Samsung | S29E790C | Samsung 29'' UWQHD 21:9 4ms Kavisli Monitör Kullanım kılavuzu

Monitör
Kullanım Kılavuzu
S29E790C
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik
özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
BN46-00551A-00
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
5
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve
Kullanma
Ekran Ayarı
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
23
23
Güvenlik Önlemleri
6
Simgeler6
Temizleme7
Elektrik ve Güvenlik
7
Kurulum8
Çalışma10
PC Bağlama ve Kullanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
Kulaklıkları ve Hoparlörleri Bağlama
Gücü Bağlama
Bağlı Kabloları Düzenleme
23
23
24
24
25
26
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
Sürücü Yükleme
27
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
27
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Saklama önlemleri
6
6
13
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
14
Bileşenler14
Parçalar15
Denetim Masası
15
Doğrudan Tuş kılavuzu
16
İşlev Tuşu Kılavuzu
17
Arka Taraf
19
Kurulum20
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
20
Hırsıza Karşı Kilit
22
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
28
28
Parlaklık30
Parlaklık yapılandırma
30
Kontrast31
Kontrast yapılandırma
31
Netlik32
Netlik yapılandırma
32
Renk33
Renk yapılandırma
33
HDMI Siyhlk Dzy34
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
34
Göz Koruyucu Modu35
Göz Koruyucu Modu yapılandırma
35
Oyun Modu36
Oyun Modu yapılandırma
36
Yanıt Süresi37
Yanıt Süresi Yapılandırma
37
Resim Boyutu38
Resim Boyutu'i Değiştirme
38
Ekran Ayarı40
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yapılandırması40
2
İçindekiler
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
Kurulum ve Sıfırlama
Bilgi Menüsü ve Diğerleri
PIP/PBP41
PIP/PBP Modu yapılandırma
42
Boyut yapılandırma
43
Konum yapılandırma
44
Ses Kaynağı yapılandırma
45
Kaynak yapılandırma
46
Resim Boyutu yapılandırma
48
Kontrast yapılandırma
51
Ses56
Ses yapılandırma
56
Ses Modu yapılandırma
57
Ses Seçimi yapılandırma
58
Bilgi68
Bilgi menüsünü görüntüleme
68
OSD'yi Düzenleme
PC/AV Modu62
PC/AV Modu yapılandırma
62
Saydamlık53
Saydamlık'nı Değiştirme
53
Dil54
Dil yapılandırma
54
Görüntü Süresi55
Görüntü Süresi yapılandırma
55
Eko Tasarruf Plus59
Eko Tasarruf Plus yapılandırma
59
Kapanış60
Kapanış yapılandırma
60
Şu Sürdn Snr Kpt yapılandırma
61
DisplayPort Ver.63
DisplayPort Ver. yapılandırma
63
Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve
69
Netlik Ayarını Yapılandırma
Başlangıç Ekranında Ses Ayarlarının
Yapılması70
Ses70
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Yazılımın Yüklenmesi
Yazılımın Kaldırılması
71
71
71
Kaynak Algılama64
Kaynak Algılama yapılandırma
64
Tuş Tekrar Süresi65
Tuş Tekrar Süresi yapılandırma
65
Güç LED’i Açık66
Güç LED’i Açık yapılandırma
66
Tümünü Sıfırla67
Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)67
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
72
72
72
73
S & C
76
3
İçindekiler
Teknik Özellikler
Genel78
Güç Tasarrufu
80
Standart Sinyal Modu Tablosu
81
Ek
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
83
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
93
Bir ürün kusuru yoksa
93
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse93
Diğer93
Doğru Atma
94
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve
Elektronik Cihazlar)
94
Terminoloji95
4
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
ⓒ 2015 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine ait olabilir.
•• Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
-- (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
-- (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
•• Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.
5
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Güvenlik Önlemleri
Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden
olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI ÇIKARMAYIN. (VEYA ARKASINI)
İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
10 cm
TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
10 cm
10 cm
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir.
10 cm
Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi uyarır.
10 cm
Saklama önlemleri
Yakınında ultrason dalgalı nemlendiriciler kullanılırsa, parlak modellerin yüzeyinde beyaz lekeler oluşabilir.
――Ürünün içini temizlemek isterseniz size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun
(Servis ücreti alınır.)
Simgeler
Uyarı
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Dikkat
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
6
Temizleme
Elektrik ve Güvenlik
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
1
Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2
Güç kablosunu üründen çıkarın.
Uyarı
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi
Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
takdirde, elektrik çarpabilir.
3
•• Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
•• Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik
malzemeleri uygulamayın.
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
!
•• Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp
•• Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
iyice sıkın.
!
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
5
Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
6
Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
•• Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
!
7
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır
bir eşyanın altında bırakmamaya dikkat edin.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
!
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kurulum
Uyarı
Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.
•• Yangına neden olabilir.
•• Yangına neden olabilir.
!
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara
yerleştirmeyin.
Dikkat
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu
kullanın. Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
!
Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
!
•• Çocuklar boğulabilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
•• Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik
kablosunun çıkarılması gerekir.
!
!
8
Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf,
eğimli bir yüzey, vb.)
Dikkat
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya
yangına neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan
yerlere kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ekran hasara uğrayabilir.
!
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere
maruz bırakmayın.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı
taşmadığından emin olun.
•• Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•• Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
•• Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Ürünü yere yavaşça koyun.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir.
Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
!
SAMSUNG
!
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı
sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman
sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde
etkileyebilir.
•• Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne danışmayı unutmayın.
9
Çalışma
Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak,
şeker, vb.) bırakmayın.
•• Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün veya ağır
nesneler düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Uyarı
Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin,
onarmayın veya değiştirmeyin.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
!
Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını
çıkarın.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
!
!
Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik
kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket
ettirmeyin.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı
hemen havalandırın.
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin
vermeyin.
•• Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
•• Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
!
Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, gücü kapatın ve elektrik
kablosunu çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
GAS
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın
veya taşımayın.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
10
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
Dikkat
•• Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına
veya kusurlu piksellere yol açabilir.
!
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından
engellenmediğinden emin olun.
•• Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç tasarrufu
modunu veya hareketli resim içeren bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
100
Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla)
metal nesneler (yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca
yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü
kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler
koymayın.
-_-
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda
elektrik kablosunu prizden çıkarın.
•• Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya
elektrik kaçağına neden olabilir.
!
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
•• Görüşünüz bozulabilir.
!
DC güç adaptörlerini bir araya getirmeyin.
•• Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü
kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
DC güç adaptörünü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.
•• Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
DC güç aygıtına su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
•• Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda
kullanmaktan kaçının.
•• Yerleri yıkarken DC güç adaptörünün ıslanmamasına dikkat edin.
11
DC güç adaptörünü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
•• Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
•• Göz yorgunluğu geçer.
!
DC güç adaptörünü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
AC/DC güç adaptörünü kablo girişi yukarı gelecek şekilde asılı kalarak
yerleştirirseniz, Adaptöre su veya başka yabancı maddeler girebilir ve
Adaptörün düzgün çalışmamasına neden olabilir.
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
!
!
AC/DC güç adaptörünü bir masa veya zemin üzerine düz şekilde
yerleştirmeye dikkat edin.
!
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
•• Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
•• Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
•• Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve
yaralanmaya neden olabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe
ayarlamayın.
•• Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
12
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:
•• Sırtınızı dik tutun.
•• Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz yukarıdan bakın.
Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.
•• Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
•• Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
•• Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
•• Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz, topuklarınız yere değecek
ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
13
Bölüm 02
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
-- Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın
aldığınız satıcıyla temas kurun.
-- Bileşenlerin görünümü resimlerde
gösterilenlerden farklı olabilir.
Bileşenler
――Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
-- Ürün paketiyle birlikte gelen HDMI
kablosunun kullanılması önerilir.
-- Yüksek hızlı olmayan bir HDMI ya da
HDMI-DVI kablosu kullanılmadığında en
iyi çözünürlük kullanılamayabilir.
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Mevzuat kılavuzu
Kullanıcı kılavuzu
HDMI kablosu (isteğe bağlı) (S.23)
DP kablosu (isteğe bağlı)
-- Mini DP - DP tip değiştirici, modele bağlı
olarak birlikte verilmeyebilir.
Güç kablosu (S.25)
DC güç adaptörü (Çıkarılabilir) (S.25)
Mini DP - DP dönüştürücü (isteğe
bağlı)
Temizleme bezi
14
Parçalar
Denetim Masası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
JOG Düğmesi
İşlev Tuşu Kılavuzu
YUKARI
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
SOL
BAS(ENTER)
SAĞ
AŞAĞI
Geri
Simgeler
Açıklama
JOG Düğmesi
Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme.
――JOG düğmesi ürünün sol arka tarafındadır. Düğme aşağı, yukarı, sağa veya sola hareket ettirmek için ya da Enter olarak kullanılabilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu
Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı
yön düğmesine tekrar basın.
――İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen ürünün kendisine bakın.
15
Doğrudan Tuş kılavuzu
――Aşağıda görülen kısayol düğmesi ekranı (OSD menüsü) yalnızca, monitör ekranı açıkken, bilgisayar çözünürlüğü değiştiğinde
veya giriş kaynağı değiştiğinde görüntülenir.
YUKARI/AŞAĞI: Parlaklık, Kontrast, Netlik ayarlarını yapın.
Parlaklık
Ses
SOL/SAĞ: Ses, Sessiz ayarlarını yapın.
BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.
――İşlev düğmeleri sayfası Oyun Modu seçeneğinin etkin olup olmadığını gösterir.
: Kapalı
: Açık
Özellikler
Oyun Modu Kapalı
16
İşlev Tuşu Kılavuzu
YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: İstediğiniz öğeye doğru hareket ettirin. Odak değiştiğinde, her öğe için açıklama görüntülenir.
――Ana menüye gitmek veya diğer öğeleri kullanmak amacıyla İşlev Tuşu
Kılavuzu'nu görüntülemek için JOG düğmesine basın. JOG düğmesine tekrar
basarak çıkabilirsiniz.
BAS(ENTER): Seçilen öğe uygulanır.
Simgeler
Açıklama
İşlev Tuşu Kılavuzu ekranında giriş sinyalini değiştirmek için JOG düğmesini hareket
ettirerek
öğesini seçin. Giriş sinyali değişirse, ekranın sol üst köşesinde bir mesaj
görüntülenir.
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
öğesini seçer.
Monitör özelliğinizin OSD'si (Ekran Görüntüsü) görünür.
OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için
OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir/Deve Dışı Bırak: OSD kontrolünü kilitlemek/kilidini
açmak için, ana menü görüntülenirken SOL düğmesine 10 saniye boyunca basın.
――OSD kontrolü kilitliyse, Parlaklık ve Kontrast ayarı yapılabilir. PIP/PBP kullanılabilir. Bilgi
görüntülenebilir.
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
öğesini seçer.
PIP/PBP işlevine yönelik ayarların yapılandırılması gerektiğinde bu düğmeye basın.
Geri
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek Monitörü kapatmak için
öğesini seçer.
――Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan İşlev tuşu kılavuzu seçenekleri farklı olacaktır. Lütfen üründeki simgeyi ve
açıklamayı esas alarak ilgili işlevi çalıştırın.
17
――Monitörde hiçbir şey görüntülenmediğinde (diğer bir deyişle, Güç tasarrufu modu veya Sinyal yok modu), kontrol kaynağı ve
güç için 2 doğrudan tuş aşağıdaki gibi kullanılabilir.
JOG Düğmesi
YUKARI
Güç tasarrufu/Sinyal yok modu
Kaynak Değişikliği
Aşağı
BAS(ENTER) tuşuna 2 saniye
basın
Güç Kapalı
――Monitörde Ana menü görüntülendiği sırada JOG Düğmesi aşağıdaki şekilde kullanılabilir.
JOG Düğmesi
YUKARI/AŞAĞI
Eylem
Seçeneği taşıyın
Ana menüden çıkın.
SOL
Alt listeyi değeri kaydetmeden kapatın.
Kaydırıcıdaki değeri azaltır.
SAĞ
BAS(ENTER)
Sonraki derinliğe geçin.
Kaydırıcıdaki değeri arttırır.
Sonraki derinliğe geçin.
Değeri kaydedin ve Alt listeyi kapatın.
18
Bağlantı Noktası
Arka Taraf
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi
geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
DC 14V
HDMI IN 1 HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Açıklama
DC güç adaptörüne bağlanır.
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
DP kablosuyla bir kaynak cihaza bağlar.
SERVICE
Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır.
――Ses sadece HDMI-HDMI ya da DP kablosu kullanıldığında duyulabilir.
SERVICE
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Servis teknisyenlerine mahsustur.
SERVICE
19
Kurulum
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
-2˚(±2˚) ~ 20˚(±2˚)
100.0 mm ± 2.0 mm
•• Monitör eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir.
•• Eğimi ayarlarken ürünün zarar görmemesi için standın üst tarafını tutun ve ürünü üst tarafın ortasından itin veya çekin.
20
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Dikkat
Elinizin yükseklik ayarlama alanına takılmaması için çok dikkat edin. Bu, elinize zarar verebilir.
Elinizi altlık gövdesinin altına koymayın.
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.
21
Hırsıza Karşı Kilit
――Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
――Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
DC 14V
HDMI IN 1
1
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3
Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4
Kilitleme cihazını kilitleyin.
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
-- Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
-- Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
-- Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.
22
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
PC Bağlama ve Kullanma
Bu ürünü diğer cihazlara bağlamadan önce aşağıdakini kontrol edin.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
――Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza
farklılık gösterir.
――Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
――Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
edin.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
1
Bir HDMI kablosu kullanarak, ürünün arka kısmındaki HDMI IN 1 ya da HDMI IN 2 bağlantı noktasını PC'deki HDMI
bağlantı noktasına bağlayın.
2
3
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını HDMI 1 veya HDMI 2 olarak
değiştirin.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
23
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
Kulaklıkları ve Hoparlörleri Bağlama
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
DC 14V
SERVICE
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DP IN
1
DP kablosunu ürünün arkasındaki DP IN bağlantı noktasına ve PC'deki DP bağlantı noktasına
bağlayın.
2
DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
1
3
Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını
――Ses sadece HDMI-HDMI ya da DP kablosu kullanıldığında duyulabilir.
Üründeki
girişine kulaklık veya hoparlör gibi bir ses çıkış aygıtı bağlayın.
DisplayPort olarak değiştirin.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
24
Gücü Bağlama
Çıkarılabilir DC güç adaptörü kullanılarak güç bağlantısı.
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
1
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
2
3
1
Güç kablosunu DC güç adaptörüne bağlayın. Ardından, DC güç adaptörünü ürünün arkasındaki DC 14V bağlantı noktasına bağlayın.
2
Daha sonra, güç kablosunu prize bağlayın.
3
Monitörü açmak için monitörün arka kısmında bulunan JOG düğmesine basın.
――Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
25
Bağlı Kabloları Düzenleme
1
KABLO KILIFI'nı kaldırmak için, KABLO KILIFI'nı baş parmağınız
ve işaret parmağınızla tutup ok yönünde çekin ve bu arada
diğer elinizle altlığı tutun.
4
Altlığın alt kısmını sol elinizle dikkatli şekilde tutun ve sağ
elinizin baş parmağıyla KABLO KILIFINI yerine oturana kadar
yukarı doğru kaydırın.
2
Kabloları yuvaya yerleştirip sabitleyin.
5
Böylece kurulum tamamlanmış olur.
DC 14V
3
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
SERVICE
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
KABLO KILIFINI tutun ve kabloları ALTLIK ARKASINDAKİ
çentiklere yerleştirin.
26
Sürücü Yükleme
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
――Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
――Kurulum sürücüsü bu ürünle birlikte verilen CD'de yer alır.
Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme
iletisi görüntülenir.
――Sağlanan dosya hatalıysa, Samsung giriş sayfasını (http://www.samsung.com/) ziyaret edin ve dosyayı
Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.
indirin.
1
Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
2
"Windows Sürücüsü" öğesini tıklatın.
3
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
4
Ürün modelinizi model listesinden seçin.
Kurulum Kılavuzu
Dil
Türkçe
Bu monitör için en iyi çözünürlük aşağıdaki gibidir:
****x**** **Hz
Çözünürlüğü ayarlamak için yukarıdaki ayarları uygulayın.
Geçerli Çözünürlük ****x****
Kapat
1
JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirerek dili seçin. Ardından, JOG düğmesine basın.
2
Bilgi mesajını gizlemek için JOG düğmesine basın.
――En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca
en çok üç kez daha görünür.
――En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.
5
Ekran Özellikleri öğesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin.
Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.
27
Bölüm 04
Ekran Ayarı
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.
――Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
3
SAMSUNG
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak MAGIC
Bright öğesine gidin.
•• Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
PC modunda
•• Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
Standart
Kontrast
Sinema
Netlik
Dinamik Kontrast
Çalışma ortamı için
uygun bir optimum
resim kalitesine
ayarlayın.
•• Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
•• Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Göz Koruyucu Modu
Kapalı
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
28
AV modunda
SAMSUNG
Harici giriş HDMI/DP ile bağlandığında ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandığında, MAGIC
Bright fabrikada önceden ayarlanmış
dört görüntü ayarına (Dinamik, Standart, Sinema ve Kişisel) sahip olur. Dinamik, Standart, Sinema ya da Kişisel
ayarlarından birini etkinleţtirebilirsiniz. Otomatik olarak kiţiselleţtirilmiţ resim ayarlarınızı çağıran Kişisel ayarını seçebilirsiniz.
Resim
Çalışma ortamı için
uygun bir optimum
resim kalitesine
ayarlayın.
•• Dinamik: Standart moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamik
Parlaklık
Standart
Kontrast
Sinema
•• Sinema: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve gözlerinizin daha az yorulmasını
sağlar.
Netlik
Kişisel
•• Kişisel: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Göz Koruyucu Modu
•• Standart: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de sağlar.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
29
Parlaklık
Parlaklık yapılandırma
1
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
――Eko Tasarruf Plus ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
Resim
SAMSUNG
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
MAGIC Bright
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Parlaklık düzeyini
ayarlayın. 100’e
yakın değerler daha
parlak bir ekran
anlamına gelir.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Parlaklık öğesine gidin.
4
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek Parlaklık ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Düşük
Göz Koruyucu Modu
Kapalı
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
30
Kontrast
Kontrast yapılandırma
1
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kontrast öğesine gidin.
4
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek Kontrast ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
seçenek kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut menü kullanılamaz.
(PBP Modu) olarak ayarlandığında bu
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
Kontrast düzeyini
ayarlayın. 100’e
yakın değerler
daha parlak/koyu
kontrast anlamına
gelir.
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Düşük
Göz Koruyucu Modu
Kapalı
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
31
Netlik
Netlik yapılandırma
1
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Netlik öğesine gidin.
4
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek Netlik ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
seçenek kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
Görüntünün
netliğini ayarlayın.
100’e yakın değerler
daha net görüntü
anlamına gelir.
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Düşük
Göz Koruyucu Modu
Kapalı
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
32
Renk
Renk yapılandırma
1
Ekranın renk tonunu ayarlayın.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Renk öğesine gidin.
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
•• Kırmızı: Kırmızı doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
Renk ayarlarını
yapılandırın.
•• Yeşil: Yeşil doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
•• Mavi: Mavi doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Düşük
Göz Koruyucu Modu
Kapalı
Geri
•• Renk Tonu: Görüntüleme ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyan renk tonunu seçin.
-- Soğuk 2: Renk sıcaklığını Soğuk 1'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
-- Soğuk 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
-- Normal: Standart renk tonunu görüntüleyin.
-- Sıcak 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
-- Sıcak 2: Renk sıcaklığını Sıcak 1'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
-- Kişisel: Renk tonunu özelleştirin.
――Harici giriş, HDMI/DP ile bağlandığında ve PC/AV Modu, AV olarak ayarlandığında, Renk Tonu fabrikada önceden
ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (Soğuk, Normal, Sıcak ve Kişisel) sahip olur.
Renk
Kırmızı
50
Yeşil
50
Mavi
50
Renk Tonu
Gamma
Kırmızı doygunluk
düzeyini ayarlayın.
100’e yakın değerler
bu renklerin daha
yoğun olacağı
anlamına gelir.
Normal
•• Gamma: Parlaklığın orta seviyesini ayarlayın.
-- Mod 1 / Mod 2 / Mod 3
4
JOG düğmesini kontrol edip düğmeye basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Mod 1
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
33
HDMI Siyhlk Dzy
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak
cihaza bağlı olarak görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık
düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu durumda, görüntü kalitesini ayarlamak için
HDMI Siyhlk Dzy kullanılabilir.
Bu durumda, HDMI Siyhlk Dzy işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini
düzeltin.
――Bu işlev yalnızca HDMI 1 veya HDMI 2 modunda kullanılabilir.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
Renk
Normal
HDMI Siyhlk Dzy
Düşük
Göz Koruyucu Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak HDMI Siyhlk Dzy öğesine gidin.
•• Normal: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Resim
1
•• Düşük: Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini arttırmak için bu modu
seçin.
Video sinyalinin
siyah düzeyini
ayarlayarak HDMI
görüntünün
parlaklığını ve
kontrastını en iyi
hale getirin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
――HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
――HDMI Siyhlk Dzy özelliği, yalnızca, 720P ve 1080P gibi belirli AV çözünürlüğünde etkindir.
Kapalı
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
34
Göz Koruyucu Modu
Göz Koruyucu Modu yapılandırma
1
Gözün rahatlaması için uygun bir resim kalitesine ayarlayın.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha düşük mavi ışık seviyelerine ilişkin
gereklilikleri karşılayan ürünler için olan sertifikadır. Göz Koruyucu Modu 'Açık'
konumunda olduğunda, yaklaşık 400nm'lik bir dalga uzunluğundaki mavi ışık
azalarak göz rahatlaması için gerekli olan en uygun resim kalitesini sunacaktır. Aynı
zamanda, mavi ışık seviyesi, varsayılan ayarlardan daha düşüktür ve TÜV Rheinland
tarafından test edilip TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarının
gerekliliklerini karşıladığı onaylanmıştır.
Resim
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Gözün rahatlaması
için uygun bir
optimum resim
kalitesine ayarlayın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Göz Koruyucu Modu öğesine gidin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Kapalı
Göz Koruyucu Modu
Açık
해제
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
35
Oyun Modu
Oyun Modu yapılandırma
1
Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın.
Oyun Modu
Kapalı
Yanıt Süresi
Açık
Resim Boyutu
Daima Açık
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu
bağlı olduğunda bu özelliği kullanın.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Resim
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Oyun oynamak
için resim ayarlarını
optimize eder.
Ekran Ayarı
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Oyun Modu öğesine gidin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
――Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde Oyun Modu, Açık olarak
ayarlanmış olsa bile Kapalı konumuna gelir.
――Oyun Modu seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, Daima Açık seçeneğini belirleyin.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
36
Yanıt Süresi
Yanıt Süresi Yapılandırma
Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.
――Film izlemiyorsanız, en iyisi Yanıt Süresi seçeneğini Standart veya Daha hızlı
olarak ayarlamaktır.
――PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut /
ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
/
Resim
Oyun Modu
Yanıt Süresi
Standart
Resim Boyutu
Daha hızlı
Ekran Ayarı
En hızlı
(PIP Modu) olarak
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yanıt Süresi öğesine gidin.
•• Standart / Daha hızlı / En hızlı
Videonun daha
canlı ve doğal
görünmesini
sağlamak için
panel tepki hızını
artırın.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
37
Resim Boyutu
Resim Boyutu'i Değiştirme
1
Resim boyutunu değiştirin.
――PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut menü kullanılamaz.
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
(PBP Modu) olarak ayarlandığında bu
PC modunda
Resim
Kapalı
Oyun Modu
Yanıt Süresi
Resim Boyutu
Auto
Ekran Ayarı
Genişaçı
Ekranda gösterilen
görüntünün
boyutunu ve en
boy oranını seçin.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim Boyutu öğesine gidin.
PC modunda
•• Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
•• Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
38
AV modunda
AV modunda
•• 4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
Resim
Kapalı
Oyun Modu
Yanıt Süresi
Resim Boyutu
4:3
Ekran Ayarı
16:9
Ekranda gösterilen
görüntünün
boyutunu ve en
boy oranını seçin.
•• 16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• 21:9: Resmi 21:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• Ekrana Sığdır: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
――Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
21:9
――Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
Ekrana Sığdır
――Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
tarafından desteklenmez ).
――Sadece harici giriş HDMI/DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
39
Ekran Ayarı
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
――Bu menü sadece Resim Boyutu ayarı AV modunda Ekrana Sığdır olarak
belirlendiğinde kullanılabilir.
AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör
normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak
için Ekrana Sığdır öğesini seçin.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Ekran Ayarı
Yatay Pozisyon
3
Dikey Pozisyon
3
Ekranda gösterilen
görüntüyü sola
veya sağa hareket
ettirin.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Resim öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ekran Ayarı öğesine gidin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesine
gidin.
5
JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirip JOG düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon ayarını yapın.
6
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
Ekran Ayarı
Yatay Pozisyon
3
Dikey Pozisyon
3
Ekranda gösterilen
görüntüyü yukarı
veya aşağı hareket
ettirin.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
40
Bölüm 05
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
PIP/PBP
PIP (Resim İçinde Resim) işlevi ekranı iki parçaya ayırır. Bir kaynak cihaz ana ekranda
görüntülenirken başka bir kaynak cihaz ek pencerelerde görüntülenir.
PBP (Resme Göre Resim) işlevi ekranı ikiye böler ve görüntüyü ekranın sol ve sağ
yanlarında aynı anda iki farklı kaynak cihazdan görüntüler.
――Windows 7 ve Windows 8 ile uyumludur.
――PIP/PBP işlevi, kullanılan grafik kartının teknik özelliklerine bağlı olarak
kullanılamayabilir. Optimum çözünürlük seçildiğinde, ekran PIP/PBP modunda
Görüntü
Ekran Çözünürlüğü öğesine gidin
boşsa, Denetim Masası
ve PC'de Algıla öğesini tıklatın. (Talimatlar Windows 7'ye dayanmaktadır.)
Çözünürlük en uygun çözünürlüğe ayarlandığında ekran boşsa, çözünürlüğü
1280 x 1024 olarak değiştirin.
――PIP/PBP işlevini etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda ya da PIP/
PBP işlevi etkinken ekran boyutunu değiştirdiğinizde, ekran kısa süreliğine
titreyebilir veya görüntünün gelmesi biraz gecikebilir.
Bu durumla genellikle PC ve monitör iki veya daha fazla giriş kaynağına bağlı
olduğunda karşılaşılır. Bu durum monitörün performansıyla ilgili değildir.
――Resim kalitesini en iyi hale getirmek için 2560 x 1080 çözünürlüğü destekleyen bir grafik kartının kullanılması tavsiye edilir.
――PIP/PBP işlevi etkinleştirildiğinde, grafik kartı ve Windows sistemi arasındaki bir uyum sorunu nedeniyle çözünürlük otomatik
olarak optimum çözünürlüğe geçmeyecektir.
PIP/PBP Modu değerini Kapalı olarak ayarlayın. Alternatif olarak monitörü yeniden başlatın ve ardından Windows
arabirimini kullanarak çözünürlüğü en uygun şekilde ayarlayın.
Sorunun temel nedeni, grafik kartı performansına bağlı olarak video sinyallerinin
monitöre gecikmeli olarak iletilmesidir.
41
PIP/PBP Modu yapılandırma
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
Kapalı
Boyut
Açık
PIP/PBP Modu işlevini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
1
PIP/PBP Modunu
açın veya kapatın.
Konum
Ses Kaynağı
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP Modu öğesine gidin.
•• Kapalı / Açık
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast
Geri
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
42
Boyut yapılandırma
Alt ekranın boyutunu ve en boy oranını seçin.
1
PIP/PBP
Alt ekranın
boyutunu ve enboy oranını seçin.
PIP/PBP Modu
Boyut
Konum
Ses Kaynağı
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast
75/75
Sol:
HDMI 1
Sağ:
HDMI 2
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Boyut öğesine gidin.
••
: Ekranın sağ ve sol kısımları için en uygun çözünürlüğün 1280 x 1080 (genişlik x yükseklik) olduğu PBP modunu
kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.
••
: Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 720 x 480 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu kullanmak istiyorsanız bu
simge görüntüsünü seçin.
••
: Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 960 x 540 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu kullanmak istiyorsanız bu
simge görüntüsünü seçin.
••
: Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 1280 x 540 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu kullanmak istiyorsanız
bu simge görüntüsünü seçin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
43
Konum yapılandırma
Kullanılabilir seçeneklerden alt ekranın pozisyonunu seçin.
1
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
Boyut
Açık
Mevcut
seçeneklerden alt
ekranın konumunu
seçin.
Konum
Ses Kaynağı
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Konum öğesine gidin.
/
/
/
――PBP seçildiğinde kullanılamaz.
――Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
••
ANA:
HDMI 1
ALT:
HDMI 2
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
44
Ses Kaynağı yapılandırma
Sesi duymak istediğiniz ekranı ayarlayın.
1
PIP Modu
Açık
Boyut
Hangi ekranın
sesisini dinlemek
istediğinizi
belirleyin.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ses Kaynağı öğesine gidin.
•• PIP Modu:
Konum
Kaynak
Resim Boyutu
75
/
•• PBP Modu:
/
――Simgenin beyaz alanı, Ses Kaynağı kaynağının ana ekran/alt ekran ya da sol/sağ ekrandan geldiğini gösterir.
Ses Kaynağı
Kontrast
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
ANA:
HDMI 1
ALT:
HDMI 2
Geri
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
PBP Modu
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
Açık
Boyut
Hangi ekranın
sesisini dinlemek
istediğinizi
belirleyin.
Konum
Ses Kaynağı
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast
75/75
Sol:
HDMI 1
Sağ:
HDMI 2
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
45
Kaynak yapılandırma
Her bir ekran için kaynağı seçin.
1
PIP Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
(PIP modunda kullanılabilir(Boyut
/
/
PIP/PBP
Açık
PIP/PBP Modu
))
Her bir ekranın
kaynağını seçin.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip Kaynak öğesini seçin ve JOG düğmesine basın.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Boyut
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Konum
Ses Kaynağı
Kaynak
DisplayPort
Resim Boyutu
HDMI 2
――Geçerli giriş kaynağı hariç olmak üzere, diğer iki giriş kaynağı seçilebilir.
――Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
Kontrast
――Ana ekrana ait giriş kaynağını değiştirmek için JOG düğmesini kullanabilirsiniz. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde odağı
Geri
sola taşıyın,
simgesini seçin ve JOG düğmesine basın. Ana ekran şu sırayla değişir: DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
46
PBP Modu
Ana ve alt ekranlarda görüntülenen aygıtlar için giriş kaynaklarını seçin.
(PBP modunda kullanılabilir(Boyut
1
))
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
PIP/PBP
Açık
PIP/PBP Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Her bir ekranın
kaynağını seçin.
Boyut
Konum
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip Kaynak öğesini seçin ve JOG düğmesine basın.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Ses Kaynağı
Kaynak
Resim Boyutu
75/75
Kontrast
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirin ve sol/sağ harici giriş kaynağını seçin.
5
Uygula seçeneğini seçmek için JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirin ve ardından JOG düğmesine basın. İptal
seçeneğinin ardından JOG düğmesine basmak Kaynak yapılandırmasını iptal eder ve PIP/PBP kontrol menüsünü eski
Geri
haline döndürür.
――Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
Kaynak
――Sol ve sağ ekranların giriş sinyali aynı olduğunda işlem gerçekleştirilemez.
――İşlev Tuşu Kılavuzu göründüğünde,
simgesini seçmek için JOG düğmesini SOLA hareket ettirin ve ardından JOG
düğmesine basın. Aynı PBP kaynağı ayarlama menüsü görünür.
HDMI 1
DisplayPort
Uygula
İptal
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
47
Resim Boyutu yapılandırma
Alt ekran için görüntü boyutunu seçin.
1
PIP Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
(PIP modunda kullanılabilir(Boyut
/
/
))
PC modunda
PIP/PBP
Açık
PIP/PBP Modu
Her bir ekranın
görüntü boyutunu
seçin.
Boyut
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip Resim Boyutu öğesini seçin ve JOG düğmesine basın.
(PIP modunda kullanılabilir(Boyut
/
/
))
PC modunda
Konum
•• Auto: Resmi, her bir ekran giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
Ses Kaynağı
•• Genişaçı: Resmi, her bir giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast
Auto
AV modunda
Genişaçı
•• 4:3: Alt ekranın resmini 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
Geri
•• 16:9: Alt ekranın resmini 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• 21:9: Alt ekranın resmini 21:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
AV modunda
PIP/PBP
Açık
PIP/PBP Modu
Her bir ekranın
görüntü boyutunu
seçin.
•• Ekrana Sığdır: Alt ekranın resmini, hiçbir şeyi kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
――Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
-- Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
-- Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model
tarafından desteklenmez ).
-- Sadece harici giriş HDMI/DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
Boyut
Konum
Ses Kaynağı
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast
4:3
16:9
21:9
Ekrana Sığdır
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
48
PBP Modu
Bölünmüş ekranların her biri için Resim Boyutu ayarlayın.
(PBP modunda kullanılabilir(Boyut
1
))
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
PC modunda
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Açık
Her bir ekranın
kaynağını seçin.
Boyut
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip Resim Boyutu öğesini seçin ve JOG düğmesine basın.
PC modunda
Konum
Ses Kaynağı
•• Auto: Resmi, her bir ekran giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
Kaynak
•• Genişaçı: Resmi, her bir giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.
Resim Boyutu
75/75
Kontrast
Geri
Resim Boyutu
Uygula
Auto
Auto
İptal
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
49
AV modunda
AV modunda
•• 4:3: Alt ekranın resmini 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
Resim Boyutu
•• 16:9: Alt ekranın resmini 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• 21:9: Alt ekranın resmini 21:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• Ekrana Sığdır: Alt ekranın resmini, hiçbir şeyi kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
――Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
-- Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
-- Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model
tarafından desteklenmez ).
-- Sadece harici giriş HDMI/DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
Uygula
16:9
16:9
İptal
4
JOG düğmesini hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
50
Kontrast yapılandırma
Alt ekranın kontrast seviyesini ayarlayın.
1
PIP Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
(PIP modunda kullanılabilir(Boyut
/
/
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
Açık
))
Her bir ekranın
kontrast seviyesini
ayarlayın.
Boyut
Konum
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip Kontrast öğesini seçin ve JOG düğmesine basın.
4
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek Kontrast ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Ses Kaynağı
Kaynak
Resim Boyutu
75
Kontrast
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
51
PBP Modu
(PBP modunda kullanılabilir(Boyut
Her bir ekranın kontrast seviyesini ayarlayın.
1
))
Her bir ekranın
kontrast seviyesini
ayarlayın.
Açık
Boyut
Konum
Ses Kaynağı
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip Kontrast öğesini seçin ve JOG düğmesine basın.
4
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek Kontrast ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
75/75
Geri
복귀
PBP Kontrast
75
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
52
Bölüm 06
OSD'yi Düzenleme
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Saydamlık
Saydamlık'nı Değiştirme
Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.
Ekran Gösterimi
Saydamlık
Kapalı
Dil
Açık
한국어
Menü
pencerelerinin
saydamlığını
yapılandırın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, ilgili menü ekranını görüntülemek için
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Saydamlık öğesine gidin.
öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
Görüntü Süresi
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
53
Dil
Dil yapılandırma
1
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
Menü dilini
ayarlayın.
Saydamlık
Dil
Türkçe
Görüntü Süresi
日本語
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
――PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
Ekran Gösterimi
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
한국어
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Dil öğesine gidin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
汉语
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
54
Görüntü Süresi
Görüntü Süresi yapılandırma
Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak
kaybolacak şekilde ayarlayın.
Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için
kullanılabilir.
Ekran Gösterimi
Açık
Saydamlık
Dil
Görüntü Süresi
5 sn
Menü penceresinin
kullanılmadığı
zaman ekranda
ne kadar süre
kalacağını ayarlayın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, ilgili menü ekranını görüntülemek için
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Görüntü Süresi öğesine gidin.
öğesini seçin.
•• 5 sn / 10 sn / 20 sn / 200 sn
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
10 sn
20 sn
200 sn
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
55
Bölüm 07
Kurulum ve Sıfırlama
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Ses
Ses yapılandırma
1
Sistem
Kapalı
Kapanış
PC/AV Modu
DisplayPort Ver.
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Ses
Eko Tasarruf Plus
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
1.2
Kaynak Algılama
Auto
Tuş Tekrar Süresi
Hızlanma
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ses öğesine gidin.
4
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek Ses ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
Ses
Ses
50
Ses Modu
Standart
Ses Seçimi
Stereo
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
56
1
Ses Modu yapılandırma
Ses
Standart
Ses Seçimi
Müzik
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Ses
Ses Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Sinema
Sesi Netleştir
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ses öğesine gidin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ses Modu öğesine gidin.
•• Standart: Normal ses modunu seçer.
•• Müzik: Seslerin üzerinde müziği vurgular.
•• Sinema: Filmler için en iyi sesi sağlar.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Sesi Netleştir: Diğer seslerin üzerinde insan seslerini vurgular.
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
6
Seçilen seçenek uygulanır.
57
1
Ses Seçimi yapılandırma
50
Ses Modu
Ses Seçimi
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Ses
Ses
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ses öğesine gidin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Ses Seçimi öğesine gidin.
Stereo
Sol Kanal
Sağ Kanal
•• Stereo: Sol ve sağ hoparlörlerden gelen sesi etkinleştirir.
•• Sol Kanal: Sol ve sağ hoparlörlere ses kaynağının sadece sol kanalı iletilecek şekilde ayarlama yapın.
•• Sağ Kanal: Sol ve sağ hoparlörlere ses kaynağının sadece sağ kanalı iletilecek şekilde ayarlama yapın.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
6
Seçilen seçenek uygulanır.
58
Eko Tasarruf Plus
Eko Tasarruf Plus yapılandırma
Eko Tasarruf Plus işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini azaltır.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright özelliği Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
Sistem
Eko Tasarruf Plus
Kapalı
Kapanış
Auto
PC/AV Modu
Düşük
DisplayPort Ver.
Yüksek
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Enerji tasarrufu
için ürünün
güç tüketimini
ayarlayın.
Ses
1
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Kaynak Algılama
Tuş Tekrar Süresi
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Hızlanma
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Eko Tasarruf Plus öğesine gidin.
•• Kapalı: Eko Tasarruf Plus işlevini devre dışı bırakın.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Auto: Güç tüketimi, geçerli ayara oranla yaklaşık %10'a kadar otomatik olarak azalacaktır.
(Güç tüketiminin ne kadar azaltılacağı, ekran parlaklığına bağlıdır.)
•• Düşük: Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %25'e kadar azalacaktır.
•• Yüksek: Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %50'e kadar azalacaktır.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
59
Kapanış
Kapanış yapılandırma
1
Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Sistem
Ses
Eko Tasarruf Plus
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Kapalı
Kapama
Zamanlayıcısını
etkinleştirin veya
devre dışı bırakın.
Kapanış
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin.
•• Kapalı: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
PC/AV Modu
DisplayPort Ver.
•• Açık: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
1.2
Kaynak Algılama
Auto
Tuş Tekrar Süresi
Hızlanma
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
Kapanış
Kapanış
해제
Kapalı
Şu Sürdn Snr Kpt
동작
Açık
Kapama
Zamanlayıcısını
etkinleştirin veya
devre dışı bırakın.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
60
Kapanış
Kapanış
Şu Sürdn Snr Kpt
Açık
4s
Şu Sürdn Snr Kpt yapılandırma
Monitörü belirli
bir zaman
periyodundan
sonra otomatik
kapanmaya
ayarlayın.
――Bu seçenek yalnızca Kapanış seçeneği Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
1
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Şu Sürdn Snr Kpt öğesine gidin.
5
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek Şu Sürdn Snr Kpt ayarını yapın.
6
Seçilen seçenek uygulanır.
――Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak
kapanır.
――Bazı bölgelerdeki pazarlarda bulunan ürünlerde, Kapanış seçeneği, ürün açıldıktan 4 saat sonra otomatik olarak etkinleşecek
şekilde ayarlanmıştır. Bu, güç kaynağı yönetmelikleri uyarınca yapılmıştır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız,
Sistem konumuna giderek Kapanış özelliğini Kapalı olacak şekilde ayarlayın.
MENU
61
――Bu özellik sadece 16:9, 16:10 veya 21:9 görüntü sunan geniş ekran modellerinde kullanılabilir.
PC/AV Modu
――Monitör HDMI 1, HDMI 2 veya DisplayPort modundaysa ve ekranda Kabloyu Kontrol Et görüntülenir veya güç tasarrufu
simgesini seçin. PC'ı veya AV'i
modu etkinleşirse, JOG düğmesine basarak işlev düğmesi ekranını görüntüleyin ve
seçebilirsiniz.
PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir.
Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.
PC/AV Modu yapılandırma
Sistem
Görüntüyü
büyütmek için
AV'ye ayarlayın.
Ses
1
Kapanış
PC/AV Modu
1.2
DisplayPort Ver.
Kaynak Algılama
Auto
Tuş Tekrar Süresi
Hızlanma
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Kapalı
Eko Tasarruf Plus
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Geri
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak PC/AV Modu öğesine gidin.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort öğesine gidin.
•• Bir PC’ye bağlanıldığında "PC" olarak ayarlayın.
•• Bir AV cihazına bağlanıldığında "AV" olarak ayarlayın.
PC/AV Modu
DisplayPort
PC
HDMI 1
AV
PC/AV
modemodunu
DisplayPort kaynağı
için seçin.
5
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
6
Seçilen seçenek uygulanır.
HDMI 2
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
62
――Yanlış ayarlar ekranın kararmasına neden olabilir. Bu gerçekleşirse, cihazın teknik özelliklerini kontrol edin.
DisplayPort Ver.
――Monitör HDMI 1, HDMI 2 veya DisplayPort modundaysa ve ekranda Kabloyu Kontrol Et görüntülenir veya güç tasarrufu
simgesini seçin. 1.1 veya 1.2
modu etkinleşirse, JOG düğmesine basarak işlev düğmesi ekranını görüntüleyin ve
seçeneğini seçebilirsiniz.
Displayport tercihinizi belirtin. Displayport 1.1 sürümü Yüksek Bit Oranı 1'i
destekler; 1.2 sürümü ise Yüksek Bit Oranı 2'yi destekler.
DisplayPort Ver. yapılandırma
Sistem
Ses
Kapalı
Eko Tasarruf Plus
Kapanış
Displayport'unuzu
seçin. Displayport
1.1, HBR 1
desteklerken, 1.2,
HBR 2 destekler.
PC/AV Modu
DisplayPort Ver.
1.1
Kaynak Algılama
1.2
Tuş Tekrar Süresi
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak DisplayPort Ver. öğesine gidin.
•• 1.1 / 1.2
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
1
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
63
Kaynak Algılama
Kaynak Algılama yapılandırma
1
Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Sistem
Ses
Eko Tasarruf Plus
Kapalı
Giriş kaynaklarının
nasıl algılanacağına
karar verin.
Tuş Tekrar Süresi
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Kaynak Algılama öğesine gidin.
•• Auto: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.
•• Manuel: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
PC/AV Modu
Kaynak Algılama
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Kapanış
DisplayPort Ver.
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
Auto
Manuel
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
64
Tuş Tekrar Süresi
Tuş Tekrar Süresi yapılandırma
1
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
Sistem
Ses
Kapalı
Eko Tasarruf Plus
Hızlanma
DisplayPort Ver.
1 sn
Kaynak Algılama
2 sn
Tuş Tekrar Süresi
Tekrar Yok
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Düğmeye
basıldığında, bir
düğmenin tepki
hızını yapılandırın.
Kapanış
PC/AV Modu
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Tuş Tekrar Süresi öğesine gidin.
•• Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir kez yanıt verir.
자동
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
65
Güç LED’i Açık
Güç LED’i Açık yapılandırma
Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak
için ayarları yapılandırın.
Sistem
Güç LED’i Açık
Çalışıyor
Tümünü Sıfırla
Beklemede
Güç LED'inin
durumunu
ayarlayın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Güç LED’i Açık öğesine gidin.
•• Çalışıyor: Güç LED'i ürün açıkken yanar.
•• Beklemede: Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.
4
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
66
Tümünü Sıfırla
Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)
1
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
Sistem
Güç LED’i Açık
Beklemede
Tümünü Sıfırla
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini seçin. Ardından, JOG
düğmesine basın.
Ürünle ilgili tüm
ayarları fabrika
varsayılanlarına
çevirin.
2
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Sistem öğesine gidin.
3
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Tümünü Sıfırla öğesine gidin.
4
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Geri
Tüm menü ayarları varsayılanlara sıfırlanacak.
Gerçekten sıfırlamak istiyor musunuz?
Evet
Hayır
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
67
Bölüm 08
Bilgi Menüsü ve Diğerleri
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Bilgi
Resim
Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.
PIP/PBP
Sistem
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek
öğesini
seçin. Ardından, JOG düğmesine basın.
2
LS29E790CNS/EN
Ekran Gösterimi
Bilgi menüsünü görüntüleme
1
Bilgi
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
Bilgi
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Çıkış
JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak Bilgi öğesine gidin. Geçerli
giriş kaynağı, frekans ve çözünürlük gösterilir.
Resim
Resim
Bilgi
Ekran Gösterimi
Ekran Gösterimi
Sistem
Bilgi
LS29E790CNS/EN
PIP/PBP
LS29E790CNS/EN
PIP/PBP
Sistem
Bilgi
Bilgi
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Çıkış
Çıkış
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
68
Başlangıç Ekranından Parlaklık,
Kontrast ve Netlik Ayarını
Yapılandırma
Parlaklık
SAMSUNG
――MAGIC
Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
――Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kontrast
SAMSUNG
――MAGIC
Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Parlaklık, Kontrast veya Netlik ayarını, OSD menüsü görüntülenmiyorsa JOG
düğmesini aşağı veya yukarı hareket ettirerek belirleyebilirsiniz.
Netlik
Parlaklık
Kontrast
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
100
――PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut -
(PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
Netlik
SAMSUNG
――MAGIC
Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
1
Parlaklık, Kontrast veya Netlik ayarını seçmek için JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirin.
2
Parlaklık, Kontrast veya Netlik ayarını değiştirmek için JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirin.
69
Başlangıç Ekranında Ses
Ayarlarının Yapılması
Ses
1
JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek Ses ayarını yapın.
――Bağlanan giriş aygıtının ses kalitesi düşük olduğunda ürünün Auto Mute işlevi kulaklıktan veya hoparlörlerden gelen sesi
Ses ayarını, OSD menüsü görüntülenmiyorsa JOG düğmesini sola veya sağa
hareket ettirerek belirleyebilirsiniz.
50
Ses
Sessiz
kapatabilir veya sesin kesintili gelmesine neden olabilir. Giriş aygıtının giriş ses düzeyini en az %20'ye ayarlayın ve ses
düzeyini kontrol etmek için ürünün üzerindeki ses düzeyi kontrolünü (JOG düğmesini SOLA/SAĞA) kullanın.
――Auto Mute Nedir?
Bu işlev, genellikle giriş aygıtının ses düzeyindeki bir sorundan dolayı ses gürültülü geldiğinde veya giriş sinyali zayıf
olduğunda sesin etkisini artırmak amacıyla sesi keser.
――Sessiz işlevini etkinleştirmek için Ses kontrol ekranına erişin ve odağı aşağı taşımak için JOG düğmesini kullanın.
Sessiz işlevini devre dışı bırakmak için Ses kontrol ekranına erişin ve Ses değerini artırın veya azaltın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
70
Bölüm 09
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Easy Setting Box kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar (Easy Setting Box)
Easy Setting Box yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
Yazılımın Yüklenmesi
•• Windows 7 32Bit/64Bit
1
CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
•• Windows 8,1 32Bit/64Bit
2
Easy Setting Box kurulum programını seçin.
――Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde Easy
Setting Box kurulum dosyasını bulup çift tıklatın.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Donanım
•• En az 32MB'lık bellek
•• Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
3
Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında Next 'yi tıklatın.
Yazılımın Kaldırılması
4
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
Başlat öğesini tıklatın, Ayarlar/Denetim Masası seçeneğini seçin ve ardından Programları Ekle veya
Kaldır öğesini çift tıklatın.
――Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
――Easy Setting Box simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
Program listesinden Easy Setting Box seçeneğini seçin ve Ekle/Kaldır düğmesini tıklatın.
görüntülenmeyebilir.
――Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
71
Bölüm 10
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması
Gerekenler
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni
aramadan önce, ürününüzü aşağıda
belirtildiği gibi sınayın. Sorun devam
ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video
denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
Ürünü Sınama
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse, otomatik tanı testi yapın.
1
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2
Kabloyu üründen çıkarın.
3
Ürünü açar.
4
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. Standart Sinyal Modu Tablosu), kısa süreliğine Uygun Olmayan Mod mesajı görüntülenir.
――Görüntülenen çözünürlük ürün veya PC sistemi ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
72
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Sorunlar
Çözümler
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini kontrol
edin.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı
olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI veya DVI
ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik kartı
sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar üreticisiyle
temasa geçin.)
Ekran sorunu
Sorunlar
Çözümler
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.
Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj
görünür.
Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (S.81) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün
performansına uygun olacak şekilde değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
73
Sorunlar
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Çözümler
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol
edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (S.81) ve ürün üzerindeki Bilgi
menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
Renk ayarlarını değiştirin.
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.
Renk ayarlarını değiştirin.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Renk ayarlarını değiştirin.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir
yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Metin bulanık.
Windows İşletim Sistemi kullanılıyorsa (Örneğin Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1): Denetim
Masası Yazı Tipleri ClearType metnini ayarla'ya gidin ve ClearType'ı Aç seçeneğini belirleyin.
Video düzgün oynatılamıyor.
Yüksek çözünürlüklü büyük video dosyaları düzgün oynatılamayabilir. Bunun sebebi, video oynatıcısının
bilgisayar kaynağı için optimize edilmemesi olabilir.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Dosyayı başka bir video oynatıcıda oynatmayı deneyin.
74
Ses sorunu
Sorunlar
Ses yok.
Çözümler
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım
programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Görüntü var, ancak ses yok.
Giriş aygıtını bağlamak için HDMI-DVI kablosu kullanılırsa ses alınamaz.
Aygıtı HDMI kablo veya DP kablo kullanarak bağlayın.
Kaynak cihaz sorunu
Sorunlar
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
Çözümler
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
75
S&C
Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin
veya grafik kartınızın kullanım el kitabına
bakın.
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows XP: Denetim Masası Görünüm ve Temalar Görüntü Ayarlar Gelişmiş
Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı ayarını yapın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası Ekran Ayarlar Gelişmiş
gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
Monitör öğesine
•• Windows Vista : Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme Kişiselleştirme Ekran
Ayarları Gelişmiş Ayarlar Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme
hızı öğesini ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme Görüntü Ekran
Çözünürlüğü Gelişmiş ayarlar Monitör öğesine gidin Monitör ayarları
altındakiYenileme hızı ayarını yapın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar Denetim Masası
Görüntü Ekran Çözünürlüğü Gelişmiş ayarlar
ayarları altındakiYenileme hızı ayarını yapın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows XP: Denetim Masası
çözünürlüğü ayarlayın.
Görünüm ve Temalar
•• Windows ME/2000: Denetim Masası
ayarlayın.
Ekran
Görünüm ve Kişiselleştirme
Monitör öğesine gidin Monitör
Ekran
Ayarlar öğesine gidin ve
Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü
•• Windows Vista : Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme
Görüntü Ayarları öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme
Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Kişiselleştirme
Ekran
Çözünürlüğü
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
76
Soru
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
Yanıt
•• Windows XP: Denetim Masası Görünüm ve Temalar Ekran Ekran Koruyucu Ayarları
öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası Ekran Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC
üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme Kişiselleştirme Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme Kişiselleştirme Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme
Kişiselleştirme Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC'nin BIOS SETUP programındaki
güç tasarrufu modunu ayarlayın.
77
Bölüm 11
Teknik Özellikler
-
Genel
Boyut
Model Adı
Panel
-
Görüntü alanı
Y
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık
D
S29E790C
Boyut
29 Sınıf (28,7 inç / 73 cm)
Görüntü alanı
672,768 mm (Y) x 283,824 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2628 mm (Y) x 0,2628 mm (D)
Altlıksız
699,5 x 313,5 x 68,5 mm / 4,70 kg
Altlıklı
MİN : 699,5 x 423,7 x 262,6 mm / 7,20 kg
MAKS : 699,5 x 523,7 x 262,6 mm / 7,20 kg
-
Boyutlar (G x Y x D)
Maksimum Piksel Hızı
198 MHz (HDMI, DisplayPort)
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Sinyal konektörleri
HDMI, DP Bağlantı Noktası
D
Y
G
78
Model Adı
Ortam koşulları
S29E790C
Çalışma
Sıcaklık: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
――Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelde yaklaşık olarak milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlık görünebilir. Bu ürün performansını etkilemez.
――Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
79
Güç Tasarrufu
Bu ürünün güç tasarrufu fonksiyonu, ürün belirli bir süre kullanılmazsa ekranı kapatarak ve güç LED'inin rengini değiştirerek güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda
güç kapatılmaz. Ekranı yeniden açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu modu yalnız ürün güç tasarrufu fonksiyonuna sahip
bir PC'ye bağlandığında çalışır.
Güç Tasarrufu
Güç AÇIK
Güç kapalı (Güç düğmesi)
Güç Göstergesi
Kapalıyken
Açık
Güç Tüketimi
30,6 W (Energy Star Test Koşulu)
0,3 W'dan az
――Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik gösterebilir.
――ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın ABD'de tescilli markasıdır.
Energy Star güç tüketimi, güncel Energy Star® Standardı'nda belirtilen test yöntemiyle ölçülmektedir.
――SOG (Sync On Green) desteklenmez.
――Güç tüketimini sıfıra indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarın (tatil esnasında, vb.)
80
Standart Sinyal Modu Tablosu
-- Bu ürün, panelin doğası gereği en
uygun resim kalitesini elde etmek için
her bir ekran boyutu için yalnız bir
çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen
çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü
kullanmak görüntü kalitesini bozabilir.
Bunu önlemek için, ürününüz için
belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz
önerilir.
Model Adı
Senkronizasyon
Çözünürlük
S29E790C
Yatay Frekans
30 – 81 kHz
Dikey Frekans
56 – 75 Hz
Uygun çözünürlük
2560 X 1080
Maksimum çözünürlük
2560 X 1080
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç
LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
81
Çözünürlük
-- Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir
satırı taramak için gerekli süredir. Yatay
döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak
adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden
ölçülür.
-- Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca
kez tekrarlanması, doğal resimler
görüntülemenize olanak sağlar.
Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya
"yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA-861, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
82
Bölüm 12
Ek
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
――Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
http://www.samsung.com/br/support
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/support
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
83
LATIN AMERICA
COSTA RICA
DOMINICAN REPUBLIC
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
800-6225
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
800-2791-9267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA
PARAGUAY
800-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-0101
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/support
84
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/support (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
http://www.samsung.com/gr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/support
85
EUROPE
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf )
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
http://www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
86
EUROPE
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/support
87
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com/support
88
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/support
S.E.A
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my/support
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/support
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/support
1800-29-3232
89
S.E.A
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/support
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/support
S.W.A
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
94117540540
http://www.samsung.com/support
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
MENA
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
http://www.samsung.com/eg/support
16580
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/support
90
MENA
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/support
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/support
http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en/support
0302-200077
91
AFRICA
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
92
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti
için ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca
seçenekleri ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit
vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
93
Doğru Atma
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım
ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki
zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın
aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için
diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
94
Terminoloji
OSD (Ekran Görüntüsü)____ Ekran
görüntüsü (OSD) resim kalitesini
gereken optimum düzeye getirmek
için ekran ayarlarını yapılandırmanıza
olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen
menüleri kullanarak ekran parlaklığı,
renk tonlaması, boyut ve diğer birçok
ayarı değiştirmenizi sağlar.
HUB____ HUB, ağ üzerinden bağlanan
birden çok aygıt için ortak bir bağlantı
noktası oluşturan bir aygıta karşılık gelir.
Tek bir ağ üzerinden birden çok PC'yi,
video aygıtını, ofis aygıtını ve/veya LAN'ı
bağlamak için kullanılır.
Gamma____ Gamma menüsü
ekrandaki orta tonları temsil eden gri
ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması
tüm ekranın aydınlanmasına neden
olurken, Gamma ayarı yalnızca orta
parlaklığı aydınlatır.
Gri ölçeği____ Ölçek, ekranda daha
koyu alanlardan daha aydınlık alanlara
geçişte renk çeşitlemelerini gösteren
renk yoğunluğu düzeyine karşılık gelir.
Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah
ve beyaz çeşitlemesiyle gösterilir ve
gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki
orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı
aracılığıyla gri ölçeği değiştirildiğinde,
ekranın orta parlaklığı değişir.
Tarama hızı____ Tarama hızı veya
yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına
karşılık gelir. Ekran görüntüleri
göstermek için yenilenirken ekran
verileri iletilir, ama yenileme çıplak
gözle görülemez. Ekran yenileme
sayısı, tarama hızı olarak adlandırılır
ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir
tarama hızı, ekranın saniyede 60 kes
yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama
hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik
kartlarının performansına bağlıdır.
Nokta Aralığı____ Ürün ve ekran;
kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur.
Noktalar arasındaki mesafenin daha
olması daha yüksek çözünürlük
meydana getirir. Nokta aralığı aynı
renkteki noktalar arasında en kısa
mesafe anlamına gelir. Nokta aralığı
milimetre cinsinden ölçülür.
Yatay Frekans____ Monitör ekranında
görüntülenen karakter veya görüntüler
çok sayıda noktadan (piksel) oluşur.
Pikseller yatay çizgiler halinde iletilir ve
bunlar da dikey şekilde düzenlenerek
görüntü oluşturulur. Yatay frekans kHz
cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin
saniyede kaç kez iletildiğini ve monitör
ekranında görüntülendiğini belirtir.
Yatay frekansın 85 olması görüntüyü
oluşturan yatay satırların saniyede 85000
kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans
85kHz olarak gösterilir.
Dikey Frekans____ Bir görüntü çok
sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey
frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu
yatay çizgilerle saniyede kaç görüntü
oluşturulabileceğini ifade eder. 60
değerinde dikey frekans bir görüntünün
saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir.
Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da
denir ve bu ekran titrekliğini etkiler.
Tak ve Çalıştır____ Tak ve Kullan
özelliği, en uygun görüntüleme
ortamını oluşturmak üzere bir monitör
ile PC arasında otomatik olarak bilgi alış
verişine olanak tanır.
Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini
kullanmak için VESA DDC (uluslararası
standart) kullanır.
Çözünürlük____ Çözünürlük, bir ekranı
meydana getiren yatay piksellerle dikey
piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı düzeyini
temsil eder. Çözünürlük yükseldikçe
ekranda daha fazla bilgi görüntülenir
ve bu da aynı anda birçok görevi
gerçekleştirmek için uygundur.
Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920
yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080
dikey pikselden (dikey çözünürlük)
oluşur.
95
Download PDF

advertising