Samsung | S22D300NY | Samsung Keskin görüntü kalitesine sahip 22'' LED monitör Kullanım kılavuzu

Kullanım
Kılavuzu
S19D300HY
S19D340HY
S19D300NY
S20D300BY
S20D300H
S20D340H
S20D300HY
S20D340HY
S22D300BY
S22D300HY
S22D340HY
S22D300NY
S24D300B
S24D300BL
S24D300H
S24D340H
S24D300HL
S24D340HL
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik
özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
BN46-00382G-04
İçindekiler
ÜRÜNÜ KULLANMADAN
ÖNCE
HAZIRLIKLAR
8
Telif Hakkı
8
Bu el kitabında kullanılan simgeler
9
Temizleme
10
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
10
Saklama önlemleri
11
Güvenlik Önlemleri
11
12
13
15
Güvenlik önlemleriyle ilgili simgeler
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
19
Ürünü kullanmak için doğru oturma
konumu
20
İçeriği Kontrol Etme
20
Parçaları Kontrol Etme
21
Parçalar
21
32
Ön Düğmeler
Arka Taraf
35
Kurulum
35
Altlığın Takılması (S19D300HY / S19D340HY /
S19D300NY)
Altlığın Takılması (S20D300BY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY /
S22D300NY / S24D300B / S24D300BL /
S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL)
Altlığın Çıkarılması (S19D300HY / S19D340HY /
S19D300NY)
36
37
İçindekiler
2
İçindekiler
38
40
41
Altlığın Çıkarılması (S20D300BY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY /
S22D300NY / S24D300B / S24D300BL /
S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL)
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının
Takılması (S19D300HY / S19D340HY /
S19D300NY / S24D300H (Yalnızca
LS24D300HSM* Modelinde))
Ürünün Eğimini Ayarlama
Hırsıza Karşı Kilit
42
Bağlamadan Önce
42
Ön bağlantı kontrol noktaları
42
PC'yi Bağlama ve Kullanma
42
43
46
48
49
D-SUB kablosu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı
DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma (S20D300BY
/ S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)
DVI-HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
(S20D300BY / S22D300BY / S24D300B /
S24D300BL)
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
(S19D300HY / S19D340HY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300HY / S22D340HY / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
(S19D300HY / S19D340HY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300HY / S22D340HY / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
Gücü Bağlama
Sürücü Yükleme
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
50
Parlaklık
50
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
39
BIR KAYNAK CIHAZ
BAĞLAMA VE KULLANMA
44
44
45
EKRAN AYARI
İçindekiler
3
İçindekiler
51
Kontrast
51
Kontrast Yapılandırma
52
Netlik
52
Netlik Yapılandırma
53
Oyun Modu
53
Oyun Modu Yapılandırması
54
SAMSUNG MAGIC Bright
54
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
56
SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H /
S20D340H / S24D300B / S24D300H /
S24D340H)
56
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
58
SAMSUNG MAGIC Upscale
58
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
59
Görüntü Boyutu
59
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
61
HDMI Siyhlk Dzy (S19D300HY /
S19D340HY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY /
S22D340HY / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)
61
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
63
Yanıt Süresi (S24D300H / S24D340H)
63
Yanıt Süresi Yapılandırma
64
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
64
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yapılandırması
66
Kalın
66
Kalın Ayarı Yapma
67
İnce
67
İnce Ayarı Yapma
İçindekiler
4
İçindekiler
RENK TONUNU
YAPILANDIRMA
OSD'YI DÜZENLEME
KURULUM VE SIFIRLAMA
68
Kırmızı
68
Kırmızı'yı Yapılandırma
69
Yeşil
69
Yeşil'i Yapılandırma
70
Mavi
70
Mavi'yi Yapılandırma
71
Renk Tonu
71
Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma
72
Gamma
72
Gamma Yapılandırma
73
Dil
73
Dil Yapılandırması
74
Menü yatay konum ve Menü dikey
konum
74
Menü yatay konum ve Menü dikey konum
Yapılandırması
75
Görüntü Süresi
75
Görüntü Süresi'ni Yapılandırma
76
Saydamlık
76
Saydamlık'nı Değiştirme
77
Tümünü Sıfırla
77
Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)
78
Eko Tasarruf
78
Eko Tasarruf'yı Yapılandırma
79
Kapanış
79
80
Kapanış'ı Yapılandırma
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
İçindekiler
5
İçindekiler
BİLGİ MENÜSÜ VE
DIĞERLERI
YAZILIMIN YÜKLENMESI
SORUN GIDERME
KILAVUZU
TEKNIK ÖZELLIKLER
81
PC/AV Modu (S19D300HY / S19D340HY
/ S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S24D300B /
S24D300BL / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)
81
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
83
Tuş Tekrar Süresi
83
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
84
Kaynak Algılama (S19D300HY /
S19D340HY / S20D300BY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
84
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
85
BİLGİ
85
BİLGİ menüsünü görüntüleme
86
Başlangıç Ekranında Parlaklık ve
Kontrast Ayarlarının Yapılması
87
Easy Setting Box
87
88
Yazılımın Yüklenmesi
Yazılımın Kaldırılması
89
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler
89
89
89
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
92
Soru ve Yanıt
94
Genel (S19D300HY / S19D340HY /
S19D300NY)
İçindekiler
6
İçindekiler
EK
95
Genel (S20D300BY / S20D300H /
S20D340H / S20D300HY / S20D340HY)
96
Genel (S22D300BY / S22D300HY /
S22D340HY / S22D300NY)
97
Genel (S24D300BL / S24D300HL /
S24D300H / S24D300B)
98
Genel (S24D340HL / S24D340H)
99
Güç Tasarrufu
101
Standart Sinyal Modu Tablosu
105
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
111
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
111
111
111
Bir ürün kusuru yoksa
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse.
Diğer
112
Doğru Atma
112
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli
ve Elektronik Cihazlar)
113
Terminoloji
DIZIN
İçindekiler
7
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
2014 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması
yasaktır.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
z
Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
†
(a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir)
†
(b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir)
z
Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size
bildirilecektir.
Bu el kitabında kullanılan simgeler
Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar,
resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
8
Ürünü Kullanmadan Önce
Temizleme
Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
1. Monitörün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu monitörden çıkarın.
Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi
takdirde, elektrik çarpabilir.
3. Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
z
Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik
malzemeleri uygulamayın.
!
z
Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4. Monitörün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp
iyice sıkın.
5. Güç kablosunu, ürünü temizledikten sonra takın.
6. Monitörün ve bilgisayarın gücünü açın.
!
Ürünü Kullanmadan Önce
9
Ürünü Kullanmadan Önce
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden
olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Saklama önlemleri
Monitörün iç kısmının temizlenmesi gerektiğinde Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (page 105)
başvurduğunuzdan emin olun. (servis ücreti alınır.)
Ürünü Kullanmadan Önce
10
Ürünü Kullanmadan Önce
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI)
ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM
SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün iç kısmındaki
parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı
konusunda sizi uyarır.
Güvenlik önlemleriyle ilgili simgeler
Uyarı
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Dikkat
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
Ürünü Kullanmadan Önce
11
Ürünü Kullanmadan Önce
Elektrik ve Güvenlik
Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Uyarı
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
z
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Aynı elektrik prizine pek çok ürünü bağlamayın.
z
Aksi takdirde, priz aşırı ısınarak yangına yol açabilir.
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.
z
Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
z
Bağlantıda gevşeklik yangına yol açabilir.
!
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
z
Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır
nesneler yerleştirmeyin.
z
Hasarlı güç kablosu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
z
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Fiş pinleri veya elektrik prizi çevresinden toz gibi yabancı maddeleri kuru bir bezle
temizleyin.
!
z
Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
12
Ürünü Kullanmadan Önce
Dikkat
Ürün çalıştığı sırada güç kablosunu çıkarmayın.
z
Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Samsung tarafından onaylanan ürünlerden başka ürünlerin güç kablosunu
kullanmayın.
z
!
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
z
Üründe herhangi bir sorun oluşursa, ürünün elektriğini tamamen kesmek için
güç kablosunu çıkarın.
!
Güç düğmesi ürüne gelen elektriğin tümüyle kesilmesini sağlayamaz.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
z
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Kurulum
Uyarı
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.
z
Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
Ürünü, kitaplık veya duvar bölmesi gibi, hava akımının iyi olmadığı dar yerlere
kurmayın.
z
Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
Ürünün plastik ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
!
z
Çocuklar boğulabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
13
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü sabit olmayan veya titreşimli yüzeylere (sağlam olmayan raflar, eğimli
yüzeyler, vb.) kurmayın.
z
z
Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına
neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan
yerlere kurmayın.
z
!
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz
bırakmayın.
z
Aksi takdirde, ürünün ömrü kısalabilir veya yangın çıkabilir.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
z
Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir.
Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
Dikkat
Ürünü taşırken düşürmemeye dikkat edin.
z
Aksi takdirde, ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
z
Ekran hasara uğrayabilir.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı
taşmadığından emin olun.
z
Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
z
Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü Kullanmadan Önce
14
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü dikkatle yere bırakın.
z
Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
!
SAMSUNG
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık
veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak
çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
!
z
Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, yerleştirmeden önce
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (page 105) başvurduğunuzdan emin
olun.
Çalışma
Uyarı
Üründe yüksek voltaj bulunmaktadır. Kendi başınıza ürünün içini açmayı,
onarmayı veya değişiklik yapmayı denemeyin.
z
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
z
Onarım için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (page 105) başvurun.
Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın, güç kablosunu
ve bağlı olan diğer kabloları çıkarın.
!
z
Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına
yol açabilir.
Üründen garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu
hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (page 105) başvurun.
!
z
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.
z
Ürün düşebilir ve çocuğunuz incinebilir veya ciddi şekilde yaralanabilir.
Ürün düşerse veya dış kısmı hasar görürse, ürünün gücünü kapatın, elektrik
kablosunu çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (page
105).
z
Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler, oyuncak veya şekerleme koymayın.
z
Çocuklar oyuncak veya şekerleme erişmeye çalışırken ürün veya ağır nesne
düşebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
15
Ürünü Kullanmadan Önce
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
z
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
z
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.
z
Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya
elektrik çarpması meydana gelebilir.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen
havalandırın.
!
GAS
z
Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
Ürünü elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan tutarak kaldırmayın veya
taşımayın.
z
Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya
elektrik çarpması meydana gelebilir.
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
z
!
Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden
emin olun.
z
100
Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
Ürünün havalandırma deliklerine veya bağlantı noktalarına metal nesneler (yemek
çubuğu, jeton, toka, vb.) veya yanabilen nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
z
Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü
kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne (page 105) başvurduğunuzdan emin olun.
z
Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler
koymayın.
z
Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü
kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne (page 105) başvurduğunuzdan emin olun.
z
Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
16
Ürünü Kullanmadan Önce
Dikkat
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya
kusurlu piksellere yol açabilir.
z
!
Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya
hareketli resim ekran koruyucuyu etkinleştirin.
-_!
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik
kablosunu prizden çıkarın.
z
Aksi takdirde, biriken toz, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya elektrik kaçağı
nedeniyle yangın meydana gelebilir.
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
z
Görüşünüz bozulabilir.
!
DC güç adaptörlerini bir araya getirmeyin.
z
Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
DC güç adaptörünü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.
z
Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
DC güç aygıtına su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.
z
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
z
Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan
kaçının.
z
Yerleri yıkarken DC güç adaptörünün ıslanmamasına dikkat edin.
DC güç adaptörünü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.
z
Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
DC güç adaptörünü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.
!
Ürünü Kullanmadan Önce
17
Ürünü Kullanmadan Önce
AC/DC güç adaptörünü kablo girişi yukarı gelecek şekilde asılı kalarak
yerleştirirseniz, Adaptöre su veya başka yabancı maddeler girebilir ve Adaptörün
düzgün çalışmamasına neden olabilir.
!
AC/DC güç adaptörünü bir masa veya zemin üzerine düz şekilde yerleştirmeye
dikkat edin.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
!
Monitörü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
z
Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
z
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
z
Göz yorgunluğu geçer.
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Ürünle birlikte kullanılan küçük aksesuarları çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
!
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
!
z
Aksi takdirde, çocukların parmakları veya elleri sıkışıp yaralanabilir.
z
Ürünün fazla eğilmesi düşmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
z
Ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
18
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu
Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:
50 cm
z
Sırtınızı dik tutun.
z
Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz
yukarıdan bakın.
Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.
z
Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
z
Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
z
Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
z
Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz,
topuklarınız yere değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
Ürünü Kullanmadan Önce
19
1
1.1
Hazırlıklar
İçeriği Kontrol Etme
1.1.1 Parçaları Kontrol Etme
z
Eksik öğe varsa, ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.
z
Ayrı satılan parçaların ve eşyaların görünümü gösterilen görüntüden farklı olabilir.
Bileşenler
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
Mevzuat kılavuzu
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Kullanım Kılavuzu
(isteğe bağlı)
DC güç adaptörü
(Tümleşik) (isteğe bağlı)
DC güç adaptörü
(Çıkarılabilir) (isteğe bağlı)
Güç kablosu
(Yalnızca çıkarılabilir DC güç
adaptörüyle birlikte gelir.)
D-SUB kablosu
(isteğe bağlı)
DVI kablosu
(isteğe bağlı)
HDMI kablosu
(isteğe bağlı)
HDMI-DVI kablosu
(isteğe bağlı)
Altlık tabanı
Altlık konnektörü
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
1 Hazırlıklar
20
1
1.2
Hazırlıklar
Parçalar
1.2.1 Ön Düğmeler
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
S19D300NY / S22D300NY
MENU
MENU
GAME
MODE
AUTO
GAME
MODE
AUTO
Ürünün üzerindeki düğmeleri etkinleştirmek için panelin alt tarafındaki alana dokunun.
Ön taraftaki düğme etiketine dokunmak düğmeyi etkinleştirmez.
Simgeler
Açıklama
Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.
z
OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla
değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.
z
Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için [ MENU ] düğmesini 10
saniye basılı tutun.
MENU
z
Devre dışı bırak: OSD kontrolünün kilidini açmak için [ MENU ]
düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.
OSD kontrolü kilitliyse,
Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Oyun Modu kullanılabilir. BİLGİ
görüntülenebilir.
1 Hazırlıklar
21
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Oyun Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.
Oyun Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Kontrast, Netlik, MAGIC
z
RESİM
z
RENK
z
KURLM VE SIFIRLM
→ Eko Tasarruf
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir
seçeneğin değerini ayarlayın.
Ekran parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
Bir menü seçimini onaylayın.
Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın.
AUTO
Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi Otomatik Ayar
işlevini etkinleştirir.
Ekranı açın veya kapatın.
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan
önce İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini
gösterir.)
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye
tekrar basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu
İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
İşlev düğmeleri sayfası Oyun Modu seçeneğinin etkin olup olmadığını
gösterir.
z
[
]: Kapalı
z
[
]: Açık
1 Hazırlıklar
22
1
Hazırlıklar
S22D300BY / S24D300B / S24D300BL
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
Ürünün üzerindeki düğmeleri etkinleştirmek için panelin alt tarafındaki alana dokunun.
Ön taraftaki düğme etiketine dokunmak düğmeyi etkinleştirmez.
S20D300BY
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
1 Hazırlıklar
23
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.
z
OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla
değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.
z
Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için [ MENU ] düğmesini 10
saniye basılı tutun.
MENU
z
Devre dışı bırak: OSD kontrolünün kilidini açmak için [ MENU ]
düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.
OSD kontrolü kilitliyse,
Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Oyun Modu kullanılabilir. BİLGİ
görüntülenebilir.
Oyun Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.
Oyun Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Kontrast, Netlik, MAGIC
z
RESİM
z
RENK
z
KURLM VE SIFIRLM
→ Eko Tasarruf
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir
seçeneğin değerini ayarlayın.
Ekran parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada [
] düğmesine basıldığında
giriş kaynağı değişir (Analog/DVI). [
] düğmesine basarak ürünü
açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde
değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın.
AUTO
z
Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi
Otomatik Ayar işlevini etkinleştirir.
z
Yalnızca Analog modda kullanılabilir.
1 Hazırlıklar
24
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Ekranı açın veya kapatın.
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan
önce İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini
gösterir.)
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye
tekrar basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu
İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
İşlev düğmeleri sayfası Oyun Modu seçeneğinin etkin olup olmadığını
gösterir.
z
[
]: Kapalı
z
[
]: Açık
1 Hazırlıklar
25
1
Hazırlıklar
S19D300HY / S19D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300HL / S24D340HL
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
Ürünün üzerindeki düğmeleri etkinleştirmek için panelin alt tarafındaki alana dokunun.
Ön taraftaki düğme etiketine dokunmak düğmeyi etkinleştirmez.
S20D300HY / S20D340HY
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
1 Hazırlıklar
26
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.
z
OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla
değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.
z
Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için [ MENU ] düğmesini 10
saniye basılı tutun.
MENU
z
Devre dışı bırak: OSD kontrolünün kilidini açmak için [ MENU ]
düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.
OSD kontrolü kilitliyse,
Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Oyun Modu kullanılabilir. BİLGİ
görüntülenebilir.
Oyun Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.
Oyun Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Kontrast, Netlik, MAGIC
z
RESİM
z
RENK
z
KURLM VE SIFIRLM
→ Eko Tasarruf
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir
seçeneğin değerini ayarlayın.
Ekran parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada [
] düğmesine basıldığında
giriş kaynağı değişir (Analog/HDMI). [
] düğmesine basarak ürünü
açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde
değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın.
AUTO
z
Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi
Otomatik Ayar işlevini etkinleştirir.
z
Yalnızca Analog modda kullanılabilir.
1 Hazırlıklar
27
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Ekranı açın veya kapatın.
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan
önce İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini
gösterir.)
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye
tekrar basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu
İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
İşlev düğmeleri sayfası Oyun Modu seçeneğinin etkin olup olmadığını
gösterir.
z
[
]: Kapalı
z
[
]: Açık
1 Hazırlıklar
28
1
Hazırlıklar
S24D300H / S24D340H
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
Ürünün üzerindeki düğmeleri etkinleştirmek için panelin alt tarafındaki alana dokunun.
Ön taraftaki düğme etiketine dokunmak düğmeyi etkinleştirmez.
S20D300H / S20D340H
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
1 Hazırlıklar
29
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.
z
OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla
değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.
z
Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için [ MENU ] düğmesini 10
saniye basılı tutun.
MENU
z
Devre dışı bırak: OSD kontrolünün kilidini açmak için [ MENU ]
düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.
OSD kontrolü kilitliyse,
Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Oyun Modu kullanılabilir. BİLGİ
görüntülenebilir.
Oyun Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.
Oyun Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
z
RESİM
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Angle,
→ Kontrast, Netlik, MAGIC
SAMSUNG
MAGICUpscale
z
RENK
z
KURLM VE SIFIRLM
→ Eko Tasarruf
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir
seçeneğin değerini ayarlayın.
Ekran parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada [
] düğmesine basıldığında
giriş kaynağı değişir (Analog/HDMI). [
] düğmesine basarak ürünü
açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde
değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın.
AUTO
z
Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi
Otomatik Ayar işlevini etkinleştirir.
z
Yalnızca Analog modda kullanılabilir.
1 Hazırlıklar
30
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Ekranı açın veya kapatın.
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan
önce İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini
gösterir.)
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye
tekrar basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu
İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
İşlev düğmeleri sayfası Oyun Modu seçeneğinin etkin olup olmadığını
gösterir.
z
[
]: Kapalı
z
[
]: Açık
1 Hazırlıklar
31
1
Hazırlıklar
1.2.2 Arka Taraf
z
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
z
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
S19D300NY / S22D300NY
S19D300NY
S22D300NY
Bağlantı Noktası
Açıklama
DC 14V
DC güç adaptörüne bağlanır.
RGB IN
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
1 Hazırlıklar
32
1
Hazırlıklar
S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL
Bağlantı Noktası
Açıklama
DC 14V
DC güç adaptörüne bağlanır.
DVI IN
DVI kablosu aracılığıyla bir kaynak cihaza bağlanır.
RGB IN
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
1 Hazırlıklar
33
1
Hazırlıklar
S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
S19D300HY / S19D340HY /
S24D300H (Yalnızca LS24D300HSM* Modelinde)
S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL
Bağlantı Noktası
Açıklama
DC 14V
DC güç adaptörüne bağlanır.
HDMI IN
HDMI kablosu aracılığıyla bir kaynak cihaza bağlanır.
RGB IN
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
1 Hazırlıklar
34
1
1.3
Hazırlıklar
Kurulum
1.3.1 Altlığın Takılması (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)
Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
Altlık Konektörünü Altlığa
aşağıdaki şekilde gösterilen
yönde takın.
Altlık Konektörünün sıkı bir
şekilde bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
Altlığın altındaki bağlama
vidasını tamamen
sabitleninceye kadar döndürün.
Ürünü korumak için masanın
üzerine yumuşak bir bez serin
ve ürünü ön kısmı aşağı
bakacak şekilde bezin üzerine
yerleştirin.
Ürünün ana gövdesini elinizle
şekilde gösterildiği gibi tutun.
- Dikkat
Takılan altlığı ana gövdeye
aşağıdaki şekilde gösterilen ok
yönünde yerleştirin.
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir
şekilde tutmayın.
1 Hazırlıklar
35
1.3.2 Altlığın Takılması (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B /
S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
Altlık Konektörünü Altlığa
aşağıdaki şekilde gösterilen
yönde takın.
Altlık Konektörünün sıkı bir
şekilde bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
Altlığın altındaki bağlama
vidasını tamamen
sabitleninceye kadar döndürün.
RGB IN
DP IN
Ürünü korumak için masanın
üzerine yumuşak bir bez serin
ve ürünü ön kısmı aşağı
bakacak şekilde bezin üzerine
yerleştirin.
Ürünün ana gövdesini elinizle
şekilde gösterildiği gibi tutun.
Takılan altlığı ana gövdeye
aşağıdaki şekilde gösterilen ok
yönünde yerleştirin.
DC 14V
1
Hazırlıklar
IN
RGB
DVI IN
- Dikkat
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir
şekilde tutmayın.
1 Hazırlıklar
36
1
Hazırlıklar
1.3.3 Altlığın Çıkarılması (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)
Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve
ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
Altlık tablasını ayırmak için, altlığın boynunu bir elinizle tutarken,
diğer elinizi yumruk yaparak altlık tablasına ok yönünde bastırın.
Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.
Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde
çekerek altlıktan çıkarın.
1 Hazırlıklar
37
1
Hazırlıklar
1.3.4 Altlığın Çıkarılması (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B /
S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve
ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
Altlık tablasını ayırmak için, altlığın boynunu bir elinizle tutarken,
diğer elinizi yumruk yaparak altlık tablasına ok yönünde bastırın.
Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.
Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde
çekerek altlıktan çıkarın.
1 Hazırlıklar
38
1
Hazırlıklar
1.3.5 Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (S19D300HY /
S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (Yalnızca LS24D300HSM* Modelinde))
1
2
A
3
4
B
A
Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın
B
Braket (ayrı olarak satılır)
Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki
veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.
Notlar
z
Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
z
VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı
olarak değişebilir.
z
VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı
kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.
Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü
altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu
tutulamaz.
z
Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi
başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel
yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
z
Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir
duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
z
Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
z
Duvar montaj kiti kullanarak monitörü kurmak için altlık tabanını monitörden çıkarın.
1 Hazırlıklar
39
1
Hazırlıklar
1.3.6 Ürünün Eğimini Ayarlama
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /
S24D300H (Yalnızca LS24D300HSM* Modelinde)
-1° (±
2°) ~
S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)
z
Monitörünüzün eğimini ayarlayabilirsiniz.
z
Ürünün alt parçasını tutun ve eğimi dikkatli bir şekilde ayarlayın.
20° (±
2°)
1 Hazırlıklar
40
1
Hazırlıklar
1.3.7 Hırsıza Karşı Kilit
Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar. Kilitleme cihazının şekli ve
kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna
bakın. Kilit cihazı ayrı olarak satılır.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /
S24D300H (Yalnızca LS24D300HSM* Modelinde)
S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
1
2
3
4
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
Ekranın arkasındaki güvenlik yuvasına Kensington Kilidi takın.
Kilitleme cihazını kilitleyin.
z
Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
z
Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
z
Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.
1 Hazırlıklar
41
2
2.1
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
2.1.1 Ön bağlantı kontrol noktaları
z
Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
z
Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
z
2.2
Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
PC'yi Bağlama ve Kullanma
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
2.2.1 D-SUB kablosu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY
RGB IN
1
D-SUB kablosunu ürünün arkasındaki [RGB IN] bağlantı noktasına ve PC'deki RGB bağlantı
noktasına bağlayın.
2
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın.
Ardından, PC'deki güç düğmesini açın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2.6
Gücü Bağlama".)
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
42
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
RGB IN
1
D-SUB kablosunu ürünün arkasındaki [RGB IN] bağlantı noktasına ve PC'deki RGB bağlantı
noktasına bağlayın.
2
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın.
Ardından, PC'deki güç düğmesini açın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2.6
3
Giriş kaynağını Analog'ye geçirmek için [
Gücü Bağlama".)
] düğmesine basın.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2.2.2 DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B
/ S24D300BL)
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
DVI IN
1
DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına
bağlayın.
2
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın.
Ardından, PC'deki güç düğmesini açın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2.6
3
Giriş kaynağını DVI'ye geçirmek için [
Gücü Bağlama".)
] düğmesine basın.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
43
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.3 DVI-HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma (S20D300BY / S22D300BY /
S24D300B / S24D300BL)
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
DVI IN
1
HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı
noktasına bağlayın.
2
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın.
Ardından, PC'deki güç düğmesini açın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2.6
3
Giriş kaynağını DVI'ye geçirmek için [
Gücü Bağlama".)
] düğmesine basın.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2.2.4 HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma (S19D300HY / S19D340HY /
S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
HDMI
DVI ININ
1
HDMI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı
noktasına bağlayın.
2
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın.
Ardından, PC'deki güç düğmesini açın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2.6
3
Giriş kaynağını HDMI'ye geçirmek için [
Gücü Bağlama".)
] düğmesine basın.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
44
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.5 HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma (S19D300HY / S19D340HY /
S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
HDMI IN
1
HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı
noktasına bağlayın.
2
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın.
Ardından, PC'deki güç düğmesini açın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. "2.2.6
3
Giriş kaynağını HDMI'ye geçirmek için [
Gücü Bağlama".)
] düğmesine basın.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
45
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.6 Gücü Bağlama
z
Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
z
Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Tümleşik DC güç adaptörü kullanılarak güç bağlantısı.
z
DC güç adaptörünü ürünün arkasında bulunan [DC 14V] bağlantı noktasına ve duvar prizine takın.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (Yalnızca LS24D300HSM* Modelinde)
DC 14V
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY /
S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL
DC 14V
Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
46
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Çıkarılabilir DC güç adaptörü kullanılarak güç bağlantısı.
z
Güç kablosunu DC güç adaptörüne bağlayın.
Ardından, DC güç adaptörünü ürünün arkasındaki [DC 14V] bağlantı noktasına bağlayın.
Daha sonra, güç kablosunu prize bağlayın.
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (Yalnızca LS24D300HSM* Modelinde)
DC 14V
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY /
S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL
DC 14V
Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
47
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.7 Sürücü Yükleme
z
Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayabilirsiniz.
z
Kurulum sürücüsü bu ürünle birlikte verilen CD'de yer alır.
z
Sağlanan dosya hatalıysa, Samsung ana sayfasını (http://www.samsung.com/) ziyaret edin ve
dosyayı indirin.
1
2
3
4
Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
5
Ekran Özellikleri öğesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin.
"Windows Driver" öğesini tıklatın.
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
Ürün modelinizi model listesinden seçin.
Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
48
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.8 En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme iletisi
görüntülenir.
Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.
Bu monitör için en iyi
****x**** **Hz
Türkçe
Geri
1
2
İstediğiniz dile gitmek için [
] düğmesine basın ve [
Bilgilendirme iletisini gizlemek için [ MENU ] veya [
] düğmesine basın.
] öğesine basın.
z
En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca
en çok üç kez daha görünür.
z
En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
49
3
Ekran Ayarı
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
3.1
Parlaklık
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
3.1.1
1
z
SAMSUNG
MAGICBright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
z
Eko Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Parlaklık öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
100
Kontrast
75
Netlik
60
$#%
/
"&#"'+,
6
#&,. Bright
"&#"'+,
#&,. '/67
Görüntü Boyutu
:;;<
=
/
/
,
&'$
!"#
100
Kontrast
75
Netlik
60
$#%
/
"&#"'+,
#&,. Bright
6
"&#"'+,
#&,. Angle
/
"&#"'+,
/
#&,. '/67
:;;<
=
/
&'$
4
5
[
] düğmesini kullanarak Parlaklık ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
50
3
3.2
Ekran Ayarı
Kontrast
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
3.2.1
1
z
SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
z
Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Kontrast Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Kontrast öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
100
%>6>
75
+>
60
$#%
/
SAMSUNG
6
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC '/67
,>?%>
%>6>
:;;<
=
/@%%>6>
/
,
AUTO
!"#
100
%>6>
75
+>
60
Oyun Modu
/
SAMSUNG
MAGIC Bright
6
SAMSUNG
MAGIC &
/
SAMSUNG
/
MAGIC '/67
%>6>
:;;<
=
/@%%>6>
AUTO
4
5
[
] düğmesini kullanarak Kontrast ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
51
3
3.3
Ekran Ayarı
Netlik
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
3.3.1
1
z
SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
z
SAMSUNG
MAGICUpscale, Mod 1 veya Mod 2 modundayken bu menü kullanılmaz.
z
Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Netlik Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Netlik öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
100
%>6>
75
+>
$#%
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC '/67
,>?%>
,>>
:;;<
=
>>
60
/
6
/
,
AUTO
!"#
100
%>6>
75
+>
Oyun Modu
SAMSUNG
60
/
MAGIC Bright
6
SAMSUNG
MAGIC &
/
SAMSUNG
/
MAGIC '/67
,>>
:;;<
=
>>
AUTO
4
5
[
] düğmesini kullanarak Netlik ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
52
3
3.4
Ekran Ayarı
Oyun Modu
Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın. Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da
Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu özelliği kullanın.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.4.1
1
Oyun Modu Yapılandırması
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] düğmesine basarak Oyun Modu öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
100
Kontrast
75
+>
Oyun Modu
60
/
SAMSUNG
&
SAMSUNG
F&
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
$%
6
optimize eder.
Off
Custom
Off
Görüntü Boyutu
AUTO
!"#
100
Kontrast
75
+>
Oyun Modu
60
/
SAMSUNG
&
SAMSUNG
F&
MAGIC Bright
MAGIC Angle
$%
6
optimize eder.
Off
Custom
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
z
Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde
Oyun Modu, Açık olarak ayarlanmış olsa bile Kapalı konumuna gelir.
z
Oyun Modu seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, Daima Açık seçeneğini belirleyin.
3 Ekran Ayarı
53
3
3.5
Ekran Ayarı
SAMSUNG MAGIC Bright
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.
z
Eko Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
SAMSUNG
MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
z
Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
3.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
SAMSUNG
] düğmelerine basarak MAGICBright öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
100
Kontrast
75
60
+>
Oyun Modu
6
SAMSUNG
Standart
SAMSUNG
Sinema
MAGIC Bright
MAGIC '/67
Görüntü Boyutu
L%>
uygun bir optimum
6>6
Custom
50
Off
50
Off
2200
Dinamik Kontrast Wide
0
AUTO
!"#
100
Kontrast
75
60
+>
Oyun Modu
6
Custom
50
SAMSUNG
Standart
SAMSUNG
Sinema
SAMSUNG
Dinamik Kontrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC &
MAGIC '/67
L%>
uygun bir optimum
6>6
Off
50
Off
2200
AUTO
z
Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
z
Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
z
Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
z
Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
3 Ekran Ayarı
54
3
Ekran Ayarı
!"#
100
Kontrast
75
+>
L%>
uygun bir optimum
6>6
60
Dinamik
Oyun Modu
SAMSUNG
Standart
SAMSUNG
Sinema
MAGIC Bright
MAGIC '/67
6
Görüntü Boyutu
Custom
Off
Off
Wide
AUTO
!"#
100
Kontrast
75
+>
L%>
uygun bir optimum
6>6
60
Dinamik
Oyun Modu
SAMSUNG
Standart
SAMSUNG
Sinema
SAMSUNG
6
MAGIC Bright
MAGIC &
MAGIC '/67
Custom
Off
Off
Wide
AUTO
SAMSUNG
Harici giriş HDMI ile bağlandığında ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandığında, MAGIC
Bright
fabrikada önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (Dinamik, Standart, Sinema and Kişisel) sahip
olur. Dinamik, Standart, Sinema ya da Kişisel ayarlarından birini etkinleţtirebilirsiniz. Otomatik
olarak kiţiselleţtirilmiţ resim ayarlarınızı çağıran Kişisel ayarını seçebilirsiniz.
z
Dinamik: Standart moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
z
Standart: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de
sağlar.
z
Sinema: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve
gözlerinizin daha az yorulmasını sağlar.
z
4
5
Kişisel: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
55
3
3.6
Ekran Ayarı
SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H / S20D340H /
S24D300B / S24D300H / S24D340H)
SAMSUNG
MAGICAngle
izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza
olanak tanır.
z
SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
z
Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.
3.6.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
SAMSUNG
] düğmesine basarak MAGICAngle öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
100
/
Kontrast
Arka Yaslan Modu1
Netlik
Arka Yaslan Modu2
Oyun Modu
60
Off
MAGIC Bright
Yan Mod
SAMSUNG
MAGIC Angle
Grup Görünümü
SAMSUNG
6
MAGIC Upscale
75
Custom
Ayakta Modu
SAMSUNG
,
6
Off
Wide
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
z
Kapalı
z
Arka Yaslan Modu1
② : Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği
belirleyin.
z
Arka Yaslan Modu2
③: Arka Yaslan Modu 1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu
seçeneği belirleyin.
z
Ayakta Modu
④ : Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
3 Ekran Ayarı
56
3
Ekran Ayarı
z
z
⑤ : Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
Grup Görünümü: Birden fazla izleyicinin ① , ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu
Yan Mod
seçeneği belirleyin.
z
4
5
Kişisel: Kişisel seçilirse varsayılan olarak Arka Yaslan Modu1 uygulanır.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
57
3
3.7
Ekran Ayarı
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGICUpscale
3.7.1
1
işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.
z
Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.
z
SAMSUNG
MAGICBright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
z
Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
SAMSUNG
] öğesine basarak MAGIC
Upscale öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
100
Kontrast
75
Netlik
60
Oyun Modu
Custom
SAMSUNG
/
SAMSUNG
Mod 1
Off
Mod 2
Wide
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Görüntü Boyutu
6>
7>
Off
AUTO
!"#
100
Kontrast
75
Netlik
60
Oyun Modu
Custom
SAMSUNG
/
SAMSUNG
Mod 1
Off
SAMSUNG
Mod 2
Wide
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
6>
7>
Off
AUTO
Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, Mod 2 daha güçlü bir etkiye sahiptir.
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
58
3
3.8
Ekran Ayarı
Görüntü Boyutu
Resim boyutunu değiştirin.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.8.1
1
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Görüntü Boyutu öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PC modunda
!"#
100
Kontrast
75
Netlik
60
Oyun Modu
!"#
Ekranda gösterilen
görüntünün
boyutunu ve en boy
%6
Görüntü Boyutu
P>%6%
F%6%
/
SAMSUNG
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Görüntü Boyutu
75
!6>
>
boyutunu ve en boy
%6
,
50
2200
7
MAGIC Bright
Auto
70
Auto
,
AUTO
AUTO
!"#
Görüntü Boyutu
QF#."=F
Auto
,
100
75
P>"6
60
P>%6%
50
F%6%
7
!6>
>
boyutunu ve en boy
%6
50
2200
0
AUTO
z
Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
z
Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
3 Ekran Ayarı
59
3
Ekran Ayarı
AV modunda
!"#
100
Kontrast
75
Netlik
60
$#%
!"#
!6>
görüntünün
boyutunu ve en boy
%6
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Görüntü Boyutu
4:3
Yatay Pozisyon
16:9
Dikey Pozisyon
!"
/
SAMSUNG
!6>
>
boyutunu ve en boy
%6
Görüntü Boyutu
7
4:3
Auto
16:9
,
!"
AUTO
AUTO
!"#
Görüntü Boyutu
4:3
100
QF#."=F
16:9
75
P>"6
!"
60
P>%6%
!6>
>
%>%
%6
50
F%6%
50
2200
7
0
AUTO
4
5
z
4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
z
16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
z
Ekrana Sığdır: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
z
Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
z
İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
†
Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DVI kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
†
Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor
(bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).
†
Sadece harici giriş HDMI/DVI ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa
ayarlanabilir.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
60
3
3.9
Ekran Ayarı
HDMI Siyhlk Dzy (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H
/ S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY /
S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL)
Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak
görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu durumda,
görüntü kalitesini ayarlamak için HDMI Siyhlk Dzy kullanılabilir. Bu durumda, HDMI Siyhlk Dzy işlevini
kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.
3.9.1
1
z
Bu işlev yalnızca HDMI modunda kullanılabilir.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] düğmesine basarak HDMI Siyhlk Dzy öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
QF#."=F
P>%6%
Normal
F
F%6%
\%66=
QF#.>
/
%>6>=
>
7
AUTO
!"#
Görüntü Boyutu
QF#."=F
P>"6
Normal
F
\%66=
QF#.>
/
%>6>=
>
P>%6%
F%6%
7
AUTO
z
Normal: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
z
Düşük: Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini
arttırmak için bu modu seçin.
3 Ekran Ayarı
61
3
Ekran Ayarı
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
3 Ekran Ayarı
62
3
Ekran Ayarı
3.10 Yanıt Süresi (S24D300H / S24D340H)
Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.
z
Film izlemiyorsanız, en iyisi Yanıt Süresi seçeneğini Standart veya Daha hızlı olarak ayarlamaktır.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.10.1
1
Yanıt Süresi Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Yanıt Süresi öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
Görüntü Boyutu
,
QF#."=F
P>"6
Standart
P>%6%
F==
F%6%
!=
\%=7
%6
6/
>/=>
7
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
63
3
Ekran Ayarı
3.11 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.
z
Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
z
Bu menü sadece Görüntü Boyutu ayarı AV modunda Ekrana Sığdır olarak belirlendiğinde
kullanılabilir. AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör
normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için Ekrana Sığdır
öğesini seçin.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.11.1
1
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesine geçin ve [
]
düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
Yatay Pozisyon
Dikey Pozisyon
7
50
Ekranda gösterilen
görüntüyü sola veya
6=>>>
!"#
50
P>%6%
2200
F%6%
0
!6>
>6%
6=>>>
QF#."=F
7
50
50
2200
0
AUTO
!"#
Ekranda gösterilen
görüntüyü sola veya
6=>>>
AUTO
!"#
Görüntü Boyutu
Görüntü Boyutu
,
Yatay Pozisyon
50
QF#."=F
Dikey Pozisyon
42
P>"6
7
2200
P>%6%
70
F%6%
7
AUTO
,
!6>
>6%
6=>>>
F==
50
50
2200
0
AUTO
3 Ekran Ayarı
64
3
Ekran Ayarı
!"#
Yatay Pozisyon
Dikey Pozisyon
7
50
50
Ekranda gösterilen
>
=>
ettirin.
!"#
QF#."=F
P>%6%
F%6%
2200
0
7
50
50
2200
0
AUTO
!"#
Görüntü Boyutu
,
Yatay Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
42
7
Ekranda gösterilen
>
=>
ettirin.
AUTO
!"#
Görüntü Boyutu
,
QF#."=F
P>"6
2200
P>%6%
70
F%6%
7
AUTO
4
5
!6>
>
=>
>>
Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesini yapılandırmak için [
!6>
>
=>
ettirin.
F==
50
50
2200
0
AUTO
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
65
3
Ekran Ayarı
3.12 Kalın
Ekran frekansını ayarlayın.
z
Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.12.1
1
Kalın Ayarı Yapma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Kalın öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
Yatay Pozisyon
Dikey Pozisyon
7
50
!]6
!"#
50
P>%6%
2200
F%6%
0
!]6
QF#."=F
7
50
50
2200
0
AUTO
!"#
!]6
AUTO
!"#
Görüntü Boyutu
Görüntü Boyutu
,
Yatay Pozisyon
50
QF#."=F
Dikey Pozisyon
42
P>"6
7
2200
P>%6%
70
F%6%
7
AUTO
4
5
[
,
!]6
F==
50
50
2200
0
AUTO
] düğmesini kullanarak Kalın ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
66
3
Ekran Ayarı
3.13 İnce
Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.
z
Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
3.13.1
1
İnce Ayarı Yapma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak İnce öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
!"#
Yatay Pozisyon
Dikey Pozisyon
7
50
50
>
elde etmek için
7
/
!"#
QF#."=F
P>%6%
F%6%
2200
0
7
50
50
2200
0
AUTO
!"#
Görüntü Boyutu
,
Yatay Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
42
7
>
>
7
/
AUTO
!"#
Görüntü Boyutu
P>"6
P>%6%
70
F%6%
7
4
5
[
,
QF#."=F
2200
AUTO
>
>
7
/
>
>
7
/
F==
50
50
2200
0
AUTO
] düğmesini kullanarak İnce ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
67
4
Renk Tonunu Yapılandırma
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
SAMSUNG
Ekranın renk tonunu ayarlayın. MAGIC
Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna
ayarlandığında bu menü kullanılamaz. Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
4.1
Kırmızı
Resimdeki kırmızı rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
4.1.1
1
Kırmızı'yı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RENK öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Kırmızı öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
P
50
#
Renk Tonu
,
50
%
:;;<
=
%%7
+%
Mod 1
AUTO
4
5
[
] düğmesini kullanarak Kırmızı ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
68
4
4.2
Renk Tonunu Yapılandırma
Yeşil
Resimdeki yeşil rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
4.2.1
1
Yeşil'i Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RENK öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Yeşil öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
P
50
#
Renk Tonu
Gamma
50
P%
:;;<
=
%%7
Normal
Mod 1
AUTO
4
5
[
] düğmesini kullanarak Yeşil ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
69
4
4.3
Renk Tonunu Yapılandırma
Mavi
Resimdeki mavi rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
4.3.1
1
Mavi'yi Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RENK öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Mavi öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
P
50
#
Renk Tonu
Gamma
50
#%
:;;<
=
%%7
Normal
Mod 1
AUTO
4
5
[
] düğmesini kullanarak Mavi ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
70
4
4.4
Renk Tonunu Yapılandırma
Renk Tonu
Görüntünün genel renk tonunu ayarlayın.
4.4.1
1
z
SAMSUNG
MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
z
SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
z
Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RENK öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] düğmesine basarak Renk Tonu öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
P
Mavi
%
Gamma
"%^
"%:
Normal
"7:
=>
>%6
50
50
Normal
Mode1
"7^
6
&'$
z
Soğuk 2: Renk sıcaklığını Soğuk 1'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
z
Soğuk 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
z
Normal: Standart renk tonunu görüntüleyin.
z
Sıcak 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
z
Sıcak 2: Renk sıcaklığını Sıcak 1'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
z
Kişisel: Renk tonunu özelleştirin.
Harici giriş, HDMI ile bağlandığında ve PC/AV Modu, AV olarak ayarlandığında, Renk Tonu
fabrikada önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (Soğuk, Normal, Sıcak ve Kişisel) sahip
olur.
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
71
4
4.5
Renk Tonunu Yapılandırma
Gamma
Görüntünün orta aralık parlaklığını (Gamma) ayarlayın.
4.5.1
1
z
SAMSUNG
MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
z
SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
z
Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Gamma Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak RENK öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Gamma öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
P
50
#
50
Renk Tonu
Gamma
%>
Normal
Mod 1
Mode1
Mod 2
Mod 3
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Renk Tonunu Yapılandırma
72
5
5.1
OSD'yi Düzenleme
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Dil
Menü dilini ayarlar.
5.1.1
1
z
Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
z
PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
Dil Yapılandırması
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Dil öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
#
Dil
Polski
Deutsch
Menü yatay konum
Português
English
Menü dikey konum
jqww{|}
Español
Görüntü Süresi
Svenska
Français
"
Türkçe
Italiano
᪥ᮏㄒ
Magyar
AUTO
4
5
İstediğiniz dile gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 OSD'yi Düzenleme
73
5
5.2
OSD'yi Düzenleme
Menü yatay konum ve Menü dikey konum
Menü Yatay Konum: Menü konumunu sola veya sağa taşıyın.
Menü Dikey Konum: Menü konumunu yukarı veya aşağı taşıyın.
5.2.1
1
Menü yatay konum ve Menü dikey konum Yapılandırması
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Menü yatay konum veya Menü dikey konum öğesine geçin ve ürün
üzerinde bulunan [
] öğesine basın.
] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
Dil
Menü yatay konum
Menü dikey konum
Görüntü Süresi
"
Türkçe
Menü konumunu
66%
hareket ettirin.
100
2
20 sn
&
AUTO
MENÜ AYARLARI
Dil
Menü yatay konum
Menü dikey konum
Görüntü Süresi
"
Türkçe
Menü konumunu
hareket ettirin.
100
2
20 sn
&
AUTO
4
5
Menü yatay konum veya Menü dikey konum öğesini yapılandırmak için [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 OSD'yi Düzenleme
74
5
5.3
OSD'yi Düzenleme
Görüntü Süresi
Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.
Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.
5.3.1
1
Görüntü Süresi'ni Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Görüntü Süresi öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
Türkçe
Dil
100
Menü yatay konum
Menü dikey konum
Görüntü Süresi
"
5 sn
10 sn
20 sn
Menü penceresinin
ekranda ne kadar
67
2
20 sn
&
200 sn
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 OSD'yi Düzenleme
75
5
5.4
OSD'yi Düzenleme
Saydamlık
Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.
5.4.1
1
Saydamlık'nı Değiştirme
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
3
[
] öğesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Saydamlık öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
Türkçe
Dil
100
Menü yatay konum
2
Menü dikey konum
20 sn
Görüntü Süresi
"
Menü pencerelerinin
6
/
/
&
&
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 OSD'yi Düzenleme
76
6
6.1
Kurulum ve Sıfırlama
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Tümünü Sıfırla
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
6.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)
1
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] öğesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
3
[
] öğesine basarak Tümünü Sıfırla öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
"]
!%6]
/
>
]
6
/
"6
KURLM VE SIFIRLM
"]
!%6]
/
>
]
6
/
Q
PC/AV Modu
"6
&
Q
Auto
AUTO
AUTO
6
6]7
,>6]6>%6
!>
Q
AUTO
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
77
6
6.2
Kurulum ve Sıfırlama
Eko Tasarruf
Eko Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini
azaltır.
6.2.1
1
z
SAMSUNG
MAGICBright, Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
z
Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
Eko Tasarruf'yı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] öğesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
3
[
] öğesine basarak Eko Tasarruf öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
!ƒ>6]
>>
"]
!%6]
75%
/
50%
"6
/
Acceleration
AUTO
KURLM VE SIFIRLM
!ƒ>6]
>>
"]
!%6]
75%
/
50%
PC/AV Modu
/
Acceleration
"6
Auto
&
AUTO
4
5
z
75%: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %75'i olarak değiştirir.
z
50%: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %50'i olarak değiştirir.
z
Kapalı: Eko Tasarruf işlevini devre dışı bırakın.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
78
6
6.3
Kurulum ve Sıfırlama
Kapanış
Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
6.3.1
1
Kapanış'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] öğesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
3
4
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
"]
!%6]
/
KURLM VE SIFIRLM
/
„76
>>
"]
"6
/
!%6]
/
/
„76
>>
/
Q
PC/AV Modu
Q
"6
Auto
&
AUTO
AUTO
/
/
/
…""
/>
&
Kapama
„76
>>
AUTO
5
6
z
Kapalı: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
z
Açık: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
79
6
Kurulum ve Sıfırlama
6.3.2
1
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] öğesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
3
4
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Şu Sürdn Snr Kpt öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
/
/
…""
/>
&
4s
#%>
/%
6%%>%>
/
AUTO
5
6
Şu Sürdn Snr Kpt seçeneğini yapılandırmak için [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
z
Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda
ürün otomatik olarak kapanır.
z
Bu seçenek yalnızca Kapanış ayarı Açık olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
z
Bazı pazarlama bölgelerine yönelik ürünlerde Kapanış, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik
olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariği düzenlemelerine uyum
sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız,
MENU → KURLM VE SIFIRLM konumuna giderek Kapanış özelliğini Kapalı olacak şekilde
ayarlayın.
6 Kurulum ve Sıfırlama
80
6
6.4
Kurulum ve Sıfırlama
PC/AV Modu (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY /
S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B /
S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL)
PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.
6.4.1
1
z
Bu işlev Analog modunu desteklemez.
z
Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
z
Monitör (DVI veya HDMI olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da
Kabloyu Kontrol Et mesajı görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için MENU
düğmesine basın. PC veya AV seçeneğini seçebilirsiniz.
z
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] öğesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
3
4
[
] öğesine basarak PC/AV Modu öğesine gidin ve ürün üzerinde [
DVI veya HDMI öğesine gitmek için [
[
] düğmesine basın ve [
] öğesine basın.
] düğmesine basın. Ve
] öğesine tekrar basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
,>>
&\†
"]
/
!%6]
/
PC/AV Modu
"6
&
Q
Auto
AUTO
PC/AV Modu
DVI
PC
F\.
PC/AV modunu
6
AV
PC/AV Modu
HDMI
PC
QF#.
PC/AV modunu
6
AV
AUTO
AUTO
6 Kurulum ve Sıfırlama
81
6
Kurulum ve Sıfırlama
5
6
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
82
6
6.5
Kurulum ve Sıfırlama
Tuş Tekrar Süresi
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
6.5.1
1
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] öğesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
3
[
] öğesine basarak Tuş Tekrar Süresi öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
"]
/
!%6]
/
F
6‡
>/
=/
Q
"6
1 sn
2 sn
Tekrar Yok
Acceleration
Auto
AUTO
KURLM VE SIFIRLM
"]
/
!%6]
/
PC/AV Modu
"6
&
F
6‡
>/
=/
Q
1 sn
2 sn
Tekrar Yok
Acceleration
Auto
AUTO
z
Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut
yalnızca bir kez yanıt verir.
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
83
6
6.6
Kurulum ve Sıfırlama
Kaynak Algılama (S19D300HY / S19D340HY /
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)
Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.
6.6.1
1
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] öğesine basarak KURLM VE SIFIRLM öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
3
[
] düğmesine basarak Kaynak Algılama öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
,
67
"]
/
!%6]
/
PC/AV Modu
"6
&
Auto
Auto
Manuel
AUTO
4
5
z
Auto: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.
z
Manuel: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
84
7
7.1
BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
BİLGİ
Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.
7.1.1
1
BİLGİ menüsünü görüntüleme
Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili
menü ekranında görüntülemek için [ MENU ] düğmesine basın.
2
[
] öğesine basarak BİLGİ öğesine gidin. Geçerli giriş kaynağı, frekans ve çözünürlük gösterilir.
?ˆ,
!"#
RENK
#!+&P&ˆ&.
'ˆ#\!".‰.ˆ#
Analog
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimal Mod
**** x **** **Hz
?ˆ,
AUTO
Görüntülenen menü öğeleri modele bağlı olarak değişebilir.
7 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
85
7
7.2
BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
Başlangıç Ekranında Parlaklık ve Kontrast Ayarlarının
Yapılması
Başlangıç ekranı (menü ekranı görüntülenmeden önceki ekran) görüntülendiğinde [
] düğmelerini
kullanarak Parlaklık, Kontrast ayarı yapın.
Parlaklık :
z
SAMSUNG
MAGICBright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
z
Eko Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kontrast :
1
z
SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
z
Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Tuş kılavuzunu görüntülemek için (hiçbir menü ekranı görüntülenmiyorken) ürünün ön tarafındaki
herhangi bir düğmeye basın. Ardından [
] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
100
Kontrast
75
2
3
Parlaklık ve Kontrast ayarları arasında geçiş yapmak için [
[
] düğmesine basın.
] düğmesini kullanarak Parlaklık, Kontrast ayarını yapın.
7 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
86
8
8.1
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Easy Setting Box
"Easy Setting Box" kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
8.1.1 Yazılımın Yüklenmesi
1
2
CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
"Easy Setting Box" kurulum programını seçin.
Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "Easy Setting
Box" kurulum dosyasını bulup çift tıklatın.
3
4
Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında İleri'yi tıklatın.
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
z
Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
z
"Easy Setting Box" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.
z
Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("Easy Setting Box")
"Easy Setting Box" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
Sistem Gereklilikleri
İşletim Sistemi
z
Windows XP 32Bit/64Bit
z
Windows Vista 32Bit/64Bit
z
Windows 7 32Bit/64Bit
z
Windows 8 32Bit/64Bit
Donanım
z
En az 32MB'lık bellek
z
Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
8 Yazılımın Yüklenmesi
87
8
Yazılımın Yüklenmesi
8.1.2 Yazılımın Kaldırılması
Başlat öğesini tıklatın, Ayarlar/Denetim Masası seçeneğini seçin ve ardından
Programları Ekle veya Kaldır öğesini çift tıklatın.
Program listesinden "Easy Setting Box" seçeneğini seçin ve Ekle/Kaldır düğmesini tıklatın.
8 Yazılımın Yüklenmesi
88
9
9.1
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas
Kurmadan Önceki Gereklilikler
9.1.1 Ürünü Sınama
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın.
Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse,
otomatik tanı testi yapın.
1
2
3
4
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
Kabloyu üründen çıkarın.
Ürünü açar.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
9.1.2 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. "10.7 Standart Sinyal Modu Tablosu"), kısa süreliğine
Uygun Olmayan Mod mesajı görüntülenir.
9.1.3 Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Sorunlar
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Çözümler
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde
bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini
kontrol edin.
(Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
9 Sorun Giderme Kılavuzu
89
9
Sorun Giderme Kılavuzu
Ekran sorunu
Sorunlar
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Çözümler
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından
emin olun.
(Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.
Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını
kontrol edin.
(Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol
edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum
çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj
görünür.
Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (page 101)
yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı
ürünün performansına uygun olacak şekilde
değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
(Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Kalın ve İnce ayarlarını yapın.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu,
vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu
çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol
edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart
Tek Mod Tablosuna (page 101) ve ürün üzerindeki
BİLGİ menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
RENK ayarlarını değiştirin.
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.
RENK ayarlarını değiştirin.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
RENK ayarlarını değiştirin.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1
saniyede bir yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki
herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
90
9
Sorun Giderme Kılavuzu
Kaynak cihaz sorunu
Sorunlar
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
Çözümler
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa,
PC'nizi servise götürün.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
91
9
9.2
Sorun Giderme Kılavuzu
Soru ve Yanıt
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
z
Windows XP: Denetim Masası
Görüntü
Ayarlar
Görünüm ve Temalar
Gelişmiş
Monitör öğelerini seçin ve
Monitör ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın.
z
Windows ME/2000: Denetim Masası
Gelişmiş
Ekran
Ayarlar
Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında
Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
z
Windows Vista : Denetim Masası
Kişiselleştirme
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Gelişmiş Ayarlar
Görüntü Ayarları
Monitör öğelerini seçin ve
Monitör ayarları 'nın altında Yenileme hızı 'nı ayarlayın.
z
Windows 7 : Denetim Masası
Görüntü
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Çözünürlüğü
Gelişmiş ayarlar
Monitör öğelerini seçin ve Monitör ayarları'nın altında
Yenileme hızı'nı ayarlayın.
z
Windows 8 : Ayarlar
Denetim Masası
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Çözünürlüğü
Görüntü
Gelişmiş ayarlar
Monitör öğelerini
seçin ve Monitör ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
92
9
Sorun Giderme Kılavuzu
Soru
Çözünürlüğü nasıl
değiştirebilirim?
Yanıt
z
Windows XP: Denetim Masası
Ekran
z
Görünüm ve Temalar
Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Windows ME/2000: Denetim Masası
Ekran
Ayarlar
öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
z
Windows Vista : Denetim Masası
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Görüntü Ayarları öğesine
Kişiselleştirme
gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
z
Windows 7 : Denetim Masası
Ekran
Görünüm ve Kişiselleştirme
Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü
ayarlayın.
z
Windows 8 : Ayarlar
Kişiselleştirme
Denetim Masası
Ekran
Görünüm ve
Çözünürlüğü Ayarla öğesine
gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl
ayarlarım?
z
Windows XP: Denetim Masası
Ekran
Görünüm ve Temalar
Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC
üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
z
Windows ME/2000: Denetim Masası
Ekran
Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI
kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
z
Windows Vista : Denetim Masası
Kişiselleştirme
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları
öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
z
Windows 7 : Denetim Masası
Kişiselleştirme
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya
PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
z
Windows 8 : Ayarlar
Denetim Masası
Görünüm ve Kişiselleştirme
Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS
AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
93
10
Teknik Özellikler
10.1 Genel (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)
Model Adı
Panel
Boyut
18,5 inç (47 cm)
Görüntü
alanı
(Minimum)
409,8 mm (Y) x 230,4 mm (D)
Piksel Aralığı
0,300 mm (Y) x 0,300 mm (D)
Güç Kaynağı
Boyutlar
(G x Y x D) / Ağırlık
S19D300HY / S19D300NY
S19D340HY
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye
değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Altlıksız
444,9 x 273,1 x 53,1 mm
Altlıklı
444,9 x 347,5 x 177,0 mm / 2,15 kg
VESA Montaj Arayüzü
75 mm x 75 mm
Ortam koşulları
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Çalışma
Nem: %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem: %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
94
10
Teknik Özellikler
10.2 Genel (S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY)
Model Adı
Panel
S20D300BY / S20D300H /
S20D300HY
Boyut
19,5 inç (49 cm)
Görüntü
alanı
(Minimum)
432 mm (Y) x 236,34 mm (D)
Piksel Aralığı
0,27 mm (Y) x 0,27 mm (D)
Güç Kaynağı
S20D340H / S20D340HY
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye
değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Boyutlar
(G x Y x D) / Ağırlık
Altlıksız
476,2 x 299,8 x 53,0 mm
Altlıklı
476,2 x 379,4 x 187,0 mm / 2,3 kg
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Nem: %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem: %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
95
10
Teknik Özellikler
10.3 Genel (S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY /
S22D300NY)
Model Adı
Panel
S22D300BY / S22D300HY /
S22D300NY
Boyut
21,5 inç (54 cm)
Görüntü
alanı
(Minimum)
476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)
Piksel Aralığı
0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)
Güç Kaynağı
S22D340HY
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye
değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Boyutlar
(G x Y x D) / Ağırlık
Altlıksız
511,6 x 310,8 x 53,1 mm
Altlıklı
511,6 x 385,2 x 177,0 mm / 2,90 kg
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Nem: %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem: %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
96
10
Teknik Özellikler
10.4 Genel (S24D300BL / S24D300HL / S24D300H /
S24D300B)
Model Adı
Panel
S24D300H / S24D300B
Boyut
23,6 inç (59 cm)
24 inç (61 cm)
Görüntü
alanı
(Minimum)
521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
531,36 mm (Y) x 298,89 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2715 mm (Y) x
0,2715 mm (D)
0,27675 mm (Y) x
0,27675 mm (D)
Güç Kaynağı
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
S24D300BL / S24D300HL
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye
değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Altlıksız
569,0 x 342,1 x 53,9 mm
Altlıklı
569,0 x 417,2 x 197,0 mm /
3,55 kg
569,0 x 417,2 x 197,0 mm /
3,15 kg
VESA Montaj Arayüzü
75 mm x 75 mm (Yalnızca LS24D300HSM* Modelinde)
Ortam koşulları
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Çalışma
Nem: %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem: %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
97
10
Teknik Özellikler
10.5 Genel (S24D340HL / S24D340H)
Model Adı
Panel
S24D340HL
S24D340H
Boyut
23,6 inç (59 cm)
24 inç (61 cm)
Görüntü
alanı
(Minimum)
521,28 mm (Y) x
293,22 mm (D)
531,36 mm (Y) x
298,89 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2715 mm (Y) x
0,2715 mm (D)
0,27675 mm (Y) x
0,27675 mm (D)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye
değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Boyutlar
(G x Y x D) / Ağırlık
Altlıksız
569,0 x 342,1 x 53,9 mm
Altlıklı
569,0 x 417,2 x 197,0 mm /
3,55 kg
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
569,0 x 417,2 x 197,0 mm /
3,15 kg
Nem: %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem: %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
98
10
Teknik Özellikler
10.6 Güç Tasarrufu
Bu ürünün güç tasarruf fonksiyonu, ürün belirli bir süre kullanılmadığında ekranı kapatarak ve güç LED'inin
durumunu kontrol ederek güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda güç kapatılmaz. Ekranı yeniden
açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu modu yalnız ürün
güç tasarrufu fonksiyonuna sahip bir PC'ye bağlandığında çalışır.
Güç Tasarrufu
Energy Star Test
Koşulu
Güç tasarruf modu
Güç kapalı
(Güç düğmesi)
Güç Göstergesi
Açık
Yanıp Sönme
Kapalıyken
Tipik 13 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 13 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 13 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 16 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 14 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 14 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 16 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 16 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 22 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 22 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 22 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 22 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 20 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Güç Tüketimi
(S19D300HY)
Güç Tüketimi
(S19D340HY)
Güç Tüketimi
(S19D300NY)
Güç Tüketimi
(S20D300BY)
Güç Tüketimi
(S20D300H)
Güç Tüketimi
(S20D340H)
Güç Tüketimi
(S20D300HY)
Güç Tüketimi
(S20D340HY)
Güç Tüketimi
(S22D300BY)
Güç Tüketimi
(S22D300HY)
Güç Tüketimi
(S22D340HY)
Güç Tüketimi
(S22D300NY)
Güç Tüketimi
(S24D300BL)
10 Teknik Özellikler
99
10
Teknik Özellikler
Güç Tasarrufu
Güç Tüketimi
(S24D300HL)
Güç Tüketimi
(S24D340HL)
Güç Tüketimi
(S24D300H)
Güç Tüketimi
(S24D340H)
Güç Tüketimi
(S24D300B)
z
z
Energy Star Test
Koşulu
Güç tasarruf modu
Güç kapalı
(Güç düğmesi)
Tipik 20 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 20 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 18 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 18 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Tipik 18 W
Tipik 0,3 W
0,3 W'dan az
Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik
gösterebilir. (S**D300 Modeli Güç tasarrufu modu : Maksimum 0,45 W)
ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın ABD'de tescilli markasıdır.
Energy Star güç tüketimi, güncel Energy Star® Standardı'nda belirtilen test yöntemiyle
ölçülmektedir.
z
Güç tüketimini 0 watt düzeyine indirmek için, ürünün arkasındaki güç düğmesini kapatın veya güç
kablosunu çıkarın. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarmayı unutmayın. Güç
anahtarı yoksa güç tüketimini 0 Watt'a indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin.
10 Teknik Özellikler
100
10
Teknik Özellikler
10.7 Standart Sinyal Modu Tablosu
z
Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için
yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Bu nedenle, belirtilenden başka bir çözünürlük, resim
kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bunu önlemek için, ürününüzün ekran boyutu için belirtilen en
uygun çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
z
Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD
monitör 85Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak
dikey frekansı 60Hz olarak değiştirin.
Model Adı
Senkronizasyon
Çözünürlük
S19D300HY /
S19D340HY /
S19D300NY
S20D300BY /
S20D300H /
S20D340H /
S20D300HY /
S20D340HY
S22D300BY /
S22D300HY /
S22D340HY /
S22D300NY /
S24D300B /
S24D300BL /
S24D300H /
S24D340H /
S24D300HL /
S24D340HL
Yatay Frekans
30 ~ 81 kHz
Dikey Frekans
56 ~ 75 Hz
Uygun
çözünürlük
1366 x 768 @ 60 Hz
1600 x 900 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum
çözünürlük
1366 x 768 @ 60 Hz
1600 x 900 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak
ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş
olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları
değiştirin.
10 Teknik Özellikler
101
10
Teknik Özellikler
S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Teknik Özellikler
102
10
Teknik Özellikler
S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
10 Teknik Özellikler
103
10
Teknik Özellikler
S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
z
Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt
sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.
z
Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar.
Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.
10 Teknik Özellikler
104
Ek
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421(Demais cidades e
regiões) 4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
http://www.samsung.com.br
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Ek
105
Ek
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
009 800 542 0001
http://www.samsung.com.py
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
000 405 437 33
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/ve
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, share cost tariff
http://www.samsung.com/bg
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com/hr
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com/gr
Ek
106
Ek
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30) 210
6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com/gr
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 **
Œ7Ž%>%6>/%Ž7
ƒ:/6Ž
>]%/>%‘
ŒŒ%6>/%Ž7
Ž>]%/>%‘
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864) TOLL FREE No.
http://www.samsung.com/ro
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902172678
http://www.samsung.com
Ek
107
Ek
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282 1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888 (Toll Free) (021)
56997777
http://www.samsung.com/id
Ek
108
Ek
ASIA PACIFIC
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
TAIWAN
0800-32-9999
http://www.samsung.com/tw
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
ALGERIA
0800 100 100
http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
06 5777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
Ek
109
Ek
MENA
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com
BURUNDI
200
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D’ Ivoire
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr
DRC
499999
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com
RWANDA
9999
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com
SUDAN
1969
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com
Ek
110
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)
Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için
ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
z
Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri
ayarlarsa.
z
Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
z
Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
z
Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
z
Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
z
Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
z
Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
z
Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
z
Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
z
Dış darbe veya düşürme.
z
Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
z
Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.
z
Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
z
Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
z
Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
z
Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
z
Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit
vb.)
Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
Ek
111
Ek
Doğru Atma
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda
diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha
edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu
diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve
nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Ek
112
Ek
Terminoloji
OSD (Ekran Görüntüsü)
Ekran görüntüsü (OSD) resim kalitesini gereken optimum düzeye getirmek için ekran ayarlarını
yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen menüleri kullanarak ekran parlaklığı, renk
tonlaması, boyut ve diğer birçok ayarı değiştirmenizi sağlar.
Gamma
Gamma menüsü ekrandaki orta tonları temsil eden gri ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması tüm
ekranın aydınlanmasına neden olurken, Gamma ayarı yalnızca orta parlaklığı aydınlatır.
Gri ölçeği
Ölçek, ekranda daha koyu alanlardan daha aydınlık alanlara geçişte renk çeşitlemelerini gösteren renk
yoğunluğu düzeyine karşılık gelir. Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah ve beyaz çeşitlemesiyle
gösterilir ve gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı aracılığıyla gri
ölçeği değiştirildiğinde, ekranın orta parlaklığı değişir.
Tarama hızı
Tarama hızı veya yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına karşılık gelir. Ekran görüntüleri göstermek için
yenilenirken ekran verileri iletilir, ama yenileme çıplak gözle görülemez. Ekran yenileme sayısı, tarama
hızı olarak adlandırılır ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir tarama hızı, ekranın saniyede 60 kes
yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik kartlarının performansına
bağlıdır.
Yatay Frekans
Monitör ekranında görüntülenen karakter veya görüntüler çok sayıda noktadan (piksel) oluşur. Pikseller
yatay çizgiler halinde iletilir ve bunlar da dikey şekilde düzenlenerek görüntü oluşturulur. Yatay frekans
kHz cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin saniyede kaç kez iletildiğini ve monitör ekranında
görüntülendiğini belirtir. Yatay frekansın 85 olması görüntüyü oluşturan yatay satırların saniyede 85000
kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans 85kHz olarak gösterilir.
Dikey Frekans
Bir görüntü çok sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu yatay çizgilerle
saniyede kaç görüntü oluşturulabileceğini ifade eder. 60 değerinde dikey frekans bir görüntünün
saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir. Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da denir ve bu ekran
titrekliğini etkiler.
Ek
113
Ek
Çözünürlük
Çözünürlük, bir ekranı meydana getiren yatay piksellerle dikey piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı
düzeyini temsil eder.
Çözünürlük yükseldikçe ekranda daha fazla bilgi görüntülenir ve bu da aynı anda birçok görevi
gerçekleştirmek için uygundur.
Örneğin, 1366 x 768 çözünürlük 1366 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 768 dikey pikselden (dikey
çözünürlük) oluşur.
Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080 dikey pikselden (dikey
çözünürlük) oluşur.
Tak ve Çalıştır
Tak ve Kullan özelliği, en uygun görüntüleme ortamını oluşturmak üzere bir monitör ile PC arasında
otomatik olarak bilgi alış verişine olanak tanır.
Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA DDC (uluslararası standart) kullanır.
Ek
114
Dizin
B
M
Bağlamadan Önce 42
Mavi 70
BİLGİ 85
N
D
Netlik 52
Dil 73
Doğru Atma 112
O
Oyun Modu 53
E
Easy Setting Box 87
Eko Tasarruf 78
P
Parçalar 21
Parlaklık 50
G
PC'yi Bağlama ve Kullanma 42
Gamma 72
PC/AV Modu 81
Genel 94
Görüntü Boyutu 59
Görüntü Süresi 75
R
Renk Tonu 71
Güvenlik Önlemleri 11
H
HDMI Siyhlk Dzy 61
S
SAMSUNG MAGIC Angle 56
SAMSUNG MAGIC Bright 54
SAMSUNG MAGIC Upscale 58
İ
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim 105
İçeriği Kontrol Etme 20
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler 89
İnce 67
Saydamlık 76
Soru ve Yanıt 92
K
Standart Sinyal Modu Tablosu 101
Kalın 66
Kapanma Zmnlayıcı 79
Kaynak Algılama 84
Kırmızı 68
Kontrast 51
Kurulum 35
T
Telif Hakkı 8
Terminoloji 113
Tuş Tekrar Süresi 83
Tümünü Sıfırla 77
Dizin
115
Dizin
Ü
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir) 111
Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu 19
Y
Yanıt Süresi 63
Yeşil 69
Dizin
116
Download PDF

advertising