Samsung | WW90J6410CW | Samsung 9 kg 10 Yıl Motor Garantili Eco Bubble Çamaşır Makinesi Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

İçindekiler
İçindekiler
Güvenlik bilgileri
3
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Önemli güvenlik sembolleri
Önemli güvenlik önlemleri
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
3
3
4
12
Kurulum
13
İçindekiler13
Kurulum gereklilikleri
15
Adım adım kurulum
17
Başlamadan önce
23
Başlangıç ayarları
Çamaşır kılavuzu
Deterjan çekmecesi talimatları
23
24
26
İşlemler
29
Kontrol paneli
29
Başlamak için basit adımlar
31
Programlara genel bakış
32
Ayarlar36
Bakım
37
Eko temiz kazan
37
Smart Check (Akıllı Kontrol)
38
Acil durum boşaltma işlemi
39
Temizleniyor40
Donma durumunda yapılacaklar
43
Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar
43
Sorun giderme
44
Kontrol listesi
Bilgi kodları
44
48
Teknik özellikler
50
Kumaş bakım tablosu
Çevreyi koruma
Özellikler sayfası
Ana yıkama programları hakkında bilgi
50
51
52
55
Tüketicinin seçimlik hakları
56
2 Türkçe
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 2
2015-05-11
4:05:55
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı,
kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve
özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde
çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu
gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu
kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve
durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya
kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu
kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir.
Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da
www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
NOT
Mevcut bir kişisel yaralanma veya maddi hasar riskini belirtir.
Türkçe 3
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 3
2015-05-11
4:05:55
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler
vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken
dikkatli olun.
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak
için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine
uyun:
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde
ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç
taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi
altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya
akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
4 Türkçe
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 4
2015-05-11
4:05:55
Güvenlik bilgileri
Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek
şekilde konumlandırılmalıdır.
Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski
hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
DİKKAT
Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek
bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme
yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan
ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Önemli montaj uyarıları
UYARI
Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından
gerçekleştirilmelidir.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu AC 220-240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için
kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
• Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle
paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan
emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi
prize sıkı bir şekilde takın.
Türkçe 5
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 5
2015-05-11
4:05:55
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir
bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.
• Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.
Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve
ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.
Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur
damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma boruların patlamasına neden olabilir.
Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir
nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin
arkasındaki bir boşluğa itmeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
6 Türkçe
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 6
2015-05-11
4:05:56
Güvenlik bilgileri
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
• Fişi prizden fişi tutarak çekin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Montaj için dikkat edilecekler
DİKKAT
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.
• Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, hareketlere, gürültüye veya ürünle ilgili
sorunlara yol açabilir.
Önemli kullanım uyarıları
UYARI
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
• Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen
kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı vb.), prize dokunmadan hemen
havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.
• Bir vantilatör kullanmayın.
• Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca,
makineyi atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük)
aldığınızdan emin olun.
Türkçe 7
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 7
2015-05-11
4:05:56
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş
çamaşırları yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/
dönme).
• Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına
yol açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
• Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına
yol açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenmedikleri sürece
kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin
vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden
düzgünce çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle
temasa geçin.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması
durumunda fişi prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
8 Türkçe
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 8
2015-05-11
4:05:56
Güvenlik bilgileri
Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsung
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Kullanım için dikkat edilecekler
DİKKAT
Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır
makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden
olabilir.
Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş
açın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.
• Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar
görmesine veya su sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını
kontrol edin.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu
elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.
• Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine
neden olabilir veya su sızıntısına yol açabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
• Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl vb.) ile
kirlenmemesine dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su
sızıntısına neden olabilir.
Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice
sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.
• Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Türkçe 9
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 9
2015-05-11
4:05:56
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün
Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan
kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan
sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili
sorunlara yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya
dokunmayın.
• Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Makineniz bu gibi ögeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk
kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı,
eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.
• Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu
anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin
bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın
içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.
• Bu su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın
içine dokunmayın.
• Bu yanıklara neden olabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.
• Sıvı deterjan kutusu (yalnızca geçerli modellerde) toz deterjan için kullanılmamalıdır. Toz
deterjan kullanırken kutuyu çıkarın.
10 Türkçe
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 10
2015-05-11
4:05:56
Güvenlik bilgileri
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan)
koymayın.
• Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal
titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak makası vb. keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da
losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
• Bu plastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu
bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (nötr)
sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.
• Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden
olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.
• Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına,
paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.
Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
• Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su sızıntısına neden olabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize
büyük zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su
sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Türkçe 11
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 11
2015-05-11
4:05:56
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
Önemli temizleme uyarıları
UYARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden
olabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak
imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini
engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında
ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
12 Türkçe
WW6000J(SEPM)-03580N_TR (Turkey)_150511.indd 12
2015-05-11
4:05:56
Download PDF

advertising