Samsung | SHR-4160P | Samsung SHR-4160P Kullanım kılavuzu

16 Kanallı SVK
SHR-4160N/P Kullanıcı Kılavuzu
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:35:36
SHR-4160N/P User’s Manual
Güvenlik Talimatları
Herhangi bir risk veya zararı önlemek için ürünü kullanırken lütfen aşağıdakileri
aklınızdan çıkarmayın.
■
Bir seferde birçok fişi kullanmayın.
■
■
Bu anormal ısı oluşmasına veya yangına neden olabilir.
Çevresine vazo, saksı, bardak, kozmetik ürünler, ilaçlar veya içinde
su bulunan bir kap koymayın.
●
Yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu zorlayıp bükmeyin veya üzerine ağır bir malzeme
koymayın.
Yangına neden olabilir.
●
■
Islak ellerle elektrik fişine dokunmayın.
■
■
■
■
●
Elektrik çarpmasına neden olabilir.
Sallanmayacak şekilde elektrik fişini sıkı şekilde takın.
●
Yetersiz bağlantı neden olabilir.
Ürünü nemden, tozdan, veya isten uzak tutun.
●
Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Havalandırma deliğine metalleri (bozuk para, toka, metal parça, vb.)
veya yanıcı maddeleri (kibrit, kağıt, vb.) atmayın.
●
Yangına neden olabilir.
Ortam ısısını 0°C ile 40°C arasında tutun ve ürünü nemden uzak tutun.
●
Bozulmaya neden olabilir.
■
Yeterli havalandırma sağlayın.
●
■
Ürünü direk ışıktan veya ısıtma cihazından gelen ısıdan koruyun.
■
■
■
■
■
ii
●
●
Yüksek ısıdan dolayı anormal çalışmaya neden olabilir.
Yangına neden olabilir.
Ürünü sökmeyin, tamir etmeyin veya modelini değiştirmeyin.
Anormal çalışmadan dolayı yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya
neden olabilir.
●
Enerji kablosunu çekmeyiniz.
Bu enerji kablosunu zedeleyebilir, dolayısıyla yangına yada
elektrik çarpmasına sebep olabilir.
●
Gök gürültüsü yada şimşek düşmesi durumlarında
kabloyu çekin.
●
Bu bir yangına sebep olabilir.
Ürünün üzerinden pili çıkardığınızda çocuklarınızın erişemeyeceği bir
yerde saklayın. Çocuklar bilinçsizce pili yutabilirler.
●
Çocuğunuzun pili yutması durumunda derhal bir doktora başvurun.
Ürünü güvenli bir yere yada bir dayanak ile duvara veya tavana yere
düşmesini önleyecek biçimde sağlamca yerleştirin.
●
Bu insanların yaralanmasına sebep olabilir.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
22:35:37
Başlamadan Önce
Bu kullanma kılavuzu SHR-4080P/SHR-4160P’nin temel kullanımı hakkında bilgi vermektedir.
SHR-4080P/SHR-4080P/SHR-4160P hakkında kısa talimatlar, parça isimleri, fonksiyonları, başka
ekipmana bağlama ve menü setup’ı gibi SHR-4080P/SHR-4160P’nin kullanılması için gerekli tüm
hususları içerir.
- SEC bu Kullanma Kılavuzunun telif haklarına sahiptir.
- Bu kullanma kılavuzu SEC’in yazılı ön izni olmaksızın çoğaltılamaz.
- Standart olmayan ürünün kullanılması veya Kullanma Kılavuzuna aykırı kullanımdan dolayı
ürünün maruz kaldığı hiçbir zarardan sorumlu değiliz.
- İçine dokunmak için sistemin kapağını açmak istiyorsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yerde
çalışan bir uzmanla danışın.
- Aşağıdaki web sitesinden kaynak kodlarını indirebilirsiniz:
(http://www.samsung.com’dan CCTV Bölümüne bakın.)
- Harici bellek ya da HDD gibi herhangi bir harici cihazın kurulumunu yapmadan önce lütfen
cihazın Samsung DVR ile uyumluluğunu kontrol ediniz. Samsung DVR ile uyumlu olan
cihazların listesini satıcınızdan tedarik edebilirsiniz.
- Aygıt, su sıçramasına ve damlamasına maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi içi sıvı dolu objeler
aygıtın yanına konulmamalıdır.
- Ana şebeke kablosu cihazın bağlantısını kesmek için kullanılır ve her zaman kullanılabilir bir
durumda tutulmalıdır.
UYARI
[Batarya]
SHR-4080P/SHR-4160P’nin bataryasının yanlış değiştirilmesi patlamaya neden olabileceğinden, SHR4080P/SHR-4160P için onaylanmış batarya kullanın.
Batarya spesifikasyonları aşağıdaki gibidir.
-Normal Voltaj: 3 V
-Normal Kapasite: 170mAh
-Sürekli Standart Yükleme: 0.2mA
-Çalışma Isısı: -20°C - +85°C (-4°F - +185°F)
[Sistemin Kapatılması]
- Sistemin enerjisinin Sistem Kapama menüsünde sonlandırılmadan kesilmesi durumunda veri kaybı ve
disk hatası gibi beklenmedik durumlara maruz kalabilir. Kapatma işlemi Sistem Kapama menüsünden
yapılacaktır.
Ürünün normal çalışması esnasında enerji kablosunun aniden çekilmesi sabit diske ve ürünün kendisine
zarar verebilir. Ayrıca, ürünü kullanırken sabit diskte bir arızanın meydana gelmesine neden olabilir.
Enerji kesmek için en güvenli yol sistem menüsünde „Enerji Çıkış“ seçeneğini çalıştırmaktır. TAni
enerji kesintileri gibi sebeplerden dolayı ürünün zarar görmesini engellemek ve istikrarlı çalışmayı
sağlamak için ayrı bir UPS sistemi kurun. (UPS ile ilgili sorular için lütfen UPS tedarikçiniz ile irtibat
kurun.)
[İşletme Sıcaklığı]
Bu cihazın garanti kapsamına alınan işletme sıcaklıkları 0°C - 40°C (32°F - 104°F). arasındadır. Cihaz
garanti sıcaklık derecelerinin altında uzun süre depolandıktan hemen sonra kullanıldığında çalışmayabilir.
Cihaz düşük sıcaklıklarda uzun süre depolandı ise, lütfen kullanmadan önce bir süre ortam sıcaklığında
bekletin. Özellikle cihazda kurulu olan sabit diskin işletme sıcaklıkları 5°C - 55°C (41°F - 131°F)
arasında olduğundan düşük sıcaklıkta çalışmayabilir.
Standartların Onayı
u cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak A Sınıfı bir sayısal
Not : Bcihaz
için tanımlanan sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar cihaz ticari bir ortamda
şletildiğinde zararlı girişimlere karşı yeterli bir koruma sağlaması dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Bu cihaz radyo frekansı kaynaklı enerji üretip, kullanıp, yayımlayabileceğinden, talimatlara uygun
biçimde kurulumu yapılmadığı takdirde telsiz haberleşmelerine zararlı girişimlerde bulunabilir. Bu
cihazın ikamete mahsus bölgelerde kullanımında, cihaz zararlı girişim yapabileceğinden, girişimi
önlemek için gerekli tedbirleri kullanıcı kendisi alacaktır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
iii
22:35:37
İçindekiler
ii
Güvenlik Talimatları
iii
Başlamadan önce
Standartların Onayı
1
1-1
1. Giriş
1-2
2. Özellikleri
1-3
3. Parça İsimleri ve Fonksiyonları
2
1. Montaj Ortamının Ayarlanması
2-3
2. Ürün ve Aksesuarların Kontrol Edilmesi
2-4
3. HDD’nin Takılması
Bölüm 3 Diğer Cihazla Bağlantı
3-1
1. Görüntü, Ses, ve Ekran Bağlantısı
3-2
2. Ağ Bağlantısı
3-3
3. IEEE1394 Cihazı Bağlantısı
3-5
4. USB Cihazı Bağlantısı
3-6
5. Alarm Giriş/Çıkış Bağlantısı
3-8
6. RS-485 Cihaz Bağlantısı
4
4
Bölüm 2 Montaj
2-1
3
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
Bölüm 1 Genel Bakış
Bölüm 4 Canlı
4-1
1. Sistem Hareketi
4-2
2. Canlı Ekran Modu
4-5
3. Canlı Kanal Seçimi ve Ses Giriş/Çıkış Ayarı
4-6
4. Dondur ve Yakınlaştır
4-7
5. Olay İzleme
4-8
6. Spot İzleme
2007-8-10
22:35:37
5
Bölüm 5 Menü Ayarı
5-1
Kullanmadan Önce
5-2
1. Sistem
5-12
2. Kamera
5-16
3. İzleme
5-18
4. Kayıt Modu
5-19
5. Olay Kayıt Modu
5-24
6. Kayıt Çizelgesi
5-26
7. Backup
5-28
8. Ağ
5-32
9. Ağ Ayarı
6
Bölüm 6 PTZ Cihaz Kontrolu
6-1
1. PTZ cihaz Kontrol Modu
6-3
2. PAN (kamerayı sağa sola çevirme), TILT
(yana yatırma), ve ZOOM (yakınlaştırma/
uzaklaştırma) Temel İşletimi
6-4
3. ÖNAYAR Ayarı
6-6
4. Kamera Menü Ayarı
6-7
5. Önayar Görünüm
6-8
6. Diğer Görünüm
7
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
Bölüm 7 Kayıt
7-1
1. PANİK (Acil Kayıt)
7-2
2. REC (Normal Kayıt)
7-3
3. Kayıt Çizelgesi
7-4
4. Olay Kayıdı
8
Bölüm 8 Ara ve Oynat
8-1
Kullanmadan Önce
8-2
1. Takvim Arama
8-3
2. Olay Arama
8-4
3. Tarih/Saat Arama
8-5
4. Birinciye Git Araması
8-6
5. Sona Git Araması
8-7
6. Oynat
2007-8-10
22:35:37
9
Bölüm 9 Yedekleme ve Yedekte Arama
9-1
1. Yedekleme
9-4
2. Yedek Arama
10
Bölüm 10 Akıllı Gösterici
10-1
1. Giriş
10-2
2. Öellik
10-3
3. PC Özellikleri (Tavsiye)
10-4
4. Akıllı Göterici Kurulumu
10-7
5. Akıllı Görüntüleyici Programı Çalıştırma
10-8
6. Akıllı Görüntüleyici Açılış Ekranı
10-9
7. İzleme Modu
10-23
8. Arama Modu
10-30
9. AYAR MODU
11
Akıllı Yedek Görüntüleyici
11-1
1. Giriş
11-2
2. Özellikler
11-3
3. PC Özellikleri (Tavsiye)
11-4
4. Akıllı Yedek Gösterici Kurulum
11-8
5. Akıllı Yedek Görüntüleyici Programı Çalıştırılması
11-9
6. Akıllı Yedek Görüntüleyici İlk Ekranı
7. Akıllı Yedek Göstericiyi Kullanmak
11-10
12
Ek
12-1
1. Ürün Teknik Özellikleri
12-4
2. Genel Çizim
12-5
3. Fabrika Ayarları
12-8
4. SHR-4160N/P Akıllı Görüntüleyici Oynatma
Çerçevesi Özellikleri
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd6
6
12-10
5. Sorun Giderme (Sıkça Sorulan Sorular)
12-13
6. Open source license report on the product
2007-8-10
22:35:38
Bölüm 1
Genel Bakış
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:35:38
1
SHR-4160N/P User’s Manual
Giriş
Gerçek Zamanlı Dijital Video Kaydedici, Sabit Diske kaydetmek ve aynı anda Sabit
Diskten geri çağırmak için 8 kanaldan gelen kamera görüntülerini MPEG4 video
dosyasına ve ses kayıtlarını bir G.726 ses dosyasına kaydeder.
Ayrıca, video veya audio dosyasını bir şebeke aracılığı ile gerçek zamanlı olarak
gönderir böylece her iki dosyayı da uzaktan PC’niz aracılığı ile izleyebilirsiniz.
-1
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:35:38
2
Özellikleri
8/16 KANALLI Kompozit Giriş Bağlantıları
■ PAL Video Kaynağına Uyumludur
■ Normal ebatlı (720x288) video görüntülerini 200IPS(Saniye Başına Görüntü)
■
hızında kaydedebilir.
■
■
■
8/16 KANALLI Loop Through Video Bağlantıları
■
■
■
■
■
Audio 8 KANALLI Kayıt ve Çalma
■
Değişken Arama Modu Seçenekleri (Zaman/Tarih, Olay, Kamera)
■
Sabit Disk ÜstüneYazma Modu
IEEE1394 ile Büyük Miktarda Sabit Disk Yedeklemesi
Audio ve video dosyalarını aynı anda kaydedebilir, oynatabilir ve Windows Network
Viewer(Smart Viewer)’e gönderebilir.
Değişken Kayıt Modu (Zaman Kayması, Olay, Çizelge, Acil)
Genişletilmiş Sabit Disk Bağlantısı (SCSI, IEEE1394)
Alarm Arayüzü (Giriş:8, Çıkış:4, Reset:1)
Windows Network Viewer(Smart Viewer) ile Uzaktan İzleme
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
1-2
22:35:38
3
SHR-4160N/P User’s Manual
Parça İsimleri ve Fonksiyonları
* Kapak görüntüsü buton tanımı için gösterilmez
No.
Güç LED’i
1
1
2
Fonksiyonu
İsim
Şebeke LED’i
Şebeke bağlantısını ve veri aktarma durumunu
gösterir.
Yedek LED’i
Back up (Yedek) modunu gösterir.
HDD Erişim
LED’i
HDD’ye Normal Erişimi Gösterir.
HDD ile erişim sağlandıktan sonra LED’ on ve off’u
tekrarlar
16
...
Kanal Düğmesi
16
Audio Setup
Düğmesi
3
On/Off (Kapalı/Açık) olma durumunu gösterir.
Gösterme Modunda Tekli Kanalı Seçer.
Sayı Girişi Modunda Sayı Girme Düğmesi olarak kullanılır
Audio’yu On/Off’a getirir.
16 Bölünmüş Ekranı Gösterir
9 Bölünmüş Ekranı Gösterir
4 Bölünmüş Ekranı Gösterir
MODE
4
Bölmeli Ekran
Gösterme
Seçim
Modu
Düğme
6 Bölünmüş Ekranı Gösterir
7 Bölünmüş Ekranı Gösterir
8 Bölünmüş Ekranı Gösterir
PIP (Resim içinde Resim)
Ekranını Gösterir
Auto Sekans Modu
MENÜ’de belirlenen süre içinde
Tek Kanal Ekranı girer.
MODE
5
Bölünmüş
Ekran Seçme
Düğmesi
Arama
4’e bölünmüş ekranı gösterir
Seçilen kanalı ful ekran olarak
gösterir.
CANLI Kanalı ve Oynatılan
Kanalı PIP Ekranında aynı anda
gösterir.
9’a bölünmüş ekranı gösterir
16’a bölünmüş ekranı gösterir
6
1-3
REC
REC Düğmesi
LED açık iken Normal Kayıt Modunda ayarlandığı gibi
kayıt başlar
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
23:35:10
İsim
No.
PANIC Düğmesi
7
PANIC
8
REC LOCK KEY
9
ZOOM
PTZ
10
FREEZE
11
TELE
ALARM
12
REC ROCK
Düğmesi
ZOOM düğmesi
PTZ düğmesi
FREZE(TELE)
Düğmesi
ALARM(WIDE)
WIDE
SEARCH
13
VIEW
MENU
14
PRESET
SEARCH(VIEW)
Düğmesi
MENU(PRESET)
Düğmesi
REC düğmesinin hareketini kilitler.
Dijital Zoom(2)’yi ayarlar.
PTZ düğmesine basıldığında TELE, WIDE, PRESET
ve VIEW’i uygular.
DISPLAY(Gösterme) Modunda FREEZE (Dondur) fonksiyonunu
uygular. PTZ’ye basıldığında TELE fonksiyonunu uygular.
Alarm LED’ini kapatır ve bir alarm verildiğinde sesi durdurur.
Alarm tuşu kullanıldığında alarm ikonu kaybolur.
WIDE işlevini PTZ tuşuna basarak gerçekleştirir.
Arama Modunu gösterir.
PTZ’ye basıldığında VIEW setup fonksiyonunu uygular.
Sistem setup’ını gösterir veya üst menüye girer.
PTZ’ye basıldığında PRESET setup fonksiyonunu uygular.
ƒ

Yön Kontrol
Düğmesi
15
Menü maddesinin sağdaki değerini
değiştirir.
ƒ
Menü setup’ı için Enter tuşu işlevini görür.
Hızlı Geri
17
STOP
Arama
Fonksiyonu
Tuşu
19
20
JOG
21
SHUTTLE
USB Kapısı
Menü maddesinin soldaki değerini
değiştirir.
Cursor’u menüde yukarı çıkarır veya
menü maddesinin değerini arttırır.
ƒ
‚
16
18
Fonksiyonu
Sistemde ayarlanmış video/ses 15 ips(NTSC)/12.5
ips(PAL) ile kaydedilmiştir.
Video kayıdı görüntü kalitesi çok yüksektir ve CIF
boyutundadır.
PLAY/PAUSE
Cursor’u menüde aşağı indirir veya
menü maddesinin değerini azaltır.
Hızlı dönen arama ekranını görüntüler.
Dosya aramayı durdurur.
Playback sırasında PLAY/PAUSE veya
PLAY’i aktif hale getirir
Hızlı İleri
Hızlı ileri arama düğmesini görüntüler
JOG/
SHUTTLE
JOG: Çerçeve İleri/Geri Çerçeve araması
için kullanılır
SHUTTLE: Play/Reverse Play/FF/REW
fonksiyonunu gerçekleştirir.
USB tipinde bir cihazı bağlamak için bir kapı.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
1-4
22:36:27
SHR-4160N/P User’s Manual
Dikkat
Hava vantilatörünün tıkanmasını önlemek için DVR’yi halı veya diğer yumuşak
malzeme üzerinde çalıştırmayın.
DVR’yi dolap veya rafta kullanırken havalandırma durumunu kontrol edin.
No.
1-5
İsim
Fonksiyonu
Kompozit Video Sinyal Giriş Portu (BNC Tip
Bağlantı)
1
VIDEO IN
2
THROUGH
Video sinyalini başka bir video ekipmanına
aktarmak için THROUGH portunu kullanabilirsiniz.
3
AUDIO IN
Audio Sinyal Giriş Portu (RCA Jack’ı)
4
SPOT
5
VIDEO OUT
Kompozit Video Sinyal Çıkış Portu (BNC Tipi
Bağlantı)
6
AUDIO OUT
Ses Sinyal Çıkış Portu (RCA Jack)
7
VGA
8
S-VIDEO
9
NETWORK
10
IEEE1394
11
ALARM
12
AC-IN
13
USB
SPOT Out Çıkış Portu (BNC Tip Bağlantı)
VGA Video Sinyal Çıkış Portu
S-VIDEO Video Sinyal Çıkış Portu
Şebeke Bağlantı Portu
IEEE1394 Tip Cihaz Bağlantı Portu
-
ALARM IN 1-8: Alarm Giriş Cihazı
ALARM RESET IN: Alarm Reset Düğmesi
ALARM OUT-4: Alarm Çıkış Düğmesi
TX+, TX-, RX+, RX-: RS-485 İletişim Portu
AC 100-230V Elektrik Priz Desteği
USB tipinde bir cihazı bağlamak için bir kapı.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:36:38
Bölüm 2
Montaj
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
22:36:38
1
SHR-4160N/P User’s Manual
Montaj Ortamının Ayarlanması
Hava vantilatörünün tıkanmasını önlemek için DVR’yi halı veya diğer yumuşak
malzeme üzerinde çalıştırmayın. DVR’yi dolap veya rafta kullanırken havalandırma
durumunu kontrol edin.
Ürünü kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat etmeniz gerekir:
1. İç mekanlarda kullanın.
2. Su veya sıvıların ürüne veya bağlantı parçalarına kaçmasına izin vermeyin.
3. Aşırı darbe veya güç uygulamayın.
4. Gereksiz yere elektrik fişini çekmeyin.
5. Ürünü kendiniz sökmeye çalışmayın.
6. Nominal elektrik giriş ve çıkış oranlarını aşmayın.
7. Yalnız onaylanmış elektrik kablosu kullanın.
8. Ürünü topraklı kablo tertibatına bağlayın.
Samsung Sayısal Video Kaydedici (buradan itibaren „SVK“) yüksek teknolojiye sahip
bir güvenlik cihazı olup yüksek kapasiteli bir sabit disk ve birinci sınıf elektronik
devrelere sahiptir. Ürünün içinde veya dışında yüksek sıcaklığa maruz kalması sonucu
ürünün ömrü kısalabilir yada hatalı çalışmaya yol açan performans bozuklukları
yaşanabilir (aşağıdaki grafik 1'e bakınız). Bu yüzden kuruluma devam etmak için lütfen
aşağıdaki talimatları takip ediniz.
Sıcaklık
(Birim: °C)
Bir Yıl: 24 SAAT X 365 GÜN = 8.760 SAAT
Ömür (Birim: SAAT)
<Grafik 1: Ürünün ömrü ve sıcaklık arasındaki ilişki>
2-1
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:36:46
<Samsun DVR rafa montajı için Talimatlar>
1. DVR'ın monte edildiği raf mühürlenmiş olmamalı.
2. Ve aynı zamanda pervaneden hava dolaşımına izin verebilir.
3. S
ağdaki şekilde görüldüğü gibi, ürünün diğer DVR'lar ile veya rafa monteli cihazlar ile üst üste
yerleştirildiğinde aralarında belirli bir boşluk bırakarak veya bir vantilatör sistemi sayesinde
havaakımı için yer sağlanmasını tavsiye ediyoruz. fan motoru kurulmasını tavsiye ediyoruz.
4. D
oğal bir ısı yayımı sağlamak için, hava giriş deliği en altta ve çıkış deliği en üste
konumlandırılmalıdır.
5. Y
eterli hafa akışını sağlamak için her hava giriş ve çıkış deliğine bir f an motoru kurulmasını
tavsiye ediyoruz.
(Hava giriş deliğine yerleştirilen fanın bir filtresi olmalı, böylece toz ve diğer kirlerin girişi
engellenmelidir.)
6. Rafın içindeki ve DVR çevresindeki sıcaklık yaklaşık 0°C - 40°C(32°F - 104°F) dereceleri
arasında olmalıdır).
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
2-2
22:36:47
SHR-4160N/P User’s Manual
2
Ürün ve Aksesuarların Kontrol Edilmesi
Ürünü teslim aldıktan sonra ürünün ambalajını düz bir yerde veya kullanmak
istediğiniz yerde sökün. Sonra aşağıdaki ürünlerin olup olmadığını kontrol edin.
■ Ana
■ Kullanma
Gövde
Kılavuzu
■ Bir Elektrik Kablosu
■ İki Destek
- Destekler ürünü yuvaya takmak içindir
■ Smart Viewer Yazılım CD’si (PDF Kullanma Kılavuzu dahil)
■ 12 vida
- Lütfen vidaları HDD (Sabit Disk Sürücü)yü takmak için kullanın.
■ 2 ad. RS-485/Alarm Terminal Bloku
Ana Gövde
CD
Ayraç
Vida
RS-485/Alarm
Uç birim Bloğu
Enerji Kablosu
Kullanıcı Kılavuzu
2-3
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:36:48
esi
3
HDD’nin Takılması
Dikkat
[HDD Veri kontrolü]
HDD verilerini kaybetme olasýlýðýný asgari seviyeye indirmek için lütfen aþaðýdaki
bilgileri dikkate alýn.
-Hasar meydana gelme olasýlýðý nedeniyle HDD’yi herhangi bir darbe veya yanlýþ
kullanýmdan korumanýz gerektiðini unutmayýnýz.
-Kullanýcýnýn hatalý kullanýmýndan dolayý meydana gelen veri kayýplarýndan üretici
sorumlu deðildir.
Not: Ýlave HDD’nin eklenmesi HDD’nin üretici DVR’si ile uyumlu olup olmadýðýný
önceden kontrol ediniz.
Veri kaybýna ya da hasarlý HDD’ye neden olabilecek örnekler
-DVR’nin sökülmesi ya da kurulumu sýrasýnda meydana gelebilecek herhangi harici bir
etken.
-SVK çalışır durumdayken enerji kesintisi veya hatalı kapatma.
-Sayfa 5-11'e bakınız: SVK nasıl kapatılır
-SVK çalışıyorken hareket ettirmek veya bir darbeye sebep olmak. Sabit disk veri
kaybı durumlarında hayal kırıklığını önlemek için lütfen olayları mümkün olan en kısa
zamanda kaydedin.
Ürüne 3’e kadar ilave HDD takabilirsiniz.
Fakat, üründe elektrik çarpmasına, kazaya, ürünün bozulmasına ve uygun olmayan
montaja neden olan birçok parçaya sahip olduğundan veya kurulum HDD’nin
tanınmasına veya ürünün normal çalışmasına engel olabileceğinden, ürünü satın
aldığınız yerdeki uzmana danışın.
[HDD Eklenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar]
uygun olmayan şekilde yapıştırılmasına veya çıplak olmasına izin vermeyin (Bu
ürünün bozulmasına veya yangına neden olabilir)
■ Ürünün keskin kenarları olduğundan yaralanmamak için dikkati çalışın.
■ Sökülmüş vida veya parçaları unutmamay özen gösterin. Vida veya parça eksiği
nedeniyle kusurlu montaj ürünün bozulmasına yada hatalı çalışmasına neden
olabilir.
■ Ek HDD’ler eklemeden önce HDD’lerin uyumluluk listesine bakınız. Samsung DVR ile uyumlu
olan cihazların listesini satıcınızdan tedarik edebilirsiniz.
■ Kablonun
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
2-4
22:36:49
SHR-4160N/P User’s Manual
[Atlama Kablosunu Ayarlama]
Atlama kablosu ayar yöntemi satın alınan HDD’nin yüzeyinde gösterilmektedir.
SAMSUNG sabit disk kullanıldığında jumper ayar yöntemi aşağıdaki gibidir:
■ Ana
Master be Ana Slave için HDD atlama
kablosu.
■ İkinci
ayarı.
Master ve İkinci Slave için atlama kablosu
[HDD Eklenmesi İşlemi]
1.Ürün kapağından ayırmak için her iki taraf (5 nokta) ve arkadaki (1 nokta) vidaları gevşetin.
2.Ürün kabından çıkarın. (Ayırmak için hafiften çekin ve yukarı doğru kaldırın)
3. B
ir destek HDD’nin her iki tarafına tutturulmuştur. HDD’yi takmak istediğiniz
desteğin vidasını gevşetin.
BRACKET-HDD
2-5
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:36:54
4.HDD-DESTEK’i üründen ayırmak amacı ile alt tarafta takılı parçayı ayırmak için
DESTEK-HDD’yi ürünün ortasına doğru çekin.
5.HDD’nin HDD-DESTEĞİNE takılması için aksesuar olarak verilen 4 VİDAYI (BWH,
6-32UNC,L10.5) sıkın. (Vida sıkma gücü titreşime dayanacak yeterlilikte olacaktır.)
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd6
6
2007-8-10
2-6
22:36:58
SHR-4160N/P User’s Manual
6.HDD yüklenmiş HDD-DESTEĞİNİ eski yerine takın.
(Takma işlemi sökme işleminin tersi şeklinde yapılacaktır. 5 takma noktasını
HDD-DESTEK takma delikleri ile alt kısımda aynı hizaya getirin ve vida takma
deliklerini aynı hizaya getirmek için HDD-DESTEĞİNİ üründen çekin. Sonra sıkıca
vidalayın.)
7.HDD-DESTEĞİNİN ürüne takılıp takılmadığını kontrol edin ve HDD’ye giden güç
kaynağı kablosunu ve sinyal gönderim kablosunu (IDE Kablosu) bağlayın.
Sinyal İletim Kablosu
(IDE Kablosu)
2-7
Enerji Besleme Kablosu
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:36:59
8.Ürün içindeki bağlantıyı, kabloları ve kablo takılma durumunu kontrol edin ve kapağı
kapatın.
9.Kapak tutturma vidalarını sıkın (Yanlarda 5 noktada ve arkada 1 noktada)
✻ HDD-DESTEĞİNE 2 HDD’yi şekilde gösterildiği gibi tarabilirsiniz.
Dikkat
HDD takılırken, lütfen mümkün olduğunca takılı HDD ile aynı olan HDD’yi seçin.
Bu ürün 4 tane daha HDD alabilir, 2’si Asıl Slotta ve ikisi de İkincil Slotta. Asıl
Slot ve İkincil Slota takılı HDD’ler Ana ve Yedek olarak ayarlanacaktır. Ana ve
Yedek Atlatıcı Ayarı için Kullanma Kılavuzuna bakın.
Yalnız bir HDD’nin takılı olması halinde, Asıl slota takılacaktır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd8
8
2007-8-10
2-8
22:36:59
SHR-4160N/P User’s Manual
Dikkat
lt fan ile ilgili olarak, aşağıdaki gibi ilave destek ve alt fanlara ihtiyacınız olacak.
1 A
Ön ve arkadan bakıldığında alt fan bunun gibi görünecektir. Havanın fanın içinden
geçebilmesi için lütfen fanın yönüne dikkat edin.
2 Fanı aşağıdaki gibi takın.
2-9
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd9
9
2007-8-10
22:36:59
3 Lütfen fanı takımın ön tarafindan görülebilecek biçimde kurun.
4 Fanı sol yana sabitleme.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd10
10
2-10
2007-8-10
22:37:00
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd20
20
2007-8-10
22:37:01
Bölüm 3
Diğer Cihazla Bağlantı
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:37:01
SHR-4160N/P User’s Manual
1
Görüntü, Ses, ve Ekran Bağlantısı
3-1
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:37:02
2
Ağ Bağlantısı
●
Ehernet (10/100BaseT) ile İnternet Bağlantısı
●
ADSL ile İnternet Bağlantısı
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
3-2
22:37:03
SHR-4160N/P User’s Manual
3
IEEE1394 Cihazı Bağlantısı
IEEE1394 sabit diskini SHR-4160N/P'in arka kapısı üzerinden bağlayın.
Toplam 6 adet IEEE194 zırhlı sabit diski Daisy-Chain yöntemi ile bağlayabilirsiniz.
Bağlantı yapıldıktan sonra, kullanım ve tanıtım için Menü-Sistem-HDD Ayarı
seçeneğini işletmek gerekir.
●
●
●
Uyarı
IEEE1394 Cihazı sabit diski Master (Ana) olarak ayarlanacak.
Sistem çalışıyorken IEEE1394 cihazını bağlamak veya çıkarmak için kullanılan
HOT PLUG (CANLI FİŞ) olarak görev yapar.
Men-Sistem-HDD Ayarı menüsünden Bağlan/Bağlantısı Kes'i seçerseniz, HOT
PLUG tanımlanacak veya silinecektir.
●
●
Not
Kullanıcı Kılavuzu 5-8 Sistem (Sabit Disk Ayarı) bölümüne bakınız.
Uyarı
-H
OT PLUG (YENİ FİŞ) e bağlanmış sabit disk dengeye ulaşana kadar (her
sabit disk için yaklaşık 2 saniye) bekleyin ve kullanmadan önce SHR-4160N/P
MENÜ'sünde CONNECT (BAĞLAN)'ı tıklayın.
- IEEE1394 Cihazını güvenli biçimde silmek için SHR-4160N/P MENÜ'sünde
DISCONNECT (BAĞLANTIYI KES)'i tıkladığınızdan emin olun. DISCONNECT
(BAĞLANTIYI KES)'i tıklama hatası IEEE1394 Cihazının yanlış çalışmasına
neden olabilir.
3-3
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:37:03
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
3-4
22:37:04
4
SHR-4160N/P User’s Manual
USB Cihaz Bağlantısı
1. SHR-4160N/P'ın arka ve ön taraflarında toplam ikişer adet USB bağlantı uç birimi mevcuttur.
2. USB Sabit Disk, USB CD/DVD, ve USB Hafıza cihazlarını sırasıyla SHR-4160N/P'ın
ön ve arka kapılarına bağlayın.
3. Her USB bağlantı kapısına sadece bir adet USB cihazı tahsis edilebilir.
4. Bağlantı sonrası USB Sabit diskini tanıtma/yoksama işlemleri için Menü-SistemSabit Disk Ayarı menüsündeki adımları takip edin.
5. USB cihazını bağlamak/bağlantısını kesmek için HOT PLUG özelliğini sağlayın.
6. H OT PLUG özelliğini tanıtmak/yoksaymak için Menü-Sistem-Sabit Disk Ayarı
menüsü altından Bağlan/Bağlantısı Kes'i tıklayın.
Not
Kullanıcı Kılavuzunun 5-8 SİSTEM (Sabit Disk Ayarı) bölümüne bakınız.
Uyarı
-H
OT PLUG ile bağlanmış USB cihazının bir süre dengeye kavuşmasını
bekledikten sonra SHR-4160N/P Menü'sünden Bağlan'ı tıklayın.
-U
SB cihazını çıkarmak için SHR-4160N/P Menü'sünde Bağlantıyı Kes'i
tıkladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, USB cihazı sorun yaşayabilir.
-S
HR-4160N/P'ın öne ve arkasındaki USB uç birimlerine aynı tip USB cihazı
bağlamak için kullanılabilir. (Mesela, SHR-4160N/P'ın ön ve arkasına 2 CD-RW
yada 2 USB hafıza takılabilir).
- USB hafıza kullanılması durumunda SHR-4160N/P'ın tanıyabileceği şekilde
biçimlendirilmiş olmasına dikkat edilmelidir. PC'de FAT32 ile biçimlendirilmiş
olmasına rağmen, SHR-4160N/P'a bağlandığında tekrar biçimlendirilir.
Uyarı
- USB cihaz sabit diski Master (Ana) olarak ayarlanacaktır.
3-5
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:37:04
5
Alarm Giriş/Çıkış Bağlantısı
SHR-4160N/P'ın arkasında bulunan Alarm GİRİŞ/ÇIKIŞ kapısı aşağıdaki
elemanlardan oluşur.
●
ALARM GİRİŞ/ÇIKIŞ Bağlantısı
İsim
1
- ALARM GİRİŞ1
- ALARM GİRİŞ2
- ALARM GİRİŞ3
- ALARM GİRİŞ4
- ALARM GİRİŞ5
- ALARM GİRİŞ6
- ALARM GİRİŞ7
- ALARM GİRİŞ8
- ALARM GİRİŞ9
- ALARM GİRİŞ10
- ALARM GİRİŞ11
- ALARM GİRİŞ12
- ALARM GİRİŞ13
- ALARM GİRİŞ14
- ALARM GİRİŞ15
- ALARM GİRİŞ16
2
-A
LARM SIFIRLAMA
GİRİŞİ
3
-
ALARM
ALARM
ALARM
ALARM
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
İşlev
ALARM Giriş Kapısı
Sistem ALARM SIFIRLAMA sinyalini
aldığında geçerli ALARM giriş veya çıkış
sinyalini keser ve algılamaya yeniden
başlar.
ALARM Output Port
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd6
6
2007-8-10
3-6
22:37:04
SHR-4160N/P User’s Manual
●
3-7
ALARM GİRİŞ/ÇIKIŞ Bağlantısı
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:37:04
6
RS-485 Cihaz Bağlantısı
●
CRS-485 sabit diskini SHR-4160N/P'in arka kapısı üzerinden bağlayın.
●
RS-485 haberleşmesini destekleyen PTZ cihazını kurup kontrol edebilirsiniz.
●
Bağlantı için Yarı İkiyönlü veya Tam İkiyönlü haberleşme yöntemini tercih edebilirsiniz.
PTZ cihazı
SHR-4160N/P
Arka
Yarı İkiyönlü Tipi
Veri (–)
Veri (+)
Tx(–)
Tx(+)
Tam İkiyönlü Tipi
Rx(+)
Rx(–)
Tx(–)
Tx(+)
Rx(–)
Rx(+)
Baud Hızı 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, ve 38400 hızlarını kapsar.
●
Uyarı
Öncelikle RS-485 Cihazı SHR-4160N/P ile uyumlumu diye kontrol edin. Sonra, iki
kutuplu, + ve -, RS-485'in kutuplarına dikkat edin.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd8
8
2007-8-10
3-8
22:37:05
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd21
21
2007-8-10
22:37:05
Bölüm 4
Canlı
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
22:37:05
1
SHR-4160N/P User’s Manual
Sistem Hareketi
●
Cihazı açın ve aşağıdaki LOGO ekranı görüntülenir.
●
LOGO ekranı görüntülendikten sonra SHR-4160N/P'ın ön tarafındaki düğme
sistem ilklendirmeyi başlatmak için 6 kere yanıp söner.
●
İlklendirme tamamlandığında, canlı görüntü bip sesi ile birlikte gösterilir.
●
Canlı ekranın gösterilmesi yaklaşık 30-40 saniye alır.
Not
Yeni bir Sabit Disk ile ilklendirme, yeni diskin ilklendirme periyodundan
kaynaklanabilecek gecikmelerden ötürü Canlı ekranı görüntüleninceye kadar
biraz daha fazla vakit alabilir.
Eğer Canlı ekranı hiç görüntülenmez ise veya SHR-4160N/P ön panelindeki
düğme yanıp sönmeye devam ederse, lütfen ürünün gövdesindeki bağlantıyı
kontrol edin.
Eğer bir hata bulursanız, lütfen ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçin.
●
Canlı ekran önceki MENU ayarlarını etkilemez. Kayıt esnasında sistemi kapattıktan
sonra tekrar açarsanız, Canlı ekranı son yapılan kayıt ile birlikte gösterilecektir.
Not
Canlı ekranı hiç görütülenmez ise, gelen video verisinin Tümleşik veya VGA
modunda mı olduğunu kontrol etmeniz gerekecektir.
Eğer video çıkış modunu değiştirmek isterseniz, SHR-4160N/P'ın ön
panelindeki MODE (MOD) düğmesine basılıyken 0 düğmesine 5 saniye basılı
tutmanız gerekecektir. Video çıkış modunu değiştirmek için ön paneldeki mod
düğmesine basılıyken '0' düğmesini 5 saniye basılı tutun. Ön sol taraftaki PTZ
LED'i 3 kere yanıp söndükten sonra, cihaz tekrar açılır.
4-1
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:37:05
2
P
E
P
S
Canlı ekran Modu
L
N
L
S
PTZ
Canlı Ekran Simgesi
Tanımı
N
E
S
S
PTZ
SHR-4160N/P'ın Canlı ekran simgeleri her ekranın mevcut ayar ve işlev durumlarını gösterir.
P
L
E
N
S
P
S
L
PTZ
PTZ
N
N
N
PTZ
L
N
E
S
S
PTZ
P
L
N
P
PTZ
L
LP N
PTZ
E
PS
E
N
S
S
N
PTZ
N
CAM_01
P
E
PTZ
PTZ
V.Loss
CAM_01
:K
aydetme Simgesi
Her simge Normal / Panik / Olay (Alarm+Hareket) / Çizelge Kayıdını
temsil eder.
:K
aydedilen Video Boyut Simgesi
Her simge Büyük / Normal / CIF boyutlarında kayıdı temsil eder.
SBüyük : Tam D1(NTSC: 720 x 480 / PAL : 720 x 576)
Normal : Yarım D1(NTSC: 720 x 240 / PAL : 720 x 288)
E : CIF(NTSC
S
CIF
: 352 x 240 / PAL : 352 x 288)
S
PTZ
:P
TZ Ikonu
SBu simge PTZ cihazını PTZ ikonu ile birlikte kurduğunuzda görünür ve PTZ
N
S
Eçalıştırıldığınga
S
sarı rengine döner.
PTZ
es İkonu
PL EN S:SS
Bu ikon Ses Açık/Kapalı durumunu belirtir ve Açık ise yarı rengini alır.
N
L
P
PTZ
N
S: O
laydaki Algılayıcı Ikonu
E
S
PTZ
L
N
PTZ
Video
için veya Ses Etkin Değil ise gösterilmez.
S
N
PTZ
u simge Algılayıcı Açık durumdayken, harici algılayıcı sinyali girişi ile
B
senkronize edilmiş kanalda gösterilir.
:H
areket Olayı Simgesi
N PTZ
Bu simge
Hareket Tespiti Açık durumdayken Hareket Olayı kanalında gösterilir.
PTZ
:Z
oom (Yakınlaştır) Ikonu
BuNsimge
Zoom Açık durumdayken veya Yakınlaştırma durumundayken gösterilir
PTZ
ve Zoom Açık iptal edildiğinde kaybolur. Zoom Açık.
D
ondur Simgesi
N :PTZ
Bu simge Dondur modundayken gösterilir ve Dondur iptal edildiğinde kaybolur.
Dondur.
N
:C
H'te Yetersiz Disk Alanı Simgesi
Birden fazla kanalda yetersiz kayıt alanı mevcut.
PTZ
:T
üm CH'lerde Yetersiz Disk Alanı Simgesi
Tüm kanallar yetersiz kayıt alanına sahip.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
4-2
22:37:06
SHR-4160N/P User’s Manual
P
L
N
E
S
S
PTZ
N
:E
kran Değişim Modu
Bu simge Ekran değişiklik modunda gösterilir.
:Y
edekten oynatma simgesi
Yedek veri oynatıldığı zaman gösterilir.
:F
an hata Simgesi
Fan durduğu zaman gösterilir.
: HDD bulunmadığı zaman gösterilir.
PTZ
V.Kayıp / V.Off : V
ideıo Giriş Durumu
Video Açık konumundayken video veri girişi olmuyorsa [V.Loss] kanalda gösterilir.
Video Açık/Kapalı seçeneğini Off olarak seçerseniz, [V.Off] gösterilecektir.
Canlı Ekran Simgesi Tanımı
SHR-4160N/P 16 adet canlı görüntü alır ve bunları aşağıdaki 9 modda gösterir.
CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_02
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
16 Bölmeli Mod
CAM_01
CAM_04
CAM_05
CAM_07
CAM_08
CAM_06
P
CAM_01
CAM_02
E
S
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_04 CAM_05
➞
L
CAM_03
9 Bölmeli Mod
➞
N
S
CAM_04
PTZ
4 Bölmeli Mod
CAM_04
➞
CAM_05
CAM_06
6 Bölmeli Mod
CAM_03
➞
CAM_06 CAM_07
7 Bölmeli Mod
CAM_02
CAM_03
CAM_01
N
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_01
CAM_02
8 Bölmeli Mod
●
PTZ
CAM_04
➞ RİR Modu ➞
Tam Ekram (Tekli) Modu:
CAM_01
Ekran Değişim Modu
CAM_01
Tekli Mod
Seçilen kanalı tam ekranda gösterir. Sonra, ilgili kanal LED yakılır.
●
4,6,7,8, ve 9 Bölmeli Mod:
4,6,7,8, ve 9 kanal görüntüsü sırasıyla ilgili bölünmüş ekranda gösterilir ve
üzerindeki CH LED (Kanal LED) kanal numarasını belirtmek üzere yanar. Kanal
numaralarını bölünmüş ekranlarla kendinizde eşleştirebilirsiniz.
4 kanallı veya 9 kanallı Bölmeli modu ekran değiştirme özelliğine sahiptir. (4-4) deki
Canlı Ekran Modu Ayarı'na bakınız. 8 Kanallı Bölmeli modda [Yönlendirme Kontrol]
düğmesine basın ve ana ekran (şekildeki CAM_01) hareket edecektir.
●
16 Bölmeli Mod:
Tüm canlı görüntüler 16 bölmeli ekranlarda gösterilir ve [KANAL1 LED ~ KANAL16
LED] ışıkları söner. 16 Bölmeli modundan Kanal seçimi kullanılamaz.
●
RIR (Resim içinde Resim) Modu:
●
Ekran Değişim Modu:
Tam ekranda bir ekranın dokuzda-biri boyutunda bir ekran ve ilgili kanal LED'i
gösterir. İstediğiniz kanalı seçebilir, bunları tam ekranda yada küçültülmüş ekran
bölgesinde gösterebilirsiniz. RIR ekranını Tam ekran içinde 5 seviye arasında
s yada tuşları ile hareket ettirebilirsiniz.
s
4-3
TAM EKRAN sırasıyla ne zaman her bir kanala ayarlandıysa bu zamanı gösterir ve
ilgili kanalın LED'i yanar.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:37:07
Canlı Ekran Modu Seçimi
Her mod [MOD Düğmesi] ve [CH1 ~ CH16 Düğmeleri] ile seçilebilir.
Aşağıdaki şekil dönüştürüldükten sonra SHR-4160N/P'ın Canlı Mod'unu gösterir.
●
Varsayılan mod 16 Bölmeli Ekran Mod'udur.
●
9 Bölmeli Ekran modu varsayılan değerleri alternatif olarak [CH1 ~ CH9] için [9Split 1],
[CH10 ~ CH16] için [9Split 2], ve [9Split 1] ve [9Split 2] için [9Split Screen change]
değerleridir.
●
4 Bölmeli Ekran modu varsayılan değerleri alternatif olarak [CH1 ~ CH4] için [4Split
1], [CH5 ~ CH8] için [4Split 2], [CH9 ~ CH12] için [4Split 3], [CH13 ~ CH16] için
[4Split 4], ve [4Split 1] ~ [4Split 4] için [4Split Screen change] değerleridir.
●
Tam Ekran dışındaki diğer modlar [Mode] düğmesine ve [➝ , ➝] düğmesine
basılarak seçilebilir.
Mode] düğmesine her basışınızda, mod değişiklikleri aşağıdaki prosedürü takip
eder, [16Bölme] ➝ [9Bölme 1]➝ [4Bölme 1] ➝ [6Bölme]➝ [7Bölme]➝ [8Bölme] ➝
[RİR]➝ [Ekran Modu] ➝ [16Bölme].
[➝ , ➝] düğmesine her bastığınızda mod değişiklikleri aşağıdaki prosedürü takip
eder, [9Split 1, 2, Ekran Modu], [4Split 1, 2, 3,4, Ekran Modu].
●
Herhangi bir kanalı tam ekran görüntülemek için [CH1~CH16] düğmesine basınız.
●
Bölmeli Ekran modundan Tam Ekran moduna geçtikten sonra tekrar bölmeli ekran
moduna geçmek için Mod düğmesine basınız.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
4-4
22:37:08
SHR-4160N/P User’s Manual
3
Canlı Kanal Seçimi ve Ses Giriş/Çıkış Ayarı
Tam Ekran Modu, 16 Bölmeli Mod, ve Ekran değişiklik Modu dışındaki tüm bölmeli
modlarda istediğiniz kanalı istediğiniz bölmede gösterebilirsiniz. Bu arada, MENU'sunda
Audio On (Ses Açık) ayarlı olan kanal Canlı Modların tümünde Ses Açık/Kapalı ayarı
yapabilir.
Tam Ekran modundan Ses Açık/Kapalı Seçimi
Tam Ekran modundayken, seçili kanalın Sesi otomatik olarak açılır ve siz bu kanalın
sesini açıp/kapatabilirsiniz. Ses simgesi, sesin açık/kapalı olmasına göre sarı/beyaz
renk alır.
Bölmeli modda Ses Açık/Kapalı Seçimi
Bölmeli moddayken [Enter]'e basarsanız aşağıdaki imleç belirecek ve kanal seçilecektir.
Bir kanal seçiliyken sesini açıp/kapatmak için CH düğmesine basınız. Şimdi, Ses
simgesi, sesin açık/kapalı olmasına göre sarı/beyaz renk alır.
Bölmeli moddayken kendiliğinizden bir kanal seçemezsiniz.
CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
4, 6, 7, 8, 9 Bölmeli modunda ve RİR modunda Kanal Seçimi
ve Ses Açık/Kapalı Ayarı
16 Bölmeli modda olduğu gibi, eğer 4, 6, 7, 8, 9 Bölmeli modunda ve RİR modunda [Enter]
düğmesine basarsanız seçili imleç belirecek ve kanal seçilecektir.
Bir kanal seçiliyken, [CH1 ~ CH16] düğmelerinde birine basarak kanalı ekranda
görüntüleyin. 16 Bölmeli modda olduğu gibi, CH düğmesi LED'ini kullanarak Ses
Açık/Kapalı ayarı yapabilirsiniz. Şimdi, Ses simgesi, sesin açık/kapalı olmasına göre
sarı/beyaz renk alır.
4-5
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:37:08
4
Dondur ve Yakınlaştır
Dondur İşlevi
Dondur Canlı Ekran'daki video görüntüsü donduru, sadece Canlı Mod'da kullanılabilir.
Dondur Açık/Kapalı ayarını [FREEZE] düğmesi ile yapabilirsiniz, ve [FREEZE LED]
Dondur Açık/Kapalı düğmesinin durumuna göre yanar/söner.
Yakınlaştır İşlevi
Yakınlaştır (Zoom) seçili alanı iki katına kadar büyütür, sadece Tam Ekran Modunda
kullanılabilir.
Tam Ekran Mod'unda [ZOOM] düğmesine basarsanız, yakınlaştırılan alan gösterilecektir
ve bu alanın pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Eğer bir alan seçer ve [ENTER] düğmesine
basarsanız, alan iki katı büyüklükte gösterilecektir. Eğer [ENTER] düğmesine tekrar
basarsanız, bir önceki Zoom alanı seçim ekranına geri gönersiniz ve ekran büyütüldükten
sonra [ZOOM] düğmesine basarak Zoom Off (Kapalı) yapabilirsiniz. Zoom Açık/Kapalı
ayarına göre [ZOOM LED]'i yanar/söner.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd6
6
2007-8-10
4-6
22:37:08
SHR-4160N/P User’s Manual
5
Olay İzleme
Olay İzleme belirli bir olay ile senkronize edilmiş kanalı gösterir.
(Algılayıcı/Hareket/Video Kaybı) oluştuğunda ekranda. Olay İzleme Açık/Kapalı ve
Olay Süreci ayarı [Menu]'de ➝ [İzleme] mevcuttur.
Eğer Olay İzleme aralığını 5 saniyeye ayarlarsanız ve Kanal2'de başlangıçta
aşağıdaki gibi bir olay meydana gelirse, sistem 5 saniye boyunca Kanal2'yi tam ekran
gösterecektir. 5 saniye içinde meydana gelen diğer bir olay mevcut olayla birlikte
ekranda gösterilecektir. Aşağıdaki şekilde, hem Kanal1 ve Kanal3 olayları Kanal2'deki
olaydan sonra 5 saniye içinde oluşur (mesela, 4 saniyede), her üç olayda bölünmüş 4
ekranda gösterilir.
Aynı şekilde, Kanal1 ve Kanal3 olayları oluştuktan sonra 5 saniye içinde Kanal2,
Kanal5, ve Kanal7 olayları oluşur, ve mevcut iki olay ile birlikte yeni 5 olay
tümleştirilerek bölünmüş 9 ekranda birlikte gösterilir. Olay Süreci'nde başka olay
meydana gelmez ise, sistem daha önceki
Canlı Mod'una dönecektir.
Olay Süreci içinde [ALARM] düğmesine basarsanız, Olay İzleme sona erecektir.
Bir olay algılandığında, [ALARM LED] yanar. Bu esnada [ALARM] düğmesine
basarsanız, [ALARM LED] sönecektir.
Alarm ayarlarını sıfırlamak için [ALARM]'a basınız. Olay simgesi kaybolacak ve
bu işlev Olay İzleme süresince işletilmeyecektir. Olay kaydetme süresi, Alarm-Öncesi
süresi, ve Alarm-Sonrası süresi bir alarm verilmeden önce tanımlandıysa, Olay
kaydetme belirtilen periyot için gerçekleştirilecektir.
4-7
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:37:09
6
Spot İzleme
Spot İzlem Canlı Ekran Çıkışı ile bir ilgisi olmayıp, sadece belirlenmiş bir kanalın
tüm ekranı izlenmesidir. Eğer MENU ekranında İzleme'yi seçerseniz, Kanal1 ve
Kanal6 arasında bir spot kanal oluşturabilir veya kanalların çıkışını arka arkaya belirli
bir aralıkla Canlı Mod'un Ekran değişiklik Modu olarak alabilirsiniz. Bu aralık Canlı
Mod'una ait Ekran değişiklik Modu ilerletme zamanı kadardır. Eğer Spot Olay İzleme'yi
Açık duruma ayarlarsanız, olay kanalını spot biçimde izleyebilirsiniz. Eğer aynı
zamanda birden fazla kanalda olay meydana gelirse, en düşük numaralı olay kanalı en
yüksek önceliğe sahip spotlanacak kanaldır.
Uyarı
Eğer gömme Sabit Disk bağlanmamış ise veya yanlış enerji uygulaması ile
çalışıyor ise, (
) „built-in HDD error“ („dahili Sabit Disk hatası“) uyarısını
gösterir biçimde sol üst tarafta gösterilir.
Bu durumda,
(1) Canlı Ekran Modu
(2) Akıllı Görüntüleyici ile İzleme modu
sadece çalışır durumda olur ve kayıt, arama, tekrar oynatma, menü ayarı, ve
PTZ dahil diğer özellikler işletilemez.
Eğer yukarıda bahsedilen problem meydana gelirse, problemi çözmek için bir
servis merkezi ile irtibat kurun.
Uyarı
Eğer sistemin fanı çalışmaz ise veya bir hata meydana gelirse, canlı ekran
üzerinde aşağıdaki hata mesajı gösterilir. Ve fan hatası simgesi sol yukarı
tarafta görünür.
Bu durumda sistem fanını kontrol edin. Fan normal biçimde çalışmaya
başlarsa sol üst taraftaki simge kaybolur.
Fan Bilgisi
Fan tehlikede.
Kılavuza Bakınız.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd8
8
2007-8-10
4-8
22:37:09
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd22
22
2007-8-10
22:37:09
Bölüm 5
Menü Ayarı
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:37:09
SHR-4160N/P User’s Manual
Kullanmadan Önce
●
●
5-1
t
s
s
Seçim
Sarı cursor mevcut pencereyi göstermektedir. İstediğiniz menüye geçmek için s, , ,
tuşunu kullanın.
Cursor istediğiniz menü üzerinde iken „Enter“ tuşuna basarsanız, sistem yeni bir
moda girecektir.
Seçme işlemini tamamlamak için „Enter“ tuşuna basın.
Aşağı İnen Menüde istediğiniz menüde gezinmek için s veya
tuşlarını kullanın.
s
●
Menü Setup Penceresinde „OK“ veya „Cancel“
Değiştirildikten sonra „OK“a basıldığında yeni menü ayarlama işlemi sona
erecektir. „Cancel“e basıldığında önceki tüm ayarlar iptal edilir ve bir üste menüye
dönülür.
Ön „MENÜ“ ve „ARAMA“ Düğmesi
MENÜ veya ARAMA düğmesine ilk basıldığında giriş düğmesi işlevini görür.
Girildikten sonra sayfayı öncekine çevirir.
Setup (Kurulum) menülerinden herhangi birinde MENU tuşu basıldığında bir üst
menüye değiştirilir. Live (Canlı) modda MENU tuşuna basarsanız, kullanıcı onayı
için parola penceresi ekrana gelir.
●
İsmin yanındaki „<“ veya „V“ işareti sırayı ok yönündeki sırayı ilk sıranın değerine
kopyalar.
●
Menünün ilk sayfası aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-13
20:03:12
1
Sistem
●
Sistem Menüsünde ayrıntılı olarak aşağıdaki maddeler vardır.
Tarih
„Enter“ tuşuna basın ve Y/M/D’ye geçmek için
veya
Tarihi değiştirmek için s veya
tuşlarını kullanın.
Bu moddan çıkmak için „Enter“a basın.
●
Zaman
s
tuşuna basın.
s
„Enter“ tuşuna basın ve H/M/S’ye geçmek için
veya
tuşuna basın.
Saati değiştirmek için s veya
tuşlarını kullanın.
Bu moddan çıkmak için „Enter“a basın. Değiştirdikten sonra „OK“ veya „Cancel“e
basana kadar tarih ve zaman değişmeyecektir.
s
s
t
●
t
Tarih/Zaman/Dil Setup’ı (Kurulumu)
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
5-2
22:37:11
SHR-4160N/P User’s Manual
Not
[Tarih/Zaman Değişimi]
Tarih ve zamanı değiştirdikten sonra „OK“e bastığınızda değişikliği
onaylamanız ortaya çıkacak bir pop-up penceresi tarafından istenecektir.
Zamanı değiştirmek için „Yes“e basın. Tarih/Zaman yedek/kayıt işleminde
değişmediğinden, Tarih/Zaman’ı değiştirmeden önce yedekleme/kaydetme
işlemini durdurduğunuzdan emin olun.
Dikkat
[Tarih/Zaman Değişimi]
Tarih/Zamanı orijinal değerine getirirseniz, eski değerine geri getirmeden önce
kaydedilen veriler silinebilir. Örneğin, eğer 8’den 7’ye getirirseniz, bu süre
arasında kaydedilen tüm verilen silinecektir.
Tarih Formatı
●
3 format sağlar, Yıl-Ay-Gün/Gün-Ay-Yıl / Ay-Gün-Yıl.
Saat Formatı
●
2 format sağlar, 24 Saat / 12 Saat (AM/PM).
Dil
●
Bir dili seçtikten sonra OSD seçilen dilde ifade edilir. Mevcut diller listede
belirtilmiştir.
DST (Günışığı Tasarruflu Zaman)
DST standart yerel saatin bir saat sonrasında saati ayarlar. Bu ayar, sistemin
DST için ayarlanan saati göstermesini sağlar. Eğer DST Kapalı(Off) konuma
ayarlanmışsa, bu ayar uygulanmaz. DST’yi ayarlamak içn, sağda yer alan
başlangıç saatini ve sona erme saatini giriniz. Bu, sadece ay, hafta (örn. 1nci, 2nci,
3ncü, 4ncü ve sonuncu), tarih ve zamanı ayarlamıza izin verir.
●
Not
[Yaz Saati Ayarı]
Devam eden yedekleme iptal edilecektir. Sistem yeniden başlatılana kadar
kayıt işlemi askıya alınacaktır.
Dikkat
[Yaz Saati Ayarı]
Sistem bir saat erkene gideceğinden bir saatten beri kaydedilen veriler
silinecektir. Yaz Saati mevcut saati etkilediğinden verilerin silinmesi veya
sistemin yeniden başlatılması konusunda en yüksek derecede özeni
göstermenizi tavsiye ederiz.
5-3
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:37:11
Şifre
●
Fabrika Ayarı Şifre 4321’dir.
●
Yeni Şifre
Bu, SHR-4160P içinde sistem şifresini değiştirmek için kullanılmaktadır. 8
haneye kadar bir şifre oluşturabilirsiniz. Şifre girişinizi tamamlamak için
„Enter“ tuşuna ve sonra solunuzda bulunan 0’dan 9’a bir kanal düğmesine
basın. Değişiklikten sonra „Enter“ tuşuna basarsanız, sistem otomatik
olarak „New Password Confirm“ (Yeni Şifre Onayı)na geçecektir.
Yeni Şifrenin Onaylanması
Bu yeni şifreyi onaylar. Öncelikle yukarıdaki sıraya Yeni Şifreyi girmek
zorunda olacaksınız. Yeni Şifre girmeden Yeni Şifre Onayı geçerli
olmayacaktır.
●
Şifre Kilidi
On’a ayarlandığında „Menu“ düğmesine basıldığında, bir pop-up
penceresi sizden şifre soracaktır. Off’a ayarlandığında „Menu“ düğmesine
basıldığında, şifre girmeksizin Menü Moduna hemen gireceksiniz.
●
All Key Lock On (Tüm Tuşlar Kilitli)
●
Bunu seçerseniz, sistem Live Mode (Canlı Mod) hemen girecektir. Eğer öndeki
düğmeye basarsanız, bir Şifre penceresi ortaya çıkacaktır. Şifreyi başarılı bir
şekilde girdikten sonra, bu konuda bir mesaj penceresi göründükten sonra Tuş
Kilidi iptal edilecektir.
Not
[All Key Lock On]
Eğer buna basarsanız, sistem hemen Live Mod’a geçecek ve tuşlar
kilitlenecektir.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
5-4
22:37:11
SHR-4160N/P User’s Manual
Fabrika Ayarlarını Yüklemek
●
Bu tüm menü değerlerini ilk ayarlandıkları değerlere getirir.
Kaydedilen veriler silinmeyecektir.
Bu fonksiyonu başlatmak için onay penceresinde „OK“e basın.
Sistem Günlüğü
5-5
●
Sistem günlüğü kontrolör tarafından kritik kayıtları kontrol etmek için kullanılır.
●
Bu, günlükle ilgili sistem içeriklerini, Sistemin Başlatılması, Sistemin Sona
Erdirilmesi, ve Menü Setup Değişikliğinin gerçekleştirildikleri tarih/saati görüntüler.
●
First: İlk Günlük sayfasına geri döner.
●
Prev: Önceki Günlük sayfasına girer.
●
Next: Bir sonraki Günlük sayfasına gider.
●
Last: Son Günlüğe gider
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
2007-8-13
17:29:22
●
Sistem Günlük Listesi
Sistem Startı
Sistem Startı
Panik Kayıt Startı
Panik Kayıt Startı
Giriş(Admin)
İzleyici Giriş(Admin)
Panik Kaydı Sonu
Panik Kaydı Sonu
Çıkış(Admin)
İzleyici Çıkış(Admin)
Saat Değişikliği
Tarih/Saat Değişikliği
Giriş(Kullanıcı)
İzleyici Giriş(Kullanıcı)
Fabrika Ayarlarını Yükleme Sistemin Başlatılması
Çıkış(Kullanıcı)
İzleyici Çıkış(Kullanıcı)
Sistem Upgrade’i
Sistem S/W Değişikliği
Setup Startı (Yerel)
Ayar: Men Girişi
Disk Dolu
HDD İçin Yer Yok
Setup Sonu (Yerel)
Ayar: Menüden Çıkış
Yedekleme Başlangıcı Yedekleme Başlangıcı
Setup (Uzaktan)
İzleyici: Menü Setup’ı
Yedekleme Sonu
Yedekleme Sonu
Play Back Başlangıcı
Oynatma Başlangıcı
Yedeklemenin Durması
Yedeklemenin Durması
Play Back Sonu
Oynatma Sonu
Yedeklemenin Hata Vermesi Yedekleme Hatası
Kayıt Başlama Kn(N)
Kanal (N) Oynatma Başlangıcı ATA HDD Silinmesi
ATA Verileri Silindi
Kayıt Sonu Kn(N)
Kanal (N) Oynatılması Sonu
IEEE1394 HDD Silinmesi
IEEE1394 Verileri Silindi
Güç hatasının giderilmesi
Güç Hatasından
Sonra Sistemin Tekrar
Başlatılması
SCSI HDD Silinmesi
SCSI Verileri Silindi
Olay Günlüğü
●
Alarm/Hareket/Video Kaybı gibi olaylarla ilgili kayıtları kontrol eder.
●
Olayla ilgili günlüklerin içeriklerini ve gerçekleşme tarih/saatini gösterir.
●
First : İlk Günlük sayfasına geri döner.
●
Prev : Önceki Günlük sayfasına girer.
●
Next : Bir sonraki Günlük sayfasına gider.
●
Last : Son Günlüğe gider.
●
Olay Günlüğü Listesi
Video Kayıp Kn (N)
Kanal (N) Görüntü Bozulması
Alarm Tespit Kn (N)
Kanal (N) Alarm Veriyor
Hareket Tespit Kn (N)
Kanal (N) Hareket Algılıyor
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd6
6
2007-8-10
5-6
22:37:12
SHR-4160N/P User’s Manual
Sistem Bilgisi ve Setup’ı (Kurulumu)
Yazılım Versiyonu: Mevcut versiyonu gösterir. Setup mevcut değildir.
Yayın Formatı: Mevcut formatı (NTSC/PAL) gösterir. Setup mevcut değildir.
Mac Adresi: 6 byte donanım adresi. Setup mevcut değildir.
Cihazı Sil
●
●
●
●
ATA / IEEE1394 / USB / USB hafızasındaki veriyi sil.
Silmek istediğiniz kutuyu işaretleyin ve „OK“ e basın.
Yedekleme sırasında Veri silinemez.
[USB Yazılım yükseltme]
●
Herhangi bir programı güncellemek için USB cihazını kullanın. Cihaz bulunmadığı
durumda, „USB Device Unidentified“ („USB Cihazı Tanımlanmamış“) gösterilir.
Not 1
SHR-4160 ana gövdesi içinde bulunan ve IDE kablosu ile bağlanan bir fiziksel sabit
disktir.
[Dış HDD]
SHR-4160 ana gövdesinin arkasındaki port ve terminalle bağlanan bir fiziksel sabit
disktir ve verileri saklar.
İlave HDD veya Yedekleme HDD’si olarak kullanılabilir.
- İlave HDD: HDD miktarına ilave olur. Bağlandığında İç HDD’nin yerini alır.
- Yedekleme HDD’si: Kaydedilen verileri yedekler
Not 2
[ATA]
Usage : Internal HDD
[USB]
Kullanımı: Dış HDD (İlave HDD veya Yedekleme HDD’si)
SHR-4160 ana gövdesinin arkasındaki SCSI portundan bağlanan fiziksel bir sabit disk
[IEEE1394]
Kullanımı: Dış HDD (İlave HDD veya Yedekleme HDD’si)
SHR-4160 ana gövdesinin arkasındaki IEEE1394 portundan bağlanan fiziksel bir sabit
disk
Not 3
[USB Yazılım yükseltme]
1. Yükseltme için veriyi (tgz dosyası) www.samsung.com sitesinde CCTV Bölümü'nden
indirebilirsiniz.
2. USB hafızasında yükseltme için sadece bir tane tgz dosyası olmalı.
3. SHR-4160'ın desteklediği hafıza formatlarında farklı bir biçimlendirme varsa, lütfen
hafızayı silin ve belirlenen formata göre ayarlayın.
5-7
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:37:13
Dikkat
[HDD Silinmesi]
Yedekleme ve kayıt işlemleri sırasında veriler silinmeyecektir.
Herhangi bir veriyi silmeden önce yedeklemeyi ve kaydetmeyi askıya
aldığınızdan emin olun.
HDD Kurulumu
●
HDD Bilgileri
ATA, IEEE1394 ve SCSI’nin numarasını, miktarını ve durumunu gösterir.
Setup mevcut değildir.
Durum: İç HDD, Dış HDD, Yedekleme HDD’si
●
Dış HDD Setup’ı
1.Yedekleme/Dış
IEEE1394 ve USB kullanimini tanimlayabilirsiniz.
Not Defined ➝ Bağlanan HDD’nin kullanımı belirlenmediğinde.
Dış veya Yedek olarak ifade edilir
No Device ➝ Hiçbir HDD’ye bağlanmadığında. HDD’ye bağlandıktan sonra sağ
TAB’a basabilirsiniz.
External ➝ Bağlanan HDD Dış olarak ayarlandığında. Eğer „Enter“ tuşuna basar
ve Backup (Yedek)e dönerseniz yedek HDD olarak kullanılabilir.
Backup ➝ Bağlanan HDD Backup (Yedek) olarak ayarlandığında. „Enter“ tuşuna
basıp External (Dış)a basarsanız Dış HDD olarak kullanılabilir.
2.Fiş / Bağlantısı/Bağlantının Kesilmesi
SHR-4160P ana gövdesine güç verildiğinde IEEE1394 Sabit Diskinin
bağlantısını sağlayabilir veya bağlantısını kesebilirsiniz.
①Bağlantı için, IEEE1394 Sabit Diskini SHR-4080P/SHR-4160P ana gövdesi
ile bağlayın ve „Connect“e basın. „Connect“e basıldığında SHR-4080P/
SHR-4160P ana gövdesinin seçilen tüm IEEE1394 Sabit Disklerini tanır.
➁ Bağlantının kesilmesi için, „Disconnect“e bastığınızdan ve IEEE1394
Sabit Diskini SHR-4080P/SHR-4160P ana gövdesinden güvenli bir şekilde
ayırdığınızdan emin olun. (Kaydetme ve yedekleme işlemlerini askıya
aldığınızdan emin olun). „Disconnect“e basıldığında bağlı tüm IEEE1394
Sabit Diskleri iptal edilir ve ayrılır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd8
8
2007-8-10
5-8
22:37:13
SHR-4160N/P User’s Manual
Uyarı
[IEEE-1394 Hot-Plug Bağlan/Bağlantıyı Kes İşlevi]
IEEE1394 ve USB Hot-Plug desteği sağlar.
[Yedek HDD]
Hem USB hem de IEEE1394 cihazını Yedek HDD olarak atayabilirsiniz.
HDD Mod Ayarı
●
HDD Tekrarlı Kayıt
Dur : H
DD kayıt yaparken dolarsa kayıt yapmayı durdurur.
Üstüne yaz : HDD dolduğu zaman orijinal veriyi siler ve yeni veriyi üzerine
yazmaya başlar.
●
Disk End Beep (Disk Sonu Bipi)
On: Kayıt sırasında HDD dolduğunda bip sesi çıkarır.
Off: HDD dolduğunda bip sesi duyulmaz.
5-9
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd9
9
2007-8-10
22:37:14
Dikkat
[Disk Sonu Modu Üstüne Yaz]
Üstüne Yaz Modunda, daha önceki Olay verileri silinebilir
Uzaktan kumanda Cihazı
●
Samsung Tümleşik Uzaktan Kumanda(SSC-2000) MENU'sü
●
Cihazı
●
●
●
●
●
●
RS-485 kapısına bağlanmış bir Uzaktan Kontrol Cihazı
ID
SHR-4160N/P'nin Tek ID'si.
Bu tek ID SSC-2000 birden fazla SHR-4160N/P SVK'ı kontrol edebileceği için
gereklidir.
Baud hızı
SSC-2000 ile haberleşmek için baud hızı.
Haberleşebilmek için baud hıznın SSC-2000 ile aynı olduğundan emin olun.
Parite
Hiç / Çift / Tek olarak ayarlanır.
Veri
7 veya 8 olarak ayarlanır.
Dur
1 veya 2 olarak ayarlanır.
Çift yönlü
Yarı iki yönlü veya tam iki yönlü olarak ayarlanır.
Not
Uzaktan Kontrol Cihazını seçerseniz, SHR-4160N/P PTZ i kullanamazsınız.
SHR-4160N/P 'ın ön tarafındaki PTZ düğmesi pasif hale gelir.
PTZ düğmesine basın ve PTZ yasak simgesi (
) gösterilecektir.
Çünkü RS-485 kapı ayarı Uzaktan Kontrol Cihazı için yapıldı.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd10
10
5-10
2007-8-10
22:37:15
SHR-4160N/P User’s Manual
Sistemi Kapatma
●
Devam eden işi güvenli biçimde sonlandırır ve sistemin enerjisini keser.
Onay penceresinde „OK“e basın ve „Safe to Power Off“ („Şimdi Kapatabilirsiniz“)
yazısını görünce fişini çekin.
Uyarı
[Sistemi Kapatma]
Sistemin enerjisinin Sistem Kapama menüsünde sonlandırılmadan kesilmesi
durumunda veri kaybı ve disk hatası gibi beklenmedik durumlara maruz
kalabilir. Kapatma işlemi Sistem Kapama menüsünden yapılacaktır.
5-11
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd11
11
2007-8-10
22:37:15
2
Kamera
●
Ayrıntılı Kamera menüleri aşağıdaki gibidir.
Kamera Konfigürasyonu
●
●
Video
Açık : Seçilen bir kanaldan kamera görüntüleri gösterilir.
Kapalı : S
eçilen bir kanaldan kamera görüntüleri kaybolur.
Örtülü1: Seçilen kanaldaki görüntü bilgisinin dışındaki bilgileri gösterir.
Örtülü2: Seçilen kanaldaki tüm bilgileri gizler.
Bu durumda Ses/Başlık/Ekran değişikliği ayarlarını yapamazsınız.
Ses
Açık : Seçilen bir kanaldan sesleri duyabilirsiniz.
Kapalı : Seçilen bir kanaldan sesleri duyamazsınız.
CH 9-16 kanallarının Ses desteği yoktur.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd12
12
5-12
2007-8-10
22:37:16
SHR-4160N/P User’s Manual
●
5-13
İsim
Seçilen kanalın ismini belirtebilirsiniz.
Enter tuşuna basarsanız, bir ekran klavyesi görünecektir.
Ekran Klavyesi
Cursor’u hareket ettirerek metni yazabilirsiniz.
15 karaktere kadar yazı yazılabilir.
Klavye tüm boşluklardan oluşturulamaz.
Caps Lock tuşuna basıldığında seçilebilen klavye değişir (2 mod)
ƒ
●
Otomatik Sıra.
Canlı Mod'dayken Ekran Değiştir kanalında her kanalın görüntülenme süresini
tanımlayabilirsiniz. Kapalı durumda bir kanal, Ekran Değiştir Mod'unda çalışmaz.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd13
13
2007-8-10
22:37:17
PTZ Cihazı
●
ID (kimlik)
0 ile 255 arası PTZ Kamera Kimliği
●
Protocol (Protokol )
A protocol supported by PTZ device
PTZ tarafından desteklenen protokol.
Samsung/Vicon/Panasonic/AD/Phillips/Erna/PelcoD/Vcltp/Diamond/Kalatel.
●
Baud hızı
PTZ Kamerası tarafında desteklenen baud oranı 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/
19200/ 38400
●
Parity (Parite)
None, Even ve Odd arasında seçim yapılır.
●
Data (Veriler)
7 veya 8’i belirler.
●
Stop
1 veya 2’yi belirler .
●
Serial Mode (Seri Mod)
Yarım Dupleks veya Tam Dupleksi belirler.
Dikkat
Yukarıda sayılan maddeler PTZ cihazı ayar durumlarına da uydurulacaktır.
Detaylar için, lütfen PTZ cihazı üreticisinin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd14
14
5-14
2007-8-10
22:37:17
SHR-4160N/P User’s Manual
Ekran Setup’ı
●
Bu, her kanalın kamera görüntüsünün Brightness/Contrast/Color (Parlaklık/
Kontrast/Renk) ayarının yapılması için bir penceredir. Cursor’u ayarlamak
istediğiniz kanalın üzerine getirin ve Parlaklık/Kontrast/Rengi ayarlayın. Seçildikten
sonra sağda PIP bölümünde bir kanal görünecektir. Değeri 0 ile 100 arasında
belirlemek için s veya
tuşlarını kullanın.
●
Eğer CH > ’i seçerseniz, tüm kanal değerleri seçilen kanal değeri ile aynı olacaktır.
●
„Default“ mevcut kanal değerlerini baz değer olan 50’ye getirir.
s
5-15
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd15
15
2007-8-10
22:37:31
3
İzleme
●
Olay İzleme
Off/3sec/5sec/10sec/20sec/30Sec/Continuous’a ayarlayabilirsiniz.
① Off : Olay İzleme olayın gerçekleştiği yere dönmez.
➁ 3sec/5sec/10sec/20sec/30Sec : Belirtilen süre boyunca bir sonraki ekran
görünmeden ekran görülür.
➂ Continuous : Ekranı manuel olarak iptal etmek için ön „Alarm“ düğmesine
basana kadar Olay İzleme ekranı işlevsel kalır.
●
OSG Gösterme
①
➁
➂
➃
●
Spot Out Kanalı
Bir veya iki monitörünün odaklanarak bir kanalı izlemesi için kullanılır. Spot Out
kanalları iki fonkisyonu destekler, yalnız bir kanalın sürekli izlenmesi veya kanalları
birer birer göstermek için Auto Sekans.
① Ekran değiştir ayarı CH1 ve CH16 kanallarını kapsar.
➁ Ekran değiştire ayarla, Spot kanalları sırasıyla gösterilir.
➂ Ekran değiştir Süresi Kamera Kurulum ayarlarında belirtildiğinin aynısıdır.
●
Spot Out Olay Monitörü
Olay izlemenin Spot Out kanalları için uygulanıp uygulanmayacağına karar verir.
① Off : Spot out kanalında olay izleme.
➁ 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec : Öbür ekrana geçmeden önce bekleme
süreleri.
➂ Continuous : Seçildiğinde, Ekranı manuel olarak iptal etmek için ön „Alarm“
düğmesine basana kadar ekran gösterilmeye devam eder.
Date : Ekranda tarih görünür veya Tarihe bağlı olarak On veya Off olarak kalır.
Time : Ekranda saat görünür veya saate bağlı olarak On veya Off olarak kalır.
Title : Ekranda isim görünür veya isme bağlı olarak On veya Off olarak kalır.
Status : Ekranda Audio/Ptz görünür veya Duruma bağlı olarak On veya Off
olarak kalır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd16
16
5-16
2007-8-10
22:37:32
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Monitor out
Aynı anda hem VGA Çıkışı hem de Bileşik/S-Video Çıkışı kullanamazsınız. Buna göre,
kullanıcı bir tanesini seçecektir.
① Bileşik : Çıkış „Composite / S-Video Output“ kapısından alınacaktır. SFlb
➁ VGA : Çıkış „VGA Out“ kapısında alınır.
Bileşik'ten VGA'a geçiş veya tam tersi durumunda sistem
otomatik yeniden başlatılır.
●
PB(Playback) Kanal Pozisyonu
Play Back 9 Bölme Modunda geri oynatılacak olan kanalın pozisyonunu belirler.
Right Down: Sağ alt köşede bir yer belirler.
Center: Ortada bir yer belirler.
●
Çok kanallı Sıra
Bölmeli ekran değişimi ayarlanabilir.
Kapalı, 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye değerlerinden birine
ayarlanabilir.
Dikkat
[Monitor Out]
Composite Out’a ayarlandığında, VGA çıktı vermez.
VGA’ya ayarlandığında, Composite çıktı vermez.
Live Mode’da MODE düğmesine basıp 0 düğmesini 5 saniye basılı tutarsanız,
durum VGA’dan COMPOSITE’e veya tersine dönecektir ve sistem yeniden
çalışacaktır.
5-17
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd17
17
2007-8-10
22:37:32
4
Kayıt Modu
NTSC
PAL
Ön „REC“ tuşuna basarsanız, kayıt yapılacak mod belirlenecektir.
lay Kayıt Modu değeri ayarı için 5-19'a bakınız. Olay Kayıt
☛O
Mod Ayar Menüsü.
● Mod
Açık : REC düğmesine basmak mevcut kanalın kayıt edilmesini başlatır.
Kapalı : REC düğmesine basmak bile mevcut kanalın kayıt edilmesini etkilemez.
Varsayılan değer „On“ dur.
●
Video Boyutu
Kayıt edilecek bir ekranını boyutunu belirler.
FTam D1: 720 x 480(NTSC) / 720 x 576(PAL) ➝ Büyük(B)
Yarım D1: 720 x 240(NTSC) / 720 x 288(PAL) ➝ Normal(N)
CIF : 352 x 240(NTSC) / 352 x 288(PAL) ➝ Büyük(B)
Not
[Video Çıkış]
„Tam D1“ çözünürlük ayarı 7.5ips(NTSC)/6.25ips(PAL) kayıt kağıdı safhalarında
kullanılır.
„Yarım D1“ çözünürlük ayarı 15ips(NTSC)/12.5ips(PAL) kayıt kağıdı safhalarında
kullanılır.
„CIF“ çözünürlük ayarı 15ips(NTSC)/12.5ips(PAL) kayıt kağıdı safhalarında
kullanılır.
●
●
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt çözünürlüğünü seçer. ÇY(Çok Yüksek)/Y(Yüksek)/N(Normal)/D(Düşük)
Oran
Kayıt edilecek Çerçeve Oranı'nı belirler. Çerçeve Oranı saniyede kayıt edilecek
ekran sayısını tanımlar.
15ips(NTSC)/12.5ips(PAL) e ayarlayın, sistem saniyede çok fazlas ekran kaydeder
ve kayıt daha detaylı olduğu için oynatma fasılalı olarak devam eder.
Bu yoğunlaştırılmış izleme bölgesi ayarı için uygundur.
30ips / 15ips / 10ips / 7.5ips / 5ips / 3ips / 1ips(NTSC) değerlerinden birine
ayarlayın.
25ips / 12.5ips / 8.33ips / 6.25ips / 5ips / 2.5ips / 1ips(PAL) değerlerinden birine
ayarlayın.
30 ips(NTSC)/25ips(PAL) ayarı sadece çözünürlük CIF ise ve kamera saysı tek ise
desteklenir.
●
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd18
Otomatik Sil
Kapalı/Açık seçimi için sol alttaki [Off] düğmesine basınız.
Tarih seçme düğmesini hareket ettirerek arama tarihini sınırlamak için On seçin.
Arama tarihini sınırlamak istemiyorsanız Off seçin.
Tarih 1-99 arasında sınırlıdır.
Türkçe
18
5-18
2007-8-10
22:37:33
SHR-4160N/P User’s Manual
5
Olay Kayıt Modu
●
Olay Kayıt Menüsü detaylı maddeleri aşağıdaki gibidir.
Olay Kayıt Modu
NTSC
PAL
Bir olay meydana geldiğinde kayıt edilecek bir modu belirler.
5-19
●
V. Boyutu (Video Boyutu)
Kayıt edilecek bir ekranını boyutunu belirler.
FTam D1: 720 x 480(NTSC) / 720 x 576(PAL) ➝ Büyük(B)
Yarım D1: 720 x 240(NTSC) / 720 x 288(PAL) ➝ Normal(N)
CIF : 352 x 240(NTSC) / 352 x 288(PAL) ➝ Büyük(B)
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd19
19
2007-8-10
22:37:34
●
Kalite
Kayıt çözünürlüğü belirlenecektir.
ÇY(Çok Yüksek)/Y(Yüksek)/N(Normal)/D(Düşük)
Note
The resolution Full D1 can be set from the 7.5ips(NTSC)/6.25ips(PAL) recording frame.
The resolution Halfl D1 can be set from the 15ips(NTSC)/12.5ips(PAL) recording frame.
The resolution CIF can be set from the 15ips(NTSC)/12.5ips(PAL) recording frame.
But, if the resolution is CIF and the number of camera is odd number, 30ips(NTSC)/
25ips(PAL) is supported.
●
●
Oran
Kayıt edilecek Çerçeve Oranı'nı belirler. Çerçeve Oranı saniyede kayıt edilecek ekran sayısını tanımlar.
5ips(NTSC)/12.5ips(PAL) e ayarlayın, sistem saniyede çok fazlas ekran kaydeder ve kayıt daha detaylı olduğu için oynatma fasılalı olarak devam eder. Bu
yoğunlaştırılmış izleme bölgesi ayarı için uygundur.
30ips / 15ips / 10ips / 7.5ips / 5ips / 3ips / 1ips(NTSC) değerlerinden birine
ayarlayın.
25ips / 12.5ips / 8.33ips / 6.25ips / 5ips / 2,5.5ips / 1ips(PAL) değerlerinden birine
ayarlayın.
Alarm Öncesi
Pre-Event Section
Event occurred point of time
Alarm verilene kadarki durumu kaydeder.
Off: Kayıt yok
5sec/ 10sec/ 20sec/ 30sec/: Alarm verildikten sonraki kayıt süresi opsiyonu.
●
Alarm Sonrası
Event occurred point of time
Post-Event Section
Olay raporlandıktan itibaren durumu kaydeder.
Kapalı : Kayıt yok
5sn / 10sn / 20sn / 30sn /1dak / 3dak / 5dak / 10dak / 20dak :
Bunun için, Alarm durumundan sonraki kayıt süresi ayarlanır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd20
20
5-20
2007-8-10
22:37:35
SHR-4160N/P User’s Manual
Alarm Tespit Ayarı
●
Sensör Durumu
Off: Sensör çalışmıyor.
ensör her zaman açık kalır ve kapandığında bir
① N.O(Normal Açık) Sensör : S
alarm verilir (A teması)
➁ N.C(Normal Kapalı) Sensör : Sensör her zaman kapalı kalır ve açıldığında bir
alarm verilir (B teması)
5-21
●
Cam
Mevcut sensörle senkronize olacak kamerayı belirler.
Fabrika ayarı sensör numarasına göre belirlenmiştir. En azından bir kamera için bir
sensör senkronize olacaktır. Multi-senkronizasyon mümkündür.
●
Alarm-Out
Alarm Sensörü Çaldığında Alarm Verir.
Bu noktada, bu 5 Alarm Çıkışını destekler. Mevcut sensörle senkronize etmek
istediğiniz alarmı seçin. Multi-senkronizasyon mümkündür.
●
Süre
Alarm-Çıkış Süresini belirler. Alarm-Çıkışı belirlenen süre için devam eder.
Kapalı / 3sn / 5sn / 10sn / 20sn / 30sn
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd21
21
2007-8-10
22:37:35
Hareket Tespit Ayarı
●
H.T Durumu
Kapalı : Hareket Tespiti çalışmaz.
Açık : Hareket tespiti çalışmaya başlar.
●
Alan
Hareket Tespit bölgesini seçin. 45x40(NTSC) / 45x48(PAL) boyutlarında bloklardan
oluşur. Bütün monitörlerde gösterilecek biçimde 4 bloklu sıra (Yukarı/Aşağı/Sol/
Sağ) belirtmeniz yasaklanmıştır.
displayed in all monitors.
ƒ
ƒ
Select All : Tüm alanı seçer.
Select One : Her seferinde bir bloku seçer. Seçme kaydırma sistemi ile
gerçekleşir.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Select Quarter : Alanı 4 parçaya böler, tüm bölgenin dörtte biri seçilir.
Clear All : Tüm bölgeyi iptal eder.
Save & Exit : Hafızaya alır ve çıkar.
Exit : Hafızaya almadan çıkar.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd22
22
5-22
2007-8-10
22:37:43
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Hassaslık
Hareket algılama hassasiyetini belirler. Hassasiyet derecesi Düşük – Orta – Çok
Yüksek Şeklinde artan sıralama düzenine sahiptir.
●
Alarm-Out
Hareket gerçekleştiğinde Alarm-Out kapsamını belirler.
Bu noktada, bu 5 Alarm Çıkışını destekler. Mevcut hareket kanalı ile senkronize
etmek istediğiniz alarmı seçin. Multi-seçim mümkündür.
●
Süre
Alarm-Çıkış Süresini belirler. Alarm-Çıkışı belirlenen süre için devam eder.
Kapalı / 3sn / 5sn / 10sn / 20sn / 30sn
Video Kaybı Tespiti Ayarı
5-23
●
Video Kayıb Durumu
Kapalı : Resim Kayıbı Algılama çalışmaz.
Açık : Görüntü Kaybı Algılala çalışmaya başlar.
●
Alarm-Çıkış
Mevcut Görüntü Kaybı meydana geldiğinde Alarm-Çıkış kapsamını seçer.
Bu anda, bu 5 Alarm Çıkışını destekler. Mevcut hareket kanalı ile senkronize etmek
istetidiğiniz bir alarm-çıkışı seçin. Birden fazla seçebilirsiniz.
●
Süre
Alarm-Çıkış Süresini belirler. Alarm-Çıkışı belirlenen süre için devam eder.
Kapalı / 3sn / 5sn / 10sn / 20sn / 30sn
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd23
23
2007-8-10
22:37:44
6
Kayıt Çizelgesi
Kayıdın otomatik olarak başlaması için bir zaman seçebilirsiniz.
Haftaiçi veya zaman açısından ayar.
Varsayılan değer „Hiçbiri“ dir.
●
„CH >“ e basmak Kanal 1 değerinin tüm kanallara kopyalar.
●
0'dan 23'e kadar numaralandırılmış yatay eksen zaman değerini temsil eder.
S'den H'ye kadar olan dikey eksen gün değerini temsil eder.
(T: Tatil)
Haftaiçi veya zaman açısından ayar.
●
„ALL“ düğmesine basmak seçili pencerede tüm ayarların Sürekli ➝ Olay ➝
İkisi ➝ Hiçbirine çevirir.
●
Sürekli Kayıt
Kayıt önceden ayarlanmış zamanda otomatik olarak başlar.
Kayıt 5-18 de tanımlanan durumu takip eder. Kayıt Mod Menüsü
☛ MENU'nun 7-3'teki Kayıt Çizelgesine bakınız.
●
Olay Kayıdı
Alarm/Hareket Tespiti/Video Kaybı Olay meydana geldiğinde belirtilen bir zaman
içinde kayıt otomatik olarak başlar.
Kayıt 5-19 de tanımlanan durumu takip eder. Olay Kayıt Mod Ayarı Menüsü
☛ MENU'nun 7-4'teki Olay Kayıt a bakınız.
●
Her kayıt modu, Uyku için Sarı, Olay için Mavi, ve Uyku/Olay için Kırmızı
olarak kendine has rengi vardır.
●
Tahsisli Kayıt Açık/Kapalı
Tahsisli kayıt „Açık“ olduğunda ilerleyecek, „Kapalı“ olduğunda ilerlemeyecektir.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd24
24
5-24
2007-8-10
22:37:45
SHR-4160N/P User’s Manual
5-25
●
İkisi(Sürekli, Olay)
Olay meydana geldiğinde, Sürekli Kayıt Olay Kayıt modu ile yer değiştirilir.
●
Tatil
Eğer Tatil (Holiday) tuşuna basarsanız, tatilleri belirlemeniz için bir takvim
penceresi açılır. İmleci tarihin üzerine getirin ve ENTER tuşuna basın ve sonra tatil
günü olarak tarihi ya da ayın belirli bir günü belirleyin. (Heriki opsiyonu tatil olarak
ayrıca ayarlayabilirsiniz.)
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd25
25
2007-8-10
22:37:45
7
Backup
●
Yedekleme Menüsü detaylı maddeleri aşağıdaki gibidir.
HDD Yedekleme Ayarları
●
●
●
●
●
●
●
Cihaz var olduğunda, boş alan ve yedekleme cihazı gösterilecektir.
Yedekeleme tarihi ve zamanı ve kamera numarasını seçin, sonra „Start“ a
basın.
Başlama tarih/zamanını değiştirdiğinizde, bitiş tarih/zamanı, boş alan
güncellenir ve gösterilir.
İ ki cihaz bağlantısı olmadığı durumda,
sol altta USB HDD kutusunu tıklayarak yedekleme cihazını seçin.
Yedekleme cihazı olmadığı durumda, bir uyarı mesajı görüntülenir.
Yedekleme işleminden önce Menu 5-8 de HDD Ayarı menüsünden yedekleme
cihazını seçin ve bağlayın.
Yedeklemeyi durdurmak için „Stop“ a basın.
Üst menüye dönmek için „Cancel“ („İptal“) e basın, fakat işlem yine de
devam edecektir.
Uyarı
[Yedek sürecinde]
Üst menüye dönmek için „Cancel“ („İptal“) e basın, fakat işlem yine de devam
edecektir.
Yedeklemeyi askıya almak için „Stop“ a basın.
Yedekleme normal set hızını geciktirebilir.
Not
Yedekleme cihazları söz konusu olduğunda, lütfen depolama cihazlarının
uyumluluk listesini kontrol ediniz. Samsung DVR ile uyumlu olan cihazların
listesini satıcınızdan tedarik edebilirsiniz.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd26
26
5-26
2007-8-10
22:37:45
SHR-4160N/P User’s Manual
USB Cihazı Yedekleme Ayarları
●
●
●
Cihaz var olduğunda, boş alan ve yedekleme cihazı gösterilecektir.
Yedekeleme tarihi ve zamanı ve kamera numarasını seçin, sonra „Start“ a basın.
Başlama tarih/zamanını değiştirdiğinizde, bitiş tarih/zamanı, boş alan güncellenir ve
gösterilir.
●
İki cihaz takılıyken, sol alt taraftaki USB CD/DVD kutusunu tıklayarak
yedekleme cihazını seçin.
●
Yedekleme cihazı olmadığı durumda, bir uyarı mesajı görüntülenir.
Yedekleme işleminden önce Menu 5-8 de HDD Ayarı menüsünden yedekleme cihazını seçin ve
bağlayın.
Yedeklemeyi durdurmak için „Stop“ a basın.
●
●
Üst menüye dönmek için „Cancel“ („İptal“) e basın, fakat işlem yine de devam
edecektir.
Uyarı
[Yedek sürecinde]
Üst menüye dönmek için „Cancel“ („İptal“) e basın, fakat işlem yine de devam
edecektir.
Yedeklemeyi askıya almak için „Stop“ a basın.
Yedekleme normal set hızını geciktirebilir.
5-27
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd27
27
2007-8-10
22:37:46
8
Ağ
IP Ayarları
●
●
Bağlantı Modu
SHR-4160N/P nin ana gövdesine bağlı olan ağ türünü belirtir.
Statik IP : Ana gövde ağa Statik IP ile bağlandığında.
Dinamik IP : Ana gövde ağa DHCP destekli Dinamik IP ile bağlandığında.
ADSL(PPPoE) : A
na gövde PPPoE ile ADSL ağa bağlandığında.
Genişbantaralığı
SHR-4160N/P nin ana gövdesine bağlı olan ağ türünü belirtir.
Sınırsız/2Mbps/1Mbps/600Kbps/300Kbps
Uyarı
Eğer sistem bir yüksek hızlı LAN ağına bağlıysa, bant genişliğini 1Mbps veya
2Mbps olarak ayarlayın. Eğer sistemin bağlı olduğu ağ ADSL veya daha düşük
bant genişliği sağlıyorsa, bant genişliğini 600Mbps daha düşük ayarlayın, ve
Kayıt Mod'unu CIF (STANDART) düşük seçin.
Düşük bant genişliğini destekleyen bir ağda daha yüksek bir bant genişliğini
ayarlarsnız veya Kayıt Moduna geçerseniz, ağda aşırı yüklenme oluşacak
ve SmartViewer veya video izleme seçeneğine bağlantı doğru şekilde
çalışmayacaktır.
Not
Bağlantı modu ADSL olarak ayarlandıysa, IP ayarlarının bant genişliği 300Kbps
a kitlenecek, ve transfer protokol ayarları sayfasındaki protokol tipi TCP ye
kitlenecek.
●
Yönetici Şifresi
Akıllı Gösterici ve set arasındaki bağlantıda Yönetici yetkisinde kullanılacak şifre. Şifre 8
basamaklı olabilir.
Ayar için „Enter“ ve sol sayı tuşlarına basınız.
●
Kullanıcı Şifresi
Akıllı Gösterici'ye genel kullanıcı olarak erişim şifresi
●
IP
SHR-4160N/P yi ağa bağlamak için IP adresini ayarlayın.
Sabit IP kullanılacaksa IP adresini siz girmelisiniz.
Değişken IP veya ADLS (PPPoE) kullanılacak ise, DHCP sunucusundan veya ADSL
şirketinden IP tahsis edilecektir. DHCP veya ADSL bağlantı hatasında 000.000.000.000
gösterilir. Daha sonra, „OK“ e basarak UP alın. DHCP veya ADLS bağlantı hatası
tekrarlarsa, bağlanmayı tekrar denemeden önce SHR-4160N/P ana gövde enerjisini
kesin ve tekrar çalıştırın.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd28
28
5-28
2007-8-10
22:37:47
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Ağ Geçidi
SHR-4160N/P ana gövdesindeki Ağ Geçidi adresini belirler.
●
Subnet Maskes
SHR-4160N/P ana gövdesindeki Subnet Maskesi adresini belirler.
●
DNS
SHR-4160N/P ana gövdesinde DNS Adresini ayarlayınız. Varsayılan değer
168.126.63.1 dır. Genellikle, DNS varsayılan değerini değiştirmeniz gerekmeyecektir,
fakat bazı durumlarda DHCP veya ADSL kullanarak ağa bağlanmakta sorun
yaşayabilirsiniz. Böyle durumlarda, yeni bir DNS adresi ayarlamak için ağ yöneticisiyle
veya ADSL şirketi ile irtibata geçin.
●
ADSL Kullanıcı Kimliği
SHR-4160N/P ana gövdesi ADSL(PPPoE) ile ağa bağlandıysa, ADSL şirketine kayıtlı
olan Kullanıcı Kimlik bilgisini girin. Kullanıcı Kimliğini 40 basamağa kadar, harf, rakama,
sembol olmasına bakmaksızın bir Sanal tuş takımı ile girebilirsiniz.
●
Şifre
SHR-4160N/P ana gövdesi ADSL(PPPoE) ile ağa bağlandıysa, ADSL şirketine kayıtlı
olan kullanıcı şifresini girin. Kullanıcı şifresini 40 basamağa kadar, harf, rakama, sembol
olmasına bakmaksızın bir Sanal tuş takımı ile girebilirsiniz
Uyarı
Akıllı Göstericinin SHR-4160N/P ile bağlantı kurabilmesi için IP/SubnetMaskesi/
Ağ Geçidi/DNS ayarlarını yaptığınızdan emin olun.
Yanlış IP/SubnetMaskesi/Ağ Geçidi/DNS ayarı Akıllı Göstericinin SHR-4160N/P
ana gövdesine bağlanmasına mani olabilir.
Lütfen her ayarın doğru değerlerini almak için ağ yöneticisini veya ADSL
şirketini arayın.
Uyarı
ADSL bağlantı modundayken Akıllı Gösterici Ses yeniden çalma işlevini
desteklemez.
5-29
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd29
29
2007-8-10
22:37:47
Transfer Protokol Ayarları
●
Protokol tipini TCP veya UDP olarak seçebilirsiniz.
IP ayarları sayfasındaki ADSL ayarı sadece TCP olabilir.
●
TCP Port'ları 554'ten 998'e kadar 4'er artırımlarla seçilebilir.
Bir kere ilk basamak seçilince, geriye kalan 3 basamak ilk basamağı takip
edecektir.
●
UDP Port'ları 8000'ten 9760'e kadar 160'er artırımlarla seçilebilir.
Öndeki kapı seçilince, geriye kalan portlar buna göre değişecektir.
●
Unicast/Multicast varsayılan değeri Unicast'tir ve dilerseniz Multicast
seçebilirsiniz.
●
Multicast IP aktif hale getirilmek ve IP ayarı için Multicast/Unicast ten Multicast
seçilecek.
D-Sınıfı IP Adresini 224.0.0.0 to 239.255.255.255 arasından ayarlar.
●
Aynı zamanda TTI aktif hale getirmek ve 1-255 arasında bir değer seçmek için
Multicast/Unicast ten Multicast seçilecektir. Varsayılan değer 5'tir.
●
DDNS sitesi
- DDNS sitesini Kapalı, Samsun DDNS, dyndns.com, no-ıp.com, veya changeip.com
arasından seçebilirsiniz.
- Kapalı seçerseniz, IP DDNS'e kaydedilmeyecektir.
- Samsun DDNS seçerseniz, IP adresi Samsung tarafından işletilen DDNS e
kaydedilecektir.
Akıllı Göstericinin SVK kayıdı ➝ Site Ayarlarında ➝ Adres Tipi olarak MAC adresini
seçin, ve SVK'ın MAC Adresini girin.
(SHR-4160N/P), o zaman Samsun DDNS'i kullanarak uzaktan bağlanabilirsiniz.
- dyndns.com, no-ip.com, ve changeip.com halka açık DDNS web siteleri olup, bir
Dinamik IP kaydedilerek bir URL tahsis edilebilir.
Arzu edilen web sitesinin üyesi olun, URL'i kaydedin, ve Ana bilgisayar İsmini, Kullanıcı
İsmi ve Kullanıcı Şifresieni ayarların.
Site Ayarları, ➝ SVK kayıdı ayarlarında ➝ Adres Tipi olarak URL seçin.
ve Ana bilgisayarın İsmini (URL) halka açık DDNS web sitesinden verildiği gibi girin,
daha sonra URL'i kullanarak uzaktan bağlanabilirsiniz.
Not
Public (Açık) DDNS(dyndns.com, no-ip.com, or changeip.com) i kurarsanız, Ana
bilgisayar İsim (URL) UP adresi DNS güncellemesi yaklaşık 30-60 saniye alacaktır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd30
30
5-30
2007-8-10
22:37:47
SHR-4160N/P User’s Manual
Not
Eğer IP Router' (yönlendirici) SHR-4160N/P ile bağlamak istiyorsanız,
SHR-4160N/P'un bir portunu IP Router ayarlarında bağlantı için belirtmeniz gerekir.
SHR-4160N/P ana gövde TCP iletişimi için 4 port ve UDP için 160 port kullanır. Ayrıca,
IP Router tarafından desteklenmil DHCP servisini kullanarak SHR-4160N/P ye Dinamik
IP atamak istiyorsanız, IP Router ayaları menusunde SHR-4160N/P için tahsis edilmiş IP
adresinin bağlanacağı bir port belirtmeniz gerekecektir.
Bir IP Router kullanırsanız, SHR-416N/P için kullanılacak IP ve port numaralarını IP
Router'ın ayarlar menüsünde belirlemeniz, SHR-4160N/Pnin bağlantı modunu Statik
IP ayarlamanız, ve IP ve Port numaralarını IP Router a girmeniz, daha sonra DHCP
fonksiyonunu kullanmanız tavsiye edilir.
Lütfen IP Router'un Kullanım Kılavuzuna bakınız veya IP Router üreticisini arayınız.
Callback (Geriçağırım) Ayarları
●
Callback, set üzerinde Alarm, Hareket Tespiti, veya Video Kaybı gibi bir olay meydana
geldiğinde Akıllı Göstericinin çalıştığı IP adresine bir callback mesajı gönderir.
●
Açık/Kapalı : Varsayılan Kapalı ve Açık tercihlidir.
●
IP Adresi: IP ayarı sadece Açık/Kapalı Açık durumdayken yapılır. Akıllı
Göstericinin çalıştığı PC'nin IP adresinin ayarlar.
●
Port(UDP) : 1 artırımlarıyla 7900-7999 arasında bir değer seçebilirsiniz. Akıllı
Gösterici tarafında ayarlanan Callbackc Bağlantı port değerini ayarlar.
●
Tekrar Dene : 1 artırımlarıyla 1-20 arasında bir değer seçebilirsiniz.
Uyarı
-C
allback (geri çağırım) ON olarak ayarlanmış olsa bile, Alarm, Hareket Tespiti,
veya Video Kaybı Olay Kayıt tarafından ayarlanmadıysa Callback mesajı
olmayacaktır.
- Akıllı Göstericinin Callback (geriçağırım) düğmesine tıklamadıkça, Akıllı
gösterici hiç Callback mesajı almayacaktır.
5-31
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd31
31
2007-8-10
22:37:48
9
Ağ Ayarı
Akıllı Gösterici bağlantısı için Port ayarı.
●
Port değeri, SVK (Site Ayarları) yi Akıllı Gösterici ile kayıt etmek için kullanılan
➝Port (TCP/IP) değeriyle aynı olacaktır.
●
Bir IP Router kullanıdığınızda, aktif portu mevcut ayarlardaki değer kadar
ilerlteceksiniz.
- TCP/IP durumunda, IP router'da 4 port (TCP/IP) ayarlayın.
- UDP/IP durumunda, IP router'da 4 port (TCP/IP) ve 160 port (UDP) ayarlayın.
Transfer Protokolu Ayarları sayfaısnda TCP/IP seçilmesi
●
Port(TCP/IP) de ayarlı portlar Akıllı Göstericiye bağlantıyı kontrol etmek ve
Stream transmisyonu için kullanılacaktır.
Transfer Protokolu Ayarları sayfaısnda UDP seçilmesi
●
Port(TCP/IP) de ayarlı portlar Akıllı Göstericiye bağlantıyı kontrol etmek ve
Port(UDP) belirtilen portlar Stream transmisyonu için kullanılacaktır.
●
Multicast durumunda
Multicast IP ve TTL Ayar menüsü etkinleştirilecektir.
- Multicast IP Multicast transmisyonu için kullanılan grup adresini gösterir (D-Sınıfı: 224.0.0.0
~239.255.255.255).
- TTL(Ömür Süresi) Multicast'in kaç router geçeceğini belirtir.
- Setin ve Akıllı göstericinin ağ karakteristiklerinden dolayı Multicast yapamazsanız, Akıllı
gösterici „Not Connected“ („Bağlantı Yok“) mesajını ekranda gösterir. Bu durumda,
TCP/IP veya UDP(Unicast) i sıfırlayın.
●
Akıllı Gösterici anormal ekran oynatmalarında
- Bu durum setin ağ bant genişliği Transmisyon Stream (Akış)'ındaki paket miktarından
az olduğu zaman meydana gelebilir. O zaman, IP ayarlarında bant genişliğini (300Kbps
veya 600Kbps ADSL networku kuruluysa) azaltın.
- Bu çözüm olmazsa, protokol tipini TCP/IP olarak sıfırlayın.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd32
32
5-32
2007-8-10
22:37:48
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd23
23
2007-8-10
22:37:48
Bölüm 6
PTZ cihaz Kontrolu
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd6
6
2007-8-10
22:37:48
SHR-4160N/P User’s Manual
1
PTZ cihaz Kontrol Modu
●
PTZ Kontrol Moduna girebilmek için MENU'de uygun bir PTZ Cihaz Konfigurasyonu
seçin.
●
MENU'de seçilen PTZ sembolü ( ) ekranda kanalın üzerinde gösterilir.
Bölmeli Ekranın ön tarafında yönlendirme tuşları arasında bulunan Enter
düğmesine basarsanız, monitör ekranında bir mavi çubuk belirecektir. önlendirme
tuşlarını kullanarak bu mavi çubuğu PTZ sembolünün bulunduğu kanalın üzerine
gelene kadar hareket ettirin ve SHR-416N/P'nin ön tarafındaki PTZ düğmesine
basarak PTZ cihaz Kontrol Moduna girin.
Eğer PTZ cihaz Kontrol Moduna girme işlemi başarılı olursa, PTZ düğmesi mavi
renge dönerken ekrandaki PTZ sembolü beyazdan sarıya döner.
SHR-4160N/P mavi olacaktır. PTZ cihaz Kontrol Modu Pan, Tilt, ve Zoom
işlemlerini destekler.
●
- -
PTZ
6-1
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:38:54
●
Diğer PTZ cihaz Kontrol Modları ilgili kontrolleri tek bir ekran üzerinde
gerçekleştirirler. Menüsünde PTZ seçili kanalı seçmek için sol ön taraftaki kanal
seçme düğmesine basınız ve PTZ düğmesine basınız. Eğer Tek Ekran PTZ cihaz
Kontrol Moduna girme işlemi başarılı olursa, PTZ düğmesi mavi renge dönerken
ekrandaki PTZ sembolü beyazdan sarıya döner. Tek Ekran PTZ cihaz Kontrol
Modu ayrıca Pan, Tilt, ve Zoom işlemlerini ve temel olarak Preset, Kamera
Menüsü, ve diğer işlevleri destekler.
●
Canlı Modda PTZ cihazı Kontrol Modunu iptal etmek için PTZ düğmesine basınız.
İptal ettikten sonra, PTZ düğmesi mavi rengini kaybedecek ve PTZ sembolü
sarıdan beyaza dönecektir.
Not
Uzaktan Kontrol Cihazını seçerseniz, SHR-4160N/P ile PTZ i kullanamazsınız.
Çünkü SHR-4160N/P'nin ön tarafındaki PTZ düğmesi ekinleştirilmemiş olarak kalır.
PTZ düğmesine basın ve PTZ yasak simgesi (
) gösterilecektir. Çünkü RS-485
kapı ayarı Uzaktan Kontrol Cihazı için yapıldı.
SHR-4160N/P için PTZ kameranın bazı özellikleri kullanılamayabilir.
●
Bir uzaktan kontrol cihazı (SCC2000) kullanıyorken, uzaktan kontrol cihazı ile
kamera kontrolu yapabilirsiniz (Samsun Protokoluyla sınırlıdır). (SCC2000'in
Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız).
SVK'da 5 dakikaya kadar PTZ kontrolu olmazsa PTZ modu otomatik olarak Bu
PTZ Kontrolu olmadığı zaman Gösterici'den PTZ kontrolu sağlayabilmek için
yapılmıştır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
6-2
22:39:08
SHR-4160N/P User’s Manual
2
PAN (kamerayı sağa sola çevirme),
TILT (yana yatırma), ve ZOOM
(yakınlaştırma/uzaklaştırma) Temel
İşletimi
●
PAN
PTZ cihaz Kontrol Modundayken PTZ cihazını yatay olarak kontrol etmek için
SHR-4160N/P'nin ön tarafındaki LEFT (sol) veya RIGHT (sağ) düğmelerine
basınız.
PTZ
●
WIDE
VIEW
PRESET
TILT
PTZ cihaz Kontrol Modundayken PTZ cihazını dikey olarak kontrol etmek için SHR4160N/P'nin ön tarafındaki UP (yukarı) veya DOWN (aşağı) düğmelerine basınız.
PTZ
●
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
ZOOM (YAKINLAŞTIR)
Tek Ekran PTZ cihaz Kontrol Modundayken PTZ cihazını yakınlaştırıp
uzaklaştırmak için SHR-416N/P'nin ön tarafındaki TELE/VIDE düğmesine basın.
PTZ
6-3
TELE
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:39:09
3
ÖNAYAR Ayarı
●
PTZ cihazını belirli bir pozisyonunu kaydeder.
●
Anlık 20 PTZ cihaz pozisyonuna kadar kaydeder.
Not
AD Protokolu PTZ cihazı için, bu sadece 7 pozisyonu hafızasına alır.
●
ek Ekran PTZ cihaz Kontrol Modundayken Önayar ayarını yapmak için SHR-416N/
P'nin ön tarafındaki SET düğmesin basınız.
PTZ
●
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
PRESET ayarından sonra, ENTER' a basın.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
6-4
22:39:36
SHR-4160N/P User’s Manual
6-5
●
İmleci sağa doğru hareket ettirin ve önce PTZ Kontrol Mod ENTER'e basın.
TSonra, RİR ekranında P/T/Z Hareket Modunu çalıştırmak için Enter'e basın ve
P/T/Z Hareket modunu iptal etmek için tekrar Enter'e basın.
●
Sanal Klavyeyi görmek için Pozisyon İsmi pozisyonunda Enter'a basın. Pozisyonu
ve Pozisyon İsmin kaydetmek için Pozisyon İsmi girin ve OK' e basın.
●
Pozisyonu ve numaralı Pozisyon İsmini silmek için Del'e basın.
●
Hafızadaki tüm Pozisyonları ve Pozisyon İsimlerini silmek için en üstteki ✓ Del'e
basın.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:39:37
4
Kamera Menü Ayarı
Kamera Menusü PTZ cihazı tarafından sağlanan bir menüdür. Bu menü PTZ
cihazının çeşitli durumlarını ayarlar.
●
Not
Ya Pan veya Samsun Protokol Kameralaı sadece Kamera Menu ayarlarına
yetkilendirilmiştir.
●
Tek Ekran PTZ cihaz Kontrol Modundayken Kamera Menüsünü seçmek için
SHR-416N/P'nin ön tarafındaki SET düğmesine basınız.
PTZ
●
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
Tek Ekran PTZ cihaz Kontrol Modundayken Kamera Menüsünden bir üst menüyü
seçmek için SHR-416N/P'nin ön tarafındaki SET düğmesine basınız.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd6
6
2007-8-10
6-6
22:40:13
5
SHR-4160N/P User’s Manual
Önayar Görünüm
●
Önayar ayarı PTZ cihazının önceden kaydedilmiş bir pozisyona hareket etmenize
imkan sağlar.
●
Tek Ekran PTZ cihaz Kontrol Modundayken Önayar seçmek için SHR-416N/P'nin ön
PTZ
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
(Mesela, Samsun Protokol)
●
6-7
İmleci hareket etmek istediğiniz bir Önayar pozisyon numarasına gelinceye kadar
kontrol edin ve doğru hareket olup olmadığını sağ tarafınızdaki RİR ekranından
kontrol edebilirsi
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:40:53
6
Diğer Görünüm
Tek Ekran PTZ cihaz Kontrol Modundayken PTZ cihazını sağlamak için SHR416N/P'nin ön tarafındaki VIEW düğmesine basınız. Bu çok özel bir fonksiyondur.
●
Not
Samsung, Pan. Pel.-P, veya Pel.-D Protokol PTZ cihazı bu fonksiyonu sağlar.
Samsung: Oto Pan / Tara / Kalıp
Pan. : Oto Pan / Sıra / Diz
Pel.(P,D) : Oto Tarama / Çerçeve Tarama / Kalıp
PTZ
Preset
Auto Pan
Scan
Pattern
Samsung
EXIT
TELE
Preset
Auto Pan
WIDE
Sequence
VIEW
Sort
PRESET
EXIT
Pan.
Preset Auto Scan
Frame Scan
Pattern
EXIT
Pel.
●
Bir özellik seçtikten sonra Enter'e basınız. O zaman özellik seçilecek ve çalışmaya
başlayacaktır.
●
Eğer bir özellik çalışırken başka bir özellik seçerseniz, önceki özellik seçimi
kaldırılıp mevcut özellik seçilecektir.
(Mesela, Samsun Protokol)
●
Bu fonksiyon çalışırken P/T/Z'i çalıştırısanız veya Önayar Ayarları'na girerseniz
veya Kamera Menu Ayar menüsüne girerseni, bu fonksiyon durdurulu ve seçimi
kaldırılır.
●
Çalışan SHR-416N/P Sisteminin tekrar başlatılmasının bir etkisi yoktur. Fonksiyon
görevine devam eder ve seçili olarak kalır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd8
8
2007-8-10
6-8
22:41:29
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd24
24
2007-8-10
22:41:30
Bölüm 7
Kayıt
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:41:31
SHR-4160N/P User’s Manual
1
PANİK (Acil Kayıt)
●
●
Düğmeye basmak şimdeye kadar beslenen bütün görüntüleri kaydeder.
Acil Kayıt Çok Yüksek Çözünürlük ve 15ips(NTSC)/12.5ips(PAL) gibi CIF
karakteristiklerine sahiptir. PANIC kayıt esnasında, LED ışığı yanar ve ekranda bir
kayıt simgesi belirir. HDD kayıt esnasında, HDD LED yanıp söner.
PANIC Kayıdı sırasında, PANIC Kayıdını düğmesine basarak durdurabilirsiniz ve
LED söner.
Uyarı
Kayıdı durdurmak için gerekli olan fonksiyonları işletirseniz (Zaman Değişikliği,
Dosya Silme, HDD Bağlan/Bağlantıyı Kes, vb.), kayıt durdurulacaktır.
7-1
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:41:32
2
REC (Normal Kayıt)
●
REC düğmesine basmak MENU'nun Kayıt Modunda belirtildiği biçimde kayıdın
başlamasını sağları.
Sonra, REC LED ışığı yanar ve ekranda bir kayıt simgesi belirir. HDD kayıt
esnasında, HDD LED yanıp söner.
●
REC Kayıdı sırasında, REC Kayıdını REC düğmesine basarak durdurabilirsiniz ve
REC LED söner.
●
REC Kayıdı esnasında REC LOCK düğmesine basarsanız REC LOCK LED ışığı
yanar ve REC düğmesi kitlenir. REC'i iptal etmek için önce REC LOCK 'ı iptal edin.
Uyarı
Kayıdı durdurmak için gerekli olan fonksiyonları işletirseniz (Zaman Değişikliği,
Dosya Silme, HDD Bağlan/Bağlantıyı Kes, vb.), kayıt durdurulacaktır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
7-2
22:41:32
SHR-4160N/P User’s Manual
3
Kayıt Çizelgesi
●
MENU'de Kayıt Çizelgesi olarak „Sürekli Kayıt“ veya „Herikis“ seçiliyse,
Zamanlayıcı Kayıdı otomatik olarak başlar. Aksi takdirde, Zamanlayıcı Kayıdı
etkinleştirilmemiş olarak kalır.
Zamanlayıcı Kayıdı esnasında, Kaydediyor Simgesi ekranda belirir.
HDD kayıt esnasında, HDD LED yanıp söner.
●
Olay kayıdı esnasında, otomatik kayıt olay meydana geldiğinde çalıştırılır. Bu
durumda olay kayıdı, kayıt menüsünün ilgili kanalın olay kayıt maddelerine
(Çözünürlük, Çerçeve, Alarm-Öncesi, Alarm-Sonrası) göre saklanır.
Not
Bir olay olsa bile, Kayıt Çizelgesinde Olay Kayıdı veya Herikisi seçilmediyse
Olay Kayıdı başlamayacaktır.
Uyarı
Kayıdı durdurmak için gerekli olan fonksiyonları işletirseniz (Zaman Değişikliği,
Dosya Silme, HDD Bağlan/Bağlantıyı Kes, vb.), kayıt durdurulacaktır.
7-3
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:41:35
4
Olay Kayıdı
Alarm Tespit
●
MENU'nun Olay Kayıt Alarmı menüsünde Algılayıcı Durumu N.A (Normal Açık)
veya N.K (Normal Kapalı) olarak ayarlanacaktır.
Hareket Tespit
●
MENU'de Olay Kayıdı Hareket Tespiti H.T Durumu Açık olarak atanacaktır.
Video Kaybı Tespiti
●
0MENU'de Olay Kayıdı Görüntü Kaybı Görüntü Kayıp Durumu Açık olarak
atanacaktır.
Olay Kayıt Modu Ayarı
●
Olay meydana geldiği zaman, kayıt tipini belirtir. Özellikler, Olay-Öncesi Kapalı
veya Olay-Sonrası Kapalı olma durumlarında göre, sırasıyla Olay-Öncesi veya
Olay-Sonrası Kayıt etkisiz kılınır.
Uyarı
Kayıdı durdurmak için gerekli olan fonksiyonları işletirseniz (Zaman Değişikliği,
Dosya Silme, HDD Bağlan/Bağlantıyı Kes, vb.), kayıt durdurulacaktır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
7-4
22:41:36
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:41:36
Bölüm 8
Ara ve Oynat
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd8
8
2007-8-10
22:41:37
SHR-4160N/P User’s Manual
Kullanmadan Önce
●
SEARCH düğmesine basmak yukarıdaki gibi Arama Menüsünün ekranda
görünmesini sağlar.
●
CALENDAR (Takvim) video dosyalarını önayarlı bir zamanda aramak için bir takvim
kullanır.
●
Olay Arama video dosyalarını Olay bazında arar.
●
Tarih/Zaman sistemin video dosyalarını arayacağı tarih ve zamanı girer.
●
İlke Git video dosyalarının en eskisini arar.
●
Sona Git video dosyalarının en yenisini arar.
●
Yedeklerde Ara yedeklenmiş video dosyaları arasında arama yapar.
-E
ğer harici HDD seçerseniz, IEEE1394 ve USB HDD üzerinde arama
yapabilirsiniz.
- Eğer harici USB seçerseniz, USB CD/DVD ve Hafıza Cihazı üzerinde arama
yapabilirsiniz.
8-1
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:41:37
1
Takvim Arama
●
Video dosyalarını önayarlı bir zamanda aramak için bir takvim kullanır. Arama
esnasında en fazla 4 kanal kullanılır.
●
En fazla 4 kanal seçebilmek için [Enter]
tarih kolonu mavi olacaktır.
●
Yıl/ay seçebildiğiniz satıra ilerlemek için
basarak istediğiniz bir yıl/ay'ı seçin.
●
Görüntü kaydedilmiş bir tarihi seçmek için [Enter]'e basın ve sayının sağ tarafındaki
kutu seçildikten sonra görünecektir.
●
Zaman Çubuğuna gitmek için
basın, ve istediğiz zamana gitmek için
basın, ve sonra zamanı seçmek için [Enter]'e basın.
●
Aramayı başlatmak için [Star]'a basın ve bir önceki menüye dönmek için [Cancel]'a
basın.
●
Zaman Çubuğu her 30 dakikada bir görünür.
tuşlarına
,ve
t
, ve
s
kullanın,[Enter]
t
basın, ve video görüntüsündeki
s
,ve
t
Öncelikle kanal ve tarihi belirttiğinizden emin olun. Sonra [Ok] düğmesine basarak
aramayı başlatın.
s
●
s
s
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
8-2
22:41:39
SHR-4160N/P User’s Manual
2
Olay Arama
Kanalın Olay bilgisini görebilmek için arama yapılacak kanalı seçeceksiniz.
●
Her kanal için Olay bilgisinin temelinde, sistem video dosyasını olay için araştırır.
Sadece bir kanalın video aramasına izin verilir.
●
Bir kanalı seçmek için [Enter]
görüntülenecektir.
●
Kanal seçiminden sonra olay listesinden bir kanal seçmek için s,
basın Seçilen olay numarasının sol tarafındaki kutu işaretlenecektir.
●
[Başla] ya gitmek için
basın ve aramayı başlatmak için [Enter]e basın ve
aramayı durdurmak içn [İptal] e giderek [Enter] a basın. Bir sonraki ekranda olay
listesini görmek için önce [Sonraki] ve [Enter]e basın ve bir önceki ekranda olay
listesini görmek için sırasıyla [Önceki] ve [Enter] basın.
ve
t
●
s
Normal Kayıt, Panik Kayıt, Çizelgeli Kayıt, Alarm Kayıdı, Hareket Kaydı, ve
Görüntü Kaybı Kaydı arasında zamana göre arama yapar.
basın, ve sadece seçili kanalın olay listesi
s
, ve [Enter]'e
s
8-3
●
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:41:40
3
Tarih/Saat Arama
●
İstediğiniz zamanda video dosyalarını aramak için Gün/Zaman bilgisini kullanın.
Aynı anda en fazla 4 kanal aranabilir.
●
s, , ve [Enter]'e basarak bir kanal seçin, ve kanalın sağ tarafındaki kutu
işaretlenecektir.
●
Kanal seçiminden sonra basarak arama zamanını seçebileceğiniz satıra gidin.
Arama zamanını değiştirmek için [Enter]e basın. Arama zamanı yıl/ay/gün/saat/
dakika/saniyeler seviyesinde kontrol edilebilir ve bu değerlerin her biri s,
basarak değiştirilebilir. Kolaylık için düğmeye basılı tutarak değeri sürekli değiştirin.
●
[Başla] ya gitmek için basın ve aramayı başlatmak için [Enter]e basın ve aramayı
durdurmak içn [İptal] e giderek [Enter] a basın.
●
Sol alt köşedeki zaman bilgisi 2007-03-10 08:38:58 oynatmanın ne zaman
başladığını belirtir.
●
[9-16] basarak sırasıyla Kanal 9-16'ın bilgilerine bakın.
s
s
s
s
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
8-4
22:41:41
4
SHR-4160N/P User’s Manual
Birinciye Git Araması
Kaydedilen video dosyaları arasında en eskisine gider. Aynı anda en fazla 4 kanal
aranabilir.
●
s, , Bir kanal seçmek için [Enter]'e basın ve kanalın sağ tarafındaki kutu
işaretlenir.
●
Aramayı başlatmak için [Star]'a basın ve bir önceki menüye dönmek için [Cancel]'a
basın.
●
[9-16] basarak sırasıyla Kanal 9-16'ın bilgilerine bakın.
s
8-5
●
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:41:42
5
Sona Git Araması
●
Kaydedilen video dosyaları arasında en eskisine gider. Aynı anda en fazla 4 kanal
aranabilir.
●
s, , Bir kanal seçmek için [Enter]'e basın ve kanalın sağ tarafındaki kutu
işaretlenir.
●
Aramayı başlatmak için [Star]'a basın ve bir önceki menüye dönmek için [Cancel]'a
basın.
●
En Son Arama o anda başlattığınız arama içinde görüntü arama yapmak için kullanılır.
●
[9-16] basarak sırasıyla Kanal 9-16'ın bilgilerine bakın.
s
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd6
6
2007-8-10
8-6
22:41:42
6
SHR-4160N/P User’s Manual
Oynat
●
HDD'de kayıtlı veriyi oynatmak için PLAY/PAUSE düğmesine basınız.
●
Bu kayıtlı kanallar arasından en eski olanı seçecerek kanalın ilk parçasından
başlayarak veriyi oynatır. Eğer oynatma için SEARCH (ARA) düğmesinin
kullandıysanız hemen önce, sistem siz tekrar PLAY/PAUSE düğmesine basana
kadar oynatıla kanalın bilgisini hatırlar, sonra sistem bir önceki kanalı oynatır.
Eğer PLAY/PAUSE düğmesine basarsanız, Arama Manüsü sanki Oyatma'yı hiç
denememişsiniz gibi gösterilecektir.
Not
-K
ullanıcı MENU içinde kaldığı sürece PLAY düğmesine basmanın bir etkisi
olmayacaktır. Oynatmayı başlatmak için MENU'den çıktığınıza emin olun.
●
8-7
Oynatmayı durdurmak için STOP düğmesine basın. Eğer Tekrar Oynat/PAUSE
düğmesine basarsanız, kayıt bir önceki durduğu noktadan başlyarak devam
edecektir. Oynatma esnasında veri noktası HDD'nin sonuna ulaşırsa oynatma
durdurulacaktır.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:42:03
Oynatma Ekranı Mod Tanımı
●
4 Bölmeli Ekran
Tek Ekran
RİR Ekran
9 Bölmeli Ekran
16 Bölmeli Ekran
16 Bölmeli Ekran RİR Ekranı Tek Ekran 4 Bölmeli Ekran 9 Bölmeli Ekran [Mode]'a
bastığınız zaman, Oynat ekranı sırasıyla 4Bölmeli, Tekli, RİR, 9Bölmeli, 16Bölmeli
çeklinde değişecektir.
Arama'dan sadece bir kanal seçerseniz, 4 Bölmeli ekran görünmeyecektir.
①4 Bölmeli Ekran: Arama'dan birden fazla kanal seçerseniz, 4 Bölmeli ekran görüneyecektir.
➁ Tek Ekran: B
u ekran Arama'dan sadece bir ekran seçtiğiniz zaman görünür.
4 Bölmeli Ekranda [Enter]'e basarsanız mavi bir çubuk görünür.
Çubuğu istediğiniz yere koyun ve [Mode] a basın, seçili kanal Tekli
Ekran haline gelecektir. Seçilen alanı iki kez büyütmek için [ZOOM]
düğmesine basın (Zoom Fonksiyonu için 4-6'ya bakınız)
➂ RİR Ekranı : T
ekli Ekran oynatma esnasında [Mode]'a basın ve ekran RİR olarak
görüntülenecektir. (Büyük bölme oynatılan kanalı gösterirken sağ alt
köşede bulunan küçük ekran Canlı Kanalı RİR modunda gösterir.
Daha küçük olan RİR ekranı (Canlı Kanal) dikey hareket ettirmek
için. s, kullanın. [Enter]e basın ve Canlı kanalın içinde bir mavi
çubuk görünecektir. CH düğmesine basın ve Canlı ekran seçili kanal
olacaktır.
s
➃ 9 Bölmeli Ekran:RİR ekranında [Mode]'a basın ve 9 Bölmeli ekran (8 Canlı
Kanal + 1 Oynatılan Kanal) gösterilecektir. Menu ➝ İzleme
Menüsü ➝PB CH Pozisyon menüsünü seçerek Oynatma ekranı
pozisyonunu „Merkez“ veya „Sağ Alt“ olarak değiştirebilirsiniz.
[Enter]e basın ve Canlı kanaın içinde bir mavi çubuk görünecektir.
İstediğiniz CH düğmesine basın ve Canlı ekran seçili kanal
olacaktır.
16 bölmeli tekrar gitmek için ekrana [Mode] düğmesine basın.
⑤ 16 Bölmeli Ekran: 9 Bölmeli ekran modundayken [Mode] düğmesine basın ve
16 Bölmeli ekran (15 Canlı Kanal + 1 Oynatma Kanalı)
görüntülenecektir.
4 bölmeli ekrana veya tekli ekrana dönmek için [Mode]
düğmesine basın.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd8
8
2007-8-10
8-8
22:42:04
SHR-4160N/P User’s Manual
Daha fazla Hızda Oynatma
●
Pleybek sırasında LEFT veya RIGHT düğmesine (
/
) basarsanız
ekranı x2, x4, x8, x16, x32, ve x64 hızında ileri veya geriye doğru görebilirsiniz.
Dondurulmuş Ekranın Görülmesi
●
Sistem durdurulduğunda LEFT veya RIGHT (
/
) düğmesine
basarsanız. Dondurulmuş ekranı ileri veya geri doğru görebilirsiniz.
Geriye doğru arama sırasında kesimler arasındaki aralık, kayıt özelliğine bağlı
olarak uzar.
Açık/Kapalı
●
4 Bölmeli ekran dışındaki bir ekranda (Tekli Ekran, RİR Ekran, ve 9 Bölmeli Ekran),
„16“ düğmesine basarsanız, oynatılan kanalın Ses'inin açıp kapatabileceksinizdir.
4 Bölmeli Ekranda Ses özelliği yoktur.
Note
-G
erioynatma ekranında canlı kanal ayarlıysa, 16 kanal canlı ekranda
gösterilmez
- 9 ve 16 bölmeli ekranda canlı kanal ayarlı ise, 1-8 kanallar kanal numarası
olarak 1-8 arasından bir sayı sayı seçebilir ve 9-15 kanalları 9-15 arasından
bir sayı seçebilir.
8-9
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd9
9
2007-8-10
22:42:06
Bölüm 9
Yedekleme ve
Yedekte Arama
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd9
9
2007-8-10
22:42:06
SHR-4160N/P User’s Manual
1
Yedekleme
1. IEEE1394 HDD ve USB HDD
1.1 Yedeklemeyi Başlat
Yedeklemeye başlamadan önce HDD (IEEE1394, USB) bu amaçlar için bağlanmış
olmalıdır.
① IEEE1394 HDD veya USB HDD'yi yedekleme cihazı olarak seçin.
➁ Yedeklenecek kanalı seçin ve yedeklemenin başlayacağı ve sonlanacağı zamanı
değiştirin.
➂ Yedeklenmiş video dosya boyutu harici HDD'de bulunan boş alan miktarının
altında kalacak biçimde saklanacaktır.
➃ Seçilen kanaldaki veriyi belirtilen zamanda harici HDD'de yedeklemek için „OK“
düğmesine basın.
Not
„Cancel“ („İptal“)'e basmak yedekleme işlemini iptal etmez yada durdurmaz
fakat yedekleme devam ederken bir üst menüye çıkmayı sağlar.
„Stop“a basmak yedeklemeyi durdurur.
1.2 Yedekleme Durdur
① Yedekleme işleminde Stop'u seçerek yedeklemeyi durdurun.
➁ Sonra, ekranda Yedekleme menüsü görünür.
➂ Eğer sistem saatini değiştirir veya sistemi sonlandırırsanız, mevcut yedekleme
işlemi durdurulur.
1.3 Yedekten Oynatma
HR-416N/P'nin ön tarafındaki SEARCH (ARA) düğmesine basın ve Yedekte
①S
Arama menüsune basarak yedekten oynatmayı başlatın.
➁ Yedekte arama yapmak için cihazı seçin.
➂ Yedekte Arama menüsünde bir kanal ve zaman seçin ve zamanın üzerine tıklayarak
oynatmaya başlayın.
Not
Yedekleme sırasında yedek kayıtlar oynatılamaz.
Yedekte Arama, Kullanıcı Kılavuzu bölüm 8-7'e bakınız.
9-1
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:42:07
2. C
D/DVD ve USB Hafıza
1.1 Yedeklemeyi Başlat
① USB Hafızayı veya USB CD/DVD'yi yedekleme cihazı olarak seçin.
➁ Yedeklenecek kanalı seçin ve yedeklemenin başlayacağı ve sonlanacağı zamanı
değiştirin.
edeklenmiş video dosya boyutu USB Hafıza ve USB CD/DVD de bulunan boş
➂Y
alan miktarının altında kalacak biçimde saklanacaktır.
➃ Seçilen kanaldaki veriyi belirtilen zamanda USB Hafıza ve USB CD/DVD'de
yedeklemek için „OK“ düğmesine basın.
Not
1. „
Cancel“ („İptal“)'e basmak yedekleme işlemini iptal etmez yada durdurmaz
fakat yedekleme devam ederken bir üst menüye çıkmayı sağlar.
2. „Stop“a basmak yedeklemeyi durdurur.
3. Her iki USB CD/DVD'nin SHR-4160N/P'nin ön ve arka USB bağlantı kapılarına
bağlanmasına izin verilmez.
4. Her iki Hafıza Cihazı'nın SHR-4160N/P'nin ön ve arka USB bağlantı kapılarına
bağlanmasına izin verilmez.
1.2 Yedekleme Durdur
① Yedekleme işleminde Stop'u seçerek yedeklemeyi durdurun.
➁ Sonra, ekranda Yedekleme menüsü görünür.
ğer sistem saatini değiştirir veya sistemi sonlandırırsanız, mevcut yedekleme
➂E
işlemi durdurulur.
1.3 Yedekten Oynatma
① SHR-416N/P'nin ön tarafındaki SEARCH (ARA) düğmesine basın ve Yedekte
Arama menüsune basarak yedekten oynatmayı başlatın.
➁ Yedekte arama yapmak için cihazı seçin.
➂ Yedekte Arama menüsünde bir kanal ve zaman seçin ve zamanın üzerine tıklayarak
oynatmaya başlayın.
Not
Yedekleme sırasında yedek kayıtlar oynatılamaz.
Yedekte Arama, Kullanıcı Kılavuzu bölüm 8-7'e bakınız.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd2
2
2007-8-10
9-2
22:42:07
SHR-4160N/P User’s Manual
Uyarı
1. Yedekleme sırasında, yedekleme cihazını SHR-4160N/P'den
ayırmayacaksınız.
2. Yedekten arama sırasında, yedekleme cihazını SHR-4160N/P'den
ayırmayacaksınız. SHR-4160N/P.
3. Yedekleme cihazını SHR-416N/P'den sökmeden önce uygun biçimde ayırma
işlemlerini yaptığınızdan emin olun. (Kullanıcı Kılavuzunun 5*8, HDD ve
Harici Cihaz Arayları bölümüne bakınız.)
4. USB hafızasına yedekleme yaparken USB belleğinin FAT32 dosyalama
sistemi ile tek bölüntü olarak biçimlendirildiğinden emin olun. Ayrıca
SHR-4160N/P'deki USB hafızayı güvenli yedekleme için silin (5-7'de Sistem
Bilgileri ve Ayar bölümüne bakınız).
5. Yedekleme cihazını SHR-4160N/P bağladıktan sonra, SHR-4160N/P'nin cihazı
tanıyana kadar belli bir süre geçer. Dolayısıyla, SHR-4160N/P'ye yedekleme
cihazını bağlamak ve yedeklemeyi başlatmak cihazın bağlantısının
tamamlanmasıyla sonlanmaz. IBöyle bir durumda, lütfen kısa süre sonra
tekrar deneyin.
9-3
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:42:07
2
Yedek Arama
1. Yedekte Arama menüsü
1-1. Harici HDD Arama
● Bir
harici HDD seçerseniz, veriyi Tarih, Olay, Orijin, yada Gecikme bilgilerine
göre arayabilirsiniz.
Detaylı bilgi için p8.2~p8.5'e bakınız.
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd4
4
2007-8-10
9-4
22:42:08
SHR-4160N/P User’s Manual
1-2. USB Cihaz Araması
●
Bir tarihi arayacağınız harici USB cihazını seçin.
● Yedeklenmiş
görüntedeki haftaiçi/zaman bilgisini kullanarak en ç ok 4
kanalda kapsanan görüntüler arasında arama yapabilirsiniz.
, ve [Enter]'e basarak bir kanal seçin, ve kanalın sağ tarafındaki kutu
işaretlenecektir.
s
● s,
● Kanal
seçiminden sonra zaman arama çizgisini oynatmak için düğmesine
tıklayın. Arama zamanını değiştirmek için [Enter]'e basın. Arama zamanı
Yıl/Ay/Gün/Saat/Dakika/Saniye'ye göre s yada tıklayarak değiştirilebilir.
Kolaylık olsun diye bir düğmeye basılı tutarsanız değer değişmeye devam
edecektir.
s
s
● Aramayı
başlatmak için [Star]'a basın ve bir önceki menüye dönmek için
[Cancel]'a basın.
● Sol
alt köşedeki zaman bilgisi 06.03.2007 17:47:27 tekrar oynatmanın ne
zaman başladığını belirtir.
9-5
Türkçe
SHR-4160-TK-1-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:42:09
Bölüm 10
Akıllı Gösterici
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd10
10
2007-8-10
22:51:44
SHR-4160N/P User’s Manual
1
Giriş
10-1
Akıllı Gösterici bir genel PC kullanıcısının video ve ses arama verisini SHR-4160N/
P'nin kurulu olduğu siteye gitmeden PC ile ağ üzerinden izlemek üzere SHR-4160N/
Pde kurabileceği bir programdır.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:51:44
2
Özellik
●
MPEG-4 Video Sıkıştırma metodu ile sıkıştırılmış video verisinin iletimi sayesinde,
bu iyi kalitede video görüntülerinin oynatılmasını sağlar.
●
G.726 Ses Sıkıştırma metodu sayesinde, bu iyi kalitede ses sağlar. Kılıflı Mikrofon
kullanımı uzak ses kalitesinin düzeltir.
●
Video/ses akışının RTP (Gerçek zamanlı Transport Protokolu) ile iletimi sayesinde,
gerçek-zamanlı video oynatımı mükemmeldir ve birden fazla kullanıcının aynı anda
bağlanması iletim hızını etkilemez.
●
RTSP(Gerçek-Zamanlı Akış Protokolu) ile Komuta ve Kontrol Ağ üzerinden güvenli
kontrola olanak sağlar.
●
Çeşitli iletim protokollerini destekler (TCP/IP, UDP (Unicast, Multicast)).
●
Sadece IP Adresi girerek video ve ses verisini izlemek üzere bağlantı her zaman
kullanımınıza açıktır.
●
Sadece izleme sırasında gerektiğinde gerçek-zamanlı kayıt (*.dvr biçimli) yapmakla
kalmayıp, aynı zamanda kayıt edilmiş video dosyaları (*.dvr biçimli) çreçeve birim
görüntülerine (JPEG) dönüştürebilirsiniz.
●
Bir SVK seti aynı anda 3 Akıllı Gösterici kullanıcısına (veya Multicast ile 6) izin
verir.
●
Bir Akıllı Gösterici ile, aynı anda 9 SHR-4160N/P'e kadar bağlanıp bunları izleminize olanak sağlar.
●
Akıllı Gösterici'nin en iyi çözünürlüğü 1024x768'dir
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd2
2
10-2
2007-8-10
22:51:45
3
SHR-4160N/P User’s Manual
PC Özellikleri (Tavsiye)
●
İşletim Sistemi : Win2000, WinXP
●
Tavsiye :
CPU P3 1GHZ veya daha yüksek
RAM 256 Mb veya daha yüksek
VGA RAM 32Mb veya daha yüksek
DirectX 8.1 veya daha yüksek
Not
Kaydetme Oranı, Video Boyutu, ve kullanıcı PC'sinin SHR-4160N/P için
ayarlanmış özelliklerine bağlı olarak. Akıllı Gösterici oynatma çerçeveleri
sayısı değişir. Detaylı özellikleri için Ek-4'e bakınız.
For the detailed specification, refer to Appendix 4.
10-3
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:51:45
4
Akıllı Gösterici Kurulumu
Akıllı Gösterici Kurulumu
●
Bir Akıllı Gösterici Program CD‘sini takın ve „Smart Viewer“ dizinini açın.
●
„Setup.exe“ dosyasını çalıştırın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd4
4
10-4
2007-8-10
22:51:45
SHR-4160N/P User’s Manual
10-5
●
„Next“ düğmesine basın.
●
Akıllı Gösterici lisansını kabul ediyorsanız „Yes“‘i tıklayın.
●
Akıllı Gösterici‘nin kurulacağı bir dizin belirtin ve „Next“‘i tıklayın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:51:45
●
Sistem kurma dosyası kurulumu ile ve sistem ayarları ile devam eder.
●
Kurulum tamamlandı. Kurulumu sonlandırmak için „Finish“‘e tıklayın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd6
6
10-6
2007-8-10
22:51:45
5
SHR-4160N/P User’s Manual
Akıllı Görüntüleyici Programı Çalıştırma
●
10-7
Programı çalıştırmak için arkaplan ekranındaki Akıllı Gösterici simgesi üzerinde iki
kez tıklayın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:51:45
6
Akıllı Görüntüleyici Açılış Ekranı
●
Ekran Tanımlaması
2
1
3
4
6
5
7
8
9
10
11
12 13 14
1Bu düğmeye basmak gerçek-zamanlı video veri izleme için İzleme Mod‘undayken ve
SHR-4160N/P‘de kaydedilen video verisinde oynatma ve arama işlemlerini
yapabileceğiniz bilgisini ayarlar.
2 Bu düğme programı sonlandırır veya küçültür.
3 Günün tarihini, günü, ve zamanı gösterir.
4Bu düğme önayarda belirtilmiş SVK(SHR-4160N/P) ile veya site ile bağlantı kurmak
için kullanılır.
5 Bu ekran izleme video görüntüsünü gösterir.
6Bu düğmeler olay mesajlarının ve kamera bağlantı durumunun sergileneceği
pencereyi seçmek için kullanılır.
Bu
pencere SHR-4160N/P‘den gerçek-zamanlı olay mesajlarını gösterir.
7
8Bu düğmeler hali hazırda oynatılan kanalın durumunu gösterir .
9Bu düğme Ses Gücünü ve Video Parlaklık/Kontrast ayarlarını yapar veya video
verisini kaydeder.
Bu
düğme PTZ ile ilgili işler için kullanılır.
0
! Bu düğme ekran bölme için ve Sıralı Mod için kullanılır.
@ Bu düğme Callback (geriçağırım) bağlantısı için kullanılır.
# Bu düğme Favoriler fonksiyonunun bir siteye bağlanması için kullanılır.
$ Bu düğme Akıllı Gösterici ayarlarını veya SHR-4160N/P ayarlarını değiştirmek üzere
Ayar Modu penceresini çıkarır (10-30‘da Ayar Mod‘una bakınız).
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd8
8
10-8
2007-8-10
22:51:46
SHR-4160N/P User’s Manual
7
İzleme Modu
SVK(SHR-4160N/P)/SITE Bağlantısı
- Bağlantı yapılacak SVK(SHR-4160N/P) veya sitenin ismini seçin ve
bağlantı düğmesine tıklayın.
●
Not
Ayar Mod‘unda SVK(SHR-4160N/P)‘nin bağlantısı için isim, IP, ve şifre
ayarlarını belirtebilirsiniz.. Ayrıca, yine Ayar Mod‘unda birden fazla SVK
(SHR-4160N/P) ye eş zamanlı bağlantıya izin veren site ayarları da mevcuttur.
SITE‘a bağlandığınızda, aynı anda en fazla 16 SVK(SHR-4160N/P)‘ye
bağlanabilirsiniz.
u
Bağlantı Hata Durumları
1. Şifre Doğrulama Hatası
-S
HR-4160N/P de ayarlı Ağ şifresi ile Akıllı Gösterici‘de ayarlı bağlantı şifresi
arasında uyumsuzluk olduğu durumda şifre girişi tekrarını uyarmak üzere bir
pencere çıkar.
2. Yönetici Kullanıcı Bağlantı Hatası
-a
ğlanmak istediğiniz SHR-4160N/P‘e bir başka kullanıcı Admin (Yönetici) olarak
sizden önce bağlandığında, sizin bağlantınız Genel Kullanıcı olarak verilir.
Capacity, you are authorized with access to SHR-4160N/P concerned in a User
capacity.
10-9
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd9
9
2007-8-10
22:51:46
Not
SHR-4160N/P‘e biri Admin kullanıcı ve 2‘si Kullanıcı olmak üzere en fazla 3
kullanıcının aynı anda erişimine izin verilir. Bir SHR-4160N/P aynı anda en fazla
3 kullanıcının (1 Yönetici ve 2 kullanıcı veya Multicast ile 1 yönetici 5 kullanıcı)
bağlanmasına izin verir.
Uyarı
Sadece 3 kullanıcı (Multicast ile 6 kullanıcı) aynı anda SHR-4160N/P‘ye
bağlanabilir.
●
İzleme Modu Bağlantı Ekranı
Uyarı
Akıllı Gösterici çalışırken [Display Registration Information] ([Görüntü
Kayıt Bilgisi]) sekmesi ayarından „Çözünürlük“ veya „Renk Kalitesi“ ayarı
yaparsanız, Akıllı Gösterici beklenmedik bir duruma düşer.
u durumdan kurtulmak için önce Akıllı Gösterici‘yi sonlandırmanız
gerekecektir.
●
Dönüştürme mod basın
- Bu düğme İzleme Modu veya Arama modunu değiştirir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd10
10
10-10
2007-8-10
22:51:47
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Zaman Bilgisi
-S
HR-4160N/P‘ya bağlanır bağlanmaz, seçilen kanalın tarih, haftanun günü, ve
zaman bilgileri de bağlanır.
- Eğer SHR-4160N/P‘ye bağlanılamaz ise kullanıcı PC‘sinin tarih, haftanın günü, ve
zaman bilgileri gösterilir.
●
Bağlantı Bilgisi
-S
HR-4160N/P‘ye bağlanır bağlanmaz, bağlantı düğmesi
bağlantı durumunu gösterir.
- Burada bağlantı düğmesine basarsanız, bağlantı kesilecektir.
●
Oynatma Ekranı OSD Bilgisi
2
1
4
5
3
6
1 Kanal numarası, kamera ismi, ve video boyutu gösterilecektir.
Vide Boyutu (C) CIF / (N) Normal / (L) Large (Büyük)
2 Mevcut kanalın Video verisi PC‘nizde REC işareti görünür biçimde kaydedilir.
3 Ses AÇIK/KAPALI Düğmesi işaretlenir.
4 Etkin SHR-4160N/P‘nin isim, IP adres, ve oynatma zamanını gösterir.
5 Etkin kanalın alarm durumu gösterilir.
6 Etkin kanalın PTZ kontrol edilebilme olasılığı gösterilir.
10-11
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd11
11
2007-8-10
22:51:47
Not
3 Hoparlör simgesine tıklamak bir kanalı Ses‘ini açar veya kapatır.
: Ses KAPALI : Ses AÇIK
Bir SHR-4160N/P kanalının Ses‘ini kapatırsanız Disable (Etkisiz) gösterilir.
: Ses Etkisiz
✴ Şimdi, Ses‘i açılmış bir kanal için aşağıdaki Ses ilişkili düğmeyi kullanarak
Ses güç kontrolunu ve MUTE (SESSİZ) ayarını yapın.
✴ TCP/IP seçildiğinde Ses kapanacaktır.
Not
5Alarm veya Hareket Tespiti kurulmu bir SHR-4160N/P‘nin bir kanalında
Alarm veya Hareket Tespiti meydana gelirse gerçek-zamanlı olarak ekranda
bir simge çıkar.
: Hareket Tespit : Alarm Olayı
Not
HR-4160N/P‘a bağlanıp PTZ ayarını yaparsanız, kanalın PTZ kontrol
6S
edilebilirliği ekranda gösterilir.
TZ kabiliyeti olan bir kanal seçin ve PTZ kontrolunun alt tarafındaki PTZ
✴P
ile ilgili düğmeleri kullanıntrol PTZ. (PTZ ile İlgili Düğmelerin tanımlarına
bakınız).
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd12
12
10-12
2007-8-10
22:51:47
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Olay Kütüğü Görüntüleme Penceresi
-L
og (Kütük) Görüntüleme penceresini açmak için Log (Kütük) düğmesine tıklayın.
- Gerçek zamanlı olarak(alarm,kullanıcı bağlantısı ve ayar değişikliği) gösterir
SHR-4160N/P.
Not
tt
t
ttttttttt ttttt
[Olay Mesajı]
Bağlanıyor.. : SHR-4160N/P‘ye bağlanmaya çalışıyor.
Bağlandı.. : SHR-4160N/P‘ye bağlantı başarılı.
Bağlantı Koptu : SHR-4160N/P‘ye bağlanamadı.
Bağlantı kesildi.. : SHR-4160N/P bağlantısı kapatıldı.
Ayar (Uzaktan) : Görüntüleyici Ayarı SVK‘da SHR-4160N/P değişti.
Ayar Başlat / Bitir (Yerel) : SHR-4160N/P‘de Menü ekranı Başlat/Bitir.
Video Kaybı CH[N] : SHR-4160N/P‘nin N kanalında Vide Kaybı‘na rastlandı.
Zaman Değişikliği : SHR-4160N/P‘nin Tarih/Zaman‘ı değişti.
Fabrika Ayarlarını Yukle : SHR-4160N/P Sistemi ilklendirildi.
Ağ Değişikliği : SHR-4160N/P Ağ ayarları değişti.
Sistemi Kapatma : SHR-4160N/P Sistemi sonlandırıldı.
HDD Biçimlendirme : SHR-4160N/P HDD ilklendirildi.
Disk Dolu : SHR-4160N/P HDD‘inde boş alan kalmadı.
Enerji Hatası Düzelmesi : SHR-4160N/P enerji kesintisinden sonra tekrar
başladı.
Yedekleme Başlat/Bitir/Hata/Durdur : SHR-4160N/P‘de Yedekleme başladı/
bitti/başarısız oldu/durdu.
Ağ Trafiği Meşgul : Veri kolayca iletiiemediğinde
Erişim Reddedildi (Sınır Aşıldı) : Bağlanabilir kullancı sayısı aşıldığında
10-13
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd13
13
2007-8-10
22:51:47
Uyarı
Zaman Değişkliği, Fabrika Ayarlarının Yüklenmes, Ağ Değişikliği, Sistem
Kapanması,
veya HDD Biçimlendirme olayları meydana geldiğinde Akıllı Gösterici otomatik
olarak sonlanır.
●
Kamera Bağlantısı Gösterim Penceresi
- Liste SVK ve KAMERA bağlantı durumunu gösterir.
Not
tt
t
[SVK Simge İşareti]
SHR-4160N/P bağlantısı başarılı olursa bu simge sarıya döner, aksi takdirde
siyah kalır.
[SVK Simge İşareti]
KAMERA‘ya bağlantı ile izleme sırasında sarıya döner.
Bağlantı kullanılabilirliğine bağlı olarak mavi (Etkin) veya siyah (Etkisiz)
renklerini alır.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd14
14
10-14
2007-8-10
22:51:47
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Ekran Bölmesi Seçme Düğmesi
- Tam Ekran / Tekli / Dörtlü / Dokuz-Bölmeli Mod
- İzlenmekte olan ekranın Bölme Mod‘unu değiştirebilirsiniz.
●
Sıralama Modu Düğmesi
- Önayarda belirtile aralıklarda oynatılacak kanalı değiştirir.
- Sıralama zaman aralığı ayarı Ayar Modu ➝ Gösterici Ayarı işlemlerini takip
eder.
- Tekli Modda : 1 ➝ 2 ➝ 3 ➝ 4 ➝ 5 ➝ 6 ➝ 7 ➝ 8 ➝ 9 ➝ 10 ➝ 11 ➝ 12 ➝ 13
➝ 14 ➝ 15 ➝ 16 ➝ 1 (CH)
- Dörtlü Modda : 1,2,3,4 ➝ 5,6,7,8 ➝ 9,10,11,12 ➝ 13,14,15,16 ➝ 1,2,3,4 (CH)
- Dokuz-Bölmeli Modda : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ➝ 10,11,12,13,14,15,16 ➝
1,2,3,4,5,6,7,8,9 (CH)
Not
Bir site vasıtasıyla birden fazla SVK (SHR-4160N/P) ile bağlandıysanı, Sıralama
aşağıdaki şekilde işleyecektir.
- Tekli Modda : DVR1:1CH ➝...➝ DVR1:16CH ➝ DVR2:1CH ➝...➝ DVR1:1CH
- Dörtlü Modda : DVR1:1,2,3,4CH ➝...➝ DVR2:13,14,15,16CH ➝ DVR1:1,2,3,4CH ➝ ...
- Dokuz-Bölmeli Modda : DVR1:1,2,3,4,5,6,7,8, 9CH ➝ DVR1:10,11,12,13,14,15,16
CH ➝ DVR2:1,2,3,4,5,6,7,8,9CH ➝...
●
İzleme Ekranı Durum Bilgisi / Seçim Düğmesi
- Oynatılan ekranın Bölme veya İzleme durumunu gösterir.
: Dokuz-Bölmeli Mod‘da izleme
sırasında
10-15
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd15
15
2007-8-10
22:51:48
: Dörtlü Mod‘da izleme sırasında
: Tekli Mod‘da izleme sırasında
: Kamera Kapalı
Not
Bir ekran simgesindeki şekil ekranın Akıllı Gösterici‘deki pozisyonunu simgeler.
: Turuncu simge etkin kanalın bir kameraya bağlı olduğunu belirtir.
:G
ri simge kanalın bir kameraya bağlı olduğunu fakat ekran
gösterilmediğini simgeler.
: Çapraz çizgili siyah simge kamera bağlantısı olmadığını simgeler.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd16
16
10-16
2007-8-10
22:51:49
SHR-4160N/P User’s Manual
●
NEXT (SONRAKİ) Düğmesi
-E
tkin olarak izlenen kanaldan sonraki kanalı görmek için NEXT (Sol Fare Tuşu)‘na tıklayın.
- Tekli Modda : 1 ➝ 2 ➝ 3 ➝ 4 ➝ 5 ➝ 6 ➝ 7 ➝ 8 ➝ 9 ➝ 10 ➝ 11 ➝ 12 ➝ 13 ➝
14 ➝ 15 ➝ 16 ➝ 1 (CH)
- Dörtlü Modda : 1,2,3,4 ➝ 5,6,7,8 ➝ 9,10,11,12 ➝ 13,14,15,16 ➝ 1,2,3,4 (CH)
- Dokuz-Bölmeli Modda : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ➝ 10,11,12,13,14,15,16 ➝
1,2,3,4,5,6,7,8,9 (CH)
Not
Bir site vasıtasıyla birden fazla SVK (SHR-4160N/P) ile bağlandıysanı, Sıralama
aşağıdaki şekilde işleyecektir.
- Tekli Modda : DVR1:1CH ➝...➝ DVR1:16CH ➝ DVR2:1CH ➝...➝ DVR1:1CH
- Dörtlü Modda : DVR1:1,2,3,4CH ➝...➝ DVR2:13,14,15,16CH ➝ DVR1:1,2,3,4CH ➝ ...
- Dokuz-Bölmeli Modda : DVR1:1,2,3,4,5,6,7,8, 9CH ➝ DVR1:10,11,12,13,14,15,1
6CH ➝ DVR2:1,2,3,4,5,6,7,8,9CH ➝...
●
CALLBACK (GERİÇAĞIRIM) Düğmesi
- CALLBACK pencerisini etkinleştirmek için CALLBACK düğmesine basın ve pencere
mesaj almaya hazır hale gelir.
- Bir mesaj alındığında Akıllı Gösterici otomatik olarak SVK‘ya bağlanmaya çalışacaktır.
- Video Kaybı, Alarm, ve Hareket Tespiti olduğu zaman bir mesaj alınacaktır. Mod.
- Bir olay mesajı alındığında alarmı AÇ konumuna ayarlayabilirsiniz.
10-17
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd17
17
2007-8-10
22:51:49
●
FAVORITE (FAVORİ) Düğmesi
- FAVORITE penceresini açmak için FAVORITE düğmesine tıklayın.
a
a Ayarlarda kaydedilen tüm kameraları görüntülemek için
mevcut FAVORITE düğmesine tıklayın.
b
b Seçilmiş bir grup FAVORITE ayarlarını veya tüm
c
d
FAVORITE ayarlarını silebilirsiniz.
c Yeni bir FAVORITE numarası ve ismi seçebilirsiniz.
d Seçilen aralıklarda FAVORITE‘i değiştirir.
Not
-F
AVORITE (FAVORİ) düğmesi yalnızca site ile irtibatta olunduğu zaman
etkinleştirilebilir.
- FAVORITE ayar bilgisi site ile irtibat kesilse bile Konfigurasyon dosyasında
kalacaktır.
- Ayar menüsünde siteyi oluşturan SVK listesini gözden geçirirseniz,
FAVORITE değeri ilklendirilecektir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd18
18
10-18
2007-8-10
22:51:50
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Video Kayıt Düğmesi
-B
ir kanal seçip REC düğmesine basarsanız, görüntü *.dvr uzantılı bir dosyada
PC‘nizde belirttiğiniz bir dizinde kaydedilecektir.
- Bir görüntünün kaydedileceği dizin ismi, dosya ismi, ve görüntü kayıt uzunluğu
ayarları Ayar Modu ➝ Gösterici Ayarı menüsünden yapılacaktır.
- Saklanacak bir görüntünün uzunluğu bir dakika ile 10 dakika arasında değişir.
- Saklanan görüntü Arama Modunun Yerel Modunda oynatılabilir.
- Kaydetmeyi durdurmak için düğmeye tekrar tıklayın. Bununla birlikte, kayıt
başladıktan 10 saniye sonra elle geçici durdurmaya izin verilmez.
●
Ses Gücü Kontrolu Düğmeleri
-O
ynatılan kanalın Ses gücünü kontrol edebilir veya tamamen Sessiz ayarı
yapabilirsiniz.
- Sesi 0 ve +10 arasında 1 ile artırıp azaltabilirsiniz.
●
Video Parlaklık/Kontrast Kontrol Düğmesi
-O
ynatılan kanalı seçin ve görüntünün parlaklık veya kontrastını ayarlamak için (+,-)
kontrol düğmelerini kullanın.
- Varsayılan değer 5‘tir.
- Parlaklık veya kontrastı 0 ve +10 arasında 1 ile artırıp azaltabilirsiniz.
-
Varsayılan değeri ayarlamak için Düğme‘ye basın.
Not
Ayarlanan Ses gücü, parlaklık, ve kontrast değerleri sizin PC‘nizde saklanacak
ve Akıllı Gösterici sonlandırılsa ve tekrar başlatılsa dahi değişmeyecektir.
10-19
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd19
19
2007-8-10
22:51:50
●
PTZ cihaz Kontrolu Düğmeleri
-
PTZ ile ilgili fonksiyonları kontrol etmek için PTZ cihazına bağlı bir kanal seçin.
PAN Sol / Sağ
TILT Yukarı / Aşağı
Diagonal Kontrol
PTZ kontrolu altında olan kanal düğmenin ortasında gösterilecektir.
3
1
2
12 ZOOM IN (YAKINLAŞTIR) / ZOOM OUT (UZAKLAŞTIR)
3 ETKİN ZOOM : ETKİN ZOOM‘u etkin yapmak için P‘ye tıklayın.
- ETKİN ZOOM bir video ekranını sadece ekrana dokunarak büyütmek veya
küçültmek için kullanılan bir fonksiyondur
- ETKİN ZOOM etkinken, ZOOM IN / OUT video ekranını yakınlaştıracak ve
uzalkaştıracacktır.
- ETKİN ZOOM İşletme Prosedürü : POWER ZOOM‘a tıklayın ➝ ZOOM IN veya OUT
seçin ➝ Video ekranında ZOOM IN veya OUT tıklayın ➝ Tıklanan parçada ZOOM
IN / OUT etkinleştirilecektir.
Not
PAN / TILT / ZOOM özelliği tüm kameralara sağlanır.
Fakat, ETKİN ZOOM sadece 45°nin altında TILT yapabilen Samsun Smart
Dome Kamera tarafından desteklenir.
1
2
3
4
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd20
20
10-20
2007-8-10
22:51:50
SHR-4160N/P User’s Manual
1 ÖN AYAR
- PRESET düğmesine basarsanız PRESET ayarı için bir pencere çıkar.
a
a
b
Mevcut
PRESET numarasına ve ismine
tıklarsanız, kamera buna göre hareket
edecektir.
b Seçilmiş veya tüm PRESET ayarlarını
silebilirsiniz.
c
c Yeni bir PRESET numarası ve ismi
seçebilirsiniz.
Not
1 PRESET (ÖNAYAR) fonksiyonu tüm kameralara sağlanır.
20 ÖNAYAR maddesinden daha fazla önayar ayarlamanıza izin verilmez.
Fakat, AD Protokol kamerası 7 PRESET maddesine kadar destekler.
amera Başlat ve Bitir karşılıklı olarak bu fonksiyonu çalıştırır.
2 OTOPAN : K
3 TARA : Kamera PRESET ayar pozisyonları arasında dolaşarak bu fonksiyonu çalıştırır.
4 KALIP : Kamera bu fonksiyonu kullanıcının tanımladığı rotayı takip ederek çalıştırır.
Not
2,3, ve 4 fonksiyonlarının isimleri kameralara göre değişir, ve bazı kameralar bu özelliklerin hiçbirini desteklemez.
- Samsung kamerası bütün fonksiyonları ve isimler destekler.
- Panasonic kamerası bütün fonksiyonları farklı isimlerle destekler.
2 SIRALAMA 3 OTOPAN 4 DİZ
- PELCO kamerası bütün fonksiyonları farklı isimlerle destekler.
2 ÇERÇEVE TARA 3 OTO TARA 4 KALIP
- Diğer kameralar 2 OTOPAN, 3 TARA, ve 4 KALIP fonksiyonlarını desteklemezler.
10-21
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd21
21
2007-8-10
22:51:50
●
PTZ Cihazı Özel Menü Ayarı
1
1 PTZ cihazında Fonksiyon Menüsünü ayarlayabilirsiniz.
1
2
3
u Menü ekranı kameranın kendisi tarafından sağlanan ve Göstericiden görünen
1B
bir menüdür.
2 Menüler arasında gezmek için á/â/ß/à düğmesini kullanın.
3 Enter işini gören düğmedir.
Not
Kamera Menü Ayar fonksiyonu Samsung ve Panasonic tarafından desteklenir.
Uyarı
SHR-4160N/P PTZ cihaz kontrolu fonksiyonlarını kullandığı sürece, Akıllı
Gösterici PTZ cihazını kontrol edemez.
PTZ cihaz kontrolu fonksiyonları Admin (Yönetici) yetkisine sahip kullanıcı
tarafından kullanılabilir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd22
22
10-22
2007-8-10
22:51:51
SHR-4160N/P User’s Manual
8
Arama Modu
●
Arama Modu Açılış Ekranı Tanımlanması
- Arama Modu SHR-4160N/P de görüntü arama/oynatma için Uzaktan Moduna ve
PC‘nizde belirtilen dizinde kaydedilen *. dvr dosyasını oynatmak için Yerel Mod
olarak ikiye bölünmüştür.
1
3
4
2
5
6
7
10
11
12
8
9
rama Modunda SHR-4160N/P de kaydedilen görüntünün uzaktan kontrolu için bu
1 A
düğmeye basın.
2 Bu ekran oynatılan görüntüleri gösterir.
u düğmeye basarak SHR-4160N/P‘de kaydedilen görüntüler ağ üzerinden ilet3 B
mek için Uzak Mod‘a girer.
u düğmeye basmak PC‘nizde kaydedilmiş* .dvr uzantılı dosyaları oynatmak için
4 B
Yerel Mod‘a geçirir.
5 Bu pencere arama esnasında „Yıl/Ay/Gün“ seçimi yapmak için bir takvim sağlar.
6 Bu düğme Ses gücü ve Video parlaklık/kontrast kontrolünü yapar.
u düğme ekran bölmesini değiştirir.
7 B
u düğmeye basmak Kayıt / Dosya Dönüştür / Yazdır / Ayar fonksiyonlarını
8 B
çalıştırır.
9 Bu kontrol düğmesi aranan görüntüleri oynatır.
0 Sıradaki diğer kanalları göstermek için kullanılan bir düğmedir.
u düğmelere basmak ya kanalları ve SVK‘leri değiştirir veya takvim penceresini
! B
ve Zaman Çizgisini yeniler.
u zamançizgisi aranan tarihte SHR-4126N/P‘de kaydedilen zaman bilgisini
@ B
gösterir SHR-4160N/P.
Not
-B
ir SITE‘ye bağlandığınızda arama yapmak istediğiniz SVK‘yı Kamera Kontakt
listesinden seçin.
- Genel kullanıcı olarak temas kurarsanız Arama Modu kullanılamaz.
10-23
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd23
23
2007-8-10
22:51:51
●
●
●
SVK(SHR-4160N/P)/SITE Bağlantısı
- „SVK(SHR-4160N/P)/SITE Bağlantısı“ nın İzleme Modunun aynısı.
SITE Bağlantısı ile SVK(SHR-4160N/P) Seçimi/Değiştirilmesi
- Bağlantı listesinden bir tane SHR-4160N/P‘yi arama yapmak için seçin.
- SHR-4160N/P ADMIN yetkisiyle bağlanılırsa siyah ve USER yetkisiyle
bağlanılırsa gri renk alır.
- Arama fonksiyonu sadece yönetici tarafından kullanılabilir
Uzaktan Modu
- Bu mod SHR-416N/P‘de kaydedilmişi video verisini oynatılmak üzere Ağ üzerine
gön derir.
- Aynı anda en fazla 4 kanalın arama ve oynatılmasına izin verilir.
-Z
amanÇubuğu ile belirtilen zamandaki video bilgisi Oynat ekranında gösterilecektir.
Tıklayarak Uzaktan Moduna girersiniz.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd24
24
10-24
2007-8-10
22:51:52
SHR-4160N/P User’s Manual
Takvim Penceresi
- Çevrimiçi SHR-4160N/P‘deki video verisi kaydedilmiş ise, tarih kırmızıya döner.
- Kırmızı tarihe tıklarsanız kaydedilmiş video bilgisi gösterilir.
- Mevcut seçili olan tarih kalın kırmızı bir kutuyla işaretlenecektir.
: Bir önceki aya gider.
: Bir sonraki aya gider.
●
Ses Güç Kontro, Video Parlaklık/Kontrast Kontrol Düğmeleri
- İzleme Mod‘undaki kontrol fonksiyonları ile aynı
●
Ekran Bölmesi Seçme Düğmesi
- Tam Ekran / Tekli / Dörtlü / Dokuz-Bölmeli / Onaltı-bölmeli Mod
ts
●
Not
Uzaktan Mod'unda 9 bölüntülü ve 16 bölüntülü modlar kullanýlamazlar. Ve 4
bölüntülü, 9 bölüntülü ve 16 bölüntülü modlar Yerel Mod'da kullanýlamazlar.
●
Video Kaydet(Yedekle) / Video Dönüştürme / Yazdır / Ayar
1
2
3
4
1Video kaydet düğmesi
: Gerioynatma esnasında (Oynat/Geri Oynat/Hızlı İleri/Hızlı Geri),
- Geri oynatımdaki bir kanalı seçer ve SAVE düğmesine basarsanız, video* .dvr
uzantılı bir fosyada sizin PC‘nizde belirtilen bir dizinde saklanır.
- Görüntünün saklanacağı dizin, dosya adı, ve kaydedilecek dosya uzunluğu Setup
Mode ➞ Viewer Setup menüsünden ayarlanabilir.
- Kaydedilecek video uzunluğu bir dakikadan 10 dakikaya kadar ayarlanabilir.
- Kaydetmeyi durdurmak için düğmeye tekrar tıklayın. Bununla birlikte, kayıt
başladıktan 10 saniye sonra elle geçici durdurmaya izin verilmez.
10-25
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd25
25
2007-8-10
22:51:52
1Yedekleme Düğmesi
- Tekrar oynatma (Stop) yapmıyorsa, video kayıt düğmesi yedekleme
fonksiyonunu gerçekleştirir.
- Kaydet düğmesine basılırsa, yedekleme için pencere çıkar.
- Y
edekleme için Başlat/Bitir zamanları ayarlayın ve kaydetmede kullanılacak
dosya formatını seçin.
- „Start“ düğmesine basıldığında yedekleme başlar. Yedeklenmiş dosya ayar
rotasına göre kaydedilir; Setup ➞ Viewer Setup ➞ Video Recording ➞ Video
Location.
- Yedeklemeyi durdurmak için „Stop“ düğmesine basın.
Not
Uzaktan modunda Video kaydı sadece Oynat/Ters Çevir
Oynat/Hızlı İleri Sar/Hızlı Geri Sar düğmeleri basılı tutuldukça kullanılır.
Uzaktan modundayken yedekleme fonksiyonu Durdur durumunda kullanılabilir.
2Dosya Dönüştürme Düğmesi
- Bu fonksiyon *.dvr dosyalarını „*.jpg“ dosyalarına dönüştürür.
- „Open“ düğmesine tıklayarak dönüştürülecek bir *.dvr dosyası seçin.
- JPEG Çerçevesini veya AVI Video seçer.
- JPEG Çerçeve seçildiyse, dosya „Start“ düğmesine basarak „*.jpg“ dosyasına dönüştürülür „Start“ düğmesine basın. Dönüştürülen „*.jpg“ dosyası ayarlardaki
şu rotaya göre kaydedilir Setup ➞ Viewer Setup ➞ File Converting ➞ Jpeg
Location.
- Eğer AVI Video seçildiyse, dosya „Start“ düğmesine basılarak „*.avi“ file dosya
tipine dönüştürülür. Dönüştürülen „*.avi“ dosyası ayarlardaki şu rotaya göre
kaydedilir Setup ➞ Viewer Setup ➞ File Converting ➞ AVI Location
- Bunu bir .Jpg dosyasına dönüştürmek için „Start“ düğmesine basınız. Setup
➞ Viewer Setup ➞ File Converting‘e basarak dönüştürülen *.jpg dosyasını
kaydedin.
- Dosya dönüştürmeyi sonlandırmak için Stop düğmesine basın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd26
26
10-26
2007-8-10
22:51:53
SHR-4160N/P User’s Manual
3Yazdır
- Bu fonksiyon şu anda gösterilen oynatılan görüntünün ekran bölgesini çıktısını
verir.
4Ayar Mod Düğmesi
- Bu düğme Ayar Mod penceresini çıkarır.
●
Oynatma Düğmeleri
2
1
5
9
10-27
3
7
4
6
8
1Oynat : Oynat
2Ters Oynat : Ters Oynat
3Dur : Dur
4Hızlı İleri Al : Hızlı Oynat
5Hızlı Geri Al : Hızlı Ters Oynat
6İleri Adımla : Saniyede bir görüntü oynat.
7Geri Adımla : Geriye doğru saniyede bir görüntü oynat.
8İlk olana Git : Zaman Çizgisindeki ilk görüntüyü oynat
9Son olana Git : Zaman Çizgisindeki en son görüntüyü oynat
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd27
27
2007-8-10
22:51:53
Not
Oynatma (Oynat/GeriOynat/FF/FB) sırasında, bağlantı kesmek veya İzleme
Moduna ve Yerel moda geçişe izin verilmez. Dönüştürmeden önce Stop
düğmesine basın.
●
Zaman Çizgisi
- Seçilen gün için takvim penceresi üzerinde SHR-4160N/P‘deki video verisinin
üzerindeki zaman bilgisini gösterir.
- Genel mod saat 0‘dan 24‘e kadar olan 24 saatlik bilgiyi belirtirken Zoom modu
her 2 saatlik zaman bilgisini belirtir.
2
1
3
[ Genel Mod ]
1 Oynatma Ekranında gösterilen kanallar beyaz bir arkaplan üzerinde
etkinleştirilecektir.
2 Zaman Çizgisi : SHR-4160N/P‘de kaydedilen video verisinin zaman bilgisi.
3 Zaman Çubuğu : Oynatma Ekranında gösterilen video görüntüsünün güncel zamanını
gösterir.
Not
Zaman Çubuğunun yakınında çift tıklayarak Zoom In (Yakınlaştır) Moduna
geçilir.
Zaman Çizgisinin bir sütunu bir saati temsil eder.
Zaman Çizgisi kaydetme durumuna göre Yeşil(Normal), Kırmızı(Panik),
Turuncu(Alarm), Mavi(Hareket), Sarı(Çizelge), veya Mor(Video Kaybı) renklerini
alır.
1
2
[ Yakınlaştırma Modu ]
1 Bir saat önceki zaman çizgisini gösterir.
2 Bir saat sonraki zaman çizgisini gösterir.
Note
Zaman Çubuğunun yakınında tekrar çift tıklayarak Genel Moda geçilir.
Zaman Çizgisinin bir sütunu 5 dakikayı temsil eder.
Zaman Çizgisi kaydetme durumuna göre Yeşil(Normal), Kırmızı(Panik),
Turuncu(Alarm), Mavi(Hareket), Sarı(Çizelge), veya Mor(Video Kaybı) renklerini alır.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd28
28
10-28
2007-8-10
22:51:53
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Next (sonraki) Düğmesi
- İzleme Mod‘unda Sonraki Düğmesinde olduğu gibi bir sonraki kanala geğiştirir.
Not
Video oynatma (Oynat/TersOynat/FF/FB) sırasında kanal değişikliğine izin
verilmez.
●
Tekrar yükleme Düğmesi
-B
una tıklamak takvim penceresinde kaydedilen video verisi üzerindeki ve Zaman
Çizgisindeki zaman bilgisini günceller.
●
Yerel Mod
- Bu mod Record fonksiyonu ile sizin PC‘nizde kaydedilmiş olan * .dvr dosyalarını
oynatır.
- Sadece bir kanalı arayabilir ve oynatabilirsiniz.
- SHR-4160N/P‘ye bağlı bulunan kullanıcıya erişiminizde bir kısıtlama yoktur
- Takvim görüntüleme fonksiyonu dışındaki tüm diğer fonksiyonlar Uzaktan
Modunda olduğu gibidir.
- Yerel Dosya‘daki zaman bilgisi dosya ismi ile birlikte birinci kanal pozisyonunda
Zaman Çizgisinde gösterilecektir.
:B
unu tıklamak dosya seçim penceresinde oynatılacak bir dosyayı
seçer ve Yerel Moda geçer
Not
Yerel Mod‘da sadece Ses etkinleştirilmesiyle kaydedişmiş *.dvr dosyaları
oynatılabilir.
10-29
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd29
29
2007-8-10
22:51:54
9
AYAR MODU
●
Açılış Ekranı Tanımlaması
3
1
2
4
u düğme SVK Ayarı, Gösterici Ayarı, Site Ayarı, ve Yazılım Versiyon ayarları için
1B
maddeleri seçmek için kullanılır.
2 Seçilen Ayar maddesinin hangi ayarları yapabildiğini detaylı olarak gösterir.
3 Bu düğme Ayar penceresini kapatır.
4 Bu düğme Ayar penceresinde gözden geçirilen bilgiyi kaydeder, böyle bir
revizyondan önceki bilgiyi işaretler, veya Ayar penceresini sonlandırır.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd30
30
10-30
2007-8-10
22:51:54
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Ayar Maddesi Seçme Düğmesi
- Bu düğme her Ayar maddesinin seçimi için kullanılır.
- Bu SVK Ayarı, Gösterici Ayarı, Site ayarı, ve Yazılım Versiyon ayarları olmak
üzere 4 maddeden oluşur.
- SVK Ayarı : SVK Ayarı SHR-4160N/P‘nin uzaktan kumanda Menü ayar
maddelerini değiştirmenize imkan tanır.
- Gösterici Ayarı : Gösterici Ayarı, Akıllı Göstericinin çalışmasıyla ilgili
değişik çeşitlerdeki maddeleri ayarlanmasına izin verir.
- Site Ayarı : Site Ayarı isim, IP Adres, kimlik, ve şifre bilgileri gibi Akıllı Gösterici
üzerinden bağlantıda kullandığınız veya SHR-4160N‘leri kontrol için bir siteye
kayıt ettirirken kullandığınız SHR-4160N/P bilgilerini ayarlamanıza izin verir.
- Yazılım Versiyonu : Yazılım Versiyonu Akıllı Göstericinin kullanılan versiyonunu,
sistem ihtiyacını, ve çevirimiçi SHR-4160N/P‘nin Sistem Yazılım veriyonunu
gösterir ve SHR-4160N/P Sistem yazılımını uzaktan günceller.
●
Gözden geçirilen Bilginin Saklanması/İptal edilmesi
-A
yar penceresinde gözden geçirilen bilgiyi saklamak için [Apply] düğmesine
tıklayın [Cancel] düğmesine basarak böyle bir revizyondan önceki bilgiyi
gösterebilirsiniz.
●
Ayar Penceresini Kapatmak
-A
yar Penceresini kapatmak için sağ üst köşesindeki [X] simgesine veya [Close]
düğmesine tıklayın.
- Eğer Ayar penceresini kapatmadan önce birden fazla madde gözden geçirilriyse
aşağıdaki mesaj kutusu çıkar. OK‘e basarsanız, gözden geçirilen bilgi saklanacak,
CANCEL‘a basmak düzeltilen bilginin kaybolmasına ve Ayar penceresinin
kapatılmasını sağlayacaktır.
10-31
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd31
31
2007-8-10
22:51:55
SVK Ayarı
- SVK Ayarı için [DVR Setup] düğmesine tıklayın.
- Akıllı Gösterici ile uzaktan bağlanılan bir SHR-4160N/P‘nin Menu‘sündeki ayar
maddelerinin değiştirebilirsiniz.
- SVK Ayarı Sistem, Kamera/Ses, İzleme, Kaydetme, ve Ağ olmak üzere 5
maddeden oluşur.
Not
SVK Ayarı sadece ADMIN tarafından yapılabilir.
1
2
1 Birden fazlas çevrimiçi SHR-4160N/P‘ler arasından, Admin yetkisi ile
bağlanılan SHR-4160N/P‘nin ismi listelenecektir. SHR-4160N/P veya siteye
bağlanmış olmanıza bağlı olarak, SHR-4160N/P‘nin ismi veya siteyi oluşturan
SHR-4160N/P ler arasında Admin yetkisinde bağlanmış olanın ismi listelenecektir.
Bir tanesini SHR-4160N/P Menü ayarı için seçebilirsiniz.
2 Seçilen SHR-4160N/P için ayar menüsü gösterilecektir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd32
32
10-32
2007-8-10
22:51:56
SHR-4160N/P User’s Manual
Detaylı SVK Ayar Maddeleri
1Sistem
- Bilgi
Bilgi çevirimiçi olan SHR-4160N/P üzerindeki bilgiyi gösterir.
●
Not
SVK Ayarı detaylı maddeleri için MENU‘de Bölüm 5‘e bakın.
- Şifre
Şifre SHR-4160N/P Menu şifresini veya
SHR-4160N/P tuş girişini kontrol eder.
10-33
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd33
33
2007-8-10
22:51:56
Uyarı
Sistem Şifresi 8 basamağa kadar sadece rakamlardan oluşacaktır.
Not
-S
il tuşu ve Ctrl+C veya Ctrl+V tuş kombinasyonları Sistem Şifresi Girişi
esnasında desteklenmezler.
- İçeriği silmek için BACKSPACE kullanın.
Not
Varsayılan Sistem Şifresi 4321 dir.
- Tarih/Saat
arih/Saat, çevirimiçi olan SHR-4160N/P‘nin Tarih, Saat, Form, ve Yaz Saati
T
bilgisini ayarlamak için kullanılır.
Not
- Tarih/Saat değerini değiştirirseniz, SHR-4160N/P otomatik olarak yeni bir saat ayarı uygulamak için Akıllı Gösterici ile bağlantıyı koparacaktır.
- SHR-4160N/P‘nin yeni saat ayarı bittikten sonra, Akıllı Gösterici ile bağlantıya
kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
- Fakat, Görüntü Formatı veya Yaz Saati ayarı bağlantıyı kesmeden de yapılabilir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd34
34
10-34
2007-8-10
22:51:56
SHR-4160N/P User’s Manual
- Dil
il çevirimiçi SHR-4160N/P‘nin ifade edileceği dili ayarlar
D
Not
SYSTEM LANGUAGE ile dil değiştirilmesi SHR-4160N/P‘nin dil ifadeleri
ayarlarının değişmesine neden olur. Kısaca, Akıllı Göstericinin dil ayarı
değişmez. Desteklenecek dil özellikleri daha sonra değiştirilebilir.
- H
DD Modu
HDD Modunda SHR-4160N/P‘ye iliştirilmiş olan HDD‘nin Yazma Modunu
ayarlayabilir siniz.
10-35
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd35
35
2007-8-10
22:51:57
- Remocon (Uzaktan Kontrol Cihazı)
Remocon SHR-4160N/P‘ye sabitlenmiş Uzaktan Kontrol Cihazını ayarlayabilir.
Not
Uzaktan Kontrol Cihazını SHR-4160N/P‘nin gövdesine sabitlerseniz ve ayar
değerlerini etkinleştirirseniz, Gösterici PTZ‘yi kontrol edemeyecektir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd36
36
10-36
2007-8-10
22:51:57
SHR-4160N/P User’s Manual
2Kamera
- Konfig.
Konfig. Video, Ses Açık/Kapalı, Kamera Başlığı, ve Ekran değişim Zamanı
değerlerini çevirimiçi SHR-4160N/P‘nin herbir kanalı için ayarlar.
Uyarı
-B
aşlık‘ta sadece İngilizce desteği vardır. Kendi ana dilinizde yazıp Başlığı
onaylarsanız, tekrar yazmanızı soracak bir Uyarı mesajı çıkar.
- Başlık 15 metinden fazla metin içermeyecektir.
- Eğer Başlığı boş bırakıp uygularsanız, tekrar yazmanızı soracak bir Uyarı
mesajı çıkar.
Not
-S
il tuşu ve Ctrl+C veya Ctrl+V tuş kombinasyonları Başlık Girişi esnasında
desteklenmezler.
- İçeriği silmek için BACKSPACE kullanın.
10-37
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd37
37
2007-8-10
22:51:57
- PTZ cihazı
ğer bir dome kamera bütün kanallara bağlıysa, Kamera ID (Kimlik), Protokol,
E
Baud Oranı, Parite, Veri Biti, Dur Biti, ve Seri Mod ayarlarını yapar.
3İzleme
- İzleme
İzleme hem Olay İzlemeyi hemde OSG Canlı Mod Görüntüsünü ayarlar.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd38
38
10-38
2007-8-10
22:51:57
SHR-4160N/P User’s Manual
4Kayıt
- Kayıt Mod
Kayıt Mod kayıt esnasında Canlı Mod kararını, Video Boyutunu, Kaliteyi ve
Oranı ayarlar.
NTSC
PAL
Not
Tam D1(L) Video Boyutu 15ips, 10ips(NTSC) / 12.5ips, 8.33 ips(PAL) u
desteklemez
- Olay Kayıt
lay Kayıt Olay meydana geldiği zaman kaydedilmek üzere Video Boyutu,
O
Kalite, Oran, Alarm Öncesi, ve Alarm Sonrası değerlerini ayarlar.
NTSC
PAL
Not
Tam D1(L) Video Boyutu 15ips, 10ips(NTSC) / 12.5ips, 8.33 ips(PAL) u
desteklemez
10-39
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd39
39
2007-8-10
22:51:58
- Alarm Kayıt
Alarm Kayıt Alarm Kaydetmek için gerekli olan bilgiyi ayarlar.
Not
En azından bir kamera Alarm ile eşleştirilmek üzere önceden seçilmelidir.
- Hareket Kayıt
areket Kayıt Hareket Kaydetmek için gerekli olan bilgiyi ayarlar.
H
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd40
40
10-40
2007-8-10
22:51:58
SHR-4160N/P User’s Manual
- Video Kaybı
ideo Kaybı kullanıcıyı SHR-4160N/P‘nin Video Kaybı hakkında nasıl
V
bilgilendirileceği bilgisini ayarlar.
5Ağ
- Şifre
Bu Akıllı Gösterici‘de Ağ üzerinden Admin ve User kullanıcısı olarak
SHR-4160N/P‘ye bağlanırken kullanılan şifreyi ayarlar.
Uyarı
- Ağ Şifresi 8 metinden fazla metin içermeyecektir.
- Eğer Şifreyi boş bırakıp uygularsanız, tekrar yazmanızı soracak bir Uyarı
mesajı çıkar.
10-41
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd41
41
2007-8-10
22:51:58
Not
-S
il tuşu ve Ctrl+C veya Ctrl+V tuş kombinasyonları Ağ Şifresi Girişi
esnasında desteklenmezler.
- İçeriği silmek için BACKSPACE kullanın.
Not
- Varsayılan Admin Şifresi 4321’e ayarlanmıştır.
- Varsayılan Kullanıcı Şifresi 4321’e ayarlanmıştır.
- Konfigürasyon
HR-4160N/P‘nin ağ bağlantı yönetimini belirler.
S
SHR-4160N/P Statik IP, Dinamik IP, ve ADSL (PPPoE) bağlantı tiplerini destekler.
Ağ bant genişliğini ayarlar. Lütfen SHR-4160N/P‘nin bağlı olduğu ağ durumuna göre
bant genişliğini ayarlayın. IP Adres, Ağ geçidi, Subnet Maskesi, ve DNS ayarlarını
yapar. Lütfen ADSL kullanımdan abonenin hem ID‘sini hemde şifresini girin.
Uyarı
-A
ğ IP‘si, Ağ geçidi, Subnet Maskesi, veya DNS bilgisi girmeden önce ağ
yöneticiniz ile görüşün.
- ADSL ID ve Şifre bilgileri alfabe, sayı, ve sembol kısıtlaması olmadan 40 basamağa kadar girilebilir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd42
42
10-42
2007-8-10
22:51:58
SHR-4160N/P User’s Manual
● Callback
- SHR-4160N/P‘nin Callback fonksiyon ayarını yapar.
- Akıllı Gösterici tarafindan Alarm, Hareket Tespiti, veya Video Kaybı durumlarında
Callback mesajının gönderileceği IP Adres ve port değerlerini ayarlar. Mesaj
teslim hatası durumunda tekrar deneme sayısını ayarlar.
● Transmisyon Protokolu
- Transmisyon Protokolu ayar değerlerini değiştirir. Protokol TCP/IP ve
UDP(Unicast, Multicast) destekler. Bağlantı portunu değiştirmek için Port
(TCP/IP) ve Port(UDP) leri kontrol edin. UDP(Multicast) için Multicast veya TTL
kullanılacaktır.
10-43
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd43
43
2007-8-10
22:51:59
Not
- SHR-4160N/P TCP bağlantısı için 4 Port kullanır.
- Bir PORT numarası esnek bir numaradır ve bir satırdaki 4 sayı birden
hepsinde değiştirilecektir. (554,555,556,557 í 558,559,560,561)
- Eğer IP Router ile bir ağ oluşturmak istiyorsanız, yukarıdaki portları SHR-4160N/P‘ye tahsis edeceksiniz.
Gösterici Ayarı
- Gösterici Ayarı için [Viewer Setup] düğmesine tıklayın.
- Gösterici Ayarı Akıllı Gösterici hareketleri ile ilgili çeşitli tiplerde maddeleri ayarlar.
- Gösterici Ayarı 7 maddeden oluşur : Video Kaydetme, Dosya Dönüştürme,
Sıralama Zamanı, OSD Görüntü, Oto Bağlanrı, Callback Bağlantısı, ve Dil.
1
2
3
5
7
4
6
8
1SHR-4160N/P‘ye bağlıyken gösterimdeki video verisini *.dvr dosya formatında
saklamak için gerekli olan bilgileri ayarlamak için kullanılır.
2 Bu PC‘nizdeki *.dvr dosya formatında saklanmış dosyayı JPEG formatına
dönüştürmek için gerekli olan bilgileri ayarlamak için kullanılır.
3 Bu Ekran değişim Modu için gerekli olan bilgileri ayarlamak için kullanılır.
4 Akıllı Gösterici için OSD görüntü üzerindeki bilgilerin ayarlanması için kullanılır.
5 Bu Akıllı Gösterici çalışmaya başladığında otomatik olarak SVK(SHR-4160N/P)
veya Sıte‘ye mi bağlanacağını belirlemek için kullanılır.
6 Bu menü maddesi alarm, hareket ve/veya Video kaybı gibi bir olay mesajı
alındığında alarm zamanını ayarlamak için tasarlanmıştır.
7 Callback bağlantısına izin verilen portu seçer.
8 Bu madde dil ayarı içindir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd44
44
10-44
2007-8-10
22:51:59
SHR-4160N/P User’s Manual
●
-S
HR-4160N/P‘ye İzleme veya Arama Mod‘unda bağlanmışken, görüntüdeki
video veri sini *.dvr dosya formatında saklayabilirsiniz. Bu, .dvr dosya formatında
isimlendirmenin nasıl olağını belirtir.
- Dosya ismi kamera numarası ve seri numarasına göre, „Kamera No. + Seri
No.“, veya kamera numarası, günün tarihi, ve saate göre, „Kamera No. + Tarih“
şeklinde değişir.
2Mevki
-S
HR-4160N/P‘ye İzleme veya Arama modunda, görüntedeki video verisi
kaydediliyorken bağlandığınız sürece, bu *.dvr dosya formatında bir dosyanın
saklanacağı bir dizin ayarlar.
- Mevcut varsayılan dizin „Smart Viewer Program Installed Directory \video\dvr“.
3Kaydetme Zamanı
●
10-45
Video Kaydetme
1İsimlendirme
-S
HR-4160N/P‘ye İzleme veya Arama modunda, görüntedeki video verisi
kaydediliyor ken bağlandığınız sürece, bu en uzun kaydetme süresini ayarlar.
- Zaman ayar aralığı 1 dakika ile 10 dakika arasıdır. Eğer kaydetme Kaydetme
Zamanı‘nında belirtilen önayar zamanını aşarsa, kaydetme işlemi otomatik olarak
durdurulacaktır.
Dosya Dönüştürme
[JPEG]
1Mevki
-P
C‘nizde sakladığınız *.dvr dosya formatı ile sakladığınız dosyaları JPEG
formatlı dosyalara dönüştürübilirsiniz, o zaman * .dvr dosya formatını oluşturan
çerçevelerde JPEG‘e dönüştürülecektir. Şimdi, bu JPEG dosyalarının saklanacağı
bir dizin belirtir.
- Mevcut varsayılan dizin „Smart Viewer Program Installed Directory \frame“ dır.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd45
45
2007-8-10
22:51:59
●
Sıralama Zamanı
- SHR-4160N/P‘ye Ekran değişikliği etkinken İzleme Modunda bağlandığınız sürece,
bu Ekran değişim Zamanı‘nı ayarlar. Ayar aralığı 5 saniye ile 30 saniye arasında
değişir.
●
OSD Görüntüsü
- Akıllı Göstericinin her kanalında OSD‘nin gösterilmesini belirler.
- „Enable“ („Olanaklı“)‘yı işaretliyip işaretlememenize bağlı olarak, OSD görünecek
ve görünmeyecektir. Bununla birlikte, Ses simgesi, PTZ simgesi, REC simgesi,
ve Alarm/Hareket olay simgesi OSD görüntüsü durumundan herhangi bir şekilde
etkilenmeyecektir.
●
Olay Sesi
- Bu menü maddesi alarm, hareket ve/veya Video kaybı gibi bir olay mesajı
alındığında alarm zamanını ayarlamak için tasarlanmıştır.
●
Callback Bağlantısı
- Callback bağlantısına izin verilen portu seçer.
●
Otomatik Bağlantı
- Akıllı Göstericinin çalışır çalışmaz SHR-4160N/P‘ye veya bir Site‘ye bağlanıp
bağlanmayacağını belirler.
- Eğer „Auto Connection On“ („Otomatik Bağlantı Açık“)‘ı seçerseniz, hali hazırda
kayıtlı olduğunuz SHR-4160N/P ve Site isimleri aşağıdaki gibi SVK/Site Listesinde
sıralanacaktır ve bunlardan bir tanesini seçerseniz, Akıllı Gösterici çalışır çalışmaz
seçilen SHR-4160N/P veya Site‘ye otomatik olarak bağlanacaktır.
●
Dil
- Bu Akıllı Gösterici için dil ayarını yapar.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd46
46
10-46
2007-8-10
22:52:00
SHR-4160N/P User’s Manual
Site Ayarı
- Site Ayarı için [Site Setup] düğmesine tıklayın.
- Site Ayar menüsü Akıllı Gösterici aracılığı ile irtibat kurmak istediğiniz SVK
(SHR-4160N/P) veya Site üzerindeki bilgiyi ayarlamanızı sağlar.
- Akıllı Gösterici burada kaydı yapılan SVK(SHR-4160N/P) veya Site ile irtibat
kurmanıza izin verir.
1
3
5
2
10-47
4
1SVK(SHR-4160N/P) listesini kaydeden kullanıcı burada gösterilir.
2 Bu düğme yeni bir SVK(SHR-4160N/P) eklemenizi veya önceden
kaydedilmiş SVK(SHR-4160N/P)‘yi silmenizi veya güncellemenizi sağlar.
3 Kullanıcı tarafindan kaydedilen Site listesi burada gösterilecektir.
4 Bu düğme yeni bir Site eklemenizi veya önceden-kaydedilmiş Site‘yi silmenizi
veya güncellemenizi sağlar.
5 Bu düğme SVK Listesinde seçilmiş SVK(SHR-4160N/P)‘yi Site Listesinden
seçilmiş Site‘ye ekler.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd47
47
2007-8-10
22:52:00
●
SVK Listesi
-S
VK Listesi, Akıllı Gösterici aracılığı ile irtibat kurmak istediğiniz SVK(SHR4160N/P) bilgiyi ayarlar.
- Kayıtlı olanların listesinden seçilmiş bir SVK(SHR-4160N/P)‘yi silebilir veya
değişiklik yapabilirsiniz, veya yeni bir SVK(SHR-4160N/P) kayıt edebilirsiniz.
SVK listesinde, kayıtlı olan SVK (SHR-4160N/P) ismi ve IP/MAC Adres/URL
gösterilecektir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd48
48
10-48
2007-8-10
22:52:00
SHR-4160N/P User’s Manual
- E
ğer SVK (SHR-4160N/P) statik IP kullanıyorsa, Adres Tipi olarak „Static IP“
seçin ve SVK (SHR-4160N/P)‘nın adını ve IP adresini yazın.
- SVK (SHR-4160N/P)‘nın ağ menüsünde ayarladığınız port numarasıyle
eşleşebilsin diye „Port“ u seçin.
- E
ğer SVK(SHR-4160N/P) VDSL, veya ADSL için PPPoE‘de olduğu gibi bir
dinamik IP kullanıyorsa, Adresi Tipi olarak „MAC Address“ seçin ve SVK
(SHR-4160N/P)‘nın MAC Adresini yazın.
- SVK (SHR-4160N/P)‘nın ağ menüsünde ayarladığınız port numarasıyle
eşleşebilsin diye „Port“ u seçin.
10-49
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd49
49
2007-8-10
22:52:01
- SVK(SHR-4160N/P)‘nın ağ ayarları menüsünde „Use DDNS“
seçerseniz veya DDNS kullanarak bir URL kaydetmek için bir IP bölücü kullanıyorsanız, URL ile bağlantı yapabilirsiniz.
- URL ile bağlantı yapmak istiyorsanız, Adres Tipi olarak „URL“ seçin ve SVK
ayarı için URL‘i yazın veya URL menü maddesinde IP bölücüyü yazın.
- SVK (SHR-4160N/P)‘nın ağ menüsünde ayarladığınız port numarasıyle
eşleşebilsin diye „Port“ u seçin.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd50
50
10-50
2007-8-10
22:52:01
SHR-4160N/P User’s Manual
Not
- SVK MAC Adresi ürünün yan tarındaki etikette yazar.
Ayrıca SVK Menü‘sünden Sistem Bilgisi‘nde bulunur.
2 Önceden-Kayıtlı SVK(SHR-4160N/P)‘nın Silinmesi
-S
VK List listesinden bir SVK(SHR-4160N/P)‘yi silmek için seçer ve [Delete]
düğmesine basarsanız, aşağıdaki mesaj kutusu çıkacaktır. [OK] düğmesine
basarsanız, o zaman SVK(SHR-4160N/P) silinecektir.
10-51
-E
ğer silinmek için seçilen SVK(SHR-4160N/P) etkin Akıllı Gösterici ile bağlantısı
varsa, aşağıdaki mesaj kutusu çıkacak ve SVK(SHR-4160N/P) silinmeyecektir.
Silmeden önce SVK(SHR-4160N/P) ve Akıllı Gösterici arasındaki bağlantıyı
kestiğinizden emin olun.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd51
51
2007-8-10
22:52:01
3 Önceden-Kayıtlı SVK(SHR-4160N/P)‘nın Değiştirilmesi
-S
VK List listesinden bir SVK(SHR-4160N/P)‘yi değişiklik yapmak için seçer
ve [Modify] düğmesine basarsanız, aşağıdaki mesaj kutusu çıkacaktır. [OK]
düğmesine basarsanız, o zaman SVK(SHR-4160N/P) değiştirilecektir.
-E
ğer değiştirilmek için seçilen SVK(SHR-4160N/P) etkin Akıllı Gösterici ile
bağlantısı varsa, aşağıdaki mesaj kutusu çıkacak ve SVK(SHR-4160N/P)
değiştirilmeyecektir. Değişiklikten önce SVK(SHR-4160N/P) ve Akıllı Gösterici
arasındaki bağlantıyı kestiğinizden emin olun.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd52
52
10-52
2007-8-10
22:52:01
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Site Listesi
-S
ite Listesi, Akıllı Gösterici ile bir sitede kontrol için bir anda irtibat kurmak
isteyeceğiniz birden fazla SVK(SHR-4160N/P) kayıdı yapar. Yeni bir Site
eklemenize veya seçilen bir Site‘yi kayıtlı listesinden silmenize veya değişiklik
yapmanıza ve SVK(SHR-4160N/P)‘ı Site Listesinden seçili Site‘ye eklemenize ve
silmenize izin verilmiştir.
- Site Listesinde, hem kayıtlı bir Site‘nin ismi ve hemde Siteyi oluşturan
SVK(SHR-4160N/P)‘nın ismi listelenecektir. Ek olarak, bir Site 16 SVK(SHR4160N/P)‘ya kadar konfigüre edilebilir.
1Site Ekleme
- [New] düğmesine basarsanız, yeni Site hakkında bilgi girebileceğiniz aşağıdaki
pencere çıkacaktır.
- Yazılacak bilgi Site ismidir.
Not
Site İngilizce veya Korece en fazla 10 metin ile isimlendirilmiş olabilir.
10-53
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd53
53
2007-8-10
22:52:02
2Önceden-Kayıtlı SVK(SHR-4160N/P)‘nın Silinmesi
-S
VK List listesinden bir SVK(SHR-4160N/P)‘yi silmek için seçer ve [Delete]
düğmesine basarsanız, aşağıdaki mesaj kutusu çıkacaktır. [OK] düğmesine
basarsanız, o zaman SVK(SHR-4160N/P) silinecektir.
- Silindikten sonra, SVK(SHR-4160N/P) Site bileşiminde hala canlı bırakılılır ve
SVK(SHR-4160N/P) hakkındaki bilgide kalır.
- S
ilinmek üzere olan Site veya SVK(SHR-4160N/P) etkin Akıllı Gösterici ile
bağlı ise, aşağıdaki mesaj kutusu çıkacak ve Site veya SVK(SHR-4160N/P)
silinmeyecektir. Silmeden önce hem Site‘nin hem de SVK(SHR-4160N/P)‘nin
Akıllı Gösterici ile olan bağlantıyı kestiğinizden emin olun.
3Önceden-Kayıtlı Site Değişikliği
-S
ite List listesinde bir Site‘yi değişiklik yapmak için seçer ve [Modify]
düğmesine basarsanız, Site bilgisini değiştirebileceğiniz aşağıdaki mesaj
kutusu çıkacaktır.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd54
54
10-54
2007-8-10
22:52:02
SHR-4160N/P User’s Manual
-E
ğer değiştirilmek için seçilen Site etkin Akıllı Gösterici ile bağlantısı varsa,
aşağıdaki mesaj kutusu çıkacak ve Site değiştirilmeyecektir. Değişilikten önce
Akıllı Gösterici ve Site arasındaki bağlantıyı kestiğinizden emin olun.
-B
ir SVK(SHR-4160N/P)‘yi değişiklik yapmak için seçer ve [Modify] düğmesine
basarsanız, aşağıdaki mesaj kutusu çıkacaktır ve SVK(SHR-4160N/P)
değişikliğine izin verilmez. SVK(SHR-4160N/P) değişikliği sadece SVK
Listesinden yapılacaktır.
●
Siteye SVK(SHR-4160N/P) Ekleme
- [Add] düğmesine basarsanız, SVK Listesinden seçilmiş SVK(SHR-4160N/P) Site Listesinden seçilmiş Site‘ye eklenecektir.
- Bir Site 16 SVK(SHR-4160N/P)‘ye kadar konfigüre edilebilir, ve Site‘yi konfigüre
eden SVK(SHR-4160N/P) Site Listesinden silinebilir.
- Site Site Listesine kayıtlı değilken [Add] bastığınızda, „Site [0]“ varsayılan isminde
SVK(SHR-4160N/P)‘nin ekleneceği yeni bir Site yaratılacaktır.
- SVK(SHR-4160N/P) eklenmek üzere olan Site Akıllı Gösterici ile bağlantısı varsa,
aşağıdaki mesaj kutusu çıkacak ve SVK(SHR-4160N/P) Siteye eklenmeyecektir.
Eklemeden önce Akıllı Gösterici ve Site arasındaki bağlantıyı kestiğinizden emin
olun
10-55
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd55
55
2007-8-10
22:52:03
Yazılım Versiyonu
- [S/W Version] düğmesine basarsanız, Akıllı Gösterici versiyonu, sistem ihtiyaçları,
ve Akıllı Göstericiye bağlıysa SVK(SHR-4160N/P) Sistem Yazılım versiyonu
gösterilecektir.
- Çevirimiçi SVK(SHR-4160N/P) Sistem Yazılımını uzaktan güncelleyebilirsiniz.
YSadece Admin (Yönetici) kullanıcısı ile Yazılım güncellemesi yetkisine sahipsiniz.
Genel kullanıcı seviyesinde veya SVK(SHR-4160N/P)‘den izole edilmişseniz,
erişiminiz geri çevirilecektir.
1
2
1 Akıllı Gösterici Versiyonu ve sistem ihtiyaçları gösterilecektir.
2 Burada Akıllı Göstericiye bağlı bir SVK(SHR-4160N/P) varsa bunu adını ve
versiyonunu gösterir. SVK(SHR-4160N/P) Yazılımını, çevrimiçi SVK
(SHR-4160N/P)‘ye ileterek de güncelleyebilirsiniz.
Note
SVK(SHR-4160N/P)‘de [Import] ve [Export] fonksiyonları desteklenmez.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd56
56
10-56
2007-8-10
22:52:04
SHR-4160N/P User’s Manual
●
Akıllı Gösterici Versiyonu
- Akıllı Gösterici Versiyonu ve sistem ihtiyaçları gösterilecektir.
●
SVK Versiyonu
SHR-4160N/P
●
-S
VK Versiyonu sadece, eğer bağlıysa, Akıllı Göstericiye bağlı olan SVK(SHR4160N/P)‘nin ismini veya siteye bağlı olduğu durumda siteyi oluşturan SVK(SHR4160N/P)‘nin ismini göstermekle kalmaz ayrıca SVK(SHR-4160N/P)‘nin Yazılım
versiyonunu da gösterir.
- Akıllı Gösterici SVK(SHR-4160N/P)‘dan koparıldığı zaman gri olarak
tarif edilecek ve Durumu „Not Connected“ olarak işaretlenecektir.
- Her SVK Versiyonunun Yazılım Güncellemesi için kullanılan bir onay kutusu
vardır.
SVK(SHR-4160N/P) Yazılım Güncellemesi
- Akıllı Gösterici çevirimiçi olan SVK(SHR-4160N/P) Yazılımını uzaktan günceller.
VK(SHR-4160N/P)‘ler arasından bir SVK(SHR-4160N/P)‘yi çevirimiçi
1S
güncellemek için seçin.
SHR-4160N/P
10-57
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd57
57
2007-8-10
22:52:05
2Aşağıdaki düğmeyi „SHR-4160N/P Firmware“ dosyasını tgz formatında açmak
için tıklayın.
SHR-4160N/P Akıllı Gösterici
SHR-4160N/P
3Seçilen SVK(SHR-4160N/P)‘ye bir dosya göndermek için [Upgrade] düğmesine
basın ve SVK(SHR-4160N/P) Yazılım güncellemesini başlatın.
Dosya transferi ve güncelleme işlemleri süreçleri altta gösterilecektir.
4
Uyarı
SVK‘nın kaydetme, MENU, yedekleme, ve oynatma gibi tüm sistem
fonksiyonlarını SVK(SHR-4160N/P) Yazılımı güncellemesinden önce
durdurduğunuzdan emin olun.
Böyle bir Yazılım güncellemesi esnasında asla SVK(SHR-4160N/P)‘ı kapatmayın.
Yazılım güncellemeri yaklaşık 5 dakika sürer.
Yazılım güncellemsi kazara durdurulursa, önceki Yazılım sağlam kalacaktır.
Not
SVK(SHR-4160N/P) Yazılımı güncellemesi için gerekli olan
AygıtYazılımı(Firmware) http://www.samsung.com sitesinin Products (Ürünler)
bölümünde CCTV Part (Parça)‘dan indirilecektir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd58
58
10-58
2007-8-10
22:52:05
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd59
59
2007-8-10
22:52:05
Bölüm 11
Akıllı Yedek
Görüntüleyici
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd11
11
2007-8-10
22:52:06
1
SHR-4160N/P User’s Manual
Giriş
SHR-4160N/P‘de video verisini Harici HDD, USB Hafıza, ve CD kullanarak
yedekleyebilirsiniz. Akıllı Yedek Göstericide, CD/DVD aracılığıyla veya harici HDD‘yi,
USB Hafıza‘yı kullanıcının PC‘sine bağlayarak yedeklenmiş görüntü verisini arayabilir
ve PC‘de oynatabilirsiniz.
11-1
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:52:06
2
Özellikler
■
Harici HDD, USB Hafıza, veya CD‘ye kaydedilmiş video verisi üzerinde arama
■
Akıllı Yedek Gösterici 1024 x 768 çözünürlüğünde en iyi görüntüyü verir.
yapabilir veya bunu PC‘nizde oynatabilirsiniz.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd2
2
11-2
2007-8-10
22:52:06
3
SHR-4160N/P User’s Manual
PC Özellikleri (Tavsiye)
11-3
●
İşletim Sistemi: Windows 2000, Windows XP
●
Tavsiye :
- CPU Pentium 3 1GHz veya daha yüksek
- RAM 256Mb veya daha yüksek
- VGA RAM 32Mb veya daha yüksek
- Direct X 8.1 veya daha yüksek
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:52:06
4
Akıllı Yedek Gösterici Kurulum
●
Bir Akıllı Gösterici Program CD‘sini CD-ROM‘a takın ve „Smart Backup Viewer“
dizinini açın.
●
„Setup.exe“ dosyasını çalıştırın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd4
4
11-4
2007-8-10
22:52:06
SHR-4160N/P User’s Manual
11-5
●
„Next“ düğmesine.
●
Akıllı Yedek Gösterici lisansını kabul ediyorsanız „Yes“‘i tıklayın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:52:07
●
Akıllı Yedek Göstericiyi kuracak bir dizin seçin ve „Next“ e tıklayın.
●
Çalıştırma dosyasını kurun ve sistemi gerektiği gibi ayarlayın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd6
6
11-6
2007-8-10
22:52:07
SHR-4160N/P User’s Manual
●
11-7
Kurulum tamamlandı. Tüm kurulum işlemini iptal etmek için „Finish“ e tıklayın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:52:07
5
Akıllı Yedek Görüntüleyici Programı
Çalıştırılması
●
Programı çalıştırmak için arkaplan ekranındaki Yedek Gösterici simgesi üzerinde
iki kez tıklayın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd8
8
11-8
2007-8-10
22:52:07
6
SHR-4160N/P User’s Manual
Akıllı Yedek Görüntüleyici İlk
Ekranı
●
Tanım
1
2
3
4
5
6
7
9
8
0
Bu düğme programı sonlandırır veya küçültür.
Bugünün tarihini, haftanın gününü, ve zamanı gösterir
B
ağlantı için bir cihaz (Harici HDD, USB Hafıza, veya CD/DVD) seçer.
Oynatılan görüntüyü gösterir.
Arama yapmak istediğiniz „Yıl/Ay/Tarihi“ seçer.
Bu düğme Ses gücü ve Video parlaklık/kontrast kontrolünü yapar.
Bu tuşlar yedekleme verilerinin kaydedilmesi, açılması ve yazdırılması içindir.
Aranılan görüntüleri oynatır.
B
u düğmeler KN değişimi ve Takvim penceresi ve ZamanÇizgisi güncellemesi
için kullanılır.
ranılan tarihteki video dosyası Harici HDD, USB Hafıza, ve CD/DVD‘de
0 A
kaydedildiğinde zamanı gösterir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11-9
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd9
9
2007-8-10
22:52:07
7
Akıllı Yedek Göstericiyi Kullanmak
●
Bağlanıyor
Connecting (Bağlanıyor) PC‘nizde kurulu olan Harici HDd, USB Hafıza, veya CD/
DVD üzerinde kaydedilmiş video verisini arayabilir ve erişebilirsiniz anlamına gelir.
Bağlanmak istediğiniz bir cihaz seçin ve Connecting düğmesine tıklayın.
●
Bağlanıyor Ekranı
●
Zamanın Gösterimi
- PC‘nizin tarih, haftanın günü, ve zaman bilgilerini gösterir.
●
Bağlantının Gösterimi
-P
C‘nizde kurulu olan cihaza bağlanıldığı zaman,
Connecting düğmesi bağlantı durumunu belirtir.
- Bağlantıyı kesmek için Connecting düğmesine basın.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd10
10
11-10
2007-8-10
22:52:08
SHR-4160N/P User’s Manual
●
OSD Oynatma Ekranı Gösterimi
1
1
KN numarasını ve tekrar oynatma zamanını gösterir.
2
Ses Açık/Kapalı düğmesini gösterir.
2
Not
Oynatılan video dosyasında ses imajı varsa, Ses simgesi Ses aç/kapat ayarı
yapabilmek için etkinleştirilecektir.
: Ses Kapalı
: Ses Açık
Oynatılan video dosyasında ses imajı yoksa Ses simgesi etkinsizleştirilecektir.
: Ses Etkisiz
Ses açıksa, gücünü artırabilir veya Sessiz (Mute) seçebilirsiniz.
11-11
Takvim Penceresi
-E
tkin cihazda kaydedilen video verisinin kaydedilme tarihi kırmızı olarak gösterilir.
- Video bilgisini ZamanÇizgisinde göstermek için kırmızı renkli tarihi tıklayın.
- Günün tarihi üzerinde kırmızı kalın bir kutu gösterilecektir.
: Bir önceki aya gider.
: Bir sonraki aya gider.
t s
●
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd11
11
2007-8-10
22:52:08
●
Ses Gücü Kontrolu
-S
es ile birlikte kaydedilmiş bir video dosyasını oynatırsanız, sesin gücünü kontrol
ede bilir veya Mute (Sessiz) seçebilirsiniz.
- Sesin gücü 10‘lu adımlarla 0‘dan +10‘a kadar kontrol edilebilir.
●
Parlaklık / Kontrast
-
Oynatılan dosyanın parlaklık ve kontrastını kontrol edebilirsiniz.
arsayılan değer +5‘tir.
V
Parlaklık ve kontrast 10‘lu adımlarla 0‘dan +10‘a kadar kontrol edilebilir.
Varsayılan değerleri atamak için düğmeye basın.
1
2
3
1. Kaydetme Tuşu
Bu fonksiyon yedekleme verisini „*.jpg“ dosyasına dönüştürür.
- Dosyayı dönüştürmek için save tuşuna tıklayınız.
- Dönüştürme tipini seçmek için „Current Frame“ ya da „Interval“ seçiniz.
Current Frame : Mevcut resmi bir jpg dosyası olarak kaydedin.
Interval : Başlangıç süresinden bitiş süresine kadar tüm çerçeveleri jpg dosyası
olarak kaydeder.
- Dosyayı dönüştürmek için „Start“ tuşuna tıklayınız. Dönüştürmeyi durdurmak için
„Stop“ tuşuna tıklayınız.
Not
Camera Index, Date, saat, seri numarasını içecek şekilde dosya otomatik
olarak isimlendirilir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd12
12
11-12
2007-8-10
22:52:08
SHR-4160N/P User’s Manual
Dönüştürme tamamlandığında jpg dosyaları belirlenen dosya içerisinde oluşturulur.
2 Dosya Açma Tuşu
Vt formatında yedekleme verileri açmak için file open tuşuna tıklayınız.
3 Yazdırma Tuşu
Bu fonksiyon halihazırda görüntülenen, oynatılan görüntü ekranının yazdırılmasını
sağlar.
11-13
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd13
13
2007-8-10
22:52:09
●
Oynatma Düğmeleri
2
1
5
9
3
7
4
6
8
1 Oynat
2 Geriye Oynat
3 Dur
4 Hızlı İleri Sar
5 Hızlı Geri Sar
6 İleri Adımla : 1 saniye ileri al
7 Geri Adımla : 1 saniye geri al
8 Son olana Git : Zamançizgisindeki ilk görüntüyü oynatır.
9 İlk olana Git: Zamançizgisindeki son görüntüyü oynatır.
Not
(Oynat/Geriye Oynat/Hızlı İleri Sar/Hızlı Geri Sar) sırasında bağlantı kesilemez.
Bu durumda Stop düğmesine basın.
●
Zamançizgisi
-a
kvim penceresinden seçilen tarih için etkin cihazda kaydedilen video
görüntüsünün zamanını görüntüler.
- Genel mod saat 0‘dan 24‘e kadar olan 24 saatlik bilgiyi belirtirken Zoom modu
her 2 saatlik zaman bilgisini gösterir.
3
1
2
[ Genel Mod ]
u mod Oynat ekranında gösterilir ve KN (CH) beyaz arkaplanda
1 B
etkinleştirilecektir.
2 Zamançizgisi : Etkin cihazda kaydedilen video verisinin zaman bilgisini gösterir.
3 Zaman Çubuğu : Oynatılmakta olan video görüntüsünün mevcut zamanını
gösterir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd14
14
11-14
2007-8-10
22:52:09
SHR-4160N/P User’s Manual
Not
Zoom moduna geri dönmek için Zaman Çubuğunu çevreleyen alana çift
tıklayın.
Zamançizgisinin her kolonu bir saate karşılık gelir.
Zaman Çizgisi kaydetme durumuna göre Yeşil(Normal), Kırmızı(Panik),
Turuncu(Alarm), Mavi(Hareket), Sarı(Çizelge), veya Mor(Video Kaybı) renklerini
alır.
2
1
[ Büyütme Modu ]
1 Zamançizgisini bir saat erken gösterir.
2 Zamançizgisini bir saat sonra gösterir.
Not
Genel moduna geri dönmek için Zaman Çubuğunu çevreleyen alana çift
tıklayın.
Zamançizgisinin her kolonu 5 dakikaya karşılık gelir.
Zaman Çizgisi kaydetme durumuna göre Yeşil(Normal), Kırmızı(Panik),
Turuncu(Alarm), Mavi(Hareket), Sarı(Çizelge), veya Mor(Video Kaybı) renklerini
alır.
●
Next (sonraki) Düğmesi
- Bir sonraki kanalı gösterir.
Not
(Oynat/Geriye Oynat/Hızlı İleri Sar/Hızlı Geri Sar) sırasında kanal değişimine
izin verilmez.
11-15
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd15
15
2007-8-10
22:52:09
Ek
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd12
12
2007-8-10
22:52:09
1
SHR-4160N/P User’s Manual
Ürün Teknik Özellikleri
Madde
İşletim Sistemi
Gömülü İşletim Sistemi
Yayınlama
NTSC/PAL Sistemi
Giriş Voltajı
AC 110-220V(NTSC) / 100-230V(PAL)
Güç Tüketimi
85 Watt Max
Video Girişi
Bileşik 16 Kanal
- 1.0Vp-p
- 75Ω Hi Z Termination
BNC Tipi
Loop Through Out 16 Channel
- Otomatik Sonlandırma
Video Çıkış
Bileşik 2 Kanal
- Normal Video Çıkışı 1 Kanal
- Spot Çıkış 1 Kanal
- BNC Tipi
S-Video 1 Kanal
- 1.0Vp-p
VGA 1 Kanal
Audio Çıkışı
Mono 8 Kanal
- -5dBM, 600 Ω
RCA Tip
Audio Çıkış
Mono 1 Kanal
- -6dBm
RCA Tip
Video
Audio
Resolution &
Frame Rate
Live
Monitoring
Display Mode
12-1
Teknik Özellik
Çözünürlük
Çerçeve Oranı (1Ch/16Ch)
720X480(NTSC)/
720X576(PAL)
30fps/480fps(NTSC)
25fps/400fps(PAL)
Açıklama
Tek
Dörtlü
Multi Ekran : 6, 7, 8, 9, 16
PIP
Sequence Mode
Freeze
2x Zoom
Kanal yerini değiştirme
(4, 6, 7, 8 Bölme)
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd1
1
2007-8-10
22:52:09
Madde
Sıkıştırma
Teknik Özellik
Video : MPEG4
Ses : G.726
Çözünürlük
Çözünürlük ve
Performans
Kalite
Seviyesi
Max Görüntü Oranı
CIF(C)
352X240(NTSC)
/352X288(PAL)
Çok
Yüksek
Yüksek
Standart
Düşük
Tek KN(1/3/5/..)
:30ips(NTSC),
25ips(PAL)
Çift CH(2/4/6/..)
:15ips(NTSC),12.5ips(PAL)
Yarım
D1(N)
720X240(NTSC)
/720X288(PAL)
Çok
Yüksek
Yüksek
Standart
Düşük
15ips(NTSC)/
12.5(PAL)
Full D1(L)
720X480(NTSC)
/720X576(PAL)
Very High
High
Standard
Low
7.5ips(NTSC)/
6.25(PAL)
Kayıt
Kaydetme
Modu
Normal ➝ REC Tuşu
Acil Durum ➝ PANIC Anahtarı
Çizelge ➝ Çizelge Tablosu
Olay
-Alarm Tespiti
-Hareket Tespit
-Video Kaybı
-Kaydetme Öncesi ve Sonrası
Zaman
Turları
NTSC : 1ips/3ips/5ips/7.5ips/10ips/15ips/30ips
PAL : 1ips/2.5ips/5ips/6.25ips/8.33ips/12.5ips/25ips
Dahili
ATA HDD x 4(MAX)
-Birincil/İkincil IDE Konnektör
-MAX HDD Size : 500GB x 4 = 2Tera Byte
Harici
IEEE1394 HDD
-MAX 6 (Daisy chain bağlantısı)
-MAX HDD Boyutu : 500GB x 6 = 3Tera Byte
USB HDD
-MAX 1 (Hub desteklemez)
-MAX HDD Boyutu : 500GB
Depolama
Kapasitesi
Açıklama
*(saniyede
görüntü
sayısı)
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd2
2
12-2
2007-8-10
22:52:10
SHR-4160N/P User’s Manual
Madde
Arama Modu
Teknik Özellik
Takvim
Olay
- Normal, Panik, Çizelge, Alarm, Hareket, Video Kaybı
Tarih/Saat
İlk olana Git
Son olana Git
Açıklama
Çözme Performansı
1Ch
4Ch
CIF
15ips(NTSC)/12.5(PAL) 15ips(NTSC)/1CH,12.5ips(PAL)/1CH
Yarım D1 15ips(NTSC)/12.5(PAL) 15ips(NTSC)/1CH,12.5ips(PAL)/1CH
Full D1
7.5ips(NTSC)/6.25(PAL) 7.5ips(NTSC)/1CH,6.25ips(PAL)/1CH
Çözünürlük
Çözünürlük ve
Performans
Geri Oynat
Tekli ➝ 1Kanal Çözme
Dörtlü ➝ 4Kanal Çözme
RİR
➝ 1Kanal Çözme + 1Kanal Canlı
Görüntü Modu
- Canlı kanalı değiştir.
Çok Ekran ➝ 8 canlı Kanal + 1Kanal çözme
15 canlı Kanal + 1Kanal çözme
Oynat, Beklet, Durdur, 2x Digital Zoom
Hızlı İleri Sar/Hızlı Geri Sar
- 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
Oynat Modu
Hareketsiz
Hızlı Oynat ➝ Hareketsiz
İleri/Geri Oynat ➝ Hızlı İleri Sar/Hızlı Geri Sar
IEEE1394 Harici HDD
USB Harici HDD
Yedekleme
USB CD/DVD Yazar
USB Flash Hafıza
Giriş : 8 Girişli
- 5mA
Çıkış : 4 Anahtarlı Çıkış
Alarm
- 2A/30VDC, 0.5A/125VAC
Sıfırla : 1 Girişli
- 5mA
Ağ
Ethernet : 10/100 Base T, ADSL(PPPoE), DHCP
Seri I/F
RS-485 ➝ PTZ Cihaz Kontrolu, Uzaktan Kontrol Cihazı
CPU: Pentium III, GHz, veya daha yüksek
RAM: SDRAM 256MB veya daha yüksek
PC Özellikleri
Grafik Hızlandırıcı: Grafik Hafıza
32MB veya daha yüksek DirectX:
Uzaktan
8.1 veya daha yüksek
Gösterici Desteklenen İşletim Sistemleri Win2000, WinXP
Canlı Görüntü İzleme Modu
İşlev
Yerel Dosya Arama ve Geri Oynatma Modu
Uzaktan Dosya Arama ve Geri Oynatma Modu
Uzaktan Gösterici ile aynı
PC Özellikleri
Yedekleme Desteklenen İşletim Sistemleri Win2000, WinXP
Gösterici
Yedekleme cihazı (Harici HDD, USB Hafıza, CD/DVD)
İşlev
arama ve tekrar oynatma modu
SHR-4160N
: AC 120V (60Hz)
Giriş Voltajı
SHR-4160N(SHR-4160N/JPN) : AC 100~230V (50/60Hz)
SHR-4160P
: AC 100~230V (50/60Hz)
SHR-4160N
: 4A
Giriş Akımı
SHR-4160N(SHR-4160N/JPN)
: 4 ~ 2A
SHR-4160P
: 4 ~ 2A
Max Güç Tüketimi
MAX 200W
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Çalışma Isısı
Koruma Isısı
-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
Çalışma Nemi
%20 - %85 BN
Koruma Nemi
%20 - %85 BN
Ebat
430(E) X 88(Y) X 400(B)
Ağırlık
Yaklaşık 7.1 Kg
12-3
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd3
3
2007-8-10
22:52:10
2
Genel Çizim
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd4
4
12-4
2007-8-10
22:52:11
3
SHR-4160N/P User’s Manual
Fabrika Ayarları
SHR-4160N/P Şebeke bilgilerini ve ön değerlerini fabrikadan sevk edildiği zamanda
bulunan değerlere geri çevirir.
Eğer bunu yaparsanız fabrika ayarları uygulanacaktır;
- MENÜ’de Sistem/Fabrika Değerlerini Yükle’yi kullanırsanız, veya
- Live Mode’da Mode düğmesini tutup 5 saniye boyunca CH5 düğmesine basılı
tutarsanız sistem Fabrika ayarları pozisyonuna dönecektir.
Sınıflandırma
Maddeler
Zaman/Tarih/Dil
Sistem Setup’ı
Şifre
Disk Modu
Kamera Konfig.
YYYY-AA-GG
Zaman Formatı
24 Saat
Dil
İngilizce
DST
Kapalı
Şifre
4321
Şifre Kilidi
Açık
Disk Bitme Modu
Üzerine Yaz
Disk Bitme Uyarı Sesi
Kapalı
Video
Açık
Audio
Kapalı
İsim CAM_01 ~ CAM_16
Auto Sekans.
5 san.
ID
Kamera No.
Protokol
Yok
Kamera Setup’ı
Baudhızı
9600
PTC Cihazı
Protokol
Yok
Veri
8
Stop
1
Seri Modu
Yarım Dupleks
Parlaklık
50
Ekran
Kontrast
50
Renk
50
12-5
Fabrika Ayarı
Tarih Formatı
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd5
5
2007-8-10
22:52:11
Sınıflandırma
Detaylı Maddeler
OIay İzleme
Fabrika Ayarları
Süre
Kapalı
Tarih
Açık
OSD Görüntü
İzleme Ayarı
Zaman
Açık
Başlık
Açık
Durum
Açık
Spot Kanal
Spot Olay Monitörü
CH1
Kapalı
Monitör çıkışı
Bileşik Çıkış
PB Kanal Pozisyonu
Sağ Aşağıda
Çok kanallı Sıra
Mod
Uzaktan Modu
Ayar Video Boyutu
Kalite
Oran
Kayıt Çizelgesi Ayar 5 Saniye
Açık
CIF
Çok Yüksek
15ips(NTSC)/12.5ips(PAL)
Sürekli Kayıt
Kapalı
Olay Kayıdı
Açık
Video Boyutu
CIF
Kalite
Çok Yüksek
Oran
15ips(NTSC)/12.5ips(PAL)
Olay Kayıt Modu
OlayÖncesi
Kapalı
OlaySonrası
1 dak
Algılayıcı Durumu
Kapalı
Kamera
Camera No.
Alarm
Olay Kayıdı
Ayar
Alarm-Çıkış
Yok
Süre
10 Saniye
M.D Durum
Kapalı
Alan
Tüm Alan
Duyarlılık
Orta
Alarm-Çıkış
Yok
Süre
10 Saniye
Video Kayıb Durumu
Kapalı
Hareket Tespit
Video Kaybı
Alarm-Çıkış
Yok
Süre
10 Saniye
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd6
6
12-6
2007-8-10
22:52:11
SHR-4160N/P User’s Manual
Sınıflandırma
Detaylı Maddeler
Fabrika Ayarları
Bağlantı Modu
Statik IP
Bant genişliği
2Mbps
Yönetici Şifresi 4321
Kullanıcı Şifresi
IP Ayarları
Ağ
4321
IP 192.168.001.200
Ağ Geçidi 192.168.001.001
Subnet Maskesi 255.255.255.000
168.126.063.001
DNS ADSL Kullanıcı Kimliği ID
Şifre
-
Protokol tipi
UDP
Port(TCP) 554.555.556.557
Port(UDP) 8000-8159
Unicast / Multicast Unicast
Transfer Protokol
Ayarları
TTL 005
DDNS Sitesi Kapalı
Multicast IP 224.126.063.001
Ana makina İsmi -
-
Kullanıcı İsmi Kullanıcı Şifresi Callback
(Geriçağırım)
Ayarları
12-7
Açık/Kapalı Kapalı
IP Adresi 192.168.001.010
Port(UDP) 7900
Tekrar Dene 05
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd7
7
2007-8-10
22:52:11
4
SHR-4160N/P Akıllı Görüntüleyici
Oynatma Çerçevesi Özellikleri
NTSC
ÇERÇEVE
ORAN
Gösterici Ekranı Bölme Modu
VIDEO BOYUTU
Yarım D1(N)
CIF (C)
15
Dokuz-bölmeli
1 çerçeve/sn
15 çerçeve/sn
Dörtlü
15 çerçeve/sn
15 çerçeve/sn
Tekli
15 çerçeve/sn
15 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
10
Nine-split
10 çerçeve/sn
10 çerçeve/sn
Dörtlü
10 çerçeve/sn
10 çerçeve/sn
Tekli
10 çerçeve/sn
10 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
7.5
Dokuz-bölmeli
7,5 çerçeve/sn
7,5 çerçeve/sn
Dörtlü
7,5 çerçeve/sn
7,5 çerçeve/sn
Tekli
7,5 çerçeve/sn
7,5 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
5
Dokuz-bölmeli
5 çerçeve/sn
5 çerçeve/sn
Dörtlü
5 çerçeve/sn
5 çerçeve/sn
Tekli
5 çerçeve/sn
5 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
3
Dokuz-bölmeli
3 çerçeve/sn
3 çerçeve/sn
Dörtlü
3 çerçeve/sn
3 çerçeve/sn
Tekli
3 çerçeve/sn
3 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
1
Dokuz-bölmeli
1 çerçeve/sn
1 çerçeve/sn
Dörtlü
1 çerçeve/sn
1 çerçeve/sn
Single
1 frame/sec
1 frame/sec
Not
Akıllı Göstericinin oynatma çerçeve özellikleri SHR-4160N/P Kayıt Oranı ve
Video Boyutuna veya Akıllı Göstericinin ekran bölme moduna göre değişir.
Yukarıdaki özellik ancak SHR-4160N/P ana gövdesi LAN gibi bir hızlı ağ ile
bağlıysa kullanılabilir. SHR-4160N/P şasesi ADSL gibi yavaç bir ağ ile bağlıysa,
oynatma hızı 0.5 Çerçeve/sn‘ye kadar düşecektir. Ek olarak, yukarıdaki
özellik sizin PC‘nizin tavsiye edilen değerlerine göre tanımlanmıştır. PC‘nizin
özellikleri tavsiye edilenden daha düşük ise, oynatılan çerçeve sayısı azalabilir.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd8
8
12-8
2007-8-10
22:52:12
SHR-4160N/P User’s Manual
PAL
ÇERÇEVE
ORAN
12.5
VIDEO BOYUTU Bölme Modu
Dokuz-bölmeli
1 çerçeve/sn
15 çerçeve/sn
Dörtlü
15 çerçeve/sn
15 çerçeve/sn
Tekli
15 çerçeve/sn
15 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
Nine-split
10 çerçeve/sn
10 çerçeve/sn
Dörtlü
10 çerçeve/sn
10 çerçeve/sn
Tekli
10 çerçeve/sn
10 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
Dokuz-bölmeli
7,5 çerçeve/sn
7,5 çerçeve/sn
Dörtlü
7,5 çerçeve/sn
7,5 çerçeve/sn
Tekli
7,5 çerçeve/sn
7,5 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
8.33
6.25
Dokuz-bölmeli
5 çerçeve/sn
5 çerçeve/sn
5
Dörtlü
5 çerçeve/sn
5 çerçeve/sn
Tekli
5 çerçeve/sn
5 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
Dokuz-bölmeli
3 çerçeve/sn
3 çerçeve/sn
Dörtlü
3 çerçeve/sn
3 çerçeve/sn
Tekli
3 çerçeve/sn
3 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
Dokuz-bölmeli
1 çerçeve/sn
1 çerçeve/sn
1
Dörtlü
1 çerçeve/sn
1 çerçeve/sn
Tekli
1 çerçeve/sn
1 çerçeve/sn
Yarım D1(N)
CIF (C)
2.5
12-9
Gösterici Ekranı
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd9
9
2007-8-10
22:52:12
5
Sorun Giderme (Sıkça Sorulan Sorular)
1.
Sistemin elektriği yok ve sistemin önündeki LED kesinlikle çalışmıyor.
- Lütfen elektrik bağlantısını kontrol edin.
- Elektrik voltajını kontrol edin.
- Yukarıda belirtilenlerden bir sonuç alamazsanız, güç kaynağını kontrol edin veya
değiştirin.
2. Video verileri sistemde kalıyor fakat bazı kanallar video göstermiyor ve hepsi
maviye dönüyor.
- Sisteme bağlanan kameranın görüntüsünü kontrol edin. Kamera girişlerinin uygun
olmaması buna neden olabilir.
- Kamera güç kaynağını kontrol edin.
- Video verileri birçok sisteme bağlandığında ve kullanılan video veri dağıtıcısı
zayıfsa bu tür durumlar yaşanabilir. Böyle olması halinde, bu durumu kontrol edip
düzeltmek için kamera görüntülerini direk olarak SHR-4160 DVR’ye bağlayın.
3. REC LED’i açıldığında veya kayıt işleminde öndeki REC düğmesinde bir değişim
olmuyor.
- Lütfen HDD alanını kontrol edin.
- Lütfen MENU‘den Kayıt Modu ayarını işaretleyin. Açık Olmalıdır.
4. Ön taraftaki tüm LED‘ler işler durumdadır fakat monitör siyah kalır.
- Video çıkışı bağlanan monitör ile farklı gelebilir. Kısaca, Video Çıkışı Bileşik Çıkış olarak
ayarlanmış fakat VGA Girişli Monitöre bağlanmıştır veya tam tersi. „MODE“ düğmesine
ve ön sağdaki „0“ düğmesine aynı zamanda 5 saniye basın, ve sıradaki LED
yanacağı zaman kadar Video çıkış modunu değiştirmek için basın.
5. Ön LED yanıp sönüyor ve logo ekranı sürekli olarak görünüyor.
- Bu belirti SHR-4080P/SHR-4160P DVR içindeki HDD bağlantısının hatasından
kaynaklanıyor olabilir. Kapağı çıkarın ve HDD bağlantı durumunu kontrol edin.
Eğer HDD bağlantısında bir sorun yoksa, lütfen SHR-4080P/SHR-4160P DVR’
sini satın aldığınız mağazaya danışın.
6. Şifrenizi unuttuysanız MENU‘ye erişemezsiniz.
- Şifrenizi unuttuysanız SHR-4160N/P‘yi fabrika ayarlarına sıfırlamanız
gerekecektir. „MODE“ ve soldaki „5“ düğmelerine LED‘ler 1 ➝ 2 ➝ 3 ➝ 4 ➝ 5
sırasında yanana kadar 5 saniye basın.
Varsayılan şifre „4321“ dir.
7. Canlı‘da kanal düğmesi çalışmaz.
- Olay İzleme ekranındaysanız, kanal düğmesi çalışmaz. O zaman, Alarm
düğmesine basarak mevcut ekranı sonlandırın ve bir kanal seçin.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd10
10
12-10
2007-8-10
22:52:12
SHR-4160N/P User’s Manual
8. Takvim Aramasında cursor Start’a ulaşamıyor.
- Oynatılacak kanal ve tarihinin kontrol için seçilip edilmediğini kontrol edin. Start’
ta başlatmak için her ikisinin seçilmesi gerekir. Cursor kaydedilmemiş tarihe
ulaşamaz.
9. Alarm verildikten sonra iptal için ön Alarm düğmesine basmanıza rağmen
verilmeye devam ediyor.
- Alarmı aşağıdaki gibi iptal etmek için ön Menü düğmesine basın.
1) Olay İzleme Ekranını iptal etmek için: İzleme ➝ Olay İzleme Süresi Off
2) Alarmı iptal etmek için: Olay Kaydı ➝ Alarm (Hareket Tespit/Video Kaybı)
➝ Alarm-Out
3) Olayı iptal etmek için: Olay Kayıt ➝ Alarm (Hareket Tespit/Video Kaybı)
➝ Durum Off.
10.Live’de PTZ düğmesine basıldığında bir yanıt alınmıyor.
- Menü ➝ Kamera ➝ PTZ Cihazı aracılığı ile Protokol ve diğer setup değerlerinin
PTZ kamera ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
11.Bazı IEEE1394 ile donatılmış HDD’leri SHR-4080P/SHR-4160P’ye Menü aracılığı
ile bağladığınızda, SHR-4160P DVR tüm HDD’leri tanımıyor.
- Bazı donanımlı HDD’lerin tanınması zaman alır. Birkaç dakika içinde lütfen bir
daha deneyin. Eğer herhangi bir ilerleme sağlamıyorsanız. HDD’de bir yanlışlık
olabilir. Lütfen HDD’yi değiştirin.
12. Ekranda „CLOCK BATTERY HAS FAILED“ görünür.
SVK içindeki saatte bir zaman ayarları hatası oluştuğunda veya içerideki saatte
herhangi bir problem meydana geldiğinde gösterilir.
Ayrıca, HDD‘de saklanan verinin kaybolmasını önlemek için SVK çalışmasını
engeller.
Lütfen inceleme için ürün A/S bölümüyle ve satıcıyla irtibate geçin.
13.Akıllı Gösterici ile SHR-4160N/P‘ye bağlanamazsınız.
- 3 adet Akıllı Gösterici kullanıcısının SHR-4160N/P‘ye bağlı olup olmadığını
kontrol edi niz. SHR-4160N/P SVK bir anda en fazla 3 kullanıcının Akıllı Gösterici
aracılığı ile bağlanmasına izin verir.
- SHR-4160N/P SVK‘nın Ağ ayarını kontrol edin.
- Ağ kablo bağlantısını kontrol edin.
- Bağlantı için DHCP/ADSL(PPPoE) kullandığınız zaman, lütfen doğru SHR4160N/P DVR MAC Adresinin aldığınızı kontrol edin.
- Eğer SHR-4160N/P SVK ADSL ağına bağlıysa, Bant genişliğinin 600Kbps‘tan
düşük ayarlandığını kontrol edin. ADSL için bant genişliği çok yüksek ise, ADSL
hızı düşük olduğundan yüksek ağ yükü sebebiyle Akıllı Gösterici ile bağlantı
kararlı olmayabilir.
12-11
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd11
11
2007-8-10
22:52:12
14.Çalışan Akıllı Gösterici bağlantısı kesildi.
- Zamanı değiştirirseniz, SHR-4160N/P SVK‘da ağ ayarı, HDD formatı, Varsayılan
Ayar, veya HDD eklenmesi veya çıkarılması, Akıllı Göstericinin bağlantısı
otomatik olarak kesilecektir.
- Ağ bağlantısını kontrol edin. Akıllı Gösterici, Ağ‘dan koptuysa, tekrar
bağlanmak için 5 kere deneyecektir. 5 denemeden sonra hala bağlanmadıysa,
bağlanmaaktan otomatik olarak vazgeçer.
- SHR-4160N/P SVK ADSL ağına bağlandığı kadarıyla, Akıllı Göstericiden ağ
durumları kötüye gittiği zaman kopabilirsiniz.
15.Canlı moddayken Akıllı Göstericinin Ses simgesi etkisiz olarak bırakılır. Sesi SHR4160N/P‘nin Kamera menüsünde Açık ayarlamak bir değişiklik yapmayacaktır.
- Eğer PC‘nizde bir Ses sürücüsü yok ise veya ses sürücüsü ile ilgili bir problem
varsa, Ses simgesi etkisizleştirilecektir. Lütfen Ses sürücüsü kurulum durumunu
kontrol edin.
16. Akıllı Göstericinin Canlı modunda PTZ cihazının bağlı olduğu kanalı seçtiğim
zaman, PTZ cihazında İşlev Menü moduna girebilmek için PTZ ayar düğmeleri
arasındaki „Menu Control“ düğmesine tıklayın, ve diğer kanaldan dön, PTZ ile ilgili
düğpmeler ilklendirilmiştir.
- PTZ kontrolu hem Akıllı Gösterici‘den hem de SHR-4160N/P‘den mümkündür.
Siz diğer kanalı seçtiğinizde, diğer kullanıcı SHR-4160N/P SVK‘nın PTZ cihazını
PTZ cihaz Menü‘sünü sonlandırmak için veya Oto Pan/Tara/Kalıp hareketleri için
kontrol edebilir. Bu ilklendirmeye sebep olabilir.
17.Aramada Zaman Çubuğu Yok
- Zaman Çizgisi 2 moda dönüştürülebilir, Genel (24 Saatlik Görüntü) ve Uzatma (2
Saatlik Görüntü). Lütfen Genel moda geçin veya Zaman Çubuğunu aramak için
LEFT veya RIGHT düğmelerine tıklayın..
18.„HDD YOK“ ikonu ve hata iletisi ekrana gelir.
- Lütfen HDD bağlantı durumunu kontrol edin. Eğer bu sorun bağlantı hatası
meydana gelmeden devam ederse sabit diskinizin kontrol edilmesi için teknik
servisle irtibat kurun.
19.Bir sabit disk takıldıktan sonra DVR cihazı güncellemeleri göstermemektedir.
- Kurulumu yapılan ek harici HDD’nin, HDD uyumluluk listesinde listelenmiş bir
cihaz olduğundan emin olun. Samsung DVR ile uyumlu olan cihazların listesini
satıcınızdan tedarik edebilirsiniz.
20.Harici depolama cihazı, USB bellek, USB HDD ve benzerlerinin bağlanmasından
sonra bağlantı durumu gösterilmemektedir.
- Kurulumu yapılan harici depolama cihazının, depolama cihazları uyumluluk
listesinde listelenmiş bir depolama cihazı olduğundan emin olun. Samsung DVR
ile uyumlu olan cihazların listesini satıcınızdan tedarik edebilirsiniz.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd12
12
12-12
2007-8-10
22:52:12
6
SHR-4160N/P User’s Manual
Open source license report on
the product
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL.
You can receive the following GPL and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
- GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
- LGPL Software
gLibc, Inetutils
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are
designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the
software is free for all its users. This
General Public License applies to most of
the Free Software Foundation's software
and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered
by the GNU Lesser General Public
License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we
are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom
to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that
you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender
the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you
modify it.
For example, if you distribute copies of
12-13
such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the
rights that you have. You must make
sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them
these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer
you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or
modify the software.
Also, for each author's protection and
ours, we want to make certain that
everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the
software is modified by someone else
and passed on, we want its recipients
to know that what they have is not the
original, so that any problems introduced
by others will not reflect on the original
authors' reputations.
Finally, any free program is threatened
constantly by software patents. We wish
to avoid the danger that redistributors
of a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we
have made it clear that any patent must
be licensed for everyone's free use or not
licensed at all.
The precise terms and conditions for
copying, distribution and modification
follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program
or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying
it may be distributed under the terms
of this General Public License. The
"Program", below, refers to any such
program or work, and a "work based on
the Program" means either the Program
or any derivative work under copyright
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd13
13
2007-8-10
22:52:12
law: that is to say, a work containing the
Program or a portion of it, either verbatim
or with modifications and/or translated
into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is
addressed as "you".
Activities other than copying, distribution
and modification are not covered by
this License; they are outside its scope.
The act of running the Program is not
restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by
running the Program). Whether that is
true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim
copies of the Program's source code as
you receive it, in any medium, provided
that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence
of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this
License along with the Program.
You may charge a fee for the physical
act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies
of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also
meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to
carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any
change.
b) You must cause any work that you
distribute or publish, that in whole or
in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to
all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you
must cause it, when started running for
such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice
and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the
program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself
is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably
considered independent and separate
works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute
the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be
on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section
to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the
intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective
works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another
work not based on the Program with
the Program (or with a work based on
the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this
License.
3. You may copy and distribute the
Program (or a work based on it, under
Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and
2 above provided that you also do one of
the following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd14
14
12-14
2007-8-10
22:52:13
SHR-4160N/P User’s Manual
for at least three years, to give any third
party, for a charge no more than your
cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable
copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information
you received as to the offer to
distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if
you received the program in object code
or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the
preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable
work, complete source code means
all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used
to control compilation and installation
of the executable. However, as a
special exception, the source code
distributed need not include anything
that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code
is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the
same place counts as distribution of the
source code, even though third parties
are not compelled to copy the source
along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense,
or distribute the Program except as
expressly provided under this License.
Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate
your rights under this License. However,
parties who have received copies, or
rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this
License, since you have not signed
12-15
it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you
indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions
for copying, distributing or modifying the
Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program
(or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject
to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties to
this License.
7. If, as a consequence of a court
judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of
this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the
Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be
to refrain entirely from distribution of the
Program.
If any portion of this section is held invalid
or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as
a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to
induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd15
15
2007-8-10
22:52:13
integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public
license practices. Many people have
made generous contributions to the wide
range of software distributed through
that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she
is willing to distribute software through
any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make
thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the
Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this
License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
9. The Free Software Foundation may
publish revised and/or new versions of
the General Public License from time to
time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems
or concerns.
Each version is given a distinguishing
version number. If the Program specifies
a version number of this License which
applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms
and conditions either of that version or of
any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this
License, you may choose any version
ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the
Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write
to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving
the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS
LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR
THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you
want it to be of the greatest possible use
to the public, the best way to achieve
this is to make it free software which
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd16
16
12-16
2007-8-10
22:52:13
SHR-4160N/P User’s Manual
everyone can redistribute and change
under these terms.
To do so, attach the following notices
to the program. It is safest to attach
them to the start of each source file to
most effectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the program's name and
an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the
License, or (at your option) any later
version.
This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public
License for more details.
You should have received a copy of
the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact
you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it
output a short notice like this when
it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C)
year name of author Gnomovision comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
for details type `show w'. This is free
software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions;
type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w'
and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of
course, the commands you use may be
called something other than `show w'
and `show c'; they could even be mouseclicks or menu items--whatever suits your
12-17
program.
You should also get your employer (if you
work as a programmer) or your school,
if any, to sign a "copyright disclaimer"
for the program, if necessary. Here is a
sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims
all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not
permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is
a subroutine library, you may consider it
more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what
you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this
License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of
the Lesser GPL. It also counts as the
successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version
number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are
designed to take away your freedom
to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to
share and change free software--to make
sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public
License, applies to some specially
designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation
and other authors who decide to use it.
You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd17
17
2007-8-10
22:52:13
license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use
in any particular case, based on the
explanations below.
When we speak of free software, we are
referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom
to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish); that
you receive source code or can get it
if you want it; that you can change the
software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that
you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to
deny you these rights or to ask you to
surrender these rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you
if you distribute copies of the library or if
you modify it.
For example, if you distribute copies of
the library, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that
we gave you. You must make sure that
they, too, receive or can get the source
code. If you link other code with the
library, you must provide complete object
files to the recipients, so that they can
relink them with the library after making
changes to the library and recompiling it.
And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step
method: (1) we copyright the library, and
(2) we offer you this license, which gives
you legal permission to copy, distribute
and/or modify the library.
To protect each distributor, we want
to make it very clear that there is no
warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else
and passed on, the recipients should
know that what they have is not the
original version, so that the original
author's reputation will not be affected
by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant
threat to the existence of any free
program. We wish to make sure that a
company cannot effectively restrict the
users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder.
Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the
library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some
libraries, is covered by the ordinary GNU
General Public License. This license,
the GNU Lesser General Public License,
applies to certain designated libraries,
and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this
license for certain libraries in order to
permit linking those libraries into non-free
programs.
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared
library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a
derivative of the original library. The
ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License
permits more lax criteria for linking other
code with the library.
We call this license the "Lesser" General
Public License because it does Less
to protect the user's freedom than the
ordinary General Public License. It also
provides other free software developers
Less of an advantage over competing
non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary
General Public License for many
libraries. However, the Lesser license
provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there
may be a special need to encourage the
widest possible use of a certain library,
so that it becomes a de-facto standard.
To achieve this, non-free programs must
be allowed to use the library. A more
frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free
libraries. In this case, there is little to gain
by limiting the free library to free software
only, so we use the Lesser General
Public License.
In other cases, permission to use a
particular library in non-free programs
enables a greater number of people to
use a large body of free software. For
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd18
18
12-18
2007-8-10
22:52:14
SHR-4160N/P User’s Manual
example, permission to use the GNU C
Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant,
the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public
License is Less protective of the users'
freedom, it does ensure that the user of
a program that is linked with the Library
has the freedom and the wherewithal to
run that program using a modified version
of the Library.
The precise terms and conditions for
copying, distribution and modification
follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the
library" and a "work that uses the library".
The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be
combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which
contains a notice placed by the copyright
holder or other authorized party saying
it may be distributed under the terms of
this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software
functions and/or data prepared so as to
be conveniently linked with application
programs (which use some of those
functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such
software library or work which has been
distributed under these terms. A "work
based on the Library" means either the
Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of
it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in
the term "modification".)
"Source code" for a work means the
preferred form of the work for making
modifications to it. For a library, complete
source code means all the source code
for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus
12-19
the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution
and modification are not covered by
this License; they are outside its scope.
The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether
that is true depends on what the Library
does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim
copies of the Library's complete source
code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all
the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and
distribute a copy of this License along
with the Library.
You may charge a fee for the physical
act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies
of the Library or any portion of it, thus
forming a work based on the Library, and
copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above,
provided that you also meet all of these
conditions:
l a) The modified work must itself be a software library.
l b) You must cause the files modified to
carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of
any change.
l c)You must cause the whole of the
work to be licensed at no charge to
all third parties under the terms of this
License.
l d)If a facility in the modified Library
refers to a function or a table of data
to be supplied by an application
program that uses the facility, other
than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must
make a good faith effort to ensure
that, in the event an application does
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd19
19
2007-8-10
22:52:14
not supply such function or table, the
facility still operates, and performs
whatever part of its purpose remains
meaningful.
(For example, a function in a library to
compute square roots has a purpose
that is entirely well-defined independent
of the application. Therefore, Subsection
2d requires that any application-supplied
function or table used by this function
must be optional: if the application does
not supply it, the square root function
must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of
that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered
independent and separate works in
themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution
of the whole must be on the terms of this
License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of
who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section
to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the
intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective
works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another
work not based on the Library with
the Library (or with a work based on
the Library) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this
License.
3. You may opt to apply the terms of the
ordinary GNU General Public License
instead of this License to a given copy
of the Library. To do this, you must alter
all the notices that refer to this License,
so that they refer to the ordinary GNU
General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than
version 2 of the ordinary GNU General
Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given
copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License
applies to all subsequent copies and
derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to
copy part of the code of the Library into a
program that is not a library.
4. You may copy and distribute the
Library (or a portion or derivative of
it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that
you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made
by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the
same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though
third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative
of any portion of the Library, but is
designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called
a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work
of the Library, and therefore falls outside
the scope of this License.
However, linking a "work that uses the
Library" with the Library creates an
executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of
the Library), rather than a "work that uses
the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states
terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library"
uses material from a header file that is
part of the Library, the object code for
the work may be a derivative work of
the Library even though the source code
is not. Whether this is true is especially
significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself
a library. The threshold for this to be true
is not precisely defined by law.
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd20
20
12-20
2007-8-10
22:52:14
SHR-4160N/P User’s Manual
distribution of the work based on the
Library and of the other library facilities
is otherwise permitted, and provided that
you do these two things:
■Accompany the combined library with
a copy of the same work based on the
Library, uncombined with any other
library facilities. This must be distributed
under the terms of the Sections above.
■Give prominent notice with the
combined library of the fact that part
of it is a work based on the Library,
and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the
same work.
8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except
as expressly provided under this License.
Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the
Library is void, and will automatically
terminate your rights under this License.
However, parties who have received
copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain
in full compliance.
9. You are not required to accept this
License, since you have not signed
it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the
Library or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or
any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions
for copying, distributing or modifying the
Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library
(or any work based on the Library),
the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions.
You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise
of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by
third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court
judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not
12-21
limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of
this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the
Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those
who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be
to refrain entirely from distribution of the
Library.
If any portion of this section is held invalid
or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section
is intended to apply, and the section as
a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to
induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution
system which is implemented by public
license practices. Many people have
made generous contributions to the wide
range of software distributed through
that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she
is willing to distribute software through
any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make
thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the
Library is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder
who places the Library under this
License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd21
21
2007-8-10
22:52:14
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may
publish revised and/or new versions of
the Lesser General Public License from
time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing
version number. If the Library specifies
a version number of this License which
applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms
and conditions either of that version or of
any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does
not specify a license version number, you
may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible
with these, write to the author to ask
for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS
LICENSED FREE OF CHARGE, THERE
IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY,
TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/
OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE,
BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you
want it to be of the greatest possible use
to the public, we recommend making
it free software that everyone can
redistribute and change. You can do so
by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of
the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach
them to the start of each source file to
most effectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the library's name and an
idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1
of the License, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that
it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd22
22
12-22
2007-8-10
22:52:14
SHR-4160N/P User’s Manual
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small
inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is
unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables
containing this object code plus portions
of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of
the Library, you may distribute the object
code for the work under the terms of
Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above,
you may also combine or link a "work
that uses the Library" with the Library
to produce a work containing portions
of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the
work for the customer's own use and
reverse engineering for debugging such
modifications.
You must give prominent notice with each
copy of the work that the Library is used
in it and that the Library and its use are
covered by this License. You must supply
a copy of this License. If the work during
execution displays copyright notices,
you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy
of this License. Also, you must do one of
these things:
■Accompany the work with the com
plete corresponding machine- readable
source code for the Library including
whatever changes were used in the
work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the
work is an executable linked with the
Library, with the complete machinereadable "work that uses the Library",
as object code and/or source code, so
that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified
executable containing the modified
Library. (It is understood that the user
who changes the contents of definitions
files in the Library will not necessarily
be able to recompile the application to
12-23
use the modified definitions.)
a suitable shared library
mechanism for linking with the Library.
A suitable mechanism is one that (1)
uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer
system, rather than copying library
functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs
one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version
that the work was made with.
■Accompany the work with a written
offer, valid for at least three years,
to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above,
for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
■If distribution of the work is made
by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent
access to copy the above specified
materials from the same place.
■Verify that the user has already
received a copy of these materials or
that you have already sent this user a
copy.
For an executable, the required form
of the "work that uses the Library"
must include any data and utility
programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a
special exception, the materials to be
distributed need not include anything
that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement
contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such
a contradiction means you cannot use
both them and the Library together in an
executable that you distribute.
7. You may place library facilities that
are a work based on the Library sideby-side in a single library together with
other library facilities not covered by this
License, and distribute such a combined
library, provided that the separate
■Use
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd23
23
2007-8-10
22:52:14
even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more
details.
You should have received a copy of the
GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write
to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact
you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you
work as a programmer) or your school,
if any, to sign a "copyright disclaimer" for
the library, if necessary. Here is a sample;
alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all
copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking
knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
OpenSSL LICENSE
/*==============================
===============================
=======
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL
Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and
binary forms, with or without
* modification, are permitted provided
that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must
retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer in
* the documentation and/or other
materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning
features or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* "This product includes software
developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and
"OpenSSL Project" must not be used to
* endorse or promote products derived
from this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software
may not be called "OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their
names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form
whatsoever must retain the following
* acknowledgment:
* "This product includes software
developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://
www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND
ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT
OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd24
24
12-24
2007-8-10
22:52:15
SHR-4160N/P User’s Manual
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
===============================
======
*
* This product includes cryptographic
software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product
includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation
written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as
to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and
non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this
distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL
code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered
by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as
such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product,
Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library
used.
* This can be in the form of a textual
12-25
message at program startup or
* in documentation (online or textual)
provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and
binary forms, with or without
* modification, are permitted provided
that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must
retain the copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning
features or use of this software
* must display the following
acknowledgement:
* "This product includes cryptographic
software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left
out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic
related :-).
* 4. If you include any Windows specific
code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code)
you must include an acknowledgement:
* "This product includes software
written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.
com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd25
25
2007-8-10
22:52:15
SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for
any publically available version or
* derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another
distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
Türkçe
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd26
26
12-26
2007-8-10
22:52:15
AB68-00656E-00
SHR-4160-TK-2-finished(换字后).indd27
27
2007-8-10
22:52:15
Download PDF

advertising