Samsung | 943NW | Samsung 943NW Kullanım kılavuzu

SyncMaster 943NW/943NWX
LCD Monitör
Kullanım Kılavuzu
olanakları hayal edin
Güvenlik Talimatları
İşaretler
Not
Malların ve kullanıcıların zarar görmesini önlemek için tasarlandıklarından lütfen aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun.
Uyarı / Dikkat
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar
verebilir veya hasara uğramasına neden olabilir.
İşaretler
Yasaktır
Her zaman okunmuş ve anlaşılmış olması önemlidir
Parçalarına ayırmayın
Fişi elektrik prizinden çıkarın
Dokunmayın
Elektrik çarpmasını engellemek
için topraklayın
Güç
Uzun bir süre kullanılmayacaksa, bilgisayarınızı DPM'ye ayarlayın.
Screen saver (ekran koruyucu) kullanıyorsanız, ekran koruyucuyu etkin ekran
moduna ayarlayın.
Buradaki görüntüler sadece referans içindir ve her durumda (veya her ülkede)
geçerli değildir.
Görüntü İzi Kalma Önleyici Talimatları'na Kısa Yol
Zarar görmüş veya gevşek priz kullanmayın.
•
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Fişi kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişe dokunmayın.
•
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yalnızca gerektiği gibi topraklanmış fiş ve prizleri kullanın.
•
Topraklama işleminin düzgün yapılmaması elektrik çarpmasına veya
cihazın bozulmasına neden olabilir.
(Yalnızca Sınıf 1 Cihazı.)
1
Güvenlik Talimatları
Elektrik fişini, gevşemeyecek şekilde sıkıca takın.
•
Düzgün olmayan bağlantılar yangına neden olabilir.
Fişi ve kabloyu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler koymayın; bunlar hasara neden olabilir.
•
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Tek bir prize çok fazla uzatma kablosu veya fiş bağlamayın.
•
Bu, yangına neden olabilir.
Monitörü kullanırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•
Çıkarma sırasında dalgalanma meydana gelebilir ve monitöre zarar
verebilir.
Konektör veya priz tozluyken elektrik kablosunu kullanmayın.
•
Elektrik kablosunun prizi veya konektör tozluysa kuru bir bezle iyice
temizleyin.
•
Tozlu prizi olan bir elektrik kablosu veya konektör kullanılması,
elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için, fişin elektrik prizinden çıkarılması gerekir ve böylece fiş kullanılabilir durumda olur.
•
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yükleme
Monitörünüzü çok tozlu, sıcak, soğuk, nemli ortamlı, kimyasal maddeye maruz
kalacağı veya havaalanı, tren istasyonu vb. gibi 24 saat boyunca çalışacağı yerlere takarken yetkili bir Servis Merkezi ile görüşün.
Aksi takdirde, monitörünüzde ciddi hasar oluşabilir.
Monitörünüzü az nemli ve az tozlu bir yere yerleştirin.
•
Aksi takdirde, monitörün içinde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.
Monitörü taşırken yere sert bir şekilde bırakmayın.
•
Bu, ürünün veya onu taşıyan kişinin zarar görmesine neden olabilir.
Monitör altlığını vitrine ya da rafa yerleştirirken, altlığın ucunun, vitrinden ya da raftan dışarı taşmamasına dikkat edin.
•
Ürünün yere düşürülmesi, ürüne ya da taşıyan kişiye zarar verebilir.
2
Güvenlik Talimatları
Ürünü dengesiz ya da yüzey alanı küçük yerlere yerleştirmeyin.
•
Ürün düşüp özellikle çocuklar olmak üzere yanından yürüyenlere
zarar verebileceğinden, yalnızca düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
Ürünü yere yerleştirmeyin.
•
Özellikle çocuklar takılıp düşebileceğinden bu konuda dikkatli olun.
YANGIN ÇIKMASINI ÖNLEMEK İÇİN, MUMLARI VEYA
DİĞER AÇIK ALEVLİ NESNELERİ HER ZAMAN ÜRÜNDEN
UZAKTA TUTUN.
•
Aksi takdirde bu, yangına yol açabilir.
Tüm ısıtma cihazlarını, elektrik kablosundan uzakta tutun.
•
Eriyen kaplama, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Ürünü, bir raf ya da dolap gibi havalandırmanın yetersiz olduğu yerlere
yerleştirmeyin.
•
İç sıcaklıktaki yükselme, yangına neden olabilir.
Monitörü yerine dikkatle koyun.
•
Aksi takdirde, monitöre zarar verebilirsiniz.
Monitörü yüz üstü koymayın.
•
Bu, TFT-LCD yüzeye hasar verebilir.
Taban desteğinin kurulumu kalifiye bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
•
Taban desteğinin kalifiye olmayan bir personel tarafından yapılması
yaralanmaya neden olabilir.
•
Her zaman kullanım kılavuzunda belirtilen taban desteğini kullanın.
Ürünü monte ederken, havalandırmanın sağlanması için duvarla arasında mesafe (en az 10 cm/ 4 inç) bıraktığınızdan emin olun.
•
Havalandırmanın yetersiz olması, ürünün iç sıcaklığında bir artışa,
dolayısıyla parça ömrünün kısalmasına ve performansın düşük olmasına neden olabilir.
Ambalaj paketini (torba) çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
•
Çocuklar ambalaj paketi ile oynarsa boğulma tehlikesi olabilir.
3
Güvenlik Talimatları
Monitörünüzün yüksekliği ayarlanabiliyorsa, yüksekliği azaltırken altlığa herhangi bir nesne veya vücudunuzun bir parçasını koymayın.
•
Bu, ürünün veya onu taşıyan kişinin zarar görmesine neden olabilir.
Temizlik
Monitörün kasasını veya TFT-LCD ekran yüzeyini hafif nemli, yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
Deterjanı doğrudan monitöre püskürtmeyin.
•
Bu, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Önerilen bir deterjanı yumuşak bir bez kullanarak uygulayın.
Priz ile pim arasındaki konektör tozlu veya kirliyse, kuru bir bezle
iyice temizleyin.
•
Kirli bir konektör elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünü temizlemeden önce elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin
olun.
•
Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Elektrik kablosunu prizden çıkarın ve ürünü yumuşak, kuru bir bezle
silin.
•
Balmumu, benzin, alkol, tiner, böcek ilacı, oda spreyi, yağlayıcılar
ya da deterjan gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
Diğer
Kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayın.
•
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
•
Kalifiye servis şirketine başvurun.
Monitörünüz normal çalışmıyorsa, özellikle alışılmadık sesler çıkıyor
ya da monitörden koku geliyorsa hemen monitörü fişten çekin ve yetkili
satıcı veya Servis Merkezi ile görüşün.
•
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünü, yağ, duman ya da neme maruz kalan yerlerden uzakta tutun;
bir arabanın içine monte etmeyin.
•
Bu, arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
•
Monitörü özellikle kar veya yağmurla karşı karşıya kalabileceği açık
havada ya da su yakınında çalıştırmayın.
4
Güvenlik Talimatları
Monitör düşerse veya kasası zarar görürse, monitörü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Ardından Servis Merkezi ile görüşün.
•
Bu, monitörün arızalanmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fırtınalı havalarda veya şimşek çaktığında ya da uzun süreyle kullanılmayacaksa monitörün fişini prizden çekin.
•
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.
Monitörü elektrik kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek hareket ettirmeye çalışmayın.
•
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yalnızca elektrik veya sinyal kablosundan çekerek monitörü sağa ya
da sola hareket ettirmeyin.
•
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Monitör kabinindeki havalandırma noktalarını kapatmayın.
•
Kötü havalandırma arızaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerine ağır nesneler koymayın.
•
Bu, arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
•
Monitörün içine yabancı bir madde kaçarsa, elektrik kablosunu çıkarın ve Servis Merkezi ile görüşün.
Ürünü yanıcı kimyasal spreylerden ya da yanıcı maddelerden uzak
tutun.
•
Bu, patlamaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerindeki deliklerden içeri hiçbir metal nesne sokmayın.
•
Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Monitörün havalandırma deliklerine, kulaklık bağlantı noktasına ya
da AV bağlantı noktalarına, çubuk, tel ve araç gibi metal nesneleri ya da
kağıt, kibrit gibi yanıcı nesneleri sokmayın.
•
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir. Ürünün içine yabancı madde
ya da su girerse, cihazı kapatın, elektrik konektörünü prizden çıkarın
ve Servis Merkezi ile görüşün.
Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya
bulanıklık oluşabilir.
•
Uzun süre monitörden uzak kalacaksanız, modu enerji tasarrufu
moduna getirin veya değişen bir resmi ekran koruyucu olarak ayarlayın.
5
Güvenlik Talimatları
Modele uygun çözünürlük ve frekans düzeyleri ayarlayın.
•
Uygun olmayan çözünürlük, istenmeyen resim kalitesine neden olabilir.
Monitörün sürekli olarak çok yakından izlenmesi, gözlerde bozulmaya
neden olabilir.
Göz yorgunluğunu gidermek için monitörü kullanırken saatte bir, en
az beş dakika ara verin.
Ürünü, dengesiz, düzgün olmayan ya da titreşime maruz kalan yerlere
yerleştirmeyin.
•
Ürünün yere düşürülmesi, ürüne ya da taşıyan kişiye zarar verebilir.
Ürünün, titreşime maruz kalan yerlere yerleştirilmesi, ürünün ömrünü kısaltabilir ya da yangına neden olabilir.
Monitörü taşırken, monitörü düğmesinden kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın. Monitörü taşımadan önce anten kablosu ve diğer
cihazlara bağlı kablolar da dahil, tüm kablo bağlantılarını çıkardığınızdan
emin olun.
•
Kablonun çıkarılmaması, zarar görmesine ve yangına neden yol açabileceği gibi elektrik çarpmasına da neden olabilir.
Çocuklar üzerine asılarak ürüne zarar verebileceğinden ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yere yerleştirin.
•
Ürünün düşmesi yaralanmaya hatta ölüme yol açabilir.
Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız elektrik kablosunu prizden
çıkarın.
•
Aksi takdirde biriken toz ısı yayılmasına ya da yalıtımın azalmasına
yol açarak elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Çocuğunuzun en sevdiği oyuncak ya da diğer nesneleri ürünün üzerine
koymayın.
•
Çocuklar, nesneleri almak için ürünün üzerine tırmanmaya çalışabilirler. Ürün düşebilir ve yaralanmaya hatta ölüme neden olabilir.
Monitörü kaldırırken ya da taşırken, yalnızca altlıktan tutarak monitörü baş aşağı kaldırmayın.
•
Bu monitörünüzün düşmesine ve hasar görmesine ya da insanların
yaralanmasına neden olabilir.
Monitör Kullanılırken Doğru Oturma Biçimleri
6
Güvenlik Talimatları
Monitörü kullanırken doğru oturmaya çalışın.
•
Sırtınızı düz tutun.
•
Gözlerinizle monitör ekranı arasında yaklaşık 45 ~ 50
cm'lik arayı koruyun. Ekrana biraz üstünden bakın ve
monitör doğrudan önünüzde bulunsun.
•
Monitörü yukarı doğru yaklaşık 10 ~20 derece kaldırın.
Monitörün en üstü göz hizanızın biraz altında olacak şekilde monitör yüksekliğini ayarlayın.
•
Ekranda yansıyan ışık kalmayıncaya kadar monitör açısını ayarlayın. Omuzlarınızı omuz bölgenize dik olacak
şekilde tutmaya çalışın.
•
Kollarınızı ellerinizin arkasıyla aynı seviyede tutun.
•
Dirsek açınızı dik tutun.
•
Dizlerinizin açısı 90 derecenin üzerinde olsun. Ayaklarınızı zeminden yukarıda sallandırmayın. Kol konumunuzu kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
7
Giriş
Paket İçindekiler
Not
Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı parçalar satın almak için yerel satıcınıza başvurun.
Paketi Açma
Tip 1
Monitör ve Basit altlık
Not
Basit altlık Pivot işlevini desteklemediğinden MagicRotation programı verilemez.
Tip 2
Monitör ve HAS altlığı
Kılavuzlar
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Her yerde mevcut değildir)
8
Kullanıcı Kılavuzu
Giriş
Kablolar
D-Sub Kablosu
Elektrik Kablosu
Diğer
Temizleme Bezi
Not
Bu yalnızca ürün özelliği olarak çok parlatılmış siyah ürünler için verilir.
Monitörünüz
Başlangıç Ayarları
Yukarı veya aşağı tuşuyla dili seçin.
Gösterilen içerik 40 saniye sonra kaybolur.
Güç düğmesini kapatıp açın. Yeniden gösterilir.
En fazla üç (3) defa gösterilir. Maksimum sayıya ulaşmadan önce bilgisayarınızın çözünürlüğünü
ayarladığınızdan emin olun.
Not
Ekranda gösterilen çözünürlük bu ürün için en iyi çözünürlüktür.
Bilgisayar çözünürlüğünü bu ürünün en iyi çözünürlüğü ile aynı olacak şekilde ayarlayın.
9
Giriş
Ön
MENU düğmesi [MENÜ/ ]
Ekran menüsünü açar ve menüden çıkar. Aynı zamanda OSD menüsünden çıkmak
ya da bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
Özel Tuş[
]
Tercihlerinize bağlı olarak Özel düğmesi için özelleştirilmiş tuş ataması yapabilirsiniz.
Not
Kurulum > Özel Tuş ile gerekli işlev için Özelleştirilmiş tuşu yapılandırabilirsiniz.
Parlaklık düğmesi [ ]
OSD ekranda değilken, parlaklığı ayarlamak için düğmeye basın.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın
Ayarla düğmeleri [
]
Bu düğmeler menüdeki öğeleri ayarlamanızı sağlar.
Giriş düğmesi [
]
Vurgulanan menü öğesini etkinleştirir.
AUTO düğmesi
Otomatik ayar için bu düğmeyi kullanın.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın
10
Giriş
Güç düğmesi [
]
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
Güç Göstergesi
Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar; monitör ayarlarınızı kaydederken
mavi yanıp söner.
Not
Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan
PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda ya da uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü
KAPATIN.
Arka
Not
Monitörün arka tarafındaki yapılandırma, ürüne göre değişiklik gösterebilir.
Basit Altlık
HAS Altlığı
POWER bağlantı noktası
Monitörünüzün elektrik kablosunu monitörün arkasındaki POWER bağlantı noktasına takın.
RGB IN bağlantı noktası
Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub, RGB IN bağlantı noktasına
takın.
Kensington Kilidi
Kensington kilidi, halka açık bir yerde kullanırken sistemi fiziksel olarak bağlamak
için kullanılan bir aygıttır. (Kilitleme aygıtının ayrı olarak satın alınması gerekir.)
Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.
Not
Kablo bağlantılarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bağlantı Kabloları.
11
Giriş
Kablo tutma halkası
•
Tutma halkasını kullanarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kabloları sabitleyin.
12
Bağlantılar
Bağlantı Kabloları
Monitörünüzün elektrik kablosunu monitörün arkasındaki power bağlantı noktasına takın.
Monitörün elektrik kablosunu yakındaki bir prize takın.
Bilgisayarınız için uygun bir bağlantı kullanın.
Video kartındaki D-sub (Analog) konektörü kullanarak.
•
Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.
[RGB IN]
Macintosh'a bağlayarak.
•
D-sub bağlantı kablosunu kullanarak monitörü Macintosh bilgisayara bağlayın.
Not
Monitörle bilgisayar bağlıysa, açıp kullanabilirsiniz.
13
Bağlantılar
Altlığı Kullanma
Monitör Montajı
Basit Altlık
HAS Altlığı
Monitör ve Alt Kısmı
HAS Altlığı
A. Altlık Kayma Önleyici
Altlığı Takma
Bu monitörde VESA uyumlu 75 mm x 75 mm montaj arayüz parçası kullanılabilir.
14
Bağlantılar
Basit Altlık
HAS Altlığı
A. Monitör
B. Montaj arayüz parçası (Ayrı olarak satılır)
1.
Monitörünüzü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın.
2.
LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya başka
bir yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3.
İki vidayı sökün ve altlığı LCD monitörden çıkarın.
4.
Montaj arayüz parçasıyla arka kapaktaki montaj parçasında bulunan delikleri aynı hizaya getirin
ve kol desteği tipindeki altlık, duvar montaj askısı veya diğer altlıklarla gelen dört vidayı kullanarak sabitleyin.
•
Standart boyuttan daha uzun vidalar kullanmayın, aksi takdirde Monitörün iç
kısmı zarar görebilir.
•
VESA standart vida özelliklerine uymayan duvar montajları için vidaların uzunlukları özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
•
VESA standart özelliklerine uymayan vidaları kullanmayın.
Vidaları çok sıkı bağlamayın, aksi takdirde ürün zarar görebilir ya da ürünün
düşmesine dolayısıyla yaralanmaya neden olunabilir.
Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
•
Samsung, VESA olmayan ya da belirtilmemiş duvar montajının kullanılmasından
veya tüketicinin ürün kurulum talimatlarına uymamasından kaynaklanan ürün
hasarı ya da kişisel yaralanmadan sorumlu değildir.
•
Monitörü duvara takmak için, monitörü duvar yüzeyinden en az 10 cm üste takmanızı sağlayan duvara takma seti satın almanız gerekir.
•
Daha fazla bilgi için en yakın Samsung Servis Merkezi'ne başvurun. Samsung
Electronics, belirtilen dışında bir altlık kullanılmasından kaynaklanacak hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
•
Lütfen Duvar Askısını Uluslararası standartlara uygun biçimde kullanın.
15
Yazılımı Kullanma
Monitör Sürücüsü
Not
İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CDROM'u takın. Sürücü yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir.
İşletim sisteminize uygun talimatları izleyin.
Boş bir disk hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı
dosyasını indirin.
Internet web sitesi:
http://www.samsung.com/ (Tüm Dünyada)
Monitör Sürücüsünü Yükleme (Otomatik)
1.
CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın.
2.
"Windows"u tıklatın.
3.
Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
4.
Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini tıklatın.
Ardından "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın (Microsoft® Windows® XP/2000 İşletim Sistemi).
16
Yazılımı Kullanma
Not
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar vermez.
Sertifikalı sürücü, Samsung Monitör giriş sayfasında ilan edilecektir.
http://www.samsung.com/
Monitör Sürücüsünü Yükleme (Manuel)
Microsoft® Windows Vista™‚ İşletim Sistemi
1.
CD-ROM sürücünüze Kılavuz CD'nizi takın.
2.
Start (Başlat) ve "Control Panel" (Denetim Masası) öğesini tıklatın. Sonra, "Appearance and
Personalization" (Görünüm ve Kişiselleştirme) öğesini çift tıklatın.
3.
"Personalization" (Kişiselleştirme) ve sonra "Display Settings" (Görüntü Ayarları) öğesini tıklatın.
4.
"Advanced Settings..." (Gelişmiş Ayarlar…) seçeneğini tıklatın.
5.
"Monitor" (Monitör) sekmesinde "Properties" (Özellikler) öğesini tıklatın. "Properties" (Özellikler) düğmesi devre dışı olursa, monitörünüzün yapılandırılması tamamlanmıştır. Monitör olduğu
gibi kullanılabilir.
17
Yazılımı Kullanma
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi "Windows needs..." (Windows şunları gerektirmektedir…)
görüntülenirse, "Continue" (Devam) öğesini tıklatın.
Not
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar vermez.
Sertifikalı sürücü, Samsung Monitör giriş sayfasında ilan edilecektir.
6.
"Driver" (Sürücü) sekmesinde "Update Driver..." (Sürücüyü Güncelleştir...) seçeneğini tıklatın.
7.
"Browse my computer for driver software" (Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat) onay kutusunu işaretleyin ve "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Bilgisayarımdaki
aygıt sürücüleri listesinden seçmeme izin ver) seçeneğini tıklatın.
8.
"Have Disk..." (Disketi Var…) düğmesini tıklatın ve sürücü kurulum dosyasının bulunduğu klasörü (örneğin, D:\Sürücü) seçin ve "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
18
Yazılımı Kullanma
9.
Ekrandaki monitör modelleri listesinden monitörünüzle uyuşan modeli seçin ve "Next" (İleri)
düğmesini tıklatın.
10. Sırayla aşağıdaki görüntülenen ekranlarda "Close" (Kapat) → "Close" (Kapat) → "OK" (Tamam)
→ "OK" (Tamam) seçeneklerini tıklatın.
19
Yazılımı Kullanma
Microsoft® Windows® XP İşletim Sistemi
1.
CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın.
2.
"Start" (Başlat) → "Control Panel" (Denetim Masası) seçeneklerini tıklattıktan sonra "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) simgesini tıklatın.
3.
"Display" (Görüntü) simgesini tıklattıktan sonra "Settings" (Ayarlar) sekmesini seçin ve "Advanced..." (Gelişmiş...) seçeneğini tıklatın.
4.
"Monitor" (Monitör) sekmesindeki "Properties" (Özellikler) düğmesini tıklatın ve "Driver" (Sürücü) sekmesini seçin.
5.
"Update Driver..." (Sürücüyü Güncelleştir...) seçeneğini tıklatın ve "Install from a list or..." (Listeden veya belirli bir konumdan yükle...) seçeneğini belirleyip "Next" (İleri) düğmesini tıklatın.
20
Yazılımı Kullanma
6.
"Don't search, I will..." (Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim.) seçeneğini belirledikten
sonra "Next" (İleri) ve "Have disk" (Disketi Var) seçeneklerini tıklatın.
7.
"Browse" (Gözat) düğmesini tıklattıktan sonra A:(D:\Sürücü) seçimini yapın, model listesinden
monitörünüzün modelini seçip "Next" (İleri) düğmesini tıklatın.
8.
Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini tıklatın.
Daha sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
Not
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar vermez.
Sertifikalı sürücü, Samsung Monitör giriş sayfasında ilan edilecektir.
21
Yazılımı Kullanma
http://www.samsung.com/
9.
"Close" (Kapat) düğmesini tıklattıktan sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
10. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Microsoft® Windows® 2000 İşletim Sistemi
Monitörünüzde "Digital Signature Not Found" (Sayısal İmza Bulunamadı) iletisini görürseniz,
aşağıdaki adımları izleyin.
1.
"Insert disk" (Disket yerleştir) penceresinde "OK" (Tamam) düğmesini seçin.
2.
"File Needed" (Gereken Dosya) penceresinde "Browse" (Gözat) düğmesini tıklatın.
3.
A:(D:\Sürücü) seçimini yaptıktan sonra "Open" (Aç) düğmesini ve "OK" (Tamam) düğmesini
tıklatın.
Yükleme
1.
Sırayla "Start" (Başlat), "Setting" (Ayarlar), "Control Panel" (Denetim Masası) seçeneklerini tıklatın.
2.
"Display" (Görüntü) simgesini çift tıklatın.
3.
"Settings" (Ayarlar) sekmesini seçin ve "Advanced Properties" (Gelişmiş Özellikler) düğmesini
tıklatın.
4.
"Monitor" (Monitör) seçeneğini belirleyin.
Durum 1: "Properties" (Özellikler) düğmesi etkin değilse, monitörünüz düzgün bir şekilde yapılandırılmış demektir. Lütfen yükleme işlemini durdurun
Durum 2: "Properties" (Özellikler) düğmesi etkinse, "Properties" (Özellikler) düğmesini tıklatın
ve aşağıdaki adımları izleyin.
5.
"Driver" (Sürücü) seçeneğini tıklatın, "Update Driver..." (Sürücüyü Güncelleştir...) seçeneğini ve
sonra da "Next" (İleri) düğmesini tıklatın.
22
Yazılımı Kullanma
6.
"Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (İçerisinden seçim yapabilmem için bu aygıtla ilgili tüm bilinen sürücülerin bir listesini göster)
seçeneğini belirleyip "Next" (İleri) ve "Have Disk" (Disketi Var) seçeneklerini tıklatın.
7.
"Browse" (Gözat) düğmesini tıklatıp A:(D:\Sürücü) sürücüsünü seçin.
8.
"Open" (Aç) düğmesini ve sonra da "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
9.
Monitörünüzün modelini seçin ve "Next" (İleri) düğmesini ve sonra tekrar "Next" (İleri) düğmesini tıklatın.
10. "Finish" (Son) düğmesini ve sonra da "Close" (Kapat) düğmesini tıklatın.
"Digital Signature Not Found" (Sayısal İmza Bulunamadı) penceresini görebiliyorsanız,
"Yes" (Evet) düğmesini tıklatın. "Finish" (Son) düğmesini ve sonra da "Close" (Kapat) düğmesini
tıklatın.
Microsoft® Windows® Millennium İşletim Sistemi
1.
Sırayla "Start" (Başlat), "Setting" (Ayarlar), "Control Panel" (Denetim Masası) seçeneklerini tıklatın.
2.
"Display" (Görüntü) simgesini çift tıklatın.
3.
"Settings" (Ayarlar) sekmesini seçin ve "Advanced Properties" (Gelişmiş Özellikler) düğmesini
tıklatın.
4.
"Monitor" (Monitör) sekmesini seçin.
5.
"Monitor Type" (Monitör Türü) alanında "Change" (Değiştir) düğmesini tıklatın.
6.
"Specify the location of the driver" (Sürücü konumunu belirtmek) seçeneğini belirleyin.
7.
"Display a list of all the driver in a specific location..." (Belirtilen konumdaki bütün sürücülerin
bir listesini görüntüle...) seçeneğini belirleyip "Next" (İleri) düğmesini tıklatın.
8.
"Have Disk" (Disketi Var) düğmesini tıklatın.
9.
A:\(D:\sürücü) sürücüsünü seçin ve "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
10. "Show all devices" (Tüm aygıtları göster) seçeneğini belirleyin, bilgisayarınıza bağladığınız
monitöre karşılık gelen monitörü seçin ve "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
11. Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu kapatıncaya kadar, "Close" (Kapat) ve "OK" (Tamam)
düğmelerini seçmeye devam edin.
Microsoft® Windows® NT İşletim Sistemi
1.
Sırayla "Start" (Başlat), "Settings" (Ayarlar), "Control Panel" (Denetim Masası) seçeneklerini
tıklattıktan sonra "Display" (Görüntü) simgesini çift tıklatın.
2.
Görüntü Kayıt Bilgileri penceresinde, Ayarlar sekmesini tıklattıktan sonra "All Display
Modes" (Tüm Görüntü Modları) seçeneğini tıklatın.
3.
Kullanmak istediğiniz modu seçin (Çözünürlük, Renk sayısı ve Vertical frequency (Dikey frekans)) ve "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
4.
"Test"i tıklattıktan sonra ekran normal çalışıyorsa "Apply" (Uygula) düğmesini tıklatın. Ekran
normal değilse, başka bir moda geçin (daha düşük çözünürlük, renk veya frekans gibi).
23
Yazılımı Kullanma
Not
Tüm Görüntü Modları altında hiç Mod yoksa, kullanım kılavuzundaki Önceden Ayarlı Zamanlama
Modları konusuna bakarak çözünürlük düzeyini ve dikey frekansı seçin.
Linux İşletim Sistemi
X-Window uygulamasını çalıştırmak için bir sistem ayar dosyası türü olan X86Config dosyasını yapmalısınız.
1.
X86Config dosyasını yürüttükten sonraki birinci ve ikinci ekranlarda "Enter" (Giriş) düğmesine
basın.
2.
Üçüncü ekran farenizi ayarlamanız içindir.
3.
Bilgisayarınız için bir fare ayarlayın.
4.
Sonraki ekran klavye seçimi içindir.
5.
Bilgisayarınız için bir Klavye ayarlayın.
6.
Sonraki ekran monitörünüzü ayarlamanız içindir.
7.
Önce, monitörünüz için bir yatay frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
8.
Monitörünüz için vertical frequency (dikey frekans) ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
9.
Monitörünüzün model adını girin. Bu bilgiler X-Window uygulamasının yürütülmesini etkilemez.
10. Monitörünüzün kurulumunu bitirdiniz. Diğer gerekli donanımı ayarladıktan sonra X-Window
uygulamasını yürütün.
Natural Color
Natural Color Yazılım Programı
Bilgisayar kullanıcılarının son zamanlarda karşılaştığı sorunlardan biri, yazıcıdan alınan veya tarayıcı
ya da dijital fotoğraf makinesi tarafından taranan resimlerin renginin monitörde farklı görünmesidir.
24
Yazılımı Kullanma
Natural Color Yazılımı bu soruna çözüm getirmektedir. Bu, Samsung Electronics şirketinin Korea
Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI) ile birlikte geliştirdiği bir renk yönetimi
sistemidir. Bu sistem yalnızca Samsung monitörlerinde vardır ve monitördeki renklerin yazılan veya
taranan resimlerdeki renklerle aynı olmasını sağlar. Daha fazla bilgi için yazılım programındaki Yardım'a (F1) başvurun.
Natural Color yazılımını yükleme
Samsung monitör ile birlikte gelen CD'yi CD-ROM Sürücüsüne yerleştirin. Bundan sonra Natural
Color programının başlangıç ekranı görüntülenir. Natural Color yazılımını yüklemek için, başlangıç
ekranında Natural Color seçeneğini tıklatın.
Programı kendiniz yüklemek için Samsung monitör ile verilen CD'yi CD-ROM Sürücüsüne yerleştirin,
Windows'un [Start] (Başlat) düğmesini tıklatın ve sonra [Run...] (Çalıştır...) seçeneğini belirleyin. D:
\color\NCProSetup.exe yazın ve [Enter] (Giriş) tuşuna basın. (CD'nin yerleştirildiği sürücü D:\ sürücüsü değilse, ilgili sürücü harfini girin.)
Natural Color yazılım programını silme
"Start" (Başlat) menüsünden "Setting/Control Panel" (Ayarlar/Denetim Masası) seçeneğini belirleyin
ve sonra "Add/Delete a program" (Program Ekle/Kaldır) seçeneğini çift tıklatın. Listeden Natural Color
seçeneğini belirleyin ve "Add/Delete" (Ekle/Kaldır) düğmesini tıklatın.
MagicTune™
Yükleme
1.
CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın.
2.
MagicTune™ yükleme dosyasını tıklatın.
Not
Ana ekran yazılımını kurmak için açılan bir pencere gösterilmezse, kurulumu CD'deki MagicTune
çalıştırılabilir dosyasıyla yapın.
3.
Yükleme Dilini seçin ve "Next" (İleri) öğesini tıklatın.
4.
Kurulum Sihirbazı penceresi açıldığında "Next" (İleri) öğesini tıklatın.
5.
Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement" (Lisans
sözleşmesi kurallarını kabul ediyorum) seçeneğini belirleyin.
6.
MagicTune™ programını yüklemek için bir klasör seçin.
7.
"Install" (Yükle) düğmesini tıklatın.
8.
"Installation Status" (Yükleme Durumu) penceresi görüntülenir.
9.
"Finish" (Son) düğmesini tıklatın.
25
Yazılımı Kullanma
10. Yükleme tamamlandığında masaüstünüzde çalıştırılabilir MagicTune™ simgesi görüntülenir.
Programı çalıştırmak için simgeyi çift tıklatın.
Bilgisayar sistemi veya monitörün özelliklerine bağlı olarak MagicTune™ yürütme simgesi
görüntülenmeyebilir. Bu durumda F5 Tuşuna basın.
Yükleme Sorunları
MagicTune™ yüklemesi, video kartı, ana kart ve ağ ortamı gibi faktörlerden etkilenebilir.
Sistem Gereksinimleri
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Windows® 2000 ya da daha sonrasında MagicTune™ kullanmanız önerilmektedir.
Donanım
•
32 MB ve üzeri Bellek
•
60 MB ya da daha fazla sabit disk alanı
Daha fazla bilgi için MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.
Kaldır
MagicTune™ programı yalnızca Windows® Denetim Masası'nın "Add or Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) seçeneği ile kaldırılabilir.
MagicTune™ uygulamasını kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
1.
Sırayla [Task Tray] (Görev Tepsisi) → [Start] (Başlat) → [Settings] (Ayarlar) seçeneklerine gidip
menüde [Control Panel] (Denetim Masası) öğesini seçin. Program Windows® XP'de çalışıyorsa
[Start] (Başlat) menüsünde [Control Panel] (Denetim Masası) öğesine gidin.
2.
Control Panel (Denetim Masası), "Add or Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) simgesini
tıklatın.
3.
"Add or Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) ekranında "MagicTune™" uygulamasını
bulmak için ekranı kaydırın. Üzerini tıklatarak uygulamayı vurgulayın.
4.
Programı kaldırmak için "Change/Remove" (Değiştir/Kaldır) düğmesini tıklatın.
5.
Kaldırma işlemini başlatmak için "Yes" (Evet) düğmesini tıklatın.
6.
"Uninstall Complete" (Kaldırma Tamamlandı) iletişim kutusu görüntülenene kadar bekleyin.
Not
MagicTune™ ile ilgili teknik destek, SSS'lar (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltmeleri için MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.
26
Yazılımı Kullanma
MagicRotation
Yükleme
1.
CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın.
2.
MagicRotation yükleme dosyasını tıklatın.
Not
Ana ekran yazılımını kurmak için açılan bir pencere gösterilmezse, kurulumu CD'deki MagicTune
çalıştırılabilir dosyasıyla yapın.
3.
Yükleme Dilini seçin ve "Next" (İleri) öğesini tıklatın.
4.
Kurulum Sihirbazı penceresi açıldığında "Next" (İleri) öğesini tıklatın.
5.
Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement" (Lisans
sözleşmesi kurallarını kabul ediyorum) seçeneğini belirleyin.
6.
MagicRotation programını yüklemek için bir klasör seçin.
7.
"Install" (Yükle) düğmesini tıklatın.
8.
"Setup Status" (Kurulum Durumu) penceresi görüntülenir.
9.
"Finish" (Son) düğmesini tıklatın.
MagicRotation'ın düzgün çalışması için sistemin yeniden başlatılması gerekmektedir.
10. Yükleme tamamlandığında masaüstünüzde çalıştırılabilir MagicRotation simgesi görüntülenir.
Yükleme Sorunları
MagicRotation yüklemesi, video kartı, ana kart ve ağ ortamı gibi faktörlerden etkilenebilir.
Sınırlama
1.
MagicRotation'ın düzgün çalışması için "Görüntü Kartı Sürücüsü"nün düzgün yüklenmiş olması
gerekmektedir.
27
Yazılımı Kullanma
Yüklenmiş "Görüntü Kartı Sürücüsü", ürün satıcısı tarafından sağlanan en yeni sürücü olmalıdır.
2.
Windows Media Player, Real Player vs. gibi bazı uygulamalar, filmleri 90, 180 ve 270 derecelik
yönlerde düzgün biçimde görüntülemiyorsa, aşağıdakileri yapın.
•
Uygulamayı kapatın.
•
Uygulamayı görmek istediğiniz Yönü (90, 180, 270) seçin.
•
Uygulamayı tekrar başlatın.
Çoğu durumda bu işlemler sorunu ortadan kaldıracaktır.
3.
OpenGL ve DirectDraw (3D çizim) gibi Kullanıcı Uygulamaları, seçilen yön moduna (90, 180,
270) bağlı olarak çalışmayacaktır.
örneğin 3B oyunlar
4.
Seçilen yön moduna (90, 180, 270) bağlı olarak DOS tabalı uygulamalar, Tam Ekran Modunda
çalışmayabilir.
5.
Windows® 98, ME, NT 4.0 altında Çift modu desteklenmemektedir.
6.
MagicRotation, piksel başına 24 biti (Bit derinliği /Renk Kalitesi) desteklememektedir.
7.
Grafik Kartınızı değiştiriyorsanız, daha önce MagicRotation Yazılımını kaldırmanız önerilmektedir.
Sistem Gereksinimleri
OS
•
Windows 98 SE
•
Windows ME
•
Windows NT 4.0
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Donanım
•
128 MB ve üzeri bellek (önerilen)
•
25 MB ya da daha fazla sabit disk alanı
Servis Paketleri
•
Sisteminizde en yeni Servis Paketinin yüklü olması önerilmektedir.
•
Windows® NT 4.0 için Aktif Masaüstü (Active Desktop) bileşenli Internet Explorer 5.0 ya da daha
yukarısının yüklenmesi önerilmektedir.
Daha fazla bilgi için MagicRotation web sitesini ziyaret edin.
28
Yazılımı Kullanma
Windows®, Microsoft Corporation,Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.
Kaldır
MagicRotation programı yalnızca Windows® Denetim Masası'nın "Add or Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) seçeneği ile kaldırılabilir.
MagicRotation uygulamasını kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
1.
Sırayla [Task Tray] (Görev Tepsisi) → [Start] (Başlat) → [Settings] (Ayarlar) seçeneklerine gidip
menüde [Control Panel] (Denetim Masası) öğesini seçin. Program Windows® XP'de çalışıyorsa
[Start] (Başlat) menüsünde [Control Panel] (Denetim Masası) öğesine gidin.
2.
Control Panel (Denetim Masası), "Add or Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) simgesini
tıklatın.
3.
"Add or Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) ekranında "MagicRotation" uygulamasını
bulmak için ekranı kaydırın. Üzerini tıklatarak uygulamayı vurgulayın.
4.
Programı kaldırmak için "Change/Remove" (Değiştir/Kaldır) düğmesini tıklatın.
5.
Kaldırma işlemini başlatmak için "Yes" (Evet) düğmesini tıklatın.
6.
"Uninstall Complete" (Kaldırma Tamamlandı) iletişim kutusu görüntülenene kadar bekleyin.
7.
Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatarak işlemi bitirin.
Not
MagicRotation ile ilgili teknik destek, SSS'lar (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltmeleri için MagicRotation web sitesini ziyaret edin.
Windows®, Microsoft Corporation,Inc.'nin tescilli ticari markasıdır
29
Monitörün Ayarlanması
Doğrudan İşlevler
AUTO
'AUTO' düğmesine basıldığında, ortadaki animasyonlu ekranda gösterildiği gibi otomatik ayar ekranı
görüntülenir.
Otomatik ayar, gelen Analog sinyale göre monitörün kendi kendine ayarlama yapmasına olanak verir.
İnce, Kalın ve Pozisyon değerleri otomatik olarak ayarlanır.
(Yalnızca Analog modda kullanılabilir)
Otomatik ayar işlevini daha netleştirmek için OTOMATİK DESEN açıkken 'AUTO' işlevini yürütün.
Otomatik ayar işlevi düzgün çalışmazsa, resmi daha düzgün ayarlamak için 'AUTO' düğmesine
basın.
Denetim masasında çözünürlüğü değiştirirseniz, otomatik işlevi otomatik olarak yürütülür.
OSD'yi Kilitleme ve Kilidini Açma
OSD kilitlendikten sonra AUTO düğmesine basıldığında
30
Monitörün Ayarlanması
OSD kilitlendikten sonra MENU düğmesine basıldığında
Bu, geçerli ayar durumlarını korumak ya da başkalarının geçerli ayarları değiştirmesini önlemek için
OSD'yi kilitleyen işlevdir.
Kilitleme: OSD ayar kilidi işlevini etkinleştirmek için, MENU düğmesini en az beş (5) saniye basılı
tutun.
Kilidi Açma: OSD ayar kilidi işlevini devre dışı bırakmak için, MENU düğmesini en az beş (5) saniye
basılı tutun.
31
Monitörün Ayarlanması
Not
OSD ayar kilidi işlevi etkinleştirilmiş olsa da, parlaklığı ve kontrastı ayarlayabilir, Direct (Yönlendir)
düğmesini kullanarak Özel Tuş uygulamasını (
) ayarlayabilirsiniz.
Özel tuş
Tercihlerinize bağlı olarak Özel düğmesi için özelleştirilmiş tuş ataması yapabilirsiniz.
İşlev için özelleştirilmiş tuşu yapılandırdıktan sonra [
ekranını görüntülemek için her işlevin adını tıklatın.
] düğmesine basıldığında gösterilen çalışma
( Görüntü Boyutu - MagicBright - MagicColor - Renk Efekti)
Not
Kurulum > Özel Tuş ile gerekli işlev için Özelleştirilmiş tuşu yapılandırabilirsiniz.
32
Monitörün Ayarlanması
Parlaklık
OSD ekranda değilken, parlaklığı ayarlamak için Parlaklık (
) düğmesine basın.
OSD İşlevi
Resim
Parlaklık
Kontrast
MagicBright
Renk
MagicColor Renk Tonu
Renk
trolü
Görüntü
Kalın
İnce
Netlik
OSD
Dil
Yatay
zisyon
Kurulum
Sıfırla
Özel Tuş
Po- Dikey
zisyon
Kapanış
Bilgi
Resim
Parlaklık
(Dinamik Kontrast MagicBright modunda kullanılamaz.)
33
Kon- Renk Efekti Gamma
Yatay
zisyon
Po- Dikey
zisyon
Po- Saydamlık
Görüntü
Boyutu
Görüntü
Süresi
Po-
Monitörün Ayarlanması
Parlaklığı kişisel tercihlere göre ayarlamak isterseniz, ekran menülerini kullanabilirsiniz.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Kontrast
(Dinamik Kontrast MagicBright modunda kullanılamaz.)
Kontrastı kişisel tercihlere göre ayarlamak isterseniz, ekran menülerini kullanabilirsiniz.
( MagicColor'ın Tam ve Akıllı modunda kullanılamaz. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
34
Monitörün Ayarlanması
MagicBright
Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için
düğmesine yeniden basın.
MagicBright, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan
yeni bir özelliktir. Şu anda yedi farklı moddan biri kullanılabilir: Kişisel, Metin, İnternet, Oyun,
Spor, Film ve Dinamik Kontrast. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık
değeri vardır. Özel Tuş denetim düğmesine basarak bu yedi ayardan birini kolayca seçebilirsiniz.
•
Kişisel
Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir.
Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak parlaklık ve kontrastı ayarlayın.
•
Metin
Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.
•
İnternet
Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için.
•
Oyun
Maç gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
•
Spor
Spor müsabakaları gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
•
Film
DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
•
Dinamik Kontrast
35
Monitörün Ayarlanması
Dinamik Kontrast, girilen görsel sinyallerin dağılımını algılar ve uygun kontrast oluşturur.
MENU →
→
,
→
,
→
→ MENU
Renk
(Dinamik Kontrast MagicBright modunda kullanılamaz.)
MagicColor
MagicColor, Samsung'un dijital görüntüyü iyileştirmek ve görüntü kalitesini bozmadan doğal rengi
daha net görüntülemek için özel olarak geliştirdiği yeni bir teknolojidir.
•
Off - Orijinal moda geri döner.
•
Demo - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan sonraki ekran
solda görüntülenir.
•
Tam - Canlı doğal rengin yanı sıra net şekilde daha gerçeğe uygun doğal cilt rengini de görüntüler.
•
Akıllı - Net şekilde canlı doğal rengi görüntüler.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
36
Monitörün Ayarlanması
Renk Tonu
Renk tonu değiştirilebilir ve dört moddan biri seçilebilir.
•
Soğuk - Beyazları mavimsi yapar.
•
Normal - Beyazlar beyaz kalır.
•
Sıcak - Beyazları kırmızımsı yapar.
•
Kişisel - Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.
( MagicColor'ın Tam ve Akıllı modunda kullanılamaz. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
37
→ MENU
Monitörün Ayarlanması
Renk Kontrolü
Ayrı ayrı Kırmızı, Yeşil, Mavi renk dengesini ayarlar.
( MagicColor'ın Tam ve Akıllı modunda kullanılamaz. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
Renk Efekti
Ekran renklerini değiştirerek tüm etkiyi değiştirebilirsiniz.
( MagicColor'ın Tam ve Akıllı modunda kullanılamaz. )
38
,
→ MENU
Monitörün Ayarlanması
•
Off
•
Kapalı - Ekran efektlerini ayarlamak için ekrana şeffaf renk uygular.
•
Gri ölçek - Varsayılan siyah beyaz renkler gösterilir.
•
Yeşil - Siyah beyaz ekrana yeşil renk efekti uygular.
•
Su mavisi - Siyah beyaz ekrana yeşilimsi mavi renk uygular.
•
Sepya - Siyah beyaz ekrana Sepya rengi uygular.
MENU →
•
,
Gri ölçek
→
→
,
→
•
Yeşil
→
,
•
Su mavisi
→ MENU
Gamma
Gamma düzeltmesi, renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir.
•
Mod 1
MENU →
•
,
→
Mod 2
→
,
→
→
•
Mod 3
,
→ MENU
39
•
Sepya
Monitörün Ayarlanması
Görüntü
Kalın
Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
Kalın ayarı, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı yatay kontrol menüsünü kullanarak yeniden
yerine yerleştirebilirsiniz.
(Yalnızca Analog modda kullanılabilir)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
40
Monitörün Ayarlanması
İnce
Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra
bu işlemi tekrarlayın.
(Yalnızca Analog modda kullanılabilir)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
Netlik
41
→ MENU
Monitörün Ayarlanması
Görüntünün netliğini değiştirir.
( MagicColor'ın Tam ve Akıllı modunda kullanılamaz. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Yatay Pozisyon
Tüm monitör görüntüsünün yatay pozisyonunu değiştirir.
(Yalnızca Analog modda kullanılabilir)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
42
→ MENU
Monitörün Ayarlanması
Dikey Pozisyon
Tüm monitör görüntüsünün dikey pozisyonunu değiştirir.
(Yalnızca Analog modda kullanılabilir)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
OSD
Dil
Dokuz dilden birini seçebilirsiniz.
43
→ MENU
Monitörün Ayarlanması
Not
Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan yazılımları etkilemez.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Yatay Pozisyon
Monitörünüzde OSD menüsünün görüntülendiği yatay pozisyonu değiştirebilirsiniz.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
44
→ MENU
Monitörün Ayarlanması
Dikey Pozisyon
Monitörünüzde OSD menüsünün görüntülendiği dikey pozisyonu değiştirebilirsiniz.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
,
→ MENU
Saydamlık
OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
45
Monitörün Ayarlanması
Görüntü Süresi
Belirli süre boyunca hiç ayar yapılmazsa, menü otomatik olarak kapanır.
Menü kapanmadan önce geçecek süreyi ayarlayabilirsiniz.
•
5 sn
MENU →
•
,
→
10 sn
→
,
→
→
•
20 sn
,
→ MENU
Kurulum
Sıfırla
46
•
200 sn
Monitörün Ayarlanması
Ürün ayarlarını fabrika varsayılanlarına döndürür.
•
Hayır
MENU →
•
,
→
Evet
→
,
→
→ MENU
Özel Tuş
Özel Tuş (
MENU →
) tuşuna basıldığında etkinleştirilecek işlevi belirleyebilirsiniz.
,
→
→
,
→
→
,
Kapanış
47
→MENU
Monitörün Ayarlanması
Monitörler belirlenen zamanda otomatik olarak kapanacaktır.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
,
→
→
→ ,
→ MENU
Görüntü Boyutu
Monitörünüzde gösterilen ekran boyutunu değiştirebilirsiniz.
•
Auto
•
Genişaçı
•
Auto - Ekran, giriş sinyalinin ekran en-boy oranına göre gösterilir.
•
Genişaçı - Giriş sinyalinin ekran en-boy oranına göre tam ekran gösterilir.
Not
•
Standart mod tablosunda bulunmayan sinyaller desteklenmez.
•
Bilgisayarınızda monitör için en iyi çözünürlük olan geniş ekran ayarlandığında, bu işlev gerçekleştirilmez.
MENU →
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
48
Monitörün Ayarlanması
Bilgi
OSD ekranında görüntü modunda bir video kaynağı gösterir.
MENU →
,
→MENU
49
Sorun Giderme
Kendi Kendini Sınama Özelliği Kontrolü
Not
Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini sınama
özelliği vardır.
Kendi Kendini Sınama Özelliği Kontrolü
1.
Bilgisayarınızı ve monitörünüzü kapatın.
2.
Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
3.
Monitörü açın.
Monitör düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde bir kutu görürsünüz.
Bu kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar olursa
görüntülenir.
4.
Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.
Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video denetleyicisini ve
bilgisayar sisteminizi kontrol edin; monitörünüz düzgün çalışmaktadır.
Uyarı Mesajları
Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa, ekranda bir mesaj görüntülenir ya da güç göstergesi LED'i hala
açık olduğu halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün tarama aralığı dışında olduğunu veya sinyal
kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini belirtebilir.
Çevre
Monitörünüzün konum ve pozisyonu, monitörün kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.
Monitörün yanında subwoofer hoparlör varsa, woofer'ı çıkarıp başka bir odaya yerleştirin.
Monitöre bir metre yakınlıktaki radyo, fan, saat ve telefon gibi tüm elektronik cihazları kaldırın.
Yararlı İpuçları
Monitör, bilgisayardan alınan görsel sinyalleri yeniden oluşturur. Bu nedenle, bilgisayarda veya video
kartında sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, parazite, video modunun desteklenmemesine ve benzeri durumlara neden olur. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını kontrol
edin, sonra da Servis Merkezi veya satıcınıza danışın.
50
Sorun Giderme
Monitörün çalışma koşulunu değerlendirme
Ekranda görüntü yoksa veya "Uygun Olmayan Mod", "Tavsiye Edilen Mod 1440 X 900 60 Hz"
mesajı görüntüleniyorsa, monitör açıkken bilgisayardan kabloyu çıkarın.
Ekranda mesaj görüntüleniyorsa veya ekran beyazlaşıyorsa, bu monitörün çalışır durumda olduğunu
gösterir.
Bu durumda, monitörde sorun olup olmadığını denetleyin.
Kontrol Listesi
Not
Yardım istemeden önce sorunu çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri kontrol
edin. Yardıma gereksiniminiz varsa lütfen garanti kartındaki veya Bilgi bölümündeki telefon numarasını arayın ya da satıcınıza danışın.
Ekranda hiç görüntü yok. Monitörü açamıyorum.
Q:
Güç kablosu düzgün bağlandı mı?
A:
Elektrik kablosu bağlantısını ve kaynağı kontrol edin.
Q:
Ekranda "Kabloyu Kontrol Et" mesajını görüyor musunuz?
A:
(D-sub kablosuyla bağlı)
Sinyal kablosu bağlantısını kontrol edin.
Q:
Güç açıksa, başlangıç ekranını (oturum açma ekranı) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın.
A:
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenirse, bilgisayarı uygun modda (Windows ME/
XP/2000 için güvenli mod) önyükleyin ve sonra video kartının frekansını değiştirin.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın)
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenmezse, Servis Merkezi veya satıcınıza danışın.
Q:
Ekranda "Uygun Olmayan Mod", "Tavsiye Edilen Mod 1440 x 900 60 Hz" mesajını görebiliyor musunuz?
A:
Video kartından gelen sinyal monitörün düzgün çalışabileceği maksimum çözünürlük ve frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz.
A:
Monitörün düzgün çalışabileceği maksimum çözünürlük ve frekansı ayarlayın.
A:
Görüntü SXGA veya 75 Hz'yi aşarsa, "Uygun Olmayan Mod", "Tavsiye Edilen Mod 1440 x
900 60 Hz" mesajı görüntülenir. Ekran 85 Hz'i geçerse, ekran düzgün çalışır ancak bir dakika
boyunca "Uygun Olmayan Mod", "Tavsiye Edilen Mod 1440 x 900 60 Hz"mesajı görüntülenir
ve sonra kaybolur.
Lütfen bu bir dakikalık süre içinde önerilen moda geçin.
(Sistem yeniden başlatılırsa, bu mesaj yine görüntülenir.)
Q:
Ekranda görüntü yok. Monitördeki güç göstergesi 1 saniye arayla yanıp sönüyor mu?
A:
Monitör Güç Tasarrufu modundadır.
51
Sorun Giderme
A:
Monitörü yeniden etkinleştirmek ve ekrandaki görüntüyü geri yüklemek için klavye üzerinde
herhangi bir tuşa basın.
A:
Hala görüntü yoksa ' ' düğmesine basın. Ardından monitörü yeniden etkinleştirmek ve ekrandaki görüntüyü geri yüklemek için klavye üzerinde herhangi bir tuşa basın.
Ekran Görüntüsünü göremiyorum.
Q:
Değişiklikleri önlemek için Ekran Görüntüsü (OSD) Menüsü'nü kilitlediniz mi?
A:
[MENU /
] düğmesini en az 5 saniye basılı tutarak OSD'nin kilidini açın.
Ekranda tuhaf renkler veya yalnızca siyah beyaz görüntüleniyor.
Q:
Ekran, selofan kağıtla bakılıyormuş gibi yalnızca bir renk mi görüntüleniyor?
A:
Sinyal kablosu bağlantısını kontrol edin.
A:
Video kartının tam olarak yuvasına oturduğundan emin olun.
Q:
Bir programı çalıştırdıktan sonra ya da uygulamalar arasındaki bir çakışmadan dolayı ekran
renkleri tuhaflaştı mı?
A:
Bilgisayarı yeniden başlatın.
Q:
Video kartı düzgün kuruldu mu?
A:
Video kartını video kartı kılavuzuna bakarak kurun.
Ekran aniden dengesizleşti.
Q:
Video kartını veya sürücüyü değiştirdiniz mi?
A:
OSD'yi kullanarak ekranın görüntü pozisyonunu ve boyutunu ayarlayın.
Q:
Monitörün çözünürlük veya frekansını ayarladınız mı?
A:
Video kartında çözünürlük ve frekansı ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).
Q:
Ekran, video kartı sinyallerinin döngüsünden dolayı dengesizleşebilir. OSD'ye bakarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.
Ekran odaklanamıyor veya OSD ayarlanamıyor.
Q:
Monitörün çözünürlük veya frekansını ayarladınız mı?
A:
Video kartının çözünürlük ve frekansını ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).
LED yanıp sönüyor ama ekranda görüntü yok.
Q:
Menüdeki Display Timing (Görüntü Zamanlama) kontrol edilirken frekans düzgün ayarlandı
mı?
A:
Video kartı kılavuzuna ve Önceden Ayarlı Zamanlama Modları'na bakarak frekansı düzgün
şekilde ayarlayın.
(Çözünürlük için maksimum frekans, üründen ürüne değişiklik gösterebilir.)
52
Sorun Giderme
Ekranda gösterilen yalnızca 16 renk var. Video kartını değiştirdikten
sonra ekran renkleri değişti.
Q:
Windows renkleri düzgün kuruldu mu?
A:
Windows XP :
Control Panel (Denetim Masası) → Appearance and Themes (Görünüm ve Temalar) → Display
(Görüntü) → Settings (Ayarlar) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.
A:
Windows ME/2000 :
Control Panel (Denetim Masası) → Display (Görüntü) → Settings (Ayarlar) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.
Q:
Video kartı düzgün kuruldu mu?
A:
Video kartını video kartı kılavuzuna bakarak kurun.
"Monitör tanınmıyor, Tak ve Çalıştır (VESA DDC) monitör bulundu" mesajı var.
Q:
Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?
A:
Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine'a uygun şekilde monitör sürücüsünü yükleyin.
Q:
Tak ve Çalıştır (VESA DDC) işlevinin desteklenip desteklenmediğini görmek için video kartı
kılavuzuna bakın.
A:
Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine'a uygun şekilde monitör sürücüsünü yükleyin.
MagicTune™ düzgün çalışmadığında kontrol edin.
Q:
MagicTune™ özelliği yalnızca Tak ve Çalıştır desteği olan Windows OS yüklü PC'de (VGA)
bulunur.
A:
Bilgisayarınızın MagicTune™ özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için
aşağıdaki adımları izleyin (Windows, XP ise);
Control Panel (Denetim Masası) → Performance and Maintenance (Performans ve Bakım) →
System (Sistem) → Hardware (Donanım) → Device Manager (Aygıt Yöneticisi) → Monitors
(Monitörler) → Tak ve Çalıştır monitörü sildikten sonra, yeni Donanım'ı arayarak 'Tak ve Çalıştır monitör'ü bulun.
A:
MagicTune™, monitör için ek bir yazılımdır. Bazı grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir. Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda, sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak
için web sitemize girin.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™, düzgün çalışmıyor.
Q:
PC'nizi ya da video grafik kartınızı mı değiştirdiniz?
A:
En son programı indirin. Program, http://www.samsung.com/monitor/magictune adresinden indirilebilir.
Q:
Programı yüklediniz mi?
53
Sorun Giderme
A:
Programı ilk defa yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Programın bir kopyası zaten
yüklüyse kaldırın, bilgisayarı yeniden başlatın, sonra programı yeniden yükleyin. Programı yükledikten ya da kaldırdıktan sonra düzgün biçimde çalışması için bilgisayarı yeniden başlatmanız
gerekir.
Not
MagicTune™ web sitesini ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.
Monitörle ilgili bir sorun olup olmadığını bulmak için aşağıdaki öğeleri kontrol edin.
Elektrik kablosu ve video kablosunun bilgisayara düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Bilgisayarın açılırken 3'ten fazla bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.
(Çıkarıyorsa, bilgisayarın ana kartını servise verin.)
Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC’yi monte ettiyseniz, adaptör (video) sürücüsünü ve monitör
sürücüsünü takıp takmadığınızı kontrol edin.
Video ekranının tarama hızının 56 Hz ~ 75 Hz arasına ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
(Maksimum çözünürlük kullanırken 75 Hz hızı geçmeyin.)
Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da açın,
"Control Panel" (Denetim Masası) → "System" (Sistem) → "Device Administrator" (Aygıt Yöneticisi)
altındaki Ekran Bağdaştırıcısı'nı kaldırın ve bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden yüklemesi için
bilgisayarı yeniden başlatın.
Not
Sürekli olarak sorun çıkıyorsa, yetkili bir servis merkezine başvurun.
Soru ve Yanıt
Q:
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
A:
Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak değiştirilebilir.
A:
Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün sürümüne bağlı olduğunu unutmayın. (Ayrıntılar
için bilgisayarın veya video kartının kılavuzuna bakın.)
Q:
Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?
A:
Windows XP:
Control Panel (Denetim Masası) → Appearance and Themes (Görünüm ve Temalar) → Display
(Görüntü) → Settings (Ayarlar) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.
A:
Windows ME/2000:
Control Panel (Denetim Masası) → Display (Görüntü) → Settings (Ayarlar) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.
* Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.
Q:
Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?
A:
Windows XP:
54
Sorun Giderme
Control Panel (Denetim Masası) → Appearance and Themes (Görünüm ve Temalar) → Display
(Görüntü) → Screen Saver (Ekran Koruyucu) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.
Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın. (Windows / Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).
A:
Windows ME/2000:
Control Panel (Denetim Masası) → Display (Görüntü) → Screen Saver (Ekran Koruyucu) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.
Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın. (Windows / Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).
Q:
Dış kasayı/LCD Paneli nasıl temizleyebilirim?
A:
Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik malzemesi veya doğrudan su kullanarak
yumuşak bir bezle monitörü temizleyin.
Kasada deterjan veya çizik bırakmayın. Monitörün içine su girmesine izin vermeyin.
Not
Yardım istemeden önce sorunu çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri kontrol
edin. Yardıma gereksiniminiz varsa lütfen garanti kartındaki veya Bilgi bölümündeki telefon numarasını arayın ya da satıcınıza danışın.
55
Teknik Özellikler
General
General
Model Adı
SyncMaster 943NW
LCD Panel
Boyut
19 inç (48 cm)
Görüntü alanı
408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)
Senkronizasyon
Yatay
30 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Gösterim Renkleri
16,7M
Çözünürlük
Uygun çözünürlük
1440 x 900@60 Hz
Maksimum çözünürlük 1440 x 900@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog
0,7 Vp-p ± %5
Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG
TTL düzeyi (V yüksek ≥ 2,0 V, V düşük ≤ 0,8 V)
Maksimum Piksel Hızı
137 MHz
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sinyal Kablosu
15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık (Basit Altlık)
439 X 290 X 68,4 mm / 17,3 x 11,4 x 2,7 inç (Altlıksız)
439 x 368 x 185 mm / 17,3 x 14,5 x 7,3 inç (Altlıklı) / 3,8 kg / 8,4 libre
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık (HAS Altlığı)
439 X 290 X 65,5 mm / 17,3 x 11,4 x 2,6 inç (Altlıksız)
439 x 357,3 x 190 mm / 17,3 x 14,1 x 7,5 inç (Altlıklı) / 5,0 kg / 11,0 libre
56
Teknik Özellikler
VESA Montaj Arayüzü
75 mm x 75 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Nem: %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem: %5 ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri
arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla,
kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik
olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlılığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi
kullanılarak üretilen TFT-LCD paneller kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ
ve BEYAZ renk pikselleri bazen parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT-LCD alt piksellerinin sayısı 3.888.000'dir
Not
Tasarım ve teknik özellikler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)
Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel
yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir. (B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara
göre daha az elektromanyetik dalga yayar.)
PowerSaver
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi
hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma
durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda ya da uzun süre
kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi, bilgisayarınıza takılan
VESA DPM uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım
yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma Güç tasarruf modu Güç kapalı (Güç düğmesi) EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi
Mavi
Mavi yanıp söner
Off (Kapalı)
Güç Tüketimi
35 watt
1 watt
1 watt
57
Teknik Özellikler
Bu monitör EPA ENERGY STAR® uyumlu olup VESA DPM
işlevine sahip bir bilgisayarla kullanıldığında ENERGY2000
uyumludur.
ENERGY STAR® iş ortağı olarak SAMSUNG, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç LED'i yanmaya devam ederken ekran kararabilir.
Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Ekran Modu
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 X 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 X 900
70,635
74,984
136,750
-/+
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay
Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması
için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün
saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme
58
Teknik Özellikler
sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim:
Hz
General
General
Model Adı
SyncMaster 943NWX
LCD Panel
Boyut
19 inç (48 cm)
Görüntü alanı
408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)
Piksel Aralığı
0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)
Senkronizasyon
Yatay
30 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Gösterim Renkleri
16,7M
Çözünürlük
Uygun çözünürlük
1440 x 900@60 Hz
Maksimum çözünürlük 1440 x 900@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
RGB Analog
0,7 Vp-p ± %5
Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG
TTL düzeyi (V yüksek ≥ 2,0 V, V düşük ≤ 0,8 V)
Maksimum Piksel Hızı
137 MHz
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sinyal Kablosu
15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık (Basit Altlık)
439 X 290 X 68,4 mm / 17,3 x 11,4 x 2,7 inç (Altlıksız)
439 x 368 x 185 mm / 17,3 x 14,5 x 7,3 inç (Altlıklı) / 3,8 kg / 8,4 libre
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık (HAS Altlığı)
439 X 290 X 65,5 mm / 17,3 x 11,4 x 2,6 inç (Altlıksız)
439 x 357,3 x 190 mm / 17,3 x 14,1 x 7,5 inç (Altlıklı) / 5,0 kg / 11,0 libre
59
Teknik Özellikler
VESA Montaj Arayüzü
75 mm x 75 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Nem: %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Nem: %5 ~ %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri
arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla,
kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik
olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlılığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi
kullanılarak üretilen TFT-LCD paneller kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ
ve BEYAZ renk pikselleri bazen parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT-LCD alt piksellerinin sayısı 3.888.000'dir
Not
Tasarım ve teknik özellikler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)
Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel
yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir. (B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara
göre daha az elektromanyetik dalga yayar.)
PowerSaver
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi
hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma
durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda ya da uzun süre
kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi, bilgisayarınıza takılan
VESA DPM uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım
yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma Güç tasarruf modu Güç kapalı (Güç düğmesi) EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi
Mavi
Mavi yanıp söner
Off (Kapalı)
Güç Tüketimi
35 watt
1 watt
1 watt
60
Teknik Özellikler
Bu monitör EPA ENERGY STAR® uyumlu olup VESA DPM
işlevine sahip bir bilgisayarla kullanıldığında ENERGY2000
uyumludur.
ENERGY STAR® iş ortağı olarak SAMSUNG, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç LED'i yanmaya devam ederken ekran kararabilir.
Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Ekran Modu
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 X 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 X 900
70,635
74,984
136,750
-/+
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay
Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması
için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün
saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme
61
Teknik Özellikler
sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim:
Hz
62
Bilgi
Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için bilgisayarın denetim masasından bilgisayar
çözünürlüğünü ve ekran enjeksiyon hızını (yenileme hızı) aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın. TFT-LCD için en iyi resim kalitesi sağlanmazsa, ekranda düzgün olmayan resim
kalitesi olabilir.
•
Çözünürlük: 1440 x 900
•
Dikey frekans (yenileme hızı): 60 Hz
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) ve daha yukarısı oranında duyarlılığa sahip gelişmiş
yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT-LCD paneller kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri bazen parlak görünebilir veya arada bazı
siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli sorunsuz
şekilde kullanabilirsiniz.
•
Örneğin, bu üründeki TFT-LCD alt piksellerinin sayısı 3.888.000'dir
Monitörü ve dış paneli temizlerken lütfen önerildiği gibi çok az miktarda temizleme
maddesiyle yumuşak bir bez kullanın; temizledikten sonra ürünü iyice silerek parlatın. LCD
alanını bastırmadan hafifçe silin.
Fazla bastırılırsa, üzerinde iz kalabilir.
Resim kalitesinden memnun değilseniz, pencere kapatma düğmesine bastığınızda ekranda görünecek olan "Otomatik Ayar işlevi"ni kullanarak daha iyi kalitede bir resim elde
edebilirsiniz.
Otomatik ayardan sonra hala istenmeyen görüntü varsa, İnce/Kalın ayar işlevini kullanın.
Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık oluşabilir.
Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna geçirin
veya hareket eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.
ÜRÜN BİLGİLERİ (Görüntü Sabitlemesiz )
LCD Monitör ve TV'lerde, özellikle de uzun süre sabit bir resim görüntüledikten sonra başka bir
görüntüye geçildiğinde görüntü sabitlemesi olabilir.
Bu kılavuzun amacı, görüntü sabitlemesini önlemek için LCD ürünlerinin doğru kullanım şeklini göstermektir.
Garanti
Görüntü sabitlenmesi nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.
Yanma garanti kapsamında değildir.
Görüntü sabitlemesi nedir?
LCD panelin normal kullanımı sırasında, piksel görüntü sabitlemesi oluşmaz. Ancak uzun
süre aynı resim görüntülenirse, sıvı kristalini kaplayan iki elektrot arasında hafif bir elektrik
şarjı farkı toplanır. Bu, ekranın belirli alanlarında sıvı kristalinin birikmesine neden olabilir.
63
Bilgi
Böylece yeni bir video görüntüsüne geçerken, önceki görüntü sabitlenir. LCD dahil olmak
üzere tüm ekran ürünleri görüntü sabitlemesine maruz kalır. Bu bir ürün kusuru değildir.
LCD'nizi görüntü sabitlemesinden korumak için lütfen aşağıdaki önerileri izleyin.
Güç Kapalı, Ekran Koruyucu ya da Enerji Tasarrufu Modu
Örn.)
•
•
Sabit bir deseni kullanırken gücü kapatın.
•
20 saatlik kullanımın ardından 4 saat gücü kapalı tutun
•
12 saatlik kullanımın ardından 2 saat gücü kapalı tutun
Mümkünse bir Ekran Koruyucu kullanın
•
•
Tek renkli bir ekran koruyucu ya da hareketli bir görüntü önerilir.
Monitörü PC Ekran Özellikleri Güç Şeması ile kapanmaya ayarlayın.
Özel uygulamalar için öneriler
Örn.) Havaalanı, Transit İstasyonu, Borsa, Bankalar ve Denetleme Sistemleri. Ekran sisteminizin kurulumunu aşağıdaki şekilde izlemenizi öneririz:
Bilgileri Logo veya Hareketli görüntü döngüsü ile birlikte görüntüleyin.
Örn.) Döngü : Bilgileri 1 saat görüntüledikten sonra bir dakika boyunca Ekran Logosu veya
hareketli bir görüntü görüntüleyin.
Renk Bilgilerini düzenli aralıklarla değiştirin (2 farklı renk kullanın).
Örn.) 30 dakikada bir Renk Bilgilerini 2 renkle değiştirin.
Büyük parlaklık farkına sahip karakter ve arka plan rengi kombinasyonları kullanmaktan
kaçının.
Kolayca görüntü sabitlemesine yol açabilen Gri renklerini kullanmaktan kaçının.
•
Kaçınılması gerekenler: Büyük parlaklık farkına sahip renkler (Siyah ve Beyaz, Gri)
Örn.)
•
Önerilen ayarlar: Küçük parlaklık farkına sahip parlak renkler
•
30 dakikada bir karakterlerin rengini ve arka plan rengini değiştirin.
64
Bilgi
Örn.)
•
30 dakikada bir hareketli karakterleri değiştirin.
Örn.)
Monitörünüzü görüntü sabitlemesinden korumanın en iyi yolu, siz kullanmadığınız
zamanlarda PC'nizin veya Sisteminizin bir Ekran Koruyucu programını çalıştıracak şekilde
ayarlanmasıdır.
LCD panel normal koşullarda çalıştırıldığında görüntü sabitlemesi oluşmayabilir.
Normal koşullar, sürekli olarak değişen desenler olarak tanımlanır. LCD panel uzun süre
sabit bir desende çalıştırıldığında (12 saatten fazla), bir pikselde sıvı kristalini (LC) çalıştıran elektrotlar arasında hafif bir voltaj farkı olabilir. Elektrotlar arasındaki voltaj farkı
zamanla artar ve sıvı kristalin zayıflamasına neden olur. Bu durum oluştuğunda, desen
değiştiğinde bir önceki görüntü görünebilir.
Bunu önlemek için, toplam voltaj farkı azaltılmalıdır.
65
Bilgi
LCD Monitörümüz ISO13406-2 Piksel arızası Sınıf II gereksinimlerini karşılamaktadır
66
Ek
Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşın.
Not
Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri
merkezi ile temasa geçin.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01 8000 112 112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
1-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/fr
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.de
(€ 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
67
http://www.samsung.com/hu
Ek
Europe
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864) (€ http://www.samsung.com/nl
0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRE- 0818 717 100
LAND
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
68
Ek
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mea
8000-4726
Koşullar
Nokta Aralığı
Monitördeki görüntü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur.
Noktalar birbirine yakınlaştıkça çözünürlük artar. Aynı renkteki
iki nokta arasındaki uzaklığa "Nokta Aralığı" denir. Birim: mm
Dikey Frekans
Görüntüyü oluşturmak ve kullanıcıya göstermek için ekranın saniyede birkaç defa yeniden çizilmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz
Örnek: Aynı ışın kendini saniyede 60 defa yinelerse, bu 60 Hz
olarak kabul edilir.
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırı yatay olarak
tarama süresine Yatay Döngü denir. Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya Yatay Frekans denir. Birim: kHz
Taramalı ve Taramasız Yöntemler
Ekranın en üstünden en altına kadar olan yatay satırları sırasıyla
göstermeye Taramasız Yöntem, tek numaralı satırlarla çift numaralı satırları dönüşümlü olarak göstermeye Taramalı yöntem
denir. Net bir görüntü oluşmasını sağlamak için çoğu monitör
Taramasız yöntemi kullanılır. Taramalı yöntem televizyonlarda
kullanılan yöntemdir.
Tak ve Çalıştır
Bu işlev, bilgisayar ile monitör arasında otomatik bilgi değişimine
olanak tanıyarak kullanıcıya yüksek kaliteli bir ekran sunar. Bu
monitör Tak ve Çalıştır işlevi için uluslararası VESA DDC standardına uygundur.
Çözünürlük
Ekran görüntüsü oluşturmak için kullanılan yatay ve dikey nokta
sayısına "çözünürlük" denir. Bu sayı ekranın hassasiyetini gösterir. Yüksek çözünürlük, ekranda daha fazla görüntü bilgisi gösterilmesine olanak sağladığından birçok görevi gerçekleştirmeye
uygundur.
Örnek: Çözünürlük 1440 X 900 ise, ekran 1440 yatay nokta (yatay
çözünürlük) ve 900 dikey çizgiden (dikey çözünürlük) oluşuyor
demektir.
Yetki Bildirimi
Bu belgedeki bilgiler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yeniden üretilmesi
kesinlikle yasaktır.
Samsung Electronics Co., Ltd., bu belgedeki hatalardan veya bu malzemenin yapısı, performansı veya
kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan veya oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd.'nin tescilli ticari markası; Microsoft, Windows ve Windows
NT, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları; VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Stand69
Ek
ard Association'ın tescilli ticari markaları; ENERGY STAR® adı ve amblemi, U.S. Environmental
Protection Agency'nin (EPA) tescilli ticari markalarıdır. ENERGY STAR® iş ortağı olarak Samsung
Electronics Co., Ltd, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun
olduğunu belirlemiştir. Burada sözü edilen diğer tüm ürün adları ilgili sahiplerinin ticari markaları
veya kayıtlı ticari markalarıdır.
Üretici:
SAMSUNG
ELECTRONICS
CO.,
LTD12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2ga, Taepyung-RoSeoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
LVD:
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
Tel) 47-22-96-03-30, Faks) 44-22-96-05-50
EMC:
SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.
EMC Test Laboratory416 Maetan-3 Dong,
Yeongtong-gu, Suwon City, Gyeonggi-do,
Korea, 442-742
Tel) 82-31-200-2185, Faks) 82-31-200-2189
70
Download PDF