Samsung | SHR-5042P | Samsung SHR-5042P Kullanım kılavuzu

Gerçek zamanlı DVR kullanıcı kılavuzu
SHR-5040
SHR-5042
Turkish
Gerçek zamanlı DVR
Kullanıcı kılavuzu
Bu ürünün doğru olarak imha edilmesi (Elektrikli ve elektronik atık donanımı)
(Avrupa Birliği’nde ve Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulamadadır)
Ürün üzerinde veya kaynağında yazılı olan bu işaret, çalışma ömrünün sonunda diğer ev içi atık donanımlarla birlikte imha
edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Kontrolsüz atık imhası yüzünden olası çevreye veya insan sağlığına zarardan
kaçınmak için lütfen bu ürünü diğer atık tiplerinden ayırınız ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanım değerini
artırmak için sorumlu olarak geri dönüşümünü sağlayınız. Ev içi kullanıcılar ya bu ürünü satın aldıkları perakende satıcıya ya
da bu ürünün çevresel yönden güvenli olarak geri dönüşümü için ayrıntıları alabilecekleri ve bu işlemi nasıl yapabileceklerine
dair yerel hükümet ofisiyle bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. İş yerinde kullananlar ise tedarikçilerine başvurmalı ve satın
alma kontratının vade ve koşullarını kontrol etmelidirler. Bu ürün imha için diğer kimyasal maddelerle karıştırılmamalıdır.
Olasılıkları hayal ediniz
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür
ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet almak için
lütfen ürününüzü aşağıdaki adreste kayıt ediniz.
www.samsung.com/global/register
AB82-01496A Rev-00
SHR-5042_tur.indb 1
2007-6-20 15:24:54
DVR’ınızın kilit özellikleri
Satın almış olduğunuz dijital video kaydedici (DVR) 4-kanallı kamera girişini bir MPEG4 video içine sıkıştırır; ayrıca, HDD’
nin gerçek zamanda kayıt yapma fonksiyonlarını sağlar ve içeriği 4-kanal ses girişini ADPCM ile sıkıştırarak gösterir. Ayrıca
ağ aracılığıyla video ve sesi bir dış cihaza gerçek zamanlı olarak iletir ve video ve ses izlemesine uzaktan bir lokasyondan
bir PC aracılığıyla olanak tanır.
 4-Kanal kompozit giriş konektörleri
 NTSC/PAL Video kaynak uyumlu
 Videonun CIF boyu (NTSC : 352X240 / PAL : 352X288), 120ips(NTSC)/100ips(PAL) (saniyede imaj) hızlarında
kaydedilebilir.
 Video konektröleriyle 4-Kanallı lup
 HDD üzerine yazma modunu destekler
 USB 2.0 ara yüz kullanarak büyük HDD yedekleme kapasitesi
 USB 2.0 hafıza ve CD-RW kullanarak yedekleme
 Windows ağ görüntüleyici (akıllı görüntüleyici) için kaydetme, çalma ve aynı anda video ve ses iletimleri (Net I)
 4-kanal ses kaydetme ve çalma olasılığı
 Çeşitli kayıt modları (Sürekli, hareket, alarm ve program)
 Alarm ara yüzü (giriş: 4, çıkış: 2)
 Windows ağ görüntüleyici kullanarak uzaktan izleme fonksiyonu (Net I)
DVR’INIZA DAHİL OLANLAR
Bu ürünü satın aldığınızda, lütfen paketini çıkartınız ve bu cihazı düz bir zemine veya kullanım için istenen bir yere koyunuz
ve sonra kutu içinde aşağıdaki malzemelerin tümünün olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer bir bileşenin eksik olduğu
görülürse, lütfen bu ürünü satın almış olduğunuz yerle bağlantıya geçiniz.
Uzaktan kumanda cihazı (RCU)
1 güç kablosu
Özel yazılım CD’si
(PDF kılavuzu dahil)
Adaptör
2 EA AAA bataryaları
Kullanıcı kılavuzu
SHR-5042_tur.indb 2
4 vida
2007-6-20 15:24:57
Güvenlik düzenlemeleri
Lütfen ürünün doğru olarak kullanımı için özel risk ve hasara engel olmak için aşağıdakileri aklınızda tutunuz.
 Bir seferde çoklu fiş kullanmayınız.
Bu durum anormal ısı oluşmasına veya yangına sebep olabilir
 Etrafına vazo, çiçeklik, kupa, kozmetik ürünleri, ilaç veya su dolu kap koymayınız.
Bu durum yangına sebep olabilir.
 Güç kordonunu zorlayarak bükmeyiniz veya üzerine ağır bir madde koymayınız.
Bu durum yangına sebep olabilir.
 Güç fişine ıslak ellerle dokunmayınız.
Bu durum elektrik çarpmasına sebep olabilir.
 Güç fişini sarsılmayacak şekilde yeterinde sıkı olarak takınız.
Bu kusur yangına sebep olabilir.
 Ürünün nem, toz veya isten uzak tutunuz.
Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
 Havalandırma deliğine metal maddeler (bozuk para, saç tokası, metal parça gibi) veya yanıcı
maddeler (kibrit, kâğıt gibi) koymayınız.
Bu durum yangına sebep olabilir.
 Ortam sıcaklığını 0°C ile 40°C arasında muhafaza ediniz ve ürünü neden uzak tutunuz.
Bu durum yangına sebep olabilir.
 Yeterli havalandırma sağlayınız.
Bu durum yüksek sıcaklık yüzünden anormal çalışmaya sebep olabilir.
 Ürünü direkt ışınlardan veya ısıtma cihazından gelen ısıdan uzak tutunuz.
Bu durum yangına sebep olabilir.
 Ürünü sökmeyiniz, tamir etmeyiniz veya yeniden yapılandırmayınız.
Bu durum yangına, elektrik çarpmasına veya anormal çalışma yüzünden yaralanmaya sebep
olabilir.
 Güç kordonunu çekip çıkartmayınız.
Bu durum güç kordonunu tahrip edebilir ve sonuç olarak yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
 Yıldırım veya şimşek olması durumunda fişten çekiniz.
Bu durum yangına sebep olabilir.
 Üründen çıkardıktan sonra çocuklarınızı bataryadan uzak tutunuz. Bilinçsiz olarak yutma eğilimi
gösterebilirler.
Eğer çocuklarınız bunu yutarsa, derhal doktor çağırınız.
 Ürünü güvenli bir yere kurunuz veya bir duvara ya da bir tavana stand ile yeterince sıkı olarak yere
düşmeyecek şekilde kurunuz.
Bu durum insanların yaralanmasına sebep olabilir.
SHR-5042_tur.indb 3
2007-6-20 15:25:02
Başlamadan önce
Bu kullanım kılavuzu DVR kullanımı hakkında kısa giriş, parça isimleri, fonksiyonla, diğer donanıma bağlantı,
menü kurulumu ve benzerleri gibi bilgileri verir. Aşağıdaki konuları aklınızda bulundurmanız gerekmektedir:
 SEC, bu kullanım kılavuzu üzerinde telif hakkını tutar.
 Bu kullanım kılavuzu SEC’in yazılı onayı olmadan kopyalanamaz.
 Standart olmayan ürün kullanımız veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatı ihlal etmeniz durumunda
ortaya çıkacak herhangi bir kayıp veya tüm kayıplardan dolayı biz sorumluluk kabul etmeyiniz.
 Eğer sorun kontrol etmek için cihazınızın kapağını açmak isterseniz, lütfen ürünü satın aldığınız mağazadan
bir uzmana danışınız.
 Bu web sitesinden açık kaynak kodlarını indirebilirsiniz: http://www.samsung.com.
 Örneğin bir dış hafıza veya HDD gibi herhangi bir dış cihaz kurmadan önce lütfen cihazın Samsung DVR ile
uyumluluğunu kontrol ediniz. Satıcınızdan Samsung DVR ile uyumlu olan cihazların listesi elde edilebilir.
UYARI
Batarya
Ürününüzde bir bataryayı değiştirmek bir patlamaya sebep olabilir. Bu yüzden ürününüzde kullanılmakta
olan bataryanın aynı tipte olanını kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdakiler şu anda kullanmakta olduğunuz
bataryanın spefikikasyonlarıdır.




Normal voltaj: 3V
Normal kapasite: 220mAh
Sürekli standart yük: 0.2mA
İşletim sıcaklığı: -30 ile +60°C
SADECE CALIFORNIA ABD
Bu perklorat uyarı sadece üründe satılan veya sadece California ABD’de
dağıtılan birincil CR (Manganez dioksit) Lityum hücreler için geçerlidir.
“Perklorat malzeme – özel taşıma gerekebilir,
Bakınız www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.”
Sistem Kapatma
Ürün çalışıyorken gücü kapatmak veya izin verilmeyen işlemler yapmak sürücüye veya ürüne zarar verebilir.
Ayrıca ürünü kullanırken sürücünün çalışmamasına da sebep olabilir. Lütfen gücü, DVR’ınızın ön tarafında
bulunan Güç ( /I) butonunu kullanarak kapatınız. Açılır pencere menüsünde “OK” seçtikten sonra, güç
kordonunun çekip çıkartabilirsiniz.
Beklenmeyen bir güç kesintisi yüzünden oluşan hasarı engellemek için güvenli işletim amacıyla bir UPS sistemi
kurmak isteyebilirsiniz. (UPS ile ilgili herhangi bir soru için USP perakendecinize başvurunuz)
Aparatın bağlantısını ana hattan kesmek için fişin ana hat soketinden çekilip çıkartılması gerekir bu yüzden ana
hat fişi çalışmaya hazır hale gelecektir.
Bu aparat her zaman ana soket çıkışına koruyucu bir toprak bağlantısıyla bağlı kalacaktır.
İşletim Sıcaklığı
Bu ürünün garanti edilen işletim sıcaklığı Aralığı 0°C ile 45°C (32°F ile 113 °F). Bu ürün, garanti
edilen sıcaklığın altında uzun bir depolama sonrasında çalıştırırsanız, doğru olarak çalışmayabilir.
Düşük bir sıcaklıkta ürünün uzun bir depolama süresinden sonra kullanırken ürünün bir süreliğine oda
sıcaklığına koyunuz ve sonra çalıştırınız.
Özellikle üründeki yerleşik olan HDD için garanti edilen sıcaklık Aralığı 5°C ile 55°C (41°F ile 113 °F).
Buna benzer bir durum da sürücünün garantilenen sıcaklık altında çalışmamasıdır.
STANDART AÇIKAYLARI
Bu donanım test edilmiş ve Sınıf A cihaz için FCC kuralları Bölüm 15’e göre uygun görülmüştür. Bu
sınırlar, donanım ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak
amacıyla tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım
talimatına göre kurulup çalıştırılmazsa radyo iletişimleri için zararlı parazitlere sebep olabilir. Bu
donanımın mesken mahalde işletimi kullanıcının masrafı kendisine ait olmak üzere paraziti gidermesi
gereken zararlı bir duruma sebep olabilir.
SHR-5042_tur.indb 4
2007-6-20 15:25:02
İçindekiler
GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
03
07
08
DVR üzerinde kontroller
arka panel jakları
uzaktan kumanda
KURULUM
10
Kurulum ortamının kontrol edilmesi
DIĞER CIHAZLARLA BAĞLAMA
11
12
13
14
15
15
video, ses ve monitör bağlama
ağ bağlama
alarm girişinin bağlanması
alarm çıkışının bağlanması
RS-485 cihazının bağlanması
USB bağlanması
CANLI
16
16
18
18
19
19
sistemin çalıştırılması
canlı ekran modu
ses açma/kapama ayarlaması
dondurma ve zumlama
olay izleme
Spot-out izleme
MENU KURULUMU
20
20
20
27
29
31
31
34
34
35
kullanım öncesi
User login
System
Camera
Monitoring
Record mode
Event record
Record schedule
Backup
Network
PTZ KAMERA KONTROL
39
39
40
40
41
PTZ kamera kontrol modu
Temel pan,tilt ve zoom işlemleri
PTZ cihazı menü kurulumu
Preset setup
Kamera menü kurulumu
KAYIT
42
42
42
Rec (normal kayıt)
Record schedule
Event recording
03
11
16
20
39
42
contents _01
SHR-5042_tur.indb 1
2007-6-20 15:25:03
ARAMA VE ÇALMA
43
43
43
44
44
User login
Arama ekranı
Arama tarihi ve saat seçimi
Arama kanal seçimi ve kayit grafiği
Çalma/gösterme
EK
46
51
52
53
54
55
55
56
58
60
61
62
64
Net I
Kaynak
Kayıt
Olay
Ağ
Sistem
Sfx Çalar
WebDVR
Açılır pencere menüsü
Spesifikasyonlar
Özet çizimler
Ariza bulma giderme (sss)
Open source license report on the product
43
46
02_ contents
SHR-5042_tur.indb 2
2007-6-20 15:25:03
Gerçek zamanlı DVR’ınıza giriş
DVR ÜZERİNDEKİ KAÇIKTROLLER
17
16
15
14
13
12
01 GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
SHR-5040
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SHR-5042
17
15
16
14
11
12
13
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gerçek zamanli DVR’iniza giriş _03
SHR-5042_tur.indb 3
2007-6-20 15:25:03
No
1
Isim
G
Fonksiyon
butonu
Eğer sistemin çalışmasını sona erdirmeye çalışırsanız, kullanıcı
yetkilendirmesi istenecektir.
DVR sistem gücünü açıp/kapatırken kullanılır.
Bu port, bir USB tipi cihaz bağlamak için kullanılır.
Sistem yazılımının derecesini yükseltirken kullanılır.
Bir USB fare bağlantısı olarak kullanılır.
2
USB Portu
3
Kanal butonu
Ekran modunda seçilen kanal tam ekrana değiştirildiğinde kullanılır.
Sayısal giriş modundan bir sayısal giriş butonu olarak kullanılır.
4
PTZ butonu
PTZ butonunu seçerken TELE, WIDE veya VIEW fonksiyonu işlemi
yapılır.
5
ZOOM (TELE)
Butonu
Dijital imajın iki kat daha büyük olması fonksiyonunu sağlar.
Büyütülecek olan alanı seçtikten sonra Enter( ) butonuna basınız.
(PTZ butonunu seçerken TELE fonksiyon işlemi yapınız)
6
DA IKDURMA
(GEN ) butonu
Ekran modunda DAÇIKDURMA fonksiyonu işlemi yapar.
(PTZ butonunu seçerken WIDE fonksiyon işlemi yapınız.)
7
ARAMA
(G R NT LEME)
butonu
Arama moduna geçiren fonksiyon budur.
(PTZ butonunu seçerken VIEW fonksiyon işlemi yapınız.)
8
MENU butonu
Sistemi kurulum moduna geçiren fonksiyon budur.
Alt menüden üst menüye geçtiğinizde veya sistem kurulum modundan
çıktığınızda kullanılır.

Bir menüye hareket ederken bunlar yön butonları olarak
kullanılır. (Bunlar PTZ işlemi için yön butonları olarak
kullanılır.)

9
Y n butonu

Bir menünün ayrıntılarını ayarlarken, bunlar bir değer veya
yön değiştirmek için kullanılır. (Bunlar PTZ işlemi için yön
butonları olarak kullanılır.)

Enter(
)
Bir menü kurarken, Enter butonu olarak kullanılır.
Bir menünün kurulum değerini değiştirirken Enter butonuna
basınız.
04_ gerçek zamanli DVR’iniza giriş
SHR-5042_tur.indb 4
2007-6-20 15:25:05
No
Isim
Fonksiyon
ALARM LED
HDD LED
10
A LED
KAYIT LED
11
IKARTMA
butonu
Bu LED, HDD’ye normal olarak erişilip erişilmediğini gösterir. HDD’ye
erişilirken bu LED tekrarlamalı olarak yanıp söner.
Bu LED ağ bağlantısı ve veri iletim durumunu gösterir.
Bu LED yedekleme işleminin durumunu gösterir.
Bu LED kayıt durumunu gösterir.
CD-RW’nin açma/kapama işlemini yapar.
Hızlı/adım
Geri
Durdur
12
Arama butonu
al/ara
ver
Hızlı/ileri
adım
Hızlı geri alma: Bu fonksiyon, çalarken geriye doğru bir
arama işlemi yaptığınızda kullanılır.
Geri adım: Bu fonksiyon, bir ara verme durumunda sahne
sahne arama yaptığınızda kullanılır.
01 GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
YEDEKLEME
LED
Bir olay olursa (bir hareket veya bir alarm gibi) ALARM LED yanar.
Bu fonksiyon çalma sırasında bir aramayı bitirdiğinizde
kullanılır.
Bu fonksiyon, bu butonu döndürerek çalma sırasında
Çal/ara ver işlemi için kullanılır.
Hızlı ileri alma: Bu fonksiyon çalma sırasında ileri yönde
bir hızlı arama yaptığınızda kullanılır.
Geri adım: Bu fonksiyon, bir ara verme durumunda sahne
sahne arama yaptığınızda kullanılır.
13
KAYIT butonu
Programa bakılmaksızın tüm kamera kanallarını kaydeden fonksiyon
budur.
14
ALARM butonu
Bir alarm ortaya çıktığında, alarmı iptal eder.
15
SES Kurulum
butonu
Ses açma/kapama fonksiyonunu kurar.
gerçek zamanli DVR’iniza giriş _05
SHR-5042_tur.indb 5
2007-6-20 15:25:07
No
İsim
Fonksiyon
4-bölümlü ekranı gösterir
B lmeli
ekran/se im
butonu
Canlı mod
Arama
modu/se im
modu
Arama
modu
Ekran değiştirme: sistem kurulumundan
ayarlanan saate göre tekli kanal ekranına
geçiş yapacaktır.
16
17
Uzaktan
kumanda
sinyal alıcısı
Resim içinde resim (PIP) ekranını gösterir.
4-bölümlü ekranı gösterir
9-bölümlü ekranı gösterir
Uzaktan kumandanın sinyallerini alan bölüm burasıdır.
06_ gerçek zamanli DVR’iniza giriş
SHR-5042_tur.indb 6
2007-6-20 15:25:07
ARKA PANEL JAKLARI
1
2
7
6
13
11
10
9
8
5
4
3
1
AUDIO OUT
Ses sinyal çıkışı için kullanılan port budur (RCA Jack).
(bir ses sinyali çıkışı yaparken, lütfen yerleşik ses amplifikatörü olan bir hoparlör kullanınız.)
2
ALARM
ALARM IN 1~4: Bir alarm girişi için kullanılan port budur.
ALARM OUT 1~2: Bir alarm çıkışı için kullanılan port budur.
RS485: PTZ bağlamak için kullanılan port budur.
3
DC-IN
12 V güç soketi için kullanılan konektör budur.
4
NETWORK
Bir ağa bağlamak için kullanılan port budur.
5
USB
USB tipi bir cihazı bağlamak için kullanılan port budur.
Bir video verisi yedeklemek veya sistem yazılımını yükseltmek için kullanılır.
6
RS-232C
Mühendislik kullanımı için kullanılan port budur (DVR fonksiyonelliği yoktur).
7
SPOT OUT
SPOT OUT çıkışı için kullanılan port budur (BNC-type)
8
S-VIDEO
S-Video sinyal çıkışı için kullanılan port budur.
9
VGA
VGA sinyal çıkışı için kullanılan port budur.
10
VIDEO OUT
Kompozit ses sinyal çıkışı için kullanılan port budur (BNC-type).
11
AUDIO IN
Bir ses sinyal çıkışı için kullanılan port budur (RCA Jack).
12
THROUGH
Bir video sinyalinden diğer bir video cihazına sinyal göndermek için THROUGH portu
kullanılabilir.
13
VIDEO-IN
Bu port, kompozit video sinyal girişi için kullanılan bir porttur (BNC-type).
Hem NTSC hem de PAL video sinyallerini destekler.
01 GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
12
gerçek zamanli DVR’iniza giriş _07
SHR-5042_tur.indb 7
2007-6-20 15:25:08
SHR-5042_tur.indb 8
0(10+) butonuna basınız, bırakınız ve 1 (veya 2, 3, 4, 5, 6) butonuna tekrar 3 saniye içinde basınız.
KANAL 11–16
FR (fast rewind)
FR (hızlı geri): çalma
sırasında hızlı geri alma için
kullanılır
AUDIO
Sesi açıp kapatır
REC LOCK
Bu buton SHR 5040/5042 için
kullanılmamıştır.
0~9
Canlı modayken tek kanal
seçer. Sayısal değerlerin
girişi için kullanılır.
FF (fast forward)
çalma sırasında hızlı ilerialma
için kullanılır.
MODE
Bölmeli bir ekran seçer
ALARM
Alarm göndermeyi iptal eder
BACKUP
Bu buton SHR 5040/5042
için kullanılmamıştır.
OPEN/CLOSE
CD-RW tepsisini açmak/
kapamak için kullanılır.
0(10+) butonuna basınız, bırakınız ve tekrar 3 saniye içinde 0 butonuna basınız veya 0(10+) butonuna basınız, bırakınız ve
3 saniye bekleyiniz.
KANAL 10
RECORD
Kaydı başlatır ve bitirir
Sırasıyla 1 ile 9 butonlarına basınız.
KANAL 1–9
SAYISAL Butonların kullanılması
UZAKTAN KUMANDA
08_ gerçek zamanli DVR’iniza giriş
2007-6-20 15:25:09
SHR-5042_Tur_1.indd 9
 Ürün ilk olarak gönderildiğinde, uzaktan kumanda ID ‘00’ olarak ayarlanmıştır.
 Uzaktan kumanda ID kontrol ederken SYS ID butonuna basınız ve “Remote ID” girip DVR ayarlayınız.
WIDE
PTZ modunda WIDE işlemi
yapar.
TELE
PTZ modunda TELE işlemi
yapar
PTZ
PTZ modunu AÇMA
KAPAMA için kullanılır
UPDOWN
LEFTRIGT
Ayarları değiştirmek veya
imleci yukarı/aşağı/sola/sağa
hareket ettirmek için kullanılır.
MENU
Sistem menü ekranına gider
veya üst menüye hareket
eder.
ZOOM
Dijital zumlama (x2) uygular.
STOP
Çalmayı durdurur
VIEW
PTZ modunda VIEW işlemi
yapar.
PRESET
Bu buton SHR-5040/5042
için kullanılmamıştır
SYS ID
Giriş yapmak için veya sistem
ya da uzaktan kumanda
doğrulaması için kullanılır.
ENTER
Kanal seçimi için canlı moda
imleci gösterir veya menü
yapılandırması için seçim
butonu olarak kullanılır.
SEARCH
Arama seçme ekranına gider
FREEZE
DONDURMA işlemi yapar.
Play/Pause
Ara verir veya kaldığı
01 GERÇEK ZAMANLI DVR’INIZA GİRİŞ
gerçek zamanli DVR’iniza giriş _09
2007-6-20 15:34:07
Kurulum
Ürünü kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat etmeniz
gerekir:
 Dış mekânda kullanmayınız.
 Bağlantı bölümü veya ürün yanına su veya sıvı
koymayınız.
 Aşırı şoka veya kuvvete maruz bırakmayınız.
 Uygunsuz bir biçimde güç kordonunu çekip
çıkartmayınız.
 Ürünü kendi başınıza sökmeyiniz.
 Değerlendirilen giriş veya çıkış voltajını aşmayınız.
 Sadece onaylı güç kordonu kullanınız.
 Bir giriş toprağı olan ürün için toprak pini olan bir güç
fişi kullanınız.
KURULUM ORTAMININ
KAÇIKTROLÜ
Samsung Dijital Video Kaydedici (bundan böyle
“DVR” olarak anılacaktır) içinde yüksek kapasiteli
HDD ve birinci sınıf devreler bulunan ileri teknoloji
ürünü güvenlik donanımıdır. Ürün içindeki veya
dışındaki yüksek sıcaklık ürün ömrünü azaltabilir
veya performansını düşürebilir ve bozulmasına
sebep olabilir. (bakınız Şekil 1; sıcaklık ve ürün ömrü
arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır).
Sıcaklık
birimi: ºC
One Year: 24HR X 365 DAY =8,760 HR
Şekil 2
Lütfen aşağıdaki talimatı Samsung DVR kurulumuyla
devam etmek için ızgara monte amacıyla devam
ediniz.
1. DVR’ın üzerine kurulacağı ızgara mühürlü
olmamalıdır.
2. ayrıca havalandırma içinden hava dolaşımına da
izin vermelidir.
3. Şekil 2’de gösterildiği gibi ürünü diğer DVR’larla
kümelemenizi veya belirli bir boşlukta ızgara monte
kullanmanızı ya da vaha akışı barındırmak için bir
havalandırma kurmanızı tavsiye ederiz.
Ömür (birim:saat)
Şekil 1
4. doğal bir konveksiyon oluşturmak için hava giriş
deliğinin alt tarafta ve emisyon da üst tarafta
konumlandırılmış olması gerekir.
5. biz size her biri hava girişinin ve emisyon
deliklerinin yeterli hava akışı için fan motorlarıyla
kurmanızı tavsiye ederiz. (hava giriş fanı olası toz
ve diğer maddelerin girişine engel olmak için bir
filtre ile donanmış olmalıdır)
6. Şekil 1’de gösterildiği gibi ızgara içindeki sıcaklık
ve DVR etrafındaki sıcaklık 5 ile 45°C arasında
sağlanmalıdır.
10_ kurulum
SHR-5042_tur.indb 10
2007-6-20 15:26:02
Diğer cihazlarla bağlama
VIDEO, SES VE MAÇIKİTÖR BAĞLAMA
03 DİĞER CİHAZLARLA BAĞLAMA
Ses girişi
Video girişi ve
çıkışı
Dikkat
Ses çıkışı
 Güç kablosunun toprak durumuna göre kameraya bağlı olan video kablosu üzerinde bir elektrik çarpması
riski olabileceğinden dolayı, lütfen sistem gücü kapalıyken video kablosunu bağlayınız.
diğer cihazlarla bağlama _11
SHR-5042_tur.indb 11
2007-6-20 15:26:02
AĞ BAĞLAMA
Ethernet ile İnternete bağlanma (10/100BaseT)
RJ45 Ethernet kablosu
(Direkt kablo)
INTERNET
Hub/Switcher
Arka panel
Hub/Switcher
Windows Smart
Viewer
ADSL ile internete bağlanma
RJ45 Ethernet kablosu
(Direkt kablo)
INTERNET
Hub/Switcher
ADSL MODEM
Telefon (ADSL) hattı
Windows Smart
Viewer
12_ diğer cihazlarla bağlama
SHR-5042_tur.indb 12
2007-6-20 15:26:04
ALARM GİRİŞİNİN BAĞLANMASI
03 DİĞER CİHAZLARLA BAĞLAMA
Çeşitli sensörlerin (örneğin IR asensörü, sıcak-kablo detektörü ve manyetik sensör gibi) sinyal kablosunun (2 kablo) bir
kablosunu GROUND (toprak) portuna bağlayınız ve geri kalan sinyal kablosunu da istenen ALARM giriş port numarasına
bağlayınız.
 Lütfen çeşitli sensörlerin güç spesifikasyonlarına uygun olan güç ADAPTÖR’ünü kullanınız.
Dikkat
diğer cihazlarla bağlama _13
SHR-5042_tur.indb 13
2007-6-20 15:26:06
ALARM ÇIKIŞININ BAĞLANMASI
Siren-lambası, yükseltilmiş siren ve dış röle gibi
Dış güç
Bir dış cihazın (örneğin siren-lambası yükseltilmiş siren ve dış röle gibi) sinyal kablosunun (2 kablo) bir kablosunu
GROUND (toprak) portuna bağlayınız ve geri kalan sinyal kablosunu da istenen ALARM giriş port numarasına bağlayınız.
14_ diğer cihazlarla bağlama
SHR-5042_tur.indb 14
2007-6-20 15:26:07
RS-485 CİHAZININ BAĞLANMASI
03 DİĞER CİHAZLARLA BAĞLAMA
RS-485 sinyal kablosu bağlamak için port
(RX-Receiver bağlamak için)
Dikkat
 Lütfen RS-485 cihazının SHR-5040/5042 ürünü tarafından desteklendiğini kontrol ediniz. RS-485 jakını
bağlarken polarite (+ ve –) sahip olduğu için dikkat edilmelidir.
USB BAĞLANMASI
1. SHR-5040/5042 ön ve arka taraflarında toplam 2 USB bağlantı portu ulunmaktadır.
2. USB HDD ve USB hafızasını SHR-5040/5042 ön ve arka portlarıyla bağlayınız.
3. Her bir USB portuna sadece bir USB cihazı bağlanabilir.
4. sistemi çalıştırırken bir USB cihazını bağlamaya/bağlantısını kesmeye olanak tanıyan bir sıcak-fişleme fonksiyonu
sağlar.
 aynı tipteki USN cihazlarını SHR-5040/5042 ön ve arka taraflarındaki USB portlarına bağlayabilirsiniz.
Dikkat
diğer cihazlarla bağlama _15
SHR-5042_tur.indb 15
2007-6-20 15:26:09
Canlı
SISTEMIN IŞLETILMESI
Gücü açınız ve aşağıdaki Samsung logosu
görünecektir.
CANLI EKRAN MODU
Canlı ekran ikonları
Canlı ekran ikonu her bir ekranın kurulum ve fonksiyon
durumunu gösterir.
 Başlatma işlemini sistemi çalıştırmak için logo ekranı
göründükten sonra yapınız.
 Eğer başlatma süreci normal olarak tamamlandıysa
live video görünecektir.
 Live video görünene kadar 40 ile 60 saniye geçebilir.
 Live video göründüğünde önceden kurulmuş
olan sistem sağlanacaktır ve eğer sistem yeniden
başlatıldıysa, live video görünecektir ve kayıt
yapmaya başlayabilirsiniz.
 Yeni bir HDD kurarken, HDD başlatma süresi
yüzünden live video görünene kadara daha
uzun bir süre geçebilir.
 Eğer live video görünmezse, iç veya dış
bağlantıların normal olup olmadıklarını kontrol
ediniz. Eğer sorun devam ederse, bu ürünü
satın aldığınız yerle bağlantıya geçiniz.
CAM_01
V.Loss
CAM_01
: kayıt ikonu
Sıralı normal/olay (hareket + alarm) /program kayıt
durumlarını gösterir.
: video kayıt boyu ikonu
Sıralı video kayıt boyları büyük/normal/CIF gösterir.
 B y k : Tam D1 - (NTSC) 704X480
(PAL) 720X576
 Normal: Yarım D1 – (NTSC) 704X240
(PAL) 704X288
CIF:
CIF
(NTSC)
352X240

(PAL) 352X288
16_ canli
SHR-5042_tur.indb 16
2007-6-20 15:26:12
: Kayıt Kilidi ikonu
Kayıt kilidinin aktif olduğunu gösterir. Bu ikon, kayıt kilidi
aktifken video görüntülerinin kaydedildiği zaman ekrana
gelir. Kaydetmeyi iptal etmek için preset parolasını
girin.
: PTZ ikonu
PTZ fonksiyonunun ayarlanmış olduğu kanal PTZ
ikonunu gösterir. PTZ fonksiyonu aktif hale geldiğinde
sarıya döner.
: Zum ikonu
Zumlama fonksiyonu aktif olduğunda görünür ve iptal
edildiğinde kaybolur
: Dondurma ikonu
Dondurma fonksiyonu aktif olduğunda görünür ve iptal
edildiğinde kaybolur.
: Yetersiz HDD bo luk ikonu
HDD yazımı yeterli olmadığında görünür.
: Ekran de i tirme ikonu
Ekran değiştirme modunda olduğunda görünür.
V.kayıp / V.Kapalı : Video giri durumu
Video kurulumu açık konuma ayarlanmış olsa bile
herhangi bir video girişi tespit edilmediyse, [V.Loss]
ikonu karşılık gelen kanalda görünecektir ve video
kurulumun kapalı konuma ayarlandığı kanal da
[V.Kapalı] ikonunu gösterecektir.
Dikkat
4 canlı video girişini aldıktan sonra imajlar aşağıdaki 3
modda görüntülenir.
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
CAM_01
< 4 Split >
CAM_02
04 CANLI
: Ses ikonu
Bu ikon ses açık/kapalı durumunu gösterir ve eğer
açıksa ikon sarıya döner.
Bu ikon video veya ses devre dışı bırakıldığında
görünmez.
Canlı ekran modları
< PIP >
< Auto Sequence > (otomatik sırlama)
 4 B lme modu:
Sıralı bölme ekranlarından 4 video kanalını gösterir.
Bölmeli ekranda gösterilen herhangi bir kanal isteğe
bağlı olarak seçilebilir.
 PIP (Resim i inde resim):
1/4-boyda küçük ekran tam ekranda görünecektir.
Hem tam hem de küçük ekranlar için kanallar isteğe
bağlı olarak seçilebilir.
PIP ekranının yeri  veya  butonlarını kullanarak
tam ekran içinde 5 lokasyondan herhangi birine
ayarlanabilir.
 Auto Sequence Mode:
Multiple channels are sequentially displayed on the
full screen at the preset interval.
Menu Pozisyonu Kontrol Fonksiyonu
 Bölümlenmiş izleme yaparken CH1 ve
CH3 ‘ün pozisyonunu Yukarı/Aşağı/
Sol/Sağ butonları ile belirleyebilirsiniz.
canli _17
SHR-5042_tur.indb 17
2007-6-20 15:26:12
Canlı ekran modunun seçilmesi
4,bölmeli ekranda ses açma/kapama
Her bir MODE butonunu ve CH1 ve CH4 butonlarını
kullanarak seçilebilir.
Aşağıdaki Şekil modları değiştirme diyagramı
göstermektedir.
4 bölmeli moda Enter( ) butonuna basarsanız,
aşağıdaki Şekilde gösterildiği gibi seçim imleci görünür
ve karşılık gelen kanal seçilir. Eğer AUDIO butonuna
bir kanal seçtikten sonra basılırsa, karşılık gelen kanalın
ses açma/kapama ayarını yapabilirsiniz. Bu anda ses
ikonu ses açma/kapama durumuna göre karşılık gelen
kanalda sarı veya beyaz olarak değişecektir.
4 Split
MODE button
Auto
Sequence
PIP
 Başlangıç modu, 4 bölmeli ekran modudur.
 Tam ekran haricindeki modlar sırasıyla MODE
butonunu kullanarak seçilebilir.
 Her zaman MODE butonuna basılırsa, mod
aşağıdaki sıra ile değişecektir:
[4 Split] → [PIP] → [Auto Sequence] → [4 Split].
Sıralı
butonlar CH1~CH4 seçerek her bir kanal için

tam ekranı görebilirsiniz.
 Bölmeli ekran modundan tam ekran moduna
geçerken, MODE butonuna basarak bir önceki
bölmeli ekran moduna geçiş yapabilirsiniz.
SES AÇMA/KAPAMA
AYARLAMASI
Bölmeli modan, tam ekran ve otomatik sıralama modu
hariç, her bir bölme modundaki herhangi bir kanal
isteğe bağlı olarak seçilebilir. Ayrıca canlı moda ses
ile ayarlar üzerinde kanalları aktif veya pasif hale
getirebilirsiniz.
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
PIP modunda Kanal seçimi ve ses
açma/kapama ayarı
Eğer 4,bölmeli modda Enter( ) butonuna
basarsanız, seçim imleci görünecektir ve karşılık gelen
kanal seçilecektir.
Bir kanal seçtikten sonra, CH1 ve CH4 butonlarını
kullanarak bir kanal girebilirsiniz ve AUDIO butonunu
kullanarak 4 bölmeli modda olduğu gibi ses
açma/kapama ayarı yapabilirsiniz. Bu anda ses ikonu
ses açma/kapama durumuna göre karşılık gelen
kanalda sarı veya beyaz olarak değişecektir.
DAÇIKDURMA VE ZUMLAMA
Dondurma fonksiyonu
Dondurma fonksiyonu geçici olarak mevcut canlı
ekrandaki videoyu durdurur ancak sadece canlı modda
aktiftir. FREEZE butonunu kullanarak dondurma
açma/kapama ayarı yapabilirsiniz.
Tam ekran modunda ses açma/
kapama
Tam ekran modunda seçilen kanalın ses fonksiyonu
otomatik olarak açılacak ve AUDIO butonunu çevirerek
ses açma/kapama ayarı yapabileceksiniz. Ses ikonu,
ses açma/kapama durumuna göre karşılık gelen
kanalda sarı veya beyaza dönüşecektir.
18_ canli
SHR-5042_tur.indb 18
2007-6-20 15:26:13
Zum fonksiyonu
Alarm başlatma işlemi ALARM butonuna basıldığında
olacaktır. Bu durumda, olay ikonu kaybolacaktır.
İzleme fonksiyonu olay izleme sırasında iptal edilebilir.
Ön,olay süresi ve olay sonrası süre ile olay kaydı
yeni bir alarm olduktan sonra kaldığı yerden devam
edecektir.
04 CANLI
Zum fonksiyonu seçilen alanın boyunu iki katına çıkartır
ancak sadece tam ekran modunda aktiftir.
Zum ayarlama alanı ZOOM butonuna basıldığında tam
ekran modunda ortaya çıkar. Zum ayarlama yerini Y n
() Butonlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bir
kurulum alanı seçtikten sonra Enter( ) butonuna
basarsanız, seçilen alan bir önceki boyun iki katında
gösterilecektir. İmaj lokasyon boyu büyüttükten sonra
Y n () butonlarını kullanarak yapılabilir. Eğer
Enter( ) butonuna büyütülmüş durumda altında
tekrar basılırsa, zum kurulum alanına geri dönecektir ve
ZOOM butonunu kullanarak zum açma kapama işlemi
yapabilirsiniz.
Kanal 1 ve 3’ten 5 saniye içinde kanal 2’de bir olay
olduktan sonra olay olduğunda (Şekilde gösterildiği
gibi), kanallar 1,2 ve 3 tam ekrana dönecektir.
Eğer olay görüntüleme süresinde herhangi bir yeni
olay olmazsa, bir önceki canlı moda geri dönecektir.
Eğer olay görüntüleme süresi aşmadan önce ALARM
butonuna basarsanız, olay izleme duracaktır. Eğer bir
olay olursa, ALARM LED Yanacak ve ALARM LED
kapanacaktır eğer LED ışıkları yanarken ALARM
butonuna basarsanız.
SPOT-OUT İZLEME
Spot-out izleme, canlı ekran çıkışından farklı olan
bir çıkışla özel bir kanalın tüm ekranının izleyen
bir fonksiyondur. Eğer bir izleme maddesi menü
ekranından seçilirse, özel bir kanalı Spot-out kanalı
olarak kanal 1 ile 4 arasında seçebilir ve ayrıca tüm
kanalları bir otomatik sıralama zaman aralığında
izleyebilirsiniz. Canlı ekran ikonları Spot-out izleme için
görünmezler.
OLAY İZLEME
Olay izleme fonksiyonu, özel bir olay (sensör/hareket9
olduğunda olaya bağlanan fonksiyonu görüntüler. Olay
izleme açma/kapama ve olay süresi fonksiyonları
“MENU” → “Monitoring” → “Live Mode” komutu
kullanılarak ayarlanabilir.
Bu anda, otomatik sıralama zaman aralığı canlı mod
otomatik sıralama süresine eşdeğerdir.
Eğer Spot-out olay izleme aktif ise, olayın olduğu kanal
Spotout çıkış olarak dikkate alınır. Eğer olaylar aynı
anda birkaç kanaldan olursa, en düşük sayıya sahip
olan kanal önceliğe sahiptir ve Spot-out için çıkıştır.
Olay izleme süresi 5 saniye olarak ayarlandığında,
örneğin; kanal-2 tam ekran modunda eğer bir olay
ilk olarak kanal-2’de görünürse aşağıdaki Şekilde
gösterildiği gibi olacaktır. Eğer bir başka olay 5
aniye içinde olursa, bu da mevcut olayla birlikte
görüntülenecektir.
canli _19
SHR-5042_tur.indb 19
2007-6-20 15:26:14
Menü kurulumu
KULLANIM ÖNCESİ
USER LOGIN
 Se im
Sarı imleç mevcut seçim penceresini gösterir.
Yönlendirmeli işletim için imleci değiştirmek istediğiniz
menü üzerinde sistemin ön panelinde bulunan
() Butonlarını kullanarak değiştiriniz. İmleç
istenen menüye yerleştirildiğinde eğer Enter( )
butonuna basarsanız, alt pencereye girer.
Menüden bir madde seçmek için Enter( )
butonuna basınız. Aşağı doğru çekme menüsünde
istenen madde üzerinde imleci hareket ettirmek için
 veya  butonunu kullanınız.
Menü ekranını girmek için MENU butonuna basınız.
 Her bir kurulum penceresindeki
“OK” ve “Cancel”
Herhangi bir değişiklik yapıldığında.
bu işlem “OK” seçerek uygulanabilir.
“Cancel” seçildiğinde ise, değiştirilen ayarlar
uygulanmaz ve üst menüye geri döner.
 MENU ve SEARCH butonları
MENU veya SEARCH buton ilk olarak basılırsa,
bir giriş butonu olarak davranır. Bir giriş menüsü
göründükten sonra, eğer butonuna basılırsa, ekran
bir önceki sayfaya değişir.
 Ba lık yanındaki() sembol
Seçildiğinde aşağı doğru çekme menüsünü
görüntüler.
 G rsel Klavye
veya
ile devreye sokulur.
Karakter girişleri
Bir karakter girmek için imleci istenen bir karakter
tuşu üzerine getiriniz ve Enter( ) butonuna
basınız.
User Login
Menu Login
User ID
ADMIN
Password
OK
Move/Control
Select
Cancel
Exit
Sistem ortam kurulumu ve arama gibi çeşitli DVR
fonksiyonlarını kullanmak için, doğru kullanıcı
ayrıcalığıyla sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Sisteme kullanıcı ID ve şifresi girerek giriş yapabilirsiniz.
(Bu ürün gönderildiğinde şifre ‘ADMIN’ Kullanıcı hesabı
da ‘4321’ olarak ayarlı olacaktır.)
SYSTEM
Sistem menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
SHR-5042/5040 MENU
System
►
Time/Date/Language Setup
Camera
►
Monitoring
►
User Manager
- Password
- User Add/Del
- Group Authority
Record Mode
Event Record
►
Record Schedule
Move/Control
System Log
System Information & Setup
HDD Setup
Backup
Network
Profile
►
System Shutdown
Select
Exit
20_ menü kurulumu
SHR-5042_tur.indb 20
2007-6-20 15:26:16
 DST (G nd z saati tasarruf s resi)
DST saati yerel standart saatten bir saat ileri ayarlar.
Bu ayarlama sistemin DST için ayarlanmış olan saati
göstermesini sağlar. Eğer DST için ayarlanmış olan
tarih gelirse, sistem saati bir saat ileri çalışır.
Time/Date/Language Setup
Date/Time/Language Setup
Time Setup
2007-04-03
Date Type
YYYY - mm - dd
05:12:46
Time Type
24
Language
English
OK
Select
 Time Setup
Aşağıdaki ekran eğer Enter(
görünecektir.
Exit
) butonuna basılırsa
(GMT) Greenwich Mean Time : D
Year
2007
Month
4
6
DST
Month Week Weekly Hour
OFF
1
1st
Hour
Day
3
SUN
0
Sec
10
1
2st
Select
SUN
0
Cancel
Exit
Standart saat dilimini karşılık gelen bölgeye uygun
olarak seçiniz.
Tarihi ve saati değiştirmek için imleci karşılık gelen
maddeye getiriniz ve Enter( ) butonuna basınız
ve sonra  veya  butonlarını kullanarak
gün/ay/yıl veya saniye/dakika/saat değiştiriniz.
Tekrar Enter( ) butonuna basarak değiştirme
modunda çıkınız.Saat değiştirildiğinde tarih
ve saat “OK” veya “Cancel” basılana kadar
durdurulacaktır.
Dikkat
 Time Type
İki format destekler, 24 saat / 12 saat (AM/ PM).
 Language
Bir dil seçtikten sonra OSD seçilen dilde
görüntülenecektir. Mevcut diller listede
görüntülenecektir.
Month Week Weekday Hour
~
OK
Move/Control
Min
5
 Date Type
Toplam 9 format destekler (örneğin Yıl-ay-gün/günay-yıl/ay-gün-yıl)
05 MENÜ KURULUMU
Move/Control
Cancel
Eğer DST “OFF” (KAPALI) olarak ayarlanırsa,
uygulanmayacaktır. Veri menüsünün sağ tarafta
girmek mümkün değildir. DST’yi “ON” (AÇIK) olarak
ayarlarsanız, başlangıç saatini sol tarafta belirtiniz
ve bitiş saatini de “~” işaretine basarak sağ tarafta
belirtiniz.
 Eğer tarih ve saat önceki değerlere
değiştirilirse, önceden yazılmış olan
veriler değişiklik yapmadan önce
silinebilir. Örneğin sabah saat 8 saat 7
olarak değiştirildiğinde, 7 ile 8 arasında
yazılan veriler silinecektir.
Password
User Manager - Password
Old Password
****
New Password
****
Confirm Password
****
Record Lock
OK
Move/Control
Select
Cancel
Exit
 Old Password
Fabrika ayarı şifre belirtilmemiştir.
Şifreyi değiştirirken bunu kullanınız.
 New Password
Görsel klavye eğer Enter( ) butonu basılırsa
görünecektir. 16 karaktere kadar karakterleri birer
birer girebilirsiniz.
 Confirm Password
Yeni değiştirilen şifreyi doğrulamak için kullanılan
menü budur. İlk olarak ‘’New Password’’ girmeniz
gerekmektedir. Eğer ‘’New Password’’ girmeden ‘
’Confirm Password’’ girerseniz, girişte bir cevap
verilmeyecektir.
 Record Lock
Eğer Record Lock A ık konumuna ayarlanmışsa,
kaydetme işlemi durdurularak parola soran bir
pencere açılır.
menü kurulumu _21
SHR-5042_tur.indb 21
2007-6-20 15:26:18
User Add/Del
Group Authority
User Manager - User Add/Del
User Manager - Group Authority
Group
User ID
user1
Password
****
Group
Group 1
Add
Clear
User ID
Group1
user1
Group1
user2
Group1
user3
Group2
user4
Group 1
Group 2
Group 3
Menu
Delete
Delete All
OK
Cancel
System
Camera
Monitoring
Normal Record
Event Record
Record Schedule
Backup
Network
Search
Playback
 User Add
“User ID”(kullanıcı ID) ve “Password”(şifre)
girebilirsiniz.
Kullanıcı ait olabileceği grupla ilgili olarak
“Group1”, “Group2” ve “Group3”ten birini seçiniz.
Her bir grup ile kullanıcıya haklarını verdikten sonra,
kullanıcıyı o gruba belirtiniz.
Eğer “Add” basarsanız, giriş sağdaki listeye
kaydedilir.
Eğer “Clear” basarsanız, sol taraftaki User ID ve
Password silinecektir.
 User Delete
Sağdaki listeden silinecek olan User ID üzerine
imleci hareket ettirdikten sonra, Enter( ) butonuna
basarak seçiniz.
Eğer “Delete” seçerseniz sadece seçilen User ID
listeden silinecektir.
Eğer “Delete All” basarsanız, listede kayıtlı olan tüm
User ID’ler silinecektir.
OK
Cancel
 Group
Kullanıcı grubu, Group1, Group2 Ve Group3 olarak 3
gruba ayrılmıştır.
Kullanıcının verileceği hakkı olduğu grup üzerinde
imleci hareket ettirdikten sonra Enter( ) butonuna
basınız.
 Menu
YSistem kurulumu ve izleme haklarını gruba kısmı
olarak veya tamamen verebilirsiniz. Hak verme
ayarlamasıyla ilgili olarak karşılık gelen maddeye
imleci hareket ettirdikten sonra Enter( ) butonuna
basarak ayarlama/iptal etme işlemi yapabilirsiniz.
“System” maddesi, Time/Date/Language Setup’
, ‘User Manager’, ‘Profile ’, ‘System Log’, ‘System
Information & Setup’, ‘HDD Setup’ ve ‘System
Shutdown’ için hak vermeye olanak tanır.
“Camera” maddesi ‘Camera Configuration’, ‘PTZ
Device’ ve ‘Screen Setup’ için hak verir.
“Monitoring” maddesi ‘Live Mode’ ve ‘Spot Mode’
için hak verir.
“Record Mode” maddesi ‘Quality’, ‘Frame’ ve ‘Video
Size’ kurulum haklarını verir.
“Event Record” maddesi ‘Event Record Setup’,
‘Alarm Detection Setup’, ‘ Motion Detection Setup’ ve
‘Video Loss Detection Setup’ haklarını verir.
“Record Schedule” maddesi kayıt programı kurulum
hakkını verir.
“Backup” maddesi yedekleme kurulum hakkını verir.
“Network” maddesi ‘IP Setup’, ‘IP Test’, ‘DDNS
Setup’, ‘NTP Setup’, ‘Callback Setup’ ve ‘Transfer
Picture Setup’ haklarını verir.
22_ menü kurulumu
SHR-5042_tur.indb 22
2007-6-20 15:26:19
 Search
System Log
“Playback” maddesi arama hakkını verir.
System Log
Profile
04-02 06:08:09 C3 C REC Stop
REC
System
04-02 06:08:09 C3 M REC Start C3
Profile
OK
Profile Export
OK
Profile Import
OK
Failure
04-02 06:08:47 C1 M REC Stop
Search
04-02 06:08:50 C4 M REC Stop
Network
04-02 06:08:50 C3 M REC Stop
Backup
2007-04-02 05:39:53  2007-04-03 05:39:53
OK
Progress
trying.. 0%
OK
Move/Control
Select
Exit
 Load Factory Default
Bu fonksiyon, tüm menü ayarlarını fabrika ayarlarına
geri yüklediğinizde kullanılır.
Eğer “OK” basarsanız, yeniden başlatma penceresi
görünecektir. “Yes” seçebilirsiniz. Kaydedilen veriler
silinmeyecektir.
 Profile Export
Bu fonksiyon, sisteme şuanda ayarlanmış olan
profili USB portuna bağlı olan depolama cihazına
aktardığınızda kullanılır. Profil dosyası USN
hafızasına eğer “OK” basarsanız kopyalanacaktır.
(Dosya İsim: SetupData.tar)
 Profile Import
Bu fonksiyon, eğer “OK” basarsanız, bir USB
hafızasında depolu olan bir sistem profil dosyasını
aktardığınızda ve mevcut sisteme uyguladığınızda
kullanılır. Sonra yeniden başlat penceresi
görünecektir. “Yes” seçebilirsiniz.
 Progress
Bu fonksiyon, sistemin şu anda yapmakta olduğu
işlemin durumunu gösterecektir.
Dikkat
 Profil aktarma fonksiyonunu
çalıştırdığınız zaman lütfen USB
hafızasını çıkartmayınız. Sistem profil
dosyası doğru olarak kopyalanmış
olmayabilir veya sistem uygulanmamış
olabilir.
Bu fonksiyon, DVR sistemini işletirken yapılan sisteme
giriş görevleri serisini ve sistem anormal çalışmasını
gösterir, hatanın kolayca bulunmasını ve böylece
sorunun çözülmesini sağlar.
İmleci istenen giriş maddesi üzerine getirdikten sonra
Enter ( ) butonuna basınız.
( ): Bir önceki sayfaya geçiş.
( ): Bir sonraki sayfaya geçiş.
05 MENÜ KURULUMU
Load Factory Default
04-02 06:08:47 C2 M REC Stop
 Kapsam belirlemesi
(
) İkonuna basılırsa aşağıdaki ekran görünecektir.
Start Time
Year
2007
Month
4
End Time
Year
2007
2007 - 04 - 02
Day
2
2007 - 04 - 03
Month
4
Day
3
05 : 39 : 53
Hour
5
Min
39
Sec
53
16 : 35 : 44
Hour
16
Min
35
Sec
44
OK
Giriş verileri için aranacak olan “Start Time” ve
“End Time” ayarlayınız. Tarih ve saati değiştirmek
için, imleci karşılık gelen madde üzerine getiriniz ve
Enter( ) butonuna basınız ve sonra
 veya  butonlarını kullanarak gün/ay/yıl veya
saniye/dakika/saati değiştiriniz. Tekrar Enter( )
butonuna basarak değiştirme modundan çıkınız.
menü kurulumu _23
SHR-5042_tur.indb 23
2007-6-20 15:26:21
 REC
Kayıt olayına ve programına göre kayıt bilgilerini
görüntüler.
 Search
Displays the time information between the entry and
exit of the search mode.
 System
Sistem başlatma/durdurma, sisteme erişim kullanıcısı
ve kurulum değişiklik bilgilerini görüntüler.
 Network
Uzaktan yazılım ile bağlanan sistem için saat ve IP
adresini görüntüler.
 Failure
Donanım arızasından dolayı ortaya çıkan hata
bilgisini görüntüler.
 Backup
Yedekleme bilgilerini görüntüler.
Sisteme giriş listesi
Giriş tipi
REC
System
Giriş ayrıntıları
Tanım
C(channel) C REC START/STOP
(kayıt başlat/durdur)
Continuous Recording Start/Stop
(sürekli kayıt başlat/durdur)
C(channel) A REC START/STOP
(kayıt başlat/durdur)
Alarm In Recording Start/End
(kayıt başlat/durdur alarm)
C(channel) M REC START/STOP
(kayıt başlat/durdur)
Motion Recording Start/End
(kayıt başlat/durdur hareket)
SYSTEM START/STOP (sistem başlat/durdur)
System Power ON/OFF (sistem açma/kapama)
SYSTEM NET TIMESET (sistem ağ saat ayarı)
System Time Change (sistem saati değiştirme)
SYSTEM SHUTDOWN (sistem kapatma)
System Termination (sistem sona erdirme)
SYSTEM REBOOT (sistem yeniden başlatma)
System Restart (sistem yeniden başlatma)
SETUP START/END (kurulum başlat/durdur)
Menü Mode Login/Logout
(menü modu girişi/çıkış)
WEAK SIGNAL START CH (zayıf sinyal başlat)
Weak Video Output Signal
(zayıf video çıkış sinyali)
WEAK SIGNAL STOP CH (zayıf sinyal durdur)
Video Output Signal Restoration
(video çıkış sinyal geri yükleme)
HDD Format M
HDD(Master) Format
HDD Format S
HDD(Slave) Format
VIDEO LOSS START/STOP
(video kayıp başlat/durdur)
Video Loss/Recovery (video kayıp/kurtarma)
FAN FAILURE/RECOVERY
(fan arızası/kurtarma)
Fan Failure/Recovery (fan arızası/kurtarma)
SMART ERROR HDD-M
HDD(Master) Smart Check Failure
(akıllı kontrol arızası)
SMART ERROR HDD-S
HDD(Slave) Smart Search Failure
(akıllı arama arızası)
HDD ERR COUNT M
HDD(Master) Write Error Count
(yazım hatası sayımı)
HDD ERR COUNT S
HDD(Slave) Write Error Count
(yazım hatası sayımı)
Failure
24_ menü kurulumu
SHR-5042_tur.indb 24
2007-6-20 15:26:21
Giriş tipi
Search
BACKUP
Tanım
SEARCH IN/OUT (ARAMAM)
Login/Logout with the Search Mode
(arama moduyla giriş/çıkış)
NETWORK CAÇIKNECTED (AĞ BAĞLI)
Remote Software Connection
(uzaktan yazılım bağlantısı)
NETWORK DISCAÇIKNECTED
(AĞ BAĞLI DEĞİL)
Disconnecting the Remote Software Connection
(uzaktan yazılım bağlantı kesilmesi)
BACKUP AVI-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
AVI Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP SDB-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
SDB Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP SFX-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
SFX Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP BMP-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
BMP Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP JPEG-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
JPEG Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
USB SORUN DETECTED
(USB SORUNU TESPİT EDİLDİ)
Removing the Media While Backing up
to a USBStorage (bir USB depolamasına
yedeklerken ortam çıkartılması)
CD-ROM WRITE FAIL
(CD-ROM YAZIM HATASI)
CD Write Failure (CD YAZIM HATASI)
CD Media Size Full (CD araç ortamı dolu)
No CD Space Remained (boş cd yeri yok)
CD Media Not Exist (CD ortamı yok)
No CD Media (CD ortamı yok)
BACKUP AVI-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
AVI Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP SDB-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
SDB Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP SFX-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
SFX Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP BMP-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
BMP Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
BACKUP JPEG-OK/FAILED
(YEDEKLEME HATASI)
JPEG Backup Success/Failure
(yedekleme başarılı/başarısız)
USB PROBLEM DETECTED
(USB SORUNU TESPİT EDİLDİ)
Removing the Media While Backing up
to a USBStorage (bir USB depolamasına
yedeklerken ortam çıkartılması)
CD-ROM WRITE FAIL (CD-ROM YAZIM
HATASI)
CD Write Failure (CD YAZIM HATASI)
CD Media Size Full (CD araç ortamı dolu)
No CD Space Remained (boş cd yeri yok)
CD Media Not Exist (CD ortamı yok)
No CD Media (CD ortamı yok)
05 MENÜ KURULUMU
Network
Giriş ayrıntıları
menü kurulumu _25
SHR-5042_tur.indb 25
2007-6-20 15:26:21
System Information & Setup
Dikkat
System Information/Setup
Mac Address
00:C:8C:FF:00:A9
Software Version
V1.000A10
Package Search
Find package in USB
Upgrade Version
None
Remote Control ID
00
Upgrade
OK
Move/Control
Select
Cancel
Exit
 Mac Address
Sisteme bağlı olan ağ donanım cihazının özel
numarasını görüntüler
 Software Version
Mevcut yazılım versiyonunu görüntüler.
 Package Search
USB cihazını bir USB portuna bağladıktan sonra
(DVR yazılımını tutan) ( ) ikonuna basınız ve
DVR yazılımı otomatik olarak aranacaktır. DVR
yazılımı USB cihazında yoksa yükseltilmiş versiyon
görüntülenmeyecektir.
 Upgrade Version
Yükseltilecek olan yazılım versiyonu görüntülenir.
Eğer “Upgrade” basarsanız, yeniden başlat
penceresi görünecektir. Yükseltme ile devam etmek
için “Yes” seçebilirsiniz.
 Remote Control ID
DVR’ı bir uzaktan kumanda ile kontrol etmek için,
DVR ve uzaktan kumanda ID ayarlayınız.
 DVR’ın güncelleme dosyasını tanıması
için, dosyanın bir ‘’update’’ isimli
dosyaya konulması gerekmektedir
böylece bu dosya bir USB hafızasında
oluşturulabilir ve sonra yükseltme
dosyası dosya içine kopyalanabilir.
 Yazılımı yükseltirken, gücü
kapatmamalı veya USB cihazını
çıkartmamalısınız. Sistem anormal
olarak çalışabilir.
 Bir USB hafıza kullanırken lütfen
Linux 2.6.0 veya üstü destekleyen bir
USB cihazı kullanınız. Sistem Linux
desteklemeyen bir cihazı desteklemez.
 USB cihazı için dosya sistemi ya
FAT16 ya da FAT32 olmalıdır. Sistem
NTFS veya diğer dosya sistemlerini
desteklemez.
 Bazı USB cihazlarında güç kaynağı
olmadığından dolayı veya düşük
voltaja sahip oldukları için bunları
tanımak amacıyla ayrı bir güç kaynağı
gerekebilir.
 Bu ürünün gönderirken uzaktan kumanda ID
‘00’ olarak ayarlanmıştır.
 Uzaktan kumanda ID değiştirirken “ Remote
Control ID” basınız ve DVR ID giriniz ve sonra
tekrar “Remote Control ID” basınız.
HDD Setup
HDD Setup
ATA
1
Info
PRIMARY
Format
149GB
2
HDD END
Setup
Recording
Overwrite
Off
Format
OK
Cancel
 HDD Info
Kurulu olan HDD ve kapasite bilgilerini gösterir. İlk
olarak kurulan HDD Birincil olarak ve ikincisi de Ikincil
olarak görüntülenir.
26_ menü kurulumu
SHR-5042_tur.indb 26
2007-6-20 15:26:22
 HDD Format
HDD’yi başlatırken, imleci karşılık gelen HDD’ye
getiriniz ve Enter( ) butonuna basınız. Daha sonra
(Format) ikonu devreye girecektir. Eğer “Format”
basarsanız HDD format penceresi görünecektir. HDD
başlatmak için “OK” seçebilirsiniz.
 HDD END ALARM ( )
On: Eğer HDD kayıt sırasında dolarsa, bir alarm
verir.
Off: Eğer HDD kayıt sırasında dolarsa, herhangi bir
alarm vermez.
 Eğer HDD boşluğu yereli değilse, Disk_Full
(
) ikonu görünecektir.
Dikkat
Dikkat
 HDD formatlaması yapıldığında tüm
veriler silineceğinden dolayı, lütfen
ilerlemeye önemli verileri bir başka yere
yedekledikten sonra devam ediniz.
 Eğer tekrarlamalı HDD kaydı
“OverWrite” olarak ayarlanmışsa
ve yedeklenecek verilerin üzerine
yazılmışsa, yedekleme başlatma süresi
değiştirilebilir veya iptal edilebilir.
HDD Veri Kontrolü
HDD verilerini kaybetme olasılığını asgari
seviyeye indirmek için lütfen aşağıdaki
bilgileri dikkate alın.
 Hasar meydana gelme olasılığı
nedeniyle HDD’yi herhangi bir darbe
veya yanlış kullanımdan korumanız
gerektiğini unutmayınız.
 Kullanıcının hatalı kullanımından dolayı
meydana gelen veri kayıplarından
üretici sorumlu değildir.
Not: İlave HDD’nin eklenmesi.
HDD’nin üretici DVR’si ile uyumlu olup
olmadığını önceden kontrol ediniz.
System Shutdown
Sure to shutdown?
OK
Move/Control
Select
Cancel
Exit
Bu fonksiyon, çalışmakta olan işleri güvenli olarak
kapatmak veya gücü kapatmak için kullanılır.
Eğer doğrulama penceresinde ‘’OK’’ bastıktan sonra
sistem kapatma mesajını görürseniz, gücü kapatınız.
Dikkat
05 MENÜ KURULUMU
 HDD END
Stop: Kayıt sırasında HDD dolduğunda kayıt
duracaktır.
OverWrite: Eğer HDD kayıt sırasında dolarsa, en
önce kaydedilmiş olan veriler silinecektir ve yeni
veriler yazılacaktır.
System Shutdown
 Eğer sistem, sistem kapatmayı
kullanarak sona erdirmeden kapatılırsa
veri kaybı veya disk hatası gibi bir
soruna yol açabilir. Gücü kapatırken
lütfen ilk olarak sistem kapatma
menüsünü kullanarak sistemi sona
erdiriniz.
CAMERA
Kamera menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
SHR-5042/5040 MENU
System
►
Camera
►
Camera Configuration
Monitoring
►
PTZ Device
Screen Setup
Record Mode
Event Record
►
Record Schedule
Backup
Network
Move/Control
►
Select
Exit
Veri kaybına ya da hasarlı HDD’ye neden
olabilecek örnekler.
 DVR’nin sökülmesi ya da kurulumu
sırasında meydana gelebilecek
herhangi harici bir etken.
 DVR çalışırken güç kesintisi veya
yanlış kapatma. (Bkz., sayfa 27: DVR
nasıl kapanır)
 Çalışma sırasında DVR’nin hareket
ettirilmesi ya da darbe alması.
HDD veri kaybı nedeniyle yaşanılacak
hüsranı asgari seviyeye indirmek için
lütfen mümkün olan en kısa sürede
olayları yedekleyin.
menü kurulumu _27
SHR-5042_tur.indb 27
2007-6-20 15:26:24
Camera Configuration
PTZ Device
Camera Configuration
PTZ Device
Title
Protocol
Video
Auto Seq
On
5 SEC
CAM 01
0
Samsung
9600
On
5 SEC
CAM 02
1
PELCO-D SD
9600
On
5 SEC
CAM 03
2
GC-755
19200
On
5 SEC
CAM 04
3
DRX-501A
2400
OK
Move/Control
Select
ID
Cancel
 Auto Seq
Her bir kanal için otomatik sıralama ayarlayabilirsiniz.
Ayarlama canlı modda geçerlidir. “Off” veya
“Covert” olarak ayarlanmış olan kanal otomatik
sıralama modunda gösterilmez.
 Title
Seçilen kanalın kamera ismi ayarlanabilir.
Enter( ) butonuna basarsanız görsel klavye
görünecektir. Karakterler imleci hareket ettirerek
girilebilir. 10’e kadar karakter girişi yapabilirsiniz.
Eğer “Shift” basarsanız büyük harfleri ve sayısal
tuşları girebilirsiniz.
Move/Control
Select
Cancel
Exit
 ID
PTZ ID(0~99) seçiniz.
 PTZ
PTZ fonksiyonunu ayarlamak için imleci istenen
kanal üzerine getirip Enter( ) butonuna basınız.
Daha sonra  veya  butonunu kullanarak PTZ
seçiniz.
Tekrar Enter( ) butonuna basarak değiştirme
modundan çıkınız.
 Baudrate
PTZ Hızını seçin.
(4800/9600/19200/38400)
Mevcut PTZ Listeleri
No
Üretilen
Model
1
SAMSUNG
Samsung PTZ Camera
2
TECHWIN
SPD-1600, SPD-3300
 Yukarıdaki maddeler PTZ cihazının ayarları
ile eşleşmelidir. Daha fazla bilgi için PTZ cihaz
üreticisi tarafından sağlanan kılavuza bakınız.
 Sadece Yarım Dupleks yöntemi iletim için
desteklenir.
keyboard Dialog
Camera Name
OK
Exit
 Video
On: seçilen kanalın videosunu gösterir.
Off: seçilen kanalın videosunu göstermez.
Covert: seçilen kanalın video bilgisi haricinde geri
kalan bilgileri gösterir.
Ses/kamera ismi/ otomatik sıralama gibi fonksiyonlar
Kapalı kanal için uygun değildir.
Baudrate
CAM 01
Shift
Back
OK
Cancel
28_ menü kurulumu
SHR-5042_tur.indb 28
2007-6-20 15:26:26
Screen Setup
Live Mode
Monitoring
Screen Setup
Event Monitoring
Duration
128
OFF
OSD
128
128
Date
ON
Title
ON
Time
ON
Status
ON
1Ch DVR
Support
OK
Apply All
Cancel
Parlaklık/kontrast/renk değerlerini her bir kanalın
kamera imajı için ayarlayan ekran budur.
Ayarlama için imleci istenen kanal üzerine getiriniz ve
parlaklık/kontrast/renk değerlerini ayarlayınız.
Seçilen kanal PIP bölgesinde sağ tarafta görünecektir.
Ayarlama  veya  butonlarını kullanarak ‘0’ ile ‘255’
arasında yapılabilir.
Eğer “Apply All” basarsanız son olarak güncellenen
kanal için değerler tüm kanallara kopyalanacaktır.
Eğer “Default” basarsanız, mevcut kanal için değerler
‘128’ içinde sıfırlanır.
MONITORING
İzleme menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
SHR-5042/5040 MENU
System
►
Camera
►
Monitoring
►
Cancel
 Event Monitoring Duration
Herhangi bir kapalı konuma 30 saniyede ayarlayabilir
ve devam edebilirsiniz.
OFF: Olay ekranına dönüşen olay monitörü
çalışmamaktadır.
30 Saniye: Bir sonraki kanal ekrana gelene kadar
mevcut kanalın görüntü süresini ayarlar.
CONTINUE: olay izleme ekranı, ön paneldeki
bir ALARM butonuna basarak iptal edene kadar
sağlanacaktır.
 OSD
Date: açık olduğunda tarih ekranda görüntülenecektir.
Kapalı iken, tarih ekranda görüntülenmeyecektir.
Time: Açıkken, ekranda süre görüntülenecektir.
Kapalıyken süre ekranda görüntülenmeyecektir.
Title: Açıkken kamera ismi ekranda
görüntülenecektir. Kapalıyken kamera ismi ekranda
görüntülenmeyecektir.
State: Açıkken ses/PTZ ekranda
görüntülenecektir. Kapalıyken Audio/PTZ ekranda
görüntülenmeyecektir.
Live Mode
Spot Mode
Record Mode
Event Record
OK
05 MENÜ KURULUMU
Default
OFF
►
Record Schedule
Backup
Network
Move/Control
►
Select
Exit
menü kurulumu _29
SHR-5042_tur.indb 29
2007-6-20 15:26:27
 1Ch DVR
1-kanal DVR desteklenir. Eğer 1-kanal destek açık
konuma ayarlanırsa, 1-kanal DVR haline gelir; ve
eğer 1-kanal desteği kapalı konuma ayarlanırsa,
4-kanal DVR haline gelir. Eğer 1-kanal desteği
açıksa, sistem yeniden başlatılacaktır ve 1-kanal
DVR olacaktır.
Spot Mode
Spot Out
Monitoring Type
Duration
Event
OFF
Normal
3 SEC
Camera
Dikkat
 Eğer 1-kanal desteği devreye
sokulursa, olay izleme, spot-out kanal
ve spot-out olay izleme gibi fonksiyonlar
geçerli olmayacaktır. 1-kanal desteği
çözünürlüğüyle ilgili olarak tam D1,
yarım D1 ve CIF desteklenir.
 Eğer 1-kanal desteği kapalıysa ve tan
D1 ayarlanmışsa, 4-kanal modundaki
çözünürlük CIF haline gelir.
 1-kanal modunun ayarlarken sistem
kurulum değerleri başlatılacaktır.
 640x480(60Hz) VGA çıkışını NTSC ve
PAL üzerinde görüntüler.
 Dikey çizgilerdeki veya aşırı büyük
imaj üzerindeki bazı parazitler 640x480
modu geçerli değilse LCD monitörde
ortaya çıkabilir.
Mode
OK
Move/Control
Select
Cancel
Exit
İki monitöre sahip olduğunuz zaman Spot Out kanalı
tahsis edilmiş bir monitör üzerinde özel bir kanal için
kullanılabilir.
 Event Duration
Spot-out kanalı için olay izleme fonksiyonunun
çalıştırılıp çalıştırılmayacağını ayarlar. Herhangi bir
kapalı konuma 30 saniyede ayarlayabilir ve devam
edebilirsiniz.
OFF: Olay ekranına geçiş yapan olay izlemesi
çalışmaz.
CONTINUE: olay izleme ekranı, ön paneldeki
bir ALARM butonuna basarak iptal edene kadar
sağlanacaktır.
 Normal Duration
1~60 Saniye: Bir sonraki kanal görüntülenene
kadar mevcut kanalın görüntülenme süresini ayarlar.
 Camera
Istenen kanalı Spot out fonksiyonuyla kullanmak için
ayarlar.
 Mode
(
): Spot out kanalını 4 bölmeli ekran ile çıkış
yapan mod budur.
( ): Spot out kanalını tam ekran modunda
değiştiren mod budur.
30_ menü kurulumu
SHR-5042_tur.indb 30
2007-6-20 15:26:28
RECORD MODE
EVENT RECORD
Kayıt menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Olay kaydı ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Record Mode
SHR-5042/5040 MENU
Frame
Quality
Standard
25
System
►
Standard
25
Camera
►
Standard
25
Monitoring
►
Standard
25
Auto Deletion
ON
CIF
99
OK
Default
Event Record
►
Motion Detection Setup
Backup
Cancel
Network
Event Record Setup
Alarm Detection Setup
Record Schedule
►
Video Loss Detection Setup
Move/Control
Uygulanacak olan kayıt modu değerlerini ön paneldeki
REC butonun a basarken ayarlayınız.
 Quality
Video kayıt kalitesini ayarlar.
Çok Very High, High, Standard, Low.
Select
Exit
Event Record Setup
Event Record Setup
Quality
 Frame
Kayıt için kare sayısını ayarlar. Karelerin sayısı
saniyede kaydedilen ekran sayısına karşılık gelir.
Full D1
Half D1
CIF
704 X 480
704 X 576
704 X 240
704 X 288
352 X 240
352 X 288
 Auto Deletion
“OFF’’ basarak açık veya kapalı olanı seçebilirsiniz.
Eğer “ON’’ seçilmişse, arama için tarih sınırlandırılır.
Tarih 1 ile 99 gün olarak sınırlandırılabilir.
Eğer “OFF’’ seçilmişse imleç seçim alanına
götürülemez ve arama için tarih sınırlandırılamaz.
Eğer “Default” basarsanız ilk değerlere geri
dönecektir.
Frame
Standard
25
Standard
25
Standard
25
Standard
 Video Size
Kayıt için ekran boyunu ayarlar.
Video
Source
NTSC
PAL
05 MENÜ KURULUMU
Video Size
Record Mode
25
Pre Event
Post Event
3 sec
10 sec
Video Size
CIF
OK
Default
Cancel
Bir olay olduğunda kayıt modu değerlerini ayarlar.
 Quality
Herhangi bir olay için kayıt kalitesini ayarlar.
 Frame
Kayıt için kare sayısını ayarlar. Karelerin sayısı
saniyede kaydedilen ekran sayısına karşılık gelir.
 Pre Event
Normal kayıt karesi değeri, olay kaydı karesi
değerinden daha az veya ona denk olmamalıdır.
Olay öncesi bölüm
Bir olayın olduğu zaman
Ön-koşulları olayın olduğu noktadan kaydeder.
3~5 saniye: kayıt süresini olay olmadan önce
ayarlayınız.
menü kurulumu _31
SHR-5042_Tur_2.indd 31
2007-6-20 18:16:29
 Post Event
 Camera
Mevcut alarma bağlı olan kamerayı ayarlar. Fabrika
ayarı değer mevcut alarma sayı olarak ayarlanmıştır.
En azından bir alarm ile bir kamera arasında bir
bağlantı kurulur. Çoklu seçimler de mümkündür.
Aşağıdaki ekran eğer imleci kamera maddesinden
hareket ettirerek Enter( ) butonuna basarsanız
görünecektir.
Olay sonrası bölüm
Olayın olduğu zaman
Sonraki durumları olayı olduğu noktadan kaydeder.
5 Saniye~5 dakika: Olay olduktan sonra kayıt
süresini ayarlar.
 Video Size
Kayıt modunda ekran ayarlama boyu ayarlanır.
Video
Source
NTSC
PAL
Full D1
Half D1
CIF
704 X 480
704 X 576
704 X 240
704 X 288
352 X 240
352 X 288
 Eğer 1-kanal DVR desteği izleme menüsünde
açık olarak ayarlanmışsa, çözünürlük Tam D1
olarak değişecektir.
Alarm Detection Setup
Alarm Detection Setup
Alarm In
Camera
Alarm-Out
Alarm In 1
N.O
State
1
None
10 SEC
Alarm In 2
N.O
2
None
10 SEC
Alarm In 3
N.O
3
None
10 SEC
Alarm In 4
N.O
4
None
Select
Camera 2
Camera 4
All
OK
Camera 3
Cancel
 Alarm Out
Bir alarm çıkış yöntemini bir alarmdan olay olduğu
zaman ayarlar.
Şuanda sistem 2 Alarm çıkış fonksiyonunu ve 1
yerleşik hoparlör (bip) çıkışını desteklemektedir.
Aşağıdaki ekran eğer alarm çıkış maddesinden imleci
hareket ettirerek Enter( ) butonuna basılırsa
görünecektir.
1
2
Beep
All
OK
Cancel
10 SEC
OK
Move/Control
Duration
Camera 1
Cancel
Exit
 State
Alarm tipi “N.O” veya “N.C” olarak ayarlanabilir.
N.O (Normalde a ık): Sensör açık kalır ancak
kapanırsa bir alarm verir.
N.C (Normalde kapalı): Sensör kapalı kalır ancak
açılırsa, bir alarm verir.
 Duration
Alarm çıkışı için süreyi ayarlar. Alarm sesi ayarlanan
değer ile duyulacaktır.
CONTINUE: alarm çıkış sesi, ön paneldeki ALARM
butonuna manüel olarak basarak iptal edene kadar
sağlanacaktır.
10~300 Saniye: alarm çıkışı içim süreyi
ayarlayabilirsiniz.
32_ menü kurulumu
SHR-5042_tur.indb 32
2007-6-20 15:26:30
Motion Detection Setup
Video Loss Detection Setup
Motion Detection Setup
Video Loss Detection Setup
Alarm-Out
Alarm-Out
None
Duration
All Camera
Sensitivity
High
Duration
None
10 SEC
None
10 SEC
None
10 SEC
None
10 SEC
Area Set
OK
Cancel
Hareket tespit alanı, hassasiyet ve her bir kamera
videosu için alarm ayarlar.
Ayarlanacak olan kamera üzerinde imleci hareket
ettirdikten sonra Enter( ) butonuna basınız.
 Alarm Out
Hareket algılandığında alarm çıkışını ayarlar.
Hâlihazırda sistem 2 alarm çıkış fonksiyonun ve 1
yerleşik hoparlör çıkışını destekler.
 Duration
Alarm çıkışı için süreyi ayarlar. Alarm sesi önceden
ayarlanan süre için sürdürülür.
CONTINUE: alarm çıkışı, ön paneldeki ALARM
butonunu kullanarak iptal edilene kadar sağlanacaktır.
10~300 Saniye: alarm çıkışı için süreyi ayarlar.
 Sensitivity
Hareket tespit ve hassasiyet için yapılandırmayı
bağdaştırır.
Hassasiyeti Çok Very High, High, Medium, Low, Very
Low.
 Area Set
Eğer imleci sağ taraftaki video görüntü alanına
götürdükten sonra Enter( ) butonuna basarsanız,
hareket alanı ayarlanabilir/iptal edilebilir.
( ): Tüm alanı bir hareket alanı olarak ayarlar.
( ): Tüm hareket alanını iptal eder.
Eğer “Default” basarsanız, hareket kurulumu ilk
değerlere geri yüklenecektir.
Move/Control
Select
Cancel
Exit
Eğer her bir kanaldan bir video kaybı olursa, bir alarm
ses çıkışına ayarlanabilir.
 Alarm Out
Alarmdan bir olay olduğu zaman bir alarm çıkış
yöntemini ayarlar.
Hâlihazırda sistem 2 alarm çıkış fonksiyonun ve 1
yerleşik hoparlör çıkışını destekler.
İmleci alarm çıkış maddesine getirdikten sonra
Enter( ) butonuna basınca aşağıdaki ekran çıkar.
1
2
Beep
All
OK
05 MENÜ KURULUMU
Default
OK
Cancel
 Duration
Alarm çıkışı için süreyi ayarlar. Alarm sesi önceden
ayarlanan süre için sürdürülür.
CONTINUE: alarm çıkışı, ön paneldeki ALARM
butonunu kullanarak iptal edilene kadar sağlanacaktır.
10~300 Saniye: alarm çıkışı için süreyi ayarlar.
menü kurulumu _33
SHR-5042_Tur_2.indd 33
2007-6-20 18:12:38
RECORD SCHEDULE
Kayıt programının ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Kayıt tipi
Kayıt desteği
C: Devamlı
M: Hareket
A: Alarm In
Kayıt yok
Sürekli kayıt
Hareket Kayıt
Kayıtta alarm
Sürekli ve hareket
kayıt
Sürekli ve kayıtta
alarm
Hareket ve kayıtta
alarm
Sürekli ve hareket ve
kayıtta alarm
Recording Schedule
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Continuous
Motion
Alarm In
REC Option
00-01
M:C
00-24
M:C
Apply All
OK
Sistem otomatik olarak imajlar kaydetmek için istenen
süre karelerini ayarlayarak ayarlayabilirsiniz.
Ayarlanacak olan kamera üzerine imleci götürdükten
sonra Enter( ) butonuna basınız.
 Time Selection
Kayıt süresi yuvasını saat olarak ayarlamak için
ilmeci aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bölüm
üzerine götürünüz ve Enter( ) butonuna basınız.
Kayıt süresi yuvasını  veya  butonunu kullanarak
seçiniz. Değiştirme modundan tekrar Enter( )
butonuna basarak çıkabilirsiniz.
Kurulum
ekranı
sembolü
YOKTUR
C
M
A
C:M
C:A
M:A
C:M:A
BACKUP
Yedekleme menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Backup
Backup Mode
Video (SFX)
Start Time
2007-04-03 07:41:20
End Time
2007-04-03 07:43:20
Backup Device
USB
Camera
OK
Move/Control
00-01
Select
Cancel
Exit
HDD’de bulunan bir başka cihaza video verilerini
yedeklemek için kullanılan yedeklemedir.
 REC Option
Kayıt yöntemini ayarlar. Lütfen kayıt yöntemleri tipi
için aşağıdaki tabloya bakınız.
Eğer Enter( ) butonuna bastıktan sonra
 veya  butonuna basılırsa önceden ayarlanmış
kayıt yöntemini uygulayabilirsiniz.
“00-24”: Kayıt yöntemi eşdeğer olarak sıfır ile 24
saat aralığında ayarlanabilir.
Eğer “Apply All” basarsanız, mevcut kanal için
değerler tüm kanallara kopyalanacaktır.
34_ menü kurulumu
SHR-5042_tur.indb 34
2007-6-20 15:26:33
 Start Time & End Time
Yedekleme için tarih ve saati ayarlar.
 Backup Device
Yedekleme için depolama cihazını ayarlar.
Yedekleme cihazı USB depolama cihazı ve CD
destekler.
Enter( ) butonuna basınız ve  veya  butonun
kullanarak yedekleme cihazını ayarlar. Değiştirme
modundan tekrar Enter( ) butonuna basarak
çıkınız.
 Camera
Kamera kanalını yedekleme için ayarlar.
 Yedekleme dosyası bir PC’de çalınabilir ancak
bir DVR’dan çalınamaz.
 Bir AVI yedeklemesi durumunda, kaydedilen
dosyayı çalmak için bir DivX codec ihtiyacınız
olabilir. DivX codec www.divx.com sitesinden
alabilirsiniz.
 Eğer bir yedekleme cihazı yoksa bir uyarı
mesajı görünecektir.
 Lütfen yedekleme sırasında depolama
cihazını çıkartmayınız veya sistem
gücünü kapatmayınız. Sistem anormal
olarak çalışabilir.
 Sistem hızı yedekleme sırasında
yavaşlayabilir.
 Verileri bir CD’ye yedeklerken
kaydedilen veriler disk kaydetme
yüzeyinin koşullarına göre hasar
görebilir.
Dikkat
05 MENÜ KURULUMU
 Backup Mode
Yedekleme için hangi modun kullanılacağını seçer.
Yedekleme moduyla ilgili olarak bu sistem SFX ve
AVI gibi 2 yedekleme modu destekler.
Enter( ) butonuna basınız ve  veya 
butonunu kullanarak yedekleme modunu seçiniz.
Değişiklik modundan tekrar Enter( ) butonuna
basarak çıkabilirsiniz.
SFX: Bu mod bir yedekleme işini otomatikuygulanabilir video çalar ile birlikte yapar. Eğer
yedekleme dosyası çalıştırılırsa çalar otomatik
olarak videoyu göstermek için başlatacaktır. SFX
yedekleme verisi uygulanabilir bir dosya uzantısı
(.EXE) ile kaydedilir.
AVI: Bu mod, Windows Media Player’dan
çalınabilecek olan video formatını kaydeder.
NETWORK
Ağ menüsünün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
SHR-5042/5040 MENU
System
►
Camera
►
Monitoring
►
Record Mode
Event Record
►
Record Schedule
IP Test
DDNS Setup
Backup
Network
IP Setup
NTP Setup
►
Transfer Picture Setup
Move/Control
Select
Exit
IP Setup
IP Setup
Connection Mode
NOT USE
ID/Password
USER
Site IP
000.000.000.000
Subnet Mask
255.255.255.000
Gateway
000.000.000.000
Port (TCP)
554
OK
Cancel
 Connection Mode
Ana sistem için ağ tipini ayarlar.
Enter( ) butonuna basınız ve  veya 
butonunu kullanarak ağ seçiniz.
NOT USE: Bir ağ kullanmadığınız zaman seçiniz.
menü kurulumu _35
SHR-5042_tur.indb 35
2007-6-20 15:26:35
STATIC-IP: Sabit bir IP adresi kullanan ağa ana
sistem bağlandığında bunu seçiniz.
DHCP: IP adresi dinamik olarak DHCP tarafından
atanan bir ağa ana sistem bağlandığında bunu
seçiniz.
ADSL(PPPoE): PPPoE kullanan ADSL ağına ana
sistem bağlandığında bunu seçiniz.
 ID/Password
ADSL seçildiğinde ID/ŞİFRE manüel olarak
girebilirsiniz.
Ana sistem ADSL ağına bağlandığında, ADSL
taşıyıcısı tarafından verilen bir kullanıcı ID ve şifresi
girmeniz gerekmektedir. Kullanıcı ID ve şifresi görsel
klavye kullanarak girilebilir.
USER
Password
****
Shift
Back
OK
IP Test
Assigned IP
Not Connected
Connection Status
Test
trying.. 0%
OK
Move/Control
Select
Exit
 Assigned IP
Mevcut sistem tarafından atanmış olan IP adresini
görüntüler.
keyboard Dialog
User ID
IP Test
 Connection Status
Eğer “Test” basarsanız, IP adresinin ağa bağlanıp
bağlanamadığını test eder.
Eğer “OK” görüntülenirse, bu bir kullanılabilir IP’dir.
Cancel
DDNS Setup
 Site IP
Ağa bağlanacak olan ana sistemin IP adresini ayarlar.
Eğer bağlantı modu STATIC-IP olarak ayarlanmışsa
kullanıcının direkt olarak IP adresini girmesi gerekir.
Eğer bağlantı modu DHCP veya ADSL değilse,
DHCP sunucusu veya ADSL taşıyıcısı tarafından
verilen IP adresi otomatik olarak görüntülenecektir.
Eğer bir DHCP veya ADSL bağlantı denemesi
başarısız olursa, 000.000.000.000 görüntülenecektir.
Bu durumda ana sistemin gücünü kapatınız ve bir
süre bekleyiniz. Daha sonra gücü açınız ve bağlantıyı
yeniden deneyiniz.
 Subnet Mask
Ana sistem için alt ağ maskesini ayarlar.
 Gateway
Ana sistem için ağ geçidini ayarlar.
DDNS Setup
DDNS Site
DYNAMIC DDNS
Host Name
SAMSUNG
User ID
SHR
Password
****
OK
Move/Control
Select
Cancel
Exit
DDNS kurulum fonksiyonu, dinamik IP adresini sisteme
sanki sabit bir IP adresiyle bağlanmış gibi kullanmanızı
sağlar.
 Port(TCP)
Port numarası 554 ile 2048 arasında seçilebilir.
36_ menü kurulumu
SHR-5042_tur.indb 36
2007-6-20 15:26:36
 DDNS Site
DDNS alanı SAMSUNG,DYNAMIC DDNS, NO IP ve
CHANGE IP arasından seçilebilir özelliktedir.
SAMSUNG seçildiğinde IP Samsung Electronics
tarafında işletilen DDNS’ye kaydedilecektir.
DYNAMIC DDNS, NO IP ve CHANGE IP, bir dinamik
IP kaydı ve ücretsiz olarak bir URL ataması sağlayan
kamu DDNS web siteleridir. Host adını kullanıcı ID
ve şifreyi karşılık gelen web sitesine katılıp URL
kaydettikten sonra ayarlayınız.
NTP Setup
Primary Address
pool.ntp.org
Secondary Address
asia.pool.ntp.org
Connection Status
Test
NTP Enable
trying.. 0%
OK
Move/Control
Select
Cancel
Exit
 User ID
DDNS sitesine girerken kullanılan kullanıcı ID ayarlar.
 Password
DDNS sitesine girerken kullanılan şifreyi ayarlar.
 Eğer bir kamu DDNS ayarlamışsanız (dyndns.
com, noip. com veya changeip.com), DNS
içinde hosti isim (URL) IP adresi güncellenene
kadar 30 ile 60 saniye geçebilir.
 Ana sisteme bir IP router bağlayarak ağı
kullanırken, ağ portunun IP router kurulum
menüsünden belirlenmesi gerekir. Ana sistem
TCP iletişimi için 1494points (554-2048)
kullanır. IP router tarafından desteklenen
DHCP fonksiyonunu kullanırken ana sisteme
IP adreslerini dinamik olarak atama işlemini
kullanırken, IP router kurulum menüsünden
dinamik olarak atanan IP adresinin port
numarası belirtilmelidir. Bir IP router
kullanırken ana sistemin bağlantı modu için bir
sabit IP adresi ayarlama ve belirtilen IP
router’a IP adresi girmek için IP router’ın
kurulum menüsünden ana sisteme atanan IP
adresi ve port numarasını belirlemek gerekir.
Lütfen IP router kullanım kılavuzuna veya
üreticiye IP Router kurulum yöntemi için
başvurunuz.
 Primary Address & Secondary Address
NTP sunucu adresini ayarlar.
 Connection Status
NTP sunucu adresini girdikten sonra ‘’Test’’ basarak
NTP sunucusuyla bağlantı durumunu kontrol
edebilirsiniz.
Eğer “Success” mesajı görüntülenirse NTP
sunucusu iletişim yapma imkânına sahip durumda
demektir; eğer “Failed” mesajı görüntülenirse, iletişim
yapmak mümkün değildir.
05 MENÜ KURULUMU
 Host Name
DDNS sitesinin host ismini ayarlar.
NTP Setup
 NTP Enable
NTP fonksiyonunu kullanırken lütfen “NTP Enable”
kutusunu işaretleyiniz.
 NTP kurulum fonksiyonunun çalıştırılmasından
önce DVR sistem saati NTP standart
saatinden daha hızlı bir şekilde ayarlanırsa
(bir başka değişle, DVR sistem saati NTP
kurulumla önceki bir saate ayarlanırsa) kayıt
fonksiyonu daha önce kaydedilmiş verinin
korunması için çalışmaz. Yeni ayarlanan
saatin asıl saat değerini aştığında kaydetme
fonksiyonu normal olarak çalışır.
 NTP fonksiyonu kullanımda olduğunda, saat
kurulum menüsünden bir saat değişikliği
yapılamaz ve sadece standart saat diliminin
ayarlanmasına izin verir.
 NTP sunucusu ve DVR sistemi arasındaki
senkronizasyon her saat gerçekleştirilir.
menü kurulumu _37
SHR-5042_tur.indb 37
2007-6-20 15:26:37
NTP(Ağ süresi Protokolü) Sunucu listesi
ISO
Alan
Dünya çapında
Asya
Avrupa
Kuzey Amerika
Okyanusya
Güney Amerika
AT Avusturya
AU Avustralya
BE Belçika
CA Kanada
CE İsviçre
CL Şili
DE Almanya
DK Danimarka
ES İspanya
FI Finlandiya
FR Fransa
GT Guatemala
IE İrlanda
IT İtalya
JP Japonya
MX Meksika
MY Malezya
NL Hollanda
NO Norveç
NZ Yeni Zelanda
PH Filipinler
PL Polonya
PT Portekiz
RU Rusya
SE İsveç
US ABD
NTP Sunucu adresi
pool.ntp.org
Asia.pool.ntp.org
Europe.pool.ntp.org
North-america.pool.ntp.org
Oceania.pool.ntp.org
South-america.pool.ntp.org
at.pool.ntp.org
au.pool.ntp.org
be.pool.ntp.org
ca.pool.ntp.org
ce.pool.ntp.org
cl.pool.ntp.org
de.pool.ntp.org
dk.pool.ntp.org
es.pool.ntp.org
fi.pool.ntp.org
fr.pool.ntp.org
gt.pool.ntp.org
ie.pool.ntp.org
it.pool.ntp.org
jp.pool.ntp.org
mx.pool.ntp.org
my.pool.ntp.org
nl.pool.ntp.org
no.pool.ntp.org
nz.pool.ntp.org
ph.pool.ntp.org
pl.pool.ntp.org
pt.pool.ntp.org
ru.pool.ntp.org
se.pool.ntp.org
us.pool.ntp.org
Transfer Picture Setup
Transfer Picture Setup
Quality
Frame
Bit Rate
Standard
25
CBR
Standard
25
CBR
Standard
25
CBR
Standard
25
CBR
Video Size
CIF
Default
OK
Cancel
Ağ üzerinden gönderilecek olan video bilgilerini ayarlar.
 Quality
İletilecek olan imaj kalitesini ayarlar.
Çok Very High, High, Standard, Low.
 Frame
Kayıt için kare sayısını ayarlar. Kare sayısı saniyede
kaydedilen ekran sayısını gösterir.
 Bit Rate
Ağ üzerinde video iletimi yaparken, ağ bant
genişliğine göre uygun bir bit hızı seçiniz.
Sabit bit hızı (CBR): İletim hızı sabit olarak
sağlanacaktır çünkü kare boyu videonun değiştirilen
sesine bakılmaksızın sabitlenecektir. Bununla birlikte
imaj kalitesi garantilenmeyebilir.
De i ken bit hızı (VBR): Her ne kadar imaj
kalitesini uygun olarak bit hızını videonun değiştirilen
sesine bakılmaksızın dağıtsa da, kare boyunda bir
artıştan dolayı ağ hızı yavaşlayabilir.
 Video Size
Kayır için ekran boyunu ayarlar.
Video
Source
NTSC
PAL
Full D1
Half D1
CIF
704 X 480
704 X 576
704 X 240
704 X 288
352 X 240
352 X 288
Eğer “Default” basarsanız, özellik değerleri ilk
değerlere geri dönecektir.
38_ menü kurulumu
SHR-5042_Tur_2.indd 38
2007-6-20 18:13:39
PTZ Kamera Kontrol
PTZ KAMERA KONTROL
MODU
PTZ cihazı kontrol moduna girmek için PTZ cihaz
kurulum değerlerinin doğru olarak ayarlanması gerekir.
ID
Protocol
Baudrate
0
Samsung
9600
1
PELCO-D SD
9600
2
GC-755
19200
3
DRX-501A
4800
OK
Move/Control
Select
Cancel
Exit
Eğer PTZ menüden kurulmuşsa, PTZ ikonu (
)
iEkranın karşılık gelen kanalında görüntülenecektir.
Mavi bir çubuk eğer Enter( ) butonuna canlı mod
ekrnaında basarsanız görünecektir. Yön butonlarını
kullanarak bu çubuğu hareket ettirip PTZ ile kanala
hareket ediniz ve PTZ butonuna basarak PTZ cihazı
kontrol modunu giriniz. Eğer PTZ kontrol modunu
girerseniz, canlı ekran PTZ ikonu beyaz renkten sarı
renge değişecektir. Sadece temel Pan, Tile ve Zoom
işlemleri bölmeli ekranın PTZ cihaz kontrol modunda
yapılabilir.
 Eğer PTZ kontrolü DVR tarafından 5 dakika
boyunca kullanılmazsa, PTZ modu otomatik
olarak iptal edilecektir. PTZ kontrolü olmadan
yapılan sürede uzaktan görüntüleyiciyle PTZ
kontrolüne sahip olmak için amaçlanmıştır.
06 PTZ KAMERA KONTROL
PTZ Device
Tekli ekrandan temel Pan, Tilt veya Zoom işlemlerini,
önceden ayarlama, kamera menüsü veya diğer
fonksiyonları ayarlayabilirsiniz. Menüden ilk olarak PTZ
ile kanalı ön panelde bulunan CH1 ile CH4 butonlarına
basarak ve PTZ butonuna basarak seçiniz. Eğer tekli
ekran PTZ cihaz kontrol modunu seçerseniz, ekranın
PTZ ikonu beyaz renkten sarı renge değişecektir.
Canlı modda PTZ butonuna PTZ cihaz kontrol modunu
iptal etmek için basınız. Eğer iptal edilirse, PTZ ikonu
(
) beyaz renkten sarı renge değişecektir.
TEMEL PAN,TILT VE ZOOM
İŞLEMLERİ
 PAN (Yatay Kaydırma)
PTZ kamerası yatay yönde PTZ cihazı kontrol modu
içinde ön panelde bulunan yön ( or ) butonlarıyla
kontrol edilebilir.
 TILT (E me)
PTZ kamerası dikey yönde PTZ cihazı kontrol modu
içinde ön panelde bulunan yön ( or ) butonlarıyla
kontrol edilebilir.
CAM_01
PTZ kamera kontrol _39
SHR-5042_tur.indb 39
2007-6-20 15:26:40
 ZOOM
PTZ kamerası büyütme/küçültme işlemini PTZ cihazı
kontrol modu içinde ön panelde bulunan TELE/WIDE
butonunu kullanarak yapabilir.
 P/T SPEED
PTZ kamerasının Pan/Tilt hızını adım adım
ayarlayabilirsiniz. İmleci P/T SPEED getirdikten
sonra Enter( ) butonuna basınız ve hızı
 veya  butonunu kullanarak ayarlayınız.
Değiştirme modundan tekrar Enter( ) butonuna
basarak çıkınız.
 ZOOM SPEED
PTZ kamerasının zum hızını adım adım
ayarlayabilirsiniz. İmleci ZOOM SPEED getirdikten
sonra Enter ( ) butonuna basınız ve hızı
 veya  butonunu kullanarak ayarlayınız.
Değiştirme modundan tekrar Enter ( ) butonuna
basarak çıkınız.
PTZ CİHAZI MENÜ KURULUMU
PTZ cihazı menü kurulumunu girmek için ilk olarak
kanal setini PTZ ile ön panelde bulunan CH1 ve
CH4 butonlarına basarak seçiniz ve PTZ butonuna
basınız. Eğer tekli ekran PTZ cihaz kontrol modunu
seçerseniz, ekranın PTZ ikonu beyaz renkten sarı
renge değişecektir. Canlı modda PTZ butonuna PTZ
cihaz kontrol modunu iptal etmek için basınız. Eğer
iptal edilirse, PTZ ikonu SEARCH ( ) butonuna beyaz
renkten sarı renge değişecektir.
PTZ MODEL
PRESET SETUP
Samsung
Pan
Auto
Setup
Delete
P/T SPEED
ZOOM SPEED
PRESET
MODEL SELECT
 MODE SELECT
PTZ kamerasının belirli bir konumunu PRESET ID
için ayarlamak veya PTZ kamerasının konumunu
kontrol etmek için kullanılır. Butonu döndürerek
“Cursor Mode”  “P/T Mode”, “P/T Mode” 
“Cursor Mode” geçiş yapılır.
Cursor Mode: menüler arasında hareket edebilen
durumu gösterir.
P/T Mode: PTZ kamerasının Pan, Tilt ve Zoom
fonksiyonlarını kontrol edebilen durumu gösterir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cursor Mode
Bu fonksiyon PTZ kamerasının arzu edilen konumunu
kaydeder.
10 PTZ kamerasının konumunun depolanmasına izin
verir.
Tekli ekran PTZ cihaz kontrol modundan Arama ( )
tuşuna basılırsa PTZ menü kurulum penceresi ekrana
gelir.
OK
PTZ MODEL
 PTZ MODEL
Hali hazırda ayarlanmış olan PTZ modeli gösterir.
PTZ modeliyle gösterilen fonksiyon menüleri
görüntülenir. Her bir menü çeşitli PTZ fonksiyonlarını
ayarlamanızı sağlar.
Auto: Belirtilen bir yeri sırasıyla ÖNAYAR 1 ile 10’
dan geçirir.
Pan: Eğer PTZ kamerasının iç menüsünden iki nokta
konumu ‘’Start’’ ve ‘’End’’ ayarladıktan sonra
“Pan” basarsanız, bu fonksiyon iki nokta arasında
gidip gelmelerine sebep olur. Pan fonksiyonu tekrar
“Pan” basarak iptal edilebilir.
Setup: Bir seçmeli yeri ÖN AYAR numarasına veya
PTZ kamerası iç menüsüne girmek için seçiniz.
Delete: ÖN AYAR 1 ile 10 için belirlenmiş olan tüm
konum bilgilerini silen fonksiyon budur.
Samsung
Menu
Setup
Pan
Delete
P/T SPEED
ZOOM SPEED
PRESET
MODE SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cursor Mode
OK
40_ PTZ kamera kontrol
SHR-5042_tur.indb 40
2007-6-20 15:26:41
Imleci ‘’Setup’’ üzerinde getirdikten sonra PRESET
ayarlamak için Enter( ) butonuna basınız.
Eğer mode ‘’Cursor Mode’’ basarak “P/T Mode”
değişirse PTZ konumu manipülasyon moduna geçiş
yapacaktır.
PTZ kamerasını istenen konuma yön ()
utonlarını ve ön paneldeki TELE/WIDE butonunu
kullanarak ayarlayınız.
‘’Setup’’ bastıktan sonra eğer “men ” basarsanız PTZ
kamerası tarafından sağlanan menü görünecektir.
Bu menüden çeşitli PTZ kamera fonksiyonlarını
ayarlayabilirsiniz.
** MAIN MENU V2.0 **
PTZ konumu manipülasyon modundan eğer ‘’Cursor
Mode’’ geçiş yaparsanız “ P/T Mode” basarak çıkış
yapabilirsiniz.
IMevcut konumu PRESET fonksiyonuyla ayarlamak
için, imleci istenen PRESET numarasına hareket
ettirdikten sonra ayarı Enter ( ) butonuna basarak
yapınız.
PRESET kurulum modundan tekrar “Setup” basarak
çıkabilirsiniz.
Yerleşik PTZ menüsüne gidebilir veya yön ()
butonlarını kullanarak değeri ayarlayabilirsiniz.
Yerleşik kamera menüsünden çıkmak için ön paneldeki
MENU butonuna basınız.
06 PTZ KAMERA KONTROL
CAMERA...
VIDEO SET...
PRESET...
AUTO SET...
OTHER SET...
KAMERA MENÜ KURULUMU
Tekli ekran PTZ cihaz kontrol modunda SEARCH
( ) butonuna basarsanız PTZ menü kurulumu
penceresi görünecektir.
PTZ MODEL
Samsung
Pan
Menu
Setup
Delete
P/T SPEED
ZOOM SPEED
PRESET
MODE SELECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cursor Mode
OK
PTZ kamera kontrol _41
SHR-5042_tur.indb 41
2007-6-20 15:26:43
KAYIT
REC (NORMAL KAYIT)
Kayıt işlemi, REC butonuna basarak menünün kayıt
modu kurulumuyla yapılacaktır. Bu durumda REC
LED yanacak ve kayıt ikonu ekranda görünecektir. Ön
paneldeki HDD LED veriler HDD’ye kaydedilirken yanıp
sönecektir.
Eğer REC butonuna normal kayıt modunda basılırsa,
normal kayır duracaktır ve LED kapanacaktır.
 Eğer iş (saat değişimi, dosya silme, HDD
formatı veya HDD bağlama/serbest bırakma
gibi) kaydı durdurma ihtiyacı duyarsa, kayıt
durdurulacaktır.
RECORD SCHEDULE
“Recording Schedule” fonksiyonu kayıt programı
menüsünden seçilirken Programlanan kayıt işi otomatik
olarak uygulanacaktır. Eğer kayıt programı fonksiyonu
ayarlanmışsa, kayıt süre boyunca yapılmayacaktır.
Kayıt ikonu, programlı kayıt süresinde görünecektir. Ön
paneldeki HDD LED veriler HDD’ye kaydedilirken yanıp
sönecektir.
 Olay kaydı fonksiyonu sadece eğer olay
kaydı fonksiyonu kayıt programı menüsü
fonksiyonundan yapılırsa olacaktır. Eğer iş
(saat değişimi, dosya silme, HDD formatı
veya HDD bağlama/serbest bırakma gibi)
kaydı durdurma ihtiyacı duyarsa, kayıt
durdurulacaktır.
EVENT RECORDING
 Alarm Detection
Alarm In (sensor) işletim modu olay kayıt
menüsünden alarm bölümünden N.O (Normalde
açık) veya N.C (Normalde kapalı) olarak
ayarlanmalıdır.
 Motion Detection
Olay kaydı menüsünden Hareket tespit bölgesi
ayarlanmalıdır.
 Event Record
Bir olay olduğunda kaydedilen formu ayarlar.
 Eğer iş (saat değişimi, dosya silme, HDD
formatı veya HDD bağlama/serbest bırakma
gibi) kaydı durdurma ihtiyacı duyarsa, kayıt
durdurulacaktır.
Recording Schedule
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Continuous
Motion
Alarm In
REC Option
00-01
M:A
00-24
M:A
Apply All
OK
Bir olay kaydı ayarlandığı sırada bir olay olursa,
otomatik kayıt fonksiyonu devreye girer. bu durumda
karşılık gelen kanalın olay kayıt kurulumunu olay
kayıt menü maddesinin olay kayıt modu kurulumu alt
menüsünde kaydedilecektir. (Quality, Frame,
Pre Event, Post Event, Video Size)
42_ Kayıt
SHR-5042_tur.indb 42
2007-6-20 15:26:44
ARAMA VE ÇALMA
USER LOGIN
Arama ekranına girmek için ARAMA tuşuna basınız.
ARAMA TARIHI VE SAAT
SEÇIMI
User Login
08 ARAMA VE ÇALMA
Takvimi kullanarak kaydedilmiş tarihe hareket
edebilirsiniz.
Arzu ettiğiniz tarihi aramak için eğer ( ) ikonuna
basarsanız takvim penceresi ekrana gelir.
Search Login
User ID
ADMIN
Date
Password
Date
OK
Move/Control
Cancel
Select
Exit
Bir arama yapmak için, ilgili arama yetkisi bulunan
kullanıcı oturum açmalıdır. Kullanıcı kimliğinizi
ve parolanızı girilerek ilgili kullanıcı olarak oturum
açabilirsiniz.
(Bu ürün gönderildiğinde, “ADMIN” kullanıcı hesabının
parolası “4321” olarak ayarlanmıştır.)
ARAMA EKRANI
Arama ekranının ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Search
Search
2007-03-26 14:08:03
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
1 CAM 01
2 CAM 02
3 CAM 03
4 CAM 04
Continuous
Motion
Play
2007-03-21 14:08:03
2007-03-21
Alarm In
Live
Hour
14
Min
8
Sec
3
OK
Cancel
( ): Bir önceki aya gider.
( ): Bir sonraki aya gider.
Arama saatini ayarlarken, imleci Saat, Dak. ve San.
seçeneklerine hareket ettirin ve Enter( ) tuşuna
basın. Daha sonra,  ya da  düğmelerini kullanarak
saat/dakika/saniye seçeneklerini değiştirin. Enter( )
tuşuna tekrar basarak değiştirme modundan çıkın.
Bir video tarihi ile kaydedilen tarih kavuniçi olarak
gösterilir. İmleci aranacak olan tarihe hareket ettirdikten
sonra Enter( ) tuşuna basarsanız arama tarihi
seçilir.
Bir arama tarihini seçtikten sonra “OK” tuşuna
basarsanız ekran bir önceki ekrana geri döner.
Tarih Rengi
Kavuniçi
Mavi
Yeşil
Kırmızı
Açıklama
Bir video verisinin kaydedildiği tarih
Bir video verisinin kaydedilmediği
tarih
Bir arama tarihinin seçildiği tarih
Tatil içim tarih
Arama ve çalma _43
SHR-5042_tur.indb 43
2007-6-20 15:26:46
ARAMA KANAL SEÇİMİ VE
KAYIT GRAFİĞİ
ÇALMA/GÖSTERME
Aranacak olan tarihi ve kanalı seçtikten sonra “Play”
basarsanız, video gösterimi başlayacaktır.
Search
2007-03-26 14:08:03
Search
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
1 CAM 01
2 CAM 02
3 CAM 03
4 CAM 04
Continuous
Motion
Play
Alarm In
Live
 Kanal se imi
Aranacak olan kanalı seçebilirsiniz. Ön paneldeki
CH1 ve CH4 butonlarına bastıktan sonra veya imleci
aranacak olan kanala getirdikten sonra kanal Enter
( ) butonuna basarak seçilebilir.
 Kayıt grafi i
Her bir kanalın kayıt miktarı zaman çizgisi üzerinde
gösterilmiştir.
Arama süresi zaman çizgisi çubuğunu sola veya
sağa hareket ettirerek ayarlanabilir.
(
): zaman çizgisi çubuğunu sola hareket ettirir.
(
): zaman çizgisi çubuğunu sağa hareket
ettirir.
Grafik rengi
Yeşil
Turuncu
Mavi
Tanım
Sürekli kayıt
Hareket kayır
Alarm kayıt
Canlı mod sırasında hazır gösterim Play/Pause
(
)butonuna basarak başlatılabilir. Bir kere
basıldığında DVR anında kaydedilen verileri buton aktif
hale getirilmeden 2 dakika önce gösterecektir.
Gösterimi durdurmak için Stop butonuna(
).
Basınız ve eğer veriler konumu sona gelirse gösterim
duracak ve ara verme durumuna geçecektir.
Bir video gösterimi sırasında arama ekranına geri
dönmek için SEARCH butonuna basınız.
) bastıktan
 Play/Pausebutonuna(
sonra bile sistem menü durumunda bir video
göstermediğinden dolayı, videoyu izlemek için
ilk olarak menüden çıkmanız gerekir.
 Hızlı g sterim
Eğer gösterim sırasında sol veya sağ butonuna
basarsanız (
/
) Ekranı ters veya ileri
yönde 2- süre hızı, 3- süre hızı veya 4- süre hızında
görebilirsiniz.
44_ Arama ve çalma
SHR-5042_tur.indb 44
2007-6-20 15:26:47
 Bir seferde bir ekran g rme
Ekrana ara verildiğinde sol veya sağ butonuna
(
/
) basarsanız, sabit imajları ileri
veya geri şekilde görebilirsiniz. Geriye doğru arama
sırasında kesikler arasında zaman aralığı kayıt
spesifikasyonuna göre değişebilir.
 Ses a ık/kapalı
Gösterim ekranından AUDIO butonuna basarak
kanal sesini açıp kapatabilirsiniz.
 Ekran modunu g sterme
08 ARAMA VE ÇALMA
9 B lmeli ekran:
Eğer MODE butonu 4 bölmeli ekrandan basılırsa,
9 bölmeli ekran görünecektir. Gösterilen 4 kanal
ekranın sağ alt kısmında gösterilecek ve canlı 4 kanal
ekranın sol alt kısmında görüntülemektir.
4 B lmeli ekran:
Eğer arama ekranından iki veya daha fazla kanal
araması yaparsanız, 4 bölmeli ekran görünecektir.
Tekli ekran:
Arama menüsünde sadece tekli bir kanal arandığında
tekli bir ekran görünecektir.
Eğer arama menüsünde çoklu kanal araması
yapılırsa, CH1 ~ CH4 butonlarını kullanarak tekli
ekran modunda kanal arası seçimi kullanınız.
Arama ve çalma _45
SHR-5042_tur.indb 45
2007-6-20 15:26:47
EK
Net I
 Adres tipi Statik IP olduğunda
Net I Setup tool
1
2
3
4
 Adres tipi URL olduğunda
Kurulum Aracı ekranı dört farklı alandan
oluşmaktadır:
1. MEN alanı:
Kurulum ile ilgili fonksiyonları görüp gerçekleştireb
ilirsiniz.
UBU U alanı:
2. ARA
İkona tıklayarak Live Viewer ve Search Viewer
uygulamalarından herhangi birini doğrudan
gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek
için ARTI işareti bulunan ikona tıklayın. Mevcut
bir cihazı silmek için EKSİ işareti bulunan ikona
tıklayın.
3. G R NT LEME A ACI alanı:
Mantıksal Görüntüleme Ağacı, Fiziksel
Görüntüleme Ağacı ve Sistem Görüntüleme
Ağacı gibi görüntüleme ağaçlarını görüp konfigüre
edebilirsiniz.
 Adres tipi Public Samsung DDNS
4. KONF G RASYON alanı:
Her bir varlığın ismini, açıklamasını ve ilgili
ayarlarını tanımlayabilirsiniz ve ayarlara göz
atabilirsiniz.
Bir cihazınmanüel olarak kayıt/tescil işlemini
yapmak için
1. Eylem > Olu tur > Cihaz > Cihaz
Ekle seçeneklerini seçiniz ya da AĞAÇ
GÖRÜNTÜLEME alanına sağ tıklayıp
Olu tur > Cihaz seçeneklerini seçiniz. ARAÇ
ÇUBUĞU alanındaki Cihaz Ekle tuşunu ( )
kullanarak Cihaz(Man el) seçebilirsiniz.
2. Satıcı ismi, model ismi ve adres tipi için
değerleri girin.
3. Model ismi ya da adresi tipi değerine göre
görüntülenen maddeler farklıdır.
46_ ek
SHR-5042_tur.indb 46
2007-6-20 15:26:48
 Adres tipi Public S1 DDNS
Konfigürasyon tamamlandığında, kayıt/tescil
işlemi yapılan cihaz fiziksel görüntüleme ağacında
görüntülenmektedir.
Eğer kayıt/tescil sorunu meydana gelirse,
yanıtlama ileti kutucuğunda görüntülenir. Olası
hatalar aşağıdaki gibidir:
Yanıt iletisi
Yorumlar
 Bir DVR seçildiğinde
4. Her adres tipi için değerleri girin.
5. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girip
Kayıt/Tescil tuşuna tıklayın.
 Eğer İptal seçilirse, değerler varsayılan
ayarlara geri döner.
 Firmware versiyonuna bağlı olarak MAC
adresinin girilmesi gerekebilir.
09 EK
Kullanılmamış Cihaz Bilinmeyen bir cihaz.
Parametre Hatası
Tescil ettirilen
parametreler yanlıştır.
Bağlantı kesildi
Cihazın bağlantısı kesildi.
Bağlı değil
Cihaz ağ listesinde yok.
Ağ Hatası
Ağ iyi durumda değil.
Yanlış Adres
Cihaz yanlış adrese
sahiptir.
Yanlış Kullanıcı
Kimliği
Girilen kullanıcı kimliği
hatalıdır.
Yanlış parola
Girilen parola hatalıdır.
Oturum açma
başarısız
Oturum açma işlemi
başarısız.
Erişim çelişkili
Erişim çelişkisi meydana
geldi.
Sabit İnsan Sayısı
Aşıldı
Erişilen kullanıcılar limiti
aştı.
Yetkili Hatası
Kullanıcı yetkilendirmesi
başarısız.
Cihazın Yanıtları
Alınamıyor
Sistem cihazdan yanıt
alamıyor.
MAC Adresi Çelişkili Birden fazla MAC
adresleri mevcut.
IP Adresi Çelişkili
Birden fazla IP’ler
mevcut .
Bilinmeyen Hata
Bilinmeyen bir hata oluştu.
ek _47
SHR-5042_tur.indb 47
2007-6-20 15:26:48
Fizyolojik görüntüleme ağacında ayarlanmıştır.
Seçilmiş cihazı görebilir ve değiştirebilirsiniz.
Cihaz ile ilgili ayarlara bakış
Cihaz ile ilgili ayarlara GÖRÜNTÜLEME AĞACI
alanındaki bir cihaza sağ tıkladıktan sonra Cihaz
Sayfasını G ster seçeneğinin seçilmesi ile
erişilebilir.
Her bir cihazda konfigüre edilen cihaz ile ilgili
ayarlar burada gösterilir. Daha fazla bilgi için her
bir cihazın kullanım kılavuzuna bakınız.
Tescili yapılmış cihazın değiştirilmesi için
1. Görünüş > Fiziksel seçeneklerini seçiniz, ya
da GÖRÜNTÜLEME AĞACI alanındaki ikinci
ikon tabına tıklayınız.
2. Değiştirmek istediğiniz cihazı seçin ve
Değiştir’e tıklayınız.
3. Unsurların değerlerini değiştirin ve Değiştir’
e tıklayınız. (Satıcı İsmi, Model İsmi ve MAC
Adresi değiştirme için mevcut değildir)
 Eğer İptal seçilirse, değerler bir önceki
ayarlara geri döner.
Net I Live Viewer
1
2
3
4
5
6
Live Viewer ekranı altı farklı alandan oluşmaktadır:
1. MEN alanı:
Çeşitli menülerdeki fonksiyonlar görüp gerçekle
ştirebilirsiniz.
48_ ek
SHR-5042_tur.indb 48
2007-6-20 15:26:49
Düzenlerin kullanılması
09 EK
UBU U alanı:
2. ARA
Doğrudan birkaç fonksiyonu ya da uygulamayı
çalıştırabilirsiniz.
Soldan sağa doğru listelendiğinde, araçlar
şöyledir: Bağlan/Bağlantıyı Kes, Search Viewer,
Kurulum Aracı, Enstantane Kaydet, Enstantane
Yazdır, Bir Yer İmi Ekle, Seçilen Döşemeyi
Kaldır, Tüm Döşemelerde Kaydetmeye Başla,
Tüm Döşemelerde Kaydetmeyi Durdur ve Alarm
Göstergesi.
3. KAMERA alanı:
Tahsis edilen kameraları, düzenleri ve alanları
gösteren mantıksal görüntüleme ağacını
görebilirsiniz.
4. KAMERA KONTROLLER alanı:
Kontrolleri kullanarak, GÖRÜNTÜLEME
alanında gösterilen videoları kullanabilirsiniz.
5. G R NT LEME alanı: Bir düzen içerisindeki
döşemeler vasıtasıyla, çoklu kameralardan
gelen görüntüleri izleyebilirsiniz. Bir düzen bu
alan içerisinde eşanlı olarak 16 kameraya izin
verebilir. Bir çift ekran konfigürasyonu ile azami
32 kamerayı izleyebilirsiniz. Her bir döşemenin
ekran durum oranı orijinal kaynağın oranını
takip eder.
6. LET alanı:
Bu alanlarda uzaktan kumandadan alınan
olaylar ve Sistem Kaydı iletileri gösterilir.
KAMERA AĞACI alanı, Kurulum Aracı uygulaması
aracılığıyla oluşturulmuş kameraları, düzenleri
ve alanları içeren mantıksal görüntüleme ağacını
görüntüler.
Gösterilen her bir varlık, varlık isminin yanında
bir sayı gösterir. GÖRÜNTÜLEME alanındaki
döşemeleri ayırmak için kullanılan sayı. Bir
döşeme aktif olduğunda kavuniçi olarak gösterilir.
Ancak, G r n menüsündeki seçenekleri
kullanarak dört alanın (KAMERA AĞACI,
KAMERA KONTROLLERİ, İLETİ, ARAÇ
ÇUBUĞU) görüntüsünü çalıştırabilir ya da
kapatabilirsiniz.
Örneğin, Kamera A a Penceresi
seçilmediğinde KAMERA AĞACI alanı kaybolur.
Tam Ekran fonksiyonunu kullanarak, uygulama
pencere boyutunu tam ekrana genişletebilirsin.
GÖRÜNTÜLEME alanında çoklu düzenleri
yerleştirmek için, KAMERA alanında her bir
düzene çift tıklayınız. Ya da, KAMERA AĞACI
alanında istenilen düzeni çekip GÖRÜNTÜLEME
alanına bırakabilirsiniz.
Oluşturulan düzenler önceden tanımlanmış
biçimlere sahip değildir. Kameraların ve haritaların
tahsis edilen sayısına bağlı olarak her bir düzene
biçim tahsis etmeniz gerekecektir. Varsayılan
düzen biçimine 2 x 2 biçimi verilir.
ek _49
SHR-5042_tur.indb 49
2007-6-20 15:26:49
 Daha fazla bilgi için Net I kullanım
kitapçığına bakabilirsiniz
Kullanım öncesi
Kurulum menü tuşları
Net I Search Viewer
 Tuşlara basarak her bir menü arasında seçim
yapabilirsiniz.
 Ana kategoriler : Kaynak, Kaydetme, Olay, Ağ,
Sistem
1
2
3
Değiştirilen Bilgilerin Saklanması/İptal
Edilmesi
4
5
 OK: Pencereleri kapatır ve değiştirilen herhangi bir
bilgiyi kaydeder.
 İptal: Pencereleri kapatır ve değiştirilen bilgiyi
kaydetmez.
 Uygula: Pencereleri kapatmaz ve değiştirilen
herhangi bir bilgiyi kaydeder.
Search Viewer ekranı beş farklı alandan
oluşmaktadır:
1. MEN alanı:
Çeşitli menülerdeki fonksiyonlar görüp gerçekle
ştirebilirsiniz.
UBU U alanı:
2. ARA
Doğrudan birkaç fonksiyonu ya da aracı
çalıştırabilirsiniz. Soldan sağa doğru
listelendiğinde, araçlar arasında Bağlan, Live
Viewer, Kurulum Aracu, Biçim, Dijital Zum ve
Seçileni Çıkar yer alır.
3. SORGU OLU TURMA alanı:
Sorgu için koşulu belirleyebilirsiniz. Kamera
Arama ve Olay Arama gibi dört farklı tab içerir.
4. G R NT LEME alanı:
Birden fazla kameradan kaydedilen videoları
izleyebilirsiniz. Bir düzen bu alan içerisinde
eşanlı olarak 16 kameraya izin verebilir.
5. SORGU SONU L STES ve S STEM KAYDI
alanı:
Sorgulanan sonuçlar ve sistem günlükleri
burada gösterilir.
50_ ek
SHR-5042_tur.indb 50
2007-6-20 15:26:50
KAYNAK
Sanal Klavye
Kamera
Her kamera için parlaklık ve renk ayarı yapabilirsiniz.
Kamera numarasını seçmek için sunucu görünümünün
sol kısmında kamera numarasını seçin.
Sanal Klavyeyi çalıştırmak için.
 Tıkla
 Bilgi girmek için fare ile tuşlara tıklayınız.
09 EK
Dil Ayarları
 Sistemde uygulamada olan dili değiştirmek için Dil
Ayarlarına tıklayın.
 Değiştirmek istediğiniz dili seçiniz ve sonra OK
tuşuna tıklayınız.
2
3
4
7
5
6
1
8
1. Kamera:
Kamera kurulumu için kanal seçin.
2. Çalıştır:
kameranın çalıştır konuma ayarlanması.
3. Örtülü Kanal:
kamera görüntüsünün saklanması için bir
fonksiyondur. Kullanıcının kamera kaydını
saklanması için kullanışlıdır.
 Uzaktan bir alanda bir ekranı izlediğinizde.
‘Örtülü Kanal’ için yetkilendirilmiş bir kullanıcı
ekranı görebilir. Lütfen
ek _51
SHR-5042_tur.indb 51
2007-6-20 15:26:51
KAYIT
4. İsim:
Kameranın kurulumunun yapıldığı sitenin ismini
girin.
Kayıt Kurulumu
Kayıt bilgisi (Kayıt çerçeve hızı, Kalite, Çözünürlük,
Olay Kaydetme Çerçeve hızı) zaman ve kayıt türü ile
ayarlanabilir.
5. Parlaklık/Kontrast/Renk:
Parlaklık, kontrast, renk için ayarları değiştirin.
6. Varsayılan:
Parlaklık, kontrast, rengin başlangıç ayarlarını
yapın.
1
7. Uygula:
Seçilmiş kanal ayarı değeri tüm ya da sadece
seçilmiş kanallara uygulanabilir.
2
3
4
8. Görüntü:
Seçtiğiniz görüntüyü gösterir.
 Lütfen kamera ve monitörün ayarlarını
kontrol ediniz çünkü Parlaklık/Kontrast/Renk
görüntünün değiştirilmesi için kullanılamaz.
PTZ
PTZ’yi ya da DVR sistemine ya da harici cihaza bağlı
olan Speed kubbesini kontrol edebilirsiniz. Bu cihazı
kullanmak için harici cihaza RS485’i kurun ve bu
cihazın daha sonra kurulumunu gerçekleştirin.
1. Çerçeve:
Normal kaydetmenon çerçeve sayısını ayarlayabilir.
2. Kalite:
Kayıt kalitesini ayarlayabilir.
3. Çözünürlük:
Kayıt görüntü boyutunu ayarlayabilir.
4. Olay Kayıt Çerçevesi:
“Alarm In” ya da “Hareket” meydana geldiğinde
kayıt çerçevesinin sayısını ayarlayabilir.
 Normak Kayıt çerçeve hızı olay kayıt çerçeve
hızından düşük ya da eşit olmalıdır.
2
3
4
1
1. Kamera:
Kamera kurulumu için kanal seçin.
2. Model:
Kurulumu yapılan PTZ’nin PTZ protokolünü seçin.
3. BPS:
PTZ transfer hızını seçin(4800~19200 Bps).
4. Adres:
PTZ adresini girin(0~99).
52_ ek
SHR-5042_tur.indb 52
2007-6-20 15:26:52
OLAY
Kayıt Takvimi
Bu fonksiyon her kamera ile her saat başı DVR için
kayıt takvimini kurmanıza izin verir.
Hareket Algılama
Bu Hareket Algılama, hareket algılandığında kayıt,
alarm ve acil durum kullanır.
3
09 EK
1
2
1. Takvim Zaman Çizgisi:
Her kamerada çok çeşitli kayıt modu
ayarlayabilirsiniz. Kayıt modunu seçtikten sonra,
farenizi hareket ettirerek bir alan belirleyin.
2. Kayıt Modu:
Çok çeşitli kayıt türü gösterir. Kayıt tipini seçin ve
takvim çizgisine çekerek getirin.
Kesintisiz: Kesintisizi kayıt yapar.
Hareket: Sadece ekranda hareket algılandığında
kayıt yapar.
Alarm Giri i: Sadece alarm Girişi aktive edildiğinde
kayıt yapar.
2
4
6
5
1
1. Kamera:
Kamera kurulumu için kanal seçin.
2. Hareket Algılama Alanı:
Kamerada görüntü hareketini görmek için hareket
algılama alanının alanını belirleyin. Yeşil renk ile
işaretlenecektir.
Hareket algılama alanı belirleme: Hareket
algılama alanını belirlemek için farenin sol tuşuna
tıklayınız
Hareket algılama alanı iptal etme: Hareket
algılama alanını iptal etmek için farenin sağ tuşuna
tıklayınız
3. Hassasiyet:
Hareket algılama alanı hakkında algılama seviyesini
ayarlayabilir.
4. Bip sesi kullan:
Hareket algılama alanında hareket algılarsa bip sesi
çıkartır.
5. Bağlı Kamera:
Hareket algılama tipi kamera ile bağlanacak olan
kamerayı seçin. Eğer hareket algılama tipi kamera
herhangi bir hareket algılarsa seçilmiş olan kamera
ile kaydetme işlemini gerçekleştirir.
6. Bağlı Alarm Çıkışı:
Hareket algılama durumuna ayarlanan kamera ile
bağlantıyı gerçekleştirmek için alarm çıkışı belirleyin.
ek _53
SHR-5042_tur.indb 53
2007-6-20 15:26:53
1. Otomatik olarak IP Adresi Al (DHCP):
Dinamik adres tahsisi DHCP’den alınan bir adres
tipidir. DHCP sunucusundan otomatik olarak adres
alan DVR sistemde ağ adresi oluşturur.
Alarm Girişi
Alarm Girişi dış alanda acil durumu belirler ve kayıt,
alarm, PTZ kontrolünü kullanır.
2. DNS Sunucu Adresini Otomatik olarak Al:
Ana DNS sunucusunu ve yardımcı DNS
sunucusunu muhafaza etmek için IP adresini girin.
 Eğer ip adresinizi ya da ağ yapısını
bilmiyorsanız lütfen ağ yöneticisi ya da
internet sağlayıcısı ile irtibat kurun.
Akış Kontrol
Çerçeve hızı, çözünürlük ve kalite açısından tüm
kameralar için ağ akış kontrolü ayarlayınız.
2
3
1
1
2
3
4
1. Alarm Girişi:
Alarm Girişini ayarlamak için kanal seçin.
2. Bağlı Kamera:
Alarm Girişi ile bağlı olan kamerayı seçin. Olay
meydana geldiğinde bağlı olan kamera ile kaydeder.
3. Bağlı Alarm Çıkışı:
Alarm girişinde olay meydana geldiğinde acil ses
çıkartma ayarını ayarlayabilirsiniz.
AĞ
Bağlantı
Bu DVR video kesintisiz fonksiyonunu ve ağda
uzaktan kumandayı sağlamak için ağ komponentlerini
ayarlayabilir.
1
2
1. Kamera:
Her bir kameranın sayısını gösterir.
2. Çerçeve:
Her bir kamera ile ağ üzerinden transfer edilen
çerçeve hızını kontrol eder.
3. Çözünürlük:
Her bir kamera ile ağ üzerinden transfer edilecek
olan çözünürlük boyutunu kontrol eder.
4. Kalite:
Her bir kamera ile ağ üzerinden transfer edilecek
olan görüntü kalitesini kontrol eder.
54_ ek
SHR-5042_tur.indb 54
2007-6-20 15:26:54
SISTEM
SFX ÇALAR
Tarih/Saat
Tarih ve saati ayarlayabilirsiniz. Tarih/saat kurulumunu
seçin ve mevcut tarihi ve saati NTP sunucusu ile
kaydedin.
SFX Çalar Uygulaması
1
Bu özellik SFX yedekleme dosyalarını belirlenen SFX
depolama dosyasına sistem PC’nize bağlandıktan
sonra götürülür. SFX format dosyaları aşağıda
gösterildiği gibi ‘.exe’ uzantısıyla isimlendirilir.
1. Tarih/Saat Kurulumu:
Mevcut tarih ve saati
Tarih/Saat kullanarak ayarlayabilirsiniz:
Manüel olarak y ada NTP sunucusundan mevcut
saati al ile mevcut saati seçebilirsiniz.
ve NTP sunucusundan sisteme alınan mevcut saati
ayarlayabilirsiniz.
Tıklayınız İnternet Saati Al mevcut saati almak için,
ve tıklayınız Update sistemi ayarlamak için.
09 EK
2
Bir uygulanabilir dosyaya (.exe file) çift tıklayınız
ve çalıcı yedeklenen verileri çalmaya/göstermeye
başlayacaktır.
Zaman Dilimi: Mevcut saati seçtikten sonra,
Update
tuşuna tıklayınız.
2. Zaman Sunucusu:
İlk önce “NTP(Ağ Saat Sunucusu)” sunucusunun
adresini girin. NPT sunucu adresini girin ve Ekle
tuşuna tıklayın daha sonra NTP sunucusu eklenmiş
olacaktır. NTP adresini silmek istiyorsanız, NTP
sunucusu silinecektiri seçiniz ve sonra Sil tuşuna
tıklayınız.
 Eğer SFX çalar kullanırsanız, bir yedekleme
dosyası ve video çalar aynı uygulama
dosyasına kaydedilecektir. Uygulama
dosyaları kullanıldığında, gösterim için video
çalar kullanmaya gerek yoktur.
ek _55
SHR-5042_tur.indb 55
2007-6-20 15:26:55
WEBDVR
WebDVR bağlama
1.Aşağıdaki resimdeki gibi Web tarayıcısını
bağlamak için DVR IP adresin veya domain
(EX : http://hff00c7.websamsung.net) giriniz.
Domain ile bağlama
 Windows Vista’da hata yaşamadan WebDVR
’yi çalıştırmak için yönetici olarak “İnternet
Explorer” programını çalıştırın. ve sonra
ActiveX programını indirmek için doğru erişimi
sağlayabilirsiniz.
 Yönetici olarak “İnternet Explorer” programını
çalıştırmak için
1. Başlat tu una tıklayın.
2. Program listelerine sahipseniz “İnternet
Explorer” menüsü imlecini sallayın ve
farenizin sağ tuşuna tıklayın.
3. Eğer pop-up menüye sahipseniz “Run as
Adminisyrator” menüsüne tıklayın.
IP adresiyle bağlama
 Domain ağ bağlantısı DDNS kurulumu
SHR-5040/5042 veya Router’a DDNS domain
kaydederek yapılır.
 Eğer SAMSUNG DDNS servisi kullanırsanız,
domainVe IP adresi, alt ağ maskesi, ağ
geçidi DDNS sunucusuna otomatik olarak
kaydedilecektir. Otomatik olarak atanmış olan
domain ‘http://hff00c7.websamsung.net’.
- ‘ff00c7’: olarak görüntülenecektir, son 6
MAC adresi karakteri,
‘h’: DVR(SHR-5042/5042) kimlik kodu.
(lütfen sayfa 36, 37 ağ seçim-DDNS
kurulumuna başvurunuz)
2.Açılır pencerede “install ActiveX Control” seçiniz.
System Information/Setup
Mac Address
00:C:8C:FF:00:A9
Software Version
V1.000A10
Package Search
Find package in USB
Upgrade Version
None
Remote Control ID
00
Upgrade
OK
Move/Control
Select
Cancel
Exit
3.Açılır pencere mesajından sonra yazılımı kurmak
için [Install] tıklayınız.
 Eğer DVR sistem kamu DDNS üzerinde
kullanırsanız (dyndns.com, no-ip.com,
changeip.com), kayıtlı olan domain
bağlantısı web sitesine girdikten sonra
geçerli olacaktır.
56_ ek
SHR-5042_tur.indb 56
2007-6-20 15:26:57
4.Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki ekran
görüntülenecektir. ID ve şifreyi DVR bağlamak
için giriniz ve sonra [LOGIN] tıklayınız.
WebDVR Ana Mod
6
1
09 EK
2
5.Eğer doğru sisteme giriş yapılırsa WebDVR
programı çalışacak ve canlı video sinyalini
gösterecektir.
3
4
5
1. [Görüntü paneli]
Bu panel DVR’dan canlı resim gösterir ve her bir
kanal için herhangi bir konuma çek bırak işlemiyle
götürülebilir.
2. [Ekran bölme butonu]
4/6/9/10/16 ekran bölümlerinden birini seçiniz.
3. [Dolaşım Butonu]
Kameraların dolaşımını başlatmak ve durdurmak için
kullanılan butondur.
4. [tam Ekran Butonu]
Görüntü panelini tam ekran haline getirmek için
bubutona tıklayınız.
5. [Kamera Butonu]
Görüntülenecek olan kamera butonunu seçiniz.
6. [Kapatma Butonu]
WebDVR programından çıkmak için
tıklayınız.
 Eğer mümkünse biz WebDVR ile işletim için
ATI VGA tavsiye ediyoruz. İyi uyumluluğuna
bakılmaksızın WebDVR, DirectDraw veya
YUV 4:2:0 YV12 formatı desteklemeyen bir
VGA kartıyla çalışmaz.
 Tavsiye edilen VGA kartı hafızası boyu 64MB
veya üstüdür eğer mümkün değilse WebDVR
çalışmamasına sebep olabilir.
ek _57
SHR-5042_tur.indb 57
2007-6-20 15:26:57
AÇILIR PENCERE MENÜSÜ
açılır pencere menüsü
bu menüyü sağ fare tuşuna basarak kullanabilirsiniz.
Açılır pencere menüsünde gösterilen maddeler sistemin ön panelindekilerle eşdeğerdir. Bu menünün faydası kullanıcı
DVR sistemini fare kullanarak basitçe çalıştırabilmesidir.
1
Arama
2
3
Menü
4
5
6
7
Mod
REC
8
9
No.
10
11
12
13
14
Isimler
15
16
Özellikler
1
Arama
Arama butonu
Arama modunu başlatır.
2
Menü
Menü butonu
Sistemi kurulum moduna geçirir.
Kullanıcılar bu menüyü alt menüden üst menüye geçmek için veya
sistem kurulum modundan çıkmak için kullanabilirler.
3
Mod
Bölme ekranı
Seçme butonu
Canlı
Dört küçük ekran, PIP ekranı ve ekran değiştirme
ekranlarını görüntüler.
Search Mode
Select button
Arama
Dört veya dokuz küçük ekran gösterir.
4
Ses kurulum
butonu
Ses açma/kapama ayarı yapar.
5
Alarm butonu
Bir alarm durumu olduğunda alarm verir.
6
Arama/
geri dönme
Butonu
7
Zoom butonu
Dijital imajı %200’e kadar büyütür.
8
PTZ butonu
PTZ butonunu seçerken TELE, WIDE, PRESET veya VIEW
fonksiyonun gerçekleştirir.
9
ZOOM TLLEE
PTZ Modunda Zoom-In özelliği sağlar.
10
ZOOM WIDE
PTZ Modunda Zoom-Out özelliği sağlar.
11
PTZ kurulum
menüsü
PTZ modunda PTZ kurulum ekranını gösterir.
12
REC butonu
Kayıt programına bakılmaksızın tüm kamera kanallarından gelen video
imajlarını kaydeder.
13
Yedekleme iptal
butonu
Video imaj gösterimi sırasında ilk arama ekranına geçiş yapar.
Yedekleme sürecini iptal eder.
58_ ek
SHR-5042_tur.indb 58
2007-6-20 15:26:59
No.
14
15
Isimler
Yön butonu
Özellikler
Bu buton PTZ modunda PTZ yönlerini kontrol eder.
Eğer kullanıcı Enter butonuna basarsa, açılır pencere menüsü
kaybolacaktır.
DONDURMÖA
Canlı ekranda dondurma işlemi yapar.
butonu
16
Hızlı/adımİleri
Hızlı geri: bir video gösterimi yaparken ters yönde hızlıca bir arama
yapar.
Adım geri: videoya ara verildiğinde kare kare ters yönde arama yapar.
Çalma/ara
verme
Bir video gösterirken Play ve Pause işletimi arasında geçiş yapar.
Durdurma
Video gösterimi yaparken arama işlemini sona erdirir.
09 EK
Hızlı geri: bir video gösterimi yaparken ters yönde hızlıca bir arama
Hızlı/adımGeri yapar.
Adım geri: Ivideoya ara verildiğinde kare kare ters yönde arama yapar.
ek _59
SHR-5042_tur.indb 59
2007-6-20 15:27:00
SPESİFİKASYONLAR
Kategori
SHR-5040
OS
Yerleşik Linux (Versiyon : 2.6.0)
Video
Sıkıştırma
yöntemi
Video
ADPCM
Giriş
Kompozit 4 kanal (1Vp-p, 750hm)
Çıkış
CVBS 1 Port, VGA 1 Port, S-VIDEO, SPOT 1 Port, Loop Through Out 4
kanal
4 kanal kayıt /1 kanal çıkış
Standart
Çözünürlük
Kayıt
MPEG-4 ASP
Ses
Ses
Ekran
SHR-5042
NTSC(120fps)/PAL(100fps)
NTSC : 704x480, 704x240, 352x240/PAL : 704x576, 704x288, 352x288
Canlı
Tekli, 4 bölmeli, PIP, sıralama, dondurma, 2x Zoom
Çalma
Tekli, 4 bölmeli, 9 bölmeli (canlı/gösterim)
Standart
NTSC(Max 120fps)/PAL(Max 100fps)
Çözünürlük
NTSC : 704x480, 704x240, 352x240
PAL : 704x576, 704x288, 352x288
Tip
Alarm In/Alarm Out
REC Modu, olay, program (sürekli, hareket)
4 Port/2 Port
PTZ
RS-485
HDD
HDD x 2
HDD x 1
CD-RW
Yoktur
Destekler (Samsung TS-H292c)
USB (Version : 2. 0)
2 Ports
2 port
USB fare
Destekler
Uzaktan S/W
Destekler
Ağ
Yedekleme
Static IP, DHCP, ADSL(PPPoE)
Ortam
USB
Type
SFX, AVI
Boyut
215(W) x 352(D) x 88(H)
Ağırlık
4.0 Kg
Güç
CD-RW, USB
AC 100-240V, 50/60Hz, 59W (Model : ADP-5412VE)
60_ ek
SHR-5042_tur.indb 60
2007-6-20 15:27:00
ÖZET ÇİZİMLER
21.5
10.5
10.5
8.5
35.2
1.2
09 EK
21.5
ek _61
SHR-5042_tur.indb 61
2007-6-20 15:27:01
ARIZA BULMA GİDERME (SSS)
SORUN
ÇÖZÜM
Sistem gücü açılmıyor
 Bilgisayarın tüm güç kablolarının doğru olarak bağlanıp
bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
 Giriş voltajını kontrol ediniz.
 Eğer yanlış bir bağlantı bulamazsanız ancak hala gücü
açamıyorsanız, servis merkezine veya bir teknisyene danışmanız
gerekecektir.
Güç açık ancak görünen tek şey mavi ekran.
 Monitörün tüm güç kablolarının doğru olarak bağlanıp
bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
 Monitörün güç butonuna basılmış mı kontrol ediniz.
 SHR-5040/5042 sisteminin çıkış veri kablosunun monitöre bağlı
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Güç kablosunun bağlantısını kesip yeniden bağlayınız.
 Eğer video girişi için bir VGA modeli seçtiyseniz, monitörünüzde
gözetim ekranını görene kadar yaklaşık 1 dakika beklemeniz
gerekecektir.
Kamera numaraları ekranda görünüyor
ancak kameradan herhangi bir görsel
aktarım yok .
 Kameralardan gelen çıkış kablolarının SHR-5040/5042 sistemine
doğru olarak bağlandıklarını kontrol ediniz.
 Kameraların güç kablolarının doğru olarak bağlandıklarını kontrol
ediniz.
 Kamera ve SHR-5040/5042 arasındaki kablo bağlantılarını kontrol
ediniz.
 Eğer video sinyalleri çoklu sistemlere gönderilmişse bazen video
bölücüsü zayıf video sinyali üretebilir, bu yüzden monitörde hiçbir
şey görünmez. Bu durumda, kamerayı direkt olarak merkezi
sisteme bu sorundan kaçınmak için bağlayınız.
 SHR-5040/5042 sistemini kapatıp açınız.
Video imajları görüntüleniyor ancak bunları
kaydedemiyorum.
 Kayıt yöntemini kayıt ayarlamasına getirip getirmediğinizi
kontrol ediniz. Eğer bu ‘’No’’ olarak ayarlanmışsa, doğru olarak
ayarlamanız gerekmektedir.
 SHR-5040/5042 sistemini kapatıp açınız.
Kaydedilen imajları bulamıyorum.
 Bulmak istediğiniz video imajları için video imajlarının aynı saat
diliminde kaydedilip kaydedilmediklerini görmek amacıyla grafikleri
kontrol ediniz.
 Eğer saat dilimde kaydedilen video imajı yoksa kayıt yönteminin
doğru olarak ayarlanıp ayarlanmadığını görmek için kuruşlum
ekranını kontrol ediniz.
Kaydedilen imajları bulamıyorum
Ses çıkışlarını duyamıyorum.
 Kameraların ses kaydetme seçeneğinin doğru olarak ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol ediniz.
 Ses çalma seçeneğinin zaten aramam ekranında seçilip
seçilmediğini kontrol ediniz .
 Mikrofon ve hoparlörlerin SHR-5040/5042 sisteminin arkasına
doğru olarak bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
 Bağlanan mikrofon girişinin doğru olarak çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz.
 Bağlanan mikrofon çıkışının doğru olarak çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz.
62_ ek
SHR-5042_tur.indb 62
2007-6-20 15:27:02
ÇÖZÜM
Bazı kameralar video imajlarını acayip renkte
ve anormal biçimde gösteriyor.
 Sisteme bağlı olan kameraları kontrol ediniz. İmajları doğru
gösteren kamera ile imajları hatalı gösteren kamerayı kontrol ediniz
ve sonra doğru olmayan kamerayı veya arızalı SHR-5040/5042
sistemini kontrol edebilirsiniz. Ekrandaki kamera numaralarını
değiştirerek kameralar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
 Kamera tiplerini kontrol ediniz. Dünyanın birçok ülkesinde farklı
video yayın standartları kullanılmaktadır, örneğin PAL, NTSC
veya SECAM. Bununla birlikte her bir standart diğer video iletim
yöntemiyle uyumlu değildir ve sonuç olarak video imaj işlemleriyle
uyuşmaz. Bu durumda, video imajları görüntülenecektir ancak
tanınabilir bir biçimde olmayacaktır. Bağlanan kameralardan
gönderilen video imaj tiplerini kontrol ediniz ve imaj işlem
yönteminin sistem menüsünde kurulanla eşdeğer olduğunu kontrol
ediniz.
Görüntülenen video sinyallerinde birçok
parazit var.
 Kameradan gelen video girişlerini kontrol ediniz. Kameradan
gelen video çıkışlarını kontrol ediniz. İmajları doğru gösteren
kamera ile imajları hatalı gösteren kamerayı kontrol ediniz ve
sonra doğru olmayan kamerayı veya arızalı SHR-5040/5042
sistemini kontrol edebilirsiniz. Ekrandaki kamera numaralarını
değiştirerek kameralar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
 Kamera ve SHR-5040/5042 arasındaki kablo bağlantılarını
kontrol ediniz. Bu kabloların kısa devre yaptığını, karıştığını veya
bağlantılarının kesilip kesilmediğini kontrol ediniz.
 Kamera ve SHR-5040/5042 arasındaki kablo bağlantılarının
etrafını kontrol ediniz. Kablo bağlantılarının etrafında herhangi bir
yüksek voltaj güç hattı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kablo
bağlantıları yanında bir yüksek voltaj güç hattı varsa, video imaj
kalitesini düşürebilir veya parazitlere sebep olabilir.
 Kamera ve SHR-5040/5042 arasındaki kablo bağlantılarını
kontrol ediniz. Kabloların video sinyal transferi için doğru olup
olmadıklarını kontrol ediniz. Video imaj iletimi için güç kablosu
kullandıysanız görüntülenen video imajlarında parazitlere sebep
olabilir.
Bazen sistem herhangi bir sebep olmadan
yeniden başlatılıyor.
 Eğer SHR-5040/5042 doğru olarak çalışmıyorsa veya herhangi
Bağlanan sensörler doğru olarak çalışmıyor.
 Kamera kurulum menüsünde kurulu olan sensör tiplerinin sisteme
Bağlı olan kontrol cihazları doğru olarak
çalışmıyor.
 Bağlanan kontrol cihazlarının kamera kurulum menüsünde bağlı
09 EK
SORUN
bir arıza varsa, yerleşik kendi kendine teşhis fonksiyonu sistemin
yeniden başlatılmasına sebep olabilir.
bağlı olan gerçek sensörlerle eş değer olup olmadıklarını kontrol
ediniz.
 Sistem sensörlerinin [Recording Setup]-[Recording Schedule]
menüsünde devreye sokulup sokulmadıklarını kontrol ediniz.
 Bağlı olan sensörlerini güç kaynağına doğru olarak bağlanıp
bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
 Bağlanan sinyal hatlarının doğru olarak bağlanıp bağlanmadıklarını
kontrol ediniz.
olup olmadıklarını kontrol ediniz.
 Bağlı olan kontrol cihazlarının güç kaynağına doğru olarak
bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ediniz.
 Bağlanan sinyal hatlarının doğru olarak bağlanıp bağlanmadıklarını
kontrol ediniz.
ek _63
SHR-5042_tur.indb 63
2007-6-20 15:27:03
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following
GPL and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
 GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
 LGPL Software
gLibc, Inetutils
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change
it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share
and change free software to make sure the
software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any
other program whose authors commit to using
it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Lesser General
Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are
referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you
wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies
of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect
on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened
constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To
prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use
or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin S
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in
the term “modification”.) Each licensee is
addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running
the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running
64_ appendix
SHR-5042_tur.indb 64
2007-6-20 15:27:03
the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a
work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you
distribute or publish, that in whole or in part
contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole
at no charge to all third parties under the
terms of this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you
must cause it, when started running for
such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice
and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the
program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself
is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Program, and
can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work
based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every
part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
09 APPENDIX
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer
of warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the
Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative
or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Program with the Program
(or with a work based on the Program) on a
volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution,
a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information
you received as to the offer to
distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if
you received the program in object code
or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the
preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work,
complete source code means all the source
code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus
the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code
is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to
copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
appendix _65
SHR-5042_tur.indb 65
2007-6-20 15:27:03
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works.
These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on
the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment
or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License,
they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so
as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid
or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is
intended to apply and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce
you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such
claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software
distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system
in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee
cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly
clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the
Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE
66_ appendix
SHR-5042_tur.indb 66
2007-6-20 15:27:03
OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it
to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should
have at least the “copyright” line and a pointer
to where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an
idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version
2 of the License, or (at your option) any later
version.
This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation,
The hypothetical commands ‘show w’ and
‘show c’ should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’ (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
09 APPENDIX
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT
OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year
name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine
library, you may consider it more useful to
permit linking proprietary applications with the
library. If this is what you want to do, use the
GNU Lesser General Public License instead of
this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser
GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence
the version number 2.1.]
appendix _67
SHR-5042_tur.indb 67
2007-6-20 15:27:03
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to
share and change free software to make sure
the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public
License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the
Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but
we suggest you first think carefully about
whether this license or the ordinary General
Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations
below.
When we speak of free software, we are
referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make
sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source
code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new
free programs; and that you are informed that
you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies
of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the
library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so
that they can relink them with the library after
making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make
it very clear that there is no warranty for the
free library. Also, if the library is modified by
someone else and passed on, the recipients
should know that what they have is not the
original version, so that the original author’s
reputation will not be affected by problems that
might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat
to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining
a restrictive license from a patent holder.
Therefore, we insist that any patent license
obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified
in this license.
Most GNU software, including some libraries,
is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared library,
the combination of the two is legally speaking
a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The
Lesser General Public License permits more
lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General
Public License because it does Less to protect
the user’s freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage
over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides
advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library. A
more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the
GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License
is Less protective of the users’ freedom, it
does ensure that the user of a program that
is linked with the Library has the freedom and
the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work
based on the library” and a “work that uses
the library”. The former contains code derived
from the library, whereas the latter must be
68_ appendix
SHR-5042_tur.indb 68
2007-6-20 15:27:03
combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice
and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and distribute a copy
of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
09 APPENDIX
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which contains
a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called “this License”). Each
licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data)
to form executables.
The “Library”, below, refers to any such
software library or work which has been
distributed under these terms. A “work based
on the Library” means either the Library or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Library or a portion
of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another
language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to
it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only
if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library
in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet
all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to
be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to
a function or a table of data to be supplied
by an application program that uses the
facility, other than as an argument passed
when the facility is invoked, then you must
make a good faith effort to ensure that, in
the event an application does not supply
such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function
must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and
can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work
based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every
part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative
or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Library with the Library (or
with a work based on the Library) on a volume
of a storage or distribution medium does not
bring the other work under the scope of this
License.
3. You may opt to apply the terms of the
ordinary GNU General Public License instead
of this License to a given copy of the Library.
To do this, you must alter all the notices that
refer to this License, so that they refer to the
ordinary GNU General Public License, version
2, instead of to this License. (If a newer version
appendix _69
SHR-5042_tur.indb 69
2007-6-20 15:27:04
than version 2 of the ordinary GNU General
Public License has appeared, then you can
specify that version instead if you wish.) Do not
make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it
is irreversible for that copy, so the ordinary
GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made
from that copy.
This option is useful when you wish to copy part
of the code of the Library into a program that is
not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked
with it, is called a “work that uses the Library”.
Such a work, in isolation, is not a derivative
work of the Library, and therefore falls outside
the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library”
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that
uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses
material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be
a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself a
library. The threshold for this to be true is not
precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section
6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the
Library, you may distribute the object code
for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall
under Section 6, whether or not they are linked
directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you
may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the
work for the customer’s own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each
copy of the work that the Library is used in it
and that the Library and its use are covered
by this License. You must supply a copy of
this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them,
as well as a reference directing the user to the
copy of this License. Also, you must do one of
these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source
code for the Library including whatever
changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1
and 2 above); and, if the work is an
executable linked with the Library, with
the complete machine readable “work that
uses the Library”, as object code and/or
source code, so that the user can modify
the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who
changes the contents of definitions files
in the Library will not necessarily be able
to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism
for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run
time a copy of the library already present
on the user’s computer system, rather
than copying library functions into the
executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the
user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the
same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no
more than the cost of performing this
distribution.
d) If distribution of the work is made by
offering access to copy from a designated
place, offer equivalent access to copy the
above specified materials from the same
place.
70_ appendix
SHR-5042_tur.indb 70
2007-6-20 15:27:04
7. You may place library facilities that are a
work based on the Library side-by-side in a
single library together with other library facilities
not covered by this License, and distribute such
a combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with
a copy of the same work based on the
Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the
terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where
to find the accompanying uncombined form
of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works.
These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Library (or any work based
on the Library), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or
modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment
or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License,
they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so
as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may
not distribute the Library at all. For example, if
a patent license would not permit royalty free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid
or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is
intended to apply, and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce
you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such
claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software
distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system
in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee
cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly
clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
09 APPENDIX
e) Verify that the user has already received
a copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the
“work that uses the Library” must include
any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However,
as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler,
kernel, and so on) of the operating system
on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents
or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
appendix _71
SHR-5042_tur.indb 71
2007-6-20 15:27:04
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Library does
not specify a license version number, you may
choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided
by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE
OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT
OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE
OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH
ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach
them to the start of each source file to most
effectively convey the exclusion of warranty;
and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is
found. one line to give the library’s name and
an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with
this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Also add
information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library ‘Frob’ (a library for
tweaking knobs) written by James Random
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.
72_ appendix
SHR-5042_tur.indb 72
2007-6-20 15:27:04
OpenSSL LICENSE
09 APPENDIX
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL
Project. All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer in
* the documentation and/or other materials
provided with the
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning
features or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and
“OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from
this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
* 5. Products derived from this software may
not be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
* 6. Redistributions of any form whatsoever
must retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =============================
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation
written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to
conform with Netscapes SSL.
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* apply to all code found in this distribution, be
it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by
the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young’s, and as such
any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric
Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message
at program startup or
* in documentation (online or textual) provided
with the package.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
appendix _73
SHR-5042_tur.indb 73
2007-6-20 15:27:04
* 3. All advertising materials mentioning
features or use of this software
* must display the following
acknowledgement:
* “This product includes cryptographic
software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if
the rouines from the library
* being used are not cryptographic related
:-).
* 4. If you include any Windows specific code
(or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement:
* “This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
74_ appendix
SHR-5042_tur.indb 74
2007-6-20 15:27:04
Download PDF

advertising