Samsung | 931B | Samsung 931B Kullanım kılavuzu

SyncMaster 731B / 931B / 731BF / 931BF
Sürücü Yükleme
Program Yükleme
Yazım Özellikleri
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar verebilir veya hasara
uğramasına neden olabilir.
Yasaktır
Her zaman okunmuş ve anlaşılmış olması önemlidir
Parçalarına ayırmayın
Fişi elektrik prizinden çıkarın
Dokunmayın
Elektrik çarpmasını engellemek için topraklama
Güç
Uzun bir süre kullanılmayacaksa, bilgisayarınızı Görüntü Güç Yönetimi Sistemi'ne
(DPMS) ayarlayın.
Ekran koruyucu kullanıyorsanız, etkin ekran moduna ayarlayın.
Zarar görmüş veya gevşek priz kullanmayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fişi kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişe dokunmayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yalnızca gerektiği gibi topraklanmış fiş ve prizleri kullanın.
Topraklama işleminin düzgün yapılmaması elektrik çarpmasına veya cihazın
bozulmasına neden olabilir
Elektrik fişini, gevşemeyecek şekilde sıkıca takın.
Düzgün olmayan bağlantılar yangına neden olabilir.
Fişi ve kabloyu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler koymayın; bunlar
hasar görmesine neden olabilir.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Prize çok fazla uzatma kablosu veya fiş bağlamayın.
Bu, yangına neden olabilir.
Kurulum
Monitörü aşırı tozlu yerler, aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara maruz kalan yerler,
çok nemli yerler, kimyasal maddelerin kullanıldığı yerler veya ürünün tekrar tekrar
uzun süreler kullanıldığı havaalanları ve istasyonlar gibi yerlere kurmadan önce yetkili
bir servis merkeziyle görüşün.
Bunun yapılmaması, monitörünüzde ciddi hasara neden olabilir.
Monitörünüzü az nemli ve az tozlu bir yere koyun.
Monitörün içinde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.
Monitörü taşırken yere sert bir şekilde bırakmayın.
Bu hareket, ürüne veya size zarar verebilir.
Monitör altlığını vitrine ya da rafa yerleştirirken, altlığın ucunun, vitrinden ya da raftan
dışarı taşmamasına dikkat edin.
Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
Ürünü dengesiz ya da yüzey alanı küçük yerlere yerleştirmeyin.
Ürün düşüp özellikle çocuklar olmak üzere yanından yürüyenlere zarar
verebileceğinden, yalnızca düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
Ürünü, yere yerleştirmeyin.
Özellikle çocuklar olmak üzere insanlar üzerinden geçebilir.
Mum, böcek ilaçları ya da sigara gibi yanıcı nesneleri, üründen uzakta tutun.
Aksi takdirde yangına yol açabilir.
Tüm ısıtma cihazlarını, elektrik kablosundan uzakta tutun.
Eriyen kaplama, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Ürünü, bir raf ya da dolap gibi havalandırmanın yetersiz olduğu yerlere
yerleştirmeyin.
İç sıcaklıktaki yükselme, yangına neden olabilir.
Monitörü yerine dikkatle koyun.
Zarar görebilir veya kırılabilir.
Monitörü yüz üstü koymayın.
Ekran yüzeyi zarar görebilir.
Monitörü taban desteği olmadan kullanmayın.
Kötü havalandırma nedeniyle bozulabilir veya yangına neden olabilir.
Monitör taban desteğiyle kullanılmayacaksa, yeterli havalandırma sağlamak için
gereken adımları uygulayın.
Ürünü monte ederken, havalandırmanın sağlanması için duvarla arasında mesafe
(10 cm/ 4 inçten fazla) bıraktığınızdan emin olun.
Havalandırmanın yetersiz olması, ürünün iç sıcaklığında bir artışa, dolayısıyla
parça ömrünün kısalmasına ve performansın düşük olmasına neden olabilir.
Temizleme ve Kullanım
Monitörün kasasını veya ekran yüzeyini hafif nemli, yumuşak bir bezle silerek
temizleyin.
Deterjanı doğrudan monitöre püskürtmeyin.
Bu, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Önerilen bir deterjanı yumuşak bir bez kullanarak uygulayın.
Prizle pin arasındaki konektör tozlu veya kirliyse kuru bir bezle iyice temizleyin.
Kirli bir konektör elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünü temizlemeden önce güç kablosunu çıkarttığınızdan emin olun.
Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu prizden çıkartın ve ürünü yumuşak, kuru bir bezle silin.
Balmumu, benzin, alkol, tiner, böcek ilacı, oda spreyi, yağlayıcılar ya da deterjan
gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
İç kısmın temizliği için yılda bir kez Service Center’ı (Servis Merkezi) veya Customer
Center’ı (Müşteri Merkezi) arayın.
Ürünün iç kısmını temiz tutun.
İç kısımda uzun süreyle biriken toz hatalı çalışmaya veya yangına neden olabilir.
Diğer
Kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bakım için yetkili bir servis personeline başvurun.
Monitörünüz normal çalışmıyorsa, özellikle alışılmadık sesler çıkıyor ya da koku
geliyorsa hemen fişten çekin ve yetkili satıcıya veya servise başvurun.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünü, yağ, duman ya da neme maruz kalan yerlerden uzakta tutun; bir arabanın
içine monte etmeyin.
Bu durum, adaptörün doğru çalışmamasına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Monitörü kar ve yağmurla karşı karşıya kalabileceği açık havada veya su
yakınında çalıştırmayın.
Monitör düşerse veya kasası zarar görürse, monitörü kapatın ve elektrik kablosunu
çıkarın. Bu durumda Service Center (Servis Merkezi) ile iletişim kurun.
Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fırtınalı havalarda veya şimşek çaktığında ya da uzun süreyle kullanılmayacaksa
monitörün fişini prizden çekin.
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Monitörü elektrik kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek hareket ettirmeye
çalışmayın.
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Yalnızca elektrik veya sinyal kablosundan çekerek monitörü sağa veya sola hareket
ettirmeyin.
Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Monitör kabinindeki havalandırma noktalarını kapatmayın.
Kötü havalandırma arızaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerine ağır nesneler koymayın.
Bu durum, adaptörün doğru çalışmamasına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
If a foreign substance enters the monitor, unplug the power cord and contact the
Service Center.
Ürünü yanıcı kimyasal spreylerden ya da yanıcı maddelerden uzak tutun.
Bu, patlamaya veya yangına neden olabilir.
Monitörün üzerindeki deliklerden içeri hiçbir metal nesne sokmayın.
Bu, elektrik çarpmasına, yangına veya yaralanmaya neden olabilir.
Monitörün havalandırma deliklerinden, kulaklık ya da AV bağlantı noktalarından,
bıçak, tel, iğne gibi metal nesneler ya da kağıt, kibrit gibi yanıcı nesneler sokmayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünün içine yabancı madde kaçarsa ya da su dökülürse, cihazı kapatın, elektrik
fişini prizden çıkartın ve servis merkeziyle görüşün.
Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık
oluşabilir.
Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna
geçirin veya hareket eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.
Modele uygun çözünürlük ve frekans düzeyleri ayarlayın.
Uygun olmayan çözünürlük istenmeyen resim kalitesine neden olabilir.
17 inç (43 cm) - 1280 x 1024
19 inç (48 cm) - 1280 x 1024
Monitörün sürekli olarak çok yakından izlenmesi, gözlerde bozulmaya neden olabilir.
Göz yorgunluğunu gidermek için monitörü kullanırken saatte bir en az beş dakika ara
verin.
Ürünü, dengesiz, düzgün olmayan ya da titreşime maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.
Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
Ürünün, titreşime maruz kalan yerlere yerleştirilmesi, ürünün ömrünü kısaltabilir ya
da yangına neden olabilir.
Monitörü taşırken, monitörü düğmesinden kapatın ve elektrik kablosunu prizden
çıkarın. Monitörü taşımadan önce anten kablosu ve diğer cihazlara bağlı kablolar da
dahil, tüm kablo bağlantılarını çıkardığınızdan emin olun.
Kablonun çıkarılmaması zarar görmesine ve yangına neden yol açabileceği gibi
elektrik çarpmasına da neden olabilir.
Üzerinden asılarak zarar verebileceklerinden ürünü çocukların ulaşamayacağı bir
yere yerleştirin.
Yere düşen ürün, fiziksel hasara hatta ölüme neden olabilir.
Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız elektrik kablosunu prizden çıkartın.
Aksi takdirde biriken toz ısı yayılmasına ya da yalıtımın azalmasına yol açarak
elektrik çarpmalarına ya da yangına neden olabilir.
Çocukların sevdiği nesneleri (ya da çekici gelebilecek herhangi bir şeyi), ürünün
üzerine yerleştirmeyin.
Çocuklar, nesneleri almak için ürünün üzerine tırmanmaya çalışabilirler.
Ürün düşebilir ve fiziksel hasara veya ölüme neden olabilir.
ÜRÜN BİLGİLERİ (Ekran Sabitlemesi Olmaksızın)
LCD Monitörler ve TV’lerde, özellikle hareketsiz bir resmi uzun süre görüntüledikten sonra bir
resimden diğerine geçerken resim sabitlemesi olabilir.
Bu kılavuzun amacı, LCD ürünlerin Resim sabitlemesinden korunacak şekilde nasıl düzgün
kullanılabileceğini açıklamaktır.
Garanti
Resim sabitlenmesi nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.
Yanma garanti kapsamında değildir.
Resim sabitlemesi nedir?
LCD panelin normal çalışması sırasında piksel resim sabitlemesi ortaya çıkmaz. Ancak,
aynı resim uzun süre görüntülenirse, elektrik yükündeki ufak bir değişim sıvı kristali
örten iki elektrot arasında birikir.Bu da sıvı kristalin, ekranın bazı alanlarında
toplanmasına neden olur.Bu şekilde, yeni bir video resmine geçerken bir önceki resim
sabitlenir.LCD de içinde olmak üzere tüm görüntüleme ürünleri resim sabitlenmesine
maruz kalabilir. Bu, ürünün bir kusuru değildir.
LCD’nizi resim sabitlenmesinden korumak için lütfen aşağıdaki önerileri dikkate alın
Kapatma, Ekran Koruyucu veya Güç Tasarrufu Modu
Örnek)
z Sabit bir desen kullanırken gücü kapatın.
- 24 saatlik sürekli kullanımdan sonra 4 saat süreyle gücü kapatın
- 12 saatlik sürekli kullanımdan sonra 2 saat süreyle gücü kapatın
z Mümkünse Ekran koruyucu kullanın
- Tek renkli bir ekran koruyucu veya hareketli bir resim kullanmanız
önerilir.
z PC Ekran Özellikleri Güç Şeması ile Monitör’ün gücünü kapalı olarak
ayarlayın.
Belirli uygulamalar için öneriler
Örnek) Havalimanları, Ulaşım İstasyonları, Borsalar, Bankalar ve Kontrol
Sistemleri
Ekran sistemi programınızın kurulumunda aşağıdakilere uymanızı öneririz:
Bilgileri Logo veya Hareketli resim döngüsüyle görüntüleyin.
Örnek) Döngü : 1 saat süreyle Bilgileri görüntüledikten sonra 1 dakika süreyle
Logoyu veya hareketli resmi görüntüleyin.
Renk Bilgilerini düzenli olarak değiştirin (2 farklı renk kullanın).
Örnek) 2 renk kullanarak, her 30 dakikada bir Renk Bilgilerini tersine döndürün.
Karakterlerle arka plan renkleri arasındaki parlaklık farkının çok olmamasına
dikkat edin.
Resim sabitlenmesini kolaylaştırabilecek Gri renkleri kullanmaktan kaçının.
Kaçının: Parlaklık farkı fazla olan renkler (Siyah ve Beyaz, Gri)
Örnek)
z
z Önerilen ayarlar: Parlaklık farkı az olan parlak renkler
- Karakterlerin rengiyle arka planın rengini 30 dakikada bir değiştirin
Örnek)
- Her 30 dakikada bir, karakterleri kaydırarak değiştirin.
Örnek)
Monitörünüzü Resim sabitlenmesinden korumanın en iyi yolu, PC’nizi veya
Sisteminizi kullanmadığınız zamanlarda bir Ekran Koruyucu programını
çalıştıracak şekilde ayarlamaktır.
LCD paneli normal koşullarda çalıştırıldığında Resim sabitlenmesi ortaya çıkmayabilir.
Normal koşullar, sürekli değişen video desenleri olarak tanımlanır. LCD panel sabit bir
desenle uzun süre (-12 saatten fazla-) çalıştırıldığında, bir pikseldeki sıvı kristali
çalıştıran elektrotlar arasında hafif bir voltaj değişimi olabilir.Elektrotlar arasındaki voltaj
değişimi zamanla artar ve sıvı kristali eğime zorlar. Bu durum ortaya çıkarsa, desen
değiştiğinde önceki resim görünür kalabilir.Bunu engellemek için, biriken voltaj değişimi
azaltılmalıdır.
LCD Monitörümüz ISO13406-2 Piksel hatası Sınıf II belirtimlerine uygundur.
SyncMaster 731B / 931B
Paket İçindekiler
Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.
Paketi Açma
Monitör
Kılavuz
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)
Kablosu
Elektrik Kablosu
D-sub kablosuyla
Kullanım Kılavuzu, Monitör
Sürücüsü, Natural Color
yazılımı, MagicTune™
yazılımı
Ayrı satılır
DVI Kablosu
Monitörünüz
Ön Taraf
MENU düğmesi [ ]
OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki
menüye dönmek için de kullanılır.
MagicBright™ düğmesi
[ ]
MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi
görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda altı farklı
moddan biri kullanılabilir: Kişisel, Metin, İnternet, Oyun, Spor ve Film.
Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri
vardır. MagicBright™ denetim düğmelerine basarak bu altı ayardan
birini kolayca seçebilirsiniz.
1) Kişisel
Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen
önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz
için uygun olmayabilir.
Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı
ayarlayın.
2) Metin
Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.
3) İnternet
Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için.
4) Oyun
Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
5) Spor
Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
6) Film
DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Parlaklık düğmesi [ ]
OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Ayar düğmeleri [
Menüdeki öğeleri düzenlemek için kullanılır.
]
Enter (Gir) düğmesi [ ] / OSD menüsünü seçmek için kullanılır. /
’SOURCE’ düğmesine basıldığında, OSD kapalı durumdayken Video
SOURCE düğmesi
sinyali seçilir. (Giriş modunu değiştirmek için '' kaynak düğmesine
basıldığında, ekranın sol üst köşesinde mevcut modu Analog, Digital
gösteren bir mesaj görüntülenir.)
Dijital modu seçerseniz, DVI kablosunu kullanarak monitörünüzü
dijital bağlantı DVI noktası bulunan bir ekran kartına bağlamanız
gerekir.
AUTO düğmesi
Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Güç düğmesi [ ]
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
Güç göstergesi
Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar ve ayarlarınız monitör
tarafında kaydedilirken mavi olarak bir kez yanıp söner.
Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan
PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen
zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.
Arka Taraf
Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.
POWER noktası
DVI IN noktası
RGB IN noktası
Kensington Kilidi
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına
takın.
DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI bağlantı noktasına takın.
Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına
takın.
Kensington kilidi, halka açık bir yerde kullanırken sistemi fiziksel olarak
bağlamak için kullanılan bir cihazdır.
Kilitleme cihazının ayrı olarak satın alınması gerekir.
Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.
Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama
konusuna bakın.
SyncMaster 731BF / 931BF
Özellikler
RTA Monitor
RTA (Response Time Accelerator)
Daha keskin ve daha doğal bir video görüntüsü sağlamak için panelin tepki hızını artıran bir işlev.
RTA On
Panelin, orijinal hızından daha yüksek tepki hızlarından çalışması için RTA işlevini
etkinleştirir.
RTA OFF Panelin, orijinal tepki hızında çalışması için RTA işlevini etkinleştirir.
RTA'yı kapattıktan sonra cihazı kapatıp açarsanız RTA işlevi otomatik olarak Açık (Fabrika Ayarı)
hale gelir.
Paket İçindekiler
Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.
Paketi Açma
Monitör
Kılavuz
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)
Kablosu
Elektrik Kablosu
Ayrı satılır
DVI Kablosu
Monitörünüz
Ön Taraf
D-sub kablosuyla
Kullanım Kılavuzu, Monitör
Sürücüsü, Natural Color
yazılımı, MagicTune™
yazılımı
MENU düğmesi [ ]
OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki
menüye dönmek için de kullanılır.
MagicBright™ düğmesi
[ ]
MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi
görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda altı farklı
moddan biri kullanılabilir: Kişisel, Metin, İnternet, Oyun, Spor ve Film.
Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri
vardır. MagicBright™ denetim düğmelerine basarak bu altı ayardan
birini kolayca seçebilirsiniz.
1) Kişisel
Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen
önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz
için uygun olmayabilir.
Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı
ayarlayın.
2) Metin
Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.
3) İnternet
Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için.
4) Oyun
Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
5) Spor
Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
6) Film
DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Parlaklık düğmesi [ ]
OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Ayar düğmeleri [
]
Menüdeki öğeleri düzenlemek için kullanılır.
Enter (Gir) düğmesi [ ] / OSD menüsünü seçmek için kullanılır. /
’SOURCE’ düğmesine basıldığında, OSD kapalı durumdayken Video
SOURCE düğmesi
sinyali seçilir. (Giriş modunu değiştirmek için '' kaynak düğmesine
basıldığında, ekranın sol üst köşesinde mevcut modu Analog, Digital
gösteren bir mesaj görüntülenir.)
Dijital modu seçerseniz, DVI kablosunu kullanarak monitörünüzü
dijital bağlantı DVI noktası bulunan bir ekran kartına bağlamanız
gerekir.
AUTO düğmesi
Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
Güç düğmesi [ ]
Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
Güç göstergesi
Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar ve ayarlarınız monitör
tarafında kaydedilirken mavi olarak bir kez yanıp söner.
Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan
PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen
zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.
Arka Taraf
Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.
POWER noktası
DVI IN noktası
RGB IN noktası
Kensington Kilidi
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına
takın.
DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI bağlantı noktasına takın.
Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına
takın.
Kensington kilidi, halka açık bir yerde kullanırken sistemi fiziksel olarak
bağlamak için kullanılan bir cihazdır.
Kilitleme cihazının ayrı olarak satın alınması gerekir.
Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.
Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama
konusuna bakın.
SyncMaster 731B / 931B / 731BF / 931BF
Bağlantı Kabloları
Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.
Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
- Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.
[RGB IN]
Video kartindaki DVI (Dijital) konektörü kullanilarak.
- DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI Bağlantı noktasına takın.
[DVI IN]
Macintosh bağlantısı.
- Monitörü Macintosh bilgisayara D-sub bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.
Eski bir model Machintosh kullanıyorsanız monitörle Machintosh bilgisayarı bir Machintosh adaptör
(ayrı olarak satılır) kullanarak bağlayın.
Monitörle bilgisayar bağlıysa, açıp kullanabilirsiniz.
Altlığın Kullanılması
Monitör Montajı
Monitör ve Alt Taraf
Tabanı takma
Bu monitörde VESA uyumlu 75 mm x 75 mm montaj arayüz parçası kullanılabilir.
A. Monitör
B. Arayüz parçasını takma (Ayrı satılır)
Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık
veya başka bir yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
İki vidayı sökün ve Altlığı LCD monitörden çıkarın.
Montaj Arayüz Parçasıyla Arka Kapaktaki Montaj Parçasında bulunan delikleri aynı
hizaya getirin ve kol desteği tipindeki sehpa, duvar montaj askısı veya diğer sehpalarla
gelen dört vidayı kullanarak sabitleyin.
SyncMaster 731B / 931B / 731BF / 931BF
Monitör sürücüsünün yüklenmesi
İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CD-ROM'u takın. Sürücü
yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir. İşletim sisteminize uygun yönergeleri izleyin.
Boş bir disket hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı dosyasını
yükleyin.
Internet web sitesi :http://www.samsung.com/ (Tüm Dünyada)
http://www.samsung.com/monitor (ABD)
http://www.sec.co.kr/monitor (Kore)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Çin)
Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Otomatik)
Windows ME
CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
"Windows ME Sürücüsü"'nü tıklatın.
Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
"Uyarı" penceresindeki "Yükle" düğmesini tıklatın.
Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Windows XP/2000
CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
"Windows XP/2000 Sürücüsü"'nü tıklatın.
Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini tıklatın.
Daha sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar
vermez.
Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda
http://www.samsung.com/
Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Manuel)
Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux
Microsoft® Windows® XP İşletim Sistemi
CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
"Başlat" → "Denetim Masası" seçeneklerini tıklattıktan sonra "Görünüm ve Temalar" simgesini
tıklatın.
"Görüntü" simgesini tıklattıktan sonra "Ayarlar" sekmesini seçin ve "Gelişmiş..." seçeneğini
tıklatın.
"Ekran" sekmesindeki "Özellikler" düğmesini tıklatın ve "Sürücü" sekmesini seçin.
"Sürücüyü Güncelleştir..." seçeneğini tıklatın ve "Listeden veya belirli bir konumdan yükle..."
seçeneğini belirleyip "İleri" düğmesini tıklatın.
"Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim." seçeneğini belirledikten sonra "İleri" ve "Disketi
Var" seçeneklerini tıklatın.
"Gözat" düğmesini tıklattıktan sonra A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yapın, model listesinden
monitörünüzün modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.
Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini tıklatın.
Daha sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar
vermez.
Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda
http://www.samsung.com/
"Kapat" düğmesini tıklattıktan sonra "Tamam" düğmesini tıklatın.
Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.
Microsoft® Windows® 2000 İşletim Sistemi
Monitörünüzde "Sayısal İmza Bulunamadı" iletisini görürseniz, aşağıdaki adımları izleyin.
"Disket Yerleştir" penceresinde "Tamam" düğmesini seçin.
"Gereken Dosya" penceresinde "Gözat" düğmesini tıklatın.
A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yaptıktan sonra "Aç" düğmesini ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Yükleme
"Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
"Görüntü" simgesini çift tıklatın.
"Ayarlar" sekmesini seçtikten sonra "Gelişmiş..." seçeneğini tıklatın.
"Monitör" seçeneğini belirleyin.
Durum "Özellikler" düğmesi etkin değilse, monitörünüz düzgün bir şekilde yapılandırılmış demektir.
1:
Lütfen yükleme işlemini durdurun
Durum
"Özellikler" düğmesi etkinse, "Özellikler" düğmesini tıklatın ve aşağıdaki adımları izleyin.
2:
"Sürücü" seçeneğini tıklatın, "Güncelleştir.." sekmesini ve sonra da "İleri" düğmesini tıklatın.
"İçerisinden seçim yapabilmem için bu aygıtla ilgili tüm bilinen sürücülerin bir listesini göster"
seçeneğini belirleyip "İleri" ve "Disketi Var" seçeneklerini tıklatın.
"Gözat" düğmesini tıklatıp A:(D:\Sürücü) sürücüsünü seçin.
"Aç" düğmesini ve sonra da "Tamam" düğmesini tıklatın.
Monitör modelinizi seçin, "İleri" düğmesini ve sonra yeniden "İleri" düğmesini tıklatın.
"Son" düğmesini ve sonra da "Kapat" düğmesini tıklatın.
"Sayısal İmza Bulunamadı" penceresini görebiliyorsanız, "Evet" düğmesini tıklatın. Sonra "Son"
düğmesini ve "Kapat" düğmesini tıklatın.
Microsoft® Windows® İşletim Sistemi
"Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
"Görüntü" simgesini çift tıklatın.
"Ayarlar" sekmesini seçtikten sonra "Gelişmiş..." seçeneğini tıklatın.
"Monitör" sekmesini seçin.
"Monitör Türü" alanında "Değiştir" düğmesini tıklatın.
"Sürücü konumunu belirtmek" seçeneğini belirleyin.
"Belirtilen konumdaki bütün sürücülerin bir listesini görüntüler..." seçeneğini ve sonra da "İleri"
düğmesini tıklatın.
"Disketi Var" düğmesini tıklatın.
A:\(D:\sürücü) sürücüsünü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
"Tüm aygıtları göster" seçeneğini belirleyin, bilgisayarınıza bağladığınız monitöre karşılık gelen
monitörü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu kapatıncaya kadar, "Kapat" ve "Tamam" düğmelerini
seçmeye devam edin.
Microsoft® Windows® NT İşletim Sistemi
"Start", "Settings" ve "Control Panel" seçeneklerini tıklatın ve "Display" simgesini çift tıklatın.
Display Registration Information penceresinde, Settings sekmesini tıklattıktan sonra "All Display
Modes" seçeneğini tıklatın.
Kullanmak istediğiniz modu seçin (Çözünürlük, Renk sayısı ve Dikey frekans) ve "OK" düğmesini
tıklatın.
Ekran, "Test" düğmesini tıklattıktan sonra normal çalışıyorsa "Apply" (Uygula) düğmesini tıklatın.
Ekran normal değilse, başka bir moda geçin (daha düşük çözünürlük, renk veya frekans gibi).
All Display Modes altında hiç Mod yoksa, kullanım kılavuzundaki Önceden Ayarlanan
Görüntü Modları konusuna bakarak çözünürlük düzeyini ve dikey frekansı seçin.
Linux İşletim Sistemi
X-Window uygulamasını çalıştırmak için bir sistem ayar dosyası türü olan X86Config dosyasını
yapmalısınız.
X86Config dosyasını yürüttükten sonraki birinci ve ikinci ekranlarda "Enter" tuşuna basın.
Üçüncü ekran farenizi ayarlamanız içindir.
Bilgisayarınız için bir fare ayarlayın.
Sonraki ekran klavye seçimi içindir.
Bilgisayarınız için bir klavye ayarlayın.
Sonraki ekran monitörünüzü ayarlamanız içindir.
Önce, monitörünüz için bir yatay frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
Monitörünüz için dikey frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
Monitörünüzün model adını girin. Bu bilgiler X-Window'un yürütülmesini etkilemez.
Monitörünüzün kurulumunu bitirdiniz.
İstenen diğer donanımları kurduktan sonra X-Window'u yürütün.
Natural Color
Natural Color Yazılım Programı
Bilgisayar kullanıcılarının son zamanlarda karşılaştığı sorunlardan biri, yazıcıdan alınan veya tarayıcı
ya da dijital fotoğraf makinesi tarafından taranan resimlerin renginin monitörde farklı görünmesidir.
Natural Color Yazılımı bu soruna bir çözüm getirir. Natural Color Samsung Electronics şirketinin
Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI) ile birlikte geliştirdiği bir renk
yönetimi sistemidir. Bu sistem yalnızca Samsung monitörlerinde vardır ve monitördeki renklerin
yazılan veya taranan resimlerdeki renklerle aynı olmasını sağlar.
Daha fazla bilgi için yazılım programındaki Yardım'a (F1) başvurun.
Natural Color yazılımını yükleme
Samsung monitörüyle birlikte sağlanan CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Bundan sonra program
yükleme işleminin başlangıç ekranı görüntülenir. Natural Color yazılımını yüklemek için başlangıç
ekranındaki Natural Color seçeneğini tıklatın.
Programı kendiniz yüklemek için Samsung monitörü ile verilen CD'yi CD-ROM Sürücüsüne yerleştirin,
Windows'un [Start] (Başlat) düğmesini ve sonra [Run...] (Çalıştır...) seçeneğini tıklatın.
D:\color\eng\setup.exe yazın ve <Enter> tuşuna basın.
(CD'nin yerleştirildiği sürücü D:\ sürücüsü değilse ilgili sürücü harfini girin.)
Natural Color yazılım programını silme
"Start" (Başlat) menüsünden "Setting" / "Control Panel" (Ayarlar / Denetim Masası) seçeneklerini
tıklattıktan sonra "Add/Delete a program" (Program Ekle / Kaldır) seçeneğini çift tıklatın.
Listeden Natural Color'ı seçin ve [Ekle/Kaldır] düğmesini tıklatın.
Genel Bakış
| Yükleme
| OSD Modu |
Renk Kalibrasyonu
| Kaldırma
| Sorun Giderme
Genel Bakış
MagicTune™ Nedir?
Monitör performansı grafik kartına, ana bilgisayara, aydınlatma koşullarına ve diğer ortam etkenlerine
göre değişebilir. Monitörde en iyi görüntüyü almak için kendi ayarlarınızı yapmanız gerekir. Ne yazık ki,
resmi düzenlemeye yönelik manuel kontrollerin kullanımı genelde zordur. Düzgün ayarlama
(düzenleme), bir bütün olarak en iyi resim kalitesini elde etmek için adım adım işlemler sağlayan
kullanımı kolay bir program gerektirir.
Pek çok durumda basit Parlaklık veya Kontrast ayarları bile anlaşılması kolay olmayan ekran görüntü
sistemi (OSD) menülerinde çok düzeyli gezinme gerektirir. Ayrıca, monitörün kontrollerinin doğru
ayarlanmasında yol gösterecek bilgiler de yoktur. MagicTune™, monitörün her kontrolü için kolay
anlaşılır yönergeler ve arka plan desenleri sağlayarak ayarlama işleminde size yol gösteren bir yardımcı
program yazılımıdır. Her kullanıcının görüntü ayarları ayrıca kaydedilebilir; böylece çok kullanıcılı
ortamlarda ekran özelliklerini seçmek için kolay bir yol sağlar veya tek bir kullanıcının içerik ve ortam
aydınlatmasına bağlı olarak önceden tanımlı birden çok ayarı olmasına olanak tanır.
Temel İşlevler
Standart, monitörü ve isteğe bağlı ek aygıtları kontrol etmek amacıyla DDC kanalı üzerinden çalışan
çeşitli karmaşıklık düzeylerindeki I2C tabanlı protokolleri tanımlar. Son kullanıcıların Tak ve Çalıştır
gereksinimlerine karşılık veren VESA, farklı iletişim düzeylerini barındıran DDC Standardını tanımladı.
DDC2Bi, DDC2B+ ve DDC2AB düzeyleri bilgisayar grafik ana makinesiyle ekran aygıtı arasında iki yönlü
iletişim sağlar. MagicTune™ Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home ve XP Professional işletim
sistemlerini destekler.
MagicTune™'u Windows™ 2000 ya da daha sonrasında kullanmanız önerilmektedir.
MagicTune™ sizin için en uygun monitör yapılandırmasını kolayca kaydetmenizi ve kullanmanızı
sağlayarak ekranın hızla ve doğru biçimde ayarlanmasına olanak verir.
OSD Modu
OSD modu önceden tanımlı adımları atmadan monitör ayarlarının kolayca yapılmasını sağlar. İstediğiniz
menü öğesine kolaylıkla erişebilirsiniz.
Genel Bakış
| Yükleme
| OSD Modu |
Renk Kalibrasyonu
Yükleme
1. Yükleme CD’sini CD-ROM sürücüsüne takın.
2. MagicTune™ yükleme dosyasını tıklatın.
3. Yükleme dilini seçip “Next(İleri)” düğmesini tıklatın.
| Kaldırma
| Sorun Giderme
4. InstallationShield Sihirbazı penceresi açıldığında "Next" (İleri) seçeneğini tıklatın.
5. Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement (Lisans
sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum)"u seçin.
6. MagicTune™ programını yüklemek için bir klasör seçin.
7. “NextYükle"yi tıklatın.
8. "Installation Status(Yükleme durumu)" penceresi görünür.
9. "Son(Finish)"u tıklatın."
10. Yükleme işlemi tamamlandığında, MagicTune™ çalıştırma simgesi masaüstünüzde görünür.
Programı başlatmak için simgeyi çift tıklatın.
Bilgisayar sisteminin veya monitörün özelliklerine bağlı olarak
MagicTune™ yürütme simgesi görünmeyebilir. Simge görünmezse, F5
tuşuna basın.
Yükleme Sorunları
MagicTune™ programının yüklenmesi video kartı, ana kart ve ağ ortamı gibi faktörlerden etkilenebilir.
Yükleme işlemi sırasındaki sorunlar için "Sorun Giderme" bölümüne bakın.
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemleri
z
z
z
z
z
Windows™ 98 SE
Windows™ Me
Windows™ 2000
Windows™ XP Home Edition
Windows™ XP Professional
MagicTune™'u Windows™2000 ya da daha sonrasında
kullanmanız önerilmektedir.
Donanım
z
z
32 MB Bellek ve üstü
25MB Sabit disk alanı ve üstü
* Daha fazla bilgi için MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.
Genel Bakış
| Yükleme
| OSD Modu |
Renk Kalibrasyonu
| Kaldırma
| Sorun Giderme
MagicTune™ sizin için en uygun monitör yapılandırmasını kolayca
kaydetmenizi ve kullanmanızı sağlayarak ekranın hızla ve doğru
biçimde ayarlanmasına olanak verir.
z
z
z
OSD modu, monitörlerin özelliklerine bağlı olarak kullanım
kılavuzundaki açıklamalarla uyumsuz görünebilir.
Döndürme çalışmadığında, MagicTune™ Programının bir
bölümü düzgün çalışmayabilir.
AutoRotation : AutoRotation, monitörü döndürdüğünüzde
görüntüyü otomatik olarak 90,180, 0 derecelere ayarlar.
Rotation'u çalıştırmak için aşağıdaki talimatları
uygulayın.
z Lütfen Rotation ve MagicTune™ 3.6 programlarının her
ikisini de bilgisayarınıza yükleyin.
z MagicTune™ 3.6'yı başlatın
z Option -> Preference (Seçenek -> Tercih) seçeneklerini
izleyerek görev tepsisi menüsünde küçük kutuyu tıklatın.
z
z
MagicTune™, her monitör modelinde farklıdır.
Monitörün izin verilen dönüş açısı, monitörün modeline
göre belirlenir.
OSD Modu
OSD modu sayesinde tüm monitör ayarları kolay hale gelir. Kontrol penceresinin üstündeki her
sekme, seçildiğinde ayar alt menü öğeleri hakkında genel açıklamaları görüntüler. Her sekme,
seçildiğinde bir menü listesi görüntüler. OSD modu, monitör ayarlarının hızlı bir şekilde yapılabilmesi
için tüm sekmelere ve alt menü öğelerine kolay ve rahat erişim sağlar.
Düğme Tanımı
OK (Tamam)
Değişiklikleri uygular ve MagicTune™ programından çıkar.
Reset (Sıfırla)
Etkin kontrol penceresindeki monitör değerleri yerine üretici tarafından
önerilen değerleri geri yükler.
Cancel (İptal)
Yapılan değişiklikleri uygulamadan MagicTune™ programından çıkar.
Kontrol penceresinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız “İptal”in
tıklatılması herhangi bir işleme yol açmaz.
Görüntü Sekmesi Tanımı
Kullanıcıya istediği değerlerde ekran ayarları yapma olanağı verir.
Brightness
Ekranın tamamını daha parlak veya karanlık yapar. Parlaklık ayarı doğru yapılmazsa,
karanlık alanlardaki görüntü verilerinin ayrıntıları kaybolabilir. En iyi izleme koşullarını
elde etmek için parlaklığı ayarlayın.
Contrast
Ekrandaki parlak ve karanlık alanlar arasındaki parlaklık farkını ayarlar. Görüntülerin
netliğini belirler.
Resolution
(Çözünürlük) Program tarafından desteklenen tüm ekran çözünürlüklerini listeler.
MagicBright™ görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme
ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda altı farklı moddan biri kullanılabilir:
Custom, Text, Internet, Game, Sport ve Movie. Her modun kendine özgü önceden
yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır. MagicBright denetim düğmelerine basarak
bu altı ayardan birini kolayca seçebilirsiniz.
MagicBright™
1. Text : Normal Parlaklık Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.
2. Internet : Orta Parlaklık Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu
çalışmalar için.
3. Game Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
4. Sport Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için.
5. Movie : Yüksek Parlaklık DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek
için.
6. Custom Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen
önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun
olmayabilir. Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı
ayarlayın.
MagicBright, her monitör modelinde farklıdır. Bazı monitör modelleri
yalnızca Dört modu destekler(Text, Internet, Entertain, Custom)
Renk Sekmesi Tanımı
Monitör arka plan veya görüntü renginin "sıcaklığını" ayarlar.
MagicColor ve Gamma yalnızca bu işlevleri destekleyen monitörlerde
gösterilir.
Rengin tonu değiştirilebilir.
z
z
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
Color Tone
(Renk Tonu)
Renk Tonu modu, her monitör modelinde farklıdır.
Bazı monitör modelleri yalnızca Dört modu destekler( Warm, Normal,
Cool, Custom)
Color
Control
(Renk
Kontrolü)
Monitör görüntü rengini ayarlar.
Monitör rengini istediğiniz renk olarak değiştirebilirsiniz.
z
R- G - B
Seçtiğiniz renklerin optimize edilmesini ve korunmasını sağlayan işlem. Web
Calibration görüntüleri, dijital kamera veya tarayıcı tarafından oluşturulanlar dahil, görüntüleri
(Kalibrasyon) eksiksiz tüm ayrıntılarıyla izlemek isteyenlerdenseniz MagicTune™ uygulamasını son
derece kullanışlı bulacaksınız.
MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve
doğal renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere
geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.
1. OFF – İlk baştaki moda geri döner.
2. DEMO - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor
uygulandıktan sonraki ekran solda görünür.
3. Full : Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler.
4. Intelligent : Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net
olarak görüntüler.
5. MagicZone
{ The MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği,
{
{
{
{
doygunluğu ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf
görüntülerinin net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. Bu sistem,
istenen alanın otomatik olarak algılanması ve sürüklenerek vurgulanması
yoluyla multimedya programın video oynatan bölümünü otomatik olarak
belirleyen kolay kullanımlı bir arayüze sahiptir.
Fare imleci etkinken( ) ve diğer işlevlerde kullanmak üzere devre dışı
bırakılması gerektiğinde, farenizi sağ tıklatın ya da etkin imleci ( )görev
çubuğuna getirin ve tıklatın. Devre dışı kaldığında ekrandaki simge,
etkinleştirmeden önceki haline döner.
MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur.
Auto Detect (Otomatik Algılama): Bazı oynatıcılarda Film çalıştırırsanız
MagicZone otomatik olarak oynatma ekranını parlak hale getirecektir
(Gom, Adrenalin, KCP, Windows™ Media ve Power DVD vs. gibi
oynatıcıları destekler.) Bazı diğer oynatıcılarda da ekran parlak hale
getirilebilir ancak bazı sorunlar meydana gelebilir.
Tepsi menüsü
HUE
Rengin tonunu ayarlar.
Saturation Renk doygunluğunu ayarlar.
Brightness Parlaklığı ayarlar.
MagicColor
(Kalibrasyon)
Sharpness
Ekranın en açık ve en koyu bölgeleri arasındaki farkı
ayarlamak için kullanın.
Zone Off
Yakaladığınız bölgeyi kapatır.
Reset
Firmanın sağladığı varsayılan ayara geri döner.
z
z
z
Monitör modeline bağlı olarak Color Control, Sharpness,
Contrast, Color Tone, Brightness değerleri, MagicColor Full
ve Intelligent modlarındayken ayarlanamayabilir.
MagicZone'u çalıştırdığınızda MagicTune™ kaybolur. Ayarlama
işleminden sonra MagicZone'un kapatılması MagicTune™'un
yeniden gösterilmesini sağlar. (Sistem Tepsisi İşaretli Değil)
MagicZone'u çalıştırdığınızda MagicTune™ kaybolur. Ayarlama
işleminden sonra MagicZone'un kapatılması MagicTune™'un
yeniden gösterilmesini sağlamaz. (Sistem Tepsisi İşaretli)
MagicColor modu, her monitör modelinde farklıdır.
Monitör destekliyorsa MagicZone modu gösterilir.
Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir.
Gamma
Gamma modu, her monitör modelinde farklıdır. Bazı monitörler,
yalnızca Üç modu (Mode 1, Mode 2, Mode 3) desteklemektedir.
Görüntü Sekmesi Tanımı
Fine (İnce), Coarse (İri) ve Position (Konum) değerlerini ayarlayın.
z
Image Setup
z
(Görüntü
Ayarı)
z
Fine (İnce): Yatay çizgiler gibi parazitleri giderir.
Parazit İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını)
ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın.
Coarse (Genel): Dikey çizgiler gibi parazitleri giderir.
Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay Kontrol
menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz.
Auto Setup: Otomatik ayar, monitörün gelen video sinyaline göre kendi
kendine ayarlanmasını sağlar. Hassas, normal ve konum ayarının
değerleri otomatik olarak ayarlanır.
Position
(Konum)
Monitörün tüm ekranının yatay,dikey konumunu değiştirmek için bu
yönergeleri izleyin.
Sharpness
Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın.
Seçenek Sekmesi Tanımı
MagicTune™ programını aşağıdaki seçenekleri kullanarak yapılandırabilirsiniz.
Tercihler İletişim Kutusunu yükler. Kullanımdaki tercihler için onay
kutusunda bir "V" vardır. Herhangi bir tercihi etkinleştirmek veya devre
dışı bırakmak için imleci kutunun üstüne getirip tıklatın.
z
Preferences
(Tercihler)
z
Source Select
z
z
Enable task tray menu(Görev tepsisi menüsünü etkinleştirin) .
- MagicTune™ menülerine erişmek için, [task tray menu] (sistem
tepsisi menüsü) içinde bulunan simgeyi tıklatın. [Options]
(Seçenekler) → [Basic Settings] (Temel Ayarlar) içindeki [Enable
System Tray] (Sistem Tepsisini Etkinleştir) seçeneği
belirlenmediyse menüler görüntülenmez.
Select Language (Dil Seç)- Seçilen dil yalnızca OSD’nin dilini
etkiler.
Analog
Digital
Destek Sekmesi Tanımı
Programın Ürün Kimliğini ve sürüm numarasını gösterir ve Yardım özelliğini kullanabilmenizi sağlar.
Help
(Yardım)
MagicTune™ programını yükleme veya çalıştırma konusunda yardıma
gereksiniminiz varsa MagicTune™ web sitesini ziyaret edin veya Yardım
dosyalarını (Kullanım Kılavuzu) açmak üzere tıklatın. Kullanım Kılavuzu
basit bir tarayıcı penceresinde açılır.
Asset ID
(Ürün Kimliği)
İstemci monitörü kontrol etmek için sunucuyu kullanabilirsiniz. (Bu
programın İstemci olarak kullanılabilmesi için Sunucu programı
yüklenmelidir)
Version
(Sürüm)
Genel Bakış
User Name
PC'de kayıtlı kullanıcı adını gösterir.
User ID
PC'de kayıtlı kullanıcı kimliğini gösterir.
Server IP
Sunucu IP adresini yazın.
Department
Bölümü yazın.
Location
Yeri yazın.
Version (Sürüm)MagicTune™ programının.
| Yükleme
| OSD Modu |
Renk Kalibrasyonu
| Kaldırma
| Sorun Giderme
Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)
1. Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)
“Renk Kalibrasyonu” monitörünüz için en iyi renk durumunu elde etmeniz için sizi yönlendirir.
En iyi renk durumunu elde etmek için aşağıdaki 5 adımı uygulayın.
1. Kontrol karesinin parlaklığıyla arka plan deseninin parlaklığını eşleştirmek için “Parlaklık
kontrol çubuğu”nu kullanın.
2. “Kontrol karesi” üzerinde belirli renk tonunu algılarsanız, kontrol imlecini “Renk Referans
Dairesi”ne bakarak renk tonuna doğru hareket ettirin.
=> Ayarlama işlemi doğru bir biçimde tamamlandığında, Kontrol karesinde herhangi bir renk
tonu algılanmaz.
3. 1. adımdaki ayarı tamamladığınızda, “İleri” düğmesini tıklatın.
4. 1), 2), 3) numaralı prosedürleri kalan adım2 ~ adım5 için tekrarlayın.
5. Kalibrasyonun sunucunu “Önizleme” düğmesini tıklatarak kolayca görebilirsiniz!
Ayarlanan renk değerlerinin birden çok kullanıcı tarafından kullanımı
Tanım
Monitör birden çok kullanıcı tarafından kullanıldığında, Renk kalibrasyonu yoluyla her kullanıcı için
ayarlanan renk değerleri kaydedilebilir ve kullanılabilir. Kaydedilen renk değerlerini en çok 5
kullanıcı kullanabilir.
1. Ayarlanan renk değerlerinin kaydedilmesi:
Next (İleri) düğmesine bastığınızda bu düğme Apply (Uygula) olarak değişir ve ayarlanan
renk değerlerini kaydedebilirsiniz. En çok 5 değer kaydedilebilir.
2. Kaydedilen renk değerlerini uygulama:
Kaydedilen renk değerlerinden birini seçip kullanmak için ana ekranda Multi User (Çoklu
Kullanıcı) düğmesine basın.
2. Preview(Önizleme)
“Renk Kalibrasyonu” üzerindeki “Önizleme” düğmesini tıklatın.
Yukarıdaki görüntü elde edilir.
1. Yaptığınız kalibrasyonun sonucunu görmek için “Kalibrasyonlu Görüntüle” düğmesini
tıklatın.
2. Baştaki görüntüyü görmek için “Kalibrasyonsuz Görüntüle” düğmesini tıklatın.
Genel Bakış
| Yükleme
| OSD Modu |
Renk Kalibrasyonu
| Kaldırma
| Sorun Giderme
Kaldırma
KaldırmaMagicTune™ programı yalnızca Windows™ Denetim Masasının "Program Ekle
Kaldır" seçeneği kullanılarak kaldırılabilir.
MagicTune™ programını kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
1. [Görev Tepsisi] ' [Başlat] ' [Ayarlar] seçeneğine gidin ve menüde [Denetim Masası]
seçeneğini belirleyin. Program Windows™ XP işletim sisteminde kullanılıyorsa
[Başlat] menüsünden [Denetim Masası] seçeneğine gidin.
2. Denetim Masası’nda "Program Ekle Kaldır" simgesini tıklatın
3. "Program Ekle Kaldır" ekranında "MagicTune" seçeneğini bulmak için aşağı doğru
ilerleyin. Seçeneği vurgulamak için tıklatın.
4. Programı kaldırmak için "Değiştir/Kaldır" düğmesini tıklatın.
5. Program kaldırma işlemini başlatmak için "Evet"i tıklatın.
6. "Kaldırma Tamamlandı" iletişim kutusu görünene kadar bekleyin. .
MagicTune™ programı, SSS (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltme işlemleri içim
MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.
Genel Bakış
| Yükleme
| OSD Modu |
Renk Kalibrasyonu
| Kaldırma
Sorun Giderme
Mevcut işletim sistemi MagicTune™ile uyumlu değil.
Daha fazla bilgi alabileceğiniz ana sayfamızı görüntülemek için lütfen
Tamam'a basın ve "Magic Tune sitesine kısayol" bağlantısı üzerini
tıklatın.
Video/grafik kartınız 'Kullanılabilir' listesinde olmadığında bir hata
meydana gelebilir.
(En yeni ya da eski video kartları uyumsuz olabilir.)
Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.
Video kartı listede olsa bile kart üreticisi video kartı sürücülerini ya
da grafik kartını değiştirmişse bir hata meydana gelebilir.
Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.
Monitörünüzün Samsung tarafından üretilmiş olduğunu kontrol
edin.
Diğer üreticilerin ürünleri hatalara neden olabilir.
Yalnızca Samsung ürünleri bu özelliği desteklemektedir.
Monitörünüz Samsung tarafından üretilmiş olsa bile, eski bir ürünse
hata meydana gelebilir.
Monitörünüzün MagicTune'u destekleyip desteklemediğini kontrol
edin.
Bu özellik yalnızca ana sayfamızda kayıtlı monitörler tarafından
desteklenmektedir.
Eski modeller desteklenmediğinden satın almadan önce monitörü
kontrol edin.
| Sorun Giderme
Geçerli monitör için EDID'de (Gelişmiş Ekran Tanımlama Verisi)
herhangi bir bilgi olmadığında hata meydana gelir.
Bu durum masaüstünüzden Başlat > Ayarlar > Denetim Masası >
Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi > Monitör seçilip, geçerli "Tak
ve Çalıştır monitör" kaldırıldığında ve yeni donanım aratıldığında
ancak sistem hiçbir "Tak ve Çalıştır monitör" bulamadığında
meydana gelir.
Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.
Sistem kapalıyken monitör yenisiyle değiştirildiğinde ancak sistem
yeniden başlatılmadığında bir hata meydana gelir.
MagicTune'u kullanmadan önce her monitör değiştirdiğinizde sistemi
yeniden başlatın.
Video kart sürücüsü düzgün yüklenmemişse bir hata meydana gelir.
Bu durum, kullanılan video kart listesi normal biçimde
görüntülenmediğinde meydana gelir. Bunu, Başlat > Ayarlar >
Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi > Görüntü Bağdaştırıcı ile
kontrol edebilirsiniz.
Video kartı üreticisinin ana sayfasını ziyaret edin, en yeni sürücüyü
indirin ve yükleyin.
Video kartla ilgili daha fazla bilgi için, kart üreticisine başvurun.
Normal çalışma için lütfen sisteminizi tekrar başlatın.
MagicTune™yüklendikten sonra sistem tekrar başlatılmadığında bir
hata meydana gelir.
(Bu yalnızca Win98SE ve WinME içindir.)
Kullanmadan önce sistemi tekrar başlatın.
MagicTune'dan en iyi performansı elde etmek için görüntüyü, en
uygun çözünürlüğe ayarlayın. En uygun çözünürlük için Kullanıcı
Kılavuzu'na bakın.
En uygun çözünürlüğe ayarlamazsanız ve Renk Kalibrasyonu
yapmazsanız, monitör en iyi duruma ayarlanmaz.
En uygun çözünürlük için kılavuza bakın.
Bu video kartı, MagicTune'u desteklemez.
Lütfen yeni bir video kartı sürücüsü yükleyin.
Video kart sürücüsü düzgün yüklenmemişse bir hata meydana gelir.
Bu durum, kullanılan video kart listesi normal biçimde
görüntülenmediğinde meydana gelir. Bunu, Başlat > Ayarlar >
Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi > Görüntü Bağdaştırıcı ile
kontrol edebilirsiniz.
Video kartı üreticisinin ana sayfasını ziyaret edin, en yeni sürücüyü
indirin ve yükleyin.
Video kartla ilgili daha fazla bilgi için, kart üreticisine başvurun.
Highlight programı iletişim hatlarını kullandığından,
MagicTune'a girmeden önce lütfen Highlight programından çıkın.
Samsung CDT monitörlerinden bazıları Highlight özelliğini
desteklemektedir.
Highlight özelliğini ve MagicTune'u aynı anda kullanırken, hatalara
yol açabilen çakışmalar meydana gelir.
MagicTune'u kullanmadan önce Highlight'ı KAPALI duruma getirmeyi
unutmayın.
Sorun Giderme
Monitör değiştirildiğinde veya MagicTune™çalışırken grafik kartı sürücüsü
güncelleştirildiğinde MagicTune™programı çalışmayabilir. Bu durumda, sistemi yeniden
başlatın.
Belirti
Denetim Listesi
Çözümleri
MagicTune™doğru
çalışmadığında
kontrol edin.
MagicTune™
özelliği yalnızca
Tak ve Çalıştır
desteği olan
Windows İşletim
Sistemi yüklü
PC'de (VGA)
bulunur.
* Bilgisayarınızın MagicTune™
özelliğini destekleyip desteklemediğini,
denetlemek için aşağıdaki adımları
izleyin (Windows™, XP ise);
Denetim Masası -> Performans ve
Bakım -> Sistem -> Donanım -> Aygıt
Yöneticisi -> Monitörler -> Tak ve
Kullan monitörü sildikten sonra yeni
Donanımı arayarak "Tak ve Kullan
monitörü" bulun.
MagicTune™, monitör için ek bir
yazılımdır. Bazı grafik kartları
monitörünüzü desteklemeyebilir. Grafik
kartınızla bir sorununuz olduğunda,
sağlanan uyumlu grafik kartı listesine
bakmak için web sitemize girin.
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™,
düzgün çalışmıyor.
z
z
PC'nizi ya da
grafik kartınızı
mı değiştirdiniz?
Download the latest program. En son
programı indirin. Programı
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
adresinden indirebilirsiniz.
Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™MAC yükleme yazılımını indirin.
MagicTune™programı, SSS (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltme işlemleri
içim MagicTune™web sitesini ziyaret edin.
SyncMaster 731B / 931B
Kontrol Düğmeleri
[MENU / ] OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye
dönmek için de kullanılır.
[
] Menüdeki öğeleri ayarla.
[ ] Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
[AUTO] 'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta
bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.
Doğrudan İşlevler
AUTO
Menü
Açıklama
'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta
bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.
Auto Adjustment (Otomatik Ayarlama) monitörün kendine ayarlama yapılmasını
sağlar. Fine, coarse ve position (İnce, genel ve konum) değerleri otomatik olarak
ayarlanır.
(Yalnızca Analog Modda Kullanılır)
AUTO
Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için AUTO PATTERN açıkken
'AUTO’ işlevini yürütün.
Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak
ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın.
Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak
yürütülür.
Kilitli
Menü
Kilitli
Açıklama
“MENU” düğmesine 5 saniyeden daha uzun sure basıldığında OSD işlevi
kilitlenir (kilidi açılır).
OSD ayar kilitleme özelliğiyle de monitörün parlaklığını ve kontrastını
ayarlayabilirsiniz.
MagicBright™
Menü
MagicBright™
Açıklama
Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için
MagicBright™ düğmesine yeniden basın.
- altı farklı mod (Kişisel/Metin/İnternet/Oyun/Spor/Film)
Parlaklık
Menü
Parlaklık
SOURCE
Açıklama
OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
Menü
Açıklama
SOURCE
OSD kapalı olduğunda Video sinyalini seçer. (Analog/Digital)
OSD İşlevi
Resim
Parlaklık
Kontrast
Renk
MagicColor
Renk Tonu
Renk
Kontrolü
Gamma
Görüntü
Kalın
İnce
Netlik
Yatay
Pozisyon
Dikey Pozisyon
OSD
Dil
Yatay Pozisyon
Dikey
Pozisyon
Saydamlık
Görüntü Süresi
Kurulum
Otomatik
Kaynak
Görüntü
Sıfırlama
Renk
Sıfırlama
Bilgi
Resim
Menü
Açıklama
Yürüt/Durdur
Kırmızı Rengi ayarla.
Parlaklık
Doğrudan Denetim Özellikleri : OSD ekranda değilse
parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
MENU →
Kontrast
→
→
,
→ MENU
Yeşil Rengi ayarla.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
Menü
Açıklama
Yürüt/Durdur
MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü
kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini
bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere
geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.
MagicColor
Renk Tonu
Off
İlk baştaki moda geri döner.
Demo MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda,
MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda
görünür.
Tam Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha
gerçekçi ve net olarak görüntüler.
Akıllı Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler.
Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel
modlarından biri seçilebilir.
MENU →
Renk Kontrolü
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki
adımları uygulayın. -Red, Green, Blue
MENU →
,
→
→
,
→
,
→
→
→
,
→ MENU
Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir.
Gamma
- Mod 1
- Mod 2
- Mod 3
MENU →
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
Görüntü
Menü
Kalın
Açıklama
Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı
Dikey Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine
yerleştirebilirsiniz.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Yürüt/Durdur
Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da
kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra
bu işlemi tekrarlayın.
İnce
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın.
Netlik
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
Yatay Pozisyon
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
Dikey Pozisyon
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Menü
Açıklama
Sekiz dilden birini seçebilirsiniz.
Dil
Seçilen dil yalnızca OSD’nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan
herhangi bir yazılımı etkilemez.
MENU →
Yatay
Pozisyon
→
→
→
,
→ MENU
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu
değiştirebilirsiniz.
MENU →
Dikey Pozisyon
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu
değiştirebilirsiniz.
Yürüt/Durdur
MENU →
Saydamlık
→
→
,
→
,
→
→ MENU
OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.
MENU →
Görüntü Süresi
,
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü
otomatik olarak kapanır.
Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi
belirleyebilirsiniz.
- 5 sn, 10 sn, 20 sn, 200 sn
MENU →
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
Kurulum
Menü
Otomatik Kaynak
Açıklama
Monitörün sinyal kaynağını otomatik olarak seçmesi için
Otomatik Kaynak‘u seçin.
MENU →
Görüntü Sıfırlama
→
→
→
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
MENU →
Bilgi
,
Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
MENU →
Renk Sıfırlama
Yürüt/Durdur
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Menü
Bilgi
Açıklama
OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.
MENU →
,
SyncMaster 731BF / 931BF
Kontrol Düğmeleri
[MENU / ] OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye
dönmek için de kullanılır.
[
] Menüdeki öğeleri ayarla.
[ ] Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
[AUTO] 'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta
bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.
Doğrudan İşlevler
AUTO
Menü
Açıklama
'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta
bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.
Auto Adjustment (Otomatik Ayarlama) monitörün kendine ayarlama yapılmasını
sağlar. Fine, coarse ve position (İnce, genel ve konum) değerleri otomatik olarak
ayarlanır.
(Yalnızca Analog Modda Kullanılır)
AUTO
Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için AUTO PATTERN açıkken
'AUTO’ işlevini yürütün.
Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak
ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın.
Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak
yürütülür.
Kilitli
Menü
Kilitli
Açıklama
“MENU” düğmesine 5 saniyeden daha uzun sure basıldığında OSD işlevi
kilitlenir (kilidi açılır).
OSD ayar kilitleme özelliğiyle de monitörün parlaklığını ve kontrastını
ayarlayabilirsiniz.
MagicBright™
Menü
MagicBright™
Açıklama
Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için
MagicBright™ düğmesine yeniden basın.
- altı farklı mod (Kişisel/Metin/İnternet/Oyun/Spor/Film)
Parlaklık
Menü
Parlaklık
SOURCE
Açıklama
OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
Menü
Açıklama
SOURCE
OSD kapalı olduğunda Video sinyalini seçer. (Analog/Digital)
OSD İşlevi
Resim
Parlaklık
Kontrast
Renk
MagicColor
Renk Tonu
Renk
Kontrolü
Gamma
Görüntü
Kalın
İnce
Netlik
Yatay
Pozisyon
Dikey Pozisyon
OSD
Dil
Yatay Pozisyon
Dikey
Pozisyon
Saydamlık
Görüntü Süresi
Kurulum
Otomatik
Kaynak
Görüntü
Sıfırlama
Renk
Sıfırlama
RTA
Bilgi
Resim
Menü
Açıklama
Yürüt/Durdur
Kırmızı Rengi ayarla.
Parlaklık
Doğrudan Denetim Özellikleri : OSD ekranda değilse
parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
>> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
MENU →
Kontrast
→
→
,
→ MENU
Yeşil Rengi ayarla.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
Menü
Açıklama
Yürüt/Durdur
MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü
kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini
bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere
geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.
MagicColor
Renk Tonu
Off
İlk baştaki moda geri döner.
Demo MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda,
MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda
görünür.
Tam Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha
gerçekçi ve net olarak görüntüler.
Akıllı Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler.
Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel
modlarından biri seçilebilir.
MENU →
Renk Kontrolü
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki
adımları uygulayın. -Red, Green, Blue
MENU →
,
→
→
,
→
,
→
→
→
,
→ MENU
Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir.
Gamma
- Mod 1
- Mod 2
- Mod 3
MENU →
,
→
→
,
→
,
→
→ MENU
Görüntü
Menü
Kalın
Açıklama
Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı
Dikey Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine
yerleştirebilirsiniz.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Yürüt/Durdur
Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir.
İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da
kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra
bu işlemi tekrarlayın.
İnce
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın.
Netlik
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
Yatay Pozisyon
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için
bu yönergeleri izleyin.
Dikey Pozisyon
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Menü
Açıklama
Sekiz dilden birini seçebilirsiniz.
Dil
Seçilen dil yalnızca OSD’nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan
herhangi bir yazılımı etkilemez.
MENU →
Yatay
Pozisyon
→
→
→
,
→ MENU
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu
değiştirebilirsiniz.
MENU →
Dikey Pozisyon
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu
değiştirebilirsiniz.
Yürüt/Durdur
MENU →
Saydamlık
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.
MENU →
Görüntü Süresi
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü
otomatik olarak kapanır.
Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi
belirleyebilirsiniz.
- 5 sn, 10 sn, 20 sn, 200 sn
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Kurulum
Menü
Otomatik
Kaynak
Açıklama
Monitörün sinyal kaynağını otomatik olarak seçmesi için
Otomatik Kaynak‘u seçin.
MENU →
Görüntü
Sıfırlama
Renk Sıfırlama
,
→
→
→
,
→ MENU
Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
RTA (Response Time Accelerator)
Daha keskin ve daha doğal bir video görüntüsü sağlamak için
panelin tepki hızını artıran bir işlev.
RTA
RTA On : Panelin, orijinal hızından daha yüksek tepki hızlarından
çalışması için RTA işlevini etkinleştirir.
RTA Off : Panelin, orijinal tepki hızında çalışması için RTA
işlevini etkinleştirir.
RTA'yı kapattıktan sonra cihazı kapatıp açarsanız RTA işlevi
otomatik olarak Açık (Fabrika Ayarı) hale gelir.
Yürüt/Durdur
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Bilgi
Menü
Bilgi
Açıklama
OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.
MENU →
,
Kontrol Listesi
Servisi aramadan önce sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki
bilgileri inceleyin. Yardıma gereksinim duyarsanız garanti kartındaki telefon numarasını veya Bilgiler
bölümündeki telefon numarasını arayın veya satıcınızla görüşün.
Belirti
Ekranda görüntü yok.
Monitörü açamıyorum.
Kontrol Listesi
Denetim Listesi
Elektrik kablosu
düzgün şekilde
takılmış mı?
Elektrik kablosunu ve güç kaynağını kontrol edin.
Ekranda "Kabloyu
Kontrol Et" ifadesini
görebiliyor musunuz?
(D-sub kablosuyla bağlı)
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
(DVI kablosuyla bağlı)
Monitör düzgün bir şekilde bağlı olduğu halde
ekranda bir hata mesajı görüyorsanız, monitörün
Analog moda ayarlanıp ayarlanmadığını
denetleyin.
Monitörün giriş sinyali kaynağını ikinci kez
denetlemesi için SOURCE düğmesine basın.
Güç açıksa başlangıç
ekranını (oturum
açma ekranını)
görmek için
bilgisayarı yeniden
başlatın.
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı)
görüntülenirse, bilgisayarı uygun bir modda
(Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) yeniden
başlatın ve daha sonra video kartının frekansını
değiştirin.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne
bakın)
Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı)
görüntülenmezse servis merkezine veya satıcınıza
başvurun.
Ekranda "Uygun
Olmayan Mod.
Tavsiye Edilen Mod
1280 x 1024 60 Hz"
mesajını görebiliyor
musunuz?
Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün
şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve
frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz.
Monitörün düzgün şekilde işleyebileceği
maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekran SXGA veya 75 Hz değerini aşıyorsa "Uygun
Olmayan Mod. Tavsiye Edilen Mod 1280 x 1024 60
Hz" mesajı görüntülenir. Ekran 85 Hz değerini
aşıyorsa, düzgün çalışır ancak "Uygun Olmayan
Mod. Tavsiye Edilen Mod 1280 x 1024 60 Hz"
mesajı yaklaşık bir dakika süreyle görünür ve
sonra kaybolur.
Lütfen bu bir dakikalık süre içinde önerilen moda
geçin.
(Sistem yeniden başlatıldığında bu mesaj yeniden
görüntülenir.)
Ekranda görüntü yok.
Monitör PowerSaver modundadır.
Monitördeki güç
göstergesi 1 saniye
aralıkla yanıp
sönüyor mu?
Monitörü etkinleştirmek ve görüntünün ekranda
yeniden belirmesini sağlamak için klavyede bir tuşa
basın veya fareyi hareket ettirin.
Hala görüntü yoksa 'SOURCE' düğmesine basın.
Ardından monitörü yeniden etkinleştirmek ve
ekrandaki görüntüyü geri yüklemek için klavye
üzerinde herhangi bir tuşa basın.
Monitör DVI
kablosuyla mı bağlı?
DVI kablosunu takmadan önce sistemi
başlatırsanız veya sistem çalışırken DVI kablosunu
çıkarıp takarsanız boş bir ekran görüntülenebilir;
bunun nedeni bazı ekran kartı türlerinin video
sinyali göndermemesidir.
DVI kablosunu takın ve sistemi yeniden başlatın.
Ekran Görüntü
Sistemini göremiyorum.
Ayarların
değiştirilmesini
engellemek için
Ekran Görüntü
Sistemi (OSD)
Menüsünü kilitlediniz
mi?
OSD'nin kilidini açmak için [MENU /
en az 5 saniye boyunca basın.
Ekranda garip renkler
görünüyor veya görüntü
siyah-beyaz.
Ekrandaki görüntü
şeffaf bir kağıdın
arkasından bakarken
olduğu gibi tek renkte
mi?
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
Ekranın ayarları birden
bozuldu.
] düğmesine
Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
Ekrandaki renkler bir
programı
çalıştırdıktan sonra
ve uygulamalar
arasında oluşan bir
sorun nedeniyle mi
garip görünüyor?
Bilgisayarı yeniden başlatın.
Video kartının
ayarları düzgün
şekilde yapıldı mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı
ayarlarını yapın.
Video kartını veya
sürücüyü değiştirdiniz
mi?
OSD'yi kullanarak ekran görüntüsünün
pozisyonunu ve boyutunu ayarlayın.
Monitörün
çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız
mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne
bakın).
Ekran ayarları video kartının sinyal döngüsü nedeniyle bozulabilir. OSD'yi
kullanarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.
Ekrandaki görüntü net
değil veya OSD
ayarlanamıyor.
Monitörün
çözünürlüğünü veya
frekansını ayarladınız
mı?
Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını
ayarlayın.
(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne
bakın).
LED yanıp sönüyor,
ancak ekranda görüntü
yok.
Menüdeki Görüntü
Zamanlamasını
kontrol ederken
frekans düzgün
şekilde ayarlandı mı?
Video kartının kılavuzuna ve Önceden Ayarlı
Zamanlama Modları bölümüne bakarak frekansı
düzgün şekilde ayarlayın.
(Çözünürlüğe uygun maksimum frekans ürüne
göre değişir.)
Ekranda yalnızca 16
renk gösteriliyor. Video
kartını değiştirdikten
sonra ekran renkleri
değişebilir.
Windows renkleri
düzgün şekilde
ayarlandı mı?
Windows XP :
"Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ayarlar)
öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Windows ME/2000 :
"Control Panel" (Denetim Masası) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ekran Koruyucu)
öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Ekranda "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" [Tanınmayan
monitör, Tak ve Kullan
(VESA DDC) monitörü
bulundu] şeklinde bir
mesaj var.
MagicTune™ doğru
çalışmadığında kontrol
edin.
Video kartının
ayarları düzgün
şekilde yapıldı mı?
Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı
ayarlarını yapın.
Monitörün
sürücüsünü
yüklediniz mi?
Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme
Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
Tak ve Kullan (VESA
DDC) işlevinin
desteklenip
desteklenemediğini
görmek için video
kartı kılavuzuna
bakın.
Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme
Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
MagicTune™ özelliği,
Tak ve Kullan
özelliğini destekleyen
Windows işletim
sistemi yüklü
PC’lerde (VGA)
bulunur.
* PC’nizin MagicTune™ özelliği için uygun olup
olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları
uygulayın (Windows XP olduğunda);
Denetim Masası → Performans ve Bakım →
Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi →
Monitörler → Tak ve Kullan monitörü sildikten
sonra yeni donanım arayarak 'Tak ve Kullan
monitörü’ bulun.
MagicTune™, monitör için ek bir yazılımdır. Bazı
grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir.
Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda,
sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak için
web sitemize girin.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™, düzgün
çalışmıyor.
PC'nizi ya da grafik
kartınızı mı
değiştirdiniz?
En son programı indirin. Programı adresinden
indirebilirsiniz.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.
Monitörde sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.
Elektrik kordonunun ve kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Bilgisayarın yeniden başlatılırken 3 kereden çok bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.
(Durum buysa bilgisayarın ana kartı için bakım isteğinde bulunun.)
Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi kendiniz topladıysanız, bağdaştırıcı (video) sürücüsü ve
monitör sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
Video ekranının tarama hızının 56Hz ~75Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
(Maksimum çözünürlük kullanırken 75 Hz değerini aşmayın.)
Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da yeniden
başlatın, "Denetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi" seçeneklerini kullanarak Görüntü
Bağdaştırıcısını kaldırın ve daha sonra bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden yüklemek için
bilgisayarı yeniden başlatın.
Sorunlar devam ederse bir yetkili servis merkezine başvurun.
Soru ve Yanıt
Soru
Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak
değiştirilebilir.
Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün
sürümüne bağlı olduğunu unutmayın.
(Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının
kılavuzuna bakın.)
Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?
Windows XP :
"Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ayarlar) öğesinden
çözünürlüğü ayarlayın.
Windows ME/2000 :
"Control Panel" (Denetim Masası) →
"Display" (Görüntü) → "Settings" (Ekran Koruyucu)
öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.
Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?
Windows XP :
"Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance
and Themes" (Görünüm ve Temalar) →
"Display" (Görüntü) → "Screen Saver" (Ekran
Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın.
Windows ME/2000 :
"Control Panel" (Denetim Masası) →
"Display" (Görüntü) → "Screen Saver" (Ekran
Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın.
Windows/Bilgisayar Kılavuzu'na bakın
Dış kasayı/LCD panelini nasıl temizleyebilirim?
Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik
malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir
bezle monitörü temizleyin.
Kasanın üzerinde deterjan veya kir kalmamasına
dikkat edin. Monitörün içine su girmemesine özen
gösterin.
Kendini Sınama
Kendini Sınama Özelliği Denetimi | Uyarı Mesajları | Ortam | Yararlı İpuçları
Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini sınama özelliği
vardır.
Kendini Sınama Özelliği Denetimi
Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
Monitörü açın.
Monitör düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde bir kutu görürsünüz.
Bu kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar olursa
görüntülenir.
Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü
açın.
Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video denetleyicisini ve
bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün çalışmaktadır.
Uyarı Mesajları
Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda bir mesaj görünür veya ekranın çalıştığını gösteren güç
göstergesi ışığı yandığı halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün tarama aralığı dışında olduğunu
veya sinyal kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini gösterebilir.
Ortam
Monitörün konumu ve pozisyonu, kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.
Monitörün yakınında alçak titreşimli ses hoparlörü (woofer) varsa bunu sökün ve başka bir odaya
yerleştirin.
Monitörün bir metre (3 ft) yakınında bulunan radyo, havalandırma aracı, saat ve telefon gibi tüm
elektronik cihazları kaldırın.
Yararlı İpuçları
Monitör bilgisayardan aldığı görsel sinyalleri yeniden üretir. Bu nedenle bilgisayar veya video kartıyla
ilgili bir sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, gürültüye, Aralık dışındaki
Senkronizasyona, vb. yol açabilir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını bulun ve sonra da servis
merkezine veya yetkili satıcınıza danışın.
Monitörün çalışma durumunu değerlendirme
Ekranda görüntü yoksa veya "Uygun Olmayan Mod","Tavsiye Edilen Mod 1280 x 1024 60
Hz" [Senkronizasyon Aralık Dışında] mesajı geliyorsa, monitör açıkken kablo bağlantısını
bilgisayardan çıkarın.
Ekrana mesaj geliyor veya ekran beyazlaşıyorsa monitör çalışıyor demektir.
Bu durumda bilgisayarda sorun olup olmadığını kontrol edin.
Özellikler
Genel
Model Adı
SyncMaster 731B
LCD Panel
Boyut
17,0 inç (diyagonal) (43 cm)
Görüntü alanı
337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Piksel Aralığı
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
30 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16,2 M renkler
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
Analog RGB, DVI Uyumlu Dijital RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL seviyesi
Maksimum Piksel Hızı
140 MHz
Güç Kaynağı
AC 120 V ± 10 V, 60 Hz
AC 220 V ± 20 V, 50 Hz
Sinyal Kablosu
15pin - 15pin D-sub kablo, Ayrılabilir, 1,8 m
DVI-D – DVI-D konektörü, Ayrılabilir, 2,0 m (İsteğe bağlı)
Sinyal Konektörü
15 pin 3 sıra D-sub konektör, 24 pin 3 sıra DVI-D konektörü
Güç Kaynağı
34 W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
380,0 x 57,3 x 325,0 mm / 14,9 x 2,2 x 12,8 inç (Altlığın monte edilmesinden sonra) / 3,75 kg
380,0 x 202,2 x 384,8 mm / 15,0 x 7,9 x 15,1 inç (Altlığın katlanmasından sonra) / 5,5 kg
VESA Montaj Arayüzü
75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F)
Nem : 10 % ~ 80 %, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Nem : 5 % ~ 95 %, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar
seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada
sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük
olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
PowerSaver
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
Mekanik Güç S/W
kapalı
(Güç düğmesi)
EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi
Yeşil
Yeşil, Yanıp Söner
Siyah
Güç Kaynağı
34 W'dan daha az
1 W'dan daha az
(Kapalı modu)
1 W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA
ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği
açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir.
Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Ekran Modu
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync Polaritesi
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x
1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x
1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak
elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim : kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme
Hızı denir. Birim : Hz
Özellikler
Genel
Model Adı
SyncMaster 931B
LCD Panel
Boyut
19,0 inç (diyagonal) (48 cm)
Görüntü alanı
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Piksel Aralığı
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
30 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16,2 M renkler
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
Analog RGB, DVI Uyumlu Dijital RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL seviyesi
Maksimum Piksel Hızı
140 MHz
Güç Kaynağı
AC 120 V ± 10 V, 60 Hz
AC 220 V ± 20 V, 50 Hz
Sinyal Kablosu
15pin - 15pin D-sub kablo, Ayrılabilir, 1,8 m
DVI-D – DVI-D konektörü, Ayrılabilir, 2,0 m (İsteğe bağlı)
Sinyal Konektörü
15 pin 3 sıra D-sub konektör, 24 pin 3 sıra DVI-D konektörü
Güç Kaynağı
38 W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
422,7 x 62,5 x 360,2 mm / 16,6 x 2,4 x 14,1 inç (Altlığın monte edilmesinden sonra) / 5,5 kg
422,7 x 219,3 x 427,9 mm / 16,6 x 8,6 x 16,8 inç (Altlığın katlanmasından sonra) / 7,7 kg
VESA Montaj Arayüzü
75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F)
Nem : 10 % ~ 80 %, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Nem : 5 % ~ 95 %, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar
seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada
sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük
olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
PowerSaver
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
Mekanik Güç S/W
kapalı
(Güç düğmesi)
EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi
Yeşil
Yeşil, Yanıp Söner
Siyah
Güç Kaynağı
38 W'dan daha az
1 W'dan daha az
(Kapalı modu)
1 W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA
ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği
açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir.
Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Ekran Modu
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync Polaritesi
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x
1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x
1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak
elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim : kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme
Hızı denir. Birim : Hz
Özellikler
Genel
Model Adı
SyncMaster 731BF
LCD Panel
Boyut
17,0 inç (diyagonal) (43 cm)
Görüntü alanı
337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Piksel Aralığı
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
30 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16,2 M renkler
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
Analog RGB, DVI Uyumlu Dijital RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL seviyesi
Maksimum Piksel Hızı
140 MHz
Güç Kaynağı
AC 120 V ± 10 V, 60 Hz
AC 220 V ± 20 V, 50 Hz
Sinyal Kablosu
15pin - 15pin D-sub kablo, Ayrılabilir, 1,8 m
DVI-D – DVI-D konektörü, Ayrılabilir, 2,0 m (İsteğe bağlı)
Sinyal Konektörü
15 pin 3 sıra D-sub konektör, 24 pin 3 sıra DVI-D konektörü
Güç Kaynağı
34 W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
380,0 x 57,3 x 325,0 mm / 14,9 x 2,2 x 12,8 inç (Altlığın monte edilmesinden sonra) / 3,75 kg
380,0 x 202,2 x 384,8 mm / 15,0 x 7,9 x 15,1 inç (Altlığın katlanmasından sonra) / 5,5 kg
VESA Montaj Arayüzü
75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F)
Nem : 10 % ~ 80 %, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Nem : 5 % ~ 95 %, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar
seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada
sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük
olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
PowerSaver
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
Mekanik Güç S/W
kapalı
(Güç düğmesi)
EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi
Yeşil
Yeşil, Yanıp Söner
Siyah
Güç Kaynağı
34 W'dan daha az
1 W'dan daha az
(Kapalı modu)
1 W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA
ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği
açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir.
Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Ekran Modu
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync Polaritesi
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x
1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x
1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak
elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim : kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme
Hızı denir. Birim : Hz
Özellikler
Genel
Model Adı
SyncMaster 931BF
LCD Panel
Boyut
19,0 inç (diyagonal) (48 cm)
Görüntü alanı
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Piksel Aralığı
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Tür
a-si TFT etkin matris
Senkronizasyon
Yatay
30 ~ 81 kHz
Dikey
56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi
16,2 M renkler
Çözünürlük
En iyi çözünürlük
1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük
1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu
Analog RGB, DVI Uyumlu Dijital RGB,
0,7 Vp-p ± 5%, TTL seviyesi
Maksimum Piksel Hızı
140 MHz
Güç Kaynağı
AC 120 V ± 10 V, 60 Hz
AC 220 V ± 20 V, 50 Hz
Sinyal Kablosu
15pin - 15pin D-sub kablo, Ayrılabilir, 1,8 m
DVI-D – DVI-D konektörü, Ayrılabilir, 2,0 m (İsteğe bağlı)
Sinyal Konektörü
15 pin 3 sıra D-sub konektör, 24 pin 3 sıra DVI-D konektörü
Güç Kaynağı
38 W'dan daha az
Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık
422,7 x 62,5 x 360,2 mm / 16,6 x 2,4 x 14,1 inç (Altlığın monte edilmesinden sonra) / 5,5 kg
422,7 x 219,3 x 427,9 mm / 16,6 x 8,6 x 16,8 inç (Altlığın katlanmasından sonra) / 7,7 kg
VESA Montaj Arayüzü
75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklığı : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F)
Nem : 10 % ~ 80 %, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklığı : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Nem : 5 % ~ 95 %, yoğunlaşmayan
Tak ve Kullan Özelliği
Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki
etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar
seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.
Kabul Edilebilen Nokta Sayısı
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada
sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük
olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
PowerSaver
Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem,
monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.
Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal
çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya
uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi
bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için
bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.
Durum
Normal Çalışma
Kapalı Modu
Mekanik Güç S/W
kapalı
(Güç düğmesi)
EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi
Yeşil
Yeşil, Yanıp Söner
Siyah
Güç Kaynağı
38 W'dan daha az
1 W'dan daha az
(Kapalı modu)
1 W'dan daha az
Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA
ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği
açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran
otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir.
Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
Ekran Modu
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Sync Polaritesi
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x
1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x
1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak
taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak
elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim : kHz
Dikey Frekans
Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan
lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa
yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme
Hızı denir. Birim : Hz
Dünyanın her yerinden SAMSUNG’a ulaşın.
Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri
hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
Latin America
Europe
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1600 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Koşullar
Nokta Aralığı
Monitördeki görüntü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar birbirine yakınlaştıkça
çözünürlük artar. Aynı renkteki iki nokta arasındaki uzaklığa "Nokta Aralığı" denir. Birim : mm
Dikey Frekans
Görüntüyü oluşturmak ve kullanıcıya göstermek için ekranın saniyede birkaç defa yeniden çizilmesi
gerekir. Saniyedeki yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim : Hz
Örnek : Aynı ışın kendini saniyede 60 defa yinelerse, bu 60 Hz olarak kabul edilir.
Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırı yatay olarak tarama süresine Yatay Döngü
denir. Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya Yatay Frekans denir. Birim : kHz
Taramalı ve Taramasız Yöntemler
Ekranın en üstünden en altına kadar olan yatay satırları sırasıyla göstermeye Taramasız Yöntem, tek
numaralı satırlarla çift numaralı satırları dönüşümlü olarak göstermeye Taramalı yöntem denir. Net bir
görüntü oluşmasını sağlamak için çoğu monitör Taramasız yöntemi kullanılır. Taramalı yöntem
televizyonlarda kullanılan yöntemdir.
Tak ve Kullan
Bu işlev, bilgisayarla monitör arasında otomatik bilgi değişimine olanak tanıyarak kullanıcıya yüksek
kaliteli bir ekran sunar. Bu monitör Tak ve Kullan işlevi için uluslararası VESA DDC standardına
uygundur.
Çözünürlük
Ekran görüntüsü oluşturmak için kullanılan yatay ve dikey nokta sayısına "çözünürlük" denir. Bu sayı
ekranın hassasiyetini gösterir. Yüksek çözünürlük, ekranda daha fazla görüntü bilgisi gösterilmesine
olanak sağladığından birçok görevi gerçekleştirmeye uygundur.
Örnek :Çözünürlük 1280 X 1024 ise, ekran 1280 yatay nokta (yatay çözünürlük) ve 1024
dikey çizgiden (dikey çözünürlük) oluşuyor demektir.
Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için bilgisayarın denetim masasından bilgisayar çözünürlüğünü ve
ekran enjeksiyon hızını (yenileme hızı) aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın. TFT-LCD’de en iyi görüntü
kalitesi sağlanmazsa, ekrandaki görüntünün kalitesi düşük olabilir.
Çözünürlük : 1280 x 1024
Dikey frekans (yenileme hızı) : 60 Hz
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak
üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada
sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir.
Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan
kullanabilirsiniz.
Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160’dur.
Monitörü ve dış paneli temizlerken lütfen önerildiği gibi çok az miktarda temizleme maddesiyle
yumuşak ve kuru bir bez kullanın; temizledikten sonra ürünü iyice silerek parlatın. LCD alanı, üzerine
bastırılmadan yumuşak bir şekilde silinmelidir.
Fazla bastırılırsa, üzerinde iz bırakılabilir.
Resim kalitesinden memnun değilseniz, pencere kapatma düğmesine bastığınızda ekranda
görünecek olan “otomatik ayar işlevini” kullanarak daha iyi bir resim elde edebilirsiniz.
Otomatik ayar sonrasında da görüntüde bozukluklar varsa, FINE/COARSE ayar işlevini kullanın.
Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık oluşabilir.
Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna geçirin veya hareket
eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.
Yetki Bildirimi
Bu belgedeki bilgiler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yeniden üretilmesi
kesinlikle yasaktır.
Samsung Electronics Co., Ltd. bu belgedeki hatalardan veya bu malzemenin yapısı, performansı
veya kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan veya oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır; Microsoft, Windows ve
Windows NT Microsoft Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır; VESA, DPMS ve DDC Video
Electronics Standard Association'ın kayıtlı ticari markalarıdır; ENERGY STAR® adı ve amblemi U.S.
Environmental Protection Agency'nin (EPA) kayıtlı ticari markasıdır. Samsung Electronics Co., Ltd.
şirketi ENERGY STAR® İş Ortağı olarak, enerji verimliliği açısından bu ürünün ENERGY STAR®
yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir. Burada sözü edilen diğer tüm ürün adları ilgili sahiplerinin
ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
RoHS Onaylı :
RoHS direktifi 2002/95/EC, aşağıda verilen 6 maddenin elektrikli veya elektronik cihazlarla
kullanılmasını yasaklar.
- Kurşun(Pb), Kadmiyum(Cd), Cıva(Hg), Kromyum VI(Cr VI), Polibrominat Bifenil(PBB), Polibrominat
Difenil Eterler(PBDE)
Bu belge, sağlığın ve çevrenin korunmasına ve elektrik ve elektronik cihazların gerektiği gibi
atılmasına yönelik katkıda bulunacaktır.
B Sınıfı
Bu ürün, B Sınıfı bir dijital cihazdır. Güvenlik ve EMC uyum kılavuzu için "Yasal Bilgiler" Kılavuzuna
bakabilirsiniz.
Manufacturer :
LVD :
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-ga, Taepyung-Ro
Seoul, Korea
Tel : +82 2 727 7114
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
Tel) 47-22-96-03-30, Fax) 44-22-96-05-50
EMC :
Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Gyeonggido, Korea, 442-742
Tel) 82-31-200-2185, Fax) 82-31-200-2189
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
Download PDF

advertising