Samsung | AR24JSFSCWK/SK | Samsung Hızlı Soğutuculu Duvar Tipi AR5500 Klima, 24000 BTU/h Kullanım kılavuzu

Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa,
lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayiniz.
www.samsung.com/tr/support
Üretici Firma :
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD :
NEMKO
TÜV-SÜD
Fabrika :
THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park
T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand 20230
Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
Ridlerstr. 65 D – 80339 München,Germany
EMC :
SEC EMC Lab. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley ,Hants GU46 6GG, UK
NEMKO
Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
KTR
42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
“Kullanım Ömrü: 10 Sene”
İTHALATÇI FİRMA:
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret
LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"
Bu kıavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı fırma sorumlu tutulamaz.
DB68-05901A-01
DB68-05901A-01.indd 54
4/6/2016 3:57:50 PM
Klima
Kullanıcı kılavuzu/Kurulum
kılavuzu
AR✴✴HVSD✴✴
AR✴✴JSFS✴✴
•• Bu Samsung klimasını satın aldığınız için teşekkür ederiz.
•• Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha
sonra başvurmak için saklayın.
DB68-05901A-01.indd 1
4/6/2016 3:57:52 PM
İçindekiler
Güvenlik bilgisi 4
Güvenlik bilgisi
4
Bir Bakışta
14
İç Üniteye Genel Bakış
14
Ekran
Uzaktan Kumandaya Genel Bakış
15
Pilleri takma
Uzaktan Kumanda İşlemi
16
Çalışma modları • Sıcaklığı kontrol etme • Fan hızını kontrol etme •
Hava akış yönünü kontrol etme
Güçlü Akıllı Özellikler
18
Soğutma İşlemi
18
Soğut modu • 2-Aşama soğutma işlevi
Nem Giderme İşlemi
19
Nem al modu
Isıtma İşlemi
20
Isıt modu
Hızlı Akıllı Özellikler
21
Oto. modu • Fan modu • Hızlı işlevi • Konfor işlevi • Sessiz işlevi • Bip sesi işlevi
Enerji Tasarrufu Özellikler
25
Enerji Tasarrufu İşlemi
25
Tek kullanıcı işlevi •Açma zamanı/Kapama zamanı işlevi • İyi uyku işlevi
Temizlik ve Bakım
28
Bir Bakışta Temizleme
28
Sorun Giderme
Özellikler
30
32
2 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 2
4/6/2016 3:57:53 PM
Kurulum36
Kurulumda Güvenlik Bilgileri
36
Hazırlık38
Adım 1.1 Kurulum konumunu seçme
Adım 1.2 Ambalajdan Çıkarma
Adım 1.3 Aksesuarları ve aletleri kontrol etme ve hazırlama
Adım 1.4 Duvarda bir delik açma
Adım 1.5 Boruları, kabloları ve tahliye hortumunu bantlama
İç Ünite Kurulumu
42
Adım 2.1 Kapak panelini sökme
Adım 2.2 Kurulum levhasını sökme
Adım 2.3 Güç ve iletişim kablolarını bağlama (montaj kablosu)
Adım 2.4 İsteğe Bağlı: Elektrik kablosunu uzatma
Adım 2.5 Tahliye hortumunu takma ve bağlama
Adım 2.6 İsteğe Bağlı: Tahliye hortumunu uzatma
Adım 2.7 İsteğe Bağlı: Tahliye hortumunun yönünü değiştirme
Adım 2.8 Montaj borularını soğutucu borularına takma ve bağlama (montaj borusu)
Adım 2.9 Soğutucu borularını kısaltma veya uzatma (montaj borusu)
Adım 2.10 Kurulum levhasını sabitleme
Adım 2.11 İç üniteyi kurulum levhasına sabitleme
Adım 2.12 Kapak panelini takma
Dış Ünite Kurulumu
50
Adım 3.1 Dış üniteyi yerine sabitleme
Adım 3.2 Güç ve iletişim kablolarını ve soğutucu borularını bağlama
Adım 3.3 Havayı boşaltma
Adım 3.4 Soğutucu ekleme
Adım 3.5 Kullanılan soğutucuyla ilgili önemli mevzuat bilgileri
Kurulum Denetimi
54
Adım 4.1 Gaz sızıntısı testleri gerçekleştirme
Adım 4.2 Akıllı Kurulum modunu çalıştırma
Adım 4.3 Son kontrol ve deneme işlemini gerçekleştirme
Adım 4.4 Tüketicinin seçhaklarimlikı
Türkçe 3
DB68-05901A-01.indd 3
4/6/2016 3:57:53 PM
Güvenlik bilgisi
Güvenlik bilgisi
Yeni klimanızı kullanmadan önce, cihazınızın kapsamlı özellik ve
fonksiyonlarından güvenli ve etkin bir şekilde faydalanabilmek için lütfen
bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, yeni
klimanızın bazı özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan ufak farklılıklar
gösterebilir. Herhangi bir sorunuz olduğunda, en yakınınızdaki iletişim
merkezine veya online yardım ve bilgi almak için www.samsung.com
adresine başvurun.
UYARI
Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli
olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Ufak yaralanmalar veya mal zararına neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar.
Talimatlara uyun.
DENEMEYİN.
Elektrik çarpmasını engellemek için makinenin topraklanmış
olduğundan emin olun.
Güç kaynağını kapatın.
SÖKMEYİN.
KURULUM İÇİN
UYARI
Bu ürünün güç özelliklerine uygun veya daha üstü bir güç kablosu
kullanın ve yalnızca bu cihaz için olan güç kablosunu kullanın. Ayrıca,
bir uzatma kablosu kullanmayın.
• Güç kablosunu uzatmak elektrik çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
• Elektrik dönüştürücüsü kullanmayın. Aksi takdirde elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Voltaj/frekans/anma akımı durumu farklıysa yangına sebep olabilir.
4 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 4
4/6/2016 3:58:08 PM
Güvenlik bilgisi
Bu cihazın kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi
tarafından yapılmalıdır.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili
sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir ve kurulu ürünün
garantisi geçersiz hale gelebilir.
Klimanın yanına (Klimanın panellerinin üzerine değil) bir Yalıtım
Anahtarı ve klimaya özel devre kesici takın.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Dış üniteyi, elektrikli parçasının korunmasız kalmayacağı şekilde
sağlamca sabitleyin.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili
sorunlar meydana gelebilir.
Bu cihazı bir ısıtıcının ya da tutuşabilir bir malzemenin yanına
kurmayın. Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir yere ya da doğrudan
güneş ışığına ve suya (veya yağmur) maruz kalabileceği bir yere
kurmayın. Bu cihazı gaz kaçağı olabilecek bir yere kurmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Dış üniteyi, kesinlikle yüksek bir dış duvar gibi düşme tehlikesi olan
yerlere kurmayın.
• Dış ünitenin düşmesi durumunda, yaralanma, ölüm veya maddi zarar
meydana gelebilir.
Bu cihaz doğru bir şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz borularına,
plastik su borularına veya telefon hattına dayamayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın ve patlama meydana
gelebilir.
• Topraklı bir priz çıkışı kullandığınızdan emin olun.
Türkçe 5
DB68-05901A-01.indd 5
4/6/2016 3:58:09 PM
DİKKAT
Güvenlik bilgisi
Cihazınızın kurulumunu, ağırlığını taşıyabilecek sert ve dengeli bir
zemine yapın.
• Aksi takdirde, olağandışı titreşimler, sesler veya ürünle ilgili
sorunlar oluşabilir.
Tahliye hortumunu, suyun düzgün bir şekilde tahliye edilebileceği
biçimde kurun.
• Aksi takdirde su taşabilir ve maddi zarar meydana gelebilir. Daha
sonra kokular meydana gelebileceğinden atık borularına tahliye
eklemekten kaçının.
Dış üniteyi kurarken, tahliye hortumunu, tahliye işleminin düzgün
gerçekleşebileceği bir şekilde bağladığınızdan emin olun.
• Dış üniteyle ısıtma sırasında üretilen su taşabilir ve bu maddi zarara
yol açabilir.
Özellikle, kış mevsiminde, düşen bir buz kütlesi yaralanmaya, ölüme
veya mal zararına yol açabilir.
GÜÇ KAYNAĞI İÇİN
UYARI
Devre kesici hasar gördüğünde, en yakın servis merkezine başvurun.
Elektrik kablosunu çekmeyin ya da aşırı bir şekilde bükmeyin.
Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın. Elektrik
kablosunu metal bir nesne üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne
koymayın, nesneler arasına yerleştirmeyin veya kabloyu cihazın
arkasındaki boşluğa itmeyin.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
DİKKAT
Klimayı uzun bir süre kullanmayacaksanız veya gök gürültülü/
şimşekli bir fırtına varsa, elektriği devre kesiciden kesin.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
6 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 6
4/6/2016 3:58:09 PM
KULLANIM İÇİN
UYARI
Cihaz suya maruz kalırsa, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Cihaz garip bir ses, bir yanma kokusu veya duman çıkarırsa, derhal
güç kaynağını kapatın ve en yakın servis merkezine başvurun.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Güvenlik bilgisi
Bir gaz kaçağı durumunda (propan gazı, LP gazı vb.) elektrik
kablosuna dokunmadan derhal ortamı havalandırın. Cihaza ya da
elektrik kablosuna dokunmayın.
• Vantilatör kullanmayın.
• Çıkabilecek bir kıvılcım patlama ya da yangına yol açabilir.
Klimanın yeniden kurulumu için, lütfen en yakın servis merkezine
başvurun.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, su kaçağı veya ürünle ilgili
sorunlar meydana gelebilir.
• Ürün için bir teslimat hizmeti sağlanmamaktadır. Ürünü bir başka
yere kurarsanız, ek konstrüksiyon masrafları ve kurulum ücreti
alınacaktır.
• Özellikle, ürünün kurulumunun, endüstriyel bir bölge ya da cihazın
tuzlu havaya maruz kalacağı deniz kenarı gibi yerde yapılmasını
istiyorsanız, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.
Devre kesiciye ıslak ellerle dokunmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Çalıştığı esnada, klimayı devre kesiciden kapatmayın.
• Klimayı devre kesiciden kapatıp, sonra tekrar devre kesiciden
açmak bir kıvılcıma sebep olabilir ve bu da yangın veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Türkçe 7
DB68-05901A-01.indd 7
4/6/2016 3:58:10 PM
Güvenlik bilgisi
Klimanın ambalajını açtıktan sonra, tüm ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun, ambalaj malzemeleri
çocuklar için tehlikeli olabilir.
• Çocuğun poşeti başına geçirmesi boğulmasına sebep olabilir.
Isıtma sırasında hava akış kanatlarına ellerinizle veya parmaklarınızla
dokunmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yanmaya yol açabilir.
Klimanın hava girişine/çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri
sokmayın.
• Çocukların parmaklarını ürüne sokarak kendilerini yaralamalarını
önlemek için özel önlemler alın.
Klimaya vurmayın ya da aşırı bir güç ile çekmeyin.
• Aksi takdirde, yangın, yaralanma veya ürünle ilgili sorunlara yol
açabilir.
Dış ünitenin yakınına, çocukların makineye tırmanmasına olanak
tanıyacak nesneler koymayın.
• Aksi takdirde çocukların ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir.
Bu klimayı, kötü havalandırılmış mekanlarda veya sakat/hasta
kişilerin yanında uzun süre kullanmayın.
• Oksijen eksikliğinden dolayı bu durum tehlikeli olabileceğinden, en
az saatte bir, pencereyi açın.
Cihaza su gibi bir yabancı madde girerse, güç kaynağını kapatın ve
ardından en yakın servis merkezine başvurun.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Cihazı kendi başınıza onarmaya, demonte etmeye veya cihaz üzerinde
değişiklik yapmaya çalışmayın.
• Standart sigortadan farklı (bakır, çelik kablo vb.) bir sigorta
kullanmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya
yaralanma meydana gelebilir.
8 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 8
4/6/2016 3:58:11 PM
DİKKAT
En az yılda bir kere, dış ünitenin kurulum iskeletinin kırılıp
kırılmadığını kontrol edin.
• Aksi takdirde yaralanmaya, ölüme ve maddi zarara yol açabilir.
Maksimum akım güvenlik açısından IEC standardına, akım ise enerji
etkinliği açısından ISO standardına göre ölçülmüştür.
Güvenlik bilgisi
İç ünitenin altına nesneler ya da cihazlar koymayın.
• İç üniteden damlayan su yangına veya maddi zarara yol açabilir.
Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan
sigara, bulaşık, kimyasal madde, metal nesne vb. gibi) koymayın.
• Bu, elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma
meydana gelebilir.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• İnsanlara zararlı olduğu gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya
ürünle ilgili sorunlara da yol açabilir.
Klimadan gelen suyu içmeyin.
• Su insanlar için zararlı olabilir.
Uzaktan kumandaya aşırı kuvvet uygulamayın ve uzaktan kumandayı
parçalarına ayırmayın.
Ürüne bağlı borulara dokunmayın.
• Bu yanmaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
Bu klimayı hassas ekipmanları, gıdaları, hayvanları, bitkileri,
kozmetik ürünleri muhafaza etmek veya başka olağandışı amaçlar
için kullanmayın.
• Aksi takdirde maddi zarar meydana gelebilir.
İnsanların, hayvanların veya bitkilerin uzun süre boyunca doğrudan
klimadan gelen soğuk havaya maruz kalmasından kaçının.
• Bu insanlara, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.
Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olmadıkça
Türkçe 9
DB68-05901A-01.indd 9
4/6/2016 3:58:12 PM
Güvenlik bilgisi
veya kendilerine cihazın kullanımı konusunda gerekli talimatlar
verilmedikçe (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasitesi sınırlı ya da tecrübesiz veya bilgisiz kişiler
tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar, cihazla oynamamaları için
gözetilmelidir.
TEMİZLİK İÇİN
UYARI
Cihazı üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Cihazı
temizlemek için benzin, tiner veya alkol kullanmayın.
• Bu, renginin bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Temizlik ya da bakım yapmadan önce, güç kaynağını kapatın ve fan
durana kadar bekleyin.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
DİKKAT
Keskin kenarları olduğundan, dış ünitenin ısı eşanjörünün yüzeyini
temizlerken dikkat edin.
• Bu işlem, kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Lütfen
kurulum görevlisine veya servis merkezine başvurun.
Klimanın içini tek başınıza temizlemeyin.
• Cihazın içinin temizliği için, en yakın servis merkezine başvurun.
• Filtreyi temizlerken, 'Bir Bakışta Temizlik' bölümündeki açıklamalara
bakın.
• Aksi takdirde hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana
gelebilir.
TEMİZLİK İÇİN
UYARI
Ürünü taşırken, ürünün kutusunun kapalı olması gerekmektedir.
Ürünü dikey olarak tutmayın ve atmayın.
10 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 10
4/6/2016 3:58:12 PM
Bu Ürünün Doğru Atılması
(Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atığı)
Güvenlik bilgisi
(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararları
önlemek için, lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme kaynaklarının
sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın.
Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için
ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim ofisleriyle irtibat kurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir.
Bu ürün ve elektronik aksesuarları, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru biçimde atılması
(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)
Pil, kılavuz ya da ambalaj üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım süreleri sonunda diğer evsel atıklarla
atılmaması gerektiğini gösterir. İşaretlenen yerlerde, Hg, Cd ya da Pb kimyasal sembolleri pilin, EC Direktifi
2006/66'daki referans seviyelerin üstünde cıva, kadmiyum ya da kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde
atılmazsa, bu maddeler insan sağlığı ya da çevre için zararlı olabilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanımını teşvik etmek için, lütfen pilleri diğer atık
türlerinden ayırın ve bunları yerel ücretsiz pil geri dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.
Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi
ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe 11
DB68-05901A-01.indd 11
4/6/2016 3:58:13 PM
Guvenlik talimatları
Güvenlik bilgisi
ff
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
ff
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
ff
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
ff
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
ff
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
ff
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
ff
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
Ürünün taşınması esnasında
Taşıma işleminden önce
Ürünü taşırken bir yere
ürünü düz ve sağlam bir zemin
elektrik bağlantısı kesilmelidir.
çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
üzerine yerleştirin. Ürünün
düşme ve devrilme risklerine
karşı gerekli önlemleri alınız.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı
Ürünün kurulumunu,
maddelerin yanına kurmayın
makinenin periyodik bakımını
ve makine çalışırken yakınında
ve temizliğini rahatça
yanıcı ve patlayıcı madde
yapabileceğiniz bir yere
bulundurmayın.
kurunuz.
12 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 12
4/6/2016 3:58:13 PM
Enerji Verimliliği Notları
Güvenlik bilgisi
Perdenin hava girişini kapamadığından emin olun.
• Bu, hava dolaşımını engelleyerek soğutma performansını düşürebilir.
Soğutma modunda, istenen uygun sıcaklığı ayarlayın.
• Eğer istenen sıcaklık çok düşükse, insan vücudu için zararlı olabilir ve güç tüketimi de
artar.İstenen sıcaklığı dış sıcaklıktan yaklaşık 5 °C daha düşük ayarlayın
Isıtma modunda ek ısıtma cihazı kullanın
• İç•dış sıcaklık düştüğünde klimanın ısıtma performansı düşebilir. Bu nedenle ek ısıtma
cihazı kullanın.
Odayı serinletirken, enerji tasarrufu için klima ve fanı beraber kullanın.
• Klima fan ile beraber kullanılırsa, soğutma daha etkin olur ve enerji tasarrufu yapılabilir.
Klima çalışırken kapı ve pencereleri kapatın.
• Kapı ve pencereler açıkken klima kullanılırsa soğutma etkisi azalır
• Eğer klimayı bir saatten daha uzun bir süre kullanırsanız, havalandırmak için saatte bir
pencereyi açın.
Ürünü güneş ışığı ve ısıtma cihazlarından uzak bir yere kurun.
• Hava güneşliyse perdeyi kapatın.
• Soğutma işlemi sırasında herhangi bir ısıtma cihazı kullanmayın. Soğutma etkisi azalır.
Türkçe 13
DB68-05901A-01.indd 13
4/6/2016 3:58:13 PM
İç Üniteye Genel Bakış
Gerçek ürün aşağıda açıklanan görüntüden biraz farklı olabilir.
05
01
02
Bir Bakışta
06
07
03
04
01 Hava girişi
06 Ekran
02 Hava filtresi
07 Güç düğmesi /
Uzaktan kumanda alıcısı
03 Hava akış kanadı (yukarı ve aşağı)
04 Hava akış kanadı (sola ve sağ)
05 Oda sıcaklığı sensörü
Ekran
01 Çalışma göstergesi
01
02
02 Zamanlayıcı göstergesi
iyi uyku göstergesi
Otomatik temizleme göstergesi
03 Tek kullanıcı göstergesi
03
14 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 14
4/6/2016 3:58:20 PM
Uzaktan Kumandaya Genel Bakış
01 Ayarlanan sıcaklık göstergesi
05
01
06
02
03
02 Zaman seçeneği göstergesi
03 Calışma modu göstergesi
07
04 Seçenekler göstergesi
08
05 Düşük pil göstergesi
06 İletim göstergesi
04
07 Fan hızı göstergesi
15
10
16
08 Dikey hava salınımı göstergesi
Bir Bakışta
09
09 Ayarlar göstergesi
10 Güç düğmesi
11 Sıcaklık düğmesi
11
17
12 Seçenek düğmesi
13 Zaman düğmesi
12
13
18
14 Yön düğmesi / Seçim düğmesi
19
15 Dikey hava salınımı düğmesi
16 Mod düğmesi
17 Fan hızı düğmesi
20
14
18 Tek Kullanıcı düğmesi
19 Ayarlar düğmesi
20 AYARLA düğmesi
Pilleri takma
NOT
• Bu kılavuzdaki açıklamalar temel olarak
uzaktan kumanda düğmelerine göre
yapılmıştır.
• Uzaktan kumanda ekranında Virus doctor(
, Keyifli Serinlik,Kullanım, Filtre Sıfırla,
Ekran görüntülense de bu modelde
kullanılamaz.
)
Iki 1.5V AAA tipi piller
Türkçe 15
DB68-05901A-01.indd 15
4/6/2016 3:58:24 PM
Uzaktan Kumanda İşlemi
Klimayı bir mod seçerek ve sonra sıcaklık, fan hızı ve hava yönünü kontrol ederek kolayca
kullanabilirsiniz.
Çalışma modları
düğmesine basarak geçerli modu Oto., Soğut, Nem, Fan
ve Isıt arasında değiştirebilirsiniz.
Sıcaklığı kontrol etme
Bir Bakışta
Her modda şu şekilde sıcaklığı kontrol edebilirsiniz:
Mod
Sıcaklık kontrolü
Oto./Soğut/
Isıt
16 °C ve 30 °C arasında 1 °C değiştirerek
ayarlayın.
Nem
18 °C ve 30 °C arasında 1 °C değiştirerek
ayarlayın.
Fan
Sıcaklığı kontrol edemezsiniz.
NOT
Soğutma, Nem ve Isıt modlarını şu koşullarda
kullanabilirsiniz:
Mod
İç sıcaklık
Dış sıcaklık
İç nem
Soğutma
Nem Alma
16 °C ila 32 °C 18 °C ila 32 °C
Isıtma
27 °C veya
daha az
-10 °C ila 46 °C -10 °C ila 46 °C -15 °C ila 24 °C
%80 veya
daha az bağıl
nem
_
_
• Klima uzun süre çok nemli bir ortamda Soğutma
modunda çalıştırılıyorsa, yoğuşma oluşabilir.
• Dış sıcaklık -15°C'ye düşerse, ısıtma kapasitesi belirtilen
kapasitenin %60'ı ila %70'i kadar düşebilir.
16 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 16
4/6/2016 3:58:25 PM
Fan hızını kontrol etme
Her modda aşağıdaki fan hızlarını seçebilirsiniz:
Mod
Oto./Nem
Fan
(Otomatik)
(Otomatik),
(Yüksek),
(Düşük),
(Düşük),
(Orta),
(Turbo)
(Orta),
(Yüksek),
(Turbo)
Bir Bakışta
Soğut/Isıt
Mevcut fan hızları
Hava akış yönünü kontrol etme
Dikey hava akışı
Dikey hava akışı kanadının hareketlerini durdurarak dikey
hava akışını sabit yönde tutun.
Çalışırken ►
NOTE
• Dikey hava akışı kanadını manüel ayarlarsanız, klimayı
kapattığınızda tamamen kapanmayabilir.
• Isıt modundayken, ancak Soğutma modunda değilken İyi
uyku işlevi çalışırken dikey hava akışı yönünü kontrol
edebilirsiniz.
Yatay hava akışı (manuel)
Yatay hava akışı kanatlarının hareketlerini yönlerini
değiştirerek yatay hava akışını sabit yönde tutun.
CAUTION
• Yaralanmayı önlemek için, dikey hava akışı kanadının
hareketlerini durdurduktan sonra yatay hava akışı
bıçaklarının yönlerini değiştirdiğinizden emin olun.
Türkçe 17
DB68-05901A-01.indd 17
4/6/2016 3:58:29 PM
Güçlü Akıllı Özellikler
Soğutma İşlemi
Samsung klimanın akıllı ve güçlü soğutma işlevleri kapalı bir alanı serin ve konforlu tutar.
Soğutma modu
Sıcak havada serin tutmak için Soğut modunu kullanın.
►
► Soğut öğesini seçin.
NOT
• Soğut modunda konfor için, 5 °C'lik iç ve dış hava
arasında sıcaklık farkını koruyun.
• Soğut modunu seçtikten sonra, uygulamak istediğiniz bir
işlevi, sıcaklığı ve fan hızını seçin.
Güçlü Akıllı Özellikler
–– Odanızı hızlı bir şekilde soğutmak için, bir sıcaklık ve
güçlü fan hızı seçin.
–– Enerji tasarrufu için, yüksek bir sıcaklık ve düşük fan
hızı seçin.
–– İç sıcaklık ayarlanan sıcaklığa yaklaştıkça, enerji
tasarrufu için kompresör düşük hızda çalışır.
2-Aşama soğutma işlevi
Ayarlanan sıcaklığa hızlı bir şekilde erişmek için 2-Aşama
soğutma işlevini kullanın. Klima otomatik olarak fan hızını
ve hava akış yönünü ayarlar. Bu işlevi yalnızca Soğut modu
çalışırken seçebilirsiniz.
Soğut modunda ►
►
►
2-Aşama öğesini seçin. ►
18 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 18
4/6/2016 3:58:32 PM
Nem Giderme İşlemi
Samsung klimanın nem alma işlevi kapalı bir alanı kuru ve konforlu tutar.
Nem modu
Yağmurlu ve nemli havada Nem modunu kullanın.
►
► Nem öğesini seçin.
NOT
• Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse, nem giderme
kapasitesi o kadar düşük olur. Mevcut nemlilik yüksekken,
ayarlanan sıcaklığı düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
Güçlü Akıllı Özellikler
• Nem Al modunu ısıtma için kullanamazsınız. Nem modu
bir soğutma yan etkisi üretmek için tasarlanmıştır.
Türkçe 19
DB68-05901A-01.indd 19
4/6/2016 3:58:33 PM
Isıtma İşlemi
Samsung klimanın ısıtma işlevleri kapalı bir alanı ılık ve konforlu tutar.
Isıt modu
Sıcak kalmak için Isıt modunu kullanın.
►
► Isıt öğesini seçin.
NOT
• Klima ısındığında, soğuk darbelerden korunmak için
başlangıçta fan 3 ila 5 dakika arası çalışmayabilir.
• Klima yetersiz çalışırsa, klimayla birlikte ek bir ısıtma
cihazı kullanın.
Güçlü Akıllı Özellikler
• Isıtma modunda dış sıcaklık düşükken ve nemlilik
yüksekken, dış ısı eşanjöründe buz oluşabilir. Bu, ısıtma
verimliliğini de azaltabilir. Bu durumda, klima dış ısı
eşanjöründen buzu çözmek için 5 ila 12 dakika arası buz
çözme işlevini çalıştırır.
• Buz çözme işlevi çalışırken, dış ünitede buhar oluşur.
Klima, soğuk havanın iç üniteden çıkmasını engellemek
için dikey hava akışı kanadını soldaki şekilde gösterildiği
gibi en düşük konuma taşır.
B
A
A.Buz çözme işlemi çalışırken dikey hava akışı kanadının
konumu (Kanat hemen hemen kapalı görünür.)
B.Isıtma modu çalışırken dikey hava akışı kanadı konum
aralığı.
• Buz çözme işlevi çalışırken, soğuk havanın gelmesini
önlemek için iç üniteden hiç hava gelmez. Buz çözme
işlevi bittiğinde, sıcak hava bir süre sonra gelir.
• Dış ünitedeki buz miktarına bağlı olarak buz çözme işlevi
programı kısalabilir.
• Buz çözme işlevi programı yağmur ve kardan
kaynaklanan nemliliğe bağlı olarak da kısalabilir.
• Buz çözme işlevi çalışırken, uzaktan kumandayla
diğer işlevleri seçemezsiniz. Onları buz çözme işlevi
tamamlandıktan sonra seçin.
20 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 20
4/6/2016 3:58:35 PM
Hızlı Akıllı Özellikler
Samsung klimayla sağlanan çeşitli ek işlevsellikler bulunur.
Oto. modu
Oto. modunu klimanın işlemi otomatik kontrol etmesini
istediğinizde kullanın. Klima olası en uygun atmosferi
sağlar.
►
► Oto. öğesini seçin.
NOT
Fan modu
Klimayı sıradan bir fan gibi çalıştırmak için Fan modunu
kullanın. Klima doğal bir esinti sağlar.
►
Güçlü Akıllı Özellikler
• İç sıcaklık ayarlanan noktadan yüksek veya düşük
göründüğünde, klima otomatik olarak iç sıcaklığı
soğutmak için soğuk hava sağlar veya iç sıcaklığı ısıtmak
için sıcak hava sağlar.
► Fan öğesini seçin.
NOT
• Klima uzun süre kullanılmayacaksa, Fan modunda 3 veya
4 saat çalıştırarak klimayı kurutun.
• Dış ünite, üniteden soğuk havanın girmesini önlemek için
Fan modunda çalışmamak üzere tasarlanmıştır. Bu normal
bir işlemdir ve klimanın bir arızası değildir.
Türkçe 21
DB68-05901A-01.indd 21
4/6/2016 3:58:36 PM
Hızlı işlevi
Fast işlevini odanızı hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak
için kullanın. Bu işlev, klima tarafından sağlanan en güçlü
soğutma ve ısıtma işlevidir. Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt
modlarında seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt
►
modunda
Hızlı öğesini seçin.
►
►
►
Güçlü Akıllı Özellikler
NOT
• 2-Aşama soğutma, Konfor, Tek Kullanıcı, Sessiz veya İyi
uyku çalışırken Hızlı işlevini seçerseniz, bu işlevler iptal
edilir.
• Hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.
• Ayarlanan sıcaklığı ve fan hızını değiştiremezsiniz.
• Isıt modunda Hızlı işlevini seçtiğinizde, soğuk havanın
esmesini önlemek için fan hızını artıramayabilirsiniz.
22 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 22
4/6/2016 3:58:38 PM
Konfor işlevi
Konfor işlevini mevcut soğutma veya ısıtma efektinin çok
güçlü olduğunu düşünüyorsanız kullanın. Klima yumuşak bir
soğutma veya ısıtma sağlar. Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt
modlarında seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
►
►
Konfor öğesini seçin. ►
•
•
•
Güçlü Akıllı Özellikler
•
NOT
Ayarlanan sıcaklığı ve hava akış yönünü
değiştirebilirsiniz.
Fan hızını değiştiremezsiniz.
2-Aşama soğutma, Hızlı, Tek Kullanıcı, Sessiz veya İyi
uyku gibi işlevler çalışırken Konfor işlevini seçerseniz, bu
işlevler iptal edilir.
Konfor işlevindeki soğutma veya ısıtma etkisinin zayıf
olduğunu düşünüyorsanız, Konfor işlevini iptal edin.
Sessiz işlevi
Sessiz işlevini çalışma gürültüsünü azaltmak için kullanın.
Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt modlarında seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
►
►
Sessiz öğesini seçin. ►
NOT
• Ayarlanan sıcaklığı ve hava akış yönünü
değiştirebilirsiniz.
• Fan hızını değiştiremezsiniz.
• 2-Aşama soğutma, Hızlı, Konfor, Tek Kullanıcı veya İyi
uyku gibi işlevler çalışırken Sessiz işlevini seçerseniz, bu
işlevler iptal edilir.
Türkçe 23
DB68-05901A-01.indd 23
4/6/2016 3:58:39 PM
Bip sesi işlevi
Bip sesi işlevini uzaktan kumandadaki bir düğmeye
bastığınızda çalan bip sesini açmak veya kapatmak için
kullanın.
►
► Bip öğesini seçin. ►
Güçlü Akıllı Özellikler
24 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 24
4/6/2016 3:58:41 PM
Enerji Tasarrufu İşlemi
Samsung klimanın akıllı enerji tasarrufu işlevleri elektrik tüketimini azaltır.
Tek kullanıcı işlevi
Tek Kullanıcı işlevini, soğutma veya ısıtma işlemi yapılırken
elektrik tüketimini azaltmak için kullanın. Bu işlevi Soğut ve
Isıt modlarında seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
NOT
• Tek Kullanıcı işlevi başladığında,
deseni uzaktan
kumandada birkaç saniye görünür ve dikey hava salınımı
otomatik başlar.
• 2-Aşama soğutma, Hızlı, Konfor, Sessiz veya İyi uyku gibi
bir işlev çalışırken Tek Kullanıcı öğesini seçerseniz, bu
modlar iptal edilir.
• Ayarlanan sıcaklık 24 °C'den düşük bir sıcaklığa getirilip
Tek Kullanıcı işlevi Soğut modunda açıldığında ,
ayarlanan sıcaklık otomatik olarak 24 °C'ye çıkar. Ancak,
ayarlanan sıcaklık 25 °C ve 30 °C arasında ayarlanırsa
aynı kalır.
• Tek Kullanıcı işlevini açtıktan sonra bile, dikey hava
salınımı Dikey hava salınımı (
) düğmesiyle kaptana
kadar devam eder.
• Tek kullanıcı işlevini Seçenekler (
basarak da başlatabilirsiniz.
Soğut veya Isıt
►
modunda
►
Enerji Tasarrufu Özellikleri
• Tek Kullanıcı işlevini seçtikten sonra, ayarlanan
sıcaklığı (Soğut modunda 24 °C ila 30 °C, Isıt modunda
16 °C ila 30 °C), fan hızını ve dikey hava akış yönünü
değiştirebilirsiniz.
) düğmesine
►
Tek Kullanıcı
►
öğesini seçin.
Türkçe 25
DB68-05901A-01.indd 25
4/6/2016 3:58:43 PM
Açma zamanı/Kapama zamanı işlevi
Açma zamanı/Kapama zamanını ayarladığınız bir süreden
sonra klimayı açmak veya kapatmak için kullanın.
(Aç, Kapa ve
arasından Aç
►
veya Kapat'ı seçin.)
(Aç/kapa zaman
►
ayarlayın.)
• Mevcut işlevi Aç, Kapa ve
(İyi uyku) arasında
değiştirmek için
(Zamanlayıcı) düğmesine basın.
(İyi uyku) yalnızca Soğutma ve Isıt modlarında görüntülenir.
NOT
Enerji Tasarrufu Özellikleri
• 0,5 ve 24 saat arasında bir zaman ayarlayabilirsiniz. Aç/
Kapa zamanı işlevini iptal etmek için zaman aralığını 0,0
olarak ayarlayın.
• Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınızda, iç ünitenin
ekranında Zamanlayıcı ( ) göstergesi görüntülenir.
• Açma zamanı işlevini başlattıktan sonra, modu
değiştirebilir ve sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Fan modu
çalışırken ayarlanan sıcaklığı değiştiremezsiniz.
• Hem Açma zamanı hem de Kapama zamanı işlevleri için
zamanı ayarlayamazsınız.
Açma zamanı ve Kapama zamanını birleştirme
Örnek) Açma zamanı: 3 saat, Kapama zamanı:
5 saat
Klima
Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınız andan
kapalıyken
itibaren 3 saat sonra klima açılır, 2 saat kadar
açık kalır, sonra otomatik kapanır.
Klima
açıkken
Örnek) Açma zamanı: 3 saat, Kapama zamanı:
1 saat
Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınızdan
andan 1 saat sonra klima kapanır,
kapatıldıktan 2 saat sonra açılır.
26 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 26
4/6/2016 3:58:47 PM
İyi uyku işlevi
İyi uyku işlevini enerji tüketimi yaparak gece iyi uyumak
için kullanın. Bu işlevi hem Soğutma hem de Isıt modlarında
seçebilirsiniz.
Soğut veya
►
Isıt modunda
(Aç, Kapa ve
arasından
►
öğesini seçin.)
(İşlem modunu ayarlayın.) ►
• Mevcut işlevi Aç, Kapa ve
(İyi uyku) arasında
değiştirmek için
(Zamanlayıcı) düğmesine basın.
NOT
• 16°C ila 30°C aralığında sıcaklığı 1 °C değiştirerek
ayarlanan sıcaklığı değiştirebilirsiniz.
Mod
Önerilen ayarlanan
sıcaklık
Optimum ayarlanan
sıcaklık
Soğut
25 °C ila 27 °C
26 °C
Isıt
21 °C ila 23 °C
22 °C
• İyi uyku işlevini başlattığınızda, Zamanlayıcı (
göstergesi iç ünitenin ekranında görünür.
)
Enerji Tasarrufu Özellikleri
• İyi uyku işlevinde önerilen ve optimum ayarlanan
sıcaklıklar şu şekildedir:
• 0,5 ve 12 saat arasında çalışma zamanını
ayarlayabilirsiniz. İyi uyku işlevini iptal etmek için
çalışma zamanını 0,0 olarak ayarlayın.
• Soğutma modunda İyi uyku işlevi için varsayılan çalışma
zamanı 8 saattir. Çalışma zamanı 5 saatin üzerine
ayarlanırsa, Uyandırma işlevi ayarlanan zamandan 1 saat
önce başlar. Çalışma süresi sona erdiğinde klima otomatik
durur.
• Açma zamanı, Kapama zamanı ve İyi uyku işlevleri üst
üste bindiğinde, klima zamanlayıcısını yalnızca en son
başlattığınız işlevle çalıştırır.
Türkçe 27
DB68-05901A-01.indd 27
4/6/2016 3:58:49 PM
Bir Bakışta Temizleme
Otomatik Temizlemeyi Çalıştırma
Temizleme süresi
(dakika)
Oto (Soğutma),
Soğutma, Nem Al
30
Oto (Isıt), Isıt, Fan 15
NOT
• Otomatik temizleme zamanlayıcısını ayarladığınızda, Temiz yanıp söner ve sonra uzaktan
kumanda ekranından kaybolur. İç ünitenin ekranında Zamanlayıcı ( ) göstergesi de
görünür.
• Klima kapatıldığında, Otomatik temizleme seçildiğinde hemen başlar. Klima açıldığında,
Otomatik temizleme klima çalışmayı durdurur durdurmaz başlar.
• Otomatik temizleme sırasında,iç fan çalışmaya devam eder ve ortam havasını
uzaklaştırmak için hava akışı kanatları açık kalır.
İç ünitenin dışını ve dış ünite ısı eşanjörünü temizleme
Temizlik ve Bakım
Ilık nemli bir bez
yumuşak fırça
Temizliğe başlamadan önce, ekipman kapatın ve
elektrik fişini çekin emin olun.
Toz temizlemek için su püskürtün.
DİKKAT
• Ekranı alkali deterjan kullanarak temizlemeyin.
• Yüzeyleri temizlemek için sülfürik asit, hidroklorik asit veya organik çözücüler (tiner,
gaz yağı ve aseton gibi) kullanmayın. Klimanın yüzeyine zarar verebileceğinden üzerine
yapıştırıcılar koymayın.
• Dış ünitedeki ısı eşanjörünü temizlerken ve incelerken, yardım için yerel servis merkezine
başvurun.
28 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 28
4/6/2016 3:58:51 PM
• Isı eşanjörünü çalıştırırken yüzeyin keskin kenarlarından yaralanmayı önlediğinizden emin
olun.
Filtrenin temizliği
Elektrikli süpürge
Soft brush
30 dakika
Çengeller
Yumuşak deterjan
DİKKAT
• Hava filtresini bir fırçayla veya başka bir temizleme aletiyle ovmayın. Bu, filtreye zarar
verebilir.
• Haca filtresini kuruturken doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
NOT
• Hava filtresi nemli bir alanda kurursa, rahatsız edici kokular üretebilir. Tekrar temizleyin
ve iyi havalandırılmış bir yerde kurutun.
Temizlik ve Bakım
• Her 2 haftada bir hava filtresini temizleyin. Temizleme süresi kullanım ve çevresel
koşullara göre değişebilir.
Türkçe 29
DB68-05901A-01.indd 29
4/6/2016 3:58:52 PM
Sorun Giderme
Klima anormal çalışırsa, zamandan ve gereksiz harcamalardan kazanmak için aşağıdaki
çizelgeye bakın.
Sorun
Çözüm
• Güç durumunu kontrol edin, sonra klimayı yeniden çalıştırın.
Klima hiç
çalışmıyor.
• Devre kesiciyi açın, güç kablosunu takın, sonra klimayı yeniden
çalıştırın.
• İzolatörün açık olduğundan emin olun.
• Kapama zamanı işlevinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Klimayı
Güç düğmesine basarak yeniden çalıştırın.
Sıcaklığı
değiştiremiyorum.
• Fan veya Hızlı modunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu
modlarda, klima ayarlanan sıcaklığı otomatik kontrol eder ve
ayarlanan sıcaklığı değiştiremezsiniz.
• Ayarlanan sıcaklığın mevcut sıcaklıktan Soğut modunda daha
yüksek/Isıt modunda daha düşük olup olmadığını kontrol edin.
Ayarlanan sıcaklığı değiştirmek için uzaktan kumanda üzerinde
Sıcaklık düğmesine basın.
• Hava filtresinin kirle engellenip engellenmediğini kontrol edin.
Hava filtresi engellenirse, soğutma ve ısıtma performansı düşebilir.
Kiri düzenli olarak temizleyin.
• Dış üniteyi kapatacak bir şey olup olmadığını veya engellerin
yakınına monte edilip edilmediğini kontrol edin. Örtüleri ve
engelleri kaldırın.
Soğuk veya sıcak
hava klimadan
çıkmıyor.
Temizlik ve Bakım
• Klimanın buz çözme işlevini çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol edin.
Kışın buz oluştuğunda veya dış sıcaklık çok düşük olduğunda, klima
buz çözme işlevini otomatik çalıştırır. Bu işlev çalışırken, iç fan
durur ve ılık hava çıkmaz.
• Kapıların veya pencerelerin açık olmadığını kontrol edin. Bu,
düşük soğutma veya ısıtma performansına neden olabilir. Kapı ve
pencereleri kapatın.
• Soğutma veya ısıtma işlemi durduktan sonra klimanın hemen açılıp
açılmadığını kontrol edin. Bu durumda, dış ünitenin kompresörünü
korumak için yalnızca fan çalışır.
• Boru uzunluğunun çok uzun olup olmadığını kontrol edin. Boru
uzunluğu maksimum boru uzunluğunu geçerse, soğutma ve ısıtma
performansı düşebilir.
Hava akış yönünü
değiştiremiyorum.
• İyi uyku işlevinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu işlev
çalışırken, hava akış yönünü kontrol edemezsiniz. (Ancak, bu işlev
Isıt modunda çalışıyorsa hava akış yönünü kontrol edebilirsiniz.)
30 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 30
4/6/2016 3:58:53 PM
Sorun
Fan hızını
değiştiremiyorum.
Çözüm
• Oto., Nem veya Hızlı modu çalışırken veya İyi uyku işlevi Soğut
modunda çalışırken, klima fan hızını otomatik kontrol eder ve fan
hızını değiştiremezsiniz.
• Uzaktan kumanda içindeki pilleri yenileriyle değiştirin.
Uzaktan kumanda
çalışmıyor.
• Uzaktan kumanda sensörünü engelleyecek bir şey olmadığından
emin olun.
• Klimanın yanında güçlü bir aydınlatma cihazı olup olmadığını
kontrol edin. Floresan veya neon gibi kaynaklardan gelen güçlü
ışık elektrik dalgalarını engelleyebilir.
Açma/Kapama
zamanı işlevi
çalışmıyor.
• Zamanı ayarladıktan sonra uzaktan kumandadaki AYAR düğmesine
basılıp basılmadığını kontrol edin.
Gösterge sürekli
yanıp söner.
• Klimayı kapatmak için Güç düğmesine basın veya fişi çıkarın.
Gösterge hala yanıp sönüyorsa, servis merkezine başvurun.
Çalışma sırasında
odada koku
yayılabilir.
• Klimanın dumanlı bir yerde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Odayı havalandırın veya klimayı 3 ila 4 saat boyunca Fan
modunda çalıştırın. (Klimada güçlü koku yayacak bir bileşen
yoktur.)
• Tahliyelerin temiz olup olmadığını kontrol edin. Düzenli olarak
temizleyin.
• İç ünite göstergesi yanıp sönüyorsa, en yakın servis merkezine
başvurun. Hata kodunu servis merkezine gönderdiğinizden emin
olun.
Gürültü oluşuyor.
• Soğutucu akışı değiştiğinde, klimanın durumuna bağlı olarak
gürültü oluşturulabilir. Bu normal bir işlemdir.
Dış ünitede buhar
oluşuyor.
• Yangın değildir, ancak buz çözme işlevi kışın Isıtma modunda
çalışırken dış ısı eşanjöründen çıkan buhardır.
Dış ünitenin boru
bağlantılarından
su damlaları.
• Ortam sıcaklığı aşırı değiştiğinde yoğuşma oluşabilir. Bu normal
bir işlemdir.
Temizlik ve Bakım
Hata
görüntüleniyor.
Türkçe 31
DB68-05901A-01.indd 31
4/6/2016 3:58:53 PM
Özellikler
Model Kodu
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3 /dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
9.5
8530
11942
10918
11942
4436~10236
4436~12966
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
3173~13648
3583~16378
Kapasite (Soğutma, kW)
2.5
3.5
Kapasite (Isıtma, kW)
3.2
3.5
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
2150
3009
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
2752
3009
12.73
10.58
EER (Soğutma, Btu/hW)
Enerji
Verimliliği
EER (Soğutma, W/W)
3.73
3.1
COP (Isıtma, W/W)
3.61
3.18
6.1
6.1
Sezonsal Enerji
Verimliliği
Soğutma - SEER
Isıtma - SCOP
3.8
3.8
Sezonsal Enerji
Sınıfı
EER (Soğutma, W/W)
A++
A++
COP (Isıtma, W/W)
Nem Alma (l/saat)
Ses Seviyesi
Enerji
Verimliliği
Güç Kaynağı
Temizlik ve Bakım
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
Dış Ünite Yüksek
İç Ünite Yüksek/Düşük
A
1.5
45
46
35/20
39/19
3.6
5.4
Çalışma Akımı (Isıtma)
4.6
5.5
Güç Tüketimi (Soğutma)
670
1130
Güç Tüketimi (Isıtma)
890
1100
1, 220-240V, 50Hz
1, 220-240V, 50Hz
Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik
x Derinlik, İç Ünite)
Φ/V/Hz
750*249*246
750*249*246
Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik
x Derinlik, Dış Ünite)
720*548*265
720*548*265
7.8
7.6
Net Ağırlık (Dış Ünite)
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
Boru Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
29.2
29
9.6
8.9
31.8
34.5
15
15
8
8
R-410A
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
OD 6.35
OD 6.35
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
OD 9.52
OD 9.52
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
A
1.0
Çalışma Akımı (Soğutma)
Net Ağırlık (İç Ünite)
Ağırlık
Teknik Bilgiler
AR12JSFSCWK/SK
9
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Performans
Elektrik Verileri
AR09JSFSCWK/SK
32 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 32
4/6/2016 3:58:54 PM
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
AR09JSFSCWK/SK
AR12JSFSCWK/SK
Geniş İkiz Kanatlar
Hayır
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hayır
Hayır
5/4 Adım
5/4 Adım
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)
Hava Arındırmas
Kolaylıklar
Genel Özellikler
Düşük Ortam
Sıcaklığı
Dış Ünite
Evet
Evet
S-Plasma İyonu
Hayır
Hayır
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Evet
Alerji Tedbirler
Evet
Evet
Antibakteriyel Kaplama
Evet
Evet
Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)
Evet
Evet
Smart wifi
Hayır
Hayır
Filtre Temizleme Göstergesi
Hayır
Hayır
İç Sıcaklık Göstergesi
Hayır
Hayır
Uzaktan Kumanda
Evet
Evet
Ekran Açma/Kapama
Hayır
Hayır
Sinyal Sesi Açma/Kapama
Evet
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Evet
Otomatik Değiştirme
Evet
Evet
Otomatik Yeniden Başlatma
Evet
Evet
Soğutma
-10~46°C
-10~46°C
Isıtma
-15~24°C
-15~24°C
2-Aşama Soğutma
Evet
Evet
Hızlı
Evet
Evet
Konfor
Evet
Evet
Keyifli Serinlik
Hayır
Hayır
İyi Uyku
Evet
Evet
Tek Kullanıcı Modu
Evet
Evet
Nem Al(Nem Alma)
Evet
Evet
Otomatik Mod
Evet
Evet
Fan Mod
Evet
Evet
Sessiz
Evet
Evet
Kompresör Tipi
BLDC
BLDC
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
Evet
Temizlik ve Bakım
Çalıştırma Modu
Otomatik Esinti
Türkçe 33
DB68-05901A-01.indd 33
4/6/2016 3:58:55 PM
Özellikler
Model Kodu
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3 /dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
19
17060
23202
20472
27296
5459~20472
7506~27296
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
4094~27978
6483~34120
Kapasite (Soğutma, kW)
5.0
6.8
Kapasite (Isıtma, kW)
6.0
8.0
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
4299
5847
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
5159
6879
11.77
11.26
EER (Soğutma, W/W)
3.45
3.3
COP (Isıtma, W/W)
3.61
3.4
EER (Soğutma, Btu/hW)
Enerji
Verimliliği
Sezonsal Enerji
Verimliliği
Soğutma - SEER
6.7
7
Isıtma - SCOP
3.8
3.8
Sezonsal Enerji
Sınıfı
EER (Soğutma, W/W)
A++
A++
COP (Isıtma, W/W)
Nem Alma (l/saat)
Ses Seviyesi
Dış Ünite Yüksek
İç Ünite Yüksek/Düşük
Çalışma Akımı (Soğutma)
Enerji
Verimliliği
Güç Kaynağı
Temizlik ve Bakım
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
Çalışma Akımı (Isıtma)
A
2.5
52
54
42/27
43/28
6.8
9
7.8
11
1450
2060
Güç Tüketimi (Isıtma)
1660
2350
1, 220-240V, 50Hz
1, 220-240V, 50Hz
Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik
x Derinlik, İç Ünite)
Φ/V/Hz
1065*301*294
1065*301*294
Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik
x Derinlik, Dış Ünite)
880*648*310
880*793*310
Net Ağırlık (Dış Ünite)
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
Boru Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
13
14
43.5
52.5
16
17
46.5
56.5
30
30
15
15
R-410A
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
OD 6.35
OD 6.35
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
OD 12.7
OD 15.88
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
A
2.0
Güç Tüketimi (Soğutma)
Net Ağırlık (İç Ünite)
Ağırlık
Teknik Bilgiler
AR24JSFSCWK/SK
19
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Performans
Elektrik Verileri
AR18JSFSCWK/SK
34 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 34
4/6/2016 3:58:57 PM
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
AR18JSFSCWK/SK
AR24JSFSCWK/SK
Geniş İkiz Kanatlar
Hayır
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hayır
Hayır
5/4 Adım
5/4 Adım
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)
Hava Arındırmas
Kolaylıklar
Genel Özellikler
Otomatik Esinti
Evet
Evet
S-Plasma İyonu
Hayır
Hayır
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Evet
Alerji Tedbirler
Evet
Evet
Antibakteriyel Kaplama
Evet
Evet
Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)
Evet
Evet
Smart wifi
Hayır
Hayır
Filtre Temizleme Göstergesi
Hayır
Hayır
İç Sıcaklık Göstergesi
Hayır
Hayır
Uzaktan Kumanda
Evet
Evet
Ekran Açma/Kapama
Hayır
Hayır
Sinyal Sesi Açma/Kapama
Evet
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Evet
Otomatik Değiştirme
Evet
Evet
Otomatik Yeniden Başlatma
Düşük Ortam
Sıcaklığı
Dış Ünite
Evet
-10~46°C
-10~46°C
Isıtma
-15~24°C
-15~24°C
2-Aşama Soğutma
Evet
Evet
Hızlı
Evet
Evet
Konfor
Evet
Evet
Keyifli Serinlik
Hayır
Hayır
İyi Uyku
Evet
Evet
Tek Kullanıcı Modu
Evet
Evet
Nem Al(Nem Alma)
Evet
Evet
Otomatik Mod
Evet
Evet
Fan Mod
Evet
Evet
Sessiz
Evet
Evet
Kompresör Tipi
BLDC
BLDC
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
Evet
Temizlik ve Bakım
Çalıştırma Modu
Evet
Soğutma
Türkçe 35
DB68-05901A-01.indd 35
4/6/2016 3:58:58 PM
Kurulumda Güvenlik Bilgileri
Hem klimanın hem de çalışanların güvenliğinin
sağlanması açısından çok önemli oldukları için, aşağıda
listelenen önlemleri dikkatlice uygulayın.
• Herhangi bir onarım yapmadan veya ekipman
içindeki parçalara ulaşmadan önce klimanın güç
kaynağıyla bağlantısını kesin.
• Kurulum ve test işlemlerinin yetkili personel
tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.
• Klimanın kolayca erişilebilecek bir yere
kurulmadığından emin olun.
Genel bilgiler
• Klimayı kurmadan önce bu kılavuzun içeriğini
dikkatlice okuyun ve kurulumdan sonra da referans
olarak kullanabilmek için kılavuzu güvenli bir yerde
saklayın.
• Maksimum güvenlik için, kurulum görevlileri
aşağıdaki uyarıları dikkatlice okumalıdırlar.
• Çalıştırma ve kurulum kılavuzunu güvenli bir yerde
saklayın ve klimanın satılması ya da el değiştirmesi
durumunda kılavuzu yeni sahibine teslim etmeyi
unutmayın.
• Bu kılavuz, iki SAMSUNG ünitesiyle split sisteme
sahip iç ünitenin nasıl kurulacağını anlatmaktadır.
Farklı kontrol sistemlerine sahip farklı türdeki
ünitelerin kullanımı ünitelere zarar verebilir ve
garantiyi geçersiz kılabilir. Uyumlu olmayan
ünitelerin kullanımından kaynaklanan hasarlardan
üretici sorumlu olmayacaktır.
• Bu ürün Avrupa Birliği'nin Elektromanyetik Uyum
Yönergesi (2004/108/EC) ve Düşük Voltaj Yönergesi
(2006/95/EC) ile uyumludur.
Kurulum
• İzinsiz değişiklikler ve uygunsuz elektrik bağlantısı
ve kılavuzda bulunan "Çalışma limitleri" tablosunda
verilen talimatlara uyulmayan durumlar cihazı
garanti kapsamı dışına çıkarır, bu durumlardan
kaynaklanan hasardan üretici firma sorumlu
tutulamaz.
• Klima sadece tasarlanmış olduğu uygulamalar
için kullanılmalıdır: iç ünite çamaşır yıkamak için
kullanılan mekanlara kurulmaya uygun değildir.
• Hasar görmüşlerse üniteleri kullanmayın. Sorun
oluşursa, üniteyi kapatın ve güç kaynağıyla
bağlantısını kesin.
• Ünite duman çıkarırsa, güç kablosu ısınırsa veya
hasar görürse ya da ünite çok fazla gürültü çıkarırsa
elektrik çarpması, yangın veya yaralanmayı
önlemeye yardımcı olmak için her zaman üniteyi
durdurun, koruma anahtarını devre dışı bırakın ve
SAMSUNG teknik destek bölümüne ulaşın.
• Üniteyi, elektrik bağlantılarını, soğutucu tüplerini ve
korumaları her zaman düzenli olarak kontrol etmeyi
unutmayın. Bu işlemler yalnızca yetkili personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Ünite, daima çocukların ulaşamayacağı yerlerde
tutulması gereken hareketli parçalar içermektedir.
• Üniteyi tamir etmeye, hareket ettirmeye,
değiştirmeye veya yeniden kurmaya çalışmayın.
Yetkisiz personel tarafından gerçekleştirilmeleri
durumunda, bu işlemler elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilirler.
• Ünitenin üzerine sıvı içeren kaplar veya başka
nesneler yerleştirmeyin.
• Klimanın üretiminde ve ambalajlanmasında
kullanılan bütün materyaller geri dönüştürülebilirdir.
• Ambalaj materyalleri ve uzaktan kumandanın (isteğe
bağlı) bitmiş pilleri, mevcut kanunlara uygun bir
şekilde imha edilmelidir.
• Klima, özel atık olarak imha edilmesi gereken
soğutucu içermektedir. Yaşam döngüsünün sonunda,
klima yetkili merkezlerde imha edilmeli veya doğru
ve güvenli bir şekilde imha edilmek üzere bayiye
geri gönderilmelidir.
Üniteyi kurma
• ÖNEMLİ: Üniteyi kurarken önce soğutucu tüplerini,
ardından elektrik hatlarını bağlamayı unutmayın.
Elektrik hatlarını her zaman soğutucu tüplerinden
önce çıkarın.
• Teslim aldıktan sonra, nakliye sırasında hasar
görmediğinden emin olmak için ürünü kontrol edin.
Ürün hasarlı görünüyorsa KURMAYIN ve hasarı
derhal taşıyıcıya veya bayiye bildirin (materyali
bayiden kurulum görevlisi veya yetkili teknisyen
teslim almışsa).
• Kurulumu tamamladıktan sonra, her zaman bir
fonksiyon testi uygulayın ve kullanıcıyı klimanın
çalıştırma talimatları konusunda bilgilendirin.
• Yangın, patlama veya yaralanma tehlikesini önlemek
için klimayı tehlikeli maddelerin olduğu ortamlarda
veya serbest alev saçan ekipmanlara yakın yerlerde
kullanmayın.
36 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 36
4/6/2016 3:58:58 PM
• Ünitelerimiz, her iki taraftan da erişimin
sağlanabileceği ve rutin bakım ve tamirlerin
gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak şekilde,
kılavuzda belirtilen boşluklara uygun bir şekilde
kurulmalıdır. Ünitenin bileşenleri erişilebilir olmalıdır
ve insanlar ve nesneler için tamamen güvenli olacak
koşullarda demonte edilmelidir. Bu sebeple, kurulum
kılavuzunda belirtilmeyen durumlar nedeniyle
cihazın erişilemez olması halinde ünitenin erişim
ve onarım, (yürürlükte olan mevcut düzenlemelerin
gerektirdiği şekilde güvenli bir biçimde) askı, iskele,
vinç veya yükseltme için gereken başka işlemlerin
masrafları garanti kapsamında değildir ve bu
masraflar kullanıcıya aittir.
• Dış üniteyi deniz kıyısına kurarken, doğrudan
deniz esintisine maruz kalmadığından emin olun.
Doğrudan deniz esintisinin olmadığı uygun bir
yer bulamazsanız, koruma duvarı veya koruyucu
parmaklık yapın.
–– Dış üniteyi deniz esintisinden korunabileceği bir
yere (binaların yakını gibi) kurun. Aksi halde dış
ünite zarar görebilir.
Deniz meltemi
Deniz meltemi
Dış ünite
Deniz
Deniz
• Yukarıda açıklanan gibi bir kurulum konumu
bulmada zorluk çekiyorsanız, ayrıntılar için
üreticinize başvurun.
• Isı eşanjöründeki deniz suyunu ve tozu
temizlediğinizden emin olun ve üzerine bir paslanma
önleyici uygulayın. (Yılda en az bir kez.)
Güç kaynağı hattı, sigorta veya
devre kesici
• Her zaman, güç kaynağının mevcut güvenlik
standartlarına uygun olduğundan emin olun. Klimayı
her zaman mevcut yerel güvenlik standartlarına
uygun bir şekilde kurun.
• Her zaman uygun bir topraklama bağlantısının
olduğundan emin olun.
• Güç kaynağının voltaj ve frekansının cihaz
özelliklerine uygun olduğundan ve kurulu gücün
aynı elektrik hattına bağlı diğer elektrikli cihazların
çalışması için yeterli olduğundan emin olun.
• Kesme ve koruma anahtarlarının her zaman uygun
şekilde boyutlandırıldığından emin olun.
• Klimanın güç kaynağı ile olan bağlantısının kılavuzda
verilen kablo bağlantı diyagramındaki talimatlara
uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.
Dış ünite
• Dış üniteyi deniz kenarına kurmanız kaçınılmazsa,
deniz esintisini engellemek için bir koruma duvarı
yapın.
• Elektrik bağlantılarının (kablo girişleri, kablo uçları,
korumalar...) elektrik özelliklerine ve bağlantı
diyagramında verilen talimatlara uygun olduğundan
emin olun. Tüm bağlantıların klima kurulumu için
geçerli olan standartlara uygun olduğundan emin
olun.
• Deniz esintisini engellemek için beton gibi katı
bir malzemeyle bir koruma duvarı yapın. Duvarın
yüksekliğinin ve genişliğinin dış ünitenin boyutunun
1,5 katı olduğundan emin olun. Ayrıca, atık havanın
tahliye edilebilmesi için koruma duvarı ve dış ünite
arasında 600 mm'den fazla boşluk bırakın.
Deniz
Kurulum
Deniz meltemi
koruma duvarı
Dış ünite
Dış ünite
koruma duvarı
• Üniteyi suyun kolayca tahliye edilebildiği bir yere
kurun.
Türkçe 37
DB68-05901A-01.indd 37
4/6/2016 3:58:59 PM
Hazırlık
Adım 1.1 Kurulum konumunu seçme
Kurulum konumu gereksinimlerine genel bakış
DİKKAT
• Yukarıda gösterilen şekilde açıklanan uzunluk ve
yükseklik sınırlarına uyun.
Dış ünite için minimum açıklık
100 mm ya da daha uzun
125 mm
ya da
daha
uzun
Duvar
125 mm
ya da
daha uzun
Minimum açıklık (mm cinsinden)
300
Tahliye hortum deligini
Tahliye yönünü (sag ya da sol)
seçebilirsiniz.
600
Maksimum boru yüksekliği: 15 m
Maksimum boru uzunluğu: 30 m
Hava akış yönü
gürültü ve titreşimi azaltmak için
en az bir tur yapın.
Top view
Side view
1 dış ünite kurarken (6 kasa)
(Birim: mm)
Maksimum
✴✴09/12✴✴
3
15
8
✴✴18/24✴✴
3
30
15
Dış ünite
Dış duvar
Kurulum
İç ünite
UYARI
CAUTION
Maksimum
Dış duvardaki boruda (iç
üniteye bağlanan) bir U borusu
oluşturun ve yağmur suyunun
izolasyonu geçerek içeri
kaçmasını önlemek için,
izolasyonun alt kısmını kesin
(yaklaşık 10 mm) Ancak,
izolasyonu keserken.
2000
150
300
600
300
Minimum
1500
Boru
yüksekliği
500
Boru uzunluğu
Model
300
(Birim: m)
1500
1500
300
illüstrasyon modele göre ufak farklılıklar
gösterebilir.
Yağmur suyunun tahliye
edilebilmesi için
izolasyonu kesin
38 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 38
4/6/2016 3:59:02 PM
1'den fazla dış ünite kurarken
(5 kasa)
Adım 1.2 Ambalajdan Çıkarma
(Birim: mm)
İç üniteyi ambalajdan çıkarma
1 İç ünitenin ambalajını açın.
1500
600
3000
3000
200
2 Sol ve sağ tamponları çıkarın.
300
3 Üniteyi ambalajdan çekip çıkarın.
Dış üniteyi ambalajdan çıkarma
1500
600
600
1 Ambalajı çıkarın.
2 Üst tamponu çıkarın.
300
1500
3 Üniteyi alttaki tampondan çekip çıkarın.
600
500
500
300
600
600
300
300
DİKKAT
Adım 1.3 Aksesuarları ve aletleri
kontrol etme ve hazırlama
Aksesuarlar
İç ünite ambalajındaki aksesuarlar
Kurulum levhası (1)
Kurulum levhası (1)
✴✴09/12✴✴
✴✴18/24✴✴
Uzaktan kumanda (1)
Uzaktan kumanda tutucusu
(1)
Uzaktan kumanda pili (2)
Kullanıcı ve Kurulum
Kılavuzu (1)
M4 x 12 kılavuz vida (2)
Vida kapağı (2)
• Dış ünite yeterli bir açıklıkla kurulursa, ses
oluşturabilir ve tüm ürünü etkileyebilir.
• Dış üniteyi, titreşiminin tüm ürünü etkilemeyeceği
düz bir yere kurduğunuzdan emin olun.
Kurulum
Türkçe 39
DB68-05901A-01.indd 39
4/6/2016 3:59:04 PM
Opsiyonel aksesuarlar
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 6.35 mm (1)
NOT
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 9.52 mm (1)
✴✴09/12✴✴
• Bir konik cıvata bir evaporatörün veya bir servis
yuvasının her borusunun ucuna takılıdır. Boruları
bağlarken konik cıvatalar kullanın.
• Telli montaj kabloları opsiyoneldir. Birlikte
verilmezlerse, standart kablolar kullanın.
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 12.70 mm (1)
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 15.88 mm (1)
✴✴18✴✴
✴✴24✴✴
• Tahliye tapası ve lastik ayaklar yalnızca klima,
montaj boruları olmadan sağlandığında verilir.
• Bu aksesuarlar sağlanırsa, aksesuar paketinde veya
dış ünite paketinde bulunurlar.
Aletler
Tahliye hortumu, 2 m
uzunluğunda (1)
Boru kelepçesi B (3)
Genel aletler
• Vakum pompası
(Geri akış önleme)
• Manifold ölçüm cihazı
Boru kelepçesi A (3)
Vinil bant (2)
• Cıvata bulucu
• Tork anahtarı
• Boru kesici
• Rayba
PE T3 köpük tüp yalıtım (1)
Macun 100 g (1)
• Boru bükücü
• Su terazisi
• Tornavida
Tahliye tapası (1)
M4 x 25 kılavuz vida (6)
• Anahtar
• Matkap
• L anahtarı
• Şerit metre
Beton çivisi (6)
3 telli güç kablosu (1)
Test işlemi için aletler
• Termometre
2 telli montaj kablosu (1)
3 telli montaj kablosu (1)
• Direnç ölçer
• Elektroskop
Kurulum
Dış ünite ambalajındaki aksesuarlar
kauçuk bacak (4)
40 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 40
4/6/2016 3:59:07 PM
Adım 1.4 Duvarda bir delik açma
Kurulum levhasını bir duvara sabitlemeden ve sonra iç
üniteyi kurulum plakası, bir pencere pervazı veya bir
alçıpana sabitlemeden önce, boru demetinin (güç ve
iletişim kabloları, soğutucu boruları ve tahliye borusu
içeren) geçeceği deliğin yerini (65 mm iç çapında)
belirlemeniz, sonra deliği delmeniz gerekir.
2 Deliği delin.
DİKKAT
• Yalnızca bir delik deldiğinizden emin olun.
• Tahliye hortumu eğimlerinin suyu iyi tahliye etmesi
için delik eğimlerinin aşağı doğru olduğundan emin
olun.
1 Boru grubunun olası yönlerinin durumuna göre
ve delik ve kurulum levhası arasındaki minimum
mesafelere göre 65 mm delik konumu belirleyin.
Duvar
Tahliye hortumu
İç ünite
Sol
Sağ
<Delik aşağı yukarı uzanır>
Arka sağ veya sol
Adım 1.5 Boruları, kabloları ve
tahliye hortumunu bantlama
Sağ alt
<Boru demetinin Olası tarifi>
DİKKAT
• Boru yönü soldan sağa değiştirme, borunun sert
bir şekilde bükülmesine sebep olmuyor, yalnızca
yavaşça şekildeki gibi ters yöne dönmesine sebep
oluyorsa. Aksi takdirde işlem borunun hasar
görmesine neden olabilir.
1 Soğutucu borularının uçlarında yalıtım olmayan
parçalarında şekilde gösterildiği gibi köpük
yalıtımı sarın. Sarma yoğuşma sorununu minimuma
indirebilir.
Yalıtım
Borular
Boru demeti deliği
(Birim: mm)
Model
A
B
C
D
✴✴09/12✴✴
36
60
65
36
✴✴18/24✴✴
33
110
110
33
Kurulum plakası
Soğutucu akışkan
boruları (montaj borusu)
Vinil Bant
Güç ve haberleşme kabloları
(montaj kablosu)
Kurulum
<Delik ve montaj plakası arasındaki minimum mesafeler>
2 Boru grupları yapmak için soğutucu boruları, güç
kablosu, iletişim kablosu ve tahliye borusunu vinil
bantla sarın.
Tahliye hortumu
Boru grubu deliği: Ø 65 mm
Türkçe 41
DB68-05901A-01.indd 41
4/6/2016 3:59:10 PM
İç Ünite Kurulumu
Lütfen iç ünite kurulumunun ayrıntılı
videosu için bu kare kodu tarayın.
2
1
Adım 2.1 Kapak panelini sökme
1 Vida kapaklarını, sonra vidaları çıkarın.
Kapak Vidası
4
Vida
Yıldız tornavida
Adım 2.2 Kurulum levhasını sökme
Düz tornavida
2 Yan kancaların ( , ), sonra orta kancaların ( )
kilidini açın. Kapak panelini söküp çıkarmak için sonra
alt kancaların ( ) kilidini açın.
A
A
B
C
B
Kurulum
Orta kanca (A)
Alt/Yan kanca (B/C)
42 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 42
4/6/2016 3:59:25 PM
Adım 2.3 Güç ve iletişim kablolarını
bağlama (montaj kablosu)
• Elektrik ve topraklama işleri gerçekleştirirken, yerel
düzenlemelerde 'elektrik işleri teknik standartları'
ve 'kablolama düzenlemeleri'ne uyulduğundan emin
olun.
• Terminal bloğu vidasını 1,2-1,8 N•m (1,2-1,8 kgf•cm)
sıkın.
NOT
Kontrol kutusu
Bağlamadan
önce
Doğru
Baş aşağı
Hasarlı
Sirküler değil
• Her kablo ilgili terminal numarasıyla etiketlenir.
• Gürültülü ortamlarda korumalı kablo (Kategori 5;
50pF/m'den az) kullanın.
• Dışarıda kullanılan cihazların parçalarının güç
kaynağı kabloları, polikloropren kılıflı esnek
kablodan hafif olmamalıdır. (Kod işareti IEC: 60245
IEC 66/CENELEC: H07RN-F, IEC: 60245 IEC 57/
CENELEC: H05RN-F)
• Güç ve İletişim kablosu 30 m'yi aşmamalıdır.
Bağladıktan
sonra
Doğru
(Önden
görünüm)
Doğru
(Yandan
görünüm)
DİKKAT
Baş aşağı
Takılı değil
<Sirküler terminal>
1(L)2(N)
• Terminal bloğu kablolaması için, yalnızca bir halka
terminali soketi olan bir kablo kullanın. Bir halka
terminali soketi olmayan normal kablolar, montaj
sırasında elektrik temasının aşırı ısınması nedeniyle
zarar verebilir.
• Boruyu uzatmanız gerekiyorsa, kabloyu da
uzattığınızdan emin olun. Kullanılan kablo ve
boruların her birinin maksimum uzunluğu
15 metreyi (✴✴09/12✴✴) ve 30 metreyi
(✴✴18/24✴✴) aşmamalıdır.
F1 F2
• Uzunluğu artırmak için iki veya daha fazla farklı
kabloyu bağlamayın. Bu bağlantı yangına neden
olabilir.
• Her sirküler terminal, terminal bloğundaki ilgili
vidanın boyutuyla eşleşmelidir.
Tel sahipleri için vidaları sıkın.
Model
✴✴09/12✴✴
✴✴18/24✴✴
3G X 2.5 mm², H07RN-F
Dış-iç elektrik
kablosu
3G X 1.0 mm², H07RN-F
İletişim kablosu
2 X 0.75 mm², H05RN-F
Tür GL
20A
25A
• Güç ve iletişim kablolarının ayrıldığından emin olun,
aynı kabloda olmamaları gerekir.
UYARI
• Kabloları kolayca çekilemeyecekleri şekilde sıkıca
bağlayın. (Gevşekseler, kabloların yanmalarına neden
olabilir.)
Kurulum
Güç kablosu
(Dış ünite)
• Kabloları bağladıktan sonra, iç ve dış ünitelerdeki
terminal sayılarının eşleştiğinden emin olun.
Türkçe 43
DB68-05901A-01.indd 43
4/6/2016 3:59:28 PM
Adım 2.4 İsteğe Bağlı: Elektrik
kablosunu uzatma
4 Bir kompresör kullanarak, iki noktayı sıkıştırın ve
döndürün ve aynı yerde başka iki noktayı daha
sıkıştırın.
1 Bir kompresör ve aşağıdaki aletleri hazırlayın.
Aletler
Ayrıntılar
Kablo sıkıştırıcılar
MH-14
Bağlantı manşonu
(mm)
20xØ7,0
(HxOD)
İzolasyon bandı
Genişlik
18 mm
Kısaltma tüpü (mm)
50xØ8,0
(LxOD)
• Sıkıştırma boyutu 8,0 olmalıdır.
Biçim
sıkıştırma
boyut
• Sıkıştırdıktan sonra kablonun her iki tarafını da
çekerek sıkıştırıldığından emin olun.
Yöntem 1
Yöntem 2
o 4 kez sıkıştırın.
o 4 kez sıkıştırın.
2 Şekilde gösterildiği gibi elektrik kablosunun plastik
veya tel zırhını soyun.
• Halihazırda kurulmuş olan tüpün 20 mm'lik kablo
zırhını soyun.
DİKKAT
• İç ve dış üniteler için güç kablosu teknik
özellikleri hakkında bilgi için kurulum kılavuzuna
bakın.
• Tüp kablosunu soyduktan sonra bir kısaltma tüpü
yerleştirmelisiniz.
5 mm
5 mm
5 İzolasyon bandını iki kez veya daha fazla sarın
ve daraltma borunuzu yalıtım bandının ortasında
konumlandırın.
Toplamda üç veya daha fazla izolasyon katmanı
gereklidir.
Yöntem 1
Yöntem 2
Yalıtım bandı
Yalıtım bandı
Güç kablosu (cihazla birlikte verilir)
40 mm
20
20
35 mm
20
60
Daralma tüp
120
180
(Birim: mm)
Wire tube güç kablosu
6 Kısaltmak için kısaltma tüpüne ısı uygulayın.
20
(Birim: mm)
Kurulum
3 Elektrik kablosunun kablo çekirdeğinin her iki
tarafını bağlantı manşonuna yerleştirin.
• Yöntem 1: Her iki taraftan kovan içine çekirdek
teli itin.
• Yöntem 2: Birlikte tel çekirdeği bükün ve kovan
içine doğru itin.
Yöntem 1
Yöntem 2
7 Tüp kısaltma işi tamamlandığında, bitirmek için
izolasyon tüpü ile sarın.
• Bağlantı parçalarının açıkta kalmadığından emin
olun.
• Güç kablosuyla aynı gerilim seviyesine
dayanabilecek, güçlendirilmiş izolasyon
malzemelerinden imal edilmiş bir daraltma
borusu ve izolasyon bandı kullandığınızdan emin
olun.(Uzatmalar konusunda yerel düzenlemelere
uyun.)
Yalıtım bandı
bağlantı kol
bağlantı kol
44 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 44
4/6/2016 3:59:30 PM
UYARI
DİKKAT
• Elektrik kablosunu
uzattığınız durumda, lütfen
yuvarlak sıkıştırma yuvası
KULLANMAYIN.
• Sızıntıyı kontrol etmek için su dökerken iç ünitenin
dik konumda olduğundan emin olun. Suyun elektrik
parçası üzerine taşmadığından emin olun.
• Bağlantı hortumunun çapı ürünün tahliye
hortumundan küçükse, su sızıntısı oluşabilir.
–– Tamamlanmamış kablo
bağlantıları elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Uygun olmayan kurulum, su sızıntısına neden
olabilir.
Adım 2.5 Tahliye hortumunu takma
ve bağlama
1 Tahliye hortumunu takın.
• Tahliye hortumu odanın içine yönlendirilirse,
yoğuşma damlaları eşyaya veya zeminlere zarar
vermeyecek şekilde hortumu yalıtın.
• Tahliye borusu bağlantısını kutu içine almayın veya
kapatmayın.
Tahliye borusu bağlantısı kolayca erişilebilir ve
kullanılabilir olmalıdır.
Adım 2.6 İsteğe Bağlı: Tahliye
hortumunu uzatma
Tahliye hortumu
montaj borusu
bağlantı hortumu
Tahliye hortumu (A)
Duvar
Uzatma tahliye hortumu (B)
Iç Ünite
Tahliye hortumu
Eğimli aşağıya
Su
yukarı eğik
suya batırılmış
(A)
5 cm
daha
bükülmüş
Çok küçük açıklık
Tahliye hortumu
(B)
Uzatma tahliye hortumu
Hendek
Çok küçük
açıklık
Kurulum
2 Suyu boşaltma kabına dökün. Hortumun iyice tahliye
edildiğini kontrol edin.
20 mm ya da daha fazla
köpük yalıtım
vinil bant
Türkçe 45
DB68-05901A-01.indd 45
4/6/2016 3:59:31 PM
Adım 2.7 İsteğe Bağlı: Tahliye
hortumunun yönünü değiştirme
pan çıkışı
boşaltın
lastik kapak
Adım 2.8 Montaj borularını soğutucu
borularına takma ve bağlama
(montaj borusu)
İç ve dış üniteleri alanda tedarik edilen bakır borular
ile havşa bağlantısı yardımıyla bağlayın. Sadece izole
edilmiş lehimsiz soğutucu sınıfı, (ISO1337'ye göre Cu
DHP tipi); yağdan arındırılmış ve oksijeni giderilmiş,
en az 4200 kPa'lık işlem basıncı için ve 20700 kPa'lık
patlama basıncı için uygun boru kullanın. Hiçbir koşulda
sıhhi tesisat tipi bakır boru kullanılmamalıdır.
Farklı çaplarda 2 soğutucu borusu vardır:
ok yönünde su konur.
• Sıvı soğutucu için küçük boru
• Gaz soğutucu için büyük boru
<Ön Görünüm>
Kısa bir sıvı soğutucu borusu ve kısa bir gaz soğutucu
borusu zaten klimada takılıdır. Soğutucu boruları için
bağlantı prosedürü, duvara bakarken her borunun çıkış
pozisyonuna göre değişir:
süzülmüş su yönü
Sol
Sağ
Alt
<Ön Görünüm>
<Yandan görünüm>
DİKKAT
• Sızıntıyı kontrol etmek için su dökerken iç ünitenin
dik konumda olduğundan emin olun. Suyun elektrik
parçası üzerine taşmadığından emin olun.
Arka sağ veya sol
<Yandan görünüm>
Kurulum
46 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 46
4/6/2016 3:59:35 PM
1 Boruyu doğrudan arkadan bağlamadığınız sürece,
iç ünitenin arka kısmında uygun bir açma çıkıntısı
parçası (A, B, C) kesip çıkarın.
Adım 2.9 Soğutucu borularını kısaltma
veya uzatma (montaj borusu)
2 Kesik kenarların pürüzlerini giderin.
3 Boruların koruyucu kapaklarını çıkarın ve her bir
boruya montaj borusunu bağlayın. Vidaları önce
elinizle sıkıştırın ve ardından aşağıdaki torku
uygulayarak tork anahtarıyla sıkıştırın:
Dış çap (mm)
Tork (N•m)
Tork (kgf•cm)
ø 6,35
14 ila 18
140 ila 180
ø 9,52
34 ila 42
350 ila 430
ø 12,70
49 ila 61
500 ila 620
ø 15,88
68 ila 82
690 ila 830
boru kesme aletleri
Boru
90°
eğik
kaba
çapak
NOT
• Boruları kısaltmak veya uzatmak istiyorsanız, bkz.
Adım 2.9 Soğutucu borularını kısaltma veya
uzatma (montaj borusu), sayfa 47.
D
90°±2°
A
4 Kalan köpük izolasyonu kesin.
45°±2°
L
5 Gerekirse, iç ünitenin altına uyacak şekilde boruyu
bükün. Ardından uygun delikten çıkarın.
R 0.4 to 0.8
• Boru, iç ünitenin arkasından çıkmamalıdır.
• Bükme yarıçapı en az 100 mm olmalıdır.
Boru
parlama
D
6 Duvardaki delikten boruyu geçirin.
NOT
• Kurulum ve gaz sızıntı testi tamamlandıktan sonra
boru izole edilecek ve konumuna kalıcı olarak
sabitlenecektir. Daha fazla ayrıntı için. bkz. Adım 4.1
Gaz sızıntısı testleri gerçekleştirme, sayfa 54.
(Birim: mm)
Dış çap (D)
Derinlik (A)
Havşa boyutu (L)
ø 6,35
1,3
8,7 ila 9,1
ø 9,52
1,8
12,8 ila 13,2
ø 12,70
2,0
16,2 ila 16,6
ø 15,88
2,2
19,3 ila 19,7
DİKKAT
• Konik cıvatayı belirtilen yönteme göre bir tork
anahtarıyla sıkın. Konik cıvata aşırı sıkılırsa,
kırılabilir ve soğutucu gaz sızıntısına neden olabilir.
Kapalı çıkış borusu
Kurulum
• Boru bağlantısını kutu içine almayın veya
kapatmayın. Bütün soğutucu boru bağlantıları
kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır.
Flare fındık
Bağlantı borusu
Dış çap (mm)
Tork (N•m)
Tork (kgf•cm)
ø 6,35
14 ila 18
140 ila 180
ø 9,52
34 ila 42
350 ila 430
ø 12,70
49 ila 61
500 ila 620
ø 15,88
68 ila 82
690 ila 830
Türkçe 47
DB68-05901A-01.indd 47
4/6/2016 3:59:36 PM
DİKKAT
• Boru kod ve standartlarında belirtilenden daha
uzun boru gerekiyorsa, boruya soğutucu eklemeniz
gerekir. Aksi halde, iç ünite donabilir.
• Pürüzleri giderirken, boruyu çapaklar borunun içine
girmeyecek şekilde aşağı bakacak şekilde koyun.
Adım 2.10 Kurulum levhasını
sabitleme
İç üniteyi bir duvara, pencere pervazına veya alçıpana
takabilirsiniz.
UYARI
• Duvar, pencere pervazı veya alçıpanın iç ünitenin
ağırlığına dayanabildiğinden emin olun. İç üniteyi
ünitenin ağırlığını tartacak kadar güçlü olmayan
bir yere takarsanız, ünite düşebilir ve yaralanmaya
neden olabilir.
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
İç üniteyi bir duvara sabitlerken
İç ünitenin ağırlığına dikkat ederek kurulum levhasını
duvara sabitleyin.
Duvar
D
20 mm
A
plastik çapa
B
C
(Birim: mm)
Doğru
eğimli
kırık
eşitsiz kalınlığı
Model
A
B
C
D
✴✴09/12✴✴
36
60
65
36
✴✴18/24✴✴
33
110
110
33
Boru grubu deliği: Ø 65 mm
hasarlı yüzey
<Flare fındık>
NOT
Kurulum
• Aşırı tork gaz sızıntısına neden olabilir. Boruyu
lehimle veya kaynakla uzatırken, lehimleme veya
kaynaklama işlemi sırasında nitrojen kullanıldığından
emin olun. Birleşim erişilebilir ve servis edilebilir
olmalıdır.
DİKKAT
• Konik cıvatayı belirtilen torkta sıkın. Konik cıvata
aşırı sıkılırsa, soğutucu gazının sızmasına neden
olacak şekilde kırılabilir.
NOT
• Levhayı plastik bağlantılarla bir beton duvara
takarsanız, bağlantı çıkıntısıyla oluşan duvar
ve plaka arasındaki boşlukların 20 mm'den az
olduğundan emin olun.
İç üniteyi bir pencere pervazına sabitlerken
1 Pencere pervazına takılacak ahşap sütunların
konumlarını belirleyin.
2 İç ünitenin ağırlığına dikkat ederek ahşap sütunları
pencere pervazına takın.
3 Kurulum levhasını ahşap sütunlara kılavuz cıvatalar
kullanarak takın.
48 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 48
4/6/2016 3:59:37 PM
İç üniteyi alçıpana sabitlerken
1 Cıvataların yerlerini bulmak için cıvata bulucuyu
kullanın.
2 Plaka askısını iki cıvataya sabitleyin.
DİKKAT
• İç üniteyi alçıpana sabitlerseniz, referans
konumlarda yalnızca belirtilen bağlantı cıvatalarını
kullanın. Aksi halde, bağlantıların çevresindeki alçı
zamanla ufalanabilir ve vidaların gevşemesine ve
sıyrılmasına neden olabilir. Bu, fiziki yaralanmaya
veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
• İki cıvatadan az varsa veya cıvatalar arasındaki
mesafe plaka askısından farklıysa başka noktalar
arayın.
A
B
A
B
D
C
C
2
D
1
• Kurulum levhasını bir tarafa eğilmeden sabitleyin.
Adım 2.11 İç üniteyi kurulum
levhasına sabitleme
B
DİKKAT
B
C
• İç üniteyi kurulum levhasına takmadan önce boru
grubunun hareket etmediğinden emin olun.
C
Kurulum
Adım 2.12 Kapak panelini takma
1 Yan kancaları (D), sonra orta kancaları (B) kilitleyin.
Sonra kapak panelini yerine takmak için alt kancaları
(C) kilitleyin.
2 Vidayı sıkın (A- ), sonra vida kapağını takın (A- ).
1
A
A
2
Türkçe 49
DB68-05901A-01.indd 49
4/6/2016 3:59:38 PM
Dış Ünite Kurulumu
Adım 3.1 Dış üniteyi yerine
sabitleme
NOT
• Duvarın askının ve ünitenin ağırlıklarını
destekleyebileceğinden emin olun.
• Askıyı kolona olabildiğince yakın olacak şekilde
monte edin.
X
Y
Adım 3.2 Güç ve iletişim kablolarını
ve soğutucu borularını bağlama
kauçuk bacak
(Birim: mm)
Model
X
Y
✴✴09/12✴✴
507
292
✴✴18/24✴✴
660
340
L
N
F1
F2
1 Boşaltılan havanın düzgün tahliye edilmesini
sağlamak için dış üniteyi ünitenin üzerinde belirtilen
şekilde yerleştirin.
2 Dış üniteyi bağlantı cıvatalarını kullanarak uygun
desteğe dengeli sabitleyin.
Dış-ic elektrik kablosu
(Üç tel)
Güç kablosu
(Üç tel)
İletişim kablosu
(Iki tel)
NOT
• Gürültü ve titreşim oluşmasını önlemeye yardımcı
olmak için lastik ayakları sabitleyin.
• Dış ünite güçlü rüzgarlara maruz kalıyorsa, fanın
düzgün çalışabilmesi için, etrafına muhafaza
takviyeleri kurun.
DİKKAT
• Kablo kelepçesi ile güç kabloları ve iletişim
kablosunu sabitlediğinizden emin olun.
Opsiyonel: Dış üniteyi askıyla bir duvara
sabitleme
duvara Raftan titreşim kesmek için tasarlanmış
yumuşak kauçuk (ürünle birlikte verilmez)
Kurulum
rafa dış üniteden kalan titreşim kesmek için
tasarlanmış yumuşak kauçuk (ürünle birlikte verilmez)
50 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 50
4/6/2016 3:59:39 PM
DİKKAT
Kontrol kutusu
Kontrol kutusu kapağı
vidayı çıkarın
• Kurulum sırasında sızıntı olmadığından emin olun.
Soğutucuyu alırken, bağlantı borusunu çıkarmadan
önce kompresörü durdurun. Soğutucu borusu
doğru bağlanmamışsa ve kompresör durdurma
valfi açıkken çalışırsa, boru içeriye hava alır ve
soğutucu döngüsündeki basıncın anormal derecede
yükselmesine neden olur. Bu durum patlamaya ve
yaralanmaya neden olabilir.
1 Sistemi bekleme modunda bırakın.
UYARI
Gaz ve sıvı servis portu
kapaklarını çıkartın
Soğutucu boruları
bağlamak için
• Sistemi açmayın! Daha iyi vakum işlemi için
gereklidir (Elektrik Genişleme Valfinin tamamen
AÇIK pozisyonu)
2 Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafındaki
dolum hortumunu, gaz servis yuvasına resimdeki
gibi takın.
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
3
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
Gaz ve sıvı soğutucu
boruları bağlayın
valf
15 dakika
4
Vakum
pompası
(Geri akan önleme)
Adım 3.3 Havayı boşaltma
Sıvı hizmet noktası <Alçak basınç>
5
Kurulum
Dış ünite yeterli R-410A soğutucu ile yüklendi.
R-410A'yı atmosfere vermeyin: Global Warming
Potential (Küresel Isınma Potansiyeli - GWP) = 2088
ile Kyoto Protokolünün kapsadığı flüorlu sera gazıdır.
İç ünitedeki ve borudaki havayı boşaltmanız gerekir.
Soğutucu borularında hava kalırsa kompresörü
etkileyebilir. Soğutma kapasitesinin azalmasına ve
arızaya neden olabilir. Bir vakum pompası kullanın.
Sıvı hizmet noktası <Yüksek basınç>
Türkçe 51
DB68-05901A-01.indd 51
4/6/2016 3:59:40 PM
3 Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfini
saat yönünün tersine döndürerek açın.
Sifon
4 Yaklaşık 15 dakika vakum pompasını kullanarak
bağlı borulardaki havayı boşaltın.
• Yaklaşık 10 dakika sonra basınç ölçün cihazının
-0,1 MPa (-76 cmHg, 5 torr) gösterdiğinden emin
olun. Gaz kaçağından kaçınmak için bu prosedür
çok önemlidir.
• Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı
valfini saat yönüne doğru döndürerek kapatın.
• Vakum pompasını kapatın.
• 2 dakika kadar basınç değişimi olup olmadığını
kontrol edin.
• Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı
valfinin hortumunu çıkarın.
5 Sıvı ve gaz servis yuvasının bir valf tıpasını açık
konuma ayarlayın.
Adım 3.4 Soğutucu ekleme
Boru kodları ve standartlarında belirtilen uzunluktan
uzun bir boru kullanırsanız, her ekstra metre için 15g
soğutucu R-410A eklemeniz gerekir. Boru kodları
ve standartlarında belirtilenden daha kısa bir boru
kullanırsanız, boşaltma süresi normaldir. Daha fazla
ayrıntı için Servis Kılavuzuna bakın.
DİKKAT
• Nem içeren soğutma döngüsünde kalan hava,
kompresörün arızalanmasına neden olabilir.
• Ürün kurulumu için her zaman servis merkezine
veya bir profesyonel kurulum temsilcisine başvurun.
Kurulum
R-410A karışık bir soğutucu türüdür. Sıvı koşulları
altında şarj etmek için gerekir. Soğutucuyu soğutucu
silindirinden ekipmana yeniden doldururken, aşağıdaki
talimatları izleyin:
Yeniden doldurmadan önce, silindirin bir sifonu
olup olmadığını kontrol edin. Soğutucuyu yeniden
doldurmanın iki yolu vardır:
Sogutucuyu silindir dik
durumdayken sarj edin.
Sogutucuyu silindir basasagı
durumdayken sarj edin.
<Sıvı akıs borusuna sahip
silindir>
<Sıvı akıs borusuna sahip
olmayan silindir>
NOT
• R-410A soğutucu gaz ile doldurulursa, doldurulan
soğutucu kompozisyonu değişir ve ekipmanın
özellikleri değişir.
• Soğutucu miktarı ekleme ölçüm işlemi sırasında
elektronik ölçüm cihazları kullanın. Silindirde sifon
yoksa devirin.
Adım 3.5 Kullanılan soğutucuyla
ilgili önemli mevzuat bilgileri
Bu ürün florürlü sera gazları içermektedir. Gazları
atmosfere salmayın.
DİKKAT
• Sistem 5 tCO2e veya daha fazla flüorlu sera gazı
içeriyorsa kullanıcıyı uyarın. Bu durumda, 517/2014
sayılı yönetmelik gereği en az 12 ayda bir sızıntı
kontrolü gerçekleşmelidir. Bu işlem sadece kalifiye
personel tarafından yapılmalıdır. Yukarıdaki
durumda (5 tCO2e veya daha fazla R-410A), montaj
elemanı (veya nihai kontrollerden sorumlu onaylı
kişi), AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN
16 Nisan 2014 tarihli flüorlu sera gazlarına ilişkin
517/2014 sayılı YÖNETMELİĞİNE (AB) uygun bütün
bilgilerin bulunduğu bir bakım kitabı vermelidir.
1 Bu ürünle ve bu kılavuzda sağlanan soğutucu
dolum etiketinin üzerine çıkmayan mürekkep ile
aşağıdakileri yazın.
•
ürüne fabrikada doldurulan soğutucu miktarı,
•
sahada doldurulan ek soğutucu miktarı ve
•
+ ürünle birlikte verilen soğutucu dolum
etiketindeki toplam soğutucu dolum miktarı.
52 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 52
4/6/2016 3:59:41 PM
Soğutucu türü
GWP değeri
R-410A
2088
• GWP=Küresel Isınma Potansiyeli
• tCO2e : kg x GWP / 1000 Hesaplaması
Iç ünite
Dış ünite
Birim
Kg
tCO2e
①, a
②, b
①+②, c
NOT
aÜrüne fabrikada doldurulan soğutucu miktarı: ünite
isim plakasına bakın
bSahada doldurulan ek soğutucu miktarı (soğutucu
ikmal miktarı için yukarıdaki bilgilere bakın.)
C Doldurulan toplam soğutucu
d Soğutucu silindiri ve doldurma manifoldu
DİKKAT
• Doldurulan etiket ürünün doldurma deliğine yakın
bir yere yapıştırılmalıdır (örn. durdurma valfi
kapağının iç tarafına).
Kurulum
Türkçe 53
DB68-05901A-01.indd 53
4/6/2016 3:59:42 PM
Kurulum Denetimi
iç ünite için test
parçaları
Adım 4.1 Gaz sızıntısı testleri
gerçekleştirme
1 Sızıntıyı kontrol etmeden önce, durdurma valfı
kapağını kapatmak için bir tork anahtarı kullanın.
(Her çap için uygun sıkıştırma torkunu kullanın ve
sızıntıyı önlemek için kapağı sıkıca kapatın.)
iç ünite için test
parçaları
Torkun sıkıştırıldığından emin
olun (tabloyu uygun olarak)
besleme sübapı
Adım 4.2 Akıllı Kurulum modunu
çalıştırma
1 Klimanın bekleme durumunda olduğundan emin
olun.
şaft
R-22: Vidanın çapı - 7/6-20UNF
R-410A: Vidanın çapı - 1/2-20UNF
Torkun sıkıştırıldığından emin olun (tabloyu uygun olarak)
Sıkma torku
Dış çap (mm)
Gövde kapağı
Dolum ağzı kapağı (N•m)
(N•m)
ø 6,35
20 ila 25
ø 9,52
20 ila 25
ø 12,70
25 ila 30
ø 15,88
30 ila 35
ø 19,05 üzeri
35 ila 40
2 Uzaktan kumandadaki
(Güç),
(Mod) ve
(AYAR) düğmelerini aynı anda 4 saniye kadar basılı
tutun.
3 Akıllı Kurulum modu başarılı veya başarısız olana
kadar bekleyin. Yaklaşık 7 ila 13 dakika arası sürer.
• Akıllı Kurulum modu ilerlerken:
Tür
Ekranı
LED Ekran
LED1
LED2
10 ila 12
LED3
İç ünite
göstergesi
İlerleme iç ünite
ekranında 0 ve 99
arası sayı olarak
görüntülenir.
(1 N•m = 10 kgf•cm)
2 İç ve dış ünitelere bağlı borulara iç gazı ekleyin.
3 Sabun köpüğü veya sıvı ile iç ve dış ünitelerin
bağlantı parçalarındaki sızıntıyı test edin.
İç ünite ekranındaki
LED'ler sırayla yanıp
söner, sonra tümü aynı
anda yanıp söner. Bu
işlemler tekrarlanır.
• Akıllı Kurulum modu başarılı olduğunda: Akıllı
Kurulum modu zil sesiyle sonlanır ve klima
bekleme moduna geçer.
Kurulum
• Akıllı Kurulum modu başarısız olduğunda: İç ünite
ekranında bir hata mesajı görüntülenir ve Akıllı
Kurulum modu sonlanır.
NOT
iç ünite için test
parçaları
• Akıllı Kurulum modu yalnızca birlikte verilen uzaktan
kumandayla çalıştırılabilir.
• Akıllı kurulum modu prosedürü sırasında, uzaktan
kumanda çalıştırılamaz.
54 Türkçe
iç ünite için test
parçaları
DB68-05901A-01.indd 54
4/6/2016 3:59:44 PM
Hata oluştuğunda, aşağıdaki tabloya bakarak gerekli önlemleri alın. Hatalar hakkında gerekli önlemlerle ilgili daha
fazla bilgi için, servis kılavuzuna bakın.
Hata göstergesi
LED Ekran
Ekranı
LED 1 LED 2
LED 3
/
Hata
Montaj görevlisinin alacağı önlemler
/
,
İç ve dış üniteler
arasındaki iletişim
hatası
• İç ve dış üniteler arasındaki bağlantı
kablosunu kontrol edin (elektrik
kablosunun veya iletişim kablosunun
çalışıp çakışmadığını).
İç sıcaklık sensörü
hatası
• Konektörün bağlantısını kontrol edin
İç ısı eşanjörü hatası
• Konektörün bağlantısını kontrol edin
İç fan motoru hatası
• Konektörün bağlantısını kontrol edin
• Yabancı maddeyi çıkarın. (Motoru neyin
engellediğine bakın.)
görüntüleniyor
ve tüm LED'ler
yanıp sönüyor
EEPROM/Opsiyon
hatası
• Seçenekleri yeniden ayarlayın.
Soğutucu akışının
engellenmesine
ilişkin hata
• Durdurma valfinin tamamen açık olup
olmadığını kontrol edin.
,
• İç ve dış üniteler arasındaki soğutucu
borusunda tıkanıklık olup olmadığını
kontrol edin.
• Soğutucu sızıntısı olup olmadığını
kontrol edin.
Soğutucu eksik
(yalnızca inverter
modellerde)
❈
: Kapalı,
: Yanıp sönüyor,
• Valf ve boru bağlantısı arasında
soğutucu sızıntısı olup olmadığını
kontrol edin.
Kurulum
❈Dış ünitede bir hata
oluştuğunda bu LED
deseni görünür.
• Boru kodları ve standartlarında
belirtilenden daha uzun boru için
yeterli miktarda soğutucunun ek olarak
doldurulup doldurulmadığını kontrol
edin.
: Açık
Türkçe 55
DB68-05901A-01.indd 55
4/6/2016 3:59:45 PM
Adım 4.3 Son kontrol ve deneme
işlemini gerçekleştirme
1 Aşağıdakileri kontrol edin:
• Kurulum yerinin dayanıklılığı
• Gaz kaçağını tespit etmek için boru bağlantısının
sıkılığı
4 Klimayı kapatın ve ana şebekeyi kapatın.
5 Tüpün bağlantısını kesin. Bağlantılar çıkarıldıktan
sonra, valf ve tüp uçlarını tozdan koruyun.
DİKKAT
• Kompresör negatif bir emiş basıncında çalışırsa
kompresör hasar görebilir.
• Elektrik kablosu bağlantıları
• Borunun ısı dirençli izolasyonu
Ürünü çıkarmak için pompalama
• Tahliye
• Topraklama iletken bağlantısı
• Doğru işlem (Aşağıdaki adımları uygulayın.)
2 Aşağıdakini kontrol etmek için uzaktan kumandadaki
(Güç) düğmesine basın:
• İç ünitedeki gösterge yanıyor.
• Hava akış kanatları açılıyor ve fan işlem için
hazırlanıyor.
3 Soğutma veya Isıt modunu seçmek için
(Mod)
düğmesine basın. Sonra aşağıdaki alt adımları
uygulayın:
1 İç ünite üzerindeki
(Güç) düğmesini 5 saniye
kadar basılı tutun. Ürünün pompalama işlemine hazır
olduğunu göstermek için bip sesleri çıkar.
2 Kompresörün 5 dakikadan uzun süre çalışmasını
sağlayın.
3 Yüksek ve Alçak basınç tarafındaki valf kapaklarını
açın.
4 Yüksek basınç tarafındaki valfi kapatmak için L
anahtarını kullanın.
5 Yaklaşık 1 dakika sonra, alçak basınç tarafındaki
valfi kapatın.
• Soğutma modunda, sıcaklığı 16 °C'ye ayarlamak
için Sıcaklık düğmesini kullanın.
6 İç ünitede veya uzaktan kumandada
(Güç)
düğmesine basarak klimanın çalışmasını durdurun.
• Isıt modunda, sıcaklığı 30 °C'ye ayarlamak için
Sıcaklık düğmesini kullanın.
7 Boruları sökün.
• Yaklaşık 3 ila 5 dakika sonra dış ünitenin başlayıp
başlamadığını ve bir soğuk veya sıcak havanın
çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
• 12 dakikalık sabit hava düzenlemenin ardından iç
ünitenin hava işleme durumunu kontrol edin.
1
4 Hava akışı kanatlarının düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol etmek için
(Hava salınımı) düğmesine
basın.
5 Deneme işlemini durdurmak için
basın.
(Güç) düğmesine
1 dakika
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
Kurulum
Soğutucu pompalama
Pompalama işlemi, sistemdeki bütün soğutucuyu
dış ünitede toplamayı amaçlar. Bu işlem, atmosfere
soğutucu gitmesini önlemek için, soğutucu tüpün
çıkarılmasından önce gerçekleştirilmelidir.
2
1 Alyan anahtar ile sıvı valfi kapatın.
2 Fan yüksek hızda çalışırken klimayı soğutma
modunda açın. (Son durdurmadan 3 dakika geçtikten
sonra kompresör anında başlar.)
kapalı
3 Çalıştırmadan 2 dakika sonra, emiş valfini aynı
anahtarla kapatın.
56 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 56
4/6/2016 3:59:47 PM
Adım 4.4 Tüketicinin seçimlik haklari
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda
sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım
hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da
başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin malın onarımını yapmak
veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici
ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi
içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme
şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan
mal olağan bir gözden geçirme dışında
kullanılmış ise tüketici cayma hakkını
kullanamayacaktır”
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını
kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Kurulum
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili
servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini,
ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin
verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması
Türkçe 57
DB68-05901A-01.indd 57
4/6/2016 3:59:47 PM
58 Türkçe
DB68-05901A-01.indd 58
4/6/2016 3:59:47 PM
Türkçe 59
DB68-05901A-01.indd 59
4/6/2016 3:59:47 PM
Download PDF

advertising