Samsung | WW70J3283KW/AH | Samsung WW70J3283KW/AH Kullanım kılavuzu

Çamaşır Makinesi
Kullanma kılavuzu
WW80J3*****/WW70J3*****
SSEC SEC
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 1
2016/6/14 16:44:26
içindekiler
içindekiler
Güvenlik bilgileri
3
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
Önemli güvenlik sembolleri
Önemli güvenlik önlemleri
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
3
3
4
12
Kurulum
13
İçindekiler13
Kurulum gereksinimleri
15
Adım adım kurulum
17
Çalıştırmadan önce
23
Başlangıç ayarları
Çamaşır kılavuzu
Deterjan çekmecesi kuralları
23
24
26
İşlemler
29
Kumanda panosu
29
Çalıştırmak için basit adımlar
30
Program tanımı
31
Ayarlar33
Bakım
34
Acil durum tahliyesi
34
Temizlik35
Donmadan kurtarma
38
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım
38
Sorun Giderme
39
Kontrol Noktaları
Bilgi kodları
39
43
Teknik özellikler
46
Kumaş bakım tablosu
Çevre koruma
Teknik özellik formu
Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler
46
47
48
50
2 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 2
2016/6/14 16:44:27
Güvenlik bilgileri
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde
çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu
gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu
talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları
ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken
veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin
karakteristikleri bu kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri
geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi
ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, cihazınızın montajı,
kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin bir çok
avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
İnsanların ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların zarar görmeleri ile
sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
İnsanların yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler
veya güvenli olmayan uygulamalar.
NOT
Kişisel yaralanma veya malzeme hasarı riski bulunmaktadır.
Türkçe 3
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 3
2016/6/14 16:44:28
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel
tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve
kullanırken dikkatli olun.
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak
için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere
temel güvenlik önlemlerine uyun:
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına
yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar
vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki
veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır.
2. Avrupa’da kullanmak için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya
onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar
engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik
ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol
açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman
kişiler tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalı, eski
hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.
4 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 4
2016/6/14 16:44:29
7. Avrupa’da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları
müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak
tutulmalıdır.
Güvenlik bilgileri
6. Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu
deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından
emin olun.
DİKKAT
8. Termal devre kesicinin hatalı sıfırlanmasından kaynaklanan
tehlikeli bir durumu önlemek için bu cihaza zamanlayıcı
gibi bir harici anahtarlama aygıtından güç verilmemeli veya
hizmet şebekeden düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye
bağlanmamalıdır.
Önemli montaj uyarıları
UYARI
Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
• Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine
için kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
• Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç
kablosunun uzatılması elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı
olduğundan emin olun. Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi
duvar prizine iyice takın.
Türkçe 5
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 5
2016/6/14 16:44:29
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Elektrik fişi terminallerindeki ve kontağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri
kuru bir bez kullanarak ve düzenli olarak temizleyin.
• Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
• Elektrik fişini duvardaki prize, kablonun zemine dönük olacağı doğru yönde takın.
Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar
görebilir ve elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde
tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir.
Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile
görüşün.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol
açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel
ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.
Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.
Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları)
maruz kalan bir yere kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma, boruların patlamasına neden olabilir.
Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Bir elektrik trafosu kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın, güç kablosunu nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa
itmeyin.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
6 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 6
2016/6/14 16:44:29
Güvenlik bilgileri
Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.
• Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde
konumlandırılmalıdır.
Montaj için dikkat edilecekler
DİKKAT
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.
• Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.
Önemli kullanım uyarıları
UYARI
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
• Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve
en yakın servis merkezi ile görüşün.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan
hemen ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
• Bir havalandırma fanı kullanmayın.
• Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak
cihazı bertaraf ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük)
çıkardığınızdan emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle
kirlenmiş öğeleri yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.
Türkçe 7
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 7
2016/6/14 16:44:29
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla
açmayın.
• Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına enden
olabilir. Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.
• Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da
yangına yol açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri
sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine
izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.
• Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden
düzgünce çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya d değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle
temasa geçin.
• Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik
fişini çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde
oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar
içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.
8 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 8
2016/6/14 16:44:29
DİKKAT
Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik
fişini çekin ve çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
• Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.
Güvenlik bilgileri
Kullanım için dikkat edilecekler
Ön cam güçlü bir darbeyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.
Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden
bağlarken, Musluğu yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.
• Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar
görmesine ya da su sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa,
bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.
• Çamaşır kapağa sıkışırsa, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da sı
sızıntısına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.
• Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile
kirlenmemesine dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su
kaçağına neden olabilir.
Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir
şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.
• Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu
durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve
bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a
yüklenemez.
Türkçe 9
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 9
2016/6/14 16:44:30
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum,
yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle
ilgili sorunlara yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya
dokunmayın.
• Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.
Çamaşır makinenizin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez
minder, altlık ya da giysileri (*) yıkamayın, sıkmayın ya da kurutmayın.
(*): Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları,
çocuk bezi örtüleri, eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.
• Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın. Bu,
anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da
giysilerin zarar görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve
kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.
• Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın
içine dokunmayın.
• Bu yanmalarla sonuçlanabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir.
• Sıvı deterjan kılavuzu (sadece ilgili modeller) toz deterjan için kullanılmaz. Toz deterjan
kullanırken kılavuzu çıkarın.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar
gibi) koymayın.
• Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil
hayvan koyulması halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.
Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
10 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 10
2016/6/14 16:44:30
Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır
suyu bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal)
sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Kesinlikle metal bir fırça kullanmayın.
Güvenlik bilgileri
Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremalar ya da
losyonlarla kirlenen çamaşırları yıkamayın.
• Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın ya da sıkmayın.
• Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden
olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.
• Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara,
renk bozulmasına, paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.
Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.
• Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.
Sert deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize
büyük zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı,
su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
Türkçe 11
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 11
2016/6/14 16:44:30
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Önemli temizleme uyarıları
UYARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden
olabilir.
Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında
ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve
ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü
düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html.
12 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 12
2016/6/14 16:44:30
Kurulum
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni
çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
İçindekiler
Ürün paketinde tüm parçaların yer aldığından emin olun. Eğer çamaşır makineniz veya
parçalarla ilgili bir sorun yaşıyorsanız yerel bir Samsung müşteri merkezi veya satıcı ile
irtibat kurun.
Kurulum
01
02
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 Serbest bırakma kolu
02 Deterjan çekmecesi
03 Kumanda panosu
04 Kapak
05 Tambur
06 Pompa filtresi
07 Acil durum boşaltma
borusu
08 Filtre Kapağı
09 Tabla
10 Fiş
11 Boşaltma hortumu
12 Ayakların ayarlanması
Türkçe 13
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 13
2016/6/14 16:44:31
Kurulum
Cıvata başları
Hortum tutucu
Soğuk su besleme hortumu
Sıcak su besleme hortumu
Sıvı deterjan kabı
Kurulum
İngiliz anahtarı
Kapak sabitleyici
NOT
•
•
•
Cıvata başları: Tedarik edilen cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişmektedir.
Sıcak su besleme hortumu: Yalnızca uygun modeller.
Sıvı deterjan kabı: Yalnızca uygun modeller.
Kurulum gereksinimleri
Kurulum gereksinimleriTaşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
• Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
• Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
• Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
• Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
• Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında
yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
• Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça
yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
14 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 14
2016/6/14 16:44:31
Su beslemesi
AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya
devre kesici
• Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı
ayrı bir şebeke devresi
Topraklamanın doğru olduğundan emin
olmak için, çamaşır makineniz, düzgün
monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde
kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile
gelir.
Topraklamadan emin değilseniz kalifiye bir
elektrikçi veya servis elemanı ile birlikte
kontrol edin.
Ürünle birlikte verilen fişi değiştirmeyin.
Prize uymuyorsa kalifiye bir elektrikçiye
başvurun ve uygun bir priz takın.
Bu çamaşır makinesi için doğru su basıncı
50 kPa ve 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan
daha düşük su basıncı su vanasının
tamamen kapanmamasına neden olabilir.
Veya, kazanın dolması daha uzun sürebilir
ve bunun sonucunda çamaşır makinesi
kapanabilir. Su muslukları, birlikte verilen
giriş hortumlarının çamaşır makinesine
erişmesi için çamaşır makinesinin
arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.
Sızıntı riskini azaltmak için:
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirin.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında
muslukları kapatmak.
• Su giriş hortumu bağlantılarında
periyodik olarak sızıntıları kontrol
etmek.
•
UYARI
•
•
•
•
Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
Yalnızca çamaşır makinesi ile birlikte
gelen kabloyu kullanın.
Toprak kablosunu plastik boru
tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak
su borularına BAĞLAMAYIN.
Yanlış bağlanan toprak iletkenleri
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kurulum
Elektrik kaynağı ve topraklama
DİKKAT
Çamaşır makinenizi ilk kez kullanmadan
önce, su vanası ve musluklarındaki tüm
bağlantıları herhangi bir sızıntıya karşı
kontrol edin.
Boşaltma
Samsung 60 ila -90 cm'lik bir dikey
borunun kullanımını önermektedir.Tahliye
hortumu dikey boruya bir hortum kelepçesi
ile bağlanmalı ve dikey boru tahliye
borusunu tamamen kapatmalıdır.
Türkçe 15
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 15
2016/6/14 16:44:32
Kurulum
Kurulum
Zemin
Gömme ya da dolap içi montaj
En iyi performans için çamaşır makineniz
sağlam bir zemin üzerinde monte
edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/
veya dengesiz yükleri en aza indirmek için
güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler
titreşimlere ve çamaşır makinenizin
kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma
eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.
Dengeli bir işlem için asgari açıklık:
DİKKAT
Yanlar
25 mm
Arka
50 mm
Üst
25 mm
Ön
550 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu
birlikte monte edilecekse, gömme ya da
kabin içinde en az 550 mm engelsiz hava
açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek
başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.
Çamaşır makinesini bir platform ya da
zayıf destekli bir yapı üstüne monte
ETMEYİN.
Su sıcaklığı
Çamaşır makinesinin su vanalarında,
pompalarında ve/veya hortumlarında her
zaman bir miktar su kalacağından çamaşır
makinesini suyun donabileceği yerlere
monte etmeyin. Bağlantı parçalarında kalan
donmuş su kayışlara, pompaya ve çamaşır
makinesinin diğer bileşenlerine zarar
verebilir.
16 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 16
2016/6/14 16:44:32
Adım adım kurulum
ADIM 1 - Bir yer seçin
Kurulum
Yer gereksinimleri:
• Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme bulunmayan dayanıklı ve
düz yüzey
• Doğrudan güneş ışığı almayan
• Havalandırma ve kablo tesisatı için uygun bir oda
• Ortam sıcaklığı her zaman donma noktasından (0 ˚C) daha yüksektir
• Bir ısı kaynağından uzak
ADIM 2 - Nakliye cıvatalarını sökün
Ürünün ambalajını çıkartın ve tüm nakliye
cıvatalarını sökün.
1. Ürünle birlikte verilen anahtarı
kullanarak makinenin arka tarafındaki
tüm nakliye cıvatalarını gevşetin.
2. Delikleri ürünle birlikte verilen plastik
cıvata başlarını takın.
Nakliye cıvatalarını ileride kullanmak
üzere saklayın.
UYARI
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Tüm ambalaj malzemelerini (plastik
poşetler, polistiren vb.) çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.
Türkçe 17
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 17
2016/6/14 16:44:32
Kurulum
ADIM 3 - Denge ayaklarını ayarlayın
Kurulum
1. Çamaşır makinesini nazikçe yerine
kaydırın. Aşırı güç kullanmak denge
ayaklarına zarar verebilir.
2. Çamaşır makinesini denge ayaklarını
ayarlayarak elinizle dengeleyin.
3. Dengeleme tamamlandığında anahtarı
kullanarak somunları sıkın.
ADIM 4 - Su hortumunu bağlayın
Tedarik edilen hortum ara bağlantı parçası modele göre değişebilir. Bu adım, konnektör
tipi bağlantı parçasının bağlanmasıyla ilgili talimatlar içerir. Eğer size verilen vidalı bir ara
bağlantı parçasıysa, 7. adıma gidin.
Su besleme hortumunu su musluğuna
bağlayın.
A
1. Ara bağlantı parçasını (A) su besleme
hortumundan (B) çıkartın.
B
2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı
gevşetmek için bir yıldız tornavida
kullanın.
18 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 18
2016/6/14 16:44:33
3. Ara bağlantı parçasını tutun ve parçayı
(C) 5 mm (*) gevşetmek için ok yönünde
çevirin.

C
E
Kurulum
C
4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna
takın ve ara bağlantı parçasını
kaldırırken vidaları sıkın.
5. Sıkmak için parçayı (C) ok yönünde
çevirin.
6. Parçayı (E) aşağı bastırırken su besleme
hortumunu ara bağlantı parçasına
bağlayın. Daha sonra parçayı (E)
bırakın. Hortum bir klik sesiyle ara
bağlantı parçasına takılır.
7. Eğer vidalı tipte ucu olan bir su
musluğu kullanıyorsanız, size verilen
vidalı ara bağlantı parçasını, su
musluğuna resimdeki gibi bağlamak
için kullanın.
Türkçe 19
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 19
2016/6/14 16:44:34
Kurulum
Kurulum
8. Su hortumunun diğer ucunu, çamaşır
makinesinin arka kısmındaki giriş suyu
vanasına bağlayın. Sıkıştırmak için
hortumu saat yönünde döndürün.
9. Su musluğunu açın ve bağlantı
bölgelerinde sızıntı olup olmadığını
kontrol edin. Bir su sızıntısı varsa
yukarıdaki adımları tekrarlayın.
UYARI
Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinesini kapatın ve yerel bir Samsung servis merkezini
arayın. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.
DİKKAT
Su besleme hortumunu güç kullanarak germeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun
yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
NOT
•
•
Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu
aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
Yaygın olarak kullanılan su muslukları kullanın. Kullandığınız musluk ucu kare
şeklindeyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara
halkasını çıkartın.
20 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 20
2016/6/14 16:44:34
Ek sıcak su girişine sahip modeller için:
1. Sıcak su besleme hortumunun kırmızı
ucunu, makinenin arka kısmındaki sıcak
su girişine bağlayın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer
ucunu sıcak su musluğuna bağlayın.
Kurulum
Aqua hortum (yalnızca uygun modeller)
Aqua hortum kullanıcıları bir su sızıntısı
tehlikesine karşı uyarır. Su akışını algılar ve
bir sızıntı durumunda orta göstergede (A)
kırmızı renk olur.
A
Türkçe 21
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 21
2016/6/14 16:44:35
Kurulum
ADIM 5 - Tahliye hortumunun pozisyonu
Tahliye hortumu üç şekilde yerleştirilebilir:
Kurulum
Lavabonun kenarına

Tahliye hortumu zeminden 60 cm
ve 90 cm (*) arasında bir yükseklikte
yerleştirilmelidir. Tahliye hortumunun
ağzının bükülmemesi için ürünle birlikte
verilen plastik hortum kılavuzunu
(A) kullanın. Dengeli bir tahliye için
bir kanca kullanarak kılavuzu duvara
sabitleyin.
A
Lavabo atık su borusuna
Atık su borusu, hortumun ucu zeminden
en az 60 cm yukarıda olacak şekilde,
lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
Atık su borusuna

Atık su borusu 60 cm ve 90 cm arasında
(*) bir yükseklikte olmalıdır. 65 cm'lik bir
dikey boru kullanılması önerilir. Tahliye
hortumunun dikey boruya eğik olarak
bağlandığından emin olun.
Dikey tahliye boru gereksinimleri:
• Minimum 5 cm'lik çap
• Minimum dakikada 60 litre taşıma
kapasitesi
ADIM 6 - Çamaşır makinesini çalıştırın
Fişi AC 220-240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da devre kesici ile korunan bir duvar
prizine bağlayın. Daha sonra, çamaşır makinesini çalıştırmak için Güç düğmesine basın.
22 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 22
2016/6/14 16:44:35
Çalıştırmadan önce
Başlangıç ayarları
Çalışma Kalibrasyonu (önerilen)
Kalibrasyon, çamaşır makinesi tarafından
hassas bir ağırlık tespiti sağlar.
Kalibrasyon'u çalıştırmadan önce, kazanın
boş olduğundan emin olun.
1. Gücü kapatın ve ardından çamaşır
makinesini çalıştırın.
Çalıştırmadan önce
2. Sıcaklık ve Gecikmeli Bitir üzerine
aynı anda 3 saniye basılı tutarak
Kalibrasyon moduna girin. “CB” mesajı
belirir.
3. Kalibrasyon döngüsünü çalıştırmak için
Başlatma/Duraklatma üzerine basın.
4. Kazan saat yönünde ve saatin tersi
yönde yaklaşık 3 dakika boyunca
dönecektir.
5. Döngü tamamlandığında, ekranda “0”
belirir ve çamaşır makinesi otomatik
olarak kapanacaktır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma
hazırdır.
Türkçe 23
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 23
2016/6/14 16:44:35
Çalıştırmadan önce
Çamaşır kılavuzu
ADIM 1 - Ayırma
ADIM 2 - Cepleri boşaltın
Çamaşırları bu kriterlere göre ayırın:
Çamaşırlarınızın tüm ceplerini boşaltın
Çalıştırmadan önce
•
•
•
•
Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu,
karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve
naylon olmasına göre ayırın.
Renk: Beyazları ve renklileri ayırın.
Boyut: Farklı boyuttaki kıyafetlerin
tambura birlikte koyulması yıkama
performansını arttırır.
Hassasiyet: Narin ürünleri saf, yeni yün
ürünler, perdeler ve ipek ürünler için
bir Kolay Ütü seçeneğini kullanarak
ayrı yıkayın. Ürünler üzerindeki
etiketleri kontrol edin.
•
NOT
ADIM 3 - Bir çamaşır filesi kullanın
Giysi üzerindeki bakım etiketini mutlaka
kontrol edin ve giysileri yıkamadan önce
buna göre ayırın.
Giysi üzerindeki bozuk para, tel ve toka
gibi metaller tamburun yanı sıra diğer
çamaşırlara zarar verebilir.
Düğmeli ve süslü giysileri içe katlayın
•
•
•
•
•
Pantolonların ve ceketlerin fermuarları
yıkama sırasında açık olursa tambur
zarar görebilir. Fermuarlar kapatılmalı
ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere
takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce
kancaları sabitlediğinizden emin olun.
Sutyenler (suyla yıkanabilenler)
bir çamaşır filesine koyulmalıdır.
Sutyenlerin metal parçaları yerinden
çıkabilir ve diğer çamaşırları yırtabilir.
Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi
küçük, hafif giysiler kapağın etrafına
takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır
filesine koyun.
Durulama işleminde kalabileceğinden,
sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan
kullanmayın. Çamaşır makinenizi
hareket ettirebilecek ve yaralanmaya
yol açabilecek anormal titreşimlere
neden olabilir.
24 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 24
2016/6/14 16:44:35
ADIM 4 - Ön yıkama (gerekirse)
Eğer çamaşır aşırı kirlenmişse, seçilen
döngü için Ön yıkama seçeneğini seçin.
Deterjan kazana elle ekleniyorsa, Ön
yıkama seçeneğini kullanmayın.
ADIM 5 - Yük kapasitesini belirleyin
Deterjan türü kumaşın türüne (Pamuklu,
Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli
olup olmamasına, yıkama sıcaklığına,
kirlenme düzeyine göre değişir. Her zaman
otomatik çamaşır makineleri için özel
olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar
kullanın.
NOT
•
NOT
Yatak takımı veya nevresim yıkarken,
yıkama süresi uzayabilir veya sıkma
performansı düşebilir. Yatak takımı ya da
nevresimler için önerilen maksimum sıkma
hızı 800 devir ve yük kapasitesi en fazla
2,0 kg'dir.
DİKKAT
Çamaşırlar dengesiz yerleştirilirse ve “Ub”
hata kodu görüntülenirse yükü yeniden
dağıtın. Dengesiz yerleştirilen çamaşırlar
sıkma performansını düşürebilir.
•
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme
derecesine ve bölgenizdeki suyun
sertliğine göre deterjan üreticisinin
tavsiyelerine uygun hareket edin.
Suyun sertliğinden emin değilseniz
su dağıtımından sorumlu kuruma
başvurun.
Sertleşme ya da katılaşma eğilimi
gösteren deterjanlar kullanmayın. Bu
deterjan durulama devrinden sonra arta
kalabilir ve tahliye çıkışını tıkayabilir.
Çalıştırmadan önce
Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı
doldurma, çamaşır makinesinin düzgün
yıkama yapamamasına neden olabilir. Giysi
tipine göre yük kapasitesi için sayfa 31'e
bakın.
ADIM 6 - Uygun bir deterjan türü
kullanın
DİKKAT
Yünlü döngüsünde yünlüleri yıkarken,
sadece nötr sıvı deterjan kullanın. Yünlü
programında toz deterjan kullanıldığında,
deterjan çamaşırın üzerinde kalabilir ve
çamaşırın rengini bozabilir.
Türkçe 25
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 25
2016/6/14 16:44:36
Çalıştırmadan önce
Deterjan çekmecesi kuralları
Çamaşır makinesinde üç bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: sol bölme ana yıkama içindir,
sağ ön bölme yumuşatıcı içindir ve sağ arka bölme ön yıkama içindir.
01
Ön yıkama deterjan bölmesi: Ön
yıkama deterjanı veya kola ekleyin.
02
Ana yıkama deterjan bölmesi: Ana
yıkama deterjanı, su yumuşatıcısı, suda
bekletme deterjanı, ağartıcı ve/veya
leke çıkarıcı ekleyin.
03
Yumuşatıcı bölmesi: Ek olarak
kumaş yumuşatıcısı ilave edin. Maks
çizgisini (A) geçmeyin.
Çalıştırmadan önce
A
DİKKAT
•
•
•
Çamaşır makinesi çalışırken deterjan gözünü AÇMAYIN.
Aşağıdaki deterjan tiplerini kullanmayın:
• Tablet veya kapsül tip
• Top veya fileli tip
Gözün tıkanmasını önlemek için konsantre veya çok zenginleştirilmiş maddeler
(yumuşatıcı ya da deterjan) koyulmadan önce suyla seyreltilmelidir.
Deterjan gözüne deterjan eklemek için
1. Deterjan gözünü kaydırarak açın.
2. Talimat verildiği gibi ya da üretici
firmanın önerdiği şekilde
ana
yıkama bölümüne çamaşır deterjanı
ekleyin. Sıvı deterjan kullanmak için, 28
sayfasına bakınız.
26 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 26
2016/6/14 16:44:37
3. Kumaş yumuşatıcısını
yumuşatıcı
bölümüne ekleyin. Maks çizgiyi (A)
geçmeyin.
A
ön yıkama bölümüne
önerisine göre
ön yıkama deterjanı uygulayın.
Çalıştırmadan önce
4. Eğer ön yıkama yapmak istiyorsanız,
üretici firmanın talimatına ya da
5. Deterjan gözünü kapatın.
DİKKAT
•
•
Sıvı gözüne toz deterjan koymayın.
Yoğunlaştırılmış kumaş yumuşatıcısı
uygulanmadan önce su ile
sadeleştirilmelidir.
•
Ana yıkama deterjanını
bölümüne eklemeyin.
yumuşatıcı
Türkçe 27
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 27
2016/6/14 16:44:37
Çalıştırmadan önce
Sıvı deterjan kullanmak için (sadece ilgili modeller)
İlk olarak
ana yıkama bölümüne
verilen sıvı konteyneri ekleyin. Ardından,
konteynerde işaretlenen maks çizgisinin
(A) altına sıvı deterjan ekleyin.
DİKKAT
A
•
Çalıştırmadan önce
•
Konteynerin içinde işaretlenen maks
çizgisini aşmayın.
Toz deterjan kullanılıyorsa, sıvı
konteynerini çıkarın.
28 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 28
2016/6/14 16:44:38
İşlemler
Kumanda panosu
02
08
01
03
04
05
06
07
09
Bir program seçmek için ibreyi çevirin.
02 Ekran
Ekranda mevcut döngü bilgisi ve kalan tahmini süre ya da bir
sorun oluştuğunda bilgi kodu görünür.
03 Sıcaklık
Mevcut programda su sıcaklığını değiştirmek için basın.
04 Sıkma
Mevcut programda sıkma hızını değiştirmek için basın.
• Durulama Suyunda Bekletme (Gösterge yok): Çamaşırları suda
bırakmak için son durulama devri askıya alınır. Çamaşırları
boşaltmak için bir tahliye veya sıkma devrini çalıştırın.
• Sıkma Yok : Tambur son tahliye devrinde sonra sıkma
yapmaz.
05 Seçenekler
Yoğun Yıkama, Ön yıkama, Durulama+, Yoğun Yıkama + Ön yıkama,
Yoğun Yıkama + Durulama+, Ön yıkama + Durulama+, Yoğun
Yıkama + Ön yıkama + Durulama+ kısmından bir seçenek seçmek
için basın. Seçimi kaldırmak için tekrar basın.
06 Gecikmeli Bitir
Gecikmeli Bitir mevcut döngünün bitiş zamanını ayarlamanıza
olanak sağlar. Ayarlarınıza bağlı olarak, döngünün başlangıç
zamanı makinenin dahili mantığı ile belirlenecektir. Örneğin, bu
ayar makineninizin yıkamayı işten eve geldiğinizde bitirmesi için
programlamak amacıyla faydalıdır.
• Saat birimi ön ayarını seçmek için basın.
07 Islatma
Lekeleri çamaşırlarınızdan suda bekleterek etkin şekilde çıkarmak
için bu seçeneği kullanın.
• Islatma işlevi, yıkama işlemi içinde 13 dakika sürer.
• Islatma işlevi altı işlemle 30 dakika boyunca devam eder,
bunlardan biri suda bekletmedir ve 1 dakika sıkar ve 4 dakika
bekler.
08 Güç
Çamaşır makinesini çalıştırıp kapatmak için basın.
İşlemler
01 Yıkama Seçici
Türkçe 29
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 29
2016/6/14 16:44:39
İşlemler
09 Başlatma/
Duraklatma
Bir işlemi başlatmak ya da durdurmak için basın.
Çalıştırmak için basit adımlar
2
1
6
İşlemler
3
4
5
1. Çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
10.Bir program seçmek için Program Seçiciyi çevirin.
11.Gerektiğinde (Sıcaklık ve Sıkma) döngü ayarlarını değiştirin.
12.Bir seçenek eklemek için, Seçenekler üzerine basın. Tercih edilen bir öğeyi seçmek için
düğmeyi tekrar kullanın.
13.Makine, aralarında seçim yapabileceğiniz erişimi kolay Islatma, ve Gecikmeli Bitir üç
düğme sunar. Eğer bu seçeneklerden birini kullanmak isterseniz, ilgili düğmeye basın.
14.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
İşlem sırasında programı değiştirmek için
1. İşlemi durdurmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni programı başlatmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine tekrar basın.
30 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 30
2016/6/14 16:44:39
Program tanımı
Standart programlar
Maks. yük (kg)
Program
Açıklama
Model
8,0 kg
Pamuklular, nevresimler, masa örtüleri, iç
çamaşırlar, havlular ya da gömlekler.
Yıkama süresi ve durulama sayısı yüke göre
otomatik olarak ayarlanır.
7
8
Pamuklu kumaşlar, nevresimler, masa örtüleri,
iç çamaşırları, havlular ve gömlekler için düşük
enerjiyle en iyi performans.
Enerji tasarrufu için, gerçek yıkama sıcaklığı
belirtilenden düşük olabilir.
7
8
Polyester (diolen, trevira), poliamit (perlon,
naylon) ya da benzeri malzemelerden üretilmiş
bluzlar ya da gömlekler.
3
4
•
Çamaşırdaki nemi etkin bir şekilde almak için
ek bir sıkma sürecine sahiptir.
-
-
DURULAMA +
SIKMA
•
Çamaşıra yumuşatıcı koyulduktan sonra ilave
bir durulama özelliğine sahiptir.
-
-
15DK HIZLI
YIKAMA
•
Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde
yıkanması gereken 2,0 kg'lik çamaşırlar.
2
2
•
Toz deterjan kalmadığından emin olmak için
ana yıkamada ve ekstra durulama döngüsünde
yüksek su seviyesi özelliğine sahiptir.
3
3
Yünlü programı yün ipliklerinin çekmesini/
bozulmasını önlemek için beşikte
sallarmışçasına yumuşak hareket ve suda
bekletme özelliklerine sahiptir.
Doğal deterjan kullanılması önerilir.
2
2
Kalan deterjanı etkili bir şekilde çıkarmaya
yardımcı olması için yüksek sıcaklıkta yıkama
ve ekstra durulama özelliğine sahiptir.
3
4
•
PAMUKLU
•
PAMUKLU
•
SENTETİK
SIKMA
KOTLAR
•
YÜNLÜ
•
•
BEBEK GİYSİLERİ
İşlemler
Model
7,0 kg
Türkçe 31
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 31
2016/6/14 16:44:39
İşlemler
Maks. yük (kg)
Program
Açıklama
•
SPOR GİYSİLERİ
Model
7,0 kg
Model
8,0 kg
2
2.5
Sportif süveterler, eğitim pantolonları,
gömlekler/bel üstü kıyafetler ve diğer
performans elbiseleri gibi egzersiz kıyafetlerini
yıkamak için bu yıkama programını kullanın.
Seçenekler
Seçenek
Yoğun Yıkama
İşlemler
Ön Yıkama
Durulama+
Açıklama
•
Ağır kirli çamaşırlar. Her devrin işlem süresi normalden
daha uzundur.
•
Ana yıkama devrinden önce bir ön yıkama devri
ekleyecektir.
•
Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın.
Gecikmeli Bitir
Çamaşır makinesini, 1 (60 dk.) ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme
seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
1. Bir program seçin. Daha sonra gerekirse program ayarlarını değiştirin.
2. İstenilen bitiş zamanı ayarlanıncaya kadar Gecikmeli Bitir üzerine sürekli basın.
3. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Saat çalışırken ilgili gösterge yanar.
4. Gecikmeli Bitir'i iptal etmek için, Güç üzerine basarak çamaşır makinesini yeniden
başlatın.
Kullanım durumu
2 saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için,
mevcut programa, 3 saate ayarlı Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve Başlatma/Duraklatma
düğmesine 14.00'te basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi 15.00'te çalışmaya başlar ve
17.00'de program tamamlanır.Aşağıda bu örnek için zaman çizelgesi sunulmuştur.
14.00
Gecikmeli Bitir'i 3 saate ayarlayın
15.00
Başlat
17.00
Bitir
32 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 32
2016/6/14 16:44:40
Ayarlar
Ses Açık/Kapalı
Çocukların kazara içeri girmelerini önlemek
için, Çoçuk Kilidi işlevi tüm düğmeleri
kilitler. Ancak, Başlatma/Duraklatma
düğmesine basıncaya kadar Çocuk Kilidi
etkinleşmez.
Tutma durumunda, kapıyı açabilir
veya ilgili düğmelere basarak ayarları
değiştirebilirsiniz. Ancak, çamaşır
makinesini başlatmak için Başlatma/
Duraklatma düğmesine bastığınızda, Çocuk
Kilidi yeniden etkinleştirilecektir.
• Çocuk kilidi, Güç hariç tüm düğmeleri
kilitler.
• Çocuk Kilidi özelliğini etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak için, Sıcaklık
ve Sıkma düğmelerine aynı anda 3
saniye basılı tutun.
Anahtarı açabilir veya kapatabilirsiniz.
Makineyi yeniden başlattıktan sonra
ayarınız etkin kalacaktır.
• Sesi kapatmak için, Sıkma ve
Seçenekler düğmelerine aynı anda 3
saniye basılı tutun.
• Sesi açmak için, tekrar 3 saniye basılı
tutun.
İşlemler
Çocuk Kilidi
NOT
Deterjan eklemek için, kazana daha
fazla çamaşır ekleyin ya da Çocuk
Kilidi durumunda iken döngü ayarlarını
değiştirin, ilk önce Çocuk Kilidi özelliğini
devre dışı bırakmanız gereklidir.
Türkçe 33
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 33
2016/6/14 16:44:40
Bakım
Performansın bozulmasını önlemek ve hizmet ömrünü korumak için çamaşır makinesini
temiz tutun.
Acil durum tahliyesi
Güç kesintisi durumunda çamaşırları çıkarmadan önce tamburun içindeki suyu boşaltın.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve fişini
elektrik prizinden çekin.
2. Açmak için filtre kapağını (A) üst
alanına yavaşça basın.
A
3. Kapağın çevresine boş, geniş bir
kap yerleştirin ve boru kapağını (B)
tutarken acil tahliye hortumunu kaba
doğru getirin.
Bakım
B
C
4. Boru kapağını açın ve Acil tahliye
borusundaki (C) suyun kaba akmasını
sağlayın.
5. Bittiğinde, boru kapağını kapatın ve
boruyu yeniden takın. Ardından, filtre
kapağını kapatın.
NOT
Kazandaki su beklenenin üzerinde
olabileceğinden geniş bir kap kullanın.
34 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 34
2016/6/14 16:44:41
Temizlik
Çamaşır makinesinin yüzeyi
Aşındırıcı olmayan bir ev deterjanı ile yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesinin
üstüne su dökmeyin.
Ağ filtre
Su besleme hortumunun ağ filtresini yılda bir ya da iki kez temizleyin.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik
kablosunu prizden çekin.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su besleme hortumunu gevşetin ve
çamaşır makinesinin arka tarafından
sökün. Suyun fışkırmasını önlemek için
hortumu bir bezle örtün.
Bakım
4. Ağ filtresini giriş valfinden çekerek
çıkarmak için kerpeten kullanın.
5. Yivli bağlantı parçası da suda olacak
şekilde, tel filtreyi derin bir biçimde
suya batırın.
6. Ağ filtreyi gölgede tamamen kurutun.
7. Ağ filtresini giriş valfini yeniden takın
ve su borusunu giriş valfine yeniden
bağlayın.
8. Su musluğunu açın.
NOT
Ağ filtre tıkanırsa ekranda bir “4C” hata kodu görüntülenir.
Türkçe 35
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 35
2016/6/14 16:44:41
Bakım
Pompa filtresi
Tıkanmasını önlemek için filtreyi yılda 5 veya 6 kez temizlemeniz önerilir. Tıkanan bir
pompa filtresi kabarma etkisini düşürebilir.
A
1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik
kablosunu prizden çekin.
2. Kazanın içinde kalan suyu tahliye edin.
“Acil durum tahliyesi” bölümüne bakın.
3. Açmak için filtre kapağının üst alanına
yavaşça basın.
4. Pompa filtresi (A) düğmesini sola
çevirin ve kalan suyu tahliye edin.
5. Yumaşatma fırçalarını kullanarak
pompa filtresini temizleyin.
Filtrenin içindeki boşaltma pompası
pervanesinin tıkanmadığından emin
olun.
6. Pompa filtresini yeniden takın ve filtre
düğmesini sağa doğru çevirin.
NOT
Bakım
•
•
Bazı pompa filtrelerinde çocuklar
tarafından kazara kurcalanmasını
önleyen bir güvenlik düğmesi vardır.
Pompa filtresinin güvenlik düğmesini
açmak için, içeri itin ve saatin tersi
yönünde çevirin. Güvenlik düğmesinin
yay mekanizması filtrenin açılmasına
yardım eder.
Pompa filtresinin güvenlik düğmesini
kapatmak için, saat yönünde çevirin.
Yay bir tıkırtı sesi çıkartır ve bu
normaldir.
NOT
Eğer pompa filtresi tıkanırsa, “5C” bilgi kodu ekranda belirir.
36 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 36
2016/6/14 16:44:41
DİKKAT
•
•
Filtreyi temizledikten sonra filtre başlığının doğru şekilde kapatıldığından emin olun.
Aksi halde bir sızıntıya neden olabilir.
Temizledikten sonra filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Aksi halde bir
işlevsel hataya veya bir sızıntıya neden olabilir.
Deterjan Çekmecesi
A
1. Çekmecenin iç kısmındaki açma
mandalına (A) basarken çekmeceyi
kaydırarak açın.
2. Açma mandalını ve sıvı deterjan kabını
çekmeceden sökün.
3. Çekmece bileşenlerini yumuşak bir fırça
kullanarak akan suda temizleyin.
Bakım
4. Çekmece yuvasını yumuşak bir fırça
kullanarak temizleyin.
5. Açma mandalını ve sıvı deterjan kabını
çekmeceye yeniden takın.
6. Çekmeceyi kapatmak için içeriye doğru
kaydırın.
Türkçe 37
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 37
2016/6/14 16:44:42
Bakım
NOT
Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boş iken DURULAMA + SIKMA döngüsünü çalıştırın.
Donmadan kurtarma
Çamaşır makinesi sıcaklık 0 °C'nin altına düştüğünde donabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
Su besleme hortumunu gevşetmek için su musluğunun üzerine ılık su dökün.
Su besleme hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
Tambura ılık su dökün ve yaklaşık 10 dakika bekleyin.
Su besleme hortumunu su musluğuna yeniden bağlayın.
NOT
Çamaşır makinesi hala normal şekilde çalışmıyorsa normal şekilde çalışana kadar
yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım
Bakım
Çamaşır makinesini uzun süre kullanmamaktan kaçının. Bu durumda çamaşır makinesini
boşaltın ve elektrik kablosunu çekin.
1.
2.
3.
4.
5.
DURULAMA+SIKMA programı seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
Tamburu boşaltın ve Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Program tamamlandığında su musluğunu kapatın ve su besleme hortumunu çıkartın.
Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
Tambur içinde hava sirkülasyonu sağlamak için kapağı açın.
38 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 38
2016/6/14 16:44:42
Sorun Giderme
Kontrol Noktaları
Çamaşır makinesiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin
ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.
Sorun
Eylem
•
•
•
•
Çalışmıyor.
•
•
•
Su beslemesi yetersiz
veya su tedarik
edilmedi.
•
•
•
•
•
•
Bir döngünün
ardından, deterjan
deterjan gözünde
kalır.
•
•
•
•
Aşırı titreşim veya
gürültü oluşur.
•
•
•
•
•
•
Musluğa tam açın.
Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan
emin olun.
Yeterli su basıncı olduğundan emin olun.
Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu
kontrol edin.
Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan
emin olun.
Durulama kapağının doğru takıldığından emin olun.
Eğer taneli deterjan kullanıyorsanız, deterjan selektörünün
yukarı konumda olduğundan emin olun.
Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini temizleyin.
Çamaşır makinesinin düz, kaymayan sağlam bir zemin üzerine
monte edildiğinden emin olun.
Eğer zemin düz değilse, çamaşır makinesinin yüksekliğini
ayarlamak için düzleştirme ayağı kullanın.
Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye
dokunmadığını kontrol edin.
Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Normal çalışma sırasında motor gürültü çıkarabilir.
Genel veya üzerinde metal bulunan elbiseler yıkama sırasında
gürültü çıkarabilir. Bu normaldir.
Bozuk paralar gibi metal nesneler gürültü çıkarabilir.
Yıkadıktan sonra, bu nesneleri kazandan veya filtre
kasasından çıkarın.
Sorun Giderme
•
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
Musluğun açık olduğundan emin olun.
Çamaşır makinesini çalıştırmak için Başlatma/Duraklatma
üzerine bastığınızdan emin olun.
Çocuk Kilidi özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini
kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı tahliye
etmeyecektir.
Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın.
Türkçe 39
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 39
2016/6/14 16:44:42
Sorun Giderme
Sorun
Eylem
•
•
•
Tahliye etmeyin ve/
veya sıkmayın.
•
•
•
•
•
•
Kapı açılmaz.
•
•
Sorun Giderme
•
•
•
Aşırı köpük.
•
•
•
Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz
olduğundan emin olun. Eğer bir tahliye sıkışması ile
karşılaşırsanız, servisi arayın.
Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapıyı kapatın veya Başlatma/Duraklatma üzerine basın
veya dokunun. Güvenliğiniz için, kapı kapatılmadığı sürece
çamaşır makinesi dönmeyecek veya sıkma işlemini yerine
getirmeyecektir.
Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından
emin olun.
Tahliye hortumunun tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine
bağlı olduğundan emin olun.
Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır
makinesi geçici olarak boşalmayacak veya sıkma
yapmayacaktır.
Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır kazanmaz, normal
olarak çalışacaktır.
Çamaşır makinesini durdurmak için Başlatma/Duraklatma
düğmesine basın veya dokunun.
Kapı kilitleme mekanizmasının açılması biraz zaman alabilir.
Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde
kapak açılmaz.
Kazandaki tüm suyun tahliye edildiğinden emin olun.
Kazan içinde su kalırsa kapı açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve
kapıyı manuel olarak açın.
Kapı kilidinin ışığının yanmadığından emin olun. Çamaşır
makinesi tahliye edildikten sonra kapı kilidinin ışığı kapanır.
Oto Deterjan ve Oto Yumuşatıcı ayarlarının doğru
yapılandırıldığından emin olun.
Önerilen deterjan türlerini uygun şekilde önerildiği gibi
kullandığınızdan emin olun.
Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE)
deterjan kullanın.
Yumuşak su, küçük yükler veya hafif kirli yükler için kullanılan
deterjan miktarını azaltın.
HE olmayan deterjan önerilmez.
40 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 40
2016/6/14 16:44:42
Sorun
Eylem
•
Ek deterjan
uygulanamaz.
•
•
•
•
•
Durdurur.
•
•
•
•
•
•
Yanlış su sıcaklığı ile
dolu.
•
•
•
Güç kablosunu elektrik yüklü bir prize takın.
Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın.
Kapıyı kapatın ve çamaşır makinesini başlatmak için
Başlatma/Duraklatma üzerine basın veya dokunun.
Güvenliğiniz için, kapı kapatılmadığı sürece çamaşır makinesi
dönmeyecek veya sıkma işlemini yerine getirmeyecektir.
Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini
kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı tahliye
etmeyecektir.
Döngüde bir duraklatma veya batırma süresi olabilir. Kısa bir
süre bekleyin ve çamaşır makinesi çalışmaya başlayabilir.
Musluğa bağlı olan su besleme hortumunun ağ filtresinin
tıkalı olmadığından emin olun. Ağ filtresini belirli aralıklarda
temizleyin.
Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır
makinesi geçici olarak boşalmayacak veya sıkma
yapmayacaktır. Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır
kazanmaz, normal olarak çalışacaktır.
Her iki çeşmede tam açın.
Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun.
Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su
hatlarını yıkayın.
Su ısıtıcısının musluktaki sıcaklığı en az 120 °F (49 °C) olan
besleme hattına bağlandığından emin olun. Aynı zamanda, su
ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma hızını kontrol edin.
Hortumların bağlantısını kesin ve ağ filtresini temizleyin. Ağ
filtresi tıkanabilir.
Çamaşır makinesi dolu iken, otomatik sıcaklık kontrolü özelliği
gelen su sıcaklığını kontrol ederken su sıcaklığı değişebilir. Bu
normaldir.
Çamaşır makinesi dolu iken, soğuk veya sıcak sıcaklıklar
seçildiğinde sıcak ve/veya sadece soğuk suyun dağıtıcıdan
geçtiğini fark edebilirsiniz.
Bu, çamaşır makine su sıcaklığını belirlediğinde otomatik
sıcaklık kontrol özelliğinin normal bir işlevidir.
Sorun Giderme
•
Kalan deterjan miktarının ve kumaş yumuşatıcının sınırın
üstünde olmadığından emin olun.
Hem Su Sertliği hem de Yoğunluk ayarları doğru belirlenmiş
haldeyken Oto Dağıtma işlevinin etkin olduğundan emin olun
(sadece ilgili modeller).
Türkçe 41
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 41
2016/6/14 16:44:42
Sorun Giderme
Sorun
Eylem
•
•
Döngü sonunda ıslak
olarak yükleyin.
•
•
•
•
•
Su kaçağı verir.
•
•
•
•
Koku vardır.
•
•
Sorun Giderme
Köpük görünmez
(Sadece köpüklü
çalışma modellerde).
Wi-Fi çalışmıyor
(sadece Wi-Fi
modelleri).
Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma hızını kullanın.
Aşırı köpüklenmeyi azaltmak için yüksek verimlilikte (HE)
deterjan kullanın.
Yük çok az. Küçük yükler (bir veya iki ürün) dengeyi bozabilir
ve tam sıkmayabilir.
Tahliye hortumunun kırılmadığından veya tıkanmadığından
emin olun.
Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
Tahliye hortumunun sonunun doğru takıldığından ve tahliye
sistemine sabitlendiğinden emin olun.
Aşırı yüklenmeden kaçının.
Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE)
deterjan kullanın.
Oyuklarda biriken fazla köpük kötü koku çıkmasına sebep
olabilir.
Belirli aralıklarda temizlemek için temizleme döngüsünü
çalıştırın.
Kapı sızdırmazını temizleyin (diyafram).
Döngü sona erdikten sonra çamaşır makinesinin iç kısmını
kurutun.
•
•
Aşırı yüklemede köpük elenebilir.
Ciddi kirlenen çamaşır köpük çıkarmayabilir.
•
Evinizdeki internet bağlantısının doğru bağlandığından emin
olun.
Yönlendiricinin açık olduğundan ve normal çalıştığından emin
olun.
Akıllı Kontrol Uygulamasının son sürümünün yüklü
olduğundan emin olun.
•
•
Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.
42 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 42
2016/6/14 16:44:42
Bilgi kodları
Çamaşır makinesi çalışmazsa ekranda bir bilgi notu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu
kontrol edin ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.
Kod
4C
Eylem
Su tedarik edilmiyor.
• Musluğun açık olduğundan emin olun.
• Su hortumlarının tıkalı olmadığından emin olun.
• Musluğun donmadığından emin olun.
• Çamaşır makinesinin yeterli su basıncı ile çalıştığından emin
olun.
• Soğuk su musluğunun ve sıcak su musluğunun doğru
bağlandığıdnan emin olun.
• Tıkanabileceğinden ağ filtresini temizleyin.
NOT
Makinede “4C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye
yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
•
4C2
Soğuk su besleme hortumunun soğuk su musluğuna doğru
bağlandığından emin olun.
Eğer sıcak su musluğuna bağlanırsa, çamaşır bazı döngülerde
deforme olabilir.
dC
Kapı açıkken makineyi çalıştırma.
• Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
OC
Su aşırı aktı.
• Sıktıktan sonra yeniden başlatın.
• Bilgi kodu ekranda kalırsa, bir yerel Samsung merkezi ile
temasa geçin.
Sorun Giderme
5C
Su tahliye olmuyor.
• Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından
emin olun.
• Bağlantı türüne bağlı olarak tahliye hortumunun doğru
konumlandırıldığından emin olun.
• Tıkanabileceğinden kalıntı filtresini temizleyin.
• Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz
olduğundan emin olun.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Türkçe 43
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 43
2016/6/14 16:44:43
Sorun Giderme
Kod
LC, LC1
Eylem
Tahliye hortumunu kontrol edin.
• Tahliye hortumunun ucunun zemine yerleştirildiğinden emin
olun.
• Tahliye hortumunun tıkanmadığından emin olun.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
NOT
Makinede “LC,LC1” kodu görünürse, makinede 3 dakika için
tahliye yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
Ub
Sıkma çalışmıyor.
• Çamaşırın düzgün bir şekilde ayrıldığından emin olun.
• Çamaşır makinesinin düz, dengede bir yüzeyde olduğundan
emin olun.
• Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün
yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve
gösterge penceresinde “Ub” hata mesajı gösterilir.
3C
Çalışması için motoru kontrol edin.
• Döngüyü yeniden başlatmayı deneyin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Sorun Giderme
UC
Elektronik kontrolün kontrol edilmesi gereklidir (Aşırı Gerilim
Hatası).
• PCB ve kablo donanımını kontrol edin.
• Gücün doğru tedarik edildiğini kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Düşük gerilim algılandı
• Güç kablosunun takılı olduğunu kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
HC
Yüksek sıcaklık ısıtma kontrolü
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
44 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 44
2016/6/14 16:44:43
Kod
1C
Eylem
Su Seviyesi sensörü doğru çalışmıyor.
• Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin.
• Su Seviyesi Sensörünün kablo donanımını kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
NOT
Makinede “1C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye
yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
AC
Ana ve alt PBA'lar arasındaki iletişimi kontrol edin.
• Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Ekranda bir bilgi notu görüntülenmeye devam ederse yerel bir Samsung servis merkezi ile
iletişim kurun.
Sorun Giderme
Türkçe 45
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 45
2016/6/14 16:44:43
Teknik özellikler
Kumaş bakım tablosu
Teknik özellikler
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört
sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa
kuru temizleme. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri
arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için
bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Dayanıklı malzeme
Ütülemeyin
Narin kumaş
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 95 ˚C’de yıkanabilir
Kuru Temizleme
Çamaşır 60 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf
alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C’de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Yalnızca elde yıkayın
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En çok 200 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En çok 150 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
En çok 100 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
46 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 46
2016/6/14 16:44:45
Çevre koruma
•
•
•
•
Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf
etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine
uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını
engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların
makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda
kullanın.
Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve
elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).
Teknik özellikler
Türkçe 47
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 47
2016/6/14 16:44:45
Teknik özellikler
Teknik özellik formu
“ * ” Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.
Türü
Önden yüklemeli çamaşır makinesi
Model adı
WW70J30****
WW70J32****
WW80J32****
Boyutlar
G600 x D550 x G600 x D550 x G600 x D600 x
Y850 (mm)
Y850 (mm)
Y850 (mm)
Su Basıncı
50 kPa - 800 kPa
Net ağırlık
59 kg
59 kg
67 kg
Yıkama ve sıkma kapasitesi
7,0 kg
7,0 kg
8,0 kg
220 V
150 W
240 V
150 W
Yıkama
ve ısıtma
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Sıkma
220-240 V
Yıkama
Güç tüketimi
WW70J30****
WW70J32****
WW80J32****
300 W
350 W
350 W
Pompalama
Sıkma dönüş hızı
30 W
WW70J30****
WW70J32****
WW80J32****
1000 d/d
1200 d/d
1200 d/d
NOT
Teknik özellikler
Tasarım ve teknik özellikler kalite iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.
48 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 48
2016/6/14 16:44:46
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
“ * ” Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.
Samsung
Model Adı
Kapasite
Enerji Etkililiği
A + + + (en yüksek etkinlik) ila D (en düşük etkinlik)
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C)1)
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte ‘e Pamuklu 60 °C’
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte ‘e Pamuklu 60 °C’
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte ‘e Pamuklu 40 °C’
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)
Yıllık su tüketimi (AW_c)2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
Maksimum Sıkma Hızı
Kalıntı nem
kg
WW70J30**** WW70J32**** WW80J32****
7,0
7,0
8,0
A+++
A+++
A+++
kWh/yıl
kWsaat
kWsaat
kWsaat
W
W
L/yıl
174
0,85
0,78
0,65
0,45
5
7400
174
0,85
0,78
0,65
0,45
5
7400
196
1,02
0,82
0,71
0,45
5
8100
d/d
%
C
1000
62
B
1200
53
B
1200
53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
Standart programın program süresi
Tam yükte ‘e PAMUKLU 60 °C’
Kısmi yükte ‘e PAMUKLU 60 °C’
Kısmi yükte ‘e PAMUKLU 40 °C’
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Yıkama
Sıkma
PAMUKLU 60 °C ve 40 °C
4)
dak
dak
dak
dak
213
183
173
2
213
183
173
2
203
183
173
2
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
59
74
59
77
59
78
NOT
Teknik özellikler
1. Yıllık enerji tüketimi tam ve kısmi yüklü iken
PAMUKLU 60 °C ve 40 °C sıcaklıkta 220 standart yıkama
döngüsü ile kapalı ve açık modlardaki tüketime dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl
kullanıldığına bağlıdır.
PAMUKLU 60 °C ve 40 °C sıcaklıkta 220 standart yıkama
2. Yıllık su tüketimi tam ve kısmi yüklü iken
döngüsüne bağlıdır. Gerçek su tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji
tasarrufu sağlar.
PAMUKLU 60 °C ve
PAMUKLU 40 °C programları orta derece kirli pamuklu çamaşırları temizlemeye
4.
uygundur ve bu tip çamaşırlar için (su ve elektrik tüketimi açısından) en verimli programdır.
Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (sayfa 23'deki ”Çalışma Kalibrasyonu (önerilen)”
kısmına bakın).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.
Türkçe 49
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 49
2016/6/14 16:44:46
Teknik özellikler
Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler
Model
WW70J30****
WW70J32****
WW80J32****
Program
Sıcaklık
(°C)
Kapasite
(kg)
Program
Süresi
(dak)
Artık Nem
İçeriği
(%)
Su Tüketimi
(L/program)
Enerji
Tüketimi
(kWh/
program)
PAMUKLU
20
3,5
123
58
40
0,32
40
3,5
173
61
27
0,65
3,5
183
61
27
0,78
7,0
213
56
39
0,85
PAMUKLU
60
SENTETİK
40
3,0
137
40
50
0,50
PAMUKLU
20
3,5
123
56
40
0,32
40
3,5
173
53
27
0,65
3,5
183
53
27
0,78
7,0
213
49
39
0,85
PAMUKLU
60
SENTETİK
40
3,0
137
38
50
0,50
PAMUKLU
20
4,0
137
56
54
0,40
40
4,0
173
53
33
0,72
4,0
183
53
33
0,83
8,0
203
53
41
1,03
4,0
137
35
41
0,62
PAMUKLU
SENTETİK
60
40
Teknik özellikler
Tablodaki değerler IEC60456/EN60456 standardı şartları doğrultusunda ölçülmüştür.
Gerçek değerler cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
50 Türkçe
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 50
2016/6/14 16:44:46
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılıTüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a — Sözleşmeden dönme,
b — Satış bedelinden indirim isteme,
c — Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici
ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
atıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde
kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise
tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Teknik özellikler
Türkçe 51
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 51
2016/6/14 16:44:46
Kısa not
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 52
2016/6/14 16:44:46
Kısa not
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 53
2016/6/14 16:44:46
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD(Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK
ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03589G-03
WW70J3083KW_DC68-03589G-03-TR.indd 54
2016/6/14 16:44:47
Download PDF

advertising