Samsung | C27H800FCM | Samsung C27H800FCM Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
C27H800FC*
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Samsung Electronics dışındaki ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
••
Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
Bu ürünün ortalama yasam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir
‒‒ (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
‒‒ (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
••
Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Resim
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Parlaklık
29
Kontrast
29
Netlik
29
Renk
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI Siyhlk Dzy
30
Göz Koruyucu Modu
30
Oyun Modu
30
Yanıt Süresi
30
Resim Boyutu
31
Ekran Ayarı
31
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Saklama önlemleri
4
4
Monitörü kurmadan önce aşağıdaki bilgileri
okuyun.
21
Güvenlik Önlemleri
Simgeler
Temizleme
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
4
4
5
5
6
7
PC Bağlama ve Kullanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
USB Type-C Kablosu Kullanarak Bağlama
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
Kulaklığa Bağlama
21
21
22
22
23
23
Harici Monitör Bağlama
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
23
23
Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak Bağlama
Ürüne PC bağlama
Ürünü USB HUB Olarak Kullanma
24
24
24
Gücü Bağlama
Bağlı Kabloları Düzenleme
25
26
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
27
Sürücü Yükleme
27
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
27
Hazırlıklar
Parçalar
9
Denetim Masası
9
Doğrudan Tuş kılavuzu
10
İşlev Tuşu Kılavuzu
11
Parlaklık, Kontrast ve Netlik ayarlarını değiştirme 13
Ses ayarını değiştirme
13
Arka Taraf
14
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
15
Monitör Ekranını Döndürme
15
Hırsıza Karşı Kilit
16
Monitörün taşınmasıyla ilgili önlemler
17
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının
Takılması
18
Kurulum
Altlığın Takılması
Altlığın Çıkarılması
19
19
20
Ekran Gösterimi
Saydamlık
32
Konum
32
Dil
32
Görüntü Süresi
32
2
İçindekiler
Sistem
Sorun Giderme Kılavuzu
DisplayPort Ver.
33
37
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
DP OUT
DP OUT (MST/SST) İşlev Uygulaması
34
34
42
42
42
42
FreeSync
Akllı EKO Tasarruf
39
S ve C
44
Kpnş Zmnlycsı Plus
39
PC/AV Modu
39
Kaynak Algılama
40
Tuş Tekrar Süresi
40
Güç LED’i Açık
40
Tümünü Sıfırla
40
Bilgi
40
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar
Sistem Gereksinimleri
41
41
41
Teknik Özellikler
Genel
45
Standart Sinyal Modu Tablosu
46
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
48
Bir ürün kusuru yoksa
48
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse 48
Diğer
48
Extended warranty
49
3
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Güvenlik Önlemleri
Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden
olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI
ÇIKARMAYIN. (VEYA ARKASINI)
――Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
10 cm
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir.
10 cm
10 cm
Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin
sağlandığı konusunda sizi uyarır.
10 cm
10 cm
Simgeler
Uyarı
Dikkat
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Saklama önlemleri
Yakınında ultrason dalgalı nemlendiriciler kullanılırsa, parlak modellerin yüzeyinde beyaz lekeler
oluşabilir.
――Ürünün içini temizlemek isterseniz size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (Servis
ücreti alınır.)
Monitör ekranına ellerinizle veya başka nesnelerle bastırmayın. Ekrana zarar verme riski vardır.
4
Temizleme
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
Elektrik ve Güvenlik
Uyarı
1 Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
•• Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
2 Güç kablosunu üründen çıkarın.
•• Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
3 Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
4
•• Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.
•• Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
‒‒ Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri uygulamayın.
•• Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
‒‒ Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
•• Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır bir eşyanın altında
bırakmamaya dikkat edin.
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.
5 Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
•• Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
6 Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
•• Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
Dikkat
•• Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu kullanın. Elektrik
kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
‒‒ Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik kablosunun çıkarılması gerekir.
•• Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
5
Kurulum
Uyarı
Dikkat
•• Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına
kurmayın.
•• Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara yerleştirmeyin.
•• Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
•• Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
‒‒ Çocuklar boğulabilir.
•• Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf, eğimli bir yüzey, vb.)
‒‒ Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
‒‒ Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.
•• Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.
‒‒ Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından emin
olun.
‒‒ Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
‒‒ Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
•• Ürünü yere yavaşça koyun.
‒‒ Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek nem
bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün
performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
‒‒ Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
danışmayı unutmayın.
•• Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
‒‒ Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
•• Yenilebilir yağlar (soya yağı gibi) üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü yağ kirinden
uzak tutun. Ve ürünü mutfakta ya da ocağın yakınında kurmayın veya kullanmayın.
6
Çalışma
Uyarı
•• Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin, onarmayın veya
değiştirmeyin.
‒‒ Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını çıkarın.
•• Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla) metal nesneler (yemek
çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
‒‒ Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik
kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.
‒‒ Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik
kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.
‒‒ Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
•• Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, gücü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
‒‒ Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak, şeker, vb.) bırakmayın.
‒‒ Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün veya ağır nesneler düşebilir ve
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
•• Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•• Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.
•• Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen havalandırın.
•• Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya taşımayın.
•• Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.
•• Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.
‒‒ Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
7
Dikkat
•• Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere
yol açabilir.
‒‒ Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç tasarrufu modunu veya hareketli
resim içeren bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.
•• Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu prizden
çıkarın.
‒‒ Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya elektrik kaçağına neden
olabilir.
•• Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
‒‒ Görüşünüz bozulabilir.
•• Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
‒‒ Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
•• Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin veya uzaktaki nesnelere bakın.
•• Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
•• Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
‒‒ Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
‒‒ Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
‒‒ Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.
‒‒ Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
8
Bölüm 02
Hazırlıklar
Parçalar
Simgeler
Açıklama
JOG Düğmesi
Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme.
――JOG düğmesi ürünün sol arka tarafındadır. Düğme aşağı, yukarı, sağa
veya sola hareket ettirmek için ya da Enter olarak kullanılabilir.
Denetim Masası
Bu LED, güç durumu göstergesidir ve şu işlevlere sahiptir:
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
•• Gücü açma (Güç düğmesi): Kapalıyken
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Güç LED'i
JOG Düğmesi
•• Güç kapalı (Güç düğmesi): Açık
――Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir. (Sistem → Güç
YUKARI
LED’i Açık) Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve
sahip olmayabilir.
SOL
SAĞ
İşlev Tuşu Kılavuzu
BAS(ENTER)
•• Güç tasarruf modu: Yanıp Sönme
AŞAĞI
Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu
görüntülenir. Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek
için aynı yön düğmesine tekrar basın.
――İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir. Lütfen ürünün kendisine bakın.
Güç LED'i
Geri
İşlev Tuşu Kılavuzu
9
Doğrudan Tuş kılavuzu
――Aşağıda görülen kısayol düğmesi ekranı (OSD menüsü) yalnızca, monitör ekranı açıkken, bilgisayar çözünürlüğü değiştiğinde veya giriş kaynağı değiştiğinde görüntülenir.
――İşlev düğmeleri sayfası Göz Koruyucu Modu seçeneğinin etkin olup olmadığını gösterir.
: Açık
: Kapalı
Parlaklık
Ses
Özellikler
Göz Koruyucu Modu Kapalı
••
/
: Parlaklık, Kontrast, Netlik ayarlarını yapın.
••
: Ses ayarlarını yapın.
••
: İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.
10
İşlev Tuşu Kılavuzu
――Ana menüye gitmek veya diğer öğeleri kullanmak amacıyla İşlev Tuşu Kılavuzu'nu görüntülemek için JOG düğmesine basın. JOG düğmesine tekrar basarak çıkabilirsiniz.
YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: İstediğiniz öğeye doğru hareket ettirin. Odak değiştiğinde, her öğe için açıklama görüntülenir.
BAS(ENTER): Seçilen öğe uygulanır.
Geri
Simgeler
Açıklama
İşlev Tuşu Kılavuzu ekranında giriş sinyalini değiştirmek için JOG düğmesini hareket ettirerek
görüntülenir.
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
öğesini seçin. Giriş sinyali değişirse, ekranın sol üst köşesinde bir mesaj
öğesini seçer.
Monitör özelliğinizin OSD'si (Ekran Görüntüsü) görünür.
OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin.
Etkinleştir/Deve Dışı Bırak: OSD kontrolünü kilitlemek/kilidini açmak için, ana menü görüntülenirken SOL düğmesine 10 saniye boyunca basın.
――OSD kontrolü kilitliyse, Parlaklık ve Kontrast ayarı yapılabilir. Göz Koruyucu Modu kullanılabilir.
Sistem → FreeSync, Güç LED’i Açık kullanılabilir. Bilgi görüntülenebilir.
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek
öğesini seçer.
Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.
Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz.
SAMSUNG
•• Resim → MAGIC
Bright, Parlaklık, Renk, Oyun Modu
•• Sistem → Akllı EKO Tasarruf
İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek Monitörü kapatmak için
öğesini seçer.
――Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan İşlev tuşu kılavuzu seçenekleri farklı olacaktır.
11
Monitörde hiçbir şey görüntülenmediğinde (diğer bir deyişle, Güç tasarrufu modu veya Sinyal yok
modu), kontrol kaynağı ve güç için 2 doğrudan tuş aşağıdaki gibi kullanılabilir.
JOG Düğmesi
Güç tasarrufu/Sinyal yok modu
YUKARI
Kaynak Değişikliği
Aşağı
BAS(ENTER) tuşuna 2 saniye basın
Güç Kapalı
Monitörde Ana menü görüntülendiği sırada JOG Düğmesi aşağıdaki şekilde kullanılabilir.
JOG Düğmesi
Eylem
YUKARI/AŞAĞI
Seçeneği taşıyın
Ana menüden çıkın.
SOL
Alt listeyi değeri kaydetmeden kapatın.
Kaydırıcıdaki değeri azaltır.
SAĞ
BAS(ENTER)
Sonraki derinliğe geçin.
Kaydırıcıdaki değeri arttırır.
Sonraki derinliğe geçin.
Değeri kaydedin ve Alt listeyi kapatın.
12
Parlaklık, Kontrast ve Netlik ayarlarını değiştirme
Ses ayarını değiştirme
Parlaklık, Kontrast veya Netlik ayarını, OSD menüsü görüntülenmiyorsa JOG düğmesini aşağı veya
yukarı hareket ettirerek belirleyebilirsiniz.
Ses ayarını, OSD menüsü görüntülenmiyorsa JOG düğmesini sola veya sağa hareket ettirerek
belirleyebilirsiniz.
Netlik
Parlaklık
50
Ses
100
Sessiz
Kontrast
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Parlaklık
――SAMSUNG Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Kontrast
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Netlik
――Bağlanan giriş aygıtının ses kalitesi düşük olduğunda ürünün Auto Mute işlevi kulaklıktan veya
hoparlörlerden gelen sesi kapatabilir veya sesin kesintili gelmesine neden olabilir. Giriş aygıtının giriş
ses düzeyini en az %20'ye ayarlayın ve ses düzeyini kontrol etmek için ürünün üzerindeki ses düzeyi
kontrolünü (JOG düğmesini SOLA/SAĞA) kullanın.
――Auto Mute Nedir?
Bu işlev, genellikle giriş aygıtının ses düzeyindeki bir sorundan dolayı ses gürültülü geldiğinde veya giriş
sinyali zayıf olduğunda sesin etkisini artırmak amacıyla sesi keser.
――Sessiz işlevini etkinleştirmek için Ses kontrol ekranına erişin ve odağı aşağı taşımak için JOG düğmesini
kullanın. Sessiz işlevini devre dışı bırakmak için Ses kontrol ekranına erişin ve Ses değerini artırın veya
azaltın.
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――SAMSUNG Upscale, Mod 1 veya Mod 2 modundayken bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
13
Arka Taraf
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
POWER IN
Bağlantı Noktası
POWER IN
DP OUT
HDMI IN
DP IN
Açıklama
DP OUT
HDMI IN
Bağlantı Noktası
DP IN
Açıklama
Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki POWER IN bağlantı
noktasına takın.
USB Type-C kablosu kullanarak bir kaynak cihaza bağlanır.
DP kablosuyla başka bir ürüne bağlanır.
USB aygıtını takın.
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
bağlanır.
Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır.
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
14
Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
Monitör Ekranını Döndürme
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
――Monitörü aşağıda gösterildiği gibi döndürebilirsiniz.
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
bilgi verilmeden değiştirilebilir.
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Ekranı ok yönünü takip ederek ayarlayın.
•• Ekranı masaüstüne tamamen dik olana kadar saat yönünde döndürün.
•• Ekranı yatırmadan döndürürseniz veya saat yönünün tersine döndürürseniz monitör zarar görebilir.
•• Monitör eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir.
•• Ürünü üst tarafta ortadan tutarak yüksekliği dikkatle ayarlayın.
•• Standın yüksekliğini ayarlarken bir ses duyabilirsiniz. Bu ses, standın yüksekliği ayarlanırken
standın içindeki topun kayması nedeniyle çıkar. Bu ses normaldir ve bir ürün arızası değildir.
15
Hırsıza Karşı Kilit
Dikkat
――Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
――Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı
ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
•• Monitörün sol ve sağ taraflarından tutun ve eğimi ayarlayın.
90˚
1 Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
•• Her iki kenarından tutup monitörü çevirin. (Doğrudan LCD ekranı tutmamaya dikkat edin.)
•• Ekranın karşısındaysanız, ekran saat yönünde 90° döndürülebilir.
2 Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3 Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4 Kilitleme cihazını kilitleyin.
‒‒ Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
‒‒ Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
‒‒ Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın
alınabilir.
16
Monitörün taşınmasıyla ilgili önlemler
•• Ekran üzerine doğrudan basınç uygulamayın.
•• Monitörü taşırken ekrandan tutmayın.
•• Taşırken monitörü alt köşelerinden veya
kenarlarından tutun.
•• Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde
tutmayın.
•• Monitörü hareket ettirirken, dikey konumda
döndürün ve monitörün üst ve alt kısmından
tutun.
17
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması
――Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.
1
•• Notlar
‒‒ Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
‒‒ VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere
bağlı olarak değişebilir.
2
A
‒‒ VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını
aşırı kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol
açabilir. Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya
masaüstü altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan
ötürü sorumlu tutulamaz.
‒‒ Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini
kendi başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel
yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
3
4
‒‒ Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir
duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
‒‒ Ulusal standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
‒‒ Duvar montaj kiti kullanarak monitörü kurmak için altlık tabanını monitörden çıkarın.
Birim: mm
B
Model adı
C27H800FC*
Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın
Duvar montaj braketi (isteğe bağlı)
Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj
kitindeki veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.
Milimetre olarak VESA vida delik Standart Vida
özellikleri (A * B)
100,0 x 100,0
4,0 mm çap, 0,7 adım * 10,0
mm uzunluk
Miktar
4 Adet
――Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara
neden olabilir.
18
Kurulum
Altlığın Takılması
――Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
:Ü
rün kıvrımlıdır. Düz bir yüzeydeyken ürün üzerine ağırlık yerleştirmek ürüne zarar verebilir. Ürünü ekranı aşağı veya yukarı bakacak şekilde bir zemine yerleştirdiğinizde, ürünün üzerine baskı uygulamayın.
1
Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde
gösterilen yönde takın.
2
Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen
sabitleninceye kadar döndürün.
3
Ekranın stant boynunu, bağlayıcıların konumlarına
göre cihaza yerleştirin.
4
Ekranın stant boynunun yerine oturmasını
sağlamak için ekranın stant boynunu saat yönünde
90° çevirin.
- Dikkat
Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar
verme riski vardır.
19
Altlığın Çıkarılması
――Altlığı monitörden çıkarmadan önce, monitörü düz ve sabit bit yüzey üzerine, ekranı aşağı bakacak şekilde koyun.
:Ü
rün kıvrımlıdır. Düz bir yüzeydeyken ürün üzerine ağırlık yerleştirmek ürüne zarar verebilir. Ürünü ekranı aşağı veya yukarı bakacak şekilde bir zemine yerleştirdiğinizde, ürünün üzerine baskı uygulamayın.
1
2
Pakette yer alan koruyucu plastik köpüğü (dolgu)
Anahtarı yukarı doğru itin ve tutun. Ekranın stant
zemine yerleştirin ve ürünü resimde görüldüğü gibi boynunu saatin tersi yönünde 10° çevirin.
yüzü aşağı dönük olarak köpük üzerine yerleştirin.
3
Ekranın stant boynunu saatin tersi yönünde 10°
çevirdikten sonra, boynu kaldırarak cihazdan
çıkarın.
4
Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama
vidasını döndürün.
Köpük yoksa, kalın bir minder kullanın.
5
Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok
yönünde çekerek altlıktan çıkarın.
- Dikkat
Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar
verme riski vardır.
20
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Monitörü kurmadan önce aşağıdaki bilgileri
okuyun.
1 Monitörle birlikte gelen kabloların her iki ucundaki şekillerin yanı sıra monitör ve harici cihazlarda
bunlara uyan bağlantı noktalarının şekillerini ve yerlerini kontrol edin.
2 Sinyal kablolarını bağlamadan önce kısa devre veya aşırı akım nedeniyle oluşabilecek hasarı
önlemek için monitörün ve harici cihazların güç kablolarını prizden çıkarın.
3 Tüm sinyal kablolarını bağladıktan sonra monitörün ve harici cihazların güç kablolarını prize takın.
4 Monitör işlevleri, önlemler ve doğru kullanım şekli hakkında bilgi edinmek için kurduğunuz
PC Bağlama ve Kullanma
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
Monitörün ve bilgisayar, set üstü kutular gibi harici cihazların güç kablolarının prize takılı
olmadığından emin olun.
monitörü kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunu okuyun.
HDMI IN
――HDMI kablosu bağlarken, monitörün bileşenleriyle birlikte gelen kabloyu kullanın. Samsung tarafından
sağlanan HDMI kablosu haricinde bir kablo kullanırsanız görüntü kalitesinde kayıp olabilir.
21
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
Monitörün ve bilgisayar, set üstü kutular gibi harici cihazların güç kablolarının prize takılı
olmadığından emin olun.
USB Type-C Kablosu Kullanarak Bağlama
Monitörün ve bilgisayar, set üstü kutular gibi harici cihazların güç kablolarının prize takılı
olmadığından emin olun.
HDMI IN
――Kaynak aygıt, HDMI-DVI kablosuyla bağlanırsa ses işlevi desteklenmez.
――HDMI-DVI kablosuyla en uygun çözünürlüğü elde edemeyebilirsiniz.
――Bir USB Type-C cihazı ekrana sinyal çıkışı yaptığında ekran sinyali normal bir şekilde görüntüleyemiyorsa,
lütfen DP OUT'un çıkış modunu değiştirin (USB Type-C:MST ile USB Type-C:SST arasında geçiş yapın).
USB Power Delivery 2.0 teknik özelliklerine göre, USB Type-C kablosu ile ürünümüze bağladığınızda,
ürünümüz dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilir.
――45 W'lik maksimum şarj gücü desteklenir. Şarj etme hızı ürünümüze bağlanan dizüstü bilgisayara göre
farklılık gösterebilir.
――Piyasaya sürülen, USB Type-C bağlantı noktası bulunan dizüstü bilgisayarlar çok çeşitli olduğundan,
ürünümüzün USB Type-C bağlantı noktasına sahip her tür dizüstü bilgisayarı şarj edebileceğini garanti
edemiyoruz.
――USB Type-C kablosunun US PD teknik özelliklerine uyduğundan emin olun. Aksi takdirde, cihazlarınız zarar
görebilir. Samsung marka kablo önerilir.
22
DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
Harici Monitör Bağlama
Monitörün ve bilgisayar, set üstü kutular gibi harici cihazların güç kablolarının prize takılı
olmadığından emin olun.
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
DP OUT
――1,5 metreden daha kısa bir DP kablosu önerilir. 1,5 metreden daha uzun bir kablo kullanmak, görüntü
kalitesini etkileyebilir.
Kulaklığa Bağlama
23
Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak Bağlama
Ürünü USB HUB Olarak Kullanma
Ürünü bir hub olarak kullanarak, ürüne aynı anda çeşitli kaynak aygıtlarını bağlayın ve kullanın.
Ürüne PC bağlama
――Ürün, USB Type-C kablosu aracılığıyla bir PC'ye bağlanarak HUB işlevi görebilir. Cihazı PC'ye bağlamak
PC'nin sınırlı sayıda giriş/çıkış bağlantı noktası olduğundan, PC aynı anda birden çok kaynak aygıtına
bağlanamaz. Üründeki HUB özelliği, aynı anda birden çok kaynak aygıtını PC'ye bağlamadan ürünün
USB bağlantı noktalarına bağlamanıza olanak tanıdığından çalışma verimliliğinizi artırır.
zorunda kalmadan, bir kaynak cihazı doğrudan ürüne bağlayıp cihazı üründen denetleyebilirsiniz.
Ürünü bir USB hub'ı olarak kullanmak için, ürünü PC’ye bir USB Type-C kablosu kullanarak bağlayın.
PC'ye birden çok kaynak aygıtı bağlanırsa, PC'nin çevresindeki birçok kablo dağınık bir görüntüye
neden olabilir. Aygıtların doğrudan ürüne bağlanması bu rahatsızlığı ortadan kaldırır.
Ürün bilgisayara bağlıyken, ürüne MP3 çalar veya akıllı telefon gibi bir mobil cihaz bağlayın. Bu, cihazı
bilgisayardan kumanda etmenize veya cihazı şarj etmenize olanak tanır.
――Okuma/yazma hızı USB cihazı ve bilgisayarınıza göre değişiklik gösterecektir.
――Ürün, medya oynatmayı desteklemez. USB cihazınızdaki bir dosyayı oynatmanız gerekiyorsa lütfen ürünü
bilgisayarınıza Hub olarak bağlayın ve dosyayı bilgisayarınızda oynatın.
――İşletim Sistemi, sürücü programları ya da yazılımdan kaynaklanan USB sorunları için lütfen ilgili
tedarikçilere başvurun.
――Çeşitli USB cihazlarının piyasaya sürülmesi nedeniyle tüm ürünlerimizin tüm USB cihazlarına uygun
olacağını garanti edemeyiz.
24
――Harici bir güç kaynağı gerektiren harici yığın depolama HDD cihazlarını bir güç kaynağına bağladığınızdan
emin olun.
――Pil, güç tasarrufu modunda şarj edilebilir, ancak ürün kapalıyken şarj edilemez.
Gücü Bağlama
――Güç kablosu elektrik prizinden çıkarıldığında USB cihazınız şarj edilemez.
――USB cihazının ayrı satın alınması gerekir.
POWER IN
Ürünü kullanmak için, güç kablosunu bir güç çıkışına ve ürün üzerindeki POWER IN bağlantı noktasına
bağlayın.
――Giriş voltajı otomatik olarak açılır.
25
Bağlı Kabloları Düzenleme
1
Ekrana şekilde gösterildiği gibi eğim verin.
Makineyi en yüksek dikey konuma çevirin.
İlgili kabloları bağlayın.
KAPAK STAND BOYNU SOLUNU açın ve açık kısmı
alta çevirin.
İlgili kabloları stand boynu tutucusuna
yerleştirin. Kablo kanalını genişletmeyin. Bir
tutucuya üç kablo yerleştirilmesi önerilir.
Makineyi yatay konuma çevirin.
Kabloları ARKA KAPAK üzerindeki oyuktan
geçirin ve ALT ARKA KAPAĞI takın. ALT ARKA
KAPAĞI takarken lütfen ilk olarak ALT ARKA
KAPAĞIN altı adet kirişini, ARKA KAPAĞIN
altındaki deliklere doğru hedefleyin.
KAPAK STAND BOYNU SOLUNU kapatın.
26
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon
Sürücü Yükleme
――Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
――Ürün sürücüsünün en son sürümünü yüklemek için, http://www.samsung.com adresindeki Samsung
Electronics web sitesinden indirin.
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme
iletisi görüntülenir.
Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.
Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:
•• Sırtınızı dik tutun.
――En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca en
çok üç kez daha görünür.
――En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.
•• Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz yukarıdan bakın.
•• Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.
•• Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
•• Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
•• Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
•• Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz, topuklarınız yere
değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
•• Göz egzersizleri yapar, sık sık göz kırparsanız göz yorgunluğunuz azalacaktır.
27
Bölüm 04
Resim
Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı
olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
PC modunda
•• Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
•• Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
SAMSUNG MAGIC Bright
Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.
――Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
•• Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
•• Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
AV modunda
Harici giriş HDMI/DP/USB Type-C ile bağlandığında ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandığında,
SAMSUNG
MAGICBright fabrikada önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (Dinamik, Standart, Sinema ve
Kişisel) sahip olur. Dinamik, Standart, Sinema ya da Kişisel ayarlarından birini etkinleţtirebilirsiniz.
Otomatik olarak kiţiselleţtirilmiţ resim ayarlarınızı çağıran Kişisel ayarını seçebilirsiniz.
•• Dinamik: Standart moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
•• Standart: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de
sağlar.
•• Sinema: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve gözlerinizin
daha az yorulmasını sağlar.
•• Kişisel: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.
28
Parlaklık
Renk
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Ekranın renk tonunu ayarlayın.
Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
――SAMSUNG Bright, Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
•• Kırmızı: Kırmızı doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla
yoğunluğu ifade eder.
MAGIC
Kontrast
Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.
――SAMSUNG Bright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
MAGIC
•• Yeşil: Yeşil doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla
yoğunluğu ifade eder.
•• Mavi: Mavi doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla
yoğunluğu ifade eder.
•• Renk Tonu: Görüntüleme ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyan renk tonunu seçin.
‒‒ Soğuk 2: Renk sıcaklığını Soğuk 1'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
‒‒ Soğuk 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
‒‒ Normal: Standart renk tonunu görüntüleyin.
‒‒ Sıcak 1: Renk sıcaklığını Normal modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
Netlik
‒‒ Sıcak 2: Renk sıcaklığını Sıcak 1'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
‒‒ Kişisel: Renk tonunu özelleştirin.
――Harici giriş, HDMI/DP/USB Type-C ile bağlandığında ve PC/AV Modu, AV olarak ayarlandığında, Renk
Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)
Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.
――SAMSUNG Bright özelliği Sinema veya Dinamik Kontrast modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
MAGIC
――SAMSUNG Upscale, Mod 1 veya Mod 2 modundayken bu menü kullanılamaz.
MAGIC
Tonu fabrikada önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (Soğuk, Normal, Sıcak ve Kişisel) sahip
olur.
•• Gamma: Parlaklığın orta seviyesini ayarlayın.
‒‒ Mod 1 / Mod 2 / Mod 3
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Göz Koruyucu Modu
MAGICUpscale
Gözün rahatlaması için uygun bir resim kalitesine ayarlayın.
SAMSUNG
işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.
Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.
――SAMSUNG Bright, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
MAGIC
――Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
•• Kapalı / Mod 1 / Mod 2
――Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, Mod 2 daha güçlü bir etkiye sahiptir.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha düşük mavi ışık seviyelerine ilişkin gereklilikleri
karşılayan ürünler için olan sertifikadır. Göz Koruyucu Modu 'Açık' konumunda olduğunda, yaklaşık
400nm'lik bir dalga uzunluğundaki mavi ışık azalarak göz rahatlaması için gerekli olan en uygun
resim kalitesini sunacaktır. Aynı zamanda, mavi ışık seviyesi, varsayılan ayarlardan daha düşüktür
ve TÜV Rheinland tarafından test edilip TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarının
gerekliliklerini karşıladığı onaylanmıştır.
HDMI Siyhlk Dzy
Oyun Modu
Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak
görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu
durumda, görüntü kalitesini ayarlamak için HDMI Siyhlk Dzy kullanılabilir.
Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın.
Bu durumda, HDMI Siyhlk Dzy işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
――Bu işlev yalnızca HDMI modunda kullanılabilir.
Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu
özelliği kullanın.
――Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
•• Normal: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
――Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde Oyun Modu,
•• Düşük: Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini
arttırmak için bu modu seçin.
Açık olarak ayarlanmış olsa bile Kapalı konumuna gelir.
――Oyun Modu seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, Daima Açık seçeneğini belirleyin.
――HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
――HDMI Siyhlk Dzy özelliği, yalnızca, 720P ve 1080P gibi belirli AV çözünürlüğünde etkindir.
Yanıt Süresi
Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.
――Video oynatmıyor veya oyun oynamıyorken Standart modu kullanın.
30
Resim Boyutu
Ekran Ayarı
Resim boyutunu değiştirin.
――Bu menü sadece Ekrana Sığdır ayarı AV modunda Resim Boyutu olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
――FreeSync etkin olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
PC modunda
•• Auto: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
•• Genişaçı: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda
görüntüleyin.
AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde görüntüleme
yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için Ekrana Sığdır öğesini seçin.
Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.
Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.
AV modunda
•• 4:3: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
•• 16:9: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
•• Ekrana Sığdır: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
――Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
――Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP/USB Type-C kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
――Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her
model tarafından desteklenmez ).
――Sadece harici giriş HDMI/DP/USB Type-C ile bağlıysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmışsa
ayarlanabilir.
31
Bölüm 05
Ekran Gösterimi
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı
olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Konum
Menü konumunu ayarlama.
Saydamlık
Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.
Dil
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
――PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
Görüntü Süresi
Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.
Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.
32
Bölüm 06
Sistem
Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
――Kullanılabilir işlevler ürün modelinde bağlı olarak değişir. Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı
olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
DisplayPort Ver.
DisplayPort sürümünüzü belirtin.
――Yanlış ayarlar ekranın kararmasına neden olabilir. Bu gerçekleşirse, cihazın teknik özelliklerini kontrol
edin.
――Monitör HDMI/DisplayPort/USB Type-C modundaysa ve ekranda Kabloyu Kontrol Et görüntülenir veya güç
tasarrufu modu etkinleşirse, JOG düğmesine basarak işlev düğmesi ekranını görüntüleyin ve
simgesini
seçin. 1.1 veya 1.2↑ seçeneğini seçebilirsiniz.
33
DP OUT
DP OUT (MST/SST) İşlev Uygulaması
Sonraki monitöre çıkışı yapılacak giriş sinyalini ve görüntüleme cihazlarının bağlanmasını ve kontrol
edilmesini kolaylaştıracak çıkış modunu seçin.
DisplayPort ile PC'ye Bağlama
――DP OUT için MST modu seçildiğinde, FreeSync bağlı tüm monitörler için desteklenmez.
PC
Monitör 1
Monitör 2
Ekran A
Ekran B
――DP OUT için MST modunu seçmeden önce cihazın DisplayPort:MST (Papatya Zinciri)/HBR2 (Yüksek Bit Hızı)
özelliğini desteklediğinden emin olun. Hatalı ayarlar, siyah ekrana veya gerçek çıkış moduyla seçili çıkış
modu arasında uyumsuzluğa yol açabilir. Siyah ekran oluşursa DP OUT çıkış modunu değiştirin.
•• MST/SST: Çoklu akış ekran sinyallerinin bağlantısı ve yürütülmesi için kullanılan bir teknoloji.
‒‒ MST: Çoklu Akış Aktarımını temsil eder. Birden çok video ve ses akışını aktarabilir, ancak hem
grafik kartının yürütme kapasitesinin hem de monitörün çözünürlüğünün desteğine ihtiyaç
duyar.
MST
DP kablosu
DP IN
DP OUT
DP kablosu
DP IN
OSD → DisplayPort:MST
‒‒ SST: Tekli Akış Aktarımını temsil eder. Yalnızca tek bir video akışı ile tek bir ses akışının bir
kombinasyonunu aktarabilir.
PC
Monitör 1
Monitör 2
Ekran A
Ekran A
•• DP OUT modu: 5 mod
USB Type-C:MST
USB Type-C:SST
DisplayPort:MST
SST
DP kablosu
DP IN
DP OUT
DP kablosu
DP IN
DisplayPort:SST
HDMI:SST
OSD → DisplayPort:SST
――Daha iyi uyumluluk ve kararlılık elde etmek için aynı seriye ait monitörlerin bağlanması önerilir.
•• Grafik kartının MST (Papatya Dizimi) işlevini desteklediğinden emin olun. Bunu kontrol etmek için
grafik kartı üreticisinin web sitesini ziyaret edin.
•• DP OUT çıkış modu, DisplayPort Ver. ayarlarına göre değişir. DisplayPort Ver. 1.1, DP OUT olarak
ayarlandığında yalnızca SST'yi destekler.
•• DP kablosu kullanarak PC'ye bağlarken, OSD menüsünde DP OUT modunu "DisplayPort:MST (SST)"
olarak ayarlamalısınız. (OSD – Sistem – DP OUT - DisplayPort:MST/DisplayPort:SST)
•• DisplayPort Ver. 1.2 bant genişliği sınırı nedeniyle en fazla 4 adet 1920 x 1080 @ 60 Hz monitör
bağlanabilir ve kullanılabilir. Ancak bu özellik, kullanılan kabloya ve grafik kartının performansına
bağlı olarak değişebilir.
34
•• Bu işlev kullanıldığında şu durumla karşılaşılabilir: Kullanılan önceki cihazın türüne veya kablonun
kalitesine bağlı olarak yanıp sönen ya da siyah ekran. Samsung'un sağladığı bir kabloyu kullanmayı
deneyin ve grafik kartının web sitesini ziyaret edip sürücü sürümünü kontrol ederek en son sürüme
güncelleyin.
PC'yi USB Type-C bağlantı noktası ile bağlama
PC
Monitör 1
•• Samsung marka kablo önerilir.
Monitör 2
Ekran A
USB Type-C
Kablosu
MST
Ekran B
DP kablosu
DP OUT
DP IN
OSD → USB Type-C:MST
PC
SST
Monitör 1
USB Type-C
Kablosu
Monitör 2
Ekran A
Ekran A
DP kablosu
DP OUT
DP IN
OSD → USB Type-C:SST
――Daha iyi uyumluluk ve kararlılık elde etmek için aynı seriye ait monitörlerin bağlanması önerilir.
•• Grafik kartının MST (Papatya Dizimi) işlevini desteklediğinden emin olun. Bunu kontrol etmek için
grafik kartı üreticisinin web sitesini ziyaret edin.
•• USB Type-C kablo kullanarak bir PC'ye bağlarken, OSD menüsünde DP OUT modunu "USB TypeC:MST (SST)" olarak ayarlamalısınız. (OSD – Sistem – DP OUT - USB Type-C:MST/USB Type-C:SST)
――Kullanılabilen monitör sayısı, kullanılan kabloya ve grafik kartının performansına bağlı olarak değişebilir.
•• Bu işlev kullanıldığında şu durumla karşılaşılabilir: Kullanılan önceki cihazın türüne veya kablonun
kalitesine bağlı olarak yanıp sönen ya da siyah ekran. Samsung'un sağladığı bir kabloyu kullanmayı
deneyin ve grafik kartının web sitesini ziyaret edip sürücü sürümünü kontrol ederek en son sürüme
güncelleyin.
•• Samsung marka kablo önerilir.
35
PC'yi HDMI bağlantı noktası ile bağlama
PC
MST işlevi desteklenmediğinde
Monitör 1
Monitör 2
1 Kablonun doğru şekilde bağlandığından ve OSD menüsünde DP OUT modunun doğru olarak
ayarlandığından emin olun. Bkz. DP OUT (MST/SST) İşlev Uygulaması.
SST
Ekran A
Ekran A
HDMI kablosu
HDMI IN
DP OUT
DP kablosu
DP IN
2 Grafik kartının MST (Papatya Dizimi) işlevini desteklediğinden emin olun. Bunu kontrol etmek için
grafik kartı üreticisinin web sitesini ziyaret edin.
3 HDMI kaynakları yalnızca "HDMI:SST" modunu destekleyebilir. DisplayPort Ver. 1.1 olarak
ayarlandığında, DP OUT yalnızca DP kaynağı için SST'yi destekler.
OSD → HDMI:SST
――Daha iyi uyumluluk ve kararlılık elde etmek için aynı seriye ait monitörlerin bağlanması önerilir.
•• HDMI kablosu kullanarak bir PC'ye bağlarken, OSD menüsünde DP OUT modunu "HDMI:SST" olarak
ayarlamalısınız. (OSD – Sistem – DP OUT - HDMI:SST)
•• HDMI kaynakları yalnızca "HDMI:SST" modunu destekleyebilir.
4 Aşağıdaki ayarı kontrol edin ve bundan emin olun: Windows masaüstüne sağ tıklayın → Ekran
çözünürlüğüne tıklayın (veya Windows 10'da Ekran ayarlarına tıklayın). MST özelliğinin etkin
olduğundan emin olun: Birden çok ekran listesinin "Bu ekranları genişlet" olarak ayarlandığını
kontrol edin. Farklı bir değer ayarlanmışsa, "Bu ekranları genişlet" olarak değiştirin.
Windows 7
•• Bu işlev kullanıldığında şu durumla karşılaşılabilir: Kullanılan önceki cihazın türüne veya kablonun
kalitesine bağlı olarak yanıp sönen ya da siyah ekran. Samsung'un sağladığı bir kabloyu kullanmayı
deneyin ve grafik kartının web sitesini ziyaret edip sürücü sürümünü kontrol ederek en son sürüme
güncelleyin.
•• Samsung marka kablo önerilir.
Windows 10
36
FreeSync
FreeSync teknolojisi tüm normal gecikme ve beklemeler olmadan ekran yırtılmasını ortadan kaldıran
bir çözümdür.
Bu özellik oyun oynarken ekran yırtılmasını ve gecikmesini ortadan kaldırır. Oyun deneyiminizi
geliştirin.
Grafik Kartları listesindeki modeller FreeSync'i destekler
FreeSync yalnızca belirli AMD grafik kartı modelleriyle kullanılabilir. Desteklenen grafik kartları için
aşağıdaki listeye bakın:
AMD'nin FreeSync'i destekleyen en son resmi grafik sürücülerini yüklemeyi unutmayın.
――FreeSync özelliğini destekleyen diğer AMD grafik kartı modelleri için, resmi AMD web sitesini ziyaret edin.
――Ekran kartınız farklı bir üreticiye aitse FreeSync Kapalı seçeneğini belirtin.
•• Kapalı: FreeSync özelliğini devre dışı bırakma.
•• AMD Radeon R9 300 Series (370/370X dahil deği)
•• AMD Radeon R9 290
•• Standart Motor: AMD ekran kartının temel FreeSync işlevlerini etkinleştirin.
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• Üstün Motor: FreeSync özelliğini daha yüksek bir ekran kare hızıyla etkinleştirin. Bu modda ekran
yırtılması (ekran ve içerik arasında anormal senkronizasyon) azalır. Oyun sırasında ekran titreşimi
gerçekleşebilir.
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX 400 Series
FreeSync işlevini etkinleştirirken, optimal freesync efekti için lütfen maksimum ekran yenileme hızını
kullanın.
Yenileme hızını ayarlama yöntemi için bkz. S ve C → Frekansı nasıl değiştirebilirim?
FreeSync'i nasıl etkinleştirirsiniz?
――FreeSync işlevini kullanırken, monitör üreticisi tarafından sağlanan HDMI/DP kablosunu kullanın.
1 OSD menüsünde FreeSync'i Standart Motor veya Üstün Motor olarak ayarlayın.
――Bu işlev, USB Type-C bağlantı noktası ile kullanılamaz.
Oyun oynarken FreeSync işlevini kullanırsanız, aşağıdaki semptomlar oluşabilir:
•• Ekran kartı türü, oyun seçeneği ayarları veya oynatılan videoya bağlı olarak ekran titreyebilir.
Aşağıdakileri yapmayı deneyin: oyun ayarı değerlerini düşürün, geçerli FreeSync modunu Standart
Motor ile değiştirin veya ekran kartı sürücünüzün sürümünü kontrol etmek ve en yenisiyle
güncellemek üzere AMD web sitesini ziyaret edin.
2 AMD Radeon Settings'de FreeSync'i etkinleştirin:
Fareyi sağ tıklatın → AMD Radeon Settings → Display
"AMD FreeSync" özelliği "Açık" olarak ayarlanmalıdır. Halen etkin değilse "Açık" ayarını seçin.
•• FreeSync işlevi kullanılırken, grafik kartının çıkış frekansındaki dalgalanmadan dolayı ekran
titreyebilir.
•• Çözünürlüğe bağlı olarak, oyun sırasında ekranda gidip gelmeler olabilir. Çözünürlük arttıkça yanıt
hızı azalır.
•• Monitörün ses kalitesi azalabilir.
――Bu işlevi kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.
37
38
Akllı EKO Tasarruf
PC/AV Modu
Akllı EKO Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç
tüketimini azaltır.
PC/AV Modu seçeneğini AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir.
――Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
•• Kapalı: Akllı EKO Tasarruf işlevini devre dışı bırakın.
•• Açık: Güç tüketimi, geçerli ayara oranla yaklaşık %10'a kadar otomatik olarak azalacaktır. (Güç
tüketiminin ne kadar azaltılacağı, ekran parlaklığına bağlıdır.)
Kpnş Zmnlycsı Plus
Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.
•• Bir PC’ye bağlanıldığında "PC" olarak ayarlayın.
•• Bir AV cihazına bağlanıldığında "AV" olarak ayarlayın.
――Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
――Monitör HDMI/DisplayPort/USB Type-C modundaysa ve ekranda Kabloyu Kontrol Et görüntülenir veya güç
tasarrufu modu etkinleşirse, JOG düğmesine basarak işlev düğmesi ekranını görüntüleyin ve
simgesini
seçin. PC veya AV seçeneğini seçebilirsiniz.
Kapanış yapılandırma
Kapanış: Kapanış modunu açma.
Şu Sürdn Snr Kpt: Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen
saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
――Bu seçenek yalnızca Kapanış seçeneği Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――Bazı bölgelerdeki pazarlarda bulunan ürünlerde, Kapanış seçeneği, ürün açıldıktan 4 saat sonra
otomatik olarak etkinleşecek şekilde ayarlanmıştır. Bu, güç kaynağı yönetmelikleri uyarınca yapılmıştır.
Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız,
→ Sistem → Kpnş Zmnlycsı Plus konumuna giderek
Kapanış özelliğini Kapalı olacak şekilde ayarlayın.
Eko Zamanlayıcı yapılandırma
Eko Zamanlayıcı: Eko Zamanlayıcı modunu açma.
Eko Kapanma Süresi: Eko Zamanlayıcı 10 dakika ile 180 dakika arasındaki bir değere ayarlanabilir.
Belirtilen süre sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
――Bu seçenek yalnızca Eko Zamanlayıcı seçeneği Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
39
Kaynak Algılama
Bilgi
Giriş sinyali tanıma yöntemi olarak Auto veya Manuel öğesini seçin.
Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.
――DP OUT için, MST modu seçildiğinde bu menü kullanılamaz.
Tuş Tekrar Süresi
Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.
Hızlanma, 1 sn veya 2 sn seçilebilir. Tekrar Yok seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir
kez yanıt verir.
Güç LED’i Açık
Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları
yapılandırın.
•• Çalışıyor: Güç LED'i ürün açıkken yanar.
•• Beklemede: Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.
Tümünü Sıfırla
Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
40
Bölüm 07
Yazılımın Yüklenmesi
Easy Setting Box
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi
Easy Setting Box kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.
Easy Setting Box'ın en son sürümünü yüklemek için, http://www.samsung.com adresindeki Samsung
Electronics web sitesinden indirin.
――Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
Donanım
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• En az 32MB'lık bellek
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Easy Setting Box simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
――Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.
Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar
Easy Setting Box yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.
41
Bölüm 08
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
――Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın. Sorun
devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürünü Sınama
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini
kontrol edin.
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar
bulunur.
Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse,
otomatik tanı testi yapın.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
1 Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2 Kabloyu üründen çıkarın.
3 Ürünü açar.
4 Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.
――Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. Standart Sinyal Modu Tablosu), kısa süreliğine Uygun
Olmayan Mod mesajı görüntülenir.
――Ekran çözünürlüğü, bilgisayarın sistemin ayarlarına ve kablolara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI veya
DVI ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik kartı
sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar üreticisiyle
temasa geçin.)
Ekran sorunu
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.
Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
42
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Video düzgün oynatılamıyor.
Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj
görünür.
Yüksek çözünürlüklü büyük video dosyaları düzgün oynatılamayabilir. Bunun sebebi, video
oynatıcısının bilgisayar kaynağı için optimize edilmemesi olabilir.
Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (S.46) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün
performansına uygun olacak şekilde değiştirin.
Dosyayı başka bir video oynatıcıda oynatmayı deneyin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
Ses sorunu
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Ses yok.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor. Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
Ses seviyesi çok düşük.
PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol
edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (S.46) ve ürün üzerindeki Bilgi
menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ses düzeyini ayarlayın.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım
programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Görüntü var, ancak ses yok.
Giriş aygıtını bağlamak için HDMI-DVI kablosu kullanılırsa ses alınamaz.
Cihazı bir HDMI kablosu, DP kablosu veya USB Type-C kablosu kullanarak bağlayın.
Renk ayarlarını değiştirin.
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.
Renk ayarlarını değiştirin.
Kaynak cihaz sorunu
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
Renk ayarlarını değiştirin.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
――Kullanıcının bakış açısına göre ürünün çerçevesindeki LED lambalar görünebilir. Lamba insan sağlığı için
zararlı değildir ve ürün özellikleri ve performansı üzerinde etkisizdir. Ürün güvenle kullanılabilir.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Metin bulanık.
Windows İşletim Sistemi kullanılıyorsa (örneğin, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 veya Windows
10): Denetim Masası → Yazı Tipleri → ClearType metnini ayarla'ya gidin ve ClearType'ı Aç seçeneğini
belirleyin.
43
S ve C
――Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı ayarını yapın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran Ayarları → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı öğesini ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü → Gelişmiş ayarlar → Monitör öğesine gidin Monitör ayarları altındakiYenileme hızı ayarını yapın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü → Gelişmiş ayarlar → Monitör öğesine gidin Monitör ayarları altındakiYenileme hızı ayarını
yapın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları → Görüntü adaptörü özellikleri → Monitör'e gidin ve Monitör ayarları altında Ekran yenileme hızı'nı ayarlayın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Görüntü Ayarları öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Görüntü → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya veya PC'nin BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya PC'nin BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya PC'nin BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçeneği öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Kişiselleştirme → Ekranı kilitle → Ekran zaman aşımı ayarları → Güç ve uyku seçeneğinden veya bilgisayarın BIOS AYARI programından güç tasarrufu modunu ayarlayın.
44
Bölüm 09
Teknik Özellikler
Genel
Model Adı
C27H800FC*
Boyut
27 Sınıf (27,0 inç / 68,6 cm)
Görüntü alanı
597,888 mm (Y) x 336,312 mm (D)
Piksel Aralığı
0,3114 mm (Y) x 0,3114 mm (D)
Maksimum Piksel Hızı
148,5 MHz
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü,
ürünün arkasındaki etikete bakın.
Sinyal konektörleri
HDMI, DP, USB Type-C
Ortam koşulları
Çalışma
――Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC
sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik
olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya
daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.
――Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
――Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
――Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.
Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
45
Standart Sinyal Modu Tablosu
Senkronizasyon
Çözünürlük
Yatay Frekans
30 – 81 kHz
Dikey Frekans
50 – 75 Hz
Uygun çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir.
Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
46
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.
――Dikey Frekans
Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar. Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir.
Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
――Yukarıdaki tabloda yer alan bazı çözünürlükler, grafik kartı teknik özelliklerine bağlı olarak kullanılamayabilir.
47
Bölüm 10
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için
ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca
seçenekleri ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre,
Şerit vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
EMC : CSQAL
Wei 4 Road, Microelectronics Industrial Park, Jingang High way, Tianjin, China
Tel: 86 23961234
Fax: 86 23961234
LVD : Nemko (Shanghai Ltd. Shenzhen Branch)
Unit C & D, Floor 10, Tower 2, Kefa Road #8 Hi-Technology Park Nanshan
District 518057 Shenzhen CHINA
Tel: 755 8221 0420-822
Intertek Testing Services Shanghai
Building No.86, 1198 Qinzhou Road(North), 200233 Shanghai, China
Tel: 021-61278260
48
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
49
Download PDF

advertising