Samsung | WF90F5E0W2W/AH | Samsung WF90F5E0W2W/AH 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi Kullanım kılavuzu

WF90F5****
WF91F5****
WF92F5****
WF9AF5****
Çamaşır makinesi
Kullanıcı kılavuzu
olasılıkları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 1
2018-05-09
6:43:17
İçindekiler
4
Güvenlik bilgileri
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Önemli güvenlik sembolleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Önemli güvenlik önlemleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
11
Çamaşır makinenizin montajı
Parçaların kontrol edilmesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Montaj gerekliliklerinin karşılanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Elektrik kaynağı ve topraklama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Su beslemesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Boşaltma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zemin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ortam sıcaklığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gömme ya da dolap içi montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Çamaşır makinesinin montajı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
19
Çamaşır makinenizin kullanımı
Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Uygun deterjanı kullanma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Deterjan çekmecesini kullanma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Çamaşır kapsülleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
İlk kez çamaşır yıkamak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Temel talimatlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Kontrol panelinin kullanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
İşlem Seçiciyi kullanma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Çocuk Kilidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ses Kapama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Gecikmeli Bitir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Smart Check. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Çamaşırların yıkanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Çamaşırı manuel olarak yıkamak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Çamaşır kılavuzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Türkçe - 2
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 2
2018-05-09
6:43:17
31
Çamaşır makinenizin temizlenmesi
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Kalıntı filtresinin temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Dış yüzeyin temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Tel filtrenin temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
34
Çamaşır makinenizin bakımı
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Çamaşır makinesini saklama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
35
Sorun giderme ve bilgi kodları
Kontrol listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Bilgi kodları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
39
Program tablosu
Program tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
40
Ek
Kumaş bakım tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Çevreyi koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Ana yıkama programları hakkında bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Tüketicinin seçimlik hakları
44
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
45
Türkçe - 3
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 3
2018-05-09
6:43:17
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili
önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu
kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için
lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın.
Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır.
Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak
sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz
farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis
merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI: Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar..
DİKKAT: Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
NOT
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli
bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
Türkçe - 4
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 4
2018-05-09
6:43:18
Önemli güvenlik önlemleri
01 GÜVENLİK BİLGİLERİ
UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi
kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında
olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü
veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski
hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
7. Avrupa'da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları
müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir
anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Türkçe - 5
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 5
2018-05-09
6:43:18
UYARI: Önemli montaj UYARILARI
Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu yerel elektrik teknik özelliklerini karşılayan prize takın. Yalnızca bu cihaz için olan soketi kullanın ve bir
uzatma kablosu kullanmayın.
• Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Aksi taktirde
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli
olarak temizleyin.
• Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.
• Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına
yol açabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun
olduğundan emin olun.
Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir
konuma kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma boruların patlamasına neden olabilir.
Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu
nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
• Fişi prizden fişi tutarak çekin.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Türkçe - 6
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 6
2018-05-09
6:43:18
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
01 GÜVENLİK BİLGİLERİ
DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.
• Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
UYARI: Önemli kullanım UYARILARI
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis
merkeziyle temasa geçin.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç
kablosuna dokunmayın.
• Bir vantilatör kullanmayın.
• Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır
makinesi kapak kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).
• Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu
yaralanmaya neden olabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
• Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin.
Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
Türkçe - 7
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 7
2018-05-09
6:43:18
•
•
Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun Müşteri Hizmetleri ile iletişime
geçin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır
makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.
DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER
Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak
bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.
Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.
• Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su kaçağına yol
açabilir.
Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.
• Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su
kaçağına yol açabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
• Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.
Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su
sızıntısı olmadığından emin olun.
• Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su kaçağına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından
sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların
sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal
maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
Türkçe - 8
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 8
2018-05-09
6:43:18
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
01 GÜVENLİK BİLGİLERİ
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.
• Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya
giysileri (*) yıkamayın.
(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet
veya araba astarları vb.
• Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal titreşimler nedeniyle
çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım
hatası gibi arızalara yol açabilir.
Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.
• Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.
• Bu yanıklara neden olabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.
• Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle
yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları
yıkamayın.
• Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir
sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın,
durulamayın veya sıkmayın.
• Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.
• Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara
neden olabilir.
Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
• Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.
Türkçe - 9
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 9
2018-05-09
6:43:18
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları
seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
UYARI: Önemli temizleme UYARILARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte
atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki
zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının
sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat
kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu
ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret
edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe - 10
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 10
2018-05-09
6:43:18
Çamaşır makinenizin montajı
02 AYARLAMA
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır
ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
Parçaların kontrol edilmesi
Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Makine
nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim
kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.
1
2
9
3
10
11
4
5
12
6
7
1
Serbest bırakma kolu
2
Deterjan çekmecesi
3
Kontrol paneli
4
Kapak
5
Kazan
6
Kalıntı filtresi
7
Acil durum boşaltma
borusu
8
Filtre kapağı
9
Üst kapak
10
Fiş
11
Boşaltma hortumu
12
Dengeleme ayakları
8
Anahtar
(belirli modeller)
Cıvata deliği kapakları *
Hortum tutucu
Soğuk su besleme hortumu
Sıcak su besleme hortumu
(belirli modeller)
Sıvı deterjan kutusu
Cıvata deliği kapakları* : Cıvata deliği kapak sayısı modele bağlıdır (3 ila 5 kapak).
Türkçe - 11
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 11
2018-05-09
6:43:19
Montaj gerekliliklerinin karşılanması
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
•
•
•
•
•
•
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde
bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
Elektrik kaynağı ve topraklama
UYARI: Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen güç kablosunu kullanın.
Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
• AC 220 - 240 V / 50 Hz sigorta veya şalter
• Yalnızca çamaşır makineniz için kullanılan ayrı bir şebeke devresi
Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en
düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.
UYARI: Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına
bağlamayın.
Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Çamaşır makinesinin doğru
biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın.
DİKKAT: Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir
priz taktırın.
Su beslemesi
Çamaşır makineniz, su basıncı 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su
vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Ya da, çamaşır makinesi kontrolleri
basınca dayanamayabilir ve makinenin kapanmasına neden olabilir. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları veya
taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)
Su muslukları, birlikte gelen su besleme hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından
120 cm mesafede olmalıdır.
Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda su besleme hortumu satar.
Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
• Su besleme hortumu bağlantılarındaki sızıntıları periyodik olarak kontrol etmek.
UYARI: Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları
kontrol edin.
Türkçe - 12
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 12
2018-05-09
6:43:20
Boşaltma
02 AYARLAMA
Samsung 65 cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden
dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma
hortumu fabrikada takılmıştır.
Zemin
En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerine monte edilmelidir. Ahşap zeminlerin titreşimi ve/
veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilmesi gerekebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır
makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.
UYARI: Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.
Ortam sıcaklığı
Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır
makinenizi ortam sıcaklığının su donma noktasının altına düşebileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su,
kayışlara, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.
Gömme ya da dolap içi montaj
Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için aşağıdaki asgari mesafeler gereklidir:
Kenarlar
25 mm
Üst
25 mm
Arka *
50 mm
Ön
500 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 500 mm engelsiz
hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.
Türkçe - 13
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 13
2018-05-09
6:43:20
Çamaşır makinesinin montajı
DİKKAT: Montaj tamamlanmadan önce güç kablosunu prize takmayın.
UYARI: Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren,
vb.) çocuklardan uzak tutun.
1. ADIM - Konum seçme
Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:
• Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
• Doğrudan güneş ışığı almıyor
• Yeterli havalandırma olanağına sahip
• 0 ˚C'nin altındaki donma sıcaklıklarına maruz değil
• Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
• Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var
2. ADIM - Nakliye Cıvatalarını çıkarma
Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.
1. Tüm cıvataları anahtarla gevşetin.
(*): İsteğe bağlı
2. Cıvatayı elinizle tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu
işlemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen cıvata deliği kapaklarını takın.
4. Bütün nakliye cıvatalarını, makineyi taşımanız gerektiğinde kolayca
erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.
Türkçe - 14
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 14
2018-05-09
6:43:20
3. ADIM - Ayakları ayarlamak
Makineyi monte ederken fişinin, su beslemesinin ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.
02 AYARLAMA
1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Tüm kilit somunlarını anahtarla gevşetin.
3. Makineyi düz hale getirmek için elinizle dengeleme ayaklarını gerektiği
kadar döndürün.
4. Çamaşır makineniz düz hale geldiğinde, anahtarı kullanarak kilit
somunlarını sıkın.
DİKKAT: Kilit somunlarını sıkmadan çamaşır makinenizi hareket
ettirmeyin. Bu dengeleme ayağının zarar görmesine yol açabilir.
4. ADIM - Su ve boşaltmayı bağlama
Su besleme hortumunun bağlanması
UYARI: Birden fazla su besleme hortumunu beraber bağlamayın. Bu su kaçağına ve su kaçağından ötürü elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir
hortum kullanın.
1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, çamaşır
makinesinin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Ardından (A) parçasını
elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
(*): İsteğe bağlı
A
2. Ara bağlantı parçasını (B), su besleme hortumunun (C) diğer ucundan
çıkarın.
B
C
Türkçe - 15
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 15
2018-05-09
6:43:21
3. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki
dört vidayı gevşetin. Ardından (D) parçasını tutun ve (E) parçasını 5 mm
boşluk kalana kadar ok yönünde döndürün.
(*): 5 mm
D
E
4. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara
bağlantı parçasını su musluğuna takın.
Ardından (E) parçasını ok yönünde döndürerek ara bağlantı parçasını
sıkıştırın.
E
5. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. (F) parçasını
ara bağlantı parçasına doğru ittirirseniz, hortum ara bağlantı parçasına
otomatik olarak bağlanır ve bir "klik" sesi duyulur.
Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme
hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından
emin olun.
UYARI: Su besleme hortumunun bükülüp dönmediğinden emin
olun. Eğer hortum bükülür veya dönerse; su kaçağı tehlikesi ve su
kaçağından ötürü elektrik çarpması tehlikesi meydana gelebilir.
Gerekiyorsa, L şekilli dirsek bağlantı parçasını gevşetip hortumu
döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme
hortumunun çamaşır makinesi ucuna yeniden yerleştirebilirsiniz.
F
6. Su beslemesini açın ve su girişi, musluk ya da ara bağlantı parçasından
sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı
tekrarlayın.
UYARI: Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu
elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu,
şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.
Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara
bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
Türkçe - 16
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 16
2018-05-09
6:43:22
Sıcak su besleme hortumunun bağlanması (seçilen modeller)
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, soğuk su besleme hortumunu
taktığınız gibi lavabonun sıcak su musluğuna bağlayın.
02 AYARLAMA
1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını
makinenin arkasındaki sıcak su girişine bağlayın. Ardından (A) parçasını
elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
A
Sadece soğuk su kullanmak için Y parçasını kullanın.
Su hortumunun bağlanması (seçilen modeller)
Su hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır.
Su durdurucu, su besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar gördüğünde su
akışını otomatik olarak durdurur.
Ayrıca, su durdurucuda bir uyarı göstergesi (A) görüntüler.
Su durdurucuyu musluğa şekildeki gibi takar su hortumunu bağlayın.
A
Boşaltma hortumunun bağlanması
Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:
Lavabonun kenarına
Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu
dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum
yatağını (A) kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek
için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.
(*): 60 ~ 90 cm
A
Lavabo atık su borusu koluna
Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
Dikey boruya
Dikey boru olarak, 65 cm'lik yüksek dikey bir boru kullanılmasını öneriyoruz.
60 cm'den kısa ve 90 cm'den uzun olmamlıdır. Boşaltma hortumu ucunun
kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen plastik hortum
tutucusunu (A) kullanın Hareket etmesini önlemek için, hortumu, bir bağlama
kayışıyla dikey boruya sabitleyin.
Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:
• En 5 cm çap.
• Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi.
(*): 60 ~ 90 cm
Türkçe - 17
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 17
2018-05-09
6:43:22
DİKKAT: Boşaltma hortumunu durgun su
veya havuz gibi yerlere koymayın. Su, bulaşık
makinesine geri akabilir.
5. ADIM - Çamaşır makinenizi çalıştırma
Fişi AC 220 - 240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da bir şalter ile korunan bir duvar prizine takın. (Elektrik ve topraklama
gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için 12. sayfadaki “Elektrik kaynağı ve topraklama” bölümüne bakın.)
Test işlemi
Montaj tamamlandıktan sonra, Durulama+Sıkma programını çalıştırarak, makinenin düzgün monte edilip
edilmediğini kontrol edin.
6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma
Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık tespiti için, montajdan hemen
sonra Kalibrasyon Modunun çalıştırılması önerilmektedir. Kalibrasyon Modunu çalıştırmak için aşağıdaki adımları takip
edin.
Kalibrasyon Modunu çalıştırmadan önce, kazanda veya çamaşır makinesinin üzerinde bir şey olmadığından emin
olun.
1. Çamaşır makinesini kapatın.
2. Sıcaklık ve Gecikmeli Bitir düğmelerine aynı anda basılı tutarken Güç düğmesine basın. Çamaşır makinesi açılacak
ve ekranda "CLB" görüntülenecek.
3. Kalibrasyon Modunu başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
4. Kazan yaklaşık 3 dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
5. Kalibrasyon Modu tamamlandığında, ekranda "0" görüntülenir ve çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.
Türkçe - 18
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 18
2018-05-09
6:43:23
Çamaşır makinenizin kullanımı
Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.
03 KULLANIM
Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi
Uygun deterjanı kullanma
Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli olup olmamasına,
yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak
tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine
uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.
Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin
doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı taşması sonucunu doğurabilir.
Deterjan çekmecesini kullanma
Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır.
Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.
DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın. Sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.
Gecikmeli Bitir seçildiğinde, deterjanı doğrudan kazanın içine uygulamayın. Aksi halde bu, çamaşırın rengini
soldurabilir. Gecikmeli Bitir seçildiğinde deterjan çekmecesini kullanın.
Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın.
• Tablet ve kapsül türü deterjanlar
• Top ve file kullanan deterjanlar
Ön yıkama deterjan gözü: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır
kolası.
Ana yıkama deterjan gözü: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici,
ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.
Yumuşatıcı gözü: Yumuşatıcı (MAKS
doldurun).
çizgisini geçmeyecek şekilde
Yumuşatıcı kılavuzunun gerçek görünümü modele göre değişir.
Türkçe - 19
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 19
2018-05-09
6:43:24
1. Çamaşır makinesinin sol üstündeki deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır
deterjanını ana yıkama deterjan gözüne koyun.
Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (21.
sayfadaki "Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)" bölümüne
bakın).
Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.
3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı gözüne koyun.
MAKS çizgisini aşmayın.
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, ve göze konmadan önce
biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).
Yumuşatıcı son durulama sırasında yıkama içine dağıtılır.
DİKKAT: Yumuşatıcı gözüne
toz/sıvı deterjan KOYMAYIN.
4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır deterjanını ön
yıkama gözüne koyun.
5. Kapatmak için deterjan çekmesini itin.
Yumuşatıcıyı durulama deterjanı gözüne, deterjan çekmecesini
kapattığınızda taşmayacak şekilde koymaya dikkat edin.
Türkçe - 20
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 20
2018-05-09
6:43:24
Çamaşır kapsülleri
Çamaşır kapsüllerini kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, lütfen şu talimatları uyun.
03 KULLANIM
1. Kapsülü boş kazanın dibine arkaya doğru yerleştirin.
2. Çamaşırı kapsülün üzerine, kazanın içine yerleştirin.
DİKKAT: Soğuk su kullanan programlar veya bir saatten kısa sürede biten programlar için, sıvı deterjan
kullanmanız önerilir. Aksi halde, kapsül tamamen çözülmeyebilir.
Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)
Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin ana yıkama gözüne sıvı
deterjan kutusunu yerleştirin ve sıvı deterjanı ana yıkama bölmesine dökün. Sıvı
deterjan kutusundaki MAKS çizgisini geçmeyin.
• Sıvı deterjan kutusunu yalnızca, deterjan çekmecesini açma koluna
(A) bastırarak çamaşır makinesinden çıkarttıktan sonra yerleştirin.
• Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı kalabilir.
DİKKAT:
• Sıvı deterjan kullanırken Ön Yıkama Fonksiyonunu kullanmayın.
• Toz deterjan kullanırken sıvı deterjan kutusunu çıkarın.
A
Türkçe - 21
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 21
2018-05-09
6:43:25
İlk kez çamaşır yıkamak
İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Deterjan çekmecesindeki ana yıkama gözüne
biraz deterjan koyun.
3. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
4. Durulama+Sıkma programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
5. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.
Temel talimatlar
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
DİKKAT: Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için 30.
sayfadaki "Yük kapasitesinin belirlenmesi" bölümüne bakın.
Outdoor Giysileri programı dışında normal bir programda su geçirmez giysileri yıkamayın.
3. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
DİKKAT: Yıkamadan sonra çamaşır makinesinin ön plastik contasında veya kapağın contasında deterjan
kalabilir. Kapağı kapatmadan önce kalan deterjanı temizlediğinizden emin olun, aksi takdirde su sızıntısına
yol açabilir.
DİKKAT: Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
4. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
Son Hafıza fonksiyonu
• Makinenizi açtığınızda, kullanılan son ayar kontrol paneline yansır. Ancak, son kullanılan ayar Eco Temiz
Kazan, Durulama+Sıkma veya Yalnızca Sıkma programlarından biriyse, bu fonksiyon uygulanmaz.
• İşlem Seçiciyi, makineyi açtıktan hemen sonra bile çevirirseniz, bu fonksiyon uygulanmaz ve kontrol
paneli sıfırlanır.
5. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
6. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin. İlgili göstergeler yanar ve tahmini devir süresi ekranda belirir.
7. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
DİKKAT: Çamaşır makinesi çalışırken kapak camına dokunmayın, sıcak olabilir.
DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su veya buhara
maruz kalabilirsiniz.
Türkçe - 22
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 22
2018-05-09
6:43:25
Kontrol panelinin kullanımı
03 KULLANIM
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Program seçici
Program için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.
Her program ile ilgili daha fazla bilgi için 25. sayfadaki "İşlem Seçiciyi kullanma" bölümüne bakın.
2. Dijital grafik ekran
Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.
3. Sıcaklık düğmesi
Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:
Soğuk su , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C
4. Sıkma düğmesi
Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın.
WF90F5E**4*
Durulama Suyunda Bekletme,
, 400, 800, 1200, 1400 devir
WF90F5E**2*
Durulama Suyunda Bekletme,
, 400, 800, 1000, 1200 devir
Gösterge yok
Durulama Suyunda Bekletme: Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir. Çamaşırın
çıkarılması için boşaltma veya sıkma işleminin gerçekleşmesi gerekir.
(Bütün göstergeler kapanmışsa, Durulama Suyunda Bekletme çalışıyor demektir.)
Sıkma yok: Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan kazanda bekler.
Türkçe - 23
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 23
2018-05-09
6:43:25
5. Seçenek düğmesi
Seçenekler arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:
Suda Bekletme > Yoğun Yıkama > Ön Yıkama > Durulama+ > Suda Bekletme + Durulama+ > Yoğun Yıkama +
Durulama+ > Ön yıkama + Durulama+ > kapalı
Suda Bekletme: Lekeleri çamaşırlarınızdan suda bekleterek etkin şekilde çıkarmak için bu seçeneği
kullanın.
• Suda Bekletme fonksiyonu, yıkama işlemi içinde 13 dakika sürer.
• Suda Bekletme fonksiyonu altı işlemle 30 dakika boyunca devam eder, bunlardan biri suda
bekletmedir ve 1 dakika sıkar ve 4 dakika bekler.
• Suda Bekletme fonksiyonu şunlarla beraber kullanılabilir: Pamuklu, Sentetik, Leke Çıkarma, Sık Yıkama,
Süper Eco Yıkama, Bebek Giysileri ve Nevresim programları.
Yoğun Yıkama: Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın.
Her işlem için yıkama süresi artar.
Ön yıkama: Bu fonksiyonu ana yıkamadan önce çamaşırınıza ön yıkama yapmak için kullanın. Ön yıkama
fonksiyonu yalnızca Pamuklu, Sentetik, Leke Çıkarma, Sık Yıkama, Süper Eco Yıkama, Bebek Giysileri ve
Nevresim programlarıyla beraber kullanılabilir.
Durulama+: Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın.
6. Gecikmeli Bitir düğmesi
Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için
düğmeye tekrar tekrar basın.
Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
7. Başlatma/Duraklatma düğmesi
Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
8. Güç düğmesi
Çamaşır makinesini açmak için bu düğmeye bir defa basın. Kapatmak için düğmeye tekrar basın.
Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.
Türkçe - 24
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 24
2018-05-09
6:43:26
İşlem Seçiciyi kullanma
Program
Kullanım
Sentetik
Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon,
naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
15' Hızlı Yıkama
Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2,0 kg'lik çamaşırlar.
Yaklaşık en az 15 dakika sürer, ancak su basıncına, su sertliğine, su giriş sıcaklığına, oda
sıcaklığına, yıkama türüne ve miktarına, kirlenme düzeyine, kullanılan dengesiz deterjan
yüküne, elektrik kaynağındaki dalgalanmalara ve seçilen fazladan seçeneklere bağlı
olarak gösterilen değerlerden değişiklik gösterebilir.
DİKKAT: 2,0 kg yük için 20 gr'dan az deterjan olmalıdır, aksi takdirde çamaşırlarda
deterjan kalabilir.
Bebek Giysileri
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve ekstra durulama işlemleri, bebeğinizin cildine zarar verecek
deterjan kalmamasını sağlar.
Sık Yıkama
İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.
Leke Çıkarma
Lekeli giysiler için. Leke Çıkarma programı, olabildiğince özenli bir şekilde ve lekelere
önceden bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın üstün leke çıkarma sunar. En iyi leke
çıkarıcı performans için, çeşitli lekelerin genel temizliği için iç ısıtıcının yardımıyla yıkama
sıcaklığının yükseltildiği bu programda yüksek sıcaklık kullanılmasını öneriyoruz.
Çamaşırınızdaki lekeleri etkili bir biçimde çıkarmak için bu programda suda bekletme
işlemleri gerçekleşmektedir. Suda bekletme işlemi sırasında, kazan bir süreliğine
dönmeyi durdurur ve bu şekilde çalışmanın durması bir arıza değildir.
Süper Eco Yıkama
Düşük sıcaklıklı Süper Eco Yıkama programı mükemmel yıkama sonuçları almanızı
sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.
Outdoor Giysileri
Dağcılık giysileri, kayak giysisi ve spor giysileri gibi su geçirmez öğeler için.
İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler.
Yünlü
Yalnızca makinede yıkanabilen yünlüler için. Bir yük en fazla 2 kg olmalıdır.
Yünlü programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak hareketlerle yıkar. Yıkama
sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen hafif sallama ve ıslatma işlemleri sürekli
uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlenir ve son derece temiz bir yıkama
sağlanmış olunur. Suda bekletme işlemi sırasında çamaşır makinesinin durup başlaması
bir arıza değildir.
Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş koruma
sağlanması için Yünlü programında kullanılmak üzere nötr deterjanlar tavsiye edilir.
Nevresim
Nevresim - Yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan kılıfı, yatak takımı vb.
En iyi sonucu almak için, 2,0kg'nin altında ve yalnızca 1 çeşit Nevresim takımı
yıkayın.
Sıkma
Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.
Durulama+Sıkma
Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı
eklemek için kullanın.
03 KULLANIM
Pamuklu
Orta veya az kirli pamuklular, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular, gömlekler, vb. için
Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devir (2 kg veya daha az
yük için).
Türkçe - 25
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 25
2018-05-09
6:43:26
Çocuk Kilidi
Çocuk Kilidi fonksiyonu düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
Çocuk Kilidi fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız,
3 saniye boyunca Sıcaklık ve Sıkma düğmelerine aynı anda basın.
"Çocuk Kilidi ” göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.
Çocuk Kilidi fonksiyonu devreye sokulduğunda, yalnızca Güç düğmesi
çalışır. Çocuk Kilidi fonksiyonu, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra
veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.
Ses Kapama
Ses Kapama fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine
art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
Ses Kapama fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak
istiyorsanız, 3 saniye boyunca Sıkma ve Seçenek düğmelerine aynı anda basın.
"Ses Kapama ” göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.
Gecikmeli Bitir
Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha
sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
3. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
4. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
5. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin.
6. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar Gecikmeli Bitir düğmesine basın.
7. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
“Gecikmeli Bitir ” göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
8. Gecikmeli Bitir fonksiyonunu iptal etmek için, makinenizi kapatın ve ardından Güç düğmesine basarak tekrar açın.
Türkçe - 26
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 26
2018-05-09
6:43:26
Smart Check
Bu fonksiyon çamaşır makinenizin durumunu bir akıllı telefon ile kontrol etmenizi sağlar.
03 KULLANIM
Smart Check işlevi Galaxy ve iPhone serisi için optimize edilmiştir (yalnızca uygun modeller).
Samsung Smart Washer uygulamasının indirilmesi
Samsung Smart Washer uygulamasını kurmak için Android market veya Apple App store'dan cep telefonunuza indirin.
"Samsung Smart Washer"ı aratarak kolayca bulabilirsiniz.
Smart Check fonksiyonunun kullanılması
1. Bir hata oluştuğunda, Smart Check fonksiyonunu çalıştırmak için Seçenek
ve Gecikmeli Bitir düğmelerine 3 saniye boyunca aynı anda basın. Ya
da, Smart Check fonksiyonu, çamaşır makinesi çalıştırıldıktan sonra hiçbir
düğmeye basılmadığında çalışabilir.
2. Görüntü ekranındaki LED bölümler 2 veya 3 saniye döner ve çamaşır
makinesi görüntü ekranında Smart Check kodu görüntülenir.
3. Akıllı telefonunuzda Samsung Smart Washer uygulamasını çalıştırın ve Smart Check düğmesine dokunun.
Dil seçimine göre 'Smart Check', 'Smart Care' olarak da görünebilir.
4. Akıllı telefonunuzun kamerasını, çamaşır makinesi ekranındaki Smart Check koduna odaklayın.
• Eğer çamaşır makinesi görüntü ekranına ampul, floresan lambası veya lambadan ışık yansıyorsa, akıllı
telefon Smart Check kodunu kolayca tanımayabilir.
• Akıllı telefonu, görüntü ekranına göre çok geniş bir açıyla tutarsanız, hata kodunu tanımayabilir. Daha iyi
sonuç almak için, akıllı telefon ve görüntü ekranını birbirlerine neredeyse paralel olacak şekilde tutun.
5. Eğer doğru odaklanırsa, Smart Check kodu otomatik olarak tanınır ve çamaşır makinenizin durumu, hata ve önlemler
ile ilgili detaylı bilgiler çamaşır makinenizde görüntülenir.
6. Eğer akıllı telefon Smart Check kodunu iki defadan daha fazla tanıyamazsa, lütfen çamaşır makinesinin görüntü
ekranındaki Smart Check kodunu Samsung Smart Washer uygulamasına manuel olarak girin.
Türkçe - 27
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 27
2018-05-09
6:43:27
Çamaşırların yıkanması
İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması
Yeni çamaşır makineniz, Samsung’un “Fuzzy Control” otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı
kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını
ayarlayacaktır.
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
Ön yıkama fonksiyonu yalnızca Pamuklu, Sentetik, Bebek Giysileri, Sık Yıkama, Leke Çıkarma, Süper Eco
Yıkama ve Nevresim programlarıyla beraber kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici'yi kullanın: Pamuklu, Sentetik, 15’ Hızlı Yıkama, Bebek
Giysileri, Sık Yıkama, Leke Çıkarma, Süper Eco Yıkama, Outdoor Giysileri, Yünlü ve Nevresim. Kontrol panelinde ilgili
gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmelere basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme süresini
kontrol edebilirsiniz.
9. Yıkamayı başlatmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. Gelişim göstergesi yanacak ve yıkama için kalan
süre ekranda belirecek.
Pamuklu programında çamaşır miktarına bağlı olarak hem yıkama süresi hem de durulama işlemlerinin sayısı
değişebilir.
10. Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır. Kapağı açın ve çamaşırınızı çıkarın.
Yıkamayı durdurma
Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.
1. Kapağın kilidini açmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Kazanın içindeki su sıcaklığı veya su seviyesi çok YÜKSEKSE, kapak açılmayacak ve “Kapak Kilidi “
göstergesi yanıp sönecek. Bu durumda, göstergenin yanıp sönmesi durana kadar bekleyin. (Yanıp sönmenin
durması yaklaşık 1 veya 2 dakikayı bulur.)
2. Kapağı açın ve çamaşırınızı ekleyin/çıkarın.
3. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Türkçe - 28
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 28
2018-05-09
6:43:27
Çamaşırı manuel olarak yıkamak
Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.
03 KULLANIM
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Pamuklu programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
8. Sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesine basın.
(Soğuk su , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
9. Sıkma hızını belirlemek için Sıkma düğmesine basın. (Gösterge yok: Durulama Suyunda Bekletme,
: Sıkma yok)
10. Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş yapmak için Gecikmeli
Bitir düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
11. Yıkamayı başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Çamaşır kılavuzu
En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.
Yıkamadan önce her zaman kumaştaki bakım etiketine bakın.
Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:
•
•
•
•
Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olarak ayırın.
Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Renkli ürünleri ayrı yıkayın.
Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye koyulması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini
sağlar.
Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın.
Yıkadığınız şeylerin etiketlerini kontrol edin veya 40. sayfadaki "Kumaş bakım tablosu" bölümüne bakın.
Cepleri boşaltma
Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler
çamaşır makinenize zarar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın. Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara
da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları
yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce
kancaları sabitlediğinizden emin olun.
Türkçe - 29
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 29
2018-05-09
6:43:27
Pamuklulara ön yıkama
Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla
enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir
deterjanla ön yıkama yapın.
Yük kapasitesinin belirlenmesi
Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne
göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Kumaş Türü
Yük Kapasitesi (kg)
Pamuklu
9,0
Sentetik
3,5
Outdoor Giysileri
2,0
Yünlü
2,0
Nevresim
2,0
Çamaşırlar dengesizse ve "UE" hata kodu beliriyorsa, yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde,
sıkma performansı değişebilir.
Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir.
Yatak Takımı veya Nevresim için tavsiye edilen yük kapasitesi 2,0 kg veya daha azıdır.
DİKKAT: Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak
satın alınır) koyun.
• Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar
verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin
olun.
• Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın
etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
DİKKAT: Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır
makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.
Enerji tüketimi açısından verimli kullanima ilişkin bilgiler
•
•
•
•
•
•
•
Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin.
Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin on yıkama ve yuksek sıcaklık kullanmayın.
Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.
Türkçe - 30
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 30
2018-05-09
6:43:27
Çamaşır makinenizin temizlenmesi
Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.
04 TEMİZLEME
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
Eğer bir elektrik kesintisi meydana gelirse, çamaşırınızı çıkarmadan önce kalan suyun tamamını boşaltın.
1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
A
2. Açmak için filtre kapağını (A) üst bölgesine yavaşça bastırın.
3. Bir kap hazırlayın.
Kalan su beklediğinizden daha fazla olabilir. Büyük bir kap kullanın.
4. Acil boşaltma borusunu (C) çekerek çıkarın ve acil boşaltma borusunun
(C) ucunu bir kaba koyun.
B
5. Acil boşaltma borusunun (C) ucundaki acil boşaltma kapağını (B) tutun
ve yavaşça geri çekin.
C
6. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
7. Acil boşaltma kapağını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
8. Filtre kapağını takın.
Türkçe - 31
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 31
2018-05-09
6:43:28
Kalıntı filtresinin temizlenmesi
Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya "5E" hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. Kalıntı filtresinde
yabancı maddeler birikmişse, Eco Bubble fonksiyonunun performansı kötüleşebilir.
DİKKAT: Kalıntı filtresini temizlemeden önce, çamaşır makinesini prizden çıkardığınızdan emin olun.
DİKKAT: Makine çalışıyorken kalıntı filtre kapağını açmayın, aksi takdirde sıcak su boşalabilir.
1. Açmak için filtre kapağını üst bölgesine yavaşça bastırın.
2. Kalan suyu boşaltın (31. sayfadaki "Acil durumda çamaşır makinesinin
boşaltılması" bölümüne bakın.)
A
Kalan suyu boşaltmadan filtreyi çıkarırsanız, kalın su boşalabilir.
3. Sola doğru çevirerek kalıntı filtresi kapağını (A) gevşetin.
4. Kalıntı filtresindeki kirleri ve diğer maddeleri suyla temizleyin. Kalıntı
filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde
tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
5. Kalıntı filtresini yeniden takın.
6. Filtre kapağını takın.
Temizledikten sonra kalıntı filtresini yeniden taktığınızdan emin olun.
Eğer makineye kalıntı filtresi takılmazsa, makineniz bozulabilir veya su
sızıntısı meydana gelebilir.
Temizledikten sonra kalıntı filtresini iyice sıkıştırın. Aksi takdirde, arıza
veya su sızıntısı olabilir.
Dış yüzeyin temizlenmesi
1. Kontrol paneli de dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve aşındırıcı olmayan ev tipi
deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
DİKKAT: Çamaşır makinesine su dökmeyin.
Türkçe - 32
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 32
2018-05-09
6:43:28
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi
04 TEMİZLEME
1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma koluna (A) basın ve çekmeceyi
çekip çıkartın.
A
2. Deterjan çekmecesindeki açma kolunu (A) ve sıvı deterjan kutusunu
çıkarın.
3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.
4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Deterjan çekmecesindeki açma kolunu (A) ve sıvı deterjan kutusunu
deterjan çekmecesine doğru sıkıca iterek yeniden yerleştirin.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda çamaşır yokken bir
Durulama+Sıkma işlemi gerçekleştirin.
Tel filtrenin temizlenmesi
Tel filtreyi yılda en az bir kez ya da “4E” hata mesajı gösterildiğinde temizlemelisiniz.
1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
3. Su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, makinenin
arkasındaki su besleme girişine (A)'yı döndürerek bağlayın. Su besleme
hortumu içindeki hava basıncı nedeniyle su fışkırmasını önlemek için
hortumu bir bez ile sarın.
A
4. Su besleme girişindeki tel filtreleri, pense yardımıyla nazikçe çıkarın ve
temizlenene kadar akan suyun altında yıkayın.
5. Tel filtreleri yeniden takın.
6. L şekilli dirsek bağlantı parçasını su girişine yeniden bağlayın.
7. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.
Türkçe - 33
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 33
2018-05-09
6:43:29
Çamaşır makinenizin bakımı
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:
1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu/hortumlarını gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
5. Çamaşır makinesinin kazanına ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
6. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.
Çamaşır makinesini saklama
Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce hortumlarında
ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir. Çamaşır makinenizi aşağıda olduğu gibi saklamak için
hazırlayın:
1. 15' Hızlı Yıkama programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün ve bu program için çamaşır koymadan çamaşır
makinenizi çalıştırın.
2. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Bütün besleme hortumlarını çıkarın, makineyi tekrar kullanmanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek, güvenli bir
yerde saklayın.
5. Çamaşır makinenizin kapağını açık bırakarak, kazanın havalanmasını sağlayın.
Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce çamaşır makinenizin
içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.
Ayrıca kalmış olabilecek suyu boşaltmak için acil boşaltma borusunu kullanarak makinenizi manuel olarak
boşaltmanızı öneriyoruz.
Türkçe - 34
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 34
2018-05-09
6:43:29
Sorun giderme ve bilgi kodları
06 SORUN GİDERME
Kontrol listesi
Eğer çamaşır makinesinde bir sorunlar karşılaşırsanız, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.
SORUN
Çalışmıyor.
YAPILACAK ŞEY
•
•
•
•
•
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
Su musluklarının açık olduğundan emin olun.
Çamaşır makinesini başlatmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine
bastığınızdan veya dokunduğunuzdan emin olun.
Çocuk Kilidi devrede olmadığından emin olun.
Çamaşır Makinesi dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol
etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi çıkarır.
Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
•
•
•
•
•
Su musluğunu tamamen açın.
Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun.
Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun.
Yeterli su basıncının olduğundan emin olun.
•
•
•
•
Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin.
Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Durulama kapağının düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Granül deterjan kullanılıyorsa, deterjan seçicisinin üst konumda olduğundan
emin olun.
Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini temizleyin.
•
•
Su beslemesi yetersiz veya su
beslemesi yapılamıyor.
Programın tamamlanmasının
ardından, deterjan
çekmecesinde deterjan
kalıyor.
•
•
Aşırı titreşim veya gürültü.
•
•
•
•
•
•
Çamaşır makinesinin, kaygan olmayan düz ve sağlam bir zemine
yerleştirildiğini kontrol edin. Eğer zemin düz değilse, çamaşır makinesinin
yüksekliğini ayarlamak için dengeleme ayaklarını kullanın.
Nakliye cıvatalarının çıkartıldığından emin olun.
Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin.
Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
Motor, normal işlem sırasında gürültüye yol açabilir.
Tulum ve metal süsleri olan giysiler, yıkanırken ses çıkarabilir. Bu normaldir.
Bozuk para gibi metal nesneler gürültüye yol açabilir. Yıkama tamamlandıktan
sonra, bu nesneleri kazan veya filtre kutusundan çıkarın.
Türkçe - 35
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 35
2018-05-09
6:43:29
SORUN
YAPILACAK ŞEY
•
•
•
Boşaltma ve/veya sıkma
yapmıyor.
•
•
•
•
Kapak açılmıyor.
•
•
•
•
•
Fazla köpük.
Ek deterjan koyulamıyor.
•
•
•
Çamaşır makinesini durdurmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın
veya dokunun.
Kapak kilitleme mekanizmasının açılması birkaç dakika sürebilir.
Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz.
Kazandaki tüm suyun boşaltıldığından emin olun.
Kazanda su kaldıysa kapak açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve kapağı manuel
olarak açın.
Kapak kilidi ışığının kapalı olduğundan emin olun. Çamaşır makinesi
boşaltıldıktan sonra, kapak kilidi ışığı kapanır.
•
Uygun bir şekilde, önerilen deterjan türlerini kullandığınızdan emin olun.
Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın.
Yumuşak su, az yükleme veya az kirlenmiş çamaşırlar için deterjan miktarını
azaltın.
HE olmayan deterjan önerilmez.
•
Kalan deterjan ve yumuşatıcının limitin üzerinde olmadığından emin olun.
•
•
•
Güç kablosunu elektrik olan bir prize takın.
Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
Kapağı kapatın ve çamaşır makinesini başlatmak için, Başlatma/Duraklatma
düğmesine basın. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır
Makineniz dönme ya da sıkma gerçekleştirmez.
Çamaşır Makinesi dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol
etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi çıkarır.
Programda duraklatma ya da suda bekletme olabilir. Kısa bir süre bekleyin,
çamaşır makinesi çalışabilir.
Su besleme hortumunun, su musluklarındaki tel filtresinin tıkalı olmadığından
emin olun. Tel filtreyi düzenli olarak temizleyin.
Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, makine geçici olarak boşaltma
veya sıkma işlemi yapmaz. Çamaşır makinesine yeterli güç yeniden verilir
verilmek, normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
•
Duruyor.
Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde geldiğinden
emin olun. Bir boşaltma kısıtlamasıyla karşı karşıya kalırsanız, servisi arayın.
Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapağı kapatın ve Başlatma/Duraklatma Düğmesine basın veya dokunun..
Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz dönme ya da
sıkma gerçekleştirmez.
Boşaltma hortumunun donmadığını ya da tıkanmadığını kontrol edin.
Boşaltma hortumunun, tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine bağlandığından
emin olun.
Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, makine geçici olarak boşaltma
veya sıkma işlemi yapmaz. Çamaşır makinesine yeterli güç yeniden verilir
verilmek, normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
•
•
•
Türkçe - 36
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 36
2018-05-09
6:43:29
SORUN
YAPILACAK ŞEY
•
Yanlış sıcaklıkta suyla
doluyor.
•
•
•
Çamaşır program sonunda
çok ıslak.
•
•
•
•
Su sızıyor.
•
•
•
•
•
Koku var.
Köpük görülmüyor (Yalnızca
Bubbleshot modellerinde).
Her iki musluğu da tamamen açın.
Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun.
Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su borularını
yıkayın.
Su ısıtıcısının, musluktan en az 120 °F (49 °C) sıcaklığında su verecek şekilde
ayarlandığından emin olun. Ayrıca, su ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma oranını
kontrol edin.
Hortumları çıkarın ve tel filtreyi temizleyin. Tel filtre tıkanmış olabilir.
Çamaşır Makinesi dolarken, su sıcaklığı otomatik sıcaklık kontrol özelliği gelen
su sıcaklığını kontrol ettiği için değişebilir. Bu normaldir.
Çamaşır Makinesi dolarken, soğuk veya sıcak su sıcaklıkları seçildiğinde
dağıtıcıdan yalnızca sıcak ve/veya yalnızca soğuk su geçtiğini fark edebilirsiniz.
Çamaşır Makinesi su sıcaklığını belirlediği için, bu otomatik sıcaklık kontrol
özelliğinin normal bir işlevidir.
06 SORUN GİDERME
•
•
•
Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma devri kullanın.
Aşırı köpürmeyi azaltmak için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın.
Yük çok azdır. Az yükler (bir veya iki öğe) dengesiz olabilir ve tamamen
sıkılmayabilir.
Boşaltma hortumunun bükülmediğini ya da tıkanmadığını kontrol edin.
Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
Boşaltma hortumu ucunun doğru bir şekilde takıldığından ve boşaltma
sistemine sabitlendiğinden emin olun.
Aşırı yükleme yapmaktan kaçının.
Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın.
•
•
•
•
Fazla köpük, iç tarafta birikebilir ve kötü kokuya yol açabilir.
Sterilize etmek için düzenli olarak temizleme programlarını çalıştırın.
Kapak contasını temizleyin (diyagram).
Bir programın tamamlanmasının ardından çamaşır makinesinin iç kısmını
kurutun.
•
•
Aşırı yükleme, köpüğün görünmesine engel olabilir.
Çok kirli çamaşırlar, köpük oluşturmayabilir.
Türkçe - 37
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 37
2018-05-09
6:43:29
Bilgi kodları
Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin
ve Müşteri Hizmetlerini veya Samsung bayisini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.
KOD SEMBOLÜ
ÇÖZÜM
dE
•
•
Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun.
Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
4E
•
•
•
•
Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun.
Su basıncını kontrol edin.
Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
Su hortumunun dolanmamış veya tıkanmamış olduğuna emin olun.
5E
•
•
Kalıntı filtresini temizleyin.
Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
•
Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Battaniye, yastık veya büyük bir havlu
gibi bir öğenin yıkanması sıkma işlemi sırasında ağırlık kaymasına neden olabilir, eğer
ağırlık kayması meydana gelirse “UE” hata kodu görüntülenir.
•
Samsung Müşteri Hizmetlerini arayın.
UE
cE/3E/Uc
Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung
Müşteri Hizmetlerini ya da yerel Samsung bayisini arayın.
Türkçe - 38
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 38
2018-05-09
6:43:29
Program tablosu
07 PROGRAM TABLOSU
Program tablosu
( kullanıcı seçeneği)
PROGRAM
Maks. yük (kg)
DETERJAN
WF90F5
Ön Yıkama
1400
1200
9,0
Evet
95
1400
1200
Sentetik
3,5
Evet
60
1200
1200
15' Hızlı Yıkama
2,0
-
30
800
800
Bebek Giysileri
4,0
Evet
95
1400
1200
Sık Yıkama
4,0
Evet
60
1400
1200
Leke Çıkarma
4,0
Evet
60
1200
1200
Süper Eco Yıkama
4,0
Evet
40
1200
1200
Outdoor Giysileri
2,0
-
40
1200
1200
Yünlü
2,0
-
40
800
800
Nevresim
2,0
Evet
40
800
800
Gecikmeli Bitir
Yumuşatıcı
Sıkma Devri (MAKS)
devir
Pamuklu
PROGRAM
Yıkama
Maks Sıcaklık
(˚C)
Yoğun Yıkama
Suda Bekletme
-
-
-
-
Durulama+
Pamuklu
Sentetik
15' Hızlı Yıkama
Bebek Giysileri
Sık Yıkama
Leke Çıkarma
Süper Eco Yıkama
Outdoor Giysileri
Yünlü
-
Nevresim
1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 20 dakika daha uzun sürer.
2. İşlem süresi verileri, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (18. sayfadaki "6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma"
bölümüne bakın).
4. Makine, Son Hafıza fonksiyonu ile geldiğinden, Son Hafıza ayarını kaldırmak ve orijinal başlangıç ayarlarını kullanmak
için kontrol panelindeki son kullanılan ayarı silmeniz gerekmektedir. (Son kullanılan ayarın nasıl silineceğine dair bilgi
için, 22. sayfadaki "Temel talimatlar" ile ilgili açıklamalara bakın.)
5. Sık Yıkama : Test amaçlı kısa bir program.
6. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi ile tabloda
verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
7. Yoğun Yıkama fonksiyonu seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.
Türkçe - 39
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 39
2018-05-09
6:43:30
Ek
Kumaş bakım tablosu
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama,
beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi
ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi
talimatlarını izleyin.
Dayanıklı malzeme
Ütülemeyin
Narin kumaş
Her türlü solventle kuru temizlenebilir
Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir
Kuru temizleme
Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da
R113 ile kuru temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile
kuru temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Yalnızca elde yıkayın
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En fazla 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En fazla 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
En fazla 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Çevreyi koruma
•
•
•
•
Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde
geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını
engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek
için kapağı çıkartın.
Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
Makineyi tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa
bağlıdır).
Türkçe - 40
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 40
2018-05-09
6:43:32
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası
Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.
08 EK
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
Yıldız im(ler)i "*", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.
Samsung
Model Adı
Kapasite
kg
WF9*F5E*U4*
WF9*F5E*P4*
9,0
Enerji Etkililiği
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)
A+++
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
kWsaat/yıl
151
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 ˚C
kWsaat
0,82
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C
kWsaat
0,68
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C
kWsaat
0,42
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)
W
0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)
W
5,00
L/yıl
9400
devir
1400
Yıllık su tüketimi (AW_c) 2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
B
Maksimum Sıkma Devri
Kalıntı nem
%
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
53
Pamuklu 60 ˚C ve 40 ˚C + Yoğun 4)
Standart programın program süresi
Tam yükte Pamuklu 60 ˚C
dak
244
Kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C
dak
216
Kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C
dak
176
Bekleme modunda ağırlıklı süre
dak
2
Yıkama
dB (A) re 1 pW
53
Sıkma
dB (A) re 1 pW
74
Net ağırlık
mm
mm
mm
kg
850
600
550
61
Brüt ağırlık
kg
63
Ambalaj ağırlığı
kg
2
Su Basıncı
kPa
50-800
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Boyutlar
Birim boyutları
Yükseklik
Genişlik
Derinlik 5)
Elektrik bağlantısı
Voltaj
V
220-240
Güç tüketimi
W
2000-2400
Frekans
Hz
Firma adı
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Türkçe - 41
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 41
2018-05-09
6:43:32
Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
Yıldız im(ler)i "*", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.
Samsung
Model Adı
WF9*F5E*W2*
Kapasite
kg
9,0
Enerji Etkililiği
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)
A+++
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
kWsaat/yıl
175
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 ˚C
kWsaat
0,92
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C
kWsaat
0,82
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C
kWsaat
0,52
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)
W
0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)
W
5,00
L/yıl
9400
devir
1200
Yıllık su tüketimi (AW_c) 2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
B
Maksimum Sıkma Devri
Kalıntı nem
%
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
56
Pamuklu 60 ˚C ve 40 ˚C + Yoğun 4)
Standart programın program süresi
Tam yükte Pamuklu 60 ˚C
dak
243
Kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C
dak
215
Kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C
dak
175
Bekleme modunda ağırlıklı süre
dak
2
Yıkama
dB (A) re 1 pW
62
Sıkma
dB (A) re 1 pW
76
Net ağırlık
mm
mm
mm
kg
850
600
550
61
Brüt ağırlık
kg
63
Ambalaj ağırlığı
kg
2
Su Basıncı
kPa
50-800
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Boyutlar
Birim boyutları
Yükseklik
Genişlik
Derinlik 5)
Elektrik bağlantısı
Voltaj
V
220-240
Güç tüketimi
W
2000-2400
Frekans
Hz
Firma adı
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Türkçe - 42
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 42
2018-05-09
6:43:32
1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de Pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve
kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak
değişebilir.
08 EK
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de Pamuklu programında 220 standart yıkamaya
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. Yoğun yıkama seçeneğinin, Pamuklu 60 ˚C ve Pamuklu 40 ˚C programlarına eklenmesiyle seçilebilen ‘standart
Pamuklu 60 ˚C programı’ ve ‘standart Pamuklu 40 ˚C programı’ normal kirlilikteki pamuklu çamaşırlarınızı yıkamak
için uygundur ve bu tür çamaşırlar için en etkili (su ve enerji tüketimi açısından) programlardır.
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (18. sayfadaki "6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma"
bölümüne bakın).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.
Ana yıkama programları hakkında bilgi
Model
Pamuklu
WF9*F5E*U4*
WF9*F5E*P4*
Pamuklu +
yoğun yıkama
Sentetik
Pamuklu
WF9*F5E*W2*
Sıcaklık
Kapasite
Program
Süresi
(˚C)
(kg)
(dak)
20
40
4,5
4,5
4,5
9
3,5
4,5
4,5
4,5
9
3,5
148
176
216
244
128
131
175
215
243
130
Program
Pamuklu +
yoğun yıkama
Sentetik
60
40
20
40
60
40
Artık Nem İçeriği (%)
1400
devir
56
53
53
48
35
-
1200
devir
59
56
56
50
35
1000
devir
-
Su Tüketimi
(ℓ/program)
55
39
39
47
53
55
39
39
47
53
Enerji Tüketimi
(kWh/
Program)
0,27
0,42
0,68
0,82
0,63
0,40
0,52
0,82
0,92
0,66
Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Gerçek değerler cihazın
kullanımına bağlı olarak değişebilir.
Türkçe - 43
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 43
2018-05-09
6:43:32
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a — Sözleşmeden dönme,
b — Satış bedelinden indirim isteme,
c — Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi
içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme
dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Türkçe - 44
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 44
2018-05-09
6:43:32
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Türkçe - 45
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 45
2018-05-09
6:43:33
Türkçe - 46
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 46
2018-05-09
6:43:33
Notlar
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 47
2018-05-09
6:43:33
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03368E-07
F500E(9kg BETTER)_DC68-03368E-07_TR.indd 48
2018-05-09
6:43:33
Download PDF

advertising