Samsung | S22E200B | Samsung S22E200B Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
S19E200BR
S19E200BW
S19E200NW
S19E200NY
S19E450BR
S19E450BW
S19E450MR
S19E450MW
S22E200B
S22E200BW
S22E200N
S22E200NY
S22E450B
S22E450BW
S22E450D
S22E450DW
S22E450M
S22E450MW
S23E200B
S23E450B
S24E200BL
S24E450B
S24E450BL
S24E450D
S24E450DL
S24E450M
S24E650BW
S27E450B
S27E450D
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik
özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
BN46-00478A-10
İçindekiler
ÜRÜNÜ KULLANMADAN
ÖNCE
HAZIRLIKLAR
8
Telif Hakkı
8
Bu el kitabında kullanılan simgeler
9
Temizleme
10
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
10
Saklama önlemleri
11
Güvenlik Önlemleri
11
12
13
15
Simgeler
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
19
Ürünü kullanmak için doğru oturma
konumu
20
Parçaları Kontrol Etme
20
Parçaları Kontrol Etme
22
Parçalar
22
24
26
28
30
31
32
33
34
Ön Düğmeler (SE200 Serisi)
Ön Düğmeler (S**E450B*, S**E650B*)
Ön Düğmeler (S**E450M*)
Ön Düğmeler (S**E450D*)
Arka Taraf (SE200 Serisi)
Arka Taraf (S**E450B*, S**E650B*)
Arka Taraf (S**E450M*)
Arka Taraf (S**E450D*)
Sağ Yandan Görünüm (S**E450D*)
İçindekiler
2
İçindekiler
35
Kurulum
35
36
37
38
39
44
Altlığın Takılması (SE200 Serisi)
Altlığın Takılması (SE450, SE650 Serisi)
Altlığın Çıkarılması (SE200 Serisi)
Ürünün Eğimini Ayarlama (SE200 Serisi)
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama (SE450,
SE650 Serisi)
Monitörü Döndürme (SE450, SE650 Serisi)
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının
Takılması
Hırsıza Karşı Kilit
45
Bağlamadan Önce
45
Ön bağlantı kontrol noktaları
46
PC'yi Bağlama ve Kullanma
46
51
55
56
PC’ye bağlama
Gücü Bağlama
Sürücü Yükleme
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
57
Parlaklık
57
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
58
Kontrast
58
Kontrast Yapılandırma
59
Netlik
59
Netlik Yapılandırma
60
Göz Koruyucu Modu
60
Göz Koruyucu Modu'nu Yapılandırma
61
Oyun Modu
61
Oyun Modu Yapılandırması
62
SAMSUNG MAGIC Bright
62
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
40
41
BIR KAYNAK CIHAZ
BAĞLAMA VE KULLANMA
EKRAN AYARI
İçindekiler
3
İçindekiler
RENK TONUNU
YAPILANDIRMA
63
SAMSUNG MAGIC Angle (S19E200NY /
S22E200NY / S24E650BW hariç)
63
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
65
SAMSUNG MAGIC Upscale
65
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
66
Görüntü Boyutu (S19E200BR /
S19E450BR / S19E450MR hariç)
66
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
68
Yanıt Süresi (S24E650BW)
68
Yanıt Süresi Yapılandırma
69
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
69
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yapılandırması
70
Kalın
70
Kalın Ayarı Yapma
71
İnce
71
İnce Ayarı Yapma
72
Kırmızı
72
Kırmızı'yı Yapılandırma
73
Yeşil
73
Yeşil'i Yapılandırma
74
Mavi
74
Mavi'yi Yapılandırma
75
Renk Tonu
75
Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma
76
Gamma
76
Gamma Yapılandırma
İçindekiler
4
İçindekiler
EKRANI YENIDEN
BOYUTLANDIRMA VEYA
YENIDEN
KONUMLANDIRMA
KURULUM VE SIFIRLAMA
77
Dil
77
Dil'i Değiştirme
78
Menü yatay konum ve Menü dikey
konum
78
Menü yatay konum ve Menü dikey konum
Yapılandırması
79
Görüntü Süresi
79
Görüntü Süresi'ni Yapılandırma
80
Saydamlık
80
Saydamlık'nı Değiştirme
81
Tümünü Sıfırla
81
Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)
82
Akllı EKO Tasarruf
82
Akllı EKO Tasarruf'yı Yapılandırma
83
Kapanış (S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N /S22E200NY)
83
84
Kapanış'ı Yapılandırma
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
85
Kpnş Zmnlycsı Plus (S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY
hariç)
85
87
Kapanış'ı Yapılandırma
Eko Zamanlayıcı Yapılandırma
89
PC/AV Modu (S19E200NW / S19E200NY
/ S22E200N / S22E200NY hariç)
89
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
91
Tuş Tekrar Süresi
91
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
92
Kaynak Algılama (S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY
hariç)
92
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
İçindekiler
5
İçindekiler
BİLGİ MENÜSÜ VE
DIĞERLERI
YAZILIMIN YÜKLENMESI
SORUN GIDERME
KILAVUZU
TEKNIK ÖZELLIKLER
93
BİLGİ
93
BİLGİ menüsünü görüntüleme
94
Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast
ve Netlik Ayarını Yapılandırma
95
Başlangıç Ekranında Ses Ayarını
Yapılandırma
96
MultiScreen
96
97
Yazılımın Yüklenmesi
Yazılımın Kaldırılması
98
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler
98
98
98
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
101
Soru ve Yanıt
103
Genel (S19E200NY / S19E200NW)
104
Genel (S19E200BW / S19E200BR)
105
Genel (S22E200NY)
106
Genel (S22E200B / S22E200N /
S22E200BW)
107
Genel (S23E200B / S24E200BL)
108
Genel (S19E450BW / S19E450MW /
S19E450BR / S19E450MR)
109
Genel (S22E450B / S22E450M /
S22E450D)
110
Genel (S22E450BW / S22E450MW /
S22E450DW)
111
Genel (S23E450B)
İçindekiler
6
İçindekiler
EK
112
Genel (S24E450BL / S24E450DL)
113
Genel (S24E450B / S24E450M /
S24E450D)
114
Genel (S24E650BW)
115
Genel (S27E450B / S27E450D)
116
Güç Tasarrufu
119
Standart Sinyal Modu Tablosu
127
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
127
127
127
Bir ürün kusuru yoksa
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse.
Diğer
129
Doğru Atma
129
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli
ve Elektronik Cihazlar)
130
Terminoloji
DIZIN
İçindekiler
7
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© 2015 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması
yasaktır.
Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.

Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.

(a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).

(b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).

Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size
bildirilecektir.
Bu el kitabında kullanılan simgeler
Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar,
resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
8
Ürünü Kullanmadan Önce
Temizleme
Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
1. Monitörün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu monitörden çıkarın.
Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi
takdirde, elektrik çarpabilir.
3. Monitör ekranını temiz, yumuşak ve kuru bir bezle silin.

Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik
malzemeleri uygulamayın.
!

Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4. Monitörün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp
iyice sıkın.
5. Güç kablosunu, ürünü temizledikten sonra takın.
6. Monitörün ve bilgisayarın gücünü açın.
!
Ürünü Kullanmadan Önce
9
Ürünü Kullanmadan Önce
Kurulum Alanının Sabitlenmesi

Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden
olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
SE200 Serisi
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
SE450, SE650 Serisi
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Saklama önlemleri
Monitörün iç kısmının temizlenmesi gerektiğinde Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurduğunuzdan emin olun. (Servis ücreti alınır.)
Ürünü Kullanmadan Önce
10
Ürünü Kullanmadan Önce
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI)
ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM
SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün iç kısmındaki
parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı
konusunda sizi uyarır.
Simgeler
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Uyarı
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
Ürünü Kullanmadan Önce
11
Ürünü Kullanmadan Önce
Elektrik ve Güvenlik
Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Uyarı
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Aynı elektrik prizine pek çok ürünü bağlamayın.

Aksi takdirde, priz aşırı ısınarak yangına yol açabilir.
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.

Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.

Bağlantıda gevşeklik yangına yol açabilir.
!
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).

Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır
nesneler yerleştirmeyin.

Hasarlı güç kablosu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Fiş pinleri veya elektrik prizi çevresinden toz gibi yabancı maddeleri kuru bir bezle
temizleyin.
!

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
12
Ürünü Kullanmadan Önce
Dikkat
Ürün çalıştığı sırada güç kablosunu çıkarmayın.

Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Samsung tarafından onaylanan ürünlerden başka ürünlerin güç kablosunu
kullanmayın.

!
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.

Üründe herhangi bir sorun oluşursa, ürünün elektriğini tamamen kesmek için
güç kablosunu çıkarın.
!
Güç düğmesi ürüne gelen elektriğin tümüyle kesilmesini sağlayamaz.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Kurulum
Uyarı
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
Ürünü, kitaplık veya duvar bölmesi gibi, hava akımının iyi olmadığı dar yerlere
kurmayın.

Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
Ürünün plastik ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
!

Çocuklar boğulabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
13
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü sabit olmayan veya titreşimli yüzeylere (sağlam olmayan raflar, eğimli
yüzeyler, vb.) kurmayın.


Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına
neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan
yerlere kurmayın.

!
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz
bırakmayın.

Aksi takdirde, ürünün ömrü kısalabilir veya yangın çıkabilir.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.

Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Yenilebilir yağlar (soya yağı gibi) üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir.
Ürünü yağ kirinden uzak tutun.
Ve ürünü mutfakta ya da ocağın yakınında kurmayın veya kullanmayın.
Dikkat
Ürünü taşırken düşürmemeye dikkat edin.

Aksi takdirde, ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.

Ekran hasara uğrayabilir.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı
taşmadığından emin olun.

Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.

Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü Kullanmadan Önce
14
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü dikkatle yere bırakın.

Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
!
SAMSUNG
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık
veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak
çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
!

Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, yerleştirmeden önce
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurduğunuzdan emin olun.
Çalışma
Uyarı
Üründe yüksek voltaj bulunmaktadır. Kendi başınıza ürünün içini açmayı,
onarmayı veya değişiklik yapmayı denemeyin.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını çıkarın.

Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına
yol açabilir.
!
Üründen garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu
hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
!

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.

Ürün düşebilir ve çocuğunuz incinebilir veya ciddi şekilde yaralanabilir.
Ürün düşerse veya dış kısmı hasar görürse, ürünün gücünü kapatın, elektrik
kablosunu çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler, oyuncak veya şekerleme koymayın.

Çocuklar oyuncak veya şekerleme erişmeye çalışırken ürün veya ağır nesne
düşebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
15
Ürünü Kullanmadan Önce
Gök gürültülü ve şimşekli hava koşullarında gücü kapatın ve güç kablosunu
çıkarın.

!
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.

Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya
elektrik çarpması meydana gelebilir.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen
havalandırın.
!
GAS

Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya
taşımayın.

Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya
elektrik çarpması meydana gelebilir.
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.

!
Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden
emin olun.

100
Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
Ürünün havalandırma deliklerine veya bağlantı noktalarına metal nesneler (yemek
çubuğu, jeton, toka, vb.) veya yanabilen nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.

Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü
kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne başvurduğunuzdan emin olun.

Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler
koymayın.

Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü
kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne başvurduğunuzdan emin olun.

Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
16
Ürünü Kullanmadan Önce
Dikkat
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya
kusurlu piksellere yol açabilir.

!
Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya
hareketli resim ekran koruyucuyu etkinleştirin.
-_!
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik
kablosunu prizden çıkarın.

Aksi takdirde, biriken toz, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya elektrik kaçağı
nedeniyle yangın meydana gelebilir.
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.

Aksi takdirde, Görme duyunuz zarar görebilir.
!
DC güç adaptörlerini bir araya getirmeyin.

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
DC güç adaptörünü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
DC güç aygıtına su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan
kaçının.

Yerleri yıkarken DC güç adaptörünün ıslanmamasına dikkat edin.
DC güç adaptörünü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
DC güç adaptörünü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.
!
Ürünü Kullanmadan Önce
17
Ürünü Kullanmadan Önce
AC/DC güç adaptörünü kablo girişi yukarı gelecek şekilde asılı kalarak
yerleştirirseniz, Adaptöre su veya başka yabancı maddeler girebilir ve Adaptörün
düzgün çalışmamasına neden olabilir.
!
AC/DC güç adaptörünü bir masa veya zemin üzerine düz şekilde yerleştirmeye
dikkat edin.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
!
Monitörü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.

Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.

Göz yorgunluğu geçer.
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Ürünle birlikte kullanılan küçük aksesuarları çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
!
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
!

Aksi takdirde, çocukların parmakları veya elleri sıkışıp yaralanabilir.

Ürünün fazla eğilmesi düşmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

Ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe
ayarlamayın.

Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
18
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu
Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:

Sırtınızı dik tutun.

Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz
yukarıdan bakın.
Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.

Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.

Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.

Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.

Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz,
topuklarınız yere değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
Ürünü Kullanmadan Önce
19
1
1.1
Hazırlıklar
Parçaları Kontrol Etme
1.1.1 Parçaları Kontrol Etme

Eksik öğe varsa, ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.

Resimlerle gerçek bileşenler arasında farklılıklar olabilir.
Bileşenler
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Kullanım kılavuzu
(isteğe bağlı)
Garanti Kartı (Bazı bölgelerde
olmayabilir)
Güç kablosu
Mevzuat kılavuzu
(isteğe bağlı)
D-SUB kablosu
(isteğe bağlı)
D-SUB kablosu
DVI kablo
DVI kablo
(isteğe bağlı)
(isteğe bağlı)
(isteğe bağlı)
HDMI-DVI kablosu
DP kablosu
(isteğe bağlı)
(isteğe bağlı)
Stereo kablosu
S**E450M* Modelleri için
(isteğe bağlı)
1 Hazırlıklar
20
1
Hazırlıklar
USB kablosu
(isteğe bağlı)
Altlık tabanı
SE200 Serisi Model İçin
(isteğe bağlı)
Altlık tabanı
SE450 Serisi Model İçin,
SE650 Serisi Model İçin
(isteğe bağlı)
Altlık tabanı
SE450 Serisi Model İçin
Altlık konnektörü
(Yalnızca USB bağlantı
noktaları olan standlı monitör
modellerine uygulanabilir.)
SE200 Serisi Model İçin
(isteğe bağlı)
Altlık konnektörü
SE450 Serisi Model İçin,
SE650 Serisi Model İçin
(isteğe bağlı)
(isteğe bağlı)
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
1 Hazırlıklar
21
1
1.2
Hazırlıklar
Parçalar
1.2.1 Ön Düğmeler (SE200 Serisi)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Simgeler
Açıklama

Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.

OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla
değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir: OSD
kontrolünü kilitlemek için, [ MENU ] düğmesine 10 saniye boyunca
basın. Devre dışı bırak: Kilitli OSD kontrolünü açmak için, [ MENU ]
düğmesine 10 saniyeden daha uzun basın.
MENU
OSD kontrolü kilitliyse,

Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Göz Koruyucu Modu
kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir.

Göz Koruyucu Modu işlevi, [
] düğmesine basılarak
kullanılabilir. (Göz Koruyucu Modu OSD kontrolü kilitli olduğunda
kullanılabilir)
Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
[
] düğmesine basın.
Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG
Parlaklık, Oyun Modu, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

RESİM

RENK

KURLM VE SIFIRLM
Akllı EKO Tasarruf
1 Hazırlıklar
22
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir
seçeneğin değerini ayarlayın.
Ekran parlaklığını, kontrastını ve netliğini ayarlamak için bu düğmeyi
kullanın.
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada [
] düğmesine basıldığında
giriş kaynağı değişir (Analog/DVI). [
] düğmesine basarak ürünü
açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde
değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.
Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın.
AUTO

Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi Otomatik
Ayar işlevini etkinleştirir.

Bu işlev yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
Ekranı açın veya kapatın.
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan
önce Tuş kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini
gösterir.)
Tuş kılavuzu
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye
tekrar basın.
Tuş kılavuzu işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
1 Hazırlıklar
23
1
Hazırlıklar
1.2.2 Ön Düğmeler (S**E450B*, S**E650B*)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Simgeler
Açıklama

Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.

OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla
değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir: OSD
kontrolünü kilitlemek için, [ MENU ] düğmesine 10 saniye boyunca
basın. Devre dışı bırak: Kilitli OSD kontrolünü açmak için, [ MENU ]
düğmesine 10 saniyeden daha uzun basın.
MENU
OSD kontrolü kilitliyse,

Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Göz Koruyucu Modu
kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir.

Göz Koruyucu Modu işlevi, [
] düğmesine basılarak
kullanılabilir. (Göz Koruyucu Modu OSD kontrolü kilitli olduğunda
kullanılabilir)
Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
[
] düğmesine basın.
Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG
Parlaklık, Oyun Modu, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

RESİM

RENK

KURLM VE SIFIRLM
Akllı EKO Tasarruf
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir
seçeneğin değerini ayarlayın.
Ekran parlaklığını, kontrastını ve netliğini ayarlamak için bu düğmeyi
kullanın.
1 Hazırlıklar
24
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada [
] düğmesine basıldığında
giriş kaynağı değişir (Analog/DVI). [
] düğmesine basarak ürünü
açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde
değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.
Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın.
AUTO

Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi Otomatik
Ayar işlevini etkinleştirir.

Bu işlev yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
Ekranı açın veya kapatın.
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan
önce Tuş kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini
gösterir.)
Tuş kılavuzu
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye
tekrar basın.
Tuş kılavuzu işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
1 Hazırlıklar
25
1
Hazırlıklar
1.2.3 Ön Düğmeler (S**E450M*)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Simgeler
Açıklama

Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.

OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla
değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir: OSD
kontrolünü kilitlemek için, [ MENU ] düğmesine 10 saniye boyunca
basın. Devre dışı bırak: Kilitli OSD kontrolünü açmak için, [ MENU ]
düğmesine 10 saniyeden daha uzun basın.
MENU
OSD kontrolü kilitliyse,

Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Göz Koruyucu Modu
kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir.

Göz Koruyucu Modu işlevi, [
] düğmesine basılarak
kullanılabilir. (Göz Koruyucu Modu OSD kontrolü kilitli olduğunda
kullanılabilir)
Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
[
] düğmesine basın.
Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG
Parlaklık, Oyun Modu, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

RESİM

RENK

KURLM VE SIFIRLM
Akllı EKO Tasarruf
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir
seçeneğin değerini ayarlayın.
1 Hazırlıklar
26
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Ekran parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
[IN] bağlantı noktasına kablo bağlandığında Ses ayarlanabilir.
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada [
] düğmesine basıldığında
giriş kaynağı değişir (Analog/DVI). [
] düğmesine basarak ürünü
açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde
değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.
Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın.
AUTO

Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi Otomatik
Ayar işlevini etkinleştirir.

Bu işlev yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
Ekranı açın veya kapatın.
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan
önce Tuş kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini
gösterir.)
Tuş kılavuzu
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye
tekrar basın.
Tuş kılavuzu işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
1 Hazırlıklar
27
1
Hazırlıklar
1.2.4 Ön Düğmeler (S**E450D*)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
MENU
EYE
SAVER
MENU
SOURCE
AUTO
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Simgeler
Açıklama

Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.

OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla
değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir: OSD
kontrolünü kilitlemek için, [ MENU ] düğmesine 10 saniye boyunca
basın. Devre dışı bırak: Kilitli OSD kontrolünü açmak için, [ MENU ]
düğmesine 10 saniyeden daha uzun basın.
MENU
OSD kontrolü kilitliyse,

Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Göz Koruyucu Modu
kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir.

Göz Koruyucu Modu işlevi, [
] düğmesine basılarak
kullanılabilir. (Göz Koruyucu Modu OSD kontrolü kilitli olduğunda
kullanılabilir)
Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
[
] düğmesine basın.
Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG
Parlaklık, Oyun Modu, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

RESİM

RENK

KURLM VE SIFIRLM
Akllı EKO Tasarruf
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir
seçeneğin değerini ayarlayın.
Ekran parlaklığını, kontrastını ve netliğini ayarlamak için bu düğmeyi
kullanın.
1 Hazırlıklar
28
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada [
] düğmesine basıldığında
giriş kaynağı değişir (Analog/DVI/DisplayPort). [
] düğmesine
basarak ürünü açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst
köşesinde değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.
Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın.
AUTO

Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi Otomatik
Ayar işlevini etkinleştirir.

Bu işlev yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
Ekranı açın veya kapatın.
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan
önce Tuş kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini
gösterir.)
Tuş kılavuzu
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye
tekrar basın.
Tuş kılavuzu işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
1 Hazırlıklar
29
1
Hazırlıklar
1.2.5 Arka Taraf (SE200 Serisi)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
Bağlantı Noktası
Açıklama
DVI kablosu kullanarak bir PC'ye bağlanın.
[DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
Harici bir cihaza bağlayın.
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN]
bağlantı noktasına takın.
1 Hazırlıklar
30
1
Hazırlıklar
1.2.6 Arka Taraf (S**E450B*, S**E650B*)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
Bağlantı Noktası
Açıklama
DVI kablosu kullanarak bir PC'ye bağlanın.
[DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
Harici bir cihaza bağlayın.
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN]
bağlantı noktasına takın.
1 Hazırlıklar
31
1
Hazırlıklar
1.2.7 Arka Taraf (S**E450M*)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
DVI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
POWER IN
OUT
IN
Bağlantı Noktası
Açıklama
DVI kablosu kullanarak bir PC'ye bağlanın.
[DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
Kulaklık gibi bir ses çıkış aygıtına bağlayın.
OUT
Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.
Ses kablosu kullanarak ses giriş kaynağına bağlanın.
IN
Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.
Harici bir cihaza bağlayın.
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN]
bağlantı noktasına takın.
1 Hazırlıklar
32
1
Hazırlıklar
1.2.8 Arka Taraf (S**E450D*)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
DP IN
Bağlantı Noktası
DVI IN
RGB IN
POWER IN
Açıklama
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
DVI kablosu kullanarak bir PC'ye bağlanın.
[DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlanır.
Bu bağlantı noktası yalnızca PC'ye bağlanabilir.
Yalnızca USB bağlantı noktaları olan standlı monitör modellerine
uygulanabilir.
Harici bir cihaza bağlayın.
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN]
bağlantı noktasına takın.
1 Hazırlıklar
33
1
Hazırlıklar
1.2.9 Sağ Yandan Görünüm (S**E450D*)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
Bağlantı Noktası
Açıklama
USB kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır.
Yalnızca USB bağlantı noktaları olan standlı monitör modellerine
uygulanabilir.
1 Hazırlıklar
34
1
1.3
Hazırlıklar
Kurulum
1.3.1 Altlığın Takılması (SE200 Serisi)
Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
Altlık Konektörünü Altlığa
aşağıdaki şekilde gösterilen
yönde takın.
Altlık Konektörünün sıkı bir
şekilde bağlanıp bağlanmadığını
kontrol edin.
Altlığın altındaki bağlama vidasını
tamamen sabitleninceye kadar
döndürün.
Ürünü korumak için masanın
üzerine yumuşak bir bez serin ve
ürünü ön kısmı aşağı bakacak
şekilde bezin üzerine yerleştirin.
Ürünün ana gövdesini elinizle
şekilde gösterildiği gibi tutun.
- Dikkat
Takılan altlığı ana gövdeye
aşağıdaki şekilde gösterilen ok
yönünde yerleştirin.
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir
şekilde tutmayın.
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
1 Hazırlıklar
35
1
Hazırlıklar
1.3.2 Altlığın Takılması (SE450, SE650 Serisi)
Düz bir zemin üzerine koruyucu
bir örtü veya minder yerleştirin.
Sonra, ürünü örtünün veya
minderin üzerine yüzü aşağı
bakacak şekilde yerleştirin.
Altlığı takma işlemini bitirmeden,
sabitleme pimini çıkarmayın.
Altlık tabanını ok yönünde altlığa
takın.
Vidayı (bir tornavida veya jeton
kullanarak) altlık tabanının altına
sıkıca sabitleyin.
Altlığı taktıktan sonra, ürünü dik
olarak yerleştirin.
Artık, sabitleme pimini çıkarabilir
ve altlığı ayarlayabilirsiniz.
- Dikkat
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir
şekilde tutmayın.

Sökme işlemi montaj sırasının tersidir.

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için
önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
1 Hazırlıklar
36
1
Hazırlıklar
1.3.3 Altlığın Çıkarılması (SE200 Serisi)
Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve
ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
Altlık tablasını ayırmak için, altlığın boynunu bir elinizle tutarken,
diğer elinizi yumruk yaparak altlık tablasına ok yönünde bastırın.
Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.
Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde
çekerek altlıktan çıkarın.
1 Hazırlıklar
37
1
Hazırlıklar
1.3.4 Ürünün Eğimini Ayarlama (SE200 Serisi)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
-1° (-
2°/+
1°) -
20°
(0°/+
2°)

Monitörünüzün eğimini ayarlayabilirsiniz.

Ürünün alt parçasını tutun ve eğimi dikkatli bir şekilde ayarlayın.
1 Hazırlıklar
38
1
Hazırlıklar
1.3.5 Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama (SE450, SE650 Serisi)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
19"-24"
27"
4
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)

Yüksekliği ayarlamak için, sabitleme pimini çıkarın.

Monitör eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir.

Ürünü üst tarafta ortadan tutarak yüksekliği dikkatle ayarlayın.
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)
1 Hazırlıklar
39
1
Hazırlıklar
1.3.6 Monitörü Döndürme (SE450, SE650 Serisi)
Monitörü aşağıda gösterildiği gibi döndürebilirsiniz.
1
2
3
4
5
6

Monitörü döndürmeden önce, altlığı iyice genişlettiğinizden emin olun.

Altlığı tamamen genişletmeden monitörü döndürürseniz, monitörün köşesi yere çarpabilir ve hasar
görebilir.

Monitörü saatin tersi yönünde döndürmeyin. Monitör hasar görebilir.
1 Hazırlıklar
40
1
Hazırlıklar
1.3.7 Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması
Montajdan Önce
Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.
SE200 Serisi
Düz bir zemin üzerine koruyucu bir örtü veya
minder yerleştirin. Sonra, ürünü örtünün veya
minderin üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde
yerleştirin.
Ürünün ana gövdesini elinizle şekilde gösterildiği
gibi tutun.
Altlığı çıkarmak için aşağıdaki şekilde gösterildiği
gibi ok yönünde itin.
SE450, SE650 Serisi
Düz bir zemin üzerine koruyucu
bir örtü veya minder yerleştirin.
Sonra, ürünü örtünün veya
minderin üzerine yüzü aşağı
bakacak şekilde yerleştirin.
Ürünün arkasındaki vidayı çıkarın. Altlığı kaldırım sökün.
1 Hazırlıklar
41
1
Hazırlıklar
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (SE200 Serisi)
2
1
A
3
4
B
A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın
B Braket (ayrı olarak satılır)
Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki
veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.
Notlar

Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.

VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı
olarak değişebilir.

VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı
kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.
Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü
altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu
tutulamaz.

Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi
başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel
yaralanmadan sorumlu tutulamaz.

Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir
duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.

Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
1 Hazırlıklar
42
1
Hazırlıklar
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (SE450, SE650 Serisi)
2
1
A
3
4
BB
A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın
B Braket (ayrı olarak satılır)
Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki
veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.
Notlar

Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.

VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı
olarak değişebilir.

VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı
kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.
Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü
altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu
tutulamaz.

Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi
başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel
yaralanmadan sorumlu tutulamaz.

Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir
duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.

Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.

Duvar montaj kiti kullanarak monitörü kurmak için altlık tabanını monitörden çıkarın.
1 Hazırlıklar
43
1
Hazırlıklar
1.3.8 Hırsıza Karşı Kilit
Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar. Kilitleme cihazının şekli ve
kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna
bakın. Kilit cihazı ayrı olarak satılır.
SE200 Serisi
DVI IN
RGB IN
POWER IN
SE450, SE650 Serisi
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
1
2
3
4
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
Kilitleme cihazını kilitleyin.

Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.

Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.

Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.
1 Hazırlıklar
44
2
2.1
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
2.1.1 Ön bağlantı kontrol noktaları

Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.

Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.

Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
45
2
2.2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
PC'yi Bağlama ve Kullanma
2.2.1 PC’ye bağlama

PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.

Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.

Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
D-SUB kablosu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir
kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
SE200 Serisi
RGB IN
DVI IN
A
B
A
B
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
46
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
SE450, SE650 Serisi
RGB IN
DVI IN
RGB
A
B
A
B
IN
RGB IN
DVI IN
1
RGB
IN
D-SUB kablosunu ürünün arkasındaki [RGB IN] bağlantı noktasına ve PC'deki RGB bağlantı
noktasına bağlayın.
Ürün üzerindeki [RGB IN] bağlantı noktasına A ve bilgisayardaki RGB bağlantı noktasına B
bağlayın.
2
Giriş kaynağını Analog'ye geçirmek için [
] düğmesine basın.
Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
47
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir
kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
SE200 Serisi
DVI IN
DVI IN
A
B
A
B
A
B
A
B
RGB IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
SE450, SE650 Serisi
DVI IN
DVI IN
RGB
IN
DVI IN
DVI IN
1
RGB
IN
DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına
bağlayın.
Ürün üzerindeki [DVI IN] bağlantı noktasına A ve bilgisayardaki DVI bağlantı noktasına B
bağlayın.
2
Giriş kaynağını DVI'ye geçirmek için [
] düğmesine basın.
[DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
48
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bir DVI-HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir
kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
SE200 Serisi
DVI IN
DVI IN
RGB IN
SE450, SE650 Serisi
DVI IN
DVI IN
1
RGB IN
HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı
noktasına bağlayın.
2
Giriş kaynağını DVI'ye geçirmek için [
] düğmesine basın.
[DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
49
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
S**E450D*
DP IN
DP IN
RGB
IN
DVI IN
1
DP kablosunu ürünün arkasındaki [DP IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DP bağlantı noktasına
bağlayın.
2
Giriş kaynağını DisplayPort'ye geçirmek için [
] düğmesine basın.
Kulaklıkları ve Hoparlörleri Bağlama
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir
kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
S**E450M*
IN
RGB
IN
DVI IN
OUT
1
Üründeki [ OUT ] bağlantı noktasına kulaklık veya hoparlör gibi bir ses çıkış aygıtı bağlayın.
Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.
2
Üründeki [ IN ] bağlantı noktasına bilgisyar gibi gibi bir ses giriş cihazı bağlayın.
Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
50
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.2 Gücü Bağlama


Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.

Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ürünü kullanmak için, güç kablosunu bir güç çıkışına ve ürün üzerindeki [POWER IN] bağlantı
noktasına bağlayın.
SE200 Serisi
POWER IN
DVI IN
RGB IN
SE450, SE650 Serisi
POWER IN
DVI IN
RGB
IN
Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
51
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
USB'yi Bağlama (S**E450D* Modelleri)

Yalnızca USB bağlantı noktaları olan standlı monitör modellerine uygulanabilir.

Fare, klavye, USB bellek veya harici sabit disk sürücüsü (HDD) gibi bir USB cihazını doğrudan
monitörün üzerindeki [
] bağlantı noktasına bağlayarak kullanabilirsiniz. Cihazı bilgisayara
bağlamanıza gerek yoktur. Harici yığın depolama HDD cihazı için harici güç kaynağı gereklidir ve bu
cihazı güç kaynağına bağladığınızdan emin olun.
Monitörün [
Yüksek hız
Tam hız
Düşük hız
Veri Hızı
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Güç Tüketimi
2,5 W (Maks., her
bağlantı noktası)
2,5 W (Maks., her
bağlantı noktası)
2,5 W (Maks., her
bağlantı noktası)
DVI IN
1
] USB bağlantı noktası Yüksek Hız Sertifikalı USB 2.0 özelliğini destekler.
RGB
IN
DP IN
Monitörün [
] bağlantı noktası ve bilgisayarın USB bağlantı noktasını USB kablosuyla bağlayın.

[
] bağlantı noktasını kullanmak için, UP kablosunu (Yukarı Yükleme Kablosu) PC'ye
bağlamanız gerekir.

Monitörün [
] bağlantı noktası ve bilgisayarınızın USB bağlantı noktasını bağlamak için bu
monitörle birlikte verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.
B
B
USB
A
A
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
52
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2
3
USB monitörün [
] bağlantı noktası ve USB aygıtını USB kablosuyla bağlayın.
Kullanım prosedürleri, bilgisayara bağlanan harici bir cihazı kullanma prosedürüyle aynıdır.

Klavye ve fare bağlayıp kullanabilirsiniz.

Bir medya cihazından dosya oynatabilirsiniz. (Medya cihazı örnekleri: MP3, dijital fotoğraf
makinesi, vb.)
Depolama cihazında dosyaları çalıştırabilir, taşıyabilir, kopyalayabilir veya silebilirsiniz. (Depolama

aygıtları örnekleri: harici bellek, bellek kartı, bellek okuyucu, HDD-tipi MP3 çalar, vb.)
Bilgisayara bağlanabilen diğer USB cihazlarını kullanabilirsiniz.


Cihazı monitörün [
] bağlantı noktasına bağlarken, cihaza uygun bir kablo kullanarak bağlayın.

Kablo ve harici cihazları satın almak için, ilgili cihazın servis merkezine başvurun.

Bağlantı için onaysız kablo kullanımından kaynaklanabilecek sorunlardan ya da harici cihaz
arızalarından firma sorumlu değildir.

Bazı ürünler USB standardına uymaz ve cihazın düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Cihaz bilgisayarınıza bağlıyken bile hatalı çalışıyorsa, cihazın/bilgisayarın servis merkeziyle görüşün.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
53
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Windows ses ayarlarının değiştirilmesi (S**E450M* Modelleri)
Denetim Masası
→ Ses → Hoparlörler → Hoparlör Ayarı
1
2
3
4
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
54
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.3 Sürücü Yükleme

Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayabilirsiniz.

Kurulum sürücüsü bu ürünle birlikte verilen CD'de yer alır.

Sağlanan dosya hatalıysa, Samsung giriş sayfasını (http://www.samsung.com) ziyaret edin ve
dosyayı indirin.
1
2
3
4
Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
5
Ekran Özellikleri öğesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin.
"Windows Driver" öğesini tıklatın.
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
Ürün modelinizi model listesinden seçin.
Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
55
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.4 En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme iletisi
görüntülenir.
Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.
.XUXOXP.ĸODYX]X
%XPRQLW|ULoLQHQL\L
o|]QUONDşDğĸGDNLJLELGLU
****x**** **Hz
3&o|]QUOğQ]D\DUODPDNLoLQ
\XNDUĸGDNLD\DUODUĸNXOODQĸQ
7UNoH
7DPDP
AUTO
1
2
[
] öğesine basarak istediğiniz dile gidin ve [
] öğesine basın.
Bilgi mesajını gizlemek için [ MENU ] düğmesine basın.

En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca
en çok üç kez daha görünür.

En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
56
3
Ekran Ayarı
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
3.1
Parlaklık
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
3.1.1
1

SAMSUNG
MAGICBright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Akllı EKO Tasarruf ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Parlaklık öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
100
!""
75
"#
60
$%&
%!&
[
100
Kontrast
75
Netlik
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
##
SAMSUNG
&'%#!#
%%!,.889%!
&:&;
<#!!=!
>#,
60
MAGIC Bright
##
SAMSUNG
MAGIC Angle
4
Bright
&'%#!#
%%!,.889%!
&:&;
<#!!=!
>#,
AUTO
] düğmesini kullanarak Parlaklık ayarını yapın.
3 Ekran Ayarı
57
3
3.2
Ekran Ayarı
Kontrast
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
3.2.1
1

SAMSUNG
MAGICBright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Kontrast Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Kontrast öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
100
Kontrast
75
Netlik
60
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
Kontrast düzeyini
%%!,.889%!
&:&;
parlak/koyu kontrast
!=!>#,
100
Kontrast
75
Netlik
Göz Koruyucu Modu
60
Oyun Modu
SAMSUNG
MAGIC Bright
##
SAMSUNG
SAMSUNG
MAGIC Angle
AUTO
Kontrast düzeyini
%%!,.889%!
&:&;
parlak/koyu kontrast
!=!>#,
##
MAGIC Upscale
[
MAGIC Bright
SAMSUNG
4
AUTO
] düğmesini kullanarak Kontrast ayarını yapın.
3 Ekran Ayarı
58
3
3.3
Ekran Ayarı
Netlik
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
3.3.1
1

SAMSUNG
MAGICBright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

SAMSUNG
MAGICUpscale, Mod 1 veya Mod 2 modundayken bu menü kullanılmaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Netlik Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Netlik öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
100
Kontrast
75
Netlik
60
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
SAMSUNG
[
100
Kontrast
75
Netlik
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
##
SAMSUNG
SAMSUNG
$'!"'!'!!"#:#!#
%%!,.889%!
&:&;!"
>$'!"'!=!
>#,
60
MAGIC Bright
##
SAMSUNG
MAGIC Angle
AUTO
4
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
$'!"'!'!!"#:#!#
%%!,.889%!
&:&;!"
>$'!"'!=!
>#,
AUTO
] düğmesini kullanarak Netlik ayarını yapın.
3 Ekran Ayarı
59
3
3.4
Ekran Ayarı
Göz Koruyucu Modu
Gözün rahatlaması için uygun bir resim kalitesine ayarlayın.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha düşük mavi ışık seviyelerine ilişkin gereklilikleri karşılayan
ürünler için olan sertifikadır. Göz Koruyucu Modu, 'Açık' konumunda olduğunda, yaklaşık 400nm'lik bir
dalga uzunluğundaki mavi ışık azalarak göz rahatlaması için gerekli olan en uygun resim kalitesini
sunacaktır. Aynı zamanda, mavi ışık seviyesi, varsayılan ayarlardan daha düşüktür ve TÜV Rheinland
tarafından test edilip TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarının gerekliliklerini karşıladığı
onaylanmıştır.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.4.1
1
Göz Koruyucu Modu'nu Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Göz Koruyucu Modu öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
100
Kontrast
75
"#
60
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
$'!;"=
için uygun bir optimum
#=#"#!
%%!,
Kontrast
75
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
?
SAMSUNG
SAMSUNG
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
100
"#
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
60
?
Off
Off
Custom
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
$'!;"=
için uygun bir optimum
#=#"#!
%%!,
AUTO
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
60
3
3.5
Ekran Ayarı
Oyun Modu
Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın. Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da
Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu özelliği kullanın.

Göz Koruyucu Modu veya Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.5.1
1
Oyun Modu Yapılandırması
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Oyun Modu öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
100
Kontrast
"#
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
SAMSUNG
?
SAMSUNG
@#=?
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
%!%!=#?#!
#=%!
optimize eder.
100
75
Kontrast
75
60
"#
60
Off
Göz Koruyucu Modu
Off
Oyun Modu
Custom
Off
SAMSUNG
?
SAMSUNG
@#=?
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Custom
Off
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
%!%!=#?#!
#=%!
optimize eder.
AUTO
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.

Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde Oyun
Modu, Açık olarak ayarlanmış olsa bile Kapalı konumuna gelir.

Oyun Modu seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, Daima Açık seçeneğini belirleyin.
3 Ekran Ayarı
61
3
3.6
Ekran Ayarı
SAMSUNG MAGIC Bright
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.

Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

SAMSUNG
MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
3.6.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
SAMSUNG
] düğmelerine basarak MAGIC
Bright öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
100
!""
75
"#
##
$%&
J<=&
%!&
"!&"
#!=
@#!=#!""
Q#>;"
L="=#?#!
%>!<#"#==
#=#"#!
%%!,
100
Kontrast
75
60
60
"#
50
Göz Koruyucu Modu
##
50
Oyun Modu
Standart
Custom
50
Off
50
2200
SAMSUNG
Sinema
0
SAMSUNG
Dinamik Kontrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC !>
L="=#?#!
uygun bir optimum
#=#"#!
%%!,
Off
2200
AUTO
AUTO

Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.

Web modu: Bakış açısının daralması sorunu olmadan belge düzenlemek ve İnternet'te
gezinmek için en iyi ekranı elde edersiniz. (S19E200NY, S22E200NY)
4
5

Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.

Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.

Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
62
3
3.7
Ekran Ayarı
SAMSUNG MAGIC Angle (S19E200NY / S22E200NY /
S24E650BW hariç)
SAMSUNG
MAGICAngle
izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza
olanak tanır.

SAMSUNG
MAGICBright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

Oyun Modu veya Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Açıyı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
3.7.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
SAMSUNG
] düğmesine basarak MAGICAngle öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
100
$'?!!
%>!?%?#!,
75
Kontrast
Netlik
Göz Koruyucu Modu
60
Arka Yaslan Modu1
Custom
50
SAMSUNG
Arka Yaslan Modu2 Off
50
Ayakta Modu
Off
2200
SAMSUNG
Yan Mod
Oyun Modu
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Wide
0
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Kapalı

Arka Yaslan Modu1
② : Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği
belirleyin.

Arka Yaslan Modu2
③ : Arka Yaslan Modu1 modunun altında bir yerden görüntülemek için
bu seçeneği belirleyin.

Ayakta Modu

Yan Mod
④ : Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
⑤ : Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
3 Ekran Ayarı
63
3
Ekran Ayarı

Grup Görünümü: Birden fazla izleyicinin
① , ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu
seçeneği belirleyin.

4
5
Kişisel: Kişisel seçilirse varsayılan olarak Arka Yaslan Modu1 uygulanır.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
64
3
3.8
Ekran Ayarı
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGICUpscale
3.8.1
1
işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.

Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.

SAMSUNG
MAGICBright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
SAMSUNG
] öğesine basarak MAGIC
Upscale öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
100
Kontrast
Netlik
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Mod 1
Mod 2
MAGIC Upscale
#=&"%!
!:!#%#"##!,
SAMSUNG
MAGIC Upscale
75
Görüntü Boyutu
Mod 1
60
Yatay Pozisyon
Mod 2
Custom
50
Dikey Pozisyon
Off
50
2200
!
Off
2200
#=&"%!
!:!#%#"##!,
0
!
Wide
0
AUTO
AUTO
Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, Mod 2 daha güçlü bir etkiye sahiptir.
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
65
3
3.9
Ekran Ayarı
Görüntü Boyutu (S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
hariç)
Resim boyutunu değiştirin.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.9.1
1
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Görüntü Boyutu öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PC modunda
$'!"'Q%"
Auto
X"%#%!
!#?
!&>$"#!
>$'!"'!'!<%"!
!<%!!
?#!,
@#%#%!
!
2200
!
!&>$"#!
>$'!"'!'!
boyutunu ve en boy
!!?#!,
SAMSUNG
MAGIC Görüntü Boyutu
Auto
X"%#%!
!#?
@#%#%!
0
!
2200
!
0
AUTO
AUTO

Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.

Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
AV modunda
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Görüntü Boyutu
Yatay Pozisyon
Dikey Pozisyon
4:3
!&>$"#!
>$'!"'!'!
boyutunu ve en boy
!!?#!,
16:9
Görüntü Boyutu
X"%#%!
!:&
!&>$"#!
>$'!"'!'!
boyutunu ve en boy
!!?#!,
@#%#%!
!
!
!
!
4:3
!#?
!:&
AUTO
AUTO

4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.

16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.

Ekrana Sığdır: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
3 Ekran Ayarı
66
3
Ekran Ayarı

Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin. (S19E200NW, S19E200BW, S22E200BW, S19E450BW, S19E450MW,
S22E450BW, S22E450MW, S22E450DW)
Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
4
5

Bir dijital çıkış cihazı DVI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.

Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu
sinyaller her model tarafından desteklenmez).

Sadece harici giriş DVI ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
67
3
Ekran Ayarı
3.10 Yanıt Süresi (S24E650BW)
Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.

Film izlemiyorsanız, en iyisi Yanıt Süresi seçeneğini Standart veya Daha hızlı olarak ayarlamaktır.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.10.1
1
Yanıt Süresi Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] düğmesine basarak Yanıt Süresi öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
\#&!!&;!
&:>$'!=#!#
:=#?#!!
"#;!"!,
$'!"'Q%"
X!"'#
X"%#%!
@#%#%!
Standart
@;;
!;
!
!
0
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
68
3
Ekran Ayarı
3.11 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.

Bu menü Analog modunda kullanılabilir.

Bu menü sadece Görüntü Boyutu ayarı AV modunda Ekrana Sığdır olarak belirlendiğinde
kullanılabilir. AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör
normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için Ekrana Sığdır
öğesini seçin.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.11.1
1
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesine geçin ve [
]
düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
$'!"'Q%"
!#?
X"%#%!
@#%#%!
!
!
!&>$"#!
>$'!"'%'
%
:;"""##!,
$'!"'Q%"
!#?
50
X"%#%!
50
50
@#%#%!
2200
!
0
!
50
2200
0
AUTO
SAMSUNG
MAGIC Upscale
AUTO
Ekranda gösterilen
görüntüyü sola veya
:;"""##!,
SAMSUNG
MAGIC Upscale
!#?
Görüntü Boyutu
!#?
Yatay Pozisyon
50
Yatay Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
!
!
2200
!
0
AUTO
4
Görüntü Boyutu
!
!&>$"#!
>$'!"'%'%
%
:;"""##!,
Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesini yapılandırmak için [
Ekranda gösterilen
>$'!"'%'%
%:;"
ettirin.
50
2200
0
AUTO
] düğmesine basın.
3 Ekran Ayarı
69
3
Ekran Ayarı
3.12 Kalın
Ekran frekansını ayarlayın.

Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.12.1
1
Kalın Ayarı Yapma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Kalın öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın. Aşağıdaki
ekran görüntülenir.
!]!!
%%!,
SAMSUNG
$'!"'Q%"
!#?
X"%#%!
50
Görüntü Boyutu
!#?
@#%#%!
50
Yatay Pozisyon
50
2200
Dikey Pozisyon
!
!
MAGIC Upscale
!
0
!
AUTO
4
[
!]!!
%%!,
50
2200
0
AUTO
] düğmesini kullanarak Kalın ayarını yapın.
3 Ekran Ayarı
70
3
Ekran Ayarı
3.13 İnce
Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.

Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.13.1
1
İnce Ayarı Yapma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesini tıklatarak İnce öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın. Aşağıdaki
ekran görüntülenir.
!<#>$'!"'&
"=#?#!!&
#!%%!,
SAMSUNG
$'!"'Q%"
!#?
X"%#%!
50
Görüntü Boyutu
!#?
@#%#%!
50
Yatay Pozisyon
50
2200
Dikey Pozisyon
!
!
MAGIC !
0
!
AUTO
4
[
!<#>$'!"'&
"=#?#!!&
#!%%!,
50
2200
0
AUTO
] düğmesini kullanarak İnce ayarını yapın.
3 Ekran Ayarı
71
4
4.1
Renk Tonunu Yapılandırma
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
SAMSUNG
Ekranın renk tonunu ayarlayın. MAGIC
Bright, Sinema veya Web modu, Dinamik Kontrast
moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz. Oyun Modu veya Göz Koruyucu Modu etkin
olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kırmızı
Resimdeki kırmızı rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
4.1.1
1
Kırmızı'yı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] düğmesine basarak RENK öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Kırmızı öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
=
50
X#
50
#
Renk Tonu
==
50
=&%>!
&'%#!#%%!,
.889%!&:
<!#!&;
%:!:
!=!>#,
=
&.
AUTO
4
[
] düğmesini kullanarak Kırmızı ayarını yapın.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
72
4
4.2
Renk Tonunu Yapılandırma
Yeşil
Resimdeki yeşil rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
4.2.1
1
Yeşil'i Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] düğmesine basarak RENK öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Yeşil öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
=
50
X#
50
#
Renk Tonu
==
50
X#&%>!
&'%#!#%%!,
.889%!&:
<!#!&;
%:!:
!=!>#,
=
Mod 1
AUTO
4
[
] düğmesini kullanarak Yeşil ayarını yapın.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
73
4
4.3
Renk Tonunu Yapılandırma
Mavi
Resimdeki mavi rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
4.3.1
1
Mavi'yi Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] düğmesine basarak RENK öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Mavi öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
=
50
X#
50
#
Renk Tonu
==
50
#&%>!
&'%#!#%%!,
.889%!&:
<!#!&;
%:!:
!=!>#,
=
Mod 1
AUTO
4
[
] düğmesini kullanarak Mavi ayarını yapın.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
74
4
4.4
Renk Tonunu Yapılandırma
Renk Tonu
Görüntünün genel renk tonunu ayarlayın.
SAMSUNG
MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
4.4.1
1
Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] düğmesine basarak RENK öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Renk Tonu öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
=
X#
#
Renk Tonu
==
=#;"#%?!
!%>!!"!!
?#!,
:^
:.
=
.
^
AUTO
4
5

Soğuk 2: Renk sıcaklığını Soğuk 1'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.

Soğuk 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.

Normal: Standart renk tonunu görüntüleyin.

Sıcak 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.

Sıcak 2: Renk sıcaklığını Sıcak 1'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.

Kişisel: Renk tonunu özelleştirin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
75
4
4.5
Renk Tonunu Yapılandırma
Gamma
Görüntünün orta aralık parlaklığını (Gamma) ayarlayın.
SAMSUNG
MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
4.5.1
1
Gamma Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] düğmesine basarak RENK öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Gamma öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
=
50
X#
50
#
50
Renk Tonu
Gamma
:"&'%
%%!,
Normal
Mod 1
Mode1
Mod 2
Mod 3
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
76
5
Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden
Konumlandırma
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
5.1
Dil
Menü dilini ayarlar.
5.1.1
1

Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.

PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
Dil'i Değiştirme
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] düğmesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Dil öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
!'&##!#%%!,
Dil
Türkçe
Menü yatay konum
᪥ᮏㄒ
Menü dikey konum
ೠҴয
Görüntü Süresi
∝䇁
%&=
AUTO
4
5
[
] öğesine basarak istediğiniz dile gidin ve [
] öğesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden Konumlandırma
77
5
5.2
Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden
Konumlandırma
Menü yatay konum ve Menü dikey konum
Menü Yatay Konum: Menü konumunu sola veya sağa taşıyın.
Menü Dikey Konum: Menü konumunu yukarı veya aşağı taşıyın.
5.2.1
1
Menü yatay konum ve Menü dikey konum Yapılandırması
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] düğmesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Menü yatay konum veya Menü dikey konum öğesine geçin ve
[
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
Dil
Türkçe
Menü konumunu
:%&
hareket ettirin.
MENÜ AYARLARI
Dil
Menü yatay konum
100
Menü yatay konum
Menü dikey konum
1
Menü dikey konum
Görüntü Süresi
%&=
Görüntü Süresi
20 sn
%&=
?
AUTO
4
Menü yatay konum veya Menü dikey konum öğesini yapılandırmak için [
Türkçe
Menü konumunu
%%&:
hareket ettirin.
100
1
20 sn
?
AUTO
] düğmesine basın.
5 Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden Konumlandırma
78
5
5.3
Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden
Konumlandırma
Görüntü Süresi
Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.
Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.
5.3.1
1
Görüntü Süresi'ni Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] düğmesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Görüntü Süresi öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
Türkçe
Dil
100
Menü yatay konum
Menü dikey konum
Görüntü Süresi
%&=
5 sn
10 sn
20 sn
Menü penceresinin
!=&:=!
ekranda ne kadar
':!
%%!,
2
20 sn
On
200 sn
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden Konumlandırma
79
5
5.4
Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden
Konumlandırma
Saydamlık
Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın:
5.4.1
1
Saydamlık'nı Değiştirme
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] düğmesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Saydamlık öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
Türkçe
Dil
100
Menü yatay konum
1
Menü dikey konum
20 sn
Görüntü Süresi
%&=
Menü pencerelerinin
%&=:!
%!&!,
On
?
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden Konumlandırma
80
6
6.1
Kurulum ve Sıfırlama
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Tümünü Sıfırla
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
6.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)
1
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
basın.
3
[
] düğmesine basarak Tümünü Sıfırla öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
'='!']
]
q'!#>##"'=
%]<#
%!!
?
##!,
!
'#
KURLM VE SIFIRLM
'='!']
]
q'!#>##"'=
%]<#
%!!
?
##!,
!w=!%
j!=
{\&
'#
%!>=
j!=
Auto
AUTO
7PPHQD\DUODUĸYDUVD\ĸODQODUD
VĸIĸUODQDFDN
*HUoHNWHQVĸIĸUODPDNLVWL\RUPXVXQX]"
(YHW
+D\ĸU
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
81
6
6.2
Kurulum ve Sıfırlama
Akllı EKO Tasarruf
Akllı EKO Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç
tüketimini azaltır.
6.2.1
1

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Akllı EKO Tasarruf etkinleştirildiğinde Oyun Modu otomatik olarak kapatılır.

Akllı EKO Tasarruf etkinleştirildiğinde Dinamik Kontrast modu kullanılamaz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Akllı EKO Tasarruf'yı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
basın.
3
[
] düğmesine basarak Akllı EKO Tasarruf öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
'='!']
]
!w=!%
q'!'!>'?
"'"#=#!#"="#
!|#
"]!
%%!,
KURLM VE SIFIRLM
'='!']
]
!w=!%
Yüksek
'#
q'!'!>'?
"'"#=#!#"="#
!|#
"]!
%%!,
?
{\&
'#
%!>=
AUTO
AUTO

Kapalı: Akllı EKO Tasarruf işlevini devre dışı bırakın.

Açık: Geçerli ayara kıyasla videonun güç tüketimini otomatik olarak %10 azaltmasına izin verin.
(Güç tüketiminin ne kadar azaltılacağı, ekran parlaklığına bağlıdır.)
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
82
6
6.3
Kurulum ve Sıfırlama
Kapanış (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY)
Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
6.3.1
1
Kapanış'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
basın.
3
4
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
'='!']
]
KURLM VE SIFIRLM
Kapama
w=!%!
"#!"##!
%
&
&<!,
'='!']
'#
]
!
=
w=!%!
"#!"##!
%
&
&<!,
!
Acceleration
PC/AV Modu
j!=
'#
Auto
%!>=
AUTO
AUTO
!
!
}'&!!"
?
Kapama
w=!%!
"#!"##!
%
&
&<!,
AUTO
5
6

Kapalı: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.

Açık: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
83
6
Kurulum ve Sıfırlama
6.3.2
1
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
basın.
3
4
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Şu Sürdn Snr Kpt öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!
!
}'&!!"
4s
!#"$'<##<#
=!#%&!&!
!"="#
!=%
%%!,
AUTO
5
Şu Sürdn Snr Kpt seçeneğini yapılandırmak için [
] düğmesine basın.

Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda
ürün otomatik olarak kapanır.

Bu seçenek yalnızca Kapanış ayarı Açık olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

Bazı pazarlama bölgelerine yönelik ürünlerde Kapanış, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik
olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariği düzenlemelerine uyum
sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, MENU →
KURLM VE SIFIRLM konumuna giderek Kapanış özelliğini Kapalı olacak şekilde ayarlayın.
6 Kurulum ve Sıfırlama
84
6
6.4
Kurulum ve Sıfırlama
Kpnş Zmnlycsı Plus (S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY hariç)
Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
6.4.1
Kapanış'ı Yapılandırma
Kapanış
1
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
4
5
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
'='!']
]
KURLM VE SIFIRLM
!#"$'<##<#
=!
#%&!&!!
"="#!=%
%%!,
'='!']
'#
]
!w=!%
!#"$'<##<#
=!
#%&!&!!
"="#!=%
%%!,
!w=!%
j!=
{\&
j!=
'#
"
%!>=
AUTO
!w=!%
=
w=!%!
"#!"##!
%
&
&<!,
!
w=!%
AUTO
!
!
}'&!!"
?
Kapama
w=!%!
"#!"##!
%
&
&<!,
AUTO
6 Kurulum ve Sıfırlama
85
6
Kurulum ve Sıfırlama
6
7

Kapalı: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.

Açık: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
Şu Sürdn Snr Kpt
1
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
] düğmesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
basın.
3
[
basın.
4
5
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Şu Sürdn Snr Kpt öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!
!
}'&!!"
4s
!#"$'<##<#
=!#%&!&!
!"="#
!=%
%%!,
AUTO
6
Şu Sürdn Snr Kpt seçeneğini yapılandırmak için [
] düğmesine basın.

Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda
ürün otomatik olarak kapanır.

Bu seçenek yalnızca Kapanış ayarı Açık olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

Bazı pazarlama bölgelerine yönelik ürünlerde Kapanış, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik
olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariği düzenlemelerine uyum
sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, MENU →
KURLM VE SIFIRLM → Kpnş Zmnlycsı Plus konumuna giderek Kapanış özelliğini Kapalı
olacak şekilde ayarlayın.
6 Kurulum ve Sıfırlama
86
6
Kurulum ve Sıfırlama
6.4.2
Eko Zamanlayıcı Yapılandırma
Bu menü S19E200NY, S19E200NW, S22E200NY ve S22E200N modellerinde kullanılamaz.
Eko Zamanlayıcı
1
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
4
5
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Eko Zamanlayıcı öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Eko Zamanlayıcı öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
'='!']
]
KURLM VE SIFIRLM
!#"$'<##<#
=!
#%&!&!!
"="#!=%
%%!,
'='!']
'#
]
!w=!%
!#"$'<##<#
=!
#%&!&!!
"="#!=%
%%!,
!w=!%
j!=
{\&
j!=
'#
"
%!>=
AUTO
!w=!%
w=!%~%
"#!"##!
%
&
&<!,
!
w=!%
AUTO
w=!%
w=!%
Eko Kapanma Süresi
?
w=!%~%
"#!"##!
%
&
&<!,
AUTO

Kapalı: Otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmak için eko zamanlayıcıyı devre dışı
bırakın. Bu özellik devre dışı bırakıldığında ürün, güç tasarrufu modundayken kapanmaz.

Açık: Belirli bir süre güç tasarrufu modunda olduğunda ürünün otomatik olarak kapanmasını
istiyorsanız eko zamanlayıcıyı etkinleştirin.
6
7
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
87
6
Kurulum ve Sıfırlama
Eko Kapanma Süresi
1
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
] düğmesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
basın.
3
[
basın.
4
5
[
] düğmesine basarak Eko Zamanlayıcı öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Eko Kapanma Süresi öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine
basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
w=!%
w=!%
Eko Kapanma Süresi
10dk
Monitörü belirli bir
zaman periyodundan
sonra otomatik
kapanmaya
%%!,
AUTO
6
Eko Kapanma Süresi seçeneğini yapılandırmak için [
] düğmesine basın.

Eko zamanlayıcı 10 ile 180 dakika arasında bir süreye ayarlanabilir. Belirtilen süre sonunda ürün
otomatik olarak kapanır.

Bu seçenek yalnızca Eko Zamanlayıcı ayarı Açık olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
6 Kurulum ve Sıfırlama
88
6
6.5
Kurulum ve Sıfırlama
PC/AV Modu (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY hariç)
PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.

Bu işlev analog modunu desteklemez.

Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.

Monitör (DVI olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da Kabloyu Kontrol Et mesajı
görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
PC veya AV seçeneğini seçebilirsiniz.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.5.1
1
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
basın.
3
[
] düğmesine basarak PC/AV Modu öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
$'!"'%'
<'%'"=#?#!\~%
%%!,
'='!']
]
!w=!%
{\&
'#
%!>=
j!=
"
AUTO
6 Kurulum ve Sıfırlama
89
6
Kurulum ve Sıfırlama
PC/AV Modu
PC/AV Modu
DVI
PC
DisplayPort
AV
@\%!:#?#!
PC/AV modunu
?#!,
PC/AV modemodunu
@#%"%!:
için seçin.
DVI
PC
DisplayPort
AV
AUTO
AUTO
PC/AV Modu
DVI
PC
@\%!:#?#!
PC/AV modunu
?#!,
AV
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
90
6
6.6
Kurulum ve Sıfırlama
Tuş Tekrar Süresi
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
6.6.1
1
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
basın.
3
[
] düğmesine basarak Tuş Tekrar Süresi öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
'='!']
]
!w=!%
'#
Off
j!=
@':=%
<&:!&<#
&':=!#!"#
;!%!&!,
'='!']
]
@':=%
<&:!&<#
&':=!#!"#
;!%!&!,
!w=!%
1 sn
{\&
2 sn
Tekrar Yok
KURLM VE SIFIRLM
Acceleration
'#
Auto
%!>=
j!=
1 sn
2 sn
Acceleration
Auto
Tekrar Yok
AUTO

AUTO
Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut
yalnızca bir kez yanıt verir.
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
91
6
6.7
Kurulum ve Sıfırlama
Kaynak Algılama (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N
/ S22E200NY hariç)
Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
6.7.1
1
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine
basın.
3
[
] düğmesine basarak Kaynak Algılama öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
##%!!!
!>!:!
karar verin.
'='!']
]
!w=!%
{\&
Acceleration
'#
Auto
Auto
%!>=
Manuel
AUTO
4
5

Auto: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.

Manuel: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
92
7
7.1
BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
BİLGİ
Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.
7.1.1
1
BİLGİ menüsünü görüntüleme
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] düğmesine basarak BİLGİ öğesine gidin. Geçerli giriş kaynağı, frekans ve çözünürlük
gösterilir.
Q€
€{
{‚
Analog
jj
ƒ
qX€
€\„€
Optimal Mod
ƒj
Q€
Q€
€{
{‚
DVI
jj
ƒ
qX€
€\„€
Optimal Mod
ƒj
Q€
Q€
qX€
€\„€
Q€
€{
{‚
DisplayPort
jj
ƒ
Optimal Mod
ƒj
Görüntülenen menü öğeleri modele bağlı olarak değişebilir.
7 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
93
7
7.2
BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve Netlik Ayarını
Yapılandırma
Başlangıç ekranında (OSD menüsü ekranda değilken) [
] düğmelerini kullanarak Parlaklık, Kontrast ve
Netlik ayarını değiştirin.
Parlaklık :

SAMSUNG
MAGICBright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kontrast :

SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Netlik:
1

SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Tuş kılavuzunu görüntülemek için (hiçbir menü ekranı görüntülenmiyorken) ürünün ön tarafındaki
herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra [
] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
Netlik
100
Kontrast
2
3
Parlaklık, Kontrast ve Netlik ayarları arasında geçiş yapmak için [
[
] düğmesine basın.
] düğmelerini kullanarak Parlaklık, Kontrast ve Netlik ayarı yapın.
7 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
94
7
7.3
BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
Başlangıç Ekranında Ses Ayarını Yapılandırma
Temel Kılavuz görüntülendiğinde, Ses ayarını [
1
] düğmesine basarak yapın.
Tuş kılavuzunu görüntülemek için (hiçbir menü ekranı görüntülenmiyorken) ürünün ön tarafındaki
herhangi bir düğmeye basın. Ardından [
] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
Ses
2
[
50
] düğmelerini kullanarak Ses ayarını değiştirin.

Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.

[IN] bağlantı noktasına kablo bağlandığında Ses ayarlanabilir.
7 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
95
8
8.1
Yazılımın Yüklenmesi
MultiScreen
MultiScreen
"MultiScreen" kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
8.1.1 Yazılımın Yüklenmesi
1
2
CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
"MultiScreen" kurulum programını seçin.
Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "MultiScreen"
kurulum dosyasını bulup çift tıklatın.
3
4
Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında "Next" 'yi tıklatın.
Ekran üzerinde görüntülenen talimatlara uygun olarak geriye kalan yazılım yükleme adımlarını
tamamlayın.

Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.

"MultiScreen" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.

Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
Kurulumla İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("MultiScreen")
"MultiScreen" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
Sistem Gereklilikleri
İşletim Sistemi

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista 32Bit

Windows 7 32Bit

Windows 8 32Bit
"MultiScreen" için, işletim sisteminin Windows 2000 veya üstü olması önerilir.
8 Yazılımın Yüklenmesi
96
8
Yazılımın Yüklenmesi
Donanım

En az 32MB'lık bellek

Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
8.1.2 Yazılımın Kaldırılması
Başlat öğesini tıklatın, Ayarlar/Denetim Masası seçeneğini seçin ve ardından Programları Ekle veya
Kaldır öğesini çift tıklatın.
Program listesinden "MultiScreen" seçeneğini seçin ve Ekle/Kaldır düğmesini tıklatın.
8 Yazılımın Yüklenmesi
97
9
9.1
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas
Kurmadan Önceki Gereklilikler
9.1.1 Ürünü Sınama
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın.
Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse,
otomatik tanı testi yapın.
1
2
3
4
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
Kabloyu üründen çıkarın.
Ürünü açar.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
9.1.2 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. "10.15 Standart Sinyal Modu Tablosu"), kısa süreliğine
Uygun Olmayan Mod mesajı görüntülenir.
9.1.3 Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Sorunlar
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Çözümler
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde
bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini
kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve
Kullanma")
9 Sorun Giderme Kılavuzu
98
9
Sorun Giderme Kılavuzu
Ekran sorunu
Sorunlar
Çözümler
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından
emin olun. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve
Kullanma")
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.
Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını
kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve
Kullanma")
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol
edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum
çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj
görünür.
Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (sayfa 119)
yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı
ürünün performansına uygun olacak şekilde
değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını denetleyin (Bkz. "2.2
PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Kalın (sayfa 70) ve İnce (sayfa 71) ayarlarını yapın.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu,
vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu
çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol
edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart
Tek Mod Tablosuna (sayfa 119) ve ürün üzerindeki
BİLGİ menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık (sayfa 57) ve Kontrast (sayfa 58)
ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
RENK ayarlarını değiştirin.
(Bkz. " Renk Tonunu Yapılandırma")
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.
RENK ayarlarını değiştirin.
(Bkz. " Renk Tonunu Yapılandırma")
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
RENK ayarlarını değiştirin.
(Bkz. " Renk Tonunu Yapılandırma")
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1
saniyede bir yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki
herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
99
9
Sorun Giderme Kılavuzu
Ses sorunu
Sorunlar
Ses yok.
Çözümler
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses
düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses düzeyi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses
seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya
da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Kaynak cihaz sorunu
Sorunlar
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
Çözümler
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa,
PC'nizi servise götürün.
Kullanıcının bakış açısına göre ürünün çerçevesindeki LED lambalar görünebilir. Lamba insan sağlığı için
zararlı değildir ve ürün özellikleri ve performansı üzerinde etkisizdir. Ürün güvenle kullanılabilir.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
100
9
9.2
Sorun Giderme Kılavuzu
Soru ve Yanıt
Soru
Frekansı nasıl
değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.

Windows XP: Denetim Masası
Görüntü
Ayarlar
Görünüm ve Temalar
Gelişmiş
Monitör öğelerini seçin ve
Monitör ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın.

Windows ME/2000: Denetim Masası
Gelişmiş
Ekran
Ayarlar
Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında
Yenileme hızı öğesini ayarlayın.

Windows Vista : Denetim Masası
Kişiselleştirme
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Gelişmiş Ayarlar
Görüntü Ayarları
Monitör öğelerini seçin ve Monitör ayarları
'nın altında Yenileme hızı 'nı ayarlayın.

Windows 7: Denetim Masası
Görüntü
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Çözünürlüğü
Gelişmiş ayarlar
Monitör
öğelerini seçin ve Monitör ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı
ayarlayın.

Windows 8: Ayarlar
Kişiselleştirme
ayarlar
Denetim Masası
Görüntü
Görünüm ve
Ekran Çözünürlüğü
Gelişmiş
Monitör öğelerini seçin ve Monitör ayarları'nın altında
Yenileme hızı'nı ayarlayın.

Windows 10: Ayarlar
görüntü ayarları
Sistem
Görüntü
Gelişmiş
Görüntü adaptörü özellikleri
Monitör'e
gidin ve Monitör ayarları altında Ekran yenileme hızı'nı ayarlayın.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
101
9
Sorun Giderme Kılavuzu
Soru
Çözünürlüğü nasıl
değiştirebilirim?
Yanıt

Windows XP: Denetim Masası
Görünüm ve Temalar
Ekran
Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.

Windows ME/2000: Denetim Masası
Ekran
Ayarlar
öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.

Windows Vista : Denetim Masası
Kişiselleştirme
Görünüm ve Kişiselleştirme
Görüntü Ayarları öğesine gidin ve
çözünürlüğü ayarlayın.

Windows 7: Denetim Masası
Ekran
Görünüm ve Kişiselleştirme
Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü
ayarlayın.

Windows 8: Ayarlar
Kişiselleştirme
Denetim Masası
Ekran
Görünüm ve
Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve
çözünürlüğü ayarlayın.

Windows 10: Ayarlar
Sistem
Görüntü
Gelişmiş
görüntü ayarları öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl
ayarlarım?

Windows XP: Denetim Masası
Görüntü
Görünüm ve Temalar
Ekran Koruyucu Ayarları
Güç seçenekleri'nde
veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu
ayarlayın.

Windows ME/2000: Denetim Masası
Koruyucu Ayarları
Görüntü
Ekran
Güç seçenekleri'nde veya veya PC'nin
BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.

Windows Vista : Denetim Masası
Kişiselleştir
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları
Güç
seçenekleri'nde veya PC'deki BIOS AYARI programında güç
tasarrufu modunu ayarlayın.

Windows 7: Denetim Masası
Kişiselleştir
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları
Güç seçenekleri'nde
veya PC'deki BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.

Windows 8: Ayarlar
Kişiselleştirme
Denetim Masası
Kişiselleştir
Görünüm ve
Ekran Koruyucu Ayarları
Güç seçeneği öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki
güç tasarrufu modunu ayarlayın.

Windows 10: Ayarlar
Kişiselleştirme
Ekran zaman aşımı ayarları
Ekranı kilitle
Güç & uyku öğesinde veya PC'nin
BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
102
10
Teknik Özellikler
10.1 Genel (S19E200NY / S19E200NW)
Model Adı
Panel
S19E200NY
S19E200NW
Boyut
19 Sınıf (18,5 inç / 47,0 cm)
19 Sınıf (19,0 inç / 48,1 cm)
Görüntü alanı
409,8 mm (Y) x 230,4 mm (D)
408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)
Piksel Aralığı
0,300 mm (Y) x 0,300 mm (D)
0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
441,4 x 266,6 x 77,7 mm
439,4 x 289,9 x 76,9 mm
Altlıklı
441,4 x 349,3 x 170,0 mm /
2,73 kg
439,4 x 373,6 x 170,0 mm /
3,01 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
103
10
Teknik Özellikler
10.2 Genel (S19E200BW / S19E200BR)
Model Adı
Panel
S19E200BW
S19E200BR
Boyut
19 Sınıf (19,0 inç / 48,1 cm)
19 Sınıf (19,0 inç / 48,2 cm)
Görüntü alanı
408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)
376,32 mm (Y) x 301,06 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)
0,294 mm (Y) x 0,294 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
439,4 x 289,9 x 76,9 mm
407,0 x 336,0 x 76,8 mm
Altlıklı
439,4 x 373,6 x 170,0 mm /
3,01 kg
407,0 x 419,6 x 170,0 mm /
3,21 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
104
10
Teknik Özellikler
10.3 Genel (S22E200NY)
Model Adı
Panel
S22E200NY
Boyut
22 Sınıf (21,5 inç / 54,6 cm)
Görüntü alanı
476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)
Piksel Aralığı
0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
504,3 x 301,9 x 77,5 mm
Altlıklı
504,3 x 385,4 x 170,0 mm / 3,37 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
105
10
Teknik Özellikler
10.4 Genel (S22E200B / S22E200N / S22E200BW)
Model Adı
Panel
S22E200B / S22E200N
S22E200BW
Boyut
22 Sınıf (21,5 inç / 54,6 cm)
22 Sınıf (22,0 inç / 55,8 cm)
Görüntü alanı
476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)
473,76 mm (Y) x 296,1 mm (D)
Piksel Aralığı
0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)
0,282 mm (Y) x 0,282 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
504,3 x 301,9 x 77,5 mm
502,4 x 329,8 x 77,6 mm
Altlıklı
504,3 x 385,4 x 170,0 mm /
3,52 kg
502,4 x 414,0 x 170,0 mm /
3,70 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
106
10
Teknik Özellikler
10.5 Genel (S23E200B / S24E200BL)
Model Adı
Panel
S23E200B
S24E200BL
Boyut
23 Sınıf (23,0 inç / 58,4 cm)
24 Sınıf (23,6 inç / 59,8 cm)
Görüntü alanı
509,76 mm (Y) x 286,74 mm (D)
521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2655 mm (Y) x 0,2655 mm (D)
0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
542,9 x 321,4 x 77,2 mm
554,6 x 330,5 x 78,1 mm
Altlıklı
542,9 x 404,9 x 170,0 mm /
3,67 kg
554,6 x 412,7 x 185,0 mm /
4,06 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
107
10
Teknik Özellikler
10.6 Genel (S19E450BW / S19E450MW / S19E450BR /
S19E450MR)
Model Adı
Panel
S19E450BW / S19E450MW
S19E450BR / S19E450MR
Boyut
19 Sınıf (19,0 inç / 48,1 cm)
19 Sınıf (19,0 inç / 48,2 cm)
Görüntü alanı
408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)
376,32 mm (Y) x 301,06 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)
0,294 mm (Y) x 0,294 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
439,4 x 289,9 x 55,7 mm /
2,71 kg
407,0 x 336,0 x 54,8 mm /
2,91 kg
Altlıklı
MİN : 439,4 x 323,3 x
210,0 mm / 4,20 kg
MİN : 407,0 x 368,9 x
210,0 mm / 4,40 kg
MAKS : 439,4 x 423,3 x
210,0 mm / 4,20 kg
MAKS : 407,0 x 468,9 x
210,0 mm / 4,40 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
108
10
Teknik Özellikler
10.7 Genel (S22E450B / S22E450M / S22E450D)
Model Adı
Panel
S22E450B / S22E450M
S22E450D
Boyut
22 Sınıf (21,5 inç / 54,6 cm)
Görüntü alanı
476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)
Piksel Aralığı
0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
504,3 x 301,9 x 55,4 mm / 3,26 kg
Altlıklı
MİN : 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
MAKS : 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
USB olmadan:
MİN : 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
MAKS : 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
USB ile:
MİN : 504,3 x 359,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
MAKS : 504,3 x 489,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
109
10
Teknik Özellikler
10.8 Genel (S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW)
Model Adı
Panel
S22E450BW / S22E450MW
Boyut
22 Sınıf (22,0 inç / 55,8 cm)
Görüntü alanı
473,76 mm (Y) x 296,1 mm (D)
Piksel Aralığı
0,282 mm (Y) x 0,282 mm (D)
Güç Kaynağı
S22E450DW
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
502,4 x 329,8 x 55,7 mm / 3,42 kg
Altlıklı
MİN : 502,4 x 353,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
MAKS : 502,4 x 453,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
USB olmadan:
MİN : 502,4 x 353,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
MAKS : 502,4 x 453,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
USB ile:
MİN : 502,4 x 387,5 x
210,0 mm / 5,03 kg
MAKS : 502,4 x 517,5 x
210,0 mm / 5,03 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
110
10
Teknik Özellikler
10.9 Genel (S23E450B)
Model Adı
Panel
S23E450B
Boyut
23 Sınıf (23,0 inç / 58,4 cm)
Görüntü alanı
509,76 mm (Y) x 286,74 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2655 mm (Y) x 0,2655 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,44 kg
Altlıklı
MİN : 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,13 kg
MAKS : 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,13 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
111
10
Teknik Özellikler
10.10 Genel (S24E450BL / S24E450DL)
Model Adı
Panel
S24E450BL
Boyut
24 Sınıf (23,6 inç / 59,8 cm)
Görüntü alanı
521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)
Güç Kaynağı
S24E450DL
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,78 kg
Altlıklı
MİN : 554,6 x 352,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
MAKS : 554,6 x 482,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
USB olmadan:
MİN : 554,6 x 352,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
MAKS : 554,6 x 482,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
USB ile:
MİN : 554,6 x 357,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
MAKS : 554,6 x 487,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
112
10
Teknik Özellikler
10.11 Genel (S24E450B / S24E450M / S24E450D)
Model Adı
Panel
S24E450B / S24E450M
S24E450D
Boyut
24 Sınıf (24,0 inç / 60,9 cm)
Görüntü alanı
531,36 mm (Y) x 298,89 mm (D)
Piksel Aralığı
0,27675 mm (Y) x 0,27675 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg
Altlıklı
MİN : 565,4 x 356,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
MAKS : 565,4 x 486,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
USB olmadan:
MİN : 565,4 x 356,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
MAKS : 565,4 x 486,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
USB ile:
MİN : 565,4 x 361,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
MAKS : 565,4 x 491,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
113
10
Teknik Özellikler
10.12 Genel (S24E650BW)
Model Adı
Panel
S24E650BW
Boyut
24 Sınıf (24,0 inç / 61,1 cm)
Görüntü alanı
518,4 mm (Y) x 324,0 mm (D)
Piksel Aralığı
0,270 mm (Y) x 0,270 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
Altlıklı
MİN : 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
MAKS : 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
114
10
Teknik Özellikler
10.13 Genel (S27E450B / S27E450D)
Model Adı
Panel
S27E450B
Boyut
27 Sınıf (27,0 inç / 68,5 cm)
Görüntü alanı
597,6 mm (Y) x 336,15 mm (D)
Piksel Aralığı
0,3114 mm (Y) x 0,3114 mm (D)
Güç Kaynağı
S27E450D
Bu ürün 100 ila 240 V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün
arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 4,60 kg
Altlıklı
MİN : 639,0 x 397,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
MAKS : 639,0 x 527,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
USB olmadan:
MİN : 639,0 x 397,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
MAKS : 639,0 x 527,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
USB ile:
MİN : 639,0 x 402,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
MAKS : 639,0 x 532,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
VESA Montaj Arayüzü
100,0 mm x 100,0 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam
koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
115
10
Teknik Özellikler
10.14 Güç Tasarrufu
Bu ürünün güç tasarruf işlevi, ürünün belirli bir süre kullanılmaması durumunda ekranı kapatarak ve Güç
LED'inin yanıp sönmesini sağlayarak güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda güç kapatılmaz.
Ekranı yeniden açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu
modu yalnız ürün güç tasarrufu fonksiyonuna sahip bir PC'ye bağlandığında çalışır.
Güç Tasarrufu
Normal çalışma
modu
Energy Star
Güç Tüketimi
Güç tasarruf
modu
Güç kapalı (Güç
düğmesi)
Güç Göstergesi
Açık
Açık
Yanıp Sönme
Kapalıyken
0,1 W'tan az
0,1 W'tan az
0,1 W'tan az
0,1 W'tan az
Güç Tüketimi
Tipik 13 W
(S19E200NY)
Güç Tüketimi
Tipik 16 W
(S19E200BR)
Tipik 19 W
Güç Tüketimi
(S19E200NW)
Tipik 15 W
Güç Tüketimi
(S19E200BW)
Güç Tüketimi
(S22E200NY)
Güç Tüketimi
Tipik 21 W
(S22E200N)
Tipik 24 W
Güç Tüketimi
(S22E200B)
Güç Tüketimi
Tipik 19 W
(S22E200BW)
Güç Tüketimi
(S23E200B)
Tipik 25 W
Tipik 22 W
Güç Tüketimi
(S24E200BL)
10 Teknik Özellikler
116
10
Teknik Özellikler
Güç Tasarrufu
Normal çalışma
modu
Energy Star
Güç Tüketimi
Güç tasarruf
modu
Güç kapalı (Güç
düğmesi)
Güç Tüketimi
(S19E450BW)
Tipik 15 W
Güç Tüketimi
(S19E450MW)
Tipik 19 W
Güç Tüketimi
Tipik 0,3 W
(S19E450BR)
0,005 W'tan az
(0 W modu)
Tipik 16 W
Güç Tüketimi
(S19E450MR)
Güç Tüketimi
(S22E450B)
Tipik 24 W
Tipik 21 W
Güç Tüketimi
(S22E450M)
Tipik 21 W
Güç Tüketimi
(S22E450D)
Güç Tüketimi
(S22E450BW)
Tipik 24 W
Güç Tüketimi
Tipik 19 W
(S22E450MW)
Tipik 0,3 W
Güç Tüketimi
0,005 W'tan az
(0 W modu)
(S22E450DW)
Güç Tüketimi
(S23E450B)
Güç Tüketimi
(S24E450BL)
Tipik 25 W
Tipik 22 W
Güç Tüketimi
(S24E450DL)
10 Teknik Özellikler
117
10
Teknik Özellikler
Güç Tasarrufu
Normal çalışma
modu
Energy Star
Güç Tüketimi
Tipik 25 W
Tipik 23 W
Güç tasarruf
modu
Güç kapalı (Güç
düğmesi)
Güç Tüketimi
(S24E450B)
Güç Tüketimi
(S24E450M)
Güç Tüketimi
(S24E450D)
Tipik 0,3 W
Güç Tüketimi
(S24E650BW)
Tipik 31 W
Tipik 25 W
Tipik 35 W
Tipik 29 W
0,005 W'tan az
(0 W modu)
Güç Tüketimi
(S27E450B)
Güç Tüketimi
(S27E450D)

Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik
gösterebilir. (S**E200** Modeli Güç tasarrufu modu / Güç kapatma (Açma/kapatma düğmesi) : 0,1
watt'ın altında (Analog Giriş Durumunda), En çok 0,25 watt) (S**E450**& S**E650** Modeli Güç
kapatma (Açma/kapatma düğmesi) : 0,005 watt'ın altında (0 W modu). 0 W modu ürünün harici
komut almadığını gösterir. Ürün harici komut aldığında, örneğin Magic Rotation gibi bir programdan
gelen bir sinyal, güç tüketimi daha yüksek olur.)

ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın ABD'de tescilli markasıdır.
Energy Star güç tüketimi, güncel Energy Star® Standardı'nda belirtilen test yöntemiyle
ölçülmektedir.

Güç tüketimini sıfıra indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin. Ürünü uzun süre
kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarmayı unutmayın. Güç anahtarı yoksa güç tüketimini 0
Watt'a indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin.
10 Teknik Özellikler
118
10
Teknik Özellikler
10.15 Standart Sinyal Modu Tablosu

Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için
yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Bu nedenle, belirtilenden başka bir çözünürlük, resim
kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bunu önlemek için, ürününüzün ekran boyutu için belirtilen en
uygun çözünürlüğü seçmeniz önerilir.

Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD
monitör 85 Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü
kullanarak dikey frekansı 60 Hz olarak değiştirin.
Senkronizasyon
Model Adı
Yatay
Frekans
Dikey
Frekans
S19E200NY
Çözünürlük
Uygun çözünürlük
Maksimum
çözünürlük
1366 x 768 @ 60 Hz
1366 x 768 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
S19E200NW
S19E200BW
S19E450BW
S19E450MW
S19E200BR
S19E450BR
S19E450MR
S22E200BW
S22E450BW
S22E450MW
S22E450DW
30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
S22E200NY
S22E200N
S22E200B
S23E200B
S24E200BL
S22E450B
S22E450M
S22E450D
S23E450B
S24E450BL
S24E450DL
10 Teknik Özellikler
119
10
Teknik Özellikler
Senkronizasyon
Model Adı
Yatay
Frekans
S24E650BW
Çözünürlük
Dikey
Frekans
Uygun çözünürlük
Maksimum
çözünürlük
56 – 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
56 – 75 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
S24E450B
S24E450M
S24E450D
30 – 81 kHz
S27E450B
S27E450D
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak
ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş
olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları
değiştirin.
10 Teknik Özellikler
120
10
Teknik Özellikler
S19E200NY
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Teknik Özellikler
121
10
Teknik Özellikler
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Teknik Özellikler
122
10
Teknik Özellikler
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Teknik Özellikler
123
10
Teknik Özellikler
S22E200NY / S22E200N / S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E450B / S22E450M / S22E450D
/ S23E450B / S24E450BL / S24E450DL / S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Teknik Özellikler
124
10
Teknik Özellikler
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
10 Teknik Özellikler
125
10
Teknik Özellikler
S24E650BW
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-

Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt
sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.

Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar.
Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.
10 Teknik Özellikler
126
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)
Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için
ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.

Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri
ayarlarsa.

Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.

Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.

Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.

Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.

Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.

Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.

Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.

Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;

Dış darbe veya düşürme.

Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.

Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.

Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.

Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.

Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer

Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)

Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit
vb.)
Ek
127
Ek
Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
Ek
128
Ek
Doğru Atma
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda
diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha
edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu
diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve
nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Ek
129
Ek
Terminoloji
OSD (Ekran Görüntüsü)
Ekran görüntüsü (OSD) resim kalitesini gereken optimum düzeye getirmek için ekran ayarlarını
yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen menüleri kullanarak ekran parlaklığı, renk
tonlaması, boyut ve diğer birçok ayarı değiştirmenizi sağlar.
Gamma
Gamma menüsü ekrandaki orta tonları temsil eden gri ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması tüm
ekranın aydınlanmasına neden olurken, Gamma ayarı yalnızca orta parlaklığı aydınlatır.
Gri ölçeği
Ölçek, ekranda daha koyu alanlardan daha aydınlık alanlara geçişte renk çeşitlemelerini gösteren renk
yoğunluğu düzeyine karşılık gelir. Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah ve beyaz çeşitlemesiyle
gösterilir ve gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı aracılığıyla gri
ölçeği değiştirildiğinde, ekranın orta parlaklığı değişir.
Tarama hızı
Tarama hızı veya yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına karşılık gelir. Ekran görüntüleri göstermek için
yenilenirken ekran verileri iletilir, ama yenileme çıplak gözle görülemez. Ekran yenileme sayısı, tarama
hızı olarak adlandırılır ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir tarama hızı, ekranın saniyede 60 kes
yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik kartlarının performansına
bağlıdır.
Yatay Frekans
Monitör ekranında görüntülenen karakter veya görüntüler çok sayıda noktadan (piksel) oluşur. Pikseller
yatay çizgiler halinde iletilir ve bunlar da dikey şekilde düzenlenerek görüntü oluşturulur. Yatay frekans
kHz cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin saniyede kaç kez iletildiğini ve monitör ekranında
görüntülendiğini belirtir. Yatay frekansın 85 olması görüntüyü oluşturan yatay satırların saniyede 85000
kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans 85kHz olarak gösterilir.
Dikey Frekans
Bir görüntü çok sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu yatay çizgilerle
saniyede kaç görüntü oluşturulabileceğini ifade eder. 60 değerinde dikey frekans bir görüntünün
saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir. Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da denir ve bu ekran
titrekliğini etkiler.
Ek
130
Ek
Çözünürlük
Çözünürlük, bir ekranı meydana getiren yatay piksellerle dikey piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı
düzeyini temsil eder.
Çözünürlük yükseldikçe ekranda daha fazla bilgi görüntülenir ve bu da aynı anda birçok görevi
gerçekleştirmek için uygundur.
Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080 dikey pikselden (dikey
çözünürlük) oluşur.
Tak ve Çalıştır
Tak ve Kullan özelliği, en uygun görüntüleme ortamını oluşturmak üzere bir monitör ile PC arasında
otomatik olarak bilgi alış verişine olanak tanır.
Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA DDC (uluslararası standart) kullanır.
Ek
131
Dizin
A
M
Akllı EKO Tasarruf 82
Mavi 74
MultiScreen 96
B
Bağlamadan Önce 45
N
BİLGİ 93
Netlik 59
C
O
cretli Servis Sorumluluğu Müşterilere
cretlendirilir 127
Oyun Modu 61
D
Dil 77
Doğru Atma 129
P
Parçalar 22
Parlaklık 57
PC'yi Bağlama ve Kullanma 46
PC/AV Modu 89
G
Gamma 76
Genel 103
R
Renk Tonu 75
Görüntü Boyutu 66
Görüntü Süresi 79
Göz Koruyucu Modu 60
Güç Tasarrufu 116
Güvenlik Önlemleri 11
S
SAMSUNG MAGIC Angle 63
SAMSUNG MAGIC Bright 62
SAMSUNG MAGIC Upscale 65
İ
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler 98
İnce 71
Saydamlık 80
Soru ve Yanıt 101
K
Standart Sinyal Modu Tablosu 119
Kalın 70
Kapanış 83
T
Kaynak Algılama 92
Telif Hakkı 8
Kırmızı 72
Temizleme 9
Kontrast 58
Terminoloji 130
Kpnş Zmnlycsı Plus 85
Tuş Tekrar Süresi 91
Kurulum 35
Tümünü Sıfırla 81
Dizin
132
Dizin
Ü
Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu 19
Y
Yanıt Süresi 68
Yeşil 73
Dizin
133
Download PDF

advertising