Samsung | UE40M5000AU | Samsung 40'' M5000 FHD TV Kullanım kılavuzu

İçindekiler
Kanal Ayarı
Gelişmiş Özellikler
●● INFO düğmesini kullanma (Şimdiki ve Sonraki kılavuzu)
1
●● Kaynak Listesini Kullanma
79
●● Kanalları belleğe alma
2
●● Bir USB Cihazını Bağlama
80
●● Kanal menüsünü kullanma
7
●● Medya İçerikleri Kullanma
86
●● Müziği / Fotoğrafları / Videoları Oynatma
88
●● Kilitleme Programı
21
●● Diğer Özellikler
23
Diğer Özellikler
Temel Özellikler
●● e-Kılavuz'u Görüntüleme
98
99
●● Önceden Ayarlanmış Resim Modunu Değiştirme
36
●● Otomatik Test'i Kullanma
●● Görüntü Ayarlarını Yapma
37
●● Yazılımı Güncelleme
101
●● Resim Seçeneklerini Değiştirme
44
●● Kullanım Modunu Değiştirme
104
●● Ses Destek İşlevlerini Kullanma
51
●● Samsung'a Başvurun'u Görüntüleme
105
●● Önceden Ayarlanmış Ses Modunu Değiştirme
52
●● Spor Modu kullanma (Ülkeye ve modele bağlıdır)
106
●● Ses Ayarlarını Yapma
53
●● Spor Modu kullanma (Ülkeye ve modele bağlıdır)
108
●● Ses Modunu Seçme
58
●● Kablosuz Ağı Kullanma
111
●● Ağa Bağlama
59
●● All care protection (Tüm bakım koruma)
112
Tercih Özellikleri
●● İlk kurulumu yürütme
60
●● Saati Ayarlama
61
●● Kapanış Ayarını Kullanma
65
●● Açma/Kapama Zmnlycsı'nı Ayarlama
66
●● Ekonomik Çözümler
71
●● Diğer Özellikler
73
❑❑ INFO düğmesini kullanma (Şimdiki ve Sonraki kılavuzu)
Ekranda, geçerli kanal belirtilir ve bazı ses-video ayarlarının durumu tanımlanır.
Şimdiki ve Sonraki kılavuzu yayın zamanına göre her kanalın günlük TV program
bilgilerini görüntüler.
NN INFO düğmesine bastığınızda, kanal bilgileri etiketi ekranın en üstünde görünür.
Ve sonra ENTERE düğmesine basın, programın ayrıntılarını görebilirsiniz.
●● Geçerli kanalı izlerken istediğiniz programa ait bilgileri görüntülemek için,
◄, ► düğmeleriyle kaydırın.
●● Diğer kanalların bilgilerini görüntülemek için, ▲, ▼ düğmeleriyle kaydırın.
Türkçe
▶
❑❑ Kanalları belleğe alma
■■ Anten Tipi
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
OO MENUm → Yayın → Anten Tipi → ENTERE
Televizyonunuzun mevcut kanalları belleğe almaya başlayabilmesi için, TV'ye bağlı
sinyal kaynağının türünü belirtmeniz gerekir.
◀
▶
Türkçe
■■ Otomatik Ayarlama
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
OO MENUm → Yayın → Otomatik Ayarlama → ENTERE
NN Otomatik olarak verilen program numaraları, gerçek ya da istenen program
numaralarına uymayabilir. Bir kanal kilitliyse, PIN giriş penceresi görünür.
●● Otomatik Ayarlama
Anten Tipi (Dış Anten / Kablo / Uydu) (ülkeye ve modele bağlıdır): Belleğe
alınacak anten kaynağını seçin.
◀
NN Dış Anten seçildiğinde, bir kanal otomatik olarak taranır ve TV'ye
kaydedilir.
Kanal Tipi (Dijital ve Analog / Dijital / Analog): Belleğe alınacak kanal
kaynağını seçin.
Kanal Başlatma (ülkeye ve modele bağlıdır): Tüm kanalların silinip yeni
kanalların ayarlanmasını mı yoksa mevcut kanalların tutulup yeni kanalların
eklenmesini mi istediğinizi seçin.
Türkçe
▶
Kanal Sıralama (ülkeye ve modele bağlıdır): Kanal sırası türünü seçin.
Kablo → Dijital ve Analog, Dijital veya Analog öğesini seçerken
–– Operatör Seçimi (ülkeye ve modele bağlıdır): Bir kablolu yayın hizmet
sağlayıcısı seçer.
–– Arama Modu: Aktif olarak yayın yapmakta olan tüm kanalları tarar ve
bulduğu kanalları TV'ye kaydeder.
NN Hızlı öğesini seçerseniz, uzaktan kumandadaki düğmeye basarak
◀
Ağ, Şebeke Kimliği, Frekans, Modülasyon ve Simge Hızı öğelerini
manüel olarak ayarlayabilirsiniz.
–– Ağ: Otomatik veya Manuel arasından Şebeke Kimliği ayarı modunu
seçer.
●● Şebeke Kimliği: Ağ Manuel iken, sayısal düğmeleri kullanarak
Şebeke Kimliği öğesini ayarlayabilirsiniz.
Türkçe
▶
●● Frekans: Kanalın frekansını görüntüler (her ülkede farklılık gösterir).
●● Modülasyon: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
●● Simge Hızı: Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.
●● Kablolu Arama Seçeneği
(Yalnızca ülkeye ve model ve kablolu kanallara bağlıdır)
Bir kablolu ağ araması için frekans ve simge hızı gibi ek arama seçeneklerini
ayarlar.
◀
Başlangıç Sklğı / Bitiş Frekansı.: Başlangıç veya bitiş sıklığını ayarlar (her
ülkede farklılık gösterir).
Simge Hızı: Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.
Modülasyon: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
Türkçe
▶
●● Uydu
(Yalnızca ülkeye ve model ve uyduya bağlıdır)
Uydu seçildiğinde, bir kanal otomatik olarak taranır ve TV'ye kaydedilir.
Kanal Tipi (Tümü / TV / Radyo): Belleğe alınacak kanal tipini seçin.
Uydu: Taranacak uyduyu seçin.
Tarama Modu (Tüm Kanallar / Şifresiz Kanallar): Seçili uydu için bir tarama
modu seçin.
Arama Modu: ▲/▼ düğmelerini kullanarak Arama Modu öğesini ayarlar.
◀
●● Beklemede Otomatik Ayarı (ülkeye ve modele bağlıdır): TV’niz bekleme
modundayken kanlarlı otomatik olarak ayarlayın.
●● Uyandırma Zmnlyc (ülkeye ve modele bağlıdır): TV’nizi açmak ve kanalları
otomatik olarak taramak için zamanlayıcıyı programlayın.
Türkçe
▶
❑❑ Kanal menüsünü kullanma
■■ Kanal Listesi
OO MENUm → Yayın → Kanal Listesi → ENTERE
◀
Kanal Listesi, kanal düğmesine bastığınızda TV'nizin görüntülediği kanalları içerir.
Kanal bilgileri, Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favoriler 1-5 öğesini
görüntüleyebilirsiniz.
Kanal modunu değiştirmek için ► (Modu) düğmesine basın veya listedeki kanal
numarası veya adına göre kanal sırasını değiştirmek için ◄ (Sıralama) düğmesine
basın.
NN Uzaktan kumandadaki CH LIST düğmesine bastığınızda, Kanal Listesi ekranı
görüntülenir.
Türkçe
▶
Kanal Sıralama
●● Numara / İsim: Kanal sırasını listedeki kanal numarasına veya adına göre
düzenler.
Kanal Modu
●● Anten Tipi: Dış Anten, Kablo veya Uydu öğesine geçiş yapar. (Ülkeye ve
modele bağlıdır)
●● Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayın.
NN Favorilri dznle kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Favorilri dznle".
◀
●● Favoriler 1-5: En fazla beş grupta düzenlenmiş tüm favori kanalları gösterir.
Her grupta ayrı ekran yer alır.
NN Favorileri yalnızca Favorilri dznle öğesini kullanarak eklediyseniz TV'de
Favoriler 1-5 görüntülenir.
Türkçe
▶
●●
●●
●●
●●
Tümü: O anda mevcut tüm kanalları gösterir.
TV: O anda mevcut tüm TV kanallarını gösterir.
Radyo: O andaki tüm radyo kanallarını gösterir.
Veri/Diğer: O anda mevcut tüm MHP (Multimedia Home Platform Multimedya Ev Platformu) veya diğer kanalları gösterir.
●● Analog: O anda mevcut tüm analog kanalları gösterir.
◀
▶
Türkçe
■■ Kılavuz
OO MENUm → Yayın → Kılavuz → ENTERE
EPG (Elektronik Program Kılavuzu) bilgileri yayıncılar tarafından sağlanır. Yayıncılar
tarafından sağlanan programı kullanarak izlemek istediğiniz programları önceden
belirtebilirsiniz, böylece kanal, belirtilen saatte seçili programın bulunduğu kanala
otomatik geçer. Program girişleri, kanal durumuna bağlı olarak boş veya günü
geçmiş olarak görüntülenebilir.
●● a Kırmızı (Hızlı Nav): Listedeki TV programlarını ▲/▼/◄/► düğmelerini
◀
kullanarak hızlı bir şekilde izleyin.
●● b Yeşil (Kanal Kategorisi): Görüntülemek istediğiniz kanalların türünü seçin.
●● { Sarı (Program Yöneticisi): Ayrılan programları Program Yöneticisi içine
taşır.
Türkçe
▶
■■ Program Yöneticisi
OO MENUm → Yayın → Program Yöneticisi → ENTERE
Planlanan zamanda otomatik olarak görüntülenmesi için istediğiniz kanalı
ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, izlemek için ayırdığınız bir kanalı görüntüleyebilir,
değiştirebilir ya da silebilirsiniz.
NN Bu işlevi kullanabilmek için önce Sistem menüsündeki Zaman → Saat işlevini
kullanarak geçerli zamanı ayarlamanız gerekir.
◀
1. Program ekranında Program Yöneticisi öğesine basın. Zamanlı
Görüntüleme menüsü görünür.
2. Her seçenek menüsünü ayarlamak için ▲/▼/◄/► düğmelerine basın.
●● Anten Tipi: İstenen yayın sinyalini seçer.
●● Kanal: İstediğiniz kanalı seçin.
Türkçe
▶
●● Tekrarla: Size uygun olacak şekilde ayarlamak için Bir Kez, Manuel,
Cts~Paz, Pts~Cum veya Her gün öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, istediğiniz günü ayarlayabilirsiniz.
NN (c) işareti seçtiğiniz günü gösterir.
●● Tarih: İstediğiniz tarihi ayarlayabilirsiniz.
NN Tekrarla içinde Bir Kez öğesini seçtiğinizde kullanılabilir.
●● Başlama Zamanı: İstediğiniz başlama zamanını ayarlayabilirsiniz.
NN Ayrılmış programı düzenlemek veya iptal etmek istiyorsanız, Program
◀
Yöneticisi içinde ayrılmış programı seçin. Sonra ENTERE düğmesine basın
ve Düzenle veya Sil öğesini seçin.
Türkçe
▶
■■ Kanalı Düzenle
OO MENUm → Yayın → Kanalı Düzenle → ENTERE
Kanalları düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
1. Kanalı Düzenle ekranına gidin.
2. İstenen kanalı seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın, sonra ENTERE
düğmesine basın. (c) işareti seçtiğiniz kanalı gösterir.
NN Birden fazla kanal seçebilirsiniz.
◀
NN Kanalın seçimini kaldırmak için ENTERE düğmesine yeniden basın.
Türkçe
▶
NN Kanalı Düzenle ile renkli düğmeleri ve işlev düğmelerini kullanma.
●● a Kırmızı (Numara Değiştir): Kanal listesindeki kanal sırasını değiştirir.
–– E (Bitti): Kanal sırasını değiştirme işlemini tamamlar.
NN Kanal No Düzenle öğesi Devre Dışı olarak ayarlandığında dijital
kanal bu işlevi desteklemez. (Ülkeye ve modele bağlıdır)
●● b Yeşil (Sil): Kanal listesinden bir kanalı siler.
●● { Sarı (Kilit / Kilit aç): Seçilmesini ve izlenmesini istemediğiniz kanalı
kilitler. / Kilitlediğiniz kanalın kilidini açın.
◀
NN Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında
kullanılabilir.
NN PIN giriş ekranı görünür. 4 haneli PIN'inizi girin. PIN Değiştir
seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
Türkçe
▶
●● } Mavi (Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır): Tüm kanalları bir kerede
seçer veya seçimlerini kaldırır.
●● Ÿ (Git): Numaralara (0~9) basıldığında doğrudan kanala gider.
●● k (Sayfa): Önceki veya sonraki sayfaya gider.
●● T (Araçlar): Seçenek menüsünü görüntüler. Görünen seçenek menüsü
öğeleri kanal durumuna ve türüne göre değişebilir.
–– Sıralama (yalnızca dijital kanallar): Kanal numarasına veya kanal adına
göre sıralanmış listeyi değiştirir.
◀
–– Anten Tipi: İstenen yayın sinyalini seçer. (Ülkeye ve modele bağlıdır)
Türkçe
▶
–– Kategori: Kanal modunu Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog, Son
Görüntülenen, En sık görüntülenen olarak değiştirin. Seçili kanal
modu görüntülenir.
–– Favorilri dznle: Doğrudan Favorilri dznle ekranına gidin.
–– Kanalı Yendn Adlndrn (yalnızca analog kanallar): Kanala en fazla
beş karakterlik bir ad atayın. Örneğin Yiyecek, Golf vb. Böylece kanalı
bulup seçmeniz kolaylaşır.
◀
–– Kanal Bilgisi: Seçilen kanalın ayrıntılarını görüntüleyin.
–– Bilgi: Seçilen programın ayrıntılarını görüntüleyin.
Türkçe
▶
■■ Favorilri dznle t
OO MENUm → Yayın → Favorilri dznle → ENTERE
Favori kanalları ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
1. Favorilri dznle ekranına gidin.
2. İstenen kanalı seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın ve sonra ENTERE
düğmesine basın.
◀
3. Favoriler 1-5 arasından b (Fvrlri Dğştr) düğmesini kullanarak belirli bir favori
listesi seçin ve sonra } (Ekle) düğmesine basın. Seçili kanal Favoriler 1-5
içine eklenir.
NN Bir favori kanal Favoriler 1-5 arasında birçok favoriye eklenebilir.
Türkçe
▶
NN Favorilri dznle ile renkli düğmeleri ve işlev düğmelerini kullanma.
●● a Kırmızı (Kategori / Siparişi dğştr)
–– Kategori: Kanal modunu Tümü, TV, Radyo, Analog, Veri/Diğer,
Son Görüntülenen, En sık görüntülenen olarak değiştirir. Seçili kanal
modu görüntülenir.
–– Siparişi dğştr: Favori kanalı sırasını değiştirir.
–– E (Bitti): Kanal sırasını değiştirme işlemini tamamlar.
◀
▶
Türkçe
●● b Yeşil (Fvrlri Dğştr): Favoriler 1-5 arasından favori listesini değiştirir.
●● { Sarı (Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır): Tüm kanalları bir kerede
seçer veya seçimlerini kaldırır.
●● } Mavi (Ekle / Sil)
–– Ekle: Seçili kanalları Favoriler 1-5'e ekler.
–– Sil: Favori kanalı Favoriler 1-5'ten siler.
◀
▶
Türkçe
●● Ÿ (Git): Numaralara (0~9) basıldığında doğrudan kanala gider.
●● k (Sayfa): Önceki veya sonraki sayfaya gider.
●● T (Araçlar): Seçenek menüsünü görüntüler. Görünen seçenek menüsü
öğeleri kanal durumuna ve türüne göre değişebilir.
–– Favorilere kopyala: Favoriler 1-5 içindeki seçili favori kanalı
düzenleyin.
–– Fvrlri Yndn Adlndr: Kendi favori kanalınızın adını atayın.
–– Sıralama (yalnızca dijital kanallar): Listeyi ada veya numaraya göre
◀
sıralar.
–– Anten Tipi: İstenen yayın sinyalini seçer. (Ülkeye ve modele bağlıdır)
–– Kanalı Düzenle: Doğrudan Kanalı Düzenle ekranına gidin.
–– Bilgi: Seçilen programın ayrıntılarını görüntüleyin.
Türkçe
▶
❑❑ Kilitleme Programı
■■ Progrm Derece Kilidi
(Ülkeye bağlıdır)
OO MENUm → Yayın → Progrm Derece Kilidi → ENTERE
Kullanıcı tanımlı 4 haneli PIN koduyla çocuklar gibi istenmeyen kullanıcıların uygun
olmayan programları izlemesini önleyin. Seçilen kanal kilitlenirse, "\" sembolü
görüntülenir.
◀
NN Progrm Derece Kilidi öğeleri ülkeye ve modele göre değişir.
Türkçe
▶
■■ Kanal Kilidi
OO MENUm → Yayın → Kanal Kilidi → ENTERE
Çocuklar gibi istenmeyen kullanıcıların uygun olmayan programları izlemesini
engellemek için, Kanal menüsündeki kanalları kilitleyin.
NN Yalnızca Kaynak ayarı TV olarak ayarlandığında kullanılabilir.
◀
▶
Türkçe
❑❑ Diğer Özellikler
■■ Kanal Ayarları
OO MENUm → Yayın → Kanal Ayarları → ENTERE
●● Ülke (Bölge)
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
TV'nin yayın yapan kanalları otomatik olarak doğru ayarlayabilmesi için ülkenizi
seçin.
◀
▶
Türkçe
●● Manuel Ayarlama
Kanalları manuel olarak tarar ve TV'ye kaydeder.
NN Bir kanal kilitliyse, PIN giriş penceresi görünür.
NN Kanal kaynağına göre, Manuel Ayarlama desteklenebilir.
●● Dijital Kanal Ayarı: Dijital bir kanalı manuel olarak tarar ve TV'ye
◀
kaydeder. Dijital kanalları aramak için Yeni düğmesine basın. Tarama
tamamlandığında, kanal listesindeki kanal güncellenir.
–– Anten Tipi → Dış Anten seçildiğinde: Kanal, Frekans, Bant
genişliği
–– Anten Tipi → Kablo seçildiğinde: Frekans, Modülasyon, Simge
Hızı
Türkçe
▶
●● Analog Kanal Ayarı: Analog bir kanal tarar. Program, Renk Sistemi,
Ses Sistemi, Kanal, Ara öğesini ayarlayarak kanalları aramak için Yeni
düğmesine basın.
NN Kanal modu
–– P (program modu): Ayarlama tamamlandığında, bölgenizde yayın
yapan istasyonlar, P0 ile P99 arasındaki konum numaralarına
atanırlar. Bu moddayken konum numarasını girerek kanal
seçebilirsiniz.
◀
–– C (anten kanalı modu) / S (kablolu kanal modu): Bu iki modda,
antenden yayın yapan istasyonları veya kablolu kanalları, atanmış
numaralarını girerek seçebilirsiniz.
●● Uydu (ülkeye ve modele bağlıdır): Bir uydu kanalı tarar. Transponder,
Tarama Modu, Şebeke Arama öğesini ayarlayarak kanalları aramak için
Tara düğmesine basın.
Türkçe
▶
●● İnce Ayar
(yalnızca analog kanallar)
Sinyal zayıf ya da bozuksa, kanala manuel olarak ince ayar yapın.
NN İnce ayar yapılan kanallar bir yıldız işaretiyle "*" işaretlenir.
NN İnce ayarı sıfırlamak için, Sıfırla öğesini seçin.
●● Kanal Lstsni Aktrn
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
◀
Kanal eşlemesini alır veya verir. Bu işlevi kullanmak için bir USB depolama
cihazı bağlamalısınız.
NN PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 haneli PIN numaranızı girin.
NN Desteklenen dosya sistemleri FAT ve exFAT'tir.
●● CAM Operatör Profilini Sil: Silinecek CAM operatörünü seçer. (Ülkeye ve
modele bağlıdır)
Türkçe
▶
●● Uydu Sistemi (ülkeye ve modele bağlıdır)
Uydu ekipmanınız için ayarları yapılandırın
NN PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 haneli PIN numaranızı girin.
NN Uydu Sistemi öğesini sıfırlamak için, Tüm Ayarları Sıfırla öğesini seçin.
◀
▶
Türkçe
■■ Altyazı t
OO MENUm → Yayın → Altyazı → ENTERE
Altyazı modunu ayarlamak için bu menüyü kullanın.
●● Altyazı: Altyazıları açar ya da kapatır.
●● Altyazı Modu: Altyazı modunu ayarlar.
NN İzlemekte olduğunuz program İşitme Engelli işlevini desteklemiyorsa,
İşitme Engelli modu seçili olsa bile Normal modu otomatik olarak
etkinleşir.
◀
●● Altyazı Dili: Altyazı dilini seçin.
NN Kullanılabilir dil yayına göre değişebilir.
NN Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce
varsayılan dildir.
Türkçe
▶
●● Birincil Altyazı: Birincil altyazıyı ayarlar.
●● İkincil Altyazı: İkincil altyazıyı ayarlar.
■■ Kanal No Düzenle (ülkeye ve modele bağlıdır)
OO MENUm → Yayın → Kanal No Düzenle → ENTERE
Kanal numarasını değiştirmek için bunu kullanın. Kanal numarası değiştirildiğinde,
kanal bilgileri otomatik güncellenmez.
◀
▶
Türkçe
■■ Ses Seçenekleri
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
OO MENUm → Yayın → Ses Seçenekleri → ENTERE
●● Ses Dili t
Ses dillerinin varsayılan değerlerini değiştirir.
Ses Dili / Birincil Ses / İkincil Ses: Birincil ve ikincil sesi ayarlayabilirsiniz.
NN Kullanılabilir dil yayına göre değişebilir.
◀
▶
Türkçe
●● Ses Biçimi
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
Hem ana hoparlörden hem ses alıcısından ses verildiğinde, ana hoparlör ve
ses alıcısı arasındaki şifre çözme hızı farkından dolayı ses yankısı oluşabilir. Bu
durumda, TV Hoparlörü işlevini kullanın.
NN Ses Biçimi seçeneği yayına göre değişebilir. 5.1ch Dolby digital ses
yalnızca optik bir kabloyla harici bir hoparlöre bağlanıldığında kullanılabilir.
●● Sesli Açıklama (ülkeye ve modele bağlıdır)
◀
Bu işlev yayıncıdan gelen Ana sesle birlikte gönderilen AD (Sesli Açıklama) için
Ses Akışını kontrol eder.
Sesli Açıklama: Sesli açıklama işlevini açar ya da kapatır.
Ses Düzeyi: Sesli açıklama ses düzeyini ayarlar.
Türkçe
▶
■■ Teletekst Dili
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
OO MENUm → Yayın → Teletekst Dili → ENTERE
●● Teletekst Dili
NN Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan
dildir.
●● Birincil Teletekst / İkincil Teletekst
◀
NN Birincil Teletekst ve İkincil Teletekst bazı konumlarda desteklenmeyebilir.
Türkçe
▶
■■ Dijital Metin
(Yalnızca İngiltere)
OO MENUm → Yayın → Dijital Metin → ENTERE
NN Program dijital metinle yayınlanıyorsa bu özellik etkinleştirilir.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
◀
(Multimedya ve Hipermedya Bilgi Kodlaması Uzmanları Grubu) Multimedya ve
hipermedyada kullanılan veri kodlama sistemleri için uluslararası bir standarttır.
Hareketsiz görüntü, karakter hizmeti, animasyon, grafik, video dosyaları ve
multimedya verileri gibi veri ilişkilendiren hipermedyaları da içeren MPEG
sisteminden daha yüksek düzeyde bir sistemdir. MHEG, kullanıcı çalışma
zamanı etkileşim teknolojisi olup aralarında VOD (İstek Üzerine İzlenen Video),
ITV (İnteraktif TV), EC (Elektronik Ticaret), tele-eğitim, tele-konferans, dijital
kitaplıklar ve ağ oyunlarının da bulunduğu çeşitli alanlara uygulanmaktadır.
Türkçe
▶
■■ Genel Arayüz
OO MENUm → Yayın → Genel Arayüz → ENTERE
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
●● CI Menüsü: Kullanıcının CAM ile sağlanan menüden seçim yapmasına olanak
◀
sağlar. Menü CI Kartına göre CI Menüsünü seçin.
●● CAM Video Kod Çevrimi: CAM'den otomatik olarak video kodekin
kod dönüşümünü yapmak için ayarları yapılandırabilirsiniz. Kullanmak
istemiyorsanız ayarı Kapalı durumuna getirin.
NN Video kodekini destekleyen bir CAM kullanmanız gerekir.
Türkçe
▶
●● Uygulama Bilgisi: CI yuvasına takılmış CAM'a ve CAM'a takılmış "CI veya
CI+ CARD"a ilişkin bilgileri görüntüler. CAM'ı TV açıkken veya kapalıyken
takabilirsiniz.
1. En yakın bayiye giderek veya telefonla arayarak bir CI CAM modülü satın
alın.
2. "CI veya CI+ CARD"ı CAM'a ok yönünde sıkıca takın.
3. "CI veya CI+ CARD"a sahip CAM'ı genel arayüz yuvasına ok yönünde
takın, böylece yuvayla paralel şekilde hizalanır.
◀
4. Karışmış sinyal kanalında bir resim görüp görmediğinizi kontrol edin.
Türkçe
▶
❑❑ Önceden Ayarlanmış Resim Modunu Değiştirme
■■ Resim Modu t
OO MENUm → Görüntü → Resim Modu → ENTERE
Tercih ettiğiniz görüntü türünü seçin.
NN Bir PC'ye bağlanırken, yalnızca Eğlence ve Standart öğelerinde değişiklikler
yapabilirsiniz.
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Dinamik: Aydınlık bir oda için uygundur.
Standart: Normal bir ortam için uygundur.
Doğal (modele bağlı olarak): Göz yorgunluğunu azaltmak için uygundur.
Film: Karanlık bir odada film izlemek için uygundur.
Eğlence: Film izlemek ve oyunlar için uygundur.
NN Yalnızca bir PC'ye bağlandığında kullanılabilir.
Türkçe
▶
❑❑ Görüntü Ayarlarını Yapma
■■ Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik / Renk / Ton (Y/K)
Televizyonunuzda, görüntü kalitesi kontrolü için çeşitli ayar seçenekleri
bulunmaktadır.
NN NOT
●● PAL sisteminin analog TV, AV modlarında, Ton (Y/K) işlevi kullanılamaz.
◀
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
●● Bir PC'ye bağlanırken, yalnızca Arka Işık, Kontrast, Parlaklık ve Netlik
öğesinde değişiklikler yapabilirsiniz.
●● Ayarlar, TV'ye bağlı her bir harici cihaz için ayarlanabilir ve kaydedilebilir.
●● Görüntü parlaklığının azaltılması güç tüketimini azaltır.
Türkçe
▶
■■ Resim Boyutu
OO MENUm → Görüntü → Resim Boyutu → ENTERE
Resim boyutu ve en-boy oranı gibi çeşitli resim seçeneklerini ayarlayın.
NN Kullanılabilir öğeler, seçilen moda bağlı olarak farklı olabilir.
NN Giriş kaynağına bağlı olarak, görüntü boyutu seçenekleri farklılık gösterebilir.
●● Resim Boyutu t: Kablolu yayın kutunuzun/uydu alıcınızın da kendi
◀
ekran boyutu ayarları olabilir. Ancak, çoğu zaman 16:9 modunu kullanmanızı
önemle öneririz.
Oto Geniş: Resim boyutunu otomatik olarak 16:9 en-boy oranına ayarlar.
16:9: Resmi 16:9 geniş moduna ayarlar.
Türkçe
▶
Geniş Zoom: Resim boyutunu 4:3'ten daha fazla büyütür.
NN ▲, ▼ düğmelerini kullanarak Konum öğesini ayarlayın.
Yakınlaştır: 16:9 genişliğindeki resmi dikey olarak büyüterek ekran boyutuna
sığdırır.
NN ▲, ▼ düğmesini kullanarak Yakınlaştır veya Konum öğesini ayarlayın.
4:3: Görüntüyü temel (4:3) moduna ayarlar.
NN Uzun bir süre 4:3 biçiminde izlemeyin. Ekranın solunda, sağında ve
◀
ortasında görüntülenen çizgi şeklindeki izler garanti kapsamında olmayan
görüntü kalıntısına (ekran yanması) neden olabilir.
Ekrana Sığdır: HDMI (720p / 1080i / 1080p) veya Komponent (1080i / 1080p)
sinyalleri girilirken herhangi bir yerini kesmeden tam görüntüyü görüntüler
(Ülkeye ve modele bağlıdır).
Kişisel: 16:9 resimleri dikey ve/veya yatay olarak büyütür ve küçültür.
Büyütülmüş veya küçültülmüş resim sola, sağa, yukarı ve aşağı taşınabilir.
Türkçe
▶
●● Zoom/Konum: Resim boyutunu ve konumunu ayarlar. Yalnızca Yakınlaştır ve
Kişisel içinde kullanılabilir.
●● Konum: Resim konumunu ayarlayın. Yalnızca Ekrana Sığdır veya Geniş
Zoom içinde kullanılabilir.
◀
▶
Türkçe
NN NOT
●● Ekrana Sığdır seçeneğini HDMI (1080i/1080p) veya Komponent
(1080i/1080p) modunda seçtikten sonra, resmi ortalamanız gerekebilir
(Ülkeye ve modele bağlıdır):
1. Konum öğesini seçin. ENTERE düğmesine basın.
2. Resmi taşımak için ▲, ▼, ◄ veya ► düğmesine basın.
●● Ayarladığınız konumu sıfırlamak istiyorsanız, Konum ekranında Sıfırla
◀
öğesini seçin. Resim varsayılan konumuna sıfırlanacaktır.
●● HDMI 720p girişiyle Ekrana Sığdır işlevini kullanırsanız, aşırı tarama
işlevinde olduğu gibi 1 satır üstten, alttan, soldan ve sağdan kesilir.
●● 4:3 Ekran Boyutu: Yalnızca resim boyutu Oto Geniş olarak ayarlandığında
kullanılabilir. İstediğiniz görüntü boyutunu 4:3 WSS (Geniş Ekran Hizmeti)
boyutunda veya orijinal boyutta belirleyebilirsiniz. Her Avrupa ülkesinin kendine
özgü farklı bir görüntü boyutu vardır.
Türkçe
▶
■■ PIP t
OO MENUm → Görüntü → PIP → ENTERE
TV tunerini ve bir harici video kaynağını eşzamanlı olarak izleyebilirsiniz. Örneğin,
Cable In (Kablolu Yayın Girişi) jakına bağlı kablolu yayın kutunuz varsa, kablolu
yayın kutusundan programları izlemek için PIP'yi kullanabilir ve HDMI In (HDMI
Girişi) jakına bağlı Blu-ray oynatıcıdan bir film izleyebilirsiniz. PIP aynı modda
çalışmaz.
NN NOT
◀
●● TV'yi PIP modunda izlerken kapatırsanız, PIP penceresi kaybolur.
●● Ana ekranı bir oyun veya karaoke görüntülemek için kullandığınızda PIP
penceresindeki görüntünün biraz bozulduğunu fark edebilirsiniz.
Türkçe
▶
●● PIP ayarları
◀
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Ana resim
Alt resim
Komponent, HDMI1, HDMI2/DVI
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
TV
PIP: PIP işlevini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Anten Tipi (ülkeye ve modele bağlıdır): Alt ekran için anteni seçer.
Kanal: Alt ekran için kanal seçer.
Boyut (õ / ã): Alt resim için bir boyut seçin.
Konum(ã / – / — / œ): Alt resim için bir konum seçin.
Ses Seçimi: İstenen sesi PIP modunda seçebilirsiniz.
Türkçe
▶
❑❑ Resim Seçeneklerini Değiştirme
■■ Gelişmiş Ayarlar
OO MENUm → Görüntü → Gelişmiş Ayarlar → ENTERE
(Standart / Film modunda kullanılabilir)
Ekranda renk ve kontrast da dahil olmak üzere ayrıntılı ayar yapabilirsiniz.
NN Bir PC'ye bağlanırken, yalnızca Beyaz Dengesi ve Gamma öğelerinde
değişiklikler yapabilirsiniz.
◀
●● Dinamik Kntrast: Ekran kontrastını ayarlar.
●● Siyah Tonu: Ekran derinliğini ayarlamak için siyah düzeyini ayarlar.
●● Ten Tonu: Ten tonu rengini ayarlar.
Türkçe
▶
●● Salt RGB Modu: Ton ve satürasyonun ince ayarını yapmak için Kırmızı, Yeşil
ve Mavi renklerini görüntüler.
●● Renk Alanı: Görüntü oluşturmak için mevcut renklerin aralığını ayarlar.
●● Beyaz Dengesi: Beyaz nesnelerin beyaz ve tüm resmin doğal görünmesi için
resmin renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Her bir rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu
ayarlar.
R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı: Her bir rengin (kırmızı, yeşil, mavi)
parlaklığını ayarlar.
◀
Sıfırla: Beyaz Dengesi öğesini varsayılan ayarlarına sıfırlar.
●● Gamma: Öncelikli renk yoğunluğunu ayarlar.
●● Hareketli Aydnltma: Parlaklık kontrolü uyarlanan hareketi ile güç tüketimini
azaltır.
Türkçe
▶
■■ Resim Seçenekleri
OO MENUm → Görüntü → Resim Seçenekleri → ENTERE
NN Bir PC'ye bağlanırken, yalnızca Renk Tonu öğesinde değişiklikler
yapabilirsiniz.
●● Renk Tonu
NN Resim modu Dinamik iken Kırmızı1 veya Kırmızı2 devre dışı bırakılır.
NN Ayarlar, TV'deki bir girişe bağlı her bir harici cihaz için ayarlanabilir ve
◀
kaydedilebilir.
●● Dijital Temiz Görünüm: TV'nizin aldığı yayın sinyali zayıfsa, ekranda
görülebilecek parazit ve gölgeleri azaltmak için Dijital Temiz Görünüm
özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
NN Sinyal zayıfsa, en iyi resim görüntüleninceye kadar diğer seçenekleri
deneyin.
Türkçe
▶
Oto Görüntüleme: Analog kanallar değiştirilirken sinyal gücünü gösterir.
NN Yalnızca analog kanallar için kullanılabilir.
NN INFO düğmesine basıldığında, sinyal gücü çubuğu görüntülenir.
NN Çubuk yeşilse, olası en iyi sinyali alıyorsunuz demektir.
●● MPEG Przt Filtresi: Gelişmiş görüntü kalitesi sağlamak için MPEG parazitini
◀
azaltır.
●● HDMI Siyahlık Düzeyi: Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık
düzeyini seçer.
NN Yalnızca HDMI modunda kullanılabilir (RGB sinyalleri).
●● Film modu: TV'yi tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik olarak algılayacak
ve işleyecek ve en iyi kalite için resmi ayarlayacak şekilde ayarlar.
NN PC modu hariç SD (480i / 576i) ve HD (1080i) destekleyen harici giriş
modunda ve TV modunda kullanılabilir.
Türkçe
▶
NN Ekran doğal görünmüyorsa, seçeneğini Film modu içinde Kapalı / Oto1
/ Oto2 olarak değiştirin.
●● Analog Net Görünüm (ülkeye ve modele bağlıdır): Sinyaller arasındaki
etkileşimler nedeniyle oluşan gürültüyü diyagonal çizgi biçiminde azaltır.
NN Bu işlev yalnızca analog yayınlar için desteklenir.
●● LED Net Hrktl Görntü (modele bağlı olarak): Net bir görüntü sağlamak için,
hızlı sahnelerden netlik kaybını azaltır.
NN Resim Modu Doğal olarak ayarlandığında devre dışı bırakılır.
◀
NN LED Net Hrktl Görntü oynattığınızda ekran biraz kararabilir.
Türkçe
▶
■■ Resim Kapalı t
OO MENUm → Görüntü → Resim Kapalı → ENTERE
Ekran kapanır, ancak ses açık kalır. Ekranı açmak için ses düzeyi düğmesi ve güç
düğmesi dışındaki bir düğmeye basın.
◀
▶
Türkçe
■■ Görüntüyü Sıfırla
OO MENUm → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla → ENTERE
Mevcut görüntü modunu varsayılan ayarlara geri döndürür.
◀
▶
Türkçe
❑❑ Ses Destek İşlevlerini Kullanma
■■ Ses Çıkışı
OO MENUm → Ses → Ses Çıkışı → ENTERE
Ses çıkışı için TV'nin hangi hoparlörleri kullanacağını seçebilirsiniz. (TV Hoparlörü
/ Ses Çıkışı/Optik)
◀
▶
Türkçe
❑❑ Önceden Ayarlanmış Ses Modunu Değiştirme
■■ Ses Modu
OO MENUm → Ses → Ses Modu → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Standart: Normal ses modunu seçer.
Müzik: Müziği diğer seslerin üstünde vurgular.
Film: Filmler için en iyi sesi sağlar.
Sesi Netleştir: Konuşma seslerini, diğer seslere göre güçlendirir.
Yüksek: İşitme engelli kişilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için
yüksek frekanslı ses yoğunluğunu artırır.
NN Ses Çıkışı öğesi Ses Çıkışı/Optik olarak ayarlanırsa, Ses Modu devre dışı
bırakılır.
Türkçe
▶
❑❑ Ses Ayarlarını Yapma
■■ Ses Efekti
(yalnızca standart ses modu)
OO MENUm → Ses → Ses Efekti → ENTERE
●● Ekolayzer
Her hoparlör için ses ayarını özelleştirmek için Ekolayzer kullanın.
Balans: Sağ ve sol hoparlör arasındaki dengeyi ayarlar.
◀
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bant Genişliği Ayarı): Belirli bant
genişliği frekanslarının seviyelerini ayarlar.
Sıfırla: Ekolayzeri varsayılan ayarlarına sıfırlar.
NN Ses Çıkışı öğesi Ses Çıkışı/Optik olarak ayarlanırsa, Ses Efekti devre
dışı bırakılır.
Türkçe
▶
■■ Hoparlör Ayarları
OO MENUm → Ses → Hoparlör Ayarları → ENTERE
●● Oto ses ayar
Her kanaldaki ses düzeyini eşitlemek için, Normal seçeneğini ayarlayın.
Gece: Bu mod Normal moduna göre gelişmiş ses deneyimi sunarak
neredeyse hiç ses çıkarmaz. Geceleri kullanışlıdır.
NN TV'ye bağlı kaynak cihazda ses düzeyi kontrolünü kullanmak için, TV'de
◀
Oto ses ayar öğesini Kapalı olarak ayarlayın. Aksi halde, kaynak cihazın
ses düzeyi kontrolündeki bir değişiklik uygulanmayabilir.
●● TV Kurulum Türü
TV'nin kurulum türünü belirtin. TV'nin sesini otomatik optimize etmek için
Duvara Monteli ve Standlı arasından seçim yapın.
NN Ses Çıkışı öğesi Ses Çıkışı/Optik olarak ayarlanırsa, Hoparlör Ayarları
devre dışı bırakılır.
Türkçe
▶
■■ Ek Ayarlar
OO MENUm → Ses → Ek Ayarlar → ENTERE
●● DTV Ses Düzeyi (yalnızca dijital kanallar): Bu işlev, bir insan sesi sinyalindeki
◀
(bir dijital TV yayını sırasında alınan sinyallerden biri) eşitsizliğin istenen düzeye
azaltılmasını sağlar.
NN Yayın sinyalinin türüne göre, MPEG / HE-AAC -10 dB ve 0 dB arasında
ayarlanabilir.
NN Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için, 0 ve -10 aralığında bir değer
ayarlayın.
●● HDMI Ses Biçimi: TV'nin HDMI bağlantı noktasına bağlı harici cihaz için
uygun ses giriş sinyali biçimini ayarlar.
Türkçe
▶
●● Dijital Ses Çıkışı: Dijital Ses çıkışı hoparlörlere ve DVD oynatıcı gibi çeşitli dijital
aygıtlara dijital ses verilmesi sırasında oluşan parazitin azaltılmasında kullanılır.
Ses Biçimi: Dijital Ses çıkışı biçimini seçebilirsiniz. Mevcut Dijital Ses çıkışı
biçimi giriş kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
NN Bir Dolby Digital kurulumundaki 5.1ch hoparlörleri bağlayarak etkileşimli
◀
3D ses deneyiminizi maksimum düzeye çıkarın.
Ses Gecikmesi: TV veya video izlerken ve AV alıcısı (0ms ~ 250ms) gibi
harici bir cihaz kullanarak dijital ses çıkışı dinlerken, ses-video senkronizasyon
sorunlarını düzeltin.
Türkçe
▶
●● Dolby Digital Comp: Bu işlev dolby digital sinyal ve ses sinyali (örn. MPEG
Ses, HE-AAC, ATV Ses) arasındaki sinyal farkını en düşük düzeye indirir.
NN Dinamik ses elde etmek için Line seçeneğini; gece yüksek ve kısık sesler
arasındaki farkı azaltmak için RF seçeneğini belirleyin.
Line: -31dB'den (referans) daha büyük veya daha küçük sinyallerin çıkış
düzeyini -20dB veya -31dB'ye ayarlar.
RF: -20dB'den (referans) daha büyük veya daha küçük sinyallerin çıkış
düzeyini -10dB veya -20dB'ye ayarlar.
◀
■■ Ses Sıfırlama
OO MENUm → Ses → Ses Sıfırlama → ENTERE
Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
Türkçe
▶
❑❑ Ses Modunu Seçme t
Dual I II olarak ayarladığınızda geçerli ses modu ekranda görüntülenir.
A2 Stereo
◀
NICAM Stereo
Ses Türü
Dual I II
Mono
Mono
Stereo
Stereo ↔ Mono
Çift
Dual I ↔ Dual II
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Çift
Mono → Dual I
 Dual II 
Varsayılan
Otomatik değiştirme
Dual I
Otomatik değiştirme
Dual I
NN Stereo sinyali zayıfsa ve otomatik geçiş meydana geliyorsa mono moduna
geçin.
NN Yalnızca stereo ses sinyalinde etkinleştirilir.
NN Yalnızca Kaynak öğesi TV olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Türkçe
▶
❑❑ Ağa Bağlama
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
■■ Ağ bağlantısı durumunu kontrol etme
OO MENUm → Ağ → Ağ Durumu → ENTERE
O anki ağ durumunu görüntüleyin.
■■ Kablosuz Ağ bağlantısı kurma
◀
OO MENUm → Ağ → Ağ Ayarları → ENTERE
Bağlanmaya çalışmadan önce kablosuz yönlendiricinin SSID'sine (adı) ve şifre
ayarlarına sahip olduğunuzdan emin olun.
İstediğiniz ağ listede görünmezse, Ağ Ekle öğesini seçin ve sonra ağın SSID'sini
(ad) manüel olarak girin.
Ağınızın güvenliği etkinse şifreyi girin. Ağınızın güvenliği etkin değilse, TV, ekran
klavyesini atlayacak ve hemen bağlanmaya çalışacaktır.
Türkçe
▶
❑❑ İlk kurulumu yürütme
■■ Kurulum
OO MENUm → Sistem → Kurulum → ENTERE
TV'yi ilk kez ayarlarken veya üniteyi sıfırlarken kanalları ve zamanı yapılandırın.
NN TV'deki talimatları izleyerek başlangıç kurulumunu yürütün.
◀
▶
Türkçe
❑❑ Saati Ayarlama
■■ Zaman
OO MENUm → Sistem → Zaman → ENTERE
Geçerli saat her INFO düğmesine basışınızda görünür.
●● Saat: Saatin ayarlanması TV'nin çeşitli saat özelliklerini kullanabilmek içindir.
NN Güç kablosunun bağlantısını keserseniz, saati yeniden ayarlamanız
◀
gerekir.
Saat Modu: Geçerli saati manuel veya otomatik olarak ayarlar.
–– Otomatik: Geçerli saati, dijital kanaldan gelen saat ile otomatik olarak
ayarlayın.
Türkçe
▶
NN Saati otomatik olarak ayarlamak için anten bağlı olmalıdır.
–– Manuel: Geçerli saati manuel olarak ayarlayın.
NN Yayın istasyonuna ve sinyale bağlı olarak, otomatik saat doğru
ayarlanmayabilir. Bu durumda, saati manuel olarak ayarlayın.
◀
▶
Türkçe
Saat Ayarı: Tarih ve Zaman öğesini ayarlayın.
NN Yalnızca Saat Modu öğesi Manuel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
NN Uzaktan kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basarak Tarih ve Zaman
öğelerini doğrudan ayarlayabilirsiniz.
Saat Dilimi (ülkeye ve modele bağlıdır): Saat diliminizi seçin.
NN Bu işlev yalnızca Saat Modu öğesi Otomatik olarak ayarlandığında
◀
kullanılabilir.
NN Saat Dilimi içinde Manuel öğesi seçildiğinde, GMT ve DST etkinleştirilir.
Türkçe
▶
Zaman Ofseti (ülkeye ve modele bağlıdır): TV'niz saat bilgilerini Internet
üzerinden aldığında saati ayarlar. Bir ofset seçerek doğru saati ayarlayın.
NN TV istasyonlarından yayın sinyalini ve TV saat bilgilerini alamazsa geçerli
saat ağ yoluyla ayarlanır. (örn: Set üstü kutusu, Uydu alıcısı vb. yoluyla TV
izleme)
◀
▶
Türkçe
❑❑ Kapanış Ayarını Kullanma
OO MENUm → Sistem → Zaman → Kapanış Ayarı → ENTERE
●● Kapanış Ayarı t: Önceden ayarlanmış bir sürenin sonunda, TV'yi
otomatik olarak kapatır. (30, 60, 90, 120, 150 ve 180 dakika)
NN Bir süre seçmek için ▲/▼ düğmelerini kullanın ve sonra ENTERE
düğmesine basın. Kapanış Ayarı öğesini iptal etmek için, Kapalı öğesini
seçin.
◀
▶
Türkçe
❑❑ Açma/Kapama Zmnlycsı'nı Ayarlama
OO MENUm → Sistem → Zaman → Açma Zmnlycsı <veyaKapama
Zmnlycsı → ENTERE
●● Açma Zmnlycsı: Üç ayrı Açma Zmnlycsı yapılandırması ayarlayabilirsiniz.
(Açma Zamanlayıcısı 1, Açma Zamanlayıcısı 2, Açma Zamanlayıcısı 3)
Kurulum: Size uygun olacak şekilde ayarlamak için Kapalı, Bir Kez, Her gün,
Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, zamanlayıcıyı etkinleştirmek istediğiniz günü ayarlayabilirsiniz.
◀
NN c işareti seçtiğiniz günü gösterir.
Zaman: Saati ya da dakikayı ayarlayın.
Ses Düzeyi: İstenilen ses düzeyini seçin.
Türkçe
▶
Kaynak: TV açıldığında oynatacağı içeriğin kaynağını seçmek için. Şunları
yapabilirsiniz:
–– TV öğesini seçip TV'nin belirli bir anten veya kablolu yayın kanalını
görüntülemesini sağlayabilirsiniz.
–– USB öğesini seçip TV'nin bir USB cihazından fotoğraf ya da ses dosyası
yürütmesini sağlayabilirsiniz.
–– Set üstü kutusuna bağladığınız TV kaynak girişini seçip TV'nin set üstü
◀
kutusundan bir kanal göstermesini sağlayabilirsiniz.
NN USB'yi seçebilmeniz için öncelikle TV'nize USB cihazı bağlamanız gerekir.
Türkçe
▶
NN TV veya USB dışında bir kaynak seçtiyseniz şunları yapmalısınız:
●● O kaynağa bağlı bir kablolu yayın veya uydu set üstü kutusu
bulunmalıdır
●● TV açıldığında izlemek istediğiniz kanalı set üstü kutusunda
ayarlamalısınız
●● Set üstü kutusunu açık bırakmalısınız.
NN TV dışında bir kaynak seçtiğinizde, Anten ve Kanal seçenekleri kaybolur.
Anten Tipi (Kaynak ayarı TV olduğunda): ATV veya DTV öğesini seçin.
◀
Kanal (Kaynak ayarı TV olduğunda): İstediğiniz kanalı seçin.
Türkçe
▶
Müzik / Fotoğraf (Kaynak ayarı USB olduğunda): TV otomatik olarak
açıldığında oynatılacak müzik veya fotoğraf dosyalarını içeren USB cihazında
bir klasör seçin.
–– USB cihazında hiç müzik dosyası yoksa veya bir müzik dosyası içeren
klasör seçilmediyse, zamanlayıcı işlevi düzgün şekilde çalışmaz.
–– USB cihazında yalnız bir fotoğraf dosyası varsa, slayt gösterisi oynatılmaz.
–– Klasör adı çok uzunsa klasörler seçilemez.
–– Kullandığınız her USB için ayrı bir klasör atanır. Aynı türde birden fazla
◀
USB kullanıyorsanız, her bir USB'ye atanan klasörlerin farklı adlara sahip
olduğundan emin olun.
Türkçe
▶
–– Açma Zmnlycsı kullanırken bir USB bellek çubuğu ve çoklu kart
okuyucusu kullanmanız önerilir.
–– Açma Zmnlycsı işlevi, bazı üreticiler tarafından üretilmiş dahili pile, MP3
oynatıcılara veya PMP'lere sahip USB cihazları ile çalışmayabilir, çünkü bu
cihazların tanınması uzun zaman alır.
●● Kapama Zmnlycsı: Üç ayrı Kapama Zmnlycsı yapılandırması
◀
ayarlayabilirsiniz. (Kapama Zamanlayıcısı 1, Kapama Zamanlayıcısı 2,
Kapama Zamanlayıcısı 3)
Kurulum: Size uygun olacak şekilde ayarlamak için Kapalı, Bir Kez, Her gün,
Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, zamanlayıcıyı etkinleştirmek istediğiniz günü ayarlayabilirsiniz.
NN c işareti seçtiğiniz günü gösterir.
Zaman: Saati ya da dakikayı ayarlayın.
Türkçe
▶
❑❑ Ekonomik Çözümler
■■ Eko Çözüm
OO MENUm → Sistem → Eko Çözüm → ENTERE
●● Enrj. Tasarrufu: Bu, güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
●● Eko Sensör (modele bağlı olarak): Güç tasarrufunuzu artırmak için, resim
ayarları odadaki ışığa göre otomatik olarak ayarlanır.
NN Arka Işık öğesini ayarlarsanız, Eko Sensör öğesi Kapalı olarak ayarlanır.
◀
▶
Türkçe
Min Arka Işık: Eko Sensör öğesi Açık iken, minimum ekran parlaklığı manüel
olarak ayarlanabilir.
NN Eko Sensör öğesi Açık ise ekran parlaklığı ortan ışık yoğunluğuna bağlı
olarak değişebilir (biraz daha koyu veya açık olabilir).
●● Sinyal Yok Askıda: Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, herhangi bir sinyal
alınmadığında TV'nizin ne kadar açık durumda kalacağını ayarlayın.
NN PC güç tasarrufu modunda olduğunda devre dışı bırakılır.
●● Oto Kapatma: TV, kullanıcı girişi olmadan dört saat açık kalırsa, TV aşırı
◀
ısınmayı önlemek için otomatik olarak kapanır.
Türkçe
▶
❑❑ Diğer Özellikler
■■ Menü Dili
OO MENUm → Sistem → Menü Dili → ENTERE
Menü dilini ayarlar.
◀
▶
Türkçe
■■ Oto Koruma Süresi
OO MENUm → Sistem → Oto Koruma Süresi → ENTERE
●● Oto Koruma Süresi (Kapalı / 2 saat / 4 saat / 8 saat / 10 saat):
Kullanıcı tarafından belirlenen bir süre boyunca ekran sabit bir görüntüyle
boşta kalırsa, ekran üzerinde gölgelenme meydana gelmesini engellemek için
ekran koruyucu etkinleştirilir.
◀
▶
Türkçe
■■ Genel
OO MENUm → Sistem → Genel → ENTERE
●● Oyun Modu: PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna
bağladığınızda, oyun modunu seçerek daha gerçekçi bir oyun deneyiminin
keyfini çıkarabilirsiniz.
NN NOT
●● Oyun modu için önlemler ve sınırlamalar
–– Oyun konsolunun bağlantısını kesmek ve başka bir harici cihaz
◀
bağlamak için kurulum menüsünde Oyun Modu öğesini Kapalı
olarak ayarlayın.
–– Oyun Modu öğesinde TV menüsünü görüntülediğinizde ekranda
hafif bir titreme meydana gelir.
Türkçe
▶
●● Oyun Modu özelliği TV modunda kullanılamaz.
●● Oyun konsolunu bağladıktan sonra, Oyun Modu öğesini Açık olarak
ayarlayın. Maalesef, düşük resim kalitesi yaşayabilirsiniz.
●● Oyun Modu öğesi Açık ise:
–– Resim Modu öğesi Oyun olarak ve Ses Modu öğesi Oyun olarak
ayarlanır.
●● Paneli Kilidi: Ön paneldeki tüm düğmelerin tek seferde kilitlenmesini veya
◀
açılmasını sağlar. Paneli Kilidi açık olduğunda paneldeki tuşların hiçbiri
çalışmaz.
●● Açılış Logosu: TV açıldığında, Samsung logosunu görüntüler.
Türkçe
▶
■■ PIN Değiştir
OO MENUm → Sistem → PIN Değiştir → ENTERE
TV'yi ayarlamak için gereken parolanızı değiştirin.
NN Kurulum ekranından önce, PIN giriş ekranı görünür.
NN 4 haneli PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
◀
▶
Türkçe
■■ DivX® İsteğe Bağlı Video
OO MENUm → Sistem → DivX® İsteğe Bağlı Video → ENTERE
TV'nin onaylı kayıt kodunu gösterir. DivX web sitesine bağlanır ve 10 haneli kayıt
koduyla kaydolursanız, VOD etkinleştirme dosyasını indirebilirsiniz.
Videolar öğesini kullanarak yürüttüğünüzde kayıt işlemi tamamlanır.
NN DivX® VOD hakkında daha fazla bilgi için http://vod.divx.com adresini ziyaret
edin.
◀
▶
Türkçe
❑❑ Kaynak Listesini Kullanma
■■ Kaynak Listesi
OO MENUm → Uygulamalar → Kaynak Listesi → ENTERE
NN SOURCE düğmesine bastığınızda, Kaynak ekranı görüntülenir.
NN Yalnızca TV'ye bağlı harici aygıtları seçebilirsiniz. Kaynak içinde, bağlı girişler
vurgulanır.
◀
NN Ayrıntılı bilgi için, Kullanıcı Kılavuzu'nda "Giriş Kaynağını Değiştirme" konusuna
bakın.
Türkçe
▶
❑❑ Bir USB Cihazını Bağlama
1. TV'nizi açın.
2. Fotoğraf, müzik ve film dosyalarını içeren bir USB aygıtını TV'nin yan tarafındaki
USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. USB TV'ye bağlandığında, açılır pencere görünür. Doğrudan Fotolar, Videolar
veya Müzik öğesini seçebilirsiniz.
◀
▶
Türkçe
NN Lisanslı olmayan multimedya dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.
NN Medya İçerikleri özelliğini kullanmadan önce Bilinmesi Gerekenler Listesi
●● MTP (Ortam Aktarma Protokolü) desteklenmez.
●● Desteklenen dosya sistemleri FAT ve exFAT'tir.
●● Bazı USB Dijital fotoğraf makinesi ve ses aygıtları bu TV ile uyumlu
◀
olmayabilir.
●● Media Play yalnızca sıralı jpeg biçimini destekler.
●● Media Play yalnızca USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtlarını destekler.
MSC, bir Yığın Depolama Sınıfı Salt Yığın Aktarma aygıtıdır. MSC'ye örnek
olarak, Thumb sürücüler, Flaş Kart Okuyucular (USB HUB desteklenmez)
verilebilir. Aygıtlar doğrudan TV'nin USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.
Türkçe
▶
●● Aygıtınızı TV'nize bağlamadan önce, verilerin hasar görmesini ya da
●●
●●
●●
●●
◀
●●
kaybolmasını önlemek için lütfen dosyalarınızı yedekleyin. SAMSUNG, veri
dosyası hasarı ve veri kaybından sorumlu değildir.
Yükleme işlemi devam ederken USB cihazını çıkarmayın.
Görüntünün çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, ekranda görüntülenmesi
de o kadar uzun sürer.
Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360 x 8640 pikseldir.
Desteklenmeyen ya da bozuk dosyalar için, "Desteklenemeyen Dosya
Biçimi" mesajı görüntülenir.
Sahne arama ve küçük resim işlevleri Videolar seçeneğinde
desteklenmez.
Türkçe
▶
●● Ücretli bir siteden indirilen DRM'li MP3 dosyaları yürütülemez. Dijital Haklar
●●
◀
●●
●●
Yönetimi (DRM) faturalandırma ve ödemeleri yönetmenin yanı sıra içerik
sağlayıcıların hak ve çıkarlarının korunması ve içeriklerin yasa dışı yollarla
kopyalanmasının engellenmesi ile birlikte içerik oluşturulmasını, içeriğin
tümleşik ve kapsamlı bir şekilde dağıtılmasını ve yönetilmesini destekleyen
bir teknolojidir.
Yüksek güç gerektiren USB aygıtları (500 mA veya 5 V'den fazla)
desteklenmeyebilir. USB'ye bağlı HDD (Sabit Disk Sürücüsü)
desteklenmez.
Oto Koruma Süresi öğesinde zaman ayarlanırken TV'ye hiç giriş
yapılmazsa, ekran koruyucu çalışır.
Bazı harici sabit disk sürücülerin güç tasarruf modu TV'ye bağlandığında
otomatik olarak açılabilir.
Türkçe
▶
●● Bir USB uzatma kablosu kullanılıyorsa, USB cihazı tanınamayabilir veya
●●
●●
●●
◀
aygıttaki dosyalar okunamayabilir.
TV'ye bağlanan bir USB cihazı tanınmazsa, aygıttaki dosyaların listesi
bozulur veya listedeki bir dosya oynatılmaz, USB cihazını PC'ye bağlayın,
aygıtı biçimlendirin ve bağlantıyı kontrol edin.
PC'den silinen dosya Medya İçerikleri çalıştırılırken hala mevcutsa, dosyayı
kalıcı olmak silmek için PC'deki "Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt" işlevini
kullanın.
USB depolama aygıtında kayıtlı dosya ve klasör sayısı yaklaşık 4000'in
üzerindeyse, dosyalar ve klasörler görünmeyebilir ve bazı klasörler
açılamayabilir.
Türkçe
▶
Bir USB Cihazının Bağlantısını Kesme
1. SOURCE düğmesine basın.
2. İstediğiniz USB aygıtını seçin ve sonra TOOLS düğmesine basın. Araçlar
menüsü görünür.
3. Uzak USB öğesini seçin ve sonra seçili USB aygıtının bağlantısı kesilene
kadar bekleyin. Bir USB cihazını TV'den çıkarabilirsiniz.
NN Bir USB aygıtını TV'den çıkarmak için Uzak USB işlevini kullanmanızı öneririz.
◀
▶
Türkçe
❑❑ Medya İçerikleri Kullanma
OO MENUm → Uygulamalar → Media Play → ENTERE
Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında kayıtlı fotoğraf, müzik ve film
dosyalarının tadını çıkarın.
1. MEDIA.P düğmesine basın.
2. İstenen menüyü (Fotolar, Videolar, Müzik) seçmek için ◄/► düğmesine
basın, sonra ENTERE düğmesine basın.
◀
3. İstenen aygıtı seçmek için ◄/► düğmesine basın, sonra ENTERE
düğmesine tekrar basın.
4. Listede istenen dosyayı seçmek için ▲/▼/◄/► düğmesine basın, sonra
ENTERE düğmesine veya ∂ (Oynat) düğmesine basın.
Türkçe
▶
Seçili dosyaları oynatma
1. Her ana ekranın en üstündeki Seçenekler öğesini seçmek için ▲ düğmesine
basın ve Seçileni Oynat öğesini seçin.
2. İstediğiniz dosyaları seçin.
NN Seçilen dosyaların solunda onay kutusu görünür.
NN Dosyanın seçimini kaldırmak için ENTERE düğmesine tekrar basın.
◀
3. Oynat öğesini seçmek için ▲ düğmesine basın.
NN Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır öğesine basarak tüm dosyaları
seçebilir veya seçimlerini kaldırabilirsiniz.
Türkçe
▶
❑❑ Müziği / Fotoğrafları / Videoları Oynatma
Bir dosya oynatılırken, istenen menüyü seçmek için ▲/▼/◄/► düğmesine basın.
NN Seçenek menüsü görüntülenmezken, TOOLS düğmesine veya ENTERE
düğmesine basın.
NN Oynatma sırasında uzaktan kumandadaki ∂/∑/∫/π/µ düğmelerini
de kullanabilirsiniz.
NN Oynatma sırasında INFO düğmesine basarsanız, oynatma bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz.
◀
▶
Türkçe
Oynatma menüsü
Düğme
İşlem
Fotolar
/
Önceki / Sonraki
●
Slayt Gösterisini Başlat / Slayt Gösterisini
Durdur
●
Oynat / Duraklat
/
/
/
◀
/
Videolar
Müzik
Mini Player*
●
●
Önceki / Sonraki
Mini Player*
●
●
Geri sar / İleri sar
●
●
●
* Fotolar içinde Fon Müziği öğesini Mini Player olarak ayarlarken, bu düğmeler görünür.
Türkçe
▶
Ayarlar menüsü
●● Fotolar
Düğme
◀
İşlem
Slayt Gösterisi
Ayarları
Slayt gösterisi sırasında Hız ve Efektler öğelerini
ayarlayabilirsiniz.
Yakınlaştır
Görüntüye zoom yapabilirsiniz.
Döndür
Resimleri tam ekran modunda döndürebilirsiniz.
Fon Müziği / Mini
Player
Bir slayt gösterisini izlerken, fon müziğini ayarlayabilirsiniz. / Basit
oynatma menülerini kontrol edebilirsiniz.
Ayar
Resim Modu / Ses Modu: Resim veya ses ayarını yapabilirsiniz.
Bilgi: Oynatılan dosya hakkında ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.
Türkçe
▶
NN Slayt gösterisi sırasında dosya listesindeki tüm dosyalar sırayla
görüntülenecektir.
NN Dosya listesinde ∂ (Oynat) düğmesine (veya ▲ düğmesi → Seçenekler →
Slayt Gösterisi) bastığınızda, slayt gösterisi hemen başlatılır.
NN Slayt gösterisi sırasında, π (REW) veya μ (FF) düğmesini kullanarak slayt
gösterisi hızını ayarlayabilirsiniz.
●● Desteklenen Fotoğraf Biçimleri
NN Ayrıntılar için, Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "Teknik Özellikler" konusuna bakın.
◀
▶
Türkçe
●● Videolar
Düğme
İşlem
Ara
Başlıkları Arama: Doğrudan diğer dosyaya gidebilirsiniz.
Zaman çubuğunu arama: ◄ ve ► düğmesini kullanarak bir dakikalık
aralıkta veya doğrudan sayıyı girerek video arayabilirsiniz.
NN Giriş kaynağına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
Tekrar Modu
Film dosyalarını tekrar tekrar oynatabilirsiniz.
Resim Boyutu
Resim boyutunu tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
◀
▶
Türkçe
Düğme
İşlem
Ayar
Altyazı Ayarları: Altyazılı video oynatabilirsiniz. Bu işlev yalnızca
altyazılar videoyla aynı dosya adına sahip olduğunda kullanılabilir.
Resim Modu / Ses Modu: Resim veya ses ayarını yapabilirsiniz.
Ses Dili: Videoda birden fazla dil varsa ses dilini değiştirebilirsiniz.
Bilgi: Oynatılan dosya hakkında ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.
◀
▶
Türkçe
NN Video süresi bilgisi bilinmiyorsa, oynatma süresi ve ilerleme çubuğu
görüntülenmez.
NN Bu modda bir Oyun içinde yer alan film kliplerinin keyfini çıkarabilirsiniz, ancak
Oyunun kendisini oynayamazsınız.
●● Desteklenen Altyazı / Video Biçimleri
NN Ayrıntılar için, Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "Teknik Özellikler" konusuna bakın.
◀
▶
Türkçe
●● Müzik
Düğme
İşlem
Tekrarla
Müzik dosyalarını tekrar tekrar çalabilirsiniz.
Karışık
Müziği rastgele çalabilirsiniz.
Ses Modu
Ses ayarını yapabilirsiniz.
NN Yalnızca desteklenen müzik dosyası uzantılı dosyaları görüntüler. Diğer dosya
uzantıları, aynı USB cihazına kaydedilmiş olsalar bile görüntülenmez.
◀
NN Müzik dosyaları çalınırken ses anormalse, Ses menüsünde Ekolayzer öğesini
ayarlayın. (Aşırı değiştirilmiş müzik dosyalarında ses sorunu olabilir.)
●● Desteklenen Müzik Biçimleri
NN Ayrıntılar için, Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "Teknik Özellikler" konusuna bakın.
Türkçe
▶
Şifreleme dilini ayarlama
Metin desteklenmiyorsa şifreleme dilini ayarlayın.
1. Müzik ana ekranının en üstünde Seçenekler öğesini seçmek için ▲
düğmesine basın ve Şifreleme öğesini seçin.
2. İstenen şifreleme dilini seçin.
◀
▶
Türkçe
●● Komponentler ve DTV
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
Kaynak
Komponent
DTV
◀
Çözünürlük
Frekans (Hz)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
●● Videolar / Fotoğraflar (Media Play içinde)
Ayrıntılar için, Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "Teknik Özellikler" konusuna bakın.
Türkçe
▶
❑❑ e-Kılavuz'u Görüntüleme
■■ e-Manual
OO MENUm → Destek → e-Manual → ENTERE
TV'nizde kayıtlı TV özelliklerine ilişkin girişi ve talimatları okuyabilirsiniz.
NN e-Kılavuz Ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için, Kullanım Kılavuzundaki "e-Kılavuzu
kullanma" bölümüne bakın.
◀
▶
Türkçe
❑❑ Otomatik Test'i Kullanma
■■ Otomatik Test
OO MENUm → Destek → Otomatik Test → ENTERE
NN Otomatik Test birkaç saniye sürebilir, bu TV'nin normal çalışmasının bir
parçasıdır.
◀
●● Görüntü Testi: Resim sorunlarını kontrol etmek için kullanın.
●● Ses Testi: Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik melodi sesi kullanın.
NN Ses testini yapmadan önce TV hoparlörlerinden ses duymuyorsanız, Ses ▶
menüsünde Ses Çıkışı öğesinin TV Hoparlörü olarak ayarlandığından
emin olun.
Türkçe
NN Ses MUTE düğmesine basılarak sessize alınsa bile test sırasında melodi
duyulacaktır.
●● Sinyal Bilgileri (yalnızca dijital kanallar): HDTV kanalının alım kalitesi ya
mükemmeldir ya da kanallar kullanılamıyordur. Sinyal gücünü artırmak için
anteninizi ayarlayın.
●● Sıfırla: Ağ ayarları haricindeki tüm ayarları fabrika varsayılanlarına sıfırlayın.
NN Kurulum ekranından önce, PIN giriş ekranı görünür.
NN 4 haneli PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
◀
▶
Türkçe
❑❑ Yazılımı Güncelleme
■■ Yazılım Güncelleme
OO MENUm → Destek → Yazılım Güncelleme → ENTERE
Yazılım Güncelleme menüsü TV'nizin yazılımını en son sürüme yükseltmenizi
sağlar.
NN Yazılım yükseltildiğinde yaptığınız görüntü ve ses ayarları varsayılan ayarlarına
◀
geri döner. Ayarlarınızı bir yere yazmanızı öneririz, bu sayede yükseltmeden
sonra kolayca sıfırlayabilirsiniz.
Türkçe
▶
●● Şimdi güncelle
TV'nin bellenimi USB bağlantısı veya yayın sinyali yoluyla güncellenebilir.
–– Çevrimiçi olarak: "www.samsung.com" adresinden TV'ye indirilmiş bellenim
yükseltme dosyasını içeren bir USB sürücüsü takın.
NN Yükseltmeler tamamlanıncaya kadar, lütfen güç bağlantısını
kesmemeye ya da USB sürücüsünü çıkarmamaya dikkat edin.
Yerleşik bellek yükseltmesi tamamlandıktan sonra, TV otomatik olarak
kapanıp açılır.
◀
▶
Türkçe
–– Kanal yoluyla: Yazılımı yayın sinyalini kullanarak yükseltin.
NN İşlev yazılım iletimi süresi sırasında seçilirse, yazılım otomatik olarak
aranır ve indirilir.
NN Yazılımın indirilmesi için gereken süre sinyal durumuna göre belirlenir.
●● Otomatik Güncelleme: Bu seçenek Bekleme Modundayken TV'yi yükseltir.
◀
Bu, kullanılmadığında TV'nin kendini otomatik yükseltmesini sağlar. TV'nin
dahili işleri çalışırken, ekran soluk bir parlama yayabilir ve yazılım indirme işlemi
tamamlanana kadar bu 1 saatten uzun sürebilir.
●● Uydu Kanallarını Yönet (ülkeye ve modele bağlıdır): Uydu kanalı ile yazılım
indirmelerini yönetin. Anten tipi Uydu olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Türkçe
▶
❑❑ Kullanım Modunu Değiştirme
■■ Mod kullan
OO MENUm → Destek → Mod kullan → ENTERE
Yeriniz için uygun Mod kullan öğesini seçin. Evde Kullanım öğesini seçmenizi
önemle öneririz.
●● Evde Kullanım: Evde Kullanım varsayılan ayardır.
●● Dükkan Demosu: Dükkan Demosu yalnızca mağaza ortamları içindir.
◀
Dükkan Demosu öğesini seçerseniz, bazı işlevler çalışmaz ve resim ayarları
her 5 dakikada bir sıfırlanır.
Türkçe
▶
❑❑ Samsung'a Başvurun'u Görüntüleme
■■ Samsung'a Başvurun
OO MENUm → Destek → Samsung'a Başvurun → ENTERE
TV'niz doğru çalışmadığında ya da yazılım yükseltmesi istediğinizde bu bilgilere
göz atın. Çağrı merkezlerimizle ve ürünlerin ve yazılımın nasıl yükleneceğiyle ilgili
bilgileri bulabilirsiniz.
◀
▶
Türkçe
❑❑ Spor Modu kullanma (Ülkeye ve modele bağlıdır)
■■ Spor Modu t
OO MENUm → Uygulamalar → Spor Modu → ENTERE
Bu mod, spor müsabakalarını izlemek için optimize edilmiş koşul sağlar.
●● a (Yakınlaştır): Oynatmayı duraklatır ve resmi 9 parçaya ayırır. Yakınlaştırmak
için bir parçayı seçin. Sürdürmek için bu düğmeye yeniden basın.
◀
NN Spor Modu Açık iken resim ve ses modları otomatik olarak Stadyum
değerine ayarlanır.
NN Spor Modu izlerken TV'yi kapatırsanız, Spor Modu devre dışı kalacaktır.
NN Veri Hizmeti çalışırken, Yakınlaştır kullanılamaz.
Türkçe
▶
NN Yakınlaştırma aşağıdaki modlarda çalışmaz:
–– PIP On
–– Media play videoları
–– Dijital Metin (Yalnızca İngiltere)
◀
▶
Türkçe
❑❑ Spor Modu kullanma (Ülkeye ve modele bağlıdır)
■■ Spor Modu Ayarları t
OO MENUm → Uygulamalar → Spor Modu Ayarları → ENTERE
Spor müsabakaları için optimum resim ve ses ayarlarını almak, oradaymışsınız gibi
görmek ve duymak için Spor Modu Ayarları öğesini kullanın.
◀
▶
Türkçe
●● Spor Modu
TV'nin resim ve ses modlarını spor müsabakalarına yönelik otomatik optimize
etmek için Spor Modu'u Açık olarak ayarlayabilirsiniz.
●● a (Yakınlaştır): Oynatmayı duraklatır ve resmi 9 parçaya ayırır.
Yakınlaştırmak için bir parçayı seçin. Sürdürmek için bu düğmeye yeniden
basın.
NN Spor Modu'u etkinleştirmek Resim Modu'u Stadyum'a ve Ses Modu'u
Stadyum'a değiştirir, bazı Görüntü ve Ses menülerini devre dışı bırakır.
◀
▶
Türkçe
●● Spor Tipi
Seçili spor türü için optimum resim ve ses ayarlarının keyfini çıkarabilirsiniz.
Futbol ve Buz Hokeyi arasından seçim yapın.
NN Spor Modu izlerken TV'yi kapatırsanız, Spor Modu devre dışı kalacaktır.
NN Yakınlaştırma aşağıdaki modlarda çalışmaz:
–– PIP On
–– Media play videoları
◀
▶
Türkçe
❑❑ Kablosuz Ağı Kullanma
(modele bağlı olarak - Yalnızca İngiltere)
NN Ayrıntılar için, ek bir web kılavuzunu "www.samsung.com" web sitemizde
bulabilirsiniz.
◀
▶
Türkçe
❑❑ All care protection (Tüm bakım koruma)
(Ülkeye ve modele bağlıdır)
1. All care protection (Tüm bakım koruma) 5.000 saatte bir resim kalitesini
günceller.
2. All care protection (Tüm bakım koruma) açılır menüsü 5.000 saatte bir olmak
üzere, Maksimum 3 kez görüntülenir. (5.000/10.000/15.000 saatte)
◀
3. Bildirim veya açılır menü zaman aşımıyla (30 sn.) veya uzaktan kumandadaki
güç düğmesi dışındaki herhangi bir tuş seçilerek kapanır.
●● Kullanıcı cihazı kapatıp yeniden açtığında, güncelleme isteyen açılır menü
tekrar görünür.
●● Açılır menü ilk menü açılışı dahil olmak üzere yalnızca 3 kez görüntülenir.
●● Açılır menü yalnızca zamanı geldiğinde TV'de görüntülenir.
Türkçe
Download PDF

advertising