Samsung | WW80K5410UW/AH | Samsung WW80K5410UW/AH 8 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi Kullanım kılavuzu

Çamaşır Makinesi
Kullanıcı kılavuzu
WW9*K5*****/WW8*K5*****/WW7*K5*****
Untitled-14 1
2018-05-09
8:19:08
İçindekiler
Güvenlik bilgileri
4
İçindekiler
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Önemli güvenlik sembolleri
Önemli güvenlik önlemleri
Önemli montaj uyarıları
Montaj için dikkat edilecekler
Önemli kullanım uyarıları
Kullanım için dikkat edilecekler
Önemli temizleme uyarıları
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
4
4
5
6
7
8
9
12
13
Kurulum
14
İçindekiler14
Kurulum gereklilikleri
15
Adım adım kurulum
17
Başlamadan önce
24
Başlangıç ayarları
Çamaşır kılavuzu
Deterjan çekmecesi talimatları
24
24
27
İşlemler
30
Kontrol paneli
30
Başlamak için basit adımlar
32
Programa genel bakış
33
Özel özellikler
36
Ayarlar38
Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler
38
2 Türkçe
Untitled-14 2
2018-05-09
8:19:08
Bakım
39
Sorun giderme
47
Kontrol listesi
Bilgi kodları
47
52
Teknik özellikler
55
Kumaş bakım tablosu
Çevreyi koruma
Özellikler sayfası
Ana yıkama programları hakkında bilgi
55
56
57
62
Tüketicinin seçimlik hakları
63
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
64
İçindekiler
Eko temiz kazan
39
Smart Check (Akıllı Kontrol)
40
Acil durum boşaltma işlemi
41
Temizleme42
Donma durumunda yapılacaklar
46
Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar
46
Türkçe 3 Untitled-14 3
2018-05-09
8:19:08
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı
ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden
tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Güvenlik bilgileri
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde
çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte
bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda
açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken
sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda
açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir
sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com
adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanıcı kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli
olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
NOT
Yaralanma veya maddi hasar tehlikesi olduğunu gösterir.
4 Türkçe
Untitled-14 4
2018-05-09
8:19:09
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Güvenlik bilgileri
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır.
Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için,
çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyun:
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında
olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar özürlü, fiziki veya akli engelli
veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Cihazla oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
4. Besleme kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri nitelikli bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
5. Cihazla sağlanan yeni hortum takımlarının kullanılması ve eski hortum
takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
Türkçe 5 Untitled-14 5
2018-05-09
8:19:09
Güvenlik bilgileri
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
7. Avrupa'da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları
müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
Güvenlik bilgileri
8. DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde sıfırlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza zamanlayıcı gibi
harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır veya bir alet tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Önemli montaj uyarıları
UYARI
Bu cihazın montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu yerel elektrik teknik özelliklerini karşılayan prize takın. Yalnızca bu cihaz için olan
soketi kullanın ve bir uzatma kablosu kullanmayın.
• Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin
olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir
şekilde takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez
kullanarak düzenli olarak temizleyin.
• Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.
• Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
6 Türkçe
Untitled-14 6
2018-05-09
8:19:09
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal
yasalara uygun olduğundan emin olun.
Güvenlik bilgileri
Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur
damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma boruların patlamasına neden olabilir.
Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir
boşluğa itmeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
• Fişi prizden fişi tutarak çekin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Montaj için dikkat edilecekler
DİKKAT
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Türkçe 7 Untitled-14 7
2018-05-09
8:19:09
Güvenlik bilgileri
Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.
• Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, hareketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol
açabilir.
Önemli kullanım uyarıları
Güvenlik bilgileri
UYARI
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve
en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın.
Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.
• Bir vantilatör kullanmayın.
• Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi
atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük)
aldığınızdan emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş
çamaşırları yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).
• Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol
açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
8 Türkçe
Untitled-14 8
2018-05-09
8:19:09
• Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol
açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece
kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Güvenlik bilgileri
Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce
çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol
açabilir.
Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi
prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsung Müşteri
Hizmetleri ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına
izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde
yaralanabilir.
Kullanım için dikkat edilecekler
DİKKAT
Makine deterjan, toz, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır
makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden
olabilir.
Türkçe 9 Untitled-14 9
2018-05-09
8:19:09
Güvenlik bilgileri
Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.
Güvenlik bilgileri
• Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya
su sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol
edin.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu
elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.
• Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden
olabilir veya su sızıntısına yol açabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
• Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine
dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su sızıntısına
neden olabilir.
Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve
herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.
• Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün
Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan
kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara,
bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara
yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
10 Türkçe
Untitled-14 10
2018-05-09
8:19:09
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.
• Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Boşaltmadan önce su sıcaklığı yüksekse sıcaklığın düşmesi zaman alacaktır ve iç sıcaklığa bağlı
olarak değişebilir.
Güvenlik bilgileri
Makineniz bu gibi ögeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını,
paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman,
bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.
• Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal
titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya
hasar görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine
yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.
• Bu su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine
dokunmayın.
• Bu yanıklara neden olabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.
• Likit deterjan kılavuzu (yalnızca uygun modeller) toz deterjanlar için kullanılmaz. Toz deterjan
kullanırken kılavuzu çıkarın.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.
• Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal
titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla
kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
• Bu plastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu
bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve
temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Türkçe 11 Untitled-14 11
2018-05-09
8:19:09
Güvenlik bilgileri
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.
• Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Güvenlik bilgileri
Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.
• Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya
veya kötü kokulara neden olabilir.
Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
• Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su sızıntısına neden olabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük
zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su
sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
Önemli temizleme uyarıları
UYARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
12 Türkçe
Untitled-14 12
2018-05-09
8:19:09
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Güvenlik bilgileri
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret,
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer
atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde
yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme
işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü
satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında
bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe 13 Untitled-14 13
2018-05-09
8:19:09
Kurulum
Çamaşır makinesinin doğru bir şekilde kurulmasını sağlamak ve çamaşır yıkarken kazaların meydana
gelmesini önlemek için bu talimatlara dikkatle uyun.
İçindekiler
Ürün ambalajında bütün parçaların bulunduğundan emin olun. Çamaşır makinesi veya parçalarıyla
ilgili bir sorununuz olursa, yerel Samsung müşteri merkezi veya bayi ile iletişime geçin.
01
02
Kurulum
09
03
10
04
11
05
12
06
07
08
01Serbest bırakma kolu
02Deterjan çekmecesi
03Kontrol paneli
04Kapak
05Kazan
06Pompa filtresi
07Acil durum boşaltma
borusu
08Filtre kapağı
09Üst kapak
10Fiş
11Boşaltma hortumu
12Dengeleme ayakları
14 Türkçe
Untitled-14 14
2018-05-09
8:19:10
Cıvata kapakları
Hortum tutucu
Soğuk su hortumu
Sıcak su hortumu
Sıvı deterjan kutusu
Kurulum
İngiliz anahtarı
NOT
• Cıvata kapakları: Tedarik edilecek cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişebilir.
• Sıcak su hortumu: Yalnızca geçerli modellerde.
• Sıvı deterjan kutusu: Yalnızca geçerli modellerde.
Kurulum gereklilikleri
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek
hususlar
• Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve
sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
• Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı
gerekli önlemleri alınız.
• Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı
kesilmelidir.
• Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve
düşürmeyiniz.
• Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin
yanına kurmayın ve makine çalışırken
yakınında yanıcı ve patlayıcı madde
bulundurmayın.
• Ürünün kurulumunu, makinenin
periyodik bakımını ve temizliğini rahatça
yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
Elektrik kaynağı ve topraklama
• AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya devre
kesici gerekmektedir.
• Yalnızca çamaşır makineniz için ayrı bir
şebeke devresi kullanın.
Doğru topraklama için, çamaşır makineniz,
düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir
prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile
gelir.
Topraklamadan emin değilseniz, kalifiye bir
elektrikçi ve servis elemanıyla kontrol edin.
Verilen fişi modifiye etmeyin. Eğer fiş prize
uymuyorsa, uygun bir priz monte etmesi için
kalifiye bir elektrikçi çağırın.
Türkçe 15 Untitled-14 15
2018-05-09
8:19:10
Kurulum
UYARI
• Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
• Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen
güç kablosunu kullanın.
• Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik
borulara, gaz borularına ya da sıcak su
borularına BAĞLAMAYIN.
• Doğru bağlanmamış topraklama teli elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Su beslemesi
Kurulum
Bu çamaşır makinesi için uygun su basıncı
50 kPa ile 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan
düşük su basıncı, su vanasının tamamen
kapanmamasına yol açabilir. Ya da kazanın
daha uzun sürede dolmasına ve çamaşır
makinesinin kapanmasına yol açabilir. Su
muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının
çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır
makinenizin arkasından 120 cm mesafede
olmalıdır.
Sızıntı riskini azaltmak için:
• Muslukları kolayca erişilebilir olmasını
sağlayın.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında
muslukları kapatın.
• Düzenli olarak su besleme hortumu
bağlantılarında sızıntı olup olmadığını
kontrol edin.
DİKKAT
Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce,
su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda
sızıntıları kontrol edin.
Boşaltma
Samsung 60 ila 90 cm yüksekliğinde bir
dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu,
boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey
hortuma bağlanmalıdır ve dikey boru boşaltma
hortumunun üzerini tamamen örtmelidir.
Zemin
En iyi performans için çamaşır makineniz
sağlam bir zemin üzerine monte edilmelidir.
Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz
yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir.
Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere
karşı yeterince dirençli değildir ve çamaşır
makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe
kaymasına neden olabilir.
DİKKAT
Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform
ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte
ETMEYİN.
Su sıcaklığı
Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında
ve/veya hortumlarında her zaman bir miktar
su kalacağından çamaşır makinenizi suyun
donabileceği yerlerde monte etmeyin. Bağlantı
parçalarında kalan donmuş su, kayışlara,
pompaya ve çamaşır makinesinin diğer
bileşenlerine zarar verebilir.
Gömme montaj
Makinenin istikrarlı bir şekilde çalışması için
gereken asgari mesafeler:
Kenarlar
25 mm
Üst
25 mm
Arka
50 mm
Ön
550 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutma
makinesi aynı konuma monte edilecekse,
gömme içinde en az 550 mm engelsiz hava
açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına
özel bir hava açıklığı gerektirmez.
16 Türkçe
Untitled-14 16
2018-05-09
8:19:10
Adım adım kurulum
ADIM 1 Yer seçin
Konum gereklilikleri:
•
•
•
•
•
Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme olmayan, sert ve düzgün bir zemin
Doğrudan güneş ışığından uzak
Havalandırma ve tesisat için yeterli alan
Ortam sıcaklığı, her zaman donma noktasından (0 °C) yüksek olmalıdır
Bir ısı kaynağından uzak
ADIM 2 Nakliye cıvatalarını çıkarın
Kurulum
Ürün ambalajını açın ve bütün nakliye
cıvatalarını çıkarın.
1. Tedarik edilen anahtar ile, makinenin
arkasındaki bütün nakliye cıvatalarını
gevşetin.
2. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik
cıvata kapakları takın.
Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak üzere
saklayın.
UYARI
Ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Bütün ambalaj materyallerini (plastik torba,
polistiren vb.) çocukların ulaşamayacağı bir yere atın.
Türkçe 17 Untitled-14 17
2018-05-09
8:19:11
Kurulum
ADIM 3 Ayakları ayarlayın
1. Çamaşır makinesini yavaşça yerine kaydırın.
Aşırı kuvvet dengeleme ayaklarına zarar
verebilir.
2. Dengeleme ayaklarını manüel olarak
ayarlayarak, çamaşır makinesini dengeleyin.
3. Dengeleme işlemi tamamladığında, anahtarı
kullanarak somunları sıkıştırın.
Kurulum
ADIM 4 Su hortumunu bağlayın
Ürünle verilen hortum adaptörü modele göre değişir. Bu adım konektör tipi adaptörü bağlarken size
yol gösterir. Vida tipi adaptör sağlandıysa, 7'ye gidin.
Su hortumunu, su musluğuna bağlayın.
1. Adaptörü (A) su hortumundan (B) çıkarın.
A
B
2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı
gevşetmek için bir Yıldız tornavida kullanın.
18 Türkçe
Untitled-14 18
2018-05-09
8:19:11
3. Ara bağlantı parçasını tutun ve 5 mm (*)
gevşetmek üzere (C) parçasını ok yönünde
döndürün.
C
Kurulum
4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna
yerleştirin ve yukarı doğru kaldırırken
vidaları sıkın.
5. Sıkıştırmak için (C) parçasını ok yönünde
döndürün.
C
6. (D) parçasını bastırırken, su hortumunu ara
adaptöre bağlayın. Ardından, (D) parçasını
bırakın. Hortum, ara bağlantı parçasına
yerleşir ve bir "klik" sesi duyulur.
D
7. Vida tipi bir su musluğu kullanıyorsanız,
gösterildiği gibi su musluğuna bağlamak için
ürünle verilen vida tipi adaptörü kullanın.
Türkçe 19 Untitled-14 19
2018-05-09
8:19:12
Kurulum
8. Su hortumunun diğer ucunu, çamaşır
makinesinin arka kısmındaki giriş vanasına
bağlayın. Sıkıştırmak için hortumu saat
yönünde döndürün.
Kurulum
9. Su musluğunu açın ve bağlantı bölgelerinde
sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Bir
su sızıntısı varsa yukarıdaki adımları
tekrarlayın.
UYARI
Su sızıntısı varsa, çamaşır makinesini çalıştırmayı durdurun ve elektrik kaynağından çıkarın. Sonra,
yerel Samsung servis merkezi ile iletişime geçin. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.
DİKKAT
Su hortumunu kuvvet kullanarak germeyin. Hortum kısa geliyorsa, bu hortumun yerine daha uzun
ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
NOT
• Su hortumunu adaptöre bağladıktan sonra, su hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
• Yaygın türdeki su musluklarından kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara
bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
20 Türkçe
Untitled-14 20
2018-05-09
8:19:12
Ek sıcak su girişine sahip modeller için:
1. Sıcak su hortumunun kırmızı ucunu,
makinenin arka kısmındaki sıcak su girişine
bağlayın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu, sıcak su
musluğuna bağlayın.
Kurulum
Su durdurucu hortum (yalnızca uygun modeller)
Su durdurucu hortum, kullanıcıları su sızıntısı
riskine karşı uyarır. Su akışını tespit eder ve
bir sızıntı durumunda, ortasındaki gösterge (A)
kırmızıya döner.
A
NOT
Su durdurucu hortumun ucu makineye değil musluğa takılmalıdır.
Türkçe 21 Untitled-14 21
2018-05-09
8:19:12
Kurulum
ADIM 5 Boşaltma hortumunu yerleştirme
Boşaltma hortumunu üç şekilde konumlandırılabilir:
Lavabonun kenarına
A
Kurulum
Boşaltma hortumu yerden 60 cm ila 90 cm
yükseğe (*) yerleştirilmelidir. Boşaltma hortumu
ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak
için ürünle birlikte verilen plastik hortum
tutucusunu (A) kullanın. İstikrarlı boşaltma
işlemi için, hortum tutucuyu bir kanca ile
duvara sabitleyin.
Lavabo atık su borusuna
Atık su borusu, hortumun ucu yerden en az
60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun
sifonundan yukarıda olmalıdır.
Atık su borusuna
Boşaltma borusu 60 cm ila 90 cm yüksekliğinde
(*) olmalıdır. 65 cm yüksekliğinde dikey boru
kullanımı önerilir. Boşaltma hortumunun, dikey
boruya eğimli olarak bağlandığından emin olun.
Boşaltma dikey borusu gereklilikleri:
• En 5 cm çap
• Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi
22 Türkçe
Untitled-14 22
2018-05-09
8:19:13
DİKKAT
Boşaltma hortumunu durgun su veya havuz
gibi yerlere koymayın. Su, bulaşık makinesine
geri akabilir.
Kurulum
ADIM 6 Güç açık
Fişi AC 220-240 V / 50 Hz'lik onaylı, bir sigorta ya da bir şalterle korunan bir duvar prizine takın.
Ardından, çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
Türkçe 23 Untitled-14 23
2018-05-09
8:19:13
Başlamadan önce
Başlangıç ayarları
Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)
Kalibrasyon, çamaşır makinesinin doğru ağırlık tespiti yapmasını sağlar. Kalibrasyon modunu
çalıştırmadan önce kazanın boş olduğundan emin olun.
1. Çamaşır makinesinin gücünü kapatın ve sonra yeniden açın.
2. Kalibrasyon moduna girmek için Sıcaklık ve Gecikmeli Bitir düğmelerini aynı anda 3 saniye kadar
basılı tutun. "Cb" mesajı görünür.
3. Kalibrasyon işlemini çalıştırmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın.
4. Kazan yaklaşık 3 dakika kadar dönecektir. (Kazan dönüş yönü modele bağlı olarak değişebilir.)
5. İşlem tamamlandığında, ekranda "0" görünür ve çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.
Başlamadan önce
Çamaşır kılavuzu
ADIM 1 Sıralayın
Çamaşırı aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırın:
• Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve suni ipek olmasına
göre ayırın.
• Renk: Beyazlar ve renklileri ayırın.
• Boyut: Kazanda farklı boyutlarda ögelerin bulunması, yıkama performansını artırır.
• Hassasiyet: Saf yeni yünlüler, perdeler ve ipek ürünler için narin ürünleri ayrı yıkayın. Ögelerin
üzerindeki bakım etiketlerini kontrol edin.
NOT
Giysiler üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ettiğinizden emin olun ve etiketlere uygun olarak
yıkama öncesinde sınıflandırın.
24 Türkçe
Untitled-14 24
2018-05-09
8:19:13
ADIM 2 Cepleri boşaltın
Giysilerin bütün ceplerini boşaltın
• Giysilerin üzerindeki metal para, iğne veya toka gibi metal objeler, kazan ve diğer çamaşırlara
zarar verebilir.
Giysileri, düğme ve süslemeleri ters tarafta kalacak şekilde tersine çevirin
• Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir.
Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
• Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce ipleri bağladığınızdan
emin olun.
ADIM 3 Bir çamaşır filesi kullanın
Başlamadan önce
• Sutyenler (makinede yıkanabilir olanlar), bir çamaşır filesine koyulmalıdır. Sutyenlerin metal
parçaları kırılabilir ve diğer çamaşırları parçalayabilir.
• Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür
çamaşırları çamaşır filesine koyun.
• Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak
çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.
ADIM 4 Ön yıkama yapın (gerekirse)
Çamaşırlar çok kirliyse, seçilen işlemde Ön Yıkama seçeneğini seçin. Ön Yıkama seçeneği
belirlendiğinde, ana yıkama bölmesine toz deterjan koyduğunuzdan emin olun.
ADIM 5 Yük kapasitesini belirleyin
Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme, çamaşır makinesinin düzgün yıkamamasına yol
açabilir. Giysi türlerine göre yük kapasitesi için, 33. sayfaya bakın.
NOT
Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir.
Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2,0 kg veya daha az yük
için).
DİKKAT
Çamaşırlar dengesizse ve "Ub" bilgi kodu görüntüleniyorsa, yükü yeniden dağıtın. Dengesiz çamaşır,
sıkma performansını düşürebilir.
Türkçe 25 Untitled-14 25
2018-05-09
8:19:13
Başlamadan önce
ADIM 6 Uygun türde deterjan kullanın
Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (pamuklu, sentetik, narin kumaşlar, yünlü),
renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Otomatik
çamaşır makineleri için tasarlanan çamaşır deterjanı kullandığınızdan emin olun.
NOT
• Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan
üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Su sertliğinden emin değilseniz, yerel su yetkilisiyle
iletişime geçin.
• Sertleşen veya katılaşan deterjan kullanmayın. Bu türden deterjanlar durulamadan sonra
tamamen gitmeyebilir ve boşaltma çıkışını tıkayabilir.
DİKKAT
Başlamadan önce
YÜNLÜ programını kullanarak yünlüleri yıkarken, yalnızca nötr deterjanlar kullanın. YÜNLÜ
programında toz deterjan kullanılırsa, deterjan çamaşırda kalabilir ve çamaşırın rengini bozabilir.
Çamaşır kapsülleri
Çamaşır kapsüllerini kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, lütfen şu talimatları uyun.
1. Kapsülü boş kazanın dibine arkaya doğru
yerleştirin.
2. Çamaşırı kapsülün üzerine, kazanın içine
yerleştirin.
26 Türkçe
Untitled-14 26
2018-05-09
8:19:13
DİKKAT
Soğuk su kullanan programlar veya bir saatten kısa sürede biten programlar için, sıvı deterjan
kullanmanız önerilir. Aksi halde, kapsül tamamen çözülmeyebilir.
Deterjan çekmecesi talimatları
Çamaşır makinesinde üç bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: sol bölme ana yıkama için, sağ ön bölme
yumuşatıcı için ve sağ arka bölme ön yıkama içindir.
Ön yıkama bölmesi: Ön yıkama deterjanı
koyun.
2.
Ana yıkama bölmesi: Ana yıkama
deterjanı, su yumuşatıcısı, deterjanda
bekletme, çamaşır suyu ve/veya leke
çıkarıcılar koyun.
3.
Yumuşatıcı bölmesi: Çamaşır
yumuşatıcıları gibi katkılar koyun. Maks
çizgisini (A) aşmayın.
A
Başlamadan önce
1.
NOT
Yumuşatıcı kılavuzunun gerçek görünümü
modele göre değişir.
DİKKAT
• Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın.
• Çekmecede aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın:
- Tablet veya kapsül
- Çamaşır topu veya filesi şeklinde
• Bölmenin tıkanmasını önlemek için, konsantre veya zenginleştirilmiş ürünler (yumuşatıcı veya
deterjan) uygulanmadan önce sulandırılmalıdır.
• Gecikmeli Bitir seçildiğinde, deterjanı doğrudan kazanın içine uygulamayın. Aksi halde bu,
çamaşırın rengini soldurabilir. Gecikmeli Bitir seçildiğinde deterjan çekmecesini kullanın.
Türkçe 27 Untitled-14 27
2018-05-09
8:19:14
Başlamadan önce
Yıkama ürünlerini deterjan çekmecesine koymak için
1. Deterjan çekmecesini çekerek açın.
2. Çamaşır deterjanını ana yıkama
bölmesine üreticinin belirttiği veya önerdiği
şekilde koyun. Sıvı deterjan kullanmak için,
bkz. sayfa 29.
3.
Başlamadan önce
Yumuşatıcı bölmesine çamaşır
yumuşatıcısı koyun. Maks çizgisini (A)
aşmayın.
Yumuşatıcı son durulama sırasında yıkama
içine dağıtılır.
A
4. Ön yıkama yapmak istiyorsanız, ön yıkama
deterjanını ön yıkama bölmesine
üreticinin belirttiği veya önerdiği şekilde
koyun.
5. Deterjan çekmecesini kapatın.
28 Türkçe
Untitled-14 28
2018-05-09
8:19:14
DİKKAT
• Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan
koymayın.
• Konsantre çamaşır yumuşatıcısı koyulmadan
önce suyla seyreltilmelidir.
•
Yumuşatıcı bölmesine ana yıkama
deterjanı koymayın.
Sıvı deterjan kullanmak için (yalnızca uygun modeller)
Başlamadan önce
Önce sağlanan sıvı deterjan kutusunu ana
yıkama bölmesine takın. Sonra, sıvı deterjanı
maks çizgisi (A) işaretinin altına kadar kutuya
koyun.
NOT
A
• Sıvı deterjan kutusuna yalnızca, deterjan
çekmecesini açma koluna (A) bastırarak
çamaşır makinesinden çıkarttıktan sonra
yerleştirin.
• Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde
biraz sıvı deterjan kalabilir.
DİKKAT
• Sıvı deterjan kullanırken Ön Yıkama işlevini
kullanmayın.
• Toz deterjan kullanırken sıvı deterjan
kutusunu çıkarın.
Türkçe 29 Untitled-14 29
2018-05-09
8:19:15
İşlemler
Kontrol paneli
WW9*K5*****
10
02
08
11
01
09
03
04
05
06
07
WW8*K5*****, WW7*K5*****
10
02
08
İşlemler
11
01
09
03
04
05
06
07
01Program seçici
Bir program seçmek için düğmeyi döndürün.
02Ekran
Ekranda geçerli program bilgisi ve tahmini kalan süre veya bir sorun
oluştuğunda bilgi kodu gösterilir.
03Sıcaklık
Mevcut programın su sıcaklığını değiştirmek için basın.
04Durulama
Mevcut programın durulama sayısını değiştirmek için basın. Programa
bağlı olarak, durulama sayısını maksimum 5 olarak ayarlayabilirsiniz.
30 Türkçe
Untitled-14 30
2018-05-09
8:19:15
Mevcut programın sıkma hızını değiştirmek için basın. Dakikadaki devir
(RPM) modele göre değişir.
05Sıkma
06Seçenekler
• Durulama Suyunda Bekletme
: Son durulama işlemi geciktirilir,
böylece çamaşırlar suda kalır. Çamaşırı çıkarmak için, boşaltma veya
sıkma işlemi çalıştırın.
• Sıkma Yok : Son boşaltma işleminden sonra kazan dönmez.
• Yalnızca Sıkma : Yalnızca Sıkma programını çalıştırmak için, Sıkma
düğmesine 3 saniye kadar basın. Program süresi ve sıkma hızı
göründüğünde, istenen sıkma hızı seçilene kadar Sıkma düğmesine art
arda basın. Sonra, programı başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine
basın. Sıkma süresi seçili programa bağlıdır.
Yoğun Yıkama, ve Ön Yıkama arasından bir seçenek seçmek için basın.
Seçimi kaldırmak için yeniden basın.
• Seçeneklerin kullanılabilirliği programa bağlıdır.
07Köpükte Bekletme
Gecikmeli Bitir geçerli programın bitiş zamanını ayarlamanızı
sağlar. Ayarlarınıza göre, programın başlangıç zamanı makinenin
dahili mantığıyla belirlenecektir. Örneğin, bu ayar normalde işten
eve döndüğünüz zaman bir yıkamayı bitirmek üzere makinenizi
programlamak için kullanışlıdır.
İşlemler
08Gecikmeli Bitir
Köpükte Bekletme işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için basın.
Bu işlev çok çeşitli inatçı lekeleri çıkarmaya yardımcı olur.
• Önceden ayarlanan saat birimi seçmek için basın.
2 kg'den az, hızlı yıkamak istediğiniz az kirlenmiş giysiler.
09Hızlı Yıkama
15dk/30dk
• Bu seçeneğin kullanılabilirliği programa bağlıdır.
• Program süresi deterjan miktarına, su düzeyine ve yükün kirlilik
düzeyine göre değişebilir.
10Güç
Çamaşır makinesini açmak ve kapamak için basın.
11Başlat/Duraklat
İşlem başlatmak veya durdurmak için basın.
Seçenekler hakkında daha fazla bilgi için, "Özel özellikler" bölümüne bakın.
*(3 saniye Basılı Tutunuz) : 3 saniye basılı tutun.
Türkçe 31 Untitled-14 31
2018-05-09
8:19:16
İşlemler
Başlamak için basit adımlar
WW9*K5*****
2
1
6
3
4
5
WW8*K5*****, WW7*K5*****
2
İşlemler
1
6
3
4
5
1. Çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
2. Bir program seçmek için Program seçici döndürün.
3. İhtiyaca uygun olarak, işlem ayarlarını (Sıcaklık, Durulama ve Sıkma) değiştirin.
4. Bir seçenek eklemek için, Seçenekler düğmesine basın. Tercih ettiğiniz öğeyi seçmek için
düğmeyi yeniden kullanın.
5. Makine, kolay erişim için sırasıyla Köpükte Bekletme ve Gecikmeli Bitir olmak üzere iki düğme
sağlar. Bu seçeneklerden birini kullanmak istiyorsanız, ilgili düğmeye basın.
6. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
İşlem sırasında programı değiştirmek için
1. İşlemi durdurmak üzere Başlat/Duraklat düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni bir program başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın.
32 Türkçe
Untitled-14 32
2018-05-09
8:19:16
Programa genel bakış
Standart programlar
Program
PAMUKLU
PAMUKLU
Tanım ve Maks. yük (kg)
• Pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar,
havlular, gömlekler. Yıkama süresi ve durulama sayısı yüke
göre otomatik olarak ayarlanır.
Maks.
• Pamuklu kumaş, nevresim, masa örtüsü, iç çamaşırı, havlu
veya gömlek için düşük enerjili optimum performanstır.
Enerji tasarrufu için, gerçek yıkama sıcaklığı belirtilenden
düşük olabilir.
Maks.
4
• 2,0 kg'dan düşük yükler için makinede yıkabilir yünlülere
özeldir.
• YÜNLÜ programı, yün ipliklerinin çekmesini / bozulmasını
önlemek üzere, yumuşak biçimde gerçekleştirilen hafif
sallama ve ıslatma işlemleri sunar.
• Nötr bir deterjan kullanılması önerilir.
2
SIKMA (yalnızca 7, 8 kg
model)
• Çamaşırdan nemi etkin bir şekilde gidermek için ek bir
sıkma işlemi özelliği.
-
KOTLAR (yalnızca 9 kg
model)
• Ana yıkamada daha yüksek su düzeyi ve toz deterjan
kalmaması için ekstra bir durulama döngüsü özelliği.
3
DURULAMA+SIKMA
• Yumuşatıcı uygulandıktan sonra çamaşır için ekstra
durulama işlemi sunar.
-
EKO TEMİZ KAZAN
• Kazandaki kir ve bakterileri yok ederek kazanı temizler.
• Deterjan veya çamaşır suyu kullanmadan, 40 yıkamada bir
çalıştırın.
• Kazanın boş olduğundan emin olun.
• Kazanın temizliği için herhangi bir temizlik maddesi
kullanmayın.
-
SÜPER EKO YIKAMA
• Düşük sıcaklıkta ecobubble (köpükle yıkama) döngüsü güç
tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
4
NEVRESİM
• Yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan kılıfı, nevresim vb.
içindir.
• En iyi sonuç için, yalnızca 1 tür nevresim yıkayın ve yükün
2,0 kg'den az olduğundan emin olun.
2
YÜNLÜ
İşlemler
• Polyester (Diolen, Trevira), Poliamid (perlon, Naylon) ya da
diğer benzeri malzemelerden yapılmış bluz veya gömlekler.
SENTETİK
Türkçe 33 Untitled-14 33
2018-05-09
8:19:16
İşlemler
Program
Tanım ve Maks. yük (kg)
GÜNLÜK YIKAMA
• İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.
4
HASSAS YIKAMA
• Şeffaf kumaş, sutyen, iç çamaşırı (ipek) ve diğer elde
yıkanan kumaşlar içindir.
• En iyi performans için sıvı deterjan kullanın.
2
BEBEK GİYSİLERİ
• Kalan deterjanı etkili bir şekilde çıkarmaya yardımcı olmak
için yüksek sıcaklıkta yıkama ve ekstra durulama özelliklidir.
4
DOĞA SPORU GİYSİLERİ
• Spandeks, streç ve mikrofiber gibi işlevsel malzemelerden
yapılmış outdoor giysileri, kayak giysileri veya doğa sporu
giysileri içindir.
2
KOYU RENKLİLER
• Çamaşırın nazikçe yıkandığından ve iyice durulandığından
emin olmak için ek durulama ve azaltılmış kurutma
özelliklidir.
4
Seçenekler
İşlemler
Seçenek
Tanım
Köpükte
Bekletme
• Köpükte Bekletme çeşitli inatçı lekeleri çıkarmaya yardımcı olur.
• Köpükte Bekletme seçiliyken, etkin yıkama için çamaşır tamamen su
köpüklerinin içine batırılır.
• Köpükte Bekletme 30 dakika ekleyerek 5 programda kullanılabilir:
PAMUKLU, SENTETİK, NEVRESİM, GÜNLÜK YIKAMA, BEBEK
GİYSİLERİ ve KOTLAR (yalnızca 9 kg).
Ön Yıkama
• Bu seçenek, ana yıkama programına bir ön yıkama ekler.
Yoğun Yıkama
• Çok kirli çamaşırlar için. Bu programın işlem süresi normalden
uzundur.
34 Türkçe
Untitled-14 34
2018-05-09
8:19:17
Gecikmeli Bitir
Çamaşır makinesini, 1 ila 24 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini
otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat,
yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
1. Bir program seçin. Ardından gerekirse program ayarlarını değiştirin.
2. İstenen bitiş zamanı ayarlanana kadar art arda Gecikmeli Bitir düğmesine basın.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
Saat ilerledikçe ilgili gösterge yanar.
4. Gecikmeli Bitir öğesini iptal etmek için, Güç düğmesine basarak çamaşır makinesini yeniden
başlatın.
Gerçek yaşamdan örnek
İki saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için,
mevcut programa 3 saat ayarıyla Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve saat 14.00'te Başlat/Duraklat
düğmesine basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi saat 15.00'te çalışmaya başlar ve saat 17.00'de
program biter. Aşağıda bu örneğin zaman çizelgesini görebilirsiniz.
15.00
Başlangıç
17.00
Bitiş
İşlemler
14.00
Gecikmeli Bitir öğesini 3 saate ayarlayın
Türkçe 35 Untitled-14 35
2018-05-09
8:19:17
İşlemler
Özel özellikler
AddWash (Yıkarken Ekle)
AddWash (Yıkarken Ekle) göstergesi yanarken, makinenin çalışmasını durdurabilir ve kazanın içine
ek çamaşır veya yumuşatıcı koyabilirsiniz. Kolay erişim için Ekleme Kapağı 130° kadar açılır.
1. İşlemi durdurmak üzere Başlat/Duraklat
düğmesine basın.
2. Kilidi açmak için tık sesi duyana kadar
Ekleme Kapağı üst alanına basın. Açmak için
Ekleme Kapağı kolunu çekin.
3. Ekleme Kapağını açın ve kazana ek çamaşır
ve yumuşatıcı koyun.
İşlemler
4. Ekleme Kapağını kapatmak için bir tık sesi
çıkana kadar itin.
5. İşlemi sürdürmek üzere Başlat/Duraklat
düğmesine basın.
DİKKAT
Ekleme Kapağına aşırı güç uygulamayın.
Kırılabilir.
NOT
Ekleme Kapağı düzgün kapatılırsa kazanın içindeki su sızmaz. Kapağın çevresinde su damlaları
oluşabilir, ancak kazanın içinden sızmazlar.
DİKKAT
• Kazanın içinde köpük Ekleme Kapağı düzeyinin üzerine çıkarsa Ekleme Kapağını açmayın.
• Makine çalışıyorsa önce Başlat/Duraklat öğesine basmadan Ekleme Kapağını açmayın. Yıkama
tamamlandığında Add Door (Ekleme Kapağı) (Başlat/Duraklat öğesine basmadan) istenmeden
açılabilir.
• Ekleme Kapağından aşırı yük eklemeyin. Performans düşebilir.
• Ekleme Kapağının alt alanını tutacak olarak kullanmayın. Parmaklarınız sıkışabilir.
• Ekleme Kapağına çamaşır sıkışmadığından emin olun.
• Evcil hayvanlarınızı çamaşır makinesinden, özellikle Ekleme Kapağından uzak tutun.
36 Türkçe
Untitled-14 36
2018-05-09
8:19:17
• Yıkama için sıcak su kullanırken, Ekleme Kapağı açılıp kapatıldıktan sonra Ekleme Kapağından su
sızıntısı görünebilir. Açık Ekleme Kapağı soğuduğu ve yüzeyde su damlaları oluştuğu için buhar
çıktığından bu normaldir.
• Add Door (Ekleme Kapağı) kapatıldığında, kapak sızdırmaz olur ve hiç su çıkmaz. Ancak, Ekleme
Kapağı çevresinde kalan sular su damlaları oluşturarak kapağın çevresinde su sızıntısı varmış gibi
görünebilir. Bu normaldir.
• Su sıcaklığı 50 °C'nin üzerindeyken ana kapak veya Ekleme Kapağı açılamaz. Kazanın içindeki su
düzeyi belirli bir noktanın üzerindeyse, ana kapak açılamaz.
• Bir ddC bilgi kodu ekranda görünürse, daha fazla eylem için "Bilgi kodları" bölümüne bakın.
• Add Door (Ekleme Kapağı) ve çevresindekileri her zaman temiz tutun. Add Door (Ekleme Kapağı)
sızdırmazlığı üzerindeki veya çevresindeki kir veya deterjan sızıntıya neden olabilir.
İşlemler
Türkçe 37 Untitled-14 37
2018-05-09
8:19:17
İşlemler
Ayarlar
Çocuk Kilidi
Ses Açık/Kapalı
Çocukların kaza geçirmelerini önlemek için,
Çocuk Kilidi, Güç hariç tüm düğmeleri kilitler.
Çamaşır makinesinden sesi açabilir veya
kapatabilirsiniz. Makineyi yeniden başlattıktan
sonra bile ayarınız korunacaktır.
• Çocuk Kilidi işlevini ayarlamak için, Sıcaklık
ve Durulama düğmelerini aynı anda 3
saniye kadar basılı tutun.
• Çocuk Kilidi işlevini serbest bırakmak için,
Sıcaklık ve Durulama düğmelerini aynı anda
3 saniye kadar basılı tutun.
• Sesi kapatmak için, Durulama ve Sıkma
düğmelerini aynı anda 3 saniye kadar basılı
tutun.
• Sesi açmak için, yeniden 3 saniye kadar
basılı tutun.
NOT
• Çocuk Kilidi etkinken, deterjan veya çamaşır
eklemek istiyorsanız önce Çocuk Kilidi
işlevini serbest bırakmanız gerekir.
• Makineyi yeniden başlattıktan sonra bile
ayarınız korunacaktır.
İşlemler
Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler
• Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla
yüklememeye dikkat edin.
• Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
• Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
• Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
• Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
• Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için ön yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.
• Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek
sıkma devrini seçin.
38 Türkçe
Untitled-14 38
2018-05-09
8:19:18
Bakım
Performansın düşmesini engellemek ve kullanım ömrünü korumak için çamaşır makinesini temiz
tutun.
Eko temiz kazan
Kazanı temizlemek ve içindeki bakterileri gidermek için bu programı düzenli olarak çalıştırın.
1. Çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
2. EKO TEMİZ KAZAN öğesini seçmek için Program seçici öğesini çevirin.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
NOT
• EKO TEMİZ KAZAN için su sıcaklığı 70 °C olarak ayarlanmıştır ve bu ayar değiştirilemez.
• EKO TEMİZ KAZAN programını her 40 yıkamada bir çalıştırmanız önerilir.
DİKKAT
Kazanın temizliği için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Kazandaki kimyasal kalıntılar,
yıkama performansını zayıflatır.
EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcısı
• EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcısı, her 40 yıkamada bir ana ekranda görünür. EKO TEMİZ KAZAN
programının düzenli çalıştırılması önerilir.
• Bu hatırlatıcıyı ilk defa gördüğünüzde, hatırlatıcıyı arka arkaya 6 yıkama için yok sayabilirsiniz.
7. yıkamadan sonra hatırlatıcı artık görünmez. Ancak sonraki 40. yıkamada yeniden görünür.
Bakım
Türkçe 39 Untitled-14 39
2018-05-09
8:19:18
Bakım
Smart Check (Akıllı Kontrol)
Bu işlevi etkinleştirmek için, önce Play Store veya App Store'dan, Samsung Smart Washer
uygulamasını indirmeniz ve kamera işlevi olan bir mobil cihaza kurmanız gerekmektedir.
Smart Check (Akıllı Kontrol) işlevi Galaxy ve iPhone serisi için optimize edilmiştir (yalnızca uygun
modeller).
1. Çamaşır makinesi kontrol edilecek bir sorun algıladığında, güç açıldıktan sonra Smart Check
(Akıllı Kontrol) moduna girer.
2. Çamaşır makinesi kendi kendine tanılama prosedürünü başlatır ve bir sorun algılanırsa bir bilgi
kodu görüntüler.
3. Mobil cihazınızda Samsung Smart Washer uygulamasını çalıştırın ve Smart Check (Akıllı Kontrol)
düğmesine dokunun.
4. Akıllı telefon kamerasını, çamaşır makinesinin ekranıyla karşı karşıya olacak şekilde mobil cihazı
çamaşır makinesinin ekranına tutun. Ardından bilgi kodu uygulama tarafından otomatik olarak
tanınacaktır.
5. Bilgi kodu doğru bir şekilde tanındığında, uygulama sorunla ilgili detaylı bilgileri ve uygun
çözümleri gösterir.
NOT
Bakım
• Smart Check (Akıllı Kontrol) fonksiyon adı, dile bağlı olarak değişebilir.
• Çamaşır makinesinin ekranında güçlü bir yansıyan ışık varsa, uygulama, bilgi kodunu tanımada
başarısız olabilir.
• Uygulama birkaç defa arka arkaya Smart Check (Akıllı Kontrol) kodunu tanıyamazsa, bilgi kodunu
uygulama ekranına manüel olarak girin.
40 Türkçe
Untitled-14 40
2018-05-09
8:19:18
Acil durum boşaltma işlemi
Bir elektrik kesintisi durumunda, çamaşırı çıkarmadan önce kazandaki suyu boşaltın.
1. Çamaşır makinesinin gücünü kapatın ve
fişini prizden çıkarın.
A
2. Açmak için filtre kapağının (A) üst alanına
yavaşça basın.
3. Boş, büyük bir kabı kapağın çevresine
koyun ve tüp kapağını (B) tutarken acil
durum boşaltma kutusunu kaba gerdirin.
B
Bakım
C
4. Tüp kapağını açın ve acil durum boşaltma
tüpü (C) içindeki suyun kabın içine akmasını
sağlayın.
5. Bittiğinde, tüp kapağını kapatın ve tüpü
yeniden takın. Sonra, filtre kapağını takın.
NOT
Kazandaki su beklenenden fazla
olabileceğinden büyük bir kap kullanın.
Türkçe 41 Untitled-14 41
2018-05-09
8:19:18
Bakım
Temizleme
Çamaşır makinesinin yüzeyi
Aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanla ıslatılmış, yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesine su
püskürtmeyin.
Add Door (Ekleme Kapağı)
1. Ekleme Kapağını açın.
2. Ekleme Kapağını temizlemek için ıslak bir
bez kullanın.
A
- Temizlik maddeleri kullanmayın. Renk
bozulması olabilir.
- Lastik paketi ve kilitleme mekanizmasını
(A) temizlerken dikkatli olun.
- Kapak alanının tozunu düzenli olarak
alın.
3. Silin ve bir tıklama sesi duyana kadar
Ekleme Kapağını kapatın.
DİKKAT
Ekleme Kapağına aşırı güç uygulamayın. Kırılabilir.
Makine çalışırken Ekleme Kapağını açık bırakmayın.
Ekleme Kapağı üzerine ağır nesneler koymayın.
Fiziki yaralanmayı önlemek için, kazan dönerken Ekleme Kapağına dokunmayın.
Makine çalışırken Ekleme Kapağını açmayın. Bu, yaralanmaya neden olabilir.
Ekleme Kapağı açıkken özellik panelini değiştirmeyin. Bu, yaralanmaya veya sistemin
arızalanmasına neden olabilir.
• Çamaşır dışında nesneler koymayın.
• Kazana Ekleme Kapağından hacimli öğeler koymayın.
• Temizlerken Ekleme Kapısının lastik paketini çekip çıkarmayın. Bu, hasara neden olabilir.
Bakım
•
•
•
•
•
•
42 Türkçe
Untitled-14 42
2018-05-09
8:19:18
Tel filtre
Su hortumunun tel filtresini yılda bir veya iki defa temizleyin.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç
kablosunu prizden çıkarın.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su hortumunu, gevşeterek çamaşır
makinesinin arka tarafından sökün. Suyun
fışkırmasını önlemek için hortumun ağzını
bir bez ile kapatın.
4. Tel filtreyi, giriş vanasından bir pense
kullanarak çıkarın.
5. Tel filtreyi, yivli bağlantı da suya girecek
şekilde suya sokun.
6. Tel filtreyi tamamen gölge olan bir yerde
kurutun.
Bakım
7. Tel filtreyi giriş valfinin içine yeniden
takmayın ve su hortumunu giriş valfine
yeniden bağlayın.
8. Su musluğunu açın.
NOT
Tel filtre tıkanırsa, ekranda "4C" bilgi kodu görünür.
Türkçe 43 Untitled-14 43
2018-05-09
8:19:19
Bakım
Pompa filtresi
Tıkanmasını önlemek için, pompa filtresinin yılda 5 - 6 defa temizlenmesi önerilir. Tıkalı bir pompa
filtresi, köpüklenme etkisini azaltabilir.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç
kablosunu prizden çıkarın.
2. Kazan içinde kalan suyu boşaltın. "Acil
durum boşaltma işlemi" bölümüne bakın.
3. Açmak için filtre kapağının üst alanına
yavaşça basın.
4. Pompa filtresi düğmesini sola döndürün ve
kalan suyu boşaltın.
5. Yumuşak fırçalar kullanarak pompa filtresini
temizleyin. Filtrenin içindeki boşaltma
pompası pervanesinin herhangi bir şekilde
tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
6. Pompa filtresini yeniden yerleştirin ve filtre
düğmesini sağa döndürün.
Bakım
NOT
Pompa filtresi tıkanırsa, ekranda "5C" bilgi kodu
görünür.
DİKKAT
• Filtrenin temizlenmesinin ardından,
filtre düğmesinin düzgün bir şekilde
kapatıldığından emin olun. Aksi takdirde
sızıntı meydana gelebilir.
• Temizlenmesinin ardından, filtrenin düzgün
bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Aksi takdirde işlemsel bir hata veya sızıntı
meydana gelebilir.
44 Türkçe
Untitled-14 44
2018-05-09
8:19:19
Deterjan çekmecesi
A
1. Çekmecenin içindeki açma kolunu (A)
bastırırken, çekmeceyi çekerek çıkarın.
2. Açma kolunu ve sıvı deterjan kutusunu
çekmeceden çıkarın.
3. Çekmece parçalarını, akan suyun altında
yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
Bakım
4. Çekmece girintisini yumuşak bir fırçayla
temizleyin.
5. Açma kolunu ve sıvı deterjan kutusunu
çekmeceye geri takın.
6. Kapatmak için çekmeceyi itin.
NOT
Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boşken, DURULAMA+SIKMA programını çalıştırın.
Türkçe 45 Untitled-14 45
2018-05-09
8:19:20
Bakım
Donma durumunda yapılacaklar
Sıcaklık 0 °C'nin altına düşerse, çamaşır makinesi donabilir.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Su hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su hortumunu çıkarın ve sıcak suya sokun.
4. Kazana ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su hortumunu, su musluğuna yeniden bağlayın.
NOT
Eğer çamaşır makinesi hala normal bir şekilde çalışmıyorsa, normale dönene kadar yukarıdaki
adımları tekrarlayın.
Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar
Çamaşır makinesini uzun süre kullanım dışı bırakmaktan kaçının. Böyle bir durumda, çamaşır
makinesini boşaltın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
1. DURULAMA+SIKMA programını seçmek için Program seçici öğesini döndürün.
2. Kazanı boşaltın ve Başlat/Duraklat düğmesine basın.
3. Program tamamlandığında, su musluğunu kapatın ve su hortumunu çıkarın.
4. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
Bakım
5. Kazanda hava akımı sağlamak için kapağı açın.
46 Türkçe
Untitled-14 46
2018-05-09
8:19:20
Sorun giderme
Kontrol listesi
Eğer çamaşır makinesinde bir sorunlar karşılaşırsanız, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve
önerileri deneyin.
Sorun
Yapılacak Şey
•
•
•
•
Başlamıyor.
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
Su musluklarının açık olduğundan emin olun.
Çamaşır makinesini başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın
veya dokunun.
• Çocuk Kilidi öğesinin etkin olmadığından emin olun.
• Çamaşır makineniz dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli
olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek
için bir dizi tık sesi çıkarır.
• Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
Su beslemesi yetersiz
veya su beslemesi
yapılamıyor.
•
•
•
•
•
Bir programdan sonra,
deterjan çekmecesinde
deterjan kalıyor.
• Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol
edin.
• Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
• Durulama kapağının düzgün takıldığından emin olun.
• Parçacıklı deterjan kullanıyorsanız, deterjan seçicisinin üst konumda
olduğundan emin olun.
• Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini temizleyin.
Su musluğunu tamamen açın.
Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun.
Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun.
Yeterince su basıncı olduğundan emin olun.
Sorun giderme
Türkçe 47 Untitled-14 47
2018-05-09
8:19:20
Sorun giderme
Sorun
Yapılacak Şey
Boşaltma ve/veya
sıkma yapmıyor.
• Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde
geldiğinden emin olun. Bir boşaltma kısıtlamasıyla karşılaşırsanız,
servisi arayın.
• Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
• Kapağı kapatın ve Başlat/Duraklat düğmesine basın veya dokunun.
Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar çamaşır makinesi
kurutma ya da sıkma gerçekleştirmez.
• Boşaltma hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin
olun.
• Boşaltma hortumunun, tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine bağlı
olduğundan emin olun.
• Çamaşır makinesine yeterince güç sağlanmazsa, çamaşır makinesi
geçici olarak boşaltmaz veya sıkmaz. Çamaşır makinesi yeniden
yeterince gücü aldığında, normal çalışacaktır.
Kapak açılmıyor.
• Çamaşır makinesini durdurmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın
veya dokunun.
• Kapı kilitleme mekanizmasının açılması birkaç dakika sürebilir.
• Çamaşır makinesi durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika
içinde kapak açılmaz.
• Kazandaki tüm suyun boşaldığından emin olun.
• Kazanda su kalırsa kapak açılamayabilir. Kazanı boşaltın ve kapağı
manüel olarak açın.
• Kapak kilidi ışığının söndüğünden emin olun. Çamaşır makinesi
boşaldıktan sonra kapak kilidi ışığı söner.
Sorun giderme
Aşırı titreşim veya
gürültü var.
• Çamaşır makinesinin kaygan olmayan, düz, sert bir zemine
yerleştirildiğinden emin olun. Zemin düz değilse, çamaşır
makinesinin yüksekliğini ayarlamak için dengeleme ayaklarını
kullanın.
• Nakliye cıvatalarının çıkarıldığından emin olun.
• Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye temas
etmediğinden emin olun.
• Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
• Normal işlem sırasında motor gürültüye neden olabilir.
• İş giysileri veya metal içeren kıyafetler yıkanırken gürültüye neden
olabilir. Bu normaldir.
• Bozuk para gibi metal nesneler gürültüye neden olabilir. Yıkamadan
sonra, bu nesneleri kazandan veya filtre kutusundan çıkarın.
48 Türkçe
Untitled-14 48
2018-05-09
8:19:20
Sorun
Yapılacak Şey
Ek deterjan
eklenemiyor.
• Kalan deterjan ve yumuşatıcı miktarının sınırı aşmadığından emin
olun.
Duruyor.
• Güç kablosunu elektrik olan bir prize takın.
• Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
• Çamaşır makinesini başlatmak için kapağı kapatın ve Başlat/Duraklat
düğmesine basın. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar
çamaşır makinesi kurutma ya da sıkma gerçekleştirmez.
• Çamaşır makineniz dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli
olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek
için bir dizi tık sesi çıkarır.
• Programda duraklatma ya da suda bekletme olabilir. Kısa bir süre
bekleyin, çamaşır makinesi başlar.
• Su musluklarındaki su kaynağı hortumunun tel filtresinin tıkanmamış
olduğundan emin olun. Tel filtreyi düzenli olarak temizleyin.
• Çamaşır makinesine yeterince güç sağlanmazsa, çamaşır makinesi
geçici olarak boşaltmaz veya sıkmaz. Çamaşır makinesi yeniden
yeterince gücü aldığında, normal çalışacaktır.
Sorun giderme
Aşırı köpük var.
• Önerilen deterjan türünü uygun şekilde kullandığınızdan emin olun.
• Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan
kullanın.
• Yumuşak su, az yükleme veya az kirlenmiş çamaşırlar için deterjan
miktarını azaltın.
• HE olmayan deterjan önerilmez.
Türkçe 49 Untitled-14 49
2018-05-09
8:19:20
Sorun giderme
Sorun
Yapılacak Şey
Çamaşır program
sonunda ıslak.
• Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma devri kullanın.
• Aşırı köpürmeyi azaltmak için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan
kullanın.
• Yük çok az. Az yük ağırlıkları (bir veya iki öğe) dengesiz olabilir ve
tamamen sıkılmayabilir.
• Boşaltma hortumunun bükülmediğinden veya tıkanmadığından emin
olun.
Su sızıyor.
• Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
• Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
• Boşaltma hortumu ucunun doğru bir şekilde takıldığından ve
boşaltma sistemine sabitlendiğinden emin olun.
• Aşırı yükleme yapmaktan kaçının.
• Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan
kullanın.
Koku var.
•
•
•
•
Hiç köpük görünmüyor
(yalnızca Bubbleshot
modelleri).
• Aşırı yükleme köpükleri engelleyebilir.
• Çok kirli çamaşır köpük oluşturmayabilir.
Sorun giderme
Yanlış sıcaklıkta su
doluyor.
• Her iki musluğu da tamamen açın.
• Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun.
• Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su
borularını yıkayın.
• Su ısıtıcısının muslukta minimum 120 °F (49 °C) sıcak su sağlamaya
ayarlayın. Ayrıca, su ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma oranını kontrol
edin.
• Hortumların bağlantısını kesin ve tel filtreyi temizleyin. Tel filtre
tıkanmış olabilir.
• Çamaşır makinesi dolarken, su sıcaklığı otomatik sıcaklık kontrol
özelliği gelen su sıcaklığını kontrol ettiği için değişebilir. Bu
normaldir.
• Çamaşır makinesi dolarken, soğuk veya sıcak su sıcaklıkları
seçildiğinde dağıtıcıdan yalnızca sıcak ve/veya yalnızca soğuk
su geçtiğini fark edebilirsiniz. Bu, çamaşır makinesi su sıcaklığını
belirlediğinden otomatik sıcaklık kontrolü özelliğinin normal bir
işlevdir.
Aşırı köpük girintilerde toplanır ve kötü kokuya neden olabilir.
Düzenli olarak sterilize etmek için temizleme programlarını çalıştırın.
Kapı sızdırmazlığını (diyafram) kontrol edin.
Bir program bittikten sonra çamaşır makinesinin içini kutulayın.
50 Türkçe
Untitled-14 50
2018-05-09
8:19:20
Sorun
Yapılacak Şey
• Ekleme Kapağı yalnızca göstergesi göründüğünde açılabilir.
Ancak, şu durumlarda açılmaz:
Ekleme Kapağını
istediğim zaman
açabilir miyim?
- Kaynatma veya kurutma işlemi çalışırken ve iç sıcaklık
yükseldiğinde.
- Güvenlik nedeniyle Çocuk Kilidi öğesini ayarlarsanız.
- Ek çamaşır içermeyen kazan yıkama veya kazan kurutma
programı çalışırken.
Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.
Sorun giderme
Türkçe 51 Untitled-14 51
2018-05-09
8:19:20
Sorun giderme
Bilgi kodları
Çamaşır makineniz çalışmadığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol
edin ve önerileri deneyin.
Kod
Yapılacak Şey
Su sağlanmıyor.
4C
4C2
•
•
•
•
Su musluklarının açık olduğundan emin olun.
Su hortumlarının tıkanmadığından emin olun.
Su musluklarının donmamış olduğundan emin olun.
Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğundan emin
olun.
• Soğuk su musluğunun ve sıcak su musluğunun düzgün
bağlandığından emin olun.
• Tıkanmış olabileceğinden, tel filtreyi temizleyin.
• Soğuk su besleme hortumunun, soğuk su musluğuna sıkıca bağlı
olduğundan emin olun. Sıcak su musluğuna bağlanırsa, bazı
programlarda çamaşır deforme olabilir.
Su boşaltılmıyor.
5C
Sorun giderme
• Boşaltma hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin
olun.
• Boşaltma hortumunun bağlantı türüne göre düzgün
konumlandırıldığından emin olun.
• Tıkanmış olabileceğinden, kalıntı filtresini temizleyin.
• Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde
geldiğinden emin olun.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
Çamaşır makinesini kapak açık olarak çalıştırma.
dC
• Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.
• Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
Su taştı.
OC
• Sıktıktan sonra yeniden başlatın.
• Bilgi kodu ekranda kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine
başvurun.
Boşaltma hortumunu kontrol edin.
LC, LC1
• Boşaltma hortumunun ucunun yere yerleştirilmediğinden emin olun.
• Boşaltma hortumunun tıkanmadığından emin olun.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
52 Türkçe
Untitled-14 52
2018-05-09
8:19:20
Kod
Yapılacak Şey
Sıkma çalışmıyor.
Ub
• Çamaşırın eşit bir şekilde dağıtıldığından emin olun.
• Çamaşır makinesinin düz, sağlan bir yüzeyde olduğundan emin olun.
• Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün
yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve ekranda
"Ub" kontrol mesajı gösterilir.
Motorun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
3C
• Programı yeniden başlatmaya çalışın.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
Elektronik kontrolün kontrol edilmesi gerekiyor.
UC
• Gücün düzgün sağlandığını kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
Düşük voltaj algılandı.
• Güç kablosunun fişinin takılı olduğunu kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
HC
Yüksek sıcaklıkta ısıtma kontrolü.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
Su Düzeyi sensörü düzgün çalışmıyor.
1C
• Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
Sorun giderme
Ana ve alt PBA'lar arasındaki iletişimleri kontrol edin.
AC
• Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
Başlat/Duraklat düğmesine basmadan Ekleme Kapağını açtığınızda bu
mesaj görünür. Bu durumda, aşağıdakilerden birini yapın:
DDC, ddC
• Düzgün kapatmak için Add Door öğesine basın. Sonra, Başlat/
Duraklat düğmesine basın ve yeniden deneyin.
• Çamaşır eklemek için, Add Door öğesini açın ve çamaşırı ekleyin. Add
Door öğesini düzgün bir şekilde kapatın. Sonra, işlemi sürdürmek
üzere Başlat/Duraklat düğmesine basın.
MEMS sensörü düzgün çalışmıyor.
8C
• Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın.
• Bilgi kodu kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Türkçe 53 Untitled-14 53
2018-05-09
8:19:20
Sorun giderme
Kod
Yapılacak Şey
Ana ve inverter PBA'lar arasındaki iletişimleri kontrol edin.
AC6
• Duruma bağlı olarak, makine otomatik olarak normal çalışmaya
dönebilir.
• Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın.
• Bilgi kodu kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Ana Kapak kilitleme/kilidi açma işlemi düzgün çalışmıyor.
DC1
• Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın.
• Bilgi kodu kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Ekleme Kapağı kilitleme/kilidi açma işlemi düzgün çalışmıyor.
DC3
• Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın.
• Bilgi kodu kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Eğer ekranda bir bilgi kodu görüntülenmeye devam ediyorsa, yerel Samsung servis merkezi ile
iletişime geçin.
Sorun giderme
54 Türkçe
Untitled-14 54
2018-05-09
8:19:20
Teknik özellikler
Kumaş bakım tablosu
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri sırayla şu dört
sembolü gösterir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme).
Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi
ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarına uyun.
Ütülemeyin
Narin kumaş
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 95 °C'de yıkanabilir
Kuru temizleme
Çamaşır 60 °C'de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 °C'de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya
da R113 ile kuru temizlenebilir
Çamaşır 30 °C'de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Yalnızca elde yıkayın
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En fazla 200 °C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En fazla 150 °C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
Teknik özellikler
Dayanıklı malzeme
En fazla 100 °C sıcaklıkta
ütülenebilir
Türkçe 55 Untitled-14 55
2018-05-09
8:19:23
Teknik özellikler
Çevreyi koruma
• Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz
halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir
elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da
küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
• Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
• Yıkamadan önce leke çıkarıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
• Makineyi tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları,
kullanılan programa bağlıdır).
Teknik özellikler
56 Türkçe
Untitled-14 56
2018-05-09
8:19:23
Özellikler sayfası
"*" Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına
gelir.
Tip
Önden yüklemeli çamaşır makinesi
Model Adı
WW9*K5*****
Boyutlar
G600 x D550 x Y850 (mm)
Su basıncı
50-800 kPa
NET ağırlık
63,0 kg
Yıkama ve sıkma kapasitesi
9,0 kg
Güç tüketimi
Yıkama ve ısıtma
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Sıkma dönüş hızı
WW9*K54****
WW9*K52****
1400 rpm
1200 rpm
Tip
Önden yüklemeli çamaşır makinesi
Model Adı
WW8*K5*****
Boyutlar
G600 x D550 x Y850 (mm)
Su basıncı
50-800 kPa
NET ağırlık
63,0 kg
Yıkama ve sıkma kapasitesi
8,0 kg
Güç tüketimi
Yıkama ve ısıtma
2000 W
240 V
2400 W
WW8*K54****
WW8*K52****
1400 rpm
1200 rpm
Teknik özellikler
Sıkma dönüş hızı
220 V
Türkçe 57 Untitled-14 57
2018-05-09
8:19:23
Teknik özellikler
Tip
Önden yüklemeli çamaşır makinesi
Model Adı
WW7*K5*****
Boyutlar
G600 x D550 x Y850 (mm)
Su basıncı
50-800 kPa
NET ağırlık
63,0 kg
Yıkama ve sıkma kapasitesi
7,0 kg
Güç tüketimi
Yıkama ve ısıtma
Sıkma dönüş hızı
220 V
2000 W
240 V
2400 W
WW7*K54****
WW7*K52****
1400 rpm
1200 rpm
NOT
Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Teknik özellikler
58 Türkçe
Untitled-14 58
2018-05-09
8:19:23
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
"*" Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına
gelir.
Samsung
Model Adı
Kapasite
kg
D (en düşük verimlilik) ila A+++ (en yüksek verimlilik) ölçeğinde Enerji Verimliliği
Yıllık enerji tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de
standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı
kWs/yıl
ve açık bırakılma modlarının tüketimine dayanmaktadır. Gerçek
enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)
WW9*K54****
WW9*K52****
9,0
A+++
130
Enerji Tüketimi
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
Kapalı modunun ağırlıklı güç tüketimi.
Açık bırakma modunun ağırlıklı güç tüketimi.
Yıllık su tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40
°C'de standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı
olarak değişebilir.)
kWs
kWs
kWs
W
W
0,65
0,51
0,51
0,48
5,00
L/yıl
9400
Sıkma verimliliği sınıfı
G (en düşük verimlilik) ila A (en yüksek verimlilik) ölçeğinde sıkma-kurutma verimliliği
sınıfı
Maksimum Sıkma Devri
devir
Kalıntı nem
%
A
B
1400
44
1200
53
Teknik özellikler
PAMUKLU 60 °C ve
PAMUKLU 40 °C programları 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart pamuklu 40
°C programı'dır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için
(enerji ve su tüketimi bakımından) en verimli programlardır. Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından
farklı olabilir. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (24. sayfadaki "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)"
bölümüne bakın).
Standart programın program süresi
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
Açık bırakma modunun süresi (Tl)
dak
dak
dak
dak
293
283
283
2
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı için yıkama ve sıkma aşamalarında dB(A) re 1 pW olarak belirtilen ve en yakın
tamsayıya yuvarlanan hava kaynaklı akustik emisyonlar;
Yıkama
Sıkma
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
53
74
Serbest Durma
Türkçe 59 Untitled-14 59
2018-05-09
8:19:23
Teknik özellikler
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
"*" Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına
gelir.
Samsung
Model Adı
Kapasite
kg
D (en düşük verimlilik) ila A+++ (en yüksek verimlilik) ölçeğinde Enerji Verimliliği
Yıllık enerji tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de
standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı
kWs/yıl
ve açık bırakılma modlarının tüketimine dayanmaktadır. Gerçek
enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)
WW8*K54****
WW8*K52****
8,0
A+++
116
Enerji Tüketimi
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
Kapalı modunun ağırlıklı güç tüketimi.
Açık bırakma modunun ağırlıklı güç tüketimi.
Yıllık su tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40
°C'de standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı
olarak değişebilir.)
kWs
kWs
kWs
W
W
0,54
0,48
0,48
0,48
5,00
L/yıl
8100
Sıkma verimliliği sınıfı
G (en düşük verimlilik) ila A (en yüksek verimlilik) ölçeğinde sıkma-kurutma verimliliği
sınıfı
Maksimum Sıkma Devri
devir
Kalıntı nem
%
A
B
1400
44
1200
53
Teknik özellikler
PAMUKLU 60 °C ve
PAMUKLU 40 °C programları 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart pamuklu 40
°C programı'dır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için
(enerji ve su tüketimi bakımından) en verimli programlardır. Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından
farklı olabilir. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (24. sayfadaki "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)"
bölümüne bakın).
Standart programın program süresi
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
Açık bırakma modunun süresi (Tl)
dak
dak
dak
dak
284
254
254
2
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı için yıkama ve sıkma aşamalarında dB(A) re 1 pW olarak belirtilen ve en yakın
tamsayıya yuvarlanan hava kaynaklı akustik emisyonlar;
Yıkama
Sıkma
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
53
74
Serbest Durma
60 Türkçe
Untitled-14 60
2018-05-09
8:19:23
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
"*" Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına
gelir.
Samsung
Model Adı
Kapasite
kg
D (en düşük verimlilik) ila A+++ (en yüksek verimlilik) ölçeğinde Enerji Verimliliği
Yıllık enerji tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de
standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı
kWs/yıl
ve açık bırakılma modlarının tüketimine dayanmaktadır. Gerçek
enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)
WW7*K54****
WW7*K52****
7,0
A+++
122
Enerji Tüketimi
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
Kapalı modunun ağırlıklı güç tüketimi.
Açık bırakma modunun ağırlıklı güç tüketimi.
Yıllık su tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40
°C'de standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı
olarak değişebilir.)
kWs
kWs
kWs
W
W
0,68
0,52
0,34
0,48
5,00
L/yıl
7400
Sıkma verimliliği sınıfı
G (en düşük verimlilik) ila A (en yüksek verimlilik) ölçeğinde sıkma-kurutma verimliliği
sınıfı
Maksimum Sıkma Devri
devir
Kalıntı nem
%
B
1400
1200
53
Teknik özellikler
PAMUKLU 60 °C ve
PAMUKLU 40 °C programları 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart pamuklu 40
°C programı'dır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için
(enerji ve su tüketimi bakımından) en verimli programlardır. Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından
farklı olabilir. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (24. sayfadaki "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)"
bölümüne bakın).
Standart programın program süresi
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
Açık bırakma modunun süresi (Tl)
dak
dak
dak
dak
245
195
175
2
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı için yıkama ve sıkma aşamalarında dB(A) re 1 pW olarak belirtilen ve en yakın
tamsayıya yuvarlanan hava kaynaklı akustik emisyonlar;
Yıkama
Sıkma
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
54
74
Serbest Durma
Türkçe 61 Untitled-14 61
2018-05-09
8:19:23
Teknik özellikler
Ana yıkama programları hakkında bilgi
Model
WW9*K5*****
WW8*K5*****
WW7*K5*****
Programlar
Sıcaklık (°C)
PAMUKLU
20
40
PAMUKLU
60
SENTETİK
PAMUKLU
40
20
40
PAMUKLU
60
SENTETİK
PAMUKLU
40
20
40
PAMUKLU
60
SENTETİK
40
Kapasite
(kg)
İşlem
Süresi
(dk)
4,5
4,5
4,5
9,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
4,0
3,5
3,5
3,5
7,0
3,5
142
283
283
293
159
142
254
254
283
159
142
175
195
245
159
Kalıntı Nem
İçeriği (%)
1400 1200
rpm
rpm
56
59
44
53
44
53
44
53
35
35
56
59
44
53
44
53
44
53
35
35
56
59
53
53
53
53
53
53
35
35
Su tüketimi
(L/işlem)
Enerji Tüketimi
(kWs/İşlem)
65
39
39
47
68
60
33
33
41
68
55
38
38
48
68
0,36
0,51
0,51
0,65
0,65
0,33
0,48
0,48
0,54
0,65
0,30
0,34
0,52
0,68
0,65
Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Gerçek
değerler cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
Teknik özellikler
62 Türkçe
Untitled-14 62
2018-05-09
8:19:24
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda
tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
11inci maddesinde yer alan;
a — Sözleşmeden dönme,
b — Satış bedelinden indirim isteme,
c — Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım
hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin
bu hakkını kullanmasından müteselsilen
sorumludur.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet
ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle
satın aldığı malı cayma süresi içerisinde
ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde
kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir
gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici
cayma hakkını kullanamayacaktır"
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması
halinde malın;
— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Tüketicinin seçimlik hakları
— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili
servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkân varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan
talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi
durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Türkçe 63 Untitled-14 63
2018-05-09
8:19:24
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
64 Türkçe
Untitled-14 64
2018-05-09
8:19:24
Türkçe 65 Untitled-14 65
2018-05-09
8:19:24
Notlar
Untitled-14 66
2018-05-09
8:19:25
Notlar
Untitled-14 67
2018-05-09
8:19:25
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD (Maetandong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si Gyeonggi-do, Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,
N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,
N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."
İTHALATÇI FİRMA
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03654G-10
Untitled-14 68
2018-05-09
8:19:25
Download PDF

advertising