Samsung | SHR-6040P | Samsung SHR-6040P Kullanım kılavuzu

Gerçek zamanlı DVR kullanıcı kılavuzu
SHR-6040
SHR-6042
Turkish
Gerçek zamanlı DVR
Kullanıcı kılavuzu
Olasılıkları hayal ediniz
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür
ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet almak için
lütfen ürününüzü aşağıdaki adreste kayıt ediniz.
www.samsung.com/global/register
AB82-01496A Rev-02 TK
SHR-6042_TUR.indb 1
6/6/2009 10:08:45 AM
DVR’ınızın kilit özellikleri
Satın almış olduğunuz dijital video kaydedici (DVR) 4-kanallı kamera girişini bir MPEG4 video içine sıkıştırır; ayrıca, HDD’
nin gerçek zamanda kayıt yapma fonksiyonlarını sağlar ve içeriği 4-kanal ses girişini G.723 ile sıkıştırarak gösterir. Ayrıca
ağ aracılığıyla video ve sesi bir dış cihaza gerçek zamanlı olarak iletir ve video ve ses izlemesine uzaktan bir lokasyondan
bir PC aracılığıyla olanak tanır.
4-Kanal kompozit giriş konektörleri
NTSC/PAL Video kaynak uyumlu
Videonun D1 boyu (NTSC : 704x480 / PAL : 704x576), 90ips(NTSC)/75ips(PAL) (saniyede imaj) hızlarında kaydedilebilir
Video konektröleriyle 4-Kanallı lup
HDD üzerine yazma modunu destekler
USB 2.0 ara yüz kullanarak büyük HDD yedekleme kapasitesi
USB 2.0 hafıza ve DVD-RW kullanarak yedekleme
Windows ağ görüntüleyici (akıllı görüntüleyici) için kaydetme, çalma ve aynı anda video ve ses iletimleri (Net I)
4-kanal ses kaydetme ve çalma olasılığı
Çeşitli kayıt modları (Sürekli, hareket, alarm ve program)
Alarm ara yüzü (giriş: 4, çıkış: 2)
Windows ağ görüntüleyici kullanarak uzaktan izleme fonksiyonu (Net I)
DVR’INIZA DAHİL OLANLAR
Bu ürünü satın aldığınızda, lütfen paketini çıkartınız ve bu cihazı düz bir zemine veya kullanım için istenen bir yere koyunuz
ve sonra kutu içinde aşağıdaki malzemelerin tümünün olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer bir bileşenin eksik olduğu
görülürse, lütfen bu ürünü satın almış olduğunuz yerle bağlantıya geçiniz.
Uzaktan kumanda cihazı (RCU)
1 güç kablosu
Özel yazılım CD’si
(PDF kılavuzu dahil)
Adaptör
2 EA AAA bataryaları
Kullanıcı kılavuzu
SHR-6042_TUR.indb ii
4 vida
6/6/2009 10:08:46 AM
güvenlik düzenlemeleri
Lütfen ürünün doğru olarak kullanımı için özel risk ve hasara engel olmak için aşağıdakileri aklınızda tutunuz.
Bir seferde çoklu fiş kullanmayınız.
Bu durum anormal ısı oluşmasına veya yangına sebep olabilir
Etrafına vazo, çiçeklik, kupa, kozmetik ürünleri, ilaç veya su dolu kap koymayınız.
Bu durum yangına sebep olabilir.
Güç kordonunu zorlayarak bükmeyiniz veya üzerine ağır bir madde koymayınız.
Bu durum yangına sebep olabilir.
Güç fişine ıslak ellerle dokunmayınız.
Bu durum elektrik çarpmasına sebep olabilir.
Güç fişini sarsılmayacak şekilde yeterinde sıkı olarak takınız.
Bu kusur yangına sebep olabilir.
Ürünün nem, toz veya isten uzak tutunuz.
Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
Havalandırma deliğine metal maddeler (bozuk para, saç tokası, metal parça gibi) veya yanıcı
maddeler (kibrit, kâğıt gibi) koymayınız.
Bu durum yangına sebep olabilir.
Ortam sıcaklığını 0°C ile 40°C arasında muhafaza ediniz ve ürünü neden uzak tutunuz.
Bu durum yangına sebep olabilir.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
Bu durum yüksek sıcaklık yüzünden anormal çalışmaya sebep olabilir.
Ürünü direkt ışınlardan veya ısıtma cihazından gelen ısıdan uzak tutunuz.
Bu durum yangına sebep olabilir.
Ürünü sökmeyiniz, tamir etmeyiniz veya yeniden yapılandırmayınız.
Bu durum yangına, elektrik çarpmasına veya anormal çalışma yüzünden yaralanmaya sebep
olabilir.
Güç kordonunu çekip çıkartmayınız.
Bu durum güç kordonunu tahrip edebilir ve sonuç olarak yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
Yıldırım veya şimşek olması durumunda fişten çekiniz.
Bu durum yangına sebep olabilir.
Üründen çıkardıktan sonra çocuklarınızı bataryadan uzak tutunuz. Bilinçsiz olarak yutma eğilimi
gösterebilirler.
Eğer çocuklarınız bunu yutarsa, derhal doktor çağırınız.
Ürünü güvenli bir yere kurunuz veya bir duvara ya da bir tavana stand ile yeterince sıkı olarak yere
düşmeyecek şekilde kurunuz.
Bu durum insanların yaralanmasına sebep olabilir.
SHR-6042_TUR.indb iii
6/6/2009 10:08:47 AM
başlamadan önce
Bu kullanım kılavuzu DVR kullanımı hakkında kısa giriş, parça isimleri, fonksiyonla, diğer donanıma bağlantı,
menü kurulumu ve benzerleri gibi bilgileri verir. Aşağıdaki konuları aklınızda bulundurmanız gerekmektedir:
SEC, bu kullanım kılavuzu üzerinde telif hakkını tutar.
Bu kullanım kılavuzu SEC’in yazılı onayı olmadan kopyalanamaz.
Standart olmayan ürün kullanımız veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatı ihlal etmeniz durumunda
ortaya çıkacak herhangi bir kayıp veya tüm kayıplardan dolayı biz sorumluluk kabul etmeyiniz.
Eğer sorun kontrol etmek için cihazınızın kapağını açmak isterseniz, lütfen ürünü satın aldığınız mağazadan
bir uzmana danışınız.
Bu web sitesinden açık kaynak kodlarını indirebilirsiniz : http://www.samsung.com.
Örneğin bir dış hafıza veya HDD gibi herhangi bir dış cihaz kurmadan önce lütfen cihazın Samsung DVR ile
uyumluluğunu kontrol ediniz. Satıcınızdan Samsung DVR ile uyumlu olan cihazların listesi elde edilebilir.
UYARI
Batarya
Ürününüzde bir bataryayı değiştirmek bir patlamaya sebep olabilir. Bu yüzden ürününüzde kullanılmakta
olan bataryanın aynı tipte olanını kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdakiler şu anda kullanmakta olduğunuz
bataryanın spefikikasyonlarıdır.
Normal voltaj : 3V
SADECE CALIFORNIA ABD
Normal kapasite : 220mAh
Bu perklorat uyarı sadece üründe satılan veya sadece California ABD’de
dağıtılan birincil CR (Manganez dioksit) Lityum hücreler için geçerlidir.
Sürekli standart yük : 0.2mA
“Perklorat malzeme – özel taşıma gerekebilir,
İşletim sıcaklığı : -30 ile +60°C
Bakınız www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.”
Sistem Kapatma
Ürün çalışıyorken gücü kapatmak veya izin verilmeyen işlemler yapmak sürücüye veya ürüne zarar verebilir.
Ayrıca ürünü kullanırken sürücünün çalışmamasına da sebep olabilir. Lütfen gücü, DVR’ınızın ön tarafında
bulunan Güç ( /I) butonunu kullanarak kapatınız. Açılır pencere menüsünde “OK” seçtikten sonra, güç
kordonunun çekip çıkartabilirsiniz.
Beklenmeyen bir güç kesintisi yüzünden oluşan hasarı engellemek için güvenli işletim amacıyla bir UPS sistemi
kurmak isteyebilirsiniz. (UPS ile ilgili herhangi bir soru için USP perakendecinize başvurunuz)
Aparatın bağlantısını ana hattan kesmek için fişin ana hat soketinden çekilip çıkartılması gerekir bu yüzden ana
hat fişi çalışmaya hazır hale gelecektir.
Bu aparat her zaman ana soket çıkışına koruyucu bir toprak bağlantısıyla bağlı kalacaktır.
İşletim Sıcaklığı
Bu ürünün garanti edilen işletim sıcaklığı Aralığı 0°C ile 45°C (32°F ile 113 °F). Bu ürün, garanti edilen
sıcaklığın altında uzun bir depolama sonrasında çalıştırırsanız, doğru olarak çalışmayabilir.
Düşük bir sıcaklıkta ürünün uzun bir depolama süresinden sonra kullanırken ürünün bir süreliğine oda
sıcaklığına koyunuz ve sonra çalıştırınız.
Özellikle üründeki yerleşik olan HDD için garanti edilen sıcaklık Aralığı 5°C ile 55°C (41°F ile 113 °F).
Buna benzer bir durum da sürücünün garantilenen sıcaklık altında çalışmamasıdır.
STANDART AÇIKAYLARI
Bu donanım test edilmiş ve Sınıf A cihaz için FCC kuralları Bölüm 15’e göre uygun görülmüştür.
Bu sınırlar, donanım ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak
amacıyla tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım
talimatına göre kurulup çalıştırılmazsa radyo iletişimleri için zararlı parazitlere sebep olabilir.
Bu donanımın mesken mahalde işletimi kullanıcının masrafı kendisine ait olmak üzere paraziti gidermesi
gereken zararlı bir duruma sebep olabilir.
EEE Yönetmeliğine Uygunder.
SHR-6042_TUR.indb iv
6/6/2009 10:08:47 AM
içindekiler
GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
03
07
08
DVR üzerindeki kaçiktroller
Arka panel jakları
Uzaktan kumanda
KURULUM
10
Kurulum ortaminin kaçiktrolü
DIĞER CIHAZLARLA BAĞLAMA
11
12
13
14
15
15
Video, ses ve maçikitör bağlama
Ağ bağlama
Alarm girişinin bağlanması
Alarm çıkışının bağlanması
RS-485 cihazının bağlanması
USB bağlanması
CANLI
16
16
18
18
19
19
Sistemin işletilmesi
Canlı ekran modu
Ses açma/kapama ayarlaması
Daçikdurma ve zumlama
Olay izleme
Spot-out izleme
MENU KURULUMU
20
20
20
27
29
31
31
34
34
35
Kullanım öncesi
Kullanıcı Girişi
Sistem
Kamera
İzleme
Kayıt Modu
Olay Kayıtları
Kayıt İş Takvimi
Yedekleme
Ağ
PTZ KAMERA KONTROL
41
41
42
42
43
43
PTZ kamera kontrol modu
Temel pan,tilt ve zoom işlemleri
PTZ cihazı menü kurulumu
Preset setup
Preset Ad Ayarları
Kamera menü kurulumu
KAYIT
44
44
44
Rec (normal kayıt)
Kayıt İş Takvimi
Event recording
03
11
16
20
41
44
contents _01
SHR-6042_TUR.indb 01
6/6/2009 10:08:48 AM
ARAMA VE ÇALMA
45
45
45
46
46
Kullanıcı Girişi
Arama ekranı
Arama tarihi ve saat seçimi
Arama kanal seçimi ve kayit grafiği
Çalma/gösterme
EK
48
53
55
56
56
57
59
60
63
63
75
77
78
79
81
Net I
Sistem
Kamera
Izleme Modu
Kayıt Modu
Olay Kayıt Modu
Ağ
Sdb viewer (Görüntüleyici)
SFX Çalar
WEB VIEWER
Açılır pencere menüsü
Spesifikasyonlar
Özet çizimler
Ariza bulma giderme (sss)
Open source license report on the product
45
48
02_ contents
SHR-6042_TUR.indb 02
6/6/2009 10:08:48 AM
gerçek zamanlı DVR’ınıza giriş
DVR ÜZERİNDEKİ KAÇIKTROLLER
SHR-6040
16
15
14
13
12
01 GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
17
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SHR-6042
17
16
15
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gerçek zamanli DVR’iniza giriş _03
SHR-6042_TUR.indb 03
6/6/2009 10:08:48 AM
No
Isim
Fonksiyon
1
Güç butonu
Eğer sistemin çalışmasını sona erdirmeye çalışırsanız, kullanıcı
yetkilendirmesi istenecektir.
DVR sistem gücünü açıp/kapatırken kullanılır.
2
USB Portu
Bu port, bir USB tipi cihaz bağlamak için kullanılır.
Sistem yazılımının derecesini yükseltirken kullanılır.
Bir USB fare bağlantısı olarak kullanılır.
3
Kanal butonu
Ekran modunda seçilen kanal tam ekrana değiştirildiğinde kullanılır.
Sayısal giriş modundan bir sayısal giriş butonu olarak kullanılır.
4
PTZ butonu
PTZ butonunu seçerken TELE, WIDE veya VIEW fonksiyonu işlemi
yapılır.
5
ZOOM (TELE)
Butonu
Dijital imajın iki kat daha büyük olması fonksiyonunu sağlar.
Büyütülecek olan alanı seçtikten sonra Enter( ) butonuna basınız.
(PTZ butonunu seçerken TELE fonksiyon işlemi yapınız)
6
FREEZE (WIDE)
butonu
Ekran modunda DAÇIKDURMA fonksiyonu işlemi yapar.
(PTZ butonunu seçerken WIDE fonksiyon işlemi yapınız.)
7
SEARCH(VIEW)
button
Arama moduna geçiren fonksiyon budur.
(PTZ butonunu seçerken VIEW fonksiyon işlemi yapınız.)
8
MENU butonu
Sistemi kurulum moduna geçiren fonksiyon budur.
Alt menüden üst menüye geçtiğinizde veya sistem kurulum modundan
çıktığınızda kullanılır.
Y
Bir menüye hareket ederken bunlar yön butonları olarak
kullanılır. (Bunlar PTZ işlemi için yön butonları olarak
kullanılır.)
Z
9
Yön butonu
U
Bir menünün ayrıntılarını ayarlarken, bunlar bir değer
veya yön değiştirmek için kullanılır.
(Bunlar PTZ işlemi için yön butonları olarak kullanılır.)
V
Enter(
)
Bir menü kurarken, Enter butonu olarak kullanılır.
Bir menünün kurulum değerini değiştirirken Enter
butonuna basınız.
04_ gerçek zamanli DVR’iniza giriş
SHR-6042_TUR.indb 04
6/6/2009 10:08:48 AM
No
Isim
Fonksiyon
ALARM LED
10
HDD LED
Bu LED, HDD’ye normal olarak erişilip erişilmediğini gösterir. HDD’ye
erişilirken bu LED tekrarlamalı olarak yanıp söner.
AĞ LED
Bu LED ağ bağlantısı ve veri iletim durumunu gösterir.
Bu LED yedekleme işleminin durumunu gösterir.
KAYIT LED
Bu LED kayıt durumunu gösterir.
ÇIKARTMA
butonu
DVD-RW’nin açma/kapama işlemini yapar.
Hızlı/adım
Geri
Durdur
12
Hızlı geri alma: Bu fonksiyon, çalarken geriye doğru bir
arama işlemi yaptığınızda kullanılır.
Geri adım: Bu fonksiyon, bir ara verme durumunda sahne
sahne arama yaptığınızda kullanılır.
01 GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
YEDEKLEME
LED
11
Bir olay olursa (bir hareket veya bir alarm gibi) ALARM LED yanar.
Bu fonksiyon çalma sırasında bir aramayı bitirdiğinizde
kullanılır.
Arama butonu
Çal/ara ver
Hızlı/ileri
adım
13
REC butonu
14
ALARM butonu
15
AUDIO
Kurulum
butonu
Bu fonksiyon, bu butonu döndürerek çalma sırasında
Çal/ara ver işlemi için kullanılır.
Hızlı ileri alma: Bu fonksiyon çalma sırasında ileri yönde
bir hızlı arama yaptığınızda kullanılır.
Geri adım: Bu fonksiyon, bir ara verme durumunda sahne
sahne arama yaptığınızda kullanılır.
Programa bakılmaksızın tüm kamera kanallarını kaydeden fonksiyon
budur.
Bir alarm ortaya çıktığında, alarmı iptal eder.
Ses açma/kapama fonksiyonunu kurar.
gerçek zamanli DVR’iniza giriş _05
SHR-6042_TUR.indb 05
6/6/2009 10:08:49 AM
No
İsim
Fonksiyon
4-bölümlü ekranı gösterir
Bölmeli
ekran/seçim
butonu
Canlı mod
Arama
modu/seçim
modu
Arama
modu
Ekran değiştirme: sistem kurulumundan
ayarlanan saate göre tekli kanal ekranına
geçiş yapacaktır.
16
17
Uzaktan
kumanda
sinyal alıcısı
Resim içinde resim (PIP) ekranını gösterir.
4-bölümlü ekranı gösterir
9-bölümlü ekranı gösterir
Uzaktan kumandanın sinyallerini alan bölüm burasıdır.
06_ gerçek zamanli DVR’iniza giriş
SHR-6042_TUR.indb 06
6/6/2009 10:08:49 AM
ARKA PANEL JAKLARI
8
9
10
01 GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
7
6
5
4
3
2
1
1
DC-IN
12 V güç soketi için kullanılan konektör budur.
2
ALARM/RS485
ALARM IN 1~4: Bir alarm girişi için kullanılan port budur.
ALARM OUT 1~2: Bir alarm çıkışı için kullanılan port budur.
RS485: PTZ bağlamak için kullanılan port budur.
3
USB
USB tipi bir cihazı bağlamak için kullanılan port budur.
Bir video verisi yedeklemek veya sistem yazılımını yükseltmek için kullanılır.
4
AUDIO
AUDIO OUT : Ses sinyal çıkışı için kullanılan port budur (RCA Jack).
(bir ses sinyali çıkışı yaparken, lütfen yerleşik ses amplifikatörü olan bir hoparlör kullanınız.)
AUDIO IN : Bir ses sinyal çıkışı için kullanılan port budur (RCA Jack).
5
SPOT OUT
SPOT OUT çıkışı için kullanılan port budur (BNC-type)
6
THROUGH
Bir video sinyalinden diğer bir video cihazına sinyal göndermek için THROUGH portu
kullanılabilir.
7
VIDEO-IN
Bu port, kompozit video sinyal girişi için kullanılan bir porttur (BNC-type).
Hem NTSC hem de PAL video sinyallerini destekler.
8
VGA
VGA sinyal çıkışı için kullanılan port budur.
9
VIDEO OUT
Kompozit ses sinyal çıkışı için kullanılan port budur (BNC-type).
10
NETWORK
Bir ağa bağlamak için kullanılan port budur.
gerçek zamanli DVR’iniza giriş _07
SHR-6042_TUR.indb 07
6/6/2009 10:08:50 AM
SHR-6042_TUR.indb 08
0(10+) butonuna basınız, bırakınız ve 1 (veya 2, 3, 4, 5, 6) butonuna tekrar 3 saniye içinde basınız.
KANAL 11–16
FR (fast rewind)
FR (hızlı geri): çalma sırasında
hızlı geri alma için kullanılır
(-x2, -x4, -x8, -x16, -x32)
AUDIO
Sesi açıp kapatır
REC LOCK
Bu buton SHR-6040/604 için
kullanılmamıştır.
0~9
Canlı modayken tek kanal
seçer. Sayısal değerlerin
girişi için kullanılır.
FF (fast forward)
çalma sırasında hızlı ilerialma
için kullanılır. (x2, x4, x8, x16,
x32)
MODE
Bölmeli bir ekran seçer
ALARM
Alarm göndermeyi iptal eder
BACKUP
Bu buton SHR-6040/6042
için kullanılmamıştır.
OPEN/CLOSE
DVD-RW tepsisini açmak/
kapamak için kullanılır.
0(10+) butonuna basınız, bırakınız ve tekrar 3 saniye içinde 0 butonuna basınız veya 0(10+) butonuna basınız, bırakınız ve
3 saniye bekleyiniz.
KANAL 10
RECORD
Kaydı başlatır ve bitirir
Sırasıyla 1 ile 9 butonlarına basınız.
KANAL 1–9
SAYISAL Butonların kullanılması
UZAKTAN KUMANDA
08_ gerçek zamanli DVR’iniza giriş
6/6/2009 10:08:50 AM
SHR-6042_TUR.indb 09
Ürün ilk olarak gönderildiğinde, uzaktan kumanda ID ‘00’ olarak ayarlanmıştır.
Uzaktan kumanda ID kontrol ederken SYS ID butonuna basınız ve “Remote ID” girip DVR ayarlayınız.
WIDE
PTZ modunda WIDE işlemi
yapar.
TELE
PTZ modunda TELE işlemi
yapar
PTZ
PTZ modunu AÇMA
KAPAMA için kullanılır
UPSDOWNT
LEFTWRIGTX
Ayarları değiştirmek veya
imleci yukarı/aşağı/sola/sağa
hareket ettirmek için kullanılır.
MENU
Sistem menü ekranına gider
veya üst menüye hareket
eder.
ZOOM
Dijital zumlama (x2) uygular.
STOP
Çalmayı durdurur
VIEW
PTZ modunda VIEW işlemi
yapar.
PRESET
Bu buton SHR-6040/6042
için kullanılmamıştır
SYS ID
Giriş yapmak için veya sistem
ya da uzaktan kumanda
doğrulaması için kullanılır.
ENTER
Kanal seçimi için canlı moda
imleci gösterir veya menü
yapılandırması için seçim
butonu olarak kullanılır.
SEARCH
Arama seçme ekranına gider
FREEZE
DONDURMA işlemi yapar.
Play/Pause
Ara verir veya kaldığı
01 GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
gerçek zamanli DVR’iniza giriş _09
6/6/2009 10:08:50 AM
kurulum
Ürünü kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat etmeniz
gerekir:
Dış mekânda kullanmayınız.
Bağlantı bölümü veya ürün yanına su veya sıvı
koymayınız.
Aşırı şoka veya kuvvete maruz bırakmayınız.
Uygunsuz bir biçimde güç kordonunu çekip
çıkartmayınız.
Ürünü kendi başınıza sökmeyiniz.
Değerlendirilen giriş veya çıkış voltajını aşmayınız.
Sadece onaylı güç kordonu kullanınız.
Bir giriş toprağı olan ürün için toprak pini olan bir güç
fişi kullanınız.
KURULUM ORTAMININ
KAÇIKTROLÜ
Samsung Dijital Video Kaydedici (bundan böyle
“DVR” olarak anılacaktır) içinde yüksek kapasiteli
HDD ve birinci sınıf devreler bulunan ileri teknoloji
ürünü güvenlik donanımıdır. Ürün içindeki veya
dışındaki yüksek sıcaklık ürün ömrünü azaltabilir veya
performansını düşürebilir ve bozulmasına sebep olabilir.
(bakınız Şekil 1 ; sıcaklık ve ürün ömrü arasındaki
ilişkiyi açıklamaktadır).
Sıcaklık
birimi: ºC
Şekil 2
Lütfen aşağıdaki talimatı Samsung DVR kurulumuyla
devam etmek için ızgara monte amacıyla devam
ediniz.
One Year: 24HR X 365 DAY =8,760 HR
1. DVR’ın üzerine kurulacağı ızgara mühürlü
olmamalıdır.
2. Ayrıca havalandırma içinden hava dolaşımına da
izin vermelidir.
3. Şekil 2’de gösterildiği gibi ürünü diğer DVR’larla
kümelemenizi veya belirli bir boşlukta ızgara monte
kullanmanızı ya da vaha akışı barındırmak için bir
havalandırma kurmanızı tavsiye ederiz.
Ömür (birim:saat)
Şekil 1
4. Doğal bir konveksiyon oluşturmak için hava giriş
deliğinin alt tarafta ve emisyon da üst tarafta
konumlandırılmış olması gerekir.
5. Biz size her biri hava girişinin ve emisyon
deliklerinin yeterli hava akışı için fan motorlarıyla
kurmanızı tavsiye ederiz. (hava giriş fanı olası toz
ve diğer maddelerin girişine engel olmak için bir
filtre ile donanmış olmalıdır)
6. Şekil 1’de gösterildiği gibi ızgara içindeki sıcaklık
ve DVR etrafındaki sıcaklık 5 ile 45°C arasında
sağlanmalıdır.
10_ kurulum
SHR-6042_TUR.indb 10
6/6/2009 10:08:51 AM
diğer cihazlarla bağlama
VIDEO, SES VE MAÇIKİTÖR BAĞLAMA
03 DİĞER CİHAZLARLA BAĞLAMA
SES ÇIKIŞI
VIDEO GIRIŞI VE
SES GIRIŞI
MONITOR
Dikkat
Güç kablosunun topraklý olup olmadýðýna baðlý olarak, kameraya baðlý olan video kablolarýndan yüksek
gerilim geçebilir. Bu sebepten, video kablolarını VIDEO ON terminaline bağlarken sistemin güç kaynağının
kapalı olması çok önemlidir.
diğer cihazlarla bağlama _11
SHR-6042_TUR.indb 11
6/6/2009 10:08:55 AM
AĞ BAĞLAMA
Ethernet ile İnternete bağlanma (10/100BaseT)
RJ45 Ethernet kablosu
(Direkt kablo)
INTERNET
Arka panel
Hub/Switcher
Hub/Switcher
Windows NET-i
ADSL ile internete bağlanma
RJ45 Ethernet kablosu
(Direkt kablo)
INTERNET
Telefon (ADSL) hattı
Hub/Switcher
ADSL MODEM
Windows NET-i
12_ diğer cihazlarla bağlama
SHR-6042_TUR.indb 12
6/6/2009 10:08:55 AM
ALARM GİRİŞİNİN BAĞLANMASI
03 DİĞER CİHAZLARLA BAĞLAMA
Çeşitli sensörlerin (örneğin IR asensörü, sıcak-kablo detektörü ve manyetik sensör gibi) sinyal kablosunun (2 kablo) bir
kablosunu GROUND (toprak) portuna bağlayınız ve geri kalan sinyal kablosunu da istenen ALARM giriş port numarasına
bağlayınız.
Lütfen çeşitli sensörlerin güç spesifikasyonlarına uygun olan güç ADAPTÖR’ünü kullanınız.
Dikkat
diğer cihazlarla bağlama _13
SHR-6042_TUR.indb 13
6/6/2009 10:08:56 AM
ALARM ÇIKIŞININ BAĞLANMASI
Siren-lambası, yükseltilmiş siren ve dış röle gibi
Dış güç
Bir dış cihazın (örneğin siren-lambası yükseltilmiş siren ve dış röle gibi) sinyal kablosunun (2 kablo) bir kablosunu GROUND
(toprak) portuna bağlayınız ve geri kalan sinyal kablosunu da istenen ALARM giriş port numarasına bağlayınız.
14_ diğer cihazlarla bağlama
SHR-6042_TUR.indb 14
6/6/2009 10:08:56 AM
RS-485 CİHAZININ BAĞLANMASI
03 DİĞER CİHAZLARLA BAĞLAMA
RS-485 sinyal kablosu bağlamak için
port (RX-Receiver bağlamak için)
Dikkat
Lütfen RS-485 cihazının SHR-6040/6042 ürünü tarafından desteklendiğini kontrol ediniz. RS-485 jakını
bağlarken polarite (+ ve –) sahip olduğu için dikkat edilmelidir.
USB BAĞLANMASI
1. SHR-6040/6042 ön ve arka taraflarında toplam 2 USB bağlantı portu ulunmaktadır.
2. USB HDD ve USB hafızasını SHR-6040/6042 ön ve arka portlarıyla bağlayınız.
3. Her bir USB portuna sadece bir USB cihazı bağlanabilir.
4. Sistemi çalıştırırken bir USB cihazını bağlamaya/bağlantısını kesmeye olanak tanıyan bir sıcak-fişleme fonksiyonu
sağlar.
diğer cihazlarla bağlama _15
SHR-6042_TUR.indb 15
6/6/2009 10:08:56 AM
canlı
SISTEMIN IŞLETILMESI
Gücü açınız ve aşağıdaki Samsung logosu
görünecektir.
CANLI EKRAN MODU
Canlı ekran ikonları
Canlı ekran ikonu her bir ekranın kurulum ve fonksiyon
durumunu gösterir.
Başlatma işlemini sistemi çalıştırmak için logo ekranı
göründükten sonra yapınız.
Eğer başlatma süreci normal olarak tamamlandıysa
live video görünecektir.
Live video görünene kadar 40 ile 60 saniye geçebilir.
Live video göründüğünde önceden kurulmuş
olan sistem sağlanacaktır ve eğer sistem yeniden
başlatıldıysa, live video görünecektir ve kayıt
yapmaya başlayabilirsiniz.
Yeni bir HDD kurarken, HDD başlatma süresi
yüzünden live video görünene kadara daha
uzun bir süre geçebilir.
Eğer live video görünmezse, iç veya dış
bağlantıların normal olup olmadıklarını kontrol
ediniz. Eğer sorun devam ederse, bu ürünü
satın aldığınız yerle bağlantıya geçiniz.
CAM_01
V.Loss
CAM_01
: Kayıt ikonu
REC kaydetme / Olay (hareket+ alarm) / Kesintisiz
kaydetme durumlarını belirtir.
: Video kayıt boyu ikonu
Sıralı video kayıt boyları büyük/normal/CIF gösterir.
Büyük : Tam D1 - (NTSC) 704X480
(PAL) 720X576
Normal : Yarım D1 – (NTSC) 704X240
(PAL) 704X288
CIF : CIF - (NTSC) 352X240
(PAL) 352X288
16_ canli
SHR-6042_TUR.indb 16
6/6/2009 10:08:56 AM
: Kayıt Kilidi ikonu
Kayıt kilidinin aktif olduğunu gösterir. Bu ikon, kayıt kilidi
aktifken video görüntülerinin kaydedildiği zaman ekrana
gelir. Kaydetmeyi iptal etmek için preset parolasını girin.
Canlı ekran modları
4 canlı video girişini aldıktan sonra imajlar aşağıdaki
3 modda görüntülenir.
: PTZ ikonu
PTZ fonksiyonunun ayarlanmış olduğu kanal PTZ
ikonunu gösterir. PTZ fonksiyonu aktif hale geldiğinde
sarıya döner.
CAM_02
CAM_03
CAM_04
CAM_01
< 4 Split >
CAM_02
04 CANLI
: Ses ikonu
CAM_01
< PIP >
Bu ikon ses açık/kapalı durumunu gösterir ve eğer
açıksa ikon sarıya döner.
Bu ikon video veya ses devre dışı bırakıldığında
görünmez.
: Alarm Girişi Simgesi
Alarm Girişi’nde bir olay algılandığında görünür.
: Hareket Simgesi
Bir hareket olayı oluştuğunda görünür.
: Zum ikonu
Zumlama fonksiyonu aktif olduğunda görünür ve iptal
edildiğinde kaybolur.
: Dondurma ikonu
Dondurma fonksiyonu aktif olduğunda görünür ve iptal
edildiğinde kaybolur.
: Yetersiz HDD boşluk ikonu
HDD yazımı yeterli olmadığında görünür.
: HDD kalitesi düşük ise görünür.
< Auto Sequence > (otomatik sırlama)
4 Bölme modu :
Sıralı bölme ekranlarından 4 video kanalını gösterir.
PIP (Resim içinde resim) :
1/4-boyda küçük ekran tam ekranda görünecektir.
Hem tam hem de küçük ekranlar için kanallar isteğe
bağlı olarak seçilebilir.
PIP ekranının yeri S veya T butonlarını kullanarak
tam ekran içinde 5 lokasyondan herhangi birine
ayarlanabilir.
Auto Sequence Mode :
Multiple channels are sequentially displayed on the
full screen at the preset interval.
: Ekran değiştirme ikonu
Ekran değiştirme modunda olduğunda görünür.
V.kayıp / V.Kapalı : Video giriş durumu
Video kurulumu açık konuma ayarlanmış olsa bile
herhangi bir video girişi tespit edilmediyse, [V.Loss]
ikonu karşılık gelen kanalda görünecektir ve video
kurulumun kapalı konuma ayarlandığı kanal da
[V.Kapalı] ikonunu gösterecektir.
Dikkat
Menu Pozisyonu Kontrol Fonksiyonu
Bölümlenmiş izleme yaparken
CH1, CH3 ve CH4 ‘ün pozisyonunu
Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ butonları ile
belirleyebilirsiniz.
canli _17
SHR-6042_TUR.indb 17
6/6/2009 10:08:57 AM
Canlı ekran modunun seçilmesi
4,bölmeli ekranda ses açma/kapama
Her bir MODE butonunu ve CH1 ve CH4 butonlarını
kullanarak seçilebilir.
Aşağıdaki Şekil modları değiştirme diyagramı
göstermektedir.
4 bölmeli moda Enter( ) butonuna basarsanız,
aşağıdaki Şekilde gösterildiği gibi seçim imleci görünür
ve karşılık gelen kanal seçilir. Eğer AUDIO butonuna bir
kanal seçtikten sonra basılırsa, karşılık gelen kanalın
ses açma/kapama ayarını yapabilirsiniz. Bu anda ses
ikonu ses açma/kapama durumuna göre karşılık gelen
kanalda sarı veya beyaz olarak değişecektir.
4 Split
MODE butonu
Auto
Sequence
PIP
Başlangıç modu, 4 bölmeli ekran modudur.
Tam ekran haricindeki modlar sırasıyla MODE
butonunu kullanarak seçilebilir.
Her zaman MODE butonuna basılırsa, mod
aşağıdaki sıra ile değişecektir:
[4 Split] → [PIP] → [Auto Sequence] → [4 Split].
Sıralı butonlar CH1~CH4 seçerek her bir kanal için
tam ekranı görebilirsiniz.
Bölmeli ekran modundan tam ekran moduna
geçerken, MODE butonuna basarak bir önceki
bölmeli ekran moduna geçiş yapabilirsiniz.
SES AÇMA/KAPAMA
AYARLAMASI
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
PIP modunda Kanal seçimi ve ses
açma/kapama ayarı
PIP modunda Enter( ) düğmesine bastığınızda,
ekranda seçme imleci görünür ve ilgili kanal seçilidir.
Bir kanal seçtikten sonra, CH1 ve CH4 butonlarını
kullanarak bir kanal girebilirsiniz ve AUDIO butonunu
kullanarak 4 bölmeli modda olduğu gibi ses
açma/kapama ayarı yapabilirsiniz. Bu anda ses ikonu
ses açma/kapama durumuna göre karşılık gelen
kanalda sarı veya beyaz olarak değişecektir.
DAÇIKDURMA VE ZUMLAMA
Dondurma fonksiyonu
Oto sekans modu hariç, split modundan, herhangi
bir split modunda görüntülenen herhangi bir kanal
rasgele seçilebilir. Kanalları etkinleştirip devre dışı
bırakabilirsiniz.
Dondurma fonksiyonu geçici olarak mevcut canlı
ekrandaki videoyu durdurur ancak sadece canlı modda
aktiftir. FREEZE butonunu kullanarak dondurma
açma/kapama ayarı yapabilirsiniz.
Tam ekran modunda ses açma/
kapama
Tam ekran modunda seçilen kanalın ses fonksiyonu
otomatik olarak açılacak ve AUDIO butonunu çevirerek
ses açma/kapama ayarı yapabileceksiniz. Ses ikonu,
ses açma/kapama durumuna göre karşılık gelen
kanalda sarı veya beyaza dönüşecektir.
18_ canli
SHR-6042_TUR.indb 18
6/6/2009 10:08:58 AM
Zum fonksiyonu
04 CANLI
Zum fonksiyonu seçilen alanın boyunu iki katına çıkartır
ancak sadece tam ekran modunda aktiftir.
Zum ayarlama alanı ZOOM butonuna basıldığında tam
ekran modunda ortaya çıkar. Zum ayarlama yerini Yön
(STWX) Butonlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bir
kurulum alanı seçtikten sonra Enter( ) butonuna
basarsanız, seçilen alan bir önceki boyun iki katında
gösterilecektir. İmaj lokasyon boyu büyüttükten sonra
Yön (STWX) butonlarını kullanarak yapılabilir. Eğer
Enter( ) butonuna büyütülmüş durumda altında
tekrar basılırsa, zum kurulum alanına geri dönecektir ve
ZOOM butonunu kullanarak zum açma kapama işlemi
yapabilirsiniz.
Kanal 1 ve 3’ten 30 saniye içinde kanal 2’de bir olay
olduktan sonra olay olduğunda (Şekilde gösterildiği
gibi), kanallar 1,2 ve 3 tam ekrana dönecektir.
Eğer olay görüntüleme süresinde herhangi bir yeni
olay olmazsa, bir önceki canlı moda geri dönecektir.
Eğer olay görüntüleme süresi aşmadan önce ALARM
butonuna basarsanız, olay izleme duracaktır. Eğer bir
olay olursa, ALARM LED Yanacak ve ALARM LED
kapanacaktır eğer LED ışıkları yanarken ALARM
butonuna basarsanız.
Alarm başlatma işlemi ALARM butonuna basıldığında
olacaktır. Bu durumda, olay ikonu kaybolacaktır.
İzleme fonksiyonu olay izleme sırasında iptal edilebilir.
Ön,olay süresi ve olay sonrası süre ile olay kaydı
yeni bir alarm olduktan sonra kaldığı yerden devam
edecektir.
SPOT-OUT İZLEME
Spot-out izleme, canlı ekran çıkışından farklı olan
bir çıkışla özel bir kanalın tüm ekranının izleyen
bir fonksiyondur. Eğer bir izleme maddesi menü
ekranından seçilirse, özel bir kanalı Spot-out kanalı
olarak kanal 1 ile 4 arasında seçebilir ve ayrıca tüm
kanalları bir otomatik sıralama zaman aralığında
izleyebilirsiniz. Canlı ekran ikonları Spot-out izleme için
görünmezler.
OLAY İZLEME
Olay izleme fonksiyonu, özel bir olay (sensör/hareket9
olduğunda olaya bağlanan fonksiyonu görüntüler. Olay
izleme açma/kapama ve olay süresi fonksiyonları
“MENU” → “Monitoring” → “Live Mode” komutu
kullanılarak ayarlanabilir.
Bu zamanda dahili otomatik sıralama zamanı spot
modundaki otomatik sıralama zamanı ile aynıdır.
Eğer Spot-out olay izleme aktif ise, olayın olduğu kanal
Spotout çıkış olarak dikkate alınır. En küçük numaralı
kanal Spot olarak yazılır.
Olay izleme süresi 30 saniye olarak ayarlandığında,
örneğin; kanal-2 tam ekran modunda eğer bir olay
ilk olarak kanal-2’de görünürse aşağıdaki Şekilde
gösterildiği gibi olacaktır. Eğer bir başka olay 30
aniye içinde olursa, bu da mevcut olayla birlikte
görüntülenecektir.
canli _19
SHR-6042_TUR.indb 19
6/6/2009 10:08:58 AM
menü kurulumu
KULLANIM ÖNCESİ
Seçim
Sarı imleç mevcut seçim penceresini gösterir.
Yönlendirmeli işletim için imleci değiştirmek istediğiniz
menü üzerinde sistemin ön panelinde bulunan
(STWX) Butonlarını kullanarak değiştiriniz. İmleç
istenen menüye yerleştirildiğinde eğer Enter( )
butonuna basarsanız, alt pencereye girer.
Menüden bir madde seçmek için Enter( )
butonuna basınız. Aşağı doğru çekme menüsünde
istenen madde üzerinde imleci hareket ettirmek için
S veya T butonunu kullanınız.
KULLANICI GIRIŞI
Menü ekranını girmek için MENU butonuna basınız.
Kullanıcı Girişi
Menü Girişi
Kullanıcı Kimliği ADMIN
Parola
OK
Hareket/Kontrol
Her bir kurulum penceresindeki
“OK” ve “Cancel”
Herhangi bir değişiklik yapıldığında.
bu işlem “OK” seçerek uygulanabilir.
“Cancel” seçildiğinde ise, değiştirilen ayarlar
uygulanmaz ve üst menüye geri döner.
MENU ve SEARCH butonları
MENU veya SEARCH buton ilk olarak basılırsa,
bir giriş butonu olarak davranır. Bir giriş menüsü
göründükten sonra, eğer butonuna basılırsa, ekran
bir önceki sayfaya değişir.
Başlık yanındaki(X) sembolü
Seçildiğinde aşağı doğru çekme menüsünü
görüntüler.
Görsel Klavye
) veya ( ) ile devreye
Karakter girişleri (
sokulur. Bir karakter girmek için imleci istenen
bir karakter tuşu üzerine getiriniz ve Enter( )
butonuna basınız.
Seç
İptal
Çıkış
Sistem ortam kurulumu ve arama gibi çeşitli DVR
fonksiyonlarını kullanmak için, doğru kullanıcı
ayrıcalığıyla sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Sisteme kullanıcı ID ve şifresi girerek giriş yapabilirsiniz.
Ürün gönderildiğinde, kullanıcı ID’si ‘ADMIN’ ve şifresi
ise ‘4321’ olarak ayarlanmıştır.
SISTEM
Sistem menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
SHR-6042/6040 MENÜ
Sistem
►
Tarih/Saat/Dil Kurulumu
Kamera
►
İzleme
►
Kullanıcı İdaresi
- Parola
- Kullanıcı Ekle/Sil
- Grup Yetkisi
Kayıt Modu
Olay Kayıtları
Profil
►
Kayıt İş Takvimi
Sistem Bilgisi ve Kurulumu
HDD Kurulumu
Yedekleme
Ağ
Sistem Kaydı
►
Hareket/Kontrol
Sistemin Kapatılması
Seç
Çıkış
20_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 20
6/6/2009 10:08:58 AM
Tarih/Saat/Dil Kurulumu
Tarih/Saat/Dil Kurulumu
Saat Kurulumu
2007-04-03
Tarih Türü
YYYY - mm - dd
05:12:46
Saat Türü
24
Dil
English
OK
Seç
Çıkış
Saat Kurulumu
Aşağıdaki ekran eğer Enter(
görünecektir.
) butonuna basılırsa
(GMT) Greenwich Mean Time : D
Yıl
2007
DST
OFF
Ay
1
Ay
4
Saat
Gün
6
3
Hafta Haftalık Saat
1st
SUN
0
Ay
~
1
Seç
San
10
Saat Türü
İki format destekler, 24 saat / 12 saat (AM/ PM).
Dil
Bir dil seçtikten sonra OSD seçilen dilde
görüntülenecektir. Mevcut diller listede
görüntülenecektir.
Hafta WeekGün Saat
2st
OK
Hareket/Kontrol
Dak
5
Tarih Türü
Toplam 9 format destekler (örneğin Yıl-ay-gün/günay-yıl/ay-gün-yıl)
05 MENÜ KURULUMU
Hareket/Kontrol
İptal
DST (Gündüz saati tasarruf süresi)
DST saati yerel standart saatten bir saat ileri ayarlar.
Bu ayarlama sistemin DST için ayarlanmış olan saati
göstermesini sağlar. Eğer DST için ayarlanmış olan
tarih gelirse, sistem saati bir saat ileri çalışır.
Eğer DST “OFF” (KAPALI) olarak ayarlanırsa,
uygulanmayacaktır. Veri menüsünün sağ tarafta
girmek mümkün değildir. DST’yi “ON” (AÇIK) olarak
ayarlarsanız, başlangıç saatini sol tarafta belirtiniz
ve bitiş saatini de “~” işaretine basarak sağ tarafta
belirtiniz.
SUN
0
İptal
Parola
Çıkış
Kullanıcı İdaresi - Parola
Standart saat dilimini karşılık gelen bölgeye uygun
olarak seçiniz.
Tarihi ve saati değiştirmek için imleci karşılık gelen
maddeye getiriniz ve Enter( ) butonuna basınız
ve sonra S veya T butonlarını kullanarak
gün/ay/yıl veya saniye/dakika/saat değiştiriniz.
Tekrar Enter( ) butonuna basarak değiştirme
modunda çıkınız.Saat değiştirildiğinde tarih ve saat
“OK” veya “İptal” basılana kadar durdurulacaktır.
Dikkat
Eğer tarih ve saat önceki değerlere
değiştirilirse, önceden yazılmış olan
veriler değişiklik yapmadan önce
silinebilir. Örneğin sabah saat 8 saat 7
olarak değiştirildiğinde, 7 ile 8 arasında
yazılan veriler silinecektir.
Eski Parola
****
Yeni Parola
****
Parola Onayla
****
Kayıt Kilidi
OK
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
Eski Parola
Bu ürün gönderildiğinde şifre ‘ADMIN’ Kullanıcı
hesabı da ‘4321’ olarak ayarlı olacaktır.
Yeni Parola
Görsel klavye eğer Enter( ) butonu basılırsa
görünecektir. 16 karaktere kadar karakterleri birer
birer girebilirsiniz.
Parola Onayla
Yeni değiştirilen şifreyi doğrulamak için kullanılan
menü budur.
Kayıt Kilidi
Eğer Kayıt Kilidi ON konumuna ayarlanmışsa,
kaydetme işlemi durdurularak parola soran bir
pencere açılır.
menü kurulumu _21
SHR-6042_TUR.indb 21
6/6/2009 10:08:59 AM
Kullanıcı Ekle/Sil
Grup Yetkisi
Kullanıcı İdaresi - Kullanıcı Ekle/Sil
Group
Kullanıcı Kimliği user1
Parola
****
Grup
Grup 1
Ekle
Temizle
Kullanıcı İdaresi - Grup Yetkisi
Grup 1
User ID
Grup1
user1
Grup1
user2
Grup1
user3
Grup2
user4
Grup 2
Grup 3
Menü
Sil
Hepsini sil
OK
İptal
Sistem
Kamera
İzleme
Normal Kayıt
Olay Kayıtları
Kayıt İş Takvimi
Yedekleme
Ağ
OK
İptal
Arama
Oynatma
Kullanıcı Ekle
“Kullanıcı Kimliği”(kullanıcı ID) ve “Parola”(şifre)
girebilirsiniz.
Kullanıcı ait olabileceği grupla ilgili olarak
“Grup1”, “Grup2” ve “Grup3”ten birini seçiniz.
Her bir grup ile kullanıcıya haklarını verdikten sonra,
kullanıcıyı o gruba belirtiniz.
Eğer “Ekle” basarsanız, giriş sağdaki listeye
kaydedilir.
Eğer “Temizle” basarsanız, sol taraftaki User ID ve
Password silinecektir.
User Delete
Sağdaki listeden silinecek olan User ID üzerine
imleci hareket ettirdikten sonra, Enter( ) butonuna
basarak seçiniz.
Eğer “Sil” seçerseniz sadece seçilen User ID listeden
silinecektir.
Eğer “Hepsini sil” basarsanız, listede kayıtlı olan tüm
User ID’ler silinecektir.
Grup
Kullanıcı grubu, Grup1, Grup2 Ve Grup3 olarak 3
gruba ayrılmıştır.
Kullanıcının verileceği hakkı olduğu grup üzerinde
imleci hareket ettirdikten sonra Enter( ) butonuna
basınız.
Menü
YSistem kurulumu ve izleme haklarını gruba kısmı
olarak veya tamamen verebilirsiniz. Hak verme
ayarlamasıyla ilgili olarak karşılık gelen maddeye
imleci hareket ettirdikten sonra Enter( ) butonuna
basarak ayarlama/iptal etme işlemi yapabilirsiniz.
“Sistem” maddesi, Time/Date/Language Setup’,
‘User Manager’, ‘Profile ’, ‘System Log’, ‘System
Information & Setup’, ‘HDD Setup’ ve ‘System
Shutdown’ için hak vermeye olanak tanır.
“Kamera” maddesi ‘Camera Configuration’, ‘PTZ
Device’ ve ‘Screen Setup’ için hak verir.
“İzleme” maddesi ‘Live Mode’ ve ‘Spot Mode’ için hak
verir.
“Normal Kayıt” maddesi ‘Quality’, ‘Frame’ ve ‘Video
Size’ kurulum haklarını verir.
“Olay Kayıtları” maddesi ‘Event Record Setup’,
‘Alarm Detection Setup’, ‘ Motion Detection Setup’ ve
‘Video Loss Detection Setup’ haklarını verir.
“Kayıt İş Takvimi” maddesi kayıt programı kurulum
hakkını verir.
“Yedekleme” maddesi yedekleme kurulum hakkını
verir.
“Ağ” maddesi ‘IP Setup’, ‘IP Test’, ‘DDNS Setup’, ‘
NTP Setup’, ‘Callback Setup’ ve ‘Transfer Picture
Setup’ haklarını verir.
22_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 22
6/6/2009 10:09:01 AM
Sistem Kaydı
Arama
“Oynatma” maddesi arama hakkını verir.
Sistem Kaydı
Profil
04-02 06:08:09 C3 C REC Stop
REC
Sistem
04-02 06:08:09 C3 M REC Başlat C3
Profil
OK
Profil Gönderme
OK
Profil Alma
OK
Başarısız
04-02 06:08:47 C1 M REC Stop
Arama
04-02 06:08:50 C4 M REC Stop
Ağ
04-02 06:08:50 C3 M REC Stop
Yedekleme
2007-04-02 05:39:53 € 2007-04-03 05:39:53
OK
Progress
trying.. 0%
OK
Hareket/Kontrol
Seç
Çıkış
Fabrika Varsayılanlarını Yükle
Bu fonksiyon, tüm menü ayarlarını fabrika ayarlarına
geri yüklediğinizde kullanılır.
Eğer “OK” basarsanız, yeniden başlatma penceresi
görünecektir. “Evet” seçebilirsiniz. Kaydedilen veriler
silinmeyecektir.
Profil Gönderme
Birden fazla DVR birimini kolayca yapılandırmanızı
sağlar. Bu fonksiyon, sisteme şuanda ayarlanmış
olan profili USB portuna bağlı olan depolama
cihazına aktardığınızda kullanılır. Profil dosyası USN
hafızasına eğer “OK” basarsanız kopyalanacaktır.
(Dosya İsim: SetupData.tar)
Profil Alma
Bu fonksiyon, eğer “OK” basarsanız, bir USB
hafızasında depolu olan bir sistem profil dosyasını
aktardığınızda ve mevcut sisteme uyguladığınızda
kullanılır. Sonra yeniden başlat penceresi
görünecektir. “Evet” seçebilirsiniz.
Progress
Bu fonksiyon, sistemin şu anda yapmakta olduğu
işlemin durumunu gösterecektir.
Dikkat
Profil aktarma fonksiyonunu
çalıştırdığınız zaman lütfen USB
hafızasını çıkartmayınız. Sistem profil
dosyası doğru olarak kopyalanmış
olmayabilir veya sistem uygulanmamış
olabilir.
Ağ ayarı değerini içeren sistem profili
dosyası başka DVR için geçerli
olduğunda, aynı adres nedeniyle bir IP
adresi çakışması oluşabilir. Böyleyse,
lütfen IP adresi çakışmasından
kaçınmak için ağ yapılandırmasını
sıfırlayın.
Bu fonksiyon, DVR sistemini işletirken yapılan sisteme
giriş görevleri serisini ve sistem anormal çalışmasını
gösterir, hatanın kolayca bulunmasını ve böylece
sorunun çözülmesini sağlar.
İmleci istenen giriş maddesi üzerine getirdikten sonra
Enter( ) butonuna basınız.
( ): Bir önceki sayfaya geçiş.
( ): Bir sonraki sayfaya geçiş.
05 MENÜ KURULUMU
Fabrika Varsayılanlarını Yükle
04-02 06:08:47 C2 M REC Stop
Kapsam belirlemesi
(
) İkonuna basılırsa aşağıdaki ekran görünecektir.
Başlangıç Saati
Yıl
2007
Ay
4
Gün
2
Bitiş Saati
2007 - 04 - 03
Yıl
2007
2007 - 04 - 02
Ay
4
Gün
3
05 : 39 : 53
Saat
5
Dak
39
San
53
16 : 35 : 44
Saat
16
Dak
35
San
44
OK
Giriş verileri için aranacak olan “Başlangıç Saati” ve
“Bitiş Saati” ayarlayınız. Tarih ve saati değiştirmek
için, imleci karşılık gelen madde üzerine getiriniz ve
Enter( ) butonuna basınız ve sonra
S veya T butonlarını kullanarak gün/ay/yıl veya
saniye/dakika/saati değiştiriniz. Tekrar Enter( )
butonuna basarak değiştirme modundan çıkınız.
menü kurulumu _23
SHR-6042_TUR.indb 23
6/6/2009 10:09:01 AM
REC
Kayıt olayına ve programına göre kayıt bilgilerini
görüntüler.
Arama
Displays the time information between the entry and
exit of the search mode.
Sistem
Sistem başlatma/durdurma, sisteme erişim kullanıcısı
ve kurulum değişiklik bilgilerini görüntüler.
Ağ
Uzaktan yazılım ile bağlanan sistem için saat ve IP
adresini görüntüler.
Başarısız
Donanım arızasından dolayı ortaya çıkan hata
bilgisini görüntüler.
Yedekleme
Yedekleme bilgilerini görüntüler.
Sisteme giriş listesi
Giriş tipi
REC
Sistem
Başarısız
Giriş ayrıntıları
Tanım
C(channel) C REC START/STOP
(kayıt başlat/durdur)
Continuous Recording Start/Stop
(sürekli kayıt başlat/durdur)
C(channel) A REC START/STOP
(kayıt başlat/durdur)
Alarm In Recording Start/End
(kayıt başlat/durdur alarm)
C(channel) M REC START/STOP
(kayıt başlat/durdur)
Motion Recording Start/End
(kayıt başlat/durdur hareket)
SYSTEM START/STOP (sistem başlat/durdur)
System Power ON/OFF (sistem açma/kapama)
SYSTEM NET TIMESET (sistem ağ saat ayarı)
System Time Change (sistem saati değiştirme)
SYSTEM SHUTDOWN (sistem kapatma)
System Termination (sistem sona erdirme)
SYSTEM REBOOT (sistem yeniden başlatma)
System Restart (sistem yeniden başlatma)
SETUP START/END (kurulum başlat/durdur)
Menü Mode Login/Logout
(menü modu girişi/çıkış)
HDD Format M
HDD(Master) Format
HDD Format S
HDD(Slave) Format
VIDEO LOSS START/STOP
(video kayıp başlat/durdur)
Video Loss/Recovery (video kayıp/kurtarma)
SMART ERROR HDD-M
HDD(Master) Smart Check Failure
(akıllı kontrol arızası)
SMART ERROR HDD-S
HDD(Slave) Smart Search Failure
(akıllı arama arızası)
24_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 24
6/6/2009 10:09:02 AM
Giriş tipi
Arama
Ağ
Tanım
SEARCH IN/OUT (ARAMAM)
Login/Logout with the Search Mode
(arama moduyla giriş/çıkış)
NETWORK CAÇIKNECTED (AĞ BAĞLI)
Remote Software Connection
(uzaktan yazılım bağlantısı)
NETWORK DISCAÇIKNECTED
(AĞ BAĞLI DEĞİL)
Disconnecting the Remote Software Connection
(uzaktan yazılım bağlantı kesilmesi)
BACKUP AVI-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
AVI Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP SDB-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
SDB Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP SFX-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
SFX Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
USB PROBLEM DETECTED
(USB SORUNU TESPİT EDİLDİ)
Removing the Media While Backing up
to a USBStorage (bir USB depolamasına
yedeklerken ortam çıkartılması)
CD-ROM WRITE FAIL
(CD-ROM YAZIM HATASI)
CD Write Failure (CD YAZIM HATASI)
05 MENÜ KURULUMU
YEDEKLEME
Giriş ayrıntıları
CD MEDIA SIZE FULL (CD ARAÇ ORTAMI DOLU) No CD Space Remained (boş cd yeri yok)
CD MEDIA NOT EXIST (CD ORTAMI YOK)
No CD Media (CD ortamı yok)
menü kurulumu _25
SHR-6042_TUR.indb 25
6/6/2009 10:09:02 AM
Sistem Bilgisi ve Kurulumu
DVR’ın güncelleme dosyasını tanıması
için, dosyanın bir ‘’update’’ isimli
dosyaya konulması gerekmektedir
böylece bu dosya bir USB hafızasında
oluşturulabilir ve sonra yükseltme
dosyası dosya içine kopyalanabilir.
Yazılımı yükseltirken, gücü
kapatmamalı veya USB cihazını
çıkartmamalısınız. Sistem anormal
olarak çalışabilir.
Bir USB hafıza kullanırken lütfen
Linux 2.6.0 veya üstü destekleyen bir
USB cihazı kullanınız. Sistem Linux
desteklemeyen bir cihazı desteklemez.
USB cihazı için dosya sistemi ya
FAT16 ya da FAT32 olmalıdır. Sistem
NTFS veya diğer dosya sistemlerini
desteklemez.
Bazı USB cihazlarında güç kaynağı
olmadığından dolayı veya düşük
voltaja sahip oldukları için bunları
tanımak amacıyla ayrı bir güç kaynağı
gerekebilir.
Dikkat
Sistem Bilgisi/Kurulumu
MAC Adresi
00:C:8C:FF:00:A9
Yazılım Versiyonu
V1.000A10
Paket Arama
Find package in USB
Güncelleme Versiyonu
Yok
Uz. kumanda ID’si
00
Micom Versiyonu
V1.0.0
Güncelle
OK
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
MAC Adresi
Sisteme bağlı olan ağ donanım cihazının özel
numarasını görüntüler
Yazılım Versiyonu
Mevcut yazılım versiyonunu görüntüler.
Paket Arama
USB cihazını bir USB portuna bağladıktan sonra
(DVR yazılımını tutan) ( ) ikonuna basınız ve
DVR yazılımı otomatik olarak aranacaktır.
DVR yazılımı USB cihazında yoksa yükseltilmiş
versiyon görüntülenmeyecektir.
Güncelleme Versiyonu
Yükseltilecek olan yazılım versiyonu görüntülenir.
Eğer “Güncelle” basarsanız, yeniden başlat
penceresi görünecektir. Yükseltme ile devam etmek
için “Evet” seçebilirsiniz.
Uz. kumanda ID’si
DVR’yi bir uzaktan kumanda ile kontrol etmek için,
DVR ve ID uz. Kumandayı ayarlayın.
Bu ürünün gönderirken uzaktan kumanda ID
‘00’ olarak ayarlanmıştır.
Uzaktan kumanda ID değiştirirken “Uz.
kumanda ID’si” basınız ve DVR ID giriniz ve
sonra tekrar “Uz. kumanda ID’si” basınız.
HDD Kurulumu
HDD Kurulumu
ATA
Micom Versiyonu
Bu menü mikro işlemcinin firmware versiyonunu
gösterir.
1
Info
SATA2
Format
160 GB / 232 GB
2
HDD SON
Kayıt
Setup
Üzerine Yaz
OFF
Format
OK
İptal
HDD Info
Kurulu olan HDD ve kapasite bilgilerini gösterir.
26_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 26
6/6/2009 10:09:02 AM
HDD Format
HDD’yi başlatırken, imleci karşılık gelen HDD’ye
getiriniz ve Enter( ) butonuna basınız. Daha sonra
(Format) ikonu devreye girecektir. Eğer “Format”
basarsanız HDD format penceresi görünecektir. HDD
başlatmak için “OK” seçebilirsiniz.
Sistemin Kapatılması
Sistemin Kapatılması
HDD SON
Stop : Kayıt sırasında HDD dolduğunda kayıt
duracaktır.
Üzerine Yaz : Eğer HDD kayıt sırasında dolarsa,
en önce kaydedilmiş olan veriler silinecektir ve yeni
veriler yazılacaktır.
OK
Hareket/Kontrol
Dikkat
Dikkat
HDD Veri Kontrolü
HDD verilerini kaybetme olasılığını asgari
seviyeye indirmek için lütfen aşağıdaki
bilgileri dikkate alın.
Hasar meydana gelme olasılığı
nedeniyle HDD’yi herhangi bir darbe
veya yanlış kullanımdan korumanız
gerektiğini unutmayınız.
Kullanıcının hatalı kullanımından dolayı
meydana gelen veri kayıplarından
üretici sorumlu değildir.
Not : İlave HDD’nin eklenmesi.
HDD’nin üretici DVR’si ile uyumlu olup
olmadığını önceden kontrol ediniz.
Çıkış
Bu fonksiyon, çalışmakta olan işleri güvenli olarak
kapatmak veya gücü kapatmak için kullanılır.
Eğer doğrulama penceresinde ‘’OK’’ bastıktan sonra
sistem kapatma mesajını görürseniz, gücü kapatınız.
Eğer HDD boşluğu yereli değilse, Disk_Full
(
) ikonu görünecektir.
HDD formatlaması yapıldığında tüm
veriler silineceğinden dolayı, lütfen
ilerlemeye önemli verileri bir başka yere
yedekledikten sonra devam ediniz.
Eğer tekrarlamalı HDD kaydı
“Üzerine Yaz” olarak ayarlanmışsa
ve yedeklenecek verilerin üzerine
yazılmışsa, yedekleme başlatma süresi
değiştirilebilir veya iptal edilebilir.
Seç
İptal
05 MENÜ KURULUMU
HDD END ALARM ( )
On : Eğer HDD kayıt sırasında dolarsa, bir alarm
verir.
Off : Eğer HDD kayıt sırasında dolarsa, herhangi bir
alarm vermez.
Kapatılsın mı??
Eğer sistem, sistem kapatmayı
kullanarak sona erdirmeden kapatılırsa
veri kaybı veya disk hatası gibi bir
soruna yol açabilir. Gücü kapatırken
lütfen ilk olarak sistem kapatma
menüsünü kullanarak sistemi sona
erdiriniz.
Dikkat
KAMERA
Kamera menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
SHR-6042/6040 MENÜ
Sistem
►
Kamera
►
Kamera Konfigürasyonu
İzleme
►
PTZ Cihazı
Ekran Kurulumu
Kayıt Modu
Olay Kayıtları
►
Uzaktan Kontrol Cihazı
Kayıt İş Takvimi
Yedekleme
Ağ
►
Hareket/Kontrol
Seç
Çıkış
Veri kaybına ya da hasarlı HDD’ye neden
olabilecek örnekler.
DVR’nin sökülmesi ya da kurulumu
sırasında meydana gelebilecek
herhangi harici bir etken.
DVR çalışırken güç kesintisi veya
yanlış kapatma. (Bkz., sayfa 27: DVR
nasıl kapanır)
Çalışma sırasında DVR’nin hareket
ettirilmesi ya da darbe alması.
HDD veri kaybı nedeniyle yaşanılacak
hüsranı asgari seviyeye indirmek için
lütfen mümkün olan en kısa sürede
olayları yedekleyin.
menü kurulumu _27
SHR-6042_TUR.indb 27
6/6/2009 10:09:03 AM
Kamera Konfigürasyonu
PTZ Cihazı
Kamera Konfigürasyonu
Video
Oto Sekans
PTZ Cihazı
Protocol
ID
Başlık
Baud hızı
ON
5 SAN
CAM 01
0
Samsung
9600
ON
5 SAN
CAM 02
1
Pel-D
9600
ON
5 SAN
CAM 03
2
AD
19200
ON
5 SAN
CAM 04
3
Tech
2400
OK
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
Video
On : seçilen kanalın videosunu gösterir.
Off : seçilen kanalın videosunu göstermez.
Örtü : seçilen kanalın video bilgisi haricinde geri
kalan bilgileri gösterir.
Oto Sekans
Her bir kanal için otomatik sıralama ayarlayabilirsiniz.
Ayarlama canlı modda geçerlidir. “Off” veya
“Örtü” olarak ayarlanmış olan kanal otomatik
sıralama modunda gösterilmez.
Başlık
Seçilen kanalın kamera ismi ayarlanabilir.
Enter( ) butonuna basarsanız görsel klavye
görünecektir. Karakterler imleci hareket ettirerek
girilebilir. 10’e kadar karakter girişi yapabilirsiniz.
Eğer “Shift” basarsanız büyük harfleri ve sayısal
tuşları girebilirsiniz.
OK
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
ID
PTZ ID(0~99) seçiniz.
Protokol
PTZ fonksiyonunu ayarlamak için imleci istenen kanal
üzerine getirip Enter( ) butonuna basınız. Daha
sonra S veya T butonunu kullanarak PTZ seçiniz.
Tekrar Enter( ) butonuna basarak değiştirme
modundan çıkınız. Bu ürün, Samsung, Vic., Pan.,
AD, Phi., Pel-D, Pel-P, Ern, Vcl., Dia., Kal., VCLTP ve
Vicom protokollerini Tech.
Baud hızı
PTZ Hızını seçin.
(2400/4800/9600/19200/38400)
Yukarıdaki maddeler PTZ cihazının ayarları
ile eşleşmelidir. Daha fazla bilgi için PTZ cihaz
üreticisi tarafından sağlanan kılavuza bakınız.
Sadece Yarım Dupleks yöntemi iletim için
desteklenir.
klavye diyalogu
Kamera İsmi
CAM 01
Yedekleme
Shift
OK
İptal
28_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 28
6/6/2009 10:09:04 AM
İZLEME
Ekran Kurulumu
İzleme menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Ekran Kurulumu
SHR-6042/6040 Menü
128
128
Sistem
►
128
Kamera
►
İzleme
►
Canlı Mod
Spot Modu
Kayıt Modu
Olay Kayıtları
►
Kayıt İş Takvimi
İptal
Yedekleme
Ağ
►
Hareket/Kontrol
Parlaklık/kontrast/renk değerlerini her bir kanalın
kamera imajı için ayarlayan ekran budur.
Ayarlama için imleci istenen kanal üzerine getiriniz ve
parlaklık/kontrast/renk değerlerini ayarlayınız.
Seçilen kanal PIP bölgesinde sağ tarafta görünecektir.
Ayarlama S veya T butonlarını kullanarak ‘0’ ile ‘255’
arasında yapılabilir.
Eğer “Hepsini Uygula” basarsanız son olarak
güncellenen kanal için değerler tüm kanallara
kopyalanacaktır.
Eğer “Varsayılan” basarsanız, mevcut kanal için
değerler ‘128’ içinde sıfırlanır.
Uzaktan Kontrol Cihazı
Baud hızı
0
9600
OK
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
Detta fönster tillåter dig att kontrollera funktionerna
för DVR genom att använda system kontrollant
tangentbordet (SSC-2000, SSC-5000).
KİMLİK
Sistem kumandası klavyesinin kimliğini seçer.
Baud hızı
Sistem kumandasının iletim hızını seçer (1200/2400/
4800/9600/19200/38400).
Mevcut Sistem Kumandası Klavyesi
NO
1
Üretici
SAMSUNG
Seç
Çıkış
Canlı Mod
İzleme
Olay İzleme
Süre
KAPA
OSD
Tarih
ON
Başlık
ON
Saat
ON
Status
ON
OK
Uzaktan Kontrol Cihazı
KİMLİK
Model Adı
SSC-2000, SSC-5000
05 MENÜ KURULUMU
OK
Varsayılan HepsiniUygula
İptal
İzleme Süre
Herhangi bir kapalı konuma 30 saniyede ayarlayabilir
ve devam edebilirsiniz.
OFF : Olay ekranına dönüşen olay monitörü
çalışmamaktadır.
30 SEC : Bir sonraki kanal ekrana gelene kadar
mevcut kanalın görüntü süresini ayarlar.
CONTINUE : olay izleme ekranı, ön paneldeki
bir ALARM butonuna basarak iptal edene kadar
sağlanacaktır.
OSD
Tarih : açık olduğunda tarih ekranda
görüntülenecektir. Kapalı iken, tarih ekranda
görüntülenmeyecektir.
Saat : Açıkken, ekranda süre görüntülenecektir.
Kapalıyken süre ekranda görüntülenmeyecektir.
Başlık : Açıkken kamera ismi ekranda
görüntülenecektir. Kapalıyken kamera ismi ekranda
görüntülenmeyecektir.
Status : Açıkken ses/PTZ ekranda
görüntülenecektir. Kapalıyken Audio/PTZ ekranda
görüntülenmeyecektir.
Yukarıdaki öğeler, sistem kumandasının
klavyesinin ayarlarına uymalıdır. Daha fazla
bilgi için, sistem kumandasının klavyesinin
üreticisi tarafından sağlanan el kitabına bakın.
Bu cihaz, iletim yöntemi olarak yalnızca yarı
dubleksi destekler.
menü kurulumu _29
SHR-6042_TUR.indb 29
6/6/2009 10:09:05 AM
Spot Modu
Belirle
İzleme Türü
Süre
Olay
Normal
KAPA
3 SAN
Kamera
OK
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
İki monitöre sahip olduğunuz zaman Spot Out kanalı
tahsis edilmiş bir monitör üzerinde özel bir kanal için
kullanılabilir.
İzleme Türü Süre
Spot-out kanalı için olay izleme fonksiyonunun
çalıştırılıp çalıştırılmayacağını ayarlar. Herhangi bir
kapalı konuma 30 saniyede ayarlayabilir ve devam
edebilirsiniz.
OFF : Olay ekranına geçiş yapan olay izlemesi
çalışmaz.
CONTINUE : olay izleme ekranı, ön paneldeki
bir ALARM butonuna basarak iptal edene kadar
sağlanacaktır.
Normal Süre
1~60 SEC : Bir sonraki kanal görüntülenene kadar
mevcut kanalın görüntülenme süresini ayarlar.
Kamera
Istenen kanalı Spot out fonksiyonuyla kullanmak için
ayarlar.
30_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 30
6/6/2009 10:09:06 AM
KAYIT MODU
OLAY KAYITLARI
Kayıt menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Olay kaydı ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Kayıt Modu
Video Boyutu
Kalite
Çerçeve
SHR-6042/6040 MENÜ
CIF
Standard
30
Sistem
►
CIF
Standard
30
Kamera
►
CIF
Standard
30
İzleme
►
CIF
Standard
5
Kayıt Modu
Olay Kayıtları
ON
Varsayılan
OK
►
99
Hareket Algılama Kurulumu
Yedekleme
Ağ
İptal
Olay Kaydetme Kurulumu
Alarm Algılama Kurulumu
Kayıt İş Takvimi
►
Video Kaybı Algılama Kurulumu
Hareket/Kontrol
Uygulanacak olan kayıt modu değerlerini ön paneldeki
REC butonun a basarken ayarlayınız.
Full D1
704 X 480
704 X 576
Half D1
704 X 240
704 X 288
Video Boyutu
352 X 240
352 X 288
Çerçeve
Kayıt için kare sayısını ayarlar. Karelerin sayısı
saniyede kaydedilen ekran sayısına karşılık gelir.
Auto Deletion
“OFF’’ basarak açık veya kapalı olanı seçebilirsiniz.
Eğer “ON’’ seçilmişse, arama için tarih sınırlandırılır.
Tarih 1 ile 99 gün olarak sınırlandırılabilir.
Eğer “OFF’’ seçilmişse imleç seçim alanına
götürülemez ve arama için tarih sınırlandırılamaz.
Eğer “Default” basarsanız ilk değerlere geri
dönecektir.
Tam D1 standartlarında hem Kayıt ve hem de Olay
Kaydı modları için her kanalın çerçeve hızı ayarı
NTSC 90 fps, PAL 75 fps üzerinde olmamalıdır.
Çıkış
Olay Kaydetme Kurulumu
CIF
Kalite
Video kayıt kalitesini ayarlar.
Çok Very High, High, Standard, Low.
Seç
Olay Kaydetme Kurulumu
Video Boyutu
Kayıt için ekran boyunu ayarlar.
Video
Source
NTSC
PAL
05 MENÜ KURULUMU
Auto Deletion
Kalite
Çerçeve
CIF
Standard
30
CIF
Standard
30
CIF
Standard
30
CIF
Standard
5
Olay Öncesi
Olay Sonrası
3 san
10 san
Varsayılan
OK
İptal
Bir olay olduğunda kayıt modu değerlerini ayarlar.
Video Boyutu
Kayıt modunda ekran ayarlama boyu ayarlanır.
Video
Source
NTSC
PAL
Full D1
Half D1
CIF
704 X 480
704 X 576
704 X 240
704 X 288
352 X 240
352 X 288
Kalite
Herhangi bir olay için kayıt kalitesini ayarlar.
Çerçeve
Kayıt için kare sayısını ayarlar. Karelerin sayısı
saniyede kaydedilen ekran sayısına karşılık gelir.
Olay Öncesi
Olay öncesi bölüm
Bir olayın olduğu zaman
Ön-koşulları olayın olduğu noktadan kaydeder.
3~5 saniye: kayıt süresini olay olmadan önce
ayarlayınız.
menü kurulumu _31
SHR-6042_TUR.indb 31
6/6/2009 10:09:06 AM
Kamera
Mevcut alarma bağlı olan kamerayı ayarlar. Fabrika
ayarı değer mevcut alarma sayı olarak ayarlanmıştır.
En azından bir alarm ile bir kamera arasında bir
bağlantı kurulur. Çoklu seçimler de mümkündür.
Aşağıdaki ekran eğer imleci kamera maddesinden
hareket ettirerek Enter( ) butonuna basarsanız
görünecektir.
Olay Sonrası
Olay sonrası bölüm
Olayın olduğu zaman
Sonraki durumları olayı olduğu noktadan kaydeder.
Bir olay oluştuktan sonra, kayıt süresini 5 saniye ~
5 dakika ve saatleri de 1 olarak ayarlayın.
Kamera 1
Kamera 2
Kamera 4
Hepsi
OK
Eğer 1-kanal DVR desteği izleme menüsünde
açık olarak ayarlanmışsa, çözünürlük Tam D1
olarak değişecektir.
Alarm Algılama Kurulumu
Alarm Algılama Kurulumu
Alarm Girişi
Durum
Kamera
Alarma Çıkışı
Süre
Alarm Girişi 1
N.O
1
Yok
10 SAN
Alarm Girişi 2
N.O
2
Yok
10 SAN
Alarm Girişi 3
N.O
3
Yok
10 SAN
Alarm Girişi 4
N.O
4
Yok
10 SAN
OK
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
İptal
Alarm Çıkışı
Bir alarm çıkış yöntemini bir alarmdan olay olduğu
zaman ayarlar.
Şuanda sistem 2 Alarm çıkış fonksiyonunu ve 1
yerleşik hoparlör (bip) çıkışını desteklemektedir.
Aşağıdaki ekran eğer alarm çıkış maddesinden imleci
hareket ettirerek Enter( ) butonuna basılırsa
görünecektir.
1
2
Uyarı Sesi
Hepsi
OK
Durum
Alarm tipi “N.O” veya “N.C” olarak ayarlanabilir.
N.O (Normalde açık) : Sensör açık kalır ancak
kapanırsa bir alarm verir.
N.C (Normalde kapalı) : Sensör kapalı kalır ancak
açılırsa, bir alarm verir.
Kamera 3
İptal
Süre
Alarm çıkışı için süreyi ayarlar. Alarm sesi ayarlanan
değer ile duyulacaktır.
CONTINUE : alarm çıkış sesi, ön paneldeki ALARM
butonuna manüel olarak basarak iptal edene kadar
sağlanacaktır.
10~300 Saniye : alarm çıkışı içim süreyi
ayarlayabilirsiniz.
32_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 32
6/6/2009 10:09:07 AM
Hareket Algılama Kurulumu
Video Kaybı Algılama Kurulumu
Hareket Algılama Kurulumu
Video Kaybı Algılama Kurulumu
Alarm-Out
Süre
Alarma Çıkışı Yok
Yok
10 SAN
Süre
Yok
10 SAN
Yok
10 SAN
Yok
10 SAN
Hassasiyet:
Yüksek
Kurulan Alan
OK
İptal
Hareket tespit alanı, hassasiyet ve her bir kamera
videosu için alarm ayarlar.
Ayarlanacak olan kamera üzerinde imleci hareket
ettirdikten sonra Enter( ) butonuna basınız.
Alarm Çıkışı
Hareket algılandığında alarm çıkışını ayarlar.
Hâlihazırda sistem 2 alarm çıkış fonksiyonun ve 1
yerleşik hoparlör çıkışını destekler.
Süre
Alarm çıkışı için süreyi ayarlar. Alarm sesi önceden
ayarlanan süre için sürdürülür.
CONTINUE: alarm çıkışı, ön paneldeki ALARM
butonunu kullanarak iptal edilene kadar sağlanacaktır.
10~300 Saniye: alarm çıkışı için süreyi ayarlar.
Hassasiyet
Hareket tespit ve hassasiyet için yapılandırmayı
bağdaştırır.
Hassasiyeti Çok Very High, High, Medium, Low, Very
Low.
Kurulan Alan
Eğer imleci sağ taraftaki video görüntü alanına
götürdükten sonra Enter( ) butonuna basarsanız,
hareket alanı ayarlanabilir/iptal edilebilir.
( ): Tüm alanı bir hareket alanı olarak ayarlar.
( ): Tüm hareket alanını iptal eder.
Eğer “Varsayılan” basarsanız, hareket kurulumu ilk
değerlere geri yüklenecektir.
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
Eğer her bir kanaldan bir video kaybı olursa, bir alarm
ses çıkışına ayarlanabilir.
Alarm Çıkışı
Alarmdan bir olay olduğu zaman bir alarm çıkış
yöntemini ayarlar.
Hâlihazırda sistem 2 alarm çıkış fonksiyonun ve 1
yerleşik hoparlör çıkışını destekler.
İmleci alarm çıkış maddesine getirdikten sonra
Enter( ) butonuna basınca aşağıdaki ekran çıkar.
1
2
Uyarı Sesi
Hepsi
OK
05 MENÜ KURULUMU
Varsayılan
OK
İptal
Süre
Alarm çıkışı için süreyi ayarlar. Alarm sesi önceden
ayarlanan süre için sürdürülür.
CONTINUE: alarm çıkışı, ön paneldeki ALARM
butonunu kullanarak iptal edilene kadar sağlanacaktır.
10~300 Saniye: alarm çıkışı için süreyi ayarlar.
menü kurulumu _33
SHR-6042_Tur_2.indd 33
6/10/2009 1:50:41 PM
KAYIT İŞ TAKVIMI
Kayıt programının ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Kayıt İş Takvimi
YEDEKLEME
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Kesintisiz
Iş günü
Programlanan kaydı ayırmak için bölmeyi haftanın
gününe ayarlayın. Enter ( ) tuşuna basın,
istediğiniz günü ▲, ▼ ile seçin.
Hareket
Yedekleme menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Alarm Girişi
REC Seçeneği Iş günü
00-01
C:M:A
00-24
C:M:A
SUN
HepsiniUygula
Backup
OK
Sistem otomatik olarak imajlar kaydetmek için istenen
süre karelerini ayarlayarak ayarlayabilirsiniz.
Ayarlanacak olan kamera üzerine imleci götürdükten
sonra Enter( ) butonuna basınız.
Time Selection
Kayıt süresi yuvasını saat olarak ayarlamak için
ilmeci aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bölüm
üzerine götürünüz ve Enter( ) butonuna basınız.
Kayıt süresi yuvasını S veya T butonunu kullanarak
seçiniz. Değiştirme modundan tekrar Enter( )
butonuna basarak çıkabilirsiniz.
00-01
REC Seçeneği
Kayıt yöntemini ayarlar. Lütfen kayıt yöntemleri tipi
için aşağıdaki tabloya bakınız.
Eğer Enter( ) butonuna bastıktan sonra
S veya T butonuna basılırsa önceden ayarlanmış
kayıt yöntemini uygulayabilirsiniz.
“00-24”: Kayıt yöntemi eşdeğer olarak sıfır ile 24 saat
aralığında ayarlanabilir.
“Hepsini Uygula” üzerine basıldığında, güncel
kanala ait değerler tüm günler için tüm kanallara
kopyalanır.
Kayıt tipi
Kayıt desteği
C: Devamlı
M: Hareket
A: Alarm In
Kayıt yok
Sürekli kayıt
Hareket Kayıt
Kayıtta alarm
Sürekli ve hareket
kayıt
Sürekli ve kayıtta
alarm
Hareket ve kayıtta
alarm
Sürekli ve hareket ve
kayıtta alarm
Kurulum
ekranı
sembolü
YOKTUR
C
M
A
Yedekleme Modu
Video (SDB)
Başlangıç Saati
2009-02-12
11:01:08
Başlangıç Saati
2009-02-12
11:03:08
Yedekleme Cihazı
USB - No Detect
Format
Kamera
İptal
OK
Hareket/Kontrol
Seç
Çıkış
HDD’de bulunan bir başka cihaza video verilerini
yedeklemek için kullanılan yedeklemedir.
Yedekleme Modu
Yedekleme için hangi modun kullanılacağını seçer.
Yedekleme modu, SDB, SFX ve AVI olmak üzere
toplamda üç tipi destekler.
Enter( ) butonuna basınız ve S veya T butonunu
kullanarak yedekleme modunu seçiniz. Değişiklik
modundan tekrar Enter( ) butonuna basarak
çıkabilirsiniz.
Samsung Veritabanı (SDB) : Bu, Samsung’un
tescilli veri tipidir. Veriler SDB içinde yedeklendiğinde,
yedekleme verileri, SDB’nin yanında aynı zamanda,
otomatik olarak, SDB Görüntüleyicisi içine de
kopyalanır. Genellikle, SDB yığın depolama verilerini
yedeklemek için kullanılır.
SFX : Bu mod bir yedekleme işini otomatikuygulanabilir video çalar ile birlikte yapar. Eğer
yedekleme dosyası çalıştırılırsa çalar otomatik olarak
videoyu göstermek için başlatacaktır. SFX yedekleme
verisi uygulanabilir bir dosya uzantısı (.EXE) ile
kaydedilir.
AVI : Bu mod, Windows Media Player’dan
çalınabilecek olan video formatını kaydeder.
Audio codec yedeklenebilir.
Başlangıç Saati & Bitiş Saati
Yedekleme için tarih ve saati ayarlar.
(Minimum yedekleme süresi 2 dakika.)
C:M
C :A
M :A
C : M :A
34_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 34
6/6/2009 10:09:09 AM
AĞ
Ağ menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
SHR-6042/6040 MENÜ
Sistem
►
Kamera
►
İzleme
►
Olay Kayıtları
SONY
TRANSCEND
SAMSUNG
AXXEN
SANDISK
DADAM
LG XTICK
AXIAN
SIZE
512MB, 1GB, 2GB
128MB, 2GB, 4GB
1GB, 2GB
1GB
256MB
640MB
1GB
256MB
Web Görüntüleyici Port Ayarı
Ağ Durumu
►
DDNS Kurulumu
Kayıt İş Takvimi
NTP Kurulumu
Yedekleme
Ağ
MODEL
IP Kurulumu
Kayıt Modu
Geri Arama Kurulumu
►
Transfer Görüntü Kurulumu
Hareket/Kontrol
Seç
IP Kurulumu
NOT USE
ID/Parola
USER
Camera
Kamera kanalını yedekleme için ayarlar.
Alan IP
000.000.000.000
Alt ağ Maskesi
255.255.255.000
Ağ geçidi
000.000.000.000
Format
USB format işlevlerini destekler.
Port(TCP)
554
Bant Genişliği
10Mbps
Dikkat
Lütfen yedekleme sırasında depolama
cihazını çıkartmayınız veya sistem
gücünü kapatmayınız. Sistem anormal
olarak çalışabilir.
Sistem hızı yedekleme sırasında
yavaşlayabilir.
Verileri bir CD’ye yedeklerken
kaydedilen veriler disk kaydetme
yüzeyinin koşullarına göre hasar
görebilir.
Çıkış
IP Kurulumu
Bağlantı Modu
Yedekleme dosyası bir PC’de çalınabilir ancak
bir DVR’dan çalınamaz.
Bir AVI yedeklemesi durumunda, kaydedilen
dosyayı çalmak için bir DivX codec ihtiyacınız
olabilir. DivX codec www.divx.com sitesinden
alabilirsiniz.
Eğer bir yedekleme cihazı yoksa bir uyarı
mesajı görünecektir.
Filigran için, bir kişi işareti çıplak gözle
okuyamasın diye işareti yalnızca üreticinin
bildiği video verilerine ekleyin. Kaydedilen
video verileri, taklit edilmiş veya değiştirilmişse,
SDB Görüntüleyici veya SFX Oynatıcının
ekranında “Tampered” (Kurcalanmış)
görüntülenecektir. Böyle bir durum yoksa,
“Approved” (Onaylanmış) görüntülenecektir.
05 MENÜ KURULUMU
Yedekleme Cihazı
Yedekleme için depolama cihazını ayarlar.
Yedekleme cihazı USB depolama cihazı ve CD/DVD,
USB-CD/DVD destekler.
Enter ( ) düğmesine basın ve S veya T
düğmesi ile yedekleme cihazını (USB depolama
sistemleri) seçin. Değiştirme modundan tekrar
Enter( ) butonuna basarak çıkınız.
USB veri depolama sistemleri sisteme normal olarak
bağlandığında, [Format] butonu etkindir.
Ve daha sonra, USB veri depolama sistemlerini
resetlemek için, [Format] butonuna basın.
OK
İptal
Bağlantı Modu
Ana sistem için ağ tipini ayarlar.
Enter( ) butonuna basınız ve S veya T butonunu
kullanarak ağ seçiniz.
Kullanım yok: Bir ağ kullanmadığınız zaman seçiniz.
STATIC-IP: Sabit bir IP adresi kullanan ağa ana
sistem bağlandığında bunu seçiniz.
DHCP: IP adresi dinamik olarak DHCP tarafından
atanan bir ağa ana sistem bağlandığında bunu
seçiniz.
ADSL(PPPoE): PPPoE kullanan ADSL ağına ana
sistem bağlandığında bunu seçiniz.
ID/Parola
ADSL seçildiğinde ID/ŞİFRE manüel olarak
girebilirsiniz.
Ana sistem ADSL ağına bağlandığında, ADSL
taşıyıcısı tarafından verilen bir kullanıcı ID ve şifresi
girmeniz gerekmektedir. Kullanıcı ID ve şifresi görsel
klavye kullanarak girilebilir.
menü kurulumu _35
SHR-6042_TUR.indb 35
6/6/2009 10:09:10 AM
Web Görüntüleyici Port Ayarı
klavye diyalogu
Kullanıcı Kimliği
USER
Parola
****
Web Görüntüleyici Port Ayarı
Port
Shift
80
Yedekleme
OK
OK
İptal
Hareket/Kontrol
Alan IP
Ağa bağlanacak olan ana sistemin IP adresini ayarlar.
Eğer bağlantı modu STATIC-IP olarak ayarlanmışsa
kullanıcının direkt olarak IP adresini girmesi gerekir.
Alt ağ Maskesi
Ana sistem için alt ağ maskesini ayarlar.
Ağ geçidi
Ana sistem için ağ geçidini ayarlar.
Port(TCP)
Port numarası 554 ile 2048 arasında seçilebilir.
Bant Genişliği
Bir ağ üzerinde video verilerini aktarmanın azami
hızını ayarlayın.
Seç
İptal
Çıkış
Web Görüntüleyicinin Web tarayıcı üzerinde
kullanılacağı bir port numarası ayarlayın. Port
numarası, varsayılan biçimde 80 olarak ayarlanır
Port
Web Görüntüleyicinin Web tarayıcı üzerinde
kullanılacağı bir port numarası ayarlayın. Port
numarasını 80 ile 60080 arasında ayarlayabilirsiniz.
DVR’deki Web Görüntüleyicinin portu, güvenlik
duvarı veya paylaşan cihaz tarafından
kapatılırsa, Web Görüntüleyici, Web tarayıcı
üzerinde çalışamaz. Bu durumda, ağ
yöneticinizle irtibat kurun.
36_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 36
6/6/2009 10:09:10 AM
Ağ Durumu
DDNS Kurulumu
Ağ Durumu
Tahsis Edilen IP
DDNS Kurulumu
222.112.139.76
Bağlantı Durumu
0%
DDNS Alanı
DYNAMIC DDNS
Terminal Alanı
SAMSUNG
Kullanıcı Kimliği
SHR
Parola
****
OK
Seç
Çıkış
Tahsis Edilen IP
Mevcut sisteme tahsis edilen IP adresini görüntüler.
Bağlantı Durumu
Renkli olarak, sistemin o anda ağa normal durumda
mı yoksa anormal durumda mı bağlı olduğunu
gösterir.
“OK” görüntülenirse, bu, IP’ye bağlanılabileceği
anlamına gelir. “Failed” görüntülenirse, bu, IP’ye
bağlanılamayacağı anlamına gelir.
Renk
Yeşil
Sarı
Kırmızı
Ping Yanıt Hızı
500 ms’den az
500~2000 ms
2000 ms’den fazla
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
DDNS kurulum fonksiyonu, dinamik IP adresini sisteme
sanki sabit bir IP adresiyle bağlanmış gibi kullanmanızı
sağlar.
DDNS Alanı
DDNS alanı SAMSUNG,DYNAMIC DDNS, NO IP ve
CHANGE IP arasından seçilebilir özelliktedir.
SAMSUNG seçildiğinde IP Samsung Electronics
tarafında işletilen DDNS’ye kaydedilecektir.
DYNAMIC DDNS, NO IP ve CHANGE IP, bir dinamik
IP kaydı ve ücretsiz olarak bir URL ataması sağlayan
kamu DDNS web siteleridir. Host adını kullanıcı ID
ve şifreyi karşılık gelen web sitesine katılıp URL
kaydettikten sonra ayarlayınız.
05 MENÜ KURULUMU
Hareket/Kontrol
OK
Terminal Alanı
DDNS sitesinin host ismini ayarlar.
Kullanıcı Kimliği
DDNS sitesine girerken kullanılan kullanıcı ID ayarlar.
Parola
DDNS sitesine girerken kullanılan şifreyi ayarlar.
Samsung DDNS ürünün Mac adresini
kullanır. Eğer Mac adresi 00:0C:83:00:00:32
ise, Samsung Domain adı “h0000032.
websamsung.net” olarak kaydedilir.
menü kurulumu _37
SHR-6042_TUR.indb 37
6/6/2009 10:09:11 AM
Eğer bir kamu DDNS ayarlamışsanız (dyndns.
com, noip. com veya changeip.com), DNS
içinde hosti isim (URL) IP adresi güncellenene
kadar 30 ile 60 saniye geçebilir.
Ana sisteme bir IP router bağlayarak ağı
kullanırken, ağ portunun IP router kurulum
menüsünden belirlenmesi gerekir. Ana sistem
TCP iletişimi için 1494points (554-2048)
kullanır. IP router tarafından desteklenen
DHCP fonksiyonunu kullanırken ana sisteme
IP adreslerini dinamik olarak atama işlemini
kullanırken, IP router kurulum menüsünden
dinamik olarak atanan IP adresinin port
numarası belirtilmelidir. Bir IP router
kullanırken ana sistemin bağlantı modu için bir
sabit IP adresi ayarlama ve belirtilen IP router
’a IP adresi girmek için IP router’ın kurulum
menüsünden ana sisteme atanan IP adresi ve
port numarasını belirlemek gerekir. Lütfen
IP router kullanım kılavuzuna veya üreticiye
IP Router kurulum yöntemi için başvurunuz.
NTP Kurulumu
NTP Kurulumu
Ana Adres
pool.ntp.org
İkinci Adres
asia.pool.ntp.org
Bağlantı Durumu
Test
NTP Çalıştır
trying.. 0%
OK
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Çıkış
NTP Kur sistemi ağ bazında senkronize etmek için
kullanılır.
Ana Adres & İkinci Adres
NTP sunucu adresini ayarlar.
Bağlantı Durumu
NTP sunucu adresini girdikten sonra ‘’Test’’ basarak
NTP sunucusuyla bağlantı durumunu kontrol
edebilirsiniz.
Eğer “Success” mesajı görüntülenirse NTP
sunucusu iletişim yapma imkânına sahip durumda
demektir; eğer “Failed” mesajı görüntülenirse, iletişim
yapmak mümkün değildir.
NTP Çalıştır
NTP fonksiyonunu kullanırken lütfen “NTP Çalıştır”
kutusunu işaretleyiniz.
DVR sistemlerinin zamanı NTP standart
zamanına göre daha hızlı olarak
ayarlandığında, NTP ayarı önde gider ve 10
dakika DVR sistem zamanı geçtiğinde kayıt
edilen veriler otomatik olarak silinir.
NTP fonksiyonu kullanımda olduğunda, saat
kurulum menüsünden bir saat değişikliği
yapılamaz ve sadece standart saat diliminin
ayarlanmasına izin verir.
NTP sunucusu ve DVR sistemi arasındaki
senkronizasyon her saat gerçekleştirilir.
38_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 38
6/6/2009 10:09:12 AM
Olay
NTP(Ağ süresi Protokolü) Sunucu listesi
NTP Sunucu adresi
pool.ntp.org
Asia.pool.ntp.org
Europe.pool.ntp.org
North-america.pool.ntp.org
Oceania.pool.ntp.org
South-america.pool.ntp.org
at.pool.ntp.org
au.pool.ntp.org
be.pool.ntp.org
ca.pool.ntp.org
ce.pool.ntp.org
cl.pool.ntp.org
de.pool.ntp.org
dk.pool.ntp.org
es.pool.ntp.org
fi.pool.ntp.org
fr.pool.ntp.org
gt.pool.ntp.org
ie.pool.ntp.org
it.pool.ntp.org
jp.pool.ntp.org
mx.pool.ntp.org
my.pool.ntp.org
nl.pool.ntp.org
no.pool.ntp.org
nz.pool.ntp.org
ph.pool.ntp.org
pl.pool.ntp.org
pt.pool.ntp.org
ru.pool.ntp.org
se.pool.ntp.org
us.pool.ntp.org
Geri Arama Kurulumu
: Geri arama işlevinin etkin hale getirileceği
alarm girişi kanalını seçin.
: Geri arama işlevinin etkin hale getirileceği
Hareket kanalını seçin.
: Geri arama işlevinin etkin hale getirileceği
Kamera kanalını seçin. Seçilen kanalda video
kaybı oluşursa, Geri arama mesajları iletir.
: Geri arama işlevinin etkin hale getirileceği
Kamera kanalını seçin. Kayıt, Geri arama
mesajlarını seçen ve bittiğinde bunları ileten
Kanaldan başlar.
: Geri arama işlevinin etkinleştirileceği geri
HDD hatasını/HDD Tam öğesini seçin.
Hatanın HDD ’den oluşması veya HDD tam
olduğunda, Geri arama mesajları iletir.
Kimden(Gönderici)
E-posta göndericisinin hesabını girin.
Enter( ) düğmesine basın. Daha sonra, aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi metin kutusu görünecektir:
05 MENÜ KURULUMU
ISO
Alan
Dünya çapında
Asya
Avrupa
Kuzey Amerika
Okyanusya
Güney Amerika
AT Avusturya
AU Avustralya
BE Belçika
CA Kanada
CE İsviçre
CL Şili
DE Almanya
DK Danimarka
ES İspanya
FI Finlandiya
FR Fransa
GT Guatemala
IE İrlanda
IT İtalya
JP Japonya
MX Meksika
MY Malezya
NL Hollanda
NO Norveç
NZ Yeni Zelanda
PH Filipinler
PL Polonya
PT Portekiz
RU Rusya
SE İsveç
US ABD
klavye diyalogu
abcdef@samsung.com
Shift
Back
OK
İptal
Kime(Alıcı)
E-postaları alacak kullanıcının hesabını girin.
Enter( ) düğmesine basın. Daha sonra, aşağıdaki
pencere görünecektir.
“Yeni” öğesine basın. Bir sanal klavye penceresi
göründüğünde, alıcının adresini girin.
Kullanılabilir Adres Kitabı’ndan bir hesap seçin
ve alıcı adresini seçim listesine kaydetmek için
düğmesine basın.
Geri Arama Kurulumu
Olay
Alarm 1
Alarm 2
Alarm 3
Alarm 4
Transmisyon Kurulumu
Kimden
abcdef@samsung.com
Kime
hijklmn@samsung.com
SMTP Sunucusu
mail.samsung.com
OK
İptal
Her bir olay (Alarm Girişi, Hareket, Video Kaybı ve
Kayıt) algılandığında, alarm girişi ile birlikte çalışan her
bir geri arama mesajlı ve kamera görüntüleri, e-posta
adresine teslim edilecektir. E-posta adresine bir geri
arama mesajı göndermek için gönderici, alıcı ve SMTP
Sunucusu hakkındaki bilgiler ayarlanmalıdır.
menü kurulumu _39
SHR-6042_TUR.indb 39
6/6/2009 10:09:12 AM
Transfer Görüntü Kurulumu
Kullanılabilir Adres Kitabı
Seçilmiş Liste
abcdef01@samsung.com
abcdef@samsung.com
abcdef02@samsung.com
hijklmn@samsung.com
abcdef03@samsung.com
mail.samsung.com
Transfer Görüntü Kurulumu
Kalite
abcdef04@samsung.com
abcdef05@samsung.com
Yeni
Sil
Sil
OK
İptal
Çerçeve
Standard
25
Standard
25
Standard
25
Standard
25
Video Boyutu
CIF
SMTP Sunucusu:
Bilgileri STMP Sunucusuna girin. Enter( )
düğmesine basın. Daha sonra, aşağıdaki pencere
görünecektir:
Varsayılan
OK
İptal
Ağ üzerinden gönderilecek olan video bilgilerini ayarlar.
Kalite
İletilecek olan imaj kalitesini ayarlar.
Çok Very High, High, Standard, Low.
SMTP Sunucu Bilgisi
SMTP Sunucusu
mail.samsung.com
Kullanıcı Kimliği
hijklmn
Parola
Port
****
25
Yetkilendirme yöntemi
Yok
Çerçeve
Kayıt için kare sayısını ayarlar. Kare sayısı saniyede
kaydedilen ekran sayısını gösterir.
SSL
OK
İptal
STMP Sunucusu:
E-postaların gönderileceği sunucunun adresini girin.
Kullanıcı Kimliği:
Posta sunucusunun (SMTP) kullanıcı adını girin.
Parola:
Kullanıcı hesabının parolasını posta sunucusuna girin.
Port:
Posta sunucusunun (SMTP) port numarasını girin. 1
ile 65535 arasında port numarası ayarlayabilirsiniz.
Yetkilendirme Yöntemi:
Posta sunucusunda (SMTP) oturum açmayı
etkin hale getirmek için güvenlik yetkilendirmesini
gerçekleştirin. Bu seçenek, e-postaları gönderirken
veya alırken, Kimlikleri ve parolaları şifrelemenize
ve yetkilendirmenize imkan verir. Bu seçenek, asıl
olarak, İnternet Servisi Sağlayıcılar (IPS’ler)/İnternet
içerik sağlayıcıların servislerine kaydolmak için
kullanılır.
SSL:
Belirtilen SMTP sunucusunun, güvenlik protokolü
olarak SSL kullanıp kullanmadığını seçin. Örneğin,
Google Gmail’in SMTP sunucusu, giden postayı
şifrelemek için SSL kullanır.
Video Boyutu
Kayır için ekran boyunu ayarlar.
Video
Source
NTSC
PAL
Full D1
Half D1
CIF
704 X 480
704 X 576
704 X 240
704 X 288
352 X 240
352 X 288
Eğer “Varsayılan” basarsanız, özellik değerleri ilk
değerlere geri dönecektir.
Olası çerçeve ayarı NTSC : MAX.30fps,
PAL : MAX.25fps, FULL D1 standardı.
Yetkilendirme Yöntemi
CRAM-MD5/CRAM-SHA1 Yetkilendirmesi:
Kimlikler veya parolalar gönderildiğinde veya
alındığında şifrelemeyi etkin hale getirir.
PLAIN Yetkilendirme: Kimlikler veya
parolaları göndermek veya almak için metin
biçimini kullanır.
LOGIN Yetkilendirmesi: Paket ağ trafiğini
önlemek için Kimlikler ve parolaları Base64
altında şifreler.
40_ menü kurulumu
SHR-6042_TUR.indb 40
6/6/2009 10:09:13 AM
PTZ kamera kontrol
PTZ KAMERA KONTROL
MODU
PTZ cihazı kontrol moduna girmek için PTZ cihaz
kurulum değerlerinin doğru olarak ayarlanması gerekir.
ID
Protocol
Baud hızı
0
Samsung
9600
1
Pel-D
9600
2
AD
19200
3
Tech
4800
OK
Hareket/Kontrol
Seç
İptal
Eğer PTZ kontrolü DVR tarafından 5 dakika
boyunca kullanılmazsa, PTZ modu otomatik
olarak iptal edilecektir.
Çıkış
TEMEL PAN,TILT VE ZOOM
İŞLEMLERİ
)
Eğer PTZ menüden kurulmuşsa, PTZ ikonu (
iEkranın karşılık gelen kanalında görüntülenecektir.
Mavi bir çubuk eğer Enter( ) butonuna canlı mod
ekrnaında basarsanız görünecektir. Yön butonlarını
kullanarak bu çubuğu hareket ettirip PTZ ile kanala
hareket ediniz ve PTZ butonuna basarak PTZ cihazı
kontrol modunu giriniz. Eğer PTZ kontrol modunu
girerseniz, canlı ekran PTZ ikonu beyaz renkten sarı
renge değişecektir. Sadece temel Pan, Tile ve Zoom
işlemleri bölmeli ekranın PTZ cihaz kontrol modunda
yapılabilir.
06 PTZ KAMERA KONTROL
PTZ Cihazı
Tekli ekrandan temel Pan, Tilt veya Zoom işlemlerini,
önceden ayarlama, kamera menüsü veya diğer
fonksiyonları ayarlayabilirsiniz. Menüden ilk olarak PTZ
ile kanalı ön panelde bulunan CH1 ile CH4 butonlarına
basarak ve PTZ butonuna basarak seçiniz. Eğer tekli
ekran PTZ cihaz kontrol modunu seçerseniz, ekranın
PTZ ikonu beyaz renkten sarı renge değişecektir.
Canlı modda PTZ butonuna PTZ cihaz kontrol modunu
iptal etmek için basınız. Eğer iptal edilirse, PTZ ikonu
(
) beyaz renkten sarı renge değişecektir.
PAN (Yatay Kaydırma)
PTZ kamerası yatay yönde PTZ cihazı kontrol
modu içinde ön panelde bulunan yön (W veya X)
butonlarıyla kontrol edilebilir.
TILT (Eğme)
PTZ kamerası dikey yönde PTZ cihazı kontrol
modu içinde ön panelde bulunan yön (S veya T)
butonlarıyla kontrol edilebilir.
CAM_01
PTZ kamera kontrol _41
SHR-6042_TUR.indb 41
6/6/2009 10:09:14 AM
ZOOM
PTZ kamerası büyütme/küçültme işlemini PTZ cihazı
kontrol modu içinde ön panelde bulunan TELE/WIDE
butonunu kullanarak yapabilir.
PTZ CİHAZI MENÜ KURULUMU
PTZ cihazı menü kurulumunu girmek için ilk olarak
kanal setini PTZ ile ön panelde bulunan CH1 ve
CH4 butonlarına basarak seçiniz ve PTZ butonuna
basınız. Eğer tekli ekran PTZ cihaz kontrol modunu
seçerseniz, ekranın PTZ ikonu beyaz renkten sarı
renge değişecektir. Canlı modda PTZ butonuna PTZ
cihaz kontrol modunu iptal etmek için basınız. Eğer iptal
edilirse, PTZ ikonu Arama( ) butonuna beyaz renkten
sarı renge değişecektir.
PTZ MODELİ
Samsung
Tara
Auto Pan
Biçim
Sil
ZUM HIZI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Çalıştır
MOD SEÇ
Cursor Mode
ZUM HIZI
PTZ kamerasının zum hızını adım adım
ayarlayabilirsiniz. İmleci ZUM HIZI getirdikten sonra
Enter ( ) butonuna basınız ve hızı
S veya T butonunu kullanarak ayarlayınız.
Değiştirme modundan tekrar Enter ( ) butonuna
basarak çıkınız.
MOD SEÇ
PTZ kamerasının belirli bir konumunu PRESET ID
için ayarlamak veya PTZ kamerasının konumunu
kontrol etmek için kullanılır. Butonu döndürerek
“Cursor Mode” “P/T Modu”, “P/T Modu” “Cursor Mode” geçiş yapılır.
Cursor Mode: menüler arasında hareket edebilen
durumu gösterir.
P/T Modu: PTZ kamerasının Pan, Tilt ve Zoom
fonksiyonlarını kontrol edebilen durumu gösterir.
PRESET SETUP
Kurulum
P/T HIZI
PRESET
P/T HIZI
PTZ kamerasının Pan/Tilt hızını adım adım
ayarlayabilirsiniz. İmleci P/T HIZI getirdikten
sonra Enter( ) butonuna basınız ve hızı
S veya T butonunu kullanarak ayarlayınız.
Değiştirme modundan tekrar Enter( ) butonuna
basarak çıkınız.
Liste
OK
PTZ MODELİ
Hali hazırda ayarlanmış olan PTZ modeli gösterir.
PTZ modeliyle gösterilen fonksiyon menüleri
görüntülenir. Her bir menü çeşitli PTZ fonksiyonlarını
ayarlamanızı sağlar.
Tara: Belirtilen bir yeri sırasıyla ÖNAYAR 1 ile 20’dan
geçirir.
Auto Pan: Eğer PTZ kamerasının iç menüsünden iki
nokta konumu ‘’Start’’ ve ‘’End’’ ayarladıktan sonra
“Auto Pan” basarsanız, bu fonksiyon iki nokta
arasında gidip gelmelerine sebep olur. Auto Pan
fonksiyonu tekrar “Auto Pan” basarak iptal edilebilir.
Kurulum: Bir seçmeli yeri ÖN AYAR numarasına
veya PTZ kamerası iç menüsüne girmek için seçiniz.
Biçim: Bu işlev PAN, TILT, ZUM ve FOCUS
gibi manuel işlemleri hatırlar ve hatırladığında
gerçekleştirir.
Sil: Bu işlev, “Kurulum” öğesine basarken “Sil”
öğesine bastığınızda, PRESET No. 1 ila PRESET
No. 20 arasında ayarlanan PTX’nin konumu
hakkındaki bilgileri silmenize imkan verir.
Bu fonksiyon PTZ kamerasının arzu edilen konumunu
kaydeder.
20 PTZ kamerasının konumunun depolanmasına izin
verir.
Tekli ekran PTZ cihaz kontrol modundan Arama ( )
tuşuna basılırsa PTZ menü kurulum penceresi ekrana
gelir.
PTZ MODELİ
Samsung
Tara
Auto Pan
Biçim
Sil
Kurulum
P/T HIZI
ZUM HIZI
PRESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Çalıştır
MOD SEÇ
Cursor Mode
Liste
OK
Imleci ‘’Kurulum’’ üzerinde getirdikten sonra PRESET
ayarlamak için Enter( ) butonuna basınız.
Eğer mode ‘’Cursor Mode’’ basarak “P/T Modu”
değişirse PTZ konumu manipülasyon moduna geçiş
yapacaktır.
PTZ kamerasını istenen konuma yön (STWX)
butonlarını ve ön paneldeki TELE/WIDE butonunu
kullanarak ayarlayınız.
42_ PTZ kamera kontrol
SHR-6042_TUR.indb 42
6/6/2009 10:09:15 AM
KAMERA MENÜ KURULUMU
Tekli ekran PTZ cihaz kontrol modunda SEARCH( )
butonuna basarsanız PTZ menü kurulumu penceresi
görünecektir.
PTZ MODELİ
S
Üst
T
Alt
W
Sol
X
Sağ
Büyült
WIDE
Tara
Auto Pan
Biçim
Sil
Kurulum
P/T HIZI
Küçült
ZUM HIZI
PRESET
PTZ konumu manipülasyon modundan eğer
‘’Cursor Mode’’ geçiş yaparsanız “ P/T Modu”
basarak çıkış yapabilirsiniz.
PRESET numarası bölümüne, PTX’nin mevcut
konumunu hatırlamak için bir PRESET girin.
Daha sonra, Çalıştır düğmesine basın.
(PRESET numaraları, 1 ile 20 arasında ayarlanabilir.)
PRESET kurulum modundan tekrar “Kurulum” basarak
çıkabilirsiniz.
PRESET AD AYARLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Çalıştır
MOD SEÇ
Liste
Cursor Mode
OK
“Kurulum” tuşuna basıldığında, “Tara” değişir ve
“Menü” olur.
PTZ MODELİ
06 PTZ KAMERA KONTROL
TELE
Samsung
Samsung
Menü
Auto Pan
Biçim
Sil
Kurulum
P/T HIZI
ZUM HIZI
PRESET
Önayar İsim
İsim
1
PRESET 1
2
PRESET 2
3
PRESET 3
4
PRESET 4
5
PRESET 5
6
PRESET 6
7
PRESET 7
8
PRESET 8
9
PRESET 9
10
PRESET 10
3
4
5
8
9
0
İsim
OK
Sonraki
2
7
Çalıştır
Preset
Önceki
Preset
1
6
MOD SEÇ
Liste
Cursor Mode
OK
“Menü” tuşuna basıldığında, PTZ kamera menüsü
tarafından sunulan menü ekranı görünür. Bu menüde
çeşitli PTZ kamera ayarları yapılabilir.
İptal
Her bir PRESET’in adını ayarlayabilirsiniz.
düğmesine basın. Daha sonra, bir sanal klavye
görünecektir. Harfleri seçmek için imleci hareket ettirin.
10 harfe kadar girebilirsiniz. Küçük harfe geçmek ve
büyük harfe ve özel tuşlara geçmek için sırasıyla
“Shift” öğesine basın.
** MAIN MENU V2.0 **
KAMERA...
VIDEO SET...
PRESET...
AUTO SET...
OTHER SET...
klavye diyalogu
Yerleşik PTZ menüsüne gidebilir veya yön (STWX)
butonlarını kullanarak değeri ayarlayabilirsiniz.
Yerleşik kamera menüsünden çıkmak için ön paneldeki
MENU butonuna basınız.
PRESET 1
Shift
Back
OK
İptal
PRESET 1 ila PRESET 10’u görüntülemek için
“Önceki” öğesine ve PRESET 11 ila PRESET 20’yi
görüntülemek için “Sonraki” öğesine basın.
PTZ kamera kontrol _43
SHR-6042_TUR.indb 43
6/6/2009 10:09:16 AM
kayit
REC (NORMAL KAYIT)
Kanallardan gelen kaydedilmemiş tüm video
görüntüleri, REC butonuna basarak kaydedilecektir. Bu
durumda REC LED yanacak ve kayıt ikonu ekranda
görünecektir. Ön paneldeki HDD LED veriler HDD’ye
kaydedilirken yanıp sönecektir.
Eğer iş (saat değişimi, dosya silme, HDD
formatı veya HDD bağlama/serbest bırakma
gibi) kaydı durdurma ihtiyacı duyarsa, kayıt
durdurulacaktır.
KAYIT İŞ TAKVIMI
“Kayıt İş Takvimi” fonksiyonu kayıt programı
menüsünden seçilirken Programlanan kayıt işi otomatik
olarak uygulanacaktır. Eğer kayıt programı fonksiyonu
ayarlanmışsa, kayıt süre boyunca yapılmayacaktır.
Kayıt ikonu, programlı kayıt süresinde görünecektir. Ön
paneldeki HDD LED veriler HDD’ye kaydedilirken yanıp
sönecektir.
Kayıt İş Takvimi
Olay kaydı fonksiyonu sadece eğer olay
kaydı fonksiyonu kayıt programı menüsü
fonksiyonundan yapılırsa olacaktır. Eğer iş
(saat değişimi, dosya silme, HDD formatı
veya HDD bağlama/serbest bırakma gibi)
kaydı durdurma ihtiyacı duyarsa, kayıt
durdurulacaktır.
EVENT RECORDING
Alarm Detection
Alarm In (sensor) işletim modu olay kayıt
menüsünden alarm bölümünden N.O (Normalde
açık) veya N.C (Normalde kapalı) olarak
ayarlanmalıdır.
Motion Detection
Olay kaydı menüsünden Hareket tespit bölgesi
ayarlanmalıdır.
Event Record
Bir olay olduğunda kaydedilen formu ayarlar.
Eğer iş (saat değişimi, dosya silme, HDD
formatı veya HDD bağlama/serbest bırakma
gibi) kaydı durdurma ihtiyacı duyarsa, kayıt
durdurulacaktır.
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Kesintisiz
Hareket
Alarm Girişi
REC Seçeneği
00-01
M:A
00-24
M:A
Hepsini Uygula
OK
Bir olay kaydı ayarlandığı sırada bir olay olursa,
otomatik kayıt fonksiyonu devreye girer. bu durumda
karşılık gelen kanalın olay kayıt kurulumunu olay
kayıt menü maddesinin olay kayıt modu kurulumu alt
menüsünde kaydedilecektir. (Quality, Frame,
Pre Event, Post Event, Video Size)
44_ Kayıt
SHR-6042_TUR.indb 44
6/6/2009 10:09:20 AM
arama ve çalma
KULLANICI GIRIŞI
Arama ekranına girmek için ARAMA tuşuna basınız.
ARAMA TARIHI VE SAAT
SEÇIMI
Kullanıcı Girişi
Arama Girişi
Kullanıcı Kimliği
ADMIN
Tarih
Parola
Tarih
OK
Hareket/Kontrol
İptal
Seç
Çıkış
Bir arama yapmak için, ilgili arama yetkisi bulunan
kullanıcı oturum açmalıdır. Kullanıcı kimliğinizi
ve parolanızı girilerek ilgili kullanıcı olarak oturum
açabilirsiniz.
(Bu ürün gönderildiğinde, “ADMIN” kullanıcı hesabının
parolası “4321” olarak ayarlanmıştır.)
ARAMA EKRANI
Arama ekranının ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Arama
Tarih
2007-03-26 14:08:03
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
1 CAM 01
2 CAM 02
3 CAM 03
4 CAM 04
Kesintisiz
Hareket
Oynat
2007-03-21 14:08:03
2007-03-21
Alarm Girişi
Live
Saat
14
Dak
8
San
3
OK
08 ARAMA VE ÇALMA
Takvimi kullanarak kaydedilmiş tarihe hareket
edebilirsiniz.
Arzu ettiğiniz tarihi aramak için eğer ( ) ikonuna
basarsanız takvim penceresi ekrana gelir.
İptal
( ): Bir önceki aya gider.
( ): Bir sonraki aya gider.
Arama saatini ayarlarken, imleci Saat, Dak. ve San.
seçeneklerine hareket ettirin ve Enter( ) tuşuna
basın. Daha sonra, S ya da T düğmelerini kullanarak
saat/dakika/saniye seçeneklerini değiştirin. Enter( )
tuşuna tekrar basarak değiştirme modundan çıkın.
Bir video tarihi ile kaydedilen tarih kavuniçi olarak
gösterilir. İmleci aranacak olan tarihe hareket ettirdikten
sonra Enter( ) tuşuna basarsanız arama tarihi
seçilir.
Bir arama tarihini seçtikten sonra “OK” tuşuna
basarsanız ekran bir önceki ekrana geri döner.
Tarih Rengi
Kavuniçi
Mavi
Yeşil
Kırmızı
Açıklama
Bir video verisinin kaydedildiği tarih
Bir video verisinin kaydedilmediği
tarih
Bir arama tarihinin seçildiği tarih
Tatil içim tarih
Arama ve çalma _45
SHR-6042_TUR.indb 45
6/6/2009 10:09:20 AM
ARAMA KANAL SEÇİMİ VE
KAYIT GRAFİĞİ
Kanal seçimi
Aranacak olan kanalı seçebilirsiniz. Ön paneldeki
CH1 ve CH4 butonlarına bastıktan sonra veya imleci
aranacak olan kanala getirdikten sonra kanal
Enter( ) butonuna basarak seçilebilir.
Kayıt grafiği
Her bir kanalın kayıt miktarı zaman çizgisi üzerinde
gösterilmiştir.
Arama süresi zaman çizgisi çubuğunu sola veya
sağa hareket ettirerek ayarlanabilir.
) : Zaman çizgisi çubuğunu sola hareket ettirir.
(
(
) : Zaman çizgisi çubuğunu sağa hareket ettirir.
Grafik rengi
Sarı
Mavi
Turuncu
Tanım
Sürekli kayıt
Hareket kayır
Alarm kayıt
ÇALMA/GÖSTERME
Aranacak olan tarihi ve kanalı seçtikten sonra “Oynat”
basarsanız, video gösterimi başlayacaktır.
Canlı mod sırasında hazır gösterim Play/Pause
) butonuna basarak başlatılabilir. Bir kere
(
basıldığında DVR anında kaydedilen verileri buton aktif
hale getirilmeden 2 dakika önce gösterecektir.
Oynatmayı durdurup CANLI moduna geçmek için
Stop düğmesine (
) basın.
Basınız ve eğer veriler konumu sona gelirse gösterim
duracak ve ara verme durumuna geçecektir.
Bir video gösterimi sırasında arama ekranına geri
dönmek için SEARCH butonuna basınız.
Play/Pause butonuna (
) bastıktan
sonra bile sistem menü durumunda bir video
göstermediğinden dolayı, videoyu izlemek için
ilk olarak menüden çıkmanız gerekir.
Hızlı gösterim
Eğer gösterim sırasında sol veya sağ butonuna
basarsanız (
/
) Ekranı ters veya ileri
yönde 2- süre hızı, 4- süre hızı, 8- süre hızı, 16- süre
hızı veya 32- süre hızında görebilirsiniz.
46_ Arama ve çalma
SHR-6042_TUR.indb 46
6/6/2009 10:09:21 AM
Bir seferde bir ekran görme
Ekrana ara verildiğinde sol veya sağ butonuna
/
) basarsanız, sabit imajları ileri
(
veya geri şekilde görebilirsiniz. Geriye doğru arama
sırasında kesikler arasında zaman aralığı kayıt
spesifikasyonuna göre değişebilir.
Ses açık/kapalı
Gösterim ekranından AUDIO butonuna basarak
kanal sesini açıp kapatabilirsiniz.
Ekran modunu gösterme
Oynatma Alanı
Canlı Alanı
08 ARAMA VE ÇALMA
9 Bölmeli ekran:
Eğer MODE butonu 4 bölmeli ekrandan basılırsa,
9 bölmeli ekran görünecektir. Gösterilen 4 kanal
ekranın sağ alt kısmında gösterilecek ve canlı 4 kanal
ekranın sol alt kısmında görüntülemektir.
4 Bölmeli ekran :
Eğer arama ekranından iki veya daha fazla kanal
araması yaparsanız, 4 bölmeli ekran görünecektir.
Tekli ekran :
Arama menüsünde sadece tekli bir kanal arandığında
tekli bir ekran görünecektir.
Eğer arama menüsünde çoklu kanal araması
yapılırsa, CH1 ~ CH4 butonlarını kullanarak tekli
ekran modunda kanal arası seçimi kullanınız.
Arama ve çalma _47
SHR-6042_TUR.indb 47
6/6/2009 10:09:22 AM
ek
Net I
Adres tipi Statik IP olduğunda
Net I Setup tool
1
2
3
4
Adres tipi URL olduğunda
Kurulum Aracı ekranı dört farklı alandan
oluşmaktadır:
1. MENÜ alanı:
Kurulum ile ilgili fonksiyonları görüp gerçekleştireb
ilirsiniz.
2. ARAÇ ÇUBUĞU alanı:
İkona tıklayarak Live Viewer ve Search Viewer
uygulamalarından herhangi birini doğrudan
gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek
için ARTI işareti bulunan ikona tıklayın. Mevcut
bir cihazı silmek için EKSİ işareti bulunan ikona
tıklayın.
3. GÖRÜNTÜLEME AĞACI alanı:
Mantıksal Görüntüleme Ağacı, Fiziksel
Görüntüleme Ağacı ve Sistem Görüntüleme
Ağacı gibi görüntüleme ağaçlarını görüp konfigüre
edebilirsiniz.
4. KONFİGÜRASYON alanı:
Her bir varlığın ismini, açıklamasını ve ilgili
ayarlarını tanımlayabilirsiniz ve ayarlara göz
atabilirsiniz.
Adres tipi Public Samsung DDNS
Bir cihazınmanüel olarak kayıt/tescil işlemini
yapmak için
1. Eylem > Oluştur > Cihaz > Cihaz
Ekle seçeneklerini seçiniz ya da AĞAÇ
GÖRÜNTÜLEME alanına sağ tıklayıp
Oluştur > Cihaz seçeneklerini seçiniz. ARAÇ
ÇUBUĞU alanındaki Cihaz Ekle tuşunu ( )
kullanarak Cihaz(Manüel) seçebilirsiniz.
2. Satıcı ismi, model ismi ve adres tipi için
değerleri girin.
3. Model ismi ya da adresi tipi değerine göre
görüntülenen maddeler farklıdır.
48_ ek
SHR-6042_TUR.indb 48
6/6/2009 10:09:22 AM
Adres tipi Public S1 DDNS
Konfigürasyon tamamlandığında, kayıt/tescil
işlemi yapılan cihaz fiziksel görüntüleme ağacında
görüntülenmektedir.
Eğer kayıt/tescil sorunu meydana gelirse,
yanıtlama ileti kutucuğunda görüntülenir.
Olası hatalar aşağıdaki gibidir:
Yanıt iletisi
Yorumlar
Kullanılmamış Cihaz Bilinmeyen bir cihaz.
Tescil ettirilen
parametreler yanlıştır.
Bağlantı kesildi
Cihazın bağlantısı kesildi.
4. Her adres tipi için değerleri girin.
Bağlı değil
Cihaz ağ listesinde yok.
5. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girip
Kayıt/Tescil tuşuna tıklayın.
Ağ Hatası
Ağ iyi durumda değil.
Yanlış Adres
Cihaz yanlış adrese
sahiptir.
Yanlış Kullanıcı
Kimliği
Girilen kullanıcı kimliği
hatalıdır.
Yanlış parola
Girilen parola hatalıdır.
Oturum açma
başarısız
Oturum açma işlemi
başarısız.
Erişim çelişkili
Erişim çelişkisi meydana
geldi.
Sabit İnsan Sayısı
Aşıldı
Erişilen kullanıcılar limiti
aştı.
Yetkili Hatası
Kullanıcı yetkilendirmesi
başarısız.
Cihazın Yanıtları
Alınamıyor
Sistem cihazdan yanıt
alamıyor.
Eğer İptal seçilirse, değerler varsayılan
ayarlara geri döner.
Firmware versiyonuna bağlı olarak MAC
adresinin girilmesi gerekebilir.
09 EK
Parametre Hatası
MAC Adresi Çelişkili Birden fazla MAC
adresleri mevcut.
IP Adresi Çelişkili
Birden fazla IP’ler
mevcut .
Bilinmeyen Hata
Bilinmeyen bir hata oluştu.
ek _49
SHR-6042_TUR.indb 49
6/6/2009 10:09:23 AM
Fizyolojik görüntüleme ağacında ayarlanmıştır.
Seçilmiş cihazı görebilir ve değiştirebilirsiniz.
Cihaz ile ilgili ayarlara bakış
Cihaz ile ilgili ayarlara GÖRÜNTÜLEME AĞACI
alanındaki bir cihaza sağ tıkladıktan sonra Cihaz
Sayfasını Göster seçeneğinin seçilmesi ile
erişilebilir.
Her bir cihazda konfigüre edilen cihaz ile ilgili
ayarlar burada gösterilir. Daha fazla bilgi için her
bir cihazın kullanım kılavuzuna bakınız.
Tescili yapılmış cihazın değiştirilmesi için
1. Görünüş > Fiziksel seçeneklerini seçiniz, ya
da GÖRÜNTÜLEME AĞACI alanındaki ikinci
ikon tabına tıklayınız.
2. Değiştirmek istediğiniz cihazı seçin ve
Değiştir’e tıklayınız.
3. Unsurların değerlerini değiştirin ve Değiştir’
e tıklayınız. (Satıcı İsmi, Model İsmi ve MAC
Adresi değiştirme için mevcut değildir)
Eğer İptal seçilirse, değerler bir önceki
ayarlara geri döner.
Net I Live Viewer
1
2
3
4
5
6
Live Viewer ekranı altı farklı alandan oluşmaktadır:
1. MENÜ alanı:
Çeşitli menülerdeki fonksiyonlar görüp gerçekle
ştirebilirsiniz.
50_ ek
SHR-6042_TUR.indb 50
6/6/2009 10:09:23 AM
Düzenlerin kullanılması
09 EK
2. ARAÇ ÇUBUĞU alanı:
Doğrudan birkaç fonksiyonu ya da uygulamayı
çalıştırabilirsiniz.
Soldan sağa doğru listelendiğinde, araçlar
şöyledir: Bağlan/Bağlantıyı Kes, Search Viewer,
Kurulum Aracı, Enstantane Kaydet, Enstantane
Yazdır, Bir Yer İmi Ekle, Seçilen Döşemeyi
Kaldır, Tüm Döşemelerde Kaydetmeye Başla,
Tüm Döşemelerde Kaydetmeyi Durdur ve Alarm
Göstergesi.
3. KAMERA alanı:
Tahsis edilen kameraları, düzenleri ve alanları
gösteren mantıksal görüntüleme ağacını
görebilirsiniz.
4. KAMERA KONTROLLERİ alanı:
Kontrolleri kullanarak, GÖRÜNTÜLEME
alanında gösterilen videoları kullanabilirsiniz.
5. GÖRÜNTÜLEME alanı: Bir düzen içerisindeki
döşemeler vasıtasıyla, çoklu kameralardan
gelen görüntüleri izleyebilirsiniz. Bir düzen bu
alan içerisinde eşanlı olarak 16 kameraya izin
verebilir. Bir çift ekran konfigürasyonu ile azami
32 kamerayı izleyebilirsiniz. Her bir döşemenin
ekran durum oranı orijinal kaynağın oranını
takip eder.
6. İLETİ alanı:
Bu alanlarda uzaktan kumandadan alınan
olaylar ve Sistem Kaydı iletileri gösterilir.
KAMERA AĞACI alanı, Kurulum Aracı uygulaması
aracılığıyla oluşturulmuş kameraları, düzenleri
ve alanları içeren mantıksal görüntüleme ağacını
görüntüler.
Gösterilen her bir varlık, varlık isminin yanında
bir sayı gösterir. GÖRÜNTÜLEME alanındaki
döşemeleri ayırmak için kullanılan sayı. Bir
döşeme aktif olduğunda kavuniçi olarak gösterilir.
Ancak, Görünüş menüsündeki seçenekleri
kullanarak dört alanın (KAMERA AĞACI,
KAMERA KONTROLLERİ, İLETİ, ARAÇ
ÇUBUĞU) görüntüsünü çalıştırabilir ya da
kapatabilirsiniz.
Örneğin, Kamera Ağaç Penceresi seçilmediğinde
KAMERA AĞACI alanı kaybolur.
Tam Ekran fonksiyonunu kullanarak, uygulama
pencere boyutunu tam ekrana genişletebilirsin.
GÖRÜNTÜLEME alanında çoklu düzenleri
yerleştirmek için, KAMERA alanında her bir
düzene çift tıklayınız. Ya da, KAMERA AĞACI
alanında istenilen düzeni çekip GÖRÜNTÜLEME
alanına bırakabilirsiniz.
Oluşturulan düzenler önceden tanımlanmış
biçimlere sahip değildir. Kameraların ve haritaların
tahsis edilen sayısına bağlı olarak her bir düzene
biçim tahsis etmeniz gerekecektir. Varsayılan
düzen biçimine 2 x 2 biçimi verilir.
Audio verileri Net I üzerindeki bir ağ
içerisinde gönderilirken, kullanılan bant
genişliğine bağlı olarak ses dengesinde
bozulma olabilir.
ek _51
SHR-6042_TUR.indb 51
6/6/2009 10:09:23 AM
Daha fazla bilgi için Net I kullanım
kitapçığına bakabilirsiniz
Cihaz Firmware güncelle
Firmware’i güncellemek için
Net I Search Viewer
1
2
1. Eylem > Cihaz Firmware güncelle
seçeneklerini seçiniz, ya da GÖRÜNTÜLEME
AĞACI alanına sağ tıklayıp Cihaz Firmware
güncelle seçeneğini seçiniz.
2. Güncellemek istediğiniz Satıcı İsmi ve Model
İsmini seçtiğinizde cihaz görüntülenir.
3
4
5
Search Viewer ekranı beş farklı alandan
oluşmaktadır:
1. MENÜ alanı:
Çeşitli menülerdeki fonksiyonlar görüp gerçekle
ştirebilirsiniz.
2. ARAÇ ÇUBUĞU alanı:
Doğrudan birkaç fonksiyonu ya da aracı
çalıştırabilirsiniz. Soldan sağa doğru
listelendiğinde, araçlar arasında Bağlan, Live
Viewer, Kurulum Aracu, Biçim, Dijital Zum ve
Seçileni Çıkar yer alır.
3. Cihazın güncellenmesi için seçim kutusunu
işaretleyin.
4. Dosyayı bul ( ) tuşuna tıklayıp Firmware
dosyasını seçiniz.
5. Cihazı güncellemek için Güncelle seçeneğine
tıklayınız.
Güncelleme için iki cihaz seçildiğinde
güncelleme sıralı olarak gerçekleşir.
Güncelleme tamamlandıktan sonar
Durum OK ekrana gelir.
Güncelleme sırasında diğer fonksiyonlar
kullanılamaz.
3. SORGU OLUŞTURMA alanı:
Sorgu için koşulu belirleyebilirsiniz. Kamera
Arama ve Olay Arama gibi dört farklı tab içerir.
4. GÖRÜNTÜLEME alanı:
Birden fazla kameradan kaydedilen videoları
izleyebilirsiniz. Bir düzen bu alan içerisinde
eşanlı olarak 16 kameraya izin verebilir.
5. SORGU SONUÇ LİSTESİ ve SİSTEM KAYDI
alanı:
Sorgulanan sonuçlar ve sistem günlükleri
burada gösterilir.
52_ ek
SHR-6042_TUR.indb 52
6/6/2009 10:09:23 AM
Kullanım öncesi
Kurulum menü tuşları
Tuşlara basarak her bir menü arasında seçim
yapabilirsiniz.
Ana kategoriler : Sistem, Kamera, İzleme, Kayıt
Modu, Olay Kayitlari ve Ağ sekmeleri bulunur.
09 EK
Değiştirilen Bilgilerin Saklanması/İptal
Edilmesi
SİSTEM
OK : Pencereleri kapatır ve değiştirilen herhangi bir
bilgiyi kaydeder.
Iptal : Pencereleri kapatır ve değiştirilen bilgiyi
kaydetmez.
Uygula : Pencereleri kapatmaz ve değiştirilen
herhangi bir bilgiyi kaydeder.
Sistem Kurulumu
Bu ayarlar DVR sisteminizin tarihini, saatini, dilini ve
HDD bilgi ekranı opsiyonlarını yapılandırmak için
kullanılır.
1
10.03.2009
Sanal Klavye
2
3
Tıkla
Sanal Klavyeyi çalıştırmak için.
Bilgi girmek için fare ile tuşlara tıklayınız.
Dil Kurulumu
1. Tarih/Saat Ayarı :
Sistemin tarih/saat ayarýný, zaman dilimini,
DST ayarlarýný ve tarih/saat gösterge biçimini
yapýlandýrmak için kullanýlýr. Tarih/Saat, Zaman
Dilimi. DST ayarlarını değiştirmek için sunucu ile
bağlantı gereklidir.
- NTP opsiyonu etkinleştirildiğinde, sadece tarih ve
saat görünür, tarih ve saat ayarlarını değiştirmek
mümkün değildir.
2. Dil :
Sistemin dil gösterge ayarlarını değiştirmek için
kullanılır.
Kur penceresindeki dil opsiyonunu değiştirmek için
Dil Kurulumu üzerine tıklatın veya Smart Viewer
versiyonunuzu kontrol edin.
Değiştirmek istediğiniz dili seçiniz ve sonra OK
tuşuna tıklayınız.
3. HDD :
Her HDD’nin birincil ve ikincil durumunu ve
ayrıca her HDD’nin kapasitesini ve toplam HDD
kapasitesini gösterir. Kullanıcı Dur/zerine Yaz ve
HDD sonlandırma alarmı ayarlarını yapılandırabilir.
ek _53
SHR-6042_TUR.indb 53
6/6/2009 10:09:24 AM
1. Parametreler :
Aramak istediğiniz olay tipleri günlüğünü ve zaman
çerçevesini seçin.
Kullanıcı Yönetimi
2. Günlük Tipi :
Aramak istediğiniz günlük olayları tiplerini kısıtlamak
için günlük tipi filtresi üzerine tıklatın.
Sistem Bilgileri
Sistem Bilgileri sekmesinde Reset, Al ve Ver işlevleri
bulunur.
Bu sekmede ayrıca sisteminize ait bilgiler de bulunur.
1
2
3
2
1
3
4
1. Şifre Düzenleme :
Bu opsiyon şifre ve YÖNETİCİ hesabı Kayıt
Kilitleme ayarlarını düzenlemek için kullanılır.
Güncel şifreyi ve yeni şifreyi girin. Yeni şifreyi
onaylayın ve uygulamak için OK üzerine tıklatın.
5
2. Kullanıcı Ekleme/Silme :
Bu opsiyon kullanıcı hesapları eklemek ve silmek
için kullanılır. Soldaki pencerede güncel kullanıcı
hesaplarının bir listesi görünür.
1. Reset :
Reset üzerine tıklandığında, sistem ayarları
varsayılan değerlere değişir ve sistem otomatik
olarak yeniden başlatılır.
3. Kullanıcı Grubu Yetkisi Düzenleme :
Bu opsiyon gruplara teker teker yetki atanması için
kullanılır.
2. Al :
Bu düğmeye tıklatıldığında, belirtilen yolda bulunan
konfigürasyon ayarları alınır ve yüklenir, daha sonra
da sistem otomatik olarak yeniden başlatılır.
Sistem Günlüğü
Sistem günlüğüne bakmak için bu sekmeye tıklatın.
Aramak istediğiniz olay tipleri günlüğünü ve zaman
çerçevesini ayarlayın. Eşlenen sonuçları göstermek için
Ara üzerine tıklatın.
1
2
3. Ver :
Bu düğmeye tıklatıldığında, güncel konfigürasyon
belirtilen yola verilir.
4. Yol :
Bu alana konfigürasyon ayarlarını almak/vermek
için kullanmak istediğiniz yolu girin.
5. Sistem Bilgileri :
Bu bölümde sistemin Max adresi, yazılım versiyonu
ve uzaktan kumanda ID’si gösterilir.
54_ ek
SHR-6042_TUR.indb 54
6/6/2009 10:09:24 AM
KAMERA
PTZ Cihazı Ayarları
DVR sisteminiz PTZ veya Speed Dome gibi harici
cihazların uzaktan kumanda edilmesini destekler.
Fakat, bu özelliği kullanmadan önce harici cihazı
RS485 girişi üzerinden sisteme bağlamanız ve bağlı
olan harici cihazı yapılandırmanız gerekir.
Kamera Ayarları
Kamera sekmesinde kamerayı etkinleştir/devre dışı
bırak ve video kaynağının parlaklığı, kontrast ve renk
opsiyonları bulunur. Bu sekmede ayrıca kamera
güvenlik opsiyonları da bulunur. Ekranın sağ tarafında
bulunan sunucu listesinden yapılandırmak istediğiniz
kamerayı seçin.
3
2
4
5
2
09 EK
4
3
8
5
6
7
1. Kamera :
Yapılandırmak istediğiniz kamera kanalını seçin.
2. Ad :
Seçilen kamera bölgesinin adını girin.
3. Video :
Seçilen kamerayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
4. Ekran Değiştirme :
Ekran değiştirme zamanını ayarlayın.
1
1
1. Kamera :
Yapılandırılan kamera kanallarını gösterir.
2. Etkinleştir/Devre Dışı Bırak :
Yapılandırılan kameranın PTZ özelliğini etkinleştirir/
devre dışı bırakır.
3. ID :
Yapılandırılan PTZ için bir ID atayın.
4. Protokol :
Yapılandırılan PTZ veya Speed Dome ile kullanmak
istediğiniz iletişim protokolünü atayın.
5. Baud Hızı:
Yapılandırılan PTZ için baud hızı atayın.
5. Video Ayarları :
Kaynak sinyalinin parlaklık, kontrast ve renk
seviyelerini ayarlayın.
6. Tümüne Uygula :
Seçilen kameranın video ayarlarını tüm veya
belirtilmiş kamera gruplarına uygulamak için bu
özelliği kullanın.
7. Reset :
Parlaklık, kontrast ve renk seviyelerini varsayılan
ayarlarına resetler.
8. Ekran :
Seçilen kameranın video beslemesini gösterir.
Video ayarlarına gerçek zamanlı olarak bakmak
mümkündür.
Video ayarlarının ayarlanması yanlış kaydedilmiş video
klipsleri düzeltmez; bu sebepten bir video kaydetmeden
önce hem kamera ve hem de monitör doğru olarak
ayarlanmalıdır.
ek _55
SHR-6042_TUR.indb 55
6/6/2009 10:09:25 AM
Uzaktan Kumanda Cihaz
Bu sekme uzaktan kumanda cihazlar için bir ID ve
baud hızı yapılandırmak için kullanılır.
Spot Modu
Bu sekme Spot Modu için gerekli bilgileri yapılandırmak
için kullanılır.
1
IZLEME MODU
Canlı Modu
Bu sekme Canlı Modu için gerekli bilgileri yapılandırmak
için kullanılır.
2
3
1. Olay Süresi :
Olay süresini devre dışı bırakmak veya süre atamak
için kullanılır.
2. Normal Süre :
Normal video süresini yapılandırmak için kullanılır.
3. Kamera :
Bu sekme spot modu kamerasını yapılandırmak için
kullanılır.
KAYIT MODU
1
2
Kayıt Ayarları
Bu sekme her kamera için kayıt ayarlarını (çerçeve
hızı, resim kalitesi, çözünürlülük, otomatik silme)
yapılandırmak için kullanılır.
1
2
3
4
5
1. Olay İzleme Süresi :
Olay izlemeyi tamamen kaldır veya olay izleme
süresini yapılandır.
2. Metin Gösterme :
Tarih, süre, kamera adı ve sensör modu gibi çeşitli
metin gösterme opsiyonlarını etkinleştirir/devre dışı
bırakır.
1. Reset :
Tüm ayarları varsayılan değerlerine resetler.
2. Çerçeve hızı :
Normal kayıt çerçeve hızını yapılandırmak için
kullanılır.
3. Resim Kalitesi :
Kayıt kalitesinin seviyesini yapılandırmak için
kullanılır.
56_ ek
SHR-6042_TUR.indb 56
6/6/2009 10:09:26 AM
4. Çözünürlülük :
Kayıt çözünürlülüğünü yapılandırmak için kullanılır.
OLAY KAYIT MODU
5. Otomatik Silme :
Otomatik silmeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak
ve otomatik silme günü sayısını atamak için
kullanılır.
Olay Kaydı Ayarları
Bu sekme her kamera için olay kaydı ayarlarını
(çerçeve hızı, resim kalitesi, çözünürlülük, olay öncesi
ve sonrası kayıt süreleri) yapılandırmak için kullanılır.
1
2
3
4
5
6
1
3
09 EK
Programlanmış Kayıt
Kullanıcı Programlanmış Kayıt ile otomatik kayıt yapma
programlanabilir.
2
4
1. Reset :
Tüm ayarları varsayılan değerlerine resetler.
2. Çerçeve hızı :
Olay kaydı çerçeve hızını yapılandırmak için
kullanılır.
1. Gün Seçimi :
Pzt, Sa, Çar, Per, Cu, Cmt ve Pa arasında gün
seçer.
2. Tümüne Uygula :
Güncel otomatik kayıt programını haftanın tüm
günlerine uygular.
3. Kayıt Programının Gösterilmesi :
Kullanıcının her kamera için çeşitli kayıt modları
programlamasını sağlar. İstenen kayıt modunu
seçin ve fare ile zaman çerçevesine sürükleyin.
4. Kayıt Modu :
Mevcut olan çeşitli kayıt modlarını gösterir. İstenen
kayıt modunu seçin ve atamak için fare ile program
çizgisine sürükleyin.
Sürekli : Herhangi bir olay olmasına bağlı olmadan
sürekli olarak kayıt yapar.
Hareket Algılama : Sadece bir hareket tespit
edildiğinde kayıt yapar.
Sensör : Sadece bir sensör olayı (alarm) tespit
edildiğinde kayıt yapar.
3. Resim Kalitesi :
Kayıt kalitesinin seviyesini yapılandırmak için
kullanılır.
4. Çözünürlülük :
Kayıt çözünürlülüğünü yapılandırmak için kullanılır.
5. Olay Öncesi :
Bir olay öncesi kayda ne zaman başlanılacağını
yapılandırmak için kullanılır.
6. Olay Sonrası :
Bir olay sonrası kayda ne kadar daha devam
edileceğini ayarlamak için kullanılır.
ek _57
SHR-6042_TUR.indb 57
6/6/2009 10:09:27 AM
Alarm Algılama Ayarları
Alarm algılama sensör sinyalleri bir olay tespit ettiğinde,
kayıt yapmaya başlamak ve/veya alarm vermek için
kullanılır.
3
1. Kamera :
Yapılandırmak istediğiniz kamera kanalını seçin.
2. Zóna zjištění pohybu :
Kamera için bir hareket algılama bölgesi tanımlamak
için kullanılır. Hareket algılama bölgesi yeşil bloklarla
gösterilir.
Hareket Algılama Bölgesi Atanması : Fareye sol
tıklayın ve tanımlanacak hareket algılama bölgesine
sürükleyin.
Hareket Algılama Bölgesinin Devre Dışı
Bırakılması : Fareye sağ tıklayın ve hareket
algılama bölgesini devre dışı bırakmak için
sürükleyin.
2
3. Alarm :
Bir alarmı hareket algılama ile etkinleştirilen
kameralara bağlamak için seçilir. Aktif kameraların
biri tarafından bir hareket algılandığında, atanan
alarmlarda bir alarm sesi duyulur.
4
4. Süre :
Bir olayla başlatılan alarm süresini ayarlamak için
kullanılır.
1
5
1. Sensör Kanalı :
Yapılandırmak istediğiniz kamera kanalını seçin.
5. Duyarlılık :
Hareket algılama duyarlılığı seviyesini atamak için
kullanılır.
2. Sensör Modu :
Sensör modunu N.O veya N.C olarak ayarlayın.
3. Kamera :
Seçilen sensöre atamak istediğiniz kamerayı/
kameraları seçin. Bir sensör olay tespit ettiğinde,
seçilen kamera/kameralar kayıt yapmaya başlar.
4. Alarm :
Bir sensör olay tespit ettiğinde alarm vermek için
kullanılır.
Video Kaybı Algılama Ayarları
Bu özellik bir kameradan video kaybı tespit edildiğinde
sesli alarm verir.
3
2
5. Süre :
Bir olayla başlatılan alarm süresini ayarlamak için
kullanılır.
Hareket Algılama Ayarları
Hareket algılama aktif bir kamera tarafından bir hareket
tespit edildiğinde kayıt yapmaya başlayan, alarm veren
ve bir acil mesaj gönderen bir sistemdir.
5
4
3
1
1. Kamera :
Yapılandırmak istediğiniz kamera kanalını seçin.
2
2. Alarm :
Video kaybı tespit edildiğinde etkinleştirmek
istediğiniz alarmı/alarmları seçin. Aktif kameraların
biri tarafından bir video kaybı algılandığında, atanan
alarmlarda bir alarm sesi duyulur.
3. Süre :
Bir olayla başlatılan alarm süresini ayarlamak için
kullanılır.
1
58_ ek
SHR-6042_TUR.indb 58
6/6/2009 10:09:28 AM
AĞ
Ağ Ayarları
Ağ Ayarları sekmesinde DVR cihazınızın uzaktan
kumanda, video akışı ve iletişim işlevleri gibi çeşitli ağ
ayarları bulunur.
2
1
1. DDNS Konfigürasyonu :
Samsung, Dinamik DDNS, IP yok ve IP Değiştir
arasından seçin.
Samsung seçildiğinde sunucu adı, kullanıcı ID’si
ve şifre yapılandırılamaz. Bu ayarlar için varsayılan
değerler kullanılır.
2. Sunucu Adı :
DDNS sunucunun adını girin.
09 EK
3. Kullanıcı ID’si :
DDNS sunucu hesabı ID’sini girin.
4. Şifre :
DDNS sunucu hesabı şifresini girin.
Geri Arama Ayarları
Bir olay veya sistem hatası oluştuğunda tanımlanmış
olan bir e-posta adresine bir e-posta göndermek için
geri arama özelliği yapılandırılabilir.
2
3
1
1. IP Konfigürasyonu :
Çeşitli ağ yapılandırma bilgilerini gösterir.
IP konfigürasyonuna bir bant genişliği ayarı
opsiyonu da dahildir.
2. Web İzleyici Girişi Ayarı :
Web izleyici girişini atamak için kullanılır.
Desteklenen girişler 80 ile 60080 arasındadır, 2000
ile artar (80, 2080, 4080…60080).
3. NTP Konfigürasyonu :
NTP sunucudan saat ve tarih almayı etkinleştirmek/
devre dışı bırakmak için kullanılır.
NTP etkinleştirildiğinde saat ve tarih artık manuel
olarak ayarlanamaz.
DDNS Ayarları
Bu sekmede DDNS sunucu ayarları bulunur.
2
1
3
4
3
4
1. Aktarma Tipi :
Geri arama olayları ve hataları tiplerini atamak için
kullanılır.
2. Gönderen :
Gönderenin e-posta adresini girin.
3. Alıcılar :
Mesajı alacak e-posta adreslerini tanımlar.
Geri arama e-postaları sağ taraftaki pencerede
bulunan e-posta adreslerine gönderilir.
Bir e-posta adresi eklenmesi: Yeni düğmesine
tıklandığında ekrana aşağıda gösterilen pencere
gelir. Yeni e-posta adresini girin ve alıcı listesine
eklemek için OK üzerine tıklatın.
ek _59
SHR-6042_TUR.indb 59
6/6/2009 10:09:29 AM
SDB VIEWER (GÖRÜNTÜLEYICI)
SDB Görüntüleyicinin Çalıştırılması
Bir e-posta adresinin silinmesi: Silmek istediğiniz
e-posta adresini/adreslerini seçin ve Sil üzerine
tıklatın.
Alıcı listesine ekle : Eklemek istediğiniz adresi/
adresleri adres rehberinden seçin ve
üzerine
tıklatın.
4. SMTP Sunucu Bilgileri :
SMTP sunucu adını, hesap ID’sini/şifreyi ve port
numarasını girin, onaylama yöntemini ve SSL
etkinleştir/devre dışı bırak seçin
Görüntüleyici uygulamasının çalıştırılacağı bilgisayar
üzerindeki SDB’nin biçiminde yedek ortamı kaydedin.
‘SDBViewer’ klasörü üzerine çift tıklayın.
Görüntü Gönderme Ayarları
Bu sekmede video aktarım ayarları (çerçeve hızı,
çözünürlülük, resim kalitesi) bulunur.
1
2
3
4
Viewer uygulamasını çalıştırmak için ‘viewer.exe’
üzerine çift tıklayın.
1. Reset :
Tüm ayarları varsayılan değerlerine resetler.
2. Çerçeve hızı :
Her bir kameranın çerçeve hızını ayarlamak için
kullanılır.
3. Resim Kalitesi :
Her bir kameranın resim kalitesini ayarlamak için
kullanılır.
4. Çözünürlülük :
Aktarılan videonun çözünürlülüğünü yapılandırmak
için kullanılır. Çözünürlülük her kamera bazında
teker teker ayarlanamaz.
60_ ek
SHR-6042_TUR.indb 60
6/6/2009 10:09:30 AM
SDB Viewer (Görüntüleyici)’nin Ana Penceresi
12/05/2009
09 EK
2009
6
9
10
14
3
2
16
4
14
1
15
5
12
1
Kamera Düğmelerini Kaydırma:
Bu işlev, aranacak kamera için yukarı veya
aşağı kaydırma yapmanıza imkan verir.
2
Kamera:
Aranacak kamera sayısını seçin.
Sayıya tıkladığınızda, düğmelerin renkleri
ve kamera sayısı değişecektir.
3
Saat Ekranı ve Grafikleri Dışarı
Zumlama:
Veri kaydetme saatini gösterir.
Üç adımda saat aralığına kadar dışarı
zumlayarak ayrıntılı olarak grafikleri kontrol
etmek için saat öğesine tıklayın.
4
Depolama Miktarının Görüntülenmesi:
Bu işlev, kaydetme tipleri ve saate göre
grafiklerde görüntülenecek depolama
miktarını etkin hale getirir.
Veriler sürekli kayıt ile kaydedilirse,
grafikler bordo renkte görüntülenecektir.
Veriler hareketli kayıt ile kaydedilirse,
grafikler mavi renkte görüntülenecektir.
Veriler algılayıcı kaydı ile kaydedilirse,
grafikler turuncu renkte görüntülenecektir.
Veriler, ön alarm içinde kaydedilirse,
grafikler, yeşil renkte görüntülenecektir.
Yoksa, hiç grafik görüntülenmeyecektir.
13
7
8
11
17
5
Arama Çubuğu:
Bu işlev, görüntülenmek üzere aranmakta
olan verilerin zaman dilimini etkin hale
getirir.
İstediğiniz zaman diliminde kaydedilen
verileri aramak için arama çubuğunu sol
veya sağa hareket ettirin.
6
Ayrı Pencere Kurulumu:
üzerine tıklarsanız, Ayır düğmesi
görüntülenecektir. Arama penceresinin
ayırma modu otomatik olarak değişir ve
seçilen kamera sayısına bağlı olarak 4 ayrı
pencere oynatılır.
7
ATLA:
Aranan görüntüler, ayar kadar monitörde
görüntülenir.
Ayar değeri, pencerede gösterilen
görüntülerin sayısı değil, SDB Viewer
programının dahili fark değeridir.
8
HIZ:
Bu, aranan bir görüntünün monitörde
görüntülenmesi için gecikme süresidir.
ek _61
SHR-6042_TUR.indb 61
6/6/2009 10:09:31 AM
9
Zum ( ):
Bu işlev, kaydedilen görüntülerin dışarı
veya içeri zumlanmasına imkan verir.
Görüntüleri beş adımda dışarı zumlamayı
destekler.
Digital Zoom (Dijital Zum):
[Zoom out/Zoom in/Transfer] ([Dışarı
Zumla/İçeri Zumla/Aktar]) öğesine geçmek
için ardışık olarak Digital Zoom (Dijital
Yakınlaştırma) düğmesine tıklayın.
10
Dışarı Zumla ( ):
Görüntüyü dışarı zumlamak için,
görüntünün bir kısmı üzerine, arçayı
ortalayarak adım adım sağ tıklayın.
Bu işlev, 13 adımda görüntüleri dışarı
zumlamayı destekler.
İçeri zumla ( ):
Görüntüyü içeri zumlamak için dışarı
zumlanan görüntünün bir kısmı üzerine,
parçayı ortalayarak adım adım sağ tıklayın.
Hareket( ):
Dışarı zumlanan görüntünün başka
bir parçasını görüntülemek için dışarı
zumlanan görüntünün bir kısmı üzerine
sağ tıklayın ve sürükleyin.
11
Arama Penceresinin Oynatılması:
Arama penceresini oynatmadan önce
aranacak kamera numarası ile saat ve
tarihi ayarlayın.
Arama penceresini etkili biçimde oynatmak
için SKIP (ATLA) ve DELAY (GECİKME)
değerlerini kullanarak arama hızını ayarlayın.
Arama modunda
düğmesine tıklayın.
Daha sonra, aşağıdaki şekilde gösterildiği
gibi “Ses Oynatma” penceresi görünecektir.
Ses oynatmayı devre dışı bırakmak için ‘Ses
Oynatma’seçeneğinden ‘Etkinleştir’ onay
kutusu seçimini kaldırın. Ses oynatmayı
etkinleştşrmek için ‘Etkinleştir’ onay kutusunu
seçin. Sesi yükseltmek için ses düzeyi
kaydırıcısını yukarı doğru sürükleyin veya sesi
azaltmak için ses düzeyi kaydırıcısını aşağı
doğru sürükleyin.
15
Arama Penceresinin Görüntü Kalitesinin
Geliştirilmesi:
Arama sırasında seçilen bir görüntünün
kalitesini geliştirebilirsiniz.
16
Arama Sayfası:
Yedekleme verilerini aramak için
düğmesine tıklayın. Daha sonra,
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi pencere
görünecektir:
Yedekleme modelinin adını seçin.
Daha sonra, listeden aramak istediğiniz
yedekleme verilerini seçin ve ‘Arama’
düğmesine tıklayın.
: Seçilen tarihteki ilk verilere hareket eder.
: Her bir pencereyi ters yönde oynatır.
: Ters yönde oynatır
: Durdurur
: İleri yönde oynatır.
: Her bir pencereyi ileri yönde oynatır.
: Her bir pencereyi ileri yönde oynatır.
12
Yedekle ( ):
Arama penceresinden kaydedilen verileri
ararken istediğiniz görüntüyü seçin ve
öğesine tıklayın.
dışarı zumlayın ve
Daha sonra, ‘Yedekleme’ penceresi
görünecektir.
13
Yazdır ( ):
Aranan görüntüyü yazdırmak için
düğmesine tıklayın. Arama sırasında bir
pencere dışarı zumlanana kadar yazdırma
gerçekleştirilemez.
14
Ses Oynatma Ayarı:
Dışarı zumlayın ve görüntülerle birlikte sesi
de oynatmak için arama modunda sesin
kaydedildiği kameranın görüntüsünü seçin.
(Çok kanallı arama modu penceresinde
ses oynatılmaz.)
SHR-604x
17
Çıkış:
Bu düğme, atanmış görüntüleyici
programdan çıkmanıza imkan verir.
62_ ek
SHR-6042_TUR.indb 62
6/6/2009 10:09:31 AM
SFX ÇALAR
Web Viewer
SFX Çalar Uygulaması
Web Viewer'IN AÇIKLAMASI
Bu özellik SFX yedekleme dosyalarını belirlenen SFX
depolama dosyasına sistem PC’nize bağlandıktan
sonra götürülür. SFX format dosyaları aşağıda
gösterildiği gibi ‘.exe’ uzantısıyla isimlendirilir.
Web Viewer NEDİR?
09 EK
Web Viewer DVR'lerinize uzaktan erişim sağlar. Live
videolara, arşiv videolarına PTZ kontrollerine vb. (eğer
yapılandırılmışsa) erişim sağlarsınız.
Bir uygulanabilir dosyaya (.exe file) çift tıklayınız
ve çalıcı yedeklenen verileri çalmaya/göstermeye
başlayacaktır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Standart bir tarayıcıyla uzaktan erişim
PTZ kontrollerini destekler
1, 4, 8, 16 kamera görüntü formatlarını (listede
maksimum 16 kamera) destekler.
JPEG formatlı imajları yazdırır ya da kaydeder.
(Oynatma modu)
AVI formatında (popüler ortam oynatıcıları ile
uyumludur) videoları kaydeder (Divx kodeklerini
gerektirir)
Eğer SFX çalar kullanırsanız, bir yedekleme
dosyası ve video çalar aynı uygulama
dosyasına kaydedilecektir. Uygulama
dosyaları kullanıldığında, gösterim için video
çalar kullanmaya gerek yoktur.
ek _63
SHR-6042_TUR.indb 63
6/6/2009 10:09:31 AM
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Web Viewer'IN BAĞLANMASI
Aşağıdaki liste, Web Viewer sistemini çalıştırmak
için gereken asgari donanımı ve sistem çalıştırma
gereksinimlerini listelemektedir.
1. Web tarayıcınızı açın ve URL adres
kutucuğuna DVR'nin IP adresini veya URL'yi
giriniz.
OS
Windows XP Professional
Windows 2000
Windows Vista Home Basic/
Premium
Web
Tarayıcı
Internet Explorer 6.0.2900.2180
veya daha yüksek
CPU
2GHz işlemci ile Intel Pentium 4
HAFIZA
512 MB
Monitor
Yüksek renk 16 bit
1024 x 768
HDD
50 mb (Kurulum alanı
gerekmektedir)
* Kayıt için ilave HDD alanı
gerekmektedir.
Kaydedilen dosya boyutu
kayıt kalitesi ayarlarına göre
değişecektir.
Evrensel Seri Bus 2.0
MPEG-4 Film
Ağ LAN, ADSL, Kablo
MAC adresi söz konusu olduğunda DVR’
nin temel URL’si aşağıdaki gibidir:
MAC adresi 00-0c-8c-ab-cd-ef ise, etki
alanı “habcdef.websamsung.net” olarak
gösterilecektir. Etki alanının “abcdef”’si
MAC adresinin son 6 hanesidir ve “h”,
DVR(SHR-6042/6040)’yi tanımlamak
içindir.
2. Yönetici için “ADMIN”, yazın ve sonra
DVR'nin parolasını girin. Yönetici olmayan
kullanıcıların, “Sistem € Kullanıcı İdaresi”
menüsünde Kullanıcı Kimliği ve Parola
eklemeleri gerekir.
• Yönetici hakkına sahip kullanıcı ve kullanıcı
hakkına sahip kullanıcı dahil, 4 kullanıcıya
kadar DVR’ye aynı anda erişim imkanı sağlar.
• Yönetici imtiyazları için fabrika varsayılan
parolası “4321.”
• “Sistem € Kullanıcı İdaresi“ menüsünd
Yönetici ve Kullanıcı hakları için parola ve
izinleri değiştirebilirsiniz.
64_ ek
SHR-6042_TUR.indb 64
6/6/2009 10:09:32 AM
3. “Install ActiveX Control…” seçeneğine
tıklayınız.
7. Kurulum tamamlanmıştır. Şimdi Live
Viewer'in ana ekranını görebilirsiniz.
09 EK
4. “Install”seçenğine tıklayınız.
5. “Install”seçeneğine tıklayınız.
6. Windows Firewall ile bu işlemi bloklayan
“Windows Security Alert” özelliğine sahip
olabilirsiniz. Bu durumda, Web Viewer'i
başlatmak için “Unblock” seçeneğine
tıklayın.
ek _65
SHR-6042_TUR.indb 65
6/6/2009 10:09:32 AM
Live Viewer'IN KULLANILMASI
2
1
SHR-6042
3
SHR-6042
4
5
6
7
9
8
Live Viewer ekranı aşağıdakileri kapsar:
OSD BİLGİ EKRANI
1 Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve model
ismini görüntüler.
1
2 Bu menüler, LIVE, ARAMA, KURULUM,
HAKKINDA.kısımları içerir.
2
Kayıt
3 Bu tuşlar bölümlü ve tam ekran modları için
kullanılır.
4 Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve model
ismini görüntüler.
5 Bu tuşlar sekans ve kanalın değiştirilmesi için
kullanılır.
6 Bu tuşlar görüntülerin yakalanması,
yazdırılması ve kaydedilmesi için kullanılır.
7 Bu tuşlar mevcut kanalı gösterir.
8 Bu tuşlar PTZ ile ilgili fonksiyonlar için
kullanılır.
9 Bu DVR ile bağlı kameranın ekranını gösterir.
• Çözünürlük 1024 x 768 pikseldir.
• Başlangıçtaki bölünümlü ekran modu bağlı
olan DVR’nin kanal sayısına göredir.
Ekranı bölme tuşlarına basarak bölünümlü
ekran modunu değiştirebilirsiniz.
• Non-admin kullanıcıların ARAMA ve
KURULUM menülerine erişim izni yoktur.
• Net I ve Web Viewer Windows Vista’da aynı
anda kullanıldığında, Web Viewer anormal
olmayan bir şekilde kapanır. Internet Explorer’
i çalıştırırken “Yönetici olarak çalıştır”
seçeneğini seçin.
3
4
5
6
1 Bağlı olan DVR'nin kanal sayısı, video
boyutu ve IP adresi ekrana gelir.
2 Eğer mevcut kanalın video verisi PC'nize
kaydediliyorsa, “REC” ibaresi ekrana gelir.
3 DVR'nin mevcut tarih ve saati ekrana gelir.
4 Alarm verildiğinde alarm ikonu ekrana
gelir. DVR'nin ALARM tuşuna basıldığında
kaybolur.
5 Hareket algılandığında hareket ikonu ekrana
gelir. DVR'nin ALARM tuşuna basıldığında
kaybolur.
66_ ek
SHR-6042_TUR.indb 66
6/6/2009 10:09:33 AM
6 PTZ kontrollerinin aktif olup olmadığını
gösterir.
DVR için PTZ kamerası ayarlamışsanı “PTZ”
ibaresi ekrana gelir. Bir PTZ kamera kanalı
seçin ve kamera kontrolü için PTZ tuşunu
kullanın.
BÖLÜNÜMLÜ EKRAN
tıklayınız.
“TAM EKRAN MODUNDA”DVR'ye bağlı olan
seçilmiş kamerayı gösterir. Bir önceki moda
geri gitmek için ESC tuşuna basın.
• Tuşa
BAĞLI DVR
Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve durumunu
görüntüler.
09 EK
Her sayı ikonuna tıklayarak bölünümlü modu
değiştirebilirsiniz.
TAM EKRAN MODU
SHR-6042
SINGLE MODE
QUAD MODE
SHR-6042
• Tuşa
tıklayınız.
“TEKLİ MODDA”DVR'ye bağlı olan seçilmiş
kamerayı gösterir.
• Tuşa
• Bağlantı hata iletisi
Yanıt Yok : DVR yanıt vermediğinde ekrana
gelir.
Hatalı ID : Girilen ID hatalıysa ekrana gelir.
Hatalı parola : Girilen parola yanlışsa ekrana
gelir.
Hatalı Port Numarası : Port numarası hatalıysa
ekrana gelir.
Çarpışma : Admin modu halihazırda
kullanımdaysa ya da PC’den eş zamanlı olarak
aynı DVR’ye erişim yapılırsa ekrana gelir.
Kullanıcı Sayısı Dolu : Kullanıcı sayısı doluysa
ekrana gelir.
• Eş zamanlı bağlantının sayıları 3’tür ve
SmartViewer için kullanıcıları kapsar.
tıklayınız.
“DÖRTLÜ MODDA”DVR'ye bağlı olan
seçilmiş kamerayı gösterir.
ek _67
SHR-6042_TUR.indb 67
6/6/2009 10:09:33 AM
LIVE EKRAN MODUNUN
DEĞİŞTİRİLMESİ
PC'DE LIVE EKRANIN
KAYDEDİLMESİ
• YAKALA : Ekrandaki mevcut görüntüyü yakalar ve
SHR-6042
• SEKANS : Bu tuşa tıklandığında ekranlar bir preset
aralığında değişir.
TEKLİ MODDA, kanal sayıları sıralı olarak 1 ila 4
arasında değişir.
QUAD MODU’nda, ekran mevcut aralıkta
yenilenir.
jpg ya da bmg imaj dosyası olarak kaydeder.
• Varsayılan kaydetme yolu “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\Live”’
dır. Kaydetme yolunu değiştirmek için, “SAVE
PATH” tuşuna(
) tıklayın ve istediğiniz yolu
kaydedin. Windows Vista kullanıyorsanız,
kaydetme yolu “C:\users\(user ID)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
Snapshot\”’dır ve bu yol değiştirilemez.
• Dosya otomatik olarak aşağıdaki
gibi isimlendirilir: “IP address_Port
number_YYMMDD_camera number_index”
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101530
_01_00
• YAZDIR : Ekranda görüntülenen live ekranı yazdırır.
Ayrıca, Ip adresi, saat, kamera numarası ve mevcut
olay durumunu da yazdırır.
Preset aralığı (10 saniye)
• ÖNCEKİ : Bu tuş tıklandığında önceki ekran belirir.
TEKLİ MODDA, kanal numaraları ters yönde değişir.
QUAD MODU’nda, ekran yenilenmiştir.
• SONRAKİ : Bu tuş tıklandığında sonraki ekran belirir.
TEKLİ MODDA, kanal sayıları sıralı olarak 1 ila 4
arasında değişir.
QUAD MODU’nda, ekran yenilenmiştir.
• KAYDETME : Ekrandaki mevcut görüntüyü kaydeder
ve bir avi video dosyası olarak kaydeder.
(CH1 to CH4)
4-channel DVR
68_ ek
SHR-6042_TUR.indb 68
6/6/2009 10:09:34 AM
PTZ KAMERASININ
KULLANILMASI
SHR-6042
09 EK
• Kaydetmek için en azından 1 GB’lık
kullanılabilir alan gereklidir.
• Varsayılan kaydetme yolu “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\Live”’
dır. Kaydetme yolunu değiştirmek için, “SAVE
PATH” tuşuna(
) tıklayın ve istediğiniz yolu
kaydedin. Windows Vista kullanıyorsanız,
kaydetme yolu “C:\users\(user ID)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
VideoClip\”’dır ve bu yol değiştirilemez.
• Dosya ismi otomatik olarak aşağıdaki
gibi isimlendirilir:“IP address_Port
number_YYMMDD_camera number_index”
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101530
_01_00
• I AVI Save söz konusu ise, kaydedilmiş
dosyaları oynatmak için DivX kodeği
gereklidir. Divx kodeğin ücretsiz versiyonunu
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/ adresinden indirebilirsiniz.
LIVE EKRAN KANALININ
DEĞİŞTİRİLMESİ
Her bir numara Web Viewer'da ekran konumlarını
gösterir.
• Mavi rakamlar : Mevcut kanalın bir kameraya bağlı
olduğunu gösterir.
• Gri rakamlar : Mevcut kanalın bir kameraya bağlı
olmadığını gösterir.
Kamerayı kontrol etmek için yön tuşlarına tıklayın.
Gösterilem görüntüye zumlamak için + ya da tuşlarına tıklayınız.
ek _69
SHR-6042_TUR.indb 69
6/6/2009 10:09:35 AM
MENÜ : Kamera menü ekranını açar.
• Bir DVR PTZ kamera kontrollerini kullanıyorsa
Web Viewer PTZ kamerasını kontrol edemez.
• PTZ kamera kontrolleri admin kullanıcısı
tarafından kullanılabilir.
• Kamera Menü Kurulum fonksiyonu sadece
desteklenen kameralarda mevcuttur.
• PTZ’nin tüm fonksiyonları DVR’ninkiyle
aynıdır.
• Sadece desteklenen kameralarda pan/tilt
fonksiyonları çalışır. (Örneğin: Samsung
SCC-2315)
• Power pan/tilt fonksiyonu ile içeri zumlamak
için aşağı çekin ve dışarı zumlamak için
yukarı çekin.
PRESET : Lens yönünü bir preset yönüne hareket
ettirir.
1. Eğer PRESET tuşuna basarsanız kamera preset
konumuna hareket eder.
2. Seçilen ya da tüm presetleri silebilirsiniz.
3. Şimdi yeni preset numarasını ve ismini kaydedebilirsi.
Preseti 20’ye kadar kaydedebilirsiniz.
AUTOPAN : Kamera lensini kamera için ayarlanmış
2 nokta arasında hareket ettirir.
SCAN (TARA) : Kamera lensini kamera için ayarlanmış
2 preset nokta arasında hareket ettirir.
PATTERN(BİÇİM) : Zum, hareket ettirme vb. gibi çeşitli
kamera hareket biçimlerini ayarlayabilirsiniz ve böylece
kamera biçime göre otomatik olarak hareket eder.
70_ ek
SHR-6042_TUR.indb 70
6/6/2009 10:09:35 AM
Search Viewer'IN KULLANILMASI
2
1
SHR-6042
3
4
SHR-6042
09 EK
5
6
9
7
8
Search Viewer ekranı aşağıdakileri kapsar:
1 Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve model
ismini görüntüler.
2 Bu menüler, LIVE, ARAMA, KURULUM,
HAKKINDA.kısımları içerir.
3 Bu tuşlar bölümlü ve tam ekran modları için
kullanılır.
4 Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve model
ismini görüntüler.
• SIRALI; ÖNCEKİ, SONRAKİ tuşları
ARAMA menüsünde mevcut değildir.
• Non-admin kullanıcıların ARAMA ve
KURULUM menülerine erişim izni yoktur.
BÖLÜNÜMLÜ EKRAN
Her sayı ikonuna tıklayarak bölünümlü modu
değiştirebilirsiniz.
5 Bu tuşlar görüntülerin yakalanması,
yazdırılması ve kaydedilmesi için kullanılır.
6 Bu kaydedilmiş videoların aramasını
yapabileceğiniz bir takvimi ekrana getirir.
SINGLE MODE QUAD MODE
7 Bu kaydedilmiş videoların aramasını
yapabileceğiniz bir takvimi ekrana getirir.
8 Bu tuşlar oynatma işleminin kontrol edilmesi
için kullanılır.
9 Bu kaydedilmiş videoların oynatılması için
kullanılan ekranı gösterir.
ek _71
SHR-6042_TUR.indb 71
6/6/2009 10:09:36 AM
SHR-6042
• Bağlantı hata iletisi
Yanıt Yok : DVR yanıt vermediğinde ekrana
gelir.
Hatalı ID : Girilen ID hatalıysa ekrana gelir.
Hatalı parola : Girilen parola yanlışsa ekrana
gelir.
Hatalı Port Numarası : Port numarası
hatalıysa ekrana gelir.
Çarpışma : Admin modu halihazırda
kullanımdaysa ya da PC’den eş zamanlı
olarak aynı DVR’ye erişim yapılırsa ekrana
gelir.
Kullanıcı Sayısı Dolu : Kullanıcı sayısı doluysa ekrana gelir.
• Eş zamanlı bağlantının sayıları 3’tür ve
SmartViewer için kullanıcıları kapsar.
PC'DE LIVE EKRANIN
KAYDEDİLMESİ
• YAKALA : Ekrandaki mevcut görüntüyü yakalar ve
• Tuşa
tıklayınız.
jpg ya da bmg imaj dosyası olarak kaydeder.
“TEKLİ MODDA”DVR'ye bağlı olan seçilmiş
kamerayı gösterir.
• Tuşa
tıklayınız.
“DÖRTLÜ MODDA”DVR'ye bağlı olan
seçilmiş kamerayı gösterir.
• Sadece TEKLİ ve DÖRTLÜ MOD seçenekleri
ARAMA menüsünde mevcuttur.
• 16 kanallı DVR bağlı olduğunda, kanalları 1
ila 16 arasından seçebilirsiniz.
BAĞLI DVR
Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve durumunu
görüntüler.
SHR-6042
• Varsayılan kaydetme yolu “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\Search”’
dır. Kaydetme yolunu değiştirmek için, “SAVE
PATH” tuşuna(
) tıklayın ve istediğiniz yolu
kaydedin. Windows Vista kullanıyorsanız,
kaydetme yolu “C:\users\(user ID)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\Snapshot\”’dır ve bu yol değiştirilemez.
• Dosya otomatik olarak aşağıdaki
gibi isimlendirilir: “IP address_Port
number_YYMMDD_camera number_index”
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101453
_01_00
72_ ek
SHR-6042_TUR.indb 72
6/6/2009 10:09:36 AM
• YAZDIR : Ekrandaki oynatma ekranını yazdırır.
IP adresi, saat, kamera numarası ve mevcut olay
durumunu ayrıca yazdırır.
TAKVİM İÇERİSİNDE
KAYDEDİLMİŞ VİDEOLARIN
ARANMASI
SHR-6042
09 EK
• KAYDETME : Bir kanal seçip bu tuşu oynatma
(sadece oynatma) sırasında tıklarsanız video verileri
bir DVR dosyasında kaydedilir. (Bilgisayarınızda
tahsis edilen bir dosyada kaydedilir.) Kaydetmeyi
durdurmak için bu tuşa tekrar tıklayınız.
• Kaydetmek için en azından 1 GB’lık
kullanılabilir alan gereklidir.
• Varsayılan kaydetme yolu “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\Search”’
dır. Kaydetme yolunu değiştirmek için, “SAVE
PATH” tuşuna(
) tıklayın ve istediğiniz yolu
kaydedin. Windows Vista kullanıyorsanız,
kaydetme yolu “C:\users\(user ID)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\VideoClip\”’dır ve bu yol değiştirilemez.
• Dosya ismi otomatik olarak aşağıdaki
gibi isimlendirilir:“IP address_Port
number_YYMMDD_camera number_index”
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101530
_01_00
• AVI kaydetme söz konusu ise kaydedilmiş
dosyalarında oynatılması için DivX kodek
gereklidir. Divx kodeğin ücretsiz versiyonunu
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/ adresinden indirebilirsiniz.
Eğer video verisi bir tarihte kaydedilmişse
tarih yeşil ile gösterilir. Eğer tarihe tıklarsanız
kaydedilmiş video bilgisi süre çizgisi üzerinde
gösterilir.
“BUGÜN” seçeneğine tıklarsanız bugünün tarihi
atılır.
ek _73
SHR-6042_TUR.indb 73
6/6/2009 10:09:37 AM
SÜRE ÇİZGİSİNDE KAYDEDİLMİŞ
VİDEOLARIN ARANMASI
OYNATMANIN KONTROL
EDİLMESİ
SHR-6042
SHR-6042
Bir tarih seçildikten sonra DVR'de kaydedilmiş
video veri durumunu gösterir. Normal mod 0 ila
24 aralığındaki saati gösterir ve uzatma modu
ise her 2 saatte bir saati gösterir.
1
[Normal Mod]
5
• Eğer
tuşuna tıklarsanız uzatma moduna
geçiş yapılır.
• Her süre çizgisi 1 saati ifade eder.
2
6
3
7
4
8
1 Hızlı Geri: Geri-daha hızlı oynatır(2x).
2 Geri Oynatma: Geri Oynatmayı
Gerçekleştirir.
[Uzatma Modu]
3 Oynat: Oynatmayı gerçekleştirir.
• Eğer
tuşuna tıklarsanız normal moda geçiş
yapılır.
4 Hızlı İleri: Daha hızlı oynatır(2x).
• Her süre çizgisi 5 dakikayı ifade eder.
• Kanallar CH1 ila CH16 aralığındadır.
9
5 Birinciye Git: Süre çizgisinde kaydedilmiş
videolarında başlangıç saatini hareket ettirir.
6 Geri Adım: Bir kare olarak bir adım geri
oynatmayı gerçekleştirir.
7 Durdur: Oynatmayı durdurur.
8 İleri Adım: Bir kare olarak bir adım ileri
oynatmayı gerçekleştirir.
9 Sonuncuya Git: Süre çizgisinde kaydedilmiş
videolarda bitiş saatini hareket ettirir.
74_ ek
SHR-6042_TUR.indb 74
6/6/2009 10:09:38 AM
AÇILIR PENCERE MENÜSÜ
açılır pencere menüsü
bu menüyü sağ fare tuşuna basarak kullanabilirsiniz.
Açılır pencere menüsünde gösterilen maddeler sistemin ön panelindekilerle eşdeğerdir. Bu menünün faydası kullanıcı
DVR sistemini fare kullanarak basitçe çalıştırabilmesidir.
Arama
2
3
Menü
4
5
6
7
09 EK
1
Mod
REC
8
9
No.
10
11
12
13
14
Isimler
15
16
Özellikler
1
Arama
Arama butonu
Arama modunu başlatır.
2
Menü
Menü butonu
Sistemi kurulum moduna geçirir.
Kullanıcılar bu menüyü alt menüden üst menüye geçmek için veya
sistem kurulum modundan çıkmak için kullanabilirler.
3
Mod
Bölme ekranı
Seçme butonu
Canlı
Dört küçük ekran, PIP ekranı ve ekran değiştirme
ekranlarını görüntüler.
Search Mode
Select button
Arama
Dört veya dokuz küçük ekran gösterir.
4
Ses kurulum
butonu
Ses açma/kapama ayarı yapar.
5
Alarm butonu
Bir alarm durumu olduğunda alarm verir.
6
Arama/
geri dönme
Butonu
7
Zoom butonu
Dijital imajı %200’e kadar büyütür.
8
PTZ butonu
PTZ butonunu seçerken TELE, WIDE, PRESET veya VIEW
fonksiyonun gerçekleştirir.
9
ZOOM TLLEE
PTZ Modunda Zoom-In özelliği sağlar.
10
ZOOM WIDE
PTZ Modunda Zoom-Out özelliği sağlar.
11
PTZ kurulum
menüsü
PTZ modunda PTZ kurulum ekranını gösterir.
12
REC butonu
Kayıt programına bakılmaksızın tüm kamera kanallarından gelen video
imajlarını kaydeder.
13
Yedekleme iptal
butonu
Video imaj gösterimi sırasında ilk arama ekranına geçiş yapar.
Yedekleme sürecini iptal eder.
ek _75
SHR-6042_TUR.indb 75
6/6/2009 10:09:38 AM
No.
14
15
16
Isimler
Yön butonu
Özellikler
Bu buton PTZ modunda PTZ yönlerini kontrol eder.
Eğer kullanıcı Enter butonuna basarsa, açılır pencere menüsü
kaybolacaktır.
DONDURMÖA
Canlı ekranda dondurma işlemi yapar.
butonu
Hızlı/adımGeri
Hızlı geri : bir video gösterimi yaparken ters yönde hızlıca bir arama yapar.
Adım geri : Ivideoya ara verildiğinde kare kare ters yönde arama yapar.
Hızlı/adımİleri
Hızlı geri : bir video gösterimi yaparken ters yönde hızlıca bir arama yapar.
Adım geri : videoya ara verildiğinde kare kare ters yönde arama yapar.
Çalma/ara
verme
Bir video gösterirken Play ve Pause işletimi arasında geçiş yapar.
Durdurma
Video gösterimi yaparken arama işlemini sona erdirir.
76_ ek
SHR-6042_TUR.indb 76
6/6/2009 10:09:39 AM
SPESİFİKASYONLAR
Kategori
SHR-6040
OS
Yerleşik Linux (Versiyon : 2.6.0)
Video
Sıkıştırma
yöntemi
Ses
G.723
Giriş
Kompozit 4 kanal (1Vp-p, 750hm)
Çıkış
CVBS 1 Port, VGA(1280x1024) 1 Port, SPOT 1 Port, Loop Through Out
4 kanal
Ses
4 kanal kayıt / 1 kanal çıkış
Standart
Çözünürlük
NTSC D1 90fps / PAL D1 75fps
NTSC : 704x480, 704x240, 352x240/PAL : 704x576, 704x288, 352x288
Canlı
Tekli, 4 bölmeli, PIP, sıralama, dondurma, 2x Zoom
Çalma
Tekli, 4 bölmeli, 9 bölmeli (canlı/gösterim)
Standart
Kayıt
MPEG-4 ASP
Çözünürlük
Tip
Alarm In/Alarm Out
NTSC D1 90fps / PAL D1 75fps
NTSC : 704x480, 704x240, 352x240
PAL : 704x576, 704x288, 352x288
REC Modu, olay, program (sürekli, hareket)
4 Port/2 Port
PTZ
RS-485
HDD
HDD x 2
HDD x 1
DVD-RW
Yoktur
Destekler
USB (Version : 2. 0)
2 Ports
2 port
USB fare
Destekler
Uzaktan S/W
Destekler
Ağ
Yedekleme
09 EK
Video
Ekran
SHR-6042
Static IP, DHCP, ADSL(PPPoE)
Ortam
USB
Type
SDB, SFX, AVI
Boyut
215(W) x 352(D) x 88(H)
Ağırlık
4.0 Kg
Güç
DVD-RW, USB
AC 100-240V, 50/60Hz, 59W (Model : ADP-5412VE)
ÇALIÞMA SICAKLIÐI / HUDI
0˚C ~ 40˚C / %10 ~ %60 Bağıl nem
DEPOLAMA SICAKLIÐI / HUDI
0˚C ~ 40˚C / %10 ~ %60 Bağıl nem
ek _77
SHR-6042_TUR.indb 77
6/6/2009 10:09:39 AM
88
215
10.5
215
10.5
88
352
12
ÖZET ÇİZİMLER
78_ ek
SHR-6042_TUR.indb 78
6/6/2009 10:09:39 AM
ARIZA BULMA GİDERME (SSS)
SORUN
ÇÖZÜM
Bilgisayarın tüm güç kablolarının doğru olarak bağlanıp
bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
Giriş voltajını kontrol ediniz.
Eğer yanlış bir bağlantı bulamazsanız ancak hala gücü
açamıyorsanız, servis merkezine veya bir teknisyene danışmanız
gerekecektir.
Güç açık ancak görünen tek şey mavi ekran.
Monitörün tüm güç kablolarının doğru olarak bağlanıp
bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
Monitörün güç butonuna basılmış mı kontrol ediniz.
SHR-6040/6042 sisteminin çıkış veri kablosunun monitöre bağlı
olup olmadığını kontrol ediniz.
Güç kablosunun bağlantısını kesip yeniden bağlayınız.
Eğer video girişi için bir VGA modeli seçtiyseniz, monitörünüzde
gözetim ekranını görene kadar yaklaşık 1 dakika beklemeniz
gerekecektir.
Kamera numaraları ekranda görünüyor
ancak kameradan herhangi bir görsel
aktarım yok .
Kameralardan gelen çıkış kablolarının SHR-6040/6042 sistemine
doğru olarak bağlandıklarını kontrol ediniz.
Kameraların güç kablolarının doğru olarak bağlandıklarını kontrol
ediniz.
Kamera ve SHR-6040/6042 arasındaki kablo bağlantılarını kontrol
ediniz.
Eğer video sinyalleri çoklu sistemlere gönderilmişse bazen video
bölücüsü zayıf video sinyali üretebilir, bu yüzden monitörde hiçbir
şey görünmez. Bu durumda, kamerayı direkt olarak merkezi
sisteme bu sorundan kaçınmak için bağlayınız.
SHR-6040/6042 sistemini kapatıp açınız.
Video imajları görüntüleniyor ancak bunları
kaydedemiyorum.
Kayıt yöntemini kayıt ayarlamasına getirip getirmediğinizi
kontrol ediniz. Eğer bu ‘’No’’ olarak ayarlanmışsa, doğru olarak
ayarlamanız gerekmektedir.
SHR-6040/6042 sistemini kapatıp açınız.
Kaydedilen imajları bulamıyorum.
Bulmak istediğiniz video imajları için video imajlarının aynı saat
diliminde kaydedilip kaydedilmediklerini görmek amacıyla grafikleri
kontrol ediniz.
Eğer saat dilimde kaydedilen video imajı yoksa kayıt yönteminin
doğru olarak ayarlanıp ayarlanmadığını görmek için kuruşlum
ekranını kontrol ediniz.
Kaydedilen imajları bulamıyorum
Ses çıkışlarını duyamıyorum.
Kameraların ses kaydetme seçeneğinin doğru olarak ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol ediniz.
Ses çalma seçeneğinin zaten aramam ekranında seçilip
seçilmediğini kontrol ediniz .
Mikrofon ve hoparlörlerin SHR-6040/6042 sisteminin arkasına
doğru olarak bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
Bağlanan mikrofon girişinin doğru olarak çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz.
Bağlanan mikrofon çıkışının doğru olarak çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz.
09 EK
Sistem gücü açılmıyor
ek _79
SHR-6042_TUR.indb 79
6/6/2009 10:09:40 AM
SORUN
ÇÖZÜM
Bazı kameralar video imajlarını acayip renkte
ve anormal biçimde gösteriyor.
Sisteme bağlı olan kameraları kontrol ediniz. İmajları doğru
gösteren kamera ile imajları hatalı gösteren kamerayı kontrol ediniz
ve sonra doğru olmayan kamerayı veya arızalı SHR-6040/6042
sistemini kontrol edebilirsiniz. Ekrandaki kamera numaralarını
değiştirerek kameralar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Kamera tiplerini kontrol ediniz. Dünyanın birçok ülkesinde farklı
video yayın standartları kullanılmaktadır, örneğin PAL, NTSC
veya SECAM. Bununla birlikte her bir standart diğer video iletim
yöntemiyle uyumlu değildir ve sonuç olarak video imaj işlemleriyle
uyuşmaz. Bu durumda, video imajları görüntülenecektir ancak
tanınabilir bir biçimde olmayacaktır. Bağlanan kameralardan
gönderilen video imaj tiplerini kontrol ediniz ve imaj işlem
yönteminin sistem menüsünde kurulanla eşdeğer olduğunu kontrol
ediniz.
Görüntülenen video sinyallerinde birçok
parazit var.
Kameradan gelen video girişlerini kontrol ediniz. Kameradan
gelen video çıkışlarını kontrol ediniz. İmajları doğru gösteren
kamera ile imajları hatalı gösteren kamerayı kontrol ediniz ve
sonra doğru olmayan kamerayı veya arızalı SHR-6040/6042
sistemini kontrol edebilirsiniz. Ekrandaki kamera numaralarını
değiştirerek kameralar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Kamera ve SHR-6040/6042 arasındaki kablo bağlantılarını
kontrol ediniz. Bu kabloların kısa devre yaptığını, karıştığını veya
bağlantılarının kesilip kesilmediğini kontrol ediniz.
Kamera ve SHR-6040/6042 arasındaki kablo bağlantılarının
etrafını kontrol ediniz. Kablo bağlantılarının etrafında herhangi bir
yüksek voltaj güç hattı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kablo
bağlantıları yanında bir yüksek voltaj güç hattı varsa, video imaj
kalitesini düşürebilir veya parazitlere sebep olabilir.
Kamera ve SHR-6040/6042 arasındaki kablo bağlantılarını
kontrol ediniz. Kabloların video sinyal transferi için doğru olup
olmadıklarını kontrol ediniz. Video imaj iletimi için güç kablosu
kullandıysanız görüntülenen video imajlarında parazitlere sebep
olabilir.
Bazen sistem herhangi bir sebep olmadan
yeniden başlatılıyor.
Eğer SHR-6040/6042 doğru olarak çalışmıyorsa veya herhangi
bir arıza varsa, yerleşik kendi kendine teşhis fonksiyonu sistemin
yeniden başlatılmasına sebep olabilir.
Bağlanan sensörler doğru olarak çalışmıyor.
Kamera kurulum menüsünde kurulu olan sensör tiplerinin sisteme
bağlı olan gerçek sensörlerle eş değer olup olmadıklarını kontrol
ediniz.
Sistem sensörlerinin [Recording Setup]-[Recording Schedule]
menüsünde devreye sokulup sokulmadıklarını kontrol ediniz.
Bağlı olan sensörlerini güç kaynağına doğru olarak bağlanıp
bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
Bağlanan sinyal hatlarının doğru olarak bağlanıp bağlanmadıklarını
kontrol ediniz.
Bağlı olan kontrol cihazları doğru olarak
çalışmıyor.
Bağlanan kontrol cihazlarının kamera kurulum menüsünde bağlı
olup olmadıklarını kontrol ediniz.
Bağlı olan kontrol cihazlarının güç kaynağına doğru olarak
bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
Bağlanan sinyal hatlarının doğru olarak bağlanıp bağlanmadıklarını
kontrol ediniz.
80_ ek
SHR-6042_TUR.indb 80
6/6/2009 10:09:40 AM
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following
GPL and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
LGPL Software
gLibc, Inetutils
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change
it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share
and change free software to make sure the
software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any
other program whose authors commit to using
it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Lesser General
Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are
referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you
wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies
of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect
on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened
constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To
prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use
or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
09 APPENDIX
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin S
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in
the term “modification”.) Each licensee is
addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running
the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running
appendix _81
SHR-6042_TUR.indb 81
6/6/2009 10:09:40 AM
the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer
of warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the
Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a
work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you
distribute or publish, that in whole or in part
contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole
at no charge to all third parties under the
terms of this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you
must cause it, when started running for
such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice
and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the
program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself
is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Program, and
can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work
based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every
part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative
or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Program with the Program
(or with a work based on the Program) on a
volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution,
a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information
you received as to the offer to
distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if
you received the program in object code
or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the
preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work,
complete source code means all the source
code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus
the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code
is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to
copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
82_ appendix
SHR-6042_TUR.indb 82
6/6/2009 10:09:40 AM
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on
the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment
or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License,
they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so
as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid
or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is
intended to apply and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce
you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such
claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software
distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system
in reliance on consistent application of that
8. If the distribution and/or use of the Program
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
09 APPENDIX
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works.
These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee
cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly
clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the
Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE
appendix _83
SHR-6042_TUR.indb 83
6/6/2009 10:09:40 AM
OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT
OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it
to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should
have at least the “copyright” line and a pointer
to where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an
idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version
2 of the License, or (at your option) any later
version.
This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year
name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and
‘show c’ should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’ (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine
library, you may consider it more useful to
permit linking proprietary applications with the
library. If this is what you want to do, use the
GNU Lesser General Public License instead of
this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser
GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence
the version number 2.1.]
84_ appendix
SHR-6042_TUR.indb 84
6/6/2009 10:09:40 AM
Preamble
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies
of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the
library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so
that they can relink them with the library after
making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make
it very clear that there is no warranty for the
free library. Also, if the library is modified by
someone else and passed on, the recipients
should know that what they have is not the
original version, so that the original author’s
reputation will not be affected by problems that
might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat
to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining
09 APPENDIX
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to
share and change free software to make sure
the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public
License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the
Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but
we suggest you first think carefully about
whether this license or the ordinary General
Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations
below.
When we speak of free software, we are
referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make
sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source
code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new
free programs; and that you are informed that
you can do these things.
a restrictive license from a patent holder.
Therefore, we insist that any patent license
obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified
in this license.
Most GNU software, including some libraries,
is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared library,
the combination of the two is legally speaking
a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The
Lesser General Public License permits more
lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General
Public License because it does Less to protect
the user’s freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage
over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides
advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library. A
more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the
GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License
is Less protective of the users’ freedom, it
does ensure that the user of a program that
is linked with the Library has the freedom and
the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work
based on the library” and a “work that uses
the library”. The former contains code derived
from the library, whereas the latter must be
appendix _85
SHR-6042_TUR.indb 85
6/6/2009 10:09:41 AM
combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which contains
a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called “this License”). Each
licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data)
to form executables.
The “Library”, below, refers to any such
software library or work which has been
distributed under these terms. A “work based
on the Library” means either the Library or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Library or a portion
of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another
language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to
it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only
if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library
in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice
and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and distribute a copy
of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet
all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to
be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to
a function or a table of data to be supplied
by an application program that uses the
facility, other than as an argument passed
when the facility is invoked, then you must
make a good faith effort to ensure that, in
the event an application does not supply
such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function
must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and
can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work
based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every
part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative
or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Library with the Library (or
with a work based on the Library) on a volume
of a storage or distribution medium does not
bring the other work under the scope of this
License.
3. You may opt to apply the terms of the
ordinary GNU General Public License instead
of this License to a given copy of the Library.
To do this, you must alter all the notices that
refer to this License, so that they refer to the
ordinary GNU General Public License, version
2, instead of to this License. (If a newer version
86_ appendix
SHR-6042_TUR.indb 86
6/6/2009 10:09:41 AM
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked
with it, is called a “work that uses the Library”.
Such a work, in isolation, is not a derivative
work of the Library, and therefore falls outside
the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library”
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that
uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses
material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be
a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself a
library. The threshold for this to be true is not
precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section
6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the
Library, you may distribute the object code
for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall
under Section 6, whether or not they are linked
directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you
may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the
work for the customer’s own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each
copy of the work that the Library is used in it
and that the Library and its use are covered
by this License. You must supply a copy of
this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them,
as well as a reference directing the user to the
copy of this License. Also, you must do one of
these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source
code for the Library including whatever
changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1
and 2 above); and, if the work is an
executable linked with the Library, with
the complete machine readable “work that
uses the Library”, as object code and/or
source code, so that the user can modify
the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who
changes the contents of definitions files
in the Library will not necessarily be able
to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism
for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run
time a copy of the library already present
on the user’s computer system, rather
than copying library functions into the
executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the
user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the
same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no
more than the cost of performing this
distribution.
d) If distribution of the work is made by
offering access to copy from a designated
place, offer equivalent access to copy the
above specified materials from the same
place.
09 APPENDIX
than version 2 of the ordinary GNU General
Public License has appeared, then you can
specify that version instead if you wish.) Do not
make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it
is irreversible for that copy, so the ordinary
GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made
from that copy.
This option is useful when you wish to copy part
of the code of the Library into a program that is
not a library.
appendix _87
SHR-6042_TUR.indb 87
6/6/2009 10:09:41 AM
e) Verify that the user has already received
a copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the
“work that uses the Library” must include
any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However,
as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler,
kernel, and so on) of the operating system
on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a
work based on the Library side-by-side in a
single library together with other library facilities
not covered by this License, and distribute such
a combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with
a copy of the same work based on the
Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the
terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where
to find the accompanying uncombined form
of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works.
These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Library (or any work based
on the Library), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or
modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment
or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License,
they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so
as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may
not distribute the Library at all. For example, if
a patent license would not permit royalty free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid
or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is
intended to apply, and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce
you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such
claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software
distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system
in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee
cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly
clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents
or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
88_ appendix
SHR-6042_TUR.indb 88
6/6/2009 10:09:41 AM
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided
by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE
OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT
OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE
OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH
ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach
them to the start of each source file to most
effectively convey the exclusion of warranty;
and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is
found. one line to give the library’s name and
an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
09 APPENDIX
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Library does
not specify a license version number, you may
choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with
this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Also add
information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library ‘Frob’ (a library for
tweaking knobs) written by James Random
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.
appendix _89
SHR-6042_TUR.indb 89
6/6/2009 10:09:41 AM
OpenSSL LICENSE
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL
Project. All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer in
* the documentation and/or other materials
provided with the
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning
features or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and
“OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from
this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
* 5. Products derived from this software may
not be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
* 6. Redistributions of any form whatsoever
must retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =============================
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation
written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to
conform with Netscapes SSL.
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* apply to all code found in this distribution, be
it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by
the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young’s, and as such
any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric
Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message
at program startup or
* in documentation (online or textual) provided
with the package.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
90_ appendix
SHR-6042_TUR.indb 90
6/6/2009 10:09:41 AM
09 APPENDIX
* 3. All advertising materials mentioning
features or use of this software
* must display the following
acknowledgement:
* “This product includes cryptographic
software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if
the rouines from the library
* being used are not cryptographic related
:-).
* 4. If you include any Windows specific code
(or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement:
* “This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
appendix _91
SHR-6042_TUR.indb 91
6/6/2009 10:09:41 AM
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Elektrik & Elektronik Cihaz Atığı)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama gerektiren Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün genel belediye çöplüklerine atılmaması
gerektiğini gösterir. Kontrolsüz çöp atımı sonucunda oluşabilecek çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz etkenleri
azaltmak için bunu diğer çöplerden ayrı tutun. ve doğal kaynakları korumak için geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları için : Ulaşabileceğiniz dönüşüm ve toplama sistemleri hakkında detaylı bilgi için lütfen atıklarla ilgili kuruma
ya da ürünü satın aldığınız yetkili firmaya başvurunuz.
İş sahipleri için : Ürün sağlayıcınıza başvurun ve satın alma sözleşmesindeki şartları kontrol edin.
Bu ürün diğer çöp ve atıklarla karıştırılmamalıdır.
92_ appendix
SHR-6042_TUR.indb 92
6/6/2009 10:09:41 AM
Download PDF

advertising