Samsung | GT-S3500/I | Samsung GT-S3500/I Kullanım kılavuzu

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-25155A
Turkish. 07/2008. Rev. 1.0
GT-S3500i
Cep Telefonu
Kullanım
Kılavuzu
Bu kılavuzu
kullanma
Talimat simgeleri
Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri
tanıyın:
Uyarı—sizin veya başkalarının
yaralanmasına neden olabilecek durumlar
Dikkat—telefonunuzun veya diğer
ekipmanın zarar görmesine neden
olabilecek durumlar
Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun
işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek
için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için
"Cep telefonunuzu tanıyın" , "Cep telefonunuzu
birleştirme ve hazırlama", ve "Temel fonksiyonları
kullanma" konularına bakın.
Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek
bilgiler
X
ii
Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)
Telif hakkı bilgisi
→
[
]
Köşeli ayraçlar—telefon tuşları; örneğin:
[
] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
<
>
Açılı ayraçlar—her ekranda farklı
fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları;
örneğin: <Tamam> (Tamam seçenek
tuşunu belirtir)
Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti
ilgili sahiplerine aittir:
• Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc.
firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD
ID: B014809.
• Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli
ticari markasıdır.
iii
Bu kılavuzu kullanma
İşlem sırası—bir adımı gerçekleştirmek için
seçenekler veya menülerde izlemeniz
gereken sıra; örneğin: Menü modunda,
Mesajlar → Mesaj oluştur tuşuna basın
(ardından Mesajlar tuşuna ve ardından
Mesaj oluştur tuşuna basın anlamına gelir)
İçerik
Güvenlik ve kullanım bilgileri ..................... 2
Güvenlik uyarıları ............................................2
Güvenlik önlemleri ...........................................5
Önemli kullanım bilgileri ..................................7
Cep telefonunuzu tanıyın .......................... 12
Paketi açma ...................................................12
Telefon düzeni ...............................................13
Tuşlar ............................................................14
Ekran .............................................................16
Simgeler ........................................................16
Cep telefonunuzu birleştirme ve
hazırlama .................................................... 18
SIM kart ve pili takma ....................................18
Pili şarj etme ..................................................20
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) ....................21
Temel fonksiyonları kullanma .................. 22
Telefonunuzu açma ve kapatma ...................22
Menülere erişme ............................................23
Kısayol araç çubuğundan kısayol
menülerini kullanma ......................................23
iv
Gelişmiş fonksiyonları kullanma .............. 34
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma ..... 34
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma ..... 36
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma ...... 37
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma ...... 39
Araçları ve uygulamaları kullanma ........... 42
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma ......... 42
Acil durum mesajını etkinleştirme ve
gönderme ..................................................... 43
Mobil izleyiciyi etkinleştirme .......................... 44
Sahte arama yapma ..................................... 45
Sesli not kaydetme ve dinleme ......................45
Web' teki fotoğrafları ve videoları
görüntüleme ..................................................46
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları
kullanma ........................................................47
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme ..47
Alarmları ayarlama ve kullanma ....................48
Hesap makinesini kullanma ...........................49
Kur ve ölçümleri dönüştürme .........................49
Geri sayan süreölçeri ayarlama .....................49
Kronometre kullanma ....................................50
Yeni bir görev oluşturma ...............................50
Metin notu oluşturma .....................................50
Takviminizi yönetme ......................................50
İçerik
Telefonunuzu kişiselleştirme ........................ 24
Temel arama fonksiyonlarını kullanma ......... 26
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme . 27
Kişi ekleme ve bulma .................................... 29
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma ....... 29
Müzik dinleme ............................................... 30
Web'de gezinme ........................................... 32
Google arama servisini kullanma ................. 33
Sorun giderme ............................................. a
İçindekiler .....................................................d
v
Güvenlik ve
kullanım bilgileri
Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve
cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak
için aşağıdaki uyarılara uyun.
Güvenlik uyarıları
Telefonu küçük çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun
Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların
veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük
parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli
yaralanmalara neden olabilir.
İşitme yeteneğinizi koruyun
Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme
yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca
konuşmalarınızı veya müziği duymanıza
yetecek en düşük ses seviyesi ayarını
kullanın.
2
Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli
bir şekilde takın
Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken
ve atarken dikkatli olun
• Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve
Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj
cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj
cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya
cihazınıza zarar verebilir.
• Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım
ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel
düzenlemelere uyun.
Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin
Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan
Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp
pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep
telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç)
mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer
tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa,
telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin
veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.
3
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili
donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin
olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının
bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru
takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın,
soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın.
Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
• Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik
açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın,
aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı
ısınmasına neden olur.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu
kapatın
Ekran kırık veya çatlaksa telefonu
kullanmayın
Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları)
veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında
kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen
yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya
kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve
taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin
olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya
neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı
maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya
aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.
Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü
yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu
Samsung servis merkezine götürün. Özensiz
kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini
geçersiz kılar.
Sürekli aynı hareketleri yapmaktan
kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma
riskini azaltın
Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde
tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş
sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin
şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.
4
Güvenlik önlemleri
Aracınızı her zaman güvenli sürün.
Tüm güvenlik uyarılarına ve
düzenlemelere uyun
Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan
tüm düzenlemelere uyun.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan
aksesuarları kullanın
Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık
kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm
düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin
talimatlarına uyun.
Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya
kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı
bırakın
Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir.
Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve
havayolu personeli tarafından belirtildiğinde
telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı
bırakan bir moda geçirin.
Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza
zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.
5
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş
sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm
düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için
mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.
Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu
kapatın
Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak
hasar görmelerini önleyin
Güvenlik ve kullanım bilgileri
• Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara
maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/
113° F'nin üstü).
Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve
bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
• Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini
engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında
bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir
şekilde hasar görmesine neden olabilir.
• Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla
kullanmayın.
Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde
kullanın
• Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu
parçalamayın.
• Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara
yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su
hasarı etiketinin rengini değiştirir.
6
•
•
•
•
•
Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz
sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi
geçersiz olur.
Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına
zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde
kullanmayın ve bırakmayın.
Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu
nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu
çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları
tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını
engelleyebilir.
Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa,
çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın
olacak şekilde kullanmayın.
Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar
görebili. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları
veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun
uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin
vermeyin.
Diğer elektronik aygıtlarla parazit
yapmasından kaçının
Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın
Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da
araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik
aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek
korunmayan elektronik aygıtlar için parazit
oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar.
Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için
elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.
Önemli kullanım bilgileri
Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili
elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya
çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz
olur.
Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü
uzatın
• Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin;
fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
• Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve
kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
• Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç
kaynağından çıkarın.
• Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
7
Güvenlik ve kullanım bilgileri
SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir
şekilde tutun
Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası
bilgileri
• Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken
kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/
veya kart ya da telefon zarar görebilir.
• Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer
aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
• Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza
kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
• Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken
uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle
dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle
silin.
Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon
cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine
maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB)
standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram
başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül
Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0
watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını
yasaklar.
Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek
SAR değeri kilogram başına 0,514 watt olarak
belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz
istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi
yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda,
gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur.
Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda
otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz
kaldığınız RF enerjisini azaltır.
Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil
aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya
gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil
servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir
yöntem belirleyin.
8
Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı,
telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal
Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine
uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları
hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon
web sitesini ziyaret edin.
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan
diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin
üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev
atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için
lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
EEE Yönetmeliğine uygundur.
9
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir
geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın
aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat
kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu
ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer
ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Bu ürünün doğru şekilde atılması
Yasal Uyarı
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan
diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu
işaret bu üründeki pillerin kullanım
ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb
kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da
belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum
veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa,
bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar
verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden
kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık
türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade
sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler
üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari
marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile
korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari
olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır.
Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin
sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız.
Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik
sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin
verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya
hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden
yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez,
çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz,
kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda
dağıtamazsınız.
10
AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER
ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."
Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son
verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik
ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca
kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta
veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler,
Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar
ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından
iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini
sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt
yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya
da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü
reddetmektedir.
Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri
hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya
hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler,
doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına
yapılmalıdır.
11
Güvenlik ve kullanım bilgileri
“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER
"OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE
SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA,
AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ
ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ
DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ
REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA
SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN
DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ,
YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ
ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK
ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ
OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR
İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA
ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA
HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK
VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK
YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN,
DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN
SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN,
Cep
telefonunuzu
tanıyın
Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı
ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.’
12
Paketi açma
Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını
kontrol edin:
• Cep Telefonu
• Pil
• Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
• Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu
• Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler
bölgenizde kullanılan veya servis
sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve
aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
Bulunduğunuz yerdeki Samsung
bayisinden ek aksesuar temin
edebilirsiniz.
• Sunulan aksesuarlar telefonunuz için en
iyi performansı verir.
Telefon düzeni
Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler
bulunur:
Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler
bulunur:
Ayna
Kamera merceği
Kulaklık
Cep telefonunuzu tanıyın
Ekran
4 yönlü
gezinti tuşu
Ses seviyesi tuşu
Sol ayarlanabilir tuş
Arama tuşu
Çok işlevli giriş
Güç/Menüden
çıkış tuşu
Onay tuşu
Alfanümerik
tuşlar
Özel fonksiyon
tuşları
Pil kapağı
Sağ
ayarlanabilir tuş
Mikrofon
Kamera tuşu
Dahili anten
Telefon kapatıldığında, tuşlara yanlışlıkla
basmanızı önlemek için görünen tuşlar otomatik
olarak kilitlenir. Bu tuşların kilidini açmak için
<Kilidi aç> → <Tamam> tuşuna basın.
13
Tuşlar
Tuş
Tuş
Ayarlanabilir
tuşlar
Cep telefonunuzu tanıyın
4 yönlü
gezinti
14
İşlev
Ekranın alt bölümünde belirtilen
eylemlerin gerçekleştirilmesini
sağlar
Bekleme modunda, kullanıcı
tanımlı menülere erişmenizi
sağlar (servis sağlayıcınıza göre
önceden tanımlı menüler
değişebilir); Bekleme modunda,
kısayol araç çubuğunda
menüler arasında ilerlemenizi
sağlar (sol/sağ); Menü
modunda, menü seçenekleri
arasında ilerlemenizi sağlar
Onayla
Arama
İşlev
Bekleme modunda, web
tarayıcısını başlatmanızı veya
Menü moduna erişmenizi sağlar
(servis sağlayıcınıza veya
bölgenize bağlı olarak tuş farklı
çalışabilir); Bekleme modunda,
kısayol araç çubuğunda bir
menü seçmenizi sağlar; Menü
modunda, vurgulanan menü
seçeneğini seçmenizi veya bir
girişi onaylamanızı sağlar
Arama yapmanızı veya gelen
aramaları cevaplamanızı sağlar;
Bekleme modunda, son aranan,
cevaplanmayan veya gelen
aramaları görmenizi sağlar
Tuş
Güç/
Menüden
çıkış tuşu
Numara, harf ve özel karakter
girmenizi sağlar; Bekleme
modunda sesli postaya erişmek
için [1] tuşuna uzun basın ve
uluslararası arama önekini
girmek için [0] tuşuna uzun
basın
Tuş
Özel
fonksiyon
İşlev
Özel karakter girmenizi veya
özel fonksiyon
gerçekleştirmenizi sağlar;
Bekleme modunda sessiz profili
için [ ] tuşuna uzun basın;
Bekleme modunda, numaralar
arasında duraklatma girmek için
[ ] tuşuna uzun basın
Ses seviyesi
Telefonun ses seviyesini
ayarlama’
Kamera
Bekleme modunda kamerayı
açmanızı sağlar (uzun basın);
Kamera modunda fotoğraf
çekmenizi veya video
kaydetmenizi sağlar
15
Cep telefonunuzu tanıyın
Alfanümerik
İşlev
Telefonu açıp kapatmanızı
sağlar (uzun basın); Bir aramayı
bitirmenizi sağlar; Menü
modunda, girişi iptal etmenizi ve
Bekleme moduna dönmenizi
sağlar
Ekran
Simgeler
Telefonunuzun ekranı üç kısımdan oluşur:
Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.
Simge satırı
Çeşitli simgeler görüntülenir
Cep telefonunuzu tanıyın
Seç
Geri
Simge
Tanım
Sinyal gücü
Metin ve grafik alanı
Mesajlar, yönergeler ve
girdiğiniz bilgiler
görüntülenir
GPRS şebekesi bağlı
Ayarlanabilir tuş satırı
Ayarlanabilir tuşlar için
atanmış geçerli eylemler
görüntülenir
EDGE şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
GPRS şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
EDGE şebekesi bağlı
Arama devam ediyor
Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
Bluetooth etkinleştirildi
Alarm etkinleştirildi
16
Simge Tanım
Simge
Tanım
FM radyo açık
Arama yönlendirme etkin
FM radyo askıya alındı
Dolaşım (normal servis alanının dışında)
Normal profil etkin
Ana Bölge kapsama alanında
Sessiz profil etkin
Yeni metin veya multimedya mesajı
Araç Kullanma profili etkinleştirildi
Yeni e-posta mesajı
Toplantı profili etkinleştirildi
Yeni sesli posta mesajı
Dış mekan profili etkinleştirildi
Müzik çalma devrede
Çevrimdışı profili etkinleştirildi
Müzik çalma duraklatıldı
Kullanıcı tarafından oluşturulan profil
etkinleştirildi
Müzik çalma durduruldu
Bellek kartı takıldı
Cep telefonunuzu tanıyın
Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
Pil gücü seviyesi
Güncel saat
17
Cep
telefonunuzu
birleştirme ve
hazırlama
Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın
ve ayarlarını yapın.
18
SIM kart ve pili takma
Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel
tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler
gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik
Modülü veya SIM kart alırsınız.
SIM kartı ve pili takmak için,
1. Pilin kapağını çıkarın.
Telefon açıksa kapatmak için [
basın.
] tuşuna uzun
2. SIM kartı takın.
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama
SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı
bakacak şekilde telefona yerleştirin.
3. Pili takın.
4. Pil kapağını yerine takın.
19
Pili şarj etme
Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz
gerekir.
1. Çok işlevli giriş kapağını açın ve seyahat
adaptörünün küçük ucunu prize takın.
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama
Üçgen yukarı
bakacak şekilde
Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun
ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.
Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti
kapsamında değildir.
20
2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine
takın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda (
simgesi artık
hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik
prizinden çıkarın.
4. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
5. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.
Zayıf pil göstergesi hakkında
Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf
pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak
yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice
zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır.
Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj
edin.
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)
Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı
takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar
microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek
kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.
3. Bellek kartı kapağını kaldırın ve etiketi yukarı
gelecek şekilde bir bellek kartı takın.
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama
Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama
telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek
kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.
1. Batarya kapağını ve bataryayı çıkarın.
2. Bellek kartı kapağının kilidini açın.
4. Hafıza kartı kapağını kapatın ve kilitleyin.
21
Temel
fonksiyonları
kullanma
Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun
temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Telefonunuzu açma ve kapatma
Telefonunuzu açmak için,
1. Telefonu kaydırarak açın.
2. [
] tuşuna uzun basın.
3. PIN numaranızı girin ve <Tamam> seçeneğine
basın (gerekirse).
4. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı takip ederek
telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.
Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1 ve 2. adımları
tekrarlayın.
Çevrimdışı profile geçme
Çevrimdışı profiline geçerek uçak ve hastane gibi
kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde
telefonunuzun şebeke harici servislerini
kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı profiline geçiş yapmak için Menü
modunda, Ayarlar → Telefon profilleri → Çevrimdışı
seçeneğini basın.
Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi
görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.
22
Menülere erişme
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti
düğmesini kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için Onayla
tuşuna, <Seç> veya <Tamam> seçeneğine basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <Geri> tuşuna basın;
Bekleme moduna dönmek için [
] tuşuna basın.
Kısayol araç çubuğundan kısayol
menülerini kullanma
Araç çubuğundaki öğeleri kullanmayı öğrenin.
Kısayol araç çubuğundan bir öğeye erişmek için,
Bekleme modunda, sola veya sağa istediğiniz menü
öğesine gidin ve Onayla tuşuna basın.
Kısayol araç çubuğundaki öğeleri düzenlemek için,
1. Menü modunda, Ayarlar → Ekran ve ışık →
Kısayollar araç çubuğu seçeneğini basın.
2. <Seçenekler> → Düzenle seçeneğine basın.
3. Favori menülerinizi seçin.
4. Alt menüleri seçmek için <Seçenekler> → Aç
seçeneğine basın (gerekirse).
5. <Kaydet> veya <Seçenekler> → Kaydet
seçeneğine basın.
Temel fonksiyonları kullanma
Telefonunuzun menülerine erişmek için,
1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda
<Menü> tuşuna basın.
Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak
Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna
basmanız gerekebilir. Kısayol araç çubuğu
etkinleştirildiğinde, Menü moduna erişmek için
Onayla tuşunu kullanamazsınız.
23
Telefonunuzu kişiselleştirme
Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek
daha fazla keyif alın.
5. <Seçenekler> → Profili kaydet seçeneğine basın.
Başka bir profile geçmek için listeden seçin.
Telefon profili oluşturma
Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak
veya açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
1. Menü modunda, Ayarlar → Telefon profilleri
seçeneğini basın.
2. <Seçenekler> → Oluştur seçeneğine basın.
3. Profil için isim girin ve <Kaydet> tuşuna basın.
4. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde kişiselleştirin.
5. Bitirdiğinizde <Seçenekler> → Profili kaydet
seçeneğine basın.
Zil sesinizi değiştirme
Duvar kağıdı seçme (Boş modu)
1. Menü modunda, Ayarlar → Telefon profilleri
seçeneğini basın.
2. Kullanıyor olduğunuz profile gidin.
3. <Seçenekler> → Düzenle → Sesli arama zil sesi
seçeneğine basın.
4. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
1. Menü modunda, Ayarlar → Ekran ve ışık → Ana
ekran seçeneğini basın.
2. Sola veya sağa Görüntü seçeneğine gidin.
3. Duvar kağıdı seçeneğini basın.
4. Bir resim kategorisi → bir resim seçin.
5. <Kaydet> tuşuna basın.
Tuş seslerinin seviyesini ayarlama
Bekleme modunda Tuş sesinin seviyesini ayarlamak
için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.
Temel fonksiyonları kullanma
Sessiz profile/profilden geçiş yapma
24
Menü kısayollarını ayarlama
Tema oluşturmak için,
1. Menü modunda, Ayarlar → Ekran ve ışık →
Temam seçeneğini basın.
2. <Seçenekler> → Oluştur seçeneğine basın.
3. Ekranı takip ederek temayı istediğiniz şekilde
özelleştirin.
4. İşiniz bittiğinde tema için bir ad girin ve <Kaydet>
tuşuna basın.
5. Temayı uygulamak için <Evet> tuşuna basın.
Tüm tema için aynı rengi seçerseniz ekranı
tanıyamayabilirsiniz.
1. Menü modunda, Ayarlar → Telefon ayarları →
Kısayollar seçeneğini basın.
2. Kısayol olarak kullanılacak düğmeyi seçin.
3. Kısayol düğmesine atanacak menüyü seçin.
Kısayol araç çubuğu etkinleştirildiğinde, Gezinti
tuşları (sol/sağ) kısayol olarak çalışmaz.
Bir tema uygulamak için,
1. Menü modunda, Ayarlar → Ekran ve ışık →
Temam seçeneğini basın.
2. Bir tema seçin ve <Seç> tuşuna basın.
3. Temayı uygulamak için <Evet> tuşuna basın.
Telefonunuzu kilitleme
1. Menü modunda, Ayarlar → Güvenlik → Telefon
kilidi → Açık seçeneğini basın.
2. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam>
tuşuna basın.
3. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam> tuşuna basın.
25
Temel fonksiyonları kullanma
Ekran için bir tema seçme
Temel arama fonksiyonlarını
kullanma
Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel
arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.
Arama yapma
Temel fonksiyonları kullanma
1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon
numarası girin.
2. Numarayı aramak için [
] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [
] tuşuna basın.
Aramayı cevaplama
1. Birisi aradığında [
] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [
] tuşuna basın.
Ses seviyesini ayarlama
Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses
seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.
26
Hoparlör özelliğini kullanma
1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için
Onayla tuşu → <Evet> tuşuna basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar
basın.
Gürültülü ortamda, hoparlör özelliğini kullanırken
aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha
iyi bir performans için normal telefon modunu
kullanın.
Oturum kaydetme
Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak
bu özellik kullanılamayabilir.
1. Görüşme sırasında <Seçenekler> → Menü →
Uygulamalar → Ses kaydedici seçeneğine basın.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini durdurmak için aşağı gezinti tuşuna
basın.
Metin veya multimedya mesajı gönderme
Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak
arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:
• Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine
iki kez basın.
• Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine
basın.
• Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine
basın.
1. Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur →
Mesaj seçeneğini basın.
2. Hedef numarayı veya e-posta adresini girin ve
aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. X sf. 28
Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <Seçenekler> → Multimedya ekle seçeneğine
basın ve bir öğe ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.
Mesaj gönderme ve mesajları
görüntüleme
Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS)
veya e-posta mesajları göndermeyi ve bunları
görüntülemeyi öğrenin.
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva
eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS
123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
Temel fonksiyonları kullanma
Kulaklığı kullanma
E-posta gönderme
1. Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur →
E-posta seçeneğini basın.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı ilerleyin.
3. Bir konu girin ve aşağı ilerleyin.
4. E-posta metninizi girin.
5. <Seçenekler> → Multimedya ekle seçeneğine
basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
6. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.
27
Metin girme
Temel fonksiyonları kullanma
Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:
• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [ ]
tuşuna uzun basın.
• Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara
moduna geçmek için [ ] tuşuna basın.
• Sembol moduna geçmek için [ ] tuşuna basın.
• [ ] tuşunu basılı tutun ve bir giriş modu seçmek için
Giriş yöntemi (Abc) seçeneğini basın.
• [ ] tuşunu basılı tutun ve bir giriş dili seçmek için
Giriş dili seçeneğini basın.
Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:
Mod
ABC
28
İşlev
İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene
kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.
Mod
İşlev
T9
1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili
alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk
girmek için [0] tuşuna basın. Doğru
sözcük görüntülenmezse, görüntülenen
listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara
Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa
basın.
Sembol
Bir sembol seçmek için ilgili alfanümerik
tuşa basın.
Metin veya multimedya mesajlarını
görüntüleme
1. Menü modunda, Mesajlar → Gelen kutusu
seçeneğini basın.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.
Kişi bulma
1. Menü modunda, Mesajlar → E-posta gelen kutusu
seçeneğini basın.
2. Bir hesap seçin.
3. <Seçenekler> → İndir seçeneğine basın.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
1. Menü modunda, Rehber seçeneğini basın.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişinin adını seçin.’
Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:
• [
] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
• Onayla tuşuna basarak kişinin bilgilerini
düzenleyebilirsiniz
Kişi ekleme ve bulma
Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri
öğrenin.
Yeni kişi ekleme
1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve
<Seçenekler> seçeneğine basın.
2. Kişiyi kaydet → bir bellek konumu (telefon veya
SIM) → Yeni seçeneğini basın.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
Temel fonksiyonları kullanma
Bir e-postayı görüntüleme
Temel kamera fonksiyonlarını
kullanma
Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları
görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.
Fotoğraf çekme
1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera
tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay
görünüme getirin.
29
Temel fonksiyonları kullanma
3. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları
yapın.
4. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna veya Kamera
tuşuna basın.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için < > veya Kamera
tuşuna basın (3. adım).
5. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla veya Kamera
tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için < >, Onayla veya
Kamera tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.
7. Başka bir video kaydetmek için < > veya Kamera
tuşuna basın (4. adım).
Fotoğrafları görüntüleme
Videoları görüntüleme
Menü modunda Dosyalarım → Resimler →
Fotoğraflarım → bir fotoğraf dosyasını seçin.
Menü modunda Dosyalarım → Videolar → Video
kliplerim → bir video dosyasını seçin.
Video çekme
Müzik dinleme
1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera
tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay
görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları
yapın.
30
Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik
dinleyeceğinizi öğrenin.
FM radyo dinleme
1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli
girişine takın.’
2. Menü modunda, Uygulamalar → FM radyo
seçeneğini basın.
3. FM radyoyu açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <Evet>
tuşuna basın.
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar
otomatik olarak kaydedilir.
FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı
başlatmanız istenir.
Müzik dosyalarını dinleme
Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına
aktarın:
• Kablosuz web'den yükleme. X sf. 32
• İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak
bilgisayardan yükleme. X sf. 39
• Bluetooth ile alma. X sf. 43
• Bellek kartınıza kopyalama. X sf. 39
Ses seviyesi
Gezinti
Ses seviyesini artırmanızı veya
azaltmanızı sağlar
• Sol: Çalmayı yeniden
başlatmanızı, İleri atlamanızı (3
saniyeden az basın); İleri
taramanızı (uzun basın) sağlar
• Sağ: İleri atlamanızı ve ileri
gitmenizi (uzun basın) sağlar
• Yukarı: Çalma listesini açmanızı
sağlar
• Aşağı: Çalmayı durdurmanızı
sağlar
31
Temel fonksiyonları kullanma
5. Bir radyo kanalı seçmek için yukarı veya aşağı
gidin.
6. FM radyoyu kapatmak için Onayla tuşuna basın.
Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan
sonra,
1. Menü modunda, Müzik → Müzik çalar seçeneğini
basın.
2. Bir müzik kategorisi→ bir müzik dosyası seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları
kullanabilirsiniz:
Tuş
İşlev
Çalmayı duraklatmanızı veya
Onayla
devam ettirmenizi sağlar
Dosyalarım → Bellek durumu → bir müzik
dosyası seçerseniz, çalma sırasında ileri veya
geri atlayamazsınız.
Web'de gezinme
Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu
sayfaları işaretlemeyi öğrenin.
Temel fonksiyonları kullanma
Web sayfalarına göz atma
1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için
Menü modunda Tarayıcı → Ana sayfa seçeneğini
basın.’
Tarayıcı ve Ana sayfa servis sağlayıcısına bağlı
olarak farklı etiketlenebilir.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları
kullanın:
Tuş
Gezinti
32
İşlev
Web sayfasını yukarı veya aşağı
kaydırma
Tuş
Onayla
İşlev
Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>
Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Seçenekler>
Tarayıcı seçenekleri listesine
erişmenizi sağlar
Sık kullandığınız web sayfalarını
işaretleme
1. Menü modunda, Tarayıcı → Yer imleri seçeneğini
basın.
Tarayıcı servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı
etiketlenebilir.
2. <Seçenekler> → Yer imi ekle seçeneğine basın.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. <Kaydet> tuşuna basın.
Google arama servisini kullanma
Google aramanın ana sayfasına bağlanmak için,
1. Menü modunda, Google seçeneğini basın.
2. Arama kutusuna bir anahtar sözcük girin.
Temel fonksiyonları kullanma
33
Gelişmiş
fonksiyonları
kullanma
Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep
telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı
öğrenin.
Gelişmiş arama fonksiyonlarını
kullanma
Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.
Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri
arama
Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.
Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,
1. <Göster> tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [
] tuşuna basın.
Son aranan numaralardan birini arama
1. Bekleme modunda, son aranan numaraların
listesini görüntülemek için [
] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [
]
tuşuna basın.
34
Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir
aramayı geri alma
Aramayı bekletmek için <Tut> tuşuna basın veya
bekletilen bir aramayı geri almak için <Al> tuşuna
basın.
İkinci bir arama yapma
Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir
aramayı cevaplayabilirsiniz.
1. İkinci aramayı cevaplamak için [
] tuşuna basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir>
tuşuna basın.
Konferans görüşme yapma
1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi
arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <Seçenekler>
→ Konferans seçeneğine basın.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları
tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [
] tuşuna
basın.
35
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında
başka bir numarayı arayabilirsiniz:
1. İlk aramayı beklemeye almak için <Tut> tuşuna
basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [
]
tuşuna basın
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <Değiştir>
tuşuna basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <Seçenekler> →
Bekletilen aramayı bitir seçeneğine basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [
] tuşuna
basın.
İkinci aramayı cevaplama
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Uluslararası bir numarayı arama
Kartvizit oluşturma
1. Bekleme modunda + karakteri girmek için [0] tuşuna
uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke
kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak
için [
] tuşuna basın.
1. Menü modunda, Rehber seçeneğini basın.
2. <Seçenekler> → Kartvizitim seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve <Seçenekler> → Kaydet
seçeneğine basın.
Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek
gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile
aktarabilirsiniz.
Rehber'den bir kişiyi arama
Rehber içinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı
doğrudan arayabilirsiniz. X sf. 29
1. Menü modunda, Rehber seçeneğini basın.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [
]
tuşuna basın.
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını
kullanma
Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını
ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.
36
Hızlı arama numaralarını ayarlama
1. Menü modunda, Rehber seçeneğini basın.
2. <Seçenekler> → Ayarlar→ Hızlı arama
seçeneğine basın.
3. Ayarlamak istediğiniz numaraya (2-9) gidin ve
Onayla tuşuna basın.
4. Numaraya atamak için bir kişi → telefon numarası
(gerekirse) seçin.
Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.
Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama
numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.
Kişi grupları oluşturma
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını
kullanma
Şablon oluşturmayı, yeni mesajlar için şablonlar
kullanmayı ve messenger servisini kullanmayı öğrenin.
Metin şablonu oluşturma
1. Menü modunda, Mesajlar → Şablonlar → Metin
mesajı şablonları seçeneğini basın.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <Oluştur>
tuşuna basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla
tuşuna basın.
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve
arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba
mesaj gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:
1. Menü modunda, Rehber seçeneğini basın.
2. Sola veya sağa Gruplar seçeneğine gidin.
3. <Seçenekler> → Grup oluştur seçeneğine basın.
4. Bir grup ismi girin.
5. Arayanın kimlik resmini ayarlamak için aşağı
ilerleyin ve Onayla tuşu → bir resim kategorisi → bir
resme basın.
6. Gruba özel zil sesi ayarlamak için aşağı gidin ve
Onayla tuşu → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesine
basın.
7. <Kaydet> tuşuna basın.
Multimedya şablonu oluşturma
1. Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur →
Mesaj seçeneğini basın.
2. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon
olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı
oluşturun. X sf. 27
37
3. Şablonu kaydetmek için <Seçenekler> → Kaydet
→ Şablonlar seçeneğine basın.
Yeni mesajlara metin şablonu ekleme
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
1. Yeni bir mesaja başlamak için Menü modunda,
Mesajlar → Mesaj oluştur → bir mesaj tipi seçin.
2. Metin alanında, <Seçenekler> → Metin ekle →
Şablon → bir şablona basın.
Multimedya şablonu kullanarak mesaj
oluşturma
1. Menü modunda, Mesajlar → Şablonlar →
Multimedya mesaj şablonları seçeneğini basın.
2. İstediğiniz şablona ilerleyin ve <Seçenekler> →
Gönder seçeneğine basın.
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak
açılır.
38
Bluetooth messenger'i kullanma
Bluetooth kablosuz özelliği ile aileniz ve
arkadaşlarınıza anlık sohbet etmeyi öğrenin.
1. Menü modunda, Mesajlar → Bluetooth
messenger seçeneğini basın.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için <Evet>
tuşuna basın (gerekirse).
3. <Seçenekler> → Bluetooth kişisi ara → Yeni
aygıt ara seçeneğine basın.
4. Bir cihaza gidin ve <Seç> tuşuna basın.
5. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya
varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve
<Tamam> tuşuna basın.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya
bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi
tamamlanır.
6. Mesajınızı girin ve Onayla tuşuna basın.
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını
kullanma
Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı
ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.
Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik
dosyası kopyalama
Müzik dosyalarını bellek kartına
kopyalama
1. Bir bellek kartı takın.
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak
telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara
bağlayın.
Çalma listesi oluşturma
1. Menü modunda, Müzik → Müzik çalar → Parça
listeleri seçeneğini basın.
2. <Seçenekler> → Yürütme listesi oluştur
düğmesine basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve <Kaydet>
tuşuna basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. <Seçenekler> → Ekle → Parçalar seçeneğine
basın.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve <Ekle>
tuşuna basın.
39
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
1. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak
telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara
bağlayın.
2. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve
dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun
yardımına bakın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere
görüntülenir.
3. Bilgisayardaki açılan pencerede Dosyaları
görüntülemek için klasörü aç seçeneğini seçin.
4. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi
öğrenin.
1. Menü modunda, Müzik → Müzik çalar seçeneğini
basın.
2. <Seçenekler> → Yürütme aygıtı ayarları
seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre
değiştirin.
4. <Kaydet> tuşuna basın.
FM radyosundan şarkı kaydetme
1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli
girişine takın.
2. Menü modunda, Uygulamalar → FM radyo
seçeneğini basın.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için <Seçenekler> →
Kaydet seçeneğine basın.
40
5. Kayıt işlemini bitirdiğinizde <Durdur> seçeneğine
basın. Müzik dosyası FM radyo klipleri konumuna
kaydedilir (Menü modunda, Dosyalarım → Sesler
seçeneğini basın).
Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için
geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi, dijital medyadan çok
daha düşük olacaktır.
Radyo istasyonlarını otomatik olarak
kaydetme
1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli
girişine takın.
2. Menü modunda, Uygulamalar → FM radyo
seçeneğini basın.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. <Seçenekler> → Otomatik ayarlama seçeneğine
basın.
5. Onaylamak için <Evet> tuşuna basın (gerekirse).
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar
otomatik olarak kaydedilir.
Müzik bilgisi bulma
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl
erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi
alabileceğinizi öğrenin.
1. Menü modunda, Müzik → Müzik bul seçeneğini
basın.
2. Sunucuya bağlanmak için Müzik bul seçeneğini
seçin.
3. Telefon başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz
müziğin bir bölümünü kaydetmek için <Kaydet>
tuşuna basın.
Bazı servis sağlayıcıları bu servisi
desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile
ilgili bilgi içermeyebilir.
41
Araçları ve
uygulamaları
kullanma
Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını
nasıl kullanacağınızı öğrenin.
42
Bluetooth kablosuz özelliğini
kullanma
Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer
kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve
ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.
Bluetooth kablosuz özelliğini açma
1. Menü modunda, Uygulamalar → Bluetooth
seçeneğini basın.
2. <Seçenekler> → Ayarlar seçeneğine basın.
3. Aşağı Etkinleştirme seçeneğine ilerleyin.
4. Sola veya sağa Açık seçeneğine gidin.
5. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için aşağı
ilerleyerek Telefonumun görünürlüğü’ seçeneğine
gidin ve sola veya sağa ilerleyerek Açık seçeneğine
gidin.
6. <Kaydet> tuşuna basın.
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak
veri alma
1. Menü modunda, Uygulamalar → Bluetooth → Yeni
aygıt ara seçeneğini basın.
2. Bir cihaza gidin ve <Seç> tuşuna basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya
varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve
<Tamam> tuşuna basın.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya
bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi
tamamlanır.
1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve
<Tamam> tuşuna basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için
<Evet> tuşuna basın (gerekirse).
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak
veri gönderme
1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından
göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <Seçenekler> → Gönderme biçimi veya Kartviziti
şununla gönder: → Bluetooth seçeneğine basın
(kişi verileri gönderirken hangi verilerin
gönderileceğini belirtin).
Acil durum mesajını etkinleştirme ve
gönderme
Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum
mesajı gönderebilirsiniz.
1. Menü modunda, Mesajlar → Ayarlar → Acil durum
mesajları → Gönderme seçenekleri seçeneğini
basın.
2. Sola veya sağa Açık seçeneğine gidin.
3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla
tuşuna basın.
4. Kişi listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
43
Araçları ve uygulamaları kullanma
Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları
bulma ve eşleşme
Araçları ve uygulamaları kullanma
6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine
dönmek için <Seç> tuşuna basın.
8. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
9. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez
tekrarlanacağını ayarlayın.
10. <Kaydet> → <Evet> seçeneğine basın.
Bir acil durum mesajı göndermek için telefonunun
kapalı ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi
tuşuna dört kez basın.
Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [
]
tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya
alınır.
Mobil izleyiciyi etkinleştirme
Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında,
telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza
yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki
alıcıya otomatik olarak gönderir.
44
Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,
1. Menü modunda, Ayarlar → Güvenlik → Mobil
izleyici seçeneğini basın.
2. Parolanızı girin ve <Tamam> tuşuna basın.
3. Sola veya sağa Açık seçeneğine gidin.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla
tuşuna basın.
5. Kişi listesini açmak için <Seçenekler> → Rehber
düğmesine basın.
6. Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
7. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
8. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine
dönmek için <Seç> tuşuna basın.
9. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
10.Aşağı doğru ilerleyin ve gönderenin adını girin.
11. <Kaydet> → <Kabul> seçeneğine basın.
Sahte arama yapma
Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden
kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini
sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek
telefonda konuşuyormuşsınız gibi görünmesini de
sağlayabilirsiniz.
1. Menü modunda, Ayarlar → Uygulama ayarları →
Sahte arama seçeneğini basın.
2. <Seçenekler> → Düzenle seçeneğine basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için <Kyıt> tuşuna basın.
4. Mikrofona doğru konuşun.
5. Konuşmayı bitirdiğinizde gezinti düğmesine aşağı
basın.
6. Kaydı sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak
için <Ayarla> tuşuna basın.
Sahte arama yapmak için bir kısayol tuşu
ayarlamalısınız. Menü modunda Ayarlar →
Telefon ayarları → Kısayollar seçeneğini basın
ve Sahte arama için bir kısayol tuşu ayarlayın.
Sahte arama yapmak için,
• Boş modunda kısayol tuşuna uzun basın.
• telefon kapalı olduğunda kısayol tuşuna dört kez
basın.
Sesli not kaydetme ve dinleme
Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı
öğrenin.
Sesli not kaydetme
1. Menü modunda, Uygulamalar → Ses kaydedici
seçeneğini basın.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
45
Araçları ve uygulamaları kullanma
Ses kaydetme
Sahte arama yapma
4. Konuşmayı bitirdiğinizde gezinti düğmesine aşağı
basın.
Sesli notu dinleme
Araçları ve uygulamaları kullanma
1. Ses kaydedici ekranında <Seçenekler> → Ses
kayıt listesi seçeneğini basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları
kullanabilirsiniz:
Tuş
Onayla
46
İşlev
Çalmayı duraklatmanızı veya devam
ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi
Ses seviyesini artırmanızı veya
azaltmanızı sağlar
Gezinti
• Sol: Geri atlamanızı sağlar
• Sağ: İleri atlamanızı sağlar
• Aşağı: Çalmayı durdurmanızı
sağlar
Web' teki fotoğrafları ve videoları
görüntüleme
Fotoğraf paylaşım sitelerine, bloglara erişmeyi ve
fotoğraf ve videoları görüntülemeyi öğrenin.
Topluluklar bölgenize veya servis sağlayıcınıza
bağlı olarak kullanılamayabilir.
1. Menü modunda, Uygulamalar → Topluluklar
seçeneğini basın.
2. Görüntülemek istediğiniz bir hedef seçin.
3. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin
(gerekirse).
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları
kullanma
Dünya saatlerini oluşturma ve
görüntüleme
Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve
uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Başka bir şehirdeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya
saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde
ayarlamayı öğrenin.
Oyun oynama
Uygulamaları başlatma
1. Menü modunda Uygulamalar → Oyunlar ve daha
fazlası → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara
erişmek için <Seçenekler> tuşuna basın.
Dünya saati oluşturma
1. Menü modunda, Ajanda → Dünya saati seçeneğini
basın.
2. <Seçenekler> → Ekle seçeneğine basın.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
4. Yaz saatini ayarlamak için aşağı doğru ilerleyin ve
Onayla tuşuna basın.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için <Kaydet> tuşuna
basın.
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha çok dünya saati eklemek için 2 - 5 arasındaki
adımları tekrarlayın.
47
Araçları ve uygulamaları kullanma
1. Menü modunda, Uygulamalar → Oyunlar ve daha
fazlası → Oyunlarım seçeneğini basın.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri
uygulayın.
Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı
olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve
seçenekleri değişebilir.
Araçları ve uygulamaları kullanma
Ekranınıza bir dünya saati ekleme
Alarmları ayarlama ve kullanma
Çift Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait
saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.
Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,
1. Menü modunda, Ajanda → Dünya saati seçeneğini
basın.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine gidin ve
<Seçenekler> → İkinci saat olarak ayarla
seçeneğine basın.
3. <Seçenekler> → Saat ekranı ayarı seçeneğine
basın.
Saat ekranı ayarı devre dışıysa, duvar
kağıdınızı Görüntü olarak ayarlayın. X sf. 24
Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve
denetlemeyi öğrenin.
4. Sola veya sağa İkili seçeneğine gidin.
5. Aşağı doğru ilerleyin ve ardından bir çift saat stili
seçmek için sola veya sağa gidin.
6. <Kaydet> tuşuna basın.
48
Yeni alarm ayarlama
1. Menü modunda, Alarmlar seçeneğini basın.
2. Boş bir alarm girişine gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
Alarm sesi olarak FM radyo veya bir ses
ayarlayabilirsiniz.
4. <Kaydet> tuşuna basın.
Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması
gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun
otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını
sağlar.
Alarmı durdurma
Alarm çaldığında,
• Alarmı ertelemeden durdurmak için <Çıkış> veya
herhangi bir tuşa basın.
• Bir alarmı erteleyerek durdurmak için <Onayla>
veya Onayla tuşuna basın veya alarmın erteleme
süresince çalmaması için <Ertele> veya herhangi bir
tuşa basın.
Alarmı devre dışı bırakma
Hesap makinesini kullanma
1. Menü modunda, Ajanda → Hesap makinesi
seçeneğini basın.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap
makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.
1. Menü modunda, Ajanda → Dönüştürücü → bir
dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve
birimleri girin.
Geri sayan süreölçeri ayarlama
Araçları ve uygulamaları kullanma
1. Menü modunda, Alarmlar seçeneğini basın.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve
Onayla tuşuna basın.
3. Aşağı kaydırın (gerekirse).
4. Sola veya sağa Kapalı seçeneğine gidin.
5. <Kaydet> tuşuna basın.
Kur ve ölçümleri dönüştürme
1. Menü modunda, Uygulamalar → Süreölçer
seçeneğini basın.
2. <Ayarla> tuşuna basın.
3. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve
<Tamam> tuşuna basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için
Onayla tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için
<Çıkış> tuşuna basın.
49
Araçları ve uygulamaları kullanma
Kronometre kullanma
4. Onayla tuşuna basın.
1. Menü modunda, Uygulamalar → Kronometre
seçeneğini basın.
2. Başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için Onayla
tuşuna basın.
3. Kaydedilen süreleri silmek için <Sfrl> tuşuna basın.
Takviminizi yönetme
Yeni bir görev oluşturma
1. Menü modunda, Ajanda → Takvim seçeneğini
basın.
2. <Seçenekler> → Görünüm → Gün veya Hafta
seçeneğine basın.
1. Menü modunda, Ajanda → Görevler seçeneğini
basın.
2. <Seçenekler> → Oluştur seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. Onayla tuşuna basın.
Metin notu oluşturma
1. Menü modunda, Ajanda → Not seçeneğini basın.
2. <Seçenekler> → Oluştur seçeneğine basın.
3. Not metninizi girin.
50
Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler
oluşturmayı öğrenin.
Takvim görünümünü değiştirme
Etkinlik oluşturma
1. Menü modunda, Ajanda → Takvim seçeneğini
basın.
2. <Seçenekler> → Oluştur → bir etkinlik türüne
basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. Onayla tuşuna basın.
Sorun giderme
Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını
deneyin.
Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar
görünebilir:
Mesaj
Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM’i takın
SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin
olun.
Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse,
Telefon kilidi telefon için ayarlamış olduğunuz
parolayı girmeniz gerekir.
Mesaj
Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN kilidi
Telefonu ilk kez kullandığınızda veya
PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM
kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz
gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak
bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK kilidi
Genellikle PIN kodunun birkaç kez
yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız
bloke olur. Servis sağlayıcınız
tarafından verilmiş olan PUK kodunu
girmeniz gerekir.
a
Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor," veya
"Şebeke hatası," görüntüleniyor.
• Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir
yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere
geçin ve tekrar deneyin.
• Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz.
Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
Bir numara giriyorsunuz, ancak arama
yapılmıyor.
Sorun giderme
• Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [
].
• Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
• Aramak istediğiniz numara için arama engelleme
özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.
Arayan size erişemiyor.
• Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
• Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
• Telefon numarası için arama engelleme özelliği
ayarlamadığınızdan emin olun.
b
Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.
• Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin
olun.
• Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
• Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde
bağlandığından emin olun.
Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi
yanıp sönüyor.
Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için
bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.
Görüşmenin ses kalitesi düşük.
• Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin
olun.
• Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir
yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere
geçin ve tekrar deneyin.
Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama
yapılmıyor.
• Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan
emin olun.
• Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon
bazen kendi kendine kapanıyor.
Sorun giderme
• Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli
temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve
bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
• Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski
bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.
Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.
Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz
fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.
Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını
etkilemez.
c
İçindekiler
Acil durum mesajı 43
alarmlar
devre dışı bırakma, 49
durdurma, 48
oluşturma, 48
araçlar
alarm, 48
dönüştürücü, 49
geri sayan zamanlayıcı, 49
görev, 50
hesap makinesi, 49
kronometre, 50
mobil blog, 46
takvim, 50
d
aramalar
başka aramalar yapma, 35
beklemeye alma, 35
bekletilen aramaları geri
alma, 35
cevaplama, 26
cevapsız aramaları geri
arama, 34
cevapsız aramaları
görüntüleme, 34
diğer aramaları cevaplama, 35
gelişmiş fonksiyonlar, 34
konferans, 35
oturum kaydetme, 26
sahte arama yapma, 45
son aranan, 34
telefon rehberinden, 36
temel fonksiyonlar, 26
uluslararası numaralar, 36
yapma, 26
bellek kartı 21
Bluetooth
etkinleştirme, 42
veri alma, 43
veri gönderme, 43
Bluetooth messenger 38
Communities
bkz. araç, mobil blog
çevrimdışı profil 22
dönüştürücü
bkz. araçlar, dönüştürücü
duvar kağıdı 24
dünya saati
ikili ekranı ayarlama, 48
oluşturma, 47
hesap makinesi
bkz. araçlar, hesap makinesi
konferans görüşmeler
bkz. aramalar, konferans
internet
bkz. web tarayıcı
kronometre
bkz. araçlar, kronometre
Java
oyunları başlatma, 47
uygulamalara erişme, 47
fotoğraflar
çekme, 29
görüntüleme, 30
kısayol tuşları
bkz. kısayollar
geri sayan süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan
süreölçer
Google servisleri 33
görev
bkz. araçlar, görev
kartvizit 36
kısayollar 25
kilitleme
bkz. telefon kilidi
kişiler
bulma, 29
ekleme 29
grup oluşturma, 37
kulaklık 27
mesaj
anlık gönderme (Bluetooth
messenger), 38
e-posta gönderme, 27
e-postayı görüntüleme, 29
metin mesajı görüntüleme, 28
multimedya gönderme, 27
multimedya mesajı
görüntüleme, 28
metin
girme, 28
mesajlar, 27
not oluşturma, 50
e
İçindekiler
FM radyo
dinleme, 30
kanalları kaydetme, 40
şarkı kaydetme, 40
mobil izleme 44
multimedya
bkz. mesajlar
müzik bulma 41
müzik çalar
çalma listesi oluşturma, 39
kişiselleştirme, 40
müzik dinleme, 31
İçindekiler
not
bkz. metin veya sesli notlar
Samsung PC Studio 39
ses seviyesi
arama ses seviyesi, 26
tuş sesi seviyesi, 24
sesli not
dinleme, 46
kaydetme, 45
sessiz profil 24
pil
şarj etme, 20
takma, 18
zayıf pil göstergesi, 20
radyo
bkz. FM radyo
f
sahte aramalar
bkz. aramalar, sahte arama
yapma
SIM kart 18
süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan
süreölçer
şablonlar
ekleme, 38
metin, 37
multimedya, 37
takvim
bkz. araçlar, takvim
tarayıcı
bkz. web tarayıcı
telefon kilidi 25
tema 25
tuş sesleri 24
videolar
çekme, 30
görüntüleme, 30
zil sesi 24
web tarayıcı
ana sayfayı açma, 32
yer imi ekleme, 32
Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)
Samsung Electronics
Biz,
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere
GSM Cep Telefonu : GT-S3500i
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/
veya diğer normatif belgelere uygundur.
Güvenlik
EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1: 2006
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak]
yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine
uygun olduğu garanti edilir.
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve
Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki
Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168
Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:
Samsung Electronics QA Lab.
ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.05.18
Yong-Sang Park / S. Yönetici
(yayın yeri ve tarihi)
(yetkili kişinin adı ve imzası)
* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis
Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu
aldığınız satıcıya başvurun.
Download PDF

advertising