Samsung | WW70J4363MW/AH | Samsung WW70J4363MWAH 7 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi Kullanım kılavuzu

Çamaşır Makinesi
Kullanma kılavuzu
WW70J4*****
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 1
2018/2/8 13:51:06
İçindekiler
İçindekiler
Güvenlik bilgileri
3
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
Önemli güvenlik sembolleri
Önemli güvenlik önlemleri
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
3
3
4
12
Kurulum
13
İçindekiler13
Kurulum gereksinimleri
14
Kurulum gereksinimleri
15
Adım adım kurulum
17
Çalıştırmadan önce
23
Başlangıç ayarları
Çamaşır kılavuzu
Deterjan çekmecesi kuralları
23
24
26
İşlemler
29
Kumanda panosu
29
Çalıştırmak için basit adımlar
30
Program tanımı
31
Ayarlar34
Bakım
35
Eko Temiz Kazan 35
Smart Check 36
Acil durum tahliyesi
37
Temizlik38
Donmadan kurtarma
41
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım
41
Sorun Giderme
42
Kontrol Noktaları
Bilgi kodları
42
46
Teknik özellikler
48
Kumaş bakım tablosu
Çevre koruma
Teknik özellik formu
Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler
48
49
50
52
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
54
2 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 2
2018/2/8 13:51:07
Güvenlik bilgileri
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde
çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu
gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu
talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları
ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken
veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin
karakteristikleri bu kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri
geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi
ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, cihazınızın montajı,
kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin bir çok
avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
İnsanların ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların zarar görmeleri ile
sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
İnsanların yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler
veya güvenli olmayan uygulamalar.
NOT
Kişisel yaralanma veya malzeme hasarı riski bulunmaktadır.
Türkçe 3
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 3
2018/2/8 13:51:07
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler
vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli
olun.
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için,
çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyun:
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
2. Avrupa’da kullanmak için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi
altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya
akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için
üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman kişiler tarafından
değiştirilmelidir.
4 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 4
2018/2/8 13:51:07
6. Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu
deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin
olun.
Güvenlik bilgileri
5. Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalı, eski hortum
takımları yeniden kullanılmamalıdır.
7. Avrupa’da kullanmak için: 3 yaşından küçük çocuklar sürekli
denetilmediği takdirde uzakta tutulmalıdır.
DİKKAT
8. Termal devre kesicinin hatalı sıfırlanmasından kaynaklanan tehlikeli bir
durumu önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi bir harici anahtarlama
aygıtından güç verilmemeli veya hizmet şebekeden düzenli olarak açılıp
kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Önemli montaj uyarıları
UYARI
Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
• Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için
kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
• Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç kablosunun
uzatılması elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı
olduğundan emin olun. Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi duvar
prizine iyice takın.
Türkçe 5
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 5
2018/2/8 13:51:07
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Elektrik fişi terminallerindeki ve kontağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri kuru bir
bez kullanarak ve düzenli olarak temizleyin.
• Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
• Elektrik fişini duvardaki prize, kablonun zemine dönük olacağı doğru yönde takın.
Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar görebilir ve
elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir.
Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile görüşün.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal
yasalara uygun olduğundan emin olun.
Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.
Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları) maruz
kalan bir yere kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma, boruların patlamasına neden olabilir.
Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Bir elektrik trafosu kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç
kablosunu nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.
• Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
6 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 6
2018/2/8 13:51:07
Güvenlik bilgileri
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde
konumlandırılmalıdır.
Montaj için dikkat edilecekler
DİKKAT
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.
• Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.
Önemli kullanım uyarıları
UYARI
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve en yakın
servis merkezi ile görüşün.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan hemen
ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
• Bir havalandırma fanı kullanmayın.
• Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak cihazı
bertaraf ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük) çıkardığınızdan
emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle
kirlenmiş öğeleri yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.
Türkçe 7
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 7
2018/2/8 13:51:07
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın.
• Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına enden olabilir. Bu
yaralanmalarla sonuçlanabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.
• Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da yangına yol
açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece
kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.
• Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden
düzgünce çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya d değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
• Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.
Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik fişini
çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına
izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi
şekilde yaralanabilir.
8 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 8
2018/2/8 13:51:07
DİKKAT
Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik fişini
çekin ve çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
• Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.
Güvenlik bilgileri
Kullanım için dikkat edilecekler
Ön cam güçlü bir darbeyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.
Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken,
Musluğu yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.
• Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar görmesine
ya da su sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu
elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.
• Çamaşır kapağa sıkışırsa, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da sı sızıntısına
neden olabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.
• Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine
dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına
neden olabilir.
Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir şekilde
sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.
• Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün
Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan
kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Türkçe 9
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 9
2018/2/8 13:51:07
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan
sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle ilgili
sorunlara yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.
• Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.
Çamaşır makinenizin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez
minder, altlık ya da giysileri (*) yıkamayın, sıkmayın ya da kurutmayın.
(*): Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları, çocuk
bezi örtüleri, eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.
• Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın. Bu,
anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da giysilerin
zarar görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine
yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.
• Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine
dokunmayın.
• Bu yanmalarla sonuçlanabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir.
• Sıvı deterjan kılavuzu (sadece ilgili modeller) toz deterjan için kullanılmaz. Toz deterjan
kullanırken kılavuzu çıkarın.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar gibi)
koymayın.
• Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil hayvan
koyulması halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.
Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
10 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 10
2018/2/8 13:51:07
Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır suyu
bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün
ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın. Kesinlikle metal bir
fırça kullanmayın.
Güvenlik bilgileri
Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremalar ya da
losyonlarla kirlenen çamaşırları yıkamayın.
• Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın ya da sıkmayın.
• Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.
• Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara, renk
bozulmasına, paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.
Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.
• Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.
Sert deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük
zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su
sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
Türkçe 11
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 11
2018/2/8 13:51:07
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Önemli temizleme uyarıları
UYARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden
olabilir.
Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında
ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve
ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
12 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 12
2018/2/8 13:51:07
Kurulum
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni
çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
İçindekiler
Ürün paketinde tüm parçaların yer aldığından emin olun. Eğer çamaşır makineniz veya
parçalarla ilgili bir sorun yaşıyorsanız yerel bir Samsung müşteri merkezi veya satıcı ile
irtibat kurun.
Kurulum
01
02
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 Serbest bırakma kolu
02 Deterjan çekmecesi
03 Kumanda panosu
04 Kapak
05 Tambur
06 Pompa filtresi
07 Acil durum boşaltma
borusu
08 Filtre Kapağı
09 Tabla
10 Fiş
11 Boşaltma hortumu
12 Ayakların ayarlanması
Türkçe 13
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 13
2018/2/8 13:51:08
Kurulum
Cıvata başları
Hortum tutucu
Soğuk su besleme hortumu
Sıcak su besleme hortumu
Sıvı deterjan kabı
Kurulum
İngiliz anahtarı
Kapak sabitleyici
NOT
•
•
•
Cıvata başları: Tedarik edilen cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişmektedir.
Sıcak su besleme hortumu: Yalnızca uygun modeller.
Sıvı deterjan kabı: Yalnızca uygun modeller.
Kurulum gereksinimleri
Kurulum gereksinimleriTaşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
• Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
• Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
• Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
• Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
• Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında
yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
• Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça
yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
14 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 14
2018/2/8 13:51:08
Kurulum gereksinimleri
Su beslemesi
AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya
devre kesici
• Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı
ayrı bir şebeke devresi
Topraklamanın doğru olduğundan emin
olmak için, çamaşır makineniz, düzgün
monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde
kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile
gelir.
Topraklamadan emin değilseniz kalifiye bir
elektrikçi veya servis elemanı ile birlikte
kontrol edin.
Ürünle birlikte verilen fişi değiştirmeyin.
Prize uymuyorsa kalifiye bir elektrikçiye
başvurun ve uygun bir priz takın.
Bu çamaşır makinesi için doğru su basıncı
50 kPa ve 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan
daha düşük su basıncı su vanasının
tamamen kapanmamasına neden olabilir.
Veya, kazanın dolması daha uzun sürebilir
ve bunun sonucunda çamaşır makinesi
kapanabilir. Su muslukları, birlikte verilen
giriş hortumlarının çamaşır makinesine
erişmesi için çamaşır makinesinin
arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.
Sızıntı riskini azaltmak için:
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirin.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında
muslukları kapatmak.
• Su giriş hortumu bağlantılarında
periyodik olarak sızıntıları kontrol
etmek.
•
UYARI
•
•
•
•
Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
Yalnızca çamaşır makinesi ile birlikte
gelen kabloyu kullanın.
Toprak kablosunu plastik boru
tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak
su borularına BAĞLAMAYIN.
Yanlış bağlanan toprak iletkenleri
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kurulum
Elektrik kaynağı ve topraklama
DİKKAT
Çamaşır makinenizi ilk kez kullanmadan
önce, su vanası ve musluklarındaki tüm
bağlantıları herhangi bir sızıntıya karşı
kontrol edin.
Boşaltma
Samsung 60 ila -90 cm'lik bir dikey
borunun kullanımını önermektedir.Tahliye
hortumu dikey boruya bir hortum kelepçesi
ile bağlanmalı ve dikey boru tahliye
borusunu tamamen kapatmalıdır.
Türkçe 15
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 15
2018/2/8 13:51:08
Kurulum
Kurulum
Zemin
Gömme ya da dolap içi montaj
En iyi performans için çamaşır makineniz
sağlam bir zemin üzerinde monte
edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/
veya dengesiz yükleri en aza indirmek için
güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler
titreşimlere ve çamaşır makinenizin
kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma
eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.
Dengeli bir işlem için asgari açıklık:
DİKKAT
Yanlar
25 mm
Arka
50 mm
Üst
25 mm
Ön
550 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu
birlikte monte edilecekse, gömme ya da
kabin içinde en az 550 mm engelsiz hava
açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek
başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.
Çamaşır makinesini bir platform ya da
zayıf destekli bir yapı üstüne monte
ETMEYİN.
Su sıcaklığı
Çamaşır makinesinin su vanalarında,
pompalarında ve/veya hortumlarında her
zaman bir miktar su kalacağından çamaşır
makinesini suyun donabileceği yerlere
monte etmeyin. Bağlantı parçalarında kalan
donmuş su kayışlara, pompaya ve çamaşır
makinesinin diğer bileşenlerine zarar
verebilir.
16 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 16
2018/2/8 13:51:08
Adım adım kurulum
ADIM 1 - Bir yer seçin
Kurulum
Yer gereksinimleri:
• Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme bulunmayan dayanıklı ve
düz yüzey
• Doğrudan güneş ışığı almayan
• Havalandırma ve kablo tesisatı için uygun bir oda
• Ortam sıcaklığı her zaman donma noktasından (0 ˚C) daha yüksektir
• Bir ısı kaynağından uzak
ADIM 2 - Nakliye cıvatalarını sökün
Ürünün ambalajını çıkartın ve tüm nakliye
cıvatalarını sökün.
1. Ürünle birlikte verilen anahtarı
kullanarak makinenin arka tarafındaki
tüm nakliye cıvatalarını gevşetin.
2. Delikleri ürünle birlikte verilen plastik
cıvata başlarını takın.
Nakliye cıvatalarını ileride kullanmak
üzere saklayın.
UYARI
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Tüm ambalaj malzemelerini (plastik
poşetler, polistiren vb.) çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.
Türkçe 17
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 17
2018/2/8 13:51:08
Kurulum
ADIM 3 - Denge ayaklarını ayarlayın
Kurulum
1. Çamaşır makinesini nazikçe yerine
kaydırın. Aşırı güç kullanmak denge
ayaklarına zarar verebilir.
2. Çamaşır makinesini denge ayaklarını
ayarlayarak elinizle dengeleyin.
3. Dengeleme tamamlandığında anahtarı
kullanarak somunları sıkın.
ADIM 4 - Su hortumunu bağlayın
Su besleme hortumunu su musluğuna
bağlayın.
A
1. Ara bağlantı parçasını (A) su besleme
hortumundan (B) çıkartın.
B
2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı
gevşetmek için bir yıldız tornavida
kullanın.
18 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 18
2018/2/8 13:51:09
3. Ara bağlantı parçasını tutun ve parçayı
(C) 5 mm (*) gevşetmek için ok yönünde
çevirin.

C
E
Kurulum
C
4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna
takın ve ara bağlantı parçasını
kaldırırken vidaları sıkın.
5. Sıkmak için parçayı (C) ok yönünde
çevirin.
6. Parçayı (E) aşağı bastırırken su besleme
hortumunu ara bağlantı parçasına
bağlayın. Daha sonra parçayı (E)
bırakın. Hortum bir klik sesiyle ara
bağlantı parçasına takılır.
7. Su besleme hortumunun diğer ucunu,
çamaşır makinesinin arka kısmındaki
giriş vanasına bağlayın. Hortumu
sıkmak için saat yönünde çevirin.
Türkçe 19
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 19
2018/2/8 13:51:09
Kurulum
Kurulum
8. Su musluğunu açın ve bağlantı
alanlarının çevresinde herhangi bir
sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Su sızıntısı varsa yukarıdaki adımları
tekrarlayın.
•
Vidalı tipte bir su musluğu
kullanıyorsanız su hortumunu
gösterildiği şekilde su musluğuna
bağlayın.
UYARI
Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinesini kapatın ve yerel bir Samsung servis merkezini
arayın. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.
DİKKAT
Su besleme hortumunu güç kullanarak germeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun
yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
NOT
•
•
Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu
aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
Yaygın olarak kullanılan su muslukları kullanın. Kullandığınız musluk ucu kare
şeklindeyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara
halkasını çıkartın.
20 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 20
2018/2/8 13:51:09
Ek sıcak su girişine sahip modeller için:
1. Sıcak su besleme hortumunun kırmızı
ucunu, makinenin arka kısmındaki sıcak
su girişine bağlayın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer
ucunu sıcak su musluğuna bağlayın.
Kurulum
Aqua hortum (yalnızca uygun modeller)
Aqua hortum kullanıcıları bir su sızıntısı
tehlikesine karşı uyarır. Su akışını algılar ve
bir sızıntı durumunda orta göstergede (A)
kırmızı renk olur.
A
Türkçe 21
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 21
2018/2/8 13:51:09
Kurulum
ADIM 5 - Tahliye hortumunun pozisyonu
Tahliye hortumu üç şekilde yerleştirilebilir:
Kurulum
Lavabonun kenarına

Tahliye hortumu zeminden 60 cm
ve 90 cm (*) arasında bir yükseklikte
yerleştirilmelidir. Tahliye hortumunun
ağzının bükülmemesi için ürünle birlikte
verilen plastik hortum kılavuzunu
(A) kullanın. Dengeli bir tahliye için
bir kanca kullanarak kılavuzu duvara
sabitleyin.
A
Lavabo atık su borusuna
Atık su borusu, hortumun ucu zeminden
en az 60 cm yukarıda olacak şekilde,
lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
Atık su borusuna

Atık su borusu 60 cm ve 90 cm arasında
(*) bir yükseklikte olmalıdır. 65 cm'lik bir
dikey boru kullanılması önerilir. Tahliye
hortumunun dikey boruya eğik olarak
bağlandığından emin olun.
Dikey tahliye boru gereksinimleri:
• Minimum 5 cm'lik çap
• Minimum dakikada 60 litre taşıma
kapasitesi
ADIM 6 - Çamaşır makinesini çalıştırın
Fişi AC 220-240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da devre kesici ile korunan bir duvar
prizine bağlayın. Daha sonra, çamaşır makinesini çalıştırmak için Güç düğmesine basın.
22 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 22
2018/2/8 13:51:09
Çalıştırmadan önce
Başlangıç ayarları
Çalışma Kalibrasyonu (önerilen)
Kalibrasyon, çamaşır makinesi tarafından
hassas bir ağırlık tespiti sağlar.
Kalibrasyon'u çalıştırmadan önce, kazanın
boş olduğundan emin olun.
1. Gücü kapatın ve ardından çamaşır
makinesini çalıştırın.
Çalıştırmadan önce
2. Sıcaklık ve Gecikmeli Bitir üzerine
aynı anda 3 saniye basılı tutarak
Kalibrasyon moduna girin. “CB” mesajı
belirir.
3. Kalibrasyon döngüsünü çalıştırmak için
Başlatma/Duraklatma üzerine basın.
4. Kazan saat yönünde ve saatin tersi
yönde yaklaşık 3 dakika boyunca
dönecektir.
5. Döngü tamamlandığında, ekranda “0”
belirir ve çamaşır makinesi otomatik
olarak kapanacaktır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma
hazırdır.
Türkçe 23
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 23
2018/2/8 13:51:09
Çalıştırmadan önce
Çamaşır kılavuzu
ADIM 1 - Ayırma
ADIM 2 - Cepleri boşaltın
Çamaşırları bu kriterlere göre ayırın:
Çamaşırlarınızın tüm ceplerini boşaltın
Çalıştırmadan önce
•
•
•
•
Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu,
karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve
naylon olmasına göre ayırın.
Renk: Beyazları ve renklileri ayırın.
Boyut: Farklı boyuttaki kıyafetlerin
tambura birlikte koyulması yıkama
performansını arttırır.
Hassasiyet: Narin ürünleri saf, yeni yün
ürünler, perdeler ve ipek ürünler için
bir Kolay Ütü seçeneğini kullanarak
ayrı yıkayın. Ürünler üzerindeki
etiketleri kontrol edin.
•
NOT
ADIM 3 - Bir çamaşır filesi kullanın
Giysi üzerindeki bakım etiketini mutlaka
kontrol edin ve giysileri yıkamadan önce
buna göre ayırın.
Giysi üzerindeki bozuk para, tel ve toka
gibi metaller tamburun yanı sıra diğer
çamaşırlara zarar verebilir.
Düğmeli ve süslü giysileri içe katlayın
•
•
•
•
•
Pantolonların ve ceketlerin fermuarları
yıkama sırasında açık olursa tambur
zarar görebilir. Fermuarlar kapatılmalı
ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere
takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce
kancaları sabitlediğinizden emin olun.
Sutyenler (suyla yıkanabilenler)
bir çamaşır filesine koyulmalıdır.
Sutyenlerin metal parçaları yerinden
çıkabilir ve diğer çamaşırları yırtabilir.
Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi
küçük, hafif giysiler kapağın etrafına
takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır
filesine koyun.
Durulama işleminde kalabileceğinden,
sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan
kullanmayın. Çamaşır makinenizi
hareket ettirebilecek ve yaralanmaya
yol açabilecek anormal titreşimlere
neden olabilir.
24 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 24
2018/2/8 13:51:10
ADIM 4 - Ön yıkama (gerekirse)
Eğer çamaşır aşırı kirlenmişse, seçilen
döngü için Ön yıkama seçeneğini seçin.
Deterjan kazana elle ekleniyorsa, Ön
yıkama seçeneğini kullanmayın.
ADIM 5 - Yük kapasitesini belirleyin
Deterjan türü kumaşın türüne (Pamuklu,
Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli
olup olmamasına, yıkama sıcaklığına,
kirlenme düzeyine göre değişir. Her zaman
otomatik çamaşır makineleri için özel
olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar
kullanın.
NOT
•
NOT
Yatak takımı veya nevresim yıkarken,
yıkama süresi uzayabilir veya sıkma
performansı düşebilir. Yatak takımı ya da
nevresimler için önerilen maksimum sıkma
hızı 800 devir ve yük kapasitesi en fazla
2,0 kg'dir.
DİKKAT
Çamaşırlar dengesiz yerleştirilirse ve “Ub”
hata kodu görüntülenirse yükü yeniden
dağıtın. Dengesiz yerleştirilen çamaşırlar
sıkma performansını düşürebilir.
•
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme
derecesine ve bölgenizdeki suyun
sertliğine göre deterjan üreticisinin
tavsiyelerine uygun hareket edin.
Suyun sertliğinden emin değilseniz
su dağıtımından sorumlu kuruma
başvurun.
Sertleşme ya da katılaşma eğilimi
gösteren deterjanlar kullanmayın. Bu
deterjan durulama devrinden sonra arta
kalabilir ve tahliye çıkışını tıkayabilir.
Çalıştırmadan önce
Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı
doldurma, çamaşır makinesinin düzgün
yıkama yapamamasına neden olabilir. Giysi
tipine göre yük kapasitesi için sayfa 31'e
bakın.
ADIM 6 - Uygun bir deterjan türü
kullanın
DİKKAT
Yünlü döngüsünde yünlüleri yıkarken,
sadece nötr sıvı deterjan kullanın. Yünlü
programında toz deterjan kullanıldığında,
deterjan çamaşırın üzerinde kalabilir ve
çamaşırın rengini bozabilir.
Türkçe 25
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 25
2018/2/8 13:51:10
Çalıştırmadan önce
Deterjan çekmecesi kuralları
Çamaşır makinesinde üç bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: sol bölme ana yıkama içindir,
sağ ön bölme yumuşatıcı içindir ve sağ arka bölme ön yıkama içindir.
01
Ön yıkama deterjan bölmesi: Ön
yıkama deterjanı veya kola ekleyin.
02
Ana yıkama deterjan bölmesi: Ana
yıkama deterjanı, su yumuşatıcısı, suda
bekletme deterjanı, ağartıcı ve/veya
leke çıkarıcı ekleyin.
03
Yumuşatıcı bölmesi: Ek olarak
kumaş yumuşatıcısı ilave edin. Maks
çizgisini (A) geçmeyin.
Çalıştırmadan önce
A
DİKKAT
•
•
•
Çamaşır makinesi çalışırken deterjan gözünü AÇMAYIN.
Aşağıdaki deterjan tiplerini kullanmayın:
• Tablet veya kapsül tip
• Top veya fileli tip
Gözün tıkanmasını önlemek için konsantre veya çok zenginleştirilmiş maddeler
(yumuşatıcı ya da deterjan) koyulmadan önce suyla seyreltilmelidir.
Deterjan gözüne deterjan eklemek için
1. Deterjan gözünü kaydırarak açın.
2. Talimat verildiği gibi ya da üretici
firmanın önerdiği şekilde
ana
yıkama bölümüne çamaşır deterjanı
ekleyin. Sıvı deterjan kullanmak için, 28
sayfasına bakınız.
26 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 26
2018/2/8 13:51:10
3. Kumaş yumuşatıcısını
yumuşatıcı
bölümüne ekleyin. Maks çizgiyi (A)
geçmeyin.
A
ön yıkama bölümüne
önerisine göre
ön yıkama deterjanı uygulayın.
Çalıştırmadan önce
4. Eğer ön yıkama yapmak istiyorsanız,
üretici firmanın talimatına ya da
5. Deterjan gözünü kapatın.
DİKKAT
•
•
Sıvı gözüne toz deterjan koymayın.
Yoğunlaştırılmış kumaş yumuşatıcısı
uygulanmadan önce su ile
sadeleştirilmelidir.
•
Ana yıkama deterjanını
bölümüne eklemeyin.
yumuşatıcı
Türkçe 27
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 27
2018/2/8 13:51:10
Çalıştırmadan önce
Sıvı deterjan kullanmak için (sadece ilgili modeller)
İlk olarak
ana yıkama bölümüne
verilen sıvı konteyneri ekleyin. Ardından,
konteynerde işaretlenen maks çizgisinin
(A) altına sıvı deterjan ekleyin.
DİKKAT
A
•
Çalıştırmadan önce
•
Konteynerin içinde işaretlenen maks
çizgisini aşmayın.
Toz deterjan kullanılıyorsa, sıvı
konteynerini çıkarın.
28 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 28
2018/2/8 13:51:10
İşlemler
Kumanda panosu
02
08
01
03
04
05
06
07
09
01 Yıkama Seçici
Bir program seçmek için ibreyi çevirin.
02 Ekran
Ekranda mevcut döngü bilgisi ve kalan tahmini süre ya da bir
sorun oluştuğunda bilgi kodu görünür.
03 Sıcaklık
Mevcut programda su sıcaklığını değiştirmek için basın.
05
06
Sıkma
Seçenekler
Yoğun Yıkama, Ön yıkama, Durulama+, Yoğun Yıkama + Ön
yıkama, Yoğun Yıkama + Durulama+, Ön yıkama + Durulama+,
Yoğun Yıkama + Ön yıkama + Durulama+ kısmından bir
seçenek seçmek için basın. Seçimi kaldırmak için tekrar basın.
Gecikmeli Bitir
Gecikmeli Bitir mevcut döngünün bitiş zamanını ayarlamanıza
olanak sağlar. Ayarlarınıza bağlı olarak, döngünün başlangıç
zamanı makinenin dahili mantığı ile belirlenecektir. Örneğin,
bu ayar makineninizin yıkamayı işten eve geldiğinizde
bitirmesi için programlamak amacıyla faydalıdır.
• Saat birimi ön ayarını seçmek için basın.
•
İşlemler
04
Mevcut programda sıkma hızını değiştirmek için basın.
• Durulama Suyunda Bekletme (Gösterge yok): Çamaşırları
suda bırakmak için son durulama devri askıya alınır.
Çamaşırları boşaltmak için bir tahliye veya sıkma devrini
çalıştırın.
• Sıkma Yok : Tambur son tahliye devrinde sonra sıkma
yapmaz.
Lekeleri çamaşırlarınızdan suda bekleterek etkin şekilde
çıkarmak için bu seçeneği kullanın.
Islatma işlevi, yıkama işlemi içinde 13 dakika sürer.
Islatma işlevi altı işlemle 30 dakika boyunca devam eder,
bunlardan biri suda bekletmedir ve 1 dakika sıkar ve 4
dakika bekler.
07
Suda Bekletme
•
•
08
Güç
Çamaşır makinesini çalıştırıp kapatmak için basın.
Türkçe 29
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 29
2018/2/8 13:51:11
İşlemler
09
Başlatma/
Duraklatma
Bir işlemi başlatmak ya da durdurmak için basın.
Çalıştırmak için basit adımlar
2
1
6
İşlemler
3
4
5
Çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
Bir program seçmek için Program Seçiciyi çevirin.
Gerektiğinde (Sıcaklık ve Sıkma) döngü ayarlarını değiştirin.
Bir seçenek eklemek için, Seçenekler üzerine basın. Tercih edilen bir öğeyi seçmek için
düğmeyi tekrar kullanın.
5. Makine, aralarında seçim yapabileceğiniz erişimi kolay Suda Bekletme, ve Gecikmeli
Bitir üç düğme sunar. Eğer bu seçeneklerden birini kullanmak isterseniz, ilgili düğmeye
basın.
6. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
1.
2.
3.
4.
İşlem sırasında programı değiştirmek için
1. İşlemi durdurmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni programı başlatmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine tekrar basın.
30 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 30
2018/2/8 13:51:11
Program tanımı
Standart programlar
Maks. yük
(kg)
Pamuklular, nevresimler, masa örtüleri, iç
çamaşırlar, havlular ya da gömlekler.
Yıkama süresi ve durulama sayısı yüke göre
otomatik olarak ayarlanır.
Maks.
Pamuklu kumaşlar, nevresimler, masa örtüleri,
iç çamaşırları, havlular ve gömlekler için düşük
enerjiyle en iyi performans.
Maks.
Polyester (diolen, trevira), poliamit (perlon,
naylon) ya da benzeri malzemelerden üretilmiş
bluzlar ya da gömlekler.
3
•
Çamaşırdaki nemi etkin bir şekilde almak için
ek bir sıkma sürecine sahiptir.
-
•
Çamaşıra yumuşatıcı koyulduktan sonra ilave
bir durulama özelliğine sahiptir.
-
•
•
Kir ve bakterileri yok ederek, kazanı temizler.
Deterjan veya çamaşır suyu kullanmaksızın, her
40 yıkamada bir bu programı çalıştırın.
Tamburun boş olduğundan emin olun.
Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik
maddesi kullanmayın.
-
•
Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde
yıkanması gereken 2,0 kg'lik çamaşırlar.
2
•
İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler
için kullanın.
3
•
PAMUKLU
•
PAMUKLU
•
SENTETİK
SIKMA
DURULAMA +
SIKMA
EKO TEMİZ
KAZAN
15DK HIZLI
YIKAMA
GÜNLÜK YIKAMA
•
•
İşlemler
Açıklama
Program
Türkçe 31
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 31
2018/2/8 13:51:11
İşlemler
Program
•
•
YÜNLÜ
•
•
BEBEK GİYSİLERİ
•
SPOR GİYSİLERİ
İşlemler
Maks. yük
(kg)
Açıklama
•
KOYU RENKLİLER
2,0 kg'den az yükler için makinede yıkanabilir
yünlülere özel.
Yünlü programı yün ipliklerinin çekmesini/
bozulmasını önlemek için beşikte
sallarmışçasına yumuşak hareket ve suda
bekletme özelliklerine sahiptir.
Doğal deterjan kullanılması önerilir.
2
Kalan deterjanı etkili bir şekilde çıkarmaya
yardımcı olması için yüksek sıcaklıkta yıkama
ve ekstra durulama özelliğine sahiptir.
3
Bu programı kullanarak sporcu forması,
eşofman altı/üstü, altlı/üstlü şort ve diğer
performans elbiseleri gibi egzersiz yaptığınız
kıyafetleri yıkayabilirsiniz.
2
Ek durulama döngüleri ve azalan dönüş
döngüsü hızı en sevdiğiniz koyu renkli
elbiselerinizin hafif bir şekilde yıkanmasını ve
iyice kurulanmasını sağlar.
3
Seçenekler
Seçenek
Yoğun Yıkama
Ön Yıkama
Durulama+
Açıklama
•
Ağır kirli çamaşırlar. Her devrin işlem süresi normalden
daha uzundur.
•
Ana yıkama devrinden önce bir ön yıkama devri
ekleyecektir.
•
Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın.
32 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 32
2018/2/8 13:51:11
Gecikmeli Bitir
Çamaşır makinesini, 1 (60 dk.) ila 24 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme
seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
1. Bir program seçin. Daha sonra gerekirse program ayarlarını değiştirin.
2. İstenilen bitiş zamanı ayarlanıncaya kadar Gecikmeli Bitir üzerine sürekli basın.
3. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Saat çalışırken ilgili gösterge yanar.
4. Gecikmeli Bitir'i iptal etmek için, Güç üzerine basarak çamaşır makinesini yeniden
başlatın.
Kullanım durumu
2 saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için,
mevcut programa, 3 saate ayarlı Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve Başlatma/Duraklatma
düğmesine 14.00'te basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi 15.00'te çalışmaya başlar ve
17.00'de program tamamlanır.Aşağıda bu örnek için zaman çizelgesi sunulmuştur.
15.00
Başlat
17.00
Bitir
İşlemler
14.00
Gecikmeli Bitir'i 3 saate ayarlayın
Türkçe 33
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 33
2018/2/8 13:51:11
İşlemler
Ayarlar
Çocuk Kilidi ( )
Çocukların kazara içeri girmelerini önlemek için, Çoçuk Kilidi işlevi tüm düğmeleri kilitler.
Ancak, Başlatma/Duraklatma düğmesine basıncaya kadar Çocuk Kilidi etkinleşmez.
Tutma durumunda, kapıyı açabilir veya ilgili düğmelere basarak ayarları değiştirebilirsiniz.
Ancak, çamaşır makinesini başlatmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine bastığınızda,
Çocuk Kilidi yeniden etkinleştirilecektir.
• Çocuk kilidi, Güç hariç tüm düğmeleri kilitler.
• Çocuk Kilidi özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Sıcaklık ve Sıkma
düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.
NOT
İşlemler
Deterjan eklemek için, kazana daha fazla çamaşır ekleyin ya da Çocuk Kilidi durumunda
iken döngü ayarlarını değiştirin, ilk önce Çocuk Kilidi özelliğini devre dışı bırakmanız
gereklidir.
Ses Açık/Kapalı ( )
Anahtarı açabilir veya kapatabilirsiniz. Makineyi yeniden başlattıktan sonra ayarınız etkin
kalacaktır.
• Sesi kapatmak için, Sıkma ve Seçenekler düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.
• Sesi açmak için, tekrar 3 saniye basılı tutun.
34 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 34
2018/2/8 13:51:11
Bakım
Performansın bozulmasını önlemek ve hizmet ömrünü korumak için çamaşır makinesini
temiz tutun.
Eko Temiz Kazan
Tamburu temizlemek ve bakterileri gidermek için bu programı düzenli olarak çalıştırın.
1. Çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
2. Bir EKO TEMİZ KAZAN seçmek için Program Seçici düğmesini çevirin.
3. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
NOT
EKO TEMİZ KAZAN için su sıcaklığı 70 °C'dir ve değiştirilemez.
Çamaşır makinesinin özelliklerine bağlı olarak, su sıcaklığı EKO TEMİZ KAZAN programında
70˚C'ye ayarlıdır ancak ekran kontrol paneli üzerinde sadece 60˚C gösterebilir.
DİKKAT
Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Tamburdaki kimyasal
kalıntılar yıkama performansını bozar.
EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcı
•
•
Bakım
EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcı her 40 yıkamada bir ekranda görüntülenir. EKO TEMİZ
KAZAN devrinin düzenli olarak yapılması önerilir.
Bu hatırlatıcıyı ilk gördüğünüzde hatırlatıcıyı art arda 6 kez yok sayabilirsiniz. 7.
yıkamadan itibaren hatırlatıcı görüntülenmez. Bununla birlikte ikinci 40. yıkamada
yeniden görüntülenir.
Türkçe 35
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 35
2018/2/8 13:51:11
Bakım
Smart Check
Bu fonksiyonu etkinleştirmek için öncelikle, Play Store veya Apple Store'dan Samsung
Smart Washer'ı indirmeniz ve kamera özellikli bir mobil cihaza kurmanız gerekmektedir.
Smart Check fonksiyonu şunlar için optimize edilmiştir: Galaxy ve iPhone serileri (sadece
ilgili modeller).
1. Smart Check moduna girmek için Gecikmeli Bitir ve Seçenekler düğmelerine aynı anda
3 saniye basılı tutun.
2. Çamaşır makinesi kendinden tanılama prosedürünü başlatır ve bir sorun algılanırsa bir
bilgi kodu gösterir.
3. Mobil cihazınızda Samsung Smart Washer uygulamasını çalıştırın ve Smart Check
üzerine dokunun.
4. Mobil cihazı çamaşır makinesinin ekranının önüne getirin, böylece mobil cihaz ve
çamaşır makinesi birbirini görebilsin. Ardından bilgi kodu uygulama tarafından
otomatik olarak tanınır.
5. Bilgi kodu doğru olarak tanındığında, uygulama ilgili karşı işlemler ile birlikte sorun
hakkında detaylı bilgi sunar.
Bakım
NOT
•
Bir düğmeye bastığınızda veya makine gücü açıldıktan sonra kontrol ettiğinizde Smart
Check modu devre dışı kalacaktır.
•
Fonksiyon adı olan Smart Check dile bağlı olarak değişebilir.
•
Eğer çamaşır makinesinin ekranında güçlü şekilde yansıyan bir ışık varsa, uygulama
bilgi kodunu algılamada başarısız olabilir.
•
Eğer uygulama Akıllı Kontrol kodunu tanımakta arka arkaya başarısız olursa, bilgi
kodunu uygulama ekranına manuel olarak girin.
36 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 36
2018/2/8 13:51:12
Acil durum tahliyesi
Güç kesintisi durumunda çamaşırları çıkarmadan önce tamburun içindeki suyu boşaltın.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve fişini
elektrik prizinden çekin.
A
2. Açmak için filtre kapağının (A) üstüne
hafifçe bastırın.
3. Kapağın çevresine boş, geniş bir
kap yerleştirin ve boru kapağını (B)
tutarken acil tahliye hortumunu kaba
doğru getirin.
B
B
Bakım
C
4. Boru kapağını açın ve Acil tahliye
borusundaki (C) suyun kaba akmasını
sağlayın.
5. Bittiğinde, boru kapağını kapatın ve
boruyu yeniden takın. Ardından, filtre
kapağını kapatın.
NOT
Kazandaki su beklenenin üzerinde
olabileceğinden geniş bir kap kullanın.
Türkçe 37
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 37
2018/2/8 13:51:12
Bakım
Temizlik
Çamaşır makinesinin yüzeyi
Aşındırıcı olmayan bir ev deterjanı ile yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesinin
üstüne su dökmeyin.
Ağ filtre
Su besleme hortumunun ağ filtresini yılda bir ya da iki kez temizleyin.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik
kablosunu prizden çekin.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su besleme hortumunu gevşetin ve
çamaşır makinesinin arka tarafından
sökün. Suyun fışkırmasını önlemek için
hortumu bir bezle örtün.
Bakım
4. Ağ filtresini giriş valfinden çekerek
çıkarmak için kerpeten kullanın.
5. Yivli bağlantı parçası da suda olacak
şekilde, tel filtreyi derin bir biçimde
suya batırın.
6. Ağ filtreyi gölgede tamamen kurutun.
7. Ağ filtresini giriş valfini yeniden takın
ve su borusunu giriş valfine yeniden
bağlayın.
8. Su musluğunu açın.
NOT
Ağ filtre tıkanırsa ekranda bir “4C” hata kodu görüntülenir.
38 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 38
2018/2/8 13:51:12
Pompa filtresi
Tıkanmasını önlemek için filtreyi yılda 5 veya 6 kez temizlemeniz önerilir. Tıkanan bir
pompa filtresi kabarma etkisini düşürebilir.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik
kablosunu prizden çekin.
2. Kazanın içinde kalan suyu tahliye edin.
“Acil durum tahliyesi” bölümüne bakın.
3. Açmak için filtre kapağının üstüne
hafifçe bastırın.
4. Pompa filtresi düğmesini sola çevirin
ve kalan suyu tahliye edin.
5. Yumaşatma fırçalarını kullanarak
pompa filtresini temizleyin.
Filtrenin içindeki boşaltma pompası
pervanesinin tıkanmadığından emin
olun.
6. Pompa filtresini yeniden takın ve filtre
düğmesini sağa doğru çevirin.
NOT
•
Bakım
•
Bazı pompa filtrelerinde çocuklar
tarafından kazara kurcalanmasını
önleyen bir güvenlik düğmesi vardır.
Pompa filtresinin güvenlik düğmesini
açmak için, içeri itin ve saatin tersi
yönünde çevirin. Güvenlik düğmesinin
yay mekanizması filtrenin açılmasına
yardım eder.
Pompa filtresinin güvenlik düğmesini
kapatmak için, saat yönünde çevirin.
Yay bir tıkırtı sesi çıkartır ve bu
normaldir.
NOT
Eğer pompa filtresi tıkanırsa, “5C” bilgi kodu ekranda belirir.
Türkçe 39
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 39
2018/2/8 13:51:12
Bakım
DİKKAT
•
•
Filtreyi temizledikten sonra filtre başlığının doğru şekilde kapatıldığından emin olun.
Aksi halde bir sızıntıya neden olabilir.
Temizledikten sonra filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Aksi halde bir
işlevsel hataya veya bir sızıntıya neden olabilir.
Deterjan Çekmecesi
A
1. Çekmecenin iç kısmındaki açma
mandalına (A) basarken çekmeceyi
kaydırarak açın.
2. Açma mandalını ve sıvı deterjan kabını
çekmeceden sökün.
Bakım
3. Çekmece bileşenlerini yumuşak bir fırça
kullanarak akan suda temizleyin.
4. Çekmece yuvasını yumuşak bir fırça
kullanarak temizleyin.
5. Açma mandalını ve sıvı deterjan kabını
çekmeceye yeniden takın.
6. Çekmeceyi kapatmak için içeriye doğru
kaydırın.
40 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 40
2018/2/8 13:51:13
NOT
Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boş iken DURULAMA + SIKMA döngüsünü çalıştırın.
Donmadan kurtarma
Çamaşır makinesi sıcaklık 0 °C'nin altına düştüğünde donabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
Su besleme hortumunu gevşetmek için su musluğunun üzerine ılık su dökün.
Su besleme hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
Tambura ılık su dökün ve yaklaşık 10 dakika bekleyin.
Su besleme hortumunu su musluğuna yeniden bağlayın.
NOT
Çamaşır makinesi hala normal şekilde çalışmıyorsa normal şekilde çalışana kadar
yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım
Çamaşır makinesini uzun süre kullanmamaktan kaçının. Bu durumda çamaşır makinesini
boşaltın ve elektrik kablosunu çekin.
DURULAMA+SIKMA programı seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
Tamburu boşaltın ve Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Program tamamlandığında su musluğunu kapatın ve su besleme hortumunu çıkartın.
Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
Tambur içinde hava sirkülasyonu sağlamak için kapağı açın.
Bakım
1.
2.
3.
4.
5.
Türkçe 41
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 41
2018/2/8 13:51:13
Sorun Giderme
Kontrol Noktaları
Çamaşır makinesiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin
ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.
Sorun
Eylem
•
•
•
•
Çalışmıyor.
•
•
•
Su beslemesi yetersiz
veya su tedarik
edilmedi.
•
•
•
•
•
•
Bir döngünün
ardından, deterjan
deterjan gözünde kalır.
•
•
•
Sorun Giderme
•
•
Aşırı titreşim veya
gürültü oluşur.
•
•
•
•
•
•
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
Musluğun açık olduğundan emin olun.
Çamaşır makinesini çalıştırmak için Başlatma/Duraklatma üzerine
bastığınızdan emin olun.
Çocuk Kilidi özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini
kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı tahliye
etmeyecektir.
Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın.
Musluğa tam açın.
Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin
olun.
Yeterli su basıncı olduğundan emin olun.
Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu
kontrol edin.
Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin
olun.
Durulama kapağının doğru takıldığından emin olun.
Eğer taneli deterjan kullanıyorsanız, deterjan selektörünün yukarı
konumda olduğundan emin olun.
Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini temizleyin.
Çamaşır makinesinin düz, kaymayan sağlam bir zemin üzerine
monte edildiğinden emin olun.
Eğer zemin düz değilse, çamaşır makinesinin yüksekliğini
ayarlamak için düzleştirme ayağı kullanın.
Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını
kontrol edin.
Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Normal çalışma sırasında motor gürültü çıkarabilir.
Genel veya üzerinde metal bulunan elbiseler yıkama sırasında
gürültü çıkarabilir. Bu normaldir.
Bozuk paralar gibi metal nesneler gürültü çıkarabilir. Yıkadıktan
sonra, bu nesneleri kazandan veya filtre kasasından çıkarın.
42 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 42
2018/2/8 13:51:13
Sorun
Eylem
•
•
•
Tahliye etmeyin ve/
veya sıkmayın.
•
•
•
•
•
•
Kapı açılmaz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ek deterjan
uygulanamaz.
•
Çamaşır makinesini durdurmak için Başlatma/Duraklatma
düğmesine basın veya dokunun.
Kapı kilitleme mekanizmasının açılması biraz zaman alabilir.
Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde
kapak açılmaz.
Kazandaki tüm suyun tahliye edildiğinden emin olun.
Kazan içinde su kalırsa kapı açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve
kapıyı manuel olarak açın.
Kapı kilidinin ışığının yanmadığından emin olun. Çamaşır
makinesi tahliye edildikten sonra kapı kilidinin ışığı kapanır.
Oto Deterjan ve Oto Yumuşatıcı ayarlarının doğru
yapılandırıldığından emin olun.
Önerilen deterjan türlerini uygun şekilde önerildiği gibi
kullandığınızdan emin olun.
Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE) deterjan
kullanın.
Yumuşak su, küçük yükler veya hafif kirli yükler için kullanılan
deterjan miktarını azaltın.
HE olmayan deterjan önerilmez.
Sorun Giderme
Aşırı köpük.
Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz olduğundan
emin olun. Eğer bir tahliye sıkışması ile karşılaşırsanız, servisi
arayın.
Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapıyı kapatın veya Başlatma/Duraklatma üzerine basın
veya dokunun. Güvenliğiniz için, kapı kapatılmadığı sürece
çamaşır makinesi dönmeyecek veya sıkma işlemini yerine
getirmeyecektir.
Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin
olun.
Tahliye hortumunun tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine bağlı
olduğundan emin olun.
Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır makinesi
geçici olarak boşalmayacak veya sıkma yapmayacaktır.
Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır kazanmaz, normal olarak
çalışacaktır.
Kalan deterjan miktarının ve kumaş yumuşatıcının sınırın üstünde
olmadığından emin olun.
Hem Su Sertliği hem de Yoğunluk ayarları doğru belirlenmiş
haldeyken Oto Dağıtma işlevinin etkin olduğundan emin olun
(sadece ilgili modeller).
Türkçe 43
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 43
2018/2/8 13:51:13
Sorun Giderme
Sorun
Eylem
•
•
•
•
Durdurur.
•
•
•
•
•
•
•
Sorun Giderme
Yanlış su sıcaklığı ile
dolu.
•
•
•
•
•
Döngü sonunda ıslak
olarak yükleyin.
•
•
Güç kablosunu elektrik yüklü bir prize takın.
Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın.
Kapıyı kapatın ve çamaşır makinesini başlatmak için Başlatma/
Duraklatma üzerine basın veya dokunun.
Güvenliğiniz için, kapı kapatılmadığı sürece çamaşır makinesi
dönmeyecek veya sıkma işlemini yerine getirmeyecektir.
Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini
kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı tahliye
etmeyecektir.
Döngüde bir duraklatma veya batırma süresi olabilir. Kısa bir süre
bekleyin ve çamaşır makinesi çalışmaya başlayabilir.
Musluğa bağlı olan su besleme hortumunun ağ filtresinin
tıkalı olmadığından emin olun. Ağ filtresini belirli aralıklarda
temizleyin.
Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır
makinesi geçici olarak boşalmayacak veya sıkma yapmayacaktır.
Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır kazanmaz, normal olarak
çalışacaktır.
Her iki çeşmede tam açın.
Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun.
Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su
hatlarını yıkayın.
Su ısıtıcısının musluktaki sıcaklığı en az 120 °F (49 °C) olan
besleme hattına bağlandığından emin olun. Aynı zamanda, su
ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma hızını kontrol edin.
Hortumların bağlantısını kesin ve ağ filtresini temizleyin. Ağ
filtresi tıkanabilir.
Çamaşır makinesi dolu iken, otomatik sıcaklık kontrolü özelliği
gelen su sıcaklığını kontrol ederken su sıcaklığı değişebilir. Bu
normaldir.
Çamaşır makinesi dolu iken, soğuk veya sıcak sıcaklıklar
seçildiğinde sıcak ve/veya sadece soğuk suyun dağıtıcıdan
geçtiğini fark edebilirsiniz.
Bu, çamaşır makine su sıcaklığını belirlediğinde otomatik sıcaklık
kontrol özelliğinin normal bir işlevidir.
Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma hızını kullanın.
Aşırı köpüklenmeyi azaltmak için yüksek verimlilikte (HE)
deterjan kullanın.
Yük çok az. Küçük yükler (bir veya iki ürün) dengeyi bozabilir ve
tam sıkmayabilir.
Tahliye hortumunun kırılmadığından veya tıkanmadığından emin
olun.
44 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 44
2018/2/8 13:51:13
Sorun
Eylem
•
•
•
Su kaçağı verir.
•
•
Koku vardır.
Köpük görünmez
(Sadece köpüklü
çalışma modellerde).
Wi-Fi çalışmıyor
(sadece Wi-Fi
modelleri).
Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
Tahliye hortumunun sonunun doğru takıldığından ve tahliye
sistemine sabitlendiğinden emin olun.
Aşırı yüklenmeden kaçının.
Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE) deterjan
kullanın.
•
•
•
•
Oyuklarda biriken fazla köpük kötü koku çıkmasına sebep olabilir.
Belirli aralıklarda temizlemek için temizleme döngüsünü çalıştırın.
Kapı sızdırmazını temizleyin (diyafram).
Döngü sona erdikten sonra çamaşır makinesinin iç kısmını
kurutun.
•
•
Aşırı yüklemede köpük elenebilir.
Ciddi kirlenen çamaşır köpük çıkarmayabilir.
•
Evinizdeki internet bağlantısının doğru bağlandığından emin
olun.
Yönlendiricinin açık olduğundan ve normal çalıştığından emin
olun.
Akıllı Kontrol Uygulamasının son sürümünün yüklü olduğundan
emin olun.
•
•
Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.
Sorun Giderme
Türkçe 45
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 45
2018/2/8 13:51:13
Sorun Giderme
Bilgi kodları
Çamaşır makinesi çalışmazsa ekranda bir bilgi notu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu
kontrol edin ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.
Kod
4C
Eylem
Su tedarik edilmiyor.
• Musluğun açık olduğundan emin olun.
• Su hortumlarının tıkalı olmadığından emin olun.
• Musluğun donmadığından emin olun.
• Çamaşır makinesinin yeterli su basıncı ile çalıştığından emin
olun.
• Soğuk su musluğunun ve sıcak su musluğunun doğru
bağlandığıdnan emin olun.
• Tıkanabileceğinden ağ filtresini temizleyin.
NOT
Makinede “4C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye
yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
•
Sorun Giderme
4C2
Soğuk su besleme hortumunun soğuk su musluğuna doğru
bağlandığından emin olun.
Eğer sıcak su musluğuna bağlanırsa, çamaşır bazı döngülerde
deforme olabilir.
5C
Su tahliye olmuyor.
• Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından
emin olun.
• Bağlantı türüne bağlı olarak tahliye hortumunun doğru
konumlandırıldığından emin olun.
• Tıkanabileceğinden kalıntı filtresini temizleyin.
• Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz
olduğundan emin olun.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
dC
Kapı açıkken makineyi çalıştırma.
• Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
OC
Su aşırı aktı.
• Sıktıktan sonra yeniden başlatın.
• Bilgi kodu ekranda kalırsa, bir yerel Samsung merkezi ile
temasa geçin.
LC, LC1
Tahliye hortumunu kontrol edin.
• Tahliye hortumunun ucunun zemine yerleştirildiğinden emin
olun.
• Tahliye hortumunun tıkanmadığından emin olun.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
NOT
Makinede “LC,LC1” kodu görünürse, makinede 3 dakika için
tahliye yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
46 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 46
2018/2/8 13:51:13
Kod
Eylem
Ub
Sıkma çalışmıyor.
• Çamaşırın düzgün bir şekilde ayrıldığından emin olun.
• Çamaşır makinesinin düz, dengede bir yüzeyde olduğundan
emin olun.
• Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün
yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve
gösterge penceresinde “Ub” hata mesajı gösterilir.
3C
Çalışması için motoru kontrol edin.
• Döngüyü yeniden başlatmayı deneyin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
UC
Elektronik kontrolün kontrol edilmesi gereklidir (Aşırı Gerilim
Hatası).
• PCB ve kablo donanımını kontrol edin.
• Gücün doğru tedarik edildiğini kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Düşük gerilim algılandı
• Güç kablosunun takılı olduğunu kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
HC
1C
Yüksek sıcaklık ısıtma kontrolü
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Su Seviyesi sensörü doğru çalışmıyor.
• Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin.
• Su Seviyesi Sensörünün kablo donanımını kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Sorun Giderme
NOT
Makinede “1C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye
yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
AC
Ana ve alt PBA'lar arasındaki iletişimi kontrol edin.
• Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Ekranda bir bilgi notu görüntülenmeye devam ederse yerel bir Samsung servis merkezi ile
iletişim kurun.
Türkçe 47
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 47
2018/2/8 13:51:13
Teknik özellikler
Kumaş bakım tablosu
Teknik özellikler
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört
sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa
kuru temizleme. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri
arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için
bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Dayanıklı malzeme
Ütülemeyin
Narin kumaş
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 95 ˚C’de yıkanabilir
Kuru Temizleme
Çamaşır 60 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf
alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C’de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Yalnızca elde yıkayın
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En çok 200 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En çok 150 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
En çok 100 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
48 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 48
2018/2/8 13:51:15
Çevre koruma
•
•
•
•
Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf
etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine
uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını
engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların
makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda
kullanın.
Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve
elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).
Teknik özellikler
Türkçe 49
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 49
2018/2/8 13:51:15
Teknik özellikler
Teknik özellik formu
“ * ” Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.
Türü
Önden yüklemeli çamaşır
makinesi
Model adı
WW70J43****
Boyutlar
G600 x D500 x Y850 (mm)
Su Basıncı
50 kPa - 800 kPa
Net ağırlık
57 kg
Yıkama ve sıkma kapasitesi
7,0 kg
Yıkama
Güç tüketimi
Yıkama ve
ısıtma
150 W
220 - 240 V
Sıkma
Pompalama
Sıkma dönüş hızı
2000 W
350 W
30 W
1200 d/d
NOT
Teknik özellikler
Tasarım ve teknik özellikler kalite iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.
50 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 50
2018/2/8 13:51:15
1061/2010 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca
“ * ” Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.
Samsung
Model Adı
Kapasite
kg
D (en düşük verimlilik) ila A+++ (en yüksek verimlilik) ölçeğinde Enerji Verimliliği
Düzenleme (EC) No. 66/2010 kapsamında “EU Eko-etiket ödülü” almıştır
Yıllık enerji tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de
standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve
kWsaat/yıl
açık bırakılma modlarının tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji
tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)
Enerji Tüketimi
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
kWsaat
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
kWsaat
WW7*J43****
7,0
A+++
174
0,86
0,77
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
kWsaat
Kapalı modunun ağırlıklı güç tüketimi.
W
Açık bırakma modunun ağırlıklı güç tüketimi.
W
Yıllık su tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de standart
pamuklu programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek
L/yıl
su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)
Sıkma verimliliği sınıfı
G (en düşük verimlilik) ila A (en yüksek verimlilik) ölçeğinde sıkma-kurutma verimliliği
sınıfı
7400
Maksimum Sıkma Devri
d/d
1200
%
53
Artık Nem
0,66
0,45
5,00
B
PAMUKLU 60 °C ve
PAMUKLU 40 °C programları 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart pamuklu
40 °C programı'dır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip
çamaşırlar için (enerji ve su tüketimi bakımından) en verimli programlardır. Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı
bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (23. sayfadaki
"Çalışma Kalibrasyonu (önerilen)" bölümüne bakın).
Standart programın program süresi
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
dak
228
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
dak
198
Serbest Durma
Teknik özellikler
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
dak
188
Açık bırakma modunun süresi (Tl)
dak
2
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı için yıkama ve sıkma aşamalarında dB(A) re 1 pW olarak belirtilen
ve en yakın tamsayıya yuvarlanan hava kaynaklı akustik emisyonlar;
Yıkama
dB (A) re 1 pW
59
Sıkma
dB (A) re 1 pW
78
Türkçe 51
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 51
2018/2/8 13:51:15
Teknik özellikler
Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler
Model
WW7*J43****
Program
Sıcaklık
(°C)
Kapasite
(kg)
Program
Süresi
(dak)
Artık Nem
İçeriği
(%)
Su Tüketimi
(L/program)
Enerji
Tüketimi
(kWsaat/
program)
PAMUKLU
20
3,5
138
56
39
0,38
40
3,5
188
53
32
0,66
3,5
198
53
32
0,77
7,0
228
53
36
0,86
3,0
152
32
44
0,55
PAMUKLU
SENTETİK
60
40
Teknik özellikler
Tablodaki değerler IEC60456/EN60456 standardı şartları doğrultusunda ölçülmüştür.
Gerçek değerler cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
52 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 52
2018/2/8 13:51:15
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılıTüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a — Sözleşmeden dönme,
b — Satış bedelinden indirim isteme,
c — Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici
ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
atıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
Teknik özellikler
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde
kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise
tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Türkçe 53
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 53
2018/2/8 13:51:15
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
54 Türkçe
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 54
2018/2/8 13:51:16
Türkçe 55
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 55
2018/2/8 13:51:16
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD(Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03755B-01
WW70J4373MW_DC68-03755B-01-TR.indd 56
2018/2/8 13:51:16
Download PDF