Samsung | 932B | Samsung 932B Kullanım kılavuzu

SyncMaster 732N / 932B
Model
Yazım Özellikleri
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar verebilir veya hasara
uğramasına neden olabilir.
Yasaktır
Her zaman okunmuş ve anlaşılmış olması önemlidir
Parçalarına ayırmayın
Fişi elektrik prizinden çıkarın
Dokunmayın
Elektrik çarpmasını engellemek için topraklama
Güç
Uzun bir süre kullanılmayacaksa, bilgisayarınızı Görüntü Güç Yönetimi Sistemi'ne
(DPMS) ayarlayın.
Ekran koruyucu kullanıyorsanız, etkin ekran moduna ayarlayın.
Buradaki görüntüler sadece referans amaçlıdır, tüm durumlar (veya ülkeler) için geçerli değildir.
Zarar görmüş veya gevşek priz kullanmayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fişi kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişe dokunmayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yalnızca gerektiği gibi topraklanmış fiş ve prizleri kullanın.
Topraklama işleminin düzgün yapılmaması elektrik çarpmasına veya cihazın
bozulmasına neden olabilir.(Sadece Sınıf l Cihazı.)
Elektrik fişini, gevşemeyecek şekilde sıkıca takın.
Düzgün olmayan bağlantılar yangına neden olabilir.
Fişi ve kabloyu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler koymayın; bunlar
hasar görmesine neden olabilir.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Prize çok fazla uzatma kablosu veya fiş bağlamayın.
Bu, yangına neden olabilir.
Monitörü kullanırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
Çıkarma sırasında dalgalanma meydana gelebilir ve monitöre zarar verebilir.
Konektör veya priz tozluyken elektrik kablosunu kullanmayın.
Elektrik kablosunun prizi veya konektör tozluysa kuru bir bezle iyice temizleyin.
Tozlu prizi olan bir elektrik kablosu veya konektör kullanılması, elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için, fişin elektrik prizinden çıkarılması gerekir ve
böylece fiş kullanılabilir durumda olur.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Kurulum
Monitörü aşırı tozlu yerler, aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara maruz kalan yerler,
çok nemli yerler, kimyasal maddelerin kullanıldığı yerler veya ürünün tekrar tekrar
uzun süreler kullanıldığı havaalanları ve istasyonlar gibi yerlere kurmadan önce yetkili
bir servis merkeziyle görüşün.
Bunun yapılmaması, monitörünüzde ciddi hasara neden olabilir.
Monitörünüzü az nemli ve az tozlu bir yere koyun.
Monitörün içinde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.
Monitörü taşırken yere sert bir şekilde bırakmayın.
Bu hareket, ürüne veya size zarar verebilir.
Monitör altlığını vitrine ya da rafa yerleştirirken, altlığın ucunun, vitrinden ya da raftan
dışarı taşmamasına dikkat edin.
Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
Ürünü dengesiz ya da yüzey alanı küçük yerlere yerleştirmeyin.
Ürün düşüp özellikle çocuklar olmak üzere yanından yürüyenlere zarar
verebileceğinden, yalnızca düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
Ürünü, yere yerleştirmeyin.
Özellikle çocuklar olmak üzere insanlar üzerinden geçebilir.
Mum, böcek ilaçları ya da sigara gibi yanıcı nesneleri, üründen uzakta tutun.
Aksi takdirde yangına yol açabilir.
Tüm ısıtma cihazlarını, elektrik kablosundan uzakta tutun.
Eriyen kaplama, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Ürünü, bir raf ya da dolap gibi havalandırmanın yetersiz olduğu yerlere
yerleştirmeyin.
İç sıcaklıktaki yükselme, yangına neden olabilir.
Monitörü yerine dikkatle koyun.
Zarar görebilir veya kırılabilir.
Monitörü yüz üstü koymayın.
Ekran yüzeyi zarar görebilir.
Monitörü taban desteği olmadan kullanmayın.
Kötü havalandırma nedeniyle bozulabilir veya yangına neden olabilir.
Monitör taban desteğiyle kullanılmayacaksa, yeterli havalandırma sağlamak için
gereken adımları uygulayın.
Ürünü monte ederken, havalandırmanın sağlanması için duvarla arasında mesafe
(10 cm/ 4 inçten fazla) bıraktığınızdan emin olun.
Havalandırmanın yetersiz olması, ürünün iç sıcaklığında bir artışa, dolayısıyla
parça ömrünün kısalmasına ve performansın düşük olmasına neden olabilir.
Monitörü kullanırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
Çıkarma sırasında dalgalanma meydana gelebilir ve monitöre zarar verebilir.
Ambalaj naylonunu çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.
Çocuklar ambalaj naylonu ile oynarsa boğulma tehlikesi olabilir.
Temizleme ve Kullanım
Monitörün kasasını veya ekran yüzeyini hafif nemli, yumuşak bir bezle silerek
temizleyin.
Deterjanı doğrudan monitöre püskürtmeyin.
Bu, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Önerilen bir deterjanı yumuşak bir bez kullanarak uygulayın.
Prizle pin arasındaki konektör tozlu veya kirliyse kuru bir bezle iyice temizleyin.
Kirli bir konektör elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünü temizlemeden önce güç kablosunu çıkarttığınızdan emin olun.
Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu prizden çıkartın ve ürünü yumuşak, kuru bir bezle silin.
Balmumu, benzin, alkol, tiner, böcek ilacı, oda spreyi, yağlayıcılar ya da deterjan
gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
İç kısmın temizliği için yılda bir kez Service Center’ı (Servis Merkezi) veya Customer
Center’ı (Müşteri Merkezi) arayın.
Ürünün iç kısmını temiz tutun.
İç kısımda uzun süreyle biriken toz hatalı çalışmaya veya yangına neden olabilir.
Diğer
Kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bakım için yetkili bir servis personeline başvurun.
Monitörünüz normal çalışmıyorsa, özellikle alışılmadık sesler çıkıyor ya da koku
geliyorsa hemen fişten çekin ve yetkili satıcıya veya servise başvurun.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünü, yağ, duman ya da neme maruz kalan yerlerden uzakta tutun; bir arabanın
içine monte etmeyin.
Bu durum, adaptörün doğru çalışmamasına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Monitörü kar ve yağmurla karşı karşıya kalabileceği açık havada veya su
yakınında çalıştırmayın.
Monitör düşerse veya kasası zarar görürse, monitörü kapatın ve elektrik kablosunu
çıkarın. Bu durumda Service Center (Servis Merkezi) ile iletişim kurun.
Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fırtınalı havalarda veya şimşek çaktığında ya da uzun süreyle kullanılmayacaksa
monitörün fişini prizden çekin.
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Monitörü elektrik kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek hareket ettirmeye
çalışmayın.
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yalnızca elektrik veya sinyal kablosundan çekerek monitörü sağa veya sola hareket
ettirmeyin.
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Monitör kabinindeki havalandırma noktalarını kapatmayın.
Kötü havalandırma arızaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerine ağır nesneler koymayın.
Bu durum, adaptörün doğru çalışmamasına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
If a foreign substance enters the monitor, unplug the power cord and contact the
Service Center.
Ürünü yanıcı kimyasal spreylerden ya da yanıcı maddelerden uzak tutun.
Bu, patlamaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerindeki deliklerden içeri hiçbir metal nesne sokmayın.
Bu, elektrik çarpmasına, yangına veya yaralanmaya neden olabilir.
Monitörün havalandırma deliklerinden, kulaklık ya da AV bağlantı noktalarından,
bıçak, tel, iğne gibi metal nesneler ya da kağıt, kibrit gibi yanıcı nesneler sokmayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünün içine yabancı madde kaçarsa ya da su dökülürse, cihazı kapatın, elektrik
fişini prizden çıkartın ve servis merkeziyle görüşün.
Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık
oluşabilir.
Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna
geçirin veya hareket eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.
Modele uygun çözünürlük ve frekans düzeyleri ayarlayın.
Uygun olmayan çözünürlük istenmeyen resim kalitesine neden olabilir.
17 inç (43 cm) - 1280 x 1024
19 inç (48 cm) - 1280 x 1024
Monitörün sürekli olarak çok yakından izlenmesi, gözlerde bozulmaya neden olabilir.
Göz yorgunluğunu gidermek için monitörü kullanırken saatte bir en az beş dakika ara
verin.
Ürünü, dengesiz, düzgün olmayan ya da titreşime maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.
Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
Ürünün, titreşime maruz kalan yerlere yerleştirilmesi, ürünün ömrünü kısaltabilir ya
da yangına neden olabilir.
Monitörü taşırken, monitörü düğmesinden kapatın ve elektrik kablosunu prizden
çıkarın. Monitörü taşımadan önce anten kablosu ve diğer cihazlara bağlı kablolar da
dahil, tüm kablo bağlantılarını çıkardığınızdan emin olun.
Kablonun çıkarılmaması zarar görmesine ve yangına neden yol açabileceği gibi
elektrik çarpmasına da neden olabilir.
Üzerinden asılarak zarar verebileceklerinden ürünü çocukların ulaşamayacağı bir
yere yerleştirin.
Yere düşen ürün, fiziksel hasara hatta ölüme neden olabilir.
Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız elektrik kablosunu prizden çıkartın.
Aksi takdirde biriken toz ısı yayılmasına ya da yalıtımın azalmasına yol açarak
elektrik çarpmalarına ya da yangına neden olabilir.
Çocukların sevdiği nesneleri (ya da çekici gelebilecek herhangi bir şeyi), ürünün
üzerine yerleştirmeyin.
Çocuklar, nesneleri almak için ürünün üzerine tırmanmaya çalışabilirler.
Ürün düşebilir ve fiziksel hasara veya ölüme neden olabilir.
Monitörü kaldırırken ya da taşırken, yalnızca altlıktan tutarak monitörü baş aşağı
kaldırmayın.
Bu monitörünüzün düşmesine ve hasar görmesine ya da insanların yaralanmasına
neden olabilir.
Monitör Kullanılırken Doğru Oturma Biçimleri
Monitör kullanırken doğru oturmaya çalışın.
z
z
z
z
z
z
z
Sırtınızı düz tutun.
Gözlerinizle monitör ekranı arasında yaklaşık 45 ~ 50cm'lik arayı
koruyun. Ekrana biraz üstünden bakın ve monitör doğrudan
önünüzde bulunsun.
Monitörü yukarı doğru yaklaşık 10 ~20 derece kaldırın. Monitörün en
üstü göz hizanızın biraz altında olacak şekilde monitör yüksekliğini
ayarlayın.
Ekranda yansıyan ışık kalmayıncaya kadar monitör açısını ayarlayın.
Omuzlarınızı omuz bölgenize dik olacak şekilde tutmaya çalışın.
Kollarınızı ellerinizin arkasıyla aynı seviyede tutun.
Dirsek açınızı dik tutun.
Dizlerinizin açısı 90 derecenin üzerinde olsun. Ayaklarınızı zeminden
yukarıda sallandırmayın. Kol konumunuzu kalbinizden aşağıda
olacak şekilde ayarlayın.
ÜRÜN BİLGİLERİ (Ekran Sabitlemesi Olmaksızın)
LCD Monitörler ve TV’lerde, özellikle hareketsiz bir resmi uzun süre görüntüledikten sonra bir
resimden diğerine geçerken resim sabitlemesi olabilir.
Bu kılavuzun amacı, LCD ürünlerin Resim sabitlemesinden korunacak şekilde nasıl düzgün
kullanılabileceğini açıklamaktır.
Garanti
Resim sabitlenmesi nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.
Yanma garanti kapsamında değildir.
Resim sabitlemesi nedir?
LCD panelin normal çalışması sırasında piksel resim sabitlemesi ortaya çıkmaz. Ancak,
aynı resim uzun süre görüntülenirse, elektrik yükündeki ufak bir değişim sıvı kristali
örten iki elektrot arasında birikir.Bu da sıvı kristalin, ekranın bazı alanlarında
toplanmasına neden olur.Bu şekilde, yeni bir video resmine geçerken bir önceki resim
sabitlenir.LCD de içinde olmak üzere tüm görüntüleme ürünleri resim sabitlenmesine
maruz kalabilir. Bu, ürünün bir kusuru değildir.
LCD’nizi resim sabitlenmesinden korumak için lütfen aşağıdaki önerileri dikkate alın
Kapatma, Ekran Koruyucu veya Güç Tasarrufu Modu
Örnek)
Sabit bir desen kullanırken gücü kapatın.
- 20 saatlik sürekli kullanımdan sonra 4 saat süreyle gücü kapatın
- 12 saatlik sürekli kullanımdan sonra 2 saat süreyle gücü kapatın
Mümkünse Ekran koruyucu kullanın
- Tek renkli bir ekran koruyucu veya hareketli bir resim kullanmanız
önerilir.
PC Ekran Özellikleri Güç Şeması ile Monitör’ün gücünü kapalı olarak
ayarlayın.
z
z
z
Belirli uygulamalar için öneriler
Örnek) Havalimanları, Ulaşım İstasyonları, Borsalar, Bankalar ve Kontrol
Sistemleri
Ekran sistemi programınızın kurulumunda aşağıdakilere uymanızı öneririz:
Bilgileri Logo veya Hareketli resim döngüsüyle görüntüleyin.
Örnek) Döngü : 1 saat süreyle Bilgileri görüntüledikten sonra 1 dakika süreyle
Logoyu veya hareketli resmi görüntüleyin.
Renk Bilgilerini düzenli olarak değiştirin (2 farklı renk kullanın).
Örnek) 2 renk kullanarak, her 30 dakikada bir Renk Bilgilerini tersine döndürün.
Karakterlerle arka plan renkleri arasındaki parlaklık farkının çok olmamasına
dikkat edin.
Resim sabitlenmesini kolaylaştırabilecek Gri renkleri kullanmaktan kaçının.
Kaçının: Parlaklık farkı fazla olan renkler (Siyah ve Beyaz, Gri)
Örnek)
z
Önerilen ayarlar: Parlaklık farkı az olan parlak renkler
- Karakterlerin rengiyle arka planın rengini 30 dakikada bir değiştirin
Örnek)
z
- Her 30 dakikada bir, karakterleri kaydırarak değiştirin.
Örnek)
Monitörünüzü Resim sabitlenmesinden korumanın en iyi yolu, PC’nizi veya
Sisteminizi kullanmadığınız zamanlarda bir Ekran Koruyucu programını
çalıştıracak şekilde ayarlamaktır.
LCD paneli normal koşullarda çalıştırıldığında Resim sabitlenmesi ortaya çıkmayabilir.
Normal koşullar, sürekli değişen video desenleri olarak tanımlanır. LCD panel sabit bir
desenle uzun süre (-12 saatten fazla-) çalıştırıldığında, bir pikseldeki sıvı kristali
çalıştıran elektrotlar arasında hafif bir voltaj değişimi olabilir.Elektrotlar arasındaki voltaj
değişimi zamanla artar ve sıvı kristali eğime zorlar. Bu durum ortaya çıkarsa, desen
değiştiğinde önceki resim görünür kalabilir.Bunu engellemek için, biriken voltaj değişimi
azaltılmalıdır.
LCD Monitörümüz ISO13406-2 Piksel hatası Sınıf II belirtimlerine uygundur.
SyncMaster 732N
Model
Paket İçindekiler
Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.
Paketi Açma
Monitör
Kılavuz
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)
Kablosu
Elektrik Kablosu
D-sub kablosuyla
Kullanım Kılavuzu, Monitör
Sürücüsü, Natural Color
yazılımı, MagicTune™
yazılımı
Monitörünüz
Ön Taraf
MENU düğmesi [ ]
OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki
menüye dönmek için de kullanılır.
MagicBright™ düğmesi
[ ]
MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi
görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda altı farklı
moddan biri kullanılabilir: Kişisel, Metin, İnternet, Oyun, Spor ve Film.
Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri
vardır. MagicBright™ denetim düğmelerine basarak bu altı ayardan
birini kolayca seçebilirsiniz.
1) Kişisel
Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen
önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz
için uygun olmayabilir.
Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı
ayarlayın.
2) Metin
Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.
3) İnternet
Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için.
4) Oyun
Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
5) Spor
Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
6) Film
DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Parlaklık düğmesi [ ]
OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Ayar düğmeleri [
Menüdeki öğeleri düzenlemek için kullanılır.
]
Enter (Gir) düğmesi [ ]
OSD menüsünü seçmek için kullanılır.
AUTO düğmesi
Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Güç düğmesi [ ]
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
Güç göstergesi
Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar ve ayarlarınız monitör
tarafında kaydedilirken mavi olarak bir kez yanıp söner.
Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna
bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre
kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.
Arka Taraf
Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.
POWER noktası
RGB IN noktası
Kensington Kilidi
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına
takın.
Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına
takın.
Kensington kilidi, halka açık bir yerde kullanırken sistemi fiziksel olarak
bağlamak için kullanılan bir cihazdır.
Kilitleme cihazının ayrı olarak satın alınması gerekir.
Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.
Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna bakın.
SyncMaster 932B
Model
Paket İçindekiler
Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.
Paketi Açma
Monitör
Kılavuz
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)
Kablosu
Elektrik Kablosu
D-sub kablosuyla
Kullanım Kılavuzu, Monitör
Sürücüsü, Natural Color
yazılımı, MagicTune™
yazılımı
Ayrı satılır
DVI Kablosu
Monitörünüz
Ön Taraf
MENU düğmesi [ ]
OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki
menüye dönmek için de kullanılır.
MagicBright™ düğmesi
[ ]
MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi
görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda altı farklı
moddan biri kullanılabilir: Kişisel, Metin, İnternet, Oyun, Spor ve Film.
Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri
vardır. MagicBright™ denetim düğmelerine basarak bu altı ayardan
birini kolayca seçebilirsiniz.
1) Kişisel
Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen
önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz
için uygun olmayabilir.
Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı
ayarlayın.
2) Metin
Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.
3) İnternet
Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için.
4) Oyun
Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
5) Spor
Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
6) Film
DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Parlaklık düğmesi [ ]
OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Ayar düğmeleri [
Menüdeki öğeleri düzenlemek için kullanılır.
]
Enter (Gir) düğmesi [ ] / OSD menüsünü seçmek için kullanılır. /
’SOURCE’ düğmesine basıldığında, OSD kapalı durumdayken Video
SOURCE düğmesi
sinyali seçilir. (Giriş modunu değiştirmek için '' kaynak düğmesine
basıldığında, ekranın sol üst köşesinde mevcut modu Analog, Digital
gösteren bir mesaj görüntülenir.)
Dijital modu seçerseniz, DVI kablosunu kullanarak monitörünüzü
dijital bağlantı DVI noktası bulunan bir ekran kartına bağlamanız
gerekir.
AUTO düğmesi
Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Güç düğmesi [ ]
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
Güç göstergesi
Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar ve ayarlarınız monitör
tarafında kaydedilirken mavi olarak bir kez yanıp söner.
Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna
bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre
kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.
Arka Taraf
Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.
POWER noktası
DVI IN noktası
RGB IN noktası
Kensington Kilidi
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına
takın.
DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI bağlantı noktasına takın.
Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına
takın.
Kensington kilidi, halka açık bir yerde kullanırken sistemi fiziksel olarak
bağlamak için kullanılan bir cihazdır.
Kilitleme cihazının ayrı olarak satın alınması gerekir.
Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.
Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna bakın.
SyncMaster 732N
Model
Bağlantı Kabloları
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.
Bilgisayarınız için uygun bir bağlantı kullanın.
Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
- Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.
[RGB IN]
Macintosh bağlantısı.
- Monitörü Macintosh bilgisayara D-sub bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.
Monitörle bilgisayar bağlıysa, açıp kullanabilirsiniz.
Altlığın Kullanılması
Tabanı katlama
Monitör 0 ile 18 derece arasında eğilebilir.
SyncMaster 932B
Model
Bağlantı Kabloları
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.
Bilgisayarınız için uygun bir bağlantı kullanın.
Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
- Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.
[RGB IN]
Video kartindaki DVI (Dijital) konektörü kullanilarak.
- DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI Bağlantı noktasına takın.
[DVI IN]
Macintosh bağlantısı.
- Monitörü Macintosh bilgisayara D-sub bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.
Monitörle bilgisayar bağlıysa, açıp kullanabilirsiniz.
Altlığın Kullanılması
Tabanı katlama
Monitör 0 ile 18 derece arasında eğilebilir.
Model
Monitör sürücüsünün yüklenmesi
İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CD-ROM'u takın. Sürücü
yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir. İşletim sisteminize uygun yönergeleri izleyin.
Boş bir disket hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı dosyasını
yükleyin.
Internet web sitesi :http://www.samsung.com/ (Tüm Dünyada)
http://www.samsung.com/monitor (ABD)
http://www.sec.co.kr/monitor (Kore)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Çin)
Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Otomatik)
CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
"Windows"'nü tıklatın.
Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini tıklatın.
Daha sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın. (Microsoft® Windows ® XP/2000 İşletim Sistemi)
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar
vermez.
Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda
http://www.samsung.com/
Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Manuel)
Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux
Microsoft® Windows Vista™ İşletim Sistemi
CD-ROM sürücüsüne Kılavuz CD'nizi takın.
(Başlat) ve "Denetim Masası"'nı tıklatın. Sonra, "Görünüm ve Kişiselleştirme" öğesini çift
tıklatın.
"Kişiselleştirme" ve sonra "Görüntü Ayarları"'nı tıklatın.
"Gelişmiş Ayarlar…" seçeneğini tıklatın.
"Monitör" sekmesindeki "Özellikler" seçeneğini tıklatın. "Özellikler" düğmesi devre dışı olursa,
monitörünüzün yapılandırılması tamamlanmıştır. Monitör olduğu gibi kullanılabilir.
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi “Windows şunları gerektirmektedir…” görüntülenirse,
"Devam'ı" tıklatın.
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar
vermez.
Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda
http://www.samsung.com/
"Sürücü" sekmesinde "Sürücüyü Güncelleştir…" düğmesini tıklatın.
"Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat" onay kutusunu işaretleyin ve "Bilgisayarımdaki aygıt
sürücüleri listesinden seçmeme izin ver" seçeneğini tıklatın.
"Disketi Var…" düğmesini tıklatın ve sürücü kurulumunun bulunduğu klasörü (örneğin, D:\Sürücü)
seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Ekrandaki monitör modelleri listesinden monitörünüzle uyuşan modeli seçin ve "İleri" düğmesini
tıklatın.
Sırayla gelen ekranlarda "Kapat"→ "Kapat" → "Tamam" → "Tamam" düğmelerini tıklatın.
Microsoft® Windows® XP İşletim Sistemi
CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
"Başlat" → "Denetim Masası" seçeneklerini tıklattıktan sonra "Görünüm ve Temalar" simgesini
tıklatın.
"Görüntü" simgesini tıklattıktan sonra "Ayarlar" sekmesini seçin ve "Gelişmiş..." seçeneğini
tıklatın.
"Ekran" sekmesindeki "Özellikler" düğmesini tıklatın ve "Sürücü" sekmesini seçin.
"Sürücüyü Güncelleştir..." seçeneğini tıklatın ve "Listeden veya belirli bir konumdan yükle..."
seçeneğini belirleyip "İleri" düğmesini tıklatın.
"Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim." seçeneğini belirledikten sonra "İleri" ve "Disketi
Var" seçeneklerini tıklatın.
"Gözat" düğmesini tıklattıktan sonra A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yapın, model listesinden
monitörünüzün modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.
Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini tıklatın.
Daha sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar
vermez.
Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda
http://www.samsung.com/
"Kapat" düğmesini tıklattıktan sonra "Tamam" düğmesini tıklatın.
Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Microsoft® Windows® 2000 İşletim Sistemi
Monitörünüzde "Sayısal İmza Bulunamadı" iletisini görürseniz, aşağıdaki adımları izleyin.
"Disket Yerleştir" penceresinde "Tamam" düğmesini seçin.
"Gereken Dosya" penceresinde "Gözat" düğmesini tıklatın.
A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yaptıktan sonra "Aç" düğmesini ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Yükleme
"Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
"Görüntü" simgesini çift tıklatın.
"Ayarlar" sekmesini seçtikten sonra "Gelişmiş..." seçeneğini tıklatın.
"Monitör" seçeneğini belirleyin.
Durum "Özellikler" düğmesi etkin değilse, monitörünüz düzgün bir şekilde yapılandırılmış demektir.
1:
Lütfen yükleme işlemini durdurun
Durum
"Özellikler" düğmesi etkinse, "Özellikler" düğmesini tıklatın ve aşağıdaki adımları izleyin.
2:
"Sürücü" seçeneğini tıklatın, "Güncelleştir.." sekmesini ve sonra da "İleri" düğmesini tıklatın.
"İçerisinden seçim yapabilmem için bu aygıtla ilgili tüm bilinen sürücülerin bir listesini göster"
seçeneğini belirleyip "İleri" ve "Disketi Var" seçeneklerini tıklatın.
"Gözat" düğmesini tıklatıp A:(D:\Sürücü) sürücüsünü seçin.
"Aç" düğmesini ve sonra da "Tamam" düğmesini tıklatın.
Monitör modelinizi seçin, "İleri" düğmesini ve sonra yeniden "İleri" düğmesini tıklatın.
"Son" düğmesini ve sonra da "Kapat" düğmesini tıklatın.
"Sayısal İmza Bulunamadı" penceresini görebiliyorsanız, "Evet" düğmesini tıklatın. Sonra "Son"
düğmesini ve "Kapat" düğmesini tıklatın.
Microsoft® Windows® İşletim Sistemi
"Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
"Görüntü" simgesini çift tıklatın.
"Ayarlar" sekmesini seçtikten sonra "Gelişmiş..." seçeneğini tıklatın.
"Monitör" sekmesini seçin.
"Monitör Türü" alanında "Değiştir" düğmesini tıklatın.
"Sürücü konumunu belirtmek" seçeneğini belirleyin.
"Belirtilen konumdaki bütün sürücülerin bir listesini görüntüler..." seçeneğini ve sonra da "İleri"
düğmesini tıklatın.
"Disketi Var" düğmesini tıklatın.
A:\(D:\sürücü) sürücüsünü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
"Tüm aygıtları göster" seçeneğini belirleyin, bilgisayarınıza bağladığınız monitöre karşılık gelen
monitörü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu kapatıncaya kadar, "Kapat" ve "Tamam" düğmelerini
seçmeye devam edin.
Microsoft® Windows® NT İşletim Sistemi
"Start", "Settings" ve "Control Panel" seçeneklerini tıklatın ve "Display" simgesini çift tıklatın.
Display Registration Information penceresinde, Settings sekmesini tıklattıktan sonra "All Display
Modes" seçeneğini tıklatın.
Kullanmak istediğiniz modu seçin (Çözünürlük, Renk sayısı ve Dikey frekans) ve "OK" düğmesini
tıklatın.
Ekran, "Test" düğmesini tıklattıktan sonra normal çalışıyorsa "Apply" (Uygula) düğmesini tıklatın.
Ekran normal değilse, başka bir moda geçin (daha düşük çözünürlük, renk veya frekans gibi).
All Display Modes altında hiç Mod yoksa, kullanım kılavuzundaki Önceden Ayarlanan
Görüntü Modları konusuna bakarak çözünürlük düzeyini ve dikey frekansı seçin.
Linux İşletim Sistemi
X-Window uygulamasını çalıştırmak için bir sistem ayar dosyası türü olan X86Config dosyasını
yapmalısınız.
X86Config dosyasını yürüttükten sonraki birinci ve ikinci ekranlarda "Enter" tuşuna basın.
Üçüncü ekran farenizi ayarlamanız içindir.
Bilgisayarınız için bir fare ayarlayın.
Sonraki ekran klavye seçimi içindir.
Bilgisayarınız için bir klavye ayarlayın.
Sonraki ekran monitörünüzü ayarlamanız içindir.
Önce, monitörünüz için bir yatay frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
Monitörünüz için dikey frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
Monitörünüzün model adını girin. Bu bilgiler X-Window'un yürütülmesini etkilemez.
Monitörünüzün kurulumunu bitirdiniz.
İstenen diğer donanımları kurduktan sonra X-Window'u yürütün.
Natural Color
Natural Color Yazılım Programı
Bilgisayar kullanıcılarının son zamanlarda karşılaştığı sorunlardan biri, yazıcıdan alınan veya tarayıcı
ya da dijital fotoğraf makinesi tarafından taranan resimlerin renginin monitörde farklı görünmesidir.
Natural Color Yazılımı bu soruna bir çözüm getirir. Natural Color Samsung Electronics şirketinin
Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI) ile birlikte geliştirdiği bir renk
yönetimi sistemidir. Bu sistem yalnızca Samsung monitörlerinde vardır ve monitördeki renklerin
yazılan veya taranan resimlerdeki renklerle aynı olmasını sağlar.
Daha fazla bilgi için yazılım programındaki Yardım'a (F1) başvurun.
Natural Color yazılımını yükleme
Samsung monitörüyle birlikte sağlanan CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Bundan sonra program
yükleme işleminin başlangıç ekranı görüntülenir. Natural Color yazılımını yüklemek için başlangıç
ekranındaki Natural Color seçeneğini tıklatın.
Programı kendiniz yüklemek için Samsung monitörü ile verilen CD'yi CD-ROM Sürücüsüne yerleştirin,
Windows'un [Start] (Başlat) düğmesini ve sonra [Run...] (Çalıştır...) seçeneğini tıklatın.
D:\Color\NCProSetup.exe yazın ve <Enter> tuşuna basın.
(CD'nin yerleştirildiği sürücü D:\ sürücüsü değilse ilgili sürücü harfini girin.)
Natural Color yazılım programını silme
"Start" (Başlat) menüsünden "Setting" / "Control Panel" (Ayarlar / Denetim Masası) seçeneklerini
tıklattıktan sonra "Add/Delete a program" (Program Ekle / Kaldır) seçeneğini çift tıklatın.
Listeden Natural Color'ı seçin ve [Ekle/Kaldır] düğmesini tıklatın.
MagicTune™
Yükleme
1. Yükleme CD’sini CD-ROM sürücüsüne takın.
2. MagicTune™ yükleme dosyasını tıklatın.
3. Yükleme dilini seçip “Next(İleri)” düğmesini tıklatın.
4. InstallationShield Sihirbazı penceresi açıldığında "Next" (İleri) seçeneğini tıklatın.
5. Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement (Lisans sözleşmesinin
koşullarını kabul ediyorum)"u seçin.
6. MagicTune™ programını yüklemek için bir klasör seçin.
7. “NextYükle"yi tıklatın.
8. "Installation Status(Yükleme durumu)" penceresi görünür.
9. "Son(Finish)"u tıklatın."
10. Yükleme işlemi tamamlandığında, MagicTune™ çalıştırma simgesi masaüstünüzde görünür.
Programı başlatmak için simgeyi çift tıklatın.
Bilgisayar sisteminin veya monitörün özelliklerine bağlı olarak
MagicTune™ yürütme simgesi görünmeyebilir. Simge görünmezse, F5
tuşuna basın.
Yükleme Sorunları (MagicTune™)
MagicTune™ programının yüklenmesi video kartı, ana kart ve ağ ortamı gibi faktörlerden etkilenebilir.
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemleri
z
z
z
z
Windows 2000
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows Vista™
MagicTune™'u Windows™2000 ya da daha sonrasında kullanmanız
önerilmektedir.
Donanım
z
z
32 MB Bellek ve üstü
60 MB Sabit disk alanı ve üstü
* Daha fazla bilgi için MagicTune™ websitesini ziyaret edin.
Kaldırma
Kaldırma MagicTune™ programı yalnızca Windows™ Denetim Masasının "Program Ekle Kaldır" seçeneği
kullanılarak kaldırılabilir.
MagicTune™ programını kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
1. [Görev Tepsisi] ' [Başlat] ' [Ayarlar] seçeneğine gidin ve menüde [Denetim Masası] seçeneğini
belirleyin. Program Windows™ XP işletim sisteminde kullanılıyorsa [Başlat] menüsünden [Denetim
Masası] seçeneğine gidin.
2. Denetim Masası’nda "Program Ekle Kaldır" simgesini tıklatın
3. "Program Ekle Kaldır" ekranında "MagicTune™" seçeneğini bulmak için aşağı doğru ilerleyin.
Seçeneği vurgulamak için tıklatın.
4. Programı kaldırmak için "Değiştir/Kaldır" düğmesini tıklatın.
5. Program kaldırma işlemini başlatmak için "Evet"i tıklatın.
6. "Kaldırma Tamamlandı" iletişim kutusu görünene kadar bekleyin. .
MagicTune™ programı, SSS (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltme işlemleri içim MagicTune™ web
sitesini ziyaret edin.
SyncMaster 732N
Model
Kontrol Düğmeleri
[MENU / ] OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye
dönmek için de kullanılır.
[
] Menüdeki öğeleri ayarla.
[ ] Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
[AUTO] 'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta
bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.
Doğrudan İşlevler
AUTO
Menü
Açıklama
'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta
bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.
Auto Adjustment (Otomatik Ayarlama) monitörün kendine ayarlama yapılmasını
sağlar. Fine, coarse ve position (İnce, genel ve konum) değerleri otomatik olarak
ayarlanır.
(Yalnızca Analog Modda Kullanılır)
AUTO
Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için AUTO PATTERN açıkken
'AUTO’ işlevini yürütün.
Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak
ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın.
Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak
yürütülür.
Kilitli
AUTO düğmesi
MENU düğmesi
Menü
Açıklama
Bu, geçerli ayar durumlarını korumak ya da başkalarının geçerli ayarları
değiştirmesini önlemek için OSD'yi kilitleyen işlevdir.
Kilitleme: OSD ayar kilidi işlevini etkinleştirmek için, beş (5) saniyeden fazla
menü düğmesine basın.
OSD'yi Kilitleme ve
Kilidini Açma
Kilidi Açma: OSD ayar kilidi işlevini devre dışı bırakmak için, beş (5) saniyeden
fazla menü düğmesine basın.
OSD ayar kilidi işlevi etkinleştirilmiş olsa da, parlaklığı ve kontrastı
ayarlayabilir, Direct (Yönlendir) düğmesini kullanarak MagicBright'ı (
ayarlayabilirsiniz.
MagicBright™
)
Menü
MagicBright™
Açıklama
Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için
MagicBright™ düğmesine yeniden basın.
- altı farklı mod (Kişisel/Metin/İnternet/Oyun/Spor/Film)
Parlaklık
Menü
Parlaklık
Açıklama
OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
OSD İşlevi
Resim
Parlaklık
Kontrast
Renk
MagicColor
Renk Tonu
Renk Kontrolü
Gamma
Görüntü
Kalın
İnce
Netlik
Yatay
Pozisyon
Dikey Pozisyon
OSD
Dil
Yatay
Pozisyon
Dikey
Pozisyon
Saydamlık
Görüntü Süresi
Kurulum
Görüntü
Sıfırlama
Renk
Sıfırlama
Bilgi
Resim
Menü
Açıklama
Kırmızı Rengi ayarla.
Parlaklık
Doğrudan Denetim Özellikleri : OSD ekranda değilse
parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
MENU →
Kontrast
→
,
→ MENU
Yeşil Rengi ayarla.
MENU →
Color
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Yürüt/Durdur
Menü
Açıklama
Yürüt/Durdur
MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü
kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini
bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere
geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.
MagicColor
Renk Tonu
Off
İlk baştaki moda geri döner.
Demo MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda,
MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda
görünür.
Tam Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha
gerçekçi ve net olarak görüntüler.
Akıllı Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler.
Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel
modlarından biri seçilebilir.
MENU →
Renk Kontrolü
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki
adımları uygulayın. -Red, Green, Blue
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir.
Gamma
- Mod 1
- Mod 2
- Mod 3
MENU →
Görüntü
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Menü
Kalın
Açıklama
Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı
Dikey Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine
yerleştirebilirsiniz.
MENU →
İnce
Yürüt/Durdur
,
→
→
→
,
→ MENU
Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da
kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra
bu işlemi tekrarlayın.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın.
Netlik
MENU →
Yatay Pozisyon
→
,
→
→
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
MENU →
OSD
→
Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
MENU →
Dikey Pozisyon
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Menü
Açıklama
Sekiz dilden birini seçebilirsiniz.
Dil
Seçilen dil yalnızca OSD’nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan
herhangi bir yazılımı etkilemez.
MENU →
Yatay
Pozisyon
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü
otomatik olarak kapanır.
Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi
belirleyebilirsiniz.
- 5 sn, 10 sn, 20 sn, 200 sn
MENU →
Kurulum
→
OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.
MENU →
Görüntü Süresi
→
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu
değiştirebilirsiniz.
MENU →
Saydamlık
→
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu
değiştirebilirsiniz.
MENU →
Dikey Pozisyon
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Yürüt/Durdur
Menü
Görüntü Sıfırlama
Açıklama
Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
MENU →
Renk Sıfırlama
Yürüt/Durdur
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Bilgi
Menü
Bilgi
Açıklama
OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.
MENU →
,
SyncMaster 932B
Model
Kontrol Düğmeleri
[MENU / ] OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye
dönmek için de kullanılır.
[
] Menüdeki öğeleri ayarla.
[ ] Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
[AUTO] 'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta
bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.
Doğrudan İşlevler
AUTO
Menü
Açıklama
'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta
bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.
Auto Adjustment (Otomatik Ayarlama) monitörün kendine ayarlama yapılmasını
sağlar. Fine, coarse ve position (İnce, genel ve konum) değerleri otomatik olarak
ayarlanır.
(Yalnızca Analog Modda Kullanılır)
AUTO
Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için AUTO PATTERN açıkken
'AUTO’ işlevini yürütün.
Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak
ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın.
Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak
yürütülür.
Kilitli
AUTO düğmesi
MENU düğmesi
Menü
Açıklama
Bu, geçerli ayar durumlarını korumak ya da başkalarının geçerli ayarları
değiştirmesini önlemek için OSD'yi kilitleyen işlevdir.
Kilitleme: OSD ayar kilidi işlevini etkinleştirmek için, beş (5) saniyeden fazla
menü düğmesine basın.
OSD'yi Kilitleme ve
Kilidini Açma
Kilidi Açma: OSD ayar kilidi işlevini devre dışı bırakmak için, beş (5) saniyeden
fazla menü düğmesine basın.
OSD ayar kilidi işlevi etkinleştirilmiş olsa da, parlaklığı ve kontrastı
ayarlayabilir, Direct (Yönlendir) düğmesini kullanarak MagicBright'ı (
ayarlayabilirsiniz.
MagicBright™
)
Menü
MagicBright™
Açıklama
Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için
MagicBright™ düğmesine yeniden basın.
- altı farklı mod (Kişisel/Metin/İnternet/Oyun/Spor/Film)
Parlaklık
Menü
Parlaklık
Açıklama
OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
SOURCE
Menü
Açıklama
SOURCE
OSD kapalı olduğunda Video sinyalini seçer. (Analog/Digital)
OSD İşlevi
Resim
Parlaklık
Kontrast
Renk
MagicColor
Renk Tonu
Renk
Kontrolü
Gamma
Görüntü
Kalın
İnce
Netlik
Yatay
Pozisyon
Dikey Pozisyon
OSD
Dil
Yatay Pozisyon
Dikey
Pozisyon
Saydamlık
Görüntü Süresi
Kurulum
Otomatik
Kaynak
Görüntü
Sıfırlama
Renk
Sıfırlama
Bilgi
Resim
Menü
Açıklama
Yürüt/Durdur
Kırmızı Rengi ayarla.
Parlaklık
Doğrudan Denetim Özellikleri : OSD ekranda değilse
parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
MENU →
Kontrast
→
→
,
→ MENU
Yeşil Rengi ayarla.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
Menü
Açıklama
Yürüt/Durdur
MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü
kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini
bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere
geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.
MagicColor
Renk Tonu
Off
İlk baştaki moda geri döner.
Demo MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda,
MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda
görünür.
Tam Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha
gerçekçi ve net olarak görüntüler.
Akıllı Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler.
Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel
modlarından biri seçilebilir.
MENU →
Renk Kontrolü
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki
adımları uygulayın. -Red, Green, Blue
MENU →
,
→
→
,
→
,
→
→
→
,
→ MENU
Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir.
Gamma
- Mod 1
- Mod 2
- Mod 3
MENU →
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
Görüntü
Menü
Kalın
Açıklama
Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı
Dikey Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine
yerleştirebilirsiniz.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Yürüt/Durdur
Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da
kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra
bu işlemi tekrarlayın.
İnce
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın.
Netlik
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
Yatay Pozisyon
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
Dikey Pozisyon
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Menü
Açıklama
Sekiz dilden birini seçebilirsiniz.
Dil
Seçilen dil yalnızca OSD’nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan
herhangi bir yazılımı etkilemez.
MENU →
Yatay
Pozisyon
→
→
→
,
→ MENU
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu
değiştirebilirsiniz.
MENU →
Dikey Pozisyon
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu
değiştirebilirsiniz.
Yürüt/Durdur
MENU →
Saydamlık
→
→
,
→
,
→
→ MENU
OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.
MENU →
Görüntü Süresi
,
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü
otomatik olarak kapanır.
Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi
belirleyebilirsiniz.
- 5 sn, 10 sn, 20 sn, 200 sn
MENU →
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
Kurulum
Menü
Otomatik Kaynak
Açıklama
Monitörün sinyal kaynağını otomatik olarak seçmesi için
Otomatik Kaynak‘u seçin.
MENU →
Görüntü Sıfırlama
→
→
→
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
MENU →
Bilgi
,
Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
MENU →
Renk Sıfırlama
Yürüt/Durdur
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Menü
Bilgi
Açıklama
OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.
MENU →
,
SyncMaster 732N
Model
Kontrol Listesi
Servisi aramadan önce sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki
bilgileri inceleyin. Yardıma gereksinim duyarsanız garanti kartındaki telefon numarasını veya Bilgiler
bölümündeki telefon numarasını arayın veya satıcınızla görüşün.
Belirti
Ekranda görüntü yok.
Monitörü açamıyorum.
Kontrol Listesi
Denetim Listesi
Elektrik kablosu
düzgün şekilde
takılmış mı?
Elektrik kablosunu ve güç kaynağını kontrol edin.
Ekranda "Kabloyu
Kontrol Et" ifadesini
görebiliyor musunuz?
(D-sub kablosuyla bağlı)
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
Güç açıksa başlangıç
ekranını (oturum
açma ekranını)
görmek için
bilgisayarı yeniden
başlatın.
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı)
görüntülenirse, bilgisayarı uygun bir modda
(Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) yeniden
başlatın ve daha sonra video kartının frekansını
değiştirin.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne
bakın)
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı)
görüntülenmezse servis merkezine veya satıcınıza
başvurun.
Ekranda "Uygun
Olmayan Mod.
Tavsiye Edilen Mod
1280 x 1024 60 Hz"
mesajını görebiliyor
musunuz?
Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün
şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve
frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz.
Monitörün düzgün şekilde işleyebileceği
maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekran SXGA veya 75 Hz değerini aşıyorsa "Uygun
Olmayan Mod. Tavsiye Edilen Mod 1280 x 1024 60
Hz" mesajı görüntülenir. Ekran 85 Hz değerini
aşıyorsa, düzgün çalışır ancak "Uygun Olmayan
Mod. Tavsiye Edilen Mod 1280 x 1024 60 Hz"
mesajı yaklaşık bir dakika süreyle görünür ve
sonra kaybolur.
Lütfen bu bir dakikalık süre içinde önerilen moda
geçin.
(Sistem yeniden başlatıldığında bu mesaj yeniden
görüntülenir.)
Ekranda görüntü yok.
Monitör PowerSaver modundadır.
Monitördeki güç
göstergesi 1 saniye
aralıkla yanıp
Monitörü etkinleştirmek ve görüntünün ekranda
yeniden belirmesini sağlamak için klavyede bir tuşa
basın veya fareyi hareket ettirin.
sönüyor mu?
Hala görüntü yoksa 'SOURCE' düğmesine basın.
Ardından monitörü yeniden etkinleştirmek ve
ekrandaki görüntüyü geri yüklemek için klavye
üzerinde herhangi bir tuşa basın.
Ekran Görüntü
Sistemini göremiyorum.
Ayarların
değiştirilmesini
engellemek için
Ekran Görüntü
Sistemi (OSD)
Menüsünü kilitlediniz
mi?
OSD'nin kilidini açmak için [MENU /
en az 5 saniye boyunca basın.
Ekranda garip renkler
görünüyor veya görüntü
siyah-beyaz.
Ekrandaki görüntü
şeffaf bir kağıdın
arkasından bakarken
olduğu gibi tek renkte
mi?
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
Ekranın ayarları birden
bozuldu.
] düğmesine
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
Ekrandaki renkler bir
programı
çalıştırdıktan sonra
ve uygulamalar
arasında oluşan bir
sorun nedeniyle mi
garip görünüyor?
Bilgisayarı yeniden başlatın.
Video kartının
ayarları düzgün
şekilde yapıldı mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı
ayarlarını yapın.
Video kartını veya
sürücüyü değiştirdiniz
mi?
OSD'yi kullanarak ekran görüntüsünün
pozisyonunu ve boyutunu ayarlayın.
Monitörün
çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız
mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne
bakın).
Ekran ayarları video kartının sinyal döngüsü nedeniyle bozulabilir. OSD'yi
kullanarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.
Ekrandaki görüntü net
değil veya OSD
ayarlanamıyor.
Monitörün
çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız
mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne
bakın).
LED yanıp sönüyor,
ancak ekranda görüntü
yok.
Menüdeki Görüntü
Zamanlamasını
kontrol ederken
frekans düzgün
şekilde ayarlandı mı?
Video kartının kılavuzuna ve Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları bölümüne bakarak frekansı
düzgün şekilde ayarlayın.
(Çözünürlüğe uygun maksimum frekans ürüne
göre değişir.)
Ekranda yalnızca 16
renk gösteriliyor. Video
kartını değiştirdikten
sonra ekran renkleri
değişebilir.
Windows renkleri
düzgün şekilde
ayarlandı mı?
Windows XP :
"Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ayarlar)
öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Windows ME/2000 :
"Control Panel" (Denetim Masası) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ekran Koruyucu)
öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Ekranda "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
Video kartının
ayarları düzgün
şekilde yapıldı mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı
ayarlarını yapın.
Monitörün
sürücüsünü
yüklediniz mi?
Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme
Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
found" [Tanınmayan
monitör, Tak ve Kullan
(VESA DDC) monitörü
bulundu] şeklinde bir
mesaj var.
Tak ve Kullan (VESA
DDC) işlevinin
desteklenip
desteklenemediğini
görmek için video
kartı kılavuzuna
bakın.
Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme
Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
MagicTune™ doğru
çalışmadığında kontrol
edin.
MagicTune™ özelliği,
Tak ve Kullan
özelliğini destekleyen
Windows işletim
sistemi yüklü
PC’lerde (VGA)
bulunur.
* PC’nizin MagicTune™ özelliği için uygun olup
olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları
uygulayın (Windows XP olduğunda);
Denetim Masası → Performans ve Bakım →
Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi →
Monitörler → Tak ve Kullan monitörü sildikten
sonra yeni donanım arayarak 'Tak ve Kullan
monitörü’ bulun.
MagicTune™, monitör için ek bir yazılımdır. Bazı
grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir.
Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda,
sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak için
web sitemize girin.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™, düzgün
çalışmıyor.
PC'nizi ya da grafik
kartınızı mı
değiştirdiniz?
En son programı indirin. Programı adresinden
indirebilirsiniz.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Programı yüklediniz
mi?
Programı ilk defa yükledikten sonra bilgisayarı
yeniden başlatın. Programın bir kopyası zaten
yüklüyse kaldırın, bilgisayarı yeniden başlatın,
sonra programı yeniden yükleyin. Programı
yükledikten ya da kaldırdıktan sonra düzgün
biçimde çalışması için bilgisayarı yeniden
başlatmanız gerekir.
Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.
Monitörde sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.
Elektrik kordonunun ve kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Bilgisayarın yeniden başlatılırken 3 kereden çok bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.
(Durum buysa bilgisayarın ana kartı için bakım isteğinde bulunun.)
Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi kendiniz topladıysanız, bağdaştırıcı (video) sürücüsü ve
monitör sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
Video ekranının tarama hızının 56Hz ~75Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
(Maksimum çözünürlük kullanırken 75 Hz değerini aşmayın.)
Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da yeniden
başlatın, "Denetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi" seçeneklerini kullanarak Görüntü
Bağdaştırıcısını kaldırın ve daha sonra bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden yüklemek için
bilgisayarı yeniden başlatın.
Sorunlar devam ederse bir yetkili servis merkezine başvurun.
Soru ve Yanıt
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak
değiştirilebilir.
Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün
sürümüne bağlı olduğunu unutmayın.
(Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının
kılavuzuna bakın.)
Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?
Windows XP :
"Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ayarlar) öğesinden
çözünürlüğü ayarlayın.
Windows ME/2000 :
"Control Panel" (Denetim Masası) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ekran Koruyucu)
öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.
Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?
Windows XP :
"Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) →
"Display" (Görüntü) → "Screen Saver" (Ekran
Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın.
Windows ME/2000 :
"Control Panel" (Denetim Masası) →
"Display" (Görüntü) → "Screen Saver" (Ekran
Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın.
Windows/Bilgisayar Kılavuzu'na bakın
Dış kasayı/LCD panelini nasıl temizleyebilirim?
Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik
malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir
bezle monitörü temizleyin.
Kasanın üzerinde deterjan veya kir kalmamasına
dikkat edin. Monitörün içine su girmemesine özen
gösterin.
Kendini Sınama
Kendini Sınama Özelliği Denetimi | Uyarı Mesajları | Ortam | Yararlı İpuçları
Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini sınama özelliği
vardır.
Kendini Sınama Özelliği Denetimi
Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
Monitörü açın.
Monitör düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde bir kutu görürsünüz.
Bu kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar olursa
görüntülenir.
Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü
açın.
Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video denetleyicisini ve
bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün çalışmaktadır.
Uyarı Mesajları
Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda bir mesaj görünür veya ekranın çalıştığını gösteren güç
göstergesi ışığı yandığı halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün tarama aralığı dışında olduğunu
veya sinyal kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini gösterebilir.
Ortam
Monitörün konumu ve pozisyonu, kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.
Monitörün yakınında alçak titreşimli ses hoparlörü (woofer) varsa bunu sökün ve başka bir odaya
yerleştirin.
Monitörün bir metre (3 ft) yakınında bulunan radyo, havalandırma aracı, saat ve telefon gibi tüm
elektronik cihazları kaldırın.
Yararlı İpuçları
Monitör bilgisayardan aldığı görsel sinyalleri yeniden üretir. Bu nedenle bilgisayar veya video kartıyla
ilgili bir sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, gürültüye, Aralık dışındaki
Senkronizasyona, vb. yol açabilir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını bulun ve sonra da servis
merkezine veya yetkili satıcınıza danışın.
Monitörün çalışma durumunu değerlendirme
Ekranda görüntü yoksa veya "Uygun Olmayan Mod","Tavsiye Edilen Mod 1280 x 1024 60
Hz" [Senkronizasyon Aralık Dışında] mesajı geliyorsa, monitör açıkken kablo bağlantısını
bilgisayardan çıkarın.
Ekrana mesaj geliyor veya ekran beyazlaşıyorsa monitör çalışıyor demektir.
Bu durumda bilgisayarda sorun olup olmadığını kontrol edin.
SyncMaster 932B
Model
Kontrol Listesi
Servisi aramadan önce sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki
bilgileri inceleyin. Yardıma gereksinim duyarsanız garanti kartındaki telefon numarasını veya Bilgiler
bölümündeki telefon numarasını arayın veya satıcınızla görüşün.
Belirti
Ekranda görüntü yok.
Monitörü açamıyorum.
Kontrol Listesi
Denetim Listesi
Elektrik kablosu
düzgün şekilde
takılmış mı?
Elektrik kablosunu ve güç kaynağını kontrol edin.
Ekranda "Kabloyu
Kontrol Et" ifadesini
görebiliyor musunuz?
(D-sub kablosuyla bağlı)
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
(DVI kablosuyla bağlı)
Monitör düzgün bir şekilde bağlı olduğu halde
ekranda bir hata mesajı görüyorsanız, monitörün
Analog moda ayarlanıp ayarlanmadığını
denetleyin.
Monitörün giriş sinyali kaynağını ikinci kez
denetlemesi için SOURCE düğmesine basın.
Güç açıksa başlangıç
ekranını (oturum
açma ekranını)
görmek için
bilgisayarı yeniden
başlatın.
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı)
görüntülenirse, bilgisayarı uygun bir modda
(Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) yeniden
başlatın ve daha sonra video kartının frekansını
değiştirin.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne
bakın)
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı)
görüntülenmezse servis merkezine veya satıcınıza
başvurun.
Ekranda "Uygun
Olmayan Mod.
Tavsiye Edilen Mod
1280 x 1024 60 Hz"
mesajını görebiliyor
musunuz?
Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün
şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve
frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz.
Monitörün düzgün şekilde işleyebileceği
maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekran SXGA veya 75 Hz değerini aşıyorsa "Uygun
Olmayan Mod. Tavsiye Edilen Mod 1280 x 1024 60
Hz" mesajı görüntülenir. Ekran 85 Hz değerini
aşıyorsa, düzgün çalışır ancak "Uygun Olmayan
Mod. Tavsiye Edilen Mod 1280 x 1024 60 Hz"
mesajı yaklaşık bir dakika süreyle görünür ve
sonra kaybolur.
Lütfen bu bir dakikalık süre içinde önerilen moda
geçin.
(Sistem yeniden başlatıldığında bu mesaj yeniden
görüntülenir.)
Ekranda görüntü yok.
Monitör PowerSaver modundadır.
Monitördeki güç
göstergesi 1 saniye
aralıkla yanıp
sönüyor mu?
Monitörü etkinleştirmek ve görüntünün ekranda
yeniden belirmesini sağlamak için klavyede bir tuşa
basın veya fareyi hareket ettirin.
Hala görüntü yoksa 'SOURCE' düğmesine basın.
Ardından monitörü yeniden etkinleştirmek ve
ekrandaki görüntüyü geri yüklemek için klavye
üzerinde herhangi bir tuşa basın.
Monitör DVI
kablosuyla mı bağlı?
DVI kablosunu takmadan önce sistemi
başlatırsanız veya sistem çalışırken DVI kablosunu
çıkarıp takarsanız boş bir ekran görüntülenebilir;
bunun nedeni bazı ekran kartı türlerinin video
sinyali göndermemesidir.
DVI kablosunu takın ve sistemi yeniden başlatın.
Ekran Görüntü
Sistemini göremiyorum.
Ayarların
değiştirilmesini
engellemek için
Ekran Görüntü
Sistemi (OSD)
Menüsünü kilitlediniz
mi?
OSD'nin kilidini açmak için [MENU /
en az 5 saniye boyunca basın.
Ekranda garip renkler
görünüyor veya görüntü
siyah-beyaz.
Ekrandaki görüntü
şeffaf bir kağıdın
arkasından bakarken
olduğu gibi tek renkte
mi?
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
Ekranın ayarları birden
bozuldu.
] düğmesine
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
Ekrandaki renkler bir
programı
çalıştırdıktan sonra
ve uygulamalar
arasında oluşan bir
sorun nedeniyle mi
garip görünüyor?
Bilgisayarı yeniden başlatın.
Video kartının
ayarları düzgün
şekilde yapıldı mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı
ayarlarını yapın.
Video kartını veya
sürücüyü değiştirdiniz
mi?
OSD'yi kullanarak ekran görüntüsünün
pozisyonunu ve boyutunu ayarlayın.
Monitörün
çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız
mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne
bakın).
Ekran ayarları video kartının sinyal döngüsü nedeniyle bozulabilir. OSD'yi
kullanarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.
Ekrandaki görüntü net
değil veya OSD
ayarlanamıyor.
Monitörün
çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız
mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne
bakın).
LED yanıp sönüyor,
ancak ekranda görüntü
yok.
Menüdeki Görüntü
Zamanlamasını
kontrol ederken
frekans düzgün
şekilde ayarlandı mı?
Video kartının kılavuzuna ve Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları bölümüne bakarak frekansı
düzgün şekilde ayarlayın.
(Çözünürlüğe uygun maksimum frekans ürüne
göre değişir.)
Ekranda yalnızca 16
renk gösteriliyor. Video
kartını değiştirdikten
sonra ekran renkleri
değişebilir.
Windows renkleri
düzgün şekilde
ayarlandı mı?
Windows XP :
"Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ayarlar)
öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Windows ME/2000 :
"Control Panel" (Denetim Masası) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ekran Koruyucu)
öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Video kartının
ayarları düzgün
şekilde yapıldı mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı
ayarlarını yapın.
Ekranda "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" [Tanınmayan
monitör, Tak ve Kullan
(VESA DDC) monitörü
bulundu] şeklinde bir
mesaj var.
Monitörün
sürücüsünü
yüklediniz mi?
Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme
Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
Tak ve Kullan (VESA
DDC) işlevinin
desteklenip
desteklenemediğini
görmek için video
kartı kılavuzuna
bakın.
Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme
Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
MagicTune™ doğru
çalışmadığında kontrol
edin.
MagicTune™ özelliği,
Tak ve Kullan
özelliğini destekleyen
Windows işletim
sistemi yüklü
PC’lerde (VGA)
bulunur.
* PC’nizin MagicTune™ özelliği için uygun olup
olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları
uygulayın (Windows XP olduğunda);
Denetim Masası → Performans ve Bakım →
Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi →
Monitörler → Tak ve Kullan monitörü sildikten
sonra yeni donanım arayarak 'Tak ve Kullan
monitörü’ bulun.
MagicTune™, monitör için ek bir yazılımdır. Bazı
grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir.
Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda,
sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak için
web sitemize girin.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™, düzgün
çalışmıyor.
PC'nizi ya da grafik
kartınızı mı
değiştirdiniz?
En son programı indirin. Programı adresinden
indirebilirsiniz.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Programı yüklediniz
mi?
Programı ilk defa yükledikten sonra bilgisayarı
yeniden başlatın. Programın bir kopyası zaten
yüklüyse kaldırın, bilgisayarı yeniden başlatın,
sonra programı yeniden yükleyin. Programı
yükledikten ya da kaldırdıktan sonra düzgün
biçimde çalışması için bilgisayarı yeniden
başlatmanız gerekir.
Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.
Monitörde sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.
Elektrik kordonunun ve kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Bilgisayarın yeniden başlatılırken 3 kereden çok bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.
(Durum buysa bilgisayarın ana kartı için bakım isteğinde bulunun.)
Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi kendiniz topladıysanız, bağdaştırıcı (video) sürücüsü ve
monitör sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
Video ekranının tarama hızının 56Hz ~75Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
(Maksimum çözünürlük kullanırken 75 Hz değerini aşmayın.)
Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da yeniden
başlatın, "Denetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi" seçeneklerini kullanarak Görüntü
Bağdaştırıcısını kaldırın ve daha sonra bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden yüklemek için
bilgisayarı yeniden başlatın.
Sorunlar devam ederse bir yetkili servis merkezine başvurun.
Soru ve Yanıt
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak
değiştirilebilir.
Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün
sürümüne bağlı olduğunu unutmayın.
(Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının
kılavuzuna bakın.)
Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?
Windows XP :
"Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ayarlar) öğesinden
çözünürlüğü ayarlayın.
Windows ME/2000 :
"Control Panel" (Denetim Masası) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ekran Koruyucu)
öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.
Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?
Windows XP :
"Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) →
"Display" (Görüntü) → "Screen Saver" (Ekran
Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın.
Windows ME/2000 :
"Control Panel" (Denetim Masası) →
"Display" (Görüntü) → "Screen Saver" (Ekran
Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın.
Windows/Bilgisayar Kılavuzu'na bakın
Dış kasayı/LCD panelini nasıl temizleyebilirim?
Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik
malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir
bezle monitörü temizleyin.
Kasanın üzerinde deterjan veya kir kalmamasına
dikkat edin. Monitörün içine su girmemesine özen
gösterin.
Kendini Sınama
Kendini Sınama Özelliği Denetimi | Uyarı Mesajları | Ortam | Yararlı İpuçları
Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini sınama özelliği
vardır.
Kendini Sınama Özelliği Denetimi
Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
Monitörü açın.
Monitör düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde bir kutu görürsünüz.
Bu kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar olursa
görüntülenir.
Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü
açın.
Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video denetleyicisini ve
bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün çalışmaktadır.
Uyarı Mesajları
Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda bir mesaj görünür veya ekranın çalıştığını gösteren güç
göstergesi ışığı yandığı halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün tarama aralığı dışında olduğunu
veya sinyal kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini gösterebilir.
Ortam
Monitörün konumu ve pozisyonu, kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.
Monitörün yakınında alçak titreşimli ses hoparlörü (woofer) varsa bunu sökün ve başka bir odaya
yerleştirin.
Monitörün bir metre (3 ft) yakınında bulunan radyo, havalandırma aracı, saat ve telefon gibi tüm
elektronik cihazları kaldırın.
Yararlı İpuçları
Monitör bilgisayardan aldığı görsel sinyalleri yeniden üretir. Bu nedenle bilgisayar veya video kartıyla
ilgili bir sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, gürültüye, Aralık dışındaki
Senkronizasyona, vb. yol açabilir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını bulun ve sonra da servis
merkezine veya yetkili satıcınıza danışın.
Monitörün çalışma durumunu değerlendirme
Ekranda görüntü yoksa veya "Uygun Olmayan Mod","Tavsiye Edilen Mod 1280 x 1024 60
Hz" [Senkronizasyon Aralık Dışında] mesajı geliyorsa, monitör açıkken kablo bağlantısını
bilgisayardan çıkarın.
Ekrana mesaj geliyor veya ekran beyazlaşıyorsa monitör çalışıyor demektir.
Bu durumda bilgisayarda sorun olup olmadığını kontrol edin.
SyncMaster 732N
Model
Özellikler
Genel
Model Adı
SyncMaster 732N
LCD Panel
Boyut
17,0 inç (diyagonal) (43 cm)
Görüntü alanı
337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Piksel Aralığı
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Senkronizasyon
Yatay
30 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
8 bit renk (16,2M)
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
Analog RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL seviyesi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)
Maksimum Piksel Hızı
135 MHz (Analog)
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz
Sinyal Kablosu
15pin - 15pin D-sub kablo, Ayrılabilir
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
376,0 x 177,0 x 380,0 mm / 14,8 x 6,9 x 14,9inç / 3,2 kg / 7,0libre
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F)
Nem : 10 % ~ 80 %, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Nem : 5 % ~ 95 %, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar
seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada
sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük
olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)
Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel
yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.
(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)
PowerSaver
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
Mekanik Güç S/W
kapalı
(Güç düğmesi)
EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi
Mavi
Mavi, Yanıp Söner
Off (Kapalı)
Güç Kaynağı
34 W'dan daha az
1 W'dan daha az
1 W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA
ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği
açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir.
Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Ekran Modu
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync Polaritesi
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x
1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x
1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak
elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim : kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme
Hızı denir. Birim : Hz
SyncMaster 932B
Model
Özellikler
Genel
Model Adı
SyncMaster 932B
LCD Panel
Boyut
19,0 inç (diyagonal) (48 cm)
Görüntü alanı
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Piksel Aralığı
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Senkronizasyon
Yatay
30 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
8 bit renk (16,2M)
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
Analog RGB, DVI Uyumlu Dijital RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL seviyesi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)
Maksimum Piksel Hızı
135 MHz (Analog, Digital)
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz
Sinyal Kablosu
15pin - 15pin D-sub kablo, Ayrılabilir
DVI-D – DVI-D konektörü, Ayrılabilir (İsteğe bağlı)
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
418,0 x 199,0 x 418,0 mm / 16,5 x 7,8 x 16,5 inç / 4,0 kg / 8,8 libre
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F)
Nem : 10 % ~ 80 %, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Nem : 5 % ~ 95 %, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar
seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada
sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük
olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)
Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel
yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.
(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)
PowerSaver
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
Mekanik Güç S/W
kapalı
(Güç düğmesi)
EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi
Mavi
Mavi, Yanıp Söner
Off (Kapalı)
Güç Kaynağı
38 W'dan daha az
1 W'dan daha az
1 W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA
ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği
açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir.
Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Ekran Modu
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync Polaritesi
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x
1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x
1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak
elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim : kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme
Hızı denir. Birim : Hz
Model
Dünyanın her yerinden SAMSUNG’a ulaşın.
Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri
hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Latin America
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(7267864) (€
0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF
IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-7267864
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8 800 080 1188
http://www.samsung.kz
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN
140-1234
http://www.samsung.uz
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
CIS
Asia Pacific
INDIA
3030 8282, 1800 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Middle East & Africa
Koşullar
Nokta Aralığı
Monitördeki görüntü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar birbirine yakınlaştıkça
çözünürlük artar. Aynı renkteki iki nokta arasındaki uzaklığa "Nokta Aralığı" denir. Birim : mm
Dikey Frekans
Görüntüyü oluşturmak ve kullanıcıya göstermek için ekranın saniyede birkaç defa yeniden çizilmesi
gerekir. Saniyedeki yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim : Hz
Örnek : Aynı ışın kendini saniyede 60 defa yinelerse, bu 60 Hz olarak kabul edilir.
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırı yatay olarak tarama süresine Yatay Döngü
denir. Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya Yatay Frekans denir. Birim : kHz
Taramalı ve Taramasız Yöntemler
Ekranın en üstünden en altına kadar olan yatay satırları sırasıyla göstermeye Taramasız Yöntem, tek
numaralı satırlarla çift numaralı satırları dönüşümlü olarak göstermeye Taramalı yöntem denir. Net bir
görüntü oluşmasını sağlamak için çoğu monitör Taramasız yöntemi kullanılır. Taramalı yöntem
televizyonlarda kullanılan yöntemdir.
Tak ve Kullan
Bu işlev, bilgisayarla monitör arasında otomatik bilgi değişimine olanak tanıyarak kullanıcıya yüksek
kaliteli bir ekran sunar. Bu monitör Tak ve Kullan işlevi için uluslararası VESA DDC standardına
uygundur.
Çözünürlük
Ekran görüntüsü oluşturmak için kullanılan yatay ve dikey nokta sayısına "çözünürlük" denir. Bu sayı
ekranın hassasiyetini gösterir. Yüksek çözünürlük, ekranda daha fazla görüntü bilgisi gösterilmesine
olanak sağladığından birçok görevi gerçekleştirmeye uygundur.
Örnek :Çözünürlük 1280 X 1024 ise, ekran 1280 yatay nokta (yatay çözünürlük) ve 1024
dikey çizgiden (dikey çözünürlük) oluşuyor demektir.
Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için bilgisayarın denetim masasından bilgisayar çözünürlüğünü ve
ekran enjeksiyon hızını (yenileme hızı) aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın. TFT-LCD’de en iyi görüntü
kalitesi sağlanmazsa, ekrandaki görüntünün kalitesi düşük olabilir.
Çözünürlük : 1280 x 1024
Dikey frekans (yenileme hızı) : 60 Hz
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada
sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir.
Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan
kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Monitörü ve dış paneli temizlerken lütfen önerildiği gibi çok az miktarda temizleme maddesiyle
yumuşak ve kuru bir bez kullanın; temizledikten sonra ürünü iyice silerek parlatın. LCD alanı, üzerine
bastırılmadan yumuşak bir şekilde silinmelidir.
Fazla bastırılırsa, üzerinde iz bırakılabilir.
Resim kalitesinden memnun değilseniz, pencere kapatma düğmesine bastığınızda ekranda
görünecek olan “otomatik ayar işlevini” kullanarak daha iyi bir resim elde edebilirsiniz.
Otomatik ayar sonrasında da görüntüde bozukluklar varsa, FINE/COARSE ayar işlevini kullanın.
Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık oluşabilir.
Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna geçirin veya hareket
eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.
Yetki Bildirimi
Bu belgedeki bilgiler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yeniden üretilmesi
kesinlikle yasaktır.
Samsung Electronics Co., Ltd. bu belgedeki hatalardan veya bu malzemenin yapısı, performansı
veya kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan veya oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır; Microsoft, Windows ve
Windows NT Microsoft Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır; VESA, DPMS ve DDC Video
Electronics Standard Association'ın kayıtlı ticari markalarıdır; ENERGY STAR® adı ve amblemi U.S.
Environmental Protection Agency'nin (EPA) kayıtlı ticari markasıdır. Samsung Electronics Co., Ltd.
şirketi ENERGY STAR® İş Ortağı olarak, enerji verimliliği açısından bu ürünün ENERGY STAR®
yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir. Burada sözü edilen diğer tüm ürün adları ilgili sahiplerinin
ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
Manufacturer :
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-ga, Taepyung-Ro
Seoul, Korea
Tel : +82 2 727 7114
LVD :
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
Tel) 47-22-96-03-30, Fax) 44-22-96-05-50
EMC :
Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Gyeonggido, Korea, 442-742
Tel) 82-31-200-2185, Fax) 82-31-200-2189
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
Download PDF

advertising