Samsung | U24E850R | Samsung LU24E85KRS 23,5'' DP'li PLS UHD Profesyonel Monitör Kullanım kılavuzu

Kullanım
Kılavuzu
U24E850R
U28E850R
U32E850R
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik
özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
BN46-00482B-11
İçindekiler
ÜRÜNÜ KULLANMADAN
ÖNCE
HAZIRLIKLAR
BIR KAYNAK CIHAZ
BAĞLAMA VE KULLANMA
7
Telif Hakkı
7
Bu el kitabında kullanılan simgeler
8
Temizleme
9
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
9
Saklama önlemleri
10
Güvenlik Önlemleri
10
11
12
14
Simgeler
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
17
Ürünü kullanmak için doğru oturma
konumu
18
İçeriği Kontrol Etme
18
Parçaları Kontrol Etme
19
Parçalar
19
21
Ön Düğmeler
Arka Taraf
27
Kurulum
27
28
30
31
31
32
Altlığın Çıkarılması
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının
Takılması
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
Monitör Ekranını Döndürme
Hırsıza Karşı Kilit
33
"MagicRotation Auto"
34
Monitörü Döndürme
35
Bağlamadan Önce
35
Ön bağlantı kontrol noktaları
İçindekiler
2
İçindekiler
EKRAN AYARI
35
PC'yi Bağlama ve Kullanma
35
37
37
38
39
39
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
MINI DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
Kulaklığa Bağlama
Gücü Bağlama
Bağlı Kabloları Düzenleme
40
Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak
Bağlama
40
40
Ürüne PC bağlama
Ürünü USB HUB Olarak Kullanma
42
Sürücü Yükleme
43
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
44
SAMSUNG MAGIC Bright
44
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
46
Parlaklık
46
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
47
Kontrast
47
Kontrast Yapılandırma
48
Netlik
48
Netlik Yapılandırma
49
Renk
49
Renk Yapılandırması
51
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E850R)
51
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
53
HDMI Siyhlk Dzy
53
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
54
Göz Koruyucu Modu
54
Göz Koruyucu Modu'nu Yapılandırma
İçindekiler
3
İçindekiler
55
Oyun Modu
55
Oyun Modu Yapılandırması
56
Yanıt Süresi
56
Yanıt Süresi Yapılandırma
57
Resim Boyutu
57
Resim Boyutu'i Değiştirme
59
Ekran Ayarı
59
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
Yapılandırması
PIP/PBP AYARLARINI
YAPILANDIRMA
61
PIP/PBP
63
64
65
66
67
71
75
PIP/PBP Modu'nu Yapılandırma
Boyut Yapılandırması
Konum'u Yapılandırma
Ses Kaynağı Yapılandırması
Kaynak Yapılandırması
Resim Boyutu Yapılandırması
Kontrast Yapılandırma
OSD'YI DÜZENLEME
77
Saydamlık
77
Saydamlık'nı Değiştirme
78
Dil
78
Dil Yapılandırması
79
Görüntü Süresi
79
Görüntü Süresi'ni Yapılandırma
80
FreeSync
80
FreeSync Yapılandırması
83
Akllı EKO Tasarruf
83
Akllı EKO Tasarruf'yı Yapılandırma
84
Kpnş Zmnlycsı Plus
84
86
Kapanış'ı Yapılandırma
Eko Zamanlayıcı Yapılandırma
KURULUM VE SIFIRLAMA
İçindekiler
4
İçindekiler
BILGI MENÜSÜ VE
DIĞERLERI
YAZILIMIN YÜKLENMESI
SORUN GIDERME
KILAVUZU
TEKNIK ÖZELLIKLER
88
USB Süper Şarjı
88
USB Süper Şarjı özelliğini yapılandırma
90
PC/AV Modu
90
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
92
DisplayPort Ver.
92
DisplayPort Ver. Yapılandırması
93
Kaynak Algılama
93
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
94
Tuş Tekrar Süresi
94
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
95
Tümünü Sıfırla
95
Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)
96
Bilgi
96
Bilgi menüsünü görüntüleme
97
Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast
ve Ses Ayarını Yapılandırma
98
Easy Setting Box
98
99
Yazılımın Yüklenmesi
Yazılımın Kaldırılması
100
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler
100
100
100
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
103
Soru ve Yanıt
105
Genel
107
Standart Sinyal Modu Tablosu
İçindekiler
5
İçindekiler
EK
112
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
112
112
112
Bir ürün kusuru yoksa
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse.
Diğer
113
Doğru Atma
113
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli
ve Elektronik Cihazlar)
114
Terminoloji
DIZIN
İçindekiler
6
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
2015 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması
yasaktır.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.

Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.

(a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir)

(b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir)

Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size
bildirilecektir.
Bu el kitabında kullanılan simgeler
Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar,
resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
7
Ürünü Kullanmadan Önce
Temizleme
Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
1. Monitörün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu monitörden çıkarın.
Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi
takdirde, elektrik çarpabilir.
3. Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.

Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik
malzemeleri uygulamayın.
!

Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4. Monitörün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp
iyice sıkın.
5. Güç kablosunu, ürünü temizledikten sonra takın.
6. Monitörün ve bilgisayarın gücünü açın.
!
Ürünü Kullanmadan Önce
8
Ürünü Kullanmadan Önce
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden
olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Saklama önlemleri
Monitörün iç kısmının temizlenmesi gerektiğinde Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurduğunuzdan emin olun. (servis ücreti alınır.)
Ürünü Kullanmadan Önce
9
Ürünü Kullanmadan Önce
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI)
ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM
SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün iç kısmındaki
parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı
konusunda sizi uyarır.
Simgeler
Uyarı
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Dikkat
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
Ürünü Kullanmadan Önce
10
Ürünü Kullanmadan Önce
Elektrik ve Güvenlik
Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Uyarı
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Aynı elektrik prizine pek çok ürünü bağlamayın.

Aksi takdirde, priz aşırı ısınarak yangına yol açabilir.
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.

Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.

Bağlantıda gevşeklik yangına yol açabilir.
!
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).

Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır
nesneler yerleştirmeyin.

Hasarlı güç kablosu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Fiş pinleri veya elektrik prizi çevresinden toz gibi yabancı maddeleri kuru bir bezle
temizleyin.
!

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
11
Ürünü Kullanmadan Önce
Dikkat
Ürün çalıştığı sırada güç kablosunu çıkarmayın.

Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Samsung tarafından onaylanan ürünlerden başka ürünlerin güç kablosunu
kullanmayın.

!
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.

Üründe herhangi bir sorun oluşursa, ürünün elektriğini tamamen kesmek için
güç kablosunu çıkarın.
!
Güç düğmesi ürüne gelen elektriğin tümüyle kesilmesini sağlayamaz.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Kurulum
Uyarı
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.

Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
Ürünü, kitaplık veya duvar bölmesi gibi, hava akımının iyi olmadığı dar yerlere
kurmayın.

Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
Ürünün plastik ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
!

Çocuklar boğulabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
12
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü sabit olmayan veya titreşimli yüzeylere (sağlam olmayan raflar, eğimli
yüzeyler, vb.) kurmayın.


Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına
neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan
yerlere kurmayın.

!
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz
bırakmayın.

Aksi takdirde, ürünün ömrü kısalabilir veya yangın çıkabilir.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.

Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir.
Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
Dikkat
Ürünü taşırken düşürmemeye dikkat edin.

Aksi takdirde, ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.

Ekran hasara uğrayabilir.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı
taşmadığından emin olun.

Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.

Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü Kullanmadan Önce
13
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünü dikkatle yere bırakın.

Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
!
SAMSUNG
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık
veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak
çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
!

Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, yerleştirmeden önce
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurduğunuzdan emin olun.
Çalışma
Uyarı
Üründe yüksek voltaj bulunmaktadır. Kendi başınıza ürünün içini açmayı,
onarmayı veya değişiklik yapmayı denemeyin.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Onarım için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını çıkarın.

Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına
yol açabilir.
!
Üründen garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu
hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
!

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.

Ürün düşebilir ve çocuğunuz incinebilir veya ciddi şekilde yaralanabilir.
Ürün düşerse veya dış kısmı hasar görürse, ürünün gücünü kapatın, elektrik
kablosunu çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler, oyuncak veya şekerleme koymayın.

Çocuklar oyuncak veya şekerleme erişmeye çalışırken ürün veya ağır nesne
düşebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
14
Ürünü Kullanmadan Önce
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.

Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya
elektrik çarpması meydana gelebilir.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen
havalandırın.
!
GAS

Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
Ürünü elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan tutarak kaldırmayın veya
taşımayın.

Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya
elektrik çarpması meydana gelebilir.
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.

!
Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden
emin olun.

100
Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
Ürünün havalandırma deliklerine veya bağlantı noktalarına metal nesneler (yemek
çubuğu, jeton, toka, vb.) veya yanabilen nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.

Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü
kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne () başvurduğunuzdan emin olun.

Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler
koymayın.

Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü
kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne () başvurduğunuzdan emin olun.

Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü Kullanmadan Önce
15
Ürünü Kullanmadan Önce
Dikkat
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya
kusurlu piksellere yol açabilir.

!
Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya
hareketli resim ekran koruyucuyu etkinleştirin.
-_!
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik
kablosunu prizden çıkarın.

Aksi takdirde, biriken toz, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya elektrik kaçağı
nedeniyle yangın meydana gelebilir.
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.

Görüşünüz bozulabilir.
!
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
!
Monitörü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.

Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.

Göz yorgunluğu geçer.
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Ürünle birlikte kullanılan küçük aksesuarları çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
!
Ürünü Kullanmadan Önce
16
Ürünü Kullanmadan Önce
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
!

Aksi takdirde, çocukların parmakları veya elleri sıkışıp yaralanabilir.

Ürünün fazla eğilmesi düşmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

Ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe
ayarlamayın.

Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu
Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:
50 cm

Sırtınızı dik tutun.

Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz
yukarıdan bakın.
Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.

Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.

Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.

Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.

Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz,
topuklarınız yere değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
Ürünü Kullanmadan Önce
17
1
1.1
Hazırlıklar
İçeriği Kontrol Etme
1.1.1 Parçaları Kontrol Etme

Eksik öğe varsa, ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.

Parçaların görünümü sunulan görüntülerden farklı olabilir.
Bileşenler
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
Mevzuat kılavuzu (isteğe bağlı)
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Kullanım Kılavuzu (isteğe bağlı)
Güç kablosu
HDMI kablosu (isteğe bağlı)
DP kablosu (isteğe bağlı)
MINI DP kablosu (isteğe bağlı)
USB 3.0 kablosu (isteğe bağlı)

Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.

Tedarikçi tarafından sağlanan HDMI kablosunun ve DP kablosunun kullanılması önerilir.

Yüksek hızlı olmayan bir HDMI ya da HDMI-DVI kablosu kullanılmadığında en iyi çözünürlük
kullanılamayabilir.

Ekran görüntüsünün düzgün kalitede olmasını ve ses çıkışının normal olmasını sağlamak için,
standart DP, MINI DP veya HDMI kablosu kullanılması önerilir. DP, MINI DP ve HDMI kabloları 3840
x 2160 - 60 Hz çözünürlüğünü desteklemelidir. (U24E850R)

Ekran görüntüsünün düzgün kalitede olmasını ve ses çıkışının normal olmasını sağlamak için, 3840
x 2160 - 60 Hz değerini destekleyen bir DP veya MINI DP kablosu kullanılması önerilir. 3840 x 2160
- 30 Hz değerini destekleyen bir HDMI kablosu HDMI 1'ye bağlandığında çalışır. 3840 x 2160 - 60
Hz değerini destekleyen bir HDMI kablosu HDMI 2'ye bağlandığında çalışır. (U28E850R /
U32E850R)
1 Hazırlıklar
18
1
1.2
Hazırlıklar
Parçalar
1.2.1 Ön Düğmeler
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
EYE
SAVER
MENU
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
SOURCE
PIP/PBP
PIP/PBP
Simgeler
Açıklama
Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün.
OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla

değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.

Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için [
] düğmesini 10 saniye
basılı tutun.

Devre dışı bırak: OSD kontrolünün kilidini kaldırmak için [
]
düğmesini 10 saniye basılı tutun.
OSD kontrolü kilitliyse,
Parlaklık, Kontrast ve Ses ayarlanabilir. PIP/PBP ve Göz Koruyucu
Modu kullanılabilmektedir. Bilgi görüntülenebilir.
Aşağıdaki menü öğelerini görüntülemek ve bunlara erişmek için [
]
öğesini seçin.
Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
basın.
Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
SAMSUNG
SAMSUNG

Resim
Oyun Modu, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle, Parlaklık

RENK

Sistem
Akllı EKO Tasarruf
Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir
seçeneğin değerini ayarlayın.
1 Hazırlıklar
19
1
Hazırlıklar
Simgeler
Açıklama
Ekranın parlaklık, kontrast ve ses seviyesi ayarını yapın.
Bir menü seçimini onaylayın.
OSD menüsü görüntülenmediği sırada [
] düğmesine basıldığında
giriş kaynağı değişir U24E850R (DisplayPort/Mini DP/HDMI),
U28E850R / U32E850R (DisplayPort/Mini DP/HDMI 1/HDMI 2).
[
] düğmesine basarak ürünü açar veya giriş kaynağını
değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde değişen giriş kaynağını gösteren
bir ileti görüntülenir.
PIP/PBP işlevine yönelik ayarların yapılandırılması gerektiğinde bu
düğmeye basın.
Ekranı açın veya kapatın.
İşlev Tuşu Kılavuzu
Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan
önce İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini
gösterir.)
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye
tekrar basın.
İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Ürünün kendisine bakın.
1 Hazırlıklar
20
1
Hazırlıklar
1.2.2 Arka Taraf
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
U24E850R
Bağlantı Noktası
Açıklama
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN]
bağlantı noktasına takın.
HDMI kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır.
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
MINI DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
1 Hazırlıklar
21
1
Hazırlıklar
Bağlantı Noktası
Açıklama
USB aygıtını takın.
Yalnızca [
1] ve [
2 ] bağlantı noktaları kullanılarak
yüksek hızda şarj yapılabilir. Bu bağlantı noktaları, cihazları tipik
USB bağlantı noktalarından daha hızlı şarj eder. Hız bağlı cihazlara
göre değişkenlik gösterir.
USB kablosu aracılığıyla PC'ye bağlanır. Sürüm 3.0 veya daha düşük
USB kablolarıyla uyumludur.
Bu bağlantı noktası yalnızca PC'ye bağlanabilir.
Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır.
1 Hazırlıklar
22
1
Hazırlıklar
U28E850R
1
1
2
2
Bağlantı Noktası
Açıklama
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN]
bağlantı noktasına takın.
HDMI kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır.
HDMI 1 desteği 3840 x 2160 - 30 Hz
HDMI 2 desteği 3840 x 2160 - 60 Hz
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
MINI DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
USB aygıtını takın.
Yalnızca [
1] ve [
2 ] bağlantı noktaları kullanılarak
yüksek hızda şarj yapılabilir. Bu bağlantı noktaları, cihazları tipik
USB bağlantı noktalarından daha hızlı şarj eder. Hız bağlı cihazlara
göre değişkenlik gösterir.
1 Hazırlıklar
23
1
Hazırlıklar
Bağlantı Noktası
Açıklama
USB kablosu aracılığıyla PC'ye bağlanır. Sürüm 3.0 veya daha düşük
USB kablolarıyla uyumludur.
Bu bağlantı noktası yalnızca PC'ye bağlanabilir.
Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır.
1 Hazırlıklar
24
1
Hazırlıklar
U32E850R
1
1
2
2
Bağlantı Noktası
Açıklama
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN]
bağlantı noktasına takın.
HDMI kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır.
HDMI 1 desteği 3840 x 2160 - 30 Hz
HDMI 2 desteği 3840 x 2160 - 60 Hz
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
MINI DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
USB aygıtını takın.
Yalnızca [
1] ve [
2 ] bağlantı noktaları kullanılarak
yüksek hızda şarj yapılabilir. Bu bağlantı noktaları, cihazları tipik
USB bağlantı noktalarından daha hızlı şarj eder. Hız bağlı cihazlara
göre değişkenlik gösterir.
1 Hazırlıklar
25
1
Hazırlıklar
Bağlantı Noktası
Açıklama
USB kablosu aracılığıyla PC'ye bağlanır. Sürüm 3.0 veya daha düşük
USB kablolarıyla uyumludur.
Bu bağlantı noktası yalnızca PC'ye bağlanabilir.
Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır.
Harici bir cihaza bağlayın.
1 Hazırlıklar
26
1
1.3
Hazırlıklar
Kurulum
1.3.1 Altlığın Çıkarılması

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.
Düz bir zemin üzerine koruyucu
bir örtü veya minder yerleştirin.
Sonra, ürünü örtünün veya
minderin üzerine yüzü aşağı
bakacak şekilde yerleştirin.
Ürünün arkasındaki vidayı çıkarın. Altlığı kaldırım sökün.
- Dikkat
Ellerinizi dönüş alanından uzak
tutun.
Elinizi altlık gövdesinin altına
koymayın.
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir
şekilde tutmayın.
1 Hazırlıklar
27
1
Hazırlıklar
1.3.2 Duvar Montajının Kurulumu
Duvara Montaj Kitinin Kurulumu
Duvara montaj kiti ürünü duvara monte etmenizi sağlar.
Bu ürünle birlikte kullanmak için uyumlu bir duvara montaj kiti satın
alın.
Duvar montajının kurulumuyla ilgili ayrıntılı bilgi için duvar montajıyla
birlikte verilen yönergelere bakın.
Duvar montajı braketini takarken yardım için bir teknisyene
başvurmanızı öneririz.
Duvar montajını kendiniz kurmayı seçtiğiniz durumda Samsung
Electronics ürüne gelecek herhangi bir hasar veya sizin
yaralanmanızdan sorumlu değildir.
1 Hazırlıklar
28
1
Hazırlıklar
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
Duvar montajınızı sert bir duvara, yere dik olacak şekilde kurun. Duvar montajını sıva gibi yüzeylere
takmadan önce lütfen daha fazla bilgi için en yakındaki satıcıya danışın. Ürünü eğik bir duvara takarsanız
düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Samsung duvara montaj kitleri detaylı kurulum kılavuzunu içerir ve kurulum için gerekli tüm parçalar
birlikte verilir.

Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarına
uymayan vidalar kullanmayın. Çok uzun olan vidalar ürünün içine
zarar verebilir.

VESA standartlarına uymayan vidaları olan duvar montajları için
vidaların uzunluğu duvar montajı özelliklerine bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.

Vidaları çok sıkı sabitlemeyin. Bu ürüne hasar verebilir veya
kişisel yaralanmalara neden olacak şekilde ürünün düşmesine
neden olabilir. Samsung bu tür kazalar için sorumlu tutulamaz.

Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı
kullanıldığında ya da tüketicinin ürün kurulum yönergelerini takip
etmediği durumlarda ürün hasarı veya kişisel yaralanmalardan
sorumlu tutulamaz.

Ürünü 15 dereceden fazla eğimli olarak monte etmeyin.

Ürünü duvara her zaman iki kişi monte etsin.

Duvara montaj kitleri için standart boyutlar aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Birim: mm
Model adı
Milimetre olarak VESA
vida delik özellikleri
(A * B)
Standart Vida
Miktar
100 x 100
M4
4
U24E850R
U28E850R
U32E850R
Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara
neden olabilir.
1 Hazırlıklar
29
1
Hazırlıklar
1.3.3 Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması
U24E850R / U28E850R / U32E850R
1
2
A
3
4
B
A
Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın
B
Duvar montaj braketi (isteğe bağlı)
Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki
veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.
Notlar

Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı
olarak değişebilir.
VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı
kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.
Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü
altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu
tutulamaz.
Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi
başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel
yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir
duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.

Ürünü duvara montaj kitiyle bir duvara takmak için altılığı çıkarın.





1 Hazırlıklar
30
1
Hazırlıklar
1.3.4 Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
-5° (±2°) – 22° (-1.5° – +2°)
0 – 130 mm (±3 mm)

Monitör eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir.

Ürünü üst tarafta ortadan tutarak yüksekliği dikkatle ayarlayın.
1.3.5 Monitör Ekranını Döndürme
Monitörü aşağıda gösterildiği gibi döndürebilirsiniz.
1
2
3
4
5
6

Ekranı ok yönünü takip ederek ayarlayın.

Ekranı masaüstüne tamamen dik olana kadar saat yönünde döndürün.

Ekranı yatırmadan döndürürseniz veya saat yönünün tersine döndürürseniz monitör zarar görebilir.
1 Hazırlıklar
31
1
Hazırlıklar
1.3.6 Hırsıza Karşı Kilit
Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar. Kilitleme cihazının şekli ve
kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna
bakın. Kilit cihazı ayrı olarak satılır.
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
1
2
3
4
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
Kilitleme cihazını kilitleyin.

Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.

Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.

Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.
1 Hazırlıklar
32
1
1.4
Hazırlıklar
"MagicRotation Auto"
"MagicRotation Auto" işlevi, bir dönme sensörüyle donatılmış monitörlerin dönüşünü algılar ve Windows
ekranını buna göre döndürür.
[Yazılım yüklemesi]
1
2
Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
Kurulumdan sonra uygulama menüsü işletim sisteminin dilinde görüntülenir.
(Bu durum, Windows'un temel ilkeleriyle uyumludur.)
[Dikkat]
1
2
Yalnızca Windows 7 ile uyumludur (32 bit veya 64 bit) ve Windows 8 (32 bit veya 64 bit).
DDC/CI ve MS API standartlarına uygun bir grafik kartıyla uyumludur
Daha önce belirtilen standartlarla uyumlu olmayan bir grafik kartıyla, "MagicRotation Auto" işlevi
kullanılamayabilir.
3
İşlevin performansını en üst düzeye çıkarmak için, grafik kartı sürücüsünü güncelleştirerek en yeni
sürümünü edinin.
4
Yükleme dili olarak on dört dil kullanılabilmektedir.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Windows 7'de ekran çözünürlüğü menüsünde yön "Yatay" modundan farklı bir moda ayarlanırsa,
"MagicRotation Auto" işlevi düzgün çalışmayabilir.
6
Monitör döndürüldüğünde, OSD menüsü görüntülenir. Monitör döndürüldüğünde, grafik kartına bağlı
olarak ekran yeniden yapılandırma işlemi görüntülenebilir veya ekran yanması görülebilir. Bu,
Windows işletim sistemi tarafından gerçekleştirilir ve ürünle hiçbir ilgisi yoktur.
7
Monitör döndürüldüğünde ekranın da otomatik olarak döndürülmesini istemezseniz, Windows işletim
sistemini kilitlemek için Windows ve L tuşlarına aynı anda basın. İşletim sistemi kilitlenemezse, bunun
nedeni Windows API'nin kısıtlamalarıdır ve ürünle hiçbir ilgisi yoktur.
1 Hazırlıklar
33
1
1.5
Hazırlıklar
Monitörü Döndürme
Monitörü döndürürken, dönüş açısı monitör ekranında gösterilir.
0°
90°
Ekran döndüğünde, ekran (OSD) menüsü öğeleri otomatik olarak döner.
MENU
MENU
EYE
SAVER
EYE
SAVER
SOURCE
PIP/PBP
SOURCE
PIP/PBP
[Dikkat]
1
"MagicRotation Auto" yazılımı monitörde yüklü değilse ekrandaki içerik döndürülemez. Ancak OSD
menüsü 90˚ döndürülebilir ve düzgün şekilde görüntülenebilir.
2
Döndürülen OSD menüsü, döndürülmeden öncekinden farklı bir modda görüntülenir.
1 Hazırlıklar
34
2
2.1
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
2.1.1 Ön bağlantı kontrol noktaları

Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.

Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.

2.2
Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
PC'yi Bağlama ve Kullanma
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.

Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.

Ekranın düzgün şekilde görüntülenebilmesi için bir satıcıdan alınmış HDMI - DP, mikro HDMI - DP
kablo veya standart dışı hiçbir kablo kullanmayın. Ürünle birlikte verilen kabloları kullanmanız önerilir.

Monitörün bileşenleriyle birlikte gelen kabloyu kullanmazsanız, monitör en iyi çözünürlüğü
desteklemeyebilir.
2.2.1 HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
U24E850R
DVI
HDMI
IN IN
1
HDMI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı
noktasına bağlayın.
2
Giriş kaynağını HDMI'ye geçirmek için [

] düğmesine basın.
Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
35
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma

3840 x 2160 - 60 Hz görüntüleri izleyebilmek için 3840 x 2160 - 60 Hz değerini destekleyen bir
HDMI kablosu kullanarak HDMI'a bağlayın. HDMI kaynağına ait grafik kartının 3840 x 2160 - 60 Hz
değerini desteklediğinden emin olun.

HDMI kablosu bağlarken, monitörün bileşenleriyle birlikte gelen kabloyu kullanın. Samsung
tarafından sağlanan HDMI kablosu haricinde bir kablo kullanırsanız görüntü kalitesinde kayıp
olabilir.
U28E850R / U32E850R
HDMI DVI
IN 1 IN
/ HDMI IN 2
1
Bir HDMI kablosu kullanarak, ürünün arka kısmındaki [HDMI IN 1] ya da [HDMI IN 2] bağlantı
noktasını PC'deki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
2
Giriş kaynağını HDMI 1 veya HDMI 2'ye geçirmek için [
] düğmesine basın.

Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

3840 x 2160 - 30 Hz görüntüleri izleyebilmek için HDMI 1'ye bağlanmak üzere 3840 x 2160 30 Hz değerini destekleyen bir HDMI kablosu kullanın. HDMI kaynağına ait grafik kartının 3840
x 2160 - 30 Hz değerini desteklediğinden emin olun.

3840 x 2160 - 60 Hz görüntüleri izleyebilmek için HDMI 2'ye bağlanmak üzere 3840 x 2160 60 Hz değerini destekleyen bir HDMI kablosu kullanın. HDMI kaynağına ait grafik kartının 3840
x 2160 - 60 Hz değerini desteklediğinden emin olun.

HDMI kablosu bağlarken, monitörün bileşenleriyle birlikte gelen kabloyu kullanın. Samsung
tarafından sağlanan HDMI kablosu haricinde bir kablo kullanırsanız görüntü kalitesinde kayıp
olabilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
36
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.2 DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
DP IN
1
DP kablosunun bir ucunu ürünün yanındaki [DP IN] bağlantı noktasına ve diğer ucunu PC'deki DP
bağlantı noktasına bağlayın.
2
Giriş kaynağını DisplayPort'ye geçirmek için [
] düğmesine basın.

Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

3840 x 2160 - 60 Hz görüntüleri izleyebilmek için 3840 x 2160 - 60 Hz değerini destekleyen bir DP
kablosu kullanın. DP kaynağına ait grafik kartının 3840 x 2160 - 60 Hz değerini desteklediğinden
emin olun.
2.2.3 MINI DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
MINI DP IN
1
MINI DP kablosunun bir ucunu ürünün yanındaki [MINI DP IN] bağlantı noktasına ve diğer ucunu
PC'deki DP bağlantı noktasına bağlayın.
2
Giriş kaynağını Mini DP'ye geçirmek için [
] düğmesine basın.

Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

3840 x 2160 - 60 Hz görüntüleri izleyebilmek için 3840 x 2160 - 60 Hz değerini destekleyen bir
MINI DP kablosu kullanın. MINI DP kaynağına ait grafik kartının 3840 x 2160 - 60 Hz değerini
desteklediğinden emin olun.

DisplayPort ve Mini DP aynı anda tanımlanamaz ve dolayısıyla DisplayPort veya Mini DP kaynak
olarak tanımlanmazsa PC, bağlantı noktasını tanımlayamayabilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
37
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.4 Kulaklığa Bağlama
Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
1
Üründeki [
] bağlantı noktasına kulaklık gibi bir ses çıkış aygıtı bağlayın.

Ses yalnızca video kartınızın bağlantı noktaları ses çıkışını destekliyorsa duyulur.

Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
38
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
2.2.5 Gücü Bağlama


Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.

Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ürünü kullanmak için, güç kablosunu bir güç çıkışına ve ürün üzerindeki [POWER IN] bağlantı
noktasına bağlayın.
POWER IN
Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
2.2.6 Bağlı Kabloları Düzenleme
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
39
2
2.3
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak Bağlama
2.3.1 Ürüne PC bağlama
Ürün, USB kablosu aracılığıyla bir PC'ye bağlanarak HUB işlevi görebilir. Cihazı PC'ye bağlamak
zorunda kalmadan, bir kaynak cihazı doğrudan ürüne bağlayıp cihazı üründen denetleyebilirsiniz.
Ürünü bir USB HUB'ı olarak kullanmak için, ürünü PC’ye bir USB kablosu kullanarak bağlayın.
USB kablosunu ürünün arkasındaki [
] girişine ve PC'deki USB [
] girişine takın.
Ürünü PC'ye bağlamak için bir USB 2.0 kablosu kullanılabilir. Ancak USB 3.0 işlevinden tam olarak
yararlanmak istiyorsanız ürünü PC'ye bağlamak için USB 3.0 kablosu kullanın. PC'nin USB 3.0
desteklediğinden emin olun.
2.3.2 Ürünü USB HUB Olarak Kullanma
Ürünü bir hub olarak kullanarak, ürüne aynı anda çeşitli kaynak aygıtlarını bağlayın ve kullanın.
PC'nin sınırlı sayıda giriş/çıkış bağlantı noktası olduğundan, PC aynı anda birden çok kaynak aygıtına
bağlanamaz. Üründeki HUB özelliği, aynı anda birden çok kaynak aygıtını PC'ye bağlamadan ürünün USB
bağlantı noktalarına bağlamanıza olanak tanıdığından çalışma verimliliğinizi artırır.
PC'ye birden çok kaynak aygıtı bağlanırsa, PC'nin çevresindeki birçok kablo dağınık bir görüntüye neden
olabilir. Aygıtların doğrudan ürüne bağlanması bu rahatsızlığı ortadan kaldırır.
Ürün bilgisayara bağlıyken, ürüne MP3 çalar veya akıllı telefon gibi bir mobil cihaz bağlayın. Bu, cihazı
bilgisayardan kumanda etmenize veya cihazı şarj etmenize olanak tanır.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
40
2
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma

Bir USB cihazını daha hızlı algılamak ve başlatmak için cihazı USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın.
Okuma/yazma hızı USB cihazı ve bilgisayarınıza göre değişiklik gösterecektir.

Ürün, medya oynatmayı desteklemez. USB cihazınızdaki bir dosyayı oynatmanız gerekiyorsa lütfen
ürünü bilgisayarınıza Hub olarak bağlayın ve dosyayı bilgisayarınızda oynatın.

İşletim Sistemi, sürücü programları ya da yazılımdan kaynaklanan USB sorunları için lütfen ilgili
tedarikçilere başvurun.

Piyasada çok çeşitli USB cihazı bulunmasından dolayı ürünlerimizin tüm USB cihazlarıyla
uyumluluğunu garanti edemiyoruz.

Harici bir güç kaynağı gerektiren harici yığın depolama HDD cihazlarını bir güç kaynağına
bağladığınızdan emin olun.

Yüksek hızlı şarj özelliği yalnızca [
1] ve [
2 ] bağlantı noktaları üzerinden sağlanabilir. USB
3.0 pil şarj teknik özelliklerine göre USB1 ve USB2, maksimum 1,5 A akım destekleyebilir. Gerçek
akım değeri, şarj edilecek cihaza bağlı olarak değişiklik gösterir.
Akım çok yüksekse ya da bir özel durum oluşursa aşırı akım koruması tetiklenir. Bu, ürünün normal
ayarıdır.

Yüksek akım gerektiren USB cihazları desteklenmeyebilir. [
1] ve [
akım, [
] ve [
] maksimum 1,0 A akım destekleyebilir.
2 ] maksimum 1,5 A

Pil, güç tasarrufu modunda şarj edilebilir, ancak ürün kapalıyken şarj edilemez.

Güç kablosu elektrik prizinden çıkarıldığında USB cihazınız şarj edilemez.

USB cihazının ayrı satın alınması gerekir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
41
2
2.4
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Sürücü Yükleme

Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayabilirsiniz.

Kurulum sürücüsü bu ürünle birlikte verilen CD'de yer alır.

Sağlanan dosya hatalıysa, Samsung ana sayfasını (http://www.samsung.com/) ziyaret edin ve
dosyayı indirin.
1
2
3
4
Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
5
Ekran Özellikleri öğesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin.
"Windows Driver" öğesini tıklatın.
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
Ürün modelinizi model listesinden seçin.
Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
42
2
2.5
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme iletisi
görüntülenir.
Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.
.XUXOXP.ĸODYX]X
'LO
7UNoH
%XPRQLW|ULoLQHQL\L
o|]QUONDşDğĸGDNLJLELGLU
[+]
3&o|]QUOğQ]D\DUODPDN
LoLQ\XNDUĸGDNLD\DUODUĸNXOODQĸQ
*HoHUOLd|]QUON[
.DSDW
1
2
Dil ayarları menüsünü görüntülemek için [
Bilgilendirme iletisini gizlemek için [
] veya [
] düğmesine basın.
] öğesine basın.

En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca
en çok üç kez daha görünür.

En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.
2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
43
3
Ekran Ayarı
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.

Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

SAMSUNG
MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
3.1.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
SAMSUNG
] düğmelerine basarak MAGIC
Bright öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Standart
Kontrast
Sinema
Netlik
Dinamik Kontrast
uygun bir optimum
resim kalitesine
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Göz Koruyucu Modu
U28E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Standart
Kontrast
Sinema
Netlik
Dinamik Kontrast
uygun bir optimum
resim kalitesine
Renk
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Siyhlk Dzy

Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.

Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
3 Ekran Ayarı
44
3
Ekran Ayarı

Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.

Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
U24E850R / U32E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamik
Standart
Kontrast
Sinema
Netlik
uygun bir optimum
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Göz Koruyucu Modu
U28E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamik
Standart
Kontrast
Sinema
Netlik
uygun bir optimum
resim kalitesine
Renk
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Siyhlk Dzy
Harici giriş HDMI/DP/MINI DP ile bağlandığında ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandığında,
SAMSUNG
MAGICBright
fabrikada önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (Dinamik, Standart, Sinema ve
Kişisel) sahip olur. Dinamik, Standart, Sinema ya da Kişisel ayarlarından birini etkinleţtirebilirsiniz.
Otomatik olarak kiţiselleţtirilmiţ resim ayarlarınızı çağıran Kişisel ayarını seçebilirsiniz.

Dinamik: Standart moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.

Standart: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de
sağlar.

Sinema: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve
gözlerinizin daha az yorulmasını sağlar.

4
5
Kişisel: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
45
3
3.2
Ekran Ayarı
Parlaklık
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
3.2.1
1

SAMSUNG
MAGICBright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Parlaklık Öğesini Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Parlaklık öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
100
Kontrast
75
Netlik
60
!
"#
$%
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Göz Koruyucu Modu
U28E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
00
Kontrast
75
Netlik
60
!
"#$
%
Renk
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Siyhlk Dzy
4
5
[
] düğmesini kullanarak Parlaklık ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
46
3
3.3
Ekran Ayarı
Kontrast
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
3.3.1
1

SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut -
(PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
Kontrast Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Kontrast öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
)
SAMSUNG
MAGIC '%#
Kontrast
75
(
;
Kontrast düzeyini
!
"#&
%
)
*+,-.#+
89
:,
AUTO
U28E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
00
Kontrast
75
Netlik
60
Kontrast düzeyini
!
"#&
%
Renk
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Siyhlk Dzy
4
5
[
] düğmesini kullanarak Kontrast ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
47
3
3.4
Ekran Ayarı
Netlik
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
3.4.1
1

SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Netlik Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Netlik öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC '%#
Kontrast
75
(
;
89"
!
"#
%9%
)
*+,-.#+
89
:,
U28E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
100
Kontrast
75
Netlik
60
89"
!
"#
%9%
Renk
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Siyhlk Dzy
4
5
[
] düğmesini kullanarak Netlik ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
48
3
3.5
Ekran Ayarı
Renk
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
SAMSUNG
Ekranın renk tonunu ayarlayın. MAGIC
Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna
ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

3.5.1
1

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

SAMSUNG
MAGIC Angle etkinleştirildiğinde Renk Tonu ve Gamma menüsü kullanılamaz.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Renk Yapılandırması
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Renk öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
U28E850R
)
Resim
MAGIC Bright
100
100
Kontrast
75
Kontrast
75
Netlik
60
Netlik
60
Renk
Renk
SAMSUNG
HDMI Siyhlk Dzy
Göz Koruyucu Modu
MAGIC Angle
50
<
50
,
Renk Tonu
8
HDMI Siyhlk Dzy
Renk

)
SAMSUNG
%
!"
$#"
:"%
50
(
,
Kırmızı : Kırmızı doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha
fazla yoğunluğu ifade eder.

Yeşil : Yeşil doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla
yoğunluğu ifade eder.
3 Ekran Ayarı
49
3
Ekran Ayarı

Mavi : Mavi doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla
yoğunluğu ifade eder.

Renk Tonu : Görüntüleme ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyan renk tonunu seçin.

Soğuk 2: Renk sıcaklığını Soğuk 1'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.

Soğuk 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.

Normal: Standart renk tonunu görüntüleyin.

Sıcak 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.

Sıcak 2: Renk sıcaklığını Sıcak 1'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.

Kişisel: Renk tonunu özelleştirin.
Harici giriş, HDMI/DP/MINI DP ile bağlandığında ve PC/AV Modu, AV olarak ayarlandığında,
Renk Tonu fabrikada önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (Soğuk, Normal, Sıcak
ve Kişisel) sahip olur.

4
5
Gamma: Parlaklığın orta seviyesini ayarlayın.

Mod 1

Mod 2

Mod 3
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
50
3
3.6
Ekran Ayarı
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E850R)
SAMSUNG
MAGIC Angle
izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza
olanak tanır.

SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.
3.6.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
[
[
] düğmesine basın.
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
SAMSUNG
] düğmesine basarak MAGICAngle öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
Resim
89
%
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kontrast
Netlik
Renk
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Siyhlk Dzy
00
Arka Yaslan Modu1
75
60
Arka Yaslan Modu2
Ayakta Modu
Off
Yan Mod
3 Ekran Ayarı
51
3
Ekran Ayarı
Resim
89
%
SAMSUNG
MAGIC Bright
100
Grup Görünümü
Kontrast
Netlik
75
60
Renk
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
HDMI Siyhlk Dzy
4
1
1
5
5
2
3

Kapalı ① : Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Arka Yaslan Modu1 ② : Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği
belirleyin.

Arka Yaslan Modu2 ③ : Arka Yaslan Modu1 modunun altında bir yerden görüntülemek için
bu seçeneği belirleyin.

Ayakta Modu ④ : Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Yan Mod ⑤ : Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Grup Görünümü: Birden fazla izleyicinin ① , ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu
seçeneği belirleyin.

4
5
Kişisel: Kişisel seçilirse varsayılan olarak Arka Yaslan Modu1 uygulanır.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
52
3
3.7
Ekran Ayarı
HDMI Siyhlk Dzy
Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak
görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu durumda,
görüntü kalitesini ayarlamak için HDMI Siyhlk Dzy kullanılabilir. Bu durumda, HDMI Siyhlk Dzy işlevini
kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.
3.7.1
1

Bu işlev yalnızca HDMI, HDMI 1 veya HDMI 2 modunda kullanılabilir.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] düğmesine basarak HDMI Siyhlk Dzy öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamik
100
Kontrast
75
Video sinyalinin siyah
düzeyini ayarlayarak
HDMI görüntünün
"
#
getirin.
Netlik
Normal
Renk
60
+
HDMI Siyhlk Dzy
Göz Koruyucu Modu
U28E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamik
100
Kontrast
75
Netlik
60
Video sinyalinin siyah
düzeyini ayarlayarak
HDMI görüntünün
"
#
getirin.
Renk
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Siyhlk Dzy
Normal
Off
+

Normal: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.

Düşük : Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini
arttırmak için bu modu seçin.
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
3 Ekran Ayarı
53
3
3.8
Ekran Ayarı
Göz Koruyucu Modu
PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Gözün rahatlaması için uygun bir resim kalitesine ayarlayın.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha düşük mavi ışık seviyelerine ilişkin gereklilikleri karşılayan
ürünler için olan sertifikadır. Göz Koruyucu Modu 'Açık' konumunda olduğunda, yaklaşık 400nm'lik bir
dalga uzunluğundaki mavi ışık azalarak göz rahatlaması için gerekli olan en uygun resim kalitesini
sunacaktır. Aynı zamanda, mavi ışık seviyesi, varsayılan ayarlardan daha düşüktür ve TÜV Rheinland
tarafından test edilip TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarının gerekliliklerini karşıladığı
onaylanmıştır.
3.8.1
1
Göz Koruyucu Modu'nu Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Göz Koruyucu Modu öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
Resim
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamik
100
Kontrast
75
Netlik
60
Video sinyalinin siyah
düzeyini ayarlayarak
HDMI görüntünün
"
#
getirin.
Renk
HDMI Siyhlk Dzy
Göz Koruyucu Modu
60
>
Off
U28E850R
)
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
>
89#
%$
<.
)'
8
?>
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
54
3
3.9
Ekran Ayarı
Oyun Modu
Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın. Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da
Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu özelliği kullanın.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
3.9.1
1
Oyun Modu Yapılandırması
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] düğmesine basarak Oyun Modu öğesine gidin ve üründe [
] öğesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
)
J
Oyun Modu
<.
>
)'
+>
?>
16:9
U28E850R
)
J
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
<.
>
)'
+>
16:9
?>
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.

Monitör açıldığında, güç tasarrufu modu etkinleştiğinde veya giriş kaynağı değiştiğinde Oyun Modu
Kapalı konumuna geçer.

Oyun Modu seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, Daima Açık seçeneğini belirleyin.
3 Ekran Ayarı
55
3
Ekran Ayarı
3.10 Yanıt Süresi
Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.

Film izlemiyorsanız, en iyisi Yanıt Süresi seçeneğini Standart veya Daha hızlı olarak ayarlamaktır.

PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut kullanılamaz.
3.10.1
Yanıt Süresi Yapılandırma
1
/
/
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
(PIP Modu) olarak ayarlandığında bu menü
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Yanıt Süresi öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
)
L#:
"%9
"
#
Oyun Modu
<.
.
)'
+##
?>
?#
16:9
U28E850R
)
Göz Koruyucu Modu
L#:
"%9
"
#
Oyun Modu
4
5
<.
.
)'
+##
?>
?#
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
16:9
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
56
3
Ekran Ayarı
3.11 Resim Boyutu
Resim boyutunu değiştirin.

PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut -

FreeSync Açık etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
3.11.1
1
(PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
Resim Boyutu'i Değiştirme
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] öğesine basarak Resim Boyutu öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PC modunda
U24E850R / U32E850R
)
Oyun Modu
?%9
%9$
$
<.
)'
>
?>
8
16:9
U28E850R
)
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
?%9
%9$
$
<.
)'
>
?>
8
16:9

Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.

Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
3 Ekran Ayarı
57
3
Ekran Ayarı
AV modunda
U24E850R / U32E850R
)
Oyun Modu
?%9
%9$
$
<.
)'
4:3
?>
16:9
16:9
?."
U28E850R
)
Göz Koruyucu Modu
Oyun Modu
?%9
%9$
$
<.
)'
4:3
?>
16:9
?."
4
5
16:9

4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.

16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.

Ekrana Sığdır: Alt ekranın resmini, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.

Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP/MINI DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.

Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor
(bu sinyaller her model tarafından desteklenmez ).

Sadece harici giriş HDMI/DP/MINI DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak
ayarlanmışsa ayarlanabilir.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
58
3
Ekran Ayarı
3.12 Ekran Ayarı
3.12.1
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.
Bu menü sadece Resim Boyutu ayarı AV modunda Ekrana Sığdır olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde
görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için Ekrana Sığdır öğesini seçin.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
4
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Resim öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
[
] düğmesine basarak Ekran Ayarı öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesine geçin ve [
] düğmesine basın.
]
düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R / U32E850R
)
U28E850R
)
Oyun Modu
<.
+##
Oyun Modu
?."
<.
+##
)'
?>
Göz Koruyucu Modu
)'
?."
?>
?>
Yatay Pozisyon
3
Dikey Pozisyon
3
Ekranda gösterilen
görüntüyü sola veya
"#
3 Ekran Ayarı
59
3
Ekran Ayarı
?>
5
6
Yatay Pozisyon
3
Dikey Pozisyon
3
Ekranda gösterilen
%9
"#
Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon öğesini yapılandırmak için [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
3 Ekran Ayarı
60
4
4.1
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
PIP/PBP
PIP (Resim İçinde Resim) işlevi ekranı iki parçaya ayırır. Bir kaynak cihaz ana ekranda görüntülenirken
başka bir kaynak cihaz ek pencerelerde görüntülenir.
PBP (Resme Göre Resim) işlevi ekranı ikiye böler ve görüntüyü ekranın sol ve sağ yanlarında aynı anda iki
farklı kaynak cihazdan görüntüler.

Windows 7 ve Windows 8 ile uyumludur.

PIP/PBP işlevi, kullanılan grafik kartının teknik özelliklerine bağlı olarak kullanılamayabilir. Optimum
çözünürlük seçildiğinde, ekran PIP/PBP modunda boşsa, Denetim Masası → Görüntü →
Ekran Çözünürlüğü öğesine gidin ve PC'de Algıla öğesini tıklatın. (Talimatlar Windows 7'ye
dayanmaktadır.) Çözünürlük en uygun çözünürlüğe ayarlandığında ekran boşsa, çözünürlüğü 1280
x 1024 olarak değiştirin.

PIP/PBP işlevini etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda ya da PIP/PBP işlevi etkinken
ekran boyutunu değiştirdiğinizde, ekran kısa süreliğine titreyebilir veya görüntünün gelmesi biraz
gecikebilir.
Bu durumla genellikle PC ve monitör iki veya daha fazla giriş kaynağına bağlı olduğunda karşılaşılır.
Bu durum monitörün performansıyla ilgili değildir.
Sorunun temel nedeni, grafik kartı performansına bağlı olarak video sinyallerinin monitöre gecikmeli
olarak iletilmesidir.

U24E850R
Görüntü kalitesini en iyi hale getirmek ve ses çıkışının normal olmasını sağlamak için HDMI bağlantı
noktasına bağlanırken 4K (3840 x 2160 - 60 Hz) değerini destekleyen bir ekran kartı ya da DVD
kullanılması önerilir.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
61
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma

U28E850R / U32E850R
Görüntü kalitesini en iyi hale getirmek ve ses çıkışının normal olmasını sağlamak için HDMI 1
bağlantı noktasına bağlanırken 4K (3840 x 2160 - 30 Hz) değerini destekleyen bir ekran kartı ya da
DVD kullanılması önerilir.
Görüntü kalitesini en iyi hale getirmek ve ses çıkışının normal olmasını sağlamak için HDMI 2
bağlantı noktasına bağlanırken 4K (3840 x 2160 - 60 Hz) değerini destekleyen bir ekran kartı ya da
DVD kullanılması önerilir.

PIP/PBP işlevi etkinleştirildiğinde, grafik kartı ve Windows sistemi arasındaki bir uyum sorunu
nedeniyle çözünürlük otomatik olarak optimum çözünürlüğe geçmeyecektir. PIP/PBP Modu
değerini Kapalı olarak ayarlayın. Alternatif olarak monitörü yeniden başlatın ve ardından Windows
arabirimini kullanarak çözünürlüğü en uygun şekilde ayarlayın.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
62
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4.1.1
PIP/PBP Modu'nu Yapılandırma
PIP/PBP işlevini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak PIP/PBP Modu öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PIP/PBP
-&',
PIP/PBP Modu
Boyut
>
Off
Konum
.
"
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast

4
5
Kapalı / Açık
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
63
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4.1.2
Boyut Yapılandırması
Alt ekranın boyutunu ve en boy oranını seçin.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Boyut öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R
U28E850R / U32E850R
-&'
>$
Q$
seçin.
-&',
>$
Q$
seçin.
-&',
'
'
.
"
.
"
)'

PIP/PBP
XZ&
.W
HDMI
)'
."W
+
.W
HDMI 2
75/100
."W
HDMI 1
: Ekranın sağ ve sol kısımları için en uygun çözünürlüğün 1920 x 2160 (genişlik x yükseklik)
olduğu PBP modunu kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.

: Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 720 x 480 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu
kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.

: Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 1280 x 720 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu
kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.

: Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 1920 x 1080 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP
modunu kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
64
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4.1.3
Konum'u Yapılandırma
Kullanılabilir seçeneklerden alt ekranın pozisyonunu seçin.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Konum öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
-&',
>
Mevcut seçeneklerden
seçin.
4
5
-&',
'
'
.
"
.
"
>
Mevcut seçeneklerden
seçin.
)'
ANA:
HDMI
)'
ANA:
HDMI 2
ALT:
+
ALT:
HDMI 1
/

PIP/PBP
/
/
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.

PBP seçildiğinde kullanılamaz.

Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
65
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4.1.4
Ses Kaynağı Yapılandırması
Sesi duymak istediğiniz ekranı ayarlayın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Ses Kaynağı öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
Simgenin beyaz alanı, Ses Kaynağı kaynağının ana ekran/alt ekran ya da sol/sağ ekrandan
geldiğini gösterir.
PIP
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
>
*%
"
belirleyin.
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
'
'
Konum
Konum
.
"
.
"
Kaynak
>
*%
"
belirleyin.
Kaynak
)'
ANA:
HDMI
)'
ALT:
+
75
ANA:
HDMI 2
75
ALT:
HDMI 1
/

PBP
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
>
*%
"
belirleyin.
4
5
PIP/PBP Modu
'
'
Konum
Konum
.
"
.
"
Kaynak

PIP/PBP
>
*%
"
belirleyin.
Kaynak
)'
Sol:
HDMI
)'
."W
+
75/100
Sol:
HDMI 2
75/100
."W
HDMI 1
/
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
66
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4.1.5
Kaynak Yapılandırması
Her bir ekran için kaynağı seçin.
DisplayPort ve Mini DP aynı anda tanımlanamadığı için, hem DisplayPort hem de Mini DP aynı anda
kaynak olarak tanımlanırsa, 'Uygula' işlevi kullanılamaz.
PIP
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
[
] düğmesine basın.
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
Kaynak öğesine gitmek için [
kullanılabilir (Boyut
/
] düğmesine ve [
/
] düğmesine basın.
] düğmesine basın (PIP modunda
)).
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R
İşlev düğmesi açıklama sayfası görünürse, [
DisplayPort
] düğmesine basın. Ana ekran şu sırayla değişir:
→ Mini DP → HDMI.
PIP/PBP
*$
"
PIP/PBP Modu
>
Boyut
Konum
.
"
Kaynak
+
)'
HDMI

DisplayPort

Mini DP

HDMI
U28E850R / U32E850R
İşlev düğmesi açıklama sayfası görünürse, [
DisplayPort
→
Mini DP
→
HDMI 1
→
] düğmesine basın. Ana ekran şu sırayla değişir:
HDMI 2.
PIP/PBP
*$
"
PIP/PBP Modu
>
Boyut
Konum
.
"
Kaynak
+
)'
HDMI 1
HDMI 2
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
67
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4
5

DisplayPort

Mini DP

HDMI 1

HDMI 2
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.

Ana ekrana ait giriş kaynağı değişir.

Geçerli giriş kaynağı hariç olmak üzere, diğer iki giriş kaynağı seçilebilir.

Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
68
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
PBP
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
[
] düğmesine basın.
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
Kaynak öğesine gitmek için [
kullanılabilir (Boyut
] düğmesine ve [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın (PBP modunda
)).
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R
İşlev düğmesi açıklama sayfası görünürse, [
DisplayPort
] düğmesine basın. Ana ekran şu sırayla değişir:
→ Mini DP → HDMI.
PIP/PBP
.D\QDN
*$
"
PIP/PBP Modu
>
Boyut
Konum
DisplayPort
HDMI
.
"
8\JXOD
İSWDO
Kaynak
)'

DisplayPort

Mini DP

HDMI
75/100
U28E850R / U32E850R
İşlev düğmesi açıklama sayfası görünürse, [
DisplayPort
→
Mini DP
→
HDMI 1
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
→
] düğmesine basın. Ana ekran şu sırayla değişir:
HDMI 2.
.D\QDN
*$
"
>
Boyut
Konum
DisplayPort
.
"
HDMI 1
8\JXOD
İSWDO
Kaynak
)'
4

DisplayPort

Mini DP

HDMI 1

HDMI 2
75/100
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
69
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
5
[
] düğmesine basarak Uygula öğesine gidin ve üründe [
seçildiğinde [
] düğmesine basın. İptal
] düğmesine basılması Kaynak ayarlarını temizler ve PIP/PBP kontrol menüsü
sayfasını görüntüler.

Ana ekrana ait giriş kaynağı değişir.

Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.

Sol ve sağ ekranların giriş sinyali aynı olduğunda işlem gerçekleştirilemez.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
70
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4.1.6
Resim Boyutu Yapılandırması
Alt ekran için görüntü boyutunu seçin.
PIP
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
[
] düğmesine basın.
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
Resim Boyutu öğesine gitmek için [
kullanılabilir (Boyut
/
/
] düğmesine ve [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın (PIP modunda
)).
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PC modunda
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
>
*$
görüntü boyutunu
seçin.
Boyut
Konum
.
"
Kaynak
Auto
Resim Boyutu
8
Kontrast
75/75

Auto: Resmi, her bir ekran giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.

Genişaçı: Resmi, her bir giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran
boyutunda görüntüleyin.
AV modunda
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
>
*$
görüntü boyutunu
seçin.
Boyut
Konum
.
"
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast

4:3
16:9
?."
75/75
4:3: Alt ekranın resmini 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için
uygundur.

16:9: Alt ekranın resmini 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.

Ekrana Sığdır: Alt ekranın resmini, hiçbir şeyi kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
71
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4
5

Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP/MINI DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.

Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor
(bu sinyaller her model tarafından desteklenmez ).

Sadece harici giriş HDMI/DP/MINI DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak
ayarlanmışsa ayarlanabilir.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
72
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
PBP
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
[
] düğmesine basın.
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
Resim Boyutu öğesine gitmek için [
kullanılabilir (Boyut
] düğmesine ve [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın (PBP modunda
)).
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
>
*$
görüntü boyutunu
seçin.
Boyut
Konum
.
"
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast
75/100
PC modunda
5HVLP%R\XWX
8\JXOD
Genişaçı
Genişaçı
İSWDO

Auto: Resmi, her bir ekran giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.

Genişaçı: Resmi, her bir giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran
boyutunda görüntüleyin.
AV modunda
5HVLP%R\XWX
8\JXOD
16:9
Genişaçı
İSWDO

4:3: Alt ekranın resmini 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için
uygundur.

16:9: Alt ekranın resmini 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.

Ekrana Sığdır: Alt ekranın resmini, hiçbir şeyi kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
73
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4
5

İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.

Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP/MINI DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.

Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor
(bu sinyaller her model tarafından desteklenmez ).

Sadece harici giriş HDMI/DP/MINI DP ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak
ayarlanmışsa ayarlanabilir.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
74
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
4.1.7
Kontrast Yapılandırma
PIP
Alt ekranın kontrast seviyesini ayarlayın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
[
] düğmesine basın.
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
Kontrast öğesine gitmek için [
kullanılabilir (Boyut
/
/
] düğmesine ve [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın (PIP modunda
)).
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
>
*$
kontrast seviyesini
Boyut
Konum
.
"
Kaynak
Resim Boyutu
75
Kontrast
4
5
[
75/75
] düğmesini kullanarak Kontrast ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
75
4
PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
PBP
Her bir ekranın kontrast seviyesini ayarlayın.
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
[
] düğmesine basın.
] düğmesine basarak PIP/PBP öğesine gidin ve üründe [
Kontrast öğesine gitmek için [
kullanılabilir (Boyut
] düğmesine ve [
] düğmesine basın.
] düğmesine basın (PBP modunda
)).
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
PIP/PBP
PIP/PBP Modu
>
*$
kontrast seviyesini
Boyut
Konum
.
"
Kaynak
Resim Boyutu
Kontrast
75/100
.RQWUDVW
4
5
[
] düğmesini kullanarak Kontrast ayarını yapın.
Seçilen seçenek uygulanır.
4 PIP/PBP Ayarlarını Yapılandırma
76
5
5.1
OSD'yi Düzenleme
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Saydamlık
Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.
5.1.1
1
Saydamlık'nı Değiştirme
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Saydamlık öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
?89
Menü pencerelerinin
"
.
Dil
>
Görüntü Süresi
4
5
İstediğiniz dile gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 OSD'yi Düzenleme
77
5
5.2
OSD'yi Düzenleme
Dil
Menü dilini ayarlar.
5.2.1
1

Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.

PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
Dil Yapılandırması
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Dil öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
?89
,
.
Dil
Görüntü Süresi
ᣣᧄ⺆
ೠҴয
∝䇁
4
5
İstediğiniz dile gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 OSD'yi Düzenleme
78
5
5.3
OSD'yi Düzenleme
Görüntü Süresi
Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.
Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.
5.3.1
1
Görüntü Süresi'ni Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Ekran Gösterimi öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak Görüntü Süresi öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
?89
>
.
Menü penceresinin
"
:"
Dil
Görüntü Süresi
5 sn
10 sn
20 sn
200 sn
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
5 OSD'yi Düzenleme
79
6
6.1
Kurulum ve Sıfırlama
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
FreeSync
6.1.1
1

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

FreeSync, kaynak cihaz DisplayPort 1.2. üzerinden bağlandığında kullanılabilir. DisplayPort Ver.
1.1 seçilirse veya kaynak cihaz HDMI üzerinden bağlanırsa kullanılamaz. Samsung DP kablosu
kullandığınızdan emin olun. Samsung tarafından temin edilmeyen DP kabloları ürünle uyumlu
olmayabilir.

FreeSync etkin olduğunda monitörün ses kalitesi azalabilir.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
FreeSync Yapılandırması
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak FreeSync öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U28E850R
Sistem
FreeSync
>?
J^
>
On
_:
`.'.qw
FreeSync teknolojisi,
her zamanki gecikme
ve bekleme olmadan
FreeSync, destekleyen
Freesync çözümüyle
birlikte AMD ekran
"
$
x&>L,
+L
>%
1.2
Auto

Kapalı: FreeSync'i devre dışı bırakın.

Açık: AMD ekran kartının temel FreeSync işlevlerini etkinleştirin.
6 Kurulum ve Sıfırlama
80
6
Kurulum ve Sıfırlama
U24E850R / U32E850R
Sistem
FreeSync
>?
J^
Standart Motor
_:
Üstün Motor
On
`.'.qw
FreeSync teknolojisi,
her zamanki gecikme
ve bekleme olmadan
FreeSync, destekleyen
Freesync çözümüyle
birlikte AMD ekran
"
$
x&>L,
1.2
+L
Auto
>%

Kapalı: FreeSync'i devre dışı bırakın.

Standart Motor: AMD ekran kartının temel FreeSync işlevlerini etkinleştirin.

Üstün Motor: FreeSync özelliğini daha yüksek bir ekran kare hızıyla etkinleştirin. Bu modda
ekran yırtılması (ekran ve içerik arasında anormal senkronizasyon) azalır. Oyun sırasında ekran
titreşimi gerçekleşebilir.
FreeSync işlevi etkinleştirildiğinde oyun oynanırken ekranda titreme olabilir.
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
FreeSync teknolojisi tüm normal gecikme ve beklemeler olmadan ekran yırtılmasını ortadan kaldıran bir
çözümdür.
FreeSync, FreeSync çözümünü destekleyen bir AMD ekran kartı kullandığınızda çalıştırılabilir.
FreeSync sadece AMD ekran kartları tarafından desteklenir.
Ekran kartınız farklı bir üreticiye aitse FreeSync Kapalı seçeneğini belirtin.
İlgili duruma ilişkin olarak, lütfen AMD'nin resmi web sitesine bakın.
Yalnızca aşağıdaki birkaç AMD ekran kartı türü FreeSync işlevini destekleyebilir ve AMD'nin en sonra
resmi FreeSync sürücüsünün yüklenmesi gerekir.

Radeon R9 290X/290

Radeon R9 285

Radeon R7 260X/260

AMD A10 “Kaveri” APU (örn. A10 7850K)

FreeSync özelliğini destekleyen diğer AMD grafik kartı modelleri için, resmi AMD web sitesini
ziyaret edin.

FreeSync işlevi etkinleştirilirse, oyun sırasında yanıt hızı çözünürlüğe bağlı olarak azalıp artabilir.
Çözünürlük arttıkça yanıt hızı azalır.

FreeSync işlevi etkinleştirilirse, oyun seçenek ayarlarına bağlı olarak ekranda titreklik olabilir. Oyun
ayar değerlerini azaltmak titrekliği gidermeye yardımcı olabilir. AMD web sitesinden en yeni
sürücüleri yüklemek de bu sorunu çözebilir.
6 Kurulum ve Sıfırlama
81
6
Kurulum ve Sıfırlama
Farenin sağ tuşunu tıklatın, AMD Catalyst Control Center öğesini seçin.
6 Kurulum ve Sıfırlama
82
6
6.2
Kurulum ve Sıfırlama
Akllı EKO Tasarruf
Akllı EKO Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç
tüketimini azaltır.
6.2.1
1

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
Akllı EKO Tasarruf'yı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Akllı EKO Tasarruf öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
Sistem
Enerji tasarrufu için
ürünün güç tüketimini
FreeSync
>?
J^
_:
>
`.'.qw
x&>L,
{
+L
>
>%

Kapalı: Akllı EKO Tasarruf işlevini devre dışı bırakın.

Açık: Güç tüketimi, geçerli ayara oranla yaklaşık %10'a kadar otomatik olarak azalacaktır.
(Güç tüketiminin ne kadar azaltılacağı, ekran parlaklığına bağlıdır.)
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
83
6
6.3
Kurulum ve Sıfırlama
Kpnş Zmnlycsı Plus
Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
6.3.1
Kapanış'ı Yapılandırma
Kapanış
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
4
5
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
.
|.:
>?
J^
Kapama _:
$
_:
`.'.qw
x&>L,
1.2
+L
Auto
>%
_:
_:
$
?_:
q..
>
_:
$
6 Kurulum ve Sıfırlama
84
6
Kurulum ve Sıfırlama
6
7

Kapalı: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.

Açık: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
Şu Sürdn Snr Kpt
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
4
5
[
] düğmesine basarak Kapanış öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Şu Sürdn Snr Kpt öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
Monitörü belirli bir
zaman periyodundan
sonra otomatik
q..
6
7
Şu Sürdn Snr Kpt seçeneğini yapılandırmak için [
4s
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.

Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda
ürün otomatik olarak kapanır.

Bu seçenek yalnızca Kapanış ayarı Açık olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

Bazı pazarlama bölgelerine yönelik ürünlerde Kapanış, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik
olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariği düzenlemelerine uyum
sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, MENU →
Sistem konumuna giderek Kpnş Zmnlycsı Plus özelliğini Kapalı olacak şekilde ayarlayın.
6 Kurulum ve Sıfırlama
85
6
Kurulum ve Sıfırlama
6.3.2
Eko Zamanlayıcı Yapılandırma
Eko Zamanlayıcı
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
4
5
[
] düğmesine basarak Eko Zamanlayıcı öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Eko Zamanlayıcı öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
_:
?_:}
$
?_:
?_:
?_:
?_:}
$
?
.

Kapalı: Otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmak için eko zamanlayıcıyı devre dışı
bırakın. Bu özellik devre dışı bırakıldığında ürün, güç tasarrufu modundayken kapanmaz.

Açık: Belirli bir süre güç tasarrufu modunda olduğunda ürünün otomatik olarak kapanmasını
istiyorsanız eko zamanlayıcıyı etkinleştirin.
6
7
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
86
6
Kurulum ve Sıfırlama
Eko Kapanma Süresi
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Kpnş Zmnlycsı Plus öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
4
5
[
] düğmesine basarak Eko Zamanlayıcı öğesine gidin ve üründe [
[
] düğmesine basarak Eko Kapanma Süresi öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
] düğmesine
basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
?_:
?_:}
$
?_:
?
.
6
7
Eko Kapanma Süresi seçeneğini yapılandırmak için [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.

Eko zamanlayıcı 10 ile 180 dakika arasında bir süreye ayarlanabilir. Belirtilen süre sonunda ürün
otomatik olarak kapanır.

Bu seçenek yalnızca Eko Zamanlayıcı ayarı Açık olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
6 Kurulum ve Sıfırlama
87
6
6.4
Kurulum ve Sıfırlama
USB Süper Şarjı
Ürün üzerindeki USB 3.0 bağlantı noktasını kullanarak bağlı kaynak cihazın pilini hızlı bir şekilde şarj edin.

Süper şarj, [
1] ve [
2 ] bağlantı noktaları üzerinden kullanılabilir. Cihazları normal USB
bağlantı noktalarından daha hızlı şarj etmek için bu bağlantı noktalarını kullanın. Şarj hızı, bağlı
cihaza göre değişebilir.

Bazı cihazlarda hızlı şarj desteklenmeyebilir ve/veya şarj süresi daha uzun olabilir.

Süper şarj, [
1] ve [
2 ] bağlantı noktaları için kapalıysa normal hızda şarj ve veri aktarımı
için bu bağlantı noktalarını kullanın.

[
1] veya [
2 ] bağlantı noktasına USB 2.0 veya daha eski sürüme sahip bir cihaz
bağlandığında ve süper şarj özelliği açık olduğunda veri aktarımı yapılamaz, ancak USB 3.0 cihaz
bağlıysa bu işlem gerçekleştirilebilir.
※ Bu bağlantı noktaları daha sonra kullanıma sunulacak USB cihazlarıyla uyumlu olmayabilir.

Fare, klavye veya bellek depolama cihazı gibi bir cihaz [
1] veya [
2 ] bağlantı noktasına
bağlıysa ve cihaz USB 2.0 ya da daha eski bir sürüme sahipse, süper şarjı kapatın.

Süper şarj özelliği, OSD ayarları menüsünü kullanarak açıldığında monitördeki 1 -4 USB bağlantı
noktalarına bağlı olan tüm cihazlar yeniden tanınır. Bu, en iyi şarj seçeneğinin belirlenmesini sağlar.
※ Süper şarj özelliğini açmadan önce USB bağlantı noktalarına bağlı depolama cihazlarındaki tüm
dosyaları kapatın.
6.4.1
1
USB Süper Şarjı özelliğini yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
4
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak USB Süper Şarjı öğesine geçin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak USB1 veya USB2 öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
6 Kurulum ve Sıfırlama
88
6
Kurulum ve Sıfırlama
.
`.'.w
moduna ayarla.
FreeSync
>?
J^
_:
`.'.qw
x&>L,
1.2
+L
>%
`.'.qw
USB1
USB2
>
`.'w
>&
Auto
`.'.qw
`.'{w
>&
USB1
USB2
>
5
6

Kapalı: USB Süper Şarjı özelliğini devre dışı bırakma

Açık: USB 3.0 bağlantı noktasına bağlı bir kaynak cihazı hızlıca şarj etmek için işlevi etkinleştirin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
89
6
6.5
Kurulum ve Sıfırlama
PC/AV Modu
PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.
6.5.1
1

Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.

Monitör (HDMI, DisplayPort, Mini DP (U24E850R) veya HDMI 1 , HDMI 2, DisplayPort, Mini DP
(U28E850R / U32E850R) olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da Kabloyu
Kontrol Et mesajı görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için [
] düğmesine
basın. PC veya AV seçeneğini seçebilirsiniz.
PC/AV Modu'nu Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
4
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak PC/AV Modu öğesine gidin ve ürün üzerinde [
[
] öğesine basarak HDMI, DisplayPort, Mini DP (U24E850R) veya HDMI 1, HDMI 2,
] öğesine basın.
DisplayPort, Mini DP (U28E850R / U32E850R) öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine
basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
Sistem
Görüntüyü büyütmek
>L}
FreeSync
Eko Tasarruf Plus
`.'.qw
PC/AV Modu
1.2
DisplayPort Ver.
Auto
>%
U24E850R
PC/AV Modu
DisplayPort
PC
MiniDP
AV
PC/AV Modu
PC/AV modemodunu
+"
için seçin.
PC/AV modemodunu
,+"
DisplayPort
HDMI
MiniDP
PC
HDMI
AV
PC/AV Modu
*+,-"
x&>L
+
PC
,+
HDMI
PC
AV
6 Kurulum ve Sıfırlama
90
6
Kurulum ve Sıfırlama
U28E850R / U32E850R
PC/AV Modu
DisplayPort
PC
MiniDP
AV
PC/AV modemodunu
+"
için seçin.
PC/AV Modu
,+"
x&>L
DisplayPort
MiniDP
PC
HDMI 1
HDMI 1
AV
HDMI 2
HDMI 2
PC/AV Modu
*+,-"
x&>L
+
PC
,+
PC/AV Modu
*+,-{"
x&>L
+
PC
,+
PC
HDMI 1
PC
HDMI 1
HDMI 2
AV
HDMI 2
PC
AV
5
6
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
91
6
6.6
Kurulum ve Sıfırlama
DisplayPort Ver.
Displayport tercihinizi belirtin. Displayport 1.1 sürümü Yüksek Bit Oranı 1'i destekler; 1.2 sürümü ise
Yüksek Bit Oranı 2'yi destekler.
6.6.1
1

Yanlış ayarlar ekranın kararmasına neden olabilir. Bu gerçekleşirse, cihazın teknik özelliklerini
kontrol edin.

Monitör (HDMI, DisplayPort, Mini DP (U24E850R) veya HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, Mini DP
(U28E850R / U32E850R) olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da Kabloyu
Kontrol Et mesajı görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için [
] düğmesine
basın. 1.1 ya da 1.2 sürümünü seçebilirsiniz.

1.1'i seçerseniz, HBR1 iletim hızlarının kısıtlı olması nedeniyle ekranınızın maksimum çözünürlüğü
2560 x 1440 değerine düşer.
DisplayPort Ver. Yapılandırması
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak DisplayPort Ver. öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
.
FreeSync
>?
J^
Displayport'unuzu
seçin. Displayport 1.1,
HBR 1 desteklerken,
1.2, HBR 2 destekler.
_:
`.'.qw
x&>L,
+L
>%

4
5
1.1
Auto
1.2
1.1 / 1.2
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
92
6
6.7
Kurulum ve Sıfırlama
Kaynak Algılama
Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.
PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.
6.7.1
1
Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Kaynak Algılama öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
.
|.:
>?
J^
8
%:"
_:
`.'.qw
1.2
x&>L,
+L
>%
4
5
Auto
,

Auto: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.

Manuel: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
Auto
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
93
6
6.8
Kurulum ve Sıfırlama
Tuş Tekrar Süresi
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
6.8.1
1
Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Tuş Tekrar Süresi öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
.
.
*
.^
+"$"
$"
#
{
<

Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut
yalnızca bir kez yanıt verir.
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
94
6
6.9
Kurulum ve Sıfırlama
Tümünü Sıfırla
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
6.9.1 Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)
1
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
3
] düğmesine basın.
[
] düğmesine basarak Sistem öğesine gidin ve üründe [
] düğmesine basın.
[
] öğesine basarak Tümünü Sıfırla öğesine gidin ve ürün üzerinde [
] öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
.
.
*
€%
^$
çevirin.
.^
7PPHQD\DUODUĸ
YDUVD\ĸODQODUDVĸIĸUODQDFDN
*HUoHNWHQVĸIĸUODPDNLVWL\RUPXVXQX]"
(YHW
4
5
İstediğiniz seçeneğe gitmek için [
+D\ĸU
] düğmesine basın ve [
] düğmesine basın.
Seçilen seçenek uygulanır.
6 Kurulum ve Sıfırlama
95
7
7.1
Bilgi Menüsü ve Diğerleri
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Bilgi
Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.
7.1.1
1
Bilgi menüsünü görüntüleme
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha
sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [
2
[
] düğmesine basın.
] öğesine basarak Bilgi öğesine gidin. Geçerli giriş kaynağı, frekans ve çözünürlük gösterilir.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
U24E850R
U28E850R / U32E850R
Bilgi
Bilgi
Resim
Resim
PIP/PBP
PIP/PBP
Ekran Gösterimi
Ekran Gösterimi
Sistem
Sistem
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Bilgi
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
Bilgi
PBP
Bilgi
Bilgi
Resim
Resim
PIP/PBP
PIP/PBP
Ekran Gösterimi
Ekran Gösterimi
Sistem
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Bilgi
Sistem
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Bilgi
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
PIP
Bilgi
Bilgi
Resim
Resim
PIP/PBP
PIP/PBP
Ekran Gösterimi
Ekran Gösterimi
Sistem
Bilgi
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Sistem
Bilgi
7 Bilgi Menüsü ve Diğerleri
96
7
7.2
Bilgi Menüsü ve Diğerleri
Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve Ses Ayarını
Yapılandırma
Başlangıç ekranı (menü ekranı görüntülenmeden önceki ekran) görüntülendiğinde [
] düğmelerini
kullanarak Parlaklık, Kontrast, Ses ayarı yapın.
Parlaklık

SAMSUNG
MAGICBright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kontrast
1

SAMSUNG
MAGICBright Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

PIP/PBP Modu - Açık ve Boyut -
(PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için (hiçbir menü ekranı görüntülenmiyorken) ürünün ön
tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Ardından [
] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran
görüntülenir.
Ses
100
Kontrast
2
3
Parlaklık, Kontrast ve Ses ayarları arasında geçiş yapmak için [
[
] düğmesine basın.
] düğmesini kullanarak Parlaklık, Kontrast, Ses ayarını yapın.
7 Bilgi Menüsü ve Diğerleri
97
8
8.1
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Easy Setting Box
"Easy Setting Box" kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
8.1.1 Yazılımın Yüklenmesi
1
2
CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
"Easy Setting Box" kurulum programını seçin.
Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "Easy Setting
Box" kurulum dosyasını bulup çift tıklatın.
3
4
Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında İleri'yi tıklatın.
Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.

Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.

"Easy Setting Box" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.

Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("Easy Setting Box")
"Easy Setting Box" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
Sistem Gereklilikleri
İşletim Sistemi

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Donanım

En az 32MB'lık bellek

Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
8 Yazılımın Yüklenmesi
98
8
Yazılımın Yüklenmesi
8.1.2 Yazılımın Kaldırılması
Başlat öğesini tıklatın, Ayarlar/Denetim Masası seçeneğini seçin ve ardından Programları Ekle veya
Kaldır öğesini çift tıklatın.
Program listesinden "Easy Setting Box" seçeneğini seçin ve Ekle/Kaldır düğmesini tıklatın.
8 Yazılımın Yüklenmesi
99
9
9.1
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas
Kurmadan Önceki Gereklilikler
9.1.1 Ürünü Sınama
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın.
Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse,
otomatik tanı testi yapın.
1
2
3
4
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
Kabloyu üründen çıkarın.
Ürünü açar.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
9.1.2 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz."10.2 Standart Sinyal Modu Tablosu" ), kısa süreliğine
Uygun Olmayan Mod mesajı görüntülenir.
9.1.3 Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Sorunlar
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Çözümler
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde
bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini
kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve
Kullanma")
9 Sorun Giderme Kılavuzu
100
9
Sorun Giderme Kılavuzu
Ekran sorunu
Sorunlar
Çözümler
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından
emin olun. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve
Kullanma")
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.
Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını
kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve
Kullanma")
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol
edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum
çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj
görünür.
Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (sayfa 108)
yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı
ürünün performansına uygun olacak şekilde
değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin. (Bkz. "2.2
PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu
çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol
edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart
Tek Mod Tablosuna (sayfa 108) ve ürün üzerindeki
Bilgi menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık (sayfa 46) ve Kontrast (sayfa 47)
ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
Renk ayarlarını değiştirin.
(Bkz. "3.5 Renk")
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.
Renk ayarlarını değiştirin.
(Bkz. "3.5 Renk")
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Renk ayarlarını değiştirin.
(Bkz. "3.5 Renk")
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1
saniyede bir yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki
herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
101
9
Sorun Giderme Kılavuzu
Ses sorunu
Sorunlar
Ses yok.
Çözümler
Ses cihazının bağlantısını kontrol edin veya ses
seviyesini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses
seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya
da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Kaynak cihaz sorunu
Sorunlar
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
Çözümler
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa,
PC'nizi servise götürün.
Kullanıcının bakış açısına göre ürünün çerçevesindeki LED lambalar görünebilir. Lamba insan sağlığı için
zararlı değildir ve ürün özellikleri ve performansı üzerinde etkisizdir. Ürün güvenle kullanılabilir.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
102
9
9.2
Sorun Giderme Kılavuzu
Soru ve Yanıt
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.






Windows XP: Denetim Masası
Görünüm ve Temalar
Görüntü
Ayarlar
Gelişmiş
Monitör öğelerini seçin ve
Monitör ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın.
Windows ME/2000: Denetim Masası
Ekran
Ayarlar
Gelişmiş
Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında
Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
Windows Vista : Denetim Masası
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Kişiselleştirme
Görüntü Ayarları
Gelişmiş Ayarlar
Monitör öğelerini seçin ve Monitör
ayarları 'nın altında Yenileme hızı 'nı ayarlayın.
Windows 7 : Denetim Masası
Görünüm ve Kişiselleştirme
Görüntü
Ekran Çözünürlüğü
Gelişmiş ayarlar
Monitör öğelerini seçin ve Monitör ayarları'nın altında
Yenileme hızı'nı ayarlayın.
Windows 8 : Ayarlar
Denetim Masası
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Görüntü
Ekran Çözünürlüğü
Gelişmiş ayarlar
Monitör öğelerini seçin ve Monitör
ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın.
Windows 10 : Ayarlar
Sistem
Görüntü
Gelişmiş
görüntü ayarları
Görüntü adaptörü özellikleri
Monitör
'e gidin ve Monitör ayarları altında Ekran yenileme hızı'nı
ayarlayın.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
103
9
Sorun Giderme Kılavuzu
Soru
Çözünürlüğü nasıl
değiştirebilirim?
Yanıt






Güç tasarrufu modunu nasıl
ayarlarım?






Windows XP: Denetim Masası
Görünüm ve Temalar
Ekran
Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Windows ME/2000: Denetim Masası
öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Windows Vista : Denetim Masası
Kişiselleştirme
Kişiselleştirme
gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Ekran
Ayarlar
Görünüm ve
Görüntü Ayarları öğesine
Windows 7 : Denetim Masası
Görünüm ve Kişiselleştirme
Ekran
Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü
ayarlayın.
Windows 8 : Ayarlar
Denetim Masası
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Ekran
Çözünürlüğü Ayarla öğesine
gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Windows 10 : Ayarlar
Sistem
Görüntü
Gelişmiş
görüntü ayarları öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Windows XP: Denetim Masası
Görünüm ve Temalar
Ekran
Ekran Koruyucu Ayarları
Güç seçenekleri
öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
Windows ME/2000: Denetim Masası
Ekran
Ekran
Koruyucu Ayarları
Güç seçenekleri öğesinde veya PC
üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Windows Vista : Denetim Masası
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları
Güç seçenekleri öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI
kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Windows 7 : Denetim Masası
Görünüm ve Kişiselleştirme
Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları
Güç
seçenekleri öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında
güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Windows 8 : Ayarlar
Denetim Masası
Görünüm ve
Kişiselleştirme
Kişiselleştirme
Ekran Koruyucu Ayarları
Güç seçenekleri öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI
kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
Windows 10 : Ayarlar
Kişiselleştirme
Ekranı kilitle
Ekran zaman aşımı ayarları
Güç & uyku öğesinde veya
PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.
9 Sorun Giderme Kılavuzu
104
10
Teknik Özellikler
10.1 Genel
Model Adı
Panel
U24E850R
U28E850R
Boyut
23,5 inç (59 cm)
28 inç (70 cm)
Görüntü alanı
521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
620,93 mm (Y) x 341,28 mm (D)
Piksel Aralığı
0,4525 mm (Y) x 0,13575 mm (D)
0,16 mm (Y) x 0,16 mm (D)
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V ~ (+/- %10), 50/60 Hz ± 3 Hz
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar (G x Y
x D) / Ağırlık
Altlıksız
561,0 x 336,1 x 59,3 mm
661,1 x 384,5 x 60,7 mm
Altlıklı
MAKS : 561,0 x 527,2 x
260,6 mm / 6,69 kg
MAKS : 661,1 x 551,5 x
260,6 mm / 7,43 kg
MİN : 561,0 x 397,2 x
260,6 mm / 6,69 kg
MİN : 661,1 x 421,5 x
260,6 mm / 7,43 kg
VESA Montaj Arayüzü
100 x 100 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
10 Teknik Özellikler
105
10
Teknik Özellikler
Model Adı
Panel
U32E850R
Boyut
31,5 pouces (80 cm)
Görüntü alanı
696,96 mm (H) x 392,04 mm (V)
Piksel Aralığı
0,1815 mm (H) x 0,0605 mm (V)
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V ~ (+/- %10), 50/60 Hz ± 3 Hz
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar (G x Y
x D) / Ağırlık
Altlıksız
740,3 x 439,8 x 67,7 mm
Altlıklı
MAKS : 740,3 x 623,5 x 278,6 mm / 9,61 kg
MİN : 740,3 x 493,5 x 278,6 mm / 9,61 kg
VESA Montaj Arayüzü
100 x 100 mm
(Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
10 Teknik Özellikler
106
10
Teknik Özellikler
10.2 Standart Sinyal Modu Tablosu

Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için
yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Bu nedenle, belirtilenden başka bir çözünürlük, resim
kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bunu önlemek için, ürününüzün ekran boyutu için belirtilen en
uygun çözünürlüğü seçmeniz önerilir.

Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD
monitör 85Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak
dikey frekansı 60Hz olarak değiştirin.
Model Adı
Senkronizasyon
U24E850R
Yatay Frekans
30 – 135 kHz (DisplayPort / MINI DP / HDMI)
Dikey Frekans
56 – 75 Hz (DisplayPort / MINI DP)
24 – 75 Hz (HDMI)
Çözünürlük
Uygun çözünürlük
3840 x 2160 @ 60 Hz
(DisplayPort / MINI DP / HDMI)
Maksimum çözünürlük
3840 x 2160 @ 60 Hz
(DisplayPort / MINI DP / HDMI)
Model Adı
Senkronizasyon
Yatay Frekans
U28E850R / U32E850R
30 – 135 kHz (DisplayPort / MINI DP)
30 – 90 kHz (HDMI1)
30 – 135 kHz (HDMI2)
Dikey Frekans
56 – 75 Hz (DisplayPort / MINI DP)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
Çözünürlük
Uygun çözünürlük
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort / MINI DP)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Maksimum çözünürlük
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort / MINI DP)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak
ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş
olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları
değiştirin.
10 Teknik Özellikler
107
10
Teknik Özellikler
U24E850R (Displayport / MINI DP / HDMI)
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Teknik Özellikler
108
10
Teknik Özellikler
U28E850R / U32E850R (HDMI1)
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
10 Teknik Özellikler
109
10
Teknik Özellikler
U28E850R / U32E850R (HDMI2 / Displayport / MINI DP)
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-

Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt
sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.
10 Teknik Özellikler
110
10
Teknik Özellikler

Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar.
Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.

Yukarıdaki tabloda yer alan bazı çözünürlükler, grafik kartı teknik özelliklerine bağlı olarak
kullanılamayabilir.
10 Teknik Özellikler
111
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)
Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için
ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.



Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri
ayarlarsa.
Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.

Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.

Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.

Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.

Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.

Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.

Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;

Dış darbe veya düşürme.

Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.

Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.

Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.

Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.

Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer

Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)

Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit
vb.)
Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
Ek
112
Ek
Doğru Atma
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda
diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha
edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu
diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve
nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Ek
113
Ek
Terminoloji
OSD (Ekran Görüntüsü)
Ekran görüntüsü (OSD) resim kalitesini gereken optimum düzeye getirmek için ekran ayarlarını
yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen menüleri kullanarak ekran parlaklığı, renk
tonlaması, boyut ve diğer birçok ayarı değiştirmenizi sağlar.
Gamma
Gamma menüsü ekrandaki orta tonları temsil eden gri ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması tüm
ekranın aydınlanmasına neden olurken, Gamma ayarı yalnızca orta parlaklığı aydınlatır.
Gri ölçeği
Ölçek, ekranda daha koyu alanlardan daha aydınlık alanlara geçişte renk çeşitlemelerini gösteren renk
yoğunluğu düzeyine karşılık gelir. Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah ve beyaz çeşitlemesiyle
gösterilir ve gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı aracılığıyla gri
ölçeği değiştirildiğinde, ekranın orta parlaklığı değişir.
Tarama hızı
Tarama hızı veya yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına karşılık gelir. Ekran görüntüleri göstermek için
yenilenirken ekran verileri iletilir, ama yenileme çıplak gözle görülemez. Ekran yenileme sayısı, tarama
hızı olarak adlandırılır ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir tarama hızı, ekranın saniyede 60 kes
yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik kartlarının performansına
bağlıdır.
Yatay Frekans
Monitör ekranında görüntülenen karakter veya görüntüler çok sayıda noktadan (piksel) oluşur. Pikseller
yatay çizgiler halinde iletilir ve bunlar da dikey şekilde düzenlenerek görüntü oluşturulur. Yatay frekans
kHz cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin saniyede kaç kez iletildiğini ve monitör ekranında
görüntülendiğini belirtir. Yatay frekansın 85 olması görüntüyü oluşturan yatay satırların saniyede 85000
kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans 85kHz olarak gösterilir.
Dikey Frekans
Bir görüntü çok sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu yatay çizgilerle
saniyede kaç görüntü oluşturulabileceğini ifade eder. 60 değerinde dikey frekans bir görüntünün
saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir. Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da denir ve bu ekran
titrekliğini etkiler.
Ek
114
Ek
Çözünürlük
Çözünürlük, bir ekranı meydana getiren yatay piksellerle dikey piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı
düzeyini temsil eder.
Çözünürlük yükseldikçe ekranda daha fazla bilgi görüntülenir ve bu da aynı anda birçok görevi
gerçekleştirmek için uygundur.
Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080 dikey pikselden (dikey
çözünürlük) oluşur.
Örneğin, 1920 x 1200 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1200 dikey pikselden (dikey
çözünürlük) oluşur.
Tak ve Çalıştır
Tak ve Kullan özelliği, en uygun görüntüleme ortamını oluşturmak üzere bir monitör ile PC arasında
otomatik olarak bilgi alış verişine olanak tanır.
Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA DDC (uluslararası standart) kullanır.
Ek
115
Dizin
A
Kurulum 27
Akllı EKO Tasarruf 83
M
B
Monitörü Döndürme 34
Bağlamadan Önce 35
BİLGİ 96
N
Netlik 48
D
Dil 78
DisplayPort Ver 92
O
Oyun Modu 55
Doğru Atma 113
P
E
Easy Setting Box 98
Parçalar 19
Parlaklık 46
PC'yi Bağlama ve Kullanma 35
F
PC/AV Modu 90
FreeSync 80
R
G
Resim Boyutu 57
Genel 105
Görüntü Süresi 79
Göz Koruyucu Modu 54
Güvenlik Önlemleri 10
H
HDMI Siyhlk Dzy 53
S
SAMSUNG MAGIC Angle 51
SAMSUNG MAGIC Bright 44
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler 100
Saydamlık 77
Soru ve Yanıt 103
Standart Sinyal Modu Tablosu 107
İ
İçeriği Kontrol Etme 18
T
Telif Hakkı 7
K
Terminoloji 114
Kaynak Algılama 93
Tuş Tekrar Süresi 94
Kontrast 47
Tümünü Sıfırla 95
Kpnş Zmnlycsı Plus 84
Dizin
116
Dizin
U
USB Süper Şarjı 88
Ü
Ücretli Servis Sorumluluğu Müşterilere
Ücretlendirilir 112
Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu 17
Ürünü USB HUB Olarak Kullanma 40
Y
Yanıt Süresi 56
Dizin
117
Download PDF

advertising