Samsung | RT54EMSW | Samsung RT54EMSW Kullanım kılavuzu

RT63QBPN
RT63QMSW
RT59QBPN
RT59QMSW
RT54QBPN
RT54QMSW
RT54QMEW
Türkçe
06_
07
08
09
10
15
09
10
11
12
13
14
15
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Türkçe
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
.
elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü
sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek
için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir
şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için
nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları
bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve
koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer
ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
RT63Q
RT59Q
RT54Q
511
487
420
140
140
116
371
347
304
83
81
75
93
90
83
1
RT63Q***
O
RT59Q***
O
RT54Q***
O
43 C
43 C
43 C
1.120 kWh/24 h
1.117 kWh/24 h
1.013 kWh/24 h
12 hours
12 hours
12 hours
60 %
61 %
55 %
2 kg/24 h
1.89 m
83 kg
2
2 kg/24 h
1.89 m
81 kg
2
2 kg/24 h
2
1.50 m
75 kg
RT63Q***
409
kWh/yıl
365
131
42
RT59Q***
408
kWh/yıl
342
131
42
RT54Q***
370
kWh/yıl
297
110
42
DA99-01906J(1.1)-TR.indd 15
2011.4.30 11:12:22 AM
DA99-01906J(1.1)-TR.indd 17
2011.4.30 11:12:23 AM
Code No. DA99-01906J REV(1.7)
Download PDF

advertising