Samsung | PM49F | Samsung PM49F Kullanım kılavuzu

KULLANICI
KILAVUZU
PM32F / PM43F / PM49F / PM55F
PH43F / PH49F / PH55F
PH43F-P / PH49F-P / PH55F-P
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
PM32F modeli için önerilen günlük kullanım saati 16 saatten azdır. Ürün günde 16 saatten uzun süre
kullanılırsa garanti geçersiz olabilir.
Bu ürünün ortalama yasam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yıldır
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
2
İçindekiler
İçindekiler
01. Güvenlik
Kaynak seçimi
Güvenlik önlemleri
5
Elektrik ve güvenlik
5
36
03.PC yazılımı (Çoklu Ekran Kontrolü)
Kurulum6
Kurulum/Kaldırma
37
Çalışma
Kurulum
37
Depolama8
Yüklemeyi Kaldırma
37
Temizleme
9
Bağlantı
38
Paneli ele alırken alınacak önlemler
9
RS232C kablosunu kullanma
38
Ethernet kablosunu kullanma
38
7
02.Aygıt kurulumu
04.İlk ekran
Kurulum
10
İçindekiler
10
Oynatıcı
40
Parçalar
11
İçeriği görüntüleme
40
Arka taraf
12
İçerik çalıştırılırken
41
Hırsıza karşı kilit
13
Oynatıcı ile uyumlu dosya biçimleri
41
Plug In Module (Ayrı satılır)
14
Program
46
Uzaktan kumanda
15
URL Başlatıcı
46
Kılavuzlu yükleme
17
URL Başlatıcı Ayarları
46
Harici bağlantı
20
Ürünü Klonla
46
Kontrol noktaları
20
Harici depolama aygıtında tekrarlanan bir dosya
Kablo Bağlantısı
20
bulunamadığında
Denetim Kodları
22
Harici depolama aygıtında tekrarlanan bir dosya
PC bağlantısı
31
bulunduğunda
47
AV bağlantısı
34
ID Ayarları
47
LAN bağlantısı
36
Cihaz Kimliği
47
46
Cihaz ID Oto Ayarı
47
PC Bağlantı Kablosu
47
Video Wall
48
Video Wall
48
Ağ Durumu
48
Resim Modu
49
Açma/Kapatma Zmnlycsı
49
Açm Zmnlyc
49
Kpnm Zmnly
50
Kayan yazı
50
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
51
05. Menü
Ekran ayarı
53
Ekran gösterimi ayarı
57
Ses Ayarlama
58
Ağ
59
Ağ Ayarları (Kablolu)
61
Ağ Ayarı (Kablosuz)
63
WPS(PBC)
64
Sistem
65
Anynet+ (HDMI-CEC)
70
3
İçindekiler
Destek
72
06.Sorun giderme
Bize başvurmadan önce
73
Tanılama
73
Ekran Çözünürlüğü
73
Kontrol noktaları
74
Sık sorulan sorular
79
07. Ek
Teknik Özellikler
80
Genel
80
Standart sinyal modu tablosu
81
Ücretli servis sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir) 83
Bir ürün kusuru yoksa
83
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
83
Diğer
83
En iyi görüntü kalitesi ve görüntü izi yanması koruması 84
En iyi görüntü kalitesi
84
Görüntü izi yanmasını önleme
84
Görüntü izi yanmasını önleme
85
Lisans
86
4
Bu kılavuz hakkında
Bu kılavuz hakkında
Telif Hakkı
Bu kılavuzun içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© 2015 Samsung Electronics
Bu kılavuzun telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu kılavuzun kısmen veya bütünüyle kullanımı veya
çoğaltılması yasaktır.
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine ait olabilir.
• Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir
a sizin isteğinizle bir mühendis çağrılırsa ve üründe bir sorun yoksa
(yani bu kullanıcı kılavuzunu okumadığınızda).
b üniteyi onarım merkezine getirdiğinizde ve üründe bir sorun yoksa
(yani bu kullanıcı kılavuzunu okumadığınızda).
• Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden
önce size bildirilecektir.
Simgeler
UYARI
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
DİKKAT
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyada hasarlar olabilir.
Not
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
5
Bölüm 1. Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik önlemleri
Elektrik fişinin veya prizinin pimlerin çevresindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
DİKKAT
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! ÜRÜNÜ AÇMAYIN.
Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI ÇIKARMAYIN. (VEYA ARKASINI)
• Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
Elektrik ve güvenlik
UYARI
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
• Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
• Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
• Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunu ağır bir eşyanın altında
bırakmamaya dikkat edin.
• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Yangına neden olabilir.
Yalnızca Samsung tarafından ürünle sağlanan elektrik kablosunu kullanın. Elektrik kablosunu
başka ürünlerle kullanmayın.
• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
• Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik kablosunun çıkarılması gerekir.
• Uzaktan kumandanın güç düğmesine basıldığında ürünün elektriğinin tümüyle kesilmediğini
aklınızda bulundurun.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
6
Bölüm 1. Güvenlik
Kurulum
UYARI
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına
kurmayın.
DİKKAT
Taşırken ürünü düşürmeyin.
• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
• Yangına neden olabilir.
• Ekran hasar görebilir.
Duvar montajı askısını bir teknisyenin takmasını sağlayın.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından
emin olun.
• Kalifiye olmayan kişilerin montaj yapması yaralanmaya neden olabilir.
• Yalnızca onaylı dolapları kullanın.
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara kurmayın.
• İç sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
• İç sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
• Çocuklar boğulabilir.
Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf, eğimli bir yüzey vb.)
• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
• Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.
• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.
• Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
• Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
• Ön kısım ağır olduğundan, ürünü düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü mutfağa
veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
• Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü yere yavaşça koyun.
• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek
nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması
ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
• Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
danışmayı unutmayın.
7
Bölüm 1. Güvenlik
Çalışma
UYARI
Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin, onarmayın veya
değiştirmeyin.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen
havalandırın.
• Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya taşımayın.
• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın, güç kablosunu ve bağlı olan
diğer kabloları çıkarın.
• Patlama veya yangın meydana gelebilir.
• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• İç sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.
• Çocuklar yaralanabilir veya ciddi düzeyde zarar görebilir.
Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, güç düğmesini kapatın ve elektrik kablosunu
çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
• Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak, şeker vb.)
bırakmayın.
• Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün veya ağır nesneler düşebilir ve
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.
• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.
Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları vb. yoluyla) metal nesneler
(yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası vb.) veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit vb.)
sokmayın.
• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve
elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe vb.) veya metal nesneler koymayın.
• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve
elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
DİKKAT
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu
piksellere yol açabilir.
• Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç tasarrufu modunu veya hareketli
resim içeren bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.
Ürünü uzun bir süre (tatil vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu
prizden çıkarın.
8
Bölüm 1. Güvenlik
• Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya elektrik kaçağına
neden olabilir.
Sadece belirli standartlaştırılmış pilleri kullanın ve yeni bir pil ile kullanılmış bir pili aynı anda
kullanmayın.
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
• Aksi takdirde piller zarar görebilir veya içteki sıvının sızıntısı nedeniyle yangına, yaralanmaya
veya hasara neden olabilir.
• Görüşünüz bozulabilir.
Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
• Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünü kullanırken 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
• Göz yorgunluğu geçer.
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
• Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
• Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve yaralanmaya neden olabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.
• Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan pilleri ağzına almamasına dikkat edin. Pilleri, bebek
veya çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
• Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal doktorunuza başvurun.
Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin olun.
• Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç sıvısının akması nedeniyle yangına, bedensel
yaralanmaya ya da zarara yol açabilir.
Piller (ve şarj edilebilir piller), sıradan bir atık değildir ve geri dönüşüme gönderilmelidir.
Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin geri dönüşüm amacıyla gönderilmesinden müşteri
sorumludur.
• Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir pilleri bulunduğu yere yakın bir geri dönüşüm
merkezine ya da benzer türde pil ya da şarj edilebilir pil satan bir mağazaya götürebilir.
Depolama
Çok parlak ürünlerin özelliğinden dolayı, yakınlarda UV nemlendiricisi kullanılıyorsa üründe
beyaz renkli lekeler oluşabilir.
Ürünün iç kısmını temizlemek gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (servis
ücreti alınır).
Bölüm 1. Güvenlik
Temizleme
Panel ve dış yüzey kolayca çizilebildiğinden ürünü temizlerken dikkatli olun.
Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
1 Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2 Güç kablosunu üründen çıkarın.
3
4
5
6
‒‒ Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik
çarpabilir.
Ürünü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
‒‒ Alkol, çözücü veya yüzey aktif madde içeren deterjanlar kullanmayın.
‒‒ Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
Ürünün dışını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.
Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
Paneli ele alırken alınacak önlemler
Ürünü yerde dik tutmayın. Panel kırılgandır ve hasar görebilir.
Ele almak için ürünü yere yatırın (ambalaj kullanılabilir).
Ürünü taşırken arkadaki kolları kullandığınızdan emin olun.
Önden 15 mm dahilinde ürün alanını tutmayın ya da kavramayın.
9
10
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Aygıt kurulumu
Kurulum
İçindekiler
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
Parçaların görünümü resimlerde gösterilenlerden farklı olabilir.
Ürün ile birlikte altlık sağlanmamaktadır. Ayrı olarak satın aldığınız bir standı monte edebilirsiniz.
RS232C adaptörü, D-SUB (9-pimli) türü RS232C kablosu kullanılarak başka bir monitöre bağlanmak için kullanılabilir.
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti kartı
(Bazı yerlerde bulunmayabilir)
Mevzuat kılavuzu
Güç kablosu
Uzaktan kumanda
RS232C (IN) adaptörü
Vida (M3L8, 1 parça)
USB kapağı
Piller
(Bazı yerlerde bulunmayabilir)
11
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Parçalar
Uzak sensör ve ara parça logosu (isteğe bağlı)
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
Ara parça logosu
Güç
Panel tuşu
Uzak sensör
Uzak sensör
Hoparlör
Panel tuşu
Güç açık
Üç saniye basılı tutun.
Güç Kapalı
Panel tuşuna basın. Açılır bir menü görünür.
Güç Kapalı öğesinin seçili olduğundan emin olun ve sonra ekran
kapanana kadar panel tuşunu basılı tutun.
Kaynak seçin
Panel tuşuna basın. Açılır bir menü görünür.
Kaynak öğesini seçmek için panel tuşuna yeniden basın. Sonra,
istenen kaynaklar arasında dolaşmak için panel tuşunu basılı
tutun.
• Panel tuşunu kullanmak için kayar panel tuşunun ürünün altından çıkıntı yapmadığından
emin olun.
• Uzak/eko sensörü kullanmak için, kayar panel tuşunun ürünün altından çıkıntı
yaptığından emin olun.
İlgili işlevi gerçekleştirmek için üründeki uzak sensöre doğru tutarak uzaktan kumandadaki bir
düğmeye basın.
• Bu ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer
görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden olabilir.
Uzaktan kumandayı üründeki sensörden 7 m ila 10 m dahilinde, sol ve sağdan 30°'lik bir açıyla
kullanın.
Ürünün ekranı da uzaktan kumanda sensörü olarak çalışır.
Uzaktan kumandayı ekrana tutarken şundan emin olun:
• uzaktan kumandayı ekranın ortasına doğru tutun.
• uzaktan kumandayı ekranın 40 cm ila 70 cm ötesinden kullanın.
UYARI
Kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve geri dönüştürün.
• Yeni ve kullanılmış bir pili bir arada kullanmayın. Her iki pili aynı anda değiştirin.
• Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmadığında pilleri çıkartın.
12
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Ara parça logosu (isteğe bağlı)
Ara parça logosunu güç kullanarak çekmeyin. Logo yırtılabilir veya kopabilir.
Arka taraf
Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI / PC /
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Bağlantı Noktası
Açıklama
Hırsıza karşı kilit
USB1
(1.0A)
USB bellek cihazına bağlayın.
Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
USB2
(0.5A)
RS232C IN
Bir RS232C adaptörü kullanarak MDC'ye bağlar.
Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı
kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden
farklı olabilir.
RS232C OUT
AUDIO IN
Bir kaynak cihazdan sesi bir ses kablosu ile ses alır.
AUDIO OUT
Bir kaynak cihazın sesine bağlanır.
HDMI1
HDMI kablosu kullanarak bir kaynak aygıta bağlanır.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
HDMI2
DVI / PC / MAGICINFO IN
DVI IN: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir
kaynak cihaza bağlanır.
PC IN: Bir PC'yi bağlarken (özel) D-SUB - DVI kablosunu (veya
D-SUB - DVI adaptörü ile D-SUB kablosu) kullanın.
MAGICINFO IN: Bir ağ kutusuna (ayrı satılır) bağlanırken (özel)
DP-DVI kablosunu kullanın.
DP IN
DP kablosu kullanarak bir kaynak aygıta bağlanır.
DAISY CHAIN
Papatya zinciri (DP bağlantı noktası) kablosu kullanarak başka
bir ürüne bağlanır.
RJ45
LAN kablosu kullanarak MDC'ye bağlanır.
1
2
3
4
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
Kilitleme cihazını kilitleyin.
• Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın
alınabilir.
• Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
14
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Plug In Module (Ayrı satılır)
• Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek
için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
• Sadece PH43F-P/PH49F-P/PH55F-P modelleri desteklenir.
PIM yuvası
Plug In Module özelliğini kullanmak için bir Samsung PIM (ayrı satılır) bağladığınızdan emin
olun.
Başka bir üretici tarafından üretilen bir aygıtı bağlamak için aygıtın Açık Takılabilir Teknik
Özellikler (OPS) standartları ile uyumlu olduğundan emin olun.
• Aygıt bağlama konusunda ayrıntılı bilgi için PIM satın alınırken sağlanan kullanıcı kılavuzuna
bakın.
• En iyi ses kalitesini elde etmek için OPS aygıtındaki Windows Denetim Masası’nı kullanarak
HDMI ses ayarlarını yapılandırın. Diğer üreticiler tarafından üretilen ürünler için bu sadece
HDMI ile uyumlu aygıtlarda uygulanır.
• Üründen ses çıkışını HDMI desteklemeyen bir OPS aygıtı ile sağlamak için Windows Denetim
Masası’nı kullanarak analog ses ayarlarını yapılandırın, Plug In Module > İsim Değiştir
seçeneğine gidin ve giriş kaynağını PC, DVI PC veya DVI olarak ayarlayın.
15
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Uzaktan kumanda
• Bu ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden olabilir.
• Aşağıdaki resimde açıklaması bulunmayan düğmeler üründe desteklenmemektedir.
Uzaktan kumanda düğme işlevleri farklı ürünler için farklılık gösterebilir.
POWER
OFF
Ürünü açın.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ses düzeyini ayarlayın.
Giriş kaynağını değiştirin.
2
5
8
0
3
6
SOURCE
Sayı düğmeleri
OSD menüsünde parolayı girin.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Ürünü kapatır.
CH
Sesi kapatın.
Sesi açma: Tekrar MUTE düğmesine basın veya ses düzeyi kontrol
( + VOL - ) düğmesine basın.
MagicInfo öğesine doğrudan erişmek için bu kısayolu kullanın.
Ekran gösterimi menüsünü görüntüleyin veya gizleyin ya da bir
önceki menüye dönün.
MENU
HOME
MagicInfo
Player I
Bu kısayol bir ağ kutusu veya PIM (Plug In Module) bağlandığında
kullanılabilir.
Ana Syfa başlatma düğmesi.
16
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
TOOLS
INFO
Geçerli giriş kaynağıyla ilgili bilgileri görüntüleyin.
Üst, alt, sol veya sağ menüye gidin veya seçeneğin ayarını yapın.
Bir menü seçimini onaylayın.
Bir önceki menüye dönün.
Güvenli kilit fonksiyonunu ayarlar.
Video Wall özelliğiyle birden fazla ürün bağlandıysa SET
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Geçerli menüden çıkın.
Bağlı bir giriş kaynağını; PC, DVI, HDMI veya DisplayPort arasından
manuel olarak seçin.
düğmesine basın ve numara düğmelerini kullanarak bir ürün
kimliği girin. Uzaktan kumandayı kullanarak ürünü kontrol edin.
Ayarlanan bir değeri SET düğmesini kullanarak iptal edin ve
bağlanan tüm ürünleri uzaktan kumandayı kullanarak kontrol
edin.
Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirmek için
Anynet+ modunda ve multimedya modunda kullanılır.
17
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Kılavuzlu yükleme
Girintili bir duvara kurulum
Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
UYARI
Yaralanmayı engellemek için bu cihaz yere/duvara kurulum talimatlarına uygun olarak
takılmalıdır.
• Duvar montajını yetkili bir kurulum şirketinin yaptığından emin olun.
Aksi halde, düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
• Belirtilen duvar montajının kurulduğundan emin olun.
• Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
D
B
D
Yandan görünüm
A
Havalandırma
Dikey bir duvara kurulum
C
E
Yandan görünüm
A
A
B
C
D
E
Minimum 40 mm
Minimum 70 mm
Minimum 50 mm
Minimum 50 mm
Ortam sıcaklığı: 35 °C'nin altı
Ürünü girintili bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar arasında en az yukarıda
belirtilen kadar bir alan olmasını sağlayın ve ortam sıcaklığını 35 °C'nin altında tutun.
B
Yandan görünüm
A Minimum 40 mm
B Ortam sıcaklığı: 35 °C'nin altı
Ürünü dik bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar yüzeyi arasında en az 40 mm'lik
bir alan olmasını sağlayın ve ortam sıcaklığını 35 °C'nin altında tutun.
18
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Duvar montajı kurulumu
Duvar montajı kiti özellikleri (VESA)
Duvar montajı kurulumdan önce hazırlama
Duvar montajınızı sert bir duvara, yere dik olacak şekilde kurun. Duvar montajını sıva gibi
yüzeylere takmadan önce lütfen daha fazla bilgi için en yakındaki satıcıya danışın.
UYARI
Ürünü eğik bir duvara takarsanız düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
1
A
B
Farklı bir üreticinin duvar montajını kurmak için Tutucu Halkasını ( 1 ) kullanın.
Duvar montajının kurma
• Duvar montajı kiti (ayrı olarak satılır) ürünü duvara monte etmenizi sağlar.
• Duvar montajının kurulumuyla ilgili ayrıntılı bilgi için duvar montajıyla birlikte verilen
yönergelere bakın.
• Duvar montajı braketini takarken yardım için bir teknisyene başvurmanızı öneririz.
UYARI
• Duvar montajını kendiniz kurmayı seçtiğiniz durumda Samsung Electronics ürüne
gelecek herhangi bir hasar veya sizin yaralanmanızdan sorumlu değildir.
• Samsung duvar montajı kitleri detaylı kurulum kılavuzu içerir ve kurulum için gerekli tüm
parçalar birlikte verilir.
• VESA standartlarına uymayan vidaları olan duvar montajları için vidaların uzunluğu duvar
montajı özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• Duvar montajı kitleri için standart boyutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
19
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Birim: mm
Model adı
Milimetre olarak VESA vida delik
özellikleri (A * B)
Standart vida
Miktar
PM32F
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM43F / PH43F /
PH43F-P
PM49F / PH49F /
PH49F-P
400,0 mm * 400,0 mm
PM55F / PH55F /
PH55F-P
UYARI
• Vidaları çok sıkı sabitlemeyin. Bu, ürüne hasar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden
olacak şekilde ürünün düşmesine neden olabilir. Samsung bu tür kazalar için sorumlu
tutulamaz.
• Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında ya da
tüketicinin ürün kurulum yönergelerini takip etmediği durumlarda ürün hasarı veya
kişisel yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
DİKKAT
• Ürünü duvara her zaman iki kişi monte etmelidir.
• Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarına uymayan vidalar
kullanmayın. Çok uzun olan vidalar ürünün içine zarar verebilir.
• Ürününüz açıkken Duvar Montajı Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
20
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Harici bağlantı
Pim ataması
1 2 3 4 5
Kontrol noktaları
• Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
• Ses bağlantı noktalarını doğru bir şekilde bağlayın: sol = beyaz ve sağ = kırmızı.
• Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
6 7 8 9
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Pim
Sinyal
1
Veri taşıyıcısını algılama
2
Alınan veri
3
İletilen veri
Kablo Bağlantısı
4
Veri terminalini hazırlama
RS232C Kablosu
5
Sinyal topraklama
6
Veri kümesini hazırlama
7
Talep gönderme
8
Göndermeye uygun
9
Zil göstergesi
UYARI
Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
Arayüz
RS232C (9 pim)
Pim
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bit hızı
9600 b/sn
Veri bitleri
8 bit
Eşlik
Yok
Durdurma biti
1 bit
Akış kontrolü
Yok
Maksimum uzunluk
15 m (yalnızca korumalı tür)
RS232C kablosu
• Konektör: 9 Pimli D-Sub ila Stereo Kablosu
6
1
3
2
1
-P2-
9
-P1-
5
21
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
-P1-
-P1-
Erkek tip
-P2-
-P2-
Rx
3

1
Tx
STEREO
Tx
2

2
Rx
FİŞ
Gnd
5
—
3
GND
(3,5 ø)
Direkt LAN kablosu (PC - HUB)
• Konektör: RJ45
HUB
P1
P2
LAN Kablosu
Pim ataması
RJ45
P1
P2
RJ45 MDC
1 2 3 4 5 6 7 8
Sinyal
P1
P2
Sinyal
TX+
1

1
TX+
TX-
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
Çapraz LAN kablosu (PC - PC)
Pim No
Standart Renk
Sinyal
1
Beyaz ve turuncu
TX+
2
Turuncu
TX-
3
Beyaz ve yeşil
RX+
4
Mavi
NC
5
Beyaz ve mavi
NC
6
Yeşil
RX-
Sinyal
P1
7
Beyaz ve kahverengi
NC
TX+
1
8
Kahverengi
NC
TX-
RJ45
P1
P2
P2
Sinyal

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
22
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Bağlantı
Bağlantı 3
• Her bir adaptörü ürün üzerindeki doğru RS232C IN veya OUT bağlantı noktasına
bağladığınızdan emin olun.
Bağlantı 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
OUT
Denetim Kodları
Kontrol durumunu görüntüleme (Al kontrol komutu)
Bağlantı 2
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
Kimlik
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
Kontrol Etme (Ayarla kontrol komutu)
RJ45
RJ45
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
Kimlik
Veri
uzunluğu
Veri
1
Değer
Denetim
toplamı
23
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Komut
Örn. Güç Açık ve Kimlik=0
Başlık
Komut
0xAA
0x11
Başlık
Komut
0xAA
0x11
Kimlik
Veri
uzunluğu
Veri 1
1
“Power”
Veri
uzunluğu
Veri 1
1
1
Denetim
toplamı
Numara
Komut türü
Komut
Değer aralığı
1
Güç kontrolü
0x11
0~1
2
Ses seviyesi kontrolü
0x12
0~100
3
Giriş kaynağı kontrolü
0x14
-
4
Ekran modu kontrolü
0x18
-
5
Ekran boyutu kontrolü
0x19
0~255
6
PIP on/off kontrolü
0x3C
0~1
7
Otomatik ayarlama kontrolü
(Yalnızca PC ve BNC)
0x3D
0
• Kimliklerden bağımsız olarak eş zamanlı şekilde bir seri kablosu ile bağlı tüm cihazları
kontrol etmek için, kimliği “0xFE” olarak ayarlayın ve komutları iletin. Komutlar her bir cihaz
tarafından yürütülür, fakat ACK yanıt vermez.
8
Video wall modu kontrolü
0x5C
0~1
Güç kontrolü
9
Güvenlik Kilidi
0x5D
0~1
İşlev
10
Video Wall On
0x84
0~1
• Bir ürün bir PC kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir.
11
Video Wall Kullanıcı Kontrolü
0x89
-
Güç durumunu görüntüleme (Güç AÇIK/KAPALI Durumunu Al)
• Tüm iletişimler onaltılık olarak gerçekleşir. Denetim toplamı başlık hariç tüm değerler
eklenerek hesaplanır. Bir denetim toplamı aşağıda gösterildiği gibi 2 basamaktan daha çok
eklenirse (11+FF+01+01=112), ilk basamak kaldırılır.
Başlık
Komut
0xAA
0x11
Kimlik
Kimlik
Veri uzunluğu
0
12
Denetim
toplamı
Gücü AÇIK/KAPALI olarak ayarlama (Güç AÇIK/KAPALI olarak Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x11
Kimlik
“Power”: Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
• 1: Güç AÇIK
• 0: Güç KAPALI
Veri
uzunluğu
Veri
1
“Power”
Denetim
toplamı
24
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Ack
Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘A’
0x11
“Power”
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘A’
0x12
“Volume”
“Power”: Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
“Volume”: Üründe ses düzeyi değer kodu ayarlanmalıdır. (0-100)
Nak
Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x11
“ERR”
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x12
“ERR”
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
Ses seviyesi kontrolü
Giriş kaynağı kontrolü
İşlev
İşlev
• Bir ürünün ses düzeyi bir PC kullanılarak ayarlanabilir.
• Bir ürünün giriş kaynağı bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
Ses seviyesi durumunu görüntüleme (Ses Seviyesi Durumunu Al)
Giriş kaynağı durumunu görüntüleme (Giriş Kaynağı Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x12
Kimlik
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
Ses düzeyini ayarlama (Ses Düzeyini Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x12
Kimlik
Başlık
Komut
0xAA
0x14
Kimlik
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
Denetim
toplamı
Denetim
toplamı
Giriş kaynağını ayarlama (Giriş Kaynağını Ayarla)
Veri
uzunluğu
Veri
1
“Volume”
“Volume”: Üründe ses düzeyi değer kodu ayarlanmalıdır. (0-100)
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0x14
Kimlik
Veri
uzunluğu
Veri
1
“Input Source”
“Input Source”: Üründe giriş kaynağı kodu ayarlanmalıdır.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Giriş kaynağı
Denetim
toplamı
25
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Nak
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
0x21
HDMI1
Ekran modu kontrolü
0x22
HDMI1_PC
İşlev
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
• Bir ürünün ekran modu bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
• Video Wall işlevi etkin olduğunda ekran modu kontrol edilemez.
• Bu kontrol yalnızca TV içeren modellerde kullanılabilir.
Ack
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x14
“ERR”
Denetim
toplamı
Ekran durumunu görüntüleme (Ekran Modu Durumunu Al)
DVI_video, HDMI1_PC ve HDMI2_PC "Ayarla" komutuyla kullanılamaz. Bunlar, yalnızca “Al”
komutlarına yanıt verir.
• Bu model HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ve HDMI2_PC bağlantı noktalarını desteklemez.
• MagicInfo yalnızca, MagicInfo işlevini destekleyen modellerde kullanılabilir.
• RF (TV), DTV yalnızca TV içeren modellerle kullanılabilir.
Başlık
Başlık
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘A’
0x14
“Input
Source”
“Input Source”: Üründe giriş kaynağı kodu ayarlanmalıdır.
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0x18
Kimlik
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
Resim boyutunu ayarlama (Resim Boyutunu Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x18
Kimlik
Veri
uzunluğu
Veri
1
“Screen Mode”
“Screen Mode”: Ürün durumunu ayarlayan bir kod
0x01
16: 9
0x04
Yakınlaştır
0x31
Geniş Zoom
0x0B
4: 3
Denetim
toplamı
26
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Ack
Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘A’
0x18
“Screen
Mode”
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x19
“ERR”
Denetim
toplamı
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
“Screen Mode”: Ürün durumunu ayarlayan bir kod
PIP On/Off kontrolü
Nak
İşlev
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x18
“ERR”
Denetim
toplamı
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
İşlev
• Ürünün ekran boyutu, bilgisayar kullanılarak değiştirilebilir.
Ekran boyutunu görüntüleme (Ekran Boyutu Durumunu Al)
Komut
0xAA
0x19
Kimlik
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Bir ürünün PIP modu, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
Yalnızca PIP işlevine sahip modellerde kullanılabilir.
Video Wall özelliği Açık olarak ayarlanırsa, bu mod kontrol edilemez.
Bu işlev MagicInfo ile kullanılamaz.
PIP on/off durumunu görüntüleme (PIP ON/OFF Durumunu Al)
Ekran boyutu kontrolü
Başlık
•
•
•
•
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘A’
0x19
“Screen
Size”
“Screen Size”: ürün ekran boyutu (aralık: 0 – 255, birim: inç)
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0x3C
Kimlik
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
27
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
PIP on/off olarak ayarlama (PIP ON/OFF olarak ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x3C
Kimlik
Otomatik ayarı ayarlama (Otomatik Ayarı Ayarla)
Veri
uzunluğu
Veri
1
“PIP”
Denetim
toplamı
“PIP”: Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için kullanılan bir koddur
• 1: PIP ON
• 0: PIP OFF
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘A’
0x3C
“PIP”
Denetim
toplamı
0xAA
0xFF
Kimlik
0x3D
Veri
uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
“Auto
Adjustment”
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘A’
0x3D
“Auto
Adjustment”
Denetim
toplamı
Nak
Nak
Komut
0xAA
Kimlik
Ack
“PIP”: Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için kullanılan bir koddur
Başlık
Komut
“Auto Adjustment”: 0x00 (her zaman)
Ack
Başlık
Başlık
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x3C
“ERR”
Denetim
toplamı
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
Otomatik ayarlama kontrolü (Yalnızca PC ve BNC)
İşlev
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x3D
“ERR”
Denetim
toplamı
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
Video Wall Modu Kontrolü
İşlev
• Bir PC kullanarak PC sistemi ekranını otomatik olarak ayarlayın.
• Video Wall modu, PC kullanan ürünlerde etkinleştirilebilir.
• Bu kontrol yalnızca, Video Wall özelliğinin etkin olduğu ürünlerde kullanılabilir.
Otomatik ayarlama durumunu görüntüleme (Otomatik Ayarlama Durumunu Al)
Video wall modunu görüntüleme (Video Wall Modunu Al)
• Yok
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
Kimlik
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
28
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Güvenlik Kilidi
Video wall'u ayarlama (Video Wall Modunu Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
Kimlik
Veri
uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
“Video Wall
Mode”
Ack
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘A’
0x5C
“Video Wall
Mode”
Denetim
toplamı
“Video Wall Mode”: Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için kullanılan bir koddur
Nak
Başlık
0xAA
Komut
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
3
‘N’
0x5C
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
Dğr1
• PC, üründe Güvenlik Kilidi işlevini açıp kapatmak için kullanılabilir.
• Bu kontrol, gücün açık olup olmamasına bakılmaksızın kullanılabilir.
Güvenlik kilidi durumunu görüntüleme (Güvenlik Kilidi Durumunu Al)
“Video Wall Mode”: Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için kullanılan bir koddur
• 1: Tam
• 0: Doğal
Başlık
İşlev
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
Kimlik
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
Güvenlik kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Güvenlik Kilidini Etkinleştir /
Devre Dışı Bırak)
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
Kimlik
Veri
uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
“Safety Lock”
“Safety Lock”: Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
• 1: AÇIK
• 0: KAPALI
Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
“ERR”
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘A’
0x5D
“Safety Lock”
Denetim
toplamı
“Safety Lock”: Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x5D
“ERR”
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
Denetim
toplamı
29
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Video Wall On
Video Wall Kullanıcı Kontrolü
İşlev
İşlev
• Üründe Video Wall işlevini bilgisayarınızdan açın veya kapatın.
• Ürünün Video Wall işlevini bilgisayardan açın/kapatın.
Video Wall On/Off Durumunu Alın
Video Wall Durumunu Alın
Başlık
Komut
0xAA
0x84
Kimlik
Veri uzunluğu
0
Denetim
toplamı
Video Wall On/Off Ayarı
Başlık
Komut
0xAA
0x84
Komut
0xAA
0x89
Kimlik
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
Video Wall Ayarı
Kimlik
Veri
uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
V.Wall_On
V.Wall_On: Ürüne atanacak Video Wall kodu
• 1: Video Wall ON
• 0: Video Wall OFF
Başlık
Komut
0xAA
0x89
Kimlik
Veri
uzunluğu
Dğr1
Dğr2
Denetim
toplamı
2
Wall_Div
Wall_SNo
Wall_Div: Ürüne atanan Video Wall Bölücü kodu
10x10 Video Wall Modeli
1
Ack
Başlık
Başlık
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kapalı 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Komut
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
3
‘A’
0x84
Dğr1
Denetim
toplamı
1
0x11
0x12
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
V.Wall_On: Yukarıdakiyle aynı
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
Nak
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71
0x72
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0xAA
0xFF
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
V.Wall_On
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x84
“ERR”
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
Denetim
toplamı
0x13
0x73
0x14
0x74
0x15
0x75
0x16
0x76
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x1F
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x77
0x78
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
N/A
N/A
30
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
N/A
• Wall_SNo: Ürüne atanan Ürün Numarası kodu
10x10 Video Wall Modeli: (1 ~ 100)
Ayarlanan Sayı
Veri
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
Dğr2
3
‘A’
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
Kimlik
Veri
uzunluğu
Ack /
Nak
r-CMD
Dğr1
3
‘N’
0x89
“ERR”
Denetim
toplamı
Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
“ERR”: Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
Denetim
toplamı
31
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
PC bağlantısı
• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
• Ürüne PC çeşitli yollarla bağlanabilir.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
• Parçaları bağlamak farklı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
DVI kablosu kullanarak bağlama (Dijital tip)
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
DVI-HDMI adaptöründen yararlanarak üründeki DVI bağlantı noktasını HDMI bağlantı noktası
gibi kullanabilirsiniz.
D-SUB kablosu kullanarak bağlama (Analog tipi)
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
32
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
Üründe DVI bağlantı noktasını bir D-SUB-DVI adaptörü olarak kullanarak bir D-SUB bağlantı
noktası olarak kullanabilirsiniz.
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI-DVI kablosu kullanarak bağlanma
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
HDMI-DVI kablosu ile ürüne bir bilgisayar bağlandıktan sonra, bilgisayardan video ve ses
alınabilmesi için ayarların aşağıda gösterildiği gibi yapılandırıldığından emin olun.
• Ses → HDMI Ses öğesini PC (DVI) olarak ayarlayın
• Görüntü → her ekran modunu Resim Modu altında Metin olarak ayarlayın
• Sistem → Genel → HDMI Tak Çıkar öğesini Kapalı olarak ayarlayın
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
33
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
HDMI kablosu kullanarak bağlanma
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
HDMI1, HDMI2
DP kablosu kullanarak bağlanma
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
DP IN
DP kullanımına ilişkin önlemler
• Ürün kapatıldığında veya güç tasarrufu moduna alındığında bekleme durumu güç kapasitesini
artırmak için DP iletişimini durdurur.
İkili monitör modundaki ürün kapalıysa veya güç tasarrufu moduna girmişse monitör ayarı
değişiklileri güncellenmez. Sonuçta ekran çıkışı düzgün biçimde görüntülenmeyebilir.
Bu sorun meydana gelirse ürünü kullanmadan önce Maks Güç Tasarrufu ayarını Kapalı olarak
belirtin.
• DP standardıyla uyumlu olmayan bazı grafik kartları, ürün güç tasarrufu modundayken
Windows Başlangıç/Bios ekranının görüntülenmesini engelleyebilir. Bu durumda,
bilgisayarınızı açmadan önce ürünü açtığınızdan emin olun.
• Ürün DisplayPort arayüzü (DP IN) bağlantı noktası ve birlikte verilen DP kablosu VESA
standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. VESA uyumlu olmayan bir DP kablosu kullanmak
ürünün bozulmasına neden olabilir. Samsung Electronics, VESA ile uyumlu olmayan bir
kablonun kullanılmasından kaynaklanan sorunlardan sorumlu tutulamaz.
VESA uyumlu bir DP kablosu kullandığınızdan emin olun.
34
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
AV bağlantısı
• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
• Kablo kullanarak ürüne bir video cihazı bağlayabilirsiniz.
‒‒ Parçaları bağlamak farklı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
‒‒ Kaynağı değiştirmek için uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesine basın.
HDMI-DVI kablosu kullanarak bağlanma
• Desteklenen çözünürlükler arasında 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ve 576p
bulunur.
HDMI1, HDMI2
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Ürün HDMI-DVI kablosu kullanarak bir video cihazına bağlanmışsa, ses etkinleştirilmez. Bunu
çözmek için, üründeki ve video cihazındaki ses bağlantı noktalarına ayrıca bir ses kablosu
bağlayın.
• HDMI-DVI kablosu ile ürüne bir video cihazı bağlandıktan sonra, video cihazından video ve ses
alınabilmesi için ayarların aşağıda gösterildiği gibi yapılandırılması gerekir.
‒‒ Ses → HDMI Ses öğesini AV (HDMI) olarak ayarlayın
‒‒ Görüntü → her ekran modunu Resim Modu altında Video/Resim olarak ayarlayın
‒‒ Sistem → Genel → HDMI Tak Çıkar öğesini Açık olarak ayarlayın
35
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
HDMI kablosu (en fazla 1080p) kullanarak bağlantı
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• Daha iyi resim ve ses kalitesi için dijital cihaza bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın.
• HDMI kablosu dijital videoyu ve ses sinyallerini destekler ve bir ses kablosu gerektirmez.
‒‒ Ürünü, HDMI çıkışını desteklemeyen bir dijital aygıta bağlamak için HDMI-DVI ve ses
kablolarını kullanın.
• Ürüne, HDMI modunun eski bir sürümünü kullanan bir harici cihaz bağlanırsa resim normal
olarak görüntülenmeyebilir (resim görüntülenmişse) veya ses çalışmayabilir. Böyle bir sorun
oluşursa harici cihazın üreticisine HDMI sürümünü sorun ve süresi dolmuşsa bir yükseltme
talep edin.
• 14 mm veya daha az kalınlıkta bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.
• Sertifikalı bir HDMI kablosu aldığınızdan emin olun. Aksi halde, resim görüntülenmeyebilir
veya bağlantı hatası oluşabilir.
• Temel yüksek hızlı HDMI kablosu veya etherneti olanı tavsiye edilir.
Bu ürün HDMI ile ethernet işlevini desteklemez.
HDMI1, HDMI2
Ses sistemi bağlantısı
• Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• Parçaları bağlamak farklı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
AUDIO OUT
36
Bölüm 2. Aygıt kurulumu
LAN bağlantısı
• Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• Parçaları bağlamak farklı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
Bağlantı için Cat7 (*STP Tipi) kablo kullanın.
• *Kılıflı Bükümlü Tel Çifti.
Düzenle
SOURCE
→ Kaynak →

→ Düzenle →
Bağlı harici cihazın adını ve cihaz türünü düzenleyin.
• Liste şu kaynak aygıtları içerebilir. Listedeki kaynak aygıtlar seçili kaynağa göre değişir.
HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / DVI / Kablo Yayın / Oyun Konsolu / PC / Blu-ray Oynatıcı
• Aşağıdaki kaynakları düzenleyemezsiniz.
MagicInfo S / URL Başlatıcı / Web Browser / Screen Mirroring / MagicInfo / PC
Bilgi
INFO
Seçilen harici cihazla ilgili ayrıntılı bilgiyi görebilirsiniz.
RJ45
Kaynak seçimi
Kaynak
SOURCE
→ Kaynak
Kaynak çeşitli kaynakları seçmenizi ve kaynak cihaz adlarını değiştirmenizi sağlar.
Ürüne bağlı kaynak cihazının ekranını görüntüleyebilirsiniz. Seçilen kaynağın ekranını
görüntülemek için, kaynak listesinden bir kaynak seçin.
• Giriş kaynağı aynı zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesi kullanılarak
değiştirilebilir.
• Dönüştürmek istediğiniz kaynak cihaz için yanlış bir kaynak seçilirse, ekran düzgün şekilde
görüntülenmeyebilir.
37
Bölüm 3. PC yazılımı (Çoklu Ekran Kontrolü)
PC yazılımı (Çoklu Ekran Kontrolü)
Çoklu ekran kontrolü "MDC", bir PC kullanarak birden fazla ekran aygıtını aynı anda kolayca
kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamadır.
MDC programını nasıl kullanacağınızla ilgili ayrıntılar için, programı yükledikten sonra
Yardım bölümüne bakın. MDC programına web sitesinden ulaşılabilir.
Kurulum/Kaldırma
Kurulum
•
1
2
3
MDC kurulumu grafik kartından, ana karttan ve ağ durumundan etkilenebilir.
MDC Unified yükleme programını tıklatın.
Yükleme dilini seçin. Ardından “OK” öğesini tıklatın.
“Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified” ekranı göründüğünde, “Next” öğesini
tıklatın.
4 Görüntülenen “License Agreement” penceresinde, “I accept the terms in the license
agreement” öğesini seçip “Next” öğesini tıklatın.
5 Görüntülenen “Customer Information” penceresinde, tüm bilgi alanlarını doldurun ve “Next”
düğmesini tıklatın.
6 Görüntülenen “Destination Folder” penceresinde, programı yüklemek istediğiniz dizin
yolunu seçip “Next” düğmesini tıklatın.
‒‒ Dizin yolu belirtilmezse, program varsayılan dizin yoluna yüklenir.
7 Görüntülenen “Ready to Install the Program” penceresinde, programın yükleneceği dizin
yolunu kontrol edin ve “Install” düğmesini tıklatın.
8 Yükleme ilerlemesi görüntülenir.
9 Görüntülenen “InstallShield Wizard Complete” penceresinde “Finish” düğmesini tıklatın.
‒‒ “Launch MDC Unified” öğesini seçin ve MDC programını hemen çalıştırmak için “Finish”
düğmesini tıklatın.
10Yüklemeden sonra, masaüstünde MDC Unified kısayol simgesi oluşturulur.
‒‒ MDC yürütme simgesi PC sistemine veya ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.
‒‒ Yürütme simgesi görüntülenmiyorsa, F5 tuşuna basın.
Yüklemeyi Kaldırma
1
2
3
4
Denetim Masası'na gidin.
Programlar altında Bir programı kaldır öğesini tıklatın.
Listeden MDC Unified öğesini seçin.
Kaldır/Değiştir öğesini tıklatın.
Menünün yolu ve adı işletim sistemine bağlı olarak değişir.
38
Bölüm 3. PC yazılımı (Çoklu Ekran Kontrolü)
Bağlantı
Ethernet kablosunu kullanma
Birincil ekran aygıtı için IP'yi girin ve cihazı PC'ye bağlayın. Ekran cihazları LAN kablosu
kullanılarak birbirine bağlanabilir.
RS232C kablosunu kullanma
Direkt LAN kablosu kullanarak bağlantı
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
PC'deki ve monitördeki seri bağlantı noktalarına bir RS232C seri kablo bağlanması gerekir.
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Çoklu ürünler üründeki RJ45 bağlantı noktası ve HUB'daki LAN bağlantı noktalarıyla
bağlanabilir.
RS232C IN
Monitör 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Bilgisayar
Monitör 2
RJ45
HUB
Monitör 1
Bilgisayar
Monitör 2
39
Bölüm 3. PC yazılımı (Çoklu Ekran Kontrolü)
Çapraz LAN kablosu kullanarak bağlantı
Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Çoklu ürünler üründeki RS232C IN / OUT bağlantı noktası kullanılarak bağlanabilir.
RS232C IN
Monitör 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitör 2
Bilgisayar
40
Bölüm 4. İlk ekran
İlk ekran
Numara
Açıklama
2
Sunucuda yapılandırılmış içeriği, şablonları ve planları oynatın.
• Oynatıcı ekranında sunucunun bağlanıp bağlanmadığını (onay durumunu)
görüntüleyebilirsiniz. Bir Ağ Kanalı çalışır durumdayken sunucunun
bağlanıp bağlanmadığını görüntülemek için uzaktan kumandanın INFO
düğmesine basın.
1 Oynatıcı ekranından Ağ Kanalı öğesini seçin. Ağ Kanalı içinde hiç kanal
kaydedilmediyse Kanal yok mesajı görünür.
2 Ağ Kanalı çalışacaktır.
3
Sunucuda depolanan içeriği oynatın.
4
Dahili bellekte depolanan bir şablonu oynatın.
5
İstediğiniz bir içerik listesini aramak için kriter olarak bir içerik tipini seçin.
6
Oynatıcı için farklı seçenekler ayarlayın.
Oynatıcı
HOME
→ Oynatıcı →
Planlamaları atanmış kanallar, şablonlar veya dosyalar gibi bir dizi içeriği oynatın.
• Oynatıcı özelliğini kullanmak için Sistem içinde Şununla Çal öğesini MagicInfo olarak
ayarlayın.
• Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Oynatıcı
Dahili Bellek
Kullanıln
199,33 MB
1
Filtrele: Tümü
5
Kanal yok.
2
Ağ Kanalı
3
Ağ Dosyası
4
Şablonlarım
Numara
Açıklama
1
Dahili ve harici bellek arasından seçim yapın.
6
Var
4,26 GB (%95)
Seçenekler
İçeriği görüntüleme
1 Dahili veya harici belleği seçin. Seçili bellekte kayıtlı dosyalar görünür.
2 İstenen dosyayı seçin. İçerik ekranda görünür.
(Uyumlu dosya biçimleri hakkında daha fazla bilgi için "Oynatıcı ile uyumlu dosya biçimleri"
bölümüne bakın.)
41
Bölüm 4. İlk ekran
İçerik çalıştırılırken
Menü
Açıklama
Uzaktan kumandadaki kontrol düğmeleri
Sıfırla
Fon müziğini sıfırlayın.
Oynatma listesindeki içeriği oynatmak, duraklatmak veya aralarında geçiş yapmak için uzaktan
kumandadaki düğmeleri kullanabilirsiniz.
Duraklat
Fon müziğini duraklatın.
Önceki
Listede önceki fon müziğini oynatın.
Sonraki
Listede sonraki fon müziğini oynatın.
Düğme
İşlev
TOOLS
Menü çubuğunu getirir.
INFO
İçeriğin bilgileri görüntülenir.

Sonraki dosyaya veya sayfaya gider.
Oynatıcı ile uyumlu dosya biçimleri

Önceki dosyaya veya sayfaya gider.
•
•
•
•
•
/
/
Sıfırla, Duraklat, Önceki, Sonraki yalnızca fon müziği ayarlandığında görünür.
FAT32 ve NTFS dosya sistemleri desteklenir.
Dikey ve yatay çözünürlüğü maksimum çözünürlükten yüksek olan dosyalar oynatılamaz.
Dosyanın dikey ve yatay çözünürlüğünü denetleyin.
Desteklenen video ve ses Codec türlerini ve Sürümlerini denetleyin.
Desteklenen dosya sürümlerini denetleyin.
‒‒ Desteklenen PowerPoint sürümleri 97 – 2007'dir
• Yalnızca bağlanan son USB aygıtı tanınır.
Slayt gösterisini veya video içeriğini oynatır veya duraklatır.
İçerik görüntülemeyi durdurur ve Oynatıcı ekranına döner.
Video içeriğini geri sarar.
Video içeriğini hızlı ileri sarar.
Ağ Programı Çoklu Çerçevesi
Kullanılabilir menü
Ayarları yapılandırmak için içerik oynatma sırasında uzaktan kumandadaki
basın.
TOOLS
düğmesine
Menü
Açıklama
Oynt Lstsi
Oynatılmakta olan içerik öğelerinin bir listesini görüntüleyin.
Resim Modu
Geçerli olarak oynatılan içerik için ekran ayarlarını
kişiselleştirir.
Ses Modu
Geçerli olarak oynatılan içerik için ses ayarlarını kişiselleştirir.
Tekrarla
Tekrar modunu ayarlayın.
Fon Müziği
İçerik çalışırken oynatılacak fon müziğini ayarlayın.
Oynatma kısıtlamaları
• Aynı anda en fazla iki video dosyası (Video) oynatılabilir.
• Dikey oynatma modunda belirli bir anda sadece bir video dosyası oynatılabilir.
• Ofis dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde yalnızca bir
dosya türü kullanılabilir.
• LFD (.lfd) dosyaları desteklenmez.
Ses çıkışı kısıtlamaları
• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
• Oynatma önceliği: ağ BGM > yerel BGM > kullanıcı tarafından seçilen ana çerçevede video
dosyası
‒‒ Ağ Fon Müziği: Sunucu programı oluşturulurken ayarlar adım 1'de yapılandırılabilir.
Bölüm 4. İlk ekran
‒‒ Yerel Fon Müziği: BGM ayarları, Oynatıcı oynatma sırasında TOOLS düğmesine basıldığında
görüntülenen araçlar kullanılarak yapılandırılabilir.
‒‒ Kullanıcı tarafından seçilen ana çerçeve: Ana çerçeve ayarları, sunucu programı
oluşturulurken adım 2'de yapılandırılabilir.
Şablon dosyaları ve LFD (.lfd) dosyaları
Kısıtlamalar
• Dahili / USB bellek içinde bir dağıtılan klasör (içerik / programlar) mevcut olduğundan emin
olun.
Oynatma kısıtlamaları
• Maksimum iki video (Video) dosyası oynatılabilir.
• Ofis dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde yalnızca bir
dosya türü kullanılabilir.
• Video wall'un tek bir ekranında birden çok video (Video) aynı anda oynatılamaz.
Ses çıkışı kısıtlamaları
• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
• Oynatma önceliği: ağ BGM > yerel BGM > kullanıcı tarafından seçilen ana çerçevede video
dosyası
42
43
Bölüm 4. İlk ekran
İçindekiler
Dosya uzantısı
Kapsayıcı
Video Codec
Çözünürlük
Çerçeve hızı (fps)
Bit hızı (Mb/sn)
Ses Codec'i
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
4096X2160: 24
40
AC3
MKV
ASF
3840X2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 - Ana,
Ana10, Ana4:2:2 10)
3GP
Hareketli JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM(IMA, MS)
AAC
1920x1080
DivX 3.11 / DivX 4 / DivX 5
/ DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
44
Bölüm 4. İlk ekran
Video
Ses
• 3D video desteklenmez.
• Yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlükten daha yüksek çözünürlükteki içerik desteklenmez.
• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan yüksek olan video içeriği
oynatılırken dalgalanmaya neden olabilir.
• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak
oynatılmayacaktır.
• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
• H.264, Seviye 4.1'e kadar desteklenir
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez.
• MVC, VP8, VP6 hariç tüm Video kodekleri için:
‒‒ 1280 x 720'nin altında: Maks 60 çerçeve
‒‒ 1280 x 720'nin üstünde: Maks 30 çerçeve
• GMC 2 veya üstü desteklenmez.
• Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
• Monitördeki video dosyaları uyumsuz codec'ler kullanıyorsa veya çözünürlük 1080 x 1920 ise
bir kerede yalnızca bir video dosyası çalışabilir.
• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan yüksek olan ses içeriği çalınırken
dalgalanmaya neden olabilir.
• İçerik veya kapta bir hata varsa ses içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak
oynatılmayacaktır.
• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
• WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir. WMA, kayıpsız ses desteklenmez.
• QCELP, AMR NB/WB desteklenmez.
• Tek bir video dosyası çalışırken, Kesintisiz modu aşağıdaki koşullarda desteklenmez:
‒‒ Uyumsuz codec (MVC, VP3, MJPEG)  Uyumsuz codec
‒‒ Uyumsuz codec  Uyumlu codec
‒‒ Çözünürlük monitörünkinden farklıdır
‒‒ Frekans monitörünkinden farklıdır
Görüntü
• Uyumlu görüntü dosya biçimi: JPEG, PNG, BMP
‒‒ 32 bit, 24 bit ve 8 bit BMP dosyaları desteklenir.
• Desteklenen maksimum çözünürlük: 4096 X 4096
• Desteklenen maksimum dosya boyutu: 20 MB
• Desteklenen görüntü efektleri: 9 etki (Solklştr1, Solklştr2, Panjur, Spiral, Dama tahtası,
Doğrusal, Merdiven, Silinme, Rastgele)
Power Point
• Uyumlu belge dosya biçimleri
‒‒ Uzantı: ppt, pptx
‒‒ Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
45
Bölüm 4. İlk ekran
• Desteklenmeyen işlevler
‒‒ Animasyon efekti
‒‒ 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
‒‒ Üstbilgi ve altbilgi (bazı alt öğeler desteklenmez)
‒‒ Word Art
‒‒ Hizalama
∙∙ Grup hizalama hatası oluşabilir.
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt öğeden 97 tanesi desteklenir.
‒‒ Nesne ekleme
‒‒ Yarım genişliğe sahip karakterler
‒‒ Karakterler arası boşluk düzeltmesi
‒‒ Grafikler
‒‒ Dikey metin
∙∙ Bazı alt öğeler desteklenmez
‒‒ Slayt notları ve dinleyici notları
PDF
• Uyumlu belge dosya biçimleri
‒‒ Uzantı: pdf
• Desteklenmeyen işlevler
‒‒ Performansta düşüşe neden olacağından 1 pikselin altında olan içerik desteklenmez.
‒‒ Maskeli Görüntü ve Döşenmiş Görüntü içerikleri desteklenmez.
‒‒ Döndürülmüş Metne sahip içerik desteklenmez.
‒‒ 3D Gölge Efektleri desteklenmez.
‒‒ Bazı karakterler desteklenmez (Özel karakterler bozulabilir)
WORD
• Uyumlu belge dosya biçimleri
‒‒ Uzantı: .doc, .docx
‒‒ Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
• Desteklenmeyen işlevler
‒‒ Sayfa arka planı efekti
‒‒ Bazı paragraf stilleri
‒‒ Word Art
‒‒ Hizalama
∙∙ Grup hizalama hatası oluşabilir
‒‒ 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt öğeden 97 tanesi desteklenir.
‒‒ Grafikler
‒‒ Yarım genişliğe sahip karakterler
‒‒ Karakterler arası boşluk düzeltmesi
‒‒ Dikey metin
∙∙ Bazı alt öğeler desteklenmez
‒‒ Slayt notları ve dinleyici notları
Şablon dosyaları
• Oluşturma/düzenleme/oynatma işlemleri yalnızca Şablon içinde yapılabilir.
LFD
• Ağ Kanalı ve Yerel Kanal içinde desteklenir
• Uyumlu belge dosya biçimleri
‒‒ Uzantı: .lfd
46
Bölüm 4. İlk ekran
Program
HOME
URL Başlatıcı
→ Program →
HOME
Sunucuda veya mobil bir aygıtta harici depolama cihazından alınan içeriğin oynatma
programını kontrol edebilirsiniz.
Program
Bağlı
1
Ağ
Paz
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
→ URL Başlatıcı →
Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
URL Başlatıcı özelliğinin nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldığınız
satıcıya başvurun.
• URL Başlatıcı özelliğini kullanmak için Sistem içinde Şununla Çal öğesini URL Başlatıcı olarak
ayarlayın.
Cmt
ÖÖ
URL Başlatıcı Ayarları
2
Bilgi
3
Tüm gün
ÖS
Tüm gün
Tüm gün
Tüm gün
Tüm gün
Yer:
Dahili Bellek
Tarih:
06-07-2016 ~
12-31-2999
Tekrarla:
Günlük
Zaman:
Tüm gün
ÖÖ
Numara
Açıklama
1
Sunucu ve harici bellek arasından seçim yapın.
2
İçerik oynatmanın haftalık programını izleyin.
Her olayın ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için seçin.
3
Bir küçük resim görüntüsü ve içerin kısa bilgisini görüntüleyin.
HOME
→ URL Başlatıcı Ayarları →
URL Başlatıcı Ayarları, web uygulamalarını yüklemenizi/yüklemelerini kaldırmanızı,
Zaman Aşımı Ayarları öğesini yapılandırmanızı ve Geliştirici Modu öğesini ayarlamanızı sağlar.
•
•
•
•
•
Web Uygulamasını Yükleme: Bir adres girerek web uygulamasını yükleyin.
USB Cihazından Kur: Web uygulamasını USB depolama cihazından kurun.
Kaldır: Kurulu web uygulamasını kaldırın.
Zaman Aşımı Ayarları: URL'ye bağlanmak için zaman aşımı süresini ayarlayın.
Geliştirici Modu: Geliştirici modunu ayarlamak için seçin.
Ürünü Klonla
HOME
→ Ürünü Klonla →
Üründeki ayarları bir harici depolama aygıtına aktarın. Ayrıca ayarları bir harici depolama
aygıtından da alabilirsiniz.
Bu seçenek, birden fazla ürüne aynı ayarlar atanırken kullanışlı olur.
Harici depolama aygıtında tekrarlanan bir dosya bulunamadığında
1 Harici depolama aygıtını bağlayın, ardından Ürünü Klonla işlevini çalıştırın.
47
Bölüm 4. İlk ekran
2 Harici depolama cihazında klonlama dosyası bulunamadı. Bu cihazın ayarlarını harici
depolama cihazına dışa aktarmak istiyor musunuz? mesajı görünür.
3 Ayarları dışa aktarmak için Dışa Aktar öğesini seçin.
Harici depolama aygıtında tekrarlanan bir dosya bulunduğunda
1 Harici depolama aygıtını bağlayın, ardından Ürünü Klonla işlevini çalıştırın.
2 Klonlama dosyası bulundu. Lütfen bir seçenek seçin. mesajı görünür.
3 Harici Depolama Cihazından İçe Aktar veya Harici Depolama Cihazından Dışa Aktar öğesini
seçin.
‒‒ Harici Depolama Cihazından İçe Aktar: Bir harici depolama aygıtında kayıtlı olan ayarları
ürüne kopyalayın.
‒‒ Harici Depolama Cihazından Dışa Aktar: Üründeki ayarları bir harici depolama aygıtına
kopyalayın.
Yapılandırma tamamlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.
ID Ayarları
HOME
→ ID Ayarları →
Bir sete kimlik atar.
Cihaz Kimliği
Giriş sinyalini almak için giriş kablosuna bağlı ürünün kimlik numarasını girin. (Aralık: 0~224)
• Bir sayı seçmek için, ▲/▼ düğmesine basın ve
düğmesine basın.
• Uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanarak istediğiniz sayıyı girin.
Cihaz ID Oto Ayarı
Bu özellik, otomatik olarak bir kimlik numarasını bir RS232C kablosu ile bağlı olan bir cihaza
atar.
Birden fazla cihaz bağlandığında, ilk ya da son cihazda özelliği etkinleştirin.
PC Bağlantı Kablosu
MDC sinyalini almak için MDC'ye bağlanmak amacıyla bir yöntem seçin.
• RS232C kablosu
RS232C-stereo kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Ağı
RJ45 kablosu veya Wi-Fi ağı üzerinden MDC ile iletişim kurun.
48
Bölüm 4. İlk ekran
Video Wall
HOME
→ Video Wall →
Bir sete kimlik atar.
Bir video wall oluşturmak için bağlanmış çoklu ekranların düzenini özelleştirin.
Ayrıca, tüm resmin bir kısmını görüntüleyin veya aynı resmi bağlı çoklu ekranların her birinde
tekrarlayın.
Çoklu görüntüleri görüntülemek için, MDC Yardımına veya MagicInfo kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bazı modeller MagicInfo işlevini desteklemez.
Video Wall
Video Wall öğesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Bir video wall'u organize etmek için, Açık öğesini seçin.
Yatay x Dikey
Bu özellik otomatik olarak bir video wall matris yapılandırmasına dayalı olarak bir video wall
ekranını böler.
Video wall matrisini girin.
Video wall ekranı yapılandırılan matrise göre bölünür. Dikey veya yatay görüntüleme
cihazlarının sayısı 1 ila 15 aralığında belirlenebilir.
Bir video wall ekranı en fazla 16 ekrana bölünebilir.
Yatay x Dikey seçeneği yalnızca Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
Ekran Konumu
Bölünmüş ekranları yeniden düzenlemek için, Ekran Konumu özelliğini kullanarak matristeki
her ürün için sayıyı ayarlayın.
Ekran Konumu öğesinin seçilmesi video wall'u oluşturan ürünlere atanmış sayılarla birlikte
video wall matrisini gösterecektir.
Ürünleri yeniden düzenlemek için, uzaktan kumandadaki yön düğmelerini kullanarak bir ürünü
başka bir istenen numaraya taşıyın.
düğmesine basın.
• Tüm Ekranlar: Ekran konumlarını tüm ekranlara ayarlayın. Böylece, ayrı ekranlar için video
wall ayarlamanız gerekmez.
• Geçerli Ekranlar: Yalnızca bu ilk ekran için ekran konumu atayın.
Ekran Konumu, ekranı maksimum 16 görünüme (15x15) bölmenize olanak tanır. Ürünler DP
Loopout ile bağlandığında bölünebilecek maksimum görünüm sayısı da 16'dır.
• Ekran Konumu seçeneği yalnızca Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında
etkinleştirilir.
• İşlevi kullanmak için, Yatay x Dikey öğesinin yapılandırıldığından emin olun.
Biçim
Video wall ekranında resimlerin nasıl gösterileceğini seçin.
• Tam: Resimleri kenar boşluğu olmadan tam ekran görüntüleyin.
• Doğal: Boyutu büyütmeden ya da azaltmadan resimleri orijinal en-boy oranında
görüntüleyin.
Biçim seçeneği yalnızca Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
Ağ Durumu
HOME
→ Ağ Durumu →
Geçerli ağı ve İnternet bağlantısını kontrol edin.
49
Bölüm 4. İlk ekran
Resim Modu
HOME
→ Resim Modu →
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir resim modu (Resim Modu) seçin.
Video/Resim modu, video cihazınızın resim kalitesini artırır. Metin modu, bilgisayarınızın resim
kalitesini artırır.
• Alışveriş ve AVM
Alışveriş merkezleri için uygundur.
‒‒ Resim moduna bağlı olarak Video/Resim veya Metin seçimini yapın.
• Ofis ve Okul
Ofisler ve okullar için uygundur.
‒‒ Resim moduna bağlı olarak Video/Resim veya Metin seçimini yapın.
• Terminal ve İstasyon
Otobüs terminalleri ve tren istasyonları için uygundur.
‒‒ Resim moduna bağlı olarak Video/Resim veya Metin seçimini yapın.
• Video Wall
Video wall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
‒‒ Resim moduna bağlı olarak Video/Resim veya Metin seçimini yapın.
• Kalibre edildi
Bu modda, Advanced Colour Management renk kalibrasyon programı kullanılarak
özelleştirilmiş olan parlaklık, renk ve gamma ayarları uygulanır.
‒‒ Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Advanced Colour Management renk
kalibrasyon programını kullanarak parlaklık, renk ve gamma gibi görüntü kalitesi ayarlarını
yapılandırdığınızdan emin olun.
‒‒ Advanced Colour Management programını indirmek için www.samsung.com/
displaysolutions adresini ziyaret edin.
Açma/Kapatma Zmnlycsı
HOME
→ Açma/Kapatma Zmnlycsı →
Bu özelliği kullanabilmeniz için Saat öğesini ayarlamanız gerekir.
Açm Zmnlyc
Ürününüzün, belirttiğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılması için Açm Zmnlyc olarak
ayarlayın.
Güç, belirtilen ses düzeyinde ve belirtilen giriş kaynağıyla açılır.
Yedi seçenek arasından seçim yaparak açma zamanlayıcısını ayarlayın. Önce geçerli saati
ayarladığınızdan emin olun. (Açma Zamanlayıcısı 1 ~ Açma Zamanlayıcısı 7)
• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her Gün, Pzt~Cum, Pzt~Cmt, Cmt~Paz veya Manuel öğesini seçin.
Manuel öğesini seçerseniz, Açm Zmnlyc öğesinin ürününüzü açmasını istediğiniz günleri
seçebilirsiniz.
‒‒ Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için sayı düğmelerini veya ▲/▼
düğmelerini kullanın. Giriş alanlarını değiştirmek için ◀/▶ düğmelerini kullanın.
• Ses Düzeyi: İstenilen ses düzeyini ayarlayın. Ses düzeyini değiştirmek için yukarı ve aşağı ok
düğmelerine basın.
• Kaynak: İstediğiniz giriş kaynağını seçin.
• İçerik: Dahili veya harici bellek içinde belirli içeriği seçin.
İçerik yalnızca kaynak Dahili/USB olarak ayarlandığında kullanılabilir.
50
Bölüm 4. İlk ekran
• USB cihazında bir müzik dosyası yoksa veya müzik dosyası içeren bir klasör
seçmediyseniz, Zamanlayıcı işlevi doğru olarak çalışmaz.
• USB'de tek bir fotoğraf dosyası varsa Slayt Gösterisi oynatılmayacaktır.
• Klasör adı çok uzun olursa klasör seçilemez. En çok 255 karakter tanınabilir.
• Açm Zmnlyc özelliğini kullanırken bir USB bellek çubuğu ve çoklu kart okuyucu
kullanmanız önerilir.
• Açm Zmnlyc işlevi dahili pili olan USB aygıtlarıyla, MP3 çalarlarla veya bazı üreticilerin
PMP aygıtlarıyla çalışmayabilir, çünkü ürünün bu aygıtları tanıması çok uzun sürebilir.
Kpnm Zmnly
Yedi seçenek arasından seçim yaparak kapama zamanlayıcısını (Kpnm Zmnly) ayarlayın.
(Kapama Zamanlayıcısı 1 ~ Kapama Zamanlayıcısı 7)
• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her Gün, Pzt~Cum, Pzt~Cmt, Cmt~Paz veya Manuel öğesini seçin.
Manuel öğesini seçerseniz, Kpnm Zmnly öğesinin ürününüzü kapatmasını istediğiniz günleri
seçebilirsiniz.
‒‒ Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için sayı düğmelerini veya ▲/▼
düğmelerini kullanın. Giriş alanlarını değiştirmek için ◀/▶ düğmelerini kullanın.
Kayan yazı
HOME
→ Kayan yazı →
Video veya resim görüntülenirken metin girin ve metni ekranda görüntüleyin.
•
•
•
•
•
•
•
Kapalı / Açık
Mesaj: Ekranda görüntülenmek üzere bir mesaj girin.
Zaman: Bir Mesaj görüntülemek için Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi öğesini ayarlayın.
Yazı tipi seçeneği: Mesaj için yazı tipi seçeneklerini ayarlayın.
Konum: Mesaj görüntülemek için bir yönelim seçin.
Kaydır: Mesaj için kaydırma Yön ve Hız ayarlarını belirtin.
Ön İzleme: Yapılandırılan altyazı ayarlarını ön izleyin.
51
Bölüm 4. İlk ekran
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
Aygıt onayından önce Sunucu Ağ Ayarları öğesini yapılandırın.
4 Alt menülerden Unapproved öğesini seçin.
5 Listeden aygıt seçin ve Approve düğmesine basın.
1 Aygıtınıza atadığınız sunucuya erişin.
2 Kimlik ve parolanızı girerek oturum açın.
3 Yan menü çubuğundan Device öğesini seçin.
6 Aygıtı onaylamak için gereken bilgileri girin.
‒‒ Device Name: Cihaz adını girin.
‒‒ Device Group: Grubu belirtmek için öğesini seçin.
‒‒ Location: Cihazın geçerli konumunu girin.
‒‒ Expired: Aygıtın onayı için süre dolma tarihini ayarlayın. Süre dolma tarihini ayarlamak
istemiyorsanız Never expired öğesini seçin.
‒‒ Ağ programı çalışırken uzaktan kumandanın INFO düğmesine basıldığında, programın
ayrıntıları görüntülenir. Ayrıntılarda cihaz kimliğini görüntüleyerek doğru cihazın seçilip
seçilmediğini kontrol edin.
52
Bölüm 4. İlk ekran
Geçerli saati ayarlama
Cihazda ayarlanan saat sunucunun geçerli saatinden farklıysa, program çalışmayabilir.
7 Cihazın kaydedildiğini kontrol etmek için All menüsünü seçin.
8 Cihaz sunucu tarafından onaylandığında, seçili grupta kaydedilen program cihaza indirilir.
Program, indirildikten sonra çalıştırılır.
• Programı yapılandırma hakkında daha detaylı bilgi için "MagicInfo Server kullanıcı
kılavuzu" belgesine bakın.
• Bir cihaz sunucu tarafından onaylanan cihaz listesinden silinirse, cihaz kendi ayarlarını
sıfırlamak için yeniden başlatılır.
1
2
3
4
Yan menü çubuğundan Device öğesini seçin.
Aygıtınızı seçin.
Edit  Setup öğesini seçin.
Time Zone öğesini seçin.
‒‒ Sunucuya ilk kez bağlanılırken ürünün saati sunucunun kurulu olduğu bölgenin GMT saati
kullanılarak ayarlanır.
‒‒ Ürünün saati sunucudan değiştirilebilir.
‒‒ Ürün kapatılıp yeniden açıldığında ürünün saat ayarı sunucuda yapılan son ayara göre geri
yüklenir.
• Zamanı yönetme hakkındaki diğer ayrıntılar için (programlama, tatil yönetimi vb.)
"MagicInfo Server kullanıcı kılavuzu" belgesine bakın.
53
Bölüm 5. Menü
Menü
Ekran ayarı
Görüntü ▼
2.
3.
Açıklama
Resim Modu
Alışveriş ve AVM / Ofis ve Okul /
Terminal ve İstasyon / Video Wall /
Kalibre edildi
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık /
Netlik / Renk / Ton (G/R)
Ürününüzün, resim kalitesini ayarlamak için çeşitli seçenekleri vardır.
Renk Sıcaklığı
Video/Resim modu, video cihazınızın resim kalitesini artırır. Metin modu, bilgisayarınızın resim kalitesini artırır.
• Kalibre edildi
Bu modda, Advanced Colour Management renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilmiş olan parlaklık, renk ve gamma
ayarları uygulanır.
‒‒ Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Advanced Colour Management renk kalibrasyon programını
kullanarak, parlaklık, renk ve gamma gibi görüntü kalitesi ayarlarını yapılandırdığınızdan emin olun.
‒‒ Advanced Colour Management programını indirmek için www.samsung.com/displaysolutions adresini ziyaret edin.
• Arka Işık, Kontrast, Parlaklık, Netlik, Renk veya Ton (G/R) öğesinde değişiklikler yaptığınızda OSD ona göre ayarlanır.
• Üründe bir girişe bağladığınız her harici cihaz için ayarları ayarlayabilir veya saklayabilirsiniz.
• Resim parlaklığını düşürmek güç tüketimini azaltır.
Renk sıcaklığını ayarlar (Kırmızı / Yeşil / Mavi). (Aralık: 2800 K-16000 K)
• Renk Tonu öğesi Kapalı olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
• Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa Renk Sıcaklığı devre dışı bırakılır.
Beyaz Dengesi
2 Nokta
Kırmızı, yeşil ve mavi parlaklığını ayarlayarak beyaz dengesini 2 nokta aralıkla kontrol eder.
10 Nokta
Kırmızı, yeşil ve mavi parlaklığını ayarlayarak beyaz dengesini 10 nokta aralıkla kontrol eder.
• Bazı harici cihazlar bu işlevi desteklemeyebilir.
• Resim Modu öğesi Ofis ve Okul (Video/Resim) olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
54
Bölüm 5. Menü
Görüntü ▼
2.
3.
Açıklama
Gamma
Birincil renk yoğunluğunu ayarlayın.
• Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa Gamma devre dışı bırakılır.
Kalibre Edilmiş Değer
Advanced Colour Management renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilen parlaklık, renk ve gamma ayarlarının Bilgi
ve Reklam modlarında geçerli olup olmayacağını ayarlayın.
• Advanced Colour Management programını indirmek için www.samsung.com/displaysolutions adresini ziyaret edin.
• Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa Kalibre Edilmiş Değer devre dışı bırakılır.
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kontrast
Ekran kontrastını ayarlayın.
Siyah Tonu
Ekran derinliğini ayarlamak için siyah seviyesini seçin.
Ten Tonu
Pembe Ten Tonu vurgulayın.
Salt RGB Modu
Renk tonu ve doygunluk için ince ayarlar yapmak için Kırmızı, Yeşil ve Mavi rengini görüntüler.
Renk Alanı
Görüntü oluşturmak için kullanılan renk aralığı ve çeşitliliğini (renk alanı) ayarlar.
• Renk, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Sıfırla öğesini ayarlamak için Renk Alanı öğesini Özel olarak ayarlayın.
HDMI UHD Rengi
HDMI UHD bağlantıları için resim kalitesini optimize etmeyi etkinleştirir. HDMI1, HDMI2 ve DisplayPort için kullanılabilir.
• Bu ayar açık iken yalnızca UHD ürünleri desteklenir.
• Bu ayar açık olduğunda, bir döngü bağlantısında tüm ürünlerde aynı ayarları uygulamanız gerekir.
Hareketli Aydınlatma
Ekrandaki resim hareketliyken ekran parlaklığını azaltarak güç tüketimini azaltır.
• Resim Modu öğesi Terminal ve İstasyon (Video/Resim) olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Görüntüleme ihtiyaçlarınıza en uygun renk tonunu seçin.
• Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa Renk Tonu devre dışı bırakılır.
• Ürün girişlerine bağlı her bir harici aygıt için ayrıca ayar yapabilir ve bu ayarları saklayabilirsiniz.
Dijital Temiz Görünüm
ÜrününüzünaldığıyayınsinyalizayıfsaekrandagörünebilecekherhangibirduraklamalarıvetakılmalarıazaltmakiçinDijitalTemizGörünüm
özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
• Alınan sinyalin yoğunluğu çubuk yeşilken en yüksektir.
• Sinyal zayıf olduğunda ürün en iyi resmi görüntüleyene kadar tüm seçenekleri deneyin.
55
Bölüm 5. Menü
Görüntü ▼
2.
3.
Açıklama
HDMI Siyah Düzeyi
Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçer.
Film Modu
Bu mod film görüntülemek için uygundur.
Ürünün tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik almasını, işlemesini ve en kaliteli resmi ayarlamasını sağlar.
• HDMI (1080i) için kullanılabilir.
Resim Boyutu
Dinamik Arka Işık
Arka ışığı, geçerli koşullar altında mümkün olan en iyi ekran kontrastını verecek şekilde otomatik olarak ayarla.
Resim Boyutu
Geçerli giriş kaynağına bağlı olarak, farklı ekran ayarı seçenekleri görüntülenir.
DİKKAT
Ürününüzü uzun süreliğine 4:3 biçimine ayarlamayın.
Ekranın sol ve sağında veya üst ve altında görüntülenen sınırlar resim kalıntısına (ekran yanması) neden olabilir ve bu garanti
kapsamında değildir.
Ekrana Sığdır
Seçildiğinde tam program görüntüsü görüntülenecektir. Görüntünün kesilmiş bir parçası yok.
Zoom/Konum
Resmin yakınlaşmasını ve konumunu ayarlar. Seçeneğin kullanılabilmesi için Resim Boyutu öğesi Özel olarak ayarlanmalıdır.
• Resim Boyutu altında Özel yalnızca DVI modundayken Resim Modu öğesi Video/Resim olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
• Resmi orijinal konumuna sıfırlamak isterseniz, Zoom/Konum ekranında Sıfırla öğesini seçin.
Resim varsayılan konuma ayarlanacaktır.
Otomatik Ayarlama
PC Ekran Ayarı
Frekans değerleri/konumlarını ayarlar ve ayarlara otomatik olarak ince ayar yapar.
Kalın / İnce
Resim parazitini ortadan kaldırır veya azaltır.
Parazit, yalnızca ince ayar yapılarak ortadan kaldırılamıyorsa frekansı en iyi şekilde (Kalın) ayarlamak için Kaba işlevini kullanın
ve tekrar İnce ayar yapın. Parazit azaltıldıktan sonra resmi, ekranın ortasına hizalanacak şekilde tekrar ayarlayın.
Konum
Ortaya hizalanmamışsa veya ürün ekranına oturmuyorsa, PC'nin ekran konumunu ayarlama.
Dikey konumu ayarlamak için  veya  düğmesine basın. Yatay konumu ayarlamak için  veya  düğmesine basın.
Görüntü Sıfırla
Resim Kapalı
Görüntüyü varsayılan ayarlara sıfırlar.
Resim Kapalı seçildiğinde ekran kapanır. Ses düzeyi devre dışı kalmaz.
Ekranı tekrar açmak için, ses düğmesinden başka herhangi bir düğmeye basın.
56
Bölüm 5. Menü
Görüntü ▼
2.
Görüntüyü Sıfırla
3.
Açıklama
Geçerli resim modunuzu varsayılan ayarlara sıfırlar.
57
Bölüm 5. Menü
Ekran gösterimi ayarı
Ekran Gösterimi ▼
2.
3.
Açıklama
Ekran Yönelimi
Ekran Menüsü Yönü
Menü ekranı yönlendirmesini ayarlayın.
Kaynak İçerik Yönü
Ürüne bağlı dış aygıtlardaki içeriklerin yönlendirmesini ayarlayın.
En-Boy Oranı
Döndürülen ekran için tam ekran veya orijinal görüntü seçeneğini ayarlayın.
• Kaynak İçerik Yönü öğesi Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Ekran Koruması
Oto Koruma Süresi
Ekran, belirlediğiniz bir süre boyunca sabit bir görüntü gösteriyorsa ürün, ekrandaki çift görüntünün oluşmasını engellemek için
ekran koruyucuyu devreye sokacaktır.
Ekrn Yanması Korums
Ekran yanmalarını azaltmak için ünite, Ekrn Yanması Korums ekran yanması engelleme teknolojisiyle donatılmıştır.
Ekrn Yanması Korums resmi ekranda biraz hareket ettirir.
• Piksel Kayması
‒‒ Pikselleri yatay veya dikey olarak küçük hareketlerle taşıyarak iz kalıntıları en aza indirir.
‒‒ Uzun süre bir sabit görüntü veya 4:3 çıkışı görüntülemek iz kalıntısına neden olabilir. Bu ürünün kusuru değildir.
• Zamanlayıcı
‒‒ Ekrn Yanması Korums zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.
‒‒ Ekrn Yanması Korums özelliği belirtilen süre sonunda otomatik olarak durur.
• Anlık ekran
‒‒ Anlık görüntülemek istediğiniz ekran koruyucuyu seçin.
Mesaj Ekranı
Dil
Kaynak Bilgisi
Giriş kaynağı değiştiğinde kaynak OSD'nin görünüp görünmeyeceğini seçin.
Sinyal Mesajı Yok
Hiçbir sinyal algılanmadığında, sinyal yok OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
MDC Mesajı
Ürün MDC tarafından kontrol edilirken MDC OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
İndirme Durumu Mesajı
Sunucudan ya da başka bir cihazdan içerik indirirken durumunu görüntülemek için seçin.
Menü dilini ayarlar.
• Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır. PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
Ekran Gösterimi sıfırla
Bu seçenek Ekran Gösterimi altındaki geçerli ayarları varsayılan fabrika ayarlarına döndürür.
58
Bölüm 5. Menü
Ses Ayarlama
Ses ▼
2.
Ses Modu
3.
Açıklama
Kişisel tercihlerinize uygun bir ses modu seçebilirsiniz.
• Ses Çıkışı öğesi Harici olarak ayarlanırsa Ses Modu devre dışı bırakılır.
Balans
Ses dengesi optimizasyonu için hoparlör ses düzeyini ayarlayın.
• Ses Çıkışı öğesi Harici olarak ayarlanırsa Balans devre dışı bırakılır.
Ekolayzer
Ses düzeyini ve aralığı özelleştirmek için ekolayzeri ayarlayın ve ses çıkışı zenginliğini iyileştirin.
• Ses Çıkışı öğesi Harici olarak ayarlanırsa Ekolayzer devre dışı bırakılır.
HDMI Ses
Ses kaynağı olarak AV(HDMI) veya PC(DVI) öğesinden duymak istediğinizi seçin.
Görüntülü Aramada Ses
Bir görüntülü arama sırasında dinlenecek ses çıkışını seçin.
Ses Çıkışı
Bir yayının veya filmin müziğini harici bir alıcıdan dinliyorsanız ürün hoparlörleriyle ses alıcınıza bağlı olan hoparlörler arasındaki
kod çözme hızlarındaki farklılıktan kaynaklanan bir ses yankısı duyabilirsiniz. Bu olursa ürünü Harici olarak ayarlayın.
• Ses Çıkışı öğesini Harici olarak ayarladığınızda ürünün hoparlörleri kapanır.
Yalnızca harici hoparlörlerden gelen sesi duyacaksınız. Ses Çıkışı öğesi Dahili olarak ayarlandığında, hem ürünün hoparlörleri,
hem de harici hoparlörler açıktır. Sesi her ikisinden de duyarsınız.
• Video sinyali yoksa hem ürün hoparlörleri hem de harici hoparlörler sessiz olacaktır.
Oto Ses Ayar
Ses düzeyi kanala bağlı olarak değişebilir.
Başka bir kanala geçerken ses düzeyi otomatik olarak eşitlenir.
• Bağlı bir kaynak aygıtın ses denetimini kullanmak için Oto Ses Ayar öğesini Kapalı olarak ayarlayın. Oto Ses Ayar öğesi Normal
veya Gece olarak ayarlandığında, bağlı kaynak aygıtın ses denetiminde yapılan değişiklikler uygulanmayabilir.
• Ses Çıkışı öğesi Harici olarak ayarlanırsa Oto Ses Ayar devre dışı bırakılır.
Ses Sıfırlama
Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın.
59
Bölüm 5. Menü
Ağ
Ağ ▼
2.
3.
Açıklama
Ağ Durumu
Geçerli ağ ve İnternet durumunu kontrol edebilirsiniz.
Ağ Ayarlarını Aç
Internet araması, bir ev ağından içerik paylaşımı ve özellik güncellemeleri gibi çeşitli smart hub özelliklerini kullanmak için ağ
ayarlarını yapılandırın.
Sunucu Ağ Ayarları
Sunucuya Bağlan
Oynatıcı öğesini çalıştırmak için bir ağa bağlanın.
• SSL seçeneği etkinleştirilirse sunucu, https kullanacak şekilde yapılandırılır ve veri aktarımı şifrelenir.
• Sunucu IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girin. Bağlantı noktası numarası olarak 7001'i kullanın. (7001 bağlantı noktası
numarasını kullanarak sunucuya bağlanmakta başarısız olunduysa doğru bağlantı noktası numarasını bulmak için sunucu
yöneticinize danışın ve sonra bağlantı noktası numarasını değiştirin.)
Wi-Fi Direct
MagicInfo Modu
Ürünü kullandığınız ortama bağlı olarak uygun MagicInfo Modu öğesini seçin.
Sunucu Erişimi
MagicInfo sunucu erişimine izin ver reddet.
FTP Modu
FTP çalıştırma modunu belirtin.
Proxy sunucusu
Açın veya kapatın ve proxy sunucusu ayarlarını yapılandırın.
Ürünü kablosuz mobil aygıtlara bağlanacak şekilde ayarlayın. Bu işlevi kullanarak herhangi bir yönlendirici gereksinimi
olmaksızın kablosuz mobil aygıtlarınızın ürüne bağlanmasını sağlayabilirsiniz.
• Bu işlevi kullanmak için, mobil aygıtınızın Wi-Fi Direct tarafından desteklenmesi gerekir.
Mobil aygıtınızı ürüne Wi-Fi Direct kullanarak bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
1 Wi-Fi Direct ekranına gidin. Ürün, aygıtları aramaya başlar.
2 Aygıtınızda Wi-Fi Direct işlevini açın. İstediğiniz Wi-Fi aygıtını seçin.
‒‒ PBC (Basmalı Düğme Yapılandırması): 2 dakika içerisinde, Wi-Fi aygıtınızdaki WPS(PBC) düğmesine basın. Ürününüz
gereken tüm ağ ayarı değerlerini otomatik olarak alır ve ağınıza bağlanır.
‒‒ PIN: Görüntülenen PIN bilgisini aygıtınıza girin.
• Aygıtın bağlantısını kesmek istediğinizde, bağlanan Wi-Fi aygıtını seçin ve sonra Bağlantı Kesildi öğesini seçin.
60
Bölüm 5. Menü
Ağ ▼
2.
3.
Açıklama
Mobil Cihaz Yöneticisi
Erişim Bildirimi
Aygıt bağlandığında bildirim ekranı için olan ayarları değiştirin.
Mobil Cihaz Listesi
Bağlı aygıtları görüntüleyin ve yönetin.
Aygıt Adı
Bir aygıt seçin veya aygıt adı girin.
Bu ad ağ üzerinden ağ uzaktan kumandalarında gösterilebilir.
61
Bölüm 5. Menü
Ağ Ayarları (Kablolu)
Kablolu Ağa Bağlama
Ürününüzü kablo kullanarak LAN'a bağlamak için üç yol vardır.
• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla harici bir
modeme bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın.
Duvardaki
modem bağlantı
noktası
• Ağınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN
bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla doğrudan bir ağ duvar prizine bağlayarak LAN'a
bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın. Duvar prizinin evinizdeki bir modeme veya yönlendiriciye bağlı
olmasına dikkat edin.
Duvardaki
LAN bağlantı
noktası
LAN
RJ45
LAN
Harici modem (ADSL/VDSL)
RJ45
LAN kablosu
LAN kablosu
Modem kablosu
• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını, harici bir modeme bağlı olan IP
Paylaşıcıya bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz. Bağlantı için LAN kablosu kullanın.
Aşağıdaki şekle bakın.
Duvardaki
modem bağlantı
noktası
LAN
Harici modem (ADSL/
VDSL)
IP paylaşıcı (DHCP
sunucusuna sahip)
RJ45
Dinamik Ağınız varsa Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) destekleyen
bir ADSL modem veya yönlendirici kullanmanız gerekir. DHCP'yi destekleyen modem ve
yönlendiriciler, ürününüzün İnternet'e erişmesi için gereken IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi
ve DNS değerlerini otomatik olarak sağlar, böylece bunları manuel olarak girmeniz gerekmez.
Ev ağlarının çoğu Dinamik Ağdır.
Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız Statik IP gerektiriyorsa ağ bağlantısını kurarken
ürününüzün Kablo Kurulum Ekranında IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini
manuel olarak girmeniz gerekir. IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini almak
için İnternet Servis Sağlayıcınıza (ISS) danışın.
Bir Windows bilgisayarınız varsa bu değerleri bilgisayarınızdan da alabilirsiniz.
Modem kablosu
LAN kablosu
LAN kablosu
• Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa DHCP'yi destekleyen ADSL modemlerini kullanabilirsiniz.
• DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri Statik IP adresleri kullanmanıza izin verir.
Bölüm 5. Menü
Otomatik Ağ Ayarları (Kablolu)
LAN kablosu kullanarak ağa bağlayın.
İlk olarak bağlı bir LAN kablosunun bağlandığından emin olun.
Otomatik olarak ayarlama
1 Uzaktan kumandada MENU düğmesine basın.
2 Ağ - Ağ Ayarlarını Aç öğesini seçin.
3 Kablo öğesini seçin.
‒‒ Ağ test ekranı görünür ve sonra doğrulama işlemi başlar.
4 Bağlantı doğrulandığında Tamam öğesini seçin.
• Bağlantı işlemi başarısız olursa LAN bağlantı noktası bağlantısını kontrol edin.
• Otomatik işlem ağ bağlantı değerlerini bulamaz veya bağlantıyı manuel olarak yapmak
isterseniz bir sonraki bölüm olan ağ kurulumuna gidin.
Manuel Ağ Ayarları (Kablolu)
Ofislerde statik IP adresleri kullanılıyor olabilir.
Böyle bir durum söz konusuysa, ağ yöneticisinden IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve
DNS sunucusu adresini öğrenin. Bu değerleri manuel olarak girin.
Ağ Bağlantı Değerlerini Alma
Ağ bağlantı değerlerini birçok Windows bilgisayarda görüntülemek için şu adımları izleyin.
1 Ekranın sağ altındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.
2 Görünen açılan menüde Durum öğesini tıklatın.
3 Görünen açılan ekranda, Destek sekmesini tıklatın.
4 Destek Sekmesinde Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.
Manuel olarak ayarlama
1 Uzaktan kumandada MENU düğmesine basın.
2 Ağ - Ağ Ayarlarını Aç öğesini seçin.
3 Kablo öğesini seçin.
‒‒ Ağ test ekranı görünür ve sonra doğrulama işlemi başlar.
4 Durdur öğesini seçin. Doğrulama işlemi durur.
5 IP Ayarları öğesini seçin. IP Ayarları ekranı görünür.
6 IP Ayarları öğesini seçin ve Manuel girin olarak ayarlayın.
62
‒‒ IP Ayarları öğesini Manuel girin olarak ayarlama otomatik olarak DNS Ayarını Manuel girin
değerine değiştirir.
7 Ağ bağlantısı değerlerini girin.
‒‒ IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi, DNS Sunucusu.
8 Bittiğinde, sayfanın altında Tamam öğesini seçin ve sonra
düğmesine basın. Ağ test
ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar.
9 Bağlantı doğrulandığında Tamam öğesini seçin.
63
Bölüm 5. Menü
Ağ Ayarı (Kablosuz)
Kablosuz Ağa Bağlama
Duvardaki LAN
bağlantı noktası
Kablosuz IP paylaşıcı
(DHCP sunucusuna
sahip)
LAN kablosu
Samsung, IEEE 802.11n kullanılmasını tavsiye eder. Videoyu bir ağ bağlantısından oynatırsanız
video düzgün oynatılmayabilir.
• Kablosuz IP paylaşıcı için geçerli olarak kullanılmayan bir kanal seçin. IP paylaşıcı için ayarlı
olan kanal, geçerli olarak yakındaki başka bir aygıt tarafından kullanılıyorsa bu, girişime ve
iletişim hatasına neden olur.
• Ürününüz yalnızca şu kablosuz ağ güvenlik protokollerini destekler.
Salt Yüksek Giriş Çıkışlı (Greenfield) 802.11n modu seçerseniz ve AP'niz ya da kablosuz
modeminizde Şifreleme türü WEP, TKIP veya TKIP AES (WPS2Mixed) olarak ayarlıysa Samsung
ürünleri, yeni Wi-Fi sertifikasyon özelliklerine uyumlu olarak bağlantıyı desteklemeyecektir.
• Kablosuz yönlendiriciniz WPS'yi (Wi-Fi Korumalı Kurulum) destekliyorsa, ağa PBC (Düğme
Yapılandırması) veya PIN (Kişisel Kimlik Numarası) ile bağlanabilirsiniz. WPS otomatik olarak
SSID ve WPA anahtarını iki moddan birinde yapılandıracaktır.
• Bağlantı Yöntemleri: Kablosuz ağ bağlantınızı üç şekilde kurabilirsiniz.
Otomatik Kurulum (Otomatik Ağ Arama işlevini kullanarak), Manuel Kurulum, WPS(PBC)
Otomatik Ağ Kurulumu (Kablosuz)
Kablosuz ağların birçoğunda, ağa erişen cihazların Erişim veya Güvenlik Anahtarı anahtarı
olarak adlandırılan şifreli bir güvenlik kodu iletmesini gerektiren isteğe bağlı bir güvenlik
sistemi vardır. Güvenlik Anahtarı, kablosuz ağınız için güvenlik ayarı yaparken girmeniz istenen
tipik olarak belirli bir uzunluktaki bir kelime veya bir dizi harf ve rakamdan oluşan Parola
Kelimesine dayanır. Bir ağ bağlantısı kurulumu için bu yöntemi kullanırsanız ve kablosuz ağınız
için bir Güvenlik Anahtarı korumanız varsa otomatik veya manuel kurulum işlemi sırasında
Parola Kelimesini girmeniz gerekecektir.
Otomatik olarak ayarlama
1 Uzaktan kumandada MENU düğmesine basın.
2 Ağ - Ağ Ayarlarını Aç öğesini seçin.
3 Kablosuz öğesini seçin.
‒‒ Ağ işlevi kullanılabilir kablosuz ağları arar. Bittiğinde kullanılabilir ağların bir listesini
görüntüler.
4 Ağ listesinde, bir ağ seçmek için  veya  düğmesine basın ve sonra
düğmesine basın.
‒‒ İstenilen kablosuz yönlendirici görünmezse, tekrar aramak için Yenile öğesini seçin.
5
6
7
8
‒‒ Yeniden denemenin ardından yönlendirici bulunamazsa, Durdur düğmesini seçin. Ağ Ekle
düğmesi görünür ve ağı manüel ayarlayabilirsiniz.
Şifre gir ekranı görünürse adım 6'ya gidin. Güvenliği olmayan bir kablosuz yönlendirici
seçerseniz adım 8'e gidin.
Yönlendiricide güvenlik etkinse, şifreyi girin. (Güvenlik anahtarı veya PIN).
Bittiğinde imleci Bitti öğesine taşımak için  düğmesini kullanın ve sonra
öğesine
dokunun. Ağ test ekranı görünür ve sonra doğrulama işlemi başlar.
Bağlantı doğrulandığında Tamam öğesini seçin.
Bölüm 5. Menü
Manuel Ağ Kurulumu (Kablosuz)
Ofislerde statik IP adresleri kullanılıyor olabilir.
Böyle bir durum söz konusuysa, ağ yöneticisinden IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve
DNS sunucusu adresini öğrenin. Bu değerleri manuel olarak girin.
Ağ Bağlantı Değerlerini Alma
Ağ bağlantı değerlerini birçok Windows bilgisayarda görüntülemek için şu adımları izleyin.
1 Ekranın sağ altındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.
2 Görünen açılan menüde Durum öğesini tıklatın.
3 Görünen açılan ekranda, Destek sekmesini tıklatın.
4 Destek Sekmesinde Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.
Manuel olarak ayarlama
1 Uzaktan kumandada MENU düğmesine basın.
2 Ağ - Ağ Ayarlarını Aç öğesini seçin.
3 Kablosuz öğesini seçin.
‒‒ Ağ işlevi kullanılabilir kablosuz ağları arar. Bittiğinde kullanılabilir ağların bir listesini
görüntüler.
4 Durdur öğesini seçin. Doğrulama işlemi durur.
5 Ağ Ekle öğesini seçin.
6 Ağın SSID'sini girin ve Bitti öğesini seçin.
7 Güvenlik türü öğesini seçin ve Tamam öğesini seçin. Aç öğesini seçerseniz adım 10'a gidin.
8 Yönlendiricide güvenlik etkinse, şifreyi girin. (Güvenlik anahtarı veya PIN)
9 Bittiğinde imleci Bitti öğesine taşımak için  düğmesini kullanın ve sonra
öğesine
dokunun. Ağ test ekranı görünür ve sonra doğrulama işlemi başlar.
10Bağlantı doğrulandığında Tamam öğesini seçin.
WPS(PBC)
WPS(PBC) kullanarak ayarlama
Yönlendiricinizde WPS(PBC) düğmesi varsa şu adımları izleyin.
1 Uzaktan kumandada MENU düğmesine basın.
2 Ağ - Ağ Ayarlarını Aç öğesini seçin.
64
3 Kablosuz öğesini seçin.
‒‒ Ağ işlevi kullanılabilir kablosuz ağları arar. Bittiğinde kullanılabilir ağların bir listesini
görüntüler.
4 Durdur öğesini seçin. Doğrulama işlemi durur.
5 WPS Kullan öğesini seçin ve
öğesine basın.
6 2 dakika içinde yönlendiricinizdeki WPS(PBC) düğmesine basın. Ürününüz gereken tüm ağ
ayarı değerlerini otomatik olarak alır ve ağınıza bağlanır.
7 Ağ bağlantı ekranı görünür ve ağ kurulumu tamamlanır.
65
Bölüm 5. Menü
Sistem
Sistem ▼
2.
3.
Açıklama
Erişebilirlik
Sesli Kılavuz
Sesli Kılavuz öğesini açın veya kapatın ve sesin ses düzeyini, hızını ve aralığını yapılandırın. Sesli Kılavuz için kullanılan dil Dil
içinde ayarlanan dille aynı olacaktır.
Menü Saydamlığı
Menü kutusunun saydamlığını ayarlayın.
Yüksek Kontrast
Menüde arka plan ve yazı tipi için yüksek kontrastlı renkler ayarını yapın. Bu seçenek belirtildiğinde şeffaf menüler mat hale gelir.
Genişlet
Menünün boyutunu büyütün.
Kurulumu Başlat
TV'nizi orijinal ayarlarına geri yükleyin ve ilk Kurulum işlemini yeniden gerçekleştirin.
• 4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası "0-0-0-0" şeklindedir.
PIN numarasını değiştirmek isterseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
Zaman
Zamanla ilgili çeşitli ayarları yapılandırın.
• Geçerli saati görmek istiyorsanız
Saat Ayarı
INFO
düğmesine basın.
Saat Ayarı öğesini seçin. Tarih veya Zaman öğesini seçin ve sonra
öğesine basın.
Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine basın. Bir giriş alanından sonrakine geçmek
için  ve  düğmelerini kullanın. Bittiğinde
düğmesine basın.
NTP Ayarları
Ağ zamanını kullanmak için sunucu URL’sini ve saat dilimini ayarlayın.
DST
DST (Yaz Saati) işlevini açar veya kapatır.
Kapanış Ayarı
Önceden ayarlanmış bir süreden sonra ürünü kapatır.
• Yukarı ve aşağı okları kullanarak bir zaman dilimi seçin ve sonra
Kapalı öğesini seçin.
Güç Açık Gecikmesi
Oto Kaynak Değiştirme
düğmesine basın. Kapanış Ayarı öğesini iptal etmek için,
Birden fazla ürünü bağlarken, aşırı güç yüklenmesini önlemek amacıyla her ürün için açılış süresini ayarlayın (0–50 saniye
aralığında).
Ekranı Oto Kaynak Değiştirme Açık olarak açtığınızda ve önceki video kaynağı seçimi etkin olmadığında, ekran etkin video için
farklı video giriş kaynaklarını otomatik olarak arar.
66
Bölüm 5. Menü
Sistem ▼
2.
3.
Açıklama
Oto Kaynak Değiştirme
Oto Kaynak Değiştirme Açık olduğunda, ekran video kaynağından otomatik olarak etkin video aranır.
Geçerli video kaynağı tanınmadığında, Birincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Hiçbir birincil video kaynağı kullanılamadığında, İkincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Hem birincil hem de ikincil giriş kaynakları tanınmazsa, ekran etkin kaynak için iki arama gerçekleştirir, bu iki aramanın birisi
birincil diğeri ise ikincil kaynağı kontrol eder. Her iki arama da başarısız olursa, ekran ilk video kaynağına geri döner ve hiç sinyal
olmadığını gösteren bir mesaj görüntüler.
Birincil Kaynak Tümü olarak ayarlandığında, ekran etkin video kaynağını aramak için tüm video kaynak girişlerini sırayla iki kez
arar, hiç video bulunamazsa ilk video kaynağına geri döner.
Birincil Kaynak Krtrma
Birincil giriş kaynağı bağlı durumdayken seçili birincil giriş kaynağını geri yükleyip yüklemeyeceğinizi seçin.
• Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlandığında Birincil Kaynak Krtrma işlevi devre dışıdır.
Birincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için Birincil Kaynak ayarını belirtin.
İkincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için İkincil Kaynak ayarını belirtin.
DVI Bağlantısı
DVI girişine bağlı kaynak aygıtı seçin.
• Ekran görüntülenmezse kaynak aygıtı yeniden başlatın.
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Prize takılı olduğu sürece bu özellik otomatik olarak ürünü açar. Güç düğmesine basılmasına gerek yoktur.
PC modülü gücü
PC Modülü, ayrı olarak LFD'den etkin veya devre dışı konuma alınabilir.
Maks. Güç Tasarrufu
PC belirli bir süre boşta kaldıktan sonra güç tüketimini azaltmak için ürünü kapatır.
• Yalnızca DVI, HDMI, DisplayPort modu kullanılabilir.
Bekleme Kontrolü
Ekran bekleme modunu giriş sinyali alındığında uygulanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
• Yalnızca DVI, HDMI, DisplayPort modu kullanılabilir.
• Sinyal zayıf veya yok mesajı göründüğünde kaynak aygıtın düzgün bağlandığından emin olun.
• Sinyal Mesajı Yok öğesi Kapalı olarak ayarlanırsa, Sinyal zayıf veya yok mesajı görünmez. Sinyal Mesajı Yok öğesini Açık olarak
ayarlayın.
Ağ Beklemede
Bu özellik, ürün kapatıldığında ağ gücünü açık konumda tutar.
67
Bölüm 5. Menü
Sistem ▼
2.
Eko Çözüm
3.
Açıklama
Güç Düğmesi
Güç düğmesi (uzaktan kumandanın sol üst köşesinde) gücü açma/kapatma konumuna ayarlanabilir.
Enrj. Tasarrufu Modu
Güç tüketimini azaltmak için ekran parlaklığını ayarlayın.
Eko Sensör
Güç tasarrufunuzu arttırmak için resim ayarları odadaki ışığa otomatik olarak adapte olacaktır.
• Görüntü menüsünde Arka Işık ayarını yapma Eko Sensör öğesini devre dışı bırakır.
• Eko Sensör öğesi Açık ise ekran parlaklığı ortamdaki ışığın yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir (az miktarda daha koyu veya
daha açık olabilir).
Ekran Lamba Çizelgesi
Panel parlaklığını ayarlayın. 100'e yakın bir değer paneli daha parlak hale getirir.
Sinyal Yok Askıda
Herhangi bir kaynaktan sinyal gelmediğinde aygıtı kapatarak güç tasarrufu sağlayın.
• Takılı olan PC güç tasarrufu modundaysa devre dışıdır.
• Ürün, belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacaktır. Zaman, istendiği gibi değiştirilemez.
Oto Kapatma
Sıcaklık Kontrolü
Ürün, aşırı ısınmayı engellemek için uzaktan kumandada bir düğmeye basmadığınız veya ürün ön panelindeki bir düğmeye
dokunmadığınızda seçilen saatler içinde otomatik olarak kapanacaktır.
Bu işlev, ürünün dahili sıcaklığını algılar. Kabul edilebilir olan sıcaklık aralığını belirtebilirsiniz.
Varsayılan sıcaklık 77 °C olarak ayarlanmıştır.
Ürün için önerilen çalışma sıcaklığı 75 ila 80 °C'dir (40 °C'lik ortam sıcaklığına bağlı olarak).
• Geçerli sıcaklık değeri belirtilen sıcaklık sınırını aşarsa, ekranda kararma olacaktır. Sıcaklık artmaya devam ederse, aşırı
ısınmayı önlemek için ürün kapanacaktır.
Cihaz Yöneticisi Gir
Dili ayarlayın, bağlı bir klavye için dil kısayolunu yazın ve girin.
Şununla Çal
Ürünü kullandığınız ortama bağlı olarak uygun Şununla Çal modunu seçin.
İlk ekran, ayara bağlı olarak farklı olabilir.
PIN Değiştir
PIN Değiştir ekranı görünecektir.
PIN için istediğiniz 4 basamaklı bir sayı seçip Yeni PIN'i Girin alanına girin. Aynı 4 basamaklı sayıyı Yeni PIN'i Onaylayın alanına
tekrar girin.
• Varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0
68
Bölüm 5. Menü
Sistem ▼
2.
3.
Açıklama
Güvenlik
Güvenlik Kilidi
• 4 basamaklı PIN numaranızı girin ve
öğesine basın. Varsayılan PIN numarası “0-0-0-0” şeklindedir.
PIN numarasını değiştirmek isterseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
Güvenlik Kilidi işlevi, uzaktan kumandanın
kilitler.
LOCK
düğmesi dışında, ürünün ve uzaktan kumandanın tüm menüleri ve düğmelerini
Menülerin ve düğmelerin kilidini açmak için herhangi bir düğmeye basın ve parolayı girin (varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0).
Güvenlik Kilidi öğesi etkinleştirildiğinde cihazı açmak için uzaktan kumandanın Güç düğmesini etkinleştirmek için Güç Açık
Düğmesi öğesini açın.
Düğme Kilidi
Bu menü üründeki düğmeyi kilitlemek için kullanılabilir.
Düğme Kilidi öğesi Açık olarak ayarlanırsa ürün yalnızca uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
USB Oto Oynatma Kilidi
Bağlı bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğinin otomatik olarak oynatılıp oynatılmayacağını seçin.
• MagicInfo içeriğini içeren bir USB aygıtı bağlama beş saniye için “USB Oto Oynatma Kilidi: Açık.” görüntülenir.
Mobil Bağlantı Kilidi
Signage ürününüz ile içerik paylaşmak için akıllı telefonlar ve tabletler gibi ağınızdaki diğer cihazları kısıtlayın.
Dok. Kontrol Kilidi
Dokunma hareketlerinin cihazınızı kontrol etmesini önleyin.
Uzaktan Yönetim
Cihazınıza ağ yoluyla erişmek için harici komutlara İzin ver veya Reddet işlemi uygulayabilirsiniz.
• Panel tuşu veya Güç anahtarı kullanılarak ürün kapatılıp açılsa bile değişen ayar kalır.
Genel
Akıllı Güvenlik
Bu işlev TV'ye bağlı tüm harici cihazları korsanlardan, casus yazılımlardan ve virüslerden korur.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Bkz. Anynet+ (HDMI-CEC), sayfa 70.
HDMI Tak Çıkar
Bu özellik, bir DVI/HDMI kaynak cihazını açmak için gecikmeyi etkinleştirmekte kullanılır.
69
Bölüm 5. Menü
Sistem ▼
2.
3.
Açıklama
Kişisel Logo
Ürün açıldığında görünen kişisel logoyu indirebilir, seçebilir ve görüntülenme süresini ayarlayabilirsiniz.
• Kişisel Logo
‒‒ Bir kişisel logo (görüntü/video) seçebilir veya kişisel logo görüntüsünü kapatabilirsiniz.
‒‒ Kişisel logoyu ayarlamak için kişisel logoyu harici bir USB cihazından indirmeniz gerekir.
• Logo Görünt. Süresi
‒‒ Kişisel logonun türü Resim ise Logo Görünt. Süresi öğesini ayarlayabilirsiniz.
• Logo Dosyası İndirin
‒‒ Harici bir USB cihazından ürüne bir kişisel logo indirebilirsiniz.
‒‒ İndirmek istediğiniz kişisel logonun dosya adı tümü küçük harflerle "samsung" olarak kaydedilmelidir.
‒‒ Harici USB bağlantılarının birden fazla numarası olduğunda, ürün kişisel logoyu ürüne bağlanmış son cihazdan indirmeye
çalışacaktır.
Kişisel logo dosyası kısıtlamaları
• Resim türü kişisel logo için yalnızca biteşlem dosyaları (aRGB 32 bpp biçimli) desteklenir.
• Görüntü türü kişisel logonun çözünürlüğü minimum 128x64 ve maksimum ekran çözünürlüğü arasında olmalıdır.
(Çözünürlüğün Yatay/Dikey değerleri 4'ün katları olmalıdır.)
• Video türü kişisel logo için yalnızca TS Akış türleri desteklenir.
• Maksimum desteklenen video dosyası 150 MB'dir. Bir video dosyasının önerilen uzunluğu 20 saniye veya daha kısadır.
Oyun Modu
PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağlanırken, oyun modunu seçerek daha gerçekçi bir oyun tecrübesinin
keyfini sürebilirsiniz.
• Oyun Modu için önlemler ve sınırlamalar
Oyun konsolunun bağlantısını kesip başka bir harici aygıt bağlamak için, kurulum menüsünde Oyun Modu öğesini Kapalı olarak
ayarlayın.
Sistemi Sıfırla
Bu seçenek Sistem altındaki geçerli ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
70
Bölüm 5. Menü
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+, Samsung ürünü uzaktan kumandanızla Anynet+ destekleyen bağlı tüm Samsung
cihazlarını kontrol etmenizi sağlayan bir işlevdir. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan
Samsung cihazlarıyla kullanılabilir. Samsung cihazınızın bu özelliğe sahip olduğundan emin
olmak için üzerinde Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.
• Anynet+ cihazlarını üründeki düğmeleri değil yalnızca ürün uzaktan kumandasını kullanarak
kontrol edebilirsiniz.
• Ürün uzaktan kumandası bazı durumlarda çalışmayabilir. Bu olursa Anynet+ cihazını tekrar
seçin.
• Anynet+, Anynet+ destekleyen AV aygıtı beklemede veya açık durumda olduğunda çalışır.
• PIP modundayken, Anynet+ yalnızca AV aygıtı birincil ekran olarak bağlı olduğunda çalışır. AV
cihazı ikincil ekran olarak bağlandıysa çalışmaz.
• Anynet+ toplamda 12 AV cihazına kadar destekler. Aynı türde en fazla 3 cihazı
bağlayabileceğinizi unutmayın.
Anynet+ için Sorun Giderme
Sorun
Olası Çözüm
Anynet+ çalışmıyor.
• Cihazın bir Anynet+ cihazı olduğunu kontrol edin. Anynet+
sistemi yalnızca Anynet+ cihazlarını destekler.
• Anynet+ cihazı güç kablosunun düzgün bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
• Anynet+ cihazının Video/Ses/HDMI kablo bağlantılarına sahip
olduğunu kontrol edin.
• Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Sistem menüsünde Açık
olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
• Uzaktan kumandanın Anynet+ uyumlu olup olmadığını
kontrol edin.
• Anynet+ bazı durumlarda çalışmayabilir. (ilk kurulum)
• HDMI kablosunu çıkarıp sonra tekrar bağladıysanız lütfen
cihazları tekrar aradığınızdan veya ürünü kapatıp tekrar
açtığınızdan emin olun.
• Anynet cihazının Anynet+ işlevinin açık olarak ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol edin.
Anynet+'i başlatmak
istiyorum.
• Anynet+ cihazının ürüne düzgün bağlandığını ve Sistem
menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Anynet+'ten çıkmak
istiyorum.
• Ürün uzaktan kumandasındaki SOURCE düğmesine basın ve
Anynet+ olmayan bir cihaz seçin.
Ekranda "Anynet+ cihazı
bağlantısı kaldırılıyor..."
mesajı görünüyor.
• Anynet+'i yapılandırırken veya yeni bir görüntüleme moduna
geçmek için uzaktan kumandayı kullanamazsınız.
• Uzaktan kumandayı ürün, Anynet+ yapılandırmayı
tamamladıktan veya Anynet+'e geçiş işlemini bitirdikten
sonra kullanın.
71
Bölüm 5. Menü
Sorun
Olası Çözüm
Anynet+ cihazı
oynatmıyor.
• İlk kurulum devam ederken oynatma işlevini kullanamazsınız.
Bağlı olan cihaz
görüntülenmiyor.
• Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini
kontrol edin.
• HDMI kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
• Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Sistem menüsünde Açık
olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
• Anynet+ cihazlarını tekrar arayın.
• Anynet+ bir HDMI bağlantısı gerektirir. Cihazın ürününüze bir
HDMI kablosuyla bağlı olduğundan emin olun.
• Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
• Bir güç kesintisinden veya HDMI kablosunun çıkmasından
dolayı bağlantı sonlandırılırsa lütfen cihaz taramasını tekrar
edin.
72
Bölüm 5. Menü
Destek
Destek ▼
2.
3.
Yazılım Güncelleme
Açıklama
Yazılım Güncelleme menüsü ürün yazılımınızı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
• Yükseltme tamamlanana kadar gücü kesmediğinize dikkat edin. Ürün, yazılım yükseltme tamamlandıktan sonra otomatik
olarak kapanacak ve açılacaktır.
• Yazılımı yükselttiğinizde, yaptığınız tüm video ve ses ayarları varsayılan ayarlarına dönecektir. Ayarlarınızı yazmanızı tavsiye
ederiz, böylece onları yükseltmeden sonra kolayca sıfırlayabilirsiniz.
Samsung'a Başvurun
Şimdi güncelle
Yazılımı en son sürüme güncelleyin.
Otomatik güncelleme
Bu özellik, ürün kullanılmadığında ürünü otomatik olarak günceller.
Ürününüz düzgün çalışmadığında veya yazılımı yükseltmek istediğinizde bu bilgiyi görüntüleyin.
Çağrı merkezlerimiz ile ürünler ve yazılımı nasıl indireceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.
• Samsung'a başvurun ve ürün Model Kodu ve Yazılım Sürümü ayarlarını bulun.
Tümünü Sıfırla
Bu seçenek bir ekran için geçerli tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
Bölüm 6. Sorun giderme
Sorun giderme
Bize başvurmadan önce
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın. Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Tanılama
Ürün test işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye doğru şekilde bağlı olmasına rağmen güç LED'i yanıp sönerken ekran boşsa, ürün testi gerçekleştirin.
1 Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2 Tüm kabloları üründen sökün.
3 Ürünü açın.
4 Kablo Bağlı Değil görüntülenirse, ürün normal çalışıyordur.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
Ekran Çözünürlüğü
Desteklenen çözünürlüğün üzerinde bir mod seçilirse kısa süre için Uygun Olmayan Mod görüntülenir (Desteklenen Çözünürlükler'e bakın).
73
74
Bölüm 6. Sorun giderme
Kontrol noktaları
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Ürün ve PC arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı
olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI veya DVI ayarlarındaki ekran
boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik kartı sürücüsünü en son sürüme
güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar üreticisiyle temasa geçin.)
Bir PC bağlı değilken PC öğesi Kaynak içinde gösterilir.
Bir PC bağlı olsa da olmasa da PC her zaman Kaynak bölümünde gösterilir.
Ekran sorunu
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Ürün ve PC arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
Ekranda Kablo Bağlı Değil görüntüleniyor.
Ürünün bir kabloyla doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Bu mesaj, grafik kartından gelen bir sinyal ürünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını aştığında görüntülenir.
Standart sinyal modu tablosu öğesine bakın ve ürünün teknik özelliklerine uygun olarak maksimum çözünürlüğü ve frekansı
ayarlayın.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Kalın ve İnce öğesini ayarlayın.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya hayalet görüntüler mevcut.
PC ve grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürünle uyumlu aralıkta ayarlandığını kontrol edin. Ardından, gerekirse ürün
menüsündeki Ek Bilgiler'e ve Standart Sinyal Modu Tablosu'na başvurarak ekran ayarlarını değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast öğesini ayarlayın.
75
Bölüm 6. Sorun giderme
Ekran rengi tutarlı değil.
Görüntü öğesine gidin ve Renk Alanı ayarlarını yapın.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Görüntü öğesine gidin ve Beyaz Dengesi ayarlarını yapın.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp
sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Ürün otomatik olarak kapanır.
Sistem öğesine gidin ve Kapanış Ayarı öğesinin Kapalı olarak ayarlandığından emin olun.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Ürüne bir PC bağlanmışsa, PC'nin güç durumunu kontrol edin.
Güç kablosunun ürüne ve prize düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun.
Bağlı bir cihazdan herhangi bir sinyalin geldiği algılanmazsa, ürün 10-15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Ürünün resim kalitesi satın alındığı bayi mağazasındakinden
farklı.
Yüksek tanımlı (HD) resim kalitesi elde etmek için bir HDMI kablosu kullanın.
Ekran normal görünmüyor.
Şifreli video içeriği, bir spor etkinliği veya aksiyon filmi gibi hızlı hareket eden nesnelerin bulunduğu sahnelerde görüntünün
bozulmasına neden olabilir.
Düşük sinyal düzeyi veya düşük resim kalitesi görüntünün bozulmasına neden olabilir. Bu, ürünün arızalı olduğu anlamına
gelmez.
Bir metrelik mesafe içinde bir cep telefonu varsa analog ve dijital ürünlerde statik oluşturabilir.
Parlaklık ve renk normal görünmüyor.
Görüntü öğesine gidin ve Resim Modu, Renk, Parlaklık ve Netlik gibi ekran ayarlarını yapın.
Sistem öğesine gidin ve Enrj. Tasarrufu Modu ayarlarını yapın.
Ekran ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayın.
Ekranın kenarlarında kesik çizgiler görüntüleniyor.
Resim Boyutu öğesi Ekrana Sığdır olarak ayarlanırsa ayarı 16:9 Standart olarak değiştirin.
Ekranda çizgiler (kırmızı, yeşil veya mavi) görülüyor.
Bu çizgiler, monitördeki VERİ KAYNAĞI SÜRÜCÜSÜ IC'de arıza olduğunda görünür.
Sorunu çözmek için bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.
Görüntü kararsız hale geliyor ve ardından donuyor.
Önerilen çözünürlükten farklı bir çözünürlük değeri kullanıldığında veya sinyal kararlı olmadığında ekran donabilir. Sorunu
çözmek için PC çözünürlüğünü önerilen çözünürlüğe ayarlayın.
76
Bölüm 6. Sorun giderme
Ekran tam ekran olarak görüntülenemiyor.
Ölçeklenmiş bir SD (4:3) içerik dosyası, bir HD kanal ekranın iki yanında siyah çubukların oluşmasına neden olabilir.
Ürünün en-boy oranından farklı orana sahip bir video, ekranın üst ve alt tarafında siyah çubukların oluşmasına neden olabilir.
Üründe veya kaynak cihazda ekran boyutu ayarını tam ekran yapın.
Ses sorunu
Ses yok.
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses düzeyini kontrol edin.
Ses düzeyi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses düzeyi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım programındaki ses düzeyini
ayarlayın.
Görüntü var, ancak ses yok.
Bir HDMI kablosu takılı ise, PC'de ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
Ses öğesine gidin ve Ses Çıkışı öğesini Dahili olarak ayarlayın.
Bir kaynak cihaz kullanılıyorsa
• Ses kablosunun üründeki ses girişi bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun.
• Kaynak cihazın ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
(Örneğin, monitöre bir HDMI kablosu takılı ise, kablo yayın kutusunun ses ayarının HDMI olarak değiştirilmesi gerekebilir.)
Bir DVI-HDMI kablosu kullanılıyorsa, ayrı bir ses kablosu gerekir.
Üründe bir kulaklık bağlantı noktası varsa, o noktaya herhangi bir şeyin bağlı olmadığından emin olun.
Cihazın güç kablosunu çıkarıp tekrar takın ve ardından cihazı yeniden başlatın.
Hoparlörlerden parazit geliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin. Ses giriş bağlantı noktasına bir video kablosu bağlanmadığından emin olun.
Kabloyu taktıktan sonra sinyal gücünü kontrol edin.
Düşük sinyal düzeyi sesin bozulmasına neden olabilir.
Ses kapatıldığında ses düzeyi hala işitilebilir bir düzeyde
kalıyor.
Ses Çıkışı öğesi Harici olarak ayarlandığında, ses düzeyi düğmesi ve sessiz işlevi devre dışı bırakılır.
Sesi düzeyini harici hoparlörlerden ayarlayın.
Ana hoparlörlerin ses ayarları ürünün üzerindeki dahili hoparlörlerinkinden ayrıdır.
Sesi ürün üzerinden değiştirmek veya kapatmak harici bir ses amplifikatörünü (dekoder) etkilemez.
77
Bölüm 6. Sorun giderme
Ses Modu değiştirildikten sonra monitörden gelen ses
değişmiyor.
Ana hoparlörlerin ses ayarları ürünün üzerindeki dahili hoparlörlerinkinden ayrıdır.
Hoparlörlerden eko ses geliyor.
Ürün hoparlörleri ile harici hoparlörlerin kod çözme hızları farklı olduğunda eko oluşabilir.
Bir kaynak cihazın ses ayarları ürünün dahili hoparlör ayarlarını etkilemez.
Bu durumda, Ses Çıkışı öğesini Harici olarak ayarlayın.
Uzaktan kumanda sorunu
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (+/-).
Pillerin boş olup olmadığını kontrol edin.
Güç kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ürünün yakınında herhangi bir özel aydınlatma ya da neon işaretin açık olup olmadığını kontrol edin.
Kaynak cihaz sorunu
Bilgisayarım önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
Başka sorunlar
Üründen plastik kokusu gibi bir koku geliyor.
Plastik kokusu normaldir ve zaman içinde kaybolur.
Monitör eğik görünüyor.
Üründen standı çıkarıp tekrar takın.
Ses veya video zaman zaman kesiliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin ve gerekirse yeniden bağlayın.
Çok sert veya kalın kablo kullanılırsa ses ve video dosyalarında bozukluklar meydana gelebilir.
Dayanıklı olması için kabloların yeterince esnek olduğundan emin olun. Ürünü bir duvara monte ederken, dik açılı kablolar
kullanmanız önerilir.
Ürünün kenarlarında küçük tanecikler var.
Tanecikler ürün tasarımındandır. Ürün kusurlu değildir.
PIP menüsü kullanılamıyor.
Menü, Kaynak moduna bağlı olarak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
78
Bölüm 6. Sorun giderme
PC çözünürlüğünü değiştirmeye çalıştığımda,
“Tanımlanan çözünürlük desteklenmiyor.” mesajı görünüyor.
Giriş kaynağı çözünürlüğü ekranın maksimum çözünürlüğünden fazla ise “Tanımlanan çözünürlük desteklenmiyor.” iletisi
görünür.
Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü ekranda desteklenen bir çözünürlük değerine ayarlayın.
Bir DVI-HDMI kablosu takılı iken, HDMI modunda
hoparlörlerden ses gelmiyor.
DVI kabloları ses verilerini aktarmaz.
HDMI Siyah Düzeyi, YCbCr çıkışına sahip bir HDMI cihazında
düzgün çalışmıyor.
Bu işlev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanılarak ürüne bir ses cihazı (örneğin, DVD oynatıcı ve STB)
HDMI modunda ses gelmiyor.
Görüntü renkleri normal görünmüyor. Görüntü veya ses gidiyor. Ürüne sadece HDMI standardının eski bir sürümünü destekleyen
bir kaynak cihaz bağlandığında bu durum meydana gelebilir.
Sesin duyulması için, ses kablosunu doğru giriş jakına taktığınızdan emin olun.
bağlandığında kullanılabilir.
Bu sorunlar olduğunda, HDMI kablosu ile birlikte bir ses kablosu bağlayın.
Bazı PC ekran kartları ses içermeyen HDMI sinyallerini otomatik olarak tanımayabilir.
Böyle durumlarda, el ile bir ses girişi seçin.
Ses girişi
Ekran modu
PC
Otomatik
PC ayarları
DVI PC
Ses Girişi (Stereo bağlantı noktaları)
PC ayarları
Güç tasarrufu modunda, giriş kaynağı DisplayPort olduğunda
PC ekranı ayarları kaydedilemez.
Sistem → Güç Kontrolü öğesine gidin ve Maks Güç Tasarrufu öğesini Kapalı olarak ayarlayın. Alternatif olarak, PC ekran çıkışı
ayarlarını tekrar yapılandırın. Setin açık olduğundan emin olun.
Giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlıyken PC yeniden
başlatıldığında BIOS ve önyükleme ekranları görünmez.
Bilgisayarı set açıkken veya giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlı değilken yeniden başlatın.
79
Bölüm 6. Sorun giderme
Sık sorulan sorular
Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
Soru
Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü ayarlama → Gelişmiş Ayarlar → Monitör
öğesine gidin ve Monitör Ayarları'nda frekansı ayarlayın.
• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü ayarla → Gelişmiş Ayarlar →
Monitör öğesine gidin ve Monitör Ayarları içinde frekansı ayarlayın.
• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Ekran → Gelişmiş ekran ayarları → Adaptör özelliklerini görüntüle → Monitör öğesine gidin
ve Monitör ayarları altında Ekran yineleme hızı öğesini ayarlayın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü
ayarlayın.
• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin ve
çözünürlüğü ayarlayın.
• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş ekran ayarları öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
• Windows 7: Güç tasarrufu modunu Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran Koruyucu → Güç
ayarlarını değiştir veya PC'de BIOS SETUP'ta ayarlayın.
• Windows 8: Güç tasarrufu modunu Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu
Ayarları içinde veya PC'de BIOS SETUP'ta ayarlayın.
• Windows 10: Güç tasarrufu modunu Ayarlar → Kişiselleştirme → Kilit ekranı → Ekran zaman aşımı ayarları → Güç ve uyku
içinde veya PC'de BIOS SETUP'ta ayarlayın.
80
Bölüm 7. Ek
Ek
Teknik Özellikler
Genel
Model Adı
PM32F
PM43F / PH43F / PH43F-P
PM49F / PH49F / PH49F-P
PM55F / PH55F / PH55F-P
Boyut
32 SINIF (80,1 cm / 31,5 inç)
43 SINIF (107,9 cm / 42,5 inç)
49 SINIF (123,2 cm / 48,5 inç)
55 SINIF (138,7 cm / 54,6 inç)
Görüntü alanı
698,4 mm (Y) x 392,85 mm (D)
(27,5 inç (Y) x 15,5 inç (D))
940,89 mm (Y) x 529,25 mm (D)
(37,0 inç (Y) x 20,8 inç (D))
1073,78 mm (Y) x 604,00 mm (D)
(42,2 inç (Y) x 23,7 inç (D))
1209,6 mm (Y) x 680,4 mm (D)
(47,7 inç (Y) x 26,8 inç (D))
Ses Çıkışı
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Güç Kaynağı
AC 100 ila 240 VAC (+/- 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Panel
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden dolayı, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F), PIM ile: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Nem: 10 % – 80 %, yoğunlaşmayan
DİKKAT
Muhafazayı takmak için, iç sıcaklığı 40 °C veya altında tutun.
Depolama
Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Nem: 5 % – 95 %, yoğunlaşmayan
• Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir.
Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
• Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelde yaklaşık olarak milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlık görünebilir. Bu ürün performansını etkilemez.
• Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması gerekebilir.
• Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.
81
Bölüm 7. Ek
Standart sinyal modu tablosu
Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnızca bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak
görüntü kalitesini bozabilir. Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
Bir CDT ürününü (bir PC'ye bağlı) bir LCD ürünüyle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD ürün 85 Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD ürün ile değiştirmeden önce CDT ürünü kullanarak dikey frekansı
60 Hz olarak değiştirin.
Model Adı
Senkronizasyon
Çözünürlük
PM32F / PM43F / PM49F / PM55F
PH43F / PH49F / PH55F / PH43F-P / PH49F-P / PH55F-P
Yatay frekans
30 – 80 kHz
Dikey frekans
60 – 75 Hz
Uygun çözünürlük
60 Hz'de 1920 x 1080
Maksimum çözünürlük
60 Hz'de 1920 x 1080
• Yatay frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süreye yatay döngü adı verilir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden
ölçülür.
• Dikey frekans
Ürün, izleyicinin gördüğünü göstermek için saniye başına tek bir görüntüyü bir kaç kez görüntüler (bir flüoresan lamba gibi). Saniyede tekrarlı olarak görüntülenen tek bir görüntünün hızı dikey
frekans veya yenilenme hızı olarak adlandırılır. Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür.
PC'nizden aşağıdaki standart sinyal modlarına ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i yanık şekilde ekran boş
olabilir. Böyle bir durumda, grafik kartı kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi
Y
D
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
82
Bölüm 7. Ek
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati (MHz)
Senkronizasyon Polaritesi
Y
D
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
83
Bölüm 7. Ek
Ücretli servis sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)
Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin
ziyareti için ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü parçalarına ayırmadan
yalnızca seçenekleri ayarlarsa.
• Dış çevresel etkenlerin (İnternet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
• Dış darbe veya düşürme.
• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir
mühendisin yaptığı onarım.
• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünü uygulamama.
Diğer
• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, yangın, deprem, su baskını vb)
• Sarf malzemelerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba,
Filtre, Şerit vb.)
Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce
Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.
84
Bölüm 7. Ek
En iyi görüntü kalitesi ve görüntü izi yanması koruması
Siyah Matrisi
Ortak Elektrot
(ITO)
Renk Filtresi
En iyi görüntü kalitesi
• Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelinde yaklaşık milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak
veya daha koyu görünebilir. Bu ürün performansını etkilemez.
‒‒ Panel türüne göre alt piksel sayısı: 6.220.800
• Resim kalitesini artırmak için Otomatik Ayarlama öğesini çalıştırın. Otomatik ayarlamadan
sonra yine parazit görülüyorsa, Kalın veya İnce öğesini ayarlayın.
• Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu
piksellere yol açabilir.
‒‒ Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya dinamik ekran
koruyucusunu etkinleştirin.
Görüntü izi yanmasını önleme
Görüntü izi yanması nedir?
LCD panel normal şekilde çalışırken, görüntü izi yanması meydana gelmemelidir. Normal
çalışma, sürekli olarak değişen desenler anlamına gelir. LCD panel uzun bir süre (12 saatten
daha fazla) sabit bir desen görüntülerse, sıvı kristalleri kontrol eden piksellerdeki elektrotlar
arasında hafif bir voltaj farkı meydana gelebilir.
Elektrotlar arasındaki bu voltaj farkı zamanla artar ve sıvı kristallerin zayıflamasına neden olur.
Bu gerçekleşirse, desen değiştiği halde önceki görüntü ekranda kalabilir. Bunu önlemek için,
toplam voltaj farkı azaltılmalıdır.
Bir LCD panel uygun koşullarda çalıştırıldığında görüntü izi yanması oluşmaz.
Kaynak
Çıkış
TFT
Veri Yolu Hattı
Kapı
Piksel
Elektrodu (ITO)
Depolama
Kapasitörü (Cs)
85
Bölüm 7. Ek
Görüntü izi yanmasını önleme
Ürünü görüntü izi yanmasından korumanın en iyi yolu gücü kapatmak veya PC'yi ya da sistemi
kullanılmadığında ekran koruyucu çalıştıracak şekilde ayarlamaktır. Ayrıca, talimat kılavuzuna
bağlı olarak Garanti hizmeti de sınırlanabilir.
‒‒ Benzer parlaklıkta parlak renkler kullanın.
Aralık: 30 dakikada bir metin rengini ve arka plan rengini değiştirin.
FLIGHT : TIME
• Güç Kapalı, Ekran Koruyucu ya da Güç Tasarrufu Modu
‒‒ 12 saat boyunca kullandıktan sonra, ürünü 2 saat kapatın.
‒‒ PC'nizde, Ekran Özellikleri > Güç Kaynağı öğesine gidin ve ürünü gerektiği şekilde güç
kapalı olarak ayarlayın.
OZ348
‒‒ Bir ekran koruyucunun kullanılması önerilir.
Tek renkli veya hareketli bir görüntüye sahip ekran koruyucu kullanmanız en iyisidir.
• Düzenli renk değişimi
‒‒ 2 renk kullanın.
Yukarıda gösterildiği gibi, her 30 dakikada bir 2 renk arasında geçiş yapın.
OZ348
Tür 1
Tür 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
• Kontrast parlaklıkta bir metin rengi ile arka plan renginin bir arada olmasından kaçının.
(Parlaklık: saçılan ışık miktarına bağlı olarak rengin ne kadar aydınlık veya karanlık olduğunu
ifade eder.)
• Görüntü izi yanmasını artıracağı için gri kullanmaktan kaçının.
• Kontrast parlaklıkta renkler (siyah ve beyaz; gri) kullanmaktan kaçının.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
• Normal Metin renk Değişimi
: 20:30
FLIGHT : TIME
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
‒‒ Aşağıda gösterildiği gibi, her 30 dakikada bir metni hareket ettirin ve değiştirin.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
Adım 1
Adım 2
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
Adım 3
‒‒ Bir logoyla birlikte düzenli olarak hareketli bir görüntü görüntüleyin.
Aralık: 4 saat kullandıktan sonra 60 saniye boyunca bir logoyla birlikte hareketli görüntü
görüntüleyin.
86
Bölüm 7. Ek
Lisans
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
Dolby Laboratories'den alınan lisans kapsamında üretilmiştir.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic ve double-D simgesi Dolby
Laboratories'in ticari markalarıdır.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.
com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device
setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies
and TV shows with advanced features (multi-language subtitles,
multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your
device.
Açık Kaynak Lisansı Bildirimi
Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde
mevcuttur. Açık Kaynak Lisansı Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.
Açık Kaynak Lisansı Bildirimi hakkında bilgi için, Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçin veya
oss.request@samsung.com adresine e-posta gönderin.
87
Bölüm 7. Ek
İmalatçı
EMC
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
(Maetan dong) 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Korea
DT&C Co., Ltd.
Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117
LVD
87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul 152-718 KOREA, REPUBLIC OF
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, GyeonggiDo 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-1309
Tel: + 82-31-330-1700
UL (Demko) Korea,
Ltd.
Tel: + 82-31-321-2664
KCTL Inc.
Korea Testing
Laboratory (KTL)
TÜV Rheinland Korea
Test Center 4F, E&C Venture Dream Tower 6, 197-28, Guro-dong,
Ltd.
Guro-gu 152-719 Seoul KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-9941
65, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-390,
Korea
Tel: + 82-70-5008-1021
CTK Co., Ltd.
113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-339-9970
ONETECH Corp.
#808, Manhatan Building, 36-2 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Gu,
Seoul 150-749, Korea
Tel: + 82-2-2009-9100
42, Yurim-ro, 154 beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449935, Korea
43-14, Jinsaegol-gil, Chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 464862 Korea (301-14 Daessangnyeong-ri)
Tel: + 82-31-799-9500
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, GyeonggiDo 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-31-330-1700
SGS Korea Co., Ltd.
Giheung1 - 35, Giheungdanji-ro 121beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-8007-5301
Giheung2 - 23, Giheungdanji-ro 24beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-548-0711
CS & Environment
Centre of Samsung
Electronics Co., Ltd.
(Maetan-Dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea
Tel: + 82-31-277-7752
Download PDF

advertising