Samsung | MG22M8074AT | Samsung MG22M8074AT Kullanım kılavuzu

Mikrodalga Fırın
Kullanım kılavuzu
MG22M8074A*
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 1
2017-11-21
5:56:56
İçindekiler
İçindekiler
Güvenlik talimatları
3
Genel güvenlik
Mikrodalga işlemi önlemleri
Sınırlı garanti
Ürün grubu tanımı
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
6
7
7
8
8
8
Kurulum
9
Aksesuarlar9
Döner Tabla
9
Bakım
10
Temizlik10
Değiştirme (onarım)
10
Uzun süre kullanmamaya karşı bakım
10
Fırın özellikleri
11
Fırın11
Kontrol paneli
11
Fırın kullanımı
12
Mikrodalga fırın nasıl çalışır
12
Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi
12
Pişirme/Isıtma13
Zamanın ayarlanması
13
Güç seviyeleri ve süre değişimleri
14
Hızlı başlatma
14
Pişirme süresinin ayarlanması
14
Pişirmenin durdurulması
15
Enerji tasarruf modunun ayarlanması
15
Sensörlü pişirme özelliklerini kullanma
15
Otomatik sensörlü pişirme talimatları
17
Otomatik pişirme özelliklerini kullanma
17
Hızlı buz çözme özelliklerini kullanma
20
Sıcak tutma özelliklerini kullanma
21
Izgara22
Mikrodalgaların ve ızgaranın birleştirilmesi
23
Izgara+30s özelliklerini kullanma
23
Çocuk kilidi özelliklerini kullanma
23
Pişirme malzemesi kılavuzu
24
Pişirme kılavuzu
25
Mikrodalgalar25
Pişirme25
Yeniden Isıtma
27
Sıvıları ısıtma
28
Bebek mamasını ısıtma
28
Açıklama:28
Manuel buz çözme
30
Izgara31
Mikrodalga + Izgara
31
İpuçları ve püf noktaları
34
Sorun Giderme
35
Sorun Giderme
Kurulum uyarıları
Bilgi kodu
35
37
37
Teknik özellikler
38
Tüketicinin seçimlik hakları
38
Yetkili servis listesi
39
2 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 2
2017-11-21
5:56:56
Güvenlik talimatları
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI
SADECE MIKRODALGA IŞLEVI
UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, yetkili bir
kişi tarafından onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması için
koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektirecek her türlü
servis veya onarım işlemi yetkili kişi haricindeki herkes için
tehlikelidir.
UYARI: Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve diğer
gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
UYARI: Çocukların yanlarında yetişkin yokken fırını
kullanmalarına, ancak çocuğun fırını güvenli bir şekilde
kullanabilmesi ve yanlış kullanımın tehlikelerini anlayabilmesi
için gerekli talimatlar verildikten sonra izin verin.
Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve şu
şekilde kullanım için tasarlanmamıştır:
• mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında personel
mutfak alanları;
• çiftlik evleri;
Güvenlik talimatları
DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE
SAKLAYIN.
• otel, motel ve diğer ev tipi ortamların müşterileri tarafından;
• oda ve kahvaltı türü ortamlar.
Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun aletler
kullanın.
Gıdaları plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma
olasılığına karşı fırına dikkat edin.
Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere
tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı
örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtmak
yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev almasına veya yangına
yol açabilir.
Fırında duman gözlenirse (çıkarsa) cihazı kapatın veya fişini
çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı tutun.
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla
kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; bu yüzden kap
tutulurken dikkatli olunmalıdır.
Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama kaplarının
içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve
sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar mikrodalga
fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada ısıtma
işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilir.
Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve kalan gıda artıklarından
arındırılmalıdır.
Türkçe 3
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 3
2017-11-21
5:56:56
Güvenlik talimatları
Güvenlik talimatları
Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü
olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenme durumlarına yol
açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.
Cihaz sadece ankastre kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz,
bir dolabın içine yerleştirilmemelidir.
Mikrodalgada pişirme sırasında yiyecek ve içecek için metal
kaplara izin verilmez.
Cihazdan kaplar çıkarılırken döner tablanın yerinden
oynamamasına dikkat edilmelidir.
Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.
Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.
Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer araçlara
vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe
düşük fiziksel, duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya
deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil)
kullanımı için uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar
denetlenmelidir.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili
gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları
kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya
zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği
olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin
olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Kurulumdan sonra bu cihazın güç kaynağıyla bağlantısının
kesilmesine izin verilmelidir. Bağlantı kesme, prizin erişilebilir
durumda olmasıyla veya kablo bağlantısı kurallarına göre
sabit bir hattaki bir anahtara bağlanmasıyla sağlanabilir.
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini
önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya
benzer şekilde ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine kolay erişim
olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.
Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika süreyle suyla
çalıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.
Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması ya da
duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki
servis merkezi ile iletişime geçin.
4 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 4
2017-11-21
5:56:56
SADECE FIRIN IŞLEVI - ISTEĞE BAĞLI
Güvenlik talimatları
UYARI: Cihaz birleşik modda çalıştırıldığında, üretilen
ısılardan dolayı çocuklar fırını yalnızda bir yetişkinin gözetimi
altında kullanmalıdır.
Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan parçalara
dokunmamaya dikkat edilmelidir.
UYARI: Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir.
Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey zedelenmesine
neden olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek için
sert aşındırıcı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar
kullanmayın.
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
UYARI: Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı
değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapı arkasına
takılmamalıdır.
UYARI: Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları ısınır.
Isınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
Sürekli gözetim altında değillerse, 8 yaşından küçük çocuklar
üründen uzak tutulmalıdır.
DİKKAT: Pişirme işlemi gözetim altında tutulmalıdır. Kısa
süreli bir pişirme işlemi sürekli gözetim altında tutulmalıdır.
Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.
Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek
olabilir.
Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir.
Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol
sistemi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili
gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları
kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya
zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği
olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcıya ait bakım işlemleri, 8
yaşından büyük olmayan çocuklar tarafından ve yanlarında
onları denetleyen biri olmadığı sürece yapılmamalıdır.
Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyeceği bir yerde tutun.
Türkçe 5
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 5
2017-11-21
5:56:56
Güvenlik talimatları
Genel güvenlik
Güvenlik talimatları
Değişiklikler ve onarımlar yalnızca kalifiye bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Mikrodalga işlevi için yiyecek ve sıvıları kapalı kaplarda ısıtmayın.
Fırını temizlemek için benzen, tiner, alkol veya buhar ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayın.
Fırının kurulmaması gereken yerler: bir ısıtıcının veya yanıcı bir materyalin yanı;
nemli, yağlı, tozlu veya doğrudan güneş ışığı veya suya maruz yerler ya da gaz
kaçağı olabilen veya sabit olmayan yüzey üzeri.
Bu fırın yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, doğru bir şekilde
topraklanmış olmalıdır.
Yabancı maddeleri elektrik fişi uçlarından ve temas noktalarından temizlemek
için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.
Güç kablosunu çekmeyin, aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır nesneler koymayın.
Gaz kaçağı (propan, LP vb.) varsa hemen havalandırın. Güç kablosuna dokunmayın.
Güç kablosuna ıslak elle dokunmayın.
Fırın çalışırken, güç kablosunu çıkararak kapatmayın.
Parmak veya yabancı nesneleri içine sokmayın. Fırının içine yabancı maddeler
girerse, güç kablosunu çıkarın ve yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Fırına aşırı basınç ve etki uygulamayın.
Fırını kırılabilir nesneler üzerine yerleştirmeyin.
Güç voltajı, frekans ve akımın ürün özellikleriyle eşleştiğinden emin olun.
Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik
transformatörü kullanmayın.
Güç kablosunu metal nesneler üzerine takmayın. Kablonun nesneler arasında
veya fırının arkasında olduğundan emin olun.
Hasarlı fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Hasarlı fiş veya kablolar
için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.
Fırının üzerine, içine veya fırın kapağı üzerine nesneler yerleştirmeyin.
Fırının üzerine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar püskürtmeyin.
Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol buharı fırının sıcak parçalarıyla
temas edebileceğinden, alkol içeren yiyecek veya içecek ısıtırken dikkatli olun.
Çocuklar kapağa çarpabilir veya parmaklarını kıstırabilir. Kapağı açarken/
kapatırken, çocukları uzakta tutun.
Mikrodalga uyarısı
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve
patlamaya sebep olabilir; kap tutulurken her zaman dikkatli olunmalıdır.
İçecekleri tutmadan önce her zaman en az 20 saniye bekleyin. Gerekirse, ısıtma
sırasında karıştırın. Isıttıktan sonra her zaman karıştırın.
Yanma durumunda şu İlk Yardım talimatlarını takip edin.
1. Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suda bekletin.
2. Temiz, kuru bir bezle sarın.
3. Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.
Tepsi veya rafa zarar vermemek için, tepsiyi veya rafı pişirme işleminden hemen
sonra suyun içine koymayın.
Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, fırını derin yağda kızartma işlemleri
için kullanmayın. Bu, sıcak yağların aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.
Mikrodalga fırın önlemleri
Yalnızca mikrodalgaya dayanıklı malzemeler kullanın. Metalik kaplar, altın veya
gümüş çizgili yemek takımları, şişler vb. kullanmayın.
Tel bağları çıkarın. Elektrik arkı oluşabilir.
Fırını kağıt ve giyecek kurutmak için kullanmayın.
Gıdaların aşırı ısınmasını veya yanmasını önlemek için kısa süreler ve az
miktarda gıda kullanın.
Güç kablosunu ve fişi su ve ısı kaynaklarından uzakta tutun.
Patlama riskinden kaçınmak için, kabuklu veya iyice kaynatılmış yumurtaları
ısıtmayın. Hava geçirmez veya vakumlu kaplar, sert kabuklu yemişler, domates
vb. kullanmayın.
Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla kapatmayın. Yangın tehlikesi
vardır. Fırın aşırı ısınabilir ve otomatik kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar
kapalı kalır.
Kap çıkarırken her zaman fırın eldivenleri kullanın.
Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için, ısınma sırasında veya ısınma
bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye
beklemesine izin verin.
Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, fırının kapağını
açarken bir kol mesafesi uzakta durun.
6 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 6
2017-11-21
5:56:56
Mikrodalga işlemi önlemleri
Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi
ile sonuçlanabilir.
•
•
•
•
Fırını kapak açıkken çalıştırmayın. Güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları)
oynamayın. Güvenlik kilidi deliklerine bir şey sokmayın.
Fırın kapağı ve ön yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya
gıda ya da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin
vermeyin. Kapak ve kapak conta yüzeylerini nemli bir bezle ve ardından
yumuşak, kuru bir bezle silerek temiz tutun.
Hasar görmüşse fırını çalıştırmayın. Yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından
onarıldıktan sonra çalıştırın.
Önemli: Fırın kapağı düzgün kapatılmalıdır. Kapak bükülmemeli; kapak
menteşeleri kırık veya gevşek olmamalı; kapak contaları ve conta yüzeyleri
hasar görmemelidir.
Tüm ayarlamalar veya onarımlar kalifiye bir teknisyen tarafından
yapılamalıdır.
Sınırlı garanti
Müşterinin üniteye veya bir aksesuara hasar vermesi halinde, Samsung
aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım
ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:
•
•
Güvenlik talimatları
Fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, fırın 30 dakika süreyle otomatik
olarak kapanacaktır. Fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini
absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını
öneririz.
Fırını, çevresinde bu kılavuzdaki aralık paylarını bırakacak şekilde kurun. (Bkz.
Mikrodalga fırınınızın kurulumu.)
Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.
Çökmüş, çizilmiş veya kırık kapak, tutacaklar, dış panel veya kontrol paneli.
Kırık veya kayıp tepsi, kılavuz makarası, kuplör veya tel raf.
Bu fırını yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu
kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya çıkabilecek
tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Fırınınızı kurarken, bakımını
yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin
sorumluluğunuzdur.
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga
fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve
tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz
olduğunda, yerel Samsung servis merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak
için www.samsung.com adresine başvurun.
Bu fırını yalnızca yiyecek ısıtmak için kullanın. Yalnızca ev içi kullanım için
tasarlanmıştır. Herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık
ısıtmayın. Fırınınızın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan
hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.
Fırın yüzeyinin bozulmadığından ve zararlı durumlardan kaçınmak için, her
zaman fırını temiz tutun ve koruyun.
Türkçe 7
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 7
2017-11-21
5:56:57
Güvenlik talimatları
Güvenlik talimatları
Ürün grubu tanımı
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2'nin tanımı, malzeme
kullanımında bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı
üretilen ve/veya kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı
ekipmanlarını kapsar.
Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük
voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda
kullanıma uygun ekipmanlardır.
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı
koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, Taşıma
esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, Vurma, çarpma, düşürme vb. dış
etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve
Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde
bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının
(örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü
sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin
çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini
engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın
ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları
hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile
veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün
ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari
atıklarla karıştırılmamalıdır.
8 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 8
2017-11-21
5:56:57
Kurulum
Döner Tabla
Aksesuarlar
Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek
birçok aksesuara da sahip olursunuz.
01 Döner halka, fırının ortasına
yerleştirilecektir.
Döner halka döner tablayı destekler.
Fırının içindeki tüm ambalaj malzemelerini
çıkarın. Döner halkayı ve döner tablayı
monte edin. Döner tablanın serbestçe
dönüp dönemediğini kontrol edin.
Kurulum
02 Döner tabla, ortadan bağlayıcıya
oturtulacak şekilde döner halka üzerine
yerleştirilecektir.
Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak
iş görür; temizlenmek için kolayca
çıkarılabilir.
03 Izgara rafı, döner tablaya konulur.
Metal raf, ızgarada ve bir arada
pişirmede kullanılabilir.
DİKKAT
Döner halka ve döner tabla takılı olmadan mikrodalga fırını ÇALIŞTIRMAYIN.
Türkçe 9
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 9
2017-11-21
5:56:57
Bakım
Değiştirme (onarım)
Temizlik
Fırın üzerinde ve içinde pisliklerin birikmesini önlemek için fırını düzenli olarak
temizleyin. Ayrıca, kapak, kapak contası ve döner tabla ve döner halkaya
(yalnızca uygulanabilir modeller) da özellikle dikkat edin.
Kapak düzgün açılmaz veya kapanmazsa, önce kapak contalarında pislik birikip
birikmediğini kontrol edin. Fırının hem içini hem de dışını temizlemek için
sabunlu suyla yumuşak bir bez kullanın. İyice durulayın ve kurulayın.
UYARI
Bu fırının içinde kullanıcının çıkarabileceği parça yoktur. Fırını kendiniz
değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın.
•
•
Fırın içindeki kötü kokulu inatçı kirleri çıkarmak için
Bakım
1. Boş bir fırınla, döner tablanın ortasına bir kap seyreltilmiş limon suyu koyun.
2. Maksimum güç için 10 dakika kadar fırını ısıtın.
3. Program tamamlandığında, fırın soğuyana kadar bekleyin. Sonra, kapağı açın
ve pişirme bölmesini temizleyin.
Döner ısıtıcılı modellerin içini temizlemek için
A
Pişirme bölmesinin üst alanını temizlemek
için üst ısıtma öğesini gösterildiği gibi 45°
(A) alçaltın. Bu, üst alanı temizlemenize
yardımcı olacaktır. Bittiğinde, üst ısıtma
öğesini yeniden konumlandırın.
•
Menteşe, conta ve/veya kapakta sorunla karşılaşırsanız, teknik yardım için
kalifiye bir teknisyene veya yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Ampulü değiştirmek istiyorsanız, yerel bir Samsung servis merkezine
başvurun. Kendiniz değiştirmeyin.
Fırının dış muhafazasıyla bilgi bir sorunla karşılaşırsanız, önce güç kablosunu
güç kaynağından çıkarın ve sonra yerel bir Samsung servis merkezine
başvurun.
Uzun süre kullanmamaya karşı bakım
Fırını uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarın ve fırını kuru,
tozsuz bir yere taşıyın. Fırının içinde biriken toz ve nem fırının performansını
etkileyebilir.
DİKKAT
•
•
•
•
Kapağı ve kapak contasını temiz tutun ve kapağın düzgün açılıp
kapandığından emin olun. Aksi halde, fırının ömrü kısalabilir.
Suyu fırın havalandırma deliklerine sıçratmamaya dikkat edin.
Temizleme için aşındırıcı veya kimyasal maddeler kullanmayın.
Fırını kullandıktan sonra her seferinde fırının soğumasını bekledikten sonra
ısıtma bölmesini temizlemek için yumuşak deterjan kullanın.
10 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 10
2017-11-21
5:56:58
Fırın özellikleri
Kontrol paneli
Fırın
01
02
06
07
04
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01 Sensor Cook (Sensörlü Pişirme)
02 Auto Cook (Otomatik Pişirme)
03 Quick Defrost (Hızlı Buz Çözme)
04 Keep Warm (Sıcak Tutma)
05 Microwave (Mikrodalga)
06 Grill (Izgara)
07 Combi (Kombi)
08 Grill+30s (Izgara+30s)
09 Aşağı
10 Yukarı
11 Select/Child Lock (Seç/Çocuk Kilidi)
12 Clock (Saat)
13 STOP/ECO (DURDURMA/ECO)
14 START/+30s (BAŞLAT/+30s)
Fırın özellikleri
05
03
10
01 Kapak mandalları
02 Havalandırma delikleri
03 Isıtma öğesi
04 Işık
05 Kapı
06 Döner Tabla
07 Bağlayıcı
08 Döner halka
09 Güvenlik kilidi delikleri
10 Kontrol paneli
Türkçe 11
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 11
2017-11-21
5:56:58
Fırın kullanımı
Mikrodalga fırın nasıl çalışır
Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi
Mikrodalgalar yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır, serbest bırakılan
enerji şekillerini veya renklerini değiştirmeden gıdaların pişirilmesini veya
ısıtılmasını sağlar.
Mikrodalga fırını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:
Aşağıdaki basit prosedür, fırınınızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını
kontrol etmenizi sağlar. Eğer emin değilseniz, 35. sayfadaki "Sorun Giderme"
başlıklı bölüme bakın.
•
•
•
Fırının fişi uygun bir duvar prizine takılmalıdır. Döner tabla fırın içindeki
konumunda olmalıdır. Maksimumdan (%100 - 850 W) farklı bir güç seviyesi
kullanılırsa suyun kaynaması daha uzun sürer.
Buz çözme
Isıtma
Pişirme
Pişirme prensibi.
NOT
Fırın kapağını açın. Döner tablaya bir bardak su koyun. Kapağı kapatın.
Fırın kullanımı
1. Manyetronun ürettiği mikrodalgalar
boşluğa yansıtılır ve gıda döner tabla
üzerinde döndüğü sürece, eşit bir
şekilde dağıtılır. Dolayısıyla gıda her
taraftan eşit bir şekilde pişer.
2. Mikrodalgalar, gıdalar tarafından
2,5 cm'lik bir derinlikte absorbe edilir.
Isının gıdaların içine işlediği süre
boyunca pişirme işlemi devam eder.
3. Pişirme süresi kullanılan kaba ve
gıdanın özelliklerine göre değişiklik
gösterir:
•
•
•
Yukarı veya Aşağı düğmesine uygun
sayıda basarak süreyi 4 veya 5 dakikaya
ayarlayın.
4 veya 5 dakika süreyle fırın suyu ısıtır.
Daha sonra suyun kaynaması beklenir.
Miktar ve yoğunluk
Su içeriği
İlk sıcaklık (soğutulmuş veya
soğutulmamış)
DİKKAT
Gıdanın tam ortası sıcaklık dağıtımı ile pişirildiğinden, pişirme siz gıdayı
fırından çıkardıktan sonra bile devam eder. Dolayısıyla, yemek tariflerinde
ve bu kılavuzda belirtilen bekleme süreleri aşağıdakileri sağlamak için uygun
olmalıdır:
•
•
Gıdanın sağdan ortaya kadar dengeli pişmesi
Gıdanın tamamına aynı ısı miktarının verilmesi
12 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 12
2017-11-21
5:56:58
Pişirme/Isıtma
Zamanın ayarlanması
Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.
Güç sağlandığında, ekranda otomatik olarak "88:88" ve sonra "12:00"
görüntülenir.
Lütfen geçerli saati ayarlayın. Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile
sunulabilir. Saati ayarlamanız gerekir:
DİKKAT
•
•
Fırının başından ayrılmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin.
Maksimum Microwave (Mikrodalga) süresi 99 dakikadır.
Kapağı açın. Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Kapağı kapatın.
Mikrodalga fırını kesinlikle boşken açmayın.
1. Microwave (Mikrodalga) düğmesine
basın.
850 W (Maksimum pişirme gücü)
göstergeleri görüntülenir:
(Mikrodalga modu)
1
•
•
Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
Elektrik kesintisi sonrasında
NOT
Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı unutmayın.
1. Clock (Saat) düğmesine basın.
1
2
2
3
4
2
3
4
3. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
pişirme süresini ayarlayın.
Pişirme süresi görüntülenir.
4. START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
Fırın ışığı yanar ve döner tabla
dönmeye başlar. Pişirme işlemi başlar
ve süresi dolduğunda sona erer.
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
3
5
2. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
24 saat veya 12 saat gösterimini
ayarlayın. Ve sonra Select/Child Lock
(Seç/Çocuk Kilidi) düğmesine basın.
3. Saati ayarlamak için Yukarı veya Aşağı
düğmesine basın. Ve sonra Select/Child
Lock (Seç/Çocuk Kilidi) düğmesine
basın.
4. Dakikayı ayarlamak için Yukarı veya
Aşağı düğmesine basın.
5. Doğru zaman görüntülendiğinde, saati
başlatmak için tekrar Select/Child Lock
(Seç/Çocuk Kilidi) düğmesine basın.
Mikrodalga fırını kullanmadığınız
zamanlarda zaman görüntülenir.
Türkçe 13
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 13
2017-11-21
5:57:00
Fırın kullanımı
2. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
uygun güç düzeyini seçin. (Güç seviyesi
tablosuna bakın.)
Ve sonra Select/Child Lock (Seç/Çocuk
Kilidi) düğmesine basın.
2
Fırın kullanımı
Güç seviyeleri ve süre değişimleri
Hızlı başlatma
Güç seviyesi fonksiyonu harcanan enerji miktarını ayarlamanızı ve böylece
gıdayı pişirmek veya ısıtmak için gereken süreyi türüne ve miktarına göre
ayarlamanızı mümkün kılar. Altı güç seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz.
Güç seviyesi
Yüzde
Çıkış
YÜKSEK
100 %
850 W
ORTA YÜKSEK
71 %
600 W
ORTA
53 %
450 W
ORTA DÜŞÜK
35 %
300 W
BUZ ÇÖZME
21 %
180 W
DÜŞÜK
12 %
100 W
Yemek tarifleri ve bu kitapçıkta verilen pişirme süreleri belirli bir güç seviyesine
denk düşer.
Fırın kullanımı
Eğer şunu seçerseniz:
Pişirme süresi...
Daha yüksek güç seviyesi
Kısalmalıdır
Daha düşük güç seviyesi
Artmalıdır
1
2
1. Yemeği fırına yerleştirin. Ve sonra
Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak
pişirme süresini seçin.
Pişirme süresi görüntülenir.
2. START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
Mikrodalga modu (850 W) başlar. Sona
erdiğinde:
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Pişirme süresinin ayarlanması
Eklenecek her 30 saniye için START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine bir kez
basarak pişirme süresini artırabilirsiniz.
Microwave (Mikrodalga), Grill (Izgara) veya Combi (Kombi) modunda,
START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine basma pişirme süresini artırır.
•
•
İstediğiniz zaman yalnızca kapağı açarak pişirme işleminin nasıl gittiğini
kontrol edin
Kalan pişirme süresini arttırın
2
1
Yöntem 1
Pişirme sırasında yiyeceğinizin
pişirme süresini artırmak için eklemek
istediğiniz her 30 saniye için START/+30s
(BAŞLAT/+30s) düğmesine bir kez basın.
• Örnek: Üç dakika eklemek için
START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
altı defa basın.
Yöntem 2
Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
pişirme süresini ayarlayın.
14 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 14
2017-11-21
5:57:00
Pişirmenin durdurulması
Sensörlü pişirme özelliklerini kullanma
Şunları yapabilmek için pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz:
Sensor Cook (Sensörlü Pişirme) özelliklerinde 7 önceden programlanan pişirme
süresi bulunur. Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur.
Sensor Cook (Sensörlü Pişirme) kategorisini Yukarı ve Aşağı düğmelerine
basarak ayarlayabilirsiniz.
•
•
•
Gıdayı kontrol etmek
Gıdayı döndürmek veya karıştırmak
Gıdayı bekletmek
Pişirmeyi
durdurmak için...
Şunu yapın:
Geçici olarak
•
•
Tamamen
NOT
Yalnızca mikrodalgaya uygun kaplar kullanın.
•
1. Sensor Cook (Sensörlü Pişirme)
düğmesine basın.
1
STOP/ECO (DURDURMA/ECO) düğmesine bir kez basın.
Pişirme durdurulur.
Pişirme ayarlarını iptal etmek isterseniz, tekrar
STOP/ECO (DURDURMA/ECO) düğmesine basın.
2
Enerji tasarruf modunun ayarlanması
3
Fırının enerji tasarruf modu vardır.
•
•
STOP/ECO (DURDURMA/ECO)
düğmesine basın.
Ekran kapanır.
Enerji tasarruf modunu kaldırmak
için kapağı açın veya STOP/ECO
(DURDURMA/ECO) düğmesine basın,
ekran geçerli zamanı gösterecektir.
Fırın kullanıma hazırdır.
2. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
pişirdiğiniz yiyeceğin türünü seçin.
(Önceden programlanmış çeşitli
ayarların açıklaması için aşağıdaki
sayfada bulunan tabloya bakın.)
3. START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
Pişirme başlar.
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
DİKKAT
Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.
NOT
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken,
hiçbir fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve 25 dakika sonra saat
görüntülenir.
Kapak açık durumda 5 dakikanın ardından FIRIN Lambası kapanır.
Türkçe 15
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 15
2017-11-21
5:57:01
Fırın kullanımı
•
Kapağı açın veya STOP/ECO (DURDURMA/ECO)
düğmesine bir defa basın.
Pişirme durdurulur.
Pişirmeye devam etmek için kapağı yeniden kapatın
ve START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine basın.
Fırın kullanımı
Kod
1
2
Fırın kullanımı
3
4
Gıda
İçecek
Brokoli
Havuçlar
Soyulmamış
Patates
Servis boyutu
150-250 g
200-500 g
200-500 g
200-1000 g
Talimatlar
Sıvıyı (oda sıcaklığında) seramik bir
kupaya veya bardağa dökün. Üzerini
kapatmadan ısıtın. Döner tablanın
ortasına koyun. Fırında beklemeye
bırakın. Bekleme süresinden önce
ve sonra içecekleri karıştırın. Kupayı
çıkarırken dikkatli olun (sıvılar için
güvenlik talimatlarına bakın).
1-2 dakika bekleyin.
Brokoli gibi taze sebzeleri yıkayın
ve temizleyin, parçalara ayırın.
Mikrodalgaya dayanıklı bir cam
kaseye eşit şekilde yerleştirin ve
30-45 ml su (2-3 yemek kaşığı)
ekleyin. Hava alan (2-3 cm) plastik bir
örtüyle kapatın. 1-2 dakika bekleyin.
Havuç gibi taze sebzeleri yıkayın ve
temizleyin ve eşit şekilde yuvarlak
dilimlere kesin. Mikrodalgaya
dayanıklı bir cam kaseye eşit şekilde
yerleştirin ve 30-45 ml su (2-3 yemek
kaşığı) ekleyin. Hava alan
(2-3 cm) plastik bir örtüyle kapatın.
1-2 dakika bekleyin.
Kod
Gıda
Servis boyutu
Talimatlar
5
Soğuk Çorba
250-500 g
Soğuk çorbayı mikrodalgaya dayanıklı
cam bir kase içine koyun. Hava alan
(2-3 cm) plastik bir örtüyle kapatın.
2-3 dakika bekleyin. Servis etmeden
önce yiyeceği bir kez karıştırın.
6
Makarna
Kaynatma
100-300 g
Kapaklı büyük bir cam fırın kabı
kullanın. 4 kez sıcak kaynar su, bir
tutam tuz ekleyin ve iyice karıştırın.
Üzerini kapatmadan pişirin. Bekleme
süresinden önce ve sonra iyice
karıştırın. 1-3 dakika bekleyin.
7
Dondurulmuş
Hazır Yemek
200-600 g
Dondurulmuş hazır yemeği döner
tabla üzerine koyun. Dondurulmuş
hazır etin filmini çıkarın. Pişirmeden
sonra 2-3 dakika bekleyin. Bu
program 3 bileşenden oluşan (örneğin,
çeşnili, sebzeli ve patates, pirinç
veya makarna gibi ek yiyeceği olan
et) dondurulmuş hazır yemekler için
uygundur.
DİKKAT
Fırından gıda çıkarırken eldiven kullanın.
Her biri 200 g gelen patatesleri
yıkayın ve temizleyin. Her bir patatesi
bir çatalla birkaç yerden delin. Döner
tabla üzerine daire oluşturacak şekilde
yerleştirin. Pişirmeden sonra
2-3 dakika bekleyin.
16 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 16
2017-11-21
5:57:01
Otomatik sensörlü pişirme talimatları
Otomatik pişirme özelliklerini kullanma
Auto Sensor (Otomatik Sensör), pişirirken yiyecekte oluşan gaz miktarını
algılayarak yiyeceğinizi otomatik pişirmenizi sağlar.
Auto Cook (Otomatik Pişirme) özelliklerinde 29 önceden programlanan pişirme
süresi bulunur. Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur.
Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak servis türünü ayarlayabilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
DİKKAT
Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1
2
2
3
4
1. Auto Cook (Otomatik Pişirme)
düğmesine basın.
2. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
pişirdiğiniz yiyeceğin türünü seçin.
Ve sonra Select/Child Lock (Seç/Çocuk
Kilidi) düğmesine basın.
1) Tabaklık yemek
2) Sebze ve Tahıl
3) Kümes Hayvanı ve Balık
4) Yumuşatma/Eritme
3. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
pişirdiğiniz yiyeceğin türünü seçin.
(Yandaki tabloya bakın.)
Fırın kullanımı
•
Yiyecek pişirirken çok çeşitli gazlar üretilir. Auto Sensor (Otomatik Sensör),
yiyecekten gelen bu gazları algılayarak uygun zamanı ve güç düzeyini
belirler, böylece pişirme süresi ve güç düzeyini ayarlamanız gerekmez.
Sensor Cooking (Sensörlü Pişirme) sırasında bir kabı kapağıyla veya plastik
bir sargı ile kapattığınızda, Auto Sensor (Otomatik Sensör) kap buhara
doyduğunda oluşan gazları algılayacaktır. Streç film veya plastik sargı
kullanırsanız, havalandırma için tabağın kenarına doğru küçük bir açıklık
bırakmayı veya birkaç kesik açmayı unutmayın.
Pişirme bitmeden kısa bir süre önce kalan pişirme süresi geri sayıma
başlayacaktır. Bu, eşit şekilde pişirme için gerekirse yiyeceği döndürmeniz
veya karıştırmanız için iyi bir zamandır.
Otomatik sensörlü pişirmeden önce yiyeceği yeşilliklerle, baharatlarla veya
kızartma soslarıyla lezzetlendirebilirsiniz. Tuz veya şeker yiyecek üzerinde
yanık noktalara neden olabileceğinden bunları yemeği pişirdikten sonra
eklemeniz önerilir.
Bu işlevle iyi pişirme sonuçları elde etmek için bu kitabın bölümlerinde
anlatılan uygun kapları seçme talimatlarına uyun.
Her zaman mikrodalgaya dayanıklı kaplar kullanın ve kapaklarını veya
plastik sargılarını kapatın. Plastik sargı kullanırken, buharın uygun hızda
çıkabilmesi için bir köşeyi geri çevirin.
Her zaman kullanılmakta olan mutfak gereci için yapılmış kapakla kapatın.
Mutfak gerecinin kendi kapağı yoksa plastik sargı kullanın.
Kapları en azından yarısına kadar doldurun.
Karıştırma veya çevirme gerektiren yiyecekler ekranda geri sayım süresi
başladıktan sonra Sensor Cook (Sensörlü Pişirme) programının sonuna doğru
karıştırılmalı veya döndürülmelidir.
4. START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
Gıda seçilen önceden programlı ayara
göre pişirilir.
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Türkçe 17
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 17
2017-11-21
5:57:01
Fırın kullanımı
1. Tabaklık yemek
Servis
boyutu
Fırın kullanımı
Kod
Gıda
1-1
Soğutulmuş
Hazır
Yemek
300-350 g
1-2
Soğutulmuş
Hazır
Yemek
400-450 g
1-3
Soğutulmuş
Sebze
Yemeği
300-350 g
1-4
Soğutulmuş
Sebze
Yemeği
400-450 g
Talimatlar
Seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga
streç filmle sarın. Bu program 3 bileşenden
oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates,
pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği
olan et) yemek için uygundur. 2-3 dakika
bekleyin.
Eti seramik tabak üzerine koyun ve
mikrodalga streç filmle sarın. Bu program
2 bileşen (örneğin soslu spagetti veya sebzeli
pirinç) içeren yiyecekler için uygundur.
2-3 dakika bekleyin.
Servis
boyutu
Kod
Gıda
2-3
Koçanda
mısır
250 g
Mısırı yıkayın ve temizleyin ve oval bir
cam kaba koyun. Mikrodalgayı streç filmle
kapatın ve filmi kesin. 1-2 dakika bekleyin.
2-4
Esmer
Pirinç
125 g
Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın.
İki kat soğuk su ekleyin (250 ml). Üzerini
kapatıp pişirin. Bekleme sonrası karıştırın
ve tuz ve baharat ekleyin. 5-10 dakika
bekleyin.
2-5
Kepekli
Makarna
250 g
Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın.
500 ml kaynar su, bir tutam tuz ekleyin ve
iyice karıştırın. Üzerini kapatmadan pişirin.
Bekleme süresinden önce ve sonra iyice
karıştırın. 1 dakika bekletin.
2-6
Kinoa
125 g
Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın.
İki kat soğuk su ekleyin (250 ml). Üzerini
kapatıp pişirin. Bekleme sonrası karıştırın ve
tuz ve baharat ekleyin. 1-3 dakika bekleyin.
2-7
Bulgur
125 g
Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın.
İki kat soğuk su ekleyin (250 ml). Üzerini
kapatıp pişirin. Bekleme sonrası karıştırın ve
tuz ve baharat ekleyin. 2-5 dakika bekleyin.
2-8
Sebzeli
Güveç
500 g
Uygun boyutta cam kaba önceden
pişirilmiş patates dilimleri, kabak dilimleri
ve domatesler gibi sebzeleri yerleştirin
ve soslayın. En üste rendelenmiş peynir
ekleyin. Kabı raf üzerine koyun. 2-3 dakika
bekleyin.
2-9
Izgara
domates
400 g
Domatesleri yıkayın ve temizleyin, ikiye
kesin ve fırına dayanıklı bir kaba koyun. En
üste rendelenmiş peynir ekleyin. Kabı raf
üzerine koyun. 1-2 dakika bekleyin.
2. Sebze ve Tahıl
Kod
Gıda
2-1
Yeşil
Fasulye
2-2
Ispanak
Servis
boyutu
250 g
150 g
Talimatlar
Yeşil fasulyeyi yıkayın ve temizleyin.
Bunları eşit şekilde kapaklı bir cam kaseye
koyun. 250 g pişirirken 30 ml (2 yemek
kaşığı) su ekleyin. Kaseyi döner tablanın
ortasına yerleştirin. Üzerini kapatıp pişirin.
Pişirdikten sonra karıştırın. 1-2 dakika
bekleyin.
Ispanağı yıkayın ve temizleyin. Kapaklı bir
cam kaseye koyun. Su eklemeyin. Kaseyi
döner tablanın ortasına koyun. Üzerini
kapatıp pişirin. Pişirdikten sonra karıştırın.
1-2 dakika bekleyin.
Talimatlar
18 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 18
2017-11-21
5:57:01
3. Kümes Hayvanı ve Balık
Kod
3-1
3-2
3-3
3-5
3-6
3-7
Tavuk
Göğsü
Hindi
Göğsü
Taze Balık
Filetosu
300 g
300 g
300 g
Taze
Somon
Filetosu
300 g
Taze
Karides
250 g
Taze
Alabalık
Rosto Balık
200 g
200 g
Talimatlar
Parçaları yıkayın ve seramik bir tabak üzerine
koyun. Mikrodalga streç filmle sarın. Streç
filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine koyun.
2 dakika bekletin.
Parçaları yıkayın ve seramik bir tabak üzerine
koyun. Mikrodalga streç filmle sarın. Streç
filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine koyun.
2 dakika bekletin.
Balığı yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun,
1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Mikrodalga
streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner
tabla üzerine koyun. 1-2 dakika bekleyin.
Balığı yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun,
1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Mikrodalga
streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner
tabla üzerine koyun. 1-2 dakika bekleyin.
Karidesleri yıkayın ve seramik bir tabak
üzerine koyun, 1 yemek kaşığı limon suyu
ekleyin. Mikrodalga streç filmle sarın. Streç
filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine koyun.
1-2 dakika bekleyin.
1 taze bütün balığı fırın kabına koyun. Bir
tutam tuz, 1 yemek kaşığı limon suyu ve
baharatları ekleyin. Mikrodalga streç filmle
sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla
üzerine koyun. 2 dakika bekletin.
Bütün bir balığı (alabalık veya çipura) yağlayın
ve yeşillik ve baharat ekleyin. Balığı, yüksek
rafa yan yana olacak şekilde başından
kuyruğuna doğru koyun. Fırından bip sesi gelir
gelmez çevirin. 3 dakika bekletin.
Gıda
3-8
Izgara Balık
Filotaları
Servis
boyutu
300 g
Talimatlar
Balık filetolarını, yüksek rafa eşit şekilde
dizin. Fırından bip sesi gelir gelmez çevirin.
2 dakika bekletin.
4. Yumuşatma/Eritme
Servis
boyutu
Kod
Gıda
4-1
Tereyağının
Eritilmesi
50 g
4-2
Tereyağının
Eritilmesi
100 g
4-3
Bitter
Çikolatanın
Eritilmesi
50 g
4-4
Bitter
Çikolatanın
Eritilmesi
100 g
4-5
Şekerin
Eritilmesi
25 g
4-6
Şekerin
Eritilmesi
50 g
4-7
Tereyağını
Yumuşatma
50 g
4-8
Tereyağını
Yumuşatma
100 g
Talimatlar
Tereyağını 3 veya 4 parçaya kesin ve küçük
bir cam kaseye koyun. Kapağını kapatmadan
eritin. Pişirdikten sonra karıştırın. 1-2 dakika
bekleyin.
Bitter çikolatayı rendeleyin ve küçük bir cam
kaseye yerleştirin. Kapağını kapatmadan
eritin. Erittikten sonra karıştırın. 1-2 dakika
bekleyin.
Fırın kullanımı
3-4
Gıda
Servis
boyutu
Kod
Şekeri küçük can bir kaseye koyun. 25 g
için 10 ml su ekleyin ve 50 g için 20 ml su
ekleyin. Kapağını kapatmadan eritin. Fırın
eldiveni kullanarak dikkatle çıkarın! Kaşık
veya çatal kullanın ve karamel dekorasyonları
pişirme kağıdı üzerine dökün. 10 dakika
kadar kurumasını bekleyin ve kağıdı çıkarın.
Tereyağını 3 veya 4 parçaya kesin ve küçük
bir cam kaseye koyun. Kapağını kapatmadan
yumuşatın. 1-2 dakika bekleyin.
Türkçe 19
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 19
2017-11-21
5:57:01
Fırın kullanımı
Hızlı buz çözme özelliklerini kullanma
3. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
servis boyutunu seçin. (Yandaki tabloya
bakın.)
4. START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
3
Quick Defrost (Hızlı Buz Çözme) özellikleri et, kümes hayvanı, balık, donmuş
sebze ve donmuş ekmek buzunu çözmenizi sağlar. Buz çözme süresi ve güç
seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Sadece programı ve ağırlığı seçin.
NOT
Yalnızca mikrodalgaya uygun kaplar kullanın.
4
5
Kapağı açın. Dondurulmuş gıdayı seramik tepsinin ortasına yerleştirin. Kapağı
kapatın.
1. Quick Defrost (Hızlı Buz Çözme)
düğmesine basın.
1
Fırın kullanımı
2
2
2. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
pişirdiğiniz yiyeceğin türünü seçin.
Ve sonra Select/Child Lock (Seç/Çocuk
Kilidi) düğmesine basın.
•
•
Buz çözme işlemi başlar.
Gıdayı çevirmeniz gerektiğini
hatırlatmak için buz çözme işleminin
yarısında fırından bip sesi gelir.
5. Buz çözmeyi sonlandırmak için tekrar
START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Aşağıdaki tabloda çeşitli Quick Defrost (Hızlı Buz Çözme) programları, servis boyutu,
bekleme süreleri ve uygun talimatlar sunulmaktadır. Buz çözme işlemine başlamadan
önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın. Et, kümes hayvanı, balık, donmuş sebze
ve donmuş ekmeği düz bir cam tabağa veya seramik tabağa yerleştirin.
Kod
Gıda
Servis
boyutu
Talimatlar
1
Et
200-1500 g
Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından
bip sesi gelir geldiğinde eti çevirin. Ve sonra
START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın. Bu program sığır eti, kuzu eti, domuz
eti, biftek, pirzola, kıyma için uygundur. 2060 dakika bekleyin.
2
Kümes
Hayvanları
200-1500 g
Bacak ve kanatların uç kısımlarını alüminyum
folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde
tavuğu çevirin. Ve sonra START/+30s
(BAŞLAT/+30s) düğmesine basın. Bu program
bütün tavuk veya tavuk eti parçaları için
uygundur. 20-60 dakika bekleyin.
20 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 20
2017-11-21
5:57:02
Kod
3
4
Balık
Sebze
Ekmek
Servis
boyutu
200-1500 g
200-1500 g
200-1500 g
Talimatlar
Balığın kuyruk kısmını alüminyum folyo
ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde
balığı çevirin. Ve sonra START/+30s
(BAŞLAT/+30s) düğmesine basın. Bu
program bütün balıklar için ve ayrıca balık
filetoları için uygundur. 20-60 dakika
bekleyin.
Donmuş sebzeyi düz bir cam tabak
üzerine eşit şekilde dağıtın. Fırından bip
sesi çıktığında donmuş sebzeyi çevirin
veya karıştırın. Ve sonra START/+30s
(BAŞLAT/+30s) düğmesine basın. Bu
program her çeşit donmuş sebze için
uygundur. 5-20 dakika bekleyin.
Ekmeği bir parça kağıt havlunun üzerine
yatay olarak koyun ve fırından bip sesi gelir
gelmez çevirin. Keki seramik tabak üzerine
yerleştirin ve mümkünse, fırından bip sesi
gelir gelmez çevirin. Ve sonra START/+30s
(BAŞLAT/+30s) düğmesine basın. Bu
program doğranmış veya bütün her çeşit
ekmek için ve ayrıca sandviç ekmekleri ve
bagetler için uygundur. Sandviç ekmeklerini
bir daire olacak şekilde düzenleyin. Bu
program her çeşit mayalı kek, bisküvi,
peynirli kek ve puf böreği için uygundur.
Ufak parçalı/kırıntılı hamur işleri, meyveli
veya kremalı pasta veya çikolata parçalı
pastalar için uygun değildir. 10-30 dakika
bekleyin.
Sıcak tutma özelliklerini kullanma
Keep Warm (Sıcak Tutma) özelliği yiyeceği servis edilene kadar sıcak tutar.
Bu işlevi yiyeceği servise hazırlamak üzere sıcak tutmak için kullanın. Yukarı
veya Aşağı düğmesine basarak ısıtma sıcaklığını sıcak veya orta şeklinde
seçebilirsiniz.
NOT
•
•
Keep Warm (Sıcak Tutma) süresi 60 dakika olarak belirtildi.
Maksimum Keep Warm (Sıcak Tutma) süresi 60 dakikadır.
1
1. Keep Warm (Sıcak Tutma) düğmesine
basın.
2. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
Sıcak ve Orta öğesini seçin.
3. START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
60 dakika görüntülenir.
2
•
3
Yiyeceği ısıtmayı durdurmak
için, kapağı açın veya STOP/ECO
(DURDURMA/ECO) düğmesine
basın.
Türkçe 21
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 21
2017-11-21
5:57:02
Fırın kullanımı
5
Gıda
Fırın kullanımı
Izgara
Sıcak tutma menüsünü öner
Kod
Mod
Menü
1
Sıcak
Lazanya, Çorba, Toprak Güveç, Cam Güveç, Pizza, Biftek
(İyi pişmiş), Jambon, Balık Yemekleri, Kuru Kekler
2
Orta
Pay, Ekmek, Yumurta Yemekleri, Biftekler (Az veya Orta
pişmiş)
Izgara, gıdaları mikrodalga kullanmadan ısıtmanızı veya hafifçe kızartmanızı
sağlar.
•
Yüksek rafı kullanırsanız pişirme ve ızgara sonuçları alabilirsiniz.
UYARI
Çok sıcak olduklarından, fırındaki herhangi bir şeye dokunurken mutlaka eldiven
kullanın.
DİKKAT
•
•
•
•
1. Kapağı açın ve yiyeceği rafa koyun ve
sonra kapağı kapatın.
Bu işlevi soğuk yiyecekleri yeniden ısıtmak için kullanmayın. Bu programlar
yeni pişirilmiş yiyeceği sıcak tutmak içindir.
Yiyeceğin çok uzun süre sıcak tutulması (1 saatten daha fazla) önerilmez,
aksi takdirde pişmeye devam edebilir. Sıcak yiyecekler daha çabuk bozulur.
Kapaklarla veya plastik sargı ile kapatmayın.
Fırından gıda çıkarırken eldiven kullanın.
Fırın kullanımı
2
2. Grill (Izgara) düğmesine basın.
Aşağıdaki göstergeler görüntülenir:
(Grill (Izgara) modu)
•
Izgaranın sıcaklığını
ayarlayamazsınız.
3. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
ızgara yapma süresini ayarlayın.
3
•
4
Maksimum ızgara süresi
60 dakikadır.
4. START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
Izgara işlemi başlar.
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
22 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 22
2017-11-21
5:57:02
Mikrodalgaların ve ızgaranın birleştirilmesi
Izgara+30s özelliklerini kullanma
Hızlıca pişirmek ve aynı anda kızartmak için isterseniz mikrodalga pişirmeyi
ızgara ile birleştirebilirsiniz.
Grill+30s (Izgara+30s) işlevi bir basışta Grill (Izgara) modunun çalışma süresini 30
saniye artırmanızı da sağlar, bu yüzden yüzeyleri aşırı ısıtmadan iyice kızartabilirsiniz.
Grill (Izgara) modu pişirme süresini artırmak için eklemek istediğiniz her 30
saniye için Grill+30s (Izgara+30s) düğmesine bir kez basın. Örneğin, üç dakika
Grill (Izgara) modu eklemek için Grill+30s (Izgara+30s) düğmesine altı kez basın.
UYARI
•
DAİMA mikrodalga için güvenli ve ısıya karşı dayanıklı pişirme malzemeleri
kullanın. Cam veya seramik idealdir çünkü mikrodalgaların gıdaya eşit bir
şekilde girmesini sağlarlar.
Çok sıcak olduklarından, fırındaki herhangi bir şeye dokunurken mutlaka
eldiven kullanın. Yüksek rafı kullanırsanız pişirme ve ızgara sonuçlarını
iyileştirebilirsiniz.
•
•
Yüksek rafı kullanırsanız pişirme ve ızgara sonuçları alabilirsiniz.
UYARI
Çok sıcak olduklarından, fırındaki herhangi bir şeye dokunurken mutlaka eldiven kullanın.
Kapağı açın. Gıdayı, pişirilecek gıdanın türüne en uygun rafa yerleştirin. Rafı
döner tablaya koyun. Kapağı kapatın.
1
2
2. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
uygun güç düzeyini seçin. (600 W, 450
W, 300 W). Ve sonra Select/Child Lock
(Seç/Çocuk Kilidi) düğmesine basın.
2
•
2
Izgaranın sıcaklığını
ayarlayamazsınız.
3. Yukarı veya Aşağı düğmesine basarak
pişirme süresini ayarlayın.
3
4
• Maksimum pişirme süresi 60 dakikadır.
4. START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
Birleşik modda pişirme başlar.
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
2. START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine
basın.
Izgara işlemi başlar.
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Çocuk kilidi özelliklerini kullanma
Mikrodalga fırınınızın özel bir çocuk kilidi programı vardır, bu program fırının
"kilitli" olmasını sağlar, böylece çocuklar veya onu kullanmayı bilmeyen kimseler
yanlışlıkla çalıştıramaz.
1
2
1. 3 saniyeliğine Child Lock (Çocuk Kilidi)
düğmesine basın.
•
•
Fırın kilitlidir (hiçbir fonksiyon seçilemez).
Ekranda "L" gösterilir.
2. Fırın kilidini açmak için 3 saniyeliğine
Child Lock (Çocuk Kilidi) düğmesine basın.
Fırın normal olarak kullanılabilir.
Türkçe 23
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 23
2017-11-21
5:57:03
Fırın kullanımı
1. Kombi düğmesine basın.
Aşağıdaki göstergeler görüntülenir:
(Mikrodalga ve Izgara kombi
modu)
600 W (Çıkış gücü)
1
1. Yemeği fırına yerleştirin. Ve sonra
Grill+30s (Izgara+30s) düğmesine
basın.
Pişirme malzemesi kılavuzu
Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap
tarafından yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir.
Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi
mikro dalga için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok.
Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga
fırında kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.
Pişirme malzemesi
Alüminyum folyo
Mikrodalga
için güvenli
✓✗
Açıklamalar
Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri
korumak için küçük parçalar halinde
kullanılabilir. Folyo fırın duvarına çok
yakınsa veya aşırı miktarda folyo
kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
Pişirme malzemesi kılavuzu
Şekillendirme kalıbı
✓
8 dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Porselen ve seramik
✓
Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince
porselen metal bir süsle dekore edilmediği
takdirde her zaman daha uygundur.
Tek kullanımlık
polyester karton
kaplar
✓
Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi
kaplarda ambalajlanır.
Fast Food ambalajı
•
Polistiren kapalı
kaplar
✓
Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı
ısıtma polistiren maddenin erimesine
neden olabilir.
•
Kese kağıtları
veya gazete
✗
Yangına neden olabilir.
•
Geri kazanılmış
kağıt veya metal
süsleme
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
✓
Metal süslemeyle dekore edilmediği
takdirde kullanılabilir.
Cam kaplar
•
Fırında
kullanılabilecek
yemek takımları
Pişirme malzemesi
Mikrodalga
için güvenli
Açıklamalar
•
İnce cam kaplar
✓
Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için
kullanılabilir. Hassas cam kırılabilir veya
aniden ısıtıldığında çatlayabilir.
•
Cam kavanozlar
✓
Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için
uygundur.
Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
Metal
•
Kaplar
✗
•
Buzdolabı torbası
bağlama ipleri
✗
Kağıt
•
Tabaklar, kupalar,
peçeteler veya
mutfak kağıtları
✓
Kısa süreli pişirme veya ısıtma için. Nem
fazlalığını da emer.
•
Geri kazanılmış
kağıt
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
Plastik
•
Kaplar
✓
Özellikle ısı rezistansı termoplastikse.
Bazı plastikler yüksek sıcaklıklarda
eğilebilir veya rengi değişebilir. Melamin
plastik kullanmayın.
•
Streç film
✓
Nemi korumak için kullanılabilir.
Gıdaya değmemeli. İçinden sıcak buhar
çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat edin.
•
Buzdolabı
torbaları
✓✗
Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı
dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez
olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
Mumlu veya
yağlanmaz kağıt
✓
Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için
kullanılabilir.
✓
: Önerilen
✓✗
: Dikkatli olun
✗
: Güvenli değil
24 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 24
2017-11-21
5:57:03
Pişirme kılavuzu
Mikrodalgalar
Mikrodalga enerjisi gıdanın içine tamamen işler, gıdanın su, yağ ve şeker içeriği
tarafından alınır ve emilir. Mikrodalga gıdanın içindeki moleküllerin hızlı bir
şekilde hareket etmesini sağlar. Bu moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesi
sürtünme sağlar ve meydana gelen ısı gıdanın pişmesini sağlar.
Pişirme
Dondurulmuş sebzeler için Pişirme Kılavuzu
Kapaklı uygun bir borcam kullanın. Üzeri kapatılan gıdayı minimum süre
boyunca pişirin - bkz. tablo. İstediğiniz sonucu almak için pişirme işlemine
devam edin. Pişirme sırasında iki kez ve pişirme işlemi sona erdikten sonra bir
kez karıştırın. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tuz, yeşillik veya tereyağı
ekleyin. Bekleme süresi boyunca üzerini kapatın.
Gıda
Ispanak
Mikrodalga ile pişirme için pişirme malzemeleri:
Pişirme malzemesi mikrodalga enerjisinin maksimum etkinlikte geçmesini
sağlayacak şekilde olmalıdır. Mikrodalgalar paslanmaz çelik, alüminyum ve
bakır gibi metaller tarafından geri yansıtılır, seramik, cam, porselen ve plastik
ve ayrıca kağıt ve tahta gibi malzemelerin içinden ise geçebilir. Dolayısıyla gıda,
metal kaplarda kesinlikle pişirilmemelidir.
Brokoli
Süre (dak.)
150 g
600 W
4½-5½
300 g
600 W
9-10
Talimatlar
30 ml (2 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin. 2-3 dakika
bekleyin.
Bezelye
300 g
600 W
7½-8½
Yeşil Fasulye
300 g
600 W
Pişirme kılavuzu
Talimatlar
15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin. 2-3 dakika
bekleyin.
8-9
Talimatlar
30 ml (2 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin. 2-3 dakika
bekleyin.
Pişirme sırasında üstünü kapatma
Pişirme sırasında gıdanın üzerinin kapatılması, buharlaşan su yükseleceğinden
ve pişme sürecini etkileyebileceğinden büyük önem taşımaktadır. Yiyecek farklı
yollarla örtülebilir: örn. seramik bir kapla, plastik bir kapakla veya mikrodalga
için uygun streç bir filmle.
Karışık Sebzeler
(Havuç/Bezelye/
Mısır)
Bekleme süreleri
Karışık Sebzeler
(Çin Usulü)
Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, ısının gıdanın içine girmesini sağlamak
için bekleme süresi oldukça önemlidir.
Güç
Talimatlar
15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin. 2-3 dakika
bekleyin.
Mikrodalga ile pişirme için uygun yiyecekler:
Taze ve dondurulmuş meyve, sebze, makarna, pirinç, hububat, fasulye, balık
ve et de dahil olmak üzere çok çeşitli gıdalar mikrodalga modunda pişirme
için uygundur. Ayrıca, mikrodalga fırında sos, krema, çorba, buharla pişirilen
pudingler, reçel, acılı sos da pişirilebilir. Genel olarak, mikrodalga modunda
pişirme normal olarak bir ocak ızgarasında hazırlanabilen tüm gıdalar için
uygundur. Örneğin; tereyağı veya çikolata eritme (ipuçları, teknikler ve kolay
yollar bölümüne bakın).
Servis boyutu
300 g
600 W
7½-8½
Talimatlar
15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin. 2-3 dakika
bekleyin.
300 g
600 W
8-9
Talimatlar
15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin. 2-3 dakika
bekleyin.
Türkçe 25
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 25
2017-11-21
5:57:03
Pişirme kılavuzu
Taze sebzeler için pişirme kılavuzu
Gıda
Kapaklı uygun bir borcam kullanın. Başka bir su miktarı belirtilmediği takdirde
her 250 g için 30-45 ml (2-3 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin - bkz. tablo. Üzeri
kapatılan gıdayı minimum süre boyunca pişirin - bkz. tablo. İstediğiniz sonucu
almak için pişirme işlemine devam edin. Pişirme sırasında bir kez ve pişirme
işlemi sona erdikten sonra bir kez karıştırın. Pişirme işlemi tamamlandıktan
sonra tuz, yeşillik veya tereyağı ekleyin. 3 dakikalık bekleme süresi boyunca
üzerini kapatın.
NOT
Patlıcanlar
Pırasa
Servis boyutu
Güç
Süre (dak.)
250 g
500 g
850 W
4-4½
5-5½
Talimatlar
Karnabaharı uygun boyutta hazırlayın. Parçaları orta
kısımda düzenleyin. 3 dakika bekletin.
Brüksel Lahanası
250 g
850 W
Pişirme kılavuzu
Havuçlar
250 g
850 W
4-4½
Soğan
250 g
500 g
850 W
5-5½
8-8½
Biber
250 g
850 W
3-3½
Talimatlar
Kabakları parçalar halinde doğrayın. 30 ml (2 yemek
kaşığı) soğuk su veya bir parça tereyağı ekleyin.
Yumuşayıncaya kadar pişirin. 3 dakika bekletin.
850 W
4½-5
125 g
250 g
850 W
1½-2
3-3½
250 g
850 W
5½-6
250 g
850 W
4½-5
Talimatlar
Biberleri küçük parçalar halinde doğrayın. 3 dakika
bekletin.
Patates
Talimatlar
Karnabaharı uygun boyutta hazırlayın. Büyük çiçekleri
ikiye bölün. Saplarını orta tarafa getirin. 3 dakika bekletin.
Kabak
250 g
Talimatlar
Soğanları parçalar halinde doğrayın veya ve ikiye bölün.
Yalnızca 15 ml (1 yemek kaşığı) su ekleyin. 3 dakika
bekletin.
Talimatlar
Havuçları uygun boyutta doğrayın. 3 dakika bekletin.
Karnabahar
3½-4
Talimatlar
Küçükse bütün olarak veya büyükse doğrayarak
mantarları hazırlayın. Su eklemeyin. Limon suyuyla
ıslatın. Tuz ve karabiber serpiştirin. Servisten önce suyunu
boşaltın. 3 dakika bekletin.
5½-6½
Talimatlar
60-75 ml (4-5 yemek kaşığı) su ekleyin. 3 dakika bekletin.
Süre (dak.)
850 W
Talimatlar
Pırasaları kalın parçalar halinde doğrayın. 3 dakika bekletin.
Mantar
Gıda
Güç
250 g
Talimatlar
Patlıcanları küçük parçalar halinde doğrayın ve üzerine
1 yemek kaşığı limon suyu serpiştirin. 3 dakika bekletin.
Taze sebzeleri olabildiğince küçük parçalar halinde doğrayın. Sebzeler ne kadar
küçük doğranırsa, o kadar hızlı pişer.
Brokoli
Servis boyutu
250 g
500 g
850 W
4-5
7½-8½
Talimatlar
Soyulmuş patatesleri tartın ve ikiye veya dörde bölerek
daha küçük parçalar haline getirin. 3 dakika bekletin.
Kıvırcık Lahana
250 g
850 W
5-5½
Talimatlar
Kıvırcık lahanayı küçük küpler halinde doğrayın. 3 dakika
bekletin.
26 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 26
2017-11-21
5:57:03
Pirinç ve makarna için pişirme kılavuzu
Yeniden Isıtma
•
Mikrodalga fırınınız gıdayı geleneksel bir fırının ocak ızgarasındaki süreden
daha az bir zamanda yeniden ısıtır.
Kılavuz olarak aşağıdaki tabloda yer alan güç seviyelerini ve yeniden ısıtma
sürelerini kullanın. Tabloda belirtilen süreler yaklaşık +18 ila +20 °C'lik oda
sıcaklığındaki sıvıları veya +5 ila +7 °C sıcaklığındaki soğutulmuş gıdaları
dikkate almaktadır.
•
Pirinç: Kapaklı, büyük bir borcam kullanın– pişirme sırasında pirincin
büyüklüğü iki kat artar. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirme süresi dolduktan
sonra, bekleme işlemi başlamadan önce karıştırın ve tuz, yeşillik ve tereyağı
ekleyin.
Açıklama: pirinç pişirme süresi dolduktan sonra tüm suyu emmemiş olabilir.
Makarna: Geniş bir borcam kullanın. Kaynar su, bir tutam tuz ekleyin ve
iyice karıştırın. Üzerini kapatmadan pişirin. Pişirme sırasında ve pişirme
işlemi sona erdikten sonra ara sıra karıştırın. Bekleme süresi boyunca üzerini
kapatın ve sonra tamamen suyunu boşaltın.
Gıda
Servis boyutu
Güç
Süre (dak.)
Beyaz Pirinç (Yarı
Haşlanmış)
250 g
850 W
14-16
Esmer Pirinç (Yarı
Haşlanmış)
Karışık Mısır
(Pirinç + Tahıl)
Makarna
250 g
850 W
18-20
Talimatlar
500 ml soğuk su ekleyin. 5 dakika bekletin.
250 g
850 W
15-17
Talimatlar
500 ml soğuk su ekleyin. 5 dakika bekletin.
250 g
850 W
16-18
Talimatlar
400 ml soğuk su ekleyin. 5 dakika bekletin.
250 g
850 W
Talimatlar
1000 ml sıcak su ekleyin. 5 dakika bekletin.
10-11
Etlerin eklem kısmı gibi çok büyük yiyecekleri ısıtmaktan kaçının – bu tür
yiyecekler aşırı pişme eğilimindedir ve orta kısmı tam olarak ısınmadan
kuruyabilir. Küçük parçaları ısıtmak daha başarılı bir sonuç verecektir.
Güç seviyeleri ve karıştırma
Bazı gıdalar 850 W güç kullanılarak yeniden ısıtılabilir, bazıları ise 600 W, 450 W
ve hatta 300W kullanılarak yeniden ısıtılmalıdır.
Talimatlar için tabloları kontrol edin. Genel olarak, gıdalar hafifse ve çok
miktardaysa veya çok hızlı ısınma eğilimindeyse (örneğin, börek), bu tür gıdaları
düşük seviyede güç kullanarak ısıtmak daha iyidir. İyice karıştırın veya en iyi
sonucu almak için yeniden ısıtma sırasında gıdayı çevirin. Mümkünse, servis
yapmadan önce yeniden karıştırın. Sıvıları ve bebek mamalarını ısıtırken ayrıca
dikkat edin. Sıvıların kaynarken sıçramasını ve olası kaynamayı önlemek için
ısıtma işleminden önce, ısıtma işlemi sırasında ve sonrasında karıştırın. Bekleme
süresi sırasında, mikrodalga fırında tutun. Sıvıların içine plastik bir kaşık veya
cam bir çubuk koymanızı öneririz. Gıdaları aşırı ısıtmayın (ve kaynatmayın).
Isıtma süresinin pişirme süresinden daha az olması ve gerekirse fazladan ısıtma
süresi kullanılması önerilir.
Isıtma ve bekleme süreleri
Gıdayı ilk kez yeniden ısıtırken, ısıtma süresinin daha sonra referans olarak
kullanmak üzere not edilmesi faydalı olacaktır. Her zaman yeniden ısıtılan
gıdanın iyice ısındığından emin olun. Isıttıktan sonra, gıdanın kısa bir süre
beklemesini -biraz soğumasını- sağlayın. Isıtma işleminden sonra önerilen
bekleme süresi, tabloda başka bir süre miktarı belirtilmediği takdirde
2-4 dakikadır. Sıvıları ve bebek mamasını ısıtırken ayrıca dikkat edin. Ayrıca,
güvenlik önlemlerinin yer aldığı bölüme bakın.
Türkçe 27
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 27
2017-11-21
5:57:03
Pişirme kılavuzu
Karışık Pirinç
(Pirinç + Yabani
Pirinç)
Talimatlar
500 ml soğuk su ekleyin. 5 dakika bekletin.
Düzenleme ve kapatma
Pişirme kılavuzu
Sıvıları ısıtma
Açıklama:
Sıcaklığın dağılmasını sağlamak için fırını kapattıktan sonra, en az 20 saniye
bekleme süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde, ısıtma işleminden
sonra ise DAİMA karıştırın. Sıvıların kaynarken püskürmesini ve haşlanma
tehlikesini önlemek için, ısıtmadan önce, ısıtma sırasında ve ısıtmadan sonra
içeceklerin içine kaşık veya cam bir çubuk koyarak karıştırmalısınız.
Yanmaları önlemek açısından bebek mamalarının servisten önce özellikle
dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Isıtma kılavuz talimatları olarak
sonraki tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.
Bebek mamasını ısıtma
Bebek maması:
Derin seramik bir kabın içine boşaltın. Plastik bir kapakla kapatın. Isıttıktan
sonra iyice karıştırın! Servis etmeden önce 2-3 dakika beklemeye bırakın. Tekrar
karıştırın ve sıcaklığı kontrol edin. Önerilen servis sıcaklığı: 30-40 °C arası.
Sıvıları ve yiyeceği ısıtma
Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri
kullanın.
Gıda
İçecekler (Kahve,
Çay ve Su)
Güç
Süre (dak.)
850 W
1-1½
1½-2
Talimatlar
Fincana dökün ve üzerini kapatmadan ısıtın. Fincanı/
bardağı döner tablanın ortasına koyun. Bekleme süresi
sırasında mikrodalga fırında tutun ve iyice karıştırın.
1-2 dakika bekleyin.
Bebek sütü:
Sterilize edilmiş cam şişenin içine sütü boşaltın. Üzerini kapatmadan ısıtın. Çok
fazla ısındığında patlayabileceğinden, biberonu üzerinde emzik varken kesinlikle
ısıtmayın. Bekletme zamanından önce ve servisten önce iyice çalkalayın! Bebek
sütünün veya mamasının sıcaklığını bebeğe yedirmeden önce mutlaka kontrol
edin. Önerilen servis sıcaklığı: yaklaşık 37 °C.
Servis boyutu
150 ml (1 fincan)
250 ml (1 bardak)
Çorba
(soğutulmuş)
Pişirme kılavuzu
Güveç
(soğutulmuş)
Soslu Makarna
(Soğutulmuş)
250 g
850 W
3-3½
Talimatlar
Derin seramik bir kabın içine doldurun. Plastik bir kapakla
kapatın. Isıttıktan sonra iyice karıştırın. Servisten önce
tekrar karıştırın. 2-3 dakika bekleyin.
350 g
600 W
5½-6½
Talimatlar
Haşlamayı derin seramik bir kabın içine koyun. Plastik
bir kapakla kapatın. Isıtma sırasında ara sıra karıştırın ve
bekleme ile servisten önce tekrar karıştırın. 2-3 dakika
bekleyin.
350 g
600 W
4½-5½
Talimatlar
Makarnayı (örn; spagetti veya erişte) düz bir seramik
tabağa koyun. Mikrodalga streç filmle sarın. Servisten
önce karıştırın. 3 dakika bekletin.
28 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 28
2017-11-21
5:57:03
Gıda
Soslu Mantı
(Soğutulmuş)
Sarılmış Yemek
(Soğutulmuş)
Servis boyutu
Güç
Süre (dak.)
350 g
600 W
5-6
Talimatlar
Mantıyı (veya ravioli, tortelini) derin seramik bir tabağa
koyun. Plastik bir kapakla kapatın. Isıtma sırasında ara sıra
karıştırın ve bekleme ile servisten önce tekrar karıştırın.
3 dakika bekletin.
350 g
600 W
Bebek maması ve sütü ısıtma
Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri
kullanın.
Gıda
Bebek Maması
(Sebzeler + Et)
5½-6½
Talimatlar
2-3 soğutulmuş bileşenli yemeği seramik bir kaba koyun.
Mikrodalga streç filmle sarın. 3 dakika bekletin.
Bebek Lapası
(Tahıl + Süt +
Meyve)
Bebek Sütü
Servis boyutu
Güç
Süre (dak.)
190 g
600 W
30 san.
Talimatlar
Derin seramik bir kabın içine boşaltın. Üzerini kapatıp
pişirin. Pişirme süresinden sonra karıştırın. Servisten önce,
iyice karıştırın ve sıcaklığı dikkatlice kontrol edin.
2-3 dakika bekleyin.
190 g
600 W
20 san.
Talimatlar
Derin seramik bir kabın içine boşaltın. Üzerini kapatıp
pişirin. Pişirme süresinden sonra karıştırın. Servisten önce,
iyice karıştırın ve sıcaklığı dikkatlice kontrol edin.
2-3 dakika bekleyin.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 san.
50 san. - 1 dak.
Pişirme kılavuzu
Talimatlar
İyice karıştırın veya çalkalayın ve sterilize edilmiş bir cam
şişeye doldurun. Döner tablanın ortasına koyun. Üzerini
kapatmadan pişirin. İyice çalkalayın ve en az 3 dakika
bekletin. Servisten önce, iyice çalkalayın ve sıcaklığı
dikkatlice kontrol edin. 2-3 dakika bekleyin.
Türkçe 29
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 29
2017-11-21
5:57:04
Pişirme kılavuzu
Manuel buz çözme
Gıda
Mikrodalga fırınlar dondurulmuş gıdanın buzunu çözmek için en iyi yoldur.
Mikrodalga fırınlar dondurulmuş gıdanın buzunu kısa bir süre içinde çözer. Bu
hiç beklenmedik bir anda misafirler geldiğinde oldukça işe yarar. Dondurulmuş
tavuğun buzu pişirilmeden önce iyice çözülmüş olmalıdır. Buzu çözülen
sıvının akmasını sağlamak için, tüm metal paketleme malzemelerini sökün ve
paketinden çıkarın. Dondurulmuş gıdayı kapaksız bir kaba koyun. Yana doğru
çevirin, sıvıyı boşaltın ve olabildiğinde hızlı bir şekilde varsa iç organları
alın. Aşırı ısınmadığından emin olmak için, gıdayı zaman zaman kontrol edin.
Dondurulmuş gıdanın daha küçük veya ince parçaları daha önce ısınmaya
başlıyorsa, buz çözme sırasında bu kısımlar küçük alüminyum folyoya sarılarak
korunabilir. Tavuk eti ısınmaya dış yüzeyden itibaren başlıyorsa, buz çözme
işlemini durdurun ve devam etmeden önce 20 dakika beklemeye bırakın.
Buzlarının tamamen çözünmesini sağlamak için, balığı, eti ve tavuk etini
beklemeye bırakın. Buzun tamamen çözünmesi için gereken bekleme süresi buzu
çözülecek miktara bağlı olarak farklılık gösterir. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Kümes Hayvanları
Tavuk Eti Parçaları
Bütün Tavuk
Pişirme kılavuzu
Sıcaklığı -18 ila -20 °C civarında olan dondurulmuş gıdaların buzunu çözerken,
aşağıdaki tabloyu bir kılavuz olarak kullanın.
Gıda
Et
Kıyma
Domuz Biftek
Servis boyutu
Güç
Süre (dak.)
250 g
500 g
250 g
180 W
6½-7½
10-12
7½-8½
180 W
Talimatlar
Eti düz seramik tabağa koyun. İnce kısımları alüminyum
folyo ile sarın. Buz çözme süresinin yarısına gelindiğinde
eti çevirin! 5-25 dakika bekleyin.
Güç
Süre (dak.)
500 g (2 parça)
900 g
180 W
180 W
14½-15½
28-30
Talimatlar
İlk olarak, tüm tavuk göğsü altta olacak şekilde ve tavuk
eti derisi altta kalacak şekilde tavuğu düz bir seramik
tabağa yerleştirin. Tavuğun kanadı ve boynu gibi daha ince
parçaları alüminyum folyoya sarın. Buz çözme süresinin
yarısına gelindiğinde eti çevirin! 15-40 dakika bekleyin.
Balık
Balık Filetosu
250 g (2 parça)
400 g (4 parça)
180 W
6-7
12-13
Talimatlar
Dondurulmuş balığı düz bir seramik tabağın ortasına
koyun. İnce parçaları kalın parçaların altında olacak
şekilde yerleştirin. Dar kenarları alüminyum folyo ile
sarın. Buz çözme süresinin yarısına gelindiğinde eti
çevirin! 5-15 dakika bekleyin.
NOT
Yassı gıdaların buzu kalın gıdalara göre daha iyi çözülür ve az miktarda gıda,
çok miktarda gıdaya göre daha az zaman gerektirir. Gıdayı dondururken ve
gıdanın buzunu çözerken bu ipucunu hatırlayın.
Servis boyutu
Meyveler
Kabuksuz Etli
Meyve
Ekmek
Sandviç Ekmekleri
(her biri yaklaşık 50 g)
250 g
180 W
6-7
Talimatlar
Meyveleri düz, yuvarlak cam bir tabağa (geniş çaplı)
dağıtın. 5-10 dakika bekleyin.
2 parça
4 parça
180 W
½-1
2-2½
Tost/Sandviç
250 g
180 W
4½-5
Alman Ekmeği
(Buğday + Çavdar
Unu)
500 g
180 W
8-10
Talimatlar
Sandviç ekmeklerini bir halka meydana getirecek şekilde
veya ekmekleri yatay olarak üzerinde mutfak kağıdı
bulunan döner tablaya yerleştirin. Buz çözme süresinin
yarısına gelindiğinde eti çevirin! 5-20 dakika bekleyin.
30 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 30
2017-11-21
5:57:04
Izgara
Mikrodalga + Izgara
Izgara ısıtma elemanı oluğun zemininde yer alır. Bu kapak kapalıyken ve döner
tabla dönüyorken çalışır. Döner tablanın dönmesi gıdanın daha eşit derecede
kızarmasını sağlar. Izgarayı önceden 3-5 dakika ısıtmak gıdanın daha hızlı
kızarmasını sağlar.
Bu pişirme modu, ızgaradan gelen ışıma ısısı ile mikrodalga pişirme hızını
birleştirir. Yalnızca kapak kapalıyken ve döner tabla dönüyorken çalışır. Döner
tablanın dönmesinden dolayı gıda eşit bir şekilde kızarır. Bu modelle birlikte üç
birleşik mod kullanılabilir: 600 W + Izgara, 450 W + Izgara ve 300 W + Izgara.
Izgara için pişirme malzemeleri:
Mikrodalga + ızgara ile pişirme için pişirme malzemeleri:
Yanmaya dayanıklı olmalı ve metal içerebilir. Hiçbir plastik pişirme malzemesi
kullanmayın çünkü eriyebilir.
Izgara için uygun gıda:
Lütfen içinden mikrodalganın geçebileceği pişirme malzemeleri kullanın.
Pişirme malzemeleri yanmaya dayanıklı olmalıdır. Birleşik modda metal pişirme
malzemeleri kullanmayın. Hiçbir plastik pişirme malzemesi kullanmayın çünkü
eriyebilir.
Pirzola, sosis, biftek, hamburger, domuz jambonu ve domuz pastırması, ince
balık parçaları, sandviç ve her çeşit malzemeyle tostlar.
Mikrodalga + ızgara ile pişirme için uygun yiyecekler:
Önemli açıklama:
Sadece ızgara modu kullanıldığında başka bir şekilde talimat verilmediği sürece
yemeğin yüksek rafa konması gerektiğini lütfen unutmayın.
Birleşik modda pişirme için uygun gıdalar, ısıtılması ve kızartılması gereken
her çeşit pişmiş gıdanın (örn; pişmiş makarna) yanı sıra gıdanın üst kısmını
kızartmak üzere kısa bir pişirme süresi gerektiren gıdaları kapsar. Ayrıca bu
mod, üzerinde kızarmış ve gevrek bir üstü olması istenen kalın yemek dilimleri
için de kullanılabilir (örn; tavuk parçaları, pişirmenin ortasında çevirerek). Lütfen
daha fazla ayrıntı için ızgara tablosuna bakın.
Önemli açıklama:
Pişirme kılavuzu
Birleşik mod (mikrodalga + ızgara) kullanıldığında başka bir şekilde talimat
verilmediği sürece yemeğin yüksek rafa konması gerektiğini lütfen unutmayın.
Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan talimatlara bakın. Her iki tarafı da kızarmış
olacaksa, gıda çevrilmelidir.
Türkçe 31
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 31
2017-11-21
5:57:04
Pişirme kılavuzu
Dondurulmuş yiyecek için ızgara kılavuzu
Taze gıda
Izgara kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri
kullanın.
Taze gıda
Sandviç
Ekmekleri (Her
biri yaklaşık
50 g)
Servis boyutu
1 adım (dak.)
2 adım (dak.)
2 parça
4 parça
300 W + Izgara
1-1½
2-2½
Yalnızca ızgara
1-2
1-2
Talimatlar
Ekmekleri bir daire olacak şekilde raf üzerinde düzenleyin.
Ekmeklerin ikinci tarafını istediğiniz çıtırlıkta kızartın.
2-5 dakika bekleyin.
Bagetler +
Malzeme
(Domates,
Peynir, Jambon,
Mantar)
Talimatlar
2 donmuş bageti raf üzerine yan yana koyun. Izgara sonrası.
2-3 dakika bekleyin.
Güveç (Sebzeler
veya Patatesler)
450 W + Izgara
13-14
250-300 g (2 parça)
400 g
450 W + Izgara
8-9
-
-
Pişirme kılavuzu
Talimatlar
Donmuş güveci küçük, yuvarlak bir borcama koyun. Kabı
rafa koyun. Izgara sonrası. 2-3 dakika bekleyin.
Makarna (Mantı,
300 W + Izgara
Yalnızca ızgara
Makarna,
400 g
18-19
1-2
Lazanya)
Talimatlar
Donmuş makarnayı küçük ve yassı dikdörtgen bir cam
kaba koyun. Yemeği doğrudan döner tablaya koyun. Izgara
sonrası. 2-3 dakika bekleyin.
Tavuk Eti
parçaları
(Nugget)
250 g
450 W + Izgara
5-5½
450 W + Izgara
3-3½
Talimatlar
Tavuk eti parçalarını rafa koyun. İlk süreden sonra tersini
çevirin.
Servis boyutu
1 adım (dak.)
2 adım (dak.)
250 g
450 W + Izgara
9-11
450 W + Izgara
4-5
Fırın Cipsleri
Talimatlar
Fırın cipslerini raf üzerindeki pişirme kağıdına dengeli bir
şekilde koyun.
Taze yiyecek için ızgara kılavuzu
Izgarayı ızgara fonksiyonu ile 3-4 dakika boyunca ısıtın. Izgara kılavuz
talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.
Taze gıda
Servis boyutu
1 adım (dak.)
2 adım (dak.)
4 parça (her biri 25 g)
Yalnızca ızgara
4½-5
Yalnızca ızgara
4-5½
Tost dilimleri
Talimatlar
Tost dilimlerini raf üzerine yan yana koyun.
Sandviç
Ekmekleri
(Önceden
Pişmiş)
2-4 parça
Yalnızca ızgara
2-3
Yalnızca ızgara
2-3
Talimatlar
Sandviç ekmeklerini önce alt tarafı yukarıda olacak şekilde
halka halinde doğrudan döner tablaya koyun.
Izgara domates
200 g (2 parça)
400 g (4 parça)
300 W + Izgara
4½-5½
7-8
Yalnızca ızgara
2-3
Talimatlar
Domatesleri ikiye bölün. Üzerine biraz peynir dökün. Düz bir
borcam kaba halka halinde dizin. Rafa koyun.
Toast Hawaii
(ananas,
jambon, peynir
dilimleri)
2 parça (300 g)
450 W + Izgara
3½-4
-
Talimatlar
Öncelikle ekmek dilimlerini tost yapın. Malzemeli tostu rafa
koyun. 2 tostu doğrudan rafa zır şekilde koyun. 2-3 dakika
bekleyin.
32 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 32
2017-11-21
5:57:04
Taze gıda
Soyulmuş
Patates
Servis boyutu
1 adım (dak.)
2 adım (dak.)
-
250 g
500 g
600 W + Izgara
4½-5½
8-9
Taze gıda
Talimatlar
Patatesleri ikiye bölün. Bunları kesik taraf ızgaraya bakacak
şekilde halka halinde rafa koyun.
Tavuk Eti
Parçaları
450-500 g (2 parça)
300 W + Izgara
10-12
Kuzu Pirzola/
Biftek (Orta)
400 g (4 parça)
Yalnızca ızgara
12-15
Yalnızca ızgara
9-12
1 adım (dak.)
2 adım (dak.)
-
1 elma (yaklaşık 200 g)
2 elma (yaklaşık 400 g)
300 W + Izgara
4-4½
6-7
Talimatlar
Elmaların çekirdeğini çıkarın ve içini kuru üzüm ve reçelle
doldurun. Üzerine biraz badem parçacığı dökün. Elmaları
geniş ve düz bir borcama koyun. Yemeği doğrudan döner
tablaya koyun.
300 W + Izgara
12-13
Talimatlar
Tavuk eti parçalarını zeytin yağı ve baharatlarla hazırlayın.
Bunları kemikler ortada olacak şekilde halka orta rafa
koyun. Rafın ortasına yalnızca 1 tane tavuk parçası
koymayın. 2-3 dakika bekleyin.
Servis boyutu
Pişirilmiş elma
Rosto tavuk
1200 g
450 W + Izgara
24-25
300 W + Izgara
22-23
Talimatlar
Tavuğu yağ ve baharatlarla hazırlayın. Tavuğu önce göğüs
kısmı altta kalacak şekilde, sonra da göğüs kısmı yukarıda
olacak şekilde cam kaba koyun. Izgaradan sonra 5 dakika
bekleyin.
Domuz Biftek
250 g (2 parça)
300 W + Izgara
7-8
Pişirme kılavuzu
Talimatlar
Kuzu pirzolaya zeytin yağı ve baharat sürün. Bunları bir
daire olacak şekilde raf üzerine koyun. Izgara sonrası.
2-3 dakika bekleyin.
Yalnızca ızgara
6-7
Talimatlar
Domuz bifteklerine zeytin yağı ve baharat sürün. Bunları bir
daire olacak şekilde raf üzerine koyun. Izgara sonrası.
2-3 dakika bekleyin.
Türkçe 33
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 33
2017-11-21
5:57:04
Pişirme kılavuzu
İpuçları ve püf noktaları
Pudingin pişirilmesi
Küçük, derin bir cam kaba 50 g tereyağı koyun. Plastik bir kapakla kapatın.
Tereyağı eriyinceye kadar, 850 W'lik güç kullanarak 30-40 saniye boyunca ısıtın.
Üreticinin talimatlarını izleyerek puding tozunu şekerle ve sütle (500 ml)
karıştırın ve homojen bir karışım haline getirin. Kapaklı uygun boyutta bir
borcam kullanın. 850 W kullanarak 6½-7½ kadar pişirin. Pişirme sırasında birkaç
kez iyice karıştırın.
Çikolatanın eritilmesi
Badem parçacıklarının esmerleştirilmesi
Küçük, derin bir cam kaba 100 g çikolata koyun. Çikolata eriyinceye kadar,
450 W'lık güç kullanarak 3-5 dakika boyunca ısıtın. Eritme işlemi sırasında bir
ya da iki kez karıştırın. Fırından bir şey çıkarırken eldiven kullanın!
30 g parçalanmış bademleri orta boyutta bir seramik kaba düzgün bir şekilde
dağıtın. 600 W kullanarak esmerleştirme sırasında 3½-4½ dakika kadar birkaç
kez karıştırın. 2-3 dakika fırın içinde bekletin. Fırından bir şey çıkarırken eldiven
kullanın!
Tereyağının eritilmesi
Şekerlenmiş balın eritilmesi
Küçük, derin bir cam kaba 20 g şekerlenmiş bal koyun. Bal eriyinceye kadar,
300 W'lık güç kullanarak 20-30 saniye boyunca ısıtın.
Jelatinin eritilmesi
Kuru jelatin kağıtlarını (10 g) 5 dakika boyunca soğuk suda bekletin. Boşaltılmış
jelatini küçük bir borcama koyun. 300 W güç kullanarak 1 dakika boyunca ısıtın,
eridikten sonra karıştırın.
Jöle/şekerli kremanın pişirilmesi (kek ve çörekler için)
Pişirme kılavuzu
Hazır jöleyi (yaklaşık 14 g) 40 g şeker ve 250 ml soğuk suyla karıştırın. Borcam
bir kapta, jöle şeffaf hale gelinceye kadar üzerini kapatmadan 850 W'lık güç
kullanarak 3½ ila 4½ dakika boyunca pişirin. Pişirme sırasında iki kez karıştırın.
Reçelin pişirilmesi
600 g meyveyi (örneğin karışık çilek) uygun boyutta bir kapaklı bir büyük
borcama koyun. 300 g koruyucu şeker ekleyin ve iyice karıştırın. 850 W
kullanarak 10-12 dakika kadar pişirin. Pişirme sırasında birkaç kez karıştırın.
Doğrudan geçme kapaklı küçük reçel kavanozlarına boşaltın. Kapaklarını
çıkarmadan 5 dakika boyunca bekletin.
34 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 34
2017-11-21
5:57:04
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Sorun
Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri
deneyin.
Neden
Düğmelere düzgün
basılamıyor.
Düğmelerin arasına
yabancı madde girmiştir.
Yabancı maddeyi çıkarın ve
yeniden deneyin.
Dokunmatik modeller
için: Dışında nem vardır.
Nemi dıştan temizleyin.
Çocuk kilidi
etkinleştirildi.
Çocuk kilidini devre dışı
bırakın.
Süre
görüntülenmiyor.
Eco (güç tasarrufu)
fonksiyonu ayarlıdır.
Eco fonksiyonunu kapatın.
Fırın çalışmıyor.
Güç sağlanmıyordur.
Gücün sağlandığından emin
olun.
Kapak açıktır.
Kapağı kapatın ve yeniden
deneyin.
Kapak açık güvenlik
mekanizmaları yabancı
maddeyle kaplıdır.
Yabancı maddeyi çıkarın ve
yeniden deneyin.
Kullanıcı yiyeceği
çevirmek için kapağı
açmıştır.
Yiyeceği çevirdikten sonra,
işlemi başlatmak için
START/+30s (BAŞLAT/+30s)
düğmesine yeniden basın.
İşlem
Uzun süre pişirdikten sonra,
fırının soğumasını sağlayın.
Soğutma fanı çalışmıyor.
Soğutma fanının sesini
dinleyin.
İçinde yiyecek olmadan
fırın çalıştırılmaya
çalışılıyordur.
Fırına yiyecek koyun.
Fırın için yeterince
havalandırma alanı
yoktur.
Havalandırma için fırının
önünde ve arkasında giriş/
çıkışlar vardır.
Ürün kurulum kılavuzunda
belirtilen boşlukları koruyun.
Aynı prizde çok sayıda
fiş kullanılıyordur.
Yalnızca fırın için kullanılacak
bir priz belirleyin.
İşlem sırasında
patlama sesi
geliyor ve fırın
çalışmıyor.
Kaplı yiyecek pişirme
veya kapaklı bir kap
kullanma patlama
seslerine neden olabilir.
İçeriğin genişlemesi
nedeniyle pişirme sırasında
patlayabileceğinden kapaklı
kaplar kullanmayın.
Çalıştırma
sırasında fırının
dışı çok sıcak.
Fırın için yeterince
havalandırma alanı
yoktur.
Havalandırma için fırının
önünde ve arkasında giriş/
çıkışlar vardır. Ürün kurulum
kılavuzunda belirtilen
boşlukları koruyun.
Fırının üzerinde nesneler
vardır.
Fırının üzerindeki tüm
nesneleri kaldırın.
Kapak ve fırının
içi arasına yiyecek
sıkışmıştır.
Fırını temizleyin ve sonra
kapağı açın.
İşlem
Genel
Fırın çalışırken
duruyor.
Neden
Fırın uzun süredir
pişiriyordur.
Kapak düzgün
açılmıyor.
Sorun Giderme
Sorun
Çalışma sırasında
güç kapanıyor.
Türkçe 35
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 35
2017-11-21
5:57:04
Sorun Giderme
Sorun
Neden
İşlem
Fırın çalışmıyor olabilir,
çok fazla yiyecek
pişirilmekte olabilir veya
uygun olmayan pişirme
malzemesi kullanılıyor
olabilir.
Mikrodalgaya uygun bir kaba
bir bardak su koyun ve suyun
ısınıp ısınmadığını kontrol
etmek için mikrodalgayı
1-2 dakika çalıştırın.
Yiyecek miktarını azaltın ve
fonksiyonu yeniden başlatın.
Alt kısmı düz olan bir pişirme
malzemesi kullanın.
Çözme fonksiyonu
çalışmıyor.
Çok fazla yiyecek
pişirilmektedir.
Yiyecek miktarını azaltın ve
fonksiyonu yeniden başlatın.
İç ışık loş veya
yanmıyor.
Kapak uzun süre açık
bırakılmıştır.
Eco fonksiyonu çalışırken iç
ışık otomatik olarak söner.
Kapağı kapatın ve yeniden
açın ya da STOP/ECO
(DURDURMA/ECO) düğmesine
basın.
İç ışık yabancı maddeyle
kapanmış olabilir.
Fırının içini temizleyin ve
yeniden kontrol edin.
Auto Cook (Otomatik
Pişirme) fonksiyonu
kullanılıyorsa, bu bip
sesinin anlamı çözme
sırasında yiyeceği
çevirmektir.
Yiyeceği çevirdikten sonra,
işlemi yeniden başlatmak için
START/+30s (BAŞLAT/+30s)
düğmesine yeniden basın.
Fırın dengeli
değildir.
Fırın dengesiz bir yüzeye
kurulmuştur.
Fırının düz, dengeli bir yüzeye
kurulduğundan emin olun.
Pişirme sırasında
kıvılcımlar çıkıyor.
Fırın/çözme fonksiyonları Metal kaplar kullanmayın.
sırasında metal kaplar
kullanılmıştır.
Sıcak Tutma
fonksiyonu dahil
Isıtma düzgün
çalışmıyor.
Pişirme sırasında
bir bip sesi çıkıyor.
Sorun
Neden
İşlem
Güç bağlandığında, Kapak düzgün
fırın anında
kapatılmamıştır.
çalışmaya başlıyor.
Kapağı kapatın ve yeniden
kontrol edin.
Fırından elektrik
geliyor.
Güç veya priz düzgün
topraklanmamıştır.
Gücün ve prizin düzgün
topraklandığından emin olun.
1. Su damlıyor.
2. Kapak
çatlağından
buhar çıkıyor.
3. Fırında su
kalıyor.
Yiyeceğe bağlı olarak
bazı durumlarda su veya
buhar olabilir. Bu, fırının
bir arızası değildir.
Fırının soğumasını bekleyin
ve sonra kuru bir bulaşık
havlusuyla silin.
Fırın için yeterince
havalandırma alanı
yoktur.
Ürün kurulum kılavuzunda
belirtilen havalandırma
boşluğunu koruyun.
Fırın içindeki
Parlaklık, fonksiyona
parlaklık değişiyor. göre güç çıkışı
değişikliklerine göre
değişir.
Pişirme bitti,
ancak soğutma
fanı hala çalışıyor.
Pişirme sırasında güç çıkışı
değişiklikleri arıza değildir.
Bu, fırının bir arızası değildir.
Sorun Giderme
Fırını havalandırmak
için, pişirme işlemi
tamamlandıktan sonra
soğutma fanı yaklaşık
3 dakika çalışmaya
devam eder.
Bu, fırının bir arızası değildir.
Döner halka yoktur
veya döner halka yerine
düzgün oturmamıştır.
Döner halkayı takın ve sonra
yeniden deneyin.
Döner Tabla
Dönerken,
döner tabla
yerinden çıkıyor
veya dönmeyi
durduruyor.
36 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 36
2017-11-21
5:57:04
Sorun
Neden
İşlem
Kurulum uyarıları
Döner tabla
dönerken
sürükleniyor.
Döner halka yerine
düzgün oturmamıştır,
çok fazla yiyecek vardır
veya kap çok büyüktür
ve mikrodalganın içine
değiyordur.
Yiyecek miktarını ayarlayın ve
çok geniş kaplar kullanmayın.
Döner tabla
dönerken
tıkırdıyor ve
gürültü çıkarıyor.
Yiyecek atığı fırının
altına yapışmıştır.
Fırının altına yapışan yiyecek
atığını varsa çıkarın.
İş çalıştırma sırasında,
fırını ilk kez kullanırken
ısıtma öğelerinden
duman çıkabilir.
Bu bir arıza değildir ve fırını
2-3 kez çalıştırdığınızda
durması gerekir.
Bilgi kodu
Yiyecek, ısıtma öğeleri
üzerinde pişirilir.
Fırının yeterince soğumasını
bekleyin ve sonra yiyeceği
ısıtma öğelerinden çıkarın.
C-10
Yiyecek ızgaraya çok
yakın.
Pişirirken yiyeceği uygun bir
mesafe öteye koyun.
Yiyecek düzgün
hazırlanmamış ve/veya
yerleştirilmemiş.
Yiyeceğin düzgün
hazırlandığından ve
yerleştirildiğinden emin olun.
Fırın için yeterince
havalandırma alanı
yoktur.
Ürün kurulum kılavuzunda
belirtilen havalandırma
boşluğunu koruyun.
Izgara
Çalıştırma
sırasında duman
çıkıyor.
Mikrodalga fırını kurarken, arka duvar ve yükleme kabininin zemini arasında
minimum 50 mm havalandırma açıklığı gerekir. Ek olarak, mikrodalganın 4 tarafı
kabinden en az 3 mm ötede olmalıdır. Bu ürünün kurulumunun bu kılavuzdaki
talimatlara ve fırın üreticisinin kurulum talimatlarına uygun olduğundan emin
olmanız önemlidir. (Kurulum kılavuzuna bakın)
DİKKAT
Bu kılavuza uyulmazsa mikrodalga fırın içinde pişirme sırasında yiyeceklerin
kontrol edilmesini önleyen buhara neden olabilir. Ayrıca, mikrodalga fırının
arızalanmasını tetikleyebilir.
Bilgi kodu
İşlem
Pişirme sensörünün
kontrol edilmesi
gerekir.
STOP/ECO (DURDURMA/ECO) düğmesine
basın ve yeniden çalıştırın. Yeniden
meydana gelirse, mikrodalga fırını en
az 30 saniye için kapatın ve yeniden
ayarlamayı deneyin. Yeniden meydana
gelirse, yerel SAMSUNG Müşteri
Hizmetleri Merkezinizi arayın.
Dokunmatik düğme
arızalı.
Düğmeleri temizleyin ve düğmeleri
çevreleyen yüzeyde su olup olmadığını
kontrol edin. Yeniden meydana gelirse,
mikrodalga fırını en az 30 saniye
için kapatın ve yeniden ayarlamayı
deneyin. Yeniden meydana gelirse,
yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri
Merkezinizi arayın.
C-F2
C-d0
Sorun Giderme
Neden
NOT
Önerilen çözüm sorunu çözmezse yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri
Merkezi'nize başvurun.
Türkçe 37
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 37
2017-11-21
5:57:04
Teknik özellikler
Tüketicinin seçimlik hakları
SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu
kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. S
atılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini
kullanabilir.
Model
Güç kaynağı
Güç tüketimi
MG22M8074A*
230 V – 50 Hz AC
Maksimum güç
2400 W
Microwave (Mikrodalga)
1300 W
Izgara (ısıtma öğesi)
1100 W
Çıkış gücü
100 W / 850 W - 6 seviye (IEC-705)
Çalışma frekansı
2450 MHz
Boyutlar
(G x Y x D)
Dış
595 x 380 x 320 mm
Fırın boşluğu
330 x 224 x 292 mm
Hacim
Ağırlık
22 litre
Net
Yaklaşık 15,5 kg
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı;
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından
müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
•
•
•
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın
bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir.
Teknik özellikler
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki
basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre
tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden
geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme
dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
38 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 38
2017-11-21
5:57:04
Yetkili servis listesi
1 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
SAKARYA
ADA EKSEN ELEKTRIK ELEK
EV ALET
0(264) 274 29 75
YENIGUN MAH HASIRCILAR CAD
NO 7/F SAKARYA
MERSİN
ALİ YILDIZ
2 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(324) 328 88 47
NUMARASI
ADDRESS
H.OKAN MEZECİ BLV. NO:476-1
YENİŞEHİR/MERSİN
3 İL
İSTANBUL
SERVİS
ATASER ELEKTRIKLI VE
ÜNVANI
ELEKTRONIK EV
TELEFON
0(216) 469 76 04 05
NUMARASI
ADDRESS
KARSLI AHMET CAD.AHMET
TARIK SOK. NO : 18 A ATAŞEHİR/
İSTANBUL
4 İL
EDİRNE
SERVİS
OZCAN ATES - ATES
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(284) 235 28 37
NUMARASI
ADDRESS
FATİH MAH İBRAHİM AY CAD
PEMBE KÖŞK APT NO:1
5 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
MEHMET BASARAN - BASARAN
SOGUTMA
0(242) 722 05 48
KÖRFEZ MAH. BURMAHANCI
CAD. NO:104/C ANTALYA / SERİK
SAMSUN
BAYRAK ELEKTRONIK TAMIR
BAKIM
0(362) 231 77 27-28-29
6 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ONDOKUZ MAYIS MAH. AĞABALİ
CAD. NO:38 İLKADIM/SAMSUN
7 İL
KOCAELİ
SERVİS
HASAN BAYRAKTAR
ÜNVANI
TELEFON
0(262) 641 64 77
NUMARASI
ADDRESS
OSMAN YILMAZ MH KIZILAY CD
NO:3/A
8 İL
ANTALYA
SERVİS
BERTUN KLIMA SISTEMLERI SAN
ÜNVANI
TELEFON
0(242) 241 60 03
NUMARASI
ADDRESS
FENER MAH 1971 SK NO:68
9 İL
KIRŞEHİR
SERVİS
FUAT SIPEROGLU-BEST
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(386) 213 73 88
NUMARASI
ADDRESS
AHI EVRAN MH. ZUBEYDE
HANIM CAD. NO:11 ONAT APT.
10 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KÜTAHYA
RAMAZAN ERDOGMUS - BEYAZ
SERVIS
0(274) 513 65 60
TABAKHANE MH TABAKHANE
CD NO:34
KAHRAMANMARAŞ
MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY
SOGUTMA
0(344) 221 33 33
11 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
CENGİZ TOPEL MAH. 3. CADDE
NO:104/A
12 İL
BALIKESİR
SERVİS
AYTEK CINAR-BIRLIK TEKNIK
ÜNVANI
TELEFON
0(266) 762 78 11
NUMARASI
ADDRESS
MALKOÇ MH M SEVKET CD NO
60 D BALIKESİR GÖNEN
13 İL
IĞDIR
SERVİS
CAN ELEKTRIK GIDA INS NAK
ÜNVANI
LTD STI
TELEFON
0(476) 226 52 24
NUMARASI
ADDRESS
14 KASIM MAH NIHAT POLAT
CAD. 743 SK. ATA APT.2 /B IĞDIR
14 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MERSİN
KASIM CÜCELER - CUCELER
SOGUTMA
0(324) 625 79 44
ANIT MAH. 0338 SK. ÇİLEM
APT ZEMİN KAT NO:15 TARSUS/
MERSİN
AFYON
MURAT DAMAR
15 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(272) 212 48 27
NUMARASI
ADDRESS
CUMHURİYET MAHALLESİ YEŞİL
YOL NO: 47/A
16 İL
İZMİR
SERVİS
BAHADIR TUZUN - DEREN
ÜNVANI
TEKNİK
TELEFON
0(232) 616 16 00
NUMARASI
ADDRESS
ESAT PAŞA MH. İKİNCİ
İSTASYONALTI GEÇİDİ CAD.
NO:14 MENEMEN İZMİR
17 İL
ANKARA
SERVİS
ISMAIL SAVAS EVIRGEN
ÜNVANI
TELEFON
0(312) 434 36 42
NUMARASI
ADDRESS
BAHÇELİEVLER MH 281 CD
NO:94/B
Türkçe 39
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 39
2017-11-21
5:57:04
Yetkili servis listesi
18 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ŞANLIURFA
AHMET DOGRUDAG-DOGUS
ELEKTRONIK
0(414) 215 30 76
EMNİYET CAD. HAMİDİYE MAH.
263 SOKAK NO:27/A ŞANLIURFA
ERZURUM
SECATTIN AYLANC - EMİR
ELEKTRONİK
0(442) 237 37 01
19 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ÇAYKARA CAD. GEZ MAH.
NO/44/14 ERZURUM
20 İL
ANKARA
SERVİS
MELIHA IDRISOGLU
ÜNVANI
TELEFON
0(312) 328 76 15
NUMARASI
ADDRESS
MERKEZ MH. KARACA CAD.
NO:5/B
21 İL
OSMANİYE
SERVİS
EMRAH KORUYUCU
ÜNVANI
TELEFON
0(328) 812 57 66
NUMARASI
ADDRESS
YEDI OCAK MAH DR AHMET
ALKAN CD NO132/C OSMANIYE
22 İL
ÇANAKKALE
SERVİS
ERCAN KARAKAS-ERCAN
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(286) 316 48 27
NUMARASI
ADDRESS
İSTİKLAL CD. NO: 198
23 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
24 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
25 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KAYSERİ
EMRAH OZDEMIR
0(352) 235 35 38
KILIÇASLAN MAH. KIZILIRMAK
CAD. NO:27/A
İSTANBUL
GARANTI SERVIS DAY.TÜK.MAL.
PAZ.
0(212) 625 06 25
GÜZELTEPE MH AVCI SK NO:8/B
KİLİS
HALIL ABBASOGLU-GENERAL
SOĞUTMA
0(348) 814 38 66
ŞIHABDULLAH MAH. NEMİKA
CAD.NO:73 KİLİS
MALATYA
EKREM MANDAL - GUVEN
TEKNIK
0(422) 324 21 45
26 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
UCBAGLAR MAH YUNUS EMRE
CD MEHMET BUGDAYCI AP NO.25
27 İL
KARS
SERVİS
HAYRETTIN OMAK
ÜNVANI
TELEFON
0(472) 223 07 70
NUMARASI
ADDRESS
MERKEZ MAHALLESİ FAİKBEY
CAD. NO:209 KARS
28 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ELAZIĞ
FATIH TURK - HAZAR SOGUTMA
0(424) 218 66 21
RÜSTEMPAŞA MH.HACIHAYRİ
CD. 100/E
DİYARBAKIR
HIZMET ELEKTRONIK SUBE
29 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(412) 257 51 72
NUMARASI
ADDRESS
DİCLEKENT BLV. 153 SOK.
SEÇKİN SİTESİ ALTI NO:5
30 İL
MERSİN
SERVİS
NİLÜFER ALIÇ
ÜNVANI
TELEFON
0(324) 774 55 03
NUMARASI
ADDRESS
PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BUL
NO:61/C 33600 MUT/MERSIN
31 İL
VAN
SERVİS
ADNAN MELTEM - IZMIR
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(432) 216 57 46
NUMARASI
ADDRESS
ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK
CAD. DEMİCİLER SK. CANER İŞ
MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ
/VAN
32 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
33 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MUĞLA
YAŞAR AVCI
0(252) 512 25 64
TABAKHANE CD. NO:4/A
İSTANBUL
MAKSA ELEKTRONIK OTO INS
MEDIKAL
0(212) 698-8802
HALKALI MERKEZ MAH. FATİH
CAD. FİLİZ SOK.NO:21/A
AYDIN
ISHAK PINTI
34 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(256) 811 66 55
NUMARASI
ADDRESS
YENİ MAH. PINAR CADDESİ
NO:3/A BERRA APT.
35 İL
GAZİANTEP
SERVİS
YUSUF KEMIK - MEGA TEKNIK
ÜNVANI
SERVIS
TELEFON
0(342) 338 10 70
NUMARASI
ADDRESS
İNCİLİ PINAR MH MUAMMER
AKSOY BULVARI KEPKEP PLAZA
ALTI NO.8 SEHITKAMIL
40 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 40
2017-11-21
5:57:04
36 İL
AYDIN
SERVİS
NAILE KABASAKAL
ÜNVANI
TELEFON
0(256) 313 62 66
NUMARASI
ADDRESS
ALTINTAŞ MH FEVZİ ÇAKMAK
CD NO:22/A
37 İL
AYDIN
SERVİS
MURAT CALISKAN - MURAT
ÜNVANI
SOĞUTMA
TELEFON
0(256) 512 77 74
NUMARASI
ADDRESS
ÇELTİKÇİ MAH.ALBAYRAK CAD.
NO:38/C SÖKE/ AYDIN
38 İL
GİRESUN
SERVİS
AYHAN MUTLU-MUTLU
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(454) 216 2712
NUMARASI
ADDRESS
NİZAMİYE MH. ORHAN YILMAZ
CD. NO:52
39 İL
ESKİŞEHİR
SERVİS
NILKAN ELEKTRONIK DAYANIKLI
ÜNVANI
TUKETIM
TELEFON
0(222) 202 01 00
NUMARASI
ADDRESS
M.K.PAŞA MAH. SİVRİHİSAR 1
CAD. NO:49 ESKİŞEHİR
40 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
41 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
42 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
DİYARBAKIR
HAKAN GUZEL
0(412) 415 21 11
ALTIOK MAH. İSMAİL BEŞİKÇİ
CAD.NO:97/B
ERZİNCAN
IBRAHIM OZTURK-OZTURK
ELEKTRONIK
0(446) 212 11 77
MERKEZ ÇARŞI 6.SK NO:11
MERSİN
YAKUP TANRISEVSIN - PINAR
ELEKTRONI
0(324) 336 82 98
MAHMUDİYE MH 108 CD.
NO:32/B AKDENİZ
İZMİR
ASKIN GURCAN-REIS TEKNIK
43 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(232) 878 39 39
NUMARASI
ADDRESS
SEKIZ EYLUL MH IZMIR CD NO
80 A KEMALPAŞA IZMIR
44 İL
MANİSA
SERVİS
TIMUR ACAR - SALİHLİ TEKNİK
ÜNVANI
TELEFON
0(236) 715 43 47
NUMARASI
ADDRESS
CUMUHRİYET MH ATATÜRK CD
NO: 194/A SALİHLİ/ MANİSA
45 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KONYA
SAMTIT ELEKTRIK ELEKTRONIK
LTD STI
0(332) 238 84 84
MUSALLA BAĞLARI MAH.
TELGRAFCI HAMDİBEY CAD.
NO:10A
BALIKESİR
GOKSEL SARFAKLAR SARFAKLAR ELEKTR
0(266) 244 73 31
46 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
HACI ILBEY MAH. ANAFARTALAR
CAD. NO:80/A ALTIEYLUL
47 İL
ANKARA
SERVİS
YASAR ALAR-SIMGE
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(312) 322 77 44
NUMARASI
ADDRESS
HALİL SEZAİ ERKUT CD.MARTI
SK.NO:B3/16-18 ETLİK K.ÖREN/
ANKARA
48 İL
ANKARA
SERVİS
SISTEM GRUP ELEKTRONIK TIC.
ÜNVANI
TAAHHUT
TELEFON
0(312)212 01 43
NUMARASI
ADDRESS
GMK BULVARI NO:104/A
MALTEPE/ANKARA
49 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
TRABZON
STAR ELEKTRONIK-SHIP TO
0(462) 321 62 24
İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM
BULVARI YAVUZ SELİM APT.
NO:164 ORTAHİSAR
KAHRAMANMARAŞ
NEDİM ÇİÇEK
50 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(344) 212 28 71
NUMARASI
ADDRESS
SARAYALTI CD PLATİN SİTESİ
ALTI NO42/B
51 İL
ÇORUM
SERVİS
AHMET TANER CERİT
ÜNVANI
TELEFON
0(364) 224 67 21
NUMARASI
ADDRESS
ULUKAVAK MAH. TARAKÇI 8. SK.
NO:18/A
52 İL
AKSARAY
SERVİS
SERKAN DAG-TEKNIK SOGUTMA
ÜNVANI
TELEFON
0(382) 213 02 93
NUMARASI
ADDRESS
BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.SK.
DUYGU APT. NO:9 AKSARAY
Türkçe 41
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 41
2017-11-21
5:57:04
Yetkili servis listesi
53 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
ENVER TURGUT
0(242) 344 23 33
YÜKSELİŞ MH GAZİ BULVARI
2130 SK NO1/1-2 KALVA APT
DİYARBAKIR
UFUK NEBI TEMEL
54 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(412) 611 20 43
NUMARASI
ADDRESS
ADNAN MENDERES MAH.
SİRMEN CAD. NO:26
55 İL
ÇANAKKALE
SERVİS
UGUR TULUMEN-UGUR
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(286) 566 80 30
NUMARASI
ADDRESS
CAMİKEBİR MAH GAZİ
SÜLEYMANPAŞA CAD NO:46
56 İL
HATAY
SERVİS
AKİF UN - UN SOGUTMA
ÜNVANI
TELEFON
0(326) 712 16 60
NUMARASI
ADDRESS
YEŞİL MAH. ATATÜRK CAD.
KERVAN SOK. NO:4 DÖRTYOL
/ HATAY
Not
57 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
NEVŞEHİR
MUSTAFA UNAL-UNAL
ELEKTRONIK
0(384) 212 20 75
GÜZELYURT MH ÜRGÜP CD
NO:37/A
TEKİRDAĞ
SACIT SEN-WEGA ELEKTRONIK
58 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(282) 653 82 81
NUMARASI
ADDRESS
CAMİ ATİK MH. ÇALIŞKAN SK.
NO:8/A
59 İL
MUĞLA
SERVİS
MUZAFFER YEREKER-YEREKER
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(252) 614 39 31
NUMARASI
ADDRESS
ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE YANI
NO 302\A
60 İL
KOCAELİ
SERVİS
NECATI YILMAZ-YILDIRIM
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(262) 641 35 88
NUMARASI
ADDRESS
H.HALİL MH 1209 SK NO:27/E
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten
sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız
durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi
öğrenebilirsiniz.
42 Türkçe
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 42
2017-11-21
5:57:05
Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
EMC:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 43
2017-11-21
5:57:05
AEEE Yönetmeligine uygundur
Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını KAPSAMADIĞINI
dikkate alınız.
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
Israel
*6963
www.samsung.com/il/support/
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357
(800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
U.A.E
800-SAMSUNG
(800 - 726 7864)
OMAN
800-SAM CS (800-72627)
ÜLKE
ARAYIN
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
ZAMBIA
3434
MAURITIUS
800 2550
ANGOLA
917 267 864
MOZAMBIQUE
847267864
NIGERIA
0800-726-7864
Ghana
0800-100-077
Cote D’Ivoire
8000-00-77
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
67095-0077
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com/tr/support
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
QATAR
800-CALL (800-2255)
UGANDA
0800 300 300
TURKEY
444 77 11
TANZANIA
0800 780 089
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
962 5777444
Lebanon
1299
Iraq
80010080
ALGERIA
3004
TUNISIA
80 1000 12 MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/levant/support
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/n_africa/support
DE68-04500A-01
MG22M8074AT_TR_DE68-04500A-01_TR.indd 44
2017-11-21
5:57:05
Download PDF

advertising