Samsung | GT-I8510/8 | Samsung GT-I8510/8 Kullanım kılavuzu

Cihazın yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzdaki içerikten bazıları
cihazınızdakinden farklı oabilir.
İnternet: http://www.samsung.com/tr
Faks: + 90 212 211 48 51
Adres:
Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok,
Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Turkish. 10/2008. Rev. 1.0
Samsung I8510
Cep
Telefonu
Kullanım
Kılavuzu
Bu kılavuzu
kullanma
Talimat simgeleri
Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz
simgeleri tanıyın:
Uyarı — sizin veya başkalarının
yaralanmasına neden olabilecek
durumlar
Bu kullanım kılavuzu cihazınızın
fonksiyonları ve özellikleri hakkında size bilgi
vermek üzere özel olarak hazırlanmıştır.
Kullanmaya hemen başlamak için Hızlı
Kullanım Kılavuzu’na bakın.
Dikkat — aygıtınızın veya
ekipmanınızın zarar görmesine
neden olabilecek durumlar
Not — notlar, kullanım ipuçları veya
ek bilgiler
X
ii
Başvuru — ilgili bilgi içeren sayfalar;
örneğin: X sf. 12 (“12. sayfaya bakın”
anlamına gelir)
→
]
Köşeli ayraçlar — cihaz tuşları;
örneğin: [
] (Kapatma/Güç
tuşunu gösterir)
< > Açılı ayraçlar — her ekranda farklı
fonksiyonları denetleyen seçenek
tuşları; örneğin: <Tamam>
(Tamam seçenek tuşunu gösterir)
Telif hakları ve ticari markalar
Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve
ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:
• Bu ürün Symbian Ltd.
tarafından lisanslanan
yazılım içerir.
© 1998-2008. Symbian
ve Symbian OS Symbian
Ltd.’ nin ticari markalarıdır.
Bu kılavuzu kullanma
[
Sıra — bir adımı gerçekleştirmek
için seçenekler veya menülerde
izlemeniz gereken sıra; örneğin:
[Menü] → Medya → Müzik çalar
seçeneğine basın [Menü] tuşuna,
sonra Medya seçeneğine ve
ardından Müzik çalar seçeneğine
basın anlamına gelir)
• Java™ Sun
Microsystems, Inc.’in ticari
markasıdır.
• Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth
SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
Bluetooth QD ID: B014069.
iii
• Windows Media®, Microsoft
Corporation’ın tescilli ticari markasıdır.
Bu kılavuzu kullanma
• DivX® DivX, Inc.’ın tescili
ticari markasıdır ve lisansla
kullanılır.
DIVX VİDEO HAKKINDA
DivX® DivX, Inc. tarafından geliştirilmiş bir
dijital video biçimidir. Bu cihaz DivX video
oynatabilmek üzere resmi DivX Onaylı bir
cihazdır. 320x240 çözünürlüğe kadar DivX®
videoları oynatır. 640x480 çözünürlüğe
kadar DivX® videoları belirli durumlarda
oynatabilir.
iv
DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO
HAKKINDA
DivX® Onaylı bu cihazın, DivX İstek Üzerine
Video (VOD) içeriğini oynatabilmesi için
DivX’e kaydettirilmesi gerekir. Öncelikle
cihazınız için DivX VOD kayıt kodunu
oluşturun ve kayıt işlemi sırasında bu kodu
girin. [Önemli: DivX VOD içeriği, yalnızca
DivX Onaylı aygıtlarda yürütülebilecek
şekilde kısıtlama getiren bir DivX DRM
(Dijital Hak Yönetimi) sistemi tarafından
korunur. Cihazınızda kullanılmak üzere
yetkilendirilmemiş bir DivX VOD içeriğini
oynatmayı denerseniz “Yetkilendirme
Hatası” görüntülenir ve içerik oynatılmaz.]
Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod
adresini ziyaret edin.
İçindekiler
Güvenlik ve kullanım bilgileri
1
Güvenlik uyarıları ................................... 1
Güvenlik önlemleri ................................. 3
Önemli kullanım bilgileri ......................... 6
İletişim
9
Aramalar ................................................ 9
Mesajlar ............................................... 12
İşlem kaydı ........................................... 23
Medya
26
Müzik çalar ........................................... 26
Kamera ................................................ 28
Galeri ................................................... 33
Video Düzenleyici ................................ 34
Dijital çerçeve ....................................... 38
Radyo ................................................... 39
RealPlayer® ......................................... 40
Kaydedici ............................................. 41
PC Studio ............................................. 41
DLNA ................................................... 42
Kişisel verimlilik
43
Rehber ................................................. 43
Ajanda .................................................. 47
Quickoffice® ......................................... 48
v
Adobe® Reader® ..................................48
Notlar ....................................................49
Web
50
İçindekiler
Bir web sayfasını görüntüleme .............50
Yer imi ekleme ......................................51
Yer imi kullanma ...................................52
Bir web sayfasını kaydetme
ve çevrimdışı görüntüleme ...................52
Web’den dosya indirme ........................53
GyPSii ...................................................53
fring™ ...................................................55
Google ..................................................55
CNN ......................................................55
Bağlanabilirlik
56
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma .56
USB ile bağlanma .................................59
Cihazınızı senkronize etme ..................61
Diğer programlar
62
Hesaplama ...........................................62
Saat ......................................................62
Dönüştür ...............................................64
GPS verisi .............................................66
vi
Yer işaretleri ......................................... 68
Akıllı okuyucu ....................................... 68
Sözlük .................................................. 69
Yönetim uygulamaları
70
Dosya yöneticisi ................................... 70
Zip ........................................................ 72
Uygulama yöneticisi ............................. 73
Cihaz yöneticisi .................................... 74
Lisans yöneticisi ................................... 74
Bağlantı yöneticisi ................................ 75
Ayarlar
77
Genel ayarlar ....................................... 77
Telefon ayarları .................................... 78
Bağlantı ayarları ................................... 79
Uygulama ayarları ................................ 81
Sorun giderme
a
Dizin
e
Güvenlik ve
kullanım
bilgileri
Tehlikeli veya yasa dışı durumlardan
kaçınmak ve cihazınızın en iyi performansta
çalışmasını sağlamak için aşağıdaki
uyarılara uyun.
Güvenlik uyarıları
Cihazınızı küçük çocuklardan
ve evcil hayvanlardan uzak tutun
Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük
çocukların veya hayvanların erişemeyecekleri
bir yerde saklayın. Küçük parçalar çiğnenebilir
ve yutulursa önemli sağlık sorunlarına
neden olabilir.
İşitme yeteneğinizi koruyun
Kulaklığın sesini çok açarak
kullanmak işitme kaybına neden
olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya
dinlediğiniz müziği duymaya
yetecek kadar açın.
1
Mobil cihazları ve ekipmanları
dikkatli bir şekilde takın
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Aracınızdaki tüm mobil aygıtların veya ilgili
ekipmanın sağlam bir şekilde takılmış
olduğundan emin olun. Cihazınızı ve
aksesuarlarını hava yastığı bölümünün
yakınında veya içinde bulundurmayın.
Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan
kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir
şekilde kullanın ve atın
• Özel olarak cihazınız için tasarlanan,
Samsung tarafından onaylanmış piller
ve şarj aygıtları kullanın. Uyumsuz pil
veya şarj aygıtı kullanılması ciddi
yaralanmalara veya cihazınızın zarar
görmesine neden olabilir.
2
• Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın.
Kullanılmış pilleri ve cihazları atarken
yerel düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya telefonu asla mikrodalga
fırın, ocak, radyatör veya soba gibi
ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine
koymayın. Piller çok ısındığında
patlayabilir.
Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin
Kalp pili üreticilerinin ve bağımsız araştırma
grubu olan Wireless Technology Research’ün
önerileri doğrultusunda, olası parazitlerin
önlenmesi için cep telefonu ile kalp pili
arasında en az 15 cm mesafe olmasını
sağlayın. Cihazınızın bir kalp piline veya
diğer tıbbi cihazlara etki ettiğinden herhangi
bir şekilde şüpheniz olursa, cihazınızı derhal
kapatın ve yardım için kalp pili ya da tıbbi
cihazın üreticisine başvurun.
Patlama olasılığı olan ortamlarda
cihazınızı kapatın
Sürekli aynı hareketleri yapmaktan
kaynaklanan rahatsızlıklara
yakalanma riskini azaltın
Cihazınızı kullanarak kısa mesaj gönderirken
veya oyun oynarken, aygıtı rahat bir şekilde
tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız
gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden
yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini
metin gibi) ve sık sık ara verin.
Güvenlik önlemleri
Arabanızı her zaman güvenli
sürün
Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve
sürüş sırasında cep telefonu kullanımıyla
ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi
artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz
aksesuarı kullanın.
Tüm güvenlik uyarılarına
ve düzenlemelere uyun
Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını
kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.
Yalnızca Samsung onaylı
aksesuarları kullanın
Uyumsuz aksesuarların kullanılması
cihazınıza zarar verebilir veya
yaralanmalara neden olabilir.
3
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin
istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal
maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı
işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde
cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya
kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde
ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı
malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın
çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı
sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri,
cihazınızla ve parçaları veya aksesuarları
ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Tıbbi cihazların yakınında
cihazınızı kapatın
Pilleri ve şarj aygıtlarını koruyarak
hasar görmelerini önleyin
Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık
kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir.
Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara
ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.
• Pilleri çok düşük veya çok yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C’nin
altı veya 45 °C’nin üstü). Aşırı uçtaki
sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin
kullanım ömrünü düşürebilir.
• Pillerin metal nesnelerle temas etmesini
engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları
arasında bağlantı oluşarak pillerin
geçici veya kalıcı bir şekilde hasar
görmesine neden olabilir.
• Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla
kullanmayın.
• Pil veya aygıt yanlış tipte bir pille veya
cihazla değiştirilirse patlama riski vardır.
Kullanılmış pilleri veya cihazları
talimatlara uygun şekilde atın.
Hava taşıtlarında cihazınızı
kapatın veya kablosuz kullanım
işlevlerini devre dışı bırakın
Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı
etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm
düzenlemelere uyun ve havayolu personeli
tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın
veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan
bir moda geçirin.
4
Cihazınızı dikkatli ve makul bir
şekilde kullanın
Diğer elektronik cihazlarla parazit
yapmasından kaçının
Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve
evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar
gibi koruması olmayan veya yeterli derecek
korunmayan elektronik cihazlar için parazit
oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri
yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını
gidermek için elektronik cihazınızın
üreticisine danışın.
5
Güvenlik ve kullanım bilgileri
• Cihazınızın ıslanmamasına dikkat edin;
cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir.
Cihazınızı ıslak ellerle tutmayın. Cihazınızı
sudan dolayı zarar görürse üreticinin
garantisi geçersiz olur.
• Tozlu yerler cihazınızın hareketli
parçalarına zarar verdiğinden, cihazınızı
tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
• Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan
oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara
yol açmamak için cihazı çarpmalara ve
sert kullanıma karşı koruyun.
• Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli
parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru
çalışmasını engelleyebilir.
• Cihazınızın kamera flaşını veya ışığını
çocukların veya hayvanların gözlerine
yakın tutarak kullanmayın.
• Cihazınız ve hafıza kartları manyetik
alana maruz kalırsa zarar görebilir.
Manyetik kapakları olan taşıma çantaları
veya aksesuarlar kullanmayın veya
cihazınızın uzun süre manyetik alana
maruz kalmasına izin vermeyin.
Önemli kullanım bilgileri
Cihazınızı normal pozisyonda
kullanın
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.
Cihazınızın onarımını yalnızca
yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya
çalışması cihazınıza zarar verebilir ve
garantisi geçersiz olur.
Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın
• Pili bir haftadan daha uzun süre şarj
etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü
kısaltabilir.
• Zamanla, kullanılmayan piller boşalır
ve kullanılmadan önce yeniden şarj
edilmeleri gerekir.
• Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda
güç kaynağından çıkarın.
6
• Bataryaları yalnızca amacına uygun
olarak kullanın.
SIM kartları ve hafıza kartlarını
dikkatli bir şekilde tutun
• Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye
erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi
takdirde veri kaybı olabilir ve/veya
kart ya da cihaz zarar görebilir.
• Kartları yüksek gerilimden, statik
elektrikten ve diğer cihazların yaydığı
elektronik parazitten koruyun.
• Çok sık okuma yazma yapılması hafıza
kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
• Kartın sarı renkli temas noktalarına veya
iletken uçlarına parmağınızla ya da metal
nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse
yumuşak bir bezle silin.
Acil servislere erişim sağlayın
Özgül Soğurma Oranı (SAR)
sertifikası bilgileri
Cihazınız, insanların radyo ve
telekomünikasyon cihazlarının yaydığı
radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma
miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB)
standartlarına uygundur. Bu standartlar,
bir kilogram vücut dokusu için en yüksek
birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma
Oranı veya SAR olarak da adlandırılır)
2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil
cihazların satışını yasaklar.
Testler sırasında, bu model için kaydedilen
en yüksek SAR değeri kilogram başına
0,414 watt olarak belirlenmiştir. Cihaz bir
sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye
yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde
tasarlandığından, normal kullanımda,
gerçek SAR değeri bu değerin çok daha
altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını
mümkün olduğunda otomatik olarak
düşürdüğünden, toplam olarak maruz
kaldığınız RF enerjisini azaltır.
Bu kılavuzun arka kapağında bulunan
Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa
Radyo ve Terminal Telekomünikasyon
Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun
olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB
standartları hakkında daha fazla bilgi
için Samsung mobil telefon web sitesini
ziyaret edin.
7
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Bazı bölgelerde veya durumlarda
aygıtınızdan acil aramalar yapılamayabilir.
Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere
seyahate çıkmadan önce, acil servis
elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif
bir yöntem belirleyin.
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Güvenlik ve kullanım bilgileri
(Ayrı toplama sistemleri olan
Avrupa Birliği ve diğer Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)
Üründe veya ilgili belgelerinde
gösterilen bu işaret, ürünün
kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin
çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer
atık türlerinden ayırın ve malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini
sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan
güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye
ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı
bilgi için ürünü satın aldıkları bayiyle veya
yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
8
Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile irtibat
kurup satın alma sözleşmesinin hüküm
ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer
ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
İletişim
Cihazınız hücresel şebekeler ve internet
üzerinden farklı türde aramalar yapmanızı,
gelen aramaları yanıtlamanızı ve mesajlar
gönderip alabilmenizi sağlar.
Aramalar
Cihazınızın arama işlevlerini kullanmayı
öğrenin. Temel arama işlevleri için Hızlı
Başlangıç Kılavuzu’na bakın.
Uluslararası bir numarayı arama
1. + karakterini girmek için [ ] tuşuna
(bu uluslararası erişim kodunun yerine
geçer) iki kere basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını
girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon
]
numarası) ve ardından aramak için [
tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [
] tuşuna basın.
Kartvizit listesinden arama yapma
1. Bekleme modunda kartvizit listesini
açmak için <Rehber> seçeneğine
basın.
2. Bir kartvizit kaydına gidin veya isminin
ilk harflerini girerek kaydı bulun.
9
3. Kartvizite ait varsayılan numarayı
aramak için [
] tuşuna basın.
İletişim
Ayrıca, kartvizit bilgilerini açmak ve
farklı bir numara veya arama türü
(örn. görüntülü arama) seçmek için
Onayla tuşuna da basabilirsiniz.
Duraklatma girme
Otomatik yanıtlama sistemlerini ararken
cihazın numarasıyla diğer numaralar
arasına bir duraklatma girebilirsiniz.
Duraklatma girmek için [ ] tuşuna basarak
duraklatmanın türünü seçin:
• p (otomatik duraklatma) — otomatik
duraklatma girmek için [ ] tuşuna üç
defa basın. Cihaz iki saniye süreyle
duraklar ve sonra duraklatmanın
devamındaki numaraları otomatik
olarak gönderir.
• w (manuel duraklatma) — manuel
duraklatma girmek için [ ] tuşuna dört
defa basın. Duraklamadan sonra, kalan
numaraları girmek için <Gönder>
seçeneğine basmalısınız.
10
Cevapsız aralamaları görme
ve geri arama
Cihazınız cevapsız aramaları ekranda
gösterir.
Cevapsız bir aramayı geri aramak için
1. Onayla tuşuna basın.
2. Cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [
] tuşuna basın.
Son aranan numarayı arama
1. Bekleme modunda, son numaraların
listesini görüntülemek için [
] tuşuna
basın.
2. Bir numaraya gidin ve [
] tuşuna
basın.
Aramaları aktarma
Aramaları engelleme (bloke etme)
Servis sağlayıcınız veya şebekeniz bu
özelliği desteklemeyebilir.
Bu işlevi etkinleştirmek için servis
sağlayıcınızdan bir engelleme şifresi
almanız gerekir.
Belirli bir numaradan gelen aramaları
engellemek için
1. Bekleme modunda [Menü] → Ayarlar →
Ayarlar → Telefon → Arama
engellm. seçeneğine basın.
2. Bir engelleme türüne gidin ve
<Seçenek> → Etkinleştir seçeneğine
basın.
3. Engelleme şifresini girin ve <Tamam>
seçeneğine basın.
Engelleme şifresini üç kez yanlış
girerseniz cihazınız kilitlenir. Servis
sağlayıcınıza başvurun.
11
İletişim
Gelen aramalarınızı başka bir numaraya
aktarmak için
1. Bekleme modunda [Menü] → Ayarlar →
Ayarlar → Telefon → Arama aktarma
seçeneğine basın.
2. Bir arama türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
3. Bir aktarma türüne gidin ve <Seçenek> →
Etkinleştir seçeneğine basın.
4. Sesli aramalar için bir aktarma konumuna
gidin (telesekretere veya diğer numaraya)
ve Onayla tuşuna basın.
5. Bir numara girin ve <Tamam>
seçeneğine basın (gerekirse).
Mesajlar
Mesajlaşma işlevlerinin nasıl kullanıldığını
öğrenin. Metin girme hakkında yönergeler
için Hızlı Başlatma Kılavuzu’na bakın.
İletişim
Mesaj klasörleri
Mesajlar menüsünü açtığınızda Yeni mesaj
işlevini ve klasör listesini görürsünüz.
• Gelen Kutusu: alınan mesajlar (e-posta
ve hücre yayını mesajları hariç)
• Klasörlerim: mesaj şablonları ve
kaydedilen mesajlar
• Yeni post. kutusu: alınan e-posta
mesajları; bir posta kutusu oluştururken
belirttiğiniz ad burada görüntülenir
• Taslaklar: henüz göndermediğiniz
mesajlar
• Gönderil. öğe.: yakın zamanda
gönderilmiş mesajlar
• Giden kutusu: gönderilmeyi bekleyen
mesajların geçici olarak saklandığı yer
12
• Raporlar: metin ve multimedya mesajları
için iletim raporları; mesajı göndermeden
önce mesaj seçeneklerinde iletim raporu
istemeniz gerekir
• Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen
mesajlar Taslaklar veya Gönderilmiş
klasörüne kaydedilmez.
• Bir multimedya mesajını e-posta
adresine gönderirseniz o mesaj için
teslim raporu almayabilirsiniz.
Gelen Kutusu simgeleri
Gelen Kutusu’ndaki mesajlarınızın yanında
aşağıdaki simgeleri görebilirsiniz:
Simge
Açıklama
Okunmamış metin mesajı
Multimedya mesaj bildirimi
Okunmamış multimedya mesajı
Okunmamış akıllı mesaj
Simge
Açıklama
Okunmamış servis mesajı
Bluetooth bağlantısı üzerinden
alınan veri
Giden Kutusunun durumu
Kendi şebekenizin kapsama alanının
dışında olduğunuzda veya şebekeye ya
da e-posta sunucusuna bağlanamadığınızda,
bağlantı tekrar kurulana kadar mesajlarınız
Giden klasöründe saklanır. Giden Kutusunun
durumu bir mesajın neden Giden Kutusu
klasöründe tutulduğunu açıklar:
• Gönderiliyor: cihaz bağlanıyor ve mesaj
hemen gönderilecek
• Bekliyor: mesaj, başka bir mesajın
ardından sıraya alınmış ve en kısa
sürede gönderilecek
SMS
160 karakterden uzun olan SMS’ler iki
veya daha fazla mesaj olarak gönderilir
ve bunun için ek ücret alınabilir.
SMS gönderme
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → Yeni mesaj → Mesaj
seçeneğine basın.
2. Bir telefon numarası girin veya kartvizit
seçmek için Onayla tuşuna basın.
3. Aşağı doğru kaydırın ve metni girin.
13
İletişim
Bilinmeyen mesaj türü
• Yeni. gönd.(zaman): mesaj
gönderilemedi; belirtilen zamanda
gönderilecek
• Ertelendi: mesaj daha sonra bir
zamanda gönderilmek üzere planlandı
• Başarısız: cihaz mesajı göndermeyi
birkaç kez denedi, ancak başarısız
oldu
4. Mesajı göndermek için <Seçenek> →
Gönder seçeneğine basın.
SMS görüntüleme
İletişim
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → Gelen Kutusu
seçeneğine basın.
2. Bir mesaja gidin ve mesajı seçmek
için Onayla tuşuna basın.
Mesajları SIM karttan alma
SIM kartta saklanan SMS’leriniz varsa,
bu mesajları görüntüleyebilmeniz için
önce cihaza kopyalamanız gerekir.
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → <Seçenek> → SIM
mesajları seçeneğine basın.
2. Bir tane seçmek için <Seçenek> →
İşaretle/İşareti kaldır → İşaretle
seçeneğine veya tümünü seçmek için
Tümünü işaretle seçeneğine basın.
14
3. <Seçenek> → Kopyala → Gelen
Kutusu seçeneğine Klasörlerim’e
basın.
Artık mesajları cihazınızdaki klasörden
görüntüleyebilirsiniz.
Multimedya mesajları
Multimedya mesajları göndermeden önce
bir erişim noktası tanımlamalısınız.
Erişim noktası tanımlama
Servis sağlayıcınız erişim noktası ayarlarını
akıllı mesaj göndererek sağlayabilir. Erişim
noktasını akıllı mesaj ile otomatik olarak
ayarlamak için bkz. “Akıllı mesaj verilerini
veya ayarları cihazınıza kaydetme”. X sf. 22
Multimedya mesajı gönderme
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → Yeni mesaj → Mesaj
seçeneğine basın.
2. Bir telefon numarası girin veya kartvizit
seçmek için Onayla tuşuna basın.
3. Aşağı doğru kaydırın ve metni girin.
4. Varolan bir multimedya nesnesi eklemek
için <Seçenek> → İçerik ekle → bir
nesne türü → Galeri’den seçeneğine
basın. Yeni bir multimedya nesnesi
eklemek için <Seçenek> → İçerik
ekle → bir nesne türü → Yeni
seçeneğine basın.
5. Mesajı göndermek için <Seçenek> →
Gönder seçeneğine basın.
Yalnızca, çözünürlüğü 176 x 144 veya
daha düşük olan görüntüleri ekleyebilirsiniz.
Multimedya mesajını düzenleme
Multimedya mesajınızı göndermeden önce
düzenleyebilirsiniz:
• Mesaj başlığına alan eklemek için
<Seçenek> → Mesaj başlığı alanları →
bir alan türüne basın.
• Mesajın düzenini değiştirmek için
<Seçenek> → Metni sona koy veya
Metni başa koy seçeneğine basın.
15
İletişim
Erişim noktasını manuel olarak ayarlamak
için
1. Bekleme modunda [Menü] → Ayarlar →
Ayarlar → Bağlantı → Hedefler →
Multimedya msj. seçeneğine basın.
2. Aşağı gidin ve varolan bir erişim
noktası seçmek için Onayla tuşuna
veya <Seçenek> → Yeni erişim
noktası seçeneğine basın.
3. Erişim noktası seçeneklerini servis
sağlayıcınızın verdiği yönergelere
uygun olarak ayarlayın.
• Bir öğeyi kaldırmak için <Seçenek> →
Kaldır → öğeye basın.
Slaytlara görüntü, ses veya video
ekleyebilirsiniz; ancak, her slayta
yalnızca tek tür medya ekleyebilirsiniz.
İletişim
Multimedya mesajı görüntüleme
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → Gelen Kutusu
seçeneğine basın.
2. Bir mesaja gidin ve mesajı seçmek
için Onayla tuşuna basın.
Sesli postayı dinleme
Sesli posta numaranız önceden servis
sağlayıcınız tarafından ayarlandıysa sesli
postanıza erişmek için [1] tuşuna uzun
basabilirsiniz.
Telesekreter numaranız önceden
ayarlanmadıysa veya telesekreter
numaranızı değiştirmeniz gerekiyorsa.
16
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Telesekr. ara → <Seçenek> →
Numarayı değiştir seçeneğine basın.
2. Servis sağlayıcınızın verdiği sesli
posta numaranızı girin ve <Tamam>
seçeneğine basın.
Bekleme modunda [1] tuşunu basılı tutarak
sesli postanıza erişebilirsiniz.
E-posta mesajları
E-posta mesajları gönderebilmeniz veya
alabilmeniz için öncelikle bir posta kutusu
oluşturmanız gerekir.
Posta kutusu oluşturma
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → <Seçenek> → Ayarlar →
E-posta veya Senk. e-posta → Posta
kutuları seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni posta kutusu
seçeneğine basın.
6. <Seçenek> → Gönder seçeneğine
basın.
Çevrimdışı durumdaysanız veya servis
alanının kapsamında değilseniz, tekrar
çevrimiçi olana veya servis alanı kapsamına
girene kadar mesaj Giden Kutusunda tutulur.
POP3 protokolünü kullanıyorsanız
çevrimiçi olduğunuzda posta kutusu
otomatik olarak güncellenmez. Yeni
mesajları görüntülemek için bağlantıyı
kesmeniz ve tekrar bağlanmanız gerekir.
Bir posta kutusunu açtığınızda, daha önce
almış olduğunuz e-postaları çevrimdışı
olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları
görmek için e-posta sunucusuna
bağlanabilirsiniz. E-postaları sunucudan
aldıktan sonra bunları çevrimdışı olarak
görüntüleyebilirsiniz.
E-posta mesajı gönderme
1. Bekleme modunda [Menü] → Mesajlar →
Yeni mesaj → E-posta seçeneğine
basın.
2. Bir e-posta adresi girin veya kartvizit
seçmek için Onayla tuşuna basın.
3. Aşağı doğru kaydırın ve konuyu girin.
4. Aşağı doğru kaydırın ve metni girin.
5. <Seçenek> → Ekle → bir nesne türüne
basın (isteğe bağlı).
E-posta mesajını görüntüleme
Yeni mesajları çevrimiçi olarak görüntülemek
için
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → posta kutunuza basın.
2. <Seçenek> → Bağlan seçeneğine
basın.
3. <Seçenek> → E-posta al → Yeni
seçeneğine basın.
17
İletişim
3. Posta kutusu kurulum sihirbazını
başlatmak için <Başlat> seçeneğine
basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Yeni posta kutusu Mesajlar’da otomatik
olarak görüntülenir. Geçerli posta kutusunu
değiştirmek için e-posta ayarlarına dönün
ve “Kullanılan p. kutusu” seçeneğini diğer
posta kutusuna ayarlayın.
İletişim
Yeni mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek
için
1. <Seçenek> → Bağlantıyı kes
seçeneğine basın.
2. Yukarıdaki 1 - 3 adımları tekrarlayın.
Bir eki kaydetmek için
1. Açık bir e-posta iletisinde <Seçenek> →
Ekler seçeneğine basın.
2. Eke gidin ve <Seçenek> → Kaydet
seçeneğine basın.
E-posta eklerini görüntüleme veya
kaydetme
E-posta mesajını silme
E-posta ekleri ( ) cihazınıza zarar
verebilecek virüsler içerebilir. Cihazınızı
korumak için yalnızca güvendiğiniz kişiler
tarafından gönderilen ekleri açın.
Bir eki görüntülemek için
1. Açık bir e-posta iletisinde <Seçenek> →
Ekler seçeneğine basın.
2. Eke ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
Ekli dosya ilgili uygulama kullanılarak
açılır.
18
İsterseniz e-posta mesajlarını yalnızca
cihazınızdan veya hem cihazınızdan hem
de posta sunucusundan silebilirsiniz.
Bir mesajı yalnızca cihazınızdan silmek için
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → posta kutunuza basın.
2. Bir e-postaya gidin ve <Seçenek> →
Sil → Yalnızca telefondan seçeneğine
basın.
Mesajı posta sunucunuzdan silene kadar
e-posta başlığı posta kutunuzda kalır.
Çevrimdışıysanız, mesaj, sunucuya tekrar
bağlandığınızda silinir. POP3 protokolünü
kullanıyorsanız, silinen mesajlar posta
kutusu bağlantısını kapattığınızda kaldırılır.
Sohbet mesajları
Servis sağlayıcınız destekliyorsa sohbet
mesajları (IM) gönderip alabilirsiniz.
Sohbet sunucusunda oturum açma
1. Bekleme modunda [Menü] →
Bağlantı → Sohbet seçeneğine
basın.
2. Cihaz otomatik olarak oturum açmaya
çalışmazsa <Seçenek> → Gir
seçeneğine basın.
3. Bir hesap seçin.
4. Kullanıcı kimliğiniz ve şifrenizi girin ve
ardından <Tamam> seçeneğine basın.
5. Oturumu kapatmak için <Seçenek> →
Bağlantıdan çık seçeneğine basın.
Sohbet başlatma
1. Bekleme modunda [Menü] →
Bağlantı → Sohbet → Oturumlar
seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni oturum → Kullnc.
kimliğini girin veya Rehber’den seç
seçeneğine basın.
3. Kullanıcı kimliğini girin veya kişi
listenizden bir kartvizit seçin.
4. Sohbeti sonlandırmak için
<Seçenek> → Oturumu bitir
seçeneğine basın.
19
İletişim
Bir mesajı hem cihazdan hem de posta
sunucusundan silmek için
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → posta kutunuza basın.
2. Bir e-postaya gidin ve <Seçenek> →
Sil → Telefon ve sunucudan
seçeneğine basın.
Bir daveti kabul etme
Bir kişinin adının yanında herhangi bir simge
görmüyorsanız, kişinin durumu bilinmiyordur.
İletişim
Bir sohbet daveti aldığınızda kabul etmek
için <Göster> seçeneğine basın. Aynı anda
birden fazla davet alırsanız <Göster>
seçeneğine basın, kabul etmek istediğiniz
daveti bulun ve <Tamam> seçeneğine
basın.
Sesli not veya ses klipleri içeren sesli mesajlar
gönderebilirsiniz. Sesli not veya ses klibi
kaydetmek için bkz. “Kaydedici”. X sf. 41
IM kişilerini ekleme
Sesli mesaj gönderme
Sohbet sırasında <Seçenek> → Sohbet
kartviz. ekle seçeneğine basarak sohbet
kartvizit bilgilerini kaydedebilirsiniz. Ayrıca
<Seçenek> → s seçeneğine basarak
bilgileri Sohbet Rehberi’ne de
ekleyebilirsiniz.
Sohbet rehberini görüntülerken şu simgeleri
görebilirsiniz:
Simge
Açıklama
kişi çevrimiçi
kişi çevrimdışı
kişi engellenmiş
20
Sesli mesajlar
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → Yeni mesaj → Sesli
mesaj seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Alıcı ekle seçeneğine
basın.
3. Bir alıcıya gidin ve Onayla tuşu →
<Tamam> → bir numaraya basın
(gerekirse).
4. <Seçenek> → Ses klibi ekle →
Galeri’den veya Yeni ses klibi → ses
klibine basın.
5. <Seçenek> → Gönder seçeneğine
basın.
Hücresel yayın mesajları
Hücresel yayın konusu ekleme
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → <Seçenek> → Hücre
yayını seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Konu → El ile ekle
seçeneğine basın.
3. Konu adını ve numarayı girin ve
ardından <Tamam> seçeneğine
basın.
Hücresel yayına abone olma
2. Bir konuya gidin ve <Seçenek> →
Abone ol seçeneğine basın.
Cihazınız artık yeni mesajları
otomatik olarak alacaktır.
3. Aboneliği iptal etmek için <Seçenek> →
Abonelikten çık seçeneğine basın.
Bazı bağlantı ayarları hücresel yayınları
engelleyebilir. Uygun bağlantı ayarları
için servis sağlayıcınıza başvurun.
Hücresel yayın konusu görüntüleme
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → <Seçenek> → Hücre
yayını seçeneğine basın.
2. Bir konu klasörüne gidin ve Onayla
tuşuna basın.
3. Bir konuya gidin ve Onayla tuşuna
basın.
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → <Seçenek> → Hücre
yayını seçeneğine basın.
21
İletişim
Servis sağlayıcınız bu işlevi destekliyorsa,
otomatik bildirimler ve güncel haberler
sağlayan hücresel yayınlara abone
olabilirsiniz. Kullanılabilir hücresel yayınlar
hakkında daha fazla bilgi için servis
sağlayıcınızla görüşün.
Yeni hücresel yayın mesajlarının
otomatik olarak bildirilmesini
ayarlama
Akıllı mesaj verilerini veya ayarları
cihazınıza kaydetme
İletişim
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → <Seçenek> → Hücre
yayını seçeneğine basın.
2. Bir konuya gidin ve <Seçenek> →
Önemli olar. işaretle seçeneğine
basın.
3. Otomatik bildirimleri durdurmak için
<Seçenek> → Önemli işaret. kaldır
seçeneğine basın.
1. Bekleme modunda [Menü] →
Mesajlar → Gelen Kutusu
seçeneğine basın.
2. Bir mesaja gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. <Seçenek>’e basın ve akıllı mesajın
türüne bağlı olarak verileri ya da
ayarları kaydedin.
Ayrıca, uzak posta kutunuzda kaç tane yeni
e-posta olduğunu söyleyen e-posta bildirimi
de alabilirsiniz.
Akıllı mesajlar
Servis mesajları
Cihazınız, aralarında kartvizitler, zil sesleri,
takvim olayları, tarayıcı yer imleri ve ayarlar
olmak üzere çok çeşitli akıllı mesajları alabilir.
Servis sağlayıcınız ayarları cihazınıza
yüklemek için kullanabileceğiniz akıllı
mesajlar gönderebilir.
Servis sağlayıcınızdan, süresi dolduğunda
otomatik olarak silinen servis mesajları
alabilirsiniz. Servis mesajlarını Gelen
Kutusu’nda görüntüleyebilirsiniz (mesajı
servis sağlayıcınızdan almış olmanız
gerekebilir). Servis mesajları hakkında
daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla
görüşün.
22
İşlem kaydı
Aramalar, paket veriler ve diğer iletişim
olaylarıyla ilgili işlem kaydı bilgilerini nasıl
görüntüleyeceğinizi öğrenin.
Son cevapsız çağrılar, gelen aramalar veya
aranan numaralarla ilgili işlem kayıtlarını
görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.
Son arama kayıtlarını görüntüleme
Son cevapsız çağrılar, gelen aramalar veya
aranan numaralarla ilgili işlem kayıtlarını
görüntülemek için
1. Bekleme modunda [Menü] → İşlem
kyd. → Son aramalar seçeneğine
basın.
2. Bir arama türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
Arama kaydındaki bir numarayı aramak
için numaraya gidin ve [
] tuşuna
basın.
Tüm son arama kayıtlarını bir kerede silebilir,
tek bir son arama kaydını silebilir veya
işlem kaydından bir numarayı silebilirsiniz.
Son arama kayıtlarının tümünü silmek için
1. Bekleme modunda [Menü] → İşlem
kyd. → Son aramalar seçeneğine
basın.
2. <Seçenek> → Son aramaları sil
seçeneğine basın.
3. Onaylamak için <Evet> seçeneğine basın.
Tek bir arama kaydını silmek için
1. Bekleme modunda [Menü] → İşlem
kyd. → Son aramalar → bir arama
türüne basın.
2. <Seçenek> → Listeyi temizle
seçeneğine basın.
3. Onaylamak için <Evet> seçeneğine basın.
İşlem kaydındaki tek bir numarayı silmek için
1. Bekleme modunda [Menü] → İşlem
kyd. → Son aramalar → bir arama
türüne basın.
23
İletişim
Son aramalar
Son arama kayıtlarını silme
2. Bir numaraya gidin ve [C] tuşuna ya da
<Seçenek> → Sil seçeneğine basın.
3. Onaylamak için <Evet> seçeneğine
basın.
İletişim
Arama süresi
Son aramanızın, aranan numaranın, gelen
aramanın veya tüm aramaların sürelerini
görmek için Bekleme modunda [Menü] →
İşlem kyd. → Arama süresi seçeneğine
basın.
Paket verileri
Gönderilen ve gelen paket verilerin miktarını
görüntülemek için [Menü] → İşlem kyd. →
Paket veri seçeneğine basın.
İletişim bilgileri kaydı
İletişim bilgilerini görüntüleyebilir ve işlem
kayıtlarını iletişim kaydı için filtreleyebilirsiniz.
24
İletişim kaydını görüntüleme
1. Bekleme modunda [Menü] → İşlem
kyd. seçeneğine basın.
2. İletişim kaydına geçmek için sağa gidin.
Birden fazla parçadan oluşan bir SMS
gibi bazı işlemler tek bir iletişim kaydı
olarak görüntülenir.
İşlem kayıtlarını filtreleme
1. Bekleme modunda [Menü] → İşlem
kyd. seçeneğine basın.
2. İletişim kaydına geçmek için sağa gidin.
3. <Seçenek> → Filtrele seçeneğine
basın.
4. Bir filtre türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
İletişim kaydını silme
İşlem kaydı yok seçeneğini seçerseniz
iletişim bilgileri kaydedilmez.
İşlem kaydı süresi
İletişim bilgilerinin işlem kaydında saklanacağı
süreyi değiştirebilirsiniz. Belirtilen süreden
sonra hafızada yer açmak için işlemler
otomatik olarak silinir.
İşlem kaydı süresini ayarlamak için
1. Bekleme modunda [Menü] → İşlem
kyd. seçeneğine basın.
25
İletişim
İşlem kaydı içeriğinin tamamını silmek için
1. Bekleme modunda [Menü] → İşlem
kyd. seçeneğine basın.
2. İletişim kaydına geçmek için sağa gidin.
3. <Seçenek> → İşlem kaydını sil
seçeneğine basın.
4. Onaylamak için <Evet> seçeneğine
basın.
2. <Seçenek> → Ayarlar seçeneğine
basın.
3. <Seçenek> → Değiştir seçeneğine
basın.
4. Bir süreye gidin ve Onayla tuşuna
basın.
Medya
Cihazınızdaki medya uygulamalarını
kullanmayı öğrenin: Müzik çalar, Kamera,
Galeri, ShoZu, Video Düzenleyici, Görüntü
Düzenleyici, Radyo, Flash Player,
RealPlayer ve Kaydedici.
Müzik çalar
Müzik çalar uygulamasıyla mp3, aac veya
wma müzik dosyalarını çalabilirsiniz.
Cihazınıza dosya ekleme
Müzik dosyalarını internet’ten indirerek
veya PC Studio’ya (PC Studio’nun yardımına
bakın) ya da microSD hafıza kartına
aktararak cihazınıza ekleyebilirsiniz.
Müzik kitaplığına dosya ekleme
Dosyaları müzik kitaplığına otomatik olarak
eklemek için
1. Müzik dosyalarını cihazınıza ekleyin.
2. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Müzik çalar seçeneğine basın.
3. <Seçenek> → Kitaplığı yenile
seçeneğine basın.
26
Müzik dosyalarını çalma
Tuş
Onayla
Gezinti
(Aşağı)
İşlev
Çalmayı duraklatmanızı
veya devam ettirmenizi
sağlar
Çalmayı durdurmanızı
sağlar
Çalmayı yeniden
başlatmanızı; İleri atlamanızı
Gezinme
(3 saniyeden az basın);
(Sol)
ileri taramanızı (basılı tutun)
sağlar
Tuş
İşlev
İleri atlamanızı; İleri
Gezinme
taramanızı (uzun basın)
(Sağ)
sağlar
Ses
seviyesi
Ses seviyesini artırmanızı
veya azaltmanızı sağlar
Parça listesi oluşturma
Özel bir parça listesi oluşturmak için
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Müzik çalar → Çalma listeleri
seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Çalma listesi oluştur →
bir hafıza konumuna basın (gerekirse).
3. Çalma listesi için isim girin ve <Tamam>
seçeneğine basın.
4. <Evet> seçeneğine basın.
5. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası
seçin.
6. <Bitti> seçeneğine basın.
27
Medya
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Müzik çalar seçeneğine basın.
2. Çalma listesini seçin.
3. Bir dosyaya gidin ve Onayla tuşuna
basın.
4. Çalma sırasında aşağıdaki tuşları
kullanın:
Kamera
Cihazınız dijital fotoğraf çekmenizi (jpg
biçiminde) veya video kaydetmenizi (mp4
biçiminde) sağlar.
Medya
Mercek kapağına veya kameraya zarar
vermemek için mercek kapağını elinizle
açmayın veya zorlamayın.
Fotoğraf çekme
1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna
uzun basın.
2. Cihazı saat yönünün tersine (sola) 90°
çevirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve gerekli
ayarları yapın (bkz. “Kamera
modundayken tuşları kullanma”).
4. Fotoğrafı çekmek için Onayla tuşuna
veya Kamera tuşuna basın.
Kamera modundayken tuşları
kullanma
Tuş
Gezinme
(Yukarı)/
İşlev
Flaşı açıp kapatmanızı
sağlar
Gezinme
(Aşağı)/3
Fotoğraf çekilmeden önce
geçecek süreyi
ayarlamanızı sağlar
Gezinme
(Sol)
Odak modunu
değiştirmenizi sağlar
Gezinme
(Sağ)
Parlaklığı ayarlamanızı
sağlar
2
Çekim modunu
değiştirmenizi sağlar
Ekrandaki simgeleri veya
kılavuzları gizlemenizi veya
görüntülemenizi sağlar
Ses
seviyesi
28
Görüntüyü
yakınlaştırmanızı veya
uzaklaştırmanızı sağlar
Video kaydetme
Kamera modundayken tuşları
kullanma
Tuş
Gezinme
(Yukarı)/
İşlev
Flaşı açıp kapatmanızı
sağlar
Gezinme
(Aşağı)/3
Video kaydına
başlanmadan önce geçecek
süreyi ayarlamanızı sağlar
Gezinme
(Sol)
Odak modunu
değiştirmenizi sağlar
Gezinme
(Sağ)
Parlaklığı ayarlamanızı
sağlar
Ekrandaki simgeleri veya
kılavuzları gizlemenizi veya
görüntülemenizi sağlar
Ses
seviyesi
Görüntüyü yakınlaştırmanızı
veya uzaklaştırmanızı sağlar
29
Medya
1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna
uzun basın.
2. Cihazı saat yönünün tersine (sola) 90°
çevirin.
3. Kamera modunu [
] simgesine
getirin.
4. Merceği konuya yöneltin ve gerekli
ayarları yapın (bkz. “Kamera
modundayken tuşları kullanma”).
5. Kaydetmeye başlamak için Onayla
tuşuna veya Kamera tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için < >
seçeneğine veya Orta tuşa basın.
Fotoğraf veya video görüntüleme
Fotoğrafları düzenleme
1. Bekleme modundayken kamera
] simgesine getirin
modunu [
ve Kamera tuşuna uzun basın.
Fotoğrafları düzenleyebilir ve eğlenceli
efektler uygulayabilirsiniz.
Medya
2. Bir fotoğrafa veya videoya gidin
ve seçin.
Slayt gösterisi görüntüleme
1. Bekleme modundayken kamera
] simgesine getirin ve
modunu [
Kamera tuşuna uzun basın.
2. Bir fotoğrafa gidin ve <Seçenekler>
→ Slayt gösterisi seçeneğine
basın.
Fotoğrafı dönüştürme
1. Bekleme modundayken kamera
] simgesine getirin ve
modunu [
Kamera tuşuna uzun basın.
2. Bir fotoğrafa gidin ve <Seçenekler>
→ Düzenle seçeneğine basın.
3. Döndür ve Çevir seçeneğine gidin
ve seçin.
4. Gezinme tuşlarını kullanarak fotoğrafı
istediğiniz şekilde döndürün veya
çevirin ve <Yapıldı> seçeneğine basın.
5. Tamamladığınızda <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
30
Fotoğrafı kırpma
3. Kırp seçeneğine gidin ve seçin.
Fotoğrafı ayarlama
4. Gezinme tuşlarını kullanarak karenin
boyutunu kırpmak istediğiniz alana
göre ayarlayın ve <Yapıldı>
seçeneğine basın.
1. Bekleme modundayken kamera
modunu [
] simgesine getirin
ve Kamera tuşuna uzun basın.
2. Bir fotoğrafa gidin ve <Seçenekler>
→ Düzenle seçeneğine basın.
3. Parlaklık ve Kontrast, Otomatik
arttır veya Renk seçeneğine gidin
ve seçin.
4. Gezinme tuşlarını kullanarak fotoğrafı
istediğiniz şekilde ayarlayın ve
<Yapıldı> seçeneğine basın.
5. Tamamladığınızda <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
5. Tamamladığınızda <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
Fotoğrafın boyutunu değiştirme
1. Bekleme modundayken kamera
modunu [
] simgesine getirin
ve Kamera tuşuna uzun basın.
2. Bir fotoğrafa gidin ve <Seçenekler>
→ Düzenle seçeneğine basın.
31
Medya
2. Bir fotoğrafa gidin ve <Seçenekler>
→ Düzenle seçeneğine basın.
3. Yeniden boyutlandır seçeneğine
gidin ve seçin.
4. Boyutu seçin ve <Yapıldı>
seçeneğine basın.
5. Tamamladığınızda <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
1. Bekleme modundayken kamera
modunu [
] simgesine getirin
ve Kamera tuşuna uzun basın.
Fotoğrafa efekt uygulama
1. Bekleme modundayken kamera
] simgesine getirin
modunu [
ve Kamera tuşuna uzun basın.
Medya
2. Bir fotoğrafa gidin ve <Seçenekler>
→ Düzenle seçeneğine basın.
3. Efekt seçeneğine gidin ve seçin.
4. Bir efekte gidin ve <Yapıldı>
seçeneğine basın.
5. Tamamladığınızda <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
Görsel özellik ekleme
1. Bekleme modundayken kamera
] simgesine getirin
modunu [
ve Kamera tuşuna uzun basın.
2. Bir fotoğrafa gidin ve <Seçenekler>
→ Düzenle seçeneğine basın.
32
3. Çerçeve, Küçük resim ekle, Metin
ekle veya İfade ekle seçeneğine
gidin ve seçin.
4. Görsel bir özelliğe (çerçeve, küçük
resim veya ifade) gidin veya eklemek
istediğiniz metni girin ve <Yapıldı>
ya da <Tamam> seçeneğine basın.
5. Gezinme tuşunu kullanarak, görsel
özelliği tekrar bulun ve <Seçenekler>
→ Yapıldı seçeneğine basın
(gerekirse).
Görsel özelliğin boyutunu değiştirmek,
döndürmek, yazı tipi boyutunu ya
da metnin rengini değiştirmek için
<Seçenekler> → bir seçeneğe
basın.
6. Tamamladığınızda <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
Galeri
Tüm medya dosyalarınızı ve akış için internet
bağlantılarınızı Galeri’den yönetebilirsiniz.
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Galeri seçeneğine basın.
Medya dosyalarınız, dosya türüne
göre otomatik olarak düzenlenir.
2. Bir medya klasörüne ilerleyin ve Onayla
tuşuna basın.
3. Bir medya dosyasına ilerleyin ve Onayla
tuşuna basın.
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Galeri → Akış bağlantıları seçeneğine
basın.
2. <Seçenek> → Yeni bağlantı → bir
hafıza konumuna basın (gerekirse).
3. Bir isim ve web adresi girerek <Tamam>
seçeneğine basın.
İnternet’ten akış içeriği oynatma
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Galeri → Akış bağlantıları seçeneğine
basın.
2. Bir bağlantıya gidin ve Onayla tuşuna
basın.
33
Medya
Medya dosyası açma
Galeri’ye akış için internet
bağlantısı ekleme
RealPlayer başlatılır ve kablosuz web’e
bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.
3. <Evet> seçeneğine basın.
Medya
Video Düzenleyici
Video Düzenleyiciyi kullanarak videoları
düzenleyebilir veya fotoğrafları ya da videoları
birleştirerek video oluşturabilirsiniz.
Video’yu kırpma
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Video Düzenleyici → Video düzenle
seçeneğine basın.
2. Bir video dosyası seçin.
3. Oynatmayı başlatmak için Onayla
tuşuna basın.
4. Yeni videonun başını ve sonunu
işaretleyin:
• Yeni videonun başlamasını istediğiniz
noktada <Seçenekler> →
Başlangıcı ayarla seçeneğine basın.
34
• Yeni videonun bitmesini istediğiniz
noktada <Seçenekler> → Bitişi
ayarla seçeneğine basın.
5. <Seçenekler> → Ayarlar seçeneğine
basın ve video dosyasını kaydetmek
için görüntü kalitesi, isim öneki ve hafıza
konumu gibi özellikleri değiştirin.
6. Tamamladığınızda <Geri> →
<Seçenekler> → Kaydet seçeneğine
basın.
7. Video için yeni bir dosya adı girin ve
<Tamam> seçeneğine basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz
videoyu otomatik olarak oynatmaya
başlar.
Metin girme
11. <Seçenekler> → Kaydet seçeneğine
basın.
12. Video için yeni bir dosya adı gibin
<Tamam> seçeneğine basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz
videoyu otomatik olarak oynatmaya
başlar.
Videoya ses ekleme
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Video Düzenleyici → Video düzenle
seçeneğine basın.
2. Bir video dosyası seçin.
3. Oynatmayı başlatmak için Onayla
tuşuna basın.
4. <Seçenekler> → Ses seçeneğine
basın ve aşağıdakilerden birini seçin:
• Seslendirme: kaydettiğiniz
seslerden birini eklemenizi sağlar.
• Canlı seslendirme: yeni ses
kaydederek videoya eklemenizi sağlar.
35
Medya
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Video Düzenleyici → Video düzenle
seçeneğine basın.
2. Bir video dosyası seçin.
3. Oynatmayı başlatmak için Onayla
tuşuna basın.
4. <Seçenekler> → Alt yazı ekle
seçeneğine basın.
5. <Seçenekler> → Oynat seçeneğine
basın.
6. Metnin görüntülenmesini istediğiniz
noktada Onayla tuşuna basın.
7. Ekleyeceğiniz metni girin.
8. Onayla tuşuna basın ve metnin yerini
değiştirin.
Yazı tipi boyutunu veya metnin rengini
değiştirmek için <Seçenekler>’e basın.
9. Tamamladığınızda <Tamaml...>
seçeneğine basın.
10. Metnin kaybolmasını istediğiniz noktada
Onayla tuşuna basın.
Metni ekledikten sonra cihaz videoyu
otomatik olarak oynatır.
Medya
5. Varolan bir sesi eklemek için
<Seçenekler> → Seslendirme →
bir sese basın.
Yeni bir ses eklemek için Onayla
tuşuna basın ve bir ses kaydedin.
6. Tamamladığınızda <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
7. Video için yeni bir dosya adı gibin
<Tamam> seçeneğine basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz
videoyu otomatik olarak oynatmaya
başlar.
Slayt gösterisi hazırlama
En sevdiğiniz fotoğrafları birleştirerek bir
slayt gösterisi hazırlayabilirsiniz.
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Video Düzenleyici → Movie maker
seçeneğine basın.
2. İstediğiniz fotoğrafları seçin ve
<Tamaml...> seçeneğine basın.
3. Bir ses seçin.
36
4. Fotoğrafları görüntülerken aşağıdaki
seçenekleri kullanmak için
<Seçenekler>’e basın.
Seçenek
Açıklama
Slayt gösterisinin
Özelleştir oynatılmasıyla ilgili ayarları
değiştirmenizi sağlar
Değiştir
Fotoğrafları veya müziği
değiştirmenizi sağlar
Ayarlar
Video dosyayı kaydederken
görüntü kalitesi, varsayılan
etiket ve hafıza konumu gibi
özellikleri değiştirmenizi
sağlar
5. Tamamladığınızda <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
6. Video için yeni bir dosya adı gibin
<Tamam> seçeneğine basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz
videoyu otomatik olarak oynatmaya
başlar.
Film şeridi oluşturma
Seçenek
Geçiş
Anlatım →
Insert,
Karışık ekle
Süre
Kaldır
Taşı
Ayarlar
Açıklama
Slayt gösterinizin bir
video klipten veya
fotoğraftan diğerine
geçişte nasıl
görüneceğini
değiştirmenizi sağlar
i
Fotoğrafların süresini
ayarlamanızı sağlar
Bir fotoğraf veya
videoyu kaldırmanızı
sağlar
Fotoğrafların sırasını
değiştirmenizi sağlar
Video dosyayı
kaydederken görüntü
kalitesi, varsayılan
etiket ve hafıza
konumu gibi özellikleri
değiştirmenizi sağlar
37
Medya
Fotoğrafları ve videoları birleştirerek film
şeridi oluşturabilirsiniz.
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Video Düzenleyici → Hikaye panosu
seçeneğine basın.
2. İstediğiniz fotoğrafları ve videoları seçin
ve <Tamaml...> seçeneğine basın.
3. Film şeridini görüntülerken aşağıdaki
seçenekleri kullanmak için
<Seçenekler>’e basın.
Seçenek
Açıklama
Renk tonunu
değiştirmenizi veya
Efekt
özel efekt uygulamanızı
sağlar
Slayt gösterisini
Önizleme
önizleme yapmanızı
sağlar
Insert →
Fotoğraf, video veya
Ortam ekle,
metin eklemenizi
Metin klibi
sağlar
ekle
Medya
4. Tamamladığınızda <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
5. Video için yeni bir dosya adı girin
<Tamam> seçeneğine basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz
videoyu otomatik olarak oynatmaya
başlar.
Dijital çerçeve
En sevdiğiniz resimleri görüntülemek için
bir dijital çerçeve ve arka plan müziği
oluşturun.
Dijital çerçeve oluşturma ve
oynatma
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Dijital çerçeve seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Ayarlar → Genel
seçeneğine basın.
38
3. Dijital çerçeve için aşağıdaki seçenekleri
ayarlayın:
• Arka plan görüntüler için
Görüntüler’yü seçin.
• Dijital çerçevenin oynatılma süresini
ayarlamak için Süre’yi seçin.
• Arka plan müziği seçmek için Arka
plan müziği → müzik dosyalarını
seçin.
4. Tamamladığınızda <Geri> seçeneğine
basın.
5. Slayt gösterisi seçeneklerini ayarlamak
için Fotoğraf Slaytı ’nı seçin (gerekirse).
6. Tekrar <Geri> seçeneğine basın. Dijital
çerçeve otomatik olarak oynatılır.
7. Oynatma sırasında, duraklatmak veya
sürdürmek için Onayla tuşuna basın.
Dijital çerçeveniz oynatılırken kaçırılan
olaylar için uyarı almayı ayarlayabilirsiniz:
<Seçenek> → Ayarlar → Fotoğraf
Slaytı → Kaçırılan olaylar seçeneğine
basın.
Sevdiğiniz radyo kanallarının
listesini ayarlama
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Dijital çerçeve seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Photo River seçeneğine
basın.
Kanal listesini ayarladıktan sonra radyo
ekranında yukarı veya aşağı giderek
kanallara erişebilirsiniz.
Görüntüler arka plan müzik eşliğinde
sanal bir nehirde akmaya başlar.
3. Durdurmak için <Geri> seçeneğine basın.
Radyo
FM radyo ile en beğendiğiniz kanalları
dinleyebilirsiniz.
FM radyo dinleme
1. Kulaklığı kulaklık girişine takın.
2. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Radyo seçeneğine basın.
3. Kullanılabilir radyo kanallarını aramak
için sola veya sağa gidin.
Medya
Dijital çerçevenizi Photo River ile
oynatma
Radyo kanallarını otomatik ayar
işleviyle kaydetme
1. Radyo ekranında kanal listesine erişmek
için <Seçenek> → Kanallar seçeneğine
basın
2. <Seçenek> → Kanalları oto. kayd.
seçeneğine basın.
3. Onaylamak için <Evet>’e basın (bu
işlem önceki kanal ayarlarını değiştirir).
4. Tamamladığınızda <Geri> seçeneğine
basın.
Radyo kanalını elle kaydetme
1. Radyo ekranında istediğiniz radyo
kanalına gidin.
39
2. <Seçenek> → Kanalı kaydet
seçeneğine basın.
3. Boş bir konum seçin.
4. Kanal için bir ad girin ve <Tamam>
seçeneğine basın.
Medya
FM radyo yayınını kaydetme
1. Radyo ekranında dinlemekte olduğunuz
kanalı kaydetmek için <Seçenek> →
Kaydet seçeneğine basın.
2. Tamamladığınızda <Durdur>
seçeneğine basın.
Kaydedilen dosya Galeri’ye kaydedilir.
RealPlayer®
Cihazınızda farklı medya dosyalarını ve
internet’ten akış içeriğini görüntülemek
için RealPlayer bulunur. RealPlayer şu
uzantılara sahip dosyaları destekler:
DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra ve rv.
Cihazınız bazı dosya biçimlerini
desteklemeyebilir.
40
Bir medya dosyasını
RealPlayer’da oynatma
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
RealPlayer → Video klip veya Son
oynatılanlar seçeneğine basın.
2. Bir medya dosyası bulun ve Onayla
tuşuna basın.
Akış web içeriğini RealPlayer ile
oynatma
Web tarayıcınızdan akış web içeriğine bir
bağlantıyı tıklattığınızda, RealPlayer içeriği
tampon belleğe alır ve oynatır (bkz. “Bir
web sayfasını görüntüleme” X sf. 50).
Daha sonra akış içeriğine ait seçenekler
için seçenek tuşlarını ve ses tuşlarını
kullanabilirsiniz.
Kaydedici
Kaydedici’yi sesli notlar ve ses klipleri
kaydetmek ve bunları çalmak için
kullanabilirsiniz.
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Kaydedici seçeneğine basın.
2. Kaydetmeye başlamak için Onayla
tuşuna basın.
3. Kaydetmeyi bitirdiğinizde <Durdur>
seçeneğine basın.
Ses klibi otomatik olarak kaydedilir.
Sesli klibi çalma
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya →
Kaydedici seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Galeri’ye git seçeneğine
basın.
3. Bir sesli klibe ilerleyin ve Onayla tuşuna
basın.
Otomatik olarak oynatmaya başlar.
PC Studio
PC Studio CD-ROM’unda bulunan PC Studio
uygulaması, kişisel bilgilerinizi yönetmenizi
ve dosyaları cihazınızla senkronize etmenizi
sağlayan Windows tabanlı bir programdır.
Daha fazla bilgi için programı yükleyin ve
PC Studio’nun yardımına bakın.
PC Studio’yu yükleme
1. PC Studio CD’sini Windows uyumlu
bir PC’ye yerleştirin.
2. Kurulum programının dilini seçin.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Yükleme sırasında, kurulum programı
gerekli USB sürücülerini otomatik
olarak yükler.
41
Medya
Ses klibi kaydetme
4. Oynatmayı kontrol etmek için ekrandaki
düğmeleri kullanın.
PC Studio’yu kullanma
Cihazınızı PC Studio yüklü bir bilgisayara
bağlamak için cihazın USB modunu
değiştirmeni gerekir (bkz. “PC Studio’yu
kullanma” X sf. 59).
Medya
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
medya içeriğini kablosuz ağ bağlantısıyla
evinizdeki ses ve görüntü cihazları arasında
paylaşabilmenize olanak sağlayan bir ev
ağı servisidir. DLNA’yı kullanabilmeniz için
DLNA uyumlu görüntü sistemleri veya
TV’ler gibi tüketici elektroniğine sahip
olmanız gerekir.
Bekleme modunda [Menü] → Uygulamalar →
DLNA seçeneğine basın.
42
Kişisel
verimlilik
Kartvizitleri yönetmeyi, ajandada olay
planlamayı, Quickoffice ve Acrobat Reader
uygulamalarını kullanmayı ve notlar
oluşturmayı öğrenin.
Rehber
İsim, telefon numarası ve adres gibi kişisel
bilgileri saklamak için kartvizitleri ve grupları
kullanmayı öğrenin.
Yeni kartvizit oluşturma
Kartvizitleri cihazınızın hafızasında veya
bir SIM kartta saklayabilirsiniz.
Yeni kartviziti cihazın hafızasında
oluşturma
1. Bekleme modunda [Menü] → Rehber
seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni kartvizit seçeneğine
basın.
3. Kartvizit bilgilerini girin.
Başka bilgiler eklemek için <Seçenek> →
Bilgi ekle → bir ayrıntı türüne basın.
4. Bilgi girme işleminiz bittiğinde kartviziti
kaydetmek için <Tamam> simgesine
dokunun.
43
Kişisel verimlilik
Yeni kartviziti SIM kartta oluşturma
Kartvizitleri kopyalama
1. Bekleme modunda [Menü] → Rehber →
<Seçenek> → Ayarlar → Varsay.
kayıt hafızası → SIM hafızası → <Geri>
seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni kartvizit
seçeneğine basın.
3. Kartvizit bilgilerini girin.
4. Bilgi girme işleminiz bittiğinde kartviziti
kaydetmek için <Tamam> simgesine
dokunun.
Kartvizitleri bir hafıza konumundan diğerine
kopyalamak için
Kartvizit arama
1. Bekleme modunda [Menü] → Rehber
seçeneğine basın.
2. Kartvizit adının ilk birkaç karakterini
arama kutusuna girin.
Kartvizitler listelenerek, girdiğiniz harflere
en yakın isimler işaretlenir.
3. Bir kartvizit kaydına gidin ve açmak
için Onayla tuşuna basın.
44
1. Kartvizit listesini açın:
a. Bekleme modunda [Menü] → Rehber
(cihazın belleği) seçeneğine basın.
b. Bekleme modunda [Menü] →
Rehber → <Seçenek> → Ayarlar →
Gösterilecek rehber → SIM
hafızası → <Tamam> → <Geri>
seçeneğine basın.
2. Bir kartvizite gidin ve <Seçenek> →
Kopyala → Telefon hafızası veya
SIM hafızası seçeneğine basın.
Bir kartvizite hızlı arama numarası
atama
Bazı kartvizitlerde birden fazla numara veya
adres olabilir.
Sekiz adete kadar kartvizite hızlı arama
numarası atayabilirsiniz. ([2] - [9] arası);
[1] kendi telesekreterinizin hızlı arama
numarası olarak ayrılmıştır.
Tek bir numarayı veya adresi varsayılan
olarak atamak için
1. Kartvizit listesini açın (bkz. “Kartvizitleri
kopyalama” X sf. 44).
2. Bir kartvizite gidin ve Onayla tuşuna
basın.
3. <Seçenek> → Varsayılanlar
seçeneğine basın.
4. Varsayılan bir türe gidin ve Onayla
tuşuna basın.
5. Bir numaraya veya adrese gidin ve
Onayla tuşuna basın.
6. Tamamladığınızda <Geri> seçeneğine
basın.
Hızlı arama numarası atamak için
1. Bekleme modunda [Menü] → Rehber
seçeneğine basın.
2. Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna
basın.
3. Bir telefon numarasına gidin ve
<Seçenek> → Hızlı aramaya ata
seçeneğine basın.
4. Bir hızlı arama numarasına gidin ve
Onayla tuşuna basın.
5. <Evet> seçeneğine basın (gerekirse).
45
Kişisel verimlilik
Varsayılan numarayı veya adresi
ayarlama
Bir kartvizite veya gruba zil sesi
atama
Herhangi bir kartvizite veya gruba zil sesi
atayabilirsiniz.
Kişisel verimlilik
1. Bekleme modunda [Menü] → Rehber
seçeneğine basın.
2. Bir kartvizite gidin ve Onayla tuşuna
basın.
Veya bir gruba gidin.
3. <Seçenek> → Zil sesi seçeneğine
basın.
4. Bir zil sesine gidin ve Onayla tuşuna
basın.
Tek bir kişi için cihazınız, kartvizite son
atanan zil sesini kullanır. Örneğin bir
gruba zil sesi atarsanız ve daha sonra
o gruptaki bir kartvizite farklı bir zil sesi
atarsanız, o kişi aradığında cihaz
kartvizite atanan zil sesini kullanır.
46
Kartvizit grubu oluşturma
Kartvizit grupları oluşturabilir ve tüm gruba
mesaj gönderebilirsiniz.
1. Bekleme modunda [Menü] → Rehber
seçeneğine basın.
2. Grup listesine geçmek için sağa gidin.
3. <Seçenek> → Yeni grup seçeneğine
basın.
4. Bir ad girin ve <Tamam> seçeneğine
basın.
5. Yeni grubunuza gidin ve açmak için
Onayla tuşuna basın.
6. <Seçenek> → Üye ekle seçeneğine
basın.
7. Eklemek istediğiniz her kartvizite gidin
ve Onayla tuşuna basın.
8. Kartvizitleri seçmeyi bitirdiğinizde bunları
gruba kaydetmek için <Tamam>
seçeneğine basın.
9. <Evet> seçeneğine basın (gerekirse).
Kartvizitlerinizi senkronize etme
Senk profillerini veya ayarlarını
değiştirmek için bkz. “Cihazınızı
senkronize etme” X sf. 61.
Ajanda
Randevuları, doğum günlerini veya diğer
etkinlikleri takip etmek için ajandayı kullanın.
Ajanda etkinliği oluşturma
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Ajanda seçeneğine basın.
2. Bir tarihe gidin ve <Seçenek> → Yeni
kayıt → bir olay türüne basın.
3. Bu alanları doldurun ve etkinliğinizle
ilgili ayarları yapın.
4. Tamamladığınızda, girişinizi kaydetmek
için <Tamam> seçeneğine basın.
Senkronizasyon alanında bir etkinliğin
Özel mi (yalnızca siz görebilirsiniz),
Genel mi (senkronizasyon yaptıktan
sonra verilerinize erişen herkes görebilir)
yoksa Yok (senkronize değil) olarak mı
ayarlanacağını belirtebilirsiniz.
Ajanda görünümünü değiştirme
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Ajanda seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → bir görünüm türüne basın.
Bir olay alarmını durdurma
Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız,
belirtilen saatte alarm bir dakika süreyle
çalar. Alarmı durdurmak için <Durdur>
seçeneğine basın.
47
Kişisel verimlilik
Geçerli senk profilini kullanarak
kartvizitlerinizi senkronize etmek için
1. Bekleme modunda [Menü] → Rehber
seçeneğine basın.
2. Bir kartvizite gidin ve <Seçenek> →
Senkronizasyon → Başlat seçeneğine
basın.
3. Bir senk profiline veya cihaza gidin ve
Onayla tuşuna basın.
Quickoffice®
Adobe® Reader®
Quickoffice uygulamasını kullanarak
cihazınızdaki Word, Excel ve PowerPoint
dosyalarını açabilirsiniz.
Adobe Reader uygulamasını kullanarak PDF
belgeleri açabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Kişisel verimlilik
Quickoffice belgesini açma
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Quickoffice seçeneğine basın.
2. Bir hafızaya gidin ve Onayla tuşuna
basın.
3. Bir belgeye gidin ve Onayla tuşuna basın.
Quickoffice’i güncelleme
Quickmanager uygulamasını kullanarak
program güncellemelerini, yeni Quickoffice
ürünlerini veya kampanyaları indirebilirsiniz.
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Quickoffice → Güncllmlr. ve yüksltmlr.
seçeneğine basın.
2. Bir Quickmanager öğesine gidin ve
Onayla tuşuna basın.
48
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Adobe PDF seçeneğine basın.
2. Bir dosyaya gidin ve Onayla tuşuna
basın.
3. Bir belgeyi görüntülerken, aşağıdaki
seçeneklere erişmek için <Seçenek>’e
basın:
Seçenek Açıklama
Yaklş./
Belgenin bir bölümünü
Uzklş.
büyütmenizi sağlar
Bul
Metin bulmanızı sağlar
Göster
Görüntüleme için tam ekranı
kullanmanızı veya belgeyi
döndürmenizi sağlar
Git
Başka sayfaya geçmenizi
sağlar
Notlar
Notlar uygulamasını kullanarak metin notları
oluşturabilir ve bunları diğer cihazlarla
senkronize edebilirsiniz.
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Notlar seçeneğine basın.
2. Yeni bir not oluşturmak için Onayla
tuşuna basın.
3. Metni girin.
4. Metin girme işleminiz bittiğinde notu
kaydetmek için <Tamam> seçeneğine
basın.
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Notlar seçeneğine basın.
2. Bir nota gidin ve <Seçenek> →
Senkronizasyon → Başlat seçeneğine
basın.
3. Bir senk profiline veya cihaza gidin ve
Onayla tuşuna basın.
Senk profillerini veya ayarlarını
değiştirmek için bkz. “Cihazınızı
senkronize etme” X sf. 61.
49
Kişisel verimlilik
Not oluşturma
Notları diğer cihazlarla senkronize
etme
Web
Cihazınızın dahili web tarayıcısını kullanarak
kablosuz web’e bağlanabilirsiniz. Web’e
bağlanmak için şunlar gerekir:
• Veri aramalarını destekleyen kablosuz bir
şebekeye abone olmak
• Veri servisini SIM kartınız için
etkinleştirmek
• Bir servis sağlayıcıdan internet erişim
noktası edinmek
• Web ayarlarınızı tanımlamak
Cihazınız kablosuz web’e erişecek
şekilde önceden ayarlanmıştır. Web’e
erişemiyorsanız yeni tarayıcı ayarlarını
indirmek için servis sağlayıcınızla görüşün.
Bir web sayfasını görüntüleme
1. Bekleme modunda [Menü] → Web
seçeneğine basın.
Cihaz yer imleri ve klasörlerden oluşan
bir liste görüntüler.
50
Simge
Açıklama
Sık kullanılan bağlantılar
Sayfaya genel bakış
Yeniden Yükle
Bul
4. Web bağlantısını kapatmak için
<Kapat> seçeneğine basın.
• Cihazınızda “Hafıza yetersiz” uyarısı
görüntülenirse, hafızayı boşaltmak için,
çalışan diğer uygulamaları kapatın
ve sonra tarayıcıyı yeniden başlatın.
• Şifreli bir bağlantı kurduğunuzda cihaz
bir güvenlik işareti ( ) görüntüler.
Yer imi ekleme
1. Bekleme modunda [Menü] → Web
seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yer imi yöneticisi →
Yer imi ekle seçeneğine basın.
3. Yer iminin ismi, adresi ve erişim noktası
bilgilerinin yanı sıra istenirse bir kullanıcı
adı ve şifre de girin.
4. <Seçenek> → Kaydet seçeneğine
basın.
51
Web
2. Bir web sayfasına erişin:
• Bir yer imine gidin ve Onayla tuşuna
basın
• Bir web adresine girin ve Onayla
tuşuna basın
3. Bir web sayfasında gezinirken araç
çubuğunu görüntülemek veya gizlemek
için Onayla tuşuna uzun basın:
Yer imi kullanma
Web
Web’de gezinirken yer imlerine de
erişebilirsiniz (bkz. “Yer imi ekleme” X sf. 51).
Aşağıdaki seçeneklere erişmek için
<Seçenek> → Yer imleri seçeneğine basın:
Simge
Açıklama
Erişim noktasının başlangıç
sayfası
Son ziyaret edilen sayfaların
bulunduğu klasör
Sizin oluşturduğunuz klasör
Varsayılan klasör
Web beslemeleri klasörü
Yer imi
52
Bir web sayfasını kaydetme
ve çevrimdışı görüntüleme
Bir web sayfasını kaydettiğinizde, sayfanın
bir kopyasını web’e bağlanmadan
görüntüleyebilirsiniz. Kaydedilen kopya
otomatik olarak güncellenmediğinden,
sayfanın son halini almak için web’e düzenli
olarak yeniden bağlanmanız gerekir.
Bir web sayfasını kaydetme
1. Web sayfasına erişmek için tarayıcınızı
kullanın (bkz.“Bir web sayfasını
görüntüleme” X sf. 50).
2. <Seçenek> → Araçlar → Sayfayı
kaydet seçeneğine basın.
Web sayfası cihazınıza kaydedilir.
Kaydedilen bir web sayfasını
görüntüleme
Web’den dosya indirme
Web’den dosya indirdiğinizde, cihazınız
bunları Galeri’de karşılık gelen bir klasörde
saklar. Örneğin, cihazınız indirilen görüntüleri
Görüntüler klasöründe saklar.
Web’den indirdiğiniz dosyalarda
cihazınıza zarar verebilecek virüsler
olabilir. Riski azaltmak için yalnızca
güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.
GyPSii
GyPSii, restoran ve benzeri işletmeler
gibi yerlerle ilgili bilgileri başkalarıyla
paylaşabildiğiniz mobil sosyal ağ hizmetidir.
GyPSii uygulamasını ayrıca GPS üzerinden
o anki konumunuzu öğrenmek ve aradığınız
yerleri bulmak için de kullanabilirsiniz.
GyPSii servisine kaydolma
1. Bekleme modunda [Menü] →
Uygulamalar → GyPSii seçeneğine
basın.
2. <Options> → Sign up seçeneğine
basın.
3. Hesap bilgilerinizi girin ve Onayla tuşuna
basın.
4. GyPSii servisine bağlanmak için
<Yes>’e basın.
53
Web
1. Bekleme modunda [Menü] → Web
seçeneğine basın.
2. Kayıtlı sayfalar öğesine gidin ve Onayla
tuşuna basın.
3. Kayıtlı bir web sayfasına gidin ve Onayla
tuşuna basın.
4. Web sayfasını güncellemek için
<Seçenek> → Gezinme seçenek. →
Yeniden yükle seçeneğine basın.
Bazı ortam dosyalarında telif haklarının
korunması için Dijital Hak Yönetimi
olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları
indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi
veya aktarmanızı önleyebilir.
Web
5. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve
ardından <Ok> tuşuna basın.
3. Bir arkadaşınızın kaydına gidin ve
Onayla tuşuna basın.
Yer bilgisi gönderme
Geçerli konumunuzu bulma
1. Bekleme modunda [Menü] →
Uygulamalar → GyPSii → PlaceMe
seçeneğine basın.
2. Yer bilginizi girin.
3. Görüntü, video veya ses dosyaları
ekleyin ve <Options> → Insert new
ya da Insert media seçeneğine basın.
4. Bitirdiğinizde <Options> → Send
seçeneğine basın.
5. GyPSii servisine bağlanmak için
<Yes>’e basın.
1. Bekleme modunda [Menü] →
Uygulamalar → GyPSii → FindMe
seçeneğine basın.
2. Haritayı güncellemek için <Options> →
Refresh seçeneğine basın.
Bulunduğunuz konum haritada
gösterilir.
Bir arkadaşınızın yerini bulma
1. Bekleme modunda [Menü] →
Uygulamalar → GyPSii → SpaceMe
seçeneğine basın.
2. Arkadaş listesini güncellemek için
<Options> → Refresh seçeneğine
basın.
54
Bir yer arama
1. Bekleme modunda [Menü] →
Uygulamalar → GyPSii → ExploreMe
seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz yerle ilgili bilgileri girin.
3. <Options> → Explore seçeneğine
basın.
CNN
fring farklı türde sohbet programları kullanan
arkadaşlarınızla sohbet etmenizi, internet
üzerinden yerel ve uluslararası aramaları
daha ucuza yapabilmenizi ve medya
dosyalar aktarabilmenizi sağlayan mobil
bir internet ve topluluk hizmetidir. fring
uygulamasını kullanarak mobil cihazınızda
bilgisayarınızı kullanmaya benzer
özelliklerden yararlanabilirsiniz. Daha fazla
bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
Bekleme modunda [Menü] →
Uygulamalar → fring seçeneğine basın.
Mobil telefonunuzdan CNN haberlerini
izleyin. Daha fazla bilgi için servis
sağlayıcınıza danışın.
Bekleme modunda [Menü] →
Uygulamalar → CNN seçeneğine basın.
Google
Bilgi, haber, görüntü veya yerel servisleri
bulmak için Google arama motoruna
erişmenizi sağlar. Ayrıca e-posta ve harita
servislerine de erişebilirsiniz.
Bekleme modunda [Menü] → Google
seçeneğine basın.
55
Web
fring™
Bağlanabilirlik
Bluetooth kablosuz özelliğini veya bilgisayar
veri kablosunu kullanarak verilerin cihazınıza
veya cihazınızdan nasıl aktarılacağını
öğrenin.
Bluetooth kablosuz özelliğini
kullanma
10 metre uzaklıktaki Bluetooth özelliği etkin
olan diğer kablosuz aygıtlarla bağlantı
kurabilirsiniz. Cihazların arasındaki duvarlar
veya diğer engeller kablosuz bağlantıyı
engelleyebilir veya zayıflatabilir.
Bluetooth kablosuz özelliğini açma
1. Bekleme modunda [Menü] → Bağlantı →
Bluetooth seçeneğine basın.
2. Bluetooth seçeneğine gidin ve Onayla
tuşuna basın.
3. Cihazınızın diğer cihazlar tarafından
görünür olmasını sağlamak için
Telefon görünürlüğü seçeneğine gidin
ve Onayla tuşuna basın.
4. Görünürlük için bir seçenek belirleyin
ve Onayla tuşuna basın.
56
Bluetooth özelliği etkin bir cihazı
arama ve eşleştirme
Cihazınız Bluetooth özelliği etkin
cihazları bulur ve listeler:
Simge
Cihaz türü
Cep telefonu
Bilgisayar
Ahizesiz araç kiti
Kulaklık veya ses cihazı
Bilinmeyen cihaz
Bluetooth özelliği etkin diğer cihazlarla
eşleştirmek için her iki cihazın da aynı
parolayı kullanması gerekir. Kulaklıklar
veya ahizesiz araç kitleri 0000 gibi sabit
bir parola kullanabilir.
6. Cihazın onay gerekmeden veri
göndermesini ve almasına izin vermek
için <Evet> seçeneğine basın. Aksi
takdirde onay gerektirmek için <Hayır>
seçeneğine basın.
Bluetooth kablosuz özelliğini
kullanarak veri gönderme
1. Gönderilecek bir dosya veya öğe seçin.
2. <Seçenek> → Gönder veya Kartvizit
gönder → Bluetooth ile seçeneğine
basın.
57
Bağlanabilirlik
1. Bekleme modunda [Menü] → Bağlantı →
Bluetooth seçeneğine basın.
2. Eşleşen cihazlar listesini açmak için
sağa gidin.
3. <Seçenek> → Yeni eşleşmiş cihaz
seçeneğine basın.
4. Bir cihaza ilerleyin ve Onayla tuşuna
basın.
5. Bluetooth parolasını girin ve <Tamam>
seçeneğine basın.
3. Eşleşen bir cihaza gidin ve Onayla
tuşuna basın.
4. Bir parola girin ve <Tamam>
seçeneğine basın (gerekirse).
Bağlanabilirlik
Bluetooth kablosuz özelliğini
kullanarak veri alma
1. Başka bir aygıt telefonunuza erişmeye
çalıştığında bağlantıya izin vermek
için <Evet> seçeneğine basın.
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak
için <Evet> seçeneğine basın (gerekirse).
Kabul edilen öğeler Gelen Kutusu
klasörüne alınır.
simgesi mesajların
Bluetooth ile alındığını gösterir.
58
Uzak SIM modunu etkinleştirme
Uyumlu bir ahizesiz araç kiti ile birlikte Uzak
SIM modunu kullanmak için
1. Cihazınıza onaylanmış bir ahizesiz araç
kitinden bağlanın.
2. Bekleme modunda [Menü] → Bağlantı →
Bluetooth → Uzak SIM modu → Açık
seçeneğine basın.
Artık, yalnızca bağlandığınız ahizesiz
araç kitini kullanarak cihazınızdaki
SIM kart üzerinden arama yapabilir
ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.
Devre dışı bırakmak için [
]→
Uzak SIM mod. çık seçeneğine basın.
Verileri yazdırma
Görüntüleri, mesajları, kartvizit bilgilerini
ve ajanda öğelerini Bluetooth kablosuz
özelliğini kullanarak yazdırmak için
USB ile bağlanma
USB bağlantısı için varsayılan bir
eylem ayarlama
Cihazınızı bilgisayar veri kablosunu
kullanarak bir bilgisayara bağladığınızda
cihazınızın gerçekleştireceği varsayılan
eylemi ayarlamak için.
Varsayılan bir USB modu kullanmak
yerine cihazınızı ayrıca Bağlantıda
sor seçeneğine de ayarlayabilirsiniz.
Bu ayarı kullanırsanız, bilgisayara her
bağlandığınızda cihazınız bir USB modu
seçmenizi isteyecektir.
PC Studio’yu kullanma
1. USB bağlantısını PC Studio olarak
değiştirin.
2. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak
cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
3. PC Studio’yu çalıştırın ve kişisel
verilerinizi ve ortam dosyalarınızı yönetin.
Daha fazla bilgi için PC Studio’nun
yardımına bakın.
59
Bağlanabilirlik
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Yazdırma İşlemi Sürüyor → bir öğe
türü → bir öğeye basın.
2. <Seçenek> → Baskı seçeneğine basın.
3. Onayla tuşuna basın.
4. Bir yazıcıya gidin ve Onayla tuşuna basın.
1. Bekleme modunda [Menü] →
Bağlantı → USB → USB bağlantı
modu seçeneğine basın.
2. Varsayılan USB modunu ayarlayın
(PC Studio, Depolama, Görüntü
aktarma veya Medya aktarımı).
Dosyaları bir hafıza kartına
kopyalama
Bağlanabilirlik
1. Cihaza bir hafıza kartı takın.
2. USB bağlantısını Depolama olarak
değiştirin.
3. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak
cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
4. Bilgisayarınızda açılır pencere
görüntülendiğinde Dosyaları
görüntülemek için klasörü
aç seçeneğini seçin.
5. Dosyaları bilgisayardan hafıza kartına
kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında cihazla
bilgisayarın bağlantısını kesin.
Windows Media Player ile
Senkronize Etme
Cihazınızı Windows Media Player 11 ile
senkronize ederek müzik dosyalarını
cihazınıza kopyalayabilirsiniz.
60
1. USB bağlantısını Medya aktarımı
olarak değiştirin.
2. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak
cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
3. Bilgisayarınızda açılır pencere
görüntülendiğinde Dijital medya
dosyalarını bu aygıtla senkronize
et seçeneğini seçin.
4. Cihazınızın adını girin ve Son düğmesini
tıklatın.
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve
senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. Senk. başlat düğmesini tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında cihazla
bilgisayarın bağlantısını kesin.
Veri Senkronizasyonu
Cihazınızdaki verileri bir bilgisayarla veya
başka kablosuz cihazla senkronize etmeyi
öğrenin.
1. Cihazınızı Bluetooth özelliği etkin olan
başka bir kablosuz cihaza bağlayın
(bkz. “Bluetooth özelliği etkin bir cihazı
arama ve eşleştirme” X sf. 57).
2. Bekleme modunda [Menü] → Bağlantı →
Senk seçeneğine basın.
3. <Seçenek> → Senkronize et seçeneğine
basın.
4. Bir cihaza gidin ve Onayla tuşuna basın
(gerekirse).
Yeni senkronizasyon profili oluşturma
Cihazınızda PC Studio için bir
senkronizasyon profili bulunur.
Yeni senkronizasyon profili oluşturmak için
1. Bekleme modunda [Menü] → Bağlantı →
Senk seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni senk. profili
seçeneğine basın.
3. Senk profili sihirbazını başlatmak için
<Başlat> seçeneğine basın ve
ekrandaki yönergeleri izleyin.
Cihazınız ilerleme bilgisini ekranın
alt bölümünde görüntüler.
Senkronizasyon işlemi tamamlandığında,
değişen verilerin listesini görmek için
<Seçenek> → İşlem kaydı seçeneğine
basın.
61
Bağlanabilirlik
Cihazınızı senkronize etme
Diğer
programlar
Hesaplama, Saat, Dönüştür, GPS verisi,
Yer İşaretleri, Akıllı okuyucu ve Sözlük
uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Hesaplama
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Hesaplama seçeneğine basın.
2. Temel matematik işlemlerini
gerçekleştirmek için alfanümerik tuşları
ve gezinme tuşlarını kullanın.
Ondalık ayırıcı için [ ] tuşuna basın.
Sonucu temizlemek için [C] tuşuna basın.
İşlevler arasında geçiş yapmak için [ ]
tuşuna basın.
Saat
Saat ayarlarını yapabilir, alarmları kurabilir
ve bir dünya saati oluşturabilirsiniz.
Saat ayarlarını değiştirme
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Saat seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Ayarlar seçeneğine
basın.
62
Dünya saati oluşturma
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Saat seçeneğine basın.
2. Sağa giderek alarm görünümüne geçin.
3. <Seçenek> → Yeni alarm seçeneğine
basın.
4. Alarm bilgilerini ayarlayın.
5. <Tamam> seçeneğine basın.
Dünya saatini kullanarak, başka bir şehirdeki
veya ülkedeki saati görebilirsiniz.
Alarmı durdurma
Alarm çalarken kapatmak için <Durdur>
seçeneğine veya belirli bir süre sonra tekrar
çalması için <Ertele> seçeneğine basın.
Alarmı en çok beş kez erteleyebilirsiniz.
Saat alarmının ses düzeyi geçerli profil
ayarınızı etkilemez.
Yeni dünya saati oluşturmak için
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Saat seçeneğine basın.
2. Sağa giderek dünya saati görünümüne
geçin.
3. <Seçenek> → Yer ekle seçeneğine
basın.
4. Bir şehir seçin ve Onayla tuşuna basın
veya listede şehrin ismini bulmak için
ilk birkaç harfini girin.
5. Başka şehir eklemek için 3. ve 4.
adımları tekrarlayın (gerekirse).
6. Şehir eklemeyi bitirdiğinizde <Çıkış>
seçeneğine basın.
63
Diğer programlar
Yeni alarm ayarlama
Dönüştür
Diğer programlar
Dönüştür uygulamasını kullanarak ölçüleri
ve para birimlerini çevirebilirsiniz. Para
birimlerini dönüştürmek için ilk olarak taban
para birimini ve kur oranını ayarlamanız
gerekir.
Para birimleri kur oranları ekleme
Taban para biriminin değeri her zaman
1’dir. Diğer para birimleri bir birim taban
para birimine göre hesaplandığından
diğer para birimlerinin kur oranlarını
girmeniz gerekir. Kur oranları çok sık
değişir. Dönüştürmenin doğru olmasını
sağlamak için geçerli kur oranını
girmelisiniz.
Taban para birimini ayarlamak için
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Dönüştür seçeneğine basın.
2. Tür olarak Para birimi görüntülenene
kadar sağa gidin (gerekirse).
3. <Seçenek> → Para birimi oranları
seçeneğine basın.
4. Bir para birimine gidin ve <Seçenek> →
P. birimine isim ver seçeneğine basın.
5. Taban para biriminin adını girin ve
<Tamam> seçeneğine basın.
6. <Seçenek> → Temel para birimi yap
seçeneğine basın.
7. Onaylamak için <Evet> seçeneğine
basın.
Diğer para birimlerini ve kur oranlarını
eklemek için
1. Yukarıdaki 1 - 4. adımları tekrarlayın.
2. Yeni para biriminin adını girin ve
<Tamam> seçeneğine basın.
64
3. Yeni para birimine gidin ve kur oranını
girin.
4. <Seçenek> → Kaydet seçeneğine basın.
Para birimlerini dönüştürme
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Dönüştür seçeneğine basın.
2. Ölçü türünü değiştirmek için sağa gidin.
3. Aşağı giderek Birim’i seçin ve taban
birimi değiştirmek için sağa gidin
(gerekirse)
4. Aşağı giderek Miktar’ı seçin ve taban
değeri girin.
5. Aşağı giderek Birim’i seçin ve
dönüştürülecek birimi değiştirmek
için sağa gidin (gerekirse).
Cihaz dönüştürme sonucunu görüntüler.
65
Diğer programlar
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Dönüştür seçeneğine basın.
2. Tür olarak Para birimi görüntülenene
kadar sağa gidin (gerekirse).
3. Aşağı giderek Birim’i seçin ve sağa
giderek dönüştürmek istediğiniz para
birimini seçin.
4. Aşağı giderek Miktar’ı seçin ve
dönüştürülecek miktarı girin.
5. Aşağı giderek Birim’i seçin ve sağa
giderek dönüştürmek istediğiniz para
birimini seçin.
Cihaz dönüştürme sonucunu görüntüler.
Ölçüleri dönüştürme
GPS verisi
Diğer programlar
Gezinmenize, konumunuzu görmenize veya
yolculuk bilgilerini izlemenize yardımcı
olması için GPS verisini görüntüleyebilirsiniz.
GPS verisini kullanmanız için öncelikle
Bluetooth kablosuz bağlantı veya kablosuz
şebeke bağlantısı üzerinden bir konumlama
yöntemini etkinleştirmenize gerekir.
• GPS performansının daha iyi olması
için dahili GPS antenine dokunmayın.
Dahili GPS
anteni yeri
• GPS sinyali bulunduğunuz coğrafi
konumdan veya fiziksel şartlardan
etkilenebilir.
66
Konumlama yöntemini etkinleştirme
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
GPS verisi seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Konumlama ayarları →
Konumlama yöntemleri seçeneğine
basın.
3. Bir konumlama yöntemine (Tümleşik
GPS, Bluetooth GPS veya Şebeke
tabanlı) gidin ve <Seçenek> →
Etkinleştir seçeneğine basın.
Bluetooth GPS’yi etkinleştirirseniz
Bluetooth kullanan bir cihazla
eşleştirmeniz gerekir (bkz. “Bluetooth
özelliği etkin bir cihazı arama ve
eşleştirme” X sf. 57). Bir konumlama
yöntemini etkinleştirdikten sonra, GPS
verisini başlattığınızda cihazınız o
bağlantıyı açmayı dener.
GPS verisiyle gezinme
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
GPS verisi → Navigasyon seçeneğine
basın.
2. <Seçenek> → Hedefi belirle →
Koordinatlar seçeneğine basın.
Geçerli konumunuzu görüntüleme
Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
GPS verisi → Konum seçeneğine basın.
Yolculuk bilgilerini izleme
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
GPS verisi → Yolcul. mesafesi
seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Başlat seçeneğine basın.
Cihazınız mesafe, süre ve hız gibi
yolculuk bilgilerini izler.
3. Yolculuk bilgilerini izleme özelliğini
kapatmak için <Seçenek> → Durdur
seçeneğine basın.
GPS gezinmeyi geliştirmek için
veri indirme
Gezinmeyi hücresel şebekelerin
erişemediği alanları da kapsayacak şekilde
genişletebilirsiniz. Öncelikle GPS + veri
dosyasını indirin.
1. Bekleme modunda [Menü] →
Uygulamalar → GPS + seçeneğine
basın.
2. Sunucuya bağlanmak için <Evet>
seçeneğine basın.
3. <Tamam>’a basın ve varsayılan erişim
noktasını seçin.
4. Verileri indir → <Evet>’i seçin.
Web’e erişmek ve verileri indirmek
için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
67
Diğer programlar
3. Hedefinizin enlemini ve boylamını girerek
<Tamam> seçeneğine basın.
Cihazınız hedefiniz için yönünüzü, geçerli
hızınızı ve yolculuğun süresini görüntüler.
4. GPS gezinme özelliğini kapatmak için
<Seçenek> → Navigasyonu durdur
seçeneğine basın.
Yer işaretleri
Diğer programlar
Yer işaretlerini kullanarak geçerli konumunuzu
kaydedebilir veya yeni konumları elle
girebilirsiniz.
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Yer işaretleri seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni yer işareti →
Geçerli konum veya El ile girin
seçeneğine basın.
Ayrıca, bulunduğunuz yeri öğrenmek
Geçerli konum seçeneğini de
kullanabilirsiniz.
Geçerli konumunuzu otomatik olarak
eklemek için cihazınızın etkin bir
bağlantısının olması gerekir.
3. Haritada bir alt klasöre gidin ve Onayla
tuşuna basın (gerekirse).
4. Yer işareti ile ilgili bilgileri girin.
68
5. Yer işareti bilgilerini girmeyi
tamamladığınızda <Tamam>
seçeneğine basın.
Akıllı okuyucu
Akıllı okuyucu bir kartvizitin fotoğrafını
çekmenize ve kartın üzerindeki kişi bilgilerini
ayıklayarak bunu Rehber’de yeni kartvizit
olarak kaydetmenize olanak sağlar.
• Kartvizitin fotoğrafını çekerken cihazı
sabit tutun.
• Kartvizitin üzerine gölge gelmemesine
dikkat edin.
• Kartviziti düzgün, eşit bir şekilde
aydınlatılmış bir yüzeye yerleştirin
ve fotoğrafını çekin.
• Fotoğrafın çekildiği ortama bağlı olarak,
kartvizit dönüştürme işleminin sonucu
istendiği gibi olmayabilir.
Sözcüklere bakma
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Sözlük seçeneğine basın.
2. İngilizce bir sözcük girin ve Onayla
tuşuna basın.
Sözlüğü değiştirme
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Sözlük → <Seçenek> → Sözlük
Değiştir... seçeneğine basın.
2. Bir sözlük seçin.
Sözlük
Sözlük uygulamasını kullanarak farklı
dillerdeki sözcüklerin anlamlarına
bakabilirsiniz. Sözlük uygulamasının
kullanılabilirliği bulunduğunuz bölgeye
bağlıdır.
69
Diğer programlar
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Smart reader seçeneğine basın.
2. Cihazı saat yönünün tersine (sola) 90°
çevirin.
3. Kartviziti çerçeveye ortalayın.
4. Fotoğrafı çekmek için Onayla tuşuna
veya Kamera tuşuna basın.
Cihazınız kartviziti tanır ve hafızasında
saklayacağı kartvizit bilgisi biçimine
dönüştürür.
5. Kartviziti saklamak için <Seçenek> →
Kaydet seçeneğine basın.
Yönetim
uygulamaları
Dosyaları, zip arşivlerini, uygulamaları, cihaz
yapılandırmalarını, lisansları ve bağlantıları
nasıl yöneteceğinizi öğrenin.
70
Dosya yöneticisi
Dosya yöneticisini kullanarak dosyalarınızı
veya klasörlerinizi bulabilir
ve düzenleyebilirsiniz.
Dosya veya klasör bulma
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Dosya yön. → bir hafıza türüne basın.
2. <Seçenek> → Bul seçeneğine basın.
3. Bir hafıza türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
4. İstediğiniz klasör seçin, bulma alanına
metni girin ve Onayla tuşuna basın.
5. Bulunan sonuçlardaki bir dosyayı veya
klasörü açmak için o dosyaya veya klasöre
gidin ve Onayla tuşuna basın.
Yeni klasör oluşturma
Bir dosyayı veya klasörü taşıma
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Dosya yön. → bir hafıza türüne gidin.
2. Bir dosya veya klasöre gidin ve
<Seçenek> → Düzenle → Klasöre
taşı → bir hafıza türüne basın.
3. Bir klasöre gidin ve Onayla tuşuna basın.
4. Bir alt klasöre gidin ve Onayla tuşuna
basın (gerekirse).
5. Onayla tuşuna basın.
Hafıza kartını biçimlendirme
Cihazınız FAT16 veya FAT32 dosya
sistemlerini destekler.
1. Hafıza kartını takma (Hızlı Başlangıç
Kılavuzu’na bakın).
2. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Dosya yön. → takılı hafıza kartına basın.
3. <Seçenek> → Hafıza kartı
seçenekleri → Biçimlendir seçeneğine
basın.
4. Onaylamak için <Evet> seçeneğine
basın.
Hafıza kartını şifreyle koruma
Bu özelliği desteklemeyen cihazlar
(örn. bilgisayarlar), şifre koruma etkin
durumdayken kartı okuyamaz. Kartı bu
tür cihazlarda kullanmadan önce şifre
korumasını kaldırın.
71
Yönetim uygulamaları
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Dosya yön. → bir hafıza türüne gidin.
2. <Seçenek> → Düzenle → Yeni klasör
seçeneğine basın.
3. Bir klasör adı girin ve <Tamam>’a basın.
Yönetim uygulamaları
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Dosya yön. → takılı hafıza kartına basın.
2. <Seçenek> → Hafıza kartı şifresi →
Belirle seçeneğine basın.
3. Bir şifre girin ve şifreyi onaylayın
(en çok 8 karakter).
4. <Tamam> seçeneğine basın.
5. Şifreyi kaldırmak için <Seçenek> →
Hafıza kartı şifresi → Kaldır seçeneğine
basın.
6. <Evet> seçeneğine basın.
7. Şifreyi girin ve <Tamam> seçeneğine
basın.
Hafıza bilgilerini görüntüleme
Cihazınızdaki veya hafıza kartınızdaki
kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz.
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Dosya yön. → bir hafıza türüne basın.
2. <Seçenek> → Bilgiler → Klasör, Hafıza
kartı veya Hafıza seçeneğine basın.
72
Zip
Telefonunuzun hafızasında veya hafıza
kartında zip arşivleri oluşturabilir, kaydedilen
zip arşivlerini yönetebilirsiniz.
Yeni arşiv oluşturma
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Zip seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni arşiv seçeneğine
basın.
3. Arşiv için bir ad girin ve <Tamam>
seçeneğine basın.
4. <Seçenek> → Arşive ekle → bir
dosyaya basın.
Dosyayı başka bir klasöre çıkartma
1. Bekleme modunda [Menü] → Ofis →
Zip seçeneğine basın.
2. Bir arşive gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Bir dosyaya gidin ve <Seçenek> →
Genişlet → bir hafıza türüne basın.
4. Dosyanın çıkarılacağı bir klasör seçin.
Cihazınız Symbian OS ve Java platform,
Micro Edition (J2ME™) için geliştirilen
uygulamaları destekler. Cihazınız diğer
işletim sistemleri veya Java platformları
(PersonalJava™ dahil) için geliştirilen
uygulamaları desteklemez. Uygulamaları
cihazınıza indirmek için bkz. “Web’den
dosya indirme” X sf. 53.
Yeni bir uygulama yükleme
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Uyg. yön. → Yükleme dosylr.
2. Bir uygulamaya gidin ve <Seçenek> →
Yükle seçeneğine basın.
Uygulama yöneticisi, yükleme sırasında
bir uygulamanın dijital imzalarını ve
sertifikalarını otomatik olarak doğrulamaya
çalışır ve uygulama normal güvenlik
koşullarına uymuyorsa bir uyarı mesajı
görüntüler. Cihazınızı ve verilerinizi
korumak için geçerli dijital imzaları veya
sertifikaları olmayan uygulamaları
yüklemeyin.
Bir uygulamayı kaldırma
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Uyg. yön. → Yüklü uygulamlr.
2. Bir uygulamaya gidin ve <Seçenek> →
Kaldır seçeneğine basın.
3. Onaylamak için <Evet> seçeneğine
basın.
73
Yönetim uygulamaları
Uygulama yöneticisi
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Cihaz yöneticisi
Yönetim uygulamaları
Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis
sağlayıcınız tarafından sunulmuyor olabilir.
Sunuluyorsa, Cihaz yöneticisi cihaz
yapılandırmasında servis sağlayıcınızın
yardımcı olmasına izin verir. Bir yapılandırma
oturumu başlatabilmeniz için öncelikle bir
sunucu profili tanımlamanız gerekir.
Sunucu profili tanımlama
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Cihaz yön. seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Sunucu profilleri
seçeneğine basın.
3. <Seçenek> → Yeni sunucu profili
seçeneğine basın.
4. Sunucu seçeneklerini servis
sağlayıcınızın verdiği yönergelere
uygun olarak ayarlayın.
5. Seçenekleri ayarlamayı tamamladığınızda
<Geri> seçeneğine basın.
74
Bir yapılandırma oturumu
başlatma
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Cihaz yön. seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Sunucu profilleri
seçeneğine basın.
3. Bir sunucu profiline gidin ve <Seçenek> →
Yapılandırma. başlat seçeneğine basın.
4. Onaylamak için <Evet> seçeneğine
basın.
5. Bir erişim noktasına gidin ve Onayla
tuşuna basın (gerekirse).
Lisans yöneticisi
Dijital içerik indirdiğinizde, web sitesinden
bu dosyaya erişmenize izin veren bir lisans
satın almanız gerekebilir.
Bağlantı yöneticisi
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Lisanslar seçeneğine basın.
2. Bir klasöre gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Bir lisansa gidin ve Onayla tuşuna basın.
Bağlantı yöneticisini kullanarak veri
bağlantıları ile ilgili bilgileri görüntüleyebilir
ve bağlantıları açıp kapayabilirsiniz.
Süresi dolan lisansları geri yükleme
1. Bekleme modunda [Menü] →
Bağlantı → Bağl. yön. → Etkin veri
bağlantıları.
2. Bir bağlantıya gidin ve <Seçenek> →
Bilgiler seçeneğine basın.
Lisansınızın süresi dolduğunda, medya
dosyasını kullanmanız için ek haklar satın
almanız gerekir.
Süresi dolan lisansları geri yüklemek için
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar →
Lisanslar seçeneğine basın.
2. Bir Geçrsz. lisanslar gidin ve Onayla
tuşuna basın.
3. Bir lisansa gidin ve <Seçenek> →
Yeni lisans al seçeneğine basın.
4. Onaylamak için <Evet> seçeneğine
basın.
5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bağlantı bilgilerini görüntüleme
75
Yönetim uygulamaları
Lisansları görüntüleme
Açık bir bağlantıyı kapatma
Yönetim uygulamaları
1. Bekleme modunda [Menü] → Bağlantı →
Bağl.yön. → Etkin veri bağlantıları.
2. Bir bağlantıya gidin ve <Seçenek> →
Bağlantıyı kes seçeneğine basın.
3. Onaylamak için <Evet> seçeneğine
basın.
Kablosuz bağlantı bilgilerini
görüntüleme
1. Bekleme modunda [Menü] → Bağlantı →
Bağl.yön. → Mevcut WLAN ağları.
2. Bir bağlantıya gidin ve <Seçenek> →
Bilgiler seçeneğine basın.
76
Ayarlar
Cihazınızın ayarlarını öğrenin. Cihazınızın
ayarlarına erişmek için
1. Bekleme modunda [Menü] →
Ayarlar → Ayarlar seçeneğine basın.
2. Bir kategoriye gidin (Genel, Telefon,
Bağlantı veya Uygulamalar) ve Onayla
tuşuna basın.
Aynı ayarlara diğer menülerden de
erişebilirsiniz: <Seçenek> → Ayarlar
seçeneğine basın.
Genel ayarlar
Kişiselleştirme
Ekranınızın görünümünü ve işleyişini,
Bekleme modunu, sesleri ve dilleri
değiştirebilirsiniz (Temalar ayarları için
Hızlı Başlangıç Kılavuzu’na bakın).
77
Tarih ve saat
Tarih, saat ve alarmların görünümünü ve
işleyişini değiştirebilirsiniz.
Donanım
Ayarlar
Cihazı varsayılan donanım olarak kulaklık,
müzik kulaklığı, araç seti veya diğer cihazları
kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz:
<Seçenek> → Varsayılan yap
seçeneğine basın.
Güvenlik
Güvenlik kodunu ayarlayabilir ve güvenlik
sertifikalarını veya güvenlik modüllerini
yönetebilirsiniz.
Konumlama
Cihazınızın küresel konumlama bilgilerini
almak için kullanacağı yöntemleri ve
sunucuları kontrol edebilirsiniz.
Orij. tel. ayarları
78
Ayarları varsayılan orijinal ayarlara
döndürebilirsiniz. Cihazı sıfırlamak için kilit
kodunu girmeniz gerekir. Kodu girdikten
sonra, cihaz yeniden başlatılır.
Telefon ayarları
Arama
Cihazınızda, numaranızı gönderme,
arama bekletme, hızlı arama ve diğer
arama ayarlarını denetleyebilirsiniz.
Arama aktarma
Gelen aramaları başka bir numaraya
aktarabilirsiniz. Aramaları aktarırken,
aktarılacak aramaları alacak bir numara
veya gecikme süresi belirtmeniz gerekir.
Arama engellm.
Giden, gelen ve uluslararası aramaları
kısıtlayabilirsiniz.
Şebeke
Kablosuz LAN
Şebeke modlarını ve seçim yöntemlerini
denetleyebilirsiniz.
Kablosuz LAN kullanımını denetleyebilirsiniz.
Video paylaşımı
Video paylaşım servisinin kullanımını
denetleyebilirsiniz.
Bluetooth
Durum
Bluetooth kablosuz özelliklerini
denetleyebilirsiniz.
USB
Cihazınızı bir bilgisayara bağladığınızda
nasıl çalışacağını belirleyebilirsiniz.
Hedefler
Erişim noktaları bağlantılarını, şifreleri ve
ana sayfaları belirleyebilirsiniz.
Paket veri
GPRS şebekesi kullanırken paket veri
bağlantılarını denetleyebilirsiniz.
Ayarlar
Bağlantı ayarları
Sohbet için sunucu ayarlarının durumunu
denetleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis
sağlayıcınıza başvurun.
SIP ayarları
Cihazınızın internet aramalarını ve
multimedya servislerini nasıl kullanacağını
denetleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis
sağlayıcınıza başvurun.
XDM profili
XDM (XML Belge Yönetimi) erişiminde
kullanıcı profili ayarlarını denetleyebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza
başvurun.
79
Yapılandırma
Er. nk. ismi kntrl.
Servis sağlayıcınızın gönderdiği şebeke
yapılandırmalarını görüntüleyebilirsiniz.
Yapılandırmaları uygulamak için
<Seçenek> → Kaydet seçeneğine basın.
SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini
destekliyorsa paket veri bağlantılarının
kullanımını kontrol edebilirsiniz. Bu servisi
açıp kapatmak veya izin verilen erişim
noktalarını değiştirmek için <Seçenek>’e
basın.
Ayarlar
Bu işlev ancak servis sağlayıcınız
tarafından veya bulunduğunuz
bölgede destekleniyorsa kullanılabilir.
80
Bu işlev ancak servis sağlayıcınız
tarafından veya bulunduğunuz bölgede
destekleniyorsa kullanılabilir.
Uygulama ayarları
RealPlayer
Ayarlar
RealPlayer’ın video veya akış ortamı
oynatırken nasıl çalışacağını kontrol
edebilirsiniz.
Kamera
Görüntü veya video çekimi sırasında
kameranın nasıl çalışacağını
denetleyebilirsiniz.
Ses kaydedici
Ses kliplerinin kalitesini ve hafıza konumunu
belirleyebilirsiniz.
Uyg. yöneticisi
Cihazınızın yeni uygulamalar yüklenirken
nasıl davranacağını belirleyebilirsiniz.
İşlem kaydı
Arama ve paket verisi bilgilerinin İşlem
kayıtlarında ne süreyle saklanacağını
ayarlayabilirsiniz.
81
Sorun giderme
Cihazınızı kullanırken, aşağıdaki
mesajlar görüntülenebilir:
Mesaj
SIM kart
takın
Kilitli
a
Sorunu çözmek için şunu
deneyin:
SIM kartın doğru
yerleştirildiğinden emin olun.
Otomatik kilit özelliği etkin.
Cihazı kullanmanız için
<Kilit aç> seçeneğine basıp
kodu girmeniz gerekir.
Otomatik kilit özelliğini
kapatmak için
1. Bekleme modunda
[Menü] → Ayarlar →
Ayarlar → Genel →
Güvenlik → Telefon ve
SIM kart seçeneğine
basın.
2. Telefonun otomatik
kilitlenme süresini Yok
seçeneğine ayarlayın.
Mesaj
PIN
kodunu
girin
Sorunu çözmek için şunu
deneyin:
Cihazı ilk kez kullanırken
veya PIN özelliği
etkinleştirildiğinde SIM kartla
birlikte verilen PIN kodunu
girmeniz gerekir. PIN kodu
istenmesi özelliğini devre
dışı bırakmak için
1. Bekleme modunda
[Menü] → Ayarlar →
Ayarlar → Genel →
Güvenlik → Telefon ve
SIM kart seçeneğine
basın.
2. PIN kodu istenmesi
özelliğini Kapalı olarak
ayarlayın.
Cihazınız bir sinyal göstermiyor
(şebeke simgesinin yanında hiçbir
çubuk görünmüyor)
• Cihazınızı yeni açtıysanız, cihazınızın
şebekeyi bulması ve sinyal alması için
yaklaşık 2 dakika bekleyin.
• Tünellerde veya asansörlerde sinyal
alamayabilirsiniz. Açık bir alana gidin.
• Kapsama alanlarının arasında
olabilirsiniz. Kapsama alanına
girdiğinizde bir sinyal almanız gerekir.
Güvenlik kodunu, PIN veya PUK
kodunu unuttunuz
Varsayılan güvenlik kodu 00000000’dır.
Bunu veya başka bir kodu unutur ya da
kaybederseniz satıcınızla veya servis
sağlayıcınızla görüşün.
Ekranınızda beyaz çizgiler görünüyor
Cihazınızı uzun bir süre kullanmayıp
açtıysanız veya cihazı kapatmadan pilini
çıkardıysanız ekranda beyaz çizgiler
görünebilir. Ekranın kısa bir süre içinde
düzelmesi gerekir.
Bir numara giriyorsunuz, ancak
arama yapılmıyor
• [
] tuşuna bastığınızdan emin olun.
• Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan
emin olun.
• Telefon numarası için arama engelleme
özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
b
Sorun giderme
Sorunu çözmek için şunu
deneyin:
Genellikle PIN kodunun
X deneme birkaç kez yanlış girilmesi
kaldı. PUK nedeniyle SIM kartınız bloke
kodunu
olur. Servis sağlayıcınız
girin
tarafından verilmiş olan PUK
kodunu girmeniz gerekir.
Mesaj
Aramak için bir kartvizit seçiyorsunuz,
ancak arama yapılmıyor
Sorun giderme
• Kartvizit bilgisinde doğru numaranın
kayıtlı olduğundan emin olun.
• Gerekirse, numarayı yeniden girin ve
kaydedin.
Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor
• Dahili mikrofonun önünü
kapatmadığınızdan emin olun.
• Dahili mikrofonu ağzınıza daha yakın
tutun.
• Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde
bağlandığından emin olun.
Görüşmenin ses kalitesi düşük
• Cihazın üst kısmındaki dahili anteni
engellemediğinizden emin olun.
• Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz
sinyal alımınız düşebilir. Başka bir yere
gidin ve tekrar deneyin.
c
Pil düzgün olarak şarj olmuyor veya
şarj sırasında cihaz bazen kendi
kendine kapanıyor
• Cihazı şarj cihazından çıkarın, pili çıkarıp
tekrar takın ve yeniden şarj etmeyi
deneyin.
• Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı
renkli temas noktalarını temiz, yumuşak
bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi
deneyin.
• Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski
pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini
takın.
Cihazınız dokunulamayacak kadar
çok ısınıyor
Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda
cihazınız daha fazla güç harcar ve ısınabilir.
Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım
ömrünü veya performansını etkilemez.
Bluetooth özelliği etkin bir cihaz
bulamıyorsunuz
Kullanılabilir hafıza miktarı az. Verilerinizi bir
hafız kartına taşıyın veya uygulamalardaki
eski öğeleri silin.
• Her iki cihazın da Bluetooth kablosuz
özelliğini etkinleştirdiğinden emin olun.
• Cihazların arasındaki mesafenin 10
metreden az olduğundan ve aralarında
duvar veya başka engeller olmadığından
emin olun.
• Her iki cihazın görünebilirlik durumunun
Gizli olarak ayarlanmadığından emin
olun.
• Her iki cihazın Bluetooth kablosuz
teknolojisiyle uyumlu olduğundan
emin olun.
Bir uygulama donup kalıyor (yanıt
vermiyor)
1. Uygulama listesini açmak için [Menü]
seçeneğine basın.
2. Yanıt vermeyen uygulamaya giderek [C]
tuşuna basın ve ardından <Evet>’e
basın.
3. Uygulamayı tekrar başlatın.
d
Sorun giderme
Cihazınız sizden bazı verileri
silmenizi istiyor
Dizin
Adobe Reader, 48
ajanda
görünümleri
değiştirme, 47
olay alarmlarını
durdurma, 47
olaylar oluşturma, 47
akıllı okuyucu, 68
aramalar
aktarma, 11, 78
cevapsızları
görüntüleme, 10
çevirme, 9
duraklama girme, 10
engelleme (bloke
etme), 11, 78
son arananları
görüntüleme, 10
e
Bluetooth
diğer cihazlara
bağlanma, 57
etkinleştirme, 56
veri alma, 58
veri gönderme, 57
cihaz yöneticisi
sunucu profillerini
tanımlama, 74
yapılandırma
başlatma, 74
yeni klasör oluşturma, 71
dönüştür
kur oranlarını
ayarlama, 64
ölçüleri dönüştürme, 65
para birimleri ekleme, 64
para birimlerini
dönüştürme, 65
erişim noktaları, 79
GyPSii, 53
dijital çerçeve, 38
galeri bkz. medya
donanım, 78
güvenlik, 78
dosyalar ve klasörler
arama, 70
dosya yöneticisi, 70
taşıma, 71
hafıza kartları
biçimlendirme, 71
koruma, 71
kaydedici bkz. medya
lisanslar, 75
medya
müzik çalar
cihaza dosya ekleme, 26
çalma listeleri
oluşturma, 27
müzik kitaplığına dosya
ekleme, 26
notlar
not oluşturma, 49
senkronize etme, 49
PC Studio
PDF bkz. Adobe Reader
paket veri, 24, 79
Quickoffice
belgeleri açma, 48
quickoffice’i
güncelleme, 48
RealPlayer bkz. medya
radyo, 39
rehber
hızlı arama numaraları
atama, 45
kartvizit arama, 44
kartvizit grupları
oluşturma, 46
kartvizit oluşturma, 43
senkronize etme, 47
varsayılan numaraları
veya adresleri atama, 45
zil sesleri atama, 46
saat
alarm kurma, 63
alarmları durdurma, 63
ayarları değiştirme, 62
dünya saatleri
oluşturma, 63
Dizin
akış içeriğine
erişme, 33, 40
dosyaları Galeri’de
açma, 33
medya dosyalarını
oynatma, 33, 40
ses klipleri kaydetme, 41
ses kliplerini çalma, 41
kullanma, 59
USB modunu
ayarlama, 59
yükleme, 41
sözlük, 69
tarih ve saat 78
uygulamalar
desteklenen, 73
sertifikaları
doğrulama, 73
yükleme, 73
Video düzenleyici, 34
Zip, 72
f
Samsung Electronics
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908- 1 V3.2.1 (07-2005)
EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)
EMC
SAR
Radio
(yetkili kişinin adı ve imzası)
* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi
veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.
(yayın yeri ve tarihi)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23
Yong-Sang Park / S. Yönetici
(AB’deki temsilci)
ve talep üzerine sunulacaktır.
Samsung Electronics QA Lab.
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]’te
açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış
Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:
Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak]
yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun
olduğu garanti edilir.
EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
Güvenlik
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya
diğer normatif belgelere uygundur.
GSM Cep Telefonu: I8510
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere
Biz,
Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)
Download PDF