Samsung | WW90J6410CW | Samsung 9 kg 10 Yıl Motor Garantili Eco Bubble Çamaşır Makinesi Kullanım kılavuzu

Çamaşır Makinesi
Kullanıcı kılavuzu
WW8*J6***** / WW9*J6*****
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 1
2018-05-09
6:52:03
İçindekiler
İçindekiler
Güvenlik bilgileri
4
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Önemli güvenlik sembolleri
Önemli güvenlik önlemleri
Önemli montaj uyarıları
Montaj için dikkat edilecekler
Önemli kullanım uyarıları
Kullanım için dikkat edilecekler
Önemli temizleme uyarıları
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
4
4
5
6
7
8
9
12
13
Kurulum
14
İçindekiler14
Kurulum gereklilikleri
16
Adım adım kurulum
18
Başlamadan önce
24
Başlangıç ayarları
Çamaşır kılavuzu
Deterjan çekmecesi talimatları
24
24
28
İşlemler
31
Kontrol paneli
31
Başlamak için basit adımlar
33
Programlara genel bakış
34
Ayarlar38
Bakım
40
Eko temiz kazan
40
Smart Check (Akıllı Kontrol)
41
Acil durum boşaltma işlemi
42
Temizleniyor43
Donma durumunda yapılacaklar
46
Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar
46
2 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 2
2018-05-09
6:52:03
47
Kontrol listesi
Bilgi kodları
47
51
Teknik özellikler
53
Kumaş bakım tablosu
Çevreyi koruma
Özellikler sayfası
Ana yıkama programları hakkında bilgi
53
54
55
58
Tüketicinin seçimlik hakları
59
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
60
İçindekiler
Sorun giderme
Türkçe 3
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 3
2018-05-09
6:52:03
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı
ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden
tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde
çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte
bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda
açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken
sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda
açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir
sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com
adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanıcı kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli
olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
NOT
Yaralanma veya maddi hasar tehlikesi olduğunu gösterir.
4 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 4
2018-05-09
6:52:03
Güvenlik bilgileri
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir. Lütfen bunlara tam
olarak uyun.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır.
Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar.
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. Avrupa’da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında
olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar özürlü, fiziki veya akli engelli
veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Cihazla oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
4. Besleme kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri nitelikli bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
5. Cihazla sağlanan yeni hortum takımlarının kullanılması ve eski hortum
takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
Türkçe 5
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 5
2018-05-09
6:52:03
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
7. Avrupa’da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları
müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde sıfırlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza zamanlayıcı gibi
harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır veya bir alet tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Önemli montaj uyarıları
UYARI
Bu cihazın montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu yerel elektrik teknik özelliklerini karşılayan prize takın. Yalnızca bu cihaz için olan
soketi kullanın ve bir uzatma kablosu kullanmayın.
• Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin
olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir
şekilde takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez
kullanarak düzenli olarak temizleyin.
• Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.
• Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
6 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 6
2018-05-09
6:52:04
Güvenlik bilgileri
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal
yasalara uygun olduğundan emin olun.
Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur
damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma boruların patlamasına neden olabilir.
Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir
boşluğa itmeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
• Fişi prizden fişi tutarak çekin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Montaj için dikkat edilecekler
DİKKAT
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Türkçe 7
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 7
2018-05-09
6:52:04
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.
• Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, hareketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol
açabilir.
Önemli kullanım uyarıları
UYARI
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve
en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın.
Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.
• Bir vantilatör kullanmayın.
• Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi
atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük)
aldığınızdan emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş
çamaşırları yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).
• Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol
açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
8 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 8
2018-05-09
6:52:04
Güvenlik bilgileri
• Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol
açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece
kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce
çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol
açabilir.
Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi
prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsung Müşteri
Hizmetleri ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına
izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde
yaralanabilir.
Kullanım için dikkat edilecekler
DİKKAT
Makine deterjan, toz, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır
makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden
olabilir.
Türkçe 9
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 9
2018-05-09
6:52:04
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.
• Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya
su sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol
edin.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu
elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.
• Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden
olabilir veya su sızıntısına yol açabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
• Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine
dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su sızıntısına
neden olabilir.
Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve
herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.
• Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün
Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan
kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara,
bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara
yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
10 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 10
2018-05-09
6:52:04
Güvenlik bilgileri
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.
• Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Boşaltmadan önce su sıcaklığı yüksekse sıcaklığın düşmesi zaman alacaktır ve iç sıcaklığa bağlı
olarak değişebilir.
Makineniz bu gibi ögeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını,
paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman,
bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.
• Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal
titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya
hasar görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine
yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.
• Bu su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine
dokunmayın.
• Bu yanıklara neden olabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.
• Likit deterjan kılavuzu (yalnızca uygun modeller) toz deterjanlar için kullanılmaz. Toz deterjan
kullanırken kılavuzu çıkarın.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.
• Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal
titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla
kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
• Bu plastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu
bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve
temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Türkçe 11
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 11
2018-05-09
6:52:04
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.
• Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.
• Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya
veya kötü kokulara neden olabilir.
Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
• Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su sızıntısına neden olabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük
zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su
sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
Önemli temizleme uyarıları
UYARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
12 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 12
2018-05-09
6:52:04
Güvenlik bilgileri
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret,
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer
atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde
yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme
işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü
satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Samsung’un çevre taahhüdü ve REACH gibi ürüne özel yasal yükümlülükleri hakkında bilgi için şu
adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Türkçe 13
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 13
2018-05-09
6:52:04
Kurulum
Çamaşır makinesinin doğru bir şekilde kurulmasını sağlamak ve çamaşır yıkarken kazaların
meydana gelmesini önlemek için bu talimatlara dikkatle uyun.
Kurulum
İçindekiler
Ürün ambalajında bütün parçaların bulunduğundan emin olun. Çamaşır makinesi veya
parçalarıyla ilgili bir sorununuz olursa, yerel Samsung müşteri merkezi veya bayi ile iletişime
geçin.
01
02
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 Serbest bırakma kolu
02 Deterjan çekmecesi
03 Kontrol paneli
04 Kapak
05 Kazan
06 Pompa filtresi
07 Acil durum boşaltma borusu
08 Filtre kapağı
09 Üst kapak
10 Fiş
11 Boşaltma hortumu
12 Dengeleme ayakları
14 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 14
2018-05-09
6:52:04
Cıvata kapakları
Hortum tutucu
Soğuk su hortumu
Sıcak su hortumu
Sıvı deterjan kutusu
Kurulum
İngiliz anahtarı
NOT
•
•
•
Cıvata kapakları : Tedarik edilecek cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişebilir.
Sıcak su hortumu: Yalnızca geçerli modellerde.
Sıvı deterjan kutusu: Yalnızca geçerli modellerde.
Türkçe 15
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 15
2018-05-09
6:52:05
Kurulum
Kurulum gereklilikleri
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat
edilecek hususlar
Kurulum
•
•
•
•
•
•
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz
ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme risklerine
karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik
bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve
düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin
yanına kurmayın ve makine çalışırken
yakınında yanıcı ve patlayıcı madde
bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin
periyodik bakımını ve temizliğini rahatça
yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
Elektrik kaynağı ve topraklama
AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya
şalter gerekmektedir
• Yalnızca çamaşır makineniz için ayrı bir
şebeke devresi kullanın
Doğru topraklama için, çamaşır makineniz,
düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir
prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş
ile gelir.
Topraklamadan emin değilseniz, kalifiye bir
elektrikçi ve servis elemanıyla kontrol edin.
Verilen fişi modifiye etmeyin. Eğer fiş prize
uymuyorsa, uygun bir priz monte etmesi
için kalifiye bir elektrikçi çağırın.
•
UYARI
•
•
•
•
Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte
gelen güç kablosunu kullanın.
Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik
borulara, gaz borularına ya da sıcak su
borularına BAĞLAMAYIN.
Doğru bağlanmamış topraklama teli
elektrik çarpmasına yol açabilir.
Su beslemesi
Bu çamaşır makinesi için uygun su basıncı
50 kPa ile 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan
düşük su basıncı, su vanasının tamamen
kapanmamasına yol açabilir. Ya da kazanın
daha uzun sürede dolmasına ve çamaşır
makinesinin kapanmasına yol açabilir. Su
muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının
çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır
makinenizin arkasından 120 cm mesafede
olmalıdır.
Sızıntı riskini azaltmak için:
• Muslukları kolayca erişilebilir olmasını
sağlayın.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında
muslukları kapatın.
• Düzenli olarak su besleme hortumu
bağlantılarında sızıntı olup olmadığını
kontrol edin.
DİKKAT
Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan
önce, su vanası ve musluklarındaki tüm
bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.
16 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 16
2018-05-09
6:52:05
Boşaltma
Gömme ya da dolap içi montaj
Samsung 60 ila 90 cm yüksekliğinde bir
dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu,
boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey
hortuma bağlanmalıdır ve dikey boru
boşaltma hortumunun üzerini tamamen
örtmelidir.
Makinenin istikrarlı bir şekilde çalışması için
gereken asgari mesafeler:
En iyi performans için çamaşır makineniz
sağlam bir zemin üzerine monte edilmelidir.
Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz
yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir.
Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere
karşı yeterince dirençli değildir ve çamaşır
makinenizin kurutma dönüşü sırasında
hafifçe kaymasına neden olabilir.
25 mm
Arka
50 mm
Üst
25 mm
Ön
550 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutma
makinesi aynı konuma monte edilecekse,
gömme ya da kabin içinde en az 550 mm
engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır
makineniz tek başına özel bir hava açıklığı
gerektirmez.
Kurulum
Zemin
Kenarlar
DİKKAT
Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir
platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne
monte ETMEYİN.
Su sıcaklığı
Çamaşır makinenizin su vanasında,
pompasında ve/veya hortumlarında her
zaman bir miktar su kalacağından çamaşır
makinenizi suyun donabileceği yerlerde
monte etmeyin. Bağlantı parçalarında kalan
donmuş su, kayışlara, pompaya ve çamaşır
makinesinin diğer bileşenlerine zarar
verebilir.
Türkçe 17
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 17
2018-05-09
6:52:05
Kurulum
Adım adım kurulum
Kurulum
1. ADIM Konum seçme
Konum gereklilikleri:
• Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme olmayan, sert ve düzgün bir
zemin
• Doğrudan güneş ışığından uzak
• Havalandırma ve tesisat için yeterli alan
• Ortam sıcaklığı, her zaman donma noktasından (0 ˚C) yüksek olmalıdır
• Bir ısı kaynağından uzak
2. ADIM Nakliye cıvatalarını çıkarma
Ürün ambalajını açın ve bütün nakliye
cıvatalarını çıkarın.
1. Tedarik edilen anahtar ile, makinenin
arkasındaki bütün nakliye cıvatalarını
gevşetin.
2. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik
kapakları takın.
Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak
üzere saklayın.
UYARI
Ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Bütün ambalaj materyallerini (plastik
torba, polistiren vb.) çocukların ulaşamayacağı bir yere atın.
18 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 18
2018-05-09
6:52:05
3. ADIM Dengeleme ayaklarını ayarlama
Kurulum
1. Çamaşır makinesini yavaşça yerine
kaydırın. Aşırı kuvvet dengeleme
ayaklarına zarar verebilir.
2. Dengeleme ayaklarını manuel olarak
ayarlayarak, çamaşır makinesini
dengeleyin.
3. Dengeleme işlemi tamamladığında,
anahtarı kullanarak somunları sıkıştırın.
4. ADIM Su hortumunu bağlama
Tedarik edilen hortum ara bağlantı parçası modele göre değişebilir. Bu adım, konnektör
tipi bağlantı parçasının bağlanmasıyla ilgili talimatlar içerir. Eğer size verilen vidalı bir ara
bağlantı parçasıysa, 7. adıma gidin.
Su hortumunu, su musluğuna bağlayın.
A
1. Ara bağlantı parçasını (A), su
hortumundan (B) çıkartın.
B
2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı
gevşetmek için bir Yıldız tornavida
kullanın.
Türkçe 19
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 19
2018-05-09
6:52:06
Kurulum
3. Ara bağlantı parçasını tutun ve
5 mm (*) gevşetmek üzere (C) parçasını
ok yönünde döndürün.

Kurulum
C
C
D
4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna
yerleştirin ve yukarı doğru kaldırırken
vidaları sıkın.
5. Sıkıştırmak için (C) parçasını ok yönünde
döndürün.
6. (D) parçasını bastırırken, su hortumunu,
ara bağlantı parçasına bağlayın.
Ardından, (D) parçasını bırakın. Hortum,
ara bağlantı parçasına yerleşir ve bir
"klik" sesi duyulur.
7. Eğer vidalı tipte ucu olan bir su musluğu
kullanıyorsanız, size verilen vidalı
ara bağlantı parçasını, su musluğuna
resimdeki gibi bağlamak için kullanın.
20 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 20
2018-05-09
6:52:07
8. Su hortumunun diğer ucunu, çamaşır
makinesinin arka kısmındaki giriş suyu
vanasına bağlayın. Sıkıştırmak için
hortumu saat yönünde döndürün.
Kurulum
9. Su musluğunu açın ve bağlantı
bölgelerinde sızıntı olup olmadığını
kontrol edin. Bir su sızıntısı varsa
yukarıdaki adımları tekrarlayın.
UYARI
Su sızıntısı olursa çamaşır makinesini kullanmayı bırakın ve bir yerel Samsung servis
merkeziyle iletişime geçin. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.
DİKKAT
Su hortumunu kuvvet kullanarak çok fazla çekmeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun
yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
NOT
•
•
Su besleme hortumunu ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra, su hortumunu aşağıya
doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
Yaygın türdeki su musluklarından kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse,
musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
Türkçe 21
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 21
2018-05-09
6:52:07
Kurulum
Ek sıcak su girişine sahip modeller için:
Kurulum
1. Sıcak su hortumunun kırmızı ucunu,
çamaşır makinesinin arka kısmındaki
sıcak su girişine bağlayın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu, sıcak
su musluğuna bağlayın.
Aqua hortum (yalnızca geçerli modellerde)
Aqua hortum, kullanıcıları su sızıntısı riskine
karşı uyarır. Su akışını tespit eder ve bir
sızıntı durumunda, ortasındaki gösterge (A)
kırmızıya döner.
A
5. ADIM Boşaltma hortumunu konumlandırma
Boşaltma hortumunu üç şekilde konumlandırılabilir:
Lavabonun kenarına

A
Boşaltma hortumu yerden 60 cm ila 90 cm
yükseğe (*) yerleştirilmelidir. Boşaltma
hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını
sağlamak için ürünle birlikte verilen plastik
hortum tutucusunu (A) kullanın. İstikrarlı
boşaltma işlemi için, hortum tutucuyu bir
kanca ile duvara sabitleyin.
Lavabo atık su borusuna
Atık su borusu, hortumun ucu yerden en az
60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun
sifonundan yukarıda olmalıdır.
22 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 22
2018-05-09
6:52:08
Atık su borusuna

Boşaltma borusu 60 cm ila 90 cm
yüksekliğinde (*) olmalıdır. 65 cm
yüksekliğinde dikey boru kullanımı önerilir.
Boşaltma hortumunun, dikey boruya eğimli
olarak bağlandığından emin olun.
Kurulum
Boşaltma dikey borusu gereklilikleri:
• En 5 cm çap
• Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi
DİKKAT
Boşaltma hortumunu durgun su veya
havuz gibi yerlere koymayın. Su, bulaşık
makinesine geri akabilir.
6. ADIM Güç verme
Fişi AC 220-240 V / 50 Hz'lik onaylı, bir sigorta ya da bir şalter ile korunan bir duvar prizine
takın. Ardından, çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
Türkçe 23
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 23
2018-05-09
6:52:08
Başlamadan önce
Başlangıç ayarları
Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)
Başlamadan önce
Kalibrasyon, çamaşır makinesinin doğru ağırlık tespiti yapmasını sağlar. Kalibrasyon modunu
çalıştırmadan önce kazanın boş olduğundan emin olun.
1. Gücü kapatın ardından çamaşır makinesini yeniden açın.
2. Kalibrasyon moduna girmek için Sıcaklık ve Gecikmeli Bitir düğmelerine aynı anda 3
saniye boyunca basın. “Cb” mesajı görüntülenir.
3. Kalibrasyon işlemini başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın.
4. Kazan yaklaşık 3 dakika kadar dönecektir. (Kazan dönüş yönü modele bağlı olarak
değişebilir.)
5. Kalibrasyon Modu tamamlandığında, ekranda “0” görüntülenir ve çamaşır makinesi
otomatik olarak kapanır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.
Çamaşır kılavuzu
1. ADIM Sınıflandırma
Çamaşırı aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırın:
•
•
•
•
Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve suni ipek
olmasına göre ayırın.
Renk: Beyazlar ve renklileri ayırın.
Boyut: Kazanda farklı boyutlarda ögelerin bulunması, yıkama performansını artırır.
Hassasiyet: Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Kolay Ütü seçeneğini kullanarak
narin ürünleri ayrı yıkayın. Ögelerin üzerindeki bakım etiketlerini kontrol edin.
NOT
Giysiler üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ettiğinizden emin olun ve etiketlere uygun
olarak yıkama öncesinde sınıflandırın.
24 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 24
2018-05-09
6:52:08
2. ADIM Cepleri boşaltın
Giysilerin bütün ceplerini boşaltın
•
Giysilerin üzerindeki metal para, iğne veya toka gibi metal objeler, kazan ve diğer
çamaşırlara zarar verebilir.
Giysileri, düğme ve süslemeleri ters tarafta kalacak şekilde tersine çevirin
•
Başlamadan önce
•
Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir.
Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce ipleri
bağladığınızdan emin olun.
3. ADIM Bir çamaşır filesi kullanın
•
•
•
Sutyenler (suda yıkanabilir olanlar), bir çamaşır filesine koyulmalıdır. Sutyenlerin metal
parçaları kırılabilir ve diğer çamaşırları parçalayabilir.
Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu
tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden
olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.
4. ADIM Ön yıkama (gerekli olması halinde)
Çamaşırlar çok kirliyse, seçilen programda Ön Yıkama seçeneğini seçin. Ön yıkama seçeneği
belirlendiğinde, ana yıkama bölmesine toz deterjan koyduğunuzdan emin olun.
5. ADIM Yük kapasitesini belirleme
Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme, çamaşır makinesinin düzgün
yıkamamasına yol açabilir. Giysi türlerine göre yük kapasitesi için, 34. sayfaya bakın.
NOT
Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı
azalabilir. Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2,0 kg veya
daha az yük için).
DİKKAT
Çamaşırlar dengesizse ve “Ub” bilgi kodu görüntüleniyorsa, yükü yeniden dağıtın. Dengesiz
çamaşır, sıkma performansını düşürebilir.
Türkçe 25
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 25
2018-05-09
6:52:08
Başlamadan önce
6. ADIM Uygun türde deterjan kullanma
Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (pamuklu, sentetik, narin kumaşlar,
yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz.
Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar
kullanın.
NOT
Başlamadan önce
•
•
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre
deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Su sertliğinden emin değilseniz,
yerel su yetkilisiyle iletişime geçin.
Sertleşen veya katılaşan deterjan kullanmayın. Bu türden deterjanlar durulamadan sonra
tamamen gitmeyebilir ve boşaltma çıkışını tıkayabilir.
DİKKAT
YÜNLÜ programını kullanarak yünlüleri yıkarken, yalnızca nötr deterjanlar kullanın.
YÜNLÜ programında toz deterjan kullanılırsa, deterjan çamaşırda kalabilir ve çamaşırın
rengini bozabilir.
26 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 26
2018-05-09
6:52:08
Çamaşır kapsülleri
Çamaşır kapsüllerini kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, lütfen şu talimatları uyun.
1. Kapsülü boş kazanın dibine arkaya
doğru yerleştirin.
Başlamadan önce
2. Çamaşırı kapsülün üzerine, kazanın içine
yerleştirin.
DİKKAT
Soğuk su kullanan programlar veya bir saatten kısa sürede biten programlar için, sıvı deterjan
kullanmanız önerilir. Aksi halde, kapsül tamamen çözülmeyebilir.
Türkçe 27
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 27
2018-05-09
6:52:09
Başlamadan önce
Deterjan çekmecesi talimatları
Çamaşır makinesinde üç bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: sol bölme ana yıkama için, sağ ön
bölme yumuşatıcı için ve sağ arka bölme ön yıkama içindir.
01
Ön Yıkama bölmesi: Ön yıkama
deterjanı veya çamaşır kolası koyun.
02
Ana Yıkama bölmesi: Ana yıkama
deterjanı, kireç önleyici, suda bekletme
deterjanı, çamaşır suyu ve/veya leke
çıkarıcı ürünler koyun.
03
Yumuşatıcı bölmesi: Yumuşatıcı gibi
katkı maddeleri koyun. Maks. çizgisini
(A) aşmayın.
Başlamadan önce
A
NOT
Yumuşatıcı kılavuzunun gerçek görünümü
modele göre değişir.
DİKKAT
•
•
•
•
Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın.
Aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın:
• Tablet veya kapsül
• Çamaşır topu veya filesi şeklinde
Bölmenin tıkanmasını önlemek için, konsantre veya zenginleştirilmiş ürünler (yumuşatıcı
veya deterjan) uygulanmadan önce sulandırılmalıdır.
Gecikmeli Bitir seçildiğinde, deterjanı doğrudan kazanın içine uygulamayın. Aksi halde bu,
çamaşırın rengini soldurabilir. Gecikmeli Bitir seçildiğinde deterjan çekmecesini kullanın.
28 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 28
2018-05-09
6:52:09
Deterjan çekmecesine yıkama maddeleri koymak için
1. Deterjan çekmecesini çekerek açın.
2. Çamaşır deterjanını, üretici talimatları
veya önerileri doğrultusunda,
ana
yıkama bölmesine koyun. Sıvı deterjan
kullanmak için 30. sayfaya bakın.
Başlamadan önce
3.
Yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı
koyun. maks. çizgisini (A) aşmayın.
Yumuşatıcı son durulama sırasında
yıkama içine dağıtılır.
A
4. Ön yıkama yapmak istiyorsanız, ön
yıkama deterjanını üreticinin talimatları
veya önerileri doğrultusunda
yıkama bölmesine koyun.
5. Deterjan çekmecesini kapatın.
ön
Türkçe 29
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 29
2018-05-09
6:52:09
Başlamadan önce
DİKKAT
•
•
Başlamadan önce
•
Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan
koymayın.
Konsantre yumuşatıcılar, kullanılmadan
önce sulandırılmalıdır.
Yumuşatıcı bölmesine ana yıkama
deterjanı koymayın.
Sıvı deterjan kullanımı için (yalnızca geçerli modellerde)
Önce, verilen sıvı kutusunu
ana
yıkama bölmesine yerleştirin. Ardından
sıvı deterjanı, maks. çizgisini (A) çizgisini
aşmayacak şekilde koyun.
DİKKAT
•
•
A
Kutunun içinde işaretli olan maks.
çizgisini aşmayın.
Toz deterjan kullanırken sıvı kutusunu
çıkarın.
30 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 30
2018-05-09
6:52:10
İşlemler
Kontrol paneli
WW8*J6*****
10
02
08
11
01
09
03
04
05
06
07
WW9*J6*****
10
İşlemler
02
08
11
01
09
03
04
05
06
07
01 Program Seçici
Bir program seçmek için düğmeyi döndürün.
02 Ekran
Ekran mevcut programın bilgilerini, kalan tahmini süreyi veya bir
sorun meydana geldiğinde bilgi kodunu gösterir.
03 Sıcaklık
Mevcut programın su sıcaklığını değiştirmek için basın.
04 Durulama
Mevcut programın durulama sayısını değiştirmek için basın.
Durulama sayısını maksimum 5 defa olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
05 Sıkma
Mevcut programın sıkma hızını değiştirmek için basın.
• Durulama Suyunda Bekletme : Son durulama işlemi geciktirilir,
böylece çamaşırlar suda kalır. Çamaşırı çıkarmak için, boşaltma
veya sıkma işlemini çalıştırın.
• Sıkma Yok : Son boşaltma işleminden sonra kazan dönmez.
Türkçe 31
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 31
2018-05-09
6:52:10
İşlemler
İşlemler
06 Seçenekler
Yoğun Yıkama, Ön Yıkama, Köpükte Bekletme ve Hızlı Yıkama
15dk/30dk seçeneklerinden birini seçmek için bu düğmeye basın.
Seçimi kaldırmak için yeniden basın.
07 Köpükte
Bekletme
Köpükte Bekletme fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakmak
için basın. Bu fonksiyon pek çok inatçı lekenin çıkarılmasına yardımcı
olur.
08 Gecikmeli Bitir
Gecikmeli Bitirme, mevcut programın bitiş süresinin ayarlamanıza
olanak tanır. Ayarlarına bağlı olarak, programın başlangıç süresi,
makinenin dahili mantığına göre belirlenir. Örneğin bu ayar,
makinenizi, genelde işten eve döndüğünüz bir saatte bitecek şekilde
programlamanız için kullanışlıdır.
• Ön ayarlı saat birimleri seçmek için basın.
09 Hızlı Yıkama
15dk/30dk
Az kirlenmiş giysiler ve hızlı bir şekilde yıkanmasını istediğiniz en
fazla 2 kg olan çamaşırlar içindir.
10 Güç
Çamaşır makinesini açmak ve kapamak için kullanın.
11 Başlat/Duraklat
İşlemi başlatmak veya durdurmak için basın.
*(3 saniye Basılı Tutunuz) : 3 saniye basılı tutun.
32 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 32
2018-05-09
6:52:10
Başlamak için basit adımlar
2
1
6
3
4
5
Çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
Bir program seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
İhtiyaca uygun olarak, program ayarlarını (Sıcaklık, Durulama ve Sıkma) değiştirin.
Bir seçenek eklemek için, Seçenekler düğmesine basın. Tercih edilen öğeyi seçmek için
düğmeye yeniden basın.
5. Makine, size kullanım kolaylığı sağlamak açısından, Köpükte Bekletme, Hızlı Yıkama
15dk/30dk ve Gecikmeli Bitir seçenekleri için üç kolay erişim düğmesine sahiptir. Bu
seçeneklerden birini kullanmak istediğinizde, uygun düğmeye basın.
6. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
İşlemler
1.
2.
3.
4.
İşlem sırasında programı değiştirmek için
1. İşlemi durdurmak üzere, Başlat/Duraklat düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni bir program başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın.
Türkçe 33
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 33
2018-05-09
6:52:10
İşlemler
Programlara genel bakış
Standart programlar
Program
Tanım ve Maks. yük (kg)
Pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç
çamaşırlar, havlular, gömlekler.
Yıkama süresi ve durulama sayısı, yüke göre otomatik
olarak ayarlanır.
Maks.
Pamuklu kumaşlar, nevresim takımları, masa örtüleri, iç
çamaşırları, havlular veya gömlekler için, daha düşük
enerjiyle ideal performans sunar. Enerji tasarrufu için,
gerçek yıkama sıcaklığı belirtilenden düşük olabilir.
Maks.
Polyester (diolen, trevira), poliamid (perlon, naylon) ya
da diğer benzeri malzemelerden yapılmış bluz veya
gömlekler.
4
2,0 kg'dan düşük yükler için makinede yıkabilir
yünlülere özeldir.
Yünlü programı, yün ipliklerinin çekmesi / bozulması
önlemek üzere, yumuşak biçimde gerçekleştirilen hafif
sallama ve ıslatma işlemleri sunar.
Nötr bir deterjan kullanılması önerilir.
2
•
Çamaşırın ıslaklığını etkili bir şekilde gidermek için ek
bir sıkma işlemi sunar.
-
•
Toz deterjan kalıntısını olmamasını sağlamak için, ana
yıkamada daha yüksek su seviyesi ve ekstra durulama
devri sunar.
3
•
Yumuşatıcı uygulandıktan sonra çamaşır için ekstra
durulama işlemi sunar.
-
•
Kazandaki kir ve bakterileri yok ederek kazanı
temizler.
Deterjan veya çamaşır suyu kullanmadan,
40 yıkamada bir çalıştırın.
Kazanın boş olduğundan emin olun.
Kazanın temizliği için herhangi bir temizlik maddesi
kullanmayın.
-
•
PAMUKLU
•
PAMUKLU
İşlemler
•
SENTETİK
•
YÜNLÜ
•
•
SIKMA
KOTLAR
DURULAMA+SIKMA
•
EKO TEMİZ KAZAN
•
•
34 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 34
2018-05-09
6:52:10
Program
Tanım ve Maks. yük (kg)
SÜPER HIZLI
5
SÜPER EKO YIKAMA
•
Düşük sıcaklıklı ecobubble programlı, güç tüketiminin
azaltılmasına yardımcı olur.
4
•
•
Yatak örtüsü, çarşaflar, yorgan kılıfı vb. içindir.
En iyi sonucu elde etmek için, yalnızca 1 türde
nevresimi yıkayın ve yükün 2,0 kg'ı geçmediğinden
emin olun.
NEVRESİM
2
•
Tül kumaşlar, sutyenler, iç çamaşırları (ipek) ve yalnızca
elde yıkanması önerilen diğer kumaşlar içindir.
En iyi performansı elde etmek için sıvı deterjan
kullanın.
HASSAS YIKAMA
2
Deterjanı etkili bir şekilde gidermeye yardımcı olmak
için ekstra durulama ve yüksek sıcaklıkta yıkama
sunar.
4
Spandeks, streç ve mikrofiber gibi işlevsel
malzemelerden yapılmış outdoor giysiler, kayak
giysileri veya spor giysileri içindir.
2
Çamaşırın nazik bir şekilde yıkanmasını ve iyice
durulanmasını sağlamak için ek durulama ve azaltılmış
sıkma işlemi sunar.
4
•
•
•
BEBEK GİYSİLERİ
DOĞA SPORU
GİYSİLERİ
•
•
KOYU RENKLİLER
İşlemler
İç çamaşırı ve gömlekler gibi günlük öğeler için,
yıkama işleminin 1 saatte tamamlanmasını sağlar.
Program süresi, su besleme koşullarına ve çamaşırın
yük ve türüne göre değişiklik gösterir.
•
Türkçe 35
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 35
2018-05-09
6:52:10
İşlemler
Seçenekler
Seçenek
Yoğun Yıkama
Ön Yıkama
Köpükte
Bekletme
Tanım
•
Çok kirli çamaşırlar için. Bu programın işlem süresi normalden
uzundur.
•
Bu seçenek, ana yıkama programına bir ön yıkama ekler.
•
Köpükte Bekletme pek çok inatçı lekenin çıkarılmasına
yardımcı olur.
Köpükte Bekletme seçiliyken, çamaşırlar, etkili yıkama için
suda iyice ıslatılır.
Köpükte Bekletme, 4 programla birlikte kullanılabilir ve
programların süresini 30 dakikaya kadar uzatır: Pamuklu,
Sentetik, Kotlar ve Bebek Giysileri.
•
•
İşlemler
•
•
Hızlı Yıkama
15dk/30dk
•
•
Özellikle 2 kg'a kadar olan hafif kirli giysiler içindir
Program süresi; su besleme koşulları, çamaşırın yükü ve türü,
kirlilik seviyesi ve seçilen ekstra seçeneklere göre değişiklik
gösterir.
Program süresi Kapalı > 15 dk > 30 dk sırasıyla değişecektir.
Önerilen deterjan miktarı 20 g'dan azdır (2 kg yük için)
36 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 36
2018-05-09
6:52:11
Gecikmeli Bitir
Çamaşır makinesini, 1 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama
işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Gösterilen saat, yıkama işleminin biteceği zamanı gösterir.
1. Bir program seçin. Ardından gerekiyorsa program ayarlarını değiştirin.
2. İstenilen bitiş saati ayarlanana kadar tekrar tekrar Gecikmeli Bitir düğmesine basın.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
Eş gelen gösterge, ilerleyen saati gösterecek şekilde görüntülenir.
4. Gecikmeli Bitir seçeneğini iptal etmek için, Güç düğmesine basarak makineyi yeniden
başlatın.
Anlatımlı örneği
14.00
Gecikmeli Bitir seçeneğini 3 saat
olarak ayarlayın
15.00
Başlat
İşlemler
İki saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için,
mevcut programa 3 saat ayarıyla Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve saat 14.00'te Başlat/
Duraklat düğmesine basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi saat 15.00'te çalışmaya başlar ve
saat 17.00'de program biter. Aşağıda bu örneğin zaman çizelgesini görebilirsiniz.
17.00
Bitti
Türkçe 37
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 37
2018-05-09
6:52:11
İşlemler
Ayarlar
İşlemler
Çocuk Kilidi
Çocukların kaza geçirmelerini önlemek için,
Çocuk Kilidi, Güç hariç tüm düğmeleri kilitler.
• Çocuk Kilidi işlevini ayarlamak için,
Sıcaklık ve Durulama düğmelerini
aynı anda 3 saniye kadar basılı tutun.
Etkinleştirmek için, Başlat/Duraklat
düğmesine basın.
• Başlat/Duraklat düğmesine basmadan
önce, hala kapağı açabilir veya
ilgili düğmelere basarak ayarları
değiştirebilirsiniz. Makineyi
çalıştırmak için Başlat/Duraklat
düğmesine bastığınızda, Çocuk Kilidi
etkinleştirilecektir.
NOT
Çocuk Kilidi etkinken, deterjan veya çamaşır
eklemek istiyorsanız önce Çocuk Kilidi
işlevini devre dışı bırakmanız veya geçerli
ayarları değiştirmeniz gerekir.
Çocuk Kilidi özelliğini iptal etmek için
Sıcaklık ve Durulama düğmesini aynı anda
6 saniye kadar basılı tutun. Alternatif
olarak, Çocuk Kilidi geçici olarak devre
dışı bırakıldığında, Sıcaklık ve Durulama
düğmelerini aynı anda 3 saniye kadar basılı
tutun.
Çocuk Kilidi işlevini geçici olarak devre dışı
bırakmak için
Kapağı açın ve hem Sıcaklık hem de
Durulama düğmelerini aynı anda 3 saniye
kadar basılı tutun. Çocuk Kilidi 1 dakika
kadar geçici olarak devre dışı bırakılır ve
gösterge yanıp söner. Örneğin çamaşır
ekleyin ve sonraki 2 dakika içinde kapağı
kapatın. Aksi halde, başka bir 2 dakika
için makine bir alarm sesi çıkarır. Kapağı
kapattığınızda, Çocuk Kilidi gösterge
yanarak yeniden etkinleştirilir.
38 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 38
2018-05-09
6:52:11
Ses Açık/Kapalı
Bu düğmeyi açabilir veya kapatabilirsiniz.
Ayarınız, makineyi yeniden başlatmanızın
ardından da geçerli olacaktır.
• Sesi kısmak için, Durulama ve Sıkma
düğmesine aynı anda 3 saniye boyunca
basın.
• Sesi açmak için, yeniden 3 saniye
boyunca basın.
Enerji tüketimi açisindan verimli kullanima
ilişkin bilgiler
•
•
•
•
•
•
İşlemler
•
Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun
tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden
fazla yüklememeye dikkat edin.
Deterjan ambalajında tavsiye edilenden
fazla miktarda veya aşırı köpüren
deterjan kullanmayın.
Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık
tavsiyelerine uyun.
Az kirli çamaşırlarınızı düşük
sıcaklıklarda yıkayın.
Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız
için hızlı programları tercih edin.
Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız
icin on yıkama ve yuksek sıcaklık
kullanmayın.
Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde
kurutacaksanız yıkama programınız icin
önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.
Türkçe 39
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 39
2018-05-09
6:52:12
Bakım
Performansın düşmesini engellemek ve kullanım ömrünü korumak için çamaşır makinesini
temiz tutun.
Eko temiz kazan
Kazanı temizlemek ve içindeki bakterileri
gidermek için bu programı düzenli olarak
çalıştırın.
1. Çamaşır makinesini açmak için Güç
düğmesine basın.
2. EKO TEMİZ KAZAN programını seçmek
için Program Seçiciyi döndürün.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
NOT
EKO TEMİZ KAZAN için su sıcaklığı 70 °C
olarak ayarlanmıştır ve bu değiştirilemez.
EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcısı
•
•
EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcısı,
her 40 yıkamada bir ana ekranda
görüntülenir. EKO TEMİZ KAZAN
programının düzenli çalıştırılması
önerilir.
Bu hatırlatıcıyı ilk defa gördüğünüzde,
hatırlatıcıyı arka arkaya 6 defa yok
sayabilirsiniz. 7. yıkamadan itibaren,
hatırlatıcı görüntülenmez. Ancak ikinci
40. yıkamada yeniden görüntülenecektir.
Bakım
DİKKAT
Kazanın temizliği için herhangi bir temizlik
maddesi kullanmayın. Kazandaki kimyasal
kalıntılar, yıkama performansını zayıflatır.
40 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 40
2018-05-09
6:52:12
Smart Check (Akıllı Kontrol)
Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, kamera özellikli bir mobil cihaza, Play Store veya Apple
Store'dan, Samsung Smart Washer uygulamasını indirmeniz ve kurmanız gerekmektedir.
Smart Check fonksiyonu, Galaxy ve iPhone
serileri için optimize edilmiştir (yalnızca
geçerli modellerde).
•
•
•
Smart Check fonksiyon adı, dile bağlı
olarak değişebilir.
Eğer çamaşır makinesi ekranından
güçlü bir ışık yansıyorsa, uygulama bilgi
kodunu tanımlayamayabilir.
Eğer uygulama birkaç defa arka arkaya
Smart Check kodunu tanımlayamazsa,
bilgi kodunu uygulama ekranına manuel
olarak girin.
Bakım
1. Smart Check moduna girmek için, Sıkma
ve Seçenekler düğmelerine 3 saniye
boyunca aynı anda basın.
2. Çamaşır makinesi kendi kendine
tanılama işlemini çalıştırır ve bir
sorun meydana geldiğinde bilgi kodu
görüntüler.
3. Mobil cihazınızda Samsung Smart
Washer uygulamasını çalıştırın ve Smart
Check düğmesine dokunun.
4. Mobil cihazı, çamaşır makinesinin
ekranıyla karşı karşıya olacak ve yakın
duracak şekilde konumlandırın. Ardından
bilgi kodu uygulama tarafından otomatik
olarak tanınacaktır.
5. Bilgi kodu doğru bir şekilde
tanımlandığında, uygulama sorunla ilgili
detaylı bilgileri ve yapılacakları gösterir.
NOT
Türkçe 41
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 41
2018-05-09
6:52:12
Bakım
Acil durum boşaltma işlemi
Bir elektrik kesintisi durumunda, çamaşırı çıkarmadan önce kazandaki suyu boşaltın.
A
1. Çamaşır makinesini kapatın ve fişini
prizden çıkartın.
2. Açmak için filtre kapağının (A) üst
alanına yavaşça basın.
3. Kapağın etrafına boş ve geniş bir kap
koyun ve boru kapağını (B) tutarken, acil
durum boşaltma borusunu kaba doğru
çekin.
Bakım
B
C
4. Boru kapağını açın ve Acil durum
boşaltma borusundaki (C) suyun kaba
dökülmesini sağlayın.
5. Tamamlandığında, boru kapağını kapatın
ve boruyu yerine yerleştirin. Ardından,
filtre kapağını takın.
NOT
Kazandaki su, beklediğinizden daha çok
olabileceği için, geniş bir kap kullanın.
42 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 42
2018-05-09
6:52:12
Temizleniyor
Çamaşır makinesinin yüzeyi
Aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanla ıslatılmış, yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesine
su püskürtmeyin.
Tel filtre
Su hortumunun tel filtresini yılda bir veya iki defa temizleyin.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç
kablosunu prizden çıkarın.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su hortumunu, gevşeterek makinenin
arka tarafından sökün. Suyun
fışkırmasını önlemek için hortumun
ağzını bir bez ile kapatın.
Bakım
4. Tel filtreyi, giriş vanasından bir pense
kullanarak çıkarın.
5. Tel filtreyi, yivli bağlantı da suya girecek
şekilde suya sokun.
6. Tel filtreyi tamamen gölge olan bir yerde
kurutun.
7. Tel filtreyi, giriş vanasına yeniden
yerleştirin ve su hortumunu giriş
vanasına yeniden başlayın.
8. Su musluğunu açın.
NOT
Eğer tel filtre tıkanırsa, ekranda “4C” bilgi kodu görüntülenir.
Türkçe 43
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 43
2018-05-09
6:52:13
Bakım
Pompa filtresi
Tıkanmasını önlemek için, pompa filtresinin yılda 5-6 defa temizlenmesi önerilir. Tıkalı bir
pompa filtresi, köpüklenmeye yol açabilir.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç
kablosunu prizden çıkarın.
2. Kazandaki kalan suyu boşaltın. “Acil
durum boşaltma işlemi” bölümüne bakın.
3. Açmak için filtre kapağının üst alanına
yavaşça basın.
4. Pompa filtresi tutacağını sola döndürün
ve kalan suyu boşaltın.
Bakım
5. Yumuşak fırçalar kullanarak pompa
filtresini temizleyin. Filtrenin içindeki
boşaltma pompası pervanesinin
herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış
olmadığını kontrol edin.
6. Pompa filtresini yeniden yerleştirin ve
filtre tutacağını sağa döndürün.
NOT
•
•
Bazı pompa filtrelerinin, çocukların kazaya
yol açmalarını önlemek için bir güvenlik
tutacağı bulunur. Pompa filtresinin
emniyet tutacağını açmak için bastırın ve
saat yönünün tersine doğru döndürün.
Güvenlik tutacağındaki yay mekanizması,
filtrenin açılmasına yardımcı olur.
Pompa filtresinin emniyet tutacağını kapatmak saat yönünde döndürün. Yaydan tıkırtı
sesi gelebilir, bu normaldir.
NOT
Eğer pompa filtresi tıkanırsa, ekranda “5C” bilgi kodu görüntülenir.
DİKKAT
•
•
Filtrenin temizlenmesinin ardından, filtre tutacağının düzgün bir şekilde kapatıldığından
emin olun. Aksi takdirde sızıntı meydana gelebilir.
Temizlenmesinin ardından, filtrenin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Aksi
takdirde işlemsel bir hata veya sızıntı meydana gelebilir.
44 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 44
2018-05-09
6:52:13
Deterjan Çekmecesi
B
1. Çekmecenin içindeki açma kolunu (B)
tutarken, çekmeceyi çekerek çıkarın.
2. Açma kolunu ve Sıvı deterjan kutusunu
çekmeceden çıkarın.
3. Çekmece parçalarını, akan suyun altında
yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
Bakım
4. Çekmece girintisini yumuşak bir fırçayla
temizleyin.
5. Açma kolunu ve Sıvı deterjan kutusunu
çekmeceye geri yerleştirin.
6. Kapatmak için çekmeceyi itin.
NOT
Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boşken, DURULAMA+SIKMA programını çalıştırın.
Türkçe 45
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 45
2018-05-09
6:52:13
Bakım
Donma durumunda yapılacaklar
Sıcaklık 0 °C'nin altına düşerse, çamaşır makinesi donabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
Su hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
Su hortumunu çıkarın ve sıcak suya sokun.
Kazana ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
Su hortumunu, su musluğuna yeniden bağlayın.
NOT
Eğer çamaşır makinesi hala normal bir şekilde çalışmıyorsa, normale dönene kadar
yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar
Bakım
Çamaşır makinesini uzun süre kullanım dışı bırakmaktan kaçının. Böyle bir durumda, çamaşır
makinesini boşaltın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
1.
2.
3.
4.
5.
DURULAMA+SIKMA programını seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
Kazanı boşaltın ve Başlat/Duraklat düğmesine basın.
Program tamamlandığında, su musluğunu kapatın ve su hortumunu çıkarın.
Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
Kazanda hava akımı sağlamak için kapağı açın.
46 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 46
2018-05-09
6:52:13
Sorun giderme
Kontrol listesi
Eğer çamaşır makinesinde bir sorunlar karşılaşırsanız, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol
edin ve önerileri deneyin.
Sorun
Yapılacak Şey
Çalışmıyor.
Su beslemesi yetersiz
veya su beslemesi
yapılamıyor.
•
•
•
•
•
Su musluğunu tamamen açın.
Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun.
Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun.
Yeterli su basıncının olduğundan emin olun.
Programın
tamamlanmasının
ardından, deterjan
çekmecesinde
deterjan kalıyor.
•
Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol
edin.
Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Durulama kapağının düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Granül deterjan kullanılıyorsa, deterjan seçicisinin üst konumda
olduğundan emin olun.
Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini temizleyin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aşırı titreşim veya
gürültü.
•
•
•
•
Sorun giderme
•
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
Su musluklarının açık olduğundan emin olun.
Çamaşır makinesini başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine
bastığınızdan veya dokunduğunuzdan emin olun.
Çocuk Kilidi öğesinin etkin olmadığından emin olun.
Çamaşır Makinesi dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu
kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir
dizi tık sesi çıkarır.
Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
•
•
•
•
Çamaşır makinesinin, kaygan olmayan düz ve sağlam bir zemine
yerleştirildiğini kontrol edin.
Eğer zemin düz değilse, çamaşır makinesinin yüksekliğini ayarlamak
için dengeleme ayaklarını kullanın.
Nakliye cıvatalarının çıkartıldığından emin olun.
Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını
kontrol edin.
Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
Motor, normal işlem sırasında gürültüye yol açabilir.
Tulum ve metal süsleri olan giysiler, yıkanırken ses çıkarabilir. Bu
normaldir.
Bozuk para gibi metal nesneler gürültüye yol açabilir. Yıkama
tamamlandıktan sonra, bu nesneleri kazan veya filtre kutusundan
çıkarın.
Türkçe 47
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 47
2018-05-09
6:52:14
Sorun giderme
Sorun
Yapılacak Şey
•
•
•
Boşaltma ve/veya
sıkma yapmıyor.
•
•
•
•
•
•
Kapak açılmıyor.
•
•
Sorun giderme
•
•
•
Fazla köpük.
•
•
Ek deterjan
koyulamıyor.
•
Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde
geldiğinden emin olun. Bir boşaltma kısıtlamasıyla karşı karşıya
kalırsanız, servisi arayın.
Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapağı kapatın ve Başlat/Duraklat Düğmesine basın veya dokunun..
Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz
dönme ya da sıkma gerçekleştirmez.
Boşaltma hortumunun donmadığını ya da tıkanmadığını kontrol edin.
Boşaltma hortumunun, tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine
bağlandığından emin olun.
Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, makine geçici olarak
boşaltma veya sıkma işlemi yapmaz.
Çamaşır makinesine yeterli güç yeniden verilir verilmek, normal bir
şekilde çalışmaya başlayacaktır.
Çamaşır makinesini durdurmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın
veya dokunun.
Kapak kilitleme mekanizmasının açılması birkaç dakika sürebilir.
Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak
açılmaz.
Kazandaki tüm suyun boşaltıldığından emin olun.
Kazanda su kaldıysa kapak açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve kapağı
manuel olarak açın.
Kapak kilidi ışığının kapalı olduğundan emin olun. Çamaşır makinesi
boşaltıldıktan sonra, kapak kilidi ışığı kapanır.
Uygun bir şekilde, önerilen deterjan türlerini kullandığınızdan emin
olun.
Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan
kullanın.
Yumuşak su, az yükleme veya az kirlenmiş çamaşırlar için deterjan
miktarını azaltın.
HE olmayan deterjan önerilmez.
Kalan deterjan ve yumuşatıcının limitin üzerinde olmadığından emin
olun.
48 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 48
2018-05-09
6:52:14
Sorun
Yapılacak Şey
•
•
•
•
Duruyor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çamaşır program
sonunda çok ıslak.
•
•
Her iki musluğu da tamamen açın.
Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun.
Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su
borularını yıkayın.
Su ısıtıcısının, musluktan en az 120 °F (49 °C) sıcaklığında su verecek
şekilde ayarlandığından emin olun. Ayrıca, su ısıtıcısı kapasitesini ve
kurtarma oranını kontrol edin.
Hortumları çıkarın ve tel filtreyi temizleyin. Tel filtre tıkanmış
olabilir.
Çamaşır Makinesi dolarken, su sıcaklığı otomatik sıcaklık kontrol
özelliği gelen su sıcaklığını kontrol ettiği için değişebilir. Bu
normaldir.
Çamaşır Makinesi dolarken, soğuk veya sıcak su sıcaklıkları
seçildiğinde dağıtıcıdan yalnızca sıcak ve/veya yalnızca soğuk su
geçtiğini fark edebilirsiniz.
Çamaşır Makinesi su sıcaklığını belirlediği için, bu otomatik sıcaklık
kontrol özelliğinin normal bir işlevidir.
Sorun giderme
Yanlış sıcaklıkta suyla
doluyor.
Güç kablosunu elektrik olan bir prize takın.
Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
Kapağı kapatın ve çamaşır makinesini başlatmak için, Başlat/
Duraklat düğmesine basın.
Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz
dönme ya da sıkma gerçekleştirmez.
Çamaşır Makinesi dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu
kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir
dizi tık sesi çıkarır.
Programda duraklatma ya da suda bekletme olabilir. Kısa bir süre
bekleyin, çamaşır makinesi çalışabilir.
Su besleme hortumunun, su musluklarındaki tel filtresinin tıkalı
olmadığından emin olun. Tel filtreyi düzenli olarak temizleyin.
Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, makine geçici olarak
boşaltma veya sıkma işlemi yapmaz. Çamaşır makinesine yeterli güç
yeniden verilir verilmek, normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma devri kullanın.
Aşırı köpürmeyi azaltmak için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan
kullanın.
Yük çok azdır. Az yükler (bir veya iki öğe) dengesiz olabilir ve
tamamen sıkılmayabilir.
Boşaltma hortumunun bükülmediğini ya da tıkanmadığını kontrol
edin.
Türkçe 49
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 49
2018-05-09
6:52:14
Sorun giderme
Sorun
Yapılacak Şey
•
•
•
Su sızıyor.
•
•
Koku var.
Köpük görülmüyor
(Yalnızca Bubbleshot
modellerinde).
Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
Boşaltma hortumu ucunun doğru bir şekilde takıldığından ve
boşaltma sistemine sabitlendiğinden emin olun.
Aşırı yükleme yapmaktan kaçının.
Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan
kullanın.
•
•
•
•
Fazla köpük, iç tarafta birikebilir ve kötü kokuya yol açabilir.
Sterilize etmek için düzenli olarak temizleme programlarını çalıştırın.
Kapak contasını temizleyin (diyagram).
Bir programın tamamlanmasının ardından çamaşır makinesinin iç
kısmını kurutun.
•
•
Aşırı yükleme, köpüğün görünmesine engel olabilir.
Çok kirli çamaşırlar, köpük oluşturmayabilir.
Sorun giderme
Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.
50 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 50
2018-05-09
6:52:14
Bilgi kodları
Çamaşır makineniz çalışmadığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu
kontrol edin ve önerileri deneyin.
Kod
4C
Yapılacak Şey
Su gelmiyor.
• Su musluklarının açık olduğundan emin olun.
• Su hortumlarının tıkanmadığından emin olun.
• Su musluklarının donmadığından emin olun.
• Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol
edin.
• Soğuk su musluğunun ve sıcak su musluğunun doğru bir şekilde
bağlandığından emin olun.
• Tıkanmış olabileceğinden, tel filtreyi temizleyin.
•
4C2
Soğuk su besleme hortumunun, soğuk su musluğuna sıkıca bağlı
olduğundan emin olun.
Eğer sıcak su musluğuna bağlıysa, bazı programlar esnasında
çamaşırlar bozulabilir.
dC
Çamaşır makinesi, kapağı açıkken çalıştırılıyor.
• Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
• Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
OC
Su taşması.
• Sıkmadan sonra yeniden başlatın.
• Eğer ekranda bir bilgi kodu görüntülenmeye devam ediyorsa, yerel
Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.
LC, LC1
Boşaltma hortumunu kontrol edin.
• Boşaltma hortumunun ucunun yere yerleştirilmediğinden emin olun.
• Boşaltma hortumunun tıkanmadığından emin olun.
• Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri
merkeziyle iletişime geçin.
Sorun giderme
5C
Su boşalmıyor.
• Boşaltma hortumunun donmadığını ya da tıkanmadığını kontrol edin.
• Boşaltma hortumunun, bağlantı türüne bağlı olarak, doğru bir şekilde
konumlandırıldığından emin olun.
• Tıkanmış olabileceğinden, kalıntı filtresini temizleyin.
• Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde
geldiğinden emin olun.
• Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri
merkeziyle iletişime geçin.
Türkçe 51
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 51
2018-05-09
6:52:14
Sorun giderme
Kod
Ub
Sıkma çalışmıyor.
• Çamaşırın eşit bir şekilde dağıtıldığından emin olun.
• Çamaşır makinenizin düz ve sabit bir zemine yerleştirildiğini kontrol
edin.
• Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün
yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve ekranda
“Ub” kontrol mesajı gösterilir.
3C
Motor işlemini kontrol edin.
• Programı yeniden başlatmayı deneyin.
• Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri
merkeziyle iletişime geçin.
UC
Sorun giderme
Yapılacak Şey
Elektronik kumandasının kontrol edilmesi gerekiyor.
• Uygun bir şekilde güç verilip verilmediğini kontrol edin.
• Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri
merkeziyle iletişime geçin.
Düşük voltaj tespiti.
• Güç kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin.
• Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri
merkeziyle iletişime geçin.
HC
Yüksek sıcaklık ısıtma kontrolü.
• Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri
merkeziyle iletişime geçin.
1C
Su seviyesi sensörü düzgün çalışmıyor.
• Kapatmayı ve programı yeniden başlatmayı deneyin.
• Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri
merkeziyle iletişime geçin.
AC
Ana ve alt PBA'lar arasındaki iletişimi kontrol edin.
• Kapatmayı ve programı yeniden başlatmayı deneyin.
• Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri
merkeziyle iletişime geçin.
Eğer ekranda bir bilgi kodu görüntülenmeye devam ediyorsa, yerel Samsung servis merkezi
ile iletişime geçin.
52 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 52
2018-05-09
6:52:14
Teknik özellikler
Kumaş bakım tablosu
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri sırayla şu
dört sembolü gösterir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru
temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında
tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi
talimatlarına uyun.
Ütülemeyin
Narin kumaş
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir
Kuru temizleme
Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf
alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Yalnızca elde yıkayın
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En fazla 200 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En fazla 150 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
Teknik özellikler
Dayanıklı malzeme
En fazla 100 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Türkçe 53
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 53
2018-05-09
6:52:16
Teknik özellikler
Çevreyi koruma
•
•
•
Teknik özellikler
•
Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya
karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin.
Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik
kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını
önlemek için kapağı çıkartın.
Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
Yıkamadan önce leke çıkarıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda
kullanın.
Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik
miktarları, kullanılan programa bağlıdır).
54 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 54
2018-05-09
6:52:16
Özellikler sayfası
“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik
gösterebileceğini ifade eder.
Tip
Önden yüklemeli çamaşır makinesi
Model Adı
WW8*J6*****
Boyutlar
G 600 x D 550 x Y 850 (mm)
Su basıncı
50 kPa - 800 kPa
NET ağırlık
61,0 kg
Yıkama ve sıkma kapasitesi
Güç tüketimi
WW9*J6*****
Yıkama ve
ısıtma
Sıkma dönüş hızı
8,0 kg
9,0 kg
220 V
2000 W
240 V
2400 W
1400 rpm
NOT
Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Teknik özellikler
Türkçe 55
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 55
2018-05-09
6:52:16
Teknik özellikler
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik
gösterebileceğini ifade eder.
Samsung
Model Adı
Kapasite
Enerji Etkililiği
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)
Yıllık su tüketimi (AW_c) 2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
Maksimum Sıkma Devri
Kalıntı nem
kg
Teknik özellikler
WW9*J6*****
9,0
A+++
kWsaat/yıl
kWsaat
kWsaat
kWsaat
W
W
L/yıl
116
0,54
0,48
0,48
0,48
5,00
8100
130
0,65
0,51
0,51
0,48
5,00
9400
A
1400
44
devir
%
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
Standart programın program süresi
Tam yükte PAMUKLU 60 °C
Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C
Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C
Bekleme modunda ağırlıklı süre
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Yıkama
Sıkma
WW8*J6*****
8,0
PAMUKLU 60 °C ve 40 °C 4)
dak
dak
dak
dak
284
254
254
2
294
284
284
2
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
53
74
53
74
NOT
1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de
PAMUKLU
programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine
dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de
PAMUKLU
programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın
kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu
oldukça önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha
fazla enerji tasarrufu sağlar.
56 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 56
2018-05-09
6:52:16
4.
PAMUKLU 60 °C ve
PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60 °C
programı ve standart Pamuklu 40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki
pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su
tüketimi bakımından en verimli programlardır.
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (24. sayfadaki “Kalibrasyonun
Çalıştırılması (önerilir)” bölümüne bakın).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
Teknik özellikler
Türkçe 57
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 57
2018-05-09
6:52:16
Teknik özellikler
Ana yıkama programları hakkında bilgi
Model
WW9*J6*****
WW8*J6*****
Program
Sıcaklık
(°C)
Kapasite
(kg)
Program
Süresi (dk)
Kalıntı
Nem İçeriği
(%)
Su Tüketimi
(L/program)
Enerji
Tüketimi
(kWsaat/
Program)
PAMUKLU
20
4,5
137
56
65
0,36
40
4,5
284
44
39
0,51
4,5
284
44
39
0,51
9,0
294
44
47
0,65
PAMUKLU
60
SENTETİK
40
4,0
154
35
68
0,65
PAMUKLU
20
4,0
137
56
60
0,33
40
4,0
254
44
33
0,48
4,0
254
44
33
0,48
8,0
284
44
41
0,54
4,0
154
35
68
0,65
PAMUKLU
SENTETİK
60
40
Teknik özellikler
Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
Gerçek değerler cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
58 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 58
2018-05-09
6:52:17
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a — Sözleşmeden dönme,
b — Satış bedelinden indirim isteme,
c — Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve
ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep
edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde
kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici
cayma hakkını kullanamayacaktır”
Tüketicinin seçimlik hakları
Türkçe 59
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 59
2018-05-09
6:52:17
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
60 Türkçe
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 60
2018-05-09
6:52:17
Türkçe 61
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 61
2018-05-09
6:52:17
Notlar
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 62
2018-05-09
6:52:18
Notlar
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 63
2018-05-09
6:52:18
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Kore, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norveç
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norveç
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK
ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03580N-09
WW6000J_DC68-03580N-09_TR.indd 64
2018-05-09
6:52:18
Download PDF