Samsung | WD702U4BKWQ | Samsung 7kg/5kg 10 Yıl Motor Garantili Eco Bubble Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanım kılavuzu

WD702U4BK**
Çamaşır Makinesi
kullanma kılavuzu
Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.
olasılıkları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 1
2015/12/15 17:23:40
içindekiler
çamaşır makinenizin kurulması
13
çamaşır yıkanması
21
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
34
sorun giderme ve bilgi kodları
39
41
42
45
işlem tablosu
ek
13Parçaların kontrol edilmesi
14Montaj gerekliliklerinin karşılanması
14Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek
hususlar
14
Elektrik kaynağı ve topraklama
14
Su Beslemesi
15Boşaltma
15Zemin
15
Çevre sıcaklığı
15
Gömme ya da dolap içi montaj
15Çamaşır makinesinin montajı
21İlk kez çamaşır yıkama
21Temel talimatlar
22Kumanda panosunun kullanımı
25
Çocuk kilidi
25
Uyarı Sesi Kapalı
25
Gecikmeli bitir
26
Yalnızca Boşaltma Fonksiyonu
26Programlarım
27
Eco Bubble
28
AIR Wash
29Kurutma programının kullanılması
30
İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
31
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
31Çamaşır kılavuzu
32Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
32
Kullanılacak deterjan
33
Deterjan çekmecesi
33
Sıvı Deterjan (belirli modellerde)
34Eco Temiz Kazan
35Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
36Kalıntı filtresinin temizlenmesi
36Dış yüzeyin temizlenmesi
37Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının
temizlenmesi
37Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
38Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
38Çamaşır makinesini saklama
39Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi
kontrol edin...
40Bilgi kodları
41İşlem tablosu
42Kumaş bakım tablosu
42Çevre koruma
43Teknik özellikler
Tüketicinin seçimlik hakları
Türkçe - 2
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 2
2015/12/15 17:23:41
güvenlik bilgileri
Cihaz sadece ev içinde kullanıma yöneliktir.
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, cihazınızın montajı,
kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin bir çok
avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
Lütfen yeni cihazınızın kapsamlı özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı
öğrenmek için bu kılavuzu tümüyle okuyun ve gelecekte referans almak için makinenin yakınında güvenli bir
yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu
davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin karakteristikleri bu
kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz
ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi
yardım alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik simgeleri ve önlemler
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
İnsanların ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların
zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
DİKKAT
İnsanların yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile
sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini
azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine
uyun:
YAPMAYIN.
SÖKMEYİN.
DOKUNMAYIN.
Yönergelere tam olarak uyun.
Fişi prizden çıkartın.
Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
Yardım için servisi arayın.
Not
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler
vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken
dikkatli olun.
Türkçe - 3
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 3
2015/12/15 17:23:42
güvenlik bilgileri
UYARI: Cihazı kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanması riskini
UYARI
düşürmek için, aşağıdakiler dahil olmak üzere temel tedbirleri izleyin:
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına
yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği
sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli
özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
2. Avrupa’da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun
denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli,
fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım,
denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Eğer besleme kablonuz hasar görürse, bir tehlike durumundan
kaçınmak için üretici firma, servis temsilcisi veya benzeri nitelikli
personel tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihaz ile birlikte tedarik edilen yeni delik ayarları kullanılmalı ve
eskileri yeniden kullanılmamalıdır.
6. Havalandırma açıklıkları tabanda olan cihazlar için, halı açıklıkları
engellememelidir.
7. Avrupa’da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında
olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden
uzak tutulmalıdır.
Türkçe - 4
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 4
2015/12/15 17:23:42
8. DİKKAT: Termal kesitlerin yanlışlıkla yeniden ayarlanması
sebebiyle oluşan tehlikeli durumlardan kaçınmak için, bu cihaz
harici sviçleme cihazı aracılığıyla tedarik edilmeli veya program
tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye
bağlanmalıdır.
9. Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa tamburlu
kurutucu kullanılmaz.
10.Mümkünse tiftik tutucunun sık sık temizlenmesi gereklidir.
11.Tiftiklerin tamburlu kurutucusunun çevresinde birikmesine izin
verilmemelidir. (binanın dış kısmında havalandırılması amaçlanan
cihazlar için uygun değildir)
12.Açık alevler dahil olmak üzere diğer yakıtları yakan gazların odaya
geri akmasından kaçınmak için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
13.Tamburlu kurutucuda istenmeyen maddeleri kurutmayın.
14.Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke temizleyiciler,
terebentin, parafinler ve parafin temizleyiciler gibi maddeler ile
kirlenen öğeler tamburlu kurutucuda kurutulmadan önce ekstra
su kullanılarak sıcak suda yıkanmalıdır.
15.Köpük plastiği (lateks köpüğü), duş boneleri, su geçirmez
tekstil ürünleri, kauçuk destekli ürünler ve kumaşlar ya da
köpük plastik tamponları bulunan yastıklar tamburlu kurutucuda
kurutulmamalıdır.
16.Kumaş yumuşatıcıları veya benzeri ürünler kumaş yumuşatıcısı
talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
17.Tamburlu kurutucu döngüsünün son kısmı ısıtmadan yapılarak
(soğuk döngü) ürünlerin zarar gelmeyeceği bir sıcaklıkta ürünlerin
bırakıldığından emin olunur.
18.Çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri paketlerinden çıkarın.
Türkçe - 5
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 5
2015/12/15 17:23:42
güvenlik bilgileri
19.UYARI: Isının dağıtılması için tüm ürünler hızlı bir şekilde
çıkarılmadığı ve yayılmadığı sürece önce kurutma döngüsü sona
ermeden önce tamburlu kurutucuyu asla durdurmayın.
20.Egzoz havası, cihazlardan çıkan yakıcı gazların veya diğer
yakıtların egzoz dumanlarında kullanılan bacaya boşaltılmamalıdır.
21.Cihaz, tamburlu kurutucunun karşı tarafında bulunan kilitlenebilir
bir kapının, bir kayar kapının veya menteşeli bir kapının arkasına
monte edilmemelidir, aksi halde tamburlu kurutucu kapının tam
açılması kısıtlanır.
Türkçe - 6
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 6
2015/12/15 17:23:42
UYARI
KURULUM İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ
Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Cihaz ağırdır, kaldırırken dikkatli olun
Güç kablosunu AC 220-240V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için
kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.
- Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç kablosunun
uzatılması elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı
olduğundan emin olun. Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi
duvar prizine iyice takın.
Elektrik fişi terminallerindeki ve kontağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri kuru
bir bez kullanarak ve düzenli olarak temizleyin.
- Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Elektrik fişini duvardaki prize, kablonun zemine dönük olacağı doğru yönde takın.
- Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar görebilir
ve elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın, ambalaj
malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir.
Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile görüşün.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol açabilir
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün topraklanmamış bir prize takmayın ve prizin yerel ve
ulusal kodlara uygun olduğundan emin olun.
Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.
Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları)
maruz kalan bir yere kurmayın.
Bu cihazı sıcaklığı düşük bir yere kurmayın
- Donma, boruların patlamasına neden olabilir
Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Bir elektrik trafosu kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın, güç kablosunu nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa
itmeyin.
Türkçe - 7
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 7
2015/12/15 17:23:42
güvenlik bilgileri
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.
- Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Güç kablosunu ve boruları üzerlerine düşebileceğiniz bir yere koymayın.
Çocukların (veya evcil hayvanların) ürününüz ile oynamasına izin vermeyin. Ürün kapısı iç
taraftan kolaylıkla açılmaz ve eğer içinde çocuk sıkışırsa ciddi yaralanabilir.
DİKKAT
KURULUM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
Bu cihaz, elektrik fişine erişilebilecek bir şekilde kurulmalıdır.
- Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.
- Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.
UYARI
KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
- Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Aksi halde elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve en
yakın servis merkezi ile görüşün.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan
hemen ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
- Bir havalandırma fanı kullanmayın.
- Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak
cihazı bertaraf ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.
- Bir çocuk içinde kalırsa, çıkamayabilir ve boğularak ölebilir.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük)
çıkardığınızdan emin olun.
Türkçe - 8
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 8
2015/12/15 17:23:42
Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle
kirlenmiş öğeleri yıkamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.
Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla
açmayın.
- Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına enden olabilir.
Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Elinizi çamaşır makinesinin altına sokmayın.
- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.
- Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da yangına yol
açabilir.
Çocukların ya da güçten düşmüş kişilerin bu çamaşır makinesini denetimsiz kullanmasına
izin vermeyin. Çocukların cihazın üzerine tırmanmasına izin vermeyin
- Aksi halde elektrik çarpması, yanmalar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.
Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.
- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Cihazın fişini güç kablosundan çekerek çıkarmayın, her zaman fişten tutun ve düz bir şekilde
prizden çıkarın.
- Kablonun zarar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir
Bu cihaz yerleştirilirken elektrik fişine, su musluklarına ve tahliye borularına erişim sağlanacak
şekilde konumlandırılmalıdır.
Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya d değiştirmeye çalışmayın.
- Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
- Cihazın onarılması ya da yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkezi ile
görüşün.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik fişini
çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Türkçe - 9
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 9
2015/12/15 17:23:42
güvenlik bilgileri
DİKKAT
KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik
fişini çekin ve çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
- Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.
Ön cam güçlü bir darbeyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
- Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.
Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken,
Musluğu yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.
- Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar
görmesine ya da su sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.
- Çamaşır makinesi bir tahliye sorunu nedeniyle taşma yaparken kullanılırsa, elektrik kaçağı
nedeniyle elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.
- Çamaşır kapağa sıkışırsa, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da sı
sızıntısına neden olabilir.
Çamaşır makinesi kullanılmadığında, Musluğun kapalı olduğundan emin olun.
- Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.
- Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Lastik contanın yabancı maddelerle (çöp, iplik, vb) kirlenmediğinden emin olun.
- Kapak tam olarak kapanmazsa, su sızıntısı olabilir.
Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir
şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.
- Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Yangın ya da patlama riskini önlemek için:
- Belirli koşullar altında, iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmamış sıcak su ısıtıcınız gibi
sıcak su sistemlerinde hidrojen gazı üretilebilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Sıcak
su sisteminiz iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmadıysa, evinizdeki tüm sıcak su
musluklarını açın ve çamaşır makinenizi kullanmadan önce birkaç dakika suyu akıtın. Bu,
oluşan hidrojen gazını serbest bırakacaktır. Hidrojen gazı yanıcı olduğundan bu sırada
sigara içmeyin ya da ateş yakmayın. Gaz sızıntısı varsa fişe dokunmadan hemen ortamı
havalandırın.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir.
Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz
ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a
yüklenemez.
Türkçe - 10
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 10
2015/12/15 17:23:42
Cihazın üzerine çıkmayın ya da cihazın üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara,
tabaklar, kimyasallar, metal nesneler, vb.) yerleştirmeyin.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
- İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle ilgili
sorunlara yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınına elektromanyetik alan üretebilecek bir nesne koymayın.
- Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ya da devir sırasında tahliye edilen su sıcak olacağından, suya
dokunmayın.
- Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.
Çamaşır makinenizin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez
minder, altlık ya da giysileri (*) yıkamayın, sıkmayın ya da kurutmayın.
- Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın.
- Bu, anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da
giysilerin zarar görmesine neden olabilir.
* Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları,
çocuk bezi örtüleri, eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.
Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.
- Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında ya da hemen sonrasında sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.
- Bu yanmalarla sonuçlanabilir.
Açtıktan sonra elinizi deterjan gözüne sokmayın.
- Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir. Çamaşır
makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar gibi)
koymayın.
- Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil
hayvan koyulması halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.
Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremalar ya da
losyonlarla kirlenen çamaşırları yıkamayın.
- Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır
suyu bırakmayın.
- Bu, kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal)
sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal bir fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın ya da sıkmayın.
- Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarından gelen sıcak suyu kullanmayın.
- Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Türkçe - 11
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 11
2015/12/15 17:23:43
güvenlik bilgileri
Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.
- Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara, renk
bozulmasına, paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.
Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.
- Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
- Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.
Sert deterjan kullanmayın.
- Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.
Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka
herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize
büyük zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
UYARI
TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizleyiciyi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
- Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden
olabilir.
Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
WEEE İşareti hakkında talimat
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini
sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi
için şu adresi ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe - 12
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 12
2015/12/15 17:23:43
çamaşır makinenizin kurulması
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni
çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
Parçaların kontrol edilmesi
01 Ayarlama
Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun.
Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri
Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.
Üst kapak
Serbest bırakma kolu
Deterjan çekmecesi
Kumanda panosu
Fiş
Kapak
Boşaltma
hortumu
Ayakların
ayarlanması
Kalıntı filtresi
Boru
Acil durum boşaltma
borusu
Filtre Kapağı
İngiliz
anahtarı
Cıvata
deliği
kapakları
Soğuk
Sıcak (belirli
modellerde)
Hortum tutucu
Kapak
sabitleyici
Su besleme hortumu
Sıvı deterjan
kutusu (belirli
modellerde)
* Cıvata deliği kapakları : Cıvata deliği kapakları modele bağlıdır (3~5 kapak).
Türkçe - 13
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 13
2015/12/15 17:23:44
çamaşır makinenizin kurulması
Montaj gerekliliklerinin karşılanması
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
• • • • • Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı
ve patlayıcı madde bulundurmayın.
• Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir
yere kurunuz.
Elektrik kaynağı ve topraklama
UYARI
Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.
Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
• AC 220-240V / 50Hz sigorta veya devre kesici
• Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi
Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama,
elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu
topraklı bir fiş ile gelir.
Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su
borularına bağlamayın.
Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da
tamirciye danışın. Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye
bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.
Su Beslemesi
Çamaşır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır.
50 kPa’dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası
arızasına neden olabilir. Yıkama kontrollerin izin verdiğinden daha uzun sürebilir ve çamaşır
makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşmaya neden olur/
taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)
Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır
makinenizin arkasından 120cm mesafede olmalıdır.
Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda giriş hortumu satar.
Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
• Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.
UYARI
Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm
bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.
Türkçe - 14
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 14
2015/12/15 17:23:44
Boşaltma
Samsung 65cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma
hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun
dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.
En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap
zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak
yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine
katkıda bulunan faktörlerdir.
01 Ayarlama
Zemin
Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.
Çevre sıcaklığı
Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su
kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki
donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.
Gömme ya da dolap içi montaj
Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki
mesafeler gereklidir:
Yanlar – 25 mm
Üst – 25 mm
Arka – 50 mm
Ön – 465 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde
en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı
gerektirmez.
Çamaşır makinesinin montajı
ADIM 1
Yer seçimi
Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:
•
•
•
•
•
•
Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
Doğrudan güneş ışığı almıyor
Yeterli havalandırma olanağına sahip
Donmayacak (0 ˚C altı ortam sıcaklığı)
Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var
Türkçe - 15
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 15
2015/12/15 17:23:44
çamaşır makinenizin kurulması
ADIM 2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması
Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız
gerekmektedir.
1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla gevşetin.
Seçenek
2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğin geniş tarafından çekin.
Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
Seçenek
Seçenek
4. Gelecekte çamaşır makinenizi taşımanız gerekmesi durumunda kullanmak üzere nakliye
cıvatalarını saklayın.
UYARI
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik
torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.
Sabitleyici başlığı (vinil paketindeki
aksesuarlardan biri), ürünün arka tarafından
güç kablosunu çıkardığınız deliğe takın
Türkçe - 16
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 16
2015/12/15 17:23:45
ADIM 3
Ayakların ayarlanması
Makineyi monte ederken fişinin, su kaynağının ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde
olduğundan emin olun.
01 Ayarlama
1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Makineyi düz hale getirmek
için ayakları gereken
şekilde ayarlayın.
3. Çamaşır makineniz düzgün durduğunda çamaşır makineniz
ile birlikte gelen anahtarı kullanarak somunları sıkın.
ADIM 4
Su ve boşaltmanın bağlanması
Su besleme hortumunun bağlanması
Seçenek
1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek
bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki
soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.
Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır
makinesine, diğer ucu ise su musluğuna
bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin
olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa
bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek
basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun
soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın.
Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu
döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak
su besleme hortumunun çamaşır makinesi
tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.
Ek sıcak su girişine sahip seçilen modeller için:
1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki
kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.
Türkçe - 17
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 17
2015/12/15 17:23:46
çamaşır makinenizin kurulması
Su besleme hortumunun bağlanması
1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.
Ara bağlantı
parçası
Su besleme
hortumu
2. Önce ‘+’ tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı
parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı
parçasını alın ve 5 mm’lik bir açıklık oluşana kadar (2)
parçasını ok yönünde döndürün.
1
5 mm
2
3. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice
sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın.
(2) paçasını ok yönünde döndürün ve (1) ile (2) parçalarını
bağlayın.
Su musluğu
1
2
4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına
takın. (3) parçasını bıraktığınızda, hortum ’tık’ sesi
çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına
oturur.
Su beslemesini ara bağlantı parçasına
bağladıktan sonra su besleme hortumunu
aşağıya doğru çekerek doğru biçimde
bağlandığından emin olun.
5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin
arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu
sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.
3
Seçenek
Türkçe - 18
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 18
2015/12/15 17:23:46
6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara
bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su
sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.
UYARI
Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu
elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
✗
01 Ayarlama
✗
• Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme
hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.
Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok
büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
Su Hortumunun bağlanması (belirli modellerde)
Su Hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır.
Su besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar gördüğünde
su akışını otomatik olarak durdurur. Ayrıca bir uyarı göstergesi
de görüntüler.
• Su besleme hortumunu, aşağıda gösterildiği gibi kazana
takın.
Türkçe - 19
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 19
2015/12/15 17:23:47
çamaşır makinenizin kurulması
Boşaltma hortumunun bağlanması
Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:
1. Lavabonun kenarına: Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe
yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum
yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile
duvara ya da bir iple musluğa tutturun.
60 ~ 90 cm
Boşaltma hortumu
Hortum tutucu
Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:
• minimum 5 cm'lik çap.
• minimum dakikada 60 litre taşıma kapasitesi.
60 ~ 90 cm
2. Lavabo atık su borusu koluna: Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm
yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
3. Atık su borusuna: 65 cm yüksekliğinde dik bir boru
kullanılmasını öneririz; boru 60 cm’den kısa, 90
cm’den uzun olmamalıdır.
ADIM 5
Çamaşır makinenizin çalıştırılması
Fişi AC 220-240V / 50Hz onaylı, bir sigorta ya da karşılaştırılabilir bir devre kesici ile korunan bir
duvar prizine bağlayın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz.
sayfa 14.)
Test uygulaması
Kurulum tamamlandıktan sonra Duruluma+Sıkma programını çalıştırarak çamaşır
makinenizi doğru bir şekilde kurduğunuzdan emin olun.
ADIM 6
Kalibrasyon modu
Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık
algılaması için, lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın. Kalibrasyon modu
aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır.
1. Makinenin içindeki çamaşırı veya mevcut her şeyi çıkarın ve makineyi kapatın.
2. Sıcaklık düğmesine ve Gecikmeli Bitir düğmesine aynı anda basın ve ayrıca Güç
düğmesine basın. Böylece, makine açılır. Kalibrasyon modunu çalıştırın.“CLB” mesajı belirir.
3. “Kalibrasyon Modu” öğesini etkinleştirmek için, Başlatma düğmesine basın.
4. Tambur saat yönünde ve saatin tersi yönde yaklaşık 3 dakika boyunca döner.
5. “Kalibrasyon Modu” sone erdiğinde, ekranda “0” dörüntülenir ve makine otomatik olarak
kapanır. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.
Türkçe - 20
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 20
2015/12/15 17:23:48
çamaşır yıkanması
Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak
yüke karar vermek olacaktır.
İlk kez çamaşır yıkama
02 Çamaşır yıkanması
İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi
gerçekleştirin.
1.Güç düğmesine basın.
biraz
2. Deterjan çekmecesindeki deterjan bölmesine
deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında
makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.
Göz
Göz
:Ö
n yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
:A
na yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke
çıkartıcı ürünleri.
Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (ilgili model için bu kılavuzun
33.sayfasına bakın.) Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.
Göz
:Y
umuşatıcılar veya kola gibi katkı maddeleri (“A” ek parçasının alt kenarından (MAKS)
daha fazla doldurmayın)
Temel talimatlar
1. Çamaşırınızı çamaşır makinesine koyun.
UYARI
Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için
sayfa 31-32’teki tabloya bakın.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
• Bir yıkama işleminden sonra çamaşır makinesinin ön lastik parçasında deterjan artığı
kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
• Yıkamaya makinesi çalışırken kapı camına dokunmayın, sıcak olabilir.
• Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su
veya buhara maruz kalabilirsiniz.
• Outdoor Giysileri programı dışında normal döngüde su geçirmez giysileri yıkamayın.
2.
3.
4.
5.
Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Makineyi çalıştırın.
Göze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
Yük için uygun yıkamayı ve seçenekleri seçin.
Yıkama Göstergesi ışığı yanacak ve tahmini yıkama süresi ekranda görünecektir.
6.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Türkçe - 21
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 21
2015/12/15 17:23:48
çamaşır yıkanması
Kumanda panosunun kullanımı
2
1
DİJİTAL GRAFİK
EKRAN
1
3
4
5
6
7
10
9
8
12
11
13
Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını
gösterir.
Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.
Daha ayrıntılı bilgi için “İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama”
bölümüne bakın. (bkz. sayfa 30)
2
YIKAMA SEÇİCİ
Pamuklu - Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa
örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb.
Sentetik - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. polyester (diolen,
trevira), polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
Sık Yıkama - İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.
Hızlı Yıkama 15dk - Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde
yıkanması gereken 2 kg'lik çamaşırlar.
• Değerler (15 dakika) su basıncına, su sertliğine, su girişi
sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama tipi/miktarı ve kirlenme
düzeyine, kullanılan deterjana, elektrik beslemesindeki
dalgalanmalara ve seçilen ekstra seçeneklere göre belirtilen
değerlerden farklı olabilir.
• 15 Dakika Hızlı Yıkama programı için yalnızca az miktarda deterjan
ve az miktarda çamaşır (en fazla 2kg) koyun, çok fazla deterjan
eklerseniz, yıkama sonrasında deterjan kalabilir.
Sıkma - Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.
Durulama + Sıkma - Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da
çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın.
Eco Temiz Kazan - Tambur temizliği için kullanın. Tamburu kirden
ve bakteriden arındırır. Düzenli kullanım (her 40 yıkama sonrasında)
önerilmektedir. Deterjan veya ağartıcı kullanmayın.
AIR Wash - Bu program kötü kokuları gidermede faydalıdır. İşlem Seçici
döndürüldüğünde aşağıdaki işletim modları arasında geçiş yapılması
sağlanır.
(Koku Giderme  Sterilizasyon)
• Koku Giderme - Çamaşırdaki kötü kokuları azaltır
• Sterilizasyon - Daha yüksek sıcaklığa sahip ve daha güçlü bir air
wash işlemi uygulanarak çamaşırların kokuları giderilir ve sterilize
edilmeleri sağlanır.
Kurutma - Çamaşırın miktar ve ağırlığını tespit ederek otomatik kurutma
seçer.
Türkçe - 22
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 22
2015/12/15 17:23:49
3
SICAKLIK SEÇİM
DÜĞMESİ
Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye
tekrar tekrar basın: ( (Soğuk su: Tüm Lambalar Kapalı), 20 ˚C, 30 ˚C,
40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
4
DURULAMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum
durulama sayısı beştir.
02 Çamaşır yıkanması
Bebek Giysileri - Ana yıkamada yüksek sıcaklık ve ince giysilerinizde iz
bırakabilecek toz deterjan kalıntılarını iyice temizleyen fazladan durulama.
Super Eco Yıkama - Düşük sıcaklıklı Eco Bubble mükemmel yıkama
sonuçları almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.
Outdoor Giysileri - Tırmanma giysileri, kayak elbiseleri veya spor giysileri
gibi outdoor giysileri için kullanın. İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve
tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler.
Yünlü - Yalnızca makinede yıkanabilen Yünlü için. Bir yük en fazla 2,0 kg
olmalıdır.
• Yünlüler programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak
hareketlerle yıkar. Yıkama sırasında yumuşak biçimde
gerçekleştirilen beşikte sallama ve ıslatma işlemleri sürekli
uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlenir ve son
derece temiz bir yıkama sağlanmış olunur. Bu işlemin durması
hali bir sorun değildir.
• Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik
gelişmiş koruma sağlanması için yünlü programında kullanılmak
üzere nötr deterjanlar tavsiye olunur.
Yalnızca Boşaltma - Yıkama Seçiciyi Sıkma konumuna getirin, “Sıkma
Yok( )” ışığı yanıncaya kadar sürekli olarak Sıkma düğmesine basın ve
ardından suyu boşaltmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art
arda basın.
WD702U4BK
5
6
SIKMA SEÇİM
DÜĞMESİ
KURUTMA DÜĞMESİ
Tüm Lambalar Kapalı,
, 400, 800, 1200, 1400 d/d
“Sıkma Yok ” - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda
bekler.
“Durulama Suyunda Bekletme (Tüm Lambalar Kapalı)” -Çamaşır, son
durulama suyunda bekletilir. Çamaşır boşaltılmadan önce bir Boşaltma ya
da Sıkma işleminin çalıştırılması gerekir.
Düğmeye basmak aşağıdaki program seçeneklerini sunar.
Standart
 Düşük Sıcaklık
 Ütü
 Zaman Ayarlı Kurutma
(30dk.  1:00 s  1:30 s  2:00 s  2:30 s  3:00 s  3:30 s  4:00 s 
4:30 s)  Standart
Standart
- Bu programı pamuklular, iç çamaşırları ve keten gibi
çamaşırlarınızı kurutmak için kullanın.
Düşük Sıcaklık
- Bu program ısıya duyarlı çamaşırlarınızı düşük bir
sıcaklıkta kurutarak korur.
Ütü
- Kurutma programını Ütüleme için uygun, nemli bir durumda
tamamlar.
Zaman Ayarlı Kurutma
-Çamaşırı belirlenen bir süre için kurutur.
• Düşük ısılarda bile deforme olma riski nedeniyle kurutulmaması
gereken çamaşırı yıkamamalısınız.
• Standart, Düşük Sıcaklık, Ütü ve Zaman Ayarlı Kurutma
seçenekleri, doğru kurutma süresini göstermek ve onları daha iyi
kurutmak için çamaşırın ağırlığını tespit eder.
• Kurutma koşulları çamaşırın tipine ve miktarına bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
• Eco Temiz Kazan, AIR Wash ve Yünlü programları için kurutma
kullanılamaz.
Türkçe - 23
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 23
2015/12/15 17:23:50
çamaşır yıkanması
7
ECO BUBBLE SEÇME
DÜĞMESİ
Eco Bubble seçimi varsayılan olarak açılır. Seçimi kaldırmak için Eco
Bubble seçeneğine bir kez basın, böylece Köpük Oluşturucu KAPALI
duruma gelir (panelde gösterilir), işlevi tekrar AÇIK duruma getirmek için
yeniden basın.
• Bazı yıkama döngüleri Eco Bubble seçeneğinin AÇIK durumda
olmasını gerektirir (panel üzerinde gösterilir ve Köpük Oluşturucu
otomatik olarak açılır).
• Diğer yıkama döngüleri bu seçeneği gerektirmez ve Köpük
Oluşturucu otomatik olarak KAPALI duruma geçer.
• Pek çok döngüde, bu seçeneği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, bu
panel üzerindeki yıkama süresini görünür şekilde etkiler (lütfen daha
fazla bilgi için 27. sayfaya bakın).
8
GECİKMELİ BİTİR
SEÇİM DÜĞMESİ
Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19
saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.
Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
9
ÖN YIKAMA SEÇİM
DÜĞMESİ
Ön Yıkama seçeneğini seçmek için bu düğmeye basın. Ön yıkama
sadece aşağıdaki programlar ile kullanılabilir:
Pamuklu, Sentetik, Sık Yıkama, Bebek Giysileri, Super Eco Yıkama.
10
YOĞUN YIKAMA
SEÇİM DÜĞMESİ
Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu
düğmeye basın. Program süresi yoğun yıkama açık olduğunda artar.
11
PROGRAMLARIM
SEÇİM DÜĞMESi
Sıcaklık, sıkma, kirlilik düzeyi, seçenek vb. gibi özellikleri içeren en sık
kullandığınız programı seçin.
BAŞLATMA/
DURAKLATMA
SEÇİM DÜĞMESİ
Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
GÜÇ DÜĞMESİ
Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın.
Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakikadan
fazla beklediğinde otomatik olarak kapanır.
12
13
Türkçe - 24
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 24
2015/12/15 17:23:50
Çocuk kilidi
Çocuk Kilidi işlevi düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi
değiştirilemez.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
02 Çamaşır yıkanması
Çocuk Kilidi işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak
istiyorsanız, Sıcaklık ve Durulama düğmelerine aynı anda 3
saniye boyunca basın. “Çocuk Kilidi ” bu özellik devredeyken
yanacaktır.
Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca Güç
düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi, makine kapatılıp tekrar
açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da
devrede kalacaktır.
3 SAN.
Uyarı Sesi Kapalı
Uyarı Sesi Kapalı işlevi tüm programlarda kullanılabilir. Bu işlev seçildiğinde ses tüm programlarda
kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
Ses Kapama işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak
istiyorsanız, Sıkma ve Kurutma düğmelerine 3 saniye boyunca
aynı anda basın. "Uyarı Sesi Kapalı ”, bu özellik devredeyken
yanacaktır.
3 SAN.
Gecikmeli bitir
Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama
işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen
saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik
ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar Gecikmeli Bitir düğmesine basın.
3.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. “Gecikmeli Bitir ” göstergesi yanacak ve saat
ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir işlevini iptal etmek için Güç düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden
açın.
Türkçe - 25
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 25
2015/12/15 17:23:51
çamaşır yıkanması
Yalnızca Boşaltma Fonksiyonu
Çamaşır yıkama makinenizden yalnızca su boşaltmak istediğinizde, aşağıdaki talimatları
uygulayın.
1. Güç düğmesine basın.
2. İşlem Seçiciyi Sıkma konumuna çevirin.
3. “Sıkma yok ( )” ışığı yanıncaya kadar, sürekli olarak Sıkma düğmesine basın.
4. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Programlarım
Bir düğme kolaylığında kendi özel yıkamanızı (sıcaklık, sıkma, kirlilik düzeyi vb.) etkinleştirmenizi
sağlar.
Programlarım düğmesine basıp, yüklemek için Programlarım düğmesine basın ve Kayıtlı
Programlarım seçeneklerini kullanın. Seçilen program ve seçenek lambaları da yanıp söner.
Programlarım modunda tüm seçenekleri aşağıda olduğu gibi ayarlayabilirsiniz.
1. Su musluğunu açın.
2.Güç düğmesine basın.
3. İşlem Seçici'yi kullanarak programı seçin.
4. Program seçiminden sonra, her bir seçeneği ayarlayın.
Her bir programda kullanılabilir seçenek ayarları için, sayfa 41'daki “Yıkama Tablosu” kısmına
bakın.
5. Seçilen programı ve seçenekleri Programlarım modunda Programlarım düğmesine 3
saniyeden daha uzun bir süre basarak ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz program ve seçenekler
Programlarım işlevini bir sonraki seçişinizde görüntülenir.
Programlarım ayarlarını yukarıdaki işlemleri tekrar ederek değiştirebilirsiniz.
Kullandığınız son ayar Programlarım işlevini bir sonraki seçişinizde görüntülenir.
Programlarım düğmesine basıp 3 saniye içinde serbest bırakırsanız, önceden kaydedilmiş
program ve seçenekler görüntülenir. Programlarım düğmesine 3 saniyeden daha uzun bir
süre basarsanız, mevcut durumda ayarlanmış program ve seçenekler kaydedilir ve LED 3
saniye boyunca yanıp söner.
Türkçe - 26
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 26
2015/12/15 17:23:51
Eco Bubble
Eco Bubble deterjanın eşit bir şekilde dağılmasını ve kumaşa daha hızlı ve daha derin nüfuz etmesini sağlar.
Köpük işlevi
Köpük işlevini iptal etme
Kullanılabilir
Kullanılabilir
Kullanılamaz
• Programa bağlı olarak farklı bir köpük işlevi uygulanabilir.
Eco Bubble seçimi varsayılandır. Köpük seçeneğinin seçimini kaldırmak için bir kez basın,
köpük seçeneğini seçmek için tekrar basın.
1. Kapağı açın, çamaşırı çamaşır kazanının içine koyun ve kapağı kapatın.
2.Güç düğmesine basın.
3. Bir işlev seçin.
4. İlgili bölmelere çamaşır miktarına uygun miktarda deterjan
ve yumuşatıcı koyun ve deterjan çekmecesini kapatın.
uygun miktarda deterjan koyun
• Deterjan bölmesine
yumuşatıcı başlangıç
ve yumuşatıcı bölmesine
düzeyine (MAKS) ("A") kadar yumuşatıcı ekleyin.
• Ön yıkama programı seçildiğinde, ön yıkama bölmesine
de
deterjan koyun.
• Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu
çekmecede bırakın (sayfa 33'deki "Sıvı Deterjan"
bölümüne bakın).
02 Çamaşır yıkanması
Program
Pamuklu, Sentetik, Sık Yıkama,
Hızlı Yıkama 15dk.
Super Eco Yıkama, Outdoor Giysileri,
Bebek Giysileri, Yünlü
Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.
5. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Yıkamayı başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Çamaşır miktarı otomatik olarak algılanır ve çamaşır yıkanır.
• Çamaşır makinesi çalışmaya başladıktan sonra, köpük işlevini ekleyemezsiniz veya
seçemezsiniz.
• Belirtilen deterjan miktarıyla yeterli miktarda köpük oluşturulur.
• Lütfen Kalıntı filtresini sık sık temizleyin. Düzenli temizleme yeterli köpük oluşumuna
yardımcı olur.
• Deterjan ve çamaşıra bağlı olarak, köpükler emilebilir ve yetersizmiş gibi görünebilir.
• Yıkama başladıktan sonra köpükler oluşturulsa bile, kullanıcıların bunu görmesi birkaç
dakika sürebilir.
Türkçe - 27
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 27
2015/12/15 17:23:51
çamaşır yıkanması
AIR Wash
AIR Wash, güçlü havalandırma sistemi sayesinde çamaşırı su kullanmadan tazeleyebilir.
Tazelenebilecek giysiler, yünlü ceketler, pamuklu veya tüylü kazaklar, hırkalar ve takımları içerir. [İki
ya da daha az giysi (1 kg altında)]
1. Kapağı açın, çamaşırı makinenin içine koyun ve kapağı kapatın.
2.Güç düğmesine basın.
3. İşlem Seçici'yi çevirerek AIR Wash'u seçin.
MOD
YIKAMA SÜRESİ
Koku Giderme
29 dak
Sterilizasyon
59 dak
• Bu seçeneklerden biri seçildiğinde başka bir düğme seçilemez ve gecikmeli bitir işlevini
yalnızca 03:00 – 19:00 arasında seçebilirsiniz.
4. Kapağı kapatın ve Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Borularda su olduğunda, AIR Wash çalıştırılamaz. Suyu boşaltın ve Air Wash'u seçin.
• Çamaşırı çıkarmak için Başlatma/Duraklatma ya da Güç düğmesine basın.
• AIR Wash programında, tazelenmiş çamaşırınıza güzel koku eklemek için (beher bir veya
iki parçaya bir yaprak) koku veya kurutma kağıdı kullanılabilir.
Aşağıdaki giysilere AIR Wash işlemi uygulamaktan kaçının:
• Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış hassas giysiler.
• Dantelli iç çamaşırlarının, 'yapışkanlı' oyuncak bebek yastıkların ve gece elbiselerinin
süsleri gevşeyebilir.
• Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
• Kolalı giysiler bozulabilir.
• Ahşap yastık (boyun desteği) gibi sert yatak takımları
- Pamuk yerine plastik ya da nişasta ile doldurulmuş yastıklar ya da battaniyeler
- Elektrikli battaniyeler
• Tüylü battaniyeler
• Kabarık battaniyeler
• Lateks yastık
Türkçe - 28
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 28
2015/12/15 17:23:52
Kurutma programının kullanılması
• Bu düğmeye her basıldığında kurutma türü aşağıdaki sırada seçilir:
 Düşük Sıcaklık
 Ütü
 Zaman Ayarlı Kurutma
Standart
(30 dk.  1:00 s  1:30 s  2:00 s  2:30 s  3:00 s  3:30 s  4:00 s  4:30 s) 
Standart
Süre(Maks.
Kurutma Türü
Bilgi
Maks. Yük
Yük)
Standart (
Oto.
Kurutma
)
Düşük Sıcaklık
(
)
Ütü (
)
Zaman Ayarlı Kurutma (
Standart: Çamaşırı kurutur.
Çamaşırın dokusunu korumak için
düşük bir sıcaklıkta kurutur.
Çamaşırın kolayca ütülenebilmesi
için, hafif nemli şekilde bırakır
Çamaşırın dokusuna, miktarına
) ve ıslaklığına göre uygun kurutma
süresini seçebilirsiniz.
3,0kg
150dak.
2,0 kg
200dak.
2,0 kg
140dak.
5,0 kg
270dak.
02 Çamaşır yıkanması
Kurutma kapasitesi etiketine bakın ve 5,0kg kuru çamaşır işaret çizgisinden daha az seviyede çamaşır
koyduğunuzdan emin olun.
1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2.Güç düğmesine ve ardından Kurutuma düğmesine basın.
: Standart program otomatik olarak seçilir.
Eco Temiz Kazan, AIR Wash, Outdoor Giysileri ve Yünlü programları için kurutma kullanılamaz.
3.Kurutma düğmesini aşağıda belirtilen şekilde seçin.
Kurutma Programları
• Kurutma etkisini artırmak için kurutma işleminden önce çamaşırların ağırlığını algılayarak
Kurutma Süresini otomatik olarak görüntüler.
• 3,0kg'dan az gelen çamaşırlar için, Oto. Kurutma seçeneğini kullanın. Daha ağır
gelen çamaşırlar için Zaman Ayarlı Kurutma seçeneğini tercih edin.
• Hem sıkma hem de kurutma programları seçildiyse, kurutma etkinliğinin artırılması
amacıyla sıkma hızı otomatik olarak belirlenir.
• Kurutma programı kullanılırken, su besleme vanasının açık olduğundan emin olun.
4. Deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyarak yeniden kapatın.
5.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
: Yıkamadan kurutmaya kadar en uygun işlevi otomatik olarak gerçekleştirir.
• Seçili program kurutma başlatıldıktan sonra değiştirilemez.
• Soğuk su yoksa kurutma gerçekleşmez.
• Elde yıkama sonrasında kurutma yapmak isterseniz, Sıkma ve Kurutma’yı aynı anda
seçin.
Türkçe - 29
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 29
2015/12/15 17:23:52
çamaşır yıkanması
İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
Yeni çamaşır makineniz, Samsung’un “Fuzzy Control” otomatik kontrol sistemini kullanarak
çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı,
yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.
1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2.Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.
Ön yıkama sadece Pamuklu, Sentetik, Sık Yıkama, Bebek Giysileri ve Super Eco Yıkama
programları seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici’yi kullanın : Pamuklu, Sentetik,
Sık Yıkama, Hızlı Yıkama 15dk, Eco Temiz Kazan, Bebek Giysileri, Super Eco Yıkama, Outdoor
Giysileri, Yünlü. Kumanda panosunda ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma
hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9.Başlatma/Duraklatma düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar. İşlem göstergesi
yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.
Duraklat Seçeneği
Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.
1. Kapağın kilidini açmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılamaz.
2. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için Başlatma/Duraklatma
düğmesine basın.
Yıkama işlemi tamamlandığında:
Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.
1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.
Türkçe - 30
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 30
2015/12/15 17:23:52
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
02 Çamaşır yıkanması
Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.
1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesine basın.
(Soğuk su: Tüm Lambalar Kapalı, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Gereken durulama işlemi sayısını seçmek için Durulama düğmesine basın.
Maksimum durulama sayısı beştir.
Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için Sıkma düğmesine basın.
(
: Sıkma Yok, Durulama Suyunda Bekletme: Tüm Lambalar Kapalı )
10.Mevcut Gecikmeli Bitirme seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş
yapmak için Gecikmeli Bitir düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne
zaman biteceğini gösterir.
11.Başlatma/Duraklatma düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.
Çamaşır kılavuzu
En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.
Yıkamadan önce her zaman kumaştaki Bakım etiketine bakın.
Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:
• Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve naylon olmasına
göre ayırın.
• Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
• Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi
sonuçlar elde edilmesini sağlar.
• Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas
yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş
bakımı tablosuna bakın.
Cepleri boşaltma
Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük,
düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da
diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin
düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama
sırasında açık olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce
kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı
başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.
Pamuklulara ön yıkama
Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları
sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak
pamuklularınız çok kirliyse, protein bazlı bir deterjanla ön yıkama yapın.
Türkçe - 31
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 31
2015/12/15 17:23:52
çamaşır yıkanması
Yük kapasitesinin belirlenmesi
Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir.
Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Kumaş Türü
Yük Kapasitesi
Model
WD702U4BK
Pamuklu
- orta/az kirli
- çok kirli
7,0 kg
Sentetik
2,5 kg
Outdoor Giysileri
2,0 kg
Yünlü
2,0 kg
• Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda “UE” ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın.
Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmişse sıkma performansı değişebilir.
• Yatak Takımı veya Nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı
değişebilir.
Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak
satın alınır) koyun.
• Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar
verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin
olun.
• Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın
etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın.
Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı
su taşması sonucunu doğurabilir.
DİKKAT
Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
Kullanılacak deterjan
Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü),
renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman
otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan
üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su
dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.
Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın.
Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı su
taşması sonucunu doğurabilir.
Yünlü progarmı kullanırken aşağıdakilere dikkat ediniz.
• Sadece yünlü yıkama için likid deterjan kullanınız.
• Toz deterjan kullanımı, kazan içinde deterjan birikmesine ve yünlü kıyafette hasara neden
olabilir.
Türkçe - 32
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 32
2015/12/15 17:23:52
Deterjan çekmecesi
Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır. Çamaşır makinenizi
çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.
02 Çamaşır yıkanması
Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini açmayın, sıcak su veya buhara maruz
kalabilirsiniz.
1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda
koyun.
çamaşır deterjanını deterjan gözüne
Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın
(ilgili model için “Sıvı Deterjan” bölümüne bakın).
• Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.
3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı
gözüne
koyun. MAKS DOLUM çizgisini ( ) AŞMAYIN.
DİKKAT
Yumuşatıcı bölmesine ( ) toz/sıvı deterjan KOYMAYIN.
4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır
koyun.
deterjanını ön yıkama gözüne
Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini
KULLANMAYIN.
• Tablet ve kapsül türü deterjanlar
• Top ve file kullanan deterjanlar
MAKS.
MAX
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze koymadan
önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).
Durulama deterjan gözüne yumuşatıcı ekledikten sonra, deterjan çekmecesini
kapattığınızda, yumuşatıcının taşmamasına dikkat edin.
Sıvı Deterjan (belirli modellerde)
Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin ana yıkama bölmesine sıvı deterjan kutusunu
yerleştirin ve sıvı deterjanı sıvı deterjan kutusuna dökün.
• MAKS DOLUM çizgisinin üzerinde doldurmayın.
Sıvı deterjan
• Toz deterjan kullanırken, sıvı deterjan kutusunu deterjan
kutusu
çekmecesinden çıkartın Toz deterjan sıvı deterjan
kutusunda dağıtılmaz.
• Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı
kalabilir.
Türkçe - 33
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 33
2015/12/15 17:23:53
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve
ömrünü uzatır.
Eco Temiz Kazan
Bu program çamaşır makinesi içerisinde oluşabilecek küfü gideren kendi kendini temizleme programıdır.
1.Güç düğmesine basın.
2. İşlem Seçiciyi Eco Temiz Kazan programına çevirin.
• Yalnızca Gecikmeli Bitir işlevini kullanabilirsiniz.
• Eco Temiz Kazan sırasında su sıcaklığı 70 °C olarak
ayarlanır.
Çamaşır makinesinin özelliklerine bağlı olarak, su sıcaklığı
Eco Temiz Kazan programında 70˚C'ye ayarlıdır ancak
ekran kontrol paneli üzerinde sadece 60˚C gösterebilir.
Sıcaklığı değiştiremezsiniz.
• Elbise yerleştirildiğinde pamuğu 30 ˚C’de orta seviyedeki su seviyesi programına
ayarlayacaktır.
uygun miktarda temizlik maddesi koyun
3. Deterjan gözüne
ve deterjan çekmecesini kapatın (tamburu bir temizlik
maddesi kullanarak temizlerken).
• Tamburu temizlemek için önerilen temizlik maddesi
kullandığınızdan emin olun.
• Tambur temizlemek için toz halinde ve sıvı halde temizlik
maddeleri mevcuttur. Sıvı türünde temizleme maddeleri
yalnızca sıvı deterjan kutusunda kullanılabilir (seçenek).
4.Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
• Başlatma/Duraklatma düğmesine basarsanız, Eco Temiz Kazan programı başlar.
DİKKAT
• Eco Temiz Kazan programını kullanarak, tamburu bir temizlik maddesi kullanmadan
temizleyebilirsiniz.
• Çamaşır makinesinde çamaşır varken, Eco Temiz Kazan programını asla kullanmayın. Bu
çamaşırın dokusuna zarar verebilir veya çamaşır makinesinde bir probleme neden olabilir.
• Eco Temiz Kazan programında, kesinlikle normal deterjan kullanmayın.
• Yalnızca temizlik maddesi üreticisi tarafından önerilen tambur temizlik maddesini
1/10 oranında kullanın.
• Klorür içeren ağartıcıları kullanmak ürünün rengini soldurabileceğinden, yalnızca oksijenli
ağartıcı maddeler kullandığınızdan emin olun.
• Toz halinde temizlik maddesi: Bir [toz halinde ağartıcı madde] veya bir [yalnızca tambur
temizliği için temizlik maddesi] kullanın.
• Sıvı halde temizlik maddesi: Bir [sıvı halde oksijenli ağartıcı madde] veya bir [yalnızca tambur
temizliği için temizlik maddesi] kullanın.
Türkçe - 34
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 34
2015/12/15 17:23:53
03 Temizleme ve bakım
Eco Temiz Kazan Otomatik Alarm İşlevi
• Yıkama sonrasında ekrandaki “Eco Temiz Kazan”
göstergesi ve İşlem Seçici üzerindeki lamba yanarsa, bu
kazan (tambur) temizliğinin gerektiğini gösterir. Bu durumda,
çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın, makineyi çalıştırın
ve Eco Temiz Kazan programını kullanarak tamburu
temizleyin.
• Eco Temiz Kazan programını çalıştırmayacak olursanız,
ekrandaki “Eco Temiz Kazan” göstergesi ve İşlem Seçici
üzerindeki lamba söner. Bununla beraber, iki yıkama
işleminden sonra ekrandaki “Eco Temiz Kazan” göstergesi
ve İşlem Seçici üzerindeki lamba tekrar yanar. Ancak, bu
çamaşır makinesinde bir soruna neden olmayacaktır.
• Genel olarak, Eco Temiz Kazan Otomatik Alarmı ayda bir
ya da buna yakın aralıklarda görünmesine rağmen, sıklık
çamaşır makinesinin kullanılma sayısına bağlı olarak farklılık
gösterebilir
• Alarm olması durumunda, lütfen kalıntı filtresini
temizleyin (sayfa 36'teki “Kalıntı filtresinin
temizlenmesi” bölümüne bakın). Aksi takdirde, köpük
işlevinin performansı düşebilir.
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapağını açın.
Filtre
Kapağı
3. Acil durum tahliye borusunu çekerek kılavuz kancasından
ayırın.
Acil durum
boşaltma borusu
4. Acil boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça
15 cm geri çekin.
5. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
Kalan su beklediğinizden fazla olabilir. Daha büyük bir kap
hazırlayın.
6. Acil boşaltma kapağını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
7. Filtre kapağını takın.
Acil durum
boşaltma
kapağı
Türkçe - 35
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 35
2015/12/15 17:23:54
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
Kalıntı filtresinin temizlenmesi
Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya “5E” hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. (Önceki
bölümde yer alan “Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması” başlığına bakın.)
Kalıntı filtresinde yabancı maddeler birikmişse, köpük işlevinin performansı kötüleşebilir.
Kalıntı filtresini temizlemeden önce, elektrik fişini çektiğinizden emin olun.
DİKKAT
1. Önce kalan suyu boşaltın (sayfa 35’deki “Acil durumda
çamaşır makinesinin boşaltılması” kısmına bakınız).
Kalan suyu boşaltmadan filtreyi ayırırsanız, kalan su dışarı
süzülebilir.
2. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
3. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm
suyu boşaltın.
4. Kalıntı filtresinin kapağını sökün.
Kalıntı filtresi
kapağı
5. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla
temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası
pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış
olmadığını kontrol edin.
6. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
7. Filtre kapağını takın.
DİKKAT
Makine çalışırken birikinti filtresinin kapağını açmayın, yoksa sıcak su
dışarı taşabilir.
•
iltre temizliğinden sonra mutlaka filtre kapağını yerine takın. Filtre makinede değilse, çamaşır
F
makineniz arızalanabilir veya su sızdırabilir.
•
Filtre temizliğinden sonra filtre komple yerine takılmalıdır.
Dış yüzeyin temizlenmesi
1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve
aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.
Türkçe - 36
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 36
2015/12/15 17:23:54
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının
temizlenmesi
03 Temizleme ve bakım
1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma
koluna basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Yumuşatıcı bölücüsünü ve sıvı deterjan
kutusunu (seçenek) deterjan çekmecesinden
çıkarın.
Serbest bırakma kolu
sıvı deterjan kutusu
(seçenek)
Yumuşatıcı bölücüsü
3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.
4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Yumuşatıcı bölücüsünü ve sıvı deterjan kutusunu (seçenek)
iyice bastırarak çekmeceye geri takın.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda
çamaşır yokken bir durulama işlemi gerçekleştirin.
Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
Su hortumunun tel filtresini yılda en az bir kez ya da “4E” hata mesajı gösterildiğinde değiştirmelisiniz:
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. Hortum içindeki hava basıncı nedeniyle su
fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
3. Bir pense ile tel filtreyi hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında
durulayın. Ayrıca yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.
Türkçe - 37
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 37
2015/12/15 17:23:55
çamaşır makinenizin temizliği
ve bakımı
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:
1.
2.
3.
4.
5.
Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
Su besleme hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
Su besleme hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Çamaşır makinesini saklama
Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce
hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir.
1.Pamuklu işlemini seçin ve deterjan bölmesine deterjan koyun. Ardından, Hızlı Yıkama
düğmesine basın ve makinenizi bu programla çamaşır koymadan çalıştırın.
2. Su musluklarını kapatın ve giriş hortumlarını sökün.
3. Çamaşır makinenizin fişini prizden çekin tamburun havalanması için çamaşır makinenizi
kapağı açık olarak bırakın.
Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce
çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.
Türkçe - 38
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 38
2015/12/15 17:23:55
sorun giderme ve bilgi kodları
Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol
edin...
SORUN
ÇÖZÜM
Çalışmıyor
•
•
•
•
04 Sorun giderme
Su yok ya da yetersiz su var •
•
•
•
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
Su kaynağı musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
Başlatma/Duraklatma düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su musluğunu tamamen açın.
Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
Su besleme hortumunu düzleştirin.
Su girişi hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı
tamamlandıktan sonra
deterjan çekmecesinde
deterjan kalıyor
• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol
edin.
• Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok
gürültülü
• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey
düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin
ayağını ayarlayın.
• Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
• Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını
kontrol edin.
• Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Çamaşır makinesi su
• Boşaltma hortumunu düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin.
boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da
açılmıyor.
• Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak
açılmaz.
Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
Türkçe - 39
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 39
2015/12/15 17:23:55
sorun giderme ve bilgi kodları
Bilgi kodları
Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu
kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.
KOD SEMBOLÜ
ÇÖZÜM
dE
• Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
4E
• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
• Su basıncını kontrol edin.
• Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
Çamaşır makinesinde “4E” kodu göründüğünde, çamaşır makinesi 3
dakika boşaltma yapar. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
5E
• Kalıntı filtresini temizleyin.
• Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
• Su hortumu tel filtresinin temizleyin.
UE
• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot
gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma
yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
cE / 3E
• Satış sonrası servisini arayın.
Sud/Sd
• Çok fazla köpük tespit edildiğinde meydana gelir. Ayrıca köpük
giderilirken görüntülenir. Giderme işlemi bittikten sonra, normal devir
devam eder. (Bu normal işlemlerden biridir. Algılanmayan arızaları
önlemek için bir hatadır.)
Uc
• Verilen gücün gerilimi tutarsızsa, elektrik cihazlarının korunması için
çamaşır makinesi duraklatılır.
• Doğru gerilim verildiğinde, devir otomatik olarak kaldığı yerden devam
eder.
Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak,
Samsung Servis Merkezinizi ya da yerel Samsung bayisini arayın.
Türkçe - 40
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 40
2015/12/15 17:23:55
işlem tablosu
İşlem tablosu
(kullanıcı seçeneği)
WD702U4BK
Ön Yıkama
yıkama
Yumuşatıcı
Maks
Sıcaklık
(˚C)
Pamuklu
7,0

evet

95
1400
Sentetik
2,5

evet

60
1200
Sık Yıkama
2,0

evet

60
1400
Hızlı Yıkama 15dk
2,0
-
evet

40
800
Eco Temiz Kazan
-
-
-
-
70
400
Koku Giderme
1,0
-
-
-
-
-
Sterilizasyon
1,0
-
-
-
-
-
Kurutma
5,0
-
-
-
-
-
Bebek Giysileri
3,0

evet

95
1400
Super Eco Yıkama
3,0

evet

40
1200
Outdoor Giysileri
2,0
-
evet

40
1200
Yünlü
2,0
-
evet

40
800
PROGRAM
Maks. yük (kg)
DETERJAN
Sıkma Devri (MAKS) d/d
PROGRAM
Eco Bubble
Yoğun Yıkama
Gecikmeli bitir
Kurutma
Pamuklu




Sentetik




Sık Yıkama




Hızlı Yıkama 15dk

-


Eco Temiz Kazan
-
-

-
Koku Giderme
-
-

-
Sterilizasyon
-
-

-
Kurutma
-
-


Bebek Giysileri




Super Eco Yıkama




Outdoor Giysileri

-


Yünlü

-

-
05 Yıkama tablosu
WD702U4BK
1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 18 dakika daha uzun sürer.
2. Program süresi verileri, IEC 60456/ EN 60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. EN 50229’a göre AB enerji etiketi yıkama performansı testleri 7 kg çamaşır ve aşağıdaki program
kullanılarak yapılmalıdır: Pamuklu 60˚C + Yoğun Yıkama + Eco bubble. 4. EN 50229’a göre AB enerji etiketi kurutma performansı testleri için, 7 kg’lık çamaşır taban yükü yaklaşık
2,35kg, 2,35kg ve 2,3kg’lık üç kısma ayrılmalı ve her bir kısım Standart programı kullanılarak ayrı olarak
kurutulmalıdır.
5. Sık Yıkama: Test enstitüleri için kısa program.
6. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her eve özel tüketimle tabloda
verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
7. Yoğun Yıkama işlevi seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.
Türkçe - 41
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 41
2015/12/15 17:23:56
ek
Kumaş bakım tablosu
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir:
yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme. Sembollerin kullanılması
yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme
sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Dayanıklı malzeme
En çok 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Narin kumaş
Ütülemeyin
Çamaşır 95 ˚C’de yıkanabilir
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 60 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya
da R113 ile kuru temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C’de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Ürün, elde yıkanabilir
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En çok 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En çok 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
Çevre koruma
• Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz
halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir
elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük
çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
• Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
• Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
• Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları,
kullanılan programa bağlıdır).
Türkçe - 42
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 42
2015/12/15 17:23:59
Teknik özellikler
TİP
ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ
WD702U4BKWQ
BOYUTLAR
SU BASINCI
50 kPa ~ 800 kPa
SU HACMİ
42 ℓ
WD702U4BK
NET AĞIRLIK
64 kg
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ
7,0 kg [KURU ÇAMAŞIR]
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ
5,0 kg
MODEL
150 W
240 V
150 W
YIKAMA VE
ISITMA
220 V
2000 W
240 V
2400 W
KURUTMA
230V
1600W
MODEL
WD702U4BK
230V
350 W
POMPALAMA
34 W
MODEL
WD702U4BK
d/d
1400
SIKMA
SIKMA DÖNÜŞ HIZI
WD702U4BK
220 V
YIKAMA
GÜÇ TÜKETİMİ
06 Ek
G598mm X D600mm X Y844mm
Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.
Türkçe - 43
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 43
2015/12/15 17:23:59
ek
Yönetmelik (AB) No. 90/60/EC uyarınca
Samsung
Model Adı
WD702U4BKWQ
Enerji Verimliliği
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)
B
Enerji Tüketimi
Yıkama, sıkma ve kurutma
kWsaat
5,39
Sadece yıkama ve sıkma
kWsaat
0,91
Yıkama Performansı Sınıfı
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)
A
Su Çıkarma Verimi Sınıfı
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)
B
Artık Nem
%
44
Maksimum Sıkma Hızı
d/d
1400
Yıkama
kg
7
Kurutma
kg
5
Yıkama, sıkma ve kurutma
ℓ
77
Sadece yıkama ve sıkma
ℓ
42
Kapasite
Su Tüketimi
Tam çalışma döngüsü için program zamanı (60 ºC pamuklu
yıkama ve nominal yıkama kapasitesi için ‘kuru pamuk’ yıkama)
Yıkama, sıkma ve kurutma
dak
565
Sadece yıkama ve sıkma
dak
265
Pamuklu 60˚C + Yoğun Yıkama + 1400
devir
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu
programlar
Yıkama
Kuru
Kurutma + Standart + Sıkma
Daima kuruda kullanırken 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)
Enerji Tüketimi
Su Tüketimi
kWsaat/yıl
1078
ℓ
15400
Hiçbir zaman kuru kullanılmadığında 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)
Enerji Tüketimi
Su Tüketimi
kWsaat/yıl
182
ℓ
8400
Kurutma için enerji tüketimi verileri, EN50229 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
• İlk kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 2,35 kg’lık yükle
gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 1 çarşaf ve 3 yastık kılıfı ve 8 havlu);
• İkinci kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 2,35 kg’lık yükle
gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 1 çarşaf ve 3 yastık kılıfı ve 8 havlu);
• Üçüncü kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 2,30 kg’lık yükle
gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 0 çarşaf ve 6 yastık kılıfı ve 7 havlu);
(Ağırlığı ayarlarken, 1 veya 2 havlu eklenebilir veya çıkarılabilir.)
Türkçe - 44
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 44
2015/12/15 17:23:59
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan
bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 45
2015/12/15 17:23:59
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
SORU VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
Turkey
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
Kod No. DC68-03213H-07_TR
WD702U4BK_03213H-07_TR.indd 46
2015/12/15 17:24:00
Download PDF

advertising