Samsung | WW90H7410EW/AH | Samsung WW90H7410EW/AH 9 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi Kullanım kılavuzu

WW90H7600E*
WW90H7410E*
WW80H7600E*
WW80H7410E*
Çamaşır Makinesi
kullanma kılavuzu
olasılıkları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 1
2016/2/17 10:46:08
içindekiler
3
Güvenlik bilgileri
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler������������������������������������������������������������������������ 3
Önemli güvenlik sembolleri���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Önemli güvenlik önlemleri������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar��������������������������������������������������� 10
11
Kurulum
İçindekiler����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Kurulum gereksinimleri��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Adım adım kurulum�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
18
Çalıştırmadan önce
Başlangıç ayarları����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Çamaşır kılavuzu������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19
Deterjan çekmecesi kuralları������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21
23
İşlemler
Kumanda panosu����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Çalıştırmak için basit adımlar����������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Program tanımı��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Ayarlar���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
29
Bakım
Eco Temiz Kazan������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29
Smart Care (Akıllı Bakım)������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30
Acil durum tahliyesi�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Temizlik�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Donmadan kurtarma������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım������������������������������������������������������������������������������������� 35
36
Sorun Giderme
Kontrol Noktaları������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36
Bilgi kodları�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
38
Teknik özellikler
Çevre koruma����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
Kumaş bakım tablosu���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası���������������������������������������������������������������������������������������������� 40
Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler����������������������������������������������������������������������������� 44
45
Tüketicinin seçimlik hakları
Türkçe - 2
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 2
2016/2/17 10:46:08
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, cihazınızın montajı,
kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin bir çok
avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
01 GÜVENLİK BİLGİLERİ
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi
öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve
güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu
davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin karakteristikleri bu
kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz
ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi
yardım alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI: İnsanların ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların zarar görmeleri ile
sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT: İnsanların yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
NOT
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu
makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
Türkçe - 3
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 3
2016/2/17 10:46:09
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak
için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyun:
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına
yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği
sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli
özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
2. Avrupa’da kullanmak için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun
denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli,
fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım,
denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol
açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman
kişiler tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalı, eski
hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu
deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından
emin olun.
7. Avrupa’da kullanmak için: Sürekli olarak gözetim altında
olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak
tutulmalıdır.
Türkçe - 4
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 4
2016/2/17 10:46:09
DİKKAT: Termal devre kesicinin hatalı sıfırlanmasından kaynaklanan
tehlikeli bir durumu önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi bir harici
anahtarlama aygıtından güç verilmemeli veya hizmet şebekeden
düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
• Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir
zaman uzatma kablosu kullanmayın.
• Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç kablosunun uzatılması
elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı olduğundan emin olun.
Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi duvar prizine iyice takın.
01 GÜVENLİK BİLGİLERİ
UYARI: Önemli montaj UYARILARI
Elektrik fişi terminallerindeki ve kontağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri kuru bir bez kullanarak
ve düzenli olarak temizleyin.
• Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Elektrik fişini duvardaki prize, kablonun zemine dönük olacağı doğru yönde takın.
• Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar görebilir ve elektrik
çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir.
Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile görüşün.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara
uygun olduğundan emin olun.
Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.
Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir yere
kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma, boruların patlamasına neden olabilir.
Türkçe - 5
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 5
2016/2/17 10:46:09
Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Bir elektrik trafosu kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu
nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.
• Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.
• Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma, boruların patlamasına neden olabilir.
UYARI: Önemli kullanım UYARILARI
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve en yakın servis
merkezi ile görüşün.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan hemen ortamı
havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
• Bir havalandırma fanı kullanmayın.
• Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak cihazı bertaraf
ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Türkçe - 6
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 6
2016/2/17 10:46:09
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük) çıkardığınızdan emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş öğeleri
yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.
01 GÜVENLİK BİLGİLERİ
Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın.
• Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına enden olabilir.
Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.
• Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da yangına yol açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına
izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.
• Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya d değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.
Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik fişini çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun Müşteri Hizmetleri
ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin
vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.
Türkçe - 7
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 7
2016/2/17 10:46:09
DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER
Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik fişini çekin ve
çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
• Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.
Ön cam güçlü bir darbeyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.
Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken, Musluğu
yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.
• Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar görmesine ya da su
sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı
nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.
• Çamaşır kapağa sıkışırsa, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da sı sızıntısına neden
olabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.
• Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden
olabilir.
Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir şekilde sıkıldığını
ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.
• Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung
tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların
veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık,
kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle ilgili sorunlara yol
açabilir.
Türkçe - 8
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 8
2016/2/17 10:46:09
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.
• Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.
Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.
• Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
01 GÜVENLİK BİLGİLERİ
Çamaşır makinenizin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez minder, altlık ya
da giysileri (*) yıkamayın, sıkmayın ya da kurutmayın.
(*): Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları, çocuk bezi örtüleri,
eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.
• Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın. Bu, anormal titreşim
nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da giysilerin zarar görmesine neden
olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu
da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine
dokunmayın.
• Bu yanmalarla sonuçlanabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar gibi) koymayın.
• Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil hayvan koyulması
halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.
Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremalar ya da losyonlarla
kirlenen çamaşırları yıkamayın.
• Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır suyu bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve
temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın. Kesinlikle metal bir fırça
kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş çamaşırı yıkamayın,
durulamayın ya da sıkmayın.
• Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Türkçe - 9
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 9
2016/2/17 10:46:09
Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.
• Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına,
paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.
Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.
• Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.
Sert deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar
verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek
fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
UYARI: Önemli temizleme UYARILARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında
talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini
sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi
için şu adresi ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe - 10
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 10
2016/2/17 10:46:09
Kurulum
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni
çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
İçindekiler
3
1
4
5
2
6
7
9
8
10
11
1
Deterjan çekmecesi
2
Kapak
3
Üst kapak
4
Kumanda panosu
5
Fiş
6
Boşaltma hortumu
7
Tambur
8
Ayakların ayarlanması
9
Kalıntı filtresi
02 KURULUM
Ürün paketinde tüm parçaların yer aldığından emin olun. Eğer çamaşır makineniz veya parçalarla ilgili bir
sorun yaşıyorsanız yerel bir Samsung müşteri merkezi veya satıcı ile irtibat kurun.
Acil durum boşaltma
10
borusu
11 Filtre Kapağı
İngiliz anahtarı
Cıvata başları
Soğuk su besleme hortumu
Hortum tutucu
Kapak sabitleyici
Sıcak su besleme hortumu
Sıvı deterjan kabı
• Cıvata deliği kapakları : Cıvata deliği kapakları modele bağlıdır (3~6 kapak).
• Sıcak su besleme hortumu : Yalnızca uygun modeller.
• Sıvı deterjan kabı : Yalnızca uygun modeller.
Türkçe - 11
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 11
2016/2/17 10:46:10
Kurulum gereksinimleri
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
• Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
• Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
• Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
• Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
• Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı
madde bulundurmayın.
• Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
Elektrik kaynağı ve topraklama
• AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya devre kesici
• Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi
Topraklamanın doğru olduğundan emin olmak için, çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve
topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.
Topraklamadan emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi veya servis elemanı ile birlikte kontrol edin.
Ürünle birlikte verilen fişi değiştirmeyin. Prize uymuyorsa kalifiye bir elektrikçiye başvurun ve uygun bir priz
takın.
UYARI
• Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
• Yalnızca çamaşır makinesi ile birlikte gelen kabloyu kullanın.
• Toprak kablosunu plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına
BAĞLAMAYIN.
• Yanlış bağlanan toprak iletkenleri elektrik çarpmasına neden olabilir.
Su beslemesi
Bu çamaşır makinesi için doğru su basıncı 50 kPa ve 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan daha düşük su
basıncı su vanasının tamamen kapanmamasına neden olabilir. Ya da tamburun daha uzun sürede dolmasına
ve sonuç olarak çamaşır makinesinin kapanmasına neden olabilir. Su muslukları, birlikte verilen giriş
hortumlarının çamaşır makinesine erişmesi için çamaşır makinesinin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.
Sızıntı riskini azaltmak için
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirin.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
• Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.
DİKKAT: Çamaşır makinenizi ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantıları
herhangi bir sızıntıya karşı kontrol edin.
Türkçe - 12
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 12
2016/2/17 10:46:10
Boşaltma
Samsung 65cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Tahliye hortumu dikey boruya bir hortum
kelepçesi ile bağlanmalı ve dikey boru tahliye borusunu tamamen kapatmalıdır.
Zemin
DİKKAT: Çamaşır makinesini bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte ETMEYİN.
02 KURULUM
En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap zeminler
titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere
ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.
Su sıcaklığı
Çamaşır makinesinin su vanalarında, pompalarında ve/veya hortumlarında her zaman bir miktar su
kalacağından çamaşır makinesini suyun donabileceği yerlere monte etmeyin. Bağlantı parçalarında kalan
donmuş su kayışlara, pompaya ve çamaşır makinesinin diğer bileşenlerine zarar verebilir.
Gömme ya da dolap içi montaj
Dengeli bir işlem için asgari açıklık:
Yanlar
25 mm
Arka
50 mm
Üst
25 mm
Ön
500 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 500
mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.
Türkçe - 13
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 13
2016/2/17 10:46:10
Adım adım kurulum
ADIM 1 - Bir yer seçin
Yer gereksinimleri:
• Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme bulunmayan dayanıklı ve düz yüzey
• Doğrudan güneş ışığı almayan
• Havalandırma ve kablo tesisatı için uygun bir oda
• Ortam sıcaklığı her zaman donma noktasından (0 ˚C) daha yüksektir
• Bir ısı kaynağından uzak
ADIM 2 - Nakliye cıvatalarını sökün
Ürünün ambalajını çıkartın ve tüm nakliye cıvatalarını sökün.
1. Ürünle birlikte verilen anahtarı kullanarak makinenin arka tarafındaki tüm
nakliye cıvatalarını gevşetin.
2. Delikleri ürünle birlikte verilen plastik cıvata başlarını takın.
Nakliye cıvatalarını ileride kullanmak üzere saklayın.
UYARI
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler,
polistiren vb.) çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.
ADIM 3 - Denge ayaklarını ayarlayın
1. Çamaşır makinesini nazikçe yerine kaydırın. Aşırı güç kullanmak denge
ayaklarına zarar verebilir.
2. Çamaşır makinesini denge ayaklarını ayarlayarak elinizle dengeleyin.
3. Dengeleme tamamlandığında anahtarı kullanarak somunları sıkın.
Türkçe - 14
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 14
2016/2/17 10:46:11
ADIM 4 - Su hortumunu bağlayın
Su besleme hortumunu su musluğuna bağlayın.
1. Ara bağlantı parçasını (A) su besleme hortumundan (B) çıkartın.
A
02 KURULUM
B
2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetmek için bir yıldız tornavida
kullanın.
3. Ara bağlantı parçasını tutun ve parçayı (C) 5 mm (*) gevşetmek için ok
yönünde çevirin.
C
4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna takın ve ara bağlantı parçasını
kaldırırken vidaları sıkın.
5. Sıkmak için parçayı (C) ok yönünde çevirin.
C
6. Parçayı (E) aşağı bastırırken su besleme hortumunu ara bağlantı
parçasına bağlayın. Daha sonra parçayı (E) bırakın. Hortum bir klik
sesiyle ara bağlantı parçasına takılır.
E
Türkçe - 15
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 15
2016/2/17 10:46:11
7. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka
kısmındaki giriş vanasına bağlayın. Hortumu sıkmak için saat yönünde
çevirin.
8. Su musluğunu açın ve bağlantı alanlarının çevresinde herhangi bir
sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Su sızıntısı varsa yukarıdaki adımları
tekrarlayın.
• Vidalı tipte bir su musluğu kullanıyorsanız su hortumunu gösterildiği
şekilde su musluğuna bağlayın.
• Yaygın olarak kullanılan su muslukları kullanın. Kullandığınız musluk ucu
kare şeklindeyse ya da çok büyükse, ara bağlantı parçasını musluğa
takmadan önce ara halkasını çıkartın.
UYARI
Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinesini kapatın ve yerel bir Samsung servis merkezini arayın. Aksi
halde elektrik çarpmasına neden olabilir.
DİKKAT
Su besleme hortumunu güç kullanarak germeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha
uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
• Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru
çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
• Yaygın olarak kullanılan su muslukları kullanın. Kullandığınız musluk ucu kare şeklindeyse ya da
çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
Ek sıcak su girişine sahip modeller için:
1. Sıcak su besleme hortumunun kırmızı ucunu, makinenin arka
kısmındaki sıcak su girişine bağlayın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu sıcak su musluğuna
bağlayın.
Türkçe - 16
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 16
2016/2/17 10:46:12
Aqua hortum (yalnızca uygun modeller)
Aqua hortum kullanıcıları bir su sızıntısı tehlikesine karşı uyarır. Su akışını
algılar ve bir sızıntı durumunda orta göstergede (A) kırmızı renk olur.
A
02 KURULUM
ADIM 5 - Tahliye hortumunun pozisyonu
Tahliye hortumu üç şekilde yerleştirilebilir:
Lavabonun kenarına
Tahliye hortumu zeminden 60 cm ve 90 cm (*) arasında bir yükseklikte
yerleştirilmelidir. Tahliye hortumunun ağzının bükülmemesi için ürünle
birlikte verilen plastik hortum kılavuzunu (A) kullanın. Dengeli bir tahliye
için bir kanca kullanarak kılavuzu duvara sabitleyin.
A
Lavabo atık su borusuna
Atık su borusu, hortumun ucu zeminden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan
yukarıda olmalıdır.
Atık su borusuna
Atık su borusu 60 cm ve 90 cm arasında (*) bir yükseklikte olmalıdır. 65
cm'lik bir dikey boru kullanılması önerilir. Tahliye hortumunun dikey boruya
eğik olarak bağlandığından emin olun.
Dikey tahliye boru gereksinimleri:
• Minimum 5 cm'lik çap.
• Minimum dakikada 60 litre taşıma kapasitesi.
ADIM 6 - Çamaşır makinesini çalıştırın
Fişi AC 220-240V / 50Hz onaylı, bir sigorta ya da devre kesici ile korunan bir duvar prizine bağlayın. Daha
sonra, çamaşır makinesini çalıştırmak için Güç düğmesine basın.
Türkçe - 17
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 17
2016/2/17 10:46:13
Çalıştırmadan önce
Başlangıç ayarları
Kalibrasyon modunu çalıştırın (önerilen)
Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık algılaması için, lütfen
kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın. Kalibrasyon modu aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır.
1. Makinenin içindeki çamaşırı veya mevcut her şeyi çıkarın ve makineyi kapatın.
2.Güç düğmesine basıp bırakın ve ardından Sıcaklık düğmesine ve Gecikmeli Bitir düğmesine aynı
anda basın. Böylece, makine açılır.
3. “Kalibrasyon Modu” öğesini etkinleştirmek için, Başlat/Durdur düğmesine basın.
4. Tambur saat yönünde ve saatin tersi yönde yaklaşık 3 dakika boyunca döner.
5. “Kalibrasyon Modu” sone erdiğinde, ekranda “0” dörüntülenir ve makine otomatik olarak kapanır.
Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.
Türkçe - 18
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 18
2016/2/17 10:46:13
Çamaşır kılavuzu
ADIM 1 - Ayırma
Çamaşırları bu kriterlere göre ayırın:
• Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve naylon olmasına göre ayırın.
• Boyut: Farklı boyuttaki kıyafetlerin tambura birlikte koyulması yıkama performansını arttırır.
• Hassasiyet: Narin ürünleri saf, yeni yün ürünler, perdeler ve ipek ürünler için bir Kolay Ütü seçeneğini
kullanarak ayrı yıkayın. Ürünler üzerindeki etiketleri kontrol edin.
Giysi üzerindeki bakım etiketini mutlaka kontrol edin ve giysileri yıkamadan önce buna göre ayırın.
ADIM 2 - Cepleri boşaltın
Çamaşırlarınızın tüm ceplerini boşaltın.
03 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
• Renk: Beyazları ve renklileri ayırın.
• Giysi üzerindeki bozuk para, tel ve toka gibi metaller tamburun yanı sıra diğer çamaşırlara zarar verebilir.
Düğmeli ve süslü giysileri içe katlayın.
• Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa tambur zarar görebilir. Fermuarlar
kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
• Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden
emin olun.
ADIM 3 - Bir çamaşır filesi kullanın
• Sutyenler (suyla yıkanabilenler) bir çamaşır filesine koyulmalıdır. Sutyenlerin metal parçaları yerinden
çıkabilir ve diğer çamaşırları yırtabilir.
• Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları
çamaşır filesine koyun.
• Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır
makinenizi hareket ettirebilecek ve yaralanmaya yol açabilecek anormal titreşimlere neden olabilir.
ADIM 4 - Ön yıkama (gerekirse)
Ağır kirli pamuklu ürünler için protein bazlı bir deterjanla birlikte seçilen programa bir Ön yıkama seçeneği
ekleyin.
Türkçe - 19
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 19
2016/2/17 10:46:13
ADIM 5 - Yük kapasitesini belirleyin
Makineye fazla çamaşır koymayın, aksi takdirde çamaşırlar makineden temiz çıkmayabilir. Giysi tipine göre
yük kapasitesi için sayfa 25'e bakın.
Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı düşebilir. Yatak
takımı ya da nevresimler için önerilen maksimum sıkma hızı 800 devir ve yük kapasitesi en fazla 2,0
kg'dir.
DİKKAT: Çamaşırlar dengesiz yerleştirilirse ve “UE” hata kodu görüntülenirse yükü yeniden dağıtın.
Dengesiz yerleştirilen çamaşırlar sıkma performansını düşürebilir.
ADIM 6 - Doğru deterjan koyun
Deterjan türü kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama
sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre değişir. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak
tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.
• Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan
üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Suyun sertliğinden emin değilseniz su dağıtımından
sorumlu kuruma başvurun.
• Sertleşme ya da katılaşma eğilimi gösteren deterjanlar kullanmayın. Bu deterjan durulama
devrinden sonra arta kalabilir ve tahliye çıkışını tıkayabilir.
DİKKAT: Yünlü programında yünlüler için sadece doğal sıvı deterjan kullanın. Yünlü programda
kullanılan toz deterjan çamaşırlar üzerinde kalabilir ve çamaşırların renginin solmasına neden olabilir.
Türkçe - 20
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 20
2016/2/17 10:46:13
Deterjan çekmecesi kuralları
Çamaşır makinesinde üç gözlü bir bölme vardır: sol göz ana yıkama, orta göz yumuşatıcılar ve sağ göz ön
yıkama içindir.
Ön yıkama deterjan gözü
03 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
Ana yıkama deterjan gözü: toz deterjanlar, kireç önleyiciler,
ön bastırma maddeleri, çamaşır suyu ve leke çıkarıcılar
Yumuşatıcı gözü
DİKKAT
• Çamaşır makinesi çalışırken deterjan gözünü AÇMAYIN.
• Aşağıdaki deterjan tiplerini kullanmayın:
• Tablet veya kapsül tip
• Top veya fileli tip
• Gözün tıkanmasını önlemek için konsantre veya çok zenginleştirilmiş maddeler (yumuşatıcı ya da
deterjan) koyulmadan önce suyla seyreltilmelidir.
Deterjan gözü çamaşır makinesinin sol üst köşesinde bulunur.
1. Deterjan gözünü kaydırarak açın.
2. Sol göze uygun miktarda deterjan koyun ( ).
Sıvı deterjan kullanmak için aşağıdaki Sıvı deterjan kılavuzuna
bakın.
3. Gerekirse, orta göze uygun miktarda yumuşatıcı koyun ( ).
Göz üzerine işaretli maksimum seviye çizgisini ( ) geçmeyin.
Türkçe - 21
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 21
2016/2/17 10:46:14
4. Ön yıkama seçeneğini seçerseniz sağ göze uygun miktarda deterjan
koyun (
).
5. Deterjan gözünü kapatmak için içeriye doğru kaydırın.
Sıvı deterjan kabı (Yalnızca uygun modeller)
Sıvı deterjan kullanmak için önce ürünle birlikte verilen sıvı deterjan kabını
(A) ana yıkama deterjan gözüne ( ) koyun. Daha sonra kaba uygun
miktarda deterjan koyun. Kabın içine işaretli maksimum seviye çizgisini
geçmeyin.
DİKKAT: Toz deterjan kullanıyorsanız sıvı deterjan kabını çıkartın.
Türkçe - 22
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 22
2016/2/17 10:46:15
İşlemler
Kumanda panosu
04 İŞLEMLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Program Seçici
Bir program seçmek için ibreyi çevirin.
2
Gösterge paneli
Kalan yıkama süresi ve ayarlar ile ilgili bilgileri gösterir.
3
Sıcaklık
Mevcut programda su sıcaklığını değiştirmek için basın.
Tambur Işığını yakıp söndürmek için 3 saniye basılı tutun.
4
Durulama
Mevcut programda durulama süresini değiştirmek için basın.
Durulama sürelerini 5 kata kadar ayarlayabilirsiniz.
Sıkma
Mevcut programda sıkma hızını değiştirmek için basın.
• Durulama Suyunda Bekletme
: Çamaşırları suda bırakmak için son
durulama devri askıya alınır. Çamaşırları boşaltmak için bir tahliye veya
sıkma devrini çalıştırın.
• Sıkma Yok
: Tambur son tahliye devrinde sonra sıkma yapmaz.
6
Seçenekler
Bir seçenek belirlemek için basın. Bu düğmeye her bastığınızda seçenekler
bu sırada değişir:
Suda Bekletme
> Yoğun Yıkama
> Ön Yıkama
> Suda
Bekletme
+ Yoğun Yıkama
> Suda Bekletme
+ Ön Yıkama
>
Yoğun Yıkama
+ Ön Yıkama
> Suda Bekletme
+ Yoğun Yıkama
+ Ön Yıkama
> kapat
7
Tercih Modu
Özel seçenekler ekranına girmek için basın. 3 özel seçenek kullanılabilir
ama birden fazla seçim yapılamaz.
8
Sık kullanım
seçenekleri
Kolay erişim için ayrı ayrı üç sık kullanım seçeneği sağlanmıştır.
Seçim yapmak ya da seçimi kaldırmak için ilgili düğmeye basın.
5
9
Başlat/Durdur
Bir işlemi başlatmak ya da durdurmak için basın.
10
Güç
Çamaşır makinesini çalıştırıp kapatmak için basın.
Türkçe - 23
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 23
2016/2/17 10:46:16
Çalıştırmak için basit adımlar
2
1
6
7
3
4
5
1. Çamaşır makinesini çalıştırmak için Güç düğmesine basın.
2. Bir program seçmek için Program Seçiciyi çevirin.
3. Program ayarlarını (Sıcaklık, Durulama ve Sıkma) gerektiği gibi değiştirin.
4. Bir seçenek eklemek için ilgili seçenek simgeleri yanana kadar Seçenekler düğmesine art arda basın.
5. Tercih edilen bir modu seçmek için ilgili mod simgesi yanana kadar Tercih Modu düğmesine art arda
basın.
6. Bir sık kullanım seçeneği eklemek için ilgili düğmeye (Hızlı yıkama, Gecikmeli Bitir ve Kolay Ütü) basın.
7. Başlat/Durdur düğmesine basın.
İşlem sırasında programı değiştirmek için
1. İşlemi durdurmak için Başlat/Durdur düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni programı başlatmak için Başlat/Durdur düğmesine tekrar basın.
Türkçe - 24
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 24
2016/2/17 10:46:16
Program tanımı
Standart programlar
Açıklama ve Maks. yük (kg)
PAMUKLU
• Pamuklular, nevresimler, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular ya da
gömlekler.
• Yıkama süresi ve durulama devri sayısı yüke göre otomatik olarak
ayarlanır.
PAMUKLU
Maks.
• Pamuklu kumaşlar, nevresimler, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular ve
gömlekler için düşük enerjiyle en iyi performans.
Maks.
Enerji tasarrufu için, gerçek yıkama sıcaklığı belirtilenden düşük olabilir.
SENTETİK
• Polyester (diolen, trevira), poliamit (perlon, naylon) ya da benzeri
malzemelerden üretilmiş bluzlar ya da gömlekler.
3,5
NEVRESİM
• Yatak örtüleri, çarşaflar, yorgan örtüleri vb.
• En iyi sonucu almak için 1 tip nevresim yıkayın ve yük ağırlığının 2
kg'den az olduğundan emin olun.
2
YÜNLÜ
• 2,0 kg'den az yükler için makinede yıkanabilir yünlülere özel.
• Yünlü programı yün ipliklerinin çekmesini/bozulmasını önlemek
için beşikte sallarmışçasına yumuşak hareket ve suda bekletme
özelliklerine sahiptir.
• Doğal deterjan kullanılması önerilir.
2
SUPER ECO
YIKAMA
• Düşük sıcaklıklı Eco Bubble güç tasarrufuna yardımcı olur.
4
OUTDOOR
GİYSİLERİ
• Tayt, streç ve mikrofiber gibi işlevsel materyallerden üretilen tırmanma
giysileri, kayak elbiseleri ve spor giysileri
2
BEBEK GİYSİLERİ
• Toz deterjanın arta kalmaması için yüksek sıcaklıkta yıkama ve ilave
durulama özelliğine sahiptir.
4
HASSAS YIKAMA
• İnce kumaşlar, sutyenler, gecelik (ipek), ve diğer sadece elde
yıkanabilen kumaşlar.
2
GÜNLÜK YIKAMA
• İç çamaşırlar ve gömlekler gibi günlük kıyafetler için yaklaşık bir saat
içinde hızlı yıkama.
4
KOYU RENKLİLER
• Çamaşırın narin yıkanmasını ve iyice durulanmasını sağlamak için ilave
durulama ve azaltılmış sıkma özelliğine sahiptir.
4
LEKE ÇIKARMA
• Lekeleri çamaşırdan etkili şekilde çıkarmak için suda bekletme devri
özelliğine sahiptir. Suda bekletme devri sırasında tamburun dönüşü
durur. Bu bir sistem arızası değildir.
4
DURULUMA+SIKMA
• Çamaşıra yumuşatıcı koyulduktan sonra ilave bir durulama özelliğine
sahiptir.
-
ECO TEMİZ KAZAN
• Tambur temizliğine özeldir ve tamburdaki kiri ve bakterileri giderir.
• Deterjan veya çamaşır suyu koyulmadan her 40 yıkamada bir kez
yapılır.
• Tamburun boş olduğundan emin olun.
• Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
-
04 İŞLEMLER
Program
Türkçe - 25
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 25
2016/2/17 10:46:17
Seçenekler
Seçenek
-
Açıklama
Ön Yıkama
• Ana yıkama devrinden önce bir ön yıkama devri ekleyecektir.
Yoğun
Yıkama
• Ağır kirli çamaşırlar. Her devrin işlem süresi normalden daha uzundur.
Suda
Bekletme
• Bu seçenek çamaşırları suda bekleterek lekeleri etkili şekilde çıkarır.
• Her suda bekletme devri tamburu 1 dakika döndürür ve 4 dakika hareketsiz
tutar, bu işlem 30 dakikada toplam 6 kez tekrarlanır.
Hızlı Yıkama
• 2 kg'den daha az yükle daha az kirli kıyafetlere özel.
• Su basıncı, suyun sertliği ve/veya seçilen ilave seçeneklere bağlı olarak yaklaşık
15 dakika sürer.
• Hızlı Yıkama süresi bu sırada artar: Kapalı > 15 dk > 20 dk > 30 dk > 40 dk >
50 dk > 60 dk.
• Önerilen deterjan miktarı (2kg yük için) 20gr'den azdır.
Gecikmeli
Bitir
• Görüntülenen süre seçilen programın bitiş süresini gösterir.
• Gecikmeli bitir süresini 1 ve 19 saat arasında ayarlayın.
Kolay Ütü
• Çamaşırın kırışıklıklarını azaltmak için sıkma hızı artar.
• Sıkma hızını 800 devre kadar ayarlayın.
Tercih Modu
Mod
Açıklama
• Toplam yıkama süresini azaltmak için program ayarlarını değiştirir.
Hızlı Yıkama • Önerilen çamaşır yükü Hızlı Yıkama etkinken PAMUKLU program için 4.0
kg'den azdır.
Eco Yıkama
• Toplam güç tüketimini azaltmak için program ayarlarını değiştirir.
Sessiz
Yıkama
• Toplam gürültü ve titreşimi azaltmak için program ayarlarını değiştirir.
Türkçe - 26
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 26
2016/2/17 10:46:17
Gecikmeli Bitir
Çamaşır makinesini mevcut program belirli bir saat sonra sona erecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Yıkamayı işten eve geldiğiniz saatte bitirmek istiyorsanız çok faydalıdır.
Çalışma durumu
İki saatlik bir programın üç saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için mevcut programa 3 saatlik ayarla
Gecikmeli Bitir seçeneğini ekleyin ve 2:00 p.m.'de Başlat/Durdur düğmesine basın. Peki sonra ne olacak?
Çamaşır makinesi 3:00 p.m.'de çalışır ve 5:00 p.m.'de yıkama tamamlanır. Aşağıda bu durum için zaman
çizelgesi verilmiştir.
2:00 pm
Gecikmeli Bitir'i 3 saate
ayarlayın.
3:00 pm
Başlat
04 İŞLEMLER
1. Bir program seçin. Daha sonra gerekirse program ayarlarını değiştirin.
2. Gecikmeli Bitirme süresini ayarlamak için Gecikmeli Bitir düğmesine art arda basın.
3.Başlat/Durdur düğmesine basın.
5:00 pm
Bitir
Türkçe - 27
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 27
2016/2/17 10:46:18
Ayarlar
Çocuk Kilidi
Çocukların veya bebeklerin neden olabileceği kazaları önlemek için Çocuk Kilidi tüm düğmeleri kilitler.
• Çocuk Kilidini ayarlamak veya açmak için Seçenekler ve Tercih Modu düğmelerine aynı anda 3 saniye
basılı tutun.
Çocuk Kilidi durumunda deterjan eklemek, tambura daha fazla çamaşır koymak ya da program
ayarlarını değiştirmek için önce Çocuk Kilidini açmanız gerekir.
Ses
Sesi kapatır ya da açar.
• Sesi kapatmak ya da açmak için Durulama ve Sıkma düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.
Tambur Işığı
• Tambur Işığını yakmak veya kapatmak için Sıcaklık düğmesine 3 saniye basılı tutun.
• Tambur ışığı 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Türkçe - 28
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 28
2016/2/17 10:46:18
Bakım
Performansın bozulmasını önlemek ve hizmet ömrünü korumak için çamaşır makinesini temiz tutun.
Eco Temiz Kazan
Tamburu temizlemek ve bakterileri gidermek için bu programı düzenli olarak çalıştırın.
05 BAKIM
1. Çamaşır makinesini çalıştırmak için Güç düğmesine basın.
2. Bir ECO TEMİZ TAMBUR seçmek için Program Seçici düğmesini çevirin.
3. Başlat/Durdur düğmesine basın.
Eco Temiz Tambur için su sıcaklığı 70 °C'dir ve değiştirilemez.
DİKKAT: Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Tamburdaki kimyasal
kalıntılar yıkama performansını bozar.
Eco Temiz Tambur hatırlatıcı
Eco Temiz Tambur hatırlatıcı
her 40 yıkamada bir ekranda görüntülenir.
Eco Temiz Tambur devrini çalıştırın. Eco Temiz Tambur devrinin düzenli olarak yapılması önerilir.
Bu hatırlatıcıyı ilk gördüğünüzde hatırlatıcıyı art arda 6 kez yok sayabilirsiniz. 7. yıkamadan itibaren hatırlatıcı
görüntülenmez. Bununla birlikte ikinci 40. yıkamada yeniden görüntülenir.
Türkçe - 29
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 29
2016/2/17 10:46:18
Smart Care (Akıllı Bakım)
Bu fonksiyonu etkinleştirmek için önce Google Play veya App Store'dan “Samsung Smart Washer”
uygulamasını indirmeniz ve kamera çalışmasına sahip bir mobil cihaza yüklemeniz gerekir.
Smart Check özelliği aşağıdakiler için optimize edilmiştir:
Galaxy ve iPhone serisi (bazı modellerde desteklenmez)
1.
2.
3.
4.
Smart Check moduna girmek için Sıkma ve Seçenekler düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.
Çamaşır makinesi kendinden tanılama prosedürünü başlatır ve bir hata bulunursa bir hata kodu gösterir.
Mobil cihazınızda Samsung Smart Washer uygulamasını çalıştırın ve Smart Check üzerine dokunun.
Mobil cihazı çamaşır makinesinin gösterge paneline mobil cihaz ve çamaşır makinesi birbirine dönük
olacak şekilde tutun. Daha sonra hata kodu uygulama tarafından otomatik olarak tanınacaktır.
5. Hata kodu doğru şekilde tanındığında uygulama sonraki işlemlerde hata kodu için ayrıntılı bilgi verir.
• Fonksiyon adı, Smart Check, dile bağlı olarak değişebilir.
• Çamaşır makinesi göstergedeki ışığı yansıtırsa uygulama hata kodunu tanımayabilir.
• Uygulama Smart Check kodunu tanıyamazsa hata kodunu uygulama ekranına elle girin.
Türkçe - 30
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 30
2016/2/17 10:46:18
Acil durum tahliyesi
Güç kesintisi durumunda çamaşırları çıkarmadan önce tamburun içindeki suyu boşaltın.
1. Çamaşır makinesinin elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Açmak için filtre kapağının üstüne hafifçe bastırın.
05 BAKIM
3. Acil durum boşaltma borusunu nazikçe çekip çıkartın.
4. Boşaltma borusunun ucunu tutarken boru başlığını açın.
5. Suyu bir kaba akıtın.
6. Boru başlığını kapatın ve boşaltma borusunu yeniden takın.
7. Filtre kapağını kapatın.
Türkçe - 31
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 31
2016/2/17 10:46:18
Temizlik
Çamaşır makinesinin yüzeyi
Aşındırıcı olmayan bir ev deterjanı ile yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesinin üstüne su dökmeyin.
Ağ filtre
Su besleme hortumunun ağ filtresini yılda bir ya da iki kez temizleyin.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su besleme hortumunu gevşetin ve çamaşır makinesinin arka
tarafından sökün. Suyun fışkırmasını önlemek için hortumu bir bezle
örtün.
4. Ağ filtreyi giriş vanası deliğinden çekip çıkarmak için kargaburun
kullanın.
5. Ağ filtreyi vidalı konnektör de ıslanacak şekilde suya daldırın.
6. Ağ filtreyi gölgede tamamen kurutun.
7. Ağ filtreyi su besleme hortumuna yeniden takın ve su besleme
hortumunu asıl konumuna yerleştirin.
8. Su musluğunu açın.
Ağ filtre tıkanırsa ekranda bir “4E” hata kodu görüntülenir.
Türkçe - 32
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 32
2016/2/17 10:46:18
Kalıntı filtresi
Tıkanmasını önlemek için kalıntı filtresinin yılda 5 ya da 6 kez temizlenmesi önerilir. Tıkalı bir kalıntı filtresi
kabarcık etkisini azaltabilir.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Tambur içinde kalan suyu sayfa 31'deki “Acil durum tahliyesi”
05 BAKIM
kısmına bakarak boşaltın.
3. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapağını açın.
4. Kalıntı filtresi başlığını sola döndürün ve kalan suyu boşaltın.
5. Kalıntı filtresini çıkartın.
6. Kalıntı filtresini yumuşak fırça kullanarak temizleyin. Filtrenin içindeki
boşaltma pompası pervanesinin tıkanmadığından emin olun.
7. Kalıntı filtresini yeniden takın ve filtre başlığını sağa döndürün.
• Filtre başlığını güvenli şekilde açmak için itin ve saat yönünün
tersine döndürün. Başlık yayı başlığı açmanıza yardım edebilir.
• Filtre başlığını güvenli şekilde kapatmak için saat yönünde
döndürün. Yay bir tıkırtı sesi çıkartır ve bu normaldir.
• Kalıntı filtresi tıkanırsa ekranda bir “5E” hata kodu görüntülenir.
DİKKAT
• Filtreyi temizledikten sonra filtre başlığının doğru şekilde
kapatıldığından emin olun. Aksi halde bir sızıntıya neden olabilir.
• Temizledikten sonra filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Aksi halde bir işlevsel hataya
veya bir sızıntıya neden olabilir.
Türkçe - 33
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 33
2016/2/17 10:46:18
Deterjan Çekmecesi
1. Çekmecenin iç kısmındaki açma mandalına (A) basarken çekmeceyi
kaydırarak açın.
2. Açma mandalını ve sıvı deterjan kabını çekmeceden sökün.
A
3. Çekmece bileşenlerini yumuşak bir fırça kullanarak akan suda
temizleyin.
4. Çekmece yuvasını yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
5. Açma mandalını (A) ve sıvı deterjan kabını çekmeceye yeniden takın.
6. Çekmeceyi kapatmak için içeriye doğru kaydırın.
Kalan deterjanı gidermek için tambur boşken Durulama + Sıkma
programını çalıştırın.
Türkçe - 34
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 34
2016/2/17 10:46:19
Donmadan kurtarma
Çamaşır makinesi sıcaklık 0 °C'nin altına düştüğünde donabilir.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Su besleme hortumunu gevşetmek için su musluğunun üzerine ılık su dökün.
05 BAKIM
3. Su besleme hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Tambura ılık su dökün ve yaklaşık 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu su musluğuna yeniden bağlayın.
Çamaşır makinesi hala normal şekilde çalışmıyorsa normal şekilde çalışana kadar yukarıdaki adımları
tekrarlayın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım
Çamaşır makinesini uzun süre kullanmamaktan kaçının.
Bu durumda çamaşır makinesini boşaltın ve elektrik kablosunu çekin.
1. DURULAMA+SIKMA programı seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
2. Tamburu boşaltın ve Başlat/Durdur düğmesine basın.
3. Program tamamlandığında su musluğunu kapatın ve su besleme hortumunu çıkartın.
4. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
5. Tambur içinde hava sirkülasyonu sağlamak için kapağı açın.
Türkçe - 35
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 35
2016/2/17 10:46:19
Sorun Giderme
Kontrol Noktaları
Çamaşır makinesiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve verilen önerileri
yerine getirmeyi deneyin.
SORUN
Çalışmıyor
ÇÖZÜM
•
•
•
•
Su yok ya da yetersiz su var •
•
•
•
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
Su kaynağı musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
Başlat/Durdur düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su musluğunu tamamen açın.
Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
Su besleme hortumunu düzleştirin.
Su girişi hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı
tamamlandıktan sonra
deterjan çekmecesinde
deterjan kalıyor
• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol
edin.
• Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok
gürültülü
• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey
düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin
ayağını ayarlayın.
• Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
• Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını
kontrol edin.
• Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Çamaşır makinesi su
boşaltmıyor ve/veya
sıkmıyor
• Boşaltma hortumunu düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin.
• Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da
açılmıyor.
• Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak
açılmaz.
Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.
Türkçe - 36
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 36
2016/2/17 10:46:19
Bilgi kodları
Çamaşır makinesi çalışmazsa ekranda bir bilgi notu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve verilen
önerileri yerine getirmeyi deneyin.
KOD SEMBOLÜ
ÇÖZÜM
• Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
4E
• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
• Su basıncını kontrol edin.
• Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
Çamaşır makinesinde “4E” kodu göründüğünde, çamaşır makinesi 3
dakika boşaltma yapar. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
5E
• Kalıntı filtresini temizleyin.
• Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
• Su hortumu tel filtresinin temizleyin.
UE
• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot
gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma
yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
cE / 3E
• Satış sonrası servisini arayın.
Sd/Sud
• Çok fazla köpük tespit edildiğinde meydana gelir. Ayrıca köpük
giderilirken görüntülenir. Giderme işlemi bittikten sonra, normal devir
devam eder. (Bu normal işlemlerden biridir. Algılanmayan arızaları
önlemek için bir hatadır.)
Uc
06 SORUN GİDERME
dE
• Verilen gücün gerilimi tutarsızsa, elektrik cihazlarının korunması için
çamaşır makinesi duraklatılır.
• Doğru gerilim verildiğinde, devir otomatik olarak kaldığı yerden devam
eder.
Ekranda bir bilgi notu görüntülenmeye devam ederse yerel bir Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.
Türkçe - 37
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 37
2016/2/17 10:46:19
Teknik özellikler
Çevre koruma
• Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz
halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir
elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük
çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
• Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
• Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
• Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları,
kullanılan programa bağlıdır).
Türkçe - 38
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 38
2016/2/17 10:46:19
Kumaş bakım tablosu
Dayanıklı malzeme
En çok 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Narin kumaş
Ütülemeyin
Çamaşır 95 ˚C’de yıkanabilir
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 60 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya
da R113 ile kuru temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C’de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Ürün, elde yıkanabilir
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En çok 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En çok 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
07 TEKNİK ÖZELLİKLER
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir:
yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme. Sembollerin kullanılması
yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme
sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Türkçe - 39
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 39
2016/2/17 10:46:21
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası
Tasarım ve teknik özellikler kalite iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
Yıldız im(ler)i “*”, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade
eder.
Samsung
Model Adı
Kapasite
kg
WW80H7410E*
WW90H7410E*
8
9
A+++
A+++
Enerji Etkililiği
A + + + (en yüksek etkinlik) ila D (en düşük etkinlik)
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C)1)
kWsaat/yıl
136
151
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
kWsaat
0,66
0,77
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
kWsaat
0,63
0,67
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 40 ˚C’
kWsaat
0,48
0,51
W
0,45
0,45
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)
W
10
10
L/yıl
8400
9400
A
A
Maksimum Sıkma Hızı
d/d
1400
1400
Kalıntı nem
%
44
Yıllık su tüketimi (AW_c)2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
44
Pamuklu 60˚C ve 40˚C
4)
Standart programın program süresi
Tam yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
dak
270
270
Kısmi yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
dak
250
250
Kısmi yükte ‘Pamuklu 40 ˚C’
dak
230
230
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu
dak
8
8
Yıkama
dB (A) re 1 pW
52
52
Sıkma
dB (A) re 1 pW
74
74
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Boyutlar
Birim boyutları
Yükseklik
mm
850
850
Genişlik
mm
600
600
Derinlik 5)
mm
600
600
Net ağırlık
kg
71
73
Brüt ağırlık
kg
73
75
Ambalaj ağırlığı
kg
2
Su Basıncı
kPa
2
50-800
Elektrik bağlantısı
Voltaj
V
220-240
Güç tüketimi
W
2000-2400
Frekans
Hz
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Şirketin adı
Türkçe - 40
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 40
2016/2/17 10:46:21
1. Yıllık enerji tüketimi tam ve kısmi yüklü iken
PAMUKLU 60 °C ve 40 °C sıcaklıkta 220 standart yıkama
döngüsü ile kapalı ve açık modlardaki tüketime dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl
kullanıldığına bağlıdır.
2. Yıllık su tüketimi tam ve kısmi yüklü iken
PAMUKLU 60 °C ve 40 °C sıcaklıkta 220 standart yıkama
döngüsüne bağlıdır. Gerçek su tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
4.
PAMUKLU 60 °C ve
PAMUKLU 40°C programları ‘standart pamuk 60 °C programı’ ve ‘standart
pamuk 40 °C programıdır’. Normal kirli pamuk çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tür çamaşır
için en etkinidir (su ve enerji tüketimi açısından).
Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (sayfa 18'deki “Kalibrasyon modunu çalıştırın
(önerilen)” kısmına bakın).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
07 TEKNİK ÖZELLİKLER
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça
önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji
tasarrufu sağlar.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.
Türkçe - 41
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 41
2016/2/17 10:46:21
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası
Tasarım ve teknik özellikler kalite iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
Yıldız im(ler)i “*”, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade
eder.
Samsung
Model Adı
Kapasite
kg
WW80H7600E*
WW90H7600E*
8
9
A+++
A+++
Enerji Etkililiği
A + + + (en yüksek etkinlik) ila D (en düşük etkinlik)
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C)1)
kWsaat/yıl
151
151
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
kWsaat
0,78
0,78
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
kWsaat
0,66
0,66
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 40 ˚C’
kWsaat
0,50
0,50
W
0,45
0,45
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)
W
10
10
L/yıl
9400
9400
A
A
Maksimum Sıkma Hızı
d/d
1600
1600
Kalıntı nem
%
44
Yıllık su tüketimi (AW_c)2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
44
Pamuklu 60˚C ve 40˚C
4)
Standart programın program süresi
Tam yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
dak
270
270
Kısmi yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
dak
250
250
Kısmi yükte ‘Pamuklu 40 ˚C’
dak
230
230
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu
dak
8
8
Yıkama
dB (A) re 1 pW
52
52
Sıkma
dB (A) re 1 pW
76
76
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Boyutlar
Birim boyutları
Yükseklik
mm
850
850
Genişlik
mm
600
600
Derinlik 5)
mm
600
600
Net ağırlık
kg
76
76
Brüt ağırlık
kg
78
78
Ambalaj ağırlığı
kg
2
Su Basıncı
kPa
2
50-800
Elektrik bağlantısı
Voltaj
V
220-240
Güç tüketimi
W
2000-2400
Frekans
Hz
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Şirketin adı
Türkçe - 42
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 42
2016/2/17 10:46:21
1. Yıllık enerji tüketimi tam ve kısmi yüklü iken
PAMUKLU 60 °C ve 40 °C sıcaklıkta 220 standart yıkama
döngüsü ile kapalı ve açık modlardaki tüketime dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl
kullanıldığına bağlıdır.
2. Yıllık su tüketimi tam ve kısmi yüklü iken
PAMUKLU 60 °C ve 40 °C sıcaklıkta 220 standart yıkama
döngüsüne bağlıdır. Gerçek su tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
4.
PAMUKLU 60 °C ve
PAMUKLU 40°C programları ‘standart pamuk 60 °C programı’ ve ‘standart
pamuk 40 °C programıdır’. Normal kirli pamuk çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tür çamaşır
için en etkinidir (su ve enerji tüketimi açısından).
Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (sayfa 18'deki “Kalibrasyon modunu çalıştırın
(önerilen)” kısmına bakın).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
07 TEKNİK ÖZELLİKLER
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça
önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji
tasarrufu sağlar.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.
Türkçe - 43
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 43
2016/2/17 10:46:22
Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler
Model
Program
PAMUKLU
WW90H7600E*
PAMUKLU
SENTETİK
PAMUKLU
WW80H7600E*
PAMUKLU
Sıcaklık (°C) Kapasite (kg)
Program
Süresi (dk)
Artık Nem
İçeriği (%)
Su Tüketimi (ℓ/ Elektrik Tüketimi
devir)
(kWh/Devir)
20
4,5
129
48
54
0,39
40
4,5
230
43
37
0,50
9,0
270
41
50
0,80
4,5
250
43
37
0,64
3,5
139
29
56
0,61
60
40
20
4,0
129
49
53
0,37
40
4,0
230
44
36
0,50
8,0
270
41
49
0,78
4,0
250
44
36
0,66
60
SENTETİK
40
3,5
139
29
56
0,61
PAMUKLU
20
4,5
129
50
57
0,40
40
4,5
229
44
40
0,51
9,0
269
41
45
0,77
4,5
249
44
40
0,67
WW90H7410E*
PAMUKLU
60
SENTETİK
40
3,5
139
30
53
0,61
PAMUKLU
20
4,0
129
50
53
0,38
40
4,0
229
44
35
0,48
8,0
269
41
42
0,66
4,0
249
44
35
0,63
3,5
139
30
53
0,61
WW80H7410E*
PAMUKLU
SENTETİK
60
40
Tablodaki değerler IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullarda ölçülmüştür. Asıl değerler cihazın
kullanım şekline göre değişecektir.
Türkçe - 44
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 44
2016/2/17 10:46:22
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
08 Tüketicinin seçimlik hakları
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan
bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Türkçe - 45
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 45
2016/2/17 10:46:22
Kısa not
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 46
2016/2/17 10:46:22
Kısa not
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 47
2016/2/17 10:46:22
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
SORU VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
Turkey
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
Kod No. DC68-03403C-09_TR
WW90H7600EW-03403C-08_TR.indd 48
2016/2/17 10:46:22
Download PDF