Samsung | C34J791WTM | Samsung C34J791WTM Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
S24D330H S24D332H
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Samsung Electronics dışındaki ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
Aşağıdaki durumlarda bir yönetim ücreti alınabilir:
(a) Talep etmeniz üzerine bir mühendis çağrılır, ancak üründe hiç arıza olmadığı görülürse (yani, kullanıcı kılavuzu
okunmadığında).
(b) Üniteyi onarım merkezine götürdüğünüzde, ancak üründe bir arıza olmadığı görülürse (yani, kullanıcı kılavuzu
okunmadığında).
Teknisyen ziyaret etmeden önce yönetim ücreti tutarı hakkında bilgilendirileceksiniz.
Bu ürünün ortalama yasam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Saklama önlemleri
4
4
Güvenlik Önlemleri
Temizleme
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
4
5
5
6
7
Hazırlıklar
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Ekran Ayarı
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
15
Parlaklık
18
PC Bağlama ve Kullanma
15
D-SUB Kablosu Kullanarak Bağlama (Analog tipi)15
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
16
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
16
Gücü Bağlama
16
Kontrast
18
Netlik
18
Oyun Modu
19
SAMSUNG MAGIC Bright
19
SAMSUNG MAGIC Angle
20
SAMSUNG MAGIC Upscale
20
Görüntü Boyutu
20
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
17
Sürücü Yükleme
17
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
17
Parçalar
Ön Düğmeler
Arka Taraf
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını değiştirme
Ürünün Eğimini Ayarlama
Hırsıza Karşı Kilit
9
9
10
11
11
12
HDMI Siyhlk Dzy
21
Yanıt Süresi
21
Yatay Pozisyon & Dikey Pozisyon
21
Kalın 21
Kurulum
Altlığın Takılması Altlığın Çıkarılması 13
13
14
İnce
21
2
İçindekiler
Renk Tonunu Yapılandırma
Kurulum ve Sıfırlama
Teknik Özellikler
Kırmızı
22
Tümünü Sıfırla
25
Genel
31
Yeşil
22
Eko Tasarruf Plus
25
Standart Sinyal Modu Tablosu
32
Mavi
22
Kapanış
25
Renk Tonu
23
PC/AV Modu
26
Gamma
23
Tuş Tekrar Süresi
26
Kaynak Algılama
26
BİLGİ
26
Ekranı Yeniden Boyutlandırma
veya Yeniden Konumlandırma
Dil
24
Menü yatay konum & Menü dikey konum
24
Görüntü Süresi
24
Saydamlık
24
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
37
Bir ürün kusuru yoksa
37
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse37
Diğer
37
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
27
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
28
28
28
28
S & C
30
3
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Güvenlik Önlemleri
Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden
olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Uyarı
Dikkat
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Saklama önlemleri
Yakınında ultrason dalgalı nemlendiriciler kullanılırsa, parlak modellerin yüzeyinde beyaz lekeler
oluşabilir.
――Ürünün içini temizlemek isterseniz size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (Servis
ücreti alınır.)
4
Temizleme
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
Elektrik ve Güvenlik
Uyarı
1 Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
•• Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
2 Güç kablosunu üründen çıkarın.
•• Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
3 Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
4
•• Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.
•• Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
‒‒ Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri uygulamayın.
•• Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
‒‒ Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
•• Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır bir eşyanın altında
bırakmamaya dikkat edin.
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.
5 Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
•• Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
6 Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
•• Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
Dikkat
•• Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu kullanın. Elektrik
kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
‒‒ Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik kablosunun çıkarılması gerekir.
•• Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
5
Kurulum
Uyarı
Dikkat
•• Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına
kurmayın.
•• Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara yerleştirmeyin.
•• Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
•• Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
‒‒ Çocuklar boğulabilir.
•• Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf, eğimli bir yüzey, vb.)
‒‒ Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
‒‒ Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.
•• Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.
‒‒ Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından emin
olun.
‒‒ Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
‒‒ Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
•• Ürünü yere yavaşça koyun.
‒‒ Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek nem
bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün
performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
‒‒ Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
danışmayı unutmayın.
•• Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
‒‒ Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
•• Yenilebilir yağlar (soya yağı gibi) üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü yağ kirinden
uzak tutun. Ve ürünü mutfakta ya da ocağın yakınında kurmayın veya kullanmayın.
6
Çalışma
Uyarı
•• Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin, onarmayın veya
değiştirmeyin.
‒‒ Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını çıkarın.
•• Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla) metal nesneler (yemek
çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
‒‒ Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik
kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.
‒‒ Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik
kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.
‒‒ Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
•• Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, gücü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
‒‒ Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak, şeker, vb.) bırakmayın.
‒‒ Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün veya ağır nesneler düşebilir ve
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
•• Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•• Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.
•• Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen havalandırın.
•• Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya taşımayın.
•• Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.
•• Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.
‒‒ Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
7
Dikkat
•• Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere
yol açabilir.
‒‒ Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç tasarrufu modunu veya hareketli
resim içeren bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.
•• Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu prizden
çıkarın.
‒‒ Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya elektrik kaçağına neden
olabilir.
•• Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
•• Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
‒‒ Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
‒‒ Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
‒‒ Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
‒‒ Görüşünüz bozulabilir.
•• AC/DC adaptörleri bir araya getirmeyin.
•• AC/DC adaptörü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.
•• Güç aygıtına su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.
‒‒ Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
‒‒ Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan kaçının.
‒‒ Yerleri yıkarken AC/DC adaptörün ıslanmamasına dikkat edin.
•• AC/DC adaptörü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.
‒‒ Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
•• AC/DC adaptörü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.
•• AC/DC güç adaptörünü kablo girişi yukarı gelecek şekilde asılı kalarak yerleştirirseniz, Adaptöre su
veya başka yabancı maddeler girebilir ve Adaptörün düzgün çalışmamasına neden olabilir.
AC/DC güç adaptörünü bir masa veya zemin üzerine düz şekilde yerleştirmeye dikkat edin.
•• Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
‒‒ Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
•• Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
8
Bölüm 02
Hazırlıklar
Parçalar
Simgeler
Açıklama
Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.
OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla
değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.
Ön Düğmeler
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
•• Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için,
boyunca basın.
düğmesine 10 saniye
•• Devre dışı bırak: Kilitli OSD kontrolünü açmak için,
saniyeden daha uzun basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu
düğmesine 10
――OSD kontrolü kilitliyse, Parlaklık ve Kontrast ayarı yapılabilir. Oyun Modu
kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir.
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
Oyun Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
basın.
düğmesine
Oyun Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
•• RESİM
Kontrast, Netlik, MAGICBright, MAGICAngel, MAGICUpscale
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
•• RENK
•• KURLM VE SIFIRLM
――Ürünün üzerindeki düğmeleri etkinleştirmek için panelin alt tarafındaki alana dokunun.
――Ön taraftaki düğme etiketine dokunmak düğmeyi etkinleştirmez.
Eko Tasarruf Plus
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir seçeneğin
değerini ayarlayın.
Ekran parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada
düğmesine basıldığında giriş
kaynağı değişir (Analog / HDMI).
düğmesine basarak ürünü açar
veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde değişen giriş
kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
9
Simgeler
Arka Taraf
Açıklama
Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için
düğmesine basın.
――Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi Otomatik Ayar işlevini
etkinleştirir.
――Bu işlev yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Ekranı açın veya kapatın.
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan önce
İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini gösterir.)
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye tekrar
basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu
İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
――İşlev düğmeleri sayfası Oyun Modu seçeneğinin etkin olup olmadığını gösterir.
: Kapalı
: Açık
Bağlantı Noktası
Açıklama
AC/DC adaptöre bağlanır.
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
10
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını değiştirme
Başlangıç ekranında (OSD menüsü ekranda değilken)
ayarını değiştirin.
düğmelerini kullanarak Parlaklık ve Kontrast
Ürünün Eğimini Ayarlama
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
-1° (±
2°) ~
Parlaklık
20° (
±2°)
100
Kontrast
75
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Parlaklık
•• Ürünün eğimini ayarlayabilirsiniz.
•• Ürünün alt parçasını tutun ve eğimi dikkatli bir şekilde ayarlayın.
――SAMSUNG Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kontrast
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
11
Hırsıza Karşı Kilit
――Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
――Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı
ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
DC 14V
RGB IN
1 Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2 Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3 Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4 Kilitleme cihazını kilitleyin.
‒‒ Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
‒‒ Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
‒‒ Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın
alınabilir.
12
Kurulum
Altlığın Takılması
――Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde gösterilen
yönde takın.
Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez
serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin
üzerine yerleştirin.
Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
Ürünün ana gövdesini elinizle şekilde gösterildiği gibi
tutun.
Takılan altlığı ana gövdeye aşağıdaki şekilde gösterilen
ok yönünde yerleştirin.
- Dikkat
Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen
sabitleninceye kadar döndürün.
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
13
Altlığın Çıkarılması
――Altlığı monitörden çıkarmadan önce, monitörü düz ve sabit bit yüzey üzerine, ekranı aşağı bakacak şekilde koyun.
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez
serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin
üzerine yerleştirin.
Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok
yönünde çekerek altlıktan çıkarın.
Altlık tablasını ayırmak için, altlığın boynunu bir
elinizle tutarken, diğer elinizi yumruk yaparak altlık
tablasına ok yönünde bastırın.
- Dikkat
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını
döndürün.
14
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
PC Bağlama ve Kullanma
――Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
――Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
――Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
D-SUB Kablosu Kullanarak Bağlama (Analog tipi)
RGB IN
15
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
HDMI IN
Gücü Bağlama
Tümleşik AC/DC güç adaptörü ile güç bağlantısı
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DC 14V
HDMI IN
――Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
Çıkarılabilir AC/DC güç adaptörü ile güç bağlantısı
DC 14V
――Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
16
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
Sürücü Yükleme
――Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
――Ürün sürücüsünün en son sürümünü yüklemek için, http://www.samsung.com adresindeki Samsung
Electronics web sitesinden indirin.
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme
iletisi görüntülenir.
Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.
Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:
•• Sırtınızı dik tutun.
――En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca en
çok üç kez daha görünür.
――En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.
•• Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
•• Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
•• Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
•• Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz, topuklarınız yere
değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
17
Bölüm 04
Ekran Ayarı
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Ürünün kendisine bakın.
Kontrast
Parlaklık
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
――SAMSUNG Bright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
MAGIC
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――SAMSUNG Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Netlik
RESİM
Parlaklık
100
Kontrast
75
Netlik
60
Oyun Modu
Kapalı
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kişisel
SAMSUNG
Kapalı
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Parlaklık düzeyini
ayarlayın. 100’e
yakın değerler
daha parlak bir
ekran anlamına
gelir.
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
――SAMSUNG Bright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
MAGIC
――SAMSUNG Upscale, Mod 1 veya Mod 2 modundayken bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kapalı
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
18
Oyun Modu
SAMSUNG MAGIC Bright
Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın.
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.
Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu
özelliği kullanın.
――Eko Tasarruf Plus etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde Oyun Modu,
――SAMSUNGAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
Açık olarak ayarlanmış olsa bile Kapalı konumuna gelir.
――Oyun Modu seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, Daima Açık seçeneğini belirleyin.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
MAGIC
Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
PC modunda
•• Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
•• Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
•• Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
•• Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
AV modunda
SAMSUNG
Harici giriş HDMI ile bağlandığında ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandığında, MAGIC
Bright fabrikada
önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (Dinamik, Standart, Sinema ve Kişisel) sahip olur. Dinamik,
Standart, Sinema ya da Kişisel ayarlarından birini etkinleţtirebilirsiniz. Otomatik olarak kiţiselleţtirilmiţ
resim ayarlarınızı çağıran Kişisel ayarını seçebilirsiniz.
•• Dinamik: Standart moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
•• Standart: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de
sağlar.
•• Sinema: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve gözlerinizin
daha az yorulmasını sağlar.
•• Kişisel: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.
19
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Upscale
MAGICAngle
izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza
olanak tanır.
MAGICUpscale
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
SAMSUNG
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
SAMSUNG
işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.
Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Açıyı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
•• Kapalı / Mod 1 / Mod 2
――Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, Mod 2 daha güçlü bir etkiye sahiptir.
Görüntü Boyutu
Resim boyutunu değiştirin.
PC modunda
•• Kapalı
1
: Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
•• Arka Yaslan Modu1
2
: Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
•• Arka Yaslan Modu2
seçeneği belirleyin.
3
: Arka Yaslan Modu1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu
•• Ayakta Modu
•• Yan Mod
5
4
: Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
: Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
•• Grup Görünümü: Birden fazla izleyicinin
seçeneği belirleyin.
1
,
4
ve
5
konumlarından görüntülemesi için bu
•• Kişisel: Kişisel seçilirse varsayılan olarak Arka Yaslan Modu1 uygulanır.
•• Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
•• Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
AV modunda
•• 4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
•• 16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• Ekrana Sığdır: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
――Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
――Bir dijital çıkış cihazı HDMI kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
――Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her
model tarafından desteklenmez ).
――Sadece harici giriş HDMI ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.
20
HDMI Siyhlk Dzy
Kalın
Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak
görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu
durumda, görüntü kalitesini ayarlamak için HDMI Siyhlk Dzy kullanılabilir.
Ekran frekansını ayarlayın.
――Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
Bu durumda, HDMI Siyhlk Dzy işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.
――Bu işlev yalnızca HDMI modunda kullanılabilir.
•• Normal: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
•• Düşük: Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini
arttırmak için bu modu seçin.
――HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
İnce
Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.
――Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
――HDMI Siyhlk Dzy özelliği, yalnızca, 720P ve 1080P gibi belirli AV çözünürlüğünde etkindir.
Yanıt Süresi
Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.
――Film izlemiyorsanız, en iyisi Yanıt Süresi seçeneğini Standart veya Daha hızlı olarak ayarlamaktır.
Yatay Pozisyon & Dikey Pozisyon
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.
――Yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
――Bu menü sadece Görüntü Boyutu ayarı AV modunda Ekrana Sığdır olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde görüntüleme
yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için Ekrana Sığdır öğesini seçin.
21
Bölüm 05
Renk Tonunu Yapılandırma
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
SAMSUNG
Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz. Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Ekranın renk tonunu ayarlayın. MAGIC
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Ürünün kendisine bakın.
Yeşil
Kırmızı
Resimdeki yeşil rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
Resimdeki kırmızı rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Mavi
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
RENK
Kırmızı
50
Yeşil
50
Mavi
50
Renk Tonu
Normal
Gamma
Kırmızı doygunluk
düzeyini ayarlayın.
100’e yakın
değerler bu
renklerin daha
yoğun olacağı
anlamına gelir.
Resimdeki mavi rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.
Mod 1
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
22
Renk Tonu
Görüntünün genel renk tonunu ayarlayın.
――SAMSUNGAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
•• Soğuk 2: Renk sıcaklığını Soğuk 1'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
•• Soğuk 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
•• Normal: Standart renk tonunu görüntüleyin.
•• Sıcak 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
•• Sıcak 2: Renk sıcaklığını Sıcak 1'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
•• Kişisel: Renk tonunu özelleştirin.
――Harici giriş, HDMI ile bağlandığında ve PC/AV Modu, AV olarak ayarlandığında, Renk Tonu fabrikada
önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (Soğuk, Normal, Sıcak ve Kişisel) sahip olur.
Gamma
Görüntü için orta aralık parlaklığını (Gamma) ayarlayın.
――SAMSUNGAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
•• Mod 1 / Mod 2 / Mod 3
23
Bölüm 06
Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden Konumlandırma
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Ürünün kendisine bakın.
Menü yatay konum & Menü dikey konum
Dil
Menü yatay konum: Menü konumunu sola veya sağa taşıyın.
Menü dikey konum: Menü konumunu yukarı veya aşağı taşıyın.
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
――PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
MENÜ AYARLARI
Dil
Türkçe
Menü yatay konum
100
Menü dikey konum
2
Görüntü Süresi
Saydamlık
20 sn
Menü dilini
ayarlayın.
Görüntü Süresi
Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.
Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.
Saydamlık
Açık
Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
24
Bölüm 07
Kurulum ve Sıfırlama
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Ürünün kendisine bakın.
Eko Tasarruf Plus
Tümünü Sıfırla
Eko Tasarruf Plus işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç
tüketimini azaltır.
――SAMSUNG Bright özelliği Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
•• Kapalı: Eko Tasarruf Plus işlevini devre dışı bırakın.
KURLM VE SIFIRLM
Tümünü Sıfırla
Eko Tasarruf Plus
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kapalı
Kapanış
Ürünle ilgili tüm
ayarları fabrika
varsayılanlarına
çevirin.
•• Auto: Güç tüketimi, geçerli ayara oranla yaklaşık %10'a kadar otomatik olarak azalacaktır.
(Güç tüketiminin ne kadar azaltılacağı, ekran parlaklığına bağlıdır.)
•• Düşük: Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %25'e kadar azalacaktır.
•• Yüksek: Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %50'e kadar azalacaktır.
PC/AV Modu
Tuş Tekrar Süresi
Hızlanma
Kaynak Algılama
Auto
Kapanış
Kapanış: Kapanış modunu açma.
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Şu Sürdn Snr Kpt: Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen
saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
――Bu seçenek yalnızca Kapanış seçeneği Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――Bazı bölgelerdeki pazarlarda bulunan ürünlerde, Kapanış seçeneği, ürün açıldıktan 4 saat sonra
otomatik olarak etkinleşecek şekilde ayarlanmıştır. Bu, güç kaynağı yönetmelikleri uyarınca yapılmıştır.
Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, MENU
KURLM VE SIFIRLM konumuna giderek
Kapanış özelliğini Kapalı olacak şekilde ayarlayın.
25
PC/AV Modu
BİLGİ
PC/AV Modu seçeneğini AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir.
Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.
Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.
•• Bir PC’ye bağlanıldığında "PC" olarak ayarlayın.
•• Bir AV cihazına bağlanıldığında "AV" olarak ayarlayın.
――Bu işlev Analog modunu desteklemez.
――Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
――Monitör (HDMI olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da Kabloyu Kontrol Et mesajı
görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için
düğmesine basın. PC veya AV
seçeneğini seçebilirsiniz.
RESİM
RENK
MENÜ AYARLARI
KURLM VE SIFIRLM
BİLGİ
BİLGİ
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mod
****x**** **Hz
Tuş Tekrar Süresi
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir
kez yanıt verir.
Kaynak Algılama
Giriş sinyali tanıma yöntemi olarak Auto veya Manuel öğesini seçin.
26
Bölüm 08
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi
Donanım
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• En az 32MB'lık bellek
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Easy Setting Box kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Easy Setting Box'ın en son sürümünü yüklemek için, http://www.samsung.com adresindeki Samsung
Electronics web sitesinden indirin.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Easy Setting Box simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
――Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar
Easy Setting Box yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
27
Bölüm 09
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
――Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın. Sorun
devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürünü Sınama
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini
kontrol edin.
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar
bulunur.
Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse,
otomatik tanı testi yapın.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
1 Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2 Kabloyu üründen çıkarın.
3 Ürünü açar.
4 Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.
――Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI veya
DVI ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik kartı
sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar üreticisiyle
temasa geçin.)
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Ekran sorunu
Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. Standart Sinyal Modu Tablosu), kısa süreliğine Uygun
Olmayan Mod mesajı görüntülenir.
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
――Ekran çözünürlüğü, bilgisayarın sistemin ayarlarına ve kablolara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.
Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
28
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Metin bulanık.
Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj
görünür.
Windows İşletim Sistemi kullanılıyorsa (örneğin, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 veya Windows
Yazı Tipleri
ClearType metnini ayarla'ya gidin ve ClearType'ı Aç seçeneğini
10): Denetim Masası
belirleyin.
Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (S.32) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün
performansına uygun olacak şekilde değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Video düzgün oynatılamıyor.
Yüksek çözünürlüklü büyük video dosyaları düzgün oynatılamayabilir. Bunun sebebi, video
oynatıcısının bilgisayar kaynağı için optimize edilmemesi olabilir.
Dosyayı başka bir video oynatıcıda oynatmayı deneyin.
Kalın ve İnce ayarlarını yapın.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Kaynak cihaz sorunu
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor. Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol
edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (S.32) ve ürün üzerindeki BİLGİ
menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
――Kullanıcının bakış açısına göre ürünün çerçevesindeki LED lambalar görünebilir. Lamba insan sağlığı için
zararlı değildir ve ürün özellikleri ve performansı üzerinde etkisizdir. Ürün güvenle kullanılabilir.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
RENK ayarlarını değiştirin.
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.
RENK ayarlarını değiştirin.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
RENK ayarlarını değiştirin.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
29
S&C
――Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows XP: Denetim Masası
Görünüm ve Temalar
•• Windows ME/2000: Denetim Masası
•• Windows Vista : Denetim Masası
•• Windows 7: Denetim Masası
Ayarlar
Görünüm ve Kişiselleştirme
Sistem
Denetim Masası
Görüntü
Ayarlar
Gelişmiş
Görünüm ve Kişiselleştirme
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar
ayarını yapın.
•• Windows 10: Ayarlar
Ekran
Görüntü
Gelişmiş
Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı ayarını yapın.
Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
Kişiselleştirme
Görüntü
Ekran Ayarları
Ekran Çözünürlüğü
Görünüm ve Kişiselleştirme
Gelişmiş görüntü ayarları
Gelişmiş Ayarlar
Gelişmiş ayarlar
Görüntü
Monitör öğesine gidin Monitör ayarları altındakiYenileme hızı ayarını yapın.
Ekran Çözünürlüğü
Görüntü adaptörü özellikleri
Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
Gelişmiş ayarlar
Monitör öğesine gidin Monitör ayarları altındakiYenileme hızı
Monitör'e gidin ve Monitör ayarları altında Ekran yenileme hızı'nı ayarlayın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows XP: Denetim Masası
Görünüm ve Temalar
•• Windows ME/2000: Denetim Masası
•• Windows Vista : Denetim Masası
•• Windows 7: Denetim Masası
Görünüm ve Kişiselleştirme
Sistem
Denetim Masası
Görüntü
Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Görünüm ve Kişiselleştirme
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar
•• Windows 10: Ayarlar
Ekran
Ekran
Kişiselleştirme
Ekran
Görüntü Ayarları öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran
Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Gelişmiş görüntü ayarları öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
•• Windows XP: Denetim Masası
Görünüm ve Temalar
•• Windows ME/2000: Denetim Masası
•• Windows Vista : Denetim Masası
•• Windows 7: Denetim Masası
Görünüm ve Kişiselleştirme
Denetim Masası
Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları
Ekran Koruyucu Ayarları
Görünüm ve Kişiselleştirme
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar
tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar
Görüntü
Görüntü
Ekranı kilitle
Güç seçenekleri'nde veya veya PC'nin BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Kişiselleştir
Kişiselleştir
Güç seçenekleri'nde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Ekran Koruyucu Ayarları
Ekran Koruyucu Ayarları
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran zaman aşımı ayarları
Kişiselleştir
Güç seçenekleri'nde veya PC'deki BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Güç seçenekleri'nde veya PC'deki BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Ekran Koruyucu Ayarları
Güç seçeneği öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç
Güç & uyku öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
30
Bölüm 10
Teknik Özellikler
Genel
Model Adı
S24D330H
Boyut
24 Sınıf (24 inç / 61 cm)
Görüntü alanı
531,36 mm (Y) x 298,89 mm (D)
Piksel Aralığı
0,27675 mm (Y) x 0,27675 mm (D)
Maksimum Piksel Hızı
148,5 MHz
S24D332H
148,5 MHz (D-SUB)
AC100-240V~ 50/60Hz
Adaptörün AC voltajına göre. Ürünün DC voltajı için ürün etiketine bakın.
Sinyal konektörleri
D-SUB, HDMI
Ortam koşulları
Çalışma
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Panel Noktaları (Pikseller)
174,5 MHz (HDMI)
Güç Kaynağı
――Tak ve Çalıştır
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
――Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
――Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
――Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.
Sıcaklık: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
31
Standart Sinyal Modu Tablosu
Model Adı
S24D330H
Senkronizasyon
Çözünürlük
Yatay Frekans
30 – 81 kHz
Dikey Frekans
56 – 75 Hz
Uygun çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir.
Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
32
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.
――Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar. Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir.
Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
――Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD monitör 85Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak dikey frekansı 60Hz olarak
değiştirin.
33
Model Adı
S24D332H
Senkronizasyon
Çözünürlük
Yatay Frekans
30 – 81 kHz
Dikey Frekans
56 – 75 Hz
Uygun çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-SUB)
1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
Maksimum çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-SUB)
1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir.
Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
D-SUB
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
34
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
HDMI
35
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
83,894
74,973
174,500
+/-
――Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.
――Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar. Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir.
Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
――Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD monitör 85Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak dikey frekansı 60Hz olarak
değiştirin.
36
Bölüm 11
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için
ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca
seçenekleri ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre,
Şerit vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
EMC : CSQAL
Wei 4 Road, Microelectronics Industrial Park, Jingang High way, Tianjin, China
Tel: 86 23961234
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
Fax: 86 23961234
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
LVD : Nemko (Shanghai Ltd. Shenzhen Branch)
Unit C & D, Floor 10, Tower 2, Kefa Road #8 Hi-Technology Park Nanshan
District 518057 Shenzhen CHINA
Tel: 755 8221 0420-822
Intertek Testing Services Shanghai
Building No.86, 1198 Qinzhou Road(North), 200233 Shanghai, China
Tel: 021-61278260
37
Download PDF

advertising