Samsung | 225BW | Samsung 225BW Kullanım kılavuzu

SyncMaster 225BW
Sürücü Yükleme
Program Yükleme
Gösterim Sistemi
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar verebilir
veya hasara uğramasına neden olabilir.
Yasaktır
Her zaman okunmuş ve anlaşılmış
olması önemlidir
Parçalarına ayırmayın
Fişi elektrik prizinden çıkarın
Dokunmayın
Elektrik çarpmasını engellemek için
topraklama
Güç
Uzun bir süre kullanılmayacaksa, bilgisayarınızı Görüntü Güç Yönetimi
Sistemi'ne (DPMS) ayarlayın. Ekran koruyucu kullanıyorsanız, etkin ekran
moduna ayarlayın.
Zarar görmüş veya gevşek priz kullanmayın.
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fişi kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişe
dokunmayın.
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yalnızca gerektiği gibi topraklanmış fiş ve prizleri kullanın.
z
Topraklama işleminin düzgün yapılmaması elektrik çarpmasına veya
cihazın bozulmasına neden olabilir.
Elektrik fişini, gevşemeyecek şekilde sıkıca takın.
z
Düzgün olmayan bağlantılar yangına neden olabilir.
Fişi ve kabloyu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler
koymayın; bunlar hasar görmesine neden olabilir.
z
Bu uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Prize çok fazla uzatma kablosu veya fiş bağlamayın.
z
Bu, yangına neden olabilir.
Monitörü kullanırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
z
Çıkarma sırasında dalgalanma meydana gelebilir ve monitöre zarar
verebilir.
Konektör veya priz tozluyken elektrik kablosunu kullanmayın.
z
z
Elektrik kablosunun prizi veya konektör tozluysa kuru bir bezle iyice
temizleyin.
Tozlu prizi olan bir elektrik kablosu veya konektör kullanılması, elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Kurulum
Monitörü aşırı tozlu yerler, aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara maruz kalan
yerler, çok nemli yerler, kimyasal maddelerin kullanıldığı yerler veya ürünün
tekrar tekrar uzun süreler kullanıldığı havaalanları ve istasyonlar gibi yerlere
kurmadan önce yetkili bir servis merkeziyle görüşün.
Bunun yapılmaması, monitörünüzde ciddi hasara neden olabilir.
Monitörünüzü az nemli ve az tozlu bir yere koyun.
z
Monitörün içinde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.
Monitörü taşırken yere sert bir şekilde bırakmayın.
z
Bu hareket, ürüne veya size zarar verebilir.
Monitör altlığını vitrine ya da rafa yerleştirirken, altlığın ucunun, vitrinden
ya da raftan dışarı taşmamasına dikkat edin.
z
Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
Ürünü dengesiz ya da yüzey alanı küçük yerlere yerleştirmeyin.
z
Ürün düşüp özellikle çocuklar olmak üzere yanından yürüyenlere zarar
verebileceğinden, yalnızca düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
Ürünü, yere yerleştirmeyin.
z
Özellikle çocuklar olmak üzere insanlar üzerinden geçebilir.
Mum, böcek ilaçları ya da sigara gibi yanıcı nesneleri, üründen uzakta
tutun.
z
Aksi takdirde yangına yol açabilir.
Tüm ısıtma cihazlarını, elektrik kablosundan uzakta tutun.
z
Eriyen kaplama, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Ürünü, bir raf ya da dolap gibi havalandırmanın yetersiz olduğu yerlere
yerleştirmeyin.
z
İç sıcaklıktaki yükselme, yangına neden olabilir.
Monitörü yerine dikkatle koyun.
z
Zarar görebilir veya kırılabilir.
Monitörü yüz üstü koymayın.
z
Ekran yüzeyi zarar görebilir.
Monitörü taban desteği olmadan kullanmayın.
z
z
Kötü havalandırma nedeniyle bozulabilir veya yangına neden olabilir.
Monitör taban desteğiyle kullanılmayacaksa, yeterli havalandırma
sağlamak için gereken adımları uygulayın.
Ürünü monte ederken, havalandırmanın sağlanması için duvarla
arasında mesafe (10 cm/ 4 inçten fazla) bıraktığınızdan emin olun.
z
Havalandırmanın yetersiz olması, ürünün iç sıcaklığında bir artışa,
dolayısıyla parça ömrünün kısalmasına ve performansın düşük olmasına
neden olabilir.
Ambalaj naylonunu çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.
z
Çocuklar ambalaj naylonu ile oynarsa boğulma tehlikesi olabilir.
Temizlik
Monitörün kasasını veya ekran yüzeyini hafif nemli, yumuşak bir bezle silerek
temizleyin.
Deterjanı doğrudan monitöre püskürtmeyin.
z
Bu, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Önerilen bir deterjanı yumuşak bir bez kullanarak uygulayın.
Prizle pin arasındaki konektör tozlu veya kirliyse kuru bir bezle iyice
temizleyin.
z
Kirli bir konektör elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünü temizlemeden önce güç kablosunu çıkarttığınızdan emin olun.
z
Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Elektrik kablosunu prizden çıkartın ve ürünü yumuşak, kuru bir bezle
silin.
z
Balmumu, benzin, alkol, tiner, böcek ilacı, oda spreyi, yağlayıcılar ya da
deterjan gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
İç kısmın temizliği için yılda bir kez Service Center’ı (Servis Merkezi)
veya Customer Center’ı (Müşteri Merkezi) arayın.
z
Ürünün iç kısmını temiz tutun. İç kısımda uzun süreyle biriken toz hatalı
çalışmaya veya yangına neden olabilir.
Diğer
Kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayın.
z
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bakım için yetkili bir servis personeline başvurun.
Monitörünüz normal çalışmıyorsa, özellikle alışılmadık sesler çıkıyor ya
da koku geliyorsa hemen fişten çekin ve yetkili satıcıya veya servise
başvurun.
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünü, yağ, duman ya da neme maruz kalan yerlerden uzakta tutun; bir
arabanın içine monte etmeyin.
z
Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
z
Monitörü kar ve yağmurla karşı karşıya kalabileceği açık havada veya su
yakınında çalıştırmayın.
Monitör düşerse veya kasası zarar görürse, monitörü kapatın ve elektrik
kablosunu çıkarın. Bu durumda Service Center (Servis Merkezi) ile
iletişim kurun.
z
Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Fırtınalı havalarda veya şimşek çaktığında ya da uzun süreyle
kullanılmayacaksa monitörün fişini prizden çekin.
z
Bu uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Monitörü elektrik kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek hareket
ettirmeye çalışmayın.
z
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Yalnızca elektrik veya sinyal kablosundan çekerek monitörü sağa veya
sola hareket ettirmeyin.
z
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Monitör kabinindeki havalandırma noktalarını kapatmayın.
z
Kötü havalandırma arızaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerine ağır nesneler koymayın.
z
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Monitörün içine yabancı bir madde kaçarsa, elektrik kablosunu çıkartın
ve Servis Merkezi'yle görüşün.
Ürünü yanıcı kimyasal spreylerden ya da yanıcı maddelerden uzak tutun.
z
Bu, patlamaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerindeki deliklerden içeri hiçbir metal nesne sokmayın.
z
Bu, elektrik çarpmasına, yangına veya yaralanmaya neden olabilir.
Monitörün havalandırma deliklerinden, kulaklık ya da AV bağlantı
noktalarından, bıçak, tel, iğne gibi metal nesneler ya da kağıt, kibrit gibi
yanıcı nesneler sokmayın.
z
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Ürünün içine
yabancı madde kaçarsa ya da su dökülürse, cihazı kapatın, elektrik fişini
prizden çıkartın ve servis merkeziyle görüşün.
Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya
bulanıklık oluşabilir.
z
Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu
moduna geçirin veya hareket eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu
ayarlayın.
Modele uygun çözünürlük ve frekans düzeyleri ayarlayın.
z
Uygun olmayan çözünürlük istenmeyen resim kalitesine neden olabilir.
22 inç (55,9 cm) - 1680 X 1050
Monitörün sürekli olarak çok yakından izlenmesi, gözlerde bozulmaya
neden olabilir.
Göz yorgunluğunu gidermek için monitörü kullanırken saatte bir en az
beş dakika ara verin.
Ürünü, dengesiz, düzgün olmayan ya da titreşime maruz kalan yerlere
yerleştirmeyin.
z
Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel
yaralanmalara neden olabilir. Ürünün, titreşime maruz kalan yerlere
yerleştirilmesi, ürünün ömrünü kısaltabilir ya da yangına neden olabilir.
Monitörü taşırken, monitörü düğmesinden kapatın ve elektrik kablosunu
prizden çıkarın. Monitörü taşımadan önce anten kablosu ve diğer
cihazlara bağlı kablolar da dahil, tüm kablo bağlantılarını çıkardığınızdan
emin olun.
z
Kablonun çıkarılmaması zarar görmesine ve yangına neden yol
açabileceği gibi elektrik çarpmasına da neden olabilir.
Üzerinden asılarak zarar verebileceklerinden ürünü çocukların
ulaşamayacağı bir yere yerleştirin.
z
Yere düşen ürün, fiziksel hasara hatta ölüme neden olabilir.
Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız elektrik kablosunu prizden
çıkartın.
z
Aksi takdirde biriken toz ısı yayılmasına ya da yalıtımın azalmasına yol
açarak elektrik çarpmalarına ya da yangına neden olabilir.
Çocukların sevdiği nesneleri (ya da çekici gelebilecek herhangi bir şeyi),
ürünün üzerine yerleştirmeyin.
z
Çocuklar, nesneleri almak için ürünün üzerine tırmanmaya çalışabilirler.
Ürün düşebilir ve fiziksel hasara veya ölüme neden olabilir.
Monitör Kullanılırken Doğru Oturma Biçimleri
Monitör kullanırken doğru oturmaya çalışın.
z
z
z
z
z
z
z
z
Sırtınızı düz tutun.
Gözlerinizle monitör ekranı arasında yaklaşık 45 ~ 50cm'lik
arayı koruyun. Ekrana biraz üstünden bakın ve monitör
doğrudan önünüzde bulunsun.
Monitörü yukarı doğru yaklaşık 10 ~20 derece kaldırın.
Monitörün en üstü göz hizanızın biraz altında olacak şekilde
monitör yüksekliğini ayarlayın.
Ekranda yansıyan ışık kalmayıncaya kadar monitör açısını
ayarlayın.
Omuzlarınızı omuz bölgenize dik olacak şekilde tutmaya
çalışın. Kollarınızı ellerinizin arkasıyla aynı seviyede tutun.
Dirsek açınızı dik tutun.
Dizlerinizin açısı 90 derecenin üzerinde olsun. Ayaklarınızı
zeminden yukarıda sallandırmayın. Kol konumunuzu
kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
Tamir edilmesi gerekiyorsa, Samsung Servis Merkezi'ne
başvurun.
Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.
Paketi Açma
Türü 1
Monitör ve Kayar Altlık
Türü 2
Monitör ve Hoparlör(İsteğe bağlı)
ve Kayar Altlık
Kılavuz
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)
Kullanım Kılavuzu,
Monitör Sürücüsü,
Natural Color yazılımı,
MagicTune™ yazılımı
D-sub kablosuyla
Elektrik Kablosu
DVI Kablosu (İsteğe bağlı)
Kablosu
Hoparlör paketi(İsteğe bağlı)
Hoparlör
Ön Taraf
MENU düğmesi [ ]
OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki
menüye dönmek için de kullanılır.
MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en
iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda 6
farklı moddan biri kullanılabilir: Kişisel, Metin, İnternet, Oyun,
Spor ve Film. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış
bir parlaklık değeri vardır.'MagicBright™' düğmesine basarak 6
ayardan birini seçebilirsiniz.
1) Kişisel
Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına
rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı
olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir.
Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve
Kontrastı ayarlayın.
MagicBright™
düğmesi
[ ]
2) Metin
Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.
3) İnternet
Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar
için.
4) Oyun
Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
5) Spor
Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
6) Film
DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
>>Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Parlaklık düğmesi [ ]
OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
Ayar düğmeleri [
Bu düğmeler menüdeki öğeleri vurgulamanızı ve ayarlamanızı
sağlar.
]
Enter (Gir) düğmesi
[ ]/
Source (KAYNAK)
düğmesi
OSD menüsünü seçmek için kullanılır. /
AUTO düğmesi
Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi
kullanın.
Güç düğmesi [ ] /
Güç göstergesi
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın. /
Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar; monitör ayarlarınızı
kaydederken mavi yanıp söner.
’Source’ düğmesine basıldığında, OSD kapalı durumdayken Video
sinyali seçilir. (Giriş modunu değiştirmek için ' ' kaynak
düğmesine basıldığında, ekranın sol üst köşesinde mevcut modu
Analog, Digital gösteren bir mesaj görüntülenir.)
Not : Dijital modu seçerseniz, DVI kablosunu kullanarak
monitörünüzü dijital bağlantı DVI noktası bulunan bir ekran kartına
bağlamanız gerekir.
Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver
konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.
Arka Taraf
(Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.)
POWER IN
DVI IN
RGB IN
ON [ | ] / OFF [O]
Kensington Lock
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı
noktasına takın.
DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI bağlantı noktasına
takın.
Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı
noktasına takın.
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
Kensington kilidi, TV'yi halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi
fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. (Kilitleme aygıtının
ayrıca satın alınması gerekmektedir.)
Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.
Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna
bakın.
Monitörünüzü Bağlama
1.
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.
2-1.
Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
Sinyal kablosunu, bilgisayarın arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.
[ RGB IN ]
2-2.
Video kartindaki DVI (Dijital) konektörü kullanilarak.
DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI Bağlantı noktasına takın.
[ DVI IN ]
2-3.
Macintosh bağlantısı
Monitörü Macintosh bilgisayara D-sub bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.
2-4.
Macintosh eski bir modelse, monitörü özel bir Mac adaptörü(İsteğe bağlı) kullanarak
bağlamalısınız.
3.
Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın. Monitörünüzde resim görüntüleniyorsa montaj
tamamlanmış demektir.
Hoparlörü Bağlama
Hoparlör bağlarken, monitörün ve hoparlörün ( ) çentiklerinin hizalandığından emin olun.
"Tık" sesi duyuncaya kadar hizalanan konumu ayarlayın. Hoparlör doğru bağlandıysa "tık"
sesi duyarsınız. Hoparlör "tık" sesi duyulmadan bağlandıysa tutma parçası zarar görmüş
olabilir.
1.
Hoparlöre bağlı güç hattını monitörün siyah terminaline bağlayın.
Bu hoparlör harici güç kaynağına bağlı değildir. Gerekli güç için monitöre bağlıdır.
2.
Hoparlörü satın alırken sağlanan kablolardan açık yeşil olanını bilgisayarın arkasındaki ses
çıkış terminaline bağlayın.
Kablonun diğer ucunu hoparlörün arkasındaki açık yeşil terminale bağlayın.
3.
Hoparlörü satın alırken sağlanan kablolardan kırmızı olanını bilgisayarın arkasındaki ses çıkış
terminaline bağlayın.
Kablonun diğer ucunu hoparlörün arkasındaki kırmızı terminale bağlayın.
4.
( ) parçasını aşağıdaki şekilde gösterilen yönde çevirdiğinizde hoparlör açılır ve ses
yükselir.
5.
Çıkarmak için, ( ) parçasını içeri doğru itin, kaldırın ve çıkarın. Bunu dikkatli yapmazsanız,
üniteye zarar verebilirsiniz.
6.
Kulaklığı hoparlörün sağındaki siyah terminale bağlayın.
Mikrofonu hoparlörün sağındaki kırmızı terminale bağlayın.
Tabani Yerleştirme
Kayar Altlık
A. Altlık Kayma Önleyici
Altlık döndürme
( )’yi kullanarak, monitörü sola ve sağa 330° döndürerek, monitörün konumunu uzunlamasına
ayarlayabilirsiniz. Altlığın altındaki plastik monitörün kaymasını engeller.
Eğimli Açı
(
)’yi kullanarak, En rahat görüntüleme açısı için eğim açısını öne ve arkaya ayarlayabilirsiniz.
Tabani çikarma
1. Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2. LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya
başka bir yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3. İki vidayı sökün ve altlığı LCD monitörden çıkarın ( ).
Tabanı takma
Bu monitörde VESA uyumlu 100 mm x 100 mm montaj arayüz parçası kullanılabilir.
A. Monitör
B. Arayüz parçasını takma (Ayrı satılır)
1. Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2. LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya
başka bir yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3. İki vidayı sökün ve altlığı LCD monitörden çıkarın.
4. Montaj Arayüz Parçasıyla Arka Kapaktaki Montaj Parçasında bulunan delikleri aynı hizaya
getirin ve kol desteği tipindeki sehpa, duvar montaj askısı veya diğer sehpalarla gelen dört
vidayı kullanarak sabitleyin.
Monitörü duvara takmak için, monitörü duvar yüzeyinden en az 10 cm üste takmanızı
sağlayan duvara takma seti satın almanız gerekir. Daha fazla bilgi için en yakın
Samsung Servis Merkezi’ne başvurun. Samsung Electronics burada belirtilenlerden farklı
bir taban kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
Lütfen Duvar Askısını Uluslararası standartlara uygun biçimde kullanın.
Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Otomatik)
İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CDROM'u takın. Sürücü yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir.
İşletim sisteminize uygun yönergeleri izleyin.
Boş bir disket hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı
dosyasını yükleyin.
z
Internet web sitesi :http://www.samsung.com/ (Tüm Dünyada)
http://www.samsung.com/monitor/ (ABD)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Kore)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Çin)
1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. "Windows"'nü tıklatın.
3. Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
4. Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini
tıklatın. Daha sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
(Microsoft® Windows® XP/2000 İşletim Sistemi)
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar
vermez. Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda
http://www.samsung.com/ ilan edilecektir.
5. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Manuel)
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CDROM'u takın. Sürücü yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir.
İşletim sisteminize uygun yönergeleri izleyin.
Boş bir disket hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı
dosyasını yükleyin.
z
Internet web sitesi :http://www.samsung.com/ (Tüm Dünyada)
http://www.samsung.com/monitor/ (ABD)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Kore)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Çin)
Microsoft® Windows® XP İşletim Sistemi
1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. "Başlat" —> "Denetim Masası" seçeneklerini tıklattıktan sonra "Görünüm ve Temalar"
simgesini tıklatın.
3. "Görüntü" simgesini tıklattıktan sonra "Ayarlar" sekmesini seçin ve "Gelişmiş..." seçeneğini
tıklatın.
4. "Ekran" sekmesindeki "Özellikler" düğmesini tıklatın ve "Sürücü" sekmesini seçin.
5. "Sürücüyü Güncelleştir..." seçeneğini tıklatın ve "Listeden veya belirli bir konumdan
yükle..." seçeneğini belirleyip "İleri" düğmesini tıklatın.
6. "Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim." seçeneğini belirledikten sonra "İleri" ve
"Disketi Var" seçeneklerini tıklatın.
7. "Gözat" düğmesini tıklattıktan sonra A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yapın, model listesinden
monitörünüzün modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.
8. Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini
tıklatın. Daha sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar
vermez. Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda
http://www.samsung.com/ ilan edilecektir.
9. "Kapat" düğmesini tıklattıktan sonra "Tamam" düğmesini tıklatın.
10. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Microsoft® Windows® 2000 İşletim Sistemi
Monitörünüzde "Sayısal İmza Bulunamadı" iletisini görürseniz, aşağıdaki adımları
izleyin.
1. "Disket Yerleştir" penceresinde "Tamam" düğmesini seçin.
2. "Gereken Dosya" penceresinde "Gözat" düğmesini tıklatın.
3. A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yaptıktan sonra "Aç" düğmesini ve "Tamam" düğmesini
tıklatın.
Yükleme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
"Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
"Görüntü" simgesini çift tıklatın.
"Ayarlar" sekmesini seçtikten sonra "Gelişmiş..." seçeneğini tıklatın.
"Monitör" seçeneğini belirleyin.
Durum 1:
"Özellikler" düğmesi etkin değilse, monitörünüz düzgün bir şekilde
yapılandırılmış demektir. Lütfen yükleme işlemini durdurun
Durum 2:
"Özellikler" düğmesi etkinse, "Özellikler" düğmesini tıklatın ve aşağıdaki
adımları izleyin.
"Sürücü" seçeneğini tıklatın, "Güncelleştir.." sekmesini ve sonra da "İleri" düğmesini tıklatın.
"İçerisinden seçim yapabilmem için bu aygıtla ilgili tüm bilinen sürücülerin bir listesini
göster" seçeneğini belirleyip "İleri" ve "Disketi Var" seçeneklerini tıklatın.
"Gözat" düğmesini tıklatıp A:(D:\Sürücü) sürücüsünü seçin.
"Aç" düğmesini ve sonra da "Tamam" düğmesini tıklatın.
Monitör modelinizi seçin, "İleri" düğmesini ve sonra yeniden "İleri" düğmesini tıklatın.
"Son" düğmesini ve sonra da "Kapat" düğmesini tıklatın.
"Sayısal İmza Bulunamadı" penceresini görebiliyorsanız, "Evet" düğmesini tıklatın.
Sonra "Son" düğmesini ve "Kapat" düğmesini tıklatın.
Microsoft® Windows® İşletim Sistemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
"Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
"Görüntü" simgesini çift tıklatın.
"Ayarlar" sekmesini seçin ve "Gelişmiş Özellikler" düğmesini tıklatın.
"Monitör" sekmesini seçin.
"Monitör Türü" alanında "Değiştir" düğmesini tıklatın.
"Sürücü konumunu belirtmek" seçeneğini belirleyin.
"Belirtilen konumdaki bütün sürücülerin bir listesini görüntüler..." seçeneğini ve sonra
da "İleri" düğmesini tıklatın.
"Disketi Var" düğmesini tıklatın.
A:\(D:\sürücü) sürücüsünü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
"Tüm aygıtları göster" seçeneğini belirleyin, bilgisayarınıza bağladığınız monitöre karşılık
gelen monitörü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu kapatıncaya kadar, "Kapat" ve "Tamam" düğmelerini
seçmeye devam edin.
Microsoft® Windows® NT İşletim Sistemi
1. Start, Settings ve Control Panel seçeneklerini tıklatın ve Display simgesini çift tıklatın.
2. Display Registration Information penceresinde, Settings sekmesini tıklattıktan sonra All
Display Modes seçeneğini tıklatın.
3. Kullanmak istediğiniz modu seçin (Çözünürlük, Renk sayısı ve Dikey frekans) ve OK
düğmesini tıklatın.
4. Ekran, Test düğmesini tıklattıktan sonra normal çalışıyorsa Apply (Uygula) düğmesini tıklatın.
Ekran normal değilse, başka bir moda geçin (daha düşük çözünürlük, renk veya frekans
gibi).
All Display Modes altında hiç Mod yoksa, kullanım kılavuzundaki Önceden Ayarlanan
Görüntü Modları konusuna bakarak çözünürlük düzeyini ve dikey frekansı seçin.
Linux İşletim Sistemi
X-Window uygulamasını çalıştırmak için bir sistem ayar dosyası türü olan X86Config dosyasını
yapmalısınız.
1. X86Config dosyasını yürüttükten sonraki birinci ve ikinci ekranlarda Enter tuşuna basın.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Üçüncü ekran farenizi ayarlamanız içindir.
Bilgisayarınız için bir fare ayarlayın.
Sonraki ekran klavye seçimi içindir.
Bilgisayarınız için bir klavye ayarlayın.
Sonraki ekran monitörünüzü ayarlamanız içindir.
Önce, monitörünüz için bir yatay frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
Monitörünüz için dikey frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
Monitörünüzün model adını girin. Bu bilgiler X-Window'un yürütülmesini etkilemez.
Monitörünüzün kurulumunu bitirdiniz. İstenen diğer donanımları kurduktan sonra XWindow'u
yürütün.
Natural Color
Natural Color Yazılım Programı
Bilgisayar kullanıcılarının son zamanlarda karşılaştığı sorunlardan biri, yazıcıdan alınan veya
tarayıcı ya da dijital fotoğraf makinesi tarafından taranan resimlerin renginin monitörde farklı
görünmesidir.
Natural Color Yazılımı bu soruna bir çözüm getirir. Natural Color Samsung Electronics
şirketinin Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI) ile birlikte
geliştirdiği bir renk yönetimi sistemidir. Bu sistem yalnızca Samsung monitörlerinde vardır ve
monitördeki renklerin yazılan veya taranan resimlerdeki renklerle aynı olmasını sağlar.
Daha fazla bilgi için yazılım programındaki Yardım'a (F1) başvurun.
Natural Color yazılımını yükleme
Samsung monitörüyle birlikte sağlanan CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Bundan sonra
program yükleme işleminin başlangıç ekranı görüntülenir. Natural Color yazılımını yüklemek
için başlangıç ekranındaki Natural Color seçeneğini tıklatın. Programı kendiniz yüklemek için
Samsung monitörü ile verilen CD'yi CD-ROM Sürücüsüne yerleştirin, Windows'un [Start]
(Başlat) düğmesini ve sonra [Run...] (Çalıştır...) seçeneğini tıklatın.
D:\color\NCProSetup.exe yazın ve <Enter> tuşuna basın.
(CD'nin yerleştirildiği sürücü D:\ sürücüsü değilse ilgili sürücü harfini girin.)
Natural Color yazılım programını silme
"Start" (Başlat) menüsünden "Setting" / "Control Panel" (Ayarlar / Denetim Masası)
seçeneklerini tıklattıktan sonra "Add/Delete a program" (Program Ekle / Kaldır) seçeneğini çift
tıklatın.
Listeden Natural Color'ı seçin ve [Ekle/Kaldır] düğmesini tıklatın.
1. [
]OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de
kullanılır.
2. [
]Menüdeki öğeleri ayarla
3. [ ]Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
4. [AUTO]Gelen PC sinyale göre kendi kendine ayarlama yapılmasını sağlamak için bu düğmeye
basın. Fine (ince), coarse (iri) ve position (konum) değerleri otomatik olarak ayarlanır.
AUTO
Menü
Açıklama
'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta
bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.
(Yalnızca Analog modunda kullanılır.)
AUTO
Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için 'AUTO PATTERN’
açıkken 'AUTO’ işlevini yürütün.
z
z
Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas
olarak ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın.
Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik
olarak yürütülür.
Kilitli
Menü
Açıklama
Kilitli
“MENU” düğmesine 5 saniyeden daha uzun sure basıldığında OSD işlevi
kilitlenir (kilidi açılır).
OSD ayar kilitleme özelliğiyle de monitörün parlaklığını ve
kontrastını ayarlayabilirsiniz.
MagicBright™
Menü
MagicBright™
Parlaklık
Açıklama
Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için
MagicBright™ düğmesine yeniden basın.
- altı farklı mod (Kişisel/Metin/İnternet/Oyun/Spor/Film)
Menü
Açıklama
Kırmızı Rengi ayarla.
Parlaklık
SOURCE
Menü
Açıklama
OSD kapalı olduğunda Video sinyalini seçer.
SOURCE
Resim
Parlaklık
Renk
MagicColor
Renk Tonu
Renk Kontrolü Gamma
Görüntü
Kalın
İnce
Netlik
OSD
Dil
Kurulum
Otomatik
Kaynak
Yatay
Pozisyon
Görüntü
Sıfırlama
Dikey
Pozisyonn
Renk
Sıfırlama
Bilgi
Resim
Kontrast
Yatay Pozisyon Dikey Pozisyon
Saydamlık
Görüntü Süresi
Menü
Parlaklık
Açıklama
Kırmızı Rengi ayarla.
Doğrudan Denetim Özellikleri : OSD ekranda değilse
parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
[MENU →
Kontrast
→ ,
→ MENU]
Yeşil Rengi ayarla.
[MENU →
Renk
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Yürüt/Durdur
Menü
Açıklama
Yürüt/Durdur
MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital
görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü
kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek
üzere geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.
MagicColor
1) Off - İlk baştaki moda geri döner.
2) Demo - MagicColor uygulanmadan önceki ekran
sağda,
MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda görünür.
3) Tam - Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha
gerçekçi ve net olarak görüntüler.
4) Akıllı - Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler.
[MENU → ,
Renk Tonu
→
→ ,
→ MENU]
Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve
Özel modlarından biri seçilebilir.
[MENU → ,
Renk Kontrolü
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki
adımları uygulayın.
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye
getirir.
Gamma
z
z
z
Mod 1
Mod 2
Mod 3
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Görüntü
Menü
Açıklama
Yürüt/Durdur
Kalın
Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. Genel
ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay
Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine
yerleştirebilirsiniz.
(Yalnızca Analog modunda kullanılır.)
[MENU → ,
→
→
→ ,
→ MENU]
Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da
kaybolmadıysa,
frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi
tekrarlayın.
(Yalnızca Analog modunda kullanılır.)
İnce
[MENU → ,
Netlik
→
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
(Yalnızca Analog modunda kullanılır.)
[MENU → ,
Dikey Pozisyon
→ ,
Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın.
[MENU → ,
Yatay Pozisyon
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
(Yalnızca Analog modunda kullanılır.)
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
OSD
Menü
Açıklama
9 dilden birini seçebilirsiniz.
Yürüt/Durdur
Not: Seçilen dil yalnızca OSD’nin dilini etkiler. Bilgisayarda
çalışan herhangi bir yazılımı etkilemez.
Dil
[MENU → ,
Yatay Pozisyon
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.
[MENU → ,
Görüntü Süresi
→ ,
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu
değiştirebilirsiniz.
[MENU → ,
Saydamlık
→
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay
konumu değiştirebilirsiniz.
[MENU → ,
Dikey Pozisyon
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu
menü otomatik olarak kapanır.
Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi
belirleyebilirsiniz.
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Kurulum
Menü
Otomatik Kaynak
Açıklama
Monitörün sinyal kaynağını otomatik olarak seçmesi için
Otomatik Kaynak‘u seçin.
[MENU → ,
Görüntü Sıfırlama
→
→ ,
→ MENU]
Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
[MENU → ,
Renk Sıfırlam
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
Yürüt/Durdur
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Bilgi
Menü
Açıklama
OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.
Bilgi
[MENU → ,
→ MENU]
Genel Bakış |
Yükleme |
OSD modu
|
Renk Kalibrasyonu |
Kaldırma |
Sorun Giderme
Genel Bakış
MagicTune™ Nedir?
Monitör performansı grafik kartına, ana bilgisayara, aydınlatma koşullarına ve diğer ortam etkenlerine göre
değişebilir. Monitörde en iyi görüntüyü almak için kendi ayarlarınızı yapmanız gerekir. Ne yazık ki, resmi
düzenlemeye yönelik manuel kontrollerin kullanımı genelde zordur. Düzgün ayarlama (düzenleme), bir bütün
olarak en iyi resim kalitesini elde etmek için adım adım işlemler sağlayan kullanımı kolay bir program gerektirir.
Pek çok durumda basit Parlaklık veya Kontrast ayarları bile anlaşılması kolay olmayan ekran görüntü sistemi
(OSD) menülerinde çok düzeyli gezinme gerektirir. Ayrıca, monitörün kontrollerinin doğru ayarlanmasında yol
gösterecek bilgiler de yoktur. MagicTune™ , monitörün her kontrolü için kolay anlaşılır yönergeler ve arka plan
desenleri sağlayarak ayarlama işleminde size yol gösteren bir yardımcı program yazılımıdır. Her kullanıcının
görüntü ayarları ayrıca kaydedilebilir; böylece çok kullanıcılı ortamlarda ekran özelliklerini seçmek için kolay bir yol
sağlar veya tek bir kullanıcının içerik ve ortam aydınlatmasına bağlı olarak önceden tanımlı birden çok ayarı
olmasına olanak tanır.
Temel İşlevler
Standart, monitörü ve isteğe bağlı ek aygıtları kontrol etmek amacıyla DDC kanalı üzerinden çalışan çeşitli
karmaşıklık düzeylerindeki I2C tabanlı protokolleri tanımlar. Son kullanıcıların Tak ve Çalıştır gereksinimlerine
karşılık veren VESA, farklı iletişim düzeylerini barındıran DDC Standardını tanımladı. DDC2Bi, DDC2B+ ve DDC2AB
düzeyleri bilgisayar grafik ana makinesiyle ekran aygıtı arasında iki yönlü iletişim sağlar. MagicTune™ Windows™
2000, XP Home ve XP Professional işletim sistemlerini destekler.
MagicTune™ 'u Windows™ 2000 ya da daha sonrasında kullanmanız önerilmektedir.
MagicTune™ sizin için en uygun monitör yapılandırmasını kolayca kaydetmenizi ve kullanmanızı sağlayarak
ekranın hızla ve doğru biçimde ayarlanmasına olanak verir.
OSD Modu
OSD modu önceden tanımlı adımları atmadan monitör ayarlarının kolayca yapılmasını sağlar. İstediğiniz menü
öğesine kolaylıkla erişebilirsiniz.
Genel Bakış |
Yükleme |
OSD modu
|
Renk Kalibrasyonu |
Kaldırma |
Sorun Giderme
Yükleme
1.
Yükleme CD’sini CD-ROM sürücüsüne takın.
2.
MagicTune™ yükleme dosyasını tıklatın.
3.
Yükleme dilini seçip “Next(İleri)” düğmesini tıklatın.
4.
InstallationShield Sihirbazı penceresi açıldığında "Next" (İleri) seçeneğini tıklatın.
5.
Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement (Lisans sözleşmesinin
koşullarını kabul ediyorum)"u seçin.
6.
MagicTune™ programını yüklemek için bir klasör seçin.
7.
“NextYükle"yi tıklatın.
8.
"Installation Status(Yükleme durumu)" penceresi görünür.
9.
"Son(Finish)"u tıklatın."
10.
Yükleme işlemi tamamlandığında, MagicTune™ çalıştırma simgesi masaüstünüzde görünür.
Programı başlatmak için simgeyi çift tıklatın.
Bilgisayar sisteminin veya monitörün özelliklerine bağlı olarak MagicTune™ yürütme
simgesi görünmeyebilir. Simge görünmezse, F5 tuşuna basın.
Yükleme Sorunları
MagicTune™ programının yüklenmesi video kartı, ana kart ve ağ ortamı gibi faktörlerden etkilenebilir.
Yükleme işlemi sırasındaki sorunlar için "Sorun Giderme" bölümüne bakın.
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemleri
z
z
z
Windows™ 2000
Windows™ XP Home Edition
Windows™ XP Professional
MagicTune™ 'u Windows™2000 ya da daha sonrasında
kullanmanız önerilmektedir.
Donanım
z
z
32 MB Bellek ve üstü
60 MB Sabit disk alanı ve üstü
* Daha fazla bilgi için MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.
Genel Bakış |
Yükleme |
OSD modu
|
Renk Kalibrasyonu |
Kaldırma |
Sorun Giderme
MagicTune™ sizin için en uygun monitör yapılandırmasını kolayca kaydetmenizi ve
kullanmanızı sağlayarak ekranın hızla ve doğru biçimde ayarlanmasına olanak verir.
z
z
z
OSD modu, monitörlerin özelliklerine bağlı olarak kullanım
kılavuzundaki açıklamalarla uyumsuz görünebilir.
Döndürme çalışmadığında, MagicTune™ Programının bir bölümü
düzgün çalışmayabilir.
AutoRotation : AutoRotation, monitörü döndürdüğünüzde
görüntüyü otomatik olarak 90,180, 0 derecelere ayarlar.
Rotation'u çalıştırmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.
Lütfen Rotation ve MagicTune™ programlarının her ikisini de bilgisayarınıza
yükleyin.
z
MagicTune™ 'yı başlatın
z
Option -> Preference (Seçenek -> Tercih) seçeneklerini izleyerek görev
tepsisi menüsünde küçük kutuyu tıklatın.
z
z
z
MagicTune™ , her monitör modelinde farklıdır.
Monitörün izin verilen dönüş açısı, monitörün modeline göre belirlenir.
OSD Modu
OSD modu sayesinde tüm monitör ayarları kolay hale gelir. Kontrol penceresinin üstündeki her sekme,
seçildiğinde ayar alt menü öğeleri hakkında genel açıklamaları görüntüler. Her sekme, seçildiğinde bir menü listesi
görüntüler. OSD modu, monitör ayarlarının hızlı bir şekilde yapılabilmesi için tüm sekmelere ve alt menü öğelerine
kolay ve rahat erişim sağlar.
Düğme Tanımı
OK (Tamam)
Değişiklikleri uygular ve MagicTune™ programından çıkar.
Reset (Sıfırla)
Etkin kontrol penceresindeki monitör değerleri yerine üretici tarafından önerilen değerleri
geri yükler.
Görüntü Sekmesi Tanımı
Kullanıcıya istediği değerlerde ekran ayarları yapma olanağı verir.
Brightness
Ekranın tamamını daha parlak veya karanlık yapar. Parlaklık ayarı doğru yapılmazsa, karanlık
alanlardaki görüntü verilerinin ayrıntıları kaybolabilir. En iyi izleme koşullarını elde etmek için
parlaklığı ayarlayın.
Contrast
Ekrandaki parlak ve karanlık alanlar arasındaki parlaklık farkını ayarlar. Görüntülerin netliğini
belirler.
Resolution
(Çözünürlük)
Program tarafından desteklenen tüm ekran çözünürlüklerini listeler.
MagicBright™ görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını
sağlayan yeni bir özelliktir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MagicBright™
7.
Text : Normal Parlaklık Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.
Internet : Orta Parlaklık Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu
çalışmalar için.
Game : Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
Sport : Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
Movie : Yüksek Parlaklık DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
Dinamik Kontrast : Dinamik Kontrast, girilen görsel sinyallerin dağılımını algılar ve
optimum kontrast oluşturur.
Custom : Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden
ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir. Bu
durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı ayarlayın.
MagicBright, her monitör modelinde farklıdır. Bazı monitör modelleri yalnızca
Dört modu destekler(Text, Internet, Entertain, Custom)
Renk Sekmesi Tanımı
Monitör arka plan veya görüntü renginin "sıcaklığını" ayarlar.
MagicColor ve Gamma yalnızca bu işlevleri destekleyen monitörlerde gösterilir.
Rengin tonu değiştirilebilir.
z
z
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
ColorTone
(Renk Tonu)
Renk Tonu modu, her monitör modelinde farklıdır.
Bazı monitör modelleri yalnızca Dört modu destekler( Warm, Normal, Cool,
Custom)
Monitör görüntü rengini ayarlar.
Color Control
Monitör rengini istediğiniz renk olarak değiştirebilirsiniz.
(Renk Kontrolü)
z
Calibration
(Kalibrasyon)
R- G - B
Seçtiğiniz renklerin optimize edilmesini ve korunmasını sağlayan işlem. Web görüntüleri,
dijital kamera veya tarayıcı tarafından oluşturulanlar dahil, görüntüleri eksiksiz tüm
ayrıntılarıyla izlemek isteyenlerdenseniz MagicTune™ uygulamasını son derece kullanışlı
bulacaksınız.
MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal
renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere geliştirilmiş
yeni bir teknolojidir.
1.
2.
3.
4.
5.
OFF – İlk baştaki moda geri döner.
DEMO - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan
sonraki ekran solda görünür.
Full : Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler.
Intelligent : Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net olarak
görüntüler.
MagicZone
{
The MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği, doygunluğu
ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf görüntülerinin
net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. Bu sistem, istenen alanın
otomatik olarak algılanması ve sürüklenerek vurgulanması yoluyla
multimedya programın video oynatan bölümünü otomatik olarak belirleyen
kolay kullanımlı bir arayüze sahiptir.
{
{
{
{
Fare imleci etkinken( ) ve diğer işlevlerde kullanmak üzere devre dışı
bırakılması gerektiğinde, farenizi sağ tıklatın ya da etkin imleci ( )görev
çubuğuna getirin ve tıklatın. Devre dışı kaldığında ekrandaki simge,
etkinleştirmeden önceki haline döner.
MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur.
Auto Detect (Otomatik Algılama): Bazı oynatıcılarda Film çalıştırırsanız
MagicZone otomatik olarak oynatma ekranını parlak hale getirecektir (Gom,
Adrenalin, KCP, Windows™ Media ve Power DVD vs. gibi oynatıcıları
destekler.) Bazı diğer oynatıcılarda da ekran parlak hale getirilebilir ancak
bazı sorunlar meydana gelebilir.
Tepsi menüsü
HUE
Rengin tonunu ayarlar.
Saturation Renk doygunluğunu ayarlar.
Brightness Parlaklığı ayarlar.
MagicColor
(Kalibrasyon)
Sharpness
Ekranın en açık ve en koyu bölgeleri arasındaki farkı
ayarlamak için kullanın.
Zone Off
Yakaladığınız bölgeyi kapatır.
Reset
Firmanın sağladığı varsayılan ayara geri döner.
z
z
z
Monitör modeline bağlı olarak Color Control, Sharpness,
Contrast, ColorTone, Brightness değerleri, MagicColor Full ve
Intelligent modlarındayken ayarlanamayabilir.
MagicZone'u çalıştırdığınızda MagicTune™ kaybolur. Ayarlama
işleminden sonra MagicZone'un kapatılması MagicTune™ 'un yeniden
gösterilmesini sağlar. (Sistem Tepsisi İşaretli Değil)
MagicZone'u çalıştırdığınızda MagicTune™ kaybolur. Ayarlama
işleminden sonra MagicZone'un kapatılması MagicTune™ 'un yeniden
gösterilmesini sağlamaz. (Sistem Tepsisi İşaretli)
MagicColor modu, her monitör modelinde farklıdır.
Monitör destekliyorsa MagicZone modu gösterilir.
Color Innovation (Renk Yenileme) işlevi, Samsung Electronics'e ilk kez uygulanan WCG-CCFL
kullanarak etkin bir görüntü için en iyi renk kalitesini sağlar.
z
Color Innovation
z
z
Parlak ( daha canlı ve çarpıcı renk) : "Parlak " seçeneğini belirlerseniz, daha net ve
canlı görüntü elde edersiniz.
Naturel ( daha doğal ve yumuşak renk) : "Naturel " seçeneğini belirlerseniz, daha
doğal ve yumuşak görüntü elde edersiniz.
Kişisel : Renkten rahatsız olursanız, menü renklerini ve ekran menüsünü kullanarak
tercihlerinize göre ayarlayın.
Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir.
Gamma
Gamma modu, her monitör modelinde farklıdır. Bazı monitörler, yalnızca Üç
modu (Mode 1, Mode 2, Mode 3) desteklemektedir.
Renkleri, kullanıcıların gereksinimlerine göre en iyi hale getiren ve bu renk ayarlarını koruyan
işleme verilen addır. Magictune, web görüntülerini, dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiş ya da
Windows'ta tarayıcıyla taranmış resimleri görüntüleyen kullanıcılar için yararlıdır.
6-Color
z
z
z
Saturation - Doygunluğu ayarlamak için.
Hue - Renk tonunu ayarlamak için.
Reset - Monitörün ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için.
Görüntü Sekmesi Tanımı
Fine (İnce), Coarse (İri) ve Position (Konum) değerlerini ayarlayın.
z
Image Setup
(Görüntü Ayarı)
z
z
Fine (İnce): Yatay çizgiler gibi parazitleri giderir.
Parazit İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan
sonra bu işlemi tekrarlayın.
Coarse (Genel): Dikey çizgiler gibi parazitleri giderir.
Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay Kontrol menüsünü
kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz.
Auto Setup: Otomatik ayar, monitörün gelen video sinyaline göre kendi kendine
ayarlanmasını sağlar. Hassas, normal ve konum ayarının değerleri otomatik olarak
ayarlanır.
Position (Konum) Monitörün tüm ekranının yatay,dikey konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin.
Sharpness
Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın.
Seçenek Sekmesi Tanımı
MagicTune™ programını aşağıdaki seçenekleri kullanarak yapılandırabilirsiniz.
Tercihler İletişim Kutusunu yükler. Kullanımdaki tercihler için onay kutusunda bir "V"
vardır. Herhangi bir tercihi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için imleci kutunun
üstüne getirip tıklatın.
Preferences
(Tercihler)
z
z
Transparency
Enable task tray menu(Görev tepsisi menüsünü etkinleştirin) .
- MagicTune™ menülerine erişmek için, [task tray menu] (sistem tepsisi menüsü)
içinde bulunan simgeyi tıklatın. [Options] (Seçenekler) → [Basic Settings] (Temel
Ayarlar) içindeki [Enable System Tray] (Sistem Tepsisini Etkinleştir) seçeneği
belirlenmediyse menüler görüntülenmez.
Source Select
z
z
Analog
Digital
Renkleri en iyi hale getiren ve bu renk ayarlarını Partial Color Blindness Test ile koruyan
işleme verilen addır.
Color Weakness
z
z
z
Off - Partial Color Blindness Mode'u iptal etmek için.
Custom - Partial Color Blindness Test (Kısmi Renk Körlüğü Testi)
Reset - Monitörün ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için.
VCR ve DVD gibi harici A/V aygıtları monitöre bağlıdır; PIP, PC Video sinyalinde eklenmiş
küçük bir pencerede bu aygıtlardan video seyretmenize olanak sağ (On/Off)
PIP
PIP
PIP Ekranını kapatır veya açar.
Source
PIP için giriş kaynağı seçin.
Size
PIP penceresinin Boyutunu değiştirir.
Position
PIP penceresinin Konumunu değiştirir.
Özel Düğme için isteğinize göre bir işlev atayabilirsiniz.
MagicBright
Özel düğmeyi MagicBright konumuna ayarla.
MagicColor
Özel düğmeyi MagicColor konumuna ayarla.
Customized Key
Auto Setup
Özel düğmeyi Auto Setup konumuna ayarla.
Source Select
Özel düğmeyi Source Select konumuna ayarla.
ColorTone
Özel düğmeyi ColorTone konumuna ayarlayın.
Destek Sekmesi Tanımı
Programın Ürün Kimliğini ve sürüm numarasını gösterir ve Yardım özelliğini kullanabilmenizi sağlar.
Help
(Yardım)
MagicTune™ programını yükleme veya çalıştırma konusunda yardıma gereksiniminiz varsa
MagicTune™ web sitesini ziyaret edin veya Yardım dosyalarını (Kullanım Kılavuzu) açmak
üzere tıklatın. Kullanım Kılavuzu basit bir tarayıcı penceresinde açılır.
İstemci monitörü kontrol etmek için sunucuyu kullanabilirsiniz. (Bu programın İstemci
olarak kullanılabilmesi için Sunucu programı yüklenmelidir)
Asset ID
(Ürün Kimliği)
Version
(Sürüm)
Aşağıdaki Kişiselleştir onay kutusunu seçtiğinizde kişisel bilgilerinizi
girebilirsiniz.
User Name
PC'de kayıtlı kullanıcı adını gösterir.
User ID
PC'de kayıtlı kullanıcı kimliğini gösterir.
Server IP
Sunucu IP adresini yazın.
Department
Bölümü yazın.
Location
Yeri yazın.
Version (Sürüm)MagicTune™ programının.
Genel Bakış |
Yükleme |
OSD modu
|
Renk Kalibrasyonu |
Kaldırma |
Sorun Giderme
Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)
1. Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)
“Renk Kalibrasyonu” monitörünüz için en iyi renk durumunu elde etmeniz için sizi yönlendirir.
En iyi renk durumunu elde etmek için aşağıdaki 5 adımı uygulayın.
1.
2.
3.
4.
5.
Kontrol karesinin parlaklığıyla arka plan deseninin parlaklığını eşleştirmek için “Parlaklık kontrol çubuğu”nu
kullanın.
“Kontrol karesi” üzerinde belirli renk tonunu algılarsanız, kontrol imlecini “Renk Referans Dairesi”ne
bakarak renk tonuna doğru hareket ettirin.
=> Ayarlama işlemi doğru bir biçimde tamamlandığında, Kontrol karesinde herhangi bir renk tonu
algılanmaz.
1. adımdaki ayarı tamamladığınızda, “İleri” düğmesini tıklatın.
1), 2), 3) numaralı prosedürleri kalan adım2 ~ adım5 için tekrarlayın.
Kalibrasyonun sunucunu “Önizleme” düğmesini tıklatarak kolayca görebilirsiniz!
Ayarlanan renk değerlerinin birden çok kullanıcı tarafından kullanımı
Tanım
Monitör birden çok kullanıcı tarafından kullanıldığında, Renk kalibrasyonu yoluyla her kullanıcı için ayarlanan renk
değerleri kaydedilebilir ve kullanılabilir. Kaydedilen renk değerlerini en çok 5 kullanıcı kullanabilir.
1.
2.
Ayarlanan renk değerlerinin kaydedilmesi:
Next (İleri) düğmesine bastığınızda bu düğme Apply (Uygula) olarak değişir ve ayarlanan renk değerlerini
kaydedebilirsiniz. En çok 5 değer kaydedilebilir.
Kaydedilen renk değerlerini uygulama:
Kaydedilen renk değerlerinden birini seçip kullanmak için ana ekranda Multi User (Çoklu Kullanıcı)
düğmesine basın.
2. Preview(Önizleme)
“Renk Kalibrasyonu” üzerindeki “Önizleme” düğmesini tıklatın.
Yukarıdaki görüntü elde edilir.
1.
2.
Yaptığınız kalibrasyonun sonucunu görmek için “Kalibrasyonlu Görüntüle” düğmesini tıklatın.
Baştaki görüntüyü görmek için “Kalibrasyonsuz Görüntüle” düğmesini tıklatın.
Genel Bakış |
Yükleme |
OSD modu
|
Renk Kalibrasyonu |
Kaldırma |
Sorun Giderme
Kaldırma
Kaldırma MagicTune™ programı yalnızca Windows™ Denetim Masasının "Program Ekle Kaldır" seçeneği
kullanılarak kaldırılabilir.
MagicTune™ programını kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
[Görev Tepsisi] ' [Başlat] ' [Ayarlar] seçeneğine gidin ve menüde [Denetim Masası] seçeneğini
belirleyin. Program Windows™ XP işletim sisteminde kullanılıyorsa [Başlat] menüsünden [Denetim
Masası] seçeneğine gidin.
Denetim Masası’nda "Program Ekle Kaldır" simgesini tıklatın
"Program Ekle Kaldır" ekranında "MagicTune™ " seçeneğini bulmak için aşağı doğru ilerleyin.
Seçeneği vurgulamak için tıklatın.
Programı kaldırmak için "Değiştir/Kaldır" düğmesini tıklatın.
Program kaldırma işlemini başlatmak için "Evet"i tıklatın.
"Kaldırma Tamamlandı" iletişim kutusu görünene kadar bekleyin.
MagicTune™ programı, SSS (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltme işlemleri içim MagicTune™ web sitesini
ziyaret edin.
Genel Bakış |
Yükleme |
OSD modu
|
Renk Kalibrasyonu |
Kaldırma |
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Mevcut işletim sistemi MagicTune™ ile uyumlu değil.
Daha fazla bilgi alabileceğiniz ana sayfamızı görüntülemek için lütfen Tamam'a basın
ve "Magic Tune sitesine kısayol" bağlantısı üzerini tıklatın.
Video/grafik kartınız 'Kullanılabilir' listesinde olmadığında bir hata meydana
gelebilir.
(En yeni ya da eski video kartları uyumsuz olabilir.)
Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.
Video kartı listede olsa bile kart üreticisi video kartı sürücülerini ya da grafik kartını
değiştirmişse bir hata meydana gelebilir.
Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.
Monitörünüzün Samsung tarafından üretilmiş olduğunu kontrol edin.
Diğer üreticilerin ürünleri hatalara neden olabilir.
Yalnızca Samsung ürünleri bu özelliği desteklemektedir.
Monitörünüz Samsung tarafından üretilmiş olsa bile, eski bir ürünse hata meydana
gelebilir.
Monitörünüzün MagicTune™ 'u destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
Bu özellik yalnızca ana sayfamızda kayıtlı monitörler tarafından desteklenmektedir.
Eski modeller desteklenmediğinden satın almadan önce monitörü kontrol edin.
Geçerli monitör için EDID'de (Gelişmiş Ekran Tanımlama Verisi) herhangi bir bilgi
olmadığında hata meydana gelir.
Bu durum masaüstünüzden Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Sistem >
Donanım > Aygıt Yöneticisi > Monitör seçilip, geçerli "Tak ve Çalıştır monitör"
kaldırıldığında ve yeni donanım aratıldığında ancak sistem hiçbir "Tak ve Çalıştır
monitör" bulamadığında meydana gelir.
Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.
Sistem kapalıyken monitör yenisiyle değiştirildiğinde ancak sistem yeniden
başlatılmadığında bir hata meydana gelir.
MagicTune™ 'u kullanmadan önce her monitör değiştirdiğinizde sistemi yeniden
başlatın.
Video kart sürücüsü düzgün yüklenmemişse bir hata meydana gelir.
Bu durum, kullanılan video kart listesi normal biçimde görüntülenmediğinde
meydana gelir. Bunu, Başlat > Ayarlar > Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi >
Görüntü Bağdaştırıcı ile kontrol edebilirsiniz.
Video kartı üreticisinin ana sayfasını ziyaret edin, en yeni sürücüyü indirin ve yükleyin.
Video kartla ilgili daha fazla bilgi için, kart üreticisine başvurun.
Normal çalışma için lütfen sisteminizi tekrar başlatın.
MagicTune™ yüklendikten sonra sistem tekrar başlatılmadığında bir hata meydana
gelir.
(Bu yalnızca Win98SE ve WinME içindir.)
Kullanmadan önce sistemi tekrar başlatın.
MagicTune™ 'dan en iyi performansı elde etmek için görüntüyü, en uygun çözünürlüğe
ayarlayın. En uygun çözünürlük için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
En uygun çözünürlüğe ayarlamazsanız ve Renk Kalibrasyonu yapmazsanız, monitör
en iyi duruma ayarlanmaz.
En uygun çözünürlük için kılavuza bakın.
Bu video kartı, MagicTune™ 'u desteklemez.
Lütfen yeni bir video kartı sürücüsü yükleyin.
Video kart sürücüsü düzgün yüklenmemişse bir hata meydana gelir.
Bu durum, kullanılan video kart listesi normal biçimde görüntülenmediğinde
meydana gelir. Bunu, Başlat > Ayarlar > Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi >
Görüntü Bağdaştırıcı ile kontrol edebilirsiniz.
Video kartı üreticisinin ana sayfasını ziyaret edin, en yeni sürücüyü indirin ve yükleyin.
Video kartla ilgili daha fazla bilgi için, kart üreticisine başvurun.
Highlight programı iletişim hatlarını kullandığından,
MagicTune™ 'a girmeden önce lütfen Highlight programından çıkın.
Samsung CDT monitörlerinden bazıları Highlight özelliğini desteklemektedir.
Highlight özelliğini ve MagicTune™ 'u aynı anda kullanırken, hatalara yol açabilen
çakışmalar meydana gelir.
MagicTune™ 'u kullanmadan önce Highlight'ı KAPALI duruma getirmeyi unutmayın.
Sorun Giderme
Monitör değiştirildiğinde veya MagicTune™ çalışırken grafik kartı sürücüsü güncelleştirildiğinde MagicTune™
programı çalışmayabilir. Bu durumda, sistemi yeniden başlatın.
Belirti
MagicTune™ doğru
çalışmadığında
kontrol edin.
Denetim Listesi
MagicTune™ özelliği
yalnızca Tak ve Çalıştır
desteği olan Windows
İşletim Sistemi yüklü PC'de
(VGA) bulunur.
Çözümleri
* Bilgisayarınızın MagicTune™ özelliğini
destekleyip desteklemediğini, denetlemek için
aşağıdaki adımları izleyin (Windows™, XP ise);
Denetim Masası -> Performans ve Bakım ->
Sistem -> Donanım -> Aygıt Yöneticisi ->
Monitörler -> Tak ve Kullan monitörü sildikten
sonra yeni Donanımı arayarak "Tak ve Kullan
monitörü" bulun.
MagicTune™ , monitör için ek bir yazılımdır. Bazı
grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir.
Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda,
sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak
için web sitemize girin.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ,
düzgün çalışmıyor.
PC'nizi ya da grafik kartınızı
mı değiştirdiniz?
Download the latest program. En son programı
indirin. Programı
http://www.samsung.com/monitor/magictune
adresinden indirebilirsiniz.
Programı yüklediniz mi?
z
z
Programı ilk defa yükledikten sonra bilgisayarı
yeniden başlatın. Programın bir kopyası zaten
yüklüyse kaldırın, bilgisayarı yeniden başlatın,
sonra programı yeniden yükleyin. Programı
yükledikten ya da kaldırdıktan sonra düzgün
biçimde çalışması için bilgisayarı yeniden
başlatmanız gerekir.
Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.
MagicTune™ programı, SSS (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltme işlemleri içim MagicTune™ web
sitesini ziyaret edin.
Denetim Listesi
Servisi aramadan önce sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu
bölümdeki bilgileri inceleyin. Yardıma gereksinim duyarsanız garanti kartındaki telefon
numarasını veya Bilgiler bölümündeki telefon numarasını arayın veya satıcınızla görüşün.
Belirti
Denetim Listesi
Çözümleri
Ekranda görüntü yok.
Monitörü açamıyorum.
Elektrik kablosu düzgün
şekilde takılmış mı?
Elektrik kablosunu ve güç kaynağını
kontrol edin.
Ekranda "Kabloyu
Kontrol Et" ifadesini
görebiliyor musunuz?
(D-sub kablosuyla bağlı)
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
(DVI kablosuyla bağlı)
Monitör düzgün bir şekilde bağlı olduğu halde
ekranda bir hata mesajı görüyorsanız,
monitörün Analog moda ayarlanıp
ayarlanmadığını denetleyin. Monitörün giriş
sinyali kaynağını ikinci kez denetlemesi için
(Gir /KAYNAK ) düğmesine basın.
Güç açıksa başlangıç
ekranını (oturum açma
ekranını) görmek için
bilgisayarı yeniden
başlatın. Bu ekranı
görebilmelisiniz.
Başlangıç ekranı (oturum açma
ekranı) görüntülenirse, bilgisayarı
uygun bir modda (Windows
ME/XP/2000 için güvenli mod)
yeniden başlatın ve daha sonra
video kartının frekansını değiştirin.
(Önceden Ayarlı Zamanlama
Modları bölümüne bakın)
Not: Başlangıç ekranı (oturum açma
ekranı) görüntülenmezse servis
merkezine veya satıcınıza
başvurun.
Ekranda "Uygun
Olmayan Mod. Tavsiye
Edilen Mod 1680 x
1050 60 Hz" mesajını
görebiliyor musunuz?
Video kartından gelen sinyal,
monitörün düzgün şekilde
işleyebileceği maksimum
çözünürlüğü ve frekansı aştığında
bu mesajı görebilirsiniz.
Monitörün düzgün şekilde
işleyebileceği maksimum
çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekran SXGA veya 75 Hz değerini
aşıyorsa "Uygun Olmayan Mod.
Tavsiye Edilen Mod 1680 x 1050
60 Hz" mesajı görüntülenir. Ekran
85 Hz değerini aşıyorsa, düzgün
çalışır ancak "Uygun Olmayan
Mod. Tavsiye Edilen Mod 1680 x
1050 60 Hz" mesajı yaklaşık bir
dakika süreyle görünür ve sonra
kaybolur. Lütfen bu bir dakikalık
süre içinde önerilen moda geçin.
(Sistem yeniden başlatıldığında bu
mesaj yeniden görüntülenir.)
Ekranda görüntü yok.
Monitördeki güç
göstergesi 1 saniye
aralıkla yanıp sönüyor
mu?
Monitör PowerSaver modundadır.
Monitörü etkinleştirmek ve görüntünün ekranda
yeniden belirmesini sağlamak için klavyede bir
tuşa basın veya fareyi hareket ettirin.
Hala görüntü yoksa ' (Gir /KAYNAK ) '
düğmesine basın.
Ardından monitörü yeniden etkinleştirmek ve
ekrandaki görüntüyü geri yüklemek için klavye
üzerinde herhangi bir tuşa basın.
Monitör DVI kablosuyla
mı bağlı?
DVI kablosunu takmadan önce
sistemi başlatırsanız veya sistem
çalışırken DVI kablosunu çıkarıp
takarsanız boş bir ekran
görüntülenebilir; bunun nedeni bazı
ekran kartı türlerinin video sinyali
göndermemesidir. DVI kablosunu
takın ve sistemi yeniden başlatın.
Ekran Görüntü
Sistemini
göremiyorum.
Ayarların değiştirilmesini
engellemek için Ekran
Görüntü Sistemi (OSD)
Menüsünü kilitlediniz
mi?
OSD'nin kilidini açmak için MENU
düğmesine en az 5 saniye boyunca
basın.
Ekranda garip renkler
görünüyor veya
görüntü siyah-beyaz.
Ekrandaki görüntü şeffaf
bir kağıdın arkasından
bakarken olduğu gibi tek
renkte mi?
Sinyal kablosunun bağlantısını
kontrol edin.
Ekrandaki renkler bir
programı çalıştırdıktan
sonra ve uygulamalar
arasında oluşan bir
sorun nedeniyle mi garip
görünüyor?
Bilgisayarı yeniden başlatın.
Video kartının ayarları
düzgün şekilde yapıldı
mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak
video kartı ayarlarını yapın.
Video kartını veya
sürücüyü değiştirdiniz
mi?
OSD'yi kullanarak ekran
görüntüsünün pozisyonunu ve
boyutunu ayarlayın.
Monitörün
çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız
mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve
frekansını ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama
Modları bölümüne bakın).
Ekranın ayarları birden
bozuldu.
Video kartının yuvasına iyice
yerleştirildiğinden emin olun.
Ekran ayarları video kartının sinyal döngüsü nedeniyle bozulabilir. OSD'yi
kullanarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.
Ekrandaki görüntü net
değil veya OSD
ayarlanamıyor.
Monitörün
çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız
mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve
frekansını ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama
Modları bölümüne bakın).
LED yanıp sönüyor,
ancak ekranda görüntü
yok.
Menüdeki Görüntü
Zamanlamasını kontrol
ederken frekans düzgün
şekilde ayarlandı mı?
Video kartının kılavuzuna ve
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
bölümüne bakarak frekansı düzgün
şekilde ayarlayın.
(Çözünürlüğe uygun maksimum
frekans ürüne göre değişir.)
Ekranda yalnızca 16
renk gösteriliyor. Video
kartını değiştirdikten
sonra ekran renkleri
değişebilir.
Windows renkleri
düzgün şekilde
ayarlandı mı?
Windows ME/XP/2000 için:
Denetim Masası, Görüntü, Ayarlar
seçeneklerini kullanarak renkleri
düzgün şekilde ayarlayın.
Video kartının ayarları
düzgün şekilde yapıldı
mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak
video kartı ayarlarını yapın.
Ekranda
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" [Tanınmayan
monitör, Tak ve Kullan
(VESA DDC) monitörü
bulundu] şeklinde bir
mesaj var.
Monitörün sürücüsünü
yüklediniz mi?
Monitörün sürücüsünü Sürücü
Yükleme Yönergelerine uygun
şekilde yükleyin.
Tak ve Kullan (VESA
DDC) işlevinin
desteklenip
desteklenemediğini
görmek için video kartı
kılavuzuna bakın.
Monitörün sürücüsünü Sürücü
Yükleme Yönergelerine uygun
şekilde yükleyin.
MagicTune™ doğru
çalışmadığında kontrol
edin.
* MagicTune™ özelliği
yalnızca Tak ve Çalıştır
desteği olan Windows
İşletim Sistemi yüklü
PC'de (VGA) bulunur.
* Bilgisayarınızın MagicTune™
özelliğini destekleyip
desteklemediğini, denetlemek için
aşağıdaki adımları izleyin
(Windows™, XP ise);
Denetim Masası → Performans ve
Bakım → Sistem → Donanım →
Aygıt Yöneticisi → Monitörler → Tak
ve Kullan monitörü sildikten sonra
yeni Donanımı arayarak "Tak ve
Kullan monitörü" bulun.
MagicTune™, monitör için ek bir
yazılımdır. Bazı grafik kartları
monitörünüzü desteklemeyebilir.
Grafik kartınızla bir sorununuz
olduğunda, sağlanan uyumlu grafik
kartı listesine bakmak için web
sitemize girin.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™, düzgün
çalışmıyor.
PC'nizi ya da grafik
kartınızı mı
değiştirdiniz?
Download the latest program. En
son programı indirin. Programı
http://www.samsung.com/monitor/magictune
adresinden indirebilirsiniz.
Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.
Monitörde sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.
1. Elektrik kordonunun ve kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
2. Bilgisayarın yeniden başlatılırken 3 kereden çok bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.
(Durum buysa bilgisayarın ana kartı için bakım isteğinde bulunun.)
3. Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi kendiniz topladıysanız, bağdaştırıcı (video) sürücüsü
ve monitör sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
4. Video ekranının tarama hızının 56 Hz ~75 Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
(Maksimum çözünürlük kullanırken 75 Hz değerini aşmayın.)
5. Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da
yeniden başlatın, "Denetim Masası, Sistem, Aygıt Yöneticisi" seçeneklerini kullanarak Görüntü
Bağdaştırıcısını kaldırın ve daha sonra bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden yüklemek için
bilgisayarı yeniden başlatın.
Sorunlar devam ederse bir yetkili servis merkezine başvurun.
Soru ve Yanıt
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak değiştirilebilir.
Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün sürümüne bağlı
olduğunu unutmayın.
(Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının kılavuzuna bakın.)
Çözünürlüğü nasıl
ayarlayabilirim?
Windows ME/XP/2000 için: Çözünürlüğü Denetim Masası,
Görüntü, Ayarlar seçeneklerini kullanarak ayarlayın.
* Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.
Güç Tasarrufu işlevini nasıl
ayarlayabilirim?
Windows ME/XP/2000 için: İşlevi bilgisayarın BIOS-SETUP
uygulamasında veya ekran koruyucusunda ayarlayın.
(Windows/Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).
Dış kasayı/LCD panelini nasıl
temizleyebilirim?
Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik malzemesi
veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir bezle monitörü
temizleyin.
Kasanın üzerinde deterjan veya kir kalmamasına dikkat edin.
Monitörün içine su girmemesine özen gösterin.
Kendini Sınama Özelliği Denetimi
Kendini Sınama Özelliği Denetimi | Uyarı Mesajları | Ortam | Yararlı İpuçları
Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini
sınama özelliği vardır.
Kendini Sınama Özelliği Denetimi
1. Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
3. Monitörü açın.
Monitör düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde bir kutu görürsünüz.
Bu kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar
olursa görüntülenir.
4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve
monitörünüzü açın.
Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video
denetleyicisini ve bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün
çalışmaktadır.
Uyarı Mesajları
Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda bir mesaj görünür veya ekranın çalıştığını
gösteren güç göstergesi ışığı yandığı halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün tarama
aralığı dışında olduğunu veya sinyal kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini gösterebilir.
Ortam
Monitörün konumu ve pozisyonu, kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.
1. Monitörün yakınında alçak titreşimli ses hoparlörü (woofer) varsa bunu sökün ve
başka bir odaya yerleştirin.
2. Monitörün bir metre (3 ft) yakınında bulunan radyo, havalandırma aracı, saat ve
telefon gibi tüm elektronik cihazları kaldırın.
Yararlı İpuçları
z
z
Monitör bilgisayardan aldığı görsel sinyalleri yeniden üretir. Bu nedenle bilgisayar veya video
kartıyla ilgili bir sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, gürültüye, Aralık
dışındaki Senkronizasyona, vb. yol açabilir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını bulun ve
sonra da servis merkezine veya yetkili satıcınıza danışın.
Monitörün çalışma durumunu değerlendirme
Ekranda görüntü yoksa veya "Uygun Olmayan Mod. Tavsiye Edilen Mod 1680 x 1050 60
Hz" [Senkronizasyon Aralık Dışında] mesajı geliyorsa, monitör açıkken kablo bağlantısını
bilgisayardan çıkarın.
Ekrana mesaj geliyor veya ekran beyazlaşıyorsa monitör çalışıyor demektir.
Bu durumda bilgisayarda sorun olup olmadığını kontrol edin.
{
{
Genel Belirtimler
Genel
Model Adı
SyncMaster 225BW
LCD Panel
Boyut
22 inç (diyagonal) (55,9 cm)
Görüntü alanı
477,7 mm (H) x 300,1 mm (V)
Piksel Aralığı
0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)
Senkronizasyon
Yatay
31 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
8 bit renkler (16,7 M)
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1680 x 1050@60 Hz
Maksimum çözünürlük
1680 x 1050@60 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog, Uyumlu Dijital RGB
0,7Vp-p ±5%, TTL düzeyi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)
Maksimum Piksel Hızı
156 MHz
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz
Sinyal Kablosu
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir
DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir
Boyutlar (AxDxY)/ (Altlıksız)
504,7 x 65,8 x 335,1 mm / 19,9 x 2,6 x 13,2 inç
Boyutlar (AxDxY)/ Ağırlık (En alçak HAS Altlığı)
504,7 x 219,8 x 408 mm / 19,9 x 8,7 x 16,1 inç , 6,9 kg / 15,2 lbs
VESA Montaj Arayüzü
100 mm x 100 mm
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar
seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada
sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük
olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 5.292.000’dur.
z
Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)
Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel
yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.
(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)
PowerSaver
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü,
belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket
ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna
döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre
kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan
VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım
yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
Mekanik Güç S/W
kapalı
EPA/ENERGY
2000
(Güç düğmesi)
Güç Göstergesi
Mavi
Mavi, Yanıp
Söner
Siyah
Siyah
Güç Tüketimi
55 W'dan daha
az
2 W'dan daha
az
1 W'dan daha az
0 W'dan daha az
Mekanik Güç S/W
kapalı
(Güç açma/kapma
anahtarı)
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA
ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji
verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu
belirlemiştir.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir.
Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync Polaritesi
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/-
Ekran Modu
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi
alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya
Yenileme Hızı denir. Birim: Hz
Model
SyncMaster 225BW
Dünyanın her yerinden SAMSUNG’a ulaşın.
Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG
müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 3260 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8 800 080 1188
http://www.samsung.kz
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN
140-1234
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1800 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Koşullar
Nokta Aralığı
Monitördeki görüntü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar birbirine yakınlaştıkça
çözünürlük artar. Aynı renkteki iki nokta arasındaki uzaklığa "Nokta Aralığı" denir. Birim: mm
Dikey Frekans
Görüntüyü oluşturmak ve kullanıcıya göstermek için ekranın saniyede birkaç defa yeniden
çizilmesi gerekir. Saniyedeki yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir.
Birim: Hz
Örnek :
Aynı ışın kendini saniyede 60 defa yinelerse, bu 60 Hz olarak kabul edilir.
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırı yatay olarak tarama süresine Yatay
Döngü denir. Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya Yatay Frekans denir. Birim:
kHz
Taramalı ve Taramasız Yöntemler
Ekranın en üstünden en altına kadar olan yatay satırları sırasıyla göstermeye Taramasız
Yöntem, tek numaralı satırlarla çift numaralı satırları dönüşümlü olarak göstermeye Taramalı
yöntem denir. Net bir görüntü oluşmasını sağlamak için çoğu monitör Taramasız yöntemi
kullanılır. Taramalı yöntem televizyonlarda kullanılan yöntemdir.
Tak ve Kullan
Bu işlev, bilgisayarla monitör arasında otomatik bilgi değişimine olanak tanıyarak kullanıcıya
yüksek kaliteli bir ekran sunar. Bu monitör Tak ve Kullan işlevi için uluslararası VESA DDC
standardına uygundur.
Çözünürlük
Ekran görüntüsü oluşturmak için kullanılan yatay ve dikey nokta sayısına "çözünürlük" denir.
Bu sayı ekranın hassasiyetini gösterir. Yüksek çözünürlük, ekranda daha fazla görüntü bilgisi
gösterilmesine olanak sağladığından birçok görevi gerçekleştirmeye uygundur.
Örnek : Çözünürlük 1680 x 1050 ise, ekran 1680 yatay nokta (yatay çözünürlük) ve 1050 dikey
çizgiden (dikey çözünürlük) oluşuyor demektir.
Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin
1. En iyi görüntü kalitesini elde etmek için bilgisayarın denetim masasından bilgisayar
çözünürlüğünü ve ekran enjeksiyon hızını (yenileme hızı) aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.
TFT-LCD’de en iyi görüntü kalitesi sağlanmazsa, ekrandaki görüntünün kalitesi düşük
olabilir.
{
{
Çözünürlük: 1680 x 1050
Dikey frekans (yenileme hızı): 60 Hz
2. Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi
kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ
renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir.
Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan
kullanabilirsiniz.
{
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 5.292.000’dur.
3. Monitörü ve dış paneli temizlerken lütfen önerildiği gibi çok az miktarda temizleme
maddesiyle yumuşak ve kuru bir bez kullanın; temizledikten sonra ürünü iyice silerek
parlatın. LCD alanı, üzerine bastırılmadan yumuşak bir şekilde silinmelidir. Fazla bastırılırsa,
üzerinde iz bırakılabilir.
4. Resim kalitesinden memnun değilseniz, pencere kapatma düğmesine bastığınızda ekranda
görünecek olan “otomatik ayar işlevini” kullanarak daha iyi bir resim elde edebilirsiniz.
Otomatik ayar sonrasında da görüntüde bozukluklar varsa, FINE/COARSE ayar işlevini
kullanın.
5. Uzun bir sure sabit bir ekran görüntüleniyorsa, görüntü artığı denen durum veya bulanıklık
meydana gelebilir.Uzun süre monitörden uzak kalacaksanız, enerji tasarrufu moduna geçin
veya hareketli görüntüler içeren bir ekran koruyucu ayarlayın.
Yetki Bildirimi
Bu belgedeki bilgiler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yeniden üretilmesi
kesinlikle yasaktır.
Samsung Electronics Co., Ltd. bu belgedeki hatalardan veya bu malzemenin yapısı, performansı
veya kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan veya oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır; Microsoft, Windows ve
Windows NT Microsoft Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır; VESA, DPMS ve DDC
Video Electronics Standard Association'ın kayıtlı ticari markalarıdır; ENERGY STAR® adı ve
amblemi U.S. Environmental Protection Agency'nin (EPA) kayıtlı ticari markasıdır. Samsung
Electronics Co., Ltd. şirketi ENERGY STAR® İş Ortağı olarak, enerji verimliliği açısından bu
ürünün ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir. Burada sözü edilen diğer
tüm ürün adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
Manufacturer :
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-ga, Taepyung-Ro
Seoul, Korea
Tel : +82 2 727 7114
LVD :
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
Tel) 47-22-96-03-30, Fax) 44-22-96-05-50
EMC :
Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-gu, Suwon City,
Gyeonggi-do, Korea, 442-742
Tel) 82-31-200-2185, Fax) 82-31-200-2189
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
ÜRÜN BİLGİLERİ (Ekran Sabitlemesi Olmaksızın)
LCD Monitörler ve TV’lerde, özellikle hareketsiz bir resmi uzun süre görüntüledikten sonra bir
resimden diğerine geçerken resim sabitlemesi olabilir.
Bu kılavuzun amacı, LCD ürünlerin Resim sabitlemesinden korunacak şekilde nasıl düzgün
kullanılabileceğini açıklamaktır.
Garanti
Resim sabitlenmesi nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.
Yanma garanti kapsamında değildir.
Resim sabitlemesi nedir?
LCD panelin normal çalışması sırasında piksel resim sabitlemesi ortaya çıkmaz. Ancak,
aynı resim uzun süre görüntülenirse, elektrik yükündeki ufak bir değişim sıvı kristali
örten iki elektrot arasında birikir.Bu da sıvı kristalin, ekranın bazı alanlarında
toplanmasına neden olur.Bu şekilde, yeni bir video resmine geçerken bir önceki resim
sabitlenir.LCD de içinde olmak üzere tüm görüntüleme ürünleri resim sabitlenmesine
maruz kalabilir. Bu, ürünün bir kusuru değildir.
LCD’nizi resim sabitlenmesinden korumak için lütfen aşağıdaki önerileri dikkate alın
Kapatma, Ekran Koruyucu veya Güç Tasarrufu Modu
Örnek)
Sabit bir desen kullanırken gücü kapatın.
- 20 saatlik sürekli kullanımdan sonra 4 saat süreyle gücü kapatın
- 12 saatlik sürekli kullanımdan sonra 2 saat süreyle gücü kapatın
Mümkünse Ekran koruyucu kullanın
- Tek renkli bir ekran koruyucu veya hareketli bir resim kullanmanız
önerilir.
PC Ekran Özellikleri Güç Şeması ile Monitör’ün gücünü kapalı olarak
ayarlayın.
z
z
z
Belirli uygulamalar için öneriler
Örnek) Havalimanları, Ulaşım İstasyonları, Borsalar, Bankalar ve Kontrol
Sistemleri
Ekran sistemi programınızın kurulumunda aşağıdakilere uymanızı öneririz:
Bilgileri Logo veya Hareketli resim döngüsüyle görüntüleyin.
Örnek) Döngü : 1 saat süreyle Bilgileri görüntüledikten sonra 1 dakika süreyle
Logoyu veya hareketli resmi görüntüleyin.
Renk Bilgilerini düzenli olarak değiştirin (2 farklı renk kullanın).
Örnek) 2 renk kullanarak, her 30 dakikada bir Renk Bilgilerini tersine döndürün.
Karakterlerle arka plan renkleri arasındaki parlaklık farkının çok olmamasına
dikkat edin.
Resim sabitlenmesini kolaylaştırabilecek Gri renkleri kullanmaktan kaçının.
Kaçının: Parlaklık farkı fazla olan renkler (Siyah ve Beyaz, Gri)
Örnek)
z
Önerilen ayarlar: Parlaklık farkı az olan parlak renkler
- Karakterlerin rengiyle arka planın rengini 30 dakikada bir değiştirin
Örnek)
z
- Her 30 dakikada bir, karakterleri kaydırarak değiştirin.
Örnek)
Monitörünüzü Resim sabitlenmesinden korumanın en iyi yolu, PC’nizi veya
Sisteminizi kullanmadığınız zamanlarda bir Ekran Koruyucu programını
çalıştıracak şekilde ayarlamaktır.
LCD paneli normal koşullarda çalıştırıldığında Resim sabitlenmesi ortaya çıkmayabilir.
Normal koşullar, sürekli değişen video desenleri olarak tanımlanır. LCD panel sabit bir
desenle uzun süre (-12 saatten fazla-) çalıştırıldığında, bir pikseldeki sıvı kristali
çalıştıran elektrotlar arasında hafif bir voltaj değişimi olabilir.Elektrotlar arasındaki voltaj
değişimi zamanla artar ve sıvı kristali eğime zorlar. Bu durum ortaya çıkarsa, desen
değiştiğinde önceki resim görünür kalabilir.Bunu engellemek için, biriken voltaj değişimi
azaltılmalıdır.
LCD Monitörümüz ISO13406-2 Piksel hatası Sınıf II belirtimlerine uygundur.
Download PDF

advertising