Samsung | WD1142XVM/YAH | Samsung WD1142XVM/YAH Kullanıcı Klavuzu (User manual)

WD1142XVM
Çamaşır Makinesi
kullanıcı kılavuzu
imkanları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd 1
2018-05-09
6:33:32
içindekiler
GÜVENLİK BİLGİLERİ
3
3
13
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Önemli güvenlik simgeleri ve önlemler
WEEE işareti hakkında talimat
ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN KURULMASI
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
Parçaların kontrol edilmesi
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Montaj gerekliliklerinin karşılanması
Elektrik kaynağı ve topraklama
Su Beslemesi
Boşaltma
Zemin
Çevre sıcaklığı
Gömme ya da dolap içi montaj
Çamaşır makinesinin montajı
ÇAMAŞIR YIKANMASI
22
22
23
26
27
27
27
28
29
30
31
32
32
33
34
34
34
İlk kez çamaşır yıkama
Temel talimatlar
Kumanda panosunun kullanımı
Çocuk kilidi
Uyarı Sesi Kapalı
Gecikmeli bitir
Programlarım
Eco Bubble
Air Wash
Kurutma programının kullanılması
İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
Çamaşır kılavuzu
ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA
İLİŞKIN BİLGİLER
Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
Kullanılacak deterjan
Deterjan çekmecesi
35
35
35
36
36
37
37
Dış yüzeyin temizlenmesi
İç kısmın temizlenmesi
Dağıtıcıların temizlenmesi
Çamaşır makinenizi saklama
Kalıntı filtresinin temizlenmesi
Kapı sızdırmazlığının/köpüğünün temizlenmesi
Üst kapağı ve ön çerçeveyi koruma
38
40
Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...
Bilgi kodları
İŞLEM TABLOSU
41
İşlem tablosu
EK
42
42
43
Kumaş bakım tablosu
Çevreyi koruma
Teknik özellikler
3
14
22
ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI
35
SORUN GİDERME VE BİLGİ KODLARI
38
41
42
44
45
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Türkçe - 2
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec4:2
2018-05-09
6:33:37
güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin
montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm
faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu
okumaya biraz zaman ayırın.
Yeni makinenizin tüm özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için bilmeniz gerekenleri
öğrenmek için lütfen bu kılavuzun tamamını okuyun ve gelecekte bakmak için makinenizin yanında güvenli
bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu
davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda
açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya
emin olamadığınız bir husus olursa, en yakın servis merkeziyle temasa geçin veya www.samsung.com
adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.
ÖNEMLİ GÜVENLİK SİMGELERİ VE ÖNLEMLER
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına neden
olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini
azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik
önlemlerine uyun:
YAPMAYIN.
SÖKMEYİN.
DOKUNMAYIN.
Yönergelere tam olarak uyun.
Fişi prizden çıkartın.
Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
Yardım için servisi arayın.
Not
Talimatları okuyun
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Türkçe - 3
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:3
2018-05-09
6:33:37
GÜVENLİK BİLGİLERİ
GÜVENLİK TALİMATLARIYLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER
güvenlik bilgileri
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır.
Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) fiziki, duyusal veya akli engelli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. Avrupa’da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında
olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar, fiziki, duyusal veya akli engelli
veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski
hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
7. Avrupa’da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları
müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir
anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Türkçe - 4
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:4
2018-05-09
6:33:37
Türkçe - 5
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:5
2018-05-09
6:33:37
GÜVENLİK BİLGİLERİ
9. Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa, kurutma
makinesi kullanılmamalıdır.
10. Mümkünse pamuk tiftiği süzgeci sık sık temizlenmelidir.
11. Kurutma makinesinin çevresinde pamuk tiftiği birikmesine izin vermeyin.
(tahliyesi binanın dışına gerçekleşmek üzere tasarlanmış cihazlar için
geçerli değildir)
12. Açık ateş de dahil olmak üzere, başka yakıtlar yakan cihazlardan odaya
geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
13. Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
14. Yemek yağı, aseton, alkol petrol, kerosen, leke gidericiler, terebentin, bal
mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutma
makinesinde kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile sıcak suda
yıkanmalıdır.
15. Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar,
plastik destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya
yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
16. Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı
talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
17. Kurutma makinesi programının son kısmı, ögelerin hasar görmemesini
sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan
(soğutma programı) meydana gelir.
18. Ceplerdeki kibrit ve çakmak gibi bütün nesneleri çıkarın.
19. UYARI: Tüm ögeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı
şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı
bitmeden önce durdurmayın.
güvenlik bilgileri
20. Egzoz havasını tahliye etmek için, benzin veya başka yakıtlar yakan
cihazların dumanının verildiği bacalar kullanılmamalıdır.
21. Cihaz, kurutma makinesini kapağının tamamen açılmasının
engelleneceği bir şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya
kurutma makinesinin ters tarafında bir menteşeye sahip kapının arkasına
kurulmamalıdır.
Türkçe - 6
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:6
2018-05-09
6:33:37
UYARI
KURULUM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Bu makinenin kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından
gerçekleştirilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu AC 220-240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için
kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.
- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle
paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan
emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi
prize sıkı bir şekilde takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir
bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.
- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fişi prize kablo duvara doğru dönecek şekilde doğru bir yönde takın.
- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Tüm materyalleri çocukların erişemeyeceği uzak bir yerde saklayın, çünkü ambalaj
materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
Bu makine uygun şekilde topraklanmıştır.
Makineyi bir gaz borusuna, plastik su borusuna veya telefon hattına dayamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve
ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.
Bu makineyi bir ısıtıcının, yanıcı bir materyalin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur
damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
Bu makineyi Düşük Sıcaklıkta bir konuma kurmayın.
- Donma boruların patlamasına neden olabilir.
Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Türkçe - 7
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:7
2018-05-09
6:33:37
güvenlik bilgileri
Güç kablosunu itmeyin veya aşırı derecede bükmeyin.
Güç kablosunu çevirmeyin veya bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir
nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin
arkasındaki bir boşluğa itmeyin.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu ve boruları üzerine düşme olasılığınız olan bir yere koymayın.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde
konumlandırılmalıdır.
DİKKAT
KURULUM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Makinenizi ağırlığını kaldırabilecek bir düzeye ve sert bir zemine yerleştirin.
- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara
yol açabilir.
UYARI
KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen
kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen
havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca,
makineyi atarken çamaşır makinesi kapı kolunu çıkarın.
- İçerde kapalı kalırsa, çocuk içinde hapis kalabilir ve boğularak ölebilir.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük)
aldığınızdan emin olun.
Türkçe - 8
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:8
2018-05-09
6:33:37
Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş
çamaşırları yıkamayın.
- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
Ellerinizi çamaşır makinesinin altına sokmayın.
- Bu yaralanmaya neden olabilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol
açabilir.
Çocukların veya güçten düşmüş kişilerin bu çamaşır makinesini denetimsiz olarak
kullanmasına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına izin vermeyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına, yanmaya veya yangına neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi sokmayın.
- Bu yaralanmaya neden olabilir.
Makinenin fişini prizden güç kablosunu çekerek çıkarmayın, her zaman fişi sıkı bir şekilde
tutup düz bir şekilde çekerek prizden çıkarın.
- Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Makineyi onarırken veya yeniden kurarken, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya
yol açabilir.
Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması
durumunda fişi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürünün üstünde ya da içinde oynamasına izin
vermeyin. Ürünün kapağı iç taraftan kolayca açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde
yaralanabilir.
Türkçe - 9
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:9
2018-05-09
6:33:37
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Çalışırken çamaşır makinesinin kapağınız zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/
dönme).
- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına
yol açabilir.
güvenlik bilgileri
DİKKAT
KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır
makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya
neden olabilir.
Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken,
Musluğu yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.
- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar
görmesine veya su kaçağına yol açabilir.
Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını
kontrol edin.
- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa,
bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen
yerleştirin.
- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine
neden olabilir veya su kaçağına yol açabilir.
Çamaşır makinesi kullanılmadığında, Musluğun kapalı olduğundan emin olun.
- Su besleme hortumundaki vidanın uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile
kirlenmemesine dikkat edin.
- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su
kaçağına neden olabilir.
Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir
şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.
- Vidalar veya su besleme hortumu konektörü gevşekse, su kaçağına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün
Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan
kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Çamaşırlar deterjan koyulduktan veya leke çıkarıcı ya da önişlem uygulandıktan ya da belli
bir süre boyunca yıkama başlatılmazsa, çamaşırların rengi bozulabilir.
Çamaşırlara göre önerilen devirleri ve sıcaklıkları seçin, renklerin solma durumuna bakarak
renge göre ayırın.
Çamaşır makinesine kıyafetleri koyarken, iğne, düğme ve bozuk para gibi yabancı nesnelerin
çıkarıldığından emin olun. Kirli çamaşırları görece daha temiz olan parçalardan ayrı yıkayın ve
narin parçaları daha dayanıklı kumaşlardan ayrı yıkayın.
Eğer bir parça lekelendiyse, parçayı en kısa sürede yıkayın. Leke çıkarıcı ve deterjan gibi
ürünleri, yıkayacağınız parçanın iç kısmının dikiş yerinde az bir miktar kullanarak rengini
soldurup soldurmayacağını test edin.
Türkçe - 10
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:10
2018-05-09
6:33:37
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan
sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınına elektromanyetik bir alan oluşturan bir nesne koymayın.
- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek performanslı yıkama veya kurutma döngüsü sırasında boşaltılan su çok sıcak olduğu
için, suya dokunmayın.
- Bu yanmalara veya yaralanmaya neden olabilir.
Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk
kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın.
- Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarının veya giysinin
bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
* Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı,
eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.
Deterjan kutusu çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.
- Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın
içine dokunmayın.
- Bu yanıklara neden olabilir.
Açtıktan sonra ellerinizi deterjan kutusuna sokmayın.
- Bu deterjan giriş cihazı ellerinizi yakalayabileceği için yaralanmaya yol açabilir. Çamaşır
makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan)
koymayın.
- Bu çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda
anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da
losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu
bırakmayın.
- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal)
sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.
- Bu yağ oksidasyonu nedeniyle anlık yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Türkçe - 11
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:11
2018-05-09
6:33:38
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili
sorunlara yol açabilir.
güvenlik bilgileri
Çamaşır makinesi için nötr elde yıkama deterjanı kullanmayın.
- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına,
paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.
Yıkama filtresinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
- Yıkama filtresine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.
Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka
herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize
büyük zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metaller olan giysileri yıkamayın.
Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa, kurutucu kullanılmamalıdır.
Kurutucunun çevresinde pamuk tiftiği birikmesine izin vermeyin.
Yıkanmamış Öğeleri Kurutucuda Kurutmayın.
Yemek yağı, aseton, alkol petrol, kerosen, leke gidericiler, turpetin, bal mumu ve bal mumu
gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutucuda kurutulmadan önce daha fazla
deterjan ile sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar, plastik destekli maddeler
ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya yastıklar kurutucuda kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği
gibi kullanılmalıdır.
Kurutucu programının son kısmı, öğelerin hasar görmemesini sağlayan bir sıcaklıkta
kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan (soğutma programı) meydana gelir.
UYARI: Tüm öeğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği
takdirde, bir kurutucuyu kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.
Makine, kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya kurutucunun ters tarafında bir
menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.
Türkçe - 12
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:12
2018-05-09
6:33:38
UYARI
TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
WEEE İŞARETİ HAKKINDA TALİMAT
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini
sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu
adresi ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe - 13
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec2:13
2018-05-09
6:33:38
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Makineyi doğrudan üzerine su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizleyiciyi kullanmayın.
Makineyi temizlemek için, benzen, tiner veya alkol kullanmayın.
- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden
olabilir.
çamaşır makinenizin kurulması
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni
çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
PARÇALARIN KONTROL EDİLMESİ
Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun.
Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri
Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.
Seçenek
Sıcak su besleme
hortumu
Soğuk su besleme
hortumu
Deterjan çekmecesi
Kumanda panosu
Kapak
Boşaltma
Hortumu
Boru
Kalıntı filtresi
Boşaltma borusu
Ayarlanabilir
bacaklar
Filtre kapağı
Seçenek
İngiliz anahtarı
Cıvata deliği kapakları
Su besleme hortumu
Hortum tutucu
Plastik Fermuarlı
Hortum Bağlantısı
* Cıvata deliği kapakları : Cıvata deliği kapakları modele bağlıdır (3~6 kapak).
Türkçe - 14
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec9:14
2018-05-09
6:33:38
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı
madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
MONTAJ GEREKLİLİKLERİNİN KARŞILANMASI
Elektrik kaynağı ve topraklama
UYARI
Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.
Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
• AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya devre kesici
• Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi
Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama,
elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı
bir fiş ile gelir.
Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su
borularına bağlamayın.
Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da
tamirciye danışın. Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye
bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.
Su Beslemesi
Çamaşır makineniz su basıncınız 137 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır.
137 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası
arızasına neden olabilir. Ya da çamaşır makinesi kontrollerin izin verdiğinden daha uzun sürebilir
ve çamaşır makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları/
taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)
Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır
makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.
Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda giriş hortumu satar.
Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
• Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.
UYARI
Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm
bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.
Türkçe - 15
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec9:15
2018-05-09
6:33:38
AYARLAMA
•
•
•
•
•
çamaşır makinenizin kurulması
Boşaltma
Samsung 46cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma
hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun
dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.
Zemin
En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap
zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak
yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine
katkıda bulunan faktörlerdir.
Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.
Çevre sıcaklığı
Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su
kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki
donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.
Gömme ya da dolap içi montaj
Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki
mesafeler gereklidir:
Yanlar – 25 mm
Arka – 150 mm
Üst – 432 mm
Ön – 51 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde
en az 465 cm² engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı
gerektirmez.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN MONTAJI
ADIM 1
Yer seçimi
Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:
•
•
•
•
•
•
Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
Doğrudan güneş ışığı almıyor
Yeterli havalandırma olanağına sahip
Donmayacak (0 ˚C altı ortam sıcaklığı)
Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var
Türkçe - 16
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec9:16
2018-05-09
6:33:38
ADIM 2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması
Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız
gerekmektedir.
AYARLAMA
1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla gevşetin.
Seçenek
2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğin geniş tarafından çekin.
Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.
Seçenek
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
Seçenek
4. Gelecekte çamaşır makinenizi taşımanız gerekmesi durumunda kullanmak üzere nakliye
cıvatalarını saklayın.
UYARI
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik
torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.
Türkçe - 17
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec9:17
2018-05-09
6:33:38
çamaşır makinenizin kurulması
ADIM 3
Ayakların Ayarlanması
Makineyi monte ederken fişinin, su beslemesinin ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde
olduğundan emin olun.
1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Makineyi düz hale getirmek için ayakları gereken şekilde
ayarlayın.
3. Çamaşır makineniz düzgün durduğunda çamaşır makineniz
ile birlikte gelen anahtarı kullanarak somunları sıkın.
ADIM 4
Su ve boşaltmanın bağlanması
Su besleme hortumunun bağlanması
Seçenek
1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek
bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki
soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.
Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır
makinesine, diğer ucu ise su musluğuna
bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun
gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa
geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve
yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
Seçenek
2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu
lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve
elle sıkın. Gerekiyorsa, bağlantı parçasını
gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı
parçasını yeniden sıkarak su besleme
hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden
yerleştirebilirsiniz.
Ek sıcak su girişine sahip seçilen modeller için:
1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki
kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.
Türkçe - 18
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec9:18
2018-05-09
6:33:38
Su besleme hortumunun bağlanması
1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.
Su besleme
hortumu
2. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı
parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı
parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluşana kadar (2)
parçasını ok yönünde döndürün.
1
5 mm
2
3. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice
sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın.
(2) paçasını ok yönünde döndürün ve (1) ile (2) parçalarını
bağlayın.
Su musluğu
1
2
4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına
takın. (3) parçasını bıraktığınızda, hortum ’tık’ sesi
çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına
oturur.
Su beslemesini ara bağlantı parçasına
bağladıktan sonra su besleme hortumunu
aşağıya doğru çekerek doğru biçimde
bağlandığından emin olun.
5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin
arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu
sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.
3
Seçenek
Türkçe - 19
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec9:19
2018-05-09
6:33:39
AYARLAMA
Ara bağlantı
parçası
çamaşır makinenizin kurulması
6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara
bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su
sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.
UYARI
•
Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu
elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
✗
✗
Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme
hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.
Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok
büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
Türkçe - 20
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec9:20
2018-05-09
6:33:39
Boşaltma hortumunun bağlanması
60 ila 90 cm
Boşaltma hortumu
Hortum tutucu
2. Lavabo atık su borusu koluna: Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm
yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
3. Atık su borusuna: 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanılmasını öneririz; boru 60 cm'den
kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.
ADIM 5
Çamaşır makinenizin çalıştırılması
Fişi AC 220-240 V / 50 Hz'lik onaylı, bir sigorta ya da bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine
takın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 15.)
Test uygulaması
Kurulum tamamlandıktan sonra Duruluma + Sıkma programını çalıştırarak çamaşır
makinenizi doğru bir şekilde kurduğunuzdan emin olun.
ADIM 6
Kalibrasyon Modu
Çamaşır makinesi ilk kez kurulduğunda (veya kalibre etmek istediğinizde), kalibrasyon modunu
çalıştırın).
1. Makinenin içindeki çamaşırı veya mevcut her şeyi çıkarın ve makineyi kapatın.
2. “Sıcaklık” ve “Gecikmeli Bitir” düğmesine basıp basılı tutarak, “Güç” düğmesine basın.
3. Makine açılırsa, “Başlatma” düğmesine basın. Kalibrasyon modu başlar.
4. Tambur birkaç kez sağa ve sola döner. (Kalibrasyon modu birkaç dakika sürer.)
5. Kalibrasyon sona erdiğinde, “BİTTİ” mesajı görüntülenir.
6. Kapağın kilidi açılırsa, makine otomatik olarak kapanır.
Türkçe - 21
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec9:21
2018-05-09
6:33:39
AYARLAMA
Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:
1. Lavabonun kenarına: Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe
yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum
yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile
duvara ya da bir iple musluğa tutturun.
çamaşır yıkanması
Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak
yüke karar vermek olacaktır.
İLK KEZ ÇAMAŞIR YIKAMA
İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi
gerçekleştirin.
1. Güç düğmesine basın.
biraz
2. Deterjan çekmecesindeki deterjan bölmesine
deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında
makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.
Göz
Göz
: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke
çıkartıcı ürünleri.
Toz deterjan kullanmadan önce, çekmeceden Sıvı Deterjan Kabını çıkarın. Toz deterjan sıvı
deterjan kutusunda dağıtılamaz.
Göz
: Yumuşatıcılar veya kola gibi katkı maddeleri (“A” ek parçasının alt kenarından (MAKS)
daha fazla doldurmayın)
TEMEL TALİMATLAR
1. Çamaşırınızı çamaşır makinesine koyun.
UYARI
Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için
sayfa 30'teki tabloya bakın.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
• Bir yıkama işleminden sonra çamaşır makinesinin ön lastik parçasında deterjan artığı
kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
• Yıkamaya makinesi çalışırken kapı camına dokunmayın, sıcak olabilir.
• Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su
veya buhara maruz kalabilirsiniz.
• Outdoor giysileri programı dışında normal döngüde su geçirmez giysileri yıkamayın.
2.
3.
4.
5.
Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Makineyi çalıştırın.
Göze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
Yük için uygun yıkamayı ve seçenekleri seçin.
Yıkama Göstergesi ışığı yanacak ve tahmini yıkama süresi ekranda görünecektir.
6. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Türkçe - 22
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:22
2018-05-09
6:33:39
KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI
ÇAMAŞIR YIKANMASI
1
1
YIKAMA SEÇİCİ
2
3
4
5
6
7
8
9
Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.
Daha ayrıntılı bilgi için “İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama” bölümüne
bakın. (bkz. sayfa 31)
Pamuklu - Orta veya az kirli pamuklu, nevresim takımları, masa örtüleri, iç
çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb. için.
Sentetik - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. polyester (diolen, trevira),
polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
Nevresim - Battaniye veya perde gibi kabarık öğeler için. Yorgan yıkarken, sıvı
deterjan kullanın.
Hızlı Yıkama - Hemen yıkanması gereken az kirlenmiş giysiler için.
Su Tasarrufu - Bu özellikle minimum su miktarı ile çamaşırları etkili bir şekilde
yıkamanız için tasarlanmış bir programdır.
(Su Tasarrufu, 40 ˚C su sıcaklığı, 2 durulama, Yoğun Yıkama, Eco Bubble,
1200rpm devir, normal olarak kirlenmiş pamuklu çamaşırlar için uygundur.)
Durulama + Sıkma - Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra
durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın.
Super Eco Yıkama - Düşük Sıcaklıklı Eco Bubble mükemmel yıkama sonuçları
almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.
Spor Giysiler - Eşofman takımı, antrenman pantolonu ve gömlek ve atlet gibi
egzersiz giysilerini yıkamak için bu programı kullanın. Bu program kir ve ter
lekelerinin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar.
Bebek Giysileri - Ana yıkamada yüksek sıcaklık ve ince giysilerinizde iz
bırakabilecek toz deterjan kalıntılarını iyice temizleyen fazladan durulama.
Yünlüler - Bu yünden yapılmış iç çamaşırları veya giysiler için uygun bir
programdır.
Makinede yıkanabilen yünlüler için.
• Yünlüler programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak hareketlerle
yıkar. Yıkama sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen beşikte sallama
ve ıslatma işlemleri sürekli uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması
önlenir ve son derece temiz bir yıkama sağlanmış olunur. Bu işlemin durması
hali bir sorun değildir.
• Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş
koruma sağlanması için Yünlüler programında kullanılmak üzere nötr
deterjanlar tavsiye olunur.
Air Wash - Bu program kötü kokuları gidermede faydalıdır. İşlem Seçici
döndürüldüğünde aşağıdaki işletim modları arasında geçiş yapılması sağlanır.
• Koku Giderme - Çamaşırdaki kötü kokuları azaltır.
• Sterilizasyon -Daha yüksek sıcaklığa sahip ve daha güçlü bir air wash işlemi
uygulanarak çamaşırların kokuları giderilir ve sterilize edilmeleri sağlanır.
Kurutma - Çamaşırın miktar ve ağırlığını tespit ederek otomatik kurutma seçer.
Türkçe - 23
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:23
2018-05-09
6:33:40
çamaşır yıkanması
DİJİTAL EKRAN
Büyük Dijital Ekranın kullanımı kolaydır. Sizi program durumuna ve geriye
kalan süreye ilişkin bilgilendirirken, talimatlar ve tanılamalar sağlar.
3
PROGRAM SEÇ
SEÇENEĞİ
Eco Bubble - Eco Bubble seçimi varsayılan olarak açılır. Seçimi
kaldırmak için Eco Bubble seçeneğine bir kez basın, böylece Köpük
Oluşturucu KAPALI duruma gelir (panelde gösterilir), işlevi tekrar AÇIK
duruma getirmek için yeniden basın.
• Bazı yıkama döngüleri Eco Bubble seçeneğinin AÇIK durumda
olmasını gerektirir (panel üzerinde gösterilir ve Köpük Oluşturucu
otomatik olarak açılır).
• Diğer yıkama döngüleri bu seçeneği gerektirmez ve Köpük
Oluşturucu otomatik olarak KAPALI duruma geçer.
• Pek çok döngüde, bu seçeneği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, bu
panel üzerindeki yıkama süresini görünür şekilde etkiler (lütfen daha
fazla bilgi için 28. sayfaya bakın).
Gecikmeli Bitir - Herhangi bir program, birer saat artışlarla 24 saate
kadar geciktirilebilir. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini
gösterir.
Ön Yıkama - Bu özelliği kullanmak için, deterjan bölmesinin Ön Yıkama
bölümüne deterjan ekleyin. Açıldığında, çamaşır makinesi soğuk su ve
deterjanla ile dolar, döner ve ardından boşaltılıp seçilen yıkama programı
ile devam eder.
Bazı programlar bu seçenekle birlikte seçilemez.*
* Ön Yıkama seçeneğini Yünlüler ve Hızlı Yıkama, Nevresim
programlarında kullanamazsınız.
Yoğun - Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması
gerektiğinde bu düğmeye basın. Program süresi yoğun yıkama açık
olduğunda artar.
Ses KAPALI -Sesi açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın
Programlarım- Sıcaklık, sıkma, durulama, sıkma, seçenek vb. gibi özellikleri
içeren en sık kullandığınız programı seçin.
Eco Temiz Kazan - Tambur temizliği için kullanın. Tamburu kirden
ve bakteriden arındırır. Düzenli kullanım (her 40 yıkama sonrasında)
önerilmektedir. Deterjan veya ağartıcı kullanmayın.
4
SICAKLIK SEÇİM
DÜĞMESİ
Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye
tekrar tekrar basın: (Soğuk Su, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C ve 95 ˚C).
5
DURULAMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum
durulama sayısı beştir.
6
SIKMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art
arda basın.
“Sıkma yapma ” - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan
tamburda bekler.
2
Türkçe - 24
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:24
2018-05-09
6:33:40
KURUTMA DÜĞMESİ
8
BAŞLATMA/
DURAKLATMA
SEÇİM DÜĞMESİ
Bu düğmeye, programı duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
9
GÜÇ DÜĞMESİ
Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha
basın. Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika
beklediğinde otomatik olarak kapanır.
Türkçe - 25
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:25
2018-05-09
6:33:40
ÇAMAŞIR YIKANMASI
7
Düğmeye basmak aşağıdaki program seçeneklerini sunar.
Standart  Ütü  Az Yükleme  Düşük Sıcaklık  Zaman (30 dak.  1:00
s  1:30 s  2:00 s  2:30 s)  Standart
Standart - Çamaşırın miktar ve ağırlığını tespit ederek otomatik kurutma
seçer. Bu seçeneği, pamuklu pantalonlar, tişörtler ve pamuklu iç çamaşırları
gibi pamuklu giysileri kurutmada kullanın.
Ütü - Kurutma programını Ütüleme için uygun, nemli bir durumda tamamlar.
Az Yükleme - Bu programı çamaşırın Az Yükleme miktarını (yaklaşık 400 g)
kurutmak için seçin. (3~4 havlu, bir çift pantolon (okul üniforması) veya 2 uzun
kollu tişört.)
Düşük Sıcaklık - Yüksek ısılarda deforme olabilecek kumaşları, Düşük
Sıcaklıkta kurutur. (Karışık dokumalar ve polyester ve naylon gibi sentetik
elyaflar.)
Zaman -Çamaşırı belirlenen bir süre için kurutur.
• Düşük Sıcaklıkta bile deforme olma riski nedeniyle kurutulmaması
gereken çamaşırı yıkamamalısınız.
• Normal, Ekstra, Ütü ve Hafif Kurutma seçenekleri, doğru kurutma
süresini göstermek ve onları daha iyi kurutmak için çamaşırın
ağırlığını tespit eder.
• Kurutma koşulları çamaşırın tipine ve miktarına bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
çamaşır yıkanması
Çocuk kilidi
Çocuk Kilidi çocukların çamaşır makinenizle oynamasını önler.
Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdikten sonra, kontrol paneli etkinleştirilemez ve çocukların çamaşır
makinesiyle oynamasını önler.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
Sıkma ve Kurutma düğmelerine aynı anda basın ve yaklaşık
3 saniye boyunca basılı tutun.
• Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdiğinizde, kapak kilitlenir ve “Çocuk
Kilidi [ ]” lambası yanar.
• Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdikten sonra Başlatma/Duraklatma
düğmesine basarsanız, Güç düğmesi hariç düğmelerin hiç birisi
çalışmaz.
• Düğmeler kilitliyken bir düğmeye basarsanız, “Çocuk Kilidi [ ]”
lambası yanıp söner.
Çocuk Kilidi işlevini duraklatma
Kapak kilitliyken veya düğmeler Çocuk Kilidi işlevi ile kilitli
3 SAN.
haldeyken, Sıkma ve Kurutma düğmelerine aynı anda basıp
yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutarak Çocuk Kilidi işlemini 1
dakika duraklatabilirsiniz.
• Çocuk Kilidi modunu geçici olarak duraklatırsanız, kapak kilidi kullanıcı kolaylığı sağlamak için
1 dakika boyunca açılır. Bu süre boyunca, “Çocuk Kilidi [ ]” lambası yanıp söner.
• Bir dakika dolduktan sonra kapağı açarsanız, 2 dakika boyunca bir alarm sesi duyarsınız.
• 2 dakika içinde kapağı kapatırsanız, kapak kilitlenir ve Çocuk Kilidi işlevi yeniden etkinleştirilir.
Kapağı 2 dakikadan sonra kapatırsanız, kapak otomatik olarak kilitlenmez ve hiçbir alarm sesi
duyulmaz.
Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bırakma
Sıkma ve Kurutma düğmelerine aynı anda basın ve yaklaşık 6 saniye boyunca basılı tutun.
• Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bıraktığınızda, kapak kilidi açılır ve “Çocuk Kilidi [ ]” kapatılır.
• Çocuk Kilidi işlevi, çocukların veya engelli kişilerin çamaşır makinesini yanlışlıkla çalıştırmasını
ve kendilerini yaralamalarını engeller.
• Bir çocuk çamaşır makinesinin içine girerse, çocuk içerde hapis kalabilir ve boğulabilir.
• Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdikten sonra, güç kapatılsa bile çalışmaya devam eder.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesi nedeniyle yaralanmaya yol açabilir.
Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdikten sonra çamaşır eklerseniz, önce Çocuk Kilidi işlevini
duraklatmanız veya devre dışı bırakmanız gerekir.
Çocuk Kilidi işlevi etkinken çamaşır makinesinin kapağını açmak isterseniz:
• Çocuk Kilidi işlevini duraklatın veya devre dışı bırakın.
• Çamaşır makinesini kapatın ve ardından tekrar açın.
Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca Güç düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi,
makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede
kalacaktır.
Türkçe - 26
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:26
2018-05-09
6:33:40
Uyarı Sesi Kapalı
Uyarı Sesi Kapalı işlevi tüm programlarda kullanılabilir. Bu işlev seçildiğinde ses tüm programlarda
kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
”, bu
Gecikmeli bitir
Çamaşır makinenizi, (1 saatlik aralıklarla) maksimum 24 saat gecikme seçimiyle, yıkama işlemini
otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat,
yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir
1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik
ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar Gecikmeli Bitir düğmesine basın.
3. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. “Gecikmeli Bitir ” göstergesi yanacak ve saat
ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir işlevini iptal etmek için Güç düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden
açın.
Programlarım
Bir düğme kolaylığında kendi özel yıkamanızı (sıcaklık, sıkma, kirlilik düzeyi vb.) etkinleştirmenizi
sağlar.
Programlarım düğmesine basarak, Programlarım modu sırasında kullanılan ayarları etkinleştirin.
“Programlarım” lambası etkinleştirildiğini gösterir. “Programlarım” modunda tüm seçenekleri
aşağıda olduğu gibi seçebilirsiniz.
1. İşlem Seçici kadranını kullanarak programı seçin.
2. Program seçiminden sonra, her bir seçeneği ayarlayın.
Her bir programda kullanılabilir seçenek ayarları için, sayfa 41'daki “Yıkama Tablosu”
kısmına bakın.
3. “Programlarım” modunda Başlatma/Duraklatma düğmesine basarak “Programlarım” özelliğini
başlatın.
Çamaşır makinesi bir sonraki kez “Programlarım” seçeneğini seçtiğinizde belirlediğiniz programı
ve seçenekleri görüntüler.
“Programlarım” ayarlarını yukarıdaki işlemleri tekrar ederek değiştirebilirsiniz.
Çamaşır makinesi, bir sonraki kez “Programlarım” seçeneğini seçtiğinizde son kullanılan ayarları
görüntüler.
Türkçe - 27
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:27
2018-05-09
6:33:41
ÇAMAŞIR YIKANMASI
Ses Kapama işlevini devreye sokmak veya devreden çıkarmak istiyorsanız. “Ses Kapama
özellik devredeyken yanacaktır.
çamaşır yıkanması
Eco Bubble
Eco Bubble deterjanın eşit bir şekilde dağılmasını ve kumaşa daha hızlı ve daha derin nüfuz etmesini sağlar.
Program
Köpük işlevi
Pamuklu, Sentetik, Nevresim,
Hızlı Yıkama, Su Tasarrufu
Köpük işlevini iptal etme
Kullanılabilir
Kullanılabilir
Pamuklu, Bebek Giysileri,
Spor Giysiler, Super Eco Yıkama
Kurutma, Sterilizasyon, Koku Giderme,
Durulama + Sıkma, Eco Temiz Kazan
•
Kullanılamaz
Kullanılamaz
-
Programa bağlı olarak farklı bir köpük işlevi uygulanabilir.
Eco Bubble seçimi varsayılandır. Köpük seçeneğinin seçimini kaldırmak için bir kez basın,
köpük seçeneğini seçmek için tekrar basın.
1.
2.
3.
4.
Kapağı açın, çamaşırı çamaşır kazanının içine koyun ve kapağı kapatın.
Güç düğmesine basın.
Bir işlev seçin.
İlgili bölmelere çamaşır miktarına uygun miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyun ve deterjan
çekmecesini kapatın.
• Deterjan bölmesine
uygun miktarda deterjan koyun ve yumuşatıcı bölmesine
yumuşatıcı başlangıç düzeyine (MAKS) “A” kadar yumuşatıcı ekleyin.
• Ön yıkama programı seçildiğinde, ön yıkama bölmesine de
deterjan koyun.
• Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu çekmeceye koyun.
Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.
5. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Yıkamayı başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Çamaşır miktarı otomatik olarak algılanır ve çamaşır yıkanır.
• Çamaşır makinesi çalışmaya başladıktan sonra, köpük işlevini ekleyemezsiniz veya
seçemezsiniz.
• Belirtilen deterjan miktarıyla yeterli miktarda köpük oluşturulur.
• Lütfen Kalıntı filtresini sık sık temizleyin. Düzenli temizleme yeterli köpük oluşumuna
yardımcı olur.
• Deterjan ve çamaşıra bağlı olarak, köpükler emilebilir ve Az Yükleme gibi görünebilir.
• Yıkama başladıktan sonra köpükler oluşturulsa bile, kullanıcıların bunu görmesi birkaç
dakika sürebilir.
Türkçe - 28
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:28
2018-05-09
6:33:41
Air Wash
MOD
YIKAMA SÜRESİ
Koku Giderme
26 dak
Sterilizasyon
35 dak
•
Bu seçeneklerden biri seçildiğinde başka bir düğme seçilemez ve gecikmeli bitir işlevini
yalnızca 24:00 arasında seçebilirsiniz.
4. Kapağı kapatın ve Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Borularda su olduğunda, Air Wash çalıştırılamaz. Suyu boşaltın ve Air Wash'u seçin.
• Çamaşırı çıkarmak için Başlatma/Duraklatma ya da Güç düğmesine basın.
• Air Wash programında, tazelenmiş çamaşırınıza güzel koku eklemek için (beher bir veya
iki parçaya bir yaprak) koku veya kurutma kağıdı kullanılabilir.
Aşağıdaki giysilere Air Wash işlemi uygulamaktan kaçının:
• Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış hassas giysiler.
• Dantelli iç çamaşırlarının, 'yapışkanlı' oyuncak bebek yastıkların ve gece elbiselerinin
süsleri gevşeyebilir.
• Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
• Kolalı giysiler bozulabilir.
• Ahşap yastık (boyun desteği) gibi sert yatak takımları
- Pamuk yerine plastik ya da nişasta ile doldurulmuş yastıklar ya da battaniyeler
- Elektrikli battaniyeler
• Tüylü battaniyeler
• Kabarık battaniyeler
• Lateks yastık
Türkçe - 29
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:29
2018-05-09
6:33:41
ÇAMAŞIR YIKANMASI
Air Wash, güçlü havalandırma sistemi sayesinde çamaşırı su kullanmadan tazeleyebilir.
Tazelenebilecek giysiler, Yünlüler ceketler, pamuklu veya tüylü kazaklar, hırkalar ve takımları içerir.
[İki ya da daha az giysi (1 kg altında)]
1. Kapağı açın, çamaşırı makinenin içine koyun ve kapağı kapatın.
2. Güç düğmesine basın.
3. İşlem Seçici'yi çevirerek Air Wash'u seçin.
çamaşır yıkanması
KURUTMA PROGRAMININ KULLANILMASI
Kurutma kapasitesi etiketine bakın ve 7.0 kg kuru çamaşır işaret çizgisinden daha az seviyede çamaşır
koyduğunuzdan emin olun.
1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2. Güç düğmesine ve ardından Kurutuma düğmesine basın.
: Standart program otomatik olarak seçilir.
Kurutma, Eco Temiz Kazan, Air Wash ve Yünlüler programları için kullanılamaz.
3. Kurutma düğmesini aşağıda belirtilen şekilde seçin.
Kurutma Programları
• Bu düğmeye her basıldığında kurutma türü aşağıdaki sırada seçilir:
Standart  Ütü  Az Yükleme  Düşük Sıcaklık  Zaman (30 dak.  1:00 s  1:30 s
 2:00 s  2:30 s)  Standart
Kurutma Türü
Bilgi
Oto.
Kurutma
Standart
Standart: Çamaşırı kurutur.
Ütü
Maks.
Yük
Süre
(Maks.
Yük)
Süre
(Yumuşak
Saklama)
7.0 kg
340 dak
31 dak
Kolayca ütülenmeleri içini öğeleri
hafif nemli bırakmak içindir.
7.0 kg
170 dak
31 dak
Az Yükleme
3~4 havlu veya 2 tişört kurutur.
-
40 dak
0 dak
Düşük
Sıcaklık
Çamaşırın dokusunu korumak
için Düşük Sıcaklıkta kurutur.
7.0 kg
310 dak
31 dak
Çamaşırın dokusuna, miktarına
ve ıslaklığına göre uygun
kurutma süresini seçebilirsiniz.
-
30/60/90/
120/150
dak
0 dak
Zaman Ayarlı Kurutma
• Kurutma etkisini artırmak için kurutma işleminden önce çamaşırların ağırlığını algılayarak
Kurutma Süresini otomatik olarak görüntüler.
• Her tipte çamaşır için Otomatik Kurutma fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Eğer çamaşırlar yeterince kurumamışsa, ek olarak Zaman Ayarlı Kurutma
fonksiyonunu kullanın.
• Hem sıkma hem de kurutma programları seçildiyse, kurutma etkinliğinin artırılması
amacıyla sıkma hızı otomatik olarak belirlenir.
• Kurutma programı kullanılırken, su besleme vanasının açık olduğundan emin olun.
• Yumuşak Saklama fonksiyonu, kurutma işleminin hemen ardından çıkarılmayan
çamaşırların kırışmasını önler.
• Yumuşak Saklama fonksiyonu çalışırken, “BİTTİ” mesajı görüntülenir ve çamaşırlarınızı
çıkartmanız beklenir.
4. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
: Yıkamadan kurutmaya kadar en uygun işlevi otomatik olarak gerçekleştirir.
• Seçili program kurutma başlatıldıktan sonra değiştirilemez.
• Soğuk su yoksa kurutma gerçekleşmez.
• Sadece Kurutma’yı seçerseniz, kurutma performansını artırmak için Sıkma da otomatik
olarak seçilir (Zaman Ayarlı Kurutma seçeneği dışında) Eğer Sıkma işlemini istemiyorsanız,
lütfen Sıkma tuşuna basarak, manuel olarak Sıkma seçeneğini kaldırınız.
Türkçe - 30
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:30
2018-05-09
6:33:41
İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
Ön yıkama sadece Bebek Giysileri, Spor Giysiler, Super Eco Yıkama, Pamuklu, Sentetik, Su
Tasarrufu işlemleri seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici'yi kullanın: Pamuklu, Sentetik,
Nevresim, Hızlı Yıkama, Super Eco Yıkama, Spor Giysiler, Bebek Giysileri ve Yünlüler.
Kumanda panosunda ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığını, durulama döngü sayısını,
sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. İşlem Seçici üstündeki Başlatma/Duraklatma düğmesine bastığınızda yıkama işlemi
başlayacaktır. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.
Duraklat Seçeneği
1. Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, yıkamaya çamaşırlar eklenebilir ya da
çıkartılabilir.
2. Kapağın kilidini açmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
3. Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılamaz.
4. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için Başlatma/Duraklatma
düğmesine basın.
Yıkama işlemi tamamlandığında:
Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.
1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.
Türkçe - 31
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:31
2018-05-09
6:33:41
ÇAMAŞIR YIKANMASI
Yeni çamaşır makineniz, Samsung’un “Fuzzy Control” otomatik kontrol sistemini kullanarak
çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı,
yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.
1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.
çamaşır yıkanması
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.
1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesine basın. (Soğuk su, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Gereken durulama işlemi sayısını seçmek için Durulama düğmesine basın.
Maksimum durulama sayısı beştir.
Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için Sıkma düğmesine basın. (
: Sıkma Yok)
10. Mevcut Gecikmeli Bitirme seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 1 ila 24 saat arası) arasında geçiş
yapmak için Gecikmeli Bitir düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne
zaman biteceğini gösterir.
11. Başlatma/Duraklatma düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.
ÇAMAŞIR KILAVUZU
En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.
Yıkamadan önce her zaman kumaştaki Bakım etiketine bakın.
Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:
• Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, Yünlüler ve rayon olmasına
göre ayırın.
• Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
• Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi
sonuçlar elde edilmesini sağlar.
• Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas
yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş
bakımı tablosuna bakın.
Cepleri boşaltma
Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük
ağırlıkta, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları,
düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin
düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık
olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile
sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı
başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.
Pamuklulara ön yıkama
Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları
sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak
pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.
Türkçe - 32
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:32
2018-05-09
6:33:41
Yük kapasitesinin belirlenmesi
Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir.
Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Yük Kapasitesi
Model
WD1142
Yünlüler
3.0 kg
Bebek Giysileri
6.0 kg
Spor Giysiler
4.0 kg
Super Eco Yıkama
6.0 kg
Pamuklu
14.0 kg
Sentetik
6.0 kg
Nevresim
6.0 kg
Hızlı Yıkama
3.0 kg
Su Tasarrufu
10.0 kg
ÇAMAŞIR YIKANMASI
Kumaş Türü
• Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda “UE” ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın.
Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmişse sıkma performansı değişebilir.
• Yatak Takımı veya Nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı
değişebilir.
Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.
• Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar
verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin
olun.
• Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük yükteki, hafif giysiler
kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine
koyun.
DİKKAT
Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal
titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve
yaralanma ile sonuçlanacak bir kazaya sebep olabilir.
ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKIN BİLGİLER
•
•
•
•
•
•
•
Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye
dikkat edin.
Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin on yıkama ve yuksek sıcaklık kullanmayın.
Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin önerilen en yüksek sıkma
devrini seçin.
Türkçe - 33
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:33
2018-05-09
6:33:41
çamaşır yıkanması
DETERJAN VE KATKI MADDELERİ BİLGİSİ
Kullanılacak deterjan
Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli
olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik
çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan
üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su
dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.
Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın.
Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı
taşması sonucunu doğurabilir.
Yünlüler programını kullanırken, lütfen aşağıdakilere dikkat edin.
• Yalnızca yünlüler için olan nötr sıvı bir deterjan kullanın.
• Toz bir deterjan kullanıldığında, çamaşır üzerinde kalabilir ve materyale (yüne) zarar
verebilir.
Deterjan çekmecesi
Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır. Çamaşır makinenizi
çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.
Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini açmayın, sıcak su veya buhara maruz
kalabilirsiniz.
1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dışarı
çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda
koyun.
çamaşır deterjanını deterjan gözüne
3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı
gözüne
koyun. MAKS DOLUM çizgisini ( ) AŞMAYIN.
4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır
deterjanını ön yıkama gözüne
koyun.
Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini
KULLANMAYIN.
• Tablet ve kapsül türü deterjanlar
• Top ve file kullanan deterjanlar
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, krem ve sıvı deterjanlar göze konmadan önce biraz
suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).
Türkçe - 34
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec5:34
2018-05-09
6:33:42
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
DIŞ YÜZEYİN TEMİZLENMESİ
TEMİZLEME VE BAKIM
Günlük yıkamayı tamamladıktan sonra, su musluklarını kapatın.
Bu Çamaşır Makinenize giden su beslemesini kapatır ve su kaçağından kaynaklanan düşük olasılıklı hasarı
önler. Çamaşır Makinenizin içinin kurumasını sağlamak için, kapağı açık bırakın.
Tüm deterjanı, çamaşır suyunu veya meydana gelen diğer tüm sıçramaları temizlemek için yumuşak bir bez
kullanın.
Aşağıda önerildiği gibi temizleyin:
Kontrol Paneli – Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı tozlar veya temizlik süngerleri kullanmayın. Panele
doğrudan temizleyici püskürtmeyin.
Kabin – Sabun ve suyla temizleyin.
İÇ KISMIN TEMİZLENMESİ
Çamaşırları yıkamanın bir sonucu olarak Çamaşır Makinenizde kalabilen tüm kiri, kokuyu, küfü, pası veya
bakteriyel kalıntıları temizlemek için Çamaşır Makinenizi düzenli bir şekilde temizleyin.
Bu talimatları yerine getirilmemesi, Çamaşır Makinenizde vay çamaşırda koku ve/veya kalıcı leke gibi hoş
olmayan durumlara yol açabilir.
Sert su kalıntıları, gerekirse temizlenebilir. “Çamaşır Makinesinde kullanılabilir” şekinde etiketlenmiş bir
temizleyici kullanın.
DAĞITICILARIN TEMİZLENMESİ
Otomatik dağıtıcının çamaşır katkı maddesi birikmesi nedeniyle düzenli olarak değiştirilmesi gerekebilir.
1. Deterjan sıvısını deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Sifon kapağı yumuşatıcı ve çamaşır suyu bölmelerinden çıkarın.
3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.
4. Dağıtıcı girintisini yumuşak bir fırçayla temizleyin.
5. Sifon kapağını yeniden takın ve sıkıca yerine takın.
6. Dağıtıcıyı yeniden yerine itin.
7. Çamaşır makinenizi yüklemeden bir Durulama+Sıkma programı
çalıştırın.
Sifon kapağı
Türkçe - 35
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec6:35
2018-05-09
6:33:42
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ SAKLAMA
Saklamadan önce su hortumlardan ve iç bileşenlerden temizlenmezse çamaşır makineleri zarar görebilir. Çamaşır
Makinenizi aşağıda olduğu gibi saklamak için hazırlayın:
• Hızlı Yıkama programını seçin ve otomatik dağıtıcıya çamaşır suyu koyun. Çamaşır Makinenizi yüklemeden işlemi
yürütün.
• Su musluklarını kapatın ve giriş hortumlarını sökün.
• Çamaşır Makinenizin fişini prizden çekin ve tamburun havalanması için Çamaşır Makinenizi kapağı açık olarak bırakın.
• Çamaşır Makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce Çamaşır Makinenizin
içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.
KALINTI FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
Kalıntı filtresini, su iyi bir şekilde boşaltılmadığında veya “ND” mesajı görüntülendiğinde temizlemenizi öneririz.
1. Güç kablosunu ana prizden çıkarın.
Açmak için filtre kapağının üst alanına yavaşça basın.
2. Saatin tersi yönde çevirerek boşaltma kapağını sökün.
3. Boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve
yavaşça 15 cm geri çekin, ardından tüm suyu boşaltın.
Adım 1
Adım 2
4. Kalıntı filtresinin kapağını çıkarın.
5. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer
malzemeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin
arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin
herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış
olmadığını kontrol edin.
6. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
7. Filtre kapağını takın.
Filtre emniyet kapağı olan modeller için
Açmak için, bastırın ve ardından filtre emniyet kapağını saat
yönünün tersine doğru döndürün. Kapaktaki yay, kapağın açılmasını
kolaylaştıracaktır.
• Kapatmak için, filtre emniyet kapağını saat yönünde döndürün. Siz
kapağı döndürdükçe, yaydan tıkırtı gibi bir ses gelecektir. Bu tıkırtı
sesi normaldir.
•
Türkçe - 36
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec6:36
2018-05-09
6:33:42
KAPI SIZDIRMAZLIĞININ/KÖPÜĞÜNÜN TEMİZLENMESİ
TEMİZLEME VE BAKIM
1. Çamaşır makinesi kapağını açın ve tüm giysileri veya çamaşırları çamaşır makinesinden
çıkarın.
2. Kapı aralığı ve sepet arasında bulunan gri renkteki
sızdırmazlığı/köpüğü lekeli alanlar bakımından inceleyin.
Sızdırmazlık/köpük altındaki tüm alanları incelemek ve
yabancı nesneleri kontrol etmek için, sızdırmazlığı/köpüğü
geri çekin.
sızdırmazlık/köpük
3. Lekeli alanlar varsa, sızdırmazlık/köpük bölgesinin bu alanlarını aşağıdaki yordamı kullanarak
temizleyin.
a) ¾ fincan (177 mL) sıvı klorin çamaşır suyu ve 3.8 L ılık çeşme suyu kullanarak seyreltik
bir çözelti hazırlayın.
b) Nemli bir bez kullanarak seyreltik çözelti ile sızdırmazlık/köpük alanını silin.
c) 5 dakika bekletin.
d) Bu alanı kuru bir bezle tamamen silin ve kapağı açık bırakarak çamaşır makinesinin iç
kısmının kurumasını sağlayın.
ÖNEMLİ:
• Uzun süreli olarak temizlerken, lastik eldiven takın.
• Kullanmadan önce, çamaşır suyu üreticisinin talimatlarına bakın.
ÜST KAPAĞI VE ÖN ÇERÇEVEYİ KORUMA
Çamaşır makinesinin üzerine herhangi bir ağır veya keskin bir nesne ya da deterjan kutusunu koymayın.
Bunları satın alınan altlıkta veya ayrı saklama kutusunda tutun. Bu çamaşır makinesinin üst kapağının
çizilmesine veya hasar görmesine neden olabilir.
Çamaşır makinesinin tamamı oldukça parlak bir cilaya sahip olduğundan, yüzey çizilebilir veya hasar
görebilir. Bu nedenle, çamaşır makinesini kullanırken yüzetin çizilmesinden veya hasar görmesinden
kaçının.
Türkçe - 37
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec6:37
2018-05-09
6:33:42
sorun giderme ve bilgi kodları
AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ KONTROL EDİN...
SORUN
ÇÖZÜM
Çalışmıyor..
•
•
•
•
•
•
•
Su yok ya da yetersiz su
var..
•
•
•
•
•
Yıkama programı
tamamlandıktan sonra
otomatik dağıtıcıda deterjan
kalıyor.
•
Tİtreşim yapıyor ya da çok
gürültülü..
•
•
•
•
•
Duruyor
•
•
•
•
•
•
Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
Çamaşır Makinenizin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Su musluklarının açık olduğunu kontrol edin.
Çamaşır Makinenizi başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine
basıldığını kontrol edin.
Çocuk Kilidinin etkinleştirilmediğinden emin olun, bkz. sayfa 26.
Çamaşır Makineniz dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli
olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek
için bir dizi tık sesi çıkarır.
Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın
Her iki su musluğunu tamamen açın.
Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
Su giriş hortumunu düzleştirin.
Hortumların bağlantısını kesin ve bölmeleri temizleyin. Hortum filtresi bölmeleri
tıkanmış olabilir.
Kapağı açıp kapatın ve ardından Başlatma/Duraklatma Düğmesine basın.
Çamaşır Makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol
edin.
Parçacıklı deterjan kullanırken, Deterjan Seçici kadranının üst
konumda olduğundan emin olun.
Çamaşır Makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey
düz değilse, makineyi düz hale getirmek için Çamaşır Makinesinin
ayağını ayarlayın.
Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
Çamaşır Makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını
kontrol edin.
Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Güç kablosunu elektrik olan bir prize takın.
Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
Kapağı kapatın ve Çamaşır Makinenizi başlatmak için, Başlatma/Duraklatma
düğmesine basın.
Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz kurutma ya da
sıkma gerçekleştirmez.
Çamaşır Makineniz dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu
kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi
çıkarır.
Programda duraklatma ya da suda bekletme olabilir. Kısa bir süre bekleyin,
çalışabilir.
Musluklardaki giriş hortumunda bulunan bölmeleri tıkanma bakımından
kontrol edin.
Bölmeleri düzenli olarak temizleyin.
Türkçe - 38
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec11:38
2018-05-09
6:33:42
SORUN
ÇÖZÜM
Yanlış su sıcaklığında
doluyor.
•
•
•
•
•
•
Kapak kilitli kaldı ya da
açılmıyor.
•
•
•
Çamaşır Makinenizi durdurmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Çamaşır Makineniz Sterilizasyon Programının ısıtma kısmında kilitli kalır.
Kapı kilitleme mekanizmasının açılması birkaç dakika sürebilir.
Boşaltma ve/veya sıkma
yapmıyor.
•
•
Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
Boşaltma hortumlarını düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin. Bir
boşaltma kısıtlaması varsa, servisi arayın.
Kapağı kapatın ve Başlatma/Duraklatma Düğmesine basın.
Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz
kurutma ya da sıkma gerçekleştirmez.
Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
•
•
SORUN GİDERME
•
Her iki su musluğunu tamamen açın.
Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun.
Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun.
Su borularını yıkayın.
Su ısıtıcısını kontrol edin. Muslukta minimum 120 °F (49° C) sıcak su
sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca, su ısıtıcısı kapasitesini ve
kurtarma oranını kontrol edin.
Hortumların bağlantısını kesin ve bölmeleri temizleyin. Hortum filtresi
bölmeleri tıkanmış olabilir.
Çamaşır Makineniz dolarken, su sıcaklığı otomatik sıcaklık kontrol
özelliği gelen su sıcaklığını kontrol ettiği için değişebilir. Bu normaldir.
Çamaşır Makineniz dolarken, soğuk veya sıcak su sıcaklıkları
seçildiğinde dağıtıcıdan yalnızca sıcak ve/veya yalnızca soğuk su
geçtiğini fark edebilirsiniz. Çamaşır Makineniz su sıcaklığını belirlediği
için, bu otomatik sıcaklık kontrol özelliğinin normal bir işlevidir.
Çamaşır program sonunda
çok ıslak.
•
•
•
Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma devri kullanın.
Aşırı köpürmeyi azaltmak için, yüksek etkililiğe sahip deterjan kullanın.
Yük çok Az Ağırlıktadır. Çok Az Yük ağırlıkları (bir veya iki öğe)
dengesiz olabilir ve tamamen sıkılmayabilir.
Su kaçağı yapıyor.
•
•
•
Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
Boşaltma hortumu ucunun doğru bir şekilde takıldığından ve boşaltma
sistemine sabitlendiğinden emin olun.
Aşırı yükleme yapmaktan kaçının.
Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe sahip deterjan kullanın.
•
•
Aşırı köpük var.
•
•
•
Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe sahip deterjan kullanın.
Yumuşak su, Az Yükleme veya az kirlenmiş çamaşırlar için deterjan
miktarını azaltın.
HE olmayan deterjan ÖNERİLMEZ.
Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
Türkçe - 39
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec11:39
2018-05-09
6:33:42
sorun giderme ve bilgi kodları
BİLGİ KODLARI
Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu
kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.
KOD SEMBOLÜ
ÇÖZÜM
dE
•
Kapağı kapatın.
4E
•
•
Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
Su basıncını kontrol edin.
5E
•
•
Kalıntı filtresini temizleyin.
Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
•
Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot
gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma
yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
•
Satış sonrası servisini arayın.
•
Tamburun iç ısısı yüksek olduğunda görüntülenir. Fan otomatik olarak çalışır,
bu yüzden “Hot” (Sıcak) göstergesi kaybolana dek bekleyin.
UE
cE / 3E
Sıcak
Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak,
Samsung Servis Merkezinizi ya da yerel Samsung bayisini arayın.
Türkçe - 40
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec11:40
2018-05-09
6:33:42
işlem tablosu
İŞLEM TABLOSU
( varsayılan seçenek,  kullanıcı seçeneği)
İşlevler
Sıcaklık
Durulama
Soğuk 30˚C 40˚C 60˚C 95˚C
1
2
3
Sıkma
4
5
sıkma
yok
800
1000
1200
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-




-
Kurutma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sterilizasyon
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Koku Giderme
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yünlüler



-
-



-
400
Bebek Giysileri





-









Spor Giysiler




-










Super Eco Yıkama



-
-










Pamuklu
















Sentetik




-









Nevresim




-









-
Hızlı Yıkama



-
-










Su Tasarrufu




-


-
-
-





Durulama + Sıkma
-
-
-
-
-










Eco Temiz Kazan
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
Seçenek
PROGRAM
Ön
Yıkama
Yoğun Yıkama
Eco Bubble
Ses Kapama
Gecikmeli Bitir
Kurutma
-
-
-


Sterilizasyon
-
-
-


Koku Giderme
-
-
-


Yünlüler
-
-



Bebek Giysileri





Spor Giysiler





Super Eco Yıkama





Pamuklu






Sentetik




Nevresim
-




Hızlı Yıkama
-
-



Su Tasarrufu





Durulama + Sıkma
-
-
-


Eco Temiz Kazan
-
-
-


1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 15 dakika daha uzun sürer.
2. Kurutma için maksimum yük 7kg’dır (Hem ilk hem de ikinci yük 7kg) ve Standart kurutma programı EN
50229’a uygun programdır.
3. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi
ile tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
Türkçe - 41
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec7:41
2018-05-09
6:33:42
YIKAMA TABLOSU
PROGRAM
ek
KUMAŞ BAKIM TABLOSU
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir:
yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli
ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını
azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Dayanıklı malzeme
En fazla 100 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Narin kumaş
Ütülemeyin
Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya
da R113 ile kuru temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Ürün, elde yıkanabilir
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En fazla 200 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En fazla 150 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
ÇEVREYİ KORUMA
•
•
•
•
Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz
halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi
bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da Hafif
Ağırlıktaki çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları,
kullanılan programa bağlıdır).
Türkçe - 42
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec3:42
2018-05-09
6:33:43
TEKNİK ÖZELLİKLER
TİP
ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ
WD1142
BOYUTLAR
EK
G686mm X D820mm X Y984mm
SU BASINCI
137 kPa ~ 800 kPa
NET AĞIRLIK
102 kg
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ
14.0 kg [KURU ÇAMAŞIR]
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ
7.0 kg
YIKAMA
220-240 V
250 W
YIKAMA VE
ISITMA
220 V
2200 W
240 V
2400 W
220 V
2200 W
240 V
2400 W
SIKMA
220-240 V
600 W
POMPALAMA
220-240 V
GÜÇ TÜKETİMİ
KURUTMA
1.3 kg
PLASTİK
1.8 kg
d/d
1200
AMBALAJ AĞIRLIĞI
SIKMA DÖNÜŞ HIZI
30 W
KAĞIT
ÜRÜNÜN ÖMRÜ 10 YILDIR
Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.
Türkçe - 43
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec3:43
2018-05-09
6:33:43
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan
bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Türkçe - 44
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec3:44
2018-05-09
6:33:43
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Türkçe - 45
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec3:45
2018-05-09
6:33:43
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Türkçe - 46
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec3:46
2018-05-09
6:33:44
Notlar
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec3:47
2018-05-09
6:33:44
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS) :
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
Ülke
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03073G-13
YUKON_DC68-03073G-13_TR.indd Sec3:48
2018-05-09
6:33:44
Download PDF

advertising