Samsung | SH37F | Samsung SH37F Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
SH37F
Bu ürünün ortalama yasam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı
arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
6
Güvenlik Önlemleri
Simgeler
Temizleme
Depolama
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
7
7
7
8
8
9
11
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
Bileşenler
14
14
Parçalar
Denetim Masası
Arka Taraf
Hırsıza Karşı Kilit
Uzaktan Kumanda
IR Stereo Kablosu Kullanarak Bağlama (ayrı
satılır)
15
15
16
17
18
20
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum Kılavuzu) 21
Eğme Açısı ve Döndürme
21
Havalandırma
21
KAPAK JAKINI Kullanma
23
Duvar Montajının Kurulumu
Duvar Montajının Kurulumu
24
24
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
24
MDC Kullanma
Uzaktan Kumanda (RS232C)
Kablo Bağlantısı
Bağlantı
Denetim Kodları
25
25
28
29
MDC Program Yükleme/Kaldırma
Kurulum
Yüklemeyi Kaldırma
46
46
46
MDC'ye Bağlanma
RS-232C (seri veri iletişim standartları) ile
MDC kullanma
Ethernet ile MDC Kullanma
47
Bir Kaynak Cihaz Bağlama
ve Kullanma
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
38
38
PC’ye bağlama
DVI-RGB Kablosu Kullanarak Bağlama
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama (Dijital tip)
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
38
38
39
39
40
40
Harici Monitör Bağlama
41
Video Cihazına Bağlama
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
42
42
43
Bir Ses Sistemi Bağlama
43
LAN Kablosunu bağlama
44
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak
45
45
47
48
Ev özelliği
Oynatıcı
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
Ağ Kanalı
Yerel Kanal
Yayınlanan İçerik
Ağ Dosyası
Şablonlarım
Oynatıcı sayfasında mevcut olan özellikler
Oynatıcı sayfası Ayarlar menüsü
İçerik Çalıştırılırken
Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri
Videowall ile Uyumlu Dosya Biçimleri
50
51
55
55
55
55
55
56
57
59
61
66
Zamanlama
Zamanlama sayfasında mevcut olan
özellikler
68
Ürünü Klonla
70
ID Ayarları
71
68
2
İçindekiler
Cihaz Kimliği
PC Bağlantı Kablosu
Cihaz ID Oto Ayarı
71
71
71
Video Wall
72
Şunlara uygula
72
Video Wall73
Ağ Durumu
74
Resim Modu
75
Açma/Kapatma Zmnlycsı
76
Açma Zmnlycsı
76
Kapama Zmnlycsı77
Tatil Yönetimi77
Kayan yazı
78
Daha fazla ayar
78
URL Başlatıcı
79
Ekran Ayarı
Resim Modu
80
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik /
Renk / Ton (Y/K)
81
Renk Sıcaklığı
82
Beyaz Dengesi
2 Nokta
10 Nokta
83
83
83
Gamma
84
Kalibre Edilmiş Değer
84
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Ten Tonu
Salt RGB Modu
Renk Alanı
Hareketli Aydnltma
85
86
86
86
86
86
86
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Dijital Temiz Görünüm
MPEG Przt Filtresi
HDMI Siyahlık Düzeyi
Film modu
Dinamik Arka Işık
87
88
88
88
89
89
89
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Konum
Zoom/Konum
Çözünürlük
90
90
91
91
92
Otomatik Ayarlama
93
PC Ekran Ayarı
93
Resim Kapalı
94
Görüntüyü Sıfırla
94
Ekran Gösterimi
Ekran Yönelimi
Kaynak İçerik Yönü
En-Boy Oranı
95
95
95
Ekran Koruması
Oto Koruma Süresi
Ekrn Yanması Korums
96
96
96
Mesaj Ekranı
Kanal Programlama Bilgisi
Kaynak Bilgisi
Sinyal Mesajı Yok
MDC Mesajı
İndirme Durumu Mesajı
99
99
99
99
99
99
Menü Dili
100
Ekran Gösterimi sıfırla
100
Ses Ayarlama
HDMI Ses
101
Hoparlör Ayarları
Ses Çıkışı
102
102
3
İçindekiler
Ağ
Ağ Durumu
103
Ağ Ayarları
Ağ Türü
Ağ Ayarları (Kablolu)
103
103
104
Multimedya Cihazı Ayarları
106
Sunucu Ağ Ayarları
Sunucuya Bağlan
MagicInfo Modu
Sunucu Erişimi
FTP Modu
106
106
106
106
106
Aygıt Adı
106
Sistem
Erişebilirlik
Menü Saydamlığı
Yüksek Kontrast
Genişlet
107
107
107
107
Kurulum
İlk ayarlar (Sistem)
108
108
Zaman
Saat Ayarı
DST
Kapanış Ayarı
Güç Açık Gecikmesi
109
109
109
109
109
Oto Kaynak Değiştirme
Oto Kaynak Değiştirme
Birincil Kaynak Krtrma
Birincil Kaynak
İkincil Kaynak
110
110
110
110
110
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
PC Modülü Gücü
Maks Güç Tasarrufu
Bekleme Kontrolü
Güç Düğmesi
Ağ Beklemede
111
111
111
111
112
112
112
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Eko Sensör
Ekran Lamba Çizelgesi
Sinyal Yok Askıda
Oto Kapatma
113
113
113
114
114
114
Sıcaklık Kontrolü
Genel
Akıllı Güvenlik
BD Wise
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ için Sorun Giderme
HDMI Tak Çıkar
DivX® İsteğe Bağlı Video
Oyun Modu
121
121
122
123
125
127
127
127
Sistemi Sıfırla
128
Destek
Yazılım Güncelleme
Şimdi güncelle
Otomatik Güncelleme
129
129
129
Samsung'a Başvurun
129
115
Ana Sayfa'ya git
129
Cihaz Yönetic.
Klavye Ayarları
Fare Ayarları
İşaretçi Ayarları
116
116
117
118
Tümünü Sıfırla
129
Şununla çal
119
PIN Değiştir
119
Güvenlik
Güvenlik Kilidi
USB Oto Oynatma Kilidi
Mobil Bağlantı Kilidi
120
120
120
120
Fotoğraf, video ve müziğin
oynatılması (Medya oynatımı)
Medya oynatma özelliğini USB aygıtıyla
kullanmadan önce aşağıdakileri okuyun
USB aygıtı kullanma
Bir PC/mobil aygıttan medya içeriğinin
yürütülmesi
130
132
133
4
İçindekiler
Medya içerik listesi sayfasında sunulan
özellikler
Medya içerik listesi sayfasındaki menü
öğeleri
134
135
Fotoğraf yürütme sırasında mevcut
düğmeler ve özellikler
136
Video oynatımı sırasında mevcut
düğmeler ve özellikler
137
Müzik çalma sırasında mevcut
düğmeler ve özellikler
138
Desteklenen Altyazı ve Medya oynatım
dosya formatları
Altyazı
Desteklenen görüntü çözünürlükleri
Desteklenen müzik dosyası biçimleri
Desteklenen Video Biçimleri
139
139
139
140
140
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
142
142
142
143
S & C
150
Teknik Özellikler
Genel
151
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
153
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
Bir ürün kusuru yoksa
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse
Diğer
155
155
155
155
En İyi Görüntü Kalitesi ve Görüntü İzi Yanma
Koruması
156
En İyi Görüntü Kalitesi
156
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
156
Lisans
158
Terminoloji
159
5
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© 2016 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine ait olabilir.
•• Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
–– (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
–– (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
•• Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size
bildirilecektir.
6
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Temizleme
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli
olun.
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden
farklı olabilir.
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI ÇIKARMAYIN. (VEYA ARKASINI)
İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2
Güç kablosunu üründen çıkarın.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın.
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir.
Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi
uyarır.
1
3
Ürünü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
•• Alkol, çözücü veya yüzey aktif madde içeren
deterjanlar kullanmayın.
!
Simgeler
Uyarı
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
•• Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla
ıslatıp iyice sıkın.
Dikkat
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
5
Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra
takın.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
6
Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
7
Depolama
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
Parlak ürünlerin özelliğinden dolayı, yakınlarda UV nemlendiricisi kullanılıyorsa üründe beyaz
renkli lekeler oluşabilir.
――Ürünün iç kısmını temizlemek gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (servis
•• Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik
kablosunun ağır bir eşyanın altında bırakmamaya dikkat edin.
ücreti alınır).
Elektrik ve Güvenlik
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden
farklı olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına
yerleştirmeyin.
Uyarı
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi
kullanmayın.
Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle
temizleyin.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
•• Yangına neden olabilir.
Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
•• Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
!
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik
çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
•• Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
!
8
Kurulum
Dikkat
Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Uyarı
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.
•• Yangına neden olabilir.
Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik
kablosunu kullanın. Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Duvar montajı askısını bir teknisyenin takmasını sağlayın.
!
•• Kalifiye olmayan kişilerin montaj yapması yaralanmaya neden
olabilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
•• Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik
kablosunun çıkarılması gerekir.
!
!
•• Yalnızca onaylı dolapları kullanın.
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu
alanlara yerleştirmeyin.
•• Uzaktan kumandanın güç düğmesine basıldığında ürünün
elektriğinin tümüyle kesilmediğini aklınızda bulundurun.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa
yerleştirin.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
!
Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Çocuklar boğulabilir.
!
9
Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir
raf, eğimli bir yüzey, vb.)
Dikkat
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir
veya yangına neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman
bulunan yerlere kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ekran hasara uğrayabilir.
!
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak
nesnelere maruz bırakmayın.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt
kenarının dışarı taşmadığından emin olun.
•• Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•• Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara
yerleştirin.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
•• Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Ürünü yere yavaşça koyun.
•• Ön kısım ağır olduğundan, ürünü düz ve dengeli bir yüzeye
yerleştirin.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden
olabilir. Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
SAMSUNG
!
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler,
aşırı sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok
uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün
performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
•• Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung
Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne danışmayı unutmayın.
10
Çalışma
Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar
(oyuncak, şeker, vb.) bırakmayın.
•• Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün
veya ağır nesneler düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
Uyarı
Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz
sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu
çıkarın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
!
Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın,
güç kablosunu ve bağlı olan diğer kabloları çıkarın.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
!
!
Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik
kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket
ettirmeyin.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin
vermeyin.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca,
alanı hemen havalandırın.
•• Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
•• Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
!
GAS
Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, güç düğmesini kapatın
ve elektrik kablosunu çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek
kaldırmayın veya taşımayın.
•• Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
11
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
Dikkat
•• Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi
yanmasına veya kusurlu piksellere yol açabilir.
!
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından
engellenmediğinden emin olun.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
100
Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb.
yoluyla) metal nesneler (yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.)
veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün
gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan
emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
•• Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç
tasarrufu modunu veya hareketli resim içeren bir ekran
koruyucuyu etkinleştirin.
-_-
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız
durumlarda elektrik kablosunu prizden çıkarın.
•• Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik
çarpmasına veya elektrik kaçağına neden olabilir.
!
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
•• Görüşünüz bozulabilir.
!
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal
nesneler koymayın.
•• Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden
olabilir.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün
gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan
emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
12
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan pilleri ağzına almamasına
dikkat edin. Pilleri, bebek veya çocukların erişemeyeceği bir yere
koyun.
•• Göz yorgunluğu geçer.
•• Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal doktorunuza başvurun.
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin
olun.
•• Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç sıvısının akması nedeniyle
yangına, bedensel yaralanmaya ya da zarara yol açabilir.
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
!
Sadece belirli standartlaştırılmış pilleri kullanın ve yeni bir pil ile
kullanılmış bir pili aynı anda kullanmayın.
!
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
Piller (ve şarj edilebilir piller), sıradan bir atık değildir ve geri
dönüşüme gönderilmelidir. Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin
geri dönüşüm amacıyla gönderilmesinden müşteri sorumludur.
•• Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
!
•• Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve
yaralanmaya neden olabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
•• Aksi takdirde piller zarar görebilir veya içteki sıvının sızıntısı
nedeniyle yangına, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.
!
•• Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir pilleri bulunduğu yere
yakın bir geri dönüşüm merkezine ya da benzer türde pil ya da
şarj edilebilir pil satan bir mağazaya götürebilir.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok
yükseğe ayarlamayın.
•• Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol
açabilir.
13
Bölüm 02
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
Bileşenler
–– Herhangi bir parça eksikse, ürünü
satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
–– Resimlerle gerçek bileşenler arasında
farklılıklar olabilir.
–– RS232C adaptörü, D-SUB (9-pimli)
türü RS232C kablo kullanılarak
başka bir monitöre bağlanmak için
kullanılabilir.
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Mevzuat kılavuzu
Güç kablosu
RS232C(IN) Adaptör
Harici uzaktan kumanda sensörü
+
-
–– Ürün ile birlikte altlık
sağlanmamaktadır. Ayrı olarak
satın aldığınız bir standı monte
edebilirsiniz.
+
Piller
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
KAPAK JAKI
Uzaktan Kumanda
Vida (M3L8, 1 Adet)
14
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
Parçalar
verilmeden değiştirilebilir.
Parçalar
Denetim Masası
Açıklama
Güç düğmesi
Bu düğmeyi Ekranı açmak ve kapatmak için kullanın.
SOURCE düğmesi
Bağlanan giriş kaynağını seçer.
Ara parça logosu
Ara parça logosunu güç kullanarak çekmeyin. Logo yırtılabilir veya kopabilir.
POWER
Ara parça logosu
15
Arka Taraf
Bağlantı Noktası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler,
DVI/RGB/MAGICINFO IN
DVI : Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
bağlanır.
RGB: Bir bilgisayara bir D-SUB kablosu (DVI-RGB adaptörü üzerinden) veya
bir DVI-RGB kablosu bağlayın.
MAGICINFO IN: Bir ağ kutusuna (ayrı satılır) bağlanırken (özel) DP-DVI
kablosunu kullanın.
HDMI IN
HDMI kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır.
DP IN
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
DAISY CHAIN
DP kablosuyla başka bir ürüne bağlanır.
RJ45
LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır.
RS232C IN
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
HDMI IN
DP IN
DAISY
CHAIN
RJ45
RS232C OUT
IR IN
Harici sensör kartına güç sağlar veya harici uzaktan kumanda sensör
sinyalini alır.
IR OUT
Uzaktan kumanda sinyalini harici sensör kartından alır ve LOOP OUT
aracılığıyla sinyal çıkışı verir.
AUDIO IN
PC'den sesi bir ses kablosu ile alır.
AUDIO OUT
Bir kaynak cihazın ses kısmına bağlanır.
USB
USB bellek cihazını takın.
RS232C
IN
RS232C
OUT
Açıklama
IR IN
IR OUT
AUDIO IN
AUDIO
OUT
USB
16
Hırsıza Karşı Kilit
――Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
――Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
1
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3
Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4
Kilitleme cihazını kilitleyin.
–– Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
–– Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
–– Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.
17
Uzaktan Kumanda
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden
olabilir.
――Aşağıdaki resimde açıklaması bulunmayan düğmeler bu üründe desteklenmemektedir.
POWER
OFF
Ürünü açar.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Ses düzeyini ayarlayın.
Giriş kaynağını değiştirin.
Ekran görüntüsü menüsünü görüntüleyin veya
gizleyin ya da bir önceki menüye dönün.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numara düğmeleri
OSD menüsünde parolayı girin.
9
–– Uzaktan kumanda düğme
işlevleri farklı ürünler için farklılık
gösterebilir.
CH LIST
Sesi kapatın.
MUTE
VOL
Ürünü kapatır.
CH
MagicInfo
Player I
Sesi açma: Tekrar MUTE düğmesine basın
veya ses düzeyi kontrol (+ VOL -) düğmesine
basın.
MagicInfo'ya doğrudan erişmek için bu
kısayolu kullanın. Kısayol, ağ kutusu
bağlıysa çalışır.
Ana Sayfa'ya git Başlatma Düğmesi
18
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
TOOLS
INFO
Geçerli giriş kaynağıyla ilgili bilgileri
görüntüleyin.
Üst, alt, sol veya sağ menüye gidin veya
seçeneğin ayarını yapın.
Bir menü seçimini onaylayın.
Bir önceki menüye dönün.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
B
C
D
UNSET
LOCK
A
Güvenli kilit işlevini ayarlar.
Video Wall özelliğiyle birden fazla ürün
bağlandıysa SET düğmesine basın ve numara
düğmelerini kullanarak bir ürün kimliği girin.
Geçerli menüden çıkın.
Bağlı bir giriş kaynağını; PC, DVI, HDMI veya
DisplayPort'den manuel olarak seçin.
IR control
SET
Uzaktan kumandayı kullanarak ürünü kontrol
edin.
Ayarlanan bir değeri SET düğmesini kullanarak
iptal edin ve bağlanan tüm ürünleri uzaktan
kumandayı kullanarak kontrol edin.
Anynet+ modunda ve multimedya modunda
kullanılır.
–– Uzaktan kumanda düğme
işlevleri farklı ürünler için farklılık
gösterebilir.
Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirmek için
19
IR Stereo Kablosu Kullanarak Bağlama
(ayrı satılır)
1
2
Harici uzaktan kumanda sensörünü ürün kapalıyken bağlamaya dikkat
edin. Sonra ürünü açın.
Uzaktan kumandanızı kullanarak birden çok ekran
ürününü kontrol etme
IR OUT
IR IN
•• Ürünün üzerindeki IR OUT bağlantı noktasını, özel stereo kablo ile
diğer ekrandaki IR IN bağlantı noktasına bağlayın.
••
1
ve
ürüne doğrultulmuş uzaktan kumandadan gönderilen bir komut
2 ekran ürünlerinin her ikisi tarafından da algılanır.
1
――Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Harici uzaktan kumanda sensörü kullanarak birden
çok ekran ürününü kontrol etme
••
1 ürüne (harici uzaktan kumanda sensörü bu ürüne bağlanır)
doğrultulmuş uzaktan kumandadan gönderilen bir komut 1 ve
ekran ürünlerinin her ikisi tarafından da algılanır.
――Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2
1
2
IR IN
IR OUT
IR IN
20
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum
Kılavuzu)
Yaralanmayı engellemek için bu cihaz yere/duvara kurulum talimatlarına uygun olarak takılmalıdır.
•• Duvar montajını yetkili bir kurulum şirketinin yaptığından emin olun.
•• Aksi halde, düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
•• Belirtilen duvar montajının kurulduğundan emin olun.
Eğme Açısı ve Döndürme
――Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
15 ˚
•• Ürün, dik bir duvar yüzeyinden maksimum 15 'lik bir açıyla eğilebilir.
•• Ürünü dikey yönlendirmeyle kullanmak için, boşluk logosu aşağı dönene kadar ürünü saat yönünde döndürün.
Havalandırma
Dikey Bir Duvara Kurulum
A Minimum 40 mm
B Ortam sıcaklığı: 35 C'nin altında
A
•• Ürünü dik bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar yüzeyi arasında en az 40 mm'lik bir alan
olmasını sağlayın ve ortam A sıcaklığını 35 C'nin altında tutun.
B
Şekil 1.1 Yan görünüm
21
Şekil 1.3 Yan görünüm
Girintili Bir Duvara Kurulum
――Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
B
D
D
Düz görünüm
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Ortam sıcaklığı: 35 C'nin altında
――Ürünü girintili bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar arasında en az yukarıda belirtilen kadar bir
C
E
alan olmasını sağlayın ve ortam sıcaklığını 35 C'nin altında tutun.
Şekil 1.2 Yan görünüm
22
KAPAK JAKINI Kullanma
USB cihazınızı hırsızlığa karşı korumak için ürünle birlikte gelen KAPAK JAKINI takın.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
23
Duvar Montajının Kurulumu
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara montaj kiti (ayrı olarak satılır) ürünü duvara monte etmenizi sağlar.
Duvar montajının kurulumuyla ilgili ayrıntılı bilgi için duvar montajıyla birlikte verilen yönergelere bakın.
Duvar montajı braketini takarken yardım için bir teknisyene başvurmanızı öneririz.
Duvar montajını kendiniz kurmayı seçtiğiniz durumda Samsung Electronics ürüne gelecek herhangi bir hasar veya sizin yaralanmanızdan sorumlu değildir.
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
――Duvar montajınızı sert bir duvara, yere dik olacak şekilde kurun. Duvar
montajını sıva gibi yüzeylere takmadan önce lütfen daha fazla bilgi için
en yakındaki satıcıya danışın.
Ürünü eğik bir duvara takarsanız düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
•• Samsung duvara montaj kitleri detaylı kurulum kılavuzunu içerir ve kurulum için gerekli tüm parçalar birlikte
verilir.
•• Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Çok uzun olan
vidalar ürünün içine zarar verebilir.
•• VESA standartlarına uymayan vidaları olan duvar montajları için vidaların uzunluğu duvar montajı özelliklerine
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
•• Vidaları çok sıkı sabitlemeyin. Bu ürüne hasar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olacak şekilde ürünün
düşmesine neden olabilir. Samsung bu tür kazalar için sorumlu tutulamaz.
•• Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında ya da tüketicinin ürün kurulum
yönergelerini takip etmediği durumlarda ürün hasarı veya kişisel yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
•• Ürünü 15 dereceden fazla eğimli olarak monte etmeyin.
•• Ürünü duvara her zaman iki kişi monte etsin.
•• Duvara montaj kitleri için standart boyutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Birim: mm
Model adı
SH37F
Milimetre olarak
VESA vida delik
özellikleri (A * B)
400 x 200
Standart Vida
M8 / L14 ~ 16
Miktar
4
――Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
24
Uzaktan Kumanda (RS232C)
•• Pim ataması
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kablo Bağlantısı
RS232C kablosu
Arayüz
RS232C (9 pim)
Pim
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bit hızı
9600 b/s
Veri bitleri
8 bit
Eşlik
Yok
Durdurma biti
1 bit
Akış kontrolü
Yok
Maksimum uzunluk
15 m (yalnızca korumalı tür)
<Erkek tip>
Pim
<Dişi tip>
Sinyal
1
Veri taşıyıcısını algılama
2
Alınan veri
3
İletilen veri
4
Veri terminalini hazırlama
5
Sinyal topraklama
6
Veri kümesini hazırlama
7
Talep gönderme
8
Göndermeye uygun
9
Zil göstergesi
25
LAN Kablosu
•• RS232C kablosu
Konektör : 9 Pimli D-Sub ila Stereo Kablosu
6
•• Pim ataması
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Erkek tip
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO
Tx
2
----------
1
Rx
FİŞ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Pim No
Standart Renk
Sinyal
1
Beyaz ve turuncu
TX+
2
Turuncu
TX-
3
Beyaz ve yeşil
RX+
4
Mavi
NC
5
Beyaz ve mavi
NC
6
Yeşil
RX-
7
Beyaz ve kahverengi
NC
8
Kahverengi
NC
26
Çapraz LAN kablosu (PC - PC)
•• Konektör : RJ45
Direkt LAN kablosu (PC - HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Sinyal
P1
TX+
1
P2
Sinyal
<-------->
3
RX+
P2
Sinyal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sinyal
P1
TX+
1
TX-
27
Bağlantı
•• Bağlantı 2
――Her bir adaptörü ürün üzerindeki doğru RS232C IN veya OUT bağlantı noktasına
bağladığınızdan emin olun.
•• Bağlantı 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Bağlantı 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
28
Hayır.
Denetim Kodları
11
Kontrol durumunu görüntüleme (Al kontrol komutu)
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
0
0xAA
Komut türü
ID
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
Değer aralığı
0x89
-
Örn. Güç Açık & ID=0
Kontrol (Ayarla kontrol komutu)
Komut
Komut
•• Tüm iletişimler onaltılık olarak gerçekleşir. Denetim toplamı başlık hariç tüm değerler
eklenerek hesaplanır. Bir denetim toplamı aşağıda gösterildiği gibi 2 basamaktan daha
çok eklenirse (11+FF+01+01=112), ilk basamak kaldırılır.
Denetim
toplamı
Başlık
Komut türü
Başlık
Komut
0xAA
0x11
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
Veri uzunluğu
Veri 1
1
"Power"
Veri uzunluğu
Veri 1
1
1
Denetim
toplamı
Veri uzunluğu
Veri
1
Değer
Denetim
toplamı
Komut
Hayır.
Komut türü
Komut
Değer aralığı
1
Güç kontrolü
0x11
0~1
2
Ses seviyesi kontrolü
0x12
0~100
3
Giriş kaynağı kontrolü
0x14
-
4
Ekran modu kontrolü
0x18
-
5
Ekran boyutu kontrolü
0x19
0~255
6
PIP açma/kapatma kontrolü
0x3C
0~1
7
Otomatik ayarlama kontrolü (Yalnız PC
0x3D
0
ID
12
•• ID'lerden bağımsız olarak eş zamanlı şekilde bir seri kablosu ile bağlı tüm cihazları
kontrol etmek için, ID'yi "0xFE" olarak ayarlayın ve komutları iletin. Komutlar her bir cihaz
tarafından yürütülür, fakat ACK yanıt vermez.
ve BNC)
8
Video duvarı modu kontrolü
0x5C
0~1
9
Güvenlik Kilidi
0x5D
0~1
10
Video Duvarı Açık
0x84
0~1
29
Güç kontrolü
Ses seviyesi kontrolü
•• İşlev
Bir ürün bir PC kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir.
•• İşlev
Bir ürünün ses düzeyi bir PC kullanılarak ayarlanabilir.
•• Güç durumunu görüntüleme (Güç AÇIK / KAPALI Durumunu Al)
•• Ses seviyesi durumunu görüntüleme (Ses Seviyesi Durumunu Al)
Başlık
Başlık
Komut
0xAA
0x12
Komut
ID
Veri uzunluğu
Denetim
ID
Veri uzunluğu
toplamı
0xAA
0x11
toplamı
0
•• Gücü AÇIK/KAPALI olarak ayarlama (Güç AÇIK / KAPALI olarak Ayarla)
Başlık
Komut
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
0
•• Ses seviyesini ayarlama (Ses Seviyesini Ayarla)
Denetim
Başlık
Komut
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
1
"Volume"
toplamı
0xAA
0x11
1
"Power"
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
toplamı
"Volume": Bir üründe ayarlanacak ses düzeyi. (0-100)
1: Güç AÇIK
•• Ack
0: Güç KAPALI
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x12
"Volume"
Denetim
toplamı
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x11
"Power"
Denetim
toplamı
"Volume": Bir üründe ayarlanacak ses düzeyi. (0-100)
•• Nak
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x12
"ERR"
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x11
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
30
――DVI_video, HDMI1_PC ve HDMI2_PC Ayarla komutuyla kullanılamaz. Bunlar, yalnızca "Al"
Giriş kaynağı kontrolü
komutlarına yanıt verir.
――Bu model HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ve HDMI2_PC bağlantı noktalarını desteklemez.
•• İşlev
Bir ürünün giriş kaynağı bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
――MagicInfo yalnızca, MagicInfo işlevini destekleyen modellerde kullanılabilir.
•• Giriş kaynağı durumunu görüntüleme (Giriş Kaynağı Durumunu Al)
Başlık
Komut
ID
Veri uzunluğu
•• Ack
Denetim
toplamı
0xAA
0x14
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x14
"Input
toplamı
0
Source"
•• Giriş kaynağını ayarlama (Giriş Kaynağını Ayarla)
Başlık
Komut
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
0xAA
0x14
1
"Input Source": Bir üründe ayarlanacak giriş kaynağı kodu.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Giriş kaynağı
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Denetim
"Input Source"
"Input Source": Bir üründe ayarlanacak giriş kaynağı kodu.
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x14
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
31
Ekran modu kontrolü
•• Nak
•• İşlev
Bir ürünün ekran modu bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x18
"ERR"
toplamı
Video Wall işlevi etkin olduğunda ekran modu kontrol edilemez.
•• Ekran durumunu görüntüleme (Ekran Modu Durumunu Al)
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
Başlık
Ekran boyutu kontrolü
Komut
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0xAA
0x18
0
•• İşlev
Ürünün ekran boyutu, bilgisayar kullanılarak değiştirilebilir.
•• Resim boyutunu ayarlama (Resim Boyutunu Ayarla)
Başlık
Komut
ID
Veri
Veri
0x18
•• Ekran boyutunu görüntüleme (Ekran Boyutu Durumunu Al)
Denetim
uzunluğu
0xAA
toplamı
1
Başlık
Komut
0xAA
0x19
0x04
Yakınlaştır
0x31
Geniş Yakınlaştır
0x0B
4:3
Veri uzunluğu
Denetim
0
•• Ack
Başlık
16 : 9
ID
toplamı
"Screen Mode"
"Screen Mode": Ürün durumunu ayarlayan bir kod
0x01
Komut
ID
Veri
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
uzunluğu
0xAA
0xFF
3
toplamı
'A'
0x19
"Screen Size"
•• Nak
Başlık
Komut
ID
Veri
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
uzunluğu
Komut
0xAA
0xFF
Denetim
"Screen Size": ürün ekran boyutu (aralık: 0 – 255, birim: inç)
•• Ack
Başlık
Denetim
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x18
"Screen
toplamı
Denetim
toplamı
Mode"
Denetim
0xAA
0xFF
3
'N'
0x19
"ERR"
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
"Screen Mode": Ürün durumunu ayarlayan bir kod
32
PIP Açma/Kapatma kontrolü
Otomatik ayarlama kontrolü (Yalnız PC ve BNC)
•• İşlev
Bir ürünün PIP modu, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
•• İşlev
Bir PC kullanarak PC sistemi ekranını otomatik olarak ayarlayın.
――Yalnızca PIP işlevine sahip modellerde kullanılabilir.
――Video Wall özelliği Açık olarak ayarlanırsa, bu mod kontrol edilemez.
•• Otomatik ayarlama durumunu görüntüleme (Otomatik Ayarlama Durumunu Al)
Yok
――Bu işlev MagicInfo ile kullanılamaz.
•• Otomatik ayarı ayarlama (Otomatik Ayarı Ayarla)
•• PIP açık/kapalı durumunu görüntüleme (PIP AÇMA / KAPATMA Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x3C
ID
Veri uzunluğu
0xAA
0x3C
0xAA
0x3D
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Auto
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"PIP"
"Auto Adjustment" : 0x00 (her zaman)
Denetim
•• Ack
toplamı
Başlık
Komut
ID
Veri
Ack/Nak
r-CMD
0xAA
0xFF
3
Denetim
toplamı
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
1: PIP AÇIK
0: PIP KAPALI
•• Nak
•• Ack
Komut
ID
Veri
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
uzunluğu
0xAA
Değer1
uzunluğu
"PIP": Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için bir kod kullanılır
Başlık
Denetim
Adjustment"
0
•• PIP açık/kapalı olarak ayarlama (PIP AÇIK / KAPALI olarak ayarla)
Komut
Komut
toplamı
Denetim
toplamı
Başlık
Başlık
0xFF
3
Denetim
Başlık
Komut
0x3C
0xAA
"PIP"
Veri
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
uzunluğu
toplamı
'A'
ID
0xFF
3
Denetim
toplamı
'A'
0x3D
"ERR"
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
"PIP": Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için bir kod kullanılır
•• Nak
Başlık
Komut
ID
Veri
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
uzunluğu
0xAA
0xFF
3
Denetim
toplamı
'A'
0x3C
"PIP"
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
33
Video Duvarı Modu Kontrolü
Güvenlik Kilidi
•• İşlev
Video Wall modu, PC kullanan ürünlerde etkinleştirilemez.
•• İşlev
Üründe Güvenlik Kilidi işlevi, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
Bu kontrol yalnızca, Video Wall özelliğinin etkin olduğu ürünlerde kullanılabilir.
Bu kontrol, gücün açık olup olmamasına bakılmaksızın kullanılabilir.
•• Video duvarı modunu görüntüleme (Video Duvarı Modunu Al)
•• Güvenlik kilidi durumunu görüntüleme (Güvenlik Kilidi Durumunu Al)
Başlık
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
Komut
ID
Veri uzunluğu
Denetim
ID
Veri uzunluğu
toplamı
0xAA
0x5C
toplamı
0
•• Video duvarını ayarlama (Video Duvarı Modunu Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
1
"Video Wall Mode"
toplamı
0
•• Güvenlik kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Güvenlik Kilidini Etkinleştir /
Devre Dışı Bırak)
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Safety Lock"
Denetim
toplamı
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
1: Tam
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
1: AÇIK
0: Doğal
0: KAPALI
•• Ack
Başlık
Denetim
Komut
ID
Veri
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
uzunluğu
Denetim
toplamı
•• Ack
Başlık
Komut
ID
Veri
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
uzunluğu
0xAA
0xFF
3
'A'
0x5C
0xAA
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
0xFF
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
•• Nak
•• Nak
Komut
ID
Veri
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
uzunluğu
0xAA
toplamı
"Video Wall
Mode"
Başlık
Denetim
0xFF
3
Denetim
Başlık
Komut
'A'
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
0x5C
"ERR"
ID
Veri
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
uzunluğu
toplamı
0xAA
0xFF
3
Denetim
toplamı
'N'
0x5D
"ERR"
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
34
Video Duvarı Açık
•• Nak
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini AÇAR/KAPATIR.
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x84
ERR
Denetim
toplamı
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Durumunu Alın
Başlık
Komut
ID
Veri uzunluğu
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
Denetim
toplamı
0xAA
0x84
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
0
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini açar/kapatır.
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Ayarı
Başlık
Komut
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
•• Video Duvarı Durumunu Alın
toplamı
0xAA
0x84
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Üründe ayarlanacak Video Duvarı Kodu
1: Video Duvarı AÇIK
Başlık
Komut
0xAA
0x89
ID
Veri uzunluğu
Denetim toplamı
0
•• Video Duvarı Ayarı
0: Video Duvarı KAPALI
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0x89
ID
Veri uzunluğu
Değer1
Değer2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x84
V.Wall_
Denetim
toplamı
On
Wall_Div: Üründe ayarlanan Video Duvarı Bölücü kodu
V.Wall_On : Yukarıdakiyle aynı
35
10x10 Video Duvarı Modeli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kapalıyken
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Üründe ayarlanan Ürün Numarası kodu
10x10 Video Duvarı Modeli : ( 1 ~ 100)
Ayarlanan Sayı
Veri
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
Değer2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x89
ERR
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
37
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
――Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
――Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
――Ses bağlantı noktalarını doğru bir şekilde bağlayın: sol = beyaz ve sağ = kırmızı.
PC’ye bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Ürüne PC çeşitli yollarla bağlanabilir.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
DVI-RGB Kablosu Kullanarak Bağlama
――Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
DVI/RGB/
MAGICINFO IN
AUDIO IN
38
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama (Dijital tip)
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI-DVI kablosu ile ürüne bir bilgisayar bağlandığında, bilgisayardan video ve ses alınabilmesi
için ayarların aşağıda gösterildiği gibi yapılandırılması gerekir.
•• Ses → HDMI Ses seçeneğini PC(DVI) olarak ayarlayın
•• Görüntü → Resim Modu altından her bir ekran modunu Metin olarak ayarlayın
•• Sistem → Genel → HDMI Tak Çıkar seçeneğini Kapalı olarak ayarlayın
DVI/RGB/
MAGICINFO IN
AUDIO IN
HDMI IN
AUDIO IN
――DVI-HDMI adaptöründen yararlanarak üründeki DVI bağlantı noktasını HDMI bağlantı noktası
gibi kullanabilirsiniz.
HDMI
DVI/RGB/
MAGICINFO IN
39
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
HDMI IN
DP IN
•• DP kullanımına ilişkin önlemler
――Ürün kapatıldığında veya güç tasarrufu moduna alındığında bekleme durumu güç
kapasitesini artırmak için DP iletişimini durdurur.
İkili monitör modundaki ürün kapalıysa veya güç tasarrufu moduna girmişse monitör ayarı
değişiklileri güncellenmez. Sonuçta ekran çıkışı düzgün biçimde görüntülenmeyebilir.
Bu sorun meydana gelirse ürünü kullanmadan önce Maks Güç Tasarrufu ayarını Kapalı
olarak belirtin.
――DP standardıyla uyumlu olmayan bazı grafik kartları, ürün güç tasarrufu modundayken
Windows Başlangıç/Bios ekranının görüntülenmesini engelleyebilir. Bu durumda,
bilgisayarınızı açmadan önce ürünü açtığınızdan emin olun.
――Ürün üzerindeki ekran (DP IN) bağlantı noktası ve birlikte verilen DP kablosu VESA
standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. VESA standartlarını karşılamayan bir DP
kablosu kullanmak ürünün bozulmasına neden olabilir. Samsung Electronics, ilgili
standartları karşılamayan bir kablonun kullanılmasından kaynaklanan performans
sorunlarından sorumlu tutulamaz.
VESA standartlarını karşılayan bir DP kablosu kullanın.
40
Harici Monitör Bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――DAISY CHAIN bağlantı noktası sadece giriş kaynağı PC, DVI, HDMI (PC bağlantısı), DisplayPort, MagicInfo veya MagicInfo S olduğunda kullanılabilir.
――Giriş ekranında Oynatıcı (MagicInfo S) kullanarak içerik oynattığınızda Loopout sadece resimler için desteklenir. Ses için desteklenmez.
DP IN
DVI/RGB/
MAGICINFO IN
DAISY CHAIN
DP IN
HDMI IN
41
Video Cihazına Bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Kablo kullanarak ürüne bir video cihazı bağlayabilirsiniz.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Kaynağı değiştirmek için uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesine basın.
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Ürün HDMI-DVI kablosu kullanarak bir video cihazına bağlanmışsa, ses etkinleştirilmez. Bunu
çözmek için, üründeki ve video cihazındaki ses bağlantı noktalarına ayrıca bir ses kablosu
bağlayın.
――HDMI-DVI kablosu ile ürüne bir video cihazı bağlandığında, video cihazından video ve ses
alınabilmesi için ayarların aşağıda gösterildiği gibi yapılandırılması gerekir.
DVI-HDMI adaptöründen yararlanarak üründeki DVI bağlantı noktasını HDMI bağlantı noktası
gibi kullanabilirsiniz.
HDMI IN
――Ses → HDMI Ses seçeneğini AV(HDMI) olarak ayarlayın
――Görüntü → Resim Modu altından her bir ekran modunu Video/Resim olarak ayarlayın
AUDIO IN
――Sistem → Genel → HDMI Tak Çıkar seçeneğini Açık olarak ayarlayın
――Desteklenen çözünürlükler 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p ve 576p değerlerini içerir.
HDMI
DVI/RGB/
MAGICINFO IN
42
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
Bir Ses Sistemi Bağlama
Bir HDMI kablosu veya HDMI ila DVI Kablosu (1080p'ye kadar)
kullanma
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
•• Daha iyi resim ve ses kalitesi için dijital cihazı HDMI kablosuyla bağlayın.
•• HDMI kablosu dijital videoyu ve ses sinyallerini destekler ve bir ses kablosu gerektirmez.
–– Ürünü, HDMI çıkışını desteklemeyen bir dijital aygıta bağlamak için HDMI-DVI ve ses
kablolarını kullanın.
•• Ürüne, HDMI modunun eski bir sürümünü kullanan bir harici cihaz bağlanırsa resim normal
olarak görüntülenmeyebilir (resim görüntülenmişse) veya ses çalışmayabilir.
Böyle bir sorun oluşursa harici cihazın üreticisine HDMI sürümünü sorun ve eğer süresi
dolmuşsa bir güncelleme talep edin.
AUDIO OUT
•• 14 mm veya daha az kalınlıkta bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.
•• Sertifikalı bir HDMI kablosu aldığınızdan emin olun. Aksi halde resim görüntülenmeyebilir
veya bağlantı hatası oluşabilir.
•• Temel yüksek hızlı HDMI kablosu veya etherneti olan bir tane tavsiye edilir.
Bu ürün HDMI ile ethernet işlevini desteklemez.
HDMI IN
43
LAN Kablosunu bağlama
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
RJ45
•• Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın.
*Kılıflı Bükümlü Tel Çifti.
44
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak çeşitli kaynakları seçmenizi ve kaynak cihaz adlarını değiştirmenizi sağlar.
Kaynak
――Bağlamak istediğiniz kaynak cihaz için yanlış bir kaynak seçilirse, ekran düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.
Ürüne bağlı kaynak cihazının ekranını görüntüleyebilirsiniz. Seçilen kaynağın ekranını görüntülemek için, Kaynak
Listesinden bir kaynak seçin.
――Giriş kaynağı aynı zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesiyle değiştirilebilir.
――Bağlı kaynak cihazlar hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için, Kaynak sayfasından TOOLS düğmesine basın.
SOURCE → Kaynak
İsim Değiştir
Kaynak
SOURCE → Kaynak → TOOLS → İsim Değiştir → ENTER E
MagicInfo S
HDMI
PC
DisplayPort
USB
DVI
Seçeneklere gidin, Enter düğmesine basılı tutun.
Bağlanan bir harici cihazın adını özelleştirin.
――Liste şu kaynak aygıtları içerebilir. Listedeki Kaynak aygıtları seçili kaynağa göre değişir.
PC / Kablolu Alıcı / Uydu Alıcısı / PVR STB / Oyun / Blu-ray / DVD / Video / AV Alıcısı / Video Kamera / DVI PC /
DVI Cihazları / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Bilgi
SOURCE → Kaynak → TOOLS → Bilgi → ENTER E
Seçilen harici cihazla ilgili ayrıntılı bilgiyi görebilirsiniz.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
45
Bölüm 04
MDC Kullanma
"MDC" bir PC kullanarak birden fazla ekran aygıtını aynı anda kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamadır.
-MDC programını nasıl kullanacağınızla ilgili ayrıntılar için, programı yükledikten sonra Yardım bölümüne bakın. MDC programına web sitesinden ulaşılabilir.
MDC Program Yükleme/Kaldırma
Kurulum
6
Görüntülenen "Destination Folder" penceresinde, programın yükleneceği dizin yolunu
seçip "Next" düğmesini tıklatın.
――Dizin yolu belirtilmezse, program varsayılan dizin yoluna yüklenir.
7
Görüntülenen "Ready to Install the Program" penceresinde, programın yükleneceği dizin
yolunu kontrol edin ve "Install" düğmesini tıklatın.
――MDC kurulumu grafik kartından, ana karttan ve ağ durumundan etkilenebilir.
1
MDC Unified yükleme programını tıklatın.
8
Yükleme ilerlemesi görüntülenir.
2
Kurulum dilini seçin. Ardından "OK" öğesini tıklatın.
9
Görüntülenen "InstallShield Wizard Complete" penceresinde "Finish" düğmesini tıklatın.
3
"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" ekranı görüntülendiğinde, "Next"
――"Launch MDC Unified" seçeneğini seçin ve MDC programını hemen başlatmak için
"Finish" düğmesini tıklatın.
öğesini tıklatın.
4
Görüntülenen "License Agreement" penceresinde, "I accept the terms in the license
10 Kurulumdan sonra, masaüstünde MDC Unified kısayol simgesi oluşturulur.
――MDC yürütme simgesi PC sistemine veya ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
agreement" öğesini seçip "Next" öğesini tıklatın.
5
görüntülenmeyebilir.
――Yürütme simgesi görüntülenmiyorsa, F5 tuşuna basın.
Görüntülenen "Customer Information" penceresinde, tüm bilgi alanlarını doldurun ve
"Next" düğmesini tıklatın.
Yüklemeyi Kaldırma
1
Başlat menüsünde Ayarlar > Denetim Masası seçeneğini seçin ve Program Ekle/Sil
öğesini çift tıklatın.
2
Listeden MDC Unified seçeneğini seçin ve Değiştir/Kaldır düğmesini tıklatın.
46
MDC'ye Bağlanma
RS-232C (seri veri iletişim standartları) ile MDC kullanma
PC'deki ve monitördeki seri bağlantı noktalarına bir RS-232C seri kablo bağlanması gerekir.
RS232C IN
Monitör 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitör 2
Bilgisayar
47
Ethernet ile MDC Kullanma
Birincil ekran için IP'yi girin ve cihazı PC'ye bağlayın. Ekran cihazları LAN kablosu kullanılarak birbirine bağlanabilir.
Düz LAN kablosu ile bağlantı
――Çoklu ürünler üründeki RJ45 bağlantı noktası ve HUB'daki LAN bağlantı noktalarıyla bağlanabilir.
Bilgisayar
RJ45
HUB
Monitör 1
Monitör 2
48
Çapraz LAN kablosu ile bağlantı
――Çoklu ürünler üründeki RS232C GİRİŞİ / ÇIKIŞI bağlantı noktası kullanılarak bağlanabilir.
RS232C IN
Monitör 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitör 2
Bilgisayar
49
Bölüm 05
Ev özelliği
Bu özellik Destek → Ana Sayfa'ya git seçeneğinde sağlanmıştır.
Uzaktan kumandadaki HOME düğmesi kullanılarak erişilebilir.
――Oynatıcı özelliğini kullanmak için, Sistem içinde Şununla çal seçeneğini MagicInfo olarak ayarlayın.
Oynatıcı
HOME
Planlamaları atanmış kanallar, şablonlar veya dosyalar gibi bir dizi içeriği oynatın.
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kanalları ya da içeriği oynatın.
→ Oynatıcı →ENTER E
•• Ağ Kanalı: Sunucuyu kullanarak içeriği oynatın.
――Ağ Kanalı öğesini oynatmak için, ürünün sunucuya bağlı olduğundan emin olun.
MagicInfo Player S3
•• Yerel Kanal: Dahili bellek ya da harici bellekteki içeriği oynatın.
Oynatıcı
Zamanlama
Zamanlanan kanallar, şablonlar veya
dosyalar gibi çeşitli içerikleri oynat.
Yerel kanallardaki içeriğinizi
zamanlayın veya sunucu ile
zamanlanan ağ kanallarınızı kontrol
edin.
Ürünü Klonla
ID Ayarları
Video Wall
Ağ Durumu
Resim Modu
Açma/Kapatma Zmnlycsı
Kayan yazı
Daha fazla ayar
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
50
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
3
Üstteki menü çubuğundan Device öğesini seçin.
4
Soldaki menülerden Lite öğesini seçin.
5
Lite alt menülerinden Unapproved öğesini seçin.
6
Onaylanmayan Lite cihazları listesinde cihazınız için Approve düğmesini seçin.
Lite sunucunun onaylanması
•• MagicInfo Modu seçeneğini Sunucu Ağ Ayarları içinde Lite olarak ayarlayın.
Lite sunucusunu şimdi onaylayın ve kullanın.
――Cihaz onayından önce sunucu Ağ Ayarları yapılandırın.
1
2
Cihazınıza atadığınız sunucuya erişin.
ID ve parolanızı girerek oturum açın.
51
7
Cihazı onaylamak için gereken bilgileri girin.
9
Cihaz sunucu tarafından onaylandığında, seçili grupta kaydedilen program cihaza indirilir.
Program, indirildikten sonra çalıştırılır.
――Programı yapılandırma hakkında daha detaylı bilgi için <MagicInfo Lite Server kullanım
kılavuzu> belgesine bakın.
――Bir aygıt sunucu tarafından onaylanan aygıtlar listesinden silinirse, aygıt kendi ayarlarını
sıfırlamak için yeniden başlatılır.
Geçerli saati ayarlama
Cihazda ayarlanan saat sunucunun geçerli saatinden farklıysa, program çalışmayabilir.
•• Device Name: Cihaz adını girin.
•• Device Group: Grubu belirtmek için
1
Device → Time sekmelerine gidin.
2
Cihazınızı seçin.
3
Clock Set öğesini seçin ve sunucuyla saat senkronizasyonu yapın.
öğesini seçin.
•• Location: Cihazın geçerli konumunu girin.
――Ağ programı çalışırken uzaktan kumandanın INFO düğmesine basıldığında, programın
ayrıntıları gösterilir. Ayrıntılarda cihaz ID'sine bakarak doğru cihazın seçilip seçilmediğini
denetleyin.
8
Cihazın kaydedildiğini kontrol etmek için All menüsünü seçin.
•• Sunucuya ilk kez bağlanılırken ürünün saati sunucunun kurulu olduğu bölgenin GMT
saatine göre ayarlanır.
•• Ürünün saati adım 3te gösterilen şekilde sunucudan değiştirilebilir.
•• Ürün kapatılıp yeniden açıldığında ürünün saat ayarı sunucuda yapılan son ayara göre geri
yüklenir.
――Zaman yönetimi (programlama, tatil yönetimi vb.) hakkında daha detaylı bilgi için <MagicInfo
Lite Server kullanım kılavuzu> belgesine bakın.
52
Premium sunucunun onaylanması
3
Üstteki menü çubuğundan Device öğesini seçin.
4
Soldaki menülerden Premium öğesini seçin.
5
Premium alt menülerinden Unapproved öğesini seçin.
6
Onaylanmayan Premium cihazları listesinde cihazınıza karşılık gelen Approve düğmesini
•• MagicInfo Modu seçeneğini Sunucu Ağ Ayarları içinde Premium olarak ayarlayın.
Premium sunucusunu şimdi onaylayın ve kullanın.
――Cihaz onayından önce sunucu Ağ Ayarları yapılandırın.
1
2
Cihazınıza atadığınız sunucuya erişin.
ID ve parolanızı girerek oturum açın.
seçin.
53
7
Cihazı onaylamak için gereken bilgileri girin.
9
Cihaz sunucu tarafından onaylandığında, seçili grupta kaydedilen program cihaza indirilir.
Program, indirildikten sonra çalıştırılır.
――Programı yapılandırma hakkında daha detaylı bilgi için <MagicInfo Premium Server kullanım
kılavuzu> belgesine bakın.
――Bir aygıt sunucu tarafından onaylanan aygıtlar listesinden silinirse, aygıt kendi ayarlarını
sıfırlamak için yeniden başlatılır.
Geçerli saati ayarlama
Cihazda ayarlanan saat sunucunun geçerli saatinden farklıysa, program çalışmayabilir.
•• Device Name: Cihaz adını girin.
•• Device Group: Grubu belirtmek için
1
Device → Time sekmelerine gidin.
2
Cihazınızı seçin.
3
Clock Set öğesini seçin ve sunucuyla saat senkronizasyonu yapın.
öğesini seçin.
•• Location: Cihazın geçerli konumunu girin.
――Ağ programı çalışırken uzaktan kumandanın INFO düğmesine basıldığında, programın
ayrıntıları gösterilir. Ayrıntılarda cihaz ID'sine bakarak doğru cihazın seçilip seçilmediğini
denetleyin.
8
Cihazın kaydedildiğini kontrol etmek için All menüsünü seçin.
•• Sunucuya ilk kez bağlanılırken ürünün saati sunucunun kurulu olduğu bölgenin GMT
saatine göre ayarlanır.
•• Ürünün saati adım 3te gösterilen şekilde sunucudan değiştirilebilir.
•• Ürün kapatılıp yeniden açıldığında ürünün saat ayarı sunucuda yapılan son ayara göre geri
yüklenir.
――Zamanı yönetme hakkındaki diğer ayrıntılar için (programlama, tatil yönetimi, vb.) <MagicInfo
Premium Server kullanım kılavuzu> belgesine bakın.
54
Aygıt : Tümü
Oynatıcı
içerik : Tümü
Sıralama kriter : Dosya Adı
Kanal yok.
Ağ Kanalı
Ağ Dosyası
Kanal yok.
Yerel Kanal
Seçenekler
1 / 5 öğeler
Seçilen cihazdaki içeriğe gözat ve oynat.
Şablonlarım
Ağ Kanalı
Sunucuda yapılandırılmış içeriği, şablonları ve planları oynatın.
•• Oynatıcı menü ekranında sunucunun bağlanıp bağlanmadığını (onay durumunu) görebilirsiniz.
Bir Ağ Kanalı çalışır durumdayken sunucunun bağlanıp bağlanmadığını görmek için, uzaktan kumandanın
INFO düğmesine basın.
1
Oynatıcı menüsünden Ağ Kanalı öğesini seçin.
――Herhangi bir kanal Ağ Kanalı seçeneğine kayıtlı değilse Kanal yok. mesajı görüntülenir.
Yayınlanan İçerik
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
2
Ağ Kanalı yürütülecektir.
Yerel Kanal
Ürün içinde yapılandırılan bir planı veya kanalı oynatın.
1
Oynatıcı menüsünden Yerel Kanal öğesini seçin.
――Herhangi bir kanal Yerel Kanal seçeneğine kayıtlı değilse Kanal yok. mesajı görüntülenir.
2
Yerel Kanal yürütülecektir.
Yayınlanan İçerik
Bağlı bir USB aygıtında depolanan bir şablonu oynatın.
――Yayınlanan İçerik özelliği sadece şablonlar içeren bir USB aygıtı bağlandığında görünür.
――Programlanan içeriği oynatın.
Ağ Dosyası
MagicInfo Server aracılığıyla indirilen zamanlamalarda bulunan içerik dosyaları görüntülenir.
Şablonlarım
Ürünün dahili belleğinde depolanan Şablonlarım içindeki bir şablonu oynatın.
55
Oynatıcı sayfasında mevcut olan özellikler
Oynatıcı liste sayfası aşağıdaki özellikleri sunar.
•• Aygıt
İstediğiniz bir aygıt listesini aramak için Dahili ya da USB öğesini seçin.
–– Tümü / Dahili / USB
•• içerik
İstediğiniz bir içerik listesini aramak için kriter olarak bir içerik türünü seçin.
–– Tümü / Video / Resim / PDF / Flash / Office / Şablonlarım
•• Sıralama kriter
İçerik sıralama kriterini belirleyin.
–– Dosya Adı / Son Oynatılan
•• Seçenekler
Oynatıcı sayfasındaki menü öğeleri
Seçenek Adı
Çalışmalar
Seçileni Oynat
İstenilen içeriği seçin ve oynatın.
Gönder
İçeriği başka bir depolama aygıtına kopyalayın.
Sil
İstediğiniz içeriği silin.
Ayarlar
İçeriğin detaylı özelliklerini ayarlayın.
――Ayarlar özelliğine ilişkin detaylar için aşağıdaki sayfaya bakın.
56
Oynatıcı sayfası Ayarlar menüsü
Ayarlar
Ağdaki planlanmış kanalları indirmek istediğiniz depolama konumunu seçin.
•• Dahili / USB
Resim Boyutu
Ayarlar
İçerik için ekran boyutunu ayarlayın.
Zamanlanan kanallarınız ağdan indirmek istediğiniz depolama
konumunu seçin.
Varsayılan Depolama
Varsayılan Depolama
Resim Boyutu seçeneği Video veya Resim olarak ayarlanırsa
•• Tam Ekran / Orijinal Boyut / Ekrana Sığdır
Dahili
Resim Boyutu
Kapat
Görüntüleme Süresi
Geçiş Efekti
Rastgele
İçerik Yönü
Yatay
Resim Boyutu seçeneği PDF veya Office olarak ayarlanırsa
•• Tam Ekran / Orijinal Boyut
――Bu özellik sadece Video, Resim, PDF ve Office dosyaları için mevcuttur.
Görüntüleme Süresi
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Bir slayt gösterisindeki her sayfa için süreyi ayarlayın.
――Bu özellik sadece Resim, PDF, Flash ve Office dosyaları için mevcuttur.
Geçiş Efekti
Bir slayt gösterisi ya da video dosyasındaki sayfalar ya da sahneler arasındaki geçiş efektlerini ayarlayın.
•• Yok / Solklştr1 / Solklştr2 / Panjur / Spiral / Dama tahtası / Doğrusal / Merdiven / Silinme / Rastgele
――Bu özellik sadece Resim dosyaları için mevcuttur.
İçerik Yönü
Oynatılan içeriğin yönünü Yatay veya Dikey moduna alın.
•• Yatay / Dikey
――İçerik Yönü, Dikey görünüm olarak ayarlandıysa, VP8 video codec'i desteklenmez.
――İçerik Yönü Dikey olarak ayarlandığında Kaynak kullanılamaz.
57
Varsayılan İçerik
Bir kanalda planlanmış program yokken kanalı çalıştırdığınızda varsayılan içerik görüntülenir.
•• Yok
Güvenli Biçimde Kaldırma
USB belleğini güvenle kaldırır
Sıfırla
Ayarlar altındaki tüm değerleri, ürünün satın alındığı zamanki varsayılan değerlere geri yükleyin.
58
İçerik Çalıştırılırken
Uzaktan kumandada INFO düğmesine basın.
•• Geçerli Saat
Çalıştırılan içeriğin ayrıntılarını görüntüleme
•• Kanal Numarası: Oynatılmakta olan kanala atanmış numara
――Sadece Ağ Kanalı / Yerel Kanal oynatımı sırasında geçerlidir.
Bilgi
Geçerli Saat
Tür:
00:00
•• Kanal Adı: Oynatılmakta olan kanalın adı
――Sadece Ağ Kanalı / Yerel Kanal oynatımı sırasında geçerlidir.
Ağ Kanalı
Kanal Numarası:
Kanal seçilmedi
Kanal Adı:
Kanal seçilmedi
Yazılım Sürümü:
•• Tür: Oynatılmakta olan kanalın tipi
――Sadece Ağ Kanalı / Yerel Kanal oynatımı sırasında geçerlidir.
•• Yazılım Sürümü: Cihazın yazılım sürümünü görüntüler
•• MAC ID: Cihazın orijinal kimlik numarasını görüntüler
B2B-EP-APP-5561
Tamam
İndirme zamanlaması yok
•• Etktlr: Sunucudan bir aygıta atanan etiket ayarları
――Sadece Ağ Kanalı / Yerel Kanal oynatımı sırasında geçerlidir.
•• Sunucu: Sunucunun bağlantı durumunu (Bağlandı, Bağlanamadı veya Onaylanmamış) görüntüler
•• USB: Bir USB cihazının bağlantı durumunu görüntüler
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
59
Çalıştırılan içeriğin ayarlarını değiştirme
Resim Modu gibi ayarları yapmak için içerik yürütme sırasında uzaktan kumandadaki TOOLS düğmesine basın.
•• Oynt Lstsi
Oynatılmakta olan içerik öğelerinin bir listesini görüntüleyin.
•• Müzik
Oynatılmakta olan içeriğin arka plan müziğini ayarlayın.
Oynt Lstsi
Müzik
Resim Modu
Tekrarla
•• Resim Modu
Geçerli olarak oynatılan içerik için ekran ayarlarını kişiselleştirir
–– Alışveriş ve AVM / Ofis ve Okul / Terminal ve İstasyon / Video Wall / Kalibre edildi
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
–– Video Wall ile içerik oynatılırken bu özellik kullanılamaz.
•• Tekrarla
Yineleme modunu ayarlayın.
–– Bir / Tümü
60
Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri
•• FAT32 ve NTFS dosya sistemleri desteklenir.
•• Dikey ve yatay çözünürlüğü maksimum çözünürlükten yüksek olan dosyalar oynatılamaz.
Dosyanın dikey ve yatay çözünürlüğünü denetleyin.
•• Desteklenen video ve ses Codec türlerini ve Sürümlerini denetleyin.
•• Desteklenen dosya sürümlerini denetleyin.
–– Flash player 11.0 ve daha eski sürümleri ve Flash Air 3.0 ve daha eski sürümleri
desteklenir.
–– Desteklenen PowerPoint sürümleri 97 – 2007'dir
•• Sadece bağlanan son USB aygıtı tanınır.
Ağ Programı Çoklu Çerçevesi
Oynatma kısıtlamaları
•• Aynı anda en fazla iki video dosyası (Video) oynatılabilir.
•• Dikey boyutu 1080p veya daha büyük olan video dosyaları söz konusu olduğunda bir
kerede bir dosya oynatılabilir.
•• Bir medya slaydında bir kerede oynatılabilecek 4096 x 4096 boyutlu görüntü
dosyalarının maksimum sayısı dörttür.
Ses çıkışı kısıtlamaları
•• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
•• Oynatma önceliği: Flash dosyası > ağ fon müziği > yerel fon müziği > ana çerçevede
kullanıcı tarafından seçilen video dosyası
――Ağ Fon Müziği: Sunucu programı oluşturulurken ayarlar adım 1'de yapılandırılabilir.
――Yerel Fon Müziği: Fon müziği ayarları, Oynatıcı ile oynatma sırasında TOOLS düğmesine
basıldığında görüntülenen araçlar kullanılarak yapılandırılabilir.
――Kullanıcı tarafından seçilen ana çerçeve: Ana çerçeve ayarları, sunucu programı
oluşturulurken adım 2'de yapılandırılabilir.
Şablon dosyaları ve LFD(.lfd) dosyaları
Kısıtlamalar
•• Dahili / USBbellek içinde bir dağıtılan klasör (içerik / programlar) mevcut olduğundan
emin olun.
Oynatma kısıtlamaları
•• Maksimum iki video (Video) dosyası oynatılabilir.
•• Birden çok Flash dosyası oynatılamaz.
•• Birden çok Flash dosyası oynatılamaz.
•• Office dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde sadece
bir dosya türü kullanılabilir.
•• Bir giriş kaynağı öğesi dahilse, aynı anda yalnızca bir video dosyası veya medya slaydı
oynatılabilir.
•• Video duvarının tek bir ekranında birden çok video (Video) aynı anda oynatılamaz.
•• Herhangi bir "video dosyaları + Flash dosyaları + giriş kaynağı öğeleri" bileşiminde, aynı
anda oynatılabilecek farklı içerik dosyaları için desteklenen bileşimler şu şekildedir:
–– Video + Flash
–– Video + giriş kaynağı öğesi
–– Flash + giriş kaynağı öğesi
Ses çıkışı kısıtlamaları
•• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
•• Oynatma önceliği: Flash dosyası > ağ fon müziği > yerel fon müziği > ana çerçevede
kullanıcı tarafından seçilen video dosyası
•• Office dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde sadece
bir dosya türü kullanılabilir.
•• LFD(.lfd) dosyaları desteklenmez.
61
İçindekiler
Dosya
Uzantısı
Kapsayıcı
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video Codec
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Çözünürlük
1920 x 1080
Kare hızı
(fps)
6~30
Bit hızı
(Mbps)
30
Ses Codec'i
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Hareketli JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Medya Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
62
Video
•• 3D video desteklenmez.
•• Yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlükten daha
yüksek çözünürlükteki içerik desteklenmez.
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda
belirtilen hızdan yüksek olan video içeriği
oynatılırken dalgalanmaya neden olabilir.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video
içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak
oynatılmayacaktır.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla
uyumlu olmayabilir.
•• H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve
AVCHD desteklenmez.
Ses
Görüntü
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki
tabloda belirtilen hızdan yüksek olan
ses içeriği çalınırken dalgalanmaya
neden olabilir.
•• Uyumlu görüntü dosya biçimi: JPEG, PNG,
BMP
–– 32 bit, 24 bit ve 8 bit BMP dosyaları
desteklenir.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video
içeriği oynatılmayacak veya doğru
olarak oynatılmayacaktır.
•• Desteklenen maksimum çözünürlük: 4096
x 4096
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları
oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
•• WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar
desteklenir. WMA, kayıpsız ses
desteklenmez.
•• Desteklenen maksimum dosya boyutu:
20MB
•• Desteklenen görüntü efektleri: 9 efekt
(Solklştr1, Solklştr2, Panjur, Spiral, Dama
tahtası, Doğrusal, Merdiven, Silinme,
Rastgele)
•• QCELP, AMR NB/WB
desteklenmemektedir.
•• MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
–– 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
–– 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
•• GMC 2 veya üstü desteklenmez.
•• Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
•• Monitördeki video dosyaları uyumsuz codec'ler
kullanıyorsa veya çözünürlük 1080 x 1920 ise bir
kerede yalnızca bir video dosyası çalışabilir.
•• Tek bir video dosyası çalışırken, Kesintisiz modu
aşağıdaki koşullarda desteklenmez:
–– Uyumsuz codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Uyumsuz
codec
–– Uyumlu codec ↔ Uyumlu codec
–– Çözünürlük monitörünkinden farklıdır
–– Frekans monitörünkinden farklıdır
63
Flash
Power Point
•• Flash player 11.0 ve daha eski sürümleri
ve Flash Air 3.0 ve daha eski sürümleri
desteklenir.
•• Flash Animasyon
–– Uyumlu dosya biçimi: SWF
•• Önerilen çözünürlük : 1280 x 720
–– Dikkat
Windows işletim sisteminde Flash
Player'la karşılaştırılabilecek bir
performans garanti edilemez
İçerik oluşturma sırasında optimizasyon
gereklidir
•• Flash Video
–– Uyumlu dosya biçimi: FLV
–– Video
Codec: H.264 BP
Çözünürlük: 1920 x 1080
–– Ses
Codec: H.264 BP
–– Dikkat
F4V dosya biçimi desteklenmez
Ekran Videosu desteklenmez
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: ppt, pptx
–– Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
•• Desteklenmeyen işlevler
–– Animasyon efekti
–– 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
–– Üstbilgi ve altbilgi (bazı alt öğeler
desteklenmez)
–– Word Art
–– Hizalama
Grup hizalama hatası oluşabilir
–– Office 2007
SmartArt tam olarak
desteklenmemektedir. 115 alt öğeden 97
tanesi desteklenir.
––
––
––
––
––
PDF
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: pdf
•• Desteklenmeyen işlevler
–– Performansta düşüşe neden
olacağından 1 pikselin altında olan
içerik desteklenmez.
–– Maskeli Görüntü ve Döşenmiş Görüntü
içerikleri desteklenmez.
–– Döndürülmüş Metne sahip içerik
desteklenmez.
–– 3B Gölge Efektleri desteklenmez.
–– Bazı karakterler desteklenmez
(Özel karakterler hatalı görünebilir)
Nesne ekleme
Yarım genişliğe sahip karakterler
Karakterler arası boşluk düzeltmesi
Grafikler
Dikey metin
bazı alt öğeler desteklenmez
–– Slayt notları ve dinleyici notları
64
WORD
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: .doc, .docx
–– Sürüm: Office 97 ~ Office
2007
Şablon dosyaları
•• Oluşturma/düzenleme/
oynatma işlemleri sadece
Şablon içinde yapılabilir.
LFD
Akış
•• Ağ Kanalı ve Yerel Kanal için
desteklenir
•• Desteklenen akış protokolleri:
mms, RTP, HTTP
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: .lfd
•• Yalnızca video içeriği
desteklenir
•• Desteklenmeyen işlevler
–– Sayfa arka planı efekti
–– Bazı paragraf stilleri
–– Word Art
–– Hizalama
Grup hizalama hatası
oluşabilir
–– 3D şekiller (2D olarak
gösterilir)
–– Office 2007
SmartArt tam olarak
desteklenmemektedir.
115 alt öğeden 97 tanesi
desteklenir.
–– Grafikler
–– Yarım genişliğe sahip
karakterler
–– Karakterler arası boşluk
düzeltmesi
–– Dikey metin
bazı alt öğeler
desteklenmez
–– Slayt notları ve dinleyici
notları
65
Videowall ile Uyumlu Dosya Biçimleri
――Daha ayrıntılı bilgi için <MagicInfo Server kullanım kılavuzuna> bakın.
Video
Görüntü
•• 3D video desteklenmez.
•• Uyumlu görüntü dosya biçimi: Jpeg, bmp, png
•• Yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlükten daha yüksek
çözünürlükteki içerik desteklenmez.
•• Desteklenen maksimum çözünürlük: 15.360 x 8.640
――Yüksek çözünürlüklü resimlerin ekrana iletilmesi daha uzun
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan yüksek
olan video içeriği oynatılırken dalgalanmaya neden olabilir.
sürebilir.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği oynatılmayacak veya
doğru olarak oynatılmayacaktır.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
•• H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez.
•• MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
–– 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
–– 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
•• GMC 2 veya üstü desteklenmez.
•• Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
•• Dikey oynatma mıodunda bazı codec türleri desteklenmeyebilir.
66
Kısıtlamalar
•• Her istemci için sadece bir video (Video) dosyası oynatılabilir.
――Video duvarının ekranlarında farklı içerik dosyaları oynatılabilir.
Video duvarının tek bir ekranında iki video (Video) dosyası oynatılamaz.
Oynatılabilir
Oynatılabilir
Kullanılamaz
67
Zamanlama
Zamanlama sayfasında mevcut olan özellikler
Zamanlama sayfası aşağıdaki özellikleri sağlar.
HOME
→ Zamanlama → ENTER E
Zamanlama
Tür : Yerel
Aygıt : Dahili
Seçenekler
Yerel bir kanaldaki içeriğinizi zamanlayın veya mevcut kanaları düzenleyin.
Çalma Süresi
[CH1]Kanal 1
[CH1]Kanal 2
[CH3]Kanal 3
00:00
00:30
Kanalda program
oluşturmak için içerik
ekle.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
•• Aygıt
–– Bağlı bir depolama aygıtının adını görüntüleme.
――Ancak Tür seçeneği Aygıt öğesinde Yerel olarak ayarlanırsa bu seçenek etkinleşir.
•• Seçenekler
01:00
03:30
•• Tür
–– Yerel: Planları ekleme ya da düzenleme.
–– Ağ: Sunucuda ayarlı olan ağ planını görüntüleme.
+ Program ekle
İçeriğinizi CH 2'ya
programlayın.
İçeriğinizi CH 3'ya
programlayın.
Her içerik öğesinin ne
kadar oynatılacağını
ayarlamak için ekran
süresini yapılandır.
Program için bir
başlama ve durdurma
zamanı ayarlayın.
Zamanlama sayfasındaki menü öğeleri
Seçenek Adı
Çalışmalar
Gönder
Ayarlanmış planları bir başka depolama aygıtına gönderin. Bu, PC'lerdeki "kopyala"
özelliği ile benzerdir.
Sil
Planları silin.
68
Kanal planlarının ayarlanması
Video, fotoğraf ve müzik gibi medya içeriklerini istediğiniz zaman oynatın.
1
Ayarlanacak bir kanalı seçin.
2
Kanal planına uygulamak istediğiniz video, müzik ve fotoğrafı seçin.
3
Planın oynatılacağı zamanı ayarlayın. (Başlama Zamanı ~ Durdurma Zamanı)
4
Kanal planı adını değiştirin ve ardından kaydın yapılacağı hedef klasörünü seçin.
5
Kaydet düğmesine basın.
――Sadece Tür seçeneği Yerel olarak ayarlıyken geçerlidir.
Bir kanal planının düzenlenmesi.
İçerik, süre ve plan adı gibi ayarlanmış bir kanal planının ayarlarını değiştirin.
1
Düzenlenecek bir kanalı seçin.
2
Kanal planında düzenlenecek video, fotoğraf veya müzik içeriğini seçin.
–– İçeriği silme: İmleci istenilen içeriğin üzerine getirin ve ardından E düğmesine basarak içeriği silin.
–– İçerik listesinin en sağ ucuna gidin. + düğmesine tıklayarak içerik ekleyin ya da içerik öğelerinin oynatma sırasını değiştirin.
3
Planın oynatılacağı zamanı ayarlayın. (Başlama Zamanı ~ Durdurma Zamanı)
4
Kanal planı adını değiştirin ve ardından kaydın yapılacağı hedef klasörünü seçin.
5
Kaydet düğmesine basın.
――Sadece Tür seçeneği Yerel olarak ayarlıyken geçerlidir.
69
Ürünü Klonla
Ürünün ayarlarını bir USB aygıtına aktarın veya bir USB aygıtından ayarları yükleyin.
HOME
USB bir kopya dosya içermediğinde
→ Ürünü Klonla → ENTER E
Ürünü Klonla
Bu seçenek, birden fazla ürüne aynı ayarlar atanırken kullanışlı olur.
1
USB cihazını bir USB bağlantı noktasına bağlayın. Ürünü Klonla işlevini yürütün.
2
Harici depolama cihazında klonlama dosyası bulunamadı. Bu cihazın ayarlarını harici depolama cihazına dışa
aktarmak istiyor musunuz? mesajı görünür.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
USB bir kopya dosya içerdiğinde
1
USB cihazını bir USB bağlantı noktasına bağlayın. Ürünü Klonla işlevini yürütün.
2
Harici depolama cihazında ayarlar dosyası bulundu. Lütfen bir seçenek seçin. mesajı görünür.
Harici Bellekten İçe Aktar ya da Harici Belleğe Dışa Aktar işlevini yürütün.
–– Harici Bellekten İçe Aktar: Bir harici depolama aygıtında kayıtlı olan ayarları ürüne kopyalayın.
–– Harici Belleğe Dışa Aktar: Üründeki ayarları bir harici depolama aygıtına kopyalayın.
――Yapılandırma tamamlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.
70
ID Ayarları
HOME
→ ID Ayarları → ENTER E
ID Ayarları
Bir sete ID atar.
Cihaz Kimliği
Giriş sinyalini almak için giriş kablosuna bağlı ürünün ID numarasını girin. (Aralık: 0~224)
――Bir sayı seçmek için, u/d düğmesine basın ve E düğmesine basın.
――Uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanarak istediğiniz sayıyı girin.
PC Bağlantı Kablosu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
MDC sinyalini almak için MDC'ye bağlanmak amacıyla bir yöntem seçin.
•• RS232C kablosu
RS232C-stereo kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
•• RJ45(LAN) kablosu
RJ45 kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
Cihaz ID Oto Ayarı
――Tüm bağlı ürünlere otomatik olarak ID numarası atanmasını sağlar.
71
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Bir video duvarı oluşturmak için bağlanmış çoklu ekranların düzenini özelleştirin.
Ayrıca, tüm resmin bir kısmını görüntüleyin veya aynı resmi bağlı çoklu ekranların her birisinde tekrarlayın.
Çoklu görüntüleri görüntülemek için, MDC Yardımına veya MagicInfo kullanım kılavuzuna bakın. Bazı modeller
MagicInfo işlevini desteklemez.
Şunlara uygula
•• Geçerli Kaynak (Kaynak bağlantılı bir aygıtın ekran çıktısı): Videowall özelliklerini, ürüne bağlı bir dış aygıtın
ekran çıktısına göre yapılandırın.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• MagicInfo Player S: Videowall özelliklerini, ürüne kaydedilen içerikler ve bir USB belleğe veya SD karta
kaydedilen içerikler için yapılandırın.
Kısıtlamalar
――Farklı çözünürlüklerde video dosyaları art arda çalıştırılırsa (örneğin, 1920x1080 çözünürlüklü içerikten sonra
1280x720 çözünürlüklü içerik oynatılırsa) veya bir biri ardınca bir görüntü ve bir video dosyası çalıştırılırsa
oynatma başlangıçta bozuk olabilir.
Video
•• Desteklenen çözünürlük
–– 1920 x 1080 @ 24p/30p
–– 1280 x 720 @ 24p/30p/60p
•• HEVC ve 3D görüntüler desteklenmez.
Görüntü
•• Uyumlu görüntü dosya biçimi: Jpeg, png, bmp
•• Desteklenen maksimum çözünürlük
–– jpeg : 15360 x 8640
–– png: 4096 x 4096
–– bmp: 4096 x 4096
72
Video Wall
Video Wall özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Bir video duvar organize etmek için, Açık öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
Horizontal x Vertical
Bu özellik otomatik olarak bir videowall matris yapılandırmasına dayalı olarak bir videowall ekranını böler.
Videowall matrisini girin.
Videowall ekranı yapılandırılan matrise göre bölünür. Dikey veya yatay görüntüleme cihazlarının sayısı 1 ila 15 aralığında belirlenebilir.
――Bir videowall ekranı en fazla 225 ekrana bölünebilir.
――Horizontal x Vertical seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
Ekran Konumu
Bölünmüş ekranları yeniden düzenlemek için, Ekran Konumu özelliğini kullanarak matristeki her ürün için sayıyı ayarlayın.
Ekran Konumu öğesinin seçilmesi videowall'u oluşturan ürünlere atanmış sayılarla birlikte videowall matrisini gösterecektir.
Ürünleri yeniden düzenlemek için, uzaktan kumandadaki yön düğmelerini kullanarak bir ürünü başka bir istenen numaraya taşıyın. E düğmesine basın.
•• Tüm Ekranlar: Ekran konumlarını Tüm ekranlara ayarlayın. Böylece, ayrı ekranlar için video duvarı ayarlamanız gerekmez.
•• Geçerli Ekranlar: Yalnızca bu ilk ekran için ekran konumu atayın.
――Ekran Konumu en fazla 15 x 15 bölünmüş ekran ile ayarlanabilir (225 cihaz). DP Loopout modunu kullanarak bağlanıyorsanız, en fazla cihaz sayısı 100'e
değişir.
――Ekran Konumu seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
――İşlevi kullanmak için, Horizontal x Vertical seçeneğinin yapılandırıldığından emin olun.
Biçim
Videowall ekranında resimlerin nasıl gösterileceğini seçin.
•• Tam: Resimleri kenar boşluğu olmadan tam ekran gösterin.
•• Doğal: Boyutu büyütmeden ya da azaltmadan resimleri orijinal en boy oranında görüntüleyin.
――Biçim seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
73
Ağ Durumu
HOME
Geçerli ağı ve Internet bağlantısını kontrol edin.
→ Ağ Durumu → ENTER E
Ağ Durumu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
74
Resim Modu
HOME
→ Resim Modu → ENTER E
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
Video/Resim modu, video cihazınızın resim kalitesini artırır. Metin modu, bilgisayarınızın resim kalitesini artırır.
•• Alışveriş ve AVM
Alışveriş merkezleri için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
Resim Modu
•• Ofis ve Okul
Ofisler ve okullar için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Terminal ve İstasyon
Otobüs terminalleri ve tren istasyonları için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Video Wall
Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Kalibre edildi
Bu modda, Advanced Color Management renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilmiş olan parlaklık,
renk, gama ve benzerlik ayarları uygulanır.
–– Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Advanced Color Management renk
kalibrasyon programını kullanarak, parlaklık, renk, gama ve benzerlik gibi görüntü kalitesi ayarlarını
yapılandırdığınızdan emin olun.
–– Advanced Color Management programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions
adresini ziyaret edin.
•• BD Wise
BD Wise'ı destekleyen Samsung DVD, Blu-ray ve Home Theater ürünleri için en iyi resim kalitesini sağlar. BD
Wise Açık olduğunda, resim modu otomatik olarak optimum çözünürlüğe değişir.
–– BD Wise özelliğini desteleyen Samsung ürünlerini ürüne bir HDMI kablosuyla bağladığınızda kullanılabilir.
–– BD Wise işlevi yalnızca, BD Wise işlevi olan bir kaynak aygıt bağlandığında etkinleşir.
75
Açma/Kapatma Zmnlycsı
HOME
→ Açma/Kapatma Zmnlycsı → ENTER E
――Bu özelliği kullanabilmeniz için Saat Ayarı öğesini ayarlamanız gerekir.
Açma Zmnlycsı
Ürünün, belirttiğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılması için Açma Zmnlycsı olarak ayarlayın.
Güç, belirtilen ses düzeyinde ve belirtilen giriş kaynağıyla açılır.
Açma/Kapatma Zmnlycsı
Açma Zmnlycsı: Yedi seçenek arasından seçim yaparak açılma zamanlayıcısını ayarlayın. Önce şu anki saati
ayarladığınızdan emin olun.
(Açma Zmnlycsı 1 ~ Açma Zmnlycsı 7)
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin.
Manuel öğesini seçerseniz, Açma Zmnlycsı özelliğinin ürünü çalıştırmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
–– Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok
düğmelerine basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Ses Düzeyi: İstediğiniz ses düzeyini ayarlayın. Ses düzeyini değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Kaynak: İstediğiniz giriş kaynağını seçin.
•• içerik (Kaynak öğesi Dahili/USB olarak ayarlandığında): USB cihazından veya dahili bellek cihazından, ürün
açıldığında yürütmek istediğiniz içeriğin bulunduğu klasörü seçin. İçerikte müzik, fotoğraf veya video dosyaları
bulunabilir.
――Bu işlev yalnızca, USB aygıtı bağlandığında kullanılabilir.
――USB cihazında bir müzik dosyası yoksa veya müzik dosyası içeren bir klasör seçmediyseniz, Zamanlayıcı işlevi
doğru olarak çalışmaz.
――USB'de tek bir fotoğraf varsa Slayt Gösterisi oynatılmayacaktır.
――Klasör adı çok uzun olursa klasör seçilemez.
――Kullandığınız her USB'ye kendi klasörü atanır. Birden fazla aynı türde USB kullanırken her USB'ye atanan
klasörlerin farklı isimlere sahip olduğundan emin olun.
――Açma Zmnlycsı özelliğini kullanırken bir USB bellek çubuğu kullanmanız önerilir.
――Açma Zmnlycsı işlevi kendi pili olan USB aygıtlarıyla, MP3 çalarlarla veya bazı üreticilerin PMP aygıtlarıyla
çalışmayabilir, çünkü ürünün bu aygıtları tanıması çok uzun sürebilir.
76
Kapama Zmnlycsı
Kapatma zamanlayıcısını, yedi seçenek arasından seçim yaparak (Kapama Zmnlycsı) ayarlayın. (Kapama Zmnlycsı 1
~ Kapama Zmnlycsı 7)
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin.
Manuel öğesini seçerseniz, Kapama Zmnlycsı özelliğinin ürünü kapatmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
–– Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok
düğmelerine basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
Tatil Yönetimi
Zamanlayıcı, tatil olarak belirtilen zaman diliminde devre dışı olur.
•• Tatil Ekle: Tatil olarak eklemek istediğiniz zaman dilimini belirtin.
Eklemek istediğiniz tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini u/d düğmelerini kullanarak seçin ve Kaydet
düğmesini tıklatın.
Süre tatil listesine eklenir.
–– Başlama: Tatilin başlangıç tarihini ayarlayın.
–– Sonlandır: Tatilin bitiş tarihini ayarlayın.
――Sil: Seçili öğeleri tatil listesinden silin.
――Düzenle: Bir tatil öğesini seçin ve ardından tarihi değiştirin.
•• Uyg Zamanlayıcı Ayarla: Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı öğelerini resmi tatillerde etkinleşmeyecek
şekilde ayarlayın.
–– E düğmesine basarak, etkin olmasını istemediğiniz Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı ayarlarını seçin.
–– Seçilen Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı etkinleşmez.
77
Kayan yazı
HOME
→ Kayan yazı → ENTER E
Video veya resim görüntülenirken metin girin ve bu metni ekranda görüntüleyin.
•• Kapalı / Açık
•• Mesaj: Ekranda görüntülenmek üzere bir mesaj girin.
•• Zaman: Mesaj görüntülemek için Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi öğelerini ayarlayın.
•• Yazı tipi seçeneği: Mesaj metninin yazı tipini ve rengini belirleyin.
Kayan yazı
•• Konum: Mesaj görüntülemek üzere yönlendirmeyi seçin.
•• Kaydır: Mesajın kaydırma Yön ve Hız ayarlarını yapın.
•• Ön İzleme: Yapılandırılan resim yazısı ayarlarını önizleyin.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Daha fazla ayar
HOME
Resim ayarları menüsü gösterilir.
→ Daha fazla ayar → ENTER E
Daha fazla ayar
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
78
URL Başlatıcı
HOME
URL Başlatıcı özelliğinin nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için, ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.
――URL Başlatıcı özelliğini kullanmak için, Sistem içinde Şununla çal seçeneğini URL Başlatıcı olarak ayarlayın.
→ URL Başlatıcı → ENTER E
SSSP 3.0
URL Değiştir
pm
URL Başlatıcı
12:00
Ocak 1 2016
Ürünü Klonla
ID Ayarları
Video Wall
Ağ Durumu
Resim Modu
Açma/Kapatma Zmnlycsı
Kayan yazı
Daha fazla ayar
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
79
Bölüm 06
Ekran Ayarı
Görüntü ayarlarını (Arka Işık, Renk Tonu vb.) yapılandırın.
Görüntü menüsü seçeneklerinin düzeni ürüne bağlı olarak değişebilir.
Resim Modu
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
Video/Resim modu, video cihazınızın resim kalitesini artırır. Metin modu, bilgisayarınızın resim kalitesini artırır.
•• Alışveriş ve AVM
Alışveriş merkezleri için uygundur.
MENU m → Görüntü → Resim Modu → ENTER E
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Ofis ve Okul
Ofisler ve okullar için uygundur.
Görüntü
Resim Modu
Alışveriş ve AVM
· Arka Işık
80
· Kontrast
70
· Parlaklık
45
· Netlik
80
· Renk
50
· Ton (Y/K)
Y50
K50
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Terminal ve İstasyon
Otobüs terminalleri ve tren istasyonları için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Video Wall
Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Kalibre edildi
Bu modda, Advanced Color Management renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilmiş olan parlaklık,
renk, gama ve benzerlik ayarları uygulanır.
–– Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Advanced Color Management renk
kalibrasyon programını kullanarak, parlaklık, renk, gama ve benzerlik gibi görüntü kalitesi ayarlarını
yapılandırdığınızdan emin olun.
–– Advanced Color Management programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions
adresini ziyaret edin.
•• BD Wise
BD Wise'ı destekleyen Samsung DVD, Blu-ray ve Home Theater ürünleri için en iyi resim kalitesini sağlar. BD
Wise Açık olduğunda, resim modu otomatik olarak optimum çözünürlüğe değişir.
–– BD Wise özelliğini desteleyen Samsung ürünlerini ürüne bir HDMI kablosuyla bağladığınızda kullanılabilir.
–– BD Wise işlevi yalnızca, BD Wise işlevi olan bir kaynak aygıt bağlandığında etkinleşir.
80
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık /
Netlik / Renk / Ton (Y/K)
MENU m → Görüntü → ENTER E
Görüntü
Resim Modu
Alışveriş ve AVM
· Arka Işık
80
· Kontrast
70
· Parlaklık
45
· Netlik
80
· Renk
50
· Ton (Y/K)
Y50
Ürününüzün, resim kalitesini ayarlamak için çeşitli seçenekleri vardır.
Resim Modu
Alışveriş ve AVM, Ofis ve Okul,
Terminal ve İstasyon, Video
Wall
Resim Modu Ayarları
Ayarlanabilir seçenekler
Video/Resim
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik /
Renk / Ton (Y/K)
Metin
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik
Kalibre edildi
Arka Işık
BD Wise
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik /
Renk / Ton (Y/K)
――Arka Işık, Kontrast, Parlaklık, Netlik, Renk veya Ton (Y/K) ayarlarında değişiklik yaptığınızda, OSD de buna uygun
şekilde ayarlanır.
――Üründe bir girişe bağladığınız her harici cihaz için ayarları ayarlayabilir veya saklayabilirsiniz.
――Resim parlaklığını düşürmek güç tüketimini azaltır.
K50
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
81
Renk Sıcaklığı
Renk sıcaklığını ayarlar (kırmızı / Yeşil / Mavi). (Aralık: 2800K-16000K)
――Renk Tonu Kapalı olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
MENU m → Görüntü → Renk Sıcaklığı → ENTER E
――Resim Modu seçeneği Kalibre edildi veya BD Wise olarak ayarlandığında Renk Sıcaklığı devre dışı kalır.
Görüntü
Renk Sıcaklığı
16000K
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
82
Beyaz Dengesi
2 Nokta
Daha doğal bir resim için renk sıcaklığını ayarlayın.
MENU m → Görüntü → Beyaz Dengesi → ENTER E
•• R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlayın.
•• R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlayın.
Görüntü
Beyaz Dengesi
•• Sıfırla: Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
10 Nokta
Kırmızı, yeşil ve mavi parlaklığını ayarlayarak beyaz dengesini 10 puan aralıkla kontrol eder.
•• 10 Nokta (Kapalı / Açık)
――Seviye, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Sıfırla yalnızca, 10 Nokta öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Seviye: Ayarlanacak aralığı seçin.
•• Kırmızı: Kırmızı seviyesini ayarlayın.
•• Yeşil: Yeşil seviyesini ayarlayın.
•• Mavi: Mavi seviyesini ayarlayın.
•• Sıfırla: Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
――Bazı harici cihazlar bu işlevi desteklemez.
――Resim Modu öğesi Ofis ve Okul olarak ayarlandığında etkindir (Video/Resim).
83
Gamma
Birincil renk yoğunluğunu ayarlayın.
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Gamma devre dışı olur.
MENU m → Görüntü → Gamma → ENTER E
Görüntü
Gamma
0
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Kalibre Edilmiş Değer
Advanced Color Management renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilen parlaklık, renk, gama ve
benzerlik ayarlarının Bilgi ve Reklam modlarında geçerli olup olmayacağını ayarlayın.
MENU m → Görüntü → Kalibre Edilmiş Değer → ENTER E
•• Uygulama / Uygula
――Advanced Color Management programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions
Görüntü
Kalibre Edilmiş Değer
adresini ziyaret edin.
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Kalibre Edilmiş Değer devre dışı olur.
Uygulama
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
84
Gelişmiş Ayarlar
Resim Modu
MENU m → Görüntü → Gelişmiş Ayarlar → ENTER E
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Alışveriş ve AVM, Ofis ve Okul,
Video Wall
Terminal ve İstasyon
Resim Modu Ayarları
Video/Resim
Dinamik Kntrast / Siyah Tonu / Ten Tonu / Salt
RGB Modu / Renk Alanı
Metin
Dinamik Kntrast / Siyah Tonu
Video/Resim
Dinamik Kntrast / Siyah Tonu / Ten Tonu / Salt
RGB Modu / Renk Alanı / Hareketli Aydnltma
Metin
Dinamik Kntrast / Siyah Tonu
Yüksek
En Koyu
Ten Tonu
0
Salt RGB Modu
Kapalı
Renk Alanı
Doğal
Hareketli Aydnltma
Kapalı
BD Wise
Ayarlanabilir seçenekler
Dinamik Kntrast / Siyah Tonu / Ten Tonu / Salt
RGB Modu / Renk Alanı
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Gelişmiş Ayarlar devre dışı olur.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
85
Dinamik Kntrast
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Yüksek
En Koyu
Ten Tonu
0
Salt RGB Modu
Kapalı
Renk Alanı
Doğal
Hareketli Aydnltma
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekran kontrastını ayarlayın.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Siyah Tonu
Ekran derinliğini ayarlamak için siyah seviyesini seçin.
•• Kapalı / Koyu / Daha Koyu / En Koyu
Ten Tonu
Pembe vurgulama Ten Tonu.
Salt RGB Modu
Renk tonu ve doygunluk için ince ayar yapmak üzere Kırmızı, Yeşil ve Mavi rengi görüntüler.
•• Kapalı / Kırmızı / Yeşil / Mavi
Renk Alanı
Görüntü oluşturmak için kullanılan renk aralığı ve çeşitliliğini (renk alanı) ayarlar.
•• Otomatik / Doğal / Kişisel
――Renk, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Sıfırla ayarlarını yapmak için, Renk Alanı öğesini Kişisel olarak ayarlayın.
Hareketli Aydnltma
Ekrandaki resim hareketliyken ekran parlaklığını azaltarak güç tüketimini azaltır.
•• Kapalı / Açık
86
Resim Seçenekleri
Resim Modu
MENU m → Görüntü → Resim Seçenekleri → ENTER E
Alışveriş ve AVM, Ofis ve Okul,
Terminal ve İstasyon, Video
Wall
Resim Seçenekleri
Resim Modu Ayarları
Ayarlanabilir seçenekler
Video/Resim
Renk Tonu / Dijital Temiz Görünüm / MPEG
Przt Filtresi / HDMI Siyahlık Düzeyi / Film
modu / Dinamik Arka Işık
Metin
Renk Tonu / HDMI Siyahlık Düzeyi / Dinamik
Arka Işık
Renk Tonu
Kapalı
Kalibre edildi
HDMI Siyahlık Düzeyi / Dinamik Arka Işık
Dijital Temiz Görünüm
Kapalı
BD Wise
MPEG Przt Filtresi
Kapalı
Renk Tonu / Dijital Temiz Görünüm / MPEG
Przt Filtresi / HDMI Siyahlık Düzeyi / Film
modu / Dinamik Arka Işık
HDMI Siyahlık Düzeyi
Düşük
Film modu
Kapalı
Dinamik Arka Işık
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
87
Renk Tonu
Resim Seçenekleri
Resim Modu öğesi Metin olarak ayarlanırsa
Renk Tonu
Kapalı
Dijital Temiz Görünüm
Kapalı
MPEG Przt Filtresi
Kapalı
•• Kapalı / Mavi / Standart / Kırmızı1 / Kırmızı2
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Renk Tonu devre dışı olur.
HDMI Siyahlık Düzeyi
Düşük
――Ürün girişlerine bağlı her bir harici aygıt için ayrıca ayar yapabilir ve bu ayarları saklayabilirsiniz.
Film modu
Kapalı
Dijital Temiz Görünüm
Dinamik Arka Işık
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı / Mavi / Standart / Kırmızı
Resim Modu öğesi Video/Resim veya BD Wise olarak ayarlanırsa
Ürününüzün aldığı yayın sinyali zayıfsa ekranda görünebilecek herhangi bir duraklamaları ve takılmaları azaltmak
için Dijital Temiz Görünüm özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Otomatik
――Alınan sinyalin gücü çubuk yeşilken en yüksektir.
――Sinyal zayıf olduğunda ürün en iyi resmi görüntüleyene kadar tüm seçenekleri deneyin.
MPEG Przt Filtresi
Daha iyi resim kalitesi sağlamak için MPEG parazitini azaltır.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Otomatik
88
HDMI Siyahlık Düzeyi
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Kapalı
Dijital Temiz Görünüm
Kapalı
MPEG Przt Filtresi
Kapalı
HDMI Siyahlık Düzeyi
Düşük
Film modu
Kapalı
Dinamik Arka Işık
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçer.
•• Otomatik / Düşük / Normal
――Yalnızca HDMI, DVI ve DisplayPort modunda kullanılabilir (AV Zamanlaması : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
kullanılabilir.
Film modu
Bu mod film görüntülemek için uygundur.
Ürünün tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik almasını, işlemesini ve en kaliteli resmi ayarlamasını sağlar.
•• Kapalı / Oto1 / Oto2
――HDMI modunda kullanılabilir.
Dinamik Arka Işık
Geçerle koşullar altında olası en iyi ekran kontrastını sağlamak için arkaplan ışığı otomatik olarak ayarlanır.
•• Kapalı / Açık
89
Resim Boyutu
ekranda görüntülenen resmin boyutunu ve en-boy oranını seçin.
MENU m → Görüntü → Resim Boyutu → ENTER E
•• Zoom1: Orta derecede büyütme için kullanın. Üstü ve kenarları keser.
16:9
•• Zoom2: Daha güçlü büyütme için kullanın.
•• 4:3: Resmi temel (4:3) moduna ayarlar.
――Ürününüzü uzun süreliğine 4:3 biçimine ayarlamayın.
· Konum
Çözünürlük
――Geçerli giriş kaynağına bağlı olarak, farklı ekran seçenekleri görüntülenir.
•• 16:9: Resmi 16:9 geniş moda ayarlar.
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekranın sol ve sağında veya üst ve altında görüntülenen sınırlar resim alıkonulmasına (ekran yanması) neden
olabilir ve bu garanti kapsamında değildir.
•• Ekrana Sığdır: HDMI(720p / 1080i / 1080p) sinyalleri alındığında tam görüntüyü herhangi bir kesme olmadan
gösterir.
•• Kişisel: Kullanıcı tercihlerini sağlamak için çözünürlüğü değiştirir.
•• Orijinal Oran: Giriş kaynağı PC, DVI, HDMI(PC bağlantısı), DisplayPort ise, video orijinal en boy oranıyla
görüntülenir.
90
Konum
Resmin konumunu ayarlar. Konum yalnızca, Resim Boyutu öğesi Zoom1, Zoom2, Ekrana Sığdır veya Kişisel olarak
ayarlandığında kullanılabilir.
――Zoom1, Zoom2, Ekrana Sığdır veya Kişisel öğesini seçtikten sonra Konum işlevini kullanmak için şu adımları
izleyin.
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Kişisel
· Konum
Çözünürlük
Kapalı
1
Konum öğesini seçmek için d düğmesine basın. E düğmesine basın.
2
Resmi yukarı veya aşağı hareket ettirmek için u veya d düğmesine basın.
3
E düğmesine basın.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Zoom/Konum
Resmin yakınlaşmasını ve konumunu ayarlar. Bu seçenek, giriş kaynağı HDMI, DVI (1080i/1080p) veya DisplayPort
olarak ayarlandığında kullanılabilir. Seçeneğin kullanılabilmesi için Resim Boyutu öğesi Kişisel olarak
ayarlanmalıdır.
――Resim Boyutu altındaki Kişisel sadece DVI veya DisplayPort modunda Resim Modu ayarı Video/Resim olarak
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Kişisel
· Zoom/Konum
Çözünürlük
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
yapıldığında etkinleştirilir.
1
Zoom/Konum öğesini seçmek için d düğmesine basın. E düğmesine basın.
2
Zoom veya Konum öğesini seçin. E düğmesine basın.
3
Resmi taşımak için u/d/l/r düğmesine basın.
4
E düğmesine basın.
――Resmi orijinal konumuna geri döndürmek isterseniz, Zoom/Konum ekranında Sıfırla öğesini seçin.
Resim varsayılan konuma ayarlanacaktır.
91
Çözünürlük
Grafik kartının çözünürlüğü aşağıdakilerden birisi olmasına rağmen görüntü normal değilse, bu menüyü kullanarak
ürünün çözünürlüğünü PC'nin çözünürlüğü ile aynı olacak şekilde seçip görüntü kalitesini en iyi hale getirebilirsiniz.
Mevcut çözünürlükler: Kapalı / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
92
Otomatik Ayarlama
Frekans değerleri/konumlarını ayarlar ve ayarlara otomatik olarak ince ayar yapar.
MENU m → Görüntü → Otomatik Ayarlama → ENTER E
Görüntü
Otomatik Ayarlama
–– Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
PC Ekran Ayarı
MENU m → Görüntü → PC Ekran Ayarı → ENTER E
Görüntü
PC Ekran Ayarı
•• Kaba / İnce
Resim parazitini ortadan kaldırır veya azaltır.
Parazit, yalnızca ince ayar yapılarak ortadan kaldırılamıyorsa frekansı en iyi şekilde (Kaba) ayarlamak için
Kaba işlevini kullanın ve tekrar İnce ayar yapın. Parazit azaltıldıktan sonra resmi, ekranın ortasına hizalanacak
şekilde tekrar ayarlayın.
•• Konum
Ortaya hizalanmamışsa veya ürün ekranına oturmuyorsa, PC'nin ekran konumunu ayarlama.
Dikey Konumu ayarlamak için u veya d düğmesine basın. Yatay Konumu ayarlamak için l veya r düğmesine
basın.
•• Görüntü Sıfırla
Görüntüyü varsayılan ayarlara ayarlar.
–– Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
93
Resim Kapalı
Resim Kapalı seçildiğinde ekran kapanır. Ses düzeyi devre dışı kalmaz.
MENU m → Görüntü → Resim Kapalı → ENTER E
Görüntü
Resim Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Görüntüyü Sıfırla
Geçerli resim modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.
MENU m → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla → ENTER E
Görüntü
Görüntüyü Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
94
Bölüm 07
Ekran Gösterimi
Ekran Yönelimi
Kaynak İçerik Yönü
Ürüne bağlı dış aygıtlardaki içeriklerin yönlendirmesini ayarlayın.
MENUm → Ekran Gösterimi → Ekran Yönelimi → ENTERE
•• Yatay: Ekranı, yatay modda görüntüler (varsayılan).
•• Dikey: Ekranı, dikey modda görüntüler.
Ekran Gösterimi
En-Boy Oranı
Ekran Yönelimi
Döndürülen ekran için tam ekran veya orijinal görüntü seçeneğini ayarlayın.
Ekran Koruması
•• Tam Ekran: Döndürülen ekranı tam ekran olarak görüntüle.
Mesaj Ekranı
Menü Dili
Türkçe
•• Orijinal: Döndürülen ekranı orijinal en boy oranıyla görüntüle.
――Yalnızca Kaynak İçerik Yönü öğesi Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Ekran Gösterimi sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
95
Ekran Koruması
Oto Koruma Süresi
MENUm → Ekran Gösterimi → Ekran Koruması → ENTERE
Ekran, belirlediğiniz bir süre boyunca sabit bir görüntü gösteriyorsa ürün, ekrandaki çift görüntünün oluşmasını
engellemek için ekran koruyucuyu devreye sokacaktır.
•• Kapalı / 2 saat / 4 saat / 8 saat / 10 saat
Ekran Koruması
Oto Koruma Süresi
Kapalı
Ekrn Yanması Korums
Ekrn Yanması Korums
Ekran yanmalarını azaltmak için ünite, Ekrn Yanması Korums ekran yanması engelleme teknolojisiyle donatılmıştır.
Ekrn Yanması Korums resmi ekranda biraz hareket ettirir.
Ekrn Yanması Korums Zaman ayarı resmin hareketleri arasındaki süreyi dakika olarak programlamanızı sağlar.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Piksel Kayması
Pikselleri yatay veya dikey olarak küçük hareketlerle taşıyarak iz bırakmaları en aza indirir.
•• Piksel Kayması (Kapalı / Açık)
――Yatay, Dikey ve Zaman yalnızca, Piksel Kayması öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
•• Yatay: Ekranın kaç piksel yatay olarak hareket edeceğini ayarlar.
•• Dikey: Ekranın kaç piksel dikey olarak hareket edeceğini ayarlar.
•• Zaman: Yatay ve dikey hareket için sırasıyla zaman aralığını ayarlayın.
Kullanılabilir Piksel Kayması Ayarları ve Optimum Ayarlar.
Mevcut Ayarlar
Optimum Ayarlar
Yatay(piksel)
0~4
4
Dikey(piksel)
0~4
4
Zaman (dakika)
1 dk ~ 4 dk
4 dk
――Piksel Kayması değeri ürün boyutu (inç) ve moduna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Uzun süre bir sabit görüntü veya 4:3 çıkışı görüntülemek iz bırakılmasına neden olabilir. Bu ürünün kusuru
değildir.
――Resim Boyutu öğesi Ekrana Sığdır olarak ayarlanırsa, Piksel Kayması devre dışı olur.
96
Zamanlayıcı
Ekrn Yanması Korums
Ekrn Yanması Korums zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.
Piksel Kayması
Ekrn Yanması Korums özelliği belirtilen süre sonunda otomatik olarak durur.
Zamanlayıcı
Zamanlayıcı
Anlık Ekran
Kapalı
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
Tekrarla: Modu ayarında belirtilen iz bırakma-koruma desenini belirtilen zaman aralıklarıyla (zaman diliminde)
görüntüler.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Aralık: Modu ayarında belirtilen iz bırakma-koruma desenini belirtilen zaman diliminde (Başlama Zamanı ila Bitiş
Süresi arasında) görüntüler.
――Modu, Süre, Zaman, Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi yalnızca, Zamanlayıcı öğesi Tekrarla veya Aralık olarak
ayarlandığında etkinleşir.
•• Modu: Görüntülenmek amacıyla ekran için bir koruyucu desen seçin.
–– Piksel: Ekrandaki pikseller devamlı olarak siyahla değiştirilir.
–– Kaydırma Çubuğu: Dikey bir çubuk, soldan sağa doğru hareket eder.
–– Solan Ekran: Tüm ekran önce daha parlak, ardından daha karanlık hale gelir.
――Kaydırma Çubuğu ve Solan Ekran desenleri, belirtilen tekrarlama zaman dilimine bakılmadan yalnızca bir kez
görünür.
•• Süre: Ekrn Yanması Korums işlevini etkinleştirmek için zaman aralığını belirtin.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Tekrarla seçildiğinde etkinleşir.
•• Zaman: Ekrn Yanması Korums işlevinin açık kalacağı süreyi belirtin.
――Zamanlayıcı, Tekrarla olarak ve Modu ise Piksel olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
•• Başlama Zamanı: Ekran koruma işlevinin etkinleştirilmesi için başlangıç zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkinleşir.
•• Bitiş Süresi: Ekran koruma işlevinin devre dışı bırakılması için bitiş zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkinleşir.
97
Anlık Ekran
Ekrn Yanması Korums
Hemen görüntülemek istediğiniz ekran koruyucuyu seçin.
Piksel Kayması
•• Kapalı / Piksel / Kaydırma Çubuğu / Solan Ekran
Zamanlayıcı
Kenar Gri
Anlık Ekran
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
Ekran 4:3 görüntü oranına ayarlandığında, ekranı korumak için yanlardaki beyaz kenarlıkların parlaklığını ayarlayın.
•• Kapalı / Açık / Koyu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
98
Mesaj Ekranı
Kanal Programlama Bilgisi
Programda kanal bilgisi görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
MENUm → Ekran Gösterimi → Mesaj Ekranı → ENTERE
Kaynak Bilgisi
Mesaj Ekranı
Kanal Programlama Bilgisi
Açık
Kaynak Bilgisi
Açık
Sinyal Mesajı Yok
Açık
MDC Mesajı
Açık
İndirme Durumu Mesajı
•• Kapalı / Açık
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Giriş kaynağı değiştiğinde kaynak OSD'nin görünüp görünmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
Sinyal Mesajı Yok
Hiçbir sinyal gelmediğinde, sinyal yok OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
MDC Mesajı
Ürün MDC tarafından kontrol edilirken MDC OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
İndirme Durumu Mesajı
Bir sunucudan veya başka bir aygıttan içerik indirirken durumu görüntülemek için seçin.
•• Kapalı / Açık
99
Menü Dili
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır. PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
MENU m → Ekran Gösterimi → Menü Dili → ENTER E
Ekran Gösterimi
Menü Dili
Türkçe
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekran Gösterimi sıfırla
Bu seçenek Ekran Gösterimi altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENU m → Ekran Gösterimi → Ekran Gösterimi sıfırla → ENTER E
Ekran Gösterimi
Ekran Gösterimi sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
100
Bölüm 08
Ses Ayarlama
Ürünün ses (Ses) ayarlarını yapılandırın.
HDMI Ses
Ses çıkışı için AV(HDMI) veya PC(DVI) seçin.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Ses → HDMI Ses → ENTER E
Ses
HDMI Ses
AV(HDMI)
Hoparlör Ayarları
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
101
Hoparlör Ayarları
MENU m → Ses → Hoparlör Ayarları → ENTER E
Ses Çıkışı
•• Harici / Alıcı
――Video sinyali yoksa hem ürün hoparlörleri hem de harici hoparlörler sessiz olacaktır.
Ses
Hoparlör Ayarları
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
102
Bölüm 09
Ağ
Ağ Durumu
Ağ Ayarları
MENUm → Ağ → Ağ Durumu → ENTERE
MENUm → Ağ → Ağ Ayarları → ENTERE
Geçerli ağ ve İnternet durumunu kontrol edebilirsiniz.
Internet araması, bir ev ağından içerik paylaşımı ve özellik güncellemeleri gibi çeşitli akıllı hub
özelliklerini kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırın.
Ağ Durumu
Kablolu ağ ve Internet bağlantısı tamamlandı.
Ağ Ayarları
Ağ türünüzü seçin.
Ağ Türü
İnternete bağlandınız. Online hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız,
lütfen İnternet Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin.
IP Ayarları
Tekrar Dene
Kablo
Bağlan
Cihazınızı bir LAN
kablosuyla İnternete
bağlayabilirsiniz.
Kapat
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ağ Türü
•• Kablo
103
Ağ Ayarları (Kablolu)
•• Ağınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN
bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla doğrudan bir ağ duvar çıkışına bağlayarak LAN'a
bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın. Duvar çıkışının evinizdeki bir modeme veya yönlendiriciye bağlı
olmasına dikkat edin.
Kablolu Ağa Bağlama
Ürününüzü kabloyla LAN'a bağlamak için üç yol vardır.
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla harici bir
modeme bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın.
LAN
RJ45
LAN
Duvardaki Modem
Bağlantı Noktası
Harici Modem
(ADSL / VDSL)
Modem Kablosu
RJ45
LAN Kablosu
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını, harici bir modeme bağlı
olan IP Paylaşıcıya bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz. Bağlantı için LAN kablosu kullanın.
Aşağıdaki şekle bakın.
Duvardaki Modem
Bağlantı Noktası
Duvardaki LAN
Ba lantı Noktası
LAN
Harici Modem
(ADSL / VDSL)
Modem Kablosu
IP Paylaştırıcısı
(DHCP sunucusuna sahip olan)
LAN Kablosu
RJ45
LAN Kablosu
Dinamik bir Ağınız varsa Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHPC) destekleyen
bir ADSL modem veya yönlendirici kullanmanız gerekir. DHCP'yi destekleyen modem ve
yönlendiriciler, ürününüzün internete erişmesi için gereken IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi
ve DNS değerlerini otomatik olarak sağlar, böylece bunları manuel olarak girmeniz gerekmez.
Ev ağlarının çoğu Dinamik Ağdır.
Bazı ağlar Statik IP gerektirir. Ağınız Statik IP gerektiriyorsa ağ bağlantısını kurarken
ürününüzün Kablo Kurulum Ekranında IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini
manuel olarak girmeniz gerekir. IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini almak
için Internet Hizmet Sağlayıcınıza (ISP) danışın.
Bir Windows bilgisayarınız varsa bu değerleri bilgisayarınızdan da alabilirsiniz.
――Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa DHCP'yi destekleyen ADSL modemlerini
kullanabilirsiniz.
――DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri Statik IP adresleri kullanmanıza izin verir.
LAN Kablosu
104
Yazılım yükseltmeleri gerçekleştirme gibi İnternet hizmetlerini kullanmak için ağ bağlantısını
ayarlayın.
Otomatik Ağ Ayarları (Kablolu)
LAN kablosuyla ağa bağlanmak için kullanılır.
2
Açılan menüde Durum'u tıklatın.
3
Açılan ekranda Support sekmesini tıklatın.
4
Support Sekmesinde Details düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.
İlk olarak bağlı bir LAN kablosunun olduğunu kontrol edin.
Otomatik olarak ayarlama
1
Ağ Ayarları sayfasından Ağ Türü seçeneğini Kablo olarak ayarlayın.
2
Bağlan düğmesine basarak Ağ Ayarları seçeneğini başlatın.
–– Bağlan düğmesi, sadece LAN kablosu düzgün bağlandığında etkindir.
3
Ağ sınama ekranı görünür ve ağ bağlantısını doğrular.
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Kablolu ağ ve Internet bağlantısı tamamlandı.” mesajı
görüntülenir.
――Bağlantı işlemi başarısız olursa LAN bağlantı noktası bağlantısını kontrol edin.
――Otomatik işlem ağ bağlantı değerlerini bulamaz veya bağlantıyı manuel olarak yapmak
Manuel olarak ayarlama
1
Ağ Ayarları sayfasından Ağ Türü seçeneğini Kablo olarak ayarlayın.
2
Bağlan düğmesine basarak Ağ Ayarları seçeneğini başlatın.
–– Bağlan düğmesi, sadece LAN kablosu düzgün bağlandığında etkindir.
3
Doğrulama işlemi durur.
4
Ağ bağlantısı ekranında IP Ayarları öğesini seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
5
Üst taraftaki alanı seçin, E düğmesine basın ve IP Ayarları öğesini Manuel girin olarak
ayarlayın. IP Adresi seçeneğindeki her alan için giriş işlemini tekrarlayın.
isterseniz bir sonraki bölüm olan Manuel Ağ Kurulumu'na gidin.
――IP Ayarları öğesi Manuel girin olarak ayarlandığında, DNS Setting otomatik olarak
Manuel Ağ Ayarları (Kablolu)
Ofislerde statik IP adresleri kullanılıyor olabilir.
Böyle bir durum söz konusuysa, ağ yöneticisinden IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve
DNS sunucusu adresini öğrenin. Bu değerleri manuel olarak girin.
Ağ Bağlantı Değerlerini Alma
Ağ bağlantı değerlerini birçok Windows bilgisayarda görüntülemek için şu adımları izleyin.
1
Ağ sınama ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar. Durdur düğmesine basın.
Manuel girin olur.
6
Bittiğinde, sayfanın altında Tamam öğesini seçin ve E düğmesine basın. Ağ sınama
ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar.
7
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Kablolu ağ ve Internet bağlantısı tamamlandı.” mesajı
görüntülenir.
Ekranın sağ alt köşesindeki Ağ simgesine sağ tıklatın.
105
Multimedya Cihazı Ayarları
Sunucu Erişimi
Sunucu ağı bağlantı metodunu seçin.
MENUm → Ağ → Multimedya Cihazı Ayarları → ENTERE
Ağınızdaki akıllı telefonlar ve tabletler gibi diğer cihazların, ürününüzle içerik paylaşmalarına
izin verin.
•• İzn ver / Reddet
FTP Modu
FTP çalıştırma modunu belirleyin.
Sunucu Ağ Ayarları
MENUm → Ağ → Sunucu Ağ Ayarları → ENTERE
Sunucuya Bağlan
Oynatıcı'yu çalıştırmak için, bir ağa bağlanın.
•• Sunucu Adresi / SSL / Bağlantı Noktası
――SSL seçeneği etkinleştirildiğinde sunucu, https kullanacak şekilde yapılandırılır ve veri
aktarımı şifrelenir.
•• Aktif / Pasif
Aygıt Adı
MENUm → Ağ → Aygıt Adı → ENTERE
Bir aygıt seçin veya aygıt adı girin.
Bu ad ağ üzerinden ağ uzaktan kumandalarında gösterilebilir.
•• Kllnc Girişi / [Signage]Ekran 1 ~ 6
――Sunucu IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girin. Bağlantı noktası numarası olarak
7001'i kullanın. (7001 bağlantı noktası numarasını kullanarak sunucuya bağlanmakta
başarısız olunduysa doğru bağlantı noktası numarasını bulmak için sunucu yöneticinize
danışın ve sonra bağlantı noktası numarasını değiştirin.)
MagicInfo Modu
Ürünü kullandığınız ortama bağlı olarak uygun MagicInfo Modu tercihini yapın.
•• Lite / Premium
106
Bölüm 10
Sistem
Erişebilirlik
Menü Saydamlığı
Menü kutusunun saydamlığını ayarlayın.
MENU m → Sistem → Erişebilirlik → ENTER E
•• Yüksek / Orta / Düşük
Yüksek Kontrast
Erişebilirlik
Menü Saydamlığı
Orta
Yüksek Kontrast
Kapalı
Genişlet
Kapalı
Menüde arka plan ve yazı tipi için yüksek kontrastlı renkler ayarını yapın. Bu seçenek belirtildiğinde şeffaf menüler
mat hale gelir.
•• Kapalı / Açık
Genişlet
Menüde vurgulanan öğenin daha büyük görünüp görünmeyeceğini ayarlayın.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı / Açık
107
Kurulum
İlk ayarlar (Sistem)
Bu ürünü ilk kullandığınızda yaptığınız gibi başlangıç kurulumu adımları boyunca ilerleyin.
――4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası “0-0-0-0" şeklindedir.
MENU m → Sistem → Kurulum → ENTER E
PIN numarasını değiştirirseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
Sistem
Erişebilirlik
Kurulum
Zaman
Oto Kaynak Değiştirme
Güç Kontrolü
Eko Çözüm
Sıcaklık Kontrolü
77
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
108
Zaman
Saat Ayarı veya Kapanış Ayarı öğesini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, Zamanlayıcı işlevini kullanarak, ürünü belirtilen
saatte otomatik olarak açılacak veya kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
――Geçerli saati görmek istiyorsanız INFO düğmesine basın.
MENU m → Sistem → Zaman → ENTER E
Saat Ayarı
Zaman
Saat Ayarı öğesini seçin. Tarih veya Zaman öğesini seçip E düğmesine basın.
Saat Ayarı
DST
Kapalı
Kapanış Ayarı
Kapalı
Güç Açık Gecikmesi
0 sn
Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine basın. Bir giriş alanından diğerine
geçmek için sol ve sağ ok düğmelerini kullanın. Bittiğinde E düğmesine basın.
――Tarih ve Zaman öğelerini, uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basarak doğrudan ayarlayabilirsiniz.
DST
DST (Yaz Saati) işlevini açar veya kapatır.
Kapalı / Açık
•• Başlan. Tarihi: Yaz Saati'nin başlama tarihini ayarlayın.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Bit Tar.: Yaz Saatinin bitiş tarihini ayarlayın.
•• Zaman Ofseti: Saat diliminizdeki doğru saat farkını seçin.
Kapanış Ayarı
Önceden ayarlanmış bir süreden sonra ürünü kapatır.
(Kapalı / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk / 150 dk / 180 dk)
――Yukarı ve aşağı okları kullanarak bir zaman dilimi seçin ve E düğmesine basın. Kapanış Ayarı özelliğini iptal
etmek için, Kapalı öğesini seçin.
Güç Açık Gecikmesi
Birden fazla ürünü bağlarken, aşırı güç yüklenmesini önlemek amacıyla her ürün için açılış süresini ayarlayın (0–50
saniye aralığında).
109
Oto Kaynak Değiştirme
Ekranı Oto Kaynak Değiştirme Açık olarak açtığınızda ve önceki video kaynağı seçimi etkin olmadığında, ekran etkin
video için farklı video giriş kaynaklarını otomatik olarak arar.
MENU m → Sistem → Oto Kaynak Değiştirme → ENTER E
Oto Kaynak Değiştirme
Oto Kaynak Değiştirme Açık olduğunda, ekran video kaynağından otomatik olarak etkin video aranır.
Oto Kaynak Değiştirme
Mevcut giriş kaynağı tanınmadığında, Birincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Oto Kaynak Değiştirme
Kapalı
Birincil Kaynak Krtrma
Kapalı
끄기
Birincil Kaynak
Tümü
İkincil Kaynak
DVI
Hiçbir ana video kaynağı kullanılamadığında, İkincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Hem birincil hem de ikincil giriş kaynakları tanınmazsa, ekran etkin kaynak için iki arama gerçekleştirir, bu iki
aramanın birisi birincil diğeri ise ikincil kaynağı kontrol eder. Her iki arama da başarısız olursa, ekran ilk video
kaynağına geri döner ve hiç sinyal olmadığını gösteren bir mesaj görüntüler.
Birincil Kaynak seçimi Tümü olarak ayarlandığında, ekran etkin video kaynağını aramak için tüm video kaynak
girişlerini sırayla iki kez arar, hiç video bulunamazsa ilk video kaynağına geri döner.
Birincil Kaynak Krtrma
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Birincil giriş kaynağı bağlı durumdayken seçili birincil giriş kaynağını geri yükleyip yüklemeyeceğinizi seçin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, Birincil Kaynak Krtrma işlevi devre dışı olur.
Birincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için Birincil Kaynak ayarını belirtin.
İkincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için İkincil Kaynak ayarını belirtin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, İkincil Kaynak işlevi devre dışı olur.
110
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Prize takılı olduğu sürece bu özellik otomatik olarak ürünü açar. Güç düğmesine basılmasına gerek yoktur.
MENU m → Sistem → Güç Kontrolü → ENTER E
PC Modülü Gücü
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Kapalı
Bekleme Kontrolü
Güç Düğmesi
Ağ Beklemede
PC Modülü, ayrı olarak LFD'den etkin veya devre dışı konuma alınabilir.
Senk Güç-Açma
PC Modülü Gücü
Maks Güç Tasarrufu
•• Kapalı / Açık
Açık
Otomatik
Sadece Güç Açık
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
LFD'yi açmadan PC modülünü açmak için, Kapalı öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
Senk Güç-Kapama
PC modülünü kapatmadan LFD'yi kapatmak için Kapalı öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
Maks Güç Tasarrufu
PC belirli bir süre boşta kaldıktan sonra güç tüketimini azaltmak için ürünü kapatır.
•• Kapalı / Açık
――Yalnızca PC, DVI, HDMI, DisplayPort modunda kullanılabilir.
111
Bekleme Kontrolü
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Kapalı
PC Modülü Gücü
Maks Güç Tasarrufu
Bekleme Kontrolü
Güç Düğmesi
Ağ Beklemede
Ekran bekleme modunu giriş sinyali alındığında uygulanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
•• Otomatik
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, ekrana bir kaynak cihaz bağlı olsa bile güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
Bağlı kaynak aygıt yoksa Sinyal Yok mesajı görünür.
Açık
Otomatik
Sadece Güç Açık
Kapalı
•• Kapalı
Giriş sinyali algılanmazsa Sinyal Yok mesajı görünür.
――Bekleme Kontrolü seçeneği yalnızca, Kaynak öğesi PC, DVI, HDMI veya DisplayPort olarak ayarlandığında
etkin olur.
――Bir kaynak cihaz bağlı olasına rağmen Sinyal Yok mesajı görüntüleniyorsa, kablo bağlantısını kontrol edin.
――Sinyal Mesajı Yok seçeneği Kapalı olarak ayarlanırsa, Sinyal Yok mesajı görünmez.
Bu durumda, Sinyal Mesajı Yok ayarını Açık olarak belirleyin.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Açık
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
Güç Düğmesi
Güç düğmesi gücü açma/kapatma konumuna ayarlanabilir.
•• Sadece Güç Açık: Gücü açmak için güç düğmesini ilgili konuma getirin.
•• Güç Açık/Kapalı: Gücü açmak/kapatmak için güç düğmesini ilgili konuma getirin.
Ağ Beklemede
Bu özellik, ürün kapatıldığında ağ gücünü açık konumda tutar.
•• Kapalı / Açık
112
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Güç tüketimini azaltmak için ekran parlaklığını ayarlayın.
MENU m → Sistem → Eko Çözüm → ENTER E
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Eko Sensör
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Kapalı
Eko Sensör
Kapalı
Ekran Lamba Çizelgesi
Kapalı
Sinyal Yok Askıda
Kapalı
Oto Kapatma
4 saat
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Güç tasarrufunuzu arttırmak için resim ayarları odadaki ışığa otomatik olarak adapte olacaktır.
•• Kapalı / Açık
――Eko Sensör açıkken Görüntü altında Arka Işık ayarı belirlendiğinde Kapalı devre dışı kalır.
――Ekran kontrastı yeterli değilse Eko Sensör ayarını Kapalı olarak belirleyin.
Eko Sensör, Kapalı olarak ayarlanırsa enerji standartlarına uymayabilir.
Min Arka Işık
Eko Sensör öğesi Açık olduğunda, minimum ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Min Arka Işık en
karanlık arka ışık modudur. Min Arka Işık ayarının Arka Işık ayarından daha düşük olmasına dikkat edin.
――Eko Sensör öğesi Açık ise, ekran parlaklığı ortamdaki ışığın yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir (az miktarda
daha koyu veya daha açık olabilir).
113
Ekran Lamba Çizelgesi
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Kapalı
Ekran Lamba Çizelgesi
Eko Sensör
Kapalı
Lamba planını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
Ekran Lamba Çizelgesi
Kapalı
Sinyal Yok Askıda
Kapalı
Program1, Program2
Oto Kapatma
4 saat
Zaman
•• Kapalı / Açık
Panel parlaklığı belirlenen zamanda Lmba seçeneğinde ayarlı olan parlaklık değerine ayarlanacaktır.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Lmba
Panel parlaklığını ayarlayın. 100'e yakın bir değer paneli daha parlak hale getirir.
•• 0 ~ 100
Sinyal Yok Askıda
Herhangi bir kaynaktan sinyal gelmediğinde aygıtı kapatarak güç tasarrufu sağlayın.
•• Kapalı / 15 dk / 30 dk / 60 dk
――Takılı olan PC güç tasarrufu modundaysa devre dışıdır.
――Ürün, belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacaktır. Zaman, istendiği gibi değiştirilemez.
Oto Kapatma
Ürün, aşırı ısınmayı engellemek için kumandada bir düğmeye basmadığınız veya ürün ön panelindeki bir düğmeye
dokunmadığınızda seçilen saatler içinde otomatik olarak kapanacaktır.
•• Kapalı / 4 saat / 6 saat / 8 saat
114
Sıcaklık Kontrolü
Bu işlev, ürünün dahili sıcaklığını algılar. Kabul edilebilir olan sıcaklık aralığını belirleyebilirsiniz.
Varsayılan sıcaklık 77 C olarak ayarlanmıştır.
MENU m → Sistem → Sıcaklık Kontrolü → ENTER E
ederse, cihaz, aşırı ısınmayı önlemek için kapanacaktır.
Sistem
Sıcaklık Kontrolü
Ürün için önerilen çalışma sıcaklığı 75 ila 80 C'dir (40 C'lik ortam sıcaklığına bağlı olarak).
――Mevcut sıcaklık değeri belirlenen sıcaklık sınırını aşarsa, ekranda kararma olacaktır. Sıcaklık artmaya devam
77
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
115
Cihaz Yönetic.
MENU m → Sistem → Cihaz Yönetic. → ENTER E
Cihaz Yönetic.
Klavye Ayarları
Fare Ayarları
İşaretçi Ayarları
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ürününüze bağlı harici giriş cihazları için seçenekleri yapılandırın.
Klavye Ayarları
Ürüne bir klavye bağlandığında Klavye Ayarları menüsü gösterilir.
Klavye seçin
Şu anda bağlı olan klavyelerden kullanmak istediğiniz klavyeyi seçin.
――Sadece bir bağlı klavye kullanılabilir.
Klavye Seçenekleri
――Ülkeye bağlıdır.
Klavyenin Dili
Klavye giriş dilini belirtin.
Klavye Türü
Klavye türünü belirtin.
Girdi Dilini Değiştir
Giriş dilini değiştirmek için kullanılan tuş kombinasyonunu yapılandırın.
116
Cihaz Yönetic.
Klavye Ayarları
Fare Ayarları
İşaretçi Ayarları
Fare Ayarları
Ürüne bir fare bağlandığında Fare Ayarları menüsü gösterilir.
Fare seçin
Fare bağlantı ayarlarını veya bağlı fare cihazları için seçenekleri yapılandırın.
――Bağlı fare cihazları arasından sadece tek bir fare kullanılabilir.
Fare Seçenekleri
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
――Ülkeye bağlıdır.
Öncelikli Düğme
Temel işlevleri (tıklama ve giriş) yapacak fare düğmesini seçin.
•• Sol (Varsayılan) / Sağ
İşaretçi Hızı
Fare işaretçisi hızını belirleyin.
•• Yavaş / Standart / Hızlı
117
Cihaz Yönetic.
Klavye Ayarları
Fare Ayarları
İşaretçi Ayarları
İşaretçi Ayarları
İşaretçi boyutunu, hızını ve şeklini belirtin.
İmlecin Boyutu
İşaretçi boyutunu belirtin.
•• Küçük / Orta / Büyük / Ekstra büyük
İşaretçi Hızı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
İşaretçi hızını belirtin. Yüksek hız işaretçi hassasiyetini artırır.
•• Yavaş / Standart / Hızlı
İşaretçi Resmi
İşaretçi şeklini belirtin.
•• Image 1 ~ Image 10
118
Şununla çal
Ürünü kullandığınız ortama bağlı olarak uygun Şununla çal modu tercihini yapın.
Ana ekran, ayara bağlı olarak farklı olabilir.
MENU m → Sistem → Şununla çal → ENTER E
•• MagicInfo / URL Başlatıcı
Sistem
Şununla çal
MagicInfo
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
PIN Değiştir
MENU m → Sistem → PIN Değiştir → ENTER E
PIN Değiştir ekranı görüntülenir.
PIN için istediğiniz 4 basamaklı sayıyı seçip Yeni PIN'i Girin alanına girin. Aynı 4 basamaklı sayıyı Yeni PIN'i
Onaylayın alanına tekrar girin.
Onayla ekranı kaybolduğunda, Kapat düğmesine basın. Ürün yeni PIN'i hafızaya aldı.
――Varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0
Sistem
PIN Değiştir
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
119
Güvenlik
Güvenlik Kilidi
――4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası “0-0-0-0" şeklindedir.
PIN numarasını değiştirirseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
MENU m → Sistem → Güvenlik → ENTER E
•• Kapalı / Açık
Güvenlik
Güvenlik Kilidi
· Güç Açık Düğmesi
Güvenlik Kilidi işlevi, uzaktan kumandanın LOCK düğmesi dışında, ürünün ve uzaktan kumandanın tüm menüleri ve
düğmelerini kilitler.
Kapalı
Açık
USB Oto Oynatma Kilidi
Kapalı
Mobil Bağlantı Kilidi
Kapalı
Menülerin ve düğmelerin kilidini açmak için LOCK düğmesine basın ve parolayı girin (varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0).
Güç Açık Düğmesi
Güvenlik Kilidi etkinken uzaktan kumandadaki Güç düğmesinin cihazı açmasına izin vermek için bu özelliği açın.
•• Kapalı / Açık
USB Oto Oynatma Kilidi
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğinin otomatik olarak oynatılıp oynatılmayacağını seçin.
•• Kapalı
Bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğini otomatik olarak oynatın.
•• Açık
Bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğini otomatik olarak oynatmayın.
――MagicInfo içeriği bulunan bir USB aygıt bağlandığında beş saniye süreyle "USB Oto Oynatma Kilidi : Açık"
görüntülenir.
Mobil Bağlantı Kilidi
Signage ürününüz ile içerik paylaşmak için akıllı telefonlar ve tabletler gibi ağınızdaki diğer cihazları kısıtlayın.
•• Kapalı / Açık
120
Genel
Akıllı Güvenlik
TV'nizi ve bağlanan depolama aygıtlarını virüslere karşı korumak için sağlanan güvenlik aşağıdakileri içerir.
MENUm → Sistem → Genel → ENTERE
Akıllı Güvenlik
Genel
Akıllı Güvenlik korumasını Açmak/Kapatmak için bu seçeneği kullanın.
Akıllı Güvenlik
Açık
BD Wise
Açık
Anynet+ (HDMI-CEC)
Açık
HDMI Tak Çıkar
Açık
DivX® İsteğe Bağlı Video
Oyun Modu
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı / Açık
Tara
Virüs denetimi yapmak için TV'nizi ve bağlanana depolama aygıtlarınızı inceleyin.
Yalıtılmış Liste
Virüs içerdiği için Yalıtılan öğelerin listesidir.
İzinli Liste
Virüs içermediği algılanan ve İzin Verilen öğelerin listesidir.
Ayarlar
Akıllı Güvenlik seçeneklerini ayarlayın.
Otomatik Tarama
TV açıldığında otomatik olarak tara.
•• Kapalı / Açık
Otomatik olarak Yalıtılmış Listeye taşı
Virüsleri otomatik olarak Yalıtılanlar Listesi'ne taşı.
•• Kapalı / Açık
121
BD Wise
Genel
BD Wise'ı destekleyen Samsung DVD, Blu-ray ve Home Theater ürünleri için en iyi resim kalitesini sağlar. BD Wise
Açık olduğunda, resim modu otomatik olarak optimum çözünürlüğe değişir.
Akıllı Güvenlik
Açık
BD Wise
Açık
•• Kapalı / Açık
――BD Wise özelliğini desteleyen Samsung ürünlerini ürüne bir HDMI kablosuyla bağladığınızda kullanılabilir.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Açık
――BD Wise işlevi yalnızca, BD Wise işlevi olan bir kaynak aygıt bağlandığında etkinleşir.
HDMI Tak Çıkar
Açık
DivX® İsteğe Bağlı Video
Oyun Modu
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
122
Anynet+ (HDMI-CEC)
Genel
Akıllı Güvenlik
Açık
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
Açık
Anynet+ (HDMI-CEC)
Açık
HDMI Tak Çıkar
Açık
Anynet+, Samsung uzaktan kumandanızla Anynet+'yı destekleyen tüm bağlı Samsung cihazlarını kontrol etmenizi
sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung cihazlarıyla kullanılabilir. Samsung cihazınızın bu
özelliğe sahip olduğundan emin olmak için üzerinde Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.
――Anynet+ cihazlarını üründeki düğmeleri değil yalnızca ürün uzaktan kumandasını kullanarak kontrol
DivX® İsteğe Bağlı Video
Oyun Modu
edebilirsiniz.
――Ürün uzaktan kumandası bazı durumlarda çalışmayabilir. Bu olursa Anynet+ cihazını tekrar seçin.
――Anynet+, Anynet+ destekleyen AV aygıtı beklemede veya açık durumda olduğunda çalışır.
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
――PIP modunda, Anynet+ özelliği sadece AV aygıtı birincil ekran olarak bağlı olduğunda çalışır. AV cihazı ikincil
ekran olarak bağlandıysa Anynet+ özelliği çalışmaz.
――Anynet+ toplamda 12 AV aygıtına kadar destekler. Aynı türde 3 cihazı bağlayabileceğinize dikkat edin.
Anynet+ Menüsü
Anynet+ menüsü ürüne bağlı olan Anynet+ aygıtlarının türü ve durumuna bağlı olarak değişir.
――Anynet+ menüsünü görüntülemek için TOOLS düğmesine basın ve istediğiniz bir menüyü seçin.
Anynet+ Menüsü
Açıklama
PC’yi göster
Anynet+ modunu PC moduna değiştirir.
Cihaz Seç
Anynet+ cihaz listesini gösterir.
(aygıt_adı) MENÜ
Bağlı olan cihaz menülerinin menüsünü gösterir. Örn. bir DVD oynatıcı bağlı
olursa DVD oynatıcısının disk menüsü görünecektir.
(aygıt_adı) Araçlar
Bağlı olan cihazın araçlar menüsünü gösterir. Örn. bir DVD oynatıcı bağlı
olursa DVD oynatıcısının araçlar menüsü görünecektir.
――Cihaza bağlı olarak bu menü kullanılmayabilir.
(aygıt_adı) Başlık Menüsü
Bağlı olan cihaztaki diskin başlık menüsünü gösterir. Örn. bir DVD oynatıcı
bağlı olursa DVD oynatıcısındaki filmin başlık menüsü görünecektir.
――Cihaza bağlı olarak bu menü kullanılmayabilir.
123
Otomatik Kapatma
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Otomatik Kapatma
Ürün kapalıyken bir Anynet+ Cihazını otomatik olarak Kapalı olarak ayarlama.
Açık
Hayır
Cihaz arama
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Hayır / Evet
――Otomatik Kapatma öğesi Evet olarak ayarlanırsa, ürün kapandığında çalışan harici aygıtlar da kapanır.
――Aygıta bağlı olarak etkinleştirilmeyebilir.
Cihaz arama
Anynet+ Aygıtları Arasında Geçiş
1
TOOLS düğmesine basın, Anynet+ (HDMI-CEC) öğesini seçin ve E düğmesine basın.
2
Cihaz Seç öğesini seçin ve E düğmesine basın.
İstediğiniz aygıtı bulamazsanız listeyi yenilemek için Yenile'yi seçin.
3
Bir cihaz seçin ve sonra E düğmesine basın. Seçilen cihaza geçebilirsiniz.
――Cihaz Seç menüsü yalnızca, Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesini Açık olarak ayarladığınızda
görüntülenir.
――Seçilen cihaza geçme 2 dakika sürebilir. Geçiş işlemi sürerken değiştirme işlemini iptal edemezsiniz.
――Bir Anynet+ cihazını SOURCE düğmesine basarak seçtiyseniz ve sonra giriş kaynağını seçtiyseniz, Anynet+
işlevini kullanamazsınız.
――Cihaz Seç öğesini kullanarak bir Anynet+ aygıtına geçmiş yaptığınızdan emin olun.
124
Anynet+ için Sorun Giderme
Sorun
Anynet+ çalışmıyor.
Olası Çözüm
•• Aygıtın Anynet+ cihazı olduğunu kontrol edin. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ aygıtlarını destekler.
•• Anynet+ cihazı güç kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ cihazının Video/Audio/HDMI kablo bağlantılarına sahip olduğunu kontrol edin.
•• Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Uzaktan kumandanın Anynet+ ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ bazı durumlarda çalışmayabilir. (ilk kurulum)
•• HDMI kablosunu çıkarıp sonra tekrar bağladıysanız lütfen cihazları tekrar aradığınızdan veya ürünü kapatıp
tekrar açtığınızdan emin olun.
•• Anynet cihazının Anynet+ işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin.
Anynet+ başlatmak istiyorum.
•• Anynet+ cihazının ürüne düzgün bağlandığını ve Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ menüsünü görüntülemek için TOOLS düğmesine basın ve istediğiniz bir menüyü seçin.
Anynet+'dan çıkmak istiyorum.
•• Anynet+ menüsünde PC’yi göster öğesini seçin.
•• Ürün uzaktan kumandasındaki SOURCE düğmesine basın ve Anynet+ olmayan bir cihaz seçin.
Ekranda “Anynet+ cihazı
bağlantısı kaldırılıyor...” mesajı
görünür.
•• Anynet+'yı yapılandırırken veya yeni bir görüntüleme moduna geçmek için uzaktan kumandayı kullanamazsınız.
Anynet+ aygıtı oynatmıyor.
•• İlk kurulum devam ederken oynatma işlevini kullanamazsınız.
•• Uzaktan kumandayı ürün, Anynet+ yapılandırmayı tamamladıktan veya Anynet+'ya geçiş işlemini bitirdikten
sonra kullanın.
125
Sorun
Bağlı olan cihaz görüntülenmez.
Olası Çözüm
•• Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
•• HDMI kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
•• Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ cihazlarını tekrar arayın.
•• Anynet+ bir HDMI bağlantısı gerektirir. Cihazın ürününüze bir HDMI kablosuyla bağlı olduğundan emin olun.
•• Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
•• Bir güç kesintisinden veya HDMI kablosunun çıkmasından dolayı bağlantı sonlandırılırsa lütfen cihaz taramasını
tekrar edin.
126
HDMI Tak Çıkar
Genel
Akıllı Güvenlik
Açık
BD Wise
Açık
Anynet+ (HDMI-CEC)
Açık
HDMI Tak Çıkar
Açık
•• Kapalı / Açık
DivX® İsteğe Bağlı Video
Ürün için yetkili kayıt kodunu gösterir.
DivX® web sitesine bağlanır ve bu kodu kullanarak kayıt olursanız VOD kayıt dosyasını indirebilirsiniz.
DivX® VOD ile ilgili daha fazla bilgi için, "http://vod.divx.com" sitesini ziyaret edin.
DivX® İsteğe Bağlı Video
Oyun Modu
Bu özellik, bir DVI/HDMI kaynak cihazını açmak için gecikmeyi etkinleştirmekte kullanılır.
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Oyun Modu
PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağlanırken, oyun modunu seçerek daha gerçekçi bir oyun
tecrübesinin keyfini sürebilirsiniz.
•• Kapalı / Açık
――Oyun Modu için önlemler ve sınırlamalar
Oyun konsolunun bağlantısını kesip başka bir harici aygıt bağlamak için, kurulum menüsünde Oyun Modu
öğesini Kapalı olarak ayarlayın.
127
Sistemi Sıfırla
Bu seçenek Sistem altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENU m → Sistem → Sistemi Sıfırla → ENTER E
Sistem
Sistemi Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
128
Bölüm 11
Destek
Yazılım Güncelleme
Samsung'a Başvurun
MENU m → Destek → Yazılım Güncelleme → ENTER E
MENU m → Destek → Samsung'a Başvurun → ENTER E
Yazılım Güncelleme menüsü ürün yazılımınızı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
――Yükseltme tamamlanana kadar gücü kesmediğinize dikkat edin. Ürün, yazılım yükseltme
Ürününüz düzgün çalışmadığında veya yazılımı yükseltmek istediğinizde bu bilgiyi
görüntüleyin.
tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapanacak ve açılacaktır.
――Yazılımı yükselttiğinizde yaptığınız tüm video ve ses ayarları kendi varsayılan ayarlarına
Çağrı merkezlerimiz ile ürünler ve yazılımı nasıl indireceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.
――Samsung'a Başvurun ve ürün Model Kodu ve Yazılım Sürümü bilgilerini bulun.
Şimdi güncelle
Ana Sayfa'ya git
Yazılımı en son sürüme güncelleyin.
――Geçerli Sürüm: Bu, üründe yüklü olan yazılım sürümüdür.
Uzaktan kumandadaki HOME
geri dönecektir. Ayarlarınızı yazmanızı tavsiye ederiz, böylece bunları yükseltmeden sonra
kolayca sıfırlayabilirsiniz.
düğmesi kullanılarak erişilebilir.
MENU m → Destek → Ana Sayfa'ya git → ENTER E
Otomatik Güncelleme
Bir bellek cihazından ya da bağlı bir ağdan çeşitli içerikleri oynatmak için Ana Sayfa'ya git.
Bu özellik, ürün kullanılmadığında ürünü otomatik olarak günceller.
•• Kapalı / Açık
Tümünü Sıfırla
MENU m → Destek → Tümünü Sıfırla → ENTER E
Bu seçenek bir ekran için mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
129
Bölüm 12
Fotoğraf, video ve müziğin oynatılması (Medya oynatımı)
Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında kayıtlı video, fotoğraf ve müzik dosyalarının keyfini çıkarın.
Bir depolama aygıtında saklanan fotoğraf, video veya müzik dosyalarını oynatın.
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çeşitli içerikleri oynatın.
•• USB aygıtının kullanımı: Bir USB aygıtından video, fotoğraf ve müzik gibi medya içeriklerini oynatın.
•• Bir depolama aygıtının bağlanması: Akıllı telefon, kamera, PC ya da bulut servisi gibi bir depolama aygıtında saklı medya içeriğini oynatın.
Medya oynatma özelliğini USB aygıtıyla kullanmadan önce
aşağıdakileri okuyun
Dikkat
•• Ürüne bir USB bellek bağlamadan önce, verilerinizin kaybolmasını veya hasar görmesini engellemek için, dosyalarınızı yedekleyin.
Samsung Electronics herhangi bir verinin kaybolmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.
•• Yükleme işlemi devam ederken, USB aygıtını çıkarmayın.
•• Eğer bir USB aygıtı, bir USB ara kablosu ile bağlanmış ise, USB aygıtı tanınamayabilir veya aygıta kaydedilmiş olan dosyalar okunamayabilir.
•• Ürün, bağlanan USB aygıtını tanımazsa, USB aygıtındaki dosyalar bozulmuş veya oynatılamayacak hale gelmiş olabilir.
Bu durumda, USB aygıtını bir PC'ye bağlayarak biçimlendirip aygıtın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
•• 2 TB üzeri kapasiteye sahip USB HDD'ler desteklenmemektedir.
130
Medya oynatımı ile uyumlu aygıtlar
•• Bazı USB dijital kameralar, akıllı telefonlar ve ses cihazları ürünle uyumlu olmayabilir.
•• Medya oynatımı sadece USB MSC aygıtları ile uyumludur.
•• MSC; Yığın Depolama Sınıfı Toplu Veri Taşıma aygıtını ifade etmektedir.
MSC aygıtlarına örnek olarak, Thumb sürücüleri, Flash card okuyucular ve USB HDD'ler verilebilir. (USB hub'lar desteklenmemektedir.)
MSC aygıtları, doğrudan aygıt üzerindeki bir USB portuna bağlanmış olmalıdır.
•• Birden fazla Görüntü Transfer Protokolü (PTP) aygıtı bağlıysa, aynı anda bu aygıtlardan yalnızca biri çalışacaktır.
•• Birden fazla MSC aygıtı bağlanmışsa, bu aygıtlardan bazıları tanınamayabilir. Yüksek güç gerektiren USB aygıtları (500mA veya 5V) desteklenmeyebilir.
•• USB aygıtı bağlı veya kullanımdayken, aşırı ısınma uyarı mesajı görüntülenirse USB aygıtı tanınmayabilir veya çalışmayabilir.
•• Ürün Oto Koruma Süresi kısmında belirtilen bir süre boyunca kullanım dışı kalırsa ekran koruyucu devreye girer.
•• Bazı harici sabit disk sürücülerindeki güç tasarrufu modu, ürüne bağlanmanın ardından otomatik olarak devre dışı kalabilir.
Dosya sistemi ve biçimleri
•• Medya oynatımı lisanssız multimedya dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.
•• Medya Transfer Protokolü (MTP) desteklenmemektedir.
•• Desteklenen dosya sistemleri arasında FAT16, FAT32 ve NTFS (salt okunur) bulunmaktadır.
•• Medya oynatımı sıralı JPEG formatını destekler.
Progresif JPEG formatı desteklenmemektedir.
•• Daha yüksek çözünürlüğe sahip resimlerin ekranda görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
•• Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360x8640 pikseldir.
•• Bir dosya uyumlu değilse veya bozuksa, Desteklenmeyen Dosya Biçimi. mesajı görüntülenir.
•• Klasör görüntüleme modunda dosyaları ayırırken, her bir klasörde en fazla 1000 dosya görüntülenebilmektedir.
•• USB'de 8000'den fazla dosya ve klasör varsa, bazı dosya ve klasörler açılmayabilir.
•• Web sitelerinden indirilen ücretli DRM MP3 dosyaları yürütülememektedir.
Dijital Hak Yönetimi (DRM); verilerin güvenli dağıtımını sağlayarak ve/veya yasa dışı dağıtımını engelleyerek Internet veya benzer dijital medyalar ile
dolaşan verilerin telif haklarının korunması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
131
USB aygıtı kullanma
USB aygıtı bağlama
1
Ürününüzü açın.
2
Ürünün arka veya yan panelindeki USB bağlantı noktasına fotoğraf, müzik ve/veya film dosyaları içeren bir USB cihazını bağlayın.
3
Ürüne bir USB cihazı bağlanır bağlanmaz Oynatıcı sayfası otomatik olarak görüntülenir.
――Yalnızca bir USB aygıtı bağlanmışsa, USB aygıtına kaydedilmiş olan dosyalar otomatik olarak görüntülenir.
Güç adaptörüne sahip USB sabit
diskleri kullanmanız önerilmektedir.
――USB aygıtına kaydedilmiş olan içeriği görüntülemek için USB aygıtını aygıtın USB portlarından birine bağlayın.
USB aygıtını kaldırma
USB aygıtını Kaynak öğesinden kaldırma
1
Uzaktan kumandada SOURCE düğmesine basın. Bunun yerine, OSD menüsünden Kaynak öğesine de gidebilirsiniz.
SOURCE → Kaynak
USB aygıtlarının Disconnect USB
Device işlevi kullanılarak kaldırılması
önerilir.
2
Kaynak öğesinden USB seçeneğini tercih edin ve ardından uzaktan kumandadaki TOOLS düğmesine basın. Seçenekler menüsü gösterilir.
3
Disconnect USB Device öğesini seçin ve USB aygıtının bağlantısı kesilene kadar bekleyin. USB aygıtı bağlantısı kesilir.
132
Bir PC/mobil aygıttan medya içeriğinin yürütülmesi
Bir PC/mobil aygıt bağlantısının onaylanması
Bir PC ya da mobil aygıtta saklanan fotoğraf, video veya müzik dosyalarınızı oynatın.
Bir PC'den ya da üründeki mobil aygıttan medya içeriğini yürütmek için, PC ya da mobil aygıt ile bağlantının onaylanması gerekir.
1
Uzaktan kumandada SOURCE düğmesine basın. Bunun yerine, OSD menüsünden Kaynak öğesine de gidebilirsiniz.
SOURCE → Kaynak
2
Kaynak öğesinden Ağ seçimini yapın. Ağ Aygıtı menüsü görüntülenir.
3
Ekrandan Seçenekler öğesini ve ardından Multimedya Cihazı Ayarları öğesini seçin. Ürüne bağlı aygıtların bir listesi görüntülenecektir.
4
Bir aygıt seçin ve aygıt bağlantısını onaylayın. Yürütme sadece bağlanmasına izin verilen aygıtlarda mümkündür.
――Bir PC ya da mobil aygıttan medya içeriği yürütme isteğinin gönderilmesi ürün ile bağlantıya izin verilip verilmediğini soran bir mesajın
görüntülenmesine neden olur. Mesajdan faydalanarak aygıtları uygun şekilde bağlayın.
――Ağ yapılandırmasına ilişkin ayrınlar için bkz. Ağ Ayarları.
――Ürünün ve bilgisayarın aynı alt ağa bağlı olduğundan emin olun.
Tüm IP adresler, noktalarla ayrılmış dört kısımdan oluşmaktadır.
(Örneğin, IP adresi olarak; 111.222.333.444) Aynı alt ağa bağlı olduğunda, ürün ve bilgisayarın IP adresleri, dördüncü hane haricinde aynı olmalıdır. (Örn.
111.222.333.***)
133
Medya içerik listesi sayfasında sunulan özellikler
SOURCE → Kaynak → USB
Bir depolama aygıtındaki medya içerik listesi sayfası aşağıdaki özellikleri sağlar.
•• Sıralama kriter
Seçili dosya formatı altındaki medya içerik listesini istediğiniz bir görünüm modunda yeniden düzenleyin.
–– Filtre seçeneği Tümü olarak ayarlanmışsa bu menü öğesi kullanılamaz.
•• Filtre
Bir depolama aygıtında saklı Fotolar, Videolar ve Müzik içerikleri arasında sadece istenilen dosya formatındaki içerik dosyalarını görüntüleyin.
•• Seçenekler
–– Filtre seçeneği Tümü olarak ayarlanmışsa bu menü öğesi kullanılamaz.
134
Medya içerik listesi sayfasındaki menü öğeleri
Seçenek Adı
Slayt Gösterisi
Çalışmalar
Bir slayt gösterisini başlatın.
――Sıralama kriter seçeneği Klasör olarak ayarlanmışsa bu menü öğesi
Fotolar
Videolar
Müzik
c
kullanılamaz.
Şifreleme
Medya içeriğinin başlığı bozuk şekilde görünürse bir kodlama dili seçin.
c
Çlm list yndn adlndr
Bir çalma listesini yeniden adlandırın.
――Bu seçenek, Playliste Ekle menüsü kullanılarak bir çalma listesine içerik
c
Bir çalma listesini silin.
――Bu seçenek, Playliste Ekle menüsü kullanılarak bir çalma listesine içerik
c
Playliste Ekle
Bir çalma listesine dosya ekleyin ya da yeni bir çalma listesi oluşturun.
c
Seçileni Oynat
Medya içerik listesinden istediğiniz içeriği seçin ve oynatın.
c
c
c
Gönder
Medya içeriğini başka bir depolama aygıtına gönderin. Bu, PC'lerdeki
"kopyala" özelliği ile benzerdir.
c
c
c
Dizin
Bir depolama aygıtı çok fazla medya içeriğine sahip ise, medya içeriğini
uygun şekilde bulmak için bir dizin seçin.
――Sunulan dizinler, tarihler ve alfanümerik karakterler içerir.
c
c
c
eklenirse etkinleşir.
Çalma Listesini Sil
eklenirse etkinleşir.
――Sıralama kriter seçeneği Klasör olarak ayarlanmışsa bu menü öğesi
kullanılamaz.
135
Fotoğraf yürütme sırasında mevcut düğmeler ve özellikler
E ya da TOOLS düğmesine basılması ile aşağıdaki düğmeler görüntülenir. RETURN düğmesi düğmelerin kaybolmasını sağlar.
•• Duraklat / Oynat
Bir slayt gösterisini başlatın ya da durdurun. Bir slayt gösterisini kullanarak bir klasördeki tüm fotoğrafları oynatmak mümkündür.
–– Bir cihaz adı seçiliyken INFO
düğmesine basmak seçilen cihazla
ilgili bilgiyi görüntüleyecektir.
–– Bir dosya seçiliyken INFO düğmesine
basmak seçilen dosyayla ilgili bilgiyi
görüntüleyecektir.
•• Önceki / Sonraki
Önceki ya da sonraki fotoğrafı görüntüleyin.
•• Ayarlar
Seçenek Adı
Çalışmalar
Slayt Gösterisi
Ayarları
Hız: Slayt gösterisi hızını değiştirin.
Döndür
Fotoğrafları döndürün.
Zoom
Fotoğrafları 4x'e kadar yakınlaştırın.
Resim Modu
Resim Modu seçeneğini değiştirin.
Fon Müziği
Fotoğraflara bakarken arka plan müziği çalın.
――Aynı aygıta bir müzik dosyasının kaydedildiğinden emin olun.
Efektler: Fotoğraflar arasına geçiş efektlerini uygulayın.
――Arka plan müziği (Fon Müziği) çalarken mini oynatıcı gösterilir. Mini oynatıcıyı kullanarak çalan müziği duraklatın ya da başka
bir müziğe geçiş yapın.
――Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track
Hoparlör Seç
Arka plan müziğini (Fon Müziği) verecek bir hoparlörü seçin.
――Bu menü öğesi sadece arka plan müziği (Fon Müziği) çalarken mevcuttur.
Gönder
Açık fotoğrafları başka bir depolama aygıtına gönderin. Bu, PC'lerdeki "kopyala" özelliği ile benzerdir.
Bilgi
Bir dosya hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
136
Video oynatımı sırasında mevcut
düğmeler ve özellikler
Seçenek Adı
Sahne Seç
Bölüm Başlıkları: Aynı klasördeki başka bir videoyu seçin ve oynatın.
•• Duraklat / Oynat
Bir videoyu duraklatın ya da oynatın.
•• Geri sar / İleri sar
Bir videoyu geri sarın ya da hızlı ileri oynatın. Gerekirse, yürütmeyi
3x'e kadar hızlandırın. Oynatım hızını orijinal hıza getirmek için, ∂
öğesini seçin.
•• Önceki / Sonraki
Önceki videoyu oynatmak için,  öğesini iki kez seçin.  öğesinin bir
kez seçilmesi, geçerli videoyu baştan itibaren oynatacaktır.
Sonraki videoyu oynatmak için, ‚ öğesini seçin.
•• Ayarlar
Küçük resimler: Bir sahne seçin ve videoyu bu sahneden oynatın.
――Küçük resimler şu durumlarda kullanılamaz: 1) videonun küçük resmi henüz
çıkarılmamışsa, 2) video yalnızca ses içeriyorsa veya 3) video oynatma süresi 60
saniyeden kısaysa.
E ya da TOOLS düğmesine basılması ile aşağıdaki düğmeler görüntülenir.
RETURN düğmesi düğmelerin kaybolmasını sağlar.
Aşağıdaki özellikler duraklatma modunda mevcuttur. Sesin
duraklatma modunda duyulamayacağını dikkate alın.
Çalışmalar
Zaman Çubuğu: Dosyayı 10 saniyelik aralıklarla taramak veya belirli bir zaman girerek
videoda bu noktaya gitmek için l ve r düğmelerini kullanabilirsiniz.
Altyazı
Dil / Eşitle / Eşitlemeyi Sıfırla / Boyut / Şifreleme
――Altyazı düzgün görüntülenmiyorsa Şifreleme seçeneklerini değiştirin.
Tekrarla
Tekrarla seçeneğini ayarlayın.
Kapalı
Biri Tkrar: Geçerli videoyu tekrarlı şekilde oynatın.
Tümü Tekrar: Bir klasördeki tüm videoları tekrarlı şekilde oynatın.
Döndür
Bir görüntüyü döndürün.
Resim Boyutu
Ekran boyutunu değiştirin (Resim Boyutu). Desteklenen ekran boyutları görüntüye bağlı
olarak değişir.
Resim Modu
Resim Modu seçeneğini değiştirin.
Hoparlör Seç
Üründen ses verecek bir hoparlör seçin.
Ses Dili
İstenilen bir dili kullanarak bir videoyu oynatın. Bu özellik, sadece birden fazla formatı
destekleyen bir görüntü akış dosyası oynatılırken kullanılabilir.
Bilgi
Bir dosya hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
137
Müzik çalma sırasında mevcut düğmeler ve özellikler
•• Duraklat / Oynat
Müziği duraklatın ya da çalın.
•• Geri sar / İleri sar
Müziği geri sarın ya da hızlı çalın. Gerekirse, yürütmeyi 3x'e kadar hızlandırın. Önceki müzik dosyasını yürütmek için, ∂ öğesini iki kez seçin.
•• Önceki / Sonraki
Önceki müzik dosyasını yürütmek için,  öğesini iki kez seçin.  öğesinin bir kez seçilmesi, geçerli müziği baştan itibaren çalacaktır.
Sonraki müzik dosyasını yürütmek için, ‚ öğesini seçin.
•• Tekrarla
Tekrarla modunu ayarlayın. Biri Tkrar geçerli müzik dosyasını tekrarlı şekilde yürütür. Tümü Tekrar, bir klasördeki tüm dosyaları tekrarlı şekilde
yürütür.
•• Karışık
Karışık oynatma modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
138
Desteklenen Altyazı ve Medya oynatım dosya formatları
Altyazı
Harici
Dahili
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Kapsayıcı: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kapsayıcı: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kapsayıcı: MKV
•• Micro DVD (.sub veya .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kapsayıcı: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Süreli metin
Kapsayıcı: MP4
Desteklenen görüntü çözünürlükleri
Dosya Uzantısı
Tür
Çözünürlük
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Desteklenen müzik dosyası biçimleri
Dosya Uzantısı
Tür
Codec
Yorumlar
*.mp3
MPEG
MPEG1 Ses Katman 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Arama (atlama) işlevi desteklenmemektedir.
2 kanala kadar ses desteği
Desteklenen Video Biçimleri
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak oynatılmayacaktır.
•• İçerikler yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Çerçeve/sn oranından daha yüksek bir standart bithızı/çerçeveye sahipse ses veya video çalışmayabilir.
•• Dizin Tablosu hatalıysa Ara (Atla) işlevi desteklenmez.
•• Bir videoyu ağ bağlantısı ile oynattığınızda dosya tutukluğu yaşayabilirsiniz.
•• Videonun bit hızı 10 Mpbs'yi geçerse menünün görünmesi daha uzun zaman alabilir.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
Video Dekoderi
Ses Dekoderi
H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez.
WMA, kayıpsız ses desteklenmez.
MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
QCELP, AMR NB/WB desteklenmemektedir.
•• 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
Vorbis yalnızca Webm kapsayıcısındaysa, 2 kanala kadar destekler.
•• 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
GMC 2 ve üzeri olanlar desteklenmez.
Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
140
Dosya
Uzantısı
Kapsayıcı
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video Codec
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Çözünürlük
1920 x 1080
Kare hızı
(fps)
6~30
Bit hızı
(Mbps)
30
Ses Codec'i
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Hareketli JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Medya Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
*.divx
*.webm
WebM
VP8
Vorbis
141
Bölüm 13
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü
aşağıda belirtildiği gibi sınayın. Sorun
devam ederse, Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması
Gerekenler
Ürünü Sınama
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye doğru şekilde bağlı olmasına rağmen güç LED'i yanıp sönerken ekran boşsa, ürün sınaması gerçekleştirin.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video
denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
1
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2
Tüm kabloları üründen sökün.
3
Ürünü açar.
4
Sinyal Yok görüntülenirse, ürün normal çalışıyordur.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğün üzerinde bir mod seçilirse kısa süre için Uygun Olmayan Mod görüntülenir
(bkz. Desteklenen Çözünürlükler).
142
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Ürün ve PC arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin ve bağlantının sağlam olduğundan
emin olun.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı
olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI
veya DVI ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik
kartı sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar
üreticisiyle temasa geçin.)
Bir PC bağlı değilken PC dili Kaynak bölümünde gösterilir.
Bir PC bağlı olsa da olmasa da, PC her zaman Kaynak bölümünde gösterilir.
Ekran sorunu
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ekranda Sinyal Yok görüntüleniyor.
Ürünün bir kabloyla doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Bu mesaj, grafik kartından gelen bir sinyal ürünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını
aştığında görüntülenir.
Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakın ve ürünün teknik özelliklerine uygun olarak
maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin
143
Ekran sorunu
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Kaba ve İnce ayarlarını yapın.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC ve grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürünle uyumlu aralıkta ayarlandığını kontrol
edin. Ardından, gerekirse ürün menüsündeki Ek Bilgiler'e ve Standart Sinyal Modu Tablosu'na
başvurarak ekran ayarlarını değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
Görüntü öğesine gidin ve Renk Alanı ayarlarını ayarlayın.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Görüntü öğesine gidin ve Beyaz Dengesi ayarlarını ayarlayın.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir
yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Ürün otomatik olarak kapanır.
Sistem bölümüne gidin ve Kapanış Ayarı özelliğinin Kapalı seçeneğine ayarlanmış
olduğundan emin olun.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Ürüne bir PC bağlanmışsa, PC'nin güç durumunu kontrol edin.
Güç kablosunun ürüne ve duvar prizine düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun.
Bağlı bir cihazdan herhangi bir sinyalin geldiği algılanmazsa, ürün 10-15 dakika sonra
otomatik olarak kapanır.
Ürünün resim kalitesi satın alındığı bayi
mağazasındakinden farklıdır.
Yüksek tanımlı (HD) resim kalitesi elde etmek için bir HDMI kablosu kullanın.
144
Ekran sorunu
Ekran normal görünmüyor.
Kodlanmış video içeriği, bir spor etkinliği veya aksiyon filmi gibi hızlı hareket eden nesnelerin
bulunduğu sahnelerde görüntünün bozulmasına neden olabilir.
Düşük sinyal düzeyi veya düşük resim kalitesi görüntünün bozulmasına neden olabilir. Bu,
ürünün arızalı olduğu anlamına gelmez.
Bir metrelik mesafe içinde bir cep telefonu varsa analog ve dijital ürünlerde parazit
oluşturabilir.
Parlaklık ve renk normal görünmüyor.
Görüntü bölümüne giderek, Resim Modu, Renk, Parlaklık ve Netlik gibi ekran ayarlarını yapın.
Sistem öğesine gidin ve Enrj. Tasarrufu ayarlarını ayarlayın.
Ekran ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayın.
Ekranın kenarlarında kesik çizgiler görüntüleniyor.
Resim Boyutu, Ekrana Sığdır seçeneğine ayarlanmışsa, ayarı 16:9 olarak değiştirin.
Ekranda çizgiler (kırmızı, yeşil veya mavi) görülüyor.
Bu çizgiler, monitördeki DATA SOURCE DRIVER IC entegresinde arıza olduğunda görünür.
Sorunu çözmek için bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.
Görüntü kararsız hale geliyor ve ardından donuyor.
Önerilen çözünürlükten farklı bir çözünürlük değeri kullanıldığında veya sinyal kararlı
olmadığında ekran donabilir. Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü önerilen çözünürlük
değerine ayarlayın.
Tam ekran olarak görüntülenemiyor.
Ölçeklenmiş bir SD (4:3) içerik dosyası, bir HD kanal ekranın iki yanında siyah renkli
çubukların oluşmasına neden olabilir.
Ürünün en boy oranından farklı orana sahip bir video, ekranın üst ve alt tarafında siyah renkli
çubukların oluşmasına neden olabilir.
Üründe veya kaynak cihazda ekran boyutu ayarını tam ekran yapın.
145
Ses sorunu
Ses yok.
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya
da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Görüntü var, ancak ses yok.
Bir HDMI kablosu takılı ise, PC'de ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
Bir kaynak cihaz kullanılıyorsa
•• Ses kablosunun üründeki ses girişi bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olduğundan
emin olun.
•• Kaynak cihazın ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
(Örneğin, monitöre bir HDMI kablosu takılı ise, kablo yayın kutusunun ses ayarının HDMI
olarak değiştirilmesi gerekebilir.)
Bir DVI-HDMI kablosu kullanılıyorsa, ayrı bir ses kablosu gerekir.
Üründe bir kulaklık bağlantı noktası varsa, o noktaya herhangi bir şeyin bağlı olmadığından
emin olun.
Cihazın güç kablosunu çıkarıp tekrar takın ve ardından cihazı yeniden başlatın.
Hoparlörlerden parazit geliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin. Ses giriş bağlantı noktasına bir video kablosu
bağlanmadığından emin olun.
Kabloyu taktıktan sonra sinyal gücünü kontrol edin.
Düşük sinyal düzeyi sesin bozulmasına neden olabilir.
146
Uzaktan kumanda sorunu
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (+/-).
Pillerin boş olup olmadığını kontrol edin.
Güç kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ürünün yakınında herhangi bir özel aydınlatma ya da neon işaretin açık olup olmadığını
kontrol edin.
Kaynak cihaz sorunu
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
147
Başka sorunlar
Üründen plastik kokusu gibi bir koku geliyor.
Plastik kokusu normaldir ve zaman içinde kaybolur.
Monitör eğik görünüyor.
Üründen sehpayı çıkarıp tekrar takın.
Ses veya video zaman zaman kesiliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin ve gerekirse çıkarıp tekrar takın.
Çok sert veya kalın kablo kullanılırsa ses ve video dosyalarında bozukluklar meydana
gelebilir.
Dayanıklı olması için kabloların yeterince esnek olduğundan emin olun. Ürünü bir duvara
monte ederken, dik açılı kablolar kullanmanız önerilir.
Ürünün kenarlarında küçük tanecikler var.
Tanecikler ürün tasarımındandır. Ürün kusurlu değildir.
PC çözünürlüğünü değiştirmeye çalıştığımda, "Tanımlı
çözünürlük şu anda desteklenmiyor." iletisi görünüyor.
Giriş kaynağı çözünürlüğü ekranın maksimum çözünürlüğünden fazla ise "Tanımlı çözünürlük
şu anda desteklenmiyor." iletisi görünür.
Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü ekranda desteklenen bir çözünürlük değerine
ayarlayın.
Bir DVI-HDMI kablosu takılı iken, HDMI modunda
hoparlörlerden ses gelmiyor.
DVI kabloları ses verilerini aktarmaz.
HDMI Siyahlık Düzeyi, YCbCr çıkışına sahip bir HDMI
cihazında düzgün çalışmıyor.
Bu işlev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanılarak ürüne bir ses cihazı (örneğin, DVD
oynatıcı ve STB) bağlandığında kullanılabilir.
HDMI modunda ses gelmiyor.
Görüntü renkleri normal görünmüyor. Görüntü veya ses gidiyor. Ürüne sadece HDMI
standardının eski bir sürümünü destekleyen bir kaynak cihaz bağlandığında bu durum
meydana gelebilir.
Sesin duyulması için, ses kablosunu doğru giriş jakına taktığınızdan emin olun.
Bu sorunlar olduğunda, HDMI kablosu ile birlikte bir ses kablosu bağlayın.
Bazı PC ekran kartları ses içermeyen HDMI sinyallerini otomatik olarak tanımayabilir. Böyle
durumlarda, el ile bir ses girişi seçin.
Ses girişi
Ekran modu
PC
Otomatik
PC ayarları
DVI PC
Ses Girişi (Streo bağlantı
noktaları)
PC ayarları
148
Başka sorunlar
Kızılötesi sensörü çalışmıyor.
Uzaktan kumandadaki bir düğmeye basıldığında sensör ışığının yandığından emin olun.
Güç tasarrufu modunda, giriş kaynağı DisplayPort
olduğunda PC ekranı ayarları kaydedilemez.
Sistem → Güç Kontrolü öğesine gidin ve Maks Güç Tasarrufu ayarını Kapalı olarak belirleyin.
Alternatif olarak, PC ekran çıkışı ayarlarını tekrar yapılandırın. Setin açık olduğundan emin
olun.
Giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlıyken PC yeniden
başlatıldığında BIOS ve önyükleme ekranları görünmez.
Bilgisayarı set açıkken veya giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlı değilken yeniden başlatın.
149
S&C
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü
ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı
ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü →
Çözünürlüğü ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları
altında frekansı ayarlayın.
–– Ayarlarla ilgili diğer yönergeler
için PC'nizin veya grafik kartınızın
kullanım el kitabına bakın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları → Görüntü
adaptörü özellikleri → Monitör'e gidin ve Monitör ayarları altında Ekran yenileme hızı'nı
ayarlayın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü
Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü →
Çözünürlüğü Ayarla öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları öğelerine gidin ve
çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme
→ Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC'nin BIOS SETUP programındaki güç
tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Kişiselleştirme → Ekranı kilitle → Ekran zaman aşımı ayarları
→ Güç & uyku öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
150
Bölüm 14
Teknik Özellikler
Genel
–– Boyut
Model Adı
Panel
SH37F
Boyut
37 Sınıf (37,0 inç / 93,9 cm)
Görüntü alanı
899,712 mm (Y) x 253,044 mm (D)
Güç Kaynağı
–– Görüntü alanı
Y
AC 100 - 240 VAC (+/- %10), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)
* Muhafazayı takmak için, iç sıcaklığı 40 C veya altında tutun.
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
D
Depolama
Sıcaklık: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
151
――Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi
monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelde yaklaşık olarak milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlık görünebilir. Bu ürün performansını
etkilemez.
――Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması gerekebilir.
――Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.
152
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen
çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir. Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz
önerilir.
――Bir CDT ürününü (bir PC'ye bağlı) bir LCD ürünüyle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD ürün 85 Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD ürün ile değiştirmeden
önce CDT ürünü kullanarak dikey frekansı 60 Hz olarak değiştirin.
Model Adı
Senkronizasyon
Çözünürlük
SH37F
Yatay Frekans
26 - 81 kHz
Dikey Frekans
50 - 75 Hz
Uygun çözünürlük
1920 x 540 @ 60 Hz
Maksimum çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
PC'nizden aşağıdaki standart sinyal modlarına ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait
değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
153
–– Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına
tek bir satırı taramak için gerekli
süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı
yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay
frekans kHz cinsinden ölçülür.
–– Dikey Frekans
Ürün, izleyicinin gördüğünü
göstermek için saniye başına tek bir
görüntüyü bir kaç kez görüntüler
(bir flüoresan lamba gibi). Saniyede
tekrarlı olarak görüntülenen tek bir
görüntünün hızı dikey frekans veya
yenilenme hızı olarak adlandırılır.
Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür.
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 540
27,917
49,940
67,000
-/+
VESA, 1920 x 540
33,614
59,812
81,750
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
154
Bölüm 15
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin
ziyareti için ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca
seçenekleri ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir
mühendisin yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba,
Filtre, Şerit vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce
Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu
temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
155
En İyi Görüntü Kalitesi ve Görüntü İzi Yanma
Koruması
Siyah Matriks
Ortak
Elektrot (ITO)
Renk Filtresi
En İyi Görüntü Kalitesi
•• Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelinde yaklaşık milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak
veya daha koyu görünebilir. Bu ürün performansını etkilemez.
–– panel türüne göre alt piksel sayısı: 6.220.800
Kaynak
Boşalt
•• Resim kalitesini artırmak için Otomatik Ayarlama öğesini çalıştırın. Otomatik ayarlamadan
sonra yine parazit görülüyorsa, Kaba veya İnce öğesini ayarlayın.
•• Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu
piksellere yol açabilir.
–– Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya dinamik ekran
koruyucusunu etkinleştirin.
TFT
Geçit
Piksel
Elektrotu (ITO)
Saklama
Kapasitörü (Cs)
Veri Yolu Hattı
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
Görüntü izi yanması nedir?
LCD panel normal şekilde çalışırken, görüntü izi yanması meydana gelmemelidir. Normal
çalışma, sürekli olarak değişen desenler anlamına gelir. LCD panel uzun bir süre (12 saatten daha
fazla) sabit bir desen görüntülerse, sıvı kristalleri kontrol eden piksellerdeki elektrotlar arasında
hafif bir voltaj farkı meydana gelebilir.
Elektrotlar arasındaki bu voltaj farkı zamanla artar ve sıvı kristallerin zayıflamasına neden olur.
Bu gerçekleşirse, desen değiştiği halde önceki görüntü ekranda kalabilir. Bunu önlemek için,
toplam voltaj farkı azaltılmalıdır.
――Bir LCD panel uygun koşullarda çalıştırıldığında kalıcı görüntü izi oluşmaz.
156
Kalıcı görüntü izinin önlenmesi
――Ürünü görüntü izi yanmasından korumanın en iyi yolu gücü kapatmak veya PC'yi ya da
sistemi kullanılmadığında ekran koruyucu çalıştıracak şekilde ayarlamaktır. Ayrıca, talimat
kılavuzuna dayanarak Garanti hizmeti de sınırlanabilir.
•• Güç Kapalı, Ekran Koruyucu ya da Güç Tasarrufu Modu
–– 12 saat boyunca kullandıktan sonra, ürünü 2 saat kapatın.
–– PC'nizde, Ekran Özellikleri > Güç kaynağı öğesine gidin ve ürünü gerektiği şekilde güç
kapalı olarak ayarlayın.
–– Bir ekran koruyucunun kullanılması önerilir.
Tek renkli veya hareketli bir görüntüye sahip ekran koruyucu kullanmanız en iyisidir.
•• Düzenli renk Değişimi
–– 2 renk kullanın
Yukarıda gösterildiği gibi, her 30 dakikada bir 2 renk arasında geçiş yapın.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Kontrast parlaklıkta bir metin rengi ile arka plan renginin bir arada olmasından kaçının.
(Parlaklık: saçılan ışık miktarına bağlı olarak rengin ne kadar aydınlık veya karanlık
olduğunu ifade eder.)
――Görüntü izi yanmasını arttıracağı için gri kullanmaktan kaçının.
――Kontrast parlaklıkta renkler (siyah ve beyaz; gri) kullanmaktan kaçının.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Düzenli Metin renk Değişimi
–– Benzer parlaklıkta renkler kullanın.
Aralık: 30 dakikada bir metin rengini ve arka plan rengini değiştirin.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Aşağıda gösterildiği gibi, her 30 dakikada bir metni hareket ettirin ve değiştirin.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Bir logoyla birlikte düzenli olarak hareketli bir görüntü görüntüleyin.
Aralık: 4 saat kullandıktan sonra 60 saniye boyunca bir logoyla birlikte hareketli
görüntü görüntüleyin.
157
Lisans
Dolby Laboratories'den alınan lisans kapsamında üretilmiştir.
Dolby ve double-D simgesi Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674,
5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567,
7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol,
and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Ⓡ
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802.
DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered
trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS,
Inc. All Rights Reserved.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi
Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde
mevcuttur. Açık Kaynak Lisans Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi hakkında bilgi için, Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçin
veya oss.request@samsung.com adresine e-posta gönderin.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
158
Terminoloji
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Yukarıdaki tarama
hızlarından her birisi ekran
çözünürlüğünü belirleyen etkili
tarama satırlarının sayısını gösterir.
Tarama hızı tarama yöntemine bağlı
olarak i (titreşimli) veya p (ilerleyen)
olarak gösterilebilir.
- Tarama
Tarama ilerlemeli olarak bir
görüntüyü oluşturan piksellerin
gönderilme işlemini belirtir. Piksel
sayısının daha fazla olması daha net
ve daha canlı görüntü sağlar.
- İlerleyen
İlerleyen tarama modunda,
piksellerin tüm satırları ekran
üzerinde birer birer taranır
(ilerleyen).
- Titreşimli
Titreşimli tarama modunda,
piksellerin her bir satırı önce üstten
alta taranır ve ardından geriye kalan
piksellerin satırları (taranmamış)
taranır.
Taramasız Mod ve Taramalı
Mod____ Taramasız Mod (ilerleyen
tarama) bir ekranın üstünden altına
doğru ilerlemeli bir şekilde yatay
satırı görüntüler. Taramalı mod önce
tek sayılı satırları ve sonra çift sayılı
satırları görüntüler. Taramasız mod
esas olarak monitörlerde kullanılır,
çünkü ekran netliği meydana getirir
ve taramalı mod esas olarak TV'lerde
kullanılır.
Nokta Aralığı____ Ekran; kırmızı,
yeşil ve mavi noktalardan oluşur.
Noktalar arasındaki mesafenin daha
olması daha yüksek çözünürlük
meydana getirir. Nokta aralığı aynı
renkteki noktalar arasında en kısa
mesafe anlamına gelir. Nokta aralığı
milimetre cinsinden ölçülür.
Dikey Frekans____ Ürün, bir
görüntünün görüntüleyiciye
gösterilmesi için saniyede pek
çok kez tek bir görüntüyü gösterir
(titreyen bir flüoresan lamba
gibi). Saniyede tekrarlı olarak
görüntülenen tek bir görüntünün
hızı dikey frekans veya yenilenme
hızı olarak adlandırılır. Dikey frekans
Hz cinsinden ölçülür.
Örn. 60Hz, tek bir görüntünün
saniyede 60 kez görüntülendiği
anlamına gelir.
Yatay Frekans____ Ekranın sol
tarafından sağ tarafına tek bir satırı
taramak için gerekli süredir. Yatay
döngünün karşıt sayısı yatay frekans
olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz
cinsinden ölçülür.
Kaynak____ Giriş kaynağı, video
kamera, video veya DVD oynatıcı
gibi ürüne bağlı bir video kaynağı
anlamına gelir.
Tak & Çalıştır____ Tak & Çalıştır,
en iyi görüntüleme ortamı sunmak
için bir monitör ve PC arasında
otomatik bilgi alışverişi sağlayan
bir işlevdir. Ürün Tak & Çalıştır
özelliğini kullanmak için VESA DDC
(uluslararası standart) kullanır.
DVD (Dijital Çok Amaçlı Disk)____
DVD, MPEG-2 video sıkıştırma
teknolojisi kullanarak çoklu ortam
(ses, video, oyun) uygulamalarını
kaydedebileceğiniz CD boyutunda
bir veri depolama diski anlamına
gelir.
Çözünürlük____ Çözünürlük bir
ekranı oluşturan yatay noktaların
(piksel) ve dikey noktaların
(piksel) sayısıdır. Ekran ayrıntı
düzeyini temsil eder. Daha yüksek
çözünürlük ekranda daha fazla
verinin görüntülenmesini sağlar
ve birden fazla görevi aynı anda
gerçekleştirmek için kullanışlıdır.
Örn. 1920 X 1080 değerinde bir
çözünürlük 1.920 yatay pikselden
(yatay çözünürlük) ve 1.080 dikey
pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.
HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya
Arabirimi)____ Dijital ses kaynağına
ve ayrıca yüksek tanımlı ses
kaynağına sıkıştırma olmaksızın tek
bir kablo kullanarak bağlanabilen bir
arayüzdür.
Çoklu Ekran Kontrolü (MDC)____
MDC (Çoklu Ekran Kontrolü)
bir PC kullanarak birden fazla
ekran cihazının aynı anda kontrol
edilmesini sağlayan bir uygulamadır.
Bir Pc ve monitör arasındaki
iletişim RS232C (seri veri iletimi) ve
RJ45 (LAN) kabloları kullanılarak
gerçekleşir.
159
İmalatçı
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
(Maetan dong) 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Korea
Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117
LVD
Korea Testing Laboratory (KTL)
87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul 152-718 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-1309
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-31-330-1700
UL (Demko) Korea, Ltd.
#808, Manhatan Building, 36-2 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 150-749, Korea
Tel: + 82-2-2009-9100
TÜV Rheinland Korea Ltd.
Test Center 4F, E&C Venture Dream Tower 6, 197-28, Guro-dong, Guro-gu 152-719 Seoul KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-9941
EMC
DT&C Co., Ltd.
42, Yurim-ro, 154 beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-935, Korea
Tel: + 82-31-321-2664
KCTL Inc.
65, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-390, Korea
Tel: + 82-70-5008-1021
CTK Co., Ltd.
113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-339-9970
ONETECH Corp.
43-14, Jinsaegol-gil, Chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 464-862 Korea (301-14 Daessangnyeong-ri)
Tel: + 82-31-799-9500
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-31-330-1700
SGS Korea Co., Ltd.
Giheung1 - 35, Giheungdanji-ro 121beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-8007-5301
Giheung2 - 23, Giheungdanji-ro 24beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-548-0711
CS & Environment Centre of
Samsung Electronics Co., Ltd.
(Maetan-Dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea
Tel: + 82-31-277-7752
Download PDF

advertising