Samsung | S22D300NY | Samsung Keskin görüntü kalitesine sahip 22'' LED monitör Kullanım kılavuzu

Kullanım
Kılavuzu
S19C350NW
S22C350B
S22C350H
S23C340H
S23C350B
S23C350H
S24C340HL
S24C350BL
S24C350HL
S24C350H
S27C350H
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik
özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
BN46-00312A-11
İçindekiler
ÜRÜNÜ KULLANMADAN
ÖNCE
HAZIRLIKLAR
10
Telif Hakkı
10
Bu el kitabında kullanılan simgeler
11
Temizleme
12
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
12
Saklama önlemleri
13
Güvenlik Önlemleri
13
14
15
17
Güvenlik önlemleriyle ilgili simgeler
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
21
Ürünü kullanmak için doğru oturma
konumu
22
İçeriği Kontrol Etme
22
23
Paketi Çıkartma
Parçaları Kontrol Etme
24
Parçalar (S19C350NW)
24
25
26
Ön Düğmeler
Doğrudan Tuş kılavuzu
İşlev Tuşu Kılavuzu
28
Parçalar (S22C350B / S23C350B /
S24C350BL / S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)
28
30
31
33
34
Ön Düğmeler
Doğrudan Tuş kılavuzu
İşlev Tuşu Kılavuzu
Arka Taraf "(S19C350NW)"
Arka Taraf "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Arka Taraf "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
35
İçindekiler
2
İçindekiler
BIR KAYNAK CIHAZ
BAĞLAMA VE KULLANMA
36
Kurulum
36
37
38
39
Altlığın Takılması
Altlığın Çıkarılması
Ürünün Eğimini Ayarlama
Hırsıza Karşı Kilit
40
Bağlamadan Önce
40
Ön bağlantı kontrol noktaları
41
PC'yi Bağlama ve Kullanma
41
42
D-SUB kablosu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı
DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350B
/ S23C350B / S24C350BL)"
Bir DVI/HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
"(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama "(S22C350H
/ S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Bir HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
"(S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL /
S27C350H)"
42
43
43
44
EKRAN AYARI
"(S19C350NW)"
44
45
46
47
48
49
Kulaklığa Bağlama "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Gücü Bağlama
Bağlı Kabloları Düzenleme
Windows ses ayarlarının değiştirilmesi
Sürücü Yükleme
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
PC Kullanarak Çözünürlüğü Değiştirme
53
Parlaklık
53
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
54
Kontrast
54
Kontrast Yapılandırma
İçindekiler
3
İçindekiler
EKRAN AYARI "(S22C350B
/ S23C350B / S24C350BL)"
55
Netlik
55
Netlik Yapılandırma
56
SAMSUNG MAGIC Bright
56
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
57
SAMSUNG MAGIC Angle
57
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
59
SAMSUNG MAGIC Upscale
59
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
60
Görüntü Boyutu
60
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
61
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
61
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yapılandırması
62
Kalın
62
Kalın Ayarı Yapma
63
İnce
63
İnce Ayarı Yapma
64
Parlaklık
64
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
65
Kontrast
65
Kontrast Yapılandırma
66
Netlik
66
Netlik Yapılandırma
67
SAMSUNG MAGIC Bright
67
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
68
SAMSUNG MAGIC Angle
68
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
70
SAMSUNG MAGIC Upscale
70
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
İçindekiler
4
İçindekiler
EKRAN AYARI "(S22C350H
/ S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
71
Görüntü Boyutu
71
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
73
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
73
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yapılandırması
74
Kalın
74
Kalın Ayarı Yapma
75
İnce
75
İnce Ayarı Yapma
76
Parlaklık
76
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
77
Kontrast
77
Kontrast Yapılandırma
78
Netlik
78
Netlik Yapılandırma
79
SAMSUNG MAGIC Bright
79
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
81
SAMSUNG MAGIC Angle
81
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
83
SAMSUNG MAGIC Upscale
83
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
84
Görüntü Boyutu
84
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
86
HDMI Siyhlk Dzy
86
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
87
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
87
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yapılandırması
88
Kalın
88
Kalın Ayarı Yapma
İçindekiler
5
İçindekiler
TON'I YAPILANDIRMA
OSD'YI DÜZENLEME
KURULUM VE SIFIRLAMA
"(S19C350NW)"
89
İnce
89
İnce Ayarı Yapma
90
Kırmızı
90
Kırmızı'yı Yapılandırma
91
Yeşil
91
Yeşil'i Yapılandırma
92
Mavi
92
Mavi'yi Yapılandırma
93
Renk Tonu
93
Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma
94
Gamma
94
Gamma Yapılandırma
95
Dil
95
Dil'i Değiştirme
96
Menü yatay konum ve Menü dikey
konum
96
Menü yatay konum ve Menü dikey konum
Yapılandırması
97
Görüntü Süresi
97
Görüntü Süresi'ni Yapılandırma
98
Saydamlık
98
Saydamlık'nı Değiştirme
99
Sıfırla
99
Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)
100
Eko Tasarruf
100
Eko Tasarruf'yı Yapılandırma
101
Kapanış
101
Kapanış'ı Yapılandırma
İçindekiler
6
İçindekiler
KURULUM VE SIFIRLAMA
"(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
KURULUM VE SIFIRLAMA
"(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL /
S27C350H)"
102
Şu Sürdn Snr Kpt
102
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
103
Tuş Tekrar Süresi
103
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
104
Güç LED' i Açık
104
Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma
105
Sıfırla
105
Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)
106
Eko Tasarruf
106
Eko Tasarruf'yı Yapılandırma
107
Kapanış
107
Kapanış'ı Yapılandırma
108
Şu Sürdn Snr Kpt
108
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
109
PC/AV Modu
109
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
110
Tuş Tekrar Süresi
110
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
111
Kaynak Algılama
111
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
112
Güç LED' i Açık
112
Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma
113
Sıfırla
113
Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)
114
Eko Tasarruf
114
Eko Tasarruf'yı Yapılandırma
115
Kapanış
115
Kapanış'ı Yapılandırma
İçindekiler
7
İçindekiler
BİLGİ MENÜSÜ VE
DIĞERLERI
YAZILIMIN YÜKLENMESI
SORUN GIDERME
KILAVUZU
116
Şu Sürdn Snr Kpt
116
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
117
PC/AV Modu
117
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
118
Tuş Tekrar Süresi
118
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
119
Kaynak Algılama
119
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
120
Güç LED' i Açık
120
Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma
121
BİLGİ
121
BİLGİ menüsünü görüntüleme
122
Başlangıç Ekranında Parlaklık ve
Kontrast Ayarlarının Yapılması
123
Başlangıç Ekranında Ses Ayarını
Yapılandırma
124
MagicTune
124
124
125
"MagicTune" nedir?
Yazılımın Yüklenmesi
Yazılımın Kaldırılması
126
MultiScreen
126
127
Yazılımın Yüklenmesi
Yazılımın Kaldırılması
128
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler
128
128
128
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
131
Soru ve Yanıt
İçindekiler
8
İçindekiler
TEKNIK ÖZELLIKLER
EK
133
Genel "(S19C350NW)"
135
Genel "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
137
Genel "(S22C350H / S23C340H)"
139
Genel "(S23C350H / S24C340HL)"
141
Genel "(S24C350HL / S24C350H /
S27C350H)"
143
Güç Tasarrufu
145
Standart Sinyal Modu Tablosu
148
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
154
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
154
154
154
Bir ürün kusuru yoksa
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse.
Diğer
156
Doğru Atma
156
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli
ve Elektronik Cihazlar)
157
Terminoloji
DIZIN
İçindekiler
9
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
2013 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması
yasaktır.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.

Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.

(a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa(örn, bu kullanım kılavuzunu
okumadığınız yerlerde)

(b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa(örn, bu kullanım
kılavuzunu okumadığınız yerlerde).

Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size
bildirilecektir.
Bu el kitabında kullanılan simgeler
Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar,
resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
10
Ürünü Kullanmadan Önce
Temizleme
Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
1. Monitörün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu monitörden çıkarın.
Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi
takdirde, elektrik çarpabilir.
3. Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.

Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik
malzemeleri uygulamayın.
!

Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4. Monitörün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp
iyice sıkın.
5. Güç kablosunu, ürünü temizledikten sonra takın.
6. Monitörün ve bilgisayarın gücünü açın.
!
Ürünü Kullanmadan Önce
11
Ürünü Kullanmadan Önce
Kurulum Alanının Sabitlenmesi

Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden
olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Saklama önlemleri
Monitörün iç kısmının temizlenmesi gerektiğinde Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148)
başvurduğunuzdan emin olun. (servis ücreti alınır).
Ürünü Kullanmadan Önce
12
Ürünü Kullanmadan Önce
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI)
ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM
SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün iç kısmındaki
parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı
konusunda sizi uyarır.
Güvenlik önlemleriyle ilgili simgeler
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Uyarı
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
Ürünü Kullanmadan Önce
13
Ürünü Kullanmadan Önce
Elektrik ve Güvenlik
Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Uyarı
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Aynı elektrik prizine pek çok ürünü bağlamayın.

Aksi takdirde, priz aşırı ısınarak yangına yol açabilir.
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.

Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.

Bağlantıda gevşeklik yangına yol açabilir.
!
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).

Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır
nesneler yerleştirmeyin.

Hasarlı güç kablosu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Fiş pinleri veya elektrik prizi çevresinden toz gibi yabancı maddeleri kuru bir bezle
temizleyin.
!

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
14
Ürünü Kullanmadan Önce
Dikkat
Ürün çalıştığı sırada güç kablosunu çıkarmayın.

Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Samsung tarafından onaylanan ürünlerden başka ürünlerin güç kablosunu
kullanmayın.

!
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.

Üründe herhangi bir sorun oluşursa, ürünün elektriğini tamamen kesmek için
güç kablosunu çıkarın.
!
Güç düğmesi ürüne gelen elektriğin tümüyle kesilmesini sağlayamaz.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Kurulum
Uyarı
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
Ürünü, kitaplık veya duvar bölmesi gibi, hava akımının iyi olmadığı dar yerlere
kurmayın.

Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
Ürünün plastik ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
!

Çocuklar boğulabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
15
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü sabit olmayan veya titreşimli yüzeylere (sağlam olmayan raflar, eğimli
yüzeyler, vb.) kurmayın.


Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına
neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan
yerlere kurmayın.

!
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz
bırakmayın.

Aksi takdirde, ürünün ömrü kısalabilir veya yangın çıkabilir.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.

Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir.
Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
Dikkat
Ürünü taşırken düşürmemeye dikkat edin.

Aksi takdirde, ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.

Ekran hasara uğrayabilir.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı
taşmadığından emin olun.

Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.

Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü Kullanmadan Önce
16
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü dikkatle yere bırakın.

Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
!
SAMSUNG
!
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla zerrecik, kimyasal madde veya aşırı sıcaklık
bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı hava
limanı veya tren istasyonu gibi yerlere) kurulması performansını önemli ölçüde
etkileyebilir.

Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, yerleştirmeden önce
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurduğunuzdan emin
olun.
Çalışma
Uyarı
Üründe yüksek voltaj bulunmaktadır. Kendi başınıza ürünün içini açmayı,
onarmayı veya değişiklik yapmayı denemeyin.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Onarım için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurun.
Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın, güç kablosunu
ve bağlı olan diğer kabloları çıkarın.
!

Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına
yol açabilir.
Üründen garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu
hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurun.
!

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.

Ürün düşebilir ve çocuğunuz incinebilir veya ciddi şekilde yaralanabilir.
Ürün düşerse veya dış kısmı hasar görürse, ürünün gücünü kapatın, elektrik
kablosunu çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (sayfa
148).

Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
17
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünün üzerine ağır nesneler, oyuncak veya şekerleme koymayın.

Çocuklar oyuncak veya şekerleme erişmeye çalışırken ürün veya ağır nesne
düşebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.

Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya
elektrik çarpması meydana gelebilir.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen
havalandırın.
!
GAS

Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
Ürünü elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan tutarak kaldırmayın veya
taşımayın.

Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya
elektrik çarpması meydana gelebilir.
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
!

Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden
emin olun.

Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
18
Ürünü Kullanmadan Önce
100
Ürünün havalandırma deliklerine veya bağlantı noktalarına metal nesneler (yemek
çubuğu, jeton, toka, vb.) veya yanabilen nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.

Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü
kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurduğunuzdan emin olun.

Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler
koymayın.

Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü
kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurduğunuzdan emin olun.

Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Dikkat
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya
kusurlu piksellere yol açabilir.

!
Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya
hareketli resim ekran koruyucuyu etkinleştirin.
-_!
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik
kablosunu prizden çıkarın.

Aksi takdirde, biriken toz, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya elektrik kaçağı
nedeniyle yangın meydana gelebilir.
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.

Görüşünüz bozulabilir.
!
DC güç adaptörlerini bir araya getirmeyin.

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
DC güç adaptörünü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
19
Ürünü Kullanmadan Önce
DC güç aygıtına su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan
kaçının.

Yerleri yıkarken DC güç adaptörünün ıslanmamasına dikkat edin.
DC güç adaptörünü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
DC güç adaptörünü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.
!
AC/DC güç adaptörünü kablo girişi yukarı gelecek şekilde asılı kalarak
yerleştirirseniz, Adaptöre su veya başka yabancı maddeler girebilir ve Adaptörün
düzgün çalışmamasına neden olabilir.
!
AC/DC güç adaptörünü bir masa veya zemin üzerine düz şekilde yerleştirmeye
dikkat edin.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
!
Monitörü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.

Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.

Göz yorgunluğu geçer.
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Ürünü Kullanmadan Önce
20
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünle birlikte kullanılan küçük aksesuarları çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
!
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
!

Aksi takdirde, çocukların parmakları veya elleri sıkışıp yaralanabilir.

Ürünün fazla eğilmesi düşmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

Ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe
ayarlamayın.

Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu
Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:
50 cm

Sırtınızı dik tutun.

Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz
yukarıdan bakın.
Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.

Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.

Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.

Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.

Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz,
topuklarınız yere değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
Ürünü Kullanmadan Önce
21
1
1.1
Hazırlıklar
İçeriği Kontrol Etme
1.1.1 Paketi Çıkartma
1
Paket kutusunu açın. Paketi keskin bir aletle açarken ürüne zarar vermemeye dikkat edin.
2
Köpük dolguyu üründen çıkarın.
3
Parçaları kontrol edin ve köpüğü ve plastik poşeti çıkartın.
Bu görüntü yalnızca referans amaçlıdır.
4
Kutuyu kuru bir yerde saklayın, böylece gelecekte ürünü taşırken kullanılabilir.
1 Hazırlıklar
22
1
Hazırlıklar
1.1.2 Parçaları Kontrol Etme

Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın aldığınız satıcıyla temas kurun.

Parçaların görünümü sunulan görüntülerden farklı olabilir.
Bileşenler
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Kullanım Kılavuzu
Güç kablosu
DC güç adaptörü
D-SUB kablosu (isteğe bağlı)
DVI kablosu (isteğe bağlı)
HDMI kablosu (isteğe bağlı)
HDMI-DVI kablosu
(isteğe bağlı)
Altlık tabanı
Altlık konnektörü
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
1 Hazırlıklar
23
1
1.2
Hazırlıklar
Parçalar (S19C350NW)
1.2.1 Ön Düğmeler
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
AUTO
AUTO
Geri
Return
AŞAĞI(ÖN)
Geri
SOL
SAĞ
BAS(ENTER)
YUKARI(ARKA)
Simgeler
Açıklama
Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme.
JOG Düğmesi
JOG düğmesi, ekranın orta kısmının altında bulunur ve YUKARI/
AŞAĞI/SOL/SAĞ/BAS(ENTER) olarak 5 yönü vardır.
Bu LED, güç durumu göstergesidir ve şu işlevlere sahiptir:

Gücü açma (Güç düğmesi): Kapalıyken

Güç tasarruf modu: Yanıp Sönme

Güç kapalı (Güç düğmesi): Açık
(Güç LED'i)
Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir.
(KURLM VE SIFIRLM
Güç LED' i Açık)
Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve sahip
olmayabilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu
Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir.
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı yön
düğmesine tekrar basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir. Lütfen ürünün kendisine bakın.
1 Hazırlıklar
24
1
Hazırlıklar
1.2.2 Doğrudan Tuş kılavuzu
JOG düğmesini herhangi bir yöne hareket ettirdiğinizde, kısayol tuşlarının kullanımıyla ilgili yardım
sağlayan, aşağıdaki OSD (Ekran Görüntüsü) görüntülenir.
Özellikler

YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: Parlaklık ayarını yapar.

BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.
1 Hazırlıklar
25
1
Hazırlıklar
1.2.3 İşlev Tuşu Kılavuzu
Ana menüye gitmek veya diğer öğeleri kullanmak amacıyla İşlev Tuşu Kılavuzu'nu görüntülemek için JOG
düğmesine basın. JOG düğmesine tekrar basarak çıkabilirsiniz.
AUTO
Geri

YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: İstediğiniz öğeye doğru hareket ettirin. Odak değiştiğinde, her öğe için
açıklama görüntülenir.

BAS(ENTER): Seçilen öğe uygulanır.
Simgeler
Açıklama

İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
[
] öğesini seçer. Monitör özelliğinizin OSD'si (Ekran
Görüntüsü) görünür.

OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların
yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.
Etkinleştir/Deve Dışı Bırak: OSD kontrolünü kilitlemek/kilidini
açmak için, ana menü görüntülenirken SOL düğmesine 10
saniye boyunca basın.
OSD kontrolü kilitliyse,
SAMSUNG
Parlaklık/Kontrast ve MAGIC
Bright ayarlanabilir ve BİLGİ
görüntülenebilir.
Parlaklık veya Kontrast ayarlarını değiştirmek için [
] öğesini
seçin.
Bu ayar, JOG düğmesi kullanılarak işlev tuşu kılavuzu ekranında
değiştirilebilir. Parlaklık ve Kontrast ayarları arasında geçiş yapmak
için JOG düğmesini Yukarı/Aşağı hareket ettirin.
1 Hazırlıklar
26
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama

İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
ekran ayarlarını otomatik olarak yapmak için [
] öğesini
seçer.

Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi
Otomatik Ayar işlevini etkinleştirir.

Bu işlev yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
Monitörü kapatmak için [
] öğesini seçer.
Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan İşlev tuşu kılavuzu seçenekleri farklı olacaktır. Lütfen
üründeki simgeyi ve açıklamayı esas alarak ilgili işlevi çalıştırın.
Monitör hiçbir şey göstermediği zaman (örneğin, güç tasarruf modu veya sinyal yok modu), bir doğrudan
erişim tuşu, güç durumunu kontrol etmek amacıyla aşağıda gösterildiği biçimde kullanılabilir.
JOG Düğmesi
Güç tasarrufu/Sinyal yok modu
BAS(ENTER) tuşuna 2 saniye basın
Güç Kapalı
1 Hazırlıklar
27
1
1.3
Hazırlıklar
Parçalar (S22C350B / S23C350B / S24C350BL /
S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)
1.3.1 Ön Düğmeler
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
AUTO
AUTO
Geri
Return
AŞAĞI(ÖN)
Geri
SOL
SAĞ
BAS(ENTER)
YUKARI(ARKA)
Simgeler
Açıklama
Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme.
JOG Düğmesi
JOG düğmesi, ekranın orta kısmının altında bulunur ve YUKARI/
AŞAĞI/SOL/SAĞ/BAS(ENTER) olarak 5 yönü vardır.
1 Hazırlıklar
28
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Bu LED, güç durumu göstergesidir ve şu işlevlere sahiptir:

Gücü açma (Güç düğmesi): Kapalıyken

Güç tasarruf modu: Yanıp Sönme

Güç kapalı (Güç düğmesi): Açık
(Güç LED'i)
Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir.
(KURLM VE SIFIRLM
Güç LED' i Açık)
Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve sahip
olmayabilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu
Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir.
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı yön
düğmesine tekrar basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir. Lütfen ürünün kendisine bakın.
1 Hazırlıklar
29
1
Hazırlıklar
1.3.2 Doğrudan Tuş kılavuzu
JOG düğmesini herhangi bir yöne hareket ettirdiğinizde, kısayol tuşlarının kullanımıyla ilgili yardım
sağlayan, aşağıdaki OSD (Ekran Görüntüsü) görüntülenir.
Ses seçenekli modeller
Ses
Özellikler

YUKARI/AŞAĞI: Parlaklık ayarını yapar.

SOL/SAĞ: Ses ayarını yapar.

BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.
Ses seçeneksiz modeller
Özellikler

YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: Parlaklık ayarını yapar.

BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.
1 Hazırlıklar
30
1
Hazırlıklar
1.3.3 İşlev Tuşu Kılavuzu
Ana menüye gitmek veya diğer öğeleri kullanmak amacıyla İşlev Tuşu Kılavuzu'nu görüntülemek için JOG
düğmesine basın. JOG düğmesine tekrar basarak çıkabilirsiniz.
AUTO
Geri

YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: İstediğiniz öğeye doğru hareket ettirin. Odak değiştiğinde, her öğe için
açıklama görüntülenir.

BAS(ENTER): Seçilen öğe uygulanır.
Simgeler
Açıklama
İşlev Tuşu Kılavuzu ekranında giriş sinyalini değiştirmek için JOG
düğmesini hareket ettirerek [
] öğesini seçin. Giriş sinyali
değişirse, ekranın sol üst köşesinde bir mesaj görüntülenir.

İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
[
] öğesini seçer. Monitör özelliğinizin OSD'si (Ekran
Görüntüsü) görünür.

OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların
yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.
Etkinleştir/Deve Dışı Bırak: OSD kontrolünü kilitlemek/kilidini
açmak için, ana menü görüntülenirken SOL düğmesine 10
saniye boyunca basın.
OSD kontrolü kilitliyse,
SAMSUNG
Parlaklık/Kontrast ve MAGIC
Bright ayarlanabilir ve BİLGİ
görüntülenebilir.
1 Hazırlıklar
31
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama

İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
ekran ayarlarını otomatik olarak yapmak için [
] öğesini
seçer.

Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi
Otomatik Ayar işlevini etkinleştirir.

Bu işlev yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
Monitörü kapatmak için [
] öğesini seçer.
Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan İşlev tuşu kılavuzu seçenekleri farklı olacaktır. Lütfen
üründeki simgeyi ve açıklamayı esas alarak ilgili işlevi çalıştırın.
Monitörde hiçbir şey görüntülenmediğinde (diğer bir deyişle, Güç tasarrufu modu veya Sinyal yok
modu), kontrol kaynağı ve güç için 2 doğrudan tuş aşağıdaki gibi kullanılabilir.
JOG Düğmesi
Güç tasarrufu/Sinyal yok modu
YUKARI
Kaynak Değişikliği
Aşağı
BAS(ENTER) tuşuna 2 saniye basın
Güç Kapalı
1 Hazırlıklar
32
1
Hazırlıklar
1.3.4 Arka Taraf "(S19C350NW)"

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için
önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
DC14V
DC14V
DVI IN
RGB IN
RGB IN
Bağlantı Noktası
Açıklama
DC14V
DC güç adaptörüne bağlanır.
RGB IN
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
1 Hazırlıklar
33
1
Hazırlıklar
1.3.5 Arka Taraf "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için
önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
DC14V
DC14V
DVI IN
DVIININ
DVI
RGB IN
RGB IN
Bağlantı Noktası
Açıklama
DC14V
DC güç adaptörüne bağlanır.
DVI IN
DVI kablosu aracılığıyla bir kaynak cihaza bağlanır.
RGB IN
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
1 Hazırlıklar
34
1
Hazırlıklar
1.3.6 Arka Taraf "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H
/ S24C350HL / S27C350H)"

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için
önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
DC14V
DC14V
HDMI IN
DVI IN
IN
HDMI
RGB IN
RGB IN
Bağlantı Noktası
Açıklama
DC14V
DC güç adaptörüne bağlanır.
HDMI IN
HDMI kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır.
[HDMI IN] terminali, yalnızca HDMI'ya özel modeller için sağlanır.
RGB IN
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır.
Bu işlev yalnızca HDMI modunda kullanılabilir.
1 Hazırlıklar
35
1
1.4
Hazırlıklar
Kurulum
1.4.1 Altlığın Takılması
Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
Altlık Konektörünü Altlığa
aşağıdaki şekilde gösterilen
yönde takın.
Altlık Konektörünün sıkı bir
şekilde bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
Altlığın altındaki bağlama
vidasını tamamen
sabitleninceye kadar döndürün.
Ürünü korumak için masanın
üzerine yumuşak bir bez serin
ve ürünü ön kısmı aşağı
bakacak şekilde bezin üzerine
yerleştirin.
Ürünün ana gövdesini elinizle
şekilde gösterildiği gibi tutun.
- Dikkat
Takılan altlığı ana gövdeye
aşağıdaki şekilde gösterilen ok
yönünde sokun.
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir
şekilde tutmayın.
1 Hazırlıklar
36
1
Hazırlıklar
1.4.2 Altlığın Çıkarılması
Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve
ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
Altlık tablasını ayırmak için, altlığın boynunu bir elinizle tutarken,
diğer elinizi yumruk yaparak altlık tablasına ok yönünde bastırın.
Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.
Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde
çekerek altlıktan çıkarın.
1 Hazırlıklar
37
1
Hazırlıklar
1.4.3 Ürünün Eğimini Ayarlama
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)

Monitörünüzün eğimini ayarlayabilirsiniz.

Ürünün alt parçasını tutun ve eğimi dikkatli bir şekilde ayarlayın.
1 Hazırlıklar
38
1
Hazırlıklar
1.4.4 Hırsıza Karşı Kilit
Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar. Kilitleme cihazının şekli ve
kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna
bakın. Kilit cihazı ayrı olarak satılır.
DC14V
DC14V
DVI
DVI
IN IN
RGB
IN
RGB IN
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
1
2
3
4
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
Ekranın arkasındaki güvenlik yuvasına Kensington Kilidi takın.
Kilitleme cihazını kilitleyin.

Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.

Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.

Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.
1 Hazırlıklar
39
2
2.1
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
DC14V
DC14V
DVI
DVI
IN IN
RGB
IN
RGB IN
2.1.1 Ön bağlantı kontrol noktaları

Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.

Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.

Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.

Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
40
2
2.2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
PC'yi Bağlama ve Kullanma
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
2.2.1 D-SUB kablosu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
RGB IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
D-SUB kablosunu ürünün arkasındaki [RGB IN] bağlantı noktasına ve PC'deki RGB bağlantı
noktasına bağlayın.
2
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın.
Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
3
Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını
Analog olarak değiştirin.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
41
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.2 DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL )"
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
DVI IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına
bağlayın.
2
3
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını DVI
olarak değiştirin.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2.2.3 Bir DVI/HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL )"
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
DVI IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
DVI-HDMI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı
noktasına bağlayın.
2
3
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını DVI
olarak değiştirin.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
42
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.4 HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
HDMI IN
RGB
HDMI
IN
IN
DC14
1
HDMI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı
noktasına bağlayın.
2
3
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını HDMI
olarak değiştirin.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2.2.5 Bir HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
HDMI IN
RGB
HDMI
IN
IN
DC14V
1
HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı
noktasına bağlayın.
2
3
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını HDMI
olarak değiştirin.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
43
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.6 Kulaklığa Bağlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
RGB
HDMI
IN
IN
DC14V
1
Üründeki [
2.2.7

] bağlantı noktasına kulaklık gibi bir ses çıkış aygıtı bağlayın.

Bu işlev yalnızca HDMI modunda kullanılabilir.

Ses sadece HDMI-HDMI kablo kullanıldığında duyulur.

Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
Gücü Bağlama
Güç adaptörünü ürünün arkasındaki [DC14V] jakına bağlayın. Güç kablosunu DC güç adaptörüne
bağlayın.
Sonra, DC güç adaptörünü ürüne bağlayın. Güç kablosunu fişe takın.
DC14V
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
44
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.8 Bağlı Kabloları Düzenleme
DC14V
DVI IN
RGB IN
DVI IN
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
45
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.9 Windows ses ayarlarının değiştirilmesi
Denetim Masası
→ Ses → Hoparlörler → Hoparlör Ayarı
1
2
3
4
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
46
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.10 Sürücü Yükleme

Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayabilirsiniz.

Kurulum sürücüsü bu ürünle birlikte verilen CD'de yer alır.

Sağlanan dosya hatalıysa, Samsung ana sayfasını (http://www.samsung.com) ziyaret edin ve
dosyayı indirin.
1
2
3
4
Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
5
Ekran Özellikleri öğesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin.
"Windows Driver" öğesini tıklatın.
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
Ürün modelinizi model listesinden seçin.
Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
47
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.11 En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme iletisi
görüntülenir.
Bir dil seçin ve çözünürlüğü en uygun değere ayarlayın.
Bu monitör için en iyi
!"#!$
**** x **** **Hz
%&&!&'
7UNoH
Dil
1
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek dili seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
Bilgi mesajını gizlemek için JOG düğmesine basın.

En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca
en çok üç kez daha görünür.

En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
48
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.12 PC Kullanarak Çözünürlüğü Değiştirme

En iyi görüntü kalitesi elde etmek için, PC'nizdeki Denetim Masasında çözünürlüğü ve yenileme
hızını ayarlayın.

TFT-LCD'lerin görüntü kalitesi en iyi çözünürlük seçilmemişse bozulabilir.
Windows XP'de Çözünürlüğü Değiştirme
Denetim Masası
1
→ Görüntü → Ayarlar öğelerine gidin ve çözünürlüğü değiştirin.
2
3
**********
**** ****
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
49
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Windows Vista'da Çözünürlüğü Değiştirme
Denetim Masası
→ Kişiselleştirme → Görüntü Ayarları 'na gidin ve çözünürlüğü değiştirin.
1
2
3
4
***********
***********
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
50
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Windows 7'de Çözünürlüğü Değiştirme
Denetim Masası
→ Görüntü → Ekran Çözünürlüğü öğelerine gidin ve çözünürlüğü değiştirin.
1
2
3
4
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
51
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Windows 8'de Çözünürlüğü Değiştirme
Ayarlar
→ Denetim Masası → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü öğelerine gidin ve çözünürlüğü
değiştirin.
1
2
3
4
5
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
52
3
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Ekran ayarlarını yapılandırırken, yardım için Yardım çubuğuna bakın. Yardım çubuğu, menünün
alt kısmında bulunabilir.
3.1
Parlaklık
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
3.1.1
1
SAMSUNG

MAGIC Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Eko Tasarruf ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Parlaklık öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Kontrast
Netlik
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
+
SA/SUNG
+
/67C Upscale
Görüntü Boyutu
Geri
4
5
/67C Angle
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Parlaklık ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
53
3
3.2
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
Kontrast
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
SAMSUNG
MAGIC Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
3.2.1
1
Kontrast Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kontrast öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C ;"<9
SA/SUNG
+
SA/SUNG
+
/67C =+>
9;8&9
4
5
/67C 6"
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Kontrast ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
54
3
3.3
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
Netlik
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
3.3.1
1
SAMSUNG

MAGIC Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

MAGIC Upscale, Mod 1 veya Mod 2 modundayken bu menü kullanılmaz.
SAMSUNG
Netlik Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Netlik öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C ;"<9
SA/SUNG
+
SA/SUNG
/67C =+>
+
9;8&9
4
5
/67C 6"
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Netlik ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
55
3
3.4
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.

Eko Tasarruf ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.

MAGIC Angle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
SAMSUNG
Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.
3.4.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak
SAMSUNG
MAGIC Bright
öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Kontrast
Netlik
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C Angle
SA/SUNG
/67C Upscale
Görüntü Boyutu
Geri
Custom
Standart
Off
Oyun
Sinema
Auto Kontrast
Dinamik

Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.

Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.

Oyun: Birçok grafik efekti ve dinamik hareketler gerektiren oyunlar oynamak için uygun bir resim
kalitesi elde edin.
4
5

Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.

Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
56
3
3.5
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Angle
izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza
olanak tanır.
SAMSUNG
MAGIC Bright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.
3.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak
SAMSUNG
MAGIC Angle
öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Kontrast
Netlik
.6/.=:
+
Custom
6?/8!@
6?/8!E
6&9/8!
?/8!
Grup Görünümü
/67C Bright
.6/.=:
/67% Angle
SA/.=:G
/67C =+>
Görüntü Boyutu
Geri
4
1
1
5
5
2
3
① : Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Kapalı

Arka Yaslan Modu1
② : Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği
belirleyin.

Arka Yaslan Modu2
③ : Arka Yaslan Modu 1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu
seçeneği belirleyin.
④ : Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Ayakta Modu

Yan Mod

Grup Görünümü: Birden fazla izleyicinin
⑤ : Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
① , ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu
seçeneği belirleyin.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
57
3
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"

4
5
Kişisel: Kişisel seçilirse varsayılan olarak Arka Yaslan Modu1 uygulanır.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
58
3
3.6
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Upscale
3.6.1
1
işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.

Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.

MAGIC Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak
SAMSUNG
MAGIC Upscale
öğesine
gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C 6"
+
SA/SUNG
+
Off
Auto
/8!@
/8!E
/67C =+>
Görüntü Boyutu
Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, Mod 2 daha güçlü bir etkiye sahiptir.
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
59
3
3.7
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
Görüntü Boyutu
Resim boyutunu değiştirin.
3.7.1
1
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Görüntü Boyutu öğesine
gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C 6"
SA/SUNG
/67C =+>
Görüntü Boyutu
+
+
Auto

Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.

Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
60
3
3.8
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.
Bu menü Analog modunda kullanılabilir.
3.8.1
1
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya
Dikey Pozisyon öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
,./
Yatay Pozisyon
50
Yatay Pozisyon
Dikey Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
2200
>
Geri
4
0
Ayarla
50
50
2200
>
Geri
0
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya
Dikey Pozisyon ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
61
3
3.9
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
Kalın
Ekran frekansını ayarlayın.
Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
3.9.1
1
Kalın Ayarı Yapma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kalın öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Yatay Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
50
2200
>
Geri
4
5
0
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Kalın ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
62
3
Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
3.10 İnce
Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.
Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
3.10.1
1
İnce Ayarı Yapma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak İnce öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Yatay Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
50
2200
>
Geri
4
5
0
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek İnce ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı "(S19C350NW)"
63
4
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Ekran ayarlarını yapılandırırken, yardım için Yardım çubuğuna bakın. Yardım çubuğu, menünün
alt kısmında bulunabilir.
4.1
Parlaklık
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
4.1.1
1
SAMSUNG

MAGIC Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Eko Tasarruf ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Parlaklık öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Kontrast
Netlik
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
+
SA/SUNG
/67C Upscale
+
Görüntü Boyutu
Geri
4
5
/67C Angle
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Parlaklık ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
64
4
4.2
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Kontrast
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
SAMSUNG
MAGIC Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
4.2.1
1
Kontrast Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kontrast öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C ;"<9
SA/SUNG
+
SA/SUNG
+
/67C =+>
9;8&9
4
5
/67C 6"
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Kontrast ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
65
4
4.3
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Netlik
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
4.3.1
1
SAMSUNG

MAGIC Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

MAGIC Upscale, Mod 1 veya Mod 2 modundayken bu menü kullanılmaz.
SAMSUNG
Netlik Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Netlik öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C ;"<9
SA/SUNG
+
SA/SUNG
/67C =+>
+
9;8&9
4
5
/67C 6"
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Netlik ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
66
4
4.4
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.

Eko Tasarruf ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.

MAGIC Angle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
SAMSUNG
Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.
4.4.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak
SAMSUNG
MAGIC Bright
öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Kontrast
Netlik
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C Angle
SA/SUNG
/67C Upscale
Görüntü Boyutu
Geri
Custom
Standart
Off
Oyun
Sinema
Auto Kontrast
Dinamik

Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.

Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.

Oyun: Birçok grafik efekti ve dinamik hareketler gerektiren oyunlar oynamak için uygun bir resim
kalitesi elde edin.
4
5

Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.

Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
67
4
4.5
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Angle
izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza
olanak tanır.
SAMSUNG
MAGIC Bright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.
4.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak
SAMSUNG
MAGIC Angle
öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Kontrast
Netlik
.6/.=:
+
Custom
6?/8!@
6?/8!E
6&9/8!
?/8!
Grup Görünümü
/67C Bright
.6/.=:
/67% Angle
SA/.=:G
/67C =+>
Görüntü Boyutu
Geri
4
1
1
5
5
2
3
① : Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Kapalı

Arka Yaslan Modu1
② : Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği
belirleyin.

Arka Yaslan Modu2
③ : Arka Yaslan Modu 1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu
seçeneği belirleyin.
④ : Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Ayakta Modu

Yan Mod

Grup Görünümü: Birden fazla izleyicinin
⑤ : Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
① , ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu
seçeneği belirleyin.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
68
4
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"

4
5
Kişisel: Kişisel seçilirse varsayılan olarak Arka Yaslan Modu1 uygulanır.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
69
4
4.6
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4.6.1
1
işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.

Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.

MAGIC Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak
SAMSUNG
MAGIC Upscale
öğesine
gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C 6"
+
SA/SUNG
+
Off
Auto
/8!@
/8!E
/67C =+>
Görüntü Boyutu
Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, Mod 2 daha güçlü bir etkiye sahiptir.
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
70
4
4.7
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Görüntü Boyutu
Resim boyutunu değiştirin.
4.7.1
1
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Görüntü Boyutu öğesine
gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PC modunda
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C 6"
SA/SUNG
/67C =+>
Görüntü Boyutu
+
+
Auto

Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.

Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
71
4
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
AV modunda
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
+
SA/SUNG
+
/67C =+>
Görüntü Boyutu
4
5
/67C 6"
4:3
Auto
16:9
.!

4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.

16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.

Ekrana Sığdır: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.

İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bir dijital çıkış cihazı DVI veya HDMI ile DVI kablosu kullanarak bağlanmış durumda.

Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor
(bu sinyaller her model tarafından desteklenmez ).

Sadece harici giriş DVI ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
72
4
4.8
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.

Bu menü Analog modunda kullanılabilir.

Bu menü sadece Görüntü Boyutu ayarı AV modunda Ekrana Sığdır olarak belirlendiğinde
kullanılabilir. AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör
normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için Ekrana Sığdır
öğesini seçin.
4.8.1
1
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya
Dikey Pozisyon öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
,./
Yatay Pozisyon
50
Yatay Pozisyon
Dikey Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
2200
>
Geri
4
0
Ayarla
50
50
2200
>
Geri
0
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya
Dikey Pozisyon ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
73
4
4.9
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Kalın
Ekran frekansını ayarlayın.
Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
4.9.1
1
Kalın Ayarı Yapma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kalın öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Yatay Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
50
2200
>
0
Geri
4
5
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Kalın ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
74
4
Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
4.10 İnce
Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.
Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
4.10.1
1
İnce Ayarı Yapma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak İnce öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Yatay Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
50
2200
>
0
Geri
4
5
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek İnce ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
75
5
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Ekran ayarlarını yapılandırırken, yardım için Yardım çubuğuna bakın. Yardım çubuğu, menünün
alt kısmında bulunabilir.
5.1
Parlaklık
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
5.1.1
1
SAMSUNG

MAGIC Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Eko Tasarruf ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Parlaklık öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Kontrast
Netlik
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
+
SA/SUNG
/67C Upscale
+
Görüntü Boyutu
Geri
4
5
/67C Angle
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Parlaklık ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
76
5
5.2
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Kontrast
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
SAMSUNG
MAGIC Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
5.2.1
1
Kontrast Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kontrast öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C ;"<9
SA/SUNG
+
SA/SUNG
+
/67C =+>
9;8&9
4
5
/67C 6"
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Kontrast ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
77
5
5.3
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Netlik
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
5.3.1
1
SAMSUNG

MAGIC Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

MAGIC Upscale, Mod 1 veya Mod 2 modundayken bu menü kullanılmaz.
SAMSUNG
Netlik Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Netlik öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C ;"<9
SA/SUNG
+
SA/SUNG
/67C =+>
+
9;8&9
4
5
/67C 6"
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Netlik ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
78
5
5.4
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.

Eko Tasarruf ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.

MAGIC Angle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
SAMSUNG
Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.
5.4.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak
SAMSUNG
MAGIC Bright
öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Kontrast
Netlik
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C Angle
SA/SUNG
/67C Upscale
Görüntü Boyutu
Geri
Custom
Standart
Off
Oyun
Sinema
Auto Kontrast
Dinamik

Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.

Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.

Oyun: Birçok grafik efekti ve dinamik hareketler gerektiren oyunlar oynamak için uygun bir resim
kalitesi elde edin.

Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.

Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
,./
Kontrast
Netlik
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C Angle
SA/SUNG
/67C Upscale
Görüntü Boyutu
Geri
Dinamik
Custom
Standart
Sinema
Harici giriş HDMI ile bağlandığında ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandığında,
SAMSUNG
MAGIC Bright
fabrikada önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (Dinamik, Standart, Sinema and Kişisel)
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
79
5
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
sahip olur. Dinamik, Standart, Sinema ya da Kişisel ayarlarından birini etkinleţtirebilirsiniz.
Otomatik olarak kiţiselleţtirilmiţ resim ayarlarınızı çağıran Kişisel ayarını seçebilirsiniz.

Dinamik: Standart moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.

Standart: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de
sağlar.

Sinema: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve
gözlerinizin daha az yorulmasını sağlar.

Kişisel: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.
İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
80
5
5.5
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Angle
izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza
olanak tanır.
SAMSUNG
MAGIC Bright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.
5.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak
SAMSUNG
MAGIC Angle
öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Kontrast
Netlik
.6/.=:
+
Custom
6?/8!@
6?/8!E
6&9/8!
?/8!
Grup Görünümü
/67C Bright
.6/.=:
/67% Angle
SA/.=:G
/67C =+>
Görüntü Boyutu
Geri
4
1
1
5
5
2
3
① : Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Kapalı

Arka Yaslan Modu1
② : Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği
belirleyin.

Arka Yaslan Modu2
③ : Arka Yaslan Modu 1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu
seçeneği belirleyin.
④ : Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Ayakta Modu

Yan Mod

Grup Görünümü: Birden fazla izleyicinin
⑤ : Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
① , ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu
seçeneği belirleyin.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
81
5
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"

4
5
Kişisel: Kişisel seçilirse varsayılan olarak Arka Yaslan Modu1 uygulanır.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
82
5
5.6
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Upscale
5.6.1
1
işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.

Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.

MAGIC Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak
SAMSUNG
MAGIC Upscale
öğesine
gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C 6"
+
SA/SUNG
+
Off
Auto
/8!@
/8!E
/67C =+>
Görüntü Boyutu
Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, Mod 2 daha güçlü bir etkiye sahiptir.
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
83
5
5.7
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Görüntü Boyutu
Resim boyutunu değiştirin.
5.7.1
1
Görüntü Boyutu'i Değiştirme
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Görüntü Boyutu öğesine
gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PC modunda
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
/67C 6"
SA/SUNG
/67C =+>
Görüntü Boyutu
+
+
Auto

Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.

Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
84
5
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
AV modunda
,./
899
:9
SA/SUNG
/67C Bright
SA/SUNG
+
SA/SUNG
+
/67C =+>
Görüntü Boyutu
4
5
/67C 6"
4:3
Auto
16:9
.!

4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.

16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.

Ekrana Sığdır: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.

İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bir dijital çıkış cihazı HDMI veya HDMI ile DVI kablosu kullanarak bağlanmış durumda.

Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor
(bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).

Sadece harici giriş HDMI ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa
ayarlanabilir.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
85
5
5.8
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
HDMI Siyhlk Dzy
Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak
görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu durumda,
Bu durumda, HDMI Siyhlk Dzy işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.
5.8.1
1

Bu işlev yalnızca HDMI modunda kullanılabilir.

İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak HDMI Siyhlk Dzy öğesine
gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Q/7.&<&
Yatay Pozisyon
Normal
Dikey Pozisyon
50
2200
>
Geri
0

Normal: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.

Düşük : Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini
arttırmak için bu modu seçin.
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
86
5
5.9
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.

Bu menü Analog modunda kullanılabilir.

Bu menü sadece Görüntü Boyutu ayarı AV modunda Ekrana Sığdır olarak belirlendiğinde
kullanılabilir. AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör
normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için Ekrana Sığdır
öğesini seçin.
5.9.1
1
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya
Dikey Pozisyon öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
,./
Q/7.&<&
Q/7.&<&
?9&8&8
50
?9&8&8
&8&8
50
&8&8
2200
>
4
0
6&
50
50
2200
>
0
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya
Dikey Pozisyon ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
87
5
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
5.10 Kalın
Ekran frekansını ayarlayın.
Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
5.10.1
1
Kalın Ayarı Yapma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kalın öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Q/7.&<&
Yatay Pozisyon
50
Dikey Pozisyon
50
2200
>
Geri
4
5
0
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Kalın ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
88
5
Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
5.11 İnce
Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.
Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
5.11.1
1
İnce Ayarı Yapma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RESİM öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak İnce öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
Q/7.&<&
?9&8&8
50
&8&8
50
2200
>
4
5
0
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek İnce ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
89
6
Ton'ı Yapılandırma
Ekranın renk tonunu ayarlayın.
SAMSUNG
MAGIC Bright,
Sinema veya Dinamik Kontrast moduna
ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
Kırmızı
Resimdeki kırmızı rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
6.1.1
1
Kırmızı'yı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RENK öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kırmızı öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
?
50
/
Renk Tonu
:8
6.1
Mod 1
4
5
6&
50
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Kırmızı ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Ton'ı Yapılandırma
90
6
Yeşil
Resimdeki yeşil rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
6.2.1
1
Yeşil'i Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RENK öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yeşil öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
?
50
/
Renk Tonu
:8
6.2
Ton'ı Yapılandırma
Mod 1
4
5
6&
50
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Yeşil ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Ton'ı Yapılandırma
91
6
Mavi
Resimdeki mavi rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
6.3.1
1
Mavi'yi Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RENK öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Mavi öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
?
50
/
Renk Tonu
:8
6.3
Ton'ı Yapılandırma
0RG
4
5
6&
50
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Mavi ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Ton'ı Yapılandırma
92
6
Renk Tonu
Görüntünün genel renk tonunu ayarlayın.
SAMSUNG
MAGIC Angle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
6.4.1
1
Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RENK öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Renk Tonu öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
?
50
/
50
Renk Tonu
6.4
Ton'ı Yapılandırma
4
5
50
.8E
.8@
:8
.>@
.>E

Soğuk 2: Renk sıcaklığını Soğuk 1'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.

Soğuk 1: Renk sıcaklığını Normal'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.

Normal: Standart renk tonunu görüntüleyin.

Sıcak 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.

Sıcak 2: Renk sıcaklığını Sıcak 1'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.

Kişisel: Renk tonunu özelleştirin.

Harici giriş, HDMI ile bağlandığında ve PC/AV Modu, AV olarak ayarlandığında, Renk Tonu
fabrikada önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (Soğuk, Normal, Sıcak ve Kişisel)
sahip olur.

İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Ton'ı Yapılandırma
93
6
Gamma
Görüntünün orta aralık parlaklığını (Gamma) ayarlayın.
SAMSUNG
MAGIC Angle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
6.5.1
1
Gamma Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak RENK öğesine gidin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Gamma öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
RENK
50
?
50
/
Renk Tonu
:8
6.5
Ton'ı Yapılandırma
Mod 1
Mod 2
Mod 3
4
5
50
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Ton'ı Yapılandırma
94
7
7.1
OSD'yi Düzenleme
Dil
Menü dilini ayarlar.
7.1.1
1

Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.

PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
Dil'i Değiştirme
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine
gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Dil öğesine gidin. Aşağıdaki
ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
Dil
Menü yatay konum
Menü dikey konum
Görüntü Süresi
.&!
Geri
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
7 OSD'yi Düzenleme
95
7
7.2
OSD'yi Düzenleme
Menü yatay konum ve Menü dikey konum
Menü Yatay Konum: Menü konumunu sola veya sağa taşıyın.
Menü Dikey Konum: Menü konumunu yukarı veya aşağı taşıyın.
7.2.1
1
Menü yatay konum ve Menü dikey konum Yapılandırması
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine
gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Menü yatay konum veya
Menü dikey konum öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
MENÜ AYARLARI
Dil
: Türkçe
Dil
: Türkçe
Menü yatay konum
:
Menü yatay konum
:
Menü dikey konum
:
Menü dikey konum
:
Görüntü Süresi
: 20 sn
Görüntü Süresi
: 20 sn
.&!
: 6
.&!
: 6
Geri
4
Ayarla
Geri
Ayarla
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Menü yatay konum veya
Menü dikey konum ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
7 OSD'yi Düzenleme
96
7
7.3
OSD'yi Düzenleme
Görüntü Süresi
Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.
Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.
7.3.1
1
Görüntü Süresi'ni Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine
gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Görüntü Süresi öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir
MENÜ AYARLARI
Dil
: Türkçe
Menü yatay konum
:
Menü dikey konum
:
Görüntü Süresi
: 20
5 snsec
10 sn
: On
20 sn
200 sn
.&!
Geri
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
7 OSD'yi Düzenleme
97
7
7.4
OSD'yi Düzenleme
Saydamlık
Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın:
7.4.1
1
Saydamlık'nı Değiştirme
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak MENÜ AYARLARI öğesine
gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Saydamlık öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
MENÜ AYARLARI
Dil
: Türkçe
Menü yatay konum
:
Menü dikey konum
:
Görüntü Süresi
: 20 sn
.&!
: .DSDOĸ
On
$oĸN
Geri
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
7 OSD'yi Düzenleme
98
8
8.1
Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
Sıfırla
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
8.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sıfırla öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
+
+
+
\.!.
+9
.
Q
6
;!
&[]
Evet
4
5
+D\ĸU
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
8 Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
99
8
8.2
Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
Eko Tasarruf
Eko Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini
azaltır.
SAMSUNG
MAGIC Bright, Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
8.2.1
1
Eko Tasarruf'yı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Eko Tasarruf öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
=,/^.7_7,/
.[
8[
ଥࢿ
Off
+
ଥࢿ
Off
.DSDOĸ
\.!.
+9
.
Q
6
;!
4
5

75%: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %75'i olarak değiştirir.

50%: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %50'i olarak değiştirir.

Kapalı: Eko Tasarruf işlevini devre dışı bırakın.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
8 Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
100
8
8.3
Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
Kapanış
Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
8.3.1
1
Kapanış'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
+
6
\.!.
+9
.
Q
6
;!
4
5

Kapalı: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.

Açık: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
8 Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
101
8
8.4
Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
Şu Sürdn Snr Kpt
Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün
otomatik olarak kapanır.
Bu menü yalnızca Kapanış ayarı Açık olarak yapıldığında kullanılabilir.
8.4.1
1
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Şu Sürdn Snr Kpt öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
+
+
6
\.!.
+9
.
Q
6
;!
4
5
V
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Şu Sürdn Snr Kpt ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
8 Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
102
8
8.5
Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
Tuş Tekrar Süresi
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
8.5.1
1
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Tuş Tekrar Süresi öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
$oĸN
\.!.
+9
.
Acceleration
Q
1 sn
Manual
2 sn
Tekrar Yok
6
Geri

4V
Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut
yalnızca bir kez yanıt verir.
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
8 Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
103
8
8.6
Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
Güç LED' i Açık
Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları yapılandırın.
8.6.1 Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Güç LED' i Açık öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
$oĸN
\.!.
+9
.
+ĸ]ODQPD
6
`&8
;!
4
5

Çalışıyor: Güç LED'i ürün açıkken yanar.

Beklemede: Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.
V
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
8 Kurulum ve Sıfırlama "(S19C350NW)"
104
9
9.1
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Sıfırla
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
9.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sıfırla öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
+
+
+
\.!.
+9
%b6^/8!
.
Q
&6"
/
&[]
Evet
4
5
+D\ĸU
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
9 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
105
9
9.2
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Eko Tasarruf
Eko Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini
azaltır.
SAMSUNG
MAGIC Bright, Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
9.2.1
1
Eko Tasarruf'yı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Eko Tasarruf öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
ଥࢿ
Off
+
ଥࢿ
Off
.DSDOĸ
\.!.
+9
%b6^/8!
.
Q
&6"
/
4
5

75%: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %75'i olarak değiştirir.

50%: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %50'i olarak değiştirir.

Kapalı: Eko Tasarruf işlevini devre dışı bırakın.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
9 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
106
9
9.3
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Kapanış
Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
9.3.1
1
Kapanış'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
+
6
\.!.
+9
%b6^/8!
.
Q
&6"
/
4
5

Kapalı: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.

Açık: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
9 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
107
9
9.4
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Şu Sürdn Snr Kpt
Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün
otomatik olarak kapanır.
Bu menü yalnızca Kapanış ayarı Açık olarak yapıldığında kullanılabilir.
9.4.1
1
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Şu Sürdn Snr Kpt öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
+
+
6
\.!.
+9
V
%b6^/8!
.
Q
&6"
/
4
5
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Şu Sürdn Snr Kpt ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
9 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
108
9
9.5
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
PC/AV Modu
PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.
9.5.1
1

Bu işlev Analog modunu desteklemez.

Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PC/AV Modu öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
$oĸN
\.!.
+9
V
%b6^/8!
.
+ĸ]ODQPD
&6"
0DQXHO
PC/AV Modu
: PC
AV
㪛㪭㪠
ೳ
Geri
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
9 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
109
9
9.6
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Tuş Tekrar Süresi
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
9.6.1
1
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Tuş Tekrar Süresi öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
$oĸN
\.!.
+9
4V
%b6^/8!
.
&6"
Geri

Q
Acceleration
1 sn
Manual
2 sn
Tekrar Yok
Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut
yalnızca bir kez yanıt verir.
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
9 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
110
9
9.7
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Kaynak Algılama
Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.
9.7.1
1
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kaynak Algılama öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
$oĸN
\.!.
+9
V
%b6^/8!
.
+ĸ]ODQPD
&6"
$XWR
0DQXHO
4
5

Auto: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.

Manuel: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
9 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
111
9
9.8
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Güç LED' i Açık
Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları yapılandırın.
9.8.1 Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Güç LED' i Açık öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
`&8
;!
6
4
5

Çalışıyor: Güç LED'i ürün açıkken yanar.

Beklemede: Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
9 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
112
10
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.1 Sıfırla
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
10.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sıfırla öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
+
+
+
\.!.
+9
%b6^/8!
.
Q
&6"
/
&[]
Evet
4
5
+D\ĸU
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
10 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
113
10
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.2 Eko Tasarruf
Eko Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini
azaltır.
SAMSUNG
MAGIC Bright, Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
10.2.1
1
Eko Tasarruf'yı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Eko Tasarruf öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
ଥࢿ
Off
+
ଥࢿ
Off
.DSDOĸ
\.!.
+9
%b6^/8!
.
Q
&6"
/
4
5

75%: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %75'i olarak değiştirir.

50%: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %50'i olarak değiştirir.

Kapalı: Eko Tasarruf işlevini devre dışı bırakın.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
10 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
114
10
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.3 Kapanış
Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
10.3.1
1
Kapanış'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
+
6
\.!.
+9
%b6^/8!
.
Q
&6"
/
4
5

Kapalı: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.

Açık: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
10 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
115
10
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.4 Şu Sürdn Snr Kpt
Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün
otomatik olarak kapanır.
Bu menü yalnızca Kapanış ayarı Açık olarak yapıldığında kullanılabilir.
10.4.1
1
Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Şu Sürdn Snr Kpt öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
+
+
6
\.!.
+9
V
%b6^/8!
.
Q
&6"
/
4
5
6&
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Şu Sürdn Snr Kpt ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
Avrupa pazarına yönelik ürünlerde Kapanış, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik olarak devreye
girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariği düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla
kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, Menü
→
KURLM VE SIFIRLM
konumuna giderek Kapanış özelliğini Kapalı olacak şekilde ayarlayın.
10 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
116
10
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.5 PC/AV Modu
PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.

Bu işlev Analog modunu desteklemez.

Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
10.5.1
1
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PC/AV Modu öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
$oĸN
\.!.
+9
V
%b6^/8!
.
+ĸ]ODQPD
&6"
0DQXHO
PC/AV Modu
: PC
AV
HDMI
ೳ
Geri
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
10 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
117
10
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.6 Tuş Tekrar Süresi
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
10.6.1
1
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Tuş Tekrar Süresi öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
$oĸN
\.!.
+9
4V
%b6^/8!
.
&6"
Geri

Q
Acceleration
1 sn
Manual
2 sn
Tekrar Yok
Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut
yalnızca bir kez yanıt verir.
4
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
10 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
118
10
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.7 Kaynak Algılama
Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.
10.7.1
1
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kaynak Algılama öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
.[
8[
.DSDOĸ
+
$oĸN
\.!.
+9
V
%b6^/8!
.
+ĸ]ODQPD
&6"
$XWR
0DQXHO
4
5

Auto: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.

Manuel: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
10 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
119
10
Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.8 Güç LED' i Açık
Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları yapılandırın.
10.8.1 Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak KURLM VE SIFIRLM
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Güç LED' i Açık öğesine
gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KURLM VE SIFIRLM
`&8
;!
6
4
5

Çalışıyor: Güç LED'i ürün açıkken yanar.

Beklemede: Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
Seçilen seçenek uygulanır.
10 Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
120
11
BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
11.1 BİLGİ
Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.
11.1.1
1
BİLGİ menüsünü görüntüleme
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [
] öğesini
seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak BİLGİ öğesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
,./
RENK
MENÜ AYARLARI
Analog
qqQqqQ:
**** x ****
KURLM VE SIFIRLM
Optimal Mod
qqqqwqqqqqqQ
;
`
Görüntülenen menü öğeleri modele bağlı olarak değişebilir.
11 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
121
11
BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
11.2 Başlangıç Ekranında Parlaklık ve Kontrast Ayarlarının
Yapılması
Ekranda Doğrudan Tuş Kılavuzu görüntülenirken, JOG düğmesini hareket ettirerek Parlaklık ve Kontrast
ayarını yapın.
1
JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirdiğinizde aşağıdaki ekran görünür.
Ayarla
Kontrast
Ayarla
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Parlaklık
→ Kontrast, Kontrast → Parlaklık
öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek Parlaklık ve Kontrast ayarını yapın.
11 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
122
11
BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
11.3 Başlangıç Ekranında Ses Ayarını Yapılandırma
Ekranda Doğrudan Tuş Kılavuzu görüntülenirken, JOG düğmesini hareket ettirerek Ses ayarını yapın.
1
JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirdiğinizde aşağıdaki ekran görünür.
Ses
Ayarla
2
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek Ses ayarını yapın.

Bu işlev yalnızca HDMI modunda kullanılabilir.

İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
11 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri
123
12
Yazılımın Yüklenmesi
12.1 MagicTune
12.1.1 "MagicTune" nedir?
"MagicTune", monitör işlevlerine kapsamlı açıklamalar ve anlaşılması kolay kılavuzlar sunarak monitör
ayarlamalarına yardımcı olan bir yazılım programıdır.
Ürünü ürünün çalıştırma düğmelerini kullanmadan fare ve klavyeyle ayarlayabilirsiniz.
12.1.2 Yazılımın Yüklenmesi
1
2
CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
"MagicTune" kurulum programını seçin.
Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "MagicTune"
kurulum dosyasını bulup çift tıklatın.
3
4
Kurulum dilini seçin ve "Next" öğesini tıklatın.
Ekran üzerinde görüntülenen talimatlara uygun olarak geriye kalan yazılım yükleme adımlarını
tamamlayın.

Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.

"MagicTune" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.

Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("MagicTune™")
"MagicTune™" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
Sistem Gereklilikleri
İşletim Sistemi

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
12 Yazılımın Yüklenmesi
124
12
Yazılımın Yüklenmesi
12.1.3 Yazılımın Kaldırılması
"MagicTune™" yazılımını Windows'ta yalnızca Program Ekle/Kaldır uygulaması ile kaldırabilirsiniz.
"MagicTune™" yazılımını kaldırmak için, aşağıdaki adımları tamamlayın.
1
Başlat öğesini tıklatın, Ayarlar seçeneğini seçin ve menüden Denetim Masası öğesini seçin.
Windows XP için, Başlat öğesini tıklatın ve ardından menüden Denetim Masası seçeneğini seçin.
2
3
4
5
6
Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır simgesini çift tıklatın.
Ekle/Kaldır penceresinde, "MagicTune™" seçeneğini bulun ve vurgulanması için seçin.
Yazılımı kaldırmak için Program Değiştir/Kaldır seçeneğini seçin.
"MagicTune™" yazılımını kaldırma işlemini başlatmak için Evet seçeneğini seçin.
Yazılımın tamamen kaldırıldığını bildiren bir mesaj kutusu görüntüleninceye kadar bekleyin.
Teknik destek, SSS (sık sorulan sorular) veya "MagicTune™" programının yazılım güncellemesi
hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen web sitemizi (http://www.samsung.com/us/consumer/
learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html) ziyaret edin.
12 Yazılımın Yüklenmesi
125
12
Yazılımın Yüklenmesi
12.2 MultiScreen
MultiScreen
"MultiScreen" kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
12.2.1 Yazılımın Yüklenmesi
1
2
CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
"MultiScreen" kurulum programını seçin.
Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "MultiScreen"
kurulum dosyasını bulup çift tıklatın.
3
4
Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında "Next" 'yi tıklatın.
Ekran üzerinde görüntülenen talimatlara uygun olarak geriye kalan yazılım yükleme adımlarını
tamamlayın.

Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.

"MultiScreen" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.

Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
Kurulumla İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("MultiScreen")
"MultiScreen" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
Sistem Gereklilikleri
İşletim Sistemi

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista 32Bit

Windows 7 32Bit

Windows 8 32Bit
"MultiScreen" için, işletim sisteminin Windows 2000 veya üstü olması önerilir.
Donanım

En az 32MB'lık bellek
12 Yazılımın Yüklenmesi
126
12

Yazılımın Yüklenmesi
Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
12.2.2 Yazılımın Kaldırılması
Başlat öğesini tıklatın, Ayarlar/Denetim Masası seçeneğini seçin ve ardından Programları Ekle veya
Kaldır öğesini çift tıklatın.
Program listesinden "MultiScreen" seçeneğini seçin ve Ekle/Kaldır düğmesini tıklatın.
12 Yazılımın Yüklenmesi
127
13
Sorun Giderme Kılavuzu
13.1 Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas
Kurmadan Önceki Gereklilikler
13.1.1 Ürünü Sınama
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın.
Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse,
otomatik tanı testi yapın.
1
2
3
4
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
Kabloyu üründen çıkarın.
Ürünü açar.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
13.1.2 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. "14.7 Standart Sinyal Modu Tablosu"), kısa süreliğine
Uygun Olmayan Mod mesajı görüntülenir.
13.1.3 Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Sorunlar
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Çözümler
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde
bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini
kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve
Kullanma")
13 Sorun Giderme Kılavuzu
128
13
Sorun Giderme Kılavuzu
Ekran sorunu
Sorunlar
Çözümler
Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından
emin olun. Güç düğmesine doğru biçimde
bastığınızdan emin olun. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama
ve Kullanma") Ekran açılmıyor.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.
Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını
kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve
Kullanma")
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol
edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum
çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj
görünür.
Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (sayfa 145)
yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı
ürünün performansına uygun olacak şekilde
değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını denetleyin (Bkz. "2.2
PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Kalın ve İnce ayarlarını yapın.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu,
vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu
çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol
edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart
Tek Mod Tablosuna (sayfa 145) ve ürün üzerindeki
BİLGİ menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
RENK ayarlarını değiştirin.
(Bkz. " Ton'ı Yapılandırma")
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.
RENK ayarlarını değiştirin.
(Bkz. " Ton'ı Yapılandırma")
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
RENK ayarlarını değiştirin.
(Bkz. " Ton'ı Yapılandırma")
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1
saniyede bir yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki
herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
13 Sorun Giderme Kılavuzu
129
13
Sorun Giderme Kılavuzu
Ses sorunu
Sorunlar
Ses yok.
Çözümler
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses
düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses
seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya
da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Kaynak cihaz sorunu
Sorunlar
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
Çözümler
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa,
PC'nizi servise götürün.
13 Sorun Giderme Kılavuzu
130
13
Sorun Giderme Kılavuzu
13.2 Soru ve Yanıt
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.

Windows XP: Denetim Masası
Görüntü
Ayarlar
Görünüm ve Temalar
Gelişmiş
Monitör öğelerini seçin ve
Monitör ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın.

Windows ME/2000: Denetim Masası
Gelişmiş
Ekran
Ayarlar
Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında
Yenileme hızı öğesini ayarlayın.

Windows Vista : Denetim Masası
Kişiselleştirme
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Gelişmiş Ayarlar
Görüntü Ayarları
Monitör öğelerini seçin ve Monitör
ayarları 'nın altında Yenileme hızı 'nı ayarlayın.

Windows 7 : Denetim Masası
Görüntü
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Çözünürlüğü
Gelişmiş ayarlar
Monitör öğelerini seçin ve Monitör ayarları'nın altında
Yenileme hızı'nı ayarlayın.

Windows 8 : Ayarlar
Kişiselleştirme
Gelişmiş ayarlar
Denetim Masası
Görüntü
Görünüm ve
Ekran Çözünürlüğü
Monitör öğelerini seçin ve Monitör
ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın.
13 Sorun Giderme Kılavuzu
131
13
Sorun Giderme Kılavuzu
Soru
Çözünürlüğü nasıl
değiştirebilirim?
Yanıt

Windows XP: Denetim Masası
Ekran

Görünüm ve Temalar
Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Windows ME/2000: Denetim Masası
Ekran
Ayarlar
öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.

Windows Vista : Denetim Masası
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Görüntü Ayarları öğesine
Kişiselleştirme
gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.

Windows 7 : Denetim Masası
Ekran
Görünüm ve Kişiselleştirme
Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü
ayarlayın.

Windows 8 : Ayarlar
Kişiselleştirme
Denetim Masası
Ekran
Görünüm ve
Çözünürlüğü Ayarla öğesine
gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl
ayarlarım?

Windows XP: Denetim Masası
Ekran
Görünüm ve Temalar
Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC
üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.

Windows ME/2000: Denetim Masası
Ekran
Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI
kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.

Windows Vista : Denetim Masası
Kişiselleştirme
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları
öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu
modunu ayarlayın.

Windows 7 : Denetim Masası
Kişiselleştirme
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya
PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.

Windows 8 : Ayarlar
Kişiselleştirme
Denetim Masası
Kişiselleştirme
Görünüm ve
Ekran Koruyucu Ayarları
öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.
13 Sorun Giderme Kılavuzu
132
14
Teknik Özellikler
14.1 Genel "(S19C350NW)"
Model Adı
Panel
Senkronizasyon
Boyut
19 inç (48 cm)
Görüntü alanı
408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)
Yatay Frekans
30 ~ 81 kHz
Dikey Frekans
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
Çözünürlük
S19C350NW
16,7 M
Uygun
çözünürlük
1440 x 900 @ 60 Hz
Maksimum
çözünürlük
1440 x 900 @ 75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog, 0,7 Vp-p ± %5
Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG
TTL Düzeyi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)
Maksimum Piksel Hızı
136 MHz (Analog)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden
ülkeye değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi
kontrol edin.
Sinyal konektörleri
15pim - 15pim D-sub kablo, Ayrılabilir
Boyutlar (G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
440 x 296 x 100,0 mm
Altlıklı
440 x 391,5 x 210 mm / 2,8 kg
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu
sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi
arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale
getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir.
Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde
yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu
olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
14 Teknik Özellikler
133
14
Teknik Özellikler
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
14 Teknik Özellikler
134
14
Teknik Özellikler
14.2 Genel "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
Model Adı
Panel
Senkronizasyon
S23C350B
S24C350BL
Boyut
21,5 inç (54 cm)
23 inç (58 cm)
23,6 inç (59 cm)
Görüntü
alanı
476,64 mm (Y) x
268,11 mm (D)
509,76 mm (Y) x
286,74 mm (D)
521,28 mm (Y) x
293,22 mm (D)
Piksel
Aralığı
0,24825 mm (Y) x
0,24825 mm (D)
0,2655 mm (Y) x
0,2655 mm (D)
0,2715 mm (Y) x
0,2715 mm (D)
Yatay
Frekans
30 ~ 81 kHz
Dikey
Frekans
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
Çözünürlük
S22C350B
16,7 M
Uygun
çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum
çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog , DVI (Dijital Görsel Arayüz) Uyumlu Dijital RGB
0,7 Vp-p ± 5%
Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG
TTL Düzeyi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)
Maksimum Piksel Hızı
148 MHz (Analog, Dijital)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye
değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Sinyal konektörleri
15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir
DVI-D konektörüne DVI-D, Ayrılabilir
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
507,6 x 312,0 x
100,0 mm
546,0 x 329,7 x
100,0 mm
567,8 x 343,0 x
100,0 mm
Altlıklı
507,6 x 407,7 x
210 mm / 3,15 kg
546 x 427,5 x
210,0 mm / 3,35 kg
567,8 x 436,5 x
230,0 mm / 3,85 kg
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
14 Teknik Özellikler
135
14
Teknik Özellikler
Model Adı
S22C350B
S23C350B
S24C350BL
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme
takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri
alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını
özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/
milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün
performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
14 Teknik Özellikler
136
14
Teknik Özellikler
14.3 Genel "(S22C350H / S23C340H)"
Model Adı
Panel
Senkronizasyon
S23C340H
Boyut
21,5 inç (54 cm)
23 inç (58 cm)
Görüntü
alanı
476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)
509,76 mm (Y) x 286,74 mm (D)
Piksel
Aralığı
0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)
0,2655 mm (Y) x 0,2655 mm (D)
Yatay
Frekans
30 ~ 81 kHz
Dikey
Frekans
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
Çözünürlük
S22C350H
16,7 M
Uygun
çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum
çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog, HDMI
0,7 Vp-p ± 5%
Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG
TTL Düzeyi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)
Maksimum Piksel Hızı
148 MHz (Analog, Dijital)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye
değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Sinyal konektörleri
15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir
HDMI - DVI Kablosu ,Ayrılabilir
HDMI Kablosu, Çıkarılabilir
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
507,6 x 312,0 x 100,0 mm
546,0 x 329,7 x 100,0 mm
Altlıklı
507,6 x 407,7 x 210 mm / 3,15 kg
546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
14 Teknik Özellikler
137
14
Teknik Özellikler
Model Adı
S22C350H
S23C340H
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme
takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri
alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını
özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/
milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün
performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
14 Teknik Özellikler
138
14
Teknik Özellikler
14.4 Genel "(S23C350H / S24C340HL)"
Model Adı
Panel
Senkronizasyon
S24C340HL
Boyut
23 inç (58 cm)
23,6 inç (59 cm)
Görüntü
alanı
509,76 mm (Y) x 286,74 mm (D)
521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
Piksel
Aralığı
0,2655 mm (Y) x 0,2655 mm (D)
0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)
Yatay
Frekans
30 ~ 81 kHz
Dikey
Frekans
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
Çözünürlük
S23C350H
16,7 M
Uygun
çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum
çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog, HDM
0,7 Vp-p ± 5%
Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG
TTL Düzeyi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)
Maksimum Piksel Hızı
148 MHz (Analog, Dijital)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye
değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Sinyal konektörleri
15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir
HDMI - DVI Kablosu ,Ayrılabilir
HDMI Kablosu, Çıkarılabilir
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
546,0 x 329,7 x 100,0 mm
567,8 x 343,0 x 100,0 mm
Altlıklı
546 x 427,5 x 210,0 mm
/ 3,35 kg
567,8 x 436,5 x 230,0 mm
/ 3,85 kg
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
14 Teknik Özellikler
139
14
Teknik Özellikler
Model Adı
S23C350H
S24C340HL
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme
takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri
alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını
özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/
milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün
performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
14 Teknik Özellikler
140
14
Teknik Özellikler
14.5 Genel "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"
Model Adı
Panel
Senkronizasyon
S24C350H
S27C350H
Boyut
23,6 inç (59 cm)
24 inç (61 cm)
27 inç (68 cm)
Görüntü
alanı
521,28 mm (Y) x
293,22 mm (D)
531,36 mm (Y) x
298,89 mm (D)
597,60 mm (Y) x
336,15 mm (D)
Piksel
Aralığı
0,2715 mm (Y) x
0,2715 mm (D)
0,27675 mm (Y) x
0,27675 mm (D)
0,31125 mm (Y) x
0,31125 mm (D)
Yatay
Frekans
30 ~ 81 kHz
Dikey
Frekans
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
Çözünürlük
S24C350HL
16,7 M
Uygun
çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum
çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog, HDMI
0,7 Vp-p ± 5%
Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG
TTL Düzeyi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)
Maksimum Piksel Hızı
148 MHz (Analog, Dijital)
Güç Kaynağı
Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye
değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Sinyal konektörleri
15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir
HDMI - DVI Kablosu, Ayrılabilir
HDMI Kablosu, Çıkarılabilir
Boyutlar
(G x Y x D) /
Ağırlık
Altlıksız
567,8 x 343,0 x
100,0 mm
567,8 x 343,0
x 100,0 mm
642,0 x 389,0
x 103,0 mm
Altlıklı
567,8 x 436,5 x
230,0 mm / 3,85 kg
567,8 x 436,5 x 230,0
mm / 3,45 kg
642,0 x 480,4 x 230,0
mm / 4,65 kg
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
14 Teknik Özellikler
141
14
Teknik Özellikler
Model Adı
S24C350HL
S24C350H
S27C350H
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme
takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri
alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını
özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/
milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün
performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
14 Teknik Özellikler
142
14
Teknik Özellikler
14.6 Güç Tasarrufu
Bu ürünün güç tasarruf fonksiyonu, ürün belirli bir süre kullanılmadığında ekranı kapatarak ve güç LED'inin
durumunu kontrol ederek güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda güç kapatılmaz. Ekranı yeniden
açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu modu yalnız ürün
güç tasarrufu fonksiyonuna sahip bir PC'ye bağlandığında çalışır.
Güç Tasarrufu
Energy Star Güç
Tüketimi
Güç tasarruf modu
Güç kapalı
(Güç düğmesi)
Güç Göstergesi
Kapalıyken
Yanıp Sönme
Açık
15 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
21 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
21 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
22 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
22 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
22 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
22 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
22 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
22 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
23 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
25 watt
Tipik 0,3 G
Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi
(S19C350NW)
Güç Tüketimi
(S22C350B)
Güç Tüketimi
(S22C350H)
Güç Tüketimi
(S23C340H)
Güç Tüketimi
(S23C350B)
Güç Tüketimi
(S23C350H)
Güç Tüketimi
(S24C340HL)
Güç Tüketimi
(S24C350BL)
Güç Tüketimi
(S24C350HL)
Güç Tüketimi
(S24C350H)
Güç Tüketimi
(S27C350H)
14 Teknik Özellikler
143
14
Teknik Özellikler


Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik
gösterebilir. (S**C340 / S**C350 Modeli Güç tasarrufu modu / Güç kapalı (Güç düğmesi) :
Maksimum 0,45 Watt.)
ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın ABD'de tescilli markasıdır.
Energy Star güç tüketimi, güncel ENERGY STAR® Standardı'nda belirtilen test yöntemiyle
ölçülmektedir.

Güç tüketimini 0 watt düzeyine indirmek için, ürünün arkasındaki güç düğmesini kapatın veya güç
kablosunu çıkarın. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarmayı unutmayın. Güç
anahtarı yokken güç tüketimini 0 watt'a indirmek için, güç kablosunun bağlantısını kesin.

Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir.
(KURLM VE SIFIRLM → Güç LED' i Açık)
Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve sahip olmayabilir.
14 Teknik Özellikler
144
14
Teknik Özellikler
14.7 Standart Sinyal Modu Tablosu

Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için
yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Bu nedenle, belirtilenden başka bir çözünürlük, resim
kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bunu önlemek için, ürününüzün ekran boyutu için belirtilen en
uygun çözünürlüğü seçmeniz önerilir.

Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD
monitör 85Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak
dikey frekansı 60Hz olarak değiştirin.
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak
ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş
olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları
değiştirin.
S19C350NW
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
14 Teknik Özellikler
145
14
Teknik Özellikler
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL /
S24C350HL / S24C350H / S27C350H
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
14 Teknik Özellikler
146
14
Teknik Özellikler

Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt
sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.

Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar.
Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.
14 Teknik Özellikler
147
Ek
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Ek
148
Ek
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Ek
149
Ek
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
q€>8‚9&89+8ƒ>
„@+‚!"9&[&
8+98…
qq€89+8ƒ>‚!"
9&[&8+98…
http://www.samsung.com/pl
Ek
150
Ek
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Ek
151
Ek
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Ek
152
Ek
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Ek
153
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)
Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için
ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.

Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri
ayarlarsa.

Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.

Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.

Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.

Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.

Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.

Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.

Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.

Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;

Dış darbe veya düşürme.

Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.

Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.

Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.

Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.

Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer

Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)

Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit
vb.)
Ek
154
Ek
Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
Ek
155
Ek
Doğru Atma
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda
diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha
edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu
diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve
nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Ek
156
Ek
Terminoloji
OSD (Ekran Görüntüsü)
Ekran görüntüsü (OSD) resim kalitesini gereken optimum düzeye getirmek için ekran ayarlarını
yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen menüleri kullanarak ekran parlaklığı, renk
tonlaması, boyut ve diğer birçok ayarı değiştirmenizi sağlar.
Gamma
Gamma menüsü ekrandaki orta tonları temsil eden gri ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması tüm
ekranın aydınlanmasına neden olurken, Gamma ayarı yalnızca orta parlaklığı aydınlatır.
Gri ölçeği
Ölçek, ekranda daha koyu alanlardan daha aydınlık alanlara geçişte renk çeşitlemelerini gösteren renk
yoğunluğu düzeyine karşılık gelir. Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah ve beyaz çeşitlemesiyle
gösterilir ve gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı aracılığıyla gri
ölçeği değiştirildiğinde, ekranın orta parlaklığı değişir.
Tarama hızı
Tarama hızı veya yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına karşılık gelir. Ekran görüntüleri göstermek için
yenilenirken ekran verileri iletilir, ama yenileme çıplak gözle görülemez. Ekran yenileme sayısı, tarama
hızı olarak adlandırılır ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir tarama hızı, ekranın saniyede 60 kes
yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik kartlarının performansına
bağlıdır.
Yatay Frekans
Monitör ekranında görüntülenen karakter veya görüntüler çok sayıda noktadan (piksel) oluşur. Pikseller
yatay çizgiler halinde iletilir ve bunlar da dikey şekilde düzenlenerek görüntü oluşturulur. Yatay frekans
kHz cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin saniyede kaç kez iletildiğini ve monitör ekranında
görüntülendiğini belirtir. Yatay frekansın 85 olması görüntüyü oluşturan yatay satırların saniyede 85000
kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans 85kHz olarak gösterilir.
Dikey Frekans
Bir görüntü çok sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu yatay çizgilerle
saniyede kaç görüntü oluşturulabileceğini ifade eder. 60 değerinde dikey frekans bir görüntünün
saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir. Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da denir ve bu ekran
titrekliğini etkiler.
Ek
157
Ek
Çözünürlük
Çözünürlük, bir ekranı meydana getiren yatay piksellerle dikey piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı
düzeyini temsil eder.
Çözünürlük yükseldikçe ekranda daha fazla bilgi görüntülenir ve bu da aynı anda birçok görevi
gerçekleştirmek için uygundur.
Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080 dikey pikselden (dikey
çözünürlük) oluşur.
Örneğin, 1920 x 1200 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1200 dikey pikselden (dikey
çözünürlük) oluşur.
Tak ve Çalıştır
Tak ve Kullan özelliği, en uygun görüntüleme ortamını oluşturmak üzere bir monitör ile PC arasında
otomatik olarak bilgi alış verişine olanak tanır.
Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA DDC (uluslararası standart) kullanır.
Ek
158
Dizin
B
M
Bağlamadan Önce 40
Mavi 92
BİLGİ 121
MultiScreen 126
D
N
Dil 95
Netlik 55, 66, 78
Doğru Atma 156
P
E
Parçalar 24, 28
Ek 148
Parlaklık 53, 64, 76
Eko Tasarruf 100, 106, 114
PC'yi Bağlama ve Kullanma 41
PC/AV Modu 109, 117
G
Gamma 94
S
Genel 133, 135, 137, 139, 141
SAMSUNG MAGIC Angle 57, 68, 81
Görüntü Boyutu 60, 71, 84
SAMSUNG MAGIC Bright 56, 67, 79
Görüntü Süresi 97
SAMSUNG MAGIC Upscale 59, 70, 83
Güvenlik Önlemleri 13
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim 148
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler 128
H
HDMI Siyhlk Dzy 86
Saydamlık 98
Sıfırla 99, 105, 113
Soru ve Yanıt 131
İ
Standart Sinyal Modu Tablosu 145
İçeriği Kontrol Etme 22
İnce 63, 75, 89
T
Telif Hakkı 10
K
Tuş Tekrar Süresi 103, 110, 118
Kalın 62, 74, 88
Kapanma Zamanı 102, 108, 116
Kapanma Zmnlayıcı 101, 107, 115
Ü
Kaynak Algılama 111, 119
Ücretli Servis Sorumluluğu Müşterilere
Ücretlendirilir 154
Kırmızı 90
Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu
Kontrast 54, 65, 77
21
Kurulum 36
Dizin
159
Dizin
Y
Yeşil 91
Dizin
160
Download PDF

advertising