Samsung | S22E650D | Samsung S22E650D Kullanım kılavuzu

Monitör
Kullanım Kılavuzu
S24E650C S27E650C
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler
performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.
BN46-00484A-01
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
4
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Saklama önlemleri
5
5
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve
Kullanma
Parlaklık34
Parlaklık yapılandırma
34
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
22
22
PC Bağlama ve Kullanma
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama
Bir DVI-HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
Kulaklığa Bağlama
Gücü Bağlama
Bağlı Kabloları Düzenleme
22
22
23
23
24
24
25
25
26
Hazırlıklar
Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak Bağlama
Ürüne PC bağlama
Ürünü USB HUB Olarak Kullanma
27
27
28
Bileşenleri Kontrol Etme
12
Bileşenler12
Sürücü Yükleme
29
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
29
Ses çubuğunu takma (ayrıca satılır)
30
Güvenlik Önlemleri
5
Simgeler5
Temizleme6
Elektrik ve Güvenlik
6
Kurulum7
Çalışma9
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
11
Parçalar13
Ön Düğmeler
13
Arka Taraf
15
Kurulum16
Altlığın Takılması
16
Altlığın Çıkarılması
17
Duvar Montajının Kurulumu
18
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
19
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
20
Monitör Ekranını Döndürme
20
Hırsıza Karşı Kilit
21
Ses çubuğunun teknik özellikleri
(ayrıca satılır)
31
Netlik36
Netlik yapılandırma
36
Renk37
Renk yapılandırma
37
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
38
38
HDMI Siyhlk Dzy39
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
39
Göz Koruyucu Modu40
Göz Koruyucu Modu yapılandırma
40
Oyun Modu41
Oyun Modu yapılandırma
41
Yanıt Süresi42
Yanıt Süresi Yapılandırma
42
Resim Boyutu43
Resim Boyutu'i Değiştirme
43
Ekran Ayarı45
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yapılandırması45
Ekran Ayarı
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
Kontrast35
Kontrast yapılandırma
35
32
32
2
İçindekiler
OSD'yi Düzenleme
Bilgi Menüsü ve Diğerleri
Teknik Özellikler
Saydamlık46
Saydamlık'nı Değiştirme
46
Bilgi59
Bilgi menüsünü görüntüleme
59
Genel68
Konum47
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yapılandırması47
Dil48
Dil yapılandırma
48
Görüntü Süresi49
Görüntü Süresi yapılandırma
49
Güç Tasarrufu
70
Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve
60
Ses Ayarını Yapılandırma
Standart Sinyal Modu Tablosu
71
Yazılımın Yüklenmesi
Ek
Easy Setting Box
Yazılımın Yüklenmesi
Yazılımın Kaldırılması
61
61
61
Kurulum ve Sıfırlama
Akllı EKO Tasarruf50
Akllı EKO Tasarruf yapılandırma
50
Kpnş Zmnlycsı Plus51
Kapanış yapılandırma
51
Eko Zamanlayıcı yapılandırma
53
PC/AV Modu55
PC/AV Modu yapılandırma
55
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
62
62
62
63
S & C
66
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
73
Bir ürün kusuru yoksa
73
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse73
Diğer73
Doğru Atma
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
74
74
Terminoloji75
Kaynak Algılama56
Kaynak Algılama yapılandırma
56
Tuş Tekrar Süresi57
Tuş Tekrar Süresi yapılandırma
57
Tümünü Sıfırla58
Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)58
3
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
ⓒ 2015 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine ait olabilir.
•• Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
-- (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
-- (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
•• Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.
4
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Güvenlik Önlemleri
Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden
olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI ÇIKARMAYIN. (VEYA ARKASINI)
İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
10 cm
10 cm
10 cm
TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
10 cm
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir.
Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi uyarır.
10 cm
Saklama önlemleri
Yakınında ultrason dalgalı nemlendiriciler kullanılırsa, parlak modellerin yüzeyinde beyaz lekeler oluşabilir.
――Ürünün içini temizlemek isterseniz size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun
(Servis ücreti alınır.)
Simgeler
Uyarı
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Dikkat
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
5
Temizleme
Elektrik ve Güvenlik
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
1
Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2
Güç kablosunu üründen çıkarın.
Uyarı
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi
Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
takdirde, elektrik çarpabilir.
3
•• Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
•• Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik
malzemeleri uygulamayın.
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
!
•• Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp
•• Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
iyice sıkın.
!
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
5
Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
6
Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
•• Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
!
6
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır
bir eşyanın altında bırakmamaya dikkat edin.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
!
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kurulum
Uyarı
Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.
•• Yangına neden olabilir.
•• Yangına neden olabilir.
!
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara
yerleştirmeyin.
Dikkat
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu
kullanın. Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
!
Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
!
•• Çocuklar boğulabilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
•• Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik
kablosunun çıkarılması gerekir.
!
!
7
Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf,
eğimli bir yüzey, vb.)
Dikkat
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya
yangına neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan
yerlere kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ekran hasara uğrayabilir.
!
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere
maruz bırakmayın.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı
taşmadığından emin olun.
•• Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•• Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
•• Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Ürünü yere yavaşça koyun.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir.
Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
!
SAMSUNG
!
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı
sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman
sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde
etkileyebilir.
•• Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne danışmayı unutmayın.
8
Çalışma
Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak,
şeker, vb.) bırakmayın.
•• Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün veya ağır
nesneler düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Uyarı
Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin,
onarmayın veya değiştirmeyin.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
!
Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını
çıkarın.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
!
!
Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik
kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket
ettirmeyin.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı
hemen havalandırın.
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin
vermeyin.
•• Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
•• Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
!
Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, gücü kapatın ve elektrik
kablosunu çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
GAS
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın
veya taşımayın.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
9
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
Dikkat
•• Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına
veya kusurlu piksellere yol açabilir.
!
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından
engellenmediğinden emin olun.
•• Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç tasarrufu
modunu veya hareketli resim içeren bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
100
Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla)
metal nesneler (yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca
yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü
kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
-_-
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda
elektrik kablosunu prizden çıkarın.
•• Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya
elektrik kaçağına neden olabilir.
!
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
•• Görüşünüz bozulabilir.
!
Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler
koymayın.
•• Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü
kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
10
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
•• Göz yorgunluğu geçer.
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
!
Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
•• Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
!
•• Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve
yaralanmaya neden olabilir.
•• Sırtınızı dik tutun.
•• Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz yukarıdan bakın.
Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.
•• Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
•• Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
•• Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz, topuklarınız yere değecek
ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe
ayarlamayın.
•• Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
11
Bölüm 02
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
-- Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın
aldığınız satıcıyla temas kurun.
-- Resimlerle gerçek bileşenler arasında
farklılıklar olabilir.
Bileşenler
――Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
-- Yüksek hızlı olmayan bir HDMI ya da
HDMI-DVI kablosu kullanılmadığında en
iyi çözünürlük kullanılamayabilir.
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Mevzuat kılavuzu
Kullanıcı kılavuzu
Güç kablosu (S.25)
HDMI kablosu (isteğe bağlı)
(S.23)
DP kablosu (isteğe bağlı) (S.24)
DVI kablosu (isteğe bağlı) (S.22)
USB 3.0 kablosu (S.27)
HDMI-DVI kablosu
(isteğe bağlı) (S.23)
MINI DP kablosu (isteğe bağlı)
Temizleme bezi (isteğe bağlı)
Ses Çubuğu (isteğe bağlı)
12
Parçalar
Başlangıç ekranı görüntülenirken işlev düğmesi ekranını görüntülemek için ön taraftaki herhangi bir düğmeye (
dokunun.
Simgeler
ve
hariç)
Açıklama
Ön Düğmeler
Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi
İşlev düğmesi ekranı görüntülenirken
Görüntüsü) menüsü görüntülenir.
geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
düğmesine dokunursanız OSD (Ekran
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir seçeneğin değerini
ayarlayın.
/
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, Parlaklık ve Kontrast, Ses ayarı yapmak için
düğmesine basın.
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada
düğmesine basıldığında giriş kaynağı
değişir (DVI, HDMI, DisplayPort).
――
düğmesine basarak ürünü açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol
üst köşesinde değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
basın.
düğmesine
Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
•• Resim
•• Sistem
MAGICBright,
SAMSUNG
Parlaklık, Renk, Oyun Modu
Akllı EKO Tasarruf
Ekranı açın veya kapatın.
İşlev Tuşu Kılavuzu
Ürün normal şekilde çalışırken güç göstergesi yanar.
――Güç tasarrufu işlevi hakkında detaylı bilgi için ürün teknik özelliklerindeki “Güç
Tasarrufu(S.70)” başlığına bakın.
――Ürünü uzun süre boyunca kullanmayacağınızda güç kablosunu çıkarmak güç tüketimini
azaltmanın en iyi yoludur.
13
Simgeler
Açıklama
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan önce İşlev Tuşu
Kılavuzu görüntülenir.
İşlev Tuşu Kılavuzu
(Kılavuz, basılan düğmenin işlevini gösterir.)
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye tekrar basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
14
Arka Taraf
Bağlantı Noktası
Açıklama
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki POWER IN bağlantı noktasına takın.
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi
geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
DP IN
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
DVI kablosu aracılığıyla bir kaynak cihaza bağlanır.
――DVI IN terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
USB kablosu aracılığıyla PC'ye bağlanır.
――Bu bağlantı noktası yalnızca PC'ye bağlanabilir.
USB aygıtını takın. Sürüm 3.0 veya daha düşük USB kablolarıyla uyumludur.
――Bu USB bağlantı noktaları kullanılarak kaynak cihazlar şarj edilebilir.
Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır.
Hoparlörlere bağlanın.
15
Kurulum
Altlığın Takılması
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
――Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
Uyarı: Ürün kıvrımlıdır. Düz bir yüzeydeyken ürün üzerine ağırlık yerleştirmek ürüne zarar verebilir. Ürünü ekranı aşağı veya yukarı bakacak şekilde bir zemine yerleştirdiğinizde, ürünün üzerine baskı uygulamayın.
1
Pakette yer alan koruyucu plastik köpüğü (dolgu)
zemine yerleştirin ve ürünü resimde görüldüğü gibi
yüzü aşağı dönük olarak köpük üzerine yerleştirin.
3
Standı sıkıca sabitlemek için vidaları sıkın.
4
Standı taktıktan sonra ürünü dik konuma alın.
Köpük yoksa, kalın bir minder kullanın.
2
Standın tırnaklarını ürünün arkasındaki yuvalara oklarla
gösterilen yönde yerleştirin.
16
Altlığın Çıkarılması
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
――Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
Uyarı: Ürün kıvrımlıdır. Düz bir yüzeydeyken ürün üzerine ağırlık yerleştirmek ürüne zarar verebilir. Ürünü ekranı aşağı veya yukarı bakacak şekilde bir zemine
yerleştirdiğinizde, ürünün üzerine baskı uygulamayın.
――Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.
1
Pakette yer alan koruyucu plastik köpüğü (dolgu)
zemine yerleştirin ve ürünü resimde görüldüğü gibi
yüzü aşağı dönük olarak köpük üzerine yerleştirin.
2
3
Ürünün arkasındaki vidayı çıkarın.
Altlığı kaldırım sökün.
Elinizi altlık gövdesinin altına koymayın.
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.
Köpük yoksa, kalın bir minder kullanın.
Dikkat
Ellerinizi dönüş alanından uzak tutun.
17
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara Montaj Kitinin Kurulumu
Duvara montaj kiti ürünü duvara monte etmenizi sağlar.
Bu ürünle birlikte kullanmak için uyumlu bir duvara montaj kiti satın alın.
Duvar montajının kurulumuyla ilgili ayrıntılı bilgi için duvar montajıyla birlikte verilen yönergelere bakın.
Duvar montajı braketini takarken yardım için bir teknisyene başvurmanızı öneririz.
Duvar montajını kendiniz kurmayı seçtiğiniz durumda Samsung Electronics ürüne gelecek herhangi bir hasar veya sizin
yaralanmanızdan sorumlu değildir.
18
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
•• VESA standartlarına uymayan vidaları olan duvar montajları için vidaların uzunluğu duvar montajı özelliklerine bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.
――Duvar montajınızı sert bir duvara, yere dik olacak şekilde kurun. Duvar
•• Vidaları çok sıkı sabitlemeyin. Bu ürüne hasar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olacak şekilde ürünün düşmesine
neden olabilir.
montajını sıva gibi yüzeylere takmadan önce lütfen daha fazla bilgi için en
yakındaki satıcıya danışın. Ürünü eğik bir duvara takarsanız düşebilir ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir. Samsung duvara montaj kitleri detaylı kurulum
kılavuzunu içerir ve kurulum için gerekli tüm parçalar birlikte verilir.
A
•• Samsung bu tür kazalar için sorumlu tutulamaz.
•• Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında ya da tüketicinin ürün kurulum yönergelerini
takip etmediği durumlarda ürün hasarı veya kişisel yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
•• Ürünü 15 dereceden fazla eğimli olarak monte etmeyin.
•• Ürünü duvara her zaman iki kişi monte etsin.
•• Duvara montaj kitleri için standart boyutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Birim: mm
Model adı
B
S24E650C / S27E650C
Milimetre olarak
VESA vida delik
özellikleri (A * B)
100 x 100
Standart Vida
M3 x L10 veya daha küçük
(MAKİNE VİDASI)
Miktar
4
――Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.
19
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
Monitör Ekranını Döndürme
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
Monitörü aşağıda gösterildiği gibi döndürebilirsiniz.
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
1
2
3
4
5
6
-1.5° (-1.5°, +1.5°) - 91.5° (-1.5°, +1.5°)
-30° (0, -2°) - 30° (+2°, 0)
-5° (±2.0°) - 22° (±2.0°)
130 mm ±2.0 mm
――Ekranı ok yönünü takip ederek ayarlayın.
――Ekranı masaüstüne tamamen dik olana kadar saat yönünde döndürün.
――Ekranı saat yönünün tersine çevirmek ürüne zarar verebilir. Ayrıca, ürün dik dururken veya yükseklik
maksimum seviyede değilken ekranı çevirmek de ürüne zarar verebilir.
•• Monitör eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir.
•• Eğimi veya yüksekliği ayarlarken ürünün hasar görmemesi ürünü her iki taraftan tutun ve aşırı
kuvvet uygulamayın.
•• Yön ve yükseklik ayarlaması yaparken belirli bir tolerans seviyesi mevcuttur. Ürünün yönünü
değiştirirken veya yüksekliğini ayarlarken tolerans seviyelerini aşmayın.
20
Hırsıza Karşı Kilit
――Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
――Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
S24E650C
1
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3
Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4
Kilitleme cihazını kilitleyin.
S27E650C
-- Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
-- Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
-- Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.
21
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
PC Bağlama ve Kullanma
Bu ürünü diğer cihazlara bağlamadan önce aşağıdakini kontrol edin.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
――Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza
farklılık gösterir.
――Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
――Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol
edin.
DVI IN
1
DVI kablosunu ürünün arkasındaki DVI IN bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına bağlayın.
2
Giriş kaynağını DVI'ye geçirmek için
düğmesine basın.
――PC ve ürün DVI bağlantı noktasıyla bağlanmazsa, ses duyulamaz.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
22
Bir DVI-HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
DVI IN
HDMI IN
1
1
HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki DVI IN bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı
noktasına bağlayın.
2
Giriş kaynağını DVI'ye geçirmek için
HDMI kablosunu ürünün arkasındaki HDMI IN bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı
noktasına bağlayın.
düğmesine basın.
――Kaynak aygıt, HDMI-DVI kablosuyla bağlanırsa ses işlevi desteklenmez.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2
Giriş kaynağını HDMI'ye geçirmek için
düğmesine basın.
――Ses destekleniyorsa, ürünün ön kısmında bulunan
düğmeleri kullanılarak Ses ayarlanabilir.
――DVI-HDMI kablosu yalnızca HDMI bağlantı noktasına bağlanabilir.
――Kablo türüne bağlı olarak, tam çözünürlük kullanımı mümkün olmayabilir ve görüntü kalitesi düşebilir.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
23
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
HDMI IN
DP IN
1
1
HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki HDMI IN bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı
bağlayın.
noktasına bağlayın.
2
Giriş kaynağını HDMI'ye geçirmek için
DP kablosunu ürünün arkasındaki DP IN bağlantı noktasına ve PC'deki DP bağlantı noktasına
düğmesine basın.
――Kaynak aygıt, HDMI-DVI kablosuyla bağlanırsa ses işlevi desteklenmez.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2
Giriş kaynağını DisplayPort'ye geçirmek için
düğmesine basın.
――Ses destekleniyorsa, ürünün ön kısmında bulunan
düğmeleri kullanılarak Ses ayarlanabilir.
――HDMI veya DVI kablosu kullanarak bağlama desteklenmez.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
24
Kulaklığa Bağlama
Gücü Bağlama
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ürünü kullanmak için, güç kablosunu bir güç çıkışına ve ürün üzerindeki POWER IN bağlantı noktasına
bağlayın.
POWER IN
1
Üründeki
bağlantı noktasına kulaklık gibi bir ses çıkış aygıtı bağlayın.
――Ses sadece HDMI-HDMI ya da DP kablosu kullanıldığında duyulabilir.
――Stereo kablosu bağlıysa, ürünün ön kısmında bulunan
――Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
düğmeleri kullanılarak Ses ayarlanabilir.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
25
Bağlı Kabloları Düzenleme
26
Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak Bağlama
Ürüne PC bağlama
――Ürün, USB kablosu aracılığıyla bir PC'ye bağlanarak HUB işlevi görebilir. Cihazı PC'ye bağlamak zorunda kalmadan, bir kaynak cihazı doğrudan ürüne bağlayıp cihazı
üründen denetleyebilirsiniz.
Ürünü bir USB HUB'ı olarak kullanmak için, ürünü PC’ye bir USB kablosu kullanarak bağlayın.
USB kablosunu ürünün arkasındaki girişine ve PC'deki USB
――Ürünü PC'ye bağlamak için bir USB 2.0 kablosu kullanılabilir.
girişine takın.
Ancak USB 3.0 işlevinden tam olarak yararlanmak istiyorsanız ürünü PC'ye bağlamak için USB 3.0 kablosu kullanın. PC'nin USB 3.0 desteklediğinden emin olun.
27
Ürünü USB HUB Olarak Kullanma
Ürünü bir hub olarak kullanarak, ürüne aynı anda çeşitli kaynak aygıtlarını bağlayın ve kullanın.
PC'nin sınırlı sayıda giriş/çıkış bağlantı noktası olduğundan, PC aynı anda birden çok kaynak aygıtına bağlanamaz. Üründeki HUB özelliği, aynı anda birden çok kaynak
aygıtını PC'ye bağlamadan ürünün USB bağlantı noktalarına bağlamanıza olanak tanıdığından çalışma verimliliğinizi artırır.
PC'ye birden çok kaynak aygıtı bağlanırsa, PC'nin çevresindeki birçok kablo dağınık bir görüntüye neden olabilir. Aygıtların doğrudan ürüne bağlanması bu rahatsızlığı
ortadan kaldırır.
Ürün bilgisayara bağlıyken, ürüne MP3 çalar veya akıllı telefon gibi bir mobil cihaz bağlayın. Bu, cihazı bilgisayardan kumanda etmenize veya cihazı şarj etmenize olanak tanır.
――Bir kaynak cihazı daha hızlı algılamak ve başlatmak için cihazı USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın.
――Harici yığın depolama HDD cihazları için harici güç kaynağı gereklidir. Bu aygıtı güç kaynağına bağladığınızdan emin olun.
――Güç tasarrufu modunda pil şarj etmek mümkündür. Bununla birlikte, ürün kapalıyken şarj işlemi yapılamaz.
――Pili şarj etmek için, üründeki USB yukarı akış bağlantı noktasının USB kablosuyla bir bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
――Güç kablosu elektrik prizinden çıkarıldığında pil şarj edilemez.
――Mobil cihazlar ayrıca satın alınır.
28
Sürücü Yükleme
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
――Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme
iletisi görüntülenir.
――Ürün sürücüsünün en son sürümünü yüklemek için, http://www.samsung.com adresindeki Samsung
Electronics web sitesinden indirin.
1
Web sitesinden indirilen "Windows Driver" öğesine tıklayın.
2
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
3
Ürün modelinizi model listesinden seçin.
Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.
Kurulum Kılavuzu
Bu monitör için en iyi çözünürlük aşağıdaki gibidir:
****x**** **Hz
PC çözünürlüğünüzü ayarlamak için yukarıdaki ayarları kullanın.
Türkçe
Tamam
4
1
İstediğiniz dile gitmek için
2
Bilgilendirme iletisini gizlemek için
düğmesine basınAUTO
ve
AUTO
veya
düğmesine basın.
öğesine basın.
Ekran Özellikleri öğesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin.
――En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca
Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.
en çok üç kez daha görünür.
――En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.
29
Ses çubuğunu takma (ayrıca satılır)
――Detaylar için ses çubuğuyla birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın.
――Ses çubuğunu çıkarmak için aşağıdaki adımları ters yönde uygulayın.
――Ürünün eğimini ayarlarken aşırı kuvvet uygulamayın.
Tüm kablolar bağlıyken ürünü resimde gösterilen
şekilde eğin.
Ses çubuğunun konektör çubuklarını yanlardaki
yuvalara takın, ardından ses çubuğunu yerine
sabitlemek için ok yönünde aşağı itin.
Ses çubuğunu taktıktan sonra ürünün eğimini
ayarlayın.
30
Ses çubuğunun teknik özellikleri (ayrıca satılır)
Genel
Model Adı
CY-SPU10B*
Ürün türü
Ses Çubuğu-bilgisayar multimedya
Ürün boyutu (G x D x Y)
400 x 46,5 x 50 mm
Ağırlık
535 g
Hoparlör türü
Aktif (dahili aplifikatörlü)
RMS çıkış gücü
Toplam 2,5 W < %10 THD (USB 3.0 için, Sol+Sağ)
Hoparlör sistemi
Ses basıncı (0,5 m, 1 W)
83dB ± 3dB
Hoparlör ünitesi için derecelendirilen basınç
2WRMS
Empedans
8ohm
İşlev ve bağlantı
Kontrol cihazı
•• Ses Düzeyi
•• Sol/Sağ yer değiştirme anahtarı
Giriş/çıkış türü
•• USB bağlantı noktası (güç ve ses girişleri)
•• Kulaklık çıkışı (mini telefon stereo 3,5 mm)
•• Ses hattı girişi (mini telefon stereo 3,5 mm)
31
Bölüm 04
Ekran Ayarı
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.
――Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
PC modunda
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
3
SAMSUNG
düğmesine basarak MAGIC
Bright öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
PC modunda
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
Standart
Kontrast
Sinema
Netlik
Dinamik Kontrast
Çalışma ortamı için
uygun bir optimum
resim kalitesine
ayarlayın.
•• Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
•• Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
•• Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
•• Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
Renk
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Kapalı
HDMI Siyhlk Dzy
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
32
AV modunda
SAMSUNG
Harici giriş DVI/HDMI/DP ile bağlandığında ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandığında, MAGIC
Bright fabrikada önceden
ayarlanmış dört görüntü ayarına (Dinamik, Standart, Sinema ve Kişisel) sahip olur. Dinamik, Standart, Sinema ya da Kişisel
ayarlarından birini etkinleţtirebilirsiniz. Otomatik olarak kiţiselleţtirilmiţ resim ayarlarınızı çağıran Kişisel ayarını seçebilirsiniz.
Resim
Çalışma ortamı için
uygun bir optimum
resim kalitesine
ayarlayın.
AV modunda
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamik
Parlaklık
Standart
Kontrast
Sinema
•• Standart: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de sağlar.
Netlik
Kişisel
•• Sinema: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve gözlerinizin daha az yorulmasını
sağlar.
Renk
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Siyhlk Dzy
Kapalı
•• Dinamik: Standart moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
•• Kişisel: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
33
Parlaklık
Parlaklık yapılandırma
1
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
ekranında görüntülemek için
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
――Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Resim
SAMSUNG
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
MAGIC Bright
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
Parlaklık düzeyini
ayarlayın. 100’e
yakın değerler daha
parlak bir ekran
anlamına gelir.
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Parlaklık öğesine gidin ve üründe
4
düğmesini kullanarak Parlaklık ayarını yapın.
5
düğmesine basın.
düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
Renk
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Kapalı
HDMI Siyhlk Dzy
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
34
Kontrast
Kontrast yapılandırma
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
3
düğmesine basarak Kontrast öğesine gidin ve üründe
4
düğmesini kullanarak Kontrast ayarını yapın.
seçenek kullanılamaz.
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
Kontrast düzeyini
ayarlayın. 100’e
yakın değerler
daha parlak/koyu
kontrast anlamına
gelir.
5
düğmesine basın.
düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
Renk
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Kapalı
HDMI Siyhlk Dzy
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
35
Netlik
Netlik yapılandırma
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu
seçenek kullanılamaz.
SAMSUNG
――MAGIC
Upscale, Mod 1 veya Mod 2 modundayken bu menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
Görüntünün
netliğini ayarlayın.
100’e yakın değerler
daha net görüntü
anlamına gelir.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
3
düğmesine basarak Netlik öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
4
düğmesini kullanarak Netlik ayarını yapın.
5
Seçilen seçenek uygulanır.
Renk
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Kapalı
HDMI Siyhlk Dzy
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
36
Renk
Renk yapılandırma
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
SAMSUNG
――Ekranın renk tonunu ayarlayın. MAGIC
Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
3
düğmesine basarak Renk öğesine gidin ve üründe
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
Renk ayarlarını
yapılandırın.
MAGIC Upscale
düğmesine basın.
•• Kırmızı: Kırmızı doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
•• Yeşil: Yeşil doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
•• Mavi: Mavi doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
•• Renk Tonu: Görüntüleme ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyan renk tonunu seçin.
-- Soğuk 2: Renk sıcaklığını Soğuk 1'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
-- Soğuk 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
-- Normal: Standart renk tonunu görüntüleyin.
-- Sıcak 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
-- Sıcak 2: Renk sıcaklığını Sıcak 1'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
-- Kişisel: Renk tonunu özelleştirin.
――Harici giriş, DVI/HDMI/DP ile bağlandığında ve PC/AV Modu, AV olarak ayarlandığında, Renk Tonu fabrikada önceden
Renk
SAMSUNG
düğmesine basın.
Kapalı
HDMI Siyhlk Dzy
ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (Soğuk, Normal, Sıcak ve Kişisel) sahip olur.
Renk
Kırmızı
50
Yeşil
50
Mavi
50
Renk Tonu
Gamma
Normal
Kırmızı doygunluk
düzeyini ayarlayın.
100’e yakın değerler
bu renklerin daha
yoğun olacağı
anlamına gelir.
•• Gamma: Parlaklığın orta seviyesini ayarlayın.
-- Mod 1 / Mod 2 / Mod 3
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
Mod 1
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
37
SAMSUNG MAGIC Upscale
MAGICUpscale
SAMSUNG
SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını
iyileştirebilir.
――Ekranın renk tonunu ayarlayın.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu
menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Resim detayını ve
canlılığını iyileştirin.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
3
SAMSUNG
düğmesine basarak MAGIC
Upscale öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Kapalı / Mod 1 / Mod 2
――Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, Mod 2 daha güçlü bir etkiye sahiptir.
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
Netlik
Renk
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Siyhlk Dzy
Kapalı
Mod 1
Mod 2
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
38
HDMI Siyhlk Dzy
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak
cihaza bağlı olarak görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık
düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu durumda, görüntü kalitesini ayarlamak için
HDMI Siyhlk Dzy kullanılabilir.
Bu durumda, HDMI Siyhlk Dzy işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini
düzeltin.
――Bu işlev yalnızca HDMI modunda kullanılabilir.
Resim
SAMSUNG
Kişisel
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
HDMI Siyhlk Dzy
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak HDMI Siyhlk Dzy öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Normal: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
•• Düşük: Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini arttırmak için bu modu
seçin.
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
――HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
Renk
SAMSUNG
Video sinyalinin
siyah düzeyini
ayarlayarak HDMI
görüntünün
parlaklığını ve
kontrastını en iyi
hale getirin.
1
――HDMI Siyhlk Dzy özelliği, yalnızca, 720P ve 1080P gibi belirli AV çözünürlüğünde etkindir.
Normal
Düşük
해제
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
39
Göz Koruyucu Modu
Göz Koruyucu Modu yapılandırma
1
Gözün rahatlaması için uygun bir resim kalitesine ayarlayın.
ekranında görüntülemek için
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha düşük mavi ışık seviyelerine ilişkin
gereklilikleri karşılayan ürünler için olan sertifikadır. Göz Koruyucu Modu 'Açık'
olarak ayarlandığında, yaklaşık 400 nm dalga uzunluğundaki mavi ışık düzeyi azalır.
Bu da optimum resim kalitesi sağlar ve göz yorgunluğunu azaltır. Aynı zamanda,
mavi ışık seviyesi, varsayılan ayarlardan daha düşüktür ve TÜV Rheinland tarafından
test edilip TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarının gerekliliklerini
karşıladığı onaylanmıştır.
Resim
Göz Koruyucu Modu
Kapalı
Oyun Modu
Açık
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
Gözün rahatlaması
için uygun bir
optimum resim
kalitesine ayarlayın.
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Göz Koruyucu Modu öğesine gidin ve üründe
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmelerine basın.
Yanıt Süresi
Resim Boyutu
Genişaçı
Ekran Ayarı
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
40
Oyun Modu
Oyun Modu yapılandırma
1
Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın.
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu
bağlı olduğunda bu özelliği kullanın.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
――Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
3
düğmesine basarak Oyun Modu öğesine gidin ve üründe
Resim
Oyun oynamak
için resim ayarlarını
optimize eder.
Göz Koruyucu Modu
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmelerine basın.
Oyun Modu
Kapalı
5
Yanıt Süresi
Açık
――Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde Oyun Modu, Açık olarak
Resim Boyutu
Daima Açık
Ekran Ayarı
와이드
ayarlanmış olsa bile Kapalı konumuna gelir.
――Oyun Modu seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, Daima Açık seçeneğini belirleyin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
41
Yanıt Süresi
Yanıt Süresi Yapılandırma
Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.
――Film izlemiyorsanız, en iyisi Yanıt Süresi seçeneğini Standart veya Daha hızlı
olarak ayarlamaktır.
Resim
Göz Koruyucu Modu
Kapalı
Oyun Modu
Yanıt Süresi
Standart
Resim Boyutu
Daha hızlı
Ekran Ayarı
En hızlı
Videonun daha
canlı ve doğal
görünmesini
sağlamak için
panel tepki hızını
artırın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Yanıt Süresi öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Standart / Daha hızlı / En hızlı
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
42
Resim Boyutu
Resim Boyutu'i Değiştirme
1
Resim boyutunu değiştirin.
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
PC modunda
Resim
Göz Koruyucu Modu
Kapalı
Oyun Modu
Kapalı
Yanıt Süresi
Resim Boyutu
Auto
Ekran Ayarı
Genişaçı
Ekranda gösterilen
görüntünün
boyutunu ve en
boy oranını seçin.
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Resim Boyutu öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
PC modunda
•• Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
•• Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
43
AV modunda
AV modunda
•• 4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
Resim
Göz Koruyucu Modu
Kapalı
Oyun Modu
Kapalı
Yanıt Süresi
Ekranda gösterilen
görüntünün
boyutunu ve en
boy oranını seçin.
•• 16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• Ekrana Sığdır: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
――Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
Resim Boyutu
4:3
――Bir dijital çıkış cihazı DVI/HDMI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
Ekran Ayarı
16:9
――Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model
Ekrana Sığdır
tarafından desteklenmez ).
――Sadece harici giriş DVI/HDMI/DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
44
Ekran Ayarı
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
――Bu menü sadece Resim Boyutu ayarı AV modunda Ekrana Sığdır olarak
belirlendiğinde kullanılabilir.
AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör
normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak
için Ekrana Sığdır öğesini seçin.
Ekran Ayarı
Yatay Pozisyon
3
Dikey Pozisyon
3
Ekranda gösterilen
görüntüyü sola
veya sağa hareket
ettirin.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Resim öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Ekran Ayarı öğesine gidin ve üründe
4
düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesine gidin ve üründe
5
Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesini yapılandırmak için
6
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
이전 메뉴
Ekran Ayarı
Yatay Pozisyon
3
Dikey Pozisyon
3
Ekranda gösterilen
görüntüyü yukarı
veya aşağı hareket
ettirin.
이전 메뉴
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
45
Bölüm 05
OSD'yi Düzenleme
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Saydamlık
Saydamlık'nı Değiştirme
1
Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.
ekranında görüntülemek için
Ekran Gösterimi
Saydamlık
Kapalı
Konum
Açık
한국어
Dil
Görüntü Süresi
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
20 sn
Menü
pencerelerinin
saydamlığını
yapılandırın.
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Saydamlık öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Kapalı / Açık
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
46
Konum
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
Yatay Pozisyon: Menü konumunu sola veya sağa taşıyın.
Dikey Pozisyon: Menü konumunu yukarı veya aşağı taşıyın.
Konum
Yatay Pozisyon
100
Dikey Pozisyon
0
Menü konumunu
sağa ya da sola
hareket ettirin.
이전 메뉴
Konum
Yatay Pozisyon
100
Dikey Pozisyon
0
Menü konumunu
yukarı ya da aşağı
hareket ettirin.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Konum öğesine gidin ve üründe
4
düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesine gidin ve üründe
5
Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesini yapılandırmak için
6
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
47
Dil
Dil yapılandırma
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
――PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
Ekran Gösterimi
Menü dilini
ayarlayın.
Saydamlık
Konum
Dil
Görüntü Süresi
Türkçe
日本語
한국어
20 초
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Dil öğesine gidin ve üründe
4
İstediğiniz dile gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
汉语
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
48
Görüntü Süresi
Görüntü Süresi yapılandırma
Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak
kaybolacak şekilde ayarlayın.
Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için
kullanılabilir.
Ekran Gösterimi
Açık
Saydamlık
Konum
Dil
Görüntü Süresi
5 sn
10 sn
Menü penceresinin
kullanılmadığı
zaman ekranda
ne kadar süre
kalacağını ayarlayın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Görüntü Süresi öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• 5 sn / 10 sn / 20 sn / 200 sn
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
20 sn
200 sn
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
49
Bölüm 06
Kurulum ve Sıfırlama
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Akllı EKO Tasarruf
Akllı EKO Tasarruf yapılandırma
Akllı EKO Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını
kontrol ederek güç tüketimini azaltır.
SAMSUNG
――MAGIC
Bright özelliği Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek
kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Akllı EKO Tasarruf öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Kapalı: Akllı EKO Tasarruf işlevini devre dışı bırakın.
Sistem
Akllı EKO Tasarruf
Kapalı
Kpnş Zmnlycsı Plus
Açık
해제
PC/AV Modu
Kaynak Algılama
Auto
Tuş Tekrar Süresi
Hızlanma
Ürünün güç
tüketimini
otomatik olarak
enerji tasarrufuna
ayarlayın.
•• Açık: Güç tüketimi, geçerli ayara oranla yaklaşık %10'a kadar otomatik olarak azalacaktır.
(Güç tüketiminin ne kadar azaltılacağı, ekran parlaklığına bağlıdır.)
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
Tümünü Sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
50
Kpnş Zmnlycsı Plus
Kapanış yapılandırma
Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Kapanış
Kpnş Zmnlycsı Plus
Kapama
Zamanlayıcısını
etkinleştirin veya
devre dışı bırakın.
Kapanış
Eko Zamanlayıcı
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve üründe
4
düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
5
düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Kapalı: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
•• Açık: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
Kapanış
Kapanış
해제
Kapalı
Şu Sürdn Snr Kpt
동작
Açık
Kapama
Zamanlayıcısını
etkinleştirin veya
devre dışı bırakın.
6
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
7
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
51
――Bu seçenek yalnızca Kapanış seçeneği Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Kapanış
Kapanış
Şu Sürdn Snr Kpt
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Açık
4s
Monitörü belirli
bir zaman
periyodundan
sonra otomatik
kapanmaya
ayarlayın.
Şu Sürdn Snr Kpt
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve üründe
4
düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe
5
düğmesine basarak Şu Sürdn Snr Kpt öğesine gidin ve üründe
6
Şu Sürdn Snr Kpt öğesini yapılandırmak için
7
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
――Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak
kapanır.
――Bazı bölgelerdeki pazarlarda bulunan ürünlerde, Kapanış seçeneği, ürün açıldıktan 4 saat sonra otomatik olarak etkinleşecek
şekilde ayarlanmıştır. Bu, güç kaynağı yönetmelikleri uyarınca yapılmıştır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız,
Sistem
Kpnş Zmnlycsı Plus konumuna giderek Kapanış özelliğini Kapalı olacak şekilde ayarlayın.
MENU
52
Kpnş Zmnlycsı Plus
Eko Zamanlayıcı'yı
etkinleştirin veya
devre dışı bırakın.
Kapanış
Eko Zamanlayıcı
Eko Zamanlayıcı yapılandırma
Eko Zamanlayıcı
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
Eko Zamanlayıcı
Eko Zamanlayıcı
해제
Kapalı
Eko Kapanma Süresi
동작
Açık
Eko Zamanlayıcı'yı
etkinleştirin veya
devre dışı bırakın.
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve üründe
4
düğmesine basarak Eko Zamanlayıcı öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
5
düğmesine basarak Eko Zamanlayıcı öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Kapalı: Otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmak için eko zamanlayıcıyı devre dışı bırakın. Bu özellik devre dışı
bırakıldığında ürün, güç tasarrufu modundayken kapanmaz.
•• Açık: Belirli bir süre güç tasarrufu modunda olduğunda ürünün otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız eko zamanlayıcıyı
etkinleştirin.
6
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
7
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
53
――Bu seçenek yalnızca Eko Zamanlayıcı seçeneği Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Eko Zamanlayıcı
Eko Zamanlayıcı
Açık
Eko Kapanma Süresi
10dk
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Monitörü belirli
bir zaman
periyodundan
sonra otomatik
kapanmaya
ayarlayın.
Eko Kapanma Süresi
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve üründe
4
düğmesine basarak Eko Zamanlayıcı öğesine gidin ve üründe
5
düğmesine basarak Eko Kapanma Süresi öğesine gidin ve üründe
6
Eko Kapanma Süresi öğesini yapılandırmak için
7
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
――Eko Zamanlayıcı 10 dakika ile 180 dakika arasındaki bir değere ayarlanabilir. Belirtilen süre sonunda ürün otomatik olarak
kapanır.
54
――Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
PC/AV Modu
――Monitör (DVI, HDMI veya DisplayPort olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da Kabloyu Kontrol Et mesajı
düğmesine basın. PC'ı veya AV'i seçebilirsiniz.
görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için
PC/AV Modu değerini AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir.
PC/AV Modu yapılandırma
Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.
Sistem
Akllı EKO Tasarruf
Kapalı
Görüntüyü
büyütmek için
AV'ye ayarlayın.
Kpnş Zmnlycsı Plus
PC/AV Modu
Kaynak Algılama
Auto
Tuş Tekrar Süresi
Hızlanma
Tümünü Sıfırla
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak PC/AV Modu öğesine gidin ve üründe
4
düğmesine basarak DVI, HDMI veya DisplayPort öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Bir PC’ye bağlanıldığında "PC" olarak ayarlayın.
•• Bir AV cihazına bağlanıldığında "AV" olarak ayarlayın.
PC/AV Modu
DVI
PC
HDMI
AV
해제
DVI kaynağı için PC/
AV modunu seçin.
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
6
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
DisplayPort
Image Size
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
55
Kaynak Algılama
Kaynak Algılama yapılandırma
1
Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.
ekranında görüntülemek için
Sistem
Akllı EKO Tasarruf
Kapalı
Kpnş Zmnlycsı Plus
PC/AV Modu
Kaynak Algılama
Auto
Tuş Tekrar Süresi
Manuel
Tümünü Sıfırla
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
Giriş kaynaklarının
nasıl algılanacağına
karar verin.
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Kaynak Algılama öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Auto: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.
•• Manuel: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
56
Tuş Tekrar Süresi
Tuş Tekrar Süresi yapılandırma
1
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
Sistem
Akllı EKO Tasarruf
Kapalı
Kpnş Zmnlycsı Plus
PC/AV Modu
Kaynak Algılama
Hızlanma
Tuş Tekrar Süresi
1 sn
자동
Tümünü Sıfırla
2 sn
수동
Tekrar Yok
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
Düğmeye
basıldığında, bir
düğmenin tepki
hızını yapılandırın.
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Tuş Tekrar Süresi öğesine gidin ve üründe
düğmesine basın.
düğmesine basın.
•• Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir kez yanıt verir.
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmelerine basın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
57
Tümünü Sıfırla
Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)
1
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
Sistem
Kapalı
Akllı EKO Tasarruf
Kpnş Zmnlycsı Plus
PC/AV Modu
Kaynak Algılama
Auto
Tuş Tekrar Süresi
Hızlanma
Tümünü Sıfırla
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü
ekranında görüntülemek için
Ürünle ilgili tüm
ayarları fabrika
varsayılanlarına
çevirin.
düğmesine basın.
2
düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe
3
düğmesine basarak Tümünü Sıfırla öğesine gidin ve üründe
4
İstediğiniz seçeneğe gitmek için
5
Seçilen seçenek uygulanır.
düğmesine basın ve
düğmesine basın.
düğmesine basın.
düğmelerine basın.
Image Size
Tüm menü ayarları varsayılanlara sıfırlanacak.
Gerçekten sıfırlamak istiyor musunuz?
Evet
Hayır
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
58
Bölüm 07
Bilgi Menüsü ve Diğerleri
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Bilgi
Resim
Bilgi
Ekran Gösterimi
Bilgi menüsünü görüntüleme
Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.
1
HDMI
**kHz **Hz PP
****x****
Sistem
Bilgi
Optimal Mod
****x**** **Hz
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir
düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için
düğmesine basın.
2
öğesine basarak Bilgi öğesine gidin. Geçerli giriş kaynağı, frekans ve
çözünürlük gösterilir.
Resim
Resim
Ekran Gösterimi
Bilgi
Sistem
Ekran Gösterimi
Sistem
Bilgi
Bilgi
DVI
**kHz **Hz PP
****x****
Bilgi
DisplayPort
**kHz **Hz
****x****
Optimal Mod
****x**** **Hz
Optimal Mod
****x**** **Hz
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
59
Başlangıç Ekranından Parlaklık,
Kontrast ve Ses Ayarını
Yapılandırma
Parlaklık
SAMSUNG
――MAGIC
Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
Kullanılabilir bir ekran görüntüsü menüsü olmadığı durumlarda, başlangıç
düğmesini kullanarak Parlaklık, Kontrast veya Ses ayarını
ekranındaki
yapın.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kontrast
SAMSUNG
――MAGIC
Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için (hiçbir menü ekranı görüntülenmiyorken) ürünün ön tarafındaki herhangi bir
düğmeye basın. Ardından
düğmesine basın.
Ses
Parlaklık
Kontrast
100
2
3
Parlaklık, Kontrast ve Ses arasında geçiş yapmak için
düğmesine basın.
düğmesini kullanarak Parlaklık, Kontrast, Ses ayarını yapın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
60
Bölüm 08
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Easy Setting Box kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar (Easy Setting Box)
Easy Setting Box yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
Yazılımın Yüklenmesi
•• Windows 7 32Bit/64Bit
1
•• Windows 8,1 32Bit/64Bit
Easy Setting Box'ın en son sürümünü yüklemek için, http://www.samsung.com adresindeki
Samsung Electronics web sitesinden indirin.
2
Easy Setting Box kurulum programını seçin.
3
Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında Next 'yi tıklatın.
4
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Donanım
•• En az 32MB'lık bellek
•• Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
Yazılımın Kaldırılması
――Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
Başlat öğesini tıklatın, Ayarlar/Denetim Masası seçeneğini seçin ve ardından Programları Ekle veya
Kaldır öğesini çift tıklatın.
――Easy Setting Box simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
Program listesinden Easy Setting Box seçeneğini seçin ve Ekle/Kaldır düğmesini tıklatın.
görüntülenmeyebilir.
――Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
61
Bölüm 09
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması
Gerekenler
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni
aramadan önce, ürününüzü aşağıda
belirtildiği gibi sınayın. Sorun devam
ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video
denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
Ürünü Sınama
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse, otomatik tanı testi yapın.
1
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2
Kabloyu üründen çıkarın.
3
Ürünü açar.
4
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. Standart Sinyal Modu Tablosu), kısa süreliğine Uygun Olmayan Mod mesajı görüntülenir.
――Görüntülenen çözünürlük ürün veya PC sistemi ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
62
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Sorunlar
Çözümler
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini kontrol
edin.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı
olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI veya DVI
ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik kartı
sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar üreticisiyle
temasa geçin.)
Ekran sorunu
Sorunlar
Çözümler
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.
Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj
görünür.
Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (S.71) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün
performansına uygun olacak şekilde değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
63
Sorunlar
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Çözümler
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol
edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (S.71) ve ürün üzerindeki Bilgi
menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
Renk ayarlarını değiştirin.
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.
Renk ayarlarını değiştirin.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Renk ayarlarını değiştirin.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir
yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Metin bulanık.
Windows İşletim Sistemi kullanılıyorsa (Örneğin Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1): Denetim
Masası Yazı Tipleri ClearType metnini ayarla'ya gidin ve ClearType'ı Aç seçeneğini belirleyin.
Video düzgün oynatılamıyor.
Yüksek çözünürlüklü büyük video dosyaları düzgün oynatılamayabilir. Bunun sebebi, video oynatıcısının
bilgisayar kaynağı için optimize edilmemesi olabilir.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Dosyayı başka bir video oynatıcıda oynatmayı deneyin.
64
Ses sorunu
Sorunlar
Ses yok.
Çözümler
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım
programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Görüntü var, ancak ses yok.
Giriş aygıtını bağlamak için HDMI-DVI kablosu kullanılırsa ses alınamaz.
HDMI kablosu kullanarak aygıtı bağlayın.
Kaynak cihaz sorunu
Sorunlar
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
Çözümler
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
65
S&C
Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin
veya grafik kartınızın kullanım el kitabına
bakın.
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows XP: Denetim Masası Görünüm ve Temalar Görüntü Ayarlar Gelişmiş
Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı ayarını yapın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası Ekran Ayarlar Gelişmiş
gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
Monitör öğesine
•• Windows Vista : Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme Kişiselleştirme Ekran
Ayarları Gelişmiş Ayarlar Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme
hızı öğesini ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme Görüntü Ekran
Çözünürlüğü Gelişmiş ayarlar Monitör öğesine gidin Monitör ayarları
altındakiYenileme hızı ayarını yapın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar Denetim Masası
Görüntü Ekran Çözünürlüğü Gelişmiş ayarlar
ayarları altındakiYenileme hızı ayarını yapın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows XP: Denetim Masası
çözünürlüğü ayarlayın.
Görünüm ve Temalar
•• Windows ME/2000: Denetim Masası
ayarlayın.
Ekran
Görünüm ve Kişiselleştirme
Monitör öğesine gidin Monitör
Ekran
Ayarlar öğesine gidin ve
Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü
•• Windows Vista : Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme
Görüntü Ayarları öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme
Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Kişiselleştirme
Ekran
Çözünürlüğü
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
66
Soru
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
Yanıt
•• Windows XP: Denetim Masası Görünüm ve Temalar Ekran Ekran Koruyucu Ayarları
öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası Ekran Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC
üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme Kişiselleştirme Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme Kişiselleştirme Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar Denetim Masası Görünüm ve Kişiselleştirme
Kişiselleştirme Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC'nin BIOS SETUP programındaki
güç tasarrufu modunu ayarlayın.
67
Bölüm 10
Teknik Özellikler
-
Genel
Boyut
Model Adı
Panel
-
Görüntü alanı
Y
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık
D
-
Boyutlar (G x Y x D)
S24E650C
Boyut
24 Sınıf (23,5 inç / 59,8 cm)
27 Sınıf (27,0 inç / 68,5 cm)
Görüntü alanı
521,39 mm (Y) x 293,28 mm (D)
597,88 mm (Y) x 336,31 mm (D)
Piksel Aralığı
0,27156 mm (Y) x 0,27156 mm (D)
0,3114 mm (Y) x 0,3114 mm (D)
Altlıksız
547,8 x 333,4 x 61,4 mm / 3,8 kg
623,2 x 375,7 x 62,9 mm / 4,9 kg
Altlıklı
MİN : 547,8 x 392,4 x 257,4 mm / 6,2 kg
MİN : 623,2 x 414,9 x 257,4 mm / 7,3 kg
MAKS : 547,8 x 522,4 x 257,4 mm
MAKS : 623,2 x 544,9 x 257,4 mm
Maksimum Piksel Hızı
148,5 MHz
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
D
S27E650C
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Sinyal konektörleri
HDMI, DisplayPort, DVI
Y
G
68
Model Adı
Ortam koşulları
S24E650C
Çalışma
S27E650C
Sıcaklık: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
――Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en
iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
――Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
――Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
69
Güç Tasarrufu
Bu ürünün güç tasarrufu fonksiyonu, ürün belirli bir süre kullanılmazsa ekranı kapatarak ve güç LED'inin rengini değiştirerek güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda
güç kapatılmaz. Ekranı yeniden açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu modu yalnız ürün güç tasarrufu fonksiyonuna sahip
bir PC'ye bağlandığında çalışır.
Güç Tasarrufu
Energy Star Güç Tüketimi
(Energy Star Test Koşulu)
Güç Göstergesi
Açık
Yanıp Sönme
Kapalıyken
S24E650C
21,6 W
0,5 W
0,3 W
S27E650C
20,6 W
Güç Tüketimi
Güç tasarruf modu
Güç kapalı (Güç düğmesi)
――Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik gösterebilir.
――ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın ABD'de tescilli markasıdır.
Energy Star güç tüketimi, güncel Energy Star® Standardı'nda belirtilen test yöntemiyle ölçülmektedir.
――SOG (Sync On Green) desteklenmez.
――Güç tüketimini sıfıra indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarın (tatil esnasında, vb.)
70
Standart Sinyal Modu Tablosu
-- Bu ürün, panelin doğası gereği en
uygun resim kalitesini elde etmek için
her bir ekran boyutu için yalnız bir
çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen
çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü
kullanmak görüntü kalitesini bozabilir.
Bunu önlemek için, ürününüz için
belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz
önerilir.
Model Adı
Senkronizasyon
Çözünürlük
S24E650C / S27E650C
Yatay Frekans
30 – 81 kHz
Dikey Frekans
56 – 72 Hz
Uygun çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç
LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
71
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 (RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
-- Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir
satırı taramak için gerekli süredir. Yatay
döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak
adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden
ölçülür.
-- Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca
kez tekrarlanması, doğal resimler
görüntülemenize olanak sağlar.
Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya
"yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
72
Bölüm 11
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti
için ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri
ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit
vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
73
Doğru Atma
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım
ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki
zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın
aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için
diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
74
Terminoloji
OSD (Ekran Görüntüsü)____ Ekran
görüntüsü (OSD) resim kalitesini
gereken optimum düzeye getirmek
için ekran ayarlarını yapılandırmanıza
olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen
menüleri kullanarak ekran parlaklığı,
renk tonlaması, boyut ve diğer birçok
ayarı değiştirmenizi sağlar.
Gamma____ Gamma menüsü
ekrandaki orta tonları temsil eden gri
ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması
tüm ekranın aydınlanmasına neden
olurken, Gamma ayarı yalnızca orta
parlaklığı aydınlatır.
Gri ölçeği____ Ölçek, ekranda daha
koyu alanlardan daha aydınlık alanlara
geçişte renk çeşitlemelerini gösteren
renk yoğunluğu düzeyine karşılık gelir.
Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah
ve beyaz çeşitlemesiyle gösterilir ve
gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki
orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı
aracılığıyla gri ölçeği değiştirildiğinde,
ekranın orta parlaklığı değişir.
Tarama hızı____ Tarama hızı veya
yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına
karşılık gelir. Ekran görüntüleri
göstermek için yenilenirken ekran
verileri iletilir, ama yenileme çıplak
gözle görülemez. Ekran yenileme
sayısı, tarama hızı olarak adlandırılır
ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir
tarama hızı, ekranın saniyede 60 kes
yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama
hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik
kartlarının performansına bağlıdır.
Nokta Aralığı____ Ürün ve ekran;
kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur.
Noktalar arasındaki mesafenin daha
olması daha yüksek çözünürlük
meydana getirir. Nokta aralığı aynı
renkteki noktalar arasında en kısa
mesafe anlamına gelir. Nokta aralığı
milimetre cinsinden ölçülür.
Yatay Frekans____ Monitör ekranında
görüntülenen karakter veya görüntüler
çok sayıda noktadan (piksel) oluşur.
Pikseller yatay çizgiler halinde iletilir ve
bunlar da dikey şekilde düzenlenerek
görüntü oluşturulur. Yatay frekans kHz
cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin
saniyede kaç kez iletildiğini ve monitör
ekranında görüntülendiğini belirtir.
Yatay frekansın 85 olması görüntüyü
oluşturan yatay satırların saniyede 85000
kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans
85kHz olarak gösterilir.
Dikey Frekans____ Bir görüntü çok
sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey
frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu
yatay çizgilerle saniyede kaç görüntü
oluşturulabileceğini ifade eder. 60
değerinde dikey frekans bir görüntünün
saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir.
Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da
denir ve bu ekran titrekliğini etkiler.
Tak ve Çalıştır____ Tak ve Kullan
özelliği, en uygun görüntüleme
ortamını oluşturmak üzere bir monitör
ile PC arasında otomatik olarak bilgi alış
verişine olanak tanır.
Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini
kullanmak için VESA DDC (uluslararası
standart) kullanır.
Çözünürlük____ Çözünürlük, bir ekranı
meydana getiren yatay piksellerle dikey
piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı düzeyini
temsil eder. Çözünürlük yükseldikçe
ekranda daha fazla bilgi görüntülenir
ve bu da aynı anda birçok görevi
gerçekleştirmek için uygundur.
Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920
yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080
dikey pikselden (dikey çözünürlük)
oluşur.
75
Download PDF

advertising