Samsung | HMX-Q10BP | Samsung HMX-Q10BP Kullanım kılavuzu

Kullanıcı kılavuzu
Yüksek Çözünürlüklü Dijital Video Kamera
www.samsung.com/register
Video kaydı için daha yüksek yazma hızını destekleyen bir
bellek kartı kullanın.
- Bellek kartı: SDHC Sınıf 6 kartı veya üzeri.
HMX-Q10BP/HMX-Q100BP/HMX-Q130BP
HMX-Q10TP/HMX-Q100TP/HMX-Q130TP
HMX-Q10UP/HMX-Q100UP/HMX-Q130UP
HMX-Q10PP/HMX-Q100PP/HMX-Q130PP
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
GÜVENLIK UYARILARI
Bu kullanıcı kılavuzundaki simge ve işaretlerin anlamı:
Güvenlik
Anlamı
Simgesi
Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu anlamına gelir.
UYARI
Yaralanma veya maddi zarar riski olduğunu gösterir.
KULLANIM KONUSUNDA ÖNEMLİ BİLGİLER
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
Bu Samsung Video Kamerayı satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Lütfen video kamerayı kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunu
dikkatli bir şekilde okuyun ve daha sonra da kullanmak için güvenli
bir yerde saklayın. Video kameranız düzgün bir şekilde çalışmazsa
Sorun Giderme konusuna bakın.
DIKKAT
Video kameranızı kullanırken yangın, patlama, elektrik
çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için şu temel
güvenlik önlemlerini uygulayın:
Video kamerayı çalıştırmaya yardımcı olabilecek ipuçları ve
göz atılacak sayfalar anlamına gelir.
Bir işlevi kullanmadan önce yapılması gereken ayarlar.
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının zarar görmesini önlemek için
konulmuştur. Lütfen tam olarak uygulayın. Bu bölümü okuduktan sonra,
ileride bakmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
ÖNLEMLER
Uyarı!
• Bu video kamera her zaman koruyucu topraklama bağlantısı olan AC
elektrik prizine bağlanmalıdır.
• Piller, güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısı veren kaynaklara maruz
bırakılmamalıdır.
Dikkat
Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı ya
da eşdeğer türde pille değiştirin.
2
Cihazı elektrik prizinden çıkarmak için, fiş elektrik prizi yuvasından
çekilmelidir; bu yüzden elektrik prizi yuvasının çalışır durumda olması gerekir.
Bu Kullanıcı Kılavuzu HMX-Q10BP, HMX-Q10TP, HMX-Q10UP,
HMX-Q10PP, HMX-Q100BP, HMX-Q100TP, HMX-Q100UP,
HMX-Q100PP, HMX-Q130BP, HMX-Q130TP, HMX-Q130UP,
HMX-Q130PP modellerini kapsamaktadır.
• Bu kullanıcı kılavuzunda HMX-Q10BP modelinin çizimleri
kullanılmaktadır.
• Bu kullanıcı kılavuzundaki görüntüler, LCD ekranında
gördüklerinizle tamamen aynı olmayabilir.
• Video kameranın ve diğer aksesuarların tasarımları ve
özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Bu kullanıcı kılavuzunda, bir alt menü öğesinin açıklamasında
görünen parantez içindeki simge veya sembol, söz konusu
simge veya sembolün karşılık gelen öğeyi ayarlarken ekranda
görüneceğini gösterir.
Örn) “Video Resolution (Video Çözünürlüğü)” alt menü öğesi.
¬sayfa 63
): Full HD (1920x1080/50i) biçiminde
- “Full HD 1080/50i” (
)
kayıt yapar. (Ayarlandığında, karşılık gelen simge (
ekranda görünür.)
Bu kılavuzda aşağıdaki terimler kullanılmıştır:
• ‘Sahne’, kaydı başlatmak için Kaydı Başlat/Durdur düğmesine
bastığınız noktadan kaydı durdurmak için tekrar bastığınız
noktaya kadar olan bölüm anlamına gelir.
• ‘Fotoğraf’ ve ‘sabit görüntü’ terimleri aynı anlamda kullanılmıştır.
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
Bu video kamerayı kullanmadan önce
• Bu ürün, H.264 (MPEG4/AVC) formatında video kaydı yapar.
• Video kamera tarafından kaydedilen videoyu bu
video kameradaki dahili yazılımı kullanarak kişisel
bilgisayarınızda oynatabilir ve düzenleyebilirsiniz.
• Bu video kameranın diğer dijital video formatlarıyla uyumlu
olmadığını unutmayın.
• Önemli bir video kaydetmeden önce bir deneme kaydı
yapın.
Görüntü ve sesin düzgün olarak kaydedildiğinden emin olmak
için deneme kaydınızı oynatın.
• Kayıtlı içerikler bu video kamerayı veya bellek kartını vb.
kullanırken yapılan bir hata nedeniyle kaybolabilir.
Samsung kayıtlı içeriklerin kaybına bağlı zararların tazmin
edilmesinden sorumlu değildir.
• Önemli veri kayıtlarını mutlaka yedekleyin.
Dosyaları bir bilgisayara kaydederek kayıtlı önemli verilerinizi
koruyun. Verilerinizi bilgisayarınızdan depolama için kullanılan
başka bir kayıt ortamına kopyalamanızı da öneririz. Yazılım
yükleme ve USB bağlantısı kılavuzuna bakın.
• Telif hakları: Bu video kamera yalnızca bireysel kullanım
için tasarlanmıştır.
Diğer dijital/analog ortam veya cihazlar kullanılarak bu video
kameradaki depolama ortamına kaydedilen veriler, telif hakkı
kanununca korunur ve kişisel kullanım haricinde telif hakkı
sahibinin izni olmadan kullanılamaz Gösteri, performans veya
sergi gibi etkinlikleri kişisel amaçlarla kaydetseniz dahi önceden
izin almanız önemle tavsiye edilir.
• Açık Kaynak lisans bilgileri için,ürünle birlikte verilen CDROM'daki “Opensource-Q10.pdf” dosyasına bakın.
Ticari markalarla ilgili notlar
• Bu kılavuzda veya Samsung ürününüzle birlikte verilen diğer
belgelerde sözü geçen tüm ticari adlar ve tescilli ticari markalar
ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Ayrıca “™” ve “®” işaretleri bu kılavuzda her durumda
kullanılmamıştır.
• SD logosu bir ticari markadır. SDHC logosu bir ticari markadır.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista® Windows® 7 ve DirectX®
Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli
ticari ya da ticari markalarıdır.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® ve Pentium® Intel Corporation'ın
ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
• AMD ve Athlon™ AMD’nin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
• Macintosh, Mac OS Apple Inc.'in ABD ve/veya diğer ülkelerdeki
tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
• YouTube, Google Inc.’in ticari markasıdır.
• Flickr, Yahoo’nun ticari markasıdır.
• Facebook, Facebook Inc.’in ticari markasıdır.
• twitter, twitter Inc.’in ticari markasıdır.
• Picasa, Google Inc.’in ticari markasıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve HighDefinition Multimedia Interface, HDMI
Licensing LLC’nin ticari ya da tescilli
ticari markalarıdır.
• Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat, Adobe Systems
Incorporated’ın ABD’de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
3
Kullanırken alınacak önlemler
Aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri kişisel yaralanmaları ve malzeme hasarlarını önlemek içindir. Bütün talimatlara dikkat edin.
UYARI
Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu
anlamına gelir.
Yasak eylemler.
Ürüne dokunmayın
DİKKAT
Olası yaralanma veya maddi zarar riski
olduğunu gösterir.
Ürünün parçalarını sökmeyin.
Bu önlemin uygulanması gerekir.
Fişi güç kaynağından çıkartın.
UYARI
Video kamerayı 60ºC(140ºF) sıcaklıkta
kullanmak yangına neden olabilir.
Aküyü yüksek sıcaklıkta tutmak
patlamaya neden olabilir.
Video kameraya veya AC güç
adaptörüne, su ya da metal ve yanıcı
maddelerin girmesine müsaade
etmeyin. Bunların girmesine müsaade
etmek yangına neden olabilir.
Kum ve tozdan uzak tutun! Video
kameraya veya AC güç adaptörüne
giren ince kum veya toz arızalara veya
hasarlara neden olabilir.
LCD ekranı, doğrudan güneşe
yöneltmeyin. LCD ekranın güneşe
doğrudan yöneltilmesi, ürünün iç
parçalarının yanı sıra gözlerinizin
bozulmasına da yol açabilir.
Güç kablosunu zorla bükmeyin veya
ağır bir nesneyle basarak AC güç
adaptörüne zarar vermeyin. Yangın
veya elektrik çapması riski olabilir.
AC adaptörünün bağlantısını güç
kablosundan çekerek kesmeyin,
bağlantının bu şekilde kesilmesi
kabloya zarar verebilir.
OI
L
Aşırı ısıya veya yangına neden
olabileceğinden prizleri ya da uzatma
kablolarını aşırı yüklemeyin.
4
Yağdan uzak tutun! Video kameraya
veya AC güç adaptörüne giren yağ,
elektrik çarpmasına, arızalara veya
hasarlara neden olabilir.
Kullanırken alınacak önlemler
ng
ani
cle
d
flui
AC adaptörünü; kablosu veya telleri
zarar görmüş, ayrılmış veya kırılmışsa
kullanmayın. Bu, yangına veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
AC adaptörünü, prize uçları
görülmeyecek şekilde tamamen
takılmadıkça kullanmayın.
Pil takımını, patlama riskinden ötürü
ateşe atmayın.
Temizlik sıvılarını veya benzeri
kimyasalları asla kullanmayın. Temizlik
maddelerini video kameraya doğrudan
sıkmayın.
Video kamerayı plaja veya havuza
yakın yerlerde kullanırken ya da
yağmur yağdığında sudan uzak tutun.
Bozulma veya elektrik çarpma riski
vardır.
Kullanılmış lityum pillerini ve bellek kartını
çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın. Lityum pillerinin veya bellek
kartının çocuklar tarafından yutulması
halinde hemen bir doktora başvurun.
Güç kablosunu ıslak ellerle prize
takmayın veya prizden çıkarmayın.
Elektrik çarpması riski vardır.
Güç kablosunu kullanılmadığında
veya fırtına sırasında prizden çıkartın.
Yangın riski vardır.
AC adaptörünü temizlerken, güç
kablosunu prizden çekin. Bozulma
veya elektrik çarpma riski vardır.
Video kamera anormal sesler veya
duman çıkarırsa ya da kokarsa hemen
güç kablosunu çıkartıp Samsung servis
merkezine başvurun. Yangın veya
yaralanma riski vardır.
Video kamera çalışmazsa, AC
adaptörünü ya da pil takımını video
kameradan hemen çıkarın. Yangın
veya yaralanma riski vardır.
Yangın veya elektrik çarpması riskini
önlemek için video kamera ya da AC
adaptörünü sökmeye, onarmaya,
yeniden kurmaya çalışmayın.
5
Kullanırken alınacak önlemler
DİKKAT
Video kamerayı, pil takımını, AC
adaptörünü veya diğer aksesuarları
düşürmeyin veya şiddetli titreşimlere
veya darbeye maruz bırakmayın. Bu
durum, bozulmaya veya yaralanmaya
neden olabilir.
Video kamerayı; şiddetli titreşimlere
veya darbelere maruz kalan bir
yerde, üçayaklı sehpa (cihazla birlikte
verilmemektedir) üzerinde kullanmayın.
Video kamerayı doğrudan güneş ışığı
alan yerlerde veya ısıtma donanımının
yakınlarında kullanmayın. Bu durum,
bozulmaya veya yaralanmaya neden
olabilir.
Video kamerayı, sıcaklığın uzun süre
çok yüksek olduğu kapalı bir araçta
bırakmayın.
Video kamerayı kurum veya buhara
maruz bırakmayın. Koyu kurum veya
buhar, video kameranın gövdesine
zarar verebilir ya da arızalanmasına
neden olabilir.
Video kamerayı, dizel motorlar
tarafından üretilen yoğun egzoz
gazının ya da benzinli motorların,
ya da hidrojen sülfi t gibi aşındırıcı
gazların yakınlarında kullanmayın. Bu,
normal çalışmayı etkisiz hale getirerek
harici ya da dahili kutupları aşındırır.
Video kamerayı böcek ilaçlarına maruz
bırakmayın. Böcek ilacının video
kameraya girmesi ürünün normal bir
şekilde çalışmasını engelleyebilir.
Böcek ilacı kullanılmasından önce
video kamerayı kapatın ve vinil örtü vs.
ile üzerini örtün.
INSECT
ICIDE
LCD yüzeyine aşırı kuvvet
uygulamayın, vurmayın veya keskin
bir nesne batırmayın. LCD yüzeyini
iterseniz ekranda bozulmalar
oluşabilir.
6
Kullanırken alınacak önlemler
Video kamerayı ani sıcaklık
değişikliklerinin olduğu veya nemli yerlerde
bırakmayın. Cihazın fırtına sırasında
dışarıda kullanılması, her zaman arıza
veya elektrik çarpma riski oluşturur.
Video kamerayı LCD ekranı açıkken
herhangi bir yere bırakmayın.
Video kameranın gövdesini benzen
veya tinerle silmeyin. Dış kaplama
sıyrılabilir veya gövde yüzeyi
bozulabilir.
Video kamerayı kullanmadığınız
zamanlarda LCD ekranı açık
bırakmayın.
Video kamerayı LCD ekrandan tutarak
kaldırmayın. LCD ekran çıkabilir ve
video kamera düşebilir.
Video kamerayı televizyon veya radyo
yakınlarında kullanmayın: Bu durum
televizyon ekranında veya radyo
yayınlarında parazitler oluşmasına
neden olabilir.
Video kamerayı hoparlör ve büyük
motor gibi güçlü radyo dalgaları yayan
cihazların veya manyetik alanların
yakınlarında kullanmayın. Kayıt
yapıldığı sırada videoya ya da sese
gürültü karışabilir.
Sadece Samsung tarafından
onaylanmış aksesuarlar kullanın.
Diğer üreticilerden alınan ürünlerin
kullanılması, cihazın anormal
çalışmasına yol açarak aşırı ısınma,
yangın, patlama, elektrik çarpması
veya yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı sabit bir yüzeye ve
havalandırma deliklerinin olduğu bir
yere koyun.
Önemli verileri ayrı bir yerde tutun.
Veri kaybından Samsung sorumlu
tutulamaz.
Elektrik fişini kolayca çalışabileceği bir
yerde kullanın. Ürünle ilgili herhangi bir
sorun ortaya çıkarsa, gücü tamamen
kesmek için elektrik fişi çıkarılmalıdır.
Üründeki güç düğmesini kapamak
gücü tamamen kesmez.
Bu ürünle uyumlu olan onaylanmamış
aksesuarların üreticileri kendi ürünlerinden
sorumludur. İsteğe bağlı aksesuarları
güvenlik talimatlarına uygun şekilde kullanın.
Samsung, onaylanmamış aksesuarların yol
açtığı arızalar, yangınlar, elektrik çarpmaları
veya hasarlardan sorumlu değildir.
7
Içindekiler
Hızlı başlama kılavuzu ..............................................................10
Temel oynatma ............................................................................41
Video kameranızı tanıyın........................................................14
OYNATMA MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ...........................................41
VİDEO OYNATIMI ................................................................................42
FOTOĞRAFLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ ............................................45
VİDEO KAMERANIZLA BİRLİKTE VERİLENLER ................................14
KONTROLLERİN KONUMLARI ...........................................................15
EKRAN GÖSTERİMLERİNİ TANIMLAMAK .........................................17
Başlarken ..........................................................................................21
PİLİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI .........................................................21
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ.........................................................................22
PİL DURUMUNUN KONTROL EDİLMESİ ...........................................23
Video kameranın temel kullanımı ....................................25
VİDEO KAMERANIZIN AÇILMASI/KAPATILMASI ...............................25
ÇALIŞTIRMA MODLARININ AYARLANMASI .......................................26
DOKUNMATİK EKRANIN KULLANIMI .................................................26
SAAT DİLİMİ VE TARİH/SAATİN İLK KEZ AYARLANMASI.................28
DİLLERİN SEÇİMİ ................................................................................29
Kayda başlamaya hazırlanırken ..........................................30
BELLEK KARTININ TAKILMASI/ÇIKARILMASI (DAHİL DEĞİLDİR) ...30
UYGUN BELLEK KARTININ SEÇİLMESİ (DAHİL DEĞİLDİR) ............31
KAYIT SÜRESİ VE KAPASİTESİ..........................................................33
TUTMA KAYIŞININ KULLANIMI ...........................................................34
LCD EKRANININ AYARLANMASI ........................................................35
Temel kayıt ......................................................................................36
8
VİDEO KAYDI .......................................................................................36
FOTOĞRAFLARIN KAYDEDILMESI ....................................................38
YENI BAŞLAYANLAR İÇIN KOLAY KAYIT (SMART AUTO) ................39
ZOOM ...................................................................................................40
Menü öğelerinin kullanılması..............................................47
MENÜLERİN KULLANIMI ....................................................................47
MENÜ ÖĞELERI ..................................................................................48
Gelişmiş kayıt.................................................................................50
White Balance (Beyaz Ayarı) ................................................................50
EV (Pozlama Değeri) ............................................................................51
Back Light (Arka Işık) ...........................................................................51
Self Timer (OtoZmnlycı)........................................................................52
Super C.Nite .........................................................................................52
Cont. Shot (Sürekli Çekim) ...................................................................53
Focus (Odaklama) ................................................................................53
Kayıtlara yönelik özel efektler ..............................................54
Fader (Kısıcı) ........................................................................................54
Time Lapse REC (Hızlandırılmış REC) ................................................55
Digital Effect (Dijital Efekt) ....................................................................57
Videoların ve fotoğrafların düzenlenmesi ...................58
Delete (Sil) ............................................................................................58
Protect (Koru) .......................................................................................59
Divide (Böl) ...........................................................................................60
Combine (Birleştir) ................................................................................61
File Info (Dosya Bilgisi) .........................................................................62
Içindekiler
Diğer ayarlar ...................................................................................63
Video Resolution (Video Çözünürlüğü) ................................................63
Photo Resolution (Fotoğraf Çözünürlüğü) ............................................63
OIS Duo ................................................................................................64
Tele Macro ............................................................................................64
Digital Zoom (Dijital Zoom) ...................................................................65
Thumbnail (Küçük resim)......................................................................65
Video Play Option (Video Oynatma Seçeneği).....................................66
Slide Show Option (Slayt Gösterisi Seçeneği) .....................................66
LCD Brightness (LCD Parlaklık) ...........................................................67
Guideline (Kılavuz) ...............................................................................67
Date/Time Display (Tarih/Saat Görünüm) .............................................68
TV Display (TV Ekranı) .........................................................................68
HDMI TV Out (HDMI TV Çıkışı) ............................................................69
Auto LCD Off (Otomatik LCD Kapatma) ...............................................69
PC Software (PC Yazılımı) ...................................................................70
USB Connect (USB bağlantı) ...............................................................70
TV Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu) ...........................................71
Anynet+ (HDMI-CEC) ...........................................................................71
Card Info (Kart Bilgisi) ..........................................................................72
File No. (Dosya No.) .............................................................................72
Time Zone (Zaman Dilimi) ....................................................................73
Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarı) ..........................................................73
Date Type (Tarih Türü) ..........................................................................73
Time Type (Saat Türü) ..........................................................................74
Beep Sound (Bip Sesi) .........................................................................74
Shutter Sound (Obtüratör Sesi) ............................................................75
Auto Power Off (Otomatik Kapanma) ...................................................75
Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme).................................................76
Switch Grip (Tutma Yönünü Değiştir) ...................................................77
Format (Biçimlendir) .............................................................................77
Default Set (Varsayılan Ayarlar) ...........................................................78
Language..............................................................................................78
Demo (Tntm) ........................................................................................79
Televizyona bağlama................................................................80
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TV'YE BAĞLAMA ...................................80
NORMAL BİR TELEVİZYONA BAĞLAMA............................................81
TELEVİZYON EKRANINDA İZLEME ...................................................82
Dublaj videoları ............................................................................83
VCR YA DA DVD/HDD KAYDEDİCİLERDE DUBLAJ YAPMAK ...........83
Fotoğrafların yazdırılması.......................................................84
PICTBRIDGE YAZICIYLA DOĞRUDAN YAZDIRMA............................84
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak .. 86
WINDOWS IŞLETIM SISTEMLI BIR BILGISAYARDA YAPABILECEKLERINIZ ....86
Intelli-studio PROGRAMININ KULLANIMI............................................87
KALDIRILABILIR DEPOLAMA AYGITI OLARAK KULLANMAK...........91
Sorun giderme .............................................................................93
UYARI GÖSTERGELERİ VE MESAJLARI...........................................93
BELİRTİLER VE ÇÖZÜMLER ..............................................................98
Ek bilgiler....................................................................................... 104
BAKIM ................................................................................................104
VİDEO KAMERANIZI YURTDIŞINDA KULLANMAK .........................105
SÖZLÜK .............................................................................................106
Teknik özellikler ......................................................................... 107
9
Hızlı başlama kılavuzu
Bu hızlı başlama kılavuzu video kameranızın temel kullanımını ve özelliklerini tanıtır. Daha fazla bilgi için referans sayfalarına bakın.
Videoları H.264 formatında kaydedebilirsiniz!
Videoları H.264 formatında kaydedebilir ve e-posta yoluyla kolayca arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.
Video kameranızla fotoğraf da çekebilirsiniz.
ADIM 1: Hazırlanın
1
10
Pili video kameraya takın.
¬sayfa 21
• Pil şekildeki
pozisyondayken
SAMSUNG logosunun
aşağı baktığından emin
olun.
2
Pili tamamen şarj edin.
¬sayfa 22
• Şarj gösterge ışığı
yeşile dönüştüğünde
pil tamamen şarj olmuş
demektir
3
Bir bellek kartı takın.
¬sayfa 30
• Bu video kamerayla
piyasadaki SDHC veya
SD bellek kartlarını
kullanabilirsiniz.
ADIM 2: Video kameranızla kayıt yapın
Kaydı başlat/durdur düğmesi
Zoom kadranı
LCD ekran
LCD ekranı açtığınızda video kameranız açılır.
Hızlı başlama kılavuzu
Video kaydı
Fotoğrafların kaydedilmesi
En net video kalitesini elde edebilmeniz için, video kameranız
gelişmiş H.264 sıkıştırma teknolojisini kullanır.
Video kameranız 16:9 en-boy oranıyla yüksek kaliteli fotoğraflar
kaydedebilir.
1
LCD ekranı açın.
1
LCD ekranı açın.
2
Video kaydı modu (
modunu seçin.
2
Fotoğraf kaydı modu (
kaydı modunu seçin.
) sekmesine dokunarak video kaydı
9999
STBY 00:00:00 [253Min]
3
Kaydı başlat/durdur düğmesine basın.
• Kaydı durdurmak için Kaydı başlat/durdur düğmesine
) sekmesine dokunarak Fotoğraf
3
Kaydı başlat/durdur düğmesine basın.
• Obtüratör sesi duyulur ve fotoğraf kaydedilir.
basın.
00:00:00 [253Min]
Varsayılan ayar “Full HD 1080/50i”. şeklindedir. SD (standart
çözünürlük) video kalitesiyle de kayıt yapabilirsiniz.
LCD ekranı açarak/kapatarak ‘Hızlı Açma Bekleme’
özelliğini kullanmak.
LCD ekranı kapattığınızda, video kameranız Hızlı Açma Bekleme
moduna (güç tasarrufu modu) geçer. LCD ekranı açtığınızda kayıt
yapmaya hemen başlayabilirsiniz. ¬sayfa 76
11
Hızlı başlama kılavuzu
ADIM 4: Kaydedilen videoları ya da fotoğrafları
saklayın
ADIM 3: Video ya da fotoğraf oynatın
Video ve fotoğrafların LCD ekranda izlenmesi
Küçük resim dizini görünümünü kullanarak istediğiniz kayıtları
hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
1
Bekleme modunda LCD ekrandaki Oynat (
dokunun.
) sekmesine
Basit ve eğlenceli! Windows işletim sistemli bilgisayarınızda
Intelli-studio yazılımının çeşitli özelliklerinin keyfini çıkarın.
Video kameranızdaki dahili Intelli-studio programını kullanarak,
bilgisayarınıza videoları/fotoğrafları aktarabilir, bunları
düzenleyebilir ya da arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. sayfa 86-90
STBY 00:00:00 [253Min]
PC’den video/fotoğraf almak ve görüntülemek
1
2
İstenen küçük resim ( / ) sekmesine, ardından da
istenen görüntüye dokunun.
Yüksek çözünürlüklü televizyonda izlemek
HD (yüksek çözünürlüklü) videolar izleyebilirsiniz. ¬sayfa 80
12
Videoları SD (standart çözünürlük) görüntü kaliteli televizyonlarda
da oynatabilirsiniz. ¬sayfa 81
Video kameranızı USB kablosu aracılığıyla bilgisayara
bağlayarak Intelli-studio programını çalıştırın.
• Intelli-studio ana penceresiyle yeni bir dosya kaydetme
ekranı belirir. “Yes (Evet)”, öğesini tıklatın; yükleme işlemi
tamamlanır ve aşağıdaki açılır pencere belirir.
Hızlı başlama kılavuzu
2
Yeni dosyalar bilgisayarınıza kaydedilir ve Intelli-studio
programındaki “Contents Manager” e kaydı yapılır.
• Dosyaları Yüz, Tarih, Konum vb. gibi farklı seçeneklere
göre düzenleyebilirsiniz.
Contents Manager
Video kamera Windows işletim sistemli bilgisayara bir kez
bağlandığında Intelli-studio programı bilgisayarda otomatik olarak
çalışır (“PC Software (PC Yazılımı): ON” belirlenirse). ¬sayfa 70
Bilgisayarınıza kaydedilen dosyalar
ADIM 5: Videoları ya da fotoğrafları silin
Depolama ortamı doluysa, yeni video ya da fotoğraf
kaydedemezsiniz. Depolama ortamından bilgisayara
kaydedilmiş olan video ya da fotoğraf verilerini silin. Böylece
depolama ortamının boşaltılan alanına yeni video ya da fotoğraf
kaydedebilirsiniz.
LCD ekranda Oynat (
¬sayfa 58
) J LCD ekrandaki Sil (
) sekmesi.
Bilgisayarınızdaki klasör dizini
3
İstediğiniz dosyanın üzerine çift tıklayarak oynatımı
başlatabilirsiniz.
Web sitelerinde video/fotoğraf paylaşma
Bir tıkla bir web sitesine fotoğrafları ve videoları doğrudan
yükleyerek içeriğinizi dünyayla paylaşın.
Tarayıcıdaki “Share” J “Upload”. ¬sayfa 90
13
Video kameranızı tanıyın
Aksesuarlarınızın kontrolü
VİDEO KAMERANIZLA BİRLİKTE
VERİLENLER
Yeni video kameranız aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilir.
Kutuda bunlardan herhangi biri yoksa, Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezini arayın.
Pil
(BP125A)
AC güç adaptörü
(AA-MA9)
Ses/Video kablosu
USB kablosu
Kullanım kılavuzu
CD’si
Hızlı başlama
kılavuzu
İsteğe bağlı
Model adı
Renk
HMX-Q10BP/HMX-Q100BP/
HMX-Q130BP
Siyah
HMX-Q10TP/HMX-Q100TP/
HMX-Q130TP
Gümüş
HMX-Q10UP/HMX-Q100UP/
HMX-Q130UP
Mavi
HMX-Q10PP/HMX-Q100PP/
HMX-Q130PP
Pembe
Dahili bellek
Mercek
Mini HDMI
kablosu
Yok
X10 (optik)
X20 (dijital)
•
•
•
•
14
Her ne kadar modellerin bazı özellikleri farklı olsa da, aynı biçimde
çalışırlar.
•
Pil şarj cihazı
(IA-BC9UA4)
Bir bellek kartı
Taşıma çantası
Her öğenin görünümü modele göre değişebilir.
İçerik, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Parçalar ve aksesuarlar yerel Samsung satıcısına danışıldıktan sonra
satın alınabilir. SAMSUNG, AC güç adaptörü veya pil gibi aksesuarların
izin verilmeyen her türlü kullanımından kaynaklanan pil ömrü azalması
veya arıza durumlarından sorumlu değildir.
Kamerayla birlikte bellek kartı verilmez. Video kameranızla uyumlu olan
bellek kartları için 31 sayfaya bakın.
Video kameranız bir kullanıcı kılavuzu CD’si ve basılı hızlı başlama
kılavuzu ile birlikte verilir.
Video kameranızı tanıyın
KONTROLLERİN KONUMLARI
Ön/Sol
3
1
3
4
2
5
6
7
8
10
9
1
Mercek
2
Dahili mikrofon
3
Şarj göstergesi
4
Home (Başlangıç) (
5
LCD ekran (Dokunmatik ekran)
6
Dahili hoparlör
7
Jak kapağı (AV/HDMI/USB)
8
AV(Ses/Video) jakı
9
HDMI jakı
10
USB jakı
) düğmesi
Kayıt sırasında, dahili mikrofonu ve merceği kapatmamaya
özen gösterin.
15
Video kameranızı tanıyın
Arka/Sağ/Alt
1
2
3
4
5
10 11
6
7
16
8
9
1
Mercek açma/kapama düğmesi
2
Tutma kayışı
3
DC IN jakı
4
Jak kapağı (DC IN)
5
Zoom kadranı
6
Kaydı başlat/durdur düğmesi
7
Pil yuvası
8
Bellek kartı yuvası
9
Pil/Bellek kartı kapağı
10
Pil çıkarma düğmesi
11
Tripod girişi
Video kameranızı tanıyın
EKRAN GÖSTERİMLERİNİ TANIMLAMAK
Kullanılabilir işlevler, seçtiğiniz çalışma moduna bağlı olarak değişir ve ayar değerlerine göre farklı göstergeler belirir.
• Bu Ekran Üzeri Menü (OSD) yalnızca video kaydı modunda görüntülenir.
• Video kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
Video kaydı modu
LCD ekranın solu
STBY
STB
S
TBY
BY 0
00:00:00
00
00:00
0:
0:0
00:00
0:00
0
:0
00
00 [25
[[253Min]
[2
253
25
2
53M
3Min]
3
3Mi
Miin]
M
Gösterge
/
/
01/J
01/JAN/2011
01/JAN/2
/JA
AN/2
A
N/201
N
/20
/2
/201
011
11
00:0
00:00
0:00
0
LCD ekranın sağı
Anlamı
Gösterge
Anlamı
Smart Auto modu/Manual modu/
Art Film modu
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Video/Fotoğraf kaydı modu sekmesi
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Zoom sekmesi
Optik yakınlaştırma / Dijital
yakınlaştırma
Oynatma sekmesi
Video resolution (Video
Çözünürlüğü)
Tele Macro (Tele Makro)
OIS Duo
LCD ekranın ortası
Gösterge
STBY / z/
Anlamı
Çalışma durumu (bekleme / kayıt
/Duraklatma)
00:00:00
Zaman sayacı (video kayıt süresi)
[253Min]
Kalan kayıt süresi
Time Zone (visit) (Zaman Dilimi
(Gezi))
01/JAN/2011
00:00
Tarih/Saat
• Ekran göstergeleri, 32GB SDHC bellek
kartı kapasitesini temel alır.
• Yukarıdaki ekran yalnızca açıklama
amacıyla gösterilmektedir ve gerçek
ekrandan farklı olabilir.
• Uyarı göstergeleri ve mesajları için
sayfa 93~97 'ya bakın.
• Yukarıda gösterilen öğeler ve
konumları, daha iyi performans için
bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
17
Video kameranızı tanıyın
• Bu Ekran Üzeri Menü (OSD) yalnızca fotoğraf kaydı modunda görüntülenir.
• Fotoğraf kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
Fotoğraf kaydı modu
9999
9999
LCD ekranın solu
Gösterge
/
/
01/J
01/JAN/2011
01/JAN/2
/JA
AN/2011
A
N//20
N/2
N
/2
20
011
11
11
00:0
00:00
:00
0
LCD ekranın sağı
Anlamı
Gösterge
Anlamı
Smart Auto modu/Manual modu/
Art Film modu
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Video/Fotoğraf kaydı modu sekmesi
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Zoom sekmesi
Optik yakınlaştırma / Dijital
yakınlaştırma
Oynatma sekmesi
Photo resolution (Fotoğraf
Çözünürlüğü)
Tele Macro (Tele Makro)
OIS Duo
LCD ekranın ortası
Gösterge
Anlamı
9999
Fotoğraf görüntüsü sayacı
(kaydedilen toplam görüntü sayısı)
Time Zone (visit) (Zaman Dilimi
(Gezi))
01/JAN/2011
00:00
18
Tarih/Saat
• Toplam kaydedilebilir fotoğraf sayısı,
depolama ortamındaki boş alana bağlı
olarak hesaplanır.
• OSD’deki kaydedilebilir fotoğraf
görüntülerinin sayısı maksimum 9999’
dur.
Video kameranızı tanıyın
• Bu Ekran Üstü Menü (OSD) yalnızca Fotoğraf oynatımı modunda görüntülenir.
• Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 41
Video oynatma modu : Küçük resim görüntüsü
Gösterge
Anlamı
Gösterge
Anlamı
Video küçük resim görüntüsü
sekmesi
Sil sekmesi
Fotoğraf küçük resim görüntüsü
sekmesi
Video kaydı modu sekmesi
Birleştir sekmesi
Silme koruması
Video oynatma modu: Tekli görünüm
00:00:20/ 00:01:03
100_0001
LCD ekranın üstü
Gösterge
X/
00:00:00/00:00:55
100_0001
LCD ekranın altı
Anlamı
Gösterge
Anlamı
Video oynatma modu
Ses sekmesi
Çalışma durumu (Oynatma/
Duraklatma vb.)
Küçük resim görüntüsü sekmesi
Zaman kodu (geçen süre/kayıt süresi)
Dosya adı (dosya numarası)
Saklama ortamı (Bellek kartı)
MENÜ sekmesi
Oynatmayla ilgili işlev sekmesi
(atla/ara/duraklat/oynat/yavaş
oynat/Kare kare oynatma)
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Oynatma ilerleme çubuğu
Video resolution (Video
Çözünürlüğü)
Oynatma Seçeneği
Silme koruması
19
Video kameranızı tanıyın
• Bu Ekran Üstü Menü (OSD) yalnızca Fotoğraf oynatımı modunda görüntülenir.
• Fotoğraf oynatma modunu seçin. ¬sayfa 41
Fotoğraf oynatma modu: Küçük resim görüntüsü
Gösterge
Anlamı
Gösterge
Anlamı
Video küçük resim görüntüsü
sekmesi
Foto kaydı modu sekmesi
Fotoğraf küçük resim görüntüsü
sekmesi
Silme koruması
Sil sekmesi
Fotoğraf oynatma modu: Tekli görünüm
1/12
1/
1/12
LCD ekranın üstü
100
100_000
100_0001
000
01
Gösterge
X1.1
.1
1/12
100_0001
LCD ekranın altı
Anlamı
Fotoğraf görüntüsü sayacı (geçerli
görüntü / kaydedilen toplam
görüntü sayısı)
Slayt gösterisi başlatma sekmesi
Dosya adı (dosya numarası)
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Photo resolution (Fotoğraf
Çözünürlüğü)
Silme koruması
20
Anlamı
Küçük resim görüntüsü sekmesi
Saklama ortamı (Bellek kartı)
X1.1
Gösterge
Fotoğraf oynatma modu
Oynatma yakınlaştırma (X1.1~X8.0)
MENÜ sekmesi
Başlarken
PİLİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI
Pil çıkarma düğmesi
Pili takmak için
Pili çıkarmak için
1
Pil yuvası kapağını şekilde gösterildiği gibi kaydırıp açın.
1
Pil yuvası kapağını şekilde gösterildiği gibi kaydırıp açın.
2
Pili, yerine oturana kadar bastırarak pil yuvasına takın.
• Pil şekildeki pozisyondayken SAMSUNG logosunun aşağı
baktığından emin olun.
2
Pil çıkarma düğmesini şekilde gösterilen yönde kaydırın ve pili
çekip çıkarın.
3
Pil yuvası kapağını kapatın.
3
Pil yuvası kapağını kapatın.
• Samsung onaylanmamış pillerin kullanımından kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir. Başka üreticilerin pillerini kullanırsanız, aşırı ısınma, yangın
ve patlama tehlikesi vardır. Düşmemesine dikkat ederek, pili kameradan çıkarın.
• Video kameranızı kesintisiz bir şekilde kullanabilmek için yedek pil satın alın.
21
Başlarken
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ
AC güç adaptörünü veya USB kablosunu kullanarak pili şarj edebilirsiniz.
• Pili video kameraya takın. ¬sayfa 21
• Ürünle birlikte verilen AC güç adaptörünü veya USB kablosunu kullanın.
AC güç adaptörünü veya USB kablosunu kullanarak pili şarj edin.
• Şarj göstergesi yanar ve şarj işlemi başlar. Pil tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi yeşile döner.
AC güç adaptörünün kullanımı
AC güç adaptörünü video kameraya düzgün bir şekilde bağlayın
ve AC Güç adaptörünü duvar prizine takın.
USB kablosunun kullanımı
USB kablosunu video kameraya düzgün bir şekilde bağlayın ve
kablonun diğer ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
• Lütfen AC güç kaynağını video kameraya bağlarken fiş ve prizin üzerinde yabancı madde olmadığından emin olun.
• AC güç adaptörünün bağlantısını kesmeden önce video kamerayı kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde depolama ortamı veya veriler zarar görebilir.
• AC güç adaptörünü kullanırken, yakındaki bir prizi kullanın. Video kameranızı kullanırken bir arıza oluşması halinde, AC güç adaptörünü prizden
derhal çıkarın.
• AC adaptörünü duvar ile mobilya arası gibi dar alanda kullanmayın.
Cihaz şarj edilirken, hem USB kablosu hem de AC güç adaptörü cihaza bağlı ise, AC güç adaptörü USB bağlantısını geçersiz kılar.
Video kamera yalnızca USB gücüyle çalışmaz. Video kamerayı çalıştırmak için güç adaptörünü veya pili kullanın.
Şarj süresi USB ana cihazının (PC) türüne bağlı olabilir.
Pil şarj edilirken video kamerayı kullanırsanız şarj işlemi daha uzun sürebilir.
Video kameraya güç vermek için, belirtilen AC güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun. Başka AC güç adaptörlerinin kullanılması elektrik
çarpmasına ya da yangına yol açabilir.
• AC güç adaptörü dünyanın her yerinde kullanılabilir. Bazı yabancı ülkelerde AC fiş adaptörügereklidir. Buna ihtiyacınız varsa dağıtıcınızdan satın alın.
•
•
•
•
•
22
Başlarken
PİL DURUMUNUN KONTROL EDİLMESİ
Şarj durumunu ve kalan pil kapasitesini kontrol edebilirsiniz.
Pil seviye göstergesi
Pil seviyesi göstergesi, pilde kalan
pil gücü miktarını gösterir.
STBY 00:00:00 [253Min]
Şarj durumunun kontrol edilmesi
LED’in rengi, güç veya şarj durumunu gösterir.
Pil seviyesi
göstergesi
(Turuncu)
(Yeşil)
Durum
Mesaj
Tam dolu
-
%25~50 kullanılmıştır
-
%50~75 kullanılmıştır
-
%75~95 kullanılmıştır
-
%95~98 kullanılmıştır
-
Bitmiş (yanıp söner): Ürün 3 dakika sonra
kapatılacak. Pili en kısa sürede değiştirin.
-
3 saniye sonra ürün kapanır.
“Low Battery”
(Düşük Pil)
Şarj oluyor
Tam dolu
-
Yukarıdaki bilgiler normal sıcaklıkta tam olarak şarj edilmiş bir pile
göre verilmiştir. Düşük ortam sıcaklığı kullanım süresini etkileyebilir.
23
Başlarken
Pilin kullanılabilir çalışma süresi
Pil hakkında
Pil tipi
BP125A
Şarj süresi
AC güç adaptörünün kullanımı: yaklaşık 120 dak.
USB kablosunun kullanımı: yaklaşık 270 dak.
Video çözünürlüğü
Full HD
SD
Kesintisiz kayıt süresi
Yaklaşık 105 dak.
Yaklaşık 120 dak.
Oynatma süresi
Yaklaşık 140 dak.
Yaklaşık 160 dak.
• Şarj süresi: Tamamen bitmiş bir pili tam olarak şarj etmek için gerekli olan,
dakika cinsinden yaklaşık süre.
• ‘Full HD’, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi; ‘SD’ ise standart görüntü
kalitesi anlamına gelir. Süreler sadece bilgi amaçlıdır.
• Yukarıda belirtilen değerler, Samsung’un test ortamında ölçülür;
kullanıcıya ve koşullara göre değişebilir.
• Kayıt ve oynatma süresi, video kameranızı düşük sıcaklıklarda
kullandığınızda kısalacaktır.
• Hızlandırılmış REC işlevini kullanırken AC güç adaptörünü kullanmanızı
öneririz. Kesintisiz Kayıt (zoom kullanmadan)
• Şarj etme süresi, pilin kalan şarj düzeyine göre değişir.
• Yaklaşık 2 saat sonra pilin şarjı %95'in üzerindedir ve gösterge
rengi yeşile döner. Pilin %100 şarj olması yaklaşık 2 saat 40 dakika
sürer.
Kesintisiz kayıt (zoom kullanmadan)
Video kameranın tabloda gösterilen kesintisiz kayıt süresi, video kamera
kayıt modunda olduğunda ve kayıt başladıktan sonra başka hiçbir işlev
kullanılmadığında geçerli olan kayıt süresidir. Gerçek kayıtta kaydı başlat/
durdur ve zoom işlevleri kullanıldığı ve gösterim yapıldığı için, pil takımı bu
referans değerden 2-3 kat daha hızlı boşalabilir. Video kamerada kayıt yapmayı
planladığınız süreyi sağlamak için, şarj edilmiş ilave pil takımı/takımları hazırlayın.
AC güç kaynağının kullanılması
24
İşlev ayarları yaparken, oynatım yaparken, görüntüleri düzenlerken veya
kapalı alanda kullanırken, kameraya evin AC prizinden güç vermek için
AC güç adaptörünü kullanmanızı öneriyoruz. Pili şarj ederken yaptığınız
bağlantıların aynısını yapın. ¬sayfa 22
• Pil Özellikleri
Lityum-iyon pilin boyutu küçüktür ve yüksek bir kapasiteye sahiptir. Düşük
ortam sıcaklığı (10ºC'nin altında) pil ömrünü kısaltıp doğru çalışmasını
etkileyebilir. Bu durumda cebinize koyarak pili ısıtın ve daha sonra video
kameraya takın.
• Kullandıktan sonra pili mutlaka ayrı bir yerde saklayın.
- Video kameranın gücü kapalı olsa bile, pil video kameranın içinde
saklanırsa düşük miktarda pil gücü tüketilir.
- Pil takılır ve uzun süre video kamerada bırakılırsa boşalır. Şarj edilse bile
kullanılamaz.
- Pil uzun bir süre kullanılmayacaksa, işlevselliğini koruyabilmek için
3 ayda bir pili tam olarak şarj edin ve video kameranızda kullanarak
tamamen boşalmasını sağlayın.
• Video kamerayı dışarıda kullanırken ilave pil hazırlayın.
- Düşük sıcaklık, kaydedilebilir süreyi kısaltabilir.
- Seyahat ederken pili şarj etmek için cihazla birlikte verilen AC güç
adaptörünü yanınızda taşıyın.
• Pil yere düştüğünde pil terminalinin zarar görüp görmediğini kontrol
edin.
- Terminali hasarlı bir pil video kameraya takılırsa, video kamera zarar
görebilir.
• Kullanımdan sonra pili ve bellek kartını video kameradan çıkarın ve
AC güç adaptörünü ayırın.
- Pili sabit, serin ve kuru bir yerde saklayın. (Önerilen sıcaklık : 15ºC~
25ºC, Önerilen nem: %40~ %60)
- Fazla yüksek veya düşük sıcaklıklar pilin ömrünü kısaltır.
- Pil, dumanlı veya tozlu bir yerde saklanırsa pil terminalleri paslanabilir
veya arızalanabilir.
• Ölü pili bir geri dönüşüm kutusuna atın.
• Pil ömrü sınırlıdır.
- Tamamen şarj edildikten sonra çalışma süresi kısalmışsa pil, kullanım
ömrünün sonuna ulaşıyor demektir. Yenisiyle değiştirin.
- Pil ömrü saklama, çalıştırma ve kullanma koşullarına bağlı olabilir.
Video kameranın temel kullanımı
VİDEO KAMERANIZIN AÇILMASI/KAPATILMASI
Home (Başlangıç) (
düğmesi
)
• Video kamera açıldığında, kendi kendine tanılama işlevini
gerçekleştirir. ¬sayfa 93~97
• Hızlı açma Bekleme işlevi 5 dakikaya ayarlandıysa ve güç açıkken
LCD ekranı kapatırsanız, güç tasarrufu modu etkinleşir. ¬sayfa 76
• Video kamera, AC güç adaptörüne bağlanırsa veya LCD ekran
açık haldeyken video kameraya pil takılırsa otomatik olarak açılır.
Bu video kamerayı ilk kez kullanırken
Video kameranızı ilk kez kullandığınızda veya sıfırladığınızda,
başlangıç ekranı olarak saat dilimi ekranı görünür. Coğrafi
konumunuzu seçip tarih ve saati ayarlayın. ¬sayfa 28
Tarih ve saati ayarlamamanız durumunda, video kamerayı her
açtığınızda saat dilimi ekranı görüntülenir.
LCD ekran
1
Video kamerayı açmak için LCD ekranı açın.
• LCD ekranı açtığınızda video kameranız otomatik olarak
açılır.
• LCD ekran açıkken video kamerayı açarsanız, LCD ekranı
kapatın ve tekrar açın.
2
Video kamerayı kapatmak için Home (Başlangıç) (
düğmesini basılı tutun veya LCD ekranı kapatın.
)
25
Video kameranın temel kullanımı
ÇALIŞTIRMA MODLARININ AYARLANMASI
DOKUNMATİK EKRANIN KULLANIMI
LCD ekrandaki sekmelere dokunarak işlem modunu kolayca
değiştirebilirsiniz.
Dokunmatik panel, sadece parmağınızın dokunuşuyla oynatma
ve kaydetme işlemlerini kolayca yapmanızı sağlar. Desteklemek
için elinizi LCD ekranın arkasına koyun. Sonra, ekranda gösterilen
öğelere dokunun.
Kayıt moduna geçme
STBY (Bekleme) modunda, Video kaydı modu veya ( ) Fotoğraf kaydı modu
( ) sekmesine dokunun. Dokunulan her sekme, ilgili moda geçiş sağlar.
• Ayrıca, oynatma modunda Kaydı başlat/durdur düğmesine basarak da
doğrudan kayıt moduna geçebilirsiniz.
• Başlangıç menüsünde “Smart Auto”, “Manual (Manuel)” veya “Art Film
(Sanat Filmi)” öğesine dokunarak istediğiniz kayıt moduna geçebilirsiniz.
STBY 00:00:00 [253Min]
Dokunun
Oynatma moduna geçme
Başlangıç menüsünde “Album (Albüm)” öğesini seçerek oynatma moduna
geçebilirsiniz. ¬sayfa 47
• Çalıştırma modunu, Bekleme modunda Oynat ( ) sekmesine dokunarak
da doğrudan oynatma küçük resmine geçirebilirsiniz.
26
Smart Auto
Manual
Album
Settings
Art Film
Seçilecek veya uygulanacak öğelere hafifçe parmağınızla
dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
Video kameranın temel kullanımı
Sürükleyin
İstenen öğeleri veya dosyaları seçmek için dokunmatik ekranı
yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyin.
Bilgi görüntüleme modunun değiştirilmesi
Ekran bilgilerinin görüntülenme modunu değiştirebilirsiniz.
LCD ekrana her dokunduğunuzda, tam ve minimum görüntüleme
modları arasında geçiş yapılır.
Tam görüntü modu
STBY 00:00:00 [253Min]
Minimum görüntü modu
STBY
• LCD ekrana koruyucu film takmayın.
• Film uzun süre takılı kalırsa, ekran yüzeyindeki güçlü yapışkan
etkisi dokunmatik panelin arızalanmasına neden olabilir.
• Dokunmatik paneli kullanırken LCD panelin yakındaki düğmelere
yanlışlıkla basmamaya dikkat edin.
• LCD ekranda görünen sekmeler ve göstergeler, video kameranızın
geçerli kayıt/oynatma durumuna bağlıdır.
• Video kamera, ekranda aynı anda ikiden fazla noktaya
dokunduğunuzda talimatı doğru tanımaz. Her seferinde bir noktaya
dokunun.
Kayıt koşullarına bağlı olarak, Uyarı göstergeleri ve mesajları
görülebilir. ¬sayfa 93~97
27
Video kameranın temel kullanımı
SAAT DİLİMİ VE TARİH/SAATİN İLK KEZ
AYARLANMASI
4
Saat ( ) sekmesine dokunun, ardından ilgili öğeye dokunarak
veya yukarı ya da aşağı sürükleyerek saati ayarlayın.
Date / Time Set
Bu video kamerayı ilk kez açtığınızda bölgenizin saat ve tarihini
ayarlayın.
1
Video kamerayı açmak için LCD ekranı açın.
• Saat dilimi (“Home (Ev)”) ekranı Lizbon, Londra'ya
(Greenwich Ortalama Saati) göre görüntülenir.
2
LCD ekrandaki sol ( ) ya da sağ ( ) sekmeye dokunarak
haritada bölgenizi seçin, ardından ( ) sekmesine basın.
• “Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarı)” ekranı görüntülenir.
Home
5
Hr
Min
00
00
Saatin doğru ayarlandığından emin olun ve (
dokunun.
• Tarih/saat ayarlama işlemi tamamlanır.
) sekmesine
• Yıl, “Home (Ev)” öğesi temel alınarak 2037'a kadar ayarlanabilir.
• “Date/Time Display (Tarih/Saat Görünüm)” göstergesini Açık
olarak ayarlayın. ¬sayfa 68
• ( ) simgesini etkinleştirmek, zamanı 1 saat ilerletir.
London,Lisbon
[GMT-00:00] 01/JAN/2011 00:00
3
İlgili öğeye dokunarak veya yukarı veya aşağı sürükleyerek
tarihi ayarlayın.
Date / Time Set
Date
Month
Year
01 JAN 2011
28
Dahili şarj edilebilir pil
• Video kameranız, gücü kapattığınızda bile tarih ve saat
ayarlarının korunmasını sağlayan dahili bir şarj edilebilir pil içerir.
• Pil bir kez boşaldığında, önceki tarih/saat değerlerinin tümü
varsayılan ayarlara döner; bu durumda dahili şarj edilebilir pili
tekrar şarj edin. Ardından tarih/saat bilgisini tekrar ayarlayın.
Dahili şarj edilebilir pilin şarj edilmesi
• Dahili pil, video kameranız AC gücüne takılıyken ya da pil takımı
takılıyken sürekli şarj olur.
• Video kamera, AC gücüne ya da pil takımına bağlı olmadan
yaklaşık 2 hafta kullanılmazsa, dahili pil tamamen boşalır. Bu
durumda, sağlanan AC adaptörüne yaklaşık 24 saat bağlayarak
dahili pili şarj edin.
Video kameranın temel kullanımı
3
DİLLERİN SEÇİMİ
Menü ekranının ve mesajların görüntülenmesini istediğiniz dili
seçebilirsiniz. Dil ayarı, video kamera kapatıldığında korunur.
İstediğiniz dil seçeneğine dokunun.
• İstediğiniz dil seçeneği görünene kadar LCD ekranı yukarı
veya aşağı sürükleyin.
>> Language
English
⦽ǎᨕ
Français
Deutsch
4
1
2
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın Š “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun Š “General (Genel)”.
• “General (Genel)” öğesi görünene kadar LCD ekranı yukarı
veya aşağı sürükleyin.
“Language” öğesine dokunun
• “Language” öğesi görünene kadar LCD ekranı yukarı veya
aşağı sürükleyin.
> General
Format
Ayarı tamamlamak için, Geri Dön (
) sekmesine dokunun.
• Menü ekranı ve mesajlar, seçilen dilde görüntülenir.
Desteklenen diller
English
⦽ǎᨕ
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Svenska
Suomi
Norsk
Dansk
Polski
Čeština
Slovensky
Magyar
Română
Български
Ελληνικά
Srpski
Hrvatski
Українська
Русский
፩ၭ )৿࿒፩ၭ*
፩ၭ )ߨ࿒፩ၭ*
瀌煓铅
ไทย
Türkçe
Default Set
Language
Demo
ON
• “Language” seçenekleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Seçilen dil, pil takımı ya da AC güç adaptörü takılı olmadığında bile
etkin kalır.
• Tarih ve saat biçimi, seçilen dile bağlı olarak değişebilir.
29
Kayda başlamaya hazırlanırken
BELLEK KARTININ TAKILMASI/ÇIKARILMASI (DAHİL DEĞİLDİR)
Bellek kartının takılması
Bellek kartının çıkarılması
1
Bellek kartı kapağını şekilde gösterildiği gibi yana kaydırıp açın.
1
Bellek kartı kapağını şekilde gösterildiği gibi yana kaydırıp açın.
2
Hafif bir tık sesi gelene kadar bellek kartını kart yuvasına itin.
• Kartın terminal kısmının aşağı baktığından ve video
kameranın şekilde gösterilen pozisyonda olduğundan emin
olun.
2
Çıkarmak için, bellek kartını hafifçe itin.
3
Bellek kartı kapağını kapatın.
3
Bellek kartı kapağını kapatın.
• Veri kaybını önlemek için, bellek kartını takmadan ya da çıkarmadan önce Home (Başlangıç) (
• Bellek kartını çok sert itmemeye dikkat edin. Bellek kartı birden çıkabilir.
Video kameranız, yalnızca SD ve SDHC kartları destekler.
Video kamerayla uyumluluk, üreticilere ve bellek kartlarının tiplerine bağlı olarak değişebilir.
30
) düğmesini basılı tutarak video kamerayı kapatın.
Kayda başlamaya hazırlanırken
UYGUN BELLEK KARTININ SEÇİLMESİ
(DAHİL DEĞİLDİR)
Uyumlu bellek kartları
Kullanılabilir bellek kartları (1GB~32GB)
Koruma düğmesi
Koruma düğmesi
• Bu video kamera, yalnızca SD ve SDHC kartlarla birlikte
kullanılabilir. SDHC kart kullanılması önerilir.
SD kart 2GB kapasiteye kadarını destekler.
2GB kapasiteden yüksek SD kartların bu video kamerada
normal çalışacağı garanti edilmez.
• MMC (Çoklu Ortam Kartı) ve MMC Plus desteklenmez.
<SD>
Terminaller
<SDHC>
Terminaller
• Uyumlu bellek kartı kapasitesi: SD: 1GB ~ 2GB, SDHC: 4GB ~
32GB
• Video kaydı için daha yüksek yazma hızını destekleyen (SDHC
Sınıf 6 kartı üzeri) bir bellek kartı kullanın.
• SD/SDHC bellek kartlarında, mekanik bir yazdırma koruma
düğmesi bulunur. Düğme ayarlandığında karta kayıtlı dosyaların
yanlışlıkla silinmesi engellenir. Yazmayı etkinleştirmek için
düğmeyi terminaller yönünde yukarı kaldırın. Yazma korumasını
ayarlamak için düğmeyi aşağı indirin.
SDHC (Güvenli Dijital Yüksek Kapasite) kartlar
• SDHC kart, SD kartın daha yüksek bir sürümüdür (Sürüm 2.00)
ve 4GB'nin üstünde yüksek kapasiteyi destekler.
• SD destekli mevcut ana cihazlarla kullanılamaz.
Bellek kartı için genel uyarılar
• Hasar gören veriler kurtarılamayabilir. Önemli verilerinizi ayrı
olarak bilgisayarınızın sabit diskinde yedeklemeniz önerilir.
• Biçimlendirme, silme, kaydetme ve oynatma gibi işlemler
sırasında bellek kartının çıkarılması ya da gücün kapatılması
veri kaybına neden olabilir.
• Bilgisayarınızda bellek kartında saklanan bir dosya ya da
klasörün adını değiştirdikten sonra video kameranız değiştirilmiş
dosyayı tanımayabilir.
31
Kayda başlamaya hazırlanırken
Bellek kartının kullanılması
• Veri kaybını önlemek için bellek kartını takmadan veya
çıkartmadan önce gücü kapatmanız önerilir.
• Bellek kartının biçimlendirmesini bu ürün üzerinde
yaptığınızdan emin olun. Bellek kartı bir bilgisayar veya başka
cihaz tarafından biçimlendirilmişse, kartı biçimlendirmeden
bu üründe kullanmak kayıt ve/veya oynatma sorunlarına yol
açabilir. Samsung, kaydedilen içeriğin bu gibi nedenlerle zarar
görmesinden sorumlu değildir.
• Yeni satın alınan bellek kartlarını, ürününüzün tanıyamadığı
veriler veya başka cihazlar tarafından kaydedilen veriler içeren
bellek kartlarını biçimlendirmeniz gerekir. Biçimlendirmenin
bellek kartındaki bütün verileri sildiğini ve silinen verilerin
kurtarılamayacağını unutmayın.
• Bellek kartlarının belirli bir ömrü vardır. Yeni veri
kaydedemiyorsanız, yeni bir bellek kartı satın almalısınız.
• Kartları eğmeyin, düşürmeyin ya da güçlü bir darbeye maruz
bırakmayın.
• Bellek kartı terminallerine yabancı madde koymayın.
Gerektiğinde terminalleri temizlemek için yumuşak kuru bir bez
kullanın.
• Etiket yapıştırma kısmına özel etiket dışında başka bir şey
yapıştırmayın.
• Hasarlı bellek kartını kullanmayın.
• Bellek kartlarını, bunları yutabilecek olan çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklamaya dikkat edin.
32
Video kamera, veri depolama için SD ve SDHC bellek
kartlarını destekler!
Veri depolama hızı, üretici ve üretim sistemine bağlı olarak
değişebilir.
• SLC (tek katmanlı hücre) sistemi: daha hızlı yazma etkindir.
• MLC (çok katmanlı hücre) sistemi: sadece düşük yazma hızı
desteklenir.
En iyi sonucu elde etmek için daha çabuk yazma hızına sahip
bir bellek kartı kullanmanızı öneririz.
Video kaydetmek için düşük hızlı bir bellek kartının kullanılması
videonun bellek kartına kaydedilmesinde sorunlara neden
olabilir.
Hatta kayıt sırasında video verilerinizi de kaybedebilirsiniz.
Video kamera, kaydedilen videonun bir miktarını korumak için
videoyu zorunlu olarak bellek kartına kaydedip bir uyarı mesajı
görüntüler:
“Low speed card. Please record at a lower resolution”.
(Düşük hızlı kart. Daha düşük bir çözünürlükte kaydedin).
Düşük hıza sahip bir kart kullanmaktan başka çareniz yoksa,
kaydın çözünürlüğü ve kalitesi ayarlanan değerden daha düşük
olabilir. ¬sayfa 63
Ancak çözünürlük ve kalite ne kadar yüksek olursa, o kadar çok
bellek kullanılır.
• Samsung, herhangi bir bilgisayar virüsünden kaynaklanan
kayıplar da dahil olmak üzere yanlış kullanımdan kaynaklanan veri
kaybından sorumlu değildir.
• Hareketli ve statik elektrik nedeniyle veri kaybını önlemek için bir
bellek kartı muhafazası kullanmanız önerilir.
• Bir süre kullandıktan sonra bellek kartı ısınabilir. Bu normal bir
durumdur, bir arıza değildir.
Kayda başlamaya hazırlanırken
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı
KAYIT SÜRESİ VE KAPASİTESİ
Aşağıdakiler bellek boyutuna ve çözünürlüğe bağlı olarak
çekilebilen kayıt yapılabilecek video süresi ve fotoğraf sayısıdır.
Video kaydederken veya fotoğraf çekerken kayıt yapılabilecek
video süresi ve fotoğraf sayısına bakın.
Video için kullanılabilir kayıt süresi
Depolama ortamı (Kapasite)
Depolama ortamı (Kapasite)
Kalitesi
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
4.9M 2944X1656
931
1861
3721
7440
9999
9999
2M 1920X1080
1173
2346
4654
9402
9999
9999
Kalitesi
Full HD 1080/50i
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
8
15
30
61
125
253
HD 720/50p
11
21
42
86
177
357
SD 576/50p
32
63
126
254
521
1051
(Birim: Dakika cinsinden yaklaşık kayıt süresi)
(Birim: Yaklaşık görüntü sayısı)
1GB ⴊ 1,000,000,000 bytes : Dahili içerik bilgisi de belleğin bir
kısmını kullandığı için, asıl biçimlendirilmiş kapasite, daha az
olabilir.
• Tablodaki sayılar, fiili kayıt koşullarına ve kayıt konusuna bağlı
olarak değişebilir.
• Çözünürlük ve kalite ayarları ne kadar yüksekse o kadar fazla
bellek kullanılır.
• Daha düşük çözünürlük ve kalite, sıkıştırma oranını ve kayıt
süresini artırır, ama görüntü kalitesi düşebilir.
• Bit hızı, kayıt görüntüsüne göre otomatik olarak ayarlanır. Bundan
dolayı kayıt süresi değişebilir.
• 32GB kapasitenin üstündeki bellek kartları normal biçimde
çalışmayabilir.
• Tek seferde kaydedilebilecek en yüksek video boyutu 1,8GB'dir.
• Kaydedilebilecek maksimum fotoğraf ve video sayısı 9999'dur.
• Bir Hızlandırılmış Kayıtın kayıt uzunluğu ayarlara bağlı olarak
değişebilir.
33
Kayda başlamaya hazırlanırken
TUTMA KAYIŞININ KULLANIMI
Tutma kayışının uzunluğunu, başparmağınızla Kaydı başlat/
durdur düğmesine bastığınızda HD video kameranın sabit
kalacağı şekilde ayarlayın.
Tutma yönünü değiştir (Her iki elle tutulabilir)
Bu video kamera, sağ veya sol elinizle rahat bir şekilde
kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. Bu işlevi kullanmak istiyorsanız,
Ayarlar menüsünde “Switch Grip (Tutma Yönünü Değiştir)” öğesini
“ON” olarak ayarlayın. ¬sayfa 77
STBY 00:00:00 [253Min]
<Video kamerayı sol elinizde tuttuğunuzda>
STBY 00:00:00 [253Min]
<Video kamerayı sağ elinizde tuttuğunuzda>
• Lütfen el kayışı çok sıkı olarak ayarlanmış haldeyken elinizi
sokmak için aşırı güç kullanmanızın video kameranın el kayışı
kancasına zarar verebileceğini unutmayın.
• Kayıt ederken Tutma Düğmesi yönünü değiştirdiğinizde, kayıt
geçici olarak kesilebilir.
34
Kayda başlamaya hazırlanırken
LCD EKRANININ AYARLANMASI
Video kameranızdaki geniş LCD ekran, yüksek kalitede görüntü
izleme olanağı sunar.
LCD ekranı merceğe doğru 180° döndürerek ters çevirip
kapattığınızda, video kamera otomatik olarak oynatma
moduna geçer.
Aşırı döndürme, ekranla video kamera arasındaki bağlayıcı
menteşeye zarar verebilir.
Ekrandaki parmak izlerini ya da tozu yumuşak bir bezle temizleyin.
1
LCD ekranı parmağınızla açın.
• Ekran 90°'ye kadar açılır.
2
LCD ekranı merceğe doğru döndürün.
• Merceğe doğru 180°'ye kadar, geriye doğru da 90°'ye kadar
döndürebilirsiniz. Kayıtları daha rahat izlemek için, ekranı
merceğe doğru 180° döndürüp, gövdeye doğru geri katlayın.
35
Temel kayıt
VİDEO KAYDI
2
Bu video kamera hem Full HD (yüksek çözünürlük: 1920x1080)
hem de Standart Çözünürlüklü (SD) görüntü kalitesini destekler.
Kayıt yapmadan önce, istediğiniz kaliteyi ayarlayın. ¬sayfa 63
Kaydı başlat/durdur düğmesine basın.
• Kayıt ( ) göstergesi belirir ve kayıt başlar.
00:00:00 [253Min]
• Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
• Video kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
• Mercek açma/kapama düğmesini kullanarak Mercek kapağını açın.
¬sayfa 16
3
Kaydı durdurmak için, Kaydı başlat/durdur düğmesine tekrar
basın.
Kaydı duraklatmak için
Ürün, video kaydını geçici olarak duraklatmanızı sağlar. Bu işlevle,
favori sahnelerinizi tek video halinde kaydedebilirsiniz.
)
Kaydı duraklatmak için LCD ekran üzerinde Duraklat (
) sekmesine
sekmesine dokunun. Devam etmek için Kayıt (
dokunun.
00:00:00 [253Min]
1
36
Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
• LCD ekranı kullanın.
• Nesnenin boyutunu ayarlamak için Zoom kadranını veya
LCD ekran üzerindeki Zoom ( ) sekmesini kullanın.
¬sayfa 40
Temel kayıt
• Kayıt sırasında güç kesilirse veya bir hata meydana gelirse, video
kaydedilemeyebilir/düzenlenemeyebilir.
• Samsung, bellek kartı hatası nedeniyle normal kaydetme ya da
oynatma işleminin aksamasından dolayı meydana gelen hiçbir
hasardan sorumlu değildir.
• Hasarlı verilerin kurtarılamayacağını unutmayın.
• Depolama ortamına erişirken video kamerayı kapatmayın ya da
bellek kartını çıkarmayın. Bu, depolama ortamına ya da depolama
ortamındaki verilere zarar verebilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Videolar H.264 (MPEG-4.AVC) formatında sıkıştırılır.
Gereksiz pil tüketimini önlemek için kaydı bitirdiğinizde pili çıkartın.
Ekran bilgileri için, bkz. sayfa 17.
Yaklaşık kayıt süresi için, bkz. sayfa 33.
Ses, video kameranın önünde yer alan dahili stereo mikrofondan
kaydedilir. Mikrofonun önünün kapanmadığından emin olun.
Önemli bir video kaydetmeden önce, ses ve video kaydıyla ilgili bir
sorun olup olmadığını kontrol ederek kayıt işlevini test ettiğinizden
emin olun.
Kayıt sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz.
¬sayfa 50~57
Kayıt sırasında güç kablosu/pil çıkartılırsa ya da kayıt işlemi
devre dışı bırakılırsa, sistem veri kurtarma moduna geçer. Veriler
kurtarılırken başka bir işlev çalıştırılmaz. Kayıt süresinin kısa
olduğu durumlarda, veri kurtarılamayabilir.
LCD ekranın parlaklığı menü seçeneklerinden ayarlanabilir. LCD
ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez.
¬sayfa 67
LCD ekranda gösterilen menü ayarı sekmeleri, kaydedilmekte olan
görüntüyü etkilemez.
Home (Başlangıç) ( ) düğmesi, video kaydı sırasında
kullanılamaz.
Videoların sessiz bir ortamda kaydedilmesi, mikrofon hassasiyetini
artırarak ortamdaki arka plan seslerinin kaydedilmesine neden
olabilir. Artan mikrofon hassasiyeti, ürünün zoom sırasında zoom
seslerini (zoom mekanizmasının ses, vb.) kaydetmesine neden
olabilir.
Kapalı mekanlarda veya karanlık yerlerde kayıt yaptığınızda, ISO
hassasiyeti otomatik olarak ayarlanır. Bu, görüntüler üzerinde
girişim etkilerine ve böylece karanlık yerlerde kaydedilen
görüntüleri doğru şekilde görememenize neden olabilir. Gece kayıt
yaparken bir kızılötesi ürünü gibi profesyonel ürünler kullanmanızı
öneririz.
Video kamera bir üç ayaklı sehpaya takılıysa veya bir konuma
sabitlenmişse, OIS Duo işlevi etkinken görüntü titreyebilir. Video
kamera üç ayaklı sehpaya takıldığında OIS Duo işlevini kapatın.
37
Temel kayıt
FOTOĞRAFLARIN KAYDEDILMESI
Fotoğraf çekebilir ve çektiğiniz fotoğrafl arı depolama ortamında
saklayabilirsiniz. Kayıt yapmadan önce, istediğiniz çözünürlüğü ve
kaliteyi ayarlayın. ¬sayfa 63
2
Nesneyi LCD ekranın ortasına gelecek şekilde ayarlayın ve
Kaydı başlat/durdur düğmesine basın.
• Obtüratör sesi duyulur ve fotoğraf kaydedilir.
• Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
• Fotoğraf kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
• Mercek açma/kapama düğmesini kullanarak Mercek kapağını açın.
¬sayfa 16
Depolama ortamına ya da verilere zarar verebileceğinden, fotoğraf
çekerken GÜÇ düğmesine basmayın veya bellek kartını çıkarmayın.
• Kaydedilebilir fotoğraf sayısı, kayıt koşullarına ve fotoğraf
çözünürlüğüne göre değişir. ¬sayfa 33
• Fotoğraf çekilirken ses kaydedilmez.
• LCD ekranın parlaklığı menü seçeneklerinden ayarlanabilir. LCD
ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez.
¬sayfa 67
• Ekran gösterim bilgileri için, bkz. sayfa 18.
• Kayıt sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz. sayfa 50~57
• Fotoğraf dosyaları, JEITA (Japonya Elektronik ve Bilişim Teknolojisi
Kuruluşları Birliği) tarafından belirlenmiş DCF (Kamera Dosya
sistemi için Tasarım kuralı) standardına uygundur.
1
38
Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
• LCD ekranı kullanın.
• Nesnenin boyutunu ayarlamak için Zoom kadranını veya
LCD ekran üzerindeki Zoom ( ) sekmesini kullanın.
¬sayfa 40
Temel kayıt
YENI BAŞLAYANLAR İÇIN KOLAY KAYIT
(SMART AUTO)
Gece kayıt yapılırken görünür. (Gece)
Arka ışıkla manzara görüntüleri kaydedilirken görünür. (Arka Işık)
Kullanıcı dostu SMART AUTO, video kameranızı otomatik olarak
kayıt koşullarına en uygun hale getirir; bu da yeni başlayanların en
iyi performansı elde etmesini sağlar.
Kişileri kaydederken görünür. (Portre)
Çok parlak bir sahne kaydedilirken görünür. (Beyaz)
1
Home (Başlangıç) (
Auto”.
) düğmesine basın Š touch “Smart
• LCD ekranda Smart Auto (
Dış mekan çekimi yapılırken görünür. (Manzara)
Yakın çekimle görüntü kaydedilirken görünür. (Makro)
) göstergesi belirir.
Açık gökyüzü görüntü kaydedilirken görünür. (Mavi gökyüzü)
Smart Auto
Manual
Album
Settings
Ormanlık alanların görüntü kaydedilirken görünür. (Doğal yeşil)
Art Film
Günbatımı görüntü kaydedilirken görünür. (Günbatımı)
2
Çekeceğiniz görüntüyü kadrajda ortalayın.
• Odak ile video kamera hizalanırken video kamera, sahneyi
otomatik olarak algılar.
• LCD ekranda uygun sahne simgesi görüntülenir.
STBY 00:00:00 [253Min]
3
Video veya fotoğrafı kaydetmek için Kaydı başlat/durdur
düğmesine basın.
4
Smart Auto modunu iptal etmek için Home (Başlangıç) ( )
düğmesine basın Š “Manual (Manuel)” öğesine dokunun.
• Smart Auto modunda hemen hemen tüm ayarlar otomatik
olarak yapılır. İşlevleri kendiniz ayarlamak veya değiştirmek için,
menüsünde “Manual (Manuel)” öğesini seçin.
• Video kamera, kayıt durumlarını tanımadığında temel ayarda kayıt
yapar ( ).
• Video kamera; video kamera titremesi, ışık koşulları ve hedef ile
aradaki mesafe gibi çekim ortamına bağlı nedenlerden dolayı
doğru sahneyi seçemeyebilir.
• Video kamera, portre modunu yüzlerin yönüne veya parlaklığına
göre algılayamaz.
39
Temel kayıt
ZOOM
T: Telefoto
Bu video kamera, Zoom kadranını döndürerek veya LCD ekran
üzerindeki Zoom ( ) sekmesine dokunarak optik 10x power
zoom ve dijital zoom kullanarak kayıt yapmanızı sağlar.
T: Büyütülen görüntünün
kaydedilmesi (telefoto)
W: Geniş alanın kaydedilmesi
(geniş açı)
STBY 00:00:00 [253Min]
Yakınlaştırmak için
Zoom kadranını, T (telefoto) yönünde döndürün. Veya Zoom ( )
sekmesine ve ardından Telefoto ( ) sekmesine dokunun.
• Uzaktaki kişi veya nesne yavaş yavaş büyütülür ve kaydedilebilir.
• En büyük zoom oranı normal yaklaştırmada X10 zoom'dur.
W: Geniş açı
•
•
•
Uzaklaştırmak için
40
Zoom kadranını, W (geniş açı) yönünde döndürün. Veya Zoom
( ) sekmesine ve ardından Geniş açı ( ) sekmesine dokunun.
• Nesne veya kişi uzaklaşır.
• En küçük zoom oranı, nesnenin veya kişinin uzaklaştırmadaki
orijinal boyutudur.
•
•
•
Optik zoom özelliğini kullanmak, görüntü kalitesini ve netliğini azaltmaz.
Optik zoom aralığından daha fazla yakınlaştırmak isterseniz, dijital zoom
özelliğini kullanın. ¬sayfa 65
Hızlı zoom ya da uzakta duran kişi veya nesneye zoom ile kayıt yaparken
odaklama bozulabilir. Bu durumda manuel odaklama işlevini kullanın.
(Yalnızca video kaydı modu) ¬sayfa 53
Net odaklama korunurken video kamerayla nesne arasındaki minimum
muhtemel mesafe, geniş açı için yaklaşık 1 cm ve telefoto için yaklaşık 1
m'dir. Nesneyi geniş açıda merceğe yakın çekmek isterseniz, Tele Makro
işlevini kullanın. ¬sayfa 64
Zoom işlevinin sık kullanılması daha fazla güç tüketir.
Zoom kolu veya Zoom düğmesi kullanılırken zoom sesi de kaydedilebilir.
Temel oynatma
OYNATMA MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
Başlangıç menüsünde “Album (Albüm)” öğesini seçerek oynatma moduna geçebilirsiniz. Çalıştırma modunu, LCD ekrandaki Oynat ( ) sekmesine dokunarak
da doğrudan oynatma küçük resmine geçirebilirsiniz.
• En son oluşturulan dosyanın, küçük resim görüntüsünde vurgulandığını göreceksiniz.
• Küçük resim ekranı seçenekleri, en son kullanılan bekleme moduna bağlı olarak seçilir. Ancak, LCD ekranda Video küçük resim görüntüsü ( ) veya
Fotoğraf küçük resim görüntüsü ( ) sekmesine dokunarak video veya fotoğraf küçük resim görüntüsü ekran seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
Çalıştırma modlarının nasıl değiştirildiğini anlamak
Oynatma modunu LCD ekrana dokunarak veya aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi düğmeyi kullanarak kolayca değiştirebilirsiniz:
Oynatma (
) sekmesinin kullanımı
STBY 00:00:00 [253Min]
<Video küçük resim görüntüsü>
<Fotoğraf küçük resim görüntüsü>
Home (Başlangıç) ( )
düğmesinin kullanımı
Smart Auto
Manual
Album
Settings
Art Film
<Başlangıç menüsü>
<Video küçük resim görüntüsü>
• Ayarlar menüsünde “Thumbnail (Küçük resim)” öğesini seçerek veya Zoom kadranını kullanarak istediğiniz küçük resim görüntü tipini
belirleyebilirsiniz. ¬ sayfa 65
• Kaydı başlat/durdur düğmesine basarak oynatma modundan kayıt moduna geçebilirsiniz.
41
Temel oynatma
VİDEO OYNATIMI
Küçük resim dizini görünümünde, kaydedilen videoların
önizlemesini yapabilirsiniz. İstediğiniz videoyu hızla bulun ve
doğrudan oynatın.
• Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
• Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 41
1
Çeşitli yollarla video bulun
İstediğiniz küçük resimleri
bulmak için küçük resimleri
LCD ekran üzerinde yukarı
veya aşağı sürükleyin.
İstediğiniz video klipe dokunun.
• Video kamera, seçtiğiniz videoyu oynatır.
Oynatma duraklatıldığında,
önceki veya sonraki
dosyaya gitmek için
görüntüyü LCD ekranda
sola veya sağa sürükleyin.
2
Oynatmayı durdurmak ve küçük resimlere geri dönmek için,
) sekmesine dokunun.
Küçük resim görüntüsü (
00:00:20/ 00:01:03
42
100_0001
Doğrudan videonun
istediğiniz bölümüne
gitmek için LCD ekrandaki
oynatma ilerleme
çubuğunda bir noktaya
dokunun veya işaretçiyi
sola veya sağa sürükleyin.
00:00:20/ 00:01:03
100_0001
Temel oynatma
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde kaydedilen veriler zarar görebilir.
• Seçilen videonun boyutuna ve kalitesine bağlı olarak, oynatmayı
başlatmak biraz zaman alabilir.
• Video kamera, şu video dosyalarını oynatamayabilir:
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş video.
- Video kameranın desteklemediği dosya biçimine sahip video.
• Video oynatımı sırasında çeşitli oynatma seçeneklerini
kullanabilirsiniz. ¬sayfa 44
• Oynatım ayarlarını “Video Play Option (Video Oynatma
Seçeneği)” menüsünü kullanarak yapabilirsiniz. ¬sayfa 66
• Kaydedilen videolar, televizyon ya da bilgisayarda oynatılabilir.
¬sayfa 80~82, 86~92
• Oynatma sırasında MENÜ ( ) sekmesine dokunur veya Home
(Başlangıç) ( ) düğmesine basarsanız, video oynatma duraklatılır
ve menü ekranı görünür.
Video oynatımı sırasında sesi ayarlamak için
LCD ekranda video oynatılırken sesi video kameranın dahili
hoparlöründen duyabilirsiniz.
1
LCD ekrandaki Ses (
00:00:20/ 00:01:03
2
) sekmesine dokunun.
100_0001
Ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için (
dokunun.
00:00:20/ 00:01:03
)/(
) sekmesine
100_0001
10
• Ses seviyesi “0~19” arasında ayarlanır. Seviye “0” olarak
ayarlanmışsa ses duyamazsınız.
• Video kamera bir televizyona bağlandığında video kameradaki
hoparlörden ses duyulmaz.
43
Temel oynatma
Çeşitli oynatma işlemleri
Oynat / Duraklat / Durdur
• Oynatma sırasında Oynat (
) / Duraklat (
) ekmesine
dokunduğunuzda, oynatma ve duraklatma arasında geçiş
yapılır.
• Oynatmayı durdurmak ve küçük resme dönmek için Küçük
) sekmesine dokunun.
resim görüntüsü (
00:00:20/ 00:01:03
100_0001
Oynatımı geç
Oynatma sırasında Geri geç (
) / İleri geç (
) sekmesine
dokunun.
• İleri geç (
) sekmesine dokunularak sonraki video oynatılır.
• Geri geç (
) sekmesine dokunularak sahnenin başı oynatılır.
) sekmesine dosyanın başlamasından sonraki 3
Geri geç (
saniye içinde dokunulursa, önceki video oynatılır.
• İstenen video numarasını hızlı bir şekilde aramak için
) / İleri geç (
) sekmesi üzerinde
parmağınızı Geri geç (
basılı tutun. Parmağınızı kaldırdığınızda, seçilen video oynatılır.
Yavaş gösterim
Duraklatma sırasında Geriye yavaş (
) / İleriye yavaş (
)
sekmesine dokunulursa oynatma hızı azalır:
• Geri/ileri yavaş oynatma hızı: x1/2 t x1/4 t x1/8 t x1/2
00:00:20/ 00:01:03
100_0001
Arama oynatımı
Oynatma sırasında Geri arama (
) / İleri arama (
) sekmesine
her dokunuş oynatma hızını arttırır:
• RPS (Geri Oynatma Arama)/FPS (İleri Oynatma Arama):
x2 t x4 t x8 t x2
00:00:20/ 00:01:03
100_0001
Kare kare oynatma
Duraklatma sırasında Geri kare kare oynatma (
) / İleri kare
) sekmesine dokunulursa, oynatma her
kare oynatma (
seferinde bir kare geriye veya ileriye gider.
• Normal hızda oynatmak için Oynatma (
) sekmesine dokunun.
• Sesi ancak oynatma normal hızdaysa duyabilirsiniz.
44
Temel oynatma
FOTOĞRAFLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ
Kaydedilen fotoğrafları, çeşitli oynatma işlevlerini kullanarak
görüntüleyebilirsiniz.
• Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
• Fotoğraf oynatma modunu seçin. ¬sayfa 41
1
Çeşitli yollarla fotoğraf bulun
İstediğiniz küçük resimleri
bulmak için küçük resimleri
LCD ekran üzerinde yukarı
veya aşağı sürükleyin.
İstediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
• Video kamera, seçtiğiniz fotoğrafı tam ekran olarak
görüntüler.
Önceki veya sonraki
dosyaya gitmek için
görüntüyü LCD ekranda
sola veya sağa sürükleyin.
2
Küçük resimlere geri dönmek için, Küçük resim görüntüsü
( ) sekmesine dokunun.
1/12
100_0001
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde kaydedilen veriler zarar görebilir.
• Yükleme süresi, seçilen fotoğrafın boyutu ve kalitesine bağlı olarak
değişebilir.
• Video kameranız, şu fotoğraf dosyalarını normal biçimde
oynatamayabilir;
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş fotoğraf.
- Bu video kamerada desteklenmeyen (DCF standardına uymayan)
dosya biçimine sahip fotoğraf.
45
Temel oynatma
Slayt gösterisi izleme
Fotoğraf oynatma sirasinda zoom yapma
Bir fotoğraf slayt gösterisini fon müziğiyle izleyebilirsiniz.
Oynatılan görüntüyü büyütebilirsiniz.
1
) sekmesine
1
İstenen fotoğrafa dokunun.
• Seçilen fotoğraf tam ekran görüntülenir.
• Slayt gösterisi seçili fotoğraftan başlar.
• Slayt gösterisini duraklatmak için LCD ekranın herhangi bir
2
Zoom kadranı ile büyütmeyi ayarlayın.
• Büyütme işlemi, fotoğrafın merkezinden başlar.
• x1.1 ile x8.0 arasında yakınlaştırma yapabilirsiniz.
3
Büyütülen fotoğrafta istediğiniz alanı görüntülemek için LCD
ekranı yukarı/aşağı/sola/sağa sürükleyin.
Fotoğraf oynatımı sırasında Slayt Gösterisi (
dokunun.
yerine dokunun.
1/12
100_0001
Büyütülen kısım
X 1.3
2
Slayt gösterisini durdurmak için, Geri Dönüş (
dokunun.
1/12
) sekmesine
100_0001
4
İptal etmek için, Geri Dön (
) sekmesine dokunun.
• Başka cihazlarda kaydedilen ya da bilgisayarda düzenlenen
fotoğraflar büyütülemez.
• Oynatma yakınlaştırma kullanımdayken, önceki/sonraki görüntü
seçilemez.
• Tüm fotoğraflar, ayarlanan slayt gösterisi seçeneğinde sürekli
olarak gösterilir. ¬sayfa 66
• Müzikli bir slayt gösterisinde arka plan müziğinin ses düzeyini Ses
) sekmesini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
(
46
Menü öğelerinin kullanılması
MENÜLERİN KULLANIMI
Başlangıç menüsü ile çeşitli işlevleri kullanabilir ve bunların
ayarlarını tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Video kamera,
Başlangıç menüsü içinde beş kategori sunar ve her kategorinin
kendi alt menü öğeleri bulunur.
3
İstediğiniz öğeyi seçin ve ardından istediğiniz ayar değerlerini
ayarlayın.
• “Manual (Manuel)” öğesinin Beyaz Ayarı işlevi burada örnek
olarak kullanılmıştır.
STBY 00:00:00 [253Min]
White Balance : Auto
Kategoriler
İşlevler
Smart Auto moduna geçer. ¬sayfa 39
Smart Auto
Ana (
1
2
) menünün kullanılması
Başlangıç menüsü ekranını görüntülemek için Home (Başlangıç)
( ) düğmesine basın.
Smart Auto
Manual
Album
Settings
Manual (Manuel)
Art Film
(Sanat Filmi)
Sahne şartlarına göre ayarlanacak öğeler.
¬sayfa 50~53
Eğlenceli ve benzersiz bir görünüme yönelik öğe.
¬sayfa 54~57
Album (Albüm)
Oynatma ve düzenlemeye yönelik öğeler.
¬sayfa 58~62
Settings (Ayarlar)
Diğer ayarlara (Çekim, Oynatma, Görüntü,
Bağlantı, Genel) yönelik öğeler. ¬sayfa 63~79
Art Film
Başlangıç menüsündeki beş kategoriden istediğinize dokunun.
• Seçilen kategorinin öğeleri görüntülenir.
• “Smart Auto” öğesini seçerseniz, Smart Auto moduna geçilir.
• “Album (Albüm)” öğesini seçerseniz, kaydedilen görüntünün
küçük resmine geçilir.
• Başlangıç menüsü öğeleri kullanılırken, bazı menü öğeleri aynı
anda kullanılamaz veya gri renkte gösterilebilir. Daha fazla bilgi
için, 103. sayfadaki Sorun Giderme bölümüne bakın.
• Kolay anlama için, bu sayfadaki tüm menü ayarı örnekleri en basit
yöntemler temel alınarak açıklanmıştır. Menü ayarı yöntemleri
kullanıcının seçilen menü seçeneklerine bağlı olarak farklı olabilir.
47
Menü öğelerinin kullanılması
MENÜ ÖĞELERI
• Menüdeki erişilebilir öğeler çalışma moduna göre değişir.
• Çalışma ayrıntıları için ilgili sayfaya bakın.
Manuel menü öğeleri
Art Film menüsü öğeleri
• : Mümkün
X : Mümkün değil
Çalışma
modu
Video
Fotoğraf
Öğeleri
Varsayılan
değer
Sayfa
Auto
(Otomatik)
50
Çalışma
modu
Video
Fotoğraf
Varsayılan
değer
Sayfa
•
X
Off (Kapalı)
54
•
X
Off (Kapalı)
55
•
•
Off (Kapalı)
57
Öğeleri
White Balance
(Beyaz Ayarı)
•
EV
•
•
0
51
Back Light (Arka Işık)
•
•
Off (Kapalı)
51
Self Timer
(OtoZmnlycı)
X
•
Off (Kapalı)
52
•
• : Mümkün
X : Mümkün değil
Fader (Kısıcı)
Time
Lapse REC
(Hızlandırılmış
REC)
Digital Effect
(Dijital Efekt)
Albüm menüsü öğeleri
Super C.Nite
Cont. Shot
(Sürekli Çekim)
Focus (Odaklama)
48
•
X
•
X
•
X
Normal
Off (Kapalı)
Auto
(Otomatik)
52
53
53
Çalışma
modu
Öğeleri
Video
Fotoğraf
Küçük resim
görüntüsü
Tekli
görünüm
Küçük resim
görüntüsü
Tekli
görünüm
Varsayılan
değer
Sayfa
Delete (Sil)
•
•
•
•
-
58
Protect (Koru)
X
•
X
•
OFF
59
Divide (Böl)
X
•
X
X
-
60
Combine
(Birleştir)
File Info
(Dosya Bilgisi)
•
X
X
X
-
61
X
•
X
•
-
62
Menü öğelerinin kullanılması
MENÜ ÖĞELERININ AYARLANMASI
Öğeleri
Shooting (Çekim)
Video Resolution
(Video Çözünürlüğü)
Photo Resolution
(Fotoğraf Çözünürlüğü)
OIS Duo
Tele Macro
Playback
(Oynatma)
Display (Ekran)
Sayfa
Full HD 1080/50i
63
Varsayılan değer
Sayfa
Card Info (Kart Bilgisi)
-
72
File No. (Dosya No.)
Series (Seriler)
72
Time Zone (Zaman Dilimi)
Home (Ev)
73
64
Date/Time Set
(Tarih/Saat Ayarı)
01/JAN/2011 00:00
73
01/JAN/2011
73
4.9M 2944X1656
63
OFF
64
OFF
Öğeleri
General (Genel)
Digital Zoom (Dijital Zoom)
ON
65
Date Type (Tarih Türü)
Thumbnail (Küçük resim)
3X3
65
Time Type (Saat Türü)
24 Hr (24 Sa)
74
66
Beep Sound (Bip Sesi)
ON
74
ON
75
5 Min (5 dak.)
75
Video Play Option
Play All (Tümünü Oynat)
(Video Oynatma Seçeneği)
Slide Show Option
(Slayt Gösterisi Seçeneği)
LCD Brightness
(LCD Parlaklık)
66
67
Guideline (Kılavuz)
Off (Kapalı)
67
Date/Time Display
(Tarih/Saat Görünüm)
Off (Kapalı)
68
TV Display (TV Ekranı)
HDMI TV Out
(HDMI TV Çıkışı)
Auto LCD Off
(Otomatik LCD Kapatma)
Connectivity
(Bağlantı)
Varsayılan değer
PC Software (PC Yazılımı)
Shutter Sound
(Obtüratör Sesi)
Auto Power Off
(Otomatik Kapanma)
Quick On STBY
(Hızlı Açma Bekleme)
Switch Grip
(Tutma Yönünü Değiştir)
Off (Kapalı)
76
ON
77
ON
68
Format (Biçimlendir)
-
77
Auto (Otomatik)
69
Default Set
(Varsayılan Ayarlar)
-
78
ON
69
Language
English
78
ON
70
Demo (Tntm)
ON
79
USB Connect (USB bağlantı) Mass Storage (Yığn Depolama)
70
TV Connect Guide
(TV Bağlantı Kılavuzu)
-
71
Anynet+(HDMI-CEC)
ON
71
Menü seçenekleri ve varsayılan değerler önceden haber vermeksizin
değiştirilebilir.
49
Gelişmiş kayıt
White Balance (Beyaz Ayarı)
Beyaz Ayarını Anlamak
Görüntünüzün rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Görüntünüzün renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz
ayarını kalibre etmek için uygun bir ışık durumu seçin.
Beyaz ayarı (BA), gerçekçi olmayan renklerin giderilmesi işlemi
olduğundan, kişide beyaz görünen nesneler fotoğrafınızda da beyaza
çevrilir. Düzgün beyaz ayarı, bir ışık kaynağının, beyaz ışığın göreli sıcaklık
ya da soğukluğuna karşılık gelen “renk sıcaklığını” dikkate almalıdır.
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Manual (Manuel)”
) sekmesine dokunun.
öğesine dokunun p Beyaz Ayarı (
1
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
2
Beyaz ayarını manuel olarak yapmak için
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Manual (Manuel)”
) sekmesine dokunun p
öğesine dokunun p Beyaz Ayarı (
Özel WB (
STBY 00:00:00 [253Min]
) sekmesine dokunun.
• “(
) Set White Balance (Beyaz dengesi ayarı.)”
göstergesi görüntülenir.
White Balance : Auto
2
Alt menü öğeleri
) sekmesine
• Beyaz ayarı kaydedilir.
• Kayıtlı beyaz ayarı, bir sonraki kayıtta uygulanacaktır.
• Auto (Otomatik) (
•
•
•
•
•
50
): Kaydetme koşullarına göre beyaz ayarını
otomatik olarak kontrol eder.
Daylight (Gün Işığı) ( ): Normal günışığında dış mekanı kullanın.
Beyaz ayarını, dış mekân ışığına göre
kontrol eder.
): Gölgede ya da bulutlu havada kayıt yaparken.
Cloudy (Bulutlu) (
): Beyaz floresan ışıkları altında kayıt
Fluorescent (Fluoresan ) (
yaparken.
Tungsten ( ): Halojen lambalar ve ampul ışıkları altında kayıt
yaparken.
Custom WB (Kişisel BA) ( ): Beyaz dengesini ışık kaynağı veya
ışık durumuna uydurmak için manuel
olarak ayarlayabilirsiniz.
Ekranı beyaz bir nesneyle doldurun ve (
dokunun.
• Beyaz ayarını manuel olarak yaparken, ekranı dolduracak nesne
beyaz olmalıdır, aksi halde video kameranız, uygun bir ayar değeri
tespit edemeyebilir.
• Yapılan ayar, beyaz ayarını tekrar yapana kadar saklı kalır.
• Normal dış mekân kaydı sırasında, “Auto (Otomatik)” olarak
ayarlamak daha iyi sonuçlar verebilir.
• Net ve hassas ayar için dijital zoom işlevini iptal edin. ¬sayfa 65
• Işık koşulları değişirse beyaz ayarını sıfırlayın.
Gelişmiş kayıt
EV (Pozlama Değeri)
Back Light (Arka Işık)
Ortam ışığının yoğunluğuna bağlı olarak videolarınız ve
fotoğraflarınız fazla parlak veya koyu olabilir. Bu durumda daha iyi
video ve fotoğraf elde etmek için pozlamayı ayarlayabilirsiniz.
Nesne arkadan ışıklandırıldığı zaman bu işlev, nesne çok karanlık
görünmeyecek şekilde ışıklandırmayı telafi eder.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Manual (Manuel)”
) sekmesine dokunun.
öğesine dokunun p EV (
2
Açıklığı istediğiniz gibi ayarlamak için azaltma (
artırma ( ) sekmesine dokunun.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Manual (Manuel)”
) sekmesine dokunun.
öğesine dokunun p Arka Işık (
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
) ya da
• Ayar değerleri -2.0 ile +2.0 arasındadır.
STBY 00:00:00 [253Min]
Back Light : Off
STBY 00:00:00 [253Min]
EV : 0
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı) (
): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık) ( ): Arka ışık telafisi nesneyi hızlı bir şekilde parlaklaştırır.
EV'i (Pozlama Değeri) Anlamak
Pozlama değeri, fotoğraf ya da video çekimi sırasında fotografik
ortam (Görüntü sensörü) üzerine düşmesine izin verilen toplam ışık
miktarıdır. Sayı yükseldikçe pozlama artar. Örneğin, + 0.3 değeri
-0.3 değerinden daha fazla ışığın girmesine izin verir.
EV : 0
Arka plan ışıklandırma, nesne arka plandan daha koyu
olduğunda kaydı etkiler:
Genellikle şu durumda meydana gelir:
• Nesne bir pencerenin önündedir.
• Görüntüsü kaydedilecek olan
kişi beyaz ve parlak giysiler
giyer. Parlak bir arka plan önüne
yerleştirilir. Kişinin yüzü yüz
özellikleri ayırdedilecek şekilde
karanlık kalır.
• Nesne açık havadadır ve arka plan
bulutludur.
• Işık kaynakları fazla parlaktır.
• Nesnenin arka planında kar vardır.
51
Gelişmiş kayıt
Self Timer (OtoZmnlycı)
Super C.Nite
Otomatik zamanlayıcı etkinleştirildiğinde kayıt başlamadan önce
10 saniye beklenir. Kendinizi kaydedebilir veya fotoğraflarınızı
çekebilirsiniz.
Video kamera, yavaş hareket eden bir nesneyi çekerken veya
karanlık bir yerde kayıt yaparken renk kaybetmeden parlak
görüntü elde etmek için obtüratör hızını ayarlar.
Fotoğraf kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Manual (Manuel)”
) sekmesine
öğesine dokunun p Otomatik Zamanlayıcı (
dokunun.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Video kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Manual (Manuel)”
) sekmesine dokunun.
öğesine dokunun p Süper R. Gece (
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
9999
Super C.Nite : Normal
Self Timer : Off
Alt menü öğeleri
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı) (
): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık) (
): Kaydı Başlat/Durdur düğmesine basıldıktan sonra
çekim yapılmadan önce 10 saniye beklenir.
• Bu işlev, bir kez kullanıldıktan sonra devre dışı olur. Kullanmak
isteğiniz her zaman açmanız gerekir.
• Video kamera Manuel modundan çıktığında Otomatik Zamanlayıcı
işlevi otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.
52
• Off (Kapalı) (
): İşlevi devre dışı bırakır.
• Normal ( ): Obtüratör normal modda saniyenin 1/50’i için açılır
ve karanlık bir alanda otomatik olarak saniyenin 1/25’
i için açılmaya geçer. Bu işlevi karanlık bir yerde parlak
görüntü elde etmek için kullanın.
• Super (Süper) (
) : Obtüratör normal modda ortam koşullarından
bağımsız olarak saniyenin 1/8’i için açılır. Bu
işlevi daha karanlık bir yerde parlak görüntü
elde etmek için kullanın.
Video kamera, Süper R. Gece kullanılırken düşük obtüratör hızıyla
kayıt yaptığı için görüntüler düzgün görünmeyebilir.
Gelişmiş kayıt
Cont. Shot (Sürekli Çekim)
Focus (Odaklama)
Bu işlev, hareketli nesneleri kaydederken, daha fazla fotoğraf
çekme fırsatı sağlamak için ardı ardına fotoğraf yakalamanıza
olanak tanır.
Video kamera genellikle bir nesneye otomatik olarak odaklanır
(otomatik odaklama). Video kamera açıldığında otomatik
odaklama her zaman ayarlanır. Ayrıca kayıt koşullarına bağlı
olarak bir nesneye manuel olarak da odaklanabilirsiniz.
Fotoğraf kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
Video kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Manual (Manuel)”
) sekmesine dokunun.
öğesine dokunun p Sürekli Çekim (
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Manual (Manuel)”
) sekmesine dokunun.
öğesine dokunun p Odaklama (
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
9999
STBY 00:00:00 [253Min]
Cont. Shot : Off
Focus : Auto
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı) (
): Yalnızca tek bir fotoğraf kaydeder.
• On (Açık) ( ): Kaydı Başlat/Durdur düğmesine basarken, 1
saniyede 8 adede kadar fotoğraf çekebilirsiniz.
• Sürekli çekim sırasında bir hata meydana gelmesi durumunda (Kart
dolu, vb.) kayıt sonlandırılır ve bir hata mesajı görüntülenir.
• Sürekli Çekim Açık olarak ayarlandığında, fotoğraf çözünürlüğü
1920x1080 değerine sabitlenir.
• Video kamera Manuel modundan çıktığında Sürekli Çekim işlevi
otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.
Alt menü öğeleri
•
•
Auto (Otomatik) (
): Yaptığınız kaydın yaratıcılığı üzerinde yoğunlaşmanıza olanak
sağlayacağı için, birçok durumda otomatik odak özelliğini kullanmak daha iyidir.
Manual (Manuel) (
): Belirli koşullar altında otomatik odaklamanın zor olduğu veya
güvenilir olmadığı durumlarda, elle odaklama yapmak gerekebilir. Odak ayarı yapmak
için, parmağınızı yakındaki öğeler için (
) sekmesine, uzaktaki öğeler için de (
)
sekmesine yerleştirip basılı tutun. Yakın ya da uzak simge ( /
) odak ayarlaması
sona ulaştığında odağın merkezinde görüntülenir. Ayarlanan değer (
) veya (
)
sekmesine basıldıktan hemen sonra uygulanır.
•
•
•
Fungsi AF berguna bila Anda mengoperasikan fungsi zoom karena Anda mungkin
tidak dapat menentukan titik fokus secara akurat setelah rasio zoom berubah.
Manuel odaklama ayarı menüsü ekranında, oto odaklama işlevi ekrandaki AF
( ) sekmesinin kullanımıyla mevcuttur ve manuel odaklama işlevi, manuel
odaklama sekmelerine dokunduğunuzda tekrar kullanılabilir.
Video kamera Manuel modundan çıktığında veya fotoğraf kaydı moduna
geçtiğinde Odak işlevi otomatik olarak Otomatik değerine ayarlanır.
53
Kayıtlara yönelik özel efektler
Fader (Kısıcı)
Yaptığınız kayda, bir sahnenin başlangıcında yavaşça belirme
ya da sonunda yavaşça kaybolma gibi özel efektler kullanarak,
profesyonel bir görünüm verebilirsiniz.
Yavaşça Belirme/Kaybolma efektiyle video kaydetme
Açılma (yaklaşık 3 saniye)
Video kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Art Film (Sanat
) sekmesine dokunun.
Filmi)” öğesine dokunun p Kısıcı (
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
Fader : Off
Kararma (yaklaşık 3 saniye)
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı) ( ): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık) ( ): Kaydı başlattığınızda veya durdurduğunuzda, azaltıcı
buna bağlı olarak çalıştırılacaktır.
Açılma
“Fader (Kısıcı)” Açık olarak ayarlanmış durumdayken, Kaydı
başlat/durdur düğmesine basın. Kayıt karanlık bir ekranla başlar
ve görüntü ve ses daha sonra açılır (açılma).
Kararma
“Fader (Kısıcı)” Açık olarak ayarlanmış durumdayken aydı
durdurmak için Kaydı başlat/durdur düğmesine basın. Görüntü ve
ses karardığında kayıt sona erer.
• Bu işlev, bir kez kullanıldıktan sonra devre dışı olur. Kullanmak
isteğiniz her zaman sıfırlamanız gerekir.
• Video kamera Hızlandırılmış REC işlevini Açık olarak ayarladığında
veya Sanat Filmi modundan çıktığında Kısıcı işlevi otomatik olarak
Kapalı konumuna getirilir.
54
Kayıtlara yönelik özel efektler
3
Time Lapse REC (Hızlandırılmış REC)
Hızlandırılmış kayıt özelliği kullanılarak, video kameranızı, her kare
arasında belirli bir zaman aralığı bırakılarak bir dizi kare kaydederek
bir hızlandırılmış kayıtlı video kaydetmek üzere programlayabilirsiniz.
Hızlandırılmış kayıt özelliği açan çiçekler ve benzeri nesnelerin
hızlandırılmış kayıtlı videolarını üretmenizi sağlar.
Time Lapse REC (Hızlandırılmış REC) modunu ayarladıktan
sonra Kaydı başlat/durdur düğmesine basın.
• Hızlandırılmış Kayıt başlar.
• Hızlandırılmış REC yalnızca 720/50p çözünürlüğü destekler.
00:00:00 [253Min]
0.5 Sec/72Hr
Time Lapse Recording...
• Video kaydı modunu seçin. ¬sayfa 26
• Hızlandırılmış REC modunda kayıt yapmak için, menüyü
kullanarak kareler arasındaki kayıt aralığını (Aralık) ayarlamanız
gerekir.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Art Film
(Sanat Filmi)” öğesine dokunun p Hızlandırılmış REC (
sekmesine dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
Time Lapse REC : Off
0.5
2
1
3
5
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
0.5 Sec/72Hr
)
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı) (
): İşlevi devre dışı bırakır.
• 0.5 Sec (0,5 San) ( 0.5 ): Aralıklı kayıt işlevini olanaklı kılar. Görüntüler,
0,5 saniyelik bir aralıkla her seferinde bir
kare olmak üzere otomatik olarak çekilir ve
depolama ortamına kaydedilir.
• 1 Sec (1 San) ( 1 ): Aralıklı kayıt işlevini olanaklı kılar. Görüntüler,
1 saniyelik bir aralıkla her seferinde bir kare
olmak üzere otomatik olarak çekilir ve depolama
ortamına kaydedilir.
• 3 Sec (3 San) ( 3 ): Aralıklı kayıt işlevini olanaklı kılar. Görüntüler,
3 saniyelik bir aralıkla her seferinde bir kare
olmak üzere otomatik olarak çekilir ve depolama
ortamına kaydedilir.
• 5 Sec (5 San) ( 5 ): Aralıklı kayıt işlevini olanaklı kılar. Görüntüler,
5 saniyelik bir aralıkla her seferinde bir kare
olmak üzere otomatik olarak çekilir ve depolama
ortamına kaydedilir.
Time Lapse REC : 0.5 Sec
0.5
1
3
5
55
Kayıtlara yönelik özel efektler
Hızlandırılmış Kayıt Örneği
Hızlandırılmış Kayıt işlevi, hızlandırılmış bir video oluşturmak
için toplam kayıt süresi boyunca önceden tanımlanmış olan
aralıklarla görüntü kareleri kaydeder.
Hızlandırılmış Kayıt aşağıdaki nesnelerin çekilmesinde
kullanışlıdır:
Kayıt için toplam süre
Kayıt aralığı
Zaman Çizelgesi
• Açan çiçekler
• Yuvasını yapan kuş
• Bulutların gökyüzünde geçip gitmesi
Saklama ortamında kayıt süresi
(Hızlandırılmış Kayıt video klipi)
00:00:20/ 00:01:03
100_0001
00:00:25/ 00:01:03
100_0001
00:00:30/ 00:01:03
100_0001
• Hızlandırılmış kayıt modu, kayıt bittiğinde devre dışı kalır. Başka bir Hızlandırılmış Kayıt başlatmak için 1-3. adımları tekrarlayın.
•
56
Video kamera Kısıcı işlevini Açık olarak ayarladığında veya Sanat Filmi modundan çıktığında Hızlandırılmış REC işlevi otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.
• Yakalanan 50 adet görüntü 1 saniye uzunluğunda bir video oluşturur. Video kameranızla kaydedilecek olan bir videonun minimum uzunluğu bir saniye
olduğundan, aralık, hızlandırılmış kaydın ne uzunlukta yapılması gerektiğini belirler. Örneğin, aralığı “5 Sec (5 San)” olarak ayarlarsanız, minimum
video uzunluğu olan 2 saniyeyi (100 görüntü) kaydetmek için hızlandırılmış kayıt en az 9 dakikaya ayarlanmalıdır.
• Hızlandırılmış REC işlevi, siz kaydı durdurana veya video kamerayı kapatana kadar video kameranın en fazla 72 saat kayıt yapmasını sağlar.
• Hızlandırılmış kayıt bittiğinde video kamera bekleme moduna geçer.
• Hızlandırılmış kayıt sırasında kaydı duraklatamazsınız.
• Hızlandırılmış kaydı sonlandırmak istiyorsanız Kaydı başlat/durdur düğmesine basın.
• Hızlandırılmış kayıt sırasında ses kaydedilmez.
• Video kaydı bellek kartının 1,8GB’ını doldurduğunda, yeni kayıt dosyası otomatik olarak bu noktada başlar.
• Hızlandırılmış kayıt sırasında pilin şarjı bittiğinde, o ana kadar yapılan kayıt kaydedilir ve bekleme moduna geçilir. Bir süre sonra bir uyarı mesajı
görünür ve otomatik olarak kapanır.
• Hızlandırılmış kayıt sırasında saklama ortamının bellek alanı kaydedilen aralıklı kayıt için yetersiz olduğunda, kaydın kapasitesini maksimum oranda
kaydettikten sonra bekleme moduna geçer.
• Bir hızlandırılmış kayıt için bir AC güç adaptörü kullanmanızı öneriyoruz.
Kayıtlara yönelik özel efektler
Digital Effect (Dijital Efekt)
Alt menü öğeleri
Dijital efekt işlevini kullanmak, kayıtlarınıza yaratıcı bir görünüm
kazandırır.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Art Film (Sanat
) sekmesine
Filmi)” öğesine dokunun p Dijital Efekt (
dokunun.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
• LCD ekranı sola veya sağa sürükleyerek gizli öğeleri
görüntüleyebilirsiniz.
OFF
Off (Kapalı) ( )
Herhangi bir Dijital
Efekt olmadan,
kayıt ya da oynatma
sırasında normal,
doğal görüntü
görüntülenir.
Black & White
(Siyah/Beyaz) ( BW )
Bu mod görüntüyü
siyah-beyaza
dönüştürür.
Sepia (Sepya) ( S )
Bu mod, görüntüye
kırmızımsı kahverengi
bir renk katar.
Negative
(Negatif) ( N )
Bu mod renklerin
yerini değiştirerek
negatif görüntü yaratır.
Art (Sanat) ( )
Bu mod, fotoğrafta yer
alan yüz kusurlarını
gidermeye yarar.
Noir (Koyu) ( Nr )
Bu mod, kontrastı
artırarak daha güçlü
bir görüntü oluşturur.
Western( W )
Bu mod, soluk ve
eski bir film görüntüsü
oluşturur.
Dazzle (Parlak) ( D )
Bu mod, renk
doygunluğunu
artırarak daha parlak
bir görüntü oluşturur.
Ghost (Hayalet efekti)
(
)
Bu mod, hayalet gibi
soluk bir görüntü
efekti yaratır. (Video
kaydı modu)
STBY 00:00:00 [253Min]
Digital Effect : Off
OFF
57
Videoların ve fotoğrafların düzenlenmesi
Delete (Sil)
Kayıtlarınızı tek tek ya da tümünü bir kerede silebilirsiniz.
• Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
• Video oynatma modunu veya fotoğraf oynatma modunu seçin.
¬sayfa 41
1
Küçük resim görüntüsü ekranı üzerindeki Sil (
dokunun.
) sekmesine
3
“Yes (Evet)” öğesine dokunun.
) göstergesine sahip tüm dosyaları
siler.
• Video kamera, sil (
• Silinen görüntüler kurtarılamaz.
• Bellek kartında kayıtlı olan videoları silerken, bellek kartını
çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu yapmak, depolama
ortamına ya da veriye zarar verebilir.
2
Silmek istediğiniz dosyalara dokunun. Silmek istediğiniz tüm
) sekmesine dokunun.
dosyaları seçtikten sonra (
• Sil (
) göstergesi seçilen dosyalarda görünür. Küçük resim
dosyasına her dokunduğunuzda, ( ) seçimi ve seçimi
kaldırma arasında geçiş yapılır.
• Tüm dosyaları silmek için, Tümünü seç (
) sekmesine
dokunun. Sil ( ) göstergesi küçük resimlerde görünür.
• Sil (
) göstergesini tüm öğelerden aynı anda kaldırmak
için, Temizle ( ) sekmesine dokunun.
58
• Bu işlevi tam ve tekli görüntüleme modunda da kullanabilirsiniz.
• Önemli görüntülerin yanlışlıkla silinmesini önlemek için, daha
önceden görüntü koruma işlevini etkinleştirin. ¬sayfa 59
• Korunan dosyaları silemezsiniz. Önce koruma işlevini iptal edin.
¬sayfa 59
• Bellek kartı üzerindeki yazma koruması tırnağı kilitliyse, görüntüleri
silemezsiniz. ¬sayfa 31
• Pil şarjı yeterli değilse, silme işlevi çalışmaz. Silme işlemi sırasında
güç vermeye devam etmek için AC gücünü kullanmanız önerilir.
Videoların ve fotoğrafların düzenlenmesi
Protect (Koru)
00:00:00/ 00:01:03
100_0001
Önemli kayıtları yanlışlıkla silinmekten koruyabilirsiniz. Korunan
videolar ve fotoğraflar, biçimlendirilmediği ya da koruma iptal
edilmediği sürece silinemez.
• Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
• Video oynatma modunu veya fotoğraf oynatma modunu seçin.
¬sayfa 41
1
Korumak istediğiniz dosyalara dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: Korunan görüntüdeki korumayı kapatır.
• ON (
): Tek tek görüntüleri korur.
• Bu işlevi yalnızca tam ve tekli görüntü modunda kullanabilirsiniz.
• Bellek kartı üzerindeki yazma koruma anahtarı kilitlenmişse, bu
işlevi ayarlayamazsınız. ¬sayfa 31
2
MENÜ (
) sekmesine p “Protect”(Koru) öğesinin yanındaki
istediğiniz öğeye dokunun.
Delete
Protect
ON
Divide
File Info
59
Videoların ve fotoğrafların düzenlenmesi
Divide (Böl)
00:00:20/ 00:01:03
100_0001
Divide
Bir videoyu ikiye bölebilir ve gereksiz kısmını kolayca silebilirsiniz.
Bu işlev, orijinal videoyu düzenler. Önemli kayıtları ayrı bir yerde
yedekleyin.
• Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
• Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 41
1
Düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.
2
MENÜ (
) sekmesine p “Divide (Böl)” öğesine dokunun.
• Seçilen video duraklatılmış olarak gösterilir.
5
“Yes (Evet)” öğesine dokunun.
• Seçilen video, iki adet video klipe bölünür.
• Bölünen videonun ikinci klipi son küçük resimde gösterilir.
• Bölme işleminden sonra, gereksiz bir bölümü kısmen
silebilir ya da başka videolarla birleştirebilirsiniz.
Delete
Protect
Bellek kartında kayıtlı olan bir videoyu düzenlerken, bellek kartını
çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu yapmak, depolama
ortamına ya da veriye zarar verebilir.
OFF
Divide
File Info
3
Oynatma kontrolü sekmelerine dokunarak, bölme noktasını
bulun.
• Oynatma kontrolü sekmeleri:
/
/
/
/
/
• Bölme noktasına doğrudan geçmek için oynatma ilerleme
çubuğunu LCD ekranda sola veya sağa sürükleyin.
4
Bölme noktasında duraklatma (
) sekmesine dokunun.
Kesme (
• Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
60
) sekmesine, ardından da
• Bu işlevi yalnızca tekli görüntü modunda kullanabilirsiniz.
) göstergesi yazılı olan dosyaları
• Üzerinde koruma (
bölemezsiniz. Önce koruma işlevini iptal edin. ¬sayfa 59
• Bölünen video, bölme noktasından önce ya da sonra yaklaşık 2
saniye kayabilir.
• Bölme işlevi şu koşullarda kullanılmaz:
- Videonun toplam kayıt süresi 6 saniyeden kısaysa.
- Başlangıçta ve bitişte 3 saniye bırakmadan bölümleri bölmeye
çalışırsanız.
- Bellek alanının kalan kısmı 15MB’den azsa.
- Dosya sayısı 9999'a ulaştığında.
• Fotoğraflar bölünemez.
Videoların ve fotoğrafların düzenlenmesi
Combine (Birleştir)
3
İki farklı videoyu birleştirebilirsiniz. Bu işlev orijinal dosyayı
düzenlediğinden, önemli kayıtları ayrı bir yere yedeklediğinizden
emin olun.
2
Küçük resim görüntüsü ekranı üzerindeki Birleştir (
sekmesine dokunun.
)
Birleştirilecek video küçük resimlerine dokunun.
• Seçilen videolarda, (
) göstergesi ve seçilme sırası
görüntülenir. Video küçük resim görüntüsüne dokunularak,
görüntünün seçilmesi ( ) ile seçilmemesi seçeneği
arasında geçiş yapılır.
• Video dosyaları farklı çözünürlükteyse, video küçük resmi
üzerindeki onay kutusu görünmez.
) sekmesine dokunun.
4
“Yes (Evet)” öğesine dokunun.
• 2 video, seçilen sırada birleştirilir ve tek bir video olarak
kaydedilir.
• Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
• Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 41
1
(
• Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
Depolama ortamında kayıtlı olan bir videoyu düzenlerken, bellek
kartını çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu yapmak, depolama
ortamına ya da veriye zarar verebilir.
) göstergesi yazılı olan dosyaları silemezsiniz. Dosyayı
• Koru (
silmek için koruma işlevini iptal edin. ¬sayfa 59
• Orijinal video korunmayacaktır.
• Birleştirme işlevi şu koşullarda kullanılamaz:
- Farklı kalite formatlarındaki videolar (“Video Resolution (Video
Çözünürlüğü): Full HD 1080/50i” ve “Video Resolution (Video
Çözünürlüğü): HD 720/50p”değerlerinde kaydedilen videolar)
birleştirilemez.
- Birleştirilen videonun dosya boyutu, toplam 1.8 GB’ı aşamaz.
- Bellek alanının kalan kısmı 15Mb’den azsa, dosyalar
birleştirilemez.
- Video kameranın desteklemediği dosya biçimine sahip video.
- Video dosyası oynatırken.
61
Videoların ve fotoğrafların düzenlenmesi
File Info (Dosya Bilgisi)
Bu video kamera, kayıtlı görüntüler hakkındaki bilgileri gösterir.
• Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
• Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 41
1
Dosya bilgisini görüntülemek için istediğiniz dosyaya dokunun.
2
MENÜ (
) sekmesine p “File Info (Dosya Bilgisi)” öğesine
dokunun.
• Seçilen dosyanın bilgileri görüntülenir.
File Info
100VIDEO
HDV_0008.MP4
Date
Duration
Size
Resolution
3
62
:
:
:
:
01.JAN.2011
00:00:05
9.56 MB
Full HD
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Diğer ayarlar
Video Resolution (Video Çözünürlüğü)
Photo Resolution (Fotoğraf Çözünürlüğü)
Kaydedilecek video görüntüsünün çözünürlüğünü seçebilirsiniz.
Çekilecek fotoğraf görüntüsünün çözünürlüğünü seçebilirsiniz.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Shooting (Çekim)” p “Video
1
Resolution (Video Çözünürlüğü)” .
2
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Shooting (Çekim)” p
“Photo Resolution (Fotoğraf Çözünürlüğü)”.
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
>> Video Resolution
>> Photo Resolution
Full HD 1080/50i
4.9M 2944X1656
HD 720/50p
2M 1920X1080
SD 576/50p
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Full HD 1080/50i (
• HD 720/50p (
• SD 576/50p (
): Full HD (1920x1080/50i) biçiminde kayıt
yapar.
): HD (1280x720/50p) biçiminde kayıt yapar.
): SD (720x576/50p) biçiminde kayıt yapar.
• “50i”, video kameranın saniyede 50 alanda geçmeli tarama
modunda kayıt yapacağını belirtir.
• “50p”, video kameranın, saniyede 50 karede aşamalı tarama
modunda kaydedeceğini belirtir.
• Kaydedilen dosyalar Değişken Bit Oranı (VBR) ile kodlanır. VBR,
bit oranını kayıt görüntüsüne göre otomatik olarak ayarlayan bir
kodlama sistemidir.
• Kullanılabilir video kayıt süresi, seçilen video çözünürlüğüne göre
değişir. ¬sayfa 33
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• 4.9M 2944X1656 (
): 2944x1656 çözünürlükte kayıt yapar.
• 2M 1920X1080 ( 2 ): 1920x1080 çözünürlükte kayıt yapar.
M
• Kaydedilebilecek görüntü sayısı kayıt yapılan ortama göre
değişkenlik gösterir. ¬sayfa 33
• HD video kameranızda kaydedilen fotoğraflar bu fotoğraf
boyutunu desteklemeyen diğer dijital cihazlarda düzgün
görüntülenemeyebilir.
63
Diğer ayarlar
OIS Duo
Tele Macro
Optik ve Dijital Görüntü Sabitleme işlevleriyle video kamera
titremesini azaltın ve bulanık görüntüleri önleyin.
Tele Macro işlevini kullanarak, büyük bir nesnenin küçük bir
kısmına tele açıda odaklanarak oluşturulan yakın çekim görüntüleri
elde edebilirsiniz. Çiçekler veya böcekler, vs. gibi nesnelerin yakın
plan görüntülerini elde etmek için yararlıdır.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Shooting (Çekim)”.
2
“OIS Duo” öğesinin yanındaki istediğiniz öğeye dokunun.
> Shooting
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Shooting (Çekim)”.
2
“Tele Macro” öğesinin yanındaki istediğiniz öğeye dokunun.
Video Resolution
> Shooting
Photo Resolution
Video Resolution
OIS Duo
Tele Macro
ON
Photo Resolution
OFF
OIS Duo
Tele Macro
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
OFF
ON
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: İşlevi devre dışı bırakır.
• ON ( ): OIS Duo işlevi, titremeyi telafi etmek için etkinleştirilmiştir.
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: İşlevi devre dışı bırakır.
• ON ( ): Büyük bir nesnenin küçük bir kısmına tele açıdan
odaklanabilirsiniz.
64
• Tele makro modunda kayıt sırasında odak hızı düşebilir.
• Tele Makro modundayken elin titremesini engellemek için tripod
(dahil değildir) kullanın.
• Tele Macro modunda kayıt yaparken gölgelerden kaçının.
• Cisim mesafesi azaldıkça, odaklama alanı daralır.
• Düzgün bir odaklama sağlayamıyorsanız odağı ayarlamak için
Zoom kadranını hareket ettirin.
• Tele Macro açık olduğunda tele modundaki etkili odak mesafesi 40
ila 19,7 inç (1 m – 50 cm) arasında değişir.
Diğer ayarlar
Digital Zoom (Dijital Zoom)
Çubuğun üst tarafı dijital zoom bölgesini gösterir. Zoom kadranını
çevirdiğinizde veya Zoom ( ) sekmesini kullandığınızda zoom
bölgesi görünür.
Mercekle optik olarak büyütülen resim elektronik olarak maksimum
200 kez büyütülebilir.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Shooting (Çekim)”.
2
“Digital Zoom” (Dijital Zoom) öğesinin yanındaki istediğiniz
öğeye dokunun.
Optik aralık
Zoom göstergesi
Thumbnail (Küçük resim)
> Shooting
Photo Resolution
OIS Duo
OFF
Tele Macro
OFF
Digital Zoom
Dijital aralık
Küçük resim görüntüsü ekranı olarak 3x3 veya 4x4 tipini
seçebilirsiniz.
1
ON
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Playback (Oynatma)” p
“Thumbnail (Küçük resim)”.
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
2
Alt menü öğeleri
>> Thumbnail
3x3
• OFF: Dijital zoom işlevini devre dışı bırakır ve yalnızca optik zoom (ve
akıllı zoom) kullanılır.
• ON: Daha yüksek zoom büyütmesini etkinleştirir.
Dijital zoom ile görüntü dijital olarak, akıllı ya da optik zoom oranından
daha fazla büyütüldüğünden, görüntü çözünürlüğü bozulabilir.
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
4x4
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• 3X3: Küçük resim görüntüsü ekranı olarak 3x3 tipini görüntüler.
• 4X4:Küçük resim görüntüsü ekranı olarak 4x4 tipini görüntüler.
65
Diğer ayarlar
Video Play Option (Video Oynatma Seçeneği)
Slide Show Option (Slayt Gösterisi Seçeneği)
Tercihinize göre özel bir oynatma biçimi ayarlayabilirsiniz.
Slayt gösterisi ayar menüsü ile slayt gösterisi için oynatma
seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Playback (Oynatma)” p
1
“Video Play Option (Video Oynatma Seçeneği)”.
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Playback (Oynatma)” p
“Slide Show Option (Slayt Gösterisi Seçeneği)”.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
2
>> Video Play Option
İlgili öğeye dokunarak veya yukarı ya da aşağı sürükleyerek
slayt gösterisi seçeneklerini ayarlayın.
Play All
Slide Show Option
Play One
Repeat All
Repeat One
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
): Seçilen videodan başlayıp sonuncuya
kadar video klipleri arka arkaya
oynatır, ardından küçük resim dizini
görünümüne döner.
): Yalnızca seçilen videoyu oynatır ve küçük
• Play One (Birini Oynat) (
resim dizini görünümüne geri döner.
• Repeat All (Tümünü Tekrarla) ( ): Küçük resim görüntüsü ( )
sekmesine dokunulana kadar tüm
video klipleri tekrar tekrar oynatır.
• Repeat One (Birini Tekrarla) (
): Küçük resim görüntüsü ( )
sekmesine dokunulana kadar
yalnızca seçilen videoyu tekrar
tekrar oynatır.
66
Music
Effect
1Sec
On
On
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Play All (Tümünü Oynat) (
Interval
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Interval (Aralık): Fotoğraf görüntüleri, ayarlanan slayt gösterisi
aralığında (1 sn veya 3 sn) sürekli olarak gösterilir.
• Music (Müzik): Arka plan müziğini açabilir veya kapatabilirsiniz. Bu
video kamerada varsayılan olarak, boot özellikli flash
bellekte kayıtlı 7 farklı arka plan müziği bulunmaktadır.
Bir slayt gösterisi başlattığınızda 7 farklı arka plan
müziği karışık modda çalmaya başlar.
• Effect (Efekt): Fotoğraf görüntülerini görüntü geçişleri arasında açılma/
kararma efektini kullanarak sürekli olarak oynatır.
Diğer ayarlar
LCD Brightness (LCD Parlaklık)
Guideline (Kılavuz)
Bu video kameranın LCD parlaklığı fabrika tesliminde optimize
edilmiştir, ama LCD parlaklığını ortama göre ayarlayabilirsiniz.
Kılavuz, görüntü kaydederken görüntü kompozisyonunu
ayarlamanıza yardımcı olabilecek olan düz çizgi şablonlarını
LCD ekran üzerinde görüntüler. Video kamerada 3 tip kılavuz
bulunmaktadır.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Display (Ekran)” p
“LCD Brightness (LCD Parlaklık)”.
2
Açıklığı istediğiniz gibi ayarlamak için azaltma (
artırma ( ) sekmesine dokunun.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Display (Ekran)” p
“Guideline (Kılavuz)”.
) ya da
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
• LCD’nin parlaklık değerini 0 ila 10 arasında
ayarlayabilirsiniz.
>> Guideline
Off
LCD Brightness
Cross
5
Grid
Safety Zone
3
3
4
Ayarı tamamlamak için (
) sekmesine dokunun.
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
• Ortam çok parlaksa, LCD ekranın parlaklığını ayarlayın.
• LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü
etkilemez.
• Daha parlak LCD ekran daha fazla güç tüketir.
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• Cross (Artı Gösterge) ( ): Nesneyi merkez kesişim noktasına
yerleştirmek nesneyi karenin ortasına koyar.
• Grid (Izgara) ( ): Birden fazla nesneyi kaydetmek için. Nesnelerin
ızgara kesişim noktasına konumlandırılması
dengeli bir kompozisyon sağlar.
• Safety Zone (Emniyet Bölgesi) (
): Nesneleri Güvenlik Bölgesi
dikdörtgeni içinde konumlandırarak
kaydedileceklerinden emin olabilirsiniz.
• Görüntü kompozisyonunu dengelemek için, nesneyi, kılavuzun
kesişme noktasında konumlandırın.
• Ekrandaki kılavuzlar, kaydedilen asıl görüntülerin üzerinde görünmez.
67
Diğer ayarlar
Date/Time Display (Tarih/Saat Görünüm)
TV Display (TV Ekranı)
Tarih ve saati LCD ekranda görünmek üzere ayarlayabilirsiniz.
Video kameranızı televizyona bağlarken televizyon ekranında
görünen Ekranda Görüntüleme (OSD) işlevini etkinleştirebilir ya
da devre dışı bırakabilirsiniz.
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Display (Ekran)” p
1
“Date/Time Display (Tarih/Saat Görünüm)”.
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
2
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Display (Ekran)”.
2
“TV Display”(TV Ekranı) öğesinin yanındaki istediğiniz öğeye
dokunun.
>> Date/Time Display
Off
> Display
Date
LCD Brightness
Time
Guideline
Date & Time
Date/Time Display
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
TV Display
) sekmesine dokunun.
ON
Alt menü öğeleri
•
•
•
•
Off (Kapalı): Geçerli tarih/saat bilgileri görüntülenmez.
Date (Tarih): Geçerli tarih görüntülenir.
Time (Zaman): Geçerli saat görüntülenir.
Date & Time (Tarih&Zaman): Geçerli tarih ve saat görüntülenir.
• Aşağıdaki durumlarda tarih ve saat, “01/JAN/2011 00:00” şeklinde
görünür;
- Dahili şarj edilebilir pil boşaldığında.
• Bu işlev “Date Type (Tarih Türü)” ve “Time Type (Saat Türü)”
ayarına bağlıdır. ¬sayfa 73~74
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: OSD (Ekran Görüntüsü) menüleri yalnızca LCD panelde
gösterilir.
• ON: OSD menüleri, LCD panelin yanı sıra televizyon ekranında da
gösterilir.
“TV Display (TV Ekranı)” seçeneğini “OFF” olarak ayarlamış
olsanız bile, menü ekranı, küçük resim görüntüsü ve demo ekranları
televizyonda gösterilir.
68
Diğer ayarlar
HDMI TV Out (HDMI TV Çıkışı)
Auto LCD Off (Otomatik LCD Kapatma)
HDMI video çıkışını bağladığınız TV’ye uygun şekilde
ayarlayabilirsiniz.
Güç tüketimini önlemek için belli bir süre boyunca kullanıcı
etkileşimi olmadığında LCD ekranı otomatik olarak kararmak
üzere ayarlayabilirsiniz.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Display (Ekran)” p
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Display (Ekran)”.
2
“Auto LCD Off”(Otomatik LCD Kapatma) öğesinin yanındaki
istediğiniz öğeye dokunun.
“HDMI TV Out (HDMI TV Çıkışı)”.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
>> HDMI TV Out
Auto
> Display
576p
Date/Time Display
TV Display
ON
HDMI TV Out
Auto LCD Off
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
ON
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Auto (Otomatik): Video sinyalleri, kaydedilen dosya ile aynı formatta
yayınlanır. Bu ayarı yalnızca ürünü bir HDTV’ye
bağlarken kullanın.
• 576p: Kaydedilen dosyanın çıkışı 720x576p formatında olur. Bu ayarı
yalnızca HDMI jaklarını kullanarak SD (standart çözünürlük)
seviyesinde aşamalı taramayı destekleyen normal bir televizyona
bağlarken kullanın.
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: İşlevi devre dışı bırakır.
• ON: Video kamera, Video ya da Fotoğraf STBY modunda 2 dakikadan veya
video kaydında 5 dakikadan uzun süredir boştaysa, güç tasarrufu modu
devreye girer ve LCD ekranın ışığı kısılır.
• Bu “Auto LCD Off (Otomatik LCD Kapatma)” işlevi etkinse, LCD
parlaklığını normale döndürmek için video kameradaki herhangi bir
düğmeye basabilirsiniz.
• Otomatik LCD Kapatma aşağıdaki durumlarda devre dışı bırakılır:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (USB kablosu, AC güç adaptörü, vs.)
- Demo işlevi çalışırken.
69
Diğer ayarlar
PC Software (PC Yazılımı)
USB Connect (USB bağlantı)
PC Yazılımı özelliğini Açık değerine ayarlarsanız, video kamerayla
bilgisayar arasında USB kablosuyla bağlantı kurarak PC yazılımını
kullanabilirsiniz. Video kamerada kayıtlı video ve fotoğraf
görüntülerini bilgisayarınızın sabit diskine indirebilirsiniz. Video/
Fotoğraf dosyaları, PC Software (PC Yazılımı) kullanılarak da
düzenlenebilir.
USB bağlantısını oluşturarak, bilgisayara veri aktarabilir veya
fotoğrafları doğrudan yazdırabilirsiniz.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Connectivity (Bağlantı)”.
2
“PC Software”(PC Yazılımı) öğesinin yanındaki istediğiniz
öğeye dokunun.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Connectivity (Bağlantı)” p
“USB Connect (USB bağlantı)”.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
>> USB Connect
Mass Storage
PictBridge
> Connectivity
PC Software
ON
USB Connect
3
TV Connect Guide
Anynet+ (HDMI-CEC)
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
ON
Alt menü öğeleri
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: İşlevi devre dışı bırakır.
• ON: Yerleşik düzenleme yazılımı, video kamera bilgisayara
bağlandığında başlatılır.
70
• Bilgisayar Yazılımı işlevi şu koşullarda kullanılamaz:
- “USB Connect (USB bağlantı)” “PictBridge” olarak ayarlanmışsa
• PC Yazılımı işlevini etkinleştirmek için, “USB Connect (USB
bağlantı)” özelliğini Sistem ayarı menü seçeneğinde “Mass
Storage (Yığn Depolama)” değerine ayarlayın. ¬sayfa 70
• PC Yazılımı yalnızca Windows işletim sistemiyle uyumludur.
• Mass Storage (Yığn Depolama) : Videoları ya da fotoğrafları aktarmak
için bilgisayara bağlayın. ¬sayfa 91
• PictBridge : Fotoğrafları doğrudan yazdırmak için bir PictBridge
yazıcıya bağlayın (PictBridge işlevini kullanırken).
¬sayfa 84
USB kablosunu bağlamadan önce, geçerli USB modunun, kullanılacak
işlev için uygun olup olmadığını kontrol edin.
Diğer ayarlar
TV Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Video kamerayı televizyon setinize bağlamadan önce, TV Bağlantı
Kılavuzuna bakabilirsiniz.
Bu video kamera Annynet+ işlevini destekler. Anynet+, tüm bağlı
Samsung AV cihazlarını Anynet+ destekli Samsung TV uzaktan
kumandası ile kontrol etmenizi sağlayan bir AV ağ sistemidir.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Connectivity (Bağlantı)” p
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “Connectivity (Bağlantı)”.
2
“Anynet+ (HDMI-CEC)” öğesinin yanındaki istediğiniz öğeye
dokunun.
“TV Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu)”.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
TV Connect Guide
>> TV Connect Guide
Composite
> Connectivity
HDMI
TV
Composite
Camcorder
PC Software
Video
ON
L
Audio
USB Connect
R
TV Connect Guide
Anynet+ (HDMI-CEC)
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
3
Cihazla birlikte verilen Audio/Video kablosuyla normal
televizyona bağlanırken.
Normal TV
ON
) sekmesine dokunun.
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: İşlevi devre dışı bırakır.
• ON: Anynet+ işlevi etkinleştirilir.
Video kamera Anynet+ destekli televizyona bağlandığında, video
kameranın bazı işlevlerini televizyonun uzaktan kumandasıyla
çalıştırabilirsiniz.
Video Kamera
• Anynet+ destekli bir televizyona HDMI kablosuyla bağlanmış video
kamerayı açtığınızda, televizyon (Anynet+ destekli) otomatik olarak
açılır. Bu Anynet+ işlevini kullanmak istemiyorsanız, “Anynet+
(HDMI-CEC)” özelliğini “OFF” değerine ayarlayın.
• Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi konusunda ayrıntılar için, Samsung'un
Anynet+ destekli TV kullanıcı kılavuzuna başvurun.
71
Diğer ayarlar
Card Info (Kart Bilgisi)
File No. (Dosya No.)
Bu işlev, seçilen depolama ortamının kullanılan bellek alanı ve
kullanılabilir alan gibi saklama bilgilerini gösterir.
Kaydedilen görüntülere dosya adları (numaraları), belirlenen
numaralandırma seçeneğine göre atanır.
Saklama bilgilerini görüntülemeden önce, bellek kartını video
kameraya takın.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)” p
“Card Info (Kart Bilgisi)”.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)” p
“File No. (Dosya No.)”
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
>> File No.
• Dolu bellek alanı, kullanılabilecek boş bellek alanı ve
seçilen video çözünürlüğüne göre kayıt yapılabilecek süre
görüntülenir.
Series
Reset
Card Info
• Used: 40.5MB • Free: 30.8GB
Full HD : 253Min
HD
: 347Min
SD
: 1051Min
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
2
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
• Video kameranın sistem dosyaları kapasitenin bir kısmını kapladığı
için, gerçek kapasite LCD ekranda görülen kapasiteden daha az
olabilir.
• Takılan depolama ortamı yoksa, Kart Bilgisi öğesini seçemezsiniz
ve menüde sönük biçimde görünür.
72
• Series (Seriler): Depolama ortamını değiştirseniz ya da
biçimlendirseniz veya tüm dosyaları silseniz bile, sıralı
dosya numaraları atanır. Her dosyanın, bilgisayarda
rahat görüntü yönetimine olanak tanıyan eşsiz bir
dosya numarası vardır.
• Reset (Sıfırlama): Biçimlendirdikten ya da tüm dosyaları sildikten veya
yeni bir bellek kartı taktıktan sonra dosya numarası
0001 olarak sıfırlanır.
“File No. (Dosya No.)” özelliğini “Series (Seriler)” olarak
ayarladığınızda, aynı dosya adlarının verilmesini önlemek amacıyla
her dosyaya farklı bir numara atanır. Bu özellik, dosyalarınızı
bilgisayar üzerinde yönetmek istediğinizde kullanışlıdır.
Diğer ayarlar
Time Zone (Zaman Dilimi)
Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarı)
Video kameranızı seyahat sırasında kullanırken saati kolayca
yerel saate göre ayarlayabilirsiniz.
Tarih ve saati ayarlayarak, oynatma sırasında kaydın tarih ve
saatini görüntüleyebilirsiniz. ¬sayfa 28
Saat farkının kontrol edilmesi için yerel saatin ayarlanması
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)” p
“Time Zone (Zaman Dilimi)” p “Visit (Gezi)”.
Date Type (Tarih Türü)
Belirlenen seçeneğe göre ayarlanan tarih için görüntüleme türünü
ayarlayabilirsiniz.
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)” p
1
2
LCD ekrandaki sol ( )/sağ ( ) sekmesine dokunarak saat
) sekmesine dokunun.
dilimini seçin ve ardından (
Visit
“Date Type (Tarih Türü)”.
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
2
>> Date Type
2011/01/01
London,Lisbon
JAN/01/2011
[HOME-00:00] 01/JAN/2011 00:00
01/JAN/2011
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
01/01/2011
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Home (Ev): Saat, Tarih/Saat Ayarı menüsündeki ayarınıza göre
kullanılacaktır. Bu video kamerayı ilk defa kullanıyorsanız
ya da saati kendi ülkenizin tarih/saat ayarına geri
döndürüyorsanız bu öğeyi seçin.
• Visit (Gezi) ( ): Farklı bir zaman dilimine geçtiğinizde, kendi ülkenizin
saat ayarını değiştirmeden yerel saati kullanmanızı
sağlar. Saat, iki bölge arasındaki saat farkına uygun
olarak ayarlanacaktır.
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
•
•
•
•
2011/01/01: Tarih, yıl/ay(iki basamaklı)/gün şeklinde görüntülenir.
JAN/01/2011: Tarih, ay/gün/yıl sırasıyla görüntülenir.
01/JAN/2011: Tarih, gün/ay/yıl sırasıyla görüntülenir.
01/01/2011: Tarih, gün/ay(iki basamaklı)/yıl şeklinde görüntülenir.
Bu işlev “Date/Time Display (Tarih/Saat Görünüm)” ayarına bağlıdır.
¬sayfa 68
73
Diğer ayarlar
Time Type (Saat Türü)
Beep Sound (Bip Sesi)
Belirlenen seçeneğe göre ayarlanan saat için görüntüleme türünü
ayarlayabilirsiniz.
Bu ayar, ekrandaki sekme ve düğmelere dokunma gibi işlemlere
bir bip sesinin eşlik etmesini sağlar.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)” p
“Time Type (Saat Türü)”.
2
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)”.
2
“Beep Sound”(Bip Sesi) öğesinin yanındaki istediğiniz öğeye
dokunun.
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
>> Time Type
> General
12 Hr
Beep Sound
ON
24 Hr
Shutter Sound
ON
Auto Power Off
Quick On STBY
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• 12 Hr (12 Sa): Saat bilgisini 12 saatlik biçimde görüntüler.
• 24 Hr (24 Sa): Saat bilgisini 24 saatlik biçimde görüntüler.
Bu işlev “Date/Time Display (Tarih/Saat Görünüm)” ayarına bağlıdır.
¬sayfa 68
74
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: İşlevi devre dışı bırakır.
• ON: Kaydı başlat/durdur düğmesi gibi düğmeleri ya da sekmeleri
çalıştırırken bip sesi duyulur.
Aşağıdaki durumlarda Bip sesi iptal edilir:
- Kayıt ve oynatma sırasında
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (Audio/Video kablosu, Mini HDMI
kablosu, vs.)
Diğer ayarlar
Shutter Sound (Obtüratör Sesi)
Auto Power Off (Otomatik Kapanma)
Kaydı başlat/durdur düğmesine basıldığında duyulan obtüratör
sesini açıp kapatabilirsiniz.
Video kameranızı, 5 dakika boyunca işlevsiz kaldığında otomatik
olarak kapanmaya ayarlayabilirsiniz. Bu işlev, gereksiz güç
tüketimini önleyecektir.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)”.
2
“Shutter Sound”(Obtüratör Sesi) öğesinin yanındaki istediğiniz
öğeye dokunun.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)” p
“Auto Power Off (Otomatik Kapanma)”.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
> General
Beep Sound
ON
Shutter Sound
ON
>> Auto Power Off
Off
5 Min
Auto Power Off
Quick On STBY
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: İşlevi devre dışı bırakır.
• ON: Kaydı başlat/durdur düğmesiyle fotoğraf çekerken obtüratör
sesini duyarsınız.
Obtüratör sesi, aşağıdaki koşullarda duyulmaz:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (Audio/Video kablosu, Mini HDMI
kablosu, vs.)
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• 5 Min (5 dak.): Video kamera, hiçbir işlem yapılmadan 5 dakika
boyunca işlevsiz kalırsa kapanır.
• Otomatik Kapanma aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (USB kablosu, AC güç
adaptörü vs.)
- Demo işlevi çalışırken.
- Kayıt yaparken (kayıt duraklat dahil), oynatırken (duraklatma
hariç) veya fotoğraf slayt gösterisini çalıştırırken.
• Video kamerayı tekrar açmak için LCD ekranı kapatın ve video
kamerayı açın.
75
Diğer ayarlar
Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme)
Uzun bir süre sık kayıt yapacaksanız, enerji ve pil tüketimini
azaltmak için Quick On STBY işlevini kullanın. Quick On STBY
işlevi Açık konumdayken LCD ekranının kapatılması Quick On
STBY işlevini başlatır.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)” p
“Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme)”.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
>> Quick On STBY
Off
5 Min
3
76
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): LCD ekranın kapatılması video kamerayı kapatır.
• 5 Min (5 dak.): LCD ekranın kapatılması kısa bir süre sonra Quick On
STBY modunu başlatır. ardından da video kamera 5
dakika sonra kapanır.
• Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme) moduna geçmek için,
LCD ekran kapandığında video kamera yaklaşık bir dakika boşta
kalmalıdır. Enerji tüketimini azaltmak için, kullanımdan sonra
video kameranın kapatılması önerilir ancak belirlenen sürede
sık çekim koşulları için Hızlı Açma Bekleme işlevini etkili biçimde
kullanabilirsiniz.
• Mod göstergesi, Hızlı Açma Bekleme modunda yanıp sönmeyi
sürdürür.
• Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme) modu şu koşullarda
kullanılmaz:
- LCD ekran açıkken.
- Video kameradaki düğmeleri çalıştırırken.
- Kayıt sırasında.
Diğer ayarlar
Switch Grip (Tutma Yönünü Değiştir)
Format (Biçimlendir)
Bu video kamera, sağ veya sol elinizle rahat bir şekilde
kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. “Switch Grip (Tutma Yönünü
Değiştir)” öğesi “On (Açık)” olarak ayarlanmışsa, video kamerayı
her iki elinizle de kolayca kullanabilirsiniz.
Tüm dosyaları tamamen silmek ya da depolama ortamındaki
sorunları gidermek isterseniz, bu işlevi kullanın.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)”.
2
“Switch Grip (Tutma Yönünü Değiştir)” öğesinin yanındaki
istediğiniz öğeye dokunun.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)” p
“Format (Biçimlendir)”.
> General
Switch Grip
Default Set
> General
Switch Grip
Language
ON
Format
2
Default Set
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
“Yes (Evet)” öğesine dokunun p “Yes (Evet)”.
• Biçimlendirme, bir mesajla birlikte çalıştırılır.
Language
3
ON
Format
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: İşlevi devre dışı bırakır.
• ON: Video kamerayı her iki elinizle de kolayca kullanabilirsiniz.
Kayıt ederken Tutma Düğmesi yönünü değiştirdiğinizde, kayıt geçici
olarak kesilebilir.
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
• Biçimlendirme sırasında depolama ortamını çıkarmayın veya başka
bir işlem yapmayın (gücü kapatmak gibi). Ayrıca, biçimlendirme
sırasında pil biterse depolama ortamı zarar görebileceği için,
kameranızın AC güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun.
• Kayıt ortamı zarar görürse tekrar biçimlendirin.
• Depolama ortamını bilgisayarda ya da başka bir cihazda
biçimlendirmeyin.
Depolama ortamını video kamerada biçimlendirdiğinizden emin
olun.
• Koruma tırnağı kilitli olan bellek kartı biçimlendirilemez. ¬sayfa 31
• Depolama ortamı takılı değilse, seçilemez. Bu durumda menüde
soluk biçimde görünür.
• Depolama ortamındaki tüm dosyaları ve seçenekleri, korunan
dosyalar da dahil olmak üzere tamamen silebilirsiniz. Bu sayede
kayıt ortamına erişme hızı ve işlemler sabit hale gelir. Korunan
dosyalar da dahil tüm dosyaların ve verilerin silineceğini unutmayın.
77
Diğer ayarlar
Default Set (Varsayılan Ayarlar)
Language
Tüm menü ayarlarını, varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.
Menüyü ve mesajları görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.
¬sayfa 29
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)” p
“Default Set (Varsayılan Ayarlar)”.
• Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
English
⦽ǎᨕ
Français
Deutsch
> General
Switch Grip
>> Language
ON
Format
Default Set
Desteklenen diller
Language
2
Français
Deutsch
Español
Português
Nederlands
Svenska
Suomi
Norsk
Dansk
Polski
Čeština
Slovensky
Magyar
Română
Български
Ελληνικά
Srpski
Hrvatski
Українська
Русский
፩ၭ )৿࿒፩ၭ*
፩ၭ )ߨ࿒፩ၭ*
瀌煓铅
ไทย
Türkçe
Tarih ve saati tekrar ayarlayın. ¬sayfa 28
• Bu işlevi kullanırken gücü kesmeyin.
• HD video kamera ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmek, kayıtlı
görüntüleri etkilemez.
78
⦽ǎᨕ
Italiano
• Tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri döndürüldükten sonra
Zaman Dilimi ekranı görüntülenir.
3
English
Tüm ayarların varsayılanlara döndürülmesini isterseniz “Yes
(Evet)” seçeneğine dokunun.
Diğer ayarlar
Demo (Tntm)
Demo işlevinin kullanılması
Gösterim işlevi, daha kolay kullanım için size video kameranızda
bulunan önemli işlevleri otomatik olarak gösterir.
1
Home (Başlangıç) ( ) düğmesine basın p “Settings
(Ayarlar)” öğesine dokunun p “General (Genel)”.
2
“Demo”(Tntm) öğesinin yanındaki istediğiniz öğeye dokunun.
Aşağıdaki durumlarda Demo modu iptal edilir:
- LCD ekrana dokunulursa.
- Herhangi bir düğme çalıştırılırsa (Kaydı Başlat/Durdur, Home
(Başlangıç) ( ), vb.) Ancak, video kamera 5 dakika boyunca
işlevsiz kalırsa, STBY modunda 5 dakika kaldıktan sonra otomatik
olarak Demo moduna girecektir. Demo işlevinin başlamasını
istemiyorsanız, “Demo (Tntm)” özelliğini “OFF” olarak ayarlayın.
Demo işlevi aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
- “Auto Power Off (Otomatik Kapanma)” “5 Min (5 dak.)” değerine
ayarlanırsa, Demo öncesinde Auto Power Off (Otomatik Kapanma)
çalışacaktır.
> General
Format
Default Set
Language
Demo
3
ON
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• OFF: İşlevi devre dışı bırakır.
• ON: Demo işlevini etkinleştirir.
79
Televizyona bağlama
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TV'YE BAĞLAMA
Bir HDTV kullanarak HD çözünürlüğünde kaydedilen Yüksek
Çözünürlüklü (HD) kaliteli videoların keyfine varabilirsiniz.
Bu video kamera yüksek çözünürlüklü video aktarımı sağlamak
için HDMI çıkışı destekler.
• Televizyonunuzda bir HDMI giriş jakının olup olmadığını kontrol
edin.
• Video kamerayı televizyona bağlarken AC güç adaptörünü kullanın.
• Video kameranın bağlandığı televizyon türüne göre “HDMI TV Out
(HDMI TV Çıkışı)” seçin. ¬sayfa 69
1
Video kamerayı açın.
• Önce video kamerayı açmazsanız video kamera bağlı
televizyonu tanımayabilir.
2
Mini HDMI kablosunu kullanarak video kamerayı televizyona
bağlayın.
3
Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak için
televizyonun giriş seçicisini ayarlayın.
• Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun
talimat kılavuzuna bakın.
Mini HDMI kablosu kullanmak
4
HDTV
Video kameranızda oynatma modunu seçerek videoları
oynatmaya başlayın. ¬sayfa 42~46
HDMI’ı Anlama
HDMI (High Definition Multimedia Interface), sıkıştırılmamış dijital
verileri aktarmak için kompakt bir ses/video ara yüzüdür.
Anynet+ işlevi nedir?
Anynet+ işlevini destekleyen aygıtlar için aynı uzaktan kumandayı
kullanabilirsiniz.
Video kamera, Anynet+ destekli televizyona HDMI kablosuyla
bağlıysa Anynet+ işlevini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için,
Anynet+ destekli televizyonun kullanıcı kılavuzuna başvurun.
Video Kamera
•
Sinyal akışı
•
•
•
Mini HDMI Kablosu
80
•
Bu video kamerada “TV Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu)” menü işlevi
sağlanmaktadır. Video kamerayı televizyona bağlamaya çalışırsanız (kullanıcı
kılavuzunu kullanmadan), “TV Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu)” menü
işlevini kullanın. ¬sayfa 71
Bu video kamerada sadece C - A tipi HDMI kablosu kullanılabilir.
Video kameradaki HDMI jakı, yalnızca çıkış kullanımı için sağlanır.
Anynet+ destekli televizyon video kameraya bağlanırsa, video kamerayı açmak
televizyonu açabilir. (Anynet+ işlevi) Bu işlevi istemiyorsanız, “Anynet+ (HDMICEC)” özelliğini “OFF” değerine ayarlayın. ¬sayfa 71
Bu video kameranın HDMI jakına bağlantı yaparken yalnızca HDMI 1.3
kablosunu kullanın. Video kamera diğer HDMI kablolarıyla bağlanırsa, ekranda
görüntüleme çalışmayabilir.
Televizyona bağlama
NORMAL BİR TELEVİZYONA BAĞLAMA
1
Standart çözünürlüğü destekleyen normal bir televizyonda, video
kameranızla kaydedilen görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu
video kamera standart çözünürlüklü video aktarımı için kompozit
çıkışı destekler.
Video kamerayı bir Ses/Video kablosuyla bir televizyona
bağlayın.
2
Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak için
televizyonun giriş seçicisini ayarlayın.
• Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun
Video kamerayı televizyona bağlarken AC güç adaptörünü kullanın.
talimat kılavuzuna bakın.
3
Kompozit çıkışı için bir Ses/Video kablosunun
bağlanması
Normal Televizyon
Video Kamera
Sinyal akışı
Ses/Video kablosu
Video kameranızda oynatma modunu seçerek videoları
oynatmaya başlayın. ¬sayfa 42~46
• HD video kamerayla televizyon arasındaki bağlantı durumunu
kontrol edin, yanlış bağlanırsa televizyon ekranı doğru video
bilgilerini sağlayamayabilir.
• Ses/Video kablosunu kullanarak televizyona bağlarken, kablolar ve
karşılık gelen jakların renklerini eşleştirin.
• Televizyona bağlı olarak video girişi yeşil olabilir. Bu durumda Ses/
Video kablosunun yeşil fişini televizyonun yeşil jakına bağlayın.
• Video kamera bir televizyona birden fazla kabloyla bağlıysa çıkış
sinyali öncelik sırasını izler.
- HDMI p Ses/Video (kompozit) çıkışı
• Bu video kamerada “TV Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu)”
menü işlevi sağlanmaktadır. Video kamerayı televizyona
bağlamaya çalışırsanız (kullanıcı kılavuzunu kullanmadan), “TV
Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu)” menü işlevini kullanın.
¬sayfa 71
• Televizyonda bir audio jakı (mono giriş) varsa Audio/Vido
kablosunun sarı fişini video jakına, beyaz fişini ses jakına takıp
kırmızı fişi boş bırakın.
• Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinde (“Full HD 1080/50i”
veya “HD 720/50p”) kaydedilen görüntüler standart çözünürlüklü
görüntü kalitesinde oynatılır.
81
Televizyona bağlama
TELEVİZYON EKRANINDA İZLEME
Görüntü, TV ekran oranına bağlıdır
Kayıt oranı
Geniş (16:9) TV’
de Görünüm
(4:3) TV’de
Görünüm
16:9 oranında
kaydedilen
görüntüler
• Sesi ortalama bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi çok yüksekse,
video bilgisinde parazit olabilir.
• “TV Display (TV Ekranı)” özelliği “OFF” değerine ayarlanırsa,
televizyon ekranında OSD (Ekranda Görüntüleme) menüleri olmaz.
¬sayfa 68
82
Dublaj videoları
VCR YA DA DVD/HDD KAYDEDİCİLERDE
DUBLAJ YAPMAK
1
kaydedici) bağlayın.
Bu video kamerada kaydedilen videoların dublajı bir VCR veya
DVD/HDD kaydedicide yapılabilir.
• Videolara diğer kayıt cihazına bir analog veri transferiyle dublaj
yapılır. (kompozit bağlantı) Cihazla birlikte verilen Ses/Video
kablosunu kullanın.
• Video kamerayı televizyona bağlarken AC güç adaptörünü kullanın.
• Video kameranızı, kayıt cihazının giriş jaklarına bağlayın.
• Kayıt cihazınız giriş seçicisine sahipse, bunu giriş moduna
ayarlayın.
2
Depolama cihazını kayıt cihazına takın.
3
Video kameranızda oynatmayı başlatın ve kayıt cihazında
bunu kaydedin.
VCR veya DVD/
HDD kaydedici
• Ayrıntılar için, kayıt aygıtınızla sağlanan yönerge
kılavuzlarına başvurun.
4
Video Kamera
Sinyal akışı
Ses/Video kablosu
Video kameranızı, sağlanan ek Ses/Video kablosuyla
(kompozit bağlantı), kayıt aygıtına (VCR ya da DVD/HDD
Dublaj bittiğinde, kayıt aygıtını, ardından da video kameranızı
durdurun.
• Bu video kameraya kaydedilmiş videolara, Ses/Video kablosu
ile bağlanarak dublaj yapılabilir. Kaydedilen tüm videolara, kayıt
çözünürlüğüne (HD/SD) bakılmaksızın, SD (standart çözünürlük)
görüntü kalitesiyle dublaj yapılacaktır.
• HDMI kablolu kaydediciye dublaj yapamazsınız.
• HD (yüksek çözünürlük) görüntü kalitesiyle kaydedilen bir videoyu
kopyalamak için, video kameranızın dahili yazılımını kullanın ve
görüntüleri bilgisayarınıza kopyalayın. ¬sayfa 87
• Dublaj analog veri aktarımı aracılığıyla yapıldığı için, görüntü
kalitesi bozulabilir.
• Bağlı monitörün ekranındaki göstergeleri (sayaç, vb.) gizlemek için,
“TV Display (TV Ekranı): OFF” ayarını yapın. ¬sayfa 68
• Tarih/Saat kaydetmek için, bu bilgiyi ekranda görüntüleyin.
¬sayfa 68
83
Fotoğrafların yazdırılması
PICTBRIDGE YAZICIYLA DOĞRUDAN
YAZDIRMA
3
Yazıcınızı çalıştırın.
• Fotoğraf küçük resimleri belirir.
Bu video kamerayı bir PictBridge yazıcıya (ayrı satılır) ve USB
kablosuna bağlayarak fotoğrafları doğrudan yazdırabilirsiniz.
4
Yazdırılacak fotoğraflara, ardından da Yazdır (
dokunun.
• İlgili mesaj görünür.
Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
1/12
1
) sekmesine
100_0001
“USB Connect (USB bağlantı)” öğesini “PictBridge” olarak
ayarlayın. ¬sayfa 70
>> USB Connect
Mass Storage
PictBridge
5
2
Bir USB kablosu kullanarak video kameranızı yazıcıya bağlayın.
Video Kamera
“Yes (Evet)” öğesine dokunun.
• Seçilen fotoğraf yazdırılır.
Baskı sayısını ayarlamak için
Yazdırılacak kopya sayısını ayarlamak için azaltma (
sekmesine dokunun.
• Kopya sayısı ayarlanır.
)/artırma (
Baskı ayarını iptal etmek için
Fotoğraf Yazıcısı
(PictBridge uyumlu)
LCD ekrandaki Küçük resim görüntüsü (
) sekmesine dokunun.
Baskı işlemi başladıktan sonra baskıyı durdurmak için
Ekrandaki “Cancel (İptal)” komutuna dokunun.
84
• Video kamera yazıcıyı tanımadığında USB kablosunu çıkarın
ve ardından yazıcının gücünü kapatın. “USB Connect (USB
bağlantı)” özelliğini “PictBridge” olarak ayarlayıp USB kablosunu
tekrar takın.
• Ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
)
Fotoğrafların yazdırılması
Tarih/saat baskısı eklemek için
1
Yazıcı modunda MENÜ (
“Date/Time (Tarih/Saat)”.
1/12
2
) sekmesine dokunun ˆ
100_0001
• Tarih/saat baskısı, tüm yazıcılar tarafından desteklenmeyebilir.
Yazıcınızın üreticisine danışın. Tarih/saat baskısı seçeneği, yazıcı
bu seçeneği desteklemiyorsa kurulamaz.
• PictBridge™ Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson ve Sony
tarafından geliştirilen bir görüntü aktarım standardı olan CIPA
(Camera & Imaging Products Association)'nın tescilli ticari
markasıdır.
• PictBridge doğrudan baskı sırasında video kameranızın AC
güç adaptörünü kullanın. Yazdırma sırasında video kameranın
kapatılması depolama ortamındaki verilere zarar verebilir.
• Video görüntüleri yazdırılamaz.
• Diğer cihazlara kaydedilen fotoğraflar yazdırılamaz.
• Yazıcıya bağlı olarak çeşitli yazdırma seçenekleri mevcuttur.
Ayrıntılar için yazıcının kullanım kılavuzuna bakın.
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
• Seçilen tarih ve saat görüntüleme seçeneği ayarlanır.
Off
1/10
100_0001
Date
Time
0
00:0
11
/20
AN
01/J
01/J
AN/2
011
00:0
0
Date/Time
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
• Seçilen tarih ve saat, fotoğrafların üzerine yazdırılacaktır.
85
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
WINDOWS IŞLETIM SISTEMLI BIR
BILGISAYARDA YAPABILECEKLERINIZ
Video kameranızı bir USB kablosuyla Windows işletim sistemli
bilgisayarınıza bağlayarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
Ana İşlevler
• Video kameranızdaki dahili düzenleme yazılımı ‘Intelli-studio’yu
kullanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
- Kayıtlı videoları veya fotoğrafları oynatmak.
- Kayıtlı videoları veya fotoğrafları düzenlemek.
- Kayıtlı videoları veya fotoğrafları YouTube /Flickr’a yüklemek.
• Depolama ortamında kayıtlı dosyaları (videoları ve fotoğrafları)
bilgisayara aktarabilir veya kopyalayabilirsiniz. (Yığın Depolama
işlevi)
86
Sistem Gereklilikleri
Dahili düzenleme yazılımını (Intelli-studio) kullanabilmek için
aşağıdaki gereklilikler karşılanmalıdır:
Parçalar
Gereklilik
OS
Microsoft Windows XP SP2, Vista veya Windows 7
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz veya üzeri önerilir
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz veya üzeri önerilir
(Dizüstü Bilgisayar: Intel Core2 Duo 2.2GHz veya AMD
Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz veya üzeri
önerilmektedir)
RAM
1 GB ve üzeri önerilir
Ekran Kartı
NVIDIA GeForce 8500 veya üzeri ATI Radeon HD 2600 serisi
veya üzeri
Ekran
1024 x 768, 16-bit renk veya daha yüksek (1280 x 1024, 32-bit
renk önerilir)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c veya üzeri
Bellek kartı
SDHC Sınıf 6 kartı veya üzeri
• Yukarıda belirtilen sistem gereksinimleri önerilen özelliklerdir.
Gereksinimleri karşılayan bir sistemde bile, sisteme bağlı olarak
işlemler gerçekleşmeyebilir.
• Önerilenden daha yavaş bir bilgisayarda, video oynatımı kareleri
atlayabilir ya da beklenmedik şekilde çalışabilir.
• Bilgisayarınızdaki DirectX sürümü 9.0c’den düşükse, programın
9.0c veya daha yüksek bir sürümünü yükleyin.
• Video verilerini oynatmadan veya düzenlemeden önce, kaydedilen
video verilerinin bir bilgisayara aktarılması önerilir.
• Bir dizüstü bilgisayarın bu işlemi gerçekleştirebilmesi için, bir
masaüstü bilgisayara kıyasla daha yüksek sistem gereksinimlerini
karşılaması gerekir.
• Intelli-studio, Mac OS ile uyumlu değildir.
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Intelli-studio PROGRAMININ KULLANIMI
Intelli-studio, dosyaları oynatmanızı ve düzenlemenizi sağlayan
dahili bir programdır. YouTube veya Flickr gibi web sitelerine dosya
yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, Intelli-studio ekranı üzerindeki
“Help (Yardım)” Œ “Help (Yardım)” öğesini seçin.
3
“Yes (Evet)”, öğesini tıklatın; yükleme işlemi tamamlanır ve aşağıdaki
açılır pencere belirir. Onaylamak için “Yes (Evet)”, öğesini tıklatın.
• Yeni bir dosya kaydetmek istemiyorsanız, “No (Hayır)”
seçeneğini seçin.
Adım 1. USB kablosunun bağlanması
1
“USB Connect (USB bağlantı)” öğesini “Mass Storage (Yığn
Depolama)” değerine ayarlayın “PC Software (PC Yazılımı)”
USB kablosunu çıkarmak için
Veri aktarımını tamamladıktan sonra, kabloyu mutlaka aşağıda
açıklanan şekilde çıkarın:
öğesini “ON” olarak ayarlayın. ¬sayfa 70
• Varsayılan menü ayarlarının yukarıdaki gibi ayarlandığını
göreceksiniz.
2
1. Görev çubuğunun üzerindeki “Donanımı Güvenle Kaldır”
simgesini tıklatın.
2. “USB Yığın Depolama Cihazı” seçeneğini seçin ve “Durdur”
öğesini tıklatın.
3. “Bir Donanım cihazını durdur” penceresi belirirse, “Tamam”
öğesini tıklatın.
4. USB kablosunu video kameradan ve bilgisayardan çıkarın.
USB kablosunu kullanarak HD video kamerayı bilgisayara
bağlayın.
• Intelli-studio ana penceresiyle yeni bir dosya kaydetme
ekranı belirir. Video kameranızda yeni dosya yoksa yeni
dosya kaydetmek için açılır pencere görünmez.
• Bilgisayarınızın türüne göre, karşılık gelen kaldırılabilir disk
penceresi belirir.
Birlikte verilen USB kablosunu kullanın. (Samsung tarafından sağlanır)
USB’yi, takma yönünün doğru olduğunu kontrol ettikten sonra takın.
Güç kaynağı olarak pil takımı yerine AC güç adaptörü kullanılmasını öneririz.
USB kablosu bağlıyken video kameranın açılması veya
kapatılması, bilgisayarın hatalı işlev göstermesine neden olabilir.
• Aktarma sırasında USB kablosunu bilgisayardan veya video
kameradan çıkarırsanız veri iletimi durur ve veriler zarar görebilir.
• USB kablosunu bilgisayara USB HUB aracılığıyla bağlarsanız
veya diğer USB cihazlarıyla eşzamanlı olarak bağlarsanız, video
kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda bütün USB cihazlarını
bilgisayardan kaldırın ve video kamerayı yeniden bağlayın.
• Bilgisayarınızın türüne bağlı olarak, Intelli-studio programı otomatik
olarak çalışmayabilir. Bu durumda, Bilgisayarım’da Intelli-studio
programının bulunduğu, istenen CD-Rom sürücüsünü açın ve
iStudio.exe dosyasını çalıştırın.
•
•
•
•
87
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Adım 2. Intelli-studio ana penceresi hakkında
Intelli-studio başlarken, video ve fotoğraf küçük resimleri ana pencerede görüntülenir.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
• Intelli-studio’yu bilgisayarınıza kurarsanız program daha hızlı
başlar. Programı kurmak için “Tool (Araçlar)” € “Install Intellistudio on PC (Intelli-studio’yu PC’ye Kur)” öğesini seçin.
• Intelli-studio yazılımının tam sürümünü kurarsanız çeşitli işlevleri
kullanabilirsiniz. Kurulumu, “Web Support (Web Desteği)” €
“Update Intelli-studio (Intelli-studio’yu Güncelle)” € “Start
Update (Güncellemeyi Başlat)” öğelerine tıklayarak başlatın.
• Ürünün dahili Intelli-studio yazılımı evde kullanım içindir. Kesin
doğruluk gerektiren veya endüstriyel ürünler için değildir. Bu
uygulamalar için, profesyonel kullanıma yönelik olarak tasarlanmış
bir düzenleme yazılımı kullanılmasını öneririz.
88
No.
Açıklama
1
Menü öğeleri
2
Seçilen klasörde dosyaları görüntüleyin.
3
Fotoğraf düzenleme moduna geçin.
4
Video düzenleme moduna geçin.
5
Paylaş moduna geçin.
6
Listedeki küçük resimleri büyütün veya küçültün.
7
Bir dosya türü seçin.
8
Bilgisayarınızda seçili klasördeki videoları ve fotoğrafları
görüntüleyin.
9
Bağlı cihazdaki videoları ve fotoğrafları gösterin veya gizleyin.
0
Cihazda seçili klasördeki videoları ve fotoğrafları görüntüleyin.
!
Dosyaları küçük resim olarak veya bir harita üzerinde
görüntüleyin
@
Bağlı cihazdaki klasörlere göz atın.
#
Bilgisayarınızda saklı klasörlere göz atın.
$
Önceki veya sonraki klasöre geçin.
%
Dosyaları yazdırın, dosyaları bir harita üzerinde görüntüleyin,
İçerik Yöneticisinde dosya saklayın veya yüzleri kaydedin.
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Adım 3. Video (ya da fotoğraf) oynatma
Intelli-studio uygulamasını kullanarak kayıtlarınızı kolayca
oynatabilirsiniz.
1
Intelli-studio ile kayıtlarınızı görüntülemek için istediğiniz bir
klasöre tıklayın.
• Ekranda, seçilen kaynağa göre video (ya da fotoğraf) küçük
resim dizini görünür.
2
3
Oynatmak istediğiniz videoyu (veya fotoğrafı) seçin.
• Dosya bilgilerini, fareyi dosyanın üzerine getirerek kontrol
edebilirsiniz.
• Bir video küçük resmine bir defa tıklandığında küçük
resim çerçevesinin içinde video oynatımının gösterilmesi
sayesinde, istediğiniz videoyu kolayca arayabilirsiniz.
Oynatmak istediğiniz videoyu (ya da fotoğrafı) seçin ve
oynatmak için çift tıklatın.
Adım 4. Video (ya da fotoğraf) düzenleme
Intelli-studio ile videoları veya fotoğrafları çeşitli şekillerde
düzenleyebilirsiniz. (Boyut Değiştirme, İnce Ayar, Görüntü
Efekti, Kare Ekleme vb.) Bir fotoğrafı veya videoyu Intelli-studio’
da düzenlemeden önce, Bilgisayarım ya da Windows Explorer’
ı kullanarak güvenli şekilde saklamak için video veya fotoğraf
dosyasının bir kopyasını oluşturun ve bilgisayarınıza kaydedin.
1
Düzenlemek istediğiniz videoları veya fotoğrafları seçin.
2
Intelli-studio tarayıcısı üzerinde seçilen dosyalara göre
“Movie Edit (Video Düzenleme)” veya “Photo Edit (Fotoğraf
Düzenleme)” öğesine tıklayın.
• Seçilen dosya düzenleme penceresinde görünür.
3
Çeşitli düzenleme işlevleriyle bir video veya fotoğraf
düzenleyin.
• Oynatma başlar ve oynatma kontrolleri görünür.
Aşağıdaki dosya formatları Intelli-studio tarafından desteklenir:
- Video formatları: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoğraf formatları: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
89
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Adım 5. Video/fotoğraf görüntülerinin çevrimiçi paylaşımı
4
Bir tıkla bir web sitesine fotoğrafları ve videoları doğrudan
yükleyerek içeriğinizi dünyayla paylaşın.
1
Paylaşmak istediğiniz video veya fotoğrafları seçin.
2
Tarayıcıdaki “Share” öğesine tıklayın.
• Seçili dosya paylaşım penceresinde belirir.
Yüklemeyi başlatmak için “Upload” seçeneğini tıklatın.
• Kimliğinizi ve şifrenizi soran bir açılır pencere belirir.
5
Erişim için kimliğinizle şifrenizi girin.
• Web sitesinin içeriklerine erişim, web erişim ortamınıza
bağlı olarak sınırlandırılabilir.
Video yüklemek için kullanılabilen kayıt süresi ve kapasite her web
sitesinin politikasına bağlı olarak değişebilir.
3
90
Dosyaları yüklemek istediğiniz web sitesini tıklatın.
• Site yönetiminiz için “YouTube”, “twitter”, “Flickr”,
“Facebook”, “Picasa”, “E-posta” veya kullanmak istediğiniz
başka bir web sitesini seçebilirsiniz.
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
KALDIRILABILIR DEPOLAMA AYGITI
OLARAK KULLANMAK
5
Depolama ortamındaki klasörler görünür.
• Farklı dosya türleri farklı klasörlerde depolanır.
Video Kameraya USB kablosu bağlayarak Windows işletim sistemli
bir bilgisayara kayıtlı verileri aktarabilir veya kopyalayabilirsiniz.
Depolama ortamı içeriğinin görüntülenmesi
1
2
3
4
“USB Connect: Mass Storage (USB bağlantı: Yığn
Depolama)” ayarını kontrol edin. ¬sayfa 70
Fotoğraf Video
Verilerin ayarlanması
“PC Software (PC Yazılımı): OFF” ayarını kontrol edin.
¬ sayfa 70
Bellek kartını takın. ¬sayfa 30
USB kablosunu kullanarak video kamerayı bilgisayara
bağlayın. ¬sayfa 87
Sistem verileri
6
Kopyalanacak klasörü seçip sürükleyerek hedef klasöre
bırakın.
• Klasör, depolama ortamından bilgisayara kopyalanır.
• Bir süre sonra bilgisayarın ekranında “Çıkarılabilir Disk” ya
da “Samsung” penceresi belirir.
• “Dosyaları görüntülemek için Windows Explorer kullanarak
klasörleri aç” öğesini seçin ve “Tamam” seçeneğini tıklatın.
• “Çıkarılabilir Disk” penceresi görünmezse bağlantıyı kontrol edin
(¬sayfa 87) ya da 1 ve 4 adımlarını tekrar uygulayın. Kaldırılabilir
disk otomatik olarak görünmezse, Bilgisayarım^]daki kaldırılabilir
disk klasörünü açın.
• Bağlanan video kameranın disk sürücüsü açılmazsa veya
farenin sağ tıklatılmasıyla açılan ortam menüsü (aç veya gözat)
çalışmıyorsa, bilgisayarınızda Autorun virüsü olabilir. Virüs koruma
yazılımını en son sürümüne yükseltmeniz önerilir.
91
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Depolama ortamındaki klasör ve dosyaların yapısı
• Depolama ortamındaki klasör ve dosya yapısı aşağıdaki gibidir:
• Dosya isimlendirilmesinde DCF (Kamera Dosya sistemi için
Tasarım Kuralları) izlenir.
Video dosyası (H.264) 1
HD kalitesindeki videolar, HDV_####.MP4 biçimine sahiptir.
SD kalitesindeki videolar, SDV_####.MP4 biçimine sahiptir.
Yeni bir video dosyası oluşturulduğunda dosya numarası otomatik olarak artar.
Bir klasördeki dosya sayısı 999~1,000’i aştığında yeni bir klasör oluşturulur.
Klasör isimleri 100VIDEO, 101VIDEO sırasıyla verilir. Maksimum klasör
sayısı 999’dur.
• Bir depolama ortamında video kamera kullanılarak en fazla 9,999 dosya
oluşturulabilir.
•
•
•
•
•
Fotoğraf dosyası 2
• Video dosyalarında olduğu gibi, yeni bir fotoğraf oluşturulduğunda dosya
numarası otomatik olarak artar.
• Yeni bir klasör, dosyaları SAM_0001.JPG.’den başlayarak saklar.
• Klasör isimleri 100PHOTO, 101PHOTO sırasıyla verilir. 100PHOTO,
101PHOTO, etc.
92
Dosya biçimi
Video dosyaları
• Video dosyaları H.264 biçiminde sıkıştırılır. Dosya uzantısı
“.MP4” şeklindedir.
• Video çözünürlüğü için 63 sayfaya başvurun.
Fotoğraf dosyaları
• Fotoğraflar JPEG formatında sıkıştırılmıştır. Dosya uzantısı
“.JPG”dir.
• Fotoğraf çözünürlüğü için 63 sayfaya başvurun.
Bu video kamera değiştirilmiş dosyaları tanımayabilir. Klasör veya
dosya adını keyfi olarak değiştirmeyin. Aksi takdirde oynatılamayabilir.
Sorun giderme
Bir Samsung yetkili servis merkezi ile temasa geçmeden önce aşağıda belirtilen basit kontrolleri yapın.
Bunlar size zaman ve gereksiz bir telefon görüşmesinin ücretini kazandırabilir.
UYARI GÖSTERGELERİ VE MESAJLARI
Aşağıdaki nedenlerle sorunlar meydana gelebilir. Bilgiyi kontrol edin ve düzeltici işlem yapın.
Pil
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Low Battery
(Düşük Pil)
-
Pil neredeyse boşalmış.
• Şarj edilmiş bir pil ya da AC güç adaptörü ile
değiştirin.
Check authenticity
of the battery. (Pilin
orijinalliğini kontrol
et.)
-
Pil orijinallik kontrolünü geçemedi.
• Pilin orijinal olup olmadığını kontrol edin ve
yenisiyle değiştirin.
• Bu video kamerada sadece orijinal Samsung
pillerinin kullanılması önerilir.
Depolama ortamı
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Insert Card
(Kartı Tak)
Bellek kartı yuvasına bellek kartı takılmamış.
• Bir bellek kartı takın.
Card Full
(Kart Dolu)
Bellek kartında kayıt yapmak için yeterli alan yok.
• Bellek kartındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayara ya da bir başka depolama
ortamına yedekleyin ve dosyaları silin.
• Boş yer bulunan bir başka bellek kartı takın.
Card Locked
(Kart Kilitli)
SD veya SDHC kartı üzerindeki koruma sekmesi
kilitli olarak ayarlanmış.
• Bellek kartının yazma koruma tırnağını açın.
Card Error
(Kart Hatası)
Bellek kartında problem var ve kart tanınamıyor.
• Bellek kartını yenisiyle değiştirin.
93
Sorun giderme
Depolama ortamı
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Not Formatted
(Biçimlendirilmedi!)
Hafıza kartı biçimlendirilmemiş.
• Bu video kamerayı kullanarak bellek kartını
biçimlendirin.
Not Supported Format
(Desteklenmeyen Format)
Bellek kartı başka bir cihaz tarafından
biçimlendirilmiş olabilir ve hala bazı görüntüler
içerebilir.
• Bellek kartı biçimi video kamera tarafından
desteklenmediği için dosyalar oynatılamıyor.
• Video kamerayla kayıt yapmak için mevcut bellek
kartını biçimlendirin veya yeni bir bellek kartı kullanın.
Not Supported Card
(Desteklenmeyen kart)
Bellek kartı bu video kamerada desteklenmiyor
• Bellek kartını önerilen bellek kartlarından biri ile
değiştirin.
Bellek kartının kayıt performansı yetersiz.
• Videoyu daha düşük bir çözünürlük ve kalitede
kaydedin.
• Bellek kartını yenisiyle değiştirin.
Low Speed Card.
Please record at a
lower resolution.
(Düşük hızlı kart. Daha
düşük bir çözünürlükte
kaydedin.)
-
Kayıt
Mesaj
94
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Write Error
(Yazma Hatası)
-
Depolama ortamına veri yazılırken sorun oluştu.
• Video kameranın gücünü kapatın ve veri
kurtarma için açın.
• Dosya kurtarılmazsa, önemli dosyaları
bilgisayarınıza veya bir başka yedekleme
ortamına yedekledikten sonra depolama
ortamını biçimlendirin.
Recovering Data…
Don’t power off and
keep card inside.
(Veri Geri Alınıyor.…
Gücü kapatmayın ve
kartı içerde tutun.)
-
Dosya normal bir biçimde oluşturulmadı.
• Veri geri yükleme tamamlanana kadar bekleyin.
• Kayıt sırasında kesinlikle gücü kapatmayın veya
bellek kartını çıkarmayın.
Sorun giderme
Kayıt
Mesaj
The limit of video
files is reached.
Cannot record
video. (Video
dosyası sınırına
ulaşıldı. Video
kaydedilemiyor.)
The limit of photo
files is reached.
Cannot take a
photo. (Fotoğraf
dosyası sınırına
ulaşıldı. Fotoğraf
çekilemiyor.)
File Limit is
reached. Cannot
record video.
(Dosya Sınırına
ulaşıldı. Video
kaydedilemiyor.)
File Limit is
reached. Cannot
take a photo.
(Dosya Sınırına
ulaşıldı. Fotoğraf
çekilemiyor.)
Check the lens
cover (Mercek
kapağını kontrol et)
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
• Depolama ortamındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da bir başka
depolama ortamına yedekleyin ve dosyaları silin.
• Yeterli boş alana sahip başka bir kart takın.
• “File No. (Dosya No.)” seçeneğini “Reset
(Sıfırlama)” olarak ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
-
Kaydedilebilecek video dosyası sayısı 9.999'dur.
-
• Depolama ortamındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da bir başka
depolama ortamına yedekleyin ve dosyaları silin.
Kaydedilebilecek fotoğraf dosyası sayısı 9.999'dur. • Yeterli boş alana sahip başka bir kart takın.
• “File No. (Dosya No.)” seçeneğini “Reset
(Sıfırlama)” olarak ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
-
Klasör ve dosya sayısı maksimuma ulaştığından,
kayıt yapamazsınız.
• “File No. (Dosya No.)” öğesini “Reset
(Sıfırlama)” ayarına getirin ve depolama
ortamını biçimlendirin. Biçimlendirmeye
başlamadan önce önemli dosyalarınızı
yedeklemeyi unutmayın.
-
Klasör ve dosya sayısı maksimuma ulaştığından,
kayıt yapamazsınız.
• “File No. (Dosya No.)” öğesini “Reset
(Sıfırlama)” ayarına getirin ve depolama
ortamını biçimlendirin. Biçimlendirmeye
başlamadan önce önemli dosyalarınızı
yedeklemeyi unutmayın.
Mercek kapağı kapalıdır.
• Mercek kapağını açın.
95
Sorun giderme
Oynatma
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Read Error
(Okuma hatası)
-
Depolama ortamından veri okunurken bazı
sorunlar meydana geldi.
• Önemli dosyaları bilgisayarınıza veya bir
başka depolama cihazına yedekledikten
sonra menüleri kullanarak depolama ortamını
biçimlendirin.
Corrupted file
(Bozuk Dosya)
-
Bu dosya okunamıyor.
• Önemli dosyaları bilgisayarınıza veya bir
başka depolama cihazına yedekledikten
sonra menüleri kullanarak depolama ortamını
biçimlendirin.
Video düzenlemesi
Mesaj
96
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Cannot select
different resolution.
(Farklı bir çözünürlük
seçilemiyor.)
-
Birleştirmek istediğiniz dosyaların çözünürlükleri
farklı.
• Farklı çözünürlükteki iki dosyayı birleştirmek
mümkün değildir.
Not enough free
space in Card.
(Kart’ta yeterince
boş yer yok.)
-
Düzenleme için boş bellek alanı gerekli.
• Gereksiz dosyaları sildikten sonra düzenleme
yapın.
Select 2 files for
combine. (Birleştir
için 2dosya seç.)
-
Yalnızca iki dosya birleştirilebilir.
• Önce iki dosya, sonra diğerini birleştirin. Ama
dosyaların toplam kapasitesi 1,8GB'i aşarsa
dosyalar birleştirilemez.
Total file size is
over than 1.8GB.
(Toplam dosya boyutu
1,8 GB'tan fazla.)
-
Toplam kapasiteleri 1,8GB'yi aşabilecek dosyalar
birleştirilemez.
• Önce bölme veya gereksiz parçaları silmek
için silme işlevini, sonra birleştirme işlevini
gerçekleştirin.
Sorun giderme
USB
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Fail Printer
Connecting
Change ‘USB
Connect’ (Yazıcı
Bağlan. Başarısız
USB Bağlantısını
Degiştirin)
-
Video kamera USB aracılığıyla yazıcıya
bağlanırken sorun meydana geldi.
• USB kablosunu kontrol edin.
• Bağlama prosedürünü yeniden deneyin.
• “USB connect (USB bağlantı)” işlevini
“PictBridge” değerine ayarlayın.
Fail USB
Connecting
Change ‘USB
Connect’ (USB
Bağlan. Başarısız
USB Bağlantısını
Degiştirin)
-
Video kamerayı USB aracılığıyla bilgisayara
bağlarken sorun meydana geldi.
• USB kablosunu kontrol edin.
• Bağlama prosedürünü yeniden deneyin.
• “USB connect (USB bağlantı)” işlevini “Mass
Storage (Yığn Depolama)” değerine ayarlayın.
Ink Error
(Mürekkep Hatası)
-
Mürekkep kartuşuyla ilgili bir sorun var.
• Mürekep kartuşunu kontrol edin.
• Yazıcıya yeni bir mürekkep kartuşu koyun.
Paper Error
(Kağıt Hatası)
-
Kağıtla ilgili bir sorun var.
• Yazıcıdaki kağıdı kontrol edin. Kağıt yoksa kağıt
yerleştirin.
File Error
(Dosya Hatası)
-
Dosyayla ilgili bir sorun var.
• Video kameranız, bu dosya formatını
desteklemiyor.
• Video kameranız üzerinde kayıtlı bir başka
dosyayı deneyin.
Yazıcıyla ilgili bir sorun var.
• Yazıcıyı kapatıp açın.
• Yazıcı üreticisinin müşteri hizmetleri merkezi ile
iletişim kurun.
Yazdırma sırasında bir sorun meydana geldi.
• Baskı sırasında güç kaynağını ya da bellek
kartını çıkarmayın.
Printer Error
(Yazıcı Hatası)
Print Error
(Yazdırma Hatası)
-
97
Sorun giderme
BELİRTİLER VE ÇÖZÜMLER
Bu talimatlar sorununuzu çözmediyse en yakın Samsung yetkili servis merkeziyle temas kurun.
Güç
Belirti
Açıklama/Çözüm
Video kamera açılmıyor.
• Video kameranızın pili takılmamış olabilir. Pili video kameraya takın.
• Takılan pilin şarjı bitmiş olabilir.
Pili şarj edin veya şarj edilmiş bir takımla değiştirin.
• Bir AC adaptörünü kullanıyorsanız, elektrik prizine düzgün takıldığından emin olun.
Cihaz otomatik olarak kapanıyor.
• “Auto Power Off (Otomatik Kapanma)” özelliği “5 Min (5 dak.)” değerine mi ayarlı?
5 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa, video kamera otomatik olarak
kapanır (“Auto Power Off (Otomatik Kapanma)”). Bu seçeneği devre dışı bırakmak
için, “Auto Power Off (Otomatik Kapanma)” özelliğini “Off (Kapalı)” değerine ayarlayın.
¬sayfa 75
• Pil bitmek üzere. Pili şarj edin veya şarj edilmiş bir takımla değiştirin.
Güç kapatılamıyor.
• Pili veya AC güç adaptörünü bir takın ve yeniden açmadan önce güç tedarikini video
kameraya bağlayın.
Pil hızla boşalmış.
• Ortam sıcaklığı çok düşük.
• Pil tamamen şarj edilmemiş. Pili yeniden şarj edin.
• Pilin ömrü bitti, yeniden şarj edilemez. Başka bir pil kullanın.
Ekran
98
Belirti
Televizyon ekranındaki veya LCD'deki
görüntü bozuk veya en üstte/altta veya
solda/sağda çizgiler var.
LCD ekranda bilinmeyen bir görüntü
beliriyor.
Açıklama/Çözüm
• Video kamera Demo modundadır. Demo resmini görmek istemiyorsanız, “Demo (Tntm)”
ayarını “OFF” olarak ayarlayın. ¬sayfa 79
Ekranda bilinmeyen bir gösterge beliriyor.
• Ekranda bir uyarı göstergesi veya mesaj çıkmıştır. ¬sayfa 93~97
• 16:9 oranındaki görüntüyü 4:3 oranlı bir televizyonda görüntülerken (veya tam tersi) bu
durum meydana gelebilir. Ayrıntılı bilgi için ekran özelliklerine bakın. ¬sayfa 82
Sorun giderme
Ekran
Belirti
Açıklama/Çözüm
LCD ekranda görüntü kalıyor.
• Bu durum, gücü kapatmadan AC güç adaptörünü veya pilini çıkartırsanız meydana gelir.
LCD ekrandaki görüntü karanlık görünüyor.
• Ortam çok parlak. LCD’nin parlaklığını ve açısını ayarlayın.
• LCD kuvvetlendirici işlevini kullanın.
Kayıt
Belirti
Açıklama/Çözüm
• Video kameranızı kayıt moduna ayarlayın. ¬sayfa 26
Kaydı başlat/durdur düğmesine
• Depolama ortamında kayıt için yeterli boş alan yok.
basıldığında kayıt başlamıyor.
• Bellek kartının takılıp takılmadığına ya da yazma koruması kilidinin kilitli olarak
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Gerçek kayıt süresi tahmini kayıt süresinden • Tahmin edilen kayıt süresi içerik ve kullanılan özelliklere bağlı olarak değişir.
• Hızlı hareket eden bir nesneyi çekerken, gerçek kayıt süresi kısalabilir.
daha az.
• Depolama ortamında kayıt için daha fazla boş alan yok. Önemli dosyaları bilgisayara
yedekleyin ve depolama ortamını biçimlendirin ya da gereksiz dosyaları silin.
• Sık kayıt yapar ya da dosyaları silerseniz, depolama ortamının performansı düşecektir.
Kayıt otomatik olarak duruyor.
Bu durumda, depolama ortamınızı yeniden biçimlendirin.
• Düşük yazma hızlı bir bellek kartı kullanıyorsanız video kamera video kaydını otomatik
olarak durdurur ve LCD ekranda ilgili mesaj görünür.
Parlak ışıkla aydınlatılmış bir nesneyi
• Bu bir arıza değildir.
çekerken, dikey bir çizgi görünüyor.
Kayıt sırasında ekran doğrudan güneş
• Bu bir arıza değildir.
ışığına maruz kalırsa, ekran bir an için
kırmızıya veya siyaha döner.
• “Date/Time Display (Tarih/Saat Görünüm)” “Off (Kapalı)” olarak ayarlanmıştır. “Date/
Kayıt sırasında tarih/saat görüntülenmiyor.
Time Display (Tarih/Saat Görünüm)” seçeneğini Açık olarak ayarlayın. ¬sayfa 68
• Video kameranızı fotoğraf kaydı moduna ayarlayın. ¬sayfa 26
• Varsa bellek kartının yazmaya karşı koruma anahtarının kilidini kaldırın.
Fotoğraf kaydedemiyorsunuz.
• Depolama ortamı dolu. Yeni bir bellek kartı kullanın veya depolama ortamını
biçimlendirin. ¬sayfa 77 Veya gereksiz görüntüleri silin. ¬sayfa 58
99
Sorun giderme
Kayıt
Belirti
Açıklama/Çözüm
Fotoğraf kaydedilirken obtüratör sesi
duyulmuyor.
• “Shutter Sound (Obtüratör Sesi)” özelliğini “ON” değerine ayarlayın.
• Mini HDMI kablosu veya Ses/Video kablosu video kameraya bağlıysa Obtüratör Sesi
kullanılmaz.
Bip sesi duyulmuyor.
• “Beep Sound (Bip Sesi)” özelliğini “ON” değerine ayarlayın.
• Video kayıtları sırasında bip sesi geçici olarak kapalı.
• Mini HDMI kablosu veya Ses/Video kablosu video kameraya bağlıysa Bip Sesi
kullanılmaz.
Kayıt başlat/durdur düğmesine bastığınız
zaman ile video kaydının başlaması/
durması arasında bir zaman farkı var.
• Video kameranızda Kaydı başlat/durdur düğmesine bastığınız anla kaydedilen
videonun başladığı/durduğu an arasında biraz gecikme olabilir. Bu bir hata değildir.
Görüntülerde yatay çizgiler görünüyor.
• Bu durum, floresan lamba, sodyum lamba veya cıvalı lamba altında kayıt yaparken
meydana gelir. Bu bir arıza değildir.
Depolama ortamı
100
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bellek kartı işlevleri çalışmıyor.
• Video kameranıza bellek kartını doğru olarak takın. ¬sayfa 30
• Bilgisayarda biçimlendirilmiş bir bellek kartı kullanacaksanız, kartı doğrudan video
kameranızda yeniden biçimlendirin. ¬sayfa 77
Görüntü silinemiyor.
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC/standart SD bellek kartı,
vs.). ¬sayfa 31
• Korunan görüntüleri silemezsiniz. Depolama ortamındaki görüntünün korumasını
kaldırın. ¬sayfa 59
Bellek kartını biçimlendiremiyorsunuz.
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC/standart SD bellek kartı,
vs.). ¬sayfa 31
• Bellek kartı video kameranız tarafından desteklenmiyor. Ya da kartta bazı sorunlar var.
Veri dosyası adı doğru belirtilmiyor.
• Dosya bozuk olabilir.
• Dosya biçimi video kameranız tarafından desteklenmiyor.
• Dizin yapısı uluslararası standarda uyuyorsa sadece dosya adı görüntülenir.
Sorun giderme
Kayıt sırasında görüntünün ayarlanması
Belirti
Açıklama/Çözüm
Odaklama otomatik olarak ayarlanmıyor.
• “Focus (Odaklama)” özelliğini “Auto (Otomatik)” değerine ayarlayın. (Yalnızca video
kaydı modu) ¬sayfa 53
• Kayıt koşulları otomatik odaklama için uygun değil. Odağı elle ayarlayın. (Yalnızca
video kaydı modu) ¬sayfa 53
• Merceğin yüzeyi tozlu. Merceği temizleyin ve odağı kontrol edin.
• Kayıt karanlık bir yerde yapılıyor. Alanı aydınlatmak için bir ışık kullanın.
Görüntünün renk dengesi doğal değil.
• Beyaz ayarı gereklidir. Uygun “White Balance (Beyaz Ayarı)” değerini ayarlayın. ¬sayfa 50
Kareden geçen nesneler, çok hızlı
görünüyor.
• Buna odaksal düzlem olayı adı verilir. Bu bir arıza değildir. Görüntü cihazının (CMOS
sensörü) video sinyallerini okuma yöntemi nedeniyle, kareden hızla geçen nesneler,
kayıt koşullarına bağlı olarak eğilmiş gibi görünebilir.
Video kameranızda oynatma
Belirti
Açıklama/Çözüm
Oynatma (oynat/durdur) işlevi çalışmıyor.
• Başka bir cihaz kullanılarak kaydedilen görüntü dosyaları video kameranızda oynatılamaz.
• Bellek kartının uyumlu olup olmadığını kontrol edin. ¬sayfa 31
Bir depolama ortamında saklanan fotoğraflar • Başka bir cihazda kaydedilmiş olan fotoğraflar gerçek boyutlarında görüntülenmeyebilir.
gerçek boyutlarında görüntülenmiyor.
Bu bir hata değildir.
Oynatma beklenmedik bir biçimde kesildi.
• AC güç adaptörünün ya da pil takımının düzgün ve güvenli bir şekilde takılıp
takılmadığını kontrol edin.
Başka cihazlarda oynatma (TV vs.)
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bağlı cihazdan görüntü veya ses gelmiyor.
• Bağlantı kablosunun doğru jaka takıldığından emin olun.
Görüntü televizyonda bozuk görünüyor.
• Bu sorunun nedeni TV’ye 4:3 en-boy oranıyla bağlantı yapmaktır.
HDMI kablo kullanılarak bağlantı sağlanmış
• Malzeme telif hakkı korumalıysa görüntüler HDMI jakından çıkarılmayacaktır.
TV'den görüntü ya da ses alınamıyor.
101
Sorun giderme
Diğer cihazlara bağlama/dublaj (Kaydedici, Bilgisayar, Yazıcı vs)
Belirti
Açıklama/Çözüm
HDMI kablosunu kullanarak düzgün dublaj
yapamıyorsunuz.
• HDMI kablosunu kullanarak düzgün dublaj yapamazsınız.
Ses/Video kablosu kullanarak düzgün
dublaj yapamıyorsunuz.
• Ses/Video kablosu düzgün bağlanmamış. Ses/Video kablosunun doğru jaka
bağlandığından emin olun (video kameranızdan bir görüntüye dublaj yapmak için
kullanılan cihazın giriş jakına). ¬sayfa 83
Bir PictBridge yazıcısı, PictBridge yazıcısı
kullanılarak yazdırılamıyor.
• Yazıcınız bilgisayarda düzenlenmiş ya da başka cihazda kaydedilmiş görüntüleri
yazdıramayabilir. Bu bir hata değildir.
Bilgisayara bağlama
102
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bilgisayar video kameranızı tanımıyor.
• Kabloyu hem kameradan hem bilgisayardan çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve
tekrar doğru şekilde bağlayın.
Video dosyası bilgisayarda düzgün
oynatılmıyor.
• Video kameranızda kaydedilen bir dosyayı oynatmak için video codec gerekir. Video
kameranızla birlikte verilen yazılımı yükleyin. ¬sayfa 88
• Konektörü doğru yönde taktığınızdan emin olun ve USB kablosunu video
kameranızdaki USB jakına sıkıca takın.
• Kabloyu bilgisayar ve video kameradan çıkarıp, bilgisayarı yeniden başlatın. Tekrar
doğru şekilde bağlayın.
• HD video dosyasını oynatmak için daha iyi özelliklere sahip bir bilgisayar gereklidir.
Önerilen özelliklere sahip bir bilgisayarda kontrol ediniz. ¬sayfa 86
Intelli-studio düzgün çalışmıyor.
• Intelli-studio uygulamasından çıkın ve Windows işletim sistemli bilgisayarı yeniden
başlatın.
Intelli-studio çalışmıyor.
• Ayarlar menüsünden “PC Software (PC Yazılımı)” öğesini “ON” değerine ayarlayın
veya bilgisayara Intelli-studio kurun. ¬sayfa 70, 88
Sorun giderme
Bilgisayara bağlama
Belirti
Açıklama/Çözüm
Video kameranızdaki görüntü veya ses,
bilgisayarınızda düzgün oynatılmıyor.
• Ses veya video oynatımı bilgisayara bağlı olarak kısa bir süre durabilir. Bilgisayarınıza
kopyalanmış video ve sesler bundan etkilenmez.
• Video kamera, yüksek hızlı USB (USB2.0) bağlantısını desteklemeyen bir bilgisayara
bağlanmışsa, ses veya görüntüler düzgün oynatılamayabilir. Bilgisayarınıza
kopyalanmış görüntüler ve sesler bundan etkilenmez.
Oynatma ekranı dondu veya bozuldu.
• Bir videoyu oynatmak için sistem gereksinimlerini kontrol et.
• Geçerli bilgisayarda çalışan bütün diğer uygulamalardan çıkın.
• Kayıtlı bir video bilgisayara bağlanmış olan video kameranızda oynatılıyorsa video,
aktarma hızına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir. Lütfen videoyu bilgisayara
kopyalandıktan sonra oynatın.
Genel işlemler
Belirti
Açıklama/Çözüm
Tarih ve zaman yanlış.
• Video kamera uzun süre kullanılmadı mı?
Dahili şarj edilebilir yedek pilin şarjı bitmiş olabilir. ¬sayfa 28
103
Ek bilgiler
BAKIM
Aşağıdaki öneriler, herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine
getirmeye ve bu ürünün yıllarca keyfine varmanıza izin verecektir.
Saklamada dikkat edilecekler
• Merceği temizlemek için
Tozu temizlemek için körüklü fırça kullanın ve merceği yumuşak
bir bezle hafifçe silin.
Gerekirse, mercek temizleme kağıdıyla hafifçe silin.
- Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.
- Mercek daha koyu görünüyorsa video kamerayı kapatın ve
yaklaşık 1 saat bekleyin.
• Video kamerayı korumak için video kamerayı kapatın.
- Pili çıkarın.
- Bellek kartını çıkartın.
Video kamerayı temizlemek
Temizlemeden önce video kamerayı kapatıp, pil takımını ve
AC güç adaptörünü çıkarın.
• Dışını temizlemek için
- Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Temizleme sırasında
aşırı güç uygulamayın, yüzeyi hafifçe silin.
- Video kamerasını temizlemek için benzen veya tiner
kullanmayın. Dış kaplama sıyrılabilir veya gövde bozulabilir.
• LCD ekranı temizlemek için
Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Ekrana zarar vermemeye
özen gösterin.
104
LCD ekran
• Kullanım ömrünü uzatmak için sert bir bezle silmeyin.
• LCD ekran kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda bilgi
sahibi olun. Bu durumlar arıza değildir.
- Video kamerayı kullanırken LCD ekranın etrafındaki yüzey
ısınabilir.
- Gücü uzun bir süre boyunca açık bırakırsanız LCD ekranın
etrafındaki yüzey ısınır.
- Video kamera soğuk hava koşullarında kullanılırken LCD
ekranda görüntü izi görünebilir.
• Bir LCD ekranı gelişmiş hassas bir teknolojiyle üretilir ve
%99,99'dan fazla geçerli piksele sahiptir. Buna rağmen nadiren
bir nokta için ortasında ve iki nokta için çevresinde siyah veya
parlak renk (kırmızı, mavi, beyaz) noktalar ve meydana gelebilir.
Bu noktalar normalde üretim süreci sırasında meydana gelebilir
ve kaydedilen görüntüleri etkilemez.
Ek bilgiler
Buğulanma olduğunda, kullanmadan önce video kamerayı
bir süre bekletin
VİDEO KAMERANIZI YURTDIŞINDA KULLANMAK
• Buğulanma nedir?
Buğulanma, video kameranın bulunduğu yerden, belirgin bir
sıcaklık farkının olduğu başka bir yere taşınması sonucu oluşur.
Video kameranın harici ya da dahili parçalarında ve yansıma
merceklerinde buğu oluşur. Bu durumda, buğulanma sürerken
güç açık durumda cihaz kullanılırsa, arıza meydana gelebilir
veya video kamera hasar görebilir.
• Buğulanma ne zaman oluşur?
Cihaz bir önceki konumundan daha yüksek bir ısıda olan bir yere
taşınırsa ya da sıcak bir ortamda aniden çalıştırılırsa, buğulanma
oluşur.
- Kış aylarında dışarıda soğuk havada kayıt yaptıktan sonra
tekrar kapalı alanda kayıt yaparken.
- Klimaların çalıştığı kapalı mekanda ya da bir arabanın içinde
kullandıktan sonra sıcak havada dış mekanda kayıt yaparken.
• Ne yapabilirim?
- Gücü kapalı konuma getirin; pili çıkarın ve kullanmadan önce
1-2 saat süreyle kuru bir yerde bekletin.
• Her ülke veya bölgenin kendi elektrik ve renk sistemi vardır.
• Video Kameranızı yurtdışında kullanmadan önce aşağıdaki parçaları kontrol edin.
Güç kaynaklar
Güç Kaynakları cihazla birlikte verilen AC güç adaptörü100 V-240 V AC
aralığındaki otomatik voltaj seçimine uygundur. Video kameranızı 100 V-240 V,
50/60 Hz aralığına uyum sağlayabilen kameranızla birlikte verilen AC adaptörü
sayesinde herhangi bir ülkede/bölgede kullanabilirsiniz. Duvar çıkışınızın
tasarımına bağlı olarak gerekirse ticari olarak satılan bir AC fiş adaptörü kullanın.
TV renk sistemlerinde
Video kameranız PAL sistemi temelli bir video kameradır. Kayıtlarınızı bir
televizyonda görüntülemek veya harici bir cihaza kopyalamak istiyorsanız,
bu cihaz PAL sistemi temelli televizyon veya uygun Ses/Video jaklarına sahip
harici bir cihaz olmalıdır. Yoksa ayrı bir video biçimi dönüştürücü (PAL-NTSC
biçim dönüştürücüsü) kullanmanız gerekebilir.
Biçim dönüştürücüsü Samsung tarafından sağlanmaz.
• Video kamerayı buğulanma tamamen kaybolduktan sonra kullanın.
• Video kamerayla birlikte verilen tavsiye edilen aksesuarları
kullandığınızdan emin olun. Servis için size en yakın Samsung
yetkili servis merkezine başvurun.
PAL uyumlu ülkeler/bölgeler
Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, BDT, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Büyük
Britanya, Hollanda, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İran, Irak, Kuveyt,
Libya, Malezya, Mauritius, Norveç, Romanya, Suudi Arabistan, Singapur,
Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tayland, Tunus, vb.
NTSC uyumlu ülkeler/bölgeler
Bahamalar, Kanada, Orta Amerika, Japonya, Kore, Meksika, Filipinler,
Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, vb.
Dünyanın her yerinde video kameranızla kayıt yapabilir ve LCD
ekranda fotoğraf görüntüleyebilirsiniz.
105
Ek bilgiler
SÖZLÜK
AF (Otomatik Odaklama)
F. No (F- Sayısı)
Ürün merceğini otomatik olarak nesneye odaklayan sistem. Ürününüz otomatik olarak
odaklanmak için kontrastı kullanır.
F-sayısı merceğin parlaklığını tanımlar. Daha sayılı mercek genellikle daha parlak görüntüye
sahip olur. F-sayısı odak uzunluğuyla doğru orantılı ve mercek çapıyla ters orantılıdır.
*F.No=odak uzunluğu/mercek açıklığının çapı
Açıklık
Açıklık, ürünün sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.
Video kameranın titremesi (Bulanıklık)
Obtüratör açıkken ürün hareket ettirilirse, tüm görüntü bulanık görünebilir. Bu, obtüratör hızı
yavaş olduğunda daha sık meydana gelir. Hassasiyeti artırarak ve daha hızlı bir obtüratör
kullanarak ürünün titremesini önleyin. Alternatif olarak ürünü sabitlemek için üç ayaklı sehpa,
DIS veya OIS işlevlerini kullanabilirsiniz.
Kompozisyon
Fotoğraftaki kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi anlamına gelir. Genellikle
üçler kuralına uyulması güzel bir kompozisyon sağlar.
Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken (CMOS)
CMOS, CCD (charge coupled device (yükten bağlaşımlı aygıt)) sensörlerin kalitesine yakın
görüntüler üreten bir görüntü sensörüdür. Daha az güç harcar ve böylece ürününüzün pil
ömrünü uzatır.
Dijital zoom
Zoom merceğiyle (Optik zoom) kullanılabilen zoom miktarını yapay olarak artıran bir özelliktir.
Dijital zoom kullanılırken büyütme arttıkça görüntü kalitesi düşer.
Etkin Piksel Sayısı
Toplam piksel sayısından farklı olarak bu, görüntü çekmek için kullanılan gerçek piksel
sayısıdır.
EV (Pozlama Değeri)
Ürünün aynı pozlamaya neden olan obtüratör hızı ve mercek açıklığının tüm kombinasyonları.
Pozlama
Ürünün sensörüne ulaşmasına izin verilen ışık miktarı. Pozlama; obtüratör hızı, açıklık değeri
ve ISO hassasiyetinin kombinasyonuyla kontrol edilir.
Odak uzunluğu
106
Merceğin ortasından odak noktasına kadar olan mesafedir (milimetre). Odak uzunluğunun
daha uzun olması daha dar görüş açılarına neden olur ve nesne büyütülür. Odak
uzunluğunun daha kısa olması daha geniş görüş açılarına neden olur.
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 AVC/H.264, 2003 yılında ISOIEC ve ITU-T tarafından standartlaştırılan en son video
kodlama formatını tanımlar. Geleneksel MPEG-2 formatıyla karşılaştırıldığında, MPEG-4
AVC/H.264 iki katın üzerinde verimlilik sergiler. Ürününüzde yüksek çözünürlüklü videoları
kodlamak için MPEG-4 AVC/H.264 kullanılmaktadır.
Optik zoom
Bu, görüntüleri mercekle büyüten ve görüntü kalitesini düşürmeyen genel bir zoom’dur.
Kalite
Dijital görüntüde kullanılan sıkıştırma oranının bir ifadesidir. Daha yüksek kaliteli görüntüler
daha düşük sıkıştırma oranına sahiptir ve bu genellikle daha büyük dosya boyutuna neden
olur.
Çözünürlük
Dijital görüntüdeki mevcut piksel sayısıdır. Yüksek çözünürlüklü görüntüler daha fazla piksel
içerir ve genellikle düşük çözünürlüklü görüntülere kıyasla daha fazla ayrıntı gösterir.
Obtüratör hızı
Obtüratör hızı, obtüratörün açılma ve kapanma hızını belirtir ve görüntü sensörüne
ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını kontrol ettiği için fotoğrafın parlaklığında
önemli bir faktördür. Yüksek bir obtüratör hızı, ışık alınması için daha az zaman tanır; böylece
fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli nesneleri daha kolay dondurur.
Tele Macro
Bu özellik, çok küçük nesneleri yakın çekimle çekmenizi sağlar. Tele Macro özelliği
kullanılırken ürün küçük nesnelerde gerçek boyutun en-boy oranına (1:1) yakın keskin
odaklanma sağlayabilir.
Beyaz ayarı (renk dengesi)
Bir görüntüdeki renklerin (genellikle ana renkler olan kırmızı, yeşil ve mavinin) yoğunluğunun
ayarlanmasıdır. Beyaz ayarı veya renk dengesinin ayarlanmasının amacı bir görüntüdeki
renkleri doğru biçimde işlemektir.
Teknik özellikler
Model adı
HMX-Q10BP/HMX-Q10TP/HMX-Q10UP/HMX-Q10PP
HMX-Q100BP/HMX-Q100TP/HMX-Q100UP/HMX-Q100PP
HMX-Q130BP/HMX-Q130TP/HMX-Q130UP/HMX-Q130PP
Video sinyali
Sistem
LCD ekran
Bağlantılar
Genel
PAL
Resim sıkıştırma biçimi
H.264 (MPEG-4.AVC)
Ses sıkıştırma biçimi
AAC (Gelişmiş Ses Kodlama)
Görüntü cihazı
1/4” CMOS
Etkin pikseller
2.07 mega piksel
Toplam piksel
5.1 mega piksel
Mercek
F1.8 ~ F2.5, x10 optik zoom, x20 dijital Zoom
Odak uzunluğu
2.75mm ~ 27.5mm
Görüş Açısı
57.27°(W) ~ 6.23°(T)
Boyut/nokta sayısı
2,7 inç Geniş Dokunmatik LCD / 230k
LCD ekran yöntemi
TFT LCD
Kompozit çıkışı
1Vp-p (75 Ω sonlandırmalı)
HDMI çıkışı
C tipi bağlantı
Ses Çıkışı
-7.5 dBs (600 Ω sonlandırmalı)
USB çıkışı
USB 2.0
Güç kaynağı
DC 5 V, Lityum-iyon pil 3,7 V
Güç kaynağı tipi
Lityum İyon pil, Güç kaynağı (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz
Güç tüketimi (Kayıt)
2.5W (LCD açık)
Çalışma sıcaklığı
0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F~104 ˚F)
Çalışma nem oranı
40% ~ 60%
Saklama sıcaklığı
-20 ˚C ~ 60 ˚C (-4 ˚F ~ 140 ˚F)
Depolama ortamı
Bir bellek kartı (SD/SDHC) (Dahil değildir)
Dış boyutlar (GxYxD)
Genişlik 43.7 mm X Yükseklik 53.3 mm X Uzunluk 119.4 mm
Ağırlık
Genişlik 185.9 g (Lityum İyon pil takımı hariç)
Dahili MIC
Tümyönlü stereo mikrofon
Ú Bu teknik özellikler ve tasarım bildirilmeksizin değiştirilebilir.
107
Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşabilirsiniz.
Samsung ürünleri ile ilgili olarak herhangi bir yorum ya da sorunuz varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetlerine başvurun.
Region
North
America
Latin
America
Europe
Contact Centre 
Web Site
CANADA
Country
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
Region
BOSNIA
Country
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
BRAZIL
Contact Centre 
Web Site
05 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG(062 726 7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG(800-726786)
www.samsung.com
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
From mobile 02-482 82 00
www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
Bolivia
800-10-7260
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
GREECE
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
F.Y.R.O.M.
023 207 777
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
ALBANIA
42 27 5755
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Europe
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and
land line
www.samsung.com
Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşabilirsiniz.
Region
Asia
Pacific
Web Site
Region
Contact Centre Country
Web Site
0700 Samsung (0700 726 7864)
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
www.samsung.com
Asia
Pacific
Switzerland
www.samsung.com/ch
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch_fr/
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
08000-726786
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
www.samsung.com
Europe
CIS
Contact Centre Country
SERBIA
Middle
East
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
www.samsung.com
IRAN
021-8255
UZBEKISTAN
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com
Ghana
0800-10077
0302-200077
www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
www.samsung.com
SOUTH
AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11, 3030 8282, 1800 3000 8282
www.samsung.com
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
www.samsung.com
Africa
Bu üründeki pillerin doğru bir şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer
Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret
bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda
diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği
2006/66’da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum
veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık
Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği
ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu
işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn.
şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım
ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini
belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan
sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer
atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir
şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri
dönüşümünü sağlayın.
Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve
nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü
aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma
sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün
ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS uyumlu
Ürünümüz, “Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda
belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanım Kısıtlaması”
yla uyumludur ve ürünlerimizde şu 6 tehlikeli
maddeyi kullanmamaktayız: Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Civa (Hg),
Heksavalen Krom (Cr+6), Poli Bromine Bifeniller (PBB’ler), Poli
Bromine Difenil Eterler (PBDE’ler).
“EEE Yönetmeliğine Uygundur”
Download PDF

advertising