Samsung | WF70F5E2W2W/AH | Samsung WF70F5E2W2W/AH Kullanım kılavuzu

WF80F5****
WF81FE****
WF82F5****
WF8AF5****
WF70F5****
WF71F5****
WF72F5****
WF7AF5****
WF60F4****
WF61F4****
WF62F4****
WF6AF4****
Çamaşır makinesi
Kullanıcı kılavuzu
olasılıkları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür
ederiz.
Untitled-2 1
2014-03-14 �� 3:52:06
İçindekiler
4
Güvenlik bilgileri
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Önemli güvenlik sembolleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Önemli güvenlik önlemleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11
Çamaşır makinenizin montajı
Parçaların kontrol edilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Montaj gerekliliklerinin karşılanması.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Elektrik kaynağı ve topraklama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Su beslemesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Boşaltma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zemin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Çevre sıcaklığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gömme ya da dolap içi montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Çamaşır makinesinin montajı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
19
Çamaşır makinenizin kullanımı
Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uygun deterjanı kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Deterjan çekmecesini kullanma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
İlk kez çamaşır yıkamak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Temel talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kontrol panelinin kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
İşlem Seçiciyi kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Çocuk Kilidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ses Kapama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Gecikmeli Bitir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Smart Check. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Çamaşırların yıkanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Çamaşırı manuel olarak yıkamak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Çamaşır kılavuzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Türkçe - 2
Untitled-2 2
2014-03-14 �� 3:52:06
Çamaşır makinenizin temizlenmesi
30
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kalıntı filtresinin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dış yüzeyin temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tel filtrenin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
33
Çamaşır makinenizin bakımı
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Çamaşır makinesini saklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
34
Sorun giderme ve bilgi kodları
Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bilgi kodları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
36
Program tablosu
Program tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
37
Ek
Kumaş bakım tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Çevreyi koruma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uygunluk beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ana yikama programlari hakkinda bİlgİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Türkçe - 3
Untitled-2 3
2014-03-14 �� 3:52:06
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve
bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak
yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi
öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve
güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik
kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu
davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda
açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da
görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım
alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI: Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar..
DİKKAT: Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli
olmayan uygulamalar.
NOT
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu
makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
Türkçe - 4
Untitled-2 4
2014-03-14 �� 3:52:06
Önemli güvenlik önlemleri
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin
üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin
kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde
yaralanabilir.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
01 GÜVENLIK BILGILERI
UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır
makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:
Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
Avrupa’da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir
kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun
denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli,
fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım,
denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek
şekilde konumlandırılmalıdır.
Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski
hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir
anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Türkçe - 5
Untitled-2 5
2014-03-14 �� 3:52:06
UYARI: Önemli montaj UYARILARI
Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol
açabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir
zaman uzatma kablosu kullanmayın.
• Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Aksi
taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak
düzenli olarak temizleyin.
• Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.
• Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına
veya yangına yol açabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara
uygun olduğundan emin olun.
Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz
kalan bir konuma kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma boruların patlamasına neden olabilir.
Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç
kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
• Fişi prizden fişi tutarak çekin.
Türkçe - 6
Untitled-2 6
2014-03-14 �� 3:52:06
•
Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.
• Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
UYARI: Önemli kullanım UYARILARI
01 GÜVENLIK BILGILERI
DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın
servis merkeziyle temasa geçin.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye
veya güç kablosuna dokunmayın.
• Bir vantilatör kullanmayın.
• Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken
çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan
emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları
yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).
• Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu
yaralanmaya neden olabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
• Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına
izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Türkçe - 7
Untitled-2 7
2014-03-14 �� 3:52:06
Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden
çıkarın.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun Müşteri Hizmetleri
ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER
Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini
nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.
Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.
• Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su
kaçağına yol açabilir.
Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı
nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.
• Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir
veya su kaçağına yol açabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
• Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.
Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi
bir su sızıntısı olmadığından emin olun.
• Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su kaçağına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung
tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların
veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık,
kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Türkçe - 8
Untitled-2 8
2014-03-14 �� 3:52:06
Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol
açabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.
• Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını,
paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet,
motor bisiklet veya araba astarları vb.
• Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal
titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar
görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu
da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
01 GÜVENLIK BILGILERI
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.
• Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.
• Bu yanıklara neden olabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.
• Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim
nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş
çamaşırları yıkamayın.
• Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve
temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı
yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.
• Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.
• Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü
kokulara neden olabilir.
Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
• Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Türkçe - 9
Untitled-2 9
2014-03-14 �� 3:52:06
Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar
verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek
fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
UYARI: Önemli temizleme UYARILARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
• Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında
talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Türkçe - 10
Untitled-2 10
2014-03-14 �� 3:52:07
Çamaşır makinenizin montajı
Parçaların kontrol edilmesi
Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin
olun. Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri
Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.
1
2
9
3
10
11
4
5
12
6
7
1
Serbest bırakma kolu
2
Deterjan çekmecesi
3
Kontrol paneli
4
Kapak
5
Kazan
6
Kalıntı filtresi
7
Acil durum boşaltma
borusu
8
Filtre kapağı
9
Üst kapak
10
Fiş
11
Boşaltma hortumu
12
Dengeleme ayakları
02 KURULUM
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz
düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
8
Anahtar
(belirli modeller)
Cıvata deliği kapakları *
Hortum tutucu
Soğuk su besleme hortumu
Sıcak su besleme hortumu
(belirli modeller)
Sıvı detarjan kutusu
Cıvata deliği kapakları* : Cıvata deliği kapak sayısı modele bağlıdır (3~5 kapak).
Türkçe - 11
Untitled-2 11
2014-03-14 �� 3:52:07
Montaj gerekliliklerinin karşılanması
Elektrik kaynağı ve topraklama
UYARI: Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen güç kablosunu kullanın.
Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
• AC 220 - 240 V / 50 Hz sigorta veya devre kesici
• Yalnızca çamaşır makineniz için kullanılan ayrı bir şebeke devresi
Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik
akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile
gelir.
UYARI: Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su
borularına bağlamayın.
Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Çamaşır makinesinin
doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın.
DİKKAT: Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir
elektrikçiye uygun bir priz taktırın.
Su beslemesi
Çamaşır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır. 50 kPa’dan
düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir.
Ya da, çamaşır makinesi kontrolleri basınca dayanamayabilir ve makinenin kapanmasına neden olabilir.
(Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları veya taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı
vardır.)
Su muslukları, birlikte gelen su besleme hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin
arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.
Birçok tesisatçı 305 cm’e varan çeşitli uzunluklarda su besleme hortumu satar.
Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
• Su besleme hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.
UYARI: Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda
sızıntıları kontrol edin.
Türkçe - 12
Untitled-2 12
2014-03-14 �� 3:52:07
Boşaltma
Zemin
En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerine monte edilmelidir. Ahşap zeminlerin
titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilmesi gerekebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler
titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan
faktörlerdir.
UYARI: Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte
etmeyin.
02 KURULUM
Samsung 65 cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi
üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar
geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.
Çevre sıcaklığı
Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından
çamaşır makinenizi ortam sucaklığının su donma noktasının altına düşebileceği yerlerde monte etmeyin.
Borulardaki donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.
Gömme ya da dolap içi montaj
Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki mesafeler
gereklidir:
Kenarlar
25 mm
Üst
25 mm
Arka *
50 mm
Ön
500 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 500 mm
engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.
Türkçe - 13
Untitled-2 13
2014-03-14 �� 3:52:08
Çamaşır makinesinin montajı
DİKKAT: Montaj tamamlanmadan önce güç kablosunu prize takmayın.
UYARI: Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik
torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.
1. ADIM - Konum seçme
Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:
• Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
• Doğrudan güneş ışığı almıyor
• Yeterli havalandırma olanağına sahip
• 0 ˚C’nin altındaki donma sıcaklıklarına maruz değil
• Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
• Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var
2. ADIM - Nakliye Cıvatalarını çıkarma
Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.
1. Tüm cıvataları anahtarla gevşetin.
(*): İsteğe bağlı
2. Cıvatayı elinizle tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata
için bu işlemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen cıvata deliği kapaklarını takın.
4. Bütün nakliye cıvatalarını, makineyi taşımanız gerektiğinde kolayca
erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.
Türkçe - 14
Untitled-2 14
2014-03-14 �� 3:52:08
3. ADIM - Ayakları ayarlamak
1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Tüm kilit somunlarını anahtarla gevşetin.
02 KURULUM
Makineyi monte ederken fişinin, su beslemesinin ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan
emin olun.
3. Makineyi düz hale getirmek için elinizle dengeleme ayaklarını
gerektiği kadar döndürün.
4. Çamaşır makineniz düz hale geldiğinde, anahtarı kullanarak kilit
somunlarını sıkın.
DİKKAT: Kilit somunlarını sıkmadan çamaşır makinenizi
hareket ettirmeyin. Bu dengeleme ayağının zarar görmesine
yol açabilir.
4. ADIM - Su ve boşaltmayı bağlama
Su besleme hortumunun bağlanması
UYARI: Birden fazla su besleme hortumunu beraber bağlamayın. Bu su kaçağına ve su kaçağından
ötürü elektrik çarpmasına yol açabilir. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek
basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını,
çamaşır makinesinin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın.
Ardından (A) parçasını elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
(*): İsteğe bağlı
A
2. Ara bağlantı parçasını (B), su besleme hortumunun (C) diğer
ucundan çıkarın.
B
C
Türkçe - 15
Untitled-2 15
2014-03-14 �� 3:52:08
3. Önce ‘+’ tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı
parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından (D) parçasını tutun ve
(E) parçasını 5 mm boşluk kalana kadar ok yönünde döndürün.
(*): 5 mm
D
E
4. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak
ara bağlantı parçasını su musluğuna takın.
Ardından (E) parçasını ok yönünde döndürerek ara bağlantı
parçasını sıkıştırın.
E
5. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. (F) parçasını
ara bağlantı parçasına doğru ittirirseniz, hortum ara bağlantı
parçasına otomatik olarak bağlanır ve bir “klik” sesi duyulur.
Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su
besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde
bağlandığından emin olun.
UYARI: Su besleme hortumunun bükülüp dönmediğinden
emin olun. Eğer hortum bükülür veya dönerse; su kaçağı
tehlikesi ve su kaçağından ötürü elektrik çarpması tehlikesi
meydana gelebilir. Gerekiyorsa, L şekilli dirsek bağlantı
parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını
yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi
ucuna yeniden yerleştirebilirsiniz.
F
6. Su beslemesini açın ve su girişi, musluk ya da ara bağlantı
parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa
önceki adımı tekrarlayın.
UYARI: Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın.
Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme
hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.
Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse,
musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
Türkçe - 16
Untitled-2 16
2014-03-14 �� 3:52:09
Sıcak su besleme hortumunun bağlanması (seçilen modeller)
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, soğuk su besleme
hortumunu taktığınız gibi lavabonun sıcak su musluğuna bağlayın.
A
Sadece soğuk su kullanmak için Y parçasını kullanın.
02 KURULUM
1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı
parçasını makinenin arkasındaki sıcak su girişine bağlayın. Ardından
(A) parçasını elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
Su hortumunun bağlanması (seçilen modeller)
Su hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır.
Su durdurucu, su besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar
gördüğünde su akışını otomatik olarak durdurur.
Ayrıca, su durdurucuda bir uyarı göstergesi (A) görüntüler.
Su durdurucuyu musluğa şekildeki gibi takar su hortumunu bağlayın.
A
Boşaltma hortumunun bağlanması
Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:
Lavabonun kenarına
Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe
yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak
için verilen plastik hortum yatağını (A) kullanın. Hortum tutucuyu,
hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir
iple musluğa tutturun.
(*): 60 ~ 90 cm
A
Lavabo atık su borusu koluna
Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan
yukarıda olmalıdır.
Dikey boruya
Dikey boru olarak, 65 cm’lik yüksek dikey bir boru kullanılmasını
öneriyoruz. 60 cm’den kısa ve 90 cm’den uzun olmamlıdır. Boşaltma
hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle
birlikte verilen plastik hortum tutucusunu (A) kullanın Hareket
etmesini önlemek için, hortumu, bir bağlama kayışıyla dikey boruya
sabitleyin.
Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:
• En 5 cm çap.
• Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi.
(*): 60 ~ 90 cm
Türkçe - 17
Untitled-2 17
2014-03-14 �� 3:52:10
5. ADIM - Çamaşır makinenizi çalıştırma
Fişi AC 220 - 240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine takın. (Elektrik
ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için 12. sayfadaki Elektrik kaynağı ve topraklama
bölümüne bakın.)
Test işlemi
Montaj tamamlandıktan sonra, Durulama+Sıkma programını çalıştırarak, makinenin düzgün monte
edilip edilmediğini kontrol edin.
6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma
Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık algılaması için,
montajdan hemen sonra Kalibrasyon Modunun çalıştırılması önerilmektedir. Kalibrasyon Modunu çalıştırmak
için aşağıdaki adımları takip edin.
Kalibrasyon Modunu çalıştırmadan önce, kazanda veya çamaşır makinesinin üzerinde bir şey
olmadığından emin olun.
1. Çamaşır makinesini kapatın.
2. Sıcaklık ve Gecikmeli Bitir düğmelerine aynı anda basılı tutarken Güç düğmesine basın. Çamaşır
makinese açılacak ve ekranda “CLB” görüntülenecek.
3. Kalibrasyon Modunu başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
4. Kazan yaklaşık 3 dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
5. Kalibrasyon Modu tamamlandığında, ekranda “Son” görüntülenir ve çamaşır makinesi otomatik olarak
kapanır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.
Türkçe - 18
Untitled-2 18
2014-03-14 �� 3:52:10
Çamaşır makinenizin kullanımı
03 KULLANIM
Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek
olacaktır.
Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi
Uygun deterjanı kullanma
Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli olup
olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır
makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin
tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu
kuruma başvurun.
Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır
makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı taşması sonucunu
doğurabilir.
Deterjan çekmecesini kullanma
Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır.
Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.
DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın. Sıcak su veya buhara maruz
kalabilirsiniz.
Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın.
• Tablet ve kapsül türü deterjanlar
• Top ve file kullanan deterjanlar
Ön yıkama deterjan gözü: Ön yıkama için deterjan ya da
çamaşır kolası.
Ana yıkama deterjan gözü: Ana yıkama için deterjan, kireç
önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı
ürünleri.
Yumuşatıcı gözü: Yumuşatıcı (MAKS
şekilde doldurun).
çizgisini geçmeyecek
1. Çamaşır makinesinin sol üstündeki deterjan çekmecesini dışarı
çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır
deterjanını ana yıkama deterjan gözüne
koyun.
Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın
(20. sayfadaki Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)
bölümüne bakın).
Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.
Türkçe - 19
Untitled-2 19
2014-03-14 �� 3:52:10
3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı gözüne
koyun.
MAKS
çizgisini aşmayın.
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, ve göze konmadan
önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).
DİKKAT: Yumuşatıcı gözüne
toz/sıvı deterjan KOYMAYIN.
4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır
deterjanını ön yıkama gözüne
koyun.
5. Kapatmak için deterjan çekmesini itin.
Yumuşatıcıyı durulama deterjanı gözüne, deterjan
çekmecesini kapattığınızda taşmayacak şekilde koymaya
dikkat edin.
Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)
Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin ana yıkama
gözüne
sıvı deterjan kutusunu yerleştirin ve sıvı deterjanı ana yıkama
bölmesine dökün. Sıvı deterjan kutusundaki MAKS çizgisini geçmeyin.
• Sıvı deterjan kutusunu yalnızca, deterjan çekmecesini açma
koluna (A) bastırarak çamaşır makinesinden çıkarttıktan
sonra yerleştirin.
• Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı kalabilir.
DİKKAT:
• Sıvı deterjan kullanırken Ön Yıkama Fonksiyonunu
kullanmayın.
• Toz deterjan kullanırken sıvı deterjan kutusunu çıkarın.
A
Türkçe - 20
Untitled-2 20
2014-03-14 �� 3:52:11
İlk kez çamaşır yıkamak
İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.
03 KULLANIM
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Deterjan çekmecesindeki ana yıkama gözüne
biraz deterjan koyun.
3. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
4. Durulama+Sıkma programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
5. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını
sağlayacaktır.
Temel talimatlar
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
DİKKAT: Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini
belirlemek için 29. sayfadaki Yük kapasitesinin belirlenmesi bölümüne bakın.
Outdoor Giysileri programı dışında normal bir programda su geçirmez giysileri yıkamayın.
3. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
DİKKAT: Yıkamadan sonra çamaşır makinesinin ön plastik contasında veya kapağın contasında
deterjan kalabilir. Kapağı kapatmadan önce kalan deterjanı temizlediğinizden emin olun, aksi
takdirde su sızıntısına yol açabilir.
DİKKAT: Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
4. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
Son Hafıza fonksiyonu
• Makinenizi açtığınızda, kullanılan son ayar kontrol paneline yansır. Ancak, son kullanılan
ayar Eco Temiz Kazan, Durulama+Sıkma veya Yalnızca Sıkma programlarından biriyse, bu
fonksiyon uygulanmaz.
• İşlem Seçiciyi, makineyi açtıktan hemen sonra bile çevirirseniz, bu fonksiyon uygulanmaz ve
kontrol paneli sıfırlanır.
5. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
6. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin. İlgili göstergeler yanar ve tahmini devir süresi
ekranda belirir.
7. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
DİKKAT: Çamaşır makinesi çalışırken kapak camına dokunmayın, sıcak olabilir.
DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su veya
buhara maruz kalabilirsiniz.
Türkçe - 21
Untitled-2 21
2014-03-14 �� 3:52:11
Kontrol panelinin kullanımı
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Program seçici
Program için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.
Her program ile ilgili daha fazla bilgi için 24. sayfadaki İşlem Seçiciyi kullanma bölümüne bakın.
2. Dijital grafik ekran
Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.
3. Sıcaklık düğmesi
Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:
Soğuk su , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C
4. Sıkma düğmesi
Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın.
WF80F5E**4*, WF80F5E**H*
WF70F5E**4*, WF70F5E**H*
Durulama Suyunda Bekletme,
1200, 1400 rpm
, 400, 800,
WF80F5E**2*, WF80F5E**M*
WF70F5E**2*, WF70F5E**M*
WF60F4E**2*, WF60F4E**M*
Durulama Suyunda Bekletme,
1000, 1200 rpm
, 400, 800,
WF60F4E**0*, WF60F4E**L*
Durulama Suyunda Bekletme,
800, 1000 rpm
Gösterge yok
, 400, 600,
Durulama Suyunda Bekletme: Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir.
Çamaşırın çıkarılması için boşaltma veya sıkma işleminin gerçekleşmesi gerekir.
(Bütün göstergeler kapanmışsa, Durulama Suyunda Bekletme çalışıyor demektir.)
Sıkma yok: Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan kazanda bekler.
Türkçe - 22
Untitled-2 22
2014-03-14 �� 3:52:11
Suda Bekletme: Lekeleri çamaşırlarınızdan suda bekleterek etkin şekilde çıkarmak için bu
seçeneği kullanın.
•
Suda Bekletme fonksiyonu, yıkama işlemi içinde 13 dakika sürer.
•
Suda Bekletme fonksiyonu altı işlemle 30 dakika boyunca devam eder, bunlardan biri suda
bekletmedir ve 1 dakika sıkar ve 4 dakika bekler.
• Suda Bekletme fonksiyonu şunlarla beraber kullanılabilir: Pamuklu, Sentetik, Leke Çıkartma,
Sık Yıkama, Süper Eco Yıkama ve Bebek Giysileri programları.
03 KULLANIM
5. Seçenek düğmesi
Seçenekler arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:
Suda Bekletme > Yoğun Yıkama > Ön Yıkama > Durulama+ > Suda Bekletme + Durulama+ > Yoğun
Yıkama + Durulama+ > Ön yıkama + Durulama+ > kapalı
Yoğun Yıkama: Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu
düğmeye basın. Her işlem için yıkama süresi artar.
Ön yıkama: Bu fonksiyonu ana yıkamadan önce çamaşırınıza ön yıkama yapmak için kullanın.
Ön yıkama fonksiyonu yalnızca Pamuklu, Sentetik, Leke Çıkartma, Sık Yıkama, Süper Eco Yıkama
ve Bebek Giysileri programlarıyla beraber kullanılabilir.
Durulama+: Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın.
6. Gecikmeli Bitir düğmesi
Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak
için düğmeye tekrar tekrar basın.
Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
7. Start/Pause (Başlatma/Duraklatma) düğmesi
Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
8. Güç düğmesi
Çamaşır makinesini açmak için bu düğmeye bir defa basın. Kapatmak için düğmeye tekrar basın.
Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.
Türkçe - 23
Untitled-2 23
2014-03-14 �� 3:52:12
İşlem Seçiciyi kullanma
Devir
Pamuklu
Kullanım
Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırları,
havlular, gömlekler, vb. için
Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2 kg veya
daha az yük için).
6 kg sınıfı modellerinde nevresim yıkama fonksiyonu yoktur.
Sentetik
Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid
(perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
15’ Hızlı Yıkama
Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2,0 kg’lik
çamaşırlar. Yaklaşık en az 15 dakika sürer, ancak su basıncına, su sertliğine, su
giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama türüne ve miktarına, kirlenme düzeyine,
kullanılan dengesiz deterjan yüküne, elektrik kaynağındaki dalgalanmalara
ve seçilen fazladan seçeneklere bağlı olarak gösterilen değerlerden değişiklik
gösterebilir.
DİKKAT: 2,0 kg yük için 20 gr’dan az deterjan olmalıdır, aksi takdirde
çamaşırlarda deterjan kalabilir.
Bebek Giysileri
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve ekstra durulama işlemleri, bebeğinizin cildine zarar
verecek deterjan kalmamasını sağlar.
Sık Yıkama
İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.
Leke Çıkartma
Lekeli giysiler için. Leke Çıkartma programı, olabildiğince özenli bir şekilde ve
lekelere önceden bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın üstün leke çıkartma
sunar. En iyi leke çıkarıcı performans için, çeşitli lekelerin genel temizliği için
iç ısıtıcının yardımıyla yıkama sıcaklığının yükseltildiği bu programda yüksek
sıcaklık kullanılmasını öneriyoruz.
Çamaşırınızdaki lekeleri etkili bir biçimde çıkarmak için bu programda suda
bekletme işlemleri gerçekleşmektedir. Suda bekletme işlemi sırasında, kazan bir
süreliğine dönmeyi durdurur ve bu şekilde çalışmanın durması bir arıza değildir.
Super Eco Yıkama
Düşük sıcaklıklık Süper Eco Yıkama programı mükemmel yıkama sonuçları
almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.
Outdoor Giysileri
Dağcılık giysileri, kayak giysisi ve spor giysileri gibi su geçirmez öğeler için.
İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler.
Yünlü
Yalnızca makinede yıkanabilen yünlüler için. Yük 2,0 kg’dan az olmalıdır. (6 kgsınıfı modeli için: 1,5 kg)
Yünlü programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak hareketlerle yıkar.
Yıkama sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen beşikte sallama ve ıslatma
işlemleri sürekli uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlenir ve
son derece temiz bir yıkama sağlanmış olunur. Suda bekletme işlemi sırasında
çamaşır makinesinin durup başlaması bir arıza değildir.
Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş koruma
sağlanması için Yünlü programında kullanılmak üzere nötr deterjanlar tavsiye
edilir.
Elde Yıkama
Elde yıkama kadar nazik, çok hafif bir yıkama işlemi.
Sıkma
Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.
Durulama+Sıkma
Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı
yumuşatıcı eklemek için kullanın.
Türkçe - 24
Untitled-2 24
2014-03-14 �� 3:52:12
Çocuk Kilidi
03 KULLANIM
Çocuk Kilidi fonksiyonu düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi
değiştirilemez.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
Çocuk Kilidi fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak
istiyorsanız, 3 saniye boyunca Sıcaklık ve Sıkma düğmelerine aynı anda
basın.
”Çocuk Kilidi ” göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.
Çocuk Kilidi fonksiyonu devreye sokulduğunda, yalnızca Güç
düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi fonksiyonu, makine kapatılıp tekrar
açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da
devrede kalacaktır.
Ses Kapama
Ses Kapama fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon seçildiğinde ses tüm programlarda
kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
Ses Kapama fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak
istiyorsanız, 3 saniye boyunca Sıkma ve Seçenek düğmelerine aynı
anda basın.
”Ses Kapama ” göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.
Gecikmeli Bitir
Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik
olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne
zaman biteceğini gösterir.
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
3. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
4. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
5. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin.
6. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar Gecikmeli Bitir düğmesine basın.
7. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
“Gecikmeli Bitir ” göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
8. Gecikmeli Bitir fonksiyonunu iptal etmek için, makinenizi kapatın ve ardından Güç düğmesine basarak
tekrar açın.
Türkçe - 25
Untitled-2 25
2014-03-14 �� 3:52:13
Smart Check
Bu fonksiyon çamaşır makinenizin durumunu bir akıllı telefon ile kontrol etmenizi sağlar.
Smart Check fonksiyonu şunlarla en iyi şekilde kullanılmaktadır:
Galaxy ve iPhone serileri (bazı modellerde desteklenememektedir)
Samsung Smart Washer aplikasyonunun indirilmesi
Samsung Smart Washer aplikasyonunu kurmak için Android market veya Apple App store’dan cep
telefonunuza indirin. “Samsung Smart Washer”ı aratarak kolayca bulabilirsiniz.
Smart Check fonksiyonunun kullanılması
1. Bir hata oluştuğunda, Smart Check fonksiyonunu çalıştırmak için
Seçenek ve Gecikmeli Bitir düğmelerine 3 saniye boyunca aynı
anda basın. Ya da, Smart Check fonksiyonu, çamaşır makinesi
çalıştırıldıktan sonra hiçbir düğmeye basılmadığında çalışabilir.
2. Görüntü ekranındaki LED bölümler 2 veya 3 saniye döner
ve çamaşır makinesi görüntü ekranında Smart Check kodu
görüntülenir.
3. Akıllı telefonunuzda Samsung Smart Washer aplikasyonunu çalıştırın ve Smart Check düğmesine
dokunun.
‘Dil seçimine göre Smart Check’, ‘Smart Care’ olarak da görünebilir.
4. Akıllı telefonunuzun kamerasını, çamaşır makinesi ekranındaki Smart Check koduna odaklayın.
• Eğer çamaşır makinesi görüntü ekranına ampul, floresan lambası veya lambadan ışık
yansıyorsa, akıllı telefon Smart Check kodunu kolayca tanımayabilir.
• Akıllı telefonu, görüntü ekranına göre çok geniş bir açıyla tutarsanız, hata kodunu
tanımayabilir. Daha iyi sonuç almak için, akıllı telefon ve görüntü ekranını birbirlerine
neredeyse paralel olacak şekilde tutun.
5. Eğer doğru odaklanırsa, Smart Check kodu otomatik olarak tanınır ve çamaşır makinenizin durumu, hata
ve önlemler ile ilgili detaylı bilgiler çamaşır makinenizde görüntülenir.
6. Eğer akıllı telefon Smart Check kodunu iki defadan daha fazla tanıyamazsa, lütfen çamaşır makinesinin
görüntü ekranındaki Smart Check kodunu Samsung Smart Washer aplikasyonuna manuel olarak girin.
Türkçe - 26
Untitled-2 26
2014-03-14 �� 3:52:13
Çamaşırların yıkanması
Yeni çamaşır makineniz, Samsung’un “Fuzzy Control” otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı
kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını
ayarlayacaktır.
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
03 KULLANIM
İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
Ön yıkama fonksiyonu yalnızca Pamuklu, Sentetik, Bebek Giysileri, Sık Yıkama, Leke Çıkartma
ve Süper Eco Yıkama programlarıyla beraber kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse
gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici’yi kullanın: Pamuklu, Sentetik, 15’ Hızlı
Yıkama, Bebek Giysileri, Sık Yıkama, Leke Çıkartma, Süper Eco Yıkama, Outdoor Giysileri, Yünlü ve Elde
Yıkama. Kontrol panelinde ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmelere basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve
gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. Yıkamayı başlatmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. Gelişim göstergesi yanacak ve yıkama
için kalan süre ekranda belirecek.
Pamuklu programında çamaşır miktarına bağlı olarak hem yıkama süresi hem de durulama
işlemlerinin sayısı değişebilir.
10. Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır. Kapağı açın ve çamaşırınızı çıkarın.
Yıkamayı durdurma
Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.
1. Kapağın kilidini açmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Kazanın içindeki su sıcaklığı veya su seviyesi çok YÜKSEKSE, kapak açılmayacak ve “Kapak Kilidi “
göstergesi yanıp sönecek. Bu durumda, göstergenin yanıp sönmesi durana kadar bekleyin. (Yanıp
sönmenin durması yaklaşık 1 veya 2 dakikayı bulur.)
2. Kapağı açın ve çamaşırınızı ekleyin/çıkarın.
3. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Türkçe - 27
Untitled-2 27
2014-03-14 �� 3:52:13
Çamaşırı manuel olarak yıkamak
Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için Güç düğmesine basın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Pamuklu programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
8. Sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesine basın.
(Soğuk su , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
9. Sıkma hızını belirlemek için Sıkma düğmesine basın. (Gösterge yok: Durulama Suyunda Bekletme,
Sıkma yok)
:
10. Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş yapmak için
Gecikmeli Bitir düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini
gösterir.
11. Yıkamayı başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Çamaşır kılavuzu
En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.
Yıkamadan önce her zaman kumaştaki bakım etiketine bakın.
Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:
•
•
•
•
Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın.
Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Renkli ürünleri ayrı yıkayın.
Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde
edilmesini sağlar.
Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini
kullanın. Yıkadığınız şeylerin etiketlerini kontrol edin veya 37. sayfadaki Kumaş bakım tablosu
bölümüne bakın.
Cepleri boşaltma
Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli
sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın. Giysi üstündeki metaller giysi
kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların
ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce
kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan
önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.
Pamuklulara ön yıkama
Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır.
Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok
kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.
Türkçe - 28
Untitled-2 28
2014-03-14 �� 3:52:13
Yük kapasitesinin belirlenmesi
Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız
çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Yük Kapasitesi (kg)
WF80F5E
WF70F5E
WF60F4E
Pamuklu
8,0
7,0
6,0
Sentetik
3,5
3,5
3,0
Outdoor Giysileri
2,0
2,0
2,0
Yünlü
2,0
2,0
1,5
03 KULLANIM
Kumaş Türü
Çamaşırlar dengesizse ve “UE” hata kodu beliriyorsa, yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz
yerleştirildiğinde, sıkma performansı değişebilir.
Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir.
Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2 kg veya daha az yük için).
6 kg sınıfı modellerinde nevresim yıkama fonksiyonu yoktur.
DİKKAT: Sütyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek
olarak satın alınır) koyun.
• Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra
zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine
koyduğunuzdan emin olun.
• Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler
kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır
filesine koyun.
DİKKAT: Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak
çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.
Türkçe - 29
Untitled-2 29
2014-03-14 �� 3:52:13
Çamaşır makinenizin temizlenmesi
Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
Eğer bir elektrik kesintisi meydana gelirse, çamaşırınızı çıkarmadan önce kalan suyun tamamını
boşaltın.
1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
A
2. Kolunu aşağı doğru bastırıp çekerek filtre kapağını (A) açın.
3. Bir kap hazırlayın.
Kalan su beklediğinizden daha fazla olabilir. Büyük bir kap
kullanın.
4. Acil boşaltma borusunu (C) çekerek çıkarın ve acil boşaltma
borusunun (C) ucunu bir kaba koyun.
B
5. Acil boşaltma borusunun (C) ucundaki acil boşaltma kapağını
(B) tutun ve yavaşça geri çekin.
6. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
C
7. Acil boşaltma kapağını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
8. Filtre kapağını takın.
Türkçe - 30
Untitled-2 30
2014-03-14 �� 3:52:14
Kalıntı filtresinin temizlenmesi
DİKKAT: Kalıntı filtresini temizlemeden önce, çamaşır makinesini prizden çıkardığınızdan emin olun.
DİKKAT: Makine çalışıyorken kalıntı filtre kapağını açmayın, aksi takdirde sıcak su boşalabilir.
1. Kolunu aşağı doğru bastırıp çekerek filtre kapağını açın.
2. Kalan suyu boşaltın (30. sayfadaki Acil durumda çamaşır
makinesinin boşaltılması bölümüne bakın.)
Kalan suyu boşaltmadan filtreyi çıkarırsanız, kalın su
boşalabilir.
A
04 TEMİZLEME
Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya “5E” hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. Kalıntı
filtresinde yabancı maddeler birikmişse, Eco Bubble fonksiyonunun performansı kötüleşebilir.
3. Sola doğru çevirerek kalıntı filtresi kapağını (A) gevşetin.
4. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin.
Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin
herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
5. Kalıntı filtresini yeniden takın.
6. Filtre kapağını takın.
Temizledikten sonra kalıntı filtresini yeniden taktığınızdan
emin olun. Eğer makineye kalıntı filtresi takılmazsa, makineniz
bozulabilir veya su sızıntısı meyadana gelebilir.
Temizledikten sonra kalıntı filtresini iyice sıkıştırın. Aksi takdirde,
arıza veya su sızıntısı olabilir.
Dış yüzeyin temizlenmesi
1. Kontrol paneli de dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve aşındırıcı
olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
DİKKAT: Çamaşır makinesine su dökmeyin.
Türkçe - 31
Untitled-2 31
2014-03-14 �� 3:52:14
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının
temizlenmesi
1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma koluna (A) basın ve
çekmeceyi çekip çıkartın.
A
2. Deterjan çekmecesindeki açma kolunu (A) ve sıvı deterjan
kutusunu çıkarın.
3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.
4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Deterjan çekmecesindeki açma kolunu (A) ve sıvı deterjan
kutusunu deterjan çekmecesine doğru sıkıca iterek yeniden
yerleştirin.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda çamaşır
yokken bir Durulama+Sıkma işlemi gerçekleştirin.
Tel filtrenin temizlenmesi
Tel filtreyi yılda en az bir kez ya da “4E” hata mesajı gösterildiğinde temizlemelisiniz.
1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
3. Su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını,
makinenin arkasındaki su besleme girişine (A)’yı döndürerek
bağlayın. Su besleme hortumu içindeki hava basıncı nedeniyle su
fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
A
4. Su besleme girişindeki tel filtreleri, pense yardımıyla nazikçe çıkarın
ve temizlenene kadar akan suyun altında yıkayın.
5. Tel filtreleri yeniden takın.
6. L şekilli dirsek bağlantı parçasını su girişine yeniden bağlayın.
7. ○Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.
Türkçe - 32
Untitled-2 32
2014-03-14 �� 3:52:14
Çamaşır makinenizin bakımı
05 BAKIM
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:
1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu/hortumlarını gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
5. Çamaşır makinesinin kazanına ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
6. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Çamaşır makinesini saklama
Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce
hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir. Çamaşır makinenizi aşağıda
olduğu gibi saklamak için hazırlayın:
1. 15’ Hızlı Yıkama programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün ve bu program için çamaşır koymadan
çamaşır makinenizi çalıştırın.
2. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Bütün besleme hortumlarını çıkarın, makineyi tekrar kullanmanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek,
güvenli bir yerde saklayın.
5. Çamaşır makinenizin kapağını açık bırakarak, kazanın havalanmasını sağlayın.
Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce çamaşır
makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.
Ayrıca kalmış olabilecek suyu boşlatmak için acil boşaltma borusunu kullanarak makinenizi manuel
olarak boşaltmanızı öneriyoruz.
Türkçe - 33
Untitled-2 33
2014-03-14 �� 3:52:15
Sorun giderme ve bilgi kodları
Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...
SORUN
ÇÖZÜM
Çalışmıyor
•
•
•
•
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğundan emin olun.
Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun.
Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun.
Başlatma/Duraklatma düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su
var
•
•
•
•
Su musluğunu açın.
Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun.
Su besleme hortumunu düzleştirin.
Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
•
Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol
edin.
Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Yıkama programı
tamamlandıktan sonra
deterjan çekmecesinde
deterjan kalıyor
•
•
•
Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey
düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin
ayağını ayarlayın.
Nakliye cıvatalarının çıkartıldığından emin olun.
Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığından
emin olun.
Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
Çamaşır makinesi su
boşaltmıyor ve/veya
sıkmıyor
•
•
Boşaltma hortumunu düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin.
Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da
açılmıyor.
•
Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak
açılmaz.
Titreşim yapıyor ya da çok
gürültülü
•
•
Türkçe - 34
Untitled-2 34
2014-03-14 �� 3:52:15
Bilgi kodları
KOD SEMBOLÜ
ÇÖZÜM
dE
•
•
Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun.
Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
4E
•
•
•
•
Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun.
Su basıncını kontrol edin.
Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
Su hortumunun dolanmamış veya tıkanmamış olduğuna emin olun.
5E
•
•
Kalıntı filtresini temizleyin.
Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
•
Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Battaniye, yastık veya büyük bir
havlu gibi bir öğenin yıkanması sıkma işlemi sırasında ağırlık kaymasına neden
olabilir, eğer ağırlık kayması meydana gelirse “UE” hata kodu görüntülenir.
•
Samsung Müşteri Hizmetlerini arayın.
UE
cE/3E/Uc
06 SORUN GİDERME
Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu
kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini veya Samsung bayisini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.
Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak,
Samsung Müşteri Hizmetlerini ya da yerel Samsung bayisini arayın.
Türkçe - 35
Untitled-2 35
2014-03-14 �� 3:52:15
Program tablosu
Program tablosu
(
kullanıcı seçeneği)
PROGRAM
Maks. yük (kg)
DETERJAN
WF70F5
WF70F5
Ön yıkama
Pamuklu
8,0
7,0
6,0
Evet
95
1400
1200
1000
Sentetik
3,5
3,5
3,0
Evet
60
1200
1200
1000
15’ Hızlı Yıkama
2,0
2,0
2,0
-
30
800
800
800
Bebek Giysileri
4,0
4,0
3,0
Evet
95
1400
1200
1000
Sık Yıkama
4,0
4,0
3,0
Evet
60
1400
1200
1000
Leke Çıkartma
4,0
4,0
3,0
Evet
60
1200
1200
1000
Super Eco Yıkama
4,0
4,0
3,0
Evet
40
1200
1200
1000
Outdoor Giysileri
2,0
2,0
2,0
-
40
1200
1200
1000
Yünlü
2,0
2,0
1,5
-
40
800
800
800
Elde Yıkama
2,0
2,0
1,5
-
40
400
400
400
PROGRAM
Gecikmeli Bitir
Yıkama
Yumuşatıcı
Maks Sıcaklık Sıkma Devri (MAKS) devir
(˚C)
1400
1200
1000
WF80F5
Yoğun Yıkama
Suda Bekletme
-
-
-
-
Durulama+
Pamuklu
Sentetik
15’ Hızlı Yıkama
Bebek Giysileri
Sık Yıkama
Leke Çıkartma
Super Eco Yıkama
Outdoor Giysileri
Yünlü
Elde Yıkama
-
1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 20 dakika daha uzun sürer.
2. İşlem süresi verileri, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (18. sayfadaki 6. ADIM - Kalibrasyon Modunu
Çalıştırma bölümüne bakın).
4. Makine, Son Hafıza fonksiyonu ile geldiğinden, Son Hafıza ayarını kaldırmak ve orijinal başlangıç
ayarlarını kullanmak için kontrol panelindeki son kullanılan ayarı silmeniz gerekmektedir. (Son kullanılan
ayarın nasıl silineceğine dair bilgi için, 21. sayfadaki “Temel talimatlar“ ile ilgili açıklamalara bakın.)
5. Sık Yıkama : Test amaçlı kısa bir program.
6. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi
ile tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
7. Yoğun Yıkama fonksiyonu seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.
Türkçe - 36
Untitled-2 36
2014-03-14 �� 3:52:15
Ek
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir:
yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması
yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme
sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Dayanıklı malzeme
Ütülemeyin
Narin kumaş
Her türlü solventle kuru temizlenebilir
Çamaşır 95 ˚C’de yıkanabilir
Kuru temizleme
Çamaşır 60 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya
da R113 ile kuru temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da
R113 ile kuru temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C’de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Yalnızca elde yıkayın
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En fazla 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En fazla 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
08 EK
Kumaş bakım tablosu
En fazla 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
Çevreyi koruma
•
•
•
•
Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz
halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik
kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların
makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
Makineyi tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan
programa bağlıdır).
Uygunluk beyanı
Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard’ı 60335’e uygundur.
Türkçe - 37
Untitled-2 37
2014-03-14 �� 3:52:17
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası
Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
Samsung
WF80F5E*Q2*
WF80F5E*QM*
WF80F5E*W2*
WF80F5E*WM*
WF80F5E*Q4*
WF80F5E*QH*
WF80F5E*W4*
WF80F5E*WH*
Model Adı
Kapasite
kg
8
Enerji Etkililiği
A+++
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)
Enerji Tüketimi
kWsaat/yıl
195
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C
kWsaat
1,06
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C
kWsaat
0,86
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C
kWsaat
0,58
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)
W
0,48
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)
W
5
L/yıl
10500
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
Yıllık su tüketimi (AW_c) 2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
B
Maksimum Sıkma Devri
Kalıntı nem
devir
1400
1200
%
53
56
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun 4)
Standart programın program süresi
Tam yükte Pamuklu 60 °C
dak
239
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C
dak
191
Kısmi yükte Pamuklu 40 ℃
dak
171
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu
dak
2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Yıkama
dB (A) re 1 pW
62
62
Sıkma
dB (A) re 1 pW
79
76
Boyutlar
Net ağırlık
mm
mm
mm
kg
850
600
550
64
Brüt ağırlık
kg
66
Ambalaj ağırlığı
kg
2
Su Basıncı
kPa
50-800
Birim boyutları
Yükseklik
Genişlik
Derinlik 5)
Elektrik bağlantısı
Voltaj
V
220-240
Güç tüketimi
W
2000-2400
Frekans
Hz
Şirketin adı
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Türkçe - 38
Untitled-2 38
2014-03-14 �� 3:52:17
Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
WF70F5E*Q2*
WF70F5E*QM*
WF70F5E*W2*
WF70F5E*WM*
WF70F5E*Q4*
WF70F5E*QH*
WF70F5E*W4*
WF70F5E*WH*
Model Adı
Kapasite
kg
08 EK
Samsung
7
Enerji Etkililiği
A+++
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)
Enerji Tüketimi
kWsaat/yıl
173
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C
kWsaat
0,94
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C
kWsaat
0,80
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C
kWsaat
0,59
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)
W
0,48
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)
W
5
L/yıl
9400
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
Yıllık su tüketimi (AW_c) 2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
B
Maksimum Sıkma Devri
Kalıntı nem
devir
1400
1200
%
53
56
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun 4)
Standart programın program süresi
Tam yükte Pamuklu 60 °C
dak
239
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C
dak
211
Kısmi yükte Pamuklu 40 ℃
dak
171
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu
dak
2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Yıkama
dB (A) re 1 pW
62
62
Sıkma
dB (A) re 1 pW
79
76
Boyutlar
Net ağırlık
mm
mm
mm
kg
850
600
550
64
Brüt ağırlık
kg
66
Ambalaj ağırlığı
kg
2
Su Basıncı
kPa
50-800
Birim boyutları
Yükseklik
Genişlik
Derinlik 5)
Elektrik bağlantısı
Voltaj
V
220-240
Güç tüketimi
W
2000-2400
Frekans
Hz
Şirket adı
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Türkçe - 39
Untitled-2 39
2014-03-14 �� 3:52:18
Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca
Samsung
WF60F4E*Q0*
WF60F4E*QL*
WF60F4E*W0*
WF60F4E*WL*
WF60F4E*Q2*
WF60F4E*QM*
WF60F4E*W2*
WF60F4E*WM*
Model Adı
Kapasite
kg
6
Enerji Etkililiği
A++
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)
Enerji Tüketimi
kWsaat/yıl
170
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C
kWsaat
1,02
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C
kWsaat
0,65
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C
kWsaat
0,46
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)
W
0,48
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)
W
5
L/yıl
8580
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
Yıllık su tüketimi (AW_c) 2)
Sıkma etkililiği sınıfı 3)
A (en etkili) ila G (en az etkili)
Maksimum Sıkma Devri
Kalıntı nem
B
A
devir
1200
1000
%
56
65
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar
Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun 4)
Standart programın program süresi
Tam yükte Pamuklu 60 °C
dak
249
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C
dak
191
Kısmi yükte Pamuklu 40 ℃
dak
171
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu
dak
2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Yıkama
dB (A) re 1 pW
61
61
Sıkma
dB (A) re 1 pW
76
74
Boyutlar
Net ağırlık
mm
mm
mm
kg
850
600
400
54
Brüt ağırlık
kg
56
Ambalaj ağırlığı
kg
2
Su Basıncı
kPa
50-800
Birim boyutları
Yükseklik
Genişlik
Derinlik 5)
Elektrik bağlantısı
Voltaj
V
220-240
Güç tüketimi
W
2000-2400
Frekans
Hz
Şirket adı
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Türkçe - 40
Untitled-2 40
2014-03-14 �� 3:52:18
1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C’de Pamuklu programında 220 standart
yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın
kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça
önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji
tasarrufu sağlar.
08 EK
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C’de Pamuklu programında 220 standart
yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
4. Yoğun yıkama seçeneğinin, Pamuklu 60 °C ve Pamuklu 40 °C programlarına eklenmesiyle seçilebilen
‘standart Pamuklu 60 °C programı’ ve ‘standart Pamuklu 40 °C programı’ normal kirlilikteki pamuklu
çamaşırlarınızı yıkamak için uygundur ve bu tür çamaşırlar için en etkili (su ve enerji tüketimi açısından)
programlardır.
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (18. sayfadaki 6. ADIM - Kalibrasyon Modunu
Çalıştırma bölümüne bakın).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.
Ana yikama programlari hakkinda bİlgİ
Model
WF80F5E*Q4* / WF80F5E*QH*
WF80F5E*W4* / WF80F5E*WH*
WF80F5E*Q2* / WF80F5E*QM*
WF80F5E*W2* / WF80F5E*WM*
WF7*F5E*Q4* / WF7*F5E*QH*
WF7*F5E*W4* / WF7*F5E*WH*
WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM*
WF7*F5E*W2* / WF7*F5E*WM*
WF60F4E*Q2* / WF60F4E*QM*
WF60F4E*W2* / WF60F4E*WM*
WF60F4E*Q0* / WF60F4E*QL*
WF60F4E*W0* / WF60F4E*WL*
Sıcaklık
Kapasite
Program
Süresi
(°C)
(kg)
(dak)
20
40
4
4
4
8
3,5
3,5
3,5
3,5
7
3,5
3
3
3
6
3
131
171
191
239
130
131
171
211
239
130
128
171
191
249
128
Program
Pamuklu
Pamuklu
+ Yoğun
yikama
Sentetik
Pamuklu
Pamuklu
+ Yoğun
yikama
Sentetik
Pamuklu
Pamuklu
+ Yoğun
yikama
Sentetik
60
40
20
40
60
40
20
40
60
40
Artık Nem İçeriği (%)
Su Tüketimi Enerji Tüketimi
1400 rpm 1200 rpm 1000 rpm
(dakikadaki (dakikadaki (dakikadaki (ℓ/program) (kWh/Program)
devir sayısı) devir sayısı) devir sayısı)
56
59
53
0,4
53
56
43
0,58
53
56
43
0,86
48
50
53
1,06
35
35
53
0,66
56
59
50
0,37
53
56
38
0,59
53
56
38
0,8
48
50
48
0,94
35
35
53
0,66
60
69
38
0,3
56
65
38
0,46
56
65
38
0,65
50
59
41
1,02
35
45
36
0,45
Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Gerçek değerler
cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
Türkçe - 41
Untitled-2 41
2014-03-14 �� 3:52:18
Notlar
Untitled-2 42
2014-03-14 �� 3:52:18
Notlar
Untitled-2 43
2014-03-14 �� 3:52:18
ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 31 200 6772
FAKS: +82 31 200 6986
LVD:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norveç
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norveç
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“EEE Yönetmeliğine Uygundur.”
“This EEE is compliant with RoHS”
ÜRÜNÜN ÖMRÜ 10 YILDIR
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03251P-02
Untitled-2 44
2014-03-14 �� 3:52:18
Download PDF

advertising