Samsung | ME712K | Samsung ME712K Kullanım kılavuzu

Mikrodalga Fırın
Kullanım kılavuzu
ME711K/ME712K/ME713K
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 1
2017-01-24
11:07:52
İçindekiler
İçindekiler
Güvenlik talimatları
3
Anında ısıtma ayarları
11
Önemli güvenlik talimatları
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
3
Pişirme malzemesi kılavuzu
12
Sorun giderme
13
Kurulum
7
Sorun giderme
13
Teknik özellikler
15
Tüketıcının seçımlık hakları
16
7
7
Aksesuarlar7
Kurulum yeri
8
Döner Tabla
8
Bakım
8
Temizlik8
Fırın özellikleri
9
Fırın9
Kontrol paneli
9
Fırın kullanımı
10
Pişirme/Isıtma10
Güç seviyeleri
10
Pişirmenin durdurulması
11
Pişirme süresinin ayarlanması
11
Manuel gıda buzu çözme
11
Anında ısıtma özelliğinin kullanılması
11
2 Türkçe
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 2
2017-01-24
11:07:52
Güvenlik talimatları
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI
Güvenlik talimatları
DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE
SAKLAYIN.
UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, yetkili bir
kişi tarafından onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması için
koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektirecek her türlü
servis veya onarım işlemi yetkili kişi haricindeki herkes için
tehlikelidir.
UYARI: Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve diğer
gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
UYARI: Çocukların yanlarında yetişkin yokken fırını
kullanmalarına, ancak çocuğun fırını güvenli bir şekilde
kullanabilmesi ve yanlış kullanımın tehlikelerini anlayabilmesi
için gerekli talimatlar verildikten sonra izin verin.
Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve şu
şekilde kullanım için tasarlanmamıştır:
•mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında personel
mutfak alanları;
•çiftlik evleri;
•otel, motel ve diğer ev tipi ortamların müşterileri tarafından;
•oda ve kahvaltı türü ortamlar.
Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun aletler
kullanın.
Gıdaları plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma
olasılığına karşı fırına dikkat edin.
Mikrodalgada pişirme sırasında yiyecek ve içecek için metal
kaplara izin verilmez.
Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere
tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı
örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtmak
yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev almasına veya yangına
yol açabilir.
Fırında duman gözlenirse (çıkarsa) cihazı kapatın veya fişini
çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı tutun.
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla
kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; bu yüzden kap
tutulurken dikkatli olunmalıdır.
Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama kaplarının
içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve
sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
Türkçe 3
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 3
2017-01-24
11:07:52
Güvenlik talimatları
Güvenlik talimatları
Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar mikrodalga
fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada ısıtma
işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilir.
Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve kalan gıda artıklarından
arındırılmalıdır;
Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü
olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenme durumlarına yol
açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.
Mikrodalga fırın yalnızca tezgah üstü (tek başına) kullanım
için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın bir kabin içine
yerleştirilmemelidir.
Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.
Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer araçlara
vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe
düşük fiziksel, duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya
deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil)
kullanımı için uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar
denetlenmelidir.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili
gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları
kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya
zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği
olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin
olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini
önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya
benzer şekilde ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine kolay erişim
olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.
Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika süreyle suyla
çalıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.
Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması ya da
duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki
servis merkezi ile iletişime geçin.
Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere
konumlandırılmalıdır.
4 Türkçe
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 4
2017-01-24
11:07:52
Genel güvenlik
Değişiklikler ve onarımlar yalnızca kalifiye bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Fırını temizlemek için benzen, tiner, alkol veya buhar ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayın.
Fırının kurulmaması gereken yerler: bir ısıtıcının veya yanıcı bir materyalin yanı;
nemli, yağlı, tozlu veya doğrudan güneş ışığı veya suya maruz yerler ya da gaz
kaçağı olabilen veya sabit olmayan yüzey üzeri.
Bu fırın yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, doğru bir şekilde
topraklanmış olmalıdır.
Yabancı maddeleri elektrik fişi uçlarından ve temas noktalarından temizlemek
için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.
Güç kablosunu çekmeyin, aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır nesneler koymayın.
Gaz kaçağı (propan, LP vb.) varsa hemen havalandırın. Güç kablosuna
dokunmayın.
Güç kablosuna ıslak elle dokunmayın.
Fırın çalışırken, güç kablosunu çıkararak kapatmayın.
Parmak veya yabancı nesneleri içine sokmayın. Fırının içine yabancı maddeler
girerse, güç kablosunu çıkarın ve yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Çocuklar kapağa çarpabilir veya parmaklarını kıstırabilir. Kapağı açarken/
kapatırken, çocukları uzakta tutun.
Mikrodalga uyarısı
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve
patlamaya sebep olabilir; kap tutulurken her zaman dikkatli olunmalıdır.
İçecekleri tutmadan önce her zaman en az 20 saniye bekleyin. Gerekirse, ısıtma
sırasında karıştırın. Isıttıktan sonra her zaman karıştırın.
Yanma durumunda şu İlk Yardım talimatlarını takip edin.
1.Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suda bekletin.
2.Temiz, kuru bir bezle sarın.
3.Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.
Tepsi veya rafa zarar vermemek için, tepsiyi veya rafı pişirme işleminden hemen
sonra suyun içine koymayın.
Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, fırını derin yağda kızartma işlemleri
için kullanmayın. Bu, sıcak yağların aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.
Mikrodalga fırın önlemleri
Fırına aşırı basınç ve etki uygulamayın.
Yalnızca mikrodalgaya dayanıklı malzemeler kullanın. Metalik kaplar, altın veya
gümüş çizgili yemek takımları, şişler vb. kullanmayın.
Fırını kırılabilir nesneler üzerine yerleştirmeyin.
Tel bağları çıkarın. Elektrik arkı oluşabilir.
Güç voltajı, frekans ve akımın ürün özellikleriyle eşleştiğinden emin olun.
Fırını kağıt ve giyecek kurutmak için kullanmayın.
Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik
transformatörü kullanmayın.
Gıdaların aşırı ısınmasını veya yanmasını önlemek için kısa süreler ve az
miktarda gıda kullanın.
Güç kablosunu metal nesneler üzerine takmayın. Kablonun nesneler arasında
veya fırının arkasında olduğundan emin olun.
Güç kablosunu ve fişi su ve ısı kaynaklarından uzakta tutun.
Hasarlı fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Hasarlı fiş veya kablolar
için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.
Fırının üzerine, içine veya fırın kapağı üzerine nesneler yerleştirmeyin.
Fırının üzerine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar püskürtmeyin.
Patlama riskinden kaçınmak için, kabuklu veya iyice kaynatılmış yumurtaları
ısıtmayın. Hava geçirmez veya vakumlu kaplar, sert kabuklu yemişler, domates
vb. kullanmayın.
Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla kapatmayın. Yangın tehlikesi
vardır. Fırın aşırı ısınabilir ve otomatik kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar
kapalı kalır.
Kap çıkarırken her zaman fırın eldivenleri kullanın.
Türkçe 5
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 5
2017-01-24
11:07:52
Güvenlik talimatları
Mikrodalga işlevi için yiyecek ve sıvıları kapalı kaplarda ısıtmayın.
Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol buharı fırının sıcak parçalarıyla
temas edebileceğinden, alkol içeren yiyecek veya içecek ısıtırken dikkatli olun.
Güvenlik talimatları
Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için, ısınma sırasında veya ısınma
bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye
beklemesine izin verin.
Güvenlik talimatları
Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, fırının kapağını
açarken bir kol mesafesi uzakta durun.
Fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, fırın 30 dakika süreyle otomatik
olarak kapanacaktır. Fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini
absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını
öneririz.
Fırını, çevresinde bu kılavuzdaki aralık paylarını bırakacak şekilde kurun.
(Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu.)
Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.
Mikrodalga işlemi önlemleri
Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi
ile sonuçlanabilir.
•Fırını kapak açıkken çalıştırmayın. Güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları)
oynamayın. Güvenlik kilidi deliklerine bir şey sokmayın.
•Fırın kapağı ve ön yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya gıda
ya da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin.
Kapak ve kapak conta yüzeylerini nemli bir bezle ve ardından yumuşak, kuru
bir bezle silerek temiz tutun.
•Hasar görmüşse fırını çalıştırmayın. Yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından
onarıldıktan sonra çalıştırın.
Önemli: fırın kapağı düzgün kapatılmalıdır. Kapak bükülmemeli; kapak
menteşeleri kırık veya gevşek olmamalı; kapak contaları ve conta yüzeyleri
hasar görmemelidir.
•Tüm ayarlamalar veya onarımlar kalifiye bir teknisyen tarafından yapılamalıdır.
Sınırlı garanti
Müşterinin üniteye veya bir aksesuara hasar vermesi halinde, Samsung
aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım
ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:
•Çökmüş, çizilmiş veya kırık kapak, tutacaklar, dış panel veya kontrol paneli.
•Kırık veya kayıp tepsi, kılavuz makarası, kuplör veya tel raf.
Bu fırını yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya
çıkabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Fırınınızı kurarken,
bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin
sorumluluğunuzdur.
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga
fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve
tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz
olduğunda, yerel Samsung servis merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak
için www.samsung.com adresine başvurun.
Bu fırını yalnızca yiyecek ısıtmak için kullanın. Yalnızca ev içi kullanım için
tasarlanmıştır. Herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık
ısıtmayın. Fırınınızın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan
hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.
Fırın yüzeyinin bozulmadığından ve zararlı durumlardan kaçınmak için, her
zaman fırını temiz tutun ve koruyun.
Ürün grubu tanımı
Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2'nin tanımı, malzeme
kullanımında bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı
üretilen ve/veya kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı
ekipmanlarını kapsar.
Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük
voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda
kullanıma uygun ekipmanlardır.
6 Türkçe
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 6
2017-01-24
11:07:52
Kurulum
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek
birçok aksesuara da sahip olursunuz.
01 Döner halka, fırının ortasına
01
yerleştirilecektir.
Amaç:
Döner halka döner tablayı
destekler.
02
02 Döner tabla, ortadan bağlayıcıya
oturtulacak şekilde döner halka
üzerine yerleştirilecektir.
Amaç:
Döner tabla, ana pişirme
yüzeyi olarak iş görür;
temizlenmek için kolayca
çıkarılabilir.
Kurulum
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde
bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının
(örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü
sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin
çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini
engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın
ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları
hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile
veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün
ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari
atıklarla karıştırılmamalıdır.
Aksesuarlar
ÖNEMLİ
Döner halka ve döner tabla takılı olmadan mikrodalga fırını ÇALIŞTIRMAYIN.
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı
koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat
ediniz.
Türkçe 7
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 7
2017-01-24
11:07:53
Bakım
Kurulum yeri
üstten
20 cm
zeminden
85 cm
Temizlik
arkadan
10 cm
kenardan
10 cm
Bakım
•Zeminden yaklaşık 85 cm yukarıda düz,
dengeli bir yüzey seçin. Yüzey fırının
ağırlığını taşımalıdır.
•Havalandırma için arka duvardan ve her
iki taraftan en az 10 cm ve üstten 20 cm
yer bırakın.
•Fırını başka mikrodalga fırınlar veya
radyatörlerin yanı gibi sıcak veya nemli
ortamlara kurmayın.
•Bu fırının güç kaynağı özelliklerine uyun.
Kullanmanız gerekiyorsa yalnızca onaylı
uzatma kabloları kullanın.
•Fırınınızı ilk kez kullanmadan önce içini
ve kapak contasını nemli bir bezle silin.
Döner Tabla
Fırının içindeki tüm ambalaj malzemelerini
çıkarın. Döner halkayı ve döner tablayı
monte edin. Döner tablanın serbestçe
dönüp dönemediğini kontrol edin.
Mikrodalga fırınınızın aşağıdaki parçaları, yağ ve yiyecek parçacıklarının
birikmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir:
•İç ve dış yüzeyler
•Kapak ve kapak contaları
•Döner tabla ve döner halkalar
ÖNEMLİ
DAİMA, kapak contalarının temiz olduğundan ve kapağın düzgün kapatıldığından
emin olun.
ÖNEMLİ
Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz olarak
etkileyebilecek ve zehirlenme durumlarına yol açabilecek yüzey bozulmalarına
neden olabilir.
1.Dış yüzeyleri, yumuşak bir bez kullanarak ılık ve sabunlu suyla temizleyin.
Durulayın ve kurulayın.
2.İç yüzeye veya döner halkaya sıçramış sıvı maddeleri veya iç yüzeydeki
lekeleri sabunlu bir bezle silin. Durulayın ve kurulayın.
3.Sertleşmiş yiyecek parçacıklarını yumuşatmak ve kokuyu gidermek için döner
tablaya bir bardak damıtılmış limon suyu koyun ve maksimum güçte on
dakika boyunca ısıtın.
4.Gerekli olduğunda, bulaşık makinesinde yıkanabilir kabı yıkayın.
NOT
Havalandırma deliklerine su KAÇIRMAYIN. KESİNLİKLE herhangi bir aşındırıcı
ürün veya kimyasal çözücü kullanmayın. Kapak contalarını temizlerken,
aşağıdaki durumların meydana gelmemesi için özen gösterin:
•Parçaların birikmesi
•Parçaların kapağın düzgün bir şekilde kapanmasını önlemesi
8 Türkçe
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 8
2017-01-24
11:07:53
Fırın özellikleri
Kontrol paneli
Fırın
01
02
03
04
01 BUZ ÇÖZME
02 DEĞİŞKEN PİŞİRME GÜCÜ KONTROL
DÜĞMESİ
03 ZAMANLAYICI DÜĞMESİ
04 ANINDA ISITMA
05
01
02
06
07
08
09
10
Fırın özellikleri
03
04
11
01 KAPAK
02 HAVALANDIRMA
DELİKLERİ
03 IŞIK
04 DEĞİŞKEN PİŞİRME
GÜCÜ KONTROL
DÜĞMESİ
05 ZAMANLAYICI
DÜĞMESİ
06 KAPAK MANDALLARI
07 DÖNER TABLA
08 BAĞLAYICI
09 DÖNER HALKA
10 GÜVENLİK KİLİDİ
DELİKLERİ
11 KAPAK AÇ DÜĞMESİ
Türkçe 9
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 9
2017-01-24
11:07:53
Fırın kullanımı
Pişirme/Isıtma
Güç seviyeleri
Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.
Fırının başından ayrılmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1.PİŞİRME GÜCÜ KONTROL düğmesini
çevirerek güç seviyesini maksimuma
ayarlayın. (MAKSİMUM GÜÇ: 800 W)
Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.
2. ZAMANLAYICI düğmesini çevirerek süreyi
ayarlayın.
Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla
dönmeye başlar.
ÖNEMLİ
Kesinlikle mikrodalga fırını boşken açmayın.
NOT
Fırın kullanımı
PİŞİRME GÜCÜ KONTROL düğmesini çevirerek pişirme sırasındaki güç seviyesini
değiştirebilirsiniz.
Güç seviyesi
Çıkış
YÜKSEK
800 W
ISITMA
700 W
ORTA YÜKSEK
600 W
ORTA
450 W
ORTA DÜŞÜK
300 W
BUZ ÇÖZME ( )
180 W
DÜŞÜK
100 W
NOT
Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.
NOT
Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi arttırılmalıdır.
10 Türkçe
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 10
2017-01-24
11:07:54
Pişirmenin durdurulması
Anında ısıtma özelliğinin kullanılması
Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
1.Geçici olarak durdurmak için;
Kapağı açın.
Sonuç: Pişirme durdurulur. Pişirmeyi
yeniden başlatmak için, kapağı
kapatın.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1.PİŞİRME GÜCÜ KONTROL düğmesini
Maks Güç'e getirin.
2. Anında Isıtmayı seçmek için ZAMANLAYICI
düğmesini çevirin. (içecekler veya çorba/
sos, taze sebzeler).
2. Tamamen durdurmak için;
ZAMANLAYICI düğmesini "0"a getirin.
NOT
Pişirme süresinin ayarlanması
Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.
ZAMANLAYICI düğmesini döndürerek
kalan pişirme süresini ayarlayın.
Anında ısıtma ayarları
Semboller
Manuel gıda buzu çözme
Buz Çözme özelliği etin, tavuğun ve balığın buzunu çözmenize yarar.
Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1.PİŞİRME GÜCÜ KONTROL düğmesini Buz
Çözme ( ) sembolüne getirin.
Gıda
Servis boyutu
Pişirme süresi
Bekleme süresi
İçecekler
150 ml
1 dk 10 sn
1-2 dk.
Çorba/Sos
(soğutulmuş)
200-250 g
3 dk
2-3 dk.
Taze sebzeler
300-350 g
6 dk 40 sn
2-3 dk.
2. Uygun süreyi seçmek için ZAMANLAYICI
düğmesini çevirin.
Sonuç: Buz çözme işlemi başlar.
NOT
Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.
Türkçe 11
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 11
2017-01-24
11:07:55
Fırın kullanımı
Anında Isıtma ve Pişirme Özelliği ile pişirme veya ısıtma yaparken uygulanacak
birkaç ipucu ve öneri burada sunulmuştur.
Pişirme malzemesi kılavuzu
Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap
tarafından yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir.
Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi
mikro dalga için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok.
Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga
fırında kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.
Pişirme malzemesi
Mikrodalga için
güvenli
Açıklamalar
Pişirme malzemesi
Mikrodalga için
güvenli
Açıklamalar
Metal
• Kaplar
✗
• Buzdolabı torbası
bağlama ipleri
✗
Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
Kağıt
Pişirme malzemesi kılavuzu
Alüminyum folyo
✓✗
Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak için
küçük parçalar halinde kullanılabilir. Folyo fırın
duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda folyo
kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
• Tabaklar, kupalar,
peçeteler veya mutfak
kağıtları
✓
Kısa süreli pişirme veya ısıtma için.
Nem fazlalığını da emer.
• Geri kazanılmış kağıt
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
Şekillendirme kalıbı
✓
8 dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Plastik
Porselen ve seramik
✓
Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince
porselen metal bir süsle dekore edilmediği
takdirde her zaman daha uygundur.
• Kaplar
✓
Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı
plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya
rengi değişebilir. Melamin plastik kullanmayın.
Tek kullanımlık
polyester karton kaplar
✓
Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda
ambalajlanır.
• Streç film
✓
Nemi korumak için kullanılabilir.
Gıdaya değmemeli. İçinden sıcak buhar
çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat edin.
• Polistiren kapalı
kaplar
✓
Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma
polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
• Buzdolabı torbaları
✓✗
• Kese kağıtları veya
gazete
✗
Yangına neden olabilir.
Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı
dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez
olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
• Geri kazanılmış kağıt
veya metal süsleme
Mumlu veya yağlanmaz
kağıt
✓
✗
Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için
kullanılabilir.
Fast Food ambalajı
Kıvılcıma neden olabilir.
✓
Cam kaplar
• Fırında
kullanılabilecek
yemek takımları
✓
Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde
kullanılabilir.
• İnce cam kaplar
✓
Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir.
Hassas cam kırılabilir veya aniden ısıtıldığında
çatlayabilir.
• Cam kavanozlar
✓
Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için
uygundur.
: Önerilen
✓✗
: Dikkatli olun
✗
: Güvenli değil
12 Türkçe
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 12
2017-01-24
11:07:55
Sorun giderme
Sorun giderme
Sorun
Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri
deneyin.
Neden
Düğmelere düzgün
basılamıyor.
Düğmelerin arasına
yabancı madde girmiştir.
Yabancı maddeyi çıkarın ve
yeniden deneyin.
Dokunmatik modeller
için: Dışında nem vardır.
Nemi dıştan temizleyin.
Çocuk kilidi
etkinleştirildi.
Çocuk kilidini devre dışı
bırakın.
Süre
görüntülenmiyor.
Eco (güç tasarrufu)
fonksiyonu ayarlıdır.
Eco fonksiyonunu kapatın.
Fırın çalışmıyor.
Güç sağlanmıyordur.
Gücün sağlandığından emin
olun.
Kapak açıktır.
Kapağı kapatın ve yeniden
deneyin.
Kapak açık güvenlik
mekanizmaları yabancı
maddeyle kaplıdır.
Yabancı maddeyi çıkarın ve
yeniden deneyin.
Kullanıcı yiyeceği
çevirmek için kapağı
açmıştır.
Yiyeceği çevirdikten sonra,
işlemi başlatmak için Başlat
düğmesine yeniden basın.
İşlem
Uzun süre pişirdikten sonra,
fırının soğumasını sağlayın.
Soğutma fanı çalışmıyor.
Soğutma fanının sesini
dinleyin.
İçinde yiyecek olmadan
fırın çalıştırılmaya
çalışılıyordur.
Fırına yiyecek koyun.
Fırın için yeterince
havalandırma alanı
yoktur.
Havalandırma için fırının
önünde ve arkasında giriş/
çıkışlar vardır.
Ürün kurulum kılavuzunda
belirtilen boşlukları koruyun.
Aynı prizde çok sayıda
fiş kullanılıyordur.
Yalnızca fırın için kullanılacak
bir priz belirleyin.
İşlem sırasında
patlama sesi
geliyor ve fırın
çalışmıyor.
Kaplı yiyecek pişirme
veya kapaklı bir kap
kullanma patlama
seslerine neden olabilir.
İçeriğin genişlemesi
nedeniyle pişirme sırasında
patlayabileceğinden kapaklı
kaplar kullanmayın.
Çalıştırma
sırasında fırının
dışı çok sıcak.
Fırın için yeterince
havalandırma alanı
yoktur.
Havalandırma için fırının
önünde ve arkasında giriş/
çıkışlar vardır. Ürün kurulum
kılavuzunda belirtilen
boşlukları koruyun.
Fırının üzerinde nesneler
vardır.
Fırının üzerindeki tüm
nesneleri kaldırın.
Kapak ve fırının
içi arasına yiyecek
sıkışmıştır.
Fırını temizleyin ve sonra
kapağı açın.
İşlem
Genel
Fırın çalışırken
duruyor.
Neden
Fırın uzun süredir
pişiriyordur.
Kapak düzgün
açılmıyor.
Sorun Giderme
Sorun
Çalışma sırasında
güç kapanıyor.
Türkçe 13
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 13
2017-01-24
11:07:55
Sorun Giderme
Sorun
Sıcak Tutma
fonksiyonu dahil
Isıtma düzgün
çalışmıyor.
Sorun Giderme
Neden
İşlem
Sorun
Fırın çalışmıyor olabilir,
çok fazla yiyecek
pişirilmekte olabilir veya
uygun olmayan pişirme
malzemesi kullanılıyor
olabilir.
Mikrodalgaya uygun bir kaba
bir bardak su koyun ve suyun
ısınıp ısınmadığını kontrol
etmek için mikrodalgayı
1-2 dakika çalıştırın.
Yiyecek miktarını azaltın ve
fonksiyonu yeniden başlatın.
Alt kısmı düz olan bir pişirme
malzemesi kullanın.
Güç
bağlandığında,
fırın anında
çalışmaya başlıyor.
Kapak düzgün
kapatılmamıştır.
Kapağı kapatın ve yeniden
kontrol edin.
Fırından elektrik
geliyor.
Güç veya priz düzgün
topraklanmamıştır.
Gücün ve prizin düzgün
topraklandığından emin olun.
1.Su damlıyor.
2.Kapak
çatlağından
buhar çıkıyor.
3.Fırında su
kalıyor.
Yiyeceğe bağlı olarak
bazı durumlarda su veya
buhar olabilir. Bu, fırının
bir arızası değildir.
Fırının soğumasını bekleyin
ve sonra kuru bir bulaşık
havlusuyla silin.
Fırın içindeki
parlaklık
değişiyor.
Parlaklık, fonksiyona
göre güç çıkışı
değişikliklerine göre
değişir.
Pişirme sırasında güç çıkışı
değişiklikleri arıza değildir.
Bu, fırının bir arızası değildir.
Pişirme bitti,
ancak soğutma
fanı hala çalışıyor.
Fırını havalandırmak
için, pişirme işlemi
tamamlandıktan sonra
soğutma fanı yaklaşık
3 dakika çalışmaya
devam eder.
Bu, fırının bir arızası değildir.
Çözme fonksiyonu
çalışmıyor.
Çok fazla yiyecek
pişirilmektedir.
Yiyecek miktarını azaltın ve
fonksiyonu yeniden başlatın.
İç ışık loş veya
yanmıyor.
Kapak uzun süre açık
bırakılmıştır.
Eco fonksiyonu çalışırken iç
ışık otomatik olarak söner.
Kapağı kapatın ve yeniden
açın ya da İptal düğmesine
basın.
İç ışık yabancı maddeyle
kapanmış olabilir.
Fırının içini temizleyin ve
yeniden kontrol edin.
Pişirme sırasında
bir bip sesi
çıkıyor.
Otomatik Pişirme
fonksiyonu
kullanılıyorsa, bu bip
sesinin anlamı çözme
sırasında yiyeceği
çevirmektir.
Yiyeceği çevirdikten sonra,
işlemi yeniden başlatmak için
Başlat düğmesine yeniden
basın.
Fırın dengeli
değildir.
Fırın dengesiz bir
yüzeye kurulmuştur.
Fırının düz, dengeli bir
yüzeye kurulduğundan emin
olun.
Pişirme sırasında
kıvılcımlar çıkıyor.
Fırın/çözme
fonksiyonları
sırasında metal kaplar
kullanılmıştır.
Metal kaplar kullanmayın.
Neden
İşlem
14 Türkçe
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 14
2017-01-24
11:07:55
Teknik özellikler
Sorun
Neden
İşlem
SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu
kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Döner Tabla
Model
Dönerken,
döner tabla
yerinden çıkıyor
veya dönmeyi
durduruyor.
Döner halka yoktur
veya döner halka yerine
düzgün oturmamıştır.
Döner tabla
dönerken
sürükleniyor.
Döner halka yerine
düzgün oturmamıştır,
çok fazla yiyecek vardır
veya kap çok büyüktür
ve mikrodalganın içine
değiyordur.
Yiyecek miktarını ayarlayın
ve çok geniş kaplar
kullanmayın.
Yiyecek atığı fırının
altına yapışmıştır.
Fırının altına yapışan yiyecek
atığını çıkarın.
Döner tabla
dönerken
tıkırdıyor ve
gürültü çıkarıyor.
Döner halkayı takın ve sonra
yeniden deneyin.
ME711K/ME712K/ME713K
Güç kaynağı
230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi
Mikrodalga
1150 W
Çıkış gücü
100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Soğutma yöntemi
Soğutma fan motoru
Boyutlar(G x Y x D)
Dış
Fırın boşluğu
489
489
489
330
x
x
x
x
275
275
275
211
x
x
x
x
349
345
354
309
Hacim
20 litre
Ağırlık
Net
Yaklaşık 11,5 kg
mm (ME711K)
mm (ME712K)
mm (ME713K)
mm
Teknik özellikler
Türkçe 15
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 15
2017-01-24
11:07:55
Tüketıcının seçımlık hakları
Not
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. S
atılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini
kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı;
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından
müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
--Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
--Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
--Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki
basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre
tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden
geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme
dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
16 Türkçe
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 16
2017-01-24
11:07:55
Not
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 17
2017-01-24
11:07:55
Not
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 18
2017-01-24
11:07:55
Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:NEMKO
300-2 Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
EMC:NEMKO
300-2 Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 19
2017-01-24
11:07:55
AEEE Yönetmeligine uygundur
Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını KAPSAMADIĞINI
dikkate alınız.
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
ÜLKE
ARAYIN
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
NIGERIA
0800-726-7864
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
Ghana
0800-100077
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
Cote D’Ivoire
8000 0077
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
SENEGAL
800-00-0077
QATAR
800-CALL (800-2255)
CAMEROON
67095-0077
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
ALGERIA
3004
TUNISIA
80 1000 12 MOROCCO
080 100 22 55
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SUDAN
1969
SYRIA
962 5777444
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
Lebanon
961 1484 999
1299
BOTSWANA
8007260000
NAMIBIA
08 197 267 864
Iraq
964 77 261 72220
964 75 118 92525
ZAMBIA
0211 350370
IRAN
021-8255 [CE]
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA
8002473457 (800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
KENYA
0800 545 545
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0800 780 089
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
MAURITIUS
800 2550
REUNION
0262 50 88 80
ANGOLA
940271635
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-03897S-01
ME712K_AND_DE68-03897S-01_TR.indd 20
2017-01-24
11:07:56
Download PDF

advertising