Samsung | U32H750UMM | Samsung 32'' UH750 Serisi Monitor Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
U*H75* U*H85*
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Samsung Electronics dışındaki ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
••
Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
Bu ürünün ortalama yasam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir
‒‒ (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
‒‒ (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
••
Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının
Takılması (U32H750UM* / U32H850UM*)
21
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Saklama önlemleri
4
4
Güvenlik Önlemleri
Temizleme
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
4
5
5
6
7
Hazırlıklar
Parçalar
10
Denetim Masası
10
Doğrudan Tuş kılavuzu
11
İşlev Tuşu Kılavuzu
12
Başlangıç Ekranından Göz Koruyucu Modu, Parlaklık
14
ve Kontrast Ayarını Yapılandırma
Ses ayarını değiştirme
14
Arka Taraf
15
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
16
Monitör Ekranını Döndürme (U32H750UM* /
U32H850UM*)
16
Monitörü Döndürme (U32H750UM* /
U32H850UM*)
17
Hırsıza Karşı Kilit
17
Monitörün taşınmasıyla ilgili önlemler
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* /
U32H850UM*)
19
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının
Takılması (U28H750UQ*)
20
Kurulum
22
Altlığın Takılması (U28H750UQ*)
22
Altlığın Takılması (U32H750UM* / U32H850UM*) 23
Altlığın Çıkarılması (U28H750UQ*)
24
Altlığın Çıkarılması (U32H750UM* /
U32H850UM*)
25
Sürücü Yükleme
32
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
32
Ekran Ayarı
SAMSUNG MAGIC Bright
33
Black Equalizer
34
Parlaklık
34
Kontrast
34
Netlik
34
PC Bağlama ve Kullanma
26
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
26
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
27
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
27
MINI DP Kablosu Kullanarak Bağlanma (U32H750UM*
/ U32H850UM*)
27
Kulaklığa Bağlama
27
Renk
35
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
35
HDMI Siyhlk Dzy
36
Göz Koruyucu Modu
36
Oyun Modu
36
Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak Bağlama
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Ürüne PC bağlama
Ürünü USB HUB Olarak Kullanma
Gücü Bağlama (U28H750UQ*)
Gücü Bağlama (U32H750UM* / U32H850UM*)
Bağlı Kabloları Düzenleme (U28H750UQ*)
Bağlı Kabloları Düzenleme (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Yanıt Süresi
36
Resim Boyutu
37
Ekran Ayarı
37
Kalibrasyon Raporu
(U32H750UM* / U32H850UM*)
37
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Monitörü kurmadan önce aşağıdaki bilgileri
okuyun.
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
26
28
28
28
29
29
30
31
32
2
İçindekiler
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
Kurulum ve Sıfırlama
Sorun Giderme Kılavuzu
PIP/PBP Modu
38
FreeSync
43
Boyut
39
Eko Tasarruf Plus
45
Konum
39
Kpnş Zmnlycsı Plus
45
Ses Kaynağı
39
USB Süper Şarjı (U32H750UM* / U32H850UM*) 45
Kaynak
40
PC/AV Modu
46
Resim Boyutu
40
DisplayPort Ver.
46
Kontrast
41
Kaynak Algılama
46
Teknik Özellikler
Tuş Tekrar Süresi
46
Genel
52
Güç LED’i Açık
46
Standart Sinyal Modu Tablosu
53
Tümünü Sıfırla
46
Bilgi
47
OSD (Ekran Üzerinde Görüntüleme)
ayarlarını ayarlama
Saydamlık
42
Dil
42
Görüntü Süresi
42
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar
Sistem Gereksinimleri
48
48
48
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
49
49
49
49
S & C
51
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
57
Bir ürün kusuru yoksa
57
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse57
Diğer
57
3
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Saklama önlemleri
Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden
olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Ürünün içini temizlemek isterseniz size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (Servis
ücreti alınır.)
Monitör ekranına ellerinizle veya başka nesnelerle bastırmayın. Ekrana zarar verme riski vardır.
10 cm
Güvenlik Önlemleri
10 cm
10 cm
Yakınında ultrason dalgalı nemlendiriciler kullanılırsa, parlak modellerin yüzeyinde beyaz lekeler
oluşabilir.
Uyarı
10 cm
Dikkat
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Temizleme
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
Elektrik ve Güvenlik
Uyarı
1 Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
•• Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
2 Güç kablosunu üründen çıkarın.
•• Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
3 Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
4
•• Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.
•• Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
‒‒ Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri uygulamayın.
•• Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
‒‒ Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
•• Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır bir eşyanın altında
bırakmamaya dikkat edin.
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.
5 Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
•• Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
6 Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
•• Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
Dikkat
•• Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu kullanın. Elektrik
kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
‒‒ Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik kablosunun çıkarılması gerekir.
•• Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
5
Kurulum
Uyarı
Dikkat
•• Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına
kurmayın.
•• Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara yerleştirmeyin.
•• Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
•• Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
‒‒ Çocuklar boğulabilir.
•• Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf, eğimli bir yüzey, vb.)
‒‒ Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
‒‒ Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.
•• Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.
‒‒ Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından emin
olun.
‒‒ Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
‒‒ Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
•• Ürünü yere yavaşça koyun.
‒‒ Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek nem
bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün
performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
‒‒ Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
danışmayı unutmayın.
•• Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
‒‒ Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
•• Yenilebilir yağlar (soya yağı gibi) üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü yağ kirinden
uzak tutun. Ve ürünü mutfakta ya da ocağın yakınında kurmayın veya kullanmayın.
6
Çalışma
Uyarı
•• Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin, onarmayın veya
değiştirmeyin.
‒‒ Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını çıkarın.
•• Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla) metal nesneler (yemek
çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
‒‒ Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik
kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.
‒‒ Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik
kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.
‒‒ Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
•• Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, gücü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
‒‒ Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak, şeker, vb.) bırakmayın.
‒‒ Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün veya ağır nesneler düşebilir ve
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
•• Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•• Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.
•• Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen havalandırın.
•• Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya taşımayın.
•• Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.
•• Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.
‒‒ Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
7
Dikkat
•• Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere
yol açabilir.
‒‒ Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç tasarrufu modunu veya hareketli
resim içeren bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.
•• Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu prizden
çıkarın.
‒‒ Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya elektrik kaçağına neden
olabilir.
•• Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
‒‒ Görüşünüz bozulabilir.
•• Elektrik fişini AC/DC adaptörüne takıp, bir tık sesi duyulana kadar itin.
•• Elektrik fişini, tek başına elektrik prizine takmayın.
•• Ürünle gelenden başka AC/DC adaptörü kullanmayın.
‒‒ Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
•• AC/DC adaptörünü tavanda yer alan bir elektrik prizine takmayın.
‒‒ Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
•• AC/DC adaptöründe, elektrik fişini uygun aralığı (0-90°) aşmayacak şekilde döndürün.
‒‒ Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
•• Monte edildikten sonra elektrik fişini asla sökmeyin. (Montajdan sonra parçalarına ayrılamaz.)
•• AC/DC adaptörlerini bir araya getirmeyin.
•• Ürünle gelen elektrik fişini asla başka cihazlar için kullanmayın.
•• AC/DC adaptörünü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.
•• AC/DC adaptörünü elektrik prizinden çıkarırken, gövdesini tutup yukarı kaldırın.
•• AC/DC adaptörüne su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.
‒‒ Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
‒‒ Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan kaçının.
‒‒ Yerleri yıkarken AC/DC adaptörünün ıslanmamasına dikkat edin.
•• AC/DC adaptörünü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.
‒‒ Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
‒‒ Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
•• AC/DC adaptörünün üzerine bir şey düşürmeyin veya AC/DC adaptörüne herhangi bir şok
uygulamayın.
‒‒ Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
•• AC/DC adaptörünü kullanmadan önce plastik kılıfını çıkarın.
‒‒ Aksi halde bu, yangınla sonuçlanabilir.
•• AC/DC adaptörünü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.
•• AC/DC güç adaptörünü kablo girişi yukarı gelecek şekilde asılı kalarak yerleştirirseniz, Adaptöre su
veya başka yabancı maddeler girebilir ve Adaptörün düzgün çalışmamasına neden olabilir.
AC/DC güç adaptörünü bir masa veya zemin üzerine düz şekilde yerleştirmeye dikkat edin.
8
•• Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
‒‒ Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
•• Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin veya uzaktaki nesnelere bakın.
•• Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
•• Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
‒‒ Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
‒‒ Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
‒‒ Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.
‒‒ Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
9
Bölüm 02
Hazırlıklar
Parçalar
Simgeler
Açıklama
JOG Düğmesi
Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme.
――JOG düğmesi ürünün sol arka tarafındadır. Düğme aşağı, yukarı, sağa
veya sola hareket ettirmek için ya da Enter olarak kullanılabilir.
Denetim Masası
Bu LED, güç durumu göstergesidir ve şu işlevlere sahiptir:
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
•• Gücü açma (Güç düğmesi): Kapalıyken
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
•• Güç tasarruf modu: Yanıp Sönme
Güç LED'i
•• Güç kapalı (Güç düğmesi): Açık
――Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir. (Sistem → Güç
LED’i Açık) Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve
sahip olmayabilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu
Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu
görüntülenir. Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek
için aynı yön düğmesine tekrar basın.
――İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
Güç LED'i
gösterebilir. Lütfen ürünün kendisine bakın.
JOG Düğmesi
İşlev Tuşu Kılavuzu
YUKARI
SOL
BAS(ENTER)
SAĞ
AŞAĞI
Geri
10
Doğrudan Tuş kılavuzu
――Aşağıda görülen kısayol düğmesi ekranı (OSD menüsü) yalnızca, monitör ekranı açıkken, bilgisayar çözünürlüğü değiştiğinde veya giriş kaynağı değiştiğinde görüntülenir.
Göz Koruyucu Modu
Ses
Özellikler
Göz Koruyucu Modu Kapalı
•• YUKARI/AŞAĞI: Parlaklık, Kontrast, Göz Koruyucu Modu ayarlarını yapın.
•• SOL/SAĞ: Ses ayarlarını yapın.
•• BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.
11
İşlev Tuşu Kılavuzu
――Ana menüye gitmek veya diğer öğeleri kullanmak amacıyla İşlev Tuşu Kılavuzu'nu görüntülemek için JOG düğmesine basın. JOG düğmesine tekrar basarak çıkabilirsiniz.
YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: İstediğiniz öğeye doğru hareket ettirin. Odak değiştiğinde, her öğe için açıklama görüntülenir.
BAS(ENTER): Seçilen öğe uygulanır.
Geri
Simgeler
Açıklama
İşlev Tuşu Kılavuzu ekranında giriş sinyalini değiştirmek için JOG düğmesini hareket ettirerek
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
öğesini seçin. Giriş sinyali değişirse, ekranın sol üst köşesinde bir mesaj görüntülenir.
öğesini seçer.
Monitör özelliğinizin OSD'si (Ekran Görüntüsü) görünür.
OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.
Etkinleştir/Deve Dışı Bırak: OSD kontrolünü kilitlemek/kilidini açmak için, ana menü görüntülenirken SOL düğmesine 10 saniye boyunca basın.
――OSD kontrolü kilitliyse, Parlaklık ve Kontrast ayarı yapılabilir. PIP/PBP kullanılabilir.
Göz Koruyucu Modu kullanılabilir. Bilgi görüntülenebilir.
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
öğesini seçer.
PIP/PBP işlevine yönelik ayarların yapılandırılması gerektiğinde bu düğmeye basın.
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek Monitörü kapatmak için
öğesini seçer.
――Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan İşlev tuşu kılavuzu seçenekleri farklı olacaktır.
12
Monitörde hiçbir şey görüntülenmediğinde (diğer bir deyişle, Güç tasarrufu modu veya Sinyal yok
modu), kontrol kaynağı ve güç için 2 doğrudan tuş aşağıdaki gibi kullanılabilir.
JOG Düğmesi
Güç tasarrufu/Sinyal yok modu
YUKARI
Kaynak Değişikliği
Aşağı
BAS(ENTER) tuşuna 2 saniye basın
Güç Kapalı
Monitörde Ana menü görüntülendiği sırada JOG Düğmesi aşağıdaki şekilde kullanılabilir.
JOG Düğmesi
Eylem
YUKARI/AŞAĞI
Seçeneği taşıyın
Ana menüden çıkın.
SOL
Alt listeyi değeri kaydetmeden kapatın.
Kaydırıcıdaki değeri azaltır.
SAĞ
BAS(ENTER)
Sonraki derinliğe geçin.
Kaydırıcıdaki değeri arttırır.
Sonraki derinliğe geçin.
Değeri kaydedin ve Alt listeyi kapatın.
13
Başlangıç Ekranından Göz Koruyucu Modu, Parlaklık ve
Kontrast Ayarını Yapılandırma
JOG düğmesini kullanarak Parlaklık, Kontrast ve Göz Koruyucu Modu ayarını yapın.
Ses ayarını, OSD menüsü görüntülenmiyorsa JOG düğmesini sola veya sağa hareket ettirerek
belirleyebilirsiniz.
50
Ses
Kontrast
Göz Koruyucu Modu
Ses ayarını değiştirme
Kapalı
Sessiz
Parlaklık
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Göz Koruyucu Modu
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Parlaklık
――SAMSUNG Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kontrast
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
――Bağlanan giriş aygıtının ses kalitesi düşük olduğunda ürünün Auto Mute işlevi kulaklıktan veya
hoparlörlerden gelen sesi kapatabilir veya sesin kesintili gelmesine neden olabilir. Giriş aygıtının giriş
ses düzeyini en az %20'ye ayarlayın ve ses düzeyini kontrol etmek için ürünün üzerindeki ses düzeyi
kontrolünü (JOG düğmesini SOLA/SAĞA) kullanın.
――Auto Mute Nedir?
Bu işlev, genellikle giriş aygıtının ses düzeyindeki bir sorundan dolayı ses gürültülü geldiğinde veya giriş
sinyali zayıf olduğunda sesin etkisini artırmak amacıyla sesi keser.
――Sessiz işlevini etkinleştirmek için Ses kontrol ekranına erişin ve odağı aşağı taşımak için JOG düğmesini
kullanın. Sessiz işlevini devre dışı bırakmak için Ses kontrol ekranına erişin ve Ses değerini artırın veya
azaltın.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut -
(PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
14
Arka Taraf
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir. Ürünün kendisine bakın.
Bağlantı Noktası
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Açıklama
Bağlantı Noktası
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak
cihaza bağlanır.
Açıklama
――HDMI1 desteği 3840 x 2160 @ 30 Hz
――(U32H750UM* / U32H850UM* modelleri)
――HDMI2 desteği 3840 x 2160 @ 60 Hz
USB aygıtını takın.
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır.
3
4
1
2
――Ses sadece HDMI-HDMI ya da DP kablosu kullanıldığında duyulabilir.
MINI DP IN
MINI DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
――(U32H750UM* / U32H850UM* modelleri)
DC 19V
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki POWER IN
bağlantı noktasına takın.
POWER IN
AC/DC adaptörüne bağlanır.
――(U28H750UQ* modelleri)
(PC IN)
――Yalnızca
1 ve
2 bağlantı noktaları kullanılarak süper
şarj yapılabilir. Bu bağlantı noktaları, cihazları tipik USB bağlantı
noktalarından daha hızlı şarj eder. Hız bağlı cihazlara göre
değişkenlik gösterir.
――(U32H750UM* / U32H850UM* modelleri)
USB kablosu aracılığıyla PC'ye bağlanır. Sürüm 3.0 veya daha
düşük USB kablolarıyla uyumludur.
――Bu bağlantı noktası yalnızca PC'ye bağlanabilir.
――(U32H750UM* / U32H850UM* modelleri)
15
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
Monitör Ekranını Döndürme (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
――Monitörü aşağıda gösterildiği gibi döndürebilirsiniz.
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
U28H750UQ*
-1,0° (-2,0°, +1,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
U32H750UM* / U32H850UM*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Ekranı ok yönünü takip ederek ayarlayın.
•• Ekranı masaüstüne tamamen dik olana kadar saat yönünde döndürün.
•• Ekranı yatırmadan döndürürseniz veya saat yönünün tersine döndürürseniz monitör zarar görebilir.
•• Monitör eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir.
•• Ürünün alt parçasını tutun ve eğimi dikkatli bir şekilde ayarlayın.
•• Standın yüksekliğini ayarlarken bir ses duyabilirsiniz. Bu ses, standın yüksekliği ayarlanırken
standın içindeki topun kayması nedeniyle çıkar. Bu ses normaldir ve bir ürün arızası değildir.
16
Monitörü Döndürme (U32H750UM* / U32H850UM*)
Hırsıza Karşı Kilit
Monitörü döndürürken, dönüş açısı monitör ekranında gösterilir.
――Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
――Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı
ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Ekran döndüğünde, ekran (OSD) menüsü öğeleri otomatik olarak döner.
1 Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2 Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3 Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4 Kilitleme cihazını kilitleyin.
‒‒ Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
‒‒ Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
Dikkat
‒‒ Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın
alınabilir.
1 MagicRotation Auto yazılımı monitörde yüklü değilse ekran içeriği otomatik olarak döndürülmez.
Ancak OSD menüsü 90° döndürülebilir ve düzgün şekilde görüntülenebilir.
2 Döndürülen OSD menüsü, döndürülmeden öncekinden farklı bir modda görüntülenir.
17
Monitörün taşınmasıyla ilgili önlemler
•• Ekran üzerine doğrudan basınç uygulamayın.
•• Monitörü taşırken ekrandan tutmayın.
•• Taşırken monitörü alt köşelerinden veya
kenarlarından tutun.
•• Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde
tutmayın.
••
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* / U32H850UM*)
MagicRotation Auto işlevi, bir dönme sensörüyle donatılmış monitörlerin dönüşünü algılar ve Windows ekranını buna göre döndürür.
Yazılım yüklemesi
1 Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
2 Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
――Kurulumdan sonra uygulama menüsü işletim sisteminin dilinde görüntülenir. (Bu durum, Windows'un temel ilkeleriyle uyumludur.)
Dikkat
1 Yalnızca Windows 7 ile uyumludur (32 bit veya 64 bit), Windows 8 (32 bit veya 64 bit), Windows 8.1 (32 bit veya 64 bit) ve Windows 10 (32 bit veya 64 bit).
2 DDC/CI ve MS API standartlarına uygun grafik kartlarıyla uyumludur. MagicRotation Auto işlevi, yukarıda geçen standartlarla uyumlu olmayan grafik kartları için kullanılamayabilir.
3 İşlevin performansını en üst düzeye çıkarmak için, grafik kartı sürücüsünü güncelleştirerek en yeni sürümünü edinin.
4 Yükleme dili olarak on dört dil kullanılabilmektedir.
5 Windows işletim sisteminde ekran çözünürlüğü menüsünde yön "Yatay" modundan farklı bir moda ayarlanırsa, MagicRotation Auto işlevi düzgün çalışmayabilir.
6 Monitör döndürüldüğünde, OSD menüsü görüntülenir. Monitör döndürüldüğünde, grafik kartına bağlı olarak ekran yeniden yapılandırma işlemi görüntülenebilir veya ekran yanması görülebilir. Bu, Windows
işletim sistemi tarafından gerçekleştirilir ve ürünle hiçbir ilgisi yoktur.
7 Monitör döndürüldüğünde ekranın da otomatik olarak döndürülmesini istemezseniz, Windows işletim sistemini kilitlemek için Windows ve L tuşlarına aynı anda basın. Bu Windows API'sinin bir sınırlamasıdır.
19
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması
(U28H750UQ*)
――Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.
1
2
•• Notlar
‒‒ Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
‒‒ VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere
bağlı olarak değişebilir.
‒‒ VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını
aşırı kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol
açabilir. Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya
masaüstü altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan
ötürü sorumlu tutulamaz.
‒‒ Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini
kendi başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel
yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
‒‒ Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir
duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
3
4
‒‒ Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
‒‒ Duvar montaj kiti kullanarak monitörü kurmak için altlık tabanını monitörden çıkarın.
Birim: mm
Model adı
U28H750UQ*
A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın
B Braket (ayrı satılır)
Milimetre olarak VESA vida
delik özellikleri (A * B)
100,0 x 100,0
Standart Vida
4,0 mm çap, 0,7 adım * 10,0 mm
uzunluk
Miktar
4 Adet
――Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara
neden olabilir.
Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj
kitindeki veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.
20
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması
(U32H750UM* / U32H850UM*)
――Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.
1
2
•• Notlar
‒‒ Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
‒‒ VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere
bağlı olarak değişebilir.
‒‒ VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını
aşırı kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol
açabilir. Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya
masaüstü altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan
ötürü sorumlu tutulamaz.
‒‒ Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini
kendi başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel
yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
‒‒ Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir
duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
3
4
‒‒ Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
‒‒ Duvar montaj kiti kullanarak monitörü kurmak için altlık tabanını monitörden çıkarın.
Birim: mm
Model adı
U32H750UM* /
U32H850UM*
A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın
B Braket (ayrı satılır)
Milimetre olarak VESA vida
delik özellikleri (A * B)
100,0 x 100,0
Standart Vida
4,0 mm çap, 0,7 adım * 10,0 mm
uzunluk
Miktar
4 Adet
――Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara
neden olabilir.
Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj
kitindeki veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.
21
Kurulum
Altlığın Takılması (U28H750UQ*)
――Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
1
Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde
gösterilen yönde takın.
2
Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
3
Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen
sabitleninceye kadar döndürün.
4
Pakette yer alan koruyucu plastik köpüğü (dolgu)
zemine yerleştirin ve ürünü resimde görüldüğü
gibi yüzü aşağı dönük olarak köpük üzerine
yerleştirin.
Köpük yoksa, kalın bir minder kullanın.
5
Ürünün ana gövdesini elinizle şekilde gösterildiği
gibi tutun. Takılan altlığı ana gövdeye aşağıdaki
şekilde gösterilen ok yönünde yerleştirin.
6
Güç kaynağını ve veri kablosunu bağladıktan sonra
ALT ARKA KAPAĞI takın.
- Dikkat
Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar
verme riski vardır.
22
Altlığın Takılması (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
1
Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde
gösterilen yönde takın.
2
Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
3
Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen
sabitleninceye kadar döndürün.
4
Pakette yer alan koruyucu plastik köpüğü (dolgu)
zemine yerleştirin ve ürünü resimde görüldüğü
gibi yüzü aşağı dönük olarak köpük üzerine
yerleştirin.
Köpük yoksa, kalın bir minder kullanın.
5
Ekranın stant boynunu, bağlayıcıların konumlarına
göre cihaza yerleştirin.
6
Ekranın stant boynunun yerine oturmasını
sağlamak için ekranın stant boynunu saat yönünde
90° çevirin.
7
Güç kaynağını ve veri kablosunu bağladıktan sonra
ALT ARKA KAPAĞI takın.
- Dikkat
Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar
verme riski vardır.
23
Altlığın Çıkarılması (U28H750UQ*)
――Altlığı monitörden çıkarmadan önce, monitörü düz ve sabit bit yüzey üzerine, ekranı aşağı bakacak şekilde koyun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
1
Pakette yer alan koruyucu plastik köpüğü (dolgu)
zemine yerleştirin ve ürünü resimde görüldüğü
gibi yüzü aşağı dönük olarak köpük üzerine
yerleştirin.
2
Altlığı monitörden ayırmak için, resimde
gösterildiği gibi monitörün alt kısmına tek elinizle
bastırırken diğer elinizle standı çekerek iki yana
sallayın.
3
Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama
vidasını döndürün.
4
Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok
yönünde çekerek altlıktan çıkarın.
Köpük yoksa, kalın bir minder kullanın.
- Dikkat
Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar
verme riski vardır.
24
Altlığın Çıkarılması (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Altlığı monitörden çıkarmadan önce, monitörü düz ve sabit bit yüzey üzerine, ekranı aşağı bakacak şekilde koyun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
1
Pakette yer alan koruyucu plastik köpüğü (dolgu)
zemine yerleştirin ve ürünü resimde görüldüğü
gibi yüzü aşağı dönük olarak köpük üzerine
yerleştirin.
2
Anahtarı yukarı doğru itin ve tutun. Ekranın stant
boynunu saatin tersi yönünde 10° çevirin.
3
Ekranın stant boynunu saatin tersi yönünde 10°
çevirdikten sonra, boynu kaldırarak cihazdan
çıkarın.
4
Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama
vidasını döndürün.
Köpük yoksa, kalın bir minder kullanın.
5
Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok
yönünde çekerek altlıktan çıkarın.
- Dikkat
Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar
verme riski vardır.
25
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Monitörü kurmadan önce aşağıdaki bilgileri
okuyun.
1 Monitörle birlikte gelen kabloların her iki ucundaki şekillerin yanı sıra monitör ve harici cihazlarda
bunlara uyan bağlantı noktalarının şekillerini ve yerlerini kontrol edin.
2 Sinyal kablolarını bağlamadan önce kısa devre veya aşırı akım nedeniyle oluşabilecek hasarı
önlemek için monitörün ve harici cihazların güç kablolarını prizden çıkarın.
3 Tüm sinyal kablolarını bağladıktan sonra monitörün ve harici cihazların güç kablolarını prize takın.
4 Monitör işlevleri, önlemler ve doğru kullanım şekli hakkında bilgi edinmek için kurduğunuz
PC Bağlama ve Kullanma
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
Monitörün ve bilgisayar, set üstü kutular gibi harici cihazların güç kablolarının prize takılı
olmadığından emin olun.
monitörü kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunu okuyun.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――3840 x 2160 @ 30 Hz görüntüleri izleyebilmek için 3840 x 2160 @ 30 Hz değerini destekleyen bir HDMI
kablosu kullanarak HDMI1'a bağlayın. HDMI kaynağına ait grafik kartının 3840 x 2160 @ 30 Hz değerini
desteklediğinden emin olun.
――3840 x 2160 @ 60 Hz görüntüleri izleyebilmek için 3840 x 2160 @ 60 Hz değerini destekleyen bir HDMI
kablosu kullanarak HDMI2'a bağlayın. HDMI kaynağına ait grafik kartının 3840 x 2160 @ 60 Hz değerini
desteklediğinden emin olun.
――HDMI kablosu bağlarken, monitörün bileşenleriyle birlikte gelen kabloyu kullanın. Samsung tarafından
sağlanan HDMI kablosu haricinde bir kablo kullanırsanız görüntü kalitesinde kayıp olabilir.
26
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
Monitörün ve bilgisayar, set üstü kutular gibi harici cihazların güç kablolarının prize takılı
olmadığından emin olun.
MINI DP Kablosu Kullanarak Bağlanma (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Monitörün ve bilgisayar, set üstü kutular gibi harici cihazların güç kablolarının prize takılı
olmadığından emin olun.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
MINI DP IN
――Kaynak aygıt, HDMI-DVI kablosuyla bağlanırsa ses işlevi desteklenmez.
――HDMI-DVI kablosuyla en uygun çözünürlüğü elde edemeyebilirsiniz.
――3840 x 2160 @ 60 Hz görüntüleri izleyebilmek için 3840 x 2160 @ 60 Hz değerini destekleyen bir MINI DP
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
kablosu kullanın. MINI DP kaynağına ait grafik kartının 3840 x 2160 @ 60 Hz değerini desteklediğinden
emin olun.
――DisplayPort ve MiniDP aynı anda tanımlanamaz ve dolayısıyla DisplayPort veya MiniDP kaynak olarak
Monitörün ve bilgisayar, set üstü kutular gibi harici cihazların güç kablolarının prize takılı
olmadığından emin olun.
tanımlanmazsa PC, bağlantı noktasını tanımlayamayabilir.
Kulaklığa Bağlama
DP IN
――3840 x 2160 @ 60 Hz görüntüleri izleyebilmek için 3840 x 2160 @ 60 Hz değerini destekleyen bir DP
kablosu kullanın. DP kaynağına ait grafik kartının 3840 x 2160 @ 60 Hz değerini desteklediğinden emin
olun.
27
Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak Bağlama
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Ürüne PC bağlama
Ürünü USB HUB Olarak Kullanma
Ürünü bir hub olarak kullanarak, ürüne aynı anda çeşitli kaynak aygıtlarını bağlayın ve kullanın.
PC'nin sınırlı sayıda giriş/çıkış bağlantı noktası olduğundan, PC aynı anda birden çok kaynak aygıtına
bağlanamaz. Üründeki HUB özelliği, aynı anda birden çok kaynak aygıtını PC'ye bağlamadan ürünün
USB bağlantı noktalarına bağlamanıza olanak tanıdığından çalışma verimliliğinizi artırır.
――Ürün, USB kablosu aracılığıyla bir PC'ye bağlanarak HUB işlevi görebilir. Cihazı PC'ye bağlamak zorunda
kalmadan, bir kaynak cihazı doğrudan ürüne bağlayıp cihazı üründen denetleyebilirsiniz.
Ürünü bir USB HUB'ı olarak kullanmak için, ürünü PC’ye bir USB kablosu kullanarak bağlayın.
(PC IN)
(PC IN)
PC'ye birden çok kaynak aygıtı bağlanırsa, PC'nin çevresindeki birçok kablo dağınık bir görüntüye
neden olabilir. Aygıtların doğrudan ürüne bağlanması bu rahatsızlığı ortadan kaldırır.
Ürün bilgisayara bağlıyken, ürüne MP3 çalar veya akıllı telefon gibi bir mobil cihaz bağlayın. Bu, cihazı
bilgisayardan kumanda etmenize veya cihazı şarj etmenize olanak tanır.
USB kablosunu ürünün arkasındaki
girişine ve PC'deki USB
girişine takın.
――Ürünü PC'ye bağlamak için bir USB 2.0 kablosu kullanılabilir. Ancak USB 3.0 işlevinden tam olarak
yararlanmak istiyorsanız ürünü PC'ye bağlamak için USB 3.0 kablosu kullanın. PC'nin USB 3.0
desteklediğinden emin olun.
28
――Bir USB cihazını daha hızlı algılamak ve başlatmak için cihazı USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın. Okuma/
yazma hızı USB cihazı ve bilgisayarınıza göre değişiklik gösterecektir.
――Ürün, medya oynatmayı desteklemez. USB cihazınızdaki bir dosyayı oynatmanız gerekiyorsa lütfen ürünü
bilgisayarınıza Hub olarak bağlayın ve dosyayı bilgisayarınızda oynatın.
――İşletim Sistemi, sürücü programları ya da yazılımdan kaynaklanan USB sorunları için lütfen ilgili
Gücü Bağlama (U28H750UQ*)
1
2
tedarikçilere başvurun.
――Çeşitli USB cihazlarının piyasaya sürülmesi nedeniyle tüm ürünlerimizin tüm USB cihazlarına uygun
3
olacağını garanti edemeyiz.
――Harici bir güç kaynağı gerektiren harici yığın depolama HDD cihazlarını bir güç kaynağına bağladığınızdan
emin olun.
――Süper şarj yalnızca
1 ve
2 bağlantı noktaları aracılığıyla sağlanabilir. USB 3.0 pil şarjı teknik
özelliklerine göre USB1 ve USB2 maksimum 1,5 A akımı destekleyebilir. Fiili akım değeri şarj edilecek cihaza
göre değişir.
Akım çok yüksek ise veya bir özel durum oluşursa, aşırı akım koruması tetiklenir. Bu özellik ürünün normal
bir ayarıdır.
――Yüksek akım gerektiren USB cihazları desteklenmeyebilir.
1 ve
2 maksimum 1,5 A akım,
3
DC 19V
4
1 Elektrik fişini AC/DC adaptörüne bağlayın.
2 AC/DC adaptörünü monitörün arkasındaki DC 19V bağlantı noktasına bağlayın.
ve
4 maksimum 1,0 A akım destekleyebilir.
――Pil, güç tasarrufu modunda şarj edilebilir, ancak ürün kapalıyken şarj edilemez.
3 AC/DC adaptörünü elektrik prizine takın.
――Güç kablosu elektrik prizinden çıkarıldığında USB cihazınız şarj edilemez.
4 Monitörü açmak için monitörün arka kısmında bulunan JOG düğmesine basın.
――USB cihazının ayrı satın alınması gerekir.
――Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
Gücü Bağlama (U32H750UM* / U32H850UM*)
POWER IN
Ürünü kullanmak için, güç kablosunu bir güç çıkışına ve ürün üzerindeki POWER IN bağlantı noktasına
bağlayın.
――Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
29
Bağlı Kabloları Düzenleme (U28H750UQ*)
1
Kabloları uygun bağlantı noktalarına
takın.
2
Standı bir elinizle kavrayın ve diğer
elinizi kullanarak ALT-ARKA-KAPAĞI
ok yönünde kapatın.
3
Kablolar artık düzenlenmiştir.
4
Standı bir elinizle kavrayın ve diğer
elinizin baş parmağını kullanarak ALTARKA-KAPAĞI ok yönünde çıkarın.
30
Bağlı Kabloları Düzenleme (U32H750UM* / U32H850UM*)
1
Stand montajı tamamlandı.
6
KAPAK STAND BOYNU SOLUNU açın
ve açık kısmı alta çevirin.
2
Makineyi en yüksek dikey konuma
çevirin.
7
İlgili kabloları stand boynu
tutucusuna yerleştirin. Kablo kanalını
genişletmeyin. Bir tutucuya üç kablo
yerleştirilmesi önerilir.
3
İlgili kabloları bağlayın.
8
KAPAK STAND BOYNU SOLUNU
kapatın.
4
Kabloları kabloların bükülme
eğilimine göre ayarlayın ve kabloları
ALT ARKA KAPAK oyuklarından dışarı
çekin.
9
Makineyi yatay konuma çevirin.
5
ALT ARKA KAPAĞI kapatın.
ALT ARKA KAPAĞI takarken lütfen ilk
olarak ALT ARKA KAPAĞIN altı adet
kirişini, ARKA KAPAĞIN altındaki
deliklere doğru hedefleyin.
10
Harici kabloları ayarlayın.
31
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
Sürücü Yükleme
――Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
――Ürün sürücüsünün en son sürümünü yüklemek için, http://www.samsung.com adresindeki Samsung
Electronics web sitesinden indirin.
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme
iletisi görüntülenir.
Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.
Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:
――En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca en
•• Sırtınızı dik tutun.
çok üç kez daha görünür.
――En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.
•• Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz yukarıdan bakın.
•• Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.
•• Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
•• Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
•• Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
•• Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz, topuklarınız yere
değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
•• Göz egzersizleri yapar, sık sık göz kırparsanız göz yorgunluğunuz azalacaktır.
32
Bölüm 04
Ekran Ayarı
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı
olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
PC modunda
•• Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
•• Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
SAMSUNG MAGIC Bright
•• Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.
•• Temel Renk: Bu model fotokromik istasyonu destekler. Bu moda geçiş yaparken renk alanı,
standart sRGB renk skalasına benzer olacak şekilde ayarlanır.
――Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――SAMSUNGAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
•• Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
•• Yüksek Parlaklık: Ekran parlaklığını maksimuma getirin. (U32H750UM* / U32H850UM*)
AV modunda
SAMSUNG
Harici giriş HDMI/DP/MINI DP ile bağlandığında ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandığında, MAGIC
Bright
fabrikada önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (Dinamik, Standart, Sinema ve Kişisel) sahip olur.
Dinamik, Standart, Sinema ya da Kişisel ayarlarından birini etkinleţtirebilirsiniz. Otomatik olarak
kiţiselleţtirilmiţ resim ayarlarınızı çağıran Kişisel ayarını seçebilirsiniz.
•• Dinamik: Standart moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
•• Standart: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de
sağlar.
•• Sinema: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve gözlerinizin
daha az yorulmasını sağlar.
•• Kişisel: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.
33
Black Equalizer
Kontrast
Karanlık alanların parlaklığını ayarlayın.
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer 1'a yaklaştıkça ekranın karanlık bölgeleri parlaklaşır. Böylece, bir oyun oynarken düşmanlarınızı
bulmanız kolaylaşır. Oyun oynarken düşmanları daha kolayca bulmak için düşük bir değer kullanın.
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
Değer 20'ye yaklaştıkça ekranın karanlık bölgeleri daha da karanlık bir hal alır ve kontrast artar.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――SAMSUNGAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut -
MAGIC
――
――SAMSUNG Bright özelliği Sinema, Dinamik Kontrast veya Temel Renk modunda olduğunda bu seçenek
MAGIC
(PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
SAMSUNG
MAGICBright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Parlaklık
Netlik
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
――SAMSUNG Bright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
MAGIC
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
――
SAMSUNG
MAGICBright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
――Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
34
Renk
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
Ekranın renk tonunu ayarlayın.
MAGICAngle
――SAMSUNG Bright, Sinema, Dinamik Kontrast veya Temel Renk moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――SAMSUNGAngle etkinleştirildiğinde Renk Tonu ve Gamma menüsü kullanılamaz.
MAGIC
izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza
olanak tanır.
SAMSUNG
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
•• Kırmızı: Kırmızı doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla
yoğunluğu ifade eder.
Açıyı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
4
•• Yeşil: Yeşil doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla
yoğunluğu ifade eder.
1
1
5
5
2
•• Mavi: Mavi doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla
yoğunluğu ifade eder.
3
•• Renk Tonu: Görüntüleme ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyan renk tonunu seçin.
‒‒ Soğuk 2: Renk sıcaklığını Soğuk 1'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
‒‒ Soğuk 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
•• Kapalı
‒‒ Normal: Standart renk tonunu görüntüleyin.
•• Arka Yaslan Modu1
2
: Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
•• Arka Yaslan Modu2
seçeneği belirleyin.
3
: Arka Yaslan Modu1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu
‒‒ Sıcak 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
‒‒ Sıcak 2: Renk sıcaklığını Sıcak 1'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
‒‒ Kişisel: Renk tonunu özelleştirin.
――Harici giriş, HDMI/DP/MINI DP ile bağlandığında ve PC/AV Modu, AV olarak ayarlandığında, Renk Tonu
fabrikada önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (Soğuk, Normal, Sıcak ve Kişisel) sahip olur.
•• Gamma: Parlaklığın orta seviyesini ayarlayın.
‒‒ Mod 1 / Mod 2 / Mod 3
1
: Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
•• Ayakta Modu
•• Yan Mod
5
4
: Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
: Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
•• Grup Görünümü: Birden fazla izleyicinin
seçeneği belirleyin.
1
,
4
ve
5
konumlarından görüntülemesi için bu
•• Kişisel: Kişisel seçilirse varsayılan olarak Arka Yaslan Modu1 uygulanır.
35
HDMI Siyhlk Dzy
Oyun Modu
Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak
görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu
durumda, görüntü kalitesini ayarlamak için HDMI Siyhlk Dzy kullanılabilir.
Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın.
Bu durumda, HDMI Siyhlk Dzy işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.
――SAMSUNG Bright özelliği Temel Renk modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
――Bu işlev yalnızca HDMI1 veya HDMI2 modunda kullanılabilir.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
•• Normal: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
•• Düşük: Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini
arttırmak için bu modu seçin.
――HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu
özelliği kullanın.
MAGIC
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde Oyun Modu,
Açık olarak ayarlanmış olsa bile Kapalı konumuna gelir.
――Oyun Modu seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, Daima Açık seçeneğini belirleyin.
――Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
――HDMI Siyhlk Dzy özelliği, yalnızca, 60 Hz'de 720P veya 60 Hz'de 1080P gibi belirli bir AV çözünürlüğünde
etkindir.
Yanıt Süresi
Göz Koruyucu Modu
Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.
Gözün rahatlaması için uygun bir resim kalitesine ayarlayın.
――PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut -
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha düşük mavi ışık seviyelerine ilişkin gereklilikleri
karşılayan ürünler için olan sertifikadır. Göz Koruyucu Modu 'Açık' konumunda olduğunda, yaklaşık
400nm'lik bir dalga uzunluğundaki mavi ışık azalarak göz rahatlaması için gerekli olan en uygun
resim kalitesini sunacaktır. Aynı zamanda, mavi ışık seviyesi, varsayılan ayarlardan daha düşüktür
ve TÜV Rheinland tarafından test edilip TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarının
gerekliliklerini karşıladığı onaylanmıştır.
――Video oynatmıyor veya oyun oynamıyorken Standart modu kullanın.
kullanılamaz.
/
/
(PIP Modu) olarak ayarlandığında bu menü
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
――SAMSUNG Bright özelliği Temel Renk modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
MAGIC
36
Resim Boyutu
Ekran Ayarı
Resim boyutunu değiştirin.
――Bu menü sadece Resim Boyutu ayarı AV modunda Ekrana Sığdır olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
――PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut -
(PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
――FreeSync etkin olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde görüntüleme
yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için Ekrana Sığdır öğesini seçin.
PC modunda
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
•• Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
•• Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
AV modunda
•• 4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
•• 16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• Ekrana Sığdır: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
――Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
――Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP/MINI DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
――Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her
model tarafından desteklenmez ).
――Sadece harici giriş HDMI/DP/MINI DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.
Kalibrasyon Raporu
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Bu rapordaki verilerin hacmi sevkiyat tarihinde ölçülür.
•• Ölçümler ölçüm ekipmanı, ölçüm konumu, sistem ortamı (örn. bilgisayar, ekran kartı vb.) ve diğer
değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
•• Giriş sinyali: HDMI
•• Bu rapordaki her bir ölçüm, sevkiyatın Kişisel modunu temel alır.
•• Bu rapor bazı ürünlerin menüsünde bulunmaz, ürüne ek olarak ayrı bir yazılı kopya şeklinde
sunulur.
37
Bölüm 05
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı
olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
――PIP/PBP modu Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 ile uyumludur.
――PIP/PBP işlevi, kullanılan grafik kartının teknik özelliklerine bağlı olarak kullanılamayabilir. Optimum
çözünürlük seçildiğinde, ekran PIP/PBP modunda boşsa, Denetim Masası → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü
öğesine gidin ve PC'de Algıla öğesini tıklatın. (Talimatlar Windows 7'ye dayanmaktadır.) Çözünürlük en
PIP/PBP Modu
PIP/PBP Modu işlevini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
PIP (Resim İçinde Resim) işlevi ekranı iki parçaya ayırır. Bir kaynak cihaz ana ekranda görüntülenirken
başka bir kaynak cihaz ek pencerelerde görüntülenir.
PBP (Resme Göre Resim) işlevi ekranı ikiye böler ve görüntüyü ekranın sol ve sağ yanlarında aynı anda
iki farklı kaynak cihazdan görüntüler.
uygun çözünürlüğe ayarlandığında ekran boşsa, çözünürlüğü 1280 x 1024 olarak değiştirin.
――PIP/PBP işlevini etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda ya da PIP/PBP işlevi etkinken ekran
boyutunu değiştirdiğinizde, ekran kısa süreliğine titreyebilir veya görüntünün gelmesi biraz gecikebilir.
Bu durumla genellikle PC ve monitör iki veya daha fazla giriş kaynağına bağlı olduğunda karşılaşılır. Bu
durum monitörün performansıyla ilgili değildir.
Sorunun temel nedeni, grafik kartı performansına bağlı olarak video sinyallerinin monitöre gecikmeli
olarak iletilmesidir.
――Görüntü kalitesini en iyi hale getirmek ve ses çıkışının normal olmasını sağlamak için HDMI1 bağlantı
noktasına bağlanırken 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz) değerini destekleyen bir ekran kartı ya da DVD
kullanılması önerilir.
――Görüntü kalitesini en iyi hale getirmek ve ses çıkışının normal olmasını sağlamak için HDMI2 bağlantı
noktasına bağlanırken 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz) değerini destekleyen bir ekran kartı ya da DVD
kullanılması önerilir.
――PIP/PBP işlevi etkinleştirildiğinde, grafik kartı ve Windows sistemi arasındaki bir uyum sorunu nedeniyle
çözünürlük otomatik olarak optimum çözünürlüğe geçmeyecektir.
PIP/PBP Modu seçeneğini Kapalı olarak ayarlayın. Alternatif olarak monitörü yeniden başlatın ve ardından
Windows arabirimini kullanarak çözünürlüğü en uygun şekilde ayarlayın.
38
Boyut
Ses Kaynağı
Alt ekranın boyutunu ve en boy oranını seçin.
Sesi duymak istediğiniz ekranı ayarlayın.
••
: Ekranın sağ ve sol kısımları için en uygun çözünürlüğün 1920 x 2160 (genişlik x yükseklik)
olduğu PBP modunu kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.
••
: Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 720 x 480 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu
kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.
••
: Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 1280 x 720 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu
kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.
••
: Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 1920 x 1080 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu
kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.
PIP Modu
/
PBP Modu
/
Konum
Kullanılabilir seçeneklerden alt ekranın pozisyonunu seçin.
••
/
/
/
――PBP seçildiğinde kullanılamaz.
――Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
39
Kaynak
Resim Boyutu
Her bir ekran için kaynağı seçin.
DisplayPort ve MiniDP aynı anda tanımlanamadığı için, hem DisplayPort hem de MiniDP aynı anda
kaynak olarak tanımlanırsa, 'Uygula' işlevi kullanılamaz.
PIP Modu (PIP modunda kullanılabilir(Boyut
/
/
))
Alt ekran için görüntü boyutunu seçin.
PIP Modu (PIP modunda kullanılabilir(Boyut
/
/
))
――Ana ekrana ait giriş kaynağı değişir.
•• Auto: Resmi, her bir ekran giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
――Geçerli giriş kaynağı hariç olmak üzere, diğer iki giriş kaynağı seçilebilir.
•• Genişaçı: Resmi, her bir giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
――Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
――İşlev Tuşu Kılavuzu göründüğünde,
simgesini seçmek için JOG düğmesini SOLA hareket ettirin ve
ardından JOG düğmesine basın. Ana ekran şu sırayla değişir: DisplayPort → HDMI1 → HDMI2(U28H750UQ*)
veya DisplayPort → MiniDP → HDMI1 → HDMI2(U32H750UM* / U32H850UM*).
PBP Modu (PBP modunda kullanılabilir(Boyut
PC modunda
))
AV modunda
•• 4:3: Alt ekranın resmini 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için
uygundur.
•• 16:9: Alt ekranın resmini 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
――Ana ekrana ait giriş kaynağı değişir.
•• Ekrana Sığdır: Alt ekranın resmini, hiçbir şeyi kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
――İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
――Sol ve sağ ekranların giriş sinyali aynı olduğunda işlem gerçekleştirilemez.
――Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
――İşlev Tuşu Kılavuzu göründüğünde,
simgesini seçmek için JOG düğmesini SOLA hareket ettirin ve
ardından JOG düğmesine basın. Aynı PBP kaynağı ayarlama menüsü görünür.
――Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP/MINI DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
――Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her
model tarafından desteklenmez ).
――Sadece harici giriş HDMI/DP/MINI DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
40
PBP Modu (PBP modunda kullanılabilir(Boyut
))
Kontrast
Bölünmüş ekranların her biri için Resim Boyutu ayarlayın.
PC modunda
•• Auto: Resmi, her bir ekran giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
•• Genişaçı: Resmi, her bir giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
AV modunda
•• 4:3: Alt ekranın resmini 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için
uygundur.
PIP Modu (PIP modunda kullanılabilir(Boyut
/
/
))
Alt ekranın kontrast seviyesini ayarlayın.
PBP Modu (PBP modunda kullanılabilir(Boyut
))
Her bir ekranın kontrast seviyesini ayarlayın.
•• 16:9: Alt ekranın resmini 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• Ekrana Sığdır: Alt ekranın resmini, hiçbir şeyi kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
――Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
――Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP/MINI DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
――Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her
model tarafından desteklenmez ).
――Sadece harici giriş HDMI/DP/MINI DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
41
Bölüm 06
OSD (Ekran Üzerinde Görüntüleme) ayarlarını ayarlama
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı
olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Dil
Menü dilini ayarlar.
Saydamlık
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
――PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.
Görüntü Süresi
Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.
Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.
42
Bölüm 07
Kurulum ve Sıfırlama
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı
olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
FreeSync
•• Kapalı: FreeSync özelliğini devre dışı bırakma.
•• Standart Motor: AMD ekran kartının temel FreeSync işlevlerini etkinleştirin.
•• Üstün Motor: FreeSync özelliğini daha yüksek bir ekran kare hızıyla etkinleştirin. Bu modda ekran
yırtılması (ekran ve içerik arasında anormal senkronizasyon) azalır. Oyun sırasında ekran titreşimi
gerçekleşebilir.
FreeSync kullanırken optimum çözünürlüğü uygulayın.
FreeSync teknolojisi tüm normal gecikme ve beklemeler olmadan ekran yırtılmasını ortadan kaldıran
bir çözümdür.
Bu özellik oyun oynarken ekran yırtılmasını ve gecikmesini ortadan kaldırır. Oyun deneyiminizi
geliştirin.
Monitörde görüntülenen FreeSync menü öğeleri, monitör modeline ve AMD grafik kartlarıyla
uyumluluğuna bağlı olarak değişebilir.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
――FreeSync etkin olduğunda monitörün ses kalitesi azalabilir.
Yenileme hızını ayarlama yöntemi için lütfen bkz. S & C → Frekansı nasıl değiştirebilirim?
――FreeSync işlevi sadece HDMI2, DisplayPort veya MiniDP modunda etkinleştirilir.
FreeSync kullanırken üretici tarafından sağlanan HDMI/DP/MINI DP kablosunu kullanın.
Oyun oynarken FreeSync işlevini kullanırsanız, aşağıdaki semptomlar oluşabilir:
•• Ekran kartı türü, oyun seçeneği ayarları veya oynatılan videoya bağlı olarak ekran titreyebilir.
Aşağıdakileri yapmayı deneyin: oyun ayarı değerlerini düşürün, geçerli FreeSync modunu Standart
Motor ile değiştirin veya ekran kartı sürücünüzün sürümünü kontrol etmek ve en yenisiyle
güncellemek üzere AMD web sitesini ziyaret edin.
•• FreeSync işlevi kullanılırken, grafik kartının çıkış frekansındaki dalgalanmadan dolayı ekran
titreyebilir.
•• Çözünürlüğe bağlı olarak, oyun sırasında ekranda gidip gelmeler olabilir. Çözünürlük arttıkça yanıt
hızı azalır.
•• Monitörün ses kalitesi azalabilir.
――Bu işlevi kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.
――FreeSync ayarını Standart Motor veya Üstün Motor olarak belirlerken çözüm değiştiğinde ara sıra ekranda
yırtılma olabilir. FreeSync özelliğini Kapalı olarak ayarlayın ve çözünürlüğü değiştirin.
――İşlev, AMD ekran kartı bulunmayan cihazlarda (ör. AV cihazları) kullanılamaz. İşlev uygulanırsa ekran hata
verebilir.
43
Grafik Kartları listesindeki modeller FreeSync'i destekler
FreeSync yalnızca belirli AMD grafik kartı modelleriyle kullanılabilir. Desteklenen grafik kartları için
aşağıdaki listeye bakın:
AMD'nin FreeSync'i destekleyen en son resmi grafik sürücülerini yüklemeyi unutmayın.
――FreeSync özelliğini destekleyen diğer AMD grafik kartı modelleri için, resmi AMD web sitesini ziyaret edin.
――Ekran kartınız farklı bir üreticiye aitse FreeSync Kapalı seçeneğini belirtin.
――HDMI arabirimiyle FreeSync işlevi uygulanırken, belirli AMD ekran kartlarının bant genişliği sınırlaması
nedeniyle bu çalışmayabilir.
•• AMD Radeon R9 300 Series (370/370X dahil
deği)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
FreeSync'i nasıl etkinleştirirsiniz?
1 OSD menüsünde FreeSync'i Standart Motor veya Üstün Motor olarak ayarlayın.
2 AMD Radeon Settings'de FreeSync'i etkinleştirin:
Fareyi sağ tıklatın → AMD Radeon Settings → Display
"AMD FreeSync" özelliği "Açık" olarak ayarlanmalıdır. Halen etkin değilse "Açık" ayarını seçin.
44
Eko Tasarruf Plus
Eko Tasarruf Plus işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç
tüketimini azaltır.
――SAMSUNG Bright özelliği Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
MAGIC
Eko Zamanlayıcı yapılandırma
Eko Zamanlayıcı: Eko Zamanlayıcı modunu açma.
Eko Kapanma Süresi: Eko Zamanlayıcı 10 dakika ile 180 dakika arasındaki bir değere ayarlanabilir.
Belirtilen süre sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
――Bu seçenek yalnızca Eko Zamanlayıcı seçeneği Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
•• Kapalı: Eko Tasarruf Plus işlevini devre dışı bırakın.
•• Auto: Güç tüketimi, geçerli ayara oranla yaklaşık %10'a kadar otomatik olarak azalacaktır.
(Güç tüketiminin ne kadar azaltılacağı, ekran parlaklığına bağlıdır.)
USB Süper Şarjı (U32H750UM* /
U32H850UM*)
•• Düşük: Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %25'e kadar azalacaktır.
Ürün üzerindeki USB 3.0 bağlantı noktasını kullanarak bağlı kaynak cihazın pilini hızlı bir şekilde şarj
edin.
•• Yüksek: Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %50'e kadar azalacaktır.
USB Süper Şarjı: USB Süper Şarjı modunu açma.
•• USB1 / USB2
Kpnş Zmnlycsı Plus
Kapanış yapılandırma
Kapanış: Kapanış modunu açma.
Şu Sürdn Snr Kpt: Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen
süre sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
――Bu seçenek yalnızca Kapanış seçeneği Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――Bazı bölgelerdeki pazarlarda bulunan ürünlerde, Kapanış seçeneği, ürün açıldıktan 4 saat sonra
otomatik olarak etkinleşecek şekilde ayarlanmıştır. Bu, güç kaynağı yönetmelikleri uyarınca yapılmıştır.
Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız,
→ Sistem → Kpnş Zmnlycsı Plus konumuna giderek
Kapanış özelliğini Kapalı olacak şekilde ayarlayın.
――Süper şarj özelliği
1 ve
2 bağlantı noktaları aracılığıyla kullanılabilir. Normal bir USB bağlantı
noktasından daha hızlı cihaz şarj etmek için bu bağlantı noktalarını kullanın. Şarj hızı bağlı cihaza göre
değişebilir.
――Bazı cihazlarda hızlı şarj desteklenmeyebilir ve/veya şarj süresi daha uzun olabilir.
――
1 ve
2 bağlantı noktaları için süper şarj özelliği kapalı olduğunda, bu bağlantı noktalarını normal
hızda şarj ve veri aktarımı için kullanın.
――
1 veya
2 bağlantı noktasına USB 2.0 veya daha düşük bir cihaz bağlanır ve süper şarj özelliği
açılırsa veri aktarımı yapılamaz, ancak USB 3.0 cihaz bağlanması durumunda bu mümkündür.
※ Bu bağlantı noktaları gelecekte piyasaya sürülecek yeni USB cihazlarıyla uyumlu olmayabilir.
――Fare, klavye veya bellek depolama aygıtı gibi bir cihaz
1 veya
2 bağlantı noktasına bağlanırsa ve
cihaz USB 2.0 veya daha düşükse, süper şarj özelliğini kapatın.
――Süper şarj özelliği, OSD ayarları menüsünü kullanarak açıldığında monitördeki 1 -4 USB bağlantı
noktalarına bağlı olan tüm cihazlar yeniden tanınır. Böylece optimum şarj sağlanır.
※ Süper şarj özelliğini açmadan önce, USB bağlantı noktalarına bağlı depolama cihazlarındaki tüm
dosyaları kapatın.
45
PC/AV Modu
Tuş Tekrar Süresi
PC/AV Modu seçeneğini AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir.
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.
Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir
kez yanıt verir.
•• Bir PC’ye bağlanıldığında "PC" olarak ayarlayın.
•• Bir AV cihazına bağlanıldığında "AV" olarak ayarlayın.
――Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
――Monitör (HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) veya HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MiniDP(U32H750UM*
/ U32H850UM*) olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da Kabloyu Kontrol Et mesajı
görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için
simgesine basın. PC veya AV seçeneğini
seçebilirsiniz.
Güç LED’i Açık
Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları
yapılandırın.
•• Çalışıyor: Güç LED'i ürün açıkken yanar.
DisplayPort Ver.
•• Beklemede: Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.
Displayport tercihinizi belirtin.
――Yanlış ayarlar ekranın kararmasına neden olabilir. Bu gerçekleşirse, cihazın teknik özelliklerini kontrol
Tümünü Sıfırla
edin.
――Monitör (HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) veya HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MiniDP(U32H750UM*
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
/ U32H850UM*) olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da Kabloyu Kontrol Et mesajı
görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için
simgesine basın. 1.1 veya 1.2↑ seçeneğini
seçebilirsiniz.
――1.1'i seçerseniz, HBR1 iletim hızlarının kısıtlı olması nedeniyle ekranınızın maksimum çözünürlüğü 2560 x
1440 değerine düşer.
Kaynak Algılama
Giriş sinyali tanıma yöntemi olarak Auto veya Manuel öğesini seçin.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
46
Bilgi
Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.
Resim
Bilgi
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Ekran Gösterimi
Sistem
Bilgi
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
Çıkış
PIP
Resim
Bilgi
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Ekran Gösterimi
Sistem
Bilgi
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Çıkış
PBP
Resim
Bilgi
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Ekran Gösterimi
Sistem
Bilgi
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Çıkış
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
47
Bölüm 08
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi
Easy Setting Box kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
Easy Setting Box'ın en son sürümünü yüklemek için, http://www.samsung.com adresindeki Samsung
Electronics web sitesinden indirin.
――Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
Donanım
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• En az 32MB'lık bellek
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Easy Setting Box simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
――Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar
Easy Setting Box yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
48
Bölüm 09
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
――Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın. Sorun
devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürünü Sınama
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse,
otomatik tanı testi yapın.
1 Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2 Kabloyu üründen çıkarın.
3 Ürünü açar.
4 Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini
kontrol edin.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar
bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI veya
DVI ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik kartı
sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar üreticisiyle
temasa geçin.)
――Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. Standart Sinyal Modu Tablosu), kısa süreliğine Uygun
Olmayan Mod mesajı görüntülenir.
――Ekran çözünürlüğü, bilgisayarın sistemin ayarlarına ve kablolara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ekran sorunu
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.
Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
49
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Video düzgün oynatılamıyor.
Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj
görünür.
Yüksek çözünürlüklü büyük video dosyaları düzgün oynatılamayabilir. Bunun sebebi, video
oynatıcısının bilgisayar kaynağı için optimize edilmemesi olabilir.
Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (S.53) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün
performansına uygun olacak şekilde değiştirin.
Dosyayı başka bir video oynatıcıda oynatmayı deneyin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor. Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol
edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (S.53) ve ürün üzerindeki Bilgi
menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Ses sorunu
Ses yok.
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım
programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Görüntü var, ancak ses yok.
Ekran rengi tutarlı değil.
Giriş aygıtını bağlamak için HDMI-DVI kablosu kullanılırsa ses alınamaz.
Renk ayarlarını değiştirin.
Cihazı bir HDMI kablosu, DP kablosu veya Mini DP kablosu kullanarak bağlayın.
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.
Renk ayarlarını değiştirin.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Kaynak cihaz sorunu
Renk ayarlarını değiştirin.
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp sönüyor.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Metin bulanık.
Windows İşletim Sistemi kullanılıyorsa (örneğin, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 veya Windows
10): Denetim Masası → Yazı Tipleri → ClearType metnini ayarla'ya gidin ve ClearType'ı Aç seçeneğini
belirleyin.
50
S&C
――Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı ayarını yapın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran Ayarları → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü → Gelişmiş ayarlar → Monitör öğesine gidin Monitör ayarları altındakiYenileme hızı ayarını yapın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü → Gelişmiş ayarlar → Monitör öğesine gidin Monitör ayarları altındakiYenileme hızı ayarını
yapın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları → Görüntü adaptörü özellikleri → Monitör'e gidin ve Monitör ayarları altında Ekran yenileme hızı'nı ayarlayın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Görüntü Ayarları öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Görüntü → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya veya PC'nin BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya PC'nin BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya PC'nin BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçeneği öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Kişiselleştirme → Ekranı kilitle → Ekran zaman aşımı ayarları → Güç & uyku öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
51
Bölüm 10
Teknik Özellikler
Genel
Model Adı
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Boyut
28 Sınıf (27,9 inç / 70,8 cm)
32 Sınıf (31,5 inç / 80,1 cm)
Görüntü alanı
620,93 mm (Y) x 341,28 mm (D)
698,4 mm (Y) x 392,85 mm (D)
Piksel Aralığı
0,16 mm (Y) x 0,16 mm (D)
0,181 mm (Y) x 0,181 mm (D)
Maksimum Piksel Hızı
533,25 MHz (DisplayPort)
297,00 MHz (HDMI1)
533,25 MHz (DisplayPort/MINI
DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI2)
297,00 MHz (HDMI1)
594,00 MHz (HDMI2)
Güç Kaynağı
Sinyal konektörleri
Ortam koşulları
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
Adaptörün AC voltajına göre.
Ürünün DC voltajı için ürün
etiketine bakın.
Standart voltaj farklı ülkelerde
HDMI, DisplayPort
HDMI, DisplayPort,
MINI DisplayPort
――Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
――Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
――Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
――Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.
çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Çalışma
Sıcaklık: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
52
Standart Sinyal Modu Tablosu
Model Adı
Senkronizasyon
Çözünürlük
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Yatay Frekans
30 – 135 kHz
30 – 135 kHz
Dikey Frekans
56 – 75 Hz (DisplayPort)
56 – 75 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Uygun çözünürlük
Maksimum çözünürlük
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir.
Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
Displayport/MINI DisplayPort
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
53
Displayport/MINI DisplayPort
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
HDMI1
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
54
HDMI1
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
HDMI2
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
55
HDMI2
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.
――Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar. Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir.
Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
――Yukarıdaki tabloda yer alan bazı çözünürlükler, grafik kartı teknik özelliklerine bağlı olarak kullanılamayabilir.
56
Bölüm 11
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için
ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca
seçenekleri ayarlarsa.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
Diğer
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
EMC : CSQAL
Wei 4 Road, Microelectronics Industrial Park, Jingang High way, Tianjin, China
Tel: 86 23961234
Fax: 86 23961234
LVD : Nemko (Shanghai Ltd. Shenzhen Branch)
Unit C & D, Floor 10, Tower 2, Kefa Road #8 Hi-Technology Park Nanshan
District 518057 Shenzhen CHINA
Tel: 755 8221 0420-822
Intertek Testing Services Shanghai
Building No.86, 1198 Qinzhou Road(North), 200233 Shanghai, China
Tel: 021-61278260
57
Download PDF

advertising