Samsung | ME732K | Samsung ME732K Kullanım kılavuzu

AEEE Yönetmeliğine uygundur
Mikrodalga Fırın
Kullanıcı Talimatları ve Pişirme Kılavuzu
ME731K
ME732K
ME733K
imkanları hayal edin
Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkür ederiz.
Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi
veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını
KAPSAMADIĞINI dikkate alınız.
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 1
2017-11-21
6:07:26
içindekiler
güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri....................................................................................2
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(atık elektrikli ve elektronik cihazlar).......................................................7
Kurulum..................................................................................................7
Aksesuarlar...........................................................................................7
Installation site......................................................................................8
Döner tabla...........................................................................................8
Bakım......................................................................................................8
Temizlik.................................................................................................8
Değiştirme (onarım)...............................................................................9
Uzun süre kullanmamaya karşı bakım...................................................9
Fırın özellikleri........................................................................................9
Fırın......................................................................................................9
Kontrol paneli........................................................................................10
Fırın kullanımı.........................................................................................10
Mikrodalga fırın nasıl çalışır....................................................................10
Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi........................11
Zamanın ayarlanması............................................................................11
Pişirme/isıtma.......................................................................................12
Güç seviyeleri.......................................................................................12
Pişirme süresinin ayarlanması................................................................12
Pişirmenin durdurulması........................................................................12
Enerji tasarruf modunun ayarlanması.....................................................13
Anında ısıtma/pişirme özelliğinin kullanılması..........................................13
Anında ısıtma/pişirme ayarları................................................................13
Otomatik hızlı buz çözme özelliğinin kullanılması....................................14
Otomatik hızlı buz çözme özelliği...........................................................14
Kademeli pişirme..................................................................................15
Pişirme malzemesi kılavuzu.................................................................16
Sorun giderme ve hata kodu................................................................17
Sorun giderme......................................................................................17
Hata kodu.............................................................................................17
Teknik özellikler.....................................................................................18
Tüketicinin seçimlik hakları..................................................................18
Yetkili servis listesi................................................................................19
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI
DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK
ÜZERE SAKLAYIN.
UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar
görmüşse, yetkili bir kişi tarafından onarılmadıkça
fırın çalıştırılmamalıdır.
UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması
için koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını
gerektirecek her türlü servis veya onarım işlemi
yetkili kişi haricindeki herkes için tehlikelidir.
UYARI: Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve
diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
UYARI: Çocukların yanlarında yetişkin yokken
fırını kullanmalarına, ancak çocuğun fırını güvenli
bir şekilde kullanabilmesi ve yanlış kullanımın
tehlikelerini anlayabilmesi için gerekli talimatlar
verildikten sonra izin verin.
Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır
ve şu şekilde kullanım için tasarlanmamıştır:
Türkçe - 2
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 2
2017-11-21
6:07:26
Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama
kaplarının içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı
veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar
mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar
mikrodalgada ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile
patlayabilir.
Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve kalan gıda
artıklarından arındırılmalıdır.
Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek,
fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek
ve zehirlenme durumlarına yol açabilecek yüzey
bozulmalarına neden olabilir.
Mikrodalga fırın yalnızca tezgah üstü (tek başına)
kullanım için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın bir kabin
içine yerleştirilmemelidir.
Mikrodalgada pişirme sırasında yiyecek ve içecek
için metal kaplara izin verilmez.
Cihazdan kaplar çıkarılırken döner tablanın yerinden
oynamamasına dikkat edilmelidir.
Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.
Türkçe - 3
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 3
2017-11-21
6:07:26
01 GÜVENLIK BILGILERI
• mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında
personel mutfak alanları;
• çiftlik evleri;
• otel, motel ve diğer ev tipi ortamların müşterileri
tarafından;
• oda ve kahvaltı türü ortamlar.
Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun
aletler kullanın.
Gıdaları plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma
olasılığına karşı fırına dikkat edin.
Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere
tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak,
ısıtıcı örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları
vb. ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev
almasına veya yangına yol açabilir.
Fırında duman gözlenirse (çıkarsa) cihazı kapatın
veya fişini çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı
tutun.
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak
fazla kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; bu
yüzden kap tutulurken dikkatli olunmalıdır.
Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.
Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer
araçlara vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya
talimat verilmedikçe düşük fiziksel, duyumsal ve
zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye
sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için
uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar
denetlenmelidir.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla
ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri
anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile
fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya
da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike
gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis
temsilcisi tarafından veya benzer şekilde ehliyetli
kişiler tarafından değiştirilmelidir.
Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine kolay
erişim olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte
yerleştirilmelidir.
Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika süreyle suyla
çalıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.
Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması
ya da duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en
yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere
konumlandırılmalıdır.
Genel güvenlik
Değişiklikler ve onarımlar yalnızca kalifiye bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Mikrodalga işlevi için yiyecek ve sıvıları kapalı kaplarda ısıtmayın.
Fırını temizlemek için benzen, tiner, alkol veya buhar ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayın.
Fırının kurulmaması gereken yerler: bir ısıtıcının veya yanıcı bir materyalin
yanı; nemli, yağlı, tozlu veya doğrudan güneş ışığı veya suya maruz yerler ya
da gaz kaçağı olabilen veya sabit olmayan yüzey üzeri.
Bu fırın yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, doğru bir şekilde
topraklanmış olmalıdır.
Yabancı maddeleri elektrik fişi uçlarından ve temas noktalarından temizlemek
için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.
Güç kablosunu çekmeyin, aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır nesneler
koymayın.
Gaz kaçağı (propan, LP vb.) varsa hemen havalandırın. Güç kablosuna
dokunmayın.
Güç kablosuna ıslak elle dokunmayın.
Fırın çalışırken, güç kablosunu çıkararak kapatmayın.
Türkçe - 4
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 4
2017-11-21
6:07:26
Mikrodalga uyarısı
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve
patlamaya sebep olabilir; kap tutulurken her zaman dikkatli olunmalıdır.
İçecekleri tutmadan önce her zaman en az 20 saniye bekleyin. Gerekirse,
ısıtma sırasında karıştırın. Isıttıktan sonra her zaman karıştırın.
Yanma durumunda şu İlk Yardım talimatlarını takip edin.
1. Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suda bekletin.
2. Temiz, kuru bir bezle sarın.
3. Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.
Tepsi veya rafa zarar vermemek için, tepsiyi veya rafı pişirme işleminden
hemen sonra suyun içine koymayın.
Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, fırını derin yağda kızartma işlemleri
için kullanmayın. Bu, sıcak yağların aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.
Mikrodalga fırın önlemleri
Yalnızca mikrodalgaya dayanıklı malzemeler kullanın. Metalik kaplar, altın
veya gümüş çizgili yemek takımları, şişler vb. kullanmayın.
Tel bağları çıkarın. Elektrik arkı oluşabilir.
Fırını kağıt ve giyecek kurutmak için kullanmayın.
Gıdaların aşırı ısınmasını veya yanmasını önlemek için kısa süreler ve az
miktarda gıda kullanın.
Güç kablosunu ve fişi su ve ısı kaynaklarından uzakta tutun.
Patlama riskinden kaçınmak için, kabuklu veya iyice kaynatılmış yumurtaları
ısıtmayın. Hava geçirmez veya vakumlu kaplar, sert kabuklu yemişler,
domates vb. kullanmayın.
Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla kapatmayın. Yangın tehlikesi
vardır. Fırın aşırı ısınabilir ve otomatik kapanabilir ve yeterince soğuyana
kadar kapalı kalır.
Kap çıkarırken her zaman fırın eldivenleri kullanın.
Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için, ısınma sırasında veya ısınma
bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye
beklemesine izin verin.
Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, fırının kapağını
açarken bir kol mesafesi uzakta durun.
Fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, fırın 30 dakika süreyle
otomatik olarak kapanacaktır. Fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı
mikrodalga enerjisini absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir
bardak su bulundurulmasını öneririz.
Fırını, çevresinde bu kılavuzdaki aralık paylarını bırakacak şekilde kurun.
(Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu.)
Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.
Türkçe - 5
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 5
2017-11-21
6:07:26
01 GÜVENLIK BILGILERI
Parmak veya yabancı nesneleri içine sokmayın. Fırının içine yabancı
maddeler girerse, güç kablosunu çıkarın ve yerel bir Samsung servis
merkezine başvurun.
Fırına aşırı basınç ve etki uygulamayın.
Fırını kırılabilir nesneler üzerine yerleştirmeyin.
Güç voltajı, frekans ve akımın ürün özellikleriyle eşleştiğinden emin olun.
Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya
elektrik transformatörü kullanmayın.
Güç kablosunu metal nesneler üzerine takmayın. Kablonun nesneler
arasında veya fırının arkasında olduğundan emin olun.
Hasarlı fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Hasarlı fiş veya
kablolar için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.
Fırının üzerine, içine veya fırın kapağı üzerine nesneler yerleştirmeyin.
Fırının üzerine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar püskürtmeyin.
Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol buharı fırının sıcak
parçalarıyla temas edebileceğinden, alkol içeren yiyecek veya içecek ısıtırken
dikkatli olun.
Çocuklar kapağa çarpabilir veya parmaklarını kıstırabilir. Kapağı açarken/
kapatırken, çocukları uzakta tutun.
Mikrodalga işlemi önlemleri
Sınırlı garanti
Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı
etkisi ile sonuçlanabilir.
• Fırını kapak açıkken çalıştırmayın. Güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları) oynamayın. Güvenlik kilidi deliklerine bir şey sokmayın.
• Fırın kapağı ve ön yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya gıda ya
da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin. Kapak
ve kapak conta yüzeylerini nemli bir bezle ve ardından yumuşak, kuru bir bezle
silerek temiz tutun.
• Hasar görmüşse fırını çalıştırmayın. Yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından onarıldıktan sonra çalıştırın.
Önemli: Fırın kapağı düzgün kapatılmalıdır. Kapak bükülmemeli; kapak menteşeleri kırık veya gevşek olmamalı; kapak contaları ve conta yüzeyleri hasar
görmemelidir.
• Tüm ayarlamalar veya onarımlar kalifiye bir teknisyen tarafından yapılamalıdır.
Müşterinin üniteye veya bir aksesuara hasar vermesi halinde, Samsung
aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım
ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:
• Çökmüş, çizilmiş veya kırık kapak, tutacaklar, dış panel veya kontrol paneli.
• Kırık veya kayıp tepsi, kılavuz makarası, kuplör veya tel raf.
Bu fırını yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu
kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya çıkabilecek
tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Fırınınızı kurarken, bakımını
yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin
sorumluluğunuzdur.
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin
mikrodalga fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar
gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz
veya endişeniz olduğunda, yerel Samsung servis merkezine veya online
yardım ve bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun.
Bu fırını yalnızca yiyecek ısıtmak için kullanın. Yalnızca ev içi kullanım için
tasarlanmıştır. Herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık
ısıtmayın. Fırınınızın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan
hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.
Fırın yüzeyinin bozulmadığından ve zararlı durumlardan kaçınmak için, her
zaman fırını temiz tutun ve koruyun.
Ürün grubu tanımı
Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2›nin tanımı, malzeme
kullanımında bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo
frekansı üretilen ve/veya kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark
kaynağı ekipmanlarını kapsar.
Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara
düşük voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı
tesisatlarda kullanıma uygun ekipmanlardır.
Türkçe - 6
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 6
2017-11-21
6:07:26
kurulum
BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE ATILMASI
(ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR)
AKSESUARLAR
Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek
birçok aksesuara da sahip olursunuz.
1. Döner halka, fırının ortasına yerleştirilecektir.
Amaç :
02 KURULUM
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde
bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının
(örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü
sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin
çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini
engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın
ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları
hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile
veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün
ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari
atıklarla karıştırılmamalıdır.
Döner halka döner tablayı destekler.
2. Döner tabla, ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde
döner halka üzerine yerleştirilecektir.
Amaç :
Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak
iş görür; temizlenmek için kolayca
çıkarılabilir.
Döner halka ve döner tabla olmaksızın mikrodalga fırını
ÇALIŞTIRMAYIN.
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat
gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin
olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı
koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, Vurma, çarpma, düşürme
vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
Türkçe - 7
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 7
2017-11-21
6:07:26
INSTALLATION SITE
•
•
•
•
•
Zeminden yaklaşık 85 cm yukarıda
üstten
arkadan
düz, dengeli bir yüzey seçin. Yüzey
20 cm
10 cm
fırının ağırlığını taşımalıdır.
Havalandırma için arka duvardan ve
her iki taraftan en az 10 cm ve üstten
20 cm yer bırakın.
kenardan
zeminden
10 cm
Fırını başka mikrodalga fırınlar veya
85 cm
radyatörlerin yanı gibi sıcak veya nemli
ortamlara kurmayın.
Bu fırının güç kaynağı özelliklerine uyun. Kullanmanız gerekiyorsa yalnızca onaylı
uzatma kabloları kullanın.
Fırınınızı ilk kez kullanmadan önce içini ve kapak contasını nemli bir bezle silin.
DÖNER TABLA
Fırının içindeki tüm ambalaj
malzemelerini çıkarın. Döner halkayı
ve döner tablayı monte edin.
Döner tablanın serbestçe dönüp
dönemediğini kontrol edin.
bakım
TEMIZLIK
Fırın üzerinde ve içinde pisliklerin birikmesini önlemek için fırını düzenli olarak
temizleyin. Ayrıca, kapak, kapak contası ve döner tabla ve döner halkaya
(yalnızca uygulanabilir modeller) da özellikle dikkat edin.
Kapak düzgün açılmaz veya kapanmazsa, önce kapak contalarında pislik
birikip birikmediğini kontrol edin. Fırının hem içini hem de dışını temizlemek
için sabunlu suyla yumuşak bir bez kullanın. İyice durulayın ve kurulayın.
Fırın içindeki kötü kokulu inatçı kirleri çıkarmak için
1. Boş bir fırınla, döner tablanın ortasına bir kap seyreltilmiş limon suyu koyun.
2. Maksimum güç için 10 dakika kadar fırını ısıtın.
3. Program tamamlandığında, fırın soğuyana kadar bekleyin. Sonra, kapağı açın ve
pişirme bölmesini temizleyin.
Döner ısıtıcılı modellerin içini temizlemek için
A
Pişirme bölmesinin üst alanını
temizlemek için üst ısıtma öğesini
gösterildiği gibi 45° (A) alçaltın. Bu, üst
alanı temizlemenize yardımcı olacaktır.
Bittiğinde, üst ısıtma öğesini yeniden
konumlandırın.
DİKKAT
•
•
•
•
Kapağı ve kapak contasını temiz tutun ve kapağın düzgün açılıp kapandığından
emin olun. Aksi halde, fırının ömrü kısalabilir.
Suyu fırın havalandırma deliklerine sıçratmamaya dikkat edin.
Temizleme için aşındırıcı veya kimyasal maddeler kullanmayın.
Fırını kullandıktan sonra her seferinde fırının soğumasını bekledikten sonra ısıtma
bölmesini temizlemek için yumuşak deterjan kullanın.
Türkçe - 8
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 8
2017-11-21
6:07:27
fırın özellikleri
DEĞIŞTIRME (ONARIM)
UYARI
FIRIN
1
2
4
3
03 BAKIM / FIRIN ÖZELLIKLERI
Bu fırının içinde kullanıcının çıkarabileceği parça yoktur. Fırını kendiniz
değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın.
• Menteşe, conta ve/veya kapakta sorunla karşılaşırsanız, teknik yardım için kalifiye
bir teknisyene veya yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
• Ampulü değiştirmek istiyorsanız, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Kendiniz değiştirmeyin.
• Fırının dış muhafazasıyla bilgi bir sorunla karşılaşırsanız, önce güç kablosunu güç
kaynağından çıkarın ve sonra yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
UZUN SÜRE KULLANMAMAYA KARŞI BAKIM
Fırını uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarın ve fırını kuru,
tozsuz bir yere taşıyın. Fırının içinde biriken toz ve nem fırının performansını
etkileyebilir.
5
6
7
8
9
10
11
1.KAPAK
7.BAĞLAYICI
2. HAVALANDIRMA DELİKLERİ
8. DÖNER HALKA
3.IŞIK
9.GÜVENLİK KİLİT DELİKLERİ
4.GÖSTERGE
10.KAPAK AÇ DÜĞMESİ
5. KAPAK MANDALLARI
11. KONTROL PANELİ
6. DÖNER TABLA
Türkçe - 9
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 9
2017-11-21
6:07:27
fırın kullanımı
KONTROL PANELI
MIKRODALGA FIRIN NASIL ÇALIŞIR
1
Mikrodalgalar yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır, serbest bırakılan
enerji şekillerini veya renklerini değiştirmeden gıdaların pişirilmesini veya
ısıtılmasını sağlar.
2
Mikrodalga fırını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:
• Buz çözme (manuel veya otomatik)
• Pişirme
• Isıtma
7
Pişirme Prensibi.
3
4
1. Manyetronun ürettiği mikrodalgalar, gıda döner tabla
üzerinde döndüğü sürece, eşit bir şekilde dağıtılır.
Dolayısıyla gıda her taraftan eşit bir şekilde pişer.
2. Mikrodalgalar, gıdalar tarafından 2,5 cm’lik bir
derinlikte absorbe edilir. Isının gıdaların içine işlediği
süre boyunca pişirme işlemi devam eder.
3. Pişirme süresi kullanılan alıcıya ve gıdanın
özelliklerine göre değişiklik gösterir:
• Miktar ve yoğunluk
• Su içeriği
• İlk sıcaklık (soğutulmuş veya soğutulmamış)
8
9
5
6
10
11
1. GÖSTERGE
6. DURDURMA/İPTAL DÜĞMESİ
2. OTOMATİK HIZLI BUZ ÇÖZME
ÖZELLİĞİ SEÇİMİ
7. AĞIRLIK SEÇİMİ
3. OTOMATİK ISITMA/PİŞİRME
SEÇİMİ
9. +30s DÜĞMESİ
4. MİKRODALGA MODU
DÜĞMESİ
8. SAAT AYARI
Gıdanın tam ortası sıcaklık dağıtımı ile pişirildiğinden, pişirme siz gıdayı
fırından çıkardıktan sonra bile devam eder. Dolayısıyla, yemek tariflerinde
ve bu kılavuzda belirtilen bekleme süreleri aşağıdakileri sağlamak için
uygun olmalıdır:
• Gıdanın sağdan ortaya kadar dengeli pişmesi
• Gıdanın tamamına aynı ısı miktarının verilmesi
10. BAŞLAT DÜĞMESİ
11. ENERJİ TASARRUFU DÜĞMESİ
5. ZAMAN AYARI DÜĞMESİ
Türkçe - 10
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 10
2017-11-21
6:07:28
FIRININIZIN DÜZGÜN BIR ŞEKILDE ÇALIŞTIĞININ
KONTROL EDILMESI
ZAMANIN AYARLANMASI
1. Güç Seviyesi düğmesine basın ve 1 dak
düğmesine uygun sayıda basarak süreyi 4-5 dakika
olarak ayarlayın.
2.Başlat (
Sonuç:
Mikrodalga fırınınızın yerleşik bir saati bulunur. Güç bağlandığında, ekran
üzerinde otomatik olarak “:0”, “88:88” veya “12:00” görüntülenir.
Lütfen geçerli saati ayarlayın. Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile
sunulabilir. Saati ayarlamanız gerekir:
• Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
• Güç arızası sonrasında
Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı
unutmayın.
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam
ederken, hiç bir fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve
25 dakika sonra saat görüntülenir.
Kapak açık durumda 5 dakikanın ardından FIRIN Lambası kapanır.
) düğmesine basın.
4 ila 5 dakika süreyle fırın suyu ısıtır.
Daha sonra suyun kaynaması beklenir.
Fırının fişi uygun bir duvar prizine takılmalıdır. Döner tabla fırın içindeki
konumunda olmalıdır. Maksimumdan farklı bir güç seviyesi kullanılırsa,
suyun kaynaması daha uzun sürer.
1. Zamanı gösterme biçimi...
24 saatlik gösterim.
12 saatlik gösterim.
Saat ( ) düğmesine bir veya iki defa basın.
2.h düğmesi ile saati ve min düğmesi ile dakikaları
ayarlayın.
3. Doğru zaman görüntülendiğinde, saat başlatmak için
tekrar Saat ( ) düğmesine basın.
Sonuç:
Mikrodalga fırını kullanmadığınız
zamanlarda zaman görüntülenir.
Türkçe - 11
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 11
2017-11-21
6:07:29
04 FIRIN KULLANIMI
Aşağıdaki basit prosedür, fırınınızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını
kontrol etmenizi sağlar. Kontrol panelinin sağ alt köşesindeki büyük
düğmeye basarak fırın kapağını açın.
Öncelikle, bir kase suyu döner tablaya koyun. Sonra, kapağı kapatın.
PIŞIRME/ISITMA
PIŞIRME SÜRESININ AYARLANMASI
Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.
Fırını kendi haline bırakmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
Eklenecek her 30 saniye için +30s düğmesine bir kez basarak pişirme
süresini artırabilirsiniz.
1. Güç Seviyesi (
) düğmesine basın.
Sonuç:
800 W (maksimum pişirme gücü)
göstergeleri görüntülenir:
İlgili elektrik gücü görüntülenene dek Güç Seviyesi ( )
tekrar basarak uygun güç seviyesini seçin. Sonraki sayfada
yer alan güç seviyesi tablosuna başvurun.
1. Eklenecek her 30 saniye için +30s düğmesine bir kez
basın.
2. Start (Başlat) (
) düğmesine basın.
2. 10 min (10 dk), 1 min (1 dk) ve 10s (10 saniye)
düğmesine basarak pişirme süresini ayarlayın.
PIŞIRMENIN DURDURULMASI
3. Start (Başlat) (
Sonuç:
Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
) düğmesine basın.
Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye
başlar. Pişirme işlemi başlar ve süresi
dolduğunda fırın dört kez bip sesi çıkarır.
1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapağı açın.
Sonuç:
Asla mikrodalga fırını boşken açmayın.
Pişirme durdurulur. Pişirmeyi yeniden
başlatmak için, kapağı kapatın ve tekrar
Start (Başlat) ( ) düğmesine basın.
2. Tamamen durdurmak için;
Stop (Durdur) ( ) düğmesine basın.
GÜÇ SEVIYELERI
Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.
Sonuç:
Güç Seviyesi
Çıkış
YÜKSEK
800 W
ORTA YÜKSEK
600 W
ORTA
450 W
ORTA DÜŞÜK
300 W
BUZ ÇÖZME ( )
180 W
DÜŞÜK
100 W
Pişirme durdurulur.
Pişirme ayarlarını iptal etmek isterseniz,
tekrar Stop (Durdur) ( ) düğmesine
basın.
Sadece Stop (Durdur) ( ) düğmesine basarak pişirmeye başlamadan
önce herhangi bir ayarı iptal edebilirsiniz.
Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.
Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi arttırılmalıdır.
Türkçe - 12
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 12
2017-11-21
6:07:29
ENERJI TASARRUF MODUNUN AYARLANMASI
ANINDA ISITMA/PIŞIRME AYARLARI
Fırının enerji tasarruf modu vardır. Bu özellik, fırın kullanımda olmadığı zaman
elektrikten tasarruf yapar. Normal durum bekleme modudur ve kullanımda
olmadığında saati görüntüler.
Aşağıdaki tablo çeşitli Anında Isıtma/Pişirme programlarını, miktarlarını,
bekleme sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.
• Enerji tasarruf modunu kaldırmak için, kapağı açın
veya Enerji Tasarrufu ( ) düğmesine basın, ekran
geçerli zamanı gösterecektir. Fırın kullanıma hazırdır.
ANINDA ISITMA/PIŞIRME ÖZELLIĞININ KULLANILMASI
Anında Isıtma özelliği ile, pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır.
Uygun Anında Isıtma düğmesine gereken sayıda basarak servis sayısını
ayarlayabilirsiniz.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
İstediğiniz miktar için gereken sayıda
Anında Isıtma/Pişirme düğmesine basın.
Sonuç:
Start (Başlat) düğmesine basın. Sona
erdiğinde:
1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir. (dakikada bir
kez)
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Örnek: Bir fincan kahveyi ısıtmak için İçecekler düğmesine bir kez basın.
Yanda yer alan tabloya başvurun.
Yalnızca mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın.
Gıda/Düğme
Servis
boyutu
Bekleme
Öneriler
süresi
(dak.)
300-350 g
3
Seramik tabak üzerine koyun ve
1. Hazır
400-450 g
mikrodalga streç filmle sarın.
Yemekler
Bu program 3 bileşenden oluşan
(örneğin, çeşnili, sebzeli ve
patates, pirinç veya makarna gibi
ek yiyeceği olan et) yemek için
uygundur.
4
Dondurulmuş hazır yemeği alın ve
2. Dondurulmuş 300-350 g
kabın mikrodalga için uygun olup
Hazır Yemek 400-450 g
olmadığına bakın.
Hazır yemeğin filmini çıkarın.
Dondurulmuş hazır yemeği ortaya
koyun.
Bu program 3 bileşenden oluşan
(örneğin, çeşnili, sebzeli ve
patates, pirinç veya makarna gibi
ek yiyeceği olan et) dondurulmuş
hazır yemekler için uygundur.
3. İçecekler
150 ml
1-2
Seramik fincana doldurun ve
(1 fincan)
üzerini kapatmadan ısıtın.
250 ml
Fincanı 150 ml / Bardağı 250 ml
(1 bardak)
döner tablanın ortasına koyun.
(Oda
Bekleme süresinden önce ve
sıcaklığında
sonra dikkatli bir şekilde karıştırın.
kahve, süt,
çay, su)
Türkçe - 13
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 13
2017-11-21
6:07:30
04 FIRIN KULLANIMI
• Enerji Tasarrufu ( )düğmesine basın.
Sonuç:
Ekran kapanır.
OTOMATIK HIZLI BUZ ÇÖZME ÖZELLIĞININ
KULLANILMASI
OTOMATIK HIZLI BUZ ÇÖZME ÖZELLIĞI
Aşağıdaki tablo çeşitli Otomatik Hızlı Buz Çözme programlarını, miktarlarını,
bekleme sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.
Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın.
Eti, tavuğu balığı ve meyveyi/yemişi seramik bir tabağa koyun.
Otomatik hızlı buz çözme özelliği etin, tavuğun, balığın veya meyvenin
buzunu çözmenize yarar.
Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Sadece
programı ve ağırlığı seçin.
Kod/Gıda
Yalnızca mikrodalga için güvenli kaplar kullanın.
Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı
kapatın.
1. Hızlı Buz Çözme ( ) düğmesine basın.
Sonuç:
Takip eden gösterge görüntülenir:
Miktar (g) Bekleme
süresi
(dak.)
1. Et
200-1500
20-90
Kenarları alüminyum folyo ile sarın.
Fırından bip sesi gelir geldiğinde
eti çevirin.
Bu program sığır eti, kuzu eti,
domuz eti, biftek, pirzola, kıyma
için uygundur.
2. Kümes
Hayvanı Etleri
200-1500
20-90
Bacak ve kanatların uç kısımlarını
alüminyum folyo ile sarın.
Fırından bip sesi gelir geldiğinde
tavuğu çevirin.
Bu program bütün tavuk veya
tavuk eti parçaları için uygundur.
3. Balık
200-1500
20-80
Balığın kuyruk kısmını alüminyum
folyo ile sarın.
Fırından bip sesi gelir geldiğinde
balığı çevirin.
Bu program bütün balıklar için ve
ayrıca balık filetoları için uygundur.
4. Meyve/Yemiş
100-600
5-20
Meyveleri düz bir cam tepsi
üzerine dağıtın.
Bu program her çeşit meyve için
uygundur.
Buzu çözülecek gıdanın türüne bağlı olarak Hızlı Buz Çözme ( )
düğmesine bir kez veya daha fazla basın. Daha fazla ayrıntı için karşı
sayfada yer alan tabloya başvurun.
2. 100 g düğmesine basarak yiyecek ağırlığını seçin.
En fazla 1500 g’a kadar ayarlanması mümkündür.
3. Start (Başlat) (
) düğmesine basın.
Sonuç:
 Buz çözme işlemi başlar.
 Gıdayı çevirmeniz gerektiğini
hatırlatmak için buz çözme işleminin
yarısında fırın bip sesi çıkarır.
 Buz çözmeyi sonlandırmak için tekrar
Start (Başlat) ( ) düğmesine basın.
Öneriler
Gıdaların buzunu manuel olarak da çözebilirsiniz. Bunu yapmak için,
180 W güç seviyeli mikrodalga pişirme/ısıtma işlevini seçin. Daha ayrıntılı
bilgi için, sayfa 14’deki “Pişirme/Isıtma” başlıklı bölüme bakın.
Türkçe - 14
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 14
2017-11-21
6:07:31
KADEMELI PIŞIRME
mikrodalga fırınınız gıdayı üç kademeye kadar pişirmeye programlanabilir.
Örnek:
5. Güç Seviyesi ( ) düğmesine basın.
Mikrodalga modu (II) :
; Gerekiyorsa, tekrar Güç Seviyesi ( ) düğmesine
bir kez veya daha fazla basarak güç seviyesini
belirleyin. (örnek olarak 450 W)
ıdanın buzunu çözmek ve her bir kademeden sonra fırını
G
sıfırlamak gerekmeden pişirmek istiyorsunuz. 500 g balığın
buzunu çözme ve pişirme işlemini üç kademede yapabilirsiniz:
6. 10 min (10 dk), 1 min (1 dk) ve 10s (10 saniye)
düğmelerine uygun sayıda basarak pişirme süresini
belirleyin (örnekte 5 dakika).
Kademeli pişirmede iki ile üç kademe arasında seçim yapabilirsiniz.
Üç kademeyi seçerseniz, ilk kademe buz çözme olmak zorundadır.
Son kademeyi ayarlayana kadar Start (Başlat) ( ) düğmesine basmayın.
7. Start (Başlat) (
1. Hızlı Buz Çözme (
fazla basın.
Sonuç:
) düğmesine bir kez veya daha
2. 100 g düğmesine uygun sayıda basarak ağırlığı
belirleyin (örnek olarak 500 g).
05 PIŞIRME MALZEMESI KILAVUZU / SORUN GIDERME VE HATA KODU
Buz Çözme
Pişirme I
Pişirme II
) düğmesine basın.
Üç mod [buz çözme ve pişirme (I, II)] biri
diğerinden sonra olacak şekilde seçilir.
Seçmiş olduğunuz buz çözme moduna
bağlı olarak, buz çözme işleminin
yarısında fırın bip sesi çıkarır, böylece
size gıdayı çevirmeniz gerektiğini
hatırlatır.
 Pişirme bittiğinde, fırın dört kez bip
sesi çıkarır.
3. Güç Seviyesi ( ) düğmesine basın.
Mikrodalga modu (I) :
; Gerekiyorsa, tekrar Güç Seviyesi ( ) düğmesine
bir kez veya daha fazla basarak güç seviyesini
belirleyin. (örnek olarak 600 W)
4. 10 min (10 dk), 1 min (1 dk) ve 10s (10 saniye)
düğmelerine uygun sayıda basarak pişirme süresini
belirleyin (örnekte 4 dakika).
Türkçe - 15
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 15
2017-11-21
6:07:31
pişirme malzemesi kılavuzu
Pişirme malzemesi
Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından
yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir. Bu nedenle,
pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikro dalga
için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok. Aşağıdaki tablo
çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga fırında kullanılıp
kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.
Pişirme malzemesi
Alüminyum folyo
Açıklamalar
• İnce cam kaplar
✓
Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için
kullanılabilir. Hassas cam kırılabilir veya
aniden ısıtıldığında çatlayabilir.
• Cam kavanozlar
✓
Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için
uygundur.
•Kaplar
✗
Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabı torbası
bağlama ipleri
✗
Metal
Mikrodalga
için güvenli
Açıklamalar
✓✗
Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak
için küçük parçalar halinde kullanılabilir.
Folyo fırın duvarına çok yakınsa veya
aşırı miktarda folyo kullanılmışsa, kıvılcım
meydana gelebilir.
Kek kabı
✓
Sekiz dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Çin ve seramik
✓
Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince
porselen metal bir süsle dekore edilmediği
takdirde her zaman daha uygundur.
Tek kullanımlık
polyester karton kaplar
Mikrodalga
için güvenli
Kağıt
• Tabaklar, kupalar,
peçeteler veya mutfak
kağıtları
✓
Kısa süreli pişirme veya ısıtma için. Nem
fazlalığını da emer.
• Geri kazanılmış kağıt
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
Plastik
✓
Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda
ambalajlanır.
•Kaplar
✓
• Polistiren kapalı kaplar
Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı
plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir
veya rengi değişebilir. Melamin plastik
kullanmayın.
✓
Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı
ısıtma polistiren maddenin erimesine
neden olabilir.
• Streç film
✓
• Kese kağıtları veya
gazete
✗
Yangına neden olabilir.
Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdaya
dokunmayın. İçinden sıcak buhar
çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat
edin.
• Geri kazanılmış kağıt
veya metal süsleme
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
Fast Food ambalajı
• Buzdolabı torbaları
Cam kaplar
• Fırından masaya konan
kaplar
✓
Metal süslemeyle dekore edilmediği
takdirde kullanılabilir.
Mumlu veya yağlanmaz
kağıt
✓
: Önerilen
✓✗
Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı
dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez
olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
✓
Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için
kullanılabilir.
✓✗ : Dikkatli olun
✗
: Güvenli değil
Türkçe - 16
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 16
2017-11-21
6:07:31
sorun giderme ve hata kodu
Fırın içinde kıvılcımlanma veya kırılım oluşuyor (ark).
• Metal süslemeleri olan bir kap mı kullandınız?
• Fırının içinde çatal veya başka bir metal gereç bıraktınız mı?
• Alüminyum folyo iç duvarlara çok yakın mı?
SORUN GIDERME
Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen
çözümleri deneyin.
Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmazsa, en
yakınınızdaki SAMSUNG müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
Merkezi aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri verin;
Başlat ( ) düğmesine bastığınızda fırın çalışmıyor
• Kapak tamamen kapalı mı?
• Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
• Garanti bilgileriniz
• Sorunun net bir tanımı
Gıdanın hepsi pişirilmiyor.
• Zamanlayıcıyı doğru bir şekilde ayarladınız mı ve/veya Başlat ( )
düğmesi basılı mı?
• Kapak kapalı mı?
• Aşırı yük binmiş bir elektrik devresi ve bunun sebep olduğu bir sigorta
atması veya devre kesici tetiklenmesi söz konusu mu?
Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini
arayın.
HATA KODU
Gıda ya çok pişmiş ya az pişmiş oluyor.
• Gıdanın türüne göre uygun pişirme süresi ayarlı mı?
• Uygun güç düzeyi seçili mi?
Ampul çalışmıyor.
• Güvenlik nedeniyle kullanıcı ampulü kendi kendine değiştirmemelidir.
Ampulü değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için, lütfen
en yakın Saksmun müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.
"SE" mesajının belirttiği.
• "SE" mesajı görüntülendiğinde düğmeleri temizleyin ve düğmelerin
etrafında su olup olmadığını kontrol edin. Mikrodalga fırını kapatın ve
ayarlamayı tekrar deneyin. Yeniden meydana gelirse, yerel SAMSUNG
Müşteri Hizmetleri Merkezinizi arayın.
Fırın radyo ve televizyonlarla etkileşime neden oluyor.
• Fırın çalışırken televizyonlarda veya radyolarda hafif parazit gözlenebilir.
Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için fırını televizyonlardan, radyolardan
veya antenlerden uzak bir yere kurun.
• Fırının mikroişlemcisi girişim algılarsa, görüntü sıfırlanabilir. Bu sorunu
çözmek için, güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın. Zamanı sıfırlayın.
Türkçe - 17
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 17
2017-11-21
6:07:31
05 PIŞIRME MALZEMESI KILAVUZU / SORUN GIDERME VE HATA KODU
İlk çalıştırmada duman ve kötü koku.
• Bu yeni bileşenin ısınmasından kaynaklanan geçici bir durumdur. Duman
ve koku, ilk 10 dakikalık çalışmadan sonra tamamen yok olacaktır.
Kokuyu daha çabuk gidermek için lütfen mikrodalga fırını ısıtma kabinine
limon veya limon suyu koyarak çalıştırın.
Bu normaldir.
• Fırının içerisinde yoğunlaşma.
• Kapak ve dış muhafaza etrafında hava akımı.
• Kapak ve dış muhafaza etrafında ışık yansıması.
• Kapak veya havalandırma deliklerinin etrafından buhar çıkışı.
teknik özellikler
SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu
kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Model
ME731K, ME732K, ME733K
Güç kaynağı
230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi
Mikrodalga
1150 W
Çıkış gücü
100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Soğutma yöntemi
Soğutma fan motoru
Boyutlar(G x Y x D)
Dış
Fırın boşluğu
489 x 275 x 341 mm (ME731K)
489 x 275 x 345 mm (ME732K)
489 x 275 x 339 mm (ME733K)
330 x 211 x 309 mm
Hacim
20 litre
Ağırlık
Net
Yaklaşık 11,5 kg
tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini
kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki
basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine
göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak
olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal
olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını
kullanamayacaktır”
Türkçe - 18
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 18
2017-11-21
6:07:32
yetkili servis listesi
1
3
4
SAKARYA
ADA EKSEN ELEKTRIK
ELEK EV ALET
0(264) 274 29 75
YENIGUN MAH
HASIRCILAR CAD NO 7/F
SAKARYA
MERSİN
ALİ YILDIZ
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(324) 328 88 47
NUMARASI
ADDRESS H.OKAN MEZECİ BLV.
NO:476-1 YENİŞEHİR/
MERSİN
İL
İSTANBUL
SERVİS
ATASER ELEKTRIKLI VE
ÜNVANI
ELEKTRONIK EV
TELEFON
0(216) 469 76 04 05
NUMARASI
ADDRESS KARSLI AHMET CAD.
AHMET TARIK SOK.
NO : 18 A ATAŞEHİR/
İSTANBUL
İL
EDİRNE
SERVİS
OZCAN ATES - ATES
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(284) 235 28 37
NUMARASI
ADDRESS FATİH MAH İBRAHİM AY
CAD PEMBE KÖŞK APT
NO:1
5
6
7
8
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
MEHMET BASARAN BASARAN SOGUTMA
0(242) 722 05 48
KÖRFEZ MAH.
BURMAHANCI CAD.
NO:104/C ANTALYA /
SERİK
SAMSUN
BAYRAK ELEKTRONIK
TAMIR BAKIM
0(362) 231 77 27-28-29
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS ONDOKUZ MAYIS MAH.
AĞABALİ CAD. NO:38
İLKADIM/SAMSUN
İL
KOCAELİ
SERVİS
HASAN BAYRAKTAR
ÜNVANI
TELEFON
0(262) 641 64 77
NUMARASI
ADDRESS OSMAN YILMAZ MH
KIZILAY CD NO:3/A
İL
ANTALYA
SERVİS
BERTUN KLIMA
ÜNVANI
SISTEMLERI SAN
TELEFON
0(242) 241 60 03
NUMARASI
ADDRESS FENER MAH 1971 SK
NO:68
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KIRŞEHİR
FUAT SIPEROGLU-BEST
ELEKTRONIK
0(386) 213 73 88
AHI EVRAN MH.
ZUBEYDE HANIM CAD.
NO:11 ONAT APT.
KÜTAHYA
RAMAZAN ERDOGMUS BEYAZ SERVIS
0(274) 513 65 60
10 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS TABAKHANE MH
TABAKHANE CD NO:34
11 İL
KAHRAMANMARAŞ
SERVİS
MEHMET BEYAZAYÜNVANI
BEYAZAY SOGUTMA
TELEFON
0(344) 221 33 33
NUMARASI
ADDRESS CENGİZ TOPEL MAH. 3.
CADDE NO:104/A
12 İL
BALIKESİR
SERVİS
AYTEK CINAR-BIRLIK
ÜNVANI
TEKNIK
TELEFON
0(266) 762 78 11
NUMARASI
ADDRESS MALKOÇ MH M SEVKET
CD NO 60 D BALIKESİR
GÖNEN
13 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
IĞDIR
CAN ELEKTRIK GIDA INS
NAK LTD STI
0(476) 226 52 24
14 KASIM MAH NIHAT
POLAT CAD. 743 SK. ATA
APT.2 /B IĞDIR
MERSİN
KASIM CÜCELER CUCELER SOGUTMA
0(324) 625 79 44
14 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS ANIT MAH. 0338 SK.
ÇİLEM APT ZEMİN KAT
NO:15 TARSUS/MERSİN
15 İL
AFYON
SERVİS
MURAT DAMAR
ÜNVANI
TELEFON
0(272) 212 48 27
NUMARASI
ADDRESS CUMHURİYET
MAHALLESİ YEŞİL YOL
NO: 47/A
16 İL
İZMİR
SERVİS
BAHADIR TUZUN ÜNVANI
DEREN TEKNİK
TELEFON
0(232) 616 16 00
NUMARASI
ADDRESS ESAT PAŞA MH. İKİNCİ
İSTASYONALTI GEÇİDİ
CAD. NO:14 MENEMEN
İZMİR
Türkçe - 19
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 19
2017-11-21
6:07:32
06 TEKNIK ÖZELLIKLER
2
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
9
17 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANKARA
ISMAIL SAVAS EVIRGEN
0(312) 434 36 42
BAHÇELİEVLER MH 281
CD NO:94/B
ŞANLIURFA
AHMET DOGRUDAGDOGUS ELEKTRONIK
0(414) 215 30 76
18 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS EMNİYET CAD.
HAMİDİYE MAH. 263
SOKAK NO:27/A
ŞANLIURFA
19 İL
ERZURUM
SERVİS
SECATTIN AYLANC ÜNVANI
EMİR ELEKTRONİK
TELEFON
0(442) 237 37 01
NUMARASI
ADDRESS ÇAYKARA CAD.
GEZ MAH.NO/44/14
ERZURUM
20 İL
ANKARA
SERVİS
MELIHA IDRISOGLU
ÜNVANI
TELEFON
0(312) 328 76 15
NUMARASI
ADDRESS MERKEZ MH. KARACA
CAD. NO:5/B
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 20
21 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
22 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
23 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
OSMANİYE
EMRAH KORUYUCU
0(328) 812 57 66
YEDI OCAK MAH DR
AHMET ALKAN CD
NO132/C OSMANIYE
ÇANAKKALE
ERCAN KARAKASERCAN ELEKTRONIK
0(286) 316 48 27
İSTİKLAL CD. NO: 198
KAYSERİ
EMRAH OZDEMIR
0(352) 235 35 38
KILIÇASLAN MAH.
KIZILIRMAK CAD.
NO:27/A
İSTANBUL
GARANTI SERVIS DAY.
TÜK.MAL.PAZ.
0(212) 625 06 25
24 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS GÜZELTEPE MH AVCI SK
NO:8/B
25 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KİLİS
HALIL ABBASOGLUGENERAL SOĞUTMA
0(348) 814 38 66
ŞIHABDULLAH MAH.
NEMİKA CAD.NO:73
KİLİS
MALATYA
EKREM MANDAL GUVEN TEKNIK
0(422) 324 21 45
26 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS UCBAGLAR MAH YUNUS
EMRE CD MEHMET
BUGDAYCI AP NO.25
27 İL
KARS
SERVİS
HAYRETTIN OMAK
ÜNVANI
TELEFON
0(472) 223 07 70
NUMARASI
ADDRESS MERKEZ MAHALLESİ
FAİKBEY CAD. NO:209
KARS
28 İL
ELAZIĞ
SERVİS
FATIH TURK - HAZAR
ÜNVANI
SOGUTMA
TELEFON
0(424) 218 66 21
NUMARASI
ADDRESS RÜSTEMPAŞA
MH.HACIHAYRİ CD.
100/E
29 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
DİYARBAKIR
HIZMET ELEKTRONIK
SUBE
0(412) 257 51 72
DİCLEKENT BLV. 153
SOK. SEÇKİN SİTESİ
ALTI NO:5
MERSİN
NİLÜFER ALIÇ
30 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(324) 774 55 03
NUMARASI
ADDRESS PINARBAŞI MAH.
ATATÜRK BUL NO:61/C
33600 MUT/MERSIN
31 İL
VAN
SERVİS
ADNAN MELTEM - IZMIR
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(432) 216 57 46
NUMARASI
ADDRESS ŞEREFİYE MAH.
FEVZİ ÇAKMAK CAD.
DEMİCİLER SK. CANER
İŞ MERKEZİ ALTI NO:30
MERKEZ /VAN
32 İL
MUĞLA
SERVİS
YAŞAR AVCI
ÜNVANI
TELEFON
0(252) 512 25 64
NUMARASI
ADDRESS TABAKHANE CD. NO:4/A
2017-11-21
6:07:32
33 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
İSTANBUL
MAKSA ELEKTRONIK
OTO INS MEDIKAL
0(212) 698-8802
HALKALI MERKEZ MAH.
FATİH CAD. FİLİZ SOK.
NO:21/A
AYDIN
ISHAK PINTI
34 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(256) 811 66 55
NUMARASI
ADDRESS YENİ MAH. PINAR
CADDESİ NO:3/A BERRA
APT.
35 İL
GAZİANTEP
SERVİS
YUSUF KEMIK - MEGA
ÜNVANI
TEKNIK SERVIS
TELEFON
0(342) 338 10 70
NUMARASI
ADDRESS İNCİLİ PINAR MH
MUAMMER AKSOY
BULVARI KEPKEP PLAZA
ALTI NO.8 SEHITKAMIL
36 İL
AYDIN
SERVİS
NAILE KABASAKAL
ÜNVANI
TELEFON
0(256) 313 62 66
NUMARASI
ADDRESS ALTINTAŞ MH FEVZİ
ÇAKMAK CD NO:22/A
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 21
37 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
AYDIN
MURAT CALISKAN MURAT SOĞUTMA
0(256) 512 77 74
ÇELTİKÇİ MAH.
ALBAYRAK CAD.NO:38/C
SÖKE/ AYDIN
GİRESUN
AYHAN MUTLU-MUTLU
ELEKTRONIK
0(454) 216 2712
38 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS NİZAMİYE MH. ORHAN
YILMAZ CD. NO:52
39 İL
ESKİŞEHİR
SERVİS
NILKAN ELEKTRONIK
ÜNVANI
DAYANIKLI TUKETIM
TELEFON
0(222) 202 01 00
NUMARASI
ADDRESS M.K.PAŞA MAH.
SİVRİHİSAR 1 CAD.
NO:49 ESKİŞEHİR
40 İL
DİYARBAKIR
SERVİS
HAKAN GUZEL
ÜNVANI
TELEFON
0(412) 415 21 11
NUMARASI
ADDRESS ALTIOK MAH. İSMAİL
BEŞİKÇİ CAD.NO:97/B
41 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ERZİNCAN
IBRAHIM OZTURKOZTURK ELEKTRONIK
0(446) 212 11 77
MERKEZ ÇARŞI 6.SK
NO:11
MERSİN
YAKUP TANRISEVSIN PINAR ELEKTRONI
0(324) 336 82 98
42 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS MAHMUDİYE MH 108
CD. NO:32/B AKDENİZ
43 İL
İZMİR
SERVİS
ASKIN GURCAN-REIS
ÜNVANI
TEKNIK
TELEFON
0(232) 878 39 39
NUMARASI
ADDRESS
SEKIZ EYLUL MH IZMIR
CD NO 80 A KEMALPAŞA
IZMIR
MANİSA
TIMUR ACAR - SALİHLİ
TEKNİK
0(236) 715 43 47
44 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS CUMUHRİYET MH
ATATÜRK CD NO: 194/A
SALİHLİ/ MANİSA
45 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KONYA
SAMTIT ELEKTRIK
ELEKTRONIK LTD STI
0(332) 238 84 84
MUSALLA BAĞLARI
MAH. TELGRAFCI
HAMDİBEY CAD. NO:10A
BALIKESİR
GOKSEL SARFAKLAR SARFAKLAR ELEKTR
0(266) 244 73 31
46 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS HACI ILBEY MAH.
ANAFARTALAR CAD.
NO:80/A ALTIEYLUL
47 İL
ANKARA
SERVİS
YASAR ALAR-SIMGE
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(312) 322 77 44
NUMARASI
ADDRESS HALİL SEZAİ
ERKUT CD.MARTI
SK.NO:B3/16-18 ETLİK
K.ÖREN/ANKARA
48 İL
ANKARA
SERVİS
SISTEM GRUP
ÜNVANI
ELEKTRONIK TIC.
TAAHHUT
TELEFON
0(312)212 01 43
NUMARASI
ADDRESS GMK BULVARI NO:104/A
MALTEPE/ANKARA
2017-11-21
6:07:32
49 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
TRABZON
STAR ELEKTRONIKSHIP TO
0(462) 321 62 24
İNÖNÜ MAH. YAVUZ
SELİM BULVARI YAVUZ
SELİM APT. NO:164
ORTAHİSAR
KAHRAMANMARAŞ
NEDİM ÇİÇEK
50 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(344) 212 28 71
NUMARASI
ADDRESS SARAYALTI CD PLATİN
SİTESİ ALTI NO42/B
51 İL
ÇORUM
SERVİS
AHMET TANER CERİT
ÜNVANI
TELEFON
0(364) 224 67 21
NUMARASI
ADDRESS ULUKAVAK MAH.
TARAKÇI 8. SK. NO:18/A
52 İL
AKSARAY
SERVİS
SERKAN DAG-TEKNIK
ÜNVANI
SOGUTMA
TELEFON
0(382) 213 02 93
NUMARASI
ADDRESS BÜYÜKBÖLCEL MH.
2431.SK. DUYGU APT.
NO:9 AKSARAY
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 22
53 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
ENVER TURGUT
0(242) 344 23 33
YÜKSELİŞ MH GAZİ
BULVARI 2130 SK
NO1/1-2 KALVA APT
DİYARBAKIR
UFUK NEBI TEMEL
54 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(412) 611 20 43
NUMARASI
ADDRESS ADNAN MENDERES
MAH. SİRMEN CAD.
NO:26
55 İL
ÇANAKKALE
SERVİS
UGUR TULUMEN-UGUR
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(286) 566 80 30
NUMARASI
ADDRESS CAMİKEBİR MAH GAZİ
SÜLEYMANPAŞA CAD
NO:46
56 İL
HATAY
SERVİS
AKİF UN - UN SOGUTMA
ÜNVANI
TELEFON
0(326) 712 16 60
NUMARASI
ADDRESS YEŞİL MAH. ATATÜRK
CAD. KERVAN SOK.
NO:4 DÖRTYOL / HATAY
57 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
NEVŞEHİR
MUSTAFA UNAL-UNAL
ELEKTRONIK
0(384) 212 20 75
GÜZELYURT MH ÜRGÜP
CD NO:37/A
TEKİRDAĞ
SACIT SEN-WEGA
ELEKTRONIK
0(282) 653 82 81
58 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS CAMİ ATİK MH.
ÇALIŞKAN SK. NO:8/A
59 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MUĞLA
MUZAFFER YEREKERYEREKER ELEKTRONIK
0(252) 614 39 31
ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE
YANI NO 302\A
KOCAELİ
NECATI YILMAZ-YILDIRIM
ELEKTRONIK
0(262) 641 35 88
60 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS H.HALİL MH 1209 SK
NO:27/E
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde
güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere
istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız
durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın
Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.
2017-11-21
6:07:32
Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
EMC:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 23
2017-11-21
6:07:32
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
Israel
*6963
www.samsung.com/il/support/
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) ÜLKE
ARAYIN
ALGERIA
3004
TUNISIA
80 1000 12 MOROCCO
080 100 22 55
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
ZAMBIA
3434
MAURITIUS
800 2550
www.samsung.com/pk/support
ANGOLA
917 267 864
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
MOZAMBIQUE
847267864
OMAN
800-SAM CS (800-72627)
NIGERIA
0800-726-7864
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
Ghana
0800-100-077
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
Cote D’Ivoire
8000-00-77
QATAR
800-CALL (800-2255)
SENEGAL
800-00-0077
TURKEY
444 77 11
CAMEROON
67095-0077
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
962 5777444
Lebanon
1299
Iraq
80010080
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
KENYA
0800 545 545
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0800 780 089
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-03993Q-03
ME732K_AND_DE68-03993Q-03_TR.indd 24
2017-11-21
6:07:32
Download PDF

advertising