Samsung | 153V | Samsung 153V Kullanım kılavuzu

SyncMaster 153V / 152V / 173V / 172V / 193V / 192V
153S / 173S / 153B / 173B
Ana Sayfa > Dizin
Ana Sayfa
Ekran Görüntü Sistemi (OSD)
Güvenlik Yönergeleri
Sorun Giderme
Gösterim Sistemi
Denetim Listesi
Güç
Soru ve Yanıt
Kurulum
Kendini Sınama Özelliği Denetimi
Temizlik
Diğer
Giriş
Belirtimler
Paketi Açma
Genel
Ön Taraf
PowerSaver
Arka Taraf
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Kurulum
Bilgiler
Monitörünüzü Bağlama
Servis
Monitör Sürücüsünü Yükleme
Koşullar
Otomatik
Düzenlemeler
Manuel
Natural Color
VESA uyumlu montaj
Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin
Yetki Bildirimi
Ana Sayfa > Güvenlik Yönergeleri > Gösterim Sistemi
Gösterim
Sistemi
Güç
Kurulum
Temizlik
Diğer
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar verebilir veya
hasara uğramasına neden olabilir.
Yasaktır
Her zaman okunmuş ve anlaşılmış olması önemlidir
Parçalarına ayırmayın
Fişi elektrik prizinden çıkarın
Dokunmayın
Elektrik çarpmasını engellemek için topraklama
Ana Sayfa > Güvenlik Yönergeleri > Güç
Uzun bir süre kullanılmayacaksa, bilgisayarınızı Görüntü Güç Yönetimi
Sistemi'ne (DPMS) ayarlayın. Ekran koruyucu kullanıyorsanız, etkin ekran
moduna ayarlayın.
Gösterim Sistemi
Güç
Kurulum
Zarar görmüş veya gevşek priz kullanmayın.
Temizlik
Diğer
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fişi kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişe
dokunmayın.
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yalnızca gerektiği gibi topraklanmış fiş ve prizleri kullanın.
z
Topraklama işleminin düzgün yapılmaması elektrik çarpmasına
veya cihazın bozulmasına neden olabilir.
Fişi ve kabloyu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler
koymayın; bunlar hasar görmesine neden olabilir.
z
Bu uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
Prize çok fazla uzatma kablosu veya fiş bağlamayın.
z
Bu, yangına neden olabilir.
Ana Sayfa > Güvenlik Yönergeleri > Kurulum
Monitörünüzü az nemli ve az tozlu bir yere koyun.
z
Monitörün içinde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.
Gösterim Sistemi
Güç
Kurulum
Temizlik
Monitörü taşırken yere sert bir şekilde bırakmayın.
Diğer
z
Bu hareket, ürüne veya size zarar verebilir.
Monitörü düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
z
Monitör düşerse yaralanmaya neden olabilir.
Monitörü yerine dikkatle koyun.
z
Zarar görebilir veya kırılabilir.
Monitörü yüz üstü koymayın.
z
Ekran yüzeyi zarar görebilir.
Monitörü taban desteği olmadan kullanmayın.
z
z
Kötü havalandırma nedeniyle bozulabilir veya yangına neden
olabilir.
Monitör taban desteğiyle kullanılmayacaksa, yeterli havalandırma
sağlamak için gereken adımları uygulayın.
Ürün ile duvar arasında hava geçişi için alan bırakın.
z
Yetersiz havalandırma iç sıcaklığın artmasına ve yangına neden
olabilir.
Ana Sayfa > Güvenlik Yönergeleri > Temizlik
Monitörün kasasını veya ekran yüzeyini hafif nemli, yumuşak bir bezle
silerek temizleyin.
Gösterim Sistemi
Güç
Deterjanı doğrudan monitöre püskürtmeyin.
Kurulum
Temizlik
Diğer
Önerilen bir deterjanı yumuşak bir bez kullanarak uygulayın.
Prizle pin arasındaki konektör tozlu veya kirliyse kuru bir bezle iyice
temizleyin.
z
Kirli bir konektör elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Monitör üzerine dolu su bardağı, kimyasal madde veya ufak da olsa
herhangi bir metal nesne koymayın.
z
z
(Bu hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.)
Monitöre yabancı madde girerse, elektrik bağlantısını çıkarın ve
servis merkezine başvurun.
İç kısmın temizliği için yılda bir kez Service Center’ı (Servis
Merkezi) veya Customer Center’ı (Müşteri Merkezi) arayın.
z
Ürünün iç kısmını temiz tutun. İç kısımda uzun süreyle biriken toz
hatalı çalışmaya veya yangına neden olabilir.
Ana Sayfa > Güvenlik Yönergeleri > Diğer
Kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayın. İçinde kullanıcının müdahale
edebileceği hiçbir parça yoktur.
z
Gösterim Sistemi
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bakım için yetkili bir servis personeline başvurun.
Güç
Kurulum
Temizlik
Diğer
Monitörünüz normal çalışmıyorsa, özellikle alışılmadık sesler
çıkıyor ya da koku geliyorsa hemen fişten çekin ve yetkili satıcıya
veya servise başvurun.
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Monitörün içine su damlamamasına veya monitörün neme maruz
kalmamasına dikkat edin.
z
z
Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
Monitörü kar ve yağmurla karşı karşıya kalabileceği açık havada
veya su yakınında çalıştırmayın.
Monitör düşerse veya kasası zarar görürse, monitörü kapatın ve
elektrik kablosunu çıkarın.
z
z
Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
Bu durumda Service Center (Servis Merkezi) ile iletişim kurun.
Fırtınalı havalarda veya şimşek çaktığında ya da uzun süreyle
kullanılmayacaksa monitörün fişini prizden çekin.
z
Bu uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
Monitörü elektrik kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek
hareket ettirmeye çalışmayın.
z
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Yalnızca elektrik veya sinyal kablosundan çekerek monitörü sağa
veya sola hareket ettirmeyin.
z
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Monitör kabinindeki havalandırma noktalarını kapatmayın.
z
Kötü havalandırma arızaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerine ağır nesneler koymayın.
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Monitörün yakınında yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
z
Bu, patlamaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerindeki deliklerden içeri hiçbir metal nesne
sokmayın.
z
Bu, elektrik çarpmasına, yangına veya yaralanmaya neden olabilir.
Tel, el aletleri, matkap ucu gibi metal nesneleri, kağıt veya kibrit
gibi kolayca tutuşabilen maddeleri monitörün hava kanallarına,
kulaklıklara veya A/V bağlantı noktalarına sokmayın.
z
z
Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
Monitörün içine yabancı madde/nesne girdiği durumlarda mutlaka
Service Center’ı (Servis Merkezi) arayın.
Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya
bulanıklık oluşabilir.
z
Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji
tasarrufu moduna geçirin veya hareket eden resimlerin olduğu bir
ekran koruyucu ayarlayın.
Modele uygun çözünürlük ve frekans düzeyleri ayarlayın.
z
Uygun olmayan çözünürlük istenmeyen resim kalitesine neden
olabilir.
15 inç
- 1024 X 768
17,19 inç - 1280 X 1024
Adaptörün suyla temas etmemesine ve ıslanmamasına dikkat edin.
z
z
z
Bu durum, adaptörün doğru çalışmamasına, elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
Adaptörün su yakınında veya dışarıda, özellikle yağmur veya kar
yağarken kullanmayın.
Yerleri su ile temizlerken adaptörün ıslanmamasına dikkat edin.
Tüm güç adaptörlerini birbirlerinden ayrı tutun.
z
Yangın tehlikesi.
Güç adaptörünü başka herhangi bir ısı kaynağından uzak tutun.
z
Yangın tehlikesi.
Kullanmadan önce vinil adaptör torbasını çıkarıp atın.
z
Yangın tehlikesi.
Güç adaptörünü daima iyi havalandırılan bir alanda bulundurun.
Kulaklıkları kullanırken sesi uygun bir seviyede tutun.
z
Çok yüksek ses seviyesi işitme sorunlarına yol açabilir.
Monitöre bakarak çalışırken, her saatten sonra gözlerinizi 5 dakika
süreyle dinlendirmelisiniz.
z
Bu uygulama göz yorgunluğunu azaltacaktır.
Göz yorgunluğunu gidermek için monitörü kullanırken saatte bir en
az beş dakika ara verin.
Monitörü güçlü titreşime maruz kalabileceği yerlere koymayın.
z
Cihazın güçlü titreşime maruz kalması yangın tehlikesi doğurur ve
monitörün ömrünü kısaltır.
Monitörü taşırken açma/kapatma düğmesini kapatın ve elektrik
kablosunu prizden çıkarın. Monitörü taşımadan önce anten kablosu
ve diğer cihazlara bağlı kablolar da dahil, tüm kablo bağlantılarını
çıkardığınızdan emin olun.
z
Kablonun çıkarılmaması zarar görmesine ve yangına neden yol
açabileceği gibi elektrik çarpmasına da neden olabilir.
SyncMaster 153V / 152V / 173V / 172V / 193V / 192V
Ana Sayfa > Giriş > Paketi Açma
Monitör
Güç Kablosu
Paketi Açma
Ön Taraf
D-sub kablosuyla
Arka Taraf
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de
geldiğinden emin olun. Eksik parça varsa satıcınıza
başvurun.
Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)
Kullanım Kılavuzu ve Sürücü Yükleme
CD'si
SyncMaster 153S / 173S
Ana Sayfa > Giriş > Paketi Açma
Monitör
Güç Kablosu
Paketi Açma
Ön Taraf
DC Power Cord
Arka Taraf
D-sub kablosuyla
Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de
geldiğinden emin olun. Eksik parça varsa satıcınıza
başvurun.
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)
Kullanım Kılavuzu ve Sürücü Yükleme
CD'si
Pivot S/W CD (İsteğe bağlı)
SyncMaster 153B / 173B
Ana Sayfa > Giriş > Paketi Açma
Monitör
Güç Kablosu
Paketi Açma
Ön Taraf
DC Adaptör
Arka Taraf
D-sub kablosuyla
Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de
geldiğinden emin olun. Eksik parça varsa satıcınıza
başvurun.
Ses Kablosu
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)
Kullanım Kılavuzu ve Sürücü Yükleme
CD'si
Pivot S/W CD (İsteğe bağlı)
SyncMaster 153V / 152V / 173V / 172V / 193V / 192V
Ana Sayfa > Giri ş > Ön Taraf
Paketi Açma
Ön Taraf
Arka Taraf
1. Auto düğmesi
/ Exit düğmesi
2. Menu düğmesi
3. Güç düğmesi
4. Ayar düğmeleri
a. Güç göstergesi
Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de
kullanılır.
Etkin menüden veya OSD'den çıkmak için bu düğmeyi kullanın.
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
OSD'yi açmak ve vurgulanan menü öğesini etkinleştirmek için bu düğmeyi
kullanın.
Bu ışık normal çalışma sırasında yeşil yanar ve ayarlarınız monitör
tarafında kaydedilirken yeşil olarak bir kez yanıp söner.
Not: Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver
konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmediğinde veya uzun süre
kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.
SyncMaster 153S / 173S
Ana Sayfa > Giriş > Ön Taraf
Paketi Açma
Ön Taraf
Arka Taraf
1. Auto düğmesi
/ Exit düğmesi
2. Menu düğmesi
3. Güç düğmesi
4. Ayar düğmeleri
a. Güç göstergesi
Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de
kullanılır.
Etkin menüden veya OSD'den çıkmak için bu düğmeyi kullanın.
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
OSD'yi açmak ve vurgulanan menü öğesini etkinleştirmek için bu düğmeyi
kullanın.
Bu ışık normal çalışma sırasında yeşil yanar ve ayarlarınız monitör
tarafında kaydedilirken yeşil olarak bir kez yanıp söner.
Not: Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver
konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmediğinde veya uzun süre
kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.
SyncMaster 153B / 173B
Ana Sayfa > Giriş > Ön Taraf
Paketi Açma
Ön Taraf
Arka Taraf
1. Auto düğmesi
/ Exit düğmesi
2. Menu düğmesi
3. Güç düğmesi
4. Ayar düğmeleri
a. Güç göstergesi
Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak
için bu düğmeyi kullanın.
OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki
menüye dönmek için de kullanılır.
Etkin menüden veya OSD'den çıkmak için bu
düğmeyi kullanın.
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için
kullanın.
OSD'yi açmak ve vurgulanan menü öğesini
etkinleştirmek için bu düğmeyi kullanın.
Bu ışık normal çalışma sırasında yeşil yanar
ve ayarlarınız monitör tarafında kaydedilirken
yeşil olarak bir kez yanıp söner.
b.
PC ses baglanti noktasi
c.
Kulaklik baglanti noktasi
Not: Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için
kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu
sağlamak için, kullanmanız gerekmediğinde veya uzun süre
kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.
Monitörünüzün ses
kablosunu bilgisayarınızın
arkasındaki ses bağlantı
noktasına takın.
SyncMaster 153V / 152V / 173V / 172V / 193V / 192V
Ana Sayfa > Giriş > Arka Taraf
Paketi Açma
Ön Taraf
Arka Taraf
(Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.)
1. Elektrik bağlantı
noktası
2. 15 pin - 15 pin Dsub noktası
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı
noktasına takın.
Sinyal kablosunu monitörünüzün arkasindaki 15 pinli D-sub
konektörüne takin.
Not: Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna
bakın.
SyncMaster 153S / 173S
Ana Sayfa > Giriş > Arka Taraf
Paketi Açma
Ön Taraf
Arka Taraf
(Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.)
1. Elektrik bağlantı
noktası
2. 15 pin - 15 pin Dsub noktası
3. Pin
Monitörünüzün DC Adaptörünü monitörün arkasındaki güç bağlantı
noktasına takın.
Sinyal kablosunu monitörünüzün arkasindaki 15 pinli D-sub
konektörüne takin.
Monitörün altlığını kilitlemek için alt arkadaki düğmeye basın.
Not: Altlık kilitlenmeden önce monitörünüz düzgün bir yüzey üzerine ön
yüzü aşağı gelecek şekilde yatırılmalıdır (altlığın üzerinde duruyor
olmamalıdır). Monitör altlığı düz bir yüzey üzerinde ayakta dururken
düğmeye basarsanız, monitörünüz devrilebileceğinden veya
düşebileceğinden size zarar verebilir veya kendisi hasar görebilir.
Not: Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna
bakın.
SyncMaster 153B / 173B
Ana Sayfa > Giriş > Arka Taraf
Paketi Açma
Ön Taraf
Arka Taraf
(Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.)
1. Elektrik bağlantı
noktası
2. 15 pin - 15 pin Dsub noktası
3. Pin
Monitörünüzün DC Adaptörünü monitörün arkasındaki güç bağlantı
noktasına takın.
Sinyal kablosunu monitörünüzün arkasindaki 15 pinli D-sub
konektörüne takin.
Monitörün altlığını kilitlemek için alt arkadaki düğmeye basın.
Not: Altlık kilitlenmeden önce monitörünüz düzgün bir yüzey üzerine ön
yüzü aşağı gelecek şekilde yatırılmalıdır (altlığın üzerinde duruyor
olmamalıdır). Monitör altlığı düz bir yüzey üzerinde ayakta dururken
düğmeye basarsanız, monitörünüz devrilebileceğinden veya
düşebileceğinden size zarar verebilir veya kendisi hasar görebilir.
Not: Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna
bakın.
SyncMaster 153V / 152V / 173V / 172V / 193V / 192V
Ana Sayfa > Kurulum > Monitörünüzü Bağlama
Monitörünüzü
Bağlama
Monitör
Sürücüsünü
Yükleme
VESA uyumlu
montaj
1.
2.
3.
4.
5.
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.
Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
Sinyal kablosunu monitörünüzün arkasindaki 15 pinli D-sub konektörüne takin.
Macintosh bağlantısı
Monitörü Macintosh bilgisayara D-SUB bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.
Macintosh eski bir modelse, monitörü özel bir Mac adaptörü kullanarak bağlamalısınız.
Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın. Monitörünüzde resim görüntüleniyorsa montaj
tamamlanmış demektir.
SyncMaster 153S / 173S
Ana Sayfa > Kurulum > Monitörünüzü Bağlama
Monitörünüzü
Bağlama
Monitör
Sürücüsünü
Yükleme
VESA uyumlu
montaj
1.
2.
3.
4.
5.
Monitörünüzün DC Adaptörünü monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.
Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
Sinyal kablosunu monitörünüzün arkasindaki 15 pinli D-sub konektörüne takin.
Macintosh bağlantısı
Monitörü Macintosh bilgisayara D-SUB bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.
Macintosh eski bir modelse, monitörü özel bir Mac adaptörü kullanarak bağlamalısınız.
Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın. Monitörünüzde resim görüntüleniyorsa montaj
tamamlanmış demektir.
SyncMaster 153B / 173B
Ana Sayfa > Kurulum > Monitörünüzü Bağlama
Monitörünüzü
Bağlama
Monitör
Sürücüsünü
Yükleme
VESA uyumlu
montaj
Monitörünüzün DC Adaptörünü monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.
Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
Sinyal kablosunu monitörünüzün arkasindaki 15 pinli D-sub konektörüne takin.
Monitörünüzün ses kablosunu bilgisayarınızın arkasındaki ses bağlantı noktasına takın.
Macintosh bağlantısı
Monitörü Macintosh bilgisayara D-SUB bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.
Macintosh eski bir modelse, monitörü özel bir Mac adaptörü kullanarak bağlamalısınız.
Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın. Monitörünüzde resim görüntüleniyorsa montaj
tamamlanmış demektir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
PC ses baglanti noktasi (Giris)
Kulaklik baglanti noktasi (Çikis)
Ses
Tek başınıza dinlemek için buraya kulaklıkları bağlayın.
Giriş kaynağının (ses kartı, bilgisayar, CD-ROM sürücüsü) ses kablosunu bağlayın.
Ana Sayfa > Kurulum > Monitör Sürücüsünü Yükleme
Monitörünüzü
Bağlama
İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CDROM'u takın. Sürücü yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir.
İşletim sisteminize uygun yönergeleri izleyin.
Monitör
Sürücüsünü
Yükleme
Boş bir disket hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı
dosyasını yükleyin.
VESA uyumlu
montaj
z
Internet web sitesi : http://www.samsung-monitor.com/ (Tüm Dünyada)
http://www.samsungusa.com/monitor/ (ABD)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Kore)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Çin)
Windows ME
1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. "Windows ME Sürücüsü"'nü tıklatın.
3. Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
4. "Uyarı" penceresindeki "Yükle" düğmesini tıklatın.
5. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Windows XP/2000
1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. "Windows XP/2000 Sürücüsü"nü tıklatın.
3. Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
4. "Uyarı" penceresindeki "Yükle" düğmesini tıklatın.
5. Aşağıdaki "İleti" penceresini görebiliyorsanız, "Devam Et" düğmesini tıklatın. Daha sonra
"Tamam" düğmesini tıklatın.
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar
vermez. Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda
http://www.samsung-monitor.com/ ilan edilecektir.
6. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Ana Sayfa > Kurulum > Monitör Sürücüsünü Yükleme
Windows XP
Monitörünüzü
Bağlama
Monitör
Sürücüsünü
Yükleme
| Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux
İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CDROM'u takın. Sürücü yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir.
İşletim sisteminize uygun yönergeleri izleyin.
VESA uyumlu
montaj
Boş bir disket hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı
dosyasını yükleyin.
z
Internet web sitesi : http://www.samsung-monitor.com/ (Tüm Dünyada)
http://www.samsungusa.com/monitor/ (ABD)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Kore)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Çin)
Microsoft® Windows® XP İşletim Sistemi
1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. "Başlat" —> "Denetim Masası" seçeneklerini tıklattıktan sonra "Görünüm ve Temalar"
simgesini tıklatın.
3. "Görüntü" simgesini tıklattıktan sonra "Ayarlar" sekmesini seçin ve "Gelişmiş..." seçeneğini
tıklatın.
4. "Ekran" sekmesindeki "Özellikler" düğmesini tıklatın ve "Sürücü" sekmesini seçin.
5. "Sürücüyü Güncelleştir..." seçeneğini tıklatın ve "Listeden veya belirli bir konumdan
yükle..." seçeneğini belirleyip "İleri" düğmesini tıklatın.
6. "Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim." seçeneğini belirledikten sonra "İleri" ve
"Disketi Var" seçeneklerini tıklatın.
7. "Gözat" düğmesini tıklattıktan sonra A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yapın, model listesinden
monitörünüzün modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.
8. Aşağıdaki "İleti" penceresini görebiliyorsanız "Devam Et" düğmesini tıklatın. Daha sonra
"Tamam" düğmesini tıklatın.
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar
vermez. Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda
http://www.samsung-monitor.com/ ilan edilecektir.
9. "Kapat" düğmesini tıklattıktan sonra "Tamam" düğmesini tıklatın.
10. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Microsoft® Windows® 2000 İşletim Sistemi
Monitörünüzde "Sayısal İmza Bulunamadı" iletisini görürseniz, aşağıdaki adımları
izleyin.
1. "Disket Yerleştir" penceresinde "Tamam" düğmesini seçin.
2. "Gereken Dosya" penceresinde "Gözat" düğmesini tıklatın.
3. A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yaptıktan sonra "Aç" düğmesini ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Yükleme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
"Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
"Görüntü" simgesini çift tıklatın.
"Ayarlar" sekmesini seçtikten sonra "Gelişmiş..." seçeneğini tıklatın.
"Monitör" seçeneğini belirleyin.
Durum "Özellikler" düğmesi etkin değilse, monitörünüz düzgün bir şekilde yapılandırılmış
1:
demektir. Lütfen yükleme işlemini durdurun.
Durum "Özellikler" düğmesi etkinse, "Özellikler" düğmesini tıklatın ve aşağıdaki adımları
2:
izleyin.
"Sürücü" seçeneğini tıklatın, "Güncelleştir.." sekmesini ve sonra da "İleri" düğmesini tıklatın.
"İçerisinden seçim yapabilmem için bu aygıtla ilgili tüm bilinen sürücülerin bir listesini
göster" seçeneğini belirleyip "İleri" ve "Disketi Var" seçeneklerini tıklatın.
"Gözat" düğmesini tıklatıp A:(D:\Sürücü) sürücüsünü seçin.
"Aç" düğmesini ve sonra da "Tamam" düğmesini tıklatın.
Monitör modelinizi seçin, "İleri" düğmesini ve sonra yeniden "İleri" düğmesini tıklatın.
"Son" düğmesini ve sonra da "Kapat" düğmesini tıklatın.
"Sayısal İmza Bulunamadı" penceresini görebiliyorsanız, "Evet" düğmesini tıklatın.
Sonra "Son" düğmesini ve "Kapat" düğmesini tıklatın.
Microsoft® Windows® İşletim Sistemi
1. "Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
"Görüntü" simgesini çift tıklatın.
"Ayarlar" sekmesini seçin ve "Gelişmiş Özellikler" düğmesini tıklatın.
"Monitör" sekmesini seçin.
"Monitör Türü" alanında "Değiştir" düğmesini tıklatın.
"Sürücü konumunu belirtmek" seçeneğini belirleyin.
"Belirtilen konumdaki bütün sürücülerin bir listesini görüntüler..." seçeneğini ve sonra
da "İleri" düğmesini tıklatın.
"Disketi Var" düğmesini tıklatın.
A:\(D:\sürücü) sürücüsünü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
"Tüm aygıtları göster" seçeneğini belirleyin, bilgisayarınıza bağladığınız monitöre karşılık
gelen monitörü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu kapatıncaya kadar, "Kapat" ve "Tamam" düğmelerini
seçmeye devam edin.
(Uyarı iletileri veya başka iletiler içeren ekranlar görüntülenebilir; bu durumda monitörünüze
uygun seçeneği tıklatın.)
Microsoft® Windows® NT İşletim Sistemi
1. Start, Settings ve Control Panel seçeneklerini tıklatın ve Display simgesini çift tıklatın.
2. Display Registration Information penceresinde, Settings sekmesini tıklattıktan sonra All
Display Modes seçeneğini tıklatın.
3. Kullanmak istediğiniz modu seçin (Çözünürlük, Renk sayısı ve Dikey frekans) ve OK
düğmesini tıklatın.
4. Test'i tıklattıktan sonra ekran normal çalışıyorsa Apply düğmesini tıklatın. Ekran normal
değilse, başka bir moda geçin (daha düşük çözünürlük, renk veya frekans gibi).
Not: All Display Modes altında hiç Mod yoksa, kullanım kılavuzundaki Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları konusuna bakarak çözünürlük düzeyini ve dikey frekansı seçin.
Linux İşletim Sistemi
X-Window'u yürütmek için, bir tür sistem ayar dosyası olan X86Config dosyasını oluşturmanız
gerekir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
X86Config dosyasını yürüttükten sonraki birinci ve ikinci ekranlarda Enter tuşuna basın.
Üçüncü ekran farenizi ayarlamanız içindir.
Bilgisayarınız için bir fare ayarlayın.
Sonraki ekran klavye seçimi içindir.
Bilgisayarınız için bir klavye ayarlayın.
Sonraki ekran monitörünüzü ayarlamanız içindir.
Önce, monitörünüz için bir yatay frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
Monitörünüz için dikey frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
Monitörünüzün model adını girin. Bu bilgiler X-Window'un yürütülmesini etkilemez.
Monitörünüzün kurulumunu bitirdiniz. İstenen diğer donanımları kurduktan sonra XWindow'u
yürütün.
SyncMaster 153V / 152V / 173V / 172V / 193V / 192V
Ana Sayfa > Kurulum > VESA uyumlu montaj
Tabani çikarma
Monitörünüzü
Bağlama
Monitör
Sürücüsünü
Yükleme
VESA uyumlu
montaj
1. Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2. LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya başka bir
yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3. İki vidayı sökün ve Altlığı LCD monitörden çıkarın.
Tabani takma
Not: Bu monitörde VESA uyumlu 100 mm x 100 mm montaj arayüz parçasi kullanilabilir.
Montaj Arayüz Parçasıyla Arka Kapaktaki Montaj Parçasında bulunan delikleri aynı hizaya
getirin ve kol desteği tipindeki sehpa, duvar montaj askısı veya diğer sehpalarla gelen dört
vidayı kullanarak sabitleyin.
1. Arka kapak montaj parçasi
2. Arayüz parçasini takma
SyncMaster 153S / 173S
Ana Sayfa > Kurulum > VESA uyumlu montaj
Tabani çikarma | Tabani takma | Döner Taban Desteği
Tabani çikarma
Monitörünüzü
Bağlama
Monitör
Sürücüsünü
Yükleme
VESA uyumlu
montaj
1. Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2. LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya başka bir
yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3. İki vidayı sökün ve Altlığı LCD monitörden çıkarın.
Tabani takma
Not: Bu monitörde VESA uyumlu 75mm x 75mm montaj arayüz parçasi kullanilabilir.
Montaj Arayüz Parçasıyla Arka Kapaktaki Montaj Parçasında bulunan delikleri aynı hizaya
getirin ve kol desteği tipindeki sehpa, duvar montaj askısı veya diğer sehpalarla gelen dört
vidayı kullanarak sabitleyin.
1. Arka kapak montaj parçasi
2. Arayüz parçasini takma
Döner Taban Desteği
SyncMaster 153B / 173B
Ana Sayfa > Kurulum > VESA uyumlu montaj
Tabani çikarma | Tabani takma | Döner Taban Desteği
Tabani çikarma
Monitörünüzü
Bağlama
Monitör
Sürücüsünü
Yükleme
VESA uyumlu
montaj
1. Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2. LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya başka bir
yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3. İki vidayı sökün ve Altlığı LCD monitörden çıkarın.
Tabani takma
Not: Bu monitörde VESA uyumlu 75mm x 75mm montaj arayüz parçasi kullanilabilir.
Montaj Arayüz Parçasıyla Arka Kapaktaki Montaj Parçasında bulunan delikleri aynı hizaya
getirin ve kol desteği tipindeki sehpa, duvar montaj askısı veya diğer sehpalarla gelen dört
vidayı kullanarak sabitleyin.
1. Arka kapak montaj parçasi
2. Arayüz parçasini takma
Döner Taban Desteği
Ana Sayfa > Sorun Giderme > Denetim Listesi
Servisi aramadan önce sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu
bölümdeki bilgileri inceleyin. Yardıma gereksinim duyarsanız garanti kartındaki telefon
numarasını veya Bilgiler bölümündeki telefon numarasını arayın veya satıcınızla görüşün.
Denetim Listesi
Soru ve Yanıt
Kendini Sınama
Özelliği Denetimi
Belirti
Ekranda görüntü
yok. Monitörü
açamıyorum.
Denetim Listesi
Çözümler
Elektrik kablosu düzgün şekilde
takılmış mı?
Elektrik kablosunu ve güç kaynağını
kontrol edin.
Ekranda "Check Signal Cable"
ifadesini görebiliyor musunuz?
Sinyal kablosunun bağlantısını
kontrol edin.
Güç açıksa başlangıç ekranını
(oturum açma ekranını) görmek
için bilgisayarı yeniden başlatın.
Bu ekranı görebilmelisiniz.
Başlangıç ekranı (oturum açma
ekranı) görüntülenirse, bilgisayarı
uygun bir modda (Windows XP/2000
için güvenli mod) yeniden başlatın ve
daha sonra video kartının frekansını
değiştirin.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
bölümüne bakın.)
Not: Başlangıç ekranı (oturum açma
ekranı) görüntülenmezse servis
merkezine veya satıcınıza başvurun.
Ekranda "Video mode not
supported" mesajını görebiliyor
musunuz?
Video kartından gelen sinyal,
monitörün düzgün şekilde
işleyebileceği maksimum
çözünürlüğü ve frekansı aştığında bu
mesajı görebilirsiniz.
Monitörün düzgün şekilde
işleyebileceği maksimum
çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekranda görüntü yok.
Monitördeki güç göstergesi 1
saniye aralıkla yanıp sönüyor
mu?
Monitör PowerSaver modundadır.
Monitörü etkinleştirmek ve
görüntünün ekranda yeniden
belirmesini sağlamak için klavyede
bir tuşa basın veya fareyi hareket
ettirin.
Ekran Görüntü
Sistemini
göremiyorum.
Ayarların değiştirilmesini
engellemek için Ekran Görüntü
Sistemi (OSD) Menüsünü
kilitlediniz mi?
OSD'nin kilidini açmak için MENU
düğmesine en az 5 saniye boyunca
basın.
Ekranda garip
renkler görünüyor
veya görüntü siyahbeyaz.
Ekrandaki görüntü şeffaf bir
kağıdın arkasından bakarken
olduğu gibi tek renkte mi?
Sinyal kablosunun bağlantısını
kontrol edin.
Video kartının yuvasına iyice
yerleştirildiğinden emin olun.
Ekrandaki renkler bir programı
çalıştırdıktan sonra ve
uygulamalar arasında oluşan bir
sorun nedeniyle mi garip
görünüyor?
Bilgisayarı yeniden başlatın.
Video kartının ayarları düzgün
şekilde yapıldı mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak
video kartı ayarlarını yapın.
Ekranın ayarları
birden bozuldu.
Video kartını veya sürücüyü
değiştirdiniz mi?
OSD'yi kullanarak ekran
görüntüsünün pozisyonunu ve
boyutunu ayarlayın.
Monitörün çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve
frekansını ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
bölümüne bakın.)
Ekran ayarları video kartının sinyal döngüsü nedeniyle bozulabilir.
OSD'yi kullanarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.
Ekrandaki görüntü
net değil veya OSD
ayarlanamıyor.
Monitörün çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve
frekansını ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
bölümüne bakın.)
LED yanıp sönüyor,
ancak ekranda
görüntü yok.
Menüdeki Görüntü
Zamanlamasını kontrol ederken
frekans düzgün şekilde
ayarlandı mı?
Video kartının kılavuzuna ve
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
bölümüne bakarak frekansı düzgün
şekilde ayarlayın.
(Çözünürlüğe uygun maksimum
frekans ürüne göre değişir.)
Ekranda yalnızca 16
renk gösteriliyor.
Video kartını
değiştirdikten sonra
ekran renkleri
değişebilir.
Windows renkleri düzgün
şekilde ayarlandı mı?
Windows XP/2000 için:
Denetim Masası, Görüntü, Ayarlar
seçeneklerini kullanarak renkleri
düzgün şekilde ayarlayın.
Video kartının ayarları düzgün
şekilde yapıldı mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak
video kartı ayarlarını yapın.
Ekranda
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" [Tanınmayan
monitör, Tak ve
Kullan (VESA DDC)
monitörü bulundu]
şeklinde bir mesaj
var.
Monitörün sürücüsünü
yüklediniz mi?
Monitörün sürücüsünü Sürücü
Yükleme Yönergelerine uygun
şekilde yükleyin.
Tak ve Kullan (VESA DDC)
işlevinin desteklenip
desteklenemediğini görmek için
video kartı kılavuzuna bakın.
Monitörün sürücüsünü Sürücü
Yükleme Yönergelerine uygun
şekilde yükleyin.
Monitörde sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.
1. Güç kordonunun ve kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarın yeniden başlatılırken 3 kereden çok bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.
(Durum buysa bilgisayarın ana kartı için bakım isteğinde bulunun.)
3. Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi kendiniz topladıysanız, bağdaştırıcı (video) sürücüsü
ve monitör sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
4. Video ekranın tarama hızının 75Hz veya 85Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
(Maksimum çözünürlük kullanırken 60Hz değerini aşmayın.)
5. Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da
yeniden başlatın, "Denetim Masası, Sistem, Aygıt Yöneticisi" seçeneklerini kullanarak
Görüntü Bağdaştırıcısını kaldırın ve daha sonra bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden
yüklemek için bilgisayarı yeniden başlatın.
Not: Sorunlar devam ederse bir yetkili servis merkezine başvurun.
Ana Sayfa > Sorun Giderme > Soru ve Yanıt
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Denetim Listesi
Soru ve Yanıt
Yanıt
Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak
değiştirilebilir.
Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün sürümüne
bağlı olduğunu unutmayın.
(Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının kılavuzuna
bakın.)
Kendini Sınama
Özelliği Denetimi
Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?
Windows XP/2000 için: Çözünürlüğü Denetim Masası,
Görüntü, Ayarlar seçeneklerini kullanarak ayarlayın.
* Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.
Güç Tasarrufu işlevini nasıl
ayarlayabilirim?
Windows XP/2000 için: İşlevi bilgisayarın BIOS-SETUP
uygulamasında veya ekran koruyucusunda ayarlayın.
(Windows/Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).
Dis kasayi/LCD panelini nasil
temizleyebilirim?
Güç kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik
malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir
bezle monitörü temizleyin.
Kasanın üzerinde deterjan veya kir kalmamasına dikkat
edin. Monitörün içine su girmemesine özen gösterin.
Ana Sayfa > Sorun Giderme > Kendini Sınama Özelliği Denetimi
Kendini Sınama Özelliği Denetimi
Denetim Listesi
| Uyarı Mesajları | Ortam | Yararlı İpuçları
Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini
sınama özelliği vardır.
Soru ve Yanıt
Kendini Sınama
Özelliği
Denetimi
1. Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
3. Monitörü açın.
Monitörünüz normal çalışıyorsa aşağıdaki ekran görüntülenir.
Kutuların herhangi birinin görünmemesi monitörünüzde sorun olduğunu gösterir. Bu
kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar
olursa da görüntülenir.
4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve
monitörünüzü açın.
Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video
denetleyicisini ve bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün
çalışmaktadır.
Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda bir mesaj görünür veya ekranın çalıştığını
gösteren güç göstergesi ışığı yandığı halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün
tarama aralığı dışında olduğunu veya sinyal kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini
gösterebilir.
Monitörün konumu ve pozisyonu, kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.
1. Monitörün yakınında alçak titreşimli ses hoparlörü (woofer) varsa bunu sökün ve başka bir
odaya yerleştirin.
2. Monitörün bir metre (3 ft) yakınında bulunan radyo, havalandırma aracı, saat ve telefon gibi
tüm elektronik cihazları kaldırın.
3. Bu alandan herhangi bir cihaz kaldırdıysanız monitöre degauss işlemi uygulayın.
z
z
Monitör bilgisayardan aldığı görsel sinyalleri yeniden üretir. Bu nedenle bilgisayar veya video
kartıyla ilgili bir sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, gürültüye, Aralık
dışındaki Senkronizasyona, vb. yol açabilir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını bulun
ve sonra da servis merkezine veya yetkili satıcınıza danışın.
Monitörün çalışma durumunu değerlendirme
Ekranda görüntü yoksa veya "Sync. Out of Range" [Senkronizasyon Aralık Dışında] mesajı
geliyorsa, monitör açıkken kablo bağlantısını bilgisayardan çıkarın.
{ Ekrana mesaj geliyor veya ekran beyazlaşıyorsa monitör çalışıyor demektir.
{ Bu durumda bilgisayarda sorun olup olmadığını kontrol edin.
Ana Sayfa > Belirtimler > Genel
Genel
Model Adı
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
SyncMaster 153V / 152V
LCD Panel
Boyut
15,0 inç (diyagonal)
Görüntü alanı
304,1 (H) x 228,1 (V)
Piksel Aralığı
0,297 (H) x 0,297 (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
31 ~ 61 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16.294.277
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1024 x 768@60Hz
Maksimum çözünürlük
1024 x 768@75Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif
Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey
Maksimum Piksel Hızı
80 MHz
Güç Kaynağı
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Sinyal Kablosu
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir
Güç Tüketimi
32W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY)
353,5 x 57,0 x 280,5 mm (Altık Olmadan)
353,5 x 150 x 345,0 mm (Taban desteği katlandıktan sonra)
Ağırlık
3,4kg (Temel Altlık ile)
VESA Montaj Arayüzü
75mm x 75mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı: (-20°C ~ 45°C) (-4°F ~113°F)
Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı
ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, %99,999 oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen
TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada
parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması
değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
z Örneğin, bu üründeki TFT LCD piksellerinin sayısı 2.359.296’dur.
Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
Ana Sayfa > Belirtimler > Genel
Genel
Model Adı
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
SyncMaster 173V / 172V
LCD Panel
Boyut
17,0 inç (diyagonal)
Görüntü alanı
337,92 (H) x 270,336 (V)
Piksel Aralığı
0,264 (H) x 0,264 (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
31 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16.294.277
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif
Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey
Maksimum Piksel Hızı
135 MHz
Güç Kaynağı
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Sinyal Kablosu
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir
Güç Tüketimi
45W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY)
382,0 x 61,0 x 319,0 mm (Altık Olmadan)
382,0 x 175,0 x 388,0 mm (Taban desteği katlandıktan sonra)
Ağırlık
4,8kg (Temel Altlık ile)
VESA Montaj Arayüzü
100mm x 100mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı: (-20°C ~ 45°C) (-4°F ~113°F)
Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı
ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, %99,999 oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen
TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada
parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması
değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
z Örneğin, bu üründeki TFT LCD piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
Ana Sayfa > Belirtimler > Genel
Genel
Model Adı
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
SyncMaster 193V / 192V
LCD Panel
Boyut
19,0 inç (diyagonal)
Görüntü alanı
376,32 (H) x 301,056 (V)
Piksel Aralığı
0,294 (H) x 0,294 (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
31 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16.294.277
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif
Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey
Maksimum Piksel Hızı
135 MHz
Güç Kaynağı
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Sinyal Kablosu
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir
Güç Tüketimi
45W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY)
428,0 x 59,5 x 356,0 mm (Altık Olmadan)
428,0 x 204,0 x 433,0 mm (Taban desteği katlandıktan sonra)
Ağırlık
6,7kg (Temel Altlık ile)
VESA Montaj Arayüzü
100mm x 100mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı: (-20°C ~ 45°C) (-4°F ~113°F)
Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı
ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, %99,999 oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen
TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada
parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması
değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
z Örneğin, bu üründeki TFT LCD piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
Ana Sayfa > Belirtimler > Genel
Genel
Model Adı
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
SyncMaster 153S
LCD Panel
Boyut
15,0 inç (diyagonal)
Görüntü alanı
304,1 (H) x 228,1 (V)
Piksel Aralığı
0,297 (H) x 0,297 (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
31 ~ 61 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16.194.277
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1024 x 768@60Hz
Maksimum çözünürlük
1024 x 768@75Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif
Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey
Maksimum Piksel Hızı
80 MHz
Güç Kaynağı
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Sinyal Kablosu
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir
Güç Tüketimi
32W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
353,0 x 152 x 350,0 mm / 3,8kg
VESA Montaj Arayüzü
75mm x 75mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı: (-20°C ~ 45°C) (-4°F ~113°F)
Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı
ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, %99,999 oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen
TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada
parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması
değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
z Örneğin, bu üründeki TFT LCD piksellerinin sayısı 2.359.296’dur.
Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
Ana Sayfa > Belirtimler > Genel
Genel
Model Adı
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
SyncMaster 173S
LCD Panel
Boyut
17,0 inç (diyagonal)
Görüntü alanı
337,92 (H) x 270,336 (V)
Piksel Aralığı
0,264 (H) x 0,264 (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
31 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16.194.277
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif
Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey
Maksimum Piksel Hızı
135 MHz
Güç Kaynağı
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Sinyal Kablosu
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir
Güç Tüketimi
40W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
382,0 x 177,0 x 392,5 mm / 5,1kg
VESA Montaj Arayüzü
100mm x 100mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı: (-20°C ~ 45°C) (-4°F ~113°F)
Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı
ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, %99,999 oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen
TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada
parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması
değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
z Örneğin, bu üründeki TFT LCD piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
Ana Sayfa > Belirtimler > Genel
Genel
Model Adı
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
SyncMaster 153B
LCD Panel
Boyut
15,0 inç (diyagonal)
Görüntü alanı
304,1 (H) x 228,1 (V)
Piksel Aralığı
0,297 (H) x 0,297 (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
31 ~ 61 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16.194.277
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1024 x 768@60Hz
Maksimum çözünürlük
1024 x 768@75Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif
Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey
Maksimum Piksel Hızı
80 MHz
Güç Kaynağı
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Sinyal Kablosu
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir
Güç Tüketimi
32W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
353,0 x 152 x 350,0 mm / 3,8kg
VESA Montaj Arayüzü
75mm x 75mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı: (-20°C ~ 45°C) (-4°F ~113°F)
Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı
ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, %99,999 oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen
TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada
parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması
değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
z Örneğin, bu üründeki TFT LCD piksellerinin sayısı 2.359.296’dur.
Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
Ana Sayfa > Belirtimler > Genel
Genel
Model Adı
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
SyncMaster 173B
LCD Panel
Boyut
17,0 inç (diyagonal)
Görüntü alanı
337,92 (H) x 270,336 (V)
Piksel Aralığı
0,264 (H) x 0,264 (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
31 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16.194.277
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif
Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey
Maksimum Piksel Hızı
135 MHz
Güç Kaynağı
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Sinyal Kablosu
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir
Güç Tüketimi
42W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
382,0 x 177,0 x 435,0 mm / 4,9kg
VESA Montaj Arayüzü
100mm x 100mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı: (-20°C ~ 45°C) (-4°F ~113°F)
Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı
ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, %99,999 oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen
TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada
parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması
değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
z Örneğin, bu üründeki TFT LCD piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
SyncMaster 153V / 152V / 153S / 153B
Ana Sayfa > Belirtimler > PowerSaver
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
EPA/ENERGY 2000
Mekanik Güç S/W
kapalı
Güç Göstergesi
Yeşil
Yeşil, Yanıp Söner
Siyah
Güç Tüketimi
32W'dan daha az
2W'dan daha az
1W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY
STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından
ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
SyncMaster 173V / 172V / 193V / 192V
Ana Sayfa > Belirtimler > PowerSaver
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
EPA/ENERGY 2000
Mekanik Güç S/W
kapalı
Güç Göstergesi
Yeşil
Yeşil, Yanıp Söner
Siyah
Güç Tüketimi
45W'dan daha az
2W'dan daha az
1W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY
STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından
ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
SyncMaster 173S
Ana Sayfa > Belirtimler > PowerSaver
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
EPA/ENERGY 2000
Mekanik Güç S/W
kapalı
Güç Göstergesi
Yeşil
Yeşil, Yanıp Söner
Siyah
Güç Tüketimi
40,0W'dan daha az
2W'dan daha az
1W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY
STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından
ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
SyncMaster 173B
Ana Sayfa > Belirtimler > PowerSaver
Genel
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
EPA/ENERGY 2000
Mekanik Güç S/W
kapalı
Güç Göstergesi
Yeşil
Yeşil, Yanıp Söner
Siyah
Güç Tüketimi
42W'dan daha az
2W'dan daha az
1W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY
STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından
ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
SyncMaster 153V / 152V / 153S / 153B
Ana Sayfa > Belirtimler > Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran
kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Genel
Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama
Modları
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync
Polaritesi
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Ekran Modu
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak
elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme
Hızı denir. Birim: Hz
SyncMaster 173V / 172V / 193V / 192V
Ana Sayfa > Belirtimler > Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran
kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Genel
Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama
Modları
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync
Polaritesi
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
MAC., 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC., 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Ekran Modu
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak
elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme
Hızı denir. Birim: Hz
SyncMaster 173S / 173B
Ana Sayfa > Belirtimler > Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran
kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Genel
Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
PowerSaver
Önceden Ayarlı
Zamanlama
Modları
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync
Polaritesi
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
SUN, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Ekran Modu
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak
elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme
Hızı denir. Birim: Hz
Ana Sayfa > Bilgiler > Servis
Servis
Koşullar
Düzenlemeler
Natural Color
Daha İyi Görüntü
Elde Etmek İçin
Yetki Bildirimi
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MEXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
Fax. 52-55-47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu,
Suwon City, Kyoungki-Do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A. :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://samsungusa.com
Bilgiler > Koşullar
Nokta Aralığı
Monitördeki görüntü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar birbirine yakınlaştıkça
çözünürlük artar. Aynı renkteki iki nokta arasındaki uzaklığa "Nokta Aralığı" denir. Birim: mm
Servis
Dikey Frekans
Koşullar
Görüntüyü oluşturmak ve kullanıcıya göstermek için ekranın saniyede birkaç defa yeniden
çizilmesi gerekir. Saniyedeki yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim:
Hz
Düzenlemeler
Natural Color
Daha İyi Görüntü
Elde Etmek İçin
Yetki Bildirimi
Örnek: Aynı ışın kendini saniyede 60 defa yinelerse, bu 60 Hz olarak kabul edilir. Bu durumda
ekrandaki titreşim algılanabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için dikey frekansı 70 Hz'in
üzerinde olan Titreşimsiz Mod kullanılır.
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırı yatay olarak tarama süresine Yatay Döngü
denir. Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya Yatay Frekans denir. Birim: kHz
Taramalı ve Taramasız Yöntemler
Ekranın en üstünden en altına kadar olan yatay satırları sırasıyla göstermeye Taramasız
Yöntem, tek numaralı satırlarla çift numaralı satırları dönüşümlü olarak göstermeye Taramalı
yöntem denir. Net bir görüntü oluşmasını sağlamak için çoğu monitör Taramasız yöntemi
kullanılır. Taramalı yöntem televizyonlarda kullanılan yöntemdir.
Tak ve Kullan
Bu işlev, bilgisayarla monitör arasında otomatik bilgi değişimine olanak tanıyarak kullanıcıya
yüksek kaliteli bir ekran sunar. Bu monitör Tak ve Kullan işlevi için uluslararası VESA DDC
standardına uygundur.
Çözünürlük
Ekran görüntüsü oluşturmak için kullanılan yatay ve dikey nokta sayısına "çözünürlük" denir. Bu
sayı ekranın hassasiyetini gösterir. Yüksek çözünürlük, ekranda daha fazla görüntü bilgisi
gösterilmesine olanak sağladığından birçok görevi gerçekleştirmeye uygundur.
Örnek: Çözünürlük 1024 X 768 ise, ekran 1024 yatay nokta (yatay çözünürlük) ve 768 dikey
çizgiden (dikey çözünürlük) oluşuyor demektir.
Ana Sayfa > Bilgiler > Düzenlemeler
Servis
Koşullar
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
Medical Requirement
Düzenlemeler
Natural Color
Daha İyi Görüntü
Elde Etmek İçin
Yetki Bildirimi
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the
following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called
How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared
by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing
Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is
the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to
or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 515P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les
équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic
fields.
European Notice(Europe Only)
Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community.
Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
z
z
z
z
EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity of Information Technology Equipment
EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference
by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in
a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according
to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice
has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and
other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used
both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the
majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment
in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running
continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of
electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of
heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an
environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its
operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The
length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics
components concerned with the display unit.
z
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of
expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in
the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent
increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you
with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the
burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted
electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international
environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was
developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees),
Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens
Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of
electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers
and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to
satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging
substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic
and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics
equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence
and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and
chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the
manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The
length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via
the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their
purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or
chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental
toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are
suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating
birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found
in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens
and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and
is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any
mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics
components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the
time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no
commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free
alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed
circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere,
causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer
(malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your
display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the
user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
z Energy-saving mode after a certain time – beneficial both for the user and the environment
z
Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
z The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
z Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation
with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the
1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more userfriendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by
users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following countries,
please contact the company corresponding to your region of residence. For those who reside in
other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling information for the
products to be treated in environmentally acceptable way.
[U.S.A. Residents Only]
U.S.A.
COMPANY
Solid Waste Transfer &
Recycling Inc
ADDRESS
442 Frelinghuysen Ave
Newark, NJ 07114
TELEPHONE 973-565-0181
FAX
Fax: 973-565-9485
Enone
MAIL
http://www.bcua.org/Solid
HOME
Waste_Disposal9.htm
PAGE
[European Residents Only]
SWEDEN
ELKRETSEN
ELKRETSEN Box
1357, 111 83
Stockholm
Barnhusgatan 3, 4 tr.
08-545 212 90
08-545 212 99
NORWAY
GERMANY
Elektronikkretur AS
vfw AG
6454 Etterstad 0602 Oslo
Fyrstikkalln 3B
Max Plank Strasse 42
50858 Collogne
Germany
23 06 07 40
23 06 07 41
49 0 2234 9587 - 0
info@el-kretsen.se
adm@elektronikkretur.no
vfw.info@vfw-ag.de
http://www.elkretsen.se/
http://www.elretur.no/
Medical Requirement
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in
the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC
601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device
(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical
equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1.
Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part
configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the
requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Ana Sayfa > Bilgiler > Natural Color
Natural Color Yazılım Programı
Servis
Koşullar
Düzenlemeler
Natural Color
Daha İyi Görüntü
Elde Etmek İçin
Yetki Bildirimi
Bilgisayar kullanıcılarının son zamanlarda karşılaştığı sorunlardan biri, yazıcıdan alınan veya
tarayıcı ya da dijital fotoğraf makinesi tarafından taranan resimlerin renginin monitörde farklı
görünmesidir.
Natural Color Yazılımı bu soruna bir çözüm getirir. Natural Color Samsung Electronics şirketinin
Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI) ile birlikte geliştirdiği bir
renk yönetimi sistemidir. Bu sistem yalnızca Samsung monitörlerinde vardır ve monitördeki
renklerin yazılan veya taranan resimlerdeki renklerle aynı olmasını sağlar.
Daha fazla bilgi için yazılım programındaki Yardım'a (F1) başvurun.
Natural Color yazılımını yükleme
Samsung monitörüyle birlikte sağlanan CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Bundan sonra
program yükleme işleminin başlangıç ekranı görüntülenir. Natural Color yazılımını yüklemek için
başlangıç ekranındaki Natural Color seçeneğini tıklatın. Programı kendiniz yüklemek için
Samsung monitörü ile verilen CD'yi CD-ROM Sürücüsüne yerleştirin, Windows'un [Başlat]
düğmesini ve sonra [Çalıştır] seçeneğini tıklatın.
D:\color\eng\setup.exe yazın ve <Enter> tuşuna basın.
(CD'nin yerleştirildiği sürücü D:\ sürücüsü değilse ilgili sürücü harfini girin.)
Natural Color yazılım programını silme
[Başlat] menüsünden [Ayarlar]/[Denetim Masası] seçeneklerini tıklattıktan sonra [Program
Ekle/Kaldır] seçeneğini çift tıklatın.
Listeden Natural Color'ı seçin ve [Ekle/Kaldır] düğmesini tıklatın.
Ana Sayfa > Bilgiler > Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin
Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin
Servis
Koşullar
Düzenlemeler
1. En iyi görüntü kalitesini elde etmek için bilgisayarın denetim masasından bilgisayar
çözünürlüğünü ve ekran enjeksiyon hızını (yenileme hızı) aşağıda açıklandığı gibi
ayarlayın. TFT-LCD’de en iyi görüntü kalitesi sağlanmazsa, ekrandaki görüntünün kalitesi
düşük olabilir.
Natural Color
{
Daha İyi
Görüntü Elde
Etmek İçin
{
Yetki Bildirimi
Çözünürlük: 1024 x 768
Dikey frekans (yenileme hızı): 60 Hz
2. Bu üründe, %99,999 oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk
pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir.
Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan
kullanabilirsiniz.
{
Örneğin, bu üründeki TFT LCD piksellerinin sayısı 2.359.296’dur.
3. Monitörü ve dış paneli temizlerken lütfen önerildiği gibi çok az miktarda temizleme
maddesiyle yumuşak ve kuru bir bez kullanın; temizledikten sonra ürünü iyice silerek
parlatın. LCD alanı, üzerine bastırılmadan yumuşak bir şekilde silinmelidir. Fazla
bastırılırsa, üzerinde iz bırakılabilir.
4. Resim kalitesinden memnun değilseniz, pencere kapatma düğmesine bastığınızda
ekranda görünecek olan “otomatik ayar işlevini” kullanarak daha iyi bir resim elde
edebilirsiniz. Otomatik ayar sonrasında da görüntüde bozukluklar varsa, FINE/COARSE
ayar işlevini kullanın.
5. Uzun bir sure sabit bir ekran görüntüleniyorsa, görüntü artığı denen durum veya bulanıklık
meydana gelebilir.Uzun süre monitörden uzak kalacaksanız, enerji tasarrufu moduna
geçin veya hareketli görüntüler içeren bir ekran koruyucu ayarlayın.
Ana Sayfa > Bilgi > Yetki Bildirimi
Bu belgedeki bilgiler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
© 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Servis
Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yeniden
üretilmesi kesinlikle yasaktır.
Koşullar
Düzenlemeler
Natural Color
Daha İyi Görüntü
Elde Etmek İçin
Yetki Bildirimi
Samsung Electronics Co., Ltd. bu belgedeki hatalardan veya bu malzemenin yapısı,
performansı veya kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan veya oluşan zararlardan sorumlu
tutulamaz.
Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır; Microsoft, Windows
ve Windows NT Microsoft Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır; VESA, DPMS ve DDC
Video Electronics Standard Association'ın kayıtlı ticari markalarıdır; ENERGY STAR adı ve
amblemi U.S. Environmental Protection Agency'nin (EPA) kayıtlı ticari markasıdır. Samsung
Electronics Co., Ltd. şirketi ENERGY STAR İş Ortağı olarak, enerji verimliliği açısından bu ürünün
ENERGY STAR yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir. Burada sözü edilen diğer tüm ürün
adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
Download PDF

advertising