Samsung | MX-HS6800 | Samsung MX-HS6800 Kullanım kılavuzu

MX-HS6800
PREMIUM Hi-Fi bileşeni Sistemi
(CD/USB ile MP3/WMA/CD-DA Oynatma)
kullanım kılavuzu
hayallerinize sınır koymayın
Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkürler.
Daha fazla hizmet almak için lütfen ürününüzü
www.samsung.com/register
adresinde kaydedin
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 1
2015/5/6 11:11:28
Güvenlik Bilgileri
Uyarı
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA CİHAZIN ARKASINI) AÇMAYIN.
İÇİNDE, KULLANICI TARAFINDAN ONARILABİLECEK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İÇİN
YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.
DİKKAT
Bu sembol, ürünün içinde elektrik
çarpması veya yaralanma riski teşkil eden
“tehlikeli voltaj” bulunduğunu ifade eder.
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ - AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN, FİŞİN GENİŞ
UCUNU GENİŞ YUVAYLA EŞLEŞTİRİN VE TAMAMEN TAKIN.
UYARI
• Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak
için, cihazı yağmurdan veya nemden uzak tutun.
1. SINIF LAZER ÜRÜN
Bu Kompakt Disk oynatıcı bir 1. SINIF LAZER
ürün olarak sınıflandırılmıştır. Burada belirtilenlerin
haricindeki kumanda ve ayarların kullanılması
veya prosedürlerin yürütülmesi, tehlikeli biçimde
radyasyona maruz kalınmasına yol açabilir.
24 Haziran 2007 tarihli 50 Sayılı Lazer Uyarısını
takip eden değişiklikler haricinde 21CFR 1040.10
ile uyumludur.
TEHLİKE:
• AÇIK DURUMDAYKEN GÖRÜNÜR VE
GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU.IŞINA
DOĞRUDAN MARUZ KALMAKTAN KAÇININ.
(FDA 21 CFR)
Bu sembol, ürünle birlikte verilen önemli
talimatları belirtir.
DİKKAT:
• AÇIK DURUMDAYKEN 3B SINIFI GÖRÜNÜR
VE GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU. IŞINA
MARUZ KALMAKTAN KAÇININ.(IEC 60825-1)
• BU ÜRÜN LAZER KULLANMAKTADIR.
BURADA BELİRTİLENLERİN HARİCİNDE
KUMANDA VE AYARLARIN KULLANILMASI
VEYA PROSEDÜRLERİN YÜRÜTÜLMESİ,
TEHLİKELİ BİÇİMDE RADYASYONA MARUZ
KALINMASINA YOL AÇABİLİR.KAPAĞI
AÇMAYIN VE KENDİNİZ TAMİR ETMEYİN.
SERVİS İÇİN YETKİLİ PERSONELE BAŞVURUN.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
UYARI
• YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK
İÇİN, MUM VEYA AÇIK ALEVLİ DİĞER
NESNELERİ DAİMA BU ÜRÜNDEN
UZAK TUTUN.
• Aşağıdaki durumlarda servis ücreti alınabilir;
talebiniz üzerine bir mühendis geldiğinde ama, üründe hiçbir arıza olmadığında
(yani bu kullanım kılavuzunu okumadığınızda).
üniteyi bir onarım merkezine getirirseniz ve üründe arıza yoksa
(yani bu kullanım kılavuzunu okumadığınızda).
• Evinize onarım için gelinmeden veya herhangi bir onarım yapılmadan önce servis ücreti size bildirilir.
2
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 2
Türkçe
2015/5/6 11:11:29
Önlemler
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 3
• Disklerin Tutulması
-- Diskin üzerinde bulunan parmak izleri veya
çizikler ses ve görüntü kalitesini düşürebilir
veya teklemeye neden olabilir.
-- Bir diskin verilerin kaydedildiği yüzeyine
dokunmaktan kaçının.
-- Diski parmak izlerinizin
yüzeye gelmeyeceği şekilde,
kenarlarından tutun.
-- Diske kağıt veya bant yapıştırmayın.
• Disklerin Temizlenmesi
-- Disk kirlenir veya üzerinde parmak izleriniz
çıkarsa, diski suyla seyreltilmiş yumuşak bir
deterjanla temizleyin ve yumuşak bir bezle
silin.
-- Temizlerken, nazikçe diskin iç tarafından dış
tarafına doğru silin.
• Disklerin Saklanması
`` Doğrudan güneş ışığında
bırakmayın.
`` Serin ve havalandırmalı bir
alanda muhafaza edin.
`` Temiz bir koruma kılıfında tutun ve dikey
olarak muhafaza edin.
Güvenlik Bilgileri
3
Disklerin Saklanması ve Yönetilmesi
01
• Evinizdeki AC güç kaynağının, ürününüzün
arkasında yer alan tanımlama etiketiyle uyumlu
olduğundan emin olun.
• Ürününüzü, havalandırma için yeterli boşluk (7,510 cm) olacak şekilde, uygun bir taban (mobilya)
üzerine yatay biçimde yerleştirin.
• Ürünü amplifikatörlerin veya ısınabilen diğer
ekipmanların üzerine koymayın. Havalandırma
deliklerinin kapatılmadığından emin olun.
• Ürünün üzerine hiçbir şey koymayın.
• Ürünü taşımadan önce Disk Takma Yuvasının
boş olduğundan emin olun.
• Fırtına sırasında, AC fişini duvardaki prizden
çıkarın. Yıldırımdan kaynaklanan ani voltaj
yükselmeleri ürüne zarar verebilir.
• Ürünü doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın. Bu durum
ürünün aşırı ısınmasına ve arızalanmasına neden
olabilir.
• elektrik fişi veya cihaz bağlayıcı kullanılabilir
olduğunda.
• Ürünü (yani hoparlörleri) nemden ve aşırı
sıcaklıktan veya güçlü manyetik alan veya
elektrik alanı oluşturan ekipmandan koruyun.
• Ürün arızalanırsa, güç kablosunun AC güç
kaynağı ile olan bağlantısını kesin.
• Ürününüz endüstriyel amaçlı kullanıma yönelik
değildir.Yalnızca kişisel kullanım içindir.
• Ürününüzü veya diskinizi soğuk ortamlarda
muhafaza ettiyseniz, buğulanma oluşabilir. Ürün
kış mevsiminde naklediliyorsa, kullanmadan
önce ürün oda sıcaklığına ulaşana kadar yaklaşık
2 saat bekleyin.
• Bu ürünle birlikte kullanılan piller çevreye
zararlı kimyasal maddeler içerir. Pilleri genel ev
çöpleriyle birlikte atmayın.
• İyi bir stereo ses elde etmek için, hoparlörleri
sistemin iki yanına, makul bir mesafe bırakarak
yerleştirin.
• Hoparlörleri dinleme alanına doğru yönlendirin.
• Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya
dökülmemelidir. Cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla
dolu nesneler koymayın.
• Cihazı tamamen kapatmak için, fişi prizden
çekmeniz gerekir. Bu nedenle, priz ve fiş
her zaman kolaylıkla ulaşılabilen bir noktada
olmalıdır.
• Yalnızca düzgün şekilde topraklanmış bir fiş ve
priz girişi kullanın.
-- Düzgün bir topraklama olmaması elektrik
çarpmasına veya ekipmanın hasar görmesine
neden olabilir. (Yalnız I. Sınıf Ekipman.)
Türkçe
2015/5/6 11:11:29
Güvenlik Bilgileri
• Sıcak havanın ürünün içindeki soğuk parçalarla
temas etmesi halinde buğulanma oluşabilir.
Ürünün içinde buğulanma oluştuğunda, ürün
düzgün şekilde çalışamayabilir.Bu durum
gerçekleşirse, diski çıkarın ve ürünü güç açık
halde 1 veya 2 saat boyunca bekletin.
Disk ve Format Uyumluluğu
Desteklenen Ses Biçimleri
Dosya
Uzantısı
*.mp3
Ses Codec’i
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2 Katman3 16KHz ~ 48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5
Katman3
• Disk kayıt cihazına (CD Kaydedicisi veya
Bilgisayar) ve diskin durumuna bağlı olarak bazı
CD-R diskler oynatılamayabilir.
• 650MB/74 dakikalık CD-R diskler kullanın.
700MB/80 dakikanın üzerindeki CD-R diskleri
kullanmayın, çünkü bu diskler oynatılmayabilir.
• Bazı CD-RW (Yeniden yazılabilir) ortamlar
oynatılamayabilir.
• Yalnızca düzgün biçimde “kapatılan” CDR’ler tamamen oynatılabilir. Oturum kapatılmış
ama disk açık bırakılmışsa diski tam olarak
oynatamayabilirsiniz.
Bit Hızı
MPEG 1 Katman 3 16KHz ~ 48KHz
Bu ürün Güvenli (DRM) Ortam dosyalarını
desteklemez.
CD-R Diskler
Örnekleme
Hızı
*.wma
16KHz ~ 48KHz
80Kbps ~
320Kbps
56Kbps ~
Dalga_Formatı_
16KHz ~ 48KHz
128Kbps
MSAudio1
56Kbps ~
Dalga_Formatı_
16KHz ~ 48KHz
128Kbps
MSAudio2
||NOTLAR |
✎✎ WMA Profesyonel codec desteklenmez.
✎✎ Yukarıdaki tabloda desteklenen örnekleme
hızları ve bit hızları gösterilmiştir.
Desteklenmeyen biçimdeki dosyalar düzgün
şekilde oynatılamayabilir.
MP3-CD Diskleri
• Yalnızca ISO 9660 veya Joliet biçimindeki MP3
dosyaları barındıran CD-R diskler oynatılabilir.
• MP3 dosya adları boşluk veya özel karakter (. /
= +) içermemelidir.
• 128Kbps’ten daha yüksek bir sıkıştırma/açma
veri hızında kaydedilen diskleri kullanın.
• Sadece ardışık yazılmış çok oturumlu diskler
görüntülenebilir.Çoklu oturumlu diskte boş bir
bölüm varsa, disk yalnızca boş bölüme kadar
oynatılabilir.
• Disk kapatılmamışsa oynatmayı başlatmak daha
uzun sürer ve kaydedilen dosyaların tamamı
oynatılamayabilir.
• Değişken Bit Hızı (VBR) formatında kodlanan
dosyalar, (yani hem düşük bit hızı hem de
yüksek bit hızında kodlanan dosyalar - 32Kbps
~ 320Kbps) oynatılırken seste teklemeler olabilir.
• CD başına maksimum 999 dosya oynatılabilir.
4
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 4
Türkçe
2015/5/6 11:11:30
İçindekiler
GÜVENLİK BİLGİLERİ
3
3
4
6
7
8
9
9
9
10
11
12
18
Uyarı
13
13
13
14
14
14
19
Disk ve Format Uyumluluğu
19
Hi-Fi bileşenini Bluetooth cihazına bağlama
20
Bluetooth cihazının Hi-Fi bileşeniyle bağlantısını
kesme
20
Hi-Fi bileşeninin Bluetooth cihazı ile bağlantısını
kesme
Disklerin Saklanması ve Yönetilmesi
Ön Panel
19
BAŞLARKEN
Arka Panel
20
Aksesuarlar
21
Uzaktan Kumanda
21
Hoparlörleri Bağlama
Hoparlörlerin Taşınmasında Dikkat Edilecek
Noktalar
21
HDMI İşlevi
22
21
HDMI ile Harici Cihazları/TV’nizi bağlama
22
DVD veya BD (Blu-ray) Oynatıcı Bağlama
22
22
23
23
Giriş modu
23
Hoparlör çıkışı
25
AV SYNC işlevi
25
Görüntü işlevi
25
CD Oynatma
26
Kompakt Disk Yükleme
CD/MP3/CD-R Oynatma
15
Parça Seçme
15
CD'de Belirli Bir Müzik Metni Arama
15
CD'deki Bir Parçayı veya Tüm Parçaları
Tekrarlama
16
23
ARC İşlevi
14
16
Bluetooth
Önlemler
İŞLEVLER
13
Programlanan Parçaların Görüntülenmesi veya
Düzenlenmesi
27
27
USB Cihazlarının Oynatılması
USB Cihazı Oynatma
16
USB Cihazından Dosya Seçme
17
Yüksek Hızlı Aramayı Kullanma
17
Dosya Silme
17
Önceki/Sonraki Klasöre Geçme
17
USB cihazını güvenle kaldırma
17
USB Depolama Cihazlarını Bağlamadan Önce
Okuyun
18
Hızlı Parça Arama
18
Program İşlevini Kullanma
Bluetooth Güç Açık işlevini kullanma
TV SoundConnect
Hi-Fi bileşenini SoundConnect Uyumlu Bir
Samsung TV'ye bağlama
TV'nin Hi-Fi bileşeni ile bağlantısını kesme
Hi-Fi bileşeninin TV ile bağlantısını kesme
My Karaoke İşlevini Kullanma
Otomatik Değiştirme İşlevi
Radyo Dinleme
İstediğiniz İstasyonları Kaydetme
Kayıtlı İstasyon Seçme
Zamanlayıcı İşlevi
Saati Ayarlama
Zamanlayıcıyı Ayarlama
Zamanlayıcıyı İptal Etme
Kayıt İşlevi
Temel Kayıt
Kayıt Hızı
Özel Ses Efekti
EQ Modu Seçme
27
FOOTBALL MODE işlevi
27
GOAL İşlevi
28
GIGA SOUND İşlevi
28
BEAT WAVING İşlevi
28
DJ BEAT İşlevi
29
+PANNING İşlevi
29
NON-STOP MUSIC RELAY İşlevi
29
DANCE TIME İşlevi
29
TEMPO İşlevi
29
Booting Sound İşlevi
EK
30
31
5
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 5
Bluetooth nedir?
İçindekiler
2
Sorun Giderme
Teknik Özellikler
Türkçe
2015/5/6 11:11:30
Başlarken
Ön Panel
i
1 2 3456789 0
j k lm n
h
!
HDMI/
OPTICAL/
COAXIAL
TUNER/AUX
@
#
g
f
e dcb a ) (
*
&
^%$
a
AUX IN 1 jakı
MP3 çalar gibi harici bir cihaz bağlama.
• Ürünün ön panelindeki AUX IN 1 girişini
harici cihaz/MP3 çaların Ses Çıkışına
bağlayın.
• AUX1'i seçmek için TUNER/AUX
(AYARLAYICI/AUX) düğmesine basın.
TV SOUND CONNECT düğmesi
b
USB REC (USB KAYDI) düğmesi
EQ (EKOLAYZER) düğmesi
c
USB düğmesi
8
FOOTBALL MODE düğmesi
d
Oynatma ve USB Kaydı için USB 2 jakı
9
GIGA SOUND BEAT düğmesi
e
Sadece Oynatma için USB 1 jakı.
0
GÜÇ düğmesi
• Ürününüzü açmak veya kapatmak için
bu düğmeye basın.
f
TEMPO düğmesi
g
NON-STOP MUSIC RELAY düğmesi
DANCE TIME (DANS ZAMANI) düğmesi
1
UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ
2
İLERİ DOĞRU ARAMA/ATLA düğmesi
3
OYNAT/DURAKLAT düğmesi
4
HDMI/OPTICAL/COAXIAL düğmesi
5
DISPLAY/DEMO düğmesi
6
7
!
REPEAT düğmesi
h
@
SEARCH (ARAMA) düğmesi
i
DJ JOG (DJ JOG TEKERLEĞİ)
#
VOLUME/SEARCH JOG (SES/ARAMA
JOG TEKERLEĞİ)
j
+PANNING (PAN) düğmesi
k
DJ BEAT (DJ RİTMİ) düğmesi
$
OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) düğmesi
l
CD/Bluetooth,Tuner/AUX düğmesi
%
ENTER (GİRİŞ) düğmesi
m
DURDUR düğmesi
^
PROGRAM düğmesi
n
GERİYE DOĞRU ARAMA/ATLA düğmesi
&
DİSK yuvası
*
Ekran Paneli
(
BEAT WAVING düğmesi
)
MIC jakı
6
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 6
Türkçe
2015/5/6 11:11:31
Arka Panel
02
!
0
9
8
7
6
4
5
1
Soğutma fanı
• Fan, ünite açık olduğunda çalışır.
Üniteyi minimum ses seviyesine getirirseniz fan
çalışmaz.
Ürünü kurarken fanın her tarafından minimum
10 cm boşluk bırakın.
FM Anteni Terminalleri
1. FM antenini (dahildir) FM Anteni jakına bağlayın.
2. Sinyal alımının iyi olduğu bir yer bulana kadar
2
anten kablosunu yavaşça hareket ettirin
ve ardından bir duvara veya başka bir sert
yüzeye sabitleyin.
4
5
6
7
3. Sinyal alımı zayıfsa, dış mekana bir anten
AUX IN (AUX GİRİŞİ) Terminalleri
1. Ürün üzerindeki AUX IN (AUX GİRİŞİ) terminalini
harici bir analog çıkış cihazındaki Ses Çıkışına
bağlamak için bir Ses Kablosu (dahil değildir)
kullanın.
• Konnektör renklerinin eşleştiğinden emin olun.
• Harici analog çıkış cihazının yalnızca bir
Ses Çıkışı jakı varsa, kabloyu sol ya da sağ
terminale bağlayın.
• TUNER/AUX (AYARLAYICI/AUX) düğmesine
basarak AUX'u seçin.
• AUX modunda 8 saatten uzun süre hiçbir
düğmeye basılmadığında cihaz otomatik olarak
kapanacaktır.
7
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 7
OPTICAL DIGITAL AUDIO IN (OPTİK DİJİTAL
SES GİRİŞİ) JAKLARI
• Bir video oynatıcıdan (DVD, TV) ses sinyalini
alır.
HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞ) JAKLARI
• Bir HDMI kablosu kullanarak dijital video ve
ses sinyallerini eş zamanlı olarak iletir.
HDMI IN (HDMI GİRİŞ) JAKLARI
• Bir HDMI kablosu kullanarak dijital video ve
ses sinyallerini eş zamanlı olarak alır.
Hoparlör Ritim Dalgalanması için LED
Terminalleri.
2.2 CH Hoparlör Terminalleri
yerleştirmeniz gerekebilir. Bunun için, 75Ω bir
koaksiyel kablo (dahil değildir) kullanarak, bir
dış mekan FM antenini sistemin arkasındaki
FM anteni jakına bağlayın.
3
Başlarken
1
2
3
1. Doğru ses kalitesini elde etmek için,
8
9
hoparlörleri bağlarken hoparlör fişleri ile
hoparlör jaklarının renklerini eşleştirin.
Aşağıya bakın.
• SOL kanal (
işaretli).
• SAĞ kanal (
işaretli).
• Mor SUBWOOFER konnektörünü Beyaz veya
Kırmızı hoparlör jakına takmaya çalışmayın.
POWER (GÜÇ)
• Sadece ürünle birlikte verilen güç kablosunu
takın.
0
ONLY FOR SERVICE (YALNIZCA SERVİS
İÇİN)
!
COAXIAL (KOAKSİYEL) GİRİŞ JAKI
• Bu jak yalnızca test amaçlıdır, lütfen bunu
kullanmayın.
• Dijital koaksiyel ses sinyalini alır.
Türkçe
2015/5/6 11:11:32
Başlarken
Uzaktan Kumanda
SESSİZ (Sesi geçici olarak kapatır. Sesi
yeniden açmak için tekrar basın.)
Güç
HDMI/OPTICAL/COAXIAL
CD/Bluetooth
BEAT WAVING (RİTİM DALGALANMASI)
/
TV SoundConnect
USB REC
REC SPEED (KAYIT HIZI)
USB
TUNING MODE (AYAR MODU)
TUNER/AUX (AYARLAYICI/AUX)
MO/ST
+PANNING (PAN EFEKTİ)
DJ BEAT (DJ RİTMİ)
NON-STOP MUSIC RELAY (KESİNTİSİZ
MÜZİK ÇALMA)
TEMPO
EFFECT LEVEL/AV SYNC
AV SYNC
ATLA
ARAMA
PLAY/PAUSE(OYNAT/DURAKLAT)
STOP(DURDUR)
REPEAT (TEKRARLA)
GIGA SOUND BEAT (GİGA SES RİTMİ)
GOAL (GOL)
FOOTBALL (FUTBOL)
EQ (EKOLAYZER)
DANCE TIME (DANS ZAMANI)
TUNING/ALBUM ,,.
VOLUME (–, +) (SES –, +)
PROGRAM
DELETE (SİL)
Anynet+/SLEEP (UYKU) (Anynet+ düğmesini
basılı tutun, Anynet+ işlevini Açın ve Kapatın./
Ürünü kapatmak için bir Uyku süresi ayarlayın.)
TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARI)
TIMER ON/OFF (ZAMANLAYICI AÇIK/
KAPALI)
DISPLAY (GÖRÜNTÜLE)
AUTO CHANGE (OTOMATİK DEĞİŞTİRME)
MY KARAOKE
MIC VOLUME –, + (MİKROFON SESİ –, +)
Uzaktan Kumandaya Pillerin Takılması
• Pilleri uzaktan kumandaya, resimdeki pil
bölmesinde gösterilen işaretlerle eşleşecek
şekilde takın: (+) kutup (+) işareti olan yere, (–)
kutup (–) işareti olan yere.
• Pilleri ateşe atmayın.
• Pillere kısa devre yaptırmayın, içini açmayın veya
aşırı ısıtmayın.
• Pillerin yanlış pil tipi ile değiştirilmesi durumunda
patlama tehlikesi vardır. Pilleri değiştirirken
yalnızca aynı veya eşdeğer tipte pil kullanın.
• Uzaktan kumanda, düz bir çizgide sisteme en
fazla yaklaşık 7 metre mesafeden kullanılabilir.
8
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 8
Türkçe
2015/5/6 11:11:32
Aksesuarlar
02
Aşağıdaki aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.
Başlarken
Kullanım
Kılavuzu
Uzaktan
Kumanda / Piller
Güç Kablosu
FM Anteni
• Bu kullanım kılavuzundaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlı olarak verilmiştir ve gerçek ürün
görünümünden farklı olabilir.
Hoparlörleri Bağlama
Önerilen hoparlör ayarı.
||ÖNEMLİ |
✎✎ Ürün titremeye veya harici sarsıntılara maruz kalırsa veya hoparlörler
önerilen şekilde kurulmazsa ürün düzgün şekilde çalışmayabilir.
✎✎ Hoparlör kablolarını germeyin veya kabloların üzerine ağır bir nesne
yerleştirmeyin.
✎✎ Lütfen bu subwooferları birbirinden ayrı yerleştirin ve ikisi arasında en az 5 cm mesafe bırakın.
Hoparlörlerin Taşınmasında Dikkat Edilecek Noktalar
• Ana ünite ve hoparlörleri taşırken öncesinde bağlı tüm hoparlör kablolarını çıkardığınızdan emin olun.
• SPEAKERS LIGHTING kablolarını çıkarırken konektörü açmak için aşağıda gösterildiği gibi kilide basın.
9
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 9
Türkçe
2015/5/6 11:11:33
Başlarken
HDMI ile Harici Cihazları/TV’nizi bağlama
HDMI; TV, projektör, DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı ve set üstü kutu gibi cihazlara bağlanmak için kullanılan standart bir
dijital arabirimdir. HDMI, analog dönüştürmeden kaynaklanan sinyal kayıplarını gidererek, video ve ses kalitesinin dijital
kaynakta orijinal şekilde yaratıldığı gibi olmasını sağlar.
HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi) arabirimi yoluyla bağlanarak dijital video ve ses oynatabilirsiniz.
DVD veya
Blu-ray AUX (Set Üstü Kutu,
DVD or
(Set-top box,
OynatıcıPlayer AUX
Oyun Konsolu)
Blu-ray
Game
Console)
(dahil değildir)
• A
nynet+ işlevini kullanmak isterseniz bunu
bağlayın. (TV desteği ARC bağlandığında
OPTİK ÇIKIŞI bağlamanız gerekmez.)
OPTICAL
OUT
Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruma Sistemi (HDCP) desteği
HDMI bağlantısı üzerinden dijital içeriği oynatmak için hem bağlı harici cihaz hem de TV, Yüksek Bant Genişlikli Dijital
İçerik Koruma Sistemini (HDCP) desteklemelidir. Bu ürün HDCP’yi destekler.
HDMI’ı destekleyen bir TV ile uyumluluk
HDMI jakına sahip bir TV.
Video/Ses
DVI-D jakına sahip bir TV (HDCP'yi destekleyen TV)
Video
DVI-D jakına sahip bir TV (HDCP'yi desteklemeyen TV)
-
✎✎ NOT
``
``
``
Bu bağlantıyla SACD disklerinden gelen ses duyulmayacak. Telif hakkı CPPM ile korunan bir DVD diskini oynatmak
için CPPM'i destekleyen bir oynatıcı kullanın.
HDMI jakı yoluyla ses çıkışının kalitesi (örnekleme frekansı ve bit hızı), bağlı cihazın performansıyla sınırlı kalabilir.
HDMI bağlantısının hem video hem de sesi desteklemesi nedeniyle ek bir ses kablosu bağlamanıza gerek kalmaz.
10
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 10
Türkçe
2015/5/6 11:11:33
HDMI İşlevi
02
Anynet+ (HDMI-CEC)'in Kullanımı
Başlarken
Anynet+, Samsung televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla diğer Samsung Cihazlarını kontrol etmenizi
sağlayan bir işlevdir. Anynet +, bu Hi-Fi bileşeninin bir HDMI Kablosuyla (dahil değildir) bir SAMSUNG TV’ye
bağlanmasıyla kullanılabilir. Bu sadece Anynet+ özelliğini destekleyen SAMSUNG TV'lerde ve SAMSUNG AV
Ürünlerinde geçerlidir.
1. Hi-Fi bileşenini bir HDMI kablosuyla bir Samsung TV'ye bağlayın. (Bkz. sayfa 10)
2. Televizyonunuzda Anynet+ işlevini ayarlayın.
(Daha fazla bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın.)
• Hi-Fi bileşeninin ses seviyesini TV uzaktan kumandasındaki Ses düğmeleri ile ayarlayabilirsiniz.
✎✎ NOT
``
``
``
``
``
Samsung TV'yi Hi-Fi bileşeninize bağlamak için HDMI kablosu kullanıyorsanız, Hi-Fi bileşenini
televizyonunuzun uzaktan kumandası ile çalıştırabilirsiniz. Bu işlev yalnızca Anynet + (HDMI-CEC)
özelliğini destekleyen Samsung TV ve DVD oynatıcılarında bulunur.
Lütfen televizyonunuzda Anynet+ (HDMI-CEC) logosu olup olmadığını kontrol edin. Samsung
TV'nizde Anynet+ (HDMI-CEC) logosu varsa, TV'niz Anynet+ işlevini destekliyordur.
Anynet+ bağlantısını yaparken ikiden fazla Hi-Fi bileşeni bağlamayın (Anynet+ kurulu). Aksi takdirde
bozulmaya neden olabilir.
Anynet+(HDMI-CEC) işlevinin kullanılabilmesi için Hi-Fi bileşeninin Anynet+ modu açık olmalıdır.
Anynet+ düğmesini basılı tutun, Anynet+ işlevini açın veya kapatın.
11
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 11
Türkçe
2015/5/6 11:11:34
Başlarken
DVD veya BD (Blu-ray) Oynatıcı Bağlama
AUDIO
OUT
OPTICAL
OUT
Ses Bağlantısı
COAXIAL
OUT
DVD veya BD Oynatıcı
Hi-Fi bileşeniniz üzerindeki Dijital Girişi (OPTİK) DVD/BD oynatıcının Dijital Çıkışına bağlayın.
VEYA
Hi-Fi bileşeniniz üzerindeki Dijital Girişi (KOAKSİYEL) DVD/BD oynatıcının Dijital Çıkışına bağlayın.
VEYA
Hi-Fi bileşeniniz üzerindeki AUDIO IN'i (SES GİRİŞİ) (AUX IN) DVD/BD oynatıcının Ses Çıkışına bağlayın.
✎✎ NOT
``
``
Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, güç fişini prizden çıkarın.
Kablonun/set üstü kutunun sadece bir ses çıkış jakı varsa, bunu ana ünitenin sağ ya da sol ses girişine bağlayın.
Ses kablosunun kırmızı ucunu kırmızı jaka ve beyaz ucunu beyaz jaka takın.
12
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 12
Türkçe
2015/5/6 11:11:34
İşlevler
ARC İşlevi
Giriş modu
• HDMI kablosu ARC'yi desteklemiyorsa, bu işlev
kullanılamaz.
• ARC işlevi kullanılırken Hi-Fi bileşeni "ARC" iletisini
gösterecektir.
Giriş modu
HDMI GİRİŞİ
D.GİRİŞ/ARC
Görüntü
TV
TV SPK
Hi-Fi bileşeni
HDMI 1,HDMI 2
TV
S MUTE
Hi-Fi bileşeni
D.IN/ARC
✎✎ NOT
`` TV SPK/S MUTE MODU, Mikrofon çalışmıyor.
`` TV SPK/S MUTE MODU, DANCE TIME (DANS
ZAMANI), EQ (EKOLAYZER), DJ BEAT (DJ RİTMİ),
+PANNING (PAN EFEKTİ), GIGA, GOAL (GOL),
FOOTBALL (FUTBOL), MUTE (SESSİZ) VE VOL
(SES) düğmesi çalışmıyor.
13
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 13
D.IN
COAX.
AUX girişi
AUX 1,AUX 2
HDMI girişi
HDMI 1,HDMI 2
BLUETOOTH modu
BT
TV Sound Connect
USB modu
USB 1,USB 2
Ünite aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:
• HDMI/ARC/D.IN MODU
-- Yaklaşık 25 dakika boyunca sinyal girişi
olmadığında.
• KOAKSİYEL MODU
-- KOAKSİYEL modunda 8 saatten uzun süre hiçbir
düğmeye basılmadığında.
AV SYNC işlevi
TV ve Hi-Fi bileşeni HDMI aracılığıyla bağlanırsa,
sesi TV’den veya TV üzerinden HI-FI bileşeninden
dinlemeyi seçebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için TV
kullanım kılavuzuna bakın.)
HOPARLÖR Çıkışı
Optik Dijital giriş
Koaksiyel dijital giriş
TV Sound Connect Modu
Hoparlör çıkışı
SES MODU
Görüntü
İşlevler
||NOTLAR |
İstediğiniz modu seçmek için uzaktan
kumandadaki ilgili düğmeye basın:D.IN (DİJİTAL
GİRİŞ), AUX, HDMI, BT, COAXIAL (KOAKSİYEL),
TV Sound Connect veya USB modu.
03
Ünite, ARC'yi destekleyen bir TV'ye bağlıysa, ARC
işlevi D.IN (DİJİTAL GİRİŞ) modunda etkinleştirilir.
• ARC işlevi, dijital seslerin HDMI OUT (HDMI
ÇIKIŞI) (ARC) bağlantı noktası üzerinden
iletilmesini sağlar. Bu işlev ancak Hi-Fi bileşeni
ARC işlevini destekleyen bir TV'ye
bağlandığında etkinleştirilebilir.
• ARC işlevinin kullanılabilmesi için Anynet+
özelliğinin açık olması gerekir.
• ARC işlevini kapatmak için, Anynet özelliğini
kapatın.
• Anynet+ düğmesini basılı tutun, Anynet+
işlevini açın veya kapatın.
Hi-Fi bileşeni bir dijital TV'ye bağlanırsa, video ile
ses arasındaki senkronizasyon bozuk olabilir.
Bu durumda, video ile eşitlenmesi için ses
gecikme süresini ayarlayın.
Bu ünitenin uzaktan kumandasında bulunan AV
SYNC +/- düğmesine basın.
• Ses gecikme süresini 0 ms ile 300 ms
arasında bir değere ayarlamak için + , düğmelerini kullanabilirsiniz.
✎✎ NOT
`` AV Sync (Video-Ses Senkronizasyonu) işlevi
CD/MP3 modunda, USB modunda, TV
SOUND CONNECT modunda, FM modunda
veya BT modunda çalışamaz.
`` DJ BEAT/PANNING MODU AÇIK, AV Sync
düğmesi çalışamaz.
Türkçe
2015/5/6 11:11:35
İşlevler
Görüntü işlevi
CD Oynatma
Ekranda mevcut işlevleri görüntüleyebilir, ekranın
parlaklığını ayarlayabilir ve Görüntü/LED'i açık veya kapalı
konuma getirebilirsiniz.
Görüntü modunun değiştirilmesi
Ürünün üzerindeki DISPLAY/DEMO (GÖRÜNTÜ/DEMO)
düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki şekilde
değişir:
• DEMO işlevi
Sistemdeki mevcut tüm işlevler ön panel ekranında
belirir.
• Karartma işlevi
Karartma işlevi seçildiğinde ekran kararır.
• LED KAPALI
Karartma işlevi çalışırken LED kapanır.
• Saat AÇIK
Ayarladığınız Saat görüntülenir.
• Görüntü/LED AÇIK
Tüm görüntüler ve LED açılır.
DEMO MÜZİK işlevi
Demo modunu açmak için ürünün üzerindeki DISPLAY/
DEMO (GÖRÜNTÜ/DEMO) düğmesine veya uzaktan
kumandadaki DISPLAY (GÖRÜNTÜ) düğmesine 5 saniye
basın.
Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki şekilde
değişir:
DIMMER ; LED Off (ünite/hoparlör) ; --:-- [saat
göstergesi] ; LED On (ünite/hoparlör);DEMO
DEMO Müzik modunu iptal etmek için
• Ürünün üzerindeki DISPLAY/DEMO (GÖRÜNTÜ/
DEMO) düğmesine veya uzaktan kumandadaki
DISPLAY (GÖRÜNTÜ) düğmesine tekrar 5 saniye
boyunca basın.
Mevcut mod iptal edilir ve ürün kapanır.
• Ürünün üzerindeki TUNER/AUX (AYARLAYICI/
AUX), HDMI/OPTICAL/COAXIAL (HDMI/OPTİK/
KOAKSİYEL), CD/Bluetooth veya USB düğmesine
basın. Mevcut mod iptal edilir ve seçmiş olduğunuz
moda geçilir.
||NOTLAR |
✎✎ DEMO Müzik modu açıkken, POWER (GÜÇ)
Kompakt Disk Yükleme
Adaptör gerektirmeyen standart kompakt diskleri
oynatabilirsiniz.
1. Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT)
düğmesine basın. Disk tepsisine etiketi yukarı
bakacak şekilde nazikçe bir disk yerleştirin ve disk
tepsisini kapatmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT)
düğmesine tekrar basın. Disk otomatik olarak
oynatılacak.
• Radyo, USB veya yardımcı kaynak işlevi
seçildiğinde kompakt diskleri yerleştirebilir veya
çıkarabilirsiniz. OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT)
düğmesine bastığınızda ünite mevcut işlevden
çıkarak CD moduna geçer.
• Ürün Duraklatma modundayken 3 dakikadan
daha uzun bir süre ürün veya uzaktan kumanda
üzerinde bir düğmeye basılmazsa ürün Durma
moduna geçer.
• Ürün Durma modundayken 25 dakikadan daha
uzun bir süre ürün veya uzaktan kumanda
üzerinde bir düğmeye basılmazsa ürün kapanır.
CD/MP3/CD-R Oynatma
||ÖNEMLİ |
✎✎ Bu ürün aşağıdaki ses diski türlerini oynatmak üzere
tasarlanmıştır: CD, CD-R, CD-RW.
1. Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT)
düğmesine basın. Disk tepsisine etiketi yukarı
bakacak şekilde nazikçe bir disk yerleştirin ve disk
tepsisini kapatmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT)
düğmesine tekrar basın.
2. Disk otomatik olarak oynatılacaktır.
• MP3/WMA dosyası için, ürünün diskteki parçaları
taramayı bitirmesi birkaç dakika sürebilir.
• İngilizce başlığa sahip bir dosyayı oynattığınızda,
şarkı adı ekranda gösterilir.(Diğer dillerdeki
başlıklar görüntülenemez.)
• Özel bir karakter (@, $, * vb.) içeren İngilizce
başlıklı bir parça ekranda görüntülenmez.
Parça
Göstergesi
( ) düğmeleri, ürünün üzerindeki VOL (SES),
düğmeleri ile yukarıda belirtilen düğmeler çalışır.
<CD OynatmaGörüntüsü>
1 0:19
Oynatma Süresi
Göstergesi
✎✎ DEMO örnekleyicisi yaklaşık 3 dakika süreyle oynatılır,
oynatıldıktan sonra ön panelde sadece mesaj
görüntülenir.
14
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 14
Türkçe
2015/5/6 11:11:35
3.
Disk oynatılırken istediğiniz parçayı seçebilirsiniz.
4. Ana Ünitede oynatmanın duraklatılması
Oynatmayı geçici olarak duraklatmak için
düğmesine basın.
Diski oynatmaya devam etmek için
düğmesine tekrar basın.
Uzaktan kumanda
Oynatmayı geçici olarak duraklatmak için
düğmesine basın.
Diski oynatmaya devam etmek için
düğmesine basın.
Bir önceki parçayı çalma
Geçerli parça çalmaya başladıktan sonra 3 saniye
içinde 1 düğmesine basın.
Geçerli parça çalmaya başladıktan 3 saniye veya
daha fazla süre sonra 1 düğmesine iki kez basın.
İşlevler
• Uzaktan kumanda üzerindeki VOL+ (SES +)
VEYA VOL- (SES-) düğmesine basın.
Ses seviyesi 31 seviyede ayarlanabilir
(VOLUME MIN, VOLUME 01 ~ VOLUME
29 ve VOLUME MAX).
03
Parça Seçme
Sesi ayarlamak için:
• Ürünün üzerindeki VOLUME (SES)
kontrolünü açın.
Bir sonraki parçayı çalma
2 düğmesine basın.
Geçerli parçayı baştan çalma
Geçerli parça çalmaya başladıktan 3 saniye sonra
1 düğmesine basın.
5. Oynatmayı bitirmek için 5 düğmesine basın.
||NOTLAR |
✎✎ Disk yuvasında CD yoksa ekranda "NO DISC"
iletisi görünür.
✎✎ MP3/CD-R oynatma kalitesi, diskin durumuna
veya diski oluşturmak için kullanılan kayıt
cihazının durumuna bağlı olarak değişebilir.
✎✎ Disk farklı türde dosyalar veya gereksiz klasörler
içeriyorsa, oynatma ile ilgili sorunlar yaşarsınız.
✎✎ Disk yuvasına nazikçe bir CD yerleştirin. Aşırı
güç uygulamayın.
-- Ürüne güç uygulamayın veya üzerine ağır bir
nesne yerleştirmeyin.
-- Özellikleri uygun olmayan veya farklı şekildeki
(kalp şeklinde, sekizgen, vb.) CD'leri
takmayın.
Ürüne zarar verebilirsiniz.
-- CD'lerinizi dikkatli bir şekilde saklayın.
İstediğiniz parçayı çalma
İstediğiniz parçaya geçmek için 1 veya 2
düğmesine basın.
CD'de Belirli Bir Müzik Metni Arama
Bir CD dinlerken, bir parçadaki belli bir müzik
metnini hızlıca arayabilirsiniz.
İleriye Doğru Arama...............3
Geriye Doğru Arama..............4
Bir parçayı otomatik olarak aramak için ürünün
üzerindeki 1, 2 düğmelerini basılı tutabilirsiniz.
CD'deki Bir Parçayı veya Tüm Parçaları
Tekrarlama
Bir CD'yi veya bir CD'deki parçaları tekrar
oynatabilirsiniz.
1. REPEAT (TEKRARLA) düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki
şekilde değişir:
MP3 : OFF ; TRACK ; DIR ; ALL ; RANDOM
CD : OFF; TRACK ; ALL ; RANDOM
15
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 15
Türkçe
2015/5/6 11:11:35
İşlevler
2. Tekrarlama işlevini durdurmak istediğinizde
"OFF" (KAPALI) iletisi görüntülenene kadar
REPEAT (TEKRARLA) düğmesine basın.
• OFF : Tekrar oynatmayı iptal eder.
• TRACK : Seçilen parçayı tekrar tekrar çalar.
• DIR (DIRECTORY) : Seçilen klasördeki tüm
parçaları tekrar çalar.
• ALL : Diskin tamamını tekrar çalar.
• RANDOM : Parçaları rastgele sırayla çalar.
USB Cihazlarının Oynatılması
Ürüne USB flash bellek veya harici HDD (Sabit Disk
Sürücüsü) gibi bir harici depolama cihazı bağlayın.
MP3/WMA biçimindeki dosyaları oynatabilirsiniz.
USB Cihazı Oynatma
1. USB depolama cihazını ürününüze bağlayın.
2. Ürünün üzerindeki USB düğmesine veya
uzaktan kumandadaki USB düğmesine
basarak USB modunu seçin.
3. İlk dizinin ilk dosyası otomatik olarak çalar.
4. Oynatmayı durdurma
Oynatmayı durdurmak için 5 düğmesine
basın.
USB Cihazından Dosya Seçme
Ürün bir dosyayı oynatırken bir MP3 dosyası
seçebilirsiniz.
||NOTLAR |
✎✎ Bir önceki/sonraki parçaya geçmek istiyorsanız,
1, 2 düğmelerine kısaca basın.
-- Ünite, dizin içindeki önceki/sonraki dosyaya
geçer.
-- 1, 2 düğmelerine, dizindeki dosya
sayısından daha fazla defa basarsanız, ünite
bir sonraki dizine geçer.
Tekrarlama
1. REPEAT (TEKRARLA) düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki
şekilde değişir:
OFF ; TRACK ; DIR ; ALL ; RANDOM
2. T
ekrarlama işlevini durdurmak istediğinizde
"OFF" (KAPALI) iletisi görüntülenene kadar
REPEAT (TEKRARLA) düğmesine basın.
• OFF : Tekrar oynatmayı iptal eder.
• TRACK : Seçilen dosyayı tekrar çalar.
• DIR (DIRECTORY) : Seçilen klasördeki tüm
dosyaları tekrar çalar.
• ALL : Tüm dosyaları tekrar çalar.
||NOTLAR |
• RANDOM : Dosyaları rastgele sırayla çalar.
✎✎ USB cihazını çıkarma
-- 5 düğmesine tekrar basarsanız, USB
cihazını güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.
||NOTLAR |
✎✎ Rastgele oynatma için: Oynatmak için seçtiğiniz
dosya bir klasör içindeyse, o klasördeki tüm
dosyalar rastgele sırayla oynatılır. Oynatmak
için seçtiğiniz dosya kök klasör içindeyse, kök
klasördeki tüm dosyalar rastgele sırayla oynatılır.
||ÖNEMLİ |
✎✎ Bu ürünün USB bağlantı noktasına USB
uçlu bir şarj cihazı bağlamayın. Ürüne zarar
verebilirsiniz.
16
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 16
Türkçe
2015/5/6 11:11:36
||ÖNEMLİ |
✎✎ Yüksek hızlı arama sırasında üründen ses
çıkmaz.
Dosya Silme
USB cihazınızdan bir dosyayı silebilirsiniz.
1. Silmek istediğiniz bir dosyayı seçin.
2. Uzaktan kumandadaki DELETE (SİL)
düğmesine basın."DEL N" (SİL H)
görüntülenir.
3. Uzaktan kumandadaki DELETE (SİL)
düğmesine bastığınızda "DEL Y" (SİL E)
görüntülenir.
4. ¬ düğmesine basın. "DELETE END"
(SİLME TAMAMLANDI) görüntülenir ve silme
işlemi tamamlanır.
Önceki/Sonraki Klasöre Geçme
Önceki/sonraki klasöre geçmek için uzaktan
kumandadaki TUNING/ALBUM (AYAR/ALBÜM)
. / , düğmesine basın.
||NOTLAR |
✎✎ Ses dosyaları bir klasöre yerine kök dizine
kaydedildiğinde, ilk PARÇA'ya gitmek için
TUNING/ALBUM (AYAR/ALBÜM) , / .
düğmesine basın.
USB cihazını güvenle kaldırma
1. USB oynatılırken 5 düğmesine iki kez basın
veya çalma işlemi durduğunda 5 düğmesine
bir kez basın.
2. Ekranda REMOVE (ÇIKAR) mesajı
görüntülendiğinde USB cihazını çıkarın.
17
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 17
• Bazı USB cihazlar bu ürünle düzgün
çalışmayabilir.
• Bu ürün yalnızca FAT dosya sisteminde
biçimlendirilmiş harici HDD'leri destekler.
• USB 2.0 HDD'ler ayrı bir güç kaynağına
bağlanmalıdır. Aksi halde USB 2.0 HDD'ler
çalışmaz.
• Birden çok USB harici depolama cihazları birlikte
bağlanırsa, yalnızca ilk HDD'deki MP3 dosyaları
oynatılır.
• DRM korumalı dosyalar desteklenmez.Dijital
Haklar Yönetimi (DRM), dosyanın korsan
uygulamalara karşı korunabilmesi için bir DRM
dosyasına izinsiz erişimi kısıtlar.
• Bir dosya .mp3 uzantısına sahip olsa bile, 1.
veya 2. MPEG katmanında biçimlendirilmişse
dosya oynatılamaz.
• Tanınmayan bir USB hub'ı kullanmayın.
• Ürünün ekranında bir ses dosyası adının yalnızca
ilk 15 karakteri görüntülenir.
• Yalnızca 160 GB’tan küçük olan çıkarılabilir
HDD’ler desteklenir. Cihaza bağlı olarak, 160
GB veya daha büyük olan çıkarılabilir HDD’ler
desteklenmeyebilir.
• Ürünün bazı USB cihazlardaki dosyaları tanıması
birkaç dakika sürebilir.
• Bazı USB cihazlar (özellikle USB HDD'ler)
parçadan parçaya geçilirken gecikmeye neden
olabilir.
• Yalnızca USB VER1.1'i destekleyen USB
depolama cihazlarında, ürün dosyalara yavaş
erişebilir veya dosya özelliklerini tanımayabilir.
• Her bir USB bağlantı noktasının USB cihazlara
sağladığı maksimum elektrik akımı 0,5A'dır (DC
5V'a bağlı olarak).
• USB bağlantısı olmadığında veya DURDUR
modu 25 dakikadan uzun sürerse, ürün otomatik
olarak kapanır.
• Bazı USB cihazlar, dijital fotoğraf makineleri,
USB kart okuyucuları, iPod'lar, iPhone'lar ve
Akıllı Telefonlar desteklenmeyebilir.
İşlevler
Ürün bir dosyayı oynatırken istediğiniz bir bölümü
hızlıca arayabilirsiniz.
3, 4 düğmesine basın.
• Düğmeye her bastığınızda, bölümde hızlıca ileri/
geri gidersiniz.
USB Depolama Cihazlarını Bağlamadan
Önce Okuyun
03
Yüksek Hızlı Aramayı Kullanma
Türkçe
2015/5/6 11:11:36
İşlevler
Hızlı Parça Arama
5. Başka bir parça seçmek için yukarıdaki 3. ve
4. adımları uygulayın.
Bir parçayı 1, 2 düğmesini kullanmadan,
doğrudan seçebilirsiniz.
6. Programlanan parçaları oynatmak için
düğmesine basın.
CDDA/MP3-CD/USB
7. Programlanan parçaları oynatmayı durdurmak
için 5 düğmesine basın. Programlanan
parçaları oynatmayı iptal etmek için 5
düğmesine tekrar basın.
• Diski çıkarırsanız CD programlama iptal edilir.
Ürünü kapatırsanız CD/USB programlaması
iptal edilir.
1. SEARCH (ARAMA) düğmesine basın.SEARCH
(ARAMA) düğmesine bastıktan sonra, istediğiniz
bir parçayı seçmek için ürünün üzerindeki
VOLUME/SEARCH JOG'u (SES/ARAMA JOG
TEKERLEĞİ) sağa veya sola çevirin.
• Doğrudan seçtiğiniz parçaya geçebilirsiniz.
• Başka bir moda geçerseniz CD/USB
programlama korunur.
2. Arama tamamlandığında, parça otomatik
olarak çalmaya başlar.
• Program modunda USB REC (USB KAYDI),
DELETE (SİL) veya TUNING/ALBUM (AYAR/
ALBÜM) ,, . düğmelerine basarsanız
bu işlevler çalışmaz ve ünitede "PROG"
görüntülenir.
<Arama Görüntüsü>
Seçili Parça
Göstergesi
0 12 0 25
Program İşlevini Kullanma
Toplam Parça
Göstergesi
Bu işlev, bir MP3-CD/USB oynatılırken
kullanılamaz.
• Oynatma sırasını, seçtiğiniz 99 parçaya kadar
programlayabilirsiniz.
• Ancak parçaları seçmeden önce CD/USB'yi
oynatmayı durdurmanız gerekir.
1. CD/USB oynatma modundayken CD/USB'yi
oynatmayı durdurmak için 5 düğmesine basın.
Programlanan Parçaların
Görüntülenmesi veya Düzenlenmesi
Programlanan parçaların listesini görüntüleyebilir
veya düzenleyebilirsiniz.
1. Programlanan bir parça oynatılıyorsa, 5
düğmesine bir kez basın.
2. Aşağıdaki mesajı görüntülemek için
PROGRAM düğmesine iki kez basın:
C0 1 02
0 1 002
2. Aşağıdaki mesajı görüntülemek için
PROGRAM düğmesine basın:
Veya
Veya
P0 1 -0 1 ---
(01= program numarası, 02 veya 002= parça numarası)
(01= program numarası, -- veya ---= parça numarası)
3. İstediğiniz parçaya gitmek için 1 veya 2
düğmesini veya VOLUME/SEARCH JOG'u
(SES/ARAMA JOG TEKERLEĞİ) kullanın.
• Önceki parçaya geçmek için 1 düğmesine
basın.
• Sonraki parçaya geçmek için 2
düğmesine basın.
4. Seçiminizi onaylamak için ¬ düğmesine
basın. Seçim kaydedilir ve
P0 2 --
4. Farklı bir parça seçmek için 1 veya 2
düğmesine basın.
5. Seçiminizi onaylamak için ¬ düğmesine basın.
6. Programlanan parçaları oynatmak için
düğmesine basın.
Tekrarlama
veya
0 2 --- görüntülenir.
18
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 18
3. İstenen parça görüntülenene kadar ¬
düğmesine üst üste basın.
1. REPEAT (TEKRARLA) düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki
şekilde değişir:
Türkçe
OFF ; TRACK ; ALL
2015/5/6 11:11:36
Bluetooth
Bluetooth, Bluetooth uyumlu cihazların kısa
mesafeli bir kablosuz bağlantı kullanarak birbirine
kolayca bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir.
• Aşağıdaki durumlarda, kullanıma bağlı olarak
Bluetooth cihazı parazite veya arızaya neden
olabilir:
-- Vücudunuzun bir bölgesi Bluetooth cihazının
ya da Hi-Fi bileşeninin alıcı/verici sistemiyle
temas halindedir.
-- Duvar, köşe veya ofis bölmeleri gibi
engellerden kaynaklanan elektrik
dalgalanmalarına maruz kalmaktadır.
-- Tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz
LAN dahil olmak üzere aynı frekans bandını
kullanan cihazların neden olduğu elektrik
girişimine maruz kalmaktadır.
• Birbirlerine yakın konumdayken Hi-Fi bileşenini
Bluetooth cihazı ile eşleştirin.
• Hi-Fi Bileşeni ile Bluetooth cihazı arasındaki
mesafe ne kadar artarsa kalite de o denli
düşer. Bu mesafe Bluetooth’un çalışma aralığını
aştığında bağlantı kaybolur.
• Sinyal alımının düşük olduğu alanlarda Bluetooth
bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
• Bluetooth bağlantısı yalnızca Bluetooth cihazı ile
Hi-Fi bileşeni birbirine yakın olduğunda çalışır.
Bluetooth cihazı çalışma aralığından çıkarsa
bağlantı otomatik olarak kesilir. Çalışma aralığı
içinde bile, duvar veya kapı gibi engeller ses
kalitesini düşürebilir.
• Bu kablosuz cihaz çalışırken elektrik girişimine
neden olabilir.
Hi-Fi bileşenini Bluetooth cihazına
bağlama
Başlamadan önce, Bluetooth cihazınızın Bluetooth
uyumlu stereo kulaklık işlevini desteklediğinden
emin olun.
19
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 19
2. Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazındaki
Bluetooth menüsünü açın. (Bluetooth
cihazının kullanım kılavuzuna bakın.)
İşlevler
Bluetooth nedir?
1. BT mesajını görüntülemek için Hi-Fi
bileşeninin CD/Bluetooth düğmesine basın.
• Hi-Fi bileşeninin ön ekranında kısa süre
WAIT (BEKLE) mesajı, ardından BT READY
(BT HAZIR) mesajı görüntülenir.
03
Bir Bluetooth cihazı kullanarak müzik dosyalarınızı
yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo
kullanmadan dinleyebilirsiniz!
3. Bluetooth cihazındaki Stereo kulaklık
menüsünü seçin.
• Taranan cihazların bir listesini göreceksiniz.
4. Listeden "[Samsung] HI-FI XXXXXX" öğesini
seçin.
• Ürün Bluetooth cihazına bağlandığında, ön
ekranda Cihaz adı ; BT görüntülenir.
• Bluetooth cihazı ile ürün eşleşmezse,
Bluetooth cihazı tarafından bulunan önceki
"[Samsung] HI-FI XXXXXX" öğesini silin ve
cihazın ürünü tekrar aramasını sağlayın.
5. Bağlanan Bluetooth cihazında oynatılan
müziği Hi-Fi bileşeni sisteminden
dinleyebilirsiniz.
• Bluetooth modunda, bazı cihaz
modellerinin Play/Stop/Next/Back (Oynat/
Durdur/İleri/Geri) işlevleri kullanılamaz.
||NOTLAR |
Ürün sadece Orta Kaliteli Alt Bant Kodlaması
(SBC) verilerini (48kHz’de maksimum 237kbps)
destekler; Yüksek Kaliteli Alt Bant Kodlaması (SBC)
verilerini (44,1kHz’de 328kbps) desteklemez.
✎✎ AVRCP özelliği desteklenmez.
✎✎ Yalnızca A2DP (AV) işlevini destekleyen bir
Bluetooth cihazını bağlayın.
✎✎ Yalnızca HF [Hands Free (Eller Serbest)]
işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını
bağlayamazsınız.
✎✎ Bluetooth cihazını Hi-Fi bileşenine bağlarken
bir PIN kodu (parola) girmeniz gerekebilir. PIN
kodu giriş penceresi görüntülendiğinde <0000>
kodunu girin.
Türkçe
2015/5/6 11:11:36
İşlevler
✎✎ Bir defada sadece bir Bluetooth cihazı
eşleştirilebilir.
✎✎ Hi-Fi bileşenini kapattığınızda ve eşleştirme
bağlantısı kesildiğinde, eşleştirme otomatik
olarak yapılmayacaktır.Yeniden bağlanmak için
cihazı tekrar eşleştirmeniz gerekmektedir.
✎✎ Hi-Fi Bileşeni sistemi aşağıdaki durumlarda
düzgün şekilde arama yapmayabilir ya da
bağlanmayabilir:
-- Hi-Fi bileşeninin çevresinde güçlü bir elektrik
alanı olduğunda.
-- Birden çok Bluetooth cihazı Hi-Fi bileşeniyle
eşzamanlı olarak eşleştirildiğinde.
-- Bluetooth cihazı kapalı olduğunda, yerinde
olmadığında veya arızalı olduğunda.
-- Mikrodalga fırın, kablosuz LAN adaptör,
floresan lamba ve gazlı fırın gibi cihazların
Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını
kullandığını ve bu durumun elektrik girişimine
neden olabileceğini unutmayın.
Bluetooth cihazının Hi-Fi bileşeniyle
bağlantısını kesme
Bluetooth cihazının Hi-Fi bileşeniyle bağlantısını
kesebilirsiniz. Talimatlar için Bluetooth cihazının
kullanım kılavuzuna bakın.
• Hi-Fi bileşeniyle bağlantısı kesilecektir.
• Hi-Fi bileşeninin Bluetooth cihazı ile bağlantısı
kesildiğinde Hi-Fi bileşeni ekranında BT
DISCONNECTED ; BT READY mesajı
görüntülenir.
Hi-Fi bileşeninin Bluetooth cihazı ile
bağlantısını kesme
Bluetooth modundan başka bir moda geçmek için
Hi-Fi Bileşeninin ön panelindeki CD/Bluetooth
düğmesine basın veya Hi-Fi Bileşeni kapatın.
Halihazırda bağlı olan cihazın bağlantısı kesilir.
||NOTLAR |
✎✎ Bağlantı sonlandırılmadan önce bağlı Bluetooth
cihazı belli bir süre boyunca Hi-Fi bileşeninden
yanıt gelmesini bekleyecektir. (Bağlantının
kesilme süresi, Bluetooth cihazına bağlı olarak
farklılık gösterebilir)
20
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 20
✎✎ Bluetooth bağlantısı modunda, Hi-Fi bileşeni ile
Bluetooth cihazı arasındaki mesafe 5 metreyi
(16,25 fit) aştığında Bluetooth bağlantısı
kaybolur.
✎✎ Bağlantı kesildikten sonra Bluetooth cihazı
etki aralığına geri dönerse, Bluetooth cihazıyla
eşleştirmeyi yeniden sağlamak için Hi-Fi
bileşenini yeniden başlatabilirsiniz.
✎✎ Hi-Fi bileşeni Hazır modundayken 25 dakika
sonra otomatik olarak kapanır.
✎✎ Hi-Fi bileşeni sistemine bir Bluetooth
cihazı bağlandığında, Bileşen sistemi farklı
bir moddaysa otomatik olarak Bluetooth
moduna geçer (TV SoundConnect modunda
"REQUEST" iletisi görüntülendiği zamanlar
hariç).
Bluetooth Güç Açık İşlevini Kullanma
Ürün kapalıyken, açmak için akıllı cihazınızı bir
Bluetooth bağlantısı ile ürüne bağlayabilirsiniz.
1. Ürünü açın, Bluetooth Güç Açık işlevini açık
moda getirmek için, uzaktan kumandadaki
CD/Bluetooth düğmesini basılı tutun. Ekranda
Bluetooth Power On mesajı görüntülenir.
2. Ürün kapalıyken, akıllı cihazınızı bir Bluetooth
bağlantısı ile ürüne bağlayın. (Bluetooth
bağlantıları hakkında bilgi için akıllı cihazınızın
kullanım kılavuzuna bakın.)
• Cihazınız ile önceden eşleştirilmiş Bluetooth
cihazı.
3. Bağlantı tamamlandığında ürün otomatik
olarak Bluetooth modunda açılır.
• Akıllı cihazınızdan oynatmak istediğiniz
müziği seçin.
||NOTLAR |
✎✎ Bluetooth Güç Açık işlevini açık veya kapalı
moda getirmek için, uzaktan kumandadaki CD/
Bluetooth düğmesini basılı tutun.
Bu düğmeye her bastığınızda ve basılı
tuttuğunuzda, Hi-Fi Bileşeni ekranında
BLUETOOTH POWER ON ; BLUETOOTH
POWER OFF mesajı görüntülenir.
Türkçe
2015/5/6 11:11:36
TV SoundConnect
Bu işlevi etkinleştirmeden önce Samsung TV'nin
SoundConnect veya SoundShare modunu
etkinleştirdiğinizden emin olun.
1. TV SoundConnect mesajını görüntülemek
için Hi-Fi Bileşeninin TV SoundConnect
düğmesine basın.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. TV'nin SoundConnect Ayarları menüsünde
Add New Device (Yeni Cihaz Ekle) öğesini
On (Açık) olarak ayarlayın. (Ayrıntılar için TV
kullanım kılavuzuna başvurun.)
3. Hi-Fi Bileşeni TV'ye bağlandığında, ön ekranda
[TV] Name ;CONNECTED ; TV mesajı
görüntülenir.
4. Bağlı TV'nin sesi, Hi-Fi bileşeni sisteminden
gelir.
||NOTLAR |
✎✎ TV SoundConnect modunda, Oynat/Tekrarla/
Durdur/İleri/Geri işlevleri kullanılamaz.
✎✎ SoundConnect özelliği, 2012'den beri
piyasaya sürülen bazı Samsung TV'lerde
bulunmaktadır.Televizyonunuzun SoundShare
veya SoundConnect işlevini destekleyip
desteklemediğini kontrol edin.
(Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın.)
TV'nin Hi- Fi Bileşeni bağlantısını kesebilirsiniz.
Talimatlar için televizyonun kullanım kılavuzuna
bakın.
• Hi-Fi bileşeninin TV ile bağlantısı kesildiğinde HiFi bileşeni ekranında TV DISCONNECTED ;
REQUEST mesajı görüntülenir.
İşlevler
Hi-Fi bileşenini SoundConnect Uyumlu
Bir Samsung TV'ye bağlama
TV'nin Hi-Fi bileşeni ile bağlantısını
kesme
03
TV SoundConnect işlevini kullanarak, sesi HiFi bileşeni ile SoundConnect Uyumlu Samsung
TV'nizden dinleyebilirsiniz.
Hi-Fi bileşeninin TV ile bağlantısını
kesme
TV SoundConnect modundan başka bir moda
geçmek için Hi-Fi bileşeninin ön panelindeki başka
bir mod düğmesine basın veya Hi-Fi bileşeni
kapatın.
Halihazırda bağlı olan cihazın bağlantısı kesilir.
||NOTLAR |
✎✎ Bağlı televizyon, bağlantıyı sonlandırmadan
önce belli bir süre boyunca Hi-Fi bileşeninden
yanıt gelmesini bekleyecektir. (Bağlantının
kesilme süresi, televizyona bağlı olarak farklılık
gösterebilir)
✎✎ TV ve Hi-Fi bileşeni arasındaki mesafe, 2
metrenin (6,5 fit) üzerindeyse bağlantı kesilebilir
veya ses takılabilir.
✎✎ Ağ ortamındaki instabilite bağlantının
kesilmesine veya sesin takılmasına neden
olabilir.
✎✎ Ürün bir televizyona bağlı değilse, Hi-Fi Bileşeni
25 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
✎✎ Hi-Fi bileşeninin fişini çekerseniz, TV
SoundConnect bağlantısı sona erer.Bağlantıyı
yeniden kurmak için, Hi-Fi bileşeninin fişini
bir prize takın ve ardından TV SoundConnect
bağlantısını yeniden ayarlayın.
✎✎ TV SoundConnect üzerinden televizyona aynı
anda yalnızca bir Hi-Fi bileşeni bağlanabilir.
✎✎ TV SoundConnect modunda başka bir
televizyona bağlanmak için,
düğmesine
5 saniyeden uzun süre basın ve ardından
yukarıdaki talimatları uygulayarak diğer TV'ye
bağlanın.
21
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 21
Türkçe
2015/5/6 11:11:36
İşlevler
My Karaoke İşlevini Kullanma
Otomatik Değiştirme İşlevi
En sevdiğiniz CD'lere ve USB'deki parçalara eşlik
etmek için MY Karaoke işlevini kullanabilirsiniz.
1. Mikrofonu ürünün ön tarafındaki MIC jakına
bağlayın.
• Mikrofonunuzun ucu 6,3 mm'lik MIC
jakından daha küçükse, bağlantıyı
tamamlamak için bir Konnektör-Adaptöre
(dehil değildir) ihtiyacınız vardır.
-- Öncelikle, Konnektör-Adaptörü ürünün
ön tarafındaki MIC jakına bağlayın,
-- Sonra, (daha büyük jakı olan) mikrofonu
Konnektör-Adaptöre bağlayın.
Bir diski ve USB1 ve/veya USB2'ye bağlı USB
cihazını art arda çalabilirsiniz.
Bir ayar seçmek için AUTO CHANGE düğmesine basın
ve seçiminizi uygulamak için ¬ düğmesine basın.
• CD/USB modunda Programlı Oynatma
ayarlanmamışsa ayarlar aşağıda belirtildiği
şekilde değişir: AUTO CHANGE OFF ; AUTO
CHANGE ALL
• CD/USB modunda Programlı Oynatma
ayarlanmışsa ayarlar farklı bir şekilde değişir:
AUTO CHANGE OFF ; AUTO CHANGE
ALL; AUTO CHANGE PROGRAM
-- AUTO CHANGE Modu "ALL" olduğunda,
-- DISC;USB1; USB2 deki müzikler sürekli olarak
oynatılır.
2. Mikrofonun ses seviyesini ayarlamak
için uzaktan kumandadaki MIC VOL-, +
düğmesine basın.
3.
-- Otomatik değiştirme modu
"PROGRAM",olduğunda programlanan müzik
DISC;USB1;USB2 de sürekli olarak oynatılır.
Gerekirse vokalin sesini bastırmak için,
uzaktan kumandadaki MY KARAOKE
düğmesine basın.Düğmeye her basıldığında,
seçim aşağıdaki şekilde değişir:
-- Dosyanın (desteklenmeyen) programlanması halinde,
Tümünü Tekrar Et ve Otomatik Değiştir Programı
çalışmaz.
ON ; OFF
-- POWER düğmesine, işlev değiştirme düğmesine
veya OPEN/CLOSE düğmesine basarsanız, AUTO
CHANGE işlevi otomatik olarak "OFF" moda geçer.
• Karaoke özelliğini kullanırken garip sesler
duyarsanız (uğultu veya cızırtı) mikrofonu
hoparlörden uzağa götürün.Mikrofonun
veya hoparlörün ses seviyesini azaltmak
da bu sorunu gidermede etkili olur.
MİKROFONU HOPARLÖRLERE doğru
tutmayın.
-- Auto Change modu "ALL veya PROGRAM", olduğunda,
ana ünite kayıt yapamaz.
-- Auto Change modu "ALL veya PROGRAM" olduğunda,
REPEAT ve SLEEP işlevleri otomatik olarak OFF
duruma gelir.
-- Auto değiştirme modu "ALL veya
PROGRAM"olduğunda, REC SPEED, USB REC,
REPEAT, DELETE, veya SLEEP işlevleri çalışmaz ve
ünite AUTO CHANGE modunu gösterir.
• Mikrofon AUX, COAXIAL ve TUNER
modunda çalışmaz.
• Bir mikrofon bağladığınızda, GIGA SOUND
otomatik olarak kapanır.Giga Sound
özelliğini yeniden açmak için, mikrofonu
çıkarın ve ardından GIGA SOUND BEAT
düğmesine basın.
• My Karaoke açıkken GIGA SOUND BEAT
çalışmaz.
• My Karaoke'yi kapattığınızda, tüm My
Karaoke ayarları silinir.
• My Karaoke yalnızca Hi-Fi bileşenine bir
mikrofon bağlandığında kullanılabilir.
• MY KARAOKE Bluetooth, TV
SoundConnect, FM, HDMI, COAXIAL, D.IN,
ARC ve AUX modunda çalışmaz.
22
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 22
-- DİSKİ oynatma sonlandığında, USB'ye bağlı herhangi bir cihaz
yoksa, cihaz diskteki parçaları oynatmaya devam eder.
-- USB oynatma sonlandığında, cihazın içinde bir disk
bulunmuyorsa cihaz USB'deki parçaları oynatmaya devam eder.
Radyo Dinleme
İstediğiniz İstasyonları Kaydetme
En fazla saklanabilecek kanal sayısı: 15 FM istasyonu
1. TUNER/AUX düğmesine basarak FM'i seçin.
2. Bir istasyon aramak için, MANUAL iletisi
görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki
TUNING MODE düğmesine veya ürünün üzerindeki
STOP düğmesine bir veya birkaç kez basın.
Türkçe
2015/5/6 11:11:36
Zamanlayıcı İşlevi
3. Bir istasyon seçmek için:
• Sinyal alımının zayıf olduğu bir alanda net,
parazitsiz bir yayın almak için MONO yu seçin.
• Bu yalnızca bir FM istasyonunu dinlerken
geçerlidir.
5. Bulunan radyo istasyonunu kaydetmek
istemiyorsanız, 3. Adıma geri gidin ve başka
bir istasyon arayın.
Ya da:
a. ¬ düğmesine basın.
b. Veya, uzaktan kumandadaki TUNING/ALBUM
düğmesine basarak PRESET modunda bir
program numarası seçin.
c. Ön ayarı kaydetmek için ¬ düğmesine basın.
6. Başka radyo frekanslarını kaydetmek için, 35 arasındaki Adımları tekrarlayın.
||NOTLAR |
✎✎ Tuner modunda
-- Manual modunda 1 veya 2 düğmesini veya DJ
JOG kontrolünü kullanabilirsiniz.
-- Preset modunda kayıtlı bir radyo istasyonunu
aramak için ürünün üzerindeki 1 veya 2
düğmesini veya DJ JOG kontrolünü kullanabilirsiniz.
Kayıtlı İstasyon Seçme
Kayıtlı bir istasyonu dinlemek için, aşağıdaki
adımları izleyin:
1. Ürünün üzerindeki veya uzaktan kumandadaki
TUNER/AUX düğmesine basarak FM'i seçin.
2. Uzaktan kumandadaki TUNING MODE düğmesine
“PRESET” görüntülenene kadar basın.
3. Bir ön ayar numarası seçmek için, ana
ünitenin üzerindeki 1, 2 düğmesine veya
uzaktan kumandadaki TUNING/ALBUM ,,
. düğmesine basın.
veya
Kayıtlı istasyonu seçmek için ana ünite
üzerindeki DJ JOG kontrolünü sola ya da
sağa çevirin.
23
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 23
Her bir adım için gerekli seçenekleri ayarlamak için
birkaç saniyeniz vardır.
Bu süreyi aşmanız halinde, baştan başlamanız gerekir.
1. Uzaktan kumanda üzerindeki TIMER
SET düğmesine iki kez basın. "CLOCK
"görüntülenir.
İşlevler
4. Stereo ile mono arasında geçiş yapmak için
MO/ST düğmesine basın.
Saati Ayarlama
03
• Aktif yayın yapan istasyonları otomatik olarak
aramak için, uzaktan kumandadaki TUNING/
ALBUM , veya .düğmesini basılı tutun.
2. Uzaktan kumandadaki ¬ düğmesine basın.
Saat yanıp söner.
• Saati artırmak için: TUNING/ALBUM ,
• Saati azaltmak için:TUNING/ALBUM .
3. Doğru saat görüntülendiğinde ¬ düğmesine
basın, daha sonra dakika kısmı yanıp söner.
• Dakikaları artırmak için: TUNING/ALBUM ,
• Dakikaları azaltmak için:TUNING/ALBUM .
4. Doğru dakika görüntülendiğinde ¬
düğmesine basın, ardından ekranda "
mesajı görüntülenir.
TIME"
Zamanlayıcıyı Ayarlama
Zamanlayıcı, ürünü belli saatlerde otomatik olarak
açılıp kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
• Zamanlayıcıyı ayarlamadan önce, geçerli saatin
doğru olduğundan emin olun.
• Her bir adım için gerekli seçenekleri ayarlamak
için birkaç saniyeniz vardır.Bu süreyi aşmanız
halinde, baştan başlamanız gerekir.
• Ürünün otomatik olarak açılmasını veya kapanmasını
istemiyorsanız, TIMER ON/OFF düğmesine
basarak zamanlayıcıyı iptal etmeniz gerekir.
Örnek:Her sabah müzikle uyanmak
istiyorsunuz.
1. TIMER SET düğmesine, ekranda
görüntülenene kadar basın.
TIME
2. ¬ düğmesine basın.
Sonuç: Birkaç saniyeliğine ON görüntülenir.
Zamanlayıcının açılma saatini ayarlayabilirsiniz.
Türkçe
2015/5/6 11:11:36
İşlevler
3.
Zamanlayıcının açılma saatini ayarlayın.
a. Saati ayarlamak için TUNING/ALBUM ,
veya . düğmesine basın.
b. ¬ düğmesine basın.
Sonuç: Dakika kısmı yanıp söner.
8. ¬ düğmesine basın.
Sonuç: REC N görüntülenir.TUNING/ALBUM
, veya . düğmesine basarak REC Y veya
REC N, öğesini seçebilir ve ardından ¬
düğmesine basabilirsiniz.
1) REC N öğesini seçerseniz, ayarlayıcı
zamanlama kaydını ve ayarlanmış tüm
geçerli ayarlayıcı zamanlama kayıtlarını
iptal eder. REC N seçilmesinin,
Zamanlayıcı ayarlarını iptal etmediğini
unutmayın.
c. Dakikaları ayarlamak için TUNING/
ALBUM , veya . düğmesine basın.
d. ¬ düğmesine basın.
Sonuç: Birkaç saniyeliğine OFF
görüntülenir. Şimdi zamanlayıcının
kapanma saatini ayarlayabilirsiniz.
2) REC Yöğesini seçerseniz, ayarlayıcı
zamanlama kaydının açılma ve kapanma
saatlerini ayarlayabilirsiniz.
4. Zamanlayıcının kapanma saatinin ayarlayın.
a. Saati ayarlamak için TUNING/ALBUM ,
veya . düğmesine basın.
a. ¬ düğmesine basın.
Sonuç: Birkaç saniyeliğine
ON görüntülenir. Ayarlayıcı
zamanlama kaydının açılma saatini
ayarlayabilirsiniz.
b. ¬ düğmesine basın.
Sonuç: Dakika kısmı yanıp söner.
c. Dakikaları ayarlamak için TUNING/
ALBUM , veya . düğmesine basın.
b. ¬ düğmesine basın.
Sonuç: Birkaç saniyeliğine OFF
görüntülenir. Ayarlayıcı zamanlama
kaydının kapanma saatini
ayarlayabilirsiniz.
d. ¬ düğmesine basın.
Sonuç: VOL XX görüntülenir; burada XX
ayarlanmış geçerli ses seviyesini belirtir.
5. Ses seviyesini ayarlamak için TUNING/
ALBUM , veya . düğmesine basın ve
sonra ¬ düğmesine basın.
Sonuç: Seçilecek kaynak görüntülenir.
||NOTLAR |
6. Açıldığında Hi-Fi bileşeninin oynatacağı
kaynağı seçmek için TUNING/ALBUM ,
veya . düğmesine basın.
Bunu seçerseniz Bunu da seçmeniz gerekir
FM (radio)
a. ¬ düğmesine basın.
b. TUNING/ALBUM ,
veya . düğmesine
basarak önceden
ayarlanmış bir
istasyonu seçin.
MP3/CD
((kompakt disk)
Bir kompakt disk
yükleyin.
USB
Bir USB cihazı bağlayın.
7. ¬ düğmesine basın.
Sonuç: CHKREC (Kaydetmek istiyor
musunuz?) mesajı görüntülenir.
✎✎ Zamanlayıcının açılma ve kapanma saatleri
aynıysa, ekranda ERROR iletisi görüntülenir.
✎✎ 3-8. Adımlar arasındaki ayarları gerçekleştirmek
için, TUNING/ALBUM , veya . düğmesi
yerine ürünün üzerindeki 1, 2 düğmelerini
kullanabilirsiniz.
✎✎ Açılma veya kapanma saati zamanlayıcı
kayıt saati ile aynıysa, yalnızca açılma veya
kapanma saati etkin olur ve zamanlayıcı kaydı
uygulanmaz.
✎✎ Otomatik zamanlayıcıyı kullandığınızda, CD
veya USB cihazını birlikte kullanmak için diske
(veya cihaza) bağlı olarak ilave adım gerekebilir.
Sonuç olarak, onun yerine ayarlayıcıyı
kullanmak daha kolaydır.
✎✎ Üründe disk veya USB olmadığında MP3/CD
veya USB modunu seçerseniz, otomatik olarak
TUNER'a geçer.
24
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 24
✎✎ Ayarlayıcı zamanlama kaydının Açılma/
Kapanma saatleri, Zamanlayıcı Açık/Kapalı
saatlerinden farklı olabilir.
Türkçe
2015/5/6 11:11:37
3. K
aydı başlatmak için uzaktan kumandadaki veya
ana cihazdaki USB REC düğmesine düğmesine
basın.
İşlevler
Zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra, otomatik olarak
çalışmaya başlar.
Zamanlayıcıyı artık kullanmak istemiyorsanız, iptal
etmeniz gerekir.
• Zamanlayıcıyı iptal etmek için, TIMER ON/OFF
düğmesine bir kez basın.
• Zamanlayıcıyı tekrar başlatmak için, TIMER ON/
OFF düğmesine bir kez daha basın.
• Ürününüzün USB 1 jakına bir USB cihazı
bağlayın.
• USB 1'i seçmek için USB düğmesine basın.
• USB 1'den bir şarkı çalın.
03
Zamanlayıcıyı İptal Etme
CD
• “TRACK RECORDING” görüntülenir ve CD
kaydı başlar.
• Diskteki tüm parçaların kaydını başlatmak için
uzaktan kumandadaki veya ana cihazdaki USB
REC düğmesini basılı tutun. Ekranda "FULL CD
RECORDING" görüntülenir.
||NOTLAR |
✎✎ TIMER OFF modunu seçtiğinizde, TIMER
RECORDING ve TIMER işlevleri kullanılamaz.
Kayıt İşlevi
CD-ROM, USB 1
• USB REC düğmesine basın.O anda oynatılan
dosya USB2 cihazına kopyalanır.
• USB REC düğmesini basılı tutun.Mevcut
klasördeki tüm dosyalar USB2 cihazına
kopyalanır.
• Bir mikrofon takarak USB REC düğmesine
basarsanız o anda çalınan mp3 dosyası ile mikrofon
sesi USB2 cihazına kaydedilir.
MP3 KAYIT: "MP3 RECORDING""RECORD"
KOPYALA: “CHECK”“START”“COPY XX”“COPY
END” görüntülenir. Kayıt bittiğinde, ekranda
"STOP" görüntülenir.
• Aynı adlı iki dosya varsa, ekranda "FILE EXIST"
görüntülenir ve işlev iptal edilir.
Temel Kayıt
Bir CD'den, radyo yayınından veya harici
kaynaktan bir USB depolama cihazına kayıt
yapabilirsiniz.
1. Ü
rününüzdeki bir USB 2 (
) jakına
harici bir USB depolama cihazı bağlayın.
2. Bir disk oynatın, bir radyo istasyonunu ayarlayın
veya ürününüze harici bir kaynak bağlayın.
CD
• MP3/CD işlevini seçmek için ana ünite
üzerindeki CD/ Bluetooth düğmesine basın.
• Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE
düğmesine basın.
• Bir CD takın ve disk tepsisini kapatmak için
OPEN/CLOSE düğmesine basın.
• İstediğiniz şarkıyı seçmek için CD seçme
düğmelerini( [ veya ] ) kullanın.
Tuner
• TUNER/AUX düğmesine basarak TUNER'ı
seçin.
• Kaydetmek istediğiniz radyo istasyonunu
ayarlayın.
Ayarlayıcı/Harici Kaynak
• Ekranda "RECORD" görüntülenir.
4. Kaydı durdurmak için STOP (@) düğmesine
basın. Cihaz kaydedilen dosyaları otomatik
olarak .MP3 biçiminde (SAM-XXXX.MP3)
oluşturur ve kaydeder.
5. Kayıt işlemi bittikten sonra, USB cihazınızda
“RECORDING(DISCxxxx)”(FULL CD RECORDING),
“RECORDING”(TRACK RECORDING),
“COPY”(CD-ROM/USB), “MP3 RECORDING”(CDROM/USB), “TUNER RECORDING” veya “AUX
RECORDING” adlı bir dizin oluşturulur.
Harici Kaynak
• Ürününüze Harici bir Bileşen/MP3 çalar
bağlayın.
• <AUX> girişini seçmek için TUNER/AUX
düğmesine basın.
• Harici cihazdan bir şarkı çalın.
USB 1
25
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 25
Türkçe
2015/5/6 11:11:37
İşlevler
||NOTLAR |
✎✎ Kayıt işlemi sırasında USB cihazı veya AC
Kablosunun bağlantısını kesmeyin, bu durum
dosyaya hasar verebilir.
✎✎ WMA/MP2 dosyaları kopyalanabilir fakat
kaydedilemez.
✎✎ Kayıt işlemi sırasında USB cihazının bağlantısını
keserseniz ana ünite kapanır ve kaydedilmiş
dosyaları USB cihazınızdan silemezsiniz. Bu
durumda, lütfen USB cihazını bir bilgisayara
bağlayın, USB verilerini bilgisayara yedekleyin
ve ardından USB cihazını biçimlendirin.
✎✎ USB belleğinde yeterli boş olan olmadığında
sistem “NOT ENOUGH MEMORY” mesajını
görüntüler.
Kayıt Hızı
CDDA disk modu sırasında uzaktan kumandadaki
REC SPEED düğmesine her bastığınızda kayıt hızı
aşağıdaki şekilde değişir:
RECORD SPD x 1 ; RECORD SPD x 4
• Ayarlayıcıdan veya harici bir kaynaktan kayıt
yaparken, kayıt hızını değiştiremezsiniz.
• RECORD SPD X 4'ü seçerseniz, kayıt sırasında
ses üretilmez.
• Mikrofonu bağlarsanız, yalnızca bir kayıt hızı
modunu kullanabilirsiniz:RECORD SPD X1.
• Kayıt sırasında mikrofonu çıkarırsanız, kayıt
durur.Kayıt sırasında mikrofonu yeniden
bağladığınızda, kayıt yeniden başlamaz.
✎✎ Üzerine kayıt yaptığınız USB cihazı veya
HDD'nin FAT dosya sisteminde biçimlendirilmesi
gerekir.NTFS dosya sistemi desteklenmez.
✎✎ CD yüksek hızlı arama işlevini kullanırken, CD
kaydetme işlevi kullanılamaz.
✎✎ Kayıt süresi bazı USB cihazlarıyla daha uzun
sürebilir.
✎✎ Program modundayken CD kayıt işlevini
kullanamazsınız.
✎✎ Ekolayzer otomatik olarak "OFF" seçeneğine
ayarlanır ve CD kaydı sırasında kullanılamaz.
✎✎ GIGA SOUND BEAT işlevi otomatik olarak
"OFF" seçeneğine ayarlanır ve CD kaydı
sırasında kullanılamaz.
✎✎ REPEAT işlevi otomatik olarak "OFF"
seçeneğine ayarlanır ve CD kaydı sırasında
kullanılamaz.
✎✎ Bir CD kaydı sırasında MIC işlevini kullanırsanız,
mikrofonun sesi kaydedilecektir.
✎✎ Tuner modunda mevcut istasyon yoksa veya
arama sırasında radyoyu kaydedemezsiniz.
✎✎ Bir harici cihazdan AUX veya USB kanalı
üzerinden müzik kaydı yapılırken giriş
seviyesinin çok yüksek olarak ayarlanması,
kayıtta parazite neden olabilir.Bu durumda,
harici cihazın ses seviyesini düşürün.
✎✎ Maksimum TUNER/AUX kayıt süresi 5
saattir.
26
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 26
Türkçe
2015/5/6 11:11:37
Özel Ses Efektleri
||NOTLAR |
1. EQ düğmesine basın.
EQ düğmesine her bastığınızda veya
öncelikle EQ düğmesine basıp ardından
ürünün üzerindeki VOLUME/SEARCH JOG
kontrolünü çevirdiğinizde, mod aşağıdaki
şekilde değişir:
OFF ; FLAT ; ARABIC MUSIC ;PERSIAN
MUSIC ; GENGE ; BONGO ; RHUMBA
; ESKISTA ; AFROPOP1 ; AFROPOP2;
INDIAN POP; PARTY ; POP ; HIP HOP ;
ROCK ; JAZZ ; CLASSIC ; ELECTRONIC ;
MP3 ENHANCER ; VIRTUAL SOUND ; U B 0
2. BASS (BAS), MID (ORTA) ve TREB (TİZ)
seviyelerini manuel olarak ayarlamak için U B
0 öğesini seçin ve ardından ¬ düğmesine
basın.
Sonuç: BASS seviyesi (soldaki rakam) yanıp
söner.
Ürünün üzerindeki 1 veya 2 düğmesine
veya TUNING/ALBUM ,, . düğmesine
basarak bir seviye seçin: -6,-4,-2,0,+2,+4,
veya +6.
Ardından ¬düğmesine basın.
Sonuç: ORTA seviye (ortadaki rakam) yanıp
söner.
Ürünün üzerindeki 1 veya 2 düğmesine
veya TUNING/ALBUM ,, . düğmesine
basarak bir seviye seçin: -6,-4,-2,0,+2,+4,
veya +6.
Ardından ¬ düğmesine basın.
Sonuç: TREB LE seviyesi (sağdaki rakam)
yanıp söner.
Ürünün üzerindeki 1 veya 2 düğmesine
veya TUNING/ALBUM ,, . düğmesine
basarak bir seviye seçin: -6,-4,-2,0,+2,+4
,veya +6.
Ardından ¬ düğmesine basın.
Sonuç: Ayar tamamlanır.
27
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 27
✎✎ EQ modu, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
İşlevler
✎✎ 8 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa,
ayarlarınız otomatik olarak iptal edilir ve önceki
ayarlar kaydedilir.
Hi-Fi bileşeni sisteminiz, belli müzik türleri için
optimize edilmiş, önceden tanımlı ekolayzer
ayarları sunar.Ayrıca bas, orta ve tiz seviyeleri
manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
03
✎✎ Hi-Fi Bileşeni kayıt yaparken, EQ işlevi otomatik
olarak kapanır ve kullanılamaz.
EQ Modu Seçme
✎✎ EQ modunu değiştirmek için VOLUME/
SEARCH JOG kullanın. Seçilen EQ modu
yaklaşık 2 saniye sonra uygulanır.
✎✎ EQ modunu değiştirmek için VOLUME/
SEARCH JOG kullanın ve ENTER düğmesine
basın. EQ ekranı kaybolur.
FOOTBALL MODE işlevi
Futbol modu, spor yayınlarına daha fazla gerçeklik
katar.
1. Ürünün üzerindeki FOOTBALL MODE
düğmesine basın.Bu düğmeye her
bastığınızda, mod aşağıdaki şekilde değişir:
ANNOUNCER ; STADIUM; OFF
2. Bu işlevi iptal etmek için, FOOTBALL MODE
düğmesine ekranda “OFF”görüntülenene
kadar basın.
||NOTLAR |
✎✎ FOOTBALL modu, bulunduğunuz bölgeye bağlı
olarak farklılık gösterebilir.
GOAL İşlevi
Bir futbol maçı izlerken tezahürat sesi eklemek için
bu düğmeye basın.
1. Uzaktan kumandadaki GOAL düğmesine
basın. Bu düğmeye her bastığınızda, mod
aşağıdaki şekilde değişir:
GOAL ON ; GOAL OFF
2. Bu işlevi iptal etmek için, GOAL düğmesine
ekranda “GOAL OFF”görüntülenene kadar
basın.
||NOTLAR |
✎✎ Çalınan ses dosyasının GOL sesi ile karıştırılmış
halini dinlemek için GOAL (GOL) düğmesine
basın.
Türkçe
2015/5/6 11:11:37
İşlevler
GIGA SOUND İşlevi
GIGA SOUND işlevi bas sesini yükseltir ve güçlü,
gerçekçi bir ses elde etmek için iki kat bas sunar.
1. Ana ünitedeki GIGA SOUND BEAT
düğmesine veya uzaktan kumandadaki
GIGA düğmesine basın. Bu düğmeye her
bastığınızda, mod aşağıdaki şekilde değişir:
GIGA SOUND BEAT ; GIGA SOUND OFF
2. Bu işlevi iptal etmek için, GIGA SOUND
BEAT düğmesine ekranda "GIGA SOUND
OFF" görüntülenene kadar basın.
||NOTLAR |
✎✎ GIGA SOUND modu, bulunduğunuz bölgeye
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• CHORUS : Bir şarkı korosuna benzer bir efekt
yaratır.
• WAHWAH : Bir "Wah~ Wah~" efekti yaratır.
• TREMOLO : Sesi sürekli ve hızlı şekilde açıp
kısar.
• FUZZ : Orijinal sesi daha sert ve daha güçlü
yapmak için bozar.
• PHASER : Orijinal sesi net halden donuk hale
çevirir.
• SLAPBACK : Orijinal sesin ardından hemen bir
eko efekti yaratır.
• DJ BEAT OFF : Bu işlevi kapatır.
|| NOTLAR |
✎✎ DJ Jog'un düğmesini kullanarak efektin
yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz.
BEAT WAVING İşlevi
✎✎ Efekti iptal etmek için efektin düğmesine tekrar
basın.
1. Ürünün üzerindeki veya uzaktan kumandadaki
BEAT WAVING düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki
şekilde değişir:
✎✎ Son olarak etkinleştirilen efektin yoğunluğunu
kontrol etmek için DJ Jog'u kullanın.
Beat Waving işlevi, Hoparlör LED ekran modunu
değiştirmenizi sağlar.
STARDUST ; EMERALD MOON ; STAR ;
PARTY ; FUN ; PURE ; FRESH ; LOVE ;
JOY ; SUNSET ; SUNRISE ; NATURE 1 ;
NATURE 2 ; WAVE 1 ; WAVE 2 ; OFF
|| NOTLAR |
✎✎ Beat Waving OFF (Kapalı) öğesini seçerseniz,
tüm hoparlör LED ekranları kapanır.
✎✎ Efekti, uzaktan kumandadaki EFFECT LEVEL
düğmesini kullanarak da kontrol edebilirsiniz.
✎✎ Örneğin, WahWah efektini ve ardından Panning
efektini etkinleştirdiyseniz, DJ Jog'u Panning
efektini kontrol eder.
✎✎ İlk olarak uyguladığınız efektin yoğunluğunu
kontrol etmek için, en son uyguladığınız efektin
düğmesine basarak o efekti kapatın. Ardından,
ilk efektin yoğunluğunu kontrol etmek için DJ
Jog'u kullanabilirsiniz.
DJ BEAT İşlevi
DJ Beat işlevi, DJ ses efekti işlevlerini açmanızı
sağlar. Her bir efektin seviyesi ayarlanabilir.
Uzaktan kumandadaki veya ürünün üzerindeki DJ
BEAT düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki
şekilde değişir::
||ÖNEMLİ |
✎✎ Ayarlanan aralık [-15 ~ +15]'tir ve ilk ayar değeri
0'dır.
• FLANGER : Bir jet motorun hızlanıp yavaşlama
sesine benzer bir efekt yaratır.
28
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 28
Türkçe
2015/5/6 11:11:37
||NOTLAR |
✎✎ DANCE TIME modu ON, olarak değiştiğinde, BT, TV
İşlevler
Sol ve sağ hoparlörlerin ses çıkışını sırayla artırarak
sesin bir yandan diğer yana hareket ediyormuş gibi
duyulmasını sağlar.
|| NOTLAR |
✎✎ DANCE TIME ses dosyası oynatmayı bitirdiğinde,
03
+PANNING İşlevi
DANCE TIME modu DANCE TIME OFF olarak değişir.
SoundConnect, TUNER, HDMI,COAXIAL,D.IN,ARC ve
AUX kaynaklarından gelen müzik Sessiz moda geçer.
✎✎ PANNING (PAN) efektini başka bir efekte
uygulamak için, diğer efekt etkin durumdayken
+PANNING düğmesine basın veya PANNING
efekti etkin durumdayken başka bir efekt
düğmesine basın.
✎✎ Bir DANCE TIME ses dosyası oynatılırken, dans müziğini
✎✎ PANNING efektini FLANGER,
WAHWAH,CHORUS, TREMOLO,
FUZZ,PHASER, veya SLAPBACK efektlerine
uygulayabilirsiniz.
TEMPO İşlevi
NON-STOP MUSIC RELAY İşlevi
1. Oynatma sırasında (CDDA/ MP3/ WMA),
uzaktan kumandanın veya ürünün TEMPO
düğmesine basın.
NON-STOP MUSIC RELAY işlevi, parçalar/
dosyalar arasında ara vermeden, sürekli müzik
çalar. İki mp3 dosyası varsa, önceki dosya bitiş
noktasından 10 saniye önceye ulaştığında, bir
sonraki dosyanın başlangıç noktasından 10 saniye
sonrasına atlar.
Ürünün üzerindeki NON-STOP MUSIC RELAY
düğmesine veya uzaktan kumandadaki NONSTOP RELAY düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki
şekilde değişir:
NON-STOP MUSIC RELAY ON ; NON-STOP
MUSIC RELAY OFF
DANCE TIME İşlevi
Müzik çalarken, üründe kayıtlı olan dans müziğini
çalmak için uzaktan kumandadaki DANCE TIME
düğmesine basın.
Heyecan verici müziğin keyfini çıkarmak için bu
işlevi kullanın.
1. Uzaktan kumandadaki veya ürün üzerindeki
DANCE TIME düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki
şekilde değişir:
DANCE TIME ON ; DANCE TIME OFF
2. Bu işlevi iptal etmek için, DANCE TIME
düğmesine ekranda "DANCE TIME OFF"
görüntülenene kadar basın.
29
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 29
SKIP (ATLA) düğmesine basarak değiştirebilirsiniz.
✎✎ Bir CD veya USB oynatılırken DANCE TIME işlevini
OFF (KAPALI) olarak ayarlarsanız, CD veya USB geçerli
parçayı en baştan tekrar oynatmaya başlar.
Müzik oynatılırken TEMPO'yu (-10 ~ +10)
değiştirmek için bunu kullanın.
2. Uzaktan kumandadaki EFFECT LEVEL
düğmesini veya ürünün üzerindeki DJ JOG'u
kullanarak istediğiniz TEMPO'yu seçin.
• Yüksek hızda arama TEMPO modunda
çalışmaz.
||NOTLAR |
✎✎ TEMPO fonksiyonu Bluetooth, TV
SoundConnect, FM, HDMI, COAXIAL, D.IN,
ARC ve AUX modunda çalışmaz.
✎✎ TEMPO fonksiyonunu kapattığınızda, tüm
TEMPO ayarları silinir.
Booting Sound İşlevi
Hi-Başlatma Sesi İşlevi açıkken, Hi-Fi bileşeniniz
başlatılma sırasındaki ses becerilerini gösterir.
1. Ürünün GIGA SOUND BEAT düğmesine
veya uzaktan kumandanın GIGA düğmesine
yaklaşık 3 saniye süreyle basın. Ekran
panelinde BOOTING SOUND menüsü
görüntülenir.
2. BOOTING SOUND işlevini On veya Off
konuma getirmek için, ürün üzerindeki GIGA
SOUND BEAT düğmesine veya uzaktan
kumandadaki GIGA düğmesine yaklaşık 3
saniye süreyle basın.
Türkçe
2015/5/6 11:11:38
EK
Sorun Giderme
Ürün düzgün bir şekilde çalışmadığında aşağıdaki tabloya başvurun. Karşılaştığınız sorun aşağıda
listelenmemişse veya aşağıdaki talimatlar size yardımcı olmuyorsa, ürünü kapatın, güç kablosunun
bağlantısını kesin ve size en yakın yetkili satıcı veya Samsung Electronics Servis Merkezi ile bağlantı kurun.
Belirti
Kontrol/Çözüm
Diski çıkaramıyorum.
• Güç kablosu prize sıkıca takılı mı?
• Gücü kapatıp tekrar açın.
Oynat/Duraklat düğmesine
basıldığında oynatma hemen
başlamıyor.
• Şekli bozulmuş veya yüzeyinde çizikler olan bir disk mi
kullanıyorsunuz?
• Diski silerek temizleyin.
Ses duyulmuyor.
• Hızlı oynatma, yavaş oynatma ve adım adım oynatma
sırasında hiçbir ses duyulmaz.
• Hoparlörler düzgün bir biçimde bağlanmış mı? Hoparlör
ayarları doğru şekilde özelleştirilmiş mi?
• Disk ağır hasarlı mı?
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
• Uzaktan kumanda çalışma açı ve mesafesi aralığı dahilinde mi
kullanılıyor?
• Piller bitmiş mi?
Ürün çalışmıyor.
(Örneğin: Güç kesiliyor veya ön
panel düğmeleri çalışmıyor veya
garip bir ses duyuluyor.)
Ürün normal şekilde çalışmıyor.
• Cihazın içinde disk yokken, @ düğmesini (ön paneldeki)
5 saniyeden uzun bir süre basılı tutun. Ekranda başlangıç
mesajı görüntülenir ve güç otomatik olarak açılır.Cihazınızı
yeniden açtığınızda, tüm ayarlar sıfırlanır.Bunu, çok gerekli
olmadığı sürece kullanmayın.
Radyo yayını alınamıyor.
• Anten doğru bağlanmış mı?
• Antenin giriş sinyali zayıfsa, sinyallerin iyi alındığı bir alana
harici bir FM anteni takın.
30
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 30
Türkçe
2015/5/6 11:11:38
Teknik Özellikler
FM Ayarı
CD Disc
Amplifikatör
Boyutlar
4.5 Kg
Ön hoparlör
15.4Kg
Ana ünite
451 (W) x 220 (H) x 304 (D) mm
Ön hoparlör
362 (W) x 662 (H) x 331 (D) mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
+5°C~+35°C
Çalışma Nem Aralığı
10 % ila 75 %
Sinyal/Gürültü oranı
45 dB
Kullanılabilir hassaslık
20 dB
Toplam harmonik bozulma
1%
CD : 12 cm (KOMPAKT DİSK)
EK
Genel
Ana ünite
04
Ağırlık
Okuma Hızı: 4.8 ~ 5.6 m/sn.
Maksimum Oynatma Süresi : 74 dk.
Ön hoparlör çıkışı
525W/CH (4Ω)
Subwoofer çıkışı
525W/CH (4Ω)
Frekans aralığı
22Hz~20KHz
S/N Oranı
65 dB
Kanal ayırma
45 dB
Giriş hassaslığı
AUX IN1 1.2V, AUX IN2 2.0V
*: Nominal spesifikasyon
-- Samsung Electronics Co., Ltd bu spesifikasyonları önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı
tutar.
-- Ağırlık ve boyutlar yaklaşık olarak verilmiştir.
-- Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.
-- Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkındaki bilgiler için ürünün üzerindeki etikete bakın.
Açık Kaynak Bildirimi
Açık kaynaklarla ilgili soru ve talepleriniz için E-posta yoluyla Samsung’a başvurun (oss.request@
samsung.com).
İşbu belge ile, Samsung Electronics bu ekipmanın 1999/5/EC Direktifinin esas gerekliliklerine
ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Orijinal Uyumluluk Beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir, Destek > Ürün
Desteği Ara bölümüne gidin ve model adını girin.
Bu cihaz tüm AB ülkelerinde kullanılabilir.
31
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 31
Türkçe
2015/5/6 11:11:38
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
TURKEY
Area
Contact Centre 
444 77 11
Web Site
www.samsung.com/tr/support
İthalatçı Firma
SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 467 06 00
Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır
İmalatçı
: (Maetan dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon Si.
L V D
: Korea Testing Laboratory
Gyeonggi-Do 443-742 Korea
87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul 152-718 KOREA, REPUBLIC OF
Tel : +82 2 8601 114 / Tax : +82 2 8601 285
E M C
:SEC EMC Laboratory
(Maetan dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon Si.
Gyeonggi-Do 443-742 Korea
CTK Co.,Ltd.
(Ho-dong), 113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
[Bu üründeki pillerin doğru atılması]
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım
ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da
belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini
gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama
zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil
iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
02741J-MX-HS6800-TK-TUR-20150415.indd 32
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret,
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo)
kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi
için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın
aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm
ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha
için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
AH68-02741J-00
2015/5/6 11:11:39
Download PDF

advertising