Samsung | WF70F5E2W2W/AH | Samsung WF70F5E2W2W/AH Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

İçindekiler
4
Güvenlik bilgileri
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Önemli güvenlik sembolleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Önemli güvenlik önlemleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11
Çamaşır makinenizin montajı
Parçaların kontrol edilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Montaj gerekliliklerinin karşılanması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Elektrik kaynağı ve topraklama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Su beslemesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Boşaltma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zemin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Çevre sıcaklığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gömme ya da dolap içi montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Çamaşır makinesinin montajı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
19
Çamaşır makinenizin kullanımı
Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uygun deterjanı kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Deterjan çekmecesini kullanma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
İlk kez çamaşır yıkamak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Temel talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kontrol panelinin kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
İşlem Seçiciyi kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Çocuk Kilidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ses Kapama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Gecikmeli Bitir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Smart Check. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Çamaşırların yıkanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Çamaşırı manuel olarak yıkamak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Çamaşır kılavuzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Türkçe - 2
Untitled-2 2
2014-03-14 �� 3:52:06
Çamaşır makinenizin temizlenmesi
30
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kalıntı filtresinin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dış yüzeyin temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tel filtrenin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
33
Çamaşır makinenizin bakımı
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Çamaşır makinesini saklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
34
Sorun giderme ve bilgi kodları
Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bilgi kodları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
36
Program tablosu
Program tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
37
Ek
Kumaş bakım tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Çevreyi koruma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uygunluk beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ana yikama programlari hakkinda bİlgİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Türkçe - 3
Untitled-2 3
2014-03-14 �� 3:52:06
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve
bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak
yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi
öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve
güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik
kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu
davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda
açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da
görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım
alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI: Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar..
DİKKAT: Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli
olmayan uygulamalar.
NOT
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu
makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
Türkçe - 4
Untitled-2 4
2014-03-14 �� 3:52:06
Önemli güvenlik önlemleri
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin
üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin
kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde
yaralanabilir.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
01 GÜVENLIK BILGILERI
UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır
makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:
Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
Avrupa’da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir
kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun
denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli,
fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım,
denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek
şekilde konumlandırılmalıdır.
Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski
hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir
anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Türkçe - 5
Untitled-2 5
2014-03-14 �� 3:52:06
UYARI: Önemli montaj UYARILARI
Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol
açabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir
zaman uzatma kablosu kullanmayın.
• Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Aksi
taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak
düzenli olarak temizleyin.
• Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.
• Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına
veya yangına yol açabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara
uygun olduğundan emin olun.
Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz
kalan bir konuma kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma boruların patlamasına neden olabilir.
Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç
kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
• Fişi prizden fişi tutarak çekin.
Türkçe - 6
Untitled-2 6
2014-03-14 �� 3:52:06
•
Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.
• Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
UYARI: Önemli kullanım UYARILARI
01 GÜVENLIK BILGILERI
DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın
servis merkeziyle temasa geçin.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye
veya güç kablosuna dokunmayın.
• Bir vantilatör kullanmayın.
• Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken
çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan
emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları
yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).
• Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu
yaralanmaya neden olabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
• Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına
izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Türkçe - 7
Untitled-2 7
2014-03-14 �� 3:52:06
Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden
çıkarın.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun Müşteri Hizmetleri
ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER
Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini
nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.
Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.
• Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su
kaçağına yol açabilir.
Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı
nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.
• Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir
veya su kaçağına yol açabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
• Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.
Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi
bir su sızıntısı olmadığından emin olun.
• Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su kaçağına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung
tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların
veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık,
kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Türkçe - 8
Untitled-2 8
2014-03-14 �� 3:52:06
Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol
açabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.
• Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını,
paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet,
motor bisiklet veya araba astarları vb.
• Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal
titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar
görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu
da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
01 GÜVENLIK BILGILERI
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.
• Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.
• Bu yanıklara neden olabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.
• Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim
nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş
çamaşırları yıkamayın.
• Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve
temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı
yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.
• Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.
• Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü
kokulara neden olabilir.
Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
• Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Türkçe - 9
Untitled-2 9
2014-03-14 �� 3:52:06
Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar
verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek
fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
UYARI: Önemli temizleme UYARILARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında
talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Türkçe - 10
Untitled-2 10
2014-03-14 �� 3:52:07
Download PDF

advertising