Samsung | WD8122CVD | Samsung WD8122CVD Kullanıcı Klavuzu (User Manual)

WD8122CVB
WD8122CVC
WD8122CVD
WD8122CVQ
WD8122CVW
Çamaşır Makinesi
kullanıcı kılavuzu
olasılıkları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd 1
2018-05-09
6:29:37
içindekiler
GÜVENLIK BILGILERI
3
3
12
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Önemli güvenlik simgeleri ve önlemler
WEEE işareti hakkında talimat
ÇAMAŞIR MAKINENIZIN KURULMASI
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
Parçaların ve kumanda panosunun kontrol edilmesi
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Montaj gerekliliklerinin karşılanması
Elektrik kaynağı ve topraklama
Su Beslemesi
Boşaltma
Zemin
Çevre sıcaklığı
Gömme ya da dolap içi montaj
Çamaşır makinesinin montajı
ÇAMAŞIR YIKANMASI
21
21
22
24
24
24
25
26
27
27
28
İlk kez çamaşır yıkama
Temel talimatlar
Kumanda panosunun kullanımı
Çocuk kilidi
Gecikmeli bitir
Durdur & Ekle
Air Wash
İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
Çamaşır kılavuzu
ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ
KULLANIMA İLİŞKIN BİLGİLER
Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
Kullanılacak deterjan
Deterjan çekmecesi
3
13
21
29
29
29
ÇAMAŞIR MAKINENIZIN TEMIZLIĞI VE BAKIMI
30
30
30
31
31
32
32
32
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
Dış yüzeyin temizlenmesi
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının
temizlenmesi
Kalıntı filtresinin temizlenmesi
Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
Çamaşır makinesini saklama
SORUN GIDERME VE BILGI KODLARI
33
33
34
Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol
edin...
Bilgi kodları
IŞLEM TABLOSU
35
İşlem tablosu
36
36
36
37
Kumaş bakım tablosu
Çevre koruma
Uygunluk beyanı
Teknik özellikler
35
36
EK
TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
38
39
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
2_ içindekiler
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec3:2
2018-05-09
6:29:48
güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin
montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm
faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu
okumaya biraz zaman ayırın.
Yeni makinenizin tüm özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için bilmeniz gerekenleri
öğrenmek için lütfen bu kılavuzun tamamını okuyun ve gelecekte bakmak için makinenizin yanında güvenli
bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu
davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda
açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya
emin olamadığınız bir husus olursa, en yakın servis merkeziyle temasa geçin veya www.samsung.com
adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.
ÖNEMLI GÜVENLIK SIMGELERI VE ÖNLEMLER
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına neden
olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini
azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik
önlemlerine uyun:
YAPMAYIN.
SÖKMEYİN.
DOKUNMAYIN.
Yönergelere tam olarak uyun.
Fişi prizden çıkartın.
Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
Yardım için servisi arayın.
Not
Talimatları okuyun
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
güvenlik bilgileri _3
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:3
2018-05-09
6:29:48
01 GÜVENLIK BILGILERI
GÜVENLIK TALIMATLARIYLA ILGILI BILMENIZ GEREKENLER
güvenlik bilgileri
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır.
Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) fiziki, duyusal veya akli engelli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. Avrupa’da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında
olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar, fiziki, duyusal veya akli engelli
veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski
hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
7. Avrupa’da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları
müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir
anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
4_ güvenlik bilgileri
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:4
2018-05-09
6:29:48
güvenlik bilgileri _5
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:5
2018-05-09
6:29:48
01 GÜVENLIK BILGILERI
9. Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa, kurutma
makinesi kullanılmamalıdır.
10. Mümkünse pamuk tiftiği süzgeci sık sık temizlenmelidir.
11. Kurutma makinesinin çevresinde pamuk tiftiği birikmesine izin vermeyin.
(tahliyesi binanın dışına gerçekleşmek üzere tasarlanmış cihazlar için
geçerli değildir)
12. Açık ateş de dahil olmak üzere, başka yakıtlar yakan cihazlardan odaya
geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
13. Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
14. Yemek yağı, aseton, alkol petrol, kerosen, leke gidericiler, terebentin, bal
mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutma
makinesinde kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile sıcak suda
yıkanmalıdır.
15. Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar,
plastik destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya
yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
16. Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı
talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
17. Kurutma makinesi programının son kısmı, ögelerin hasar görmemesini
sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan
(soğutma programı) meydana gelir.
18. Ceplerdeki kibrit ve çakmak gibi bütün nesneleri çıkarın.
19. UYARI: Tüm ögeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı
şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı
bitmeden önce durdurmayın.
güvenlik bilgileri
20. Egzoz havasını tahliye etmek için, benzin veya başka yakıtlar yakan
cihazların dumanının verildiği bacalar kullanılmamalıdır.
21. Cihaz, kurutma makinesini kapağının tamamen açılmasının
engelleneceği bir şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya
kurutma makinesinin ters tarafında bir menteşeye sahip kapının arkasına
kurulmamalıdır.
UYARI
KURULUM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ
Bu makinenin kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından
gerçekleştirilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu AC 220-240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için
kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.
- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle
paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan
emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi
prize sıkı bir şekilde takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir
bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.
- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fişi prize kablo duvara doğru dönecek şekilde doğru bir yönde takın.
- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Tüm materyalleri çocukların erişemeyeceği uzak bir yerde saklayın, çünkü ambalaj
materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
Bu makine uygun şekilde topraklanmıştır.
Makineyi bir gaz borusuna, plastik su borusuna veya telefon hattına dayamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve
ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.
Bu makineyi bir ısıtıcının, yanıcı bir materyalin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur
damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
Bu makineyi Düşük Sıcaklıkta bir konuma kurmayın.
- Donma boruların patlamasına neden olabilir.
6_ güvenlik bilgileri
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:6
2018-05-09
6:29:48
Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
01 GÜVENLIK BILGILERI
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu itmeyin veya aşırı derecede bükmeyin.
Güç kablosunu çevirmeyin veya bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir
nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin
arkasındaki bir boşluğa itmeyin.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu ve boruları üzerine düşme olasılığınız olan bir yere koymayın.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde
konumlandırılmalıdır.
DİKKAT
KURULUM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Makinenizi ağırlığını kaldırabilecek bir düzeye ve sert bir zemine yerleştirin.
- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara
yol açabilir.
UYARI
KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen
kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen
havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca,
makineyi atarken çamaşır makinesi kapı kolunu çıkarın.
- İçerde kapalı kalırsa, çocuk içinde hapis kalabilir ve boğularak ölebilir.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük)
aldığınızdan emin olun.
güvenlik bilgileri _7
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:7
2018-05-09
6:29:48
güvenlik bilgileri
Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş
çamaşırları yıkamayın.
- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin kapağınız zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/
dönme).
- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına
yol açabilir.
Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
Ellerinizi çamaşır makinesinin altına sokmayın.
- Bu yaralanmaya neden olabilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol
açabilir.
Çocukların veya güçten düşmüş kişilerin bu çamaşır makinesini denetimsiz olarak
kullanmasına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına izin vermeyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına, yanmaya veya yangına neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi sokmayın.
- Bu yaralanmaya neden olabilir.
Makinenin fişini prizden güç kablosunu çekerek çıkarmayın, her zaman fişi sıkı bir şekilde
tutup düz bir şekilde çekerek prizden çıkarın.
- Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Makineyi onarırken veya yeniden kurarken, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya
yol açabilir.
Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması
durumunda fişi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürünün üstünde ya da içinde oynamasına izin
vermeyin. Ürünün kapağı iç taraftan kolayca açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde
yaralanabilir.
8_ güvenlik bilgileri
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:8
2018-05-09
6:29:48
DİKKAT
KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken,
Musluğu yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.
- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar
görmesine veya su kaçağına yol açabilir.
Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını
kontrol edin.
- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa,
bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen
yerleştirin.
- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine
neden olabilir veya su kaçağına yol açabilir.
Çamaşır makinesi kullanılmadığında, Musluğun kapalı olduğundan emin olun.
- Su besleme hortumundaki vidanın uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile
kirlenmemesine dikkat edin.
- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su
kaçağına neden olabilir.
Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir
şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.
- Vidalar veya su besleme hortumu konektörü gevşekse, su kaçağına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün
Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan
kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Çamaşırlar deterjan koyulduktan veya leke çıkarıcı ya da önişlem uygulandıktan ya da belli
bir süre boyunca yıkama başlatılmazsa, çamaşırların rengi bozulabilir.
Çamaşırlara göre önerilen devirleri ve sıcaklıkları seçin, renklerin solma durumuna bakarak
renge göre ayırın.
Çamaşır makinesine kıyafetleri koyarken, iğne, düğme ve bozuk para gibi yabancı nesnelerin
çıkarıldığından emin olun. Kirli çamaşırları görece daha temiz olan parçalardan ayrı yıkayın ve
narin parçaları daha dayanıklı kumaşlardan ayrı yıkayın.
Eğer bir parça lekelendiyse, parçayı en kısa sürede yıkayın. Leke çıkarıcı ve deterjan gibi
ürünleri, yıkayacağınız parçanın iç kısmının dikiş yerinde az bir miktar kullanarak rengini
soldurup soldurmayacağını test edin.
güvenlik bilgileri _9
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:9
2018-05-09
6:29:48
01 GÜVENLIK BILGILERI
Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır
makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya
neden olabilir.
güvenlik bilgileri
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan
sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili
sorunlara yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınına elektromanyetik bir alan oluşturan bir nesne koymayın.
- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek performanslı yıkama veya kurutma döngüsü sırasında boşaltılan su çok sıcak olduğu
için, suya dokunmayın.
- Bu yanmalara veya yaralanmaya neden olabilir.
Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk
kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın.
- Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarının veya giysinin
bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
* Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı,
eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.
Deterjan kutusu çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.
- Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın
içine dokunmayın.
- Bu yanıklara neden olabilir.
Açtıktan sonra ellerinizi deterjan kutusuna sokmayın.
- Bu deterjan giriş cihazı ellerinizi yakalayabileceği için yaralanmaya yol açabilir. Çamaşır
makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan)
koymayın.
- Bu çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda
anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da
losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu
bırakmayın.
- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal)
sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.
- Bu yağ oksidasyonu nedeniyle anlık yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
10_ güvenlik bilgileri
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:10
2018-05-09
6:29:48
Çamaşır makinesi için nötr elde yıkama deterjanı kullanmayın.
- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına,
paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.
Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.
Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka
herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize
büyük zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metaller olan giysileri yıkamayın.
Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa, kurutucu kullanılmamalıdır.
Kurutucunun çevresinde pamuk tiftiği birikmesine izin vermeyin.
Yıkanmamış Öğeleri Kurutucuda Kurutmayın.
Yemek yağı, aseton, alkol petrol, kerosen, leke gidericiler, turpetin, bal mumu ve bal mumu
gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutucuda kurutulmadan önce daha fazla
deterjan ile sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar, plastik destekli maddeler
ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya yastıklar kurutucuda kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği
gibi kullanılmalıdır.
Kurutucu programının son kısmı, öğelerin hasar görmemesini sağlayan bir sıcaklıkta
kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan (soğutma programı) meydana gelir.
UYARI: Tüm öeğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği
takdirde, bir kurutucuyu kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.
Makine, kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya kurutucunun ters tarafında bir
menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.
güvenlik bilgileri _11
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:11
2018-05-09
6:29:49
01 GÜVENLIK BILGILERI
Yıkama filtresinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
- Yıkama filtresine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
UYARI
TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ
Makineyi doğrudan üzerine su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizleyiciyi kullanmayın.
Makineyi temizlemek için, benzen, tiner veya alkol kullanmayın.
- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden
olabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
WEEE IŞARETI HAKKINDA TALIMAT
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini
sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu
adresi ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
12_ güvenlik bilgileri
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec2:12
2018-05-09
6:29:49
çamaşır makinenizin kurulması
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni
çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
PARÇALARIN VE KUMANDA PANOSUNUN KONTROL EDILMESI
Seçenek
Deterjan
çekmecesi
Kumanda panosu
Fiş
Boşaltma
hortumu
Kapak
Ayarlanabilir
ayaklar
Kalıntı filtresi
Acil durum boşaltma borusu
Filtre Kapağı
(alt cıvata delikleri
için kullanın)
İngiliz anahtarı
Cıvata deliği
kapakları
Su besleme
hortumu
Hortum tutucu
Boşaltma
hortumu
Kullanıcı
kılavuzu
çamaşır makinenizin kurulması _13
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec4:13
2018-05-09
6:29:49
02 ÇAMAŞIR MAKINENIZIN KURULMASI
Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun.
Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri
Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayiinizle görüşün.
çamaşır makinenizin kurulması
TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
•
•
•
•
•
•
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı
madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
MONTAJ GEREKLILIKLERININ KARŞILANMASI
Elektrik kaynağı ve topraklama
Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini önlemek için tüm kablo bağlantı ve
topraklama işleri National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision’a ve yerel kurallar
ile düzenlemelere göre yapılmalıdır. Bu makine için yeterli elektrik servisinin sağlanması makine
sahibinin sorumluluğundadır.
UYARI
Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.
Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
• 220V~240V 50Hz 15 AMP sigorta ya da devre kesici
• Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi
Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama,
elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu
topraklı bir fiş ile gelir.
Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su
borularına bağlamayın.
Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da
tamirciye danışın. Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye
bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.
Su Beslemesi
Çamaşır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır.
50 kPa’dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası
arızasına neden olabilir. Ya da çamaşır makinesi kontrollerin izin verdiğinden daha uzun sürebilir
ve çamaşır makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları/
taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)
Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır
makinenizin arkasından 4 fit (122 cm) mesafede olmalıdır.
Birçok tesisatçı 305 cm’e varan çeşitli uzunluklarda giriş hortumu satar.
Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
• Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.
UYARI
Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm
bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.
14_ çamaşır makinenizin kurulması
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec4:14
2018-05-09
6:29:49
Boşaltma
Samsung 18 inç (46 cm) yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma
hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun
dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.
En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap
zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak
yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine
katkıda bulunan faktörlerdir.
Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.
Çevre sıcaklığı
Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su
kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki
donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir. Çamaşır makinenizi her
zaman çevre sıcaklığının en az 60 ˚F (16 ˚C) olduğu yerlerde kullanmalısınız.
Gömme ya da dolap içi montaj
Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki
mesafeler gereklidir:
Yanlar – 25 mm
Arka – 51 mm
Üst – 25 mm
Ön – 465 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde
en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı
gerektirmez.
ÇAMAŞIR MAKINESININ MONTAJI
ADIM 1
Yer seçimi
Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:
•
•
•
•
•
•
Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
Doğrudan güneş ışığı almıyor
Yeterli havalandırma olanağına sahip
Donmayacak (en az 32 ˚F ya da 0 ˚C ortam sıcaklığı)
Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var
çamaşır makinenizin kurulması _15
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec4:15
2018-05-09
6:29:49
02 ÇAMAŞIR MAKINENIZIN KURULMASI
Zemin
çamaşır makinenizin kurulması
ADIM 2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması
Çamaşır makinesini monte etmeden önce, beş nakliye cıvatasını, birimin arkasından çıkartmanız
gerekmektedir.
1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla gevşetin.
Seçenek
2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğin geniş tarafından çekin.
Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
4. Gelecekte çamaşır makinenizi taşımanız gerekmesi durumunda kullanmak üzere nakliye
cıvatalarını saklayın.
UYARI
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik
torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.
16_ çamaşır makinenizin kurulması
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec4:16
2018-05-09
6:29:49
ADIM 3
Ayakların ayarlanması
Makineyi monte ederken fişinin, su kaynağının ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde
olduğundan emin olun.
02 ÇAMAŞIR MAKINENIZIN KURULMASI
1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Şekilde gösterildiği gibi, çamaşır makinenizi ayarlanabilir
somunu çevirerek düz hale getirin.
Kilit somunu
Ayarlanabilir somun
3. Çamaşır makineniz düz hale geldiğinde, (-) tornavidayı
kullanarak kilit somununu sıkın.
ADIM 4
Su ve boşaltmanın bağlanması
Su besleme hortumunun bağlanması
1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek
bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki
soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.
Seçenek
Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır
makinesine, diğer ucu ise su musluğuna
bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun
gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa
geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve
yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu
lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve
elle sıkın. Gerekiyorsa, bağlantı parçasını
gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı
parçasını yeniden sıkarak su besleme
hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden
yerleştirebilirsiniz.
Ek sıcak su girişi olan seçilen modeller için:
1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki
kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.
çamaşır makinenizin kurulması _17
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec4:17
2018-05-09
6:29:49
çamaşır makinenizin kurulması
Su besleme hortumunun bağlanması (seçilen modeller)
1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.
Ara bağlantı
parçası
Su besleme
hortumu
2. Önce ‘+’ tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı
parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı
parçasını alın ve 5 mm’lik bir açıklık oluşana kadar (2)
parçasını ok yönünde döndürün.
1
5 mm
2
3. Vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna
takın. (2) paçasını ok yönünde döndürün ve (1) ile (2)
parçalarını bağlayın.
1
2
4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına
takın. (3) parçasını bıraktığınızda, hortum ’tık’ sesi
çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına
oturur.
Su beslemesini ara bağlantı parçasına
bağladıktan sonra su besleme hortumunu
aşağıya doğru çekerek doğru biçimde
bağlandığından emin olun.
5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin
arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu
sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.
3
Seçenek
18_ çamaşır makinenizin kurulması
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec4:18
2018-05-09
6:29:49
6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara
bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su
sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.
•
Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu
elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
✗
✗
Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme
hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.
Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok
büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
çamaşır makinenizin kurulması _19
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec4:19
2018-05-09
6:29:50
02 ÇAMAŞIR MAKINENIZIN KURULMASI
UYARI
çamaşır makinenizin kurulması
Boşaltma hortumunun bağlanması
Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:
1. Lavabonun kenarına: Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe
yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum
yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile
duvara ya da bir iple musluğa tutturun.
60 ila 90 cm
Boşaltma hortumu
Hortum tutucu
2. Lavabo atık su borusu koluna: Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm
yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
3. Atık su borusuna: 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanılmasını öneririz; boru 60 cm’den
kısa, 90 cm’den uzun olmamalıdır.
ADIM 5
Çamaşır makinenizin çalıştırılması
Fişi 230 volt 50 Hz’lik onaylı, 15 amperlik bir sigorta ya da karşılaştırılabilir bir devre kesici ile
korunan bir duvar prizine bağlayın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi
için bkz. sayfa 10.)
20_ çamaşır makinenizin kurulması
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec4:20
2018-05-09
6:29:50
çamaşır yıkanması
Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak
yüke karar vermek olacaktır.
İLK KEZ ÇAMAŞIR YIKAMA
03 ÇAMAŞIR YIKANMASI
İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi
gerçekleştirin.
1. Güç düğmesine basın.
)biraz
2. Deterjan çekmecesindeki deterjan bölmesine(
deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında
makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.
Göz
Göz
Göz
: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke
çıkartıcı ürünleri.
: Yumuşatıcılar gibi katkı maddeleri (“A” ek parçasının alt kenarından daha fazla
doldurmayın)
TEMEL TALIMATLAR
1. Çamaşırınızı çamaşır makinesine koyun.
UYARI
Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için
sayfa 24’teki tabloya bakın.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
• Bir yıkama işleminden sonra çamaşır makinesinin ön lastik parçasında deterjan artığı
kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
• Su geçirmez giysileri yıkamayın.
2.
3.
4.
5.
Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Makineyi çalıştırın.
Göze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
Yük için uygun yıkamayı ve seçenekleri seçin.
Yıkama Göstergesi ışığı yanacak ve tahmini işlem süresi ekranda görünecektir.
6. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
çamaşır yıkanması _21
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec5:21
2018-05-09
6:29:50
çamaşır yıkanması
KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI
1
1
2
DİJİTAL GRAFİK
EKRAN
3
4
1
5
6
7
8
9
10
11
12
Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını
gösterir.
Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.
Daha ayrıntılı bilgi için “İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama”
bölümüne bakın.
2
YIKAMA SEÇİCİ
Pamuklular - Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri,
iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb. için.
Battaniye - Pamuklu nevresim, yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan örtüsü,
yastık kılıfı vb.
Hızlı Yıkama - Bu program az miktardaki, nispeten temiz veya sık kullanılan
çamaşırın kısa sürede yıkanması için kullanılır.
Kaynatma - Bu progam iç çamaşırı gibi günlük giysileri yıkamak için kullanılır.
Çok kirli giysileri temizler ve ayrıca sterilizasyon sağlar.
Havlular - Bu program havluları etkili biçimde yıkanmasında faydalıdır.
Yünlüler - Yalnızca makinede yıkanabilen yünlüler için.
• Yünlü programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak
hareketlerle yıkar. Yıkama sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen
beşikte sallama ve ıslatma işlemleri sürekli uygulanarak yün ipliklerinin
çekmesi / bozulması önlenir ve son derece temiz bir yıkama
sağlanmış olunur. Bu işlemin durması hali bir sorun değildir.
• Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik
gelişmiş koruma sağlanması için yünlü programında kullanılmak üzere
nötr deterjanlar tavsiye olunur.
Bu makinenin yünlü yıkama işlemi, ürünlerin giysi etiketindeki talimatlara
ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından yayınlanan talimatlar
olan M0509’a (IWS NOM INEE Co., Ltd. tarafından yayınlanan Sertifika
Numarası) göre yıkanması şartıyla, yıkanabilen Woolmark ürünlerinin
çamaşır makinesinde yıkanması içinWoolmark tarafından onaylanmıştır.
Air Wash - Bu program kötü kokuları gidermede faydalıdır. İşlem Seçici
düğmesini çevirmek, aşağıdaki çalıştırma modlarını devreye sokar.
Triko → Ceket → Nevresim → Anti-alerjik
Durulama + Sıkma - Bu, sadece bir durulama sırasında eklenen yumuşatıcı
için durulama gerektiren çamaşırlarda faydalıdır.
Kazanı Temizle - Makine kazanının temiz ve sıhhi tutulması için bu işlevi
kullanın.
22_ çamaşır yıkanması
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec5:22
2018-05-09
6:29:51
SILVER WASH SEÇİM
DÜĞMESİ
Yıkama ve son durulama esnasında verilen Silver Wash su, bakterileri
giderir ve bakteri üremesine karşı bir aya kadar koruma sağlar.
4
GECİKMELİ BİTİR
SEÇİM DÜĞMESİ
Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla maksimum 19
saat) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.
Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
5
SICAKLIK SEÇİM
DÜĞMESİ
Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye
tekrar tekrar basın
(Soğuk Su , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 75 ˚C ve 95 ˚C).
6
DURULAMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum
durulama sayısı beştir.
7
SIKMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art
arda basın.
“Sıkma yapma ” - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan
tamburda bekler.
8
KURUTMA SEÇİM
DÜĞMESİ
03 ÇAMAŞIR YIKANMASI
3
Düğmeye basmak aşağıdaki program seçeneklerini sunar.
Normal
→ Ekstra
→ Ütü
→ Hafif
→ Süre
(30 dakika →
1:00 dakika → 1:30 dakika → 2:00 dakika → 2:30 dakika)
“Normal ” - Çamaşırın miktar ve ağırlığını tespit ederek otomatik
kurutma seçer. Bu seçeneği, pamuklu pantalonlar, tişörtler ve pamuklu iç
çamaşırları gibi pamuklu giysileri kurutmada kullanın.
“Ekstra
” - Pamuklu giysilerinizi tamamen kurutmak için bu seçeneği
tercih edin. (Kot, havlu, spor giysileri, vb. kalın kumaşlar)
“Ütü ” - Kurutma programını Ütüleme için uygun, nemli bir durumda
tamamlar.
” - Yüksek ısılarda deforme olabilecek kumaşları, düşük bir ısıda
“Hafif
kurutur. (Karışık dokumalar ve polyester ve naylon gibi sentetik elyaflar.)
“Süre ” - Çamaşırı belirlenen bir süre için kurutur.
• Düşük ısılarda bile deforme olma riski nedeniyle kurutulmaması
gereken çamaşırı yıkamamalısınız.
• Normal, Ekstra, Ütü ve Hafif Kurutma seçenekleri, doğru kurutma
süresini göstermek ve onları daha iyi kurutmak için çamaşırın
ağırlığını tespit eder.
• Kurutma koşulları çamaşırın tipine ve miktarına bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
9
DURDUR&EKLE
SEÇİM DÜĞMESİ
İşlem sırasında çamaşır eklemek için bunu seçin (Bkz: Sayfa 20’deki
“Durdur ve Ekle”).
10
ÖN YIKAMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Ön yıkamayı seçmek için bu düğmeye basın. Ön yıkama, ana yıkamadan
önce 10 dakika boyunca devam eden bir ön yıkama işlemidir.
Ön yıkama çok kirli çamaşırlar için etkilidir.
Ön yıkama yalnızca şu seçimlerde mümkündür: Pamuklular, Battaniye,
Kaynatma ve Havlular.
11
BAŞLAT/DURAKLAT
SEÇİM DÜĞMESİ
Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
12
GÜÇ DÜĞMESİ
Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın.
Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika
beklediğinde otomatik olarak kapanır.
çamaşır yıkanması _23
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec5:23
2018-05-09
6:29:51
çamaşır yıkanması
Çocuk kilidi
Çocuk Kilidi işlevi düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede
seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
Çocuk Kilidi işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak
istiyorsanız, 3 saniye boyunca Sıcaklık ve Durulama
düğmelerine aynı anda basın. “Çocuk Kilidi ”, bu özellik
devredeyken yanacaktır.
Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca Güç
düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi, makine kapatılıp tekrar
açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra
da devrede kalacaktır.
3 SAN.
Gecikmeli bitir
Çamaşır makinenizi, (1 saatlik aralıklarla) maksimum 19 saat gecikme seçimiyle, yıkama işlemini
otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat,
yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik
ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar Gecikmeli Bitir düğmesine basın.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basın. “Gecikmeli Bitir” göstergesi yanacak ve saat ayarlanan
süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir işlevini iptal etmek için Güç düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden
açın.
Durdur & Ekle
Çamaşır makinesi çalıştığında, kapağı kilitli ve “Durdur & Ekle” düğmesi sönükken çamaşır
ekleyemezsiniz. Sadece Durdur & Ekle ışığı yandığında çamaşır ekleyebilirsiniz.
1. Durdur & Ekle düğmesine basın.
Çamaşır makinesi otomatik olarak duracaktır.
2. 30 saniye bekleyin ve “Durdur & Ekle” lambasının durumunu kontrol edin.
• Yanıp sönme: Eklenecek ilave çamaşır için çamaşır makinesindeki su güvenli seviyeye
kadar boşalır.
• Kapalı: Çamaşır eklenmesi mümkündür.
3. Çamaşırı ekleyin.
4. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
• Makine köpükle veya su ile dolu olduğunda çamaşır eklemekten kaçının. Aksi takdirde
köpük veya su, kapaktan sızabilir. Kapağı açmadan önce kontrol edin.
• Bir program bitmeden 5 dakika önce Durdur & Ekle işlevini seçmenizi öneririz.
• İç ısı ˚yıkama programında 55 C’den veya ˚kurutma programında 70 C’den yüksekse,
Durdur & Ekle işlevi seçilemez.
UYARI
• Yaralanma veya çamaşır makinesine zararla sonuçlanabileceğinden, kapağı zorlayarak
açmayın.
24_ çamaşır yıkanması
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec5:24
2018-05-09
6:29:51
Air Wash
MOD
YIKAMA SÜRESİ
Triko
20 dak
Ceket
26 dak
Nevresim
40 dak
Anti-alerjik
1:18 dak
•
Anti-alerjik: Bu programı, örneğin kenelere karşı çamaşırınızı sterilize etmek için seçin. Isı
90 ˚C’nin üzerine çıkacağından ısıya hassas giysiler deforme olabilir veya zarar görebilir.
• Nevresim: Bu program pamuklu nevresimleri kapsamaktadır. Naylon çamaşırlar deforme
olabilir veya zarar görebilir.
• Air wash programı bittikten sonra çamaşıra dokunduğunuzda ısıyı hissedebilirsiniz.
(Ortalama 40 ˚C ~ 48 ˚C)
• Bu seçeneklerden biri seçildiğinde diğer hiçbir düğme seçilemez ve sadece maksimum
19 saatlik gecikmeli bitir seçilebilir.
4. Kapağı kapatın ve Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Borularda su olduğunda, Air wash seçilemez. Suyu boşaltın ve Air wash’u seçin.
• Çamaşırı çıkarmak için Başlatma/Duraklatma ya da Güç düğmesine basın.
• Air wash programında, tazelenmiş çamaşırınıza güzel koku eklemek için (beher bir veya
iki parçaya bir yaprak) koku veya kurutma kağıdı kullanılabilir.
Aşağıdaki giysilere Air Wash işlemi uygulamaktan kaçının:
• Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış hassas giysiler.
• Dantelli iç çamaşırlarının, ‘yapışkanlı’ oyuncak bebek yastıkların ve gece elbiselerinin
süsleri gevşeyebilir.
• Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
• Kolalı giysiler bozulabilir.
Aşapıdaki giysilere Anti-alerjik programı uygulamaktan kaçının:
• Ahşap yastık (boyun desteği) gibi sert yatak takımları
- Pamuk yerine plastik ya da nişasta ile doldurulmuş yastıklar ya da battaniyeler
- Elektrikli battaniyeler
• Tüylü battaniyeler
• Kabarık battaniyeler
çamaşır yıkanması _25
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec5:25
2018-05-09
6:29:52
03 ÇAMAŞIR YIKANMASI
Air Wash, güçlü havalandırma sistemi sayesinde çamaşırı su kullanmadan tazeleyebilir.
Tazelenebilecek giysiler, yünlü ceketler, pamuklu veya tüylü kazaklar, hırkalar ve takımları içerir. (İki
ya da daha az giysi (1 kg altında))
1. Kapağı açın, çamaşırı makinenin içine koyun ve kapağı kapatın.
2. Güç düğmesine basın.
3. İşlem Seçici’yi çevirerek Air Wash’u seçin.
• İşlem Seçici’yi aşağıdaki programlar arasında geçiş yapmak için çevirin:
Triko, Ceket, Nevresim, Anti-alerjik, ...
çamaşır yıkanması
İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
Yeni çamaşır makineniz, Samsung’un “Fuzzy Control” otomatik kontrol sistemini kullanarak
çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı,
yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lavabonuzun su musluğunu açın.
Güç düğmesine basın.
Kapağı açın.
Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
Kapağı kapatın.
Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.
Ön yıkama, sadece Pamuklular, Kaynatma, Havlular ve Battaniye programları seçildiğinde
kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici’yi kullanın: Pamuklular
Battaniye, Hızlı Yıkama, Kaynatma, Havlular, Yünlüler,
Durulama+Sıkma, Kazanı Temizle.
İlgili gösterge ışığı, kumanda panosunda yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama
sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme
süresini kontrol edebilirsiniz.
9. Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda makine
yıkamaya başlar. İşlem göstergesi yanar ve ekranda
yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.
Duraklat Seçeneği
Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.
1. Kapağın kilidini açmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılamaz.
2. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için Başlatma/Duraklatma
düğmesine basın.
Yıkama işlemi tamamlandığında:
Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.
1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.
26_ çamaşır yıkanması
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec5:26
2018-05-09
6:29:52
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
ÇAMAŞIR KILAVUZU
En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.
Yıkamadan önce her zaman kumaştaki Bakım etiketine bakın.
Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:
• Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre
ayırın.
• Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
• Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi
sonuçlar elde edilmesini sağlar.
• Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Yün
programını kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı
tablosuna bakın.
Cepleri boşaltma
Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük,
düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da
diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin
düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık
olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile
sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı
başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.
Pamuklulara ön yıkama
Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları
sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak
pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.
Yük kapasitesinin belirlenmesi
Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir.
Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
çamaşır yıkanması _27
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec5:27
2018-05-09
6:29:52
03 ÇAMAŞIR YIKANMASI
Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.
1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesine basın.
(Soğuk su, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 75˚C, 95˚C).
8. Gereken durulama işlemi sayısını seçmek için Durulama düğmesine basın.
Maksimum durulama sayısı beştir.
Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için Sıkma düğmesine basın.
Durulama suyunda bekletme işlevi çamaşırları hala suluyken çamaşır makinesinden
çıkartmanıza izin verir. (
: Durulamada beklet, : Sıkma yok)
10. Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla maksimum 19 saat) arasında geçiş
yapmak için Gecikmeli Bitir düğmesine tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin
ne zaman biteceğini gösterir.
11. Başlatma/Duraklatma düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.
çamaşır yıkanması
Kumaş Türü
Yük Kapasitesi
Model
WD8122CVB / WD8122CVC
WD8122CVD / WD8122CVQ
WD8122CVW
Pamuklular
12,0 kg
Kaynatma
6,0 kg
Havlular / Hızlı Yıkama
5,0 kg
Battaniye
1 adet [3 kg içinde]
Yünlüler
4,0 kg
Kuru
6,0 kg
Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda “UE” ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın.
Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak
satın alınır) koyun.
• Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar
verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin
olun.
• Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın
etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKIN BİLGİLER
•
•
•
•
•
•
•
Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye
dikkat edin.
Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin on yıkama ve yuksek sıcaklık kullanmayın.
Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin önerilen en yüksek sıkma
devrini seçin.
28_ çamaşır yıkanması
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec5:28
2018-05-09
6:29:52
DETERJAN VE KATKI MADDELERI BILGISI
Kullanılacak deterjan
Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın.
Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı
taşması sonucunu doğurabilir.
Yünlü progarmı kullanırken aşağıdakilere dikkat ediniz.
• Sadece yünlü yıkama için likid deterjan kullanınız.
• Toz deterjan kullanımı, kazan içinde deterjan birikmesine ve yünlü kıyafette hasara neden
olabilir.
Deterjan çekmecesi
Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır. Çamaşır makinenizi
çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.
Çamaşır makineniz çalışırken deterjan gözünü AÇMAYIN.
1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dışarı
çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda
) koyun.
çamaşır deterjanını doğrudan deterjan gözüne (
3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı
gözüne (
) koyun.
4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır
deterjanını ön yıkama gözüne koyun (
).
Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini
KULLANMAYIN.
• Tablet ve kapsül türü deterjanlar
• Top ve file kullanan deterjanlar
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze koymadan
önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).
MAKS.
çamaşır yıkanması _29
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec5:29
2018-05-09
6:29:52
03 ÇAMAŞIR YIKANMASI
Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli
olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik
çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan
üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su
dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve
ömrünü uzatır.
ACIL DURUMDA ÇAMAŞIR MAKINESININ BOŞALTILMASI
1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapağını açın.
Filtre
kapağı
3. Sola doğru çevirerek acil boşaltma kapağını sökün.
Acil durum
boşaltma
kapağı
4. Acil boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça
15 cm geri çekin.
5. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
6. Boşaltma borusunu tekrar takın ve çevirerek kapağı yerine
sıkın.
7. Filtre kapağını takın.
Acil durum
boşaltma
borusu
DIŞ YÜZEYIN TEMIZLENMESI
1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve
aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.
30_ çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec6:30
2018-05-09
6:29:52
DETERJAN ÇEKMECESININ VE ÇEKMECE YUVASININ
TEMIZLENMESI
Serbest bırakma kolu
1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma
koluna basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Sıvı deterjan bölücüyü deterjan
çekmecesinden çıkartın
sıvı deterjan bölücü
04 TEMIZLEME VE BAKIM
3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.
4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Sıvı deterjan bölücüyü iyice bastırarak çekmeceye geri
takın.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda
çamaşır yokken bir durulama işlemi gerçekleştirin.
KALINTI FILTRESININ TEMIZLENMESI
Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya “5E” hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. (Önceki
sayfada yer alan “Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması” başlığına bakın.)
1. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
2. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm
suyu boşaltın.
3. Kalıntı filtresini kapağını sökün.
Kalıntı filtresi
kapağı
4. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla
temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası
pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış
olmadığını kontrol edin.
5. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
6. Filtre kapağını takın.
çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı _31
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec6:31
2018-05-09
6:29:53
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
SU HORTUMU TEL FILTRESININ TEMIZLENMESI
Su hortumunun tel filtresini yılda en az bir kez ya da “4E” hata mesajı gösterildiğinde değiştirmelisiniz:
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. Hortum içindeki hava basıncı nedeniyle su
fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
3. Bir pense ile tel filtreyi hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında
durulayın. Ayrıca yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.
DONMUŞ ÇAMAŞIR MAKINESININ ONARILMASI
Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:
1.
2.
3.
4.
5.
Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
Su beslemesi hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
ÇAMAŞIR MAKINESINI SAKLAMA
Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce
hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir.
1. Hızlı Yıkama işlemini seçin ve deterjan bölmesine deterjan koyun. Makinenizi yüklemeden
işlemi yürütün.
2. Su musluklarını kapatın ve giriş hortumlarını sökün.
3. Çamaşır makinenizin fişini prizden çekin tamburun havalanması için çamaşır makinenizi
kapağı açık olarak bırakın.
Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce
çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.
32_ çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec6:32
2018-05-09
6:29:53
sorun giderme ve bilgi kodları
AŞAĞIDAKI DURUMLARDA ÇAMAŞIR MAKINENIZI KONTROL
EDIN...
ÇÖZÜM
Çalışmıyor
•
•
•
•
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
Su kaynağı musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
Başlat/Duraklat düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su var •
•
•
•
Su musluğunu tamamen açın.
Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
Su besleme hortumunu düzleştirin.
Su girişi hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı
tamamlandıktan sonra
deterjan çekmecesinde
deterjan kalıyor
•
Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol
edin.
Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok
gürültülü
•
•
•
Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey
düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin
ayağını ayarlayın.
Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını
kontrol edin.
Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Çamaşır makinesi su
boşaltmıyor ve/veya
sıkmıyor
•
•
Boşaltma hortumunun düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin.
Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da
açılmıyor.
1.
2.
3.
4.
Fişi prizden çıkartın.
Bir bozuk para kullanarak filtre kapağını açın.
Çamaşır makinesindeki suyu boşaltın.
Turuncu plastik şeridi bulun ve kapıyı açmak için çekin.
•
•
Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
sorun giderme ve bilgi kodları _33
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec7:33
2018-05-09
6:29:53
05 SORUN GIDERME VE BILGI KODLARI
SORUN
sorun giderme ve bilgi kodları
BILGI KODLARI
Çamaşır makineniz arızalandığında ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa Müşteri Hizmetlerini
aramadan önce bu tabloyu kontrol edin ve önerilen çözümü deneyin.
KOD SEMBOLÜ
ÇÖZÜM
dE
•
Kapağı kapatın.
4E
•
•
Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
Su basıncını kontrol edin.
5E
•
•
Kalıntı filtresini temizleyin.
Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
•
Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot
gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma
yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
•
Satış sonrası servisini arayın.
UE
3E
PoF
O anda oluşan bir güç kesintisi nedeniyle makine kapanıp tekrar
açıldığında, bir “PoF” hata mesajı yanıp söner:
• Başlat/Duraklat düğmesine basarsanız, makine güç kesintisi
nedeniyle otomatik olarak hafızasına aldığı programda yeniden
çalışmaya başlar.
• Çamaşır makinesini kapatırsanız, kaydedilen program silinecektir.
Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod için ya da önerilen çözüm sorunu gidermezse, Samsung Servis
Merkezinizi ya da yerel Samsung bayisini arayın.
34_ sorun giderme ve bilgi kodları
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec7:34
2018-05-09
6:29:53
işlem tablosu
İŞLEM TABLOSU
( kullanıcı seçeneği)
Maks. yük
(kg)
DETERJANLAR VE KATKI
MADDELERİ
Sıcaklık
(MAKS) °C
Ön
Yıkama Yumuşatıcı Varsayılan
yıkama
Sıkma d/d Gecikmeli
Su (ℓ)
(maks.)
bitir
Elektrik
(kwsaat)
Maks.
Pamuklular
12

evet

60
60
1200

106
Kaynatma
6

evet

95
95
800 (1200)

105
3.55
Hızlı Yıkama
5
-
evet

40
40
800 (1200)

70
0.68
0.65
Havlular
5

evet

40
95
600 (800)

110
0.85
Battaniye
1 adet
(3 kg’lık)

evet

30
40
800

90
0.18
Yünlüler
4
-
evet

30
40
600

80
0.42
Kazanı Temizle
-
-
evet
-
40
40
600

56
0.91
1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 15 dakika daha uzun sürer.
2. Program süresi verileri, IEC 60456/ EN 60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki tüketimle
tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
işlem tablosu _35
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec8:35
2018-05-09
6:29:53
06 IŞLEM TABLOSU
Program
ek
KUMAŞ BAKIM TABLOSU
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir:
yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme.
Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü
uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Dayanıklı malzeme
En çok 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Narin kumaş
Ütülemeyin
Çamaşır 95 ˚C’de yıkanabilir
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 60 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya
da R113 ile kuru temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C’de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Ürün, elde yıkanabilir
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En çok 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En çok 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
ÇEVRE KORUMA
•
•
•
•
Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar verirseniz lütfen
bölgenizde geçerli olan atma yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik
kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların
makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları,
kullanılan programa bağlıdır).
UYGUNLUK BEYANI
Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard’ı 60335’e uygundur.
36_ ek
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec9:36
2018-05-09
6:29:53
TEKNIK ÖZELLIKLER
TİP
ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ
BOYUTLAR
G 650 mm X D 770 mm X Y 940 mm
50 ~ 780 kPa
AĞIRLIK
97 kg / 104 kg
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ
GÜÇ TÜKETİMİ
SIKMA DÖNÜŞ
HIZI
12 kg [KURU ÇAMAŞIR]
6,0 kg
YIKAMA
150 W
YIKAMA VE ISITMA
2200 W
KURUTMA
2100 W
MODEL
WD8122CVB / WD8122CVC
WD8122CVD / WD8122CVQ
WD8122CVW
d/d
1200 d/d
SU HACMİ
07 EK
SU BASINCI
106 ℓ
KULLANIM ÖMRÜ : 10 YILDIR
Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.
ek _37
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd Sec9:37
2018-05-09
6:29:54
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan
bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
38_ Tüketicinin seçimlik hakları
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd 38
2018-05-09
6:29:54
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ _39
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd 39
2018-05-09
6:29:54
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
40_ YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd 40
2018-05-09
6:29:54
Notlar
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd 41
2018-05-09
6:29:55
Notlar
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd 42
2018-05-09
6:29:55
Notlar
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd 43
2018-05-09
6:29:55
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS) :
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
Ülke
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-02574M-07
WD8122CVD_DC68-02574M-07_TR.indd 44
2018-05-09
6:29:55
Download PDF

advertising