Samsung | DB43J | Samsung DB43J Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
DBJ (DB43J DB49J)
QBH (QB65H QB75H)
QHH (QH55H QH65H)
QMH (QM49H QM55H QM65H)
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
DBJ, QBH, QHH modelleri için önerilen günlük kullanım süresi en fazla 16 saattir.
Ürün günlük olarak 16 saatten fazla süreyle kullanılırsa garanti geçersiz olabilir.
Bu ürünün ortalama yasam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
6
Güvenlik Önlemleri
Temizleme
Depolama
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
7
7
8
8
9
11
Hazırlıklar
Kablo Bağlantısı
Bağlantı
Denetim Kodları
30
33
34
Bir Kaynak Cihaz Bağlama
ve Kullanma
MDC Program Yükleme/Kaldırma
Kurulum
Yüklemeyi Kaldırma
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
42
42
PC’ye bağlama
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama (Dijital tip)
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
42
42
43
43
44
14
14
Parçalar
Denetim Masası
Arka Taraf
Hırsıza Karşı Kilit
Uzaktan Kumanda
15
15
19
22
23
Harici Monitör Bağlama
45
Video Cihazına Bağlama
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
46
46
47
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum Kılavuzu) 25
Eğme Açısı ve Döndürme
25
Havalandırma
25
Bir Ses Sistemi Bağlama
27
Uzaktan Kumanda (RS232C)
30
28
28
29
54
MDC Kullanma
Bileşenleri Kontrol Etme
Bileşenler
Duvar Montajının Kurulumu
Duvar Montajının kurulumdan önce
hazırlanması
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
Uzak Çalışma Alanı
55
55
55
MDC'ye Bağlanma
56
RS-232C (seri veri iletişim standartları) ile MDC
kullanma
56
Ethernet ile MDC Kullanma
57
Oynatıcı özelliği
47
Oynatıcı
İçeriği görüntüleme
İçerik yürütülürken
Mevcut menü
Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri
59
59
60
60
61
Güç kablosu bağlantı kılavuzu
48
Zamanlama
66
Ağ kutusunu bağlama (ayrıca satılır)
49
Ürünü Klonla
67
Ağ kutusuna bağlanma (ayrıca satılır)
MagicInfo
50
50
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak
Web Browser
52
52
53
ID Ayarları
Cihaz Kimliği
Cihaz ID Oto Ayarı
PC Bağlantı Kablosu
68
68
68
68
Video Wall
Video Wall
69
69
2
İçindekiler
Horizontal x Vertical
Ekran Konumu
Biçim
69
70
70
HLG / ST.2084 / BT.1886
84
Kalibre Edilmiş Değer
84
Gelişmiş Ayarlar
Kontrast İyileştirici
Siyah Tonu
Ten Tonu
Salt RGB Modu
Renk Alanı Ayarları
HDMI UHD Color
Hareketli Aydnltma
HDR+ Modu
85
85
85
85
85
86
86
86
86
87
87
87
88
88
89
89
90
Ağ Durumu
71
Resim Modu
72
Açma/Kapatma Zmnlycsı
Açma Zmnlycsı
Kapama Zmnlycsı
Tatil Yönetimi
73
73
74
74
Kayan yazı
75
URL Başlatıcı
76
URL Başlatıcı Ayarları
77
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
Geçerli saati ayarlama
78
79
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Dijital Temiz Görünüm
HDMI Siyahlık Düzeyi
Film modu
Auto Motion Plus Ayarları
Yerel Karartma
Dinamik Arka Işık
80
Resim Boyutu Ayarları
Resim Boyutu
Ekrana sığdır
Yakınlaştırma ve Konumlandırma
91
91
91
91
Görüntüyü Sıfırla
92
Ekran Ayarı
Resim Modu
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik / Renk /
81
Ton (Y/K)
Renk Sıcaklığı
82
Beyaz Dengesi
2 Nokta
20 Nokta Ayarları
83
83
83
Gamma
84
Ekran Gösterimi
Ekran Yönelimi
93
Ekran Menüsü Yönü93
Kaynak İçerik Yönü93
En-Boy Oranı93
Ekran Koruması
94
Oto Koruma Süresi94
Ekrn Yanması Korums94
Mesaj Ekranı
Kaynak Bilgisi
Sinyal Mesajı Yok
MDC Mesajı
İndirme Durumu Mesajı
97
97
97
97
97
Dil
98
Ekran Gösterimi sıfırla
98
Ses Ayarlama
Ses Modu
99
Balans
100
Ekolayzer
100
HDMI Ses
100
Görüntülü Aramada Ses
100
Ses Çıkışı
101
Oto ses ayar
101
3
İçindekiler
Ses Sıfırlama
101
Ağ
Ağ Durumu
102
Ağ Ayarlarını Aç
Ağ Türü
Ağ Ayarları (Kablolu)
Ağ Ayarları (Kablosuz)
WPS Kullan
102
102
103
105
107
Sunucu Ağ Ayarları
Sunucuya Bağlan
MagicInfo Modu
Sunucu Erişimi
FTP Modu
Proxy Sunucusu
108
108
108
108
108
108
Aygıt Adı
108
Sistem
Erişebilirlik
Yüksek Kontrast
Genişlet
109
109
109
Kurulumu Başlat
110
Dok. Kontrol
Dok. Kontrol
Yönetici Menüsü Kilidi
110
110
110
Zaman
Saat Ayarı
DST
Güç Açık Gecikmesi
111
111
111
111
Oto Kaynak Değiştirme
Oto Kaynak Değiştirme
Birincil Kaynak Krtrma
Birincil Kaynak
İkincil Kaynak
112
112
112
112
112
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
PC Modülü Gücü
Maks Güç Tasarrufu
Bekleme Kontrolü
Ağ Beklemede
Güç Düğmesi
113
113
113
113
114
114
114
Eko Çözüm
Güç Tasarrufu Modu
Eko Sensör
Ekran Lamba Çizelgesi
Sinyal Yok Askıda
Oto Kapatma
115
115
115
116
116
116
Sıcaklık Kontrolü
117
Harici Cihaz Yöneticisi
Klavye Yöneticisi
Cihaz Bağlama Yöneticisi
118
118
118
Şununla çal
119
PIN Değiştir
119
Güvenlik
Güvenlik Kilidi Açık
Düğme Kilidi
USB Oto Oynatma Kilidi
Mobil Bağlantı Kilidi
Uzaktan Yönetim
Ağ Bağlantı Noktası
USB Bağlantı Noktası
120
120
120
120
121
121
121
121
Genel
Akıllı Güvenlik
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Tak Çıkar
Kişisel Logo
Oyun Modu
Depoyu Boşaltmak
Düzensiz Video Duvarı
122
122
122
124
124
125
125
125
Sistemi Sıfırla
126
Destek
Yazılım Güncelleme
Şimdi Yükselt
Otomatik Güncelleme
127
127
127
Samsung'a Başvurun
127
Tümünü Sıfırla
127
4
İçindekiler
Sorun Giderme Kılavuzu
Ek
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
128
128
128
129
S ve C
135
Teknik Özellikler
Genel
136
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
138
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
Bir ürün kusuru yoksa
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse
Diğer
143
143
143
143
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
Görüntü izi yanması nedir?
Önerilen önleme uygulamaları
144
144
144
Lisans
145
Terminoloji
146
5
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© 2017 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine ait olabilir.
•• Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
–– (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
–– (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
•• Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size
bildirilecektir.
6
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Temizleme
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli
olun.
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden
farklı olabilir.
Dikkat
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
1
Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2
Güç kablosunu üründen çıkarın.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
3
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
Ürünü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
•• Alkol, çözücü veya yüzey aktif madde içeren
deterjanlar kullanmayın.
!
•• Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla
ıslatıp iyice sıkın.
5
Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
6
Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
7
Depolama
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
Parlak ürünlerin özelliğinden dolayı, yakınlarda UV nemlendiricisi kullanılıyorsa üründe beyaz
renkli lekeler oluşabilir.
――Ürünün iç kısmını temizlemek gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (servis
•• Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik
kablosunun ağır bir eşyanın altında bırakmamaya dikkat edin.
ücreti alınır).
Elektrik ve Güvenlik
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden
farklı olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına
yerleştirmeyin.
Uyarı
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi
kullanmayın.
Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle
temizleyin.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
•• Yangına neden olabilir.
Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
•• Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
!
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik
çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
•• Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
!
8
Kurulum
Dikkat
Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Uyarı
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.
•• Yangına neden olabilir.
Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik
kablosunu kullanın. Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Duvar montajı askısını bir teknisyenin takmasını sağlayın.
!
•• Kalifiye olmayan kişilerin montaj yapması yaralanmaya neden
olabilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
•• Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik
kablosunun çıkarılması gerekir.
!
!
•• Yalnızca onaylı dolapları kullanın.
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu
alanlara yerleştirmeyin.
•• Uzaktan kumandanın güç düğmesine basıldığında ürünün
elektriğinin tümüyle kesilmediğini aklınızda bulundurun.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa
yerleştirin.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
!
Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Çocuklar boğulabilir.
!
9
Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir
raf, eğimli bir yüzey, vb.)
Dikkat
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir
veya yangına neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman
bulunan yerlere kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ekran hasara uğrayabilir.
!
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak
nesnelere maruz bırakmayın.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt
kenarının dışarı taşmadığından emin olun.
•• Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•• Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara
yerleştirin.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
•• Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Ürünü yere yavaşça koyun.
•• Ön kısım ağır olduğundan, ürünü düz ve dengeli bir yüzeye
yerleştirin.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden
olabilir. Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
SAMSUNG
!
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler,
aşırı sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok
uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün
performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
•• Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung
Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne danışmayı unutmayın.
10
Çalışma
Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar
(oyuncak, şeker, vb.) bırakmayın.
•• Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün
veya ağır nesneler düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
Uyarı
Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz
sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu
çıkarın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
!
Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın,
güç kablosunu ve bağlı olan diğer kabloları çıkarın.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
!
!
Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik
kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket
ettirmeyin.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin
vermeyin.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca,
alanı hemen havalandırın.
•• Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
•• Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
!
GAS
Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, güç düğmesini kapatın
ve elektrik kablosunu çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek
kaldırmayın veya taşımayın.
•• Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
11
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
Dikkat
•• Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi
yanmasına veya kusurlu piksellere yol açabilir.
!
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından
engellenmediğinden emin olun.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
100
Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb.
yoluyla) metal nesneler (yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.)
veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün
gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan
emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
•• Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç
tasarrufu modunu veya hareketli resim içeren bir ekran
koruyucuyu etkinleştirin.
-_-
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız
durumlarda elektrik kablosunu prizden çıkarın.
•• Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik
çarpmasına veya elektrik kaçağına neden olabilir.
!
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
•• Görüşünüz bozulabilir.
!
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal
nesneler koymayın.
•• Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden
olabilir.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün
gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan
emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
12
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan pilleri ağzına almamasına
dikkat edin. Pilleri, bebek veya çocukların erişemeyeceği bir yere
koyun.
•• Göz yorgunluğu geçer.
•• Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal doktorunuza başvurun.
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin
olun.
!
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Sadece belirli standartlaştırılmış pilleri kullanın ve yeni bir pil ile
kullanılmış bir pili aynı anda kullanmayın.
•• Aksi takdirde piller zarar görebilir veya içteki sıvının sızıntısı
nedeniyle yangına, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.
!
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
Piller (ve şarj edilebilir piller), sıradan bir atık değildir ve geri
dönüşüme gönderilmelidir. Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin
geri dönüşüm amacıyla gönderilmesinden müşteri sorumludur.
•• Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
!
•• Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç sıvısının akması nedeniyle
yangına, bedensel yaralanmaya ya da zarara yol açabilir.
•• Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve
yaralanmaya neden olabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
!
•• Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir pilleri bulunduğu yere
yakın bir geri dönüşüm merkezine ya da benzer türde pil ya da
şarj edilebilir pil satan bir mağazaya götürebilir.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok
yükseğe ayarlamayın.
•• Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol
açabilir.
13
Bölüm 02
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
Bileşenler
–– Herhangi bir parça eksikse, ürünü
satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
–– Bileşenlerin görünümü resimlerde
gösterilenlerden farklı olabilir.
–– Ürün ile birlikte altlık
sağlanmamaktadır. Ayrı olarak
satın aldığınız bir standı monte
edebilirsiniz.
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti Kartı
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Mevzuat kılavuzu
Güç kablosu
–– RS232C adaptörü, D-SUB (9-pimli)
türü RS232C kablo kullanılarak
başka bir monitöre bağlanmak için
kullanılabilir.
Piller
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Uzaktan Kumanda
Duvara Montaj Adaptörü (4 Adet)
KABLO TUTUCU (3 Adet)
(Desteklenen modeller: QHH)
(Desteklenen modeller: QBH, QH65H)
RS232C(IN) Adaptör
Bağlantı Kutusu Kapağı
(Desteklenen modeller: QHH)
14
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
Parçalar
verilmeden değiştirilebilir.
Parçalar
Denetim Masası
DBJ
Ara parça logosu
QHH
Açıklama
Ara parça logosunu güç kullanarak çekmeyin. Logo yırtılabilir veya kopabilir.
――Desteklenen modeller: QB65H, QMH
İlgili işlevi gerçekleştirmek için uzaktan kumandayı ürünün ön yüzünde alt tarafa
doğrultarak bir düğmeye basın. Uzaktan kumanda sensörü ürünün alt tarafında
bulunur.
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları
Hoparlör
Hoparlör
Uzaktan kumanda
sensörü
QB65H / QMH
kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden
olabilir.
Uzak/eko sensörü kullanmak için, kayar panel tuşunun
ürünün altından çıkıntı yaptığından emin olun.
――Desteklenen modeller: QB65H, QHH, QMH
Uzaktan kumanda sensörü
& Panel düğmesi
Hoparlör
QB65H / QHH / QMH
Panel düğmesi
Panel tuşunu kullanmak için kayar panel tuşunun ürünün
altından çıkıntı yapmadığından emin olun.
――Desteklenen modeller: QB65H, QHH, QMH
Ara parça logosu
Uzaktan kumanda sensörü
& Panel düğmesi
Uzaktan kumandayı üründeki sensörden 7 m ila 10 m dahilinde, sol ve sağdan 30°'lik bir açıyla kullanın.
――Kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve geri dönüştürün.
――Yeni ve kullanılmış bir pili bir arada kullanmayın. Her iki pili aynı anda değiştirin.
――Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmadığında pilleri çıkartın.
15
――Panel tuşu ürünün önünde sağ altta bulunur.
――Ürün açıkken panel düğmesindeki P düğmesine bastığınızda kontrol
Düğmeler
Ürünü kapatır.
menüsü görüntülenir.
Güç Kapalı
Kontrol menüsü
Açıklama
Kontrol menü ekranı görüntülenirken, Panel tuşuna kısaca basarak imleci
öğesine taşıyın ve ürünü kapatmak için panel tuşuna basıp
Güç Kapalı
basılı tutun.
Bağlanan giriş kaynağını seçer.
Kaynak
Güç Kapalı
Kaynak
Kontrol menü ekranı görüntülenirken, panel tuşuna kısaca basarak imleci
Kaynak
öğesine taşıyın ve giriş kaynağı ekranını görüntülemek için panel
tuşuna basıp basılı tutun.
Giriş kaynağı ekranı görüntülenirken, istediğiniz giriş kaynağına geçmek için
panel tuşuna basıp tutun.
――Panel tuşu yalnızca Güç Kapalı ve Kaynak için kullanılabilir.
Bas: Taşı
Bas ve Tut: Seç
――Kontrol menü ekranından çıkmak için, panel tuşuna basmadan en az 3 saniye bekleyin.
16
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
Denetim Masası
verilmeden değiştirilebilir.
QB75H
Parçalar
Açıklama
Ürünü açar.
Ürün açıkken
düğmesine bastığınızda kontrol menüsü görüntülenir.
――OSD menüsünden çıkmak için panel düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
Bir üst veya alt menüye gider. Bir seçeneğin değerini ayarlamak için de
kullanabilirsiniz.
Hoparlör
Soldaki veya sağdaki menüye gider.
――Kontrol menüsü görüntülenmiyorken panel düğmesini sola veya sağa hareket
Panel düğmesi
ettirerek ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.
Ara parça logosu
Uzaktan kumanda sensörü
Ara parça logosu
Ara parça logosunu güç kullanarak çekmeyin. Logo yırtılabilir veya kopabilir.
Uzaktan kumanda
sensörü
İlgili işlevi gerçekleştirmek için uzaktan kumandayı ürünün ön yüzünde alt tarafa
doğrultarak bir düğmeye basın. Uzaktan kumanda sensörü ürünün alt tarafında
bulunur.
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları
kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden
olabilir.
Uzaktan kumandayı üründeki sensörden 7 m ila 10 m dahilinde, sol ve sağdan 30°'lik bir açıyla kullanın.
――Kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve geri dönüştürün.
――Yeni ve kullanılmış bir pili bir arada kullanmayın. Her iki pili aynı anda değiştirin.
――Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmadığında pilleri çıkartın.
17
――Ürün açıkken panel düğmesindeki
menüsü görüntülenir.
düğmesine bastığınızda kontrol
Düğmeler
Açıklama
Oynatıcı menüsünü görüntüler.
Kontrol menüsü
Ana Sayfa
Kontrol menüsünde Ana Sayfa
hareket ettirin.
öğesini seçmek için panel düğmesini yukarı
OSD menüsünü görüntüler.
Ayarlar
Ana Sayfa
Kontrol menüsünde Ayarlar
öğesini seçmek için panel düğmesini sola
hareket ettirin. OSD kontrol ekranı görünür. İstediğiniz menüyü seçmek için
panel düğmesini sağa hareket ettirin. Alt menü öğelerini seçmek için panel
düğmesini yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin. Ayarları değiştirmek için
istediğiniz menüyü seçin ve panel düğmesine basın.
Ürünü kapatır.
Ayarlar
Geri
Kaynak
Güç Kapalı
Kontrol menüsünde Güç Kapalı öğesini seçmek için panel düğmesini aşağı
hareket ettirin. Ardından panel tuşuna basın.
Bağlanan giriş kaynağını seçer.
Kaynak
Güç Kapalı
Geri
Kontrol menüsünde Kaynak
öğesini seçmek için panel düğmesini sağa
hareket ettirin. Giriş kaynakları listesi görüntülendiğinde istediğiniz giriş
kaynağını seçmek için panel tuşunu sola veya sağa hareket ettirin. Ardından
panel tuşuna basın.
Kontrol menüsünden çıkar.
18
Arka Taraf
Bağlantı Noktası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler,
RS232C OUT
kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
QHH
Açıklama
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
RS232C IN
RJ45
LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır. (10/100 Mbps)
――Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın.
*Kılıflı Bükümlü Tel Çifti.
DP IN
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
HDMI 1 (ARC)
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
HDMI 2
USB ¨(5V 0.5A)
USB bellek cihazını takın.
――Ürün üzerindeki USB bağlantı noktaları maksimum 0,5 A gücünde
sabit akım geçebilir. Maksimum değer aşılırsa USB bağlantı noktaları
çalışmayabilir.
USB ¨(5V 1A)
USB bellek cihazını takın.
――Ürün üzerindeki USB bağlantı noktaları maksimum 1,0 A gücünde
sabit akım geçebilir. Maksimum değer aşılırsa USB bağlantı noktaları
çalışmayabilir.
19
Arka Taraf
Bağlantı Noktası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler,
USB 1 ¨(1.0A)
kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
QBH
Açıklama
USB bellek cihazını takın.
――Ürün üzerindeki USB bağlantı noktaları maksimum 1,0 A gücünde
sabit akım geçebilir. Maksimum değer aşılırsa USB bağlantı noktaları
çalışmayabilir.
QMH
RJ45
LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır. (10/100 Mbps)
――Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın.
*Kılıflı Bükümlü Tel Çifti.
RS232C IN
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
bağlanır.
MAGICINFO IN: MagicInfo'yu kullanmak için DP-DVI kablosunu bağladığınızdan
emin olun.
HDMI IN 1 (ARC)
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
HDMI IN 2
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DP IN
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
HDMI kablosuyla başka bir ürüne bağlanır.
USB 2(0.5A)
USB bellek cihazını takın.
――Ürün üzerindeki USB bağlantı noktaları maksimum 0,5 A gücünde
sabit akım geçebilir. Maksimum değer aşılırsa USB bağlantı noktaları
çalışmayabilir.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Ses kablosu aracılığıyla kaynak cihazdan ses alır.
AUDIO OUT
Ses kablosu aracılığıyla sesi ses cihazına verir.
IR IN
Harici sensör kartına güç sağlar veya ışık sensör sinyalini alır.
RS232C OUT
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
20
Arka Taraf
Bağlantı Noktası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler,
USB 1 ¨(1.0A)
kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Açıklama
USB bellek cihazını takın.
――Ürün üzerindeki USB bağlantı noktaları maksimum 1,0 A gücünde
sabit akım geçebilir. Maksimum değer aşılırsa USB bağlantı noktaları
çalışmayabilir.
DBJ
HDMI IN 1 (ARC)
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
HDMI IN 2
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
bağlanır.
MAGICINFO IN: MagicInfo'yu kullanmak için DP-DVI kablosunu bağladığınızdan
emin olun.
RS232C IN
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
RS232C OUT
RJ45
LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır. (10/100 Mbps)
――Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın.
*Kılıflı Bükümlü Tel Çifti.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Ses kablosu aracılığıyla kaynak cihazdan ses alır.
AUDIO OUT
Ses kablosu aracılığıyla sesi ses cihazına verir.
21
Hırsıza Karşı Kilit
――Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
――Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı
kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden
farklı olabilir.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
QBH / QHH / QMH
DBJ
DBJ
1
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3
Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4
Kilitleme cihazını kilitleyin.
–– Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
–– Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
–– Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak
satın alınabilir.
22
Uzaktan Kumanda
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol
edilmesine neden olabilir.
――Aşağıdaki resimde açıklaması bulunmayan düğmeler bu üründe desteklenmemektedir.
POWER
OFF
Ürünü açar.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Ses düzeyini ayarlayın.
Giriş kaynağını değiştirin.
Ekran görüntüsü menüsünü görüntüleyin veya
gizleyin ya da bir önceki menüye dönün.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numara düğmeleri
OSD menüsünde parolayı girin.
9
–– Uzaktan kumanda düğme
işlevleri farklı ürünler için farklılık
gösterebilir.
CH LIST
Sesi kapatın.
Sesi açma: Tekrar MUTE düğmesine basın
veya ses düzeyi kontrol (+ VOL -) düğmesine
basın.
MUTE
VOL
Ürünü kapatır.
CH
MagicInfo
Player I
DBJ / QBH / QMH: MagicInfo'ya doğrudan
erişmek için bu kısayolu kullanın. Bir
ağ kutusu bağlı olduğunda bu kısayol
kullanılabilir.
Oynatıcı Başlatma Düğmesi
23
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
TOOLS
INFO
Geçerli giriş kaynağıyla ilgili bilgileri
görüntüleyin.
Üst, alt, sol veya sağ menüye gidin veya
seçeneğin ayarını yapın.
Bir menü seçimini onaylayın.
Bir önceki menüye dönün.
Güvenli kilit işlevini ayarlar.
Video Wall özelliğiyle birden fazla ürün
bağlandıysa SET düğmesine basın ve numara
düğmelerini kullanarak bir ürün kimliği girin.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Uzaktan kumandayı kullanarak ürünü kontrol edin.
Ayarlanan bir değeri SET düğmesini kullanarak
iptal edin ve bağlanan tüm ürünleri uzaktan
kumandayı kullanarak kontrol edin.
Geçerli menüden çıkın.
DBJ: Bağlı bir giriş kaynağını; DVI, HDMI 1
veya HDMI 2'den manuel olarak seçin.
QHH: Bağlı bir giriş kaynağını; HDMI 1,
HDMI 2 veya DisplayPort'den manuel olarak
seçin.
QBH / QMH: Bağlı bir giriş kaynağını; DVI,
HDMI 1, HDMI 2 veya DisplayPort'den
manuel olarak seçin.
–– Uzaktan kumanda düğme
işlevleri farklı ürünler için farklılık
gösterebilir.
–– Uzaktan kumanda uzun bir süre
kullanılmadığında pilleri çıkartın.
Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirmek için
24
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum
Kılavuzu)
Yaralanmayı engellemek için bu cihaz yere/duvara kurulum talimatlarına uygun olarak takılmalıdır.
•• Duvar montajını yetkili bir kurulum şirketinin yaptığından emin olun.
•• Aksi halde, düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
•• Belirtilen duvar montajının kurulduğundan emin olun.
15°
Eğme Açısı ve Döndürme
――Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
•• Ürün, dik bir duvar yüzeyinden maksimum 15°'lik bir açıyla eğilebilir.
•• Ürünü dikey olarak kullanmak için (dikey), LED aşağıyı gösterecek şekilde saat yönünde çevirin.
Havalandırma
――Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
Dikey Bir Duvara Kurulum
A
A Minimum 40 mm
B Ortam sıcaklığı: 35°C'nin altında
――Ürünü dik bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar yüzeyi arasında en az 40 mm'lik bir alan olmasını
sağlayın ve ortam A sıcaklığını 35°C'nin altında tutun.
B
25
Girintili Bir Duvara Kurulum
D
B
D
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
A
E Ortam sıcaklığı: 35°C'nin altında
――Ürünü girintili bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar arasında en az yukarıda belirtilen kadar bir
alan olmasını sağlayın ve ortam sıcaklığını 35°C'nin altında tutun.
C
E
26
Duvar Montajının Kurulumu
――Kapak elle kolayca sökülebilir. Duvar montaj setini yerleştirirken kapağı sökün. Duvara montaj setini yerleştirmediğinizde kapağı sökmeyin.
――Yalnızca WMN-M11E yerleştirilirken kapağın sökülmesi gereklidir (duvar montajında boşluk kalmaz).
――Desteklenen modeller: QHH
1
2
3
27
Duvar Montajının kurulumdan önce
hazırlanması
Farklı bir üreticinin duvar montajını kurmak için Duvara Montaj Adaptörünü kullanın (1).
――Desteklenen modeller: QHH
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara montaj kiti (ayrı olarak satılır) ürünü duvara monte etmenizi sağlar.
Duvar montajının kurulumuyla ilgili ayrıntılı bilgi için duvar montajıyla birlikte verilen yönergelere bakın.
1
Duvar montajı braketini takarken yardım için bir teknisyene başvurmanızı öneririz.
Duvar montajını kendiniz kurmayı seçtiğiniz durumda Samsung Electronics ürüne gelecek herhangi bir hasar veya
sizin yaralanmanızdan sorumlu değildir.
28
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
――Duvar montajınızı sert bir duvara, yere dik olacak şekilde kurun. Duvar
montajını sıva gibi yüzeylere takmadan önce lütfen daha fazla bilgi için
en yakındaki satıcıya danışın.
Ürünü eğik bir duvara takarsanız düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
•• Samsung duvara montaj kitleri detaylı kurulum kılavuzunu içerir ve kurulum için gerekli tüm parçalar birlikte
verilir.
•• Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Çok uzun olan
vidalar ürünün içine zarar verebilir.
•• VESA standartlarına uymayan vidaları olan duvar montajları için vidaların uzunluğu duvar montajı özelliklerine
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
•• Vidaları çok sıkı sabitlemeyin. Bu ürüne hasar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olacak şekilde ürünün
düşmesine neden olabilir. Samsung bu tür kazalar için sorumlu tutulamaz.
•• Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında ya da tüketicinin ürün kurulum
yönergelerini takip etmediği durumlarda ürün hasarı veya kişisel yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
•• Ürünü 15 dereceden fazla eğimli olarak monte etmeyin.
•• Ürünü duvara her zaman iki kişi monte etsin.
•• Duvara montaj kitleri için standart boyutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Model adı
Milimetre olarak VESA vida
delik özellikleri (A * B)
DBJ
200 × 200
QBH / QHH / QMH
400 × 400
Standart Vida
M8
Miktar
4
――Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
――Duvar montajı kullanmak istiyorsanız, bunun ek alet kullanmadan ürünü bundan kaldırmanıza olanak
tanıdığından emin olun. (Desteklenen modeller: DBJ)
29
Uzaktan Kumanda (RS232C)
•• Pim ataması
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kablo Bağlantısı
RS232C kablosu
Arayüz
RS232C (9 pim)
Pim
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bit hızı
9600 b/s
Veri bitleri
8 bit
Eşlik
Yok
Durdurma biti
1 bit
Akış kontrolü
Yok
Maksimum uzunluk
15 m (yalnızca korumalı tür)
<Erkek tip>
Pim
<Dişi tip>
Sinyal
1
Veri taşıyıcısını algılama
2
Alınan veri
3
İletilen veri
4
Veri terminalini hazırlama
5
Sinyal topraklama
6
Veri kümesini hazırlama
7
Talep gönderme
8
Göndermeye uygun
9
Zil göstergesi
30
LAN Kablosu
•• RS232C kablosu
Konektör : 9 Pimli D-Sub ila Stereo Kablosu
6
•• Pim ataması
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Erkek tip
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
FİŞ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Pim No
Standart Renk
Sinyal
1
Beyaz ve turuncu
TX+
2
Turuncu
TX-
3
Beyaz ve yeşil
RX+
4
Mavi
NC
5
Beyaz ve mavi
NC
6
Yeşil
RX-
7
Beyaz ve kahverengi
NC
8
Kahverengi
NC
31
Çapraz LAN kablosu (PC - PC)
•• Konektör : RJ45
Direkt LAN kablosu (PC - HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Sinyal
P1
TX+
1
P2
Sinyal
↔
3
RX+
P2
Sinyal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Sinyal
P1
TX+
1
TX-
32
Bağlantı
•• Bağlantı 2
――Her bir adaptörü ürün üzerindeki doğru RS232C IN veya OUT bağlantı noktasına
bağladığınızdan emin olun.
•• Bağlantı 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Bağlantı 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Denetim Kodları
•• Tüm iletişimler onaltılık olarak gerçekleşir. Denetim toplamı başlık hariç tüm değerler
eklenerek hesaplanır. Bir denetim toplamı aşağıda gösterildiği gibi 2 basamaktan daha
çok eklenirse (11+FF+01+01=112), ilk basamak kaldırılır.
Kontrol durumunu görüntüleme (Al kontrol komutu)
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
0
Örn. Güç Açık ve ID=0
Denetim
toplamı
Kontrol (Ayarla kontrol komutu)
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
Değer
Denetim
toplamı
Komut
0xAA
0x11
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
ID
Veri uzunluğu
Veri 1
1
"Power"
Veri uzunluğu
Veri 1
1
1
Denetim
toplamı
12
•• ID'lerden bağımsız olarak eş zamanlı şekilde bir seri kablosu ile bağlı tüm cihazları
kontrol etmek için, ID'yi "0xFE" olarak ayarlayın ve komutları iletin. Komutlar her bir cihaz
tarafından yürütülür, fakat ACK yanıt vermez.
Komut
Hayır.
Başlık
Komut türü
Komut
Değer aralığı
1
Güç kontrolü
0x11
0~1
2
Ses seviyesi kontrolü
0x12
0~100
3
Giriş kaynağı kontrolü
0x14
-
4
Ekran boyutu kontrolü
0x19
0~255
5
Video duvarı modu kontrolü
0x5C
0~1
6
Güvenlik Kilidi
0x5D
0~1
7
Video Duvarı Açık
0x84
0~1
8
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
0x89
-
34
Güç kontrolü
Ses seviyesi kontrolü
•• İşlev
Bir ürün bir PC kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir.
•• İşlev
Bir ürünün ses düzeyi bir PC kullanılarak ayarlanabilir.
•• Güç durumunu görüntüleme (Güç AÇIK / KAPALI Durumunu Al)
•• Ses seviyesi durumunu görüntüleme (Ses Seviyesi Durumunu Al)
Başlık
Komut
Başlık
Komut
0xAA
0x11
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Gücü AÇIK/KAPALI olarak ayarlama (Güç AÇIK / KAPALI olarak Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Power"
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Ses seviyesini ayarlama (Ses Seviyesini Ayarla)
Denetim
toplamı
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Komut
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Volume"
"Volume": Bir üründe ayarlanacak ses düzeyi. (0-100)
1: Güç AÇIK
•• Ack
0: Güç KAPALI
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
0x11
"Power"
'A'
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x11
"ERR"
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x12
"Volume"
Denetim
toplamı
"Volume": Bir üründe ayarlanacak ses düzeyi. (0-100)
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
•• Nak
Komut
Veri uzunluğu
•• Nak
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
ID
Denetim
toplamı
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x12
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
35
Giriş kaynağı kontrolü
•• Ack
•• İşlev
Bir ürünün giriş kaynağı bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
•• Giriş kaynağı durumunu görüntüleme (Giriş Kaynağı Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x14
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0xAA
0x14
ID
DVI
0x0C
Giriş kaynağı
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Denetim
toplamı
•• Nak
Veri uzunluğu
Veri
1
"Input Source"
Denetim
toplamı
"Input Source": Bir üründe ayarlanacak giriş kaynağı kodu.
0x18
Komut
"Input Source": Bir üründe ayarlanacak giriş kaynağı kodu.
0
•• Giriş kaynağını ayarlama (Giriş Kaynağını Ayarla)
Başlık
Başlık
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x14
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
――DVI_video, HDMI1_PC ve HDMI2_PC Ayarla komutuyla kullanılamaz. Bunlar, yalnızca "Al"
komutlarına yanıt verir.
――Bu model HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ve HDMI2_PC bağlantı noktalarını desteklemez.
――MagicInfo yalnızca, MagicInfo işlevini destekleyen modellerde kullanılabilir.
36
Ekran boyutu kontrolü
Video Duvarı Modu Kontrolü
•• İşlev
Ürünün ekran boyutu, bilgisayar kullanılarak değiştirilebilir.
•• İşlev
Video Wall modu, PC kullanan ürünlerde etkinleştirilemez.
Bu kontrol yalnızca, Video Wall özelliğinin etkin olduğu ürünlerde kullanılabilir.
•• Ekran boyutunu görüntüleme (Ekran Boyutu Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x19
ID
Veri uzunluğu
0
•• Video duvarı modunu görüntüleme (Video Duvarı Modunu Al)
Denetim
toplamı
•• Ack
Başlık
0xAA
Komut
ID
0xFF
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x19
Değer1
Denetim
toplamı
"Screen
Size"
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x19
"ERR"
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
0xAA
0x5C
ID
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
•• Video duvarını ayarlama (Video Duvarı Modunu Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Video Wall Mode"
Denetim
toplamı
1: Tam
•• Nak
Komut
Komut
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
"Screen Size": ürün ekran boyutu (aralık: 0 – 255, birim: inç)
Başlık
Başlık
Denetim
toplamı
0: Doğal
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Denetim
toplamı
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
37
Güvenlik Kilidi
Video Duvarı Açık
•• İşlev
Üründe Güvenlik Kilidi Açık işlevi, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini AÇAR/KAPATIR.
Bu kontrol, gücün açık olup olmamasına bakılmaksızın kullanılabilir.
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Durumunu Alın
•• Güvenlik kilidi durumunu görüntüleme (Güvenlik Kilidi Durumunu Al)
Başlık
0xAA
Komut
ID
Veri
uzunluğu
0x5D
Denetim
toplamı
0
Başlık
Komut
0xAA
0x84
Veri
uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Ayarı
•• Güvenlik kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Güvenlik Kilidini Etkinleştir /
Devre Dışı Bırak)
Başlık
Komut
Başlık
Komut
0xAA
0x84
0xAA
0x5D
ID
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Safety Lock"
Denetim
toplamı
ID
Veri
uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Üründe ayarlanacak Video Duvarı Kodu
1: Video Duvarı AÇIK
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
0: Video Duvarı KAPALI
1: AÇIK
•• Ack
0: KAPALI
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/
Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x5D
"ERR"
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x84
ERR
Denetim
toplamı
V.Wall_On : Yukarıdakiyle aynı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
•• Nak
Komut
Veri uzunluğu Ack/Nak
•• Nak
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
Başlık
ID
Denetim
toplamı
ID
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
38
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini açar/kapatır.
•• Video Duvarı Durumunu Alın
Başlık
Komut
0xAA
0x89
ID
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
•• Video Duvarı Ayarı
Başlık
Komut
0xAA
0x89
ID
Veri
uzunluğu
Değer1
Değer2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Denetim
toplamı
Wall_Div: Üründe ayarlanan Video Duvarı Bölücü kodu
39
10x10 Video Duvarı Modeli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kapalıyken
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
Wall_SNo : Üründe ayarlanan Ürün Numarası kodu
10x10 Video Duvarı Modeli : ( 1 ~ 100)
Ayarlanan Sayı
Veri
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
Değer2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x89
ERR
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
41
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
――Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
――Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
――Ses bağlantı noktalarını doğru bir şekilde bağlayın: sol = beyaz ve sağ = kırmızı.
PC’ye bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Ürüne PC çeşitli yollarla bağlanabilir.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
――HDMI veya DP kablo bağlantıları için onaylanmış kabloları kullanmanızı öneririz.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
42
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama (Dijital tip)
――Desteklenen modeller: DBJ, QBH, QMH
QBH / QHH: DP IN
QMH: DP IN (DAISY CHAIN IN)
•• DP kullanımına ilişkin önlemler
――DP standardıyla uyumlu olmayan bazı grafik kartları, ürün güç tasarrufu modundayken
Windows Başlangıç/Bios ekranının görüntülenmesini engelleyebilir. Bu durumda,
bilgisayarınızı açmadan önce ürünü açtığınızdan emin olun.
――Üründeki DP IN arayüzü ve ürünle birlikte verilen DP kablosu VESA standartlarına göre
tasarlanmıştır. VESA standartlarını karşılamayan bir DP kablosu kullanmak ürünün
bozulmasına neden olabilir. Samsung Electronics, ilgili standartları karşılamayan bir
kablonun kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
VESA standartlarını karşılayan bir DP kablosu kullanın.
DVI/MAGICINFO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
――DVI-HDMI adaptöründen yararlanarak üründeki DVI bağlantı noktasını HDMI bağlantı noktası
gibi kullanabilirsiniz.
――Üründeki DVI portu bilgisayardaki HDMI portuna DVI-HDMI adaptörü kullanılarak bağlanırsa
ses özelliği kullanılamaz.
――Giriş kaynağı DisplayPort olduğunda optimum çözünürlüğü (60Hz'de 3840x2160)
kullanabilmek için, 5 metreden kısa bir DP kablosu kullanılması önerilir.
――Giriş kaynağı DisplayPort olduğunda güç tasarrufu modu devre dışı bırakılırsa, yeni
çözünürlük bilgileri içeri aktarılabilir ve görev penceresinin boyutu ve konumu sıfırlanabilir.
HDMI
DVI/MAGICINFO IN
43
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI-DVI kablosu ile ürüne bir bilgisayar bağlandığında, bilgisayardan video ve ses alınabilmesi
için ayarların aşağıda gösterildiği gibi yapılandırılması gerekir.
•• Ses → HDMI Ses seçeneğini PC(DVI) olarak ayarlayın
•• Görüntü → Resim Modu altından her bir ekran modunu Metin olarak ayarlayın
•• Sistem → Genel → HDMI Tak Çıkar seçeneğini Kapalı olarak ayarlayın
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――The QHH modelleri AUDIO bağlantı noktasını desteklemez.
44
Harici Monitör Bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) bağlantı noktası yalnızca giriş kaynağı HDMI 2(PC bağlantısı) veya DisplayPort olduğunda kullanılabilir.
――En iyi UHD içerik görüntüleme kalitesini elde etmek için 10 ayaktan (3 m) daha kısa bir kablo kullanın.
――Maksimum döngü: HDCP 2.2 destekleniyorsa en fazla 4, HDCP 1.4 destekleniyorsa en fazla 7, HDCP desteklenmiyorsa en fazla 9 döngü desteklenir.
――Desteklenen modeller: QMH
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
45
Video Cihazına Bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Kablo kullanarak ürüne bir video cihazı bağlayabilirsiniz.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Kaynağı değiştirmek için uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesine basın.
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Ürün HDMI-DVI kablosu kullanarak bir video cihazına bağlanmışsa, ses etkinleştirilmez. Bunu
çözmek için, üründeki ve video cihazındaki ses bağlantı noktalarına ayrıca bir ses kablosu
bağlayın.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
――HDMI-DVI kablosu ile ürüne bir video cihazı bağlandığında, video cihazından video ve ses
alınabilmesi için ayarların aşağıda gösterildiği gibi yapılandırılması gerekir.
DVI-HDMI adaptöründen yararlanarak üründeki DVI bağlantı noktasını HDMI bağlantı noktası
gibi kullanabilirsiniz. Üründeki DVI portu bilgisayardaki HDMI portuna DVI-HDMI adaptörü
kullanılarak bağlanırsa ses özelliği kullanılamaz.
――Ses → HDMI Ses seçeneğini AV(HDMI) olarak ayarlayın
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Görüntü → Resim Modu altından her bir ekran modunu Video/Resim olarak ayarlayın
――Sistem → Genel → HDMI Tak Çıkar seçeneğini Açık olarak ayarlayın
――Desteklenen çözünürlükler 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p ve 576p değerlerini içerir.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
――QHH modelleri DVI ve AUDIO bağlantı noktalarını desteklemez.
46
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
Bir Ses Sistemi Bağlama
Bir HDMI kablosu veya HDMI ila DVI Kablosu kullanma (UHD
30Hz)
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Desteklenen modeller: DBJ, QBH, QMH
•• Daha iyi resim ve ses kalitesi için dijital cihazı HDMI kablosuyla bağlayın.
•• HDMI kablosu dijital videoyu ve ses sinyallerini destekler ve bir ses kablosu gerektirmez.
–– Ürünü, HDMI çıkışını desteklemeyen bir dijital aygıta bağlamak için HDMI-DVI ve ses
kablolarını kullanın.
AUDIO OUT
•• Ürüne, HDMI modunun eski bir sürümünü kullanan bir harici cihaz bağlanırsa resim normal
olarak görüntülenmeyebilir (resim görüntülenmişse) veya ses çalışmayabilir. Böyle bir
sorun oluşursa harici cihazın üreticisine HDMI sürümünü sorun ve eğer süresi dolmuşsa bir
güncelleme talep edin.
•• 14 mm veya daha az kalınlıkta bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.
•• Sertifikalı bir HDMI kablosu aldığınızdan emin olun. Aksi halde resim görüntülenmeyebilir
veya bağlantı hatası oluşabilir.
•• Temel yüksek hızlı HDMI kablosu veya etherneti olan bir tane tavsiye edilir.
Bu ürün HDMI ile ethernet işlevini desteklemez.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
47
Güç kablosu bağlantı kılavuzu
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
――Desteklenen modeller: QHH
1
1
Güç kablosunu ürünün arkasındaki güç
bağlantı noktasına bağlayın.
2
Bağlı güç kablosunu boşluktan geçirin.
3
Bağlantı kutusu kapağı ile boşluğu
hizalayın ve şekilde görüldüğü yönde
yerleştirin.
48
Ağ kutusunu bağlama (ayrıca satılır)
――Desteklenen modeller: QBH, QMH
1
Ağ kutusunu gösterildiği şekilde
yerleştirin.
2
önce ağ kutusundaki tırnakları bağlantı
çerçevesi üzerindeki işaretli ( A ) yuvalara
3
Ağ kutusunu, sabitlenen bağlantı
çerçevelerine bağlayın.
yerleştirin. Tırnaklar çerçeveye asılı
kalmalıdır. Sonra, işaretli ( B ) delikleri
hizalayın.
49
Ağ kutusuna bağlanma (ayrıca satılır)
――Ağ kutusuna bağlanma ayrıntıları için, ağ kutusu satın alınırken sağlanan kullanım kılavuzuna bakın.
――Desteklenen modeller: DBJ, QBH, QMH
MagicInfo
MagicInfo'yu kullanmak için, ürüne bir ağ kutusu (ayrı satılır) bağlanmalıdır.
――MagicInfo ayarlarını değiştirmek için, masaüstünde "MagicinfoSetupWizard" programını çalıştırın.
――MagicInfo'nun kullanımıyla ilgili ayrıntılar için, ağ kutusuyla birlikte sağlanan DVD'ye bakın.
――Bu bölümdeki bilgiler kaliteyi geliştirmek için önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
――Ağ kutusuyla birlikte sağlanan işletim sisteminden farklı bir işletim sisteminin yüklenmesi, işletim sisteminin önceki sürümünün geri yüklenmesi veya
sağlanan işletim sistemiyle uyumlu olmayan bir yazılımın yüklenmesi üzerine sorunla karşılaşırsanız, teknik destekten yararlanamazsınız ve servis
teknisyeninin ziyareti bir ücrete tabi olur. Ayrıca ürün değiştirme veya ücret iadesi de söz konusu olmaz.
MagicInfo moduna girme
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Ağ kutusunu (ayrı satılır) kurduktan ve ürüne bağladıktan sonra, ürünün gücünü açın.
2
Uzaktan kumandada SOURCE düğmesine basın ve MagicInfo öğesini seçin.
――Ağ kutusu, üründeki DVI/MAGICINFO IN bağlantı noktasına bağlandığında Kaynak ayarı DVI yerine MagicInfo
olarak değişir.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
MagicInfo başlatıldığında çalıştırılmasını istediğiniz varsayılan uygulamayı seçin.
Cancel
50
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
IP bilgilerini girin.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Görüntüleme modu seçin.
7
Yeni yapılandırdığınız ayarları bir
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Dil seçin. (Varsayılan dil
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English'dir.)
kez daha denetleyin.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
masaüstünde MagicInfo simgesini
çift tıklatın. Simge, ekranın sağ alt
kısmında gösterilir.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Yürütme simgesi gösterilmiyorsa,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
51
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak çeşitli kaynakları seçmenizi ve kaynak cihaz adlarını değiştirmenizi sağlar.
Kaynak
――Bağlamak istediğiniz kaynak cihaz için yanlış bir kaynak seçilirse, ekran düzgün şekilde
Ürüne bağlı kaynak cihazının ekranını görüntüleyebilirsiniz. Seçilen kaynağın ekranını
görüntülemek için, Kaynak Listesinden bir kaynak seçin.
――Giriş kaynağı aynı zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesiyle değiştirilebilir.
görüntülenmeyebilir.
SOURCE → Kaynak
Düzenle
Kaynak
SOURCE → Kaynak → u → Düzenle → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
Screen Mirroring Uzak Çalışma Alanı
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Bağlı olan harici cihazın adını ve cihaz türünü düzenleyin.
•• Liste aşağıdaki kaynak cihazları içerebilir. Listedeki kaynak cihazlar seçilen kaynağa göre
değişir.
DBJ: HDMI 1 / HDMI 2 / DVI / Kablo Kutusu / Oyun Konsolu / PC / Blu-ray oynatıcı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
QHH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Kablo Kutusu / Oyun Konsolu / PC / Blu-ray oynatıcı
–– DisplayPort sadece QBH, QHH, QMH modellerinde kullanılabilir.
QBH / QMH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Kablo Kutusu / Oyun Konsolu / PC / Bluray oynatıcı
•• Aşağıdaki kaynakları düzenleyemezsiniz.
MagicInfo S / URL Başlatıcı / Web Browser / Screen Mirroring / Uzak Çalışma Alanı
Bilgi
INFO
Seçilen harici cihazla ilgili ayrıntılı bilgiyi görebilirsiniz.
52
Web Browser
Gelişmiş Ayarlar
SOURCE → Kaynak →
Web Browser → ENTER E
――Bilgisayardan İnternet'e erişmeye benzer şekilde, üründen İnternet'e erişmek için bir LAN
kablosu bağlayın.
Genel
Sekmeleri ve Araç
Çubuğunu otomatik gizle
Tekrar görünmeleri için imleci ekranın üst kısmına getirin ya da
buraya odaklanın.
Ayarlar
SOURCE → Kaynak →
Tarayıcı sekmeleri, menü ya da araç çubuğu bir süre
kullanılmadığında otomatik olarak kaybolur.
••
Web Browser → u → Ayarlar → ENTER E
Yenileme Aralığı
Açılır Pencere Engelleyici
Web tarayıcısının ana sayfaya dönmeden önce bekleyeceği süreyi ayarlayın.
Açılır pencereleri engelleyerek gözatma deneyiminizi daha
keyifli hale getirin.
•• Kullan / Kullanma
•• Kapalı / 5 dk / 10 dk / 15 dk / 30 dk
Zoom
Kullan / Kullanma
Ayarları Sıfırla
Kişiselleştirilmiş tüm Web Tarayıcısı ayarlarınız varsayılan
değerlerine sıfırlanır. Yer imleriniz ve geçmişiniz etkilenmez.
Web tarayıcısı yenilendiğinde uygulanacak yakınlaştırma oranını ayarlayın.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Ana Sayfa
Web tarayıcısı yenilendiğinde görüntülenecek web sitesini belirleyin.
•• Samsung Görntlm / Kişisel
Arama Motoru
URL/anahtar kelime giriş alanına anahtar kelime girdiğinizde, Web Tarayıcısı Arama Sonuçları
sayfasını açar. Kullanmak istediğiniz arama motorunu seçin.
•• Google / Bing
Kişisel
Ana sayfa olarak ayarlanacak URL'yi girin.
•• URL girin
――Yalnızca Ana Sayfa öğesi Kişisel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
53
Uzak Çalışma Alanı
Gizlilik ve Güvenlik
Do Not Track
Web sitelerinden sizi takip etmemelerini isteyin.
•• Kullan / Kullanma
Geçmişi Sil
Tüm gözatma geçmişinizi silin.
JavaScript
Daha iyi gözatma deneyimi için tüm sitelerin JavaScript
çalıştırmasına izin verin.
•• Kullan / Kullanma
Gözatma verilerini sil
Tanımlama bilgileri, önbelleğe alınan resimler ve veriler
gibi tüm gözatma verilerini silin. Yer imleriniz ve geçmişiniz
etkilenmez.
SOURCE → Kaynak →
Uzak Çalışma Alanı → ENTER E
Bu işlev, ürününüzü bir uzak PC'ye ya da bulut sunucusuna bağlamanızı sağlar.
Bağlanmak istediğiniz uzak PC ya da bulut sunucusunun adresini girin. Sonra ekrandaki
yönergeleri izleyin.
――Ürünün ağa bağlı olduğundan emin olun.
――Bu işlev, PC ya da bulut sunucusunun işletim sistemi Windows Vista veya üzeri olduğunda
desteklenir.
――Bu işlevi başlatmadan önce klavye ve farenizi bağladığınızdan emin olun.
Kodlama
Kodlama
Web sayfaları için kodlama yöntemi seçin. Geçerli ayar
Otomatiktir.
•• Otomatik / Manuel (Geçerli Olan: Unicode)
Hakkında
Web Tarayıcısının geçerli sürümünü gösterir.
54
Bölüm 04
MDC Kullanma
"MDC" bir PC kullanarak birden fazla ekran aygıtını aynı anda kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamadır.
MDC programını nasıl kullanacağınızla ilgili ayrıntılar için, programı yükledikten sonra Yardım bölümüne bakın. MDC programına web sitesinden ulaşılabilir.
Off düğmesinin ardından On düğmesine bastıktan sonra, ürün yaklaşık bir dakika boyunca
durumunu denetler. Bir komutu çalıştırmak için, bir dakika bekleyip deneyin.
6
Görüntülenen "Destination Folder" penceresinde, programın yükleneceği dizin yolunu
seçip "Next" düğmesini tıklatın.
――Dizin yolu belirtilmezse, program varsayılan dizin yoluna yüklenir.
MDC Program Yükleme/Kaldırma
Kurulum
――MDC kurulumu grafik kartından, ana karttan ve ağ durumundan etkilenebilir.
1
MDC Unified yükleme programını tıklatın.
2
Kurulum dilini seçin. Ardından "OK" öğesini tıklatın.
3
"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" ekranı görüntülendiğinde, "Next"
7
yolunu kontrol edin ve "Install" düğmesini tıklatın.
8
Yükleme ilerlemesi görüntülenir.
9
Görüntülenen "InstallShield Wizard Complete" penceresinde "Finish" düğmesini tıklatın.
――"Launch MDC Unified" seçeneğini seçin ve MDC programını hemen başlatmak için
"Finish" düğmesini tıklatın.
10 Kurulumdan sonra, masaüstünde MDC Unified kısayol simgesi oluşturulur.
――MDC yürütme simgesi PC sistemine veya ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.
――Yürütme simgesi görüntülenmiyorsa, F5 tuşuna basın.
öğesini tıklatın.
4
5
Görüntülenen "License Agreement" penceresinde, "I accept the terms in the license
Görüntülenen "Ready to Install the Program" penceresinde, programın yükleneceği dizin
agreement" öğesini seçip "Next" öğesini tıklatın.
Yüklemeyi Kaldırma
Görüntülenen "Customer Information" penceresinde, tüm bilgi alanlarını doldurun ve
1
Başlat menüsünde Ayarlar > Denetim Masası seçeneğini seçin ve Program Ekle/Sil
öğesini çift tıklatın.
"Next" düğmesini tıklatın.
2
Listeden MDC Unified seçeneğini seçin ve Değiştir/Kaldır düğmesini tıklatın.
55
MDC'ye Bağlanma
RS-232C (seri veri iletişim standartları) ile MDC kullanma
PC'deki ve monitördeki seri bağlantı noktalarına bir RS-232C seri kablo bağlanması gerekir.
――Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
RS232C IN
Monitör 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitör 2
Bilgisayar
56
Ethernet ile MDC Kullanma
Birincil ekran için IP'yi girin ve cihazı PC'ye bağlayın. Ekran cihazları LAN kablosu kullanılarak birbirine bağlanabilir.
Düz LAN kablosu ile bağlantı
――Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Çoklu ürünler üründeki RJ45 bağlantı noktası ve HUB'daki LAN bağlantı noktalarıyla bağlanabilir.
Bilgisayar
RJ45
HUB
Monitör 1
Monitör 2
57
Çapraz LAN kablosu ile bağlantı
――Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Çoklu ürünler üründeki RS232C IN / OUT bağlantı noktası kullanılarak bağlanabilir.
RS232C IN
Monitör 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitör 2
Bilgisayar
58
Bölüm 05
Oynatıcı özelliği
Uzaktan kumandadaki HOME düğmesi kullanılarak erişilebilir.
Oynatıcı
HOME
Hayır.
→ Oynatıcı → ENTER E
Planlamaları atanmış kanallar, şablonlar veya dosyalar gibi bir dizi içeriği oynatın.
Oynatıcı
Used
199.33 MB
Dahili Bellek
Filtrele: Tümü
1
5
Açıklama
1
Dahili ya da harici bellek arasında seçim yapın.
2
Sunucuda yapılandırılmış içeriği, şablonları ve planları oynatın.
•• Oynatıcı ekranında sunucunun bağlanıp bağlanmadığını (onay durumu)
görebilirsiniz. Bir Ağ Kanalı çalışır durumdayken sunucunun bağlı olup
olmadığını görmek için uzaktan kumandanın INFO düğmesine basın.
Available
4.26 GB(95%)
1
Seçenekler
6
Oynatıcı ekranında Ağ Kanalı öğesini seçin. Herhangi bir kanal Ağ Kanalı
seçeneğine kayıtlı değilse Kanal yok. mesajı görüntülenir.
Kanal yok.
2
2
Ağ Kanalı
3
Ağ Dosyası
4
Şablonlarım
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
–– Oynatıcı özelliğini kullanmak için, Sistem içinde Şununla çal seçeneğini MagicInfo olarak ayarlayın.
Ağ Kanalı yürütülecektir.
3
Sunucuda kayıtlı içeriği oynatın.
4
Dahili bellekte kayıtlı bir şablonu oynatın.
5
İstediğiniz bir içerik listesini aramak için kriter olarak bir içerik türünü seçin.
6
Oynatıcı için farklı seçenekler ayarlayın.
İçeriği görüntüleme
1
Dahili ya da harici bellek arasında seçim yapın. Seçilen bellekte kayıtlı dosyalar görünür.
2
İstenilen dosyayı seçin. İçerik ekranda görünür. (Uyumlu dosya biçimleri hakkında ayrıntılı
bilgi için "Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri" bölümüne bakın.)
59
İçerik yürütülürken
Mevcut menü
Uzaktan kumandadaki kontrol düğmeleri
Ayarları yapılandırmak için içerik yürütme sırasında uzaktan kumandadaki TOOLS düğmesine
basın.
Oynatma listesindeki içeriği oynatmak, duraklatmak veya birinden diğerine atlamak için
uzaktan kumandanızdaki düğmeleri kullanabilirsiniz.
Düğme
İşlev
TOOLS
Menü çubuğunu getirir.
INFO
İçerik bilgilerini görüntüler.
►
Sonraki dosyaya veya sayfaya gider.
◄
Önceki dosyaya veya sayfaya gider.
E/∆/³
Slayt gösterisini veya video içeriğini oynatır ya da duraklatır.
´
İçerik oynatmayı durdurur ve Oynatıcı ekranına gider.
π
Video içeriğini geri sarar.
µ
Video içeriğini ileri sarar.
Menu
Açıklama
Oynt Lstsi
Oynatılmakta olan içerik öğelerinin bir listesini görüntüleyin.
Kanal Listesi
Ağ Kanalı / Dahili Kanal / USB
Resim Modu
Geçerli olarak oynatılan içerik için ekran ayarlarını kişiselleştirir.
Ses Modu
Geçerli olarak oynatılan içerik için ses ayarlarını kişiselleştirir.
Tekrarla
Yineleme modunu ayarlayın.
Fon Müziği
İçerik yürütülürken oynatılacak arka plan müziğini ayarlayın.
Sıfırla
Arka plan müziğini sıfırlayın.
Duraklat
Arka plan müziğini duraklatın.
Önceki
Listedeki önceki arka plan müziğini oynatın.
Sonraki
Listedeki sonraki arka plan müziğini oynatın.
――Sıfırla, Duraklat, Önceki, Sonraki yalnızca arka plan müziği ayarlandığında görünür.
60
Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri
•• FAT32 ve NTFS dosya sistemleri desteklenir.
•• Dikey ve yatay çözünürlüğü maksimum çözünürlükten yüksek olan dosyalar oynatılamaz.
Dosyanın dikey ve yatay çözünürlüğünü denetleyin.
•• Desteklenen video ve ses Codec türlerini ve Sürümlerini denetleyin.
•• Desteklenen dosya sürümlerini denetleyin.
–– Desteklenen PowerPoint sürümleri 97 – 2007'dir
•• Sadece bağlanan son USB aygıtı tanınır.
Ses çıkışı kısıtlamaları
•• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
•• Oynatma önceliği: ağ fon müziği > yerel fon müziği > ana çerçevede kullanıcı tarafından
seçilen video dosyası
――Ağ Fon Müziği: Sunucu programı oluşturulurken ayarlar adım 1'de yapılandırılabilir.
――Yerel Fon Müziği: Fon müziği ayarları, Oynatıcı ile oynatma sırasında TOOLS düğmesine
basıldığında görüntülenen araçlar kullanılarak yapılandırılabilir.
――Kullanıcı tarafından seçilen ana çerçeve: Ana çerçeve ayarları, sunucu programı
oluşturulurken adım 2'de yapılandırılabilir.
Ağ Programı Çoklu Çerçevesi
Şablon dosyaları ve LFD(.lfd) dosyaları
Oynatma kısıtlamaları
Kısıtlamalar
•• Aynı anda en fazla iki video dosyası (Video) oynatılabilir.
•• Dikey oynatma modunda belirli bir anda sadece bir video oynatılabilir.
•• Office dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde sadece bir
dosya türü kullanılabilir.
•• LFD(.lfd) dosyaları desteklenmez.
•• Dahili Bellek / USBbellek içinde bir dağıtılan klasör (içerik / programlar) mevcut
olduğundan emin olun.
Oynatma kısıtlamaları
•• Maksimum iki video (Video) dosyası oynatılabilir.
•• Office dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde sadece bir
dosya türü kullanılabilir.
•• Video duvarının tek bir ekranında birden çok video (Video) aynı anda oynatılamaz.
Ses çıkışı kısıtlamaları
•• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
•• Oynatma önceliği: ağ fon müziği > yerel fon müziği > ana çerçevede kullanıcı tarafından
seçilen video dosyası
61
İçindekiler
Dosya
Uzantısı
Kapsayıcı
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Video Codec
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
Kare hızı
(fps)
4096X2160: 30
Bit hızı
(Mbps)
60
3840X2160: 60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
60
80
3840x2160
30
80
1920x1080
60
20
MOV
MVC
*.3gp
FLV
MPEG4 SP/ASP
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
TS
*.tp
SVAF
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby TrueHD
MPEG(MP3)
MPEG2
*.ts
AC3
DD+
Window Media Video v9 (VC1)
MPEG1
Ses Codec'i
LPCM
Motion JPEG
*.mov
*.trp
Çözünürlük
G.711(A-Law, μ-Law)
30
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.mov
*.flv
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
62
Video
•• 3D video desteklenmez.
•• Yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlükten daha yüksek
çözünürlükteki içerik desteklenmez.
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda belirtilen
hızdan yüksek olan video içeriği oynatılırken
dalgalanmaya neden olabilir.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği
oynatılmayacak veya doğru olarak oynatılmayacaktır.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu
olmayabilir.
Ses
Görüntü
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda belirtilen
hızdan yüksek olan ses içeriği çalınırken dalgalanmaya
neden olabilir.
•• Uyumlu görüntü dosya biçimi: JPEG, PNG, BMP, MPO
――32 bit, 24 bit ve 8 bit BMP dosyaları desteklenir.
•• İçerik veya kapsayıcıda hata varsa ses içeriği oynatılmaz
veya düzgün oynatılmaz.
•• Desteklenen maksimum dosya boyutu: 20MB
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu
olmayabilir.
•• WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir. WMA, kayıpsız
ses desteklenmez.
•• Desteklenen maksimum çözünürlük: 4096 x 4096
•• Desteklenen görüntü efektleri: 9 efekt
(Solklştr1, Solklştr2, Panjur, Spiral, Dama tahtası,
Doğrusal, Merdiven, Silinme, Rastgele)
•• QCELP, AMR NB/WB desteklenmemektedir.
•• H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ve AVCHD
desteklenmez.
•• MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
–– 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
–– 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
•• GMC 2 veya üstü desteklenmez.
•• Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
•• Monitördeki video dosyaları uyumsuz codec'ler
kullanıyorsa veya çözünürlük 1080 x 1920 ise bir kerede
yalnızca bir video dosyası çalışabilir.
•• Tek bir video dosyası çalışırken, Kesintisiz modu aşağıdaki
koşullarda desteklenmez:
–– Uyumsuz codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Uyumsuz codec
–– Uyumlu codec ↔ Uyumlu codec
–– Çözünürlük monitörünkinden farklıdır
–– Frekans monitörünkinden farklıdır
63
Power Point
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: ppt, pptx
–– Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
•• Desteklenmeyen işlevler
–– Animasyon efekti
–– 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
–– Üstbilgi ve altbilgi (bazı alt öğeler desteklenmez)
–– Word Art
–– Hizalama
Grup hizalama hatası oluşabilir
–– Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt
öğeden 97 tanesi desteklenir.
––
––
––
––
––
Nesne ekleme
Yarım genişliğe sahip karakterler
Karakterler arası boşluk düzeltmesi
Grafikler
Dikey metin
Bazı alt öğeler desteklenmez
PDF
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: pdf
•• Desteklenmeyen işlevler
–– Performansta düşüşe neden olacağından 1 pikselin
altında olan içerik desteklenmez.
–– Maskeli Görüntü ve Döşenmiş Görüntü içerikleri
desteklenmez.
–– Döndürülmüş Metne sahip içerik desteklenmez.
–– 3B Gölge Efektleri desteklenmez.
–– Bazı karakterler desteklenmez
(Özel karakterler hatalı görünebilir)
WORD
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: .doc, .docx
–– Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
•• Desteklenmeyen işlevler
–– Sayfa arka planı efekti
–– Bazı paragraf stilleri
–– Word Art
–– Hizalama
Grup hizalama hatası oluşabilir
–– 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
–– Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt
öğeden 97 tanesi desteklenir.
––
––
––
––
Grafikler
Yarım genişliğe sahip karakterler
Karakterler arası boşluk düzeltmesi
Dikey metin
Bazı alt öğeler desteklenmez
–– Slayt notları ve dinleyici notları
–– Slayt notları ve dinleyici notları
64
Şablon dosyaları
•• Oluşturma/düzenleme/oynatma işlemleri sadece
Şablonlarım içinde yapılabilir.
LFD
•• Ağ Kanalı modunda desteklenir.
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: .lfd
65
Zamanlama
HOME
Sunucudaki, harici bir depolama cihazından içeri aktarılmış veya mobil cihazdaki içeriğin
oynatma takvimini kontrol edebilirsiniz.
Hayır.
→ Zamanlama → ENTER E
Zamanlama
[Ch.1] *******
Ağ
AM
Bağlandı
Açıklama
1
Sunucu ve harici bellek arasında seçim yapın.
2
İçerik oynatma haftalık takvimini görüntüleyin.
Her olaya ait ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
12
01
02
03
3
04
05
İçeriğe ait küçük resmi ve kısa bilgiyi görüntüleyin.
06
07
Bilgi
08
09
10
11
12
PM
00
Tüm gün
Tüm gün
Tüm gün
Tüm gün
Tüm gün
01
02
03
Tüm gün
Tüm gün
Yer:
Dahili Bellek
Tarih:
**-**-**** ~
**-**-****
04
05
06
07
08
09
10
Tekrarla:
Günlük
Zaman:
Tüm gün
11
AM
00
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
66
Ürünü Klonla
Üründeki ayarları bir harici depolama aygıtına aktarın. Ayrıca ayarları bir harici depolama aygıtından da
aktarabilirsiniz.
Bu seçenek, birden fazla ürüne aynı ayarlar atanırken kullanışlı olur.
HOME
→ Ürünü Klonla → ENTER E
MENÜ
Harici depolama aygıtında tekrarlanan bir dosya bulunamadığında
1
Harici depolama aygıtını bağlayın, ardından Ürünü Klonla işlevini çalıştırın.
2
Harici depolama cihazında klonlama dosyası bulunamadı. Bu cihazın ayarlarını harici depolama cihazına dışa
aktarmak istiyor musunuz? mesajı görünür.
3
Ürünü Klonla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ayarları dışarı aktarmak için Dışa Aktar öğesini seçin.
Harici depolama aygıtında tekrarlanan bir dosya bulunduğunda
1
Harici depolama aygıtını bağlayın, ardından Ürünü Klonla işlevini çalıştırın.
2
Klonlama dosyası bulundu. Lütfen bir seçenek seçin. mesajı görünür.
Harici Depolama Cihazından İçe Aktar ya da Harici Depolama Cihazından Dışa Aktar işlevini yürütün.
–– Harici Depolama Cihazından İçe Aktar: Bir harici depolama aygıtında kayıtlı olan ayarları ürüne kopyalayın.
–– Harici Depolama Cihazından Dışa Aktar: Üründeki ayarları bir harici depolama aygıtına kopyalayın.
――Yapılandırma tamamlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.
67
ID Ayarları
HOME
→ ID Ayarları → ENTER E
Bir sete ID atar.
Cihaz Kimliği
Giriş sinyalini almak için giriş kablosuna bağlı ürünün ID numarasını girin. (Aralık: 0~224)
――Bir sayı seçmek için, u/d düğmesine basın ve E düğmesine basın.
――Uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanarak istediğiniz sayıyı girin.
Cihaz ID Oto Ayarı
Bu özellik, otomatik olarak bir ID numarasını bir RS232C kablosu ile bağlı olan bir cihaza atar.
ID Ayarları
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Birden fazla aygıt bağlandığında, ilk ya da son aygıtta özelliği etkinleştirin.
――Bu işlev sadece bir RS-232C daisy chain dahilindeki ilk cihazda kullanılabilir.
PC Bağlantı Kablosu
MDC sinyalini almak için MDC'ye bağlanmak amacıyla bir yöntem seçin.
•• RS232C kablosu
RS232C-stereo kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Ağı
RJ45 kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
68
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Bir video duvarı oluşturmak için bağlanmış çoklu ekranların düzenini özelleştirin.
Ayrıca, tüm resmin bir kısmını görüntüleyin veya aynı resmi bağlı çoklu ekranların her birisinde tekrarlayın.
Çoklu görüntüleri görüntülemek için, MDC Yardımına veya MagicInfo kullanım kılavuzuna bakın. Bazı modeller
MagicInfo işlevini desteklemez.
Video Wall
Video Wall özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Bir video duvar organize etmek için, Açık öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
Horizontal x Vertical
Video Wall
Bu özellik otomatik olarak bir videowall matris yapılandırmasına dayalı olarak bir videowall ekranını böler.
Videowall matrisini girin.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Videowall ekranı yapılandırılan matrise göre bölünür. Dikey veya yatay görüntüleme cihazlarının sayısı 1 ila 15
aralığında belirlenebilir.
――Bir videowall ekranı en fazla 225 ekrana bölünebilir.
――Horizontal x Vertical seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
69
Ekran Konumu
Bölünmüş ekranları yeniden düzenlemek için, Ekran Konumu özelliğini kullanarak matristeki her ürün için sayıyı
ayarlayın.
Ekran Konumu öğesinin seçilmesi videowall'u oluşturan ürünlere atanmış sayılarla birlikte videowall matrisini
gösterecektir.
Ürünleri yeniden düzenlemek için, uzaktan kumandadaki yön düğmelerini kullanarak bir ürünü başka bir istenen
numaraya taşıyın. E düğmesine basın.
――Ekran Konumu, ekranı maksimum 225 görünüme (15 x 15) bölmenize olanak tanır.
――Ekran Konumu seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
――İşlevi kullanmak için, Horizontal x Vertical seçeneğinin yapılandırıldığından emin olun.
Biçim
Videowall ekranında resimlerin nasıl gösterileceğini seçin.
•• Tam: Resimleri kenar boşluğu olmadan tam ekran gösterin.
•• Doğal: Boyutu büyütmeden ya da azaltmadan resimleri orijinal en boy oranında görüntüleyin.
――Biçim seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
70
Ağ Durumu
HOME
Geçerli ağı ve Internet bağlantısını kontrol edin.
→ Ağ Durumu → ENTER E
Ağ Durumu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
71
Resim Modu
HOME
→ Resim Modu → ENTER E
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
Video/Resim modu, video cihazınızın resim kalitesini artırır. Metin modu, bilgisayarınızın resim kalitesini artırır.
•• Alışveriş ve AVM
Alışveriş merkezleri için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Ofis ve Okul
Ofisler ve okullar için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Terminal ve İstasyon
Otobüs terminalleri ve tren istasyonları için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
Resim Modu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Video Wall
Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Kalibre edildi
Bu modda, Color Expert renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilmiş olan parlaklık, renk, gama ve
benzerlik ayarları uygulanır.
–– Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Color Expert renk kalibrasyon programını kullanarak,
parlaklık, renk, gama ve benzerlik gibi görüntü kalitesi ayarlarını yapılandırdığınızdan emin olun.
–– Color Expert programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions adresini ziyaret
edin.
72
Açma/Kapatma Zmnlycsı
HOME
→ Açma/Kapatma Zmnlycsı → ENTER E
――Bu özelliği kullanabilmeniz için Saat Ayarı öğesini ayarlamanız gerekir.
Açma Zmnlycsı
Ürünün, belirttiğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılması için Açma Zmnlycsı olarak ayarlayın.
Güç, belirtilen ses düzeyinde ve belirtilen giriş kaynağıyla açılır.
Açma Zmnlycsı: Yedi seçenek arasından seçim yaparak açılma zamanlayıcısını ayarlayın. Önce şu anki saati
ayarladığınızdan emin olun.
(Açma Zmnlycsı 1 ~ Açma Zmnlycsı 7)
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, Açma Zmnlycsı özelliğinin ürünü çalıştırmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
–– Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
Açma/Kapatma Zmnlycsı
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok
düğmelerine basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Ses Düzeyi: İstediğiniz ses düzeyini ayarlayın. Ses düzeyini değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Kaynak: İstediğiniz giriş kaynağını seçin.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• içerik (Kaynak öğesi Dahili/USB olarak ayarlandığında): USB cihazından veya dahili bellek cihazından, ürün
açıldığında yürütmek istediğiniz içeriğin bulunduğu klasörü seçin. İçerikte müzik, fotoğraf veya video dosyaları
bulunabilir.
――Bu işlev yalnızca, USB aygıtı bağlandığında kullanılabilir.
――USB cihazında bir müzik dosyası yoksa veya müzik dosyası içeren bir klasör seçmediyseniz, Zamanlayıcı işlevi
doğru olarak çalışmaz.
――USB'de tek bir fotoğraf varsa Slayt Gösterisi oynatılmayacaktır.
――Klasör adı çok uzun olursa klasör seçilemez.
――Kullandığınız her USB'ye kendi klasörü atanır. Birden fazla aynı türde USB kullanırken her USB'ye atanan
klasörlerin farklı isimlere sahip olduğundan emin olun.
――Açma Zmnlycsı özelliğini kullanırken bir USB bellek çubuğu kullanmanız önerilir.
――Açma Zmnlycsı işlevi kendi pili olan USB aygıtlarıyla, MP3 çalarlarla veya bazı üreticilerin PMP aygıtlarıyla
çalışmayabilir, çünkü ürünün bu aygıtları tanıması çok uzun sürebilir.
73
Kapama Zmnlycsı
Kapatma zamanlayıcısını, yedi seçenek arasından seçim yaparak (Kapama Zmnlycsı) ayarlayın. (Kapama Zmnlycsı 1
~ Kapama Zmnlycsı 7)
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, Kapama Zmnlycsı özelliğinin ürünü kapatmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
–– Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok
düğmelerine basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
Tatil Yönetimi
Zamanlayıcı, tatil olarak belirtilen zaman diliminde devre dışı olur.
•• Tatil Ekle: Tatil olarak eklemek istediğiniz zaman dilimini belirtin.
Eklemek istediğiniz tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini u/d düğmelerini kullanarak seçin ve Bitti düğmesini
tıklatın.
Süre tatil listesine eklenir.
–– Başlan. Tarihi: Tatilin başlangıç tarihini ayarlayın.
–– Bit Tar.: Tatilin bitiş tarihini ayarlayın.
――Sil: Seçili öğeleri tatil listesinden silin.
――Düzenle: Bir tatil öğesini seçin ve ardından tarihi değiştirin.
•• Uyg Zamanlayıcı Ayarla: Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı öğelerini resmi tatillerde etkinleşmeyecek
şekilde ayarlayın.
–– E düğmesine basarak, etkin olmasını istemediğiniz Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı ayarlarını seçin.
–– Seçilen Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı etkinleşmez.
74
Kayan yazı
HOME
→ Kayan yazı → ENTER E
Video veya resim görüntülenirken metin girin ve bu metni ekranda görüntüleyin.
•• Kapalı / Açık
•• Mesaj: Ekranda görüntülenmek üzere bir mesaj girin.
•• Zaman: Mesaj görüntülemek için Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi öğelerini ayarlayın.
•• Yazı tipi seçeneği: Mesaj metninin yazı tipini ve rengini belirleyin.
•• Konum: Mesaj görüntülemek üzere yönlendirmeyi seçin.
•• Kaydır: Mesajın kaydırma Yön ve Hız ayarlarını yapın.
•• Ön İzleme: Yapılandırılan resim yazısı ayarlarını önizleyin.
Kayan yazı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
75
URL Başlatıcı
HOME
URL Başlatıcı özelliğinin nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için, ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.
――URL Başlatıcı özelliğini kullanmak için, Sistem içinde Şununla çal seçeneğini URL Başlatıcı olarak ayarlayın.
→ URL Başlatıcı → ENTER E
URL Başlatıcı
URL Başlatıcı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
76
URL Başlatıcı Ayarları
HOME
→ URL Başlatıcı Ayarları → ENTER E
•• Web Uygulamasını Yükleme: Web uygulamasını yüklemek için URL'yi girin.
•• USB Cihazından Kur: USB depolama cihazından web uygulamasını yükleyin.
•• Kaldır: Yüklü web uygulamasını kaldırın.
•• Zaman Aşımı Ayarı: URL'ye bağlanmak için zaman aşımı süresini ayarlayın.
•• Geliştirici Modu: Geliştirici modunu etkinleştirin.
URL Başlatıcı Ayarları
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
77
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
――Cihaz onayından önce sunucu Sunucu Ağ Ayarları yapılandırın.
1
Cihazınıza atadığınız sunucuya erişin.
2
ID ve parolanızı girerek oturum açın.
4
Alt menülerden Unapproved öğesini seçin.
5
Listeden cihazı seçin ve Approve düğmesini tıklatın.
6
Cihazı onaylamak için gereken bilgileri girin.
――Device Name: Cihaz adını girin.
――Device Group: Grubu belirtmek için
3
Üstteki menü çubuğundan Device öğesini seçin.
öğesini seçin.
――Location: Cihazın geçerli konumunu girin.
――Expired: Cihaz onayı için sona erme tarihini belirleyin. Sona erme tarihi belirlemek
istemiyorsanız Never expired öğesini seçin.
――Ağ programı çalışırken uzaktan kumandanın INFO düğmesine basıldığında, programın
ayrıntıları gösterilir. Ayrıntılarda cihaz ID'sine bakarak doğru cihazın seçilip seçilmediğini
denetleyin.
78
Geçerli saati ayarlama
Cihazda ayarlanan saat sunucunun geçerli saatinden farklıysa, program çalışmayabilir.
7
Cihazın kaydedildiğini kontrol etmek için All menüsünü seçin.
8
Cihaz sunucu tarafından onaylandığında, seçili grupta kaydedilen program cihaza indirilir.
1
Yandaki menü çubuğundan Device öğesini seçin.
――Programı yapılandırma hakkında daha detaylı bilgi için <MagicInfo Lite Server kullanım
2
Cihazınızı seçin.
――Bir aygıt sunucu tarafından onaylanan aygıtlar listesinden silinirse, aygıt kendi ayarlarını
3
Edit → Setup öğesini seçin.
4
Time Zone öğesini seçin.
Program, indirildikten sonra çalıştırılır.
kılavuzu> belgesine bakın.
sıfırlamak için yeniden başlatılır.
――Sunucuya ilk kez bağlanılırken ürünün saati sunucunun kurulu olduğu bölgenin GMT
saatine göre ayarlanır.
――Ürünün saati adım 3te gösterilen şekilde sunucudan değiştirilebilir.
――Ürün kapatılıp yeniden açıldığında ürünün saat ayarı sunucuda yapılan son ayara göre
geri yüklenir.
――Zaman yönetimi (programlama, tatil yönetimi vb.) hakkında daha detaylı bilgi için
<MagicInfo Lite Server kullanım kılavuzu> belgesine bakın.
79
Bölüm 06
Ekran Ayarı
Görüntü ayarlarını (Arka Işık, Renk Tonu vb.) yapılandırın.
Görüntü menüsü seçeneklerinin düzeni ürüne bağlı olarak değişebilir.
Resim Modu
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
Video/Resim modu, video cihazınızın resim kalitesini artırır. Metin modu, bilgisayarınızın resim kalitesini artırır.
MENU m → Görüntü → Resim Modu → ENTER E
•• Alışveriş ve AVM
Alışveriş merkezleri için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
Görüntü
Resim Modu
Alışveriş ve AVM
・Arka Işık
100
・Kontrast
70
・Parlaklık
45
・Netlik
65
・Renk
50
・Ton (Y/K)
Y50
K50
•• Ofis ve Okul
Ofisler ve okullar için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Terminal ve İstasyon
Otobüs terminalleri ve tren istasyonları için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Video Wall
Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
–– Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Kalibre edildi
Bu modda, Color Expert renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilmiş olan parlaklık, renk, gama ve
benzerlik ayarları uygulanır.
–– Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Color Expert renk kalibrasyon programını kullanarak,
parlaklık, renk, gama ve benzerlik gibi görüntü kalitesi ayarlarını yapılandırdığınızdan emin olun.
–– Color Expert programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions adresini ziyaret
edin.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
–– HDR+ Modu öğesi Açık olarak ayarlanırsa, Resim Modu devre dışı olur.
80
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık /
Netlik / Renk / Ton (Y/K)
Ürününüzün, resim kalitesini ayarlamak için çeşitli seçenekleri vardır.
――Arka Işık, Kontrast, Parlaklık, Netlik, Renk veya Ton (Y/K) ayarlarında değişiklik yaptığınızda, OSD de buna uygun
şekilde ayarlanır.
――Üründe bir girişe bağladığınız her harici cihaz için ayarları ayarlayabilir veya saklayabilirsiniz.
――Resim parlaklığını düşürmek güç tüketimini azaltır.
MENU m → Görüntü → ENTER E
――Renk ve Ton (Y/K) ayarlarını yapmak için, Resim Modu öğesini Video/Resim olarak ayarlayın.
Görüntü
Resim Modu
Alışveriş ve AVM
・Arka Işık
100
・Kontrast
70
・Parlaklık
45
・Netlik
65
・Renk
50
・Ton (Y/K)
Y50
K50
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
81
Renk Sıcaklığı
Renk sıcaklığını ayarlar (kırmızı / Yeşil / Mavi). (Aralık: 2800K–16000K)
――Renk Tonu Kapalı olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
MENU m → Görüntü → Renk Sıcaklığı → ENTER E
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Renk Sıcaklığı devre dışı olur.
Görüntü
Renk Sıcaklığı
10000 K
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
82
Beyaz Dengesi
2 Nokta
Daha doğal bir resim için renk sıcaklığını ayarlayın.
MENU m → Görüntü → Beyaz Dengesi → ENTER E
•• R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlayın.
•• R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlayın.
Görüntü
Beyaz Dengesi
•• Sıfırla: Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
20 Nokta Ayarları
Kırmızı, yeşil ve mavi parlaklığını ayarlayarak beyaz dengesini 20 puan aralıkla kontrol eder.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
20 Nokta
Doğru beyaz dengesi optimizasyonu için yirmi bölümdeki kırmızı, yeşil ve mavi parlaklık düzeylerini ayarlayın.
•• Kapalı (
) / Açık (
)
Aralık: Ayarlanacak aralığı seçin.
Kırmızı: Kırmızı seviyesini ayarlayın.
Yeşil: Yeşil seviyesini ayarlayın.
Mavi: Mavi seviyesini ayarlayın.
Sıfırla: Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
――Bazı harici cihazlar bu işlevi desteklemez.
83
Gamma
Birincil renk yoğunluğunu ayarlayın.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Gamma devre dışı olur.
MENU m → Görüntü → Gamma → ENTER E
HLG, ST.2084 ve Gamma BT.1886 alt işlevleri giriş görüntüsüne ve HDR+ Modu değerine bağlı olarak değişir.
HDR+ Modu, Açık olarak ayarlandığında HLG, ST.2084 ve BT.1886 kullanılabilir.
Görüntü
Gamma
・
BT.1886
BT.1886
HLG / ST.2084 / BT.1886
Görüntünün HLG, ST.2084, BT.1886 düzeylerini ayarlayın.
0
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Kalibre Edilmiş Değer
Color Expert renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilen parlaklık, renk, gama ve benzerlik ayarlarının
Bilgi ve Reklam modlarında geçerli olup olmayacağını ayarlayın.
MENU m → Görüntü → Kalibre Edilmiş Değer → ENTER E
•• Uygulama / Uygula
――Color Expert programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions adresini ziyaret edin.
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Kalibre Edilmiş Değer devre dışı olur.
Görüntü
Kalibre Edilmiş Değer
Uygulama
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
84
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Gelişmiş Ayarlar devre dışı olur.
Gelişmiş Ayarlar
MENU m → Görüntü → Gelişmiş Ayarlar → ENTER E
Siyah Tonu
Ten Tonu
Orta
Daha Koyu
0
Salt RGB Modu
Kapalı
Renk Alanı Ayarları
Doğal
Siyah Tonu
Ekran derinliğini ayarlamak için siyah seviyesini seçin.
•• Kapalı / Koyu / Daha Koyu / En Koyu
Ten Tonu
Pembe vurgulama Ten Tonu.
――Resim Modu Video/Resim olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
HDMI UHD Color
Hareketli Aydnltma
Açık ve koyu renk bölgeler arasında çok fazla fark olmasını önlemek için kontrastı otomatik olarak dengeleyin.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
――Resim Modu öğesi Video Wall olarak ayarlanırsa, Kontrast İyileştirici devre dışı olur.
Gelişmiş Ayarlar
Kontrast İyileştirici
Kontrast İyileştirici
Kapalı
Salt RGB Modu
Renk tonu ve doygunluk için ince ayar yapmak üzere Kırmızı, Yeşil ve Mavi rengi görüntüler.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı / Kırmızı / Yeşil / Mavi
――Resim Modu Video/Resim olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
85
Renk Alanı Ayarları
Gelişmiş Ayarlar
Renk Alanı Ayarları
Doğal
HDMI UHD Color
Hareketli Aydnltma
Kapalı
HDR+ Modu
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekranınızdaki renk spektrumunu iyileştirmek için renk boşluğu ayarlarını yapılandırın.
――Resim Modu Video/Resim olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
Renk Alanı
Bir renk boşluğu seçin.
•• Otomatik / Doğal / Kişisel
――Renk, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Sıfırla ayarlarını yapmak için, Renk Alanı öğesini Kişisel olarak ayarlayın.
HDMI UHD Color
HDMI UHD bağlantısı için görüntü kalitesini optimize etmek üzere etkinleştirin.
•• HDMI1 (Kapalı (
) / Açık (
))
•• HDMI2 (Kapalı ( ) / Açık ( ))
――Sadece UHD çözünürlüğe sahip modelleri destekler.
――HDMI UHD Color sadece QBH, QHH, QMH modellerinde kullanılabilir.
Hareketli Aydnltma
Ekrandaki resim hareketliyken ekran parlaklığını azaltarak güç tüketimini azaltır.
•• Kapalı / Açık
HDR+ Modu
Video kaynağına bağlı olarak otomatik olarak optimum bir HDR etkisi sağlayın.
•• Kapalı / Açık
86
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Resim Modu öğesi Metin olarak ayarlanırsa
MENU m → Görüntü → Resim Seçenekleri → ENTER E
•• Kapalı / Mavi / Standart / Kırmızı
Resim Modu öğesi Video/Resim olarak ayarlanırsa
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Kapalı
Dijital Temiz Görünüm
HDMI Siyahlık Düzeyi
Film modu
Auto Motion Plus Ayarları
Yerel Karartma
Dinamik Arka Işık
Otomatik
Oto2
Otomatik
Kapalı
•• Kapalı / Mavi / Standart / Kırmızı1 / Kırmızı2
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Renk Tonu devre dışı olur.
――Ürün girişlerine bağlı her bir harici aygıt için ayrıca ayar yapabilir ve bu ayarları saklayabilirsiniz.
Dijital Temiz Görünüm
Titreme gibi dikkat dağıtan durumları önlemek için karlanmayı azaltın.
•• Kapalı ( ) / Açık ( )
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Dijital Temiz Görünüm devre dışı olur.
――Resim Modu Video/Resim olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
Açık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
87
HDMI Siyahlık Düzeyi
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Kapalı
Dijital Temiz Görünüm
HDMI Siyahlık Düzeyi
Film modu
Auto Motion Plus Ayarları
Yerel Karartma
Dinamik Arka Işık
Otomatik
Oto2
Otomatik
Kapalı
Açık
Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçer.
•• Normal / Düşük / Otomatik
Film modu
Bu mod film görüntülemek için uygundur.
Ürünün tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik almasını, işlemesini ve en kaliteli resmi ayarlamasını sağlar.
•• Kapalı / Oto1 / Oto2
――Giriş kaynağı 480i, 576i veya 1080i çözünürlükleri destekliyorsa bu seçenek yapılandırılabilir.
――PC bağlıysa bu seçenek desteklenmez.
――Resim Modu Video/Resim olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
88
Auto Motion Plus Ayarları
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Kapalı
――Resim Modu Video/Resim olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
Dijital Temiz Görünüm
HDMI Siyahlık Düzeyi
Film modu
Auto Motion Plus Ayarları
Yerel Karartma
Dinamik Arka Işık
Hızlı hareket eden görüntüleri optimie etmek için görüntü netliğini güçlendirin.
――Auto Motion Plus Ayarları sadece QHH modellerinde kullanılabilir.
Otomatik
Oto2
Otomatik
Kapalı
Açık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Auto Motion Plus
Çok hareketli ve hızlı görüntülerdeki bulanıklığı ve titreşimi giderir, daha net bir görüntü sağlar.
Menü adları ülkeye göre değişebilir.
Kapalı : Auto Motion Plus özelliğini kapatır.
Otomatik : Auto Motion Plus özelliğini Otomatik moduna ayarlar.
Kişisel : Görüntü izini ve titreşimi azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
•• Bulanıklık Azaltma : Görüntü izini azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
–– LED Net Hrktl Görntü Kapalı olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
–– Sadece Auto Motion Plus özelliği Kişisel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
•• Titreme Azaltma : Titreşimi azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
–– LED Net Hrktl Görntü Kapalı olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
–– Sadece Auto Motion Plus özelliği Kişisel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
•• LED Net Hrktl Görntü : Titreşimi azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
–– Sadece Auto Motion Plus özelliği Kişisel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Yerel Karartma
Maksimum kontrast elde etmek için ekrandaki farklı alanların parlaklığını otomatik olarak ayarlayın.
――Yerel Karartma sadece QHH modellerinde kullanılabilir.
•• Kapalı / Düşük / Standart / Yüksek
89
Dinamik Arka Işık
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Kapalı
Dijital Temiz Görünüm
HDMI Siyahlık Düzeyi
Film modu
Auto Motion Plus Ayarları
Yerel Karartma
Dinamik Arka Işık
Otomatik
Oto2
Geçerle koşullar altında olası en iyi ekran kontrastını sağlamak için arkaplan ışığı otomatik olarak ayarlanır.
•• Kapalı / Açık
――Dinamik Arka Işık sadece DBJ, QBH, QMH modellerinde kullanılabilir.
――Her bir Resim Modu için Dinamik Arka Işık işlevinin varsayılan değerleri şunlardır:
Dinamik Arka Işık
Resim Modu
Resim Modu Ayarları
Kapalı
Alışveriş ve AVM, Ofis ve Okul, Terminal ve
İstasyon, Video Wall
Metin
Video Wall
Video/Resim
Otomatik
Kapalı
Kalibre edildi
Açık
Açık
Alışveriş ve AVM, Ofis ve Okul, Terminal ve
İstasyon
Video/Resim
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
90
Resim Boyutu Ayarları
MENU m → Görüntü → Resim Boyutu Ayarları → ENTER E
Resim Boyutu Ayarları
Resim Boyutu
ekranda görüntülenen resmin boyutunu ve en-boy oranını seçin.
Resim Boyutu
Geçerli giriş kaynağına bağlı olarak, farklı ekran seçenekleri görüntülenir.
――Kullanılabilir bağlantı noktaları, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
•• 16:9 Standart: Resmi 16:9 Standart geniş moda ayarlar.
16:9 Standart
・Ekrana Sığdır
Kapalı
・Yakınlaştırma ve Konumlandırma
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kişisel: Kullanıcı tercihlerini sağlamak için çözünürlüğü değiştirir.
•• 4:3: Resmi temel (4:3) moduna ayarlar.
――Ürününüzü uzun süreliğine 4:3 biçimine ayarlamayın.
Ekranın sol ve sağında veya üst ve altında görüntülenen sınırlar resim alıkonulmasına (ekran yanması) neden
olabilir ve bu garanti kapsamında değildir.
Ekrana sığdır
Görüntü konumunu ayarlar. Seçildiğinde, tam program görüntüsü ekrana gelir. Görüntünün herhangi bir kısmı
kesilmez.
•• Kapalı / Açık / Otomatik
Yakınlaştırma ve Konumlandırma
Resmin yakınlaşmasını ve konumunu ayarlar. Bu seçenek, giriş kaynağı DVI, HDMI 1, HDMI 2 (1080i/1080p),
DisplayPort olarak ayarlandığında kullanılabilir. seçeneğin kullanılabilmesi için Resim Boyutu öğesinin Kişisel
olarak ayarlanması gerekir.
――Resmi orijinal konumuna geri döndürmek isterseniz, Yakınlaştırma ve Konumlandırma ekranında Sıfırla öğesini
seçin. Resim varsayılan konuma ayarlanacaktır.
――QHH modelleri DVI modunu desteklemez.
――DBJ modelleri DisplayPort modunu desteklemez.
91
Görüntüyü Sıfırla
Geçerli resim modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.
MENU m → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla → ENTER E
Görüntü
Görüntüyü Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
92
Bölüm 07
Ekran Gösterimi
Ekran Yönelimi
Ekran Menüsü Yönü
Menü ekranını yapılandırın.
MENU m → Ekran Gösterimi → Ekran Yönelimi → ENTER E
•• Yatay: Menüyü, yatay modda görüntüler (varsayılan).
•• Dikey: Menüyü, ürün ekranının sağ tarafında dikey modda görüntüler.
Ekran Yönelimi
Ekran Menüsü Yönü
Yatay
Kaynak İçerik Yönü
Yatay
En-Boy Oranı
Tam Ekran
Kaynak İçerik Yönü
Ürünün ekran yönünü döndürün.
•• Yatay: Ekranı, yatay modda görüntüler (varsayılan).
•• Dikey: Ekranı, dikey modda görüntüler.
En-Boy Oranı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Döndürülen ekran için tam ekran veya orijinal görüntü seçeneğini ayarlayın.
•• Tam Ekran: Döndürülen ekranı tam ekran olarak görüntüle.
•• Orijinal Oran: Döndürülen ekranı orijinal en boy oranıyla görüntüle.
――Yalnızca Ekran Menüsü Yönü öğesi Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――Yalnızca Kaynak İçerik Yönü öğesi Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
93
Ekran Koruması
Oto Koruma Süresi
MENU m → Ekran Gösterimi → Ekran Koruması → ENTER E
Ekran Koruması
Oto Koruma Süresi
Kapalı
Ekrn Yanması Korums
Ekran, belirlediğiniz bir süre boyunca sabit bir görüntü gösteriyorsa ürün, ekrandaki çift görüntünün oluşmasını
engellemek için ekran koruyucuyu devreye sokacaktır.
•• Kapalı / 2 saat / 4 saat / 6 saat / 8 saat / 10 saat
Ekrn Yanması Korums
Ekran yanmalarını azaltmak için ünite, Ekrn Yanması Korums ekran yanması engelleme teknolojisiyle donatılmıştır.
Ekrn Yanması Korums resmi ekranda biraz hareket ettirir.
Ekrn Yanması Korums Zaman ayarı resmin hareketleri arasındaki süreyi dakika olarak programlamanızı sağlar.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Piksel Kayması
Pikselleri yatay veya dikey olarak küçük hareketlerle taşıyarak iz bırakmaları en aza indirir.
――Piksel Kayması sadece QBH, QHH, QMH modellerinde kullanılabilir.
•• Piksel Kayması (Kapalı ( ) / Açık ( ))
――Yatay, Dikey ve Zaman yalnızca, Piksel Kayması öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
•• Yatay: Ekranın kaç piksel yatay olarak hareket edeceğini ayarlar.
•• Dikey: Ekranın kaç piksel dikey olarak hareket edeceğini ayarlar.
•• Zaman: Yatay ve dikey hareket için sırasıyla zaman aralığını ayarlayın.
Kullanılabilir Piksel Kayması Ayarları ve Optimum Ayarlar.
Mevcut Ayarlar
Optimum Ayarlar
Yatay (piksel)
0~4
4
Dikey (piksel)
0~4
4
Zaman (dakika)
1 dakika ~ 4 dakika
4 dakika
――Piksel Kayması değeri ürün boyutu (inç) ve moduna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Uzun süre bir sabit görüntü veya 4:3 çıkışı görüntülemek iz bırakılmasına neden olabilir. Bu ürünün kusuru
değildir.
94
Zamanlayıcı
Ekrn Yanması Korums
Ekrn Yanması Korums zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.
Piksel Kayması
Ekrn Yanması Korums özelliği belirtilen süre sonunda otomatik olarak durur.
Zamanlayıcı
Zamanlayıcı
Anlık Ekran
Kapalı
Kapalı
Tekrarla: Modu ayarında belirtilen iz bırakma-koruma desenini belirtilen zaman aralıklarıyla (zaman diliminde)
görüntüler.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Aralık: Modu ayarında belirtilen iz bırakma-koruma desenini belirtilen zaman diliminde (Başlama Zamanı ila Bitiş
Süresi arasında) görüntüler.
――Modu, Süre, Zaman, Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi yalnızca, Zamanlayıcı öğesi Tekrarla veya Aralık olarak
ayarlandığında etkinleşir.
•• Modu: Görüntülenmek amacıyla ekran için bir koruyucu desen seçin.
–– Piksel: Ekrandaki pikseller devamlı olarak siyahla değiştirilir.
–– Kaydırma Çubuğu: Dikey bir çubuk, soldan sağa doğru hareket eder.
–– Solan Ekran: Tüm ekran önce daha parlak, ardından daha karanlık hale gelir.
――Kaydırma Çubuğu ve Solan Ekran desenleri, belirtilen tekrarlama zaman dilimine bakılmadan yalnızca bir kez
görünür.
•• Süre: Ekrn Yanması Korums işlevini etkinleştirmek için zaman aralığını belirtin.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Tekrarla seçildiğinde etkinleşir.
•• Zaman: Ekrn Yanması Korums işlevinin açık kalacağı süreyi belirtin.
――Zamanlayıcı, Tekrarla olarak ve Modu ise Piksel olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
•• Başlama Zamanı: Ekran koruma işlevinin etkinleştirilmesi için başlangıç zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkinleşir.
•• Bitiş Süresi: Ekran koruma işlevinin devre dışı bırakılması için bitiş zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkinleşir.
95
Anlık Ekran
Ekrn Yanması Korums
Hemen görüntülemek istediğiniz ekran koruyucuyu seçin.
Piksel Kayması
•• Kapalı / Piksel / Kaydırma Çubuğu / Solan Ekran
Zamanlayıcı
Anlık Ekran
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
96
Mesaj Ekranı
Kaynak Bilgisi
Giriş kaynağı değiştiğinde kaynak OSD'nin görünüp görünmeyeceğini seçin.
MENU m → Ekran Gösterimi → Mesaj Ekranı → ENTER E
Sinyal Mesajı Yok
Mesaj Ekranı
Kaynak Bilgisi
Açık
Sinyal Mesajı Yok
Açık
MDC Mesajı
Açık
İndirme Durumu Mesajı
•• Kapalı / Açık
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Hiçbir sinyal gelmediğinde, sinyal yok OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
MDC Mesajı
Ürün MDC tarafından kontrol edilirken MDC OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
İndirme Durumu Mesajı
Bir sunucudan veya başka bir aygıttan içerik indirirken durumu görüntülemek için seçin.
•• Kapalı / Açık
97
Dil
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır. PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
MENU m → Ekran Gösterimi → Dil → ENTER E
Ekran Gösterimi
Dil
Türkçe
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekran Gösterimi sıfırla
Bu seçenek Ekran Gösterimi altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENU m → Ekran Gösterimi → Ekran Gösterimi sıfırla → ENTER E
Ekran Gösterimi
Ekran Gösterimi sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
98
Bölüm 08
Ses Ayarlama
Ürünün ses (Ses) ayarlarını yapılandırın.
Ses Modu
Kişisel tercihlerinize uygun bir ses modu seçebilirsiniz.
•• Standart: Normal ses modunu seçer.
•• Müzik: Seslerin üzerinde müziği vurgular.
MENU m → Ses → Ses Modu → ENTER E
•• Film: Filmler için en iyi sesi sağlar.
•• Sesi Netleştir: Diğer seslerin üzerinde insan seslerini vurgular.
Ses
Ses Modu
Standart
•• Yüksek: Duyma zorluğu olanlara daha iyi bir dinleme deneyimi sağlamak için yüksek frekans sesin
yoğunluğunu arttırır.
――Ses Çıkışı öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Alıcı (HDMI), Ses Modu devre dışı bırakılır.
Balans
Ekolayzer
HDMI Ses
Görüntülü Aramada Ses
Ses Çıkışı
AV(HDMI)
Geçerli Kaynak
Dahili
Oto ses ayar
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
99
Balans
HDMI Ses
MENU m → Ses → Balans → ENTER E
MENU m → Ses → HDMI Ses → ENTER E
Ses dengesi optimizasyonu için hoparlör ses düzeylerini ayarlayın.
Ses çıkışı için AV(HDMI) veya PC(DVI) seçin.
•• Balans Sol/Sağ: Sağ ve sol hoparlör arasındaki dengeyi ayarlar.
•• Sıfırla: Dengeyi varsayılan ayarlara sıfırlar.
――Ses Çıkışı öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Alıcı (HDMI), Balans devre dışı bırakılır.
Ekolayzer
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
――HDMI Ses sadece DBJ, QBH, QMH modellerinde kullanılabilir.
Görüntülü Aramada Ses
MENU m → Ses → Görüntülü Aramada Ses → ENTER E
MENU m → Ses → Ekolayzer → ENTER E
Bir görüntülü arama sırasında dinlenecek ses çıkışını seçin.
Ses düzeyini ve aralığı özelleştirmek ve ses çıkışı zenginliğini geliştirmek için ekolayzeri
ayarlayın.
•• Geçerli Kaynak / Görüntülü Arama
――Görüntülü Aramada Ses sadece DBJ, QBH, QMH modellerinde kullanılabilir.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (Bant Genişliği Ayarı): Belirli bant
genişliği frekanslarını ayarlar.
•• Sıfırla: Ekolayzeri varsayılan ayarlara sıfırlar.
――Yalnızca Ses Modu öğesi Standart olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――Ses Çıkışı öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Alıcı (HDMI), Ekolayzer devre dışı bırakılır.
100
Ses Çıkışı
Oto ses ayar
MENU m → Ses → Ses Çıkışı → ENTER E
MENU m → Ses → Oto ses ayar → ENTER E
Ses çıkışı için hoparlörleri seçin.
Ses düzeyi kanala bağlı olarak değişebilir.
•• Dahili / Harici / Alıcı (HDMI)
――Ses Çıkışı öğesini Harici ve Alıcı (HDMI) olarak ayarlarsanız, ürün hoparlörleri kapatılır.
Başka bir kanala geçerken ses düzeyi otomatik olarak eşitlenir.
Yalnızca harici hoparlörlerden gelen sesi duyacaksınız. Ses Çıkışı öğesi Dahili olarak
ayarlandığında, hem ürünün hoparlörleri, hem de harici hoparlörler açıktır. Sesi her ikisinden
de duyarsınız.
――Video sinyali yoksa hem ürün hoparlörleri hem de harici hoparlörler sessiz olacaktır.
•• Kapalı ( ) / Açık ( )
――Bağlı bir kaynak aygıtın ses denetimini kullanmak için, Oto ses ayar öğesini Kapalı olarak
ayarlayın.
――Ses Çıkışı öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Alıcı (HDMI), Oto ses ayar devre dışı bırakılır.
Ses Sıfırlama
MENU m → Ses → Ses Sıfırlama → ENTER E
Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir. Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika
ayarlarına ayarlayın.
101
Bölüm 09
Ağ
Ağ Durumu
Ağ Ayarlarını Aç
MENU m → Ağ → Ağ Durumu → ENTER E
MENU m → Ağ → Ağ Ayarlarını Aç → ENTER E
Geçerli ağ ve İnternet durumunu kontrol edebilirsiniz.
Internet araması, bir ev ağından içerik paylaşımı ve özellik güncellemeleri gibi çeşitli akıllı hub
özelliklerini kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırın.
Ağ Türü
•• Kablosuz / Kablo
102
Ağ Ayarları (Kablolu)
•• Ağınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN
bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla doğrudan bir ağ duvar çıkışına bağlayarak LAN'a
bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın. Duvar çıkışının evinizdeki bir modeme veya yönlendiriciye bağlı
olmasına dikkat edin.
Kablolu Ağa Bağlama
Ürününüzü kabloyla LAN'a bağlamak için üç yol vardır.
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla harici bir
modeme bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın.
RJ45
LAN
Harici Modem
Duvardaki Modem Bağlantı Noktası
LAN
Duvardaki LAN Bağlantı Noktası
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN Kablosu
Modem Kablosu
LAN Kablosu
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını, harici bir modeme bağlı
olan IP Paylaşıcıya bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz. Bağlantı için LAN kablosu kullanın.
Aşağıdaki şekle bakın.
Duvardaki Modem Bağlantı Noktası Harici Modem
(ADSL / VDSL)
LAN
IP Paylaştırıcısı
(DHCP sunucusuna sahip
olan)
RJ45
Dinamik bir Ağınız varsa Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHPC) destekleyen
bir ADSL modem veya yönlendirici kullanmanız gerekir. DHCP'yi destekleyen modem ve
yönlendiriciler, ürününüzün internete erişmesi için gereken IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi
ve DNS değerlerini otomatik olarak sağlar, böylece bunları manuel olarak girmeniz gerekmez.
Ev ağlarının çoğu Dinamik Ağdır.
Bazı ağlar Statik IP gerektirir. Ağınız Statik IP gerektiriyorsa ağ bağlantısını kurarken
ürününüzün Kablo Kurulum Ekranında IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini
manuel olarak girmeniz gerekir. IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini almak
için Internet Hizmet Sağlayıcınıza (ISP) danışın.
Bir Windows bilgisayarınız varsa bu değerleri bilgisayarınızdan da alabilirsiniz.
――Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa DHCP'yi destekleyen ADSL modemlerini
kullanabilirsiniz.
――DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri Statik IP adresleri kullanmanıza izin verir.
Modem Kablosu
LAN Kablosu
LAN Kablosu
103
Yazılım yükseltmeleri gerçekleştirme gibi İnternet hizmetlerini kullanmak için ağ bağlantısını
ayarlayın.
Otomatik Ağ Ayarlarını Aç(Kablolu)
LAN kablosuyla ağa bağlanmak için kullanılır.
2
Açılan menüde Durum'u tıklatın.
3
Açılan ekranda Support sekmesini tıklatın.
4
Support Sekmesinde Details düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.
İlk olarak bağlı bir LAN kablosunun olduğunu kontrol edin.
Otomatik olarak ayarlama
1
Ağ Ayarlarını Aç sayfasından Ağ Türü seçeneğini Kablo olarak ayarlayın.
2
Ağ sınama ekranı görünür ve ağ bağlantısını doğrular.
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Başarılı! Cihazınız İnternete bağlı. Çevrimiçi servisleri
kullanmakla ilgili herhangi bir sorununuz varsa lütfen İnternet servis sağlayıcınıza
başvurun.” mesajı görüntülenir.
――Bağlantı işlemi başarısız olursa LAN bağlantı noktası bağlantısını kontrol edin.
――Otomatik işlem ağ bağlantı değerlerini bulamaz veya bağlantıyı manuel olarak yapmak
Manuel olarak ayarlama
1
Ağ Ayarlarını Aç sayfasından Ağ Türü seçeneğini Kablo olarak ayarlayın.
2
Ağ sınama ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar. İptal düğmesine basın. Doğrulama
işlemi durur.
3
Ağ bağlantısı ekranında IP Ayarları öğesini seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
4
Üst taraftaki alanı seçin, E düğmesine basın ve IP Ayarları öğesini Manuel girin olarak
ayarlayın. IP Adresi seçeneğindeki her alan için giriş işlemini tekrarlayın.
isterseniz bir sonraki bölüm olan Manuel Ağ Kurulumu'na gidin.
Manuel Ağ Ayarlarını Aç (Kablolu)
Ofislerde statik IP adresleri kullanılıyor olabilir.
Böyle bir durum söz konusuysa, ağ yöneticisinden IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve
DNS sunucusu adresini öğrenin. Bu değerleri manuel olarak girin.
Ağ Bağlantı Değerlerini Alma
Ağ bağlantı değerlerini birçok Windows bilgisayarda görüntülemek için şu adımları izleyin.
1
――IP Ayarları öğesi Manuel girin olarak ayarlandığında, DNS Ayarı otomatik olarak Manuel
girin olur.
5
Bittiğinde, sayfanın altında Tamam öğesini seçin ve E düğmesine basın. Ağ sınama
ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar.
6
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Başarılı! Cihazınız İnternete bağlı. Çevrimiçi servisleri
kullanmakla ilgili herhangi bir sorununuz varsa lütfen İnternet servis sağlayıcınıza
başvurun.” mesajı görüntülenir.
Ekranın sağ alt köşesindeki Ağ simgesine sağ tıklatın.
104
Ağ Ayarları (Kablosuz)
Kablosuz Ağa Bağlama
Kablosuz Ağ IP paylaşımcısı
(DHCP sunucusuna sahip yönlendirici)
Otomatik Ağ Kurulumu (Kablosuz)
Kablosuz ağların birçoğunda, ağa erişen cihazların Erişim veya Gvnlk anahtarı denilen şifreli
bir güvenlik kodu iletmesini gerektiren isteğe bağlı bir güvenlik sistemi vardır. Gvnlk anahtarı,
kablosuz ağınız için güvenlik ayarı yaparken girmeniz istenen tipik olarak belirli bir uzunluktaki
bir kelime veya bir dizi harf ve rakamdan oluşan Parola Kelimesine dayanır. Bir ağ bağlantısı
kurulumu için bu yöntemi kullanırsanız ve kablosuz bağlantınız için bir Gvnlk anahtarı
korumanız varsa otomatik veya manuel kurulum işlemi sırasında Parola Kelimesini girmeniz
gerekecektir.
Duvardaki LAN Bağlantı Noktası
Otomatik olarak ayarlama
LAN Kablosu
Samsung, IEEE 802.11n kullanılmasını tavsiye eder. Videoyu bir ağ bağlantısından oynatırsanız
video düzgün oynatılmayabilir.
――Kablosuz IP paylaşıcı için geçerli olarak kullanılmayan bir kanal seçin. IP paylaşıcı için ayarlı
1
Ağ Ayarlarını Aç sayfasından Ağ Türü seçeneğini Kablosuz olarak ayarlayın.
2
Ağ işlevi kullanılabilir kablosuz ağları arar. Bittiğinde kullanılabilir ağların bir listesini
gösterir.
3
kere basın.
olan kanal, geçerli olarak yakındaki başka bir aygıt tarafından kullanılıyorsa bu, girişime ve
iletişim hatasına neden olur.
――İstenilen kablosuz yönlendirici görünmezse, tekrar aramak için Yenile öğesini seçin.
――Ürününüz yalnızca şu kablosuz ağ güvenlik protokollerini destekler.
Salt Yüksek Giriş Çıkışlı (Greenfield) 802.11n modu seçerseniz ve AP'niz ya da kablosuz
modeminizde Şifreleme türü WEP, TKIP veya TKIP AES (WPS2Mixed) olarak ayarlıysa
Samsung ürünleri, yeni Wİ-Fi sertifikasyon özelliklerine uyumlu olarak bağlantıyı
desteklemeyecektir.
――Yeniden denemenin ardından yönlendirici bulunamazsa, Durdur düğmesini seçin.
Ağ Ekle düğmesi görünür.
4
――Bağlantı Yöntemleri: Kablosuz ağ bağlantınızı üç şekilde kurabilirsiniz.
(AP Adı) şifresini girin. ekranı görünürse adım 5'e gidin. Güvenliği olmayan bir kablosuz
yönlendirici seçerseniz adım 7'ye gidin.
――Kablosuz yönlendiriciniz WPS'i (Wi-Fi Korumalı Kurulum) destekliyorsa, ağa PBC (Push
Button Yapılandırma) veya PIN (Kişisel Kimlik Numarası) ile bağlanabilirsiniz. WPS otomatik
olarak SSID ve WPA anahtarını iki moddan birinde yapılandıracaktır.
Ağ listesinde bir ağ seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra E düğmesine iki
5
Yönlendiricide güvenlik etkinse, (AP Adı) şifresini girin. (Güvenlik anahtarı veya PIN) girin.
Otomatik Kurulum (Otomatik Ağ Arama işleviyle), Manuel Kurulum, WPS Kullan
105
6
Bittiğinde, imleci Bitti'ne getirmek için sağ ok tuşunu kullanın ve sonra E düğmesine
Manuel olarak ayarlama
basın. Ağ bağlantı ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar.
1
Ağ Ayarlarını Aç sayfasından Ağ Türü seçeneğini Kablosuz olarak ayarlayın.
2
Ağ işlevi kullanılabilir kablosuz ağları arar. Bittiğinde kullanılabilir ağların bir listesini
――Yönlendiriciyle bağlantı kurulur, ancak Internet'e erişilemez.
7
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Başarılı! Cihazınız İnternete bağlı. Çevrimiçi servisleri
gösterir.
kullanmakla ilgili herhangi bir sorununuz varsa lütfen İnternet servis sağlayıcınıza
başvurun.” mesajı görüntülenir.
3
Ağ listesinde bir ağ seçmek için u veya d düğmesine basın ve sonra E düğmesine iki
kere basın.
Manuel Ağ Kurulumu (Kablosuz)
――İstenilen kablosuz yönlendirici görünmezse, tekrar aramak için Yenile öğesini seçin.
Ofislerde statik IP adresleri kullanılıyor olabilir.
――Yeniden denemenin ardından yönlendirici bulunamazsa, Durdur düğmesini seçin.
Böyle bir durum söz konusuysa, ağ yöneticisinden IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve
DNS sunucusu adresini öğrenin. Bu değerleri manuel olarak girin.
Ağ Ekle düğmesi görünür.
4
yönlendirici seçerseniz adım 7'ye gidin.
Ağ Bağlantı Değerlerini Alma
Ağ bağlantı değerlerini birçok Windows bilgisayarda görüntülemek için şu adımları izleyin.
1
Ekranın sağ alt köşesindeki Ağ simgesine sağ tıklatın.
2
Açılan menüde Durum'u tıklatın.
3
Açılan ekranda Support sekmesini tıklatın.
4
Support Sekmesinde Details düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.
(AP Adı) şifresini girin. ekranı görünürse adım 5'e gidin. Güvenliği olmayan bir kablosuz
5
Yönlendiricide güvenlik etkinse, (AP Adı) şifresini girin. (Güvenlik anahtarı veya PIN) girin.
6
Bittiğinde, imleci Bitti'ne getirmek için sağ ok tuşunu kullanın ve sonra E düğmesine
basın. Ağ bağlantı ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar.
7
Ağ ile bağlantı kurma denemeleri yapılırken İptal öğesini seçin. Böylece bağlantı
durdurulur.
8
Ağ bağlantısı ekranında IP Ayarları öğesini seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
9
Üst taraftaki alanı seçin, E düğmesine basın ve IP Ayarları öğesini Manuel girin olarak
ayarlayın. IP Adresi seçeneğindeki her alan için giriş işlemini tekrarlayın.
――IP Ayarları öğesi Manuel girin olarak ayarlandığında, DNS Ayarı otomatik olarak Manuel
girin olur.
106
10 Bittiğinde, sayfanın altında Tamam öğesini seçin ve E düğmesine basın. Ağ sınama
ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar.
11
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Başarılı! Cihazınız İnternete bağlı. Çevrimiçi servisleri
kullanmakla ilgili herhangi bir sorununuz varsa lütfen İnternet servis sağlayıcınıza
başvurun.” mesajı görüntülenir.
WPS Kullan
WPS Kullan kullanarak ayarlama
Yönlendiricinizde WPS Kullan düğmesi varsa şu adımları izleyin.
1
Ağ Ayarlarını Aç sayfasından Ağ Türü seçeneğini Kablosuz olarak ayarlayın.
2
WPS Kullan öğesini seçin, E düğmesine basın ve sonra tekrar E düğmesine basın.
3
İki dakika içinde kablosuz yönlendiriciniz üzerindeki WPS veya PBC düğmesine basın.
Ürününüz gereken tüm ağ ayar değerlerini otomatik olarak alır ve ağınıza bağlanır.
4
Ağ bağlantı ekranı görünür ve ağ kurulumu tamamlanır.
107
Sunucu Ağ Ayarları
Proxy Sunucusu
Proxy sunucusu bağlantınızı ve ilgili işlevleri ayarlayın.
MENU m → Ağ → Sunucu Ağ Ayarları → ENTER E
Sunucuya Bağlan
Oynatıcı'yu çalıştırmak için, bir ağa bağlanın.
•• Sunucu Adresi / TLS / Bağlantı Noktası
――TLS seçeneği etkinleştirildiğinde sunucu, https kullanacak şekilde yapılandırılır ve veri
aktarımı şifrelenir.
――Sunucu IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girin. Bağlantı noktası numarası olarak
7001'i kullanın. (7001 bağlantı noktası numarasını kullanarak sunucuya bağlanmakta
başarısız olunduysa doğru bağlantı noktası numarasını bulmak için sunucu yöneticinize
danışın ve sonra bağlantı noktası numarasını değiştirin.)
MagicInfo Modu
Kapalı / Açık
•• Adres / Bağlantı Noktası / Kimlik / Şifre
――Adres / Bağlantı Noktası / Kimlik ve Şifre yalnızca, Proxy Sunucusu öğesi Açık olarak
ayarlandığında etkinleşir.
Aygıt Adı
MENU m → Ağ → Aygıt Adı → ENTER E
Bir aygıt seçin veya aygıt adı girin.
Bu ad ağ üzerinden ağ uzaktan kumandalarında gösterilebilir.
•• [Signage] Ekran 1 ~ 6 / Kllnc Girişi
Ürünü kullandığınız ortama bağlı olarak uygun MagicInfo Modu tercihini yapın.
•• Lite / Premium
Sunucu Erişimi
Sunucu ağı bağlantı metodunu seçin.
•• İzn ver / Reddet
FTP Modu
FTP çalıştırma modunu belirleyin.
•• Aktif / Pasif
108
Bölüm 10
Sistem
Erişebilirlik
MENU m → Sistem → Erişebilirlik → ENTER E
Sistem
Erişebilirlik
Kurulumu Başlat
Yüksek Kontrast
Menüde arka plan ve yazı tipi için yüksek kontrastlı renkler ayarını yapın. Bu seçenek belirtildiğinde şeffaf menüler
mat hale gelir.
•• Kapalı (
) / Açık (
)
Genişlet
Menüde vurgulanan öğenin daha büyük görünüp görünmeyeceğini ayarlayın.
•• Kapalı (
) / Açık (
)
Dok. Kontrol
Zaman
Oto Kaynak Değiştirme
Güç Kontrolü
Eko Çözüm
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
109
Kurulumu Başlat
Bu ürünü ilk kullandığınızda yaptığınız gibi başlangıç kurulumu adımları boyunca ilerleyin.
――4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası "0-0-0-0" şeklindedir.
PIN numarasını değiştirirseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
MENU m → Sistem → Kurulumu Başlat → ENTER E
――Cihazınızı güvende tutmak için PIN’ini değiştirin.
Sistem
Kurulumu Başlat
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Dok. Kontrol
Dokunmatik kontrolle ilgili işlevleri ayarlar.
MENU m → Sistem → Dok. Kontrol → ENTER E
Dok. Kontrol
Dokunma hareketlerinin cihazınızı kontrol etmesini önleyin.
•• Kapalı / Açık
Dok. Kontrol
Dok. Kontrol
Kapalı
Yönetici Menüsü Kilidi
Yönetici Menüsü Kilidi
Kapalı
Yönetici Menüsü Kilidi öğesini, ekrana dokunup parmağınızı tuttuğunuzda yönetici ayarları menüsünü
görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
•• Kapalı / Açık
――Yalnızca Dok. Kontrol öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
110
Zaman
Saat Ayarı veya DST öğesini yapılandırabilirsiniz. Zamanla ilgili çeşitli ayarları yapılandırın.
――Geçerli saati görmek istiyorsanız INFO düğmesine basın.
MENU m → Sistem → Zaman → ENTER E
Saat Ayarı
Saat Ayarı öğesini seçin. Tarih veya Zaman öğesini seçip E düğmesine basın.
Zaman
Saat Ayarı
DST
Güç Açık Gecikmesi
Kapalı
0
Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine basın. Bir giriş alanından diğerine
geçmek için sol ve sağ ok düğmelerini kullanın. Bittiğinde E düğmesine basın.
――Tarih ve Zaman öğelerini, uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basarak doğrudan ayarlayabilirsiniz.
DST
DST (Yaz Saati) işlevini açar veya kapatır.
Kapalı / Açık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Başlan. Tarihi: Yaz Saati'nin başlama tarihini ayarlayın.
•• Bit Tar.: Yaz Saatinin bitiş tarihini ayarlayın.
•• Zaman Ofseti: Saat diliminizdeki doğru saat farkını seçin.
――Başlan. Tarihi, Bit Tar. ve Zaman Ofseti yalnızca, DST öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
Güç Açık Gecikmesi
Birden fazla ürünü bağlarken, aşırı güç yüklenmesini önlemek amacıyla her ürün için açılış süresini ayarlayın (0–50
saniye aralığında).
111
Oto Kaynak Değiştirme
Ekranı Oto Kaynak Değiştirme Açık olarak açtığınızda ve önceki video kaynağı seçimi etkin olmadığında, ekran etkin
video için farklı video giriş kaynaklarını otomatik olarak arar.
MENU m → Sistem → Oto Kaynak Değiştirme → ENTER E
Oto Kaynak Değiştirme
Oto Kaynak Değiştirme Açık olduğunda, ekran video kaynağından otomatik olarak etkin video aranır.
Oto Kaynak Değiştirme
Mevcut giriş kaynağı tanınmadığında, Birincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Oto Kaynak Değiştirme
Kapalı
Birincil Kaynak Krtrma
Kapalı
Birincil Kaynak
Tümü
İkincil Kaynak
DisplayPort
Hiçbir ana video kaynağı kullanılamadığında, İkincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Hem birincil hem de ikincil giriş kaynakları tanınmazsa, ekran etkin kaynak için iki arama gerçekleştirir, bu iki
aramanın birisi birincil diğeri ise ikincil kaynağı kontrol eder. Her iki arama da başarısız olursa, ekran ilk video
kaynağına geri döner ve hiç sinyal olmadığını gösteren bir mesaj görüntüler.
Birincil Kaynak Krtrma
Birincil giriş kaynağı bağlı durumdayken seçili birincil giriş kaynağını geri yükleyip yüklemeyeceğinizi seçin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, Birincil Kaynak Krtrma işlevi devre dışı olur.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Birincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için Birincil Kaynak ayarını belirtin.
İkincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için İkincil Kaynak ayarını belirtin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, İkincil Kaynak işlevi devre dışı olur.
112
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Prize takılı olduğu sürece bu özellik otomatik olarak ürünü açar. Güç düğmesine basılmasına gerek yoktur.
MENU m → Sistem → Güç Kontrolü → ENTER E
PC Modülü Gücü
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Kapalı
PC Modülü Gücü
Maks Güç Tasarrufu
Açık
Bekleme Kontrolü
Açık
Ağ Beklemede
Güç Düğmesi
•• Kapalı / Açık
Kapalı
Sadece Güç Açık
PC Modülü, ayrı olarak LFD'den etkin veya devre dışı konuma alınabilir.
――PC Modülü Gücü sadece DBJ, QBH, QMH modellerinde kullanılabilir.
Senk Güç-Açma
PC modülünü LFD’yi açmadan açmak için Kapalı’yı seçin.
•• Kapalı / Açık
Senk Güç-Kapama
PC modülünü LFD’yi kapatmadan kapamak için Kapalı’yı seçin.
•• Kapalı / Açık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Maks Güç Tasarrufu
PC belirli bir süre boşta kaldıktan sonra güç tüketimini azaltmak için ürünü kapatır.
•• Kapalı / Açık
113
Bekleme Kontrolü
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Kapalı
PC Modülü Gücü
Açık
Bekleme Kontrolü
Açık
Güç Düğmesi
•• Otomatik
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, ekrana bir kaynak cihaz bağlı olsa bile güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
Bağlı kaynak aygıt yoksa Sinyal Yok mesajı görünür.
Maks Güç Tasarrufu
Ağ Beklemede
Ekran bekleme modunu giriş sinyali alındığında uygulanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
Kapalı
Sadece Güç Açık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı
Giriş sinyali algılanmazsa Sinyal Yok mesajı görünür.
――Bir kaynak cihaz bağlı olasına rağmen Sinyal Yok mesajı görüntüleniyorsa, kablo bağlantısını kontrol edin.
――Sinyal Mesajı Yok seçeneği Kapalı olarak ayarlanırsa, Sinyal Yok mesajı görünmez.
Bu durumda, Sinyal Mesajı Yok ayarını Açık olarak belirleyin.
•• Açık
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
Ağ Beklemede
Bu özellik, ürün kapatıldığında ağ gücünü açık konumda tutar.
•• Kapalı / Açık
Güç Düğmesi
Güç düğmesi gücü açma/kapatma konumuna ayarlanabilir.
•• Sadece Güç Açık: Gücü açmak için güç düğmesini ilgili konuma getirin.
•• Güç Açık/Kapalı: Gücü açmak/kapatmak için güç düğmesini ilgili konuma getirin.
114
Eko Çözüm
Güç Tasarrufu Modu
Güç tüketimini azaltmak için ekran parlaklığını ayarlayın.
MENU m → Sistem → Eko Çözüm → ENTER E
Eko Sensör
Eko Çözüm
Güç Tasarrufu Modu
Eko Sensör
Oto Kapatma
Kapalı
Açık
Ekran Lamba Çizelgesi
Sinyal Yok Askıda
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Kapalı
15 dakika
Kapalı (Tavsiye edilen)
Güç tasarrufunuzu arttırmak için resim ayarları odadaki ışığa otomatik olarak adapte olacaktır.
Eko Sensör
Signage ekranının parlaklığını odanın aydınlatma durumuna göre otomatik olarak optimize eder.
•• Kapalı / Açık
――Ekran kontrastı yeterli değilse Eko Sensör ayarını Kapalı olarak belirleyin. Eko Sensör, Kapalı olarak ayarlanırsa
enerji standartlarına uymayabilir.
Minimum Arka Işık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Signage ekranı için minimum parlaklığı ayarlayın. Bu işlev yalnızca değeri, Görüntü menüsünün Arka Işık ayarında
belirlenmiş değerden düşük olduğunda çalışır.
――Eko Sensör öğesi Açık ise, ekran parlaklığı ortamdaki ışığın yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir (az miktarda
daha koyu veya daha açık olabilir).
115
Ekran Lamba Çizelgesi
Eko Çözüm
Güç Tasarrufu Modu
Eko Sensör
Açık
Ekran Lamba Çizelgesi
Sinyal Yok Askıda
Oto Kapatma
Kapalı
Kapalı
15 dakika
Kapalı (Tavsiye edilen)
Ekran Lamba Çizelgesi
Lamba planını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
•• Kapalı / Açık
Program1, Program2
Zaman
Panel parlaklığı belirlenen zamanda Lmba seçeneğinde ayarlı olan parlaklık değerine ayarlanacaktır.
Lmba
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Panel parlaklığını ayarlayın. 100'e yakın bir değer paneli daha parlak hale getirir.
•• 0 ~ 100
Sinyal Yok Askıda
Herhangi bir kaynaktan sinyal gelmediğinde aygıtı kapatarak güç tasarrufu sağlayın.
•• Kapalı / 15 dakika / 30 dakika / 60 dakika
――Ekran bekleme modundaysa, bu işlev çalışmaz.
――Ürün, belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacaktır. Zaman, istendiği gibi değiştirilemez.
Oto Kapatma
Ürün, aşırı ısınmayı engellemek için kumandada bir düğmeye basmadığınız veya ürün ön panelindeki bir düğmeye
dokunmadığınızda seçilen saatler içinde otomatik olarak kapanacaktır.
•• Kapalı (Tavsiye edilen) / 4 saat / 6 saat / 8 saat
116
Sıcaklık Kontrolü
Bu işlev, ürünün dahili sıcaklığını algılar. Kabul edilebilir olan sıcaklık aralığını belirleyebilirsiniz.
Varsayılan sıcaklık 77 °C olarak ayarlanmıştır.
MENU m → Sistem → Sıcaklık Kontrolü → ENTER E
Ürün için önerilen çalışma sıcaklığı 75 ila 80 °C'dir (40 °C'lik ortam sıcaklığına bağlı olarak).
――Mevcut sıcaklık değeri belirlenen sıcaklık sınırını aşarsa, ekranda kararma olacaktır. Sıcaklık artmaya devam
ederse, cihaz, aşırı ısınmayı önlemek için kapanacaktır.
Sistem
Sıcaklık Kontrolü
77
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
117
Harici Cihaz Yöneticisi
Signage ürününüze bağlı dış aygıtları yönetin.
――Harici Cihaz Yöneticisi sadece QBH, QHH, QMH modellerinde kullanılabilir.
MENU m → Sistem → Harici Cihaz Yöneticisi → ENTER E
Klavye Yöneticisi
Harici Cihaz Yöneticisi
Klavye Yöneticisi
Cihaz Bağlama Yöneticisi
Signage ürününüzle kullanacağınız klavyeleri ayarlayın. Klavye ekleyebilir ve ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
Bluetooth Klavye Ekle
Signage ürününüze bir Bluetooth klavye bağlayın.
Klavyenin Dili
Klavyenizin dilini ayarlayın.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Klavye Türü
Klavyenizin türünü ayarlayın.
Cihaz Bağlama Yöneticisi
Signage ürününüzle içerik paylaşmak için ağınızdaki aygıtlara (örneğin, akıllı telefonlar ve tabletler) izin verin.
Erişim Bildirimi
Bir cihaz ilk kez bağlandığında bildirim görüntüle.
Cihazları otomatik bağlamak için Erişim Bildirimini kapat.
•• Kapalı / Yalnızca İlk Sefer / Daima Açık
Cihaz Listesi
Bağlı cihazları görüntüleyin ve yönetin.
118
Şununla çal
Ürünü kullandığınız ortama bağlı olarak uygun Şununla çal modu tercihini yapın.
Ana ekran, ayara bağlı olarak farklı olabilir.
MENU m → Sistem → Şununla çal → ENTER E
•• MagicInfo / URL Başlatıcı
Sistem
Şununla çal
MagicInfo
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
PIN Değiştir
MENU m → Sistem → PIN Değiştir → ENTER E
Sistem
PIN Değiştir ekranı görüntülenir.
PIN için istediğiniz 4 basamaklı sayıyı seçip Bir PIN girin. alanına girin. Aynı 4 basamaklı sayıyı PIN’i tekrar girin.
alanına tekrar girin.
Ürün yeni PIN'i hafızaya aldı.
――Varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0
――Cihazınızı güvende tutmak için PIN’ini değiştirin.
PIN Değiştir
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
119
Güvenlik
Güvenlik Kilidi Açık
MENU m → Sistem → Güvenlik → ENTER E
PIN numarasını değiştirirseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
――Cihazınızı güvende tutmak için PIN’ini değiştirin.
――4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası "0-0-0-0" şeklindedir.
Güvenlik Kilidi Açık özelliğini açın veya kapatın. Güvenlik Kilidi Açık uzaktan kumanda tarafından
gerçekleştirilebilecek işlemleri kısıtlar. Güvenlik Kilidi Açık özelliğinin kapatılması için doğru PIN kodu girilmelidir.
Güvenlik
Güvenlik Kilidi Açık
・ Güç Açık Düğmesi
Açık
Düğme Kilidi
Kapalı
USB Oto Oynatma Kilidi
Kapalı
Mobil Bağlantı Kilidi
Kapalı
Uzaktan Yönetim
İzn ver
Ağ Bağlantı Noktası
Açık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Güç Açık Düğmesi
Güvenlik Kilidi Açık etkinken uzaktan kumandadaki Güç düğmesinin cihazı açmasına izin vermek için bu özelliği
açın.
•• Kapalı / Açık
Düğme Kilidi
Bu menü üründeki düğmeleri kilitlemek için kullanılabilir.
Düğme Kilidi özelliği Açık olarak ayarlanırsa ürün yalnızca uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
•• Kapalı / Açık
USB Oto Oynatma Kilidi
Bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğinin otomatik olarak oynatılıp oynatılmayacağını seçin.
•• Kapalı
Bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğini otomatik olarak oynatın.
•• Açık
Bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğini otomatik olarak oynatmayın.
――MagicInfo içeriği bulunan bir USB aygıt bağlandığında beş saniye süreyle "USB Oto Oynatma Kilidi : Açık"
görüntülenir.
120
Mobil Bağlantı Kilidi
Güvenlik
Mobil Bağlantı Kilidi
Kapalı
Uzaktan Yönetim
İzn ver
Ağ Bağlantı Noktası
Açık
USB Bağlantı Noktası
Açık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Signage ürününüz ile içerik paylaşmak için akıllı telefonlar ve tabletler gibi ağınızdaki diğer cihazları kısıtlayın.
•• Kapalı / Açık
Uzaktan Yönetim
Cihazınıza ağ yoluyla erişmek için harici komutlara İzn ver veya Reddet işlemi uygulayabilirsiniz.
•• Reddet / İzn ver
――Panel tuşu veya Güç anahtarı kullanılarak ürün kapatılıp açılsa bile değişen ayar kalır.
Ağ Bağlantı Noktası
Harici ağ erişimini engelleyin. Erişime izin vermek için ağları sunucuya kaydedebilirsiniz.
•• Kapalı / Açık
USB Bağlantı Noktası
Harici USB bağlantı noktalarına bağlantıyı engelleyin.
•• Kapalı / Açık
121
Genel
Akıllı Güvenlik
Görüntüleme cihazınızı ve bağlanan depolama aygıtlarını virüslere karşı korumak için sağlanan güvenlik
aşağıdakileri içerir.
MENU m → Sistem → Genel → ENTER E
Tara
Genel
Virüs denetimi yapmak için görüntüleme cihazınızı ve bağlanan depolama aygıtlarınızı inceleyin.
Akıllı Güvenlik
Yalıtılmış Liste
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Tak Çıkar
Kişisel Logo
Virüs içerdiği için Yalıtılan öğelerin listesidir.
Açık
Kapalı
Anynet+, Samsung uzaktan kumandanızla Anynet+'yı destekleyen tüm bağlı Samsung cihazlarını kontrol etmenizi
sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung cihazlarıyla kullanılabilir. Samsung cihazınızın bu
özelliğe sahip olduğundan emin olmak için üzerinde Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.
Oyun Modu
Depoyu Boşaltmak
Düzensiz Video Duvarı
Anynet+ (HDMI-CEC)
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı ( ) / Açık ( )
――Anynet+ aygıtlarını üründeki düğmeleri değil yalnızca ürün uzaktan kumandasını kullanarak kontrol
edebilirsiniz.
――Ürün uzaktan kumandası bazı durumlarda çalışmayabilir. Bu olursa Anynet+ aygıtını tekrar seçin.
――Anynet+, Anynet+ destekleyen AV aygıtı beklemede veya açık durumda olduğunda çalışır.
――Anynet+ toplamda 12 AV aygıtına kadar destekler. Aynı türde 3 cihazı bağlayabileceğinize dikkat edin.
122
Anynet+ için Sorun Giderme
Sorun
Anynet+ çalışmıyor.
Olası Çözüm
•• Aygıtın Anynet+ cihazı olduğunu kontrol edin. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ aygıtlarını destekler.
•• Anynet+ cihazı güç kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ cihazının Video/Audio/HDMI kablo bağlantılarına sahip olduğunu kontrol edin.
•• Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Uzaktan kumandanın Anynet+ ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ bazı durumlarda çalışmayabilir. (ilk kurulum)
•• HDMI kablosunu çıkarıp sonra tekrar bağladıysanız lütfen cihazları tekrar aradığınızdan veya ürünü kapatıp
tekrar açtığınızdan emin olun.
•• Anynet cihazının Anynet+ işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin.
Anynet+ başlatmak istiyorum.
•• Anynet+ cihazının ürüne düzgün bağlandığını ve Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Anynet+'dan çıkmak istiyorum.
•• Ürün uzaktan kumandasındaki SOURCE düğmesine basın ve Anynet+ olmayan bir cihaz seçin.
Ekranda “Anynet+ cihazı
bağlantısı kaldırılıyor...” mesajı
görünür.
•• Anynet+'yı yapılandırırken veya yeni bir görüntüleme moduna geçmek için uzaktan kumandayı kullanamazsınız.
Anynet+ aygıtı oynatmıyor.
•• İlk kurulum devam ederken oynatma işlevini kullanamazsınız.
Bağlı olan cihaz görüntülenmez.
•• Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
•• Uzaktan kumandayı ürün, Anynet+ yapılandırmayı tamamladıktan veya Anynet+'ya geçiş işlemini bitirdikten
sonra kullanın.
•• HDMI kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
•• Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ cihazlarını tekrar arayın.
•• Anynet+ bir HDMI bağlantısı gerektirir. Cihazın ürününüze bir HDMI kablosuyla bağlı olduğundan emin olun.
•• Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
•• Bir güç kesintisinden veya HDMI kablosunun çıkmasından dolayı bağlantı sonlandırılırsa lütfen cihaz taramasını
tekrar edin.
123
HDMI Tak Çıkar
Genel
Bu özellik, bir DVI/HDMI kaynak cihazını açmak için gecikmeyi etkinleştirmekte kullanılır.
Akıllı Güvenlik
•• Kapalı / Açık
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Tak Çıkar
Kişisel Logo
Açık
Kapalı
Oyun Modu
Ürün açıldığında görünen kişisel logoyu indirebilir, seçebilir ve görüntülenme süresini ayarlayabilirsiniz.
•• Kişisel Logo
――Bir kişisel logo (görüntü/video) seçebilir veya kişisel logo görüntüsünü kapatabilirsiniz.
――Kişisel logoyu ayarlamak için kişisel logoyu harici bir USB cihazından indirmeniz gerekir.
Depoyu Boşaltmak
Düzensiz Video Duvarı
Kişisel Logo
Kapalı
•• Logo Görünt. Süresi
――Kişisel logonun türü Resim ise Logo Görünt. Süresi öğesini ayarlayabilirsiniz.
•• Logo Dosyası İndirin
――Harici bir USB cihazından ürüne bir kişisel logo indirebilirsiniz.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
――İndirmek istediğiniz kişisel logonun dosya adı tümü küçük harflerle "samsung" olarak kaydedilmelidir.
――Harici USB bağlantılarının birden fazla numarası olduğunda, ürün kişisel logoyu ürüne bağlanmış son
cihazdan indirmeye çalışacaktır.
Kişisel logo dosyası kısıtlamaları
•• Resim türü kişisel logo için yalnızca biteşlem dosyaları (aRGB 32 bpp biçimli) desteklenir.
•• Görüntü türü kişisel logonun çözünürlüğü minimum 64x64 ve maksimum ekran çözünürlüğü arasında
olmalıdır. (Çözünürlüğün Yatay/Dikey değerleri 4'ün katları olmalıdır.)
•• Video türü kişisel logo için yalnızca TS Akış türleri desteklenir.
•• Maksimum desteklenen video dosyası 150 MB'dir. Bir video dosyasının önerilen uzunluğu 20 saniye veya
daha kısadır.
124
Oyun Modu
Genel
PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağlanırken, oyun modunu seçerek daha gerçekçi bir oyun
tecrübesinin keyfini sürebilirsiniz.
Akıllı Güvenlik
•• Kapalı ( ) / Açık ( )
――Oyun Modu için önlemler ve sınırlamalar
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Tak Çıkar
Kişisel Logo
Açık
Kapalı
Oyun konsolunun bağlantısını kesip başka bir harici aygıt bağlamak için, kurulum menüsünde Oyun Modu
öğesini Kapalı olarak ayarlayın.
Oyun Modu
Depoyu Boşaltmak
Depoyu Boşaltmak
Yeni içerik dosyalarına yer açmak için dosya silin. Son programdaki dosyalar silinmeyecektir.
Düzensiz Video Duvarı
Kapalı
Düzensiz Video Duvarı
Düzensiz video duvarının parlaklığını hem yatay hem de dikey yönde eşitleyin.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı / Açık
――Düzensiz Video Duvarı sadece QHH modellerinde kullanılabilir.
125
Sistemi Sıfırla
Bu seçenek Sistem altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENU m → Sistem → Sistemi Sıfırla → ENTER E
Sistem
Sistemi Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
126
Bölüm 11
Destek
Yazılım Güncelleme
Samsung'a Başvurun
MENU m → Destek → Yazılım Güncelleme → ENTER E
MENU m → Destek → Samsung'a Başvurun → ENTER E
Yazılım Güncelleme menüsü ürün yazılımınızı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
――Yükseltme tamamlanana kadar gücü kesmediğinize dikkat edin. Ürün, yazılım yükseltme
Ürününüz düzgün çalışmadığında veya yazılımı yükseltmek istediğinizde bu bilgiyi
görüntüleyin.
tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapanacak ve açılacaktır.
――Yazılımı yükselttiğinizde yaptığınız tüm video ve ses ayarları kendi varsayılan ayarlarına
Çağrı merkezlerimiz ile ürünler ve yazılımı nasıl indireceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.
――Samsung'a Başvurun ve ürün Model Kodu ve Yazılım Sürümü bilgilerini bulun.
Şimdi Yükselt
Tümünü Sıfırla
Yazılımı en son sürüme güncelleyin.
――Geçerli Sürüm: Bu, üründe yüklü olan yazılım sürümüdür.
MENU m → Destek → Tümünü Sıfırla → ENTER E
geri dönecektir. Ayarlarınızı yazmanızı tavsiye ederiz, böylece bunları yükseltmeden sonra
kolayca sıfırlayabilirsiniz.
Bu seçenek bir ekran için mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
Otomatik Güncelleme
Bu özellik, ürün kullanılmadığında ürünü otomatik olarak günceller.
•• Kapalı (
) / Açık (
)
127
Bölüm 12
Sorun Giderme Kılavuzu
–– Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ni aramadan önce,
ürününüzü aşağıda belirtildiği
gibi sınayın. Sorun devam ederse,
Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması
Gerekenler
Ürünü Sınama
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye doğru şekilde bağlı olmasına rağmen güç LED'i yanıp sönerken ekran boşsa, ürün sınaması gerçekleştirin.
–– Ekran boş kalırsa, PC sistemini,
video denetleyicisini ve kabloyu
kontrol edin.
1
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2
Tüm kabloları üründen sökün.
3
Ürünü açar.
4
Sinyal Yok görüntülenirse, ürün normal çalışıyordur.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğün üzerinde bir mod seçilirse kısa süre için Uygun Olmayan Mod görüntülenir
(bkz. Desteklenen Çözünürlükler).
128
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Ürün ve PC arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin ve bağlantının sağlam olduğundan
emin olun.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı
olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI
veya DVI ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik
kartı sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar
üreticisiyle temasa geçin.)
Ekran sorunu
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ekranda Sinyal Yok görüntüleniyor.
Ürünün bir kabloyla doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Dış cihazın türüne bağlı olarak, ekran düzgün görüntülenmeyebilir. Bu durumda, HDMI Tak
Çıkar işlevi Açık olarak bağlayın.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Bu mesaj, grafik kartından gelen bir sinyal ürünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını
aştığında görüntülenir.
Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakın ve ürünün teknik özelliklerine uygun olarak
maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
129
Ekran sorunu
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC ve grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürünle uyumlu aralıkta ayarlandığını kontrol
edin. Ardından, gerekirse ürün menüsündeki Ek Bilgiler'e ve Standart Sinyal Modu Tablosu'na
başvurarak ekran ayarlarını değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
Görüntü öğesine gidin ve Renk Alanı Ayarları ayarlarını ayarlayın.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Görüntü öğesine gidin ve Beyaz Dengesi ayarlarını ayarlayın.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir
yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Ürün otomatik olarak kapanır.
Ürüne bir PC bağlanmışsa, PC'nin güç durumunu kontrol edin.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Güç kablosunun ürüne ve duvar prizine düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun.
Bağlı bir cihazdan herhangi bir sinyalin geldiği algılanmazsa, ürün 10-15 dakika sonra
otomatik olarak kapanır.
Ürünün resim kalitesi satın alındığı bayi
mağazasındakinden farklıdır.
Yüksek tanımlı (HD) resim kalitesi elde etmek için bir HDMI kablosu kullanın.
Ekran normal görünmüyor.
Kodlanmış video içeriği, bir spor etkinliği veya aksiyon filmi gibi hızlı hareket eden nesnelerin
bulunduğu sahnelerde görüntünün bozulmasına neden olabilir.
Düşük sinyal düzeyi veya düşük resim kalitesi görüntünün bozulmasına neden olabilir. Bu,
ürünün arızalı olduğu anlamına gelmez.
Bir metrelik mesafe içinde bir cep telefonu varsa analog ve dijital ürünlerde parazit
oluşturabilir.
130
Ekran sorunu
Parlaklık ve renk normal görünmüyor.
Görüntü bölümüne giderek, Resim Modu, Renk, Parlaklık ve Netlik gibi ekran ayarlarını yapın.
Sistem öğesine gidin ve Eko Çözüm ayarlarını ayarlayın.
Ekran ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayın.
Ekranda çizgiler (kırmızı, yeşil veya mavi) görülüyor.
Bu çizgiler, monitördeki DATA SOURCE DRIVER IC entegresinde arıza olduğunda görünür.
Sorunu çözmek için bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.
Görüntü kararsız hale geliyor ve ardından donuyor.
Önerilen çözünürlükten farklı bir çözünürlük değeri kullanıldığında veya sinyal kararlı
olmadığında ekran donabilir. Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü önerilen çözünürlük
değerine ayarlayın.
Tam ekran olarak görüntülenemiyor.
Ölçeklenmiş bir SD (4:3) içerik dosyası, bir HD kanal ekranın iki yanında siyah renkli
çubukların oluşmasına neden olabilir.
Ürünün en boy oranından farklı orana sahip bir video, ekranın üst ve alt tarafında siyah renkli
çubukların oluşmasına neden olabilir.
Üründe veya kaynak cihazda ekran boyutu ayarını tam ekran yapın.
Ses sorunu
Ses yok.
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya
da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.
131
Ses sorunu
Görüntü var, ancak ses yok.
Bir HDMI kablosu takılı ise, PC'de ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
Ses bölümüne giderek Ses Çıkışı özelliğinin ayarını Dahili olarak değiştirin.
Bir kaynak cihaz kullanılıyorsa
•• Ses kablosunun üründeki ses girişi bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olduğundan
emin olun.
•• Kaynak cihazın ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
(Örneğin, monitöre bir HDMI kablosu takılı ise, kablo yayın kutusunun ses ayarının HDMI
olarak değiştirilmesi gerekebilir.)
Bir DVI-HDMI kablosu kullanılıyorsa, ayrı bir ses kablosu gerekir.
Üründe bir kulaklık bağlantı noktası varsa, o noktaya herhangi bir şeyin bağlı olmadığından
emin olun.
Cihazın güç kablosunu çıkarıp tekrar takın ve ardından cihazı yeniden başlatın.
Hoparlörlerden parazit geliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin. Ses giriş bağlantı noktasına bir video kablosu
bağlanmadığından emin olun.
Kabloyu taktıktan sonra sinyal gücünü kontrol edin.
Düşük sinyal düzeyi sesin bozulmasına neden olabilir.
132
Uzaktan kumanda sorunu
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (+/-).
Pillerin boş olup olmadığını kontrol edin.
Güç kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ürünün yakınında herhangi bir özel aydınlatma ya da neon işaretin açık olup olmadığını
kontrol edin.
Kaynak cihaz sorunu
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
Başka sorunlar
Üründen plastik kokusu gibi bir koku geliyor.
Plastik kokusu normaldir ve zaman içinde kaybolur.
Monitör eğik görünüyor.
Üründen sehpayı çıkarıp tekrar takın.
Ses veya video zaman zaman kesiliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin ve gerekirse çıkarıp tekrar takın.
Çok sert veya kalın kablo kullanılırsa ses ve video dosyalarında bozukluklar meydana
gelebilir.
Dayanıklı olması için kabloların yeterince esnek olduğundan emin olun. Ürünü bir duvara
monte ederken, dik açılı kablolar kullanmanız önerilir.
Ürünün kenarlarında küçük tanecikler var.
Tanecikler ürün tasarımındandır. Ürün kusurlu değildir.
PC çözünürlüğünü değiştirmeye çalıştığımda, "Tanımlı
çözünürlük şu anda desteklenmiyor." iletisi görünüyor.
Giriş kaynağı çözünürlüğü ekranın maksimum çözünürlüğünden fazla ise "Tanımlı çözünürlük
şu anda desteklenmiyor." iletisi görünür.
Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü ekranda desteklenen bir çözünürlük değerine
ayarlayın.
Bir DVI-HDMI kablosu takılı iken, HDMI modunda
hoparlörlerden ses gelmiyor.
DVI kabloları ses verilerini aktarmaz.
Sesin duyulması için, ses kablosunu doğru giriş jakına taktığınızdan emin olun.
133
Başka sorunlar
HDMI Siyahlık Düzeyi, YCbCr çıkışına sahip bir HDMI
cihazında düzgün çalışmıyor.
Bu işlev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanılarak ürüne bir ses cihazı (örneğin, DVD
oynatıcı ve STB) bağlandığında kullanılabilir.
HDMI modunda ses gelmiyor.
Görüntü renkleri normal görünmüyor. Görüntü veya ses gidiyor. Ürüne sadece HDMI
standardının eski bir sürümünü destekleyen bir kaynak cihaz bağlandığında bu durum
meydana gelebilir.
Bu sorunlar olduğunda, HDMI kablosu ile birlikte bir ses kablosu bağlayın.
Bazı PC ekran kartları ses içermeyen HDMI sinyallerini otomatik olarak tanımayabilir. Böyle
durumlarda, el ile bir ses girişi seçin.
DVI PC
HDMI-CEC çalışmıyor.
Ses girişi
Ekran modu
Ses Girişi (Streo bağlantı
noktaları)
PC ayarları
HDMI-CEC özelliğiyle uyumlu olan ve üründeki HDMI IN bağlantı noktalarına bağlı olan bazı
aygıtları kullanmak için, tüm dış aygıtlarda HDMI-CEC özelliğini kapatın. Dış aygıtlar Blu-ray
ve DVD oynatıcıları kapsar.
HDMI-CEC özelliği etkinken bir dış aygıtı çalıştırmak diğer aygıtların otomatik olarak
durdurulmasına neden olabilir.
HDMI-CEC ayarlarını değiştirmek için, aygıtın kullanım kılavuzuna bakın veya yardım için
aygıtın üreticisine başvurun.
Güç tasarrufu modunda, giriş kaynağı DisplayPort
olduğunda PC ekranı ayarları kaydedilemez.
Sistem → Güç Kontrolü öğesine gidin ve Maks Güç Tasarrufu ayarını Kapalı olarak belirleyin.
Alternatif olarak, PC ekran çıkışı ayarlarını tekrar yapılandırın. Setin açık olduğundan emin
olun.
Giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlıyken PC yeniden
başlatıldığında BIOS ve önyükleme ekranları görünmez.
Bilgisayarı set açıkken veya giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlı değilken yeniden başlatın.
134
S ve C
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü
ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı
ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü →
Çözünürlüğü ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları
altında frekansı ayarlayın.
–– Ayarlarla ilgili diğer yönergeler
için PC'nizin veya grafik kartınızın
kullanım el kitabına bakın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları → Görüntü
adaptörü özellikleri → Monitör öğesine gidin Monitör ayarları altındaki Ekran yenileme
hızı ayarını yapın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü
Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran →
Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları öğesine gidin ve
çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme
→ Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC'nin BIOS SETUP programındaki güç
tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Kişiselleştirme → Ekranı kilitle → Ekran zaman aşımı ayarları
→ Güç ve uyku öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
135
Bölüm 13
Teknik Özellikler
Genel
Model Adı
Panel
DB43J
QM49H
Boyut
43 Sınıf (42,5 inç / 107,9 cm)
49 Sınıf (48,5 inç / 123,2 cm)
49 Sınıf (48,5 inç / 123,2 cm)
Görüntü alanı
940,89 mm (Y) x 529,25 mm (D)
1073,779 mm (Y) x 604,00 mm (D)
1073,78 mm (Y) x 604,00 mm (D)
Model Adı
Panel
DB49J
QH55H / QM55H
QB65H / QH65H / QM65H
QB75H
Boyut
55 Sınıf (54,6 inç / 138,7 cm)
65 Sınıf (64,5 inç / 163,8 cm)
75 Sınıf (74,5 inç / 189,3 cm)
Görüntü alanı
1209,60 mm (Y) x 680,40 mm (D)
1428,48 mm (Y) x 803,52 mm (D)
1650,24 mm (Y) x 928,26 mm (D)
Güç Kaynağı
AC100-240V~ 50/60Hz
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Muhafazayı takmak için, iç sıcaklığı 40 °C veya altında tutun.
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
136
――Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi
monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelde yaklaşık olarak milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlık görünebilir. Bu ürün performansını
etkilemez.
――Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması gerekebilir.
――Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.
137
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen
çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir. Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz
önerilir.
――Bir CDT ürününü (bir PC'ye bağlı) bir LCD ürünüyle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD ürün 85 Hz'i desteklemiyorsa, LCD ürün ile değiştirmeden önce
CDT ürünü kullanarak dikey frekansı 60 Hz olarak değiştirin.
–– Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına
tek bir satırı taramak için gerekli
süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı
yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay
frekans kHz cinsinden ölçülür.
–– Dikey Frekans
Ürün, izleyicinin gördüğünü
göstermek için saniye başına tek bir
görüntüyü bir kaç kez görüntüler
(bir flüoresan lamba gibi). Saniyede
tekrarlı olarak görüntülenen tek bir
görüntünün hızı dikey frekans veya
yenilenme hızı olarak adlandırılır.
Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür.
Model Adı
Senkronizasyon
DB43J / DB49J
QB65H / QB75H /
QM49H / QM55H / QM65H
Yatay Frekans
30 – 81 kHz
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Dikey Frekans
48 – 75 Hz
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Çözünürlük
DVI (Dijital Görsel Arayüz) Uyumlu Dijital RGB
Uygun çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maksimum çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
QH55H / QH65H
-
PC'nizden aşağıdaki standart sinyal modlarına ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait
değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
138
QB65H / QB75H / QH55H / QH65H / QM49H / QM55H / QM65H
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
139
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
140
DB43J / DB49J
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
141
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
142
Bölüm 14
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin
ziyareti için ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca
seçenekleri ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir
mühendisin yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba,
Filtre, Şerit vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce
Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu
temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
143
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
Görüntü izi yanması nedir?
Panel normal şekilde çalışırken görüntü izi yanması meydana gelmemelidir. Normal çalışma,
sürekli olarak değişen desenler anlamına gelir. Panelde uzun süre sabit bir desen görüntülenirse,
sıvı kristalleri kontrol eden piksellerdeki elektrotlar arasında küçük bir voltaj farkı meydana
gelebilir.
Elektrotlar arasındaki bu voltaj farkı zamanla artar ve sıvı kristallerin zayıflamasına neden olur.
Bu gerçekleşirse, desen değiştiği halde önceki görüntü ekranda kalabilir.
Bu bilgiler görüntü izi yanmasını önlemeye yönelik bir kılavuzdur. Uzun süre sabit
ekran görüntülenmesi görüntü izi yanmasına neden olabilir. Bu sorun garanti
kapsamında değildir.
Önerilen önleme uygulamaları
Uzun süre sabit ekran görüntülenmesi görüntü izi yanmalarına veya lekelere neden olabilir.
Uzun süre kullanılmadığında ürünü kapatın, Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya hareketli
bir ekran koruyucu çalıştırın.
•• Renkleri düzenli olarak değiştirin.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Kontrast parlaklıkta bir metin rengi ile arka plan renginin bir arada olmasından kaçının.
――Kontrast parlaklıkta renkler (siyah ve beyaz; gri) kullanmaktan kaçının.
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
144
Lisans
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
BU ÜRÜN BİR SINIRLI LİSANSLA SATILMAKTADIR VE AŞAĞIDAKİ ÜÇ KOŞULUN HER
BİRİNİ SAĞLAYAN HEVC İÇERİĞİ İLE BAĞLANTILI KULLANILMASI İÇİN İZİN VERİLMİŞTİR:
(1) SADECE KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK HEVC İÇERİĞİ; (2) SATIŞA ARZ EDİLMEYEN
HEVC İÇERİĞİ VE (3) ÜRÜNÜN SAHİBİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN HEVC İÇERİĞİ.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi
BU ÜRÜN, KULLANICIYA BİR İÇERİĞİN LİSANSLI BİR SATICISI TARAFINDAN BU İÇERİĞİ
ÜRÜNLE BİRLİKTE KULLANMASI İÇİN AYRI OLARAK HAK VERİLMEMİŞSE KULLANICININ
BİR ÜÇÜNCÜ TARAFTAN SATIN ALDIĞI VEYA SİPARİŞ ETTİĞİ, BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA
OLUŞTURULMUŞ HEVC KODLAMALI İÇERİKLE BİRLİKTE KULLANILAMAZ.
Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde
mevcuttur. Açık Kaynak Lisans Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.
HEVC KODLAMALI İÇERİLİKLE BU ÜRÜNÜ KULLANMANIZ YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI
KULLANIM YETKİSİNİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi hakkında bilgi için, Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçin
veya oss.request@samsung.com adresine e-posta gönderin.
145
Terminoloji
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Yukarıdaki tarama
hızlarından her birisi ekran
çözünürlüğünü belirleyen etkili
tarama satırlarının sayısını gösterir.
Tarama hızı tarama yöntemine bağlı
olarak i (titreşimli) veya p (ilerleyen)
olarak gösterilebilir.
- Tarama
Tarama ilerlemeli olarak bir
görüntüyü oluşturan piksellerin
gönderilme işlemini belirtir. Piksel
sayısının daha fazla olması daha net
ve daha canlı görüntü sağlar.
- İlerleyen
İlerleyen tarama modunda,
piksellerin tüm satırları ekran
üzerinde birer birer taranır
(ilerleyen).
- Titreşimli
Titreşimli tarama modunda,
piksellerin her bir satırı önce üstten
alta taranır ve ardından geriye kalan
piksellerin satırları (taranmamış)
taranır.
Taramasız Mod ve Taramalı
Mod____ Taramasız Mod (ilerleyen
tarama) bir ekranın üstünden altına
doğru ilerlemeli bir şekilde yatay
satırı görüntüler. Taramalı mod önce
tek sayılı satırları ve sonra çift sayılı
satırları görüntüler. Taramasız mod
esas olarak monitörlerde kullanılır,
çünkü ekran netliği meydana getirir
ve taramalı mod esas olarak TV'lerde
kullanılır.
Nokta Aralığı____ Ekran; kırmızı,
yeşil ve mavi noktalardan oluşur.
Noktalar arasındaki mesafenin daha
olması daha yüksek çözünürlük
meydana getirir. Nokta aralığı aynı
renkteki noktalar arasında en kısa
mesafe anlamına gelir. Nokta aralığı
milimetre cinsinden ölçülür.
Dikey Frekans____ Ürün, bir
görüntünün görüntüleyiciye
gösterilmesi için saniyede pek
çok kez tek bir görüntüyü gösterir
(titreyen bir flüoresan lamba
gibi). Saniyede tekrarlı olarak
görüntülenen tek bir görüntünün
hızı dikey frekans veya yenilenme
hızı olarak adlandırılır. Dikey frekans
Hz cinsinden ölçülür.
Örn. 60Hz, tek bir görüntünün
saniyede 60 kez görüntülendiği
anlamına gelir.
Yatay Frekans____ Ekranın sol
tarafından sağ tarafına tek bir satırı
taramak için gerekli süredir. Yatay
döngünün karşıt sayısı yatay frekans
olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz
cinsinden ölçülür.
Kaynak____ Giriş kaynağı, video
kamera, video veya DVD oynatıcı
gibi ürüne bağlı bir video kaynağı
anlamına gelir.
Tak & Çalıştır____ Tak & Çalıştır,
en iyi görüntüleme ortamı sunmak
için bir monitör ve PC arasında
otomatik bilgi alışverişi sağlayan
bir işlevdir. Ürün Tak & Çalıştır
özelliğini kullanmak için VESA DDC
(uluslararası standart) kullanır.
DVD (Dijital Çok Amaçlı Disk)____
DVD, MPEG-2 video sıkıştırma
teknolojisi kullanarak çoklu ortam
(ses, video, oyun) uygulamalarını
kaydedebileceğiniz CD boyutunda
bir veri depolama diski anlamına
gelir.
Çözünürlük____ Çözünürlük bir
ekranı oluşturan yatay noktaların
(piksel) ve dikey noktaların
(piksel) sayısıdır. Ekran ayrıntı
düzeyini temsil eder. Daha yüksek
çözünürlük ekranda daha fazla
verinin görüntülenmesini sağlar
ve birden fazla görevi aynı anda
gerçekleştirmek için kullanışlıdır.
Örn. 1920 X 1080 değerinde bir
çözünürlük 1.920 yatay pikselden
(yatay çözünürlük) ve 1.080 dikey
pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.
HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya
Arabirimi)____ Dijital ses kaynağına
ve ayrıca yüksek tanımlı ses
kaynağına sıkıştırma olmaksızın tek
bir kablo kullanarak bağlanabilen bir
arayüzdür.
Çoklu Ekran Kontrolü (MDC)____
MDC (Çoklu Ekran Kontrolü)
bir PC kullanarak birden fazla
ekran cihazının aynı anda kontrol
edilmesini sağlayan bir uygulamadır.
Bir Pc ve monitör arasındaki
iletişim RS232C (seri veri iletimi) ve
RJ45 (LAN) kabloları kullanılarak
gerçekleşir.
146
İmalatçı
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
(Maetan dong) 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Korea
Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117
LVD
Korea Testing Laboratory (KTL)
87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul 152-718 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-1309
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-31-330-1700
UL (Demko) Korea, Ltd.
#808, Manhatan Building, 36-2 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 150-749, Korea
Tel: + 82-2-2009-9100
TÜV Rheinland Korea Ltd.
Test Center 4F, E&C Venture Dream Tower 6, 197-28, Guro-dong, Guro-gu 152-719 Seoul KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-9941
EMC
DT&C Co., Ltd.
42, Yurim-ro, 154 beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-935, Korea
Tel: + 82-31-321-2664
KCTL Inc.
65, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-390, Korea
Tel: + 82-70-5008-1021
CTK Co., Ltd.
113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-339-9970
ONETECH Corp.
43-14, Jinsaegol-gil, Chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 464-862 Korea (301-14 Daessangnyeong-ri)
Tel: + 82-31-799-9500
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-31-330-1700
SGS Korea Co., Ltd.
Giheung1 - 35, Giheungdanji-ro 121beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-8007-5301
Giheung2 - 23, Giheungdanji-ro 24beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-548-0711
CS & Environment Centre of
Samsung Electronics Co., Ltd.
(Maetan-Dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea
Tel: + 82-31-277-7752
Download PDF

advertising