Samsung | GT-S5780 | Samsung Wave 578 Black Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

GT-S5780
Hızlı başlangıç kılavuzu
Daha fazla bilgi için www.samsung.com adresindeki kullanım
kılavuzuna bakın.
Bu Samsung mobil cihazı satın aldığınız için teşekkür
ederiz. Bu cihaz, Samsung’un olağanüstü teknolojisi
ve yüksek standartlarına dayalı olarak yüksek kalitede
mobil iletişim ve eğlence sunar.
• Bu kılavuzdaki içerik, üründen veya hizmet
sağlayıcıları ya da taşıyıcılar tarafından sağlanan
yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.
• Cihazınızla ve mevcut aksesuarlarla birlikte verilen
parçalar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
• Yerel Samsung bayinizden ek aksesuarlar satın
alabilirsiniz.
• Ürünle birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için
en iyi sonucu verecektir.
• Ürünle birlikte verilenler dışındaki aksesuarlar
cihazınızla uyumlu olmayabilir.
Talimat simgeleri
Başlamadan önce bu kılavuzdaki simgeleri tanıyın:
Uyarı – sizin veya başkalarının
yaralanmasına neden olabilecek durumlar
Dikkat – cihazınızın veya başka
ekipmanların zarar görmesine neden
olabilecek durumlar
2
Not – not, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
[ ]
Köşeli ayraçlar – cihaz tuşları
Telif Hakkı
Telif Hakkı © 2011 Samsung Electronics
Bu kılavuz, uluslararası telif hakkı yasaları ile
korunmaktadır.
Bu kılavuzun hiçbir bölümü, Samsung Electronics’in
önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde fotokopi,
kayıt veya herhangi bir bilgi saklama ve erişim
sisteminde depolama da dahil olmak üzere
elektronik veya mekanik hiçbir ortamda çoğaltılamaz,
dağıtılamaz, tercüme edilemez veya iletilemez.
Ticari markalar
• SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung
Electronics’in tescilli ticari markalarıdır.
ve
, SRS Labs, Inc. firmasının
ticari markalarıdır. CS Headphone ve WOW HD
teknolojileri SRS Labs, Inc. firmasından alınan
lisansla kullanılmıştır.
• Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc.
firmasının tescilli ticari markasıdır.
•
3
• Oracle ve Java, Oracle ve/veya bağlı kuruluşlarının
tescilli ticari markalarıdır. Diğer adlar ilgili
sahiplerinin ticari markaları olabilir.
• Wi-Fi®, Wi-Fi ONAYLI logosu ve Wi-Fi logosu,
Wi-Fi Alliance’ın tescilli ticari markalarıdır.
Cihazınız uyumlu hale getirilmemiş frekans kullanır
ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanılabilir. WLAN,
AB’de iç mekanlarda hiçbir kısıtlama olmadan
çalıştırılabilir, ancak Fransa’da dış mekanlarda
çalıştırılamaz.
• Diğer tüm ticari markalar ve telif haklarının
mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.
4
Kurulum
SIM veya USIM kartı ve pili takma
1. Cihaz açıksa [ ] tuşunu basılı tutun ve kapatmak
için Evet’i seçin.
2. Arka kapağı çıkarın.
Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınızın zarar
görmemesine dikkat edin.
3. SIM veya USIM kartı altın renkli temas noktaları
aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
5
4. Pili takın.
5. Arka kapağı tekrar yerine takın.
6
Pili şarj etme
Cihazı ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz
gerekir.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj
cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış
şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına
veya cihazınızın zarar görmesine neden olabilir.
1. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe
takın.
Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın
ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.
Yanlış kullanımdan kaynaklanan hiçbir hasar
garanti kapsamında karşılanmaz.
7
2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik
prizine takın.
Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran tutarsız güç
kaynağı nedeniyle çalışmayabilir. Bu durumda
seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda önce seyahat
adaptörünü cihazdan ve arkasından elektrik
prizinden çıkarın.
Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın.
Aksi halde cihaz zarar görebilir.
Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınız
zaman seyahat adaptörünün fişini prizden çıkarın.
Seyahat adaptörünün güç düğmesi yoktur.
Bu nedenle güç kaynağının gücünü kesmek
için seyahat adaptörünün fişini çıkarmanız
gerekir. Seyahat adaptörü kullanılırken prize
yakın olmalıdır.
8
Başlarken
Cihazınızı açma veya kapatma
Cihazınızı açmak için [ ] tuşuna uzun basın. Cihazınızı
ilk kez açıyorsanız kurulumunu gerçekleştirmek için
ekrandaki talimatları uygulayın.
Cihazınızı kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın
ve Evet’i seçin.
• Kablosuz cihazların kullanımına kısıtlama
getirilen uçak ve hastane gibi yerlerde yetkili
personelin uyarı ve talimatlarına uyun.
• Cihazınızın şebeke harici hizmetlerini
kullanmak için Uçuş moduna geçiş yapın.
9
Cihazınızı tanıyın
Yakınlık sensörü
Ön kamera
merceği
Ses tuşu
Kulaklık
Dokunmatik
ekran
Menü tuşu
Bitir tuşu
Arama tuşu
Mikrofon
Kulaklık girişi
Güç/Kilit tuşu
Çok işlevli giriş
Arka kamera
merceği
Hoparlör
Arka kapak
Kamera tuşu
Dahili anten
10
Tuşlar
Tuş
İşlevi
Güç/
Kilit
Kamera
Arama
Menü
Bitir
Ses
seviyesi
Cihazı açın (uzun basın); dokunmatik
ekranı kilitleyin.
Bekleme modunda kamerayı açın;
Kamera modunda bir fotoğraf çekin
veya video kaydedin.
Arama yapmanızı veya gelen
aramayı yanıtlamanızı sağlar;
Bekleme modunda aramalarınızın
ve mesajlarınızın kayıtlarına erişmenizi
sağlar.
Menü moduna erişmenizi sağlar; tüm
aktif uygulamaları görüntülemek için
görev yöneticisini başlatmanızı sağlar
(uzun basın); Bekleme modunda veya
bir uygulamayı kullanırken arama
uygulamasını başlatın (iki kez basın).
Bir aramayı sona erdirmenizi sağlar;
Menü modunda Bekleme moduna
geri dönmenizi sağlar.
Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı
sağlar.
11
Dokunmatik ekran
Cihazınızın dokunmatik ekranı öğeleri seçme veya
işlevleri kullanma işlemini kolaylaştırır. Dokunmatik
ekranı dokunarak, dokunup o şekilde tutarak veya
sürükleyerek hafifçe vurup kontrol edebilirsiniz.
Bekleme ekranı
Cihaz Bekleme modundayken bekleme ekranını
görürsünüz. Bekleme ekranında gösterge simgelerini,
widget’ları, uygulama kısayollarını ve başka öğeleri
görüntüleyebilirsiniz.
Bekleme ekranında birden fazla panel bulunmaktadır.
Bekleme ekranında bir panele gitmek için sola veya
sağa kaydırın. İsterseniz doğrudan ilgili bekleme
ekranına gitmek için ekranın üstündeki bir noktayı
da seçebilirsiniz.
Gösterge simgeleri
Gösterge simgeleri, ekranın üstünde sinyal gücünü,
cihazın durumunu, geçerli saati ve diğer bilgileri
gösterir.
12
Kısayollar paneli
Kısayollar panelinde kısayol menülerini kullanabilir
ve yeni mesajlar, gelecek etkinlikler ve işlem durumu
gibi bildirimlere erişebilirsiniz. Bekleme modunda
veya bir uygulamayı kullanırken kısayollar panelini
açmak için gösterge simgeleri alanında
öğesini
seçin. Paneli gizlemek için listenin alt bölümünü yukarı
doğru sürükleyin.
Uygulamalara erişim
1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için
Menü tuşuna basın.
2. Sola veya sağa sürükleyerek başka bir menü
ekranına gidin.
İsterseniz doğrudan ilgili menü ekranına gitmek
için ekranın üstündeki bir noktayı da seçebilirsiniz.
3. Bir uygulama seçin.
4. Bekleme ekranına geri dönmek için [
basın.
] tuşuna
Birden çok uygulamayı açma
Cihazınız, aynı anda birden çok uygulamayı çalıştırarak
birden çok işlem yapabilmenizi sağlar.
Birden fazla uygulamayı başlatmak üzere ana menüye
dönmek için Menü tuşuna basın ve başlatılacak
uygulamayı seçin.
13
Metin girme
Sanal klavyeleri kullanarak veya el yazısı modunda
metin girebilirsiniz. Metin kopyalayıp yapıştırmak için
düzenleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.
Samsung tuş takımı farklı tuş türleri (QWERTY ve 3x4
tuşlar gibi) ve bir el yazısı modu sunmaktadır.
QWERTY veya 3x4 tuşlarla metin girerken tahmine
dayalı metin özelliğini kullanın. Bu özellik girdiğiniz
sözcüğü tahmin edip önerilerde bulunur.
Metin girerken cihazı QWERTY tuşlar geniş
ekranda görüntüleyecek şekilde döndürün.
Arama veya aramayı yanıtlama
Bir telefon numarası girerek veya kişi listenizden bir
numara seçerek görüşme yapabilirsiniz. Ayrıca, son
aranan numaraları tekrar aramak için arama kayıtlarına
da erişebilirsiniz.
Arama yapma
Arama ekranını açın, bir telefon numarası girin ve
öğesini seçin veya [
] tuşuna basın. Görüntülü
arama yapmak için öğesini seçin.
Aramayı yanıtlama
Birisi aradığında [
14
] tuşuna basın.
Mesaj gönderip alma
Metin (SMS), multimedya (MMS) veya e-posta
mesajları oluşturup gönderebilirsiniz ve gönderdiğiniz
ya da aldığınız mesajları görüntüleyip yönetebilirsiniz.
• Ana şebeke hizmet alanı dışında olduğunuzda
ek ücret ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için
servis sağlayıcınıza başvurun.
• Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva
eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040
V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
Metin ve multimedya mesajı
Basit bir metin mesajı veya metin, görüntü ve ses
dosyaları içeren multimedya mesajı oluşturup
gönderebilirsiniz.
E-posta mesajı
Cihazınızda e-posta mesajları göndermek için e-posta
uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta mesajı gönderip
almadan önce bir e-posta hesabı eklemeniz gerekir.
15
İnternet’e bağlanma
WLAN özelliğini veya mobil şebeke bağlantılarını
kullanarak kablosuz web’e bağlanabilirsiniz. Web
uygulamasını açın ve web sayfalarında gezinin. Favori
web sayfalarınıza yer işareti koyabilir veya çeşitli web
seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Web’e erişmek ve medya dosyaları indirmek için
ek ücret ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için
servis sağlayıcınıza başvurun.
Mobil izleyiciyi etkinleştirme
Mobil izleyici özelliği cihazınızın yerini tespit edip
kurtarmanıza olanak sağlar. Bir kişi cihazınıza yeni bir
SIM veya USIM kartı taktığında, mobil izleyici özelliği
kişinin numarasını otomatik olarak belirlediğiniz
alıcılara gönderir.
16
Güvenlik önlemleri
Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için,
cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.
Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin
Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik
prizlerini kullanmayın
Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını
kablosundan çekerek çıkarmayın
Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin
Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak
elle dokunmayın
Şarj cihazını veya pile kısa devre yaptırmayın
Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden
olmayın
Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj
etmeyin
Fırtına sırasında cihazı kullanmayın
Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.
Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın
Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis
merkezine başvurun.
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun
• Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından
onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj
cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
• Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları
atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
17
• Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı
cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
• Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç
altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.
Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin
• Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
• Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve
pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
• Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde
pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin
geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
• Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.
Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken
tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun
Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın
Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.
Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın
Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer
elektronik cihazları etkileyebilir.
Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın
• Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp
pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
• Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
• Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı
vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.
Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında
kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir
Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo
frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine
başvurun.
İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için
üreticiye başvurun
Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme
cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.
18
Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın
• Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
• Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere
her zaman uyun.
• Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya
da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında
kullanmayın.
• Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla
veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.
Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın
Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının
elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.
Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı
nedeniyle bozulabilir
Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle
bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.
Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili
tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun
Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır.
Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı
kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve
aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:
• Ahizesiz cihaz kullanın.
• Cihazınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin.
Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları
cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
• Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı,
gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin.
Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize
cevap vermesine izin verin.
• Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun
trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur,
sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
• Not almayın veya telefon numarası aramayın. “Yapılacaklar” listesinde
dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan
güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
19
• Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde
olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı
arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama
yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı
kontrol edin, sonra devam edin.
• Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin.
Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve
dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
• Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi
durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
• Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati
tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil
durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
• Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım
numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç,
bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya
çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı
veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.
Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım
Cihazınızı kuru tutun
• Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar
verebilir.
• Islak olduğunda, pili cihazınızı açmadan çıkarın. Cihazınızı havluyla
kurulayın ve servis merkezine götürün.
• Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir.
Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.
Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın
Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.
Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın
Cihazınız düşerse, zarar görebilir.
Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın.
Cihazınızı -20 °C ila 50 °C sıcaklıkta kullanın
• Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80 °C’ye
kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
• Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin
arabanın torpido gözünde).
• Pili 0 °C ila 40 °C sıcaklıkta saklayın.
20
Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle
birlikte saklamayın
• Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
• Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.
Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın
• Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya
pil boşalabilir.
• Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli
kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
• Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın
veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.
Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin
veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın
• Pil sızıntısı olabilir.
• Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.
Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden
olmayın
• Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
• Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları
bozulabilir.
Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların
ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın
Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin
zarar görmesine neden olabilir.
Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın
• Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin
kullanım ömrünü kısaltabilir.
• Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj
edilmeleri gerekir.
• Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
• Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.
21
Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve
birlikte verilen ürünleri kullanın
• Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın
kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
• Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte
verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu
olamaz.
Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin
• Aksi takdirde, cihazınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
• Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.
Cihazla konuşma yaparken:
• Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
• Doğrudan mikrofona konuşun.
• Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması
halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo
frekansı yaymasına neden olabilir.
• Cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken
tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini
metin) yararlanın ve sık sık ara verin.
İşitme yeteneğinizi koruyun
• Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme
yeteneği zarar görebilir.
• Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak
dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden
olabilir.
• Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her
zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği
duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken
dikkatli olun
Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her
zaman dikkat edin.
Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.
22
Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın
• Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi
geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi’ne götürün.
• Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taktirde patlama olabilir ya da yangın
çıkabilir.
Cihazı boyamayın yada üzerine etiket yapıştırmayın
Boya ve etiketler hareketli parçaların düzgün çalışmasını engelleyebilir.
Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde
kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız
cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
Cihazınızı temizlerken:
• Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
• Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
• Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.
Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın
Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım
için Samsung Servis Merkezi’ne götürün.
Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için
kullanmayın
Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız
etmekten kaçının
Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin
Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini
yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran
aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.
Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın
• Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir
şekilde monte edildiğinden emin olun.
• Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına
koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı
hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda
cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.
23
SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın
• Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi
takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
• Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı
elektronik parazitten koruyun.
• Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da
metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.
Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması
yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan
önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem
belirleyin.
Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız
Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin
İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali
diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını
çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı
tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir
konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.
Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri
Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo
frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB)
standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan
(Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin
üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.
Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri
0,751 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye
yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal
kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması
muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik
olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.
Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa
Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine
uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla
bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.
24
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa
ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi
için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın
aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları
tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır.
Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa
ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki
pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal
sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66’da belirtilen referans
değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller
düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil
iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
25
Yasal Uyarı
Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait
olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları
ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi
kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin
sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız.
Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet
sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir
içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz,
yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş
eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda
dağıtamazsınız.
“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULUR.
SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA,
AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG
AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL
OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ
TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU cihaz YOLUYLA SUNULAN
HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ,
YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK
DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA
DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA
ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ
BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA
BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA
BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ,
MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”
Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya
ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre
boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti
vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung’un üzerinde hiçbir kontrolünün
olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından
iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın
Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya
hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü
reddetmektedir.
Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya
yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve
talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.
26
Uygunluk Beyanı (R&TTE)
Samsung Electronics olarak,
tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere
GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu: GT-S5780
adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/ veya diğer
düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.
GÜVENLİK EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADYO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 291-1 V1.1.1 (07-2005)
EN 301 291-2 V1.1.1 (07-2005)
[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki
ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği’nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.
1999/5/EC Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]’te açıklanan
uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla
yürütülmüştür:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:
Samsung Electronics QA Lab.
bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB’deki temsilci)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.04.22
(yayın yeri ve tarihi)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(yetkili kişinin adı ve imzası)
* Burası Samsung Servis Merkezi’nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi’nin
adresi veya telefon numarası için garanti kartına bakın veya ürününüzü aldığınız
satıcıya başvurun.
* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı
olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
Kies uygulamasını yüklemek için
(PC Sync)
1. Kies uygulamasının en son sürümünü Samsung
web sitesinden (www.samsung.com/kies) indirip
bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
2. Bir PC veri kablosu kullanarak cihazınızı
bilgisayarınıza bağlayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies
uygulamasının yardımına bakın.
Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3
DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-34395G
Turkish. 06/2011. Rev. 1.1
Download PDF

advertising