Samsung | DMB58AHC | Samsung DMB58AHC Kurulum Rehberi

TR
ÖZET
1 / GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Önemli uyarılar ______________________________________________
25
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• Ankastre ebatlar ____________________________________________
• Birlikte verilen parçaların dökümü ______________________________
• Su ile bağlantı ______________________________________________
• Kullanılmış suyun boşalması __________________________________
• Elektrik bağlantısı____________________________________________
• Ankastre olarak yerleştirilecek yere montaj ______________________
• Ayakların ayarlanması ile dengenin sağlanması __________________
• Kapı tablası montajı (Tek taraflı cephe kaplaması) ________________
• Kapı tablası montajı (Çift taraflı cephe kaplaması) ________________
• Ocak altına yerleştirilen ankastre alet __________________________
• Ankastre olarak yerleştirilecek yere sabitleme ____________________
• Ses contaları________________________________________________
• Kapının dengesinin sağlanması (sağa ya da sola doğru olarak) ______
• Süpürgeliğin bağlantısı ______________________________________
• Süpürgeliğin kesim ebatları için tablo __________________________
26
26
27
28
29
30
30
31
32
33
33
33
33
34
34
Önemli:
Ankastre montaj sırasında, ekte bulunan yerleştirme planını kullanınız.
Önemli:
Aletinizin yerleştirilmesi ve de montajı sırasında alınması gereken önlemler için bu
kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumanız gerekmektedir.
Uyarı:
Bu kullanma kılavuzu, birçok model için geçerlidir. Sizin makinanız ve verilen açıklamalar arasında detaylarda ve malzemelerde hafif değişikliklerin ortaya çıkması mümkündür.
24
TR
1/ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• ÖNEMLİ UYARILAR
Önemli:
Ambalajı çıkardıktan sonra, aletinizin nakliye esnasında darbe almamış olduğunu kontrol
ediniz. Zarar görmüş bir aleti asla elektriğe bağlamayınız. Şayet aletiniz zarar görmüş ise, derhal satıcınız ile bağlantı kurunuz.
Tehlike:
Aletin bozuk olarak çalışması durumunda, aleti elektrik bağlantısından (prizden) çekiniz
ya da bağlı akımı kesiniz ve gelen su musluğunu kapatınız. Satış sonrası servisimiz ile bağlantı
kurunuz.
Önemli:
Aletin montajı sırasında ki tüm gerekli elektrik ve su işleri profesyonel bir elektrikçi ve
bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır.
- Aletinizin montajı bittikten sonra, elektrik kablolarının ya da su gelen veya boşaltılan hortumların üzerinde olmadığından emin olunuz.
- Tüm montaj sırasında alet elektrik sistemine bağlı olmamalıdır.
- Topraklı elektrik sisteminizin uygunluğunu kontrol ediniz.
- Aletinizin elektrik bağlantı bölümünde ki sinyal plakasında belirtilen verilerin evinizde bulunan
elektrik sistemi ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
Önemli:
Kendi güvenliğiniz için, kullanımdan sonra bulaşık makinanızın kapağını tam olarak açık
bırakmayınız.
Şayet bulaşık makinanız halı olan bir zemine yerleştirildi ise, ayaklarının ayarını, makinanızın
alttan hava alabileceği şekilde ayarlayınız.
25
TR
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• ANKASTRE EBATLARI
Aletinizin, plan üzerinde ki ölçülere uyuyor olması durumunda daha önceden var olan bir yere
ankastre olarak montajını yapabilirsiniz. (Şek. 01)
642 à 730 maxi
547
Şek. 1
• BIRLIKTE VERILEN PARÇALARİN
DÖKÜMÜ
Panoyu sabitleyen iç vida
3
L = 75
Kaydırmaya yarayan halkalar
Pano sabitleyici vida
Kendinden yapışkanlı
buğulanmayan plaka
L = 40
Pano sabitleyici vida
Ses önleyici köpük bağlantı
veya/ Aleti mobilyaya sabitleyen vida
Boşaltma borusunu
sabitleyen halka
Ön paten ayar anahtarı
Ses contaları + kendinden yapışkan sabitleyici (gerektiği durumlarda)
ses contası
26
TR
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• SUYA BAĞLANTI
Bu bulaşık makinası soğuk ya da maksimum
60° sıcaklıkta ki su ile çalışabilir. Sıcak su kullanma durumunda, mevcut hortumunuzun
bağlantıya uygun olduğunu kontrol ediniz
(hortum üzerinde kırmızı ile belirtilir).
Bu arada, soğuk su ile bağlantı yapmanızı tavsiye ediyoruz.
Aletiniz de 1,5 metre boyunda bir su besleme
hortumu bulunmaktadır.
Hortumu, 20/27 (3/4’’ BSP) tipinde vanalı bir
musluğa bağlayınız.
Gelen su basıncının aşağıda ki güçleri aşmamasını kontrol ediniz:
Debi : 10 l/dk (en az 1 l/dk)
Basınç: 1 ila 10 bar (0.1 – 1 MPa) A .
Yüksek basınç olması durumunda, basınç
ayarlayıcı almanız gerekmektedir. Bölgenizin
Su İdaresi, evinizde bulunan su basıncı hakkında sizi bilgi verebilir.
Dikkat:
Tazyikli bir musluk kullanıyor iseniz,
suyun geliş miktarının yeterli olduğunu kontrol ediniz. Su geçirmez bağlantının bulunduğundan emin olunuz ve bağlantının sıkılı
olmasını kontrol ediniz. A .
Bağlantı için, daha evvelden kullanılmış olan
bir hortum
Özellikle aleti çalışma tezgahının altına ankastre olarak yerleştirdiğiniz esnada, suyun akışına engel olacak ya da suyun akışını engelleyecek şekilde hortumun katlanmamasına
ve/veya tıkanmamış olmasına dikkat ediniz.
B.
Şayet makina yeni bir musluğa bağlandı ya
da uzun süredir kullanılmadı ise, su geliş hortumunu bağlamadan evvel suyu bir kaç
dakika boyunca akıtınız. Bu şekilde suyun
geliş hortumunun uç kısmında bulunan filtreyi tıkayabilecek kumdan ya da pastan
korumuş olursunuz.
27
0,1 - 1 MPa
10 l/dk
A
Tehlike:
işareti (modeline göre)
suyun gelişini kesmeye yarayan elektrikli
donanımlı olduğunu belirtir. Bu hortumu
suda bırakmayınız ve kesmeyiniz.
Tavsiye:
Alınan önlemler ne olursa olsun, su
kanalizasyonuna giden tüm bağlantıların
kaçak yapma riski bulunmaktadır. Aletinizi
kullanmadığınız zamanlarda, gelen su musluğunu daima kapalı tutunuz.
B
TR
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• KULLANILMIŞ SUYUN BOŞALTILMASI
Su boşaltma hortumunun ucunu aşağıdaki iki
şekilde bağlayabilirsiniz:
- Kıvrılabilen bir sifon ile,
- Evye sifonu ile.
Bir sifon üzerinde bağlantı yapıldığında, sifonun
tıkayıcısını çıkartınız. Ardından kauçuk ucu
sonuna kadar itiniz. Sabitleyici halkayı ekleyiniz.
P10 .
Gerekli olduğu durumlarda hortumun
uzunluğunu arttırabilirsiniz (en fazla 3 m.)
Bu durumda, boşaltma sisteminin doğru
olduğundan emin olunuz. Hortum yerde
durmalıdır ve yukarıya doğru bağlantıya
yakın bir yerden itibaren yükselmelidir.
Kolon üzerine yerleştirilen makinalarda,
boşaltma sistemi bulaşık makinasının yüksekliğini geçmemelidir ve makinanın alt kısmına oranla en az 20 cm.’de bulunmalıdır.
Tavsiye:
Her türlü taşmaya karşı önlem almak için,
boşaltma hortumunu bağlantı ile aynı hizada
tutmaya dikkat ediniz
Boşaltma bağlantısının yerden yüksekliği 0,40
metre (en az) ile 0,90 metre (en fazla) arasında
olmalıdır.
Önemli:
Hortumun yerine takılması sırasında, katlanmaması için devamlı olarak
çekerek çalışınız B . Her türlü suyun akışına engel olacak ya da suyun akışını
engelleyecek şekilde hortumun katlanmamasına ve/veya tıkanmamış olmasına dikkat ediniz.
Tahliye borusunu sifon deliğine maksimum giriş
boyuna uymaya özen gösterin.
65°C max
1-10 bars
> 1l/min
15 cm
maxi
90 cm maxi
5 cm
mini
20 cm mini
0 - 40 cm
Şek. 2
28
+
25 cm
mini
TR
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• ELEKTRİK BAĞLANTISI
Elektrik bağlantısına takıldığı sırada makina
kapalı durumda olmalıdır.
Bulaşık makinanız, 93/68/CEE tarafından
düzenlenmiş 73/23/CEE (Alçak Gerilim
Direktifi), 89/336/CEE (Elektromanyetik
Uygunluk) Avrupa normlarına uygundur.
Aletinizi elektriğe bağlamadan önce, emin
olunması gereken noktalar:
- Aletinizin elektrik bağlantı bölümünde ki
sinyal plakasında belirtilen gerilimin, evinizde
bulunan gerilim ile uyumlu olduğundan,
- Kontörünüz ve sigortalarınız bulaşık makinanızın gerilimini kaldırabilir. En az 10 amperlik
sigorta gerekmektedir.
• Elektrik kablosunun değiştirilmesi
Tehlike:
Kendi güvenliğiniz için, her türlü tehlikeden uzak olmak için bu işlem üretici satış
sonrası servis tarafından ya da bu işlemi yapmaya yeterli deneyimi olan bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
Şayet aletinizi, alet üzerinde belirtilenden farklı
bir gerilime bağlamak durumunda kalırsanız,
uygun bir transformatör kullanınız.
• Elektrik prizi olmadan teslim edilen
Tavsiye:
Gerekli değişiklikleri yapmak ya da
elektrik sisteminizin uygunluğunu kontrol
etmek için profesyonel bir elektrikçi ile
temasa geçiniz.
Bu alet direk olarak topraklı bir prize takılmalıdır.
Her durumda, bağlantı ilgili ülkenin normlarına
ve de Elektrik İdaresinin talimatlarına uygun
olmalıdır.
Dikkat:
Aletinizin montajından sonra bile elektrik prizi ulaşılabilir olmalıdır.
Alet uzatma kablosu, çok girişli ya da programlanabilir priz ile elektriğe bağlanmamalıdır C .
makina
Tehlike:
Aletinizin elektrik kablosu aşağıdaki
kodlara göre değişik renklerdedir:
- Yeşil ve sarı
Toprak
- Mavi
Nötr
- Kahverengi
Faz
Renklerin sizin elektrik priziniz ile uyuşmaması durumunda, şu şekilde hareket ediniz:
yeşil ve sarı renkteki kablo, elektrik priziniz
de E harfi ile belirtilen,
sembolünün
bulunduğu ya da yeşil ve sarı rengin bulunduğu yere bağlanacaktır,
Mavi renkli kablo, elektrik priziniz de N harfinin bulunduğu ya da siyah renkte olan yere
bağlanacaktır.
Kahverengi kablo, elektrik priziniz de L harfinin bulunduğu ya da kırmızı renkte olan yere
bağlanacaktır.
C
Topraklı prizin bulunmaması ya da hatalı
olması halinde çıkabilecek kaza ya da yangın
durumunda sorumluluk kabul edilmez.
29
TR
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• ANKASTRE OLARAK YERLEŞTİRİLECEK YERE MONTAJ
• Buğulanmayı engelleyici parçayı
yapıştırınız
P2
(Şek. 3.1)
• Ankastre köpüğünü yapıştırınız
P10
(Şek. 3.1)
• Üç halkayı patenlerin altına bulaşık makinasının kaymasını kolaylaştırmak için klipsleyiniz P1 (Şek.
3.1).
Şek. 3.1
Mermer ya da benzer bir malzemeden
çalışma tezgahı olması halinde bulaşık
makinanızı yan taraflardaki vidalar yardımı
ile sabitlemeniz gerekmektedir; bunun için
makinayı ankastre olarak yerleşeceği yere
sokmadan evvel yan yüzlerde bulunan ayakları açınız. (Şek. 3.2)
• Koruyucu hortumları çıkartınız.
(Şek. 3.3)
Şek. 3.2
• Aleti kaydırınız, DİKKAT boruları
katlamayınız.
Şek. 3.3
• AYAKLARIN AYARLANMASI İLE DENGENİN SAĞLANMASI
Ön ayaklar ayarlanabilir, verilen anahtar ile
gerekiyor ise ayarlama yapınız. Ortadaki ayak
kırmızı dişli ile ayarlanır (8 numaralı vidalama
aleti ucu, 8 numaralı kargaburnu, T20 tornavida ile).
Kapağın tam olarak kapanması ve su geçirmezliği için, tam bir denge şarttır. (Şek. 4)
Bulaşık makinasının kapağının yanlara sürtünmeden, tamamen kapandıgından emin olunuz.
+
Şek. 4
30
TR
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• KAPI TABLASI MONTAJI
(Tek taraflı cephe kaplaması)
- Yer ile bitişik mobilyanın kapağının panosu
arasındaki mesafeyi ölçünüz (B yanı, Şek. 5.1)
(22)
- Yer ile kapak panosunun alt kısmında ki işaret arasında ki mesafeyi ölçünüz (A tarafı)
B
A
B
D=A-B
Şek. 5.1
- D=A-B’yi hesaplayınız, D yanının alt tarafına
bir çizgi çiziniz. (Şek. 5.2)
- Tahta panonun orta noktasından 262 mm
mesafede iki vidaya yer hesaplayınız. P6 2
adet vidayı kullanınız. (Şek.5.2)
262
- 2 adet vidayı bulaşık makinasının kapağındaki deliklere ayarlayarak kapak panosunu
ayarlayaınız (Şek. 6.1)
D
- Şayet vidalamada sorun olur ise P6 vidaları
22 mm kaydırınız.
✍
- Ahşap tablayı kapının üzerine kaplayınız.
(Şekil 6.2)
Şek. 5.2
- Kapı üzerine kaplanmış tablayı tutarak bulaşık makinesinin kapağını açınız. Eğer gerekli
ise, ahşap tablayı kapının sarak ünitesine
yatay gelecek şekilde oturtunuz. 2 P7 ve 4
P8 vidayı yerleştirin. (Şekil 6.2).
Dikkat:
Şayet ahşap pano çok sert ise, vidalamadan evvel önceden delik açınız.
Şek. 6.1
Tavsiye:
Cihazınız eğer bir ses tecrit folyosu ile
birlikte teslim edildiyse, kapı tablasını kurmadan önce onu yapıştırınız.
Şek. 6.2
31
262
D
TR
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• KAPI TABLASI MONTAJI
(Çift taraflı cephe kaplaması)
- Birinci kısmın monte edilmesi için, “KAPI
TABLASI MONTAJI (Tek taraflı kaplama)” başlıklı bir önceki bölüme bakınız. (Şekil 5.1 ve
5.2)
- Kapı tablanızı, bulaşık makinesinin kapağı
üzerinde bulunan deliklere 2 vida geçirmek
suretiyle yerleştiriniz. (Şekil 6.1 bis)
Şek. 6.1 bis
- Eğer vidalama sorunu ile karşılaştırsanız, 22
mm.lik vidayı P6 geri çekiniz.
- Ahşap tablayı kapının üzerine kaplayınız
(Şekil 6.2 bis)
- Ahşap tablayı kapının üzerinde tutarak, bulaşık makinesinin kapağını açınız. Eğer gerekli
ise, ahşap tablayı kapının sarak ünitesine
yatay gelecek şekilde oturtunuz. 4 vidayı P8
yerleştiriniz. (Şekil 6.2bis)
Şek. 6.2 bis
- Çekmece ile bir yandaki mobilyanın kapak
tablası arasındaki mesafeyi ölçünüz. (Şekil 6.3)
- Ölçülen mesafeyi göz önünde tutarak yalancı
çekmeceyi (epeyce kalın bir takoz aracılığıyla)
kaplayınız.
- Yalancı çekmeceyi kapının üzerinde tutarak,
bulaşık makinesinin kapağını açınız. Eğer
gerekli ise, ahşap tablayı kapının sarak ünitesine yatay gelecek şekilde oturtunuz. 2 P7
ve 2 P8 vidayı yerleştiriniz.(Şekil 6.4)
Şek. 6.3
+
Dikkat:
Ahşap tablanın çok sert olması halinde,
vidalama işlemine başlamadan önce kılavuz
bir delik açınız.
Dikkat:
Kapı tablası ile yalancı çekmecenin
toplam ağırlığı azami 10 Kg’ı aşmamalıdır.
Şek. 6.4
32
=
=
=
TR
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• OCAK ALTINA YERLEŞTİRİLEN ANKASTRE ALET
Tehlike:
Şayet çalışma tezgahınızda, direk olarak bulaşık makinasının üzerine denk gelen ocak
buluyor ise, bulaşık makinanızın üst kısmına ısı geçirmeyen bir yalıtkan eklemeniz gerekmektedir. Satıcınızdan bu tip yalıtkan için gerekeni temin edebilirisiniz. Gaz hortumu ile bulaşık makinanızın üst kısmı arasında mesafe bırakmayı ihmal etmeyiniz.
• ANKASTRE OLARAK
YERLEŞTİRİLECEK YERE
SABİTLEME
Bulaşık makinanızı, P9 vidalar ya da açmış
olduğunuz ayaklar (Şek. 3.2) yardımı ile
çalışma tezgahının altına (Şek. 7) sabitleyiniz.
Dikkat:
Verilen vida sadece en az 16 mm kalınlığında bir pano için uygundur. Şayet panonun kalınlığı 16 mm’den az ise başka vida kullanınız ya da vidanın boyunu kısaltınız.
Şek. 7
• SES CONTALARI
Ankastre aletin tam sessizliği için, ses
önleyici bağlantıları takınız (modele göre)
( P5 P11 Şek. 8)
Yuvanın daha büyük olması durumda, P5
contasını tedarik edilen yapışkanları kullanarak yapıştırın.
Cihaz yatay olarak sabitlenmişse, tespit ayaklarının (kıskaç) geçişi için P5 contalarının silmesinde oluk açmak gerekir.
Şek. 8
• KAPININ DENGESİNİN
SAĞLANMASI (SAĞ VE SOL)
Gerektiği durumda, panonun ağırlığını ayarlamak için, yayların ayarlarını yapabilirsiniz. Sağ
ve sol tarafı aynı şekilde ayarlayınız ( Şek. 9)
Kapak, açılma anında şiddetli bir şekilde düşmüyor ise ve açık iken yatay olarak düz bir
şekilde duruyor ise doğru dengelenmiş
demektir.
Şek. 9
33
TR
2 / BULAŞIK MAKİNANIZIN MONTAJI
• SÜPÜRGELİĞİN BAĞLANTISI
Süpürgeliği, gerekiyor ise P çizgisi izleyerek
kesebilirsiniz.( Bakınız tablo ve Şek. 10.1)
P çizgisinin hesaplanması (Son sayfadaki
tablo):
- 6.1 numaralı şekildeki B çizgisini alınız, yer ile
bulaşık makinasının üzeri arasındaki J mesafesini ölçünüz. B – J’yi hesaplayınız.
- Mobilyanın süpürgeliği ile mobilyanın yüzeyi
arasındaki E süpürgelik derinliğini ölçünüz.
P’nin değerini verilen tabloda ki E ve B – J’den
çıkartınız.
(ex. : Şayet E = 100, B – J = 140 ise, P = 23’tür.)
- 600’lük bir genişlik üzerinde, süpürgeliği P
değerinin yüksekliğinde kesiniz.
P
P
Şek. 10.1
Bulaşık makinasi için özel süpürgelik olması
halinde, satış sonrası servisten ayrıca sabitleyici bir set edinebilirsiniz. Bu durumda
süpürgeliğin yüksekliği
H = B – P olacaktır. (Şek. 10.2)
Şek. 10.2
• SÜPÜRGELİĞİN KESİM EBATLARI İÇİN TABLO
değerinin kesim yüksekliği P =
B J
34
E
TR
35
Réf.B7781-A-09/08
Download PDF

advertising