Samsung | HMX-QF30WP | Samsung SMART CAMCORDER QF30WP Kullanım kılavuzu

Kullanıcı kılavuzu
HMX-QF30/HMX-QF33
HMX-QF300/HMX-QF310/HMX-QF320
www.samsung.com/register
Video kaydı için daha yüksek yazma hızını destekleyen bir bellek kartı kullanın.
- Önerilen Bellek Kartı: 6MB/sn (Sınıf 6) veya üzeri.
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce aşağıdakileri kontrol edin.
Önlemler
Güvenlik uyarilari
Simge
Açıklama
Anlamı
Uyarı
Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu
anlamına gelir.
Dikkat
Yaralanma veya maddi zarar riski olduğunu
gösterir.
Uyarı!
• Bu video kamera her zaman koruyucu topraklama bağlantısı
olan AC elektrik prizine bağlanmalıdır.
• Piller, güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısı veren kaynaklara
maruz bırakılmamalıdır.
Dikkat
Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır.
Yalnızca aynı ya da eşdeğer türde pille değiştirin.
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
Açıklama
Anlamı
Dikkat
Video kameranızı kullanırken yangın,
patlama, elektrik çarpması veya yaralanma
riskini azaltmak için şu temel güvenlik
önlemlerini uygulayın:
Not
Video kamerayı çalıştırmaya yardımcı
olabilecek ipuçları ve göz atılacak sayfalar
anlamına gelir.
Açıklama
Cihazı elektrik prizinden çıkarmak için, fiş elektrik prizi
yuvasından çekilmelidir; bu yüzden elektrik prizi yuvasının
çalışır durumda olması gerekir.
Uygun kayıt için etik kurallar
• Kişilerin kendi izin veya onayları olmadan video ve fotoğraflarını
çekmeyin.
• Çekimin yasak olduğu yerlerde video veya fotoğraf çekmeyin.
• Özel yerlerde video veya fotoğraf çekmeyin.
Burada, video kamerayı çalıştırırken size
yardımcı olacak ek açıklamalar veya bilgiler
mevcuttur.
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının zarar görmesini önlemek
için konulmuştur. Lütfen tam olarak uygulayın. Bu bölümü
okuduktan sonra, ileride bakmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
2
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
Kullanimla ilgili önemli bilgi
Bu video kamerayı kullanmadan önce
Bu kullanici kilavuzu hakkinda
• Bu ürün, H.264 (MPEG4/AVC) formatında video kaydı yapar.
• Video kamera tarafından kaydedilen videoyu bu
video kameradaki dahili yazılımı kullanarak kişisel
bilgisayarınızda oynatabilir ve düzenleyebilirsiniz.
• Bu video kameranın diğer dijital video formatlarıyla uyumlu
olmadığını unutmayın.
• Önemli bir video kaydetmeden önce bir deneme kaydı
yapın.
Görüntü ve sesin düzgün olarak kaydedildiğinden emin olmak
için deneme kaydınızı oynatın.
• Kayıtlı içerikler bu video kamerayı veya bellek kartını vb.
kullanırken yapılan bir hata nedeniyle kaybolabilir.
Samsung kayıtlı içeriklerin kaybına bağlı zararların tazmin
edilmesinden sorumlu değildir.
• Önemli veri kayıtlarını mutlaka yedekleyin.
Dosyaları bir bilgisayara kaydederek kayıtlı önemli verilerinizi
koruyun. Verilerinizi bilgisayarınızdan depolama için kullanılan
başka bir kayıt ortamına kopyalamanızı da öneririz. Yazılım
yükleme ve USB bağlantısı kılavuzuna bakın.
• Telif hakları: Bu video kamera yalnızca bireysel kullanım
için tasarlanmıştır.
Diğer dijital/analog ortam veya cihazlar kullanılarak bu video
kameradaki depolama ortamına kaydedilen veriler, telif hakkı
kanununca korunur ve kişisel kullanım haricinde telif hakkı
sahibinin izni olmadan kullanılamaz Gösteri, performans veya
sergi gibi etkinlikleri kişisel amaçlarla kaydetseniz dahi önceden
izin almanız önemle tavsiye edilir.
Samsung Video Kamera’yı aldığınız içinteşekkür ederiz. Lütfen
video kamerayıkullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nudikkatli bir
şekilde okuyun ve daha sonra dakullanmak için güvenli bir yerde
saklayın. Video kameranız düzgün bir şekildeçalışmazsa Sorun
Giderme konusuna bakın. sayfa 109~120
Bu Kullanıcı Kılavuzu, HMX-QF30, HMX-QF33, HMX-QF300,
HMX-QF310, HMX-QF320 modellerini kapsar.
• Bu kullanıcı kılavuzunda HMX-QF30 modelinin çizimleri
kullanılmaktadır.
• Her ne kadar HMX-QF30, HMX-QF33, HMX-QF300, HMXQF310 ve HMX-QF320 modellerinin bazı özellikleri farklı olsa
da aynı biçimde çalışırlar.
• Bu kullanıcı kılavuzunda kullanılangörüntüler, LCD ekranında
gördüklerinizletam olarak aynı olmayabilir.
• Kameranın ve diğer aksesuarların tasarımlarıve özellikleri
haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Kullanmadan önce “Güvenlik Bilgisi” kısmını dikkatle okuyun ve
ürünü buna göre kullanın.
• Bu kılavuzda, “hafıza kartı (kart)” SD, SDHC veya SDXC
anlamına gelir.
• Kullanıcı kılavuzunun işlev açıklamalarında,Ekran gösterim
simgesi ya da paranteziçine alınmış simge, karşılık gelen
işleviayarladığınızda ekranda görüneceğianlamına gelir.
Örn. Tele Macro Alt menü öğesi sayfa 98
- Açık ( ): Çok küçük nesnelerin yakın çekimle kaydedilmesi
için ayarlanır. Açık ayarladığınızda ekranda ilgili simge ( )
görüntülenir.
• Samsung, kullanıcı kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan
yaralanma veya hasarlardan sorumlu değildir.
3
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
• Çalışırken kablosuz cihazda radyo paraziti olabilir; bu
yüzden yaşam güvenliği hizmetlerini destekleyemez.
• Wi-Fi aracılığıyla dosya aktarımı yaparken her zaman veri
sızdırılması tehlikesine karşı dikkatli olun.
• Kablosuz ağ ürünleri kullanırken alınması gereken güvenlik
önlemleri:
Kablosuz ağ kullanırken güvenlik ayarları büyük önem taşır.
Samsung, güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan
güvenlik sorunları sonucunda oluşan hiçbir zarardan veya
kablosuz ağ kullanmanın getirdiği kaçınılmaz sonuçlardan
sorumlu değildir.
•
•
•
•
•
•
Ticari markalarla ilgili notlar
•
•
• Bu kılavuzda veya Samsung ürününüzle birlikte verilen diğer
belgelerde sözü geçen tüm ticari adlar ve tescilli ticari markalar
ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Ayrıca “™” ve “®” işaretleri bu kılavuzda her durumda
kullanılmamıştır.
• SD, SDHC ve SDXC logoları SD-3C, LLC. firmasının ticari
markalarıdır.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista® Windows® 7 ve DirectX® Microsoft Corporation’ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli
ticari ya da ticari markalarıdır.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® ve Pentium® Intel Corporation’ın
ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
• AMD ve Athlon™ AMD’nin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
• Macintosh, Mac OS Apple Inc.’in ABD ve/veya diğer ülkelerdeki
tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
• YouTube, Google Inc.’in ticari markasıdır.
• Flickr, Yahoo’nun ticari markasıdır.
4
Facebook, Facebook Inc.’in ticari markasıdır.
Twitter, twitter Inc.’in ticari markasıdır.
Picasa, Google Inc.’in ticari markasıdır.
HDMI, HDMI logosu ve HighDefinition Multimedia Interface, HDMI
Licensing LLC’nin ticari ya da tescilli
ticari markalarıdır.
Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat, Adobe Systems
Incorporated’ın ABD’de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
Wi-Fi®, Wi-Fi ONAYLI logo ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance’ın
tescilli ticari markalarıdır.
AllShare™ Samsung’un ticari markasıdır.
Ustream, Ustream Inc.’in ticari markasıdır.
Kullanırken alınacak önlemler
Aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri kişisel yaralanmaları ve malzeme hasarlarını önlemek içindir. Bütün talimatlara dikkat edin.
UYARI Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu anlamına gelir.
Aşırı ısıya veya yangına neden
olabileceğinden prizleri ya da
uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin.
Video kamerayı 60ºC sıcaklıkta
kullanmak yangına neden olabilir.
Aküyü yüksek sıcaklıkta tutmak
patlamaya neden olabilir.
Video kameraya veya AC güç
adaptörüne, su ya da metal ve
yanıcı maddelerin girmesine
müsaade etmeyin. Bunların
girmesine müsaade etmek yangına
neden olabilir.
Kum ve tozdan uzak tutun! Video
kameraya veya AC güç adaptörüne
giren ince kum veya toz arızalara
veya hasarlara neden olabilir.
Yağdan uzak tutun! Video kameraya
veya AC güç adaptörüne giren yağ,
elektrik çarpmasına, arızalara veya
hasarlara neden olabilir.
LCD ekranı, doğrudan güneşe
yöneltmeyin. LCD ekranın güneşe
doğrudan yöneltilmesi, ürünün iç
parçalarının yanı sıra gözlerinizin
bozulmasına da yol açabilir.
Güç kablosunu zorla bükmeyin veya
ağır bir nesneyle basarak AC güç
adaptörüne zarar vermeyin. Yangın
veya elektrik çapması riski olabilir.
AC adaptörünün bağlantısını güç
kablosundan çekerek kesmeyin,
bağlantının bu şekilde kesilmesi
kabloya zarar verebilir.
AC adaptörünü; kablosu veya
telleri zarar görmüş, ayrılmış veya
kırılmışsa kullanmayın. Bu, yangına
veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
5
Kullanırken alınacak önlemler
UYARI Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu anlamına gelir.
AC adaptörünü, prize uçları
görülmeyecek şekilde tamamen
takılmadıkça kullanmayın.
Pil takımını, patlama riskinden ötürü
ateşe atmayın.
Temizlik sıvılarını veya benzeri
kimyasalları asla kullanmayın.
Temizlik maddelerini video
kameraya doğrudan sıkmayın.
Bunların girmesine müsaade etmek
yangına neden olabilir.
Video kamerayı plaja veya havuza
yakın yerlerde kullanırken ya da
yağmur yağdığında sudan uzak
tutun. Bozulma veya elektrik çarpma
riski vardır.
Güç kablosunu ıslak ellerle prize
takmayın veya prizden çıkarmayın.
Elektrik çarpması riski vardır.
Kullanılmış lityum pillerini ve bellek
kartını çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın. Lityum pillerinin
veya bellek kartının çocuklar
tarafından yutulması halinde hemen
bir doktora başvurun.
Güç kablosunu kullanılmadığında
veya fırtına sırasında prizden
çıkartın. Yangın riski vardır.
AC adaptörünü temizlerken, güç
kablosunu prizden çekin. Bozulma
veya elektrik çarpma riski vardır.
Video kamera anormal sesler veya
duman çıkarırsa ya da kokarsa
hemen güç kablosunu çıkartıp
Samsung servis merkezine
başvurun. Yangın veya yaralanma
riski vardır.
Video kamera çalışmazsa, AC
adaptörünü ya da pil takımını video
kameradan hemen çıkarın. Yangın
veya yaralanma riski vardır.
Yangın veya elektrik çarpması
riskini önlemek için video kamera
ya da AC adaptörünü sökmeye,
onarmaya, yeniden kurmaya
çalışmayın.
6
Kullanırken alınacak önlemler
DİKKAT Olası yaralanma veya maddi zarar riski olduğunu gösterir.
LCD yüzeyine aşırı kuvvet
uygulamayın, vurmayın veya keskin
bir nesne batırmayın. LCD yüzeyini
iterseniz ekranda bozulmalar
oluşabilir.
Video kamerayı, pil takımını, AC
adaptörünü veya diğer aksesuarları
düşürmeyin veya şiddetli titreşimlere
veya darbeye maruz bırakmayın.
Bu durum, bozulmaya veya
yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı; şiddetli titreşimlere
veya darbelere maruz kalan bir
yerde, üçayaklı sehpa (cihazla
birlikte verilmemektedir) üzerinde
kullanmayın.
Video kamerayı doğrudan
güneş ışığı alan yerlerde veya
ısıtma donanımının yakınlarında
kullanmayın. Bu durum, bozulmaya
veya yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı, sıcaklığın uzun
süre çok yüksek olduğu kapalı bir
araçta bırakmayın.
Video kamerayı kurum veya buhara
maruz bırakmayın. Koyu kurum
veya buhar, video kameranın
gövdesine zarar verebilir ya da
arızalanmasına neden olabilir.
Video kamerayı, dizel motorlar
tarafından üretilen yoğun egzoz
gazının ya da benzinli motorların,
ya da hidrojen sülfi t gibi aşındırıcı
gazların yakınlarında kullanmayın.
Bu, normal çalışmayı etkisiz hale
getirerek harici ya da dahili kutupları
aşındırır.
Video kamerayı böcek ilaçlarına
maruz bırakmayın. Böcek ilacının
video kameraya girmesi ürünün
normal bir şekilde çalışmasını
engelleyebilir. Böcek ilacı
kullanılmasından önce video
kamerayı kapatın ve vinil örtü vs. ile
üzerini örtün.
Video kamerayı ani sıcaklık
değişikliklerinin olduğu veya nemli
yerlerde bırakmayın. Cihazın fırtına
sırasında dışarıda kullanılması, her
zaman arıza veya elektrik çarpma
riski oluşturur.
Video kamerayı LCD ekranı açıkken
herhangi bir yere bırakmayın.
Video kameranın gövdesini benzen
veya tinerle silmeyin. Dış kaplama
sıyrılabilir veya gövde yüzeyi
bozulabilir.
Video kamerayı kullanmadığınız
zamanlarda LCD ekranı açık
bırakmayın.
7
Kullanırken alınacak önlemler
DİKKAT Olası yaralanma veya maddi zarar riski olduğunu gösterir.
Video kamerayı LCD ekrandan
tutarak kaldırmayın. LCD ekran
çıkabilir ve video kamera düşebilir.
Video kamerayı televizyon veya
radyo yakınlarında kullanmayın:
Bu durum televizyon ekranında
veya radyo yayınlarında parazitler
oluşmasına neden olabilir.
Video kamerayı hoparlör ve büyük
motor gibi güçlü radyo dalgaları
yayan cihazların veya manyetik
alanların yakınlarında kullanmayın.
Kayıt yapıldığı sırada videoya ya da
sese gürültü karışabilir.
Sadece Samsung tarafından
onaylanmış aksesuarlar kullanın.
Diğer üreticilerden alınan ürünlerin
kullanılması, cihazın anormal
çalışmasına yol açarak aşırı ısınma,
yangın, patlama, elektrik çarpması
veya yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı sabit bir yüzeye ve
havalandırma deliklerinin olduğu bir
yere koyun.
Önemli verileri ayrı bir yerde tutun.
Veri kaybından Samsung sorumlu
tutulamaz.
Elektrik fişini kolayca çalışabileceği
bir yerde kullanın. Ürünle ilgili
herhangi bir sorun ortaya çıkarsa,
gücü tamamen kesmek için elektrik
fişi çıkarılmalıdır. Üründeki güç
düğmesini kapamak gücü tamamen
kesmez.
Bu ürünle uyumlu olan
onaylanmamış aksesuarların
üreticileri kendi ürünlerinden
sorumludur. İsteğe bağlı
aksesuarları güvenlik talimatlarına
uygun şekilde kullanın. Samsung,
onaylanmamış aksesuarların yol
açtığı arızalar, yangınlar, elektrik
çarpmaları veya hasarlardan
sorumlu değildir.
8
Içindekiler
Başlarken..................................................... 11
Ek işlevler..................................................... 44
Paketi açma......................................................................... 12
Manuel modların kullanılması........................................... 45
Beyaz Ayarı .......................................................................... 45
EV (Pozlama Değeri)............................................................. 46
Arka Işık Telafisi..................................................................... 47
Odaklama.............................................................................. 48
Super C.Nite.......................................................................... 49
OtoZmnlycı............................................................................ 50
Sürekli Çekim........................................................................ 50
Video kamera yerleşim planı............................................. 13
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması.................... 15
Pilin takilmasi/çikarilmasi....................................................... 15
Bellek kartinin takilmasi/çikarilmasi (dahil değildir)................ 16
Pilin şarj edilmesi............................................................... 20
Pil durumunun kontrol edilmesi............................................. 21
Video kameranizin açilmasi/kapatilmasi.......................... 24
Sanat Filmi modlarının kullanılması................................. 51
Dokunmatik ekranin kullanimi.......................................... 25
Kısıcı...................................................................................... 51
Dijital Efekt............................................................................. 52
Başlangıç ayarlarının uygulanması.................................. 28
Dil seçimi............................................................................. 29
Hızlandırılmış Sanat modunun kullanılması.................... 53
Simgeleri Tanıma................................................................ 30
Oynatma/Düzenleme.................................... 55
Ana ekranın kullanılması................................................... 34
Video ve fotoğrafların oynatma modunda
görüntülenmesi................................................................... 56
Ana ekrana erişim.................................................................. 34
Ana ekrandaki simgeler......................................................... 34
Oynatma modunun başlatılması............................................ 56
Video oynatimi....................................................................... 57
Oynatım sırasında harika anları etiketleme........................... 60
Fotoğraflarin görüntülenmesi................................................. 61
Tutma kayişinin kullanimi.................................................. 35
Temel işlevler................................................ 36
Video kaydi.......................................................................... 37
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi....................... 63
Videoların portre modunda kaydedilmesi.............................. 39
Kayıt yaparken harika anları etiketleme (My Clip işlevi)........ 40
Paylaş.................................................................................... 63
Sil........................................................................................... 65
My Clip’i Sil............................................................................ 66
My Clip Oluşturma................................................................. 66
Koru....................................................................................... 67
Smart BGM............................................................................ 67
Fotoğraflarin kaydedilmesi................................................ 41
Yeni başlayanlar için kolay kayit (SMART AUTO)........... 42
Zoom.................................................................................... 43
9
Içindekiler
Böl......................................................................................... 68
Birleştir................................................................................... 69
Dosya Bilgisi.......................................................................... 70
Televizyon ekraninda izleme.................................................. 87
VCR veya DVD/HDD kaydedicideki videolara dublaj
yapılması............................................................................. 88
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması............. 89
Kablosuz ağ . ............................................... 71
Dosyaların Intelli-studio ile aktarılması.................................. 90
Dosyaların, video kameranın çıkarılabilir disk olarak
bağlanmasıyla aktarılması..................................................... 94
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması.... 72
WLAN'a bağlama................................................................... 72
Ağ ayarlarının yapılandırılması.............................................. 73
IP adresinin manuel olarak ayarlanması................................ 74
Ağ bağlantısı hakkında ipuçları............................................. 75
Metin girilmesi........................................................................ 75
Ayarlar.......................................................... 96
Ayarlar menüsü.................................................................. 97
Ayarlar menüsüne erişim....................................................... 97
Çekim.................................................................................... 98
Oynatma................................................................................ 99
Ekran................................................................................... 102
Bağlantı............................................................................... 104
Genel................................................................................... 105
Akıllı telefona video ya da fotoğraf gönderilmesi........... 76
Video kameranızdan canlı video yayını............................ 77
Video veya fotoğraf paylaşım sitelerinin kullanımı......... 79
Web sitesine erişim................................................................ 79
Video veya fotoğraf yükleme................................................. 79
TV Bağl. destekli bir TV’de video ve fotoğrafların
görüntülenmesi................................................................... 80
Ekler........................................................... 108
Video veya fotoğraf göndermek için Otomatik
Yedeklemenin kullanılması................................................ 81
Uyari göstergeleri ve mesajlari............................................ 109
Belirtiler ve çözümler............................................................114
Sorun giderme.................................................................. 109
PC'nize Otomatik yedekleme programının kurulması............ 81
Fotoğrafların veya videoların bir PC'ye gönderilmesi............ 81
Bakim................................................................................. 121
Video kameranizi yurtdişinda kullanmak....................... 123
Yerel Ağ Üzerinden Açma (WOL) özelliği hakkında......... 82
Sözlük................................................................................ 124
Diğer cihazların kullanılması........................ 84
Teknik özellikler................................................................ 125
Televizyona bağlama.......................................................... 85
Yüksek çözünürlüklü TV’ye bağlama..................................... 85
Normal bir televizyona bağlama............................................ 86
10
Başlarken
Video kameranızın yerleşim planı, simgeleri ve ana ekranı
hakkında bilgi edinin.
Paketi açma......................................................................... 12
Video kamera yerleşim planı............................................. 13
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması.................... 15
Pilin takilmasi/çikarilmasi....................................................... 15
Bellek kartinin takilmasi/çikarilmasi (dahil değildir)................ 16
Pilin şarj edilmesi............................................................... 20
Pil durumunun kontrol edilmesi............................................. 21
Video kameranizin açilmasi/kapatilmasi.......................... 24
Dokunmatik ekranin kullanimi.......................................... 25
Başlangıç ayarlarının uygulanması.................................. 28
Dil seçimi............................................................................. 29
Simgeleri Tanıma................................................................ 30
Ana ekranın kullanılması................................................... 34
Ana ekrana erişim.................................................................. 34
Ana ekrandaki simgeler......................................................... 34
Tutma kayişinin kullanimi.................................................. 35
Paketi açma
Yeni video kameranız aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilir. Kutuda bunlardan herhangi biri yoksa, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezini
arayın.
Aksesuarlarınızın kontrolü
Model adı
Dahili bellek
Mercek
HMX-QF30
HMX-QF33
HMX-QF300
HMX-QF310
HMX-QF320
Yok
X20 (optik)
X40 (dijital)
Pil
AC güç adaptörü
Ses/Video kablosu
Hızlı başlama
kılavuzu
USB kablosu
İsteğe bağlı
• Her ne kadar modellerin bazı özellikleri farklı olsa da, aynı
biçimde çalışırlar.
• Her öğenin görünümü modele göre değişebilir.
• İçerik, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Parçalar ve aksesuarlar yerel Samsung satıcısına danışıldıktan
sonra satın alınabilir.
• SAMSUNG, AC güç adaptörü veya pil gibi aksesuarların izin
verilmeyen her türlü kullanımından kaynaklanan pil ömrü
azalması veya arıza durumlarından sorumlu değildir.
• Kamerayla birlikte bellek kartı verilmez. Video kameranızla
uyumlu olan bellek kartları için 17 sayfaya bakın.
Başlarken
12
Mikro HDMI kablosu
Pil şarj cihazı
Taşıma çantası
Hafıza kartı/
Bellek kartı adaptörü
Video kamera yerleşim planı
Üst/Ön/Sol
2
1
2
3
5
4
6
7
8
9
1
Mercek
2
Şarj göstergesi
3
Ev ( 4
LCD ekran (Dokunmatik ekran)
5
Dahili mikrofon
6
Dahili hoparlör
7
Jak kapağı (AV/HDMI/mikro USB)
8
AV(Ses/Video) jakı
9
HDMI jakı
10
mikro USB jakı
) düğmesi
Kayıt sırasında, dahili mikrofonu ve merceği kapatmamaya özen
gösterin.
10
Başlarken
13
Video kamera yerleşim planı
Arka/Sağ/Alt
3
4
1
Mercek açma/kapama düğmesi
2
Tutma kayışı
1
3
Jak kapağı (DC IN)
2
4
DC IN jakı
5
Zoom (T/W) düğmesi
6
My Clip ( / ) düğmesi
7
Kaydı başlat/durdur düğmesi
8
Pil yuvası
9
Bellek kartı yuvası
10
Pil/Bellek kartı kapağı
11
Pil çıkarma düğmesi
12
Tripod girişi
5
11
12
6
7
8
9
10
Başlarken
14
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Pilin takilmasi/çikarilmasi
Pil çıkarma düğmesi
Pili takmak için
Pili çıkarmak için
1 Pil yuvası kapağını şekilde gösterildiği gibi kaydırıp açın.
2 Pili, yerine oturana kadar bastırarak pil yuvasına takın.
1 Pil yuvası kapağını şekilde gösterildiği gibi kaydırıp açın.
2 Pil çıkarma düğmesini şekilde gösterilen yönde kaydırın
ve pili çekip çıkarın.
• Pil şekildeki pozisyondayken SAMSUNG logosunun aşağı
baktığından emin olun.
3 Pil yuvası kapağını kapatın.
3 Pil yuvası kapağını kapatın.
• Samsung onaylanmamış pillerin kullanımından kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir. Başka üreticilerin pillerini kullanırsanız, aşırı ısınma,
yangın ve patlama tehlikesi vardır. Düşmemesine dikkat ederek, pili kameradan çıkarın.
• Video kameranızı kesintisiz bir şekilde kullanabilmek için yedek pil satın alın.
Başlarken
15
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Bellek kartinin takilmasi/çikarilmasi (dahil değildir)
Bellek kartının takılması
Bellek kartının çıkarılması
1 Bellek kartı kapağını şekilde gösterildiği gibi yana kaydırıp
1 Bellek kartı kapağını şekilde gösterildiği gibi yana kaydırıp
2 Hafif bir tık sesi gelene kadar bellek kartını kart yuvasına
2 Çıkarmak için, bellek kartını hafifçe itin.
3 Bellek kartı kapağını kapatın.
açın.
açın.
itin.
• Kartın etiket kısmının yukarı baktığından ve video
kameranın şekilde gösterilen pozisyonda olduğundan emin
olun.
3 Bellek kartı kapağını kapatın.
• Veri kaybını önlemek için, bellek kartını takmadan ya da çıkarmadan önce [Ev ( • Bellek kartını çok sert itmemeye dikkat edin. Bellek kartı birden çıkabilir.
Başlarken
16
)] düğmesini basılı tutarak video kamerayı kapatın.
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Uyumlu bellek kartları
• SD, SDHC ve SDXC kartlarını video kameranızda
kullanabilirsiniz. SDHC kart kullanılması önerilir. SD kart 2GB
kapasiteye kadarını destekler. 2GB kapasiteden yüksek SD
kartların bu video kamerada normal çalışacağı garanti edilmez.
Kullanılabilir bellek kartları (1GB~64GB)
Terminaller
• MMC (Çoklu Ortam Kartı) ve MMC Plus desteklenmez.
Koruma
düğmesi
• Uyumlu bellek kartı kapasitesi:
- SD: 1GB~2GB
- SDHC: 4GB~32GB
- SDXC: ~ 64GB’ye kadar
<SD>
• Onaylanmamış bellek kartları kullandığınızda ürün videoları
doğru biçimde kaydedemez ve kayıtlarınız kaybolabilir.
Bellek kartı adaptörünün kullanılması
• Bu üründen sonra piyasaya çıkan bellek kartları ürünle uyumlu
olmayabilir.
Mikro bellek kartını bir bilgisayar veya kart
okuyucu ile kullanmak için bir adaptöre
takmanız veya yerleştirmeniz gerekir.
• Video Kamera 6MB/sn (Sınıf 6) veya üzeri bellek kartlarıyla
çalıştığında istikrarlı bir performans gösterebilir.
• SD/SDHC/SDXC bellek kartları, mekanik yazı koruma
düğmesini destekler. Düğme ayarlandığında karta kayıtlı
dosyaların yanlışlıkla silinmesi engellenir. Yazmayı
etkinleştirmek için düğmeyi terminaller yönünde yukarı kaldırın.
Yazma korumasını ayarlamak için düğmeyi aşağı indirin.
• SDHC/SDXC kartları, SD bellek kartlarının bir üst versiyonudur
ve SD bellek kartlarından daha yüksek kapasiteyi destekler.
• SD kartlar, SD destekli mevcut ana cihazlarla kullanılamaz.
Başlarken
<SDHC>
17
<SDXC>
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Bellek kartı için genel uyarılar
Video kamera SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarını
destekleyerek size daha fazla kart seçeneği sunar
• Hasar gören veriler kurtarılamayabilir. Önemli verilerinizi ayrı
olarak bilgisayarınızın sabit diskinde yedeklemeniz önerilir.
• Biçimlendirme, silme, kaydetme ve oynatma gibi işlemler
sırasında bellek kartının çıkarılması ya da gücün kapatılması
veri kaybına neden olabilir.
• Bilgisayarınızda bellek kartında saklanan bir dosya ya da
klasörün adını değiştirdikten sonra video kameranız değiştirilmiş
dosyayı tanımayabilir.
• Bellek kartı, herhangi bir veri kurtarma modunu desteklemez.
Bu nedenle kayıt sırasında bellek kartının hasar görmesine
karşı dikkatli olunmalıdır.
• Bellek kartının biçimlendirmesini bu ürün üzerinde
yaptığınızdan emin olun. Bellek kartı bir bilgisayar veya başka
cihaz tarafından biçimlendirilmişse, kartı biçimlendirmeden
bu üründe kullanmak kayıt ve/veya oynatma sorunlarına yol
açabilir. Samsung, kaydedilen içeriğin bu gibi nedenlerle zarar
görmesinden sorumlu değildir.
• Yeni satın alınan bellek kartlarını, ürününüzün tanıyamadığı
veriler veya başka cihazlar tarafından kaydedilen veriler içeren
bellek kartlarını biçimlendirmeniz gerekir. Biçimlendirmenin
bellek kartındaki bütün verileri sildiğini ve silinen verilerin
kurtarılamayacağını unutmayın.
• Bellek kartlarının belirli bir ömrü vardır. Yeni veri
kaydedemiyorsanız, yeni bir bellek kartı satın almalısınız.
• Kartları eğmeyin, düşürmeyin ya da güçlü bir darbeye maruz
bırakmayın.
• Bellek kartı terminallerine yabancı madde koymayın.
Gerektiğinde terminalleri temizlemek için yumuşak kuru bir bez
kullanın.
• Etiket yapıştırma kısmına özel etiket dışında başka bir şey
yapıştırmayın.
• Hasarlı bellek kartını kullanmayın.
• Bellek kartlarını, bunları yutabilecek olan çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklamaya dikkat edin.
Başlarken
Veri depolama hızı, üretici ve üretim sistemine bağlı olarak
değişebilir.
• SLC (tek katmanlı hücre) sistemi: daha hızlı yazma etkindir.
• MLC (çok katmanlı hücre) sistemi: sadece düşük yazma hızı
desteklenir.
En iyi sonucu elde etmek için daha çabuk yazma hızına sahip
bir bellek kartı kullanmanızı öneririz.
Video kaydetmek için düşük hızlı bir bellek kartının kullanılması
videonun bellek kartına kaydedilmesinde sorunlara neden
olabilir.
Hatta kayıt sırasında video verilerinizi de kaybedebilirsiniz.
Video kamera, kaydedilen videonun bir miktarını korumak için
videoyu zorunlu olarak bellek kartına kaydedip bir uyarı mesajı
görüntüler:
Düşük hızlı kart. Lütfen düşük çözünürlükte kaydedin.
Düşük hıza sahip bir kart kullanmaktan başka çareniz yoksa,
kaydın çözünürlüğü ve kalitesi ayarlanan değerden daha düşük
olabilir. sayfa 98
Ancak çözünürlük ve kalite ne kadar yüksek olursa, o kadar çok
bellek kullanılır.
• Yanlış kullanımdan kaynaklanan veri kaybından Samsung
sorumlu değildir. (herhangi bir bilgisayar virüsü dahil)
• Hareketli ve statik elektrik nedeniyle veri kaybını önlemek için bir
bellek kartı muhafazası kullanmanız önerilir.
• Bir süre kullandıktan sonra bellek kartı ısınabilir. Bu normal bir
durumdur, bir arıza değildir.
18
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Video için kullanılabilir kayıt süresi
1GB ≒ 1,000,000,000 bytes : Dahili içerik bilgisi de belleğin bir
kısmını kullandığı için, asıl biçimlendirilmiş kapasite, daha az
olabilir.
Depolama ortamı (Kapasite)
Kalitesi
16GB 32GB 64GB
1GB
2GB
4GB
8GB
Full HD 1080/50i
7
14
30
61
123
247
497
HD 720/50p
10
21
42
86
174
349
702
Web/HD
9
19
40
81
167
336
665
• Tablodaki sayılar, fiili kayıt koşullarına ve kayıt konusuna bağlı
olarak değişebilir.
• Çözünürlük ve kalite ayarları ne kadar yüksekse o kadar fazla
bellek kullanılır.
• Daha düşük çözünürlük ve kalite, sıkıştırma oranını ve kayıt
süresini artırır, ama görüntü kalitesi düşebilir.
• Bit hızı, kayıt görüntüsüne göre otomatik olarak ayarlanır.
Bundan dolayı kayıt süresi değişebilir.
• 64GB kapasitenin üstündeki bellek kartları normal biçimde
çalışmayabilir.
• Tek seferde kaydedilebilecek en yüksek video boyutu 1,8GB’dir.
• Web/HD çözünürlükte kayıt yaparken, 10 dakikaya kadar video
kaydedebilirsiniz.
• Kaydedilebilecek maksimum fotoğraf ve video sayısı 9999’dur.
• Bir Hızlandırılmış Sanat kayıt uzunluğu ayarlara bağlı olarak
değişebilir.
(Birim: Dakika cinsinden yaklaşık kayıt süresi)
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı
Depolama ortamı (Kapasite)
Kalitesi
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
5.3M 3072X1728
878
1847
2832
5770
9999
9999
9999
2M 1920X1080
1097
2309
4602
9352
9999
9999
9999
(Birim: Yaklaşık görüntü sayısı)
Başlarken
19
Pilin şarj edilmesi
AC güç adaptörünü veya USB kablosunu kullanarak pili şarj edin.
Şarj göstergesi yanar ve şarj işlemi başlar. Pil tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi yeşile döner.
AC güç adaptörünün kullanımı
• Lütfen AC güç kaynağını video kameraya bağlarken fiş ve prizin
üzerinde yabancı madde olmadığından emin olun.
• AC güç adaptörünün bağlantısını kesmeden önce video
kamerayı kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde depolama
ortamı veya veriler zarar görebilir.
• AC güç adaptörünü kullanırken, yakındaki bir prizi kullanın.
Video kameranızı kullanırken bir arıza oluşması halinde, AC güç
adaptörünü prizden derhal çıkarın.
• AC adaptörünü duvar ile mobilya arası gibi dar alanda
kullanmayın.
AC güç adaptörünü video kameraya düzgün bir şekilde bağlayın
ve AC Güç adaptörünü duvar prizine takın.
• Cihaz şarj edilirken, hem USB kablosu hem de AC güç adaptörü
cihaza bağlı ise, AC güç adaptörü USB bağlantısını geçersiz
kılar.
• Video kamera yalnızca USB gücüyle çalışmaz. Video kamerayı
çalıştırmak için güç adaptörünü veya pili kullanın.
• Şarj süresi USB ana cihazının (PC) türüne bağlı olabilir.
• Pil şarj edilirken video kamerayı kullanırsanız şarj işlemi daha
uzun sürebilir.
• Video kameraya güç vermek için, belirtilen AC güç adaptörünü
kullandığınızdan emin olun. Başka AC güç adaptörlerinin
kullanılması elektrik çarpmasına ya da yangına yol açabilir.
• AC güç adaptörü dünyanın her yerinde kullanılabilir. Bazı
yabancı ülkelerde AC fiş adaptörügereklidir. Buna ihtiyacınız
varsa dağıtıcınızdan satın alın.
USB kablosunun kullanımı
USB kablosunu video kameraya düzgün bir şekilde bağlayın ve
kablonun diğer ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
Başlarken
20
Pilin şarj edilmesi
Pil seviye göstergesi
Pil durumunun kontrol edilmesi
Pil seviyesi göstergesi, pilde kalan pil
gücü miktarını gösterir.
Şarj durumunu ve kalan pil kapasitesini kontrol edebilirsiniz.
STBY 00:00:00 [253Min]
Şarj durumunun kontrol edilmesi
LED’in rengi, güç veya şarj durumunu gösterir.
Pil seviye
simgesi
LED rengi
(Turuncu)
(Yeşil)
(Turunc Yanıp Söner)
Açıklama
Durum
Mesaj
Tam dolu
-
%25~50 kullanılmıştır
-
%50~75 kullanılmıştır
-
%75~95 kullanılmıştır
-
%95~98 kullanılmıştır
-
Bitmiş (yanıp söner): Ürün 3 dakika sonra
kapatılacak. Pili en kısa sürede değiştirin.
-
3 saniye sonra ürün kapanır.
Düşük Pil
Şarj oluyor
Tam dolu
-
Hata
Yukarıdaki bilgiler normal sıcaklıkta tam olarak şarj edilmiş bir pile
göre verilmiştir. Düşük ortam sıcaklığı kullanım süresini etkileyebilir.
Başlarken
21
Pilin şarj edilmesi
Pilin kullanılabilir çalışma süresi
Pil tipi
BP125A
Şarj süresi
AC güç adaptörünün kullanımı: yaklaşık 130 dak.
USB kablosunun kullanımı: yaklaşık 270 dak.
Video çözünürlüğü
Full HD
HD
Kesintisiz kayıt süresi
Yaklaşık 105 dak.
Yaklaşık 120 dak.
Oynatma süresi
Yaklaşık 140 dak.
Yaklaşık 160 dak.
• Şarj süresi: Tamamen bitmiş bir pili tam olarak şarj etmek için gerekli olan, dakika cinsinden yaklaşık süre.
• Kayıt/Oynatma süresi: Pil takımını tam olarak şarj ettiğinizde kullanılabilir yaklaşık süre (dak.).
• Yukarıda belirtilen değerler, Samsung’un test ortamında ölçülür; kullanıcıya ve koşullara göre değişebilir.
Kesintisiz kayıt (zoom kullanmadan)
AC güç kaynağının kullanılması
Video kameranın tabloda gösterilen kesintisiz kayıt süresi, video
kamera kayıt modunda olduğunda ve kayıt başladıktan sonra
başka hiçbir işlev kullanılmadığında geçerli olan kayıt süresidir.
Gerçek kayıtta kaydı başlat/durdur ve zoom işlevleri kullanıldığı
ve gösterim yapıldığı için, pil takımı bu referans değerden 2-3 kat
daha hızlı boşalabilir. Video kamerada kayıt yapmayı planladığınız
süreyi sağlamak için, şarj edilmiş ilave pil takımı/takımları
hazırlayın.
Başlarken
İşlev ayarları yaparken, oynatım yaparken, görüntüleri düzenlerken
veya kapalı alanda kullanırken, kameraya evin AC prizinden güç
vermek için AC güç adaptörünü kullanmanızı öneriyoruz. Pili şarj
ederken yaptığınız bağlantıların aynısını yapın. sayfa 20
• Şarj etme süresi, pilin kalan şarj düzeyine göre değişir.
• Bilgisayarınızın özelliklerine bağlı olarak şarj etme süresi
uzayabilir.
• Yaklaşık 2 saat sonra pilin şarjı %95’in üzerindedir ve gösterge
rengi yeşile döner. Pilin %100 şarj olması yaklaşık 2 saat 40
dakika sürer.
• Kayıt ve oynatma süresi, video kameranızı düşük sıcaklıklarda
kullandığınızda kısalacaktır.
• Hızlandırılmış Sanat işlevini kullanırken AC güç adaptörünü
kullanmanızı öneririz.
22
Pilin şarj edilmesi
Pil hakkında
• Pil Özellikleri
Lityum-iyon pilin boyutu küçüktür ve yüksek bir kapasiteye
sahiptir. Düşük ortam sıcaklığı (10ºC ‘nin altında) pil ömrünü
kısaltıp doğru çalışmasını etkileyebilir. Bu durumda cebinize
koyarak pili ısıtın ve daha sonra video kameraya takın.
• Kullandıktan sonra pili mutlaka ayrı bir yerde saklayın.
- Video kameranın gücü kapalı olsa bile, pil video kameranın
içinde saklanırsa düşük miktarda pil gücü tüketilir.
- Pil takılır ve uzun süre video kamerada bırakılırsa boşalır.
Şarj edilse bile kullanılamaz.
- Pil uzun bir süre kullanılmayacaksa, işlevselliğini
koruyabilmek için 3 ayda bir pili tam olarak şarj edin ve video
kameranızda kullanarak tamamen boşalmasını sağlayın.
• Video kamerayı dışarıda kullanırken ilave pil hazırlayın.
- Düşük sıcaklık, kaydedilebilir süreyi kısaltabilir.
- Seyahat ederken pili şarj etmek için cihazla birlikte verilen
AC güç adaptörünü yanınızda taşıyın.
Başlarken
• Pil yere düştüğünde pil terminalinin zarar görüp
görmediğini kontrol edin.
- Terminali hasarlı bir pil video kameraya takılırsa, video
kamera zarar görebilir.
• Kullanımdan sonra pili ve bellek kartını video kameradan
çıkarın ve güç adaptörünü ayırın.
- Pili sabit, serin ve kuru bir yerde saklayın.
(Önerilen sıcaklık: 15ºC~ 25ºC, Önerilen nem: %40~ %60)
- Fazla yüksek veya düşük sıcaklıklar pilin ömrünü kısaltır.
- Pil, dumanlı veya tozlu bir yerde saklanırsa pil terminalleri
paslanabilir veya arızalanabilir.
• Ölü pili bir geri dönüşüm kutusuna atın.
• Pil ömrü sınırlıdır.
- Tamamen şarj edildikten sonra çalışma süresi kısalmışsa
pil, kullanım ömrünün sonuna ulaşıyor demektir. Yenisiyle
değiştirin.
- Pil ömrü saklama, çalıştırma ve kullanma koşullarına bağlı
olabilir.
23
Video kameranizin açilmasi/kapatilmasi
[Ev ( )] düğmesi
• Video kamera açıldığında, kendi kendine tanılama işlevini
gerçekleştirir. sayfa 109~113
• Hızlı açma Bekleme işlevi 5 dak. ayarlandıysa ve güç açıkken
LCD ekranı kapatırsanız, güç tasarrufu modu etkinleşir.
sayfa 106
• Video kamera, AC güç adaptörüne bağlanırsa veya LCD ekran
açık haldeyken video kameraya pil takılırsa otomatik olarak
açılır.
Bu video kamerayı ilk kez kullanırken
LCD ekran
Video kameranızı ilk kez kullandığınızda veya sıfırladığınızda,
başlangıç ekranı olarak saat dilimi ekranı görünür. Coğrafi
konumunuzu seçip tarih ve saati ayarlayın. sayfa 28
Tarih ve saati ayarlamamanız durumunda, video kamerayı her
açtığınızda saat dilimi ekranı görüntülenir.
1 Video kamerayı açmak için LCD ekranı açın.
• LCD ekranı açtığınızda video kameranız otomatik olarak
açılır.
• LCD ekran açık iken video kamerayı açın ve [Ev ( düğmesini basılı tutun.
2 Video kamerayı kapatmak için [Ev ( )]
)] düğmesini basılı
tutun.
• LCD ekranı kapatsanız bile video kameranız kapanmaz.
Başlarken
24
Dokunmatik ekranin kullanimi
Dokunmatik panel, sadece parmağınızın dokunuşuyla oynatma ve kaydetme işlemlerini kolayca yapmanızı sağlar. Desteklemek için
elinizi LCD ekranın arkasına koyun. Sonra, ekranda gösterilen öğelere dokunun.
Sürükleyin
Dokunun
İstenen öğeleri veya dosyaları seçmek için dokunmatik ekranı
yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyin.
Seçilecek veya uygulanacak öğelere hafifçe parmağınızla
dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
Manuel
Sanat Filmi
Dikey HD
Kaydı
Albüm
MobileLink
Ustream
Sosyal
Paylaşım
TV Bağl.
1•
• LCD ekrana koruyucu film takmayın.
• Film uzun süre takılı kalırsa, ekran yüzeyindeki güçlü yapışkan
etkisi dokunmatik panelin arızalanmasına neden olabilir.
• Dokunmatik paneli kullanırken LCD panelin yakındaki
düğmelere yanlışlıkla basmamaya dikkat edin.
• LCD ekranda görünen sekmeler ve göstergeler, video
kameranızın geçerli kayıt/oynatma durumuna bağlıdır.
• Video kamera, ekranda aynı anda ikiden fazla noktaya
dokunduğunuzda talimatı doğru tanımaz. Her seferinde bir
noktaya dokunun.
Başlarken
25
Dokunmatik ekranin kullanimi
Bilgi görüntüleme modunun değiştirilmesi
Kayıt koşullarına bağlı olarak, Uyarı göstergeleri ve mesajları
görülebilir. sayfa 109~113
Ekran bilgilerinin görüntülenme modunu değiştirebilirsiniz.
LCD ekrana her dokunduğunuzda, tam ve minimum görüntüleme
modları arasında geçiş yapılır.
Tam görüntü modu
STBY 00:00:00 [253Min]
Minimum görüntü modu
STBY
Başlarken
26
Dokunmatik ekranin kullanimi
LCD Ekraninin Ayarlanmasi
LCD ekranı merceğe doğru 180° döndürerek ters çevirip
kapattığınızda, video kamera otomatik olarak oynatma
moduna geçer.
Video kameranızdaki geniş LCD ekran, yüksek kalitede görüntü
izleme olanağı sunar.
Aşırı döndürme, ekranla video kamera arasındaki bağlayıcı
menteşeye zarar verebilir.
Ekrandaki parmak izlerini ya da tozu yumuşak bir bezle temizleyin.
1 LCD ekranı parmağınızla açın.
• Ekran 90°’ye kadar açılır.
2 LCD ekranı merceğe doğru döndürün.
• Merceğe doğru 180°’ye kadar, geriye doğru da 90°’ye kadar
döndürebilirsiniz. Kayıtları daha rahat izlemek için, ekranı
merceğe doğru 180° döndürüp, gövdeye doğru geri katlayın.
Başlarken
27
Başlangıç ayarlarının uygulanması
Bu video kamerayı ilk kez açtığınızda bölgenizin saat ve tarihini ayarlayın.
1 Video kamerayı açmak için LCD ekranı açın.
• Saat dilimi (Ev) ekranı Lizbon, Londra’ya (Greenwich
5 Saatin doğru ayarlandığından emin olun ve sekmesine dokunun.
Ortalama Saati) göre görüntülenir.
• Tarih/saat ayarlama işlemi tamamlanır.
2 LCD ekrandaki ya da sekmeye dokunarak
haritada bölgenizi seçin, ardından sekmesine basın.
• Yıl, Ev öğesi temel alınarak 2037’a kadar ayarlanabilir.
• Tarih/Saat Görünüm göstergesini Açık olarak ayarlayın.
sayfa 103
simgesini etkinleştirmek, zamanı 1 saat ilerletir.
•
Home
Dahili şarj edilebilir pil
• Video kameranız, gücü kapattığınızda bile tarih ve saat
ayarlarının korunmasını sağlayan dahili bir şarj edilebilir pil içerir.
• Pil bir kez boşaldığında, önceki tarih/saat değerlerinin tümü
varsayılan ayarlara döner; bu durumda dahili şarj edilebilir pili
tekrar şarj edin. Ardından tarih/saat bilgisini tekrar ayarlayın.
London,Lisbon
[GMT-00:00] 01/JAN/2013 00:00
3 Tarihi ayarlamak için yukarı ve aşağı oklarına dokunun.
Date / Time Set
Date
Month
Year
01
JAN
2013
4 Saat ( Dahili şarj edilebilir pilin şarj edilmesi
• Dahili pil, video kameranız AC gücüne takılıyken ya da pil takımı
takılıyken sürekli şarj olur.
• Video kamera, AC gücüne ya da pil takımına bağlı olmadan
yaklaşık 2 hafta kullanılmazsa, dahili pil tamamen boşalır. Bu
durumda, sağlanan AC adaptörüne yaklaşık 24 saat bağlayarak
dahili pili şarj edin.
) sekmesine dokunun, ardından saati ayarlayın.
Date / Time Set
Hour
Min
00 : 00
Başlarken
28
Dil seçimi
Menü ekranının ve mesajların görüntülenmesini istediğiniz dili seçebilirsiniz. Dil ayarı, video kamera kapatıldığında korunur.
1 [Ev ( )] düğmesine basın ve Ana ekranı sola sürükleyin.
3 İstediğiniz dil seçeneğine dokunun.
Language
中文 (繁体中文)
日本語
ไทย
Türkçe
4 Ayarı tamamlamak için, Geri Dön ( dokunun.
) sekmesine
• Menü ekranı ve mesajlar, seçilen dilde görüntülenir.
MobileLink
Ustream
Auto Backup
Social Sharing
TV Link
Settings
• Language seçenekleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Seçilen dil, pil takımı ya da AC güç adaptörü takılı olmadığında
bile etkin kalır.
• Tarih ve saat biçimi, seçilen dile bağlı olarak değişebilir.
•2
2 Settings  General  Language öğesine dokunun.
General
Format
Default Set
Language
Demo
Başlarken
29
Simgeleri Tanıma
Kullanılabilir işlevler, seçtiğiniz çalışma moduna bağlı olarak değişir ve ayar değerlerine göre farklı göstergeler belirir.
Video kaydı modu
LCD ekranın sağı
LCD ekranın solu
STBY 00:00:00 [253Min]
Simge
Açıklama
/ / /
/ 01/OCK/2013
00:00
Simge
Açıklama
Smart Auto modu/Manual modu/
Art Film modu/Hızlandırılmış Sanat
modu/Dikey HD Kayıt modu
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Video/Fotoğraf kaydı modu
sekmesi
Optik yakınlaştırma / Dijital
yakınlaştırma
Zoom sekmesi
Oynatma sekmesi
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Video Çözünürlüğü
Tele Makro
OIS Duo
LCD ekranın ortası
Simge
Açıklama
Çalışma durumu (bekleme/kayıt/
Duraklatma)
STBY / / 00:00:00
Zaman sayacı (video kayıt süresi)
[253Min]
Kalan kayıt süresi
My Clip
Zaman Dilimi (Gezi)
01/OCK/2013
00:00
Tarih/Saat
Başlarken
30
• Simgeler, 32GB SDHC bellek kartı
kapasitesini temel alır.
• Yukarıdaki ekran yalnızca açıklama
amacıyla gösterilmektedir ve gerçek
ekrandan farklı olabilir.
• Uyarı göstergeleri ve mesajları için
sayfa 109~113 ‘ya bakın.
• Yukarıda gösterilen öğeler ve
konumları, daha iyi performans için
bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
Simgeleri Tanıma
Fotoğraf kaydı modu
9999
LCD ekranın solu
Simge
/ LCD ekranın sağı
Açıklama
Smart Auto modu/Manual modu/
Art Film modu
/ Video/Fotoğraf kaydı modu
sekmesi
Zoom sekmesi
01/OCK/2013
00:00
Oynatma sekmesi
Simge
Açıklama
9999
Fotoğraf görüntüsü sayacı
(kaydedilen toplam görüntü sayısı)
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Optik yakınlaştırma / Dijital
yakınlaştırma
Fotoğraf Çözünürlüğü
Tele Makro
OIS Duo
LCD ekranın ortası
Simge
Açıklama
Zaman Dilimi (Gezi)
01/OCK/2013
00:00
Tarih/Saat
Başlarken
31
• Toplam kaydedilebilir fotoğraf sayısı,
depolama ortamındaki boş alana
bağlı olarak hesaplanır.
• OSD’deki kaydedilebilir fotoğraf
görüntülerinin sayısı maksimum
9999’ dur.
Simgeleri Tanıma
Video oynatma modu: Küçük resim görüntüsü
Simge
Açıklama
Simge
Açıklama
Video küçük resim görüntüsü
sekmesi
Silme koruması
Fotoğraf küçük resim görüntüsü
sekmesi
My Clip
Birleştir sekmesi
Sil sekmesi
Video kaydı modu sekmesi
Video oynatma modu: Tekli görünüm
00:00:20/00:01:03
100_0001
LCD ekranın üstü
Simge
Açıklama
 / 00:00:20/00:01:03
100_0001
LCD ekranın altı
Simge
Açıklama
Video oynatma modu
Ses sekmesi
Çalışma durumu
(Oynatma/Duraklatma vb.)
Küçük resim görüntüsü sekmesi
Zaman kodu
(geçen süre/kayıt süresi)
MENÜ sekmesi
Dosya adı (dosya numarası)
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Oynatma ilerleme çubuğu
Video Çözünürlüğü
Oynatma Seçeneği
Silme koruması
My Clip
Başlarken
32
Oynatmayla ilgili işlev sekmesi
(atla/ara/duraklat/oynat/yavaş
oynat/Kare kare oynatma)
Paylaş sekmesi
Simgeleri Tanıma
Fotoğraf oynatma modu: Küçük resim görüntüsü
Simge
Açıklama
Simge
Video küçük resim görüntüsü
sekmesi
Açıklama
Silme koruması
Fotoğraf küçük resim görüntüsü
sekmesi
Sil sekmesi
Foto kaydı modu sekmesi
Fotoğraf oynatma modu: Tekli görünüm
1/12
100_0001
LCD ekranın üstü
Simge
1/12
100_0001
LCD ekranın altı
Açıklama
Simge
Açıklama
Fotoğraf oynatma modu
Küçük resim görüntüsü sekmesi
Fotoğraf görüntüsü sayacı (geçerli
görüntü / kaydedilen toplam
görüntü sayısı)
MENÜ sekmesi
Dosya adı (dosya numarası)
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Fotoğraf Çözünürlüğü
Silme koruması
Başlarken
33
Slayt gösterisi başlatma sekmesi
Paylaş sekmesi
Ana ekranın kullanılması
Ana ekrana erişim
Ana ekrandaki simgeler
Simge
Ana ekrandaki simgelere dokunarak bir çalışma modu seçebilir
veya ayar menüsüne erişebilirsiniz.
Ana ekranına erişmek için [Ev ( Smart Auto
Manuel
Smart Auto: Video kamera tarafından otomatik
olarak seçilen bir sahne modunu kullanarak video
veya fotoğraf kaydeder. sayfa 42
Manuel: Sahne koşulları için ayarlanan manuel ayar
öğelerini kullanarak video veya fotoğraf kaydeder.
sayfa 45~50
Sanat Filmi: Eğlenceli ve benzersiz bir görünüm için
öğeleri kullanarak video veya fotoğraf kaydeder.
sayfa 51~52
Hızlandırılmış Sanat: Hızlandırılmış Sanat öğelerini
kullanarak hızlandırılmış video kaydeder.
sayfa 53~54
Dikey HD Kaydı: Videoyu portre modunda kaydeder.
sayfa 39
Albüm: Oynatma veya düzenleme öğelerini
kullanarak video veya fotoğrafları görüntüler.
sayfa 56~70
MobileLink: Akıllı telefona MobileLink ile video ya da
fotoğraf gönderin. sayfa 76
)] düğmesine basın.
Sanat Filmi
1
Hızlandırılmış
Sanat
Dikey HD
Kaydı
Albüm
1•
No.
Ustream: Video kameranızdan dünyaya canlı
videolar yayınlayın. sayfa 77~78
Oto Yedekl.: Otomatik Yedekleme özelliğini
kullanarak PC’ye video veya fotoğraf gönderir.
sayfa 81~83
Sosyal Paylaşım: Web sitesi paylaşımı için video
veya fotoğraf yükler. sayfa 79
TV Bağl.: TV Bağl. destekli bir TV’de video ve
fotoğrafların görüntüler. sayfa 80
Ayarlar: Ayarları tercihlerinize göre ayarlar.
sayfa 97~107
2
Açıklama
1
Bir moda veya işleve erişmek için simgeye dokunun.
Sonraki sayfaya gitmek için parmağınızla LCD ekranı
sürükleyin veya ekrana hafifçe vurun.
2
Geçerli sayfanın sayısı (1, 2)
Başlarken
Açıklama
34
Tutma kayişinin kullanimi
Tutma kayışının uzunluğunu, başparmağınızla [Kaydı başlat/
durdur] düğmesine bastığınızda HD video kameranın sabit
kalacağı şekilde ayarlayın.
Tutma yönünü 180˚ değiştirme
Bu video kamera, sağ veya sol elinizle rahat bir şekilde
kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. Bu işlevi kullanmak istiyorsanız,
Ayarlar menüsünde Switch Grip öğesini Açık olarak ayarlayın.
sayfa 106
STBY 00:00:00 [253Min]
90˚ Dikey tutma
Dikey konumda kayıt yapmak için Dikey HD Kaydı seçin.
sayfa 39
Video kameranızı dikey konuma döndürün.
<Video kamerayı sağ elinizde tuttuğunuzda>
STBY 00:00:00 [253Min]
STBY
00:00:00 [253Min]
<Video kamerayı sol elinizde tuttuğunuzda>
• Lütfen el kayışı çok sıkı olarak ayarlanmış haldeyken elinizi
sokmak için aşırı güç kullanmanızın video kameranın el kayışı
kancasına zarar verebileceğini unutmayın.
• Kayıt ederken Tutma Düğmesi yönünü değiştirdiğinizde, kayıt
geçici olarak kesilebilir.
Başlarken
35
Temel işlevler
Video ve fotoğraf çekimine yönelik temel işlevler hakkında
bilgi edinin.
Video kaydi.......................................................................... 37
Videoların portre modunda kaydedilmesi.............................. 39
Kayıt yaparken harika anları etiketleme (My Clip işlevi)........ 40
Fotoğraflarin kaydedilmesi................................................ 41
Yeni başlayanlar için kolay kayit (SMART AUTO)........... 42
Zoom.................................................................................... 43
Video kaydi
Video kayıt modunda kolay ve hızlı bir şekilde video kaydı hakkında bilgi edinin.
3 [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
• Kayıt ( ) göstergesi belirir ve kayıt başlar.
00:00:20 [253Min]
[Kaydı başlat/durdur] düğmesi
1 STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu ( sekmesine dokunun.
)
4 Kaydı durdurmak için, [Kaydı başlat/durdur] düğmesine
tekrar basın.
Kayit duraklat/sürdür
STBY 00:00:00 [253Min]
Ürün, video kaydını geçici olarak duraklatmanızı sağlar. Bu işlevle,
favori sahnelerinizi tek video halinde kaydedebilirsiniz.
Kaydı duraklatmak için LCD ekran üzerinde Duraklat ( )
) sekmesine
sekmesine dokunun. Devam etmek için Kayıt ( dokunun.
2 Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
00:00:55 [253Min]
• LCD ekranı kullanın.
• Nesnenin boyutunu ayarlamak için [Zoom (T/W)] düğmesini
veya LCD ekran üzerindeki Zoom ( sayfa 43
) sekmesini kullanın.
Temel işlevler
37
Video kaydi
• Kayıt sırasında güç kesilirse veya bir hata meydana gelirse, video kaydedilemeyebilir/düzenlenemeyebilir.
• Samsung, bellek kartı hatası nedeniyle normal kaydetme ya da oynatma işleminin aksamasından dolayı meydana gelen hiçbir hasardan sorumlu
değildir.
• Hasarlı verilerin kurtarılamayacağını unutmayın.
• Depolama ortamına erişirken video kamerayı kapatmayın ya da bellek kartını çıkarmayın. Bu, depolama ortamına ya da depolama ortamındaki
verilere zarar verebilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Videolar H.264 (MPEG-4.AVC) formatında sıkıştırılır.
Gereksiz pil tüketimini önlemek için kaydı bitirdiğinizde pili çıkartın.
Ekran bilgileri için, bkz. sayfa 30.
Yaklaşık kayıt süresi için, bkz. sayfa 19.
Ses, video kameranın önünde yer alan dahili stereo mikrofondan kaydedilir. Mikrofonun önünün kapanmadığından emin olun.
Önemli bir video kaydetmeden önce, ses ve video kaydıyla ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol ederek kayıt işlevini test ettiğinizden emin olun.
Kayıt sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz. sayfa 45~54.
Kayıt sırasında güç kablosu/pil çıkartılırsa ya da kayıt işlemi devre dışı bırakılırsa, sistem veri kurtarma moduna geçer. Veriler kurtarılırken başka bir
işlev çalıştırılmaz. Kayıt süresinin kısa olduğu durumlarda, veri kurtarılamayabilir.
LCD ekranın parlaklığı menü seçeneklerinden ayarlanabilir. LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez. sayfa 102
LCD ekranda gösterilen menü ayarı sekmeleri, kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez.
[Ev ( )] düğmesi, video kaydı sırasında kullanılamaz.
Videoların sessiz bir ortamda kaydedilmesi, mikrofon hassasiyetini artırarak ortamdaki arka plan seslerinin kaydedilmesine neden olabilir. Artan
mikrofon hassasiyeti, ürünün zoom sırasında zoom seslerini (zoom mekanizmasının ses, vb.) kaydetmesine neden olabilir.
Kapalı mekanlarda veya karanlık yerlerde kayıt yaptığınızda, ISO hassasiyeti otomatik olarak ayarlanır. Bu, görüntüler üzerinde girişim etkilerine
ve böylece karanlık yerlerde kaydedilen görüntüleri doğru şekilde görememenize neden olabilir. Gece kayıt yaparken bir kızılötesi ürünü gibi
profesyonel ürünler kullanmanızı öneririz.
Video kamera bir üç ayaklı sehpaya takılıysa veya bir konuma sabitlenmişse, OIS Duo işlevi etkinken görüntü titreyebilir. Video kamera üç ayaklı
sehpaya takıldığında OIS Duo işlevini kapatın.
Temel işlevler
38
Video kaydi
Videoların portre modunda kaydedilmesi
Video kamera, videoları portre modunda kaydedebilir.
Video kameranızı dikey konuma ayarlayın.
1
3 Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
4 [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
• Kayıt ( ) göstergesi belirir ve kayıt başlar.
[Ev ( )] düğmesine basın  Dikey HD Kaydı öğesine
dokunun.
00:00:20 [253Min]
• Video kamera portre moduna geçer (dikey konum).
Smart Auto
Manuel
Sanat Filmi
Hızlandırılmış
Sanat
Dikey HD
Kaydı
Albüm
1•
5 Kaydı durdurmak için, [Kaydı başlat/durdur] düğmesine
2 Dikey kayıt için video kamerayı 90º döndürün.
tekrar basın.
Porte modunda, yalnızca Full HD (1920x1080/50i) çözünürlüklü
videolar kaydedebilirsiniz.
STBY
00:00:00 [253Min]
Temel işlevler
39
Video kaydi
Kayıt yaparken harika anları etiketleme
(My Clip işlevi)
• Video kamera sahneyi bir My Clip ( ) olarak etiketler.
00:00:07 [253Min]
My Clip işlevini kullanarak, kayıt yaparken güzel sahneleri
etiketleyebilir ve uzun bir videoda My Clip ( ) olarak etiketlenen
sahnelerin keyfini çıkarabilirsiniz.
[My Clip ( )] düğmesi
5 Kaydı durdurmak için, [Kaydı başlat/durdur] düğmesine
[Kaydı başlat/durdur] düğmesi
tekrar basın.
My Clip işlevini anlamak
My Clip ( )
My Clip ( )
My Clip ( )
Video kaydı
sırasında
1 STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu ( )
sekmesine dokunun.
Video kamera My Clip ( ) olarak etiketlenmiş sahneleri çıkarıp
bunlarla bir dosya oluşturunca, dosya video küçük resim
görüntüsünde kaydedilir.
STBY 00:00:00 [253Min]
• Tüm video kayıt modlarında kayıt yaparken [My Clip ( )]
düğmesine basıldığında, video kamera kaydedilen sahnenin
3 saniye öncesi ile 5 saniye sonrası arasında kalan bölümünü
etiketler. Ayrıca, video oynatma sırasında [My Clip ( )]
düğmesine basarak videonun herhangi bir sahnesini
etiketleyebilirsiniz. sayfa 60
• Videonun sıkıcı bölümlerini atlayıp heyecanlı bölümlerinin keyfini
çıkarmak için etiketli sahneleri sıralı olarak birleştirebilirsiniz.
sayfa 66
• Video kamera, bir videoda en fazla 999 My Clip ( ) etiketlemesi
yapabilir.
2 Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
3 [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
• Kayıt ( ) göstergesi belirir ve kayıt başlar.
4 Kayıt yaparken her harika an için [My Clip ( düğmesine basın.
)]
Temel işlevler
40
Fotoğraflarin kaydedilmesi
Fotoğraf kayıt modunda kolay ve hızlı bir şekilde fotoğraf çekme hakkında bilgi edinin.
3 Nesneyi LCD ekranın ortasına gelecek şekilde ayarlayın
ve [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
• Obtüratör sesi duyulur ve fotoğraf kaydedilir.
[Kaydı başlat/durdur] düğmesi
1 STBY (Bekleme) modunda Fotoğraf kaydı modu ( sekmesine dokunun.
)
Depolama ortamına ya da verilere zarar verebileceğinden, fotoğraf
çekerken GÜÇ düğmesine basmayın veya bellek kartını çıkarmayın.
9999
• Kaydedilebilir fotoğraf sayısı, kayıt koşullarına ve fotoğraf
çözünürlüğüne göre değişir. sayfa 19
• Fotoğraf çekilirken ses kaydedilmez.
• LCD ekranın parlaklığı menü seçeneklerinden ayarlanabilir.
LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü
etkilemez. sayfa 102
• Ekran gösterim bilgileri için, bkz. sayfa 31.
• Kayıt sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz. sayfa
45~52.
• Fotoğraf dosyaları, JEITA (Japonya Elektronik ve Bilişim
Teknolojisi Kuruluşları Birliği) tarafından belirlenmiş DCF
(Kamera Dosya sistemi için Tasarım kuralı) standardına
uygundur.
2 Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
• LCD ekranı kullanın.
• Nesnenin boyutunu ayarlamak için [Zoom (T/W)] düğmesini
veya LCD ekran üzerindeki Zoom ( sayfa 43
) sekmesini kullanın.
Temel işlevler
41
Yeni başlayanlar için kolay kayit (SMART AUTO)
Kullanıcı dostu SMART AUTO, video kameranızı otomatik olarak kayıt koşullarına en uygun hale getirir; bu da yeni başlayanların en iyi
performansı elde etmesini sağlar.
1 [Ev ( )] düğmesine basın  Smart Auto öğesine
dokunun.
Simge
Açıklama
Video kamera kayıt durumunu tanıyamadığında belirir.
Gece kayıt yapılırken
görünür.
(Gece)
SMART
SMART
Smart Auto
Manuel
Sanat Filmi
Hızlandırılmış
Sanat
Dikey HD
Kaydı
Albüm
Arka ışıkla manzara görüntüleri kaydedilirken görünür.
SMART
SMART
(Arka Işık)
Kişileri
kaydederken görünür. (Portre)
SMART
SMART
Çok parlak
bir
sahne kaydedilirken görünür. (Beyaz)
SMART
SMART
1•
2 Çekeceğiniz görüntüyü kadrajda ortalayın.
SMART
Dış mekan çekimi yapılırken görünür. (Manzara)
SMART
Yakın çekimle görüntü kaydedilirken
görünür. (Makro)
SMART
SMART
• Odak ile video kamera hizalanırken video kamera, sahneyi
otomatik olarak algılar.
• LCD ekranda uygun sahne simgesi görüntülenir.
STBY 00:00:00 [253Min]
Açık gökyüzüSMART
görüntü
kaydedilirken görünür. (Mavi gökyüzü)
SMART
SMART
Ormanlık alanların görüntü kaydedilirken görünür.
(Doğal yeşil)
SMART
SMART
• Smart Auto modunda hemen hemen tüm ayarlar otomatik
olarak yapılır. İşlevleri kendiniz ayarlamak veya değiştirmek için,
menüsünde Manuel öğesini seçin.
• Video kamera; video kamera titremesi, ışık koşulları ve hedef ile
aradaki mesafe gibi çekim ortamına bağlı nedenlerden dolayı
doğru sahneyi seçemeyebilir.
• Video kamera, portre modunu yüzlerin yönüne veya parlaklığına
göre algılayamaz.
3 Video veya fotoğrafı kaydetmek için [Kaydı başlat/durdur]
düğmesine basın.
Temel işlevler
Günbatımı
görüntü kaydedilirken görünür. (Günbatımı)
SMART
42
Zoom
Bu video kamera, [Zoom (T/W)] düğmesine basarak veya LCD ekran üzerindeki Zoom ( dijital X40 zoom kullanarak kayıt
) sekmesine dokunarak optik X20 zoom ve
Yakınlaştırma/uzaklaştırma örneği
W: Geniş açı
W: Geniş alanın
kaydedilmesi
(geniş açı)
T: Telefoto
T: Büyütülen görüntünün
kaydedilmesi (telefoto)
STBY 00:00:00 [253Min]
• Optik zoom özelliğini kullanmak, görüntü kalitesini ve netliğini
azaltmaz.
• Optik zoom aralığından daha fazla yakınlaştırmak isterseniz,
dijital zoom özelliğini kullanın. sayfa 99
• Hızlı zoom ya da uzakta duran kişi veya nesneye zoom ile kayıt
yaparken odaklama bozulabilir. Bu durumda manuel odaklama
işlevini kullanın. (Yalnızca video kaydı modu) sayfa 48
• Net odaklama korunurken video kamerayla nesne arasındaki
minimum muhtemel mesafe, geniş açı için yaklaşık 1 cm ve
telefoto için yaklaşık 1 m’dir. Nesneyi geniş açıda merceğe yakın
çekmek isterseniz, Tele Makro işlevini kullanın. sayfa 98
• Zoom işlevinin sık kullanılması daha fazla güç tüketir.
• Zoom kolu veya Zoom düğmesi kullanılırken zoom sesi de
kaydedilebilir.
• LCD ekran üzerindeki Zoom ( ) sekmesi yavaş hareket
ederken, [Zoom (T/W)] düğmesi daha hızlı çalışır. Zoom işlevini
doğru bir şekilde kullanmak için LCD ekrandaki Zoom ( )
sekmesini kullanın.
Yakınlaştırmak için
[Zoom (T)] düğmesine basın (telefoto). Veya Zoom ( )
sekmesine ve ardından Telefoto ( ) sekmesine dokunun.
• Uzaktaki kişi veya nesne yavaş yavaş büyütülür ve
kaydedilebilir.
• En büyük zoom oranı normal yaklaştırmada X20 zoom’dur.
Uzaklaştırmak için
[Zoom (W)] düğmesine basın (geniş açı). Veya Zoom ( )
sekmesine ve ardından Geniş açı ( ) sekmesine dokunun.
• Nesne veya kişi uzaklaşır.
• En küçük zoom oranı, nesnenin veya kişinin uzaklaştırmadaki
orijinal boyutudur.
Temel işlevler
43
Ek işlevler
Bir mod seçerek video ve fotoğraf kaydetme hakkında bilgi
edinin.
Manuel modların kullanılması........................................... 45
Beyaz Ayarı .......................................................................... 45
EV (Pozlama Değeri)............................................................. 46
Arka Işık Telafisi..................................................................... 47
Odaklama.............................................................................. 48
Super C.Nite.......................................................................... 49
OtoZmnlycı............................................................................ 50
Sürekli Çekim........................................................................ 50
Sanat Filmi modlarının kullanılması................................. 51
Kısıcı...................................................................................... 51
Dijital Efekt............................................................................. 52
Hızlandırılmış Sanat modunun kullanılması.................... 53
Manuel modların kullanılması
Beyaz Ayarı
Beyaz ayarını manuel olarak yapmak için
Görüntünüzün rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Görüntünüzün renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz
ayarını kalibre etmek için uygun bir ışık durumu seçin.
1 [Ev ( )] düğmesine basın  Manuel 
Beyaz Ayarı ( ) sekmesine dokunun.
1 Manuel modda, Beyaz Ayarı ( Kişisel BA ( • ) sekmesine 
) sekmesine dokunun.
Beyaz dengesi ayarı. göstergesi görüntülenir.
2 Ekranı beyaz bir nesneyle doldurun ve dokunun.
2 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
sekmesine
• Beyaz ayarı kaydedilir.
• Kayıtlı beyaz ayarı, bir sonraki kayıtta uygulanacaktır.
STBY 00:00:00 [253Min]
Beyaz Ayarı : Otomatik
Simge
Açıklama
Otomatik: Kaydetme koşullarına göre beyaz ayarını otomatik
olarak kontrol eder.
• Beyaz ayarını manuel olarak yaparken, ekranı dolduracak nesne
beyaz olmalıdır, aksi halde video kameranız, uygun bir ayar
değeri tespit edemeyebilir.
• Yapılan ayar, beyaz ayarını tekrar yapana kadar saklı kalır.
• Normal dış mekân kaydı sırasında, Otomatik olarak ayarlamak
daha iyi sonuçlar verebilir.
• Net ve hassas ayar için dijital zoom işlevini iptal edin.
sayfa 99
• Işık koşulları değişirse beyaz ayarını sıfırlayın.
Gün Işığı: Normal günışığında dış mekanı kullanın. Beyaz
ayarını, dış mekân ışığına göre kontrol eder.
Bulutlu: Gölgede ya da bulutlu havada kayıt yaparken.
Fluoresan: Beyaz floresan ışıkları altında kayıt yaparken.
Tungsten: Halojen lambalar ve ampul ışıkları altında kayıt
yaparken.
Kişisel BA: Beyaz dengesini ışık kaynağı veya ışık durumuna
uydurmak için manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Ek işlevler
45
Manuel modların kullanılması
EV (Pozlama Değeri)
EV’i (Pozlama Değeri) Anlamak
Ortam ışığının yoğunluğuna bağlı olarak videolarınız ve
fotoğraflarınız fazla parlak veya koyu olabilir. Bu durumda daha iyi
video ve fotoğraf elde etmek için pozlamayı ayarlayabilirsiniz.
Pozlama değeri, fotoğraf ya da video çekimi sırasında fotografik
ortam (Görüntü sensörü) üzerine düşmesine izin verilen toplam ışık
miktarıdır. Sayı yükseldikçe pozlama artar. Örneğin, + 0.3 değeri
-0.3 değerinden daha fazla ışığın girmesine izin verir.
1 [Ev ( EV ( )] düğmesine basın  Manuel 
) sekmesine dokunun.
2 Açıklığı istediğiniz gibi ayarlamak için dokunun.
/ sekmesine
• Ayar değerleri -2.0 ile +2.0 arasındadır.
STBY 00:00:00 [253Min]
EV : 0
EV : 0
Ek işlevler
46
Manuel modların kullanılması
Arka Işık Telafisi
Arka plan ışıklandırma, nesne arka plandan daha koyu
olduğunda kaydı etkiler:
Nesne arkadan ışıklandırıldığı zaman bu işlev, nesne çok karanlık
görünmeyecek şekilde ışıklandırmayı telafi eder.
• Nesne bir pencerenin önündedir.
• Görüntüsü kaydedilecek olan kişi beyaz ve parlak giysiler giyer.
Parlak bir arka plan önüne yerleştirilir. Kişinin yüzü yüz özellikleri
ayırdedilecek şekilde karanlık kalır.
• Nesne açık havadadır ve arka plan bulutludur.
• Işık kaynakları fazla parlaktır.
• Nesnenin arka planında kar vardır.
1 [Ev ( )] düğmesine basın  Manuel 
Arka Işık Telafisi ( ) sekmesine dokunun.
2 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
Arka Işık Telafisi : Kapalı
Simge
Açıklama
Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
Açık: Arka ışık telafisi nesneyi hızlı bir şekilde parlaklaştırır.
Ek işlevler
47
Manuel modların kullanılması
Odaklama
Simge
1 STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu ( sekmesine dokunun.
Açıklama
Otomatik: Yaptığınız kaydın yaratıcılığı üzerinde
yoğunlaşmanıza olanak sağlayacağı için, birçok durumda
otomatik odak özelliğini kullanmak daha iyidir.
Video kamera genellikle bir nesneye otomatik olarak odaklanır
(otomatik odaklama). Video kamera açıldığında otomatik
odaklama her zaman ayarlanır. Ayrıca kayıt koşullarına bağlı
olarak bir nesneye manuel olarak da odaklanabilirsiniz.
Manuel: Belirli koşullar altında otomatik odaklamanın zor
olduğu veya güvenilir olmadığı durumlarda, elle odaklama
yapmak gerekebilir. Odak ayarı yapmak için, parmağınızı
yakındaki öğeler için sekmesine, uzaktaki öğeler için
de sekmesine yerleştirip basılı tutun. Yakın ya da uzak
simge ( / ) odak ayarlaması sona ulaştığında odağın
merkezinde görüntülenir. Ayarlanan değer veya sekmesine basıldıktan hemen sonra uygulanır.
)
2 [Ev ( )] düğmesine basın  Manuel 
) sekmesine dokunun.
Odaklama ( 3 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
• Fungsi AF berguna bila Anda mengoperasikan fungsi zoom
karena Anda mungkin tidak dapat menentukan titik fokus secara
akurat setelah rasio zoom berubah.
• Video kamera Manuel modundan çıktığında veya fotoğraf
kaydı moduna geçtiğinde Odak işlevi otomatik olarak Otomatik
değerine ayarlanır.
STBY 00:00:00 [253Min]
Odaklama : Otomatik
Ek işlevler
48
Manuel modların kullanılması
Super C.Nite
Simge
Obtüratör hızını kontrol ederek bir nesneyi ağır çekimde
kaydedebilirsiniz veya renklerden ödün vermeden karanlık
ortamlarda parlak görüntü çekebilirsiniz.
1 STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu ( sekmesine dokunun.
Açıklama
Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
Normal: Obtüratör normal modda saniyenin 1/50’i için açılır
ve karanlık bir alanda otomatik olarak saniyenin 1/25’i için
açılmaya geçer. Bu işlevi karanlık bir yerde parlak görüntü
elde etmek için kullanın.
)
Süper: Obtüratör normal modda saniyenin 1/50’i için açılır
ve karanlık bir alanda otomatik olarak saniyenin 1/13’i için
açılmaya geçer. Bu işlevi daha karanlık bir yerde parlak
görüntü elde etmek için kullanın.
2 [Ev ( )] düğmesine basın  Manuel 
Super C. Nite ( ) sekmesine dokunun.
3 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
Video kamera, Süper R. Gece kullanılırken düşük obtüratör hızıyla
kayıt yaptığı için görüntüler düzgün görünmeyebilir.
Super C. Nite : Normal
Ek işlevler
49
Manuel modların kullanılması
OtoZmnlycı
Sürekli Çekim
Otomatik zamanlayıcı etkinleştirildiğinde kayıt başlamadan önce
10 saniye beklenir. Kendinizi kaydedebilir veya fotoğraflarınızı
çekebilirsiniz.
Bu işlev, hareketli nesneleri kaydederken, daha fazla fotoğraf
çekme fırsatı sağlamak için ardı ardına fotoğraf yakalamanıza
olanak tanır.
1 STBY (Bekleme) modunda Fotoğraf kaydı modu ( 1 STBY (Bekleme) modunda Fotoğraf kaydı modu ( sekmesine dokunun.
)
sekmesine dokunun.
2 [Ev ( 2 [Ev ( 3 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
)] düğmesine basın  Manuel 
OtoZmnlycı ( ) sekmesine dokunun.
)] düğmesine basın  Manuel 
) sekmesine dokunun.
Sürekli Çekim ( 9999
9999
OtoZmnlycı : Kapalı
Simge
)
Sürekli Çekim : Kapalı
Açıklama
Simge
Açıklama
Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
Kapalı: Yalnızca tek bir fotoğraf kaydeder.
10 Sn: [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basıldıktan sonra
çekim yapılmadan önce 10 saniye beklenir.
Açık: [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basarken, 1 saniyede
8 adede kadar fotoğraf çekebilirsiniz.
• Bu işlev, bir kez kullanıldıktan sonra devre dışı olur. Kullanmak
isteğiniz her zaman açmanız gerekir.
• Video kamera Manuel modundan çıktığında Otomatik Zamanlayıcı
işlevi otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.
Ek işlevler
• Sürekli çekim sırasında bir hata meydana gelmesi durumunda
(Kart dolu, vb.) kayıt sonlandırılır ve bir hata mesajı görüntülenir.
• Sürekli Çekim Açık olarak ayarlandığında, fotoğraf çözünürlüğü
2M 1920x1080 değerine sabitlenir.
• Video kamera Manuel modundan çıktığında Sürekli Çekim işlevi
otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.
50
Sanat Filmi modlarının kullanılması
Kısıcı
Yavaşça Belirme/Kaybolma efektiyle video kaydetme
Açılma (yaklaşık 3 saniye)
Yaptığınız kayda, bir sahnenin başlangıcında yavaşça belirme
ya da sonunda yavaşça kaybolma gibi özel efektler kullanarak,
profesyonel bir görünüm verebilirsiniz.
1 STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu ( sekmesine dokunun.
)
2 [Ev ( )] düğmesine basın  Sanat Filmi 
Kısıcı ( ) sekmesine dokunun.
3 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
Kısıcı : Kapalı
Simge
Kararma (yaklaşık 3 saniye)
Açılma
Kısıcı Açık olarak ayarlanmış durumdayken, [Kaydı başlat/durdur]
düğmesine basın. Kayıt karanlık bir ekranla başlar ve görüntü ve
ses daha sonra açılır (açılma).
Açıklama
Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
Kararma
Kısıcı Açık olarak ayarlanmış durumdayken kaydı durdurmak
için [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın. Görüntü ve ses
karardığında kayıt sona erer.
Açık: Kaydı başlattığınızda veya durdurduğunuzda, azaltıcı
buna bağlı olarak çalıştırılacaktır.
• Bu işlev, bir kez kullanıldıktan sonra devre dışı olur. Kullanmak
isteğiniz her zaman sıfırlamanız gerekir.
• Video kamera Sanat Filmi modundan çıktığında, Kısıcı işlevi
otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.
Ek işlevler
51
Sanat Filmi modlarının kullanılması
Dijital Efekt
Simge
Dijital efekt işlevini kullanmak, kayıtlarınıza yaratıcı bir görünüm
kazandırır.
Açıklama
Kapalı: Herhangi bir Dijital Efekt olmadan, kayıt ya da
oynatma sırasında normal, doğal görüntü görüntülenir.
1 [Ev ( )] düğmesine basın  Sanat Filmi sekmesine
dokunun.
• Video kayıt modunda Dijital Efekt ( dokunun.
Siyah/Beyaz: Bu mod görüntüyü siyah-beyaza dönüştürür.
) sekmesine
Sepya: Bu mod, görüntüye kırmızımsı kahverengi bir renk
katar.
2 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
• LCD ekranı sola veya sağa sürükleyerek ya da / sekmesine dokunarak gizli öğeleri görüntüleyebilirsiniz.
Negatif: Bu mod renklerin yerini değiştirerek negatif
görüntü yaratır.
STBY 00:00:00 [253Min]
Sanat: Bu mod, fotoğrafta yer alan yüz kusurlarını
gidermeye yarar.
Dijital Efekt : Siyah/Beyaz
OFF
Koyu: Bu mod, kontrastı artırarak daha güçlü bir görüntü
oluşturur.
Ayrıca, Sanat Filmi modunda video kamerayı sallayarak dijital
efektleri sırayla kolayca uygulayabilirsiniz. Dijital Efekt işlevini
manuel olarak ayarlamanız gerekmez. sayfa 99
Western: Bu mod, soluk ve eski bir film görüntüsü
oluşturur.
Parlak: Bu mod, renk doygunluğunu artırarak daha parlak
bir görüntü oluşturur.
Hayalet efekti: Bu mod, hayalet gibi soluk bir görüntü
efekti yaratır. (Video kaydı modu)
Ek işlevler
52
Hızlandırılmış Sanat modunun kullanılması
Hızlandırılmış Sanat işlevini kullanarak video kamerayı kuru ve sıkıcı bir hızlandırılmış videoya duygu veya farklı bir deneyim katmak
üzere ayarlayabilirsiniz.
1 [Ev ( )] düğmesine basın  Hızlandırılmış Sanat
öğesine dokunun.
• Hızlandırılmış Sanat modunda, yalnızca 1920x1080/25p
çözünürlüklü videolar kaydedebilirsiniz.
• Hızlandırılmış Sanat modunu sonlandırmak istiyorsanız
2 İstenen menüye dokunun.
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
STBY 00:00:00 [253Min]
Simge
0,5 Sn
Açıklama
Normal: Karelerin sizin belirlediğiniz bir aralıkta kaydedilmesi
için ayarlanır.
• Aralık: Bir sahne görüntüsü her 0.1, 0.5, 1, 3 veya 5
saniyede bir çekilir.
Atlama: Sizin belirlediğiniz bir aralıkta hızlandırılmış video
atlama kaydı için ayarlanır.
• Aralık: Sahne, her 1, 3, 5, 10, veya 20 saniyede 3 saniye
kaydedilir. Ses de kaydedilir.
Zoom: Hızlandırılmış video için bir zoom efekti ayarlayın.
• Aralık: Bir sahne görüntüsü her 0.1, 0.5, 1, 3 veya 5
saniyede bir çekilir.
• Zoom: Hızlandırılmış videoya yakınlaştırma/uzaklaştırma
efekti ekler.
Pan: Hızlandırılmış video için bir pan efekti ayarlayın.
• Aralık: Bir sahne görüntüsü her 0.1, 0.5, 1, 3 veya 5
saniyede bir çekilir.
• Yön: Hızlandırılmış videoya pan efekti (sol/sağ/aşağı/
yukarı) ekler.
Zoom + Pan: Zoom ve pan efektlerinin eşzamanlı olarak
eklenmesi için ayarlayın.
• Aralık: Bir sahne görüntüsü her 0.1, 0.5, 1, 3 veya 5
saniyede bir çekilir.
• Direction: Hızlandırılmış videoya pan efekti (sol/sağ/
aşağı/yukarı) ekler.
• Zoom: Hızlandırılmış videoya yakınlaştırma/uzaklaştırma
efekti ekler.
Zoom + Pan
3 MENU ( ) sekmesine dokunun.
4 İstenen alt menüye dokunun.
Aralık
Yön
Zoom
5 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
6 Hızlandırılmış Sanat modunu ayarladıktan sonra [Kaydı
başlat/durdur] düğmesine basın.
• Hızlandırılmış Sanat kaydı başlar.
Gece: Hızlandırılmış video için gece çekimi ayarlayın.
Ek işlevler
53
Hızlandırılmış Sanat modunun kullanılması
Hızlandırılmış Sanat kaydı örneği
Hızlandırılmış Sanat işlevi, hızlandırılmış bir video oluşturmak
için toplam kayıt süresi boyunca önceden tanımlanmış olan
aralıklarla görüntü kareleri kaydeder.
Kayıt için toplam süre
Kayıt aralığı
Zaman Çizelgesi
Hızlandırılmış Sanat aşağıdaki nesnelerin çekilmesinde
kullanışlıdır:
• Açan çiçekler
• Yuvasını yapan kuş
• Bulutların gökyüzünde geçip gitmesi
Saklama ortamında kayıt süresi
(Hızlandırılmış Sanat kaydı
video klibi)
00:00:20/00:01:03
100_0001
00:00:25/00:01:03 100_0001
00:00:30/00:01:03 100_0001
• Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında, Süper R. Gece işlevi çalışmaz.
• Hızlandırılmış Sanat kaydı, kayıt bittiğinde devre dışı kalır. Başka bir Hızlandırılmış Sanat modu başlatmak için 1.-6. adımları tekrarlayın.
• Yakalanan 25 adet görüntü 1 saniye uzunluğunda bir video oluşturur. Video kameranızın kaydedebileceği minimum video uzunluğu bir saniye
olduğundan aralık, Hızlandırılmış Sanat modu için minimum kayıt süresinin toplamını ifade eder. Örneğin, aralığı 5 Sn olarak ayarlarsanız, 1 saniye (25
görüntü) uzunluğunda bir video kaydetmek için Hızlandırılmış Sanat modunun kayıt süresini en az 2 dakika 30 saniye olarak ayarlamanız gerekir.
• Hızlandırılmış kayıt sırasında kaydı duraklatamazsınız.
• Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında ses kaydedilmez. (Ses yalnızca Hızlandırılmış Sanat modunda Atlama kaydı sırasında kaydedilir.)
• Video kaydı bellek kartının 1,8GB’ını doldurduğunda, yeni kayıt dosyası otomatik olarak bu noktada başlar.
• Hızlandırılmış Sanat için pil yerine güç adaptörünü kullanmanızı öneririz.
• Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında pilin şarjı bittiğinde, video kamera o ana kadar yapılan kaydı kaydeder ve bekleme moduna geçer. Bir süre
sonra bir uyarı mesajı görünür ve otomatik olarak kapanır.
• Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında depolama ortamı dolduğunda, video kamera kaydı maksimum boş belleğe kaydeder ve bekleme moduna
geçer.
• Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında, Switch Grip işlevi çalışmaz.
Ek işlevler
54
Oynatma/Düzenleme
Video ve fotoğrafların oynatılması ve düzenlenmesi hakkında
bilgi edinin.
Video ve fotoğrafların oynatma modunda
görüntülenmesi................................................................... 56
Oynatma modunun başlatılması............................................ 56
Video oynatimi....................................................................... 57
Oynatım sırasında harika anları etiketleme........................... 60
Fotoğraflarin görüntülenmesi................................................. 61
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi....................... 63
Paylaş.................................................................................... 63
Sil........................................................................................... 65
My Clip’i Sil............................................................................ 66
My Clip Oluşturma................................................................. 66
Koru....................................................................................... 67
Smart BGM............................................................................ 67
Böl......................................................................................... 68
Birleştir................................................................................... 69
Dosya Bilgisi.......................................................................... 70
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Oynatma modunun başlatılması
Başlangıç menüsünde Albüm öğesini seçerek oynatma moduna geçebilirsiniz. Çalıştırma modunu, LCD ekrandaki Oynat ( ) sekmesine dokunarak da
doğrudan oynatma küçük resmine geçirebilirsiniz.
• En son oluşturulan dosyanın, küçük resim görüntüsünde vurgulandığını göreceksiniz.
• Küçük resim ekranı seçenekleri, en son kullanılan bekleme moduna bağlı olarak seçilir. Ancak, LCD ekranda Video küçük resim görüntüsü ( ) veya
Fotoğraf küçük resim görüntüsü ( ) sekmesine dokunarak video veya fotoğraf küçük resim görüntüsü ekran seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
Oynatma ( ) sekmesinin kullanımı
STBY 00:00:00 [253Min]
<Video küçük resim görüntüsü>
[Ev ( <Fotoğraf küçük resim görüntüsü>
)] düğmesinin kullanımı
Smart Auto
Manuel
Sanat Filmi
Hızlandırılmış
Sanat
Dikey HD
Kaydı
Albüm
1•
<Ana ekran>
<Video küçük resim görüntüsü>
• Ayarlar menüsünden Küçük resim öğesini seçerek istediğiniz küçük resim görüntüleme türünü seçebilirsiniz. sayfa 99
• [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basarak oynatma modundan kayıt moduna geçebilirsiniz.
Oynatma/Düzenleme
56
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Video oynatimi
Çeşitli yollarla video bulun
Küçük resim dizini görünümünde, kaydedilen videoların ön
izlemesini yapabilirsiniz. İstediğiniz videoyu hızla bulun ve
doğrudan oynatın.
İstediğiniz küçük resimleri
bulmak için küçük resimleri
LCD ekran üzerinde yukarı
veya aşağı sürükleyin.
1 Video oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 İstediğiniz video klipe dokunun.
Oynatma duraklatıldığında,
önceki veya sonraki dosyaya
gitmek için görüntüyü LCD
ekranda sola veya sağa
sürükleyin.
• Video kamera, seçtiğiniz videoyu oynatır.
• My Clip olarak etiketlenen bir video seçerseniz LCD ekranda
My Clip ( ) simgesi görünür. My Clip ile etiketlenen
sahnelerde My Clip simgesinin rengi sarıya dönüşür
(8 saniye boyunca).
Doğrudan videonun istediğiniz
bölümüne gitmek için LCD
ekrandaki oynatma ilerleme
çubuğunda bir noktaya
dokunun veya işaretçiyi sola
veya sağa sürükleyin.
00:00:20/00:01:03
100_0001
3 Oynatmayı durdurmak ve küçük resimlere geri dönmek
için, Küçük resim görüntüsü ( ) sekmesine dokunun.
Oynatma/Düzenleme
57
00:00:20/00:01:03
100_0001
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde kaydedilen veriler zarar görebilir.
• Seçilen videonun boyutuna ve kalitesine bağlı olarak, oynatmayı
başlatmak biraz zaman alabilir.
• Video kamera, şu video dosyalarını oynatamayabilir:
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş video.
- Video kameranın desteklemediği dosya biçimine sahip video.
• Video oynatımı sırasında çeşitli oynatma seçeneklerini
kullanabilirsiniz. sayfa 59
• Oynatım ayarlarını Video Oynatma Seçeneği menüsünü
kullanarak yapabilirsiniz. sayfa 99
• Kaydedilen videolar, televizyon ya da bilgisayarda oynatılabilir.
sayfa 85~86, 89~92
• Oynatma sırasında MENU ( ) sekmesine dokunur veya
[Ev ( )] düğmesine basarsanız, video oynatma duraklatılır ve
menü ekranı görünür.
Video oynatımı sırasında sesi ayarlamak için
LCD ekranda video oynatılırken sesi video kameranın dahili
hoparlöründen duyabilirsiniz.
1 LCD ekrandaki Ses ( 00:00:20/00:01:03
) sekmesine dokunun.
100_0001
2 Ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için sekmesine dokunun.
/ 00:00:20/00:01:03 100_0001
10
• Ses seviyesi 0~20. arasında ayarlanır. Seviye 0 olarak
ayarlanmışsa ses duyamazsınız.
• Video kamera bir televizyona bağlandığında video kameradaki
hoparlörden ses duyulmaz.
Oynatma/Düzenleme
58
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Oynat / Duraklat / Durdur
• Oynatma sırasında Oynat ( )/Duraklat ( ) ekmesine
dokunduğunuzda, oynatma ve duraklatma arasında geçiş
yapılır.
• Oynatmayı durdurmak ve küçük resme dönmek için Küçük
resim görüntüsü ( ) sekmesine dokunun.
00:00:20/00:01:03
• İleri geç ( ) sekmesine dokunularak sonraki video oynatılır.
• Geri geç ( ) sekmesine dokunularak sahnenin başı oynatılır.
) sekmesine dosyanın başlamasından sonraki 3
Geri geç ( saniye içinde dokunulursa, önceki video oynatılır.
• İstenen video numarasını hızlı bir şekilde aramak için
parmağınızı Geri geç ( )/İleri geç ( ) sekmesi üzerinde
basılı tutun. Parmağınızı kaldırdığınızda, seçilen video oynatılır.
100_0001
Yavaş gösterim
Duraklatma sırasında Geriye yavaş ( )/İleriye yavaş ( )
sekmesine dokunulursa oynatma hızı azalır:
• Geri/ileri yavaş oynatma hızı: x1/2  x1/4  x1/8  x1/2
00:00:20/00:01:03
100_0001
Arama oynatımı
Oynatma sırasında Geri arama ( )/İleri arama ( )
sekmesine her dokunuş oynatma hızını arttırır:
• RPS (Geri Oynatma Arama)/FPS (İleri Oynatma Arama):
x2  x4  x8  x2
00:00:20/00:01:03
100_0001
Kare kare oynatma
Duraklatma sırasında Geri kare kare oynatma ( )/İleri kare
kare oynatma ( ) sekmesine dokunulursa, oynatma her
seferinde bir kare geriye veya ileriye gider.
• Normal hızda oynatmak için Oynatma ( ) sekmesine
dokunun.
• Sesi ancak oynatma normal hızdaysa duyabilirsiniz.
• My Clip etiketleri oynatılırken arama veya ağır çekim oynatma
işlevi çalışmaz.
Oynatımı geç
Oynatma sırasında Geri geç ( dokunun.
)/İleri geç ( ) sekmesine
Oynatma/Düzenleme
59
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Oynatım sırasında harika anları etiketleme
4 Oynatmayı durdurmak ve küçük resimlere geri dönmek
için, Küçük resim görüntüsü ( Yalnızca My Clip ( ) ile etiketlenen sahnelerin keyfini çıkarmak
için oynatma sırasında güzel sahneleri etiketleyebilirsiniz.
1 Video oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 İstediğiniz video klipe dokunun.
3 Oynatma sırasında her harika an için [My Clip ( düğmesine basın.
• Tüm video kayıt modlarında kayıt yaparken [My Clip ( )]
düğmesine basıldığında, video kamera kaydedilen sahnenin
3 saniye öncesi ile 5 saniye sonrası arasında kalan bölümünü
etiketler.
• Videonun sıkıcı bölümlerini atlayıp heyecanlı bölümlerinin keyfini
çıkarmak için etiketli sahneleri sıralı olarak birleştirebilirsiniz.
sayfa 66
• Video oynatımının duraklatılması sırasında sahneyi
etiketleyebilirsiniz.
• My Clip ( ) ile etiketlenen video, arama veya ağır
çekim oynatma modlarında oynatılırken, My Clip işlevini
kullanamazsınız.
• Depolama ortamında yeterli depolama alanı yoksa, My Clip
işlevini kullanamazsınız.
)]
[My Clip ( )] düğmesi
• Video kamera sahneyi bir My Clip ( ) olarak etiketler.
00:00:20/00:01:03
100_0001
Oynatma/Düzenleme
) sekmesine dokunun.
60
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Fotoğraflarin görüntülenmesi
Çeşitli yollarla fotoğraf bulun
İstediğiniz küçük resimleri bulmak
için küçük resimleri LCD ekran
üzerinde yukarı veya aşağı
sürükleyin.
Kaydedilen fotoğrafları, çeşitli oynatma işlevlerini kullanarak
görüntüleyebilirsiniz.
1 Fotoğraf oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 İstediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
Önceki veya sonraki dosyaya
gitmek için görüntüyü LCD ekranda
sola veya sağa sürükleyin.
• Video kamera, seçtiğiniz fotoğrafı tam ekran olarak
görüntüler.
• Yükleme süresi, seçilen fotoğrafın boyutu ve kalitesine bağlı
olarak değişebilir.
• Video kameranız, şu fotoğraf dosyalarını normal biçimde oynatamayabilir;
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş fotoğraf.
- Bu video kamerada desteklenmeyen (DCF standardına
uymayan) dosya biçimine sahip fotoğraf.
3 Küçük resimlere geri dönmek için, Küçük resim görüntüsü
( ) sekmesine dokunun.
1/12
100_0001
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde kaydedilen veriler zarar görebilir.
Oynatma/Düzenleme
61
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Slayt gösterisi izleme
Fotoğraf oynatma sirasinda zoom yapma
Bir fotoğraf slayt gösterisini fon müziğiyle izleyebilirsiniz.
Oynatılan görüntüyü büyütebilirsiniz.
1 Fotoğraf oynatımı sırasında Slayt Gösterisi ( )
sekmesine dokunun.
• Slayt gösterisi seçili fotoğraftan başlar.
• Slayt gösterisini duraklatmak için LCD ekranın herhangi bir
1 İstenen fotoğrafa dokunun.
2 [Zoom (T/W)] düğmesi ile büyütmeyi ayarlayın.
• Büyütme işlemi, fotoğrafın merkezinden başlar.
• x1.1 ile x8.0 arasında yakınlaştırma yapabilirsiniz.
yerine dokunun.
1/12
3 Büyütülen fotoğrafta istediğiniz alanı görüntülemek için
100_0001
LCD ekranı yukarı/aşağı/sola/sağa sürükleyin.
Büyütülen kısım
X 1.3
2 Slayt gösterisini durdurmak için, Geri Dönüş ( sekmesine dokunun.
1/12
)
4 İptal etmek için, Geri Dön ( ) sekmesine dokunun.
100_0001
• Başka cihazlarda kaydedilen ya da bilgisayarda düzenlenen
fotoğraflar büyütülemez.
• Oynatma yakınlaştırma kullanımdayken, önceki/sonraki görüntü
seçilemez.
• Tüm fotoğraflar, ayarlanan slayt gösterisi seçeneğinde sürekli
olarak gösterilir. sayfa 102
• Müzikli bir slayt gösterisinde arka plan müziğinin ses düzeyini
Ses ( ) sekmesini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Oynatma/Düzenleme
62
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
5 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Paylaş
• LCD ekranda görünen paylaşım siteleri listesi kullanıcı
Video veya fotoğraf oynatırken, onları paylaşım sitelerine
yükleyebilirsiniz.
kılavuzundakinden farklı olabilir. sayfa 79
Paylaş sekmesini kullanma
Video paylaşma
LCD ekranın sağ tarafındaki Paylaş sekmesine dokunarak en
son bağlanılan paylaşım sitesine erişebilirsiniz. Facebook ( )
sekmesi varsayılan ayardır.
1 Video oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 Web/HD çözünürlükte kaydedilen videoya dokunun.
00:00:20/00:01:03
100_0001
• Video kamera, seçtiğiniz videoyu oynatır.
3 MENU ( ) sekmesine dokunun.
00:00:20/00:01:03
100_0001
• Web/HD olarak kaydedilen videoları paylaşabilirsiniz, ama
Full HD (1920x1080/50i) ve HD (1280x720/50p) çözünürlükte
kaydedilen videoları paylaşamazsınız.
• Picasa’ya video yükleyemezsiniz.
4 Paylaş öğesine dokun.
Paylaş
Sil
My Clip’i Sil
My Clip Oluşturma
Koru
Oynatma/Düzenleme
63
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
5 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Fotoğraf paylaşma
• LCD ekranda görünen paylaşım siteleri listesi kullanıcı
1 Fotoğraf oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 İstediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
kılavuzundakinden farklı olabilir. sayfa 79
Paylaş sekmesini kullanma
• Video kamera, seçtiğiniz fotoğrafı tam ekran olarak
LCD ekranın sağ tarafındaki Paylaş sekmesine dokunarak en
son bağlanılan paylaşım sitesine erişebilirsiniz. Facebook ( )
sekmesi varsayılan ayardır.
görüntüler.
3 MENU ( ) sekmesine dokunun.
1/12
1/12
100_0001
100_0001
YouTube’a fotoğraf yükleyemezsiniz.
4 Paylaş öğesine dokun.
Paylaş
Sil
Koru
Dosya Bilgisi
Oynatma/Düzenleme
64
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
4 Sil
Kayıtlarınızı tek tek ya da tümünü bir kerede silebilirsiniz.
1 Video oynatma modunu veya fotoğraf oynatma modunu
5 Evet öğesine dokunun.
• Video kamera, sil ( seçin. sayfa 56
siler.
2 Küçük resim görüntüsü ekranı üzerindeki Sil ( sekmesine dokunun.
sekmesine dokunun.
• Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
)
• Silinen görüntüler kurtarılamaz.
• Bellek kartında kayıtlı olan videoları silerken, bellek kartını
çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu yapmak, depolama
ortamına ya da veriye zarar verebilir.
• Bu işlevi tam ve tekli görüntüleme modunda da kullanabilirsiniz.
• Önemli görüntülerin yanlışlıkla silinmesini önlemek için, daha
önceden görüntü koruma işlevini etkinleştirin. sayfa 67
• Korunan dosyaları silemezsiniz. Önce koruma işlevini iptal edin.
sayfa 67
• Bellek kartı üzerindeki yazma koruması tırnağı kilitliyse,
görüntüleri silemezsiniz. sayfa 17
• Pil şarjı yeterli değilse, silme işlevi çalışmaz. Silme işlemi
sırasında güç vermeye devam etmek için AC gücünü
kullanmanız önerilir.
3 Küçük resimlere dokunun.
• Sil ( ) göstergesi seçilen dosyalarda görünür. Küçük resim
dosyasına her dokunduğunuzda, ( ) seçimi ve seçimi
kaldırma arasında geçiş yapılır.
• Tüm dosyaları silmek için, Tümünü seç ( ) sekmesine
dokunun. Sil ( ) göstergesi küçük resimlerde görünür.
• Sil ( ) göstergesini tüm öğelerden aynı anda kaldırmak
için, Temizle ( ) sekmesine dokunun.
Oynatma/Düzenleme
) göstergesine sahip tüm dosyaları
65
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
4 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
My Clip’i Sil
‘My Clip’ ile etiketlenen videodan My Clip etiketini silebilirsiniz.
My Clip
1 Video oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 My Clip ( ) ile etiketlenen bir küçük resme dokunun.
3 MENU ( ) sekmesi  My Clip’i Sil öğesine dokunun.
Oluşt. Başlat
Önizle
İptal
Sil
Öğe
My Clip’i Sil
Oluşt.
Başlat
My Clip Oluşturma
Koru
Smart BGM
Önizle
4 Evet öğesine dokunun.
Açıklama
Etiketlenen sahneleri sıralı olarak birleştirir, bunu video küçük
resim görüntüsündeki ilk dosya konumuna video olarak
kaydeder ve yerleştirir.
Etiketlenen sahnelerin sıralı önizlemesini görüntüler.
• ‘My Clip’ ile etiketlenen sahnelerin önizlemesinin görüntülenmesi
sırasında LCD ekrandaki ilerleme çubuğunu sürükleyemezsiniz.
• Depolama ortamında etiketlenen videolardan yeni bir dosya
oluşturmak için yeterli depolama alanı yoksa Oluşt. Başlat sekmesi
sönük görünür.
• Video kamera, videodaki tüm etiketleri siler.
Bu işlev yalnızca tekli video görünümünde kullanılabilir.
My Clip Oluşturma
Video küçük resim görüntüsünde My Clip oluşturma
Video kamera, video küçük resim görünümündeyken ‘My Clip’
ile etiketlenen tüm videolardaki etiketlenmiş sahneleri çıkarıp
birleştirebilir ve bunlardan bir dosya oluşturabilir. Video kamera, aynı
çözünürlükte kaydedilen dosyalardan bir My Clip dosyası oluşturabilir.
Video küçük resim görüntüsündeki [My Clip ( )] düğmesine basın.
‘My Clip’ ile etiketlenen heyecanlı sahneleri videodan çıkarıp
bunlarla bir dosya oluşturabilirsiniz.
1 Video oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 My Clip ( ) ile etiketlenen bir küçük resme dokunun.
3 MENU ( ) sekmesi  My Clip Oluşturma öğesine dokunun.
[My Clip ( )] düğmesi
Sil
My Clip’i Sil
My Clip Oluşturma
Koru
Smart BGM
Oynatma/Düzenleme
66
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
Koru
Smart BGM
Önemli kayıtları yanlışlıkla silinmekten koruyabilirsiniz. Korunan
videolar ve fotoğraflar, biçimlendirilmediği ya da koruma iptal
edilmediği sürece silinemez.
Video oynatırken müzik dinleyebilirsiniz. Videodaki orijinal ses
yüksekse BGM otomatik olarak kısılır. Buna karşın videodaki
orijinal ses alçaksa BGM otomatik olarak artırılır.
1 Video oynatma modunu veya fotoğraf oynatma modunu
1 Video oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 Bir video küçük resmine dokunun.
3 MENU ( ) sekmesi  Smart BGM öğesine dokunun.
seçin. sayfa 56
2 Korumak istediğiniz dosyalara dokunun.
3 MENU ( ) sekmesi  Koru öğesine dokunun.
Sil
Sil
My Clip’i Sil
My Clip’i Sil
My Clip Oluşturma
My Clip Oluşturma
Koru
Koru
Smart BGM
Smart BGM
4 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Öğe
Açıklama
Kapalı
Korunan görüntüdeki korumayı kapatır.
Açık
Tek tek görüntüleri korur.
00:00:20/00:01:03
4 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
100_0001
Açıklama
Arka plan müziğini kapatır.
Açık
Arka plan müziğini açar.
• Bu işlev yalnızca tekli video görünümünde kullanılabilir.
• Arka plan müziğini, oynatma sırasında video kamerayı sallayarak
da kolayca uygulayabilirsiniz. Akıllı APM işlevini manuel olarak
ayarlamanız gerekmez. sayfa 102
• İstediğiniz arka plan müziğini Ayarlar menüsünden
değiştirebilirsiniz. sayfa 99
• Bu işlevi yalnızca tam ve tekli görüntü modunda kullanabilirsiniz.
• Bellek kartı üzerindeki yazma koruma anahtarı kilitlenmişse, bu
işlevi ayarlayamazsınız. sayfa 17
Oynatma/Düzenleme
Öğe
Kapalı
67
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
Böl
Bir videoyu ikiye bölebilir ve gereksiz kısmını kolayca silebilirsiniz.
Bu işlev, orijinal videoyu düzenler. Önemli kayıtları ayrı bir yerde
yedekleyin.
1 Video oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 Bir video küçük resmine dokunun.
3 MENU ( ) sekmesi  Böl öğesine dokunun.
5 Bölme noktasında duraklatma ( ardından da Kesme ( ) sekmesine 
) sekmesine dokunun.
• Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
6 Evet öğesine dokunun.
• Seçilen video, iki adet video klipe bölünür.
• Bölünen videonun ikinci klipi son küçük resimde gösterilir.
• Bölme işleminden sonra, gereksiz bir bölümü kısmen
silebilir ya da başka videolarla birleştirebilirsiniz. sayfa 69
Bellek kartında kayıtlı olan bir videoyu düzenlerken, bellek kartını
çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu yapmak, depolama
ortamına ya da veriye zarar verebilir.
My Clip Oluşturma
Koru
Smart BGM
Böl
Dosya Bilgisi
• Bu işlevi yalnızca tekli görüntü modunda kullanabilirsiniz.
• Üzerinde koruma (
) göstergesi yazılı olan dosyaları
bölemezsiniz. Önce koruma işlevini iptal edin. sayfa 67
• Bölünen video, bölme noktasından önce ya da sonra yaklaşık 2
saniye kayabilir.
• Bölme işlevi şu koşullarda kullanılmaz:
-Videonun toplam kayıt süresi 6 saniyeden kısaysa.
-Başlangıçta ve bitişte 3 saniye bırakmadan bölümleri bölmeye
çalışırsanız.
-Bellek alanının kalan kısmı 15MB’den azsa.
-Dosya sayısı 9999’a ulaştığında.
• Bu işlev yalnızca tekli video görünümünde kullanılabilir.
• Web/HD çözünürlükte kaydedilen videoları bölemezsiniz.
• My Clip etiketleriyle bir videoyu böldüğünüzde, My Clip etiketleri
kaybolur.
• Hızlandırılmış Sanat modunda kaydedilen bir videoyu
bölemezsiniz.
4 Oynatma kontrolü sekmelerine dokunarak, bölme
noktasını bulun.
• Oynatma kontrolü sekmeleri:
/ / / / / • Bölme noktasına doğrudan geçmek için oynatma ilerleme
çubuğunu LCD ekranda sola veya sağa sürükleyin.
00:00:20/00:01:03 100_0001
Böl
Oynatma/Düzenleme
68
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
Birleştir
4 İki farklı videoyu birleştirebilirsiniz. Bu işlev orijinal dosyayı
düzenlediğinden, önemli kayıtları ayrı bir yere yedeklediğinizden
emin olun.
5 Evet öğesine dokunun.
1 Video oynatma modunu seçin. sayfa 56
2 Küçük resim görüntüsü ekranı üzerindeki Birleştir ( sekmesine dokunun.
• 2 video, seçilen sırada birleştirilir ve tek bir video olarak
kaydedilir.
Depolama ortamında kayıtlı olan bir videoyu düzenlerken, bellek
kartını çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu yapmak, depolama
ortamına ya da veriye zarar verebilir.
)
• Koru (
). göstergesi yazılı olan dosyaları silemezsiniz.
Dosyayı silmek için koruma işlevini iptal edin. sayfa 67
• Orijinal video korunmayacaktır.
• Birleştirme işlevi şu koşullarda kullanılamaz:
-Farklı kalite formatlarındaki videolar Video Çözünürlüğün:
Full HD 1080/50i ve Video Çözünürlüğü: HD 720/50p
değerlerinde kaydedilen videolar birleştirilemez.
-Birleştirilen videonun dosya boyutu, toplam 1.8 GB’ı aşamaz.
-Bellek alanının kalan kısmı 15Mb’den azsa, dosyalar
birleştirilemez.
-Video kameranın desteklemediği dosya biçimine sahip video.
-Video dosyası oynatırken.
• Web/HD çözünürlükte kaydedilen videoları birleştiremezsiniz.
• My Clip etiketleriyle bir videoyu birleştirdiğinizde, My Clip
etiketleri kaybolur.
• Hızlandırılmış Sanat modunda kaydedilen bir videoyu
birleştiremezsiniz.
3 Birleştirilecek video küçük resimlerine dokunun.
• Seçilen videolarda, ( ) göstergesi ve seçilme sırası
görüntülenir. Video küçük resim görüntüsüne dokunularak,
görüntünün seçilmesi ( ) ile seçilmemesi seçeneği
arasında geçiş yapılır.
• Video dosyaları farklı çözünürlükteyse, video küçük resmi
üzerindeki onay kutusu görünmez.
1
sekmesine dokunun.
• Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
2
Oynatma/Düzenleme
69
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
Dosya Bilgisi
Bu video kamera, kayıtlı görüntüler hakkındaki bilgileri gösterir.
1 Video oynatma modunu veya fotoğraf oynatma modunu
seçin. sayfa 56
2 Küçük resimlere dokunun.
3 MENU ( ) sekmesi  Dosya Bilgisi öğesine dokunun.
• Seçilen dosyanın bilgileri görüntülenir.
Dosya Bilgisi
100VIDEO
HDV_0008.MP4
Tarih
Süre
Boyut
Çözünürlük
:
:
:
:
01/OCK/2013
00:00:05
9.56 MB
Full HD
4 Menüden çıkmak için Geri Dönüş ( dokunun.
) sekmesine
Oynatma/Düzenleme
70
Kablosuz ağ
Kablosuz yerel ağlara (WLAN‘lar) bağlanmayı ve işlevleri
kullanmayı öğrenin.
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması.... 72
WLAN'a bağlama................................................................... 72
Ağ ayarlarının yapılandırılması.............................................. 73
IP adresinin manuel olarak ayarlanması................................ 74
Ağ bağlantısı hakkında ipuçları............................................. 75
Metin girilmesi........................................................................ 75
Akıllı telefona video ya da fotoğraf gönderilmesi........... 76
Video kameranızdan canlı video yayını............................ 77
Video veya fotoğraf paylaşım sitelerinin kullanımı......... 79
Web sitesine erişim................................................................ 79
Video veya fotoğraf yükleme................................................. 79
TV Bağl. destekli bir TV’de video ve fotoğrafların
görüntülenmesi................................................................... 80
Video veya fotoğraf göndermek için Otomatik
Yedeklemenin kullanılması................................................ 81
PC'nize Otomatik yedekleme programının kurulması............ 81
Fotoğrafların veya videoların bir PC'ye gönderilmesi............ 81
Yerel Ağ Üzerinden Açma (WOL) özelliği hakkında......... 82
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması
4 Sanal klavye görünür. İstenen şifreyi sanal klavye ile girin.
WLAN'a bağlama
sayfa 75 İşlem tamamlandığında OK düğmesine basın ve Adım
7’ye gidin.
Kablosuz ağ hizmet alanında bir AP (erişim nokta) kullanarak
WLAN'a bağlanabilirsiniz.
1 [Ev ( )] düğmesine basın  Sosyal Paylaşım öğesine
dokunun.
• Bu işleme başlamak için video kameranın hafıza kartında,
bir sosyal ağ veya fotoğraf/video dosya yönetim sitesine
yüklemediğiniz video ya da fotoğraf dosyaları bulunmalıdır.
2
MENU ( ) sekmesi  Wi-Fi Ayarı öğesine dokunun.
• Video kamera, kullanılabilir AP cihazlarını otomatik olarak
5 Wi-Fi Setting ekranı görünür. Ekranı en aşağı kaydırın ve
WPS PIN düğmesine dokunun.
6 Ekranda görünen PIN kodunu kaydedin ve PIN kodunu iki
dakika içinde Wi-Fi erişim noktasına girin.
7 Video kamera, seçtiğiniz ağa bağlanır.
arar.
Simge
• AP cihaz listesinde istenen AP yoksa, listeyi aşağı
sürükleyin ve Wi-Fi Ağı Ekle öğesine dokunarak istediğiniz
AP adını manuel olarak girin ve arayın.
3
Açıklama
Özel AP
Güvenli AP
WPS AP
Sinyal gücü
Güvenli olmayan bir AP ya da şifre isteyen bir AP seçmek
için AP’ye dokunun. Güvenli olmayan bir AP seçtiyseniz,
Adım 7’e gidin. Şifre isteyen bir AP seçtiyseniz, Adım 4’e
gidin.
WPS destekli bir AP seçmek için AP’nin yanındaki sekmesine dokunarak Adım 5’e gidin.
Wi-Fi ayar seçenekleri
Bağlanabilir AP'lerin yenilenmesi
Ekranın sağ üst köşesinde sinyal gücünü kontrol
edebilirsiniz.
• WPS destekli bir AP cihazına, AP listesini aşağıya
Simge
sürükleyip, WPS PBC sekmesine dokunarak ve AP cihazı
üzerindeki [WPS] düğmesine basarak da bağlanabilirsiniz.
Sinyal gücü
Bağlı değil
Çok zayıf
Zayıf
Normal
Çok güçlü
Kablosuz ağ
72
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması
5
Ağ ayarlarının yapılandırılması
Ağ ayarlarını manuel olarak yapılandırabilirsiniz. Bu ayarların
manuel olarak yapılandırılmasının çoğu durumda gerekli
olmadığını unutmayın. Sayfa 72’deki talimatları uygulamanızın
ardından video kameranız ağa bağlandıysa, kameranız bu ayarları
yapmıştır ve manuel olarak yapılandırmanız gerekmemektedir.
• AP kimlik doğrulama ve Veri Şifreleme algılanmış olsa bile kimlik
doğrulama modunu Open veya Shared olarak ayarlayın.
• Video kamera AP'yi otomatik olarak algılamadığında ağ
özelliklerini doğrudan ayarlayabilirsiniz. sayfa 74
• Kimlik doğrulama türüne göre veri şifreleme ayarları aşağıda
verilmiştir:
- Open  Devre dışı veya WEP
- Shared  WEP
- WPA-PSK  TKIP, AES, veya TKIP/AES Karışık
- WPA-PSK2  TKIP, AES, veya TKIP/AES Karışık
• Veri Şifreleme işlevi 802.11n AP bağlantısı için WEP veya TKIP
olarak ayarlanmışsa, 802.11g modunda erişim sağlayabilirsiniz.
802.11g modunda ağ bağlantısı ve hız garanti edilmez.
1 [Ev ( )] düğmesine basın  Sosyal Paylaşım öğesine
dokunun.
2 MENU ( ) sekmesi  Wi-Fi Ayarı öğesine dokunun.
• Video kamera, kullanılabilir AP cihazlarını otomatik olarak
arar.
3 AP adının yanındaki sekmesine dokunun.
Wi-Fi Ayarı
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
4 Tüm alt menülere dokunun ve gereken bilgileri girin.
öğe
Açıklama
Kimlik
Doğrulama
AP ayarınıza uygun bir kimlik doğrulama türü seçin.
Open veya Shared seçildiğinde, WPA otomatik olarak
ayarlanır.
Veri Şifreleme
AP ayarınıza uygun bir şifreleme türü seçin.
Ağ Parolası
Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. sayfa 75
IP Ayarı
Varsayılan ayar Otomatiktir. IP adresini manuel olarak
ayarlayın.
Kablosuz ağ
sekmesine dokunun.
• Video kamera seçilen AP üzerinden ağa bağlanacaktır.
73
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması
IP adresinin manuel olarak ayarlanması
5 Tüm alt menü öğelerine dokunun ve sanal klavyeyi
kullanarak istenen değeri girin. sayfa 75
IP adresini girerek kablosuz ağ hizmet alanında bir AP (erişim
noktası) üzerinden WLAN'a bağlanabilirsiniz.
1
Öğe
[Ev ( )] düğmesine basın  Sosyal Paylaşım öğesine
dokunun.
2 MENU ( ) sekmesi  Wi-Fi Ayarı öğesine dokunun.
• Video kamera, kullanılabilir AP cihazlarını otomatik olarak
arar.
0. 0. 0. 0
Alt Ağ Maskesi
0. 0. 0. 0
Ağ Geçidi
0. 0. 0. 0
DNS Sunucusu
0. 0. 0. 0
Statik IP adresini girin.
Alt ağ maskesini girin.
Ağ Geçidi
Ağ geçidini girin.
DNS Sunucusu
DNS adresini girin.
sekmesine dokunun.
• Video kamera seçilen AP üzerinden ağa bağlanacaktır.
• Ağ ayarları hakkında daha fazla bilgi için ağ yöneticisine veya
hizmet tedarikçisine başvurun.
• Ağ ayarları ağ koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Erişme izniniz olmayan bir ağa bağlanmaya çalışmayın.
• Ağ hizmetlerini kullanırken tam şarjlı bir pil kullanın.
IP Ayarı
IP
IP
Alt Ağ Maskesi
6
3 AP adının yanındaki sekmesine dokunun.
4 IP Ayarı  Manuel öğesine dokunun.
Açıklama
Kablosuz ağ
74
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması
Ağ bağlantısı hakkında ipuçları
• Resmi Wi-Fi onaylı olmayan AP uyumluluğu garanti edilemez.
• Bağlı AP'ye bağlı olarak kablosuz ağ bağlantısı istikrarlı olmayabilir.
• AP cihazına mesafe çok uzaksa ağa bağlanmak uzun sürer ve video
takılması meydana gelebilir.
• Video kameraya yakın ve ağ ile aynı frekans aralığını kullanan bir elektrikli
cihaz varsa kablosuz interferans yaşayabilirsiniz.
• AP cihazı İngilizceden başka bir dille adlandırıldığında AP listesinde
görüntülenmeyebilir veya görüntülense bile bozuk formatta veya yazı
tipinde görüntülenebilir.
• Ağ ayarları ve parola için ağ yöneticisine veya hizmet tedarikçisine başvurun.
• Parolalarda kullanılan harf ve rakamlar şifreleme türüne bağlı olarak
değişebilir.
• Koşullara bağlı olarak kablosuz ağa bağlanamayabilirsiniz.
• Ağ araması kablosuz ağ destekleyen bir yazıcı bulabilir, ama yazıcıyı ağa
bağlanmak için kullanamazsınız.
• Hizmet tedarikçiniz, kablosuz ağ için sizden yaptığınız sözleşmeye bağlı
olarak ücret talep edebilir.
• Ağ için mevcut olan kanallar bölgeye (ülkeye) göre değişir.
• Bazı ülkeler yerel telsiz düzenleme kanunları kapsamında kablosuz ağı
hizmetini kısıtlayabilir. Video kameranızı yalnızca satın aldığınız ülke
içindeki ağlara bağlamanız önerilir.
• AP adı İngilizce değilse video kamera cihazı bulamayabilir veya ad yanlış
görüntülenebilir.
• Hizmet tedarikçisinden kimlik doğrulama gerektiren bir WLAN'a
bağlanamayabilirsiniz. WLAN'a bağlanmak için ağ hizmet tedarikçinize
başvurun.
• WLAN’a bağlanamıyorsanız mevcut AP listesinden başka bir AP
deneyiniz.
• Bazı ülkelerde ücretsiz WLAN’lara da bağlanabilirsiniz.
• Bazı ağ hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan ücretsiz WLAN’ları
seçtiğinizde bir oturum açma sayfası açılabilir. WLAN’a bağlanmak için
kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Kayıt veya hizmet hakkında bilgi edinmek
için ağ hizmeti sağlayıcınızla temas kurun.
• AP bağlantısı için kişisel bilginizi girerken dikkatli olun. Video kameranıza
hiçbir ödeme veya kredi kartı bilginizi girmeyin. Söz konusu bilginin
girilmesinden kaynaklanan sorunlardan üretici sorumlu değildir.
Kablosuz ağ
• Bir ağa bağlanmadan önce pilinizin tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
• Cihaz, başka bir cihaza aktardığınız dosyaları desteklemeyebilir. Bu
durumda dosyaları oynatmak için bilgisayar kullanın.
Metin girilmesi
Bilgilerinizi ve ayarlarınızı girmek için sanal klavyeyi
kullanabilirsiniz. İstediğiniz karakterlere, rakamlara veya
sembollere dokunun.

I

Öğe

OK
Açıklama


@.
İmleci hareket ettirir.
‘@.’ sembolünü girer.
Son harfi siler.
123/!@#
ABC
ABC modundan 123 moduna geçer.
123 modundan sembol moduna geçer.
İngilizce moduna geçin.
Önceki ekrana döner.

ABC modunda büyük/küçük harf arasında geçiş yapar.
Boşluk girer.
OK
Görüntülenen metni kaydeder.
• Dil ayarlarından bağımsız olarak bilgiyi yalnızca İngilizce olarak
girebilirsiniz.
• Metin alanına en fazla 99 karakter girebilirsiniz.
75
Akıllı telefona video ya da fotoğraf gönderilmesi
Video kamera, WLAN üzerinden MobileLink özelliğini destekleyen akıllı telefona bağlanır. Akıllı telefonunuza kolaylıkla video ya da
fotoğraf gönderebilirsiniz.
1 [Ev ( )] düğmesine basın  MobileLink öğesine
dokunun.
3 Akıllı telefonda Samsung MobileLink uygulamasını açın.
• Video kameranızı seçip bağlanmak için ekrandaki talimatları
dikkatle okuyun.
• Samsung MobileLink uygulamasını indirmenizi isteyen açılır
mesaj belirirse,
İleri
• Akıllı telefon aynı anda tek bir video kameraya bağlanabilir.
sekmesine dokunun.
4 Video kamerada Evet tuşuna dokunun.
MobileLink
Ustream
Oto Yedekl.
Sosyal Paylaşım
TV Bağl.
Ayarlar
• Akıllı telefon bağlantıyı talep eder.
5 Akıllı telefonda, video kameradan alınacak dosyaları seçin.
•2
2 Akıllı telefonla paylaşacağınız dosyaları seçmek için
Tümünü Paylaşın
dokunun.
•
sekmesine ya da
Seçilenleri Paylaşın
6 Akıllı telefonda Copy (Kopyala) tuşuna dokunun.
• Video kamera dosyaları akıllı telefona gönderir.
sekmesine
Seçilenleri Paylaşın sekmesini seçtiyseniz paylaşacak dosyaları
seçtikten sonra video kamerada Paylaş ( ) düğmesine
dokunun.
• MobileLink özelliği, Android 2.2 OS veya üstü bulunan Galaxy serisi akıllı telefonları ile desteklenir. Akıllı telefonunuz Android 2.1 OS kullanıyorsa,
akıllı telefonunuzu Android 2.2 veya üstüne yükseltin. Bu özellik aynı zamanda 7 ve 10,1 inç Galaxy Tab ile de desteklenir.
• Bu özelliği kullanmadan önce Samsung MobileLink uygulamasını telefonunuza veya cihazınıza kurmanız gereklidir. Uygulamayı Samsung Apps
veya Google Play Store marketinden indirebilirsiniz.
• Video kamera belleğinde hiç dosya bulunmuyorsa bu özelliği kullanamazsınız.
• Aynı anda 1000 dosyaya kadar görüntüleyebilir ve 100 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
• Video kamera 1920x1080/50i ve 1920x1080/25p çözünürlükte kaydedilen videoları akıllı telefona gönderemez.
• Video kameradan akıllı telefona tek seferde gönderilen toplam dosya boyutu en fazla 2GB’tır. Akıllı telefonda yeterli depolama alanı yoksa dosyalar
aktarılamayabilir.
Kablosuz ağ
76
Video kameranızdan canlı video yayını
Ustream, önde gelen canlı interaktif yayın platformudur. İnternet bağlantısı ve video kameraya sahip herhangi biri istediği zaman, istediği
yerde ailesi, arkadaşları ya da hayranlarıyla iletişime geçebilir. Video kameranızda Ustream sitesi üzerinden kendi canlı yayınınızı
başlatın.
• Video kamerayla yayına başlamadan önce Ustream web sitesinde bir hesap ve kanal açmalısınız.
• Kullanıcı hesabı ve kanalının açılması, Ustream çalışma politikasına göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için Ustream web sitesinde Yardım
Merkezi’ne bakın.
• Video kameranızdan yayın sırasında birkaç dakikalık gecikme olabilir. Hız sizin ağ bağlantınıza ve yayın sırasındaki trafiğe bağlıdır ve görüntü
çözünürlüğü bozulabilir.
• PC’de Ustream web sitesinden Ustream videosu izlerken, PC’nin performansına bağlı olarak yayın ekranı donabilir ya da kaybolabilir.
• Ustream modundayken, canlı akışı sadece 864x480 çözünürlükte yayınlayabilirsiniz.
• Her kanal şifresini ayarlamak için Ustream web sitesine giderek kontrol edin.
• Maksimum yayın süresi 24 saattir. Yaptığınız yayının toplam yayın süresi 24 saati aştığında video kamera otomatik olarak kapanır.
• Ustream modundayken 24 saat süreyle canlı akış yayını yapabilirsiniz fakat akışınız, ağ bağlantısının ve Ustream sitesinin durumuna bağlı olarak
kesilebilir.
• Ustream yayını sırasında Ustream sunucusunun veya ağ bağlantısının durumuna bağlı olarak Ustream’in sunucusunda saklanmayabilir.
• Ustream işlevi, Samsung ile Ustream arasındaki sözleşme ile hizmete alınabilir. Bu hizmet, servis sağlayıcıya bağlı olarak değişebilir ya da
sonlandırılabilir.
Ustream hesabı ve kanalının açılması
1. PC’den Ustream web sitesine (http://www.ustream.tv) girin.
2. Web sitesinde Sign Up (Üye Ol) düğmesine tıklayın, kayıt formunu doldurun ve Create My Account
(Hesabımı Oluştur) düğmesine tıklayın.
3. Farenizi web sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adınızın üzerinde gezdirin ve Go to Dashboard
(Panoya Git) düğmesine tıklayın.
4. Web sayfasının sol tarafındaki çubuğun üzerinde Create a Channel (Kanal Oluştur) düğmesine tıklayın.
5. Çıkan kutuya gösterinizin adını yazın ve Create (Oluştur) düğmesine tıklayın.
6. Bir kategori seçin ve çıkan kutuya gösterinizin kısa tanımını yazarak Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.
7. Başka bir kanal açmak istiyorsanız, sayfanın sol tarafındaki çubukta Go to Dashboard (Panoya Git)  Create another channel (Başka kanal
oluştur) düğmesine tıklayın.
Kablosuz ağ
77
Video kameranızdan canlı video yayını
1 [Ev ( )] düğmesine basın  Ustream öğesine dokunun.
• Video kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden
3
otomatik olarak WLAN’a bağlanmaya çalışır.
• Video kamera daha önce bir WLAN’a bağlanmamışsa
kullanılabilir AP cihazlarını arar. sayfa 72
MobileLink
Ustream
Oto Yedekl.
Sosyal Paylaşım
TV Bağl.
Ayarlar
Tamam
sekmesine dokunun.
• Kanal sayısı ikiden fazlaysa kanallarınızın bir listesi görünür.
Yayın için bir kanal seçin.
4 [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
• Canlı yayın ( ) simgesi görüntülenir ve yayın başlar.
•2
2 Kimliğinizi ve parolanızı girip Oturum Aç ( sekmesine tıklayın.
Otrm aç
)
5 Canlı yayını durdurmak için [Kaydı başlat/durdur]
düğmesine yeniden basın.
• Metin girme hakkında bilgi edinmek için ‘Metin girilmesi’
bölümüne bakın. sayfa 75
• Listeden kullanıcı adı seçmek için
 bir kullanıcı adına
dokunun.
• Daha önce web sitesinde oturum açmışsanız oturumunuz
otomatik olarak açılır.
Kablosuz ağ
78
Video veya fotoğraf paylaşım sitelerinin kullanımı
Fotoğraf ya da videolarınızı paylaşım sitelerine yükleyin. Kullanabileceğiniz web siteleri video kameranızın ekranında görüntülenir.
Web sitesine erişim
Video veya fotoğraf yükleme
1 [Ev ( 1 Video kameranız ile bir paylaşım sitesine erişin.
2 Dosyalara  sekmesine dokunun.
)] düğmesine basın  Sosyal Paylaşım öğesine
dokunun.
2 Bir web sitesi seçin.
• Video kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden
otomatik olarak WLAN'a bağlanmaya çalışır.
• Video kamera daha önce bir WLAN'a bağlanmamışsa
kullanılabilir AP cihazlarını arar. sayfa 72
Sosyal Paylaşım
Facebook
Picasa
3 Yükleme ( YouTube
Yükle
) sekmesine dokunun.
• Facebook’a bağlandıysanız yorumlarınızı Yorum kutusuna
3 Kimliğinizi ve parolanızı girip Oturum Aç ( sekmesine tıklayın.
Otrm aç
dokunarak girebilirsiniz. Metin girme hakkında bilgi edinmek
için ‚Metin girilmesi‘ bölümüne bakın. sayfa 75
)
• Video ve fotoğraflar için yükleme yöntemi, seçilen web sitesine
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimlik doğrulama ayarları
nedeniyle web sitesine erişemediğinizde ağ yöneticinize veya ağ
hizmet tedarikçinize başvurun.
• İnternet bağlantınızın hızı, video ve fotoğrafların yüklenme hızını
veya web sayfalarının açılma hızını etkileyebilir.
• Video kamera belleğinde hiç dosya bulunmuyorsa bu işlevi
kullanamazsınız.
• Oynatma modunda MENU ( ) sekmesi  Paylaş
düğmelerine dokunarak ve istediğiniz siteyi seçerek de video ya
da fotoğrafları dosya paylaşım sitelerine yükleyebilirsiniz.
• Metin girme hakkında bilgi edinmek için ‘Metin girilmesi’
bölümüne bakın. sayfa 75
• Listeden kullanıcı adı seçmek için
 bir kullanıcı adına
dokunun.
• Daha önce web sitesinde oturum açmışsanız oturumunuz
otomatik olarak açılır.
4
Tamam
sekmesine dokunun.
Bu özelliği kullanmak için dosya paylaşımı web sitesinde geçerli bir
hesabınız olmalıdır.
Kablosuz ağ
79
TV Bağl. destekli bir TV’de video ve fotoğrafların görüntülenmesi
Video ve fotoğraflarınızı, TV Bağl. işlevini destekleyen bir TV’de
görüntüleyin. Video kameranız bir sunucu işlevi görür ve TV'nin
uzaktan kumandası ile paylaşılan video ve fotoğrafları arayabilir.
1 [Ev (  • TV'de yalnızca video kamera tarafından kaydedilen video ve
fotoğrafları oynatabilirsiniz.
• Video kamera ile TV arasındaki etkili ağ bağlantı aralığı AP'ye
bağlı olarak değişebilir.
• TV'de bir video veya fotoğraf oynatırken video kamera anormal
biçimde kapatılırsa (örn: ağ bağlantısının kesilmesi), TV hala
video kameraya bağlı olduğunu düşünür.
• Paylaşılacak video veya fotoğraf dosyası boyutuna bağlı olarak
TV'ye bağlanmak ve dosyayı TV'de görüntülemek daha uzun
sürebilir.
• Video kameranızda kaydedilmiş bir video veya fotoğraf yoksa bu
işlevi etkinleştiremezsiniz.
• TV'de HD kalitesinde video oynatmak için 802.11n AP’yi kullanın
ve bunu 802.11n olarak ayarlayın. Önemli: Ağınızdaki Veri
Şifreleme işlevini WEP veya TKIP olarak ayarladığınızda, ağ
varsayılan olarak 802.11g değerine ayarlanır ve video kamera
TV'de HD kalitesinde videolar oynatamaz.
• TV'de izlemek üzere en fazla 1000 fotoğraf ve video
seçebilirsiniz. Seçtiğiniz dosya ne kadar çoksa video kamera o
kadar yavaş çalışır. 1000'den daha az dosya seçmeniz önerilir.
• Bu işlev, üzerinde AllShare™ işareti bulunmayan bir Samsung
HDTV’de düzgün çalışmayabilir.
• TV türüne ve ağ durumuna bağlı olarak video takılması meydana
gelebilir.
• Video takılması meydana gelirse, oynatmak istediğiniz videoları
düşük video çözünürlüğündeki bir kablosuz ağ bağlantısıyla
kaydedin.
• Kablosuz ağ bağlantısı kullanırken video takılması çok sık
meydana geliyorsa, HDMI veya AV kablosu kullanın.
sayfa 85~86
• AllShare™ destekli bir Samsung HDTV’de video oynatırken,
video üst üste 3 saniyeden uzun bir süre takılırsa Samsung çağrı
merkezini arayın. Telefon numarası için arka kapağa bakın.
• Televizyonunuzu AP’nize bağlamak için bir ağ kablosu
kullanmanızı öneririz. Bu, içerik akışı sırasında
karşılaşabileceğiniz video ‘Takılmalarını’ en aza indirir.
)] düğmesine basın  TV Bağl. öğesine dokunun
sekmesine dokunun.
Onayla
• Video kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden
otomatik olarak WLAN'a bağlanmaya çalışır.
• Video kamera daha önce bir WLAN'a bağlanmamışsa
kullanılabilir AP cihazlarını arar. sayfa 72
2 TV'nizi bir AP cihazı üzerinden WLAN'a bağlayın.
• Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakın.
3 TV'de video kamerayı arayın ve paylaşılan video veya
fotoğraflara göz atın.
• Video kameranın aranması ve video veya fotoğraflara
TV üzerinde göz atılmasıyla ilgili bilgi için TV'nin kullanıcı
kılavuzuna başvurun.
AP
Kablosuz ağ
80
Video veya fotoğraf göndermek için Otomatik Yedeklemenin kullanılması
Video kameranızla yakaladığınız video ya da fotoğrafları kablosuz ağ üzerinden PC’ye gönderebilirsiniz.
PC'nize Otomatik yedekleme programının
kurulması
Fotoğrafların veya videoların bir PC'ye
gönderilmesi
1 [Ev ( )] düğmesine basın Oto Yedekl. öğesine
dokunun.
1 Video kameranızı bir USB kablosuyla PC’ye bağlayın.
2 Video kamerayı açın.
2 Onayla ( Onayla
) sekmesine dokunun.
• Video kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden otomatik
• Bilgisayar video kamerayı tanır ve Intelli-studio otomatik
olarak WLAN'a bağlanmaya çalışır.
olarak başlatılır.
• Video kamera daha önce bir WLAN'a bağlanmamışsa
kullanılabilir AP cihazlarını arar. sayfa 72
3 Otomatik yedekleme kurulum programı için bilgisayar
• PC'niz açıksa video kamerayı tanır ve Oto Yedekl. otomatik
ekranında açılır pencere göründüğünde, OK’ye tıklayın.
olarak başlatılır.
• PC'niz Yerel Ağ Üzerinden Açma (WOL) özelliğini destekliyorsa
• Otomatik Yedekleme programı PC’de kuruludur. Yüklemeyi
PC'nizi video kameranızdan arayarak otomatik olarak
açabilirsiniz. sayfa 82~83
tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
4 USB kablosunu çıkarın.
5 Video kameranızı bir USB kablosuyla tekrar PC’ye
3 Video kamera dosyaları göndermek için hazırlanır ve
dosyaları PC’ye gönderir.
• Göndermek için ayrı ayrı dosyalar seçemezsiniz. Bu işlev
bağlayın.
yalnızca video kameraya yeni kaydedilen dosyalar için
kullanılabilir.
• İlerleme durumu PC ekranında gösterilir.
• Video kamera PC’nin bilgilerini saklar ve bu sayede video
kamera PC’ye dosya gönderebilir.
• Aynı erişim noktasına yeniden bağlanıyor olsanız bile video kamera,
kullanılabilir erişim noktalarını arar.
• Dosya gönderimi sırasında video kamerayı kapatır veya pili çıkarırsanız
dosya aktarımı kesintiye uğrar.
• Bu özellik kullanılırken video kameranın üzerindeki düğmeler devre dışı kalır.
• Dosya gönderimi için PC'ye bir defada yalnızca bir video kamera
bağlayabilirsiniz.
• Ağ koşulları nedeniyle yedekleme iptal edilebilir.
• Video veya Fotoğraflar PC'ye yalnızca bir kez gönderilebilir.
• Video kameranızı yeniden bağlasanız bile dosyaları yeniden
gönderemezsiniz.
Kablosuz ağ
81
Yerel Ağ Üzerinden Açma (WOL) özelliği hakkında
WOL (Yerel Ağ Üzerinden Açma)
WOL, PC'nizi bir ağ bağlantısı veya İnternet yoluyla başka bir konumdan açmanıza veya PC'yi uyku modundan uyandırmaya olanak sağlayan bir
teknolojidir. WOL özelliği sayesinde, Oto Yedekl. öğesine dokunarak PC'yi otomatik olarak açabilir veya uyandırabilirsiniz.
PC'nin uykudan uyanma moduna ayarlanması
1 Başlat öğesine tıklayın ve Kontrol Panelini açın.
2 Ağ bağlantısını yapılandırın.
• Windows 7:
Ağ ve İnternet  Ağ ve Paylaşım Merkezi  Adaptör
ayarlarını değiştiröğesine tıklayın.
• Windows Vista:
Ağ ve İnternet  Ağ ve Paylaşım Merkezi  Ağ
bağlantılarını yönetöğesine tıklayın.
• Windows XP:
Ağ ve İnternet Bağlantısı  Ağ Bağlantısı öğesine
tıklayın.
4 Yapılandır  Güç yönetimi sekmesi  Bu cihazın
bilgisayarı uyandırmasına izin ver öğesine tıklayın.
5 Tamamöğesine tıklayın.
6 PC'yi yeniden başlatın.
3 Yerel Ağ öğesine sağ tıklayın ve ardından Özellikler'e
tıklayın.
Kablosuz ağ
82
Yerel Ağ Üzerinden Açma (WOL) özelliği hakkında
PC'nin açılmak üzere ayarlanması
6 Ağ bağlantısını yapılandırın.
1 PC'yi açın ve PC başlatılırken F2 tuşuna basın.
• Windows 7:
• BIOS ayarları menüsü görüntülenir.
Ağ ve İnternet  Ağ ve Paylaşım Merkezi  Adaptör
ayarlarını değiştir öğesine tıklayın.
• Windows Vista:
Ağ ve İnternet  Ağ ve Paylaşım Merkezi  Ağ
bağlantılarını yönet öğesine tıklayın.
• Windows XP:
Ağ ve İnternet Bağlantısı  Ağ Bağlantısı öğesine
2 Advanced (Gelişmiş) sekmesi  Power management
Setup (Güç yönetimi Ayarı) öğesini seçin.
3 Resume on PME (PME'de Devam Et)  Enabled (Etkin)
öğesini seçin.
4 Değişikliklerinizi kaydetmek için F10 tuşuna basın ve
başlatmaya devam edin.
5 Start (Başlat) öğesine tıklayın ve Control Panel (Kontrol
Paneli) öğesini açın.
tıklayın.
7 Ağ adaptörüyle ilişkili sürücüleri seçin.
8 Advanced (Gelişmiş) sekmesine tıklayın ve WOL
menülerini ayarlayın.
PC'nizin BIOS ayarlarında aşağıda açıklananların dışında yaptığınız tüm değişiklikler PC'nize zarar verebilir. Üretici, PC'nizin BIOS ayarlarında
yaptığınız değişikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
• Bu özelliği güvenlik duvarına karşı veya bir güvenlik programı yüklenmişse kullanamazsınız.
• PC'nizi WOL özelliğiyle açmak için PC'nin bir Yerel Ağ ile etkin bir bağlantıya sahip olması gerekir. PC'nin Yerel Ağ bağlantı noktasının üzerinde
bulunan ve Yerel Ağ bağlantısının etkin olduğunu gösteren gösterge ışığının açık olduğundan emin olun.
• PC modelinize bağlı olarak video kamera yalnızca PC'nizi uyandırabilir.
• PC'nizin işletim sistemi veya sürücülerine bağlı olarak WOL ayar menüsünün adları farklılık gösterebilir.
- ayar menüsü ad örnekleri: PME'yi Etkinleştir, Yerel Ağ Üzerinden Açma vb.
- ayar menüsü değer örnekleri: Etkinleştirme paketi ,Sihirli paket vb.
Kablosuz ağ
83
Diğer cihazların kullanılması
Video kameranızın TV’nize, VCR cihazınıza veya DVD/HDD
kaydedicinize, fotoğraf yazıcınıza ya da bilgisayarınıza
bağlanması hakkında bilgi edinin.
Televizyona bağlama.......................................................... 85
Yüksek çözünürlüklü TV’ye bağlama..................................... 85
Normal bir televizyona bağlama............................................ 86
Televizyon ekraninda izleme.................................................. 87
VCR veya DVD/HDD kaydedicideki videolara dublaj
yapılması............................................................................. 88
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması............. 89
Dosyaların Intelli-studio ile aktarılması.................................. 90
Dosyaların, video kameranın çıkarılabilir disk olarak
bağlanmasıyla aktarılması..................................................... 94
Televizyona bağlama
Yüksek çözünürlüklü TV’ye bağlama
Bir HDTV kullanarak HD çözünürlüğünde kaydedilen Yüksek
Çözünürlüklü (HD) kaliteli videoların keyfine varabilirsiniz. Bu
video kamera yüksek çözünürlüklü video aktarımı sağlamak için
HDMI çıkışı destekler.
4 Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak
için televizyonun giriş seçicisini ayarlayın.
• Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun
talimat kılavuzuna bakın.
5 Video kameranızda oynatma modunu seçerek videoları
oynatmaya başlayın. sayfa 56~62
Mikro HDMI kablosu kullanırken
HDMI’ı Anlama
HDTV
HDMI (High Definition Multimedia Interface), sıkıştırılmamış dijital
verileri aktarmak için kompakt bir ses/video ara yüzüdür.
Anynet+ işlevi nedir?
Video Kamera
Anynet+ işlevini destekleyen aygıtlar için aynı uzaktan kumandayı
kullanabilirsiniz. Video kamera, Anynet+ destekli televizyona
HDMI kablosuyla bağlıysa Anynet+ işlevini kullanabilirsiniz. Daha
fazla bilgi için, Anynet+ destekli televizyonun kullanıcı kılavuzuna
başvurun.
Sinyal akışı
• Bu video kamerada TV Bağlantı Kılavuzu menü işlevi
sağlanmaktadır. Video kamerayı televizyona bağlamaya
çalışırsanız (kullanıcı kılavuzunu kullanmadan), TV Bağlantı
Kılavuzu menü işlevini kullanın. sayfa 104
• Bu video kamera ile yalnızca Tip D’den Tip A’ya mikro HDMI
kablosu kullanabilirsiniz.
• Video kameradaki HDMI jakı, yalnızca çıkış kullanımı için
sağlanır.
• Anynet+ destekli televizyon video kameraya bağlanırsa, video
kamerayı açmak televizyonu açabilir. (Anynet+ işlevi) Bu işlevi
istemiyorsanız, Anynet+ (HDMI-CEC) özelliğini Kapalı değerine
ayarlayın. sayfa 104
• Video kamera mikro HDMI kabloyla TV’ye bağlandığında,
kablosuz işlevler çalışmaz.
Mikro HDMI kablosu
1 Video kamerayı açın.
• Önce video kamerayı açmazsanız video kamera bağlı
televizyonu tanımayabilir.
• Video kamerayı televizyona bağlarken AC güç adaptörünü
kullanın.
2
3 Mikro HDMI kablosunu kullanarak video kamerayı
HDMI TV Çıkışı öğesini seçin. sayfa 103
televizyona bağlayın.
Diğer cihazların kullanılması
85
Televizyona bağlama
1 Video kamerayı bir Ses/Video kablosuyla bir televizyona
Normal bir televizyona bağlama
Standart çözünürlüğü destekleyen normal bir televizyonda, video
kameranızla kaydedilen görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu
video kamera standart çözünürlüklü video aktarımı için kompozit
çıkışı destekler.
bağlayın.
2 Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak
için televizyonun giriş seçicisini ayarlayın.
• Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun
talimat kılavuzuna bakın.
Kompozit çıkışı için bir Ses/Video kablosunun bağlanması
3 Video kameranızda oynatma modunu seçerek videoları
oynatmaya başlayın. sayfa 56~62
Normal Televizyon
• HD video kamerayla televizyon arasındaki bağlantı durumunu
kontrol edin, yanlış bağlanırsa televizyon ekranı doğru video
bilgilerini sağlayamayabilir.
• Ses/Video kablosunu kullanarak televizyona bağlarken, kablolar
ve karşılık gelen jakların renklerini eşleştirin.
• Televizyona bağlı olarak video girişi yeşil olabilir. Bu durumda
Ses/Video kablosunun yeşil fişini televizyonun yeşil jakına
bağlayın.
• Video kamera bir televizyona birden fazla kabloyla bağlıysa çıkış
sinyali öncelik sırasını izler.
-HDMI  Ses/Video (kompozit) çıkışı
• Bu video kamerada TV Bağlantı Kılavuzu menü işlevi
sağlanmaktadır. Video kamerayı televizyona bağlamaya
çalışırsanız (kullanıcı kılavuzunu kullanmadan), TV Bağlantı
Kılavuzu menü işlevini kullanın. sayfa 104
• Televizyonda bir audio jakı (mono giriş) varsa Audio/Vido
kablosunun sarı fişini video jakına, beyaz fişini ses jakına takıp
kırmızı fişi boş bırakın.
• Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinde (Full HD 1080/50i
veya HD 720/50p) kaydedilen görüntüler standart çözünürlüklü
görüntü kalitesinde oynatılır.
Video Kamera
Sinyal akışı
Ses/Video kablosu
Stereo Türü
VIDEO
Mono Türü
AUDIO
L
VIDEO
Sarı
Sarı
AUDIO
R
Beyaz
Sarı
Beyaz
Diğer cihazların kullanılması
86
Televizyona bağlama
Televizyon ekraninda izleme
Görüntü, TV ekran oranına bağlıdır
Kayıt oranı
Geniş (16:9) TV’de Görünüm
4:3 TV’de Görünüm
16:9 oranında kaydedilen
görüntüler
• Sesi ortalama bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi çok yüksekse, video bilgisinde parazit olabilir.
• TV Ekranı özelliği Kapalı değerine ayarlanırsa, televizyon ekranında OSD (Ekranda Görüntüleme) menüleri olmaz. sayfa 103
Diğer cihazların kullanılması
87
VCR veya DVD/HDD kaydedicideki videolara dublaj yapılması
Bu video kamerada kaydedilen videoların dublajı bir VCR veya DVD/HDD kaydedicide yapılabilir.
3 Video kameranızda oynatmayı başlatın ve kayıt cihazında
VCR veya DVD/HDD
kaydedici
bunu kaydedin.
• Ayrıntılar için, kayıt aygıtınızla sağlanan yönerge
kılavuzlarına başvurun.
Video Kamera
4
• Bu video kameraya kaydedilmiş videolara, Ses/Video kablosu
ile bağlanarak dublaj yapılabilir. Kaydedilen tüm videolara, kayıt
çözünürlüğüne bakılmaksızın, SD (standart çözünürlük) görüntü
kalitesiyle dublaj yapılacaktır.
• HDMI kablolu kaydediciye dublaj yapamazsınız.
• HD (yüksek çözünürlük) görüntü kalitesiyle kaydedilen bir
videoyu kopyalamak için, video kameranızın dahili yazılımını
kullanın ve görüntüleri bilgisayarınıza kopyalayın. sayfa 90
• Dublaj analog veri aktarımı aracılığıyla yapıldığı için, görüntü
kalitesi bozulabilir.
• Bağlı monitörün ekranındaki göstergeleri (sayaç, vb.) gizlemek
için, TV Ekranı: Kapalı ayarını yapın. sayfa 103
• Tarih/Saat kaydetmek için, bu bilgiyi ekranda görüntüleyin.
sayfa 103
Sinyal akışı
Ses/Video kablosu
1 Video kameranızı, sağlanan ek Ses/Video kablosuyla
(kompozit bağlantı), kayıt aygıtına (VCR ya da DVD/HDD
kaydedici) bağlayın.
• Video kameranızı, kayıt cihazının giriş jaklarına bağlayın.
• Kayıt cihazınız giriş seçicisine sahipse, bunu giriş moduna
ayarlayın.
2 Depolama cihazını kayıt cihazına takın.
Diğer cihazların kullanılması
Dublaj bittiğinde, kayıt aygıtını, ardından da video
kameranızı durdurun.
88
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Intelli-studio, dosyaları oynatmanızı ve düzenlemenizi sağlayan dahili bir programdır. YouTube veya Flickr gibi web sitelerine dosya
yükleyebilirsiniz.
Sistem gereksinimleri
• Yukarıda belirtilen sistem gereksinimleri önerilen özelliklerdir.
Gereksinimleri karşılayan bir sistemde bile, sisteme bağlı olarak
işlemler gerçekleşmeyebilir.
• Önerilenden daha yavaş bir bilgisayarda, video oynatımı kareleri
atlayabilir ya da beklenmedik şekilde çalışabilir.
• Bilgisayarınızdaki DirectX sürümü 9.0c’den düşükse, programın
9.0c veya daha yüksek bir sürümünü yükleyin.
• Video verilerini oynatmadan veya düzenlemeden önce,
kaydedilen video verilerinin bir bilgisayara aktarılması önerilir.
• Bir dizüstü bilgisayarın bu işlemi gerçekleştirebilmesi
için, bir masaüstü bilgisayara kıyasla daha yüksek sistem
gereksinimlerini karşılaması gerekir.
• Intelli-studio, Mac OS ile uyumlu değildir.
• 64-bit Windows XP, Windows Vista, ve Windows 7 ortamında,
Intelli-studio kurulabilir ve 32-bit program olarak çalışabilir.
Intelli-studio programının çalışması için bilgisayarız aşağıdaki
gereklilikleri karşılamalıdır:
Parçalar
Gereklilik
OS
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista,
Windows 7 veya üzeri
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz veya üzeri önerilir
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz veya üzeri
önerilir
(Dizüstü Bilgisayar: Intel Core 2 Duo 2.2GHz
veya AMD Athlon X2 DualCore 2.6GHz veya üzeri
önerilmektedir)
RAM
1 GB ve üzeri önerilir
Ekran Kartı
NVIDIA GeForce 8500 GT veya üzeri ATI Radeon
HD 2600 serisi veya üzeri
Ekran
1024 x 768, 16-bit renk veya daha yüksek (1280 x
1024, 32-bit renk önerilir)
USB
mikro USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c veya üzeri
Önerilen
Bellek Kartı
6MB/sn (Sınıf 6) veya üzeri
Diğer cihazların kullanılması
Samsung, kendi monte ettiğiniz bir bilgisayar gibi, gereklilikleri
karşılamayan bir bilgisayarın kullanılmasından kaynaklanan
herhangi bir hasardan sorumlu değildir.
89
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Dosyaların Intelli-studio ile aktarılması
USB kablosunu çıkarmak için
Veri aktarımını tamamladıktan sonra, kabloyu mutlaka aşağıda
açıklanan şekilde çıkarın:
Video kamera, bir USB kablo ile PC’ye bağlandığında Intelli-studio
otomatik olarak başlatılır.
Adım 1. USB kablosunun bağlanması
1. Görev çubuğunun üzerindeki Donanımı Güvenle Kaldır
simgesini tıklatın.
1 PC Yazılımı öğesini Açık olarak ayarlayın. sayfa 104
2 USB kablosunu kullanarak HD video kamerayı bilgisayara
2. USB Yığın Depolama Cihazı seçeneğini seçin ve Durdur
öğesini tıklatın.
3. Bir Donanım cihazını durdur penceresi belirirse, Tamam
öğesini tıklatın.
bağlayın.
• Intelli-studio ana penceresiyle yeni bir dosya kaydetme
4. USB kablosunu video kameradan ve bilgisayardan çıkarın.
ekranı belirir. Video kameranızda yeni dosya yoksa yeni
dosya kaydetmek için açılır pencere görünmez.
• Bilgisayarınızın türüne göre, karşılık gelen kaldırılabilir disk
penceresi belirir.
• Birlikte verilen USB kablosunu kullanın. (Samsung tarafından
sağlanır)
• USB’yi, takma yönünün doğru olduğunu kontrol ettikten sonra
takın.
• Güç kaynağı olarak pil takımı yerine AC güç adaptörü
kullanılmasını öneririz.
• USB kablosu bağlıyken video kameranın açılması veya
kapatılması, bilgisayarın hatalı işlev göstermesine neden olabilir.
• Aktarma sırasında USB kablosunu bilgisayardan veya video
kameradan çıkarırsanız veri iletimi durur ve veriler zarar görebilir.
• USB kablosunu bilgisayara USB HUB aracılığıyla bağlarsanız
veya diğer USB cihazlarıyla eşzamanlı olarak bağlarsanız,
video kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda bütün USB
cihazlarını bilgisayardan kaldırın ve video kamerayı yeniden
bağlayın.
• Bilgisayarınızın türüne bağlı olarak, Intelli-studio programı
otomatik olarak çalışmayabilir. Bu durumda, Bilgisayarım’
da Intelli-studio programının bulunduğu, istenen CD-Rom
sürücüsünü açın ve iStudio.exe dosyasını çalıştırın.
3 Evet öğesini tıklatın; yükleme işlemi tamamlanır ve
aşağıdaki açılır pencere belirir. Onaylamak için Evet
öğesini tıklatın.
• Yeni bir dosya kaydetmek istemiyorsanız, Hayır seçeneğini
seçin.
Diğer cihazların kullanılması
90
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Adım 2. Intelli-studio ana penceresi hakkında
Ayrıntılı bilgi için, Intelli-studio ekranı
üzerindeki Help (Yardım)  Help (Yardım)
öğesini seçin.
Intelli-studio başlarken, video ve fotoğraf küçük resimleri ana
pencerede görüntülenir.
1
2
3
4
5
6
7
No.
%
$
#
8
9
@
0
!
• Intelli-studio’yu bilgisayarınıza kurarsanız program daha hızlı
başlar. Programı kurmak için Tool (Araçlar)  Install Intellistudio on PC (Intelli-studio’yu PC’ye Kur) öğesini seçin.
• Web Support (Web Desteği)  Update Intelli-studio
(Intellistudio’yu Güncelle)  Start Update (Güncellemeyi Başlat)
öğelerini tıklatarak Intelli-studio yazılımının son sürümünü
güncelleyebilirsiniz.
• Ürünün dahili Intelli-studio yazılımı evde kullanım içindir. Kesin
doğruluk gerektiren veya endüstriyel ürünler için değildir.
Bu uygulamalar için, profesyonel kullanıma yönelik olarak
tasarlanmış bir düzenleme yazılımı kullanılmasını öneririz.
Diğer cihazların kullanılması
91
Açıklama
1
Menü öğeleri
2
Seçilen klasörde dosyaları görüntüleyin.
3
Fotoğraf düzenleme moduna geçin.
4
Video düzenleme moduna geçin.
5
Paylaş moduna geçin.
6
Listedeki küçük resimleri büyütün veya küçültün.
7
Bir dosya türü seçin.
8
Bilgisayarınızda seçili klasördeki videoları ve fotoğrafları
görüntüleyin.
9
Bağlı cihazdaki videoları ve fotoğrafları gösterin veya gizleyin.
0
Cihazda seçili klasördeki videoları ve fotoğrafları görüntüleyin.
!
Dosyaları küçük resim olarak veya bir harita üzerinde
görüntüleyin
@
Bağlı cihazdaki klasörlere göz atın.
#
Bilgisayarınızda saklı klasörlere göz atın.
$
Önceki veya sonraki klasöre geçin.
%
Dosyaları yazdırın, dosyaları bir harita üzerinde görüntüleyin,
İçerik Yöneticisinde dosyaları saklayın yüzleri kaydedin veya
içerik yöneticisini yenileyin.
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Adım 3. Video ya da fotoğraf oynatma
Intelli-studio uygulamasını kullanarak kayıtlarınızı kolayca
oynatabilirsiniz.
1 Intelli-studio ile kayıtlarınızı görüntülemek için istediğiniz
bir klasöre tıklayın.
• Ekranda, seçilen kaynağa göre video ya da fotoğraf küçük
resim dizini görünür.
2 Oynatmak istediğiniz videoyu veya fotoğrafı seçin.
• Dosya bilgilerini, fareyi dosyanın üzerine getirerek kontrol
edebilirsiniz.
Adım 4. Video ya da fotoğraf düzenleme
Intelli-studio ile videoları veya fotoğrafları çeşitli şekillerde
düzenleyebilirsiniz. (Boyut Değiştirme, İnce Ayar, Görüntü
Efekti, Kare Ekleme vb.) Bir fotoğrafı veya videoyu Intelli-studio’
da düzenlemeden önce, Bilgisayarım ya da Windows Explorer’
ı kullanarak güvenli şekilde saklamak için video veya fotoğraf
dosyasının bir kopyasını oluşturun ve bilgisayarınıza kaydedin.
1 Düzenlemek istediğiniz videoları veya fotoğrafları seçin.
2 Intelli-studio tarayıcısı üzerinde seçilen dosyalara göre
Movie Edit (Video Düzenleme) ( ) veya Photo Edit
(Fotoğraf Düzenleme) ( ) öğesine tıklayın.
• Bir video küçük resmine bir defa tıklandığında küçük
resim çerçevesinin içinde video oynatımının gösterilmesi
sayesinde, istediğiniz videoyu kolayca arayabilirsiniz.
3 Oynatmak istediğiniz videoyu ya da fotoğrafı seçin ve
oynatmak için çift tıklatın.
• Seçilen dosya düzenleme penceresinde görünür.
3 Çeşitli düzenleme işlevleriyle bir video veya fotoğraf
düzenleyin.
• Oynatma başlar ve oynatma kontrolleri görünür.
Aşağıdaki dosya formatları Intelli-studio tarafından desteklenir:
-Video formatları: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV
7/8/9)
-Fotoğraf formatları: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Diğer cihazların kullanılması
92
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Adım 5. Video/fotoğraf görüntülerinin çevrimiçi paylaşımı
4 Yüklemeyi başlatmak için Upload (Yükle) seçeneğini
tıklatın.
Bir tıkla bir web sitesine fotoğrafları ve videoları doğrudan
yükleyerek içeriğinizi dünyayla paylaşın.
• Seçilen sitenin web tarayıcısını açmak üzere açılır bir
pencere belirir veya kullanıcı adınızla şifrenizi soran açılır
bir pencere belirir.
1 Paylaşmak istediğiniz video veya fotoğrafları seçin.
2 Tarayıcıdaki Share ( ) (Paylaş) öğesine tıklayın.
• Seçili dosya paylaşım penceresinde belirir.
5 Erişim için kimliğinizle şifrenizi girin.
• Web sitesinin içeriklerine erişim, web erişim ortamınıza
bağlı olarak sınırlandırılabilir.
3 Dosyaları yüklemek istediğiniz web sitesini tıklatın.
• Site yönetiminiz için YouTube, twitter, Flickr, Facebook,
Video yüklemek için kullanılabilen kayıt süresi ve kapasite her web
sitesinin politikasına bağlı olarak değişebilir.
Picasa, E-mail veya kullanmak istediğiniz başka bir web
sitesini seçebilirsiniz.
Diğer cihazların kullanılması
93
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Dosyaların, video kameranın çıkarılabilir disk olarak bağlanmasıyla aktarılması
Video Kameraya USB kablosu bağlayarak Windows işletim sistemli bir bilgisayara kayıtlı verileri aktarabilir veya kopyalayabilirsiniz.
Depolama ortamı içeriğinin görüntülenmesi
4 Depolama ortamındaki klasörler görünür.
• Farklı dosya türleri farklı klasörlerde depolanır.
1 PC Yazılımı öğesini Kapalı olarak ayarlayın. sayfa 104
2 Bellek kartını takın. sayfa 16
3 USB kablosunu kullanarak video kamerayı bilgisayara
bağlayın. sayfa 90
Fotoğraf Video
• Bir süre sonra bilgisayarın ekranında Çıkarılabilir Disk ya
da Samsung penceresi belirir.
• Dosyaları görüntülemek için Windows Explorer
kullanarak klasörleri aç öğesini seçin ve then click Tamam
seçeneğini tıklatın.
Verilerin ayarlanması
Sistem verileri
5 Dosyaları depolama ortamından PC’nize kopyalayıp
yapıştırın veya sürükleyip bırakın.
• Çıkarılabilir Disk penceresi görünmezse bağlantıyı kontrol
edin (sayfa 90) ya da 1 ve 4 adımlarını tekrar uygulayın.
Kaldırılabilir disk otomatik olarak görünmezse, Bilgisayarım^]
daki kaldırılabilir disk klasörünü açın.
• Bağlanan video kameranın disk sürücüsü açılmazsa veya
farenin sağ tıklatılmasıyla açılan ortam menüsü (aç veya gözat)
çalışmıyorsa, bilgisayarınızda Autorun virüsü olabilir. Virüs
koruma yazılımını en son sürümüne yükseltmeniz önerilir.
• Video kameranın işlevlerine bağlı olarak ilave klasörler
oluşturulabilir.
Diğer cihazların kullanılması
94
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Video dosyası (H.264) 1
Dosya biçimi
• HD kalitesindeki videolar, HDV_####.MP4 biçimine sahiptir.
• Yeni bir video dosyası oluşturulduğunda dosya numarası
otomatik olarak artar.
• Bir klasördeki dosya sayısı 999~1,000’i aştığında yeni bir klasör
oluşturulur.
• Klasör isimleri 100VIDEO, 101VIDEO sırasıyla verilir.
Maksimum klasör sayısı 999’dur.
• Bir depolama ortamında video kamera kullanılarak en fazla
9,999 dosya oluşturulabilir.
Fotoğraf dosyası 2
Video dosyaları
• Video dosyaları H.264 biçiminde sıkıştırılır. Dosya uzantısı
“.MP4” şeklindedir.
• Video çözünürlüğü için 98 sayfaya başvurun.
Fotoğraf dosyaları
• Fotoğraflar JPEG formatında sıkıştırılmıştır. Dosya uzantısı
“.JPG”dir.
• Fotoğraf çözünürlüğü için 98 sayfaya başvurun.
• Video dosyalarında olduğu gibi, yeni bir fotoğraf
oluşturulduğunda dosya numarası otomatik olarak artar.
• Fotoğraf dosyaları SAM_####.JPG formatındadır.
• Klasör isimleri 100PHOTO, 101PHOTO sırasıyla verilir.
100PHOTO, 101PHOTO, etc.
Diğer cihazların kullanılması
• Dosya isimlendirilmesinde DCF (Kamera Dosya sistemi için
Tasarım Kuralları) izlenir.
• Bu video kamera değiştirilmiş dosyaları tanımayabilir. Klasör
veya dosya adını keyfi olarak değiştirmeyin. Aksi takdirde
oynatılamayabilir.
95
Ayarlar
Video kamera ayarlarınızı yapılandırmak için öğelere bakın.
Ayarlar menüsü.................................................................. 97
Ayarlar menüsüne erişim....................................................... 97
Çekim.................................................................................... 98
Oynatma................................................................................ 99
Ekran................................................................................... 102
Bağlantı............................................................................... 104
Genel................................................................................... 105
Ayarlar menüsü
3 Bir alt menüye dokunun.
Ayarlar menüsüne erişim
• OIS Duo işlevi burada bir örnek olarak kullanılmaktadır.
Aşağıdaki talimatlar, Ayarlar menüsü öğelerine erişim ve bunların
kullanımına yönelik örnek olarak verilmiştir. Diğer Ayarlar menüsü
öğelerine (sayfa 98~107) erişim ve bunların kullanımı için bu
örneği kılavuz olarak kullanın.
1 [Ev ( )] düğmesine basın  Ayarlar öğesine dokunun.
2 Bir menüye dokunun.
Ayarlar
Çekim
Video Çözünürlüğü
Fotoğraf Çözünürlüğü
OIS Duo
Tele Macro
4 İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
OIS Duo
Çekim
Kapalı
Oynatma
Açık
Ekran
Plus
Bağlantı
Menü
Açıklama
5 Menüden çıkmak için Geri Dönüş ( dokunun.
Çekim: Video veya fotoğraf kaydı modundaki öğeleri
ayarlayın. sayfa 98~99
Oynatma: Video veya fotoğraf oynatma modundaki öğeleri
ayarlayın. sayfa 99~102
Ekran: Ekran ayarlarını kişiselleştirin. sayfa 102~103
Bağlantı: Bağlantı öğelerini ayarlayın. sayfa 104
Genel: Video kamera sisteminin, bellek formatı ve varsayılan
ayar gibi ayarlarını değiştirin. sayfa 105~107
Ayarlar
97
) sekmesine
Ayarlar menüsü
Çekim
* : Varsayılan değer
Simge
* : Varsayılan değer
Açıklama
Video çözünürlüğünü ayarlayın.
• Full HD 1080/50i* ( ): Full HD (1920x1080/
50i) biçiminde kayıt yapar.
• HD 720/50p ( ): HD (1280x720/50p)
biçiminde kayıt yapar.
• Web/HD ( ): Paylaşım sitelerine video
yüklemek için Web/HD formatında kayıt yapar.
Video
Çözünürlüğü
Fotoğraf
Çözünürlüğü
Simge
Açıklama
OIS Duo
Video kameranın titremesini/bulanıklığı telafi etmek
için ayarlanır.
• Kapalı*: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık ( ): OIS Duo işlevi, titremeyi telafi etmek
için etkinleştirilmiştir.
• Plus ( ): İşlevi etkinleştirir.
OIS Plus, video kamera merceğinin wide/tele zoom
konumunda daha geniş görüntü aralığına geçmesini
sağlayarak mevcut Optik Görüntü Sabitlemeyi geliştirir.
Bu, video kameranın daha büyük ölçülerdeki video
kamera titremesini dengelemesini ve mükemmel bir
görüntü netliği seviyesi vermesini sağlar.
• 50i, video kameranın saniyede 50 alanda geçmeli
tarama modunda kayıt yapacağını belirtir.
• 50p, video kameranın, saniyede 50 karede
aşamalı tarama modunda kaydedeceğini belirtir.
• Kaydedilen dosyalar Değişken Bit Oranı (VBR) ile
kodlanır. VBR, bit oranını kayıt görüntüsüne göre
otomatik olarak ayarlayan bir kodlama sistemidir.
• Kullanılabilir video kayıt süresi, seçilen video
çözünürlüğüne göre değişir. sayfa 19
• Web/HD çözünürlükte kaydedilen videolar,
video küçük resim görüntüsünde 1280X720/50p
çözünürlükte ve Sosyal Paylaşım modunda WQGA
(432x240/25p) çözünürlükte gösterilir. sayfa 79
Çok küçük nesnelerin yakın çekimle kaydedilmesi
için ayarlanır.
• Kapalı*: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık ( ): Büyük bir nesnenin küçük bir kısmına
tele açıdan odaklanabilirsiniz.
Fotoğraf çözünürlüğünü ayarlayın.
• 5.3M 3072X1728* ( ): 3072x1728
çözünürlükte kayıt yapar.
• 2M 1920X1080 ( ): 1920x1080 çözünürlükte
kayıt yapar.
Tele Macro
• Kaydedilebilecek görüntü sayısı kayıt yapılan
ortama göre değişkenlik gösterir. sayfa 19
• HD video kameranızda kaydedilen fotoğraflar
bu fotoğraf boyutunu desteklemeyen diğer dijital
cihazlarda düzgün görüntülenemeyebilir.
Ayarlar
98
• Tele makro modunda kayıt sırasında odak hızı
düşebilir.
• Tele Makro modundayken elin titremesini
engellemek için tripod (dahil değildir) kullanın.
• Tele Macro modunda kayıt yaparken gölgelerden
kaçının.
• Cisim mesafesi azaldıkça, odaklama alanı daralır.
• Video kamera ve nesne arasındaki mesafe çok
yakın değilse video kamera odaklanamaz, [Zoom
(W)] düğmesine basın ve bu ikisi arasındaki odak
mesafesini ayarlayın.
• Tele Makro işlevi Açık olduğunda ve video kamera
tele modunda bir nesneyi büyüttüğünde video
kamera ve nesne arasındaki minimum odak
mesafesi 50cm’dir.
Ayarlar menüsü
Oynatma
Çekim
* : Varsayılan değer
* : Varsayılan değer
Simge
Simge
Açıklama
Zoom merceğiyle kullanılabilen zoom miktarını
artırmak için ayarlanır.
• Kapalı*: Dijital zoom işlevini devre dışı bırakır
ve yalnızca optik zoom (ve akıllı zoom) kullanılır.
• Açık: Daha yüksek zoom büyütmesini etkinleştirir.
Dijital Zoom
Dijital zoom ile görüntü dijital olarak, akıllı ya da
optik zoom oranından daha fazla büyütüldüğünden,
görüntü çözünürlüğü bozulabilir.
Çubuğun üst tarafı dijital zoom
bölgesini gösterir.
[Zoom (T/W)] düğmesine
bastığınızda veya Zoom ( )
sekmesini kullandığınızda
zoom bölgesi görünür.
Salla
Küçük
resim
00:
00
[25
Küçük resim görüntüsü ekranı olarak 3x3 veya 4x4
tipini ayarlayın.
• 3X3*: Küçük resim görüntüsü ekranı olarak 3x3
tipini görüntüler.
• 4X4: Küçük resim görüntüsü ekranı olarak 4x4
tipini görüntüler.
Küçük resim görüntüsünde [Zoom (T/W)] düğmesine
basarak Küçük resmi 3x3 veya 4x4 olarak değiştirebilirsiniz.
Dijital aralık
Optik aralık
Video
Oynatma
Seçeneği
Zoom göstergesi
Video kamerayı sallayarak dijital efektler
uygulamak için ayarlanır.
• Kapalı*: Salla işlevini devre dışı bırakır.
• Açık: Salla işlevini devreye alır. Sanat Filmi
modundayken video kamerayı salladığınızda,
sırasıyla dijital efektler uygular.
00:
Açıklama
3M
in]
Akıllı APM
Seçeneği
00:00:00 [253Min]
Tercihinize göre özel bir oynatma biçimi ayarlayın.
• Tümünü Oynat* ( ): Seçilen videodan
başlayıp sonuncuya kadar video klipleri arka
arkaya oynatır, ardından küçük resim dizini
görünümüne döner.
• Birini Oynat ( ): Yalnızca seçilen videoyu
oynatır ve küçük resim dizini görünümüne geri
döner.
• Tümünü Tekrarla ( ): Küçük resim görüntüsü
( ) sekmesine dokunulana kadar tüm video
klipleri tekrar tekrar oynatır.
• Birini Tekrarla ( ): Küçük resim görüntüsü
( ) sekmesine dokunulana kadar yalnızca
seçilen videoyu tekrar tekrar oynatır.
Video ile birlikte çalması için istediğiniz arka
plan müziğini ayarlayın. Video Kamerada The
Flea Waltz’dan Four Seasons’a kadar 20 müzik
bulunur. Rasgele seçeneği The Flea Waltz’dan
Four Seasons’a kadar rasgele oynatır.
Ayrıca, bellek kartına kaydettiğiniz harici şarkıların ve
video kameranın Akıllı APM Seçeneği menüsündeki
20 müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. sayfa 100~101
Ayarlar
99
Ayarlar menüsü
Oynatma
Arka plan müziği olarak harici şarkılar kullanın (Smart BGM II)
Bellek kartına kaydettiğiniz harici şarkıların ve video kameranın Akıllı APM Seçeneği menüsündeki seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Harici şarkıları arka plan müziği olarak ayarlamak için
Şarkıların video kamera tarafından tanınmasını sağlamak için,
video kameranızdaki dahili Intelli-studio programını kullanarak
şarkıları uyumlu bir formata dönüştürmelisiniz.
1 Intelli-studio programını başlatmak için video kamerayı bir
USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. sayfa 90
2 Intelli-studio ekranındaki Tool  Sending song for Smart
BGM öğesine tıklayın.
5 Aktarım tamamlandıktan sonra OK öğesine tıklayın.
• Video kameranın bellek kartına en fazla 5 dönüştürülmüş
şarkı kaydedebilirsiniz.
6 Bellek kartına kaydedilen şarkı, video oynatma modunda
Akıllı APM Seçeneği menüsünde görüntülenebilir.
sayfa 99
3 Istediğiniz şarkıyı seçmek için Smart BGM ekranındaki
Browse öğesine tıklayın.
Akıllı APM Seçeneği
Solveig’s Song
4 Video kamera tarafından tanınması için şarkının adını
Four Seasons
değiştirin ve ardından Send  Yes (Evet) öğesine tıklayın.
NewBGM1
• Şarkı m4a dosyasına dönüştürülür ve video kameranın
Rasgele
bellek kartına aktarılır.
Ayarlar
100
Ayarlar menüsü
Oynatma
Avrupa’da satılan video kameralarda harici şarkıları
aşağıda belirtildiği şekilde kaydetmelisiniz.
Arka plan müziği olarak harici şarkılar kullanın (Smart BGM II)
Bellek kartındaki harici şarkıları silmek için
Harici şarkıları Smart BGM (Akıllı APM) ekranındaki Manage BGM
öğesinden veya bellek kartındaki APM klasöründen silebilirsiniz.
1
Sol taraftaki şekilde gösterilen adım
1~3’ü izleyin.
2
Harici şarkının adını değiştirin 
Şarkıyı kaydetmek için bir konum
seçin  Convert  Yes (Evet)
öğesine tıklayın.
• Seçilen konumda APM klasörü
otomatik olarak oluşturulur ve
ardından harici şarkı m4a
dosyasına dönüştürülür ve APM
klasörüne kaydedilir.
3
4
Bilgisayarınıza bir bellek kartı takın  APM klasörünü
(dönüştürülen harici şarkılarla birlikte) bilgisayardan
bellek kartına kopyalayın  Bellek kartını bilgisayardan
çıkarıp video kameraya takın.
Video oynatma modundayken, Akıllı APM Seçeneği
menüsünden bir harici şarkıyı arka plan müziği olarak seçin.
Bellek kartındaki harici şarkıları silmek için
1
2
Bellek kartını video kameradan çıkarın ve bilgisayarınıza takın.
İstediğiniz harici şarkıları APM klasöründen silin.
• Video kamera yalnızca Intelli-studio programı tarafından
dönüştürülen harici şarkıları tanıyabilir.
• Intelli-studio programı tarafından dönüştürülecek harici şarkıların
dosya formatları mp3 ve m4a formatlarıdır. Bazı MP3 dosyaları
desteklenmeyebilir.
• Harici şarkılar bellek kartındaki APM klasörüne kaydedilir.
• Dönüştürülen m4a dosyalarını bellek kartındaki APM
klasörüne aktarırsanız, bunları Smart BGM (Akıllı APM) olarak
kullanabilirsiniz.
Ayarlar
101
Ayarlar menüsü
Oynatma
Ekran
* : Varsayılan değer
* : Varsayılan değer
Simge
Simge
Açıklama
Slayt
Gösterisi
Seçeneği
Slayt gösterisi için oynatma seçeneklerini ayarlayın
ve sekmesine dokunun.
• Müzik: Arka plan müziğini açabilir veya
kapatabilirsiniz. Bir slayt gösterisi başlattığınızda
20 farklı arka plan müziği karışık modda
çalmaya başlar.
• Aralık: Fotoğraf görüntüleri, ayarlanan slayt
gösterisi aralığında 1 sn veya 3 sn sürekli
olarak gösterilir.
• Efekt: Fotoğraf görüntülerini görüntü geçişleri
arasında açılma/kararma efektini kullanarak
sürekli olarak oynatır.
Arka plan müziğinin video kameranın sallanmasıyla
oynatılması için ayarlanır.
• Kapalı *: Salla işlevini devre dışı bırakır.
• Açık: Bir video oynatımı sırasında video
kameranın sallanmasıyla arka plan müziğinin
oynatılmasını sağlar.
LCD
Parlaklık
Kılavuz
Salla
00:
00:
20/
00:
01:
03
100
_00
01
00:00:20/00:01:
03
LCD ekranın parlaklığını ayarlayın.
0 ila 10 arasında ayarlamak için / sekmesine dokunun.
• Ortam çok parlaksa, LCD ekranın parlaklığını
ayarlayın.
• LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan
görüntüyü etkilemez.
• Daha parlak LCD ekran daha fazla güç tüketir.
Bir sahne oluşturmanızda yardımcı olması için
ızgara ayarlayın.
• Kapalı* ( ): İşlevi devre dışı bırakır.
• Artı Gösterge ( ): Nesneyi merkez kesişim
noktasına yerleştirmek nesneyi karenin ortasına
koyar.
• Izgara ( ): Birden fazla nesneyi kaydetmek
için. Nesnelerin ızgara kesişim noktasına
konumlandırılması dengeli bir kompozisyon
sağlar.
• Emniyet Bölgesi ( ): Nesneleri Güvenlik
Bölgesi dikdörtgeni içinde konumlandırarak
kaydedileceklerinden emin olabilirsiniz.
100_0001
• Görüntü kompozisyonunu dengelemek için,
nesneyi, kılavuzun kesişme noktasında
konumlandırın.
• Ekrandaki kılavuzlar, kaydedilen asıl görüntülerin
üzerinde görünmez.
0001
3
Açıklama
100_
01:0
/00:
0:20
00:0
Ayarlar
102
Ayarlar menüsü
Ekran
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
Tarih/Saat
Görünüm
Video kameranın ekranında tarih ve saatin
görüntülenmesi için ayarlanır.
• Kapalı*: Geçerli tarih/saat bilgileri
görüntülenmez.
• Tarih: Geçerli tarih görüntülenir.
• Zaman: Geçerli saat görüntülenir.
• Tarih&Zaman: Geçerli tarih ve saat görüntülenir.
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
HDMI TV
Çıkışı
Video kamerayı bağladığınız TV ile eşleşen HDMI
video çıkışını ayarlayın.
• Otomatik*: Video sinyalleri, kaydedilen dosya
ile aynı formatta yayınlanır. Bu ayarı yalnızca
ürünü bir HDTV’ye bağlarken kullanın.
• 576p: Kaydedilen dosyanın çıkışı 720x576p
formatında olur. Bu ayarı yalnızca HDMI
jaklarını kullanarak SD (standart çözünürlük)
seviyesinde aşamalı taramayı destekleyen
normal bir televizyona bağlarken kullanın.
• Aşağıdaki durumlarda tarih ve saat, 01/OCK/2013
00:00 şeklinde görünür;
- Dahili şarj edilebilir pil boşaldığında.
• Bu işlev Tarih Türü ve Saat Türü ayarına bağlıdır.
sayfa 105
TV Ekranı
TV ekranında video kameranın Ekran Üzeri
Menüsünü (OSD) görüntülenmesini veya
görüntülenmemesini ayarlayın.
• Kapalı: OSD (Ekran Görüntüsü) menüleri
yalnızca LCD panelde gösterilir.
• Açık*: OSD menüleri, LCD panelin yanı sıra
televizyon ekranında da gösterilir.
Otomatik
LCD
Kapatma
TV Ekranı seçeneğini Kapalı olarak ayarlamış
olsanız bile, menü ekranı, küçük resim görüntüsü ve
demo ekranları televizyonda gösterilir.
Ayarlar
103
Düşük güç tüketimi için LCD ekranını
koyulaştırmak üzere ayarlanır.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: Video kamera, Video ya da Fotoğraf
STBY modunda 2 dakikadan veya video
kaydında 5 dakikadan uzun süredir boştaysa,
güç tasarrufu modu devreye girer ve LCD
ekranın ışığı kısılır.
• Bu Otomatik LCD Kapatma işlevi etkinse, LCD
parlaklığını normale döndürmek için video
kameradaki herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.
• Otomatik LCD Kapatma aşağıdaki durumlarda
devre dışı bırakılır:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (USB kablosu,
AC güç adaptörü, vs.)
- Demo işlevi çalışırken.
Ayarlar menüsü
Bağlantı
* : Varsayılan değer
* : Varsayılan değer
Simge
PC Yazılımı
Simge
Açıklama
Video kameranızı PC’ye bağlarken dahili
düzenleme yazılımının (Intelli-studio) otomatik
olarak başlatılması için ayarlanır.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: Yerleşik düzenleme yazılımı, video
kamera bilgisayara bağlandığında başlatılır.
PC Yazılımı yalnızca Windows işletim sistemiyle
uyumludur.
Video kamerayı televizyonunuza bağlamadan
TV Bağlantı önce talimatları okuyun.
Kılavuzu
• HDMI: HDMI kılavuzunu görüntüler.
• Kompozit: Kompozit kılavuzunu görüntüler.
Ayarlar
Anynet+
(HDMI-CEC)
Açıklama
Video kameranın bazı işlevlerinin Anynet+ destekli
bir Samsung TV kumandası ile kontrol edilmesi
için ayarlanır.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: Anynet+ işlevi etkinleştirilir. Video kamera
Anynet+ destekli televizyona bağlandığında,
video kameranın bazı işlevlerini televizyonun
uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.
• Anynet+ destekli bir televizyona HDMI kablosuyla
bağlanmış video kamerayı açtığınızda, televizyon
(Anynet+ destekli) otomatik olarak açılır.
• Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi konusunda ayrıntılar
için, Samsung’un Anynet+ destekli TV kullanıcı
kılavuzuna başvurun.
104
Ayarlar menüsü
Genel
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
* : Varsayılan değer
Simge
Takılan depolama ortamının kullanılan bellek
alanı ve boş bellek alanı gibi depolama bilgilerini
görüntüleyin.
Kart Bilgisi
Dosya No.
• Video kameranın sistem dosyaları kapasitenin
bir kısmını kapladığı için, gerçek kapasite LCD
ekranda görülen kapasiteden daha az olabilir.
• Takılan depolama ortamı yoksa, Kart Bilgisi öğesini
seçemezsiniz ve menüde sönük biçimde görünür.
Kaydedilen görüntülere dosya adı atayın.
• Seriler*: Depolama ortamını değiştirseniz ya
da biçimlendirseniz veya tüm dosyaları silseniz
bile, sıralı dosya numaraları atanır.
• Sıfırlama: Biçimlendirdikten ya da tüm dosyaları
sildikten veya yeni bir bellek kartı taktıktan sonra
dosya numarası 0001 olarak sıfırlanır.
Dosya No. özelliğini Seriler olarak ayarladığınızda,
aynı dosya adlarının verilmesini önlemek amacıyla
her dosyaya farklı bir numara atanır. Bu özellik,
dosyalarınızı bilgisayar üzerinde yönetmek
istediğinizde kullanışlıdır.
Zaman
Dilimi
Tarih/Saat
Ayarı
Konumunuz için saat dilimi ayarlayın.
• Ev*: Bu video kamerayı ilk defa kullanıyorsanız
ya da saati kendi ülkenizin tarih/saat ayarına geri
döndürüyorsanız bu öğeyi seçin.
• Gezi ( ): Farklı bir saat dilimine seyahat
ederken Gezi işlevini seçin. / sekmesine
ve ardından sekmesine dokunun.
Tarih Türü
Bir tarih formatı ayarlayın.
• 2013/01/01: Tarih, yıl/ay(iki basamaklı)/gün
şeklinde görüntülenir.
• OCK/01/2013: Tarih, ay/gün/yıl sırasıyla
görüntülenir.
• 01/OCK/2013*: Tarih, gün/ay/yıl sırasıyla
görüntülenir.
• 01/01/2013: Tarih, gün/ay(iki basamaklı)/yıl
şeklinde görüntülenir.
Bu işlev Tarih/Saat Görünüm ayarına bağlıdır.
sayfa 103
Saat Türü
Bir saat formatı ayarlayın.
• 12 Sa: Saat bilgisini 12 saatlik biçimde
görüntüler.
• 24 Sa*: Saat bilgisini 24 saatlik biçimde
görüntüler.
Bu işlev Tarih/Saat Görünüm ayarına bağlıdır.
sayfa 103
Bip Sesi
Bip sesinin duyulmasını veya duyulmamasını
ayarlayın.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: Düğmelere bastığınızda ya da sekmelere
dokunduğunuzda bip sesi duyulur.
Aşağıdaki durumlarda Bip sesi iptal edilir:
- Kayıt ve oynatma sırasında
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (Audio/Video
kablosu, Mikro HDMI kablosu, vs.)
Tarih ve saati ayarlayın. sayfa 28
Ayarlar
Açıklama
105
Ayarlar menüsü
Genel
* : Varsayılan değer
Simge
Obtüratör
Sesi
Açıklama
Simge
Video kamerayı 5 dakika boyunca
kullanılmadığında otomatik olarak kapanması için
ayarlayın.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• 5 dak.*: Video kamera, hiçbir işlem yapılmadan
5 dakika boyunca işlevsiz kalırsa kapanır.
• Otomatik Kapanma aşağıdaki durumlarda
çalışmaz:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (USB kablosu,
AC güç adaptörü vs.)
- Demo işlevi çalışırken.
- Kayıt yaparken (kayıt duraklat dahil), oynatırken
(duraklatma hariç) veya fotoğraf slayt gösterisini
çalıştırırken.
• Video kamerayı tekrar açmak için LCD ekranı
kapatın ve video kamerayı açın.
Ayarlar
Açıklama
Uzun bir süre sık kayıt yapacaksanız enerji
tüketimini ve pil boşalmasını azaltmak için kullanılır.
• Kapalı*: LCD ekranın kapatılması video
kamerayı kapatır.
• 5 dak.: LCD ekranın kapatılması kısa bir süre
sonra Hızlı Açma Bekleme modunu başlatır.
ardından da video kamera 5 dakika sonra kapanır.
Obtüratör sesinin duyulmasını veya duyulmamasını
ayarlayın.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: [Kaydı başlat/durdur] düğmesiyle
fotoğraf çekerken obtüratör sesini duyarsınız.
Obtüratör sesi, aşağıdaki koşullarda duyulmaz:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (Audio/Video
kablosu, Mikro HDMI kablosu, vs.)
Otomatik
Kapanma
* : Varsayılan değer
Hızlı Açma
Bekleme
• Hızlı Açma Bekleme moduna geçmek için, LCD
ekran kapandığında video kamera yaklaşık
bir dakika boşta kalmalıdır. Enerji tüketimini
azaltmak için, kullanımdan sonra video kameranın
kapatılması önerilir ancak belirlenen sürede sık
çekim koşulları için Hızlı Açma Bekleme işlevini
etkili biçimde kullanabilirsiniz.
• Mod göstergesi, Hızlı Açma Bekleme modunda
yanıp sönmeyi sürdürür.
• Hızlı Açma Bekleme modu şu koşullarda
kullanılmaz:
- LCD ekran açıkken.
- Video kameradaki düğmeleri çalıştırırken.
- Kayıt sırasında.
Video kamerayı sağ ve sol elinizle rahat bir şekilde
kullanmanız için ayarlanır.
• Kapalı : İşlevi devre dışı bırakır.
Switch Grip • Açık*: Video kamerayı her iki elinizle de kolayca
kullanabilirsiniz.
Kayıt ederken Tutma Düğmesi yönünü
değiştirdiğinizde, kayıt geçici olarak kesilebilir.
106
Ayarlar menüsü
Genel
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
Varsayılan
Ayarlar
Tüm menü ayarlarını varsayılan koşullara (fabrika
ayarları) sıfırlayın.
Tüm ayarların varsayılanlara döndürülmesini
isterseniz Evet seçeneğine dokunun.
Tüm dosyaları tamamen silmek ya da depolama
ortamındaki sorunları gidermek için kullanılır.
• Biçimlendirme sırasında depolama ortamını
çıkarmayın veya başka bir işlem yapmayın (gücü
kapatmak gibi). Ayrıca, biçimlendirme sırasında pil
biterse depolama ortamı zarar görebileceği için,
kameranızın AC güç adaptörünü kullandığınızdan
emin olun.
• Kayıt ortamı zarar görürse tekrar biçimlendirin.
Biçimlendir
• Depolama ortamını bilgisayarda ya da başka bir
cihazda biçimlendirmeyin. Depolama ortamını
video kamerada biçimlendirdiğinizden emin olun.
• Koruma tırnağı kilitli olan bellek kartı
biçimlendirilemez. sayfa 17
• Depolama ortamı takılı değilse, seçilemez. Bu
durumda menüde soluk biçimde görünür.
• Depolama ortamındaki tüm dosyaları ve
seçenekleri, korunan dosyalar da dahil olmak
üzere tamamen silebilirsiniz. Bu sayede kayıt
ortamına erişme hızı ve işlemler sabit hale gelir.
Korunan dosyalar da dahil tüm dosyaların ve
verilerin silineceğini unutmayın.
Language
Tntm
Açık
Kaynak
Lisansı
Ayarlar
107
• Bu işlevi kullanırken gücü kesmeyin.
• HD video kamera ayarlarını fabrika ayarlarına
döndürmek, kayıtlı görüntüleri etkilemez.
Video kamerada menü ve mesajların
görüntülenmesi için kullanılacak olan dili seçin.
sayfa 29
Video kamera için önemli demo işlevlerini gösterir.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: Demo işlevini etkinleştirir.
Aşağıdaki durumlarda Demo modu iptal edilir:
- LCD ekrana dokunulursa.
- Herhangi bir düğme çalıştırılırsa (Kaydı başlat/
durdur, Ev ( ), vb.) Ancak, video kamera
5 dakika boyunca işlevsiz kalırsa, STBY modunda
5 dakika kaldıktan sonra otomatik olarak Demo
moduna girecektir. Demo işlevinin başlamasını
istemiyorsanız, Tntm özelliğini Kapalı olarak
ayarlayın.
Demo işlevi aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
- Otomatik Kapanma özelliğini 5 dak. değerine
ayarlanırsa, Demo öncesinde Auto Power Off
(Otomatik Kapanma) çalışacaktır.
Açık Kaynak Lisansı bilgilerini gösterin.
Ekler
Hata mesajları, bakım ve teknik özellikler hakkında bilgi
edinin.
Sorun giderme.................................................................. 109
Uyari göstergeleri ve mesajlari............................................ 109
Belirtiler ve çözümler............................................................114
Bakim................................................................................. 121
Video kameranizi yurtdişinda kullanmak....................... 123
Sözlük................................................................................ 124
Teknik özellikler................................................................ 125
Sorun giderme
Bir Samsung yetkili servis merkezi ile temasa geçmeden önce aşağıda belirtilen basit kontrolleri yapın.
Bunlar size zaman ve gereksiz bir telefon görüşmesinin ücretini kazandırabilir.
Uyari göstergeleri ve mesajlari
Aşağıdaki nedenlerle sorunlar meydana gelebilir. Bilgiyi kontrol edin ve düzeltici işlem yapın.
Pil
Mesaj
Düşük Pil
Pilin orijinalliğini
kontrol et.
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
-
Pil neredeyse boşalmış.
• Şarj edilmiş bir pil ya da AC güç adaptörü ile
değiştirin.
-
Pil orijinallik kontrolünü geçemedi.
• Pilin orijinal olup olmadığını kontrol edin ve
yenisiyle değiştirin.
• Bu video kamerada sadece orijinal Samsung
pillerinin kullanılması önerilir.
Depolama ortamı
Mesaj
Kartı Tak
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Bellek kartı yuvasına bellek kartı takılmamış.
• Bir bellek kartı takın.
Kart Dolu
Bellek kartında kayıt yapmak için yeterli alan yok.
• Bellek kartındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayara ya da bir başka depolama
ortamına yedekleyin ve dosyaları silin.
• Boş yer bulunan bir başka bellek kartı takın.
Kart Kilitli
SD veya SDHC kartı üzerindeki koruma sekmesi
kilitli olarak ayarlanmış.
• Bellek kartının yazma koruma tırnağını açın.
Ekler
109
Sorun giderme
Depolama ortamı
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Kart Hatası
Bellek kartında problem var ve kart tanınamıyor.
• Bellek kartını yenisiyle değiştirin.
Biçimlendirilmedi!
Hafıza kartı biçimlendirilmemiş.
• Bu video kamerayı kullanarak bellek kartını
biçimlendirin.
Desteklenmeyen
Format
Bellek kartı başka bir cihaz tarafından
biçimlendirilmiş olabilir ve hala bazı görüntüler
içerebilir.
• Bellek kartı biçimi video kamera tarafından
desteklenmediği için dosyalar oynatılamıyor.
• Video kamerayla kayıt yapmak için mevcut
bellek kartını biçimlendirin veya yeni bir bellek
kartı kullanın.
Desteklenmeyen
kart
Bellek kartı bu video kamerada desteklenmiyor.
• Bellek kartını önerilen bellek kartlarından biri ile
değiştirin.
Bellek kartının kayıt performansı yetersiz.
• Videoyu daha düşük bir çözünürlük ve kalitede
kaydedin.
• Bellek kartını yenisiyle değiştirin.
Düşük hızlı kart.
Daha düşük bir
çözünürlükte
kaydedin.
-
Kayıt
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yazma Hatası
-
Depolama ortamına veri yazılırken sorun oluştu.
Veri Geri Alınıyor.…
Gücü kapatmayın ve
kartı içerde tutun.
-
Dosya normal bir biçimde oluşturulmadı.
Ekler
110
Yapılması gereken
• Video kameranın gücünü kapatın ve veri
kurtarma için açın.
• Dosya kurtarılmazsa, önemli dosyaları
bilgisayarınıza veya bir başka yedekleme
ortamına yedekledikten sonra depolama
ortamını biçimlendirin.
• Veri geri yükleme tamamlanana kadar bekleyin.
• Kayıt sırasında kesinlikle gücü kapatmayın veya
bellek kartını çıkarmayın.
Sorun giderme
Kayıt
Mesaj
Video dosyası
sınırına
ulaşıldı. Video
kaydedilemiyor.
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
• Depolama ortamındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da bir başka
depolama ortamına yedekleyin ve dosyaları
silin.
• Yeterli boş alana sahip başka bir kart takın.
• Dosya No. seçeneğini Sıfırlama olarak
ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
-
Kaydedilebilecek video dosyası sayısı 9.999’dur.
-
• Depolama ortamındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da bir başka
depolama ortamına yedekleyin ve dosyaları
silin.
Kaydedilebilecek fotoğraf dosyası sayısı 9.999’dur.
• Yeterli boş alana sahip başka bir kart takın.
• Dosya No. seçeneğini Sıfırlama olarak
ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
Dosya Sınırına
ulaşıldı. Video
kaydedilemiyor.
-
Klasör ve dosya sayısı maksimuma ulaştığından,
kayıt yapamazsınız.
• Dosya No. öğesini Sıfırlama ayarına
getirin ve depolama ortamını biçimlendirin.
Biçimlendirmeye başlamadan önce önemli
dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın.
Dosya Sınırına
ulaşıldı. Fotoğraf
çekilemiyor.
-
Klasör ve dosya sayısı maksimuma ulaştığından,
kayıt yapamazsınız.
• Dosya No. öğesini Sıfırlama ayarına
getirin ve depolama ortamını biçimlendirin.
Biçimlendirmeye başlamadan önce önemli
dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın.
Mercek kapağı kapalıdır.
• Mercek kapağını açın.
Fotoğraf
dosyası sınırına
ulaşıldı. Fotoğraf
çekilemiyor.
Mercek kapağını
kontrol et.
Ekler
111
Sorun giderme
Oynatma
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Okuma hatası
-
Depolama ortamından veri okunurken bazı
sorunlar meydana geldi.
Bozuk Dosya
-
Bu dosya okunamıyor.
• Önemli dosyaları bilgisayarınıza veya bir
başka depolama cihazına yedekledikten
sonra menüleri kullanarak depolama ortamını
biçimlendirin.
• Önemli dosyaları bilgisayarınıza veya bir
başka depolama cihazına yedekledikten
sonra menüleri kullanarak depolama ortamını
biçimlendirin.
Video düzenlemesi
Mesaj
Farklı bir
çözünürlük
seçilemiyor.
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
-
Birleştirmek istediğiniz dosyaların çözünürlükleri
farklı.
• Farklı çözünürlükteki iki dosyayı birleştirmek
mümkün değildir.
Kart’ta yeterince
boş yer yok.
-
Düzenleme için boş bellek alanı gerekli.
• Gereksiz dosyaları sildikten sonra düzenleme
yapın.
Birleştir için
2dosya seç.
-
Yalnızca iki dosya birleştirilebilir.
• Önce iki dosya, sonra diğerini birleştirin. Ama
dosyaların toplam kapasitesi 1,8GB’i aşarsa
dosyalar birleştirilemez.
Toplam dosya
boyutu 1,8 GB’tan
fazla.
-
Toplam kapasiteleri 1,8GB’yi aşabilecek dosyalar
birleştirilemez.
• Önce bölme veya gereksiz parçaları silmek
için silme işlevini, sonra birleştirme işlevini
gerçekleştirin.
Ekler
112
Sorun giderme
Kablosuz Ağ
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Bağlantı başarısız.
-
Video kameranın WLAN yapılandırması AP’ninki
ile uyumlu değil. Ya da bir cihaza bağlanamamıştır.
• Video kameranızın IP ayarlarını (otomatik
veya manuel) AP’nin ayarlarına uyacak şekilde
yapılandırın.
• Cihazı bağlamayı tekrar deneyin.
Sunucudan yanıt
yok.
-
Bağlı olan ağda video kameraya bağlanabilen bir
işlemci bulunamadı.
• Ağ bağlantınızı kontrol edin.
Cihazın bağl.
kesildi.
-
Video ya da fotoğraf aktarılırken ağ bağlantısı
kesildi.
• Cihazı seçip tekrar bağlanmaya çalışın.
Başlatma Başarısız
-
Video kamera, TV Bağlantı destekli bir cihaz
bulamadı.
• Ağdaki TV Bağl. destekli cihazları açın.
Aktarım başarısız
oldu.
-
Video kamera, TV Bağl. destekli bir cihaza ya da
akıllı telefona video ya da fotoğraf gönderemedi.
• Ağ bağlantısını kontrol edip tekrar deneyin.
Ekler
113
Sorun giderme
Belirtiler ve çözümler
Bu talimatlar sorununuzu çözmediyse en yakın Samsung yetkili servis merkeziyle temas kurun.
Güç
Belirti
Açıklama/Çözüm
Video kamera açılmıyor.
• Video kameranızın pili takılmamış olabilir. Pili video kameraya takın.
• Takılan pilin şarjı bitmiş olabilir. Pili şarj edin veya şarj edilmiş bir takımla değiştirin.
• Bir AC adaptörünü kullanıyorsanız, elektrik prizine düzgün takıldığından emin olun.
Cihaz otomatik olarak kapanıyor.
• Otomatik Kapanma özelliği 5 dak. değerine mi ayarlı? 5 dakika boyunca herhangi bir
düğmeye basılmazsa, video kamera otomatik olarak kapanır (Otomatik Kapanma).
Bu seçeneği devre dışı bırakmak için, Otomatik Kapanma özelliğini Kapalı değerine
ayarlayın. sayfa 106
• Pil bitmek üzere. Pili şarj edin veya şarj edilmiş bir takımla değiştirin.
Güç kapatılamıyor.
• Pili veya AC güç adaptörünü bir takın ve yeniden açmadan önce güç tedarikini video
kameraya bağlayın.
Pil hızla boşalmış.
• Ortam sıcaklığı çok düşük.
• Pil tamamen şarj edilmemiş. Pili yeniden şarj edin.
• Pilin ömrü bitti, yeniden şarj edilemez. Başka bir pil kullanın.
Ekran
Belirti
Açıklama/Çözüm
Televizyon ekranındaki veya LCD’deki
görüntü bozuk veya en üstte/altta veya
solda/sağda çizgiler var.
• 16:9 oranındaki görüntüyü 4:3 oranlı bir televizyonda görüntülerken (veya tam tersi) bu
durum meydana gelebilir. Ayrıntılı bilgi için ekran özelliklerine bakın. sayfa 87
LCD ekranda bilinmeyen bir görüntü
beliriyor.
• Video kamera Demo modundadır. Demo resmini görmek istemiyorsanız, Tntm ayarını
Kapalı olarak ayarlayın. sayfa 107
Ekler
114
Sorun giderme
Ekran
Belirti
Açıklama/Çözüm
Ekranda bilinmeyen bir gösterge beliriyor.
• Ekranda bir uyarı göstergesi veya mesaj çıkmıştır. sayfa 109~113
LCD ekranda görüntü kalıyor.
• Bu durum, gücü kapatmadan AC güç adaptörünü veya pilini çıkartırsanız meydana
gelir.
LCD ekrandaki görüntü karanlık görünüyor.
• Ortam çok parlak. LCD’nin parlaklığını ve açısını ayarlayın. LCD kuvvetlendirici işlevini
kullanın.
Kayıt
Belirti
Açıklama/Çözüm
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine
basıldığında kayıt başlamıyor.
• Video kameranızı kayıt moduna ayarlayın. sayfa 37
• Depolama ortamında kayıt için yeterli boş alan yok.
• Bellek kartının takılıp takılmadığına ya da yazma koruması kilidinin kilitli olarak
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Gerçek kayıt süresi tahmini kayıt süresinden • Tahmin edilen kayıt süresi içerik ve kullanılan özelliklere bağlı olarak değişir.
daha az.
• Hızlı hareket eden bir nesneyi çekerken, gerçek kayıt süresi kısalabilir.
Kayıt otomatik olarak duruyor.
• Depolama ortamında kayıt için daha fazla boş alan yok. Önemli dosyaları bilgisayara
yedekleyin ve depolama ortamını biçimlendirin ya da gereksiz dosyaları silin.
• Sık kayıt yapar ya da dosyaları silerseniz, depolama ortamının performansı düşecektir.
Bu durumda, depolama ortamınızı yeniden biçimlendirin.
• Düşük yazma hızlı bir bellek kartı kullanıyorsanız video kamera video kaydını otomatik
olarak durdurur ve LCD ekranda ilgili mesaj görünür.
Parlak ışıkla aydınlatılmış bir nesneyi
çekerken, dikey bir çizgi görünüyor.
• Bu bir arıza değildir.
Kayıt sırasında ekran doğrudan güneş
ışığına maruz kalırsa, ekran bir an için
kırmızıya veya siyaha döner.
• Bu bir arıza değildir.
Ekler
115
Sorun giderme
Kayıt
Belirti
Açıklama/Çözüm
Kayıt sırasında tarih/saat görüntülenmiyor.
• Tarih/Saat Görünüm özelliği Kapalı olarak ayarlanmıştır. Tarih/Saat Görünüm
seçeneğini Açık olarak ayarlayın. sayfa 103
Fotoğraf kaydedemiyorsunuz.
• Video kameranızı fotoğraf kaydı moduna ayarlayın. sayfa 41
• Varsa bellek kartının yazmaya karşı koruma anahtarının kilidini kaldırın.
• Depolama ortamı dolu. Yeni bir bellek kartı kullanın veya depolama ortamını
biçimlendirin. sayfa 107 Veya gereksiz görüntüleri silin. sayfa 65
Fotoğraf kaydedilirken obtüratör sesi
duyulmuyor.
• Obtüratör Sesi özelliğini Açık değerine ayarlayın.
• Mikro HDMI kablosu veya Ses/Video kablosu video kameraya bağlıysa Obtüratör Sesi
kullanılmaz.
Bip sesi duyulmuyor.
• Bip Sesi özelliğini Açık değerine ayarlayın.
• Video kayıtları sırasında bip sesi geçici olarak kapalı.
• Mini HDMI kablosu veya Ses/Video kablosu video kameraya bağlıysa Bip Sesi
kullanılmaz.
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine
bastığınız zaman ile video kaydının
• Video kameranızda [Kaydı başlat/durdur] düğmesine bastığınız anla kaydedilen
başlaması/durması arasında bir zaman farkı
videonun başladığı/durduğu an arasında biraz gecikme olabilir. Bu bir hata değildir.
var.
Görüntülerde yatay çizgiler görünüyor.
• Bu durum, floresan lamba, sodyum lamba veya cıvalı lamba altında kayıt yaparken
meydana gelir. Bu bir arıza değildir.
Ekler
116
Sorun giderme
Depolama ortamı
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bellek kartı işlevleri çalışmıyor.
• Video kameranıza bellek kartını doğru olarak takın. sayfa 16
• Bilgisayarda biçimlendirilmiş bir bellek kartı kullanacaksanız, kartı doğrudan video
kameranızda yeniden biçimlendirin. sayfa 107
Görüntü silinemiyor.
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC/standart SD bellek kartı,
vs.). sayfa 17
• Korunan görüntüleri silemezsiniz. Depolama ortamındaki görüntünün korumasını
kaldırın. sayfa 67
Bellek kartını biçimlendiremiyorsunuz.
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC/standart SD bellek kartı,
vs.). sayfa 17
• Bellek kartı video kameranız tarafından desteklenmiyor. Ya da kartta bazı sorunlar var.
Veri dosyası adı doğru belirtilmiyor.
• Dosya bozuk olabilir.
• Dosya biçimi video kameranız tarafından desteklenmiyor.
• Dizin yapısı uluslararası standarda uyuyorsa sadece dosya adı görüntülenir.
Kayıt sırasında görüntünün ayarlanması
Belirti
Açıklama/Çözüm
Odaklama otomatik olarak ayarlanmıyor.
• Odaklama özelliğini Otomatik değerine ayarlayın. (Yalnızca video kaydı modu)
sayfa 48
• Kayıt koşulları otomatik odaklama için uygun değil. Odağı elle ayarlayın. (Yalnızca
video kaydı modu) sayfa 48
• Merceğin yüzeyi tozlu. Merceği temizleyin ve odağı kontrol edin.
• Kayıt karanlık bir yerde yapılıyor. Alanı aydınlatmak için bir ışık kullanın.
Ekler
117
Sorun giderme
Kayıt sırasında görüntünün ayarlanması
Belirti
Açıklama/Çözüm
Görüntünün renk dengesi doğal değil.
• Beyaz ayarı gereklidir. Uygun Beyaz Ayarı değerini ayarlayın. sayfa 45
Kareden geçen nesneler, çok hızlı
görünüyor.
• Buna odaksal düzlem olayı adı verilir. Bu bir arıza değildir. Görüntü cihazının (CMOS
sensörü) video sinyallerini okuma yöntemi nedeniyle, kareden hızla geçen nesneler,
kayıt koşullarına bağlı olarak eğilmiş gibi görünebilir.
Video kameranızda oynatma
Belirti
Açıklama/Çözüm
Oynatma (oynat/durdur) işlevi çalışmıyor.
• Başka bir cihaz kullanılarak kaydedilen görüntü dosyaları video kameranızda
oynatılamaz.
• Bellek kartının uyumlu olup olmadığını kontrol edin. sayfa 17
Bir depolama ortamında saklanan
fotoğraflar gerçek boyutlarında
görüntülenmiyor.
• Başka bir cihazda kaydedilmiş olan fotoğraflar gerçek boyutlarında görüntülenmeyebilir.
Bu bir hata değildir.
Oynatma beklenmedik bir biçimde kesildi.
• AC güç adaptörünün ya da pil takımının düzgün ve güvenli bir şekilde takılıp
takılmadığını kontrol edin.
Başka cihazlarda oynatma (TV vs.)
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bağlı cihazdan görüntü veya ses gelmiyor.
• Bağlantı kablosunun doğru jaka takıldığından emin olun.
Görüntü televizyonda bozuk görünüyor.
• Bu sorunun nedeni TV’ye 4:3 en-boy oranıyla bağlantı yapmaktır.
HDMI kablo kullanılarak bağlantı sağlanmış
• Malzeme telif hakkı korumalıysa görüntüler HDMI jakından çıkarılmayacaktır.
TV’den görüntü ya da ses alınamıyor.
Ekler
118
Sorun giderme
Diğer cihazlara bağlama/dublaj (Kaydedici, Bilgisayar, Yazıcı vs.)
Belirti
Açıklama/Çözüm
HDMI kablosunu kullanarak düzgün dublaj
yapamıyorsunuz.
• HDMI kablosunu kullanarak düzgün dublaj yapamazsınız.
Ses/Video kablosu kullanarak düzgün
dublaj yapamıyorsunuz.
• Ses/Video kablosu düzgün bağlanmamış. Ses/Video kablosunun doğru jaka
bağlandığından emin olun (video kameranızdan bir görüntüye dublaj yapmak için
kullanılan cihazın giriş jakına). sayfa 88
Bilgisayara bağlama
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bilgisayar video kameranızı tanımıyor.
• Kabloyu hem kameradan hem bilgisayardan çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve
tekrar doğru şekilde bağlayın.
Video dosyası bilgisayarda düzgün
oynatılmıyor.
• Video kameranızda kaydedilen bir dosyayı oynatmak için video codec gerekir.
Video kameranızla birlikte verilen yazılımı yükleyin. sayfa 90
• Konektörü doğru yönde taktığınızdan emin olun ve USB kablosunu video
kameranızdaki USB jakına sıkıca takın.
• Kabloyu bilgisayar ve video kameradan çıkarıp, bilgisayarı yeniden başlatın.
Tekrar doğru şekilde bağlayın.
• HD video dosyasını oynatmak için daha iyi özelliklere sahip bir bilgisayar gereklidir.
Önerilen özelliklere sahip bir bilgisayarda kontrol ediniz. sayfa 89
Intelli-studio düzgün çalışmıyor.
• Intelli-studio uygulamasından çıkın ve Windows işletim sistemli bilgisayarı yeniden
başlatın.
Intelli-studio çalışmıyor.
• Ayarlar menüsünden PC Yazılımı öğesini Açık değerine ayarlayın veya bilgisayara
Intelli-studio kurun. sayfa 90, 104
Ekler
119
Sorun giderme
Bilgisayara bağlama
Belirti
Açıklama/Çözüm
Video kameranızdaki görüntü veya ses,
bilgisayarınızda düzgün oynatılmıyor.
• Ses veya video oynatımı bilgisayara bağlı olarak kısa bir süre durabilir. Bilgisayarınıza
kopyalanmış video ve sesler bundan etkilenmez.
• Video kamera, yüksek hızlı USB (Mikro USB2.0) bağlantısını desteklemeyen bir
bilgisayara bağlanmışsa, ses veya görüntüler düzgün oynatılamayabilir. Bilgisayarınıza
kopyalanmış görüntüler ve sesler bundan etkilenmez.
Oynatma ekranı dondu veya bozuldu.
• Bir videoyu oynatmak için sistem gereksinimlerini kontrol et.
• Geçerli bilgisayarda çalışan bütün diğer uygulamalardan çıkın.
• Kayıtlı bir video bilgisayara bağlanmış olan video kameranızda oynatılıyorsa video,
aktarma hızına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir. Lütfen videoyu bilgisayara
kopyalandıktan sonra oynatın.
Genel işlemler
Belirti
Açıklama/Çözüm
Tarih ve zaman yanlış.
• Video kamera uzun süre kullanılmadı mı?
Dahili şarj edilebilir yedek pilin şarjı bitmiş olabilir. sayfa 20
Ekler
120
Bakim
• LCD ekranı temizlemek için
Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Ekrana zarar vermemeye
özen gösterin.
Saklamada dikkat edilecekler
• Video kamerayı korumak için video kamerayı kapatın.
- Pili çıkarın.
- Bellek kartını çıkartın.
Video kamerayı temizlemek
Temizlemeden önce video kamerayı kapatıp, pil takımını ve AC
güç adaptörünü çıkarın.
• Dışını temizlemek için
- Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Temizleme sırasında
aşırı güç uygulamayın, yüzeyi hafifçe silin.
• Merceği temizlemek için
Tozu temizlemek için körüklü fırça kullanın ve merceği yumuşak
bir bezle hafifçe silin.
Gerekirse, mercek temizleme kağıdıyla hafifçe silin.
- Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.
- Mercek daha koyu görünüyorsa video kamerayı kapatın ve
yaklaşık 1 saat bekleyin.
Video kamerasını temizlemek için benzen veya tiner kullanmayın.
Dış kaplama sıyrılabilir veya gövde bozulabilir.
Ekler
121
Maintenance
LCD ekran
Buğulanma olduğunda, kullanmadan önce video kamerayı
bir süre bekletin
• Kullanım ömrünü uzatmak için sert bir bezle silmeyin.
• LCD ekran kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda bilgi
sahibi olun. Bu durumlar arıza değildir.
- Video kamerayı kullanırken LCD ekranın etrafındaki yüzey
ısınabilir.
- Gücü uzun bir süre boyunca açık bırakırsanız LCD ekranın
etrafındaki yüzey ısınır.
- Video kamera soğuk hava koşullarında kullanılırken LCD
ekranda görüntü izi görünebilir.
• Bir LCD ekranı gelişmiş hassas bir teknolojiyle üretilir ve
%99,99’dan fazla geçerli piksele sahiptir. Buna rağmen nadiren
bir nokta için ortasında ve iki nokta için çevresinde siyah veya
parlak renk (kırmızı, mavi, beyaz) noktalar ve meydana gelebilir.
Bu noktalar normalde üretim süreci sırasında meydana gelebilir
ve kaydedilen görüntüleri etkilemez.
• Buğulanma nedir?
Buğulanma, video kameranın bulunduğu yerden, belirgin bir
sıcaklık farkının olduğu başka bir yere taşınması sonucu oluşur.
Video kameranın harici ya da dahili parçalarında ve yansıma
merceklerinde buğu oluşur. Bu durumda, buğulanma sürerken
güç açık durumda cihaz kullanılırsa, arıza meydana gelebilir
veya video kamera hasar görebilir.
• Buğulanma ne zaman oluşur?
Cihaz bir önceki konumundan daha yüksek bir ısıda olan bir yere
taşınırsa ya da sıcak bir ortamda aniden çalıştırılırsa, buğulanma
oluşur.
-Kış aylarında dışarıda soğuk havada kayıt yaptıktan sonra
tekrar kapalı alanda kayıt yaparken.
-Klimaların çalıştığı kapalı mekanda ya da bir arabanın içinde
kullandıktan sonra sıcak havada dış mekanda kayıt yaparken.
• Ne yapabilirim?
-Gücü kapalı konuma getirin; pili çıkarın ve kullanmadan önce
1-2 saat süreyle kuru bir yerde bekletin.
• Video kamerayı buğulanma tamamen kaybolduktan sonra
kullanın.
• Video kamerayla birlikte verilen tavsiye edilen aksesuarları
kullandığınızdan emin olun. Servis için size en yakın Samsung
yetkili servis merkezine başvurun.
Ekler
122
Video kameranizi yurtdişinda kullanmak
Her ülke veya bölgenin kendi elektrik ve renk sistemi vardır. Video Kameranızı yurtdışında kullanmadan önce aşağıdaki parçaları kontrol
edin.
Güç kaynaklar
PAL uyumlu ülkeler/bölgeler
Güç Kaynakları cihazla birlikte verilen AC güç adaptörü100 V-240
V AC aralığındaki otomatik voltaj seçimine uygundur. Video
kameranızı 100 V-240 V, 50/60 Hz aralığına uyum sağlayabilen
kameranızla birlikte verilen AC adaptörü sayesinde herhangi bir
ülkede/bölgede kullanabilirsiniz. Duvar çıkışınızın tasarımına bağlı
olarak gerekirse ticari olarak satılan bir AC fiş adaptörü kullanın.
Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, BDT,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Büyük Britanya, Hollanda, Hong Kong,
Macaristan, Hindistan, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya,
Mauritius, Norveç, Romanya, Suudi Arabistan, Singapur,
Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tayland, Tunus, vb.
TV renk sistemlerinde
NTSC uyumlu ülkeler/bölgeler
Video kameranız PAL sistemi temelli bir video kameradır.
Kayıtlarınızı bir televizyonda görüntülemek veya harici bir cihaza
kopyalamak istiyorsanız, bu cihaz PAL sistemi temelli televizyon
veya uygun Ses/Video jaklarına sahip harici bir cihaz olmalıdır.
Yoksa ayrı bir video biçimi dönüştürücü (PAL-NTSC biçim
dönüştürücüsü) kullanmanız gerekebilir.
Bahamalar, Kanada, Orta Amerika, Japonya, Kore, Meksika,
Filipinler, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, vb.
Dünyanın her yerinde video kameranızla kayıt yapabilir ve LCD
ekranda fotoğraf görüntüleyebilirsiniz.
Biçim dönüştürücüsü Samsung tarafından sağlanmaz.
Ekler
123
Sözlük
AF (Otomatik Odaklama)
F. No (F- Sayısı)
Ürün merceğini otomatik olarak nesneye odaklayan sistem. Ürününüz otomatik
olarak odaklanmak için kontrastı kullanır.
F-sayısı merceğin parlaklığını tanımlar. Daha sayılı mercek genellikle daha parlak
görüntüye sahip olur. F-sayısı odak uzunluğuyla doğru orantılı ve mercek çapıyla
ters orantılıdır.
*F.No=odak uzunluğu/mercek açıklığının çapı
Açıklık
Açıklık, ürünün sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.
MPEG-4 AVC/H.264
Video kameranın titremesi (Bulanıklık)
Obtüratör açıkken ürün hareket ettirilirse, tüm görüntü bulanık görünebilir. Bu,
obtüratör hızı yavaş olduğunda daha sık meydana gelir. Hassasiyeti artırarak ve
daha hızlı bir obtüratör kullanarak ürünün titremesini önleyin. Alternatif olarak ürünü
sabitlemek için üç ayaklı sehpa, DIS veya OIS işlevlerini kullanabilirsiniz.
MPEG-4 AVC/H.264, 2003 yılında ISOIEC ve ITU-T tarafından standartlaştırılan
en son video kodlama formatını tanımlar. Geleneksel MPEG-2 formatıyla
karşılaştırıldığında, MPEG-4 AVC/H.264 iki katın üzerinde verimlilik sergiler.
Ürününüzde yüksek çözünürlüklü videoları kodlamak için MPEG-4 AVC/H.264
kullanılmaktadır.
Kompozisyon
Optik zoom
Fotoğraftaki kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi anlamına gelir.
Genellikle üçler kuralına uyulması güzel bir kompozisyon sağlar.
Bu, görüntüleri mercekle büyüten ve görüntü kalitesini düşürmeyen genel bir zoom’dur.
Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken (CMOS)
CMOS, CCD (charge coupled device (yükten bağlaşımlı aygıt)) sensörlerin kalitesine
yakın görüntüler üreten bir görüntü sensörüdür. Daha az güç harcar ve böylece
ürününüzün pil ömrünü uzatır.
Dijital zoom
Kalite
Dijital görüntüde kullanılan sıkıştırma oranının bir ifadesidir. Daha yüksek kaliteli
görüntüler daha düşük sıkıştırma oranına sahiptir ve bu genellikle daha büyük dosya
boyutuna neden olur.
Çözünürlük
Zoom merceğiyle (Optik zoom) kullanılabilen zoom miktarını yapay olarak artıran bir
özelliktir. Dijital zoom kullanılırken büyütme arttıkça görüntü kalitesi düşer.
Dijital görüntüdeki mevcut piksel sayısıdır. Yüksek çözünürlüklü görüntüler daha
fazla piksel içerir ve genellikle düşük çözünürlüklü görüntülere kıyasla daha fazla
ayrıntı gösterir.
Etkin Piksel Sayısı
Obtüratör hızı
Toplam piksel sayısından farklı olarak bu, görüntü çekmek için kullanılan gerçek
piksel sayısıdır.
Obtüratör hızı, obtüratörün açılma ve kapanma hızını belirtir ve görüntü sensörüne
ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını kontrol ettiği için fotoğrafın
parlaklığında önemli bir faktördür. Yüksek bir obtüratör hızı, ışık alınması için daha
az zaman tanır; böylece fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli nesneleri daha kolay
dondurur.
EV (Pozlama Değeri)
Ürünün aynı pozlamaya neden olan obtüratör hızı ve mercek açıklığının tüm
kombinasyonları.
Tele Macro
Pozlama
Ürünün sensörüne ulaşmasına izin verilen ışık miktarı. Pozlama; obtüratör hızı,
açıklık değeri ve ISO hassasiyetinin kombinasyonuyla kontrol edilir.
Odak uzunluğu
Merceğin ortasından odak noktasına kadar olan mesafedir (milimetre). Odak
uzunluğunun daha uzun olması daha dar görüş açılarına neden olur ve nesne
büyütülür. Odak uzunluğunun daha kısa olması daha geniş görüş açılarına neden olur.
Ekler
Bu özellik, çok küçük nesneleri yakın çekimle çekmenizi sağlar. Tele Macro özelliği
kullanılırken ürün küçük nesnelerde gerçek boyutun en-boy oranına (1:1) yakın
keskin odaklanma sağlayabilir.
Beyaz ayarı (renk dengesi)
Bir görüntüdeki renklerin (genellikle ana renkler olan kırmızı, yeşil ve mavinin)
yoğunluğunun ayarlanmasıdır. Beyaz ayarı veya renk dengesinin ayarlanmasının
amacı bir görüntüdeki renkleri doğru biçimde işlemektir.
124
Teknik özellikler
Model adı
Sistem
LCD ekran
Bağlantılar
Genel
HMX-QF30/HMX-QF33/HMX-QF300/HMX-QF310/HMX-QF320
Video sinyali
PAL
Resim sıkıştırma biçimi
H.264 (MPEG-4.AVC)
Ses sıkıştırma biçimi
AAC (Gelişmiş Ses Kodlama)
Görüntü cihazı
1/4” CMOS
Etkin pikseller
1,75 mega piksel
Toplam piksel
5,1 mega piksel
Mercek
F1,8 ~ F3,9, X20 optik zoom, x40 dijital Zoom
Odak uzunluğu
2,6mm ~ 52mm
Kablosuz ağ protokolü
WiFi (802.11b/g/n)
Boyut/nokta sayısı
2,7 inç Geniş Dokunmatik LCD / 230k
LCD ekran yöntemi
TFT LCD
Kompozit çıkışı
1Vp-p (75 Ω sonlandırmalı)
HDMI çıkışı
D tipi bağlantı
USB çıkışı
mikro USB 2,0
Güç kaynağı
DC 5 V, Lityum-iyon pil 3,7 V
Güç kaynağı tipi
Lityum İyon pil, Güç kaynağı (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz
Güç tüketimi
3,0W (LCD açık)
Çalışma sıcaklığı
0 ˚C ~ 40 ˚C
Çalışma nem oranı
40% ~ 60%
Saklama sıcaklığı
-20 ˚C ~ 60 ˚C
Depolama ortamı
Bir bellek kartı (SD/SDHC/SDXC) (Dahil değildir)
Dış boyutlar (GxYxD)
Genişlik 42,8mm x 52,45mm x119mm
Ağırlık
Genişlik 180g (Lityum İyon pil takımı hariç)
Dahili MIC
Tümyönlü stereo mikrofon
 Bu teknik özellikler ve tasarım bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Ekler
125
Uyumluluk Beyanı
Declaration of Conformity
Declaration
& Applicable standards
Ürün bilgileri
Aşağıdaki için
Product details
We hereby
declare
that
the product(s)
above is(are) in compliance with the essential requirements
Ürün
: DİJİTAL
VIDEO KAMERA
the following
:ofHMX-QF30/HMX-QF300/HMX-QF310/HMX-QF320
and other Model(ler)
provisions
the R&TTEFor
Directive
(1999/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC)
Product (2004/108/EC)
: DIGITALCAMCORDER
(W-LAN) of:
and the Electromagnetic Compatibility Directive
by application
Model(s) :
Manufactured at:
Beyan
ve İlgili standartlar
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
HMX-S16BP andHMX-S15BP
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
Manufacturer:SAMSUNGELECTRONICSCO.,LTD.
EN55020:2007
EN55022:2006+A1:2007
Yukarıda
belirtilen ürün(ler)in esas gereksinimler416,Maetan-3dong,Yeongtong-gu,Suwon-City,Gyeonggi-do,443-742,Korea
ile R&TTE
Yönergesi (1999/5/EC), Düşük gerilim Yönergesi (2006/95/EC) ve
Elektromanyetik
Uyum Yönergesinin (2004/108/EC) diğerEN61000-3-2:2006+A2:2009
hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz:
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN300328v1.7.1
Factory:TianJinSamsungOpto-Electronics Co.,Ltd.
EN301489-1v1.8.1:2008
No.9ZhangHengStreet,Micro-ElectronicIndustrialPark,JinGangRoad,
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 EN 55013 :2001+A1 :2003+A2 :2006
Tianjin,China.300385
ENEN62311:2008
EN301489-17v2.1.1:2009
EN 55020 :2007
55022:2006+A1:2007
EN 61000-3-2 :2006+A2 :2009
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN 300 328 v1.7.1
(Factoriesnameandaddress)
EN 301 489-1 v1.8.1:2008
and the Eco-Design
Directive (2009/125/EC)
implemented
by Regulations (EC) No 278/2009 for
EN 301 489-17 v2.1.1 :2009
EN 62311 :2008
external power supplies.
Declaration & Applicable standards
ve Eko-Tasarım Yönergesi (2009/125/EC) harici güç kaynaklarının (EC) No 278/2009 Düzenlemelerine göre uygulanmıştır.
Representative in the EU
AB‘deki temsilcisi
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the
R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive (2006/95/EC)
by application of:
(YEARTOBEGINAFFIXINGCEMARKING2012)
SamsungElectronicsEuroQALab.
A1:2006 EKLEMEYE BAŞLANDIĞI TARİH 2012)
Samsung Electronics Euro QA Lab. EN60065:2002+
(CE
İŞARETİNİ
Blackbushe Business Park
EN55020:2007
EN300328v1.7.1
BlackbusheBusinessPark
Saxony Way, Yateley, Hampshire
EN55022:2006
EN301489-1v1.8.1 :2008
SaxonyWay,Yateley,Hampshire
GU46 6GG, UK
EN55024 :1998+A1 :2001+A2 :2003
EN301489-17v2.1.1 :2009
GU466GG,UK
EN55013 :2001+A1 :2003+A2 :2006
3 Aralık 2012
13January,2012
(Çıkarıldığı yer ve tarih)
(Placeanddateofissue)
Joong-Hoon Choi / Lab. Müdürü
Joong-HoonChoi/Lab.Manager
(Yetkili kişinin adı ve imzası)
and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 278/2009 for
(Nameandsignatureofauthorizedperson)
external power supplies
 Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefon numarası için, garanti kartına
※ This
is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung
in geçin.
the EU
bakın veya ürününüzü satın aldığınızRepresentative
bayii ile temasa
Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.
SamsungElectronicsEuroQALab.
Resmi dillerdeki beyan cümlesi
Millet
Beyan
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l’appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar
to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Resmi dillerdeki beyan cümlesi
Millet
Beyan
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma’
dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta’ Direttiva 1999/5/KE.
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ
követelményeinek és egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените
изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði
tilskipunar 1999/5/EB.
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
Bu üründeki pillerin doğru atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret
bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda
diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği
2006/66‘da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum
veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin
üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık,
USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte
atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha
edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini
engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için
geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında
ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu cihaz tüm AB ülkelerde kullanılabilir.
Fransa’da bu cihaz sadece iç mekanlarda kullanılabilir.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS uyumlu
Ürünümüz, “Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli Tehlikeli Maddelerin
Kullanım Kısıtlaması” yla uyumludur ve ürünlerimizde şu 6 tehlikeli maddeyi
kullanmamaktayız: Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Heksavalen Krom (Cr+6), Poli
Bromine Bifeniller (PBB’ler), Poli Bromine Difenil Eterler (PBDE’ler).
“EEE Yönetmeliğine Uygundur”
Download PDF

advertising