Samsung | AF50JS4MAEENSK | Samsung AF50JS4MAEENSK Salon tipi Inverter Klima, 48 000 BTU/h Kullanım kılavuzu

AF50JS4MAEEN
AF50JS4MAEEX
Klima
kullanıcı ve kurulum kılavuzu
imagine the possibilities
Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkür
ederiz.
TR DB68-05352A-03
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 1
2016-06-07 �� 4:07:11
Yeni klimanızın özellikleri
Çevre dostu klima
Çevre dostu klimanız yüksek verimlilik, düşük ses ve enerji tasarrufu teknolojisinin yanında sertifikalı RoHS
teknolojisine de sahiptir.
S-inverter sistemli enerji tasarrufu teknolojisi
Bir kompresör ile, klimanın kapasitesini, kullanım koşuluna göre %27 ila %123 arasında değiştiren S-inverter sistemi,
gereksiz elektrik tüketimini azaltarak, daha az enerji tüketimiyle, ideal soğutma performansı sağlayacaktır.
Otomatik hava akış kanatları
Klimanın açık veya kapalı olma durumuna göre açılıp kapanan otomatik hava akış kanatları, kullanım kolaylığını artırır
ve aynı zamanda, klima uzun bir süre kullanılmadığında, içine toz girmesine engel olur.
Güçlü hız/Kullanışlı uzaktan işlem
Hızlı işlem size 30 dakikalığına çabuk soğutma(ısıtma) sunacaktır ve uzaktan işlem size, uzak bir bölge için
soğutma(ısıtma) sağlayacaktır.
Dört mevsim için yüksek verimlilikli temizlik fonksiyonu
Purity (Temiz Hava) fonksiyonu ayrı olarak çalışabilir ve enerji tüketimi ve işlem sesi daha da azaltılabilir. Klimayı
çalışırken, Purity (Temiz Hava) fonksiyonu, havadaki zararlı maddeleri gideren bir sterilizasyon ve size sağlıklı ve temiz
bir ortam sunan nötrleştirici aktif oksijen fonksiyonlarını kullanarak sürekli olarak çalışır.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn.
şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen
bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları
hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve
ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
TÜRKÇE-2
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 2
2016-06-07 �� 4:07:11
İçindekiler
Hazırlık
Güvenlik tedbirleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Güvenlik talimatlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Enerji Verimliliği Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Parçaların isimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Uzaktan kumandaya bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Temel fonksiyon
Temel işlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Timer (Zamanlayıcı)
On/Off timer (Açma/Kapama Zamanlayıcısını) Ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Seçenekler
Turbo fonksiyonunun kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Purity (Temiz Hava) fonksiyonunun kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
İleri fonksiyonunun kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Diğerleri
Kontrol panelinin kilitlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Klimayı kontrol paneli ile kullanmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Klimanın temizliği ve bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kurulum
Güvenlik tedbirleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Aksesuar parçaları listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kurulum yerinin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kuruluma hazırlanmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Klimanın kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Test işlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Model özellikleri (Ağırlık ve boyut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tüketicinin seçimlik haklari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
TÜRKÇE-3
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 3
2016-06-07 �� 4:07:11
HAZIRLIK
Güvenlik tedbirleri
Yeni klimanızı kullanmadan önce, cihazınızın kapsamlı özellik ve
fonksiyonlarından güvenli ve etkin bir şekilde faydalanabilmek için lütfen
bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.
Verilecek çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, yeni
klimanızın bazı özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan ufak farklılıklar
gösterebilir. Herhangi bir sorunuz olduğunda, en yakınınızdaki iletişim
merkezine veya online yardım ve bilgi almak için www.samsung.com
adresine başvurun.
Bu uyarı işaretleri, sizin ve başkalarının zarar görmesini engellemek
içindir. Lütfen bunlara dikkatlice uyun.
Önemli güvenlik sembolleri ve tedbirleri:
UYARI
İKAZ
Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
Ufak yaralanmalar veya mal zararına neden
olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
Talimatlara uyun.
Denemeyin.
Elektrik çarpmasını engellemek için cihazın
topraklanmış olduğundan emin olun.
Cihazı elektrik prizinden çekin.
Sökmeyin.
TÜRKÇE-4
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 4
2016-06-07 �� 4:07:11
KURULUM İÇİN
UYARI
01Hazırlık
Ürünün elektrik spesifikasyonlarına uyan veya daha yüksek ve
sadece bu cihazın bağlı olduğu bir elektrik hattı kullanın. Ayrıca,
bir uzatma kablosu kullanmayın.
ff
Elektrik hattını uzatmak elektrik çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
ff
Elektrik dönüştürücüsü kullanmayın. Aksi takdirde elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
ff
Eğer voltaj/frekans/anma akımı farklıysa yangına sebep olabilir.
Bu cihazın kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi
tarafından yapılmalıdır.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili
problemler veya yaralanma meydana gelebilir.
Sadece klimaya özel bir anahtar ve devre kesici kurulumu yapın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Dış üniteyi, elektrikli parçasının korunmasız kalmayacağı şekilde
sağlamca sabitleyin.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Cihazın kurulumunu bir ısıtıcının ya da tutuşabilir bir malzemenin
yanına yapmayın. Cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir yere ya da
doğrudan güneş ışığına ve suya (yağmur) maruz kalabileceği bir
yere kurmayın. Bu cihazı gaz kaçağı olabilecek bir yere kurmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Dış üniteyi, yüksek bir dış duvar gibi düşme tehlikesi olan yerlere
kurmayın.
ff
Dış ünitenin düşmesi durumunda, yaralanma, ölüm veya maddi
zarar meydana gelebilir.
TÜRKÇE-5
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 5
2016-06-07 �� 4:07:11
Güvenlik tedbirleri
KURULUM İÇİN
UYARI
Bu cihaz doğru bir şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz
borularına, plastik su borularına veya telefon hattına dayamayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili
başka problemler meydana gelebilir.
ff
Güç kablosunu asla doğru topraklanmamış bir prize takmayın ve
yerel ve ulusal kurallarla uyumlu olduğundan emin olun.
KURULUM İÇİN
İKAZ
Cihazınızın kurulumunu, ağırlığını taşıyabilecek sert ve dengeli
bir zemine yapın.
ff
Aksi takdirde, olağandışı titreşimler, sesler veya ürünle ilgili
sorunlar oluşabilir.
Tahliye hortumunu, suyun düzgün bir şekilde tahliye
edilebileceği biçimde kurun.
ff
Aksi takdirde su taşabilir ve maddi zarar meydana gelebilir.
Dış üniteyi kurarken, tahliye hortumunu, tahliye işleminin
düzgün gerçekleşebileceği bir şekilde bağladığınızdan emin olun.
ff
Isıtma işlemi sırasında üretilen su taşabilir ve bu maddi zarara
yol açabilir. Özellikle, kış mevsiminde, düşen bir buz kütlesi
yaralanmaya, ölüme veya mal zararına yol açabilir.
Bu ürünü, termo nem duyar elemanı ihtiyacı duyulan bir yere
kurmayın (sunucu odası, makine odası, bilgisayar odası vb.)
ff
Bu tür yerler, ürünün garantili çalışma koşullarını sağlamaz ve bu
nedenle bu tür yerlerdeki performansı zayıf olabilir.
TÜRKÇE-6
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 6
2016-06-07 �� 4:07:11
Bu ürünü, kuaför gibi, saç spreyinin sık kullanıldığı bir yere
kurmayın çünkü ürünün ısı eşanjörünün hidrofilisitesini düşürür
ve ürün yüzeyinde çiylenmeye yol açar.
UYARI
Şalter hasar görürse, en yakın servis merkezine başvurun.
Güç hattını çekmeyin ya da aşırı bir şekilde bükmeyin. Güç
hattını döndürmeyin veya bağlamayın. Güç hattını metal bir obje
üzerine koymayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesneler
arasına yerleştirmeyin veya kabloyu cihazın arkasındaki boşluğa
itmeyin.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
GÜÇ KAYNAĞI İÇİN
01Hazırlık
GÜÇ KAYNAĞI İÇİN
İKAZ
Klimayı uzun bir süre kullanmayacaksanız veya gök gürültülü/
şimşekli bir fırtına varsa, elektriği devre kesiciden kesin.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
KULLANIM İÇİN
UYARI
Cihaz su taşmasına maruz kalırsa, lütfen en yakın servis
merkezine başvurun.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Eğer cihaz garip bir ses, bir yanma kokusu veya duman çıkarırsa,
derhal güç fişini çıkarın ve en yakın servis merkezine başvurun.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
TÜRKÇE-7
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 7
2016-06-07 �� 4:07:11
Güvenlik tedbirleri
KULLANIM İÇİN
UYARI
Bir gaz kaçağı durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.) güç
kablosuna dokunmadan derhal ortamı havalandırın. Cihaza ya da
güç kablosuna dokunmayın.
ff
Vantilatör kullanmayın.
ff
Çıkabilecek bir kıvılcım patlama ya da yangına yol açabilir.
Klimanın yeniden kurulumu için, lütfen en yakın servis merkezine
başvurun.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, su kaçağı veya ürünle ilgili
problemler meydana gelebilir.
ff
Ürün için bir teslimat hizmeti sağlanmamaktadır. Eğer ürünü bir
başka yerde tekrar kurmak isterseniz, ek konstrüksiyon masrafları
ve kurulum ücreti alınacaktır.
ff
Özellikle, ürünün kurulumunun, endüstriyel bir bölge ya da
cihazın tuzlu havaya maruz kalacağı deniz kenarı gibi yerde
yapılmasını istiyorsanız, lütfen en yakın servis merkezine
başvurun.
Şaltere ıslak ellerle dokunmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Klimaya vurmayın ya da aşırı bir güç ile çekmeyin.
ff
Aksi takdirde, yangın, yaralanma veya ürünle ilgili problemlere
yol açabilir.
Dış ünitenin yakınına, çocukların makineye tırmanmasına olanak
tanıyacak nesneler koymayın.
ff
Aksi takdirde çocukların ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir.
Çalıştığı esnada, klimayı şalterden kapatmayın.
ff
Klimayı şalterden kapatıp, sonra tekrar şalterden açmak bir
kıvılcıma sebep olabilir ve bu da yangın veya elektrik çarpmasına
yol açabilir.
TÜRKÇE-8
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 8
2016-06-07 �� 4:07:11
01Hazırlık
Klimanın ambalajını açtıktan sonra, ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun, ambalaj malzemeleri
çocuklar için tehlikeli olabilir.
ff
Çocuğun poşeti başına geçirmesi boğulmasına sebep olabilir.
Klima çalışırken veya hava akış kanadı kapanırken parmaklarınızı
ya da yabancı cisimleri klima çıkışına sokmayın.
ff
Çocukların parmaklarını klimaya sokarak kendilerini
yaralamalarını önlemek için özel önlemler alın.
Isıtma işlemi sırasında hava akış kanatlarına ellerinizle veya
parmaklarınızla dokunmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yanmaya yol açabilir.
Klimanın hava girişine/çıkışına parmaklarınızı veya yabancı
cisimleri sokmayın.
ff
Çocukların parmaklarını klimaya sokarak kendilerini
yaralamalarını önlemek için özel önlemler alın.
Klimayı, kötü havalandırılmış mekanlarda veya sakat/hasta
kişilerin yanında uzun süre kullanmayın.
ff
Oksijen eksikliğinden ötürü bu durum tehlikeli olabileceğinden,
en az saatte bir, pencereyi açın.
Cihaza su gibi bir yabancı madde girerse, güç fişini çıkararak ve
devre kesiciyi kapatarak elektriği kesin, ardından en yakın servis
merkezine başvurun.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Cihazı kendi başınıza onarmaya, demonte etmeye veya cihaz
üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
ff
Standart sigortadan farklı (bakır, çelik kablo, vb.) bir sigorta
kullanmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili problemler
veya yaralanma meydana gelebilir.
TÜRKÇE-9
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 9
2016-06-07 �� 4:07:11
Güvenlik tedbirleri
KULLANIM İÇİN
İKAZ
İç ünitenin altına nesneler ya da cihazlar koymayın.
ff
İç üniteden damlayan su yangına veya maddi zarara yol açabilir.
En az yılda bir kere, dış ünitenin kurulum iskeletinin kırılıp
kırılmadığını kontrol edin.
ff
Aksi takdirde yaralanmaya, ölüme ve maddi zarara yol açabilir.
Maksimum akım güvenlik açısından IEC standardına, akım ise
enerji etkinliği açısından ISO standardına göre ölçülmüştür.
Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum,
yanan sigara, bulaşık, kimyasal madde, metal obje vs.) koymayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili problemler
veya yaralanma meydana gelebilir.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
ff
İnsanlara zararlı olduğu gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya
ürünle ilgili problemlere de yol açabilir.
Klimanın suyunu içmeyin.
ff
Su insanlar için zararlı olabilir.
Uzaktan kumandaya aşırı kuvvet uygulamayın ve uzaktan
kumandayı sökmeyin.
Ürüne bağlı borulara dokunmayın.
ff
Bu yanmaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
Bu klimayı hassas ekipmanları, gıdaları, hayvanları, bitkileri,
kozmetik ürünleri muhafaza etmek veya başka olağandışı
amaçlar için kullanmayın.
ff
Aksi takdirde maddi zarar meydana gelebilir.
TÜRKÇE-10
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 10
2016-06-07 �� 4:07:12
TEMİZLİK İÇİN
01Hazırlık
İnsanların, hayvanların veya bitkilerin uzun süre boyunca
doğrudan klimadan gelen soğuk havaya maruz kalmasından
kaçının.
ff
Bu insanlara, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.
Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olmadıkça
veya kendilerine cihazın kullanımı konusunda gerekli talimatlar
verilmedikçe (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal
veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da tecrübesiz veya bilgisiz kişiler
tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar, cihazla oynamamaları için
gözetilmelidir.
Avrupa‘da kullanım için: Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve
fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da tecrübesiz
veya bilgisiz kişiler tarafından, yalnızca birinin gözetimi altında
olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı konusunda
gerekli talimatlar verilerek, mevcut tehlikeleri anlamalarının
sağlanması şartıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Cihazın temizliği ve bakımı, bir yetişkinin gözetimi altında
olmadığı müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
UYARI
Ürünü taşırken kutusunun kapalı olması gerekmektedir.
Ürünü yatay olarak tutmayın ve atmayın.
Cihazı üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Cihazı
temizlemek için benzin, tiner, alkol veya aseton kullanmayın.
ff
Bu renginin bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Temizlik ya da bakım yapmadan önce, klimanın fişini prizden
çıkarın ve fan durana kadar bekleyin.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
TÜRKÇE-11
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 11
2016-06-07 �� 4:07:12
Güvenlik tedbirleri
TEMİZLİK İÇİN
İKAZ
Keskin kenarları olduğundan, dış ünitenin ısı eşanjörünün
yüzeyini temizlerken dikkat edin.
ff
Parmaklarınızın kesilmesini önlemek için, temizlik esnasında kalın
pamuklu eldivenler giyin.
Klimanın içini tek başınıza temizlemeyin.
ff
Klimanın içinin temizliği için, en yakın servis merkezine başvurun.
ff
İç filtreyi temizlerken, 'Klimanın temizliği ve bakımı' bölümündeki
açıklamalara bakın.
ff
Aksi takdirde hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana
gelebilir.
Güvenlik talimatlari
ffTaşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
ffİndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
ffTaşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
ffAmbalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
ffÜrünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
ffTaşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
ffVurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
Ürünün taşınması esnasında
ürünü düz ve sağlam bir zemin
üzerine yerleştirin. Ürünün
düşme ve devrilme risklerine
karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik
bağlantısı kesilmelidir.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı
maddelerin yanına kurmayın
ve makine çalışırken yakınında
yanıcı ve patlayıcı madde
bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu,
makinenin periyodik bakımını
ve temizliğini rahatça
yapabileceğiniz bir yere
kurunuz.
Ürünü taşırken bir yere
çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
TÜRKÇE-12
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 12
2016-06-07 �� 4:07:12
Enerji Verimliliği Notları
İç ünitenin kullanımı
01Hazırlık
Perdenin hava girişini kapamadığından emin olun.
ffBu, hava dolaşımını engelleyerek soğutma performansını düşürebilir.
Soğutma modunda, istenen uygun sıcaklığı ayarlayın.
ffEğer istenen sıcaklık çok düşükse, insan vücudu için zararlı olabilir ve güç tüketimi de artar. İstenen sıcaklığı dış
sıcaklıktan yaklaşık 5 °C daha düşük ayarlayın.
Isıtma modunda ek ısıtma cihazı kullanın.
ffİç•dış sıcaklık düştüğünde klimanın ısıtma performansı düşebilir. Bu nedenle ek ısıtma cihazı kullanın.
Odayı serinletirken, enerji tasarrufu için klima ve fanı beraber kullanın.
ffKlima fan ile beraber kullanılırsa, soğutma daha etkin olur ve enerji tasarrufu yapılabilir.
Klima çalışırken kapı ve pencereleri kapatın.
ffKapı ve pencereler açıkken klima kullanılırsa soğutma/ısıtma etkisi azalır.
ffEğer klimayı bir saatten daha uzun bir süre kullanırsanız, havalandırmak için saatte bir pencereyi açın.
Ürünü güneş ışığı ve ısıtma cihazlarından uzak bir yere kurun.
ffHava güneşliyse perdeyi kapatın.
ffSoğutma işlemi sırasında herhangi bir ısıtma cihazı kullanmayın. Soğutma etkisi azalır.
İç ünitenin muhafaza edilmesi
Fan veya Temizlik modunu 3-4 saat çalıştırarak klimayı kurutun.
İşlemi durdurun ve ürünün fişini prizden çıkarın.
İKAZ
• Cihazı kendi başınıza hareket ettirmeyin. Boru gevşeyebilir veya hasar görebilir ve soğutucu kaçağına
neden olabilir.
Dış ünitenin kullanımı
Her türlü örtüleri ve engeli kaldırın.
ffBu, hava akışını engelleyerek soğutma/ısıtma performansının zayıflamasına ve ürünün bozulmasına neden olabilir.
Dış ünitenin kurulumu
Dış üniteyi güneş ışığı olmayan iyi havalandırılmış bir alana kurun. Eğer güneş ışığı kaçınılmazsa bir güneşlik kurun.
TÜRKÇE-13
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 13
2016-06-07 �� 4:07:12
Enerji Verimliliği Notları
Yardımcı güç anahtarının kontrol edilmesi
Ayrı kurulmuş olan yardımcı güç anahtarını açın.
1 faz devre kesici
3 faz 4 kablo devre kesici
ON
NOT
Yardımcı güç anahtarı (ELCB, ELB)
• Yardımcı güç anahtarı pakette bulunmamaktadır. Ayrı olarak satın alın ve kurun.
• Yardımcı güç anahtarı aşırı akımı ve kısa devreyi engelleyen bir cihazdır. Ürünü temizlerken veya uzun bir
süre kullanmayacağınız zamanlarda, yardımcı güç anahtarını kapatın.
• Eğer zaten binanın şalter kutusunda ELB kurulmuşsa, yardımcı güç anahtarı kurmanıza gerek yoktur.
İşlemsel sıcaklık ve nem aralığı
Aşağıdaki tablo klimanın çalıştıralabileceği sıcaklık ve nem aralıklarını
göstermektedir. Etkin kullanım için tabloya bakın.
Mode (Mod)
İç sıcaklık
Dış sıcaklık
İç nem
SOĞUTMA
18 °C ~ 32 °C
-10 °C ~ 43 °C
Bağıl nem %80 veya daha az
ISITMA
27 °C veya daha düşük
-15 °C ~ 24 °C
-
NEM ALMA
18 °C ~ 32 °C
-10 °C ~ 43 °C
-
ffEğer klima yüksek nemli bir alanda uzun süre soğutma modunda çalışırsa çiy oluşabilir.
TÜRKÇE-14
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 14
2016-06-07 �� 4:07:12
Parçaların isimleri
İç ünitenin resmi ve fonksiyonu, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ana parçalar
01
HAZIRLIK
Hava akış kanatları
(yukarı/aşağı yön)
Hava akış kanatları
(sağ/sol yön)
Hava çıkışı
Kontrol paneli
Virus doctor
Hava filtresi
Paneli açmak için
ffPaneli üst kısmını tutun ve
yavaşça öne doğru çekin.
• Çalışma esnasında
paneli açmayın.
Arızaya veya elektrik
İKAZ
tehlikesine yol
açabilir.
Uzaktan kumanda yuvası
Hava girişi
TÜRKÇE-15
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 15
2016-06-07 �� 4:07:13
Parçaların isimleri
Kontrol paneli ve ekran
Klimayı uzaktan kumanda ile çalıştıramadığınızda veya çalıştırmak istemediğinizde, kontrol paneli üzerinden
çalıştırabilirsiniz. (29. sayfaya bakın.)
Fan hızı göstergesi
Hava salınımı (Yukarı/Aşağı) göstergesi
Sıcaklık ayarı
Isıtıcı göstergesi
İşlem modu göstergeleri
Defrost (Buzlanma giderme) göstergesi
Timer (Zamanlayıcı) göstergesi
Mod seçim düğmesi
Tek kişilik fonksiyonu göstergesi
(Bu fonksiyon desteklenmemektedir)
Turbo düğmesi
Güç
düğmesi
Hava salınımı (Yukarı/
Aşağı) düğmesi
Hava salınımı (Sola/Sağa)
düğmesi
Fan hızı ayarı düğmesi
Uzaktan kumanda alıcısı
Hava salınımı (Sola/Sağa)
göstergesi
Sıcaklık ayarlama
düğmeleri
İleri fonksiyonu göstergesi
Kilit göstergesi
Dış ünite çalışma göstergesi
Uzaktan kumanda ekranında Turbo göstergesi
NOT
• Tek Kişilik ve Isıtıcı fonksiyonları bu model tarafından desteklenmemektedir.
TÜRKÇE-16
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 16
2016-06-07 �� 4:07:13
Uzaktan kumandaya bakış
Uzaktan kumanda düğmeleri
Klimayı uzaktan kumandayı klimaya uzaktan doğrultarak etkinleştirebilirsiniz. Uzaktan kumandayı kullanırken, her
zaman doğrudan klimayı hedef alın.
01Hazırlık
Dikey hava salınımı
Aşağı ve yukarı hava akış yönünü
ayarlar (Kanal tipi modellerde
bulunmamaktadır).
Güç
Klimayı açar veya kapatır.
Mode (Mod)
İşlem modunun seçer
Temperature (Sıcaklık)
Fan hızı
Sıcaklığı ayarlar.
Fan hızını ayarlar.
Options (Seçenekler)
Yatay hava salınımı
İşlem sırasında seçenekleri seçer.
Sağa ve sola hava akış yönünü ayarlar
Timer (Zamanlayıcı)
Turbo
Zamanlayıcı seçeneğini ayarlar.
Turbo fonksiyonunu ayarlar.
SET (AYARLA)
Bir seçeneği seçer veya iptal eder.
Yön
Seçilmeleri ve ayarlanmaları için
seçenekler arasında gezinir
NOT
• Düğmeye her bastığınızda, kısa bir zil sesi duyulur ve uzaktan kumanda ekranında iletim
göstergesi ( ) belirir.
• Klimayı açıp kapattığınızda, uzak kumanda, son sıcaklık ayarını hatırlayacaktır.
TÜRKÇE-17
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 17
2016-06-07 �� 4:07:13
Uzaktan kumandaya bakış
Uzaktan kumanda ekranı
Ayarlanan sıcaklık veya
zamanlayıcı fonksiyonuyla
ayarlanmış on/off (açma/
kapama zamanlayıcısı)
Uzaktan kumanda iletimi
Düşük pil
Fan hızı
On/Off (Açma/Kapama)
zamanlayıcısı
Hava akış yönü
İşlem modu
Seçenekler
* Bu fonksiyonlar
desteklenmemektedir
NOT
• Tek Kişilik ve Isıtıcı fonksiyonları bu model tarafından desteklenmemektedir.
Uzaktan kumandanın kullanımı
Uzaktan kumandayı, iç ünitenin uzaktan kumanda alıcısına doğru tutun (uzaktan kumanda alıcısının yerini bulmak için
16. sayfaya bakın).
Uzaktan kumanda üzerindeki bir düğmeye düzgün bir şekilde bastığınızda, üniteden zil sesi gelir.
NOT
• Sinyal, aynı ortamda floresan lambaların bulunması gibi durumlarda düzgün alınmayabilir.
• Eğer uzaktan kumanda ile başka elektrikli ürünler de çalıştırılabiliyorsa, en yakın servis merkezine danışın.
TÜRKÇE-18
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 18
2016-06-07 �� 4:07:14
Pil değiştirme zamanı
Pil bittiğinde, uzaktan kumanda ekranında (
) görüntülenir. Bu simge belirdiğinde pilleri değişirin. Uzaktan
kumanda için iki adet 1.5V AAA tipi pil gerekmektedir.
Uzaktan kumandanın muhafaza edilmesi
01
Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, kumandadan pilleri çıkarın ve bu şekilde
uzaktan kumanda tutucusunun içinde muhafaza edin.
HAZIRLIK
Pilleri takma
1. Pil kapağını açın.
ff(
) parçasını ok yönünde itin ve kapağı kaldırın.
2. Pilleri takın.
ff(+), (-) işaretlerini kontrol edin ve eşleştirin ve doğru pozisyonda takın.
3. Pil kapağını kapatın.
ffKapağı ve uzaktan kumandanın alt kısmını hizalayın ve klik sesini duyana kadar
bastırın.
İKAZ
NOT
• Uzaktan kumandaya su girmediğinden emin olun.
• Klima, floresan veya neon gibi güçlü ışık kaynaklarının yakınındayken uzaktan kumanda tarafından
çalıştırılmayabilir. Bu durumda, uzaktan kumandayı iç ünitenin uzaktan kumanda alıcısının önünde
çalıştırın.
• Eğer uzaktan kumanda ile başka elektrikli ürünler de çalıştırılabiliyorsa, en yakın servis merkezine
danışın.
TÜRKÇE-19
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 19
2016-06-07 �� 4:07:14
TEMEL FONKSIYON
Temel işlem
Temel işlem Mode (Mod) düğmesine basılarak seçilebilen bir işlem modudur.
Otomatik
Auto (Otomatik modda) klima, işlemi (Soğutma/Isıtma Modunu) ve fan hızını, oda sıcaklığı sensörü tarafından tespit
edilen oda sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlayacaktır.
Soğutma
Cool (Soğutma) modu sıklıkla kullanılır ve soğutma modunda sıcaklığı, fan hızını ve hava akış yönünü istediğiniz gibi
ayarlayabilirsiniz.
Dry (Nem Alma)
Dry (Nem Alma) modundaki klima, iç havadaki nemi yok ederek nem giderici olarak işlev görür. Dry (Nem Alma) modu,
yağmurlu bir günde bile size ferah bir hava sunacaktır.
ffMevcut ve istenilen sıcaklık farkına bağlı olarak dış ünite, aralıksız ve otomatik olarak maksimum nem gidericiyi
açar ve kapar.
Fan
Odanızın havalandırması için Fan modu seçilebilir. Fan modu odanızdaki bayat havanın tazelenmesi için yardımcı
olacaktır.
ffKlimayı bir süre için kullanmayacaksanız, dahili parçasını kurutmak için Fan modunda 3 ila 4 saat boyunca
çalıştırmanız öneririz.
Isıtma
Heat (ısıtma) modunda, içeriyi ısıtmak için iç sıcaklık, fan hızı ve hava akış yönü istediğiniz gibi ayarlanabilir.
ffSoğuk havanın gelmesini önlemek için, iç ünite, iç ünite ısı eşanjörü belli bir sıcaklığa ulaşacak kadar ısınıncaya dek
(mevcut iç sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 5 dakika) çalışmayabilir.
ffBuzlanma giderme görüntüsü: Isıtma modunda dış ünitedeki buzlanma giderilirken, iç ünite ekranında
ikonu
görüntülenir ve buz giderildikten sonra kapanır.
(Heat (Isıtma) modunda buzlanma giderme işlemi sırasında buz giderilirken, buhar oluşabilir ve iç üniteden sıcak
hava gelmeyebilir.)
NOT
• Dış sıcaklık düşük ve nem yüksek olduğunda, dış ünitenin ısı eşanjöründe buzlanma meydana gelebilir ve
bu ısıtma performansını düşürebilir. 5 ile 12 dakika çalıştırılacak Defrost (Buzlanma giderme) işlemi, dış
ünitenin ısı eşanjöründeki buzu giderecektir. Defrost (Buzlanma giderme) işlemi esnasında, içinden soğuk
hava gelebileceği için iç ünite kapalı olacaktır.
-- Defrost (Buzlanma giderme) işlemi döngüsündeki aralıklar, dış ünitedeki buz miktarına göre değişiklik
gösterir.
-- Karlı ve yağmurlu havalarda, nemde ötürü Defrost (Buzlanma giderme) işlemi döngüsü daha kısa
sürebilir.
-- Defrost (Buzlanma giderme) işlemi devredeyken, klimayı uzaktan kumanda ile kontrol edemezsiniz.
Klimayı, Defrost (Buzlanma giderme) işlemi tamamlandıktan sonra kontrol etmeyi deneyin.
TÜRKÇE-20
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 20
2016-06-07 �� 4:07:14
Gücü açmak
Klimayı açmak için
düğmesine basın.
düğmesine basın.
TEMEL FONKSİYON
İşlem modunu ayarlamak için
02
İşlem modunun ayarlanması
Fan hızının seçilmesi
İstenen fan hızını ayarlamak için
Otomatik
(Otomatik)
Soğutma
(Otomatik),
Nem Alma
(Otomatik)
Fan
Isıtma
(Orta),
düğmesine basın.
(Orta),
(Yüksek),
(Otomatik),
(Orta),
(Yüksek),
(Turbo)
(Turbo)
(Yüksek),
(Turbo)
İstenilen sıcaklığın ayarlanması
İstenen sıcaklığı ayarlamak için
düğmesine basın.
Otomatik
Sıcaklık, 18 °C ila 30 °C aralığında 1 °C değiştirilerek ayarlanabilir.
Soğutma
Sıcaklık, 18 °C ila 30 °C aralığında 1 °C değiştirilerek ayarlanabilir.
Nem Alma
Sıcaklık, 18 °C ila 30 °C aralığında 1 °C değiştirilerek ayarlanabilir.
Fan
Isıtma
Sıcaklık ayarlanamaz
Sıcaklık, 16 °C ila 30 °C aralığında 1 °C değiştirilerek ayarlanabilir.
TÜRKÇE-21
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 21
2016-06-07 �� 4:07:15
TİMER (ZAMANLAYICI)
Temel işlem
Hava akış yönünün seçilmesi
Bu fonksiyon, hava akış yönünün aşağı ve yukarı ya da sola ve sağa olması arasında seçim yapmanızı sağlar.
Klima açıldığında, hava akış yönünün aşağı ve yukarı veya sola ve sağa oması için,
veya
düğmesine basın.
ffKanat istenilen pozisyona ulaştığında, hava akış yönünü ayarlamak için
veya
düğmesine bir kere daha basın. Kanadın aşağı/yukarı ve sola/sağa
hareketi duracaktır.
Uzaktan kumanda ekranı
TÜRKÇE-22
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 22
2016-06-07 �� 4:07:16
On/Off timer (Açma/Kapama Zamanlayıcısını) Ayarlama
Klimayı istediğiniz zaman açılıp kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Klima kapalıyken On timer'ı (Açma zamanlayıcısını) ayarlamak / Klima açıkken Off timer'ı (Kapama
zamanlayıcısını) ayarlamak.
Eğer klima kapalıysa
03
İptal
TİMER (ZAMANLAYICI)
1. [On (Açma)] seçeneğini seçmek için Timer (Zamanlayıcı) düğmesine basın.
- (On) (Açma) göstergesi yanıp sönmeye başladığında saati ayarlayabilirsiniz.
2. Zamanı ayarlamak için < veya > düğmesine basın.
- Zamanı 0,5 saat ila 3 saat arasında 0,5 saatlik dilimler ve 3 saat ila 24 saat
arasında 1 saatlik dilimler olarak ayarlayabilirsiniz.
- Zaman en az 0,5 saat ve en fazla 24 saat olarak ayarlanabilir.
3. On timer (Açma zamanlayıcısı) ayarını tamamlamak için SET (AYARLA)
düğmesine basın.
- Uzaktan kumanda ekranında (On) (Açma) göstergesi ve ayarlanan zaman
görüntülenecek ve iç ünite ekranında Zamanlayıcı göstergesi (
)
görüntülenecektir.
- Zamanı ayarladıktan sonraki 10 saniye içerisinde SET (AYARLA) düğmesine
basmazsanız açma zamanlayıcısı ayarı iptal edilecektir. Bu nedenle uzaktan
kumanda ekranındaki (On) (Açma) göstergesini ve iç ünite ekranındaki
Zamanlayıcı göstergesini (
) kontrol edin.
ffTimer (Zamanlayıcı) düğmesine basın  [On(Açma)] seçeneğini
olarak
seçin  < veya > düğmesine basın  zamanlayıcıyı
ayarlayın  SET (AYARLA) düğmesine basın.
ffGüç düğmesine basın.
Uzaktan kumanda ekranı
On timer (Açma zamanlayıcısı) için mevcut olan ek seçenekler
Auto (Otomatik)  Cool (Soğutma)  Dry (Nem Alma)  Fan  Heat (Isıtma) modları arasından seçim
yapabilirsiniz.
İşlem modunu seçtikten sonra sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Sıcaklık ayarı, Otomatik/Soğutma/Nem Alma/Isıtma modları seçildiğinde yapılabilir.
NOT
• On timer (Açma zamanlayıcısı) ayarlamasının tamamlanmasından yaklaşık 3 saniye sonra, uzaktan
kumanda ekranında sadece On (Açma) göstergesi kalacaktır.
• On timer'ı (Açma zamanlayıcısı) ayarlarken fan hızını ayarlayamazsınız.
• Uzaktan kumandayla On timer (Açma zamanlayıcısı) fonksiyonunu ayarladıktan sonra iç ünite üzerindeki
Güç düğmesine basarsanız iç ünite ekranındaki Timer (Zamanlayıcı) göstergesi (
) yok olacak ve
fonksiyon iptal edilecektir. Ancak, uzaktan kumanda üzerindeki (On) göstergesi kalmaya devam edecek
ama fonksiyon çalışmayacaktır.
TÜRKÇE-23
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 23
2016-06-07 �� 4:07:16
SEÇENEKLER
On/Off timer (Açma/Kapama Zamanlayıcısını) Ayarlama
Eğer klima açıkken;
1. [Off (Kapama)] seçeneğini seçmek için Timer (Zamanlayıcı) düğmesine basın.
- [(Off ) (Kapama)] göstergesi yanıp sönmeye başladığında saati
ayarlayabilirsiniz.
2. Zamanı ayarlamak için < veya > düğmesine basın.
- Zamanı 0,5 saat ila 3 saat arasında 0,5 saatlik dilimler ve 3 saat ila 24 saat
arasında 1 saatlik dilimler olarak ayarlayabilirsiniz.
- Zaman en az 0,5 saat ve en fazla 24 saat olarak ayarlanabilir.
3. Off timer (Kapama zamanlayıcısı) ayarını tamamlamak için SET (AYARLA)
düğmesine basın.
- Uzaktan kumanda ekranında (Off ) (Kapama) göstergesi ve ayarlanan zaman
görüntülenecek ve iç ünite ekranında Zamanlayıcı göstergesi (
)
görüntülenecektir.
- Zamanı ayarladıktan sonraki 10 saniye içerisinde SET (AYARLA) düğmesine
basmazsanız kapama zamanlayıcısı ayarı iptal edilecektir. Bu nedenle
uzaktan kumanda ekranındaki (Off ) (Kapama) göstergesini ve iç ünite
ekranındaki Zamanlayıcı göstergesini (
) kontrol edin.
İptal
ffTimer (Zamanlayıcı) düğmesine basın  [Off(Kapama)]
seçeneğini seçin  < veya > düğmesine basın  zamanlayıcıyı
olarak ayarlayın  SET (AYARLA) düğmesine basın.
On Timer (Açma Zamanlayıcısı) ve Off Timer'ı (Kapama Zamanlayıcısı) Birleştirmek
Klima kapalıyken
Klima açıkken
On timer'ın (Açma zamanlayıcısının) ayarlanan süresi Off
timer'dan (Kapama zamanlayıcısından) daha kısaysa
Örn) On timer (Açma zamanlayıcısı): 3 saat, Off timer
(Kapama zamanlayıcısı): 5 saat
- Klima ayarlanan zamandan 3 saat sonra otomatik
olarak açılacak ve ardından sonraki 2 saat boyunca,
otomatik olarak kapanmadan önce çalışacaktır.
NOT
On timer'ın (Açma zamanlayıcısının) ayarlanın süresi Off
timer'dan (Kapama zamanlayıcısından) daha uzun
Örn) On timer (Açma zamanlayıcısı): 3 saat, Off timer
(Kapama zamanlayıcısı): 1 saat
- Klima ayarlanan zamandan 1 saat sonra otomatik
olarak kapanacak ve otomatik olarak açılmadan önce
2 saat boyunca kapalı kalacaktır.
• On timer (Açma zamanlayıcısı) ve Off timer (Kapama zamanlayıcısı) ayarları birbirinden farklı olmalıdır.
• On timer (Açma zamanlayıcısı) veya Off timer (Kapama zamanlayıcısı) ayarlandığında, bu ayar GÜÇ
düğmesine basılarak iptal edilebilir.
TÜRKÇE-24
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 24
2016-06-07 �� 4:07:17
Turbo fonksiyonunun kullanımı
Güçlü ve hızlı soğutma(ısıtma) için Turbo fonksiyonu ayarlayabilirsiniz.
Klima çalışırken ve Soğutma veya Isıtma modundayken;
NOT
ffTurbo düğmesine basın.
• Turbo fonksiyonu yalnızca Auto/Cool/Heat (Otomatik/Soğutma/Isıtma)
modlarında* kullanılabilir ve bu fonksiyon 30 dakika çalıştıktan sonra klima
bir önceki çalışma moduna geri döner.
• Hava akış yönü ayarlanabilir.
• Sıcaklık ve fan hızı değiştirilemez.
• Eğer Turbo fonksiyonu, İleri/Tek kişilik fonksiyonları açıkken seçilirse, ilgili
fonksiyon iptal edilir.
• Turbo fonksiyonunu Options (Seçenekler) düğmesi ile kapatabilir ve
açabilirsiniz.
1) Options (Seçenekler) düğmesine basın.
2) (Turbo) göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, <, > veya
Options (Seçenekler) düğmesine basın.
3) Turbo fonksiyonunu ayarlamak için SET (AYARLA) düğmesine basın.
SEÇENEKLER
İptal
04
1. Turbo düğmesine basın.
- (Turbo) göstergesi görüntülenir ve fonksiyon 30 dakika boyunca çalışır
Uzaktan kumanda ekranı
TÜRKÇE-25
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 25
2016-06-07 �� 4:07:17
Purity (Temiz Hava) fonksiyonunun kullanılması
Purity (Temiz Hava) fonksiyonu size temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için havadaki zararlı maddeleri giderir.
Klima çalışırken ek olarak bu fonksiyonu seçebilirsiniz.
Klima açıkken,
1. Options (Seçenekler) düğmesine basın.
2. ( ) göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, < , > veya Options
(Seçenekler) düğmesine basın.
3. Purity (Temiz Hava) fonksiyonunu ayarlamak için SET (AYARLA) düğmesine basın.
- (
)  Uzaktan kumanda ekranında ( ) göstergesi görüntülenir ve Purity
(Temiz Hava) fonksiyonu başlar.
İptal
NOT
Uzaktan kumanda ekranı
ff(
) göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, Options
(Seçenekler) düğmesine basın  <, > veya Options (Seçenekler)
düğmesine basın ve ardından SET (Ayarla) düğmesine basın.
• Auto(Otomatik)/Cool(Soğutma)/Dry(Nem Alma)/Fan/Heat(Isıtma)
modlarına ek olarak purity (temiz hava) fonksiyonunu seçebilir ve
sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
• Purity (temiz hava) fonksiyonu, fan moduna ek olarak seçilirse sıcaklık
ayarlanamaz.
• Klima ve purity (temiz hava) fonksiyonu aynı anda açılırsa ve Power
(Güç) düğmesine basarsanız, hem klima hem de purity (temiz hava)
fonksiyonunun çalışması durur.
• On timer'ın (Açma zamanlayıcısının) ayarlanması halinde, klima
kapalıyken de purity (temiz hava) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
• Klima açıkken ek olarak purity (temiz hava) fonksiyonu açıldığında,
enerji tüketimi ve klimadan çıkan seste fazla bir değişiklik olmayacaktır.
Klima kapalıyken,
1. Options (Seçenekler) düğmesine basın.
2. ( ) göstergesi, purity (temiz hava) fonksiyonunu başlatmak için yanıp
sönmeye başladığında SET (Ayarla) düğmesine basın.
- Uzaktan kumanda ekranında (
)  ( ) göstergesi görüntülenir ve Purity
(Temiz Hava) fonksiyonu başlar.
İptal
ff( ) göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için tekrar
Options (Seçenekler) düğmesine basın ve ardından SET
(Ayarla) düğmesine basın.
Uzaktan kumanda ekranı
TÜRKÇE-26
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 26
2016-06-07 �� 4:07:18
İleri fonksiyonunun kullanılması
Serin havanın çok daha ileriye erişmesini istediğinizde, İleri fonksiyonu yardımcı olacaktır.
NOT
•
•
•
•
SEÇENEKLER
ff(İleri) göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, Options
(Seçenekler) düğmesine basın ve ardından <, > veya Options
(Seçenekler) düğmesine basın ve SET (Ayarla) düğmesine basın.
İptal
04
1. Options (Seçenekler) düğmesine basın.
2. (İleri) göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, < , > veya Options
(Seçenekler) düğmesine basın.
3. İleri fonksiyonunu ayarlamak için SET (AYARLA) düğmesine basın.
- (İleri) önce yanıp sönecek ve ardından ekranda (İleri) olarak kalacak ve fonksiyon
başlayacaktır.
Aynı anda İleri fonksiyonunu ve Turbo fonksiyonunu seçemezsiniz.
Yalnızca yatay (sol ve sağa) hava salınımını ayarlayabilirsiniz.
Fan hızını ayarlayamazsınız.
Nem Alma/Fan modunda çalışırken İleri fonksiyonunu seçemezsiniz.
Uzaktan kumanda ekranı
TÜRKÇE-27
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 27
2016-06-07 �� 4:07:18
Kontrol panelinin kilitlenmesi
Çocukların klimayla oynamasını engellemek için, iç ünitenin kontrol panelini kilitleyebilirsiniz.
Temp (Sıcaklık) ﹀ ve ︿ düğmelerine 3 saniye basın.
ffZil sesi duyacaksınız ve ardından iç ünitenin ekranında bir ( ) simgesi
görüntülenecek.
ffKilit fonksiyonu etkinleştirildiğinde, klimayı kontrol panelinden kontrol edemez,
yalnızca uzaktan kumanda aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Bu fonksiyon
sayesinde, çocuklar kontrol paneline dokunarak klimayı kurcalayamazlar.
ffKontrol panelinin kilidini açmak için, yeniden Temp (Sıcaklık) ﹀ ve ︿
düğmelerine 3 saniye basın.
TÜRKÇE-28
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 28
2016-06-07 �� 4:07:18
Klimayı kontrol paneli ile kullanmak
Klimayı uzaktan kumanda olmaksızın da kullanabilirsiniz.
1. İç ünitenin kontrol paneli üzerindeki Güç düğmesine basın.
ffKlima otomatik olarak açılır ve bir sesi duyulur.
düğmesine basın.
2. Sıcaklığı ayarlamak için Temp (Sıcaklık) ﹀ ve ︿ düğmelerine basın.
ffSıcaklığı 1˚C yükseltip/düşürebilirsiniz.
05Diğerleri
Durdurma Klimayı kapatmak için, yeniden Güç
3. Fan hızını ayarlamak için Fan Hızı
düğmesine basın.
ffFan Hızı düğmesine her bastığınızda, fan hızı sırasıyla Orta(
),
Yüksek(
), Turbo(
) ve Otomatik(
) olarak değişecektir
4. İşlem modunu seçmek için Mode (Mod) düğmesine basın.
ffMode (Mod) düğmesine basarak, istediğiniz işlem modunu seçebilirsiniz.
ffMode (Mod) düğmesine bastığınızda, mod sırası ile Auto (Otomatik), Cool
(Soğutma), Dry (Nem Alma), Fan ve Heat (Isıtma) olarak değişir.
5. Turbo modunu seçmek için Turbo
düğmesine basın.
6. Dikey hava akış yönünü seçmek için Dikey hava salınımı
düğmesine basın.
7. Yatay hava akış yönünü seçmek için Yatay hava salınımı
düğmesine basın.
TÜRKÇE-29
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 29
2016-06-07 �� 4:07:20
Klimanın temizliği ve bakımı
İKAZ
•Klimayı temizlerken, gücün kapatıldığından ve fişin prizden
çıkarıldığından emin olun.
İç ünitenin temizliği
ffGerektiğinde ünitenin yüzeyini hafifçe ıslak veya kuru bir bezle silin.
ffKlimanın dar boşluğundaki tozu fırçayla temizleyin.
NOT
İKAZ
• İç ünite ısı eşanjörünü tek başınıza temizlemekte zorlanıyorsanız servis merkezi
ile iletişime geçin.
• Kullanım ortamına bağlı olarak (restoran, kuaför, vb.) koku oluşabilir. Odayı
havalandırırken Fan modunu çalıştırarak veya hava filtresini temizleyerek
kokuyu giderin. Koku ile ilgili bir sorununuz olması halinde servis merkezi ile
iletişime geçin.
•Ekranı alkali deterjan kullanarak temizlemeyin.
•Ürünün yüzeyini temizlemek için sülfürik asit,
tuz ruhu veya organik çözücüler (tiner, gaz
yağı, aseton) kullanmayın ve ürünün üzerine
yapıştırma yapıştırmayın. Klimanın yüzeyine
zarar verebilirler.
Dış ünite ısı eşanjörünün temizliği
ffIsı eşanjörünün üzerinde toz birikirse, soğutma performansını düşürebilir. Bu nedenle,
düzenli olarak temizleyin.
ffTozu temizlemek için su püskürtün.
NOT
İKAZ
• Dış ünite ısı eşanjörünü tek başınıza temizlemekte zorlanıyorsanız servis
merkezi ile iletişime geçin.
•Dış ünite ısı eşanjöründeki keskin kenarlara
dikkat edin.
Isı eşanjörü
(Modellere bağlı olarak çizim
biraz farklı olabilir.)
TÜRKÇE-30
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 30
2016-06-07 �� 4:07:20
Hava filtresinin temizliği
Yıkanabilir hava filtresi havadaki büyük parçaları yakalar.
Filtre bir elektrikli süpürge ile veya elde yıkanarak temizlenebilir
1. Paneli açın ve hava filtresini tutan bandı çıkardıktan sonra filtreyi çıkarın.
Hava filtresini, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ok yönüne doğru çekerek çıkarın.
05Diğerleri
Hava
Filtresi
Bant
2. Bir elektrikli süpürge veya akan su akıtarak hava filtresini temizleyin.
Eğer çok fazla toz varsa, deterjanlı ılık su kullanın. Hasar görmemesi için filtreyi çok sert bir şekilde ovmayın.
3. Hava filtresini havalandırılmış bir alanda kurutun.
Hava filtresini doğrudan güneş ışığı altında kurutmayın.
4. Hava filtresini orijinal yerine yerleştirin. İyice sabitlendiğinden emin olun.
NOT
• Her 2 haftada bir hava filtresini temizleyin. Temizleme süresi kullanım ve çevresel koşullara göre değişebilir.
TÜRKÇE-31
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 31
2016-06-07 �� 4:07:21
Klimanın temizliği ve bakımı
Klimanızın bakımı
Eğer klima uzun bir süre kullanılmayacaksa, en iyi koşullarda muhafaza etmek için klimayı kurutun.
1.Fan modunu 3-4 saat çalıştırarak klimayı iyice kurutun ve ardından
şalteri kapatın. Eğer bileşenlerin içinde nem kalırsa, dahili hasara sebep
olabilir.
2.Klimayı tekrar kullanmadan önce, tekrar Fan modunu 3-4 saat
çalıştırarak klimanın iç bileşenlerini kurutun. Böylece nemden
oluşabilecek kokulardan kurtulabilirsiniz.
Periyodik kontroller
Klimanın bakımının düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak için aşağıdaki tabloya bakın.
Tür
Her 2 haftada
bir
Açıklama
Hava filtresi temizliği (1)
İç ünite
Her 3 ayda bir
Her 4 ayda bir
Yılda bir
●
Yoğunlaşma suyu tahliye kabı temizliği
(2)
●
Eşanjörün iyice temizlenmesi (2)
●
Yoğunlaşma suyu tahliye borusu
temizliği (2)
●
Uzaktan kumanda pillerinin değişimi (1)
Ünite dışındaki eşanjörün temizliği (2)
Dış ünite
●
●
Ünite içindeki eşanjörün temizliği (2)
●
Hava jetleri ile elektrikli bileşenlerin
temizliği (2)
●
Bütün elektrik bileşenlerinin sıkıca
takıldığının kontrolü (2)
●
Fanın temizliği (2)
●
Bütün fan takımının sıkıca takıldığının
kontrolü (2)
●
Yoğunlaşma suyu tahliye kabı temizliği
(2)
●
● : Bu işaret, iç/dış ünitede, klimanın doğru bakımındaki açıklamalara uygun bir şekilde, periyodik kontroller
gerektiğini belirtir.
İKAZ
• Klimanızın etkinliğini sağlamak için tanımlanan kontrol ve bakım işlemleri önemlidir. Bu işlemlerin sıklığı
bölgenin karakteristiklerine, toz miktarına, vs göre değişmektedir.
1) Kurulum alanı çok tozluysa, belirtilen işlemler daha sık gerçekleştirilmelidir.
2)Bu işlemler her zaman kalifiye bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir. Daha detaylı bilgi için, Kurulum bölümüne
bakın.
TÜRKÇE-32
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 32
2016-06-07 �� 4:07:21
Ünite kontrol sistemi ile iç korumalar
Bu dahili koruma, klimada bir dahili sorun meydana geldiğinde çalışır.
Tür
Açıklama
Isı pompası ısıtırken soğuk havaya karşı dahili fan kapalı olacaktır.
Defrost (Buzlanmayı
giderme) döngüsü
Isı pompası ısıtırken soğuk havaya karşı dahili fan kapalı olacaktır.
Kompresörün korunması
NOT
Klima, dış ünitenin kompresörünü korumak için, başlatıldıktan sonra hemen çalışmaya
başlamaz.
• Isı pompası Heat (Isıtma) modunda çalışıyorsa, dış ünitede düşük sıcaklıklarda birikebilecek buzu gidermek
için defrost (buzlanma giderme) döngüsü etkinleşir.
• Dahili fan otomatik olarak kapanır ve buzlanma giderme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar çalışır.
05Diğerleri
Soğuk havaya karşı
TÜRKÇE-33
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 33
2016-06-07 �� 4:07:21
Sorun Giderme
PROBLEM
ÇÖZÜM
•Güç durumunu kontrol edin ve sonra klimayı
tekrar çalıştırın.
•Elektrik fişinin doğru bir şekilde takılıp
Klima hiç çalışmıyor. takılmadığını veya yardımcı güç anahtarının açık
olup olmadığını kontrol edin.
•Eğer klima Timer (Zamanlayıcı) fonksiyonu
tarafından kapatılmışsa, Güç düğmesine basın.
•Klima Fan modunda çalışırken veya Turbo/
Sıcaklık ayarı
Temizlik fonksiyonu seçiliyken sıcaklık ayarı
çalışmıyor.
yapılamaz.
•Ayarlanan sıcaklığın mevcut sıcaklıktan daha
yüksek olup olmadığını kontrol edin. Sıcaklığı,
mevcut sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklığa
ayarlamak için, uzaktan kumanda üzerindeki
Temp + (Sıcaklık+) veya - düğmesine basın.
•Hava filtresinin kirle engellenip engellenmediğini
kontrol edin. Hava filtresinde çok toz varsa,
soğutma performansı düşebilir. Sıklıkla
temizleyin.
•Dış üniteyi kapatacak bir şey olup olmadığını
Klimadan soğuk
veya bir engelin yakınına monte edilip
hava gelmiyor.
edilmediğini kontrol edin. Kapatan nesneyi
kaldırın veya engeli uzağa koyun.
•İç ünitenin, doğrudan güneş ışığı alan bir yere
kurulup kurulmadığını kontrol edin (Soğutma
işleminde). Güneş ışığının gelmesini engellemek
için perde veya güneşliği kapatın.
•Eğer kapı ve pencereler açıksa, zayıf soğutma
performansına yol açabilir. Kapı ve pencereleri
kapatın.
TÜRKÇE-34
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 34
2016-06-07 �� 4:07:21
PROBLEM
Hava akış yönünün
değiştirilemiyor
Fan hızı ayarı
çalışmıyor.
Uzaktan kumanda
çalışmıyor.
05Diğerleri
Klimadan soğuk
hava gelmiyor.
ÇÖZÜM
•Klima fan modunda çalışıyorsa veya tek başına
Temizlik fonksiyonunu seçtiyseniz klimadan serin
hava gelmez. Başka bir mod seçmek için Mode
(Mod) düğmesine basın.
•Mevcut oda sıcaklığı, istenilen sıcaklığa ulaştıysa,
soğuk hava gelmez. Ayrıca, klima henüz açıldıysa,
3 dakika boyunca soğuk hava gelmez.
•Mevcut oda sıcaklığı, istenilen sıcaklığa
ulaştığında, ısı eşanjörünün sıcaklık durumuna
bağlı olarak soğuk hava gelmeyebilir.
•Eğer boru uzunluğu maksimum uygun boru
uzunluğunu geçerse, soğutma performansı
düşebilir.
•İleri fonksiyonu seçildiğinde yalnızca yatay (sol/
sağ) hava akış yönü ayarlanabilir.
•Oto./Nem Alma modunu veya Turbo/İleri
fonksiyonunu seçip seçmediğinizi kontrol edin.
Eğer bu mod veya fonksiyonları seçtiyseniz,
fan hızı Oto. olarak ayarlanacağından, sizin
tarafınızdan belirlenemez.
•Bitmiş pilleri yenileri değiştirin.
•Uzak kumanda alıcısını engellemeyin.
•Eğer uzaktan kumanda güçlü bir lambanın (3
dalga boylu floresan lamba, neon lambası vb.)
yanında kullanılıyorsa, elektronik karıştırıcı
sinyalden dolayı çalışmayabilir.
TÜRKÇE-35
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 35
2016-06-07 �� 4:07:21
Sorun Giderme
PROBLEM
ÇÖZÜM
•Set (Ayarla) düğmesine basarak ayarlamayı
Timer (Zamanlayıcı) tamamlayıp tamamlamadığınızı kontrol edin.
fonksiyonu
Tamamladıysanız, timer'ı (zamanlayıcıyı) tekrar
çalışmıyor.
ayarlamnız ve Set (Ayarla) düğmesine basmanız
gerekmektedir.
•Ortamdan veya çalışma koşulundan ötürü
koku yayılabilir. İçeriyi havalandırın ve koku
Çalıştırma esnasında
gitmezse, klimayı 1-2 saat boyunca Fan modunda
odaya koku
çalıştırın. (Klima parçaları herhangi bir koku
yayılıyor.
oluşturmamaktadır)
•Kirlenmişse filtreyi temizleyin.
•İç ünite ekranında
,
,
hatalarını görürseniz, güç kablosunu ve iç ve dış
ünite arasındaki iletişim kablosunu kontrol edin
ve gücü yeniden başlatın. Hatayı görmeye devam
etmeniz halinde, servis merkezi ile iletişime
geçin.
•İç ünite ekranında
,
,
,
Hata görüntüleniyor. ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
hatalarının
yanıp söndüğünü görüyorsanız, bu bir problem
olduğu anlamına gelir ve servis merkezi ile
iletişime geçmeniz gerekir.
TÜRKÇE-36
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 36
2016-06-07 �� 4:07:23
PROBLEM
Dış ünitenin
borularının bağlantı •Sıcaklık değişikliğinden ötürü su oluşabilir. Bu
parçalarından su
normaldir
damlıyor.
05Diğerleri
Gürültü oluşuyor.
ÇÖZÜM
•Klimanın kullanım durumuna bağlı olarak
(özellikle dış sıcaklık 20 °C'den düşükse),
soğutucu akışındaki değişiklikler esnasında ses
duyulabilir. Bu normaldir ve endişelenmenize
gerek yoktur.
TÜRKÇE-37
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 37
2016-06-07 �� 4:07:23
Güvenlik tedbirleri
SAMSUNG ürününün güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli oldukları için, aşağıda listelenen önlemleri
dikkatlice uygulayınız.
UYARI
• Herhangi bir onarım yapmadan veya ekipman içindeki parçalara ulaşmadan önce
klimanın güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
• Kurulum ve test işlemlerinin yetkili personel tarafından gerçekleştirildiğinden emin
olun.
• Klimanın kolayca erişilebilecek bir yere kurulmadığından emin olun.
Genel bilgiler
ffKlimayı kurmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyun ve kurulumdan sonra da kullanabilmek için
kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.
ffMaksimum güvenlik için, kurulum görevlileri aşağıdaki uyarıları dikkatlice okumalıdırlar.
ffKılavuzu güvenli bir yerde saklayın ve klimanın satılması ya da el değiştirmesi durumunda kılavuzu yeni sahibine
teslim etmeyi unutmayın.
ffBu kılavuz, iki SAMSUNG ünitesiyle split sisteme sahip iç ünitenin nasıl kurulacağını anlatmaktadır. Farklı kontrol
sistemlerine sahip farklı türdeki ünitelerin kullanımı ünitelere zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Uyumlu
olmayan ünitelerin kullanımından kaynaklanan hasarlardan üretici sorumlu olmayacaktır.
ffYetkisiz yapılan değişimler veya elektrik ve hidrolik hatların uygun olmayan bağlantısından kaynaklanan hasardan
üretici firma sorumlu tutulamaz. Bu talimatlara veya kılavuzda bulunan “Çalışma Limitleri” tablosunda verilen
talimatlara uyulmayan durumlar cihazı garanti kapsamı dışına çıkarır.
ffKlima sadece tasarlanmış olduğu uygulamalar için kullanılmalıdır: iç ünite çamaşır yıkamak için kullanılan
mekanlara kurulmaya uygun değildir.
ffEğer hasar görmüşlerse üniteleri kullanmayın. Elektrik çarpmasını önlemek için, üniteyi kapatın ve güç kaynağıyla
bağlantısını kesin.
ffÜnite duman çıkarırsa, güç kablosu ısınırsa veya hasar görürse ya da ünite çok fazla gürültü çıkarırsa elektrik
çarpması, yangın veya yaralanma riskini önlemek için üniteyi durdurun, koruma anahtarını devre dışı bırakın ve
SAMSUNG teknik destek bölümüne ulaşın.
ffÜniteyi, elektrik bağlantılarını, soğutucu tüplerini ve korumaları düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın. Bu
işlemler yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
ffÜnite, daima çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulması gereken hareketli parçalar içermektedir.
ffÜniteyi tamir etmeye, hareket ettirmeye, değiştirmeye veya yeniden kurmaya çalışmayın. Yetkisiz personel
tarafından gerçekleştirilmeleri durumunda, bu işlemler elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilirler.
ffÜnitenin üzerine sıvı içeren kaplar veya başka nesneler yerleştirmeyin.
ffKlimanın üretiminde ve ambalajlanmasında kullanılan bütün materyaller geri dönüştürülebilirdir.
ffAmbalaj materyalleri ve uzaktan kumandanın (opsiyonel) bitmiş pilleri, mevcut kanunlara uygun bir şekilde imha
edilmelidir.
ffKlima, özel atık olarak imha edilmesi gereken soğutucu içermektedir. Yaşam döngüsünün sonunda, klima yetkili
merkezlerde imha edilmeli veya doğru ve güvenli bir şekilde imha edilmek üzere bayiye geri gönderilmelidir.
TÜRKÇE-38
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 38
2016-06-07 �� 4:07:23
Ünitenin kurulması
06Kurulum
ÖNEMLİ : Üniteyi kurarken önce soğutucu tüplerini, ardından elektrik hatlarını bağlamayı unutmayın. Elektrik hatlarını
her zaman soğutucu tüplerinden önce çıkarın.
ffTeslim aldıktan sonra, nakliye sırasında hasar görmediğinden emin olmak için ürünü kontrol edin. Ürün hasarlı
görünüyorsa KURMAYIN ve hasarı derhal taşıyıcıya veya bayiye bildirin (eğer materyali bayiden kurulum görevlisi
veya yetkili teknisyen teslim almışsa.)
ffKurulumu tamamladıktan sonra, fonksiyon testlerini uygulayın ve kullanıcıyı klimanın çalıştırma talimatları
konusunda bilgilendirin.
ffYangın, patlama veya yaralanma tehlikesini önlemek için klimayı tehlikeli maddelerin olduğu ortamlarda veya
serbest alev saçan ekipmanlara yakın yerlerde kullanmayın.
ffÜniteler, her iki taraftan da erişimin sağlanabileceği ve rutin bakım ve tamirlerin gerçekleştirilmesine olanak
tanıyacak şekilde, kılavuzda belirtilen boşluklara uygun bir şekilde kurulmalıdır. Ünitenin bileşenleri erişilebilir
olmalıdır, ve insanlar ve nesneler için tamamen güvenli olacak koşullarda demonte edilmelidir. Bu sebeple,
kılavuzda belirtilmeyen durumlar nedeniyle cihazın erişilemez olmasında halinde ünitenin erişim ve onarım,
(yürürlükte olan mevcut düzenlemelerin gerektirdiği şekilde güvenli bir biçimde) askı, iskele, vinç veya yükseltme
için gereken başka işlemlerin masrafları garanti kapsamında değildir ve bu masraflar kullanıcıya aittir.
Güç kaynağı hattı, sigorta veya şalter
ffGüç kaynağının mevcut güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Klimayı her zaman mevcut yerel
güvenlik standartlarına uygun bir şekilde kurun.
ffHer zaman uygun bir topraklama bağlantısının olduğundan emin olun.
ffGüç kaynağının voltaj ve frekansının cihaz özelliklerine uygun olduğundan ve kurulu gücün aynı elektrik hattına
bağlı diğer elektrikli cihazların çalışması için yeterli olduğundan emin olun.
ffKesme ve koruma anahtarlarının uygun şekilde boyutlandırıldığından emin olun.
ffKlimanın güç kaynağı ile olan bağlantısının kılavuzda verilen kablo bağlantı diyagramındaki talimatlara uygun bir
şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.
ffElektrik bağlantılarının (kablo girişleri, kablo uçları, korumalar...) elektrik özelliklerine ve bağlantı diyagramında
verilen talimatlara uygun olduğundan emin olun. Tüm bağlantıların klima kurulumu için geçerli olan standartlara
uygun olduğundan emin olun.
İKAZ
• Kabloları toprakladığınızdan emin olun.
-- Topraklama kablosunu gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya telefon kablosuna bağlamayın.
Topraklama yapılmazsa, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Devre kesiciyi takın.
-- Devre kesici takılmazsa, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Tahliye hortumundan damlayan yoğunlaşma suyunun düzgün ve güvenli bir şekilde dışarı atıldığından
emin olun.
• İç ve dış ünitenin güç ve iletişim kablolarını elektrikli cihazlardan en az 1 metre uzağa yerleştirin.
• İç üniteyi balast kullanan aydınlatma cihazlarından uzak bir yere kurun.
-- Eğer kablosuz bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız, aydınlatma cihazlarının balastından kaynaklabilecek
sensör sorunları meydana gelebilir.
• Klimayı şu yerlere kurmayın.
-- Mineral yağları veya arsenik asit bulunan yerler. Reçine parçalar alev alır ve aksesuarlar düşebilir ya da su
sızıntısı olabilir. Eşanjörün kapasitesi azalabilir veya klima bozulabilir.
-- Havalandırma borusu veya hava çıkışından sülfüroz asit gibi aşındırıcı gazların geldiği yerler. Bakır boru
veya bağlantı borusu aşınabilir ve soğutucu sızabilir.
-- Elektromanyetik dalgalar yayan bir makinenin olduğu bir mekana. Klima kontrol sistemine göre normal
bir şekilde çalışmayabilir.
-- Mevcut kolay tutuşan gaz, karbon elyafı veya alev alabilir toz tehlikesi olan mekanlar. Tiner veya benzin
kullanılan mekanlar. Gaz sızabilir ve yangına neden olabilir.
TÜRKÇE-39
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 39
2016-06-07 �� 4:07:24
Aksesuar parçaları listesi
❋❋ Ürün çizimleri, ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir.
No.
Parça Adı
Adet
1
İç ünite için sabitleme braketi
1
2
Uzaktan kumanda
1
3
Uzaktan kumanda tutacağı
1
4
M4 X L12 vidaları
4
5
M4 X L14 vidaları
4
6
Uzaktan Kumdan için piller
2
7
Koruyucu boru kapağı
1
8
Boru için izolasyon malzemesi
1
9
Tahliye borusu için izolasyon
malzemesi
1
10
Kullanıcı ve Kurulum kılavuzu
1
11
Tahliye Kapağı
3
12
Tahliye Çıkışı Tapası
1
13
Lastik Ayak
4
Açıklamalar
İç ünite
Dış ünite
TÜRKÇE-40
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 40
2016-06-07 �� 4:07:24
Kurulum yerinin seçilmesi
İç ünite
Üstten görünüm
06Kurulum
ffÜniteyi dışarıya bakan bir duvara yakın bir yere kurun çünkü dış üniteyle boru bağlantısı yapılması gerekmektedir.
-- İç sıcaklığın eşit dağılımı için, üniteyi pencere kenarına kurmak etkilidir.
ffÜniteyi hava giriş ve hava çıkışının etrafındaki esintinin engellenmediği bir yere kurun.
ffÜniteyi sağlam ve dengeli bir yere yatay olarak kurun. Titreşime maruz kalan bir yere kurulması halinde, gürültüye
neden olabilir.)
ffİnsanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir kapının yakındaki yerlerden kaçının.
ffDoğrudan güneş ışığı alan yerlerden kaçının.
Yandan görünüm
60 cm'dan
Daha fazla
50 cm'den daha fazla
Hava çıkışı
[Köşe kurulumu]
[Duvar kurulumu]
Hava girişi
100 cm'den daha fazla
Dış ünite
ffYanıcı gaz sızıntısı riski olmayan bir yer olmalıdır.
ffÜnitenin ağırlığını taşıyabilecek bir yer olmalıdır.
ffDış ünitenin sabitleme kuvvetine dayanabilecek bir yer olmalıdır.
ffYağa (makine yağı da dahil) maruz kalacak yerlerden kaçının.
ffTuzlu havanın olduğu yerlerden kaçının.
ffSülfür gazına maruz kalacağı yerlerden kaçının (sıcak kaynak alanları). Eğer ünite bu türden özel çevresel koşulları
olan bir yere kurulacaksa, üründe soruna yol açabilir. Bu tür yerlere kurmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda özel
bakım gerekir
ffTahliye edilen havanın ve dış üniteden çıkan sesin çevreyi rahatsız etmeyeceği bir yer olmalıdır. Üniteyi komşunuza
sınır olan bir yere kurarken, komşularınıza rahatsızlık vermemek için ekstra özen gösterin.
ffDış ünitenin hava çıkışına doğru güçlü bir rüzgarın esmediği bir yer olmalıdır. (Eğer soğutma işlemi esnasında hava
çıkışına doğru güçlü bir rüzgar esiyorsa bir güvenlik cihazı çalıştırılabilir.)
ffDış üniteyi, bir apartman veya binanın dış duvarı gibi dengesiz bir yere kurmayın. Dış ünite yere düşebilir, ciddi
kişisel yaralanmaya, maddi hasar veya kayba yol açabilir.
Duvar
Hava çıkışı
❋❋ Eğer ünitenin bu türden bir yere kurulması kaçınılmazsa,
rüzgara karşı aşağıdaki önlemleri alın:
1) Üniteyi, binalarla dolu bir yol kenarında kuracaksanız, yola
paralel bir şekilde kurun.
2) Üniteyi, bina çatısı gibi güçlü bir rüzgara maruz kalabileceği
bir yere kuruyorsanız, hava çıkışını, duvara bakacak şekilde
kurun.
Güçlü rüzgar
Çatı
TÜRKÇE-41
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 41
2016-06-07 �� 4:07:25
Kurulum yerinin seçilmesi
Tekli kurulum
2000 veya daha
fazla
1500 veya daha
fazla
❋❋ Hava çıkışı duvara baktığında
300 veya daha
fazla
❋❋ Hava çıkışı duvarın tersi yönündeyken
1500 veya daha
fazla
300 veya daha fazla
(Birim : mm)
300 veya daha fazla 600 veya daha fazla
300 veya daha
fazla
❋❋ Dış ünitenin üst tarafı ve hava çıkışı duvara
baktığında
300 veya daha fazla
1500 veya
daha fazla
600 veya daha
fazla
❋❋ Dış ünitenin 3 tarafı duvarlarla engellendiğinde
❋❋ Dış ünitenin üst tarafı ve hava çıkışı duvarın tersi
yönündeyken
❋❋ Dış ünitenin ön ve arka tarafı duvara bakarken
TÜRKÇE-42
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 42
2016-06-07 �� 4:07:25
1'den fazla dış ünite kurarken
06Kurulum
1500 veya daha
fazla
(Birim : mm)
600 veya daha
fazla
600 veya daha
fazla
600 veya daha fazla
600 veya daha fazla
1500 veya
daha fazla
300 veya daha
fazla
❋❋ Dış ünitenin 3 tarafı duvarlarla engellendiğinde
600 veya daha
fazla
3000 veya daha
fazla
300 veya daha fazla
300 veya daha fazla
❋❋ Dış ünitenin üst tarafı ve hava çıkışı
duvarın tersi yönündeyken
❋❋ Dış ünitenin ön ve arka tarafı duvara bakarken
1500 veya daha 600 veya daha
fazla
fazla
500 veya daha
fazla
300 veya daha
fazla
500 veya daha
fazla
300 veya daha
fazla
❋❋ Hava çıkışı duvara baktığında
3000 veya daha fazla
300 veya daha
fazla
❋❋ Dış ünitenin ön ve arka tarafı duvara bakarken
TÜRKÇE-43
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 43
2016-06-07 �� 4:07:25
Kurulum yerinin seçilmesi
Dış ünitenin zemine monte edilmesi ve bağlantı cıvataları konumu
Dış üniteyi bağlantı cıvatalarıyla sabitleyin.
NOT
• Bağlantı cıvataları, zemin yüzeyinden en az 20 mm yukarıda olmalıdır.
(Birim : mm)
360
384
330
Bağlantı cıvatası deliği
620
940
İKAZ
• Dış ünite tahliyesi için, tabanın etrafında bir tahliye çıkışı oluşturun.
• Dış ünite çatıya kuruluyorsa, çatının dayanıklılığını ve su geçirmezlik durumunu kontrol edin.
Kuruluma hazırlanmak
Kurulum için uygun yeri seçin.
Aşağıdaki koşullara bağlı olarak kurulum yerini kararlaştırın ve kullanıcının onayını alın.
ffKomşunuzu rahatsız edebilecek bir yere kurmayın. Dış ünite gürültü yapabilir ve boşalan hava komşunuza doğru
gidebilir. (İkamet bölgelerinde çalıştırma saatine de dikkat edin)
ffDış üniteyi ağırlığını taşıyabilecek sert ve düz bir yere kurun.
ffYağmur sularının birikmediği veya sızmadığı düz bir yer seçin.
ffGüçlü rüzgarların olmadığı bir yer seçin.
ffOnarım ve servis için yeterli alan bırakın.
ffBoru ve kabloları iç üniteye kolayca bağlayabileceğiniz bir yer seçin.
ffTahliye hortumundan damlayan yoğunlaşma suyunun düzgün ve güvenli bir şekilde dışarı atıldığından emin olun.
ffDış üniteyi deniz kıyısına yakın bir yere kurarken, doğrudan deniz esintisine maruz kalmadığından emin olun.
Doğrudan deniz esintisinin olmadığı uygun bir yer bulunamadığından, koruma duvarı yapılmalıdır.
TÜRKÇE-44
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 44
2016-06-07 �� 4:07:25
ffDış üniteyi binaların yakını gibi dış üniteye zarar verebilecek deniz esintisinin erişemeyeceği yerlere kurun.
Dış ünite
Dış ünite
Deniz esintisi
Deniz esintisi
Deniz
Deniz
Koruma duvarı
Dış ünite
Deniz esintisi
Deniz
• Koruma duvarı, deniz esintisini engellemek için beton gibi katı
bir malzemeyle inşa edilmeli ve duvarın yüksekliği ve genişliği
dış mekan ünitesinin boyutlarından 1,5 kat daha fazla olmalıdır.
Ayrıca, atık havanın tahliye edilebilmesi için koruma duvarı ve dış
mekan ünitesi arasında en az 700 mm boşluk bırakın.
06Kurulum
ffDış üniteyi deniz kenarına kurmanız kaçınılmazsa, deniz esintisini engellemek için bir koruma duvarı yapın.
ffDış üniteyi suyun kolayca tahliye edilebildiği bir yere kurun.
❋❋ Eğer yukarıdaki koşullara uygun bir yer bulamazsanız, lütfen üreticiye danışın. Dış ünite ısı eşanjöründeki deniz
suyu ve tozu temizlediğinizden emin olun ve ısı eşanjörüne korozyon önleyici sürün. (En az yılda bir kere.)
ffDoğrudan güneş ışığı almayan bir yer seçin.
ffÜnitenin kar ve yağmurla temas etmeyeceği bir yer seçin.
ffYanıcı gazların sızmadığı bir yer seçin.
ffDış ve iç ünitenin bir boru ile bağlanabileceği bir yer seçin.
UYARI
• Dış üniteyi kurduktan sonra, iç borulara ve ısı eşanjörüne paslanma önleyici uygulayın.
-- Paslanma önleyici uygulamamanız halinde, hava kökenli aşındırıcı gaz (sülfür bileşenleri, hidrojen sülfür
ve amonyak) ve tuzlu toz borularda aşınmaya ve bunun sonucunda soğutucu kaçağına yol açabilir.
-- Yılda en az bir defa dış üniteyi kontrol edin ve hasar gören (yıpranmış) yerlere yeniden paslanma önleyici
uygulayın.
• Paslanma önleyiciyi uygularken, aşağıdakilere dikkat edin:
-- Paslanma önleyiciyi püskürtmeden önce, gücü kapatın.
-- Püskürtmeden önce koruyucu gözlük ve maske takın.
-- Püskürtmeden önce tozlu yüzeyi temiz ve bez veya kağıt ile temizleyin.
-- Püskürtme esnasında, rüzgarın, çalışanın kişinin arkasından estiğinden emin olun.
-- PCB paneline ve elektrikli parçalara püskürtmeyin.
TÜRKÇE-45
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 45
2016-06-07 �� 4:07:25
Kuruluma hazırlanmak
İKAZ
• İç üniteyi radyo, bilgisayar, stereo ekipmanları gibi parazit yayabilecek kaynaklardan uzağa kurun ve güç
kablo işlerinin yapılabileceği bir yer seçin.
-- Elektromanyetik dalgaların üretildiği yerlerde üniteyi elektrikli ekipmanlardan en az 3 metre uzakta tutun
ve ana güç kablosunu ve iletişim kablosunu korumak için koruma tüpü kullanın.
-- Elektromanyetik dalga üreten ekipman olmadığından emin olun. Eğer varsa, elektromanyetik dalgaların
etkilerinden dolayı kontrol sistemi arıza yapabilir. (Örneğin: İç ünitenin uzaktan kumanda sensörü,
uzaktan kumanda kullanılırken aynı ortamda floresan lambaların bulunması gibi durumlarda düzgün
çalışmayabilir.)
• Dış ünitenin kar yağışından etkilenmeyeceği, güvenli bir yere kurulduğundan emin olun. Çerçeve, ünitenin
girişi ve ısı eşanjörünün kara gömülmeyeceği bir yere kurulmalıdır.
• R410a zehirli veya yanıcı olmasa bile, dış ünite kapalı bir yere veya odaya konulduğunda havalandırma
sistemi gerekebilir.
• Ünite binanın çatısı gibi yüksek bir yere kurulduğunda, düşmesini önlemek için dış ünitenin çevresine
parmaklık yerleştirin.
• Üniteleri egzoz borusu veya aşındırıcı gazlar, sülfür oksitleri, amonyak gazlı veya sülfür gazlı bitki
öldürücülere maruz kalan havalandırma açıklıklarının yakınlarına kurmayın. (Bu yerlerde aşınmayı önleyen
ek işlemlerin yapılması gerekir. Bakır borular veya lehimli parçaların korozyona uğramasını önlemek için
lütfen üreticiye danışın)
• Güç kaynağının durumuna bağlı olarak, güç veya gerilim dengesizliği parçaların ya da kontrol sisteminin
arızalanmasına neden olabilir. (Gemilerde veya güç kaynağı olarak elektrik jeneratörü kullanılan yerlerde).
Duvarda bir delik açmak
ff60 ila 65 mm çaplı bir deliği, aşağıya doğru hafifçe eğimli (15˚) olacak
şekilde açın.
İç
Dış
Ø60~65 mm
Alan gereklilikleri
ffAşağıda önerilen alan dış sıcaklığın 35 °C olduğu çalışma koşuluna dayanmaktadır. Eğer çalışma koşulu 35 °C'den
fazlaysa daha fazla alan bırakmaya çalışın.
ffİnsan ve hava akışı için geçit bıraktığınızdan emin olun.
ffDış üniteyi kurarken aşağıdaki açıklık ve boyutlara bakın.
ffAynı yerde çok sayıda dış ünite kuruyorsanız, havalandırma ve serbest hava akışı için bırakılması gereken boşluğa
dikkat edin.
ffEğer havalandırma alanı yetersizse, klima tasarlandığı performansı göstermeyebilir. Dış ünitenin ön tarafında
SAMSUNG logosu olduğunu unutmayın.
TÜRKÇE-46
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 46
2016-06-07 �� 4:07:25
Klimanın kurulumu
Soğutucu borusuyla ilgili işler
Boruların izole edilmesi
06Kurulum
ffSoğutucu boruları, izolasyon bandı ile izole ettiğinizden emin olun.
Boru
Eğer boru izole edilmezse, yoğunlaşma meydana gelebilir ve içeriye su
Vinil
izolatörü
damlayabilir.
bant
İç/dış ünite
ffSoğutucu boruları ve tahliye hortumunu vinil bant ile sarın.
iletişim kablosu
ffBükme esnasında bakır borunun bozulmaması için, bükme yarıçapının
büyük olmasını (100 mm üzerinde) sağlayın.
Tahliye
ffİzolatör olarak, kalınlığı 7 mm'nin üzerinde olan polietilen köpük veya
hortumu
EPDM köpük kullanın.
ffEğer boru, %80'den fazla neme sahip bir yere (bina boşluğu, bodrum
katı, deniz kıyısı, su kaynağına veya göle yakın bir yer gibi) kurulacaksa
kalınlığı 10 mm'nin üzerinde olan bir izolatör kullanın.
ffYüksek basınç (sıvı borusu)/alçak basınç (gaz borusu) borularını izole edin ve etraflarına vinil bant sararak işlemi
tamamlayın.
ffİzolasyonu boşluk veya çatlak olmayacak şekilde gerçekleştirdiğinizden ve nemin girmesini önlemek için izolatörün
bağlantı parçasında yapıştırıcı kullandığınızdan emin olun.
ffİzolatör kalınlığının, boruların dirsek kısmında incelmediğinden emin olun.
ffİzolatörün inceldiği yerlerde, yeterli kalınlığı sağlamak için ekstra izolatör kullanın.
ffBoru askısını takarken, askının kendisinin 3 katı genişliğinde ekstra PE Köpük tipi izolatör (5 mm'nin üzerinde) ile
sarın. (Kablo bağını askı olarak kullanmayın.)
Yağ ayırıcı
Aşağıdaki listeyi kontrol edin ve bir yağ ayırıcı monte edin.
ffYağ ayırıcıyı, yalnızca dış ünite, iç üniteden daha yüksek bir seviyedeyse monte edin.
ffSoğutma işlemine bağlı olarak, yalnızca gaz tarafı borusuna monte edin.
ffYağ ayırıcıyı, yalnızca dış ünite ve ilk branş bağlantısının arasına ve her 10 metrede bir monte edin.
ffYağ ayırıcının üzerindeki eğrilik yarıçapı (R) şöyledir:
(Birim: mm)
Boru çapı (D)
Eğrilik yarıçapı (R)
12,70
25 üzeri
15,88
32 üzeri
19,05
38 üzeri
22,23
41 üzeri
25,40
51 üzeri
28,60
57 üzeri
31,75
60 üzeri
ffYağ ayırıcının yüksekliği (H): 4R ≤ H ≤ 6R
Dış ünite
İzolasyon
Branş
bağlantısı
Yağ ayırıcı
(Gaz tarafı borusu:
Her 10 m'de bir
monte edin)
İzolatörü kesin
İç ünite
TÜRKÇE-47
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 47
2016-06-07 �� 4:07:26
Klimanın kurulumu
Soğutucu boru tesisatı ile ilgili işler
1. Kesilen kenarın düz olmasını sağlayarak, boruyu boru kesici ile kesin ve tüm çapakları temizleyin.
2. Havşalanan boruda kalınlık eşitsizlikleri, hasarlı veya çatlak yüzeyler veya başka pürüzler olmadığından emin olun.
3. Boruları veya konik cıvatayı bağlarken bir tork anahtarı kullanmanız gerekmektedir.
❶
❷
❸
Boru
Rayba
Havşa barı
Dış Çap [D, mm]
Sıkıştırma torku [N·m]
Derinlik [A, (mm)]
6,35
14~18
1,3
9,52
34~42
1,8
12,70
49~61
2,0
15,88
68~82
2,2
19,05
100~120
2,2
❋❋ 1 N · m = 10 kgf · cm
UYARI
• Kurulum sırasında kaçak olmadığından emin olun. Soğutucuyu alırken bağlantı borusunu sokmadan önce
kompresörü durdurun.
Soğutucu borusu doğru bağlanmamışsa ve kompresör servis valfi açıkken çalışırsa, boru içeriye hava alır
ve soğutucu döngüsündeki basıncının anormal derecede yükselmesine neden olur, bu da patlama ve
yaralanmaya yol açabilir.
Elektrik işleri
Kablolama işleri, sertifikalı bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir.
ffGüç kablosu klimayla birlikte verilmez.
-- Güç besleme kablosunu ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere göre seçin.
-- Kablo boyutu, ilgili yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır.
-- Yerel şebeke güç kablosu ve ek kablolar özellikleri, yerel kablo yönetmelikleriyle uyumlu olmalıdır.
ffÖzel bir güç kaynağı kurmanız gerekmektedir.
-- Çoklu priz kullanırsanız elektrik çarpması veya yangın riski oluşur.
-- İlk kurulumdan sonraki kurulumlarda, kurulum ücreti müşteriye ait olacaktır.
ffLütfen bir devre kesici kurun. (Nominal akım duyarlılığı 30 mA'nın üzerindedir)
-- İlk kurulumdan sonraki kurulumlarda, kurulum ücreti müşteriye ait olacaktır.
ffTerminal blok üzerindeki vidaların sıkıştırma torkları, nominal aralığın dahilinde olmalıdır ve gevşemediklerinden
emin olunmalıdır.
ffLütfen topraklama kablosu bağlayın.
❋❋ Kullandığınız güç kablosunun uzunluğu 50 m'den kısa olmalıdır. Eğer güç kablosunun 50 m'den uzun olması
gerekiyorsa, ürün çalışmayabilir veya kablo zarar görebilir. Bu nedenle lütfen sistem uzmanıyla iletişime geçin.
TÜRKÇE-48
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 48
2016-06-07 �� 4:07:26
Güç spesifikasyonu
İç ünite
Model adı
AF50JS4MAEEN
Dış ünite
AF50JS4MAEEX
Power supply
3 faz 4 kablo 380 - 415 V, 50 Hz
Isıtma
Çalışma akımı
5000
W
4700
Soğutma
A
7,9
Isıtma
A
7,4
Ürün
A
Devre kesici kapasitesi
20
Topraklama kablosu kalınlığı
mm
4,0
İç ve dış ünite güç kablosu
mm2
0,75
İç ve dış ünite iletişim kablosu
mm2
2
0,75
Tür
Güç kablosu
NOT
İKAZ
Ürün
06Kurulum
Soğutma
Power consumption
En az H07RN-F'ye denk
20m'nin
altında
mm2
2,5 (ayrı olarak satın alınmalıdır.)
20 m veya
üzeri
mm2
4,0 (ayrı olarak satın alınmalıdır.)
• Dışarıda kullanılan cihazların parçalarının güç kaynağı kabloları, polikloropren kılıflı esnek kablodan hafif
olmamalıdır. (Kod işareti: IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F veya IEC:60245 IEC66 / CENELEC H07RN-F)
• Lütfen kabin panelindeki bütün kablolar, anahtarlar veya sigortalar için, (sıcaklık direnci 105 °C'nin
üzerinde olan) nominal kablo ve ürünler kullanın. (Kablo standartlarına ya da kapasite gerekliliklerine
uymayan parçalardan bayi ve kurulumcu sorumludur)
• Yardımcı güç anahtarının çevresindeki kabloların kıvılcım saçmayacağından veya yüksek sıcaklıklı bir yere
kurulmadığından emin olun. (Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, kablonun izin verilebilir akımı düşecektir ve
akım düşüşü faktörü meydana gelecektir.)
• Lütfen yardımcı güç anahtarını kuru bir yere kurun ve panel panosu ya da elektrik bileşeni kutusu kurun.
• Lütfen devre kesiciyi, panel panosuna kurun.
• Ana gücü bağlarken, bağlantıyı sağlamlaştırmak için kabloyu terminale bastırın.
• Sıkıştırmalı halka terminalinin seçilmesi
Gümüş lehim
Kablo kalınlığı (mm2)
B (mm)
d2 (mm)
2,5
9,5 m'den az
4,5 m'den çok
4
9,5 m'den az
4,5 m'den çok
6
9,5 m'den az
4,5 m'den çok
10
15'ten az
8,4'ten çok
TÜRKÇE-49
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 49
2016-06-07 �� 4:07:26
Klimanın kurulumu
Elektrik terminalinin bağlanması
ffLehimsiz halka terminali kullanarak kabloları terminal panosuna bağlayın.
ffYalnızca sertifikalı ve onaylı kabloları kullanın ve bunları terminale, dış kuvvet uygulamadan sıkıca bağladığınızdan
emin olun.
ffVidalara nominal torku uygulayabilecek bir tornavida ve anahtar kullanarak bağlayın.
ffTerminal vidalarını, nominal sıkıştırma torkuna göre bağlayın. Eğer terminal gevşekse, kıvılcım açığa çıkarak
yangına neden olabilir ve terminal çok sıkı bağlanmışsa terminal panosu hasar görebilir.
Vida
M3
M3.5
M4
M5
M6
Terminal için sıkıştırma torku (N·m)
0,5~0.75
0,8~1,2
1,2~1,8
2~3
2,5~3,75
❋❋ 1 N · m = 10 kgf · cm
Lehimsiz halka terminali
Kablo bağı
İnce kablo
Kalın kablo
Bir terminale iki kablo bağlarken, gevşemesini önlemek için lehimsiz terminali aşağı
ve yukarı ayırın. İnce kabloyu yukarı doğru ve kalın kabloyu aşağı doğru yerleştirin.
Güç kablosunu kablo bağlı ile sabitleyin.
TÜRKÇE-50
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 50
2016-06-07 �� 4:07:27
Kabloların bağlanması
Model
Dış Ünite
Dış Üniteler
Nominal
İç Ünite
Hz
AF50JS4MAEEX AF50JS4MAEEN
NOT
50
Maksimum Giriş Akımı [A]
Dış Ünite (Down_
Amp)
İç
Toplam
Min. Maks. Soğutma
Isıtma
Voltaj Aralığı
Volt
380 415
342
456.5
12
12
2,0
14
06Kurulum
ffBu ürün için 3 faz 4 kablo 380 - 415 V güç kaynağı kullanılmaktadır.
ffİç ve dış ünite iletişim kablosunu bağlarken, dış ünitede tarafındaki numaraların (veya harflerin), iç ünite
tarafındakilerle eşleştiğinden emin olun. İç ve dış ünitenin iletişim kablosunun, her bir ünitenin elektrik bileşeni
kutusu içindeki konektöre bağlandığından emin olun.
(iç ve dış ünite bağlantı kablolarının yanlış bağlanması üründe arızaya yol açabilir.)
ffİç ve dış ünitelerin, bağlantı ve güç kablolarını bağlarken, bunların, soğutucu borusundaki (gaz tarafı) servis valfine
veya borulara, arada izolatör bulunmaksızın temas etmediğinden olun. İç ve dış ünite bağlantı kablosunu, izole
edilmiş borulara sabitleyin.
ffKablolama standardına uyulmadığı takdirde yangın riski bulunmaktadır.
ffDevre kesiciyi monte ederken, elektrik bileşeni kutusunun içinde sıkıca sabitlediğinizden emin olun.
ff3 faz 4 kablo tipinde devre kesici kurduğunuzdan emin olun.
ffNFB (Aşırı akım kesicisi) olan bir güç (R, S, T, N) kullanırken, güç kablosunu (R, S, T, N), dış ünitenin elektrikli
parçasının R, S, T, N terminaline bağladığınızdan emin olun.
Güç Kaynağı
MCA
MFA
14
15,4
1. Voltaj aralığı
-- Ünitelerin, ünite terminaline verilen voltajın listelenen aralık limitlerinin altında veya üzerinde olmadığı
elektrik sistemlerinde kullanımı uygundur.
2. Fazlar arasındaki izin verilebilir maksimum voltaj varyasyonu % 2‘dir.
3. Kablo boyutu & tipi ilgili yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır.
-- Kablo boyutu : MCA değerine dayalıdır.
-- Kablo tipi : 60245 IEC57(IEC) veya H05RN-F(CENELEC) sınıfı veya daha yükseği
4. MFA, şalter ve topraklama devresi şalterini (toprak sızıntısı şalteri) seçmek için kullanılır.
5. MCA maksimum giriş akımını temsil eder.
MFA, MCA‘yı kabul edebilecek kapasiteyi temsil eder.
❋❋ Kısaltmalar
-- MCA : Min. Devre Amplifikatörleri (A)
-- MFA : Maks. Sigorta Amplifikatörleri (A)
6. Bu ekipman, kısa devre güç Ssc‘sinin kullanıcının besleme ve şebeke sistemi arasındaki arayüzde
bulunan Ssc‘den(*2) yüksek olması veya eşit olması kaydıyla IEC 61000-3-12‘ye uygundur. Eğer gerekirse
dağıtım şebekesi operatörüne de danışarak ekipmanın yalnızca Ssc(*2) değerinden daha büyük veya bu
değere eşit bir kısa devre güç Ssc‘sine bağlanmasının sağlanması kurulum görevlisinin veya kullanıcının
sorumluluğundadır.
[Ssc (*2)]
Model
Ssc [MVA]
AF50JS4MAEEX
2,97
TÜRKÇE-51
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 51
2016-06-07 �� 4:07:27
Klimanın kurulumu
Elektrik bağlantısının sırası
ffBütün sistemin diyagramı
Elektrik paneli
Güç kaynağı kablosu
İletişim kablosu
Dış ünite
İletişim kablosu
NFB 3 faz 4 kablo
380 - 415 V , 50 Hz
ELB
Topraklama kablosu
Topraklama kablosu
İç/Dış ünite
bağlantı kablosu
İç ünite
ffGüç kablosu diyagramı
İç/Dış ünite güç
kablosu
Kablo
bağı
İletişim kablosu
Güç kaynağı kablosu
(3 faz AC 380 - 415 V , alanda tedarik
edilmelidir)
ffİç ve dış ünite bağlantı diyagramı
İç ünite
Dış ünite
1(L) 2(N)
F1
F2
TÜRKÇE-52
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 52
2016-06-07 �� 4:07:28
Uzatma kablolarınızın bağlanması
1. Aşağıdaki aletleri hazırlayın.
Sıkıştırma pensesi
Bağlantı manşonu
(mm)
İzolasyon bandı
Daraltma borusu
(mm)
Teknik Özellik
MH-14
20xØ6,5 (YxDÇ)
Genişlik 19 mm
70xØ8,0 (UxDÇ)
Şekil
2. Şekilde gösterildiği gibi, güç kablosunun kauçuk ve kablosunun kılıflarını
sıyırın.
-- Borunun 20 mm'lik kablo kılıflarını sıyırın.
DİKKAT
(Birim: mm)
Güç kablosu
• Boru kablosunu sıyırdıktan sonra, bir daraltma borusu
takmalısınız.
• İç ve dış üniteler için güç kablosu teknik özellikleri hakkında
bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.
20
20
06Kurulum
Aletler
20
60
120
180
3. Güç kablosunun göbek telinin her iki yanını bağlantı manşonuna takın.
ffYöntem 1
Göbek telini her iki taraftan manşona doğru itin.
Bağlantı manşonu
ffYöntem 2
Kablo göbeklerini birbirine bükün ve manşona doğru itin.
Bağlantı manşonu
4. Ezici bir alet kullanarak, iki noktayı sıkıştırın ve ters çevirin ve başka iki noktayı aynı yerden sıkıştırın.
-- Sıkıştırma boyutu 8,0 olmalıdır.
-- Sıkıştırdıktan sonra, iyice sıkıştırıldığından emin olmak için kablonun her iki yanını çekin.
Sıkıştırma
boyutu
ffYöntem 1
ffYöntem 2
4 kez sıkıştırın.
5 mm
4 kez sıkıştırın.
5 mm
TÜRKÇE-53
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 53
2016-06-07 �� 4:07:29
Klimanın kurulumu
5. İzolasyon bandını iki kez veya daha fazla sarın ve daraltma borunuzu yalıtım bandının ortasında konumlandırın.
Toplamda üç veya daha fazla izolasyon katmanı gereklidir.
ffYöntem 1
ffYöntem 2
İzolasyon bandı
İzolasyon bandı
40 mm
35 mm
6. Daraltma borusunu daraltmak için sıcaklık uygulayın.
7. Boru daraltma işi tamamlandıktan sonra, bitirmek için yalıtım bandıyla
sarın.
DİKKAT
UYARI
Daraltma borusu
İzolasyon bandı
• Bağlantı parçalarının açıkta kalmadığından emin olun.
• Güç kablosuyla aynı gerilim seviyesine dayanabilecek,
güçlendirilmiş izolasyon malzemelerinden imal edilmiş bir
daraltma borusu ve izolasyon bandı kullandığınızdan emin
olun. (Uzatmalar konusunda yerel düzenlemelere uyun.)
• Elektrik kablosunu uzatma durumunda, lütfen yuvarlak şekilli Bastırmalı priz
KULLANMAYIN.
-- Eksik kablo bağlantıları elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
TÜRKÇE-54
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 54
2016-06-07 �� 4:07:29
Vakumlama, gaz kaçağı testi ve ek soğutucu doldurulması
Hava sızdırmazlık testi ve vakumlama
Hava sızdırmazlık testi için, resimde gösterildiği gibi Nitrojen gazı kullanın.
Manifold ölçüm cihazı
06Kurulum
Alçak basınç tarafı
Yüksek basınç tarafı
Nitrojen gazı
Vakum
pompası
1. 0,2 MPa'nın üzerinde ve 4,1 MPa'nın altında bir basınçta, nitrojen gazıyla hava sızdırmazlık testini gerçekleştirin. 4,1
MPa'dan daha yüksek basınç uygularsanız, borular hasar görebilir. Bu nedenle, basıncı basınç regülatörü kullanarak
uygulayın ve nitrojen basıncına dikkat edin.
2. Nitrojen gazını uyguladıktan sonra, basınç regülatörünü kullanarak basınç değişimini kontrol edin.
3. Bağlantı parçası ve lehimlenen parçada kaçak olup olmadığını, sabunlu su kullanarak kontrol edin.
4. Eğer kaçak yoksa, nitrojeni boşaltmak için manifold ölçüm cihazını açın ve vakum pompasını manifold ölçüm
cihazına bağlayın.
5. Vakum pompası kullanarak, basınç regülatöründeki basınç -0,1006 MPa'nın altında kalacak şekilde, 30 dakika
boyunca vakumlama yapın.
-- En az 140 ℓ/dk kapasitesi olan bir vakum pompası kullanın ve borular uzadıkça vakumlama süresinin daha uzun
olması gerektiğini unutmayın.
-- Eğer borunun içinde nem varsa, 5 dakika vakumlamanın ardından dahi basınç düşmeyecektir. Böyle bir durumda,
vakumlama işlemini gerçekleştirmeden önce nitrojen püskürtünüz.
Vakumlama işleminden önce
˚C
˚F
0 76
5 dakika vakumlamanın ardından basınç ölçme cihazındaki değişiklikler
35
0 30
Nem olduğunda
Nem olmadığında
˚C
0 76
0 76
˚C
˚F
0 30
35
˚F
35
0 30
TÜRKÇE-55
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 55
2016-06-07 �� 4:07:30
Klimanın kurulumu
Soğutucunun doldurulması ve soğutucu kaçağının önlenmesi
1. Sıvı tarafı borunun uzunluğuna göre soğutucu miktarını
ölçün. Ardından, bir tartı kullanarak sabit soğutucu miktarını
ekleyin. Eğer boru uzunluğu, standart boru uzunluğu olan
5 m'yi geçiyorsa, geçen uzunluğa bağlı olarak değişecek
miktarda ek soğutucu doldurun. Soğutucuyu, miktarı basınç
ölçe cihazına bakarak tahminde bulunarak veya başka
herhangi bir metotla doldurmayın.
Manifold ölçüm
cihazı
Yüksek
basınç
Alçak
Gaz tarafı
basınç
servis
valfi
Dış ünite
Soğutucu miktarı
Model adı
AF50JS✴ Serisi
Standart
(5m'den az)
Ek
(5m'den çok)
g
g/m
2900
30
Kireç
Ancak boru uzunluğunun standart uzunluktan kısa olması
halinde, ek soğutucu doldurmanız gerekmez.)
2. Sıvı tarafı servis valfine bağlı manifold ölçüm cihazını açın ve
sıvı soğutucuyu ekleyin.
3. Dış ünite durdurulduğunda soğutucu miktarının tamamını
ekleyemiyorsanız, gaz tarafı ve sıvı tarafı servis valfini açın
ve soğutma deneme işlemi düğmesine basarak kalan
soğutucuyu ekleyin.
4. Soğutucuyu doldurduktan sonra, gaz tarafı borusundaki
ve sıvı tarafı borusundaki servis valfinin kolunu tamamen
açın (saat yönünün tersine döndürerek). (Stopere değmesi
halinde mili daha fazla ittirmeyin.)
5. Gaz tarafı borusundaki ve sıvı tarafı borusundaki servis
valfinin kapağını ve dolum ağzının başlık somununu
sıkıştırın.
-- Kolu bir anahtar kullanarak açmanız halinde ufak bir
soğutucu kaçağı olabilir ancak bu ürünle ilgili bir sorun
değildir.
-- Kolaylıkla kuvvet uygulayabilecek bir anahtar kullanın.
Sıvı tarafı
servis valfi
Vakum
pompası
Gövde kapağı için sıkıştırma torku (Her bir
yarıçapın torku için tabloya bakın)
Mil
Dolum
merkezi
Sıkıştırma torku
Dış çap (mm)
Gövde kapağı (N•m)
6,35
20 ~ 25
9,52
20 ~ 25
12,7
25 ~ 30
15,88
30 ~ 35
19,05
35 ~ 40
Dolum ağzı kapağı
(N•m)
R-22: Vida çapı - 7/16-20UNF
R-410A: Vida çapı - 1/2-20UNF
Dolum ağzı kapağı için sıkıştırma torku (Her
bir yarıçapın torku için tabloya bakın)
10 ~ 12
❋❋ 1 N•m = 10 kgf•cm
-- 3 yönlü valfin kol vidasında (gaz tarafı yuvası) ve servis
yuvası kapağında gaz kaçağı olup olmadığını kontrol
ederken özellikle dikkatli olun.
TÜRKÇE-56
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 56
2016-06-07 �� 4:07:30
Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli yönetmelik
Bu ürün florürlü sera gazları içermektedir. Gazları atmosfere salmayın.
DİKKAT
Bu ürünle ve bu kılavuzda sağlanan soğutucu dolum etiketinin üzerine
çıkmayan mürekkep ile aşağıdakileri yazın.
ff① : Ürünün fabrika soğutucu dolumu,
ff② : Alanda doldurulan ek soğutucu miktarı.
ff①+② toplam soğutucu dolumu.
NOT
06Kurulum
• Sistem 5 tCO2 veya daha fazla flüorlu sera gazı içeriyorsa kullanıcıyı uyarın. Bu durumda, 517/2014 sayılı
yönetmelik gereği en az 12 ayda bir sızıntı kontrolü gerçekleştirilmelidir. Bu işlem sadece kalifiye personel
tarafından yapılmalıdır.
• Yukarıdaki durumda (5 tCO2e veya daha fazla R-410A), montaj elemanı (veya nihai kontrollerden sorumlu
onaylı kişi), AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN 16 Nisan 2014 tarihli flüorlu sera gazlarına ilişkin
517/2014 sayılı YÖNETMELİĞİNE (AB) uygun bütün bilgilerin bulunduğu bir bakım kitabı vermelidir.
İç ünite
②
d
a. Ürünün fabrika soğutucu dolumu: ünite isim plakasına bakın.
b. Alanda doldurulan ek soğutucu miktarı (Soğutucu ikmali miktarı
için yukarıdaki bilgiye bakın.)
c. Toplam soğutucu dolumu
d. Dolum için manifold ve soğutucu silindiri
❋❋ Doldurulan etiket ürünün dolum ağzının (örneğin kesme valfi kapağının
içine) etrafına yapıştırılmalıdır.
①
Dış ünite
ünite
kg
tCO2e
①, a
②, b
① + ②, c
Soğutucu tipi
GWP değeri
R-410A
2088
❋❋ GWP=Global Warming Potential
(Küresel Isınma Potansiyeli)
❋❋ tCO2e : kg x GWP / 1000 Hesaplaması
TÜRKÇE-57
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 57
2016-06-07 �� 4:07:31
Klimanın kurulumu
Sıcaklıklar için basınç tablosu
Kaçaktan veya ürünün yerinin değiştirilmesinden ötürü ekstra soğutucu doldurmanız gerekirse, soğutucu
doldurmadan önce aşağıdaki tabloya bakın.
❋❋ Soğutma işletme
Birim : [kPa, G]
İç sıcaklık (°C)
(Kuru termometre /
Islak termometre)
32/23
27/19
21/15
43
1050
970
860
35
940
890
800
21
770
750
700
7
630
610
560
-10
500
450
400
Dış sıcaklık (°C)
❋❋ Isıtma işlemi
Birim : [kPa, G]
İç sıcaklık (°C)
(Kuru termometre /
Islak termometre)
27/15
20/15
13/10
Dış sıcaklık (°C)
24
2830
2480
2180
7
2500
2120
1850
-5
2150
1820
1550
-15
1920
1590
1320
❋❋ Her bir sıcaklık için basınç, gaz tarafı servis valfinde ölçülmüştür.
TÜRKÇE-58
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 58
2016-06-07 �� 4:07:31
Borunun bağlantı parçasının sabitlenmesi ve izole edilmesi
ffBoruları, bağlantı parçasında kaçak olup olmadığını kontrol etmenizin
ardından izole ettiğinizden emin olun. Yoğunlaşma olmaması için
borunun uygun şekilde izole edilmesi gerekmektedir.
ffBorunun bağlantı parçasını izole etmek için kalınlığı 5 mm'nin üzerinde
olan polietilen köpük kullanın.
Yüksek basınç
borusu
ffBoru bağlantı parçasını izole ederken, izolatörün üst
üste binen kısmının 30 mm'nin üzerinde olduğundan
emin olun.
30
Boru izolasyonu
06Kurulum
Alçak basınç
borusu
mm
üze veya
ri
Boru bağlantı parçası için
izolatör
ffBoruyu kelepçe ve vidalarla sabitleyin.
UYARI
• Boruyu bağlamadan önce, boru dış koruma lastiğinin orta
kısmını kesin.
Boru çıkışı
koruma lastiği
TÜRKÇE-59
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 59
2016-06-07 �� 4:07:31
Klimanın kurulumu
İç ve dış ünitenin tahliye borusunun bağlanması
1. Tahliye hortumunda yoğunlaşma olmasını önlemek için, tedarik
edilen izolatörle, hortumu izole edin.
Tahliye
hortumu
İzolasyon
2. Tahliye hortumunu, uzatma kısmını, izole
edilmiş tahliye borusuna ittirerek bağlayın.
Tahliye hortumu
3. Uzatma tahliye hortumunun bağlantı
parçasını, izole edilmiş tahliye hortumuna
bağlayın, izole edin ve bunları bir kablo bağı
veya bant ile sabitleyin.
ffTahliye borusunun duvardaki deliği, tahliye
hortumu deliğinden aşağıdaysa
Kanal için tahliye
deliği (polipropilen)
İzolasyon (polietilen
köpük)
Tahliye hortumunun
bağlanması
ffTahliye borusunun duvardaki deliği, tahliye
hortumu deliğinden yukarıdaysa
TÜRKÇE-60
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 60
2016-06-07 �� 4:07:32
4. Tahliye hortumunu bağlamanızın ardından, iç ünitenin hava çıkışına
şişeyle su dökerek drenajı kontrol edin. (Suyun her yere dökülmesini
engellemek için, su şişesini, hava çıkışının sol kısmındaki ilk kanadın
içine iyice yerleştirin ve suyu yavaşça dökün.)
İKAZ
• Doğal tahliye olduğundan, tahliye borusunu aşağıya doğru monte edin.
• Tahliye borusunun bir kablo bağı veya bant ile sıkıca sabitlenmediği takdirde su kaçağı olabileceğini
unutmayın.
• Tahliye kabında herhangi bir yabancı madde olursa, tahliye borusu tıkanabilir. Bu nedenle kurulumdan
sonra içerideki bütün yabancı maddeleri çıkarmayı unutmayın.
• Birden fazla hortuma bağlanan bir tahliye hortumu kullanmayın.
-- Bağlantı parçasından su sızabilir, bu yüzden tahliye hortumunu tek bir parça olarak monte edin. Ancak
eğer uzunluk çok kısa gelirse ve birden fazla tahliye hortumunu beraber kullanmanız gerekirse, su
geçirmesine karşı önlemler almak için silikon yapıştırıcı veya başka bir madde kullanın (İzolasyon bandı
kullanmayın.)
06Kurulum
Su şişesi
Kurulum tamamlandıktan sonra kontrol edilecekler
ffElektrik vermeden önce, DC 500 V izolasyon dirençli bir test cihazı kullanarak, güç (L, N) terminalini ve dış ünite
topraklamasını ölçün.
-- Ölçüm 30 MΩ'un üzerinde olmalıdır.
İKAZ
• İletişim devresine zarar verebileceğinizden iletişim terminalini test etmeyin.
• Açık/kısa devre için iletişim terminalindeki ortak devre test aygıtını kullanın.
TÜRKÇE-61
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 61
2016-06-07 �� 4:07:32
Test işlemleri
Deneme işlemi ve çalıştırma anahtarı spesifikasyonları
Dış ünite: ANA PCB'de bulunmaktadır
7-Segment Görüntü
Anahtar Tuşu
1. Dış ünite ve kabin paneli arasındaki elektriği kontrol edin.
ffTek fazlı güç kaynağı : L, N
ff3 fazlı güç kaynağı: R, S, T, N
R-S, S-T, R-T : 380 V normaldir
❋❋ Eğer kurulum denetimi esnasında kompresörün dış fan ile birlikte çalışmaya başladığı anda, E469 (Dış ünite DC
Bağlantı voltaj sensöründe hata) meydana gelirse, yukarıdaki 3 fazlı gücü kontrol etmeniz gerekir. Eğer 3 fazlı gücü
ölçemiyorsanız, sorunu çözmesi için bir elektrik tesisatçısı ile iletişime geçin.
2. İç üniteyi kontrol edin.
1) İç ünitelerin her biri için, güç ve iletişim kablolarının bağlantılarının düzgün olup olmadığını kontrol edin. (İç ve
dış ünite için iletişim kablosu F1, F2'dir)
2) Sıcaklık sensörü, ekran gibi bağlantı terminallerinin bağlantılarının düzgün olup olmadığını kontrol edin.
ANAHTAR fonksiyon
ffANAHTAR
ffDış ünite ekranı
EKRAN 1
K1
K2
KONTROL
MODU
K3
K4
SIFIRLA
EKRAN
MODU
SEG 1
Madde
numarası
SEG 2
EKRAN 2
SEG 3
SEG 4
Mevcut veriyi
görüntüler
TÜRKÇE-62
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 62
2016-06-07 �� 4:07:32
Anahtar
Kontrol tipi
1 kere
K1
Kısa basma 2 kere
SEG1
Soğutma deneme işlemi
2 kere
ANAHTAR işlemi
sonlandırma
Kısa basma 1 kere
SEG4
06Kurulum
1 kere
K3
SEG3
Buzlanma giderme deneme
işlemi
ANAHTAR işlemi
sonlandırma
Kısa basma
SEG2
Isıtma deneme işlemi
3 kere
K2
SIFIRLA
1 kere
Komut frekansı (Hz)
Yüzler
basamağı
Onlar basamağı
Birler basamağı
2 kere
Akım frekansı (Hz)
Yüzler
basamağı
Onlar basamağı
Birler basamağı
3 kere
Mevcut iç ünite sayısı
Yüzler
basamağı
Onlar basamağı
Birler basamağı
4 kere
Dış hava giriş sensörü (°C)
+/-
Onlar basamağı
Birler basamağı
Tahliye sensörü (°C)
Yüzler
basamağı
Onlar basamağı
Birler basamağı
5 kere
K4
Ekran
Öge
6 kere
Kısa basma 7 kere
Eva-Mid sensörü (°C)
+/-
Onlar basamağı
Birler basamağı
Kondansatör sensörü (°C)
+/-
Onlar basamağı
Birler basamağı
8 kere
Akım (A)
Onlar
basamağı
Birler basamağı
İlk ondalık
basamağı
9 kere
Fan RPM
Binler
basamağı
Yüzler basamağı
Onlar basamağı
10 kere
Hedeflenen tahliye havası
(°C)
Yüzler
basamağı
Onlar basamağı
Birler basamağı
11 kere
EEV (Adım)
Yüzler
basamağı
Onlar basamağı
Birler basamağı
12 kere
İç ünite kapasitesi (kW)
Onlar
basamağı
Birler basamağı
İlk ondalık
basamağı
TÜRKÇE-63
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 63
2016-06-07 �� 4:07:33
Test işlemleri
Anahtar
Kontrol tipi
Ekran
Öge
SEG1
13 kere
Koruma kontrolü
14 kere
Isı yalıtım levhası sıcaklığı
(°C)
15 kere
S/W kontrolü detayları
Kısa basma
K4
SEG2
SEG3
SEG4
Koruma kontrolü
0: Koruma kontrolü
yok
0:
1: Donma
Soğutma
2: Aralıksız
1: Isıtma buzlanma giderme
3: Aşırı Yük
4: Tahliye
5: Tam akım
Frekans durumu
0: Normal
1: Beklemede
2: Düşük
3: Üst limit
4: Alt limit
Yüzler
basamağı
Birler basamağı
Onlar basamağı
-
-
-
Ana MICOM versiyonu
Yıl (On
altılık)
Ay (On
altılık)
Gün (Onlar
basamağı)
Gün (Birler
basamağı)
Kısa basma 2 kere
İnverter MICOM versiyonu
Yıl (On
altılık)
Ay (On
altılık)
Gün (Onlar
basamağı)
Gün (Birler
basamağı)
Kısa basma 3 kere
EEPROM versiyonu
Yıl (On
altılık)
Ay (On
altılık)
Gün (Onlar
basamağı)
Gün (Birler
basamağı)
Basma ve
tutma
1 kere
❋❋ K4 tuşuna basın ve tutun (Ana MICOM versiyonu)
 Bir kere daha kısa basın  Bir kere daha kısa basın (E2P versiyonu)
❋❋ Buzlanma giderme deneme işlemi koşulu
-- Koşul 1 : Dış sıcaklık 10 °C altında
-- Koşul 2 : Bütün sıcaklık koşulları buzlanma giderme koşullarını karşılamalıdır
3. DIP anahtar seçeneği
Anahtar 1
On (Açık) (Fabrika ayarı)
Off (Kapalı)
Otomatik adres ayarı
Manuel adres ayarı
Anahtar 2
-
-
Anahtar 3
Kar önleme kontrolünü devre dışı bırak
Kar önleme kontrolünü etkinleştir
Anahtar 4
-
-
❋❋ Kar önleme kontrolü kullanımdayken, eco mod (bekleme modu) çalışmaz.
TÜRKÇE-64
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 64
2016-06-07 �� 4:07:33
Eco mod: Enerji tasarrufu veya bekleme modunu görüntüler
Eco mod göstergesi
06Kurulum
7-Segment Görüntü
Anahtar Tuşu
❋❋ Eco mod lambada görüntülenir
Mode (Mod)
Eco mod
Eco moddan çıkış
Ekran
Eco mod lambası
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4
Hiçbiri
"BOŞ"
"BOŞ"
"BOŞ"
"BOŞ"
X
Eco moddan çıkmak için K5'e basın
Kullanıcı işlem için sinyal verirse iptal edilir.
X
TÜRKÇE-65
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 65
2016-06-07 �� 4:07:34
Sorun Giderme
Arıza tespiti
İşlem sırasında hata meydana geldiğinde, dış ünite ANA PCB ekranında ve inverter PCB ekranında hata modu
görüntülenir.
HAYIR
Hata
kodu
1
E121
İç oda sıcaklık sensörü 1.Konnektörü yeniden bağlayın
1.Konnektörü yeniden bağlayın
2.Sensörü değiştirin
2
E122
İç ünite ısı eşanjörünün
iç sıcaklık sensöründe 1.Konnektörü yeniden bağlayın
hata
1.Konnektörü yeniden bağlayın
2.Sensörü değiştirin
3
E123
İç ünite ısı eşanjörünün
DIŞ sıcaklık sensöründe 1.Konnektörü yeniden bağlayın
hata
1.Konnektörü yeniden bağlayın
2.Sensörü değiştirin
4
E154
5
Açıklama
Kurulumcunun alacağı önlemler
İç fan hatası
-
1.Kısa devreyi ve iç ve dış ünite
Dış ünite ANA PCB ve iç
arasındaki bağlantı kablosunun
E202
ünite ANA PCB arasında
bağlantısı kontrol edin
veya
iletişim hatası
2.Dış ünite elektriğini kontrol edin
Görüntü
Görüntü yok:
yok
3.Hatalı bağlantı için güç ve iletişim
Olağandışı
kablosunu kontrol edin
Servis teknisyeninin alacağı önlemler
1.İç ünite konnektörünü yeniden bağlayın
2.Motoru değiştirin
3.PBA'yı değiştirin
1.İletişim kablosunu yeniden bağlayın ve
kısa devre için kontrol edin
2.Dış ünitenin elektriğini kontrol edin.
3.İç ünite PBA'yı kontrol edin/değiştirin
4.Dış ünite PBA'yı kontrol edin/değiştirin
1.Dış ünite motorunda bir problem olup
olmadığını kontrol edin
2.Dış ünite PBA'yı değiştirin
6
E203
Dış ünite ANA PCB ve
inverter PCB arasında
iletişim hatası
7
E221
Dış ünite emiş sıcaklığı
1.Konnektörü yeniden bağlayın
sensörü
1.Konnektörü yeniden bağlayın
2.Sensörü değiştirin
8
E231
E246
Dış ünite kondansatör
1.Konnektörü yeniden bağlayın
sensörü hatası
1.Konnektörü yeniden bağlayın
2.Sensörü değiştirin
9
E251
E261
Tahliye sıcaklığı
sensörü hatası
1.Konnektörü yeniden bağlayın
1.Konnektörü yeniden bağlayın
2.Sensörü değiştirin
10
E320
OLP sensörü hatası
1.Konnektörü yeniden bağlayın
1.Konnektörü yeniden bağlayın
2.Sensörü değiştirin
11
E403
İç ünitede donma
tespiti
(Kompresör
durduğunda)
1.İç ünite hava girişinde bir tıkanıklık olup
1.İç ünite hava girişinde bir
olmadığını kontrol edin
tıkanıklık olup olmadığını kontrol
edin
2.İç fan işlemini kontrol edin
12
E404
Dış ünite aşırı yük
1.Dış ünitenin konumunu veya
koruması kontrolü
yönünü değiştirin
(Kompresörün durması)
1.Dış üniteyi yeniden kurun
E416
1.Ürün ve boru arasındaki ve boru
ve uzatma borusu arasındaki
Kompresör tahliye
bağlantı parçasında bir sızıntı
sıcaklığı koruma
olup olmadığını kontrol edin.
kontrolü
(Kompresörün durması) 2.Dış ünitenin konumunu veya
yönünü değiştirin
1.Sızıntı yapan bölümü bulun ve kapatın ve
soğutucuyu yeniden doldurun
2.Dış üniteyi yeniden kurun
13
-
TÜRKÇE-66
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 66
2016-06-07 �� 4:07:34
HAYIR
Hata
kodu
Açıklama
Kurulumcunun alacağı önlemler
1.Servis valfini açın
2.EEV bağlantı durumunu kontrol edin ve
konnektörü yeniden bağlayın
3.Sızıntı yapan bölümü bulun ve kapatın ve
soğutucuyu yeniden doldurun
14
E422
15
E425
Ters faz, açık
tespitinden
kaynaklanan hata
16
E441
Soğutma işlemi
kısıtlama hatası
17
E458
E475
Dış ünite BLDC Fan 1
hatası
1.Konnektörü yeniden bağlayın
Dış ünite BLDC Fan 2
hatası
1.Konnektörü yeniden bağlayın
2.Motoru değiştirin
3.Yabancı maddeleri giderin
18
E461
Kompresör başlama
hatası
1.Dış ünite PBA'yı değiştirin
2.Kompresörü değiştirin
19
E462
Tam akım veya PFC aşırı 1.Dış ünitenin konumunu veya
akımı hatası
yönünü değiştirin
1.Dış üniteyi yeniden kurun
E463
1.Servis valfi ağzını tekrar kontrol
edin
2.Ürün ve boru arasındaki ve boru
OLP aşırı ısınması veya
ve uzatma borusu arasındaki
kompresör işleminin
bağlantı parçasında bir sızıntı
durması
olup olmadığını kontrol edin.
3.Dış ünitenin konumunu veya
yönünü değiştirin
1.Sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve
tekrar soğutucu doldurun
2.Dış üniteyi yeniden kurun
21
E464
1.Servis valfi ağzını tekrar kontrol
edin
IPM (IGBT Modülü) Aşırı
2.Soğutucunun fazla doldurulup
Akımı
doldurulmadığını kontrol edin
(basıncı kontrol edin)
1.Dış ünitenin fan motorunun işlemini
kontrol edin/değiştirin
2.Dış ünite PBA'yı değiştirin
3.Kompresörü değiştirin
22
E465
23
E466
24
E467
Kompresör kablosu
bağlantı hatası
25
E468
Akım sensörü hatası
-
1.PBA'yı değiştirin
26
E471
Dış Ünite EEPROM
hatası
-
1.EEPROM'u yeniden yükleyin
27
E474
IPM (IGBT modülü)
veya PFCM sıcaklık
sensörü hatası
-
1.Dış ünite PBA'yı değiştirin
20
Kompresör aşırı yük
hatası
1.3 fazlı gücün bağlantı durumunu
1.EMI PBA sigortasını kontrol edin
kontrol edin
1.Soğutma işlemi için dış sıcaklık
limitlerini kontrol edin
-
1.Servis valfi ağzını tekrar kontrol
edin
2.Kurulum alanının voltaj
durumunu denetleyin
DC Bağlantısı aşırı
1.Kurulum alanının voltaj
akım/kısa devre hatası
durumunu denetleyin
1.Kompresör kablosunu yeniden
bağlayın
06Kurulum
1.Servis valfi ağzını kontrol edin
2.EEV bağlantı durumunu kontrol
Yüksek basın
edin ve konnektörü yeniden
borusunda tıkanıklık
bağlayın
Komple soğutucu
3.Ürün ve boru arasındaki ve boru
sızıntısından
ve uzatma borusu arasındaki
kaynaklanan hata
bağlantı parçasında bir sızıntı
olup olmadığını kontrol edin.
Servis teknisyeninin alacağı önlemler
1.Soğutma işlemi için dış sıcaklık limitlerini
kontrol edin
2.Dış emiş sıcaklığı sensörünü kontrol edin/
değiştirin
1.Giriş terminalinin voltajını kontrol edin
2.Dış ünite PBA'yı değiştirin
3.Kompresörü değiştirin
1.Reaktör kablosunu yeniden bağlayın
2.Meskenin güç kaynağını kontrol edin.
3.Dış ünite PBA'yı değiştirin
1.Kompresör kablosunu yeniden bağlayın
2.PBA'yı değiştirin
TÜRKÇE-67
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 67
2016-06-07 �� 4:07:34
Sorun Giderme
HAYIR
Hata
kodu
Açıklama
Kurulumcunun alacağı önlemler
28
E484
PFC aşırı yük hatası
-
1.PBA'yı değiştirin
E485
Giriş akım sensörü
hatası
-
1.Dış ünite PBA'yı değiştirin
29
30
E500
1.Isı yalıtım levhasının sıcaklığı
Dış ünite inverter
olağandışı bir şekilde yüksekse,
kompresörü için IPM
dış ünitenin konumunu kontrol
aşırı asınma hatası
edin
Gaz sızıntısı hatası
1.Servis valfi ağzını kontrol edin
2.EEV bağlantı durumunu kontrol
edin ve konnektörü yeniden
bağlayın
3.Ürün ve boru arasındaki ve boru
ve uzatma borusu arasındaki
bağlantı parçasında bir sızıntı
olup olmadığını kontrol edin.
Servis teknisyeninin alacağı önlemler
1.Isı yalıtım levhasının sıcaklığı olağandışı
bir şekilde yüksekse, dış ünitenin
konumunu kontrol edin
2.Vidayı sıkın
3.Dış ünite fanını değiştirin
4.Dış ünite PBA'yı değiştirin
1.Servis valfini açın
2.EEV bağlantı durumunu kontrol edin ve
konnektörü yeniden bağlayın
3.Sızıntı yapan bölümü bulun ve kapatın ve
soğutucuyu yeniden doldurun
31
E554
32
E556
1.İç ve dış ünitenin model adını
kontrol edin
İç  dış ünite arasında
1.İç ünite seçeneklerini kontrol edin
kapasite ayarı hatası 2.İç ünite seçeneklerini kontrol edin
ve bunları yeniden girin
33
E557
İç üniteler arasındaki 1.İç ünitelerin model adlarını
kontrol edin
seçenek uyuşmazlığı
1.İç ünite seçeneklerini kontrol edin ve
hatası (yalnızca DPM 2.İç ünite seçeneklerini kontrol edin bunları yeniden girin
modeli için geçerlidir)
ve bunları yeniden girin
34
E469
Dış ünite DC Bağlantısı
1.Elektriği kontrol edin.
voltaj sensörü
1.Elektriği kontrol edin.
Boşaltma prosedürü (Ürünü kaldırırken)
DİKKAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Soğutucuyu toplarken, kesinlikle sızıntı olmamalıdır ve borular çıkartılmadan önce kompresör tamamen
durmuş olmalıdır. Soğutucu borusu doğru bağlanmamışsa ve kompresör servis valfi açıkken çalışırsa, boru
içeriye hava alır ve soğutucu döngüsündeki basıncının anormal derecede yükselmesine neden olur, bu da
patlama ve yaralanmaya yol açabilir.
Soğutma deneme işleminde, kompresörü en az 3 dakika çalıştırın.
Yüksek ve alçak basınç tarafındaki valf kapaklarını açın.
Yüksek basınç tarafındaki valfi kapatmak için L anahtarını kullanın.
Yaklaşık 2 dakika sonra, alçak basınç tarafındaki valfi kapatın.
Klima işlemini durdurun.
Elektriği kesin ve bağlantı borusunu çıkarın.
TÜRKÇE-68
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 68
2016-06-07 �� 4:07:34
Özellikler
Model Kodu
Elektrik Verileri
Fiziksel Özellikler
Teknik Bilgiler
06Kurulum
Performans
Hava Dolaşımı (Maks, mm2/dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
Kapasite (Soğutma, kW)
Kapasite (Isıtma, kW)
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
EER (Soğutma, Btu/hW)
Enerji Verimliliği
EER (Soğutma, W/W)
COP (Soğutma, W/W)
Nem Alma (l/saat)
Dış Ünite Yüksek
Ses Seviyesi
İç Ünite Yüksek/Düşük
Çalışma Akımı (Soğutma)
Çalışma Akımı (Isıtma)
Enerji Verimliliği
Güç Tüketimi (Soğutma, W)
Güç Tüketimi (Isıtma, W)
Güç Kaynağı
Φ/V/Hz
Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik
x Derinlik, İç Ünite)
Boyutlar
Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik
x Derinlik, Dış Ünite)
Net Ağırlık (İç Ünite)
Net Ağırlık (Dış Ünite)
Ağırlık
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
Boru Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
Soğutucu Tipi
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
SVC Valfi
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
AF50JS4MAEENSK
AF50JS4MAEEXSK
35,5
49.000
56.000
14.300-56.900
11.900-66.500
14,36
16,41
12.348
14.112
9,8
2,87
3,49
6,3
55 dB
50/44 dB
7,9 A
7,4 A
5.000
4.700
3, 380 - 415 V, 50Hz
610*1850*400 mm
940*1210*330 mm
46,0 kg
90,5 kg
53,0 kg
100,5 kg
50 m
30 m
R-410A
Dış çap 9,52 mm x 5m
Dış çap 15,88 mm x 5m
TÜRKÇE-69
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 69
2016-06-07 �� 4:07:34
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
Hava Arındırması
Genel Özellikler
Kolaylıklar
Düşük Ortam
Sıcaklığı
Çalıştırma Modu
Dış Ünite
Geniş İkiz Kanatlar
Optimal Tekli Kanat
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/
Yukarı)
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hava Akışı Kontrol Adımı
(Soğutma/Fan)
Doğal Esinti
S-Plasma İyonu
Klimanın Çalışmadığı
Zamanlarda Tozu Önleyen Sistem
Full HD Filtre
Alerji Tedbirleri
Antibakteriyel Kaplama
Otomatik Temizleme (Kendini
Temizleme)
Smart wifi
Filtre Temizleme Göstergesi
İç Sıcaklık Ekran
Uzaktan Kumanda
Ekran Açma/Kapama
Bip Sesi Açma/Kapama
24 Saatlik Zamanlayıcı
Otomatik Değiştirme
Otomatik Yeniden Başlatma
Soğutma
Isıtma
Turbo Modu
İleri fonksiyon Modu
Dlight Cool (Keyifli Serinlik)
Good Sleep (İyi Uyku)
Tek Kişilik Modu
Dehumidification (Nem Giderme)
Auto Mode (Otomatik Mod)
Fan Mode (Fan Modu)
Sessiz
Kompresör Tipi
Korozyon Önleyici Kanatçık
Çok Kanallı Kondansatör
AF50JS4MAEENSK
AF50JS4MAEEXSK
Hayır
Hayır
Otomatik
Otomatik
3 adım
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
-10~43 °C
-15~24°C
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hayır
BLDC
Evet
Hayır
TÜRKÇE-70
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 70
2016-06-07 �� 4:07:34
Model özellikleri (Ağırlık ve boyut)
Model
Net ağırlık
Net boyut
(Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
AF50JS4MAEEX
90,5 kg
940*330*1210 mm
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
06Kurulum
Tüketicinin seçimlik haklari
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma
süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden
geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
TÜRKÇE-71
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 71
2016-06-07 �� 4:07:34
Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa,
lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayiniz.
www.samsung.com/tr/support
SISTEM KLIMA CAGRI MERKEZI
0850 2010 222
Üretici Firma :
Samsung Electronics Co. ,Ltd
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD:
NEMKO
TÜV-SÜD
EMC :
SEC EMC Lab.
SEQAL
NEMKO
KTR
Fabrika :
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu,
Gwangju-si, Korea 62218
Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
Ridlerstr. 65 D – 80339 München, Germany
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley, Hants GU46 6GG, UK
Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
“Kullanım Ömrü: 10 Sene”
İTHALATÇI FİRMA:
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.Flatofis
Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp,
Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"
Bu kılavuzda olușabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.
PAC MIRAGE TR_IBIM_CS6_TR_DB68-05352A-03.indd 72
2016-06-07 �� 4:07:34
Download PDF