Samsung | P2270HD | Samsung P2270HD Kullanım kılavuzu

SyncMaster P2270HD / P2370HD
LCD TV Monitör
Kullanım Kılavuzu
İçindekiler
ANA GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Başlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Denetim ve Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Güvenlik Önlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
ÜRÜNÜN MONTAJI
Paket içindekiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Altlığın Takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Altlığın Çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Bir Duvar Montajının/Masaüstü Altlığının Takılması . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Bir Bilgisayara Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Bir TV olarak kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Bir HDMI kablosu bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
DVI - HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Bir Komponent kablosu bağlama
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Bir Scart kablosu bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
COMMON INTERFACE'e bağlanıyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Amplifikatöre bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Kulaklığı Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Kensington Kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
ÜRÜNÜN KULLANIMI
Plug & Play Özelliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Kontrol Panelinin görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Uzaktan Kumanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Teletekst Özelliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Ekran Ayarlama Menüsünün Kullanılması (OSD:Ekran Menüsü) . . . 3-5
Cihaz Sürücüsünün Yüklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Standart Sinyal Modu Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
YAZILIMIN YÜKLENMESI
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
SORUN GIDERME
Monitör Kendi Kendini Tanıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Servis Talebinden Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
SSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
DAHA FAZLA BILGI
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Güç Tasarruf İşlevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşın. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
1
Ana Güvenlik Önlemleri
1-1
Başlamadan Önce
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
SIMGE
AD
ANLAMI
Dikkat
Dikkatİşlevinizin çalışmayabileceği veya ayarın iptal edilebileceği durumları gösterir.
Not
Bir işlevi çalıştırmak için bir ipucu veya kısayol olduğunu gösterir.
Bu Kılavuzun Kullanılması
•
Bu ürünü kullanmadan önce güvenlik önlemlerini çok iyi anladığınızdan emin olun.
•
Bir sorun meydana gelirse, 'Sorun Giderme' bölümüne bakın.
Telif Hakkı Uyarısı
Bu kılavuzun içeriği performansı arttırmak için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Copyright ©2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu kılavuzun telif hakkı Samsung Electronics, Co., Ltd.'ye aittir.
Bu kılavuzun içeriği kısmen veya tamamen Samsung Electronics, Co., Ltd.’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, dağıtılamaz
veya herhangi bir şekilde kullanılamaz.
SAMSUNG logosu ve SyncMaster, Samsung Electronics, Co., Ltd.'nin tescilli ticari markalarıdır.
Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standard Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
ENERGY STAR logosu U.S. Environmental Protection Agency'nin tescilli ticari markasıdır.
Burada belirtilen diğer tüm ticari markalar ilgili şirketlere aittir.
ENERGY STAR'ın bir ortağı olarak Samsung Electronics, Co., Ltd., bu ürünün enerji tasarrufu bakımından ENERGY STAR
teknik özelliklerini karşıladığını kabul eder.
Ana Güvenlik Önlemleri
1-1
Üretici:
LVD:
EMC:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD12th FL.,
Samsung Main Bldg., 250, 2-ga, Taepyung-RoSeoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
Tel) 47-22-96-03-30, Faks) 44-22-96-05-50
SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. EMC Test
Laboratory416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-gu,
Suwon City, Gyeonggi-do, Korea, 442-742
Tel) 82-31-200-2185, Faks) 82-31-200-2189
1-1
Ana Güvenlik Önlemleri
1-2
Denetim ve Bakım
Harici Yüzey ve Ekran Bakımı
Ürünü yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
•
Ürünü benzen veya tiner gibi yanıcı maddelerle veya ıslak bir
bezle temizlemeyin. Bu üründe bazı sorunlara yol açabilir.
•
Ekranı tırnaklarınızla veya keskin bir nesneyle çizmeyin.
•
Ürünü üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Ürüne su
girerse, bu yangına, elektrik çarpmasına veya üründe bir soruna
yol açabilir.
Materyale özgü özellikler nedeniyle, süpersonik nemlendirici kullanıldığında, çok parlak modelin yüzeyinde beyaz bir leke oluşabilir.
Ürünün görünümü ve rengi, modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
•
Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın.
Buna dikkat edilmemesi dahili aşırı ısınma nedeniyle yangına neden olabilir.
Ürünü şekilde gösterildiği mesafeyi bırakarak monte edin.
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ürünü bir standla monte ederken
Ürünü bir duvar montajıyla monte ederken
Kalıcı görüntüler hakkında
•
Durağan bir görüntünün uzun bir süre görüntülenmesi kalıcı görüntüye veya ekran üzerinde lekeye neden olabilir.
Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç koruma modunu veya ekran koruyucuyu ayarlayın.
•
LCD Panel üreticisinin teknolojik kısıtlılıkları nedeniyle, bu ürün tarafından meydana getirilen görüntüler normalden yaklaşık
1ppm (milyonda bir parça) piksel daha parlak veya daha koyu görüntülenebilir.
Bir LCD panelinin alt piksellerinin boyuta göre sayısı: Alt Piksellerin sayısı = Maks. Yatay Çözünürlük x Maks. Dikey
Çözünürlük x 3
Ana Güvenlik Önlemleri
1-2
1-3
Güvenlik Önlemleri
Güvenlik önlemleri için kullanılan simgeler
SIMGE
AD
ANLAMI
Uyarı
Bu işaretle işaretlenmiş güvenlik önlemlerine uyulmaması, ciddi yaralanmaya ve hatta
ölüme neden olabilir.
Dikkat
Bu işaretle işaretlenmiş güvenlik önlemlerine uyulmaması, kişisel yaralanmaya ve mülkiyet
hasarına neden olabilir.
İşaretlerin Anlamı
Yapmayın.
Yapılmalıdır.
Parçalarına ayırmayın.
Güç kablosu prizden çıkarılmış olmalıdır.
Dokunmayın.
Elektrik çarpmasını engellemek için topraklanmalıdır.
Güce İlişkin
Aşağıdaki görüntüler referans olarak almanız içindir ve modele ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
Uyarı
Hasarlı güç kablosu veya fiş ya da gevşek
bir priz kullanmaktan kaçının.
Tek bir prize birden fazla elektik uygulaması
bağlamaktan kaçının.
•
•
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yangınla sonuçlanabilir.
Güç beslemesini ıslak elle takmaktan veya
çıkarmaktan kaçının.
•
1-3
Bu uyarının dikkate alınmaması, prizin
aşırı ısınması nedeniyle yangına neden
olabilir.
Güç kablosunu sıkı bir şekilde takın.
•
Aksi halde, bu durum elektrik
çarpmasıyla sonuçlanabilir.
Aksi halde, bu durum yangınla
sonuçlanabilir.
Güç kablosunu topraklanmış bir prize (yalnızca yalıtım sınıfı 1 donanımı için) taktığınızdan emin olun.
Güç kablosunun bükülmemesine veya kıvrılmamasına dikkat edin ve kablonun üzerine
ağır nesneler koymaktan kaçının.
•
•
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
Bu uyarıya dikkat edilmemesi, güç
kablosu zarar göreceği için elektrik
çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Güç kablosunu ve ürünü herhangi bir ısıtıcıdan uzak tutun.
Güç kablosunun veya prizin pimleri tozlanırsa, kuru bir bez kullanarak temizleyin.
•
•
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yangınla sonuçlanabilir.
Aksi halde, bu durum yangınla
sonuçlanabilir.
Ana Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Ürün çalışıyorken, güç kablosunu çıkarmaktan kaçının.
•
Yalnızca şirketimiz tarafından sağlanan güç
kablosunu kullanın. Ayrıca, başka bir elektrikli cihazın güç kablosunu kullanmayın.
Aksi takdirde, elektrik çarpması nedeniyle
ürüne zarar verebilir.
•
Güç kablosunu prizden çekerken, kablo
kısmından değil, fiş kısmından tuttuğunuzdan emin olun.
•
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yangınla sonuçlanabilir.
Güç kablosunu erişimi kolay bir prize bağlayın.
•
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yangınla sonuçlanabilir.
Ürünle ilgili bir sorun meydana gelmesi
durumunda, güç kablosunu prizden
çıkarıp gücü tamamen kesmelisiniz. Ürün
üzerindeki güç düğmesini kullanarak
gücü tamamen kesemezsiniz.
Kuruluma İlişkin
Uyarı
Ürün üzerine yanan mum, sivrisinek kovucu
veya sigara koymaktan ve ürünü bir ısıtıcının yanına kurmaktan kaçının.
Ürünü duvara monte etmek için bir kurulum
mühendisinden veya ilgili bir şirketten yardım alın.
•
•
Aksi halde, bu durum yaralanmayla
sonuçlanabilir.
•
Belirtilen duvar montajının
kullanıldığından emin olun.
Aksi halde, bu durum yangınla
sonuçlanabilir.
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi iyi
havalandırılmayan bir yere kurmaktan
kaçının.
Ürünü monte ederken, havalandırma sağlamak için en az duvardan itibaren 10 cm
mesafe bırakın.
•
•
Buna dikkat edilmemesi dahili aşırı
ısınma nedeniyle yangınla
sonuçlanabilir.
Ürünü paketlemek için kullanılan plastik torbaları çocuklardan uzak tutun.
•
Çocuklar plastik torbaların içine
kafalarını sokarlarsa, boğulabilirler.
Buna dikkat edilmemesi dahili aşırı
ısınma nedeniyle yangınla
sonuçlanabilir.
Ürünü sabit olmayan veya hareketli veya
eğik bir raf gibi aşırı titreşimin gerçekleşebileceği bir konuma kurmaktan kaçının.
•
Ürün düşebilir ve düşmesi ürüne zarar
verebilir veya yaralanmaya yol açabilir.
•
Ürünün aşırı titreşime maruz kalan
yerlerde kullanılması, üründe bir sorun
meydana gelmesine veya yangına yol
açabilir.
Ürünü toza, neme (sauna gibi), yağa,
dumana veya suya (yağmur gibi) maruz
kalabilecek bir yere veya bir araç içine kurmaktan kaçının.
Ürünü doğrudan güneş ışığı alan bir yere
kurmaktan ve ürünü ateş veya ısıtıcı gibi ısı
kaynağı ürünlerin yanına kurmaktan kaçının.
•
•
Aksi takdirde elektrik çarpması veya
yangın oluşabilir.
Ana Güvenlik Önlemleri
Bu ürünün kullanım ömrünü kısaltabilir
veya yangına neden olabilir.
1-3
Ürünü çocukların kolayca erişebileceği
yükseklikte bir konuma kurmaktan kaçının.
•
•
Çocuk ürüne dokunursa, ürün düşebilir
ve bu durum yaralanmaya yol açabilir.
Yağmur suyu girmesini önlemek için dış
cephe anten kablosunun giriş bölümünü
aşağıya doğru bükün.
•
Ön kısım daha ağır olduğunda, ürünü
düzgün ve sabit bir yüzey üzerine kurun.
Ürünün içine yağmur suyu girerse, bu
durum elektrik çarpması veya yangınla
sonuçlanabilir.
Anteni yüksek voltajlı kablolardan uzak bir
yere kurun.
•
Anten yüksek voltajlı bir kabloyla temas
eder veya bunun üzerine düşerse, bu
durum elektrik çarpması veya yangınla
sonuçlanabilir.
Dikkat
Ürün taşınırken düşmemesine dikkat edin.
•
Düşmesi üründe bazı sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Ürünü bir konsol veya raf üzerine monte
ederken, ürünün ön kısmının konsolun veya
rafın kenarından çıkmamasına dikkat edin.
•
Aksi takdirde, bu ürünün düşmesine ve
bir arıza meydana gelmesine veya
yaralanmaya yol açabilir.
•
Ürünün boyutuna uygun bir kabin ve raf
kullandığınızdan emin olun.
Ürünü, baş aşağı şekilde zemine yerleştirmeyin.
•
Bu ürün paneline hasar verebilir.
Ürünü aşağı doğru koyarken, çok yavaş
olun.
•
Aksi halde, üründe bazı sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Ürün çalışma koşullarının belirgin düzeyde
değiştiği bir yere monte ediliyorsa, etraftaki
koşullar nedeniyle ciddi kalite sorunları
meydana gelebilir. Bu durumda, ürünü
duruma ilişkin bir servis mühendisinden yardım aldıktan sonra monte edin.
•
Mikroskopik toza, kimyasal maddelere,
aşırı yüksek veya düşük sıcaklığa,
yüksek neme maruz kalan yerler ve
ürünün sürekli olarak uzun süre
kullanılacağı hava alanları gibi yerler.
Temizlemeye İlişkin
Uyarı
1-3
Ürünü temizlemeden önce, güç kablosunu
çıkarın.
Ürünü temizlerken, ürün parçalarına doğrudan su püskürtmeyin.
•
•
Ürünün içine su kaçırmadığınızdan emin
olun.
•
Aksi halde, yangına, elektrik çarpmasına
veya üründe bazı sorunlara yol açabilir.
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yangınla sonuçlanabilir.
Ana Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Ürünün üzerine doğrudan temizleyici
madde püskürtmekten kaçının.
•
Bu ürünün dış kısmında veya panel
yüzeyinde renk bozulmasına veya
çizilmeye yol açabilir.
"Monitöre özel temizleme maddesi" ile ıslatılmış yumuşak bir bez kullanın ve ürünü
bununla temizleyin.
•
Ürünü temizlemeden önce güç kablosunu
çıkarın ve ürünü yumuşak ve kuru bir bezle
hafifçe bastırarak temizleyin.
•
Ürünü temizlerken, balmumu, benzen,
alkol, tiner, böcek ilacı, sivrisinek ilacı,
güzel kokulu bir madde, yağlayıcı ya da
temizleme maddesi gibi kimyasalları
kullanmaktan kaçının.
Bu dış kısımda deformasyona ve
baskının çıkmasını neden olabilir.
Ürünün dış kısmı kolayca çizilebileceğinden, uygun bir temizleme bezi kullandığınızdan emin olun.
Monitöre özel temizleme maddesi
mevcutsa, temizleme maddesini ürünü
kullanmadan önce 1:10 oranında suyla
seyreltin.
Kullanım İlişkili
Uyarı
Ürün yüksek voltajla çalıştığı için, ürünün
kendisini asla parçalarına ayırmayın, onarmayın veya değiştirmeyin.
Ürünü taşımak için, gücü kapatın ve güç
kablosunu, anten kablosunu ve ürüne bağlı
diğer tüm kabloları sökün.
•
Aksi halde, bu durum yangınla veya
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
•
•
Ürünün tamir edilmesi gerektiğinde, bir
servis merkezine başvurun.
Ürün garip bir ses, yanma kokusu, duman
meydana getirirse, güç kablosunu hemen
sökün ve bir servis merkezine başvurun.
•
•
•
Aksi halde, ürünün düşmesine neden
olarak yaralanma veya ölümle
sonuçlanabilir.
Ürünün üzerine oyuncak veya kurabiye gibi
şeyler koymaktan kaçının.
•
Aksi halde, bu durum yangınla veya
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
Gök gürültüsü veya yıldırım meydana geldiğinde, güç kablosunu çıkarın ve çok tehlikeli
olduğu için hiçbir nedenden ötürü anten
kablosuna dokunmayın.
•
Çocukların üründe sallanmasına veya
ürüne tırmanmasına izin vermekten kaçının.
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yangınla sonuçlanabilir.
Ürünü düşürdüğünüzde veya kasa hasar
gördüğünde, gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın. Bir servis merkezine başvurun.
Bu uyarıya dikkat edilmemesi, güç
kablosu zarar göreceği için elektrik
çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
Çocuk nesneyi almak için ürünü
sallarsa, nesne veya ürün düşebilir ve
bu yaralanmaya ve hatta ölüme neden
olabilir.
Ürünün üzerine bir nesne düşürmekten
veya ürünün darbe almasından kaçının.
•
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yangınla sonuçlanabilir.
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yangınla sonuçlanabilir.
Ana Güvenlik Önlemleri
1-3
Ürünü, güç kablosunu veya anten kablosunu çekerek hareket ettirmekten kaçının.
•
Aksi halde, kablo hasar göreceğinden
elektrik çarpması, yangın veya üründe
bir soruna yol açabilir.
Gaz sızıntısı meydana geldiğinde, ürüne
veya güç kablosuna dokunmayın ve ortamı
derhal havalandırın.
•
Kıvılcım meydana gelmesi patlama veya
yangınla sonuçlanabilir.
•
Gök gürültüsü veya yıldırım varken, güç
kablosuna veya anten kablosuna
dokunmayın.
Ürünü, güç kablosunu veya sinyal kablosunu tutarak kaldırmaktan veya hareket
ettirmekten kaçının.
Ürünün yanında yanıcı sprey veya nesne
kullanmaktan veya yanına bu tür nesneler
koymaktan kaçının.
•
•
Aksi halde, kablo hasar göreceğinden
elektrik çarpması, yangın veya üründe
bir soruna yol açabilir.
Havalandırmanın masa örtüsü veya perdeyle tıkanmamasına dikkat edin.
•
Aksi halde, dahili aşırı ısınma nedeniyle
yangına yol açabilir.
Bu patlama veya yangınla
sonuçlanabilir.
Ürüne (havalandırma deliklerine, bağlantı
noktalarına vs...) bıçak, bozuk para veya
saç tokası veya yanıcı nesneler sokmaktan
kaçının.
•
Ürüne su veya yabancı madde girerse,
gücü kapatın, güç kablosunu sökün ve
bir servis merkezi ile temasa geçin.
•
Aksi halde, elektrik çarpmasına, yangına
veya üründe bazı sorunlara yol açabilir.
Ürünün üzerine vazo, saksı, meşrubat, kozmetik ürünler veya ilaç gibi sıvı maddeler
içeren kaplar veya metal bir nesne koymaktan kaçının.
•
Ürüne su veya yabancı madde girerse,
gücü kapatın, güç kablosunu sökün ve
bir servis merkezi ile temasa geçin.
•
Aksi halde, elektrik çarpmasına, yangına
veya üründe bazı sorunlara yol açabilir.
Dikkat
Durağan bir görüntünün uzun bir süre görüntülenmesi kalıcı görüntüye veya ekran
üzerinde lekeye neden olabilir.
Örneğiniz evinizden çıktığınızda, ürünü
uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
•
•
Ürünü uzun bir süre
kullanmayacaksanız, güç koruma
modunu kullanın veya ekran koruyucuyu
hareketli resim moduna getirin.
Ürün için doğru çözünürlüğü ve frekansı
ayarlayın.
Ürünü ters çevirmekten veya yalnızca altlıktan tutarak taşımaktan kaçının.
•
•
Aksi halde, bu durum göz yorulmasına
yol açabilir.
Ürünü sürekli olarak çok yakın mesafeden
izlemek gözlerinize zarar verir.
Bu ürünün düşmesine neden olarak
ürün hasarına veya yaralanmaya yol
açar.
Ürünün yanında nemlendirici ve fırın kullanmayın.
•
1-3
Aksi takdirde, bu toz birikmesine yol
açar ve aşırı ısınma veya kısa devre
neticesinde yangına veya elektrik
çarpmasına neden olur.
Aksi halde, bu durum elektrik çarpması
veya yangınla sonuçlanabilir.
Ana Güvenlik Önlemleri
Ürün ekranını uzun süre izleyecekseniz,
gözlerinizi ara sıra (saat başı beş dakika)
dinlendirmeniz şarttır.
•
Bu göz yorulmasını azaltır.
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Ürünün üzerine ağır bir nesne koymaktan
kaçının.
•
Aksi halde, üründe bazı sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan
pilleri ağzına almamasına dikkat edin. Pilleri, bebek veya çocukların erişemeyeceği
bir yere koyun.
•
Ürünün açısını veya altlığın yüksekliğini
ayarlarken dikkatli olun.
•
Eliniz veya parmağınız sıkışırsa,
yaralanabilirsiniz.
•
Ürün aşırı derecede eğilirse, düşebilir ve
bu durum yaralanmaya yol açabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.
•
Bu pilin çatlamasına veya akmasına
neden olarak yangın, yaralanma veya
kirliliğe (hasar) yol açabilir.
Çok yüksek ses seviyesinde dinleme,
işitme sorunlarına yol açabilir.
Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru
yerleştirdiğinizden emin olun.
•
Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal
doktorunuza başvurun.
Yalnızca belirtilen standart pilleri kullanın.
Yeni ve kullanılmış pilleri bir arada kullanmayın.
•
Ekran paneli uzun süre kullanıldıktan sonra
sıcak olduğundan, ürüne dokunmayın.
Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç
sıvısının akması nedeniyle yangına,
bedensel yaralanmaya ya da zarara yol
açabilir.
Piller (ve şarj edilebilir piller), sıradan bir atık
değildir ve geri dönüşüme gönderilmelidir.
Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin geri
dönüşüm amacıyla gönderilmesinden
müşteri sorumludur.
•
Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir
pilleri bulunduğu yere yakın bir geri
dönüşüm merkezine ya da benzer türde
pil ya da şarj edilebilir pil satan bir
mağazaya götürebilir.
Bu Ürünü Kullanırken Doğru Oturma Konumunun Korunması
Bu ürünü kullanırken doğru oturma konumunu koruyun.
Ana Güvenlik Önlemleri
•
Bacaklarınızı uzatın.
•
Ekran ve gözleriniz arsından 45~50 cm'lik mesafe olmasını sağlayın. Ekranın altına bakın
ve ekranı ileri doğru bakacak şekilde yerleştirin.
•
Bu ürünü kullanırken doğru oturma konumunu koruyun.
•
Ürün açısını ekranda ışık yansımayacak biçimde ayarlayın.
•
Dirseğinizi sağ açıda tutun ve elinizi arkaya koyarak kol düzeyini muhafaza edin.
•
Dirseğinizi sağ açıda tutun.
•
Dizlerinizi 90 derecelik veya daha üstü bir açıda tutarken, topuklarınızı zemin üzerine
koyun ve kol konumunuzu dirseğiniz kalp düzeyinde olacak şekilde tutun.
1-3
2
Ürünün Montajı
2-1
Paket içindekiler
•
Ürünü paketinden çıkarın ve aşağıdaki parçaların pakette olup olmadığını kontrol edin.
•
Ürünü daha sonra taşırken lazım olacağından, paketlendiği kutuyu saklayın.
İÇINDEKILER
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Ürün Garantisi
Kullanım Kılavuzu
D-Sub Kablosu
Altlık
(Her yerde mevcut değildir)
Elektrik Kablosu
Piller (AAA X 2)
Altlık Konektörü
Uzaktan Kumanda
Stereo Kablosu
Temizleme Bezi
AYRI SATILIR
DVI Kablosu
HDMI Kablosu
Temizleme bezi yalnızca siyah çok parlak modellerde tedarik edilir.
2-1
Ürünün Montajı
2-2
Altlığın Takılması
Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde gösterilen yönde takın.
Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen sabitleninceye kadar döndürün.
Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı
bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
Ürünün Montajı
2-2
Ürünün ana gövdesini elinizle şekilde gösterildiği gibi tutun.
Takılan altlığı ana gövdeye aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde sokun.
- Dikkat
Ürünü, sadece altlığı tutarak kaldırmayın.
2-2
Ürünün Montajı
2-3
Altlığın Çıkarılması
Altlığı çıkarmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı
bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
Ürünün ana gövdesini elinizle şekilde gösterildiği gibi tutun.
Altlığı çıkarmak için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ok yönünde itin.
Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.
Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde çekerek altlıktan çıkarın.
Ürünün Montajı
2-3
2-4
Bir Duvar Montajının/Masaüstü Altlığının Takılması
Bir Duvar Montajının/Masaüstü Altlığının (birlikte verilmez) Takılması
Bu ürün VESA teknik özelliklerine uygun 75 mm x 75 mm bir altlık montajı sunar.
A.Duvar/Masaüstü Altlığı Montajı
B.Duvar montaj kiti/masaüstü altlığı (birlikte verilmez)
1. Ürünü kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
2. Paneli korumak için yumuşak bir bez veya minder koyun ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
3. Vidayı altlıktan sökün ve altlığı ayırın.
4. Ürünün altlığa bağlanan kısmının çentiğini altlıktaki (masa üstü altlığı, duvar monteli altlık veya başka bir altlık) çentikle
hizalayın ve vidaları sıkarak altlığı sıkı bir şekilde sabitleyin.
2-4
•
Altlığın standart teknik özelliklerinde belirtilenden daha uzun bir vida kullanıyorsanız, ürünün içi hasar görebilir.
•
Standart VESA teknik özelliklerine uymayan duvar montajı için, vidanın uzunluğu ilgili teknik özelliklere bağlı olarak
değişebilir.
•
Standart VESA teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın ve bu vidaları aşırı güç kullanarak takmayın.
Ürün düşebileceğinden, bu ürüne hasar verebilir veya yaralanmaya neden olabilir. Samsung bu durumda herhangi bir
hasardan veya yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
•
Samsung belirtilen teknik özelliklere uygun olmayan bir altlık kullanılmasından veya yetkili bir montaj mühendisi
tarafından gerçekleştirilmeyen bir montajdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya yaralanmadan sorumlu
tutulamaz.
•
Ürünü duvar montajı kullanarak takarken, duvardan itibaren en az 10 cm'lik alan sağlayan bir duvar montajı satın alın.
•
Duvar montajını uluslararası teknik özelliklere uygun olarak kullanın.
Ürünün Montajı
2-5
Bir Bilgisayara Bağlama
1. Ürünü bir PC'ye, PC tarafından desteklenen video çıkışına göre bağlayın.
Bağlama parçası ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Grafik kartları D-Sub <analog> çıkış sağladığında
•
Ürünün [PC IN] bağlantı noktasını D-Sub kablosuyla PC'nin [D-Sub] bağlantı noktasına bağlayın.
Grafik kartları DVI <Dijital> çıkış sağladığında
Ürünün Montajı
2-5
•
Ürünün [DVI-D IN] bağlantı noktasını DVI kablosuyla PC'nin DVI bağlantı noktasına bağlayın.
2. Monitörün arka tarafındaki [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] bağlantı noktasını PC'nin ses kartına bağlayın.
3. Güç kablosunun bir ucunu ürünün GÜÇ bağlantı noktasına ve diğer ucunu 220V veya 110V'lik prize bağlayın.
(Giriş voltajı otomatik olarak açılır).
2-5
Ürünün Montajı
•
Monitörün hoparlörlerini kullanarak, bilgisayarınızın ses kartından gelen net ve kaliteli seslerin keyfini çıkartabilirsiniz.
(Bilgisayarınıza ayrıca hoparlör bağlamanız gerekmemektedir.)
•
Kullandığınız video kartına bağlı olarak D-sub ve DVI kablolarını aynı anda bir bilgisayara bağlarsanız boş bir ekranla
karşılaşabilirsiniz.
•
DVI konektörünü kullanarak monitörünüzü doğru biçimde bağlamanıza karşın boş ya da bulanık bir ekranla
karşılaşırsanız, monitörün durumunun analoga ayarlı olup olmadığını kontrol edin. Monitörün giriş kaynağı sinyalini bir
kez daha kontrol etmesini sağlamak için [
Ürünün Montajı
] düğmesine basın.
2-5
2-6
Bir TV olarak kullanma
Monitörünüz bir antene veya kablo/uydu sistemine bağlıysa, bilgisayarınıza herhangi bir ek TV alıcı donanımı veya yazılımı
yüklemeden televizyon programlarını monitörden izleyebilirsiniz.
1. Kabloyu/uyduyu veya TV anteni kablosunu, monitörün arka tarafındaki [ANT IN] bağlantı noktasına bağlayın.
•
Bir dahili anten/kablo/uydu terminali kullanırken:
Duvardaki anten terminalini kontrol edin ve sonra anten/kablo/uydu TV kablosunu bağlayın.
•
Çıkış anteni kullanırken:
Bir çıkış anteni kullanırken, anteni yüklemek için kalifiye bir teknisyenden yardım almanızı şiddetle öneririz.
2. Bağlantılar tamamlandığında, TV gücünü bağlayın.
3. Ürün, satın alındıktan sonra ilk kez açıldığında, başlangıç ayar işlemleri (<Plug&Play>) başlar.
•
2-6
Koaksiyel kabloyu anten giriş terminaline bağlarken bükülmemesine dikkat edin.[ANT IN].
Ürünün Montajı
2-7
Bir HDMI kablosu bağlama
HDMI kablosu kullanarak AV cihazının HDMI OUT bağlantı noktasını (Blu-Ray/DVD/Kablo/Uydu kutusu) monitörün [HDMI IN]
terminaline bağlayın.
<HDMI> modunu seçmek için monitörün önündeki ya da uzaktan kumandanın üzerindeki [SOURCE] düğmesine basın.
HDMI ile bağlanırken ayrı bir ses bağlantısı yapmanız gerekmez.
Ürünün Montajı
2-7
2-8
DVI - HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
1. Harici bir cihazın DVI çıkış terminalini DVI - HDMI kablosu kullanarak monitörün [HDMI IN] terminaline bağlayın.
2. RCA'nın kırmızı ve beyaz jaklarını stereo (PC için) kablosuna dijital çıkış aygıtının aynı renkli ses çıkış terminallerine bağlayın
ve diğer jakı monitörün [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] terminaline bağlayın.
<HDMI> modunu seçmek için monitörün önündeki ya da uzaktan kumandanın üzerindeki [SOURCE] düğmesine basın.
2-8
Ürünün Montajı
2-9
Bir Komponent kablosu bağlama
1. AV cihazının VIDEO OUT bağlantı noktasını (DVD/VCR/Kablo/Uydu kutusu) bir bağlantı video kablosu [PR, PB,Y] kullanarak
[COMPONENT IN [PR, PB, Y] giriş bağlantı noktalarına bağlayın.
2. AV cihazının ses bağlantı noktasını (DVD/VCR/Kablo/Uydu kutusu) monitörün [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] bağlantı
noktasına bağlayın.
<Component> modunu seçmek için monitörün önündeki ya da uzaktan kumandanın üzerindeki [SOURCE] düğmesine basın.
Komponent video ile ilgili açıklamalar için, DVD oynatıcınızın kullanma kılavuzuna başvurun.
Ürünün Montajı
2-9
2-10 Bir Scart kablosu bağlama
1. Monitörün EXT(RGB) bağlantı noktasını, bir SCART jakıyla DVD Oynatıcıya bağlayın.
2. Monitörünüze bir Scart aygıtı bağlandığında, Source otomatik olarak EXT değerine ayarlanır.
2-10
•
Aygıtta [EXT [RGB]] jakı varsa DVD Aygıtları girişine bağlayın.
•
Aygıt açık olduğu sürece DVD oynatıcıyı monitöre bağlayarak DVD seyredebilirsiniz.
Ürünün Montajı
2-11 COMMON INTERFACE'e bağlanıyor
1. CI CARD bileşenini, yerine oturuncaya kadar ok yönünde CAM içine yerleştirin.
2. CI CARD takılı CAM aygıtını, genel arayüz yuvasına takın.
CAM aygıtını ok yönünde, yuvayla paralel olması için sağ tarafı arkaya bakacak şekilde takın.)
3. Şifreli kanal görüntüsünü görüp göremediğinizi kontrol edin.
•
Bazı kanallara 'CI CARD' yerleştirilmediğinde, ekranda 'Scrambled Signal' görüntülenir.
•
Bir telefon numarası, CI KART Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3
dakika içinde görüntülenecektir. Bir hata iletisi görüntülenirse, lütfen hizmet sağlayıcınızla görüşün.
•
Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin artık güncellendiğini belirten 'Güncelleme Tamamlandı'
mesajı görüntülenir.
•
Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir CI KARTI edinmeniz gerekir. CI KARTI'nı düşürürseniz zarar
görebileceğinden elinizle dikkatlice çıkarın.
•
CI-Kartı'nı, üzerinde belirtilen yönde yerleştirin.
•
CAM bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili satıcınızla görüşün.
Ürünün Montajı
2-11
2-12 Amplifikatöre bağlama
Monitörünüzün [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] terminalini, bir optik kablo kullanarak amplifikatörünüzün optik girişine
bağlayın.
2-12
•
Monitörden ses çıkmadığından bir amplifikatör kullanmanız gerekir
•
Bir hoparlör ve amplifikatörün bağlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için ürünlerin üreticileri tarafından sağlanan ilgili
kullanım kılavuzlarına bakın.
Ürünün Montajı
2-13 Kulaklığı Bağlama
Kulaklıklarınızı bağlantı noktasına takın.
Ürünün Montajı
2-13
2-14 Kensington Kilidi
Kensington Kilidi kullanıcıların ürünü halka açık yerlerde kullanabilmelerini sağlamak için kilitlemelerini sağlayan, hırsıza karşı
koruma cihazıdır. Kilitleme cihazının şekli ve kullanımı modele ve üreticiye bağlı olarak farklılık gösterebileceğinden, daha
ayrıntılı bilgi için kilitleme cihazıyla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Kilitleme aygıtının ayrı olarak satın alınması gerekir.
Ürünün kilitlenmesi
1. Kilitleme cihazının kilitleme kısmını ürünün Kensington Kilidi deliğine takın (
) ve kilitleme yönünde döndürün (
).
2. Kensington Kilidi kablosunu bağlayın.
3. Kensington kilidi kablosunu bir masaya veya ağır bir nesenye bağlayın.
Kilitleme cihazını elektronik ürün satan herhangi bir mağazadan, çevrimiçi dükkandan veya bizim servis merkezimizden
satın alabilirsiniz.
2-14
Ürünün Montajı
3
Ürünün Kullanımı
3-1
Plug & Play Özelliği
TV ilk kez açıldığında, temel ayarlar otomatik olarak başlar ve birbiri ardına devam eder.
1. Uzaktan kumandanın [POWER
2. [
] düğmesine basın.
•
TV üzerindeki [
•
<OSD Dilini seçin. > mesajı gösterilir.
] düğmesini de kullanabilirisniz.
] düğmesine basın. ▲ veya ▼ düğmelerine basarak uygun dili seçin. Seçiminizi onaylamak için [
3. ◄ ya da ► düğmesine basarak <Dükkan Demo> ya da <Evde Kullanım>'ı seçin, ardından [
4. [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
•
Ev ortamınızda en iyi resim için TV'yi <Evde Kullanım> moduna ayarlamanızı öneririz.
•
<Dükkan Demo> modu yalnızca satış ortamlarında kullanmak içindir. Cihaz kazara Dükkan moduna ayarlanmış ise
ve siz <Evde Kullanım> (Standart) moduna dönmek istiyorsanız: Televizyon üzerindeki volume düğmesine basın.
Ses OSD'si görüntülendiğinde, TV üzerindeki [MENU] düğmesine 5 saniye boyunca basın.
] düğmesine basın. ▲ veya ▼ düğmelerine basarak uygun ülkeyi seçin. Seçiminizi onaylamak için [
5. <Dış Anten> ya da <Kablo>'ı seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine ve ardından [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
•
<Dış Anten>: <Dış Anten> anten sinyalidir. / <Kablo>: <Kablo> anten sinyalidir.
•
Kablo modunda, ▲, ▼, ◄ veya ► düğmelerine basarak <STD>, <HRC> ve <IRC> arasından doğru sinyal
kaynağını seçebilirsiniz, ardından [ ] düğmesine basın. Dijital kablonuz varsa, hem Analog hem Dijital için kablo
sistemi sinyal kaynağını seçin. Yaşadığınız bölgede bulunan kablo sisteminin türünü belirlemek için, yerel kablo
şirketinizle temasa geçin.
6. Hafızaya alınacak kanal kaynağını seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın. <Başlama> seçimini yapmak için [
düğmesine basın.
7. [
]
•
Anten kaynağını <Kablo> olarak ayarladığınızda, dijital kanal araması için bir değer ayarlamanızı sağlayan bir adım
belirir. Daha fazla bilgi için <Kanal> → <Otomatik kayıt>'a bakın.
•
<Dijital ve Analog>: Dijital ve Analog kanallar.
•
<Dijital>: Dijital ve Analog kanallar.
•
<Analog>: Analog kanallar.
•
Kanal arama otomatik olarak başlatılır ve sonlandırılır.
•
Kayda alma sürecini kesmek için istediğiniz zaman [
•
Bulunabilen tüm kanallar hafızaya alındıktan sonra, <Saat Modu> ayarla mesajı gösterilir.
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
<Oto>'ı seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine ve ardından [
] düğmesine basın.
•
<Manuel> seçeneğini seçerseniz <Geçerli tarih ve zamanı ayarlayın> gösterilir.
•
Bir dijital sinyal alırsanız, zaman otomatik olarak ayarlanacaktır. Almazsanız, saati ayarlamak için Manual seçimini
yapın.
Ürünün Kullanımı
3-1
8. En iyi HD ekran kalitesini sağlayan bağlantı yöntemi için açıklama gösterilir. Açıklamayı kontrol edin ve [
9. <TV'nizden keyif alın.> mesajı gösterilir. İşlemi tamamladığınızda [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Bu özelliği sıfırlamak istiyorsanız...
1. Menüyü görüntülemek için [MENU] düğmesine basın. <Kurulum>'ı seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine ve ardından [
düğmesine basın.
2. <Plug & Play> seçimini yapmak için [
]
] düğmesine yeniden basın.
<Plug & Play> özelliği yalnızca TV modunda kullanılabilir.
3-1
Ürünün Kullanımı
3-2
Kontrol Panelinin görüntülenmesi
İşlem düğmelerinden birine hafifçe dokunun.
LED düğmeleri görünür.
SIMGE
AÇIKLAMA
[
]
Bir işlev seçmek için bu düğmeyi kullanın.
TV sinyallerinin dışındaki sinyaller yalnızca ilgili cihaz bağlıysa seçilebilir.
TV/harici giriş sinyalinin değiştiği sıra.
<PC> → <DVI> → <TV> → <Harici> → <Parça> → <HDMI>
[MENU]
Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için bu düğmeye basın.
Bu düğme OSD'den çıkmak veya daha yüksek düzeyli OSD menüsüne geri dönmek
için de kullanılır.
[ -/+ ]
Bir menü öğesinden diğerine yatay olarak hareket eder veya seçilen menü değerlerini
ayarlar.
Ses düzeyini ayarlar.
[▲/▼]
Menüde gezinmek ve OSD'de bir değer ayarlamak için bu düğmeleri kullanın.
Kanalı değiştirmek için basın.
[
]
Ürünü açıp kapatmak için bu düğmeye basın.
Güç LED'i
Bu LED ürün normal olarak çalışıyorken yanar.
Güç tasarrufu işlevi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, ürün teknik özelliklerinin
güç tasarrufu işlevi bölümüne bakın. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız,
enerji tüketimini minimum düzeye indirmek için güç kablosunu çıkarmanız
önerilir.
Ürünün Kullanımı
3-2
3-3
Uzaktan Kumanda
LCD Ekranın yanında çalışan bir TV veya başka elektronik aygıtlar, uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir ve
frekans etkileşimi nedeniyle hatalı çalışmasına neden olabilir.
TV
POWER
Doğrudan TV modunu seçer.
Ürünü Açar/Kapatır.
Numara Düğmeleri
PRE-CH
Kanalı değiştirmek için basın.
Bu düğme önceki kanala dönmek
için kullanılır.
MUTE
Vurgulanan menü öğesini etkinleştirir.
+
Ses düzeyini ayarlar.
P
-
Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın.
CH LIST
Kanalları değiştirmek için basın.
SOURCE
Ekranda "Kanal Listesi" görüntülenir.
Giriş sinyalini değiştirmek için
düğmeye basın SOURCE.
SOURCE değiştirilmesine yalnızca monitöre harici aygıtlar
bağlı olduğunda izin verilir.
FAV.CH
MENU
Ekran menüsünü açar ve menüden
çıkar veya ayar menüsünü kapatır.
TOOLS
Sık kullanılan kanallarınıza
geçmek için basın.
RETURN
Sık kullanılan işlevleri hızla seçmek
için kullanın.
. Yukarı-Aşağı Sol-Sağ
düğmeleri
ENTER
Bir önceki menüye döner.
EXIT
Menü ekranından çıkar.
Bir menü öğesinden diğerine yatay
veya dikey olarak hareket eder ya
da seçilen menü değerlerini ayarlar.
SUBT.
INFO
Geçerli resim bilgileri ekranın sol üst
köşesinde görüntülenir.
Dijital altyazı ekranı
COLOUR BUTTONS
GUIDE
Kanal eklemek veya silmek ve
kanalları "Kanal Listesi" menüsündeki sık kullanılan kanal listesine
kaydetmek için basın.
Elektronik Program Kılavuzu
(EPG) ekranı.
TTX / MIX
TV kanalları teleteks aracılığıyla
yazılı bilgi hizmeti sağlar.
,
3-3
,
,
,
,
,
,
,
Ürünün Kullanımı
Uzaktan Kumandaya Pil Takma
1. Resimde gösterildiği gibi uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı kaldırın.
2. AAA boyutunda iki pil takın.
Pilin '+' ve '–' uçlarının bölme içindeki şekille eşleşmesine dikkat edin.
3. Kapağı kapatın.
Uzaktan kumandayı uzunca bir süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın ve serin, kuru bir yerde tutun.
Uzaktan kumanda çalışmazsa, aşağıdakileri kontrol edin:
•
TV açık mı?
•
Pillerin artı ve eksi uçları ters olarak mı takılmış?
•
Piller bitmiş mi?
•
Elektrik kesintisi veya güç kablosunun çıkması gibi bir durum var mı?
•
Yakınlarda özel flüoresan lambası veya neon işareti var mı?
Ürünün Kullanımı
3-3
3-4
Teletekst Özelliği
Televizyon istasyonlarının çoğu, Teletekst aracılığı ile yazılı bilgi hizmeti sunar. Teletekst hizmetinin dizin sayfasında nasıl
kullanılacağıyla ilgili bilgiler bulunur. Ayrıca uzaktan kumanda düğmelerini kullanarak gereksinimlerine uygun seçenekleri
belirleyebilirsiniz.
Teleteks bilgilerinin doğru görünmesi için kanal alışının düzenli olması zorunludur. Aksi takdirde bilgiler eksik olabilir ya da
bazı sayfalar görüntülenmeyebilir.
Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarına basarak teletekst sayfalarını doğrudan seçebilirsiniz.
(exit)
Teletekst gösteriminden çıkış.
(dizin)
Teletekstte gezerken istediğiniz
zaman dizin (içindekiler) sayfasına
geçmek için kullanılır.
(kaydet)
Teletekst sayfalarını kaydetmek için
kullanılır.
(boyut)
Ekranın üst yarısında çift boyutlu
harfleri görüntülemek için basın.
Ekranın alt yarısı için yeniden basın.
Normal ekranı görüntülemek için bir
kez daha basın.
(göster)
Gizli metinleri (örneğin test oyunları
yanıtlarını) göstermek için kullanılır.
Normal ekranı görüntülemek için
yeniden basın.
(teletekst açık/karışık)
Teletekst hizmeti sağlayan kanalı
seçtikten sonra teletekst modunu
etkinleştirmek için bu düğmeye
basın. Teleteksti, normal yayın
ekranının üzerine bindirmek için iki
kez basın.
(sayfa yukarı)
Bir sonraki teletekst sayfasını
görüntülemek için kullanılır.
(sayfa aşağı)
Bir önceki teletekst sayfasını görüntülemek için kullanılır.
(mod)
Teletekst modunu seçmek için
basın (LIST/FLOF). LIST modundayken basarsanız, Liste kaydetme moduna geçer. Liste
kaydetme modunda, 8 (kaydet)
düğmesine basarak teletekst
sayfasını listeye kaydedebilirsiniz.
(tut)
Seçilen sayfada, otomatik olarak
takip eden başka sayfalar bağlıysa, bulunduğunuz sayfayı tutmak için kullanılır. Devam
ettirmek için yeniden basın
(iptal)
Sayfa aranırken yayını göstermek için kullanılır.
Renkli düğmeler (kırmızı/yeşil/
sarı/mavi)
Yayın şirketi FASTEKST sistemini kullanıyorsa, teletekst sayfasında yer alan çeşitli konuların
renkleri farklıdır ve bu konular
renk düğmeleri basılarak seçilebilir. İstediğiniz sayfaya karşılık
gelen renk düğmesine basın Görünen sayfa, aynı biçimde seçilebilecek diğer renklere ayrılmış
bilgiler içerir. Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için
ilgili renk düğmesine basın.
(alt sayfa)
Varsa alt sayfayı görüntülemek için
kullanılır.
3-4
Ürünün Kullanımı
3-5
Ekran Ayarlama Menüsünün Kullanılması (OSD:Ekran Menüsü)
Ekran Ayarlama Menüsü (OSD:Ekran Menüsü)Yapı
ÜST MENÜLER
Resim[PC / DVI]
Görüntü[TV / Harici / Parça /
HDMI]
Ses
Kanal
Kurulum
ALT MENÜLER
MagicBright
Kontrast
Parlaklık
Netlik
Ekran
Otomatik Ayarlama
Resim Seçenekleri
Resim Sıfırlama
Modu
Arka Aydınlatma
Kontrast
Parlaklık
Netlik
Renk
Ton (G/R)
Gelişmiş Ayarlar
Resim Seçenekleri
Resim Sıfırlama
Modu
Ekolayzer
SRS TruSurround HD
Ses Dili
Ses Biçimi
Sesli Açıklama
Oto ses ayar
Hoparlörü Seçin
Ses Sıfırlama
Ülke
Otomatik kayıt
Elle kayıt
Kablolu Arama
Seçeneği
Şimdiki ve Sonraki Kılavuz
Tam Kılavuz
Varsayılan Kılavuz
Kanal Listesi
Kanal Modu
İnce Ayar
Plug & Play
Dil
Zaman
Oyun Modu
Çocuk Kilidi
PIN Değiştir
Ebeveyn Kilidi
Altyazı
Teletekst Dili
Tercih
Dijital Metin
Işık Etkisi
Işık Seviyesi
Melodi
Enrj. Tasarrufu
HD Bağlantısı
Kılavuzu
Samsung'a
Başvurun
Genel Arayüz
Giriş
Kaynak Listesi
Uygulama
Anynet+ (HDMICEC)
Destek
Kendi Kendini
Tanıma
İsim Değiştir
Yazılım Yükseltme
Kullanılabilir Modlar
Aşağıdaki simgeler, giriş sinyaline bağlı olarak değişen işlevleri göstermek için görüntülenen giriş sinyallerinin kısaltmalarını
temsil etmektedir.
<Kaynak Listesi>'de <PC> veya <DVI> seçildiğinde gösterilen sinyaldir.
Bu, [PC] veya [DVI] terminallerine bağlı olan ve bu terminallere giden bir PC video sinyalidir.
<Kaynak Listesi>'de <Harici> seçildiğinde gösterilen sinyaldir.
Bu, [Ext.] terminaline giden video sinyal girişidir.
<Kaynak Listesi>'de <HDMI> seçildiğindeki gösterilen sinyaldir.
Bu, [HDMI] terminaline giden sinyal girişidir.
<Kaynak Listesi>'de <TV> seçildiğinde gösterilen sinyaldir.
Bu, [ANT IN] terminaline giden sinyal girişidir.
<Kaynak Listesi>'de <Parça> seçildiğinde gösterilen sinyaldir.
Bu, [COMPONENT] terminaline giden sinyal girişidir.
Ürünün Kullanımı
3-5
Resim[PC / DVI]
Varsayılan ayar, seçilen Giriş Moduna (Harici Giriş Listesinde seçilen giriş sinyali kaynağı) ve seçilen çözünürlüğe bağlı
olarak farklı olabilir.
MENÜ
MagicBright
AÇIKLAMA
<MagicBright> görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan bir
özelliktir. Şu anda beş farklı moddan biri kullanılabilir: <Eğlence >, <Internet>, < Metin >, <Dinamik
Kontrast > ve < Kişisel>. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır.
•
<Eğlence>
Yüksek parlaklık
Blu-ray veya DVD gibi filmleri izlemek için.
•
<İnternet>
Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için.
•
<Metin>
Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.
•
<Dinamik Kontrast>
<Dinamik Kontrast.> görsel sinyalin dağılımını otomatik olarak algılar ve en uygun kontrastı
oluşturur.
•
<Kişisel>
Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler,
zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir.
Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı ayarlayın.
Araçlar menüsünü görüntülemek için
[TOOLS] düğmesine basın. MagicBright ayarını, <Araçlar >
→ < MagicBright >seçerek de yapabilirsiniz.
Kontrast / Parlaklık /
Netlik
Otomatik Ayarlama
Ayarları kişisel tercihlere göre ayarlamak isterseniz, Özel seçeneğini belirtin.
•
<Kontrast > - Kontrast değerini ayarlar.
•
<Parlaklık> - Parlaklık değerini ayarlar.
•
<Netlik> - Netlik değerini ayarlayın.
<İnce>, <Kalın> ve <Konum> değerleri otomatik olarak ayarlanır.
Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirerek, otomatik işlevi gerçekleştirilir.
Yalnızca <PC> Modunda Kullanılabilir
Araçlar menüsünü görüntülemek için
[TOOLS] düğmesine basın. Otomatik Ayarlama ayarını
<Araçlar> → <Otomatik Ayarlama> seçerek de yapabilirsiniz.
3-5
Ürünün Kullanımı
MENÜ
Ekran
AÇIKLAMA
•
<Kaba>
Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
<Kaba> ayarı, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı yatay kontrol menüsünü kullanarak
yeniden yerine yerleştirebilirsiniz.
•
<İnce>
Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
İstenmeyen görüntü <İnce> ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (Kaba) ayarladıktan
sonra bu işlemi tekrarlayın.
•
<PC Konumu>
Ekranın konumunu yatay ve dikey olarak ayarlar.
•
<Görüntü Sıfırlama>
Görüntü parametreleri varsayılan fabrika değerlerine döndürülür.
Yalnızca <PC> Modunda Kullanılabilir
Resim Seçenekleri
•
<Renk Tonu >
Renk tonu değiştirilebilir.
Sadece <PC> / <DVI> modunda kullanılabilir
•
•
<R-Kazanımı> - < G-Kazanımı > - <B-Kazanımı>
R, G, M renk kontrollerini ayrı ayrı ayarlar.
•
<Boyut >
Boyutu değiştirebilirsiniz.
•
Resim Sıfırlama
<Mavi > - <Normal> - <Kırmızı > - <Kişisel >
<16:9> - <4:3>
Resim parametreleri varsayılan fabrika değerlerine döndürülür.
•
<Resim Modunu Sıfırla> - <İptal>
Görüntü[TV / Harici / Parça / HDMI]
Ürünün Kullanımı
3-5
MENÜ
Modu
AÇIKLAMA
İzleme gereksinimlerinize en uygun resim türünü seçebilirsiniz.
<Dinamik>, <Standart>, veya <Sinema> ayarını etkinleştirebilirsiniz.
•
<Dinamik>
Aydınlık bir odada yüksek tanımlamalı görüntüyü seçer.
•
<Standart>
Normal bir ortamda en iyi görüntüyü seçer.
•
<Film>
Karanlık bir odada film izlemek için uygun görüntüyü seçer.
Araçlar menüsünü görüntülemek için
[TOOLS] düğmesine basın. <Resim Modu> ayarını ,<Araçlar> → <Resim Modu> seçerek de yapabilirsiniz.
Arka Aydınlatma /
Kontrast / Parlaklık /
Netlik / Renk / Ton (G/
R)
Televizyonunuzda, resim kalitesini kontrol etmenizi sağlayacak çeşitli ayar seçenekleri bulunmaktadır.
•
<Arka Aydınlatma > - LCD arka aydınlatmanın parlaklığını ayarlar.
•
<Kontrast> -Resmin kontrast seviyesini ayarlar.
•
<Parlaklık> - Resmin parlaklık seviyesini ayarlar.
•
<Netlik > - Resmin kenar tanımlamasını ayarlar.
•
<Renk> - Resmin renk doygunluğunu ayarlar.
•
<Ton (G/R)> - Resmin renk tonunu ayarlar..
NTSC sinyali varsa etkinleştirilir.
Gelişmiş Ayarlar
Samsung'un yeni TV'leri önceki modellere göre daha hassas görüntü ayarları yapmanıza izin veriyor.
Ayrıntılı görüntü ayarlarını yapmak için aşağıya bakın.
<Gelişmiş Ayarlar> <Standart> veya <Sinema> modu modunda kullanılabilir.
•
<Siyah Tonu> - Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçebilirsiniz.
•
•
<Kapalı> - <Koyu> - <Daha Koyu> - <En Koyu>
<Dinamik Kontrast> -En iyi kontrast sağlanacak şekilde ekran kontrastını ayarlayabilirsiniz.
•
<Kapalı> - <Düşük> - <Orta> - <Gamma>
•
<Gamma> - Ana Renk (Kırmızı, Yeşil, Mavi) Yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
•
<Renk Alanı> - <Renk Alanı>, kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan bir renk tablosudur. En
natürel renkleri yaşamak için beğendiğiniz <Renk Alanı>'i seçin.
•
<Beyaz Dengesi> - Daha doğal resim renkleri için renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
•
•
•
<Oto> - <Doğal>
<R-Ofseti> - <G-Ofseti> - <B-Ofseti> - <R-Kazanımı> - <G-Kazanımı> - <B-Kazanımı> <Sıfrl>
<Ten Tonu> - Resimdeki pembe <Ten Tonu> 'u vurgulayabilirsiniz.
Ayar değerinin değiştirilmesi, ayarlanmış ekranı yenileyecektir.
•
<Kenar Geliştirme> - Resimdeki nesne sınırlarını vurgulayabilirsiniz.
•
3-5
<Kapalı> - <Açık>
Ürünün Kullanımı
MENÜ
Resim Seçenekleri
AÇIKLAMA
•
<Renk Tonu >
Renk tonu değiştirilebilir.
•
•
<Mavi > - <Normal> - <Kırmızı1 > - <Kırmızı2>
•
<Kırmızı 1> veya <Kırmızı 2> yalnızca, resim modu için <Sinema> değeri ayarlandığında
etkinleştirilir.
•
Ayarlar, TV'nin bir giriþine baðladıðınız her bir harici aygıt için ayarlanabilir ve
kaydedilebilir.
<Boyut >
Boyutu değiştirebilirsiniz.
•
<Oto Geniş> - Resim boyutunu otomatik olarak "16:9" en-boy oranına ayarlar.
•
<16:9> - Resim boyutunu, DVD'ler veya geniş yayınlar için uygun olan 16:9 değerine ayarlar.
•
<Geniş Zoom> -Ekran boyutunu 4:3 oranı üzerinde büyütür.
•
<Zoom > - 16:9 geniş ekran görüntüyü, ekran boyutuna sığacak şekilde büyütür (dikey yönde).
•
<4:3> - Video filmleri ya da normal yayın için bu varsayılan ayardır.
•
<Ekrana Sığdır> - İþlevi, orijinal görüntünün kısmi kesilmesinin HDMI (720p/1080i/1080p) ya
da Komponent (1080i/1080p) giriþ sinyalleri ile en aza indirilip indirilmediðini görmek için
kullanın.
•
Giriş kaynağına bağlı olarak, resim boyutu farklılık gösterebilir.
•
Kullanılabilir öğeler, seçilen moda bağlı olarak farklı olabilir.
•
Ayarlar, TV'nin bir giriþine baðladıðınız her bir harici aygıt için ayarlanabilir ve
kaydedilebilir.
•
<Geniş Yknlştrm >: ► düğmesine basarak Konum Seçin, ardından [ ] düğmesine
basın. Resmi yukarı/aşağı hareket ettirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından
[
•
]düğmesine basın.
<Zoom>: ► düğmesine basarak Konum Seçin, ardından [
] düğmesine basın. Resmi
yukarı/aşağı hareket ettirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından [
]düğmesine
basın. ► düğmesine basarak Boyut Seçin, ardından [ ] düğmesine basın. Resim
boyutunu dikey yönde büyütmek ya da küçültmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Ardından [
•
]düğmesine basın.
•
HDMI (1080i) ya da Parça (1080i / 1080p) modunda <Ekrana Sığdır> seçeneğini
seçtikten sonra: ◄ veya ► düğmesine basarak Konum seçin. Resmi hareket ettirmek
için ▲, ▼, ◄ veya ► düğmesini kullanın.
•
<Sıfrl> : <Sıfrl>'ı seçmek için ◄ ya da ► düğmesine ve ardından [
Ayarları başlatabilirsiniz.
•
HDMI 720p girişiyle <Ekrana Sığdır> işlevini kullanırsanız, overscan işlevinde olduğu gibi
1 satır üstten, alttan, soldan ve sağdan kesilir.
] düğmesine basın.
<Ekran Modu>
Dijital Parazit Azaltma.
Kullanıcı yalnızca görüntü boyutunu Oto Geniş olarak ayarladığında Ekran Modu belirtebilir.
Avrupa ülkelerinin her birinde, farklı bir resim boyutu kullanılır. Bu nedenle, bu işlev kullanıcıların
resim boyutunu seçmelerine yardımcı olmak için düşünülmüştür.
•
<16:9> - Görüntüyü 16:9 geniş mod olarak ayarlar.
•
<Geniş Zoom> -Ekran boyutunu 4:3 oranı üzerinde büyütür.
•
<Zoom> - Görüntü boyutunu dikey olarak ayarlar.
•
<4 : 3> - Resmi 4:3 normal modda ayarlar.
Bu işlev <Oto Geniş> modunda kullanılabilir.
Bu işlev, <PC>,<DVI>, <Parça> veya <HDMI> modunda kullanılamaz.
Ürünün Kullanımı
3-5
MENÜ
AÇIKLAMA
•
<Dijital azal>
Dijital Parazit Azaltma.
TV'nizin aldığı yayın sinyali zayıfsa, Dijital Parazit Azaltma özelliğini ekranda beliren statik ve
hayalet görüntüleri azaltmak için etkinleştirebilirsiniz.
•
•
<Kapalı> - <Düşük> - <Orta> - <Gamma> - <Oto
<HDMI Siyahlık Düzeyi>
<HDMI>yoluyla bir DVD ya da set üstü aygıtın TV'nize bağlanması, bağlanan harici aygıta bağlı
olarak siyah düzeyinde artış, düşük kontrast ya da renklerin bozulması vb. gibi ekran kalitesinde
azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda <HDMI Siyahlık Düzeyi> yapılandırarak TV'nizin
ekran kalitesini ayarlayın. Bu işlev yalnızca <HDMI> yoluyla harici bir aygıt (DVD oynatıcı, STB
vb.) TV'ye bağlandığında etkindir.
Bu işlev yalnızca HDMI'ya (RGB sinyalleri) harici bir giriş bağlandığında etkindir.
•
•
<Normal> - <Düşük>
<Film modu >
<Film modu> özelliği, tiyatro kalitesinde görüntüleme deneyimi sunar.
•
<Kpalı> - <Oto>
<Film modu> <TV>, <Parça>(480i / 1080i) ve <HDMI>(480i / 1080i) tarafından desteklenir.
Resim Sıfırlama
Resim parametreleri varsayılan fabrika değerlerine döndürülür.
•
<Resim Modunu Sıfırla> - <İptal>
Ses
3-5
Ürünün Kullanımı
MENÜ
Modu
AÇIKLAMA
•
<Standart>
Standard fabrika ayarları için Standart seçeneğini belirtin.
•
<Müzik>
Müzik videosu veya konseri seyrederken Müzik seçeneğini belirtin.
•
<Film>
Filim seyrederken Filim seçeneğini belirtin.
•
<Sesi Netleştir >
İnsan sesini diğer seslerin üstünde vurgular.
•
<Kişisel>
Ayarları kişisel tercihlere göre ayarlamak isterseniz, Özel seçeneğini belirtin.
Araçlar menüsünü görüntülemek için
[TOOLS] düğmesine basın. <Ses Modu> ayarını ,<Araçlar>
→ <Ses Modu> seçerek de yapabilirsiniz.
Ekolayzer
SRS TruSurround HD
Sol ve sağ ses dengesini ve düşük veya yüksek ses düzeyini gerektiği zaman ayarlayabilirsiniz.
•
<Modu>
Kişisel tercihlerinize uyacak bir ses modu seçebilirsiniz.
•
<Balans>
Sol ve sağ ses dengesini ve düşük veya yüksek ses düzeyini gerektiği zaman ayarlayabilirsiniz.
•
<100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz>
Farklı bant genişliği frekanslarının seviyelerini ayarlamak için.
•
<Sıfrl>
Ekolayzer ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlar.
<SRS TruSurround HD> 5.1 çok kanallı içeriği iki hoparlör üzerinde çalma sorununu çözen patentli
bir SRS teknolojisidir.
TruSurround, büyük ilgi uyandıran sanal surround ses deneyimini dahili televizyon hoparlörlerini de
kapsayacak şekilde tüm iki hoparlörlü çalma sistemleri üzerinden sunar. Tüm çok kanallı biçimlerle
tamamen uyumludur.
•
<Kapalı> - <Açık>
Araçlar menüsünü görüntülemek için
[TOOLS] düğmesine basın. <Resim Modu> ayarını ,<Araçlar> → <SRS TruSurround HD> seçerek de yapabilirsiniz.
Ses Dil
Ses Biçimi
Ses dillerinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz. Gelen akışın dil bilgilerini gösterir.
Bir dijital kanal izlerken bu işlev seçilebilir.
•
Yalnızca gerçekte yayınlanan diller arasından dil seçebilirsiniz.
Ses ana hoparlörlerden ve audio receiver'dan yayıldığında, ana hoparlör ile audio receiver arasındaki
kod çözme hızı farklılığına bağlı olarak bir ses yankısı oluşabilir. Bu durumda, TV Hoparlörü işlevini
kullanın.
•
Ürünün Kullanımı
•
<MPEG> - <Dolby Digital>
•
Bir dijital kanal izlerken bu işlev seçilebilir.
•
Yayın sinyaline göre Ses Biçimi görünür.
3-5
MENÜ
Sesli Açıklama
AÇIKLAMA
Bu, görme engelli kişiler için ek bir ses kanalı sunan yardımcı bir ses işlevidir. Bu işlev, yayıncıdan
gelen Ana ses ile birlikte gönderildiğinde AD Ses Akışını (Sesli Açıklama) işler. Kullanıcılar Sesli
Açıklama'ı On veya Off konumuna getirebilirler ve sesi kontrol edebilirler.
•
<Sesli Açıklama>
Ses açıklaması işlevini açar ya da kapatır.
•
<Düzey>
Ses açıklama seviyesini ayarlayabilirsiniz.
•
Düzey ayarı, Sesli Açıklama öğesi açık olarak ayarlandığında etkindir.
•
Oto ses ayar
Yayınlayanlar arasında ses düzeyi farklılıklarını azaltır.
•
Hoparlörü Seçin
<Kapalı> - <Açık>
Sesi ayrı hoparlörlerden duymak istediğiniz takdirde dahili amplifikatörü iptal edin.
•
Ses Sıfırlama
Bir Dijital kanal izlerken bu işlev seçilebilir.
<Harici Hoparlör> - <TV Hoparlörü>
•
Eğer <Hoparlörü Seçin> menüsünden <Harici Hoparlör> seçerseniz, ses ayarları
kısıtlanacaktır.
•
<Hoparlörü Seçin>, <Harici Hoparlör>olarak ayarlandığı zaman ses düzeyi düğmeleri ve
[MUTE] düğmeleri, çalışmaz. Lütfen Ev Sinemasının ses seviyesini ayarlayın.
Ses ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.
•
<Tümünü Sıfırla> - <Ses Modunu Sıfırla> - <İptal>
<Ses Modunu Sıfırla>: Mevcut ses değerleri varsayılan ayarlara döner.
Kanal
3-5
Ürünün Kullanımı
MENÜ
Ülke
AÇIKLAMA
Auto Store (Otomatik Kayıt) özelliğini kullanmak için öncelikle ürünün kullanılacağı ülkeyi seçin. Ülkenizi listede görmüyorsanız, Others (Diğer) seçeneğini belirleyin.
•
<Dijital kanal>
Dijital kanallar için ülkeyi değiştirebilirsiniz.
•
<Analog Kanal>
Analog kanallar için ülkeyi değiştirebilirsiniz.
PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.
Otomatik kayıt
Kullanabileceğiniz frekans aralıklarını tarayabilirsiniz (ve bu değerler yaşadığınız ülkeye göre farklılık
gösterebilir). Otomatik olarak yerleştirilen program numaraları, gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir.
Bir kanal Çocuk Kilidi işlevi ile kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.
•
<DTV Yayın/ Kablo>
Hafızaya alınacak anten kaynağı.
<DTV Yayın/ Kablo>
•
<Dijital ve Analog>
Dijital ve Analog kanallar.
•
<Dijital>
Dijital kanallar.
•
<Analog >
Analog kanallar.
Kablo → Dijital ve Analog ya da Kablo → Dijital seçerken: Kablo kanallarını taramak için bir
değer girin.
•
<Arama Mo>
Tam / Ağ / Hızlı
Hızlı
•
<Network ID>
Şebeke tanımlama kodunu görüntüler.
•
<Frekans >
Kanalın frekansını görüntüler. (Her ülkede farklılık gösterir)
•
<Modulation>
Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
•
<Simge Hızı>
Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.
Etkin yayın istasyonları olan tüm kanalları tarar ve bunları TV'nin hafızasına kaydeder.
Ürünün Kullanımı
3-5
MENÜ
Elle kayıt
AÇIKLAMA
Televizyonunuzda kullanılabilen bölgenizdeki frekans aralıklarını tarayabilir ve bulunan tüm kanalları
el ile kaydedebilirsiniz.
•
•
<Dijital kanal>
Dijital kanalın el ile kaydedilmesi
•
<Kanal>
▲,▼ ya da numara (0~9) düğmelerini kullanarak kanal numarasını ayarlayın.
•
<Frekans >
Numara düğmelerini kullanarak frekansı ayarlayın.
•
<Bant genişliği
▲,▼ ya da numara (0~9) düğmelerini kullanarak bant genişliğini ayarlayın.
•
Dijital Kanal yalnızca DTV modunda geçerlidir.
•
Tamamlandığında, kanal listesindeki kanallar güncellenir.
<Analog Kanal>
Analog kanalların elle kaydedilmesi.
•
<Program> (Kanala atanacak Program numarası)
Ekranda ilgili program numarasını girin. ▲,▼ ya da numara (0~9) düğmelerini kullanarak
program numarasını ayarlayın.
•
<Renk Sistemi>
Renk en iyi kaliteye gelene kadar ayarlamaya devam eder. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak
renk sistemi değerini ayarlar.
•
•
<Ses Sistemi>
Ses en iyi kaliteye gelene kadar ayarlamaya devam eder. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak
ses sistemi değerini ayarlar.
•
•
<Otomatik>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43>
<BG>-<DK>-<I>-<L>
<Kanal> (Kaydedilecek kanal numarasını biliyorsanız)
Kablolu ağı aracılığıyla alınanlar da dahil olmak üzere televizyon kanallarını kaydedebilirsiniz.
Kanalları el ile kaydederken aşağıdakileri seçebilirsiniz: Bulunan her kanalı kaydedip
kaydetmemeyi. Kaydedilen her bir kanal için tanımlamak istediğiniz Program numarasını.
•
<C> (Yayın kanalı modu)
Bu modda, yayın istasyonlarına verilmiş numaralardan istediğinizi girerek bir kanal
seçebilirsiniz.
•
<S> (Kablolu kanal modu)
Bu modda, kablolu kanallara verilmiş numaralardan istediğinizi girerek bir kanal
seçebilirsiniz.
•
<Ara> (Kanal numaralarını bilmediğinizde)
Aramayı başlatmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Kanal arayıcı, ekranda ilk kanalı veya
seçtiğiniz kanalı alıncaya kadar frekans aralığını tarar.
•
<Kayıt> (Kanal ve ilgili program numarasını kaydettiğinizde)
Kullanıcının girdiği numarayı geri yükler. [
]] düğmesine basarak OK olarak ayarlayın.
Kablolu Arama Seçeneği
Bu fonksiyonu kullanarak Otomatik kayıt işlevinin tam arama modu ile taranacak kanal aralığını
manuel olarak girebilirsiniz.
(ülkeye göre değişir)
•
<Başlangıç Sıklığı~Bitiş>
Kanalın frekansını görüntüler.
•
<Modulation>
Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
•
<Simge Hızı>
Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.
3-5
Ürünün Kullanımı
MENÜ
AÇIKLAMA
Şimdiki ve Sonraki Kılavuz / Tam Kılavuz /
Varsayılan Kılavuz
EPG (Elektronik Program Kılavuzu) bilgileri yayıncılar tarafından sağlanır. Herhangi bir kanalda bilgi
yayını sebebiyle boş veya güncelliğini yitirmiş program girişleri görünebilir. Yeni bilgiler gelir gelmez
ekran dinamik şekilde güncellenir
[GUIDE] düğmesine basarak da, rehber menüsünü görüntüleyebilirsiniz. (<Varsayılan
Kılavuz>'ı yapılandırmak için açıklamalara bakın.)
•
<Şimdiki ve Sonraki Kılavuz>
Sol taraftaki sütunda gösterilen altı kanal için Geçerli program ve Sonraki program bilgisini
gösterir.
•
<Tam Kılavuz>
Bir saatlik segmentlerde sıralanan zamana göre program bilgisini gösterir. Zaman içinde ileri ya
da geri kaydırılabilecek iki saatlik program bilgisi gösterilir.
•
Programın adı ekranın orta kısmında üst tarafta bulunur. Lütfen ayrıntılı bilgiler için INFO
düğmesini tıklayın. Ayrıntılı bilgiler Kanal Numarası, Çalışma Süresi, Durum Çubuğu,
Ebeveyn Düzeyi, Video Kalite Bilgileri(HD/SD), Ses Modları, Altyazı ya da Teletekst,
Altyazı ya da Teletekst Dili ile seçilen programın kısa bir özeti içerir.
•
“... “, özet uzunsa görüntülenir.
•
Altı kanal görüntülenir. Kanallar arasında geçiş yapmak için ▲ ya da ▼ düğmesini
kullanın.
<Varsayılan Kılavuz>
Uzaktan kumandadaki GUIDE düğmesine basıldığında, Şimdiki ve Sonraki Kılavuz ya da Tam
Kılavuz görüntülemeyi seçebilirsiniz.
•
Ürünün Kullanımı
•
<Şimdiki/Sonraki> - <Tam Kılavuz>
3-5
MENÜ
Kanal Listesi
AÇIKLAMA
Bu menüyü kullanarak favori kanalları ekleyebilir / silebilir ya da ayarlayabilir ve dijital yayınlar için
program kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Bu seçenekleri ayarlamak için uzaktan kumandada bulunan [CH LIST] düğmesine basmanız yeterlidir.
•
<Tüm Kanallar> - O anda mevcut tüm kanalları gösterir.
•
<Eklenen Kanallar> - Tüm eklenmiş kanalları gösterir.
•
<Sık Kullanılanlar> - Tüm favori kanalları gösterir.
Araçlar menüsünü görüntülemek için
[TOOLS] düğmesine basın. Favourite'de yapılan
ekleme (ya da silme) işlemini [Araçlar] → <Sık Kullanılanlara Ekle> (ya da <Sık Kullanılanlardan
Sil>'i seçerek de yapabilirsiniz)
Ayarladığınız sık kullanılan kanalları seçmek için uzaktan kumandadaki [FAV.CH]
düğmesine basın.
•
<Programlandı> - Tüm geçerli rezerv edilmiş kanalları gösterir.
•
Tüm kanallar, <Tüm Kanallar>, <Eklenen Kanallar> veya <Sık Kullanılanlar> ekranında
▲ / ▼ düğmelerine basarak ve [
seçilen kanalı izleyebilirsiniz.
•
•
3-5
] düğmesine basarak bir kanal seçin. Ardından
Kanal Listesi'de Renk düğmelerinin kullanılması.
•
<Yeşil> (Zoom): Bir kanal numarasını büyütür ya da küçültür.
•
<Sarı > (Seçim): Birden fazla kanal listesi seçer. Aynı anda birden fazla kanal için
ekleme/silme, sık kullanılanlara ekleme/sık kullanılanlardan silme ya da kilitleme/kilit
açma işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm seçilmiş kanalları aynı anda ayarlamak
için gerekli kanalı seçin ve sarı düğmeye basın. Seçilen kanalların solunda işareti
görünür.
•
<TOOLS> (Araçlar): <Ekle> (veya <Sil>), <Sık Kullanılanlara Ekle > (veya <Sık
Kullanılanlardan Sil>), <Zamanlayıcıyla Seyretme>, <Kanal Adı Düzenleme>,
<Sınıflama>, <Kilit>, <Tümünü Seç> (veya <Tüm seçimleri kaldır>) ve <Otomatik
kayıt > menüsünü görüntüler. (Seçenekler menüsü duruma göre değişebilir.)
Kanal Durum Ekranı Simgeleri
•
: Bir Analog kanal.
•
: Sık Kullanılanlar olarak ayarlanmış bir kanal.
•
: Sarı düğmeye basılarak seçilen bir kanal.
•
: O anda yayınlanmakta olan bir program.
•
: Kilitlenmiş bir kanal.
•
: Rezerv edilmiş bir program
Ürünün Kullanımı
MENÜ
Kanal Modu
İnce Ayar
AÇIKLAMA
P[
/
] düğmesine basıldığında, Kanallar seçilen kanal listesi dahilinde değişecektir.
•
<Eklenen Kanallar>
Kanallar kaydedilmiş kanal listesi içinde geçiş yapacaktır.
•
<Favori Kanallar>
Kanallar favori kanal listesi içinde geçiş yapacaktır.
Belirli bir kanalı en iyi yayın alımı sağlamak üzere manuel olarak ayarlamak için ince ayar işlemini kullanın.
•
İnce ayarı yapılan kanalı hafızaya kaydetmezseniz, ayarlamalar kaydedilmez.
•
İnce ayarlanan kanalların, kanal etiketindeki kanal numarasının sağ tarafında bir yıldız " * "
işareti bulunur.
•
İnce ayarı sıfırlamak için, ▼ düğmesine basarak <Sıfrl> seçeneğini seçin ve ardından [
düğmesine basın.
•
Yalnızca Analog TV kanallarında ince ayar yapılabilir.
]
Kurulum
MENÜ
AÇIKLAMA
Plug & Play
Bu, TV'ye ilk taktığınızda görüntülenen menü öğelerini geri getirir.
Dil
Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler.
Ürünün Kullanımı
3-5
MENÜ
Zaman
AÇIKLAMA
•
<Saat>
TV'nin çeşitli zamanlama özelliklerini kullanabilmek için saatin ayarlanması gerekir.
•
<Saat Modu>
Geçerli saati elle ya da otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
•
•
•
<Oto> - <Manuel>
•
Yayın istasyonuna ve sinyale bağlı olarak, otomatik saat doğru olarak ayarlanabilir.
Bu durumda saati elle ayarlayın.
•
Saati otomatik olarak ayarlamak için anten veya kablo bağlı olmalıdır.
<Saat Ayarı>
Geçerli saati el ile ayarlayabilirsiniz.
•
Bu işlev, yalnızca <Saat Modu>,<manüel >olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.
•
Uzaktan kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basarak gün, ay, yıl, saat ve dakika
ayarlarını doğrudan yapabilirsiniz.
•
[INFO] düğmesine her basışınızda geçerli zaman görüntülenecektir.
•
Elektrik kablosunun bağlantısını keserseniz, saati yeniden ayarlamanız gerekir.
<Kapanış Ayarı>
Önceden ayarlanan zaman geçtiğinde uyku zamanlayıcısı TV'yi otomatik olarak kapatır.
•
<Kpalı> - <30 dak> - <60 dak> - <90 dak> - <120 dak> - <150 dak> - <180 dak>
Araçlar menüsünü görüntülemek için
[TOOLS] düğmesine basın. Uyku zamanlayıcısını
<Araçlar> → <Kapanış Ayarı> öğesini seçerek de ayarlayabilirsiniz.
<Kapanış Ayarı> işlevini iptal etmek için <Kpalı >eçeneğini seçin.
3-5
Ürünün Kullanımı
MENÜ
AÇIKLAMA
•
<Zamanlayıcı 1 / Zamanlayıcı 2 / Zamanlayıcı 3>
Üç farklı açık/kapalı zamanlayıcı ayarı yapılabilir. Önce saati ayarlamanız gerekir.
•
<Açılış Zamanı>
Saati, dakikayı ve etkinleştir/devre dışı bırak ayarını yapın.
(Zamanlayıcıyı seçtiğiniz ayara göre etkinleştirmek için Etkinleştir ayarına getirin)
•
<Kapanış Zamanı>
Saati, dakikayı ve etkinleştir/devre dışı bırak ayarını yapın.
(Zamanlayıcıyı seçtiğiniz ayara göre etkinleştirmek için Etkinleştir ayarına getirin)
•
<Düzey>
İstediğiniz ses düzeyini seçin.
•
<Anten Tipi>
Anten türünü görüntüleyin. (<DTV Yayın> veya <Kablo>).
Anten Tipi ayarını, <Kanal > → < Anten Tipi >seçerek de yapabilirsiniz.
•
<Kanal>
İstediğiniz kanalı seçin.
•
<Tekrarla>
<Bir Kez>, <Her gün>, <Pts ~ Cum>, <Pts ~ Cts>, <Cts ~ Paz>veya <Manuel>seçeneklerinden
birini belirleyin.
•
<Manuel> seçildiğinde, haftanın istenilen gününü seçmek için ► düğmesine basın.
İstenilen gün üzerinde [
Oyun Modu
) işareti görünecektir.
•
Uzaktan kumanda üzerindeki numara düğmelerini kullanarak <saat>, <dakika> ve
kanalı ayarlayabilirsiniz.
•
Otomatik Kapatma
Zamanlayıcıyı Açık olarak ayarlandığınızda, zamanlayıcı tarafından açılmasından
sonra 3 saat boyunca herhangi bir kumanda kullanılmadığında televizyon kapatılır. Bu
işlev yalnızca zamanlayıcı On modundayken kullanılabilir ve TV'nin çok uzun süre
açık kalmasından kaynaklanabilecek aşırı ısınmayı önler.
PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağladığınızda, oyun menüsünü seçerek daha
gerçekçi bir oyun deneyiminin keyfini çıkartabilirsiniz.
•
<Kapalı> - <Açık>
•
Oyun modundaki kısıtlamalar (Dikkat)
•
•
Ürünün Kullanımı
] düğmesine basın, (
Oyun konsolunun bağlantısını kesmek ve başka bir harici cihaz bağlamak için setup
(ayar) menüsünde <Oyun Modu>'u <Kpalı >larak ayarlayın. <Oyun Modu>'da TV
menüsünü görüntülediğinizde ekranda hafif bir titreme meydana gelir.
<Oyun Modu>, <Açık> ise:
•
Görüntü modu otomatik olarak <Standart> ayarına gelir ve değiştirilemez.
•
Ses modu otomatik olarak <Kişisel> ayarına gelir ve değiştirilemez. Ekolayzeri
kullanarak sesi ayarlayın.
•
<Oyun Modu>, normal <TV>ve <PC> modunda kullanılamaz.
•
Harici cihaz TV'ye bağlandığında resim kalitesi çok kötüyse, <Oyun Modu>'un <Açık> olup
olmadığını kontrol edin. <Oyun Modu>'u Kpalı olarak ayarlayın ve harici aygıtları bağlayın.
3-5
MENÜ
Çocuk Kilidi
AÇIKLAMA
Bu özellik çocuklar ve benzeri yetkisiz kullanıcıların uygunsuz programları izlemesini ses ve görüntüyü kapatarak önleyebilmenizi sağlar.
•
PIN Değiştir
<Kapalı> - <Açık>
•
Kurulum penceresi görünmeden önce PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN
numaranızı girin.
•
Yeni bir TV ayarı için varsayılan PIN numarası 0-0-0-0 dır. PIN'i, menüden <PIN Değiştir>'i
seçerek değiştirebilirsiniz.
•
<Kanal Listesi> içindeki bazı kanalları kilitleyebilirsiniz.
•
<Çocuk Kilidi> yalnızca TV modunda kullanılabilir.
TV'nin kurulumu için gereken kişisel kimlik numaranızı değiştirebilirsiniz.
•
Ebeveyn Kilidi
Altyazı
Kurulum penceresi görünmeden önce PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN
numaranızı girin.
•
Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası '0-0-0-0'dır.
•
PIN kodunuzu unutursanız, PIN'i 0-0-0-0 olarak sıfırlayan uzaktan kumanda düğmelerine
aşağıdaki sırayla basın: [POWER ](Kapalı), [MUTE] → 8→ 2→ 4→[POWER] (Açık).
Bu özellik, kullanıcının belirlediği 4 haneli PIN (Kişisel Kimlik Belirleme Numarası) kodu sayesinde
çocuklar gibi izin verilmeyen kullanıcıların uygunsuz programları izlemesini engellemenizi sağlar.
•
<Tmn İzn Vr>
Tüm TV derecelendirmelerinin kilidini kaldırmak için basın.
•
<Tmn Engll>
Tüm TV derecelendirmelerini kilitlemek için basın.
•
Kurulum penceresi görünmeden önce PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN
numaranızı girin.
•
Yeni bir TV ayarı için varsayılan PIN numarası 0-0-0-0 dır. PIN'i, menüden PIN Değiştir'i
seçerek değiştirebilirsiniz.
•
Ebeveyn derecelendirmeleri ayarlandığında,
sembolü gösterilir.
Alt yazıları etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. <Modu>'u ayarlamak için bu menüyü kullanın.
<Normal> temel altyazı ve <İşitme Engelli> (Menüde) ise işitme engelliler için altyazıdır.
•
<Altyazı>
Altyazıları açar ya da kapatır.
•
<Modu>
Altyazı işlevi modunu ayarlar.
•
•
Normal / İşitme engelli
<Altyazı Dili>
Altyazı dilini ayarlar.
•
Teletekst Dili
İzlediğiniz program <İşitme Engelli> işlevini desteklemiyorsa, <İşitme Engelli> modu
seçilmiş olsa bile <Normal> seçeneği otomatik olarak etkinleşir.
•
Seçilen dilin yayın içinde olmadığı durumlarda İngilizce varsayılan dildir.
•
Bu seçenekleri ayarlamak için uzaktan kumandada bulunan [SUBT] düğmesine basmanız
yeterlidir.
Dil türünü seçerek Teletekst Dili'i ayarlayabilirsiniz.
Seçilen dilin yayın içinde olmadığı durumlarda İngilizce varsayılan dildir.
3-5
Ürünün Kullanımı
MENÜ
Tercih
AÇIKLAMA
Birinci Yayın Dili / İkinci Yayın Dili / Birinci Altyazı Dili /İkinci Altyazı Dili / Birinci Teletekst Dili /İkinci
Teletekst Dili
Bu özelliği kullanarak kullanıcılar dillerden birini seçebilir. Kullanıcı bir kanal seçtiğinde, burada seçilen dil varsayılan olarak kullanılır.
Dil ayarını değiştirirseniz, Dil menüsünün Altyazı Dili, Seslendirme Dili ve Teletekst Dili de seçilen dile
otomatik olarak değişir.
Dil menüsünün Altyazı Dili, Seslendirme Dili ve Teletekst Dili geçerli tarafından desteklenen dillerin
bir listesini görüntüler ve seçim vurgulanır.
Bu dil ayarını değiştirirseniz yeni seçim yalnızca geçerli kanal için geçerli olur. Değiştirilen ayar, Tercihler menüsünün Birinci Altyazı Dili, Birinci Yayın Dili veya Birinci Teletekst Dili ayarını değiştirmez.
Dijital Metin
Program dijital metin ile yayınlanıyorsa, bu özellik etkinleşir.
•
Işık Etkisi
<Devre Dışı>-<Etkinleştir> (Yalnızca İngiltere)
•
MHEG (Çoklu Ortam ve Hiper Ortam Bilgileri Kodlama Uzmanları Grubu)
•
Çoklu ortam ve hiper ortamda kullanılan veri kodlama sistemlerinin Uluslararası bir
standardıdır. Bu, hareketsiz resimler, karakter hizmeti, animasyon, grafik ve video
dosyalarının yanı sıra multimedya verisini de içeren MPEG sisteminden daha yüksek bir
düzeydedir. MHEG, kullanıcı işleyiş süresi etkileşim teknolojisidir ve VOD (İstek üzerine
video), ITV (Etkileşimli TV), EC (Elektronik Ticaret), tele-eğitim, tele-konferans, dijital
kitaplıklar ve ağ oyunlarını kapsayan çeşitli alanlarda uygulanmaktadır.
TV'nin ön tarafında, altta yer alan ışığı açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz.
•
<Kapalı>
Yalnızca tuşa basıldığında <Işık Etkisi>'ni etkinleştirir.
•
<Açık>
<Işık Etkisi>'ni yalnızca TV seyrederken etkinleştirir.
Işık Seviyesi
Işık Seviyesi otomatik olarak girilen görsel sinyallerin dağılımını algılar ve uygun parlaklığı oluşturur.
Melodi
Monitörün açılırken veya kapanırken bir melodi çıkarmasını ayarlayabilirsiniz.
•
<Kapalı> - <Düşük> - <Orta> - <Gamma>
<Melodi> aşağıdaki durumlarda çalışmaz
Ürünün Kullanımı
•
[MUTE] düğmesine basıldığı için TV'den hiç ses çıkışı olmadığında
•
Ses düzeyi, ses düzeyi [-] düğmesine basılarak en az seviyeye indirildiği için TV'den hiç ses
çıkışı olmadığında.
•
TV, <Kapanış Ayarı> işlevi yoluyla kapatıldığında.
3-5
MENÜ
Enrj. Tasarrufu
Genel Arayüz
AÇIKLAMA
Bu özellik, güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar. Akşamları TV izlerken, <Enrj.
Tasarrufu> modu seçeneğini <Yüksek> değerine ayarlayarak hem göz yorgunluğunu hem de güç
tüketimini azaltabilirsiniz.
•
<Kapalı>: Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
•
<Düşük> : TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•
<Orta> : TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•
<Yüksek> : TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•
<Oto> : TV ekranının parlaklığını sahnelere göre otomatik olarak ayarlar.
•
<CI Menüsü>
Bu, kullanıcının CAM sağlanan menüden seçim yapmasına olanak sağlar.
PC Card menüsünü temel alarak CI Menüsünü seçin.
•
<Uygulama Bilgisi>
Bu, CI yuvasına takılmış CAM hakkındaki bilgiyi içerir ve onu gösterir.
Application Info eki CI CARD ile ilgilidir. TV AÇIK ya da KAPALI konumundayken, istediğiniz
zaman CAM aygıtını takabilirsiniz.
Giriş
MENÜ
Kaynak Listesi
AÇIKLAMA
Ürüne bağlı <PC>, <TV> veya başka bir harici giriş aygıtını ve istediğiniz ekranı seçmek için kullanın.
Uzaktan kumandanın [SOURCE ] düğmesine basın.
•
İsim Değiştir
<PC> - <DVI> - <TV> - <Harici > - <Parça> - <HDMI>
Giriş kaynağı seçiminizi kolaylaştırmak için giriş jaklarına bağlı giriş aygıtını adlandırın.
<PC> - <DVI> - <Harici> - <Parça> - <HDMI>
Anynet+ (HDMI-CEC)
<Anynet+> nedir?
<Anynet+>, <Anynet+> özelliğini destekleyen bağlı tüm Samsung cihazlarını Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kumanda
etmenizi sağlayan bir işlevdir. <Anynet+> sistemi yalnızca <Anynet+> özelliği olan Samsung cihazları ile kullanılabilir. Samsung
cihazınızda bu özelliğin olup olmadığından emin olmak için üstünde bir <Anynet+> logosu olup olmadığını kontrol edin.
3-5
Ürünün Kullanımı
Anynet+ Cihazlarını Bağlama
1. TV'nin [HDMI IN] jakını ve karşılık gelen <Anynet+> cihazının HDMI OUT jakını bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın.
2. Ev sinemasının [HDMI IN] jakını ve karşılık gelen <Anynet+> aygıtının HDMI OUT jakını bir HDMI kablosu kullanarak
bağlayın.
TV'nizin [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] jakı ile Ev Sinemasının Dijital Ses Girişi arasına Optik kabloyu bağlayın.
Yukarıdaki bağlantıyı izlerken Optik jak yalnızca 2 kanal ses çıkışı verir. Yalnızca Ev Sineması'nın Ön Sol ve Sağ
hoparlörleri ile subwoofer'dan ses duyacaksınız. 5.1 kanal ses dinlemek istiyorsanız, DVD / Uydu Cihazının (örn. Anynet
Cihazı 1 ya da 2) [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] jakını TV'ye değil doğrudan Amplifikatör ya da Ev Sinemasına
bağlayın.
Yalnızca bir Ev Sineması bağlayın.
Bir <Anynet+> cihazını HDMI 1.3 kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları <Anynet+> işlevlerini
desteklemeyebilir.
<<Anynet+> sistemini destekleyen AV cihazı, Bekleme ya da Açık durumdayken <Anynet+> çalışır.
<Anynet+> toplamda en fazla 10 AV cihazını destekler. Aynı türden en fazla 3 cihazı bağlayabileceğinizi unutmayın.
Anynet+ Kurulumu
Araçlar menüsünü görüntülemek için
[TOOLS] düğmesine basın. <Araçlar> → <Anynet+ (HDMI-CEC)> öğelerini seçerek
de <Anynet+> menüsünü görüntüleyebilirsiniz.
Ürünün Kullanımı
3-5
Kurulum
•
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
<Anynet+> İşlevini kullanmak için, <Anynet+ (HDMI-CEC)> Açık ayarında olmalıdır.
<Anynet+ (HDMI-CEC)> işlevi devre dışı bırakıldığında, tüm < Anynet+> ile ilgili işlemler devre dışı kalır.
•
<Otomatik Kapatma>
TV Kapanınca bir <Anynet+> Cihazını Otomatik Olarak Kapatma.
<Anynet+> işlevinin kullanılması için TV uzaktan kumandasındaki etkin kaynağın TV olarak ayarlanması gerekir.
Otomatik Kapatma ayarını Evet olarak ayarlarsanız, TV kapatıldığında harici cihazlar da kapatılacaktır. Bir harici
cihaz hala kayıt yapmaya devam ediyorsa, kapanabilir de kapanmayabilir de.
Cihaz Listesi
1. [TOOLS] düğmesine basın. <Anynet+ (HDMI-CEC)> seçeneğini seçmek için [
2. <Cihaz Listesi>'i seçmek için
veya
düğmesine basın, sonra [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
- TV'ye bağlı <Anynet+> cihazları listelenir.
- İstediğiniz bir cihazı bulamıyorsanız cihazları taramak için kırmızı düğmeye basın.
3.
or
düğmesine basarak belirli bir cihazı seçin ve [
] düğmesine basın. Seçilen cihaza geçiş yapılır.
- <Cihaz Listesi> menüsü yalnızca <Anynet+ (HDMI-CEC)> ayarını <Uygulama> menüsünde Açık olarak ayarladığınızda
görünür.
Seçilen cihazlara geçiş yapılması 2 dakika kadar sürebilir. Geçiş işlemi sırasında işlemi iptal edemezsiniz.
Cihazların taranması için gereken zaman, bağlı cihazların sayısına göre belirlenir.
Cihaz taraması tamamlanınca, bulunan cihazların sayısı görüntülenmez.
TV, güç düğmesiyle açıldığında otomatik olarak cihazları arasa da, TV açıkken TV'ye bağlanan cihazlar cihaz listesinde
otomatik olarak görüntülenmeyebilir. Bağlanan cihazları aramak için kırmızı düğmeye basın.
[SOURCE] düğmesine basarak harici giriş modu seçtiyseniz, <Anynet+> işlevini kullanamazsınız. <Cihaz Listesi>
seçeneğini kullanarak bir <Anynet+> cihazına geçiş yaptığınızdan emin olun.
3-5
Ürünün Kullanımı
Destek
Ürünün Kullanımı
3-5
MENÜ
Kendi Kendini Tanıma
AÇIKLAMA
•
•
•
<Görüntü Testi>
Resim sorunu olduğunu düşünüyorsanız, resim testini gerçekleştirin. Sorunun devam edip
etmediğini görmek için ekrandaki renk desenini kontrol edin.
•
<Evet> : Test deseni görünmüyorsa veya test deseninde parazit varsa, <Evet> öğesini seçin.
TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için Samsung çağrı merkezine başvurun.
•
<Hayır> : Test deseni düzgün olarak görüntülenirse, <Hayır> seçimini yapın. Harici
ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazın
kullanıcı kılavuzuna bakın.
<Ses Testi>
Ses sorunu olduğunu düşünüyorsanız, ses testini gerçekleştirin. TV'nizde yerleşik melodi sesini
çalarak sesi kontrol edebilirsiniz.
•
<Evet> : Ses testi sırasında sesi tüm hoparlörlerden değil de yalnızca bir hoparlörden
duyuyorsanız, <Evet> seçimini yapın. TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için Samsung
çağrı merkezine başvurun.
•
<Hayır> : Hoparlörlerden ses duyabiliyorsanız, <Hayır> seçimini yapın. Harici ekipmanınızda
sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazın kullanıcı
kılavuzuna bakın.
•
Ses testini gerçekleştirmeden önce TV hoparlörlerinden ses işitmezseniz, <Ses>
menüsündeki <Hoparlör Seçimi >eğerinin <TV Hoparlörü> olduğundan emin olun.
•
<Hoparlörü Seçin>, <Harici Hoparlör> olarak ayarlansa veya [MUTE] düğmesine
basılarak ses kapatılsa bile melodi test sırasında duyulacaktır.
<Sinyal Bilgileri (yalnızca dijital kanallar)>
Alış kalitesi net olmayandan nete değişebilen analog kanallardan farklı olarak, dijital (HDTV)
kanallar mükemmel alım kalitesine sahiptir veya hiç almazsınız. Bu yüzden, analog kanallardan
farklı olarak, bir dijital kanala ince ayar yapamazsınız. Ancak, kullanılabilir dijital kanalların alımını
artırmak için anteninizi ayarlayabilirsiniz.
Sinyal gücü ölçer, sinyalin zayıf olduğunu gösteriyorsa, sinyal gücünü artırmak için anteninizi
fiziksel olarak ayarlayın. En güçlü sinyale sahip en iyi konumu buluncaya kadar anteninizi
ayarlamaya devam edin.
Yazılım Yükseltme
3-5
•
<Çevrimiçi olarak>
samsung.com adresinden indirilen yerleşik bellek yükseltmesini içeren bir USB sürücüyü TV'ye
takın. Yükseltmeler uygulanırken lütfen güç bağlantısını kesmemeye ya da USB sürücüsünü
çıkarmamaya dikkat edin. Yerleşik bellek yükseltmesinin tamamlanmasından sonra TV otomatik
olarak kapanıp açılacaktır. Yükseltmeler tamamlandıktan sonra lütfen yerleşik bellek sürümünü
kontrol edin (yeni sürümün eski sürümden daha büyük bir numarası olacaktır).
Yazılım yükseltildiğinde yaptığınız görüntü ve ses ayarları varsayılan (fabrika) ayarlarına geri
dönecektir. Ayarlarınızı bir yere yazmanızı öneririz, bu sayede yükseltmeden sonra kolayca
sıfırlayabilirsiniz.
•
<Kanal yoluyla>
Yazılımı, yayın sinyali kullanarak yükseltir.
•
<Bekleme Modunda Yükseltme>
Ana güç açıkken yazılım güncellemesine devam etmek isterseniz, ▲ ya da ▼ düğmesine basarak
açık seçeneğini seçin. Bekleme moduna girildikten 45 dakika sonra elle yükseltme otomatik olarak
yürütülür. Cihazın gücü içerden açıldığı için, LED ürünün ekranı hafifçe açık olabilir. Yazılım
yükseltmesi tamamlanıncaya kadar 1 saatten uzun süre bu durum devam edebilir.
•
<Alternatif Yazılım>(Yedekleme)
Yeni yerleşik bellek ile ilgili bir sorun oluşursa ve bu çalışmayı engelliyorsa, yazılımı önceki sürümü
ile değiştirebilirsiniz.
•
Eğer yazılım değiştirilirse, mevcut yazılım gösterilir.
•
Mevcut yazılımı, ‘Alternatif Yazılım’ ile alternatif yazılım olarak değiştirebilirsiniz.
Ürünün Kullanımı
MENÜ
AÇIKLAMA
HD Bağlantısı Kılavuzu
Bu menü, HDTV'de en yüksek kaliteye ulaşmak için gereken bağlantı yöntemini sunar. TV'ye harici
cihazlar bağlarken buradaki bilgilere başvurun.
Samsung'a Başvurun
TV'niz doğru çalışmadığında ya da yazılım yükseltmesi istediğinizde bu bilgilere göz atın. Çağrı merkezi, ürün ve yazılım dosyası indirme yöntemi konusundaki bilgilere göz atabilirsiniz.
Ürünün Kullanımı
3-5
3-6
Cihaz Sürücüsünün Yüklenmesi
Cihaz sürücü takarken, ürün için ilgili çözünürlüğü ve frekansı ayarlayabilirsiniz. Cihaz sürücüsü ürünle birlikte verilen CDROM'da yer alır. Tedarik edilen cihaz dosyası bozuksa, lütfen bir servis merkezini veya Samsung Electronics web
sitesini(www.samsung.com) ziyaret edin ve sürücüyü indirin.
1. CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
2. Windows Sürücüsü öğesini tıklatın.
3. Model listesinden ürün modelinizi seçin.
4. Ekran üzerinde görüntülenen talimatlara uygun olarak geriye kalan kurulum adımlarını tamamlayın.
5. Denetim Masası ayarlarında ilgili çözünürlüğün ve ekran yenileme hızının görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Daha
ayrıntılı bilgi için, Windows işletim sistemine ilişkin belgeye bakın.
3-6
Ürünün Kullanımı
3-7
Standart Sinyal Modu Tablosu
CDT monitörden farklı olarak panele özgü özelliklerden dolayı, LCD monitör en iyi görsel kalite için ekran boyutuna bağlı
olarak bir tane en iyi çözünürlük düzeyine sahiptir.
Bu nedenle, görsel kalite en iyi çözünürlük panel boyutuna göre ayarlanmazsa düşebilir. Çözünürlüğün ürünün en iyi
çözünürlük düzeyine ayarlanması önerilir.
PC gelen sinyal aşağıdaki standart sinyal modlarından biriyse, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak, PC'den gelen sinyal
aşağıdaki standart sinyal modlarından biri değilse, boş bir ekran görüntülenebilr veya yalnızca Güç LED'i açılabilir. Bu nedenle,
grafik kartının Kullanıcı Kılavuzuna bakarak aşağıda olduğu gibi yapılandırın.
ÇÖZÜNÜRLÜK
YATAY
FREKANS (KHZ)
DIKEY
FREKANS (HZ)
SAAT FREKANSI
(MHZ)
POLARITE (Y/D)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Yatay Frekans
Ekranda en sol konumdan en sağ konuma bir satırı taramak için geçen zamana yatay döngü ve yatay döngünün karşıtına yatay
frekans adı verilir. Yatay frekans kHz olarak ifade edilir.
Dikey Frekans
Panel, insanların resmi görebilmesi için aynı resmi saniyede on kez ekran üzerinde görüntülemelidir. Bu frekansa dikey frekans
adı verilir. Dikey frekans Hz olarak ifade edilir.
Ürünün Kullanımı
3-7
4
Yazılımın Yüklenmesi
4-1
Natural Color
Natural Color nedir?
Bu yazılım yalnızca Samsung ürünlerinde çalışır ve ürün üzerinde görüntülenen rengin ayarlanmasını sağlar ve ürün üzerindeki
rengi basılan resimlerin rengine uygun hale getirir. Daha ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi yazılım yardımına (F1) bakın.
Doğal Renk, çevrimiçi sağlanır. Aşağıdaki web sitesinden indirebilir ve yükleyebilirsiniz;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
4-1
Yazılımın Yüklenmesi
4-2
MultiScreen
MultiScreen nedir?
MultiScreen kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
Yazılımın Yüklenmesi
1. CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
2. MultiScreen kurulum programını seçin.
Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde MultiScreen kurulum dosyasını
bulup çift tıklatın.
3. Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında [İleri]'yi tıklatın.
4. Ekran üzerinde görüntülenen talimatlara uygun olarak geriye kalan yazılım yükleme adımlarını tamamlayın.
•
Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
•
MultiScreen simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
•
Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
MultiScreen Yükleme Gereksinimleri
MultiScreen yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
İşletim Sistemi
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
MultiScreen için, işletim sisteminin Windows 2000 veya üstü olması önerilir.
Donanım
•
En az 32MB'lık bellek
•
Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
Yazılımın Kaldırılması
[Başlat] öğesini tıklatın, [Ayarlar]/[Denetim Masası] seçeneğini seçin ve ardından [Programları Ekle veya Kaldır] öğesini çift
tıklatın.
Program listesinden MultiScreen seçeneğini seçin ve [Ekle/Kaldır] düğmesini tıklatın.
Yazılımın Yüklenmesi
4-2
5
Sorun Giderme
5-1
Monitör Kendi Kendini Tanıma
•
Ürünün düzgün çalışıp çalışmadığını Kendi Kendini Tanıma işlevini kullanarak kontrol edebilirsiniz.
•
Boş bir ekran görüntüleniyorsa ve Güç LED'i ürün ve bilgisayar gerektiği şekilde bağlandığı hale yanıp sönüyorsa,
aşağıdaki yordamlara uygun olarak kendi kendini tanıma işlevi gerçekleştirin.
1. Ürünü ve PC'yi kapatın.
2. D-Sub kablosunu üründen çıkarın.
3. Ürünü açın.
4. Ürün düzgün çalışıyorsa, 'Check cable connection' mesajı görüntülenir.
Bu durumda, tekrar boş bir ekran görüntülenirse, PC ve bağlantıyla ilgili hiçbir sorun olmadığından emin olun.
5-1
Sorun Giderme
5-2
Servis Talebinden Önce
Lütfen Satış Sonrası servis talep etmeden önce aşağıdakileri kontrol edin. Sorun devam ederse, lütfen en yakın Samsung
Electronics Servis Merkeziyle temasa geçin.
KURULUMLA ILGILI SORUNLAR (PC MODU)
Monitör ekranı titriyor
Bilgisayar ve LCD Ekran arasındaki sinyal kablosunun sağlam bir şekilde
bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.
(Bilgisayara Bağlama konusuna bakın)
EKRANLA ILGILI SORUNLAR
Ekran boş ve güç göstergesi kapalı.
Güç kablosunun sıkı bir şekilde bağlı ve LCD Ekranın açık olduğundan
emin olun.
(Bilgisayara Bağlama konusuna bakın)
"Sinyal kablosunu kontrol edin." mesajı
Sinyal kablosunun PC veya video kaynaklarına sıkı bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
(Bilgisayara Bağlama konusuna bakın)
"En iyi Mod Değil" mesajı
Video adaptörünün maksimum çözünürlük ve frekansını kontrol edin.
Bu değerleri Önceden Ayarlı Zamanlama Modları Çizelgesindeki verilerle
karşılaştırın.
Resim dikey olarak salınıyor.
Sinyal kablosunun güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin. Güvenli bir şekilde yeniden bağlayın.
(Bilgisayara Bağlama konusuna bakın)
Görüntü net değil. Resim bulanık.
Frequency <Kaba> ve <İnce> ayarlarını çalıştırın.
Tüm aksesuarları çıkardıktan sonra yeniden açın (video uzatma kablosu,
vb.)
Çözünürlük ve frekansı önerilen aralıklara ayarlayın.
Resim görüntüsü kararlı değil ve titriyor.
Resimde gölge görüntüler var.
Bilgisayar video kartı için yapılan çözünürlük ve frekans ayarının, monitörün desteklediği aralık içinde olup olmadığını kontrol edin. Bu aralıkta değillerse monitör menüsünün altındaki geçerli <Bilgi>'ye ve Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları'na bakarak sıfırlayın.
Görüntü çok açık veya çok koyu
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını düzenler.
(<Parlaklık>, <Kontrast> konularına bakın)
Ekran boş ve güç göstergesi ışığı her 0,5 veya 1
saniyede yanıp sönüyor.
Monitör güç yönetimi sistemini kullanıyor.
Ekran boş ve yanıp sönüyor.
[ MENU] düğmesine bastığınızda TEST GOOD (TEST BAŞARILI) mesajını görüyorsanız, konektörün düzgün bağlandığından emin olmak üzere
monitör ve bilgisayar arasındaki kabloyu denetleyin.
Klavyede bir tuşa basın
SESLE ILE ILGILI SORUNLAR
Ses yok
Ses kablosunun hem monitörünüzdeki ses girişi bağlantı noktasına hem de
ses kartınızdaki ses çıkışı bağlantı noktasına sıkıca bağlı olduğundan emin
olun.
(Bilgisayara Bağlama konusuna bakın)
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses düzeyi çok düşük.
Ses seviyesini kontrol edin.
Denetimi en yüksek noktaya çevirdiğiniz halde ses çok azsa, bilgisayarın
ses kartındaki veya yazılım programındaki ses denetimini kontrol edin.
Sorun Giderme
5-2
UZAKTAN KUMANDA ILE ILGILI SORUNLAR
Uzaktan kumanda düğmeleri yanıt vermiyor.
Pil kutuplarını (+/-) kontrol edin.
Pillerin bitmiş olup olmadığını kontrol edin.
Aygıtın açık olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunun sağlam bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Etrafta flüoresan veya neon ışık olup olmadığını kontrol edin.
ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ HAKKINDA NOT
Ekranı çevreleyen eğimli kenara yakından bakarsanız küçük partiküller görebilirsiniz.
5-2
Bu, ürün tasarımının bir parçası olup, kusur değildir.
Sorun Giderme
5-3
SSS
SSS
Video sinyalinin frekansını nasıl değiştirebilirim?
LÜTFEN AŞAĞIDAKI IŞLEMI DENEYIN!
Grafik kartının frekansını değiştirmeniz gerekir.
(Daha ayrıntılı bilgi için, bilgisayarın veya grafik kartının Kullanıcı Kılavuzuna bakın.)
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
Windows XP : Çözünürlüğü Denetim Masası → Görünüm ve Temalar →
Ekran → Ayarlar seçeneğini seçerek değiştirin.
Windows ME/2000 : Çözünürlüğü Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ayarlar seçeneğini seçerek değiştirin.
(Daha ayrıntılı bilgi için, bilgisayarın veya grafik kartının Kullanıcı Kılavuzuna bakın.)
Güç tasarrufu işlevini nasıl kullanabilirim?
Windows XP : Bu işlevi Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran
→ Ekran Koruyucu Ayarı seçeneğini seçerek yapılandırın veya bilgisayarın
BIOS Ayarında yapılandırın.
Windows ME/2000 : Bu işlevi Denetim Masası → Görünüm ve Temalar →
Ekran → Ekran Koruyucu Ayarı seçeneğini seçerek yapılandırın veya bilgisayarın BIOS Ayarında yapılandırın.
Daha fazla bilgi için, ürünle verilen Windows kullanım kılavuzuna bakın.
Dis kasayi/LCD panelini nasil temizleyebilirim?
Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir bezle monitörü temizleyin.
Kasada deterjan veya çizik bırakmayın.
Monitörün içine su girmesine izin vermeyin.
Dijital yayının yararları nelerdir?
Dijital TV yayını, analog TV yayınından daha az parazit üretir ve daha net
görseller ve ses sağlar. Hizmetler geliştikçe, video ve sesin yanı sıra değişik veri türleri de gönderilebileceği için çeşitli bilgi hizmetlerinin de keyfini
çıkarabilirsiniz.
Örneğin, bir spor karşılaşmasını seyrederken, en sevdiğiniz oyuncuyla ilgili
çeşitli verileri görüntüleyebilir veya belirli bir görüntü için farklı açılardan
yakalanmış ekranların tümünü veya seçili olanlarını izleyebilirsiniz. Buna
ek olarak, önceki bir öykü veya drama ile ilgili bilgileri alabilir veya TV'de
görüntülenmekte olan bir aksesuar gibi ürünleri evden satın alabilirsiniz.
Dijital TV yayını, evinizin daha bilgi odaklı olmasını sağlayarak evinizden
çeşitli bilgi hizmetlerine kolayca erişmenize olanak tanır.
HDTV ile SDTV arasındaki fark nedir?
Çeşitli dijital TV türleri vardır.
En yaygın olarak bilinen dijital TV türleri HDTV ve SDTV'dir. Türler, ekran
kalitesine ve video teknik özelliklerine göre sınıflandırılır.
•
HDTV (Yüksek Tanımlamalı TV):Yüksek ekran kalitesi, çok net TV.
•
SDTV (Standart Tanımlamalı TV):Genel standart dijital TV.
SDTV'nin en-boy oranı 4:3'tür. Bu oran, bir TV ile aynıdır. SDTV'nin en-boy
oranı, sinema ekranına benzeyen 16:9'dur. Bu, SDTV'ye göre daha iyi bir
ekran kalitesi sağlar. Evinizdeki sinema gibidir.
Ülkemizdeki dijital TV yayını, son zamanlarda HDTV'ye yöneldi. (Şu anda
tüm Samsung Electronics dijital TV'lerinde 16:9 geniş en-boy oranı vardır.)
Sorun Giderme
5-3
SSS
HD yayınını tüm dijital TV'lerle seyredebilir
miyim?
LÜTFEN AŞAĞIDAKI IŞLEMI DENEYIN!
Herhangi bir dijital TV'yi kullanarak SD veya HD olsun, tüm dijital yayınları
alabilirsiniz. Ancak, en yüksek kalitedeki dijital TV programları olan HD
programlarının keyfini, bir SD dijital TV'siyle çıkaramazsınız. Özellikle, SD
yayının 4:3'lük bir en-boy oranına sahip olması gibi, HD yayında da sinema
perdesine benzer 16:9'luk bir en-boy oranı vardır. Bu nedenle dijital TV'nin
tüm avantajlarından yaralanmak için bir HD dijital TV satın almak daha iyi
olacaktır.
(Şu anda tüm Samsung Electronics dijital TV'lerinde 16:9 geniş en-boy
oranı vardır.)
Dijital TV yayınlarını bir analog TV ile seyredebilir
miyim?
Dijital yayınları almak için mevcut antenimi kullanabilir miyim?
Hayır.
Analog TV, dijital sinyalleri yorumlayamaz. Dolayısıyla, dijital TV yayınını
seyretmek için bir dijital TV gereklidir.
Mevcut analog TV'de olduğu gibi, dijital TV de dijital yayın sinyalleri hem iç
hem de dış mekanlarda bulunan antenler tarafından alınacak şekilde tasarlanmıştır.
Bulunduğunuz yerde sinyal alımı çok iyiyse, dijital yayınları mevcut ev
anteninizden seyredebilirsiniz. Alım çok iyi değilse, bir dış mekan anteni
kurmanız daha iyi olacaktır.
5-3
Sorun Giderme
6
Daha Fazla Bilgi
6-1
Teknik Özellikler
MODEL ADI
LCD Paneli
Senkronizasyon
P2370HD
Ekran Boyutu
21 inç (54 cm)
23 inç (58 cm)
Görüntü Alanı
476,64 mm (Yatay) X 268,11 mm
(Dikey)
509,76 mm (Yatay) X 286,74 mm
(Dikey)
Piksel Aralığı
0,24825 mm (Yatay) X 0,24825 mm
(Dikey)
0,2655 mm (Yatay) X 0,2655 mm
(Dikey)
Yatay Frekans
30~81 kHz
Dikey Frekans
56~75 Hz
Renk
Çözünürlük
P2270HD
16,7M
En İyi Çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum Çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB Analog, DVI(Dijital Görsel Arayüz)
Giriş Sinyali, Sonlu
0,7 Vp-p ± %5
Ayrı Tür H/V Senk., Kompozit
TTL Düzeyi (V yüksek ≥ 2,0 V, V düşük ≤ 0,8 V)
Maksimum Piksel Hızı
162,000 MHz (Analog, Dijital)
Güç Voltajı
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Boyut (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) /
Ağırlık
520 X 373,5 X 86,5 mm (Altlıksız)
571 X 364,6 X 65,5 mm (Altlıksız)
520 x 441,5 x 215 mm (Altlıklı) / 5,8 kg
571 x 432,5 x 189,5 mm (Altlıklı) / 5,8 kg
VESA Montaj Arayüzü
75 mm x 75 mm
Ortam koşulları
Sıcaklık : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Çalışma
Nem : %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem : %5 ~ %95, yoğunlaşmayan
B Sınıfı (Ev Kullanımı için Bilgi İletişim Cihazı)
Bu cihaz ev kullanımı için (B Sınıfı) EMI dikkate alınarak ruhsatlandırılmıştır. Tüm alanlarda kullanılabilir. (B Sınıfı cihazlar A
Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik dalga yayar.)
Daha Fazla Bilgi
6-1
6-2
Güç Tasarruf İşlevi
Bu ürün güç tüketimini azaltmak için önceden belirtilen süre boyunca ürün kullanılmadığında ekranı otomatik olarak kapatan bir
güç tasarruf işlevine sahiptir. Ürün güç tasarruf moduna girdiğinde, güç LED'i ürünün güç tasarruf moduna girdiğini göstermek
için farklı bir renkte yanar. Ürün güç tasarruf modundayken, güç kapatılır ve herhangi bir tuşa basarak veya fareyi tıklatarak
ekranı tekrar açabilirsiniz. Ancak, güç tasarruf işlevi, yalnızca ürün güç tasarruf işlevi sağlayan bir bilgisayara bağlandığında
çalışır.
GÜÇ TASARRUF İŞLEVI
NORMAL ÇALIŞMA
GÜÇ TASARRUF
MODU
GÜÇ KAPALI (GÜÇ DÜĞMESI)
Güç LED'i
On (Açık)
Yanıp Sönüyor
Off (Kapalı)
Güç Tüketimi
P2270HD : 48 watt
2 watt'tan az
1 watt'tan az
P2370HD : 54watt
Güç kesme anahtarı yoksa, güç kablosunun bağlantısı kesildiğinde, güç tüketimi "0" olur.
Bu ürün ENERGY STAR® teknik özelliklerini karşılamaktadır.
6-2
Daha Fazla Bilgi
6-3
Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşın.
► Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Daha Fazla Bilgi
6-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
6-3
Daha Fazla Bilgi
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Daha Fazla Bilgi
6-3
6-3
Daha Fazla Bilgi
Download PDF

advertising