Samsung | HMX-Q20BP | Samsung HMX-Q20BP Kullanım kılavuzu

Kullanıcı kılavuzu
HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP
HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP
HMX-QF20BP
www.samsung.com/register
Video kaydı için daha yüksek yazma hızını destekleyen bir bellek kartı kullanın.
- Önerilen Bellek Kartı: 6MB/sn (Sınıf 6) veya üzeri.
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce aşağıdakileri kontrol edin.
Önlemler
Güvenlik uyarilari
Simge
Açıklama
Anlamı
Uyarı
Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu
anlamına gelir.
Dikkat
Yaralanma veya maddi zarar riski olduğunu
gösterir.
Uyarı!
• Bu video kamera her zaman koruyucu topraklama bağlantısı
olan AC elektrik prizine bağlanmalıdır.
• Piller, güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısı veren kaynaklara
maruz bırakılmamalıdır.
Dikkat
Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır.
Yalnızca aynı ya da eşdeğer türde pille değiştirin.
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
Açıklama
Anlamı
Dikkat
Video kameranızı kullanırken yangın,
patlama, elektrik çarpması veya yaralanma
riskini azaltmak için şu temel güvenlik
önlemlerini uygulayın:
Not
Video kamerayı çalıştırmaya yardımcı
olabilecek ipuçları ve göz atılacak sayfalar
anlamına gelir.
Açıklama
Cihazı elektrik prizinden çıkarmak için, fiş elektrik prizi
yuvasından çekilmelidir; bu yüzden elektrik prizi yuvasının
çalışır durumda olması gerekir.
Uygun kayıt için etik kurallar
•
•
•
Burada, video kamerayı çalıştırırken size
yardımcı olacak ek açıklamalar veya bilgiler
mevcuttur.
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının zarar görmesini önlemek
için konulmuştur. Lütfen tam olarak uygulayın. Bu bölümü
okuduktan sonra, ileride bakmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
2
Kişilerin kendi izin veya onayları olmadan video ve fotoğraflarını
çekmeyin.
Çekimin yasak olduğu yerlerde video veya fotoğraf çekmeyin.
Özel yerlerde video veya fotoğraf çekmeyin.
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
Kullanimla ilgili önemli bilgi
Bu video kamerayı kullanmadan önce
Bu kullanici kilavuzu hakkinda
Samsung Video Kamera’yı aldığınız içinteşekkür ederiz. Lütfen
video kamerayıkullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nudikkatli bir
şekilde okuyun ve daha sonra dakullanmak için güvenli bir yerde
saklayın. Video kameranız düzgün bir şekildeçalışmazsa Sorun
Giderme konusuna bakın. ¬sayfa 108~120
• Bu ürün, H.264 (MPEG4/AVC) formatında video kaydı yapar.
• Video kamera tarafından kaydedilen videoyu bu
video kameradaki dahili yazılımı kullanarak kişisel
bilgisayarınızda oynatabilir ve düzenleyebilirsiniz.
• Bu video kameranın diğer dijital video formatlarıyla uyumlu
olmadığını unutmayın.
• Önemli bir video kaydetmeden önce bir deneme kaydı
yapın.
Görüntü ve sesin düzgün olarak kaydedildiğinden emin olmak
için deneme kaydınızı oynatın.
• Kayıtlı içerikler bu video kamerayı veya bellek kartını vb.
kullanırken yapılan bir hata nedeniyle kaybolabilir.
Samsung kayıtlı içeriklerin kaybına bağlı zararların tazmin
edilmesinden sorumlu değildir.
• Önemli veri kayıtlarını mutlaka yedekleyin.
Dosyaları bir bilgisayara kaydederek kayıtlı önemli verilerinizi
koruyun. Verilerinizi bilgisayarınızdan depolama için kullanılan
başka bir kayıt ortamına kopyalamanızı da öneririz. Yazılım
yükleme ve USB bağlantısı kılavuzuna bakın.
• Telif hakları: Bu video kamera yalnızca bireysel kullanım
için tasarlanmıştır.
Diğer dijital/analog ortam veya cihazlar kullanılarak bu video
kameradaki depolama ortamına kaydedilen veriler, telif hakkı
kanununca korunur ve kişisel kullanım haricinde telif hakkı
sahibinin izni olmadan kullanılamaz Gösteri, performans veya
sergi gibi etkinlikleri kişisel amaçlarla kaydetseniz dahi önceden
izin almanız önemle tavsiye edilir.
Bu Kullanıcı Kılavuzu, HMX-Q20, HMX-Q200, HMX-QF20
modellerini kapsar.
• Bu kullanıcı kılavuzunda HMX-Q20 modelinin çizimleri
kullanılmaktadır.
• HMX-QF20, kablosuz ağ işlevine sahiptir. ¬sayfa 72~80
Her ne kadar HMX-Q20, HMX-Q200 ve HMX-QF20 modellerinin
bazı özellikleri farklı olsa da aynı biçimde çalışırlar.
• Bu kullanıcı kılavuzunda kullanılangörüntüler, LCD ekranında
gördüklerinizletam olarak aynı olmayabilir.
• Kameranın ve diğer aksesuarların tasarımlarıve özellikleri
haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Kullanmadan önce “Güvenlik Bilgisi” kısmını dikkatle okuyun ve
ürünü buna göre kullanın.
• Bu kılavuzda, “hafıza kartı (kart)” SD, SDHC veya SDXC
anlamına gelir.
• Kullanıcı kılavuzunun işlev açıklamalarında,Ekran gösterim
simgesi ya da paranteziçine alınmış simge, karşılık gelen
işleviayarladığınızda ekranda görüneceğianlamına gelir.
Örn. Tele Macro Alt menü öğesi ¬sayfa 97
- Açık ( ): Çok küçük nesnelerin yakın çekimle kaydedilmesi
için ayarlanır. Açık ayarladığınızda ekranda ilgili simge ( )
görüntülenir.
• Samsung, kullanıcı kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan
yaralanma veya hasarlardan sorumlu değildir.
3
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
• Çalışırken kablosuz cihazda radyo paraziti olabilir; bu
yüzden yaşam güvenliği hizmetlerini destekleyemez.
• Wi-Fi aracılığıyla dosya aktarımı yaparken her zaman veri
sızdırılması tehlikesine karşı dikkatli olun.
• Kablosuz ağ ürünleri kullanırken alınması gereken güvenlik
önlemleri:
Kablosuz ağ kullanırken güvenlik ayarları büyük önem taşır.
Samsung, güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan
güvenlik sorunları sonucunda oluşan hiçbir zarardan veya
kablosuz ağ kullanmanın getirdiği kaçınılmaz sonuçlardan
sorumlu değildir.
• Açık Kaynak lisans bilgileri için,ürünle birlikte verilen
CDROM’daki ‘Opensource-Q20.pdf’ dosyasına bakın.
•
•
•
•
•
•
YouTube, Google Inc.’in ticari markasıdır.
Flickr, Yahoo’nun ticari markasıdır.
Facebook, Facebook Inc.’in ticari markasıdır.
Twitter, twitter Inc.’in ticari markasıdır.
Picasa, Google Inc.’in ticari markasıdır.
HDMI, HDMI logosu ve HighDefinition Multimedia Interface, HDMI
Licensing LLC’nin ticari ya da tescilli
ticari markalarıdır.
• Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat, Adobe Systems
Incorporated’ın ABD’de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
• Wi-Fi®, Wi-Fi ONAYLI logo ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance’ın
tescilli ticari markalarıdır.
• AllShare™ Samsung’un ticari markasıdır.
Ticari markalarla ilgili notlar
• Bu kılavuzda veya Samsung ürününüzle birlikte verilen diğer
belgelerde sözü geçen tüm ticari adlar ve tescilli ticari markalar
ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Ayrıca “™” ve “®” işaretleri bu kılavuzda her durumda
kullanılmamıştır.
• SD, SDHC ve SDXC logoları SD-3C, LLC. firmasının ticari
markalarıdır.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista® Windows® 7 ve DirectX® Microsoft Corporation’ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli
ticari ya da ticari markalarıdır.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® ve Pentium® Intel Corporation’ın
ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
• AMD ve Athlon™ AMD’nin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
• Macintosh, Mac OS Apple Inc.’in ABD ve/veya diğer ülkelerdeki
tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
4
Kullanırken alınacak önlemler
Aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri kişisel yaralanmaları ve malzeme hasarlarını önlemek içindir. Bütün talimatlara dikkat edin.
UYARI Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu anlamına gelir.
Aşırı ısıya veya yangına neden
olabileceğinden prizleri ya da
uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin.
Video kamerayı 60ºC sıcaklıkta
kullanmak yangına neden olabilir.
Aküyü yüksek sıcaklıkta tutmak
patlamaya neden olabilir.
Video kameraya veya AC güç
adaptörüne, su ya da metal ve
yanıcı maddelerin girmesine
müsaade etmeyin. Bunların
girmesine müsaade etmek yangına
neden olabilir.
Kum ve tozdan uzak tutun! Video
kameraya veya AC güç adaptörüne
giren ince kum veya toz arızalara
veya hasarlara neden olabilir.
Yağdan uzak tutun! Video kameraya
veya AC güç adaptörüne giren yağ,
elektrik çarpmasına, arızalara veya
hasarlara neden olabilir.
LCD ekranı, doğrudan güneşe
yöneltmeyin. LCD ekranın güneşe
doğrudan yöneltilmesi, ürünün iç
parçalarının yanı sıra gözlerinizin
bozulmasına da yol açabilir.
Güç kablosunu zorla bükmeyin veya
ağır bir nesneyle basarak AC güç
adaptörüne zarar vermeyin. Yangın
veya elektrik çapması riski olabilir.
AC adaptörünün bağlantısını güç
kablosundan çekerek kesmeyin,
bağlantının bu şekilde kesilmesi
kabloya zarar verebilir.
AC adaptörünü; kablosu veya
telleri zarar görmüş, ayrılmış veya
kırılmışsa kullanmayın. Bu, yangına
veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
5
Kullanırken alınacak önlemler
UYARI Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu anlamına gelir.
AC adaptörünü, prize uçları
görülmeyecek şekilde tamamen
takılmadıkça kullanmayın.
Pil takımını, patlama riskinden ötürü
ateşe atmayın.
Temizlik sıvılarını veya benzeri
kimyasalları asla kullanmayın.
Temizlik maddelerini video
kameraya doğrudan sıkmayın.
Bunların girmesine müsaade etmek
yangına neden olabilir.
Video kamerayı plaja veya havuza
yakın yerlerde kullanırken ya da
yağmur yağdığında sudan uzak
tutun. Bozulma veya elektrik çarpma
riski vardır.
Güç kablosunu ıslak ellerle prize
takmayın veya prizden çıkarmayın.
Elektrik çarpması riski vardır.
Kullanılmış lityum pillerini ve bellek
kartını çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın. Lityum pillerinin
veya bellek kartının çocuklar
tarafından yutulması halinde hemen
bir doktora başvurun.
Güç kablosunu kullanılmadığında
veya fırtına sırasında prizden
çıkartın. Yangın riski vardır.
AC adaptörünü temizlerken, güç
kablosunu prizden çekin. Bozulma
veya elektrik çarpma riski vardır.
Video kamera anormal sesler veya
duman çıkarırsa ya da kokarsa
hemen güç kablosunu çıkartıp
Samsung servis merkezine
başvurun. Yangın veya yaralanma
riski vardır.
Video kamera çalışmazsa, AC
adaptörünü ya da pil takımını video
kameradan hemen çıkarın. Yangın
veya yaralanma riski vardır.
Yangın veya elektrik çarpması
riskini önlemek için video kamera
ya da AC adaptörünü sökmeye,
onarmaya, yeniden kurmaya
çalışmayın.
6
Kullanırken alınacak önlemler
DİKKAT Olası yaralanma veya maddi zarar riski olduğunu gösterir.
LCD yüzeyine aşırı kuvvet
uygulamayın, vurmayın veya keskin
bir nesne batırmayın. LCD yüzeyini
iterseniz ekranda bozulmalar
oluşabilir.
Video kamerayı, pil takımını, AC
adaptörünü veya diğer aksesuarları
düşürmeyin veya şiddetli titreşimlere
veya darbeye maruz bırakmayın.
Bu durum, bozulmaya veya
yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı; şiddetli titreşimlere
veya darbelere maruz kalan bir
yerde, üçayaklı sehpa (cihazla
birlikte verilmemektedir) üzerinde
kullanmayın.
Video kamerayı doğrudan
güneş ışığı alan yerlerde veya
ısıtma donanımının yakınlarında
kullanmayın. Bu durum, bozulmaya
veya yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı, sıcaklığın uzun
süre çok yüksek olduğu kapalı bir
araçta bırakmayın.
Video kamerayı kurum veya buhara
maruz bırakmayın. Koyu kurum
veya buhar, video kameranın
gövdesine zarar verebilir ya da
arızalanmasına neden olabilir.
Video kamerayı, dizel motorlar
tarafından üretilen yoğun egzoz
gazının ya da benzinli motorların,
ya da hidrojen sülfi t gibi aşındırıcı
gazların yakınlarında kullanmayın.
Bu, normal çalışmayı etkisiz hale
getirerek harici ya da dahili kutupları
aşındırır.
Video kamerayı böcek ilaçlarına
maruz bırakmayın. Böcek ilacının
video kameraya girmesi ürünün
normal bir şekilde çalışmasını
engelleyebilir. Böcek ilacı
kullanılmasından önce video
kamerayı kapatın ve vinil örtü vs. ile
üzerini örtün.
Video kamerayı ani sıcaklık
değişikliklerinin olduğu veya nemli
yerlerde bırakmayın. Cihazın fırtına
sırasında dışarıda kullanılması, her
zaman arıza veya elektrik çarpma
riski oluşturur.
Video kamerayı LCD ekranı açıkken
herhangi bir yere bırakmayın.
Video kameranın gövdesini benzen
veya tinerle silmeyin. Dış kaplama
sıyrılabilir veya gövde yüzeyi
bozulabilir.
Video kamerayı kullanmadığınız
zamanlarda LCD ekranı açık
bırakmayın.
7
Kullanırken alınacak önlemler
DİKKAT Olası yaralanma veya maddi zarar riski olduğunu gösterir.
Video kamerayı LCD ekrandan
tutarak kaldırmayın. LCD ekran
çıkabilir ve video kamera düşebilir.
Video kamerayı televizyon veya
radyo yakınlarında kullanmayın:
Bu durum televizyon ekranında
veya radyo yayınlarında parazitler
oluşmasına neden olabilir.
Video kamerayı hoparlör ve büyük
motor gibi güçlü radyo dalgaları
yayan cihazların veya manyetik
alanların yakınlarında kullanmayın.
Kayıt yapıldığı sırada videoya ya da
sese gürültü karışabilir.
Sadece Samsung tarafından
onaylanmış aksesuarlar kullanın.
Diğer üreticilerden alınan ürünlerin
kullanılması, cihazın anormal
çalışmasına yol açarak aşırı ısınma,
yangın, patlama, elektrik çarpması
veya yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı sabit bir yüzeye ve
havalandırma deliklerinin olduğu bir
yere koyun.
Önemli verileri ayrı bir yerde tutun.
Veri kaybından Samsung sorumlu
tutulamaz.
Elektrik fişini kolayca çalışabileceği
bir yerde kullanın. Ürünle ilgili
herhangi bir sorun ortaya çıkarsa,
gücü tamamen kesmek için elektrik
fişi çıkarılmalıdır. Üründeki güç
düğmesini kapamak gücü tamamen
kesmez.
Bu ürünle uyumlu olan
onaylanmamış aksesuarların
üreticileri kendi ürünlerinden
sorumludur. İsteğe bağlı
aksesuarları güvenlik talimatlarına
uygun şekilde kullanın. Samsung,
onaylanmamış aksesuarların yol
açtığı arızalar, yangınlar, elektrik
çarpmaları veya hasarlardan
sorumlu değildir.
8
Içindekiler
Başlarken..................................................... 11
Ek işlevler .................................................... 44
Paketi açma ........................................................................ 12
Manuel modların kullanılması .......................................... 45
Beyaz Ayarı .......................................................................... 45
EV (Pozlama Değeri) ............................................................ 46
Arka Işık Telafisi .................................................................... 47
Odaklama ............................................................................. 48
Super C.Nite ......................................................................... 49
OtoZmnlycı ........................................................................... 50
Sürekli Çekim........................................................................ 50
Video kamera yerleşim planı ............................................ 13
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması ................... 15
Pilin takilmasi/çikarilmasi ...................................................... 15
Bellek kartinin takilmasi/çikarilmasi (dahil değildir) ............... 16
Pilin şarj edilmesi .............................................................. 20
Pil durumunun kontrol edilmesi............................................. 21
Video kameranizin açilmasi/kapatilmasi ......................... 24
Sanat Filmi modlarının kullanılması ................................ 51
Dokunmatik ekranin kullanimi.......................................... 25
Başlangıç ayarlarının uygulanması ................................. 28
Kısıcı ..................................................................................... 51
Dijital Efekt ............................................................................ 52
Dil seçimi ............................................................................ 29
Hızlandırılmış Sanat modunun kullanılması ................... 53
Simgeleri Tanıma ............................................................... 30
Ana ekranın kullanılması .................................................. 34
Oynatma/Düzenleme ................................... 55
Ana ekrana erişim ................................................................. 34
Ana ekrandaki simgeler ........................................................ 34
Video ve fotoğrafların oynatma modunda
görüntülenmesi.................................................................. 56
Oynatma modunun başlatılması ........................................... 56
Video oynatimi ...................................................................... 57
Oynatım sırasında harika anları etiketleme .......................... 60
Fotoğraflarin görüntülenmesi ................................................ 61
Tutma kayişinin kullanimi ................................................. 35
Temel işlevler ............................................... 36
Video kaydi......................................................................... 37
Videoların portre modunda kaydedilmesi ............................. 39
Kayıt yaparken harika anları etiketleme (My Clip işlevi) ....... 40
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi ...................... 63
Paylaş (yalnızca HMX-QF20) ............................................... 63
Sil .......................................................................................... 65
My Clip’i Sil ........................................................................... 66
My Clip Oluşturma ................................................................ 66
Koru ...................................................................................... 67
Smart BGM ........................................................................... 67
Fotoğraflarin kaydedilmesi ............................................... 41
Yeni başlayanlar için kolay kayit (SMART AUTO)........... 42
Zoom ................................................................................... 43
9
Içindekiler
Böl......................................................................................... 68
Birleştir .................................................................................. 69
Dosya Bilgisi ......................................................................... 70
VCR veya DVD/HDD kaydedicideki videolara dublaj
yapılması ............................................................................ 85
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20) ............. 71
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması ............ 88
PictBridge fotoğraf yazıcısı ile fotoğrafların basılması.. 86
Dosyaların Intelli-studio ile aktarılması ................................. 89
Dosyaların, video kameranın çıkarılabilir disk olarak
bağlanmasıyla aktarılması .................................................... 93
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması ... 72
WLAN'a bağlama .................................................................. 72
Ağ ayarlarının yapılandırılması ............................................. 73
IP adresinin manuel olarak ayarlanması............................... 74
Ağ bağlantısı hakkında ipuçları ............................................ 75
Metin girilmesi ....................................................................... 75
Ayarlar ......................................................... 95
Ayarlar menüsü ................................................................. 96
TV Bağl. destekli bir TV’de video ve fotoğrafların
görüntülenmesi.................................................................. 77
Ayarlar menüsüne erişim ...................................................... 96
Çekim.................................................................................... 97
Oynatma ............................................................................... 98
Ekran .................................................................................. 101
Bağlantı............................................................................... 103
Genel .................................................................................. 104
Video veya fotoğraf göndermek için Otomatik
Yedeklemenin kullanılması ............................................... 78
Ekler .......................................................... 107
PC'nize Otomatik yedekleme programının kurulması........... 78
Fotoğrafların veya videoların bir PC'ye gönderilmesi ........... 78
Yerel Ağ Üzerinden Açma (WOL) özelliği hakkında .............. 79
Uyari göstergeleri ve mesajlari ........................................... 108
Belirtiler ve çözümler ...........................................................114
Video veya fotoğraf paylaşım sitelerinin kullanımı ........ 76
Web sitesine erişim............................................................... 76
Video veya fotoğraf yükleme ................................................ 76
Sorun giderme ................................................................. 108
Bakim ................................................................................ 121
Diğer cihazların kullanılması........................ 81
Video kameranizi yurtdişinda kullanmak ...................... 123
Televizyona bağlama ......................................................... 82
Sözlük ............................................................................... 124
Yüksek çözünürlüklü TV’ye bağlama .................................... 82
Normal bir televizyona bağlama ........................................... 83
Televizyon ekraninda izleme ................................................. 84
Teknik özellikler ............................................................... 125
10
Başlarken
Video kameranızın yerleşim planı, simgeleri ve ana ekranı
hakkında bilgi edinin.
Paketi açma ........................................................................ 12
Video kamera yerleşim planı ............................................ 13
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması ................... 15
Pilin takilmasi/çikarilmasi ...................................................... 15
Bellek kartinin takilmasi/çikarilmasi (dahil değildir) ............... 16
Pilin şarj edilmesi .............................................................. 20
Pil durumunun kontrol edilmesi............................................. 21
Video kameranizin açilmasi/kapatilmasi ......................... 24
Dokunmatik ekranin kullanimi.......................................... 25
Başlangıç ayarlarının uygulanması ................................. 28
Dil seçimi ............................................................................ 29
Simgeleri Tanıma ............................................................... 30
Ana ekranın kullanılması .................................................. 34
Ana ekrana erişim ................................................................. 34
Ana ekrandaki simgeler ........................................................ 34
Tutma kayişinin kullanimi ................................................. 35
Paketi açma
Yeni video kameranız aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilir. Kutuda bunlardan herhangi biri yoksa, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezini
arayın.
Aksesuarlarınızın kontrolü
Model adı
Renk
HMX-Q20BP
HMX-Q200BP
Siyah
HMX-Q20TP
HMX-Q200TP
Titan
HMX-Q20RP
HMX-Q200RP
Şarap
Kırmızısı
HMX-QF20BP
Siyah
Dahili bellek
Yok
Mercek
X20 (optik)
X40 (dijital)
WiFi
modülü
Yok
Pil
(BP125A)
AC güç adaptörü
(AA-MA9)
Kullanım kılavuzu
CD’si
Hızlı başlama
kılavuzu
USB kablosu
İsteğe bağlı
Evet
• Her ne kadar modellerin bazı özellikleri farklı olsa da, aynı biçimde
çalışırlar.
• Her öğenin görünümü modele göre değişebilir.
• İçerik, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Parçalar ve aksesuarlar yerel Samsung satıcısına danışıldıktan
sonra satın alınabilir. SAMSUNG, AC güç adaptörü veya pil gibi
aksesuarların izin verilmeyen her türlü kullanımından kaynaklanan pil
ömrü azalması veya arıza durumlarından sorumlu değildir.
• Kamerayla birlikte bellek kartı verilmez. Video kameranızla uyumlu
olan bellek kartları için 17 sayfaya bakın.
• Video kameranız bir kullanıcı kılavuzu CD’si ve basılı hızlı başlama
kılavuzu ile birlikte verilir.
Başlarken
12
Ses/Video kablosu
Mikro HDMI kablosu
Pil şarj cihazı
Taşıma çantası
Bir bellek kartı
Hafıza kartı/
Bellek kartı adaptörü
Video kamera yerleşim planı
Üst/Ön/Sol
2
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
1
Mercek
2
Şarj göstergesi
3
Ev (
4
LCD ekran (Dokunmatik ekran)
5
Dahili mikrofon
6
Dahili hoparlör
7
Jak kapağı (AV/HDMI/mikro USB)
8
AV(Ses/Video) jakı
9
HDMI jakı
10
mikro USB jakı
) düğmesi
Kayıt sırasında, dahili mikrofonu ve merceği kapatmamaya özen
gösterin.
Başlarken
13
Video kamera yerleşim planı
Arka/Sağ/Alt
3
4
1
Mercek açma/kapama düğmesi
2
Tutma kayışı
1
3
Jak kapağı (DC IN)
2
4
DC IN jakı
5
Zoom (T/W) düğmesi
6
My Clip (
7
Kaydı başlat/durdur düğmesi
8
Pil yuvası
9
Bellek kartı yuvası
10
Pil/Bellek kartı kapağı
11
Pil çıkarma düğmesi
12
Tripod girişi
5
11
6
7
8
9
12
10
Başlarken
14
/
) düğmesi
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Pilin takilmasi/çikarilmasi
Pil çıkarma düğmesi
Pili takmak için
Pili çıkarmak için
1
2
Pil yuvası kapağını şekilde gösterildiği gibi kaydırıp açın.
3
Pil yuvası kapağını kapatın.
Pili, yerine oturana kadar bastırarak pil yuvasına takın.
•
Pil şekildeki pozisyondayken SAMSUNG logosunun aşağı
baktığından emin olun.
•
•
1
2
Pil yuvası kapağını şekilde gösterildiği gibi kaydırıp açın.
3
Pil yuvası kapağını kapatın.
Pil çıkarma düğmesini şekilde gösterilen yönde kaydırın
ve pili çekip çıkarın.
Samsung onaylanmamış pillerin kullanımından kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir. Başka üreticilerin pillerini kullanırsanız, aşırı ısınma,
yangın ve patlama tehlikesi vardır. Düşmemesine dikkat ederek, pili kameradan çıkarın.
Video kameranızı kesintisiz bir şekilde kullanabilmek için yedek pil satın alın.
Başlarken
15
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Bellek kartinin takilmasi/çikarilmasi (dahil değildir)
Bellek kartının takılması
Bellek kartının çıkarılması
1
Bellek kartı kapağını şekilde gösterildiği gibi yana kaydırıp
açın.
1
Bellek kartı kapağını şekilde gösterildiği gibi yana kaydırıp
açın.
2
Hafif bir tık sesi gelene kadar bellek kartını kart yuvasına
itin.
2
3
Çıkarmak için, bellek kartını hafifçe itin.
•
3
Kartın etiket kısmının yukarı baktığından ve video
kameranın şekilde gösterilen pozisyonda olduğundan emin
olun.
Bellek kartı kapağını kapatın.
Bellek kartı kapağını kapatın.
•
•
Veri kaybını önlemek için, bellek kartını takmadan ya da çıkarmadan önce [Ev (
Bellek kartını çok sert itmemeye dikkat edin. Bellek kartı birden çıkabilir.
Başlarken
16
)] düğmesini basılı tutarak video kamerayı kapatın.
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Uyumlu bellek kartları
• SD, SDHC ve SDXC kartlarını video kameranızda
kullanabilirsiniz. SDHC kart kullanılması önerilir. SD kart 2GB
kapasiteye kadarını destekler. 2GB kapasiteden yüksek SD
kartların bu video kamerada normal çalışacağı garanti edilmez.
Kullanılabilir bellek kartları
Terminaller
• MMC (Çoklu Ortam Kartı) ve MMC Plus desteklenmez.
Koruma
düğmesi
• Uyumlu bellek kartı kapasitesi: - SD: 1GB~2GB
- SDHC: 4GB~32GB
- SDXC: ~ 64GB’ye kadar
<SD>
• Onaylanmamış bellek kartları kullandığınızda ürün videoları
doğru biçimde kaydedemez ve kayıtlarınız kaybolabilir.
Bellek kartı adaptörünün kullanılması
• Bu üründen sonra piyasaya çıkan bellek kartları ürünle uyumlu
olmayabilir.
Bellek kartını doğrudan bir bilgisayar veya
kart okuyucu ile kullanmak için bir adaptöre
takmanız veya yerleştirmeniz gerekir.
• Video Kamera 6MB/sn (Sınıf 6) veya üzeri bellek kartlarıyla
çalıştığında istikrarlı bir performans gösterebilir.
• SD/SDHC/SDXC bellek kartları, mekanik yazı koruma
düğmesini destekler. Düğme ayarlandığında karta kayıtlı
dosyaların yanlışlıkla silinmesi engellenir. Yazmayı
etkinleştirmek için düğmeyi terminaller yönünde yukarı kaldırın.
Yazma korumasını ayarlamak için düğmeyi aşağı indirin.
• SDHC/SDXC kartları, SD bellek kartlarının bir üst versiyonudur
ve SD bellek kartlarından daha yüksek kapasiteyi destekler.
• SD kartlar, SD destekli mevcut ana cihazlarla kullanılamaz.
Başlarken
<SDHC>
17
<SDXC>
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Bellek kartı için genel uyarılar
Video kamera SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarını
destekleyerek size daha fazla kart seçeneği sunar
• Hasar gören veriler kurtarılamayabilir. Önemli verilerinizi ayrı
olarak bilgisayarınızın sabit diskinde yedeklemeniz önerilir.
• Biçimlendirme, silme, kaydetme ve oynatma gibi işlemler
sırasında bellek kartının çıkarılması ya da gücün kapatılması
veri kaybına neden olabilir.
• Bilgisayarınızda bellek kartında saklanan bir dosya ya da
klasörün adını değiştirdikten sonra video kameranız değiştirilmiş
dosyayı tanımayabilir.
• Bellek kartı, herhangi bir veri kurtarma modunu desteklemez.
Bu nedenle kayıt sırasında bellek kartının hasar görmesine
karşı dikkatli olunmalıdır.
• Bellek kartının biçimlendirmesini bu ürün üzerinde
yaptığınızdan emin olun. Bellek kartı bir bilgisayar veya başka
cihaz tarafından biçimlendirilmişse, kartı biçimlendirmeden
bu üründe kullanmak kayıt ve/veya oynatma sorunlarına yol
açabilir. Samsung, kaydedilen içeriğin bu gibi nedenlerle zarar
görmesinden sorumlu değildir.
• Yeni satın alınan bellek kartlarını, ürününüzün tanıyamadığı
veriler veya başka cihazlar tarafından kaydedilen veriler içeren
bellek kartlarını biçimlendirmeniz gerekir. Biçimlendirmenin
bellek kartındaki bütün verileri sildiğini ve silinen verilerin
kurtarılamayacağını unutmayın.
• Bellek kartlarının belirli bir ömrü vardır. Yeni veri
kaydedemiyorsanız, yeni bir bellek kartı satın almalısınız.
• Kartları eğmeyin, düşürmeyin ya da güçlü bir darbeye maruz
bırakmayın.
• Bellek kartı terminallerine yabancı madde koymayın.
Gerektiğinde terminalleri temizlemek için yumuşak kuru bir bez
kullanın.
• Etiket yapıştırma kısmına özel etiket dışında başka bir şey
yapıştırmayın.
• Hasarlı bellek kartını kullanmayın.
• Bellek kartlarını, bunları yutabilecek olan çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklamaya dikkat edin.
Başlarken
Veri depolama hızı, üretici ve üretim sistemine bağlı olarak
değişebilir.
• SLC (tek katmanlı hücre) sistemi: daha hızlı yazma etkindir.
• MLC (çok katmanlı hücre) sistemi: sadece düşük yazma hızı
desteklenir.
En iyi sonucu elde etmek için daha çabuk yazma hızına sahip
bir bellek kartı kullanmanızı öneririz.
Video kaydetmek için düşük hızlı bir bellek kartının kullanılması
videonun bellek kartına kaydedilmesinde sorunlara neden
olabilir.
Hatta kayıt sırasında video verilerinizi de kaybedebilirsiniz.
Video kamera, kaydedilen videonun bir miktarını korumak için
videoyu zorunlu olarak bellek kartına kaydedip bir uyarı mesajı
görüntüler:
Düşük hızlı kart. Lütfen düşük çözünürlükte kaydedin.
Düşük hıza sahip bir kart kullanmaktan başka çareniz yoksa,
kaydın çözünürlüğü ve kalitesi ayarlanan değerden daha düşük
olabilir. ¬sayfa 97
Ancak çözünürlük ve kalite ne kadar yüksek olursa, o kadar çok
bellek kullanılır.
•
•
•
18
Yanlış kullanımdan kaynaklanan veri kaybından Samsung
sorumlu değildir. (herhangi bir bilgisayar virüsü dahil)
Hareketli ve statik elektrik nedeniyle veri kaybını önlemek için bir
bellek kartı muhafazası kullanmanız önerilir.
Bir süre kullandıktan sonra bellek kartı ısınabilir. Bu normal bir
durumdur, bir arıza değildir.
Pilin ve bellek kartının takılması/çıkarılması
Video için kullanılabilir kayıt süresi
1GB ⴊ 1,000,000,000 bytes : Dahili içerik bilgisi de belleğin bir
kısmını kullandığı için, asıl biçimlendirilmiş kapasite, daha az
olabilir.
Depolama ortamı (Kapasite)
Kalitesi
16GB 32GB 64GB
1GB
2GB
4GB
8GB
Full HD 1080/50i
7
14
30
61
123
247
497
HD 720/50p
10
21
42
86
174
349
702
Web/HD
9
19
40
81
167
336
665
•
•
•
•
•
(Birim: Dakika cinsinden yaklaşık kayıt süresi)
•
•
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı
•
•
Depolama ortamı (Kapasite)
Kalitesi
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
5.3M 3072X1728
878
1847
2832
5770
9999
9999
9999
2M 1920X1080
1097
2309
4602
9352
9999
9999
9999
(Birim: Yaklaşık görüntü sayısı)
Başlarken
19
Tablodaki sayılar, fiili kayıt koşullarına ve kayıt konusuna bağlı
olarak değişebilir.
Çözünürlük ve kalite ayarları ne kadar yüksekse o kadar fazla
bellek kullanılır.
Daha düşük çözünürlük ve kalite, sıkıştırma oranını ve kayıt
süresini artırır, ama görüntü kalitesi düşebilir.
Bit hızı, kayıt görüntüsüne göre otomatik olarak ayarlanır.
Bundan dolayı kayıt süresi değişebilir.
64GB kapasitenin üstündeki bellek kartları normal biçimde
çalışmayabilir.
Tek seferde kaydedilebilecek en yüksek video boyutu 1,8GB’dir.
Web/HD çözünürlükte kayıt yaparken, 10 dakikaya kadar video
kaydedebilirsiniz.
Kaydedilebilecek maksimum fotoğraf ve video sayısı 9999’dur.
Bir Hızlandırılmış Sanat kayıt uzunluğu ayarlara bağlı olarak
değişebilir.
Pilin şarj edilmesi
AC güç adaptörünü veya USB kablosunu kullanarak pili şarj edin.
Şarj göstergesi yanar ve şarj işlemi başlar. Pil tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi yeşile döner.
AC güç adaptörünün kullanımı
•
AC güç adaptörünü video kameraya düzgün bir şekilde bağlayın
ve AC Güç adaptörünü duvar prizine takın.
•
•
•
•
•
USB kablosunun kullanımı
•
•
USB kablosunu video kameraya düzgün bir şekilde bağlayın ve
kablonun diğer ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
•
•
Başlarken
20
Lütfen AC güç kaynağını video kameraya bağlarken fiş ve prizin
üzerinde yabancı madde olmadığından emin olun.
AC güç adaptörünün bağlantısını kesmeden önce video
kamerayı kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde depolama
ortamı veya veriler zarar görebilir.
AC güç adaptörünü kullanırken, yakındaki bir prizi kullanın.
Video kameranızı kullanırken bir arıza oluşması halinde, AC güç
adaptörünü prizden derhal çıkarın.
AC adaptörünü duvar ile mobilya arası gibi dar alanda
kullanmayın.
Cihaz şarj edilirken, hem USB kablosu hem de AC güç adaptörü
cihaza bağlı ise, AC güç adaptörü USB bağlantısını geçersiz
kılar.
Video kamera yalnızca USB gücüyle çalışmaz. Video kamerayı
çalıştırmak için güç adaptörünü veya pili kullanın.
Şarj süresi USB ana cihazının (PC) türüne bağlı olabilir.
Pil şarj edilirken video kamerayı kullanırsanız şarj işlemi daha
uzun sürebilir.
Video kameraya güç vermek için, belirtilen AC güç adaptörünü
kullandığınızdan emin olun. Başka AC güç adaptörlerinin
kullanılması elektrik çarpmasına ya da yangına yol açabilir.
AC güç adaptörü dünyanın her yerinde kullanılabilir. Bazı
yabancı ülkelerde AC fiş adaptörügereklidir. Buna ihtiyacınız
varsa dağıtıcınızdan satın alın.
Pilin şarj edilmesi
Pil durumunun kontrol edilmesi
Pil seviye göstergesi
Pil seviyesi göstergesi, pilde kalan pil
gücü miktarını gösterir.
Şarj durumunu ve kalan pil kapasitesini kontrol edebilirsiniz.
STBY 00:00:00 [253Min]
Şarj durumunun kontrol edilmesi
LED’in rengi, güç veya şarj durumunu gösterir.
Pil seviye
simgesi
LED rengi
(Turuncu)
(Yeşil)
Açıklama
Durum
Mesaj
Tam dolu
-
%25~50 kullanılmıştır
-
%50~75 kullanılmıştır
-
%75~95 kullanılmıştır
-
%95~98 kullanılmıştır
-
Bitmiş (yanıp söner): Ürün 3 dakika sonra
kapatılacak. Pili en kısa sürede değiştirin.
-
3 saniye sonra ürün kapanır.
Düşük Pil
Şarj oluyor
Tam dolu
-
Hata
(Turunc Yanıp Söner)
Yukarıdaki bilgiler normal sıcaklıkta tam olarak şarj edilmiş bir pile
göre verilmiştir. Düşük ortam sıcaklığı kullanım süresini etkileyebilir.
Başlarken
21
Pilin şarj edilmesi
Pilin kullanılabilir çalışma süresi
Pil tipi
BP125A
Şarj süresi
AC güç adaptörünün kullanımı: yaklaşık 130 dak.
USB kablosunun kullanımı: yaklaşık 270 dak.
Video çözünürlüğü
Full HD
HD
Kesintisiz kayıt süresi
Yaklaşık 105 dak.
Yaklaşık 120 dak.
Oynatma süresi
Yaklaşık 140 dak.
Yaklaşık 160 dak.
• Şarj süresi: Tamamen bitmiş bir pili tam olarak şarj etmek için gerekli olan, dakika cinsinden yaklaşık süre.
• Kayıt/Oynatma süresi: Pil takımını tam olarak şarj ettiğinizde kullanılabilir yaklaşık süre (dak.).
• Yukarıda belirtilen değerler, Samsung’un test ortamında ölçülür; kullanıcıya ve koşullara göre değişebilir.
Kesintisiz kayıt (zoom kullanmadan)
AC güç kaynağının kullanılması
Video kameranın tabloda gösterilen kesintisiz kayıt süresi, video
kamera kayıt modunda olduğunda ve kayıt başladıktan sonra
başka hiçbir işlev kullanılmadığında geçerli olan kayıt süresidir.
Gerçek kayıtta kaydı başlat/durdur ve zoom işlevleri kullanıldığı
ve gösterim yapıldığı için, pil takımı bu referans değerden 2-3 kat
daha hızlı boşalabilir. Video kamerada kayıt yapmayı planladığınız
süreyi sağlamak için, şarj edilmiş ilave pil takımı/takımları
hazırlayın.
İşlev ayarları yaparken, oynatım yaparken, görüntüleri düzenlerken
veya kapalı alanda kullanırken, kameraya evin AC prizinden güç
vermek için AC güç adaptörünü kullanmanızı öneriyoruz. Pili şarj
ederken yaptığınız bağlantıların aynısını yapın. ¬sayfa 20
•
•
•
•
•
Başlarken
22
Şarj etme süresi, pilin kalan şarj düzeyine göre değişir.
Bilgisayarınızın özelliklerine bağlı olarak şarj etme süresi
uzayabilir.
Yaklaşık 2 saat sonra pilin şarjı %95’in üzerindedir ve gösterge
rengi yeşile döner. Pilin %100 şarj olması yaklaşık 2 saat 40
dakika sürer.
Kayıt ve oynatma süresi, video kameranızı düşük sıcaklıklarda
kullandığınızda kısalacaktır.
Hızlandırılmış Sanat işlevini kullanırken AC güç adaptörünü
kullanmanızı öneririz.
Pilin şarj edilmesi
Pil hakkında
• Pil Özellikleri
Lityum-iyon pilin boyutu küçüktür ve yüksek bir kapasiteye
sahiptir. Düşük ortam sıcaklığı (10ºC ‘nin altında) pil ömrünü
kısaltıp doğru çalışmasını etkileyebilir. Bu durumda cebinize
koyarak pili ısıtın ve daha sonra video kameraya takın.
• Kullandıktan sonra pili mutlaka ayrı bir yerde saklayın.
- Video kameranın gücü kapalı olsa bile, pil video kameranın
içinde saklanırsa düşük miktarda pil gücü tüketilir.
- Pil takılır ve uzun süre video kamerada bırakılırsa boşalır.
Şarj edilse bile kullanılamaz.
- Pil uzun bir süre kullanılmayacaksa, işlevselliğini
koruyabilmek için 3 ayda bir pili tam olarak şarj edin ve video
kameranızda kullanarak tamamen boşalmasını sağlayın.
• Video kamerayı dışarıda kullanırken ilave pil hazırlayın.
- Düşük sıcaklık, kaydedilebilir süreyi kısaltabilir.
- Seyahat ederken pili şarj etmek için cihazla birlikte verilen
AC güç adaptörünü yanınızda taşıyın.
Başlarken
• Pil yere düştüğünde pil terminalinin zarar görüp
görmediğini kontrol edin.
- Terminali hasarlı bir pil video kameraya takılırsa, video
kamera zarar görebilir.
• Kullanımdan sonra pili ve bellek kartını video kameradan
çıkarın ve güç adaptörünü ayırın.
- Pili sabit, serin ve kuru bir yerde saklayın.
(Önerilen sıcaklık: 15ºC~ 25ºC, Önerilen nem: %40~ %60)
- Fazla yüksek veya düşük sıcaklıklar pilin ömrünü kısaltır.
- Pil, dumanlı veya tozlu bir yerde saklanırsa pil terminalleri
paslanabilir veya arızalanabilir.
• Ölü pili bir geri dönüşüm kutusuna atın.
• Pil ömrü sınırlıdır.
- Tamamen şarj edildikten sonra çalışma süresi kısalmışsa
pil, kullanım ömrünün sonuna ulaşıyor demektir. Yenisiyle
değiştirin.
- Pil ömrü saklama, çalıştırma ve kullanma koşullarına bağlı
olabilir.
23
Video kameranizin açilmasi/kapatilmasi
[Ev (
)] düğmesi
•
•
•
Bu video kamerayı ilk kez kullanırken
LCD ekran
1
Video kamerayı açmak için LCD ekranı açın.
2
Video kamerayı kapatmak için [Ev (
tutun.
Video kameranızı ilk kez kullandığınızda veya sıfırladığınızda,
başlangıç ekranı olarak saat dilimi ekranı görünür. Coğrafi
konumunuzu seçip tarih ve saati ayarlayın. ¬sayfa 28
Tarih ve saati ayarlamamanız durumunda, video kamerayı her
açtığınızda saat dilimi ekranı görüntülenir.
LCD ekranı açtığınızda video kameranız otomatik olarak
açılır.
• LCD ekran açık iken video kamerayı açın ve [Ev (
)]
düğmesini basılı tutun.
•
•
Video kamera açıldığında, kendi kendine tanılama işlevini
gerçekleştirir. ¬sayfa 108~113
Hızlı açma Bekleme işlevi 5 dak. ayarlandıysa ve güç açıkken
LCD ekranı kapatırsanız, güç tasarrufu modu etkinleşir.
¬sayfa 105
Video kamera, AC güç adaptörüne bağlanırsa veya LCD ekran
açık haldeyken video kameraya pil takılırsa otomatik olarak
açılır.
)] düğmesini basılı
LCD ekranı kapatsanız bile video kameranız kapanmaz.
Başlarken
24
Dokunmatik ekranin kullanimi
Dokunmatik panel, sadece parmağınızın dokunuşuyla oynatma ve kaydetme işlemlerini kolayca yapmanızı sağlar. Desteklemek için
elinizi LCD ekranın arkasına koyun. Sonra, ekranda gösterilen öğelere dokunun.
Sürükleyin
Dokunun
İstenen öğeleri veya dosyaları seçmek için dokunmatik ekranı
yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyin.
Seçilecek veya uygulanacak öğelere hafifçe parmağınızla
dokunun.
STBY 00:00:00 [253Min]
Manuel
Sanat Filmi
Dikey HD
Kaydı
Albüm
Albü
Sosyal
Pa
aylaş
şım
m
Paylaşım
Oto Yedekl.
Ayarlar
1••
1
•
•
LCD ekrana koruyucu film takmayın.
Film uzun süre takılı kalırsa, ekran yüzeyindeki güçlü yapışkan
etkisi dokunmatik panelin arızalanmasına neden olabilir.
•
Dokunmatik paneli kullanırken LCD panelin yakındaki
düğmelere yanlışlıkla basmamaya dikkat edin.
LCD ekranda görünen sekmeler ve göstergeler, video
kameranızın geçerli kayıt/oynatma durumuna bağlıdır.
Video kamera, ekranda aynı anda ikiden fazla noktaya
dokunduğunuzda talimatı doğru tanımaz. Her seferinde bir
noktaya dokunun.
•
•
Başlarken
25
Dokunmatik ekranin kullanimi
Bilgi görüntüleme modunun değiştirilmesi
Ekran bilgilerinin görüntülenme modunu değiştirebilirsiniz.
LCD ekrana her dokunduğunuzda, tam ve minimum görüntüleme
modları arasında geçiş yapılır.
Tam görüntü modu
STBY 00:00:00 [253Min]
Minimum görüntü modu
STBY
Kayıt koşullarına bağlı olarak, Uyarı göstergeleri ve mesajları
görülebilir. ¬sayfa 108~113
Başlarken
26
Dokunmatik ekranin kullanimi
LCD Ekraninin Ayarlanmasi
LCD ekranı merceğe doğru 180° döndürerek ters çevirip
kapattığınızda, video kamera otomatik olarak oynatma
moduna geçer.
Video kameranızdaki geniş LCD ekran, yüksek kalitede görüntü
izleme olanağı sunar.
Aşırı döndürme, ekranla video kamera arasındaki bağlayıcı
menteşeye zarar verebilir.
1
LCD ekranı parmağınızla açın.
2
LCD ekranı merceğe doğru döndürün.
•
•
Ekrandaki parmak izlerini ya da tozu yumuşak bir bezle temizleyin.
Ekran 90°’ye kadar açılır.
Merceğe doğru 180°’ye kadar, geriye doğru da 90°’ye kadar
döndürebilirsiniz. Kayıtları daha rahat izlemek için, ekranı
merceğe doğru 180° döndürüp, gövdeye doğru geri katlayın.
Başlarken
27
Başlangıç ayarlarının uygulanması
Bu video kamerayı ilk kez açtığınızda bölgenizin saat ve tarihini ayarlayın.
1
2
Video kamerayı açmak için LCD ekranı açın.
•
Saat dilimi (Ev) ekranı Lizbon, Londra’ya (Greenwich
Ortalama Saati) göre görüntülenir.
5
Saatin doğru ayarlandığından emin olun ve
sekmesine dokunun.
•
Tarih/saat ayarlama işlemi tamamlanır.
LCD ekrandaki
ya da
sekmeye dokunarak
haritada bölgenizi seçin, ardından
sekmesine basın.
•
•
Home
•
Yıl, Ev öğesi temel alınarak 2037’a kadar ayarlanabilir.
Tarih/Saat Görünüm göstergesini Açık olarak ayarlayın.
¬sayfa 102
simgesini etkinleştirmek, zamanı 1 saat ilerletir.
Dahili şarj edilebilir pil
•
London,Lisbon
[GMT-00:00] 01/JAN/2012 00:00
3
•
Tarihi ayarlamak için yukarı ve aşağı oklarına dokunun.
Date / Time Set
Date
Month
Year
01
JAN
2012
Dahili şarj edilebilir pilin şarj edilmesi
•
•
4
Saat (
) sekmesine dokunun, ardından saati ayarlayın.
Date / Time Set
Hour
Video kameranız, gücü kapattığınızda bile tarih ve saat
ayarlarının korunmasını sağlayan dahili bir şarj edilebilir pil içerir.
Pil bir kez boşaldığında, önceki tarih/saat değerlerinin tümü
varsayılan ayarlara döner; bu durumda dahili şarj edilebilir pili
tekrar şarj edin. Ardından tarih/saat bilgisini tekrar ayarlayın.
Min
00 : 00
Başlarken
28
Dahili pil, video kameranız AC gücüne takılıyken ya da pil takımı
takılıyken sürekli şarj olur.
Video kamera, AC gücüne ya da pil takımına bağlı olmadan
yaklaşık 2 hafta kullanılmazsa, dahili pil tamamen boşalır. Bu
durumda, sağlanan AC adaptörüne yaklaşık 24 saat bağlayarak
dahili pili şarj edin.
Dil seçimi
Menü ekranının ve mesajların görüntülenmesini istediğiniz dili seçebilirsiniz. Dil ayarı, video kamera kapatıldığında korunur.
1
[Ev (
)] düğmesine basın ve Ana ekranı sola sürükleyin.
3
İstediğiniz dil seçeneğine dokunun.
Language
፩ၭ )ߨ࿒፩ၭ*
瀌煓铅
ไทย
Türkçe
4
Ayarı tamamlamak için, Geri Dön (
dokunun.
•
Manual
Art Film
Vertical HD
Recording
Alb
Album
b m
Settings
•
1••
1
2
Menü ekranı ve mesajlar, seçilen dilde görüntülenir.
•
•
Social Sharing Auto Backup
Settings p General p Language öğesine dokunun.
General
Format
Default Set
Language
Demo
Başlarken
29
) sekmesine
Language seçenekleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Seçilen dil, pil takımı ya da AC güç adaptörü takılı olmadığında
bile etkin kalır.
Tarih ve saat biçimi, seçilen dile bağlı olarak değişebilir.
Simgeleri Tanıma
Kullanılabilir işlevler, seçtiğiniz çalışma moduna bağlı olarak değişir ve ayar değerlerine göre farklı göstergeler belirir.
Video kaydı modu
LCD ekranın sağı
LCD ekranın solu
STBY 00:00:00 [253Min]
Simge
Açıklama
/
/
/
/
Simge
Açıklama
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Smart Auto modu/Manual modu/
Art Film modu/Hızlandırılmış Sanat
modu/Dikey HD Kayıt modu
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Optik yakınlaştırma / Dijital
yakınlaştırma
Video/Fotoğraf kaydı modu
sekmesi
01/OCK/2012
00:00
Video Çözünürlüğü
Zoom sekmesi
Tele Makro
Oynatma sekmesi
•
LCD ekranın ortası
Simge
Açıklama
Çalışma durumu (bekleme/kayıt/
Duraklatma)
STBY / z/
00:00:00
Zaman sayacı (video kayıt süresi)
[253Min]
Kalan kayıt süresi
My Clip
Zaman Dilimi (Gezi)
01/OCK/2012
00:00
Tarih/Saat
Başlarken
OIS Duo
30
•
•
•
Simgeler, 32GB SDHC bellek kartı
kapasitesini temel alır.
Yukarıdaki ekran yalnızca açıklama
amacıyla gösterilmektedir ve gerçek
ekrandan farklı olabilir.
Uyarı göstergeleri ve mesajları için
sayfa 108~113 ‘ya bakın.
Yukarıda gösterilen öğeler ve
konumları, daha iyi performans için
bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
Simgeleri Tanıma
Fotoğraf kaydı modu
9999
LCD ekranın solu
Simge
/
LCD ekranın sağı
Açıklama
Smart Auto modu/Manual modu/
Art Film modu
/
Simge
Açıklama
9999
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Video/Fotoğraf kaydı modu
sekmesi
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Zoom sekmesi
01/OCK/2012
00:00
Fotoğraf görüntüsü sayacı
(kaydedilen toplam görüntü sayısı)
Optik yakınlaştırma / Dijital
yakınlaştırma
Oynatma sekmesi
Fotoğraf Çözünürlüğü
Tele Makro
OIS Duo
LCD ekranın ortası
Simge
•
Açıklama
Zaman Dilimi (Gezi)
01/OCK/2012
00:00
Tarih/Saat
Başlarken
31
•
Toplam kaydedilebilir fotoğraf sayısı,
depolama ortamındaki boş alana
bağlı olarak hesaplanır.
OSD’deki kaydedilebilir fotoğraf
görüntülerinin sayısı maksimum
9999’ dur.
Simgeleri Tanıma
Video oynatma modu: Küçük resim görüntüsü
Simge
Açıklama
Simge
Açıklama
Video küçük resim görüntüsü
sekmesi
Silme koruması
Fotoğraf küçük resim görüntüsü
sekmesi
My Clip
Birleştir sekmesi
Sil sekmesi
Video kaydı modu sekmesi
Video oynatma modu: Tekli görünüm
00:00:20/00:01:03
100_0001
LCD ekranın üstü
Simge
Açıklama
X/
00:00:20/00:01:03
100_0001
LCD ekranın altı
Simge
Açıklama
Video oynatma modu
Ses sekmesi
Çalışma durumu
(Oynatma/Duraklatma vb.)
Küçük resim görüntüsü sekmesi
Zaman kodu
(geçen süre/kayıt süresi)
MENÜ sekmesi
Dosya adı (dosya numarası)
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Oynatma ilerleme çubuğu
Video Çözünürlüğü
Oynatma Seçeneği
Silme koruması
My Clip
Başlarken
32
Oynatmayla ilgili işlev sekmesi
(atla/ara/duraklat/oynat/yavaş
oynat/Kare kare oynatma)
Simgeleri Tanıma
Fotoğraf oynatma modu: Küçük resim görüntüsü
Simge
Açıklama
Simge
Video küçük resim görüntüsü
sekmesi
Açıklama
Silme koruması
Fotoğraf küçük resim görüntüsü
sekmesi
Sil sekmesi
Foto kaydı modu sekmesi
Fotoğraf oynatma modu: Tekli görünüm
1/12
100_0001
LCD ekranın üstü
Simge
1/12
100_0001
LCD ekranın altı
Açıklama
Simge
Açıklama
Fotoğraf oynatma modu
Küçük resim görüntüsü sekmesi
Fotoğraf görüntüsü sayacı (geçerli
görüntü / kaydedilen toplam
görüntü sayısı)
MENÜ sekmesi
Dosya adı (dosya numarası)
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Fotoğraf Çözünürlüğü
Silme koruması
Başlarken
33
Slayt gösterisi başlatma sekmesi
Ana ekranın kullanılması
Ana ekrana erişim
Ana ekrandaki simgeler
Ana ekrandaki simgelere dokunarak bir çalışma modu seçebilir
veya ayar menüsüne erişebilirsiniz.
Ana ekranına erişmek için [Ev (
Smart Auto
Manuel
Simge
)] düğmesine basın.
Sanat Filmi
1
Hızlandırılmış
Sanat
Dikey HD
Kaydı
Albüm
1•
No.
2
Açıklama
1
Bir moda veya işleve erişmek için simgeye dokunun.
Sonraki sayfaya gitmek için parmağınızla LCD ekranı
sürükleyin veya ekrana hafifçe vurun.
2
Geçerli sayfanın sayısı (1, 2)
Başlarken
Açıklama
Smart Auto: Video kamera tarafından otomatik
olarak seçilen bir sahne modunu kullanarak video
veya fotoğraf kaydeder. ¬sayfa 42
Manuel: Sahne koşulları için ayarlanan manuel ayar
öğelerini kullanarak video veya fotoğraf kaydeder.
¬sayfa 45~50
Sanat Filmi: Eğlenceli ve benzersiz bir görünüm için
öğeleri kullanarak video veya fotoğraf kaydeder.
¬sayfa 51~52
Hızlandırılmış Sanat: Hızlandırılmış Sanat öğelerini
kullanarak hızlandırılmış video kaydeder.
¬sayfa 53~54
Dikey HD Kaydı: Videoyu portre modunda kaydeder.
¬sayfa 39
Albüm: Oynatma veya düzenleme öğelerini
kullanarak video veya fotoğrafları görüntüler.
¬sayfa 56~70
Sosyal Paylaşım: Web sitesi paylaşımı için video
veya fotoğraf yükler. ¬sayfa 76 (yalnızca HMX-QF20
modeli)
Oto Yedekl.: Otomatik Yedekleme özelliğini
kullanarak PC’ye video veya fotoğraf gönderir.
¬sayfa 78~80 (yalnızca HMX-QF20 modeli)
TV Bağl.: TV Bağl. destekli bir TV’de video ve
fotoğrafların görüntüler. ¬sayfa 77 (yalnızca HMXQF20 modeli)
Ayarlar: Ayarları tercihlerinize göre ayarlar.
¬sayfa 96~106
34
Tutma kayişinin kullanimi
Tutma kayışının uzunluğunu, başparmağınızla [Kaydı başlat/
durdur] düğmesine bastığınızda HD video kameranın sabit
kalacağı şekilde ayarlayın.
Tutma yönünü 180˚ değiştirme
Bu video kamera, sağ veya sol elinizle rahat bir şekilde
kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. Bu işlevi kullanmak istiyorsanız,
Ayarlar menüsünde Switch Grip öğesini Açık olarak ayarlayın.
¬sayfa 105
STBY 00:00:00 [253Min]
90˚ Dikey tutma
Dikey konumda kayıt yapmak için Dikey HD Kaydı seçin.
¬sayfa 39
Video kameranızı dikey konuma döndürün.
<Video kamerayı sağ elinizde tuttuğunuzda>
STBY 00:00:00 [253Min]
STBY
00:00:00 [253Min]
<Video kamerayı sol elinizde tuttuğunuzda>
•
•
Başlarken
35
Lütfen el kayışı çok sıkı olarak ayarlanmış haldeyken elinizi
sokmak için aşırı güç kullanmanızın video kameranın el kayışı
kancasına zarar verebileceğini unutmayın.
Kayıt ederken Tutma Düğmesi yönünü değiştirdiğinizde, kayıt
geçici olarak kesilebilir.
Temel işlevler
Video ve fotoğraf çekimine yönelik temel işlevler hakkında
bilgi edinin.
Video kaydi......................................................................... 37
Videoların portre modunda kaydedilmesi ............................. 39
Kayıt yaparken harika anları etiketleme (My Clip işlevi) ....... 40
Fotoğraflarin kaydedilmesi ............................................... 41
Yeni başlayanlar için kolay kayit (SMART AUTO)........... 42
Zoom ................................................................................... 43
Video kaydi
Video kayıt modunda kolay ve hızlı bir şekilde video kaydı hakkında bilgi edinin.
3
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
•
Kayıt ( ) göstergesi belirir ve kayıt başlar.
00:00:20 [253Min]
[Kaydı başlat/durdur] düğmesi
1
STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu (
sekmesine dokunun.
)
4
Kaydı durdurmak için, [Kaydı başlat/durdur] düğmesine
tekrar basın.
Kayit duraklat/sürdür
STBY 00:00:00 [253Min]
Ürün, video kaydını geçici olarak duraklatmanızı sağlar. Bu işlevle,
favori sahnelerinizi tek video halinde kaydedebilirsiniz.
2
Kaydı duraklatmak için LCD ekran üzerinde Duraklat (
)
) sekmesine
sekmesine dokunun. Devam etmek için Kayıt (
dokunun.
Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
•
•
00:00:55 [253Min]
LCD ekranı kullanın.
Nesnenin boyutunu ayarlamak için [Zoom (T/W)] düğmesini
) sekmesini kullanın.
veya LCD ekran üzerindeki Zoom (
¬sayfa 43
Temel işlevler
37
Video kaydi
•
•
•
•
•
•
Kayıt sırasında güç kesilirse veya bir hata meydana gelirse,
video kaydedilemeyebilir/düzenlenemeyebilir.
Samsung, bellek kartı hatası nedeniyle normal kaydetme ya da
oynatma işleminin aksamasından dolayı meydana gelen hiçbir
hasardan sorumlu değildir.
Hasarlı verilerin kurtarılamayacağını unutmayın.
Depolama ortamına erişirken video kamerayı kapatmayın ya
da bellek kartını çıkarmayın. Bu, depolama ortamına ya da
depolama ortamındaki verilere zarar verebilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Temel işlevler
38
Videolar H.264 (MPEG-4.AVC) formatında sıkıştırılır.
Gereksiz pil tüketimini önlemek için kaydı bitirdiğinizde pili
çıkartın.
Ekran bilgileri için, bkz. sayfa 30.
Yaklaşık kayıt süresi için, bkz. sayfa 19.
Ses, video kameranın önünde yer alan dahili stereo mikrofondan
kaydedilir. Mikrofonun önünün kapanmadığından emin olun.
Önemli bir video kaydetmeden önce, ses ve video kaydıyla
ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol ederek kayıt işlevini test
ettiğinizden emin olun.
Kayıt sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz. sayfa
45~54.
Kayıt sırasında güç kablosu/pil çıkartılırsa ya da kayıt işlemi
devre dışı bırakılırsa, sistem veri kurtarma moduna geçer. Veriler
kurtarılırken başka bir işlev çalıştırılmaz. Kayıt süresinin kısa
olduğu durumlarda, veri kurtarılamayabilir.
LCD ekranın parlaklığı menü seçeneklerinden ayarlanabilir. LCD
ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez.
¬sayfa 101
LCD ekranda gösterilen menü ayarı sekmeleri, kaydedilmekte
olan görüntüyü etkilemez.
[Ev (
)] düğmesi, video kaydı sırasında kullanılamaz.
Videoların sessiz bir ortamda kaydedilmesi, mikrofon
hassasiyetini artırarak ortamdaki arka plan seslerinin
kaydedilmesine neden olabilir. Artan mikrofon hassasiyeti,
ürünün zoom sırasında zoom seslerini (zoom mekanizmasının
ses, vb.) kaydetmesine neden olabilir.
Kapalı mekanlarda veya karanlık yerlerde kayıt yaptığınızda,
ISO hassasiyeti otomatik olarak ayarlanır. Bu, görüntüler
üzerinde girişim etkilerine ve böylece karanlık yerlerde
kaydedilen görüntüleri doğru şekilde görememenize neden
olabilir. Gece kayıt yaparken bir kızılötesi ürünü gibi profesyonel
ürünler kullanmanızı öneririz.
Video kamera bir üç ayaklı sehpaya takılıysa veya bir konuma
sabitlenmişse, OIS Duo işlevi etkinken görüntü titreyebilir. Video
kamera üç ayaklı sehpaya takıldığında OIS Duo işlevini kapatın.
Video kaydi
Videoların portre modunda kaydedilmesi
Video kamera, videoları portre modunda kaydedebilir.
Video kameranızı dikey konuma ayarlayın.
1
3
4
[Ev ( )] düğmesine basın Š Dikey HD Kaydı öğesine
dokunun.
•
Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
•
Kayıt ( ) göstergesi belirir ve kayıt başlar.
00:00:20 [253Min]
Video kamera portre moduna geçer (dikey konum).
Smart Auto
Manuel
Sanat Filmi
Hızlandırılmış
Sanat
Dikey HD
Kaydı
Albüm
1•
2
5
Dikey kayıt için video kamerayı 90º döndürün.
Kaydı durdurmak için, [Kaydı başlat/durdur] düğmesine
tekrar basın.
Porte modunda, yalnızca Full HD (1920x1080/50i) çözünürlüklü
videolar kaydedebilirsiniz.
STBY
00:00:00 [253Min]
Temel işlevler
39
Video kaydi
Kayıt yaparken harika anları etiketleme
(My Clip işlevi)
00:00:07 [253Min]
My Clip işlevini kullanarak, kayıt yaparken güzel sahneleri
etiketleyebilir ve uzun bir videoda My Clip ( ) olarak etiketlenen
sahnelerin keyfini çıkarabilirsiniz.
[My Clip (
)] düğmesi
5
[Kaydı başlat/durdur] düğmesi
Kaydı durdurmak için, [Kaydı başlat/durdur] düğmesine
tekrar basın.
My Clip işlevini anlamak
My Clip (
)
My Clip (
)
My Clip (
)
Video kaydı
sırasında
1
STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu (
sekmesine dokunun.
)
Video kamera My Clip ( ) olarak etiketlenmiş sahneleri çıkarıp
bunlarla bir dosya oluşturunca, dosya video küçük resim
görüntüsünde kaydedilir.
STBY 00:00:00 [253Min]
•
2
3
Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
4
Kayıt yaparken her harika an için [My Clip (
düğmesine basın.
•
•
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
•
•
Kayıt ( ) göstergesi belirir ve kayıt başlar.
Video kamera sahneyi bir My Clip (
•
)]
) olarak etiketler.
Temel işlevler
40
Tüm video kayıt modlarında kayıt yaparken [My Clip ( )] düğmesine
basıldığında, video kamera kaydedilen sahnenin 3 saniye öncesi ile 5
saniye sonrası arasında kalan bölümünü etiketler.
Ayrıca, video oynatma sırasında [My Clip ( )] düğmesine basarak
videonun herhangi bir sahnesini etiketleyebilirsiniz. ¬sayfa 60
Videonun sıkıcı bölümlerini atlayıp heyecanlı bölümlerinin keyfini
çıkarmak için etiketli sahneleri sıralı olarak birleştirebilirsiniz.
¬sayfa 66
Video kamera, bir videoda en fazla 999 My Clip ( ) etiketlemesi
yapabilir.
Fotoğraflarin kaydedilmesi
Fotoğraf kayıt modunda kolay ve hızlı bir şekilde fotoğraf çekme hakkında bilgi edinin.
3
Nesneyi LCD ekranın ortasına gelecek şekilde ayarlayın
ve [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
•
Obtüratör sesi duyulur ve fotoğraf kaydedilir.
[Kaydı başlat/durdur] düğmesi
1
STBY (Bekleme) modunda Fotoğraf kaydı modu (
sekmesine dokunun.
)
Depolama ortamına ya da verilere zarar verebileceğinden, fotoğraf
çekerken GÜÇ düğmesine basmayın veya bellek kartını çıkarmayın.
9999
•
•
•
2
Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
•
•
•
•
LCD ekranı kullanın.
Nesnenin boyutunu ayarlamak için [Zoom (T/W)] düğmesini
) sekmesini kullanın.
veya LCD ekran üzerindeki Zoom (
¬sayfa 43
Temel işlevler
•
41
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı, kayıt koşullarına ve fotoğraf
çözünürlüğüne göre değişir. ¬sayfa 19
Fotoğraf çekilirken ses kaydedilmez.
LCD ekranın parlaklığı menü seçeneklerinden ayarlanabilir.
LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü
etkilemez. ¬sayfa 101
Ekran gösterim bilgileri için, bkz. sayfa 31.
Kayıt sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz. sayfa
45~52.
Fotoğraf dosyaları, JEITA (Japonya Elektronik ve Bilişim
Teknolojisi Kuruluşları Birliği) tarafından belirlenmiş DCF
(Kamera Dosya sistemi için Tasarım kuralı) standardına
uygundur.
Yeni başlayanlar için kolay kayit (SMART AUTO)
Kullanıcı dostu SMART AUTO, video kameranızı otomatik olarak kayıt koşullarına en uygun hale getirir; bu da yeni başlayanların en iyi
performansı elde etmesini sağlar.
1
[Ev ( )] düğmesine basın Š Smart Auto öğesine
dokunun.
Simge
Açıklama
Video kamera kayıt durumunu tanıyamadığında belirir.
Gece kayıt yapılırken görünür. (Gece)
Smart Auto
Manuel
Sanat Filmi
Hızlandırılmış
Sanat
Dikey HD
Kaydı
Albüm
Arka ışıkla manzara görüntüleri kaydedilirken görünür. (Arka
Işık)
Kişileri kaydederken görünür. (Portre)
Çok parlak bir sahne kaydedilirken görünür. (Beyaz)
1•
2
Çekeceğiniz görüntüyü kadrajda ortalayın.
Dış mekan çekimi yapılırken görünür. (Manzara)
Odak ile video kamera hizalanırken video kamera, sahneyi
otomatik olarak algılar.
• LCD ekranda uygun sahne simgesi görüntülenir.
Yakın çekimle görüntü kaydedilirken görünür. (Makro)
•
Açık gökyüzü görüntü kaydedilirken görünür. (Mavi gökyüzü)
Ormanlık alanların görüntü kaydedilirken görünür. (Doğal
yeşil)
STBY 00:00:00 [253Min]
Günbatımı görüntü kaydedilirken görünür. (Günbatımı)
•
3
Video veya fotoğrafı kaydetmek için [Kaydı başlat/durdur]
düğmesine basın.
•
•
Temel işlevler
42
Smart Auto modunda hemen hemen tüm ayarlar otomatik
olarak yapılır. İşlevleri kendiniz ayarlamak veya değiştirmek için,
menüsünde Manuel öğesini seçin.
Video kamera; video kamera titremesi, ışık koşulları ve hedef ile
aradaki mesafe gibi çekim ortamına bağlı nedenlerden dolayı
doğru sahneyi seçemeyebilir.
Video kamera, portre modunu yüzlerin yönüne veya parlaklığına
göre algılayamaz.
Zoom
Bu video kamera, [Zoom (T/W)] düğmesine basarak veya LCD ekran üzerindeki Zoom (
dijital X40 zoom kullanarak kayıt
) sekmesine dokunarak optik X20 zoom ve
Yakınlaştırma/uzaklaştırma örneği
W: Geniş alanın
kaydedilmesi
(geniş açı)
T: Telefoto
T: Büyütülen görüntünün
kaydedilmesi (telefoto)
STBY 00:00:00 [253Min]
Yakınlaştırmak için
W: Geniş açı
[Zoom (T)] düğmesine basın (telefoto). Veya Zoom (
)
sekmesine ve ardından Telefoto ( ) sekmesine dokunun.
• Uzaktaki kişi veya nesne yavaş yavaş büyütülür ve
kaydedilebilir.
• En büyük zoom oranı normal yaklaştırmada X20 zoom’dur.
•
•
•
Uzaklaştırmak için
•
[Zoom (W)] düğmesine basın (geniş açı). Veya Zoom (
)
sekmesine ve ardından Geniş açı ( ) sekmesine dokunun.
• Nesne veya kişi uzaklaşır.
• En küçük zoom oranı, nesnenin veya kişinin uzaklaştırmadaki
orijinal boyutudur.
Temel işlevler
•
•
•
43
Optik zoom özelliğini kullanmak, görüntü kalitesini ve netliğini azaltmaz.
Optik zoom aralığından daha fazla yakınlaştırmak isterseniz, dijital zoom
özelliğini kullanın. ¬sayfa 98
Hızlı zoom ya da uzakta duran kişi veya nesneye zoom ile kayıt
yaparken odaklama bozulabilir. Bu durumda manuel odaklama işlevini
kullanın. (Yalnızca video kaydı modu) ¬sayfa 48
Net odaklama korunurken video kamerayla nesne arasındaki minimum
muhtemel mesafe, geniş açı için yaklaşık 1 cm ve telefoto için yaklaşık
1 m’dir. Nesneyi geniş açıda merceğe yakın çekmek isterseniz, Tele
Makro işlevini kullanın. ¬sayfa 97
Zoom işlevinin sık kullanılması daha fazla güç tüketir.
Zoom kolu veya Zoom düğmesi kullanılırken zoom sesi de kaydedilebilir.
) sekmesi yavaş hareket ederken,
LCD ekran üzerindeki Zoom (
[Zoom (T/W)] düğmesi daha hızlı çalışır. Zoom işlevini doğru bir şekilde
) sekmesini kullanın.
kullanmak için LCD ekrandaki Zoom (
Ek işlevler
Bir mod seçerek video ve fotoğraf kaydetme hakkında bilgi
edinin.
Manuel modların kullanılması .......................................... 45
Beyaz Ayarı .......................................................................... 45
EV (Pozlama Değeri) ............................................................ 46
Arka Işık Telafisi .................................................................... 47
Odaklama ............................................................................. 48
Super C.Nite ......................................................................... 49
OtoZmnlycı ........................................................................... 50
Sürekli Çekim........................................................................ 50
Sanat Filmi modlarının kullanılması ................................ 51
Kısıcı ..................................................................................... 51
Dijital Efekt ............................................................................ 52
Hızlandırılmış Sanat modunun kullanılması ................... 53
Manuel modların kullanılması
Beyaz Ayarı
Beyaz ayarını manuel olarak yapmak için
Görüntünüzün rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Görüntünüzün renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz
ayarını kalibre etmek için uygun bir ışık durumu seçin.
1
[Ev ( )] düğmesine basın p Manuel p
) sekmesine dokunun.
Beyaz Ayarı (
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
1
Manuel modda, Beyaz Ayarı (
) sekmesine p
Kişisel BA (
) sekmesine dokunun.
Beyaz dengesi ayarı. göstergesi görüntülenir.
•
2
Ekranı beyaz bir nesneyle doldurun ve
dokunun.
•
•
STBY 00:00:00 [253Min]
sekmesine
Beyaz ayarı kaydedilir.
Kayıtlı beyaz ayarı, bir sonraki kayıtta uygulanacaktır.
Beyaz Ayarı : Otomatik
Simge
Açıklama
Otomatik: Kaydetme koşullarına göre beyaz ayarını otomatik
olarak kontrol eder.
•
Gün Işığı: Normal günışığında dış mekanı kullanın. Beyaz
ayarını, dış mekân ışığına göre kontrol eder.
•
•
Bulutlu: Gölgede ya da bulutlu havada kayıt yaparken.
•
Fluoresan: Beyaz floresan ışıkları altında kayıt yaparken.
•
Tungsten: Halojen lambalar ve ampul ışıkları altında kayıt
yaparken.
Kişisel BA: Beyaz dengesini ışık kaynağı veya ışık durumuna
uydurmak için manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Ek işlevler
45
Beyaz ayarını manuel olarak yaparken, ekranı dolduracak nesne
beyaz olmalıdır, aksi halde video kameranız, uygun bir ayar
değeri tespit edemeyebilir.
Yapılan ayar, beyaz ayarını tekrar yapana kadar saklı kalır.
Normal dış mekân kaydı sırasında, Otomatik olarak ayarlamak
daha iyi sonuçlar verebilir.
Net ve hassas ayar için dijital zoom işlevini iptal edin.
¬sayfa 98
Işık koşulları değişirse beyaz ayarını sıfırlayın.
Manuel modların kullanılması
EV (Pozlama Değeri)
EV’i (Pozlama Değeri) Anlamak
Ortam ışığının yoğunluğuna bağlı olarak videolarınız ve
fotoğraflarınız fazla parlak veya koyu olabilir. Bu durumda daha iyi
video ve fotoğraf elde etmek için pozlamayı ayarlayabilirsiniz.
Pozlama değeri, fotoğraf ya da video çekimi sırasında fotografik
ortam (Görüntü sensörü) üzerine düşmesine izin verilen toplam ışık
miktarıdır. Sayı yükseldikçe pozlama artar. Örneğin, + 0.3 değeri
-0.3 değerinden daha fazla ışığın girmesine izin verir.
1
[Ev (
EV (
2
Açıklığı istediğiniz gibi ayarlamak için
dokunun.
•
)] düğmesine basın p Manuel p
) sekmesine dokunun.
/
sekmesine
Ayar değerleri -2.0 ile +2.0 arasındadır.
STBY 00:00:00 [253Min]
EV : 0
EV : 0
Ek işlevler
46
Manuel modların kullanılması
Arka Işık Telafisi
Arka plan ışıklandırma, nesne arka plandan daha koyu
olduğunda kaydı etkiler:
Nesne arkadan ışıklandırıldığı zaman bu işlev, nesne çok karanlık
görünmeyecek şekilde ışıklandırmayı telafi eder.
1
[Ev ( )] düğmesine basın p Manuel p
Arka Işık Telafisi (
) sekmesine dokunun.
2
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Genellikle şu durumda meydana gelir:
• Nesne bir pencerenin önündedir.
• Görüntüsü kaydedilecek olan kişi beyaz ve parlak giysiler giyer.
Parlak bir arka plan önüne yerleştirilir. Kişinin yüzü yüz özellikleri
ayırdedilecek şekilde karanlık kalır.
• Nesne açık havadadır ve arka plan bulutludur.
• Işık kaynakları fazla parlaktır.
• Nesnenin arka planında kar vardır.
STBY 00:00:00 [253Min]
Arka Işık Telafisi : Kapalı
Simge
Açıklama
Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
Açık: Arka ışık telafisi nesneyi hızlı bir şekilde parlaklaştırır.
Ek işlevler
47
Manuel modların kullanılması
Odaklama
Simge
Açıklama
Otomatik: Yaptığınız kaydın yaratıcılığı üzerinde
yoğunlaşmanıza olanak sağlayacağı için, birçok durumda
otomatik odak özelliğini kullanmak daha iyidir.
Video kamera genellikle bir nesneye otomatik olarak odaklanır
(otomatik odaklama). Video kamera açıldığında otomatik
odaklama her zaman ayarlanır. Ayrıca kayıt koşullarına bağlı
olarak bir nesneye manuel olarak da odaklanabilirsiniz.
1
STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu (
sekmesine dokunun.
2
[Ev ( )] düğmesine basın p Manuel p
) sekmesine dokunun.
Odaklama (
3
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Manuel: Belirli koşullar altında otomatik odaklamanın zor
olduğu veya güvenilir olmadığı durumlarda, elle odaklama
yapmak gerekebilir. Odak ayarı yapmak için, parmağınızı
yakındaki öğeler için
sekmesine, uzaktaki öğeler için
de
sekmesine yerleştirip basılı tutun. Yakın ya da uzak
simge ( /
) odak ayarlaması sona ulaştığında odağın
merkezinde görüntülenir. Ayarlanan değer
veya
sekmesine basıldıktan hemen sonra uygulanır.
)
•
STBY 00:00:00 [253Min]
•
Odaklama : Otomatik
Ek işlevler
48
Fungsi AF berguna bila Anda mengoperasikan fungsi zoom
karena Anda mungkin tidak dapat menentukan titik fokus secara
akurat setelah rasio zoom berubah.
Video kamera Manuel modundan çıktığında veya fotoğraf
kaydı moduna geçtiğinde Odak işlevi otomatik olarak Otomatik
değerine ayarlanır.
Manuel modların kullanılması
Super C.Nite
Simge
Obtüratör hızını kontrol ederek bir nesneyi ağır çekimde
kaydedebilirsiniz veya renklerden ödün vermeden karanlık
ortamlarda parlak görüntü çekebilirsiniz.
1
STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu (
sekmesine dokunun.
2
[Ev ( )] düğmesine basın p Manuel p
Super C. Nite (
) sekmesine dokunun.
3
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Açıklama
Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
Normal: Obtüratör normal modda saniyenin 1/50’i için açılır
ve karanlık bir alanda otomatik olarak saniyenin 1/25’i için
açılmaya geçer. Bu işlevi karanlık bir yerde parlak görüntü
elde etmek için kullanın.
)
Süper: Obtüratör normal modda saniyenin 1/50’i için açılır
ve karanlık bir alanda otomatik olarak saniyenin 1/13’i için
açılmaya geçer. Bu işlevi daha karanlık bir yerde parlak
görüntü elde etmek için kullanın.
Video kamera, Süper R. Gece kullanılırken düşük obtüratör hızıyla
kayıt yaptığı için görüntüler düzgün görünmeyebilir.
STBY 00:00:00 [253Min]
Super C. Nite : Normal
Ek işlevler
49
Manuel modların kullanılması
OtoZmnlycı
Sürekli Çekim
Otomatik zamanlayıcı etkinleştirildiğinde kayıt başlamadan önce
10 saniye beklenir. Kendinizi kaydedebilir veya fotoğraflarınızı
çekebilirsiniz.
Bu işlev, hareketli nesneleri kaydederken, daha fazla fotoğraf
çekme fırsatı sağlamak için ardı ardına fotoğraf yakalamanıza
olanak tanır.
1
STBY (Bekleme) modunda Fotoğraf kaydı modu (
sekmesine dokunun.
1
STBY (Bekleme) modunda Fotoğraf kaydı modu (
sekmesine dokunun.
2
[Ev ( )] düğmesine basın p Manuel p
OtoZmnlycı (
) sekmesine dokunun.
2
[Ev ( )] düğmesine basın p Manuel p
) sekmesine dokunun.
Sürekli Çekim (
3
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
)
9999
9999
OtoZmnlycı : Kapalı
Simge
Sürekli Çekim : Kapalı
Açıklama
•
•
)
Simge
Açıklama
Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
Kapalı: Yalnızca tek bir fotoğraf kaydeder.
10 Sn: [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basıldıktan sonra
çekim yapılmadan önce 10 saniye beklenir.
Açık: [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basarken, 1 saniyede
8 adede kadar fotoğraf çekebilirsiniz.
Bu işlev, bir kez kullanıldıktan sonra devre dışı olur. Kullanmak
isteğiniz her zaman açmanız gerekir.
Video kamera Manuel modundan çıktığında Otomatik Zamanlayıcı
işlevi otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.
•
•
•
Ek işlevler
50
Sürekli çekim sırasında bir hata meydana gelmesi durumunda
(Kart dolu, vb.) kayıt sonlandırılır ve bir hata mesajı görüntülenir.
Sürekli Çekim Açık olarak ayarlandığında, fotoğraf çözünürlüğü
2M 1920x1080 değerine sabitlenir.
Video kamera Manuel modundan çıktığında Sürekli Çekim işlevi
otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.
Sanat Filmi modlarının kullanılması
Kısıcı
Yavaşça Belirme/Kaybolma efektiyle video kaydetme
Açılma (yaklaşık 3 saniye)
Yaptığınız kayda, bir sahnenin başlangıcında yavaşça belirme
ya da sonunda yavaşça kaybolma gibi özel efektler kullanarak,
profesyonel bir görünüm verebilirsiniz.
1
STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu (
sekmesine dokunun.
2
[Ev ( )] düğmesine basın p Sanat Filmi p
Kısıcı (
) sekmesine dokunun.
3
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
)
STBY 00:00:00 [253Min]
Kısıcı : Kapalı
Kararma (yaklaşık 3 saniye)
Simge
Açılma
Kısıcı Açık olarak ayarlanmış durumdayken, [Kaydı başlat/durdur]
düğmesine basın. Kayıt karanlık bir ekranla başlar ve görüntü ve
ses daha sonra açılır (açılma).
Açıklama
Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
Kararma
Kısıcı Açık olarak ayarlanmış durumdayken kaydı durdurmak
için [Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın. Görüntü ve ses
karardığında kayıt sona erer.
Açık: Kaydı başlattığınızda veya durdurduğunuzda, azaltıcı
buna bağlı olarak çalıştırılacaktır.
•
•
Ek işlevler
51
Bu işlev, bir kez kullanıldıktan sonra devre dışı olur. Kullanmak
isteğiniz her zaman sıfırlamanız gerekir.
Video kamera Sanat Filmi modundan çıktığında, Kısıcı işlevi
otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.
Sanat Filmi modlarının kullanılması
Dijital Efekt
Simge
Dijital efekt işlevini kullanmak, kayıtlarınıza yaratıcı bir görünüm
kazandırır.
1
2
Açıklama
Kapalı: Herhangi bir Dijital Efekt olmadan, kayıt ya da
oynatma sırasında normal, doğal görüntü görüntülenir.
[Ev ( )] düğmesine basın p Sanat Filmi p
) sekmesine dokunun.
Dijital Efekt (
Siyah/Beyaz: Bu mod görüntüyü siyah-beyaza dönüştürür.
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
•
LCD ekranı sola veya sağa sürükleyerek ya da
/
sekmesine dokunarak gizli öğeleri görüntüleyebilirsiniz.
Sepya: Bu mod, görüntüye kırmızımsı kahverengi bir renk
katar.
STBY 00:00:00 [253Min]
Negatif: Bu mod renklerin yerini değiştirerek negatif
görüntü yaratır.
Dijital Efekt : Siyah/Beyaz
OFF
Sanat: Bu mod, fotoğrafta yer alan yüz kusurlarını
gidermeye yarar.
Ayrıca, Sanat Filmi modunda video kamerayı sallayarak dijital
efektleri sırayla kolayca uygulayabilirsiniz. Dijital Efekt işlevini
manuel olarak ayarlamanız gerekmez. ¬sayfa 98
Koyu: Bu mod, kontrastı artırarak daha güçlü bir görüntü
oluşturur.
Western: Bu mod, soluk ve eski bir film görüntüsü
oluşturur.
Parlak: Bu mod, renk doygunluğunu artırarak daha parlak
bir görüntü oluşturur.
Hayalet efekti: Bu mod, hayalet gibi soluk bir görüntü
efekti yaratır. (Video kaydı modu)
Ek işlevler
52
Hızlandırılmış Sanat modunun kullanılması
Hızlandırılmış Sanat işlevini kullanarak video kamerayı kuru ve sıkıcı bir hızlandırılmış videoya duygu veya farklı bir deneyim katmak
üzere ayarlayabilirsiniz.
1
STBY (Bekleme) modunda Video kaydı modu (
sekmesine dokunun.
2
[Ev ( )] düğmesine basın p Hızlandırılmış Sanat
öğesine dokunun.
3
İstenen menüye dokunun.
Hızlandırılmış Sanat modunda, yalnızca 1920x1080/25p
çözünürlüklü videolar kaydedebilirsiniz.
• Hızlandırılmış Sanat modunu sonlandırmak istiyorsanız
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine basın.
)
•
Simge
STBY 00:00:00 [253Min]
0,5 Sn
Zoom + Pan
4
5
MENU (
) sekmesine dokunun.
İstenen alt menüye dokunun.
Aralık
Yön
Zoom
6
7
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Hızlandırılmış Sanat modunu ayarladıktan sonra [Kaydı
başlat/durdur] düğmesine basın.
•
Açıklama
Normal: Karelerin sizin belirlediğiniz bir aralıkta kaydedilmesi
için ayarlanır.
• Aralık: Bir sahne görüntüsü her 0.1, 0.5, 1, 3 veya 5
saniyede bir çekilir.
Atlama: Sizin belirlediğiniz bir aralıkta hızlandırılmış video
atlama kaydı için ayarlanır.
• Aralık: Sahne, her 1, 3, 5, 10, veya 20 saniyede 3 saniye
kaydedilir. Ses de kaydedilir.
Zoom: Hızlandırılmış video için bir zoom efekti ayarlayın.
• Aralık: Bir sahne görüntüsü her 0.1, 0.5, 1, 3 veya 5
saniyede bir çekilir.
• Zoom: Hızlandırılmış videoya yakınlaştırma/uzaklaştırma
efekti ekler.
Pan: Hızlandırılmış video için bir pan efekti ayarlayın.
• Aralık: Bir sahne görüntüsü her 0.1, 0.5, 1, 3 veya 5
saniyede bir çekilir.
• Yön: Hızlandırılmış videoya pan efekti (sol/sağ/aşağı/
yukarı) ekler.
Zoom + Pan: Zoom ve pan efektlerinin eşzamanlı olarak
eklenmesi için ayarlayın.
• Aralık: Bir sahne görüntüsü her 0.1, 0.5, 1, 3 veya 5
saniyede bir çekilir.
• Direction: Hızlandırılmış videoya pan efekti (sol/sağ/
aşağı/yukarı) ekler.
• Zoom: Hızlandırılmış videoya yakınlaştırma/uzaklaştırma
efekti ekler.
Hızlandırılmış Sanat kaydı başlar.
Gece: Hızlandırılmış video için gece çekimi ayarlayın.
Ek işlevler
53
Hızlandırılmış Sanat modunun kullanılması
Hızlandırılmış Sanat kaydı örneği
Hızlandırılmış Sanat işlevi, hızlandırılmış bir video oluşturmak
için toplam kayıt süresi boyunca önceden tanımlanmış olan
aralıklarla görüntü kareleri kaydeder.
Kayıt için toplam süre
Kayıt aralığı
Zaman Çizelgesi
Hızlandırılmış Sanat aşağıdaki nesnelerin çekilmesinde
kullanışlıdır:
• Açan çiçekler
• Yuvasını yapan kuş
• Bulutların gökyüzünde geçip gitmesi
Saklama ortamında kayıt süresi
(Hızlandırılmış Sanat kaydı
video klibi)
00:00:20/00:01:03
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100_0001
00:00:25/00:01:03 100_0001
00:00:30/00:01:03 100_0001
Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında, Süper R. Gece işlevi çalışmaz.
Hızlandırılmış Sanat kaydı, kayıt bittiğinde devre dışı kalır. Başka bir Hızlandırılmış Sanat modu başlatmak için 1.-7. adımları tekrarlayın.
Yakalanan 25 adet görüntü 1 saniye uzunluğunda bir video oluşturur. Video kameranızın kaydedebileceği minimum video uzunluğu bir saniye
olduğundan aralık, Hızlandırılmış Sanat modu için minimum kayıt süresinin toplamını ifade eder. Örneğin, aralığı 5 Sn olarak ayarlarsanız, 1 saniye (25
görüntü) uzunluğunda bir video kaydetmek için Hızlandırılmış Sanat modunun kayıt süresini en az 2 dakika 30 saniye olarak ayarlamanız gerekir.
Hızlandırılmış kayıt sırasında kaydı duraklatamazsınız.
Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında ses kaydedilmez. (Ses yalnızca Hızlandırılmış Sanat modunda Atlama kaydı sırasında kaydedilir.)
Video kaydı bellek kartının 1,8GB’ını doldurduğunda, yeni kayıt dosyası otomatik olarak bu noktada başlar.
Hızlandırılmış Sanat için pil yerine güç adaptörünü kullanmanızı öneririz.
Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında pilin şarjı bittiğinde, video kamera o ana kadar yapılan kaydı kaydeder ve bekleme moduna geçer. Bir süre
sonra bir uyarı mesajı görünür ve otomatik olarak kapanır.
Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında depolama ortamı dolduğunda, video kamera kaydı maksimum boş belleğe kaydeder ve bekleme moduna
geçer.
Hızlandırılmış Sanat kaydı sırasında, Switch Grip işlevi çalışmaz.
Ek işlevler
54
Oynatma/Düzenleme
Video ve fotoğrafların oynatılması ve düzenlenmesi hakkında
bilgi edinin.
Video ve fotoğrafların oynatma modunda
görüntülenmesi.................................................................. 56
Oynatma modunun başlatılması ........................................... 56
Video oynatimi ...................................................................... 57
Oynatım sırasında harika anları etiketleme .......................... 60
Fotoğraflarin görüntülenmesi ................................................ 61
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi ...................... 63
Paylaş (yalnızca HMX-QF20) ............................................... 63
Sil .......................................................................................... 65
My Clip’i Sil ........................................................................... 66
My Clip Oluşturma ................................................................ 66
Koru ...................................................................................... 67
Smart BGM ........................................................................... 67
Böl......................................................................................... 68
Birleştir .................................................................................. 69
Dosya Bilgisi ......................................................................... 70
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Oynatma modunun başlatılması
Başlangıç menüsünde Albüm öğesini seçerek oynatma moduna geçebilirsiniz. Çalıştırma modunu, LCD ekrandaki Oynat (
) sekmesine dokunarak da
doğrudan oynatma küçük resmine geçirebilirsiniz.
• En son oluşturulan dosyanın, küçük resim görüntüsünde vurgulandığını göreceksiniz.
) veya
• Küçük resim ekranı seçenekleri, en son kullanılan bekleme moduna bağlı olarak seçilir. Ancak, LCD ekranda Video küçük resim görüntüsü (
Fotoğraf küçük resim görüntüsü (
) sekmesine dokunarak video veya fotoğraf küçük resim görüntüsü ekran seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
Oynatma (
) sekmesinin kullanımı
STBY 00:00:00 [253Min]
<Video küçük resim görüntüsü>
[Ev (
<Fotoğraf küçük resim görüntüsü>
)] düğmesinin kullanımı
Smart Auto
Manuel
Sanat Filmi
Hızlandırılmış
Sanat
Dikey HD
Kaydı
Albüm
1•
<Ana ekran>
•
•
<Video küçük resim görüntüsü>
Ayarlar menüsünden Küçük resim öğesini seçerek istediğiniz küçük resim görüntüleme türünü seçebilirsiniz. ¬sayfa 98
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine basarak oynatma modundan kayıt moduna geçebilirsiniz.
Oynatma/Düzenleme
56
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Video oynatimi
Çeşitli yollarla video bulun
Küçük resim dizini görünümünde, kaydedilen videoların ön
izlemesini yapabilirsiniz. İstediğiniz videoyu hızla bulun ve
doğrudan oynatın.
1
2
Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
İstediğiniz video klipe dokunun.
•
•
Video kamera, seçtiğiniz videoyu oynatır.
My Clip olarak etiketlenen bir video seçerseniz LCD ekranda
My Clip ( ) simgesi görünür. My Clip ile etiketlenen
sahnelerde My Clip simgesinin rengi sarıya dönüşür (8
saniye boyunca).
00:00:20/00:01:03
3
İstediğiniz küçük resimleri
bulmak için küçük resimleri
LCD ekran üzerinde yukarı
veya aşağı sürükleyin.
Oynatma duraklatıldığında,
önceki veya sonraki dosyaya
gitmek için görüntüyü LCD
ekranda sola veya sağa
sürükleyin.
Doğrudan videonun istediğiniz
bölümüne gitmek için LCD
ekrandaki oynatma ilerleme
çubuğunda bir noktaya
dokunun veya işaretçiyi sola
veya sağa sürükleyin.
100_0001
Oynatmayı durdurmak ve küçük resimlere geri dönmek
) sekmesine dokunun.
için, Küçük resim görüntüsü (
Oynatma/Düzenleme
57
00:00:20/00:01:03
0
0:0
00:2
20/0
00:0
01:03
3 100_0001
10
00 000
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde kaydedilen veriler zarar görebilir.
•
•
•
•
•
•
Seçilen videonun boyutuna ve kalitesine bağlı olarak, oynatmayı
başlatmak biraz zaman alabilir.
Video kamera, şu video dosyalarını oynatamayabilir:
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş video.
- Video kameranın desteklemediği dosya biçimine sahip video.
Video oynatımı sırasında çeşitli oynatma seçeneklerini
kullanabilirsiniz. ¬sayfa 59
Oynatım ayarlarını Video Oynatma Seçeneği menüsünü
kullanarak yapabilirsiniz. ¬sayfa 98
Kaydedilen videolar, televizyon ya da bilgisayarda oynatılabilir.
¬sayfa 82~83, 88~91
Oynatma sırasında MENU (
) sekmesine dokunur veya
[Ev ( )] düğmesine basarsanız, video oynatma duraklatılır ve
menü ekranı görünür.
Video oynatımı sırasında sesi ayarlamak için
LCD ekranda video oynatılırken sesi video kameranın dahili
hoparlöründen duyabilirsiniz.
1
LCD ekrandaki Ses (
00:00:20/00:01:03
2
Ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için
sekmesine dokunun.
/
00:00:20/00:01:03 100_0001
10
•
•
Oynatma/Düzenleme
) sekmesine dokunun.
100_0001
58
Ses seviyesi 0~20. arasında ayarlanır. Seviye 0 olarak
ayarlanmışsa ses duyamazsınız.
Video kamera bir televizyona bağlandığında video kameradaki
hoparlörden ses duyulmaz.
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Oynat / Duraklat / Durdur
• Oynatma sırasında Oynat (
)/Duraklat (
) ekmesine
dokunduğunuzda, oynatma ve duraklatma arasında geçiş
yapılır.
• Oynatmayı durdurmak ve küçük resme dönmek için Küçük
) sekmesine dokunun.
resim görüntüsü (
00:00:20/00:01:03
• İleri geç (
) sekmesine dokunularak sonraki video oynatılır.
) sekmesine dokunularak sahnenin başı oynatılır.
• Geri geç (
) sekmesine dosyanın başlamasından sonraki 3
Geri geç (
saniye içinde dokunulursa, önceki video oynatılır.
• İstenen video numarasını hızlı bir şekilde aramak için
parmağınızı Geri geç (
)/İleri geç (
) sekmesi üzerinde
basılı tutun. Parmağınızı kaldırdığınızda, seçilen video oynatılır.
100_0001
Yavaş gösterim
Duraklatma sırasında Geriye yavaş (
)/İleriye yavaş (
)
sekmesine dokunulursa oynatma hızı azalır:
• Geri/ileri yavaş oynatma hızı: x1/2 t x1/4 t x1/8 t x1/2
00:00:20/00:01:03
100_0001
Arama oynatımı
Oynatma sırasında Geri arama (
)/İleri arama (
)
sekmesine her dokunuş oynatma hızını arttırır:
• RPS (Geri Oynatma Arama)/FPS (İleri Oynatma Arama):
x2 t x4 t x8 t x2
00:00:20/00:01:03
100_0001
Kare kare oynatma
Duraklatma sırasında Geri kare kare oynatma (
)/İleri kare
kare oynatma (
) sekmesine dokunulursa, oynatma her
seferinde bir kare geriye veya ileriye gider.
•
Oynatımı geç
Oynatma sırasında Geri geç (
dokunun.
)/İleri geç (
•
•
) sekmesine
Oynatma/Düzenleme
59
Normal hızda oynatmak için Oynatma (
) sekmesine
dokunun.
Sesi ancak oynatma normal hızdaysa duyabilirsiniz.
My Clip etiketleri oynatılırken arama veya ağır çekim oynatma
işlevi çalışmaz.
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Oynatım sırasında harika anları etiketleme
4
Yalnızca My Clip ( ) ile etiketlenen sahnelerin keyfini çıkarmak
için oynatma sırasında güzel sahneleri etiketleyebilirsiniz.
1
2
3
•
Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
•
İstediğiniz video klipe dokunun.
Oynatma sırasında her harika an için [My Clip (
düğmesine basın.
[My Clip (
Oynatmayı durdurmak ve küçük resimlere geri dönmek
için, Küçük resim görüntüsü (
) sekmesine dokunun.
)]
•
•
)] düğmesi
•
•
Video kamera sahneyi bir My Clip (
00:00:20/00:01:03
) olarak etiketler.
100_0001
Oynatma/Düzenleme
60
[My Clip ( )] düğmesine basıldığında, video kamera sahnenin
3 saniye öncesi ile 5 saniye sonrası arasında kalan bölümünü
etiketler.
Videonun sıkıcı bölümlerini atlayıp heyecanlı bölümlerinin keyfini
çıkarmak için etiketli sahneleri sıralı olarak birleştirebilirsiniz.
¬sayfa 66
Video oynatımının duraklatılması sırasında sahneyi
etiketleyebilirsiniz.
My Clip ( ) ile etiketlenen video, arama veya ağır
çekim oynatma modlarında oynatılırken, My Clip işlevini
kullanamazsınız.
Depolama ortamında yeterli depolama alanı yoksa, My Clip
işlevini kullanamazsınız.
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Fotoğraflarin görüntülenmesi
Çeşitli yollarla fotoğraf bulun
İstediğiniz küçük resimleri bulmak
için küçük resimleri LCD ekran
üzerinde yukarı veya aşağı
sürükleyin.
Kaydedilen fotoğrafları, çeşitli oynatma işlevlerini kullanarak
görüntüleyebilirsiniz.
1
2
Fotoğraf oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
İstediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
•
Önceki veya sonraki dosyaya
gitmek için görüntüyü LCD ekranda
sola veya sağa sürükleyin.
Video kamera, seçtiğiniz fotoğrafı tam ekran olarak
görüntüler.
•
3
•
Küçük resimlere geri dönmek için, Küçük resim görüntüsü
(
) sekmesine dokunun.
1/12
100_0001
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde kaydedilen veriler zarar görebilir.
Oynatma/Düzenleme
61
Yükleme süresi, seçilen fotoğrafın boyutu ve kalitesine bağlı
olarak değişebilir.
Video kameranız, şu fotoğraf dosyalarını normal biçimde oynatamayabilir;
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş fotoğraf.
- Bu video kamerada desteklenmeyen (DCF standardına
uymayan) dosya biçimine sahip fotoğraf.
Video ve fotoğrafların oynatma modunda görüntülenmesi
Slayt gösterisi izleme
Fotoğraf oynatma sirasinda zoom yapma
Bir fotoğraf slayt gösterisini fon müziğiyle izleyebilirsiniz.
1
Oynatılan görüntüyü büyütebilirsiniz.
Fotoğraf oynatımı sırasında Slayt Gösterisi (
sekmesine dokunun.
•
•
)
Slayt gösterisi seçili fotoğraftan başlar.
Slayt gösterisini duraklatmak için LCD ekranın herhangi bir
yerine dokunun.
1/12
100_0001
1
2
İstenen fotoğrafa dokunun.
3
Büyütülen fotoğrafta istediğiniz alanı görüntülemek için
LCD ekranı yukarı/aşağı/sola/sağa sürükleyin.
[Zoom (T/W)] düğmesi ile büyütmeyi ayarlayın.
•
•
Büyütme işlemi, fotoğrafın merkezinden başlar.
x1.1 ile x8.0 arasında yakınlaştırma yapabilirsiniz.
Büyütülen kısım
X 1.3
2
Slayt gösterisini durdurmak için, Geri Dönüş (
sekmesine dokunun.
1/12
)
100_0001
4
İptal etmek için, Geri Dön (
•
•
•
•
Tüm fotoğraflar, ayarlanan slayt gösterisi seçeneğinde sürekli
olarak gösterilir. ¬sayfa 101
Müzikli bir slayt gösterisinde arka plan müziğinin ses düzeyini
Ses (
) sekmesini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Oynatma/Düzenleme
62
) sekmesine dokunun.
Başka cihazlarda kaydedilen ya da bilgisayarda düzenlenen
fotoğraflar büyütülemez.
Oynatma yakınlaştırma kullanımdayken, önceki/sonraki görüntü
seçilemez.
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
5
Paylaş (yalnızca HMX-QF20)
Video veya fotoğraf oynatırken, onları paylaşım sitelerine
yükleyebilirsiniz.
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Öğe
Açıklama
Facebook
Video kamera, mevcut AP cihazlarını arar ve videoyu
yüklemek için Facebook’a erişir. ¬sayfa 76
YouTube
Video kamera, mevcut AP cihazlarını arar ve videoyu
yüklemek için YouTube’a erişir. ¬sayfa 76
Video paylaşma
1
2
Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
3
MENU (
Web/HD çözünürlükte kaydedilen videoya dokunun.
•
LCD ekranın sağ tarafındaki Paylaş sekmesine dokunarak en
)
son bağlanılan paylaşım sitesine erişebilirsiniz. Facebook (
sekmesi varsayılan ayardır.
) sekmesine dokunun.
00:00:20/00:01:03
4
Paylaş sekmesini kullanma
Video kamera, seçtiğiniz videoyu oynatır.
100_0001
00:00:20/00:01:03
Paylaş öğesine dokun.
•
•
Paylaş
Sil
My Clip’i Sil
My Clip Oluşturma
Koru
Oynatma/Düzenleme
63
100_0001
Full HD (1920x1080/50i) ve HD (1280x720/50p) çözünürlükte
kaydedilen videoları paylaşamazsınız.
Picasa’ya video yükleyemezsiniz.
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
5
Fotoğraf paylaşma
1
2
3
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Fotoğraf oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
Öğe
Açıklama
İstediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
Facebook
Video kamera, mevcut AP cihazlarını arar ve fotoğrafı
yüklemek için Facebook’a erişir. ¬sayfa 76
Picasa
Video kamera, mevcut AP cihazlarını arar ve fotoğrafı
yüklemek için Picasa’a erişir. ¬sayfa 76
•
Video kamera, seçtiğiniz fotoğrafı tam ekran olarak
görüntüler.
MENU (
) sekmesine dokunun.
1/12
Paylaş sekmesini kullanma
100_0001
LCD ekranın sağ tarafındaki Paylaş sekmesine dokunarak en
)
son bağlanılan paylaşım sitesine erişebilirsiniz. Facebook (
sekmesi varsayılan ayardır.
1/12
4
100_0001
Paylaş öğesine dokun.
Paylaş
Sil
Koru
YouTube’a fotoğraf yükleyemezsiniz.
Dosya Bilgisi
Oynatma/Düzenleme
64
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
4
Sil
Kayıtlarınızı tek tek ya da tümünü bir kerede silebilirsiniz.
1
Video oynatma modunu veya fotoğraf oynatma modunu
seçin. ¬sayfa 56
2
Küçük resim görüntüsü ekranı üzerindeki Sil (
sekmesine dokunun.
3
5
)
sekmesine dokunun.
•
Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
Evet öğesine dokunun.
•
Video kamera, sil (
siler.
•
•
Silinen görüntüler kurtarılamaz.
Bellek kartında kayıtlı olan videoları silerken, bellek kartını
çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu yapmak, depolama
ortamına ya da veriye zarar verebilir.
•
•
Bu işlevi tam ve tekli görüntüleme modunda da kullanabilirsiniz.
Önemli görüntülerin yanlışlıkla silinmesini önlemek için, daha
önceden görüntü koruma işlevini etkinleştirin. ¬sayfa 67
Korunan dosyaları silemezsiniz. Önce koruma işlevini iptal edin.
¬sayfa 67
Bellek kartı üzerindeki yazma koruması tırnağı kilitliyse,
görüntüleri silemezsiniz. ¬sayfa 17
Pil şarjı yeterli değilse, silme işlevi çalışmaz. Silme işlemi
sırasında güç vermeye devam etmek için AC gücünü
kullanmanız önerilir.
•
Küçük resimlere dokunun.
•
Sil ( ) göstergesi seçilen dosyalarda görünür. Küçük resim
dosyasına her dokunduğunuzda, ( ) seçimi ve seçimi
kaldırma arasında geçiş yapılır.
• Tüm dosyaları silmek için, Tümünü seç (
) sekmesine
dokunun. Sil ( ) göstergesi küçük resimlerde görünür.
• Sil (
) göstergesini tüm öğelerden aynı anda kaldırmak
) sekmesine dokunun.
için, Temizle (
•
Oynatma/Düzenleme
•
65
) göstergesine sahip tüm dosyaları
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
4
My Clip’i Sil
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
‘My Clip’ ile etiketlenen videodan My Clip etiketini silebilirsiniz.
1
2
3
My Clip
Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
My Clip (
MENU (
Oluşt. Başlat
Önizle
) ile etiketlenen bir küçük resme dokunun.
) sekmesi p My Clip’i Sil öğesine dokunun.
İptal
Sil
Öğe
My Clip’i Sil
Koru
Oluşt.
Başlat
Smart BGM
Önizle
My Clip Oluşturma
4
Evet öğesine dokunun.
•
Etiketlenen sahneleri sıralı olarak birleştirir, bunu video küçük
resim görüntüsündeki ilk dosya konumuna video olarak
kaydeder ve yerleştirir.
Etiketlenen sahnelerin sıralı önizlemesini görüntüler.
•
Video kamera, videodaki tüm etiketleri siler.
•
Bu işlev yalnızca tekli video görünümünde kullanılabilir.
My Clip Oluşturma
‘My Clip’ ile etiketlenen sahnelerin önizlemesinin görüntülenmesi
sırasında LCD ekrandaki ilerleme çubuğunu sürükleyemezsiniz.
Depolama ortamında etiketlenen videolardan yeni bir dosya
oluşturmak için yeterli depolama alanı yoksa Oluşt. Başlat sekmesi
sönük görünür.
Video küçük resim görüntüsünde My Clip oluşturma
Video kamera, video küçük resim görünümündeyken ‘My Clip’
ile etiketlenen tüm videolardaki etiketlenmiş sahneleri çıkarıp
birleştirebilir ve bunlardan bir dosya oluşturabilir. Video kamera, aynı
çözünürlükte kaydedilen dosyalardan bir My Clip dosyası oluşturabilir.
Video küçük resim görüntüsündeki [My Clip ( )] düğmesine basın.
‘My Clip’ ile etiketlenen heyecanlı sahneleri videodan çıkarıp
bunlarla bir dosya oluşturabilirsiniz.
1
2
3
Açıklama
Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
My Clip (
) ile etiketlenen bir küçük resme dokunun.
MENU (
) sekmesi p My Clip Oluşturma öğesine dokunun.
[My Clip (
Sil
My Clip’i Sil
My Clip Oluşturma
Koru
Smart BGM
Oynatma/Düzenleme
66
)] düğmesi
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
Koru
Smart BGM
Önemli kayıtları yanlışlıkla silinmekten koruyabilirsiniz. Korunan
videolar ve fotoğraflar, biçimlendirilmediği ya da koruma iptal
edilmediği sürece silinemez.
Video oynatırken müzik dinleyebilirsiniz. Videodaki orijinal ses
yüksekse BGM otomatik olarak kısılır. Buna karşın videodaki
orijinal ses alçaksa BGM otomatik olarak artırılır.
1
2
3
Video oynatma modunu veya fotoğraf oynatma modunu
seçin. ¬sayfa 56
Korumak istediğiniz dosyalara dokunun.
MENU (
) sekmesi p Koru öğesine dokunun.
1
2
3
Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
Bir video küçük resmine dokunun.
MENU (
Sil
Sil
My Clip’i Sil
My Clip’i Sil
My Clip Oluşturma
My Clip Oluşturma
Koru
Koru
Smart BGM
4
) sekmesi p Smart BGM öğesine dokunun.
Smart BGM
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Öğe
Açıklama
Kapalı
Korunan görüntüdeki korumayı kapatır.
Açık
Tek tek görüntüleri korur.
00:00:20/00:01:03
4
100_0001
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Öğe
Açıklama
Kapalı
Arka plan müziğini kapatır.
Açık
Arka plan müziğini açar.
•
•
•
•
•
Bu işlevi yalnızca tam ve tekli görüntü modunda kullanabilirsiniz.
Bellek kartı üzerindeki yazma koruma anahtarı kilitlenmişse, bu
işlevi ayarlayamazsınız. ¬sayfa 17
Oynatma/Düzenleme
67
Bu işlev yalnızca tekli video görünümünde kullanılabilir.
Arka plan müziğini, oynatma sırasında video kamerayı sallayarak
da kolayca uygulayabilirsiniz. Akıllı APM işlevini manuel olarak
ayarlamanız gerekmez. ¬sayfa 101
İstediğiniz arka plan müziğini Ayarlar menüsünden
değiştirebilirsiniz. ¬sayfa 98
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
Böl
Bir videoyu ikiye bölebilir ve gereksiz kısmını kolayca silebilirsiniz.
Bu işlev, orijinal videoyu düzenler. Önemli kayıtları ayrı bir yerde
yedekleyin.
1
2
3
Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
5
•
6
Bir video küçük resmine dokunun.
MENU (
Bölme noktasında duraklatma (
) sekmesine p
) sekmesine dokunun.
ardından da Kesme (
) sekmesi p Böl öğesine dokunun.
Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
Evet öğesine dokunun.
•
•
•
Seçilen video, iki adet video klipe bölünür.
Bölünen videonun ikinci klipi son küçük resimde gösterilir.
Bölme işleminden sonra, gereksiz bir bölümü kısmen
silebilir ya da başka videolarla birleştirebilirsiniz. ¬sayfa 69
Bellek kartında kayıtlı olan bir videoyu düzenlerken, bellek kartını
çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu yapmak, depolama
ortamına ya da veriye zarar verebilir.
My Clip Oluşturma
Koru
Smart BGM
Böl
Dosya Bilgisi
4
•
•
Oynatma kontrolü sekmelerine dokunarak, bölme
noktasını bulun.
•
Oynatma kontrolü sekmeleri:
/
/
/
/
/
• Bölme noktasına doğrudan geçmek için oynatma ilerleme
çubuğunu LCD ekranda sola veya sağa sürükleyin.
•
•
00:00:20/00:01:03 100_0001
•
•
•
Böl
•
Oynatma/Düzenleme
68
Bu işlevi yalnızca tekli görüntü modunda kullanabilirsiniz.
Üzerinde koruma (
) göstergesi yazılı olan dosyaları
bölemezsiniz. Önce koruma işlevini iptal edin. ¬sayfa 67
Bölünen video, bölme noktasından önce ya da sonra yaklaşık 2
saniye kayabilir.
Bölme işlevi şu koşullarda kullanılmaz:
- Videonun toplam kayıt süresi 6 saniyeden kısaysa.
- Başlangıçta ve bitişte 3 saniye bırakmadan bölümleri bölmeye
çalışırsanız.
- Bellek alanının kalan kısmı 15MB’den azsa.
- Dosya sayısı 9999’a ulaştığında.
Bu işlev yalnızca tekli video görünümünde kullanılabilir.
Web/HD çözünürlükte kaydedilen videoları bölemezsiniz.
My Clip etiketleriyle bir videoyu böldüğünüzde, My Clip etiketleri
kaybolur.
Hızlandırılmış Sanat modunda kaydedilen bir videoyu
bölemezsiniz.
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
Birleştir
4
İki farklı videoyu birleştirebilirsiniz. Bu işlev orijinal dosyayı
düzenlediğinden, önemli kayıtları ayrı bir yere yedeklediğinizden
emin olun.
5
1
2
Video oynatma modunu seçin. ¬sayfa 56
Küçük resim görüntüsü ekranı üzerindeki Birleştir (
sekmesine dokunun.
sekmesine dokunun.
•
Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
Evet öğesine dokunun.
•
2 video, seçilen sırada birleştirilir ve tek bir video olarak
kaydedilir.
Depolama ortamında kayıtlı olan bir videoyu düzenlerken, bellek
kartını çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu yapmak, depolama
ortamına ya da veriye zarar verebilir.
)
•
•
•
3
Birleştirilecek video küçük resimlerine dokunun.
Seçilen videolarda, ( ) göstergesi ve seçilme sırası
görüntülenir. Video küçük resim görüntüsüne dokunularak,
görüntünün seçilmesi ( ) ile seçilmemesi seçeneği
arasında geçiş yapılır.
• Video dosyaları farklı çözünürlükteyse, video küçük resmi
üzerindeki onay kutusu görünmez.
•
•
•
•
1
2
Oynatma/Düzenleme
69
Koru (
). göstergesi yazılı olan dosyaları silemezsiniz.
Dosyayı silmek için koruma işlevini iptal edin. ¬sayfa 67
Orijinal video korunmayacaktır.
Birleştirme işlevi şu koşullarda kullanılamaz:
- Farklı kalite formatlarındaki videolar Video Çözünürlüğün:
Full HD 1080/50i ve Video Çözünürlüğü: HD 720/50p
değerlerinde kaydedilen videolar birleştirilemez.
- Birleştirilen videonun dosya boyutu, toplam 1.8 GB’ı aşamaz.
- Bellek alanının kalan kısmı 15Mb’den azsa, dosyalar
birleştirilemez.
- Video kameranın desteklemediği dosya biçimine sahip video.
- Video dosyası oynatırken.
Web/HD çözünürlükte kaydedilen videoları birleştiremezsiniz.
My Clip etiketleriyle bir videoyu birleştirdiğinizde, My Clip
etiketleri kaybolur.
Hızlandırılmış Sanat modunda kaydedilen bir videoyu
birleştiremezsiniz.
Videoların ve fotoğrafl arın düzenlenmesi
Dosya Bilgisi
Bu video kamera, kayıtlı görüntüler hakkındaki bilgileri gösterir.
1
Video oynatma modunu veya fotoğraf oynatma modunu
seçin. ¬sayfa 56
2
3
Küçük resimlere dokunun.
MENU (
•
) sekmesi p Dosya Bilgisi öğesine dokunun.
Seçilen dosyanın bilgileri görüntülenir.
Dosya Bilgisi
100VIDEO
HDV_0008.MP4
Tarih
Süre
Boyut
Çözünürlük
4
:
:
:
:
01/OCK/2012
00:00:05
9.56 MB
Full HD
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
dokunun.
) sekmesine
Oynatma/Düzenleme
70
Kablosuz ağ
(yalnızca HMX-QF20)
Kablosuz yerel ağlara (WLAN'lar) bağlanmayı ve işlevleri
kullanmayı öğrenin.
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması ... 72
WLAN'a bağlama .................................................................. 72
Ağ ayarlarının yapılandırılması ............................................. 73
IP adresinin manuel olarak ayarlanması............................... 74
Ağ bağlantısı hakkında ipuçları ............................................ 75
Metin girilmesi ....................................................................... 75
Video veya fotoğraf paylaşım sitelerinin kullanımı ........ 76
Web sitesine erişim............................................................... 76
Video veya fotoğraf yükleme ................................................ 76
TV Bağl. destekli bir TV’de video ve fotoğrafların
görüntülenmesi.................................................................. 77
Video veya fotoğraf göndermek için Otomatik
Yedeklemenin kullanılması ............................................... 78
PC'nize Otomatik yedekleme programının kurulması........... 78
Fotoğrafların veya videoların bir PC'ye gönderilmesi ........... 78
Yerel Ağ Üzerinden Açma (WOL) özelliği hakkında .............. 79
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması
WLAN'a bağlama
Simge
Kablosuz ağ hizmet alanında bir AP (erişim nokta) kullanarak
WLAN'a bağlanabilirsiniz.
1
[Ev ( )] düğmesine basın p Sosyal Paylaşım öğesine
dokunun.
2
Wi-Fi ayarı (
3
•
Güvenli AP
WPS AP
Sinyal gücü
) sekmesine dokunun.
Wi-Fi ayar seçenekleri
Video kamera, kullanılabilir AP cihazlarını otomatik olarak
arar.
Bağlanabilir AP'lerin yenilenmesi
Bir AP'ye dokunun.
Ekranın sağ üst köşesinde sinyal gücünü kontrol
edebilirsiniz.
Güvenli olmayan bir AP seçtiğinizde video kamera ağa
bağlanacaktır.
• Güvenli bir AP seçtiğinizde, WLAN'a bağlanmak için sanal
klavyeyi kullanarak gereken parolaları
ları girin. ¬sayfa 75
• WPS profiliyle desteklenen bir AP seçerseniz,
p WPS
PIN sekmesine dokunun ve AP cihazındaki PIN kodunu
girin. WPS profiliyle desteklenen bir AP cihazına, mevcut
ekranı aşağıya sürükleyip, WPS PBC sekmesine dokunup
daha sonra AP cihazı üzerindeki [WPS] düğmesine basarak
da bağlanabilirsiniz.
• AP cihaz listesinde istenen AP yoksa, geçerli ekranı aşağı
sürükleyin ve Wi-Fi Ağı Ekle öğesine dokunarak AP adını
manuel olarak girin ve arayın.
•
Simge
Sinyal gücü
Bağlı değil
Çok zayıf
Zayıf
Normal
Çok güçlü
Wi-Fi Ayarı
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20)
Açıklama
Özel AP
72
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması
Ağ ayarlarının yapılandırılması
1
[Ev ( )] düğmesine basın p Sosyal Paylaşım öğesine
dokunun.
2
Wi-Fi ayarı (
3
•
5
•
Video kamera, kullanılabilir AP cihazlarını otomatik olarak
arar.
•
sekmesine dokunun.
•
Wi-Fi Ayarı
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
4
Video kamera seçilen AP üzerinden ağa bağlanacaktır.
•
) sekmesine dokunun.
AP adının yanındaki
sekmesine dokunun.
•
Tüm alt menülere dokunun ve gereken bilgileri girin.
öğe
Açıklama
Kimlik
Doğrulama
AP ayarınıza uygun bir kimlik doğrulama türü seçin.
Açık veya Ortak seçildiğinde, WPA otomatik olarak
ayarlanır.
Veri Şifreleme
AP ayarınıza uygun bir şifreleme türü seçin.
Ağ Parolası
Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. ¬sayfa 75
IP Ayarı
Varsayılan ayar Otomatiktir. IP adresini manuel olarak
ayarlayın.
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20)
73
AP kimlik doğrulama ve Veri Şifreleme algılanmış olsa bile kimlik
doğrulama modunu Açık veya Ortak olarak ayarlayın.
Video kamera AP'yi otomatik olarak algılamadığında ağ
özelliklerini doğrudan ayarlayabilirsiniz. ¬sayfa 74
Kimlik doğrulama türüne göre veri şifreleme ayarları aşağıda
verilmiştir:
- Açık p Devre dışı veya WEP
- Ortak p WEP
- WPA-PSK p TKIP, AES, veya TKIP/AES Karışık
Veri Şifreleme işlevi 802.11n AP bağlantısı için WEP veya TKIP
olarak ayarlanmışsa, 802.11g modunda erişim sağlayabilirsiniz.
802.11g modunda ağ bağlantısı ve hız garanti edilmez.
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması
IP adresinin manuel olarak ayarlanması
5
IP adresini girerek kablosuz ağ hizmet alanında bir AP (erişim
noktası) üzerinden WLAN'a bağlanabilirsiniz.
1
2
3
4
[Ev ( )] düğmesine basın p Sosyal Paylaşım öğesine
dokunun.
Wi-Fi ayarı
rı (
•
) sekmesine dokunun.
Video kamera, kullanılabilir
abilir AP cihazlarını otomatik olarak
arar.
AP adının yanındaki
sekmesine dokunun.
okunun.
Öğe
Açıklama
IP
Statik IP adresini girin.
Alt Ağ Maskesi
Alt ağ maskesini girin.
Ağ Geçidi
Ağ geçidini girin.
DNS Sunucusu
DNS adresini girin.
6
IP Ayarı p Manuel öğesine dokunun.
Tüm alt menü öğelerine dokunun ve sanal klavyeyi
kullanarak istenen değeri girin. ¬sayfa 75
sekmesine dokunun.
•
Video kamera seçilen AP üzerinden ağa bağlanacaktır.
•
IP Ayarı
IP
0. 0. 0. 0
Alt Ağ Maskesi
0. 0. 0. 0
Ağ Geçidi
0. 0. 0. 0
DNS Sunucusu
0. 0. 0. 0
•
•
•
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20)
74
Ağ ayarları hakkında daha fazla bilgi için ağ yöneticisine veya
hizmet tedarikçisine başvurun.
Ağ ayarları ağ koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Erişme izniniz olmayan bir ağa bağlanmaya çalışmayın.
Ağ hizmetlerini kullanırken tam şarjlı bir pil kullanın.
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarının yapılandırılması
Ağ bağlantısı hakkında ipuçları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Resmi Wi-Fi onaylı olmayan AP uyumluluğu garanti edilemez.
Bağlı AP'ye bağlı olarak kablosuz ağ bağlantısı istikrarlı olmayabilir.
AP cihazına mesafe çok uzaksa ağa bağlanmak uzun sürer ve video
takılması meydana gelebilir.
Video kameraya yakın ve ağ ile aynı frekans aralığını kullanan bir elektrikli
cihaz varsa kablosuz interferans yaşayabilirsiniz.
AP cihazı İngilizceden başka bir dille adlandırıldığında AP listesinde
görüntülenmeyebilir veya görüntülense bile bozuk formatta veya yazı
tipinde görüntülenebilir.
Ağ ayarları ve parola için ağ yöneticisine veya hizmet tedarikçisine
başvurun.
Parolalarda kullanılan harf ve rakamlar şifreleme türüne bağlı olarak
değişebilir.
Koşullara bağlı olarak kablosuz ağa bağlanamayabilirsiniz.
Ağ araması kablosuz ağ destekleyen bir yazıcı bulabilir, ama yazıcıyı ağa
bağlanmak için kullanamazsınız.
Hizmet tedarikçiniz, kablosuz ağ için sizden yaptığınız sözleşmeye bağlı
olarak ücret talep edebilir.
Ağ için mevcut olan kanallar bölgeye (ülkeye) göre değişir.
Bazı ülkeler yerel telsiz düzenleme kanunları kapsamında kablosuz ağı
hizmetini kısıtlayabilir. Video kameranızı yalnızca satın aldığınız ülke
içindeki ağlara bağlamanız önerilir.
AP adı İngilizce değilse video kamera cihazı bulamayabilir veya ad yanlış
görüntülenebilir.
Hizmet tedarikçisinden kimlik doğrulama gerektiren bir WLAN'a
bağlanamayabilirsiniz. WLAN'a bağlanmak için ağ hizmet tedarikçinize
başvurun.
WLAN’a bağlanamıyorsanız mevcut AP listesinden başka bir AP
deneyiniz.
Bazı ülkelerde ücretsiz WLAN’lara da bağlanabilirsiniz.
Bazı ağ hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan ücretsiz WLAN’ları
seçtiğinizde bir oturum açma sayfası açılabilir. WLAN’a bağlanmak için
kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Kayıt veya hizmet hakkında bilgi edinmek
için ağ hizmeti sağlayıcınızla temas kurun.
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20)
•
AP bağlantısı için kişisel bilginizi girerken dikkatli olun. Video kameranıza
hiçbir ödeme veya kredi kartı bilginizi girmeyin. Söz konusu bilginin
girilmesinden kaynaklanan sorunlardan üretici sorumlu değildir.
Metin girilmesi
Bilgilerinizi ve ayarlarınızı girmek için sanal klavyeyi
kullanabilirsiniz. İstediğiniz karakterlere, rakamlara veya
sembollere dokunun.
W
I
©
Öğe
OK
Açıklama
W X
@.
123/!@#
ABC
İmleci hareket ettirir.
‘@.’ sembolünü girer.
Son harfi siler.
ABC modundan 123 moduna geçer.
123 modundan sembol moduna geçer.
İngilizce moduna geçin.
Önceki ekrana döner.
©
ABC modunda büyük/küçük harf arasında geçiş yapar.
OK
Boşluk girer.
Görüntülenen metni kaydeder.
•
•
75
X
Dil ayarlarından bağımsız olarak bilgiyi yalnızca İngilizce olarak
girebilirsiniz.
Metin alanına en fazla 60 karakter girebilirsiniz.
Video veya fotoğraf paylaşım sitelerinin kullanımı
Web sitesine erişim
Video veya fotoğraf yükleme
1
1
2
Video kameranız ile bir paylaşım sitesine erişin.
3
4
Yorum kutusuna dokunun p yorumlarınızı girin.
2
[Ev ( )] düğmesine basın p Sosyal Paylaşım öğesine
dokunun.
Bir web sitesi seçin.
Dosyalara p
sekmesine dokunun.
Video kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden
otomatik olarak WLAN'a bağlanmaya çalışır.
• Video kamera daha önce bir WLAN'a bağlanmamışsa
kullanılabilir AP cihazlarını arar. ¬sayfa 72
•
Sosyal Paylaşım
Facebook
3
Picasa
YouTube
Kimliğinizi ve parolanızı girip Oturum Aç (
sekmesine tıklayın.
Otrm aç
)
•
Metin girme hakkında bilgi edinmek için ‘Metin girilmesi’
bölümüne bakın. ¬sayfa 75
• Listeden kullanıcı adı seçmek için
p bir kullanıcı adına
dokunun.
• Daha önce web sitesinde oturum açmışsanız oturumunuz
otomatik olarak açılır.
•
•
•
•
Facebook
ID/E-posta
Parola
Otrm aç
Bu özelliği kullanmak için dosya paylaşımı web sitesinde geçerli bir
hesabınız olmalıdır.
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20)
Yükleme (
76
Yükle
) sekmesine dokunun.
Video ve fotoğraflar için yükleme yöntemi, seçilen web sitesine
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimlik doğrulama ayarları
nedeniyle web sitesine erişemediğinizde ağ yöneticinize veya ağ
hizmet tedarikçinize başvurun.
İnternet bağlantınızın hızı, video ve fotoğrafların yüklenme hızını
veya web sayfalarının açılma hızını etkileyebilir.
Video kamera belleğinde hiç dosya bulunmuyorsa bu işlevi
kullanamazsınız.
TV Bağl. destekli bir TV’de video ve fotoğrafların görüntülenmesi
Video ve fotoğraflarınızı, TV Bağl. işlevini destekleyen bir TV’de
görüntüleyin. Video kameranız bir sunucu işlevi görür ve TV'nin
uzaktan kumandası ile paylaşılan video ve fotoğrafları arayabilir.
1
•
•
[Ev ( )] düğmesine basın p TV Bağl. öğesine dokunun
p Onayla sekmesine dokunun.
•
Video kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden
otomatik olarak WLAN'a bağlanmaya çalışır.
• Video kamera daha önce bir WLAN'a bağlanmamışsa
kullanılabilir AP cihazlarını arar. ¬sayfa 72
•
2
TV'nizi bir AP cihazı üzerinden WLAN'a bağlayın.
3
TV'de video kamerayı arayın ve paylaşılan video veya
fotoğraflara göz atın.
•
•
•
•
•
Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakın.
•
Video kameranın aranması ve video veya fotoğraflara
TV üzerinde göz atılmasıyla ilgili bilgi için TV'nin kullanıcı
kılavuzuna başvurun.
•
•
•
•
AP
•
•
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20)
77
TV'de yalnızca video kamera tarafından kaydedilen video ve
fotoğrafları oynatabilirsiniz.
Video kamera ile TV arasındaki etkili ağ bağlantı aralığı AP'ye
bağlı olarak değişebilir.
TV'de bir video veya fotoğraf oynatırken video kamera anormal
biçimde kapatılırsa (örn: ağ bağlantısının kesilmesi), TV hala
video kameraya bağlı olduğunu düşünür.
Paylaşılacak video veya fotoğraf dosyası boyutuna bağlı olarak
TV'ye bağlanmak ve dosyayı TV'de görüntülemek daha uzun
sürebilir.
Video kameranızda kaydedilmiş bir video veya fotoğraf yoksa bu
işlevi etkinleştiremezsiniz.
TV'de HD kalitesinde video oynatmak için 802.11n AP’yi kullanın
ve bunu 802.11n olarak ayarlayın. Önemli: Ağınızdaki Veri
Şifreleme işlevini WEP veya TKIP olarak ayarladığınızda, ağ
varsayılan olarak 802.11g değerine ayarlanır ve video kamera
TV'de HD kalitesinde videolar oynatamaz.
TV'de izlemek üzere en fazla 1000 fotoğraf ve video
seçebilirsiniz. Seçtiğiniz dosya ne kadar çoksa video kamera o
kadar yavaş çalışır. 1000'den daha az dosya seçmeniz önerilir.
Bu işlev, üzerinde AllShare™ işareti bulunmayan bir Samsung
HDTV’de düzgün çalışmayabilir.
TV türüne ve ağ durumuna bağlı olarak video takılması meydana
gelebilir.
Video takılması meydana gelirse, oynatmak istediğiniz videoları
düşük video çözünürlüğündeki bir kablosuz ağ bağlantısıyla
kaydedin.
Kablosuz ağ bağlantısı kullanırken video takılması çok sık
meydana geliyorsa, HDMI veya AV kablosu kullanın.
¬sayfa 82~83
AllShare™ destekli bir Samsung HDTV’de video oynatırken,
video üst üste 3 saniyeden uzun bir süre takılırsa Samsung çağrı
merkezini arayın. Telefon numarası için arka kapağa bakın.
Televizyonunuzu AP’nize bağlamak için bir ağ kablosu
kullanmanızı öneririz. Bu, içerik akışı sırasında
karşılaşabileceğiniz video ‘Takılmalarını’ en aza indirir.
Video veya fotoğraf göndermek için Otomatik Yedeklemenin kullanılması
PC'nize Otomatik yedekleme programının
kurulması
1
2
Video kameranızı bir USB kablosuyla PC’ye bağlayın.
3
Otomatik yedekleme kurulum programı için bilgisayar
ekranında açılır pencere göründüğünde, OK’ye tıklayın.
2
Video kamerayı açın.
•
Bilgisayar video kamerayı tanır ve Intelli-studio otomatik
olarak başlatılır.
Programı kurmak için, açılır penceredeki talimatları izleyin.
Kurulumdan sonra video kamerayı tekrar bağlayın, sonra
sunucu bilgi mesajını teyit edin.
• Programı çalıştırmak için, video kameranın bilgisayar ile
bağlantısını kesin.
•
•
3
Onayla
Video kamera dosyaları göndermek için hazırlanır ve
dosyaları PC’ye gönderir.
Göndermek için ayrı ayrı dosyalar seçemezsiniz. Bu işlev
yalnızca video kameraya yeni kaydedilen dosyalar için
kullanılabilir.
• İlerleme durumu PC ekranında gösterilir.
•
Bu program, dosyaların Windows işletim sistemine sahip bir PC'ye
yedeklenmesi için tasarlanmıştır.
•
Fotoğrafların veya videoların bir PC'ye
gönderilmesi
1
•
•
[Ev ( )] düğmesine basın pOto Yedekl. öğesine
dokunun.
Sosyal Paylaşım
Oto Yedekl.
•
•
•
•
TV Bağl.
Ayarlar
•2
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20)
sekmesine dokunun.
Video kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden
otomatik olarak WLAN'a bağlanmaya çalışır.
• Video kamera daha önce bir WLAN'a bağlanmamışsa
kullanılabilir AP cihazlarını arar. ¬sayfa 72
• PC'niz açıksa video kamerayı tanır ve Intelli-studio otomatik
olarak başlatılır.
• PC'niz Yerel Ağ Üzerinden Açma (WOL) özelliğini
destekliyorsa PC'nizi video kameranızdan arayarak otomatik
olarak açabilirsiniz. ¬sayfa
yfa 79~80
•
78
Aynı erişim noktasına yeniden bağlanıyor olsanız bile video
kamera, kullanılabilir erişim noktalarını arar.
Dosya gönderimi sırasında video kamerayı kapatır veya pili
çıkarırsanız dosya aktarımı kesintiye uğrar.
Bu özellik kullanılırken video kameranın üzerindeki düğmeler
devre dışı kalır.
Dosya gönderimi için PC'ye bir defada yalnızca bir video kamera
bağlayabilirsiniz.
Ağ koşulları nedeniyle yedekleme iptal edilebilir.
Video veya Fotoğraflar PC'ye yalnızca bir kez gönderilebilir.
Video kameranızı yeniden bağlasanız bile dosyaları yeniden
gönderemezsiniz.
Video veya fotoğraf göndermek için Otomatik Yedeklemenin kullanılması
Yerel Ağ Üzerinden Açma (WOL) özelliği hakkında
WOL (Yerel Ağ Üzerinden Açma)
WOL, PC'nizi bir ağ bağlantısı veya İnternet yoluyla başka bir konumdan açmanıza veya PC'yi uyku modundan uyandırmaya olanak sağlayan bir
teknolojidir. WOL özelliği sayesinde, Oto Yedekl. öğesine dokunarak PC'yi otomatik olarak açabilir veya uyandırabilirsiniz.
PC'nin uykudan uyanma moduna ayarlanması
1
2
Başlat öğesine tıklayın ve Kontrol Panelini açın.
Ağ bağlantısını yapılandırın.
Windows 7:
Ağ ve İnternet p Ağ ve Paylaşım Merkezi p Adaptör
ayarlarını değiştiröğesine tıklayın.
• Windows Vista:
Ağ ve İnternet p Ağ ve Paylaşım Merkezi p Ağ
bağlantılarını yönetöğesine tıklayın.
• Windows XP:
Ağ ve İnternet Bağlantısı p Ağ Bağlantısı öğesine
tıklayın.
•
3
Yerel Ağ öğesine sağ tıklayın ve ardından Özellikler'e
tıklayın.
4
Yapılandır p Güç yönetimi sekmesi p Bu cihazın
bilgisayarı uyandırmasına izin ver öğesine tıklayın.
5
6
Tamamöğesine tıklayın.
PC'nin açılmak üzere ayarlanması
1
PC'yi açın ve PC başlatılırken F2 tuşuna basın.
2
Advanced (Gelişmiş) sekmesi p Power management
Setup (Güç yönetimi Ayarı) öğesini seçin.
3
Resume on PME (PME'de Devam Et) p Enabled (Etkin)
öğesini seçin.
4
Değişikliklerinizi kaydetmek için F10 tuşuna basın ve
başlatmaya devam edin.
5
Start (Başlat) öğesine tıklayın ve Control Panel (Kontrol
Paneli) öğesini açın.
6
Ağ bağlantısını yapılandırın.
PC'yi yeniden başlatın.
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20)
79
•
BIOS ayarları menüsü görüntülenir.
Windows 7:
Ağ ve İnternet p Ağ ve Paylaşım Merkezi p Adaptör
ayarlarını değiştir öğesine tıklayın.
• Windows Vista:
Ağ ve İnternet p Ağ ve Paylaşım Merkezi p Ağ
bağlantılarını yönet öğesine tıklayın.
•
Video veya fotoğraf göndermek için Otomatik Yedeklemenin kullanılması
•
Windows XP:
Ağ ve İnternet Bağlantısı p Ağ Bağlantısı öğesine
tıklayın.
7
8
Ağ adaptörüyle ilişkili sürücüleri seçin.
Advanced (Gelişmiş) sekmesine tıklayın ve WOL
menülerini ayarlayın.
PC'nizin BIOS ayarlarında aşağıda açıklananların dışında yaptığınız
tüm değişiklikler PC'nize zarar verebilir. Üretici, PC'nizin BIOS
ayarlarında yaptığınız değişikliklerden kaynaklanan zararlardan
sorumlu değildir.
•
•
•
•
Bu özelliği güvenlik duvarına karşı veya bir güvenlik programı
yüklenmişse kullanamazsınız.
PC'nizi WOL özelliğiyle açmak için PC'nin bir Yerel Ağ ile etkin
bir bağlantıya sahip olması gerekir. PC'nin Yerel Ağ bağlantı
noktasının üzerinde bulunan ve Yerel Ağ bağlantısının etkin
olduğunu gösteren gösterge ışığının açık olduğundan emin olun.
PC modelinize bağlı olarak video kamera yalnızca PC'nizi
uyandırabilir.
PC'nizin işletim sistemi veya sürücülerine bağlı olarak WOL ayar
menüsünün adları farklılık gösterebilir.
- ayar menüsü ad örnekleri: PME'yi Etkinleştir, Yerel Ağ
Üzerinden Açma vb.
- ayar menüsü değer örnekleri: Etkinleştirme paketi ,Sihirli paket
vb.
Kablosuz ağ (yalnızca HMX-QF20)
80
Diğer cihazların kullanılması
Video kameranızın TV’nize, VCR cihazınıza veya DVD/HDD
kaydedicinize, fotoğraf yazıcınıza ya da bilgisayarınıza
bağlanması hakkında bilgi edinin.
Televizyona bağlama ......................................................... 82
Yüksek çözünürlüklü TV’ye bağlama .................................... 82
Normal bir televizyona bağlama ........................................... 83
Televizyon ekraninda izleme ................................................. 84
VCR veya DVD/HDD kaydedicideki videolara dublaj
yapılması ............................................................................ 85
PictBridge fotoğraf yazıcısı ile fotoğrafların basılması.. 86
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması ............ 88
Dosyaların Intelli-studio ile aktarılması ................................. 89
Dosyaların, video kameranın çıkarılabilir disk olarak
bağlanmasıyla aktarılması .................................................... 93
Televizyona bağlama
Yüksek çözünürlüklü TV’ye bağlama
Bir HDTV kullanarak HD çözünürlüğünde kaydedilen Yüksek
Çözünürlüklü (HD) kaliteli videoların keyfine varabilirsiniz. Bu
video kamera yüksek çözünürlüklü video aktarımı sağlamak için
HDMI çıkışı destekler.
4
Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak
için televizyonun giriş seçicisini ayarlayın.
•
5
Mikro HDMI kablosu kullanırken
Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun
talimat kılavuzuna bakın.
Video kameranızda oynatma modunu seçerek videoları
oynatmaya başlayın. ¬sayfa 56~62
HDMI’ı Anlama
HDTV
HDMI (High Definition Multimedia Interface), sıkıştırılmamış dijital
verileri aktarmak için kompakt bir ses/video ara yüzüdür.
Anynet+ işlevi nedir?
Video Kamera
Anynet+ işlevini destekleyen aygıtlar için aynı uzaktan kumandayı
kullanabilirsiniz. Video kamera, Anynet+ destekli televizyona
HDMI kablosuyla bağlıysa Anynet+ işlevini kullanabilirsiniz. Daha
fazla bilgi için, Anynet+ destekli televizyonun kullanıcı kılavuzuna
başvurun.
Sinyal akışı
•
Mikro HDMI kablosu
1
2
3
•
Video kamerayı açın.
•
Önce video kamerayı açmazsanız video kamera bağlı
televizyonu tanımayabilir.
• Video kamerayı televizyona bağlarken AC güç adaptörünü
kullanın.
•
•
HDMI TV Çıkışı öğesini seçin. ¬sayfa 102
•
Mikro HDMI kablosunu kullanarak video kamerayı
televizyona bağlayın.
Diğer cihazların kullanılması
82
Bu video kamerada TV Bağlantı Kılavuzu menü işlevi
sağlanmaktadır. Video kamerayı televizyona bağlamaya
çalışırsanız (kullanıcı kılavuzunu kullanmadan), TV Bağlantı
Kılavuzu menü işlevini kullanın. ¬sayfa 103
Bu video kamera ile yalnızca Tip D’den Tip A’ya mikro HDMI
kablosu kullanabilirsiniz.
Video kameradaki HDMI jakı, yalnızca çıkış kullanımı için
sağlanır.
Anynet+ destekli televizyon video kameraya bağlanırsa, video
kamerayı açmak televizyonu açabilir. (Anynet+ işlevi) Bu işlevi
istemiyorsanız, Anynet+ (HDMI-CEC) özelliğini Kapalı değerine
ayarlayın. ¬sayfa 103
Video kamera mikro HDMI kabloyla TV’ye bağlandığında,
kablosuz işlevler çalışmaz. (yalnızca HMX-QF20)
Televizyona bağlama
Normal bir televizyona bağlama
Standart çözünürlüğü destekleyen normal bir televizyonda, video
kameranızla kaydedilen görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu
video kamera standart çözünürlüklü video aktarımı için kompozit
çıkışı destekler.
Kompozit çıkışı için bir Ses/Video kablosunun bağlanması
1
Video kamerayı bir Ses/Video kablosuyla bir televizyona
bağlayın.
2
Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak
için televizyonun giriş seçicisini ayarlayın.
•
3
Normal Televizyon
Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun
talimat kılavuzuna bakın.
Video kameranızda oynatma modunu seçerek videoları
oynatmaya başlayın. ¬sayfa 56~62
•
Video Kamera
•
•
Sinyal akışı
•
Ses/Video kablosu
Stereo Türü
VIDEO
Mono Türü
AUDIO
L
•
VIDEO
Sarı
Sarı
•
AUDIO
R
Beyaz
•
Sarı
Beyaz
Diğer cihazların kullanılması
83
HD video kamerayla televizyon arasındaki bağlantı durumunu
kontrol edin, yanlış bağlanırsa televizyon ekranı doğru video
bilgilerini sağlayamayabilir.
Ses/Video kablosunu kullanarak televizyona bağlarken, kablolar
ve karşılık gelen jakların renklerini eşleştirin.
Televizyona bağlı olarak video girişi yeşil olabilir. Bu durumda
Ses/Video kablosunun yeşil fişini televizyonun yeşil jakına
bağlayın.
Video kamera bir televizyona birden fazla kabloyla bağlıysa çıkış
sinyali öncelik sırasını izler.
- HDMI p Ses/Video (kompozit) çıkışı
Bu video kamerada TV Bağlantı Kılavuzu menü işlevi
sağlanmaktadır. Video kamerayı televizyona bağlamaya
çalışırsanız (kullanıcı kılavuzunu kullanmadan), TV Bağlantı
Kılavuzu menü işlevini kullanın. ¬sayfa 103
Televizyonda bir audio jakı (mono giriş) varsa Audio/Vido
kablosunun sarı fişini video jakına, beyaz fişini ses jakına takıp
kırmızı fişi boş bırakın.
Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinde (Full HD 1080/50i
veya HD 720/50p) kaydedilen görüntüler standart çözünürlüklü
görüntü kalitesinde oynatılır.
Televizyona bağlama
Televizyon ekraninda izleme
Görüntü, TV ekran oranına bağlıdır
Kayıt oranı
Geniş (16:9) TV’de Görünüm
4:3 TV’de Görünüm
16:9 oranında kaydedilen
görüntüler
•
•
Sesi ortalama bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi çok yüksekse, video bilgisinde parazit olabilir.
TV Ekranı özelliği Kapalı değerine ayarlanırsa, televizyon ekranında OSD (Ekranda Görüntüleme) menüleri olmaz. ¬sayfa 102
Diğer cihazların kullanılması
84
VCR veya DVD/HDD kaydedicideki videolara dublaj yapılması
Bu video kamerada kaydedilen videoların dublajı bir VCR veya DVD/HDD kaydedicide yapılabilir.
3
VCR veya DVD/HDD
kaydedici
Video kameranızda oynatmayı başlatın ve kayıt cihazında
bunu kaydedin.
•
Video Kamera
4
Ayrıntılar için, kayıt aygıtınızla sağlanan yönerge
kılavuzlarına başvurun.
Dublaj bittiğinde, kayıt aygıtını, ardından da video
kameranızı durdurun.
•
Sinyal akışı
•
•
Ses/Video kablosu
1
Video kameranızı, sağlanan ek Ses/Video kablosuyla
(kompozit bağlantı), kayıt aygıtına (VCR ya da DVD/HDD
kaydedici) bağlayın.
•
Video kameranızı, kayıt cihazının giriş jaklarına bağlayın.
Kayıt cihazınız giriş seçicisine sahipse, bunu giriş moduna
ayarlayın.
•
•
•
2
•
Depolama cihazını kayıt cihazına takın.
Diğer cihazların kullanılması
85
Bu video kameraya kaydedilmiş videolara, Ses/Video kablosu
ile bağlanarak dublaj yapılabilir. Kaydedilen tüm videolara, kayıt
çözünürlüğüne (HD/SD) bakılmaksızın, SD (standart çözünürlük)
görüntü kalitesiyle dublaj yapılacaktır.
HDMI kablolu kaydediciye dublaj yapamazsınız.
HD (yüksek çözünürlük) görüntü kalitesiyle kaydedilen bir
videoyu kopyalamak için, video kameranızın dahili yazılımını
kullanın ve görüntüleri bilgisayarınıza kopyalayın. ¬sayfa 89
Dublaj analog veri aktarımı aracılığıyla yapıldığı için, görüntü
kalitesi bozulabilir.
Bağlı monitörün ekranındaki göstergeleri (sayaç, vb.) gizlemek
için, TV Ekranı: Kapalı ayarını yapın. ¬sayfa 102
Tarih/Saat kaydetmek için, bu bilgiyi ekranda görüntüleyin.
¬sayfa 102
PictBridge fotoğraf yazıcısı ile fotoğrafların basılması
Bu video kamerayı bir PictBridge yazıcıya (ayrı satılır) ve USB kablosuna bağlayarak fotoğrafları doğrudan yazdırabilirsiniz.
1
USB bağlantı öğesini PictBridge olarak ayarlayın.
¬sayfa 103
4
Yazdırılacak fotoğraflara, ardından da Yazdır (
sekmesine dokunun.
•
USB bağlantı
)
İlgili mesaj görünür.
1/12
Yığn Depolama
100_0001
PictBridge
2
Bir USB kablosu kullanarak video kameranızı yazıcıya
bağlayın.
Video Kamera
5
Evet öğesine dokunun.
•
Seçilen fotoğraf yazdırılır.
Baskı sayısını ayarlamak için
Fotoğraf Yazıcısı
(PictBridge uyumlu)
Yazdırılacak kopya sayısını ayarlamak için
sekmesine dokunun.
/
Baskı ayarını iptal etmek için
LCD ekrandaki Küçük resim görüntüsü (
) sekmesine dokunun.
Baskı işlemi başladıktan sonra baskıyı durdurmak için
Ekrandaki İptal komutuna dokunun.
3
•
Yazıcınızı çalıştırın.
•
Fotoğraf küçük resimleri belirir.
•
Diğer cihazların kullanılması
86
Video kamera yazıcıyı tanımadığında USB kablosunu çıkarın
ve ardından yazıcının gücünü kapatın. USB bağlantı özelliğini
PictBridge olarak ayarlayıp USB kablosunu tekrar takın.
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
PictBridge fotoğraf yazıcısı ile fotoğrafların basılması
Tarih/saat baskısı eklemek için
1
Yazıcı modunda MENU (
1/12
•
) sekmesine dokunun.
•
100_0001
•
2
•
•
•
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
•
Tarih/saat baskısı, tüm yazıcılar tarafından desteklenmeyebilir.
Yazıcınızın üreticisine danışın. Tarih/saat baskısı seçeneği,
yazıcı bu seçeneği desteklemiyorsa kurulamaz.
PictBridge™ Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson ve Sony
tarafından geliştirilen bir görüntü aktarım standardı olan CIPA
(Camera & Imaging Products Association)’nın tescilli ticari
markasıdır.
PictBridge doğrudan baskı sırasında video kameranızın AC
güç adaptörünü kullanın. Yazdırma sırasında video kameranın
kapatılması depolama ortamındaki verilere zarar verebilir.
Video görüntüleri yazdırılamaz.
Diğer cihazlara kaydedilen fotoğraflar yazdırılamaz.
Yazıcıya bağlı olarak çeşitli yazdırma seçenekleri mevcuttur.
Ayrıntılar için yazıcının kullanım kılavuzuna bakın.
Seçilen tarih ve saat görüntüleme seçeneği ayarlanır.
Kapalı
Tarih
Zaman
Tarih&Zaman
3
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
dokunun.
•
) sekmesine
:00
2 00
/201
CK
01/O
Seçilen tarih ve saat, fotoğrafların üzerine yazdırılacaktır.
Diğer cihazların kullanılması
87
01/O
CK/2
012
00:0
0
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Intelli-studio, dosyaları oynatmanızı ve düzenlemenizi sağlayan dahili bir programdır. YouTube veya Flickr gibi web sitelerine dosya
yükleyebilirsiniz.
Sistem gereksinimleri
•
Intelli-studio programının çalışması için bilgisayarız aşağıdaki
gereklilikleri karşılamalıdır:
Parçalar
Gereklilik
OS
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista,
veya Windows 7
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz veya üzeri önerilir
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz veya üzeri
önerilir
(Dizüstü Bilgisayar: Intel Core 2 Duo 2.2GHz
veya AMD Athlon X2 DualCore 2.6GHz veya üzeri
önerilmektedir)
RAM
1 GB ve üzeri önerilir
Ekran Kartı
NVIDIA GeForce 8500 veya üzeri ATI Radeon HD
2600 serisi veya üzeri
Ekran
1024 x 768, 16-bit renk veya daha yüksek (1280 x
1024, 32-bit renk önerilir)
USB
mikro USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c veya üzeri
Diğer cihazların kullanılması
•
•
•
•
•
•
Yukarıda belirtilen sistem gereksinimleri önerilen özelliklerdir.
Gereksinimleri karşılayan bir sistemde bile, sisteme bağlı olarak
işlemler gerçekleşmeyebilir.
Önerilenden daha yavaş bir bilgisayarda, video oynatımı kareleri
atlayabilir ya da beklenmedik şekilde çalışabilir.
Bilgisayarınızdaki DirectX sürümü 9.0c’den düşükse, programın
9.0c veya daha yüksek bir sürümünü yükleyin.
Video verilerini oynatmadan veya düzenlemeden önce,
kaydedilen video verilerinin bir bilgisayara aktarılması önerilir.
Bir dizüstü bilgisayarın bu işlemi gerçekleştirebilmesi
için, bir masaüstü bilgisayara kıyasla daha yüksek sistem
gereksinimlerini karşılaması gerekir.
Intelli-studio, Mac OS ile uyumlu değildir.
64-bit Windows XP, Windows Vista, ve Windows 7 ortamında,
Intelli-studio kurulabilir ve 32-bit program olarak çalışabilir.
Samsung, kendi monte ettiğiniz bir bilgisayar gibi, gereklilikleri
karşılamayan bir bilgisayarın kullanılmasından kaynaklanan
herhangi bir hasardan sorumlu değildir.
88
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Dosyaların Intelli-studio ile aktarılması
USB kablosunu çıkarmak için
Veri aktarımını tamamladıktan sonra, kabloyu mutlaka aşağıda
açıklanan şekilde çıkarın:
Video kamera, bir USB kablo ile PC’ye bağlandığında Intelli-studio
otomatik olarak başlatılır.
Adım 1. USB kablosunun bağlanması
1
USB bağlantı: Yığn Depolama değerine ayarlayın PC
Yazılımı: Açık olarak ayarlayın. ¬sayfa 103
2
USB kablosunu kullanarak HD video kamerayı bilgisayara
bağlayın.
1. Görev çubuğunun üzerindeki Donanımı Güvenle Kaldır
simgesini tıklatın.
2. USB Yığın Depolama Cihazı seçeneğini seçin ve Durdur
öğesini tıklatın.
3. Bir Donanım cihazını durdur penceresi belirirse, Tamam
öğesini tıklatın.
4. USB kablosunu video kameradan ve bilgisayardan çıkarın.
Intelli-studio ana penceresiyle yeni bir dosya kaydetme
ekranı belirir. Video kameranızda yeni dosya yoksa yeni
dosya kaydetmek için açılır pencere görünmez.
• Bilgisayarınızın türüne göre, karşılık gelen kaldırılabilir disk
penceresi belirir.
•
•
•
•
•
•
•
3
Evet öğesini tıklatın; yükleme işlemi tamamlanır ve
aşağıdaki açılır pencere belirir. Onaylamak için Evet
öğesini tıklatın.
•
•
Yeni bir dosya kaydetmek istemiyorsanız, Hayır seçeneğini
seçin.
Diğer cihazların kullanılması
89
Birlikte verilen USB kablosunu kullanın. (Samsung tarafından
sağlanır)
USB’yi, takma yönünün doğru olduğunu kontrol ettikten sonra
takın.
Güç kaynağı olarak pil takımı yerine AC güç adaptörü
kullanılmasını öneririz.
USB kablosu bağlıyken video kameranın açılması veya
kapatılması, bilgisayarın hatalı işlev göstermesine neden olabilir.
Aktarma sırasında USB kablosunu bilgisayardan veya video
kameradan çıkarırsanız veri iletimi durur ve veriler zarar görebilir.
USB kablosunu bilgisayara USB HUB aracılığıyla bağlarsanız
veya diğer USB cihazlarıyla eşzamanlı olarak bağlarsanız,
video kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda bütün USB
cihazlarını bilgisayardan kaldırın ve video kamerayı yeniden
bağlayın.
Bilgisayarınızın türüne bağlı olarak, Intelli-studio programı
otomatik olarak çalışmayabilir. Bu durumda, Bilgisayarım’
da Intelli-studio programının bulunduğu, istenen CD-Rom
sürücüsünü açın ve iStudio.exe dosyasını çalıştırın.
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Adım 2. Intelli-studio ana penceresi hakkında
Ayrıntılı bilgi için, Intelli-studio ekranı
üzerindeki Help (Yardım) Œ Help (Yardım)
öğesini seçin.
Intelli-studio başlarken, video ve fotoğraf küçük resimleri ana
pencerede görüntülenir.
1
2
3
4
5
6
7
No.
%
$
#
8
9
@
0
!
•
•
•
Intelli-studio’yu bilgisayarınıza kurarsanız program daha hızlı
başlar. Programı kurmak için Tool (Araçlar) € Install Intellistudio on PC (Intelli-studio’yu PC’ye Kur) öğesini seçin.
Web Support (Web Desteği) € Update Intelli-studio
(Intellistudio’yu Güncelle) € Start Update (Güncellemeyi Başlat)
öğelerini tıklatarak Intelli-studio yazılımının son sürümünü
güncelleyebilirsiniz.
Ürünün dahili Intelli-studio yazılımı evde kullanım içindir. Kesin
doğruluk gerektiren veya endüstriyel ürünler için değildir.
Bu uygulamalar için, profesyonel kullanıma yönelik olarak
tasarlanmış bir düzenleme yazılımı kullanılmasını öneririz.
Diğer cihazların kullanılması
90
Açıklama
1
Menü öğeleri
2
Seçilen klasörde dosyaları görüntüleyin.
3
Fotoğraf düzenleme moduna geçin.
4
Video düzenleme moduna geçin.
5
Paylaş moduna geçin.
6
Listedeki küçük resimleri büyütün veya küçültün.
7
Bir dosya türü seçin.
8
Bilgisayarınızda seçili klasördeki videoları ve fotoğrafları
görüntüleyin.
9
Bağlı cihazdaki videoları ve fotoğrafları gösterin veya gizleyin.
0
Cihazda seçili klasördeki videoları ve fotoğrafları görüntüleyin.
!
Dosyaları küçük resim olarak veya bir harita üzerinde
görüntüleyin
@
Bağlı cihazdaki klasörlere göz atın.
#
Bilgisayarınızda saklı klasörlere göz atın.
$
Önceki veya sonraki klasöre geçin.
%
Dosyaları yazdırın, dosyaları bir harita üzerinde görüntüleyin,
İçerik Yöneticisinde dosyaları saklayın yüzleri kaydedin veya
içerik yöneticisini yenileyin.
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Adım 3. Video ya da fotoğraf oynatma
Adım 4. Video ya da fotoğraf düzenleme
Intelli-studio uygulamasını kullanarak kayıtlarınızı kolayca
oynatabilirsiniz.
1
Intelli-studio ile kayıtlarınızı görüntülemek için istediğiniz
bir klasöre tıklayın.
•
2
3
Intelli-studio ile videoları veya fotoğrafları çeşitli şekillerde
düzenleyebilirsiniz. (Boyut Değiştirme, İnce Ayar, Görüntü
Efekti, Kare Ekleme vb.) Bir fotoğrafı veya videoyu Intelli-studio’
da düzenlemeden önce, Bilgisayarım ya da Windows Explorer’
ı kullanarak güvenli şekilde saklamak için video veya fotoğraf
dosyasının bir kopyasını oluşturun ve bilgisayarınıza kaydedin.
Ekranda, seçilen kaynağa göre video ya da fotoğraf küçük
resim dizini görünür.
1
2
Oynatmak istediğiniz videoyu veya fotoğrafı seçin.
Dosya bilgilerini, fareyi dosyanın üzerine getirerek kontrol
edebilirsiniz.
• Bir video küçük resmine bir defa tıklandığında küçük
resim çerçevesinin içinde video oynatımının gösterilmesi
sayesinde, istediğiniz videoyu kolayca arayabilirsiniz.
•
3
Oynatma başlar ve oynatma kontrolleri görünür.
Aşağıdaki dosya formatları Intelli-studio tarafından desteklenir:
- Video formatları: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV
7/8/9)
- Fotoğraf formatları: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Diğer cihazların kullanılması
Intelli-studio tarayıcısı üzerinde seçilen dosyalara göre
Movie Edit (Video Düzenleme) ( ) veya Photo Edit
(Fotoğraf Düzenleme) ( ) öğesine tıklayın.
•
Oynatmak istediğiniz videoyu ya da fotoğrafı seçin ve
oynatmak için çift tıklatın.
•
Düzenlemek istediğiniz videoları veya fotoğrafları seçin.
91
Seçilen dosya düzenleme penceresinde görünür.
Çeşitli düzenleme işlevleriyle bir video veya fotoğraf
düzenleyin.
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Adım 5. Video/fotoğraf görüntülerinin çevrimiçi paylaşımı
4
Bir tıkla bir web sitesine fotoğrafları ve videoları doğrudan
yükleyerek içeriğinizi dünyayla paylaşın.
1
2
•
Paylaşmak istediğiniz video veya fotoğrafları seçin.
Tarayıcıdaki Share (
•
) (Paylaş) öğesine tıklayın.
Dosyaları yüklemek istediğiniz web sitesini tıklatın.
•
Seçilen sitenin web tarayıcısını açmak üzere açılır bir
pencere belirir veya kullanıcı adınızla şifrenizi soran açılır
bir pencere belirir.
Seçili dosya paylaşım penceresinde belirir.
5
3
Yüklemeyi başlatmak için Upload (Yükle) seçeneğini
tıklatın.
Site yönetiminiz için YouTube, twitter, Flickr, Facebook,
Picasa, E-mail veya kullanmak istediğiniz başka bir web
sitesini seçebilirsiniz.
Diğer cihazların kullanılması
Erişim için kimliğinizle şifrenizi girin.
•
Web sitesinin içeriklerine erişim, web erişim ortamınıza
bağlı olarak sınırlandırılabilir.
Video yüklemek için kullanılabilen kayıt süresi ve kapasite her web
sitesinin politikasına bağlı olarak değişebilir.
92
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Dosyaların, video kameranın çıkarılabilir disk olarak bağlanmasıyla aktarılması
Video Kameraya USB kablosu bağlayarak Windows işletim sistemli bir bilgisayara kayıtlı verileri aktarabilir veya kopyalayabilirsiniz.
Depolama ortamı içeriğinin görüntülenmesi
1
USB bağlantı öğesini Yığn Depolama olarak ayarlayın.
¬sayfa 103
2
3
4
PC Yazılımı öğesini Kapalı olarak ayarlayın. ¬sayfa 103
5
Depolama ortamındaki klasörler görünür.
•
Farklı dosya türleri farklı klasörlerde depolanır.
Bellek kartını takın. ¬sayfa 16
USB kablosunu kullanarak video kamerayı bilgisayara
bağlayın. ¬sayfa 89
Bir süre sonra bilgisayarın ekranında Çıkarılabilir Disk ya
da Samsung penceresi belirir.
• Dosyaları görüntülemek için Windows Explorer
kullanarak klasörleri aç öğesini seçin ve then click Tamam
seçeneğini tıklatın.
Fotoğraf Video
Verilerin ayarlanması
•
Sistem verileri
6
Dosyaları depolama ortamından PC’nize kopyalayıp
yapıştırın veya sürükleyip bırakın.
•
•
•
Diğer cihazların kullanılması
93
Çıkarılabilir Disk penceresi görünmezse bağlantıyı kontrol
edin (¬sayfa 89) ya da 1 ve 4 adımlarını tekrar uygulayın.
Kaldırılabilir disk otomatik olarak görünmezse, Bilgisayarım^]daki
kaldırılabilir disk klasörünü açın.
Bağlanan video kameranın disk sürücüsü açılmazsa veya
farenin sağ tıklatılmasıyla açılan ortam menüsü (aç veya gözat)
çalışmıyorsa, bilgisayarınızda Autorun virüsü olabilir. Virüs
koruma yazılımını en son sürümüne yükseltmeniz önerilir.
Video kameranın işlevlerine bağlı olarak ilave klasörler
oluşturulabilir.
Dosyaların Windows bilgisayarınıza aktarılması
Video dosyası (H.264) 1
Dosya biçimi
• HD kalitesindeki videolar, HDV_####.MP4 biçimine sahiptir.
• Yeni bir video dosyası oluşturulduğunda dosya numarası
otomatik olarak artar.
• Bir klasördeki dosya sayısı 999~1,000’i aştığında yeni bir klasör
oluşturulur.
• Klasör isimleri 100VIDEO, 101VIDEO sırasıyla verilir.
Maksimum klasör sayısı 999’dur.
• Bir depolama ortamında video kamera kullanılarak en fazla
9,999 dosya oluşturulabilir.
Fotoğraf dosyası 2
Video dosyaları
• Video dosyaları H.264 biçiminde sıkıştırılır. Dosya uzantısı
“.MP4” şeklindedir.
• Video çözünürlüğü için 97 sayfaya başvurun.
Fotoğraf dosyaları
• Fotoğraflar JPEG formatında sıkıştırılmıştır. Dosya uzantısı
“.JPG”dir.
• Fotoğraf çözünürlüğü için 97 sayfaya başvurun.
• Video dosyalarında olduğu gibi, yeni bir fotoğraf
oluşturulduğunda dosya numarası otomatik olarak artar.
• Fotoğraf dosyaları SAM_####.JPG formatındadır.
• Klasör isimleri 100PHOTO, 101PHOTO sırasıyla verilir.
100PHOTO, 101PHOTO, etc.
Diğer cihazların kullanılması
•
•
94
Dosya isimlendirilmesinde DCF (Kamera Dosya sistemi için
Tasarım Kuralları) izlenir.
Bu video kamera değiştirilmiş dosyaları tanımayabilir. Klasör
veya dosya adını keyfi olarak değiştirmeyin. Aksi takdirde
oynatılamayabilir.
Ayarlar
Video kamera ayarlarınızı yapılandırmak için öğelere bakın.
Ayarlar menüsü ................................................................. 96
Ayarlar menüsüne erişim ...................................................... 96
Çekim.................................................................................... 97
Oynatma ............................................................................... 98
Ekran .................................................................................. 101
Bağlantı............................................................................... 103
Genel .................................................................................. 104
Ayarlar menüsü
3
Ayarlar menüsüne erişim
Aşağıdaki talimatlar, Ayarlar menüsü öğelerine erişim ve bunların
kullanımına yönelik örnek olarak verilmiştir. Diğer Ayarlar menüsü
öğelerine (sayfa 97~106) erişim ve bunların kullanımı için bu
örneği kılavuz olarak kullanın.
1
2
[Ev (
Fotoğraf Çözünürlüğü
OIS Duo
Tele Macro
İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
OIS Duo
Çekim
Kapalı
Oynatma
Açık
Ekran
Plus
Bağlantı
Menü
OIS Duo işlevi burada bir örnek olarak kullanılmaktadır.
Video Çözünürlüğü
4
Ayarlar
•
Çekim
)] düğmesine basın p Ayarlar öğesine dokunun.
Bir menüye dokunun.
Bir alt menüye dokunun.
5
Açıklama
Çekim: Video veya fotoğraf kaydı modundaki öğeleri
ayarlayın. ¬sayfa 97~98
Oynatma: Video veya fotoğraf oynatma modundaki öğeleri
ayarlayın. ¬sayfa 98~101
Ekran: Ekran ayarlarını kişiselleştirin. ¬sayfa 101~102
Bağlantı: Bağlantı öğelerini ayarlayın. ¬sayfa 103
Genel: Video kamera sisteminin, bellek formatı ve varsayılan
ayar gibi ayarlarını değiştirin. ¬sayfa 104~106
Ayarlar
96
Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
dokunun.
) sekmesine
Ayarlar menüsü
Çekim
* : Varsayılan değer
Simge
* : Varsayılan değer
Açıklama
Video çözünürlüğünü ayarlayın.
• Full HD 1080/50i* (
): Full HD (1920x1080/
50i) biçiminde kayıt yapar.
• HD 720/50p (
): HD (1280x720/50p)
biçiminde kayıt yapar.
• Web/HD (
): Paylaşım sitelerine video
yüklemek için Web/HD formatında kayıt yapar.
•
Video
Çözünürlüğü
•
•
•
•
Fotoğraf
Çözünürlüğü
•
Açıklama
OIS Duo
Video kameranın titremesini/bulanıklığı telafi etmek
için ayarlanır.
• Kapalı*: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık ( ): OIS Duo işlevi, titremeyi telafi etmek
için etkinleştirilmiştir.
• Plus ( ): İşlevi etkinleştirir.
OIS Plus, video kamera merceğinin wide/tele zoom
konumunda daha geniş görüntü aralığına geçmesini
sağlayarak mevcut Optik Görüntü Sabitlemeyi geliştirir.
Bu, video kameranın daha büyük ölçülerdeki video
kamera titremesini dengelemesini ve mükemmel bir
görüntü netliği seviyesi vermesini sağlar.
50i, video kameranın saniyede 50 alanda geçmeli
tarama modunda kayıt yapacağını belirtir.
50p, video kameranın, saniyede 50 karede
aşamalı tarama modunda kaydedeceğini belirtir.
Kaydedilen dosyalar Değişken Bit Oranı (VBR) ile
kodlanır. VBR, bit oranını kayıt görüntüsüne göre
otomatik olarak ayarlayan bir kodlama sistemidir.
Kullanılabilir video kayıt süresi, seçilen video
çözünürlüğüne göre değişir. ¬sayfa 19
Web/HD çözünürlükte kaydedilen videolar,
video küçük resim görüntüsünde 1280X720/50p
çözünürlükte ve Sosyal Paylaşım modunda WQGA
(432x240/25p) çözünürlükte gösterilir. ¬sayfa 76
Çok küçük nesnelerin yakın çekimle kaydedilmesi
için ayarlanır.
• Kapalı*: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık ( ): Büyük bir nesnenin küçük bir kısmına
tele açıdan odaklanabilirsiniz.
•
•
Fotoğraf çözünürlüğünü ayarlayın.
• 5.3M 3072X1728* (
): 3072x1728
çözünürlükte kayıt yapar.
• 2M 1920X1080 (
): 1920x1080 çözünürlükte
kayıt yapar.
•
Simge
Tele Macro
•
•
Kaydedilebilecek görüntü sayısı kayıt yapılan
ortama göre değişkenlik gösterir. ¬sayfa 19
HD video kameranızda kaydedilen fotoğraflar
bu fotoğraf boyutunu desteklemeyen diğer dijital
cihazlarda düzgün görüntülenemeyebilir.
Ayarlar
•
•
97
Tele makro modunda kayıt sırasında odak hızı
düşebilir.
Tele Makro modundayken elin titremesini
engellemek için tripod (dahil değildir) kullanın.
Tele Macro modunda kayıt yaparken gölgelerden
kaçının.
Cisim mesafesi azaldıkça, odaklama alanı daralır.
Video kamera ve nesne arasındaki mesafe çok
yakın değilse video kamera odaklanamaz, [Zoom
(W)] düğmesine basın ve bu ikisi arasındaki odak
mesafesini ayarlayın.
Tele Makro işlevi Açık olduğunda ve video kamera
tele modunda bir nesneyi büyüttüğünde video
kamera ve nesne arasındaki minimum odak
mesafesi 50cm’dir (19.7 inç).
Ayarlar menüsü
Çekim
Oynatma
* : Varsayılan değer
Simge
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
Zoom merceğiyle kullanılabilen zoom miktarını
artırmak için ayarlanır.
• Kapalı*: Dijital zoom işlevini devre dışı bırakır
ve yalnızca optik zoom (ve akıllı zoom) kullanılır.
• Açık: Daha yüksek zoom büyütmesini etkinleştirir.
Dijital Zoom
Küçük
resim
Dijital zoom ile görüntü dijital olarak, akıllı ya da
optik zoom oranından daha fazla büyütüldüğünden,
görüntü çözünürlüğü bozulabilir.
Çubuğun üst tarafı dijital zoom
bölgesini gösterir.
[Zoom (T/W)] düğmesine
bastığınızda veya Zoom (
)
sekmesini kullandığınızda
zoom bölgesi görünür.
Küçük resim görüntüsü ekranı olarak 3x3 veya 4x4
tipini ayarlayın.
• 3X3*: Küçük resim görüntüsü ekranı olarak 3x3
tipini görüntüler.
• 4X4: Küçük resim görüntüsü ekranı olarak 4x4
tipini görüntüler.
Küçük resim görüntüsünde [Zoom (T/W)] düğmesine
basarak Küçük resmi 3x3 veya 4x4 olarak değiştirebilirsiniz.
Dijital aralık
Optik aralık
Video
Oynatma
Seçeneği
Zoom göstergesi
Video kamerayı sallayarak dijital efektler
uygulamak için ayarlanır.
• Kapalı*: Salla işlevini devre dışı bırakır.
• Açık: Sanat Filmi modunda, video kameranın
sallanmasıyla dijital efektlerin sıralı olarak
uygulanmasını sağlar.
Salla
00:
00:
00
Açıklama
[25
3M
in]
Akıllı APM
Seçeneği
00:00:00 [253Min]
Tercihinize göre özel bir oynatma biçimi ayarlayın.
): Seçilen videodan
• Tümünü Oynat* (
başlayıp sonuncuya kadar video klipleri arka
arkaya oynatır, ardından küçük resim dizini
görünümüne döner.
): Yalnızca seçilen videoyu
• Birini Oynat (
oynatır ve küçük resim dizini görünümüne geri
döner.
): Küçük resim görüntüsü
• Tümünü Tekrarla (
(
) sekmesine dokunulana kadar tüm video
klipleri tekrar tekrar oynatır.
): Küçük resim görüntüsü
• Birini Tekrarla (
(
) sekmesine dokunulana kadar yalnızca
seçilen videoyu tekrar tekrar oynatır.
Video ile birlikte çalması için istediğiniz arka
plan müziğini ayarlayın. Video Kamerada The
Flea Waltz’dan Four Seasons’a kadar 20 müzik
bulunur. Rasgele seçeneği The Flea Waltz’dan
Four Seasons’a kadar rasgele oynatır.
Ayrıca, bellek kartına kaydettiğiniz harici şarkıların ve
video kameranın Akıllı APM Seçeneği menüsündeki
20 müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. ¬sayfa 99~100
Ayarlar
98
Ayarlar menüsü
Oynatma
Arka plan müziği olarak harici şarkılar kullanın (Smart BGM II)
Bellek kartına kaydettiğiniz harici şarkıların ve video kameranın Akıllı APM Seçeneği menüsündeki seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Harici şarkıları arka plan müziği olarak ayarlamak için
Şarkıların video kamera tarafından tanınmasını sağlamak için,
video kameranızdaki dahili Intelli-studio programını kullanarak
şarkıları uyumlu bir formata dönüştürmelisiniz.
1
Intelli-studio programını başlatmak için video kamerayı bir
USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. ¬sayfa 89
2
Intelli-studio ekranındaki Tool p Sending song for Smart
BGM öğesine tıklayın.
3
Istediğiniz şarkıyı seçmek için Smart BGM ekranındaki
Browse öğesine tıklayın.
4
Video kamera tarafından tanınması için şarkının adını
değiştirin ve ardından Send p Yes (Evet) öğesine tıklayın.
5
Aktarım tamamlandıktan sonra OK öğesine tıklayın.
6
Bellek kartına kaydedilen şarkı, video oynatma modunda
Akıllı APM Seçeneği menüsünde görüntülenebilir.
¬sayfa 98
•
Video kameranın bellek kartına en fazla 5 dönüştürülmüş
şarkı kaydedebilirsiniz.
Akıllı APM Seçeneği
Solveig’s Song
•
Four Seasons
NewBGM1
Şarkı m4a dosyasına dönüştürülür ve video kameranın
bellek kartına aktarılır.
Ayarlar
Rasgele
99
Ayarlar menüsü
Oynatma
Avrupa’da satılan video kameralarda harici şarkıları
aşağıda belirtildiği şekilde kaydetmelisiniz.
Arka plan müziği olarak harici şarkılar kullanın (Smart BGM II)
1
Bellek kartındaki harici şarkıları silmek için
2
Harici şarkıları Smart BGM (Akıllı APM) ekranındaki Manage BGM
öğesinden veya bellek kartındaki APM klasöründen silebilirsiniz.
Sol taraftaki şekilde gösterilen adım
1~3’ü izleyin.
Harici şarkının adını değiştirin €
Şarkıyı kaydetmek için bir konum
seçin € Convert € Yes (Evet)
öğesine tıklayın.
•
3
4
Seçilen konumda APM klasörü
otomatik olarak oluşturulur ve
ardından harici şarkı m4a
dosyasına dönüştürülür ve APM
klasörüne kaydedilir.
Bilgisayarınıza bir bellek kartı takın € APM klasörünü
(dönüştürülen harici şarkılarla birlikte) bilgisayardan
bellek kartına kopyalayın € Bellek kartını bilgisayardan
çıkarıp video kameraya takın.
Video oynatma modundayken, Akıllı APM Seçeneği
menüsünden bir harici şarkıyı arka plan müziği olarak seçin.
Bellek kartındaki harici şarkıları silmek için
1
2
•
•
•
•
Ayarlar
100
Bellek kartını video kameradan çıkarın ve bilgisayarınıza takın.
İstediğiniz harici şarkıları APM klasöründen silin.
Video kamera yalnızca Intelli-studio programı tarafından
dönüştürülen harici şarkıları tanıyabilir.
Intelli-studio programı tarafından dönüştürülecek harici şarkıların
dosya formatları mp3 ve m4a formatlarıdır. Bazı MP3 dosyaları
desteklenmeyebilir.
Harici şarkılar bellek kartındaki APM klasörüne kaydedilir.
Dönüştürülen m4a dosyalarını bellek kartındaki APM
klasörüne aktarırsanız, bunları Smart BGM (Akıllı APM) olarak
kullanabilirsiniz.
Ayarlar menüsü
Oynatma
Ekran
* : Varsayılan değer
* : Varsayılan değer
Simge
Simge
Açıklama
Slayt
Gösterisi
Seçeneği
Slayt gösterisi için oynatma seçeneklerini ayarlayın
sekmesine dokunun.
ve
• Müzik: Arka plan müziğini açabilir veya
kapatabilirsiniz. Bir slayt gösterisi başlattığınızda
20 farklı arka plan müziği karışık modda
çalmaya başlar.
• Aralık: Fotoğraf görüntüleri, ayarlanan slayt
gösterisi aralığında 1 sn veya 3 sn sürekli olarak
gösterilir.
• Efekt: Fotoğraf görüntülerini görüntü geçişleri
arasında açılma/kararma efektini kullanarak
sürekli olarak oynatır.
LCD
Parlaklık
•
Kılavuz
Salla
00:
00:
20/
00:
01:
03
100
_00
01
03
•
•
Arka plan müziğinin video kameranın sallanmasıyla
oynatılması için ayarlanır.
• Kapalı *: Salla işlevini devre dışı bırakır.
• Açık: Bir video oynatımı sırasında video
kameranın sallanmasıyla arka plan müziğinin
oynatılmasını sağlar.
00:00:20/00:01:
Açıklama
LCD ekranın parlaklığını ayarlayın.
/
0 ila 10 arasında ayarlamak için
sekmesine dokunun.
Ortam çok parlaksa, LCD ekranın parlaklığını
ayarlayın.
LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan
görüntüyü etkilemez.
Daha parlak LCD ekran daha fazla güç tüketir.
Bir sahne oluşturmanızda yardımcı olması için
ızgara ayarlayın.
): İşlevi devre dışı bırakır.
• Kapalı* (
): Nesneyi merkez kesişim
• Artı Gösterge (
noktasına yerleştirmek nesneyi karenin ortasına
koyar.
): Birden fazla nesneyi kaydetmek
• Izgara (
için. Nesnelerin ızgara kesişim noktasına
konumlandırılması dengeli bir kompozisyon
sağlar.
): Nesneleri Güvenlik
• Emniyet Bölgesi (
Bölgesi dikdörtgeni içinde konumlandırarak
kaydedileceklerinden emin olabilirsiniz.
100_0001
•
:0
:00
0:00
0:0
0:
00
00
•
Ayarlar
101
Görüntü kompozisyonunu dengelemek için,
nesneyi, kılavuzun kesişme noktasında
konumlandırın.
Ekrandaki kılavuzlar, kaydedilen asıl görüntülerin
üzerinde görünmez.
Ayarlar menüsü
Ekran
* : Varsayılan değer
Simge
Tarih/Saat
Görünüm
Açıklama
Video kameranın ekranında tarih ve saatin
görüntülenmesi için ayarlanır.
• Kapalı*: Geçerli tarih/saat bilgileri
görüntülenmez.
• Tarih: Geçerli tarih görüntülenir.
• Zaman: Geçerli saat görüntülenir.
• Tarih&Zaman: Geçerli tarih ve saat görüntülenir.
•
•
TV Ekranı
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
HDMI TV
Çıkışı
Video kamerayı bağladığınız TV ile eşleşen HDMI
video çıkışını ayarlayın.
• Otomatik*: Video sinyalleri, kaydedilen dosya
ile aynı formatta yayınlanır. Bu ayarı yalnızca
ürünü bir HDTV’ye bağlarken kullanın.
• 576p: Kaydedilen dosyanın çıkışı 720x576p
formatında olur. Bu ayarı yalnızca HDMI
jaklarını kullanarak SD (standart çözünürlük)
seviyesinde aşamalı taramayı destekleyen
normal bir televizyona bağlarken kullanın.
Aşağıdaki durumlarda tarih ve saat, 01/OCK/2012
00:00 şeklinde görünür;
- Dahili şarj edilebilir pil boşaldığında.
Bu işlev Tarih Türü ve Saat Türü ayarına bağlıdır.
¬sayfa 104
TV ekranında video kameranın Ekran Üzeri
Menüsünü (OSD) görüntülenmesini veya
görüntülenmemesini ayarlayın.
• Kapalı: OSD (Ekran Görüntüsü) menüleri
yalnızca LCD panelde gösterilir.
• Açık*: OSD menüleri, LCD panelin yanı sıra
televizyon ekranında da gösterilir.
Otomatik
LCD
Kapatma
•
•
TV Ekranı seçeneğini Kapalı olarak ayarlamış
olsanız bile, menü ekranı, küçük resim görüntüsü ve
demo ekranları televizyonda gösterilir.
Ayarlar
Düşük güç tüketimi için LCD ekranını
koyulaştırmak üzere ayarlanır.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: Video kamera, Video ya da Fotoğraf
STBY modunda 2 dakikadan veya video
kaydında 5 dakikadan uzun süredir boştaysa,
güç tasarrufu modu devreye girer ve LCD
ekranın ışığı kısılır.
102
Bu Otomatik LCD Kapatma işlevi etkinse, LCD
parlaklığını normale döndürmek için video
kameradaki herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.
Otomatik LCD Kapatma aşağıdaki durumlarda
devre dışı bırakılır:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (USB kablosu,
AC güç adaptörü, vs.)
- Demo işlevi çalışırken.
Ayarlar menüsü
Bağlantı
* : Varsayılan değer
* : Varsayılan değer
Simge
Simge
Açıklama
Video kameranızı PC’ye bağlarken dahili
düzenleme yazılımının (Intelli-studio) otomatik
olarak başlatılması için ayarlanır.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: Yerleşik düzenleme yazılımı, video
kamera bilgisayara bağlandığında başlatılır.
PC Yazılımı
•
•
•
USB
bağlantı
Bilgisayar Yazılımı işlevi şu koşullarda
kullanılamaz:
- USB bağlantı özelliğini PictBridge olarak
ayarlanmışsa
PC Yazılımı işlevini etkinleştirmek için, USB
bağlantı özelliğini Sistem ayarı menü seçeneğinde
Yığn Depolama değerine ayarlayın.
PC Yazılımı yalnızca Windows işletim sistemiyle
uyumludur.
Video kamerayı televizyonunuza bağlamadan
TV Bağlantı önce talimatları okuyun.
• HDMI: HDMI kılavuzunu görüntüler.
Kılavuzu
• Kompozit: Kompozit kılavuzunu görüntüler.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Video kamerayı USB kablo ile PC’ye veya yazıcıya
bağlarken kullanılacak olan modu seçin.
• Yığn Depolama*: Videoları ya da fotoğrafları
aktarmak için bilgisayara bağlayın. ¬sayfa 93
• PictBridge: Fotoğrafları doğrudan yazdırmak
için bir PictBridge yazıcıya bağlayın (PictBridge
işlevini kullanırken). ¬sayfa 86
Ayarlar
Açıklama
Video kameranın bazı işlevlerinin Anynet+ destekli
bir Samsung TV kumandası ile kontrol edilmesi
için ayarlanır.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: Anynet+ işlevi etkinleştirilir. Video kamera
Anynet+ destekli televizyona bağlandığında,
video kameranın bazı işlevlerini televizyonun
uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.
•
•
103
Anynet+ destekli bir televizyona HDMI kablosuyla
bağlanmış video kamerayı açtığınızda, televizyon
(Anynet+ destekli) otomatik olarak açılır.
Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi konusunda ayrıntılar
için, Samsung’un Anynet+ destekli TV kullanıcı
kılavuzuna başvurun.
Ayarlar menüsü
Genel
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
* : Varsayılan değer
Simge
Takılan depolama ortamının kullanılan bellek
alanı ve boş bellek alanı gibi depolama bilgilerini
görüntüleyin.
Kart Bilgisi
•
•
Dosya No.
Video kameranın sistem dosyaları kapasitenin
bir kısmını kapladığı için, gerçek kapasite LCD
ekranda görülen kapasiteden daha az olabilir.
Takılan depolama ortamı yoksa, Kart Bilgisi öğesini
seçemezsiniz ve menüde sönük biçimde görünür.
Kaydedilen görüntülere dosya adı atayın.
• Seriler*: Depolama ortamını değiştirseniz ya
da biçimlendirseniz veya tüm dosyaları silseniz
bile, sıralı dosya numaraları atanır.
• Sıfırlama: Biçimlendirdikten ya da tüm dosyaları
sildikten veya yeni bir bellek kartı taktıktan sonra
dosya numarası 0001 olarak sıfırlanır.
Dosya No. özelliğini Seriler olarak ayarladığınızda,
aynı dosya adlarının verilmesini önlemek amacıyla
her dosyaya farklı bir numara atanır. Bu özellik,
dosyalarınızı bilgisayar üzerinde yönetmek
istediğinizde kullanışlıdır.
Zaman
Dilimi
Tarih/Saat
Ayarı
Konumunuz için saat dilimi ayarlayın.
• Ev*: Bu video kamerayı ilk defa kullanıyorsanız
ya da saati kendi ülkenizin tarih/saat ayarına geri
döndürüyorsanız bu öğeyi seçin.
• Gezi ( ): Farklı bir saat dilimine seyahat
/
sekmesine
ederken Gezi işlevini seçin.
sekmesine dokunun.
ve ardından
Tarih Türü
Bu işlev Tarih/Saat Görünüm ayarına bağlıdır.
¬sayfa 102
Saat Türü
Bir saat formatı ayarlayın.
• 12 Sa: Saat bilgisini 12 saatlik biçimde
görüntüler.
• 24 Sa*: Saat bilgisini 24 saatlik biçimde
görüntüler.
Bu işlev Tarih/Saat Görünüm ayarına bağlıdır.
¬sayfa 102
Bip Sesi
Bip sesinin duyulmasını veya duyulmamasını
ayarlayın.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: [Kaydı başlat/durdur] düğmesi gibi
düğmeleri ya da sekmeleri çalıştırırken bip sesi
duyulur.
Aşağıdaki durumlarda Bip sesi iptal edilir:
- Kayıt ve oynatma sırasında
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (Audio/Video
kablosu, Mikro HDMI kablosu, vs.)
Tarih ve saati ayarlayın. ¬sayfa 28
Ayarlar
Açıklama
Bir tarih formatı ayarlayın.
• 2012/01/01: Tarih, yıl/ay(iki basamaklı)/gün
şeklinde görüntülenir.
• OCK/01/2012: Tarih, ay/gün/yıl sırasıyla
görüntülenir.
• 01/OCK/2012*: Tarih, gün/ay/yıl sırasıyla
görüntülenir.
• 01/01/2012: Tarih, gün/ay(iki basamaklı)/yıl
şeklinde görüntülenir.
104
Ayarlar menüsü
Genel
* : Varsayılan değer
Simge
Obtüratör
Sesi
Açıklama
Simge
Video kamerayı 5 dakika boyunca
kullanılmadığında otomatik olarak kapanması için
ayarlayın.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• 5 dak.*: Video kamera, hiçbir işlem yapılmadan
5 dakika boyunca işlevsiz kalırsa kapanır.
•
•
Otomatik Kapanma aşağıdaki durumlarda
çalışmaz:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (USB kablosu,
AC güç adaptörü vs.)
- Demo işlevi çalışırken.
- Kayıt yaparken (kayıt duraklat dahil), oynatırken
(duraklatma hariç) veya fotoğraf slayt gösterisini
çalıştırırken.
Video kamerayı tekrar açmak için LCD ekranı
kapatın ve video kamerayı açın.
Ayarlar
Açıklama
Uzun bir süre sık kayıt yapacaksanız enerji
tüketimini ve pil boşalmasını azaltmak için kullanılır.
• Kapalı*: LCD ekranın kapatılması video
kamerayı kapatır.
• 5 dak.: LCD ekranın kapatılması kısa bir süre
sonra Quick On STBY modunu başlatır. ardından
da video kamera 5 dakika sonra kapanır.
Obtüratör sesinin duyulmasını veya duyulmamasını
ayarlayın.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: [Kaydı başlat/durdur] düğmesiyle
fotoğraf çekerken obtüratör sesini duyarsınız.
Obtüratör sesi, aşağıdaki koşullarda duyulmaz:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (Audio/Video
kablosu, Mikro HDMI kablosu, vs.)
Otomatik
Kapanma
* : Varsayılan değer
•
Hızlı Açma
Bekleme
•
•
Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme) moduna
geçmek için, LCD ekran kapandığında video
kamera yaklaşık bir dakika boşta kalmalıdır. Enerji
tüketimini azaltmak için, kullanımdan sonra video
kameranın kapatılması önerilir ancak belirlenen
sürede sık çekim koşulları için Hızlı Açma Bekleme
işlevini etkili biçimde kullanabilirsiniz.
Mod göstergesi, Hızlı Açma Bekleme modunda
yanıp sönmeyi sürdürür.
Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme) modu şu
koşullarda kullanılmaz:
- LCD ekran açıkken.
- Video kameradaki düğmeleri çalıştırırken.
- Kayıt sırasında.
Video kamerayı sağ ve sol elinizle rahat bir şekilde
kullanmanız için ayarlanır.
• Kapalı : İşlevi devre dışı bırakır.
Switch Grip • Açık*: Video kamerayı her iki elinizle de kolayca
kullanabilirsiniz.
Kayıt ederken Tutma Düğmesi yönünü
değiştirdiğinizde, kayıt geçici olarak kesilebilir.
105
Ayarlar menüsü
Genel
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
Tüm dosyaları tamamen silmek ya da depolama
ortamındaki sorunları gidermek için kullanılır.
•
•
Biçimlendir
•
•
•
•
Biçimlendirme sırasında depolama ortamını
çıkarmayın veya başka bir işlem yapmayın (gücü
kapatmak gibi). Ayrıca, biçimlendirme sırasında pil
biterse depolama ortamı zarar görebileceği için,
kameranızın AC güç adaptörünü kullandığınızdan
emin olun.
Kayıt ortamı zarar görürse tekrar biçimlendirin.
Depolama ortamını bilgisayarda ya da başka bir
cihazda biçimlendirmeyin. Depolama ortamını
video kamerada biçimlendirdiğinizden emin olun.
Koruma tırnağı kilitli olan bellek kartı
biçimlendirilemez. ¬sayfa 17
Depolama ortamı takılı değilse, seçilemez. Bu
durumda menüde soluk biçimde görünür.
Depolama ortamındaki tüm dosyaları ve
seçenekleri, korunan dosyalar da dahil olmak
üzere tamamen silebilirsiniz. Bu sayede kayıt
ortamına erişme hızı ve işlemler sabit hale gelir.
Korunan dosyalar da dahil tüm dosyaların ve
verilerin silineceğini unutmayın.
Ayarlar
* : Varsayılan değer
Simge
Açıklama
Varsayılan
Ayarlar
Tüm menü ayarlarını varsayılan koşullara (fabrika
ayarları) sıfırlayın.
Tüm ayarların varsayılanlara döndürülmesini
isterseniz Evet seçeneğine dokunun.
Language
Tntm
106
•
•
Bu işlevi kullanırken gücü kesmeyin.
HD video kamera ayarlarını fabrika ayarlarına
döndürmek, kayıtlı görüntüleri etkilemez.
Video kamerada menü ve mesajların
görüntülenmesi için kullanılacak olan dili seçin.
¬sayfa 29
Video kamera için önemli demo işlevlerini gösterir.
• Kapalı: İşlevi devre dışı bırakır.
• Açık*: Demo işlevini etkinleştirir.
Aşağıdaki durumlarda Demo modu iptal edilir:
- LCD ekrana dokunulursa.
- Herhangi bir düğme çalıştırılırsa (Kaydı başlat/
durdur, Ev ( ), vb.) Ancak, video kamera
5 dakika boyunca işlevsiz kalırsa, STBY modunda
5 dakika kaldıktan sonra otomatik olarak Demo
moduna girecektir. Demo işlevinin başlamasını
istemiyorsanız, Tntm özelliğini Kapalı olarak
ayarlayın.
Demo işlevi aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
- Otomatik Kapanma özelliğini 5 dak. değerine
ayarlanırsa, Demo öncesinde Auto Power Off
(Otomatik Kapanma) çalışacaktır.
Ekler
Hata mesajları, bakım ve teknik özellikler hakkında bilgi
edinin.
Sorun giderme ................................................................. 108
Uyari göstergeleri ve mesajlari ........................................... 108
Belirtiler ve çözümler ...........................................................114
Bakim ................................................................................ 121
Video kameranizi yurtdişinda kullanmak ...................... 123
Sözlük ............................................................................... 124
Teknik özellikler ............................................................... 125
Sorun giderme
Bir Samsung yetkili servis merkezi ile temasa geçmeden önce aşağıda belirtilen basit kontrolleri yapın.
Bunlar size zaman ve gereksiz bir telefon görüşmesinin ücretini kazandırabilir.
Uyari göstergeleri ve mesajlari
Aşağıdaki nedenlerle sorunlar meydana gelebilir. Bilgiyi kontrol edin ve düzeltici işlem yapın.
Pil
Mesaj
Düşük Pil
Pilin orijinalliğini
kontrol et.
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
-
Pil neredeyse boşalmış.
• Şarj edilmiş bir pil ya da AC güç adaptörü ile
değiştirin.
-
Pil orijinallik kontrolünü geçemedi.
• Pilin orijinal olup olmadığını kontrol edin ve
yenisiyle değiştirin.
• Bu video kamerada sadece orijinal Samsung
pillerinin kullanılması önerilir.
Depolama ortamı
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Bellek kartı yuvasına bellek kartı takılmamış.
• Bir bellek kartı takın.
Kart Dolu
Bellek kartında kayıt yapmak için yeterli alan yok.
• Bellek kartındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayara ya da bir başka depolama
ortamına yedekleyin ve dosyaları silin.
• Boş yer bulunan bir başka bellek kartı takın.
Kart Kilitli
SD veya SDHC kartı üzerindeki koruma sekmesi
kilitli olarak ayarlanmış.
• Bellek kartının yazma koruma tırnağını açın.
Kartı Tak
Ekler
108
Sorun giderme
Depolama ortamı
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Kart Hatası
Bellek kartında problem var ve kart tanınamıyor.
• Bellek kartını yenisiyle değiştirin.
Biçimlendirilmedi!
Hafıza kartı biçimlendirilmemiş.
• Bu video kamerayı kullanarak bellek kartını
biçimlendirin.
Desteklenmeyen
Format
Bellek kartı başka bir cihaz tarafından
biçimlendirilmiş olabilir ve hala bazı görüntüler
içerebilir.
• Bellek kartı biçimi video kamera tarafından
desteklenmediği için dosyalar oynatılamıyor.
• Video kamerayla kayıt yapmak için mevcut
bellek kartını biçimlendirin veya yeni bir bellek
kartı kullanın.
Desteklenmeyen
kart
Bellek kartı bu video kamerada desteklenmiyor.
• Bellek kartını önerilen bellek kartlarından biri ile
değiştirin.
Bellek kartının kayıt performansı yetersiz.
• Videoyu daha düşük bir çözünürlük ve kalitede
kaydedin.
• Bellek kartını yenisiyle değiştirin.
Düşük hızlı kart.
Daha düşük bir
çözünürlükte
kaydedin.
-
Kayıt
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yazma Hatası
-
Depolama ortamına veri yazılırken sorun oluştu.
Veri Geri Alınıyor.…
Gücü kapatmayın ve
kartı içerde tutun.
-
Dosya normal bir biçimde oluşturulmadı.
Ekler
109
Yapılması gereken
• Video kameranın gücünü kapatın ve veri
kurtarma için açın.
• Dosya kurtarılmazsa, önemli dosyaları
bilgisayarınıza veya bir başka yedekleme
ortamına yedekledikten sonra depolama
ortamını biçimlendirin.
• Veri geri yükleme tamamlanana kadar bekleyin.
• Kayıt sırasında kesinlikle gücü kapatmayın veya
bellek kartını çıkarmayın.
Sorun giderme
Kayıt
Mesaj
Video dosyası
sınırına
ulaşıldı. Video
kaydedilemiyor.
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
• Depolama ortamındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da bir başka
depolama ortamına yedekleyin ve dosyaları
silin.
• Yeterli boş alana sahip başka bir kart takın.
• Dosya No. seçeneğini Sıfırlama olarak
ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
-
Kaydedilebilecek video dosyası sayısı 9.999’dur.
-
• Depolama ortamındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da bir başka
depolama ortamına yedekleyin ve dosyaları
silin.
Kaydedilebilecek fotoğraf dosyası sayısı 9.999’dur.
• Yeterli boş alana sahip başka bir kart takın.
• Dosya No. seçeneğini Sıfırlama olarak
ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
Dosya Sınırına
ulaşıldı. Video
kaydedilemiyor.
-
Klasör ve dosya sayısı maksimuma ulaştığından,
kayıt yapamazsınız.
• Dosya No. öğesini Sıfırlama ayarına
getirin ve depolama ortamını biçimlendirin.
Biçimlendirmeye başlamadan önce önemli
dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın.
Dosya Sınırına
ulaşıldı. Fotoğraf
çekilemiyor.
-
Klasör ve dosya sayısı maksimuma ulaştığından,
kayıt yapamazsınız.
• Dosya No. öğesini Sıfırlama ayarına
getirin ve depolama ortamını biçimlendirin.
Biçimlendirmeye başlamadan önce önemli
dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın.
Mercek kapağı kapalıdır.
• Mercek kapağını açın.
Fotoğraf
dosyası sınırına
ulaşıldı. Fotoğraf
çekilemiyor.
Mercek kapağını
kontrol et
Ekler
110
Sorun giderme
Oynatma
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Okuma hatası
-
Depolama ortamından veri okunurken bazı
sorunlar meydana geldi.
• Önemli dosyaları bilgisayarınıza veya bir
başka depolama cihazına yedekledikten
sonra menüleri kullanarak depolama ortamını
biçimlendirin.
Bozuk Dosya
-
Bu dosya okunamıyor.
• Önemli dosyaları bilgisayarınıza veya bir
başka depolama cihazına yedekledikten
sonra menüleri kullanarak depolama ortamını
biçimlendirin.
Video düzenlemesi
Mesaj
Farklı bir
çözünürlük
seçilemiyor.
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
-
Birleştirmek istediğiniz dosyaların çözünürlükleri
farklı.
• Farklı çözünürlükteki iki dosyayı birleştirmek
mümkün değildir.
Kart’ta yeterince
boş yer yok.
-
Düzenleme için boş bellek alanı gerekli.
• Gereksiz dosyaları sildikten sonra düzenleme
yapın.
Birleştir için
2dosya seç.
-
Yalnızca iki dosya birleştirilebilir.
• Önce iki dosya, sonra diğerini birleştirin. Ama
dosyaların toplam kapasitesi 1,8GB’i aşarsa
dosyalar birleştirilemez.
Toplam dosya
boyutu 1,8 GB’tan
fazla.
-
Toplam kapasiteleri 1,8GB’yi aşabilecek dosyalar
birleştirilemez.
• Önce bölme veya gereksiz parçaları silmek
için silme işlevini, sonra birleştirme işlevini
gerçekleştirin.
Ekler
111
Sorun giderme
USB
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Yazıcı Bağlan.
Başarısız USB
Bağlantısını
Degiştirin
-
Video kamera USB aracılığıyla yazıcıya
bağlanırken sorun meydana geldi.
• USB kablosunu kontrol edin.
• Bağlama prosedürünü yeniden deneyin.
• USB bağlantı işlevini PictBridge değerine
ayarlayın.
USB Bağlan.
Başarısız USB
Bağlantısını
Degiştirin
-
Video kamerayı USB aracılığıyla bilgisayara
bağlarken sorun meydana geldi.
• USB kablosunu kontrol edin.
• Bağlama prosedürünü yeniden deneyin.
• USB bağlantı işlevini Yığn Depolama değerine
ayarlayın.
Mürekkep Hatası
-
Mürekkep kartuşuyla ilgili bir sorun var.
• Mürekep kartuşunu kontrol edin.
• Yazıcıya yeni bir mürekkep kartuşu koyun.
Kağıt Hatası
-
Kağıtla ilgili bir sorun var.
• Yazıcıdaki kağıdı kontrol edin. Kağıt yoksa kağıt
yerleştirin.
Dosya Hatası
-
Dosyayla ilgili bir sorun var.
• Video kameranız, bu dosya formatını
desteklemiyor.
• Video kameranız üzerinde kayıtlı bir başka
dosyayı deneyin.
Yazıcı Hatası
-
Yazıcıyla ilgili bir sorun var.
• Yazıcıyı kapatıp açın.
• Yazıcı üreticisinin müşteri hizmetleri merkezi ile
iletişim kurun.
Yazdırma Hatası
-
Yazdırma sırasında bir sorun meydana geldi.
• Baskı sırasında güç kaynağını ya da bellek
kartını çıkarmayın.
Ekler
112
Sorun giderme
Kablosuz Ağ (yalnızca HMX-QF20)
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Bağlantı başarısız.
-
Video kameranın WLAN yapılandırması AP’ninki
ile uyumlu değil.
• Video kameranızın IP ayarlarını (otomatik
veya manuel) AP’nin ayarlarına uyacak şekilde
yapılandırın.
Sunucudan yanıt
yok.
-
Bağlı olan ağda video kameraya bağlanabilen bir
işlemci bulunamadı.
• Ağ bağlantınızı kontrol edin.
Ekler
113
Sorun giderme
Belirtiler ve çözümler
Bu talimatlar sorununuzu çözmediyse en yakın Samsung yetkili servis merkeziyle temas kurun.
Güç
Belirti
Açıklama/Çözüm
Video kamera açılmıyor.
• Video kameranızın pili takılmamış olabilir. Pili video kameraya takın.
• Takılan pilin şarjı bitmiş olabilir. Pili şarj edin veya şarj edilmiş bir takımla değiştirin.
• Bir AC adaptörünü kullanıyorsanız, elektrik prizine düzgün takıldığından emin olun.
Cihaz otomatik olarak kapanıyor.
• Otomatik Kapanma özelliği 5 dak. değerine mi ayarlı? 5 dakika boyunca herhangi bir
düğmeye basılmazsa, video kamera otomatik olarak kapanır (Otomatik Kapanma).
Bu seçeneği devre dışı bırakmak için, Otomatik Kapanma özelliğini Kapalı değerine
ayarlayın. ¬sayfa 105
• Pil bitmek üzere. Pili şarj edin veya şarj edilmiş bir takımla değiştirin.
Güç kapatılamıyor.
• Pili veya AC güç adaptörünü bir takın ve yeniden açmadan önce güç tedarikini video
kameraya bağlayın.
Pil hızla boşalmış.
• Ortam sıcaklığı çok düşük.
• Pil tamamen şarj edilmemiş. Pili yeniden şarj edin.
• Pilin ömrü bitti, yeniden şarj edilemez. Başka bir pil kullanın.
Ekran
Belirti
Açıklama/Çözüm
Televizyon ekranındaki veya LCD’deki
görüntü bozuk veya en üstte/altta veya
solda/sağda çizgiler var.
• 16:9 oranındaki görüntüyü 4:3 oranlı bir televizyonda görüntülerken (veya tam tersi) bu
durum meydana gelebilir. Ayrıntılı bilgi için ekran özelliklerine bakın. ¬sayfa 84
LCD ekranda bilinmeyen bir görüntü
beliriyor.
• Video kamera Demo modundadır. Demo resmini görmek istemiyorsanız, Tntm ayarını
Kapalı olarak ayarlayın. ¬sayfa 106
Ekler
114
Sorun giderme
Ekran
Belirti
Açıklama/Çözüm
Ekranda bilinmeyen bir gösterge beliriyor.
• Ekranda bir uyarı göstergesi veya mesaj çıkmıştır. ¬sayfa 108~113
LCD ekranda görüntü kalıyor.
• Bu durum, gücü kapatmadan AC güç adaptörünü veya pilini çıkartırsanız meydana
gelir.
LCD ekrandaki görüntü karanlık görünüyor.
• Ortam çok parlak. LCD’nin parlaklığını ve açısını ayarlayın. LCD kuvvetlendirici işlevini
kullanın.
Kayıt
Belirti
Açıklama/Çözüm
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine
basıldığında kayıt başlamıyor.
• Video kameranızı kayıt moduna ayarlayın. ¬sayfa 37
• Depolama ortamında kayıt için yeterli boş alan yok.
• Bellek kartının takılıp takılmadığına ya da yazma koruması kilidinin kilitli olarak
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Gerçek kayıt süresi tahmini kayıt süresinden • Tahmin edilen kayıt süresi içerik ve kullanılan özelliklere bağlı olarak değişir.
daha az.
• Hızlı hareket eden bir nesneyi çekerken, gerçek kayıt süresi kısalabilir.
Kayıt otomatik olarak duruyor.
• Depolama ortamında kayıt için daha fazla boş alan yok. Önemli dosyaları bilgisayara
yedekleyin ve depolama ortamını biçimlendirin ya da gereksiz dosyaları silin.
• Sık kayıt yapar ya da dosyaları silerseniz, depolama ortamının performansı düşecektir.
Bu durumda, depolama ortamınızı yeniden biçimlendirin.
• Düşük yazma hızlı bir bellek kartı kullanıyorsanız video kamera video kaydını otomatik
olarak durdurur ve LCD ekranda ilgili mesaj görünür.
Parlak ışıkla aydınlatılmış bir nesneyi
çekerken, dikey bir çizgi görünüyor.
• Bu bir arıza değildir.
Kayıt sırasında ekran doğrudan güneş
ışığına maruz kalırsa, ekran bir an için
kırmızıya veya siyaha döner.
• Bu bir arıza değildir.
Ekler
115
Sorun giderme
Kayıt
Belirti
Açıklama/Çözüm
Kayıt sırasında tarih/saat görüntülenmiyor.
• Tarih/Saat Görünüm özelliği Kapalı olarak ayarlanmıştır. Tarih/Saat Görünüm
seçeneğini Açık olarak ayarlayın. ¬sayfa 102
Fotoğraf kaydedemiyorsunuz.
• Video kameranızı fotoğraf kaydı moduna ayarlayın. ¬sayfa 41
• Varsa bellek kartının yazmaya karşı koruma anahtarının kilidini kaldırın.
• Depolama ortamı dolu. Yeni bir bellek kartı kullanın veya depolama ortamını
biçimlendirin. ¬sayfa 106 Veya gereksiz görüntüleri silin. ¬sayfa 65
Fotoğraf kaydedilirken obtüratör sesi
duyulmuyor.
• Obtüratör Sesi özelliğini Açık değerine ayarlayın.
• Mikro HDMI kablosu veya Ses/Video kablosu video kameraya bağlıysa Obtüratör Sesi
kullanılmaz.
Bip sesi duyulmuyor.
• Bip Sesi özelliğini Açık değerine ayarlayın.
• Video kayıtları sırasında bip sesi geçici olarak kapalı.
• Mini HDMI kablosu veya Ses/Video kablosu video kameraya bağlıysa Bip Sesi
kullanılmaz.
[Kaydı başlat/durdur] düğmesine
bastığınız zaman ile video kaydının
• Video kameranızda [Kaydı başlat/durdur] düğmesine bastığınız anla kaydedilen
başlaması/durması arasında bir zaman farkı
videonun başladığı/durduğu an arasında biraz gecikme olabilir. Bu bir hata değildir.
var.
Görüntülerde yatay çizgiler görünüyor.
• Bu durum, floresan lamba, sodyum lamba veya cıvalı lamba altında kayıt yaparken
meydana gelir. Bu bir arıza değildir.
Ekler
116
Sorun giderme
Depolama ortamı
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bellek kartı işlevleri çalışmıyor.
• Video kameranıza bellek kartını doğru olarak takın. ¬sayfa 16
• Bilgisayarda biçimlendirilmiş bir bellek kartı kullanacaksanız, kartı doğrudan video
kameranızda yeniden biçimlendirin. ¬sayfa 106
Görüntü silinemiyor.
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC/standart SD bellek kartı,
vs.). ¬sayfa 17
• Korunan görüntüleri silemezsiniz. Depolama ortamındaki görüntünün korumasını
kaldırın. ¬sayfa 67
Bellek kartını biçimlendiremiyorsunuz.
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC/standart SD bellek kartı,
vs.). ¬sayfa 17
• Bellek kartı video kameranız tarafından desteklenmiyor. Ya da kartta bazı sorunlar var.
Veri dosyası adı doğru belirtilmiyor.
• Dosya bozuk olabilir.
• Dosya biçimi video kameranız tarafından desteklenmiyor.
• Dizin yapısı uluslararası standarda uyuyorsa sadece dosya adı görüntülenir.
Kayıt sırasında görüntünün ayarlanması
Belirti
Açıklama/Çözüm
Odaklama otomatik olarak ayarlanmıyor.
• Odaklama özelliğini Otomatik değerine ayarlayın. (Yalnızca video kaydı modu)
¬sayfa 48
• Kayıt koşulları otomatik odaklama için uygun değil. Odağı elle ayarlayın. (Yalnızca
video kaydı modu) ¬sayfa 48
• Merceğin yüzeyi tozlu. Merceği temizleyin ve odağı kontrol edin.
• Kayıt karanlık bir yerde yapılıyor. Alanı aydınlatmak için bir ışık kullanın.
Ekler
117
Sorun giderme
Kayıt sırasında görüntünün ayarlanması
Belirti
Açıklama/Çözüm
Görüntünün renk dengesi doğal değil.
• Beyaz ayarı gereklidir. Uygun Beyaz Ayarı değerini ayarlayın. ¬sayfa 45
Kareden geçen nesneler, çok hızlı
görünüyor.
• Buna odaksal düzlem olayı adı verilir. Bu bir arıza değildir. Görüntü cihazının (CMOS
sensörü) video sinyallerini okuma yöntemi nedeniyle, kareden hızla geçen nesneler,
kayıt koşullarına bağlı olarak eğilmiş gibi görünebilir.
Video kameranızda oynatma
Belirti
Açıklama/Çözüm
Oynatma (oynat/durdur) işlevi çalışmıyor.
• Başka bir cihaz kullanılarak kaydedilen görüntü dosyaları video kameranızda
oynatılamaz.
• Bellek kartının uyumlu olup olmadığını kontrol edin. ¬sayfa 17
Bir depolama ortamında saklanan
fotoğraflar gerçek boyutlarında
görüntülenmiyor.
• Başka bir cihazda kaydedilmiş olan fotoğraflar gerçek boyutlarında görüntülenmeyebilir.
Bu bir hata değildir.
Oynatma beklenmedik bir biçimde kesildi.
• AC güç adaptörünün ya da pil takımının düzgün ve güvenli bir şekilde takılıp
takılmadığını kontrol edin.
Başka cihazlarda oynatma (TV vs.)
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bağlı cihazdan görüntü veya ses gelmiyor.
• Bağlantı kablosunun doğru jaka takıldığından emin olun.
Görüntü televizyonda bozuk görünüyor.
• Bu sorunun nedeni TV’ye 4:3 en-boy oranıyla bağlantı yapmaktır.
HDMI kablo kullanılarak bağlantı sağlanmış
• Malzeme telif hakkı korumalıysa görüntüler HDMI jakından çıkarılmayacaktır.
TV’den görüntü ya da ses alınamıyor.
Ekler
118
Sorun giderme
Diğer cihazlara bağlama/dublaj (Kaydedici, Bilgisayar, Yazıcı vs.)
Belirti
Açıklama/Çözüm
HDMI kablosunu kullanarak düzgün dublaj
yapamıyorsunuz.
• HDMI kablosunu kullanarak düzgün dublaj yapamazsınız.
Ses/Video kablosu kullanarak düzgün
dublaj yapamıyorsunuz.
• Ses/Video kablosu düzgün bağlanmamış. Ses/Video kablosunun doğru jaka
bağlandığından emin olun (video kameranızdan bir görüntüye dublaj yapmak için
kullanılan cihazın giriş jakına). ¬sayfa 85
Bir PictBridge yazıcısı, PictBridge yazıcısı
kullanılarak yazdırılamıyor.
• Yazıcınız bilgisayarda düzenlenmiş ya da başka cihazda kaydedilmiş görüntüleri
yazdıramayabilir. Bu bir hata değildir.
Bilgisayara bağlama
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bilgisayar video kameranızı tanımıyor.
• Kabloyu hem kameradan hem bilgisayardan çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve
tekrar doğru şekilde bağlayın.
Video dosyası bilgisayarda düzgün
oynatılmıyor.
• Video kameranızda kaydedilen bir dosyayı oynatmak için video codec gerekir.
Video kameranızla birlikte verilen yazılımı yükleyin. ¬sayfa 89
• Konektörü doğru yönde taktığınızdan emin olun ve USB kablosunu video
kameranızdaki USB jakına sıkıca takın.
• Kabloyu bilgisayar ve video kameradan çıkarıp, bilgisayarı yeniden başlatın.
Tekrar doğru şekilde bağlayın.
• HD video dosyasını oynatmak için daha iyi özelliklere sahip bir bilgisayar gereklidir.
Önerilen özelliklere sahip bir bilgisayarda kontrol ediniz. ¬sayfa 88
Intelli-studio düzgün çalışmıyor.
• Intelli-studio uygulamasından çıkın ve Windows işletim sistemli bilgisayarı yeniden
başlatın.
Intelli-studio çalışmıyor.
• Ayarlar menüsünden PC Yazılımı öğesini Açık değerine ayarlayın veya bilgisayara
Intelli-studio kurun. ¬sayfa 89, 103
Ekler
119
Sorun giderme
Bilgisayara bağlama
Belirti
Açıklama/Çözüm
Video kameranızdaki görüntü veya ses,
bilgisayarınızda düzgün oynatılmıyor.
• Ses veya video oynatımı bilgisayara bağlı olarak kısa bir süre durabilir. Bilgisayarınıza
kopyalanmış video ve sesler bundan etkilenmez.
• Video kamera, yüksek hızlı USB (Mikro USB2.0) bağlantısını desteklemeyen bir
bilgisayara bağlanmışsa, ses veya görüntüler düzgün oynatılamayabilir. Bilgisayarınıza
kopyalanmış görüntüler ve sesler bundan etkilenmez.
Oynatma ekranı dondu veya bozuldu.
• Bir videoyu oynatmak için sistem gereksinimlerini kontrol et.
• Geçerli bilgisayarda çalışan bütün diğer uygulamalardan çıkın.
• Kayıtlı bir video bilgisayara bağlanmış olan video kameranızda oynatılıyorsa video,
aktarma hızına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir. Lütfen videoyu bilgisayara
kopyalandıktan sonra oynatın.
Genel işlemler
Belirti
Açıklama/Çözüm
Tarih ve zaman yanlış.
• Video kamera uzun süre kullanılmadı mı?
Dahili şarj edilebilir yedek pilin şarjı bitmiş olabilir. ¬sayfa 20
Ekler
120
Bakim
• LCD ekranı temizlemek için
Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Ekrana zarar vermemeye
özen gösterin.
Saklamada dikkat edilecekler
• Video kamerayı korumak için video kamerayı kapatın.
- Pili çıkarın.
- Bellek kartını çıkartın.
Video kamerayı temizlemek
Temizlemeden önce video kamerayı kapatıp, pil takımını ve AC
güç adaptörünü çıkarın.
• Dışını temizlemek için
- Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Temizleme sırasında
aşırı güç uygulamayın, yüzeyi hafifçe silin.
• Merceği temizlemek için
Tozu temizlemek için körüklü fırça kullanın ve merceği yumuşak
bir bezle hafifçe silin.
Gerekirse, mercek temizleme kağıdıyla hafifçe silin.
- Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.
- Mercek daha koyu görünüyorsa video kamerayı kapatın ve
yaklaşık 1 saat bekleyin.
Video kamerasını temizlemek için benzen veya tiner kullanmayın.
Dış kaplama sıyrılabilir veya gövde bozulabilir.
Ekler
121
Maintenance
LCD ekran
Buğulanma olduğunda, kullanmadan önce video kamerayı
bir süre bekletin
• Kullanım ömrünü uzatmak için sert bir bezle silmeyin.
• LCD ekran kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda bilgi
sahibi olun. Bu durumlar arıza değildir.
- Video kamerayı kullanırken LCD ekranın etrafındaki yüzey
ısınabilir.
- Gücü uzun bir süre boyunca açık bırakırsanız LCD ekranın
etrafındaki yüzey ısınır.
- Video kamera soğuk hava koşullarında kullanılırken LCD
ekranda görüntü izi görünebilir.
• Bir LCD ekranı gelişmiş hassas bir teknolojiyle üretilir ve
%99,99’dan fazla geçerli piksele sahiptir. Buna rağmen nadiren
bir nokta için ortasında ve iki nokta için çevresinde siyah veya
parlak renk (kırmızı, mavi, beyaz) noktalar ve meydana gelebilir.
Bu noktalar normalde üretim süreci sırasında meydana gelebilir
ve kaydedilen görüntüleri etkilemez.
•
•
•
•
•
Ekler
122
Buğulanma nedir?
Buğulanma, video kameranın bulunduğu yerden, belirgin bir
sıcaklık farkının olduğu başka bir yere taşınması sonucu oluşur.
Video kameranın harici ya da dahili parçalarında ve yansıma
merceklerinde buğu oluşur. Bu durumda, buğulanma sürerken
güç açık durumda cihaz kullanılırsa, arıza meydana gelebilir
veya video kamera hasar görebilir.
Buğulanma ne zaman oluşur?
Cihaz bir önceki konumundan daha yüksek bir ısıda olan bir yere
taşınırsa ya da sıcak bir ortamda aniden çalıştırılırsa, buğulanma
oluşur.
- Kış aylarında dışarıda soğuk havada kayıt yaptıktan sonra
tekrar kapalı alanda kayıt yaparken.
- Klimaların çalıştığı kapalı mekanda ya da bir arabanın içinde
kullandıktan sonra sıcak havada dış mekanda kayıt yaparken.
Ne yapabilirim?
- Gücü kapalı konuma getirin; pili çıkarın ve kullanmadan önce
1-2 saat süreyle kuru bir yerde bekletin.
Video kamerayı buğulanma tamamen kaybolduktan sonra
kullanın.
Video kamerayla birlikte verilen tavsiye edilen aksesuarları
kullandığınızdan emin olun. Servis için size en yakın Samsung
yetkili servis merkezine başvurun.
Video kameranizi yurtdişinda kullanmak
Her ülke veya bölgenin kendi elektrik ve renk sistemi vardır. Video Kameranızı yurtdışında kullanmadan önce aşağıdaki parçaları kontrol
edin.
Güç kaynaklar
PAL uyumlu ülkeler/bölgeler
Güç Kaynakları cihazla birlikte verilen AC güç adaptörü100 V-240
V AC aralığındaki otomatik voltaj seçimine uygundur. Video
kameranızı 100 V-240 V, 50/60 Hz aralığına uyum sağlayabilen
kameranızla birlikte verilen AC adaptörü sayesinde herhangi bir
ülkede/bölgede kullanabilirsiniz. Duvar çıkışınızın tasarımına bağlı
olarak gerekirse ticari olarak satılan bir AC fiş adaptörü kullanın.
Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, BDT,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Büyük Britanya, Hollanda, Hong Kong,
Macaristan, Hindistan, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya,
Mauritius, Norveç, Romanya, Suudi Arabistan, Singapur,
Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tayland, Tunus, vb.
TV renk sistemlerinde
NTSC uyumlu ülkeler/bölgeler
Video kameranız PAL sistemi temelli bir video kameradır.
Kayıtlarınızı bir televizyonda görüntülemek veya harici bir cihaza
kopyalamak istiyorsanız, bu cihaz PAL sistemi temelli televizyon
veya uygun Ses/Video jaklarına sahip harici bir cihaz olmalıdır.
Yoksa ayrı bir video biçimi dönüştürücü (PAL-NTSC biçim
dönüştürücüsü) kullanmanız gerekebilir.
Bahamalar, Kanada, Orta Amerika, Japonya, Kore, Meksika,
Filipinler, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, vb.
Dünyanın her yerinde video kameranızla kayıt yapabilir ve LCD
ekranda fotoğraf görüntüleyebilirsiniz.
Biçim dönüştürücüsü Samsung tarafından sağlanmaz.
Ekler
123
Sözlük
AF (Otomatik Odaklama)
F. No (F- Sayısı)
Ürün merceğini otomatik olarak nesneye odaklayan sistem. Ürününüz otomatik
olarak odaklanmak için kontrastı kullanır.
F-sayısı merceğin parlaklığını tanımlar. Daha sayılı mercek genellikle daha parlak
görüntüye sahip olur. F-sayısı odak uzunluğuyla doğru orantılı ve mercek çapıyla
ters orantılıdır.
*F.No=odak uzunluğu/mercek açıklığının çapı
Açıklık
Açıklık, ürünün sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.
MPEG-4 AVC/H.264
Video kameranın titremesi (Bulanıklık)
Obtüratör açıkken ürün hareket ettirilirse, tüm görüntü bulanık görünebilir. Bu,
obtüratör hızı yavaş olduğunda daha sık meydana gelir. Hassasiyeti artırarak ve
daha hızlı bir obtüratör kullanarak ürünün titremesini önleyin. Alternatif olarak ürünü
sabitlemek için üç ayaklı sehpa, DIS veya OIS işlevlerini kullanabilirsiniz.
MPEG-4 AVC/H.264, 2003 yılında ISOIEC ve ITU-T tarafından standartlaştırılan
en son video kodlama formatını tanımlar. Geleneksel MPEG-2 formatıyla
karşılaştırıldığında, MPEG-4 AVC/H.264 iki katın üzerinde verimlilik sergiler.
Ürününüzde yüksek çözünürlüklü videoları kodlamak için MPEG-4 AVC/H.264
kullanılmaktadır.
Kompozisyon
Optik zoom
Fotoğraftaki kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi anlamına gelir.
Genellikle üçler kuralına uyulması güzel bir kompozisyon sağlar.
Bu, görüntüleri mercekle büyüten ve görüntü kalitesini düşürmeyen genel bir zoom’dur.
Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken (CMOS)
CMOS, CCD (charge coupled device (yükten bağlaşımlı aygıt)) sensörlerin kalitesine
yakın görüntüler üreten bir görüntü sensörüdür. Daha az güç harcar ve böylece
ürününüzün pil ömrünü uzatır.
Dijital zoom
Kalite
Dijital görüntüde kullanılan sıkıştırma oranının bir ifadesidir. Daha yüksek kaliteli
görüntüler daha düşük sıkıştırma oranına sahiptir ve bu genellikle daha büyük dosya
boyutuna neden olur.
Çözünürlük
Zoom merceğiyle (Optik zoom) kullanılabilen zoom miktarını yapay olarak artıran bir
özelliktir. Dijital zoom kullanılırken büyütme arttıkça görüntü kalitesi düşer.
Dijital görüntüdeki mevcut piksel sayısıdır. Yüksek çözünürlüklü görüntüler daha
fazla piksel içerir ve genellikle düşük çözünürlüklü görüntülere kıyasla daha fazla
ayrıntı gösterir.
Etkin Piksel Sayısı
Obtüratör hızı
Toplam piksel sayısından farklı olarak bu, görüntü çekmek için kullanılan gerçek
piksel sayısıdır.
Obtüratör hızı, obtüratörün açılma ve kapanma hızını belirtir ve görüntü sensörüne
ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını kontrol ettiği için fotoğrafın
parlaklığında önemli bir faktördür. Yüksek bir obtüratör hızı, ışık alınması için daha
az zaman tanır; böylece fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli nesneleri daha kolay
dondurur.
EV (Pozlama Değeri)
Ürünün aynı pozlamaya neden olan obtüratör hızı ve mercek açıklığının tüm
kombinasyonları.
Tele Macro
Pozlama
Ürünün sensörüne ulaşmasına izin verilen ışık miktarı. Pozlama; obtüratör hızı,
açıklık değeri ve ISO hassasiyetinin kombinasyonuyla kontrol edilir.
Odak uzunluğu
Merceğin ortasından odak noktasına kadar olan mesafedir (milimetre). Odak
uzunluğunun daha uzun olması daha dar görüş açılarına neden olur ve nesne
büyütülür. Odak uzunluğunun daha kısa olması daha geniş görüş açılarına neden olur.
Ekler
Bu özellik, çok küçük nesneleri yakın çekimle çekmenizi sağlar. Tele Macro özelliği
kullanılırken ürün küçük nesnelerde gerçek boyutun en-boy oranına (1:1) yakın
keskin odaklanma sağlayabilir.
Beyaz ayarı (renk dengesi)
Bir görüntüdeki renklerin (genellikle ana renkler olan kırmızı, yeşil ve mavinin)
yoğunluğunun ayarlanmasıdır. Beyaz ayarı veya renk dengesinin ayarlanmasının
amacı bir görüntüdeki renkleri doğru biçimde işlemektir.
124
Teknik özellikler
Model adı
HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP
HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP
HMX-QF20BP
Video sinyali
Sistem
LCD ekran
Bağlantılar
Genel
PAL
Resim sıkıştırma biçimi
H.264 (MPEG-4.AVC)
Ses sıkıştırma biçimi
AAC (Gelişmiş Ses Kodlama)
Görüntü cihazı
1/4” CMOS
Etkin pikseller
1,75 mega piksel
Toplam piksel
5,1 mega piksel
Mercek
F1,8 ~ F3,9, X20 optik zoom, x40 dijital Zoom
Odak uzunluğu
2,6mm ~ 52mm
Kablosuz ağ protokolü
WiFi (802.11b/g/n)
Boyut/nokta sayısı
2,7 inç Geniş Dokunmatik LCD / 230k
LCD ekran yöntemi
TFT LCD
Kompozit çıkışı
1Vp-p (75 Ω sonlandırmalı)
HDMI çıkışı
D tipi bağlantı
USB çıkışı
mikro USB 2,0
Güç kaynağı
DC 5 V, Lityum-iyon pil 3,7 V
Güç kaynağı tipi
Lityum İyon pil, Güç kaynağı (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz
Güç tüketimi
HMX-Q20/HMX-Q200: 2,5W , HMX-QF20: 3,0W (LCD açık)
Çalışma sıcaklığı
0 °C ~ 40 °C
Çalışma nem oranı
40% ~ 60%
Saklama sıcaklığı
-20 °C ~ 60 °C
Depolama ortamı
Bir bellek kartı (SD/SDHC/SDXC) (Dahil değildir)
Dış boyutlar (GxYxD)
Genişlik 42,8mm x 52,45mm x119mm
Ağırlık
Genişlik 180g (Lityum İyon pil takımı hariç)
Dahili MIC
Tümyönlü stereo mikrofon
Ú Bu teknik özellikler ve tasarım bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Ekler
125
Uyumluluk Beyanı
Declaration of Conformity
Declaration
& Applicable standards
Ürün bilgileri
Aşağıdaki için
Product details
We hereby
declare
that
the product(s)
above is(are) in compliance with the essential requirements
Ürün
: DİJİTAL
VIDEO KAMERA
the following
:ofHMX-QF20BP
and other Model(ler)
provisions
the R&TTEFor
Directive
(1999/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC)
Product (2004/108/EC)
: DIGITAL CAMCORDER
(W-LAN) of:
and the Electromagnetic Compatibility Directive
by application
Model(s) :
Manufactured at:
Beyan
ve İlgili standartlar
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
HMX-S16BP and HMX-S15BP
EN 55013 :2001+A1 :2003+A2 :2006
Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
EN 55020
:2007
EN Yönergesi
55022:2006+A1:2007
Yukarıda
belirtilen
ürün(ler)in esas gereksinimler416,
ile R&TTE
(1999/5/EC),
Düşük gerilim
Yönergesi
(2006/95/EC)
ve
Maetan-3dong,
Yeongtong-gu,
Suwon-City,
Gyeonggi-do,
443-742,
Korea
Elektromanyetik
Uyum Yönergesinin (2004/108/EC) diğerEN
hükümlerine
uygun
olduğunu
beyan ederiz:
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
61000-3-2
:2006+A2
:2009
EN 300 328 v1.7.1
Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.
EN 301 489-1 v1.8.1:2008
No.9 ZhangHeng
Micro-Electronic
Industrial Park, JinGang Road,
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 55013 Street,
:2001+A1
:2003+A2 :2006
Tianjin,EN
China.
300385:2008
EN
62311
30155020
489-17
v2.1.1 :2009
EN EN
:2007
55022:2006+A1:2007
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2 :2006+A2 :2009
address)
EN 300 328 v1.7.1 (Factories name
ENand
301
489-1 v1.8.1:2008
and the Eco-Design
Directive (2009/125/EC) implemented
by Regulations (EC) No 278/2009 for
EN 301 489-17 v2.1.1 :2009
EN 62311 :2008
external power supplies.
Declaration & Applicable standards
ve Eko-Tasarım Yönergesi (2009/125/EC) harici güç kaynaklarının (EC) No 278/2009 Düzenlemelerine göre uygulanmıştır.
Representative in the EU
AB‘deki temsilcisi
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the
R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive (2006/95/EC)
by application of:
(YEAR
TO BEGIN
AFFIXING
CE MARKING
Samsung
Electronics
QALab.
Lab. EN 60065:2002+
A1:2006
Samsung
Electronics Euro
Euro QA
(CE
İŞARETİNİ
EKLEMEYE
BAŞLANDIĞI
TARİH2012)
2012)
Blackbushe
Business Park
Park
EN 55020:2007
EN 300 328 v1.7.1
Blackbushe
Business
Saxony Way, Yateley, Hampshire
EN 55022:2006
EN 301 489-1 v1.8.1 :2008
Saxony
Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
EN 55024 :1998+A1 :2001+A2 :2003
EN 301 489-17 v2.1.1 :2009
GU46 6GG, UK
EN 55013 :2001+A1 :2003+A2 :2006
13 Ocak 2012
13 January,
2012
(Çıkarıldığı yer
ve tarih)
(Place and date of issue)
Joong-Hoon Choi / Lab. Müdürü
Joong-Hoon
Choi
/ Lab. Manager
(Yetkili kişinin adı
ve imzası)
and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 278/2009 for
(Name and signature of authorized person)
external power supplies
 Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefon numarası için, garanti kartına
※ This
is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung
in geçin.
the EU
bakın veya ürününüzü satın aldığınızRepresentative
bayii ile temasa
Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Resmi dillerdeki beyan cümlesi
Millet
Beyan
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
Ελ λ ην ι κ ή
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l’appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar
to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Resmi dillerdeki beyan cümlesi
Millet
Beyan
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma’
dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta’ Direttiva 1999/5/KE.
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ
követelményeinek és egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените
Бъл г а р с к и
изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði
tilskipunar 1999/5/EB.
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
Bu üründeki pillerin doğru bir şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer
Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret
bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda
diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği
2006/66’da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum
veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği
ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu
işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn.
şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım
ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini
belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan
sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer
atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir
şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri
dönüşümünü sağlayın.
Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve
nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü
aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma
sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün
ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Bu cihaz tüm AB ülkelerde kullanılabilir.
Fransa’da bu cihaz sadece iç mekanlarda kullanılabilir.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS uyumlu
Ürünümüz, “Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli Tehlikeli Maddelerin
Kullanım Kısıtlaması” yla uyumludur ve ürünlerimizde şu 6 tehlikeli maddeyi
kullanmamaktayız: Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Heksavalen Krom (Cr+6), Poli
Bromine Bifeniller (PBB’ler), Poli Bromine Difenil Eterler (PBDE’ler).
“EEE Yönetmeliğine Uygundur”
Download PDF

advertising