Samsung | AR12MSPXBWK/SK | Samsung AR12MSPXBWK Wind-Free Rüzgarsız Serinlik Teknolojisine Sahip Duvar Tipi Klima, 12000 BTU/h Panduan pengguna

Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa,
lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayiniz.
www.samsung.com/tr/support
Üretici Firma :
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
Fabrika :
THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park
T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand 20230
LVD :
NEMKO Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
TÜV-SÜD Ridlerstr. 65 D – 80339 München,Germany
EMC :
SEC EMC Lab.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley ,Hants GU46 6GG, UK
NEMKO
Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
KTR
42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
“Kullanım Ömrü: 10 Sene”
İTHALATÇI FİRMA:
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is
Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"
Bu kıavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı fırma sorumlu tutulamaz.
DB68-06547A-00
DB68-06547A.indd 54
2/28/2017 1:15:17 PM
Klima
Kullanıcı kılavuzu
AR✴✴MSPX✴✴
•• Bu Samsung klimasını satın aldığınız için teşekkür ederiz.
•• Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun ve
daha sonra başvurmak için saklayın.
DB68-06547A.indd 1
2/28/2017 1:15:17 PM
İçindekiler
Güvenlik bilgisi 4
Güvenlik bilgisi
4
Bir Bakışta
11
İç Üniteye Genel Bakış
Ekran
11
Uzaktan Kumandaya Genel Bakış
Pilleri takma
12
Uzaktan Kumanda İşlemi
Çalışma modları • Sıcaklığı kontrol etme • Fan hızını kontrol etme •
13
Hava akış yönünü kontrol etme
Güçlü Akıllı Özellikler
15
Soğutma İşlemi
Soğut modu • 2-Aşama soğutma işlevi • Wind-free Soğutma işlevi
15
Nem Giderme İşlemi
Nem Al modu
17
Hava Temizleme İşlemi
Virüs doktoru işlevi
18
Isıtma İşlemi
Isıt modu
19
Hızlı Akıllı Özellikler
Oto. modu • Fan modu • Hızlı işlevi • Konfor işlevi • Sessiz işlevi • Bip sesi işlevi•
Ekran aydınlatması işlevi • Wi-Fi işlevi (Akıllı Klima uyg)
20
Enerji Tasarrufu Özellikler
24
Enerji Tasarrufu İşlemi
Elektrik tüketimi kontrolü • Tek kullanıcı işlevi •Açma zamanı/Kapama zamanı işlevi •
İyi uyku işlevi
24
Temizlik ve Bakım
28
Bir Bakışta Temizleme
28
Sorun Giderme
Özellikler
31
33
Akıllı Ev Uygulaması
35
Tüketicinin seçimlik haklari
39
2 Türkçe
DB68-06547A.indd 2
2/28/2017 1:15:17 PM
Bu Ürünün Doğru Atılması
(Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atığı)
(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
zararları önlemek için, lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın.
Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar
için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim ofisleriyle irtibat kurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol
etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru biçimde atılması
Pil, kılavuz ya da ambalaj üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım süreleri sonunda diğer evsel
atıklarla atılmaması gerektiğini gösterir. İşaretlenen yerlerde, Hg, Cd ya da Pb kimyasal sembolleri pilin,
EC Direktifi 2006/66'daki referans seviyelerin üstünde cıva, kadmiyum ya da kurşun içerdiğini gösterir.
Türkçe 3
DB68-06547A.indd 3
2/28/2017 1:15:20 PM
Güvenlik bilgisi
Yeni klimanızı kullanmadan önce, cihazınızın kapsamlı özellik ve fonksiyonlarından güvenli ve etkin bir
şekilde faydalanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.
Güvenlik bilgisi
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, yeni klimanızın bazı özellikleri bu kılavuzda
açıklananlardan ufak farklılıklar gösterebilir. Herhangi bir sorunuz olduğunda, en yakınınızdaki iletişim
merkezine veya online yardım ve bilgi almak için www.samsung.com adresine başvurun.
UYARI
Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Ufak yaralanmalar veya mal zararına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
Talimatlara uyun.
DENEMEYİN.
Elektrik çarpmasını engellemek için makinenin topraklanmış
olduğundan emin olun.
Güç kaynağını kapatın.
SÖKMEYİN.
KURULUM İÇİN
UYARI
Bu ürünün güç özelliklerine uygun veya daha üstü bir güç kablosu kullanın ve yalnızca bu cihaz için
olan güç kablosunu kullanın. Ayrıca, bir uzatma kablosu kullanmayın.
• Güç kablosunu uzatmak elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Elektrik dönüştürücüsü kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Voltaj/frekans/anma akımı durumu farklıysa yangına sebep olabilir.
Bu cihazın kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana
gelebilir ve kurulu ürünün garantisi geçersiz hale gelebilir.
Klimanın yanına (Klimanın panellerinin üzerine değil) bir Yalıtım Anahtarı ve klimaya özel devre
kesici takın.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Dış üniteyi, elektrikli parçasının korunmasız kalmayacağı şekilde sağlamca sabitleyin.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
Bu cihazı bir ısıtıcının ya da tutuşabilir bir malzemenin yanına kurmayın. Bu cihazı nemli, yağlı
veya tozlu bir yere ya da doğrudan güneş ışığına ve suya (veya yağmur) maruz kalabileceği bir yere
kurmayın. Bu cihazı gaz kaçağı olabilecek bir yere kurmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
4 Türkçe
DB68-06547A.indd 4
2/28/2017 1:15:24 PM
Dış üniteyi, kesinlikle yüksek bir dış duvar gibi düşme tehlikesi olan yerlere kurmayın.
• Dış ünitenin düşmesi durumunda, yaralanma, ölüm veya maddi zarar meydana gelebilir.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın ve patlama meydana gelebilir.
• Topraklı bir priz çıkışı kullandığınızdan emin olun.
DİKKAT
Güvenlik bilgisi
Bu cihaz doğru bir şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz borularına, plastik su borularına veya telefon
hattına dayamayın.
Cihazınızın kurulumunu, ağırlığını taşıyabilecek sert ve dengeli bir zemine yapın.
• Aksi takdirde, olağandışı titreşimler, sesler veya ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.
Tahliye hortumunu, suyun düzgün bir şekilde tahliye edilebileceği biçimde kurun.
• Aksi takdirde su taşabilir ve maddi zarar meydana gelebilir. Daha sonra kokular meydana
gelebileceğinden atık borularına tahliye eklemekten kaçının.
Dış üniteyi kurarken, tahliye hortumunu, tahliye işleminin düzgün gerçekleşebileceği bir şekilde
bağladığınızdan emin olun.
• Dış üniteyle ısıtma sırasında üretilen su taşabilir ve bu maddi zarara yol açabilir.
Özellikle, kış mevsiminde, düşen bir buz kütlesi yaralanmaya, ölüme veya mal zararına yol açabilir.
GÜÇ KAYNAĞI İÇİN
UYARI
Devre kesici hasar gördüğünde, en yakın servis merkezine başvurun.
Elektrik kablosunu çekmeyin ya da aşırı bir şekilde bükmeyin. Elektrik kablosunu döndürmeyin veya
bağlamayın. Elektrik kablosunu metal bir nesne üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın,
nesneler arasına yerleştirmeyin veya kabloyu cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
DİKKAT
Klimayı uzun bir süre kullanmayacaksanız veya gök gürültülü/şimşekli bir fırtına varsa, elektriği
devre kesiciden kesin.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
KULLANIM İÇİN
UYARI
Cihaz suya maruz kalırsa, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.
Türkçe 5
DB68-06547A.indd 5
2/28/2017 1:15:28 PM
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Güvenlik bilgisi
Cihaz garip bir ses, bir yanma kokusu veya duman çıkarırsa, derhal güç kaynağını kapatın ve en yakın
servis merkezine başvurun.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Bir gaz kaçağı durumunda (propan gazı, LP gazı vb.) elektrik kablosuna dokunmadan derhal ortamı
havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
• Vantilatör kullanmayın.
• Çıkabilecek bir kıvılcım patlama ya da yangına yol açabilir.
Klimanın yeniden kurulumu için, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, su kaçağı veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
• Ürün için bir teslimat hizmeti sağlanmamaktadır. Ürünü bir başka yere kurarsanız, ek konstrüksiyon
masrafları ve kurulum ücreti alınacaktır.
• Özellikle, ürünün kurulumunun, endüstriyel bir bölge ya da cihazın tuzlu havaya maruz kalacağı
deniz kenarı gibi yerde yapılmasını istiyorsanız, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.
Devre kesiciye ıslak ellerle dokunmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Çalıştığı esnada, klimayı devre kesiciden kapatmayın.
• Klimayı devre kesiciden kapatıp, sonra tekrar devre kesiciden açmak bir kıvılcıma sebep olabilir ve
bu da yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Klimanın ambalajını açtıktan sonra, tüm ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde
tutun, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
• Çocuğun poşeti başına geçirmesi boğulmasına sebep olabilir.
Isıtma sırasında hava akış kanatlarına ellerinizle veya parmaklarınızla dokunmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yanmaya yol açabilir.
Klimanın hava girişine/çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın.
• Çocukların parmaklarını ürüne sokarak kendilerini yaralamalarını önlemek için özel önlemler alın.
Klimaya vurmayın ya da aşırı bir güç ile çekmeyin.
• Aksi takdirde, yangın, yaralanma veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
Dış ünitenin yakınına, çocukların makineye tırmanmasına olanak tanıyacak nesneler koymayın.
• Aksi takdirde çocukların ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir.
Bu klimayı, kötü havalandırılmış mekanlarda veya sakat/hasta kişilerin yanında uzun süre
kullanmayın.
• Oksijen eksikliğinden dolayı bu durum tehlikeli olabileceğinden, en az saatte bir, pencereyi açın.
Cihaza su gibi bir yabancı madde girerse, güç kaynağını kapatın ve ardından en yakın servis
merkezine başvurun.
6 Türkçe
DB68-06547A.indd 6
2/28/2017 1:15:28 PM
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
• Standart sigortadan farklı (bakır, çelik kablo vb.) bir sigorta kullanmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
DİKKAT
İç ünitenin altına nesneler ya da cihazlar koymayın.
Güvenlik bilgisi
Cihazı kendi başınıza onarmaya, demonte etmeye veya cihaz üzerinde değişiklik yapmaya
çalışmayın.
• İç üniteden damlayan su yangına veya maddi zarara yol açabilir.
En az yılda bir kere, dış ünitenin kurulum iskeletinin kırılıp kırılmadığını kontrol edin.
• Aksi takdirde yaralanmaya, ölüme ve maddi zarara yol açabilir.
• Yaralanmayı önlemek için, dikey hava akışı kanadının hareketlerini durdurduktan sonra yatay hava
akışı bıçaklarının yönlerini değiştirdiğinizden emin olun.
Maksimum akım güvenlik açısından IEC standardına, akım ise enerji etkinliği açısından ISO
standardına göre ölçülmüştür.
Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal madde,
metal nesne vb. gibi) koymayın.
• Bu, elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• İnsanlara zararlı olduğu gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara da yol
açabilir.
Klimadan gelen suyu içmeyin.
• Su insanlar için zararlı olabilir.
Uzaktan kumandaya aşırı kuvvet uygulamayın ve uzaktan kumandayı parçalarına ayırmayın.
Ürüne bağlı borulara dokunmayın.
• Bu yanmaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
Bu klimayı hassas ekipmanları, gıdaları, hayvanları, bitkileri, kozmetik ürünleri muhafaza etmek
veya başka olağandışı amaçlar için kullanmayın.
• Aksi takdirde maddi zarar meydana gelebilir.
İnsanların, hayvanların veya bitkilerin uzun süre boyunca doğrudan klimadan gelen soğuk havaya
maruz kalmasından kaçının.
• Bu insanlara, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.
Türkçe 7
DB68-06547A.indd 7
2/28/2017 1:15:29 PM
Güvenlik bilgisi
Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olmadıkça veya kendilerine cihazın kullanımı
konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasitesi sınırlı ya da tecrübesiz veya bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar,
cihazla oynamamaları için gözetilmelidir.
TEMİZLİK İÇİN
UYARI
Cihazı üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Cihazı temizlemek için benzin, tiner veya
alkol kullanmayın.
• Bu, renginin bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Temizlik ya da bakım yapmadan önce, güç kaynağını kapatın ve fan durana kadar bekleyin.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
DİKKAT
Keskin kenarları olduğundan, dış ünitenin ısı eşanjörünün yüzeyini temizlerken dikkat edin.
• Bu işlem, kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Lütfen kurulum görevlisine veya servis
merkezine başvurun.
Klimanın içini tek başınıza temizlemeyin.
•
•
•
•
Cihazın içinin temizliği için, en yakın servis merkezine başvurun.
Filtreyi temizlerken, 'Bir Bakışta Temizlik' bölümündeki açıklamalara bakın.
Aksi takdirde hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Isı eşanjörünü çalıştırırken yüzeyin keskin kenarlarından yaralanmayı önlediğinizden emin olun.
TEMİZLİK İÇİN
UYARI
Ürünü taşırken, ürünün kutusunun kapalı olması gerekmektedir.
Ürünü dikey olarak tutmayın ve atmayın.
8 Türkçe
DB68-06547A.indd 8
2/28/2017 1:15:29 PM
Guvenlik talimatları
Ürünün taşınması esnasında
ürünü düz ve sağlam bir
zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme
risklerine karşı gerekli
önlemleri alınız.
Taşıma işleminden
önce elektrik bağlantısı
kesilmelidir.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı
maddelerin yanına kurmayın
ve makine çalışırken
yakınında yanıcı ve patlayıcı
madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu,
makinenin periyodik
bakımını ve temizliğini
rahatça yapabileceğiniz bir
yere kurunuz.
Güvenlik bilgisi
ff
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
ff
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
ff
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
ff
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
ff
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
ff
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
ff
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
Ürünü taşırken bir yere
çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Türkçe 9
DB68-06547A.indd 9
2/28/2017 1:15:30 PM
Enerji Verimliliği Notları
Güvenlik bilgisi
Perdenin hava girişini kapamadığından emin olun.
• Bu, hava dolaşımını engelleyerek soğutma performansını düşürebilir.
Soğutma modunda, istenen uygun sıcaklığı ayarlayın.
• Eğer istenen sıcaklık çok düşükse, insan vücudu için zararlı olabilir ve güç tüketimi de artar.İstenen
sıcaklığı dış sıcaklıktan yaklaşık 5 °C daha düşük ayarlayın
Isıtma modunda ek ısıtma cihazı kullanın
• İç•dış sıcaklık düştüğünde klimanın ısıtma performansı düşebilir. Bu nedenle ek ısıtma cihazı kullanın.
Odayı serinletirken, enerji tasarrufu için klima ve fanı beraber kullanın.
• Klima fan ile beraber kullanılırsa, soğutma daha etkin olur ve enerji tasarrufu yapılabilir.
Klima çalışırken kapı ve pencereleri kapatın.
• Kapı ve pencereler açıkken klima kullanılırsa soğutma etkisi azalır
• Eğer klimayı bir saatten daha uzun bir süre kullanırsanız, havalandırmak için saatte bir pencereyi açın.
Ürünü güneş ışığı ve ısıtma cihazlarından uzak bir yere kurun.
• Hava güneşliyse perdeyi kapatın.
• Soğutma işlemi sırasında herhangi bir ısıtma cihazı kullanmayın. Soğutma etkisi azalır.
10 Türkçe
DB68-06547A.indd 10
2/28/2017 1:15:30 PM
İç Üniteye Genel Bakış
Gerçek ürün aşağıda açıklanan görüntüden biraz farklı olabilir.
05
01
06
02
07
08
Bir Bakışta
03
09
04
10
01 Hava girişi
06 Wi-Fi modülü
02 Hava filtresi
07 Wind-free paneli
03 Hava akış kanadı (yukarı ve aşağı)
08 Ekran
04 Hava akış kanadı (sola ve sağa)
09 Güç düğmesi /
Uzaktan kumanda alıcısı
05 Oda sıcaklığı sensörü
10 (İç) Virüs doktoru
Ekran
01 Sıcaklık göstergesi
Filtre sıfırlama göstergesi (
)
Elektrik tüketimi göstergesi
Otomatik temizleme göstergesi (
Buz çözme göstergesi (
)
01
)
02 Wi-Fi göstergesi
03 Virüs doktoru göstergesi
02
03
04
04 Zamanlayıcı göstergesi
İyi uyku göstergesi
Otomatik temizleme göstergesi
Türkçe 11
DB68-06547A.indd 11
2/28/2017 1:15:49 PM
Uzaktan Kumandaya Genel Bakış
05
01 Ayarlanan sıcaklık göstergesi
02 Zaman seçeneği göstergesi
03 Calışma modu göstergesi
01
02
06
04 Seçenekler göstergesi
07
05 Düşük pil göstergesi
08
03
09
04
10
Bir Bakışta
11
17
12
18
06 İletim göstergesi
07 Fan hızı göstergesi
08 Virüs doktoru Filter göstergesi
09 Wind-free göstergesi
10 Dikey hava salınımı göstergesi
11 Yatay hava salınımı göstergesi
12 Güç düğmesi
13 Sıcaklık düğmesi
13
19
14
20
21
15
14 Zaman düğmesi
15 Fan hızı düğmesi
16 Yön düğmesi / Seçim düğmesi
17 Dikey hava salınımı düğmesi
18 Mod düğmesi
19 Virüs doktoru/Wind-free düğmesi
20 Yatay hava salınımı düğmesi
22
21 Ayarlar/Temizle düğmesi
22 AYARLA düğmesi
16
Pilleri takma
NOT
• Bu kılavuzdaki açıklamalar temel olarak uzaktan
kumanda düğmelerine göre yapılmıştır.
• Uzaktan kumanda ekranında Keyifli Serinlik
görüntülense de bu modelde kullanılamaz.
Iki 1.5V AAA tipi piller
12 Türkçe
DB68-06547A.indd 12
2/28/2017 1:15:51 PM
Uzaktan Kumanda İşlemi
Klimayı bir mod seçerek ve sonra sıcaklık, fan hızı ve hava yönünü kontrol ederek kolayca kullanabilirsiniz.
Çalışma modları
düğmesine basarak geçerli modu Oto., Soğut, Nem Al, Fan ve Isıt
arasında değiştirebilirsiniz.
Sıcaklığı kontrol etme
Her modda şu şekilde sıcaklığı kontrol edebilirsiniz:
Sıcaklık kontrolü
Oto./Soğut/
Isıt
16 °C ve 30 °C arasında 1 °C değiştirerek
ayarlayın.
Nem Al
18 °C ve 30 °C arasında 1 °C değiştirerek
ayarlayın.
Fan
Bir Bakışta
Mod
Sıcaklığı kontrol edemezsiniz.
NOT
Soğutma, Nem Al ve Isıt modlarını şu koşullarda kullanabilirsiniz:
Mod
Soğutma
Nem Alma
Isıtma
İç sıcaklık
16 °C ila 32 °C
18 °C ila 32 °C
27 °C veya daha
az
Dış sıcaklık
-10 °C ila 46 °C
-10 °C ila 46 °C
-15 °C ila 24 °C
İç nem
%80 veya daha
az bağıl nem
_
_
• Klima uzun süre çok nemli bir ortamda Soğutma modunda
çalıştırılıyorsa, yoğuşma oluşabilir.
• Dış sıcaklık -15°C'ye düşerse, ısıtma kapasitesi belirtilen
kapasitenin %60'ı ila %70'i kadar düşebilir.
Türkçe 13
DB68-06547A.indd 13
2/28/2017 1:15:51 PM
Fan hızını kontrol etme
Her modda aşağıdaki fan hızlarını seçebilirsiniz:
Mod
Oto./Nem Al
Soğut/Isıt
Bir Bakışta
Fan
Mevcut fan hızları
(Otomatik)
(Otomatik),
(Yüksek),
(Düşük),
(Düşük),
(Orta),
(Turbo)
(Orta),
(Yüksek),
(Turbo)
Hava akış yönünü kontrol etme
Dikey ve yatay hava akışı kanatlarının hareketlerini durdurarak hava
akışını sabit yönde tutun.
Çalışırken ►
ya da
NOT
• Dikey hava akışı kanadını manüel ayarlarsanız, klimayı
kapattığınızda tamamen kapanmayabilir.
• Yatay hava akışı kanadını manüel ayarlarsanız, normal
çalışmayabilir.
• Isıt modundayken, ancak Soğutma modunda değilken İyi uykular
işlevi çalışırken hava akışı yönünü kontrol edebilirsiniz.
14 Türkçe
DB68-06547A.indd 14
2/28/2017 1:15:57 PM
Güçlü Akıllı Özellikler
Soğutma İşlemi
Samsung klimanın akıllı ve güçlü soğutma işlevleri kapalı bir alanı serin ve konforlu tutar.
Soğutma modu
Sıcak havada serin tutmak için Soğut modunu kullanın.
►
► Soğut öğesini seçin.
NOT
• Soğut modunda konfor için, 5 °C'lik iç ve dış hava arasında sıcaklık
farkını koruyun.
• Soğut modunu seçtikten sonra, uygulamak istediğiniz bir işlevi,
sıcaklığı ve fan hızını seçin.
–– Odanızı hızlı bir şekilde soğutmak için, bir sıcaklık ve güçlü fan
hızı seçin.
–– Enerji tasarrufu için, yüksek bir sıcaklık ve düşük fan hızı seçin.
–– İç sıcaklık ayarlanan sıcaklığa yaklaştıkça, enerji tasarrufu için
kompresör düşük hızda çalışır.
İlk adımda istenilen sıcaklığa ulaşmak için güçlü soğutma çalışması
başlatılır.Oda sıcaklığı istenilen sıcaklığa yaklaştığında fan hızı ve hava
akış yönü doğru şekilde kontrol edilir.İstenilen sıcaklığa ulaştığında
Wind-free Soğutma çalışması hafif esinti sağlamaya başlar.
Soğut modunda ►
►
►
Güçlü Akıllı Özellikler
2-Aşama soğutma işlevi
2-Aşama öğesini seçin. ►
NOT
• İç mekan sıcaklığı güneş ışıması, kapının açılması ve kapatılması veya
havalandırma gibi bazı nedenlerden dolayı yükseldiğinde Wind-free
Soğutma çalışması iptal edilir ve ardından otomatik olarak güçlü
soğutma çalışmasına geçilir.
• Hava akışı kanadı, hava akışını iç mekan sıcaklığına göre kontrol etmek
için otomatik olarak ayarlanır.
Hava akış kanadının sıcaklığa göre değişmesi
: Açık (Esinti hava akış kanadından gelir)
: Kapalı (Esinti Wind-free panelinden gelir)
• Wind-free soğutma, Hızlı, Konfor, Sessiz, Tek kullanıcı, iyi uyku fonksiyonu
gibi fonksiyonlar çalışırken 2 Kademeli soğutma fonksiyonunu seçerseniz
bu fonksiyonlar iptal edilir.
Türkçe 15
DB68-06547A.indd 15
2/28/2017 1:15:59 PM
Wind-free Soğutma işlevi
Doğrudan soğuk rüzgarı almak yerine hava akış kanadı kapalı durumda
Wind-free panelindeki ince deliklerden dışarı verilen hafif soğuk esintinin
keyfini çıkarmak için Wind-free Soğutma fonksiyonunu kullanın.Sıcaklık ve
fan hızının iç mekan sıcaklıklarına göre otomatik kontrolü odanızı serin ve
keyifli tutar.
Soğut/Nem Al/Fan modunda ►
NOT
• Bu fonksiyonu iptal etmek için düğmeye
tekrar basın.
• Wind-free Soğutma fonksiyonu iptal edilirse klima orijinal fan
hızına geri döner.
Güçlü Akıllı Özellikler
• Wind-free Soğutma fonksiyonu esnasında ayar sıcaklığını
ayarlayabilirsiniz ve önerilen ayar sıcaklıkları 24 ila 26 °C'dir.Ancak
ayar sıcaklığını Fan modunda değiştiremezsiniz.
• Soğut, Nem Al veya Fan modu çalışırken Wind-free Soğutma
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
• Dış sıcaklık yükselmesi, yemek pişirmeden kaynaklanan ısı veya
başka nedenden dolayı oda sıcaklığı yükselirse Soğutma modunda
çalıştırdıktan sonra Wind-free Soğut fonksiyonunu çalıştırın.
• Fan modunda Wind-free Soğutma fonksiyonunu seçerseniz
kompresör soğuk havanın gelmemesi için çalışmayı durdurur.
Ancak hafif esinti gelir ve odadaki havayı temizlemeye başlar.
• Wind-free Soğutma fonksiyonu çalışırken iç mekan nemi göreceli
olarak yükseldiğinde hava akış kanadı açılarak odadaki hava
akışını sorunsuz şekilde kontrol eder.İç mekan sıcaklığı ve nem
değiştirildiğinde hava akış kanadı kapatılır ve Wind-free Soğutma
fonksiyonu çalışmaya başlar.
Hava akış kanadının sıcaklığa ve neme göre değişmesi
: Açık (Esinti hava akış kanadından gelir)
: Kapalı (Esinti Wind-free panelinden gelir)
• Klima yatağın üzerine monte edildiyse Wind-free Soğutma fonksiyonunu
uyurken veya iyi uyku fonksiyonunu kullanırken kullanmak için ayar
sıcaklığını 25 ila 27 ℃ ayarlayın.
• 2 kademeli soğutma, Hızlı, Konfor, Tek kullanıcı, Sessiz veya hava
akış yönü(
,
) fonksiyonu gibi fonksiyonlar çalışırken Windfree Soğutma fonksiyonunu seçerseniz bu fonksiyonlar iptal edilir.
16 Türkçe
DB68-06547A.indd 16
2/28/2017 1:16:00 PM
Nem Giderme İşlemi
Samsung klimanın nem alma işlevi kapalı bir alanı kuru ve konforlu tutar.
Nem Al modu
Yağmurlu ve nemli havada Nem Al modunu kullanın.
►
► Nem Al öğesini seçin.
NOT
• Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse, nem giderme kapasitesi o
kadar düşük olur. Mevcut nemlilik yüksekken, ayarlanan sıcaklığı
düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
• Nem Al modunu ısıtma için kullanamazsınız. Nem Al modu bir
soğutma yan etkisi üretmek için tasarlanmıştır.
Güçlü Akıllı Özellikler
Türkçe 17
DB68-06547A.indd 17
2/28/2017 1:16:00 PM
Hava Temizleme İşlemi
Samsung klimanın hava temizleme işlevi kapalı bir alandaki havayı temiz tutar.
Virüs doktoru işlevi
Virüs doktoru işlevi, klimayla üretilen pozitif iyonlarla odanızı
temiz tutmak için kullanılır. Bu işlev Oto, Soğut, Nem Al, Fan ve Isıt
modlarında kullanılabilir.
Oto, Soğut, Nem Al, Fan
►
veya Isıt modunda
NOT
• Fan modu dışında ayarlanan sıcaklığı değiştirebilirsiniz.
• Belirli bir mod çalışırken virüs doktoru işlevi ek olarak seçildiğinde,
elektrik tüketiminde biraz fark ve çalışma gürültüsü olur.
Güçlü Akıllı Özellikler
18 Türkçe
DB68-06547A.indd 18
2/28/2017 1:16:01 PM
Isıtma İşlemi
Samsung klimanın ısıtma işlevleri kapalı bir alanı ılık ve konforlu tutar.
Isıt modu
Sıcak kalmak için Isıt modunu kullanın.
►
► Isıt öğesini seçin.
NOT
• Klima ısındığında, soğuk darbelerden korunmak için başlangıçta
fan 3 ila 5 dakika arası çalışmayabilir.
• Klima yetersiz çalışırsa, klimayla birlikte ek bir ısıtma cihazı
kullanın.
• Buz çözme işlevi çalışırken, dış ünitede buhar oluşur. Klima, soğuk
havanın iç üniteden çıkmasını engellemek için dikey hava akışı
kanadını soldaki şekilde gösterildiği gibi en düşük konuma taşır.
B
A
A. Buz çözme işlemi çalışırken dikey hava akışı kanadının konumu
(Kanat hemen hemen kapalı görünür.)
B. Isıtma modu çalışırken dikey hava akışı kanadı konum aralığı.
• Buz çözme işlevi çalışırken, soğuk havanın gelmesini önlemek için
iç üniteden hiç hava gelmez. Buz çözme işlevi bittiğinde, sıcak hava
bir süre sonra gelir.
Güçlü Akıllı Özellikler
• Isıtma modunda dış sıcaklık düşükken ve nemlilik yüksekken, dış
ısı eşanjöründe buz oluşabilir. Bu, ısıtma verimliliğini de azaltabilir.
Bu durumda, klima dış ısı eşanjöründen buzu çözmek için 5 ila 12
dakika arası buz çözme işlevini çalıştırır.
• Dış ünitedeki buz miktarına bağlı olarak buz çözme işlevi programı
kısalabilir.
• Buz çözme işlevi programı yağmur ve kardan kaynaklanan
nemliliğe bağlı olarak da kısalabilir.
• Buz çözme işlevi çalışırken, uzaktan kumandayla diğer işlevleri
seçemezsiniz. Onları buz çözme işlevi tamamlandıktan sonra seçin.
Türkçe 19
DB68-06547A.indd 19
2/28/2017 1:16:07 PM
Hızlı Akıllı Özellikler
Samsung klimayla sağlanan çeşitli ek işlevsellikler bulunur.
Oto. modu
Oto. modunu klimanın işlemi otomatik kontrol etmesini istediğinizde
kullanın. Klima olası en uygun atmosferi sağlar.
►
► Oto. öğesini seçin.
NOT
• İç sıcaklık ayarlanan noktadan yüksek veya düşük göründüğünde,
klima otomatik olarak iç sıcaklığı soğutmak için soğuk hava sağlar
veya iç sıcaklığı ısıtmak için sıcak hava sağlar.
Fan modu
Güçlü Akıllı Özellikler
Klimayı sıradan bir fan gibi çalıştırmak için Fan modunu kullanın.
Klima doğal bir esinti sağlar.
►
► Fan öğesini seçin.
NOT
• Klima uzun süre kullanılmayacaksa, Fan modunda 3 veya 4 saat
çalıştırarak klimayı kurutun.
• Dış ünite, üniteden soğuk havanın girmesini önlemek için Fan
modunda çalışmamak üzere tasarlanmıştır. Bu normal bir işlemdir
ve klimanın bir arızası değildir.
20 Türkçe
DB68-06547A.indd 20
2/28/2017 1:16:09 PM
Hızlı işlevi
Fast işlevini odanızı hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak için
kullanın. Bu işlev, klima tarafından sağlanan en güçlü soğutma
ve ısıtma işlevidir. Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt modlarında
seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
►
►
Hızlı öğesini seçin. ►
Konfor işlevi
Konfor işlevini mevcut soğutma veya ısıtma efektinin çok güçlü
olduğunu düşünüyorsanız kullanın. Klima yumuşak bir soğutma
veya ısıtma sağlar. Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt modlarında
seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
►
Güçlü Akıllı Özellikler
NOT
• 2-Aşama soğutma,Wind-free soğutma, Konfor, Tek Kullanıcı, Sessiz
veya İyi uyku çalışırken Hızlı işlevini seçerseniz, bu işlevler iptal
edilir.
• Hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.
• Ayarlanan sıcaklığı ve fan hızını değiştiremezsiniz.
• Isıt modunda Hızlı işlevini seçtiğinizde, soğuk havanın esmesini
önlemek için fan hızını artıramayabilirsiniz.
►
Konfor öğesini seçin. ►
NOT
• Ayarlanan sıcaklığı ve hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.
• Fan hızını değiştiremezsiniz.
• 2-Aşama soğutma, Wind-free soğutma, Hızlı, Tek Kullanıcı, Sessiz
veya İyi uyku gibi işlevler çalışırken Konfor işlevini seçerseniz, bu
işlevler iptal edilir.
• Konfor işlevindeki soğutma veya ısıtma etkisinin zayıf olduğunu
düşünüyorsanız, Konfor işlevini iptal edin.
Türkçe 21
DB68-06547A.indd 21
2/28/2017 1:16:10 PM
Sessiz işlevi
Sessiz işlevini çalışma gürültüsünü azaltmak için kullanın. Bu işlevi
hem Soğut hem de Isıt modlarında seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
►
►
Sessiz öğesini seçin. ►
NOT
Güçlü Akıllı Özellikler
• Ayarlanan sıcaklığı ve hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.
• Fan hızını değiştiremezsiniz.
• 2-Aşama soğutma, Wind-free soğutma, Hızlı, Konfor, Tek Kullanıcı
veya İyi uyku gibi işlevler çalışırken Sessiz işlevini seçerseniz, bu
işlevler iptal edilir.
Bip sesi işlevi
Bip sesi işlevini uzaktan kumandadaki bir düğmeye bastığınızda çalan
bip sesini açmak veya kapatmak için kullanın.
►
► Bip öğesini seçin. ►
22 Türkçe
DB68-06547A.indd 22
2/28/2017 1:16:11 PM
Ekran aydınlatması işlevi
Ekran aydınlatması işlevini iç ünite ekranındaki aydınlatmayı açmak
veya kapatmak için kullanın.
►
► Ekran öğesini seçin. ►
NOT
• Ekran aydınlatması işlevi iç ünite kapalıyken çalışmaz.
• Ekran aydınlatması işlevini açsanız bile Zamanlayıcı (
göstergesi görünmez.
)
• Ekran aydınlatması işlevi açıkken geçerli modu veya işlevi
değiştirirseniz, Ekran aydınlatması işlevi kapanır.
Wi-Fi işlevini etkinleştirdiğinizde, iletme ( ) göstergesi
yanıp
söner ve birkaç saniye için uzaktan kumanda ekranda görünür.
Çalışırken ►
► düğmesine 4 defa basın
NOT
• Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Akıllı Ev Uygulaması
bölümüne bakın.
• Akıllı Klima uygulaması bazı modellerde kullanılamıyor olabilir.
Güçlü Akıllı Özellikler
Wi-Fi işlevi (Akıllı Klima uyg)
Türkçe 23
DB68-06547A.indd 23
2/28/2017 1:16:14 PM
Enerji Tasarrufu İşlemi
Samsung klimanın akıllı enerji tasarrufu işlevleri elektrik tüketimini azaltır.
Elektrik tüketimi kontrolü
Kullanım işlevini klima kullanılarak tüketilen elektrik miktarını kontrol
etmek için kullanın. Tüketilen miktar iç ünite ekranında birkaç saniye
görüntülenir ve ayarlanan iç sıcaklık görünür.
Çalışırken
►
Kullanım öğesini seçin.
►
►
►
Görüntülenen değer aralığı 0,1 kWh ve 99 kWh arasındadır. Elektrik
tüketimi klima açıldığı andan itibaren hesaplanır. Klima kapatıldığında
değer sıfırlanır.
NOT
• İç ünite ekranında gösterilen kullanım gerçekte tüketilen elektrik
miktarından biraz farklı olabilir.
• Elektrik tüketimini yalnızca klima çalışırken görüntüleyebilirsiniz.
Enerji Tasarrufu Özellikleri
24 Türkçe
DB68-06547A.indd 24
2/28/2017 1:16:15 PM
Tek kullanıcı işlevi
Tek Kullanıcı işlevini, soğutma veya ısıtma işlemi yapılırken
elektrik tüketimini azaltmak için kullanın. Bu işlevi Soğutma ve Isıt
modlarında seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda
►
Tek Kullanıcı öğesini seçin.
►
►
►
NOT
• Tek Kullanıcı işlevi başladığında,
deseni uzaktan
kumandada birkaç saniye görünür ve dikey hava salınımı otomatik
başlar.
• Tek Kullanıcı işlevini seçtikten sonra, ayarlanan sıcaklığı (Soğutma
modunda 24 °C ila 30 °C, Isıt modunda 16 °C ila 30 °C), fan hızını
ve dikey hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.
• Ayarlanan sıcaklık 24 °C'den düşük bir sıcaklığa getirilip Tek
Kullanıcı işlevi Soğutma modunda açıldığında , ayarlanan sıcaklık
otomatik olarak 24 °C'ye çıkar. Ancak, ayarlanan sıcaklık 25 °C ve
30 °C arasında ayarlanırsa aynı kalır.
• 2-Aşama soğutma,Wind-free soğutma, Hızlı, Konfor, Sessiz veya İyi
uyku gibi bir işlev çalışırken Tek Kullanıcı öğesini seçerseniz, bu
modlar iptal edilir.
Enerji Tasarrufu Özellikleri
• Tek Kullanıcı işlevini açtıktan sonra bile, dikey hava salınımı Dikey
hava salınımı (
) düğmesiyle kaptana kadar devam eder.
Türkçe 25
DB68-06547A.indd 25
2/28/2017 1:16:16 PM
Açma zamanı/Kapama zamanı işlevi
Açma zamanı/Kapama zamanını ayarladığınız bir süreden sonra
klimayı açmak veya kapatmak için kullanın.
(Aç, Kapa ve
arasından Aç veya Kapat'ı seçin.) ►
(Aç/kapa zaman ayarlayın.) ►
• Mevcut işlevi Aç, Kapa ve
(İyi uyku) arasında değiştirmek
için
(Zamanlayıcı) düğmesine basın.
(İyi uyku) yalnızca
Soğutma ve Isıt modlarında görüntülenir.
NOT
• 0,5 ve 24 saat arasında bir zaman ayarlayabilirsiniz. Aç/Kapa
zamanı işlevini iptal etmek için zaman aralığını 0,0 olarak
ayarlayın.
• Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınızda, iç ünitenin ekranında
Zamanlayıcı ( ) göstergesi görüntülenir.
Enerji Tasarrufu Özellikleri
• Açma zamanı işlevini başlattıktan sonra, modu değiştirebilir ve
sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Fan modu çalışırken ayarlanan sıcaklığı
değiştiremezsiniz.
• Hem Açma zamanı hem de Kapama zamanı işlevleri için zamanı
ayarlayamazsınız.
Açma zamanı ve Kapama zamanını birleştirme
Örnek) Açma zamanı: 3 saat, Kapama zamanı: 5 saat
Klima
kapalıyken
Klima
açıkken
Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınız andan itibaren
3 saat sonra klima açılır, 2 saat kadar açık kalır, sonra
otomatik kapanır.
Örnek) Açma zamanı: 3 saat, Kapama zamanı: 1 saat
Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınızdan andan 1 saat
sonra klima kapanır, kapatıldıktan 2 saat sonra açılır.
26 Türkçe
DB68-06547A.indd 26
2/28/2017 1:16:17 PM
İyi uyku işlevi
İyi uyku işlevini enerji tüketimi yaparak gece iyi uyumak için kullanın.
Bu işlevi hem Soğutma hem de Isıt modlarında seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt
►
modunda
(Aç, Kapa ve
arasından
öğesini seçin.)
►
(İşlem modunu ayarlayın.) ►
• Mevcut işlevi Aç, Kapa ve
(İyi uyku) arasında değiştirmek için
(Zamanlayıcı) düğmesine basın.
NOT
• 16°C ila 30°C aralığında sıcaklığı 1 °C değiştirerek ayarlanan
sıcaklığı değiştirebilirsiniz.
• İyi uyku işlevinde önerilen ve optimum ayarlanan sıcaklıklar şu
şekildedir:
Önerilen ayarlanan
sıcaklık
Optimum ayarlanan
sıcaklık
Soğut
25 °C ila 27 °C
26 °C
Isıt
21 °C ila 23 °C
22 °C
• İyi uyku işlevini başlattığınızda, Zamanlayıcı (
ünitenin ekranında görünür.
) göstergesi iç
• İyi uyku fonksiyonu, Wind-free Soğutma fonksiyonuyla çalıştırılabilir.
Hafif esinti almak için Wind-free Soğutma fonksiyonunu seçin
düğmeye basın.
• 0,5 ve 12 saat arasında çalışma zamanını ayarlayabilirsiniz. İyi uyku
işlevini iptal etmek için çalışma zamanını 0,0 olarak ayarlayın.
• Soğutma modunda İyi uyku işlevi için varsayılan çalışma zamanı
8 saattir. Çalışma zamanı 5 saatin üzerine ayarlanırsa, Uyandırma
işlevi ayarlanan zamandan 1 saat önce başlar. Çalışma süresi sona
erdiğinde klima otomatik durur.
Enerji Tasarrufu Özellikleri
Mod
• Açma zamanı, Kapama zamanı ve İyi uyku işlevleri üst üste
bindiğinde, klima zamanlayıcısını yalnızca en son başlattığınız
işlevle çalıştırır.
• 2 kademeli soğutma, Hızlı, Konforlu, Sesiz, Tek kullanıcı fonksiyonu
gibi fonksiyonlar çalışırken iyi uyku fonksiyonunu seçerseniz bu
fonksiyonlar iptal edilir.
Türkçe 27
DB68-06547A.indd 27
2/28/2017 1:16:19 PM
Bir Bakışta Temizleme
Otomatik Temizlemeyi Çalıştırma
Yöntem 1 : Düğmeye
3 saniye veya daha
uzun süre basın.
seçin
[Temiz]
Yöntem 2 :
●
Otomatik temizleme fonksiyonu
etkinleştirildi.
İşlem kapalıyken otomatik temizleme
10 dakika çalıştırılır.
İç mekan ünitesi ekranında aşağıdakiler gösterilir :
●
İç mekan ünitesi ekranında temizleme
ilerleme süreci gösterilir (%1'den 99'a).
Klima otomatik olarak kapatılır.
Otomatik temizleme fonksiyonunu devre dışı
bırakmak için
Otomatik temizleme işlemini iptal etmek
için
Yöntem 1 : Düğmeye
3 saniye veya daha
uzun süre basın.
20 saniye içinde
Select
seçin
[Clean]
[Temiz]
Yöntem 2 :
NOT
düğmeye iki defa basın.
●
●
Klima kapalıyken Otomatik temizleme fonksiyonu hemen başlatılır; klima çalışırken
Otomatik temizleme fonksiyonu klimanın çalışması durur durmaz başlatılır.
Otomatik temizleme işlemindeyken bir fonksiyonu başlatırsanız Otomatik temizleme
fonksiyonu sıfırlanır ve ardından fonksiyon durdurulduğunda ya da tamamlandığında
tekrar başlatılır.
İç ünitenin dışını ve dış ünite ısı eşanjörünü temizleme
Temizlik ve Bakım
Ilık nemli bir bez
yumuşak fırça
Temizliğe başlamadan önce, ekipman kapatın ve elektrik
fişini çekin emin olun.
Toz temizlemek için su püskürtün.
28 Türkçe
DB68-06547A.indd 28
2/28/2017 1:16:28 PM
DİKKAT
• Ekranı alkali deterjan kullanarak temizlemeyin.
• Yüzeyleri temizlemek için sülfürik asit, hidroklorik asit veya organik çözücüler (tiner, gaz yağı ve aseton
gibi) kullanmayın. Klimanın yüzeyine zarar verebileceğinden üzerine yapıştırıcılar koymayın.
• Dış ünitedeki ısı eşanjörünü temizlerken ve incelerken, yardım için yerel servis merkezine başvurun.
Filtrenin temizliği
Elektrikli süpürge
Ilık nemli bir bez
30 dakika
Yumuşak deterjan
DİKKAT
• Hava filtresini bir fırçayla veya başka bir temizleme aletiyle ovmayın. Bu, filtreye zarar verebilir.
• Haca filtresini kuruturken doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
NOT
• Her 2 haftada bir hava filtresini temizleyin. Temizleme süresi kullanım ve çevresel koşullara göre
değişebilir.
• Hava filtresi nemli bir alanda kurursa, rahatsız edici kokular üretebilir. Tekrar temizleyin ve iyi
havalandırılmış bir yerde kurutun.
Temizlik ve Bakım
Filtre temizleme hatırlatıcısını sıfırlama
İç ünite ekran
Türkçe 29
DB68-06547A.indd 29
2/28/2017 1:16:44 PM
Wind-free paneli temizlemeyle ilgili ipucu
2
1
3
Hava akış kanadını açılıncaya
kadar parmağınızla nazikçe itin.
Klimadan ayrılıncaya kadar
Wind-free panelin her iki
tarafından tutun ve çekin.
Yumuşak bir fırça veya elektrikli
süpürgeyle tozu temizleyin.
5
4
Hava akış kanadını parmağınızla
nazikçe iterek açın, ardından
Wind-free panelinde bulunan
çıkıntıları (sol üst, sağ üst, sol alt,
sağ alt) hizalayın ve ön paneldeki
kanalların içine yerleştirin.
Üstteki 5, ortadaki 3 ve alttaki 4 mandalı elinizle itin.
DİKKAT
• Hava akış kanadını elle itmeden monte ederseniz Wind-free paneliyle engellenebilir ve klima
çalıştığında açılmayabilir.
Temizlik ve Bakım
30 Türkçe
DB68-06547A.indd 30
2/28/2017 1:17:00 PM
Sorun Giderme
Klima anormal çalışırsa, zamandan ve gereksiz harcamalardan kazanmak için aşağıdaki çizelgeye bakın.
Sorun
Çözüm
• Güç durumunu kontrol edin, sonra klimayı yeniden çalıştırın.
• Devre kesiciyi açın, güç kablosunu takın, sonra klimayı yeniden çalıştırın.
Klima hiç çalışmıyor.
• İzolatörün açık olduğundan emin olun.
• Kapama zamanı işlevinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Klimayı Güç
düğmesine basarak yeniden çalıştırın.
Sıcaklığı
değiştiremiyorum.
• Fan veya Hızlı modunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu modlarda,
klima ayarlanan sıcaklığı otomatik kontrol eder ve ayarlanan sıcaklığı
değiştiremezsiniz.
• Ayarlanan sıcaklığın mevcut sıcaklıktan Soğut modunda daha yüksek/
Isıt modunda daha düşük olup olmadığını kontrol edin. Ayarlanan sıcaklığı
değiştirmek için uzaktan kumanda üzerinde Sıcaklık düğmesine basın.
• Hava filtresinin kirle engellenip engellenmediğini kontrol edin. Hava filtresi
engellenirse, soğutma ve ısıtma performansı düşebilir. Kiri düzenli olarak
temizleyin.
Soğuk veya sıcak
hava klimadan
çıkmıyor.
• Dış üniteyi kapatacak bir şey olup olmadığını veya engellerin yakınına monte
edilip edilmediğini kontrol edin. Örtüleri ve engelleri kaldırın.
• Klimanın buz çözme işlevini çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol edin. Kışın buz
oluştuğunda veya dış sıcaklık çok düşük olduğunda, klima buz çözme işlevini
otomatik çalıştırır. Bu işlev çalışırken, iç fan durur ve ılık hava çıkmaz.
• Kapıların veya pencerelerin açık olmadığını kontrol edin. Bu, düşük soğutma
veya ısıtma performansına neden olabilir. Kapı ve pencereleri kapatın.
• Soğutma veya ısıtma işlemi durduktan sonra klimanın hemen açılıp
açılmadığını kontrol edin. Bu durumda, dış ünitenin kompresörünü korumak
için yalnızca fan çalışır.
• Boru uzunluğunun çok uzun olup olmadığını kontrol edin. Boru uzunluğu
maksimum boru uzunluğunu geçerse, soğutma ve ısıtma performansı düşebilir.
Hava akış yönünü
değiştiremiyorum.
• Oto., Nem Al veya Hızlı modu çalışırken veya İyi uyku işlevi Soğut
modunda çalışırken, klima fan hızını otomatik kontrol eder ve fan hızını
değiştiremezsiniz.
• Uzaktan kumanda içindeki pilleri yenileriyle değiştirin.
Uzaktan kumanda
çalışmıyor.
• Uzaktan kumanda sensörünü engelleyecek bir şey olmadığından emin olun.
• Klimanın yanında güçlü bir aydınlatma cihazı olup olmadığını kontrol edin.
Floresan veya neon gibi kaynaklardan gelen güçlü ışık elektrik dalgalarını
engelleyebilir.
Temizlik ve Bakım
Fan hızını
değiştiremiyorum.
• İyi uyku işlevinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu işlev çalışırken, hava akış
yönünü kontrol edemezsiniz. (Ancak, bu işlev Isıt modunda çalışıyorsa hava
akış yönünü kontrol edebilirsiniz.)
Türkçe 31
DB68-06547A.indd 31
2/28/2017 1:17:01 PM
Sorun
Çözüm
Açma/Kapama
zamanı işlevi
çalışmıyor.
• Zamanı ayarladıktan sonra uzaktan kumandadaki AYAR düğmesine basılıp
basılmadığını kontrol edin.
Gösterge sürekli
yanıp söner.
• Klimayı kapatmak için Güç düğmesine basın veya fişi çıkarın. Gösterge hala
yanıp sönüyorsa, servis merkezine başvurun.
Çalışma sırasında
odada koku
yayılabilir.
• Klimanın dumanlı bir yerde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Odayı
havalandırın veya klimayı 3 ila 4 saat boyunca Fan modunda çalıştırın.
(Klimada güçlü koku yayacak bir bileşen yoktur.)
• Tahliyelerin temiz olup olmadığını kontrol edin. Düzenli olarak temizleyin.
Hata görüntüleniyor.
• İç ünite göstergesi yanıp sönüyorsa, en yakın servis merkezine başvurun.
Hata kodunu servis merkezine gönderdiğinizden emin olun.
Gürültü oluşuyor.
• Soğutucu akışı değiştiğinde, klimanın durumuna bağlı olarak gürültü
oluşturulabilir. Bu normal bir işlemdir.
Dış ünitede buhar
oluşuyor.
• Yangın değildir, ancak buz çözme işlevi kışın Isıtma modunda çalışırken dış ısı
eşanjöründen çıkan buhardır.
Dış ünitenin boru
bağlantılarından su
damlaları.
• Ortam sıcaklığı aşırı değiştiğinde yoğuşma oluşabilir. Bu normal bir işlemdir.
Temizlik ve Bakım
32 Türkçe
DB68-06547A.indd 32
2/28/2017 1:17:01 PM
Özellikler
Model Kodu
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3 /dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
3753 - 16378
3.5
3.5
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
3010
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
3010
EER (Soğutma, Btu/hW)
11.27
EER (Soğutma, W/W)
3.30
COP (Isıtma, W/W)
3.72
Sezonsal
Enerji
Verimliliği
Soğutma - SEER
6.1
Isıtma - SCOP
4
Sezonsal
Enerji Sınıfı
EER (Soğutma, W/W)
A++
COP (Isıtma, W/W)
A+
Enerji
Verimliliği
Nem Alma (l/saat)
Ses Seviyesi
Dış Ünite Yüksek
İç Ünite Yüksek/Düşük
Çalışma Akımı (Soğutma)
Enerji
Verimliliği
Çalışma Akımı (Isıtma)
Güç Tüketimi (Soğutma)
Güç Tüketimi (Isıtma)
Güç Kaynağı
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
Φ/V/Hz
46
38/19
5.0
4.5
1060
940
1, 220-240V, 50Hz
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)
828*267*265
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)
720*548*265
Net Ağırlık (İç Ünite)
9.4
Net Ağırlık (Dış Ünite)
27.6
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
11.6
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
29.9
Boru
Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru
Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
1.5
Temizlik ve Bakım
Ağırlık
Teknik Bilgiler
11942
4436 - 13649
Kapasite (Isıtma, kW)
Elektrik Verileri
10
11942
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Kapasite (Soğutma, kW)
Performans
AR12MSPXBWK/SK
15
8
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
OD 6.35
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
OD 9.52
Türkçe 33
DB68-06547A.indd 33
2/28/2017 1:17:01 PM
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/
Fan)
Hava
Arındırmas
Genel Özellikler
Kolaylıklar
Temizlik ve Bakım
Çalıştırma Modu
Dış Ünite
Evet
5/4 Adım
Otomatik Esinti
Evet
S-Plasma İyonu
Evet
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Alerji Tedbirler
Evet
Antibakteriyel Kaplama
Evet
Otomatik Temizleme (Kendini
Temizleme)
Evet
Smart wifi
Evet
Filtre Temizleme Göstergesi
Evet
İç Sıcaklık Göstergesi
Evet
Uzaktan Kumanda
Evet
Ekran Açma/Kapama
Evet
Sinyal Sesi Açma/Kapama
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Otomatik Değiştirme
Evet
Otomatik Yeniden Başlatma
Düşük Ortam
Sıcaklığı
AR12MSPXBWK/SK
Geniş İkiz Kanatlar
Evet
Soğutma
-10~46°C
Isıtma
-15~24°C
2-Aşama Soğutma
Evet
Hızlı
Evet
Konfor
Evet
Keyifli Serinlik
Hayır
İyi Uyku
Evet
Tek Kullanıcı Modu
Evet
Nem Al(Nem Alma)
Evet
Otomatik Mod
Evet
Fan Mod
Evet
Sessiz
Evet
Kompresör Tipi
BLDC
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
34 Türkçe
DB68-06547A.indd 34
2/28/2017 1:17:02 PM
Akıllı Ev Uygulaması
Bu ürün, Samsung Smart Home Service'i destekleyen
Akıllı Klimadır.
Ayrıntılı bilgiler Samsung.com adresinden kontrol
edilebilir.
Ağa bağlama
NOT
• Bu Wi-Fi Aircon yalnızca aşağıdaki üç
şifrelemeyi destekler.
–– Açık (Şifreleme yok), WPA/TKIP, WPA2/AES
–– Başka şifreleme tipi kullanılırsa Wi-Fi
bağlantısı kuramayabilirsiniz.
• Wi-Fi Aircon kurulumu için kablosuz
yönlendiriciye yakın iç mekan ünitesi konumu
seçin.Wi-Fi sinyali gücü zayıfladığında W-Fi
sinyali gücüne bağlı olarak Akıllı Uygulama
bağlantısı kesilebilir.
• Akıllı Uygulamayı kullanmak için Akıllı
Telefonun Wi-Fi sinyali bölgesinde olması
gerekir.
• Mobil geniş bant internet erişimi için Akıllı
Uygulama, Mobil Geniş Bant Güvenlik Cihazı
Wi-Fi'yi kullanmak üzere etkinleştirildiğinde
kullanılabilir.
• Bu ürün yalnızca DHCP'yi (Dinamik Ana
Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) destekler.
Kullanıcılar var olan bir kablosuz yönlendiriciyi
kullanıyorsa DHCP sunucu seçeneği fonksiyonu
etkinleştirilmelidir.
• O anda kullanılmayan bir kablosuz yönlendirici
kanalı seçin.
• Güvenlik duvarı sorunu nedeniyle internet
bağlantısı kurulamayabilir.Bu durumda internet
servis sağlayıcınızla irtibata geçin.
• İnternet servis sağlayıcınızın prosedürlerini
uygulamanıza rağmen internete
bağlanamıyorsanız lütfen Samsung servis
merkeziyle irtibata geçin.
Kablosuz IP yönlendiricisini klimaya
bağlama
• Kablosuz yönlendirici kurulumu için ilgili
yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
• Samsung akıllı klima IEEE802.11 b/g/n(2.4Ghz)
iletişim protokollerini destekler.
• Kablosuz yönlendirici kurulumu için her üretici
şirketin kullanım kılavuzuna bakın.Samsung,
müşterilere kablosuz yönlendirici kılavuzunu
sağlamaz.
• Sertifikalandırılmamış yönlendirici klimaya
bağlanamayabilir.
• Sertifikalı yönlendiricinin paket veya kullanım
kılavuzunda aşağıdaki logo bulunur.
Temizlik ve Bakım
• Kablosuz yönlendirici yukarıdaki modların
dışında bağlanırsa yönlendirici klimaya
bağlanamayabilir veya çalışmayabilir.WPA2/AES
ile 802.11n kullanılması önerilir.
• İnternet servis sağlayıcınız internete bağlanmak
için bir kimlik veya parola gerektiriyorsa
klimanız internete bağlanamayabilir.Bu
durumda internete bağlanırken kimlik veya
parolanızı girmeniz gerekir.
• Kablosuz ağ bağlantısının kalitesi çevredeki
kablosuz ortamından etkilenebilir.
• İnternet servis sağlayıcısı kalıcı olarak
kaydedilmiş kullanıcı PC ve MAC adresine
sahipse (benzersiz tanımlama numarası) klima
internete bağlanamayabilir.PC dışındaki aygıtlar
internete bağlandığında ISP'nizden (İnternet
servis sağlayıcısı) internete bağlanmak için
gerekli prosedürleri sorun.
DB68-06547A.indd 35
Türkçe 35
2/28/2017 1:17:03 PM
Samsung Akıllı Ev uygulamasının
Karşıdan Yüklenmesi
• Play Store, Galaxy Apps ve iPhone App
Store'da "Samsung Smart Home" aramasını
yaparak Samsung Akıllı Ev uygulamasını akıllı
telefonunuza karşıdan yükleyebilirsiniz.
NOT
• Samsung Akıllı Ev uygulaması android işletim
sistemi 4.0(ICS) veya daha üstünü destekler
ve Samsung Akıllı telefonlarla (Galaxy S veya
Note serisi) optimize edilmiştir.Uygulamayı
başka şirketler tarafından üretilmiş bir Akıllı
telefonla çalıştırıyorsanız bazı fonksiyonlar farklı
çalışabilir.
–– Ancak iPhone kullanıcılarının, oturum açma
bilgileri otomatik olarak ayarlanmadığından
Uygulamayı her kullandıklarında oturum
açma işlemini gerçekleştirmeleri gerekir.
Klimanın Samsung Akıllı Ev
uygulamasına bağlanması
• Klimayı uzaktan kumanda etmek için klimayı
Samsung Akıllı Ev uygulamasına bağlayın.
Samsung Akıllı Ev uygulamasını karşıdan
yükleyip kurun ve ardından ekrandaki
talimatları uygulayarak ayarları yapılandırın.
• iPhone için uygulama iOS 8 veya daha üstünü
destekler.
• Samsung Akıllı Ev uygulaması UI'si, ürün
kullanımı ve performansını iyileştirmek için
önceden bilgi vermeden değiştirilebilir.
Samsung hesabına kaydolma
• Samsung Akıllı Ev uygulamasını kullanmadan
önce Samsung hesabına kaydolun.
NOT
Temizlik ve Bakım
• Samsung Akıllı Ev uygulamasını
çalıştırıyorsanız ancak otomatik oturum açma
ayarlanmadıysa Samsung hesabı ekranı ilk
işlemde yalnızca bir defa görünür.Samsung
akıllı telefon kullanıcısıysanız ve akıllı
telefonunuzun ayarlarında zaten Samsung
hesabına kaydolduysanız Samsung Akıllı
Ev uygulamasında otomatik olarak oturum
açabilirsiniz.
36 Türkçe
DB68-06547A.indd 36
2/28/2017 1:17:03 PM
Klimanın Samsung Akıllı Ev uygulamasıyla kontrol edilmesi
Klimayı ustalıkla kontrol edebilirsiniz.
Kategori
İzleme
Fonksiyon
Açıklama
Ayar sıcaklığı
Ayar sıcaklığını görüntüler.
Geçerli sıcaklık
Geçerli sıcaklığı görüntüler.
Güç
Klimayı açar veya kapatır.
Mod
İstenilen işlemi seçer.
Sıcaklık
Fan Speed
Wind direction
İç mekan ayar sıcaklığını ayarlar.
İşletim modu fan hızını ayarlar.
İşletim modu fan yönlerini ayarlar.
Wind free
Wind free fonksiyonunu açar veya kapatır.
Temizleme
Temizleme fonksiyonunu açar veya kapatır.
Options
İşletim modunun seçenek fonksiyonunu belirler.
• Kullanılabilir seçenekler klima modeline bağlı olarak farklı olabilir.
• Fan hızı ve fan yönü belirlenen seçeneklere göre otomatik olarak
ayarlanır.
• Ürün seçenekleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için kullanım kılavuzuna
bakın.
Settings
Ek fonksiyonları ayarlar.
• Klimayla ilgili ayrıntılı bilgileri kontrol etmek ve ayarlamak için
kontrol ekranındaki Settings düğmesine basın.
• Clean, Filtre, Beep, My Wind ve Energy Monitor fonksiyonları
ayarlanabilir.
–– Beep fonksiyonu kapalıyken cihazdan gelen bip sesi sessiz
konuma alınır.
Kontrol
About Device
Bir servis fonksiyonunu seçer.
• Cihaz Hakkında ekranında Version Info, Help Desk, Tutorial ve Self
Check menülerini kullanabilirsiniz.
Temizlik ve Bakım
Schedule
Her fonksiyon için Açma veya Kapatma zamanlayıcısını ayarlar.
• Açma/Kapatma zamanlayıcısı fonksiyonu için maksimum
zamanlama sayısı 10'dur.
• Açma zamanlayıcısı ve Kapatma zamanlayıcısı için ayar zamanı
farklı olmalıdır.
• Açma/Kapatma zamanlayıcısı ayarlandığında klimayı prizden
çıkarıp tekrar taksanız bile ayar silinmez.
Türkçe 37
DB68-06547A.indd 37
2/28/2017 1:17:03 PM
Sorun Giderme
Açık Kaynak Bildirisi
Servis merkezini aramadan önce lütfen aşağıdaki
öğeleri kontrol edin.
Bu ürüne dahil olan yazılım, açık kaynak kodlu
yazılım içermektedir.
Bu ürünün en son nakliyatının ardından üç yıllık
bir süre boyunca, mailto : oss.request@samsung.
com adresine bir e-posta göndererek, ilgili kaynak
kodunun tamamını edinebilirsiniz.
Samsung Akıllı Ev Uygulaması Play Store, GALAXY
Apps veya iPhone App Store'da aranamıyor.
Samsung Akıllı Ev Uygulaması android işletim
sistemi 4.0(ICS) veya daha üstünü destekler.İPhone
için Uygulama iOS 8 veya daha üstünü destekler.
Samsung Akıllı Ev Uygulamasını kurduktan sonra
klima Uygulamaya bağlanamıyor.
Klimayı kablosuz yönlendiriciye bağlayın.
Samsung hesabına erişilemiyor.
Samsung hesabı ekranında kimliğinizi ve parolanızı
kontrol edin.
Cihaz eklenirken hata mesajı görünüyor.
• Hata, kablolu veya kablosuz yönlendirici ile
klima arasındaki mesafe ya da başka sorunlar
nedeniyle geçici olabilir.Bir süre sonra tekrar
deneyin.
Ayrıca, ufak bir ücret karşılığında, açık kaynak
kodunun tamamını CD-rOM gibi bir fiziksel ortam
üzerinden edinmeniz de mümkündür.
Bu ürünle ilişkili kaynak kodunun kullanımınıza
sunulacağı ve açık kaynak lisans bilgilerini
bulacağınız indirme
sayfasına gitmek için şu UrL’yi kullanabilirsiniz:
http://opensource.samsung.com/opensource/
RAC_INV/seq/0 Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için
geçerlidir.
• Klimanı güç beslemesi bağlantısını kestikten
yaklaşık 30 saniye sonra klimayı prize takın ve
ardından ayarı tekrar deneyin.
Samsung Akıllı Uygulaması kontrol fonksiyonu
çalışmıyor.
Klima ekranında Wi-Fi göstergesinin açılıp
açılmadığını kontrol edin.
Klimanın kablolu veya kablosuz yönlendiriciye
doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
Temizlik ve Bakım
Referans
Turkish
Bu belge ile Samsung Electronics, bu Klimanın, 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluğun orijinal Deklarasyonu http://www.samsung.com/Destek > Bir ürün adı veya model
numarasını girin.
Bu cihaz tüm AB ülkelerde kullanılabilir.
Fransa’da bu cihaz sadece iç mekanlarda kullanılabilir.
38 Türkçe
DB68-06547A.indd 38
2/28/2017 1:17:04 PM
Tüketicinin seçimlik haklari
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan
bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Temizlik ve Bakım
Türkçe 39
DB68-06547A.indd 39
2/28/2017 1:17:04 PM
Download PDF

advertising