Samsung | WF1804WPU/YAH | Samsung WF1804WPU/YAH Kullanıcı Klavuzu (User Manual)

WF1804WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1800WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1800YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1700WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1700YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
Çamaşır Makinesi
kullanma kılavuzu
Bu kullanma kılavuzu %100 geri dönüşümlü kağıttan imal edilmiştir.
olasılıkları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 1
2015/9/9 14:44:10
içindekiler
çamaşır makinenizin kurulması
11
çamaşır yıkanması
19
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
29
sorun giderme ve bilgi kodları
34
35
36
37
42
çamaşır makinenizin
kalibrasyonu
işlem tablosu
ek
11Parçaların kontrol edilmesi
12Montaj gerekliliklerinin karşılanması
12Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek
hususlar
12Elektrik kaynağı ve topraklama
12Su Beslemesi
13Boşaltma
13Zemin
13Çevre sıcaklığı
13Gömme ya da dolap içi montaj
13Çamaşır makinesinin montajı
19İlk kez çamaşır yıkama
19Temel talimatlar
20Kumanda panosunun kullanımı
23Çocuk kilidi
23Uyarı Sesi Kapalı
23Gecikmeli bitir
24Eco Bubble
25İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
26Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
27Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
27Kullanılacak deterjan
28Deterjan çekmecesi
28Sıvı Deterjan (belirli modellerde)
29Eco Termiz Kazan
30Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
31Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının
temizlenmesi
32Kalıntı filtresinin temizlenmesi
32Dış yüzeyin temizlenmesi
33Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
33Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
33Çamaşır makinesini saklama
34Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi
kontrol edin...
35Bilgi kodları
35Kalibrasyon modu
36İşlem tablosu
37Kumaş bakım tablosu
37Çevre koruma
38Ev tipi çamaşır makineleri sayfası
41Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler
Tüketicinin seçimlik hakları
Türkçe - 2
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 2
2015/9/9 14:44:10
güvenlik bilgileri
Yeni Samsung ActivFresh™ çamaşır makineniz için tebrikler. Bu kılavuz, cihazınızın
montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin
bir çok avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit
ayırın.
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
Lütfen yeni cihazınızın kapsamlı özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı
öğrenmek için bu kılavuzu tümüyle okuyun ve gelecekte referans almak için makinenin yakınında güvenli bir
yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu
davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin karakteristikleri bu
kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz
ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi
yardım alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik simgeleri ve önlemler
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
İnsanların ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların
zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
DİKKAT
İnsanların yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile
sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini
azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik
önlemlerine uyun:
YAPMAYIN.
SÖKMEYİN.
DOKUNMAYIN.
Yönergelere tam olarak uyun.
Fişi prizden çıkartın.
Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
Yardım için servisi arayın.
Not
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler
vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken
dikkatli olun.
Türkçe - 3
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 3
2015/9/9 14:44:11
güvenlik bilgileri
UYARI
UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak
için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyun:
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına
yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği
sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli
özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
2. Avrupa’da kullanmak için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun
denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli,
fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım,
denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol
açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman
kişiler tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalı, eski
hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu
deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından
emin olun.
7. Avrupa’da kullanmak için: Sürekli olarak gözetim altında
olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak
tutulmalıdır.
DİKKAT: Termal devre kesicinin hatalı sıfırlanmasından kaynaklanan
tehlikeli bir durumu önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi bir harici
anahtarlama aygıtından güç verilmemeli veya hizmet şebekeden
düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Türkçe - 4
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 4
2015/9/9 14:44:11
UYARI
KURULUM İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ
Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Cihaz ağırdır, kaldırırken dikkatli olun
Güç kablosunu AC 220V-240V/50Hz/15A’lik ya da daha üstü bir duvar prizine takın ve prizi
yalnızca bu cihaz için kullanın. Ayrıca uzatma kablosu da kullanmayın.
- Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç kablosunun
uzatılması elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı
olduğundan emin olun. Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi
duvar prizine iyice takın.
Elektrik fişi terminallerindeki ve kontağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri kuru
bir bez kullanarak ve düzenli olarak temizleyin.
- Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Elektrik fişini duvardaki prize, kablonun zemine dönük olacağı doğru yönde takın.
- Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar görebilir
ve elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın, ambalaj
malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir.
Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile görüşün.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol açabilir
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün topraklanmamış bir prize takmayın ve prizin yerel ve
ulusal kodlara uygun olduğundan emin olun.
Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.
Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları)
maruz kalan bir yere kurmayın.
Bu cihazı sıcaklığı düşük bir yere kurmayın
- Donma, boruların patlamasına neden olabilir
Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Bir elektrik trafosu kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın, güç kablosunu nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa
itmeyin.
Türkçe - 5
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 5
2015/9/9 14:44:11
güvenlik bilgileri
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.
- Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Güç kablosunu ve boruları üzerlerine düşebileceğiniz bir yere koymayın.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde
oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride
kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.
DİKKAT
KURULUM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
Bu cihaz, elektrik fişine erişilebilecek bir şekilde kurulmalıdır.
- Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.
- Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.
UYARI
KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ
Cihaz şu taşırırsa, su beslemesini ve gücü hemen kesin ve en yakın servis merkezi ile
görüşün.
- Elektrik fişini ıslak ellerle çekmeyin
- Aksi halde elektrik çarpması ile sonuçlanabilir
Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve en
yakın servis merkezi ile görüşün.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan
hemen ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
- Bir havalandırma fanı kullanmayın.
- Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak
cihazı bertaraf ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.
- Bir çocuk içinde kalırsa, çıkamayabilir ve boğularak ölebilir.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük)
çıkardığınızdan emin olun.
Türkçe - 6
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 6
2015/9/9 14:44:11
Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle
kirlenmiş öğeleri yıkamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.
Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla
açmayın.
- Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına enden olabilir.
Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Elinizi çamaşır makinesinin altına sokmayın.
- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.
- Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da yangına yol
açabilir.
Çocukların ya da güçten düşmüş kişilerin bu çamaşır makinesini denetimsiz kullanmasına
izin vermeyin. Çocukların cihazın üzerine tırmanmasına izin vermeyin
- Aksi halde elektrik çarpması, yanmalar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.
Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.
- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Cihazın fişini güç kablosundan çekerek çıkarmayın, her zaman fişten tutun ve düz bir şekilde
prizden çıkarın.
- Kablonun zarar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde
konumlandırılmalıdır.
Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya d değiştirmeye çalışmayın.
- Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
- Cihazın onarılması ya da yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkezi ile
görüşün.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Su gibi yabancı bir madde cihazın içine girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis
merkezi ile görüşün.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Bu besleme hortumu musluktan gevşediğinde ya ad cihazdan şu taşarsa, elektrik fişini
çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik fişini
çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Türkçe - 7
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 7
2015/9/9 14:44:11
güvenlik bilgileri
DİKKAT
KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik
fişini çekin ve çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
- Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.
Ön cam güçlü bir darbeyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
- Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.
Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş
yavaş açın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.
- Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar
görmesine ya da su sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.
- Çamaşır makinesi bir tahliye sorunu nedeniyle taşma yaparken kullanılırsa, elektrik kaçağı
nedeniyle elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.
- Çamaşır kapağa sıkışırsa, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da sı
sızıntısına neden olabilir.
Çamaşır makinesi kullanılmadığında musluğun kapalı olduğundan emin olun.
- Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.
- Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Lastik contanın yabancı maddelerle (çöp, iplik, vb) kirlenmediğinden emin olun.
- Kapak tam olarak kapanmazsa, su sızıntısı olabilir.
Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice
sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.
- Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Yangın ya da patlama riskini önlemek için:
- Belirli koşullar altında, iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmamış sıcak su ısıtıcınız gibi
sıcak su sistemlerinde hidrojen gazı üretilebilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Sıcak
su sisteminiz iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmadıysa, evinizdeki tüm sıcak su
musluklarını açın ve çamaşır makinenizi kullanmadan önce birkaç dakika suyu akıtın. Bu,
oluşan hidrojen gazını serbest bırakacaktır. Hidrojen gazı yanıcı olduğundan bu sırada
sigara içmeyin ya da ateş yakmayın. Gaz sızıntısı varsa fişe dokunmadan hemen ortamı
havalandırın.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün
Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan
kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Türkçe - 8
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 8
2015/9/9 14:44:11
Cihazın üzerine çıkmayın ya da cihazın üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara,
tabaklar, kimyasallar, metal nesneler, vb.) yerleştirmeyin.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
- İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle ilgili
sorunlara yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınına elektromanyetik alan üretebilecek bir nesne koymayın.
- Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ya da devir sırasında tahliye edilen su sıcak olacağından, suya
dokunmayın.
- Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.
Çamaşır makinenizin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez
minder, altlık ya da giysileri (*) yıkamayın, sıkmayın ya da kurutmayın.
- Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın.
- Bu, anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da
giysilerin zarar görmesine neden olabilir.
* Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları,
çocuk bezi örtüleri, eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.
Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.
- Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında ya da hemen sonrasında sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.
- Bu yanmalarla sonuçlanabilir.
Açtıktan sonra elinizi deterjan gözüne sokmayın.
- Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir. Çamaşır
makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar gibi)
koymayın.
- Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil
hayvan koyulması halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.
Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremalar ya da
losyonlarla kirlenen çamaşırları yıkamayın.
- Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır
suyu bırakmayın.
- Bu, kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal)
sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal bir fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın ya da sıkmayın.
- Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarından gelen sıcak suyu kullanmayın.
- Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Türkçe - 9
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 9
2015/9/9 14:44:11
güvenlik bilgileri
Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.
- Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara, renk
bozulmasına, paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.
Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.
- Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
- Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.
Sert deterjan kullanmayın.
- Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.
Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka
herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize
büyük zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
UYARI
TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizleyiciyi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
- Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden
olabilir.
Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
WEEE İşareti hakkında talimat
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini
sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi
için şu adresi ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe - 10
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 10
2015/9/9 14:44:11
çamaşır makinenizin kurulması
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni
çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
Parçaların kontrol edilmesi
01 Ayarlama
Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun.
Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri
Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.
Üst kapak
Serbest bırakma kolu
Deterjan çekmecesi
Kumanda
panosu
Fiş
Kapak
Boşaltma
hortumu
Ayakların
ayarlanması
Kalıntı filtresi
Boru
Acil durum boşaltma
borusu
Filtre Kapağı
İngiliz
anahtarı
* Cıvata
deliği
kapakları
Soğuk
Sıcak (belirli
modellerde)
Su besleme hortumu
Hortum
tutucu
Kapak
sabitleyici
Sıvı deterjan
kutusu
(belirli
modellerde)
* Cıvata deliği kapakları : Cıvata deliği kapakları modele bağlıdır (3~5 kapak).
Türkçe - 11
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 11
2015/9/9 14:44:12
çamaşır makinenizin kurulması
Montaj gerekliliklerinin karşılanması
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
• • • • • Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı
ve patlayıcı madde bulundurmayın.
• Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir
yere kurunuz.
Elektrik kaynağı ve topraklama
Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini önlemek için tüm kablo bağlantı ve
topraklama işleri National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision’a ve yerel kurallar
ile düzenlemelere göre yapılmalıdır. Bu makine için yeterli elektrik servisinin sağlanması makine
sahibinin sorumluluğundadır.
UYARI
Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.
Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
• 220V~240V 50Hz 15 AMP sigorta ya da devre kesici
• Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi
Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama,
elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu
topraklı bir fiş ile gelir.
Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su
borularına bağlamayın.
Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da
tamirciye danışın. Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye
bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.
Su Beslemesi
Çamaşır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır.
50 kPa’dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası
arızasına neden olabilir. Yıkama kontrollerin izin verdiğinden daha uzun sürebilir ve çamaşır
makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşmaya neden olur/
taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)
Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır
makinenizin arkasından 4 fit (122 cm) mesafede olmalıdır.
Birçok tesisatçı 305 cm’e varan çeşitli uzunluklarda giriş hortumu satar.
Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
• Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.
UYARI
Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm
bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.
Türkçe - 12
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 12
2015/9/9 14:44:12
Boşaltma
Samsung 65cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma
hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun
dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.
En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap
zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak
yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine
katkıda bulunan faktörlerdir.
01 Ayarlama
Zemin
Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.
Çevre sıcaklığı
Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su
kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki
donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.
Gömme ya da dolap içi montaj
Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki
mesafeler gereklidir:
Yanlar – 25 mm
Arka – 51 mm
Üst – 25 mm
Ön – 465 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde
en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı
gerektirmez.
Çamaşır makinesinin montajı
ADIM 1
Yer seçimi
Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:
•
•
•
•
•
•
Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
Doğrudan güneş ışığı almıyor
Yeterli havalandırma olanağına sahip
Donmayacak (en az 32 ˚F ya da 0 ˚C ortam sıcaklığı)
Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var
Türkçe - 13
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 13
2015/9/9 14:44:12
çamaşır makinenizin kurulması
ADIM 2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması
Çamaşır makinesini kurmadan önce, beş adet nakliye cıvatasını, birimin arkasından çıkartmanız
gerekmektedir.
1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla gevşetin.
2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğin geniş tarafından çekin.
Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.
İsteğe
bağlı
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
İsteğe
bağlı
4. Gelecekte çamaşır makinenizi taşımanız gerekmesi durumunda kullanmak üzere nakliye
cıvatalarını saklayın.
UYARI
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik
torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.
Sabitleyici başlığı (vinil paketindeki
aksesuarlardan biri), ürünün arka tarafından
güç kablosunu çıkardığınız deliğe takın
Türkçe - 14
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 14
2015/9/9 14:44:12
ADIM 3
Ayakların ayarlanması
Makineyi monte ederken fişinin, su kaynağının ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde
olduğundan emin olun.
01 Ayarlama
1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Makineyi düz hale getirmek
için ayakları gereken
şekilde ayarlayın.
3. Çamaşır makineniz düzgün durduğunda çamaşır makineniz
ile birlikte gelen anahtarı kullanarak somunları sıkın.
ADIM 4
Su ve boşaltmanın bağlanması
Su besleme hortumunun bağlanması
1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek
bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki
soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.
İsteğe bağlı
Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır
makinesine, diğer ucu ise su musluğuna
bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin
olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa
bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca
dayanıklı bir hortum kullanın.
2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun
soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa,
bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek
ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme
hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden
yerleştirebilirsiniz.
Ek sıcak su girişine sahip seçilen modeller için:
1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki
kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.
Türkçe - 15
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 15
2015/9/9 14:44:13
çamaşır makinenizin kurulması
Su besleme hortumunun bağlanması (seçilen modeller)
1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.
Ara bağlantı
parçası
Su besleme
hortumu
2. Önce ‘+’ tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı
parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı
parçasını alın ve 5 mm’lik bir açıklık oluşana kadar (2)
parçasını ok yönünde döndürün.
1
5 mm
2
3. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice
sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın.
(2) paçasını ok yönünde döndürün ve (1) ile (2) parçalarını
bağlayın.
Su musluğu
1
2
4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına
takın. (3) parçasını bıraktığınızda, hortum ’tık’ sesi
çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına
oturur.
Su beslemesini ara bağlantı parçasına
bağladıktan sonra su besleme hortumunu
aşağıya doğru çekerek doğru biçimde
bağlandığından emin olun.
5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin
arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu
sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.
3
İsteğe bağlı
Türkçe - 16
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 16
2015/9/9 14:44:13
6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara
bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su
sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.
UYARI
Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu
elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
✗
01 Ayarlama
✗
• Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme
hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.
Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok
büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
Su Hortumunun bağlanması (seçilen modeller)
Su Hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır.Su
besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar gördüğünde su
akışını otomatik olarak durdurur. Ayrıca bir uyarı göstergesi de
görüntüler.
• Su besleme hortumunu, aşağıda gösterildiği gibi kazana
takın.
Türkçe - 17
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 17
2015/9/9 14:44:14
çamaşır makinenizin kurulması
Boşaltma hortumunun bağlanması
Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:
1. Lavabonun kenarına: Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe
yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum
yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile
duvara ya da bir iple musluğa tutturun.
60 ~ 90 cm
Boşaltma hortumu
Hortum tutucu
2. Lavabo atık su borusu koluna: Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm
yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
3. Atık su borusuna: 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanılmasını öneririz; boru 60 cm’den
kısa, 90 cm’den uzun olmamalıdır.
Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:
60 ~ 90 cm
• minimum 5 cm'lik çap.
• minimum dakikada 60 litre taşıma kapasitesi.
ADIM 5
Çamaşır makinenizin çalıştırılması
Fişi AC 220-240V / 50Hz onaylı, bir sigorta ya da karşılaştırılabilir bir devre kesici ile korunan bir
duvar prizine bağlayın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz.
sayfa 12.)
Test uygulaması
Kurulum tamamlandıktan sonra Duruluma+Sıkma programını çalıştırarak çamaşır
makinenizi doğru bir şekilde kurduğunuzdan emin olun.
Türkçe - 18
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 18
2015/9/9 14:44:14
çamaşır yıkanması
Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak
yüke karar vermek olacaktır.
İlk kez çamaşır yıkama
02 Çamaşır yıkanması
İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi
gerçekleştirin.
1.Güç düğmesine basın.
biraz
2. Deterjan çekmecesindeki deterjan bölmesine
deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında
makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.
Göz
Göz
Göz
: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke
çıkartıcı ürünleri.
: Yumuşatıcılar veya kola gibi katkı maddeleri (“A” ek parçasının alt kenarından (MAKS)
daha fazla doldurmayın)
Temel talimatlar
1. Çamaşırınızı çamaşır makinesine koyun.
UYARI
Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için
sayfa 27’teki tabloya bakın.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
• Bir yıkama işleminden sonra çamaşır makinesinin ön lastik parçasında deterjan artığı
kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
• Su geçirmez giysileri yıkamayın.
2.
3.
4.
5.
Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Makineyi çalıştırın.
Göze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
Yük için uygun yıkamayı ve seçenekleri seçin.
Yıkama Göstergesi ışığı yanacak ve tahmini yıkama süresi ekranda görünecektir.
6.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Türkçe - 19
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 19
2015/9/9 14:44:15
çamaşır yıkanması
Kumanda panosunun kullanımı
1
1
2
2
3
4
1
5
6
7
8
9
10
11
12
DİJİTAL GRAFİK
EKRAN
Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını
gösterir.
YIKAMA SEÇİCİ
Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.
Daha ayrıntılı bilgi için “İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama”
bölümüne bakın (bkz. sayfa 25).
Pamuklu - Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa
örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb.
Sentetik - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. polyester (diolen,
trevira), polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
Kotlar - Ana yıkamada daha yüksek su seviyesi ve giysilerinizde iz
bırakabilecek toz deterjan kalıntılarını iyice temizleyen fazladan.
Nevresim - Pamuklu nevresim, yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan
örtüsü, yastık kılıfı vb.
En iyi sonucu almak için, 2kg’nin altında ve yalnızca 1 çeşit
nevresim takımı yıkayın.
Koyu Renkliler - Sevdiğiniz koyu renkli giysilerinizin nazikçe yıkanmasını
ve iyice durulanmasını sağlamak için ek durulama ve azaltılmış kurutma.
Sık Yıkama - İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.
Eco Temiz Kazan - Tambur temizliği için kullanın. Tamburu kirden
ve bakteriden arındırır. Düzenli kullanım (her 40 yıkama sonrasında)
önerilmektedir. Deterjan veya ağartıcı kullanmayın.
Super Eco Yıkama - Düşük sıcaklıklı Eco Bubble mükemmel yıkama
sonuçları almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.
Outdoor Giysileri - Tırmanma giysileri, kayak elbiseleri veya spor giysileri
gibi outdoor giysileri için kullanın. İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve
tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler.
Bebek Giysileri - Ana yıkamada yüksek sıcaklık ve ince giysilerinizde iz
bırakabilecek toz deterjan kalıntılarını iyice temizleyen fazladan durulama.
Yünlü - Yalnızca makinede yıkanabilen Yünlü için. Bir yük en fazla 2,0 kg
olmalıdır.
• Yünlü programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak
hareketlerle yıkar. Yumuşak bir biçimde ve tamburu sadece yatay
yönde hareket ettirerek yapılan yıkama sayesinde,yün liflerinin
karakteristikleri korunur, ipliklerin çekmesi ve bozulması önlenir ve
giysiler zarar görmez. Daha sonra, çamaşırın suda beklemesi için bir
süre durur. Bu durma hali bir sorun değildir. Bu işlemin durması hali
bir sorun değildir.
Türkçe - 20
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 20
2015/9/9 14:44:15
3
ÖN YIKAMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Ön Yıkama seçeneğini seçmek için bu düğmeye basın. Ön yıkama
sadece aşağıdaki programlar ile kullanılabilir: Pamuklu, Sentetik, Kotlar,
Nevresim, Koyu Renkliler, Sık Yıkama, Bebek Giysileri.
4
GECİKMELİ BİTİR
SEÇİM DÜĞMESİ
Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19
saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.
Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
5
SICAKLIK SEÇİM
DÜĞMESİ
Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye
tekrar tekrar basın:
(Soğuk , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
6
DURULAMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum
durulama sayısı beştir.
02 Çamaşır yıkanması
• Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş
koruma sağlanması için yünlü programında kullanılmak üzere nötr
deterjanlar tavsiye olunur.
Elde Yıkama - Elde yıkama kadar nazik, çok hafif bir yıkama işlemi.
Sıkma - Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.
Durulama + Sıkma - Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da
çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın.
Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art
arda basın.
7
SIKMA SEÇİM
DÜĞMESİ
WF1804/WF1704
,
, 400, 800, 1200, 1400 d/d
WF1802/WF1702
,
, 400, 800, 1000, 1200 d/d
WF1800/WF1700
,
, 400, 600, 800, 1000 d/d
“Sıkma yapma ” - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan
tamburda bekler.
“Durulama Suyunda Bekletme
” -Çamaşır, son durulama suyunda
bekletilir. Çamaşır boşaltılmadan önce bir Boşaltma ya da Sıkma işleminin
çalıştırılması gerekir.
Yıkama seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar
basın:
 Yoğun Yıkama
 Kolay Ütü

Suda Bekletme
Suda Bekletme
+ Yoğun Yıkama
Suda Bekletme
+
Kolay Ütü
 Yoğun Yıkama
+ Kolay Ütü

+ Yoğun Yıkama
+ Kolay Ütü
 kapalı
Suda Bekletme
8
YIKAMA SEÇENEĞİ
DÜĞMESİ
“Yoğun Yıkama ”: Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak
yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Her işlem için yıkama süresi
artar.
”: Lekeleri çamaşırlarınızdan suda bekleterek etkin
“Suda Bekletme
şekilde çıkarmak için bu seçeneği kullanın.
• Suda Bekletme işlevi, yıkama işlemi içinde 13 dakika sürer.
• Suda Bekletme işlevi altı işlemle 30 dakika boyunca devam eder,
bunlardan biri suda bekletmedir ve 1 dakika sıkar ve 4 dakika bekler.
• Suda Bekletme işlevi sadece aşağıdaki yıkama programlarında
bulunur: Pamuklu, Sentetik, Kotlar, Nevresim, Bebek Giysileri, Sık
Yıkama.
“Kolay Ütü
”: Çamaşırlarınızı kolayca ütülenmeye hazırlamak için bu
seçeneği kullanın.
Türkçe - 21
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 21
2015/9/9 14:44:15
çamaşır yıkanması
9
10
11
12
ECO BUBBLE SEÇME
DÜĞMESİ
Eco Bubble seçimi varsayılan olarak açılır. Seçimi kaldırmak için Eco
Bubble seçeneğine bir kez basın, böylece Köpük Oluşturucu KAPALI
duruma gelir (panelde gösterilir), işlevi tekrar AÇIK duruma getirmek için
yeniden basın.
• Bazı yıkama döngüleri Eco Bubble seçeneğinin AÇIK durumda
olmasını gerektirir (panel üzerinde gösterilir ve Köpük Oluşturucu
otomatik olarak açılır).
• Diğer yıkama döngüleri bu seçeneği gerektirmez ve Köpük
Oluşturucu otomatik olarak KAPALI duruma geçer.
• Pek çok döngüde, bu seçeneği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, bu
panel üzerindeki yıkama süresini görünür şekilde etkiler (lütfen daha
fazla bilgi için 24. sayfaya bakın).
HIZLI YIKAMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2 kg’lik
çamaşırlar. Yaklaşık 15 dakika sürer, ancak su basıncına, su sertliğine,
su giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama türüne ve miktarına, kirlenme
düzeyine, kullanılan dengesiz deterjan yüküne, elektrik kaynağındaki
dalgalanmalara ve seçilen fazladan seçeneklere bağlı olarak gösterilen
değerlerden değişiklik gösterebilir.
• Döngü süresini seçmek için bu düğmeye sürekli olarak basın: 15dak
 20dak  30dak  40dak  50dak  60dak  Kapalı
Toz/Sıvı deterjan 2 g’nin altında olmalıdır (2 kg’lik çamaşır için), aksi
UYARI takdirde giysilerde deterjan kalabilir.
BAŞLATMA/
DURAKLATMA
SEÇİM DÜĞMESİ
Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
GÜÇ DÜĞMESİ
Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın.
Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakikadan
fazla beklediğinde otomatik olarak kapanır.
Türkçe - 22
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 22
2015/9/9 14:44:16
Çocuk kilidi
Çocuk Kilidi işlevi düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi
değiştirilemez.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
02 Çamaşır yıkanması
Çocuk Kilidi işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak
istiyorsanız, Sıcaklık ve Durulama düğmelerine aynı anda 3
saniye boyunca basın. “Çocuk Kilidi ” bu özellik devredeyken
yanacaktır.
Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca Güç
düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi, makine kapatılıp tekrar
açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da
devrede kalacaktır.
3 SAN.
Uyarı Sesi Kapalı
Uyarı Sesi Kapalı işlevi tüm programlarda kullanılabilir. Bu işlev seçildiğinde ses tüm programlarda
kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
Ses Kapama işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak
istiyorsanız, Sıkma ve Seçenek düğmelerine 3 saniye boyunca
aynı anda basın. "Uyarı Sesi Kapalı ”, bu özellik devredeyken
yanacaktır.
3 SAN.
Gecikmeli bitir
Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama
işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen
saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik
ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar Gecikmeli Bitir düğmesine basın.
3.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. “Gecikmeli Bitir ” göstergesi yanacak ve saat
ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir işlevini iptal etmek için Güç düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden
açın.
Türkçe - 23
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 23
2015/9/9 14:44:16
çamaşır yıkanması
Eco Bubble
Eco Bubble deterjanın eşit bir şekilde dağılmasını ve kumaşa daha hızlı ve daha derin nüfuz
etmesini sağlar.
Köpük işlevi Eco Temiz Kazan hariç tüm programlarda kullanılabilir, işlevin kullanılabilirliği
aşağıdaki gibidir:
Program
Köpük işlevi
Pamuklu, Sentetik, Kotlar, Nevresim, Koyu
Renkliler, Sık Yıkama
Kullanılabilir
Kullanılabilir
Super Eco Yıkama, Outdoor Giysileri,
Bebek Giysileri, Yünlü, Elde Yıkama
Eco Termiz Kazan
Köpük işlevini iptal etme
Kullanılamaz
Kullanılamaz
-
• Programa bağlı olarak farklı bir köpük işlevi uygulanabilir.
Eco Bubble seçimi varsayılandır. Köpük seçeneğinin seçimini kaldırmak için bir kez basın,
köpük seçeneğini seçmek için tekrar basın.
1. Kapağı açın, çamaşırı çamaşır kazanının içine koyun ve
kapağı kapatın.
2.Güç düğmesine basın.
3. Bir işlev seçin.
4. İlgili bölmelere çamaşır miktarına uygun miktarda deterjan
ve yumuşatıcı koyun ve deterjan çekmecesini kapatın.
uygun miktarda deterjan koyun
• Deterjan bölmesine
ve yumuşatıcı bölmesine
yumuşatıcı başlangıç
düzeyine (MAKS) ("A") kadar yumuşatıcı ekleyin.
• Ön yıkama programı seçildiğinde, ön yıkama bölmesine
de
deterjan koyun.
• Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu
çekmecede bırakın (sayfa 28'deki "Sıvı Deterjan" bölümüne bakın).
Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.
5. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Yıkamayı başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Çamaşır miktarı otomatik olarak algılanır ve çamaşır yıkanır.
• Çamaşır makinesi çalışmaya başladıktan sonra, köpük işlevini ekleyemezsiniz veya
seçemezsiniz.
• Belirtilen deterjan miktarıyla yeterli miktarda köpük oluşturulur.
• Lütfen Kalıntı filtresini sık sık temizleyin. Düzenli temizleme yeterli köpük oluşumuna
yardımcı olur.
• Deterjan ve çamaşıra bağlı olarak, köpükler emilebilir ve yetersizmiş gibi görünebilir.
• Yıkama başladıktan sonra köpükler oluşturulsa bile, kullanıcıların bunu görmesi birkaç
dakika sürebilir.
Türkçe - 24
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 24
2015/9/9 14:44:17
İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
Ön yıkama sadece Pamuklu, Sentetik, Kotlar, Nevresim, Koyu Renkliler, Sık Yıkama ve
Bebek giysileri programları seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse
gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici’yi kullanın: Pamuklu, Sentetik,
Kotlar, Nevresim, Koyu Renkliler, Sık Yıkama, Eco Temiz Kazan, Super Eco Yıkama, Outdoor
Giysileri, Bebek Giysileri, Yünlü, Elde Yıkama. Kumanda panosunda ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma
hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9.Başlatma/Duraklatma düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar. İşlem göstergesi
yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.
02 Çamaşır yıkanması
Yeni çamaşır makineniz, Samsung’un “Fuzzy Control” otomatik kontrol sistemini kullanarak
çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı,
yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.
1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2.Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.
Duraklat Seçeneği
Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.
1. Kapağın kilidini açmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılamaz.
2. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için Başlatma/Duraklatma
düğmesine basın.
Yıkama işlemi tamamlandığında:
Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.
1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.
Türkçe - 25
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 25
2015/9/9 14:44:17
çamaşır yıkanması
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.
1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesine basın. (Soğuk , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Gereken durulama işlemi sayısını seçmek için Durulama düğmesine basın.
Maksimum durulama sayısı beştir.
Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için Sıkma düğmesine basın.
Durulama suyunda bekletme işlevi çamaşırları hala suluyken çamaşır makinesinden
: Durulama Suyunda
çıkartmanıza izin verir. (
: Sıkma Yok, Tüm Lambalar Kapalı
Bekletme)
10.Mevcut Gecikmeli Bitirme seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş
yapmak için Gecikmeli Bitir düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne
zaman biteceğini gösterir.
11.Başlatma/Duraklatma düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.
Çamaşır kılavuzu
En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.
Yıkamadan önce her zaman kumaştaki Bakım etiketine bakın.
Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:
• Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve naylon olmasına
göre ayırın.
• Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
• Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi
sonuçlar elde edilmesini sağlar.
• Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas
yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş
bakımı tablosuna bakın.
Cepleri boşaltma
Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük,
düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da
diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin
düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık
olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile
sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı
başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.
Pamuklulara ön yıkama
Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları
sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak
pamuklularınız çok kirliyse, protein bazlı bir deterjanla ön yıkama yapın.
Türkçe - 26
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 26
2015/9/9 14:44:17
Yük kapasitesinin belirlenmesi
Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir.
Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Kumaş Türü
WF1804 / WF1802 / WF1800
WF1704 / WF1702 / WF1700
Pamuklu
- orta/az kirli
- çok kirli
8,0 kg
7,0 kg
Sentetik
3,0 kg
3,0 kg
Kotlar
3,0 kg
3,0 kg
Nevresim
2,0 kg
2,0 kg
Outdoor Giysileri
2,0 kg
2,0 kg
Yünlü
2,0 kg
2,0 kg
02 Çamaşır yıkanması
Model
Yük Kapasitesi
• Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda “UE” ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın.
Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmişse sıkma performansı değişebilir.
• Yatak Takımı veya Yorgan yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı
değişebilir.
• Yatak Takımı veya Yorganlar için tavsiye edilen yük kapasitesi 2,0 (kg) veya daha azdır.
Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.
• Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar
verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin
olun.
• Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın
etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış
deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde
durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı su taşması
sonucunu doğurabilir.
DİKKAT
Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
Kullanılacak deterjan
Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli
olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik
çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan
üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su
dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.
Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın.
Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı su
taşması sonucunu doğurabilir.
Yünlü progarmı kullanırken aşağıdakilere dikkat ediniz.
• Sadece yünlü yıkama için likid deterjan kullanınız.
• Toz deterjan kullanımı, kazan içinde deterjan birikmesine ve yünlü kıyafette hasara neden
olabilir.
Türkçe - 27
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 27
2015/9/9 14:44:17
çamaşır yıkanması
Deterjan çekmecesi
Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır. Çamaşır makinenizi
çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.
Çamaşır makineniz çalışırken deterjan gözünü AÇMAYIN.
1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dışarı
çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda
koyun.
çamaşır deterjanını deterjan gözüne
3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı
gözüne
koyun.
DİKKAT
Yumuşatıcı bölmesine ( ) toz/sıvı deterjan KOYMAYIN.
4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır
koyun.
deterjanını ön yıkama gözüne
Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini
KULLANMAYIN.
• Tablet ve kapsül türü deterjanlar
• Top ve file kullanan deterjanlar
MAX
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze koymadan
önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).
Durulama deterjan gözüne yumuşatıcı ekledikten sonra,
deterjan çekmescesini kapattığınızda, yumuşatıcının taşmamasına dikkat edin.
Sıvı Deterjan (belirli modellerde)
Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin ana yıkama bölmesine sıvı deterjan kutusunu
yerleştirin ve sıvı deterjanı sıvı deterjan kutusuna dökün.
• MAKS DOLUM çizgisinin üzerinde doldurmayın.
Sıvı deterjan
• Toz deterjan kullanırken, sıvı deterjan kutusunu deterjan
kutusu
çekmecesinden çıkartın Toz deterjan sıvı deterjan
kutusunda dağıtılmaz.
• Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı
kalabilir.
Türkçe - 28
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 28
2015/9/9 14:44:17
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve
ömrünü uzatır.
03 Temizleme ve bakım
Eco Termiz Kazan
Bu program çamaşır makinesi içerisinde oluşabilecek küfü gideren kendi kendini
temizleme programıdır.
1.Güç düğmesine basın.
2. İşlem Seçiciyi Eco Temiz Kazan programına çevirin.
• Yalnızca Gecikmeli Bitir işlevini kullanabilirsiniz.
• Eco Temiz Kazan sırasında su sıcaklığı 70 °C olarak
ayarlanır.
Sıcaklığı değiştiremezsiniz.
• Elbise yerleştirildiğinde pamuğu 30 ˚C’de orta seviyedeki
su seviyesi programına ayarlayacaktır.
uygun miktarda temizlik maddesi koyun
3. Deterjan gözüne
ve deterjan çekmecesini kapatın (tamburu bir temizlik
maddesi kullanarak temizlerken).
• Tamburu temizlemek için önerilen temizlik maddesi
kullandığınızdan emin olun.
• Tambur temizlemek için toz halinde ve sıvı halde temizlik
maddeleri mevcuttur. Sıvı türünde temizleme maddeleri
yalnızca sıvı deterjan kutusunda kullanılabilir (seçenek).
4.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Başlatma/Duraklatma düğmesine basarsanız, Eco Temiz Kazan programı başlar.
DİKKAT
• Eco Temiz Kazan programını kullanarak, tamburu bir temizlik maddesi kullanmadan
temizleyebilirsiniz.
• Çamaşır makinesinde çamaşır varken, Eco Temiz Kazan programını asla kullanmayın. Bu
çamaşırın dokusuna zarar verebilir veya çamaşır makinesinde bir probleme neden olabilir.
• Eco Temiz Kazan programında, kesinlikle normal deterjan kullanmayın.
• Yalnızca temizlik maddesi üreticisi tarafından önerilen tambur temizlik maddesini
1/10 oranında kullanın.
• Klorür içeren ağartıcıları kullanmak ürünün rengini soldurabileceğinden, yalnızca oksijenli
ağartıcı maddeler kullandığınızdan emin olun.
• Toz halinde temizlik maddesi: Bir [toz halinde ağartıcı madde] veya bir [yalnızca tambur
temizliği için temizlik maddesi] kullanın.
• Sıvı halde temizlik maddesi: Bir [sıvı halde oksijenli ağartıcı madde] veya bir [yalnızca tambur
temizliği için temizlik maddesi] kullanın.
Türkçe - 29
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 29
2015/9/9 14:44:18
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
Eco Temiz Kazan Otomatik Alarm İşlevi
• Yıkama sonrasında ekrandaki “Eco Temiz Kazan” göstergesi
yanarsa, bu kazan (tambur) temizliğinin gerektiğini gösterir.
Bu durumda, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın,
makineyi çalıştırın ve Eco Temiz Kazan programını
kullanarak tamburu temizleyin.
• Eco Temiz Kazan programını çalıştırmayacak olursanız,
ekrandaki “Eco Temiz Kazan” göstergesi söner. Bununla
beraber, iki yıkama işleminden sonra ekrandaki “Eco Temiz
Kazan” göstergesi ve İşlem Seçici üzerindeki lamba tekrar
yanar. Ancak, bu çamaşır makinesinde bir soruna neden
olmayacaktır.
• Genel olarak, Eco Temiz Kazan Otomatik Alarmı ayda bir ya da buna yakın aralıklarda
görünmesine rağmen, sıklık çamaşır makinesinin kullanılma sayısına bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
• Alarm olması durumunda, lütfen kalıntı filtresini temizleyin (sayfa 32'teki “Kalıntı
filtresinin temizlenmesi” bölümüne bakın). Aksi takdirde, köpük işlevinin
performansı düşebilir.
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
Filtre
Kapağı
3. Çekerek acil boşaltma kapağını açın.
Acil durum
boşaltma
kapağı
4. Acil boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça
Acil durum
15 cm geri çekin.
boşaltma
5. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
Kalan su beklediğinizden fazla olabilir. Daha büyük bir kap
hazırlayın.
borusu
6. Acil boşaltma kapağını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
7. Filtre kapağını takın.
Türkçe - 30
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 30
2015/9/9 14:44:18
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının
temizlenmesi
Serbest bırakma kolu
Sıvı deterjan kutusu (seçenek)
Sıvı deterjan bölümü
03 Temizleme ve bakım
1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma
koluna basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Durulama bölücüsünü ve sıvı deterjan
kutusunu (seçenek) deterjan çekmecesinden
çıkarın.
3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.
4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Durulama bölücüsünü ve sıvı deterjan kutusunu (seçenek)
iyice bastırarak çekmeceye geri takın.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda
çamaşır yokken bir durulama işlemi gerçekleştirin.
Türkçe - 31
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 31
2015/9/9 14:44:19
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
Kalıntı filtresinin temizlenmesi
Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya “5E” hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. (Önceki
sayfada yer alan “Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması” başlığına bakın.)
Kalıntı filtresini temizlemeden önce, elektrik fişini çektiğinizden emin olun.
DİKKAT
1. Önce kalan suyu boşaltın (sayfa 30’deki “Acil durumda
çamaşır makinesinin boşaltılması” kısmına bakınız).
Kalan suyu boşaltmadan filtreyi ayırırsanız, kalan su dışarı
süzülebilir.
2. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
3. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm
suyu boşaltın.
4. Kalıntı filtresinin kapağını sökün.
Kalıntı filtresi
kapağı
5. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla
temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası
pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış
olmadığını kontrol edin.
6. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
7. Filtre kapağını takın.
DİKKAT
Makine çalışırken birikinti filtresinin kapağını açmayın, yoksa sıcak su
dışarı taşabilir.
• Filtre temizliğinden sonra mutlaka filtre kapağını yerine takın. Filtre makinede değilse, çamaşır
makineniz arızalanabilir veya su sızdırabilir.
• Filtre temizliğinden sonra filtre komple yerine takılmalıdır.
Dış yüzeyin temizlenmesi
1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve
aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.
Türkçe - 32
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 32
2015/9/9 14:44:19
Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
Su hortumunun tel filtresini yılda en az bir kez ya da “4E” hata mesajı gösterildiğinde değiştirmelisiniz:
04 Sorun giderme
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. Hortum içindeki hava basıncı nedeniyle su
fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
3. Bir pense ile tel filtreyi hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında
durulayın. Ayrıca yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:
1.
2.
3.
4.
5.
Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
Su besleme hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
Su besleme hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Çamaşır makinesini saklama
Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce
hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir.
1. Hızlı Yıkama işlemini seçin ve deterjan bölmesine deterjan koyun. Makinenizi yüklemeden
işlemi yürütün.
2. Su musluklarını kapatın ve giriş hortumlarını sökün.
3. Çamaşır makinenizin fişini prizden çekin tamburun havalanması için çamaşır makinenizi
kapağı açık olarak bırakın.
Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce
çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.
Türkçe - 33
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 33
2015/9/9 14:44:19
sorun giderme ve bilgi kodları
Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol
edin...
SORUN
ÇÖZÜM
Çalışmıyor
•
•
•
•
Su yok ya da yetersiz su var •
•
•
•
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
Su kaynağı musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
Başlatma/Duraklatma düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su musluğunu tamamen açın.
Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
Su besleme hortumunu düzleştirin.
Su girişi hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı
tamamlandıktan sonra
deterjan çekmecesinde
deterjan kalıyor
• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol
edin.
• Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok
gürültülü
• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey
düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin
ayağını ayarlayın.
• Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
• Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını
kontrol edin.
• Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Çamaşır makinesi su
boşaltmıyor ve/veya
sıkmıyor
• Boşaltma hortumunu düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin.
• Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da
açılmıyor.
• Makinenin silindirindeki suyun tamamının boşaltıldığından emin olun.
• Kapı kilidi ışığının söndüğünden emin olun. Su boşaltıldıktan sonra
kapı kilidi ışığı sönecektir.
Tahliye pompası garip bir
ses çıkarır.
• Tahliye pompasının kir veya yün yumakları ile tıkanıp tıkanmadığını
kontrol edin. Gürültüyü azaltmak için kalıntı filtresini temizleyin.
Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
Türkçe - 34
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 34
2015/9/9 14:44:19
Bilgi kodları
Çamaşır makineniz arızalandığında ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa Müşteri Hizmetlerini
aramadan önce bu tabloyu kontrol edin ve önerilen çözümü deneyin.
ÇÖZÜM
dE
• Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
4E
• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
• Su basıncını kontrol edin.
• Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
Çamaşır makinesinde “4E” kodu göründüğünde, çamaşır makinesi 3
dakika boşaltma yapar. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
5E
• Kalıntı filtresini temizleyin.
• Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE
• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot
gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma
yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
cE / 3E
05 Yıkama tablosu
KOD SEMBOLÜ
• Satış sonrası servisini arayın.
Sud
• Çok fazla köpük tespit edildiğinde meydana gelir. Ayrıca köpük
giderilirken görüntülenir. Giderme işlemi bittikten sonra, normal devir
devam eder. (Bu normal işlemlerden biridir. Algılanmayan arızaları
önlemek için bir hatadır.)
Uc
• Verilen gücün gerilimi tutarsızsa, elektrik cihazlarının korunması için
çamaşır makinesi duraklatılır.
• Doğru gerilim verildiğinde, devir otomatik olarak kaldığı yerden devam
eder.
Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak,
Samsung Servis Merkezinizi ya da yerel Samsung bayisini arayın.
çamaşır makinenizin
kalibrasyonu
Kalibrasyon modu
Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık algılaması için, lütfen
kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın. Kalibrasyon modu aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır.
1. Makinenin içindeki çamaşırı veya mevcut her şeyi çıkarın ve makineyi kapatın.
2.Sıcaklık düğmesine ve Gecikmeli Bitir düğmesine aynı anda basın ve ayrıca Güç düğmesine basın.
Böylece, makine açılır.
3. “Kalibrasyon Modu” öğesini etkinleştirmek için, Başlatma düğmesine basın.
4. Tambur saat yönünde ve saatin tersi yönde yaklaşık 3 dakika boyunca döner.
5. “Kalibrasyon Modu” sone erdiğinde, ekranda “0” dörüntülenir ve makine otomatik olarak kapanır.
Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.
Türkçe - 35
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 35
2015/9/9 14:44:19
işlem tablosu
İşlem tablosu
(kullanıcı seçeneği)
Maks. yük (kg)
PROGRAM
WF1804
WF1802
WF1800
Deterjan
Sıkma Devri (MAKS) d/d
Maks Sıcaklık
WF1704
(˚C)
WF1702 Ön yıkama yıkama Yumuşatıcı
WF1700
WF1804
WF1704
WF1802
WF1702
WF1800
WF1700
Pamuklu
8,0
7,0

evet

95
1400
1200
1000
Sentetik
3,0
3,0

evet

60
1200
1200
1000
Kotlar
3,0
3,0

evet

60
800
800
800
Nevresim
2,0
2,0

evet

40
800
800
800
Koyu Renkliler
4,0
3,0

evet

40
1200
1200
1000
Sık Yıkama
4,0
3,0

evet

60
1400
1200
1000
Eco Temiz Kazan
-
-
-
evet
-
70
400
400
400
Super Eco Yıkama
4,0
3,0
-
evet

40
1200
1200
1000
Outdoor Giysileri
2,0
2,0
-
evet

40
1200
1200
1000
Bebek Giysileri
4,0
3,0

evet

95
1400
1200
1000
Yünlü
2,0
2,0
-
evet

40
800
800
800
Elde Yıkama
2,0
2,0
-
evet

40
400
400
400
PROGRAM
Eco Bubble
Gecikmeli Bitir
Hızlı Yıkama
Kolay Ütü
Yoğun Yıkama
Suda Bekletme
Pamuklu






Sentetik


-



Kotlar


-




Nevresim


-


Koyu Renkliler


-


-
Sık Yıkama


-

-

Eco Temiz Kazan
-

-
-
-
-
Super Eco Yıkama


-


-
Outdoor Giysileri


-
-
-
-
Bebek Giysileri


-



Yünlü


-
-
-
-
Elde Yıkama


-
-
-
-
1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 15 dakika daha uzun sürer.
2. Program süresi verileri, IEC 60456/ EN 60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (bkz. sayfa 35).
3. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her eve özel tüketimle tabloda
verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
4. Yoğun Yıkama işlevi seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.
Türkçe - 36
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 36
2015/9/9 14:44:20
ek
Kumaş bakım tablosu
Dayanıklı malzeme
En çok 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Narin kumaş
Ütülemeyin
Çamaşır 95 ˚C’de yıkanabilir
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 60 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya
da R113 ile kuru temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C’de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Ürün, elde yıkanabilir
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En çok 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En çok 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
06 Ek
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir:
yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme.
Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü
uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Çevre koruma
• Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz
halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir
elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük
çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
• Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
• Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
• Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları,
kullanılan programa bağlıdır).
Türkçe - 37
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 37
2015/9/9 14:44:21
ek
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
Yıldız im(ler)i “*”, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.
Samsung
WF1804***
Model Adı
kg
Kapasite
WF1802***
WF1800***
8
Enerji Etkililiği
A+++
A+++ (en yüksek etkinlik) ila D (en düşük etkinlik)
A+++
A+++
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
kWh/yıl
195
195
195
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
kWsaat
1.14
1.14
1.14
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
kWsaat
0.77
0.77
0.77
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 40 ˚C’
kWsaat
0.57
0.57
0.57
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)
W
0.45
0.45
0.45
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)
W
5
5
5
L/yıl
10800
10800
10800
B
B
C
Maksimum Sıkma Hızı
d/d
1400
1200
1000
Kalıntı nem
%
53
53
62
Yıllık su tüketimi (AW_c) 2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
Pamuklu 60 ˚C ve 40 ˚C + Yoğun Yıkama + Eco Bubble 4)
Standart programın program süresi
Tam yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
dak
219
218
218
Kısmi yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
dak
163
163
163
Kısmi yükte ‘Pamuklu 40 ˚C’
dak
156
156
156
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu
dak
2
2
2
Yıkama
dB (A) re 1 pW
61
61
61
Sıkma
dB (A) re 1 pW
78
78
74
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Boyutlar
Birim boyutları
Yükseklik
mm
Genişlik
mm
598
Derinlik 5)
mm
670
850
Net ağırlık
kg
70
66
66
Brüt ağırlık
kg
72
68
68
Ambalaj ağırlığı
kg
2
2
2
Su Basıncı
kPa
50-800
Elektrik bağlantısı
Voltaj
V
220-240
Güç tüketimi
W
2000-2400
Frekans
Hz
Şirketin adı
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Türkçe - 38
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 38
2015/9/9 14:44:21
1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi yükte, 60 ve 40 derecede pamuklu program yıkama devirlerine ve
kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına
bağlı olarak değişebilir.
06 Ek
2. Yıllık su tüketimi, tam ve kısmi yükte 60 ve 40 derecede pamuklu program yıkama devirlerine
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça
önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji
tasarrufu sağlar.
4. Yoğun yıkama seçeneğinin, Pamuklu 60 °C ve pamuklu 40 °C programlarına eklenmesiyle seçilebilen
‘standart pamuklu 60 °C programı’ ve ‘standart pamuklu 40 °C programı’ normal kirlilikteki pamuklu
çamaşırlarınızı yıkamak için uygundur ve bu tür çamaşırlar için en etkili (su ve enerji tüketimi açısından)
programlardır.
‘Eco Bubble’ işlevi, ‘Pamuklu 60 ˚C program’ ve ‘Pamuklu 40 ˚C program’ sırasında hep açıktır.
Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (bkz. sayfa 35).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.
Türkçe - 39
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 39
2015/9/9 14:44:21
ek
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
Yıldız im(ler)i “*”, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.
Samsung
WF1704***
Model Adı
kg
Kapasite
WF1702***
7
Enerji Etkililiği
A+++
A+++ (en yüksek etkinlik) ila D (en düşük etkinlik)
A+++
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
kWh/yıl
173
173
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
kWsaat
0.98
0.98
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
kWsaat
0.72
0.72
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 40 ˚C’
kWsaat
0.51
0.51
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)
W
0.45
0.46
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)
W
5
5
L/yıl
9400
9400
B
B
Maksimum Sıkma Hızı
d/d
1400
1200
Kalıntı nem
%
53
53
Yıllık su tüketimi (AW_c) 2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
Pamuklu 60 ˚C ve 40 ˚C + Yoğun Yıkama + Eco Bubble 4)
Standart programın program süresi
Tam yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
dak
229
228
Kısmi yükte ‘Pamuklu 60 ˚C’
dak
128
131
Kısmi yükte ‘Pamuklu 40 ˚C’
dak
123
126
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu
dak
2
2
Yıkama
dB (A) re 1 pW
61
61
Sıkma
dB (A) re 1 pW
78
78
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Boyutlar
Birim boyutları
Yükseklik
mm
Genişlik
mm
598
Derinlik 5)
mm
670
850
Net ağırlık
kg
67
67
Brüt ağırlık
kg
70
70
Ambalaj ağırlığı
kg
3
Su Basıncı
kPa
3
50-800
Elektrik bağlantısı
Voltaj
V
220-240
Güç tüketimi
W
2000-2400
Frekans
Hz
Şirketin adı
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Türkçe - 40
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 40
2015/9/9 14:44:22
1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi yükte, 60 ve 40 derecede pamuklu program yıkama devirlerine ve
kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına
bağlı olarak değişebilir.
06 Ek
2. Yıllık su tüketimi, tam ve kısmi yükte 60 ve 40 derecede pamuklu program yıkama devirlerine
dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça
önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji
tasarrufu sağlar.
4. Yoğun yıkama seçeneğinin, Pamuklu 60 °C ve pamuklu 40 °C programlarına eklenmesiyle seçilebilen
‘standart pamuklu 60 °C programı’ ve ‘standart pamuklu 40 °C programı’ normal kirlilikteki pamuklu
çamaşırlarınızı yıkamak için uygundur ve bu tür çamaşırlar için en etkili (su ve enerji tüketimi açısından)
programlardır.
‘Eco Bubble’ işlevi, ‘Pamuklu 60 ˚C program’ ve ‘Pamuklu 40 ˚C program’ sırasında hep açıktır.
Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (bkz. sayfa 35).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.
Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler
Model
Program
Pamuklu
WF1804***
WF1802***
Pamuklu+Yoğun
Yıkama
Sıcaklık
(°C)
Kapasite
(kg)
Program
Süresi (dk)
Artık Nem
İçeriği (%)
Su Tüketimi
(ℓ/devir)
Elektrik
Tüketimi
(kWh/Devir)
20
4,0
106
56
52
0,25
40
4,0
156
53
37
0,57
60
4,0
163
53
37
0,77
8,0
219
51
53
1,14
Sentetik
40
3,0
91
36
59
0,51
Pamuklu
20
4,0
106
57
52
0,25
40
4,0
156
54
37
0,57
4,0
163
54
37
0,77
8,0
219
53
53
1,14
3,0
91
36
59
0,51
Pamuklu+Yoğun
Yıkama
Sentetik
60
40
Tablodaki değerler IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullarda ölçülmüştür. Asıl değerler cihazın
kullanım şekline göre değişecektir.
Türkçe - 41
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 41
2015/9/9 14:44:22
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan
bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Türkçe - 42
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 42
2015/9/9 14:44:22
Kısa not
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 43
2015/9/9 14:44:22
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
SORU VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
Turkey
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
Kod No. DC68-03025S-15_TR
WF1804WP-03025S-13_TR.indd 44
2015/9/9 14:44:22
Download PDF

advertising